+ All Categories
Home > Documents > RECTORATUL Universitatea Babeş-Bolyai Competiţia...

RECTORATUL Universitatea Babeş-Bolyai Competiţia...

Date post: 08-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 28 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 8 /8
ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40 - 264 - 59.19.06 E-mail: [email protected] RECTORATUL Universitatea Babeş-Bolyai Competiţia Excelenţei 2010 Dosar individual Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 Nume, prenume, grad did. FRUNZA MIHAELA-CORNELIA, LECT. DR. Facultatea, Catedra Istorie si Filosofie, Catedra de Filosofie Sistematica Domeniul ştiinţific Filosofie / Etica, Filosofie morala Adresa paginii web personale Adresa e-mail [email protected] Criteriul I – Output 1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor cotate) Articole stiintifice 1. Aspects Concerning the Crisis of Philosophy in the University System from Romania” (co-autor: Sandu Frunza) în Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 8, nr. 24, Winter 2009, p. 329-349. 2. „Etica, superstitie si laicizarea spaţiului public” (co-autor: Sandu Frunză) în Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 8, nr. 23, Summer 2009, p. 13-35. 3. „Ethical and Legal Aspects of Unrelated Living Donors from Romania”, in Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 8, nr. 22, Spring 2009, p. 3-23. 4. „Filosofie, ideologie, religie. O încercare de a înţelege ce se întîmplă cu filosofia în sistemnul de educaţie din România” (co-autori: Sandu Frunză, Claudiu Herţeliu), in Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 8, nr. 22, Spring 2009, 129-149. 5. „Ethical Aspects of Spiritual Medicine. The Case of Intercessory Prayer Therapy”, in Journal for the Study of Religions and Ideologies, volume 6, nr. 17, summer 2007, p. 101-115 6. „O perspectiva etica asupra xenotransplantului” [An Ethical Perspective on Xenotransplantation], in Revista romana de Bioetica, vol. 5, nr. 1, 2007. 7. “Who's Afraid of Feminism in Romania? Misconceptions, prejudices, stereotypes” in Journal for the Study of Religions and Ideologies, nr. 14/ summer 2006, p. 83-88. 8. „Între religiozitate şi marketing: analiza unui fenomen literar” [Between Religiousness and Marketing: The Analysis of a Literary Phenomenon] in Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 4, nr. 11/spring 2005, p. 28-38. 9. “O incursiune în etica socială și politică”, in Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 7, nr. 21, Winter 2008, 193-196. Recenzii 10. „Kwame Anthony Appiah, Cosmopolitanism. Ethics in a World of Strangers”, in Journal for the Study of Religions and Ideologies, volume 7, nr. 19, Spring 2008, pp. 249-252. 11. „Christopher Partridge - The Re-Enchantment of the West. Volume II. Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture, and Occulture” in Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 6, nr. 16/spring 2007, p. 176-178.
Transcript

ROMÂNIA

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca

Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40 - 264 - 59.19.06

E-mail: [email protected]

RECTORATUL Universitatea Babeş-Bolyai Competiţia Excelenţei 2010

Dosar individual

Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 Nume, prenume, grad did. FRUNZA MIHAELA-CORNELIA, LECT. DR. Facultatea, Catedra Istorie si Filosofie, Catedra de Filosofie Sistematica Domeniul ştiinţific Filosofie / Etica, Filosofie morala Adresa paginii web personale Adresa e-mail [email protected] Criteriul I – Output 1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor cotate) Articole stiintifice

1. „Aspects Concerning the Crisis of Philosophy in the University System from Romania” (co-autor: Sandu Frunza) în Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 8, nr. 24, Winter 2009, p. 329-349.

2. „Etica, superstitie si laicizarea spaţiului public” (co-autor: Sandu Frunză) în Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 8, nr. 23, Summer 2009, p. 13-35.

3. „Ethical and Legal Aspects of Unrelated Living Donors from Romania”, in Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 8, nr. 22, Spring 2009, p. 3-23.

