+ All Categories
Home > Documents > Forever Noiembrie 2012

Forever Noiembrie 2012

Date post: 04-Jun-2018
Category:
Upload: iuliana-militaru
View: 227 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 22 /22
 Noiembrie 2012 | 163  România & Republica Moldova
Transcript

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 122

Noiembrie 2012 | 163

Romacircnia amp Republica Moldova

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 222

2

Cu toţii experimentămeșecul și cu toţii ne dorimsă avem succes Și atuncide ce unii renunţă imediatce se confruntă cuanumite provocări iar alţii

icircși menţin direcţia șireușesc să se numereprintre icircnvingători De ceoare unii dintre prospecţiicărora le prezentaţioportunitatea Forever se

icircmpotmolesc la nivelul de Asistent Supervizor iar alţii devin Eagle Manageri

și se califică pentru cecul Chairmanrsquos Bonus

Am citit recent un articol care cred eu m-a luminat cu privire la aceastădilemă Articolul vorbea despre noua carte a lui Paul Tough intitulată Cumreușesc copiii curaj curiozitate și puterea ascunsă a caracterului Carteasubliniază că pentru a deveni adulţi puternici și de succes copiii trebuielăsaţi să experimenteze eșecul Totodată această carte reliefează faptul căeșecul le permite copiilor să icircnveţe deprinderi esenţiale pentru succes cum arfi optimismul perseverenţa rezistenţa și curajul

Deseori m-am gacircndit că ne ferim prea mult copiii de eșec Și același lucru seaplică și modului icircn care icirci ferim uneori pe distribuitorii noștri de eșec făcacircndprea multe pentru ei și icircn locul lor Icircn timp ce citeam articolul mi-am adusaminte de viaţa mea Parcă ieri am dat viaţă alături de o macircnă de oameniminunaţi (dintre care mulţi icircncă icircmi sunt alături) visului meu despre ForeverDe fapt au trecut 34 de ani Am avut parte de eșecurile noastre pe tot acestdrum Diferenţa constă icircnsă icircn faptul că am icircnvăţat cacircte ceva din fiecareobstacol pe care a trebuit să-l depășim și astfel am fost icircntotdeauna capabilisă revenim pe traiectorie Și cu fiecare obstacol depășit deveneam și maiputernici decacirct icircnainte

Așa cum a spus marele jucător de baschet Michael Jordan bdquoAm ratat maimult de 9000 de aruncări la coș icircn icircntreaga mea carieră Am pierdutaproape 300 de meciuri De 26 de ori am icircnșelat icircncrederea celor carecredeau că voi duce meciul spre victorie Am ratat iar și iar și iar icircn icircntreagamea viaţă - și acesta este motivul pentru care am succesrdquo

Și călătoria voastră include cu siguranţă niște meciuri pierdute și victoriiratate Dintre sutele de oameni cu care veţi vorbi despre această afacere

unii vă vor ignora complet unii vor face cacircţiva pași alături de voi și apoi voreșua iar alţii vor avea un succes uriaș Nu pierdeţi niciodată din vedere

faptul că pentru a avea succes trebuie să vă concentraţi tot timpul asupraobiectivelor pe care vi le-aţi propus Iată trei modalităţi de a face asta

Icircn primul racircnd așteptaţi-vă la greșeli Deseori nu obstacolul duce la eșec ciașteptările noastre către perfecţiune Dacă icircnţelegeţi că viaţa va fi icircntotdeaunapresărată cu mici provocări dintre care peste unele veţi trece fără problemeiar la altele vă veţi icircmpotmoli este mult mai probabil să puteţi rămacircne calmiși să mergeţi mai departe Chiar și cacircnd vă simţiţi frustraţi și icircnfracircnţi nu văajută la nimic să faceţi o criză așa că vă recomand din tot sufletul sărămacircneţi calmi

Icircn al doilea racircnd jucaţi jocul celor bdquo15 căirdquo Atunci cacircnd un obstacol văblochează calea scoateţi o coală de hacircrtie și compuneţi o listă cu 15modalităţi de a depăși situaţia De exemplu dacă aveţi impresia că vocea

interioară negativă reprezintă obstacolul din calea succesului vostru căutaţi15 căi de a vă schimba dialogul interior din cel axat pe eșec icircntr-unul axatpe succes

Și icircn al treilea racircnd icircnvăţaţi să vă redefiniţi să vă revizuiţi atitudinea și săvă recăpătaţi concentrarea Icircn faţa unei situaţii dificile cel mai ușor este săreacţionaţi negativ Dar data viitoare cacircnd vă aflaţi icircntr-o astfel de situaţie

icircncercaţi să nu vă grăbiţi și să priviţi totul dintr-o perspectivă diferită Icircncercaţisă rămacircneţi neutri pe măsură ce evaluaţi ce s-a icircntacircmplat și de ce Rămacircneţideschiși ideilor de a merge mai departe ndash aţi putea să primiţi niște sugestiibune din afară și aţi reuși să cercetaţi modalităţi noi de a acţiona Odată cevă simţiţi pregătiţi icircmbrăţișaţi noua cale aleasă și concentraţi-vă asupra ei

Pe măsură ce vă străduiţi să treceţi peste zilele mai puţin bune care cusiguranţă vor apărea icircn viaţa voastră amintiţi-vă că și cel mai mare

baschetbalist din toate timpurile Michael Jordan a pierdut o mulţime demeciuri icircn drumul său spre titlul de bdquocel mai bun jucător de baschetrdquo Stabiliţi-văţeluri realiste analizaţi-vă succesele și eșecurile căutaţi sfaturi bune dinpartea celor icircn care aveţi icircncredere și nu pierdeţi niciodată din vedere ceeace vă doriţi să realizaţi Așa cum le-am spus multor oameni nu eșecul esteproblema ci renunţarea Dacă vă propuneţi să nu luaţi icircn calcul renunţareaatunci eșecul nu este altceva decacirct o simplă oportunitate de a icircnvăţa și de amerge mai departe Dacă veţi reuși să vedeţi lucrurile astfel succesul nu seva lăsa așteptat

Mereu al vostru

Rex Maughan

CUM NE PUTEŢI CONTACTAPentru informaţii referitoare la

n companie şi site - la adresa de e-mail

marketingforeverlivingro

nutilizarea produselor - la numărul de fax 021 222

89 24 sau la adresa de e-mail officeforeverlivingro cu

menţiunea ldquoIcircn atenţia medicilor consultanţi aicompanieirdquo Răspunsurile vor fi trimise prin e-mail sau

fax (icircn funcţie de modul icircn care aţi făcut solicitarea) Acest

serviciu este disponibil numai pentru distribuitorii

companiei prin urmare vă rugăm să menţionaţi numărul

dumneavoastră de identificare icircn cuprinsul solicitării

Informaţiile se dau exclusiv icircn scris

nprocesarea icircnscrierilor şi a comenzilor - la

adresa de e-mail officeforeverlivingro cu menţiunea

ldquoIcircn atenţia Departamentului AS400rdquo

n icircnregistrarea fiscală emiterea şi platafacturilor de bonus fişele bancare - la adresa de e-

mail officeforeverlivingro cu menţiunea ldquoIcircn atenţiaDepartamentului de Contabilitaterdquo

Mesajul Fondatorului Companiei

EŞECUL NU NE ESTE

INAMIC

CUM POT AFLA BONUSUL LUNARnBonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fivizualizat pe wwwforeverlivingcom icircn contul dvs dedistribuitor Pentru detalii adresaţi-vă Manageruluidumneavoastră sau sediului central din Bucureşti la adresade e-mail officeforeverlivingro cu menţiunealdquoIcircn atenţia Departamentului AS400ldquon Prin SMS la numărul 0745 072 689 StructuraSMS-ului user parola bonus despărţite de un singurcaracter spaţiu Bonusurile lunii precedente vor fi afişate icircncepacircnd cu data de 15 a lunii viitoare

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 322

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 3foreverlivingro

C U P R I N S

ALEGEŢI CURAJUL

DE A VĂRECONSTRUI

Mesajul Directorilor Generali

Icircn ultimii ani viaţa noastră a tuturor stă mai mult decacirct oricacircnd sub semnulschimbărilor rapide Iar orice schimbare este un icircndemn că trebuie să ţinempasul cu vremurile pe care le trăim Să decidem să ne reconstruim propriaafacere relaţiile noastre propria persoană Să facem noi primul pas pentruca transformările să nu ne mai ia prin surprindere şi să nu ne mai sperie

Lucrurile pe care ni le dorim se petrec doar dacă noi le facem să sepetreacă De aceea e important să tragem linie din cacircnd icircn cacircndŞi indiferent ce vom scrie sub acea linie să avem curajul de a ne reicircnnoiSă ne reicircmprospătăm motivaţia felul de a gacircndi modul de a lucra cuechipa felul icircn care comunicăm cu cei apropiaţi

Totul porneşte de la relaţiile noastre aşa că merită să le clădim cu energie şiinspiraţie pentru ca ele să ne poată oferi totul

A reconstrui este cel mai simplu mod prin care putem prelua controlul asupranoastră asupra a ceea ce putem cu adevărat să devenim Altfel există risculsă nu ne atingem niciodată potenţialul să nu-l folosim la justa lui valoare

Cacircnd ceva nu merge aşa cum ne dorim e clar că avem nevoie să icircncepemdin nou E-adevărat nu putem schimba trecutul Dar ne putem decide viitorulŞi chiar dacă icircn trecut am avut mereu succes mesajul pe care l-am icircmpărtăşitoamenilor acum 10 5 sau chiar 3 ani trebuie rostit astăzi cu alte cuvinte cualtă energie Lumea nu mai e aceeaşi Deci nici noi nu vom convinge şi nuvom reuşi cu aceleaşi fraze cu aceleaşi motive cu aceleaşi acţiuni

Avem nevoie să regacircndim să reconstruim temelia pentru a putea icircnălţa cevamai folositor pentru noi şi pentru cei din jur Şi nu putem face acest lucrudecacirct dacă ne desprindem de trecut şi de teamă Altfel ele ne vor dominaprezentul şi ne vor condamna viitorul la eşec De aceea e vital să icircncepemchiar de azi fără amacircnare reconstruirea noastră a carierei a relaţiilornoastre

Primul pas e să ne desenăm icircn minte imaginea Ce dorim să reuşim Cumarată Ce stare ne transmite această reuşită Dacă Hawaii este ţelul pe careni l-am propus ne putem imagina la Raliul Global de acolo icircnconjuraţi deechipele din icircntreaga lume Forever aplaudaţi de o sală icircntreagă Ne putemvedea cu ochii minţii pe plajă cu chipul macircngacirciat de soare putem simţiaroma sărată a oceanului nisipul fierbinte sub tălpile noastre şi atingereavalurilor

Icircndrăzniţi să definiţi lucrul care icircnseamnă reconstruirea voastră Puneţi-l icircnlumină şi priviţi-l de cacircte ori aveţi ocazia Vă veţi regăsi icircntotdeauna motivaţiasă perseveraţi

Scrieţi amănuntele strategiei voastre de reconstruire Cum procedaţi Cacircnd văpropuneţi să aveţi rezultatele Cu cine colaboraţi Ce faceţi zilnic pentru asta

Icircnconjuraţi-vă cu lucruri care vă amintesc de noua voastră viaţă de nouareuşită de noul mod de a acţiona Lucruri care vă inspiră vă sprijină vădau icircncredere şi soluţii O fotografie cu fondatorul companiei noastre RexMaughan sau alt lider excepţional Forever un citat motivaţional pot săconteze foarte mult Sunt ca o promisiune că putem să ne realizăm visurile

putem reuşi tot ce ne propunemReveniţi asupra acestor ţeluri de cacircte ori aveţi timp Vizualizaţi succesul sprecare ţintiţi Bucuraţi-vă ca şi cum l-aţi atins deja Şi icircntrebaţi-vă cacirct mai des icircntimpul unei zile ce pot face icircn acest moment ce anume m-ar apropia prinacţiunile mele de scopul pe care mi l-am propus Conrad Hilton unul dintrecei mai de succes antreprenori din lume spunea bdquoRealizările par să se afle

icircn stracircnsă legătură cu acţiunea Oamenii de succes nu se opresc din drumGreşesc dar nu renunţărdquo

Indiferent cum vă simţiţi acum ndash nu prea icircncrezător obosit fără chef trist icircngrijorat sau chiar temător faceţi ceva O acţiune oricacirct de măruntă carevă poate apropia de scopul vostru Sunaţi un posibil colaborator discutaţi cucineva din echipă icircntocmiţi-vă lista de icircntacirclniri pentru zilele următoare citiţirevista Forever sau o carte motivaţională

Să ne reinventăm nu este simplu şi nu merge uşor Deseori ne lovim delimitele pe care noi ni le-am impus şi pe care le-am crezut reale de propriileconvingeri greşite de inerţie descurajare sau vechi obiceiuri nefolositoare

Amintiţi-vă icircnsă vorbele lui Dale Carnegie bdquoCurajul nu icircnseamnă să nu-ţi fiefrică ci să-ţi fie frică dar să acţionezi icircn pofida eirdquo

Aşadar alegeţi curajul şi perseverenţa de a vă reconstrui icircn loc să lăsaţifrica să vă decidă viitorul

Cu icircncredere şi consideraţie

Dr Szőcs Gaacutebor amp Dr farm Szőcs Doacutera

Mesajul Fondatorului Companiei ampMesajul Directorilor Generali

2-3

Pentru imunitatea ta4-5

Construieşte-ţi succesul icircn 10 paşi6

Acum e momentul să7

Cum stăpacircneşti tehnicile de persuasiuneşi influenţare

8-9

Pregăteşte-te pentru un Crăciun Forever10-11

10 strategii pentru a icircmbătracircni armonios12-13

O afacere globală14

Chairmanrsquos Bonus

15

La zi cu modificările legislative

16

INFO FOREVER

17

Calificările lunii octombrie

18 -19

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 422

Alimentele moderne (industriale rafinatedevitalizate) nu ne mai pot furniza nutrienţiinecesari sistemului imunitar producerii deanticorpi şi altor elemente imune Ba dincontră suntem asaltaţi pe lacircngă microbi şi deun exces de radicali liberi generaţi deasemenea de alimentaţia defectuoasă (junk

food fast food) de poluanţii din aer apăalimente unele produse de icircngrijire personalăşi igienă fumatul excesul de alcoolautomedicaţia abuzul de medicamenteExcesul de radicali liberi se transformă icircn stresoxidativ iar acesta cu timpul icircntr-un status

pro-inflamator sistemic (o inflamaţie la nivelultuturor celulelor din corp) teren pe fondulcăruia apar bolile cronice cunoscute şi ca boliale civilizaţiei moderne supraponderalitateobezitate sindrom metabolic hipertensiunearterială dislipidemii mixte bolicardiovasculare (infarct de miocard)

cerebrovasculare (accident vascular cerebral)diabet de tip II şi alte boli de nutriţie(hiperuricemie - gută) cancer maladiineurodegenerative (Alzheimer Parkinson)boli gastrointestinale hepatorenale celulităboli ale pielii (psoriazis) icircmbătracircnire precoce

(părul şi unghiile devin friabile fără strălucirepielea se ridează etc)

Utilizarea alimentelor industriale cu aditivialimentari de tipul conservanţilor şi abuzul deantibiotice determină apariţia disbiozeisituaţie icircn care microbiota (ecosistemul format icircn special de microorganismele din colon) esteperturbată Ca prim efect al acestei stări estetocmai prăbuşirea sistemului imunitar avacircnd icircn vedere că circa 70 din elementele acestuiasunt cantonate icircn zona gastrointestinală

(GALT) Mai mult toamna are loc şi operturbare icircnsemnată a metabolismelor caurmare a schimbării bioritmului de la cel devară la cel de iarnă moment icircn care multe bolicronice devin acute ca icircn cazul ulceruluibolilor reumatismale etc

Icircn aceste condiţii este esenţial să ajutămsistemul imunitar cu suplimente imuno-stimulatoare şi imunomodulatoare Dinfericire iată că avem la dispoziţie astfel desuplimente alimentare de icircnaltă calitatebiologică obţinute din surse naturalecertificate

V I A Ţ Ă S Ă N Ă T O A S Ă

Suntem deja icircn plin sezon rece iar sistemul nostru imunitar trebuie să fie puternic şipregătit pentru a face faţă agresiunilor virale bacteriene stresului climatic etc Icircncondiţiile stilului de viaţă modern majoritatea oamenilor au un sistem imunitar

slăbit şi chiar prăbuşit icircn unele cazuri Acesta reprezintă terenul propicepentru bolile de sezon dar şi pentru cele cronice Aflăm de la domnulprofesor doctor Gheorghe Mencinicopschi Directorul Institutului de CercetăriAlimentare cum să ne protejăm sistemul imunitar icircn această perioadă

ALOE VERA GEL şi

FOREVER ACTIVE PROBIOTI

4

EFECT SINERGIC PENTRUIMUNITATEA ORGANISMULUI TĂU

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 522

ALOE VERA GEL

n Conţine substanţe imunostimulatoareimunomodulatoare cicatrizante și datorităacestora readuce celulele la starea normalăde sănătate iar procesele naturale de

detoxifiere sunt repuse icircn funcţiune Astfelsistemul imunitar devine mai puternic și maieficient

n Conţine o gamă largă de vitamine fiinduna dintre puţinele surse vegetale devitamină B12 Icircn plus mai conţine vitamineleA B C E şi acid folic 7 dintre cei 8aminoacizi esenţiali pe care organismul nu-ipoate produce lignine saponine steroli șienzime

n Scade stresul oxidativ prevenindinstalarea bolilor cronice

n Este un aliment funcţional deoarece icircncomponenţa sa se găsesc compuși biologicactivi care contribuie la menţinerea stăriioptime de sănătate fizică și psihică

n Consumul regulat de Aloe Vera Gel poate icircmbunătăţi funcţionarea sistemului digestivşi creşte absorbţia proteinelor distrugacircnd icircnacelaşi timp bacteriile bdquoneprietenoaserdquo icircntr-unmod perfect natural Studii de specialitate audemonstrat de asemenea capacitateagelului de aloe de a ameliora simptomelearsurilor la stomac şi ale altor afecţiuni

digestive

n Este un supliment prebiotic cu rol destimulare şi regularizare a microfloreicolonice sănătoase Acest efect prebiotic setraduce icircn final prin icircntărirea sistemuluiimunitar şi stimularea detoxifierii la nivelcelular dar şi la nivelul colonului Icircn asocierecu Forever Active Probiotic gelul devine unprodus sinbiotic cu efecte amplificate faţăde fiecare component luat separat

FOREVER ACTIVE

PROBIOTIC

n Spre deosebire de antibiotice care icircnseamnă icircmpotriva vieţiiprobioticele acţionează icircn spiritul

naturii pentru viaţă avacircnd icircn specialun rol de prevenţie a stărilormaladive

n Prin conţinutul lor de bifidobacteriişi bacterii lactice benefice restabilescechilibrul microflorei reducacircndmicroflora patogenă de putrefacţiecare poate provoca o serie de boliunele chiar foarte grave

n Printre efectele benefice aleconsumului de Forever ActiveProbiotic se numără ameliorarea

manifestărilor sindromului colonuluiiritabil (constipaţie diareenonpatogenă balonare halenă deorigine digestivă) atenuareaintoleranţei la lactoză diminuareaalergiilor efect anticarie stimulareaimunităţii şi inhibiţia producţiei deagenţi carcinogeni de către microfloraintestinală activitatea antipatogenă asupraspeciei Helicobacter pylori agent etiological gastritelor şi ulcerelor gastrice reducereacolesterolemiei reglarea tensiunii arterialeprevenirea apariţiei calculilor renali

n Recent icircn cadrul unui congresinternaţional dedicat probioticelordesfășurat icircn Franţa au fost relevate noiaspecte privind importanţa microbiotei(ecosistemul constituit din microorganismelecare trăiesc icircn sistemul nostrugastrointestinal şi care numeric depăşesc de10 ori numărul celorlalte celule din care estealcătuit corpul nostru) Astfel s-a ajuns laconcluzia că microbiota se constituie icircn aldoilea genom al corpului uman denumitmetagenom absolut esenţial pentru bunafuncţionare a genelor noastre Cu altecuvinte aceste microorganisme probioticene influenţează atacirct genetica dar deşi paresurprinzător chiar şi comportamentulAvacircnd icircn vedere că şi sistemul imunitar estestrict dependent de genomul nostru acestlucru dovedeşte faptul că microorganismelebenefice sunt absolut necesare pentrusănătatea şi eficienţa sistemului nostruimunitar

n Deşi nu este nou ca probiotic produsulelaborat de cercetătorii companiei ForeverLiving Products are meritul şi calitatea de a

rămacircne activ chiar şi la temperatura camereiacest lucru fiind icircntr-adevăr o premieră icircndomeniu

Vă mulţumim domnule profesor pentrusfaturile preţioase pentru sănătate pe care nile-aţi oferit și de această dată

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 5foreverlivingro

Acest articol are rol exclusiv informativ şi nu poate fi folositca material publicitar

Produsele din această categorie nu au fost evaluate de FDAdeoarece nu au fost concepute pentru a fi utilizate icircn scopdiagnostic terapeutic simptomatic sau preventiv al unorafecţiuni sau grupe de afecţiuni Icircn cazul icircn care văconfruntaţi cu o problemă medicală trebuie să consultaţimedicul de familie

CUI IcircI ESTE DESTINAT ACESTPRODUS

Cu toţii avem nevoie de Aloe Vera Gelcu atacirct mai mult cei cu un stil de viaţădezechilibrat alimentaţie nesănătoasă și ceicare abuzează de tutun şi alcool

CAcircND ŞI CUM TREBUIECONSUMAT PENTRU EFECTEDEPLINEZilnic Pentru a vă bucura din plin de calităţileacestei băuturi minunate este bine să oconsumaţi pe o durată de cel puţin trei luniCu cacirct este mai mare cantitatea consumatăzilnic cu atacirct efectele asupra stării de bine aorganismului vor fi mai bine resimţite

CINE TREBUIE SĂ CONSUME ACEST PRODUSToată lumea se poate bucura de efectele

benefice ale probioticelor asupraorganismului cu precădere cei careconsumă icircn exces antibiotice cu spectrularg alimente cu conservanţi sau cei carenu consumă suficiente fibre (ceea ce ducela disbioză care la racircndul ei conduce laprăbuşirea sistemului imunitar dar şi lareacţii adverse ale acestui fapt de tipulalergiilor şi bolilor autoimune)

Este de preferat ca Forever Active Probioticsă fie administrat icircn combinaţie cu AloeVera Gel datorită efectului sinergic pe care

icircl creează cele două efect care este mai

puternic decacirct dacă fiecare dintre produsear fi administrat separat

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 622

T U R B O S T A R T 2 0

6

CONSTRUIEȘTE-ŢI SUCCESUL IcircN 10 PAȘI

recomandaţi de Berkics Mikloacutes Diamant Manager Ungaria icircn progamul de succes Turbo Start 20

Orice icircnceput este greu icircnsă icircn Forever nu lucrezi de unul singur Programul Turbo Start20 disponibil pe CD icircn variantă audio icircn toate centrele de distribuţie te icircnvaţă săfaci primii pași pe drumul noii tale afaceri 10 pași care dacă icirci respecţi și icirci faci

corect te vor duce spre succesul la care visezi

Pasul nr 1 Nu face nimic de unul singur cel

puţin la icircnceput Rolul sponsorului este să teajute așa că nu ezita să-i ceri ajutorul Astfelte pui la adăpost de multe greșeli care ţi-arputea icircngreuna călătoria

Pasul nr 2 Lucrează eficient pe baza listeide nume Sponsorul te va ajuta s-o icircntocmești și s-o menţii mereu actualizatăAcesta este un instrument de afaceri valoroscare va determina cacirct de departe vei ajunge

Pasul nr 3 Foloseşte produsele - de astadepinde succesul tău Există 4 tipuri de start

icircn funcţie de suma investită icircn produsedespre care sponsorul probabil că ţi-a vorbitdeja Cu cacirct iei startul mai puternic cu atacirctvei avea succes mai repede

Pasul nr 4 Ai icircncercat produsele și eștimulţumit de ele Atunci este timpul să icircncepi să le recomanzi și altora alături desponsor invită-i la prezentări şi pe oameniidin lista ta de nume

Pasul nr 5 Participă la prezentările echipeitale și la toate evenimentele companieiOrganizează chiar tu prezentări la tine acasă

sau on-line La icircnceput acestea vor fisusţinute de sponsor dar pe măsură cecacircştigi experienţă le vei susţine chiar tu

Pasul nr 6 Icircnvaţă totul despre produse șiPlanul de Marketing Un reportofon oagendă și Politicile Companiei te vor ajuta sănu pierzi nimic din ce se prezintă la icircntacirclniri Icircn plus dacă notezi tot ceea ce prezintăsponsorul icircl şi edifici icircn faţa prospecţilor tăi

Pasul nr 7 Icircntacirclnește-te a doua oară cuprospecţii pentru a afla ce au icircnţeles

Această tehnică se mai numește follow-upSponsorul vine cu tine și la această icircntacirclnireși-ţi arată ce ai de făcut

Pasul nr 8 Este foarte important să-ţicunoști motivaţia bdquode ce-ulrdquo care te ţine icircnmișcare Dacă icircncă nu știi unde vrei să ajungiacum este momentul să afli Din nousponsorul te va ajuta și veţi icircntocmi icircmpreună caietul de visuri

Pasul nr 9 Icircnvaţă să-ţi planifici succesuldacă icircţi planifici activitatea icircn cicluri de 3

luni la sfacircrșitul primului an icircn Forever poţiatinge deja nivelul de Manager

Pasul nr 10 Icircnvaţă profesia ca să poţi fi unbun profesionist Participă la toateevenimentele și seminariile companiei șicreează-ţi imaginea unui om de afaceri desucces Reuşita nu se va lăsa așteptată

Atunci cacircnd vei putea bifa icircn dreptulfiecăruia dintre acești pași afacerea ta va

fi deja una de succes Icircţi dorim spor latreabă și suntem nerăbdători să teaplaudăm pentru marea ta reușită

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 722

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 7

N O I E M B R I E

n te gacircndești la cadourile deCrăciun Fă-le obucurie celor dragiși icircnveselește-lesărbătorile Vezi icircnpaginile 10 ndash 11

promoţiile șicadourile pe careţi le-a pregătitForever

n icircncepi planificarea pentru2013 Anul viitor va avea locprimul Raliu Global Forever Dacăte-ai calificat felicitări Icircncepe săplanifici calificarea pentru 2014 icircncă de pe acum Dacă nu te-aicalificat nu te lăsa descurajat(ă)fă-ţi din timp strategia pentruurmătorul Raliu și te vei afla și tuprintre icircnvingători

n să suplimentezi dieta copilului tăucu vitamina D3 Pe lacircngă importanţa pe careo are această vitamină pentru sistemul ososstudii recente indică faptul că un nivel optim de

vitamina D ne ţine departe de răceală și gripăO porţie de Forever Kids icirci aduce copilului tău100 din doza zilnică recomandată devitamina D Icircn plus icirci furnizează și necesarulzilnic de vitamina C atacirct de importantă pentruun sistem imunitar puternic

n ajuţi circulaţia sanguină periferică Icircn afară de supărătoarele răceli aceasta este

cea mai comună problemă icircn anotimpul receTemperaturile scăzute provoacă vasoconstricţie icircn arterele pieliimacircinilor şi picioarelor vasele icircşimicşorează calibrul astfel că sacircngele cald seva distribui preferenţial icircnspre organeleinterne vitale Forever Ginkgo Plusfavorizează circulaţia sacircngelui conţineflavonoide şi terpenoide care cresc rezistenţacapilarelor şi are proprietăţi antioxidante

n petreci o seară relaxantă icircn fotoliultău călduros cu o ceașcă aromată de AloeBlossom Herbal Tea și o carte bună

Acum e momentul săhellipian feb mar apr mai iun iul aug sep oct dec nov

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 822

D E Z V O L T Ă - Ţ I A F A C E R E A

CUM STĂPAcircNEŞTI TEHNICILEDE PERSUASIUNEŞI INFLUENŢARE

Ce credeţi că este de fapt placircnsetul unui bebeluş care doreşte să fie luat icircn braţe Este o tehnicăde persuasiune Probabil prima pe care o punem icircn practică icircn timpul vieţii noastre dar una foarte

puternică Omul icircncearcă să-i influenţeze pe ceilalţi icircncă din momentul naşterii iar unele dintreaceste metode sunt deja icircn codul nostru genetic din fragedă pruncie Altele icircnsă se icircnvaţă Aceste

abilităţi fac parte din limbajul universal şi sunt icircntacirclnite peste tot de la negocierile purtate icircn piaţa delegume pacircnă la alegerile prezidenţiale americane Cu cacirct stăpacircneşti mai bine acest domeniu cu

atacirct mai departe poţi ajunge

Aplicacircnd tehnici de persuasiune ca om deafaceri poţi controla procesul de luare adeciziei de către potenţiali consumatori şidistribuitori Formule menite să influenţezeoamenii la nivel biologic accesează părţi ale

creierului care sunt responsabile cu acestproces De multe ori decizia este influenţatăfără ca subiectul să fie conştient de acestlucru De aceea e important să fie păstratetoate bornele etice Accesul către mintea

clientului are ca scop principaleducarea sa către luarea uneidecizii informate şi oneste darfavorabile scopului declaratvacircnzarea de produse sau icircnscrierea icircn afacere

Pentru a stăpacircni şi a pune icircnpractică tehnicile deinfluenţare e necesar ca ele săfie mai icircntacirci icircnţelese apoiexersate icircn diversele situaţiiale vieţii de afaceri pacircnă cacircnd

devin familiare şi intră icircn felultău de a fi Mai jos suntdescrise cacircteva dintre acestemetode

TEHNICA ETICHETĂRIIAceastă metodă se bazeazăpe atribuirea unei trăsăturiatitudini sau convingeripersoanei din faţa ta pentruca mai apoi să-i faci o cerere icircn concordanţă cu etichetaatribuită De exemplu poţi

spune bdquoDin cacircte vă apreciez cred că o astfelde afacere vi se potriveşterdquo Cuvacircntulbdquoapreciezrdquo cu dublu sens are atacirct rolul de acultiva orgoliul celui cu care stai de vorbăcacirct şi acela de a-l bdquoprogramardquo drept omul careva avea succes icircn afacerea Forever dacă sedecide să o icircnceapă

TEHNICA SIMILITUDINILOR Oamenii sunt sensibili la detalii care se potasocia cu persoana lor cum ar fi numeorigine domiciliu educaţie hobby-uri sauconvingeri Prin urmare dacă din dialogul pecare-l porţi cu celălalt descoperi punctecomune evidenţiază-le pentru a te apropiamai mult şi a-i influenţa pozitiv decizia Poţidescoperi că eşti născut icircn acelaşi an că deţiiacelaşi tip de automobil sau că icircţi place să

petreci vacanţele icircn aceleaşi locuri cu elVorbeşte despre asta şi vei avea de cacircştigat

TEHNICA SLĂBICIUNII AFIŞATEPoţi cacircştiga icircncrederea celui cu care stai devorbă atunci cacircnd etalezi şi aspectenegative minore icircn prezentarea pe care ofaci Icircn acest fel imaginea de ansamblu ebdquocumpăratărdquo mai uşor iar tu poţi promovamai eficient aspectele cu adevăratimportante Spre exemplu poţi afirma căuneori ai icircntacirclnit şi icircnghesuială la centrulde distribuţie deoarece produsele sunt

8

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 922

foarte căutate Dacă prezinţi afacerea sauprodusele ca fiind 100 perfecte nu vei fiverosimil Dacă vorbeşti icircnsă şi despremici probleme fără a exagera vei fi crezutmai uşor şi vei primi icircncrederea celui dinfaţa ta

TEHNICA VARIANTEI DE MIJLOCAtunci cacircnd omul trebuie să aleagă icircntredouă variante el o alege de obicei pe ceamai ieftină sau convenabilă O soluţie estesă oferi ulterior o a treia variantă maiscumpă sau mai dificilă Consecinţa este căpartenerul de dialog se orientează firescspre varianta de mijloc cea care iniţialpărea scumpă Spre exemplu vorbind icircntacircidespre Aloe Berry Nectar şi Aloe Bits NrsquoPeaches la o prezentare unu-la-unu suntşanse mari ca persoana din faţa ta să seorienteze spre primul deoarece este mai

ieftin Dacă icircnsă ulterior vei vorbi despreForever Freedom care e mai scump eposibil ca acesta să reconsidere şi să seorienteze totuşi spre Aloe Bits Nrsquo Peachescare nu mai pare aşa de scump icircncomparaţie cu Forever Freedom

TEHNICA DEFICITULUI Oamenii auun interes mai mare pentru o ofertă atunci

cacircnd află că e unică sau limitată ca timp saucantitate De aceea este important şi rentabilsă promovezi mai departe echipei tale sauclienţilor ofertele speciale alcătuite dedepartamentul de marketing evenimentelede instruire unice lansările de noi produse sau

facilităţile oferite pe timp limitat

TEHNICA STĂRII SENZORIALE

Un client potenţial ia mult mai uşor o deciziede cumpărare dacă trăieşte sau icircşiimaginează o stare senzorială dintr-unmoment post-achiziţie De aceea se practicădrive-test-ul icircn industria auto sau degustările

icircn cea a bunurilor alimentare de largconsum Forever icircţi oferă posibilitatea de a tefolosi de această tehnică cu ajutorulmostrelor de produs Icircn plus acolo undeconsideri că e important poţi face chiar tu

cadouri icircn produse Forever pentru ca unprospect să se poată bucura de efectele lorbenefice şi să ia ulterior decizia pe care tu odoreşti Iar dacă automobilul tău esteachiziţionat datorită afacerii Forever du-iacasă icircn el pe cei cărora tocmai le-ai făcut oprezentare de oportunitate şi spune-le căprin efort susţinut şi ei pot conduce unastfel de automobil icircntr-un viitor apropiat

TEHNICA OGLINDIRII Această metodăpresupune ca icircn timpul discuţiei sau alnegocierii să oglindeşti comportamentulcelui din faţa ta - de exemplu să repeţiesenţa a ceea ce el afirmă sau să oglindeştilimbajul non-verbal (gesturi posturi ale

corpului etc) Icircn acest fel vei construi obdquochimierdquo mai bună - cel cu care comunici serelaxează se apropie relaţia şi se generează

icircncredere Iar icircncrederea este prima condiţiepentru a avea putere de convingere

Tehnicile de persuasiune descrise mai susmerită a fi utilizate drept unelte constructivede folos pentru a dezvolta relaţii reciprocavantajoase cu ceilalţi Ele sunt menite să teajute să pui mai bine icircn lumină mesajul pecare vrei să-l transmiţi şi icircn final să ducă ladecizii care sunt icircn folosul tuturor Produseleşi afacerea Forever ajută omul să fie sănătos

fericit şi bogat Cu cacirct eşti mai convins icircnprimul racircnd tu de această afirmaţie cu atacirctmai uşor icircţi va fi să-i influenţezi şi pe alţii şisă-i ajuţi să vină alături de tine Ideileprezentate mai sus te vor asista icircn acestdemers Foloseşte-le cu icircnţelepciune

Alexandru Israil

Specialist marketing

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 9

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1022

10

P R O M O Ţ I I D E S Ă R B Ă T O R I

PREGĂTEŞTE983085TE PENTRU UN

Colinde aromă de portocale şi scorţişoară brad icircmpodobit fulgi de nea pufoşiluminiţe colorate clinchet de clopoţei şi multă multă dragostehellip Emoţia sărbătorilor icircşi face loc icircn sufletele noastre ne face mai buni mai icircnţelegători mai zacircmbitorihellip

Şi curioşi ca icircntotdeauna să descoperim ce ne-a rezervat icircn acest an Moş Crăciun

Nimic nu se compară cu bucuria de a găsi darurile ce ne-au fost destinate anumeDoar bucuria de a oferi celor pe care icirci iubim sănătate frumuseţe şi prosperitate

Te aşteptăm icircn centrele de distribuţie online pe wwwcomenziforeverro şi la Tel Verde 0800 802 563 să descoperi ofertele speciale pe care ţi le-am pregătit şi

să alegi daruri de suflet pentru cei pe care icirci iubeşti

Pregăteşte-te pentru un Crăciun Forever

C r ă c i u n F or e v e r

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1122

11F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163

AGENDE 2013 CALENDARE

ORGANIZEAZĂ-ŢI AFACEREA IcircN2013

foreverlivingro

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1222

12

B U C U R Ă - T E D E V I A Ţ Ă

10STRATEGIIPENTRU A IcircMBĂTRAcircNI ARMONIOS

2012 a fost declarat anul european al icircmbătracircnirii active pentru că nu putem contesta faptulcă trăim mai mult decacirct acum un secol pentru că ne dorim să icircmbătracircnim frumos dar și pentru

că se preconizează că pacircnă icircn anul 2060 peste un sfert din populaţia Europei va avea peste65 de ani A icircmbătracircni activ icircnseamnă a icircnainta sănătoși icircn vacircrstă ca membri deplini ai

societăţii a ne simţi independenţi şi icircmpliniţi prin activităţile pe care le desfășurăm Indiferentde vacircrstă putem juca un rol icircn societate și ne putem bucura de o bună calitate a vieţii

Provocarea este să profităm din plin de potenţialul pe care icircl avem chiar și la vacircrste mai icircnaintate Alături de Forever Living poţi să te bucuri de toate acestea Suplimentele alimentare

produsele de icircngrijire și oportunitatea de afaceri - toate te vor ajuta să-ţi menţii sănătateaajutacircndu-i icircn același timp și pe ceilalţi să trăiască sănătos

Iată 10 strategii pe care ţi le propunem

pentru a icircmbătracircni armonios

MAI PUŢINECALORIICu cacirct macircncăm mai puţin

cu atacirct trăim mai mult - cel

puţin așa indică peste 2000de studii de specialitate

Experţii recomandă

reducerea aportului caloric

zilnic cu 20-30

DIETA MEDITERANEANĂO alimentaţie bazată icircn principal pe legumeproaspete fructenuci grăsimi

nesaturate ca

peștele şi uleiul de

măsline precum și

reducerea

consumului de carneroșie icircţi vor proteja

inima vor reduce

riscul infecţiilor și te

vor ajuta să trăiești

mai mult

BEA CEAI

Studiile arată că 2-3căni de ceai pe zi au

un efect relaxant

asupra noastră ceeace icircnseamnă mai

puţin stres

principala boală a

societăţii

contemporane Aloe

Blossom Herbal Teapoate fi consumat

fără teama insomniilor deoarece nu conţine

cofeină

CONSUMĂ ACIZI GRAȘIOMEGA9830853Aceste grăsimi

esenţiale

polinesaturate au

efecte dovedite de

reducere ainflamaţiilor

Totodată ajută

organismul să lupte

icircmpotriva bolilor

cardiovasculare și

previn pierderea vederii la vacircrste icircnaintate

Dacă nu consumi destul pește suplimentează-ţi

dieta cu Arctic-Sea Omega-3 ndash te vei bucurade toate beneficiile acizilor grași Omega-3 și

Omega-9

AFLĂ CARE SUNT CEI MAIPUTERNICI ANTIOXIDANŢICacircnd un radical liberatacă o moleculă dinorganism ea icircșimodifică proprietăţileiniţiale transformacircndu-sela racircndul său icircn radicalliber gata să atace

alte celule și să ledenatureze funcţiileSe generează astfelun lanţ necontrolat dereacţii biochimicedăunătoare pentruorganism cu repercusiuni foarte grave icircntimp Antioxidanţii pot neutraliza activitateanocivă a radicalilor liberi Studii medicalerecente au arătat că antioxidanţii potinactiva radicalii liberi și pot chiar stopainstalarea unor boli avacircnd un rol importantși icircn icircncetinirea procesului de icircmbătracircnire

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1322

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 13

Forever Pomesteen Power este un produs cuputernice calităţi antioxidante datorităextractelor de mangostan şi rodie TotodatăForever A-Beta-CarE pe lacircngă beneficiilevitaminelor A și E aduce organismului șiseleniu unul dintre cei mai puternicinutrienţi cu proprietăţi antioxidante Acestaacţionează sinergic cu vitamina E şi beta-carotenul fiind benefic icircn menţinereaacuităţii vizuale a sănătăţii pielii şi părului

FĂ MIȘCARENu te speria n-o să-ţi spunem că trebuie sămergi la sală 30 de minute pe zi de trei oripe săptămacircnă petrecute plimbacircndu-te suntde ajuns pentru a te menţine icircn formă Icircnplus reduci astfel riscul de a face infarct saudiabet și previi osteoporoza crescacircnd

densitatea osoasă Totodată mișcareacontribuie la icircmbunătăţirea funcţieicognitive și previne depresia

PROTEJEAZĂ983085ŢI SISTEMULCARDIOVASCULARCunoscută ca bdquomolecula miracolrdquo L-argininaeste un aminoacid vital pe care organismul

icircl converteşte icircnoxid nitric Acestastimuleazăproducţia dehormoni luptacircndastfel icircmpotrivaunora dintresimptomele

icircmbătracircnirii Icircnplus sprijinăsănătateaprostatei a pielii

funcţia digestivă sistemul cardiovascular şiaduce beneficii muşchilor cartilagiilortendoanelor ligamentelor şi articulaţiilorcare formează sistemul musculo-scheletic

RĂMAcircI ACTIV Știm ţi-am maispus că e bine săfaci mișcare icircnsăacum ne referimla activitate icircn altsens ndash acela alutilităţii pe caresimţi că o ai icircnviaţa celorlalţiMulte persoaneajunse la vacircrstapensionării se

tem că viaţa lor icircşi va pierde rostul odată ce icircşi icircncetează activitatea la locul de muncăDar ce poate fi mai plăcut decacirct să tepreocupi de sănătatea ta și a celorlalţi iar

din asta să cacircștigi și bani și prieteni Forever icircţi propune o oportunitate de afaceri care nucunoaște vacircrstă Accept-o și vei putea fi defolos mult mai multor oameni decacirct poţicrede

OPTEAZĂ PENTRU OCOMBINAŢIE CARE NU DĂGREŞ NICIODATĂALOE VERA GEL ŞI FOREVERACTIVE PROBIOTIC

Icircţi protejeziastfel tractuldigestiv lanivelul căruiase află 70din sistemulnostruimunitar Iarun sistemimunitarputernic estecheia uneibătracircneţi lipsite de griji

BUCURĂ983085TEGăsește icircn fiecare zi un motiv de bucuriepentru că la urma urmelor tinereţea

icircnseamnă bucuria de a trăi

Am enumerat doar din multitudinea destrategii pe care le ai la icircndemacircnă pentru a

aduce mai multă calitate vieţii taleDescoperă-le pe restul alături de noi

Te așteptăm icircn familia Forever

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1422

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1522

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1622

U T I L

16

LA ZI CU

MODIFICĂRILE LEGISLATIVECea mai importantă modificare legislativă adusă deOrdonanţa de Guvern nr 152012 are icircn vedereimplementarea sistemului TVA la icircncasare ceurmează a fi pusă icircn aplicare icircncepacircnd cu data de 1ianuarie 2013

CINE ESTE OBLIGAT SĂ APLICESISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică icircn mod obligatoriu

de cătren persoanele impozabile icircnregistrate icircn scopuride TVA care au sediul activităţii economice icircnRomacircnia şi a căror cifră de afaceri icircn anulcalendaristic precedent nu depăşeşte plafonulde 2250000 lei

n persoanele impozabile care au sediulactivităţii economice icircn Romacircnia şi care se

icircnregistrează icircn scopuri de TVA icircn cursul anuluicalendaristic curent de la data icircnregistrării icircnscopuri de TVA

Persoanele impozabile care au obligaţia să aplicesistemul TVA la icircncasare nu vor aplica acest sistempentru livrările de bunuri şi prestările de servicii a

căror contravaloare este icircncasată parţial sau totalcu numerar de către persoana impozabilă Acestsistem se aplică numai facturilor icircncasate integralprin bancă (cu OP CEC POS etc)

CIFRA DE AFACERI PLAFONATĂ LA 2250000 LEI

Cifra de afaceri icircn funcţie de care se stabileşteplafonul de 2250000 lei este constituită dinvaloarea totală a următoarelor operaţiuni realizate icircncursul unui an calendaristic

n livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile

n livrări de bunuri şi prestări de servicii scutitecu drept de deducere

n operaţiunile rezultate din activităţi economicepentru care locul livrăriiprestării se consideră cafiind icircn străinătate conform art 132 si 133

DE CAcircND SE APLICĂ SISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică

n icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2013 decătre persoana impozabilă icircnregistrată icircnscopuri de TVA care are sediul activităţiieconomice icircn Romacircnia şi care a realizat o cifrăde afaceri mai mică decacirct plafonul de 2250000lei icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv

n icircncepacircnd cu data icircnregistrării icircn scopuri deTVA de către persoanele impozabile care au

sediul activităţii economice icircn Romacircnia care se icircnregistrează icircn scopuri de TVA conform art 153 icircn cursul anului calendaristic curent

n icircncepacircnd cu data icircnscrisă icircn decizia de

icircnregistrare icircn Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la icircncasarede către persoanele icircnregistrate din oficiu deorganele fiscale competente

n icircncepacircnd cu prima zi a celei de-a douaperioade fiscale din anul următor celui icircncare nu a depăşit plafonul de către persoanaimpozabilă icircnregistrată icircn scopuri de TVA cusediul activităţii economice icircn Romacircnia şi care

icircn anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la icircncasare dar a cărei cifră de afaceri pentru anulrespectiv este inferioară plafonului de 2250000lei

Exemplu Persoanele impozabile icircnregistrate icircnscopuri de TVA cu sediul activităţii economice icircn

Romacircnia care icircn anul 2013 nu au aplicat sistemulTVA la icircncasare şi care pacircnă la sfacircrşitul anului 2013nu depăşesc plafonul de 2250000 lei vor aplicasistemul TVA la icircncasare

n icircncepacircnd cu data de 1 februarie 2014 dacăperioada fiscală este luna calendaristică

n icircncepacircnd cu data de 1 aprilie 2014 dacăperioada fiscală este trimestrul calendaristic

NOTIFICARE PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI TVA LA IcircNCASARE

Icircn vederea stabilirii sistemului aplicabil icircn funcţie decifra de afaceri realizată ANAF a elaborat

Formularul 097 - bdquoNotificare privind aplicareasistemului TVA la icircncasarerdquo ce poate fi vizualizat pesite-ul wwwanafro la secţiuneaLegislaţieTransparenţă decizională

Formularul 097 urmează a se depune atacirct icircnvederea intrării icircn sistemul TVA la icircncasare cacirct şipentru ieşirea din acest sistem

Pentru intrarea icircn sistemul TVA la icircncasare icircncepacircnd

cu data de 1 ianuarie 2013 persoanele impozabileaveau obligaţia să depună la organele fiscalecompetente pacircnă la data de 25 octombrie 2012o notificare din care să rezulte că cifra de afacerirealizată icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de2250000 lei

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la icircncasare şi care depăşeşte icircn cursul anuluicalendaristic curent plafonul de 2250000 lei areobligaţia să depună la organele fiscale competentepacircnă la data de 25 inclusiv a lunii următoareperioadei fiscale icircn care a depăşit plafonul onotificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată

Potrivit sistemului TVA la icircncasare exigibilitateataxei intervine la data icircncasării contravaloriiintegrale sau parţiale a livrării de bunuri ori aprestării de servicii cu condiţia de a nu se icircncasa icircnnumerar

Icircn cazul icircn care persoanele impozabile obligate laaplicarea sistemului TVA la icircncasare nu au icircncasatcontravaloarea integrală sau parţială a livrării debunuri ori a prestării de servicii icircn termen de 90 dezile calendaristice de la data emiterii facturiiexigibilitatea aferentă TVA neicircncasată intervine icircncea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiteriifacturii

Icircncepacircnd din 01012013 pe toatefacturile emise de persoanele

impozabile care au intrat icircn sistemulbdquoTVA la icircncasarersquorsquo trebuie trecută

menţiunea TVA la icircncasare Dacănu treceţi corect această

menţiune pe factură vom fiobligaţi să vă returnăm factura

pentru a o emite corect

FOARTE IMPORTANT

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1722

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1822

18

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Manager 60Maria amp Adrian Arghir

Gizella amp Marius BotişDaniela Levărdă amp Alexandru Chiş

Niculina amp Viorel Ciuchea

Camelia amp Daniel Dincuţă

Elena Gheorghe

Angela amp Valentin Gherghe

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-RoşuDaniel amp Maria Parascan

Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Cristina amp George Popescu

Zenovia amp Cătălin Riglea

Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Sponsorul lunii septembrieConstanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti

Sponsorul lunii octombrieMaria amp Adrian Arghir din Constanţa

Manager 60Managerii care și-au reconfirmat nivelulacumulacircnd 60 de pc personale șinon-manageriale

Felicitări Managerilor care icircn lunaoctombrie au acumulat cel puţin 60 pc

personale şi non-manageriale

Sponsorul luniiDistribuitorul care icircn decursul lunii a adus

icircn echipa sa cele mai multe persoane

Sponsorul săptămacircnii3 ndash 8 septembrie ndash Iuliana Soare din Constanţa

10 ndash 15 septembrie ndash Adrian Mergiani din Constanţa17 ndash 22 septembrie ndash Ana amp Gabriel Piparcă din Jimbolia24 ndash 29 septembrie ndash Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti1 ndash 6 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa8 ndash 13 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa15 ndash 20 octombrie ndash Coznici Erzseacutebet din Marghita jud Bihor29 octombrie - 3 noiembrie ndash Georgeta Moraru din Bacău

Sponsorul săptămacircniiDistribuitorii care au icircnscris cele mai multepersoane icircn decurs de o săptămacircnă

Felicitări tuturor şi mult succes şi icircn viitor

Asistent ManageriNume Localitate SponsoriDaniela Ţibulcă Bacău Ion Dorin amp Niculina Asaftei

ManageriNume Localitate SponsoriMarius Iulian amp Marilena Ciortan Giurgiu Rădiţa Stănişteanu

Asistent ManageriDistribuitorii care au obţinut 75 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Icirci felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor celor calificaţi la nivelul de Asistent Supervizor icircn luna octombrie

SupervizoriNume Localitate SponsoriCorina Maria Aciu Satu-Mare Dorel amp Ana Maria ArdeleanLaurenţiu amp Irina Andone Iaşi Profira Asandei

Daniela Constanţa Aniţei Nehoiu BZ Daniela Prundea

Margareta Arvinte Timişoara Adrian Ionel amp Sanda Haiduc

Astalis Hajnal amp Călin Praid HR Sebestyeacuten-Doacutesa Joacutezsef

Sebastian Daniel Bleoju Galaţi Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Bocskay Maacuterta amp Bartha Laacuteszloacute Tacircrgu-Mureş Gizella amp Marius BotişDoina amp Daniel Cabujan Oradea Viorela Viorica Moca

Gheorghe amp Monica Ciobanu Fălticeni Andrei amp Cătălina Maftei

Valerica Fărcăşel Roman Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Viorel amp Lenuţa Huma Ştefan cel Mare VS Daniela Constanţa Aniţei

Ileana Moldovan Satu-Mare Corina Maria AciuElena Moruz Hilişeu-Horia BT Nicolaie Vieriu

Cătuţa Naiman Constanţa Camelia amp Romeo Popescu

Camelia amp Romeo Popescu Constanţa Niculina amp Viorel Ciuchea

Gianina amp Marius-Dan Pralea Truşeşti BT Claudia Istrate

Daniela Prundea Nehoiu BZ Mirela amp Dragoş Drăgoiu

Dorina Teodorescu Dorohoi Virginia MihaiCarmen Teodorescu Iaşi Dorina Teodorescu

Nicolaie Vieriu Dorohoi Rodica amp Mihai Lecu

Supervizorii

Distribuitorii care au obţinut 25 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1922

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 19foreverlivingro

Top 10 non-managerial1 Daniel amp Maria Parascan

2 Carmen amp Gabriel Larion

3 Niculina amp Viorel Ciuchea

4 Daniela Levărdă amp Alexandru Chiş

5 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

6 Cristina amp George Popescu

7 Zenovia amp Cătălin Riglea

8 Camelia amp Daniel Dincuţă

9 Valentin Niţu amp Adriana Udrea

10 Elena Gheorghe

Top 10 Noi Distribuitori1 Emanoil amp Lăcrămioara Creţu

2 Constantin amp Tania Popa

3 Carmen Teodorescu

4 Vasilica amp Dumitru Crăciun

5 Cătălina Trache

6 Maria amp Adrian Arghir

7 Silvia amp Alexandru Stan

8 Cecilia Adriana Popa

9 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

10 Valerica Fărcăşel

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat cele

mai multe puncte non-manageriale

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori

Top 201 Camelia amp Daniel Dincuţă (2)

2 Aurel amp Veronica Meşter (1)

3 Daniel amp Maria Parascan (3)

4 Carmen amp Gabriel Larion (4)

5 Gizella amp Marius Botiş (6)

6 Maria Pop (5)

7 Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi (7)

8 Vajda Katalin (8)

9 Ramona amp Dorin Vingan (nou)10 Smaranda Sălcudean (10)

11 Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu (9)

12 Niculina amp Viorel Ciuchea (13)

13 Marilena amp Teodor Culişir (20)

14 Corina amp Dorin Frandeş (nou)

15 Kele Moacutenika (nou)

16 Cristiana amp Eugen Dincuţă (18)

17 Constantin amp Tania Popa (15)

18 Vasilica amp Dumitru Crăciun (14)

19 Elena amp Virgil Angelescu (19)20 Mircea amp Dana Olariu (16)

Top 20Primii 20 de Distribuitori icircn funcţie depunctele totale care au realizat statutul de

Activ (1pc icircn nume personal cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor)

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Iulia Beldiman

Ion amp Dorina Ciolac

Niculina amp Viorel Ciuchea

Marilena amp Teodor Culişir

Cristiana amp Eugen Dincuţă

Angela amp Valentin Gherghe

Bucurel amp Gyoumlngyike Ghirdă

Carina amp Sebastian Iacătă

Doina Ligia amp Neculai Iordache

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu

Maria Pop

Constantin amp Tania Popa

Smaranda Sălcudean

Lucica amp Gheorghe Tăbăcaru

Petru amp Emilia Truşcă

Ramona amp Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Gizella amp Marius Botiş

Daniel amp Maria Parascan

Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi

Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia amp Daniel Dincuţă

Aurel amp Veronica Meşter

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care icircndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive

Stimulent 1 Stimulent 2Stimulent 3

Necesarul de pc pentru luna 1 50 75 100

Necesarul de pc pentru luna 2 100 150 200

Necesarul de pc pentru luna 3 150 225 300

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2022

20

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Asistent Supervizori

Amarie Cristina

Amza Mariacristina

Andone Constantin

Andrei Denisa Cristina amp Marius Ciprian

Andreias Ana Daniela

Antoniu Andrei Mihai

Anusca Magda Stefania

Ardelean Adina amp Cosmin

Armeanu Fanica

Arnautu Elena

Avram Ana

Baciu Elena

Badea Sabina

Badulescu Valentina Gratiela

Baetu Adela

Bajan Anisoara

Balanescu Constanta

Balas Luminita

Banica Cornel

Barbulescu Roxana Mihaela

Bardac Irina Mariana

Bardasu LilianaBarliga Rodica

Barna Gheorghe Tudorel

Bejinaru Mihaela

Berescu Simona Mirela

Bicajanu Elena

Big Paraschiva

Biro Steluta Magdalena

Bitere Maria

Blidarean Andra Daniela

Bocu Liliana Ana

Bojan Veronica

Bondrea Mirela

Bonta Exevia

Borbel Mariana

Bordian Oana

Bordieanu Maria

Borziac Nina

Bosbici Iulia Antonia

Bran Valentina

Bucur Simona

Bulgariu Roxana Tatiana amp Lucian Ionut

Bura Uglean Irina amp Vasile Danut

Burlacu Mioara amp Gabriel

Burta Misu

Butnariu Ramona

Calin Constanta

Capatana Dorina

Caracota Mihaela Lavinia

Caracota Joita

Casian Elena amp Constantin

Caslalau Rodica

Caslalau Samoita

Catalofitchi Mihai

Catrinoiu Zenobia

Causanu Ramona amp Dan Florin

Causanu Loredana Nicoleta amp Maricel Gab

Cazacu Rodica

Cazan Lucia

Cercelaru Ana amp Nicolae Ciprian

Chelemen Florin

Chirilescu Adelina

Chiritescu Eugen amp Lavinia

Chis Roxana Alexandra

Cidu GinaCimpoeru Florin

Ciobanu Cecilia

Ciolacu Anisoara

Ciorbaru Andreea Georgiana

Ciorbea Livia Flavia amp Alin

Ciurea Eugenia

Cojocaru Eugenia

Colesniuc Zinica Daniela amp Romica Dorel

Constantin Hermina Lorena

Constantin Marcica

Constantinescu Olivia

Cont IoandacianCosovan Gheorghe

Costan Maricela

Cotleanu Stela amp Corneliu

Cotofrei Sorin

Cotoi Liliana Maria

Cozma Maria

Coznici Renata

Cretu Monica Anca amp Dan Cezar

Cretu Daniela amp Florin

Crisan Daniela Maria

Cruceru Constantina

Csont Krisztina

Cumpanasu-Preda Catalina

Curpas Florentina Anisoara

Dabica Elisabeta

Danciu Rodica Nicolae

Danculea Lacramioara

Danila Tamara

Daraban Amalia Nicoleta amp Razvan

Dasca Alexandru Cristian

David Mihailescu Ion

Deaconu Ciprian Dragos

Diaconu Viorel amp Irina

Dima Tabita amp Abel Nelutu

Dima Lucica

Dinu Andreea Claudia

Dobre Georgeta

Dobrican Marioara

Dobrita Gheorghita

Doina Daniela Beatrice

Dornescu Mihaela Loredana

Doroftei Maria FeliciaDragan Florian

Dragomir Silviu

Dragusanu Gianina Magda amp Arcadie Ovidiu

Dudceac Mariana

Duminica Florina Ancuta

Dumitru Mihaela amp Iuliu Simion

Dup Gabriela Eliza

Durac Andreea Vistirina

Duta Mirel Bogdan

Eftimescu Silvia

Enache Nicoleta

Farcasiu RodicaFeher Olivia Verma

Fekete Lidia

Florea Razvan

Frandes Filip Andrei

Frasie Mariana

Frecus Valentin

Galai Ioan

Galea Renaldo amp Linia Cristina Elena

Ganea Ligia amp Doru

Garaiman Ioana

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Nume Nume Nume

Garbacea Ovidiu Aronica

Gavril Mirabela

Gemanaru Paraschiva

Gheorghita Geanina Paula

Gheras Sorin

Gilovan Andrada Liliana

Gorea Liviu

Gorgan Angelica

Grecu Dorina Georgeta

Grigore Lia Florina

Grigore Vali Catalina

Grigorita Viorel Elena

Grigoroscuta Mihaela Irina

Gudina Denisa Amalia

Guia Elena Camelia

Gulea Andreea Catalina

Hanganu Valentin

Holban Adriana Cristina

Hreceniuc Elvira amp Nicolai

Husanu Georgeta

Iacob Ionela Pansela

Ichim ElenaIlascu Profira

Iliecoca Maria

Imbrea Angela

Ionescu Mihai

Ionescu Alina Laura

Iosub Ioan Andrei

Istov Maria

Jacola Andrei

Jebeleanu Roxana Alina

Jitaru Loti

Kantor Lia Martha

Kapusan Erna Krisztina

Kulcsar Maria

Lorincz Palmira Luminita

Lovas Lorand Alexandru

Luca Marius Maftei

Lungeanu Silviu Daniel

Lupascu Mirela Elena amp Radu Vasile

Lupascu Felomina

Lupu Mihaela Alexandra

Macinca Carmen

Manole Mioara

Nume

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2122

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 21foreverlivingcom

Negrea Lacramioara Domnica

Nica Daniela Elena

Nicolae Tudorita

Nitu Alina Gabriela

Olaru Alexandra

Onita Carmen

Oprea Elena

Oprea Lenuta

Oprea Florin Cezar

Oprinescu Viorica

Ovari Bernadett

Paduraru Constanta

Pana Andrei George

Pana Rodica

Panait Violeta amp Sorin

Pandelea Mirela

Pascu Andreea

Pasniciuc Madalina Mihaela

Peptenaru Adrian

Peptusel Marina Larisa

Perja Maria

Petrica IoanaPetrus Nicolae Florin amp Adriana Mariana

Pietrar Adriana

Pirjol Ovidiu Cristian

Pirvu Razvan Claudiu

Pirvu Madalina Ionela

Pita Luminita amp Marcel

Pomohaci Viorica

Popa Andreea-Alina

Popa Cristian Eduard

Popa Daniela Irina

Popa Liviu Ionel amp Gafia

Popa Fanica

Popazu Madalina

Popescu Ionica Serghie

Popescu Constantin Aurelian

Popescu Oana Anca

Potinga Oleg

Preda Silvia Mihaela

Prepelita Elena

Profire Lorena amp Aurel

Puiu Camelia amp Daniel

Rachieru Adriana amp Alexandru

Radu Cornelia amp Mihai

Rimbu Oana Madalina

Ripiciuc Vasile

Rodu Carmen Adriana

Rontu Mihaela

Rusu Anamaria

Sandu Serban

Saracin Maria

Sarateanu Valentina amp Nicolae

Sarca Georgeta amp Vasile

Sav Zoita

Savin Mirela

Scorupschi Ioana

Sersea Elena

Sima Ledi

Simidreanu Madalina Monica

Sirbea Claudiu Gheorghe

Slabu Marioara

Sleam Florentina Janina

Soare Constantin

Solomon Simona

Sorocaleti VictoriaSpataru Sorina

Spirescu Ovidiu

Stamatidis Daniela Mirela amp Evangelos

Stan Ioan

Stan Adina Madalina

Stan Livia

Stana Valentin Cosmin

Stancescu Alina Margareta

Stanciu Marilena Lucia

Stanciu Anamaria Alina

Stanciu Narcisa Daniela

Stanciulica Constanta Cleantina

Stanescu Alexandra Ioana

Stavaroiu Elena

Stefan Georgeta

Stiubei Elena

Stoican Monalisa amp Sarca Alexandru

Suceveanu Andra Iulia

Sunea Margareta

Szabo Miklos amp Sarolta

Szanto Edith Anita

Szasz Margareta

Nume Nume

Szen Iuliu Eniko

Szigeti Kocsis Rozalia amp Santa Francis

Tabacaru Cristina Monica

Tamas Dorina Teodora

Tanasa Anisoara

Tatar Viorica Rozalia

Tcaci Maria

Temelie Ana amp Petre

Teslaru Andrei Constantin amp Adriana Elena

Tica Aurel

Timoce Claudiu Andrei

Titel Danut

Titioanca Elisabeta Irina

Todica Oana Andreea

Todosiea Lucia

Tomescu Mariana

Trif Florina Melina

Tudorache Cristian Constantin

Tugulea Rodica Sanziana

Tuica Camelia

Tulbure Maria

Ududec Laura Elena

Uglean Florica

Ungureanu Nicoleta

Vagnet Anca

Varvara Carmen

Vasile George Alexandru

Vicol Maria Alina

Vidroiu Minodora Simona

Vieru Anca Simona

Vinczi-Marta Elemer Levente amp Codruta

Virga Lidia

Visan Iulia ValentinaViziteu Anda

Vlad Cristina

Vlad Anuta

Voiculescu Daniel

Vorobiov Valentina

Vorovenci Simona

Zait Simion George

Zovea Steluta Claudia

Zugravu Oana

Nume

Marchidan Maria amp Viorel

Marcu Maria

Mariesan Bogdan Emil

Marin Emilian

Marin Iuliana Carlotta

Marin Cristina

Marinescu Mariana

Matei Catalina Mirela

Mateiu Marius Razvan

Maxim Daniela

Mazilu Marta Ilina

Mereu Ioana Veronica amp Sabin Aurelian

Merlusca Simona amp Constantin Florin

Miclaus Ana Maria

Miclea Viorel Alin amp Madalina Teodora

Miclos Mihaela

Miculas Anuta

Migiu Victoria

Mihai Elena Olguta amp Robert Florin

Minciuc Elena Lacramioara

Minecuta Mariana amp Traian Vasile

Mirea Florentina amp Mihai GabrielMiron Mihaita

Mirsolea Paraschiva

Mitache Iordana

Mituleasa Elena

Mladin Georgeta Angela

Moldovan Dalma Anna

Moldovan Laszlo

Moldovan Marieta amp Gheorghe

Moldoveanu Simona

Monoranu Neculai Marius amp Petronela

Morariu Timeea Marta

Moraru Marioara Mirela amp Viorel

Moraru Florin

Motataianu Ingrid

Muntean Marioara Lucia amp Valer

Munteanu Marghiolita

Murarasu Pavel

Musat Gheorghe

Nagy Ladislau Carol

Nagy Levente

Neacsu Maria Mirela

Neagu Camelia Mihaela

Nume

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I O C T O M B R I E

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 222

2

Cu toţii experimentămeșecul și cu toţii ne dorimsă avem succes Și atuncide ce unii renunţă imediatce se confruntă cuanumite provocări iar alţii

icircși menţin direcţia șireușesc să se numereprintre icircnvingători De ceoare unii dintre prospecţiicărora le prezentaţioportunitatea Forever se

icircmpotmolesc la nivelul de Asistent Supervizor iar alţii devin Eagle Manageri

și se califică pentru cecul Chairmanrsquos Bonus

Am citit recent un articol care cred eu m-a luminat cu privire la aceastădilemă Articolul vorbea despre noua carte a lui Paul Tough intitulată Cumreușesc copiii curaj curiozitate și puterea ascunsă a caracterului Carteasubliniază că pentru a deveni adulţi puternici și de succes copiii trebuielăsaţi să experimenteze eșecul Totodată această carte reliefează faptul căeșecul le permite copiilor să icircnveţe deprinderi esenţiale pentru succes cum arfi optimismul perseverenţa rezistenţa și curajul

