Home >Documents >Invatarea Activa

Invatarea Activa

Date post:27-Jun-2015
Category:
View:289 times
Download:20 times
Share this document with a friend
Transcript:

Metode de nv are activ

Ce este nv area activ ?

Proces de nv are adaptat pe interesele , nivelul de n elegere i de dezvoltare al participan ilor la proces .

Rezultate generate de nv area activ

comportament participativ (elevul e activ r spunde la ntrebari, ia parte la activit i); gandire creativ (elevul are propriile sale sugestii propune noi interpretari); nv area aplicat (elevul devine capabil sa aplice o strategie de nvatare); construirea cunostintelor (elevul indeplineste sarcini care il vor conduce la intelegere );

1. Metode de predare - nv are interactiv n grup

Metoda predarii / invatarii reciproce (Reciprocal teaching Palinscar). Metoda mozaicului( Jigsaw). Citirea cuprinzatoare Metoda Cascadei(Cascade) Metoda invatarii pe grupe mici (STAD-Student Teams Achievement Division) Metoda turnirului intre echipe (TGT-Teams /Games/Tournaments) Metoda schimbarii perechii (Share-Pair Circles) Metoda Piramidei nvatarea dramatizata Cubul

2. Metode de fixare i sistematizare a cuno tin elor i de verificare

Harta cognitiv sau harta conceptual (Cognitive map, Conceptual map); Organizatorl grafic. Matricele; Lan urile cognitive; Fishbone maps (scheletul de pe te); Diagrama cauza-efect; Pnza de p ianj n ( Spider map Webs); Tehnica florii de nuf r (Lotus Blossom Technique); Metoda R.A.I. ; Cartona ele luminoase; Ciorchinele;

3. Metode de rezolvare de problemeprin stimularea creativit ii

Brainstorming; Starbursting (Explozia stelar ); Metoda P l riilor gnditoare (Thinking hats Edward de Bono); Caruselul; Multi-voting; Masa rotund ; Interviul de grup; Studiul de caz; Incidentul critic; Phillips 6/6; Tehnica 6/3/5; Controversa creativ ; Fishbowl (tehnica acvariului); Tehnica focus grup; Patru col uri (Four corners); Metoda Frisco; Sinectica; Buzz-groups; Metoda Delphi;

4. Metode de cercetare n grupTema sau proiectul de cercetare n grup; Experimentul pe echipe; Portofoliul de grup.

Metoda pred rii-nv

rii reciproce

Prin metoda pred rii-nv rii reciproce elevii sunt pu i n situa ia de a fi ei n i i profesori, de a explica colegilor rezolvarea unor probleme. Elevii sunt mp r i i n grupe de cte 4 n care fiecare are un rol bine definit.

Metoda pred rii-nv

rii reciproce

Rezumatorul - cel care face un scurt rezumat al textului citit; ntreb torul cel care pune ntreb ri clarificatoare (unde se petrece ac iunea? , de ce personajul a reactionat a a? , ce sentimente l stapneau? , ce nseamn ?); larificatorul el trebuie s aib o viziune de ansamblu i s ncerce s raspund ntreb rilor grupului; Prezic torul - cel care i va imagina, n colaborare cu ceilal i care va fi cursul evenimentelor.

Metoda pred rii-nv

rii reciproce

Metoda este foarte potrivit pentru studierea textelor literare i tiin ifice. Elevii acelea i grupe vor colabora n ntelegerea textului i n rezolvarea sarcinilor de lucru, urmnd ca frontal s se concluzioneze solu iile. Grupele pot avea texte diferite pe aceea i tem , sau pot avea fragmente ale aceluia i text. Ei pot lucra pe fi e diferite, urmnd ca in completarea lor s fie o strns colaborare sau pot lucra pe o singur fi pe care fiecare s aib o sarcin precis .

Metoda pred rii-nv

rii reciproce

Avantajele acestei metode sunt : stimuleaz i motiveaz ; ajut elevii n nv area metodelor i tehnicilor de lucru cu textul, tehnici de munc intelectual pe care le poate folosi apoi i n mod independent; dezvolt capacitatea de exprimare, aten ia, gndirea cu opera iile ei i capacitatea de ascultare activ ; stimuleaza capacitatea de concentrare asupra textului de citit i priceperea de a selec iona esen ialul.