4. „Filosofie, ideologie, religie. O încercare de a înţelege ce se întîmplă cu filosofia în sistemnul de educaţie din România” (co-autori: Sandu Frunză, Claudiu Herţeliu), in Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 8, nr. 22, Spring 2009, 129-149.

5. „Ethical Aspects of Spiritual Medicine. The Case of Intercessory Prayer Therapy”, in Journal for the Study of Religions and Ideologies, volume 6, nr. 17, summer 2007, p. 101-115

6. „O perspectiva etica asupra xenotransplantului” [An Ethical Perspective on Xenotransplantation], in Revista romana de Bioetica, vol. 5, nr. 1, 2007.

7. “Who's Afraid of Feminism in Romania? Misconceptions, prejudices, stereotypes” in Journal for the Study of Religions and Ideologies, nr. 14/ summer 2006, p. 83-88.

8. „Între religiozitate şi marketing: analiza unui fenomen literar” [Between Religiousness and Marketing: The Analysis of a Literary Phenomenon] in Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 4, nr. 11/spring 2005, p. 28-38.

9. “O incursiune în etica socială și politică”, in Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 7, nr. 21, Winter 2008, 193-196. Recenzii

10. „Kwame Anthony Appiah, Cosmopolitanism. Ethics in a World of Strangers”, in Journal for the Study of Religions and Ideologies, volume 7, nr. 19, Spring 2008, pp. 249-252.

11. „Christopher Partridge - The Re-Enchantment of the West. Volume II. Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture, and Occulture” in Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 6, nr. 16/spring 2007, p. 176-178.

2

12. „Eniko Magyari-Vincze, Excluderea socială la intersecţia dintre gen, etnicitate şi clasă. O privire din perspectiva sănătăţii reproducerii la femeile Rome” (Social Exclusion at the Crossroads of Gender, Ethnicity and Class. A View through Romani Women’s Reproductive Health) in Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 5, nr. 15/ winter 2006, p. 117-118.

13. „Liliana Popescu, Politica sexelor” (Liliana Popescu, The Politics of Sexes) in Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 4, nr. 12/ winter 2005, p. 134-135.

14. „Umberto Eco, Cinci scrieri morale”, (Umberto Eco, Five moral writings) in Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 4, nr. 10/spring 2005

2. Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings

1. „Ethical challenges and debates of the Romanian Law of Transplantation” (proceeding paper), (co-autori: Sandu Frunză, Iulia Grad) în Transplant International. Official Journal of the European Society for Organ Transplantation and the European Liver and Intestine Transplant Association, Volume 22, Supplement 2, August 2009, p. 227. ISSN: 0934-0874. (factor de impact 3.115)

3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS) 1.Mihaela Frunza, Az abortusz etikaja [Etica avortului] (tradus de Rigan Lorand), in Korunk (cod CNCSIS 112), Harmadik folyam, XVIII/5, Majus 2007, p. 42-52 4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

1. The Situation of Islam in Romania (co-authors: Sandu Frunza, Claudiu Herteliu), in Beatriz Molina Rueda (ed.), Studying and preventing the radicalization of Islam. What school communities can do? Final reports Bulgaria, Morocco, Romania & Spain, Universidad de Granada, Granada, 2009, p. 187-242, ISBN: 978-84-338-4998-4.

2. The Role of School for Preventing Radicalism (co-author: Sandu Frunza), in Beatriz Molina Rueda (ed.), Studying and preventing the radicalization of Islam. What school communities can do? Final reports Bulgaria, Morocco, Romania & Spain, Universidad de Granada, Granada, 2009, p. 243-292, ISBN: 978-84-338-4998-4.

