Home >Documents >LICEUL TEORETIC „IOAN PETRUS„ OTOPENI - · PDF fileAnaliza SWOT ; Adaugarea de noi...

LICEUL TEORETIC „IOAN PETRUS„ OTOPENI - · PDF fileAnaliza SWOT ; Adaugarea de noi...

Date post:01-Sep-2018
Category:
View:274 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • LICEUL TEORETIC IOAN PETRUS OTOPENI

  Liceul Teoretic Ioan Petrus Otopeni

  PLANUL OPERAIONAL MANAGERIAL AN COLAR 2014-2015

  A. DOMENILUL Capacitate instituional

  a) Structurile instituionale, administrative i manageriale Subdomeniul- Management strategic

  OBIECTIVE

  ACIUNI RESPONSABILITATI RESURSE TERMEN DE REALIZARE

  Indicatori de performanta

  I. Completarea i revizuirea proiectului de dezvoltare instituional

  Analizarea contextului : -politic -economic -social -tehnologic -ecologic Diagnoza mediului intern si extern ; Analiza SWOT ; Adaugarea de noi strategii in cadrul PDI ;

  Director - Hera Viorica Director adjunct-Vlcu Daniela Membrii CA

  Umane:cadrele didactice numite in echipa de lucru Materiale:hrtie, copiator, toner. Creioane, pixuri De timp: necesar aplicrii i centralizrii datelor Financiare: conform proiectului de buget ;

  30 septembrie 2014

  Realizarea analizei PESTE ; Prezentarea Diagnozei si a analizei SWOT Existena n proiect a intelor strategice/ opiunilor strategice/ planurile operationale etapele de realizare

 • LICEUL TEORETIC IOAN PETRUS OTOPENI

  Liceul Teoretic Ioan Petrus Otopeni

  II. Organizarea eficienta a unitii de nvmnt

  Numirea nvtorilor i diriginilor Validarea responsabililor comisiilor metodice i pe probleme

  Consiliul profesoral

  Umane:cadrele didactice ale liceului , secretarul sef Materiale:hrtie, copiator,computer, toner. Creioane, pixuri De timp: necesar aplicrii i centralizrii datelor Financiare: conform proiectului de buget

  1 septembrie 2014

  Fiecare membru al CP s i cunoasca atribuiile

  Reactualizarea Regulamentului de ordine interioara

  Comisie de lucru: Director adj.- Vlcu Daniela Filip MIrela Niculae Elena Ion Iliu

  3 octombrie 2014

  Completarile la regulament sa fie adaugate i s fie editat noul regulament

  Realizarea noii organigrame a unitii de nvmant

  Director- Hera Viorica Director adjunct Vlcu Daniela

  3 octombrie 2014

  Existena organigramei i afiarea acesteia

 • LICEUL TEORETIC IOAN PETRUS OTOPENI

  Liceul Teoretic Ioan Petrus Otopeni

  III. Functionarea optima a sistemului de comunicare interna si externa

  Realizrea comunicarii interne prin : -Intrunirea Consiliului Profesoral -Intrunirea Consiliului de Administratie -Intrunirea responsabililor comisiilor metodice / probleme - Intrunirea dirigintilor / consiliului elevilor

  Director-Hera Viorica Director adjunct- Vlcu Daniela Responsabilii comisiilor metodice/ comisiilor pe probleme

  Umane:cadrele didactice / elevi Materiale:registrul CP/ CA, laptop, videoproiector, xerox De timp: necesar desfasurarii sedintelor

  Lunar, conform graficelor stabilite

  Existena proceselor verbale ncheiate ca urmare a edintelor CP, CA , Comisiilor metodice/ probleme , etc

  Realizarea comunicarii externe prin : -Convocarea adunarii generale a parintilor / consiliul reprezentativ al parintilor -Organizarea de sedinte cu parintii la nivelul fiecarei clase - Participarea la sedintele / activitatile organizate de ISJ Ilfov -Participarea la instruiri / cercuri pedagogice - Participarea la sedintele Consiliului Local / sedinte de lucru -Implicarea reprezentantilor comunitatii locale in realizarea de activitati educative si extracurriculare

  Director-Hera Viorica Director adjunct- Vlcu Daniela Invatatorii / dirigintii Consilierul colar

  Umane:cadrele didactice , reprezentantii autoritatilor locale, parintii Materiale:hrtie, aparatura audio-video, copiator, toner. Creioane, pixuri De timp: necesar participarii la activitati ; Financiare: conform proiectului de buget

  Semestrial Lunar, conform planificarii sedintelor

  Organizarea a cel putin o sedinta cu parintii la clasa pe luna; Existena proceselor verbale ncheiate / adreselor tip trimise parinilor ; Documente privind relaia cu autoritile;

 • LICEUL TEORETIC IOAN PETRUS OTOPENI

  Liceul Teoretic Ioan Petrus Otopeni

  Subdomeniul- Management operational

  OBIECTIVE

  ACIUNI RESPONSABILITATI RESURSE TERMEN DE REALIZARE

  Indicatori de performanta

  I. Functionarea optima a unitatii de invatamant

  Stabilirea programului de lucru al directorului / directorului adjunct; Aprobarea programului de lucru pentru fiecare compartiment ; Intocmirea orarului Functionarea activitatii didactice pe schimburi conform R.O.I si conform orarului

