+ All Categories
Home > Documents > János FODOR - hiphi.ubbcluj.ro

János FODOR - hiphi.ubbcluj.ro

Date post: 06-Nov-2021
Category:
Upload: others
View: 11 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 12 /12
János FODOR Gen: Masculin [email protected] Despre mine: Asist. univ. dr. 2017 – ÎN CURS – Cluj-Napoca, România ASISTENT UNIVERSITAR DR. UBB, Facultatea de Istorie și Filosofie, Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 03/2019 – 04/2019 – Eger, Ungaria ERASMUS MOBILITY FOR TEACHING Universitatea Eszterházy Károly Egyetem 02/2013 – 03/2013 – Bruxelles, Belgia CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC, ARHIVELE NATO Proiect finanțat de Parlamentul European Proiectul a constatat din identificarea a unor documente declasificate recent în arhivele NATO referitoare la statutul României și a Ungariei socialiste și relație între stat/minoritari în perioada 1958-1979. Bruxelles, Belgia 05/2012 – 07/2012 – Bruxelles, Belgia STAGIAR Parlamentul European Asistența membrilor parlamentari, organizarea prelegerilor, asistență în birou Bruxelles/Strasbourg 22/08/2011 – 27/08/2011 ORGANIZATOR VOLUNTAR VII-a Congres Internațional de Hungarologie asistență technică, ajutarea organizatorilor principali, organizarea conferinței Cluj-Napoca, România 2013 – 2016 – Cluj-Napoca, România STUDII DOCTORALE Universitatea Babeș-Bolyai, Școala doctorală ”Istorie, civilizație, culturăConducător științific: acad. Prof. Ignác Romsics Data susținerii: 08.11.2016 Calificativul acordat de comisie: Excelent Aprobat prin Ordinul Ministrial nr. 3769 din 20.04.2017 2011 – 2013 – Cluj-Napoca, România DIPLOMĂ DE MASTERAT ÎN ISTORIA CONTEMPORANĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE (MA) Universitatea Babeş- Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie Istoria Contemporană și Relații Internaționale, drept internațional, rezistență anticomunistă EXPERIENȚA PROFESIONALĂ EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
Transcript
Page 1: János FODOR - hiphi.ubbcluj.ro

János FODOR

Gen: Masculin [email protected]

Despre mine: Asist. univ. dr.

2017 – ÎN CURS – Cluj-Napoca, România

ASISTENT UNIVERSITAR DR. – UBB, Facultatea de Istorie și Filosofie, Departamentul deIstorie în Limba Maghiară

03/2019 – 04/2019 – Eger, Ungaria

ERASMUS MOBILITY FOR TEACHING – Universitatea Eszterházy Károly Egyetem

02/2013 – 03/2013 – Bruxelles, Belgia

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC, ARHIVELE NATO – Proiect finanțat de Parlamentul European

Proiectul a constatat din identificarea a unor documente declasificate recent în arhivele NATO referitoare la statutulRomâniei și a Ungariei socialiste și relație între stat/minoritari în perioada 1958-1979.

Bruxelles, Belgia

05/2012 – 07/2012 – Bruxelles, Belgia

STAGIAR – Parlamentul European

Asistența membrilor parlamentari, organizarea prelegerilor, asistență în birou

Bruxelles/Strasbourg

22/08/2011 – 27/08/2011

ORGANIZATOR VOLUNTAR – VII-a Congres Internațional de Hungarologie

asistență technică, ajutarea organizatorilor principali, organizarea conferinței

Cluj-Napoca, România

2013 – 2016 – Cluj-Napoca, România STUDII DOCTORALE – Universitatea Babeș-Bolyai, Școala doctorală ”Istorie, civilizație, cultură”

Conducător științific: acad. Prof. Ignác Romsics Data susținerii: 08.11.2016Calificativul acordat de comisie: ExcelentAprobat prin Ordinul Ministrial nr. 3769 din 20.04.2017

2011 – 2013 – Cluj-Napoca, România DIPLOMĂ DE MASTERAT ÎN ISTORIA CONTEMPORANĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE(MA) – Universitatea Babeş- Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie

Istoria Contemporană și Relații Internaționale, drept internațional, rezistență anticomunistă

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Page 2: János FODOR - hiphi.ubbcluj.ro