Deseori m-am gacircndit că ne ferim prea mult copiii de eșec Și același lucru seaplică și modului icircn care icirci ferim uneori pe distribuitorii noștri de eșec făcacircndprea multe pentru ei și icircn locul lor Icircn timp ce citeam articolul mi-am adusaminte de viaţa mea Parcă ieri am dat viaţă alături de o macircnă de oameniminunaţi (dintre care mulţi icircncă icircmi sunt alături) visului meu despre ForeverDe fapt au trecut 34 de ani Am avut parte de eșecurile noastre pe tot acestdrum Diferenţa constă icircnsă icircn faptul că am icircnvăţat cacircte ceva din fiecareobstacol pe care a trebuit să-l depășim și astfel am fost icircntotdeauna capabilisă revenim pe traiectorie Și cu fiecare obstacol depășit deveneam și maiputernici decacirct icircnainte

Așa cum a spus marele jucător de baschet Michael Jordan bdquoAm ratat maimult de 9000 de aruncări la coș icircn icircntreaga mea carieră Am pierdutaproape 300 de meciuri De 26 de ori am icircnșelat icircncrederea celor carecredeau că voi duce meciul spre victorie Am ratat iar și iar și iar icircn icircntreagamea viaţă - și acesta este motivul pentru care am succesrdquo

Și călătoria voastră include cu siguranţă niște meciuri pierdute și victoriiratate Dintre sutele de oameni cu care veţi vorbi despre această afacere

unii vă vor ignora complet unii vor face cacircţiva pași alături de voi și apoi voreșua iar alţii vor avea un succes uriaș Nu pierdeţi niciodată din vedere

faptul că pentru a avea succes trebuie să vă concentraţi tot timpul asupraobiectivelor pe care vi le-aţi propus Iată trei modalităţi de a face asta

Icircn primul racircnd așteptaţi-vă la greșeli Deseori nu obstacolul duce la eșec ciașteptările noastre către perfecţiune Dacă icircnţelegeţi că viaţa va fi icircntotdeaunapresărată cu mici provocări dintre care peste unele veţi trece fără problemeiar la altele vă veţi icircmpotmoli este mult mai probabil să puteţi rămacircne calmiși să mergeţi mai departe Chiar și cacircnd vă simţiţi frustraţi și icircnfracircnţi nu văajută la nimic să faceţi o criză așa că vă recomand din tot sufletul sărămacircneţi calmi

Icircn al doilea racircnd jucaţi jocul celor bdquo15 căirdquo Atunci cacircnd un obstacol văblochează calea scoateţi o coală de hacircrtie și compuneţi o listă cu 15modalităţi de a depăși situaţia De exemplu dacă aveţi impresia că vocea

interioară negativă reprezintă obstacolul din calea succesului vostru căutaţi15 căi de a vă schimba dialogul interior din cel axat pe eșec icircntr-unul axatpe succes

Și icircn al treilea racircnd icircnvăţaţi să vă redefiniţi să vă revizuiţi atitudinea și săvă recăpătaţi concentrarea Icircn faţa unei situaţii dificile cel mai ușor este săreacţionaţi negativ Dar data viitoare cacircnd vă aflaţi icircntr-o astfel de situaţie

icircncercaţi să nu vă grăbiţi și să priviţi totul dintr-o perspectivă diferită Icircncercaţisă rămacircneţi neutri pe măsură ce evaluaţi ce s-a icircntacircmplat și de ce Rămacircneţideschiși ideilor de a merge mai departe ndash aţi putea să primiţi niște sugestiibune din afară și aţi reuși să cercetaţi modalităţi noi de a acţiona Odată cevă simţiţi pregătiţi icircmbrăţișaţi noua cale aleasă și concentraţi-vă asupra ei

Pe măsură ce vă străduiţi să treceţi peste zilele mai puţin bune care cusiguranţă vor apărea icircn viaţa voastră amintiţi-vă că și cel mai mare

baschetbalist din toate timpurile Michael Jordan a pierdut o mulţime demeciuri icircn drumul său spre titlul de bdquocel mai bun jucător de baschetrdquo Stabiliţi-văţeluri realiste analizaţi-vă succesele și eșecurile căutaţi sfaturi bune dinpartea celor icircn care aveţi icircncredere și nu pierdeţi niciodată din vedere ceeace vă doriţi să realizaţi Așa cum le-am spus multor oameni nu eșecul esteproblema ci renunţarea Dacă vă propuneţi să nu luaţi icircn calcul renunţareaatunci eșecul nu este altceva decacirct o simplă oportunitate de a icircnvăţa și de amerge mai departe Dacă veţi reuși să vedeţi lucrurile astfel succesul nu seva lăsa așteptat

Mereu al vostru

Rex Maughan

CUM NE PUTEŢI CONTACTAPentru informaţii referitoare la

n companie şi site - la adresa de e-mail

marketingforeverlivingro

nutilizarea produselor - la numărul de fax 021 222

89 24 sau la adresa de e-mail officeforeverlivingro cu

menţiunea ldquoIcircn atenţia medicilor consultanţi aicompanieirdquo Răspunsurile vor fi trimise prin e-mail sau

fax (icircn funcţie de modul icircn care aţi făcut solicitarea) Acest

serviciu este disponibil numai pentru distribuitorii

companiei prin urmare vă rugăm să menţionaţi numărul

dumneavoastră de identificare icircn cuprinsul solicitării

Informaţiile se dau exclusiv icircn scris

nprocesarea icircnscrierilor şi a comenzilor - la

adresa de e-mail officeforeverlivingro cu menţiunea

ldquoIcircn atenţia Departamentului AS400rdquo

n icircnregistrarea fiscală emiterea şi platafacturilor de bonus fişele bancare - la adresa de e-

mail officeforeverlivingro cu menţiunea ldquoIcircn atenţiaDepartamentului de Contabilitaterdquo

Mesajul Fondatorului Companiei

EŞECUL NU NE ESTE

INAMIC

CUM POT AFLA BONUSUL LUNARnBonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fivizualizat pe wwwforeverlivingcom icircn contul dvs dedistribuitor Pentru detalii adresaţi-vă Manageruluidumneavoastră sau sediului central din Bucureşti la adresade e-mail officeforeverlivingro cu menţiunealdquoIcircn atenţia Departamentului AS400ldquon Prin SMS la numărul 0745 072 689 StructuraSMS-ului user parola bonus despărţite de un singurcaracter spaţiu Bonusurile lunii precedente vor fi afişate icircncepacircnd cu data de 15 a lunii viitoare

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 322

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 3foreverlivingro

C U P R I N S

ALEGEŢI CURAJUL

DE A VĂRECONSTRUI

Mesajul Directorilor Generali

Icircn ultimii ani viaţa noastră a tuturor stă mai mult decacirct oricacircnd sub semnulschimbărilor rapide Iar orice schimbare este un icircndemn că trebuie să ţinempasul cu vremurile pe care le trăim Să decidem să ne reconstruim propriaafacere relaţiile noastre propria persoană Să facem noi primul pas pentruca transformările să nu ne mai ia prin surprindere şi să nu ne mai sperie

Lucrurile pe care ni le dorim se petrec doar dacă noi le facem să sepetreacă De aceea e important să tragem linie din cacircnd icircn cacircndŞi indiferent ce vom scrie sub acea linie să avem curajul de a ne reicircnnoiSă ne reicircmprospătăm motivaţia felul de a gacircndi modul de a lucra cuechipa felul icircn care comunicăm cu cei apropiaţi

Totul porneşte de la relaţiile noastre aşa că merită să le clădim cu energie şiinspiraţie pentru ca ele să ne poată oferi totul

A reconstrui este cel mai simplu mod prin care putem prelua controlul asupranoastră asupra a ceea ce putem cu adevărat să devenim Altfel există risculsă nu ne atingem niciodată potenţialul să nu-l folosim la justa lui valoare

Cacircnd ceva nu merge aşa cum ne dorim e clar că avem nevoie să icircncepemdin nou E-adevărat nu putem schimba trecutul Dar ne putem decide viitorulŞi chiar dacă icircn trecut am avut mereu succes mesajul pe care l-am icircmpărtăşitoamenilor acum 10 5 sau chiar 3 ani trebuie rostit astăzi cu alte cuvinte cualtă energie Lumea nu mai e aceeaşi Deci nici noi nu vom convinge şi nuvom reuşi cu aceleaşi fraze cu aceleaşi motive cu aceleaşi acţiuni

Avem nevoie să regacircndim să reconstruim temelia pentru a putea icircnălţa cevamai folositor pentru noi şi pentru cei din jur Şi nu putem face acest lucrudecacirct dacă ne desprindem de trecut şi de teamă Altfel ele ne vor dominaprezentul şi ne vor condamna viitorul la eşec De aceea e vital să icircncepemchiar de azi fără amacircnare reconstruirea noastră a carierei a relaţiilornoastre

Primul pas e să ne desenăm icircn minte imaginea Ce dorim să reuşim Cumarată Ce stare ne transmite această reuşită Dacă Hawaii este ţelul pe careni l-am propus ne putem imagina la Raliul Global de acolo icircnconjuraţi deechipele din icircntreaga lume Forever aplaudaţi de o sală icircntreagă Ne putemvedea cu ochii minţii pe plajă cu chipul macircngacirciat de soare putem simţiaroma sărată a oceanului nisipul fierbinte sub tălpile noastre şi atingereavalurilor

Icircndrăzniţi să definiţi lucrul care icircnseamnă reconstruirea voastră Puneţi-l icircnlumină şi priviţi-l de cacircte ori aveţi ocazia Vă veţi regăsi icircntotdeauna motivaţiasă perseveraţi

Scrieţi amănuntele strategiei voastre de reconstruire Cum procedaţi Cacircnd văpropuneţi să aveţi rezultatele Cu cine colaboraţi Ce faceţi zilnic pentru asta

Icircnconjuraţi-vă cu lucruri care vă amintesc de noua voastră viaţă de nouareuşită de noul mod de a acţiona Lucruri care vă inspiră vă sprijină vădau icircncredere şi soluţii O fotografie cu fondatorul companiei noastre RexMaughan sau alt lider excepţional Forever un citat motivaţional pot săconteze foarte mult Sunt ca o promisiune că putem să ne realizăm visurile

putem reuşi tot ce ne propunemReveniţi asupra acestor ţeluri de cacircte ori aveţi timp Vizualizaţi succesul sprecare ţintiţi Bucuraţi-vă ca şi cum l-aţi atins deja Şi icircntrebaţi-vă cacirct mai des icircntimpul unei zile ce pot face icircn acest moment ce anume m-ar apropia prinacţiunile mele de scopul pe care mi l-am propus Conrad Hilton unul dintrecei mai de succes antreprenori din lume spunea bdquoRealizările par să se afle

icircn stracircnsă legătură cu acţiunea Oamenii de succes nu se opresc din drumGreşesc dar nu renunţărdquo

Indiferent cum vă simţiţi acum ndash nu prea icircncrezător obosit fără chef trist icircngrijorat sau chiar temător faceţi ceva O acţiune oricacirct de măruntă carevă poate apropia de scopul vostru Sunaţi un posibil colaborator discutaţi cucineva din echipă icircntocmiţi-vă lista de icircntacirclniri pentru zilele următoare citiţirevista Forever sau o carte motivaţională

Să ne reinventăm nu este simplu şi nu merge uşor Deseori ne lovim delimitele pe care noi ni le-am impus şi pe care le-am crezut reale de propriileconvingeri greşite de inerţie descurajare sau vechi obiceiuri nefolositoare

Amintiţi-vă icircnsă vorbele lui Dale Carnegie bdquoCurajul nu icircnseamnă să nu-ţi fiefrică ci să-ţi fie frică dar să acţionezi icircn pofida eirdquo

Aşadar alegeţi curajul şi perseverenţa de a vă reconstrui icircn loc să lăsaţifrica să vă decidă viitorul

Cu icircncredere şi consideraţie

Dr Szőcs Gaacutebor amp Dr farm Szőcs Doacutera

Mesajul Fondatorului Companiei ampMesajul Directorilor Generali

2-3

Pentru imunitatea ta4-5

Construieşte-ţi succesul icircn 10 paşi6

Acum e momentul să7

Cum stăpacircneşti tehnicile de persuasiuneşi influenţare

8-9

Pregăteşte-te pentru un Crăciun Forever10-11

10 strategii pentru a icircmbătracircni armonios12-13

O afacere globală14

Chairmanrsquos Bonus

15

La zi cu modificările legislative

16

INFO FOREVER

17

Calificările lunii octombrie

18 -19

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 422

Alimentele moderne (industriale rafinatedevitalizate) nu ne mai pot furniza nutrienţiinecesari sistemului imunitar producerii deanticorpi şi altor elemente imune Ba dincontră suntem asaltaţi pe lacircngă microbi şi deun exces de radicali liberi generaţi deasemenea de alimentaţia defectuoasă (junk

food fast food) de poluanţii din aer apăalimente unele produse de icircngrijire personalăşi igienă fumatul excesul de alcoolautomedicaţia abuzul de medicamenteExcesul de radicali liberi se transformă icircn stresoxidativ iar acesta cu timpul icircntr-un status

pro-inflamator sistemic (o inflamaţie la nivelultuturor celulelor din corp) teren pe fondulcăruia apar bolile cronice cunoscute şi ca boliale civilizaţiei moderne supraponderalitateobezitate sindrom metabolic hipertensiunearterială dislipidemii mixte bolicardiovasculare (infarct de miocard)

cerebrovasculare (accident vascular cerebral)diabet de tip II şi alte boli de nutriţie(hiperuricemie - gută) cancer maladiineurodegenerative (Alzheimer Parkinson)boli gastrointestinale hepatorenale celulităboli ale pielii (psoriazis) icircmbătracircnire precoce

(părul şi unghiile devin friabile fără strălucirepielea se ridează etc)

Utilizarea alimentelor industriale cu aditivialimentari de tipul conservanţilor şi abuzul deantibiotice determină apariţia disbiozeisituaţie icircn care microbiota (ecosistemul format icircn special de microorganismele din colon) esteperturbată Ca prim efect al acestei stări estetocmai prăbuşirea sistemului imunitar avacircnd icircn vedere că circa 70 din elementele acestuiasunt cantonate icircn zona gastrointestinală

(GALT) Mai mult toamna are loc şi operturbare icircnsemnată a metabolismelor caurmare a schimbării bioritmului de la cel devară la cel de iarnă moment icircn care multe bolicronice devin acute ca icircn cazul ulceruluibolilor reumatismale etc

Icircn aceste condiţii este esenţial să ajutămsistemul imunitar cu suplimente imuno-stimulatoare şi imunomodulatoare Dinfericire iată că avem la dispoziţie astfel desuplimente alimentare de icircnaltă calitatebiologică obţinute din surse naturalecertificate

V I A Ţ Ă S Ă N Ă T O A S Ă

Suntem deja icircn plin sezon rece iar sistemul nostru imunitar trebuie să fie puternic şipregătit pentru a face faţă agresiunilor virale bacteriene stresului climatic etc Icircncondiţiile stilului de viaţă modern majoritatea oamenilor au un sistem imunitar

slăbit şi chiar prăbuşit icircn unele cazuri Acesta reprezintă terenul propicepentru bolile de sezon dar şi pentru cele cronice Aflăm de la domnulprofesor doctor Gheorghe Mencinicopschi Directorul Institutului de CercetăriAlimentare cum să ne protejăm sistemul imunitar icircn această perioadă

ALOE VERA GEL şi

FOREVER ACTIVE PROBIOTI

4

EFECT SINERGIC PENTRUIMUNITATEA ORGANISMULUI TĂU

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 522

ALOE VERA GEL

n Conţine substanţe imunostimulatoareimunomodulatoare cicatrizante și datorităacestora readuce celulele la starea normalăde sănătate iar procesele naturale de

detoxifiere sunt repuse icircn funcţiune Astfelsistemul imunitar devine mai puternic și maieficient

n Conţine o gamă largă de vitamine fiinduna dintre puţinele surse vegetale devitamină B12 Icircn plus mai conţine vitamineleA B C E şi acid folic 7 dintre cei 8aminoacizi esenţiali pe care organismul nu-ipoate produce lignine saponine steroli șienzime

n Scade stresul oxidativ prevenindinstalarea bolilor cronice

n Este un aliment funcţional deoarece icircncomponenţa sa se găsesc compuși biologicactivi care contribuie la menţinerea stăriioptime de sănătate fizică și psihică

n Consumul regulat de Aloe Vera Gel poate icircmbunătăţi funcţionarea sistemului digestivşi creşte absorbţia proteinelor distrugacircnd icircnacelaşi timp bacteriile bdquoneprietenoaserdquo icircntr-unmod perfect natural Studii de specialitate audemonstrat de asemenea capacitateagelului de aloe de a ameliora simptomelearsurilor la stomac şi ale altor afecţiuni

digestive

n Este un supliment prebiotic cu rol destimulare şi regularizare a microfloreicolonice sănătoase Acest efect prebiotic setraduce icircn final prin icircntărirea sistemuluiimunitar şi stimularea detoxifierii la nivelcelular dar şi la nivelul colonului Icircn asocierecu Forever Active Probiotic gelul devine unprodus sinbiotic cu efecte amplificate faţăde fiecare component luat separat

FOREVER ACTIVE

PROBIOTIC

n Spre deosebire de antibiotice care icircnseamnă icircmpotriva vieţiiprobioticele acţionează icircn spiritul

naturii pentru viaţă avacircnd icircn specialun rol de prevenţie a stărilormaladive

n Prin conţinutul lor de bifidobacteriişi bacterii lactice benefice restabilescechilibrul microflorei reducacircndmicroflora patogenă de putrefacţiecare poate provoca o serie de boliunele chiar foarte grave

n Printre efectele benefice aleconsumului de Forever ActiveProbiotic se numără ameliorarea

manifestărilor sindromului colonuluiiritabil (constipaţie diareenonpatogenă balonare halenă deorigine digestivă) atenuareaintoleranţei la lactoză diminuareaalergiilor efect anticarie stimulareaimunităţii şi inhibiţia producţiei deagenţi carcinogeni de către microfloraintestinală activitatea antipatogenă asupraspeciei Helicobacter pylori agent etiological gastritelor şi ulcerelor gastrice reducereacolesterolemiei reglarea tensiunii arterialeprevenirea apariţiei calculilor renali

n Recent icircn cadrul unui congresinternaţional dedicat probioticelordesfășurat icircn Franţa au fost relevate noiaspecte privind importanţa microbiotei(ecosistemul constituit din microorganismelecare trăiesc icircn sistemul nostrugastrointestinal şi care numeric depăşesc de10 ori numărul celorlalte celule din care estealcătuit corpul nostru) Astfel s-a ajuns laconcluzia că microbiota se constituie icircn aldoilea genom al corpului uman denumitmetagenom absolut esenţial pentru bunafuncţionare a genelor noastre Cu altecuvinte aceste microorganisme probioticene influenţează atacirct genetica dar deşi paresurprinzător chiar şi comportamentulAvacircnd icircn vedere că şi sistemul imunitar estestrict dependent de genomul nostru acestlucru dovedeşte faptul că microorganismelebenefice sunt absolut necesare pentrusănătatea şi eficienţa sistemului nostruimunitar

n Deşi nu este nou ca probiotic produsulelaborat de cercetătorii companiei ForeverLiving Products are meritul şi calitatea de a

rămacircne activ chiar şi la temperatura camereiacest lucru fiind icircntr-adevăr o premieră icircndomeniu

Vă mulţumim domnule profesor pentrusfaturile preţioase pentru sănătate pe care nile-aţi oferit și de această dată

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 5foreverlivingro

Acest articol are rol exclusiv informativ şi nu poate fi folositca material publicitar

Produsele din această categorie nu au fost evaluate de FDAdeoarece nu au fost concepute pentru a fi utilizate icircn scopdiagnostic terapeutic simptomatic sau preventiv al unorafecţiuni sau grupe de afecţiuni Icircn cazul icircn care văconfruntaţi cu o problemă medicală trebuie să consultaţimedicul de familie

CUI IcircI ESTE DESTINAT ACESTPRODUS

Cu toţii avem nevoie de Aloe Vera Gelcu atacirct mai mult cei cu un stil de viaţădezechilibrat alimentaţie nesănătoasă și ceicare abuzează de tutun şi alcool

CAcircND ŞI CUM TREBUIECONSUMAT PENTRU EFECTEDEPLINEZilnic Pentru a vă bucura din plin de calităţileacestei băuturi minunate este bine să oconsumaţi pe o durată de cel puţin trei luniCu cacirct este mai mare cantitatea consumatăzilnic cu atacirct efectele asupra stării de bine aorganismului vor fi mai bine resimţite

CINE TREBUIE SĂ CONSUME ACEST PRODUSToată lumea se poate bucura de efectele

benefice ale probioticelor asupraorganismului cu precădere cei careconsumă icircn exces antibiotice cu spectrularg alimente cu conservanţi sau cei carenu consumă suficiente fibre (ceea ce ducela disbioză care la racircndul ei conduce laprăbuşirea sistemului imunitar dar şi lareacţii adverse ale acestui fapt de tipulalergiilor şi bolilor autoimune)

Este de preferat ca Forever Active Probioticsă fie administrat icircn combinaţie cu AloeVera Gel datorită efectului sinergic pe care

icircl creează cele două efect care este mai

puternic decacirct dacă fiecare dintre produsear fi administrat separat

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 622

T U R B O S T A R T 2 0

6

CONSTRUIEȘTE-ŢI SUCCESUL IcircN 10 PAȘI

recomandaţi de Berkics Mikloacutes Diamant Manager Ungaria icircn progamul de succes Turbo Start 20

Orice icircnceput este greu icircnsă icircn Forever nu lucrezi de unul singur Programul Turbo Start20 disponibil pe CD icircn variantă audio icircn toate centrele de distribuţie te icircnvaţă săfaci primii pași pe drumul noii tale afaceri 10 pași care dacă icirci respecţi și icirci faci

corect te vor duce spre succesul la care visezi

Pasul nr 1 Nu face nimic de unul singur cel

puţin la icircnceput Rolul sponsorului este să teajute așa că nu ezita să-i ceri ajutorul Astfelte pui la adăpost de multe greșeli care ţi-arputea icircngreuna călătoria

Pasul nr 2 Lucrează eficient pe baza listeide nume Sponsorul te va ajuta s-o icircntocmești și s-o menţii mereu actualizatăAcesta este un instrument de afaceri valoroscare va determina cacirct de departe vei ajunge

Pasul nr 3 Foloseşte produsele - de astadepinde succesul tău Există 4 tipuri de start

icircn funcţie de suma investită icircn produsedespre care sponsorul probabil că ţi-a vorbitdeja Cu cacirct iei startul mai puternic cu atacirctvei avea succes mai repede

Pasul nr 4 Ai icircncercat produsele și eștimulţumit de ele Atunci este timpul să icircncepi să le recomanzi și altora alături desponsor invită-i la prezentări şi pe oameniidin lista ta de nume

Pasul nr 5 Participă la prezentările echipeitale și la toate evenimentele companieiOrganizează chiar tu prezentări la tine acasă

sau on-line La icircnceput acestea vor fisusţinute de sponsor dar pe măsură cecacircştigi experienţă le vei susţine chiar tu

Pasul nr 6 Icircnvaţă totul despre produse șiPlanul de Marketing Un reportofon oagendă și Politicile Companiei te vor ajuta sănu pierzi nimic din ce se prezintă la icircntacirclniri Icircn plus dacă notezi tot ceea ce prezintăsponsorul icircl şi edifici icircn faţa prospecţilor tăi

Pasul nr 7 Icircntacirclnește-te a doua oară cuprospecţii pentru a afla ce au icircnţeles

Această tehnică se mai numește follow-upSponsorul vine cu tine și la această icircntacirclnireși-ţi arată ce ai de făcut

Pasul nr 8 Este foarte important să-ţicunoști motivaţia bdquode ce-ulrdquo care te ţine icircnmișcare Dacă icircncă nu știi unde vrei să ajungiacum este momentul să afli Din nousponsorul te va ajuta și veţi icircntocmi icircmpreună caietul de visuri

Pasul nr 9 Icircnvaţă să-ţi planifici succesuldacă icircţi planifici activitatea icircn cicluri de 3

luni la sfacircrșitul primului an icircn Forever poţiatinge deja nivelul de Manager

Pasul nr 10 Icircnvaţă profesia ca să poţi fi unbun profesionist Participă la toateevenimentele și seminariile companiei șicreează-ţi imaginea unui om de afaceri desucces Reuşita nu se va lăsa așteptată

Atunci cacircnd vei putea bifa icircn dreptulfiecăruia dintre acești pași afacerea ta va

fi deja una de succes Icircţi dorim spor latreabă și suntem nerăbdători să teaplaudăm pentru marea ta reușită

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 722

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 7

N O I E M B R I E

n te gacircndești la cadourile deCrăciun Fă-le obucurie celor dragiși icircnveselește-lesărbătorile Vezi icircnpaginile 10 ndash 11

promoţiile șicadourile pe careţi le-a pregătitForever

n icircncepi planificarea pentru2013 Anul viitor va avea locprimul Raliu Global Forever Dacăte-ai calificat felicitări Icircncepe săplanifici calificarea pentru 2014 icircncă de pe acum Dacă nu te-aicalificat nu te lăsa descurajat(ă)fă-ţi din timp strategia pentruurmătorul Raliu și te vei afla și tuprintre icircnvingători

n să suplimentezi dieta copilului tăucu vitamina D3 Pe lacircngă importanţa pe careo are această vitamină pentru sistemul ososstudii recente indică faptul că un nivel optim de

vitamina D ne ţine departe de răceală și gripăO porţie de Forever Kids icirci aduce copilului tău100 din doza zilnică recomandată devitamina D Icircn plus icirci furnizează și necesarulzilnic de vitamina C atacirct de importantă pentruun sistem imunitar puternic

n ajuţi circulaţia sanguină periferică Icircn afară de supărătoarele răceli aceasta este

cea mai comună problemă icircn anotimpul receTemperaturile scăzute provoacă vasoconstricţie icircn arterele pieliimacircinilor şi picioarelor vasele icircşimicşorează calibrul astfel că sacircngele cald seva distribui preferenţial icircnspre organeleinterne vitale Forever Ginkgo Plusfavorizează circulaţia sacircngelui conţineflavonoide şi terpenoide care cresc rezistenţacapilarelor şi are proprietăţi antioxidante

n petreci o seară relaxantă icircn fotoliultău călduros cu o ceașcă aromată de AloeBlossom Herbal Tea și o carte bună

Acum e momentul săhellipian feb mar apr mai iun iul aug sep oct dec nov

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 822

D E Z V O L T Ă - Ţ I A F A C E R E A

CUM STĂPAcircNEŞTI TEHNICILEDE PERSUASIUNEŞI INFLUENŢARE

Ce credeţi că este de fapt placircnsetul unui bebeluş care doreşte să fie luat icircn braţe Este o tehnicăde persuasiune Probabil prima pe care o punem icircn practică icircn timpul vieţii noastre dar una foarte

puternică Omul icircncearcă să-i influenţeze pe ceilalţi icircncă din momentul naşterii iar unele dintreaceste metode sunt deja icircn codul nostru genetic din fragedă pruncie Altele icircnsă se icircnvaţă Aceste

abilităţi fac parte din limbajul universal şi sunt icircntacirclnite peste tot de la negocierile purtate icircn piaţa delegume pacircnă la alegerile prezidenţiale americane Cu cacirct stăpacircneşti mai bine acest domeniu cu

atacirct mai departe poţi ajunge

Aplicacircnd tehnici de persuasiune ca om deafaceri poţi controla procesul de luare adeciziei de către potenţiali consumatori şidistribuitori Formule menite să influenţezeoamenii la nivel biologic accesează părţi ale

creierului care sunt responsabile cu acestproces De multe ori decizia este influenţatăfără ca subiectul să fie conştient de acestlucru De aceea e important să fie păstratetoate bornele etice Accesul către mintea

clientului are ca scop principaleducarea sa către luarea uneidecizii informate şi oneste darfavorabile scopului declaratvacircnzarea de produse sau icircnscrierea icircn afacere

Pentru a stăpacircni şi a pune icircnpractică tehnicile deinfluenţare e necesar ca ele săfie mai icircntacirci icircnţelese apoiexersate icircn diversele situaţiiale vieţii de afaceri pacircnă cacircnd

devin familiare şi intră icircn felultău de a fi Mai jos suntdescrise cacircteva dintre acestemetode

TEHNICA ETICHETĂRIIAceastă metodă se bazeazăpe atribuirea unei trăsăturiatitudini sau convingeripersoanei din faţa ta pentruca mai apoi să-i faci o cerere icircn concordanţă cu etichetaatribuită De exemplu poţi

spune bdquoDin cacircte vă apreciez cred că o astfelde afacere vi se potriveşterdquo Cuvacircntulbdquoapreciezrdquo cu dublu sens are atacirct rolul de acultiva orgoliul celui cu care stai de vorbăcacirct şi acela de a-l bdquoprogramardquo drept omul careva avea succes icircn afacerea Forever dacă sedecide să o icircnceapă

TEHNICA SIMILITUDINILOR Oamenii sunt sensibili la detalii care se potasocia cu persoana lor cum ar fi numeorigine domiciliu educaţie hobby-uri sauconvingeri Prin urmare dacă din dialogul pecare-l porţi cu celălalt descoperi punctecomune evidenţiază-le pentru a te apropiamai mult şi a-i influenţa pozitiv decizia Poţidescoperi că eşti născut icircn acelaşi an că deţiiacelaşi tip de automobil sau că icircţi place să

petreci vacanţele icircn aceleaşi locuri cu elVorbeşte despre asta şi vei avea de cacircştigat

TEHNICA SLĂBICIUNII AFIŞATEPoţi cacircştiga icircncrederea celui cu care stai devorbă atunci cacircnd etalezi şi aspectenegative minore icircn prezentarea pe care ofaci Icircn acest fel imaginea de ansamblu ebdquocumpăratărdquo mai uşor iar tu poţi promovamai eficient aspectele cu adevăratimportante Spre exemplu poţi afirma căuneori ai icircntacirclnit şi icircnghesuială la centrulde distribuţie deoarece produsele sunt

8

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 922

foarte căutate Dacă prezinţi afacerea sauprodusele ca fiind 100 perfecte nu vei fiverosimil Dacă vorbeşti icircnsă şi despremici probleme fără a exagera vei fi crezutmai uşor şi vei primi icircncrederea celui dinfaţa ta

TEHNICA VARIANTEI DE MIJLOCAtunci cacircnd omul trebuie să aleagă icircntredouă variante el o alege de obicei pe ceamai ieftină sau convenabilă O soluţie estesă oferi ulterior o a treia variantă maiscumpă sau mai dificilă Consecinţa este căpartenerul de dialog se orientează firescspre varianta de mijloc cea care iniţialpărea scumpă Spre exemplu vorbind icircntacircidespre Aloe Berry Nectar şi Aloe Bits NrsquoPeaches la o prezentare unu-la-unu suntşanse mari ca persoana din faţa ta să seorienteze spre primul deoarece este mai

ieftin Dacă icircnsă ulterior vei vorbi despreForever Freedom care e mai scump eposibil ca acesta să reconsidere şi să seorienteze totuşi spre Aloe Bits Nrsquo Peachescare nu mai pare aşa de scump icircncomparaţie cu Forever Freedom

TEHNICA DEFICITULUI Oamenii auun interes mai mare pentru o ofertă atunci

cacircnd află că e unică sau limitată ca timp saucantitate De aceea este important şi rentabilsă promovezi mai departe echipei tale sauclienţilor ofertele speciale alcătuite dedepartamentul de marketing evenimentelede instruire unice lansările de noi produse sau

facilităţile oferite pe timp limitat

TEHNICA STĂRII SENZORIALE

Un client potenţial ia mult mai uşor o deciziede cumpărare dacă trăieşte sau icircşiimaginează o stare senzorială dintr-unmoment post-achiziţie De aceea se practicădrive-test-ul icircn industria auto sau degustările

icircn cea a bunurilor alimentare de largconsum Forever icircţi oferă posibilitatea de a tefolosi de această tehnică cu ajutorulmostrelor de produs Icircn plus acolo undeconsideri că e important poţi face chiar tu

cadouri icircn produse Forever pentru ca unprospect să se poată bucura de efectele lorbenefice şi să ia ulterior decizia pe care tu odoreşti Iar dacă automobilul tău esteachiziţionat datorită afacerii Forever du-iacasă icircn el pe cei cărora tocmai le-ai făcut oprezentare de oportunitate şi spune-le căprin efort susţinut şi ei pot conduce unastfel de automobil icircntr-un viitor apropiat

TEHNICA OGLINDIRII Această metodăpresupune ca icircn timpul discuţiei sau alnegocierii să oglindeşti comportamentulcelui din faţa ta - de exemplu să repeţiesenţa a ceea ce el afirmă sau să oglindeştilimbajul non-verbal (gesturi posturi ale

corpului etc) Icircn acest fel vei construi obdquochimierdquo mai bună - cel cu care comunici serelaxează se apropie relaţia şi se generează

icircncredere Iar icircncrederea este prima condiţiepentru a avea putere de convingere

Tehnicile de persuasiune descrise mai susmerită a fi utilizate drept unelte constructivede folos pentru a dezvolta relaţii reciprocavantajoase cu ceilalţi Ele sunt menite să teajute să pui mai bine icircn lumină mesajul pecare vrei să-l transmiţi şi icircn final să ducă ladecizii care sunt icircn folosul tuturor Produseleşi afacerea Forever ajută omul să fie sănătos

fericit şi bogat Cu cacirct eşti mai convins icircnprimul racircnd tu de această afirmaţie cu atacirctmai uşor icircţi va fi să-i influenţezi şi pe alţii şisă-i ajuţi să vină alături de tine Ideileprezentate mai sus te vor asista icircn acestdemers Foloseşte-le cu icircnţelepciune

Alexandru Israil

Specialist marketing

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 9

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1022

10

P R O M O Ţ I I D E S Ă R B Ă T O R I

PREGĂTEŞTE983085TE PENTRU UN

Colinde aromă de portocale şi scorţişoară brad icircmpodobit fulgi de nea pufoşiluminiţe colorate clinchet de clopoţei şi multă multă dragostehellip Emoţia sărbătorilor icircşi face loc icircn sufletele noastre ne face mai buni mai icircnţelegători mai zacircmbitorihellip

Şi curioşi ca icircntotdeauna să descoperim ce ne-a rezervat icircn acest an Moş Crăciun

Nimic nu se compară cu bucuria de a găsi darurile ce ne-au fost destinate anumeDoar bucuria de a oferi celor pe care icirci iubim sănătate frumuseţe şi prosperitate

Te aşteptăm icircn centrele de distribuţie online pe wwwcomenziforeverro şi la Tel Verde 0800 802 563 să descoperi ofertele speciale pe care ţi le-am pregătit şi

să alegi daruri de suflet pentru cei pe care icirci iubeşti

Pregăteşte-te pentru un Crăciun Forever

C r ă c i u n F or e v e r

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1122

11F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163

AGENDE 2013 CALENDARE

ORGANIZEAZĂ-ŢI AFACEREA IcircN2013

foreverlivingro

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1222

12

B U C U R Ă - T E D E V I A Ţ Ă

10STRATEGIIPENTRU A IcircMBĂTRAcircNI ARMONIOS

2012 a fost declarat anul european al icircmbătracircnirii active pentru că nu putem contesta faptulcă trăim mai mult decacirct acum un secol pentru că ne dorim să icircmbătracircnim frumos dar și pentru

că se preconizează că pacircnă icircn anul 2060 peste un sfert din populaţia Europei va avea peste65 de ani A icircmbătracircni activ icircnseamnă a icircnainta sănătoși icircn vacircrstă ca membri deplini ai

societăţii a ne simţi independenţi şi icircmpliniţi prin activităţile pe care le desfășurăm Indiferentde vacircrstă putem juca un rol icircn societate și ne putem bucura de o bună calitate a vieţii

Provocarea este să profităm din plin de potenţialul pe care icircl avem chiar și la vacircrste mai icircnaintate Alături de Forever Living poţi să te bucuri de toate acestea Suplimentele alimentare

produsele de icircngrijire și oportunitatea de afaceri - toate te vor ajuta să-ţi menţii sănătateaajutacircndu-i icircn același timp și pe ceilalţi să trăiască sănătos

Iată 10 strategii pe care ţi le propunem

pentru a icircmbătracircni armonios

MAI PUŢINECALORIICu cacirct macircncăm mai puţin

cu atacirct trăim mai mult - cel

puţin așa indică peste 2000de studii de specialitate

Experţii recomandă

reducerea aportului caloric

zilnic cu 20-30

DIETA MEDITERANEANĂO alimentaţie bazată icircn principal pe legumeproaspete fructenuci grăsimi

nesaturate ca

peștele şi uleiul de

măsline precum și

reducerea

consumului de carneroșie icircţi vor proteja

inima vor reduce

riscul infecţiilor și te

vor ajuta să trăiești

mai mult

BEA CEAI

Studiile arată că 2-3căni de ceai pe zi au

un efect relaxant

asupra noastră ceeace icircnseamnă mai

puţin stres

principala boală a

societăţii

contemporane Aloe

Blossom Herbal Teapoate fi consumat

fără teama insomniilor deoarece nu conţine

cofeină

CONSUMĂ ACIZI GRAȘIOMEGA9830853Aceste grăsimi

esenţiale

polinesaturate au

efecte dovedite de

reducere ainflamaţiilor

Totodată ajută

organismul să lupte

icircmpotriva bolilor

cardiovasculare și

previn pierderea vederii la vacircrste icircnaintate

Dacă nu consumi destul pește suplimentează-ţi

dieta cu Arctic-Sea Omega-3 ndash te vei bucurade toate beneficiile acizilor grași Omega-3 și

Omega-9

AFLĂ CARE SUNT CEI MAIPUTERNICI ANTIOXIDANŢICacircnd un radical liberatacă o moleculă dinorganism ea icircșimodifică proprietăţileiniţiale transformacircndu-sela racircndul său icircn radicalliber gata să atace

alte celule și să ledenatureze funcţiileSe generează astfelun lanţ necontrolat dereacţii biochimicedăunătoare pentruorganism cu repercusiuni foarte grave icircntimp Antioxidanţii pot neutraliza activitateanocivă a radicalilor liberi Studii medicalerecente au arătat că antioxidanţii potinactiva radicalii liberi și pot chiar stopainstalarea unor boli avacircnd un rol importantși icircn icircncetinirea procesului de icircmbătracircnire

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1322

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 13

Forever Pomesteen Power este un produs cuputernice calităţi antioxidante datorităextractelor de mangostan şi rodie TotodatăForever A-Beta-CarE pe lacircngă beneficiilevitaminelor A și E aduce organismului șiseleniu unul dintre cei mai puternicinutrienţi cu proprietăţi antioxidante Acestaacţionează sinergic cu vitamina E şi beta-carotenul fiind benefic icircn menţinereaacuităţii vizuale a sănătăţii pielii şi părului

FĂ MIȘCARENu te speria n-o să-ţi spunem că trebuie sămergi la sală 30 de minute pe zi de trei oripe săptămacircnă petrecute plimbacircndu-te suntde ajuns pentru a te menţine icircn formă Icircnplus reduci astfel riscul de a face infarct saudiabet și previi osteoporoza crescacircnd

densitatea osoasă Totodată mișcareacontribuie la icircmbunătăţirea funcţieicognitive și previne depresia

PROTEJEAZĂ983085ŢI SISTEMULCARDIOVASCULARCunoscută ca bdquomolecula miracolrdquo L-argininaeste un aminoacid vital pe care organismul

icircl converteşte icircnoxid nitric Acestastimuleazăproducţia dehormoni luptacircndastfel icircmpotrivaunora dintresimptomele

icircmbătracircnirii Icircnplus sprijinăsănătateaprostatei a pielii

funcţia digestivă sistemul cardiovascular şiaduce beneficii muşchilor cartilagiilortendoanelor ligamentelor şi articulaţiilorcare formează sistemul musculo-scheletic

RĂMAcircI ACTIV Știm ţi-am maispus că e bine săfaci mișcare icircnsăacum ne referimla activitate icircn altsens ndash acela alutilităţii pe caresimţi că o ai icircnviaţa celorlalţiMulte persoaneajunse la vacircrstapensionării se

tem că viaţa lor icircşi va pierde rostul odată ce icircşi icircncetează activitatea la locul de muncăDar ce poate fi mai plăcut decacirct să tepreocupi de sănătatea ta și a celorlalţi iar

din asta să cacircștigi și bani și prieteni Forever icircţi propune o oportunitate de afaceri care nucunoaște vacircrstă Accept-o și vei putea fi defolos mult mai multor oameni decacirct poţicrede

OPTEAZĂ PENTRU OCOMBINAŢIE CARE NU DĂGREŞ NICIODATĂALOE VERA GEL ŞI FOREVERACTIVE PROBIOTIC

Icircţi protejeziastfel tractuldigestiv lanivelul căruiase află 70din sistemulnostruimunitar Iarun sistemimunitarputernic estecheia uneibătracircneţi lipsite de griji

BUCURĂ983085TEGăsește icircn fiecare zi un motiv de bucuriepentru că la urma urmelor tinereţea

icircnseamnă bucuria de a trăi

Am enumerat doar din multitudinea destrategii pe care le ai la icircndemacircnă pentru a

aduce mai multă calitate vieţii taleDescoperă-le pe restul alături de noi

Te așteptăm icircn familia Forever

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1422

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1522

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1622

U T I L

16

LA ZI CU

MODIFICĂRILE LEGISLATIVECea mai importantă modificare legislativă adusă deOrdonanţa de Guvern nr 152012 are icircn vedereimplementarea sistemului TVA la icircncasare ceurmează a fi pusă icircn aplicare icircncepacircnd cu data de 1ianuarie 2013

CINE ESTE OBLIGAT SĂ APLICESISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică icircn mod obligatoriu

de cătren persoanele impozabile icircnregistrate icircn scopuride TVA care au sediul activităţii economice icircnRomacircnia şi a căror cifră de afaceri icircn anulcalendaristic precedent nu depăşeşte plafonulde 2250000 lei

n persoanele impozabile care au sediulactivităţii economice icircn Romacircnia şi care se

icircnregistrează icircn scopuri de TVA icircn cursul anuluicalendaristic curent de la data icircnregistrării icircnscopuri de TVA

Persoanele impozabile care au obligaţia să aplicesistemul TVA la icircncasare nu vor aplica acest sistempentru livrările de bunuri şi prestările de servicii a

căror contravaloare este icircncasată parţial sau totalcu numerar de către persoana impozabilă Acestsistem se aplică numai facturilor icircncasate integralprin bancă (cu OP CEC POS etc)

CIFRA DE AFACERI PLAFONATĂ LA 2250000 LEI

Cifra de afaceri icircn funcţie de care se stabileşteplafonul de 2250000 lei este constituită dinvaloarea totală a următoarelor operaţiuni realizate icircncursul unui an calendaristic

n livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile

n livrări de bunuri şi prestări de servicii scutitecu drept de deducere

n operaţiunile rezultate din activităţi economicepentru care locul livrăriiprestării se consideră cafiind icircn străinătate conform art 132 si 133

DE CAcircND SE APLICĂ SISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică

n icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2013 decătre persoana impozabilă icircnregistrată icircnscopuri de TVA care are sediul activităţiieconomice icircn Romacircnia şi care a realizat o cifrăde afaceri mai mică decacirct plafonul de 2250000lei icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv

n icircncepacircnd cu data icircnregistrării icircn scopuri deTVA de către persoanele impozabile care au

sediul activităţii economice icircn Romacircnia care se icircnregistrează icircn scopuri de TVA conform art 153 icircn cursul anului calendaristic curent

n icircncepacircnd cu data icircnscrisă icircn decizia de

icircnregistrare icircn Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la icircncasarede către persoanele icircnregistrate din oficiu deorganele fiscale competente

n icircncepacircnd cu prima zi a celei de-a douaperioade fiscale din anul următor celui icircncare nu a depăşit plafonul de către persoanaimpozabilă icircnregistrată icircn scopuri de TVA cusediul activităţii economice icircn Romacircnia şi care

icircn anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la icircncasare dar a cărei cifră de afaceri pentru anulrespectiv este inferioară plafonului de 2250000lei

Exemplu Persoanele impozabile icircnregistrate icircnscopuri de TVA cu sediul activităţii economice icircn

Romacircnia care icircn anul 2013 nu au aplicat sistemulTVA la icircncasare şi care pacircnă la sfacircrşitul anului 2013nu depăşesc plafonul de 2250000 lei vor aplicasistemul TVA la icircncasare

n icircncepacircnd cu data de 1 februarie 2014 dacăperioada fiscală este luna calendaristică

n icircncepacircnd cu data de 1 aprilie 2014 dacăperioada fiscală este trimestrul calendaristic

NOTIFICARE PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI TVA LA IcircNCASARE

Icircn vederea stabilirii sistemului aplicabil icircn funcţie decifra de afaceri realizată ANAF a elaborat

Formularul 097 - bdquoNotificare privind aplicareasistemului TVA la icircncasarerdquo ce poate fi vizualizat pesite-ul wwwanafro la secţiuneaLegislaţieTransparenţă decizională

Formularul 097 urmează a se depune atacirct icircnvederea intrării icircn sistemul TVA la icircncasare cacirct şipentru ieşirea din acest sistem

Pentru intrarea icircn sistemul TVA la icircncasare icircncepacircnd

cu data de 1 ianuarie 2013 persoanele impozabileaveau obligaţia să depună la organele fiscalecompetente pacircnă la data de 25 octombrie 2012o notificare din care să rezulte că cifra de afacerirealizată icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de2250000 lei

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la icircncasare şi care depăşeşte icircn cursul anuluicalendaristic curent plafonul de 2250000 lei areobligaţia să depună la organele fiscale competentepacircnă la data de 25 inclusiv a lunii următoareperioadei fiscale icircn care a depăşit plafonul onotificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată

Potrivit sistemului TVA la icircncasare exigibilitateataxei intervine la data icircncasării contravaloriiintegrale sau parţiale a livrării de bunuri ori aprestării de servicii cu condiţia de a nu se icircncasa icircnnumerar

Icircn cazul icircn care persoanele impozabile obligate laaplicarea sistemului TVA la icircncasare nu au icircncasatcontravaloarea integrală sau parţială a livrării debunuri ori a prestării de servicii icircn termen de 90 dezile calendaristice de la data emiterii facturiiexigibilitatea aferentă TVA neicircncasată intervine icircncea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiteriifacturii

Icircncepacircnd din 01012013 pe toatefacturile emise de persoanele

impozabile care au intrat icircn sistemulbdquoTVA la icircncasarersquorsquo trebuie trecută

menţiunea TVA la icircncasare Dacănu treceţi corect această

menţiune pe factură vom fiobligaţi să vă returnăm factura

pentru a o emite corect

FOARTE IMPORTANT

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1722

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1822

18

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Manager 60Maria amp Adrian Arghir

Gizella amp Marius BotişDaniela Levărdă amp Alexandru Chiş

Niculina amp Viorel Ciuchea

Camelia amp Daniel Dincuţă

Elena Gheorghe

Angela amp Valentin Gherghe

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-RoşuDaniel amp Maria Parascan

Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Cristina amp George Popescu

Zenovia amp Cătălin Riglea

Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Sponsorul lunii septembrieConstanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti

Sponsorul lunii octombrieMaria amp Adrian Arghir din Constanţa

Manager 60Managerii care și-au reconfirmat nivelulacumulacircnd 60 de pc personale șinon-manageriale

Felicitări Managerilor care icircn lunaoctombrie au acumulat cel puţin 60 pc

personale şi non-manageriale

Sponsorul luniiDistribuitorul care icircn decursul lunii a adus

icircn echipa sa cele mai multe persoane

Sponsorul săptămacircnii3 ndash 8 septembrie ndash Iuliana Soare din Constanţa

10 ndash 15 septembrie ndash Adrian Mergiani din Constanţa17 ndash 22 septembrie ndash Ana amp Gabriel Piparcă din Jimbolia24 ndash 29 septembrie ndash Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti1 ndash 6 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa8 ndash 13 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa15 ndash 20 octombrie ndash Coznici Erzseacutebet din Marghita jud Bihor29 octombrie - 3 noiembrie ndash Georgeta Moraru din Bacău

Sponsorul săptămacircniiDistribuitorii care au icircnscris cele mai multepersoane icircn decurs de o săptămacircnă

Felicitări tuturor şi mult succes şi icircn viitor

Asistent ManageriNume Localitate SponsoriDaniela Ţibulcă Bacău Ion Dorin amp Niculina Asaftei

ManageriNume Localitate SponsoriMarius Iulian amp Marilena Ciortan Giurgiu Rădiţa Stănişteanu

Asistent ManageriDistribuitorii care au obţinut 75 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Icirci felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor celor calificaţi la nivelul de Asistent Supervizor icircn luna octombrie

SupervizoriNume Localitate SponsoriCorina Maria Aciu Satu-Mare Dorel amp Ana Maria ArdeleanLaurenţiu amp Irina Andone Iaşi Profira Asandei

Daniela Constanţa Aniţei Nehoiu BZ Daniela Prundea

Margareta Arvinte Timişoara Adrian Ionel amp Sanda Haiduc

Astalis Hajnal amp Călin Praid HR Sebestyeacuten-Doacutesa Joacutezsef

Sebastian Daniel Bleoju Galaţi Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Bocskay Maacuterta amp Bartha Laacuteszloacute Tacircrgu-Mureş Gizella amp Marius BotişDoina amp Daniel Cabujan Oradea Viorela Viorica Moca

Gheorghe amp Monica Ciobanu Fălticeni Andrei amp Cătălina Maftei

Valerica Fărcăşel Roman Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Viorel amp Lenuţa Huma Ştefan cel Mare VS Daniela Constanţa Aniţei

Ileana Moldovan Satu-Mare Corina Maria AciuElena Moruz Hilişeu-Horia BT Nicolaie Vieriu

Cătuţa Naiman Constanţa Camelia amp Romeo Popescu

Camelia amp Romeo Popescu Constanţa Niculina amp Viorel Ciuchea

Gianina amp Marius-Dan Pralea Truşeşti BT Claudia Istrate

Daniela Prundea Nehoiu BZ Mirela amp Dragoş Drăgoiu

Dorina Teodorescu Dorohoi Virginia MihaiCarmen Teodorescu Iaşi Dorina Teodorescu

Nicolaie Vieriu Dorohoi Rodica amp Mihai Lecu

Supervizorii

Distribuitorii care au obţinut 25 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1922

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 19foreverlivingro

Top 10 non-managerial1 Daniel amp Maria Parascan

2 Carmen amp Gabriel Larion

3 Niculina amp Viorel Ciuchea

4 Daniela Levărdă amp Alexandru Chiş

5 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

6 Cristina amp George Popescu

7 Zenovia amp Cătălin Riglea

8 Camelia amp Daniel Dincuţă

9 Valentin Niţu amp Adriana Udrea

10 Elena Gheorghe

Top 10 Noi Distribuitori1 Emanoil amp Lăcrămioara Creţu

2 Constantin amp Tania Popa

3 Carmen Teodorescu

4 Vasilica amp Dumitru Crăciun

5 Cătălina Trache

6 Maria amp Adrian Arghir

7 Silvia amp Alexandru Stan

8 Cecilia Adriana Popa

9 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

10 Valerica Fărcăşel

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat cele

mai multe puncte non-manageriale

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori

Top 201 Camelia amp Daniel Dincuţă (2)

2 Aurel amp Veronica Meşter (1)

3 Daniel amp Maria Parascan (3)

4 Carmen amp Gabriel Larion (4)

5 Gizella amp Marius Botiş (6)

6 Maria Pop (5)

7 Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi (7)

8 Vajda Katalin (8)

9 Ramona amp Dorin Vingan (nou)10 Smaranda Sălcudean (10)

11 Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu (9)

12 Niculina amp Viorel Ciuchea (13)

13 Marilena amp Teodor Culişir (20)

14 Corina amp Dorin Frandeş (nou)

15 Kele Moacutenika (nou)

16 Cristiana amp Eugen Dincuţă (18)

17 Constantin amp Tania Popa (15)

18 Vasilica amp Dumitru Crăciun (14)

19 Elena amp Virgil Angelescu (19)20 Mircea amp Dana Olariu (16)

Top 20Primii 20 de Distribuitori icircn funcţie depunctele totale care au realizat statutul de

Activ (1pc icircn nume personal cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor)

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Iulia Beldiman

Ion amp Dorina Ciolac

Niculina amp Viorel Ciuchea

Marilena amp Teodor Culişir

Cristiana amp Eugen Dincuţă

Angela amp Valentin Gherghe

Bucurel amp Gyoumlngyike Ghirdă

Carina amp Sebastian Iacătă

Doina Ligia amp Neculai Iordache

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu

Maria Pop

Constantin amp Tania Popa

Smaranda Sălcudean

Lucica amp Gheorghe Tăbăcaru

Petru amp Emilia Truşcă

Ramona amp Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Gizella amp Marius Botiş

Daniel amp Maria Parascan

Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi

Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia amp Daniel Dincuţă

Aurel amp Veronica Meşter

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care icircndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive

Stimulent 1 Stimulent 2Stimulent 3

Necesarul de pc pentru luna 1 50 75 100

Necesarul de pc pentru luna 2 100 150 200

Necesarul de pc pentru luna 3 150 225 300

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2022

20

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Asistent Supervizori

Amarie Cristina

Amza Mariacristina

Andone Constantin

Andrei Denisa Cristina amp Marius Ciprian

Andreias Ana Daniela

Antoniu Andrei Mihai

Anusca Magda Stefania

Ardelean Adina amp Cosmin

Armeanu Fanica

Arnautu Elena

Avram Ana

Baciu Elena

Badea Sabina

Badulescu Valentina Gratiela

Baetu Adela

Bajan Anisoara

Balanescu Constanta

Balas Luminita

Banica Cornel

Barbulescu Roxana Mihaela

Bardac Irina Mariana

Bardasu LilianaBarliga Rodica

Barna Gheorghe Tudorel

Bejinaru Mihaela

Berescu Simona Mirela

Bicajanu Elena

Big Paraschiva

Biro Steluta Magdalena

Bitere Maria

Blidarean Andra Daniela

Bocu Liliana Ana

Bojan Veronica

Bondrea Mirela

Bonta Exevia

Borbel Mariana

Bordian Oana

Bordieanu Maria

Borziac Nina

Bosbici Iulia Antonia

Bran Valentina

Bucur Simona

Bulgariu Roxana Tatiana amp Lucian Ionut

Bura Uglean Irina amp Vasile Danut

Burlacu Mioara amp Gabriel

Burta Misu

Butnariu Ramona

Calin Constanta

Capatana Dorina

Caracota Mihaela Lavinia

Caracota Joita

Casian Elena amp Constantin

Caslalau Rodica

Caslalau Samoita

Catalofitchi Mihai

Catrinoiu Zenobia

Causanu Ramona amp Dan Florin

Causanu Loredana Nicoleta amp Maricel Gab

Cazacu Rodica

Cazan Lucia

Cercelaru Ana amp Nicolae Ciprian

Chelemen Florin

Chirilescu Adelina

Chiritescu Eugen amp Lavinia

Chis Roxana Alexandra

Cidu GinaCimpoeru Florin

Ciobanu Cecilia

Ciolacu Anisoara

Ciorbaru Andreea Georgiana

Ciorbea Livia Flavia amp Alin

Ciurea Eugenia

Cojocaru Eugenia

Colesniuc Zinica Daniela amp Romica Dorel

Constantin Hermina Lorena

Constantin Marcica

Constantinescu Olivia

Cont IoandacianCosovan Gheorghe

Costan Maricela

Cotleanu Stela amp Corneliu

Cotofrei Sorin

Cotoi Liliana Maria

Cozma Maria

Coznici Renata

Cretu Monica Anca amp Dan Cezar

Cretu Daniela amp Florin

Crisan Daniela Maria

Cruceru Constantina

Csont Krisztina

Cumpanasu-Preda Catalina

Curpas Florentina Anisoara

Dabica Elisabeta

Danciu Rodica Nicolae

Danculea Lacramioara

Danila Tamara

Daraban Amalia Nicoleta amp Razvan

Dasca Alexandru Cristian

David Mihailescu Ion

Deaconu Ciprian Dragos

Diaconu Viorel amp Irina

Dima Tabita amp Abel Nelutu

Dima Lucica

Dinu Andreea Claudia

Dobre Georgeta

Dobrican Marioara

Dobrita Gheorghita

Doina Daniela Beatrice

Dornescu Mihaela Loredana

Doroftei Maria FeliciaDragan Florian

Dragomir Silviu

Dragusanu Gianina Magda amp Arcadie Ovidiu

Dudceac Mariana

Duminica Florina Ancuta

Dumitru Mihaela amp Iuliu Simion

Dup Gabriela Eliza

Durac Andreea Vistirina

Duta Mirel Bogdan

Eftimescu Silvia

Enache Nicoleta

Farcasiu RodicaFeher Olivia Verma

Fekete Lidia

Florea Razvan

Frandes Filip Andrei

Frasie Mariana

Frecus Valentin

Galai Ioan

Galea Renaldo amp Linia Cristina Elena

Ganea Ligia amp Doru

Garaiman Ioana

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Nume Nume Nume

Garbacea Ovidiu Aronica

Gavril Mirabela

Gemanaru Paraschiva

Gheorghita Geanina Paula

Gheras Sorin

Gilovan Andrada Liliana

Gorea Liviu

Gorgan Angelica

Grecu Dorina Georgeta

Grigore Lia Florina

Grigore Vali Catalina

Grigorita Viorel Elena

Grigoroscuta Mihaela Irina

Gudina Denisa Amalia

Guia Elena Camelia

Gulea Andreea Catalina

Hanganu Valentin

Holban Adriana Cristina

Hreceniuc Elvira amp Nicolai

Husanu Georgeta

Iacob Ionela Pansela

Ichim ElenaIlascu Profira

Iliecoca Maria

Imbrea Angela

Ionescu Mihai

Ionescu Alina Laura

Iosub Ioan Andrei

Istov Maria

Jacola Andrei

Jebeleanu Roxana Alina

Jitaru Loti

Kantor Lia Martha

Kapusan Erna Krisztina

Kulcsar Maria

Lorincz Palmira Luminita

Lovas Lorand Alexandru

Luca Marius Maftei

Lungeanu Silviu Daniel

Lupascu Mirela Elena amp Radu Vasile

Lupascu Felomina

Lupu Mihaela Alexandra

Macinca Carmen

Manole Mioara

Nume

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2122

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 21foreverlivingcom

Negrea Lacramioara Domnica

Nica Daniela Elena

Nicolae Tudorita

Nitu Alina Gabriela

Olaru Alexandra

Onita Carmen

Oprea Elena

Oprea Lenuta

Oprea Florin Cezar

Oprinescu Viorica

Ovari Bernadett

Paduraru Constanta

Pana Andrei George

Pana Rodica

Panait Violeta amp Sorin

Pandelea Mirela

Pascu Andreea

Pasniciuc Madalina Mihaela

Peptenaru Adrian

Peptusel Marina Larisa

Perja Maria

Petrica IoanaPetrus Nicolae Florin amp Adriana Mariana

Pietrar Adriana

Pirjol Ovidiu Cristian

Pirvu Razvan Claudiu

Pirvu Madalina Ionela

Pita Luminita amp Marcel

Pomohaci Viorica

Popa Andreea-Alina

Popa Cristian Eduard

Popa Daniela Irina

Popa Liviu Ionel amp Gafia

Popa Fanica

Popazu Madalina

Popescu Ionica Serghie

Popescu Constantin Aurelian

Popescu Oana Anca

Potinga Oleg

Preda Silvia Mihaela

Prepelita Elena

Profire Lorena amp Aurel

Puiu Camelia amp Daniel

Rachieru Adriana amp Alexandru

Radu Cornelia amp Mihai

Rimbu Oana Madalina

Ripiciuc Vasile

Rodu Carmen Adriana

Rontu Mihaela

Rusu Anamaria

Sandu Serban

Saracin Maria

Sarateanu Valentina amp Nicolae

Sarca Georgeta amp Vasile

Sav Zoita

Savin Mirela

Scorupschi Ioana

Sersea Elena

Sima Ledi

Simidreanu Madalina Monica

Sirbea Claudiu Gheorghe

Slabu Marioara

Sleam Florentina Janina

Soare Constantin

Solomon Simona

Sorocaleti VictoriaSpataru Sorina

Spirescu Ovidiu

Stamatidis Daniela Mirela amp Evangelos

Stan Ioan

Stan Adina Madalina

Stan Livia

Stana Valentin Cosmin

Stancescu Alina Margareta

Stanciu Marilena Lucia

Stanciu Anamaria Alina

Stanciu Narcisa Daniela

Stanciulica Constanta Cleantina

Stanescu Alexandra Ioana

Stavaroiu Elena

Stefan Georgeta

Stiubei Elena

Stoican Monalisa amp Sarca Alexandru

Suceveanu Andra Iulia

Sunea Margareta

Szabo Miklos amp Sarolta

Szanto Edith Anita

Szasz Margareta

Nume Nume

Szen Iuliu Eniko

Szigeti Kocsis Rozalia amp Santa Francis

Tabacaru Cristina Monica

Tamas Dorina Teodora

Tanasa Anisoara

Tatar Viorica Rozalia

Tcaci Maria

Temelie Ana amp Petre

Teslaru Andrei Constantin amp Adriana Elena

Tica Aurel

Timoce Claudiu Andrei

Titel Danut

Titioanca Elisabeta Irina

Todica Oana Andreea

Todosiea Lucia

Tomescu Mariana

Trif Florina Melina

Tudorache Cristian Constantin

Tugulea Rodica Sanziana

Tuica Camelia

Tulbure Maria

Ududec Laura Elena

Uglean Florica

Ungureanu Nicoleta

Vagnet Anca

Varvara Carmen

Vasile George Alexandru

Vicol Maria Alina

Vidroiu Minodora Simona

Vieru Anca Simona

Vinczi-Marta Elemer Levente amp Codruta

Virga Lidia

Visan Iulia ValentinaViziteu Anda

Vlad Cristina

Vlad Anuta

Voiculescu Daniel

Vorobiov Valentina

Vorovenci Simona

Zait Simion George

Zovea Steluta Claudia

Zugravu Oana

Nume

Marchidan Maria amp Viorel

Marcu Maria

Mariesan Bogdan Emil

Marin Emilian

Marin Iuliana Carlotta

Marin Cristina

Marinescu Mariana

Matei Catalina Mirela

Mateiu Marius Razvan

Maxim Daniela

Mazilu Marta Ilina

Mereu Ioana Veronica amp Sabin Aurelian

Merlusca Simona amp Constantin Florin

Miclaus Ana Maria

Miclea Viorel Alin amp Madalina Teodora

Miclos Mihaela

Miculas Anuta

Migiu Victoria

Mihai Elena Olguta amp Robert Florin

Minciuc Elena Lacramioara

Minecuta Mariana amp Traian Vasile

Mirea Florentina amp Mihai GabrielMiron Mihaita

Mirsolea Paraschiva

Mitache Iordana

Mituleasa Elena

Mladin Georgeta Angela

Moldovan Dalma Anna

Moldovan Laszlo

Moldovan Marieta amp Gheorghe

Moldoveanu Simona

Monoranu Neculai Marius amp Petronela

Morariu Timeea Marta

Moraru Marioara Mirela amp Viorel

Moraru Florin

Motataianu Ingrid

Muntean Marioara Lucia amp Valer

Munteanu Marghiolita

Murarasu Pavel

Musat Gheorghe

Nagy Ladislau Carol

Nagy Levente

Neacsu Maria Mirela

Neagu Camelia Mihaela

Nume

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I O C T O M B R I E

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 322

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 3foreverlivingro

C U P R I N S

ALEGEŢI CURAJUL

DE A VĂRECONSTRUI

Mesajul Directorilor Generali

Icircn ultimii ani viaţa noastră a tuturor stă mai mult decacirct oricacircnd sub semnulschimbărilor rapide Iar orice schimbare este un icircndemn că trebuie să ţinempasul cu vremurile pe care le trăim Să decidem să ne reconstruim propriaafacere relaţiile noastre propria persoană Să facem noi primul pas pentruca transformările să nu ne mai ia prin surprindere şi să nu ne mai sperie

