+ All Categories
Home > Spiritual > Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Date post: 26-Dec-2014
Category:
Upload: artur-boicu
View: 402 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
Mesaj predicat la
39
Impotanţa Impotanţa Botezului Botezului
Transcript
Page 1: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Impotanţa BotezuluiImpotanţa Botezului

Page 2: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

AuzireaAuzirea

CredinţaCredinţa

BotezulBotezul

Page 3: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Cuvintele Domnului IsusCuvintele Domnului Isus

Marcu 16:15-16 15 Apoi le-a zis: ,,Duceţi-vă în toată

lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.

16 Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit.

Page 4: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Cuvintele Domnului IsusCuvintele Domnului Isus

Marcu 16:15-16 15 Apoi le-a zis: ,,Duceţi-vă în toată

lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.

16 Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit.

Page 5: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Cuvintele Domnului IsusCuvintele Domnului Isus

Marcu 16:15-16 15 Apoi le-a zis: ,,Duceţi-vă în toată

lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.

16 Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit.

Page 6: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Cuvintele Domnului IsusCuvintele Domnului Isus

MatMateiei 28:19-20 28:19-20

19 Duceţi-vă şi faceţi 19 Duceţi-vă şi faceţi uceniciucenici din toate din toate neamurile, botezîndu-i în Numele neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh.

20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v'am 20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v'am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin.Amin.

Page 7: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Cuvintele Domnului IsusCuvintele Domnului Isus

MatMateiei 28:19-20 28:19-20

19 Duceţi-vă şi faceţi 19 Duceţi-vă şi faceţi uceniciucenici din toate din toate neamurile, neamurile, botezîndu-ibotezîndu-i în Numele în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh.

20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v'am 20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v'am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin.Amin.

Page 8: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

AuzireaAuzirea

CredinţaCredinţa

BotezulBotezul

Page 9: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

2 Exemple2 Exemple

Faptele Apostolilor 2:37-41 Faptele Apostolilor 8:27-38

Page 10: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

2 Exemple2 Exemple

Faptele Apostolilor 2:37-41 Faptele Apostolilor 8:27-38

Page 11: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Să auzi Evanghelia

37 După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: ,,Fraţilor, ce să facem?``

38 ,,Pocăiţi-vă``, le-a zis Petru, ,,şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh.

40 Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna, şi zicea: ,,Mîntuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.``

Page 12: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Să auzi Evanghelia

37 După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: ,,Fraţilor, ce să facem?``

38 ,,Pocăiţi-vă``, le-a zis Petru, ,,şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh.

40 Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna, şi zicea: ,,Mîntuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.``

Page 13: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Să crezi EvangheliaSă crezi Evanghelia

Faptele Apostolilor 2:41 Cei ce au primit propovăduirea lui

Despre Isus Despre pocăinţa Despre mântuirea

Page 14: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Să fie botezat

Faptele Apostolilor 41 Cei ce au primit propovăduirea

lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s'au adaus aproape trei mii de suflete.

Page 15: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Să fie botezat

Faptele Apostolilor 41 Cei ce au primit propovăduirea lui,

au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s'au adaus aproape trei mii de suflete.

Page 16: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

2 Exemple2 Exemple

Faptele Apostolilor 2:37-41 Faptele Apostolilor 8:27-38

Page 17: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Să auzi Evanghelia

32 Locul din Scriptură, pe care-l citea, era acesta: . . .

35 Atunci Filip a luat cuvîntul, a început dela Scriptura aceasta, şi i-a propovăduit pe Isus.

Page 18: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Să auzi Evanghelia

32 Locul din Scriptură, pe care-l citea, era acesta: . . .

35 Atunci Filip a luat cuvîntul, a început dela Scriptura aceasta, şi i-a propovăduit pe Isus.

Page 19: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Să auzi Evanghelia

32 Locul din Scriptură, pe care-l citea, era acesta: . . .

35 Atunci Filip a luat cuvîntul, a început dela Scriptura aceasta, şi i-a propovăduit pe Isus.

Page 20: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Să crezi EvangheliaSă crezi Evanghelia

37 Filip a zis: ,,Dacă crezi din toată inima, se poate.`` Famenul a răspuns: ,,Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.``

Page 21: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Să crezi EvangheliaSă crezi Evanghelia

37 Filip a zis: ,,Dacă crezi din toată inima, se poate.`` Famenul a răspuns: ,,Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.``

Page 22: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Să fie botezat

38 A poruncit să stea carul, s'au pogorît amîndoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.

Page 23: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Credinţa schimbă viaţa

Faptele Apostolilor 26:18 ca să le deschizi ochii, să se întoarcă

dela întunerec la lumină, şi de supt puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.``

Page 24: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Credinţa schimbă viaţa

Faptele Apostolilor 26:18 ca să le deschizi ochii, să se întoarcă

dela întunerec la lumină, şi de supt puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.``

Page 25: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Credinţa schimbă viaţa

Faptele Apostolilor 26:18 ca să le deschizi ochii, să se întoarcă

dela întunerec la lumină, şi de supt puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.``

Page 26: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Credinţa schimbă viaţa

Faptele Apostolilor 26:18 ca să le deschizi ochii, să se întoarcă

dela întunerec la lumină, şi de supt puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.``

Page 27: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Credinţa schimbă viaţa

Faptele Apostolilor 26:20 Ci am propovăduit întîi celor din

Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudea, şi la Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu, şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor.

Page 28: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Credinţa schimbă viaţa

Faptele Apostolilor 26:20 Ci am propovăduit întîi celor din

Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudea, şi la Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu, şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor.

Page 29: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Credinţa schimbă viaţa

Faptele Apostolilor 26:20 Ci am propovăduit întîi celor din

Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudea, şi la Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu, şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor.

Page 30: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Credinţa schimbă viaţa

Faptele Apostolilor 26:20 Ci am propovăduit întîi celor din

Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudea, şi la Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu, şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor.

Page 31: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Contrast Mare Contrast Mare (Galateni 5:19-23)(Galateni 5:19-23)

Faptele firii pămînteşti Preacurvia Curvia Necurăţia Desfrînarea Închinarea la idoli Vrăjitoria Vrăjbile Certurile Zavistiile Mîniile Neînţelegerile Desbinările Certurile de partide Pizmele Uciderile Beţiile Îmbuibările

Roada Duhului Dragostea Bucuria Pacea Îndelunga

răbdare Bunătatea Facerea de bine Credincioşia Blîndeţa Înfrînarea poftelor

Page 32: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

AuzireaAuzirea

CredinţaCredinţa

BotezulBotezul

Page 33: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

De ce botezul şi De ce botezul şi explicarea?explicarea?

Page 34: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

De ce botezulDe ce botezul şi şi explicarea?explicarea?

Page 35: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Poruncit de Isus, Stăpânul Poruncit de Isus, Stăpânul NostruNostru

Marcu 16:15-16 15 Apoi le-a zis: ,,Duceţi-vă în toată lumea, şi

propovăduiţi EvangheliaEvanghelia la orice făptură. 16 Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit; dar

cine nu va crede, va fi osîndit

MatMateiei 28:19-20 28:19-20 19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, 19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile,

botezîndu-ibotezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Sfîntului Duh.

20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v'am poruncit. Şi 20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v'am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Aminsfîrşitul veacului. Amin

Page 36: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

De ce botezul şi De ce botezul şi explicareaexplicarea??

Page 37: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Explicarea BotezuluiExplicarea Botezului

Romani 6:3-14Romani 6:3-14

Page 38: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Explicarea BotezuluiExplicarea Botezului

Un act fizicUn act fizic Inundat în apăInundat în apă Ridicat din apăRidicat din apă

Un act spiritualUn act spiritual Botezat în IsusBotezat în Isus

– În moarte (4)În moarte (4)– Îngropat (4)Îngropat (4)– Înviat cu ElÎnviat cu El

Page 39: Impotanta Botezului (Erik Brewer)

Dar tu?Dar tu?

1.1. Ai fost botezat vre-o data în viaţa?Ai fost botezat vre-o data în viaţa? Ai auzit Evanghelia înainte de botez?Ai auzit Evanghelia înainte de botez? Ai înţeles-o?Ai înţeles-o? Ai crezut din toată inimă?Ai crezut din toată inimă? Te-ai pocăit?Te-ai pocăit?

2.2. Pentru cine trăiesţi zilnic?Pentru cine trăiesţi zilnic?

3.3. Ce vei face cu ceea ce ai învăţat?Ce vei face cu ceea ce ai învăţat?


Recommended