03/2010 – 06/2010 – Olomouc, Cehia BURSĂ CEEPUS SEMESTRIAL – Palacky University

Istoria Holocaustului, Istoria și sistemuri politice din Europa Centrală, Cultura vizuală și propagandă

02/2012 – 07/2012 – Budapesta, Ungaria BURSĂ ERASMUS SEMESTRIAL – Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Istoria politicii externe a Ungariei, Metodele de oral-history și științe sociale, istoria presei

13/03/2013 – 14/04/2013 – Budapesta, Ungaria BURSA DOMUS HUNGARICA PENTRU CERCETĂTORI – Academia de Științe din Ungaria

Cercetările necesare pentru disertația de masterat

02/2015 – 06/2015 – Eger, Ungaria BURSĂ ERASMUS PLACEMENT – Eszterházy Károly College

Cercetări pentru distertația de doctorat

2009 – 2013 – Cluj Napoca, România DIPLOMĂ DE LICENȚĂ (BA) ÎN ISTORIE – Universitatea Babeş- Bolyai, Facultatea de Istorie șiFilosofie

2008 – 2011 – Cluj-Napoca, România DIPLOMĂ DE LICENȚĂ ÎN RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EURPENE (BA) – Universitatea Babeş- Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie

Relații Internaționale, Studii Europene, Diplomație, Științe politice și economice, metodele sociologiei

2004 – 2008 – Târgu-Mureș, România LICEU, DIPLOMĂ DE BACALAUREAT – Liceul Teoretic ”Bolyai Farkas”

Filologie, italiană intensiva

Limbă(i) maternă(e): MAGHIARĂ

COMPREHENSIUNE VORBIT SCRISComprehensiune orală Citit Exprimare scrisă Conversație

ROMÂNĂ C2 C2 C2 C2 C2

ENGLEZĂ C1 C1 C1 C1 C1

ITALIANĂ B2 B2 B1 B1 B1

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat

Publicații

Permis de conducere: B

COMPETENȚE LINGVISTICE

PUBLICAȚII

PERMIS DE CONDUCERE

Page 3: János FODOR - hiphi.ubbcluj.ro

Competențe organizatorice

Între anii 2009-2015 am deținut funcția de student senator la Universitatea Babeş- Bolyai, iar am fost membru student înconsiliul facultății de Istorie și Filosofie. Aceste funcții de reprezentare a studenților mi-a fost de folos pentru a perfecționaabilitățile de comunicare și mediere între studenți și profesori. Între 2009-2011 am fost vice-președintele AsociațieiStudenților Istorici Maghiari din Cluj (KoMaTE Kolozsvári Magyar Történészhallgatók Egyesülete). Prin acesta am organizatdiferite evenimente pentru studenți, ca conferințe, baluri, simpozionuri. Pentru a indeplini aceste functii importante in viatastudenteasca si civila, este nevoie de competente organizatorice (organizarea evenimentelor, prezentarea si rezolvareaproblemelor in anumite sedinte, etc.)

Competențe de comunicare și interpersonale

Am participat la multe conferințe științifice, unde am avut prelegeri.Din 2015 țin seminarii la Facultatea de Istorie și Filosofie, cu titlul: Metodele de analiză a izvoarelor istoriei contemporane,Introducere în istoria contemporană universală în limba maghiară

Funcțiile în viața profesională și civilă:

-Am participat într-un proiect finanțat de Institutul Pentru Studierea Minorităților Naționale din Cluj, cu denumirea:Autoorganizarea minorităților naționale din România dupa 1989, ca și rezultat am întocmit o cronologie pentru evenimentelerevoluționare din 1989 din Cluj, și un studiu publicat pe temă.- Voluntar in organizarea fesitivitatii organizate pentru a sarbatori celor 150 de ani de la infiintarea Societatii MuzeuluiArdelean (Erdélyi Múzeum Egyesület), Cluj Napoca si Budapesta, 2009. -Am participat ca și bibliotecar la biblioteca Fundației Jakabffy Elemér din Cluj, la multe proiecte finanțate de acesta, printrecare se enumră proiecte de digitalizare, și catalogizare, întocmirea bazelor de date-Am fost coordantor științific a asociației Igen-tessék!/ Da, poftiți din Cluj, în mai multe proiecte cu teme istorice. Am fosttotodată redactorul pentru ziarul lunar a asociației în temele istorice, între 2011-2015.