Lucrurile pe care ni le dorim se petrec doar dacă noi le facem să sepetreacă De aceea e important să tragem linie din cacircnd icircn cacircndŞi indiferent ce vom scrie sub acea linie să avem curajul de a ne reicircnnoiSă ne reicircmprospătăm motivaţia felul de a gacircndi modul de a lucra cuechipa felul icircn care comunicăm cu cei apropiaţi

Totul porneşte de la relaţiile noastre aşa că merită să le clădim cu energie şiinspiraţie pentru ca ele să ne poată oferi totul

A reconstrui este cel mai simplu mod prin care putem prelua controlul asupranoastră asupra a ceea ce putem cu adevărat să devenim Altfel există risculsă nu ne atingem niciodată potenţialul să nu-l folosim la justa lui valoare

Cacircnd ceva nu merge aşa cum ne dorim e clar că avem nevoie să icircncepemdin nou E-adevărat nu putem schimba trecutul Dar ne putem decide viitorulŞi chiar dacă icircn trecut am avut mereu succes mesajul pe care l-am icircmpărtăşitoamenilor acum 10 5 sau chiar 3 ani trebuie rostit astăzi cu alte cuvinte cualtă energie Lumea nu mai e aceeaşi Deci nici noi nu vom convinge şi nuvom reuşi cu aceleaşi fraze cu aceleaşi motive cu aceleaşi acţiuni

Avem nevoie să regacircndim să reconstruim temelia pentru a putea icircnălţa cevamai folositor pentru noi şi pentru cei din jur Şi nu putem face acest lucrudecacirct dacă ne desprindem de trecut şi de teamă Altfel ele ne vor dominaprezentul şi ne vor condamna viitorul la eşec De aceea e vital să icircncepemchiar de azi fără amacircnare reconstruirea noastră a carierei a relaţiilornoastre

Primul pas e să ne desenăm icircn minte imaginea Ce dorim să reuşim Cumarată Ce stare ne transmite această reuşită Dacă Hawaii este ţelul pe careni l-am propus ne putem imagina la Raliul Global de acolo icircnconjuraţi deechipele din icircntreaga lume Forever aplaudaţi de o sală icircntreagă Ne putemvedea cu ochii minţii pe plajă cu chipul macircngacirciat de soare putem simţiaroma sărată a oceanului nisipul fierbinte sub tălpile noastre şi atingereavalurilor

Icircndrăzniţi să definiţi lucrul care icircnseamnă reconstruirea voastră Puneţi-l icircnlumină şi priviţi-l de cacircte ori aveţi ocazia Vă veţi regăsi icircntotdeauna motivaţiasă perseveraţi

Scrieţi amănuntele strategiei voastre de reconstruire Cum procedaţi Cacircnd văpropuneţi să aveţi rezultatele Cu cine colaboraţi Ce faceţi zilnic pentru asta

Icircnconjuraţi-vă cu lucruri care vă amintesc de noua voastră viaţă de nouareuşită de noul mod de a acţiona Lucruri care vă inspiră vă sprijină vădau icircncredere şi soluţii O fotografie cu fondatorul companiei noastre RexMaughan sau alt lider excepţional Forever un citat motivaţional pot săconteze foarte mult Sunt ca o promisiune că putem să ne realizăm visurile

putem reuşi tot ce ne propunemReveniţi asupra acestor ţeluri de cacircte ori aveţi timp Vizualizaţi succesul sprecare ţintiţi Bucuraţi-vă ca şi cum l-aţi atins deja Şi icircntrebaţi-vă cacirct mai des icircntimpul unei zile ce pot face icircn acest moment ce anume m-ar apropia prinacţiunile mele de scopul pe care mi l-am propus Conrad Hilton unul dintrecei mai de succes antreprenori din lume spunea bdquoRealizările par să se afle

icircn stracircnsă legătură cu acţiunea Oamenii de succes nu se opresc din drumGreşesc dar nu renunţărdquo

Indiferent cum vă simţiţi acum ndash nu prea icircncrezător obosit fără chef trist icircngrijorat sau chiar temător faceţi ceva O acţiune oricacirct de măruntă carevă poate apropia de scopul vostru Sunaţi un posibil colaborator discutaţi cucineva din echipă icircntocmiţi-vă lista de icircntacirclniri pentru zilele următoare citiţirevista Forever sau o carte motivaţională

Să ne reinventăm nu este simplu şi nu merge uşor Deseori ne lovim delimitele pe care noi ni le-am impus şi pe care le-am crezut reale de propriileconvingeri greşite de inerţie descurajare sau vechi obiceiuri nefolositoare

Amintiţi-vă icircnsă vorbele lui Dale Carnegie bdquoCurajul nu icircnseamnă să nu-ţi fiefrică ci să-ţi fie frică dar să acţionezi icircn pofida eirdquo

Aşadar alegeţi curajul şi perseverenţa de a vă reconstrui icircn loc să lăsaţifrica să vă decidă viitorul

Cu icircncredere şi consideraţie

Dr Szőcs Gaacutebor amp Dr farm Szőcs Doacutera

Mesajul Fondatorului Companiei ampMesajul Directorilor Generali

2-3

Pentru imunitatea ta4-5

Construieşte-ţi succesul icircn 10 paşi6

Acum e momentul să7

Cum stăpacircneşti tehnicile de persuasiuneşi influenţare

8-9

Pregăteşte-te pentru un Crăciun Forever10-11

10 strategii pentru a icircmbătracircni armonios12-13

O afacere globală14

Chairmanrsquos Bonus

15

La zi cu modificările legislative

16

INFO FOREVER

17

Calificările lunii octombrie

18 -19

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 422

Alimentele moderne (industriale rafinatedevitalizate) nu ne mai pot furniza nutrienţiinecesari sistemului imunitar producerii deanticorpi şi altor elemente imune Ba dincontră suntem asaltaţi pe lacircngă microbi şi deun exces de radicali liberi generaţi deasemenea de alimentaţia defectuoasă (junk

food fast food) de poluanţii din aer apăalimente unele produse de icircngrijire personalăşi igienă fumatul excesul de alcoolautomedicaţia abuzul de medicamenteExcesul de radicali liberi se transformă icircn stresoxidativ iar acesta cu timpul icircntr-un status

pro-inflamator sistemic (o inflamaţie la nivelultuturor celulelor din corp) teren pe fondulcăruia apar bolile cronice cunoscute şi ca boliale civilizaţiei moderne supraponderalitateobezitate sindrom metabolic hipertensiunearterială dislipidemii mixte bolicardiovasculare (infarct de miocard)

cerebrovasculare (accident vascular cerebral)diabet de tip II şi alte boli de nutriţie(hiperuricemie - gută) cancer maladiineurodegenerative (Alzheimer Parkinson)boli gastrointestinale hepatorenale celulităboli ale pielii (psoriazis) icircmbătracircnire precoce

(părul şi unghiile devin friabile fără strălucirepielea se ridează etc)

Utilizarea alimentelor industriale cu aditivialimentari de tipul conservanţilor şi abuzul deantibiotice determină apariţia disbiozeisituaţie icircn care microbiota (ecosistemul format icircn special de microorganismele din colon) esteperturbată Ca prim efect al acestei stări estetocmai prăbuşirea sistemului imunitar avacircnd icircn vedere că circa 70 din elementele acestuiasunt cantonate icircn zona gastrointestinală

(GALT) Mai mult toamna are loc şi operturbare icircnsemnată a metabolismelor caurmare a schimbării bioritmului de la cel devară la cel de iarnă moment icircn care multe bolicronice devin acute ca icircn cazul ulceruluibolilor reumatismale etc

Icircn aceste condiţii este esenţial să ajutămsistemul imunitar cu suplimente imuno-stimulatoare şi imunomodulatoare Dinfericire iată că avem la dispoziţie astfel desuplimente alimentare de icircnaltă calitatebiologică obţinute din surse naturalecertificate

V I A Ţ Ă S Ă N Ă T O A S Ă

Suntem deja icircn plin sezon rece iar sistemul nostru imunitar trebuie să fie puternic şipregătit pentru a face faţă agresiunilor virale bacteriene stresului climatic etc Icircncondiţiile stilului de viaţă modern majoritatea oamenilor au un sistem imunitar

slăbit şi chiar prăbuşit icircn unele cazuri Acesta reprezintă terenul propicepentru bolile de sezon dar şi pentru cele cronice Aflăm de la domnulprofesor doctor Gheorghe Mencinicopschi Directorul Institutului de CercetăriAlimentare cum să ne protejăm sistemul imunitar icircn această perioadă

ALOE VERA GEL şi

FOREVER ACTIVE PROBIOTI

4

EFECT SINERGIC PENTRUIMUNITATEA ORGANISMULUI TĂU

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 522

ALOE VERA GEL

n Conţine substanţe imunostimulatoareimunomodulatoare cicatrizante și datorităacestora readuce celulele la starea normalăde sănătate iar procesele naturale de

detoxifiere sunt repuse icircn funcţiune Astfelsistemul imunitar devine mai puternic și maieficient

n Conţine o gamă largă de vitamine fiinduna dintre puţinele surse vegetale devitamină B12 Icircn plus mai conţine vitamineleA B C E şi acid folic 7 dintre cei 8aminoacizi esenţiali pe care organismul nu-ipoate produce lignine saponine steroli șienzime

n Scade stresul oxidativ prevenindinstalarea bolilor cronice

n Este un aliment funcţional deoarece icircncomponenţa sa se găsesc compuși biologicactivi care contribuie la menţinerea stăriioptime de sănătate fizică și psihică

n Consumul regulat de Aloe Vera Gel poate icircmbunătăţi funcţionarea sistemului digestivşi creşte absorbţia proteinelor distrugacircnd icircnacelaşi timp bacteriile bdquoneprietenoaserdquo icircntr-unmod perfect natural Studii de specialitate audemonstrat de asemenea capacitateagelului de aloe de a ameliora simptomelearsurilor la stomac şi ale altor afecţiuni

digestive

n Este un supliment prebiotic cu rol destimulare şi regularizare a microfloreicolonice sănătoase Acest efect prebiotic setraduce icircn final prin icircntărirea sistemuluiimunitar şi stimularea detoxifierii la nivelcelular dar şi la nivelul colonului Icircn asocierecu Forever Active Probiotic gelul devine unprodus sinbiotic cu efecte amplificate faţăde fiecare component luat separat

FOREVER ACTIVE

PROBIOTIC

n Spre deosebire de antibiotice care icircnseamnă icircmpotriva vieţiiprobioticele acţionează icircn spiritul

naturii pentru viaţă avacircnd icircn specialun rol de prevenţie a stărilormaladive

n Prin conţinutul lor de bifidobacteriişi bacterii lactice benefice restabilescechilibrul microflorei reducacircndmicroflora patogenă de putrefacţiecare poate provoca o serie de boliunele chiar foarte grave

n Printre efectele benefice aleconsumului de Forever ActiveProbiotic se numără ameliorarea

manifestărilor sindromului colonuluiiritabil (constipaţie diareenonpatogenă balonare halenă deorigine digestivă) atenuareaintoleranţei la lactoză diminuareaalergiilor efect anticarie stimulareaimunităţii şi inhibiţia producţiei deagenţi carcinogeni de către microfloraintestinală activitatea antipatogenă asupraspeciei Helicobacter pylori agent etiological gastritelor şi ulcerelor gastrice reducereacolesterolemiei reglarea tensiunii arterialeprevenirea apariţiei calculilor renali

n Recent icircn cadrul unui congresinternaţional dedicat probioticelordesfășurat icircn Franţa au fost relevate noiaspecte privind importanţa microbiotei(ecosistemul constituit din microorganismelecare trăiesc icircn sistemul nostrugastrointestinal şi care numeric depăşesc de10 ori numărul celorlalte celule din care estealcătuit corpul nostru) Astfel s-a ajuns laconcluzia că microbiota se constituie icircn aldoilea genom al corpului uman denumitmetagenom absolut esenţial pentru bunafuncţionare a genelor noastre Cu altecuvinte aceste microorganisme probioticene influenţează atacirct genetica dar deşi paresurprinzător chiar şi comportamentulAvacircnd icircn vedere că şi sistemul imunitar estestrict dependent de genomul nostru acestlucru dovedeşte faptul că microorganismelebenefice sunt absolut necesare pentrusănătatea şi eficienţa sistemului nostruimunitar

n Deşi nu este nou ca probiotic produsulelaborat de cercetătorii companiei ForeverLiving Products are meritul şi calitatea de a

rămacircne activ chiar şi la temperatura camereiacest lucru fiind icircntr-adevăr o premieră icircndomeniu

Vă mulţumim domnule profesor pentrusfaturile preţioase pentru sănătate pe care nile-aţi oferit și de această dată

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 5foreverlivingro

Acest articol are rol exclusiv informativ şi nu poate fi folositca material publicitar

Produsele din această categorie nu au fost evaluate de FDAdeoarece nu au fost concepute pentru a fi utilizate icircn scopdiagnostic terapeutic simptomatic sau preventiv al unorafecţiuni sau grupe de afecţiuni Icircn cazul icircn care văconfruntaţi cu o problemă medicală trebuie să consultaţimedicul de familie

CUI IcircI ESTE DESTINAT ACESTPRODUS

Cu toţii avem nevoie de Aloe Vera Gelcu atacirct mai mult cei cu un stil de viaţădezechilibrat alimentaţie nesănătoasă și ceicare abuzează de tutun şi alcool

CAcircND ŞI CUM TREBUIECONSUMAT PENTRU EFECTEDEPLINEZilnic Pentru a vă bucura din plin de calităţileacestei băuturi minunate este bine să oconsumaţi pe o durată de cel puţin trei luniCu cacirct este mai mare cantitatea consumatăzilnic cu atacirct efectele asupra stării de bine aorganismului vor fi mai bine resimţite

CINE TREBUIE SĂ CONSUME ACEST PRODUSToată lumea se poate bucura de efectele

benefice ale probioticelor asupraorganismului cu precădere cei careconsumă icircn exces antibiotice cu spectrularg alimente cu conservanţi sau cei carenu consumă suficiente fibre (ceea ce ducela disbioză care la racircndul ei conduce laprăbuşirea sistemului imunitar dar şi lareacţii adverse ale acestui fapt de tipulalergiilor şi bolilor autoimune)

Este de preferat ca Forever Active Probioticsă fie administrat icircn combinaţie cu AloeVera Gel datorită efectului sinergic pe care

icircl creează cele două efect care este mai

puternic decacirct dacă fiecare dintre produsear fi administrat separat

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 622

T U R B O S T A R T 2 0

6

CONSTRUIEȘTE-ŢI SUCCESUL IcircN 10 PAȘI

recomandaţi de Berkics Mikloacutes Diamant Manager Ungaria icircn progamul de succes Turbo Start 20

Orice icircnceput este greu icircnsă icircn Forever nu lucrezi de unul singur Programul Turbo Start20 disponibil pe CD icircn variantă audio icircn toate centrele de distribuţie te icircnvaţă săfaci primii pași pe drumul noii tale afaceri 10 pași care dacă icirci respecţi și icirci faci

corect te vor duce spre succesul la care visezi

Pasul nr 1 Nu face nimic de unul singur cel

puţin la icircnceput Rolul sponsorului este să teajute așa că nu ezita să-i ceri ajutorul Astfelte pui la adăpost de multe greșeli care ţi-arputea icircngreuna călătoria

Pasul nr 2 Lucrează eficient pe baza listeide nume Sponsorul te va ajuta s-o icircntocmești și s-o menţii mereu actualizatăAcesta este un instrument de afaceri valoroscare va determina cacirct de departe vei ajunge

Pasul nr 3 Foloseşte produsele - de astadepinde succesul tău Există 4 tipuri de start

icircn funcţie de suma investită icircn produsedespre care sponsorul probabil că ţi-a vorbitdeja Cu cacirct iei startul mai puternic cu atacirctvei avea succes mai repede

Pasul nr 4 Ai icircncercat produsele și eștimulţumit de ele Atunci este timpul să icircncepi să le recomanzi și altora alături desponsor invită-i la prezentări şi pe oameniidin lista ta de nume

Pasul nr 5 Participă la prezentările echipeitale și la toate evenimentele companieiOrganizează chiar tu prezentări la tine acasă

sau on-line La icircnceput acestea vor fisusţinute de sponsor dar pe măsură cecacircştigi experienţă le vei susţine chiar tu

Pasul nr 6 Icircnvaţă totul despre produse șiPlanul de Marketing Un reportofon oagendă și Politicile Companiei te vor ajuta sănu pierzi nimic din ce se prezintă la icircntacirclniri Icircn plus dacă notezi tot ceea ce prezintăsponsorul icircl şi edifici icircn faţa prospecţilor tăi

Pasul nr 7 Icircntacirclnește-te a doua oară cuprospecţii pentru a afla ce au icircnţeles

Această tehnică se mai numește follow-upSponsorul vine cu tine și la această icircntacirclnireși-ţi arată ce ai de făcut

Pasul nr 8 Este foarte important să-ţicunoști motivaţia bdquode ce-ulrdquo care te ţine icircnmișcare Dacă icircncă nu știi unde vrei să ajungiacum este momentul să afli Din nousponsorul te va ajuta și veţi icircntocmi icircmpreună caietul de visuri

Pasul nr 9 Icircnvaţă să-ţi planifici succesuldacă icircţi planifici activitatea icircn cicluri de 3

luni la sfacircrșitul primului an icircn Forever poţiatinge deja nivelul de Manager

Pasul nr 10 Icircnvaţă profesia ca să poţi fi unbun profesionist Participă la toateevenimentele și seminariile companiei șicreează-ţi imaginea unui om de afaceri desucces Reuşita nu se va lăsa așteptată

Atunci cacircnd vei putea bifa icircn dreptulfiecăruia dintre acești pași afacerea ta va

fi deja una de succes Icircţi dorim spor latreabă și suntem nerăbdători să teaplaudăm pentru marea ta reușită

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 722

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 7

N O I E M B R I E

n te gacircndești la cadourile deCrăciun Fă-le obucurie celor dragiși icircnveselește-lesărbătorile Vezi icircnpaginile 10 ndash 11

promoţiile șicadourile pe careţi le-a pregătitForever

n icircncepi planificarea pentru2013 Anul viitor va avea locprimul Raliu Global Forever Dacăte-ai calificat felicitări Icircncepe săplanifici calificarea pentru 2014 icircncă de pe acum Dacă nu te-aicalificat nu te lăsa descurajat(ă)fă-ţi din timp strategia pentruurmătorul Raliu și te vei afla și tuprintre icircnvingători

n să suplimentezi dieta copilului tăucu vitamina D3 Pe lacircngă importanţa pe careo are această vitamină pentru sistemul ososstudii recente indică faptul că un nivel optim de

vitamina D ne ţine departe de răceală și gripăO porţie de Forever Kids icirci aduce copilului tău100 din doza zilnică recomandată devitamina D Icircn plus icirci furnizează și necesarulzilnic de vitamina C atacirct de importantă pentruun sistem imunitar puternic

n ajuţi circulaţia sanguină periferică Icircn afară de supărătoarele răceli aceasta este

cea mai comună problemă icircn anotimpul receTemperaturile scăzute provoacă vasoconstricţie icircn arterele pieliimacircinilor şi picioarelor vasele icircşimicşorează calibrul astfel că sacircngele cald seva distribui preferenţial icircnspre organeleinterne vitale Forever Ginkgo Plusfavorizează circulaţia sacircngelui conţineflavonoide şi terpenoide care cresc rezistenţacapilarelor şi are proprietăţi antioxidante

n petreci o seară relaxantă icircn fotoliultău călduros cu o ceașcă aromată de AloeBlossom Herbal Tea și o carte bună

Acum e momentul săhellipian feb mar apr mai iun iul aug sep oct dec nov

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 822

D E Z V O L T Ă - Ţ I A F A C E R E A

CUM STĂPAcircNEŞTI TEHNICILEDE PERSUASIUNEŞI INFLUENŢARE

Ce credeţi că este de fapt placircnsetul unui bebeluş care doreşte să fie luat icircn braţe Este o tehnicăde persuasiune Probabil prima pe care o punem icircn practică icircn timpul vieţii noastre dar una foarte

puternică Omul icircncearcă să-i influenţeze pe ceilalţi icircncă din momentul naşterii iar unele dintreaceste metode sunt deja icircn codul nostru genetic din fragedă pruncie Altele icircnsă se icircnvaţă Aceste

abilităţi fac parte din limbajul universal şi sunt icircntacirclnite peste tot de la negocierile purtate icircn piaţa delegume pacircnă la alegerile prezidenţiale americane Cu cacirct stăpacircneşti mai bine acest domeniu cu

atacirct mai departe poţi ajunge

Aplicacircnd tehnici de persuasiune ca om deafaceri poţi controla procesul de luare adeciziei de către potenţiali consumatori şidistribuitori Formule menite să influenţezeoamenii la nivel biologic accesează părţi ale

creierului care sunt responsabile cu acestproces De multe ori decizia este influenţatăfără ca subiectul să fie conştient de acestlucru De aceea e important să fie păstratetoate bornele etice Accesul către mintea

clientului are ca scop principaleducarea sa către luarea uneidecizii informate şi oneste darfavorabile scopului declaratvacircnzarea de produse sau icircnscrierea icircn afacere

Pentru a stăpacircni şi a pune icircnpractică tehnicile deinfluenţare e necesar ca ele săfie mai icircntacirci icircnţelese apoiexersate icircn diversele situaţiiale vieţii de afaceri pacircnă cacircnd

devin familiare şi intră icircn felultău de a fi Mai jos suntdescrise cacircteva dintre acestemetode

TEHNICA ETICHETĂRIIAceastă metodă se bazeazăpe atribuirea unei trăsăturiatitudini sau convingeripersoanei din faţa ta pentruca mai apoi să-i faci o cerere icircn concordanţă cu etichetaatribuită De exemplu poţi

spune bdquoDin cacircte vă apreciez cred că o astfelde afacere vi se potriveşterdquo Cuvacircntulbdquoapreciezrdquo cu dublu sens are atacirct rolul de acultiva orgoliul celui cu care stai de vorbăcacirct şi acela de a-l bdquoprogramardquo drept omul careva avea succes icircn afacerea Forever dacă sedecide să o icircnceapă

TEHNICA SIMILITUDINILOR Oamenii sunt sensibili la detalii care se potasocia cu persoana lor cum ar fi numeorigine domiciliu educaţie hobby-uri sauconvingeri Prin urmare dacă din dialogul pecare-l porţi cu celălalt descoperi punctecomune evidenţiază-le pentru a te apropiamai mult şi a-i influenţa pozitiv decizia Poţidescoperi că eşti născut icircn acelaşi an că deţiiacelaşi tip de automobil sau că icircţi place să

petreci vacanţele icircn aceleaşi locuri cu elVorbeşte despre asta şi vei avea de cacircştigat

TEHNICA SLĂBICIUNII AFIŞATEPoţi cacircştiga icircncrederea celui cu care stai devorbă atunci cacircnd etalezi şi aspectenegative minore icircn prezentarea pe care ofaci Icircn acest fel imaginea de ansamblu ebdquocumpăratărdquo mai uşor iar tu poţi promovamai eficient aspectele cu adevăratimportante Spre exemplu poţi afirma căuneori ai icircntacirclnit şi icircnghesuială la centrulde distribuţie deoarece produsele sunt

8

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 922

foarte căutate Dacă prezinţi afacerea sauprodusele ca fiind 100 perfecte nu vei fiverosimil Dacă vorbeşti icircnsă şi despremici probleme fără a exagera vei fi crezutmai uşor şi vei primi icircncrederea celui dinfaţa ta

TEHNICA VARIANTEI DE MIJLOCAtunci cacircnd omul trebuie să aleagă icircntredouă variante el o alege de obicei pe ceamai ieftină sau convenabilă O soluţie estesă oferi ulterior o a treia variantă maiscumpă sau mai dificilă Consecinţa este căpartenerul de dialog se orientează firescspre varianta de mijloc cea care iniţialpărea scumpă Spre exemplu vorbind icircntacircidespre Aloe Berry Nectar şi Aloe Bits NrsquoPeaches la o prezentare unu-la-unu suntşanse mari ca persoana din faţa ta să seorienteze spre primul deoarece este mai

ieftin Dacă icircnsă ulterior vei vorbi despreForever Freedom care e mai scump eposibil ca acesta să reconsidere şi să seorienteze totuşi spre Aloe Bits Nrsquo Peachescare nu mai pare aşa de scump icircncomparaţie cu Forever Freedom

TEHNICA DEFICITULUI Oamenii auun interes mai mare pentru o ofertă atunci

cacircnd află că e unică sau limitată ca timp saucantitate De aceea este important şi rentabilsă promovezi mai departe echipei tale sauclienţilor ofertele speciale alcătuite dedepartamentul de marketing evenimentelede instruire unice lansările de noi produse sau

facilităţile oferite pe timp limitat

TEHNICA STĂRII SENZORIALE

Un client potenţial ia mult mai uşor o deciziede cumpărare dacă trăieşte sau icircşiimaginează o stare senzorială dintr-unmoment post-achiziţie De aceea se practicădrive-test-ul icircn industria auto sau degustările

icircn cea a bunurilor alimentare de largconsum Forever icircţi oferă posibilitatea de a tefolosi de această tehnică cu ajutorulmostrelor de produs Icircn plus acolo undeconsideri că e important poţi face chiar tu

cadouri icircn produse Forever pentru ca unprospect să se poată bucura de efectele lorbenefice şi să ia ulterior decizia pe care tu odoreşti Iar dacă automobilul tău esteachiziţionat datorită afacerii Forever du-iacasă icircn el pe cei cărora tocmai le-ai făcut oprezentare de oportunitate şi spune-le căprin efort susţinut şi ei pot conduce unastfel de automobil icircntr-un viitor apropiat

TEHNICA OGLINDIRII Această metodăpresupune ca icircn timpul discuţiei sau alnegocierii să oglindeşti comportamentulcelui din faţa ta - de exemplu să repeţiesenţa a ceea ce el afirmă sau să oglindeştilimbajul non-verbal (gesturi posturi ale

corpului etc) Icircn acest fel vei construi obdquochimierdquo mai bună - cel cu care comunici serelaxează se apropie relaţia şi se generează

icircncredere Iar icircncrederea este prima condiţiepentru a avea putere de convingere

Tehnicile de persuasiune descrise mai susmerită a fi utilizate drept unelte constructivede folos pentru a dezvolta relaţii reciprocavantajoase cu ceilalţi Ele sunt menite să teajute să pui mai bine icircn lumină mesajul pecare vrei să-l transmiţi şi icircn final să ducă ladecizii care sunt icircn folosul tuturor Produseleşi afacerea Forever ajută omul să fie sănătos

fericit şi bogat Cu cacirct eşti mai convins icircnprimul racircnd tu de această afirmaţie cu atacirctmai uşor icircţi va fi să-i influenţezi şi pe alţii şisă-i ajuţi să vină alături de tine Ideileprezentate mai sus te vor asista icircn acestdemers Foloseşte-le cu icircnţelepciune

Alexandru Israil

Specialist marketing

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 9

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1022

10

P R O M O Ţ I I D E S Ă R B Ă T O R I

PREGĂTEŞTE983085TE PENTRU UN

Colinde aromă de portocale şi scorţişoară brad icircmpodobit fulgi de nea pufoşiluminiţe colorate clinchet de clopoţei şi multă multă dragostehellip Emoţia sărbătorilor icircşi face loc icircn sufletele noastre ne face mai buni mai icircnţelegători mai zacircmbitorihellip

Şi curioşi ca icircntotdeauna să descoperim ce ne-a rezervat icircn acest an Moş Crăciun

Nimic nu se compară cu bucuria de a găsi darurile ce ne-au fost destinate anumeDoar bucuria de a oferi celor pe care icirci iubim sănătate frumuseţe şi prosperitate

Te aşteptăm icircn centrele de distribuţie online pe wwwcomenziforeverro şi la Tel Verde 0800 802 563 să descoperi ofertele speciale pe care ţi le-am pregătit şi

să alegi daruri de suflet pentru cei pe care icirci iubeşti

Pregăteşte-te pentru un Crăciun Forever

C r ă c i u n F or e v e r

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1122

11F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163

AGENDE 2013 CALENDARE

ORGANIZEAZĂ-ŢI AFACEREA IcircN2013

foreverlivingro

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1222

12

B U C U R Ă - T E D E V I A Ţ Ă

10STRATEGIIPENTRU A IcircMBĂTRAcircNI ARMONIOS

2012 a fost declarat anul european al icircmbătracircnirii active pentru că nu putem contesta faptulcă trăim mai mult decacirct acum un secol pentru că ne dorim să icircmbătracircnim frumos dar și pentru

că se preconizează că pacircnă icircn anul 2060 peste un sfert din populaţia Europei va avea peste65 de ani A icircmbătracircni activ icircnseamnă a icircnainta sănătoși icircn vacircrstă ca membri deplini ai

societăţii a ne simţi independenţi şi icircmpliniţi prin activităţile pe care le desfășurăm Indiferentde vacircrstă putem juca un rol icircn societate și ne putem bucura de o bună calitate a vieţii

Provocarea este să profităm din plin de potenţialul pe care icircl avem chiar și la vacircrste mai icircnaintate Alături de Forever Living poţi să te bucuri de toate acestea Suplimentele alimentare

produsele de icircngrijire și oportunitatea de afaceri - toate te vor ajuta să-ţi menţii sănătateaajutacircndu-i icircn același timp și pe ceilalţi să trăiască sănătos

Iată 10 strategii pe care ţi le propunem

pentru a icircmbătracircni armonios

MAI PUŢINECALORIICu cacirct macircncăm mai puţin

cu atacirct trăim mai mult - cel

puţin așa indică peste 2000de studii de specialitate

Experţii recomandă

reducerea aportului caloric

zilnic cu 20-30

DIETA MEDITERANEANĂO alimentaţie bazată icircn principal pe legumeproaspete fructenuci grăsimi

nesaturate ca

peștele şi uleiul de

măsline precum și

reducerea

consumului de carneroșie icircţi vor proteja

inima vor reduce

riscul infecţiilor și te

vor ajuta să trăiești

mai mult

BEA CEAI

Studiile arată că 2-3căni de ceai pe zi au

un efect relaxant

asupra noastră ceeace icircnseamnă mai

puţin stres

principala boală a

societăţii

contemporane Aloe

Blossom Herbal Teapoate fi consumat

fără teama insomniilor deoarece nu conţine

cofeină

CONSUMĂ ACIZI GRAȘIOMEGA9830853Aceste grăsimi

esenţiale

polinesaturate au

efecte dovedite de

reducere ainflamaţiilor

Totodată ajută

organismul să lupte

icircmpotriva bolilor

cardiovasculare și

previn pierderea vederii la vacircrste icircnaintate

Dacă nu consumi destul pește suplimentează-ţi

dieta cu Arctic-Sea Omega-3 ndash te vei bucurade toate beneficiile acizilor grași Omega-3 și

Omega-9

AFLĂ CARE SUNT CEI MAIPUTERNICI ANTIOXIDANŢICacircnd un radical liberatacă o moleculă dinorganism ea icircșimodifică proprietăţileiniţiale transformacircndu-sela racircndul său icircn radicalliber gata să atace

alte celule și să ledenatureze funcţiileSe generează astfelun lanţ necontrolat dereacţii biochimicedăunătoare pentruorganism cu repercusiuni foarte grave icircntimp Antioxidanţii pot neutraliza activitateanocivă a radicalilor liberi Studii medicalerecente au arătat că antioxidanţii potinactiva radicalii liberi și pot chiar stopainstalarea unor boli avacircnd un rol importantși icircn icircncetinirea procesului de icircmbătracircnire

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1322

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 13

Forever Pomesteen Power este un produs cuputernice calităţi antioxidante datorităextractelor de mangostan şi rodie TotodatăForever A-Beta-CarE pe lacircngă beneficiilevitaminelor A și E aduce organismului șiseleniu unul dintre cei mai puternicinutrienţi cu proprietăţi antioxidante Acestaacţionează sinergic cu vitamina E şi beta-carotenul fiind benefic icircn menţinereaacuităţii vizuale a sănătăţii pielii şi părului

FĂ MIȘCARENu te speria n-o să-ţi spunem că trebuie sămergi la sală 30 de minute pe zi de trei oripe săptămacircnă petrecute plimbacircndu-te suntde ajuns pentru a te menţine icircn formă Icircnplus reduci astfel riscul de a face infarct saudiabet și previi osteoporoza crescacircnd

densitatea osoasă Totodată mișcareacontribuie la icircmbunătăţirea funcţieicognitive și previne depresia

PROTEJEAZĂ983085ŢI SISTEMULCARDIOVASCULARCunoscută ca bdquomolecula miracolrdquo L-argininaeste un aminoacid vital pe care organismul

icircl converteşte icircnoxid nitric Acestastimuleazăproducţia dehormoni luptacircndastfel icircmpotrivaunora dintresimptomele

icircmbătracircnirii Icircnplus sprijinăsănătateaprostatei a pielii

funcţia digestivă sistemul cardiovascular şiaduce beneficii muşchilor cartilagiilortendoanelor ligamentelor şi articulaţiilorcare formează sistemul musculo-scheletic

RĂMAcircI ACTIV Știm ţi-am maispus că e bine săfaci mișcare icircnsăacum ne referimla activitate icircn altsens ndash acela alutilităţii pe caresimţi că o ai icircnviaţa celorlalţiMulte persoaneajunse la vacircrstapensionării se

tem că viaţa lor icircşi va pierde rostul odată ce icircşi icircncetează activitatea la locul de muncăDar ce poate fi mai plăcut decacirct să tepreocupi de sănătatea ta și a celorlalţi iar

din asta să cacircștigi și bani și prieteni Forever icircţi propune o oportunitate de afaceri care nucunoaște vacircrstă Accept-o și vei putea fi defolos mult mai multor oameni decacirct poţicrede

OPTEAZĂ PENTRU OCOMBINAŢIE CARE NU DĂGREŞ NICIODATĂALOE VERA GEL ŞI FOREVERACTIVE PROBIOTIC

Icircţi protejeziastfel tractuldigestiv lanivelul căruiase află 70din sistemulnostruimunitar Iarun sistemimunitarputernic estecheia uneibătracircneţi lipsite de griji

BUCURĂ983085TEGăsește icircn fiecare zi un motiv de bucuriepentru că la urma urmelor tinereţea

icircnseamnă bucuria de a trăi

Am enumerat doar din multitudinea destrategii pe care le ai la icircndemacircnă pentru a

aduce mai multă calitate vieţii taleDescoperă-le pe restul alături de noi

Te așteptăm icircn familia Forever

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1422

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1522

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1622

U T I L

16

LA ZI CU

MODIFICĂRILE LEGISLATIVECea mai importantă modificare legislativă adusă deOrdonanţa de Guvern nr 152012 are icircn vedereimplementarea sistemului TVA la icircncasare ceurmează a fi pusă icircn aplicare icircncepacircnd cu data de 1ianuarie 2013

CINE ESTE OBLIGAT SĂ APLICESISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică icircn mod obligatoriu

de cătren persoanele impozabile icircnregistrate icircn scopuride TVA care au sediul activităţii economice icircnRomacircnia şi a căror cifră de afaceri icircn anulcalendaristic precedent nu depăşeşte plafonulde 2250000 lei

n persoanele impozabile care au sediulactivităţii economice icircn Romacircnia şi care se

icircnregistrează icircn scopuri de TVA icircn cursul anuluicalendaristic curent de la data icircnregistrării icircnscopuri de TVA

Persoanele impozabile care au obligaţia să aplicesistemul TVA la icircncasare nu vor aplica acest sistempentru livrările de bunuri şi prestările de servicii a

căror contravaloare este icircncasată parţial sau totalcu numerar de către persoana impozabilă Acestsistem se aplică numai facturilor icircncasate integralprin bancă (cu OP CEC POS etc)

CIFRA DE AFACERI PLAFONATĂ LA 2250000 LEI

Cifra de afaceri icircn funcţie de care se stabileşteplafonul de 2250000 lei este constituită dinvaloarea totală a următoarelor operaţiuni realizate icircncursul unui an calendaristic

n livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile

n livrări de bunuri şi prestări de servicii scutitecu drept de deducere

n operaţiunile rezultate din activităţi economicepentru care locul livrăriiprestării se consideră cafiind icircn străinătate conform art 132 si 133

DE CAcircND SE APLICĂ SISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică

n icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2013 decătre persoana impozabilă icircnregistrată icircnscopuri de TVA care are sediul activităţiieconomice icircn Romacircnia şi care a realizat o cifrăde afaceri mai mică decacirct plafonul de 2250000lei icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv

n icircncepacircnd cu data icircnregistrării icircn scopuri deTVA de către persoanele impozabile care au

sediul activităţii economice icircn Romacircnia care se icircnregistrează icircn scopuri de TVA conform art 153 icircn cursul anului calendaristic curent

n icircncepacircnd cu data icircnscrisă icircn decizia de

icircnregistrare icircn Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la icircncasarede către persoanele icircnregistrate din oficiu deorganele fiscale competente

n icircncepacircnd cu prima zi a celei de-a douaperioade fiscale din anul următor celui icircncare nu a depăşit plafonul de către persoanaimpozabilă icircnregistrată icircn scopuri de TVA cusediul activităţii economice icircn Romacircnia şi care

icircn anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la icircncasare dar a cărei cifră de afaceri pentru anulrespectiv este inferioară plafonului de 2250000lei

Exemplu Persoanele impozabile icircnregistrate icircnscopuri de TVA cu sediul activităţii economice icircn

Romacircnia care icircn anul 2013 nu au aplicat sistemulTVA la icircncasare şi care pacircnă la sfacircrşitul anului 2013nu depăşesc plafonul de 2250000 lei vor aplicasistemul TVA la icircncasare

n icircncepacircnd cu data de 1 februarie 2014 dacăperioada fiscală este luna calendaristică

n icircncepacircnd cu data de 1 aprilie 2014 dacăperioada fiscală este trimestrul calendaristic

NOTIFICARE PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI TVA LA IcircNCASARE

Icircn vederea stabilirii sistemului aplicabil icircn funcţie decifra de afaceri realizată ANAF a elaborat

Formularul 097 - bdquoNotificare privind aplicareasistemului TVA la icircncasarerdquo ce poate fi vizualizat pesite-ul wwwanafro la secţiuneaLegislaţieTransparenţă decizională

Formularul 097 urmează a se depune atacirct icircnvederea intrării icircn sistemul TVA la icircncasare cacirct şipentru ieşirea din acest sistem

Pentru intrarea icircn sistemul TVA la icircncasare icircncepacircnd

cu data de 1 ianuarie 2013 persoanele impozabileaveau obligaţia să depună la organele fiscalecompetente pacircnă la data de 25 octombrie 2012o notificare din care să rezulte că cifra de afacerirealizată icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de2250000 lei

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la icircncasare şi care depăşeşte icircn cursul anuluicalendaristic curent plafonul de 2250000 lei areobligaţia să depună la organele fiscale competentepacircnă la data de 25 inclusiv a lunii următoareperioadei fiscale icircn care a depăşit plafonul onotificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată

Potrivit sistemului TVA la icircncasare exigibilitateataxei intervine la data icircncasării contravaloriiintegrale sau parţiale a livrării de bunuri ori aprestării de servicii cu condiţia de a nu se icircncasa icircnnumerar

Icircn cazul icircn care persoanele impozabile obligate laaplicarea sistemului TVA la icircncasare nu au icircncasatcontravaloarea integrală sau parţială a livrării debunuri ori a prestării de servicii icircn termen de 90 dezile calendaristice de la data emiterii facturiiexigibilitatea aferentă TVA neicircncasată intervine icircncea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiteriifacturii

Icircncepacircnd din 01012013 pe toatefacturile emise de persoanele

impozabile care au intrat icircn sistemulbdquoTVA la icircncasarersquorsquo trebuie trecută

menţiunea TVA la icircncasare Dacănu treceţi corect această

menţiune pe factură vom fiobligaţi să vă returnăm factura

pentru a o emite corect

FOARTE IMPORTANT

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1722

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1822

18

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Manager 60Maria amp Adrian Arghir

Gizella amp Marius BotişDaniela Levărdă amp Alexandru Chiş

Niculina amp Viorel Ciuchea

Camelia amp Daniel Dincuţă

Elena Gheorghe

Angela amp Valentin Gherghe

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-RoşuDaniel amp Maria Parascan

Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Cristina amp George Popescu

Zenovia amp Cătălin Riglea

Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Sponsorul lunii septembrieConstanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti

Sponsorul lunii octombrieMaria amp Adrian Arghir din Constanţa

Manager 60Managerii care și-au reconfirmat nivelulacumulacircnd 60 de pc personale șinon-manageriale

Felicitări Managerilor care icircn lunaoctombrie au acumulat cel puţin 60 pc

personale şi non-manageriale

Sponsorul luniiDistribuitorul care icircn decursul lunii a adus

icircn echipa sa cele mai multe persoane

Sponsorul săptămacircnii3 ndash 8 septembrie ndash Iuliana Soare din Constanţa

10 ndash 15 septembrie ndash Adrian Mergiani din Constanţa17 ndash 22 septembrie ndash Ana amp Gabriel Piparcă din Jimbolia24 ndash 29 septembrie ndash Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti1 ndash 6 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa8 ndash 13 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa15 ndash 20 octombrie ndash Coznici Erzseacutebet din Marghita jud Bihor29 octombrie - 3 noiembrie ndash Georgeta Moraru din Bacău

Sponsorul săptămacircniiDistribuitorii care au icircnscris cele mai multepersoane icircn decurs de o săptămacircnă

Felicitări tuturor şi mult succes şi icircn viitor

Asistent ManageriNume Localitate SponsoriDaniela Ţibulcă Bacău Ion Dorin amp Niculina Asaftei

ManageriNume Localitate SponsoriMarius Iulian amp Marilena Ciortan Giurgiu Rădiţa Stănişteanu

Asistent ManageriDistribuitorii care au obţinut 75 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Icirci felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor celor calificaţi la nivelul de Asistent Supervizor icircn luna octombrie

SupervizoriNume Localitate SponsoriCorina Maria Aciu Satu-Mare Dorel amp Ana Maria ArdeleanLaurenţiu amp Irina Andone Iaşi Profira Asandei

Daniela Constanţa Aniţei Nehoiu BZ Daniela Prundea

Margareta Arvinte Timişoara Adrian Ionel amp Sanda Haiduc

Astalis Hajnal amp Călin Praid HR Sebestyeacuten-Doacutesa Joacutezsef

Sebastian Daniel Bleoju Galaţi Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Bocskay Maacuterta amp Bartha Laacuteszloacute Tacircrgu-Mureş Gizella amp Marius BotişDoina amp Daniel Cabujan Oradea Viorela Viorica Moca

Gheorghe amp Monica Ciobanu Fălticeni Andrei amp Cătălina Maftei

Valerica Fărcăşel Roman Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Viorel amp Lenuţa Huma Ştefan cel Mare VS Daniela Constanţa Aniţei

Ileana Moldovan Satu-Mare Corina Maria AciuElena Moruz Hilişeu-Horia BT Nicolaie Vieriu

Cătuţa Naiman Constanţa Camelia amp Romeo Popescu

Camelia amp Romeo Popescu Constanţa Niculina amp Viorel Ciuchea

Gianina amp Marius-Dan Pralea Truşeşti BT Claudia Istrate

Daniela Prundea Nehoiu BZ Mirela amp Dragoş Drăgoiu

Dorina Teodorescu Dorohoi Virginia MihaiCarmen Teodorescu Iaşi Dorina Teodorescu

Nicolaie Vieriu Dorohoi Rodica amp Mihai Lecu

Supervizorii

Distribuitorii care au obţinut 25 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1922

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 19foreverlivingro

Top 10 non-managerial1 Daniel amp Maria Parascan

2 Carmen amp Gabriel Larion

3 Niculina amp Viorel Ciuchea

4 Daniela Levărdă amp Alexandru Chiş

5 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

6 Cristina amp George Popescu

7 Zenovia amp Cătălin Riglea

8 Camelia amp Daniel Dincuţă

9 Valentin Niţu amp Adriana Udrea

10 Elena Gheorghe

Top 10 Noi Distribuitori1 Emanoil amp Lăcrămioara Creţu

2 Constantin amp Tania Popa

3 Carmen Teodorescu

4 Vasilica amp Dumitru Crăciun

5 Cătălina Trache

6 Maria amp Adrian Arghir

7 Silvia amp Alexandru Stan

8 Cecilia Adriana Popa

9 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

10 Valerica Fărcăşel

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat cele

mai multe puncte non-manageriale

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori

Top 201 Camelia amp Daniel Dincuţă (2)

2 Aurel amp Veronica Meşter (1)

3 Daniel amp Maria Parascan (3)

4 Carmen amp Gabriel Larion (4)

5 Gizella amp Marius Botiş (6)

6 Maria Pop (5)

7 Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi (7)

8 Vajda Katalin (8)

9 Ramona amp Dorin Vingan (nou)10 Smaranda Sălcudean (10)

11 Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu (9)

12 Niculina amp Viorel Ciuchea (13)

13 Marilena amp Teodor Culişir (20)

14 Corina amp Dorin Frandeş (nou)

15 Kele Moacutenika (nou)

16 Cristiana amp Eugen Dincuţă (18)

17 Constantin amp Tania Popa (15)

18 Vasilica amp Dumitru Crăciun (14)

19 Elena amp Virgil Angelescu (19)20 Mircea amp Dana Olariu (16)

Top 20Primii 20 de Distribuitori icircn funcţie depunctele totale care au realizat statutul de

Activ (1pc icircn nume personal cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor)

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Iulia Beldiman

Ion amp Dorina Ciolac

Niculina amp Viorel Ciuchea

Marilena amp Teodor Culişir

Cristiana amp Eugen Dincuţă

Angela amp Valentin Gherghe

Bucurel amp Gyoumlngyike Ghirdă

Carina amp Sebastian Iacătă

Doina Ligia amp Neculai Iordache

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu

Maria Pop

Constantin amp Tania Popa

Smaranda Sălcudean

Lucica amp Gheorghe Tăbăcaru

Petru amp Emilia Truşcă

Ramona amp Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Gizella amp Marius Botiş

Daniel amp Maria Parascan

Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi

Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia amp Daniel Dincuţă

Aurel amp Veronica Meşter

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care icircndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive

Stimulent 1 Stimulent 2Stimulent 3

Necesarul de pc pentru luna 1 50 75 100

Necesarul de pc pentru luna 2 100 150 200

Necesarul de pc pentru luna 3 150 225 300

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2022

20

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Asistent Supervizori

Amarie Cristina

Amza Mariacristina

Andone Constantin

Andrei Denisa Cristina amp Marius Ciprian

Andreias Ana Daniela

Antoniu Andrei Mihai

Anusca Magda Stefania

Ardelean Adina amp Cosmin

Armeanu Fanica

Arnautu Elena

Avram Ana

Baciu Elena

Badea Sabina

Badulescu Valentina Gratiela

Baetu Adela

Bajan Anisoara

Balanescu Constanta

Balas Luminita

Banica Cornel

Barbulescu Roxana Mihaela

Bardac Irina Mariana

Bardasu LilianaBarliga Rodica

Barna Gheorghe Tudorel

Bejinaru Mihaela

Berescu Simona Mirela

Bicajanu Elena

Big Paraschiva

Biro Steluta Magdalena

Bitere Maria

Blidarean Andra Daniela

Bocu Liliana Ana

Bojan Veronica

Bondrea Mirela

Bonta Exevia

Borbel Mariana

Bordian Oana

Bordieanu Maria

Borziac Nina

Bosbici Iulia Antonia

Bran Valentina

Bucur Simona

Bulgariu Roxana Tatiana amp Lucian Ionut

Bura Uglean Irina amp Vasile Danut

Burlacu Mioara amp Gabriel

Burta Misu

Butnariu Ramona

Calin Constanta

Capatana Dorina

Caracota Mihaela Lavinia

Caracota Joita

Casian Elena amp Constantin

Caslalau Rodica

Caslalau Samoita

Catalofitchi Mihai

Catrinoiu Zenobia

Causanu Ramona amp Dan Florin

Causanu Loredana Nicoleta amp Maricel Gab

Cazacu Rodica

Cazan Lucia

Cercelaru Ana amp Nicolae Ciprian

Chelemen Florin

Chirilescu Adelina

Chiritescu Eugen amp Lavinia

Chis Roxana Alexandra

Cidu GinaCimpoeru Florin

Ciobanu Cecilia

Ciolacu Anisoara

Ciorbaru Andreea Georgiana

Ciorbea Livia Flavia amp Alin

Ciurea Eugenia

Cojocaru Eugenia

Colesniuc Zinica Daniela amp Romica Dorel

Constantin Hermina Lorena

Constantin Marcica

Constantinescu Olivia

Cont IoandacianCosovan Gheorghe

Costan Maricela

Cotleanu Stela amp Corneliu

Cotofrei Sorin

Cotoi Liliana Maria

Cozma Maria

Coznici Renata

Cretu Monica Anca amp Dan Cezar

Cretu Daniela amp Florin

Crisan Daniela Maria

Cruceru Constantina

Csont Krisztina

Cumpanasu-Preda Catalina

Curpas Florentina Anisoara

Dabica Elisabeta

Danciu Rodica Nicolae

Danculea Lacramioara

Danila Tamara

Daraban Amalia Nicoleta amp Razvan

Dasca Alexandru Cristian

David Mihailescu Ion

Deaconu Ciprian Dragos

Diaconu Viorel amp Irina

Dima Tabita amp Abel Nelutu

Dima Lucica

Dinu Andreea Claudia

Dobre Georgeta

Dobrican Marioara

Dobrita Gheorghita

Doina Daniela Beatrice

Dornescu Mihaela Loredana

Doroftei Maria FeliciaDragan Florian

Dragomir Silviu

Dragusanu Gianina Magda amp Arcadie Ovidiu

Dudceac Mariana

Duminica Florina Ancuta

Dumitru Mihaela amp Iuliu Simion

Dup Gabriela Eliza

Durac Andreea Vistirina

Duta Mirel Bogdan

Eftimescu Silvia

Enache Nicoleta

Farcasiu RodicaFeher Olivia Verma

Fekete Lidia

Florea Razvan

Frandes Filip Andrei

Frasie Mariana

Frecus Valentin

Galai Ioan

Galea Renaldo amp Linia Cristina Elena

Ganea Ligia amp Doru

Garaiman Ioana

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Nume Nume Nume

Garbacea Ovidiu Aronica

Gavril Mirabela

Gemanaru Paraschiva

Gheorghita Geanina Paula

Gheras Sorin

Gilovan Andrada Liliana

Gorea Liviu

Gorgan Angelica

Grecu Dorina Georgeta

Grigore Lia Florina

Grigore Vali Catalina

Grigorita Viorel Elena

Grigoroscuta Mihaela Irina

Gudina Denisa Amalia

Guia Elena Camelia

Gulea Andreea Catalina

Hanganu Valentin

Holban Adriana Cristina

Hreceniuc Elvira amp Nicolai

Husanu Georgeta

Iacob Ionela Pansela

Ichim ElenaIlascu Profira

Iliecoca Maria

Imbrea Angela

Ionescu Mihai

Ionescu Alina Laura

Iosub Ioan Andrei

Istov Maria

Jacola Andrei

Jebeleanu Roxana Alina

Jitaru Loti

Kantor Lia Martha

Kapusan Erna Krisztina

Kulcsar Maria

Lorincz Palmira Luminita

Lovas Lorand Alexandru

Luca Marius Maftei

Lungeanu Silviu Daniel

Lupascu Mirela Elena amp Radu Vasile

Lupascu Felomina

Lupu Mihaela Alexandra

Macinca Carmen

Manole Mioara

Nume

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2122

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 21foreverlivingcom

Negrea Lacramioara Domnica

Nica Daniela Elena

Nicolae Tudorita

Nitu Alina Gabriela

Olaru Alexandra

Onita Carmen

Oprea Elena

Oprea Lenuta

Oprea Florin Cezar

Oprinescu Viorica

Ovari Bernadett

Paduraru Constanta

Pana Andrei George

Pana Rodica

Panait Violeta amp Sorin

Pandelea Mirela

Pascu Andreea

Pasniciuc Madalina Mihaela

Peptenaru Adrian

Peptusel Marina Larisa

Perja Maria

Petrica IoanaPetrus Nicolae Florin amp Adriana Mariana

Pietrar Adriana

Pirjol Ovidiu Cristian

Pirvu Razvan Claudiu

Pirvu Madalina Ionela

Pita Luminita amp Marcel

Pomohaci Viorica

Popa Andreea-Alina

Popa Cristian Eduard

Popa Daniela Irina

Popa Liviu Ionel amp Gafia

Popa Fanica

Popazu Madalina

Popescu Ionica Serghie

Popescu Constantin Aurelian

Popescu Oana Anca

Potinga Oleg

Preda Silvia Mihaela

Prepelita Elena

Profire Lorena amp Aurel

Puiu Camelia amp Daniel

Rachieru Adriana amp Alexandru

Radu Cornelia amp Mihai

Rimbu Oana Madalina

Ripiciuc Vasile

Rodu Carmen Adriana

Rontu Mihaela

Rusu Anamaria

Sandu Serban

Saracin Maria

Sarateanu Valentina amp Nicolae

Sarca Georgeta amp Vasile

Sav Zoita

Savin Mirela

Scorupschi Ioana

Sersea Elena

Sima Ledi

Simidreanu Madalina Monica

Sirbea Claudiu Gheorghe

Slabu Marioara

Sleam Florentina Janina

Soare Constantin

Solomon Simona

Sorocaleti VictoriaSpataru Sorina

Spirescu Ovidiu

Stamatidis Daniela Mirela amp Evangelos

Stan Ioan

Stan Adina Madalina

Stan Livia

Stana Valentin Cosmin

Stancescu Alina Margareta

Stanciu Marilena Lucia

Stanciu Anamaria Alina

Stanciu Narcisa Daniela

Stanciulica Constanta Cleantina

Stanescu Alexandra Ioana

Stavaroiu Elena

Stefan Georgeta

Stiubei Elena

Stoican Monalisa amp Sarca Alexandru

Suceveanu Andra Iulia

Sunea Margareta

Szabo Miklos amp Sarolta

Szanto Edith Anita

Szasz Margareta

Nume Nume

Szen Iuliu Eniko

Szigeti Kocsis Rozalia amp Santa Francis

Tabacaru Cristina Monica

Tamas Dorina Teodora

Tanasa Anisoara

Tatar Viorica Rozalia

Tcaci Maria

Temelie Ana amp Petre

Teslaru Andrei Constantin amp Adriana Elena

Tica Aurel

Timoce Claudiu Andrei

Titel Danut

Titioanca Elisabeta Irina

Todica Oana Andreea

Todosiea Lucia

Tomescu Mariana

Trif Florina Melina

Tudorache Cristian Constantin

Tugulea Rodica Sanziana

Tuica Camelia

Tulbure Maria

Ududec Laura Elena

Uglean Florica

Ungureanu Nicoleta

Vagnet Anca

Varvara Carmen

Vasile George Alexandru

Vicol Maria Alina

Vidroiu Minodora Simona

Vieru Anca Simona

Vinczi-Marta Elemer Levente amp Codruta

Virga Lidia

Visan Iulia ValentinaViziteu Anda

Vlad Cristina

Vlad Anuta

Voiculescu Daniel

Vorobiov Valentina

Vorovenci Simona

Zait Simion George

Zovea Steluta Claudia

Zugravu Oana

Nume

Marchidan Maria amp Viorel

Marcu Maria

Mariesan Bogdan Emil

Marin Emilian

Marin Iuliana Carlotta

Marin Cristina

Marinescu Mariana

Matei Catalina Mirela

Mateiu Marius Razvan

Maxim Daniela

Mazilu Marta Ilina

Mereu Ioana Veronica amp Sabin Aurelian

Merlusca Simona amp Constantin Florin

Miclaus Ana Maria

Miclea Viorel Alin amp Madalina Teodora

Miclos Mihaela

Miculas Anuta

Migiu Victoria

Mihai Elena Olguta amp Robert Florin

Minciuc Elena Lacramioara

Minecuta Mariana amp Traian Vasile

Mirea Florentina amp Mihai GabrielMiron Mihaita

Mirsolea Paraschiva

Mitache Iordana

Mituleasa Elena

Mladin Georgeta Angela

Moldovan Dalma Anna

Moldovan Laszlo

Moldovan Marieta amp Gheorghe

Moldoveanu Simona

Monoranu Neculai Marius amp Petronela

Morariu Timeea Marta

Moraru Marioara Mirela amp Viorel

Moraru Florin

Motataianu Ingrid

Muntean Marioara Lucia amp Valer

Munteanu Marghiolita

Murarasu Pavel

Musat Gheorghe

Nagy Ladislau Carol

Nagy Levente

Neacsu Maria Mirela

Neagu Camelia Mihaela

Nume

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I O C T O M B R I E

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 422

Alimentele moderne (industriale rafinatedevitalizate) nu ne mai pot furniza nutrienţiinecesari sistemului imunitar producerii deanticorpi şi altor elemente imune Ba dincontră suntem asaltaţi pe lacircngă microbi şi deun exces de radicali liberi generaţi deasemenea de alimentaţia defectuoasă (junk

food fast food) de poluanţii din aer apăalimente unele produse de icircngrijire personalăşi igienă fumatul excesul de alcoolautomedicaţia abuzul de medicamenteExcesul de radicali liberi se transformă icircn stresoxidativ iar acesta cu timpul icircntr-un status

pro-inflamator sistemic (o inflamaţie la nivelultuturor celulelor din corp) teren pe fondulcăruia apar bolile cronice cunoscute şi ca boliale civilizaţiei moderne supraponderalitateobezitate sindrom metabolic hipertensiunearterială dislipidemii mixte bolicardiovasculare (infarct de miocard)

cerebrovasculare (accident vascular cerebral)diabet de tip II şi alte boli de nutriţie(hiperuricemie - gută) cancer maladiineurodegenerative (Alzheimer Parkinson)boli gastrointestinale hepatorenale celulităboli ale pielii (psoriazis) icircmbătracircnire precoce

(părul şi unghiile devin friabile fără strălucirepielea se ridează etc)

Utilizarea alimentelor industriale cu aditivialimentari de tipul conservanţilor şi abuzul deantibiotice determină apariţia disbiozeisituaţie icircn care microbiota (ecosistemul format icircn special de microorganismele din colon) esteperturbată Ca prim efect al acestei stări estetocmai prăbuşirea sistemului imunitar avacircnd icircn vedere că circa 70 din elementele acestuiasunt cantonate icircn zona gastrointestinală

(GALT) Mai mult toamna are loc şi operturbare icircnsemnată a metabolismelor caurmare a schimbării bioritmului de la cel devară la cel de iarnă moment icircn care multe bolicronice devin acute ca icircn cazul ulceruluibolilor reumatismale etc

Icircn aceste condiţii este esenţial să ajutămsistemul imunitar cu suplimente imuno-stimulatoare şi imunomodulatoare Dinfericire iată că avem la dispoziţie astfel desuplimente alimentare de icircnaltă calitatebiologică obţinute din surse naturalecertificate

V I A Ţ Ă S Ă N Ă T O A S Ă

Suntem deja icircn plin sezon rece iar sistemul nostru imunitar trebuie să fie puternic şipregătit pentru a face faţă agresiunilor virale bacteriene stresului climatic etc Icircncondiţiile stilului de viaţă modern majoritatea oamenilor au un sistem imunitar

slăbit şi chiar prăbuşit icircn unele cazuri Acesta reprezintă terenul propicepentru bolile de sezon dar şi pentru cele cronice Aflăm de la domnulprofesor doctor Gheorghe Mencinicopschi Directorul Institutului de CercetăriAlimentare cum să ne protejăm sistemul imunitar icircn această perioadă

ALOE VERA GEL şi

FOREVER ACTIVE PROBIOTI

4

EFECT SINERGIC PENTRUIMUNITATEA ORGANISMULUI TĂU

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 522

ALOE VERA GEL

n Conţine substanţe imunostimulatoareimunomodulatoare cicatrizante și datorităacestora readuce celulele la starea normalăde sănătate iar procesele naturale de

detoxifiere sunt repuse icircn funcţiune Astfelsistemul imunitar devine mai puternic și maieficient

n Conţine o gamă largă de vitamine fiinduna dintre puţinele surse vegetale devitamină B12 Icircn plus mai conţine vitamineleA B C E şi acid folic 7 dintre cei 8aminoacizi esenţiali pe care organismul nu-ipoate produce lignine saponine steroli șienzime

n Scade stresul oxidativ prevenindinstalarea bolilor cronice

n Este un aliment funcţional deoarece icircncomponenţa sa se găsesc compuși biologicactivi care contribuie la menţinerea stăriioptime de sănătate fizică și psihică

n Consumul regulat de Aloe Vera Gel poate icircmbunătăţi funcţionarea sistemului digestivşi creşte absorbţia proteinelor distrugacircnd icircnacelaşi timp bacteriile bdquoneprietenoaserdquo icircntr-unmod perfect natural Studii de specialitate audemonstrat de asemenea capacitateagelului de aloe de a ameliora simptomelearsurilor la stomac şi ale altor afecţiuni

digestive

n Este un supliment prebiotic cu rol destimulare şi regularizare a microfloreicolonice sănătoase Acest efect prebiotic setraduce icircn final prin icircntărirea sistemuluiimunitar şi stimularea detoxifierii la nivelcelular dar şi la nivelul colonului Icircn asocierecu Forever Active Probiotic gelul devine unprodus sinbiotic cu efecte amplificate faţăde fiecare component luat separat