3. Who and Why is Affraid of Feminism in Romania? In Marta Bodo (ed.), Women and Religion, Verbum, Cluj, 2009, pp. 41-54, ISBN: 978-973-88891-7-0

4. Blogurile între jurnalism civic şi relaţii publice. O perspectivă etică în Delia Cristina Balaban, Ioana Iancu, Radu Meza, PR, Publicitate si New Media, Tritonic, Iasi, 2009, p. 56-65. ISBN: 978-973-733-374-2

5. Introduction des études de genre dans le système d'enseignement supérieur de Roumanie. Défis et perspectives, în Chronique Feministe, no. 101, “Feminisme et recherché: in-compatible?”, Juil.-Dec. 2008, p. 15-22.

6. Consideraţii etice despre terapia prin rugăciune, în Ion Copoeru, Nicoleta Szabo (coord.), Etică şi cultură profesională, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008, 355-365.

5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 1. Mihaela Frunza, Tematizări în eticile aplicate. Perspective feministe, Ed. Limes, Cluj, 2009, ISBN 978-973-726-440-4, 168 p

7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale

1. Essays in Honor of Moshe Idel (cu Sandu Frunza), Ed. Provopress, Cluj, 2008. 2. Tinerii si politica. Impreuna pentru o politica mai buna, Ed. Provopress, Cluj, 2006 (cu Sandu

Frunza, Nicu Gavriluta, Silviu Rogobete). 8. Brevete internaţionale 9. Brevete naţionale

3

10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu economia 11. Realizări artistice naţionale şi internaţionale (Domeniul Arte) (Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) Criteriul II – Prestigiu profesional 1. Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I Lucrarea citata: „ETHICS, SUPERSTITION AND THE LAICIZATION OF THE PUBLIC SPHERE” Citare (1) 1. Rus FC: POLITICAL PARTIES AND RELIGION IN POST-DECEMBRIST ROMANIA Source: JOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES Volume: 8 Issue: 24 Pages: 133-150 Published: WIN 2009 Lucrarea citata: Ethical and Legal Aspects of Unrelated Living Donors in Romania Citari (2) 1. Moldovan S: ORGAN TRANSPLANTATION AND THE ORTHODOX CHRISTIAN ARGUMENT FOR LOVE Source: REVISTA ROMANA DE BIOETICA Volume: 7 Issue: 4 Pages: 185-197 Published: OCT-DEC 2009 2. Goschin Z, Constantin DL, Roman M THE PARTNERSHIP BETWEEN THE STATE AND THE CHURCH AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS Source: JOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES Volume: 8 Issue: 24 Pages: 231-256 Published: WIN 2009 Lucrarea citata: An ethical perspective on xenotransplantation Citare (1) 1. Iancu I, Balaban DC Romanian Media Coverage on Bioethics. The Issue of Stem Cells Source: JOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES Volume: 8 Issue: 22 Pages: 24-37 Published: SPR 2009 Lucrarea citata: Ethical and Legal Aspects of Unrelated Living Donors in Romania Citare (1): Barbulescu I, Andreescu G, REFERENCES TO GOD AND THE CHRISTIAN TRADITION IN THE TREATY ESTABLISHING A CONSTITUTION FOR EUROPE: AN EXAMINATION OF THE BACKGROUND Source: JOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES Volume: 8 Issue: 24 Pages: 207-230 Published: WIN 2009 2. Alte citări ale lucrărilor listate mai sus Lucrare citata: Mihaela Frunza, Tematizari in eticile aplicate. Perspective feministe, Limes, Cluj, 2009. Citare (1) Catalin Bobb, Lecturi universal diferite: ideologie si etica,in Cultura, Numarul 59 / 2009 (263) * Vineri 05 Martie, http://revistacultura.ro/nou/2010/03/lecturi-universal-diferite-ideologie-si-etica/ Lucrare citata: „Etica, superstitie si laicizarea spaţiului public” (co-autor: Sandu Frunză) în Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 8, nr. 23, Summer 2009, p. 13-35. Citare (1): Călin Sinescu; Liliana Trofin, “Religia – sursă majoră de insecuritate şi conflict”, Sfera Politicii, nr 140 / 2009, pages: 61-73, p. 62 (Indexata CEEOL) Lucrare citata: Essays in Honor of Moshe Idel (cu Sandu Frunza), Ed. Provopress, Cluj, 2008

