+ All Categories
Home > Documents > Interior Caietul Educatoarei 2014

Interior Caietul Educatoarei 2014

Date post: 10-Dec-2015
Category:
Upload: timofte-petruta
View: 138 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
Description:
de folos
112
Transcript
Page 1: Interior Caietul Educatoarei 2014
Page 2: Interior Caietul Educatoarei 2014
Page 3: Interior Caietul Educatoarei 2014

3

CUPRINS

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT .............................................................................................................................................. 4

ACTIVITĂłI OPłIONALE ............................................................................................................................................. 4

PROGRAM ZILNIC (ORIENTATIV)* – GRUPE CU ORAR NORMAL ...................................................................... 5

PROGRAM ZILNIC (ORIENTATIV)* – GRUPE CU ORAR PRELUNGIT ................................................................. 6

MODEL DE COMPLETARE A PLANIFICĂRII TEMATICE ANUALE ...................................................................... 7

MODEL DE COMPLETARE A PLANIFICĂRII SĂPTĂMÂNALE............................................................................ 10

DOMENII EXPERIENłIALE – OBIECTIVE ............................................................................................................... 10

COMPONENłA GRUPEI .............................................................................................................................................. 16

EVALUARE INIłIALĂ ................................................................................................................................................. 18

CARACTERIZAREA GRUPEI (REZULTATELE EVALUĂRII INIłIALE) .............................................................. 22

PLANIFICARE TEMATICĂ ANUALĂ ........................................................................................................................ 24

PROIECTE TEMATICE ................................................................................................................................................. 27

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂłILOR DE ÎNVĂłARE – SEMESTRUL I ............................ 34

RAPORT DE EVALUARE (I) ........................................................................................................................................ 64

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂłILOR DE ÎNVĂłARE – SEMESTRUL AL II-LEA ............ 66

RAPORT DE EVALUARE (II) .................................................................................................................................... 102

EVIDENłA ACTIVITĂłII DIDACTICE PE PERIOADA VACANłELOR ............................................................. 104

PLANIFICAREA ACTIVITĂłILOR OPłIONALE .................................................................................................... 106

TEMATICĂ ANUALĂ DE CONSILIERE PARENTALĂ .......................................................................................... 108

CERC PEDAGOGIC ..................................................................................................................................................... 109

COMISIE METODICĂ ................................................................................................................................................. 109

PROIECTE ŞI PARTENERIATE EDUCAłIONALE ................................................................................................. 110

ACTIVITĂłI EXTRACURRICULARE ...................................................................................................................... 111

PLANIFICAREA ACTIVITĂłILOR ÎN PARTENERIAT (FAMILIE, ŞCOALĂ, COMUNITATE) ....................... 112

Page 4: Interior Caietul Educatoarei 2014

4

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT

Intervalul de vârstă

Categorii de activităŃi de învăŃare

Nr. de activităŃi/săptămână

Nr. ore/tură, din norma cadrului

didactic, dedicate categoriilor de

activităŃi din planul de învăŃământ ON* OP*/OS*

37-60 luni (3,1-5 ani)

ActivităŃi pe domenii experienŃiale 7 + 7 2h × 5 zile = 10h

Jocuri și activităŃi didactice alese 10 + 5 1,5h × 5 zile = 7,5h

ActivităŃi de dezvoltare personală 5 + 10 1,5h × 5 zile = 7,5h

TOTAL 22 + 22 25 h

61-72 luni (5,1-6 ani)

ActivităŃi pe domenii experienŃiale 10 + 10 3h × 5 zile = 15h

Jocuri și activităŃi didactice alese 10 + 5 1h × 5 zile = 5h

ActivităŃi de dezvoltare personală 6 + 11 1h × 5 zile = 5h

TOTAL 26 + 26 25 h

Notă: *Abrevieri pentru cele trei tipuri de program din grădiniŃe: normal (ON), prelungit (OP) şi săptămânal (OS). La programul prelungit şi săptămânal, numărul de activităŃi menŃionat reprezintă activităŃile care se adaugă în programul de după-amiază al copiilor (tura a II-a a educatoarei).

ACTIVITĂłI OPłIONALE

Nr. crt.

Denumire Durată Număr de copii

participanŃi

Page 5: Interior Caietul Educatoarei 2014

5

PROGRAM ZILNIC (ORIENTATIV)* – GRUPE CU ORAR NORMAL –

REPERE ORARE

JOCURI ŞI ACTIVITĂłI DIDACTICE

ALESE

ACTIVITĂłI PE DOMENII

EXPERIENłIALE

ACTIVITĂłI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

8,00 – 9,00 Jocuri şi activităŃi

alese —

Rutină: Primirea copiilor (formare/dezvoltare de deprinderi specifice)

9,00 – 11,30

— ActivităŃi pe domenii

experienŃiale

Rutină: Întâlnirea de dimineaŃă (15 min.) Rutină şi tranziŃie: Ne pregătim pentru activităŃi (deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire) Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)

11,30 – 13,00

Jocuri şi activităŃi recreative

Activitate opŃională (singura de acest tip la nivelul I şi ambele – în zile diferite – la nivelul II) Rutină şi tranziŃie: În aer liber! (deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire)

13,00 — — Rutină: Plecarea acasă (formare/dezvoltare de deprinderi specifice)

*Notă: Programul zilnic este orientativ, educatoarea având posibilitatea să-și programeze activitățile în funcție de considerente psihopedagogice.

Page 6: Interior Caietul Educatoarei 2014

6

PROGRAM ZILNIC (ORIENTATIV)* – GRUPE CU ORAR PRELUNGIT –

Repere orare

Jocuri şi activităŃi didactice alese

ActivităŃi pe domenii experienŃiale

ActivităŃi de dezvoltare personală

8,00 – 8,30 Jocuri şi activităŃi

alese —

Rutină: Primirea copiilor (deprinderi specifice)

8,30 – 9,00 — — Rutină: Micul dejun (deprinderi specifice)

9,00 – 11,00 Jocuri şi activităŃi

alese ActivităŃi pe domenii

experienŃiale

Rutină: Întâlnirea de dimineaŃă (15 min.) Rutină şi tranziŃie: Ne pregătim pentru activităŃi! (deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire)

11,00 – 13,30 Jocuri şi activităŃi

recreative —

Activitate opŃională (prima activitate de acest tip la nivelul II) Rutină şi tranziŃie: În aer liber! (deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire) Rutină: Masa de prânz (deprinderi specifice)

13,30 – 15,30 ActivităŃi de relaxare.

Jocuri şi activităŃi alese

Rutină şi tranziŃie: Ne pregătim să ne relaxăm! (deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire)

15,30 – 16,00 — — Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)

16,00 – 17,30 Jocuri de dezvoltare a

aptitudinilor individuale

ActivităŃi recuperatorii pe domenii experienŃiale

Rutină şi tranziŃie: Din nou la joacă! (deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire) Activitate opŃională (singura activitate de acest tip la nivelul I sau a doua, la nivelul II)

17,30 — — Rutină: Plecarea copiilor acasă (deprinderi specifice)

*Notă: Programul zilnic este orientativ, educatoarea având posibilitatea să-și programeze activitățile în funcție de considerente psihopedagogice.

Page 7: Interior Caietul Educatoarei 2014

7

MODEL DE COMPLETARE A PLANIFICĂRII TEMATICE ANUALE

TEMA ANUALĂ DE STUDIU TEMA PROIECTULUI SUBTEMA

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ

OBSERVAȚII PERIOADA

(o săptămână) „Ce frumoasă-i

grădinița!” Evaluare iniŃială

Cine sunt/suntem? (o săptămână)

„Cine sunt eu, cine

ești tu?” Evaluare iniŃială

Când, cum şi de ce se întâmplă?

(o săptămână)

„Un măr pentru fiecare”

Când, cum şi de ce se întâmplă?

(o săptămână)

„Morcovel și prietenii lui”

Când, cum şi de ce se întâmplă?

(o săptămână)

„Vântul bate, ploaia cade…”

Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simŃim? (o săptămână)

„Trei culori surori”

Când, cum şi de ce se întâmplă?

(o săptămână)

„Carnavalul toamnei”

Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simŃim? (trei săptămâni)

„Poveștile noastre toate, într-o carte adunate”

1. „Turtița”

2. „Căsuța din oală”

3. „Scufița Roșie”

Cine sunt/suntem? (o zi)

„Românașii” Proiect tematic

de o zi

Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simŃim?

(patru zile)

„Copiii îl așteaptă pe Moș Nicolae”

Page 8: Interior Caietul Educatoarei 2014

8

Când, cum şi de ce se întâmplă?

(o săptămână)

„Omul nostru de zăpadă”

Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simŃim? (o săptămână)

„Moș Crăciun, darnic

și bun”

Când, cum şi de ce se întâmplă?

(trei săptămâni) „Iubim animalele”

1. „Pisicuță, pis, pis,

pis…”

2. „Cățeluș cu părul creț”

3. „Lapte ne dă vaca…”

(o săptămână) „Ne-am jucat și-am învățat!”

Evaluare sumativă

semestrială

Când, cum şi de ce se întâmplă?

(o săptămână) „În pădure”

Când, cum şi de ce se întâmplă?

(o săptămână) „În vizită la Zoo”

Când, cum şi de ce se întâmplă?

(o săptămână)

„Iarnă, să te duci cu bine!”

Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simŃim? (o săptămână)

„Mama mea,

comoara mea!”

Ce și cum vreau să fiu? (două săptămâni)

„Vreau să fiu sănătos!”

1. „Ca să cresc, de

sănătate mă-ngrijesc!”

2.

„Învățăm să mâncăm!”

Când, cum şi de ce se întâmplă?

(o săptămână)

„Puii mamei, pui, pui, pui!”

Page 9: Interior Caietul Educatoarei 2014

9

Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ?

(o săptămână)

„Iepurașul va veni, ouă roșii vom

ciocni!”

Când, cum şi de ce se întâmplă?

(o săptămână)

„Păsări călătoare vin din depărtare”

Când, cum şi de ce se întâmplă?

(o săptămână)

„Copăcelul a-nflorit fiindcă noi l-am

îngrijit!”

Când, cum şi de ce se întâmplă?

(o săptămână) „Fluturii vin la flori”

Cine planifică/organizează o activitate?

(o săptămână)

„Băiatul și fata pregătesc salata”

Când, cum şi de ce se întâmplă?

(o săptămână) „La cireșe”

Când, cum şi de ce se întâmplă?

(o săptămână)

„Cu ce plecăm în excursie?”

Cine sunt/suntem? (o săptămână)

„Suntem copii”

Două săptămâni 1.

„Ne-am jucat, am învățat!”

Evaluare sumativă finală

I

2. „Ne-am jucat, am învățat!”

Evaluare sumativă finală

II

Page 10: Interior Caietul Educatoarei 2014

10

MODEL DE COMPLETARE A PLANIFICĂRII SĂPTĂMÂNALE TEMA: ,,Un măr pentru fiecare” (TSI)

SUBTEMA: – Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

Întâlnirea de dimineață: Fructele, bucuria copiilor” Rutine: ,,Mere aromate,/ Hai să le mâncăm pe toate!” (deprinderea de a mânca sănătos) Tranziții: „Fructe săltărețe” (deplasare pe vârfuri)

ALA 1 Artă: ,,Mere mari, mere mici” (modelaj) Bibliotecă: „PăŃania mărului”, de M. Stoica (lectura educatoarei) ALA 2 Joc distractiv: „Cine bea primul sucul de mere?”

DŞ și DOS

(activitate integrată): ,,ÎnvăŃăm despre mere”

(observare şi lipire)

M A R ł I

Întâlnirea de dimineață: „Fructul meu preferat este…” Rutine: „Merele spălate Ńin microbii departe” (deprinderea de a spăla fructele înainte de a le consuma) Tranziții: ,,Mere jucăuşe”

(joc distractiv) AO: Limba engleză

„The apple”.

ALA 1 Bibliotecă: ,,CodiŃa mărului” (exerciŃiu grafic) ŞtiinŃă: „Ce măr are gust mai bun?” (joc senzorial) ALA 2 Joc distractiv: „Mima” (joc distractiv)

DLC și DEC 1

(activitate integrată): „Două mere”, de T. Munteanu (lectura educatoarei și colorare)

M I E R C U R I

Întâlnirea de dimineață: „Ce fructe se află aici? SpuneŃi-mi voi, dragi pitici!” R: „Un măr roşu şi frumos/ Să mănânci, e sănătos! (deprinderea de a mânca multe fructe) T: „Mergem prin livadă” (mers spre o direcŃie indicată)

ALA 1 Artă: „Chipuri pe mere” (desen) Știință: „Ce putem face cu merele?” (convorbire) ALA 2 Vizită la piaŃă: „De la piaŃă am plecat,/ Multe mere am cumpărat!”

DȘ 2:

„Mere mari și mere mici, să le pui în coș aici!” (exerciŃii cu material individual – mărime)

J O I

Întâlnirea de dimineață: „Mărule, poți să ne fii/ Vitamină pentru-o zi?” Rutine: „Mere am mâncat,/ La coş cotorul am aruncat!” (deprinderea de a arunca resturile la coșul de gunoi) Tranziții: „Cad fructele!” (joc de mişcare)

ALA 1 ŞtiinŃă: „Mărul în apă” (experiment) Bibliotecă: „Merele”, de L. Culea

(memorizare) ALA 2 Joc distractiv: „Pasează mărul mai

departe!”

DPM:

„Merele s-au rostogolit, cine, iute le-a găsit?”

(rostogolirea unui obiect cu ambele mâini)

V I N E R I

Întâlnirea de dimineață: ,,O poveste cu fructe” Rutine: „Fructele sunt toate,/ Vitamine, sănătate!” (deprinderea de a consuma cât mai multe fructe proaspete) Tranziții: ,,Repede am alergat,/ Mere în coş am aşezat!” (alergare cu ocolire de obstacole)

ALA 1 Artă: „Mere” (modelaj) Joc de masă: „Fructe colorate în bucăŃi

tăiate” (puzzle) ALA 2 Joc de mișcare: „Goana după… mere!”

DEC 2:

„Acum e toamnă, da!”, de G. Teodosiu (audiție muzicală); „Mere cântărețe” (joc pentru

determinarea intensității sunetelor)

OBIECTIVE: DLC: O1, O2, O3 DȘ 1: O13, O17, O19 DȘ 2: O1, O2, DOS: O1, O7, O8, O12 DEC 1: O4, O5, O2, O3 DEC 2: O10, O12 DPM: O1, O6, O7

CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema: Rolul recompenselor în educaŃia copilului de vârstă preşcolară

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema: Rolul recompenselor în edu-caŃia copilului de vârstă preşcolară

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

mov

Page 11: Interior Caietul Educatoarei 2014

11

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

Rutine: ,,Mere aromate,/ Hai să le mâncăm pe toate!” (deprinderea de a mânca sănătos) Tranziții: ,,Prinde mărul!” (joc de mişcare)

ALA 1 Știință: „Sortăm mere după culori” (sortare jetoane) Nisip și apă: „Fructe” (cu forme din material pastic) ALA 2 Joc de mișcare: „Mărul năzdrăvan”

DŞ și DOS

(activitate integrată): ,,ÎnvăŃăm despre mere”

(observare şi lipire)

I

II

Rutine: „Merele spălate Ńin microbii departe” (deprinderea de a spăla fructele înainte de a le consuma) Tranziții: „La comanda mea, mere să culegi, aşa…!” (joc de atenŃie)

ALA 1 Artă: „Coşul cu mere” (tehnica ștampilării) Joc de masă: „Să învăŃăm fructele!” (sortare de jetoane) ALA 2 Joc distractiv: „Cine încarcă mere mai

repede?”

DLC și DEC 1

(activitate integrată): „Două mere”, de T. Munteanu (lectura educatoarei și colorare)

I

II

R: „Un măr roşu şi frumos/ Să mănânci, e sănătos! (deprinderea de a mânca multe fructe) Tranziții: „Cărăm coşul cu mere!” (joc de mişcare)

ALA 1 Joc de masă: „Domino cu fructe” Construcții: ,,LădiŃe pentru mere” ALA 2 Joc distractiv: ,,Bowling cu mere”

DȘ 2:

„Mere mari și mere mici, să le pui în coș aici!” (exerciŃii cu material individual – mărime)

I

II

Rutine: „Mere am mâncat,/ La coş, cotorul am aruncat!” (deprinderea de a arunca resturile la coșul de gunoi) Tranziții: „Mărul scuturăm,/ Fructe de jos adunăm!” (joc imitativ)

ALA 1 Joc de masă: „Mere roșii în panere”

(sortare de jetoane) Artă: „Mărul” (pictură cu trafaletul peste şablon decupat) ALA 2 Joc distractiv: ,,Pescuitul merelor”

DPM:

,,Merele s-au rostogolit, cine, iute le-a găsit?”

(rostogolirea unui obiect cu ambele mâini)

I

II

R utine: „Fructele sunt toate,/ Vitamine, sănătate!” (deprinderea de a consuma cât mai multe fructe proaspete) Tranziții: ,,Ce măr lipsește?” (joc de atenŃie)

ALA 1 Știință: „Așază mărul în coşul potrivit!” (fişă de lucru) Bibliotecă: „Povestea vitaminelor”, de L. Munteanu (lectura educatoarei) ALA 2 Joc distractiv: „Mere aruncate în cercuri colorate”

DEC 2:

„Acum e toamnă, da!”, de G. Teodosiu (audiție muzicală); „Mere cântărețe” (joc pentru

determinarea intensității sunetelor)

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I Elaborarea proiectării didactice săptămânale ConfecŃionarea materialului didactic necesar desfăşurării activităŃilor de învățare Consemnări în Caietul de observații

I

ACTIVITATE METODICĂ II Elaborarea proiectării didactice săptămânale ConfecŃionarea materialului didactic necesar desfăşurării activităŃilor de învățare Consemnări în Caietul de observații

II

AVIZAT

Page 12: Interior Caietul Educatoarei 2014

12

DOMENII EXPERIENłIALE – OBIECTIVE

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Obiective-cadru: � Dezvoltarea capacităŃii de exprimare orală, de înŃelegere şi utilizare corectă a semnificaŃiilor structurilor

verbale orale; � Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic; � Dezvoltarea creativităŃii şi expresivităŃii limbajului oral; � Dezvoltarea capacităŃii de a înŃelege şi transmite intenŃii, gânduri, semnificaŃii mijlocite de limbajul

scris.

Obiective de referinŃă: O1 – Să participe la activităŃile de grup, inclusiv la activităŃile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în

calitate de auditor. O2 – Să înŃeleagă şi să transmită mesaje simple, să reacŃioneze la acestea. O3 – Să audieze cu atenŃie un text, să reŃină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înŃeles. O4 – Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunŃe corect. O5 – Să-şi îmbogăŃească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienŃei, activităŃii personale şi/sau a relaŃii-

lor cu ceilalŃi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical. O6 – Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înŃelegând în mod intuitiv caracteristicile

expresive şi estetice ale acestuia. O7 – Să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici

dramatizări, utilizând intuitiv elementele expresive. O8 – Să recunoască existenŃa scrisului, oriunde îl întâlneşte. O9 – Să înŃeleagă că tipăritura (scrisul) are înŃeles (semnificaŃie). O10 – Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini. O11 – Să manifeste interes pentru citit. O12 – Să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare. O13 – Să recunoască literele alfabetului şi alte convenŃii ale limbajului scris. O14 – Să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date. O15 – Să perceapă şi să discrimineze între diferitele forme, mărimi, culori – obiecte, imagini, forme geo-

metrice, tipuri de contururi etc. O16 – Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare

folosirii acestora. O17 – Să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaŃie. O18 – Să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri, cerinŃe sociale şi să se folosească de această

descoperire (ex.: recunoaşte şi respectă simboluri care avertizează asupra prezenŃei/existenŃei unui pericol sau care arată direcŃia, destinaŃia unei clădiri/unui loc etc.).

O19 – Să înŃeleagă semnificaŃia cuvintelor, literelor şi cifrelor, învăŃând să le traseze.

DOMENIUL ŞTIINłE

Obiective-cadru: � Dezvoltarea operaŃiilor intelectuale prematematice; � Dezvoltarea capacităŃii de a înŃelege şi utiliza numere, cifre, unităŃi de măsură, întrebuinŃând un

vocabular adecvat; � Dezvoltarea capacităŃii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor geometrice; � Stimularea curiozităŃii privind explicarea şi înŃelegerea lumii înconjurătoare; � Dezvoltarea capacităŃii de rezolvare de situaŃii problematice prin achiziŃia de strategii adecvate;

Page 13: Interior Caietul Educatoarei 2014

13

� Dezvoltarea capacităŃii de cunoaştere şi înŃelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităŃii pentru investigarea acestuia;

� Dezvoltarea capacităŃii de observare şi stabilire de relaŃii cauzale, spaŃiale, temporale; � Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul înconjurător; � Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, în vederea educării

unei atitudini pozitive faŃă de acesta.

Obiective de referinŃă: O1 – Să-şi îmbogăŃească experienŃa senzorială, ca bază a cunoştinŃelor matematice referitoare la recu-

noaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/mulŃimi pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare), luate în considerare separat sau mai multe simultan.

O2 – Să efectueze operaŃii cu grupele de obiecte constituite în funcŃie de diferite criterii date, ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităŃii prin punere în corespondenŃă.

O3 – Să înŃeleagă şi să numească relaŃiile spaŃiale relative, să plaseze obiecte într-un spaŃiu dat, ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat.

O4 – Să înŃeleagă raporturi cauzale între acŃiuni, fenomene (dacă... atunci) prin observare şi realizare de experimente.

O5 – Să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze formele geometrice: cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi în jocuri.

O6 – Să efectueze operaŃii şi deducŃii logice în cadrul jocurilor cu piesele geometrice. O7 – Să numere de la 1 la 10, recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare. O8 – Să efectueze operaŃii de adunare şi scădere cu 1-2 unităŃi în limitele 1-10. O9 – Să identifice poziŃia unui obiect într-un şir, utilizând numeralul ordinal. O10 – Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi. O11 – Să compună şi să rezolve probleme simple, implicând adunarea/scăderea în limitele 1-10. O12 – Să găsească soluŃii diverse pentru situaŃii problematice reale sau imaginare întâlnite în viaŃa de zi cu

zi sau în poveşti, povestiri. O13 – Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaŃia,

fauna, fiinŃa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenŃa dintre ele.

O14 – Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat. O15 – Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziŃionând elementul uman ca parte integrantă

a mediului. O16 – Să cunoască existenŃa corpurilor cereşti, a vehiculelor cosmice. O17 – Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate. O18 – Să manifeste disponibilitate în a participa la acŃiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând

cunoştinŃele dobândite. O19 – Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăŃii şi protecŃiei omului şi naturii.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

Obiective-cadru: � Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităŃii de a intra în relaŃie

cu ceilalŃi; � Educarea trăsăturilor pozitive de voinŃă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faŃă de sine şi

faŃă de ceilalŃi; � Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive (iniŃiativă); � Dezvoltarea abilităŃii de recunoaştere, acceptare şi respect al diversităŃii;

Page 14: Interior Caietul Educatoarei 2014

14

� Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului român;

� Formarea şi consolidarea unor abilităŃi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; � ÎmbogăŃirea cunoştinŃelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de lucru

necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple; � Formarea deprinderilor practic-gospodăreşti şi utilizarea vocabularului specific.

Obiective de referinŃă: O1 – Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaŃa socială, precum şi reguli de securitate

personală (ex.: importanŃa alimentelor sănătoase pentru organismul uman; reguli ale activităŃii şi ale jocului, în vederea evitării unor situaŃii periculoase; reguli de minimă protecŃie a naturii şi pericolul încălcării lor; reguli privind protecŃia vieŃii proprii şi a celor din jur etc.).

O2 – Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinŃele grupului în care trăieşte (familie, grădiniŃă, grupul de joacă).

O3 – Să negocieze şi să participe la decizii comune. O4 – Să aprecieze în situaŃii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi

cunoscute. O5 – Să trăiască în relaŃiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranŃă, armonie,

concomitent cu învăŃarea autocontrolului. O6 – Să descrie şi să identifice elemente locale specifice Ńării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de

relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice). O7 – Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităŃi practice. O8 – Să cunoască diferite materiale de lucru din natură ori sintetice. O9 – Să efectueze operaŃii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice. O10 – Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluŃii pentru realizarea temei propuse în

cadrul activităŃilor practice. O11 – Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăŃirea acestuia prin lucrările personale. O12 – Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faŃă de propria persoană şi faŃă de alte

fiinŃe şi obiecte. O13 – Să capete abilitatea de a intra în relaŃie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi

util celorlalŃi. O14 – Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti. O15 – Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

Obiective-cadru: � Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje; � Realizarea unor corespondenŃe între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme, obiecte din mediul

înconjurător (natură, artă şi viaŃă socială); � Stimularea expresivităŃii şi a creativităŃii prin desen, pictură, modelaj; � Formarea capacităŃii de receptare a lumii sonore şi a muzicii; � Formarea capacităŃilor de exprimare prin muzică; � Cunoaşterea marilor valori ale creaŃiei muzicale naŃionale şi universale.

Obiective de referinŃă: O1 – Să redea teme plastice specifice desenului. O2 – Să obŃină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii. O3 – Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.

Page 15: Interior Caietul Educatoarei 2014

15

O4 – Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenŃieze forme şi culori în mediul înconjurător. O5 – Să cunoască şi să diferenŃieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice reguli de

utilizare a acestora. O6 – Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităŃi plastice concrete. O7 – Să compună în mod original şi personal spaŃiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de

el. O8 – Să interpreteze liber, creativ lucrări plastice, exprimând sentimente estetice. O9 – Să privească şi să recunoască creaŃii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al copilului

preşcolar şi preocupărilor acestuia (portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de familie, peisaje, activităŃi cotidiene ale oamenilor).

O10 – Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului. O11 – Să diferenŃieze auditiv timbrul sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale. O12 – Să diferenŃieze auditiv intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale. O13 – Să diferenŃieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale. O14 – Să diferenŃieze auditiv înălŃimea sunetelor muzicale. O15 – Să intoneze cântece pentru copii. O16 – Să cânte acompaniaŃi de educatoare. O17 – Să acompanieze ritmic cântecele. O18 – Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare. O19 – Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. O20 – Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată. O21 – Să exprime într-un joc impresia muzicală. O22 – Să improvizeze spontan, liber scurte motive sincretice: text onomatopeic + melodie, text onomatopeic

+ mişcare, text onomatopeic + melodie + mişcare. O23 – Să asculte şi să recunoască fragmente din creaŃii muzicale naŃionale şi universale, corespunzătoare

specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia.

DOMENIUL PSIHOMOTRIC

Obiective-cadru: � Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative; � Stimularea calităŃilor intelectuale, de voinŃă şi afective în vederea aplicării independente a

deprinderilor însuşite; � Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menŃinerea stării de sănătate. Obiective de referinŃă: O1 – Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căŃărări. O2 – Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului. O3 – Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic. O4 – Să-şi formeze o Ńinută corporală corectă (în poziŃia stând, şezând şi în deplasare). O5 – Să perceapă componentele spaŃio-temporale (ritm, durată, distanŃă, localizare). O6 – Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte. O7 – Să se folosească de acŃiunile motrice învăŃate pentru a exprima sentimente şi/sau comportamente,

pentru a răspunde la diferiŃi stimuli (situaŃii), la diferite ritmuri. O8 – Să manifeste în timpul activităŃii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiŃie, fair-play.

Page 16: Interior Caietul Educatoarei 2014

16

COMPONENłA GRUPEI Număr de copii înscrişi la grupă………. Număr fete………. număr băieŃi…………

NR. CRT

NUMELE ŞI PRENUMELE COPILULUI

DATA NAŞTERII

ADRESA TELEFON OBSERVAłII/ MOBILITĂłI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Page 17: Interior Caietul Educatoarei 2014

17

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Page 18: Interior Caietul Educatoarei 2014

18

EVALUARE INIłIALĂ TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 19: Interior Caietul Educatoarei 2014

19

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 20: Interior Caietul Educatoarei 2014

20

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 21: Interior Caietul Educatoarei 2014

21

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 22: Interior Caietul Educatoarei 2014

22

CARACTERIZAREA GRUPEI (REZULTATELE EVALUĂRII INIłIALE)

Page 23: Interior Caietul Educatoarei 2014

23

Page 24: Interior Caietul Educatoarei 2014

24

PLANIFICARE TEMATICĂ ANUALĂ TEMA ANUALĂ

DE STUDIU TEMA PROIECTULUI SUBTEMA

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ

(în afara proiectelor tematice)

OBSER-VAȚII

PERIOADA

Page 25: Interior Caietul Educatoarei 2014

25

Page 26: Interior Caietul Educatoarei 2014

26

Page 27: Interior Caietul Educatoarei 2014

27

PROIECT TEMATIC 1

TEMA PROIECTULUI: Perioada: Subteme (DirecŃii de dezvoltare): 1. 2. 3. 4. 5. Obiective de referință vizate:

Inventar de probleme Centre de interes deschise şi materialele

puse la dispoziŃia copiilor: Ce ştiu copiii despre temă:

Ce nu ştiu copiii despre temă şi vor să afle:

Ce au învăŃat copiii în cadrul proiectului:

AVIZAT

Page 28: Interior Caietul Educatoarei 2014

28

PROIECT TEMATIC 2

TEMA PROIECTULUI: Perioada: Subteme (DirecŃii de dezvoltare): 1. 2. 3. 4. 5. Obiective de referință vizate:

Inventar de probleme Centre de interes deschise şi materialele

puse la dispoziŃia copiilor: Ce ştiu copiii despre temă:

Ce nu ştiu copiii despre temă şi vor să afle:

Ce au învăŃat copiii în cadrul proiectului:

AVIZAT

Page 29: Interior Caietul Educatoarei 2014

29

PROIECT TEMATIC 3

TEMA PROIECTULUI: Perioada: Subteme (DirecŃii de dezvoltare): 1. 2. 3. 4. 5. Obiective de referință vizate:

Inventar de probleme Centre de interes deschise şi materialele

puse la dispoziŃia copiilor: Ce ştiu copiii despre temă:

Ce nu ştiu copiii despre temă şi vor să afle:

Ce au învăŃat copiii în cadrul proiectului:

AVIZAT

Page 30: Interior Caietul Educatoarei 2014

30

PROIECT TEMATIC 4

TEMA PROIECTULUI: Perioada: Subteme (DirecŃii de dezvoltare): 1. 2. 3. 4. 5. Obiective de referință vizate:

Inventar de probleme Centre de interes deschise şi materialele

puse la dispoziŃia copiilor: Ce ştiu copiii despre temă:

Ce nu ştiu copiii despre temă şi vor să afle:

Ce au învăŃat copiii în cadrul proiectului:

AVIZAT

Page 31: Interior Caietul Educatoarei 2014

31

PROIECT TEMATIC 5

TEMA PROIECTULUI: Perioada: Subteme (DirecŃii de dezvoltare): 1. 2. 3. 4. 5. Obiective de referință vizate:

Inventar de probleme Centre de interes deschise şi materialele

puse la dispoziŃia copiilor: Ce ştiu copiii despre temă:

Ce nu ştiu copiii despre temă şi vor să afle:

Ce au învăŃat copiii în cadrul proiectului:

AVIZAT

Page 32: Interior Caietul Educatoarei 2014

32

PROIECT TEMATIC 6

TEMA PROIECTULUI: Perioada: Subteme (DirecŃii de dezvoltare): 1. 2. 3. 4. 5. Obiective de referință vizate:

Inventar de probleme Centre de interes deschise şi materialele

puse la dispoziŃia copiilor: Ce ştiu copiii despre temă:

Ce nu ştiu copiii despre temă şi vor să afle:

Ce au învăŃat copiii în cadrul proiectului:

AVIZAT

Page 33: Interior Caietul Educatoarei 2014

33

PROIECT TEMATIC 7

TEMA PROIECTULUI: Perioada: Subteme (DirecŃii de dezvoltare): 1. 2. 3. 4. 5. Obiective de referință vizate:

Inventar de probleme Centre de interes deschise şi materialele

puse la dispoziŃia copiilor: Ce ştiu copiii despre temă:

Ce nu ştiu copiii despre temă şi vor să afle:

Ce au învăŃat copiii în cadrul proiectului:

AVIZAT

Page 34: Interior Caietul Educatoarei 2014

34

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂłILOR DE ÎNVĂłARE – SEMESTRUL I TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 35: Interior Caietul Educatoarei 2014

35

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 36: Interior Caietul Educatoarei 2014

36

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 37: Interior Caietul Educatoarei 2014

37

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 38: Interior Caietul Educatoarei 2014

38

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 39: Interior Caietul Educatoarei 2014

39

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 40: Interior Caietul Educatoarei 2014

40

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 41: Interior Caietul Educatoarei 2014

41

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 42: Interior Caietul Educatoarei 2014

42

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 43: Interior Caietul Educatoarei 2014

43

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 44: Interior Caietul Educatoarei 2014

44

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 45: Interior Caietul Educatoarei 2014

45

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 46: Interior Caietul Educatoarei 2014

46

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 47: Interior Caietul Educatoarei 2014

47

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 48: Interior Caietul Educatoarei 2014

48

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 49: Interior Caietul Educatoarei 2014

49

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 50: Interior Caietul Educatoarei 2014

50

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 51: Interior Caietul Educatoarei 2014

51

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 52: Interior Caietul Educatoarei 2014

52

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 53: Interior Caietul Educatoarei 2014

53

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 54: Interior Caietul Educatoarei 2014

54

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 55: Interior Caietul Educatoarei 2014

55

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 56: Interior Caietul Educatoarei 2014

56

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 57: Interior Caietul Educatoarei 2014

57

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 58: Interior Caietul Educatoarei 2014

58

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 59: Interior Caietul Educatoarei 2014

59

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 60: Interior Caietul Educatoarei 2014

60

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 61: Interior Caietul Educatoarei 2014

61

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 62: Interior Caietul Educatoarei 2014

62

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 63: Interior Caietul Educatoarei 2014

63

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 64: Interior Caietul Educatoarei 2014

64

RAPORT DE EVALUARE (I)

Dezvoltarea limbajului şi a comunicării:

Dezvoltarea socio-emoŃională:

Dezvoltarea cognitivă:

Page 65: Interior Caietul Educatoarei 2014

65

Dezvoltarea capacităŃilor şi a atitudinilor de învăŃare:

Aprecieri şi recomandări:

Dezvoltarea fizică:

Page 66: Interior Caietul Educatoarei 2014

66

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂłILOR DE ÎNVĂłARE – SEMESTRUL al II-lea TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 67: Interior Caietul Educatoarei 2014

67

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 68: Interior Caietul Educatoarei 2014

68

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 69: Interior Caietul Educatoarei 2014

69

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 70: Interior Caietul Educatoarei 2014

70

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 71: Interior Caietul Educatoarei 2014

71

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 72: Interior Caietul Educatoarei 2014

72

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 73: Interior Caietul Educatoarei 2014

73

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 74: Interior Caietul Educatoarei 2014

74

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 75: Interior Caietul Educatoarei 2014

75

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 76: Interior Caietul Educatoarei 2014

76

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 77: Interior Caietul Educatoarei 2014

77

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 78: Interior Caietul Educatoarei 2014

78

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 79: Interior Caietul Educatoarei 2014

79

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 80: Interior Caietul Educatoarei 2014

80

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 81: Interior Caietul Educatoarei 2014

81

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 82: Interior Caietul Educatoarei 2014

82

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 83: Interior Caietul Educatoarei 2014

83

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 84: Interior Caietul Educatoarei 2014

84

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 85: Interior Caietul Educatoarei 2014

85

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 86: Interior Caietul Educatoarei 2014

86

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 87: Interior Caietul Educatoarei 2014

87

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 88: Interior Caietul Educatoarei 2014

88

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 89: Interior Caietul Educatoarei 2014

89

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 90: Interior Caietul Educatoarei 2014

90

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 91: Interior Caietul Educatoarei 2014

91

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 92: Interior Caietul Educatoarei 2014

92

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 93: Interior Caietul Educatoarei 2014

93

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 94: Interior Caietul Educatoarei 2014

94

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 95: Interior Caietul Educatoarei 2014

95

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 96: Interior Caietul Educatoarei 2014

96

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 97: Interior Caietul Educatoarei 2014

97

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 98: Interior Caietul Educatoarei 2014

98

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 99: Interior Caietul Educatoarei 2014

99

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 100: Interior Caietul Educatoarei 2014

100

TEMA: SUBTEMA:

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA I ZIUA ADP ALA ADE

L U N I

M A R ł I

M I E R C U R I

J O I

V I N E R I

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Data: Tema:

CONSILIERE PARENTALĂ II Data: Tema:

ObservaŃii I: ObservaŃii II:

Page 101: Interior Caietul Educatoarei 2014

101

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE – TURA a II-a

ADP ALA ADE SEMNĂTURA

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

I

ACTIVITATE METODICĂ II:

II

AVIZAT

Page 102: Interior Caietul Educatoarei 2014

102

RAPORT DE EVALUARE (II)

Dezvoltarea limbajului şi a comunicării:

Dezvoltarea socio-emoŃională:

Dezvoltarea cognitivă:

Page 103: Interior Caietul Educatoarei 2014

103

Dezvoltarea capacităŃilor şi a atitudinilor de învăŃare:

Aprecieri şi recomandări:

Dezvoltarea fizică:

Page 104: Interior Caietul Educatoarei 2014

104

EVIDENłA ACTIVITĂłII DIDACTICE PE PERIOADA VACANłELOR Director,

Data ACTIVITĂłI ORGANIZATE – Tura I ACTIVITĂłI ORGANIZATE – Tura a II-a Semnătura

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

AVIZAT

Page 105: Interior Caietul Educatoarei 2014

105

Data ACTIVITĂłI ORGANIZATE – Tura I ACTIVITĂłI ORGANIZATE – Tura a II-a Semnătura

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

Page 106: Interior Caietul Educatoarei 2014

106

TEMA OPłIONALULUI I .................................................................................................................................................................................................................................

PLANIFICAREA ACTIVITĂłILOR OPłIONALE DATA DENUMIREA ACTIVITĂłII

FORME ŞI MIJLOACE DE REALIZARE

Page 107: Interior Caietul Educatoarei 2014

107

TEMA OPłIONALULUI II .............................................................................................................................................................................................................................

PLANIFICAREA ACTIVITĂłILOR OPłIONALE DATA DENUMIREA ACTIVITĂłII

FORME ŞI MIJLOACE DE REALIZARE

Page 108: Interior Caietul Educatoarei 2014

108

TEMATICĂ ANUALĂ DE CONSILIERE PARENTALĂ Director,

Data Temă Data Temă

AVIZAT

Page 109: Interior Caietul Educatoarei 2014

109

CERC PEDAGOGIC

DATA TEMA ACTIVITĂłII LOCAłIA

COMISIE METODICĂ

DATA TEMA ACTIVITĂłII LOCAłIA

Page 110: Interior Caietul Educatoarei 2014

110

PROIECTE ŞI PARTENERIATE EDUCAłIONALE

A) Programe/proiecte locale (iniŃiate de unitate/ISJ) Perioada Tema AcŃiunile propuse Forma de evaluare

B) Programe/proiecte naŃionale, internaŃionale (iniŃiate de ISJ/MEN) Perioada Tema AcŃiunile propuse Forma de evaluare

AVIZAT

Page 111: Interior Caietul Educatoarei 2014

111

ACTIVITĂłI EXTRACURRICULARE

Data ActivităŃi Parteneri LocaŃia

Page 112: Interior Caietul Educatoarei 2014

112

PLANIFICAREA ACTIVITĂłILOR ÎN PARTENERIAT (FAMILIE, ŞCOALĂ, COMUNITATE)

Data ActivităŃi Obiective Resurse ObservaŃii Locație


Recommended