FOREVER ACTIVE

PROBIOTIC

n Spre deosebire de antibiotice care icircnseamnă icircmpotriva vieţiiprobioticele acţionează icircn spiritul

naturii pentru viaţă avacircnd icircn specialun rol de prevenţie a stărilormaladive

n Prin conţinutul lor de bifidobacteriişi bacterii lactice benefice restabilescechilibrul microflorei reducacircndmicroflora patogenă de putrefacţiecare poate provoca o serie de boliunele chiar foarte grave

n Printre efectele benefice aleconsumului de Forever ActiveProbiotic se numără ameliorarea

manifestărilor sindromului colonuluiiritabil (constipaţie diareenonpatogenă balonare halenă deorigine digestivă) atenuareaintoleranţei la lactoză diminuareaalergiilor efect anticarie stimulareaimunităţii şi inhibiţia producţiei deagenţi carcinogeni de către microfloraintestinală activitatea antipatogenă asupraspeciei Helicobacter pylori agent etiological gastritelor şi ulcerelor gastrice reducereacolesterolemiei reglarea tensiunii arterialeprevenirea apariţiei calculilor renali

n Recent icircn cadrul unui congresinternaţional dedicat probioticelordesfășurat icircn Franţa au fost relevate noiaspecte privind importanţa microbiotei(ecosistemul constituit din microorganismelecare trăiesc icircn sistemul nostrugastrointestinal şi care numeric depăşesc de10 ori numărul celorlalte celule din care estealcătuit corpul nostru) Astfel s-a ajuns laconcluzia că microbiota se constituie icircn aldoilea genom al corpului uman denumitmetagenom absolut esenţial pentru bunafuncţionare a genelor noastre Cu altecuvinte aceste microorganisme probioticene influenţează atacirct genetica dar deşi paresurprinzător chiar şi comportamentulAvacircnd icircn vedere că şi sistemul imunitar estestrict dependent de genomul nostru acestlucru dovedeşte faptul că microorganismelebenefice sunt absolut necesare pentrusănătatea şi eficienţa sistemului nostruimunitar

n Deşi nu este nou ca probiotic produsulelaborat de cercetătorii companiei ForeverLiving Products are meritul şi calitatea de a

rămacircne activ chiar şi la temperatura camereiacest lucru fiind icircntr-adevăr o premieră icircndomeniu

Vă mulţumim domnule profesor pentrusfaturile preţioase pentru sănătate pe care nile-aţi oferit și de această dată

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 5foreverlivingro

Acest articol are rol exclusiv informativ şi nu poate fi folositca material publicitar

Produsele din această categorie nu au fost evaluate de FDAdeoarece nu au fost concepute pentru a fi utilizate icircn scopdiagnostic terapeutic simptomatic sau preventiv al unorafecţiuni sau grupe de afecţiuni Icircn cazul icircn care văconfruntaţi cu o problemă medicală trebuie să consultaţimedicul de familie

CUI IcircI ESTE DESTINAT ACESTPRODUS

Cu toţii avem nevoie de Aloe Vera Gelcu atacirct mai mult cei cu un stil de viaţădezechilibrat alimentaţie nesănătoasă și ceicare abuzează de tutun şi alcool

CAcircND ŞI CUM TREBUIECONSUMAT PENTRU EFECTEDEPLINEZilnic Pentru a vă bucura din plin de calităţileacestei băuturi minunate este bine să oconsumaţi pe o durată de cel puţin trei luniCu cacirct este mai mare cantitatea consumatăzilnic cu atacirct efectele asupra stării de bine aorganismului vor fi mai bine resimţite

CINE TREBUIE SĂ CONSUME ACEST PRODUSToată lumea se poate bucura de efectele

benefice ale probioticelor asupraorganismului cu precădere cei careconsumă icircn exces antibiotice cu spectrularg alimente cu conservanţi sau cei carenu consumă suficiente fibre (ceea ce ducela disbioză care la racircndul ei conduce laprăbuşirea sistemului imunitar dar şi lareacţii adverse ale acestui fapt de tipulalergiilor şi bolilor autoimune)

Este de preferat ca Forever Active Probioticsă fie administrat icircn combinaţie cu AloeVera Gel datorită efectului sinergic pe care

icircl creează cele două efect care este mai

puternic decacirct dacă fiecare dintre produsear fi administrat separat

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 622

T U R B O S T A R T 2 0

6

CONSTRUIEȘTE-ŢI SUCCESUL IcircN 10 PAȘI

recomandaţi de Berkics Mikloacutes Diamant Manager Ungaria icircn progamul de succes Turbo Start 20

Orice icircnceput este greu icircnsă icircn Forever nu lucrezi de unul singur Programul Turbo Start20 disponibil pe CD icircn variantă audio icircn toate centrele de distribuţie te icircnvaţă săfaci primii pași pe drumul noii tale afaceri 10 pași care dacă icirci respecţi și icirci faci

corect te vor duce spre succesul la care visezi

Pasul nr 1 Nu face nimic de unul singur cel

puţin la icircnceput Rolul sponsorului este să teajute așa că nu ezita să-i ceri ajutorul Astfelte pui la adăpost de multe greșeli care ţi-arputea icircngreuna călătoria

Pasul nr 2 Lucrează eficient pe baza listeide nume Sponsorul te va ajuta s-o icircntocmești și s-o menţii mereu actualizatăAcesta este un instrument de afaceri valoroscare va determina cacirct de departe vei ajunge

Pasul nr 3 Foloseşte produsele - de astadepinde succesul tău Există 4 tipuri de start

icircn funcţie de suma investită icircn produsedespre care sponsorul probabil că ţi-a vorbitdeja Cu cacirct iei startul mai puternic cu atacirctvei avea succes mai repede

Pasul nr 4 Ai icircncercat produsele și eștimulţumit de ele Atunci este timpul să icircncepi să le recomanzi și altora alături desponsor invită-i la prezentări şi pe oameniidin lista ta de nume

Pasul nr 5 Participă la prezentările echipeitale și la toate evenimentele companieiOrganizează chiar tu prezentări la tine acasă

sau on-line La icircnceput acestea vor fisusţinute de sponsor dar pe măsură cecacircştigi experienţă le vei susţine chiar tu

Pasul nr 6 Icircnvaţă totul despre produse șiPlanul de Marketing Un reportofon oagendă și Politicile Companiei te vor ajuta sănu pierzi nimic din ce se prezintă la icircntacirclniri Icircn plus dacă notezi tot ceea ce prezintăsponsorul icircl şi edifici icircn faţa prospecţilor tăi

Pasul nr 7 Icircntacirclnește-te a doua oară cuprospecţii pentru a afla ce au icircnţeles

Această tehnică se mai numește follow-upSponsorul vine cu tine și la această icircntacirclnireși-ţi arată ce ai de făcut

Pasul nr 8 Este foarte important să-ţicunoști motivaţia bdquode ce-ulrdquo care te ţine icircnmișcare Dacă icircncă nu știi unde vrei să ajungiacum este momentul să afli Din nousponsorul te va ajuta și veţi icircntocmi icircmpreună caietul de visuri

Pasul nr 9 Icircnvaţă să-ţi planifici succesuldacă icircţi planifici activitatea icircn cicluri de 3

luni la sfacircrșitul primului an icircn Forever poţiatinge deja nivelul de Manager

Pasul nr 10 Icircnvaţă profesia ca să poţi fi unbun profesionist Participă la toateevenimentele și seminariile companiei șicreează-ţi imaginea unui om de afaceri desucces Reuşita nu se va lăsa așteptată

Atunci cacircnd vei putea bifa icircn dreptulfiecăruia dintre acești pași afacerea ta va

fi deja una de succes Icircţi dorim spor latreabă și suntem nerăbdători să teaplaudăm pentru marea ta reușită

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 722

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 7

N O I E M B R I E

n te gacircndești la cadourile deCrăciun Fă-le obucurie celor dragiși icircnveselește-lesărbătorile Vezi icircnpaginile 10 ndash 11

promoţiile șicadourile pe careţi le-a pregătitForever

n icircncepi planificarea pentru2013 Anul viitor va avea locprimul Raliu Global Forever Dacăte-ai calificat felicitări Icircncepe săplanifici calificarea pentru 2014 icircncă de pe acum Dacă nu te-aicalificat nu te lăsa descurajat(ă)fă-ţi din timp strategia pentruurmătorul Raliu și te vei afla și tuprintre icircnvingători

n să suplimentezi dieta copilului tăucu vitamina D3 Pe lacircngă importanţa pe careo are această vitamină pentru sistemul ososstudii recente indică faptul că un nivel optim de

vitamina D ne ţine departe de răceală și gripăO porţie de Forever Kids icirci aduce copilului tău100 din doza zilnică recomandată devitamina D Icircn plus icirci furnizează și necesarulzilnic de vitamina C atacirct de importantă pentruun sistem imunitar puternic

n ajuţi circulaţia sanguină periferică Icircn afară de supărătoarele răceli aceasta este

cea mai comună problemă icircn anotimpul receTemperaturile scăzute provoacă vasoconstricţie icircn arterele pieliimacircinilor şi picioarelor vasele icircşimicşorează calibrul astfel că sacircngele cald seva distribui preferenţial icircnspre organeleinterne vitale Forever Ginkgo Plusfavorizează circulaţia sacircngelui conţineflavonoide şi terpenoide care cresc rezistenţacapilarelor şi are proprietăţi antioxidante

n petreci o seară relaxantă icircn fotoliultău călduros cu o ceașcă aromată de AloeBlossom Herbal Tea și o carte bună

Acum e momentul săhellipian feb mar apr mai iun iul aug sep oct dec nov

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 822

D E Z V O L T Ă - Ţ I A F A C E R E A

CUM STĂPAcircNEŞTI TEHNICILEDE PERSUASIUNEŞI INFLUENŢARE

Ce credeţi că este de fapt placircnsetul unui bebeluş care doreşte să fie luat icircn braţe Este o tehnicăde persuasiune Probabil prima pe care o punem icircn practică icircn timpul vieţii noastre dar una foarte

puternică Omul icircncearcă să-i influenţeze pe ceilalţi icircncă din momentul naşterii iar unele dintreaceste metode sunt deja icircn codul nostru genetic din fragedă pruncie Altele icircnsă se icircnvaţă Aceste

abilităţi fac parte din limbajul universal şi sunt icircntacirclnite peste tot de la negocierile purtate icircn piaţa delegume pacircnă la alegerile prezidenţiale americane Cu cacirct stăpacircneşti mai bine acest domeniu cu

atacirct mai departe poţi ajunge

Aplicacircnd tehnici de persuasiune ca om deafaceri poţi controla procesul de luare adeciziei de către potenţiali consumatori şidistribuitori Formule menite să influenţezeoamenii la nivel biologic accesează părţi ale

creierului care sunt responsabile cu acestproces De multe ori decizia este influenţatăfără ca subiectul să fie conştient de acestlucru De aceea e important să fie păstratetoate bornele etice Accesul către mintea

clientului are ca scop principaleducarea sa către luarea uneidecizii informate şi oneste darfavorabile scopului declaratvacircnzarea de produse sau icircnscrierea icircn afacere

Pentru a stăpacircni şi a pune icircnpractică tehnicile deinfluenţare e necesar ca ele săfie mai icircntacirci icircnţelese apoiexersate icircn diversele situaţiiale vieţii de afaceri pacircnă cacircnd

devin familiare şi intră icircn felultău de a fi Mai jos suntdescrise cacircteva dintre acestemetode

TEHNICA ETICHETĂRIIAceastă metodă se bazeazăpe atribuirea unei trăsăturiatitudini sau convingeripersoanei din faţa ta pentruca mai apoi să-i faci o cerere icircn concordanţă cu etichetaatribuită De exemplu poţi

spune bdquoDin cacircte vă apreciez cred că o astfelde afacere vi se potriveşterdquo Cuvacircntulbdquoapreciezrdquo cu dublu sens are atacirct rolul de acultiva orgoliul celui cu care stai de vorbăcacirct şi acela de a-l bdquoprogramardquo drept omul careva avea succes icircn afacerea Forever dacă sedecide să o icircnceapă

TEHNICA SIMILITUDINILOR Oamenii sunt sensibili la detalii care se potasocia cu persoana lor cum ar fi numeorigine domiciliu educaţie hobby-uri sauconvingeri Prin urmare dacă din dialogul pecare-l porţi cu celălalt descoperi punctecomune evidenţiază-le pentru a te apropiamai mult şi a-i influenţa pozitiv decizia Poţidescoperi că eşti născut icircn acelaşi an că deţiiacelaşi tip de automobil sau că icircţi place să

petreci vacanţele icircn aceleaşi locuri cu elVorbeşte despre asta şi vei avea de cacircştigat

TEHNICA SLĂBICIUNII AFIŞATEPoţi cacircştiga icircncrederea celui cu care stai devorbă atunci cacircnd etalezi şi aspectenegative minore icircn prezentarea pe care ofaci Icircn acest fel imaginea de ansamblu ebdquocumpăratărdquo mai uşor iar tu poţi promovamai eficient aspectele cu adevăratimportante Spre exemplu poţi afirma căuneori ai icircntacirclnit şi icircnghesuială la centrulde distribuţie deoarece produsele sunt

8

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 922

foarte căutate Dacă prezinţi afacerea sauprodusele ca fiind 100 perfecte nu vei fiverosimil Dacă vorbeşti icircnsă şi despremici probleme fără a exagera vei fi crezutmai uşor şi vei primi icircncrederea celui dinfaţa ta

TEHNICA VARIANTEI DE MIJLOCAtunci cacircnd omul trebuie să aleagă icircntredouă variante el o alege de obicei pe ceamai ieftină sau convenabilă O soluţie estesă oferi ulterior o a treia variantă maiscumpă sau mai dificilă Consecinţa este căpartenerul de dialog se orientează firescspre varianta de mijloc cea care iniţialpărea scumpă Spre exemplu vorbind icircntacircidespre Aloe Berry Nectar şi Aloe Bits NrsquoPeaches la o prezentare unu-la-unu suntşanse mari ca persoana din faţa ta să seorienteze spre primul deoarece este mai

ieftin Dacă icircnsă ulterior vei vorbi despreForever Freedom care e mai scump eposibil ca acesta să reconsidere şi să seorienteze totuşi spre Aloe Bits Nrsquo Peachescare nu mai pare aşa de scump icircncomparaţie cu Forever Freedom

TEHNICA DEFICITULUI Oamenii auun interes mai mare pentru o ofertă atunci

cacircnd află că e unică sau limitată ca timp saucantitate De aceea este important şi rentabilsă promovezi mai departe echipei tale sauclienţilor ofertele speciale alcătuite dedepartamentul de marketing evenimentelede instruire unice lansările de noi produse sau

facilităţile oferite pe timp limitat

TEHNICA STĂRII SENZORIALE

Un client potenţial ia mult mai uşor o deciziede cumpărare dacă trăieşte sau icircşiimaginează o stare senzorială dintr-unmoment post-achiziţie De aceea se practicădrive-test-ul icircn industria auto sau degustările

icircn cea a bunurilor alimentare de largconsum Forever icircţi oferă posibilitatea de a tefolosi de această tehnică cu ajutorulmostrelor de produs Icircn plus acolo undeconsideri că e important poţi face chiar tu

cadouri icircn produse Forever pentru ca unprospect să se poată bucura de efectele lorbenefice şi să ia ulterior decizia pe care tu odoreşti Iar dacă automobilul tău esteachiziţionat datorită afacerii Forever du-iacasă icircn el pe cei cărora tocmai le-ai făcut oprezentare de oportunitate şi spune-le căprin efort susţinut şi ei pot conduce unastfel de automobil icircntr-un viitor apropiat

TEHNICA OGLINDIRII Această metodăpresupune ca icircn timpul discuţiei sau alnegocierii să oglindeşti comportamentulcelui din faţa ta - de exemplu să repeţiesenţa a ceea ce el afirmă sau să oglindeştilimbajul non-verbal (gesturi posturi ale

corpului etc) Icircn acest fel vei construi obdquochimierdquo mai bună - cel cu care comunici serelaxează se apropie relaţia şi se generează

icircncredere Iar icircncrederea este prima condiţiepentru a avea putere de convingere

Tehnicile de persuasiune descrise mai susmerită a fi utilizate drept unelte constructivede folos pentru a dezvolta relaţii reciprocavantajoase cu ceilalţi Ele sunt menite să teajute să pui mai bine icircn lumină mesajul pecare vrei să-l transmiţi şi icircn final să ducă ladecizii care sunt icircn folosul tuturor Produseleşi afacerea Forever ajută omul să fie sănătos

fericit şi bogat Cu cacirct eşti mai convins icircnprimul racircnd tu de această afirmaţie cu atacirctmai uşor icircţi va fi să-i influenţezi şi pe alţii şisă-i ajuţi să vină alături de tine Ideileprezentate mai sus te vor asista icircn acestdemers Foloseşte-le cu icircnţelepciune

Alexandru Israil

Specialist marketing

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 9

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1022

10

P R O M O Ţ I I D E S Ă R B Ă T O R I

PREGĂTEŞTE983085TE PENTRU UN

Colinde aromă de portocale şi scorţişoară brad icircmpodobit fulgi de nea pufoşiluminiţe colorate clinchet de clopoţei şi multă multă dragostehellip Emoţia sărbătorilor icircşi face loc icircn sufletele noastre ne face mai buni mai icircnţelegători mai zacircmbitorihellip

Şi curioşi ca icircntotdeauna să descoperim ce ne-a rezervat icircn acest an Moş Crăciun

Nimic nu se compară cu bucuria de a găsi darurile ce ne-au fost destinate anumeDoar bucuria de a oferi celor pe care icirci iubim sănătate frumuseţe şi prosperitate

Te aşteptăm icircn centrele de distribuţie online pe wwwcomenziforeverro şi la Tel Verde 0800 802 563 să descoperi ofertele speciale pe care ţi le-am pregătit şi

să alegi daruri de suflet pentru cei pe care icirci iubeşti

Pregăteşte-te pentru un Crăciun Forever

C r ă c i u n F or e v e r

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1122

11F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163

AGENDE 2013 CALENDARE

ORGANIZEAZĂ-ŢI AFACEREA IcircN2013

foreverlivingro

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1222

12

B U C U R Ă - T E D E V I A Ţ Ă

10STRATEGIIPENTRU A IcircMBĂTRAcircNI ARMONIOS

2012 a fost declarat anul european al icircmbătracircnirii active pentru că nu putem contesta faptulcă trăim mai mult decacirct acum un secol pentru că ne dorim să icircmbătracircnim frumos dar și pentru

că se preconizează că pacircnă icircn anul 2060 peste un sfert din populaţia Europei va avea peste65 de ani A icircmbătracircni activ icircnseamnă a icircnainta sănătoși icircn vacircrstă ca membri deplini ai

societăţii a ne simţi independenţi şi icircmpliniţi prin activităţile pe care le desfășurăm Indiferentde vacircrstă putem juca un rol icircn societate și ne putem bucura de o bună calitate a vieţii

Provocarea este să profităm din plin de potenţialul pe care icircl avem chiar și la vacircrste mai icircnaintate Alături de Forever Living poţi să te bucuri de toate acestea Suplimentele alimentare

produsele de icircngrijire și oportunitatea de afaceri - toate te vor ajuta să-ţi menţii sănătateaajutacircndu-i icircn același timp și pe ceilalţi să trăiască sănătos

Iată 10 strategii pe care ţi le propunem

pentru a icircmbătracircni armonios

MAI PUŢINECALORIICu cacirct macircncăm mai puţin

cu atacirct trăim mai mult - cel

puţin așa indică peste 2000de studii de specialitate

Experţii recomandă

reducerea aportului caloric

zilnic cu 20-30

DIETA MEDITERANEANĂO alimentaţie bazată icircn principal pe legumeproaspete fructenuci grăsimi

nesaturate ca

peștele şi uleiul de

măsline precum și

reducerea

consumului de carneroșie icircţi vor proteja

inima vor reduce

riscul infecţiilor și te

vor ajuta să trăiești

mai mult

BEA CEAI

Studiile arată că 2-3căni de ceai pe zi au

un efect relaxant

asupra noastră ceeace icircnseamnă mai

puţin stres

principala boală a

societăţii

contemporane Aloe

Blossom Herbal Teapoate fi consumat

fără teama insomniilor deoarece nu conţine

cofeină

CONSUMĂ ACIZI GRAȘIOMEGA9830853Aceste grăsimi

esenţiale

polinesaturate au

efecte dovedite de

reducere ainflamaţiilor

Totodată ajută

organismul să lupte

icircmpotriva bolilor

cardiovasculare și

previn pierderea vederii la vacircrste icircnaintate

Dacă nu consumi destul pește suplimentează-ţi

dieta cu Arctic-Sea Omega-3 ndash te vei bucurade toate beneficiile acizilor grași Omega-3 și

Omega-9

AFLĂ CARE SUNT CEI MAIPUTERNICI ANTIOXIDANŢICacircnd un radical liberatacă o moleculă dinorganism ea icircșimodifică proprietăţileiniţiale transformacircndu-sela racircndul său icircn radicalliber gata să atace

alte celule și să ledenatureze funcţiileSe generează astfelun lanţ necontrolat dereacţii biochimicedăunătoare pentruorganism cu repercusiuni foarte grave icircntimp Antioxidanţii pot neutraliza activitateanocivă a radicalilor liberi Studii medicalerecente au arătat că antioxidanţii potinactiva radicalii liberi și pot chiar stopainstalarea unor boli avacircnd un rol importantși icircn icircncetinirea procesului de icircmbătracircnire

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1322

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 13

Forever Pomesteen Power este un produs cuputernice calităţi antioxidante datorităextractelor de mangostan şi rodie TotodatăForever A-Beta-CarE pe lacircngă beneficiilevitaminelor A și E aduce organismului șiseleniu unul dintre cei mai puternicinutrienţi cu proprietăţi antioxidante Acestaacţionează sinergic cu vitamina E şi beta-carotenul fiind benefic icircn menţinereaacuităţii vizuale a sănătăţii pielii şi părului

FĂ MIȘCARENu te speria n-o să-ţi spunem că trebuie sămergi la sală 30 de minute pe zi de trei oripe săptămacircnă petrecute plimbacircndu-te suntde ajuns pentru a te menţine icircn formă Icircnplus reduci astfel riscul de a face infarct saudiabet și previi osteoporoza crescacircnd

densitatea osoasă Totodată mișcareacontribuie la icircmbunătăţirea funcţieicognitive și previne depresia

PROTEJEAZĂ983085ŢI SISTEMULCARDIOVASCULARCunoscută ca bdquomolecula miracolrdquo L-argininaeste un aminoacid vital pe care organismul

icircl converteşte icircnoxid nitric Acestastimuleazăproducţia dehormoni luptacircndastfel icircmpotrivaunora dintresimptomele

icircmbătracircnirii Icircnplus sprijinăsănătateaprostatei a pielii

funcţia digestivă sistemul cardiovascular şiaduce beneficii muşchilor cartilagiilortendoanelor ligamentelor şi articulaţiilorcare formează sistemul musculo-scheletic

RĂMAcircI ACTIV Știm ţi-am maispus că e bine săfaci mișcare icircnsăacum ne referimla activitate icircn altsens ndash acela alutilităţii pe caresimţi că o ai icircnviaţa celorlalţiMulte persoaneajunse la vacircrstapensionării se

tem că viaţa lor icircşi va pierde rostul odată ce icircşi icircncetează activitatea la locul de muncăDar ce poate fi mai plăcut decacirct să tepreocupi de sănătatea ta și a celorlalţi iar

din asta să cacircștigi și bani și prieteni Forever icircţi propune o oportunitate de afaceri care nucunoaște vacircrstă Accept-o și vei putea fi defolos mult mai multor oameni decacirct poţicrede

OPTEAZĂ PENTRU OCOMBINAŢIE CARE NU DĂGREŞ NICIODATĂALOE VERA GEL ŞI FOREVERACTIVE PROBIOTIC

Icircţi protejeziastfel tractuldigestiv lanivelul căruiase află 70din sistemulnostruimunitar Iarun sistemimunitarputernic estecheia uneibătracircneţi lipsite de griji

BUCURĂ983085TEGăsește icircn fiecare zi un motiv de bucuriepentru că la urma urmelor tinereţea

icircnseamnă bucuria de a trăi

Am enumerat doar din multitudinea destrategii pe care le ai la icircndemacircnă pentru a

aduce mai multă calitate vieţii taleDescoperă-le pe restul alături de noi

Te așteptăm icircn familia Forever

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1422

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1522

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1622

U T I L

16

LA ZI CU

MODIFICĂRILE LEGISLATIVECea mai importantă modificare legislativă adusă deOrdonanţa de Guvern nr 152012 are icircn vedereimplementarea sistemului TVA la icircncasare ceurmează a fi pusă icircn aplicare icircncepacircnd cu data de 1ianuarie 2013

CINE ESTE OBLIGAT SĂ APLICESISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică icircn mod obligatoriu

de cătren persoanele impozabile icircnregistrate icircn scopuride TVA care au sediul activităţii economice icircnRomacircnia şi a căror cifră de afaceri icircn anulcalendaristic precedent nu depăşeşte plafonulde 2250000 lei

n persoanele impozabile care au sediulactivităţii economice icircn Romacircnia şi care se

icircnregistrează icircn scopuri de TVA icircn cursul anuluicalendaristic curent de la data icircnregistrării icircnscopuri de TVA

Persoanele impozabile care au obligaţia să aplicesistemul TVA la icircncasare nu vor aplica acest sistempentru livrările de bunuri şi prestările de servicii a

căror contravaloare este icircncasată parţial sau totalcu numerar de către persoana impozabilă Acestsistem se aplică numai facturilor icircncasate integralprin bancă (cu OP CEC POS etc)

CIFRA DE AFACERI PLAFONATĂ LA 2250000 LEI

Cifra de afaceri icircn funcţie de care se stabileşteplafonul de 2250000 lei este constituită dinvaloarea totală a următoarelor operaţiuni realizate icircncursul unui an calendaristic

n livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile

n livrări de bunuri şi prestări de servicii scutitecu drept de deducere

n operaţiunile rezultate din activităţi economicepentru care locul livrăriiprestării se consideră cafiind icircn străinătate conform art 132 si 133

DE CAcircND SE APLICĂ SISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică

n icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2013 decătre persoana impozabilă icircnregistrată icircnscopuri de TVA care are sediul activităţiieconomice icircn Romacircnia şi care a realizat o cifrăde afaceri mai mică decacirct plafonul de 2250000lei icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv

n icircncepacircnd cu data icircnregistrării icircn scopuri deTVA de către persoanele impozabile care au

sediul activităţii economice icircn Romacircnia care se icircnregistrează icircn scopuri de TVA conform art 153 icircn cursul anului calendaristic curent

n icircncepacircnd cu data icircnscrisă icircn decizia de

icircnregistrare icircn Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la icircncasarede către persoanele icircnregistrate din oficiu deorganele fiscale competente

n icircncepacircnd cu prima zi a celei de-a douaperioade fiscale din anul următor celui icircncare nu a depăşit plafonul de către persoanaimpozabilă icircnregistrată icircn scopuri de TVA cusediul activităţii economice icircn Romacircnia şi care

icircn anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la icircncasare dar a cărei cifră de afaceri pentru anulrespectiv este inferioară plafonului de 2250000lei

Exemplu Persoanele impozabile icircnregistrate icircnscopuri de TVA cu sediul activităţii economice icircn

Romacircnia care icircn anul 2013 nu au aplicat sistemulTVA la icircncasare şi care pacircnă la sfacircrşitul anului 2013nu depăşesc plafonul de 2250000 lei vor aplicasistemul TVA la icircncasare

n icircncepacircnd cu data de 1 februarie 2014 dacăperioada fiscală este luna calendaristică

n icircncepacircnd cu data de 1 aprilie 2014 dacăperioada fiscală este trimestrul calendaristic

NOTIFICARE PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI TVA LA IcircNCASARE

Icircn vederea stabilirii sistemului aplicabil icircn funcţie decifra de afaceri realizată ANAF a elaborat

Formularul 097 - bdquoNotificare privind aplicareasistemului TVA la icircncasarerdquo ce poate fi vizualizat pesite-ul wwwanafro la secţiuneaLegislaţieTransparenţă decizională

Formularul 097 urmează a se depune atacirct icircnvederea intrării icircn sistemul TVA la icircncasare cacirct şipentru ieşirea din acest sistem

Pentru intrarea icircn sistemul TVA la icircncasare icircncepacircnd

cu data de 1 ianuarie 2013 persoanele impozabileaveau obligaţia să depună la organele fiscalecompetente pacircnă la data de 25 octombrie 2012o notificare din care să rezulte că cifra de afacerirealizată icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de2250000 lei

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la icircncasare şi care depăşeşte icircn cursul anuluicalendaristic curent plafonul de 2250000 lei areobligaţia să depună la organele fiscale competentepacircnă la data de 25 inclusiv a lunii următoareperioadei fiscale icircn care a depăşit plafonul onotificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată

Potrivit sistemului TVA la icircncasare exigibilitateataxei intervine la data icircncasării contravaloriiintegrale sau parţiale a livrării de bunuri ori aprestării de servicii cu condiţia de a nu se icircncasa icircnnumerar

Icircn cazul icircn care persoanele impozabile obligate laaplicarea sistemului TVA la icircncasare nu au icircncasatcontravaloarea integrală sau parţială a livrării debunuri ori a prestării de servicii icircn termen de 90 dezile calendaristice de la data emiterii facturiiexigibilitatea aferentă TVA neicircncasată intervine icircncea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiteriifacturii

Icircncepacircnd din 01012013 pe toatefacturile emise de persoanele

impozabile care au intrat icircn sistemulbdquoTVA la icircncasarersquorsquo trebuie trecută

menţiunea TVA la icircncasare Dacănu treceţi corect această

menţiune pe factură vom fiobligaţi să vă returnăm factura

pentru a o emite corect

FOARTE IMPORTANT

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1722

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1822

18

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Manager 60Maria amp Adrian Arghir

Gizella amp Marius BotişDaniela Levărdă amp Alexandru Chiş

Niculina amp Viorel Ciuchea

Camelia amp Daniel Dincuţă

Elena Gheorghe

Angela amp Valentin Gherghe

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-RoşuDaniel amp Maria Parascan

Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Cristina amp George Popescu

Zenovia amp Cătălin Riglea

Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Sponsorul lunii septembrieConstanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti

Sponsorul lunii octombrieMaria amp Adrian Arghir din Constanţa

Manager 60Managerii care și-au reconfirmat nivelulacumulacircnd 60 de pc personale șinon-manageriale

Felicitări Managerilor care icircn lunaoctombrie au acumulat cel puţin 60 pc

personale şi non-manageriale

Sponsorul luniiDistribuitorul care icircn decursul lunii a adus

icircn echipa sa cele mai multe persoane

Sponsorul săptămacircnii3 ndash 8 septembrie ndash Iuliana Soare din Constanţa

10 ndash 15 septembrie ndash Adrian Mergiani din Constanţa17 ndash 22 septembrie ndash Ana amp Gabriel Piparcă din Jimbolia24 ndash 29 septembrie ndash Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti1 ndash 6 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa8 ndash 13 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa15 ndash 20 octombrie ndash Coznici Erzseacutebet din Marghita jud Bihor29 octombrie - 3 noiembrie ndash Georgeta Moraru din Bacău

Sponsorul săptămacircniiDistribuitorii care au icircnscris cele mai multepersoane icircn decurs de o săptămacircnă

Felicitări tuturor şi mult succes şi icircn viitor

Asistent ManageriNume Localitate SponsoriDaniela Ţibulcă Bacău Ion Dorin amp Niculina Asaftei

ManageriNume Localitate SponsoriMarius Iulian amp Marilena Ciortan Giurgiu Rădiţa Stănişteanu

Asistent ManageriDistribuitorii care au obţinut 75 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Icirci felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor celor calificaţi la nivelul de Asistent Supervizor icircn luna octombrie

SupervizoriNume Localitate SponsoriCorina Maria Aciu Satu-Mare Dorel amp Ana Maria ArdeleanLaurenţiu amp Irina Andone Iaşi Profira Asandei

Daniela Constanţa Aniţei Nehoiu BZ Daniela Prundea

Margareta Arvinte Timişoara Adrian Ionel amp Sanda Haiduc

Astalis Hajnal amp Călin Praid HR Sebestyeacuten-Doacutesa Joacutezsef

Sebastian Daniel Bleoju Galaţi Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Bocskay Maacuterta amp Bartha Laacuteszloacute Tacircrgu-Mureş Gizella amp Marius BotişDoina amp Daniel Cabujan Oradea Viorela Viorica Moca

Gheorghe amp Monica Ciobanu Fălticeni Andrei amp Cătălina Maftei

Valerica Fărcăşel Roman Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Viorel amp Lenuţa Huma Ştefan cel Mare VS Daniela Constanţa Aniţei

Ileana Moldovan Satu-Mare Corina Maria AciuElena Moruz Hilişeu-Horia BT Nicolaie Vieriu

Cătuţa Naiman Constanţa Camelia amp Romeo Popescu

Camelia amp Romeo Popescu Constanţa Niculina amp Viorel Ciuchea

Gianina amp Marius-Dan Pralea Truşeşti BT Claudia Istrate

Daniela Prundea Nehoiu BZ Mirela amp Dragoş Drăgoiu

Dorina Teodorescu Dorohoi Virginia MihaiCarmen Teodorescu Iaşi Dorina Teodorescu

Nicolaie Vieriu Dorohoi Rodica amp Mihai Lecu

Supervizorii

Distribuitorii care au obţinut 25 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1922

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 19foreverlivingro

Top 10 non-managerial1 Daniel amp Maria Parascan

2 Carmen amp Gabriel Larion

3 Niculina amp Viorel Ciuchea

4 Daniela Levărdă amp Alexandru Chiş

5 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

6 Cristina amp George Popescu

7 Zenovia amp Cătălin Riglea

8 Camelia amp Daniel Dincuţă

9 Valentin Niţu amp Adriana Udrea

10 Elena Gheorghe

Top 10 Noi Distribuitori1 Emanoil amp Lăcrămioara Creţu

2 Constantin amp Tania Popa

3 Carmen Teodorescu

4 Vasilica amp Dumitru Crăciun

5 Cătălina Trache

6 Maria amp Adrian Arghir

7 Silvia amp Alexandru Stan

8 Cecilia Adriana Popa

9 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

10 Valerica Fărcăşel

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat cele

mai multe puncte non-manageriale

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori

Top 201 Camelia amp Daniel Dincuţă (2)

2 Aurel amp Veronica Meşter (1)

3 Daniel amp Maria Parascan (3)

4 Carmen amp Gabriel Larion (4)

5 Gizella amp Marius Botiş (6)

6 Maria Pop (5)

7 Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi (7)

8 Vajda Katalin (8)

9 Ramona amp Dorin Vingan (nou)10 Smaranda Sălcudean (10)

11 Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu (9)

12 Niculina amp Viorel Ciuchea (13)

13 Marilena amp Teodor Culişir (20)

14 Corina amp Dorin Frandeş (nou)

15 Kele Moacutenika (nou)

16 Cristiana amp Eugen Dincuţă (18)

17 Constantin amp Tania Popa (15)

18 Vasilica amp Dumitru Crăciun (14)

19 Elena amp Virgil Angelescu (19)20 Mircea amp Dana Olariu (16)

Top 20Primii 20 de Distribuitori icircn funcţie depunctele totale care au realizat statutul de

Activ (1pc icircn nume personal cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor)

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Iulia Beldiman

Ion amp Dorina Ciolac

Niculina amp Viorel Ciuchea

Marilena amp Teodor Culişir

Cristiana amp Eugen Dincuţă

Angela amp Valentin Gherghe

Bucurel amp Gyoumlngyike Ghirdă

Carina amp Sebastian Iacătă

Doina Ligia amp Neculai Iordache

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu

Maria Pop

Constantin amp Tania Popa

Smaranda Sălcudean

Lucica amp Gheorghe Tăbăcaru

Petru amp Emilia Truşcă

Ramona amp Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Gizella amp Marius Botiş

Daniel amp Maria Parascan

Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi

Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia amp Daniel Dincuţă

Aurel amp Veronica Meşter

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care icircndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive

Stimulent 1 Stimulent 2Stimulent 3

Necesarul de pc pentru luna 1 50 75 100

Necesarul de pc pentru luna 2 100 150 200

Necesarul de pc pentru luna 3 150 225 300

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2022

20

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Asistent Supervizori

Amarie Cristina

Amza Mariacristina

Andone Constantin

Andrei Denisa Cristina amp Marius Ciprian

Andreias Ana Daniela

Antoniu Andrei Mihai

Anusca Magda Stefania

Ardelean Adina amp Cosmin

Armeanu Fanica

Arnautu Elena

Avram Ana

Baciu Elena

Badea Sabina

Badulescu Valentina Gratiela

Baetu Adela

Bajan Anisoara

Balanescu Constanta

Balas Luminita

Banica Cornel

Barbulescu Roxana Mihaela

Bardac Irina Mariana

Bardasu LilianaBarliga Rodica

Barna Gheorghe Tudorel

Bejinaru Mihaela

Berescu Simona Mirela

Bicajanu Elena

Big Paraschiva

Biro Steluta Magdalena

Bitere Maria

Blidarean Andra Daniela

Bocu Liliana Ana

Bojan Veronica

Bondrea Mirela

Bonta Exevia

Borbel Mariana

Bordian Oana

Bordieanu Maria

Borziac Nina

Bosbici Iulia Antonia

Bran Valentina

Bucur Simona

Bulgariu Roxana Tatiana amp Lucian Ionut

Bura Uglean Irina amp Vasile Danut

Burlacu Mioara amp Gabriel

Burta Misu

Butnariu Ramona

Calin Constanta

Capatana Dorina

Caracota Mihaela Lavinia

Caracota Joita

Casian Elena amp Constantin

Caslalau Rodica

Caslalau Samoita

Catalofitchi Mihai

Catrinoiu Zenobia

Causanu Ramona amp Dan Florin

Causanu Loredana Nicoleta amp Maricel Gab

Cazacu Rodica

Cazan Lucia

Cercelaru Ana amp Nicolae Ciprian

Chelemen Florin

Chirilescu Adelina

Chiritescu Eugen amp Lavinia

Chis Roxana Alexandra

Cidu GinaCimpoeru Florin

Ciobanu Cecilia

Ciolacu Anisoara

Ciorbaru Andreea Georgiana

Ciorbea Livia Flavia amp Alin

Ciurea Eugenia

Cojocaru Eugenia

Colesniuc Zinica Daniela amp Romica Dorel

Constantin Hermina Lorena

Constantin Marcica

Constantinescu Olivia

Cont IoandacianCosovan Gheorghe

Costan Maricela

Cotleanu Stela amp Corneliu

Cotofrei Sorin

Cotoi Liliana Maria

Cozma Maria

Coznici Renata

Cretu Monica Anca amp Dan Cezar

Cretu Daniela amp Florin

Crisan Daniela Maria

Cruceru Constantina

Csont Krisztina

Cumpanasu-Preda Catalina

Curpas Florentina Anisoara

Dabica Elisabeta

Danciu Rodica Nicolae

Danculea Lacramioara

Danila Tamara

Daraban Amalia Nicoleta amp Razvan

Dasca Alexandru Cristian

David Mihailescu Ion

Deaconu Ciprian Dragos

Diaconu Viorel amp Irina

Dima Tabita amp Abel Nelutu

Dima Lucica

Dinu Andreea Claudia

Dobre Georgeta

Dobrican Marioara

Dobrita Gheorghita

Doina Daniela Beatrice

Dornescu Mihaela Loredana

Doroftei Maria FeliciaDragan Florian

Dragomir Silviu

Dragusanu Gianina Magda amp Arcadie Ovidiu

Dudceac Mariana

Duminica Florina Ancuta

Dumitru Mihaela amp Iuliu Simion

Dup Gabriela Eliza

Durac Andreea Vistirina

Duta Mirel Bogdan

Eftimescu Silvia

Enache Nicoleta

Farcasiu RodicaFeher Olivia Verma

Fekete Lidia

Florea Razvan

Frandes Filip Andrei

Frasie Mariana

Frecus Valentin

Galai Ioan

Galea Renaldo amp Linia Cristina Elena

Ganea Ligia amp Doru

Garaiman Ioana

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Nume Nume Nume

Garbacea Ovidiu Aronica

Gavril Mirabela

Gemanaru Paraschiva

Gheorghita Geanina Paula

Gheras Sorin

Gilovan Andrada Liliana

Gorea Liviu

Gorgan Angelica

Grecu Dorina Georgeta

Grigore Lia Florina

Grigore Vali Catalina

Grigorita Viorel Elena

Grigoroscuta Mihaela Irina

Gudina Denisa Amalia

Guia Elena Camelia

Gulea Andreea Catalina

Hanganu Valentin

Holban Adriana Cristina

Hreceniuc Elvira amp Nicolai

Husanu Georgeta

Iacob Ionela Pansela

Ichim ElenaIlascu Profira

Iliecoca Maria

Imbrea Angela

Ionescu Mihai

Ionescu Alina Laura

Iosub Ioan Andrei

Istov Maria

Jacola Andrei

Jebeleanu Roxana Alina

Jitaru Loti

Kantor Lia Martha

Kapusan Erna Krisztina

Kulcsar Maria

Lorincz Palmira Luminita

Lovas Lorand Alexandru

Luca Marius Maftei

Lungeanu Silviu Daniel

Lupascu Mirela Elena amp Radu Vasile

Lupascu Felomina

Lupu Mihaela Alexandra

Macinca Carmen

Manole Mioara

Nume

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2122

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 21foreverlivingcom

Negrea Lacramioara Domnica

Nica Daniela Elena

Nicolae Tudorita

Nitu Alina Gabriela

Olaru Alexandra

Onita Carmen

Oprea Elena

Oprea Lenuta

Oprea Florin Cezar

Oprinescu Viorica

Ovari Bernadett

Paduraru Constanta

Pana Andrei George

Pana Rodica

Panait Violeta amp Sorin

Pandelea Mirela

Pascu Andreea

Pasniciuc Madalina Mihaela

Peptenaru Adrian

Peptusel Marina Larisa

Perja Maria

Petrica IoanaPetrus Nicolae Florin amp Adriana Mariana

Pietrar Adriana

Pirjol Ovidiu Cristian

Pirvu Razvan Claudiu

Pirvu Madalina Ionela

Pita Luminita amp Marcel

Pomohaci Viorica

Popa Andreea-Alina

Popa Cristian Eduard

Popa Daniela Irina

Popa Liviu Ionel amp Gafia

Popa Fanica

Popazu Madalina

Popescu Ionica Serghie

Popescu Constantin Aurelian

Popescu Oana Anca

Potinga Oleg

Preda Silvia Mihaela

Prepelita Elena

Profire Lorena amp Aurel

Puiu Camelia amp Daniel

Rachieru Adriana amp Alexandru

Radu Cornelia amp Mihai

Rimbu Oana Madalina

Ripiciuc Vasile

Rodu Carmen Adriana

Rontu Mihaela

Rusu Anamaria

Sandu Serban

Saracin Maria

Sarateanu Valentina amp Nicolae

Sarca Georgeta amp Vasile

Sav Zoita

Savin Mirela

Scorupschi Ioana

Sersea Elena

Sima Ledi

Simidreanu Madalina Monica

Sirbea Claudiu Gheorghe

Slabu Marioara

Sleam Florentina Janina

Soare Constantin

Solomon Simona

Sorocaleti VictoriaSpataru Sorina

Spirescu Ovidiu

Stamatidis Daniela Mirela amp Evangelos

Stan Ioan

Stan Adina Madalina

Stan Livia

Stana Valentin Cosmin

Stancescu Alina Margareta

Stanciu Marilena Lucia

Stanciu Anamaria Alina

Stanciu Narcisa Daniela

Stanciulica Constanta Cleantina

Stanescu Alexandra Ioana

Stavaroiu Elena

Stefan Georgeta

Stiubei Elena

Stoican Monalisa amp Sarca Alexandru

Suceveanu Andra Iulia

Sunea Margareta

Szabo Miklos amp Sarolta

Szanto Edith Anita

Szasz Margareta

Nume Nume

Szen Iuliu Eniko

Szigeti Kocsis Rozalia amp Santa Francis

Tabacaru Cristina Monica

Tamas Dorina Teodora

Tanasa Anisoara

Tatar Viorica Rozalia

Tcaci Maria

Temelie Ana amp Petre

Teslaru Andrei Constantin amp Adriana Elena

Tica Aurel

Timoce Claudiu Andrei

Titel Danut

Titioanca Elisabeta Irina

Todica Oana Andreea

Todosiea Lucia

Tomescu Mariana

Trif Florina Melina

Tudorache Cristian Constantin

Tugulea Rodica Sanziana

Tuica Camelia

Tulbure Maria

Ududec Laura Elena

Uglean Florica

Ungureanu Nicoleta

Vagnet Anca

Varvara Carmen

Vasile George Alexandru

Vicol Maria Alina

Vidroiu Minodora Simona

Vieru Anca Simona

Vinczi-Marta Elemer Levente amp Codruta

Virga Lidia

Visan Iulia ValentinaViziteu Anda

Vlad Cristina

Vlad Anuta

Voiculescu Daniel

Vorobiov Valentina

Vorovenci Simona

Zait Simion George

Zovea Steluta Claudia

Zugravu Oana

Nume

Marchidan Maria amp Viorel

Marcu Maria

Mariesan Bogdan Emil

Marin Emilian

Marin Iuliana Carlotta

Marin Cristina

Marinescu Mariana

Matei Catalina Mirela

Mateiu Marius Razvan

Maxim Daniela

Mazilu Marta Ilina

Mereu Ioana Veronica amp Sabin Aurelian

Merlusca Simona amp Constantin Florin

Miclaus Ana Maria

Miclea Viorel Alin amp Madalina Teodora

Miclos Mihaela

Miculas Anuta

Migiu Victoria

Mihai Elena Olguta amp Robert Florin

Minciuc Elena Lacramioara

Minecuta Mariana amp Traian Vasile

Mirea Florentina amp Mihai GabrielMiron Mihaita

Mirsolea Paraschiva

Mitache Iordana

Mituleasa Elena

Mladin Georgeta Angela

Moldovan Dalma Anna

Moldovan Laszlo

Moldovan Marieta amp Gheorghe

Moldoveanu Simona

Monoranu Neculai Marius amp Petronela

Morariu Timeea Marta

Moraru Marioara Mirela amp Viorel

Moraru Florin

Motataianu Ingrid

Muntean Marioara Lucia amp Valer

Munteanu Marghiolita

Murarasu Pavel

Musat Gheorghe

Nagy Ladislau Carol

Nagy Levente

Neacsu Maria Mirela

Neagu Camelia Mihaela

Nume

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I O C T O M B R I E

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 522

ALOE VERA GEL

n Conţine substanţe imunostimulatoareimunomodulatoare cicatrizante și datorităacestora readuce celulele la starea normalăde sănătate iar procesele naturale de

detoxifiere sunt repuse icircn funcţiune Astfelsistemul imunitar devine mai puternic și maieficient

n Conţine o gamă largă de vitamine fiinduna dintre puţinele surse vegetale devitamină B12 Icircn plus mai conţine vitamineleA B C E şi acid folic 7 dintre cei 8aminoacizi esenţiali pe care organismul nu-ipoate produce lignine saponine steroli șienzime

n Scade stresul oxidativ prevenindinstalarea bolilor cronice

n Este un aliment funcţional deoarece icircncomponenţa sa se găsesc compuși biologicactivi care contribuie la menţinerea stăriioptime de sănătate fizică și psihică

n Consumul regulat de Aloe Vera Gel poate icircmbunătăţi funcţionarea sistemului digestivşi creşte absorbţia proteinelor distrugacircnd icircnacelaşi timp bacteriile bdquoneprietenoaserdquo icircntr-unmod perfect natural Studii de specialitate audemonstrat de asemenea capacitateagelului de aloe de a ameliora simptomelearsurilor la stomac şi ale altor afecţiuni

digestive

n Este un supliment prebiotic cu rol destimulare şi regularizare a microfloreicolonice sănătoase Acest efect prebiotic setraduce icircn final prin icircntărirea sistemuluiimunitar şi stimularea detoxifierii la nivelcelular dar şi la nivelul colonului Icircn asocierecu Forever Active Probiotic gelul devine unprodus sinbiotic cu efecte amplificate faţăde fiecare component luat separat

FOREVER ACTIVE

PROBIOTIC

n Spre deosebire de antibiotice care icircnseamnă icircmpotriva vieţiiprobioticele acţionează icircn spiritul

naturii pentru viaţă avacircnd icircn specialun rol de prevenţie a stărilormaladive

n Prin conţinutul lor de bifidobacteriişi bacterii lactice benefice restabilescechilibrul microflorei reducacircndmicroflora patogenă de putrefacţiecare poate provoca o serie de boliunele chiar foarte grave

n Printre efectele benefice aleconsumului de Forever ActiveProbiotic se numără ameliorarea

manifestărilor sindromului colonuluiiritabil (constipaţie diareenonpatogenă balonare halenă deorigine digestivă) atenuareaintoleranţei la lactoză diminuareaalergiilor efect anticarie stimulareaimunităţii şi inhibiţia producţiei deagenţi carcinogeni de către microfloraintestinală activitatea antipatogenă asupraspeciei Helicobacter pylori agent etiological gastritelor şi ulcerelor gastrice reducereacolesterolemiei reglarea tensiunii arterialeprevenirea apariţiei calculilor renali

n Recent icircn cadrul unui congresinternaţional dedicat probioticelordesfășurat icircn Franţa au fost relevate noiaspecte privind importanţa microbiotei(ecosistemul constituit din microorganismelecare trăiesc icircn sistemul nostrugastrointestinal şi care numeric depăşesc de10 ori numărul celorlalte celule din care estealcătuit corpul nostru) Astfel s-a ajuns laconcluzia că microbiota se constituie icircn aldoilea genom al corpului uman denumitmetagenom absolut esenţial pentru bunafuncţionare a genelor noastre Cu altecuvinte aceste microorganisme probioticene influenţează atacirct genetica dar deşi paresurprinzător chiar şi comportamentulAvacircnd icircn vedere că şi sistemul imunitar estestrict dependent de genomul nostru acestlucru dovedeşte faptul că microorganismelebenefice sunt absolut necesare pentrusănătatea şi eficienţa sistemului nostruimunitar

n Deşi nu este nou ca probiotic produsulelaborat de cercetătorii companiei ForeverLiving Products are meritul şi calitatea de a

rămacircne activ chiar şi la temperatura camereiacest lucru fiind icircntr-adevăr o premieră icircndomeniu

Vă mulţumim domnule profesor pentrusfaturile preţioase pentru sănătate pe care nile-aţi oferit și de această dată

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 5foreverlivingro

Acest articol are rol exclusiv informativ şi nu poate fi folositca material publicitar

Produsele din această categorie nu au fost evaluate de FDAdeoarece nu au fost concepute pentru a fi utilizate icircn scopdiagnostic terapeutic simptomatic sau preventiv al unorafecţiuni sau grupe de afecţiuni Icircn cazul icircn care văconfruntaţi cu o problemă medicală trebuie să consultaţimedicul de familie

CUI IcircI ESTE DESTINAT ACESTPRODUS

Cu toţii avem nevoie de Aloe Vera Gelcu atacirct mai mult cei cu un stil de viaţădezechilibrat alimentaţie nesănătoasă și ceicare abuzează de tutun şi alcool

CAcircND ŞI CUM TREBUIECONSUMAT PENTRU EFECTEDEPLINEZilnic Pentru a vă bucura din plin de calităţileacestei băuturi minunate este bine să oconsumaţi pe o durată de cel puţin trei luniCu cacirct este mai mare cantitatea consumatăzilnic cu atacirct efectele asupra stării de bine aorganismului vor fi mai bine resimţite

CINE TREBUIE SĂ CONSUME ACEST PRODUSToată lumea se poate bucura de efectele

benefice ale probioticelor asupraorganismului cu precădere cei careconsumă icircn exces antibiotice cu spectrularg alimente cu conservanţi sau cei carenu consumă suficiente fibre (ceea ce ducela disbioză care la racircndul ei conduce laprăbuşirea sistemului imunitar dar şi lareacţii adverse ale acestui fapt de tipulalergiilor şi bolilor autoimune)

Este de preferat ca Forever Active Probioticsă fie administrat icircn combinaţie cu AloeVera Gel datorită efectului sinergic pe care

icircl creează cele două efect care este mai

puternic decacirct dacă fiecare dintre produsear fi administrat separat

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 622

T U R B O S T A R T 2 0

6

CONSTRUIEȘTE-ŢI SUCCESUL IcircN 10 PAȘI

recomandaţi de Berkics Mikloacutes Diamant Manager Ungaria icircn progamul de succes Turbo Start 20

Orice icircnceput este greu icircnsă icircn Forever nu lucrezi de unul singur Programul Turbo Start20 disponibil pe CD icircn variantă audio icircn toate centrele de distribuţie te icircnvaţă săfaci primii pași pe drumul noii tale afaceri 10 pași care dacă icirci respecţi și icirci faci

corect te vor duce spre succesul la care visezi

Pasul nr 1 Nu face nimic de unul singur cel

puţin la icircnceput Rolul sponsorului este să teajute așa că nu ezita să-i ceri ajutorul Astfelte pui la adăpost de multe greșeli care ţi-arputea icircngreuna călătoria

Pasul nr 2 Lucrează eficient pe baza listeide nume Sponsorul te va ajuta s-o icircntocmești și s-o menţii mereu actualizatăAcesta este un instrument de afaceri valoroscare va determina cacirct de departe vei ajunge

Pasul nr 3 Foloseşte produsele - de astadepinde succesul tău Există 4 tipuri de start

icircn funcţie de suma investită icircn produsedespre care sponsorul probabil că ţi-a vorbitdeja Cu cacirct iei startul mai puternic cu atacirctvei avea succes mai repede

Pasul nr 4 Ai icircncercat produsele și eștimulţumit de ele Atunci este timpul să icircncepi să le recomanzi și altora alături desponsor invită-i la prezentări şi pe oameniidin lista ta de nume

Pasul nr 5 Participă la prezentările echipeitale și la toate evenimentele companieiOrganizează chiar tu prezentări la tine acasă

sau on-line La icircnceput acestea vor fisusţinute de sponsor dar pe măsură cecacircştigi experienţă le vei susţine chiar tu

Pasul nr 6 Icircnvaţă totul despre produse șiPlanul de Marketing Un reportofon oagendă și Politicile Companiei te vor ajuta sănu pierzi nimic din ce se prezintă la icircntacirclniri Icircn plus dacă notezi tot ceea ce prezintăsponsorul icircl şi edifici icircn faţa prospecţilor tăi

Pasul nr 7 Icircntacirclnește-te a doua oară cuprospecţii pentru a afla ce au icircnţeles

Această tehnică se mai numește follow-upSponsorul vine cu tine și la această icircntacirclnireși-ţi arată ce ai de făcut

Pasul nr 8 Este foarte important să-ţicunoști motivaţia bdquode ce-ulrdquo care te ţine icircnmișcare Dacă icircncă nu știi unde vrei să ajungiacum este momentul să afli Din nousponsorul te va ajuta și veţi icircntocmi icircmpreună caietul de visuri

Pasul nr 9 Icircnvaţă să-ţi planifici succesuldacă icircţi planifici activitatea icircn cicluri de 3

luni la sfacircrșitul primului an icircn Forever poţiatinge deja nivelul de Manager

Pasul nr 10 Icircnvaţă profesia ca să poţi fi unbun profesionist Participă la toateevenimentele și seminariile companiei șicreează-ţi imaginea unui om de afaceri desucces Reuşita nu se va lăsa așteptată

Atunci cacircnd vei putea bifa icircn dreptulfiecăruia dintre acești pași afacerea ta va

fi deja una de succes Icircţi dorim spor latreabă și suntem nerăbdători să teaplaudăm pentru marea ta reușită

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 722

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 7

N O I E M B R I E

n te gacircndești la cadourile deCrăciun Fă-le obucurie celor dragiși icircnveselește-lesărbătorile Vezi icircnpaginile 10 ndash 11

promoţiile șicadourile pe careţi le-a pregătitForever

n icircncepi planificarea pentru2013 Anul viitor va avea locprimul Raliu Global Forever Dacăte-ai calificat felicitări Icircncepe săplanifici calificarea pentru 2014 icircncă de pe acum Dacă nu te-aicalificat nu te lăsa descurajat(ă)fă-ţi din timp strategia pentruurmătorul Raliu și te vei afla și tuprintre icircnvingători

n să suplimentezi dieta copilului tăucu vitamina D3 Pe lacircngă importanţa pe careo are această vitamină pentru sistemul ososstudii recente indică faptul că un nivel optim de

vitamina D ne ţine departe de răceală și gripăO porţie de Forever Kids icirci aduce copilului tău100 din doza zilnică recomandată devitamina D Icircn plus icirci furnizează și necesarulzilnic de vitamina C atacirct de importantă pentruun sistem imunitar puternic

n ajuţi circulaţia sanguină periferică Icircn afară de supărătoarele răceli aceasta este

cea mai comună problemă icircn anotimpul receTemperaturile scăzute provoacă vasoconstricţie icircn arterele pieliimacircinilor şi picioarelor vasele icircşimicşorează calibrul astfel că sacircngele cald seva distribui preferenţial icircnspre organeleinterne vitale Forever Ginkgo Plusfavorizează circulaţia sacircngelui conţineflavonoide şi terpenoide care cresc rezistenţacapilarelor şi are proprietăţi antioxidante

n petreci o seară relaxantă icircn fotoliultău călduros cu o ceașcă aromată de AloeBlossom Herbal Tea și o carte bună

Acum e momentul săhellipian feb mar apr mai iun iul aug sep oct dec nov

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 822

D E Z V O L T Ă - Ţ I A F A C E R E A

CUM STĂPAcircNEŞTI TEHNICILEDE PERSUASIUNEŞI INFLUENŢARE

Ce credeţi că este de fapt placircnsetul unui bebeluş care doreşte să fie luat icircn braţe Este o tehnicăde persuasiune Probabil prima pe care o punem icircn practică icircn timpul vieţii noastre dar una foarte

puternică Omul icircncearcă să-i influenţeze pe ceilalţi icircncă din momentul naşterii iar unele dintreaceste metode sunt deja icircn codul nostru genetic din fragedă pruncie Altele icircnsă se icircnvaţă Aceste

abilităţi fac parte din limbajul universal şi sunt icircntacirclnite peste tot de la negocierile purtate icircn piaţa delegume pacircnă la alegerile prezidenţiale americane Cu cacirct stăpacircneşti mai bine acest domeniu cu

atacirct mai departe poţi ajunge

Aplicacircnd tehnici de persuasiune ca om deafaceri poţi controla procesul de luare adeciziei de către potenţiali consumatori şidistribuitori Formule menite să influenţezeoamenii la nivel biologic accesează părţi ale

creierului care sunt responsabile cu acestproces De multe ori decizia este influenţatăfără ca subiectul să fie conştient de acestlucru De aceea e important să fie păstratetoate bornele etice Accesul către mintea

clientului are ca scop principaleducarea sa către luarea uneidecizii informate şi oneste darfavorabile scopului declaratvacircnzarea de produse sau icircnscrierea icircn afacere

Pentru a stăpacircni şi a pune icircnpractică tehnicile deinfluenţare e necesar ca ele săfie mai icircntacirci icircnţelese apoiexersate icircn diversele situaţiiale vieţii de afaceri pacircnă cacircnd

devin familiare şi intră icircn felultău de a fi Mai jos suntdescrise cacircteva dintre acestemetode

TEHNICA ETICHETĂRIIAceastă metodă se bazeazăpe atribuirea unei trăsăturiatitudini sau convingeripersoanei din faţa ta pentruca mai apoi să-i faci o cerere icircn concordanţă cu etichetaatribuită De exemplu poţi

spune bdquoDin cacircte vă apreciez cred că o astfelde afacere vi se potriveşterdquo Cuvacircntulbdquoapreciezrdquo cu dublu sens are atacirct rolul de acultiva orgoliul celui cu care stai de vorbăcacirct şi acela de a-l bdquoprogramardquo drept omul careva avea succes icircn afacerea Forever dacă sedecide să o icircnceapă

TEHNICA SIMILITUDINILOR Oamenii sunt sensibili la detalii care se potasocia cu persoana lor cum ar fi numeorigine domiciliu educaţie hobby-uri sauconvingeri Prin urmare dacă din dialogul pecare-l porţi cu celălalt descoperi punctecomune evidenţiază-le pentru a te apropiamai mult şi a-i influenţa pozitiv decizia Poţidescoperi că eşti născut icircn acelaşi an că deţiiacelaşi tip de automobil sau că icircţi place să

petreci vacanţele icircn aceleaşi locuri cu elVorbeşte despre asta şi vei avea de cacircştigat

TEHNICA SLĂBICIUNII AFIŞATEPoţi cacircştiga icircncrederea celui cu care stai devorbă atunci cacircnd etalezi şi aspectenegative minore icircn prezentarea pe care ofaci Icircn acest fel imaginea de ansamblu ebdquocumpăratărdquo mai uşor iar tu poţi promovamai eficient aspectele cu adevăratimportante Spre exemplu poţi afirma căuneori ai icircntacirclnit şi icircnghesuială la centrulde distribuţie deoarece produsele sunt

8

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 922

foarte căutate Dacă prezinţi afacerea sauprodusele ca fiind 100 perfecte nu vei fiverosimil Dacă vorbeşti icircnsă şi despremici probleme fără a exagera vei fi crezutmai uşor şi vei primi icircncrederea celui dinfaţa ta

TEHNICA VARIANTEI DE MIJLOCAtunci cacircnd omul trebuie să aleagă icircntredouă variante el o alege de obicei pe ceamai ieftină sau convenabilă O soluţie estesă oferi ulterior o a treia variantă maiscumpă sau mai dificilă Consecinţa este căpartenerul de dialog se orientează firescspre varianta de mijloc cea care iniţialpărea scumpă Spre exemplu vorbind icircntacircidespre Aloe Berry Nectar şi Aloe Bits NrsquoPeaches la o prezentare unu-la-unu suntşanse mari ca persoana din faţa ta să seorienteze spre primul deoarece este mai

ieftin Dacă icircnsă ulterior vei vorbi despreForever Freedom care e mai scump eposibil ca acesta să reconsidere şi să seorienteze totuşi spre Aloe Bits Nrsquo Peachescare nu mai pare aşa de scump icircncomparaţie cu Forever Freedom

TEHNICA DEFICITULUI Oamenii auun interes mai mare pentru o ofertă atunci

cacircnd află că e unică sau limitată ca timp saucantitate De aceea este important şi rentabilsă promovezi mai departe echipei tale sauclienţilor ofertele speciale alcătuite dedepartamentul de marketing evenimentelede instruire unice lansările de noi produse sau

facilităţile oferite pe timp limitat

TEHNICA STĂRII SENZORIALE

Un client potenţial ia mult mai uşor o deciziede cumpărare dacă trăieşte sau icircşiimaginează o stare senzorială dintr-unmoment post-achiziţie De aceea se practicădrive-test-ul icircn industria auto sau degustările

icircn cea a bunurilor alimentare de largconsum Forever icircţi oferă posibilitatea de a tefolosi de această tehnică cu ajutorulmostrelor de produs Icircn plus acolo undeconsideri că e important poţi face chiar tu

cadouri icircn produse Forever pentru ca unprospect să se poată bucura de efectele lorbenefice şi să ia ulterior decizia pe care tu odoreşti Iar dacă automobilul tău esteachiziţionat datorită afacerii Forever du-iacasă icircn el pe cei cărora tocmai le-ai făcut oprezentare de oportunitate şi spune-le căprin efort susţinut şi ei pot conduce unastfel de automobil icircntr-un viitor apropiat