Metoda mozaicului( Jigsaw)

Se imparte clasa in grupe de cate 4 elevi ; Se numara pana la 4,astfel incat fiecare membru al celor 4 echipe sa aiba un numar de la 1 la 4; Se imparte tema in 4 sub-teme ; Fiecare membru al grupelor va primi o fisa de invatare (elevii cu nr.1 fisa nr.1,cei cu nr. 2 fisa nr. 2)

Metoda mozaicului( Jigsaw)

Fiecare elev va trebui sa studieze intreaga lectie,care va fi insa predata de colegii de grup pe fragmente; Toti elevii cu nr. 1 se aduna intr-un grup,cei cu nr. 2 in alt grupsi se vor numi experti; Expertii citesc fragmentul care le revine ,discuta intre ei,hotarasc modul in care vor preda; Se refac grupele initiale si expertii predau celorlalti colegi de grupa ceea ce au studiat; Profesorul va raspunde intrebarilor la care expertii nu au stiut sa dea raspuns si corecteaza eventualele informatii eronate.

Metoda mozaicului( Jigsaw)Avantaje: Anihilarea efectului Ringelmann(lenea sociala,cand individul isi imagineaza ca propria contributie la sarcina de grup nu poate fi stabilita cu precizie); Dezvolta interdependenta dintre membrii grupului; Amelioreaza comunicarea.

Cubul

Se anunta tema pusa in discutie; Se imparte clasa in 6 grupuri; Prezentarea unui cub din carton cu fetele divers colorate; Pe fetele cubului sunt notate cuvintele: a)descrie; b)compara; c)asociaza; d)analizeaza; e)aplica; f)argumenteaza.

Cubul

Se trage la sor i fiecare fa a cubului astfel nct fiecarei echipe i revine sarcin de a r spunde unei cerin e. Se stabile te raportorul fiec rei grupe. Elevii rezolv cerin ele pe foi sau la tabl sau etc. Raportorul grupului va prezenta intregii clase modul in care grupul sau a rezolvat cerinta Se aduc lamuriri, completari de catre profesor.

CubulAvantaje: Permite diferentierea sarcinilor de invatare; Stimuleaza gandirea logica; Sporeste eficienta invatarii(elevii invata unii de la altii).

Metoda Organizatorul Grafic (OG)

Organizatorul grafic, ca metod de nv are activ , faciliteaz esen ializarea unui material informativ care urmeaz s fie exprimat sau scris, schematiznd ideea/ideile. Pe de alt parte, se poate afirma c organizatorul grafic este pentru profesor i/sau pentru elevi o gril de sistematizare a no iunilor, o gndire vizualizat prin reprezentare grafic a unui material.

Metoda Organizatorul Grafic (OG)Metoda aceasta ajut : Elevii s poat face o corelare ntre ceea ce tiu i ceea ce urmeaz s nve e sau la ceea ce vor trebui s r spund . Profesorii sunt ajuta i s stabileasc obiectivele lec iei, s con tientizeze mai bine ceea ce vor preda i ceea ce vor s evalueze, s descopere punctele tari i slabe ale elevilor pentru a le oferi sprijin.

Metoda Organizatorul Grafic (OG)

Se poate utiliza pentru prezentarea structurat a informa iei n cinci moduricomparativ descriptiv secven ial de tipul cauz efect problematizat

Metoda Organizatorul Grafic (OG)

Tehnica florii de nuf r

Se da problema sau tema centrala care se va scrie in mijlocul tablei/plan ei; Se cere copiilor sa se gandeasca la ideile sau aplicatiile legate de tema centrala; Ideile copiilor se trec in cele 8 petale,de la A la H in sensul acelor de ceasornic; Cele 8 idei deduse vor deveni noi teme centrale pentru alte cate 8 petale ;

Diagrama cauza - efect

Ofera posibilitatea de a evidentia cauza si efectul unor procese, evenimente, fenomene, probleme etc.

Obiectiv stimularea imaginatiei elevilor pentru rezolvarea problemei analizate din mai multe perspective

Diagrama cauza - efectEtape de realizare 1. Impartirea copiilor in grupe de lucru 2. Prezentarea problemei de discutat 3. Dezbaterea in grup 4. Construirea diagramei cauzelor si a efectului 5. Prezentarea muncii in grup 6. Concluzii- evaluare

Brainstorming

Nimic nu se critic , nimic nu se terge, f r atitudini sau prejudec i, ct mai multe idei! Metoda are drept scop emiterea unui num r ct mai mare de solu ii, de idei, privind modul de rezolvare a unei probleme, n speran a c , prin combinarea lor se va ob ine solu ia optim . Calea de ob inere a acestor idei este aceea a stimul rii creativit ii n cadrul grupului, ntr-o atmosfer lipsit de critic , neinhibatoare, rezultat al amn rii momentului evalu rii .

Brainstorming

Brainstorming-ul se desf oar n cadrul unui grup nu foarte mare (maxim 30 de persoane), de preferin eterogen din punct de vedere al preg tirii, sub coordonarea unui moderator, care ndepline te rolul att de animator ct i de mediator. Durata optim este de 2045 de minute.

Brainstorming1. Etapa de preg tire care cuprinde: a) faza de investigare i de selec ie a membrilor grupului creativ; b) faza de antrenament creativ; c) faza de preg tire a edin elor de lucru; (pe scurt: reunirea unui grup preferabil eterogen de 5-12 persoane care timp de o or dezvolt ct mai multe idei pe o tem ;) 2. Etapa productiv , de emitere de alternative creative, care cuprinde: a) faza de stabilire a temei de lucru, a problemelor de dezb tut; b) faza de solu ionare a subproblemelor formulate; c) faza de culegere a ideilor suplimentare, necesare continu rii demersului creativ; 3. Etapa selec iei ideilor emise, care favorizeaz gndirea critic : a) faza analizei listei de idei emise pn n acel moment; b) faza evalu rii critice i a opt rii pentru solu ia final .

BrainstormingAvantajele utiliz rii metodei brainstorming sunt multiple: ob inerea rapid i u oar a ideilor noi i a solu iilor rezolvitoare; costurile reduse necesare folosirii metodei; aplicabilitatea larg , aproape n toate domeniile; stimuleaz participarea activ i creaz posibilitatea contagiunii ideilor; dezvolt creativitatea, spontaneitatea, ncrederea n sine prin procesul evalu rii amnate; dezvolt abilitatea de a lucra n echip ; Limitele brainstorming-ului: nu supline te cercetarea de durat , clasic ; depinde de calit ile moderatorului de a anima i dirija discu ia pe f ga ul dorit; ofer doar solu ii posibile nu i realizarea efectiv ; uneori poate fi prea obositor sau solicitant pentru unii participan i; poate s apar fenomenul numit chiul social (cnd responsabilitatea se mparte ntre mai mul i idivizi, unii depun mai pu in efort).

Starbursting (Explozia stelar )Starbursting (eng. star = stea; eng. burst = a exploda), este o metod de dezvoltare a creativit ii similar brainstormingului. ncepe din centrul conceptului i se mpr tie n afar , cu ntreb ri, asemeni exploziei stelare.

Starbursting (Explozia stelar )

Se scrie ideea sau problema pe o foaie de hrtie i se n ir ct mai multe ntreb ri care au leg tur cu ea. Un bun punct de plecare l constituie cele de tipul: Ce?, Cine?, Unde?, De ce?, Cnd?. Lista de ntreb ri ini iale poate genera altele, nea teptate, care cer i o mai mare concentrare.

Starbursting (Explozia stelar )Etape: Propunerea unei probleme; Colectivul se poate organiza n grupuri preferen iale; Grupurile lucreaz pentru a elabora o list cu ct mai multe ntreb ri i ct mai diverse. Comunicarea rezultatelor muncii de grup. Eviden ierea celor mai interesante ntreb ri i aprecierea muncii n echip . Facultativ, se poate proceda i la elaborarea de r spunsuri la unele dintre ntreb ri.

Metoda palariilor gnditoare

P l ria albastr este liderul, conduce activitatea. Este p l ria responsabil discutiilor, extrage concluzii clarifica/alege solutia corecta

cu controlul

P l ria alb detine informatii despre tema pusa in discutie ,face conexiuni,ofera informatia bruta asa cum a primit-o informeaza P l ria ro ie i exprim emotiile, sentimentele, supararea, fa justifica spune ce simte de personajele ntlnite, nu se

P l ria neagr este criticul, prezinta posibile riscuri,pericole,greseli la solutiile propuse, exprima doar judecati negative identifica greselile P l ria verde ofer solu ii alternative, idei noi,inovatoare,cauta alternative {Ce trebuie facut?} genereaza idei noi P l ria galben este creatorul, simbolul gndirii pozitive i constructive, exploreaza optimist posibilitatile, creeaz finalul. efortul aduce beneficii

Tehnica 6 / 3 / 5Tehnica 6/3/5 este asem n toare brainstormingului. Ideile noi ns se scriu pe foile de h rtie care circul ntre participan i, i de aceea se mai nume te i metoda brainwriting. Tehnica se nume te 6/3/5 pentru c exist : 6 membri n grupul de lucru, care noteaz pe o foaie de hrtie cte 3 solu ii fiecare, la o problem dat , timp de 5 minute (nsumnd 108 r spunsuri, n 30 de minute, n fiecare grup)

Tehnica 6 / 3 / 5Etapele metodei 6/3/5: mp r irea clasei n grupe a cte 6 membri fiecare. Formularea problemei i explicarea modalit ii de lucru. Elevii primesc fiecare cte o foaie de hrtie mp r it n trei coloane. Desf urarea activit ii n grup. n acest etap are loc o mbinare a activit ii individuale cu cea colectiv . Pentru problema dat , fiecare dintre cei 6 participan i, are de notat pe o foaie, 3 solu ii n tabelul cu 3 coloane, ntr-un timp maxim de 5 minute. Foile migreaz apoi de la stnga spre dreapta pn ajung la posesorul ini ial. Cel care a primit foaia colegului din stnga, cite te solu iile deja notate i ncearc s le modifice n sens creativ, prin formul ri noi, adaptndu-le, mbun t indule i reconstruindu-le continuu. Analiza solu iilor i re inerea celor mai bune. Se centralizeaz datele ob inute, se discut i se apreciaz rezultatele.

Tehnica 6 / 3 / 5Avantajele aplic rii tehnicii 6/3/5 sunt urm toarele: ofer elevilor mai pu in comunicativi posibilitatea de a se exprima; similar brainstorming-ului, stimululeaz construc ia de idei pe idei; ncurajeaz solidaritatea n grup i competi ia ntre grupuri, mbinnd munca individual cu cea de echip ; are caracter formativ-educativ, dezvoltnd att spiritul de echip ct i procesele psihice superioare (gndirea cu opera iile ei: analiza ideilor emise de ceilal i, compara ia, sinteza, generalizarea i abstractizarea; dezvolt imagina ia, creativitatea, calit ile aten iei etc); Dezavantajele rezult din constrngerea participan ilor de a r spunde ntr-un timp fix. pot exista fenomene de contagiune negativ ntre r spunsuri elevii pot fi influen a i de solu iile anterioare, intrnd ntr-un blocaj creativ

Tehnica SINELG

Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii i a Gndirii dup Estes & Vaughn, 1986 Este o tehnic de lectur analitic a unui text. Tehnica se aplic cu scopul de a:n elege sensul unui text compara informa ii noi extrase con tient din text cu acele cuno tin ele anterioare ale elevului restructura cuno tin ele ntr-o form nou .

Tehnica SINELG

Tehnica const n citirea cu creionul n mn i scrierea pe marginea textului a unui sistem de semne pentru n elegerea sau memorarea con inutului. n procesul de nv are, dirijat de c tre profesor intereseaz : Ce? Cum? Ct? De ce? cite te un elev un text tiin ific.

EtapeComunicarea i explicarea sarcinii de lucru

Activit iCiti i, timp de cinci minute, lec ia din manual sau textul primit; marca i lateral textul cu urm toarele semne: () Bifa i dac informa ia confirm ceea ce ti i sau credea i c ti i = confirmarea); (- ) Pune i semnul minus dac informa ia infirm /contrazice ceea ce ti i (- = infirrnarea); (+) Pune i semnul plus dac informa ia este nou pentru voi (+ = informa ie nou ); (?) Pune i semnul ntreb rii dac informa ia este neclar , confuz , dac nu n elege i, dac dori i s afla i mai multe despre aspectul respectiv (?neclaritate, informa ii insuficiente). Timp de cinci minute discuta i cu perechea despre cuno tin ele i convingerile perso-nale care s-au confirmat sau nu, comparnd lista de idei proprii cu textul citit i adnotat (pe marginea c ruia au ap rut semnele). Alc tui i un tabel cu patru coloane. Pune i n fiecare coloan un semn din cele patru cu care a i marcat textul, apoi completa i cte 2-3 informa ii n fiecare rubric .

Observa ii i sugestiiNu este necesar s fie marcat fiecare idee prezentat , ci numai cele care au o anumit semnifica ie pentru cititor. Un paragraf poate fi marcat cu unul sau dou semne. Oferi i texte cu grad mic de nc rcare cu informa ii sau solicita i elevilor s marcheze doar cu dou semne: semnul plus (+) pentru " tiam" i semnul minus (-) sau semnul ntreb rii (?) pentru "asta nu tiam". Oferi i elevilor timp pentru reflec ie asupra a ceea ce au citit '

Activitate n perechi

Activitate individual pentru gruparea informa iilor pe categorii ntr-un tabel

Aceast activitate poate fi propus elevilor care termin repede de marcat textul.

Activitate frontal

Se revine asupra ideilor evocate anterior i cu care au fost to i de acord. Se discut dezacordurile, se clarific unele aspecte, iar dac textul nu ofer r spunsuri la toate problemele se discut despre posibilitatea studierii altor surse.

Discu ia final poate fi pl cut i interesant dac apar ntreb ri sau idei noi ori dac persist dezacordul dintre participan i.

Fishbowl - metoda acvariului

Tehnica acvariului (fishbowl) presupune extinderea rolului observatorului n grupurile de interac iune didactic . Scaunele din nc pere se a eaz sub forma a dou cercuri concentrice nainte ca elevii s intre n nc pere. Ei i aleg apoi locul preferat. Cei din cercul interior primesc 8-10 minute pentru a discuta o problem controversat (n prealabil au completat jurnalele de activitate cu r spunsuri la anumite ntreb ri legate de tem ).

Fishbowl - metoda acvariului

In discu ie, clarific i consolideaz ; discut aprins pe baza unor reguli evidente; orice idee trebuie sus inut de dovezi; sunt de acord cu antevorbitorul i aduc argumente suplimentare; dac nu sunt de acord, argumentez pozi ia mea. Cei din cercul exterior, ntre timp, ascult ceea ce se discut n cercul interior; fac observa ii (scrise) referitoare la rela ii, consens, microclimat, conflict, strategii de discu ie; ei completeaz ni te fi e de observare, specifice.

Fishbowl - metoda acvariuluiElevii i schimb locurile (cercul interior trece n exterior i invers) rolurile de observator/observat se inverseaz . Este indicat s se abordeze, n discu ie, o alt tem /problem .

Fishbowl - metoda acvariuluiRolul profesorului poate fi foarte variat: observator, participant, consultant, suporter, arbitru, reporter, ghid etc. Tehnica are, prin urmare, infinite variante. Avantaje: mbin elemente din tehnica mesei rotunde, dezbatere, forum, simpozion; asigur un mediu controlat dar dinamic de discu ie; permite schimbarea programat a perspectivei asupra rolului unui membru al grupului.

METODA FRISCOSe propune spre analiza o situatie problema: Se stabilesc rolurile:

conservatorul exuberantul pesimistul optimistul

METODA FRISCODezbaterea colectiva:conservatorul apreciaza meritele solutiilor vechi,fara a exclude posibilitatea unor imbunatatiri; exuberantul emite idei aparent imposibil de aplicat in practica; pesimistul va releva aspectele nefaste ale oricaror imbunatatiri; optimistul va gasi posibilitati de realizare a solutiilor propuse de exuberant.

Se trag concluzii si se sistematizeaza ideile emise

METODA FRISCOAvantaje:rolurile se pot inversa. participantii sunt liberi sa spuna ce gandesc dar sa fie in acord cu rolurile pe care le joaca; dezvolta competentele inteligentei lingvistice , logice,interpersonale.

of 45/45
Metode de învăţare activă
Embed Size (px)
Recommended