COMPETENȚE ORGANIZATORICE

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE

FUNCȚIILE ÎN VIAȚA PROFESIONALĂ ȘI CIVILĂ:

Page 4: János FODOR - hiphi.ubbcluj.ro

Alte competențe în viața științifică și premiile obținute

- De anul 2010 sunt membru a Asociației Borsos Tamás din Târgu-Mureș, în cadrul căreia am avut multe pleregeri despreistorie locală.- între 2011-2014 am publicat lunar în ziarul Szabadság, din Cluj, în tema de istorie contemporană.-2009, mai 15-17, Conferinţa Ştiiţifică Studenţească din Transilvania, ediţia a XII-a, secţia Istorie, Premiul I, pentru susţinereacercetării-2011,mai 13-15, Conferinţa Ştiiţifică Studenţească din Transilvania, ediţia a XIV-a, secţia Relaţii Internaţionale, Premiul I,pentru susţinerea cercetării-2011, aprilie 20-24, Conferinţa Internaţională Ştiinţifică Studenţească (OTDK), Eger, Ungaria, secţia Istorie interbelică,Premiul III, pentru susţinerea cercetării-2013, aprilie 20-24, Conferinţa Internaţională Ştiinţifică Studenţească (OTDK), Debrecen, Ungaria, secţia Istorie interbelică,Premiul I, pentru susţinerea cercetării -2013, aprilie 20-24, Conferinţa Internaţională Ştiinţifică Studenţească (OTDK), Debrecen, Ungaria, secţia Istorie după 1945,Premiul I, pentru susţinerea cercetării -2013- pentru rezultatele din viața studențească și profesională, mi-sa acordat premiul Medalia de Aur Pro Scientia, laAcademia Maghiară de Știinte din Budapesta.- III. Conferință de studii socio-umane "Liga campionilor", premiul I. (Cluj-Napoca, 2012)- 2012 am obținut premiul II cu un articol științific la concursul organizat de asociația Erdély Történeti Alapítvány dinDebrecen, Ungaria.-Din anul 2013 sunt membru al organizației premiațiilor Pro Scientia (Pro Scientia Aranyérmesek Társasága)-Din 2014 sunt membru a asociației doctoranzilor din Ungaria (Doktoranduszok Országos Szövetsége-DOSZ)-Ca și cercetător științific particip la un grant OTKA (Ungaria) cu numărul 112968, cu tema de perioada tranziției postmonarchiste după 1918 ("Birodalmi átmenetek helyi kontextusban, 1918 – 1925. Helyi és regionális átmenettörténetekösszehasonlító szemszögből az Osztrák–Magyar Monarchiától az utódállamokig")-La Târgu-Mureș trupa de teatru Tompa Miklós a prezentat piesa de teatru scrisă de Molter Károly, cu titlul Tancul (Tank) lacare am asistat ca și colaborator științific pe tema de istorie prelucrată. Premiera a avut loc în data de: 2014.09.21.-Ca și colaborator științific am îndrumat turul ghidat organizat de Asociația Korzo din Cluj, pe care a avut tema: Locațiilerevoluției. Scene Clujene din 1989.- Din 2018 sunt membru al corporaţiei doctorilor a Academiei Maghiare de Ştiinţe, Membru a Filialei din Cluj a AcademieiMaghiare de Ştiinte-Din 2017 sunt fondator și președintele Asociației Erdélyi Krónika Egyesület-În 2017 am primit Premiul pentru publicarea tezei de doctorat acordat de Facultatea de Istorie si Filosofie, UBB- În 2018 am primit premiul Debut acordat de Societatea Muzeului Ardelean pentru cartea publicata din teza de doctorat

ALTE COMPETENȚE ÎN VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PREMIILE OBȚINUTE