TEHNICA OGLINDIRII Această metodăpresupune ca icircn timpul discuţiei sau alnegocierii să oglindeşti comportamentulcelui din faţa ta - de exemplu să repeţiesenţa a ceea ce el afirmă sau să oglindeştilimbajul non-verbal (gesturi posturi ale

corpului etc) Icircn acest fel vei construi obdquochimierdquo mai bună - cel cu care comunici serelaxează se apropie relaţia şi se generează

icircncredere Iar icircncrederea este prima condiţiepentru a avea putere de convingere

Tehnicile de persuasiune descrise mai susmerită a fi utilizate drept unelte constructivede folos pentru a dezvolta relaţii reciprocavantajoase cu ceilalţi Ele sunt menite să teajute să pui mai bine icircn lumină mesajul pecare vrei să-l transmiţi şi icircn final să ducă ladecizii care sunt icircn folosul tuturor Produseleşi afacerea Forever ajută omul să fie sănătos

fericit şi bogat Cu cacirct eşti mai convins icircnprimul racircnd tu de această afirmaţie cu atacirctmai uşor icircţi va fi să-i influenţezi şi pe alţii şisă-i ajuţi să vină alături de tine Ideileprezentate mai sus te vor asista icircn acestdemers Foloseşte-le cu icircnţelepciune

Alexandru Israil

Specialist marketing

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 9

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1022

10

P R O M O Ţ I I D E S Ă R B Ă T O R I

PREGĂTEŞTE983085TE PENTRU UN

Colinde aromă de portocale şi scorţişoară brad icircmpodobit fulgi de nea pufoşiluminiţe colorate clinchet de clopoţei şi multă multă dragostehellip Emoţia sărbătorilor icircşi face loc icircn sufletele noastre ne face mai buni mai icircnţelegători mai zacircmbitorihellip

Şi curioşi ca icircntotdeauna să descoperim ce ne-a rezervat icircn acest an Moş Crăciun

Nimic nu se compară cu bucuria de a găsi darurile ce ne-au fost destinate anumeDoar bucuria de a oferi celor pe care icirci iubim sănătate frumuseţe şi prosperitate

Te aşteptăm icircn centrele de distribuţie online pe wwwcomenziforeverro şi la Tel Verde 0800 802 563 să descoperi ofertele speciale pe care ţi le-am pregătit şi

să alegi daruri de suflet pentru cei pe care icirci iubeşti

Pregăteşte-te pentru un Crăciun Forever

C r ă c i u n F or e v e r

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1122

11F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163

AGENDE 2013 CALENDARE

ORGANIZEAZĂ-ŢI AFACEREA IcircN2013

foreverlivingro

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1222

12

B U C U R Ă - T E D E V I A Ţ Ă

10STRATEGIIPENTRU A IcircMBĂTRAcircNI ARMONIOS

2012 a fost declarat anul european al icircmbătracircnirii active pentru că nu putem contesta faptulcă trăim mai mult decacirct acum un secol pentru că ne dorim să icircmbătracircnim frumos dar și pentru

că se preconizează că pacircnă icircn anul 2060 peste un sfert din populaţia Europei va avea peste65 de ani A icircmbătracircni activ icircnseamnă a icircnainta sănătoși icircn vacircrstă ca membri deplini ai

societăţii a ne simţi independenţi şi icircmpliniţi prin activităţile pe care le desfășurăm Indiferentde vacircrstă putem juca un rol icircn societate și ne putem bucura de o bună calitate a vieţii

Provocarea este să profităm din plin de potenţialul pe care icircl avem chiar și la vacircrste mai icircnaintate Alături de Forever Living poţi să te bucuri de toate acestea Suplimentele alimentare

produsele de icircngrijire și oportunitatea de afaceri - toate te vor ajuta să-ţi menţii sănătateaajutacircndu-i icircn același timp și pe ceilalţi să trăiască sănătos

Iată 10 strategii pe care ţi le propunem

pentru a icircmbătracircni armonios

MAI PUŢINECALORIICu cacirct macircncăm mai puţin

cu atacirct trăim mai mult - cel

puţin așa indică peste 2000de studii de specialitate

Experţii recomandă

reducerea aportului caloric

zilnic cu 20-30

DIETA MEDITERANEANĂO alimentaţie bazată icircn principal pe legumeproaspete fructenuci grăsimi

nesaturate ca

peștele şi uleiul de

măsline precum și

reducerea

consumului de carneroșie icircţi vor proteja

inima vor reduce

riscul infecţiilor și te

vor ajuta să trăiești

mai mult

BEA CEAI

Studiile arată că 2-3căni de ceai pe zi au

un efect relaxant

asupra noastră ceeace icircnseamnă mai

puţin stres

principala boală a

societăţii

contemporane Aloe

Blossom Herbal Teapoate fi consumat

fără teama insomniilor deoarece nu conţine

cofeină

CONSUMĂ ACIZI GRAȘIOMEGA9830853Aceste grăsimi

esenţiale

polinesaturate au

efecte dovedite de

reducere ainflamaţiilor

Totodată ajută

organismul să lupte

icircmpotriva bolilor

cardiovasculare și

previn pierderea vederii la vacircrste icircnaintate

Dacă nu consumi destul pește suplimentează-ţi

dieta cu Arctic-Sea Omega-3 ndash te vei bucurade toate beneficiile acizilor grași Omega-3 și

Omega-9

AFLĂ CARE SUNT CEI MAIPUTERNICI ANTIOXIDANŢICacircnd un radical liberatacă o moleculă dinorganism ea icircșimodifică proprietăţileiniţiale transformacircndu-sela racircndul său icircn radicalliber gata să atace

alte celule și să ledenatureze funcţiileSe generează astfelun lanţ necontrolat dereacţii biochimicedăunătoare pentruorganism cu repercusiuni foarte grave icircntimp Antioxidanţii pot neutraliza activitateanocivă a radicalilor liberi Studii medicalerecente au arătat că antioxidanţii potinactiva radicalii liberi și pot chiar stopainstalarea unor boli avacircnd un rol importantși icircn icircncetinirea procesului de icircmbătracircnire

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1322

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 13

Forever Pomesteen Power este un produs cuputernice calităţi antioxidante datorităextractelor de mangostan şi rodie TotodatăForever A-Beta-CarE pe lacircngă beneficiilevitaminelor A și E aduce organismului șiseleniu unul dintre cei mai puternicinutrienţi cu proprietăţi antioxidante Acestaacţionează sinergic cu vitamina E şi beta-carotenul fiind benefic icircn menţinereaacuităţii vizuale a sănătăţii pielii şi părului

FĂ MIȘCARENu te speria n-o să-ţi spunem că trebuie sămergi la sală 30 de minute pe zi de trei oripe săptămacircnă petrecute plimbacircndu-te suntde ajuns pentru a te menţine icircn formă Icircnplus reduci astfel riscul de a face infarct saudiabet și previi osteoporoza crescacircnd

densitatea osoasă Totodată mișcareacontribuie la icircmbunătăţirea funcţieicognitive și previne depresia

PROTEJEAZĂ983085ŢI SISTEMULCARDIOVASCULARCunoscută ca bdquomolecula miracolrdquo L-argininaeste un aminoacid vital pe care organismul

icircl converteşte icircnoxid nitric Acestastimuleazăproducţia dehormoni luptacircndastfel icircmpotrivaunora dintresimptomele

icircmbătracircnirii Icircnplus sprijinăsănătateaprostatei a pielii

funcţia digestivă sistemul cardiovascular şiaduce beneficii muşchilor cartilagiilortendoanelor ligamentelor şi articulaţiilorcare formează sistemul musculo-scheletic

RĂMAcircI ACTIV Știm ţi-am maispus că e bine săfaci mișcare icircnsăacum ne referimla activitate icircn altsens ndash acela alutilităţii pe caresimţi că o ai icircnviaţa celorlalţiMulte persoaneajunse la vacircrstapensionării se

tem că viaţa lor icircşi va pierde rostul odată ce icircşi icircncetează activitatea la locul de muncăDar ce poate fi mai plăcut decacirct să tepreocupi de sănătatea ta și a celorlalţi iar

din asta să cacircștigi și bani și prieteni Forever icircţi propune o oportunitate de afaceri care nucunoaște vacircrstă Accept-o și vei putea fi defolos mult mai multor oameni decacirct poţicrede

OPTEAZĂ PENTRU OCOMBINAŢIE CARE NU DĂGREŞ NICIODATĂALOE VERA GEL ŞI FOREVERACTIVE PROBIOTIC

Icircţi protejeziastfel tractuldigestiv lanivelul căruiase află 70din sistemulnostruimunitar Iarun sistemimunitarputernic estecheia uneibătracircneţi lipsite de griji

BUCURĂ983085TEGăsește icircn fiecare zi un motiv de bucuriepentru că la urma urmelor tinereţea

icircnseamnă bucuria de a trăi

Am enumerat doar din multitudinea destrategii pe care le ai la icircndemacircnă pentru a

aduce mai multă calitate vieţii taleDescoperă-le pe restul alături de noi

Te așteptăm icircn familia Forever

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1422

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1522

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1622

U T I L

16

LA ZI CU

MODIFICĂRILE LEGISLATIVECea mai importantă modificare legislativă adusă deOrdonanţa de Guvern nr 152012 are icircn vedereimplementarea sistemului TVA la icircncasare ceurmează a fi pusă icircn aplicare icircncepacircnd cu data de 1ianuarie 2013

CINE ESTE OBLIGAT SĂ APLICESISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică icircn mod obligatoriu

de cătren persoanele impozabile icircnregistrate icircn scopuride TVA care au sediul activităţii economice icircnRomacircnia şi a căror cifră de afaceri icircn anulcalendaristic precedent nu depăşeşte plafonulde 2250000 lei

n persoanele impozabile care au sediulactivităţii economice icircn Romacircnia şi care se

icircnregistrează icircn scopuri de TVA icircn cursul anuluicalendaristic curent de la data icircnregistrării icircnscopuri de TVA

Persoanele impozabile care au obligaţia să aplicesistemul TVA la icircncasare nu vor aplica acest sistempentru livrările de bunuri şi prestările de servicii a

căror contravaloare este icircncasată parţial sau totalcu numerar de către persoana impozabilă Acestsistem se aplică numai facturilor icircncasate integralprin bancă (cu OP CEC POS etc)

CIFRA DE AFACERI PLAFONATĂ LA 2250000 LEI

Cifra de afaceri icircn funcţie de care se stabileşteplafonul de 2250000 lei este constituită dinvaloarea totală a următoarelor operaţiuni realizate icircncursul unui an calendaristic

n livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile

n livrări de bunuri şi prestări de servicii scutitecu drept de deducere

n operaţiunile rezultate din activităţi economicepentru care locul livrăriiprestării se consideră cafiind icircn străinătate conform art 132 si 133

DE CAcircND SE APLICĂ SISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică

n icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2013 decătre persoana impozabilă icircnregistrată icircnscopuri de TVA care are sediul activităţiieconomice icircn Romacircnia şi care a realizat o cifrăde afaceri mai mică decacirct plafonul de 2250000lei icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv

n icircncepacircnd cu data icircnregistrării icircn scopuri deTVA de către persoanele impozabile care au

sediul activităţii economice icircn Romacircnia care se icircnregistrează icircn scopuri de TVA conform art 153 icircn cursul anului calendaristic curent

n icircncepacircnd cu data icircnscrisă icircn decizia de

icircnregistrare icircn Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la icircncasarede către persoanele icircnregistrate din oficiu deorganele fiscale competente

n icircncepacircnd cu prima zi a celei de-a douaperioade fiscale din anul următor celui icircncare nu a depăşit plafonul de către persoanaimpozabilă icircnregistrată icircn scopuri de TVA cusediul activităţii economice icircn Romacircnia şi care

icircn anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la icircncasare dar a cărei cifră de afaceri pentru anulrespectiv este inferioară plafonului de 2250000lei

Exemplu Persoanele impozabile icircnregistrate icircnscopuri de TVA cu sediul activităţii economice icircn

Romacircnia care icircn anul 2013 nu au aplicat sistemulTVA la icircncasare şi care pacircnă la sfacircrşitul anului 2013nu depăşesc plafonul de 2250000 lei vor aplicasistemul TVA la icircncasare

n icircncepacircnd cu data de 1 februarie 2014 dacăperioada fiscală este luna calendaristică

n icircncepacircnd cu data de 1 aprilie 2014 dacăperioada fiscală este trimestrul calendaristic

NOTIFICARE PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI TVA LA IcircNCASARE

Icircn vederea stabilirii sistemului aplicabil icircn funcţie decifra de afaceri realizată ANAF a elaborat

Formularul 097 - bdquoNotificare privind aplicareasistemului TVA la icircncasarerdquo ce poate fi vizualizat pesite-ul wwwanafro la secţiuneaLegislaţieTransparenţă decizională

Formularul 097 urmează a se depune atacirct icircnvederea intrării icircn sistemul TVA la icircncasare cacirct şipentru ieşirea din acest sistem

Pentru intrarea icircn sistemul TVA la icircncasare icircncepacircnd

cu data de 1 ianuarie 2013 persoanele impozabileaveau obligaţia să depună la organele fiscalecompetente pacircnă la data de 25 octombrie 2012o notificare din care să rezulte că cifra de afacerirealizată icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de2250000 lei

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la icircncasare şi care depăşeşte icircn cursul anuluicalendaristic curent plafonul de 2250000 lei areobligaţia să depună la organele fiscale competentepacircnă la data de 25 inclusiv a lunii următoareperioadei fiscale icircn care a depăşit plafonul onotificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată

Potrivit sistemului TVA la icircncasare exigibilitateataxei intervine la data icircncasării contravaloriiintegrale sau parţiale a livrării de bunuri ori aprestării de servicii cu condiţia de a nu se icircncasa icircnnumerar

Icircn cazul icircn care persoanele impozabile obligate laaplicarea sistemului TVA la icircncasare nu au icircncasatcontravaloarea integrală sau parţială a livrării debunuri ori a prestării de servicii icircn termen de 90 dezile calendaristice de la data emiterii facturiiexigibilitatea aferentă TVA neicircncasată intervine icircncea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiteriifacturii

Icircncepacircnd din 01012013 pe toatefacturile emise de persoanele

impozabile care au intrat icircn sistemulbdquoTVA la icircncasarersquorsquo trebuie trecută

menţiunea TVA la icircncasare Dacănu treceţi corect această

menţiune pe factură vom fiobligaţi să vă returnăm factura

pentru a o emite corect

FOARTE IMPORTANT

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1722

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1822

18

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Manager 60Maria amp Adrian Arghir

Gizella amp Marius BotişDaniela Levărdă amp Alexandru Chiş

Niculina amp Viorel Ciuchea

Camelia amp Daniel Dincuţă

Elena Gheorghe

Angela amp Valentin Gherghe

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-RoşuDaniel amp Maria Parascan

Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Cristina amp George Popescu

Zenovia amp Cătălin Riglea

Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Sponsorul lunii septembrieConstanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti

Sponsorul lunii octombrieMaria amp Adrian Arghir din Constanţa

Manager 60Managerii care și-au reconfirmat nivelulacumulacircnd 60 de pc personale șinon-manageriale

Felicitări Managerilor care icircn lunaoctombrie au acumulat cel puţin 60 pc

personale şi non-manageriale

Sponsorul luniiDistribuitorul care icircn decursul lunii a adus

icircn echipa sa cele mai multe persoane

Sponsorul săptămacircnii3 ndash 8 septembrie ndash Iuliana Soare din Constanţa

10 ndash 15 septembrie ndash Adrian Mergiani din Constanţa17 ndash 22 septembrie ndash Ana amp Gabriel Piparcă din Jimbolia24 ndash 29 septembrie ndash Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti1 ndash 6 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa8 ndash 13 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa15 ndash 20 octombrie ndash Coznici Erzseacutebet din Marghita jud Bihor29 octombrie - 3 noiembrie ndash Georgeta Moraru din Bacău

Sponsorul săptămacircniiDistribuitorii care au icircnscris cele mai multepersoane icircn decurs de o săptămacircnă

Felicitări tuturor şi mult succes şi icircn viitor

Asistent ManageriNume Localitate SponsoriDaniela Ţibulcă Bacău Ion Dorin amp Niculina Asaftei

ManageriNume Localitate SponsoriMarius Iulian amp Marilena Ciortan Giurgiu Rădiţa Stănişteanu

Asistent ManageriDistribuitorii care au obţinut 75 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Icirci felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor celor calificaţi la nivelul de Asistent Supervizor icircn luna octombrie

SupervizoriNume Localitate SponsoriCorina Maria Aciu Satu-Mare Dorel amp Ana Maria ArdeleanLaurenţiu amp Irina Andone Iaşi Profira Asandei

Daniela Constanţa Aniţei Nehoiu BZ Daniela Prundea

Margareta Arvinte Timişoara Adrian Ionel amp Sanda Haiduc

Astalis Hajnal amp Călin Praid HR Sebestyeacuten-Doacutesa Joacutezsef

Sebastian Daniel Bleoju Galaţi Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Bocskay Maacuterta amp Bartha Laacuteszloacute Tacircrgu-Mureş Gizella amp Marius BotişDoina amp Daniel Cabujan Oradea Viorela Viorica Moca

Gheorghe amp Monica Ciobanu Fălticeni Andrei amp Cătălina Maftei

Valerica Fărcăşel Roman Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Viorel amp Lenuţa Huma Ştefan cel Mare VS Daniela Constanţa Aniţei

Ileana Moldovan Satu-Mare Corina Maria AciuElena Moruz Hilişeu-Horia BT Nicolaie Vieriu

Cătuţa Naiman Constanţa Camelia amp Romeo Popescu

Camelia amp Romeo Popescu Constanţa Niculina amp Viorel Ciuchea

Gianina amp Marius-Dan Pralea Truşeşti BT Claudia Istrate

Daniela Prundea Nehoiu BZ Mirela amp Dragoş Drăgoiu

Dorina Teodorescu Dorohoi Virginia MihaiCarmen Teodorescu Iaşi Dorina Teodorescu

Nicolaie Vieriu Dorohoi Rodica amp Mihai Lecu

Supervizorii

Distribuitorii care au obţinut 25 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1922

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 19foreverlivingro

Top 10 non-managerial1 Daniel amp Maria Parascan

2 Carmen amp Gabriel Larion

3 Niculina amp Viorel Ciuchea

4 Daniela Levărdă amp Alexandru Chiş

5 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

6 Cristina amp George Popescu

7 Zenovia amp Cătălin Riglea

8 Camelia amp Daniel Dincuţă

9 Valentin Niţu amp Adriana Udrea

10 Elena Gheorghe

Top 10 Noi Distribuitori1 Emanoil amp Lăcrămioara Creţu

2 Constantin amp Tania Popa

3 Carmen Teodorescu

4 Vasilica amp Dumitru Crăciun

5 Cătălina Trache

6 Maria amp Adrian Arghir

7 Silvia amp Alexandru Stan

8 Cecilia Adriana Popa

9 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

10 Valerica Fărcăşel

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat cele

mai multe puncte non-manageriale

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori

Top 201 Camelia amp Daniel Dincuţă (2)

2 Aurel amp Veronica Meşter (1)

3 Daniel amp Maria Parascan (3)

4 Carmen amp Gabriel Larion (4)

5 Gizella amp Marius Botiş (6)

6 Maria Pop (5)

7 Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi (7)

8 Vajda Katalin (8)

9 Ramona amp Dorin Vingan (nou)10 Smaranda Sălcudean (10)

11 Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu (9)

12 Niculina amp Viorel Ciuchea (13)

13 Marilena amp Teodor Culişir (20)

14 Corina amp Dorin Frandeş (nou)

15 Kele Moacutenika (nou)

16 Cristiana amp Eugen Dincuţă (18)

17 Constantin amp Tania Popa (15)

18 Vasilica amp Dumitru Crăciun (14)

19 Elena amp Virgil Angelescu (19)20 Mircea amp Dana Olariu (16)

Top 20Primii 20 de Distribuitori icircn funcţie depunctele totale care au realizat statutul de

Activ (1pc icircn nume personal cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor)

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Iulia Beldiman

Ion amp Dorina Ciolac

Niculina amp Viorel Ciuchea

Marilena amp Teodor Culişir

Cristiana amp Eugen Dincuţă

Angela amp Valentin Gherghe

Bucurel amp Gyoumlngyike Ghirdă

Carina amp Sebastian Iacătă

Doina Ligia amp Neculai Iordache

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu

Maria Pop

Constantin amp Tania Popa

Smaranda Sălcudean

Lucica amp Gheorghe Tăbăcaru

Petru amp Emilia Truşcă

Ramona amp Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Gizella amp Marius Botiş

Daniel amp Maria Parascan

Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi

Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia amp Daniel Dincuţă

Aurel amp Veronica Meşter

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care icircndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive

Stimulent 1 Stimulent 2Stimulent 3

Necesarul de pc pentru luna 1 50 75 100

Necesarul de pc pentru luna 2 100 150 200

Necesarul de pc pentru luna 3 150 225 300

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2022

20

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Asistent Supervizori

Amarie Cristina

Amza Mariacristina

Andone Constantin

Andrei Denisa Cristina amp Marius Ciprian

Andreias Ana Daniela

Antoniu Andrei Mihai

Anusca Magda Stefania

Ardelean Adina amp Cosmin

Armeanu Fanica

Arnautu Elena

Avram Ana

Baciu Elena

Badea Sabina

Badulescu Valentina Gratiela

Baetu Adela

Bajan Anisoara

Balanescu Constanta

Balas Luminita

Banica Cornel

Barbulescu Roxana Mihaela

Bardac Irina Mariana

Bardasu LilianaBarliga Rodica

Barna Gheorghe Tudorel

Bejinaru Mihaela

Berescu Simona Mirela

Bicajanu Elena

Big Paraschiva

Biro Steluta Magdalena

Bitere Maria

Blidarean Andra Daniela

Bocu Liliana Ana

Bojan Veronica

Bondrea Mirela

Bonta Exevia

Borbel Mariana

Bordian Oana

Bordieanu Maria

Borziac Nina

Bosbici Iulia Antonia

Bran Valentina

Bucur Simona

Bulgariu Roxana Tatiana amp Lucian Ionut

Bura Uglean Irina amp Vasile Danut

Burlacu Mioara amp Gabriel

Burta Misu

Butnariu Ramona

Calin Constanta

Capatana Dorina

Caracota Mihaela Lavinia

Caracota Joita

Casian Elena amp Constantin

Caslalau Rodica

Caslalau Samoita

Catalofitchi Mihai

Catrinoiu Zenobia

Causanu Ramona amp Dan Florin

Causanu Loredana Nicoleta amp Maricel Gab

Cazacu Rodica

Cazan Lucia

Cercelaru Ana amp Nicolae Ciprian

Chelemen Florin

Chirilescu Adelina

Chiritescu Eugen amp Lavinia

Chis Roxana Alexandra

Cidu GinaCimpoeru Florin

Ciobanu Cecilia

Ciolacu Anisoara

Ciorbaru Andreea Georgiana

Ciorbea Livia Flavia amp Alin

Ciurea Eugenia

Cojocaru Eugenia

Colesniuc Zinica Daniela amp Romica Dorel

Constantin Hermina Lorena

Constantin Marcica

Constantinescu Olivia

Cont IoandacianCosovan Gheorghe

Costan Maricela

Cotleanu Stela amp Corneliu

Cotofrei Sorin

Cotoi Liliana Maria

Cozma Maria

Coznici Renata

Cretu Monica Anca amp Dan Cezar

Cretu Daniela amp Florin

Crisan Daniela Maria

Cruceru Constantina

Csont Krisztina

Cumpanasu-Preda Catalina

Curpas Florentina Anisoara

Dabica Elisabeta

Danciu Rodica Nicolae

Danculea Lacramioara

Danila Tamara

Daraban Amalia Nicoleta amp Razvan

Dasca Alexandru Cristian

David Mihailescu Ion

Deaconu Ciprian Dragos

Diaconu Viorel amp Irina

Dima Tabita amp Abel Nelutu

Dima Lucica

Dinu Andreea Claudia

Dobre Georgeta

Dobrican Marioara

Dobrita Gheorghita

Doina Daniela Beatrice

Dornescu Mihaela Loredana

Doroftei Maria FeliciaDragan Florian

Dragomir Silviu

Dragusanu Gianina Magda amp Arcadie Ovidiu

Dudceac Mariana

Duminica Florina Ancuta

Dumitru Mihaela amp Iuliu Simion

Dup Gabriela Eliza

Durac Andreea Vistirina

Duta Mirel Bogdan

Eftimescu Silvia

Enache Nicoleta

Farcasiu RodicaFeher Olivia Verma

Fekete Lidia

Florea Razvan

Frandes Filip Andrei

Frasie Mariana

Frecus Valentin

Galai Ioan

Galea Renaldo amp Linia Cristina Elena

Ganea Ligia amp Doru

Garaiman Ioana

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Nume Nume Nume

Garbacea Ovidiu Aronica

Gavril Mirabela

Gemanaru Paraschiva

Gheorghita Geanina Paula

Gheras Sorin

Gilovan Andrada Liliana

Gorea Liviu

Gorgan Angelica

Grecu Dorina Georgeta

Grigore Lia Florina

Grigore Vali Catalina

Grigorita Viorel Elena

Grigoroscuta Mihaela Irina

Gudina Denisa Amalia

Guia Elena Camelia

Gulea Andreea Catalina

Hanganu Valentin

Holban Adriana Cristina

Hreceniuc Elvira amp Nicolai

Husanu Georgeta

Iacob Ionela Pansela

Ichim ElenaIlascu Profira

Iliecoca Maria

Imbrea Angela

Ionescu Mihai

Ionescu Alina Laura

Iosub Ioan Andrei

Istov Maria

Jacola Andrei

Jebeleanu Roxana Alina

Jitaru Loti

Kantor Lia Martha

Kapusan Erna Krisztina

Kulcsar Maria

Lorincz Palmira Luminita

Lovas Lorand Alexandru

Luca Marius Maftei

Lungeanu Silviu Daniel

Lupascu Mirela Elena amp Radu Vasile

Lupascu Felomina

Lupu Mihaela Alexandra

Macinca Carmen

Manole Mioara

Nume

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2122

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 21foreverlivingcom

Negrea Lacramioara Domnica

Nica Daniela Elena

Nicolae Tudorita

Nitu Alina Gabriela

Olaru Alexandra

Onita Carmen

Oprea Elena

Oprea Lenuta

Oprea Florin Cezar

Oprinescu Viorica

Ovari Bernadett

Paduraru Constanta

Pana Andrei George

Pana Rodica

Panait Violeta amp Sorin

Pandelea Mirela

Pascu Andreea

Pasniciuc Madalina Mihaela

Peptenaru Adrian

Peptusel Marina Larisa

Perja Maria

Petrica IoanaPetrus Nicolae Florin amp Adriana Mariana

Pietrar Adriana

Pirjol Ovidiu Cristian

Pirvu Razvan Claudiu

Pirvu Madalina Ionela

Pita Luminita amp Marcel

Pomohaci Viorica

Popa Andreea-Alina

Popa Cristian Eduard

Popa Daniela Irina

Popa Liviu Ionel amp Gafia

Popa Fanica

Popazu Madalina

Popescu Ionica Serghie

Popescu Constantin Aurelian

Popescu Oana Anca

Potinga Oleg

Preda Silvia Mihaela

Prepelita Elena

Profire Lorena amp Aurel

Puiu Camelia amp Daniel

Rachieru Adriana amp Alexandru

Radu Cornelia amp Mihai

Rimbu Oana Madalina

Ripiciuc Vasile

Rodu Carmen Adriana

Rontu Mihaela

Rusu Anamaria

Sandu Serban

Saracin Maria

Sarateanu Valentina amp Nicolae

Sarca Georgeta amp Vasile

Sav Zoita

Savin Mirela

Scorupschi Ioana

Sersea Elena

Sima Ledi

Simidreanu Madalina Monica

Sirbea Claudiu Gheorghe

Slabu Marioara

Sleam Florentina Janina

Soare Constantin

Solomon Simona

Sorocaleti VictoriaSpataru Sorina

Spirescu Ovidiu

Stamatidis Daniela Mirela amp Evangelos

Stan Ioan

Stan Adina Madalina

Stan Livia

Stana Valentin Cosmin

Stancescu Alina Margareta

Stanciu Marilena Lucia

Stanciu Anamaria Alina

Stanciu Narcisa Daniela

Stanciulica Constanta Cleantina

Stanescu Alexandra Ioana

Stavaroiu Elena

Stefan Georgeta

Stiubei Elena

Stoican Monalisa amp Sarca Alexandru

Suceveanu Andra Iulia

Sunea Margareta

Szabo Miklos amp Sarolta

Szanto Edith Anita

Szasz Margareta

Nume Nume

Szen Iuliu Eniko

Szigeti Kocsis Rozalia amp Santa Francis

Tabacaru Cristina Monica

Tamas Dorina Teodora

Tanasa Anisoara

Tatar Viorica Rozalia

Tcaci Maria

Temelie Ana amp Petre

Teslaru Andrei Constantin amp Adriana Elena

Tica Aurel

Timoce Claudiu Andrei

Titel Danut

Titioanca Elisabeta Irina

Todica Oana Andreea

Todosiea Lucia

Tomescu Mariana

Trif Florina Melina

Tudorache Cristian Constantin

Tugulea Rodica Sanziana

Tuica Camelia

Tulbure Maria

Ududec Laura Elena

Uglean Florica

Ungureanu Nicoleta

Vagnet Anca

Varvara Carmen

Vasile George Alexandru

Vicol Maria Alina

Vidroiu Minodora Simona

Vieru Anca Simona

Vinczi-Marta Elemer Levente amp Codruta

Virga Lidia

Visan Iulia ValentinaViziteu Anda

Vlad Cristina

Vlad Anuta

Voiculescu Daniel

Vorobiov Valentina

Vorovenci Simona

Zait Simion George

Zovea Steluta Claudia

Zugravu Oana

Nume

Marchidan Maria amp Viorel

Marcu Maria

Mariesan Bogdan Emil

Marin Emilian

Marin Iuliana Carlotta

Marin Cristina

Marinescu Mariana

Matei Catalina Mirela

Mateiu Marius Razvan

Maxim Daniela

Mazilu Marta Ilina

Mereu Ioana Veronica amp Sabin Aurelian

Merlusca Simona amp Constantin Florin

Miclaus Ana Maria

Miclea Viorel Alin amp Madalina Teodora

Miclos Mihaela

Miculas Anuta

Migiu Victoria

Mihai Elena Olguta amp Robert Florin

Minciuc Elena Lacramioara

Minecuta Mariana amp Traian Vasile

Mirea Florentina amp Mihai GabrielMiron Mihaita

Mirsolea Paraschiva

Mitache Iordana

Mituleasa Elena

Mladin Georgeta Angela

Moldovan Dalma Anna

Moldovan Laszlo

Moldovan Marieta amp Gheorghe

Moldoveanu Simona

Monoranu Neculai Marius amp Petronela

Morariu Timeea Marta

Moraru Marioara Mirela amp Viorel

Moraru Florin

Motataianu Ingrid

Muntean Marioara Lucia amp Valer

Munteanu Marghiolita

Murarasu Pavel

Musat Gheorghe

Nagy Ladislau Carol

Nagy Levente

Neacsu Maria Mirela

Neagu Camelia Mihaela

Nume

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I O C T O M B R I E

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 622

T U R B O S T A R T 2 0

6

CONSTRUIEȘTE-ŢI SUCCESUL IcircN 10 PAȘI

recomandaţi de Berkics Mikloacutes Diamant Manager Ungaria icircn progamul de succes Turbo Start 20

Orice icircnceput este greu icircnsă icircn Forever nu lucrezi de unul singur Programul Turbo Start20 disponibil pe CD icircn variantă audio icircn toate centrele de distribuţie te icircnvaţă săfaci primii pași pe drumul noii tale afaceri 10 pași care dacă icirci respecţi și icirci faci

corect te vor duce spre succesul la care visezi

Pasul nr 1 Nu face nimic de unul singur cel

puţin la icircnceput Rolul sponsorului este să teajute așa că nu ezita să-i ceri ajutorul Astfelte pui la adăpost de multe greșeli care ţi-arputea icircngreuna călătoria

Pasul nr 2 Lucrează eficient pe baza listeide nume Sponsorul te va ajuta s-o icircntocmești și s-o menţii mereu actualizatăAcesta este un instrument de afaceri valoroscare va determina cacirct de departe vei ajunge

Pasul nr 3 Foloseşte produsele - de astadepinde succesul tău Există 4 tipuri de start

icircn funcţie de suma investită icircn produsedespre care sponsorul probabil că ţi-a vorbitdeja Cu cacirct iei startul mai puternic cu atacirctvei avea succes mai repede

Pasul nr 4 Ai icircncercat produsele și eștimulţumit de ele Atunci este timpul să icircncepi să le recomanzi și altora alături desponsor invită-i la prezentări şi pe oameniidin lista ta de nume

Pasul nr 5 Participă la prezentările echipeitale și la toate evenimentele companieiOrganizează chiar tu prezentări la tine acasă

sau on-line La icircnceput acestea vor fisusţinute de sponsor dar pe măsură cecacircştigi experienţă le vei susţine chiar tu

Pasul nr 6 Icircnvaţă totul despre produse șiPlanul de Marketing Un reportofon oagendă și Politicile Companiei te vor ajuta sănu pierzi nimic din ce se prezintă la icircntacirclniri Icircn plus dacă notezi tot ceea ce prezintăsponsorul icircl şi edifici icircn faţa prospecţilor tăi

Pasul nr 7 Icircntacirclnește-te a doua oară cuprospecţii pentru a afla ce au icircnţeles

Această tehnică se mai numește follow-upSponsorul vine cu tine și la această icircntacirclnireși-ţi arată ce ai de făcut

Pasul nr 8 Este foarte important să-ţicunoști motivaţia bdquode ce-ulrdquo care te ţine icircnmișcare Dacă icircncă nu știi unde vrei să ajungiacum este momentul să afli Din nousponsorul te va ajuta și veţi icircntocmi icircmpreună caietul de visuri

Pasul nr 9 Icircnvaţă să-ţi planifici succesuldacă icircţi planifici activitatea icircn cicluri de 3

luni la sfacircrșitul primului an icircn Forever poţiatinge deja nivelul de Manager

Pasul nr 10 Icircnvaţă profesia ca să poţi fi unbun profesionist Participă la toateevenimentele și seminariile companiei șicreează-ţi imaginea unui om de afaceri desucces Reuşita nu se va lăsa așteptată

Atunci cacircnd vei putea bifa icircn dreptulfiecăruia dintre acești pași afacerea ta va

fi deja una de succes Icircţi dorim spor latreabă și suntem nerăbdători să teaplaudăm pentru marea ta reușită

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 722

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 7

N O I E M B R I E

n te gacircndești la cadourile deCrăciun Fă-le obucurie celor dragiși icircnveselește-lesărbătorile Vezi icircnpaginile 10 ndash 11

promoţiile șicadourile pe careţi le-a pregătitForever

n icircncepi planificarea pentru2013 Anul viitor va avea locprimul Raliu Global Forever Dacăte-ai calificat felicitări Icircncepe săplanifici calificarea pentru 2014 icircncă de pe acum Dacă nu te-aicalificat nu te lăsa descurajat(ă)fă-ţi din timp strategia pentruurmătorul Raliu și te vei afla și tuprintre icircnvingători

n să suplimentezi dieta copilului tăucu vitamina D3 Pe lacircngă importanţa pe careo are această vitamină pentru sistemul ososstudii recente indică faptul că un nivel optim de

vitamina D ne ţine departe de răceală și gripăO porţie de Forever Kids icirci aduce copilului tău100 din doza zilnică recomandată devitamina D Icircn plus icirci furnizează și necesarulzilnic de vitamina C atacirct de importantă pentruun sistem imunitar puternic

n ajuţi circulaţia sanguină periferică Icircn afară de supărătoarele răceli aceasta este

cea mai comună problemă icircn anotimpul receTemperaturile scăzute provoacă vasoconstricţie icircn arterele pieliimacircinilor şi picioarelor vasele icircşimicşorează calibrul astfel că sacircngele cald seva distribui preferenţial icircnspre organeleinterne vitale Forever Ginkgo Plusfavorizează circulaţia sacircngelui conţineflavonoide şi terpenoide care cresc rezistenţacapilarelor şi are proprietăţi antioxidante

n petreci o seară relaxantă icircn fotoliultău călduros cu o ceașcă aromată de AloeBlossom Herbal Tea și o carte bună

Acum e momentul săhellipian feb mar apr mai iun iul aug sep oct dec nov

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 822

D E Z V O L T Ă - Ţ I A F A C E R E A

CUM STĂPAcircNEŞTI TEHNICILEDE PERSUASIUNEŞI INFLUENŢARE

Ce credeţi că este de fapt placircnsetul unui bebeluş care doreşte să fie luat icircn braţe Este o tehnicăde persuasiune Probabil prima pe care o punem icircn practică icircn timpul vieţii noastre dar una foarte

puternică Omul icircncearcă să-i influenţeze pe ceilalţi icircncă din momentul naşterii iar unele dintreaceste metode sunt deja icircn codul nostru genetic din fragedă pruncie Altele icircnsă se icircnvaţă Aceste

abilităţi fac parte din limbajul universal şi sunt icircntacirclnite peste tot de la negocierile purtate icircn piaţa delegume pacircnă la alegerile prezidenţiale americane Cu cacirct stăpacircneşti mai bine acest domeniu cu

atacirct mai departe poţi ajunge

Aplicacircnd tehnici de persuasiune ca om deafaceri poţi controla procesul de luare adeciziei de către potenţiali consumatori şidistribuitori Formule menite să influenţezeoamenii la nivel biologic accesează părţi ale

creierului care sunt responsabile cu acestproces De multe ori decizia este influenţatăfără ca subiectul să fie conştient de acestlucru De aceea e important să fie păstratetoate bornele etice Accesul către mintea

clientului are ca scop principaleducarea sa către luarea uneidecizii informate şi oneste darfavorabile scopului declaratvacircnzarea de produse sau icircnscrierea icircn afacere

Pentru a stăpacircni şi a pune icircnpractică tehnicile deinfluenţare e necesar ca ele săfie mai icircntacirci icircnţelese apoiexersate icircn diversele situaţiiale vieţii de afaceri pacircnă cacircnd

devin familiare şi intră icircn felultău de a fi Mai jos suntdescrise cacircteva dintre acestemetode

TEHNICA ETICHETĂRIIAceastă metodă se bazeazăpe atribuirea unei trăsăturiatitudini sau convingeripersoanei din faţa ta pentruca mai apoi să-i faci o cerere icircn concordanţă cu etichetaatribuită De exemplu poţi

spune bdquoDin cacircte vă apreciez cred că o astfelde afacere vi se potriveşterdquo Cuvacircntulbdquoapreciezrdquo cu dublu sens are atacirct rolul de acultiva orgoliul celui cu care stai de vorbăcacirct şi acela de a-l bdquoprogramardquo drept omul careva avea succes icircn afacerea Forever dacă sedecide să o icircnceapă

TEHNICA SIMILITUDINILOR Oamenii sunt sensibili la detalii care se potasocia cu persoana lor cum ar fi numeorigine domiciliu educaţie hobby-uri sauconvingeri Prin urmare dacă din dialogul pecare-l porţi cu celălalt descoperi punctecomune evidenţiază-le pentru a te apropiamai mult şi a-i influenţa pozitiv decizia Poţidescoperi că eşti născut icircn acelaşi an că deţiiacelaşi tip de automobil sau că icircţi place să

petreci vacanţele icircn aceleaşi locuri cu elVorbeşte despre asta şi vei avea de cacircştigat

TEHNICA SLĂBICIUNII AFIŞATEPoţi cacircştiga icircncrederea celui cu care stai devorbă atunci cacircnd etalezi şi aspectenegative minore icircn prezentarea pe care ofaci Icircn acest fel imaginea de ansamblu ebdquocumpăratărdquo mai uşor iar tu poţi promovamai eficient aspectele cu adevăratimportante Spre exemplu poţi afirma căuneori ai icircntacirclnit şi icircnghesuială la centrulde distribuţie deoarece produsele sunt

8

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 922

foarte căutate Dacă prezinţi afacerea sauprodusele ca fiind 100 perfecte nu vei fiverosimil Dacă vorbeşti icircnsă şi despremici probleme fără a exagera vei fi crezutmai uşor şi vei primi icircncrederea celui dinfaţa ta

TEHNICA VARIANTEI DE MIJLOCAtunci cacircnd omul trebuie să aleagă icircntredouă variante el o alege de obicei pe ceamai ieftină sau convenabilă O soluţie estesă oferi ulterior o a treia variantă maiscumpă sau mai dificilă Consecinţa este căpartenerul de dialog se orientează firescspre varianta de mijloc cea care iniţialpărea scumpă Spre exemplu vorbind icircntacircidespre Aloe Berry Nectar şi Aloe Bits NrsquoPeaches la o prezentare unu-la-unu suntşanse mari ca persoana din faţa ta să seorienteze spre primul deoarece este mai

ieftin Dacă icircnsă ulterior vei vorbi despreForever Freedom care e mai scump eposibil ca acesta să reconsidere şi să seorienteze totuşi spre Aloe Bits Nrsquo Peachescare nu mai pare aşa de scump icircncomparaţie cu Forever Freedom

TEHNICA DEFICITULUI Oamenii auun interes mai mare pentru o ofertă atunci

cacircnd află că e unică sau limitată ca timp saucantitate De aceea este important şi rentabilsă promovezi mai departe echipei tale sauclienţilor ofertele speciale alcătuite dedepartamentul de marketing evenimentelede instruire unice lansările de noi produse sau

facilităţile oferite pe timp limitat

TEHNICA STĂRII SENZORIALE

Un client potenţial ia mult mai uşor o deciziede cumpărare dacă trăieşte sau icircşiimaginează o stare senzorială dintr-unmoment post-achiziţie De aceea se practicădrive-test-ul icircn industria auto sau degustările

icircn cea a bunurilor alimentare de largconsum Forever icircţi oferă posibilitatea de a tefolosi de această tehnică cu ajutorulmostrelor de produs Icircn plus acolo undeconsideri că e important poţi face chiar tu

cadouri icircn produse Forever pentru ca unprospect să se poată bucura de efectele lorbenefice şi să ia ulterior decizia pe care tu odoreşti Iar dacă automobilul tău esteachiziţionat datorită afacerii Forever du-iacasă icircn el pe cei cărora tocmai le-ai făcut oprezentare de oportunitate şi spune-le căprin efort susţinut şi ei pot conduce unastfel de automobil icircntr-un viitor apropiat

TEHNICA OGLINDIRII Această metodăpresupune ca icircn timpul discuţiei sau alnegocierii să oglindeşti comportamentulcelui din faţa ta - de exemplu să repeţiesenţa a ceea ce el afirmă sau să oglindeştilimbajul non-verbal (gesturi posturi ale

corpului etc) Icircn acest fel vei construi obdquochimierdquo mai bună - cel cu care comunici serelaxează se apropie relaţia şi se generează

icircncredere Iar icircncrederea este prima condiţiepentru a avea putere de convingere

Tehnicile de persuasiune descrise mai susmerită a fi utilizate drept unelte constructivede folos pentru a dezvolta relaţii reciprocavantajoase cu ceilalţi Ele sunt menite să teajute să pui mai bine icircn lumină mesajul pecare vrei să-l transmiţi şi icircn final să ducă ladecizii care sunt icircn folosul tuturor Produseleşi afacerea Forever ajută omul să fie sănătos

fericit şi bogat Cu cacirct eşti mai convins icircnprimul racircnd tu de această afirmaţie cu atacirctmai uşor icircţi va fi să-i influenţezi şi pe alţii şisă-i ajuţi să vină alături de tine Ideileprezentate mai sus te vor asista icircn acestdemers Foloseşte-le cu icircnţelepciune

Alexandru Israil

Specialist marketing

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 9

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1022

10

P R O M O Ţ I I D E S Ă R B Ă T O R I

PREGĂTEŞTE983085TE PENTRU UN

Colinde aromă de portocale şi scorţişoară brad icircmpodobit fulgi de nea pufoşiluminiţe colorate clinchet de clopoţei şi multă multă dragostehellip Emoţia sărbătorilor icircşi face loc icircn sufletele noastre ne face mai buni mai icircnţelegători mai zacircmbitorihellip

Şi curioşi ca icircntotdeauna să descoperim ce ne-a rezervat icircn acest an Moş Crăciun

Nimic nu se compară cu bucuria de a găsi darurile ce ne-au fost destinate anumeDoar bucuria de a oferi celor pe care icirci iubim sănătate frumuseţe şi prosperitate

Te aşteptăm icircn centrele de distribuţie online pe wwwcomenziforeverro şi la Tel Verde 0800 802 563 să descoperi ofertele speciale pe care ţi le-am pregătit şi

să alegi daruri de suflet pentru cei pe care icirci iubeşti

Pregăteşte-te pentru un Crăciun Forever

C r ă c i u n F or e v e r

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1122

11F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163

AGENDE 2013 CALENDARE

ORGANIZEAZĂ-ŢI AFACEREA IcircN2013

foreverlivingro

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1222

12

B U C U R Ă - T E D E V I A Ţ Ă

10STRATEGIIPENTRU A IcircMBĂTRAcircNI ARMONIOS

2012 a fost declarat anul european al icircmbătracircnirii active pentru că nu putem contesta faptulcă trăim mai mult decacirct acum un secol pentru că ne dorim să icircmbătracircnim frumos dar și pentru

că se preconizează că pacircnă icircn anul 2060 peste un sfert din populaţia Europei va avea peste65 de ani A icircmbătracircni activ icircnseamnă a icircnainta sănătoși icircn vacircrstă ca membri deplini ai

societăţii a ne simţi independenţi şi icircmpliniţi prin activităţile pe care le desfășurăm Indiferentde vacircrstă putem juca un rol icircn societate și ne putem bucura de o bună calitate a vieţii

Provocarea este să profităm din plin de potenţialul pe care icircl avem chiar și la vacircrste mai icircnaintate Alături de Forever Living poţi să te bucuri de toate acestea Suplimentele alimentare

produsele de icircngrijire și oportunitatea de afaceri - toate te vor ajuta să-ţi menţii sănătateaajutacircndu-i icircn același timp și pe ceilalţi să trăiască sănătos

Iată 10 strategii pe care ţi le propunem

pentru a icircmbătracircni armonios

MAI PUŢINECALORIICu cacirct macircncăm mai puţin

cu atacirct trăim mai mult - cel

puţin așa indică peste 2000de studii de specialitate

Experţii recomandă

reducerea aportului caloric

zilnic cu 20-30

DIETA MEDITERANEANĂO alimentaţie bazată icircn principal pe legumeproaspete fructenuci grăsimi

nesaturate ca

peștele şi uleiul de

măsline precum și

reducerea

consumului de carneroșie icircţi vor proteja

inima vor reduce

riscul infecţiilor și te

vor ajuta să trăiești

mai mult

BEA CEAI

Studiile arată că 2-3căni de ceai pe zi au

un efect relaxant

asupra noastră ceeace icircnseamnă mai

puţin stres

principala boală a

societăţii

contemporane Aloe

Blossom Herbal Teapoate fi consumat

fără teama insomniilor deoarece nu conţine

cofeină

CONSUMĂ ACIZI GRAȘIOMEGA9830853Aceste grăsimi

esenţiale

polinesaturate au

efecte dovedite de

reducere ainflamaţiilor

Totodată ajută

organismul să lupte

icircmpotriva bolilor

cardiovasculare și

previn pierderea vederii la vacircrste icircnaintate

Dacă nu consumi destul pește suplimentează-ţi

dieta cu Arctic-Sea Omega-3 ndash te vei bucurade toate beneficiile acizilor grași Omega-3 și

Omega-9

AFLĂ CARE SUNT CEI MAIPUTERNICI ANTIOXIDANŢICacircnd un radical liberatacă o moleculă dinorganism ea icircșimodifică proprietăţileiniţiale transformacircndu-sela racircndul său icircn radicalliber gata să atace

alte celule și să ledenatureze funcţiileSe generează astfelun lanţ necontrolat dereacţii biochimicedăunătoare pentruorganism cu repercusiuni foarte grave icircntimp Antioxidanţii pot neutraliza activitateanocivă a radicalilor liberi Studii medicalerecente au arătat că antioxidanţii potinactiva radicalii liberi și pot chiar stopainstalarea unor boli avacircnd un rol importantși icircn icircncetinirea procesului de icircmbătracircnire

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1322

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 13

Forever Pomesteen Power este un produs cuputernice calităţi antioxidante datorităextractelor de mangostan şi rodie TotodatăForever A-Beta-CarE pe lacircngă beneficiilevitaminelor A și E aduce organismului șiseleniu unul dintre cei mai puternicinutrienţi cu proprietăţi antioxidante Acestaacţionează sinergic cu vitamina E şi beta-carotenul fiind benefic icircn menţinereaacuităţii vizuale a sănătăţii pielii şi părului

FĂ MIȘCARENu te speria n-o să-ţi spunem că trebuie sămergi la sală 30 de minute pe zi de trei oripe săptămacircnă petrecute plimbacircndu-te suntde ajuns pentru a te menţine icircn formă Icircnplus reduci astfel riscul de a face infarct saudiabet și previi osteoporoza crescacircnd

densitatea osoasă Totodată mișcareacontribuie la icircmbunătăţirea funcţieicognitive și previne depresia

PROTEJEAZĂ983085ŢI SISTEMULCARDIOVASCULARCunoscută ca bdquomolecula miracolrdquo L-argininaeste un aminoacid vital pe care organismul

icircl converteşte icircnoxid nitric Acestastimuleazăproducţia dehormoni luptacircndastfel icircmpotrivaunora dintresimptomele

icircmbătracircnirii Icircnplus sprijinăsănătateaprostatei a pielii

funcţia digestivă sistemul cardiovascular şiaduce beneficii muşchilor cartilagiilortendoanelor ligamentelor şi articulaţiilorcare formează sistemul musculo-scheletic

RĂMAcircI ACTIV Știm ţi-am maispus că e bine săfaci mișcare icircnsăacum ne referimla activitate icircn altsens ndash acela alutilităţii pe caresimţi că o ai icircnviaţa celorlalţiMulte persoaneajunse la vacircrstapensionării se

tem că viaţa lor icircşi va pierde rostul odată ce icircşi icircncetează activitatea la locul de muncăDar ce poate fi mai plăcut decacirct să tepreocupi de sănătatea ta și a celorlalţi iar

din asta să cacircștigi și bani și prieteni Forever icircţi propune o oportunitate de afaceri care nucunoaște vacircrstă Accept-o și vei putea fi defolos mult mai multor oameni decacirct poţicrede

OPTEAZĂ PENTRU OCOMBINAŢIE CARE NU DĂGREŞ NICIODATĂALOE VERA GEL ŞI FOREVERACTIVE PROBIOTIC

Icircţi protejeziastfel tractuldigestiv lanivelul căruiase află 70din sistemulnostruimunitar Iarun sistemimunitarputernic estecheia uneibătracircneţi lipsite de griji

BUCURĂ983085TEGăsește icircn fiecare zi un motiv de bucuriepentru că la urma urmelor tinereţea

icircnseamnă bucuria de a trăi

Am enumerat doar din multitudinea destrategii pe care le ai la icircndemacircnă pentru a

aduce mai multă calitate vieţii taleDescoperă-le pe restul alături de noi

Te așteptăm icircn familia Forever

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1422

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1522

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1622

U T I L

16

LA ZI CU

MODIFICĂRILE LEGISLATIVECea mai importantă modificare legislativă adusă deOrdonanţa de Guvern nr 152012 are icircn vedereimplementarea sistemului TVA la icircncasare ceurmează a fi pusă icircn aplicare icircncepacircnd cu data de 1ianuarie 2013

CINE ESTE OBLIGAT SĂ APLICESISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică icircn mod obligatoriu

de cătren persoanele impozabile icircnregistrate icircn scopuride TVA care au sediul activităţii economice icircnRomacircnia şi a căror cifră de afaceri icircn anulcalendaristic precedent nu depăşeşte plafonulde 2250000 lei

n persoanele impozabile care au sediulactivităţii economice icircn Romacircnia şi care se

icircnregistrează icircn scopuri de TVA icircn cursul anuluicalendaristic curent de la data icircnregistrării icircnscopuri de TVA

Persoanele impozabile care au obligaţia să aplicesistemul TVA la icircncasare nu vor aplica acest sistempentru livrările de bunuri şi prestările de servicii a

căror contravaloare este icircncasată parţial sau totalcu numerar de către persoana impozabilă Acestsistem se aplică numai facturilor icircncasate integralprin bancă (cu OP CEC POS etc)

CIFRA DE AFACERI PLAFONATĂ LA 2250000 LEI

Cifra de afaceri icircn funcţie de care se stabileşteplafonul de 2250000 lei este constituită dinvaloarea totală a următoarelor operaţiuni realizate icircncursul unui an calendaristic

n livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile

n livrări de bunuri şi prestări de servicii scutitecu drept de deducere

n operaţiunile rezultate din activităţi economicepentru care locul livrăriiprestării se consideră cafiind icircn străinătate conform art 132 si 133

DE CAcircND SE APLICĂ SISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică

n icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2013 decătre persoana impozabilă icircnregistrată icircnscopuri de TVA care are sediul activităţiieconomice icircn Romacircnia şi care a realizat o cifrăde afaceri mai mică decacirct plafonul de 2250000lei icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv

n icircncepacircnd cu data icircnregistrării icircn scopuri deTVA de către persoanele impozabile care au

sediul activităţii economice icircn Romacircnia care se icircnregistrează icircn scopuri de TVA conform art 153 icircn cursul anului calendaristic curent

n icircncepacircnd cu data icircnscrisă icircn decizia de

icircnregistrare icircn Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la icircncasarede către persoanele icircnregistrate din oficiu deorganele fiscale competente

n icircncepacircnd cu prima zi a celei de-a douaperioade fiscale din anul următor celui icircncare nu a depăşit plafonul de către persoanaimpozabilă icircnregistrată icircn scopuri de TVA cusediul activităţii economice icircn Romacircnia şi care

icircn anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la icircncasare dar a cărei cifră de afaceri pentru anulrespectiv este inferioară plafonului de 2250000lei

Exemplu Persoanele impozabile icircnregistrate icircnscopuri de TVA cu sediul activităţii economice icircn

Romacircnia care icircn anul 2013 nu au aplicat sistemulTVA la icircncasare şi care pacircnă la sfacircrşitul anului 2013nu depăşesc plafonul de 2250000 lei vor aplicasistemul TVA la icircncasare

n icircncepacircnd cu data de 1 februarie 2014 dacăperioada fiscală este luna calendaristică

n icircncepacircnd cu data de 1 aprilie 2014 dacăperioada fiscală este trimestrul calendaristic

NOTIFICARE PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI TVA LA IcircNCASARE

Icircn vederea stabilirii sistemului aplicabil icircn funcţie decifra de afaceri realizată ANAF a elaborat

Formularul 097 - bdquoNotificare privind aplicareasistemului TVA la icircncasarerdquo ce poate fi vizualizat pesite-ul wwwanafro la secţiuneaLegislaţieTransparenţă decizională

Formularul 097 urmează a se depune atacirct icircnvederea intrării icircn sistemul TVA la icircncasare cacirct şipentru ieşirea din acest sistem

Pentru intrarea icircn sistemul TVA la icircncasare icircncepacircnd

cu data de 1 ianuarie 2013 persoanele impozabileaveau obligaţia să depună la organele fiscalecompetente pacircnă la data de 25 octombrie 2012o notificare din care să rezulte că cifra de afacerirealizată icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de2250000 lei

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la icircncasare şi care depăşeşte icircn cursul anuluicalendaristic curent plafonul de 2250000 lei areobligaţia să depună la organele fiscale competentepacircnă la data de 25 inclusiv a lunii următoareperioadei fiscale icircn care a depăşit plafonul onotificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată

Potrivit sistemului TVA la icircncasare exigibilitateataxei intervine la data icircncasării contravaloriiintegrale sau parţiale a livrării de bunuri ori aprestării de servicii cu condiţia de a nu se icircncasa icircnnumerar

Icircn cazul icircn care persoanele impozabile obligate laaplicarea sistemului TVA la icircncasare nu au icircncasatcontravaloarea integrală sau parţială a livrării debunuri ori a prestării de servicii icircn termen de 90 dezile calendaristice de la data emiterii facturiiexigibilitatea aferentă TVA neicircncasată intervine icircncea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiteriifacturii

Icircncepacircnd din 01012013 pe toatefacturile emise de persoanele

impozabile care au intrat icircn sistemulbdquoTVA la icircncasarersquorsquo trebuie trecută

menţiunea TVA la icircncasare Dacănu treceţi corect această

menţiune pe factură vom fiobligaţi să vă returnăm factura

pentru a o emite corect

FOARTE IMPORTANT

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1722

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1822

18

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Manager 60Maria amp Adrian Arghir

Gizella amp Marius BotişDaniela Levărdă amp Alexandru Chiş

Niculina amp Viorel Ciuchea

Camelia amp Daniel Dincuţă

Elena Gheorghe

Angela amp Valentin Gherghe

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-RoşuDaniel amp Maria Parascan

Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Cristina amp George Popescu

Zenovia amp Cătălin Riglea

Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Sponsorul lunii septembrieConstanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti

Sponsorul lunii octombrieMaria amp Adrian Arghir din Constanţa

Manager 60Managerii care și-au reconfirmat nivelulacumulacircnd 60 de pc personale șinon-manageriale

Felicitări Managerilor care icircn lunaoctombrie au acumulat cel puţin 60 pc

personale şi non-manageriale

Sponsorul luniiDistribuitorul care icircn decursul lunii a adus

icircn echipa sa cele mai multe persoane

Sponsorul săptămacircnii3 ndash 8 septembrie ndash Iuliana Soare din Constanţa

10 ndash 15 septembrie ndash Adrian Mergiani din Constanţa17 ndash 22 septembrie ndash Ana amp Gabriel Piparcă din Jimbolia24 ndash 29 septembrie ndash Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti1 ndash 6 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa8 ndash 13 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa15 ndash 20 octombrie ndash Coznici Erzseacutebet din Marghita jud Bihor29 octombrie - 3 noiembrie ndash Georgeta Moraru din Bacău

Sponsorul săptămacircniiDistribuitorii care au icircnscris cele mai multepersoane icircn decurs de o săptămacircnă

Felicitări tuturor şi mult succes şi icircn viitor

Asistent ManageriNume Localitate SponsoriDaniela Ţibulcă Bacău Ion Dorin amp Niculina Asaftei

ManageriNume Localitate SponsoriMarius Iulian amp Marilena Ciortan Giurgiu Rădiţa Stănişteanu

Asistent ManageriDistribuitorii care au obţinut 75 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Icirci felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor celor calificaţi la nivelul de Asistent Supervizor icircn luna octombrie

SupervizoriNume Localitate SponsoriCorina Maria Aciu Satu-Mare Dorel amp Ana Maria ArdeleanLaurenţiu amp Irina Andone Iaşi Profira Asandei

Daniela Constanţa Aniţei Nehoiu BZ Daniela Prundea

Margareta Arvinte Timişoara Adrian Ionel amp Sanda Haiduc

Astalis Hajnal amp Călin Praid HR Sebestyeacuten-Doacutesa Joacutezsef

Sebastian Daniel Bleoju Galaţi Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Bocskay Maacuterta amp Bartha Laacuteszloacute Tacircrgu-Mureş Gizella amp Marius BotişDoina amp Daniel Cabujan Oradea Viorela Viorica Moca

Gheorghe amp Monica Ciobanu Fălticeni Andrei amp Cătălina Maftei

Valerica Fărcăşel Roman Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Viorel amp Lenuţa Huma Ştefan cel Mare VS Daniela Constanţa Aniţei

Ileana Moldovan Satu-Mare Corina Maria AciuElena Moruz Hilişeu-Horia BT Nicolaie Vieriu

Cătuţa Naiman Constanţa Camelia amp Romeo Popescu

Camelia amp Romeo Popescu Constanţa Niculina amp Viorel Ciuchea

Gianina amp Marius-Dan Pralea Truşeşti BT Claudia Istrate

Daniela Prundea Nehoiu BZ Mirela amp Dragoş Drăgoiu

Dorina Teodorescu Dorohoi Virginia MihaiCarmen Teodorescu Iaşi Dorina Teodorescu

Nicolaie Vieriu Dorohoi Rodica amp Mihai Lecu

Supervizorii

Distribuitorii care au obţinut 25 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1922

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 19foreverlivingro

Top 10 non-managerial1 Daniel amp Maria Parascan

2 Carmen amp Gabriel Larion

3 Niculina amp Viorel Ciuchea

4 Daniela Levărdă amp Alexandru Chiş

5 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

6 Cristina amp George Popescu

7 Zenovia amp Cătălin Riglea

8 Camelia amp Daniel Dincuţă

9 Valentin Niţu amp Adriana Udrea

10 Elena Gheorghe

Top 10 Noi Distribuitori1 Emanoil amp Lăcrămioara Creţu

2 Constantin amp Tania Popa

3 Carmen Teodorescu

4 Vasilica amp Dumitru Crăciun

5 Cătălina Trache

6 Maria amp Adrian Arghir

7 Silvia amp Alexandru Stan

8 Cecilia Adriana Popa

9 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

10 Valerica Fărcăşel

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat cele

mai multe puncte non-manageriale

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori

Top 201 Camelia amp Daniel Dincuţă (2)

2 Aurel amp Veronica Meşter (1)

3 Daniel amp Maria Parascan (3)

4 Carmen amp Gabriel Larion (4)

5 Gizella amp Marius Botiş (6)

6 Maria Pop (5)

7 Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi (7)

8 Vajda Katalin (8)

9 Ramona amp Dorin Vingan (nou)10 Smaranda Sălcudean (10)

11 Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu (9)

12 Niculina amp Viorel Ciuchea (13)

13 Marilena amp Teodor Culişir (20)

14 Corina amp Dorin Frandeş (nou)

15 Kele Moacutenika (nou)

16 Cristiana amp Eugen Dincuţă (18)

17 Constantin amp Tania Popa (15)

18 Vasilica amp Dumitru Crăciun (14)

19 Elena amp Virgil Angelescu (19)20 Mircea amp Dana Olariu (16)

Top 20Primii 20 de Distribuitori icircn funcţie depunctele totale care au realizat statutul de

Activ (1pc icircn nume personal cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor)

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Iulia Beldiman

Ion amp Dorina Ciolac

Niculina amp Viorel Ciuchea

Marilena amp Teodor Culişir

Cristiana amp Eugen Dincuţă

Angela amp Valentin Gherghe

Bucurel amp Gyoumlngyike Ghirdă

Carina amp Sebastian Iacătă

Doina Ligia amp Neculai Iordache

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu

Maria Pop

Constantin amp Tania Popa

Smaranda Sălcudean

Lucica amp Gheorghe Tăbăcaru

Petru amp Emilia Truşcă

Ramona amp Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Gizella amp Marius Botiş

Daniel amp Maria Parascan

Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi

Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia amp Daniel Dincuţă

Aurel amp Veronica Meşter

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care icircndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive

Stimulent 1 Stimulent 2Stimulent 3

Necesarul de pc pentru luna 1 50 75 100

Necesarul de pc pentru luna 2 100 150 200

Necesarul de pc pentru luna 3 150 225 300

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2022

20

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Asistent Supervizori

Amarie Cristina

Amza Mariacristina

Andone Constantin

Andrei Denisa Cristina amp Marius Ciprian

Andreias Ana Daniela

Antoniu Andrei Mihai

Anusca Magda Stefania

Ardelean Adina amp Cosmin

Armeanu Fanica

Arnautu Elena

Avram Ana

Baciu Elena

Badea Sabina

Badulescu Valentina Gratiela

Baetu Adela

Bajan Anisoara

Balanescu Constanta

Balas Luminita

Banica Cornel

Barbulescu Roxana Mihaela

Bardac Irina Mariana

Bardasu LilianaBarliga Rodica

Barna Gheorghe Tudorel

Bejinaru Mihaela

Berescu Simona Mirela

Bicajanu Elena

Big Paraschiva

Biro Steluta Magdalena

Bitere Maria

Blidarean Andra Daniela

Bocu Liliana Ana

Bojan Veronica

Bondrea Mirela

Bonta Exevia

Borbel Mariana

Bordian Oana

Bordieanu Maria

Borziac Nina

Bosbici Iulia Antonia

Bran Valentina

Bucur Simona

Bulgariu Roxana Tatiana amp Lucian Ionut

Bura Uglean Irina amp Vasile Danut

Burlacu Mioara amp Gabriel

Burta Misu

Butnariu Ramona

Calin Constanta

Capatana Dorina

Caracota Mihaela Lavinia

Caracota Joita

Casian Elena amp Constantin

Caslalau Rodica

Caslalau Samoita

Catalofitchi Mihai

Catrinoiu Zenobia

Causanu Ramona amp Dan Florin

Causanu Loredana Nicoleta amp Maricel Gab

Cazacu Rodica

Cazan Lucia

Cercelaru Ana amp Nicolae Ciprian

Chelemen Florin

Chirilescu Adelina

Chiritescu Eugen amp Lavinia

Chis Roxana Alexandra

Cidu GinaCimpoeru Florin

Ciobanu Cecilia

Ciolacu Anisoara

Ciorbaru Andreea Georgiana

Ciorbea Livia Flavia amp Alin

Ciurea Eugenia

Cojocaru Eugenia

Colesniuc Zinica Daniela amp Romica Dorel

Constantin Hermina Lorena

Constantin Marcica

Constantinescu Olivia

Cont IoandacianCosovan Gheorghe

Costan Maricela

Cotleanu Stela amp Corneliu

Cotofrei Sorin

Cotoi Liliana Maria

Cozma Maria

Coznici Renata

Cretu Monica Anca amp Dan Cezar

Cretu Daniela amp Florin

Crisan Daniela Maria

Cruceru Constantina

Csont Krisztina

Cumpanasu-Preda Catalina

Curpas Florentina Anisoara

Dabica Elisabeta

Danciu Rodica Nicolae

Danculea Lacramioara

Danila Tamara

Daraban Amalia Nicoleta amp Razvan

Dasca Alexandru Cristian

David Mihailescu Ion

Deaconu Ciprian Dragos

Diaconu Viorel amp Irina

Dima Tabita amp Abel Nelutu

Dima Lucica

Dinu Andreea Claudia

Dobre Georgeta

Dobrican Marioara

Dobrita Gheorghita

Doina Daniela Beatrice

Dornescu Mihaela Loredana

Doroftei Maria FeliciaDragan Florian

Dragomir Silviu

Dragusanu Gianina Magda amp Arcadie Ovidiu

Dudceac Mariana

Duminica Florina Ancuta

Dumitru Mihaela amp Iuliu Simion

Dup Gabriela Eliza

Durac Andreea Vistirina

Duta Mirel Bogdan

Eftimescu Silvia

Enache Nicoleta

Farcasiu RodicaFeher Olivia Verma

Fekete Lidia

Florea Razvan

Frandes Filip Andrei

Frasie Mariana

Frecus Valentin

Galai Ioan

Galea Renaldo amp Linia Cristina Elena

Ganea Ligia amp Doru

Garaiman Ioana

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Nume Nume Nume

Garbacea Ovidiu Aronica

Gavril Mirabela

Gemanaru Paraschiva

Gheorghita Geanina Paula

Gheras Sorin

Gilovan Andrada Liliana

Gorea Liviu

Gorgan Angelica

Grecu Dorina Georgeta

Grigore Lia Florina

Grigore Vali Catalina

Grigorita Viorel Elena

Grigoroscuta Mihaela Irina

Gudina Denisa Amalia

Guia Elena Camelia

Gulea Andreea Catalina

Hanganu Valentin

Holban Adriana Cristina

Hreceniuc Elvira amp Nicolai

Husanu Georgeta

Iacob Ionela Pansela

Ichim ElenaIlascu Profira

Iliecoca Maria

Imbrea Angela

Ionescu Mihai

Ionescu Alina Laura

Iosub Ioan Andrei

Istov Maria

Jacola Andrei

Jebeleanu Roxana Alina

Jitaru Loti

Kantor Lia Martha

Kapusan Erna Krisztina

Kulcsar Maria

Lorincz Palmira Luminita

Lovas Lorand Alexandru

Luca Marius Maftei

Lungeanu Silviu Daniel

Lupascu Mirela Elena amp Radu Vasile

Lupascu Felomina

Lupu Mihaela Alexandra

Macinca Carmen

Manole Mioara

Nume

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2122

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 21foreverlivingcom

Negrea Lacramioara Domnica

Nica Daniela Elena

Nicolae Tudorita

Nitu Alina Gabriela

Olaru Alexandra

Onita Carmen

Oprea Elena

Oprea Lenuta

Oprea Florin Cezar

Oprinescu Viorica

Ovari Bernadett

Paduraru Constanta

Pana Andrei George

Pana Rodica

Panait Violeta amp Sorin

Pandelea Mirela

Pascu Andreea

Pasniciuc Madalina Mihaela

Peptenaru Adrian

Peptusel Marina Larisa

Perja Maria

Petrica IoanaPetrus Nicolae Florin amp Adriana Mariana

Pietrar Adriana

Pirjol Ovidiu Cristian

Pirvu Razvan Claudiu

Pirvu Madalina Ionela

Pita Luminita amp Marcel

Pomohaci Viorica

Popa Andreea-Alina

Popa Cristian Eduard

Popa Daniela Irina

Popa Liviu Ionel amp Gafia

Popa Fanica

Popazu Madalina

Popescu Ionica Serghie

Popescu Constantin Aurelian

Popescu Oana Anca

Potinga Oleg

Preda Silvia Mihaela

Prepelita Elena

Profire Lorena amp Aurel

Puiu Camelia amp Daniel

Rachieru Adriana amp Alexandru

Radu Cornelia amp Mihai

Rimbu Oana Madalina

Ripiciuc Vasile

Rodu Carmen Adriana

Rontu Mihaela

Rusu Anamaria

Sandu Serban

Saracin Maria

Sarateanu Valentina amp Nicolae

Sarca Georgeta amp Vasile

Sav Zoita

Savin Mirela

Scorupschi Ioana

Sersea Elena

Sima Ledi

Simidreanu Madalina Monica

Sirbea Claudiu Gheorghe

Slabu Marioara

Sleam Florentina Janina

Soare Constantin

Solomon Simona

Sorocaleti VictoriaSpataru Sorina

Spirescu Ovidiu

Stamatidis Daniela Mirela amp Evangelos

Stan Ioan

Stan Adina Madalina

Stan Livia

Stana Valentin Cosmin

Stancescu Alina Margareta

Stanciu Marilena Lucia

Stanciu Anamaria Alina

Stanciu Narcisa Daniela

Stanciulica Constanta Cleantina

Stanescu Alexandra Ioana

Stavaroiu Elena

Stefan Georgeta

Stiubei Elena

Stoican Monalisa amp Sarca Alexandru

Suceveanu Andra Iulia

Sunea Margareta

Szabo Miklos amp Sarolta

Szanto Edith Anita

Szasz Margareta

Nume Nume

Szen Iuliu Eniko

Szigeti Kocsis Rozalia amp Santa Francis

Tabacaru Cristina Monica

Tamas Dorina Teodora

Tanasa Anisoara

Tatar Viorica Rozalia

Tcaci Maria

Temelie Ana amp Petre

Teslaru Andrei Constantin amp Adriana Elena

Tica Aurel

Timoce Claudiu Andrei

Titel Danut

Titioanca Elisabeta Irina

Todica Oana Andreea

Todosiea Lucia

Tomescu Mariana

Trif Florina Melina

Tudorache Cristian Constantin

Tugulea Rodica Sanziana

Tuica Camelia

Tulbure Maria

Ududec Laura Elena

Uglean Florica

Ungureanu Nicoleta

Vagnet Anca

Varvara Carmen

Vasile George Alexandru

Vicol Maria Alina

Vidroiu Minodora Simona

Vieru Anca Simona

Vinczi-Marta Elemer Levente amp Codruta

Virga Lidia

Visan Iulia ValentinaViziteu Anda

Vlad Cristina

Vlad Anuta

Voiculescu Daniel

Vorobiov Valentina

Vorovenci Simona

Zait Simion George

Zovea Steluta Claudia

Zugravu Oana

Nume

Marchidan Maria amp Viorel

Marcu Maria

Mariesan Bogdan Emil

Marin Emilian

Marin Iuliana Carlotta

Marin Cristina

Marinescu Mariana

Matei Catalina Mirela

Mateiu Marius Razvan

Maxim Daniela

Mazilu Marta Ilina

Mereu Ioana Veronica amp Sabin Aurelian

Merlusca Simona amp Constantin Florin

Miclaus Ana Maria

Miclea Viorel Alin amp Madalina Teodora

Miclos Mihaela

Miculas Anuta

Migiu Victoria

Mihai Elena Olguta amp Robert Florin

Minciuc Elena Lacramioara

Minecuta Mariana amp Traian Vasile

Mirea Florentina amp Mihai GabrielMiron Mihaita

Mirsolea Paraschiva

Mitache Iordana

Mituleasa Elena

Mladin Georgeta Angela

Moldovan Dalma Anna

Moldovan Laszlo

Moldovan Marieta amp Gheorghe

Moldoveanu Simona

Monoranu Neculai Marius amp Petronela

Morariu Timeea Marta

Moraru Marioara Mirela amp Viorel

Moraru Florin

Motataianu Ingrid

Muntean Marioara Lucia amp Valer

Munteanu Marghiolita

Murarasu Pavel

Musat Gheorghe

Nagy Ladislau Carol

Nagy Levente

Neacsu Maria Mirela

Neagu Camelia Mihaela

Nume

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I O C T O M B R I E

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 722

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 7

N O I E M B R I E

n te gacircndești la cadourile deCrăciun Fă-le obucurie celor dragiși icircnveselește-lesărbătorile Vezi icircnpaginile 10 ndash 11

promoţiile șicadourile pe careţi le-a pregătitForever

n icircncepi planificarea pentru2013 Anul viitor va avea locprimul Raliu Global Forever Dacăte-ai calificat felicitări Icircncepe săplanifici calificarea pentru 2014 icircncă de pe acum Dacă nu te-aicalificat nu te lăsa descurajat(ă)fă-ţi din timp strategia pentruurmătorul Raliu și te vei afla și tuprintre icircnvingători

n să suplimentezi dieta copilului tăucu vitamina D3 Pe lacircngă importanţa pe careo are această vitamină pentru sistemul ososstudii recente indică faptul că un nivel optim de

vitamina D ne ţine departe de răceală și gripăO porţie de Forever Kids icirci aduce copilului tău100 din doza zilnică recomandată devitamina D Icircn plus icirci furnizează și necesarulzilnic de vitamina C atacirct de importantă pentruun sistem imunitar puternic

n ajuţi circulaţia sanguină periferică Icircn afară de supărătoarele răceli aceasta este

cea mai comună problemă icircn anotimpul receTemperaturile scăzute provoacă vasoconstricţie icircn arterele pieliimacircinilor şi picioarelor vasele icircşimicşorează calibrul astfel că sacircngele cald seva distribui preferenţial icircnspre organeleinterne vitale Forever Ginkgo Plusfavorizează circulaţia sacircngelui conţineflavonoide şi terpenoide care cresc rezistenţacapilarelor şi are proprietăţi antioxidante

n petreci o seară relaxantă icircn fotoliultău călduros cu o ceașcă aromată de AloeBlossom Herbal Tea și o carte bună

Acum e momentul săhellipian feb mar apr mai iun iul aug sep oct dec nov

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 822

D E Z V O L T Ă - Ţ I A F A C E R E A

CUM STĂPAcircNEŞTI TEHNICILEDE PERSUASIUNEŞI INFLUENŢARE

Ce credeţi că este de fapt placircnsetul unui bebeluş care doreşte să fie luat icircn braţe Este o tehnicăde persuasiune Probabil prima pe care o punem icircn practică icircn timpul vieţii noastre dar una foarte

puternică Omul icircncearcă să-i influenţeze pe ceilalţi icircncă din momentul naşterii iar unele dintreaceste metode sunt deja icircn codul nostru genetic din fragedă pruncie Altele icircnsă se icircnvaţă Aceste

abilităţi fac parte din limbajul universal şi sunt icircntacirclnite peste tot de la negocierile purtate icircn piaţa delegume pacircnă la alegerile prezidenţiale americane Cu cacirct stăpacircneşti mai bine acest domeniu cu

atacirct mai departe poţi ajunge

Aplicacircnd tehnici de persuasiune ca om deafaceri poţi controla procesul de luare adeciziei de către potenţiali consumatori şidistribuitori Formule menite să influenţezeoamenii la nivel biologic accesează părţi ale

creierului care sunt responsabile cu acestproces De multe ori decizia este influenţatăfără ca subiectul să fie conştient de acestlucru De aceea e important să fie păstratetoate bornele etice Accesul către mintea

clientului are ca scop principaleducarea sa către luarea uneidecizii informate şi oneste darfavorabile scopului declaratvacircnzarea de produse sau icircnscrierea icircn afacere

Pentru a stăpacircni şi a pune icircnpractică tehnicile deinfluenţare e necesar ca ele săfie mai icircntacirci icircnţelese apoiexersate icircn diversele situaţiiale vieţii de afaceri pacircnă cacircnd

devin familiare şi intră icircn felultău de a fi Mai jos suntdescrise cacircteva dintre acestemetode

TEHNICA ETICHETĂRIIAceastă metodă se bazeazăpe atribuirea unei trăsăturiatitudini sau convingeripersoanei din faţa ta pentruca mai apoi să-i faci o cerere icircn concordanţă cu etichetaatribuită De exemplu poţi

spune bdquoDin cacircte vă apreciez cred că o astfelde afacere vi se potriveşterdquo Cuvacircntulbdquoapreciezrdquo cu dublu sens are atacirct rolul de acultiva orgoliul celui cu care stai de vorbăcacirct şi acela de a-l bdquoprogramardquo drept omul careva avea succes icircn afacerea Forever dacă sedecide să o icircnceapă

TEHNICA SIMILITUDINILOR Oamenii sunt sensibili la detalii care se potasocia cu persoana lor cum ar fi numeorigine domiciliu educaţie hobby-uri sauconvingeri Prin urmare dacă din dialogul pecare-l porţi cu celălalt descoperi punctecomune evidenţiază-le pentru a te apropiamai mult şi a-i influenţa pozitiv decizia Poţidescoperi că eşti născut icircn acelaşi an că deţiiacelaşi tip de automobil sau că icircţi place să

petreci vacanţele icircn aceleaşi locuri cu elVorbeşte despre asta şi vei avea de cacircştigat

TEHNICA SLĂBICIUNII AFIŞATEPoţi cacircştiga icircncrederea celui cu care stai devorbă atunci cacircnd etalezi şi aspectenegative minore icircn prezentarea pe care ofaci Icircn acest fel imaginea de ansamblu ebdquocumpăratărdquo mai uşor iar tu poţi promovamai eficient aspectele cu adevăratimportante Spre exemplu poţi afirma căuneori ai icircntacirclnit şi icircnghesuială la centrulde distribuţie deoarece produsele sunt

8

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 922

foarte căutate Dacă prezinţi afacerea sauprodusele ca fiind 100 perfecte nu vei fiverosimil Dacă vorbeşti icircnsă şi despremici probleme fără a exagera vei fi crezutmai uşor şi vei primi icircncrederea celui dinfaţa ta

TEHNICA VARIANTEI DE MIJLOCAtunci cacircnd omul trebuie să aleagă icircntredouă variante el o alege de obicei pe ceamai ieftină sau convenabilă O soluţie estesă oferi ulterior o a treia variantă maiscumpă sau mai dificilă Consecinţa este căpartenerul de dialog se orientează firescspre varianta de mijloc cea care iniţialpărea scumpă Spre exemplu vorbind icircntacircidespre Aloe Berry Nectar şi Aloe Bits NrsquoPeaches la o prezentare unu-la-unu suntşanse mari ca persoana din faţa ta să seorienteze spre primul deoarece este mai

ieftin Dacă icircnsă ulterior vei vorbi despreForever Freedom care e mai scump eposibil ca acesta să reconsidere şi să seorienteze totuşi spre Aloe Bits Nrsquo Peachescare nu mai pare aşa de scump icircncomparaţie cu Forever Freedom

TEHNICA DEFICITULUI Oamenii auun interes mai mare pentru o ofertă atunci

cacircnd află că e unică sau limitată ca timp saucantitate De aceea este important şi rentabilsă promovezi mai departe echipei tale sauclienţilor ofertele speciale alcătuite dedepartamentul de marketing evenimentelede instruire unice lansările de noi produse sau

facilităţile oferite pe timp limitat

TEHNICA STĂRII SENZORIALE

Un client potenţial ia mult mai uşor o deciziede cumpărare dacă trăieşte sau icircşiimaginează o stare senzorială dintr-unmoment post-achiziţie De aceea se practicădrive-test-ul icircn industria auto sau degustările

icircn cea a bunurilor alimentare de largconsum Forever icircţi oferă posibilitatea de a tefolosi de această tehnică cu ajutorulmostrelor de produs Icircn plus acolo undeconsideri că e important poţi face chiar tu

cadouri icircn produse Forever pentru ca unprospect să se poată bucura de efectele lorbenefice şi să ia ulterior decizia pe care tu odoreşti Iar dacă automobilul tău esteachiziţionat datorită afacerii Forever du-iacasă icircn el pe cei cărora tocmai le-ai făcut oprezentare de oportunitate şi spune-le căprin efort susţinut şi ei pot conduce unastfel de automobil icircntr-un viitor apropiat

TEHNICA OGLINDIRII Această metodăpresupune ca icircn timpul discuţiei sau alnegocierii să oglindeşti comportamentulcelui din faţa ta - de exemplu să repeţiesenţa a ceea ce el afirmă sau să oglindeştilimbajul non-verbal (gesturi posturi ale

corpului etc) Icircn acest fel vei construi obdquochimierdquo mai bună - cel cu care comunici serelaxează se apropie relaţia şi se generează

icircncredere Iar icircncrederea este prima condiţiepentru a avea putere de convingere

Tehnicile de persuasiune descrise mai susmerită a fi utilizate drept unelte constructivede folos pentru a dezvolta relaţii reciprocavantajoase cu ceilalţi Ele sunt menite să teajute să pui mai bine icircn lumină mesajul pecare vrei să-l transmiţi şi icircn final să ducă ladecizii care sunt icircn folosul tuturor Produseleşi afacerea Forever ajută omul să fie sănătos

fericit şi bogat Cu cacirct eşti mai convins icircnprimul racircnd tu de această afirmaţie cu atacirctmai uşor icircţi va fi să-i influenţezi şi pe alţii şisă-i ajuţi să vină alături de tine Ideileprezentate mai sus te vor asista icircn acestdemers Foloseşte-le cu icircnţelepciune

Alexandru Israil

Specialist marketing

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 9

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1022

10

P R O M O Ţ I I D E S Ă R B Ă T O R I

PREGĂTEŞTE983085TE PENTRU UN

Colinde aromă de portocale şi scorţişoară brad icircmpodobit fulgi de nea pufoşiluminiţe colorate clinchet de clopoţei şi multă multă dragostehellip Emoţia sărbătorilor icircşi face loc icircn sufletele noastre ne face mai buni mai icircnţelegători mai zacircmbitorihellip

Şi curioşi ca icircntotdeauna să descoperim ce ne-a rezervat icircn acest an Moş Crăciun

Nimic nu se compară cu bucuria de a găsi darurile ce ne-au fost destinate anumeDoar bucuria de a oferi celor pe care icirci iubim sănătate frumuseţe şi prosperitate

Te aşteptăm icircn centrele de distribuţie online pe wwwcomenziforeverro şi la Tel Verde 0800 802 563 să descoperi ofertele speciale pe care ţi le-am pregătit şi

să alegi daruri de suflet pentru cei pe care icirci iubeşti

Pregăteşte-te pentru un Crăciun Forever

C r ă c i u n F or e v e r

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1122

11F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163

AGENDE 2013 CALENDARE

ORGANIZEAZĂ-ŢI AFACEREA IcircN2013

foreverlivingro

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1222

12

B U C U R Ă - T E D E V I A Ţ Ă

10STRATEGIIPENTRU A IcircMBĂTRAcircNI ARMONIOS

2012 a fost declarat anul european al icircmbătracircnirii active pentru că nu putem contesta faptulcă trăim mai mult decacirct acum un secol pentru că ne dorim să icircmbătracircnim frumos dar și pentru

că se preconizează că pacircnă icircn anul 2060 peste un sfert din populaţia Europei va avea peste65 de ani A icircmbătracircni activ icircnseamnă a icircnainta sănătoși icircn vacircrstă ca membri deplini ai

societăţii a ne simţi independenţi şi icircmpliniţi prin activităţile pe care le desfășurăm Indiferentde vacircrstă putem juca un rol icircn societate și ne putem bucura de o bună calitate a vieţii

Provocarea este să profităm din plin de potenţialul pe care icircl avem chiar și la vacircrste mai icircnaintate Alături de Forever Living poţi să te bucuri de toate acestea Suplimentele alimentare

produsele de icircngrijire și oportunitatea de afaceri - toate te vor ajuta să-ţi menţii sănătateaajutacircndu-i icircn același timp și pe ceilalţi să trăiască sănătos

Iată 10 strategii pe care ţi le propunem

pentru a icircmbătracircni armonios

MAI PUŢINECALORIICu cacirct macircncăm mai puţin

cu atacirct trăim mai mult - cel

puţin așa indică peste 2000de studii de specialitate

Experţii recomandă

reducerea aportului caloric

zilnic cu 20-30

DIETA MEDITERANEANĂO alimentaţie bazată icircn principal pe legumeproaspete fructenuci grăsimi

nesaturate ca

peștele şi uleiul de

măsline precum și

reducerea

consumului de carneroșie icircţi vor proteja

inima vor reduce

riscul infecţiilor și te

vor ajuta să trăiești

mai mult

BEA CEAI

Studiile arată că 2-3căni de ceai pe zi au

un efect relaxant

asupra noastră ceeace icircnseamnă mai

puţin stres

principala boală a

societăţii

contemporane Aloe

Blossom Herbal Teapoate fi consumat

fără teama insomniilor deoarece nu conţine

cofeină

CONSUMĂ ACIZI GRAȘIOMEGA9830853Aceste grăsimi

esenţiale

polinesaturate au

efecte dovedite de

reducere ainflamaţiilor

Totodată ajută

organismul să lupte

icircmpotriva bolilor

cardiovasculare și

previn pierderea vederii la vacircrste icircnaintate

Dacă nu consumi destul pește suplimentează-ţi

dieta cu Arctic-Sea Omega-3 ndash te vei bucurade toate beneficiile acizilor grași Omega-3 și

Omega-9

AFLĂ CARE SUNT CEI MAIPUTERNICI ANTIOXIDANŢICacircnd un radical liberatacă o moleculă dinorganism ea icircșimodifică proprietăţileiniţiale transformacircndu-sela racircndul său icircn radicalliber gata să atace

alte celule și să ledenatureze funcţiileSe generează astfelun lanţ necontrolat dereacţii biochimicedăunătoare pentruorganism cu repercusiuni foarte grave icircntimp Antioxidanţii pot neutraliza activitateanocivă a radicalilor liberi Studii medicalerecente au arătat că antioxidanţii potinactiva radicalii liberi și pot chiar stopainstalarea unor boli avacircnd un rol importantși icircn icircncetinirea procesului de icircmbătracircnire

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1322

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 13

Forever Pomesteen Power este un produs cuputernice calităţi antioxidante datorităextractelor de mangostan şi rodie TotodatăForever A-Beta-CarE pe lacircngă beneficiilevitaminelor A și E aduce organismului șiseleniu unul dintre cei mai puternicinutrienţi cu proprietăţi antioxidante Acestaacţionează sinergic cu vitamina E şi beta-carotenul fiind benefic icircn menţinereaacuităţii vizuale a sănătăţii pielii şi părului

FĂ MIȘCARENu te speria n-o să-ţi spunem că trebuie sămergi la sală 30 de minute pe zi de trei oripe săptămacircnă petrecute plimbacircndu-te suntde ajuns pentru a te menţine icircn formă Icircnplus reduci astfel riscul de a face infarct saudiabet și previi osteoporoza crescacircnd

densitatea osoasă Totodată mișcareacontribuie la icircmbunătăţirea funcţieicognitive și previne depresia

PROTEJEAZĂ983085ŢI SISTEMULCARDIOVASCULARCunoscută ca bdquomolecula miracolrdquo L-argininaeste un aminoacid vital pe care organismul

icircl converteşte icircnoxid nitric Acestastimuleazăproducţia dehormoni luptacircndastfel icircmpotrivaunora dintresimptomele

icircmbătracircnirii Icircnplus sprijinăsănătateaprostatei a pielii

funcţia digestivă sistemul cardiovascular şiaduce beneficii muşchilor cartilagiilortendoanelor ligamentelor şi articulaţiilorcare formează sistemul musculo-scheletic

RĂMAcircI ACTIV Știm ţi-am maispus că e bine săfaci mișcare icircnsăacum ne referimla activitate icircn altsens ndash acela alutilităţii pe caresimţi că o ai icircnviaţa celorlalţiMulte persoaneajunse la vacircrstapensionării se

tem că viaţa lor icircşi va pierde rostul odată ce icircşi icircncetează activitatea la locul de muncăDar ce poate fi mai plăcut decacirct să tepreocupi de sănătatea ta și a celorlalţi iar

din asta să cacircștigi și bani și prieteni Forever icircţi propune o oportunitate de afaceri care nucunoaște vacircrstă Accept-o și vei putea fi defolos mult mai multor oameni decacirct poţicrede

OPTEAZĂ PENTRU OCOMBINAŢIE CARE NU DĂGREŞ NICIODATĂALOE VERA GEL ŞI FOREVERACTIVE PROBIOTIC

Icircţi protejeziastfel tractuldigestiv lanivelul căruiase află 70din sistemulnostruimunitar Iarun sistemimunitarputernic estecheia uneibătracircneţi lipsite de griji

BUCURĂ983085TEGăsește icircn fiecare zi un motiv de bucuriepentru că la urma urmelor tinereţea

icircnseamnă bucuria de a trăi

Am enumerat doar din multitudinea destrategii pe care le ai la icircndemacircnă pentru a

aduce mai multă calitate vieţii taleDescoperă-le pe restul alături de noi

Te așteptăm icircn familia Forever

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1422

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1522

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1622

U T I L

16

LA ZI CU

MODIFICĂRILE LEGISLATIVECea mai importantă modificare legislativă adusă deOrdonanţa de Guvern nr 152012 are icircn vedereimplementarea sistemului TVA la icircncasare ceurmează a fi pusă icircn aplicare icircncepacircnd cu data de 1ianuarie 2013

CINE ESTE OBLIGAT SĂ APLICESISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică icircn mod obligatoriu

de cătren persoanele impozabile icircnregistrate icircn scopuride TVA care au sediul activităţii economice icircnRomacircnia şi a căror cifră de afaceri icircn anulcalendaristic precedent nu depăşeşte plafonulde 2250000 lei

n persoanele impozabile care au sediulactivităţii economice icircn Romacircnia şi care se

icircnregistrează icircn scopuri de TVA icircn cursul anuluicalendaristic curent de la data icircnregistrării icircnscopuri de TVA

Persoanele impozabile care au obligaţia să aplicesistemul TVA la icircncasare nu vor aplica acest sistempentru livrările de bunuri şi prestările de servicii a

căror contravaloare este icircncasată parţial sau totalcu numerar de către persoana impozabilă Acestsistem se aplică numai facturilor icircncasate integralprin bancă (cu OP CEC POS etc)

CIFRA DE AFACERI PLAFONATĂ LA 2250000 LEI

Cifra de afaceri icircn funcţie de care se stabileşteplafonul de 2250000 lei este constituită dinvaloarea totală a următoarelor operaţiuni realizate icircncursul unui an calendaristic

n livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile

n livrări de bunuri şi prestări de servicii scutitecu drept de deducere

n operaţiunile rezultate din activităţi economicepentru care locul livrăriiprestării se consideră cafiind icircn străinătate conform art 132 si 133

DE CAcircND SE APLICĂ SISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică

n icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2013 decătre persoana impozabilă icircnregistrată icircnscopuri de TVA care are sediul activităţiieconomice icircn Romacircnia şi care a realizat o cifrăde afaceri mai mică decacirct plafonul de 2250000lei icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv

n icircncepacircnd cu data icircnregistrării icircn scopuri deTVA de către persoanele impozabile care au

sediul activităţii economice icircn Romacircnia care se icircnregistrează icircn scopuri de TVA conform art 153 icircn cursul anului calendaristic curent

n icircncepacircnd cu data icircnscrisă icircn decizia de

icircnregistrare icircn Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la icircncasarede către persoanele icircnregistrate din oficiu deorganele fiscale competente

n icircncepacircnd cu prima zi a celei de-a douaperioade fiscale din anul următor celui icircncare nu a depăşit plafonul de către persoanaimpozabilă icircnregistrată icircn scopuri de TVA cusediul activităţii economice icircn Romacircnia şi care

icircn anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la icircncasare dar a cărei cifră de afaceri pentru anulrespectiv este inferioară plafonului de 2250000lei

Exemplu Persoanele impozabile icircnregistrate icircnscopuri de TVA cu sediul activităţii economice icircn

Romacircnia care icircn anul 2013 nu au aplicat sistemulTVA la icircncasare şi care pacircnă la sfacircrşitul anului 2013nu depăşesc plafonul de 2250000 lei vor aplicasistemul TVA la icircncasare

n icircncepacircnd cu data de 1 februarie 2014 dacăperioada fiscală este luna calendaristică

n icircncepacircnd cu data de 1 aprilie 2014 dacăperioada fiscală este trimestrul calendaristic

NOTIFICARE PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI TVA LA IcircNCASARE

Icircn vederea stabilirii sistemului aplicabil icircn funcţie decifra de afaceri realizată ANAF a elaborat

Formularul 097 - bdquoNotificare privind aplicareasistemului TVA la icircncasarerdquo ce poate fi vizualizat pesite-ul wwwanafro la secţiuneaLegislaţieTransparenţă decizională

Formularul 097 urmează a se depune atacirct icircnvederea intrării icircn sistemul TVA la icircncasare cacirct şipentru ieşirea din acest sistem

Pentru intrarea icircn sistemul TVA la icircncasare icircncepacircnd

cu data de 1 ianuarie 2013 persoanele impozabileaveau obligaţia să depună la organele fiscalecompetente pacircnă la data de 25 octombrie 2012o notificare din care să rezulte că cifra de afacerirealizată icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de2250000 lei

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la icircncasare şi care depăşeşte icircn cursul anuluicalendaristic curent plafonul de 2250000 lei areobligaţia să depună la organele fiscale competentepacircnă la data de 25 inclusiv a lunii următoareperioadei fiscale icircn care a depăşit plafonul onotificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată

Potrivit sistemului TVA la icircncasare exigibilitateataxei intervine la data icircncasării contravaloriiintegrale sau parţiale a livrării de bunuri ori aprestării de servicii cu condiţia de a nu se icircncasa icircnnumerar

Icircn cazul icircn care persoanele impozabile obligate laaplicarea sistemului TVA la icircncasare nu au icircncasatcontravaloarea integrală sau parţială a livrării debunuri ori a prestării de servicii icircn termen de 90 dezile calendaristice de la data emiterii facturiiexigibilitatea aferentă TVA neicircncasată intervine icircncea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiteriifacturii

Icircncepacircnd din 01012013 pe toatefacturile emise de persoanele

impozabile care au intrat icircn sistemulbdquoTVA la icircncasarersquorsquo trebuie trecută

menţiunea TVA la icircncasare Dacănu treceţi corect această

menţiune pe factură vom fiobligaţi să vă returnăm factura

pentru a o emite corect

FOARTE IMPORTANT

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1722

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1822

18

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Manager 60Maria amp Adrian Arghir

Gizella amp Marius BotişDaniela Levărdă amp Alexandru Chiş

Niculina amp Viorel Ciuchea

Camelia amp Daniel Dincuţă

Elena Gheorghe

Angela amp Valentin Gherghe

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-RoşuDaniel amp Maria Parascan

Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Cristina amp George Popescu

Zenovia amp Cătălin Riglea

Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Sponsorul lunii septembrieConstanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti

Sponsorul lunii octombrieMaria amp Adrian Arghir din Constanţa

Manager 60Managerii care și-au reconfirmat nivelulacumulacircnd 60 de pc personale șinon-manageriale

Felicitări Managerilor care icircn lunaoctombrie au acumulat cel puţin 60 pc

personale şi non-manageriale

Sponsorul luniiDistribuitorul care icircn decursul lunii a adus

icircn echipa sa cele mai multe persoane

Sponsorul săptămacircnii3 ndash 8 septembrie ndash Iuliana Soare din Constanţa

10 ndash 15 septembrie ndash Adrian Mergiani din Constanţa17 ndash 22 septembrie ndash Ana amp Gabriel Piparcă din Jimbolia24 ndash 29 septembrie ndash Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti1 ndash 6 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa8 ndash 13 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa15 ndash 20 octombrie ndash Coznici Erzseacutebet din Marghita jud Bihor29 octombrie - 3 noiembrie ndash Georgeta Moraru din Bacău

Sponsorul săptămacircniiDistribuitorii care au icircnscris cele mai multepersoane icircn decurs de o săptămacircnă

Felicitări tuturor şi mult succes şi icircn viitor

Asistent ManageriNume Localitate SponsoriDaniela Ţibulcă Bacău Ion Dorin amp Niculina Asaftei

ManageriNume Localitate SponsoriMarius Iulian amp Marilena Ciortan Giurgiu Rădiţa Stănişteanu

Asistent ManageriDistribuitorii care au obţinut 75 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Icirci felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor celor calificaţi la nivelul de Asistent Supervizor icircn luna octombrie

SupervizoriNume Localitate SponsoriCorina Maria Aciu Satu-Mare Dorel amp Ana Maria ArdeleanLaurenţiu amp Irina Andone Iaşi Profira Asandei

Daniela Constanţa Aniţei Nehoiu BZ Daniela Prundea

Margareta Arvinte Timişoara Adrian Ionel amp Sanda Haiduc

Astalis Hajnal amp Călin Praid HR Sebestyeacuten-Doacutesa Joacutezsef

Sebastian Daniel Bleoju Galaţi Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Bocskay Maacuterta amp Bartha Laacuteszloacute Tacircrgu-Mureş Gizella amp Marius BotişDoina amp Daniel Cabujan Oradea Viorela Viorica Moca

Gheorghe amp Monica Ciobanu Fălticeni Andrei amp Cătălina Maftei

Valerica Fărcăşel Roman Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Viorel amp Lenuţa Huma Ştefan cel Mare VS Daniela Constanţa Aniţei

Ileana Moldovan Satu-Mare Corina Maria AciuElena Moruz Hilişeu-Horia BT Nicolaie Vieriu

Cătuţa Naiman Constanţa Camelia amp Romeo Popescu

Camelia amp Romeo Popescu Constanţa Niculina amp Viorel Ciuchea

Gianina amp Marius-Dan Pralea Truşeşti BT Claudia Istrate

Daniela Prundea Nehoiu BZ Mirela amp Dragoş Drăgoiu

Dorina Teodorescu Dorohoi Virginia MihaiCarmen Teodorescu Iaşi Dorina Teodorescu

Nicolaie Vieriu Dorohoi Rodica amp Mihai Lecu

Supervizorii

Distribuitorii care au obţinut 25 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1922

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 19foreverlivingro

Top 10 non-managerial1 Daniel amp Maria Parascan

2 Carmen amp Gabriel Larion

3 Niculina amp Viorel Ciuchea

4 Daniela Levărdă amp Alexandru Chiş

5 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

6 Cristina amp George Popescu

7 Zenovia amp Cătălin Riglea

8 Camelia amp Daniel Dincuţă

9 Valentin Niţu amp Adriana Udrea

10 Elena Gheorghe

Top 10 Noi Distribuitori1 Emanoil amp Lăcrămioara Creţu

2 Constantin amp Tania Popa

3 Carmen Teodorescu

4 Vasilica amp Dumitru Crăciun

5 Cătălina Trache

6 Maria amp Adrian Arghir

7 Silvia amp Alexandru Stan

8 Cecilia Adriana Popa

9 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

10 Valerica Fărcăşel

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat cele

mai multe puncte non-manageriale

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori

Top 201 Camelia amp Daniel Dincuţă (2)

2 Aurel amp Veronica Meşter (1)

3 Daniel amp Maria Parascan (3)

4 Carmen amp Gabriel Larion (4)

5 Gizella amp Marius Botiş (6)

6 Maria Pop (5)

7 Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi (7)

8 Vajda Katalin (8)

9 Ramona amp Dorin Vingan (nou)10 Smaranda Sălcudean (10)

11 Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu (9)

12 Niculina amp Viorel Ciuchea (13)

13 Marilena amp Teodor Culişir (20)

14 Corina amp Dorin Frandeş (nou)

15 Kele Moacutenika (nou)

16 Cristiana amp Eugen Dincuţă (18)

17 Constantin amp Tania Popa (15)

18 Vasilica amp Dumitru Crăciun (14)

19 Elena amp Virgil Angelescu (19)20 Mircea amp Dana Olariu (16)

Top 20Primii 20 de Distribuitori icircn funcţie depunctele totale care au realizat statutul de

Activ (1pc icircn nume personal cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor)

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Iulia Beldiman

Ion amp Dorina Ciolac

Niculina amp Viorel Ciuchea

Marilena amp Teodor Culişir

Cristiana amp Eugen Dincuţă

Angela amp Valentin Gherghe

Bucurel amp Gyoumlngyike Ghirdă

Carina amp Sebastian Iacătă

Doina Ligia amp Neculai Iordache

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu

Maria Pop

Constantin amp Tania Popa

Smaranda Sălcudean

Lucica amp Gheorghe Tăbăcaru

Petru amp Emilia Truşcă

Ramona amp Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Gizella amp Marius Botiş

Daniel amp Maria Parascan

Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi

Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia amp Daniel Dincuţă

Aurel amp Veronica Meşter

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care icircndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive

Stimulent 1 Stimulent 2Stimulent 3

Necesarul de pc pentru luna 1 50 75 100

Necesarul de pc pentru luna 2 100 150 200

Necesarul de pc pentru luna 3 150 225 300

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2022

20

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Asistent Supervizori

Amarie Cristina

Amza Mariacristina

Andone Constantin

Andrei Denisa Cristina amp Marius Ciprian

Andreias Ana Daniela

Antoniu Andrei Mihai

Anusca Magda Stefania

Ardelean Adina amp Cosmin

Armeanu Fanica

Arnautu Elena

Avram Ana

Baciu Elena

Badea Sabina

Badulescu Valentina Gratiela

Baetu Adela

Bajan Anisoara

Balanescu Constanta

Balas Luminita

Banica Cornel

Barbulescu Roxana Mihaela

Bardac Irina Mariana

Bardasu LilianaBarliga Rodica

Barna Gheorghe Tudorel

Bejinaru Mihaela

Berescu Simona Mirela

Bicajanu Elena

Big Paraschiva

Biro Steluta Magdalena

Bitere Maria

Blidarean Andra Daniela

Bocu Liliana Ana

Bojan Veronica

Bondrea Mirela

Bonta Exevia

Borbel Mariana

Bordian Oana

Bordieanu Maria

Borziac Nina

Bosbici Iulia Antonia

Bran Valentina

Bucur Simona

Bulgariu Roxana Tatiana amp Lucian Ionut

Bura Uglean Irina amp Vasile Danut

Burlacu Mioara amp Gabriel

Burta Misu

Butnariu Ramona

Calin Constanta

Capatana Dorina

Caracota Mihaela Lavinia

Caracota Joita

Casian Elena amp Constantin

Caslalau Rodica

Caslalau Samoita

Catalofitchi Mihai

Catrinoiu Zenobia

Causanu Ramona amp Dan Florin

Causanu Loredana Nicoleta amp Maricel Gab

Cazacu Rodica

Cazan Lucia

Cercelaru Ana amp Nicolae Ciprian

Chelemen Florin

Chirilescu Adelina

Chiritescu Eugen amp Lavinia

Chis Roxana Alexandra

Cidu GinaCimpoeru Florin

Ciobanu Cecilia

Ciolacu Anisoara

Ciorbaru Andreea Georgiana

Ciorbea Livia Flavia amp Alin

Ciurea Eugenia

Cojocaru Eugenia

Colesniuc Zinica Daniela amp Romica Dorel

Constantin Hermina Lorena

Constantin Marcica

Constantinescu Olivia

Cont IoandacianCosovan Gheorghe

Costan Maricela

Cotleanu Stela amp Corneliu

Cotofrei Sorin

Cotoi Liliana Maria

Cozma Maria

Coznici Renata

Cretu Monica Anca amp Dan Cezar

Cretu Daniela amp Florin

Crisan Daniela Maria

Cruceru Constantina

Csont Krisztina

Cumpanasu-Preda Catalina

Curpas Florentina Anisoara

Dabica Elisabeta

Danciu Rodica Nicolae

Danculea Lacramioara

Danila Tamara

Daraban Amalia Nicoleta amp Razvan

Dasca Alexandru Cristian

David Mihailescu Ion

Deaconu Ciprian Dragos

Diaconu Viorel amp Irina

Dima Tabita amp Abel Nelutu

Dima Lucica

Dinu Andreea Claudia

Dobre Georgeta

Dobrican Marioara

Dobrita Gheorghita

Doina Daniela Beatrice

Dornescu Mihaela Loredana

Doroftei Maria FeliciaDragan Florian

Dragomir Silviu

Dragusanu Gianina Magda amp Arcadie Ovidiu

Dudceac Mariana

Duminica Florina Ancuta

Dumitru Mihaela amp Iuliu Simion

Dup Gabriela Eliza

Durac Andreea Vistirina

Duta Mirel Bogdan

Eftimescu Silvia

Enache Nicoleta

Farcasiu RodicaFeher Olivia Verma

Fekete Lidia

Florea Razvan

Frandes Filip Andrei

Frasie Mariana

Frecus Valentin

Galai Ioan

Galea Renaldo amp Linia Cristina Elena

Ganea Ligia amp Doru

Garaiman Ioana

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Nume Nume Nume

Garbacea Ovidiu Aronica

Gavril Mirabela

Gemanaru Paraschiva

Gheorghita Geanina Paula

Gheras Sorin

Gilovan Andrada Liliana

Gorea Liviu

Gorgan Angelica

Grecu Dorina Georgeta

Grigore Lia Florina

Grigore Vali Catalina

Grigorita Viorel Elena

Grigoroscuta Mihaela Irina

Gudina Denisa Amalia

Guia Elena Camelia

Gulea Andreea Catalina

Hanganu Valentin

Holban Adriana Cristina

Hreceniuc Elvira amp Nicolai

Husanu Georgeta

Iacob Ionela Pansela

Ichim ElenaIlascu Profira

Iliecoca Maria

Imbrea Angela

Ionescu Mihai

Ionescu Alina Laura

Iosub Ioan Andrei

Istov Maria

Jacola Andrei

Jebeleanu Roxana Alina

Jitaru Loti

Kantor Lia Martha

Kapusan Erna Krisztina

Kulcsar Maria

Lorincz Palmira Luminita

Lovas Lorand Alexandru

Luca Marius Maftei

Lungeanu Silviu Daniel

Lupascu Mirela Elena amp Radu Vasile

Lupascu Felomina

Lupu Mihaela Alexandra

Macinca Carmen

Manole Mioara

Nume

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2122

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 21foreverlivingcom

Negrea Lacramioara Domnica

Nica Daniela Elena

Nicolae Tudorita

Nitu Alina Gabriela

Olaru Alexandra

Onita Carmen

Oprea Elena

Oprea Lenuta

Oprea Florin Cezar

Oprinescu Viorica

Ovari Bernadett

Paduraru Constanta

Pana Andrei George

Pana Rodica

Panait Violeta amp Sorin

Pandelea Mirela

Pascu Andreea

Pasniciuc Madalina Mihaela

Peptenaru Adrian

Peptusel Marina Larisa

Perja Maria

Petrica IoanaPetrus Nicolae Florin amp Adriana Mariana

Pietrar Adriana

Pirjol Ovidiu Cristian

Pirvu Razvan Claudiu

Pirvu Madalina Ionela

Pita Luminita amp Marcel

Pomohaci Viorica

Popa Andreea-Alina

Popa Cristian Eduard

Popa Daniela Irina

Popa Liviu Ionel amp Gafia

Popa Fanica

Popazu Madalina

Popescu Ionica Serghie

Popescu Constantin Aurelian

Popescu Oana Anca

Potinga Oleg

Preda Silvia Mihaela

Prepelita Elena

Profire Lorena amp Aurel

Puiu Camelia amp Daniel

Rachieru Adriana amp Alexandru

Radu Cornelia amp Mihai

Rimbu Oana Madalina

Ripiciuc Vasile

Rodu Carmen Adriana

Rontu Mihaela

Rusu Anamaria

Sandu Serban

Saracin Maria

Sarateanu Valentina amp Nicolae

Sarca Georgeta amp Vasile

Sav Zoita

Savin Mirela

Scorupschi Ioana

Sersea Elena

Sima Ledi

Simidreanu Madalina Monica

Sirbea Claudiu Gheorghe

Slabu Marioara

Sleam Florentina Janina

Soare Constantin

Solomon Simona

Sorocaleti VictoriaSpataru Sorina

Spirescu Ovidiu

Stamatidis Daniela Mirela amp Evangelos

Stan Ioan

Stan Adina Madalina

Stan Livia

Stana Valentin Cosmin

Stancescu Alina Margareta

Stanciu Marilena Lucia

Stanciu Anamaria Alina

Stanciu Narcisa Daniela

Stanciulica Constanta Cleantina

Stanescu Alexandra Ioana

Stavaroiu Elena

Stefan Georgeta

Stiubei Elena

Stoican Monalisa amp Sarca Alexandru

Suceveanu Andra Iulia

Sunea Margareta

Szabo Miklos amp Sarolta

Szanto Edith Anita

Szasz Margareta

Nume Nume

Szen Iuliu Eniko

Szigeti Kocsis Rozalia amp Santa Francis

Tabacaru Cristina Monica

Tamas Dorina Teodora

Tanasa Anisoara

Tatar Viorica Rozalia

Tcaci Maria

Temelie Ana amp Petre

Teslaru Andrei Constantin amp Adriana Elena

Tica Aurel

Timoce Claudiu Andrei

Titel Danut

Titioanca Elisabeta Irina

Todica Oana Andreea

Todosiea Lucia

Tomescu Mariana

Trif Florina Melina

Tudorache Cristian Constantin

Tugulea Rodica Sanziana

Tuica Camelia

Tulbure Maria

Ududec Laura Elena

Uglean Florica

Ungureanu Nicoleta

Vagnet Anca

Varvara Carmen

Vasile George Alexandru

Vicol Maria Alina

Vidroiu Minodora Simona

Vieru Anca Simona

Vinczi-Marta Elemer Levente amp Codruta

Virga Lidia

Visan Iulia ValentinaViziteu Anda

Vlad Cristina

Vlad Anuta

Voiculescu Daniel

Vorobiov Valentina

Vorovenci Simona

Zait Simion George

Zovea Steluta Claudia

Zugravu Oana

Nume

Marchidan Maria amp Viorel

Marcu Maria

Mariesan Bogdan Emil

Marin Emilian

Marin Iuliana Carlotta

Marin Cristina

Marinescu Mariana

Matei Catalina Mirela

Mateiu Marius Razvan

Maxim Daniela

Mazilu Marta Ilina

Mereu Ioana Veronica amp Sabin Aurelian

Merlusca Simona amp Constantin Florin

Miclaus Ana Maria

Miclea Viorel Alin amp Madalina Teodora

Miclos Mihaela

Miculas Anuta

Migiu Victoria

Mihai Elena Olguta amp Robert Florin

Minciuc Elena Lacramioara

Minecuta Mariana amp Traian Vasile

Mirea Florentina amp Mihai GabrielMiron Mihaita

Mirsolea Paraschiva

Mitache Iordana

Mituleasa Elena

Mladin Georgeta Angela

Moldovan Dalma Anna

Moldovan Laszlo

Moldovan Marieta amp Gheorghe

Moldoveanu Simona

Monoranu Neculai Marius amp Petronela

Morariu Timeea Marta

Moraru Marioara Mirela amp Viorel

Moraru Florin

Motataianu Ingrid

Muntean Marioara Lucia amp Valer

Munteanu Marghiolita

Murarasu Pavel

Musat Gheorghe

Nagy Ladislau Carol

Nagy Levente

Neacsu Maria Mirela

Neagu Camelia Mihaela

Nume

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I O C T O M B R I E

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 822

D E Z V O L T Ă - Ţ I A F A C E R E A

CUM STĂPAcircNEŞTI TEHNICILEDE PERSUASIUNEŞI INFLUENŢARE

Ce credeţi că este de fapt placircnsetul unui bebeluş care doreşte să fie luat icircn braţe Este o tehnicăde persuasiune Probabil prima pe care o punem icircn practică icircn timpul vieţii noastre dar una foarte

puternică Omul icircncearcă să-i influenţeze pe ceilalţi icircncă din momentul naşterii iar unele dintreaceste metode sunt deja icircn codul nostru genetic din fragedă pruncie Altele icircnsă se icircnvaţă Aceste

abilităţi fac parte din limbajul universal şi sunt icircntacirclnite peste tot de la negocierile purtate icircn piaţa delegume pacircnă la alegerile prezidenţiale americane Cu cacirct stăpacircneşti mai bine acest domeniu cu

atacirct mai departe poţi ajunge

Aplicacircnd tehnici de persuasiune ca om deafaceri poţi controla procesul de luare adeciziei de către potenţiali consumatori şidistribuitori Formule menite să influenţezeoamenii la nivel biologic accesează părţi ale

creierului care sunt responsabile cu acestproces De multe ori decizia este influenţatăfără ca subiectul să fie conştient de acestlucru De aceea e important să fie păstratetoate bornele etice Accesul către mintea

clientului are ca scop principaleducarea sa către luarea uneidecizii informate şi oneste darfavorabile scopului declaratvacircnzarea de produse sau icircnscrierea icircn afacere

Pentru a stăpacircni şi a pune icircnpractică tehnicile deinfluenţare e necesar ca ele săfie mai icircntacirci icircnţelese apoiexersate icircn diversele situaţiiale vieţii de afaceri pacircnă cacircnd

devin familiare şi intră icircn felultău de a fi Mai jos suntdescrise cacircteva dintre acestemetode

TEHNICA ETICHETĂRIIAceastă metodă se bazeazăpe atribuirea unei trăsăturiatitudini sau convingeripersoanei din faţa ta pentruca mai apoi să-i faci o cerere icircn concordanţă cu etichetaatribuită De exemplu poţi

spune bdquoDin cacircte vă apreciez cred că o astfelde afacere vi se potriveşterdquo Cuvacircntulbdquoapreciezrdquo cu dublu sens are atacirct rolul de acultiva orgoliul celui cu care stai de vorbăcacirct şi acela de a-l bdquoprogramardquo drept omul careva avea succes icircn afacerea Forever dacă sedecide să o icircnceapă

TEHNICA SIMILITUDINILOR Oamenii sunt sensibili la detalii care se potasocia cu persoana lor cum ar fi numeorigine domiciliu educaţie hobby-uri sauconvingeri Prin urmare dacă din dialogul pecare-l porţi cu celălalt descoperi punctecomune evidenţiază-le pentru a te apropiamai mult şi a-i influenţa pozitiv decizia Poţidescoperi că eşti născut icircn acelaşi an că deţiiacelaşi tip de automobil sau că icircţi place să

petreci vacanţele icircn aceleaşi locuri cu elVorbeşte despre asta şi vei avea de cacircştigat

TEHNICA SLĂBICIUNII AFIŞATEPoţi cacircştiga icircncrederea celui cu care stai devorbă atunci cacircnd etalezi şi aspectenegative minore icircn prezentarea pe care ofaci Icircn acest fel imaginea de ansamblu ebdquocumpăratărdquo mai uşor iar tu poţi promovamai eficient aspectele cu adevăratimportante Spre exemplu poţi afirma căuneori ai icircntacirclnit şi icircnghesuială la centrulde distribuţie deoarece produsele sunt

8

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 922

foarte căutate Dacă prezinţi afacerea sauprodusele ca fiind 100 perfecte nu vei fiverosimil Dacă vorbeşti icircnsă şi despremici probleme fără a exagera vei fi crezutmai uşor şi vei primi icircncrederea celui dinfaţa ta

TEHNICA VARIANTEI DE MIJLOCAtunci cacircnd omul trebuie să aleagă icircntredouă variante el o alege de obicei pe ceamai ieftină sau convenabilă O soluţie estesă oferi ulterior o a treia variantă maiscumpă sau mai dificilă Consecinţa este căpartenerul de dialog se orientează firescspre varianta de mijloc cea care iniţialpărea scumpă Spre exemplu vorbind icircntacircidespre Aloe Berry Nectar şi Aloe Bits NrsquoPeaches la o prezentare unu-la-unu suntşanse mari ca persoana din faţa ta să seorienteze spre primul deoarece este mai

ieftin Dacă icircnsă ulterior vei vorbi despreForever Freedom care e mai scump eposibil ca acesta să reconsidere şi să seorienteze totuşi spre Aloe Bits Nrsquo Peachescare nu mai pare aşa de scump icircncomparaţie cu Forever Freedom

TEHNICA DEFICITULUI Oamenii auun interes mai mare pentru o ofertă atunci

cacircnd află că e unică sau limitată ca timp saucantitate De aceea este important şi rentabilsă promovezi mai departe echipei tale sauclienţilor ofertele speciale alcătuite dedepartamentul de marketing evenimentelede instruire unice lansările de noi produse sau

facilităţile oferite pe timp limitat

TEHNICA STĂRII SENZORIALE

Un client potenţial ia mult mai uşor o deciziede cumpărare dacă trăieşte sau icircşiimaginează o stare senzorială dintr-unmoment post-achiziţie De aceea se practicădrive-test-ul icircn industria auto sau degustările

icircn cea a bunurilor alimentare de largconsum Forever icircţi oferă posibilitatea de a tefolosi de această tehnică cu ajutorulmostrelor de produs Icircn plus acolo undeconsideri că e important poţi face chiar tu

cadouri icircn produse Forever pentru ca unprospect să se poată bucura de efectele lorbenefice şi să ia ulterior decizia pe care tu odoreşti Iar dacă automobilul tău esteachiziţionat datorită afacerii Forever du-iacasă icircn el pe cei cărora tocmai le-ai făcut oprezentare de oportunitate şi spune-le căprin efort susţinut şi ei pot conduce unastfel de automobil icircntr-un viitor apropiat

TEHNICA OGLINDIRII Această metodăpresupune ca icircn timpul discuţiei sau alnegocierii să oglindeşti comportamentulcelui din faţa ta - de exemplu să repeţiesenţa a ceea ce el afirmă sau să oglindeştilimbajul non-verbal (gesturi posturi ale

corpului etc) Icircn acest fel vei construi obdquochimierdquo mai bună - cel cu care comunici serelaxează se apropie relaţia şi se generează

icircncredere Iar icircncrederea este prima condiţiepentru a avea putere de convingere

Tehnicile de persuasiune descrise mai susmerită a fi utilizate drept unelte constructivede folos pentru a dezvolta relaţii reciprocavantajoase cu ceilalţi Ele sunt menite să teajute să pui mai bine icircn lumină mesajul pecare vrei să-l transmiţi şi icircn final să ducă ladecizii care sunt icircn folosul tuturor Produseleşi afacerea Forever ajută omul să fie sănătos

fericit şi bogat Cu cacirct eşti mai convins icircnprimul racircnd tu de această afirmaţie cu atacirctmai uşor icircţi va fi să-i influenţezi şi pe alţii şisă-i ajuţi să vină alături de tine Ideileprezentate mai sus te vor asista icircn acestdemers Foloseşte-le cu icircnţelepciune

Alexandru Israil

Specialist marketing

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 9

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1022

10

P R O M O Ţ I I D E S Ă R B Ă T O R I

PREGĂTEŞTE983085TE PENTRU UN

Colinde aromă de portocale şi scorţişoară brad icircmpodobit fulgi de nea pufoşiluminiţe colorate clinchet de clopoţei şi multă multă dragostehellip Emoţia sărbătorilor icircşi face loc icircn sufletele noastre ne face mai buni mai icircnţelegători mai zacircmbitorihellip

Şi curioşi ca icircntotdeauna să descoperim ce ne-a rezervat icircn acest an Moş Crăciun

Nimic nu se compară cu bucuria de a găsi darurile ce ne-au fost destinate anumeDoar bucuria de a oferi celor pe care icirci iubim sănătate frumuseţe şi prosperitate

Te aşteptăm icircn centrele de distribuţie online pe wwwcomenziforeverro şi la Tel Verde 0800 802 563 să descoperi ofertele speciale pe care ţi le-am pregătit şi

să alegi daruri de suflet pentru cei pe care icirci iubeşti

Pregăteşte-te pentru un Crăciun Forever

C r ă c i u n F or e v e r

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1122

11F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163

AGENDE 2013 CALENDARE

ORGANIZEAZĂ-ŢI AFACEREA IcircN2013

foreverlivingro

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1222

12

B U C U R Ă - T E D E V I A Ţ Ă

10STRATEGIIPENTRU A IcircMBĂTRAcircNI ARMONIOS

2012 a fost declarat anul european al icircmbătracircnirii active pentru că nu putem contesta faptulcă trăim mai mult decacirct acum un secol pentru că ne dorim să icircmbătracircnim frumos dar și pentru

că se preconizează că pacircnă icircn anul 2060 peste un sfert din populaţia Europei va avea peste65 de ani A icircmbătracircni activ icircnseamnă a icircnainta sănătoși icircn vacircrstă ca membri deplini ai

societăţii a ne simţi independenţi şi icircmpliniţi prin activităţile pe care le desfășurăm Indiferentde vacircrstă putem juca un rol icircn societate și ne putem bucura de o bună calitate a vieţii

Provocarea este să profităm din plin de potenţialul pe care icircl avem chiar și la vacircrste mai icircnaintate Alături de Forever Living poţi să te bucuri de toate acestea Suplimentele alimentare

produsele de icircngrijire și oportunitatea de afaceri - toate te vor ajuta să-ţi menţii sănătateaajutacircndu-i icircn același timp și pe ceilalţi să trăiască sănătos

Iată 10 strategii pe care ţi le propunem

pentru a icircmbătracircni armonios

MAI PUŢINECALORIICu cacirct macircncăm mai puţin

cu atacirct trăim mai mult - cel

puţin așa indică peste 2000de studii de specialitate

Experţii recomandă

reducerea aportului caloric

zilnic cu 20-30

DIETA MEDITERANEANĂO alimentaţie bazată icircn principal pe legumeproaspete fructenuci grăsimi

nesaturate ca

peștele şi uleiul de

măsline precum și

reducerea

consumului de carneroșie icircţi vor proteja

inima vor reduce

riscul infecţiilor și te

vor ajuta să trăiești

mai mult

BEA CEAI

Studiile arată că 2-3căni de ceai pe zi au

un efect relaxant

asupra noastră ceeace icircnseamnă mai

puţin stres

principala boală a

societăţii

contemporane Aloe

Blossom Herbal Teapoate fi consumat

fără teama insomniilor deoarece nu conţine

cofeină

CONSUMĂ ACIZI GRAȘIOMEGA9830853Aceste grăsimi

esenţiale

polinesaturate au

efecte dovedite de

reducere ainflamaţiilor

Totodată ajută

organismul să lupte

icircmpotriva bolilor

cardiovasculare și

previn pierderea vederii la vacircrste icircnaintate

Dacă nu consumi destul pește suplimentează-ţi

dieta cu Arctic-Sea Omega-3 ndash te vei bucurade toate beneficiile acizilor grași Omega-3 și

Omega-9

AFLĂ CARE SUNT CEI MAIPUTERNICI ANTIOXIDANŢICacircnd un radical liberatacă o moleculă dinorganism ea icircșimodifică proprietăţileiniţiale transformacircndu-sela racircndul său icircn radicalliber gata să atace

alte celule și să ledenatureze funcţiileSe generează astfelun lanţ necontrolat dereacţii biochimicedăunătoare pentruorganism cu repercusiuni foarte grave icircntimp Antioxidanţii pot neutraliza activitateanocivă a radicalilor liberi Studii medicalerecente au arătat că antioxidanţii potinactiva radicalii liberi și pot chiar stopainstalarea unor boli avacircnd un rol importantși icircn icircncetinirea procesului de icircmbătracircnire

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1322

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 13

Forever Pomesteen Power este un produs cuputernice calităţi antioxidante datorităextractelor de mangostan şi rodie TotodatăForever A-Beta-CarE pe lacircngă beneficiilevitaminelor A și E aduce organismului șiseleniu unul dintre cei mai puternicinutrienţi cu proprietăţi antioxidante Acestaacţionează sinergic cu vitamina E şi beta-carotenul fiind benefic icircn menţinereaacuităţii vizuale a sănătăţii pielii şi părului

FĂ MIȘCARENu te speria n-o să-ţi spunem că trebuie sămergi la sală 30 de minute pe zi de trei oripe săptămacircnă petrecute plimbacircndu-te suntde ajuns pentru a te menţine icircn formă Icircnplus reduci astfel riscul de a face infarct saudiabet și previi osteoporoza crescacircnd

densitatea osoasă Totodată mișcareacontribuie la icircmbunătăţirea funcţieicognitive și previne depresia

PROTEJEAZĂ983085ŢI SISTEMULCARDIOVASCULARCunoscută ca bdquomolecula miracolrdquo L-argininaeste un aminoacid vital pe care organismul

icircl converteşte icircnoxid nitric Acestastimuleazăproducţia dehormoni luptacircndastfel icircmpotrivaunora dintresimptomele

icircmbătracircnirii Icircnplus sprijinăsănătateaprostatei a pielii

funcţia digestivă sistemul cardiovascular şiaduce beneficii muşchilor cartilagiilortendoanelor ligamentelor şi articulaţiilorcare formează sistemul musculo-scheletic

RĂMAcircI ACTIV Știm ţi-am maispus că e bine săfaci mișcare icircnsăacum ne referimla activitate icircn altsens ndash acela alutilităţii pe caresimţi că o ai icircnviaţa celorlalţiMulte persoaneajunse la vacircrstapensionării se

tem că viaţa lor icircşi va pierde rostul odată ce icircşi icircncetează activitatea la locul de muncăDar ce poate fi mai plăcut decacirct să tepreocupi de sănătatea ta și a celorlalţi iar

din asta să cacircștigi și bani și prieteni Forever icircţi propune o oportunitate de afaceri care nucunoaște vacircrstă Accept-o și vei putea fi defolos mult mai multor oameni decacirct poţicrede