4

Citare (1): Ellion R. Wolfson, „Light Does Not Talk but Shines: Apophasis and Vision in Rozenweig Theopoetic Temporality” in Aaron W. Hughes, Elliot R. Wolfson (eds.), New Directions in Jewish Philosophy, Indiana University Press, Bloomington, IN, 2010, p. 125. Lucrare citata: Tinerii si politica. Impreuna pentru o politica mai buna, Ed. Provopress, Cluj, 2006 (cu Sandu Frunza, Nicu Gavriluta, Silviu Rogobete). Citare (1): Andrei T, Tusa E, Herteliu C, The perception of gender discrimination at the level of young educated Romanians - A quantitative approach Source: JOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES Issue: 14 Pages: 51-62 Published: SUM 2006 Lucrare citata: Who's Afraid of Feminism in Romania? Misconceptions, prejudices, stereotypes” in Journal for the Study of Religions and Ideologies, nr. 14/ summer 2006, p. 83-88 Citare (1): Cornelia Dragne, Women in higher education and their road through Romania's second modernity, teza de doctorat, Univ. of Victoria, British Columbia Canada, 2009, https://dspace.library.uvic.ca:8443/handle/1828/1502 3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 Lucrare citata: Mihaela Frunza, Theodora Vacarescu (Eds.) Gender and the Post East-West Divide, Limes, Cluj, 2004 Citari (4): 1. Justyna Sempruch, Katharina Willems, Laura Shook, Multiple marginalities: an intercultural dialogue on gender in education across Europe and Africa, Helmer (Königstein/Taunus) 2006, p. 96. 2. Cristina Ivanovici, „Mihaela Frunza u. Theodora-Eliza Vacarescu Hg., Gender and the (Post)"East"/"West" Divide”, L’Homme, 2/2006 3. Cerwonka A, HIGHER EDUCATION 'REFORM', HEGEMONY, AND NEO-COLD WAR IDEOLOGY Source: CULTURAL STUDIES Volume: 23 Issue: 5-6 Pages: 720-735 Published: 2009 4. Cerwonke A., Traveling feminist thought: Difference and transculturation in Central and Eastern European feminism Source: SIGNS Volume: 33 Issue: 4 Pages: 809-832 Published: SUM 2008 Lucrare citata: Mihaela Frunza, Între tigaia de teflon şi tribuna parlamentară in 22 plus, An XIII, No. 182, 15 noiembrie 2005, p. 7 Citari (2): 1. Anca Comaniciu, Einmal Macho, immer Macho?- Von Machismo und politischer Partizipation der Frauen. Fallbeispiel Rumanien, 2006, GRIN Verlag, p. 70, p. 82 2. Anca Comaniciu, Frauen und rumänische Politik: Wie die europäische Union die politische Partizipation beeinflusst. Studienarbeit, 2006, GRIN Verlag, p. 5, p. 26. Lucrare citata: Mihaela Frunza, Ideologie si feminism, Limes, Cluj, 2004. Citari (2): 1. Vlad Mureşan, Dictatura feminismului, Verso, Nr. 10 / 16-31 ianuarie 2007 2. Miroiu, M., An Exotic Island: Feminist Philosophy in Romania Source: SIGNS Volume: 34 Issue: 2 Pages: 233-239 Published: WIN 2009 Lucrare citata: Mihaela Frunza (ed.) Fetele tolerantei, Ed. Fundatiei AXIS, Iasi, 2003 Citari (2): 1. Nicu Gavriluta, Ospitalitate metafizica şi discriminare negativa. Alteritatea islamica la Andre Scrima, Hermeneia, nr. special, 2006, p. 108 2. Carpinschi A., The spirit of tolerance, the culture of recognition and the need of comprehension Source: JOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES Volume: 2 Issue: 2

5

Pages: 19-35 Published: SPR 2005 Lucrare citata: Mihaela Frunza, Imaginaţie şi profeţie în gîndirea lui Maimonide în Sandu Frunză (coord.) – Filosofie şi religie. O abordare multidisciplinară, Ed. Limes, Cluj, 2001, pp. 215-226 Citare (1): 1. Michael S. Jones, Sandu Frunzã, editor, Filosofie si Religie: O Abordare Multidisciplinarã (Philosophy and Religion: An Interdisciplinary Approach). (Cluj-Napoca, Romania: Editura Limes, 2001. 244 pages, paper.), RELIGION IN EASTERN EUROPE XXIV, 5 (OCTOBER 2004) page 47-49, 4. Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 2007, 2009, 2010 – Premierea rezultatelor cercetării (CNCSIS) pentru publicarea unor articole ISI. 2002 – Premiul JSRI pentru studii de gen Din 2009 – membră ELPAT (Ethical, Legal and Psychosocial Aspects of organ Transplantation). Din 2007 – expert evaluator în programele CNCSIS. Din 2006 – membră Pro-Etica (coordonator: Ion Copoeru) Din 2002 Membru fondator şi coordonator de programe – SACRI, Cluj Coordonatoarea Grupului de Dezbatere „Etică şi Societate” (2003-prezent) Secretar ştiinţific – Seminarul de Cercetare Interdisciplinară a Religiilor şi Ideologiilor (2002-prezent) Membră – asociaţia Ad Astra (2003-prezent) Membru onorific – asociatia Anthropos (http://antroposro.org/RO/membrii_asociatiei_antropos.htm) Alumna – Central European University. Alumna – Civic Education Project. 5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) - Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) : 8 - Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) : 2 - Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) - Post-doctoranzi (lista nominală) 6. Studenţi internaţionali atraţi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) - Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) - Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) - Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) - Post-doctoranzi (lista nominală) 7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI Editor executiv – Journal for the Study of Religions and Ideologies 8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI Membra in comitetul editorial al revistei Philobiblon (indexata EBSCO si CEEOL) 9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi valoarea) 10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) Octombrie 2007 – septembrie 2010 Membru în grantul colectiv ID_511 „Analiza relațiilor dintre filosofie, ideologie și religie în vederea stabilirii de strategii pentru ieșirea din criză a filosofiei și promovarea ei în învățămîntul românesc”. (val. totala aprobata 100000 RON, utilizata efectiv in perioada 2007-2009: 53758 RON))

6

11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi valoarea) 12. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 2009-2011 Director de proiect al proiectului Expertiză etică și actiune socială. O perspectivă interdisciplinară asupra eticii aplicate, finantat de CNCSIS (ID_2265); valoare utilizata in 2009: 69081.63 RON 13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 15-18 octombrie 2008 Am� predat în cadrul Școlii franco-române de metodologie în științele sociale. La Roumanie dans l’Europe: une integration achevee?. De la Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iași. Am susținut prelegerea „Comunitatea musulmană din România între secularizare şi radicalism”. Link: http://www.scoalasociologica.ro/en/editii-anterioare/ediia-a-vii-a-2008.html 14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 15. Conferinţe invitate internaţionale 1.Conferinta: STUDYING AND PREVENTING THE RADICALIZATION OF ISLAM: WHAT SCHOOL COMMUNITIES CAN DO? COMPARATIVE ANALYSIS OF CASES OF BULGARIA, ROMANIA, SPAIN, MOROCCO, Sofia, Bulgaria, 17-18.09.2008 Link: http://www.projectjls2007rad015.org/pages/conferencia_sofia/programasofia Titlul conferintei sustinute: Mihaela Frunza, „Results of the Survey in Romania on Muslim Minority” 2.Conferinta: Le rôle de la Culture de Paix et de l´éducation dans la prévention des conflits interculturels et religieux, Rabat, le 24-27 Novembre 2008 Link: http://www.projectjls2007rad015.org/pages/conferencia_rabat/programarabat Titlul conferintei: Les résultats qualitatifs de l´enquête sur la communauté musulmane en Roumanie 3.Mihaela Frunza, Sandu Frunză, Iulia Grad „Ethical challenges and debates of the Romanian Law of Transplantation”, Transplant International. Official Journal of the European Society for Organ Transplantation and the European Liver and Intestine Transplant Association, Volume 22, Supplement 2, August 2009, p. 227. ISSN: 0934-0874. Conferinta: 14th congress of the European Society for Organ Transplantation, Paris, 30 august-2 septembrie 2009 Link: http://www.esot.org/Content.aspx?item=183 4.Mihaela Frunza, „Who and Why is Affraid of Feminism in Romania?” Conferinta: European Society of Women in Theological Research Regional Conference. Contribution of women in shaping the spiritual features of a unified Europe. Past experiences that shape the present and the future, Cluj, 5-7 septembrie 2008. Link: http://www.eswtr.org/uploads/konf-mo08_.pdf 5.Conferinta: Ethics and the Professional Culture. A Multi-Disciplinary Approach, Facultatea de Istorie și Filosofie, UBB Cluj, 5-6 octombrie 2007 Titlul conferintei: Aspecte etice ale medicinei complementare și alternative Conferinta: PR Trend, ed. a IV-a, Cluj-Napoca, 3-5 aprilie. Link: http://cmedia.ubbcluj.ro/images/stories/conferences/PR_Trend_2009/program_de.pdf Titlul conferintei: Blogurile între jurnalism civic şi relaţii publice. O perspectivă etică/ Die Blogs zwischen Bürgerjournalismus und PR. Eine ethische Perspektive 6. Gender and Education, panel organizat în cadrul conferinței internationale Action Research and Feminism, Centrul pentru Studii de Gen UBB, Cluj, 5-6 decembrie 2008.

7

7. Developing Gender Studies in Romanian Postgraduate Education Conferința internaționala: International Women’s Danube Conference, 2nd edition, Ulm, Germania, 1-2 octombrie 2008. Link: http://womens-danube-network.eu/file.php/1/Programme_english.pdf 8.Prejudices and stereotypes about feminism among the Romanian intellectuals Conferința internaționala: International Women’s Danube Conference, 2nd edition, Ulm, Germania, 1-2 octombrie 2008 Link: http://womens-danube-network.eu/file.php/1/Programme_english.pdf 9.Institutionalizing Gender Studies in Romanian Higher Education System – Challenges and Perspectives în cadrul conferinței Academic Cultures and the Feminist Critique, Centrul de Studii de Gen, UBB, 12-13 iulie 2007. 10.Teaching gender in Romania, în cadrul conferinței Teaching Gender in Eastern Europe, Centrul de Studii de Gen, 10-12 iulie 2006 11.How Multicultural a City Can Be? Representations and Rejections of the Multicultural Model (cu Roxana Havrici), la conferința Multicultural Education in Central and Eastern Europe, NIS and Central Asia, noiembrie 2005, Cluj. 12.Who’s Afraid of Feminism in Romania? Misconceptions, prejudices, stereotypes – în cadrul Who’s Afraid of Feminism? Teaching and Researching Gender in the CEE Region, 5-8 mai 2005, Universitatea de Vest, Timișoara. Link: www.genderomania.ro/texts/timisoara_program.pdf 16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale Multicultural Education in Central and Eastern Europe, NIS and Central Asia, noiembrie 2005, Cluj. Who’s Afraid of Feminism? Teaching and Researching Gender in the CEE Region, 5-8 mai 2005, Universitatea de Vest, Timișoara

8

III. Realizare remarcabilă (Descrieţi într-o manieră cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină) cea mai importantă

realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.)

Data: Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate

Sef de catedră,


Recommended