Page 5: János FODOR - hiphi.ubbcluj.ro

Conferinţe naționale și internaționale 2013-2017

2013:Numele conferinței: Magyar Tudomány Napja Erdélyban, (EME-BTE, Marosvásárhelyi fiók). Loc: Târgu-MureșFodor János: A 70 éves Bernády. A marosvásárhelyi Bernády-ünnepségek.Linkul conferinței: http://www.eme.ro/servlet/eme/template/mtne%2Cmtne%2CEMETudNap2013Mv.vm/action/PMenuAction/clickedmenuid/EMETudomanyNapja+2013/eventsubmit_doclick/null 2014:Numele conferinței: Székelyföld a XX. században: A modernizáció és azonosságtudat intézményes kereteinek változása. Loc:Odorheiu Secuiesc Data: 22. martie 2014.Fodor János: Marosvásárhely és a Székelyföld fejlesztéspolitikájának a kapcsolódási pontjai a XX. század első felében.Linkul conferinței: http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/hirek/2014/03/szekelyfold-a-xx-szazadban-hir2015:Numele conferinței: Magyar Tudomány Napja Erdélyben (EME, Kolozsvár). Loc: Cluj-NapocaFodor János: A szabadkőműves BernádyLinkul conferinței: http://www.eme.ro/upload/files/File/mtne/2015/MTNE_programfuzet_2015.pdf 2016: Numele conferinței: Az Országos Magyar Párt 1926. évi gyergyószentmiklósi nagygyűlése című nemzetközikonferencia, Loc: Gheorgheni. Data: 20. mai 2016.Fodor János: Bernády György Tevékenysége az Országos Magyar Pártban.Linkul conferinței: http://eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1294/pageno/4/archived/false

Numele conferinței: Comparative Ways into Competing Versions of Modernity in East Central Europe, internationalconference, CEU, Loc: Budapesta , Data: 2016. May 6.Fodor János: Change of political leadership from the Târgu Mure National Council ș to the Prefect of Mures County1918-1922.Linkul conferinței: https://ias.ceu.edu/cwc/program Numele conferinței: Association for the Study of Nationalities (ASN): "Europe, Nations, and Insecurity: Challenges toIdentities"- International Conference, Data: 30 June – 2 July 2016 Loc: Kaunas, Lithuania.Fodor János: Targu-Mures, a City in Transition. A Case Study of the Social and Political Changes inthe Years 1918–1922.Linkul conferinței: http://pmdf.vdu.lt/en/asn-kaunas/program/ Numele conferinței: Magyar Történelmi Társulat: Személyiség és történelem– a történelmi személyiség című konferencia,Loc Zamárdi (Ungaria), Data: 15-17 august 2016.Fodor János: Lehetőségek és korlátok egy romániai magyar politikusszámára az impériumváltás után. Bernády Györgypolitikai életrajza Numele conferinței: Magyar Tudomány Napja Erdélyben (EME, Kolozsvár). Loc: Cluj-NapocaFodor János: A marosvásárhelyi politikai elit és a Székelyföld – szerepköri változások a XX. század első felében Linkul conferinței: http://eme.ro/servlet/eme/template/mtne%2CEMETudNap2015_1szotori.vm/action/PMenuAction/clickedmenuid/EMETudNap2015_1szotori/eventsubmit_doclick/null 2017: Numele conferinței: INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG HISTORIANSMiddle-East Europe in historical research of PhD studentsData: 26-27 May 2017Loc: Poznan, Poland.Fodor János: Importance of political biographies. György Bernády: a case study Linkul conferinței: https://en-us.fievent.com/e/miedzynarodowa-konferencja-mlodych-historykow/6319099 Numele conferinței: Fifth European Congress on World and Global History - Ruptures, Empires and Revolutions.Data: 31 august- 3 septemberLoc: BudapestaFodor János: The missink link? György Bernády as middleman between centre, periphery, elite and society.Linkul conferinței: http://research.uni-leipzig.de/~eniugh/congress/programme/event/?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=325 Numele conferinței: International Conference: Paths of Transition / Transformation. Local Societies in Southeastern Europein Transition from Empires to Nation States after World War I.Data: 23.–24.11.2017Loc: Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien, München.Fodor János (Cluj-Napoca): György Bernády: A Case Study of a Post-imperial Biography.Linkul conferinței: http://www.ikgs.de/konferenz-transition

Page 6: János FODOR - hiphi.ubbcluj.ro

Conferinţe naționale și internaționale 2017-2020

2018:

Numele conferinței: Az erdélyi magyarság 100 éve- I. Az első negyedszázad. Data: 07-08.05.2018.Loc: Cluj-NapocaFodor János: A beilleszkedés dilemmái az impériumváltást követő első években. Linkul conferinței: https://eszm.ro/2018/05/06/az-erdelyi-magyarsag-100-eve/

Numele conferinței: Kisebbségek Romániában 1945 után Data: 26-27. octombrie, 2018.Loc: Targu-MuresMarosvásárhely, 2018. Fodor János: Domokos Géza pályakezdése: hatások és befolyások Linkul conferinței: http://ezer100.ro/kisebbsegek-romaniaban-1945-utan-konferencia/

2019:

Numele conferinței: Conferința internațională Trianon- Tudományos nemzetközi konferenciaData: 2019. martie 25-26.Loc: Budapesta, Muzeul Național al UngarieiFodor János: Erdélyi útkeresés és politikai önszerveződési formák 1919-1922 között. Linkul conferinței: https://mnm.hu/hu/trianon-tudomanyos-konferencia

2020:

Numele conferinței: Conferința internațională: Istoria și scrisul istoric azi: opțiuni metodologice, paradigme, agendă.Data: 2020. februarie 2-5.Loc: Cluj-NapocaFodor János: Carierism sau conspirație? Relațiile francmasonice ale lui Bernády György. Linkul conferinței: http://www.conference2020.history-cluj.ro/index.php/program-conferinta/

Publicații

PUBLICAȚII

Page 7: János FODOR - hiphi.ubbcluj.ro

L I S T A lucrărilor ştiinţifice

A. Teza de doctorat

Fodor János: Bernády György. Biogrfie politică. Cluj-Napoca, 2016.

B. Cărţi si capitole în cărţi publicate în ultimii 10 ani

1. Fodor János: Bernády György. Politikai életrajz. Lector Kiadó-EME- Fundația Culturală dr.

Bernady György. Târgu-Mureș, Cluj-Napoca, 2017. Monografie științifică. ISBN: 978-606-

94183-8-3

2. Fodor János: Evenimentele schimbării de regim din Cluj-Napoca. Decembrie 1989-mai 1990

In: Nándor Bárdi, Attila Gidó, Csaba Zoltán Novák (ed.): Primele forme de autoorganizare a

maghiarilor din România 1989–1990. Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea

Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2014. pp. 177-214. –articol științific

3. Fodor János: A marosvásárhelyi Nemzeti Tanács szerepe az 1918-as impériumváltásban. In:

Harsányi Szabolcs Gergő, Szabó Beáta (editori): PSAK XII. Pro Scientia Aranyérmesek XII.

Konferenciája. Eger, Editura EKF Líceum (Ungaria), 2015. pp. 106-112. − articol științific

ISBN: 978-615-5509-42-1

4. Fodor János, Pál-Antal Sándor, Nagy Miklós Kund (editori): Bernády, a városépítő. Târgu-

Mureș, editura Alutus, 2015. În volumul colectiv au apărut următoarele articole științifice

(ISBN: 978-973-7875-75-4):

a. Fodor János: Politikai karrierjének kezdetei- 1889-1900. In: Fodor János, Pál-Antal

Sándor, Nagy Miklós Kund (editori): Bernády, a városépítő. Târgu-Mureș, editura

Alutus, 2015. pp. 55-82. − articol științific

b. Fodor János: Bernády az Országos Magyar Pártban. In: Fodor János, Pál-Antal Sándor,

Nagy Miklós Kund (editori): Bernády, a városépítő. Târgu-Mureș, editura Alutus, 2015.

pp. 317355. − articol științific

c. Fodor János: A második polgármesterség- 1926-1929. In: Fodor János, Pál-Antal

Sándor, Nagy Miklós Kund (editori): Bernády, a városépítő. Târgu-Mureș, editura

Alutus, 2015. pp. 356-375. − articol științific

d. Fodor János: Új utakon: Bernády György és a Magyar Polgári Demokratikus Blokk

(19301933). In: Fodor János, Pál-Antal Sándor, Nagy Miklós Kund (editori): Bernády, a

városépítő. Târgu-Mureș, editura Alutus, 2015. pp. 376-397. − articol științific

Page 8: János FODOR - hiphi.ubbcluj.ro

e. Fodor János: A 70 éves Bernády- Egy városi ünnepség anatómiája. In: Fodor János, Pál-

Antal Sándor, Nagy Miklós Kund (editori): Bernády, a városépítő. Târgu-Mureș, editura

Alutus, 2015. pp. 425-436. − articol științific

5. Fodor János: Konspiratív karrierépítés? Bernády György szabadkőművessége. In: Egyed

Emese-Gálfi Emőke- Weisz Attila (ed.): CERTAMEN IV. Cluj-Napoca, Erdélyi Múzeum

Egyesület, 2017. pp. 333-348 − articol științific ISSN: 239-4328

6. Fodor János: Az 1989−1990-es fordulat eseményei Kolozsváron. In: Nándor Bárdi, Attila Gidó,

Csaba Zoltán Novák (ed.): Együtt és külön. Az erdélyi magyarok önszerveződése (1989–1990).

Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2014.

pp. 153-191. –articol științific

7. Fodor János: Marosvásárhely társadalmi-politikai viszonyai a 20. század elején (1900−1914).

In: Pál-Antal Sándor, Simon Zsolt (ed.) Maros megyei magyarság történetéből. IV. Târgu-

Mureș: Editura Mentor Könyvek Kiadó, 2016. pp. 60-101. –articol științific

8. Fodor János: Lehetőségek és korlátok egy romániai magyar politikus számára az

impériumváltás után. Bernády György politikai életrajza. In: Vonyó József ed.: Személyiség és

történelem – a történelmi személyiség. A történeti életrajz módszertani kérdései. Magyar

Történelmi Társulat - Kronosz Kiadó - Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára,

Budapest-Pécs (Ungaria), 2017. pp. 374-390. –articol științific

9. Csunderlik, Péter ; Hajdu, Tibor ; Egry, Gábor ; Egry, Gábor (szerk.): Kérdések és válaszok

1918–1919-ről. Budapest, Magyarország : Napvilág Kiadó (2018) , 169 p. ISBN:

9789639697829- capitol în carte

10. Fodor János: Bernády György és a Magyar Polgári Demokratikus Blokk, 1929-1933. In:

Romsics, Ignác; Antal, Róbert-István; Both, Noémi Zsuzsanna; Fazakas, László; Fodor, János;

Főcze, János; Kovács, Szabolcs; Olosz, Levente - Romsics, Ignác (szerk.) Közelítések :

Tanulmányok Erdély 19-20. századi történetéhez. Kolozsvár, Románia : Komp-Press Kiadó,

(2018) pp. 71-107. , 37 p.- articol științific

11. Fodor János: Bernády György és az impériumváltás: a visszavonulástól a politikai aktivizmusig.

In: Orbán, Zsolt (szerk.) Székelyföld és a Nagy Háború : Tanulmánykötet az első világháború

centenáriuma alkalmából. Csíkszereda, Románia : Csíkszereda Kiadóhivatal, (2018) pp. 326-

345. , 19 p.- articol științific

12. Fodor János: Bernády György tanítómesterei. In: Lönhárt, Tamás; Nagy, Róbert Miklós;

Hunyadi, Attila-Gábor (szerk.) Gazdasági, társadalmi és szellemi modernizáció Kelet-Közép-

Európában : In honorem Prof. Univ. Dr. CSUCSUJA István. Kolozsvár, Románia : Argonaut,

(2017). pp. 405-414. , 9 p. - articol științific

13. Fodor János: Marosvásárhely "rendszabályozása." In: Benkő Levente; Demeter László (ed.):

Adalékok a Székelyföld történetéhez. Tanulmányok Egyed Ákos 90. születésnapja tiszteletére.

Sepsiszentgyörgy: Tortoma Könyvkiadó, pp 210-218 (2019). - articol științific

Page 9: János FODOR - hiphi.ubbcluj.ro

14. Fodor János- Sebestyén Mihály: Közélet és kaszinó : Dr. Fekete Andor ügyvéd feljegyzései.

Marosvásárhely, Mentor Könyvek Kiadó, (2019). – carte

15. Fodor János: "A bor mellett is komoly politikai vitái voltak." Bernády György polgármesteri

mindennapjai. In: Berekméri Árpád-Róbert; László Loránt; Sebestyén Mihály; Simon Zsolt

(ed.): Székely századok : Emlékkönyv Pál-Antal Sándor 80. Születésnapjára. Marosvásárhely:

Mentor Könyvek Kiadó, pp 177-190 (2019).- articol științific

16. Fodor János- Novák Csaba Zoltán (ed.): 100 de ani o sută de personalități maghiare

reprezentative din România. Editura Fundației pentru Școală, Cluj-Napoca, 2019. (ISBN:

9786069472118)- Carte

17. Fodor János- Novák Csaba Zoltán (ed.): 100 év száz kiemelkedő romániai magyar személyiség.

Kolozsvár : Iskola Alapítvány Kiadó, 2019. (ISBN: 9786069472101)- Carte

18. Fodor János: Magyar nemzetiségpolitikai törekvések 1918 őszén. In: Kovács Kiss Gyöngy

(szerk.): Impériumváltás Erdélyben (1918-1920). Kolozsvár: Korunk-Komp Press, Iskola

Alapítvány Kiadó, pp 99-122 (2020). - articol științific

C. Lucrări publicate în ultimii 10 anii în reviste şi volume de conferinţe cu referenţi

- Reviste

1. Fodor János: Erdélyi magyar útkeresés és politikai önszerveződési formák az impériumváltás

időszakában. In: KISEBBSÉGI SZEMLE (2498-8049 ): 2019/2 pp 33-48 (2019). Budapesta-

Ungaria- articol științific

2. Fodor János: Impériumváltás Marosvásárhelyen, 1918-1922. In: MÚLTUNK -

POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, nr. 2016/2. Budapesta-Ungaria. pp. 148-186. - Múltunk

is indexed at EBSCO’s Historical Abstracts database

3. Fodor János: Egy amerikai út tapasztalatai : Bernády György 1911-es tanulmányútja. In:

MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 2017/1-2 pp. 175-208. , 34 p.

(2017).- articol științific

4. Fodor János: A román-magyar kapcsolatok a szocialista időszakban: Az 1958-1959-es találkozó

körülményei és következményei. In: Magyar Kisebbség (Cluj-Napoca) nr. 2010/3-4. pp. 265-

300.- articol științific

5. Fodor János: Bernády György tevékenysége a romániai Országos Magyar Pártban: A párt

alakulásától Bernády második polgármesterségéig (1922-1929) In: KORUNK (Cluj-Napoca),

nr. 2013/2. pp. 67-77. –articol științific

6. Fodor János: Magyar nemzetiségpolitikai kísérletek és a román álláspont 1918 őszén. In:

KORUNK (KOLOZSVÁR) (1222-8338 9008-9456): 19 12 pp 12-21 (2018).- articol științific

Page 10: János FODOR - hiphi.ubbcluj.ro

7. Fodor János: A kikérdezett intézmény. In: BETEKINTŐ ( 1788-7569): 14 3 p. 165–172. (2020)

–recenzie de carte.

8. Fodor János: Szovjet diplomáciai jelentések. In: ERDÉLYI MÚZEUM LXXVI. Cluj-Napoca,

nr.2014/2. 149-151.pp. –recenzie de carte.

9. Fodor János: A vasparipa megjelenése Székelyföldön. In: : KORUNK (Cluj-Napoca), nr.

2015/3. pp. 115-117. –recenzie de carte

10. Fodor János: Újabb búvópatakokat feltáró mélyfúrások. In: : KORUNK (Cluj-Napoca), nr.

2015/8. pp. 117-121. –recenzie de carte

11. Fodor János: Történészek dilemmái. In: KOMMENTÁR nr. 2015/5, Ungaria-Budapesta, pp.

117-122. –recenzie de carte.

12. Fodor János: Azok a boldog szép napok...: Csatári Bence: Az ész a fontos, nem a haj. A Kádár-

rendszer könnyűzenei politikája. In: : KORUNK (Cluj-Napoca), nr. 2016/1. pp. 118-122. –

recenzie de carte

13. Fodor János: Sztálin ajándéka a székelyeknek In: : KORUNK (Cluj-Napoca), nr. 2010/4. pp.

113-115. –recenzie de carte

14. Fodor János: Kötet Marosvásárhely történetéből. In: ERDÉLYI MÚZEUM LXXVI. Cluj-

Napoca, nr.2011/3-4. 188-190. pp. –recenzie de carte.

15. Fodor János: Marosvásárhely történetéből 2. In: Colloquia: Journal of Central European History

16. Cluj-Napoca, 2009. pp. 252-255. –recenzie de carte.

16. Fodor János: Sztálin a széjelyeknél. In: Colloquia: Journal of Central European History 17.

Cluj-Napoca, 2010. pp. 234-236. –recenzie de carte.

17. Fodor János: Pagini din istoria oraşului Târgu-Mureş. Vol. 2. Studii din epoca modernă şi

contemporană. Historia Urbana nr. 19. Sibiu, 2011. pp. 234-236. –recenzie de carte.

18. Fodor János: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century Language and Culture

in a Changing Region. The Seventh International Congress of Hungarian Studies. In: Colloquia:

Journal of Central European History 18. Cluj-Napoca, 2011. pp. 232-235. –prezentare

eveniment științific.