OPTEAZĂ PENTRU OCOMBINAŢIE CARE NU DĂGREŞ NICIODATĂALOE VERA GEL ŞI FOREVERACTIVE PROBIOTIC

Icircţi protejeziastfel tractuldigestiv lanivelul căruiase află 70din sistemulnostruimunitar Iarun sistemimunitarputernic estecheia uneibătracircneţi lipsite de griji

BUCURĂ983085TEGăsește icircn fiecare zi un motiv de bucuriepentru că la urma urmelor tinereţea

icircnseamnă bucuria de a trăi

Am enumerat doar din multitudinea destrategii pe care le ai la icircndemacircnă pentru a

aduce mai multă calitate vieţii taleDescoperă-le pe restul alături de noi

Te așteptăm icircn familia Forever

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1422

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1522

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1622

U T I L

16

LA ZI CU

MODIFICĂRILE LEGISLATIVECea mai importantă modificare legislativă adusă deOrdonanţa de Guvern nr 152012 are icircn vedereimplementarea sistemului TVA la icircncasare ceurmează a fi pusă icircn aplicare icircncepacircnd cu data de 1ianuarie 2013

CINE ESTE OBLIGAT SĂ APLICESISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică icircn mod obligatoriu

de cătren persoanele impozabile icircnregistrate icircn scopuride TVA care au sediul activităţii economice icircnRomacircnia şi a căror cifră de afaceri icircn anulcalendaristic precedent nu depăşeşte plafonulde 2250000 lei

n persoanele impozabile care au sediulactivităţii economice icircn Romacircnia şi care se

icircnregistrează icircn scopuri de TVA icircn cursul anuluicalendaristic curent de la data icircnregistrării icircnscopuri de TVA

Persoanele impozabile care au obligaţia să aplicesistemul TVA la icircncasare nu vor aplica acest sistempentru livrările de bunuri şi prestările de servicii a

căror contravaloare este icircncasată parţial sau totalcu numerar de către persoana impozabilă Acestsistem se aplică numai facturilor icircncasate integralprin bancă (cu OP CEC POS etc)

CIFRA DE AFACERI PLAFONATĂ LA 2250000 LEI

Cifra de afaceri icircn funcţie de care se stabileşteplafonul de 2250000 lei este constituită dinvaloarea totală a următoarelor operaţiuni realizate icircncursul unui an calendaristic

n livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile

n livrări de bunuri şi prestări de servicii scutitecu drept de deducere

n operaţiunile rezultate din activităţi economicepentru care locul livrăriiprestării se consideră cafiind icircn străinătate conform art 132 si 133

DE CAcircND SE APLICĂ SISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică

n icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2013 decătre persoana impozabilă icircnregistrată icircnscopuri de TVA care are sediul activităţiieconomice icircn Romacircnia şi care a realizat o cifrăde afaceri mai mică decacirct plafonul de 2250000lei icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv

n icircncepacircnd cu data icircnregistrării icircn scopuri deTVA de către persoanele impozabile care au

sediul activităţii economice icircn Romacircnia care se icircnregistrează icircn scopuri de TVA conform art 153 icircn cursul anului calendaristic curent

n icircncepacircnd cu data icircnscrisă icircn decizia de

icircnregistrare icircn Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la icircncasarede către persoanele icircnregistrate din oficiu deorganele fiscale competente

n icircncepacircnd cu prima zi a celei de-a douaperioade fiscale din anul următor celui icircncare nu a depăşit plafonul de către persoanaimpozabilă icircnregistrată icircn scopuri de TVA cusediul activităţii economice icircn Romacircnia şi care

icircn anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la icircncasare dar a cărei cifră de afaceri pentru anulrespectiv este inferioară plafonului de 2250000lei

Exemplu Persoanele impozabile icircnregistrate icircnscopuri de TVA cu sediul activităţii economice icircn

Romacircnia care icircn anul 2013 nu au aplicat sistemulTVA la icircncasare şi care pacircnă la sfacircrşitul anului 2013nu depăşesc plafonul de 2250000 lei vor aplicasistemul TVA la icircncasare

n icircncepacircnd cu data de 1 februarie 2014 dacăperioada fiscală este luna calendaristică

n icircncepacircnd cu data de 1 aprilie 2014 dacăperioada fiscală este trimestrul calendaristic

NOTIFICARE PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI TVA LA IcircNCASARE

Icircn vederea stabilirii sistemului aplicabil icircn funcţie decifra de afaceri realizată ANAF a elaborat

Formularul 097 - bdquoNotificare privind aplicareasistemului TVA la icircncasarerdquo ce poate fi vizualizat pesite-ul wwwanafro la secţiuneaLegislaţieTransparenţă decizională

Formularul 097 urmează a se depune atacirct icircnvederea intrării icircn sistemul TVA la icircncasare cacirct şipentru ieşirea din acest sistem

Pentru intrarea icircn sistemul TVA la icircncasare icircncepacircnd

cu data de 1 ianuarie 2013 persoanele impozabileaveau obligaţia să depună la organele fiscalecompetente pacircnă la data de 25 octombrie 2012o notificare din care să rezulte că cifra de afacerirealizată icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de2250000 lei

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la icircncasare şi care depăşeşte icircn cursul anuluicalendaristic curent plafonul de 2250000 lei areobligaţia să depună la organele fiscale competentepacircnă la data de 25 inclusiv a lunii următoareperioadei fiscale icircn care a depăşit plafonul onotificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată

Potrivit sistemului TVA la icircncasare exigibilitateataxei intervine la data icircncasării contravaloriiintegrale sau parţiale a livrării de bunuri ori aprestării de servicii cu condiţia de a nu se icircncasa icircnnumerar

Icircn cazul icircn care persoanele impozabile obligate laaplicarea sistemului TVA la icircncasare nu au icircncasatcontravaloarea integrală sau parţială a livrării debunuri ori a prestării de servicii icircn termen de 90 dezile calendaristice de la data emiterii facturiiexigibilitatea aferentă TVA neicircncasată intervine icircncea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiteriifacturii

Icircncepacircnd din 01012013 pe toatefacturile emise de persoanele

impozabile care au intrat icircn sistemulbdquoTVA la icircncasarersquorsquo trebuie trecută

menţiunea TVA la icircncasare Dacănu treceţi corect această

menţiune pe factură vom fiobligaţi să vă returnăm factura

pentru a o emite corect

FOARTE IMPORTANT

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1722

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1822

18

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Manager 60Maria amp Adrian Arghir

Gizella amp Marius BotişDaniela Levărdă amp Alexandru Chiş

Niculina amp Viorel Ciuchea

Camelia amp Daniel Dincuţă

Elena Gheorghe

Angela amp Valentin Gherghe

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-RoşuDaniel amp Maria Parascan

Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Cristina amp George Popescu

Zenovia amp Cătălin Riglea

Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Sponsorul lunii septembrieConstanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti

Sponsorul lunii octombrieMaria amp Adrian Arghir din Constanţa

Manager 60Managerii care și-au reconfirmat nivelulacumulacircnd 60 de pc personale șinon-manageriale

Felicitări Managerilor care icircn lunaoctombrie au acumulat cel puţin 60 pc

personale şi non-manageriale

Sponsorul luniiDistribuitorul care icircn decursul lunii a adus

icircn echipa sa cele mai multe persoane

Sponsorul săptămacircnii3 ndash 8 septembrie ndash Iuliana Soare din Constanţa

10 ndash 15 septembrie ndash Adrian Mergiani din Constanţa17 ndash 22 septembrie ndash Ana amp Gabriel Piparcă din Jimbolia24 ndash 29 septembrie ndash Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti1 ndash 6 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa8 ndash 13 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa15 ndash 20 octombrie ndash Coznici Erzseacutebet din Marghita jud Bihor29 octombrie - 3 noiembrie ndash Georgeta Moraru din Bacău

Sponsorul săptămacircniiDistribuitorii care au icircnscris cele mai multepersoane icircn decurs de o săptămacircnă

Felicitări tuturor şi mult succes şi icircn viitor

Asistent ManageriNume Localitate SponsoriDaniela Ţibulcă Bacău Ion Dorin amp Niculina Asaftei

ManageriNume Localitate SponsoriMarius Iulian amp Marilena Ciortan Giurgiu Rădiţa Stănişteanu

Asistent ManageriDistribuitorii care au obţinut 75 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Icirci felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor celor calificaţi la nivelul de Asistent Supervizor icircn luna octombrie

SupervizoriNume Localitate SponsoriCorina Maria Aciu Satu-Mare Dorel amp Ana Maria ArdeleanLaurenţiu amp Irina Andone Iaşi Profira Asandei

Daniela Constanţa Aniţei Nehoiu BZ Daniela Prundea

Margareta Arvinte Timişoara Adrian Ionel amp Sanda Haiduc

Astalis Hajnal amp Călin Praid HR Sebestyeacuten-Doacutesa Joacutezsef

Sebastian Daniel Bleoju Galaţi Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Bocskay Maacuterta amp Bartha Laacuteszloacute Tacircrgu-Mureş Gizella amp Marius BotişDoina amp Daniel Cabujan Oradea Viorela Viorica Moca

Gheorghe amp Monica Ciobanu Fălticeni Andrei amp Cătălina Maftei

Valerica Fărcăşel Roman Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Viorel amp Lenuţa Huma Ştefan cel Mare VS Daniela Constanţa Aniţei

Ileana Moldovan Satu-Mare Corina Maria AciuElena Moruz Hilişeu-Horia BT Nicolaie Vieriu

Cătuţa Naiman Constanţa Camelia amp Romeo Popescu

Camelia amp Romeo Popescu Constanţa Niculina amp Viorel Ciuchea

Gianina amp Marius-Dan Pralea Truşeşti BT Claudia Istrate

Daniela Prundea Nehoiu BZ Mirela amp Dragoş Drăgoiu

Dorina Teodorescu Dorohoi Virginia MihaiCarmen Teodorescu Iaşi Dorina Teodorescu

Nicolaie Vieriu Dorohoi Rodica amp Mihai Lecu

Supervizorii

Distribuitorii care au obţinut 25 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1922

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 19foreverlivingro

Top 10 non-managerial1 Daniel amp Maria Parascan

2 Carmen amp Gabriel Larion

3 Niculina amp Viorel Ciuchea

4 Daniela Levărdă amp Alexandru Chiş

5 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

6 Cristina amp George Popescu

7 Zenovia amp Cătălin Riglea

8 Camelia amp Daniel Dincuţă

9 Valentin Niţu amp Adriana Udrea

10 Elena Gheorghe

Top 10 Noi Distribuitori1 Emanoil amp Lăcrămioara Creţu

2 Constantin amp Tania Popa

3 Carmen Teodorescu

4 Vasilica amp Dumitru Crăciun

5 Cătălina Trache

6 Maria amp Adrian Arghir

7 Silvia amp Alexandru Stan

8 Cecilia Adriana Popa

9 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

10 Valerica Fărcăşel

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat cele

mai multe puncte non-manageriale

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori

Top 201 Camelia amp Daniel Dincuţă (2)

2 Aurel amp Veronica Meşter (1)

3 Daniel amp Maria Parascan (3)

4 Carmen amp Gabriel Larion (4)

5 Gizella amp Marius Botiş (6)

6 Maria Pop (5)

7 Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi (7)

8 Vajda Katalin (8)

9 Ramona amp Dorin Vingan (nou)10 Smaranda Sălcudean (10)

11 Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu (9)

12 Niculina amp Viorel Ciuchea (13)

13 Marilena amp Teodor Culişir (20)

14 Corina amp Dorin Frandeş (nou)

15 Kele Moacutenika (nou)

16 Cristiana amp Eugen Dincuţă (18)

17 Constantin amp Tania Popa (15)

18 Vasilica amp Dumitru Crăciun (14)

19 Elena amp Virgil Angelescu (19)20 Mircea amp Dana Olariu (16)

Top 20Primii 20 de Distribuitori icircn funcţie depunctele totale care au realizat statutul de

Activ (1pc icircn nume personal cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor)

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Iulia Beldiman

Ion amp Dorina Ciolac

Niculina amp Viorel Ciuchea

Marilena amp Teodor Culişir

Cristiana amp Eugen Dincuţă

Angela amp Valentin Gherghe

Bucurel amp Gyoumlngyike Ghirdă

Carina amp Sebastian Iacătă

Doina Ligia amp Neculai Iordache

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu

Maria Pop

Constantin amp Tania Popa

Smaranda Sălcudean

Lucica amp Gheorghe Tăbăcaru

Petru amp Emilia Truşcă

Ramona amp Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Gizella amp Marius Botiş

Daniel amp Maria Parascan

Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi

Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia amp Daniel Dincuţă

Aurel amp Veronica Meşter

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care icircndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive

Stimulent 1 Stimulent 2Stimulent 3

Necesarul de pc pentru luna 1 50 75 100

Necesarul de pc pentru luna 2 100 150 200

Necesarul de pc pentru luna 3 150 225 300

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2022

20

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Asistent Supervizori

Amarie Cristina

Amza Mariacristina

Andone Constantin

Andrei Denisa Cristina amp Marius Ciprian

Andreias Ana Daniela

Antoniu Andrei Mihai

Anusca Magda Stefania

Ardelean Adina amp Cosmin

Armeanu Fanica

Arnautu Elena

Avram Ana

Baciu Elena

Badea Sabina

Badulescu Valentina Gratiela

Baetu Adela

Bajan Anisoara

Balanescu Constanta

Balas Luminita

Banica Cornel

Barbulescu Roxana Mihaela

Bardac Irina Mariana

Bardasu LilianaBarliga Rodica

Barna Gheorghe Tudorel

Bejinaru Mihaela

Berescu Simona Mirela

Bicajanu Elena

Big Paraschiva

Biro Steluta Magdalena

Bitere Maria

Blidarean Andra Daniela

Bocu Liliana Ana

Bojan Veronica

Bondrea Mirela

Bonta Exevia

Borbel Mariana

Bordian Oana

Bordieanu Maria

Borziac Nina

Bosbici Iulia Antonia

Bran Valentina

Bucur Simona

Bulgariu Roxana Tatiana amp Lucian Ionut

Bura Uglean Irina amp Vasile Danut

Burlacu Mioara amp Gabriel

Burta Misu

Butnariu Ramona

Calin Constanta

Capatana Dorina

Caracota Mihaela Lavinia

Caracota Joita

Casian Elena amp Constantin

Caslalau Rodica

Caslalau Samoita

Catalofitchi Mihai

Catrinoiu Zenobia

Causanu Ramona amp Dan Florin

Causanu Loredana Nicoleta amp Maricel Gab

Cazacu Rodica

Cazan Lucia

Cercelaru Ana amp Nicolae Ciprian

Chelemen Florin

Chirilescu Adelina

Chiritescu Eugen amp Lavinia

Chis Roxana Alexandra

Cidu GinaCimpoeru Florin

Ciobanu Cecilia

Ciolacu Anisoara

Ciorbaru Andreea Georgiana

Ciorbea Livia Flavia amp Alin

Ciurea Eugenia

Cojocaru Eugenia

Colesniuc Zinica Daniela amp Romica Dorel

Constantin Hermina Lorena

Constantin Marcica

Constantinescu Olivia

Cont IoandacianCosovan Gheorghe

Costan Maricela

Cotleanu Stela amp Corneliu

Cotofrei Sorin

Cotoi Liliana Maria

Cozma Maria

Coznici Renata

Cretu Monica Anca amp Dan Cezar

Cretu Daniela amp Florin

Crisan Daniela Maria

Cruceru Constantina

Csont Krisztina

Cumpanasu-Preda Catalina

Curpas Florentina Anisoara

Dabica Elisabeta

Danciu Rodica Nicolae

Danculea Lacramioara

Danila Tamara

Daraban Amalia Nicoleta amp Razvan

Dasca Alexandru Cristian

David Mihailescu Ion

Deaconu Ciprian Dragos

Diaconu Viorel amp Irina

Dima Tabita amp Abel Nelutu

Dima Lucica

Dinu Andreea Claudia

Dobre Georgeta

Dobrican Marioara

Dobrita Gheorghita

Doina Daniela Beatrice

Dornescu Mihaela Loredana

Doroftei Maria FeliciaDragan Florian

Dragomir Silviu

Dragusanu Gianina Magda amp Arcadie Ovidiu

Dudceac Mariana

Duminica Florina Ancuta

Dumitru Mihaela amp Iuliu Simion

Dup Gabriela Eliza

Durac Andreea Vistirina

Duta Mirel Bogdan

Eftimescu Silvia

Enache Nicoleta

Farcasiu RodicaFeher Olivia Verma

Fekete Lidia

Florea Razvan

Frandes Filip Andrei

Frasie Mariana

Frecus Valentin

Galai Ioan

Galea Renaldo amp Linia Cristina Elena

Ganea Ligia amp Doru

Garaiman Ioana

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Nume Nume Nume

Garbacea Ovidiu Aronica

Gavril Mirabela

Gemanaru Paraschiva

Gheorghita Geanina Paula

Gheras Sorin

Gilovan Andrada Liliana

Gorea Liviu

Gorgan Angelica

Grecu Dorina Georgeta

Grigore Lia Florina

Grigore Vali Catalina

Grigorita Viorel Elena

Grigoroscuta Mihaela Irina

Gudina Denisa Amalia

Guia Elena Camelia

Gulea Andreea Catalina

Hanganu Valentin

Holban Adriana Cristina

Hreceniuc Elvira amp Nicolai

Husanu Georgeta

Iacob Ionela Pansela

Ichim ElenaIlascu Profira

Iliecoca Maria

Imbrea Angela

Ionescu Mihai

Ionescu Alina Laura

Iosub Ioan Andrei

Istov Maria

Jacola Andrei

Jebeleanu Roxana Alina

Jitaru Loti

Kantor Lia Martha

Kapusan Erna Krisztina

Kulcsar Maria

Lorincz Palmira Luminita

Lovas Lorand Alexandru

Luca Marius Maftei

Lungeanu Silviu Daniel

Lupascu Mirela Elena amp Radu Vasile

Lupascu Felomina

Lupu Mihaela Alexandra

Macinca Carmen

Manole Mioara

Nume

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2122

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 21foreverlivingcom

Negrea Lacramioara Domnica

Nica Daniela Elena

Nicolae Tudorita

Nitu Alina Gabriela

Olaru Alexandra

Onita Carmen

Oprea Elena

Oprea Lenuta

Oprea Florin Cezar

Oprinescu Viorica

Ovari Bernadett

Paduraru Constanta

Pana Andrei George

Pana Rodica

Panait Violeta amp Sorin

Pandelea Mirela

Pascu Andreea

Pasniciuc Madalina Mihaela

Peptenaru Adrian

Peptusel Marina Larisa

Perja Maria

Petrica IoanaPetrus Nicolae Florin amp Adriana Mariana

Pietrar Adriana

Pirjol Ovidiu Cristian

Pirvu Razvan Claudiu

Pirvu Madalina Ionela

Pita Luminita amp Marcel

Pomohaci Viorica

Popa Andreea-Alina

Popa Cristian Eduard

Popa Daniela Irina

Popa Liviu Ionel amp Gafia

Popa Fanica

Popazu Madalina

Popescu Ionica Serghie

Popescu Constantin Aurelian

Popescu Oana Anca

Potinga Oleg

Preda Silvia Mihaela

Prepelita Elena

Profire Lorena amp Aurel

Puiu Camelia amp Daniel

Rachieru Adriana amp Alexandru

Radu Cornelia amp Mihai

Rimbu Oana Madalina

Ripiciuc Vasile

Rodu Carmen Adriana

Rontu Mihaela

Rusu Anamaria

Sandu Serban

Saracin Maria

Sarateanu Valentina amp Nicolae

Sarca Georgeta amp Vasile

Sav Zoita

Savin Mirela

Scorupschi Ioana

Sersea Elena

Sima Ledi

Simidreanu Madalina Monica

Sirbea Claudiu Gheorghe

Slabu Marioara

Sleam Florentina Janina

Soare Constantin

Solomon Simona

Sorocaleti VictoriaSpataru Sorina

Spirescu Ovidiu

Stamatidis Daniela Mirela amp Evangelos

Stan Ioan

Stan Adina Madalina

Stan Livia

Stana Valentin Cosmin

Stancescu Alina Margareta

Stanciu Marilena Lucia

Stanciu Anamaria Alina

Stanciu Narcisa Daniela

Stanciulica Constanta Cleantina

Stanescu Alexandra Ioana

Stavaroiu Elena

Stefan Georgeta

Stiubei Elena

Stoican Monalisa amp Sarca Alexandru

Suceveanu Andra Iulia

Sunea Margareta

Szabo Miklos amp Sarolta

Szanto Edith Anita

Szasz Margareta

Nume Nume

Szen Iuliu Eniko

Szigeti Kocsis Rozalia amp Santa Francis

Tabacaru Cristina Monica

Tamas Dorina Teodora

Tanasa Anisoara

Tatar Viorica Rozalia

Tcaci Maria

Temelie Ana amp Petre

Teslaru Andrei Constantin amp Adriana Elena

Tica Aurel

Timoce Claudiu Andrei

Titel Danut

Titioanca Elisabeta Irina

Todica Oana Andreea

Todosiea Lucia

Tomescu Mariana

Trif Florina Melina

Tudorache Cristian Constantin

Tugulea Rodica Sanziana

Tuica Camelia

Tulbure Maria

Ududec Laura Elena

Uglean Florica

Ungureanu Nicoleta

Vagnet Anca

Varvara Carmen

Vasile George Alexandru

Vicol Maria Alina

Vidroiu Minodora Simona

Vieru Anca Simona

Vinczi-Marta Elemer Levente amp Codruta

Virga Lidia

Visan Iulia ValentinaViziteu Anda

Vlad Cristina

Vlad Anuta

Voiculescu Daniel

Vorobiov Valentina

Vorovenci Simona

Zait Simion George

Zovea Steluta Claudia

Zugravu Oana

Nume

Marchidan Maria amp Viorel

Marcu Maria

Mariesan Bogdan Emil

Marin Emilian

Marin Iuliana Carlotta

Marin Cristina

Marinescu Mariana

Matei Catalina Mirela

Mateiu Marius Razvan

Maxim Daniela

Mazilu Marta Ilina

Mereu Ioana Veronica amp Sabin Aurelian

Merlusca Simona amp Constantin Florin

Miclaus Ana Maria

Miclea Viorel Alin amp Madalina Teodora

Miclos Mihaela

Miculas Anuta

Migiu Victoria

Mihai Elena Olguta amp Robert Florin

Minciuc Elena Lacramioara

Minecuta Mariana amp Traian Vasile

Mirea Florentina amp Mihai GabrielMiron Mihaita

Mirsolea Paraschiva

Mitache Iordana

Mituleasa Elena

Mladin Georgeta Angela

Moldovan Dalma Anna

Moldovan Laszlo

Moldovan Marieta amp Gheorghe

Moldoveanu Simona

Monoranu Neculai Marius amp Petronela

Morariu Timeea Marta

Moraru Marioara Mirela amp Viorel

Moraru Florin

Motataianu Ingrid

Muntean Marioara Lucia amp Valer

Munteanu Marghiolita

Murarasu Pavel

Musat Gheorghe

Nagy Ladislau Carol

Nagy Levente

Neacsu Maria Mirela

Neagu Camelia Mihaela

Nume

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I O C T O M B R I E

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 922

foarte căutate Dacă prezinţi afacerea sauprodusele ca fiind 100 perfecte nu vei fiverosimil Dacă vorbeşti icircnsă şi despremici probleme fără a exagera vei fi crezutmai uşor şi vei primi icircncrederea celui dinfaţa ta

TEHNICA VARIANTEI DE MIJLOCAtunci cacircnd omul trebuie să aleagă icircntredouă variante el o alege de obicei pe ceamai ieftină sau convenabilă O soluţie estesă oferi ulterior o a treia variantă maiscumpă sau mai dificilă Consecinţa este căpartenerul de dialog se orientează firescspre varianta de mijloc cea care iniţialpărea scumpă Spre exemplu vorbind icircntacircidespre Aloe Berry Nectar şi Aloe Bits NrsquoPeaches la o prezentare unu-la-unu suntşanse mari ca persoana din faţa ta să seorienteze spre primul deoarece este mai

ieftin Dacă icircnsă ulterior vei vorbi despreForever Freedom care e mai scump eposibil ca acesta să reconsidere şi să seorienteze totuşi spre Aloe Bits Nrsquo Peachescare nu mai pare aşa de scump icircncomparaţie cu Forever Freedom

TEHNICA DEFICITULUI Oamenii auun interes mai mare pentru o ofertă atunci

cacircnd află că e unică sau limitată ca timp saucantitate De aceea este important şi rentabilsă promovezi mai departe echipei tale sauclienţilor ofertele speciale alcătuite dedepartamentul de marketing evenimentelede instruire unice lansările de noi produse sau

facilităţile oferite pe timp limitat

TEHNICA STĂRII SENZORIALE

Un client potenţial ia mult mai uşor o deciziede cumpărare dacă trăieşte sau icircşiimaginează o stare senzorială dintr-unmoment post-achiziţie De aceea se practicădrive-test-ul icircn industria auto sau degustările

icircn cea a bunurilor alimentare de largconsum Forever icircţi oferă posibilitatea de a tefolosi de această tehnică cu ajutorulmostrelor de produs Icircn plus acolo undeconsideri că e important poţi face chiar tu

cadouri icircn produse Forever pentru ca unprospect să se poată bucura de efectele lorbenefice şi să ia ulterior decizia pe care tu odoreşti Iar dacă automobilul tău esteachiziţionat datorită afacerii Forever du-iacasă icircn el pe cei cărora tocmai le-ai făcut oprezentare de oportunitate şi spune-le căprin efort susţinut şi ei pot conduce unastfel de automobil icircntr-un viitor apropiat

TEHNICA OGLINDIRII Această metodăpresupune ca icircn timpul discuţiei sau alnegocierii să oglindeşti comportamentulcelui din faţa ta - de exemplu să repeţiesenţa a ceea ce el afirmă sau să oglindeştilimbajul non-verbal (gesturi posturi ale

corpului etc) Icircn acest fel vei construi obdquochimierdquo mai bună - cel cu care comunici serelaxează se apropie relaţia şi se generează

icircncredere Iar icircncrederea este prima condiţiepentru a avea putere de convingere

Tehnicile de persuasiune descrise mai susmerită a fi utilizate drept unelte constructivede folos pentru a dezvolta relaţii reciprocavantajoase cu ceilalţi Ele sunt menite să teajute să pui mai bine icircn lumină mesajul pecare vrei să-l transmiţi şi icircn final să ducă ladecizii care sunt icircn folosul tuturor Produseleşi afacerea Forever ajută omul să fie sănătos

fericit şi bogat Cu cacirct eşti mai convins icircnprimul racircnd tu de această afirmaţie cu atacirctmai uşor icircţi va fi să-i influenţezi şi pe alţii şisă-i ajuţi să vină alături de tine Ideileprezentate mai sus te vor asista icircn acestdemers Foloseşte-le cu icircnţelepciune

Alexandru Israil

Specialist marketing

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 9

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1022

10

P R O M O Ţ I I D E S Ă R B Ă T O R I

PREGĂTEŞTE983085TE PENTRU UN

Colinde aromă de portocale şi scorţişoară brad icircmpodobit fulgi de nea pufoşiluminiţe colorate clinchet de clopoţei şi multă multă dragostehellip Emoţia sărbătorilor icircşi face loc icircn sufletele noastre ne face mai buni mai icircnţelegători mai zacircmbitorihellip

Şi curioşi ca icircntotdeauna să descoperim ce ne-a rezervat icircn acest an Moş Crăciun

Nimic nu se compară cu bucuria de a găsi darurile ce ne-au fost destinate anumeDoar bucuria de a oferi celor pe care icirci iubim sănătate frumuseţe şi prosperitate

Te aşteptăm icircn centrele de distribuţie online pe wwwcomenziforeverro şi la Tel Verde 0800 802 563 să descoperi ofertele speciale pe care ţi le-am pregătit şi

să alegi daruri de suflet pentru cei pe care icirci iubeşti

Pregăteşte-te pentru un Crăciun Forever

C r ă c i u n F or e v e r

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1122

11F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163

AGENDE 2013 CALENDARE

ORGANIZEAZĂ-ŢI AFACEREA IcircN2013

foreverlivingro

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1222

12

B U C U R Ă - T E D E V I A Ţ Ă

10STRATEGIIPENTRU A IcircMBĂTRAcircNI ARMONIOS

2012 a fost declarat anul european al icircmbătracircnirii active pentru că nu putem contesta faptulcă trăim mai mult decacirct acum un secol pentru că ne dorim să icircmbătracircnim frumos dar și pentru

că se preconizează că pacircnă icircn anul 2060 peste un sfert din populaţia Europei va avea peste65 de ani A icircmbătracircni activ icircnseamnă a icircnainta sănătoși icircn vacircrstă ca membri deplini ai

societăţii a ne simţi independenţi şi icircmpliniţi prin activităţile pe care le desfășurăm Indiferentde vacircrstă putem juca un rol icircn societate și ne putem bucura de o bună calitate a vieţii

Provocarea este să profităm din plin de potenţialul pe care icircl avem chiar și la vacircrste mai icircnaintate Alături de Forever Living poţi să te bucuri de toate acestea Suplimentele alimentare

produsele de icircngrijire și oportunitatea de afaceri - toate te vor ajuta să-ţi menţii sănătateaajutacircndu-i icircn același timp și pe ceilalţi să trăiască sănătos

Iată 10 strategii pe care ţi le propunem

pentru a icircmbătracircni armonios

MAI PUŢINECALORIICu cacirct macircncăm mai puţin

cu atacirct trăim mai mult - cel

puţin așa indică peste 2000de studii de specialitate

Experţii recomandă

reducerea aportului caloric

zilnic cu 20-30

DIETA MEDITERANEANĂO alimentaţie bazată icircn principal pe legumeproaspete fructenuci grăsimi

nesaturate ca

peștele şi uleiul de

măsline precum și

reducerea

consumului de carneroșie icircţi vor proteja

inima vor reduce

riscul infecţiilor și te

vor ajuta să trăiești

mai mult

BEA CEAI

Studiile arată că 2-3căni de ceai pe zi au

un efect relaxant

asupra noastră ceeace icircnseamnă mai

puţin stres

principala boală a

societăţii

contemporane Aloe

Blossom Herbal Teapoate fi consumat

fără teama insomniilor deoarece nu conţine

cofeină

CONSUMĂ ACIZI GRAȘIOMEGA9830853Aceste grăsimi

esenţiale

polinesaturate au

efecte dovedite de

reducere ainflamaţiilor

Totodată ajută

organismul să lupte

icircmpotriva bolilor

cardiovasculare și

previn pierderea vederii la vacircrste icircnaintate

Dacă nu consumi destul pește suplimentează-ţi

dieta cu Arctic-Sea Omega-3 ndash te vei bucurade toate beneficiile acizilor grași Omega-3 și

Omega-9

AFLĂ CARE SUNT CEI MAIPUTERNICI ANTIOXIDANŢICacircnd un radical liberatacă o moleculă dinorganism ea icircșimodifică proprietăţileiniţiale transformacircndu-sela racircndul său icircn radicalliber gata să atace

alte celule și să ledenatureze funcţiileSe generează astfelun lanţ necontrolat dereacţii biochimicedăunătoare pentruorganism cu repercusiuni foarte grave icircntimp Antioxidanţii pot neutraliza activitateanocivă a radicalilor liberi Studii medicalerecente au arătat că antioxidanţii potinactiva radicalii liberi și pot chiar stopainstalarea unor boli avacircnd un rol importantși icircn icircncetinirea procesului de icircmbătracircnire

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1322

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 13

Forever Pomesteen Power este un produs cuputernice calităţi antioxidante datorităextractelor de mangostan şi rodie TotodatăForever A-Beta-CarE pe lacircngă beneficiilevitaminelor A și E aduce organismului șiseleniu unul dintre cei mai puternicinutrienţi cu proprietăţi antioxidante Acestaacţionează sinergic cu vitamina E şi beta-carotenul fiind benefic icircn menţinereaacuităţii vizuale a sănătăţii pielii şi părului

FĂ MIȘCARENu te speria n-o să-ţi spunem că trebuie sămergi la sală 30 de minute pe zi de trei oripe săptămacircnă petrecute plimbacircndu-te suntde ajuns pentru a te menţine icircn formă Icircnplus reduci astfel riscul de a face infarct saudiabet și previi osteoporoza crescacircnd

densitatea osoasă Totodată mișcareacontribuie la icircmbunătăţirea funcţieicognitive și previne depresia

PROTEJEAZĂ983085ŢI SISTEMULCARDIOVASCULARCunoscută ca bdquomolecula miracolrdquo L-argininaeste un aminoacid vital pe care organismul

icircl converteşte icircnoxid nitric Acestastimuleazăproducţia dehormoni luptacircndastfel icircmpotrivaunora dintresimptomele

icircmbătracircnirii Icircnplus sprijinăsănătateaprostatei a pielii

funcţia digestivă sistemul cardiovascular şiaduce beneficii muşchilor cartilagiilortendoanelor ligamentelor şi articulaţiilorcare formează sistemul musculo-scheletic

RĂMAcircI ACTIV Știm ţi-am maispus că e bine săfaci mișcare icircnsăacum ne referimla activitate icircn altsens ndash acela alutilităţii pe caresimţi că o ai icircnviaţa celorlalţiMulte persoaneajunse la vacircrstapensionării se

tem că viaţa lor icircşi va pierde rostul odată ce icircşi icircncetează activitatea la locul de muncăDar ce poate fi mai plăcut decacirct să tepreocupi de sănătatea ta și a celorlalţi iar

din asta să cacircștigi și bani și prieteni Forever icircţi propune o oportunitate de afaceri care nucunoaște vacircrstă Accept-o și vei putea fi defolos mult mai multor oameni decacirct poţicrede

OPTEAZĂ PENTRU OCOMBINAŢIE CARE NU DĂGREŞ NICIODATĂALOE VERA GEL ŞI FOREVERACTIVE PROBIOTIC

Icircţi protejeziastfel tractuldigestiv lanivelul căruiase află 70din sistemulnostruimunitar Iarun sistemimunitarputernic estecheia uneibătracircneţi lipsite de griji

BUCURĂ983085TEGăsește icircn fiecare zi un motiv de bucuriepentru că la urma urmelor tinereţea

icircnseamnă bucuria de a trăi

Am enumerat doar din multitudinea destrategii pe care le ai la icircndemacircnă pentru a

aduce mai multă calitate vieţii taleDescoperă-le pe restul alături de noi

Te așteptăm icircn familia Forever

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1422

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1522

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1622

U T I L

16

LA ZI CU

MODIFICĂRILE LEGISLATIVECea mai importantă modificare legislativă adusă deOrdonanţa de Guvern nr 152012 are icircn vedereimplementarea sistemului TVA la icircncasare ceurmează a fi pusă icircn aplicare icircncepacircnd cu data de 1ianuarie 2013

CINE ESTE OBLIGAT SĂ APLICESISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică icircn mod obligatoriu

de cătren persoanele impozabile icircnregistrate icircn scopuride TVA care au sediul activităţii economice icircnRomacircnia şi a căror cifră de afaceri icircn anulcalendaristic precedent nu depăşeşte plafonulde 2250000 lei

n persoanele impozabile care au sediulactivităţii economice icircn Romacircnia şi care se

icircnregistrează icircn scopuri de TVA icircn cursul anuluicalendaristic curent de la data icircnregistrării icircnscopuri de TVA

Persoanele impozabile care au obligaţia să aplicesistemul TVA la icircncasare nu vor aplica acest sistempentru livrările de bunuri şi prestările de servicii a

căror contravaloare este icircncasată parţial sau totalcu numerar de către persoana impozabilă Acestsistem se aplică numai facturilor icircncasate integralprin bancă (cu OP CEC POS etc)

CIFRA DE AFACERI PLAFONATĂ LA 2250000 LEI

Cifra de afaceri icircn funcţie de care se stabileşteplafonul de 2250000 lei este constituită dinvaloarea totală a următoarelor operaţiuni realizate icircncursul unui an calendaristic

n livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile

n livrări de bunuri şi prestări de servicii scutitecu drept de deducere

n operaţiunile rezultate din activităţi economicepentru care locul livrăriiprestării se consideră cafiind icircn străinătate conform art 132 si 133

DE CAcircND SE APLICĂ SISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică

n icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2013 decătre persoana impozabilă icircnregistrată icircnscopuri de TVA care are sediul activităţiieconomice icircn Romacircnia şi care a realizat o cifrăde afaceri mai mică decacirct plafonul de 2250000lei icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv

n icircncepacircnd cu data icircnregistrării icircn scopuri deTVA de către persoanele impozabile care au

sediul activităţii economice icircn Romacircnia care se icircnregistrează icircn scopuri de TVA conform art 153 icircn cursul anului calendaristic curent

n icircncepacircnd cu data icircnscrisă icircn decizia de

icircnregistrare icircn Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la icircncasarede către persoanele icircnregistrate din oficiu deorganele fiscale competente

n icircncepacircnd cu prima zi a celei de-a douaperioade fiscale din anul următor celui icircncare nu a depăşit plafonul de către persoanaimpozabilă icircnregistrată icircn scopuri de TVA cusediul activităţii economice icircn Romacircnia şi care

icircn anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la icircncasare dar a cărei cifră de afaceri pentru anulrespectiv este inferioară plafonului de 2250000lei

Exemplu Persoanele impozabile icircnregistrate icircnscopuri de TVA cu sediul activităţii economice icircn

Romacircnia care icircn anul 2013 nu au aplicat sistemulTVA la icircncasare şi care pacircnă la sfacircrşitul anului 2013nu depăşesc plafonul de 2250000 lei vor aplicasistemul TVA la icircncasare

n icircncepacircnd cu data de 1 februarie 2014 dacăperioada fiscală este luna calendaristică

n icircncepacircnd cu data de 1 aprilie 2014 dacăperioada fiscală este trimestrul calendaristic

NOTIFICARE PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI TVA LA IcircNCASARE

Icircn vederea stabilirii sistemului aplicabil icircn funcţie decifra de afaceri realizată ANAF a elaborat

Formularul 097 - bdquoNotificare privind aplicareasistemului TVA la icircncasarerdquo ce poate fi vizualizat pesite-ul wwwanafro la secţiuneaLegislaţieTransparenţă decizională

Formularul 097 urmează a se depune atacirct icircnvederea intrării icircn sistemul TVA la icircncasare cacirct şipentru ieşirea din acest sistem

Pentru intrarea icircn sistemul TVA la icircncasare icircncepacircnd

cu data de 1 ianuarie 2013 persoanele impozabileaveau obligaţia să depună la organele fiscalecompetente pacircnă la data de 25 octombrie 2012o notificare din care să rezulte că cifra de afacerirealizată icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de2250000 lei

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la icircncasare şi care depăşeşte icircn cursul anuluicalendaristic curent plafonul de 2250000 lei areobligaţia să depună la organele fiscale competentepacircnă la data de 25 inclusiv a lunii următoareperioadei fiscale icircn care a depăşit plafonul onotificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată

Potrivit sistemului TVA la icircncasare exigibilitateataxei intervine la data icircncasării contravaloriiintegrale sau parţiale a livrării de bunuri ori aprestării de servicii cu condiţia de a nu se icircncasa icircnnumerar

Icircn cazul icircn care persoanele impozabile obligate laaplicarea sistemului TVA la icircncasare nu au icircncasatcontravaloarea integrală sau parţială a livrării debunuri ori a prestării de servicii icircn termen de 90 dezile calendaristice de la data emiterii facturiiexigibilitatea aferentă TVA neicircncasată intervine icircncea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiteriifacturii

Icircncepacircnd din 01012013 pe toatefacturile emise de persoanele

impozabile care au intrat icircn sistemulbdquoTVA la icircncasarersquorsquo trebuie trecută

menţiunea TVA la icircncasare Dacănu treceţi corect această

menţiune pe factură vom fiobligaţi să vă returnăm factura

pentru a o emite corect

FOARTE IMPORTANT

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1722

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1822

18

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Manager 60Maria amp Adrian Arghir

Gizella amp Marius BotişDaniela Levărdă amp Alexandru Chiş

Niculina amp Viorel Ciuchea

Camelia amp Daniel Dincuţă

Elena Gheorghe

Angela amp Valentin Gherghe

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-RoşuDaniel amp Maria Parascan

Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Cristina amp George Popescu

Zenovia amp Cătălin Riglea

Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Sponsorul lunii septembrieConstanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti

Sponsorul lunii octombrieMaria amp Adrian Arghir din Constanţa

Manager 60Managerii care și-au reconfirmat nivelulacumulacircnd 60 de pc personale șinon-manageriale

Felicitări Managerilor care icircn lunaoctombrie au acumulat cel puţin 60 pc

personale şi non-manageriale

Sponsorul luniiDistribuitorul care icircn decursul lunii a adus

icircn echipa sa cele mai multe persoane

Sponsorul săptămacircnii3 ndash 8 septembrie ndash Iuliana Soare din Constanţa

10 ndash 15 septembrie ndash Adrian Mergiani din Constanţa17 ndash 22 septembrie ndash Ana amp Gabriel Piparcă din Jimbolia24 ndash 29 septembrie ndash Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti1 ndash 6 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa8 ndash 13 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa15 ndash 20 octombrie ndash Coznici Erzseacutebet din Marghita jud Bihor29 octombrie - 3 noiembrie ndash Georgeta Moraru din Bacău

Sponsorul săptămacircniiDistribuitorii care au icircnscris cele mai multepersoane icircn decurs de o săptămacircnă

Felicitări tuturor şi mult succes şi icircn viitor

Asistent ManageriNume Localitate SponsoriDaniela Ţibulcă Bacău Ion Dorin amp Niculina Asaftei

ManageriNume Localitate SponsoriMarius Iulian amp Marilena Ciortan Giurgiu Rădiţa Stănişteanu

Asistent ManageriDistribuitorii care au obţinut 75 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Icirci felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor celor calificaţi la nivelul de Asistent Supervizor icircn luna octombrie

SupervizoriNume Localitate SponsoriCorina Maria Aciu Satu-Mare Dorel amp Ana Maria ArdeleanLaurenţiu amp Irina Andone Iaşi Profira Asandei

Daniela Constanţa Aniţei Nehoiu BZ Daniela Prundea

Margareta Arvinte Timişoara Adrian Ionel amp Sanda Haiduc

Astalis Hajnal amp Călin Praid HR Sebestyeacuten-Doacutesa Joacutezsef

Sebastian Daniel Bleoju Galaţi Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Bocskay Maacuterta amp Bartha Laacuteszloacute Tacircrgu-Mureş Gizella amp Marius BotişDoina amp Daniel Cabujan Oradea Viorela Viorica Moca

Gheorghe amp Monica Ciobanu Fălticeni Andrei amp Cătălina Maftei

Valerica Fărcăşel Roman Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Viorel amp Lenuţa Huma Ştefan cel Mare VS Daniela Constanţa Aniţei

Ileana Moldovan Satu-Mare Corina Maria AciuElena Moruz Hilişeu-Horia BT Nicolaie Vieriu

Cătuţa Naiman Constanţa Camelia amp Romeo Popescu

Camelia amp Romeo Popescu Constanţa Niculina amp Viorel Ciuchea

Gianina amp Marius-Dan Pralea Truşeşti BT Claudia Istrate

Daniela Prundea Nehoiu BZ Mirela amp Dragoş Drăgoiu

Dorina Teodorescu Dorohoi Virginia MihaiCarmen Teodorescu Iaşi Dorina Teodorescu

Nicolaie Vieriu Dorohoi Rodica amp Mihai Lecu

Supervizorii

Distribuitorii care au obţinut 25 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1922

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 19foreverlivingro

Top 10 non-managerial1 Daniel amp Maria Parascan

2 Carmen amp Gabriel Larion

3 Niculina amp Viorel Ciuchea

4 Daniela Levărdă amp Alexandru Chiş

5 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

6 Cristina amp George Popescu

7 Zenovia amp Cătălin Riglea

8 Camelia amp Daniel Dincuţă

9 Valentin Niţu amp Adriana Udrea

10 Elena Gheorghe

Top 10 Noi Distribuitori1 Emanoil amp Lăcrămioara Creţu

2 Constantin amp Tania Popa

3 Carmen Teodorescu

4 Vasilica amp Dumitru Crăciun

5 Cătălina Trache

6 Maria amp Adrian Arghir

7 Silvia amp Alexandru Stan

8 Cecilia Adriana Popa

9 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

10 Valerica Fărcăşel

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat cele

mai multe puncte non-manageriale

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori

Top 201 Camelia amp Daniel Dincuţă (2)

2 Aurel amp Veronica Meşter (1)

3 Daniel amp Maria Parascan (3)

4 Carmen amp Gabriel Larion (4)

5 Gizella amp Marius Botiş (6)

6 Maria Pop (5)

7 Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi (7)

8 Vajda Katalin (8)

9 Ramona amp Dorin Vingan (nou)10 Smaranda Sălcudean (10)

11 Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu (9)

12 Niculina amp Viorel Ciuchea (13)

13 Marilena amp Teodor Culişir (20)

14 Corina amp Dorin Frandeş (nou)

15 Kele Moacutenika (nou)

16 Cristiana amp Eugen Dincuţă (18)

17 Constantin amp Tania Popa (15)

18 Vasilica amp Dumitru Crăciun (14)

19 Elena amp Virgil Angelescu (19)20 Mircea amp Dana Olariu (16)

Top 20Primii 20 de Distribuitori icircn funcţie depunctele totale care au realizat statutul de

Activ (1pc icircn nume personal cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor)

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Iulia Beldiman

Ion amp Dorina Ciolac

Niculina amp Viorel Ciuchea

Marilena amp Teodor Culişir

Cristiana amp Eugen Dincuţă

Angela amp Valentin Gherghe

Bucurel amp Gyoumlngyike Ghirdă

Carina amp Sebastian Iacătă

Doina Ligia amp Neculai Iordache

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu

Maria Pop

Constantin amp Tania Popa

Smaranda Sălcudean

Lucica amp Gheorghe Tăbăcaru

Petru amp Emilia Truşcă

Ramona amp Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Gizella amp Marius Botiş

Daniel amp Maria Parascan

Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi

Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia amp Daniel Dincuţă

Aurel amp Veronica Meşter

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care icircndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive

Stimulent 1 Stimulent 2Stimulent 3

Necesarul de pc pentru luna 1 50 75 100

Necesarul de pc pentru luna 2 100 150 200

Necesarul de pc pentru luna 3 150 225 300

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2022

20

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Asistent Supervizori

Amarie Cristina

Amza Mariacristina

Andone Constantin

Andrei Denisa Cristina amp Marius Ciprian

Andreias Ana Daniela

Antoniu Andrei Mihai

Anusca Magda Stefania

Ardelean Adina amp Cosmin

Armeanu Fanica

Arnautu Elena

Avram Ana

Baciu Elena

Badea Sabina

Badulescu Valentina Gratiela

Baetu Adela

Bajan Anisoara

Balanescu Constanta

Balas Luminita

Banica Cornel

Barbulescu Roxana Mihaela

Bardac Irina Mariana

Bardasu LilianaBarliga Rodica

Barna Gheorghe Tudorel

Bejinaru Mihaela

Berescu Simona Mirela

Bicajanu Elena

Big Paraschiva

Biro Steluta Magdalena

Bitere Maria

Blidarean Andra Daniela

Bocu Liliana Ana

Bojan Veronica

Bondrea Mirela

Bonta Exevia

Borbel Mariana

Bordian Oana

Bordieanu Maria

Borziac Nina

Bosbici Iulia Antonia

Bran Valentina

Bucur Simona

Bulgariu Roxana Tatiana amp Lucian Ionut

Bura Uglean Irina amp Vasile Danut

Burlacu Mioara amp Gabriel

Burta Misu

Butnariu Ramona

Calin Constanta

Capatana Dorina

Caracota Mihaela Lavinia

Caracota Joita

Casian Elena amp Constantin

Caslalau Rodica

Caslalau Samoita

Catalofitchi Mihai

Catrinoiu Zenobia

Causanu Ramona amp Dan Florin

Causanu Loredana Nicoleta amp Maricel Gab

Cazacu Rodica

Cazan Lucia

Cercelaru Ana amp Nicolae Ciprian

Chelemen Florin

Chirilescu Adelina

Chiritescu Eugen amp Lavinia

Chis Roxana Alexandra

Cidu GinaCimpoeru Florin

Ciobanu Cecilia

Ciolacu Anisoara

Ciorbaru Andreea Georgiana

Ciorbea Livia Flavia amp Alin

Ciurea Eugenia

Cojocaru Eugenia

Colesniuc Zinica Daniela amp Romica Dorel

Constantin Hermina Lorena

Constantin Marcica

Constantinescu Olivia

Cont IoandacianCosovan Gheorghe

Costan Maricela

Cotleanu Stela amp Corneliu

Cotofrei Sorin

Cotoi Liliana Maria

Cozma Maria

Coznici Renata

Cretu Monica Anca amp Dan Cezar

Cretu Daniela amp Florin

Crisan Daniela Maria

Cruceru Constantina

Csont Krisztina

Cumpanasu-Preda Catalina

Curpas Florentina Anisoara

Dabica Elisabeta

Danciu Rodica Nicolae

Danculea Lacramioara

Danila Tamara

Daraban Amalia Nicoleta amp Razvan

Dasca Alexandru Cristian

David Mihailescu Ion

Deaconu Ciprian Dragos

Diaconu Viorel amp Irina

Dima Tabita amp Abel Nelutu

Dima Lucica

Dinu Andreea Claudia

Dobre Georgeta

Dobrican Marioara

Dobrita Gheorghita

Doina Daniela Beatrice

Dornescu Mihaela Loredana

Doroftei Maria FeliciaDragan Florian

Dragomir Silviu

Dragusanu Gianina Magda amp Arcadie Ovidiu

Dudceac Mariana

Duminica Florina Ancuta

Dumitru Mihaela amp Iuliu Simion

Dup Gabriela Eliza

Durac Andreea Vistirina

Duta Mirel Bogdan

Eftimescu Silvia

Enache Nicoleta

Farcasiu RodicaFeher Olivia Verma

Fekete Lidia

Florea Razvan

Frandes Filip Andrei

Frasie Mariana

Frecus Valentin

Galai Ioan

Galea Renaldo amp Linia Cristina Elena

Ganea Ligia amp Doru

Garaiman Ioana

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Nume Nume Nume

Garbacea Ovidiu Aronica

Gavril Mirabela

Gemanaru Paraschiva

Gheorghita Geanina Paula

Gheras Sorin

Gilovan Andrada Liliana

Gorea Liviu

Gorgan Angelica

Grecu Dorina Georgeta

Grigore Lia Florina

Grigore Vali Catalina

Grigorita Viorel Elena

Grigoroscuta Mihaela Irina

Gudina Denisa Amalia

Guia Elena Camelia

Gulea Andreea Catalina

Hanganu Valentin

Holban Adriana Cristina

Hreceniuc Elvira amp Nicolai

Husanu Georgeta

Iacob Ionela Pansela

Ichim ElenaIlascu Profira

Iliecoca Maria

Imbrea Angela

Ionescu Mihai

Ionescu Alina Laura

Iosub Ioan Andrei

Istov Maria

Jacola Andrei

Jebeleanu Roxana Alina

Jitaru Loti

Kantor Lia Martha

Kapusan Erna Krisztina

Kulcsar Maria

Lorincz Palmira Luminita

Lovas Lorand Alexandru

Luca Marius Maftei

Lungeanu Silviu Daniel

Lupascu Mirela Elena amp Radu Vasile

Lupascu Felomina

Lupu Mihaela Alexandra

Macinca Carmen

Manole Mioara

Nume

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2122

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 21foreverlivingcom

Negrea Lacramioara Domnica

Nica Daniela Elena

Nicolae Tudorita

Nitu Alina Gabriela

Olaru Alexandra

Onita Carmen

Oprea Elena

Oprea Lenuta

Oprea Florin Cezar

Oprinescu Viorica

Ovari Bernadett

Paduraru Constanta

Pana Andrei George

Pana Rodica

Panait Violeta amp Sorin

Pandelea Mirela

Pascu Andreea

Pasniciuc Madalina Mihaela

Peptenaru Adrian

Peptusel Marina Larisa

Perja Maria

Petrica IoanaPetrus Nicolae Florin amp Adriana Mariana

Pietrar Adriana

Pirjol Ovidiu Cristian

Pirvu Razvan Claudiu

Pirvu Madalina Ionela

Pita Luminita amp Marcel

Pomohaci Viorica

Popa Andreea-Alina

Popa Cristian Eduard

Popa Daniela Irina

Popa Liviu Ionel amp Gafia

Popa Fanica

Popazu Madalina

Popescu Ionica Serghie

Popescu Constantin Aurelian

Popescu Oana Anca

Potinga Oleg

Preda Silvia Mihaela

Prepelita Elena

Profire Lorena amp Aurel

Puiu Camelia amp Daniel

Rachieru Adriana amp Alexandru

Radu Cornelia amp Mihai

Rimbu Oana Madalina

Ripiciuc Vasile

Rodu Carmen Adriana

Rontu Mihaela

Rusu Anamaria

Sandu Serban

Saracin Maria

Sarateanu Valentina amp Nicolae

Sarca Georgeta amp Vasile

Sav Zoita

Savin Mirela

Scorupschi Ioana

Sersea Elena

Sima Ledi

Simidreanu Madalina Monica

Sirbea Claudiu Gheorghe

Slabu Marioara

Sleam Florentina Janina

Soare Constantin

Solomon Simona

Sorocaleti VictoriaSpataru Sorina

Spirescu Ovidiu

Stamatidis Daniela Mirela amp Evangelos

Stan Ioan

Stan Adina Madalina

Stan Livia

Stana Valentin Cosmin

Stancescu Alina Margareta

Stanciu Marilena Lucia

Stanciu Anamaria Alina

Stanciu Narcisa Daniela

Stanciulica Constanta Cleantina

Stanescu Alexandra Ioana

Stavaroiu Elena

Stefan Georgeta

Stiubei Elena

Stoican Monalisa amp Sarca Alexandru

Suceveanu Andra Iulia

Sunea Margareta

Szabo Miklos amp Sarolta

Szanto Edith Anita

Szasz Margareta

Nume Nume

Szen Iuliu Eniko

Szigeti Kocsis Rozalia amp Santa Francis

Tabacaru Cristina Monica

Tamas Dorina Teodora

Tanasa Anisoara

Tatar Viorica Rozalia

Tcaci Maria

Temelie Ana amp Petre

Teslaru Andrei Constantin amp Adriana Elena

Tica Aurel

Timoce Claudiu Andrei

Titel Danut

Titioanca Elisabeta Irina

Todica Oana Andreea

Todosiea Lucia

Tomescu Mariana

Trif Florina Melina

Tudorache Cristian Constantin

Tugulea Rodica Sanziana

Tuica Camelia

Tulbure Maria

Ududec Laura Elena

Uglean Florica

Ungureanu Nicoleta

Vagnet Anca

Varvara Carmen

Vasile George Alexandru

Vicol Maria Alina

Vidroiu Minodora Simona

Vieru Anca Simona

Vinczi-Marta Elemer Levente amp Codruta

Virga Lidia

Visan Iulia ValentinaViziteu Anda

Vlad Cristina

Vlad Anuta

Voiculescu Daniel

Vorobiov Valentina

Vorovenci Simona

Zait Simion George

Zovea Steluta Claudia

Zugravu Oana

Nume

Marchidan Maria amp Viorel

Marcu Maria

Mariesan Bogdan Emil

Marin Emilian

Marin Iuliana Carlotta

Marin Cristina

Marinescu Mariana

Matei Catalina Mirela

Mateiu Marius Razvan

Maxim Daniela

Mazilu Marta Ilina

Mereu Ioana Veronica amp Sabin Aurelian

Merlusca Simona amp Constantin Florin

Miclaus Ana Maria

Miclea Viorel Alin amp Madalina Teodora

Miclos Mihaela

Miculas Anuta

Migiu Victoria

Mihai Elena Olguta amp Robert Florin

Minciuc Elena Lacramioara

Minecuta Mariana amp Traian Vasile

Mirea Florentina amp Mihai GabrielMiron Mihaita

Mirsolea Paraschiva

Mitache Iordana

Mituleasa Elena

Mladin Georgeta Angela

Moldovan Dalma Anna

Moldovan Laszlo

Moldovan Marieta amp Gheorghe

Moldoveanu Simona

Monoranu Neculai Marius amp Petronela

Morariu Timeea Marta

Moraru Marioara Mirela amp Viorel

Moraru Florin

Motataianu Ingrid

Muntean Marioara Lucia amp Valer

Munteanu Marghiolita

Murarasu Pavel

Musat Gheorghe

Nagy Ladislau Carol

Nagy Levente

Neacsu Maria Mirela

Neagu Camelia Mihaela

Nume

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I O C T O M B R I E

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1022

10

P R O M O Ţ I I D E S Ă R B Ă T O R I

PREGĂTEŞTE983085TE PENTRU UN

Colinde aromă de portocale şi scorţişoară brad icircmpodobit fulgi de nea pufoşiluminiţe colorate clinchet de clopoţei şi multă multă dragostehellip Emoţia sărbătorilor icircşi face loc icircn sufletele noastre ne face mai buni mai icircnţelegători mai zacircmbitorihellip

Şi curioşi ca icircntotdeauna să descoperim ce ne-a rezervat icircn acest an Moş Crăciun

Nimic nu se compară cu bucuria de a găsi darurile ce ne-au fost destinate anumeDoar bucuria de a oferi celor pe care icirci iubim sănătate frumuseţe şi prosperitate

Te aşteptăm icircn centrele de distribuţie online pe wwwcomenziforeverro şi la Tel Verde 0800 802 563 să descoperi ofertele speciale pe care ţi le-am pregătit şi

să alegi daruri de suflet pentru cei pe care icirci iubeşti

Pregăteşte-te pentru un Crăciun Forever

C r ă c i u n F or e v e r

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1122

11F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163

AGENDE 2013 CALENDARE

ORGANIZEAZĂ-ŢI AFACEREA IcircN2013

foreverlivingro

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1222

12

B U C U R Ă - T E D E V I A Ţ Ă

10STRATEGIIPENTRU A IcircMBĂTRAcircNI ARMONIOS

2012 a fost declarat anul european al icircmbătracircnirii active pentru că nu putem contesta faptulcă trăim mai mult decacirct acum un secol pentru că ne dorim să icircmbătracircnim frumos dar și pentru

că se preconizează că pacircnă icircn anul 2060 peste un sfert din populaţia Europei va avea peste65 de ani A icircmbătracircni activ icircnseamnă a icircnainta sănătoși icircn vacircrstă ca membri deplini ai

societăţii a ne simţi independenţi şi icircmpliniţi prin activităţile pe care le desfășurăm Indiferentde vacircrstă putem juca un rol icircn societate și ne putem bucura de o bună calitate a vieţii

Provocarea este să profităm din plin de potenţialul pe care icircl avem chiar și la vacircrste mai icircnaintate Alături de Forever Living poţi să te bucuri de toate acestea Suplimentele alimentare

produsele de icircngrijire și oportunitatea de afaceri - toate te vor ajuta să-ţi menţii sănătateaajutacircndu-i icircn același timp și pe ceilalţi să trăiască sănătos

Iată 10 strategii pe care ţi le propunem

pentru a icircmbătracircni armonios

MAI PUŢINECALORIICu cacirct macircncăm mai puţin

cu atacirct trăim mai mult - cel

puţin așa indică peste 2000de studii de specialitate

Experţii recomandă

reducerea aportului caloric

zilnic cu 20-30

DIETA MEDITERANEANĂO alimentaţie bazată icircn principal pe legumeproaspete fructenuci grăsimi

nesaturate ca

peștele şi uleiul de

măsline precum și

reducerea

consumului de carneroșie icircţi vor proteja

inima vor reduce

riscul infecţiilor și te

vor ajuta să trăiești

mai mult

BEA CEAI

Studiile arată că 2-3căni de ceai pe zi au

un efect relaxant

asupra noastră ceeace icircnseamnă mai

puţin stres

principala boală a

societăţii

contemporane Aloe

Blossom Herbal Teapoate fi consumat

fără teama insomniilor deoarece nu conţine

cofeină

CONSUMĂ ACIZI GRAȘIOMEGA9830853Aceste grăsimi

esenţiale

polinesaturate au

efecte dovedite de

reducere ainflamaţiilor

Totodată ajută

organismul să lupte

icircmpotriva bolilor

cardiovasculare și

previn pierderea vederii la vacircrste icircnaintate

Dacă nu consumi destul pește suplimentează-ţi

dieta cu Arctic-Sea Omega-3 ndash te vei bucurade toate beneficiile acizilor grași Omega-3 și

Omega-9

AFLĂ CARE SUNT CEI MAIPUTERNICI ANTIOXIDANŢICacircnd un radical liberatacă o moleculă dinorganism ea icircșimodifică proprietăţileiniţiale transformacircndu-sela racircndul său icircn radicalliber gata să atace

alte celule și să ledenatureze funcţiileSe generează astfelun lanţ necontrolat dereacţii biochimicedăunătoare pentruorganism cu repercusiuni foarte grave icircntimp Antioxidanţii pot neutraliza activitateanocivă a radicalilor liberi Studii medicalerecente au arătat că antioxidanţii potinactiva radicalii liberi și pot chiar stopainstalarea unor boli avacircnd un rol importantși icircn icircncetinirea procesului de icircmbătracircnire

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1322

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 13

Forever Pomesteen Power este un produs cuputernice calităţi antioxidante datorităextractelor de mangostan şi rodie TotodatăForever A-Beta-CarE pe lacircngă beneficiilevitaminelor A și E aduce organismului șiseleniu unul dintre cei mai puternicinutrienţi cu proprietăţi antioxidante Acestaacţionează sinergic cu vitamina E şi beta-carotenul fiind benefic icircn menţinereaacuităţii vizuale a sănătăţii pielii şi părului

FĂ MIȘCARENu te speria n-o să-ţi spunem că trebuie sămergi la sală 30 de minute pe zi de trei oripe săptămacircnă petrecute plimbacircndu-te suntde ajuns pentru a te menţine icircn formă Icircnplus reduci astfel riscul de a face infarct saudiabet și previi osteoporoza crescacircnd

densitatea osoasă Totodată mișcareacontribuie la icircmbunătăţirea funcţieicognitive și previne depresia

PROTEJEAZĂ983085ŢI SISTEMULCARDIOVASCULARCunoscută ca bdquomolecula miracolrdquo L-argininaeste un aminoacid vital pe care organismul

icircl converteşte icircnoxid nitric Acestastimuleazăproducţia dehormoni luptacircndastfel icircmpotrivaunora dintresimptomele

icircmbătracircnirii Icircnplus sprijinăsănătateaprostatei a pielii

funcţia digestivă sistemul cardiovascular şiaduce beneficii muşchilor cartilagiilortendoanelor ligamentelor şi articulaţiilorcare formează sistemul musculo-scheletic

RĂMAcircI ACTIV Știm ţi-am maispus că e bine săfaci mișcare icircnsăacum ne referimla activitate icircn altsens ndash acela alutilităţii pe caresimţi că o ai icircnviaţa celorlalţiMulte persoaneajunse la vacircrstapensionării se

tem că viaţa lor icircşi va pierde rostul odată ce icircşi icircncetează activitatea la locul de muncăDar ce poate fi mai plăcut decacirct să tepreocupi de sănătatea ta și a celorlalţi iar

din asta să cacircștigi și bani și prieteni Forever icircţi propune o oportunitate de afaceri care nucunoaște vacircrstă Accept-o și vei putea fi defolos mult mai multor oameni decacirct poţicrede