  Director-Hera Viorica Director adjunct- Vlcu Daniela Membrii CA

  Umane:pesonalul liceului Materiale:hrtie, copiator, toner, creioane, pixuri

  15 septembrie 2014

  Toi angajaii colii respecta programul de lucru; Personalul unitii, elevii, parinii, autoritile locale cunosc programul de funcionare a liceului;

  II. Imbunatatirea sistemului de gestionare a informatiei

  Inregistrarea tuturor documentelor / adreselor oficiale / solicitarilor in registrul de intrari-iesiri ; Prelucrarea , transmiterea si utilizarea datelor si informatiilor privind curriculumul national,procesul de invatamant si viata scolara ; Actualizarea permanenta a BDNE si a site-ului liceului ;

  Secretar- Gheorghe Mirela Secretar- Nastase Sevastita Director-Hera Viorica Director adjunct- Vlcu Daniela Responsabilii comisiilor metodice Administrator de retea- Zarna Mihaela

  Umane:cadrele didactice numite in echipa de lucru Materiale:hrtie, copiator, toner. Creioane, pixuri De timp: necesar aplicrii i centralizrii datelor Financiare: conform proiectului de buget

  lunar

  Existena sistemului de gestionare a informatiei ; Cunoaterea de catre elevi i parini a informaiilor specifice activitii colare;

 • LICEUL TEORETIC IOAN PETRUS OTOPENI

  Liceul Teoretic Ioan Petrus Otopeni

  III. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi si profesori;

  Accesul tuturor elevilor la cabinetul medical ; Avizarea scutirilor medicale ale elevilor de catre medicul cabinetului ; Incheierea contractului cu un medic de medicina muncii pentru monitorizarea / asigurarea starii de sanatate a personalului unitatii de invatamant ; Organizarea de campanii de prevenire a comportamentelor daunatoare sanatatii

  Medic- Dumitru Alina Director-Hera Viorica Contabil- Papadopol Cristina Invatatorii Dirigintii Consilierul educativ

  Umane:cadrele medicale Materiale: aparatura medicala corespunzatoare; De timp: necesar efectuarii activitatilor specifice Financiare: conform contractului ;

  Zilnic, conform programului cabinetului medical 10 octombrie 2014

  Existena autorizaiei sanitare de funcionare ; Existena personalului medical ; Existena fielor medicale pentru fiecare angajat ; Cuprinderea orelor de educatie pentru sanatate in tematica orelor de dirigentie

 • LICEUL TEORETIC IOAN PETRUS OTOPENI

  Liceul Teoretic Ioan Petrus Otopeni

  IV. Asigurarea securitatii tuturor elevilor si a intregului personal al scolii in timpul desfasurarii programului ;

  Prelungirea contractelor cu firme specializate pentru P.S.I / Sanatate si securitate in munca in vederea elaborarii documentatiei de specialitate si a instruirii periodice a angajatilor ; Asigurarea pazei si securitatii unitatii prin firma Aka-Group ; Colaborarea cu politistul de proximitate ; Elaborarea planului local comun de actiune pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic si prevenire delicventei juvenile in incinta si in zona adiacenta unitatii de invatamant

  Director Hera Viorica Contabil- Papadopol Cristina Specialist PSI- Ion Codrut Specialist SSM-Baiesu Eugen Primaria orasului Otopeni Directorii Dirigintii Consilierul scolar Popescu Madalina responsabilul comisiei de asigurare a sigurantei elevilor In colaborare cu politistul de proximitate

  Umane: responsabilii pe probleme Materiale:hrtie, copiator, toner. Creioane, pixuri, aparatura , echipamente specifice PSI / SSM De timp: necesar aplicrii i centralizrii datelor Financiare: conform proiectului de buget

  24 septembrie 2014 Ori de cate ori este necesara interventia politistului de proximitate

  Existena Autorizarii PSI Existena Autorizarii SSM Existena fielor de instructaj PSI / SSM Existena Consemnului pentru fiecare post de paza Personalul de paza, elevii , parinii i angajaii unitii cunosc prevederile acestui plan ;

 • LICEUL TEORETIC IOAN PETRUS OTOPENI

  Liceul Teoretic Ioan Petrus Otopeni

  V. Asigurarea serviciilor de orientare i consiliere pentru elevi ;

  Consilierea i orientarea elevilor pentru carier Elaborarea planului de masuri privind diminuarea analfabetismului si a abandonului scolar Elaborarea programului de integrare a elevilor cu CES Elaborarea planului de masuri privind diminuarea violentei in scoala ; Funcionarea n unitate a unei clase speciale pentru elevi cu dizabiliti.

  Director adjunct- Vlcu Daniela Consilier scolar- Radu Andreea Consilierul scolar-Radu Andreea Niculae Elena Dirigintii Consilier scolar-Radu Andreea Logoped- Bejenaru Vasilica Director Cosma Rodica Cadre didactice de la Centrul scolar pentru Educatie Incluziva Tancabesti

  Umane:consilierul scolar, logopedul, elevii, parintii Materiale: echipamente/ aparatura/ materiale din dotarea cabinetelor De timp: necesar aplicrii i centralizrii datelor Financiare: conform proiectului de buget

  Aprilie si mai 2015 Conform pr

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended