Home >Documents >Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

Date post:17-Feb-2018
Category:
View:281 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/23/2019 Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

  1/27

  Coordonator tiinificS.l. Traian Chiri

  Absolvent:

  CONSTANTA2010

  UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA

  FACULTATEA DE NAVIGAIE I TRANSPORT NAVAL

  Organizarea asistenei pe are !n

  "az #e na$%ragi$

 • 7/23/2019 Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

  2/27

  CUPRINS

  INTRODUCERE

  3

  I. REGULI PENTRU OPERAIUNILE DE CUTARE ISALVARE PE MARE

  4

  II.ASISTENA ACORDAT DE AERONAVELE SAR

  ..

  14

  III. ELABORAREA PLANULUI I CONDUCEREAOPERAIUNILOR DECUTARE..

  16

  IV.ABANDONAREA NAVEI 22

 • 7/23/2019 Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

  3/27

  INTRODUCERESinistr! s "#t $!%si&$% in'(. sinistr $#stir $%r s "r#)*$ in %"r#"rir% $#%sti *n) "ntr*

  %$#r)%r% %+*t#r*!*i s "#%t intr,ni $*' n%,- %r#n%,- !i$#"trsi sr,i$ii $* /%0% !% *s$%t.

  1. sinistr "r#)*s !% 2%ri )"%rt%ri ) *s$%t *n) ) 2*!t #ri "#tintr,ni n%, s%!,%t#%r si %r#n%, $* r%0% 2%r ) %$ti*n. In0#n! #$%ni$ in)"%rt%t st "#si/i!- in *n! $%0*ri- s% n* "#%tintr,ni )$%t n%,! $#2r$i%! $%r n%,i3% in 0#n %"r#"ri%t"r#)*$rii sinistr*!*i.

  Sinistr! s "#t $%t3#risi in'%4 Rasturnarea navelordatorita unei gauri de apa'/4 Coliziunea intre nave'$4 Explozia

  )4 Incendiul'4 Esuarea'54 Vremea rea'

  34 Chimice si nucleare'4 Conficte militare.

 • 7/23/2019 Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

  4/27

  I. REGULI PENTRU OPERAIUNILE DE

  CUTARE I SALVARE PE MARE(.(. MESA6E DE PERICOL

  (. C#2%n)%nt*! *ni n%, %7%t in 2%r -$%r "ri2st8)in #ri$%r s*rs% 8 *n 2s%+ in)i$%n) $% # n%,% -*n %,i#n s%*%2/%r$%ti*ni! si "!*t! ) s%!,%r %! !#r s %7% in "ri$#!-st #/!i3%t s% 2%r3% $* t#%t% ,it0% in %+*t#r*! "rs#%n!#r%7%t in "ri$#! -in5#r2%n)*8! )%$% st "#si/i! -) %$st5%"t.

  1. C#2%n)%nt*! *ni n%, in "ri$#!- )*"% $ %$#ns*!t%t- " $%t "#si/i!- $#2%n)%ntii n%,!#r $%r i8%*r%s"*ns !% %"!*! ) %+*t#r- %r )r"t*! ) % $2% " %$%s%* %$!% )intr %$st n%, " $%r ! $#nsi)r% 2%i$%"%/i! ) %8i )% %+*t#r si $#2%n)%nt*! s%* $#2%n)%ntiin%,!#r $2%t s*nt #/!i3%ti s% s s*"*n% $rrii- $#ntin*%n)s% s in)r"t in %+*t#r*! "rs#%n!#r %7%t in "ri$#!.

 • 7/23/2019 Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

  5/27

  9. C#2%n)%nt*! *ni n%, st !i/r%t ) #/!i3%ti%

  i2"*s% ) "%r%3r%5*! (.%! "r0nti r3*!i- $%n) i% $*n#stint%$% *n% s%* 2%i 2*!t n%,- %!t! )$%t % s%- %* 5#st$2%t si s8%* s*"*s $rrii.

  :. C#2%n)%nt*! *ni n%, st !i/r%t ) #/!i3%ti%i2"*s% ) "%r%3r%5*! (. %! "r0nti r3*!i si- )%$% n%,% s% %5#st $2%t%- ) #/!i3%ti% i2"*s% ) "%r%3r%5*! 1. %!"r0nti r3*!i- )%$% st in5#r2%t- ) $%tr "rs#%n! in"ri$#! s%* ) $%tr $#2%n)%nt*! *ni %!t n%, $%r % 5#st"%n% %"r#%" ) %$st "rs#%n- $% %+*t#r*! n* 2%i stn$s%r.

  ;. E! n* st s$*tit ) "rs$ri"tii! "r0nti r3*!i in $%$ "ri,st )is"#0itii! C#n,ntii Intrn%ti#n%! "ntr**ni&$%r% *n#r r3*!i in 2%tri ) %sistnt% si ) s%!,%r in2%r- s2n%t% !% Br*

 • 7/23/2019 Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

  6/27

  (.1. COORDONAREA OPERAIUNILORDE CUTARE I SALVARE

  C#n)*$r% 5$ti,% % #"r%ti*ni!#r ) $%*t%r sis%!,%r n$sit% in 2#) snti%! $##r)#n%r% intr#r3%ni0%tii! si *nit%ti! i2"!i$%t- $%r "#t & $#2"*s)in %r#n%,- n%, si 2i+!#%$ ) s%!,%r $#stir.

  Un 2s%+ ) "ri$#! tr/*i s% 5*rni00 *r2%t#%r!in5#r2%tii "rin$i"%! '

  8 i)nti&$%r% n%,i? 8 "#0iti% i? 8 n%t*r% %$$i)nt*!*i si 5!*! ) %sistnt% $r*t%?

  8 #ri$ %!t in5#r2%tii $%r %r "*t% *s*r%#"r%ti*ni! ) s%!,%r @

 • 7/23/2019 Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

  7/27

  Est i2"#rt%nt )%s2n% s% s )% in5#r2%tii r5rit#%r !% ' 8 ,r2% in i2)i%t% %"r#"ir?

  8 )ir$ti% si 5#rt% ,%nt*!*i -3r%)*! 2%rii -$%r%$tristi$i! *!i? 8 ,i0i/i!it%t%? 8 "r0nt% "ri$#!!#r ) n%,i3%ti @

 • 7/23/2019 Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

  8/27

  (.9. RECEPIA I CONFIRMAREA

  ALARMEI DE PRIME6DIE

  C#n&r2%r% r$"tii in RTF % %!%r2i ) "ri2+)i )$%tr # st%ti ) n%,% #ri # st%ti ) n%,% "rin s%t!it tr/*i

  )%t% in *r2%t#%r% 5#r2% '8 s2n%!*! ) "ri2+)i MADA?8 in)i$%ti,*! ) %"! #ri #ri$ %!t% 5#r2% ) i)nti&$%r %

  st%tii $%r % tr%ns2is 2s%+*! ) "ri2+)i -"r#n*nt%t ) 9#ri?

  8 $*,%nt*! TIS IS @#ri DE "r#n*nt%t DELTA ECO in $%0 ))i&$*!t%ti ) !i2/%+4?

  8 in)i$%ti,*! ) %"! #ri #ri$ %!t% 5#r2% ) i)nti&$%r %st%tii $%r $#n&r2% r$"ti%- "r#n*nt%t ) 9 #ri?

  8 $*,%nt*! RECEIVED @#ri RRR "r#n*nt%t ROMEO ROMEOROMEO in $%0 ) )i&$*!t%ti ) !i2/%+4?

  8 s2n%!*! ) "ri2+)i MADA.

 • 7/23/2019 Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

  9/27

  In RTF 2s%+*! $#nst% )in '8 s2n%!*! ) "ri2+)i MADA?

  8 %"!*! ELLO ALL STATONS #ri C @"r#n*nt%t CARLIEUEBEC4- "r#n*nt%t ) 9 #ri?8 $*,%nt*! TIS IS @ #ri DE "r#n*nt%t DELTA ECO in $%0 )

  )i&$*!t%ti ) !i2/%+4?8 in)i$%ti,*! ) %"! #ri #ri$ 5#r2% ) i)nti&$%r % st%tii

  $%r tr%ns2it 2s%+*!?8 ti2"*! )"*nrii 2s%+*!*i?8 n*2! si in)i$%ti,*! st%tii 2#/i! $%r % 5#st in "ri2+)i?8 $*,%nt*! SEELENCE FEENEE "r#n*nt%t $% in 5r%n$0%

  SILENCE FINI8 $*,%nt*! SS2n%! ) !#$%!i0%r "#t & tr%ns2is in *r2%t#%r! /n0i

  ) 5r$,nt% '8 ((-=; 8 (9 M0 ?8 (; 8 (: M0 ?8 :> 8 :>H-( M0 -si8 =1>> 8 =;>> M0.

 • 7/23/2019 Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

  10/27

  D*"% r$"ti#n%r% s2n%!*!*i s%* 2s%+*!*i ) "ri$#!&$%r n%,% st #/!i3%t% s% intr"rin)% i2)i%t *r2%t#%r!

  %$ti*ni '8 s% $#n&r2 r$"ti% -si in $%0*! $%n) st n$s%r -s%rtr%ns2it% 2s%+*! ?

  8 s% r%)i#3#ni#2tr0 in ti2"*! tr%ns2isii si s% 2ntin%,3% "ntr* r%)i#3#ni#2tr%r in ;>> 0 siJs%* 1(H1 0 ?

  8 s% $#2*ni$ n%,i in "ri$#! in5#r2%tii )s"r '

  8 i)ntit%t% n%,i $%r % r$"ti#n%t 2s%+*!?8 "#0iti% si ,it0% n%,i?8 #r% "r,%0*t% "ntr* s#sir% !% !#$*! sinistr*!*i @ETA4?8 r!,2nt*! %),%r%t !% n%,% %7%t% in "ri$#!?8 s% 2ntin% ,3% $#ntin*% in 5r$,nt! ) "ri$#! ;>> 0

  -H9: 0- 1(H1 0- (;-H 0 @$%n%! (4 "ntr* n%,! )#t%t)#%r $* r%)i#t!5#n?

  8 s% s 5#!#s%s$% $#ntin** ) r%)%r ?8 s% & s*"!i2nt%t "#st*ri! ) ,3 in %"r#"rir%

  sinistr*!*i.

 • 7/23/2019 Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

  11/27

  (.:. MSURILE CE TREBUIE LUATE PE

  NAVELE CARE ACORD ASISTEN8 S intin) # "%r%2% tin8t /in !% ni,!*! %"i in %2/!

  /#r)*ri "ntr* %$#st%r% in si3*r%nt% % /%r$i!#r si "!*t!#r?8 Ar2%r% *ni /i3i in &$%r /#r) $* "!%t5#r2 s%* "!%s 3%t%

  "ntr* % ri)i$% r%"i) s*"r%,it*it#rii

 • 7/23/2019 Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

  12/27

  . . KNMOMENTUL APROPRIERII DE LOCUL

  SINISTRULUIP 2%s*r% $ s %"r#"ri ) !#$*! sinistr*!*i- #ri$ n%,%

  tr/*i'8 s% 5#!#s%s$% !% 2%

 • 7/23/2019 Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

  13/27

  (.. DESEMNAREA IRESPONSABILITAILE

  OSC8ULUI

  OSC tr/*i s% %i/% rs"#ns%/i!it%t% *r2%t#%r!!#rin)%t#riri si s%r$ini $%n) %$st% n* %* 5#st in)"!init )RCC si RSC rs"#ns%/i!'

  (.)tr2in%r% "#0itii "r#/%/i! % #/i$t*!*i )$%*t%r -2%r3in% "r#/%/i!% % r#rii in %$%st% "#0iti -si%ri% ) $%*t%r?

  1.

 • 7/23/2019 Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

  14/27

  II. ASISTENA ACORDAT DEAERONAVELE SAR1.(. GENERALITI

  C#ntin*t*ri! &$%r*i $#nt%inr s%* "%$t tr/*i $!%r in)i$%t "rin!ist%r% !#r in $! "*tin 9 !i2/i- s% %i/% si2/#!*ri

 • 7/23/2019 Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

  15/27

  1.1. MI6LOACE DE SALVARE IPROCEDURI

  DE UTILIZAREIn ti2"*! #"r%tii!#r ) s%!,%r -*n !i$#"tr ,%

  5#!#si in 2#) n#r2%! - *n )is"#0iti, s"$i%! "ntr*ri)i$%r% s%* $#/#r%r% "rs#n%!*!*i.

  E!i$#"tr! 2%ri $#/#%r% in 2#) 5r$,nt *n22/r* )in $i"%+ "ntr* % %+*t% !% *ti!i0%r%$i"%2nt*!*i si !% s%!,%r% "rs#%n!#r sinistr%t.

  Pntr* ,%$*%r% "rs#%n!#r - $%"%t*! $%/!*!*i )ri)i$%r st "r,%0*t $* *r2%t#%r! 2i+!#%$ '

  8 $nt*r% ) ri)i$%r ? 8 $#s ) s%!,%r ? 8 "!%s% ) s%!,%r ? 8 t%r3% ) s%!,%r ? 8 s$%*n ) s%!,%r ?

 • 7/23/2019 Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

  16/27

  .CONDUCEREA

  OPERAIUNILOR DE CUTARE

  9.(. GENERALITI

  D&nitii! *r2%t#%r 5%$ r5rir !% $#n)*$r%#"r%ti*nii si !%

 • 7/23/2019 Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

  17/27

  :. SECTOR SEARCH PATTERN @S$2% ) $%*t%rin s$t#r4' S$2% ) $%*t%r %)$,%t% *ni sin3*rn%, in $ir$*2st%nt )#s/it @

 • 7/23/2019 Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

  18/27

  9.1.ELABORAREA PLANULUI DECUTARE

  S ,% i2"*n n$sit%t% st%/i!irii *n*i )%t*2 %,%n)in ,)r 5%$t#rii $%r *r2%0%'

  (. P#0iti% r%"#rt%t% si ti2"*! $%n) s8% "r#)*s sinistr*! ?

  1. Intr,%!*! ) ti2" ) $%n) n%,! s in)r%"t% s"r!#$*! sinistr*!*i si 2#2nt*! %+*n3rii %$st#r% !% 5%t%!#$*!*i

  9. Mis$%r% sti2%t% " s*"r%5%t% %"i % #/i$t*!*isinistr*!*i si J s%* % 2i+!#%$!#r ) s%!,%r in ti2"*!intr,%!!#r ) ti2" 2nti#n%t %ntri#r ? )"in) in "ri2*!

  r%n) ) )ri,% ?:. Pr#/%/i!it%t% $% %r#n%,! SAR s% s#s%s$% !% 5%t%!#$*!*i in%int% n%,!#r ?

  ;. Ori$ in5#r2%tii s*"!i2nt%r $*2 %r & r!,2nt!3ir# s%* #/sr,%tii ,i0*%! ?

 • 7/23/2019 Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

  19/27

  9.9 SCEME DE CUTARE

  S$2! )is"#ni/i! "ntr* $%*t%r s*nt )*"% $*2 *r2%0% '(. S$2% ) $%*t%r in "%tr%t $* !%t*r% $rs$%t#%r @"ntr*

  *ti!i0%r% ) $%tr # sin3*r% n%,%4?

  1. C%*t%r in s$t#r' "ntr* *ti!i0%r% ) $%tr # sin3*r% n%,%@$%0*ri s"$i%! 8 #2 !% %"%4?9. C%*t%r " )r*2*ri "%r%!!' s$2% *ti!i0%t% ) )#*% n%,?

  :. C%*t%r " )r*2*ri "%r%!!' 5#!#sit% ) $%tr tri n%,?;. C%*t%r " )r*2*ri "%r%!!' *ti!i0%/i!% "ntr* : n%,?

  . C%*t%r " )r*2*ri "%r%!!' s$2% 5#!#sit% ) ; s%* 2%i2*!t n%,?

  . C%*t%r $##r)#n%t% n%,%J%r#n%,%' 5#!#sit% ) n%,% si%r#n%,%

 • 7/23/2019 Ingrijirea pacientului cu Pericardita acuta

  20/27

  9.:. ACIUNEA ULTERIOAR FAZEIINIIALE

  Nr*sit% !#$%!i0%rii tinti $%*t%t s "#%t )%t#r%*ni% s%* 2%i 2*!t#

Embed Size (px)
Recommended