+ All Categories
Home > Documents > Lectii Hidro

Lectii Hidro

Date post: 20-Feb-2018
Category:
Upload: dumitrunicolae
View: 274 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 81

Transcript
 • 7/24/2019 Lectii Hidro

  1/81

  25.09.2014Hidroterapia generaliti

  Defniie:Aplicarea n scop medical i

  curativ a unui numr mare deproceduri pe baz de ap afatla dierite rade de temperaturi dierite stri de areare. !naar de procedurile careolosesc ap simpl e"ist

  proceduri care utilizeaz i alteinrediente #dio"idul de carbon$%idroenul sulurat$ plantemedicinale& i substan'e c%imice.

  (ecanismul de ac'iune prin

  care procedurile %idroterapice idatoreaz e)cacitateaterapeutic$ este cel termic dari mecanic sau c%imic. Acetiactori infuen'eaz sistemul de

 • 7/24/2019 Lectii Hidro

  2/81

  neuroreceptor din piele de lanivelul crora se enereaz

  impulsuri ce a*un n sistemulnervos central$ unde seelaboreaz dierite reac'ii derspuns.

  Clasifcare:+ ,idroterapia propriu+zis

  olosete ap la temperaturide 5+42 rade -

  + /ermoterapia proceduri

  situate ntre 42 i 0 rade-+ -rioterapia care olosete

  terapia prin ri$ utilizeaztemperaturi sub 0 rade -.

  Proprietile fzice ale apei:+ -apacitate termic mare$

  -apacitatea de a nmaazinao cantitate mare de

 • 7/24/2019 Lectii Hidro

  3/81

  cldur #e" cantitatea decldur necesar nclzirii cu 1

  rad -$ a unui litru de ap cucantitatea de cldur necesarnclzirii a 33 de mercurcucantitatea de cldur necesarnclzirii a de )er&. atoritacestei propriet'i apa poatetransporta cantit'i mari decldur ntr+un volum mic.

  + /ermoductibilitate mare

  este capacitatea pe care oare apa de a transmitecldura #eneria caloric& ncompara'ie cu aerul apa are ocapacitate de 25 ori mai mare

  de a transmite cldura ntr+un altmediu )zic. Aa se e"plic de ceapa la 50 de rade - poateproduce arsuri la nivelul pielii iar

 • 7/24/2019 Lectii Hidro

  4/81

  aerul #oranismul se adapteazcldurii e"cesive&.

  + /emperatura de indieren'este acea temperatur lacare un mediu )zic n

  contact cu oranismul nuproduce nici o reac'ie #senza'iede cald sau ri&.

  /emperatura de indieren' aapei pentru oranismul umaneste de 34+35 rade -. Aceste

  valori sunt condi'ionate destarea de nutri'ie i de iria'iateumentului astel subiec'iieutro)ci #normoponderalii au otemperatur de indieren' mai

  mic de 34 rade - a' deindivizii malnutri'i care autemperatura de indieren' maimare. 6rice dieren' detemperatur naara acestui

 • 7/24/2019 Lectii Hidro

  5/81

  interval reprezint un e"citantpentru oranism.

  02.10.2014

  Termoreglarea

  7eunete un ansamblu deprocese care au ca substratproducerea i pierderea de

  cldur$ procese care au ca

  obiectiv men'inerea temperaturiioranismului constante./ermorelarea are 2

  componente termoeneza itermoliza care n mod )zioloic

  realizeaz un ec%ilibru./emperatura cutanat poatevaria n limite mai lari$ dartemperatura central este

 • 7/24/2019 Lectii Hidro

  6/81

  men'inut aproape constantra'iei mecanismelor de

  termorelare./ermoeneza 8 producerea de

  cldur se realizeaz prinmetabolism celular #arderealucidelor$ lipidelor&$ contrac'iamuscular$ absorb'ie de cldurdin mediu.

  /ermoliza 8 eliminarea decldur se realizeaz prin

  radia'ie$ convec'ie$ evaporare.6rice e"citant termic care dierde temperatura de indieren'infuen'eaz termorelarea.

  rocedeele termice din

  %idroterapie pun oranismul nsitua'ia de a se apra prinmecanisme adaptative.

  :nfuen'area termorelriic%imice. ac temperatura

 • 7/24/2019 Lectii Hidro

  7/81

  oranismului tinde s scad$ seintensi)c procesele metabolice

  #muc%i striat i )cat&$ lascderea temperaturii dinmediu$ oranismului iintensi)c metabolismul$ iar lacreterea temperaturilormetabolismul se reduce.

  !n mod normal oranismuluinu i poate scdeametabolismul dec;t cel mult 10


Recommended