19. Fodor János: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. In: Colloquia:

Journal of Central European History 18. Cluj-Napoca, 2011. pp. 272-275 –recenzie de carte.

20. Fodor János: Illúziók ideje. In: KOMMENTÁR nr. 2011/2, Ungaria-Budapesta, pp. 117-121. –

recenzie de carte.

21. Fodor János: Egy látszólagos aranykorszak dokumentumai. In: : KORUNK (Cluj-Napoca), nr.

2011/10. pp. 118-121. –recenzie de carte

Page 11: János FODOR - hiphi.ubbcluj.ro

22. Fodor János: A szocialista időszak másodlagos szereplői. In: : KORUNK (Cluj-Napoca), nr.

2011/7. pp. 117-121. –recenzie de carte

23. Fodor János: A rendszerváltástól az EU-s elnökségig. In: : KORUNK (Cluj-Napoca), nr.

2011/5. pp. 120-122. –recenzie de carte

24. Fodor János: K-line. The power elite and Luxury during Socialism. In: Colloquia: Journal of

Central European History 19. Cluj-Napoca, 2012. pp. 241-244 –recenzie de carte

25. Fodor János: Jobbra át: újságírók a propaganda szorítójában. In: : KORUNK (Cluj-Napoca), nr.

2012/11. pp. 115-118. –recenzie de carte

26. Fodor János: A Securitate munkamódszerei. In: : KORUNK (Cluj-Napoca), nr. 2012/3. pp.

116-119. –recenzie de carte

27. Fodor János: Svábtörténet. In: : KORUNK (Cluj-Napoca), nr. 2013/8. pp. 118-120. –recenzie

de carte

28. Fodor János: Magyarokról román nyelven In: SZOCIO.HU Társadalomtudmányi szemle nr.

2014/4, Budapesta, Ungaria. Revistă de specialitate în format electronic. pp. 58-64. –recenzie

de carte

29. Fodor János: A „virtuális” Székelyföld története a dualizmustól napjainkig. In: Levéltári

Közlemények (Anuarul Arhivelor din Ungaria) nr. 2016, Ungaria-Budapesta, pp. 340-344. –

recenzie de carte.

30. Fodor János: Empirikus minatvétel a két világháború közötti időszak kolozsvári zsidó

közösségének mindennapjaiból. In: Múlt és Jövő (Trecut și viitor- Revistă de specialitate de

cultura evreiască) nr. 2017/1, Ungaria-Budapesta, pp. 105/107. –recenzie de carte.

31. Fodor János: Reálpolitikus vagy hazaáruló? In: BBC HISTORY (magazin de istorie, Ungaria):

A VILÁGTÖRTÉNELMI MAGAZIN, nr. 2016/5: pp. 64-67. –articol de popularizare științifică

32. Fodor János: Impériumváltás Erdélyben. In: RUBICON : 2017/7-8 pp. 89-93. , 5 p. (2017) –

articol de popularizare științifică

- Selecţie cu maximum 20 lucrări în volume de conferinţe

1. Fodor János: Impériumváltás Erdélyben 1918-1921. In: H. Szabó Gyula (szerk.) „A Magyar Napról

jelentjük…” : Az első kolozsvári Magyar Napok és közösségépítő jelentőségük az 1940-es években.

Kolozsvár, Románia : Editura Kriterion, (2018). pp. 191-201. , 11 p.- capitol în carte

2. Fodor János: Az 1916-os menekültválság Marosvásárhelyen. In: Rusz-Fogarasi, Enikő (szerk.)

Migráció. Integráció? Kolozsvár, Románia : Egyetemi Műhely Kiadó, (2017) pp. 49-62. , 13 p. -

capitol în carte

3. Fodor János: Lesz még kikelet! In: Rusz-Fogarasi, Enikő (szerk.) Migráció. Integráció? Kolozsvár,

Románia : Egyetemi Műhely Kiadó, (2017) pp. 407-410. , 3 p. - capitol în carte

Page 12: János FODOR - hiphi.ubbcluj.ro

4. Fodor János: Bernády György épített öröksége és kultusza. In: Rüsz-Fogarasi, Ildikó (szerk.)

Fürdőélet Erdélyben. Kolozsvár, Románia : Egyetemi Műhely Kiadó, (2016) pp. 181-202. , 22 p. -

capitol în carte


Recommended