OPTEAZĂ PENTRU OCOMBINAŢIE CARE NU DĂGREŞ NICIODATĂALOE VERA GEL ŞI FOREVERACTIVE PROBIOTIC

Icircţi protejeziastfel tractuldigestiv lanivelul căruiase află 70din sistemulnostruimunitar Iarun sistemimunitarputernic estecheia uneibătracircneţi lipsite de griji

BUCURĂ983085TEGăsește icircn fiecare zi un motiv de bucuriepentru că la urma urmelor tinereţea

icircnseamnă bucuria de a trăi

Am enumerat doar din multitudinea destrategii pe care le ai la icircndemacircnă pentru a

aduce mai multă calitate vieţii taleDescoperă-le pe restul alături de noi

Te așteptăm icircn familia Forever

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1422

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1522

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1622

U T I L

16

LA ZI CU

MODIFICĂRILE LEGISLATIVECea mai importantă modificare legislativă adusă deOrdonanţa de Guvern nr 152012 are icircn vedereimplementarea sistemului TVA la icircncasare ceurmează a fi pusă icircn aplicare icircncepacircnd cu data de 1ianuarie 2013

CINE ESTE OBLIGAT SĂ APLICESISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică icircn mod obligatoriu

de cătren persoanele impozabile icircnregistrate icircn scopuride TVA care au sediul activităţii economice icircnRomacircnia şi a căror cifră de afaceri icircn anulcalendaristic precedent nu depăşeşte plafonulde 2250000 lei

n persoanele impozabile care au sediulactivităţii economice icircn Romacircnia şi care se

icircnregistrează icircn scopuri de TVA icircn cursul anuluicalendaristic curent de la data icircnregistrării icircnscopuri de TVA

Persoanele impozabile care au obligaţia să aplicesistemul TVA la icircncasare nu vor aplica acest sistempentru livrările de bunuri şi prestările de servicii a

căror contravaloare este icircncasată parţial sau totalcu numerar de către persoana impozabilă Acestsistem se aplică numai facturilor icircncasate integralprin bancă (cu OP CEC POS etc)

CIFRA DE AFACERI PLAFONATĂ LA 2250000 LEI

Cifra de afaceri icircn funcţie de care se stabileşteplafonul de 2250000 lei este constituită dinvaloarea totală a următoarelor operaţiuni realizate icircncursul unui an calendaristic

n livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile

n livrări de bunuri şi prestări de servicii scutitecu drept de deducere

n operaţiunile rezultate din activităţi economicepentru care locul livrăriiprestării se consideră cafiind icircn străinătate conform art 132 si 133

DE CAcircND SE APLICĂ SISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică

n icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2013 decătre persoana impozabilă icircnregistrată icircnscopuri de TVA care are sediul activităţiieconomice icircn Romacircnia şi care a realizat o cifrăde afaceri mai mică decacirct plafonul de 2250000lei icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv

n icircncepacircnd cu data icircnregistrării icircn scopuri deTVA de către persoanele impozabile care au

sediul activităţii economice icircn Romacircnia care se icircnregistrează icircn scopuri de TVA conform art 153 icircn cursul anului calendaristic curent

n icircncepacircnd cu data icircnscrisă icircn decizia de

icircnregistrare icircn Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la icircncasarede către persoanele icircnregistrate din oficiu deorganele fiscale competente

n icircncepacircnd cu prima zi a celei de-a douaperioade fiscale din anul următor celui icircncare nu a depăşit plafonul de către persoanaimpozabilă icircnregistrată icircn scopuri de TVA cusediul activităţii economice icircn Romacircnia şi care

icircn anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la icircncasare dar a cărei cifră de afaceri pentru anulrespectiv este inferioară plafonului de 2250000lei

Exemplu Persoanele impozabile icircnregistrate icircnscopuri de TVA cu sediul activităţii economice icircn

Romacircnia care icircn anul 2013 nu au aplicat sistemulTVA la icircncasare şi care pacircnă la sfacircrşitul anului 2013nu depăşesc plafonul de 2250000 lei vor aplicasistemul TVA la icircncasare

n icircncepacircnd cu data de 1 februarie 2014 dacăperioada fiscală este luna calendaristică

n icircncepacircnd cu data de 1 aprilie 2014 dacăperioada fiscală este trimestrul calendaristic

NOTIFICARE PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI TVA LA IcircNCASARE

Icircn vederea stabilirii sistemului aplicabil icircn funcţie decifra de afaceri realizată ANAF a elaborat

Formularul 097 - bdquoNotificare privind aplicareasistemului TVA la icircncasarerdquo ce poate fi vizualizat pesite-ul wwwanafro la secţiuneaLegislaţieTransparenţă decizională

Formularul 097 urmează a se depune atacirct icircnvederea intrării icircn sistemul TVA la icircncasare cacirct şipentru ieşirea din acest sistem

Pentru intrarea icircn sistemul TVA la icircncasare icircncepacircnd

cu data de 1 ianuarie 2013 persoanele impozabileaveau obligaţia să depună la organele fiscalecompetente pacircnă la data de 25 octombrie 2012o notificare din care să rezulte că cifra de afacerirealizată icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de2250000 lei

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la icircncasare şi care depăşeşte icircn cursul anuluicalendaristic curent plafonul de 2250000 lei areobligaţia să depună la organele fiscale competentepacircnă la data de 25 inclusiv a lunii următoareperioadei fiscale icircn care a depăşit plafonul onotificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată

Potrivit sistemului TVA la icircncasare exigibilitateataxei intervine la data icircncasării contravaloriiintegrale sau parţiale a livrării de bunuri ori aprestării de servicii cu condiţia de a nu se icircncasa icircnnumerar

Icircn cazul icircn care persoanele impozabile obligate laaplicarea sistemului TVA la icircncasare nu au icircncasatcontravaloarea integrală sau parţială a livrării debunuri ori a prestării de servicii icircn termen de 90 dezile calendaristice de la data emiterii facturiiexigibilitatea aferentă TVA neicircncasată intervine icircncea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiteriifacturii

Icircncepacircnd din 01012013 pe toatefacturile emise de persoanele

impozabile care au intrat icircn sistemulbdquoTVA la icircncasarersquorsquo trebuie trecută

menţiunea TVA la icircncasare Dacănu treceţi corect această

menţiune pe factură vom fiobligaţi să vă returnăm factura

pentru a o emite corect

FOARTE IMPORTANT

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1722

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1822

18

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Manager 60Maria amp Adrian Arghir

Gizella amp Marius BotişDaniela Levărdă amp Alexandru Chiş

Niculina amp Viorel Ciuchea

Camelia amp Daniel Dincuţă

Elena Gheorghe

Angela amp Valentin Gherghe

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-RoşuDaniel amp Maria Parascan

Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Cristina amp George Popescu

Zenovia amp Cătălin Riglea

Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Sponsorul lunii septembrieConstanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti

Sponsorul lunii octombrieMaria amp Adrian Arghir din Constanţa

Manager 60Managerii care și-au reconfirmat nivelulacumulacircnd 60 de pc personale șinon-manageriale

Felicitări Managerilor care icircn lunaoctombrie au acumulat cel puţin 60 pc

personale şi non-manageriale

Sponsorul luniiDistribuitorul care icircn decursul lunii a adus

icircn echipa sa cele mai multe persoane

Sponsorul săptămacircnii3 ndash 8 septembrie ndash Iuliana Soare din Constanţa

10 ndash 15 septembrie ndash Adrian Mergiani din Constanţa17 ndash 22 septembrie ndash Ana amp Gabriel Piparcă din Jimbolia24 ndash 29 septembrie ndash Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti1 ndash 6 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa8 ndash 13 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa15 ndash 20 octombrie ndash Coznici Erzseacutebet din Marghita jud Bihor29 octombrie - 3 noiembrie ndash Georgeta Moraru din Bacău

Sponsorul săptămacircniiDistribuitorii care au icircnscris cele mai multepersoane icircn decurs de o săptămacircnă

Felicitări tuturor şi mult succes şi icircn viitor

Asistent ManageriNume Localitate SponsoriDaniela Ţibulcă Bacău Ion Dorin amp Niculina Asaftei

ManageriNume Localitate SponsoriMarius Iulian amp Marilena Ciortan Giurgiu Rădiţa Stănişteanu

Asistent ManageriDistribuitorii care au obţinut 75 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Icirci felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor celor calificaţi la nivelul de Asistent Supervizor icircn luna octombrie

SupervizoriNume Localitate SponsoriCorina Maria Aciu Satu-Mare Dorel amp Ana Maria ArdeleanLaurenţiu amp Irina Andone Iaşi Profira Asandei

Daniela Constanţa Aniţei Nehoiu BZ Daniela Prundea

Margareta Arvinte Timişoara Adrian Ionel amp Sanda Haiduc

Astalis Hajnal amp Călin Praid HR Sebestyeacuten-Doacutesa Joacutezsef

Sebastian Daniel Bleoju Galaţi Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Bocskay Maacuterta amp Bartha Laacuteszloacute Tacircrgu-Mureş Gizella amp Marius BotişDoina amp Daniel Cabujan Oradea Viorela Viorica Moca

Gheorghe amp Monica Ciobanu Fălticeni Andrei amp Cătălina Maftei

Valerica Fărcăşel Roman Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Viorel amp Lenuţa Huma Ştefan cel Mare VS Daniela Constanţa Aniţei

Ileana Moldovan Satu-Mare Corina Maria AciuElena Moruz Hilişeu-Horia BT Nicolaie Vieriu

Cătuţa Naiman Constanţa Camelia amp Romeo Popescu

Camelia amp Romeo Popescu Constanţa Niculina amp Viorel Ciuchea

Gianina amp Marius-Dan Pralea Truşeşti BT Claudia Istrate

Daniela Prundea Nehoiu BZ Mirela amp Dragoş Drăgoiu

Dorina Teodorescu Dorohoi Virginia MihaiCarmen Teodorescu Iaşi Dorina Teodorescu

Nicolaie Vieriu Dorohoi Rodica amp Mihai Lecu

Supervizorii

Distribuitorii care au obţinut 25 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1922

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 19foreverlivingro

Top 10 non-managerial1 Daniel amp Maria Parascan

2 Carmen amp Gabriel Larion

3 Niculina amp Viorel Ciuchea

4 Daniela Levărdă amp Alexandru Chiş

5 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

6 Cristina amp George Popescu

7 Zenovia amp Cătălin Riglea

8 Camelia amp Daniel Dincuţă

9 Valentin Niţu amp Adriana Udrea

10 Elena Gheorghe

Top 10 Noi Distribuitori1 Emanoil amp Lăcrămioara Creţu

2 Constantin amp Tania Popa

3 Carmen Teodorescu

4 Vasilica amp Dumitru Crăciun

5 Cătălina Trache

6 Maria amp Adrian Arghir

7 Silvia amp Alexandru Stan

8 Cecilia Adriana Popa

9 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

10 Valerica Fărcăşel

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat cele

mai multe puncte non-manageriale

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori

Top 201 Camelia amp Daniel Dincuţă (2)

2 Aurel amp Veronica Meşter (1)

3 Daniel amp Maria Parascan (3)

4 Carmen amp Gabriel Larion (4)

5 Gizella amp Marius Botiş (6)

6 Maria Pop (5)

7 Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi (7)

8 Vajda Katalin (8)

9 Ramona amp Dorin Vingan (nou)10 Smaranda Sălcudean (10)

11 Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu (9)

12 Niculina amp Viorel Ciuchea (13)

13 Marilena amp Teodor Culişir (20)

14 Corina amp Dorin Frandeş (nou)

15 Kele Moacutenika (nou)

16 Cristiana amp Eugen Dincuţă (18)

17 Constantin amp Tania Popa (15)

18 Vasilica amp Dumitru Crăciun (14)

19 Elena amp Virgil Angelescu (19)20 Mircea amp Dana Olariu (16)

Top 20Primii 20 de Distribuitori icircn funcţie depunctele totale care au realizat statutul de

Activ (1pc icircn nume personal cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor)

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Iulia Beldiman

Ion amp Dorina Ciolac

Niculina amp Viorel Ciuchea

Marilena amp Teodor Culişir

Cristiana amp Eugen Dincuţă

Angela amp Valentin Gherghe

Bucurel amp Gyoumlngyike Ghirdă

Carina amp Sebastian Iacătă

Doina Ligia amp Neculai Iordache

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu

Maria Pop

Constantin amp Tania Popa

Smaranda Sălcudean

Lucica amp Gheorghe Tăbăcaru

Petru amp Emilia Truşcă

Ramona amp Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Gizella amp Marius Botiş

Daniel amp Maria Parascan

Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi

Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia amp Daniel Dincuţă

Aurel amp Veronica Meşter

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care icircndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive

Stimulent 1 Stimulent 2Stimulent 3

Necesarul de pc pentru luna 1 50 75 100

Necesarul de pc pentru luna 2 100 150 200

Necesarul de pc pentru luna 3 150 225 300

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2022

20

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Asistent Supervizori

Amarie Cristina

Amza Mariacristina

Andone Constantin

Andrei Denisa Cristina amp Marius Ciprian

Andreias Ana Daniela

Antoniu Andrei Mihai

Anusca Magda Stefania

Ardelean Adina amp Cosmin

Armeanu Fanica

Arnautu Elena

Avram Ana

Baciu Elena

Badea Sabina

Badulescu Valentina Gratiela

Baetu Adela

Bajan Anisoara

Balanescu Constanta

Balas Luminita

Banica Cornel

Barbulescu Roxana Mihaela

Bardac Irina Mariana

Bardasu LilianaBarliga Rodica

Barna Gheorghe Tudorel

Bejinaru Mihaela

Berescu Simona Mirela

Bicajanu Elena

Big Paraschiva

Biro Steluta Magdalena

Bitere Maria

Blidarean Andra Daniela

Bocu Liliana Ana

Bojan Veronica

Bondrea Mirela

Bonta Exevia

Borbel Mariana

Bordian Oana

Bordieanu Maria

Borziac Nina

Bosbici Iulia Antonia

Bran Valentina

Bucur Simona

Bulgariu Roxana Tatiana amp Lucian Ionut

Bura Uglean Irina amp Vasile Danut

Burlacu Mioara amp Gabriel

Burta Misu

Butnariu Ramona

Calin Constanta

Capatana Dorina

Caracota Mihaela Lavinia

Caracota Joita

Casian Elena amp Constantin

Caslalau Rodica

Caslalau Samoita

Catalofitchi Mihai

Catrinoiu Zenobia

Causanu Ramona amp Dan Florin

Causanu Loredana Nicoleta amp Maricel Gab

Cazacu Rodica

Cazan Lucia

Cercelaru Ana amp Nicolae Ciprian

Chelemen Florin

Chirilescu Adelina

Chiritescu Eugen amp Lavinia

Chis Roxana Alexandra

Cidu GinaCimpoeru Florin

Ciobanu Cecilia

Ciolacu Anisoara

Ciorbaru Andreea Georgiana

Ciorbea Livia Flavia amp Alin

Ciurea Eugenia

Cojocaru Eugenia

Colesniuc Zinica Daniela amp Romica Dorel

Constantin Hermina Lorena

Constantin Marcica

Constantinescu Olivia

Cont IoandacianCosovan Gheorghe

Costan Maricela

Cotleanu Stela amp Corneliu

Cotofrei Sorin

Cotoi Liliana Maria

Cozma Maria

Coznici Renata

Cretu Monica Anca amp Dan Cezar

Cretu Daniela amp Florin

Crisan Daniela Maria

Cruceru Constantina

Csont Krisztina

Cumpanasu-Preda Catalina

Curpas Florentina Anisoara

Dabica Elisabeta

Danciu Rodica Nicolae

Danculea Lacramioara

Danila Tamara

Daraban Amalia Nicoleta amp Razvan

Dasca Alexandru Cristian

David Mihailescu Ion

Deaconu Ciprian Dragos

Diaconu Viorel amp Irina

Dima Tabita amp Abel Nelutu

Dima Lucica

Dinu Andreea Claudia

Dobre Georgeta

Dobrican Marioara

Dobrita Gheorghita

Doina Daniela Beatrice

Dornescu Mihaela Loredana

Doroftei Maria FeliciaDragan Florian

Dragomir Silviu

Dragusanu Gianina Magda amp Arcadie Ovidiu

Dudceac Mariana

Duminica Florina Ancuta

Dumitru Mihaela amp Iuliu Simion

Dup Gabriela Eliza

Durac Andreea Vistirina

Duta Mirel Bogdan

Eftimescu Silvia

Enache Nicoleta

Farcasiu RodicaFeher Olivia Verma

Fekete Lidia

Florea Razvan

Frandes Filip Andrei

Frasie Mariana

Frecus Valentin

Galai Ioan

Galea Renaldo amp Linia Cristina Elena

Ganea Ligia amp Doru

Garaiman Ioana

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Nume Nume Nume

Garbacea Ovidiu Aronica

Gavril Mirabela

Gemanaru Paraschiva

Gheorghita Geanina Paula

Gheras Sorin

Gilovan Andrada Liliana

Gorea Liviu

Gorgan Angelica

Grecu Dorina Georgeta

Grigore Lia Florina

Grigore Vali Catalina

Grigorita Viorel Elena

Grigoroscuta Mihaela Irina

Gudina Denisa Amalia

Guia Elena Camelia

Gulea Andreea Catalina

Hanganu Valentin

Holban Adriana Cristina

Hreceniuc Elvira amp Nicolai

Husanu Georgeta

Iacob Ionela Pansela

Ichim ElenaIlascu Profira

Iliecoca Maria

Imbrea Angela

Ionescu Mihai

Ionescu Alina Laura

Iosub Ioan Andrei

Istov Maria

Jacola Andrei

Jebeleanu Roxana Alina

Jitaru Loti

Kantor Lia Martha

Kapusan Erna Krisztina

Kulcsar Maria

Lorincz Palmira Luminita

Lovas Lorand Alexandru

Luca Marius Maftei

Lungeanu Silviu Daniel

Lupascu Mirela Elena amp Radu Vasile

Lupascu Felomina

Lupu Mihaela Alexandra

Macinca Carmen

Manole Mioara

Nume

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2122

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 21foreverlivingcom

Negrea Lacramioara Domnica

Nica Daniela Elena

Nicolae Tudorita

Nitu Alina Gabriela

Olaru Alexandra

Onita Carmen

Oprea Elena

Oprea Lenuta

Oprea Florin Cezar

Oprinescu Viorica

Ovari Bernadett

Paduraru Constanta

Pana Andrei George

Pana Rodica

Panait Violeta amp Sorin

Pandelea Mirela

Pascu Andreea

Pasniciuc Madalina Mihaela

Peptenaru Adrian

Peptusel Marina Larisa

Perja Maria

Petrica IoanaPetrus Nicolae Florin amp Adriana Mariana

Pietrar Adriana

Pirjol Ovidiu Cristian

Pirvu Razvan Claudiu

Pirvu Madalina Ionela

Pita Luminita amp Marcel

Pomohaci Viorica

Popa Andreea-Alina

Popa Cristian Eduard

Popa Daniela Irina

Popa Liviu Ionel amp Gafia

Popa Fanica

Popazu Madalina

Popescu Ionica Serghie

Popescu Constantin Aurelian

Popescu Oana Anca

Potinga Oleg

Preda Silvia Mihaela

Prepelita Elena

Profire Lorena amp Aurel

Puiu Camelia amp Daniel

Rachieru Adriana amp Alexandru

Radu Cornelia amp Mihai

Rimbu Oana Madalina

Ripiciuc Vasile

Rodu Carmen Adriana

Rontu Mihaela

Rusu Anamaria

Sandu Serban

Saracin Maria

Sarateanu Valentina amp Nicolae

Sarca Georgeta amp Vasile

Sav Zoita

Savin Mirela

Scorupschi Ioana

Sersea Elena

Sima Ledi

Simidreanu Madalina Monica

Sirbea Claudiu Gheorghe

Slabu Marioara

Sleam Florentina Janina

Soare Constantin

Solomon Simona

Sorocaleti VictoriaSpataru Sorina

Spirescu Ovidiu

Stamatidis Daniela Mirela amp Evangelos

Stan Ioan

Stan Adina Madalina

Stan Livia

Stana Valentin Cosmin

Stancescu Alina Margareta

Stanciu Marilena Lucia

Stanciu Anamaria Alina

Stanciu Narcisa Daniela

Stanciulica Constanta Cleantina

Stanescu Alexandra Ioana

Stavaroiu Elena

Stefan Georgeta

Stiubei Elena

Stoican Monalisa amp Sarca Alexandru

Suceveanu Andra Iulia

Sunea Margareta

Szabo Miklos amp Sarolta

Szanto Edith Anita

Szasz Margareta

Nume Nume

Szen Iuliu Eniko

Szigeti Kocsis Rozalia amp Santa Francis

Tabacaru Cristina Monica

Tamas Dorina Teodora

Tanasa Anisoara

Tatar Viorica Rozalia

Tcaci Maria

Temelie Ana amp Petre

Teslaru Andrei Constantin amp Adriana Elena

Tica Aurel

Timoce Claudiu Andrei

Titel Danut

Titioanca Elisabeta Irina

Todica Oana Andreea

Todosiea Lucia

Tomescu Mariana

Trif Florina Melina

Tudorache Cristian Constantin

Tugulea Rodica Sanziana

Tuica Camelia

Tulbure Maria

Ududec Laura Elena

Uglean Florica

Ungureanu Nicoleta

Vagnet Anca

Varvara Carmen

Vasile George Alexandru

Vicol Maria Alina

Vidroiu Minodora Simona

Vieru Anca Simona

Vinczi-Marta Elemer Levente amp Codruta

Virga Lidia

Visan Iulia ValentinaViziteu Anda

Vlad Cristina

Vlad Anuta

Voiculescu Daniel

Vorobiov Valentina

Vorovenci Simona

Zait Simion George

Zovea Steluta Claudia

Zugravu Oana

Nume

Marchidan Maria amp Viorel

Marcu Maria

Mariesan Bogdan Emil

Marin Emilian

Marin Iuliana Carlotta

Marin Cristina

Marinescu Mariana

Matei Catalina Mirela

Mateiu Marius Razvan

Maxim Daniela

Mazilu Marta Ilina

Mereu Ioana Veronica amp Sabin Aurelian

Merlusca Simona amp Constantin Florin

Miclaus Ana Maria

Miclea Viorel Alin amp Madalina Teodora

Miclos Mihaela

Miculas Anuta

Migiu Victoria

Mihai Elena Olguta amp Robert Florin

Minciuc Elena Lacramioara

Minecuta Mariana amp Traian Vasile

Mirea Florentina amp Mihai GabrielMiron Mihaita

Mirsolea Paraschiva

Mitache Iordana

Mituleasa Elena

Mladin Georgeta Angela

Moldovan Dalma Anna

Moldovan Laszlo

Moldovan Marieta amp Gheorghe

Moldoveanu Simona

Monoranu Neculai Marius amp Petronela

Morariu Timeea Marta

Moraru Marioara Mirela amp Viorel

Moraru Florin

Motataianu Ingrid

Muntean Marioara Lucia amp Valer

Munteanu Marghiolita

Murarasu Pavel

Musat Gheorghe

Nagy Ladislau Carol

Nagy Levente

Neacsu Maria Mirela

Neagu Camelia Mihaela

Nume

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I O C T O M B R I E

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1122

11F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163

AGENDE 2013 CALENDARE

ORGANIZEAZĂ-ŢI AFACEREA IcircN2013

foreverlivingro

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1222

12

B U C U R Ă - T E D E V I A Ţ Ă

10STRATEGIIPENTRU A IcircMBĂTRAcircNI ARMONIOS

2012 a fost declarat anul european al icircmbătracircnirii active pentru că nu putem contesta faptulcă trăim mai mult decacirct acum un secol pentru că ne dorim să icircmbătracircnim frumos dar și pentru

că se preconizează că pacircnă icircn anul 2060 peste un sfert din populaţia Europei va avea peste65 de ani A icircmbătracircni activ icircnseamnă a icircnainta sănătoși icircn vacircrstă ca membri deplini ai

societăţii a ne simţi independenţi şi icircmpliniţi prin activităţile pe care le desfășurăm Indiferentde vacircrstă putem juca un rol icircn societate și ne putem bucura de o bună calitate a vieţii

Provocarea este să profităm din plin de potenţialul pe care icircl avem chiar și la vacircrste mai icircnaintate Alături de Forever Living poţi să te bucuri de toate acestea Suplimentele alimentare

produsele de icircngrijire și oportunitatea de afaceri - toate te vor ajuta să-ţi menţii sănătateaajutacircndu-i icircn același timp și pe ceilalţi să trăiască sănătos

Iată 10 strategii pe care ţi le propunem

pentru a icircmbătracircni armonios

MAI PUŢINECALORIICu cacirct macircncăm mai puţin

cu atacirct trăim mai mult - cel

puţin așa indică peste 2000de studii de specialitate

Experţii recomandă

reducerea aportului caloric

zilnic cu 20-30

DIETA MEDITERANEANĂO alimentaţie bazată icircn principal pe legumeproaspete fructenuci grăsimi

nesaturate ca

peștele şi uleiul de

măsline precum și

reducerea

consumului de carneroșie icircţi vor proteja

inima vor reduce

riscul infecţiilor și te

vor ajuta să trăiești

mai mult

BEA CEAI

Studiile arată că 2-3căni de ceai pe zi au

un efect relaxant

asupra noastră ceeace icircnseamnă mai

puţin stres

principala boală a

societăţii

contemporane Aloe

Blossom Herbal Teapoate fi consumat

fără teama insomniilor deoarece nu conţine

cofeină

CONSUMĂ ACIZI GRAȘIOMEGA9830853Aceste grăsimi

esenţiale

polinesaturate au

efecte dovedite de

reducere ainflamaţiilor

Totodată ajută

organismul să lupte

icircmpotriva bolilor

cardiovasculare și

previn pierderea vederii la vacircrste icircnaintate

Dacă nu consumi destul pește suplimentează-ţi

dieta cu Arctic-Sea Omega-3 ndash te vei bucurade toate beneficiile acizilor grași Omega-3 și

Omega-9

AFLĂ CARE SUNT CEI MAIPUTERNICI ANTIOXIDANŢICacircnd un radical liberatacă o moleculă dinorganism ea icircșimodifică proprietăţileiniţiale transformacircndu-sela racircndul său icircn radicalliber gata să atace

alte celule și să ledenatureze funcţiileSe generează astfelun lanţ necontrolat dereacţii biochimicedăunătoare pentruorganism cu repercusiuni foarte grave icircntimp Antioxidanţii pot neutraliza activitateanocivă a radicalilor liberi Studii medicalerecente au arătat că antioxidanţii potinactiva radicalii liberi și pot chiar stopainstalarea unor boli avacircnd un rol importantși icircn icircncetinirea procesului de icircmbătracircnire

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1322

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 13

Forever Pomesteen Power este un produs cuputernice calităţi antioxidante datorităextractelor de mangostan şi rodie TotodatăForever A-Beta-CarE pe lacircngă beneficiilevitaminelor A și E aduce organismului șiseleniu unul dintre cei mai puternicinutrienţi cu proprietăţi antioxidante Acestaacţionează sinergic cu vitamina E şi beta-carotenul fiind benefic icircn menţinereaacuităţii vizuale a sănătăţii pielii şi părului

FĂ MIȘCARENu te speria n-o să-ţi spunem că trebuie sămergi la sală 30 de minute pe zi de trei oripe săptămacircnă petrecute plimbacircndu-te suntde ajuns pentru a te menţine icircn formă Icircnplus reduci astfel riscul de a face infarct saudiabet și previi osteoporoza crescacircnd

densitatea osoasă Totodată mișcareacontribuie la icircmbunătăţirea funcţieicognitive și previne depresia

PROTEJEAZĂ983085ŢI SISTEMULCARDIOVASCULARCunoscută ca bdquomolecula miracolrdquo L-argininaeste un aminoacid vital pe care organismul

icircl converteşte icircnoxid nitric Acestastimuleazăproducţia dehormoni luptacircndastfel icircmpotrivaunora dintresimptomele

icircmbătracircnirii Icircnplus sprijinăsănătateaprostatei a pielii

funcţia digestivă sistemul cardiovascular şiaduce beneficii muşchilor cartilagiilortendoanelor ligamentelor şi articulaţiilorcare formează sistemul musculo-scheletic

RĂMAcircI ACTIV Știm ţi-am maispus că e bine săfaci mișcare icircnsăacum ne referimla activitate icircn altsens ndash acela alutilităţii pe caresimţi că o ai icircnviaţa celorlalţiMulte persoaneajunse la vacircrstapensionării se

tem că viaţa lor icircşi va pierde rostul odată ce icircşi icircncetează activitatea la locul de muncăDar ce poate fi mai plăcut decacirct să tepreocupi de sănătatea ta și a celorlalţi iar

din asta să cacircștigi și bani și prieteni Forever icircţi propune o oportunitate de afaceri care nucunoaște vacircrstă Accept-o și vei putea fi defolos mult mai multor oameni decacirct poţicrede

OPTEAZĂ PENTRU OCOMBINAŢIE CARE NU DĂGREŞ NICIODATĂALOE VERA GEL ŞI FOREVERACTIVE PROBIOTIC

Icircţi protejeziastfel tractuldigestiv lanivelul căruiase află 70din sistemulnostruimunitar Iarun sistemimunitarputernic estecheia uneibătracircneţi lipsite de griji

BUCURĂ983085TEGăsește icircn fiecare zi un motiv de bucuriepentru că la urma urmelor tinereţea

icircnseamnă bucuria de a trăi

Am enumerat doar din multitudinea destrategii pe care le ai la icircndemacircnă pentru a

aduce mai multă calitate vieţii taleDescoperă-le pe restul alături de noi

Te așteptăm icircn familia Forever

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1422

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1522

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1622

U T I L

16

LA ZI CU

MODIFICĂRILE LEGISLATIVECea mai importantă modificare legislativă adusă deOrdonanţa de Guvern nr 152012 are icircn vedereimplementarea sistemului TVA la icircncasare ceurmează a fi pusă icircn aplicare icircncepacircnd cu data de 1ianuarie 2013

CINE ESTE OBLIGAT SĂ APLICESISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică icircn mod obligatoriu

de cătren persoanele impozabile icircnregistrate icircn scopuride TVA care au sediul activităţii economice icircnRomacircnia şi a căror cifră de afaceri icircn anulcalendaristic precedent nu depăşeşte plafonulde 2250000 lei

n persoanele impozabile care au sediulactivităţii economice icircn Romacircnia şi care se

icircnregistrează icircn scopuri de TVA icircn cursul anuluicalendaristic curent de la data icircnregistrării icircnscopuri de TVA

Persoanele impozabile care au obligaţia să aplicesistemul TVA la icircncasare nu vor aplica acest sistempentru livrările de bunuri şi prestările de servicii a

căror contravaloare este icircncasată parţial sau totalcu numerar de către persoana impozabilă Acestsistem se aplică numai facturilor icircncasate integralprin bancă (cu OP CEC POS etc)

CIFRA DE AFACERI PLAFONATĂ LA 2250000 LEI

Cifra de afaceri icircn funcţie de care se stabileşteplafonul de 2250000 lei este constituită dinvaloarea totală a următoarelor operaţiuni realizate icircncursul unui an calendaristic

n livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile

n livrări de bunuri şi prestări de servicii scutitecu drept de deducere

n operaţiunile rezultate din activităţi economicepentru care locul livrăriiprestării se consideră cafiind icircn străinătate conform art 132 si 133

DE CAcircND SE APLICĂ SISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică

n icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2013 decătre persoana impozabilă icircnregistrată icircnscopuri de TVA care are sediul activităţiieconomice icircn Romacircnia şi care a realizat o cifrăde afaceri mai mică decacirct plafonul de 2250000lei icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv

n icircncepacircnd cu data icircnregistrării icircn scopuri deTVA de către persoanele impozabile care au

sediul activităţii economice icircn Romacircnia care se icircnregistrează icircn scopuri de TVA conform art 153 icircn cursul anului calendaristic curent

n icircncepacircnd cu data icircnscrisă icircn decizia de

icircnregistrare icircn Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la icircncasarede către persoanele icircnregistrate din oficiu deorganele fiscale competente

n icircncepacircnd cu prima zi a celei de-a douaperioade fiscale din anul următor celui icircncare nu a depăşit plafonul de către persoanaimpozabilă icircnregistrată icircn scopuri de TVA cusediul activităţii economice icircn Romacircnia şi care

icircn anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la icircncasare dar a cărei cifră de afaceri pentru anulrespectiv este inferioară plafonului de 2250000lei

Exemplu Persoanele impozabile icircnregistrate icircnscopuri de TVA cu sediul activităţii economice icircn

Romacircnia care icircn anul 2013 nu au aplicat sistemulTVA la icircncasare şi care pacircnă la sfacircrşitul anului 2013nu depăşesc plafonul de 2250000 lei vor aplicasistemul TVA la icircncasare

n icircncepacircnd cu data de 1 februarie 2014 dacăperioada fiscală este luna calendaristică

n icircncepacircnd cu data de 1 aprilie 2014 dacăperioada fiscală este trimestrul calendaristic

NOTIFICARE PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI TVA LA IcircNCASARE

Icircn vederea stabilirii sistemului aplicabil icircn funcţie decifra de afaceri realizată ANAF a elaborat

Formularul 097 - bdquoNotificare privind aplicareasistemului TVA la icircncasarerdquo ce poate fi vizualizat pesite-ul wwwanafro la secţiuneaLegislaţieTransparenţă decizională

Formularul 097 urmează a se depune atacirct icircnvederea intrării icircn sistemul TVA la icircncasare cacirct şipentru ieşirea din acest sistem

Pentru intrarea icircn sistemul TVA la icircncasare icircncepacircnd

cu data de 1 ianuarie 2013 persoanele impozabileaveau obligaţia să depună la organele fiscalecompetente pacircnă la data de 25 octombrie 2012o notificare din care să rezulte că cifra de afacerirealizată icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de2250000 lei

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la icircncasare şi care depăşeşte icircn cursul anuluicalendaristic curent plafonul de 2250000 lei areobligaţia să depună la organele fiscale competentepacircnă la data de 25 inclusiv a lunii următoareperioadei fiscale icircn care a depăşit plafonul onotificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată

Potrivit sistemului TVA la icircncasare exigibilitateataxei intervine la data icircncasării contravaloriiintegrale sau parţiale a livrării de bunuri ori aprestării de servicii cu condiţia de a nu se icircncasa icircnnumerar

Icircn cazul icircn care persoanele impozabile obligate laaplicarea sistemului TVA la icircncasare nu au icircncasatcontravaloarea integrală sau parţială a livrării debunuri ori a prestării de servicii icircn termen de 90 dezile calendaristice de la data emiterii facturiiexigibilitatea aferentă TVA neicircncasată intervine icircncea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiteriifacturii

Icircncepacircnd din 01012013 pe toatefacturile emise de persoanele

impozabile care au intrat icircn sistemulbdquoTVA la icircncasarersquorsquo trebuie trecută

menţiunea TVA la icircncasare Dacănu treceţi corect această

menţiune pe factură vom fiobligaţi să vă returnăm factura

pentru a o emite corect

FOARTE IMPORTANT

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1722

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1822

18

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Manager 60Maria amp Adrian Arghir

Gizella amp Marius BotişDaniela Levărdă amp Alexandru Chiş

Niculina amp Viorel Ciuchea

Camelia amp Daniel Dincuţă

Elena Gheorghe

Angela amp Valentin Gherghe

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-RoşuDaniel amp Maria Parascan

Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Cristina amp George Popescu

Zenovia amp Cătălin Riglea

Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Sponsorul lunii septembrieConstanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti

Sponsorul lunii octombrieMaria amp Adrian Arghir din Constanţa

Manager 60Managerii care și-au reconfirmat nivelulacumulacircnd 60 de pc personale șinon-manageriale

Felicitări Managerilor care icircn lunaoctombrie au acumulat cel puţin 60 pc

personale şi non-manageriale

Sponsorul luniiDistribuitorul care icircn decursul lunii a adus

icircn echipa sa cele mai multe persoane

Sponsorul săptămacircnii3 ndash 8 septembrie ndash Iuliana Soare din Constanţa

10 ndash 15 septembrie ndash Adrian Mergiani din Constanţa17 ndash 22 septembrie ndash Ana amp Gabriel Piparcă din Jimbolia24 ndash 29 septembrie ndash Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti1 ndash 6 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa8 ndash 13 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa15 ndash 20 octombrie ndash Coznici Erzseacutebet din Marghita jud Bihor29 octombrie - 3 noiembrie ndash Georgeta Moraru din Bacău

Sponsorul săptămacircniiDistribuitorii care au icircnscris cele mai multepersoane icircn decurs de o săptămacircnă

Felicitări tuturor şi mult succes şi icircn viitor

Asistent ManageriNume Localitate SponsoriDaniela Ţibulcă Bacău Ion Dorin amp Niculina Asaftei

ManageriNume Localitate SponsoriMarius Iulian amp Marilena Ciortan Giurgiu Rădiţa Stănişteanu

Asistent ManageriDistribuitorii care au obţinut 75 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Icirci felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor celor calificaţi la nivelul de Asistent Supervizor icircn luna octombrie

SupervizoriNume Localitate SponsoriCorina Maria Aciu Satu-Mare Dorel amp Ana Maria ArdeleanLaurenţiu amp Irina Andone Iaşi Profira Asandei

Daniela Constanţa Aniţei Nehoiu BZ Daniela Prundea

Margareta Arvinte Timişoara Adrian Ionel amp Sanda Haiduc

Astalis Hajnal amp Călin Praid HR Sebestyeacuten-Doacutesa Joacutezsef

Sebastian Daniel Bleoju Galaţi Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Bocskay Maacuterta amp Bartha Laacuteszloacute Tacircrgu-Mureş Gizella amp Marius BotişDoina amp Daniel Cabujan Oradea Viorela Viorica Moca

Gheorghe amp Monica Ciobanu Fălticeni Andrei amp Cătălina Maftei

Valerica Fărcăşel Roman Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Viorel amp Lenuţa Huma Ştefan cel Mare VS Daniela Constanţa Aniţei

Ileana Moldovan Satu-Mare Corina Maria AciuElena Moruz Hilişeu-Horia BT Nicolaie Vieriu

Cătuţa Naiman Constanţa Camelia amp Romeo Popescu

Camelia amp Romeo Popescu Constanţa Niculina amp Viorel Ciuchea

Gianina amp Marius-Dan Pralea Truşeşti BT Claudia Istrate

Daniela Prundea Nehoiu BZ Mirela amp Dragoş Drăgoiu

Dorina Teodorescu Dorohoi Virginia MihaiCarmen Teodorescu Iaşi Dorina Teodorescu

Nicolaie Vieriu Dorohoi Rodica amp Mihai Lecu

Supervizorii

Distribuitorii care au obţinut 25 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1922

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 19foreverlivingro

Top 10 non-managerial1 Daniel amp Maria Parascan

2 Carmen amp Gabriel Larion

3 Niculina amp Viorel Ciuchea

4 Daniela Levărdă amp Alexandru Chiş

5 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

6 Cristina amp George Popescu

7 Zenovia amp Cătălin Riglea

8 Camelia amp Daniel Dincuţă

9 Valentin Niţu amp Adriana Udrea

10 Elena Gheorghe

Top 10 Noi Distribuitori1 Emanoil amp Lăcrămioara Creţu

2 Constantin amp Tania Popa

3 Carmen Teodorescu

4 Vasilica amp Dumitru Crăciun

5 Cătălina Trache

6 Maria amp Adrian Arghir

7 Silvia amp Alexandru Stan

8 Cecilia Adriana Popa

9 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

10 Valerica Fărcăşel

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat cele

mai multe puncte non-manageriale

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori

Top 201 Camelia amp Daniel Dincuţă (2)

2 Aurel amp Veronica Meşter (1)

3 Daniel amp Maria Parascan (3)

4 Carmen amp Gabriel Larion (4)

5 Gizella amp Marius Botiş (6)

6 Maria Pop (5)

7 Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi (7)

8 Vajda Katalin (8)

9 Ramona amp Dorin Vingan (nou)10 Smaranda Sălcudean (10)

11 Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu (9)

12 Niculina amp Viorel Ciuchea (13)

13 Marilena amp Teodor Culişir (20)

14 Corina amp Dorin Frandeş (nou)

15 Kele Moacutenika (nou)

16 Cristiana amp Eugen Dincuţă (18)

17 Constantin amp Tania Popa (15)

18 Vasilica amp Dumitru Crăciun (14)

19 Elena amp Virgil Angelescu (19)20 Mircea amp Dana Olariu (16)

Top 20Primii 20 de Distribuitori icircn funcţie depunctele totale care au realizat statutul de

Activ (1pc icircn nume personal cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor)

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Iulia Beldiman

Ion amp Dorina Ciolac

Niculina amp Viorel Ciuchea

Marilena amp Teodor Culişir

Cristiana amp Eugen Dincuţă

Angela amp Valentin Gherghe

Bucurel amp Gyoumlngyike Ghirdă

Carina amp Sebastian Iacătă

Doina Ligia amp Neculai Iordache

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu

Maria Pop

Constantin amp Tania Popa

Smaranda Sălcudean

Lucica amp Gheorghe Tăbăcaru

Petru amp Emilia Truşcă

Ramona amp Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Gizella amp Marius Botiş

Daniel amp Maria Parascan

Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi

Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia amp Daniel Dincuţă

Aurel amp Veronica Meşter

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care icircndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive

Stimulent 1 Stimulent 2Stimulent 3

Necesarul de pc pentru luna 1 50 75 100

Necesarul de pc pentru luna 2 100 150 200

Necesarul de pc pentru luna 3 150 225 300

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2022

20

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Asistent Supervizori

Amarie Cristina

Amza Mariacristina

Andone Constantin

Andrei Denisa Cristina amp Marius Ciprian

Andreias Ana Daniela

Antoniu Andrei Mihai

Anusca Magda Stefania

Ardelean Adina amp Cosmin

Armeanu Fanica

Arnautu Elena

Avram Ana

Baciu Elena

Badea Sabina

Badulescu Valentina Gratiela

Baetu Adela

Bajan Anisoara

Balanescu Constanta

Balas Luminita

Banica Cornel

Barbulescu Roxana Mihaela

Bardac Irina Mariana

Bardasu LilianaBarliga Rodica

Barna Gheorghe Tudorel

Bejinaru Mihaela

Berescu Simona Mirela

Bicajanu Elena

Big Paraschiva

Biro Steluta Magdalena

Bitere Maria

Blidarean Andra Daniela

Bocu Liliana Ana

Bojan Veronica

Bondrea Mirela

Bonta Exevia

Borbel Mariana

Bordian Oana

Bordieanu Maria

Borziac Nina

Bosbici Iulia Antonia

Bran Valentina

Bucur Simona

Bulgariu Roxana Tatiana amp Lucian Ionut

Bura Uglean Irina amp Vasile Danut

Burlacu Mioara amp Gabriel

Burta Misu

Butnariu Ramona

Calin Constanta

Capatana Dorina

Caracota Mihaela Lavinia

Caracota Joita

Casian Elena amp Constantin

Caslalau Rodica

Caslalau Samoita

Catalofitchi Mihai

Catrinoiu Zenobia

Causanu Ramona amp Dan Florin

Causanu Loredana Nicoleta amp Maricel Gab

Cazacu Rodica

Cazan Lucia

Cercelaru Ana amp Nicolae Ciprian

Chelemen Florin

Chirilescu Adelina

Chiritescu Eugen amp Lavinia

Chis Roxana Alexandra

Cidu GinaCimpoeru Florin

Ciobanu Cecilia

Ciolacu Anisoara

Ciorbaru Andreea Georgiana

Ciorbea Livia Flavia amp Alin

Ciurea Eugenia

Cojocaru Eugenia

Colesniuc Zinica Daniela amp Romica Dorel

Constantin Hermina Lorena

Constantin Marcica

Constantinescu Olivia

Cont IoandacianCosovan Gheorghe

Costan Maricela

Cotleanu Stela amp Corneliu

Cotofrei Sorin

Cotoi Liliana Maria

Cozma Maria

Coznici Renata

Cretu Monica Anca amp Dan Cezar

Cretu Daniela amp Florin

Crisan Daniela Maria

Cruceru Constantina

Csont Krisztina

Cumpanasu-Preda Catalina

Curpas Florentina Anisoara

Dabica Elisabeta

Danciu Rodica Nicolae

Danculea Lacramioara

Danila Tamara

Daraban Amalia Nicoleta amp Razvan

Dasca Alexandru Cristian

David Mihailescu Ion

Deaconu Ciprian Dragos

Diaconu Viorel amp Irina

Dima Tabita amp Abel Nelutu

Dima Lucica

Dinu Andreea Claudia

Dobre Georgeta

Dobrican Marioara

Dobrita Gheorghita

Doina Daniela Beatrice

Dornescu Mihaela Loredana

Doroftei Maria FeliciaDragan Florian

Dragomir Silviu

Dragusanu Gianina Magda amp Arcadie Ovidiu

Dudceac Mariana

Duminica Florina Ancuta

Dumitru Mihaela amp Iuliu Simion

Dup Gabriela Eliza

Durac Andreea Vistirina

Duta Mirel Bogdan

Eftimescu Silvia

Enache Nicoleta

Farcasiu RodicaFeher Olivia Verma

Fekete Lidia

Florea Razvan

Frandes Filip Andrei

Frasie Mariana

Frecus Valentin

Galai Ioan

Galea Renaldo amp Linia Cristina Elena

Ganea Ligia amp Doru

Garaiman Ioana

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Nume Nume Nume

Garbacea Ovidiu Aronica

Gavril Mirabela

Gemanaru Paraschiva

Gheorghita Geanina Paula

Gheras Sorin

Gilovan Andrada Liliana

Gorea Liviu

Gorgan Angelica

Grecu Dorina Georgeta

Grigore Lia Florina

Grigore Vali Catalina

Grigorita Viorel Elena

Grigoroscuta Mihaela Irina

Gudina Denisa Amalia

Guia Elena Camelia

Gulea Andreea Catalina

Hanganu Valentin

Holban Adriana Cristina

Hreceniuc Elvira amp Nicolai

Husanu Georgeta

Iacob Ionela Pansela

Ichim ElenaIlascu Profira

Iliecoca Maria

Imbrea Angela

Ionescu Mihai

Ionescu Alina Laura

Iosub Ioan Andrei

Istov Maria

Jacola Andrei

Jebeleanu Roxana Alina

Jitaru Loti

Kantor Lia Martha

Kapusan Erna Krisztina

Kulcsar Maria

Lorincz Palmira Luminita

Lovas Lorand Alexandru

Luca Marius Maftei

Lungeanu Silviu Daniel

Lupascu Mirela Elena amp Radu Vasile

Lupascu Felomina

Lupu Mihaela Alexandra

Macinca Carmen

Manole Mioara

Nume

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2122

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 21foreverlivingcom

Negrea Lacramioara Domnica

Nica Daniela Elena

Nicolae Tudorita

Nitu Alina Gabriela

Olaru Alexandra

Onita Carmen

Oprea Elena

Oprea Lenuta

Oprea Florin Cezar

Oprinescu Viorica

Ovari Bernadett

Paduraru Constanta

Pana Andrei George

Pana Rodica

Panait Violeta amp Sorin

Pandelea Mirela

Pascu Andreea

Pasniciuc Madalina Mihaela

Peptenaru Adrian

Peptusel Marina Larisa

Perja Maria

Petrica IoanaPetrus Nicolae Florin amp Adriana Mariana

Pietrar Adriana

Pirjol Ovidiu Cristian

Pirvu Razvan Claudiu

Pirvu Madalina Ionela

Pita Luminita amp Marcel

Pomohaci Viorica

Popa Andreea-Alina

Popa Cristian Eduard

Popa Daniela Irina

Popa Liviu Ionel amp Gafia

Popa Fanica

Popazu Madalina

Popescu Ionica Serghie

Popescu Constantin Aurelian

Popescu Oana Anca

Potinga Oleg

Preda Silvia Mihaela

Prepelita Elena

Profire Lorena amp Aurel

Puiu Camelia amp Daniel

Rachieru Adriana amp Alexandru

Radu Cornelia amp Mihai

Rimbu Oana Madalina

Ripiciuc Vasile

Rodu Carmen Adriana

Rontu Mihaela

Rusu Anamaria

Sandu Serban

Saracin Maria

Sarateanu Valentina amp Nicolae

Sarca Georgeta amp Vasile

Sav Zoita

Savin Mirela

Scorupschi Ioana

Sersea Elena

Sima Ledi

Simidreanu Madalina Monica

Sirbea Claudiu Gheorghe

Slabu Marioara

Sleam Florentina Janina

Soare Constantin

Solomon Simona

Sorocaleti VictoriaSpataru Sorina

Spirescu Ovidiu

Stamatidis Daniela Mirela amp Evangelos

Stan Ioan

Stan Adina Madalina

Stan Livia

Stana Valentin Cosmin

Stancescu Alina Margareta

Stanciu Marilena Lucia

Stanciu Anamaria Alina

Stanciu Narcisa Daniela

Stanciulica Constanta Cleantina

Stanescu Alexandra Ioana

Stavaroiu Elena

Stefan Georgeta

Stiubei Elena

Stoican Monalisa amp Sarca Alexandru

Suceveanu Andra Iulia

Sunea Margareta

Szabo Miklos amp Sarolta

Szanto Edith Anita

Szasz Margareta

Nume Nume

Szen Iuliu Eniko

Szigeti Kocsis Rozalia amp Santa Francis

Tabacaru Cristina Monica

Tamas Dorina Teodora

Tanasa Anisoara

Tatar Viorica Rozalia

Tcaci Maria

Temelie Ana amp Petre

Teslaru Andrei Constantin amp Adriana Elena

Tica Aurel

Timoce Claudiu Andrei

Titel Danut

Titioanca Elisabeta Irina

Todica Oana Andreea

Todosiea Lucia

Tomescu Mariana

Trif Florina Melina

Tudorache Cristian Constantin

Tugulea Rodica Sanziana

Tuica Camelia

Tulbure Maria

Ududec Laura Elena

Uglean Florica

Ungureanu Nicoleta

Vagnet Anca

Varvara Carmen

Vasile George Alexandru

Vicol Maria Alina

Vidroiu Minodora Simona

Vieru Anca Simona

Vinczi-Marta Elemer Levente amp Codruta

Virga Lidia

Visan Iulia ValentinaViziteu Anda

Vlad Cristina

Vlad Anuta

Voiculescu Daniel

Vorobiov Valentina

Vorovenci Simona

Zait Simion George

Zovea Steluta Claudia

Zugravu Oana

Nume

Marchidan Maria amp Viorel

Marcu Maria

Mariesan Bogdan Emil

Marin Emilian

Marin Iuliana Carlotta

Marin Cristina

Marinescu Mariana

Matei Catalina Mirela

Mateiu Marius Razvan

Maxim Daniela

Mazilu Marta Ilina

Mereu Ioana Veronica amp Sabin Aurelian

Merlusca Simona amp Constantin Florin

Miclaus Ana Maria

Miclea Viorel Alin amp Madalina Teodora

Miclos Mihaela

Miculas Anuta

Migiu Victoria

Mihai Elena Olguta amp Robert Florin

Minciuc Elena Lacramioara

Minecuta Mariana amp Traian Vasile

Mirea Florentina amp Mihai GabrielMiron Mihaita

Mirsolea Paraschiva

Mitache Iordana

Mituleasa Elena

Mladin Georgeta Angela

Moldovan Dalma Anna

Moldovan Laszlo

Moldovan Marieta amp Gheorghe

Moldoveanu Simona

Monoranu Neculai Marius amp Petronela

Morariu Timeea Marta

Moraru Marioara Mirela amp Viorel

Moraru Florin

Motataianu Ingrid

Muntean Marioara Lucia amp Valer

Munteanu Marghiolita

Murarasu Pavel

Musat Gheorghe

Nagy Ladislau Carol

Nagy Levente

Neacsu Maria Mirela

Neagu Camelia Mihaela

Nume

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I O C T O M B R I E

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1222

12

B U C U R Ă - T E D E V I A Ţ Ă

10STRATEGIIPENTRU A IcircMBĂTRAcircNI ARMONIOS

2012 a fost declarat anul european al icircmbătracircnirii active pentru că nu putem contesta faptulcă trăim mai mult decacirct acum un secol pentru că ne dorim să icircmbătracircnim frumos dar și pentru

că se preconizează că pacircnă icircn anul 2060 peste un sfert din populaţia Europei va avea peste65 de ani A icircmbătracircni activ icircnseamnă a icircnainta sănătoși icircn vacircrstă ca membri deplini ai

societăţii a ne simţi independenţi şi icircmpliniţi prin activităţile pe care le desfășurăm Indiferentde vacircrstă putem juca un rol icircn societate și ne putem bucura de o bună calitate a vieţii

Provocarea este să profităm din plin de potenţialul pe care icircl avem chiar și la vacircrste mai icircnaintate Alături de Forever Living poţi să te bucuri de toate acestea Suplimentele alimentare

produsele de icircngrijire și oportunitatea de afaceri - toate te vor ajuta să-ţi menţii sănătateaajutacircndu-i icircn același timp și pe ceilalţi să trăiască sănătos

Iată 10 strategii pe care ţi le propunem

pentru a icircmbătracircni armonios

MAI PUŢINECALORIICu cacirct macircncăm mai puţin

cu atacirct trăim mai mult - cel

puţin așa indică peste 2000de studii de specialitate

Experţii recomandă

reducerea aportului caloric

zilnic cu 20-30

DIETA MEDITERANEANĂO alimentaţie bazată icircn principal pe legumeproaspete fructenuci grăsimi

nesaturate ca

peștele şi uleiul de

măsline precum și

reducerea

consumului de carneroșie icircţi vor proteja

inima vor reduce

riscul infecţiilor și te

vor ajuta să trăiești

mai mult

BEA CEAI

Studiile arată că 2-3căni de ceai pe zi au

un efect relaxant

asupra noastră ceeace icircnseamnă mai

puţin stres

principala boală a

societăţii

contemporane Aloe

Blossom Herbal Teapoate fi consumat

fără teama insomniilor deoarece nu conţine

cofeină

CONSUMĂ ACIZI GRAȘIOMEGA9830853Aceste grăsimi

esenţiale

polinesaturate au

efecte dovedite de

reducere ainflamaţiilor

Totodată ajută

organismul să lupte

icircmpotriva bolilor

cardiovasculare și

previn pierderea vederii la vacircrste icircnaintate

Dacă nu consumi destul pește suplimentează-ţi

dieta cu Arctic-Sea Omega-3 ndash te vei bucurade toate beneficiile acizilor grași Omega-3 și

Omega-9

AFLĂ CARE SUNT CEI MAIPUTERNICI ANTIOXIDANŢICacircnd un radical liberatacă o moleculă dinorganism ea icircșimodifică proprietăţileiniţiale transformacircndu-sela racircndul său icircn radicalliber gata să atace

alte celule și să ledenatureze funcţiileSe generează astfelun lanţ necontrolat dereacţii biochimicedăunătoare pentruorganism cu repercusiuni foarte grave icircntimp Antioxidanţii pot neutraliza activitateanocivă a radicalilor liberi Studii medicalerecente au arătat că antioxidanţii potinactiva radicalii liberi și pot chiar stopainstalarea unor boli avacircnd un rol importantși icircn icircncetinirea procesului de icircmbătracircnire

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1322

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 13

Forever Pomesteen Power este un produs cuputernice calităţi antioxidante datorităextractelor de mangostan şi rodie TotodatăForever A-Beta-CarE pe lacircngă beneficiilevitaminelor A și E aduce organismului șiseleniu unul dintre cei mai puternicinutrienţi cu proprietăţi antioxidante Acestaacţionează sinergic cu vitamina E şi beta-carotenul fiind benefic icircn menţinereaacuităţii vizuale a sănătăţii pielii şi părului

FĂ MIȘCARENu te speria n-o să-ţi spunem că trebuie sămergi la sală 30 de minute pe zi de trei oripe săptămacircnă petrecute plimbacircndu-te suntde ajuns pentru a te menţine icircn formă Icircnplus reduci astfel riscul de a face infarct saudiabet și previi osteoporoza crescacircnd

densitatea osoasă Totodată mișcareacontribuie la icircmbunătăţirea funcţieicognitive și previne depresia

PROTEJEAZĂ983085ŢI SISTEMULCARDIOVASCULARCunoscută ca bdquomolecula miracolrdquo L-argininaeste un aminoacid vital pe care organismul

icircl converteşte icircnoxid nitric Acestastimuleazăproducţia dehormoni luptacircndastfel icircmpotrivaunora dintresimptomele

icircmbătracircnirii Icircnplus sprijinăsănătateaprostatei a pielii

funcţia digestivă sistemul cardiovascular şiaduce beneficii muşchilor cartilagiilortendoanelor ligamentelor şi articulaţiilorcare formează sistemul musculo-scheletic

RĂMAcircI ACTIV Știm ţi-am maispus că e bine săfaci mișcare icircnsăacum ne referimla activitate icircn altsens ndash acela alutilităţii pe caresimţi că o ai icircnviaţa celorlalţiMulte persoaneajunse la vacircrstapensionării se

tem că viaţa lor icircşi va pierde rostul odată ce icircşi icircncetează activitatea la locul de muncăDar ce poate fi mai plăcut decacirct să tepreocupi de sănătatea ta și a celorlalţi iar

din asta să cacircștigi și bani și prieteni Forever icircţi propune o oportunitate de afaceri care nucunoaște vacircrstă Accept-o și vei putea fi defolos mult mai multor oameni decacirct poţicrede

OPTEAZĂ PENTRU OCOMBINAŢIE CARE NU DĂGREŞ NICIODATĂALOE VERA GEL ŞI FOREVERACTIVE PROBIOTIC

Icircţi protejeziastfel tractuldigestiv lanivelul căruiase află 70din sistemulnostruimunitar Iarun sistemimunitarputernic estecheia uneibătracircneţi lipsite de griji

BUCURĂ983085TEGăsește icircn fiecare zi un motiv de bucuriepentru că la urma urmelor tinereţea

icircnseamnă bucuria de a trăi

Am enumerat doar din multitudinea destrategii pe care le ai la icircndemacircnă pentru a

aduce mai multă calitate vieţii taleDescoperă-le pe restul alături de noi

Te așteptăm icircn familia Forever

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1422

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1522

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1622

U T I L

16

LA ZI CU

MODIFICĂRILE LEGISLATIVECea mai importantă modificare legislativă adusă deOrdonanţa de Guvern nr 152012 are icircn vedereimplementarea sistemului TVA la icircncasare ceurmează a fi pusă icircn aplicare icircncepacircnd cu data de 1ianuarie 2013

CINE ESTE OBLIGAT SĂ APLICESISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică icircn mod obligatoriu

de cătren persoanele impozabile icircnregistrate icircn scopuride TVA care au sediul activităţii economice icircnRomacircnia şi a căror cifră de afaceri icircn anulcalendaristic precedent nu depăşeşte plafonulde 2250000 lei

n persoanele impozabile care au sediulactivităţii economice icircn Romacircnia şi care se

icircnregistrează icircn scopuri de TVA icircn cursul anuluicalendaristic curent de la data icircnregistrării icircnscopuri de TVA

Persoanele impozabile care au obligaţia să aplicesistemul TVA la icircncasare nu vor aplica acest sistempentru livrările de bunuri şi prestările de servicii a

căror contravaloare este icircncasată parţial sau totalcu numerar de către persoana impozabilă Acestsistem se aplică numai facturilor icircncasate integralprin bancă (cu OP CEC POS etc)

CIFRA DE AFACERI PLAFONATĂ LA 2250000 LEI

Cifra de afaceri icircn funcţie de care se stabileşteplafonul de 2250000 lei este constituită dinvaloarea totală a următoarelor operaţiuni realizate icircncursul unui an calendaristic

n livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile

n livrări de bunuri şi prestări de servicii scutitecu drept de deducere

n operaţiunile rezultate din activităţi economicepentru care locul livrăriiprestării se consideră cafiind icircn străinătate conform art 132 si 133

DE CAcircND SE APLICĂ SISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică

n icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2013 decătre persoana impozabilă icircnregistrată icircnscopuri de TVA care are sediul activităţiieconomice icircn Romacircnia şi care a realizat o cifrăde afaceri mai mică decacirct plafonul de 2250000lei icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv

n icircncepacircnd cu data icircnregistrării icircn scopuri deTVA de către persoanele impozabile care au

sediul activităţii economice icircn Romacircnia care se icircnregistrează icircn scopuri de TVA conform art 153 icircn cursul anului calendaristic curent

n icircncepacircnd cu data icircnscrisă icircn decizia de

icircnregistrare icircn Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la icircncasarede către persoanele icircnregistrate din oficiu deorganele fiscale competente

n icircncepacircnd cu prima zi a celei de-a douaperioade fiscale din anul următor celui icircncare nu a depăşit plafonul de către persoanaimpozabilă icircnregistrată icircn scopuri de TVA cusediul activităţii economice icircn Romacircnia şi care

icircn anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la icircncasare dar a cărei cifră de afaceri pentru anulrespectiv este inferioară plafonului de 2250000lei

Exemplu Persoanele impozabile icircnregistrate icircnscopuri de TVA cu sediul activităţii economice icircn

Romacircnia care icircn anul 2013 nu au aplicat sistemulTVA la icircncasare şi care pacircnă la sfacircrşitul anului 2013nu depăşesc plafonul de 2250000 lei vor aplicasistemul TVA la icircncasare

n icircncepacircnd cu data de 1 februarie 2014 dacăperioada fiscală este luna calendaristică

n icircncepacircnd cu data de 1 aprilie 2014 dacăperioada fiscală este trimestrul calendaristic

NOTIFICARE PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI TVA LA IcircNCASARE

Icircn vederea stabilirii sistemului aplicabil icircn funcţie decifra de afaceri realizată ANAF a elaborat

Formularul 097 - bdquoNotificare privind aplicareasistemului TVA la icircncasarerdquo ce poate fi vizualizat pesite-ul wwwanafro la secţiuneaLegislaţieTransparenţă decizională

Formularul 097 urmează a se depune atacirct icircnvederea intrării icircn sistemul TVA la icircncasare cacirct şipentru ieşirea din acest sistem

Pentru intrarea icircn sistemul TVA la icircncasare icircncepacircnd

cu data de 1 ianuarie 2013 persoanele impozabileaveau obligaţia să depună la organele fiscalecompetente pacircnă la data de 25 octombrie 2012o notificare din care să rezulte că cifra de afacerirealizată icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de2250000 lei

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la icircncasare şi care depăşeşte icircn cursul anuluicalendaristic curent plafonul de 2250000 lei areobligaţia să depună la organele fiscale competentepacircnă la data de 25 inclusiv a lunii următoareperioadei fiscale icircn care a depăşit plafonul onotificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată

Potrivit sistemului TVA la icircncasare exigibilitateataxei intervine la data icircncasării contravaloriiintegrale sau parţiale a livrării de bunuri ori aprestării de servicii cu condiţia de a nu se icircncasa icircnnumerar

Icircn cazul icircn care persoanele impozabile obligate laaplicarea sistemului TVA la icircncasare nu au icircncasatcontravaloarea integrală sau parţială a livrării debunuri ori a prestării de servicii icircn termen de 90 dezile calendaristice de la data emiterii facturiiexigibilitatea aferentă TVA neicircncasată intervine icircncea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiteriifacturii

Icircncepacircnd din 01012013 pe toatefacturile emise de persoanele

impozabile care au intrat icircn sistemulbdquoTVA la icircncasarersquorsquo trebuie trecută

menţiunea TVA la icircncasare Dacănu treceţi corect această

menţiune pe factură vom fiobligaţi să vă returnăm factura

pentru a o emite corect

FOARTE IMPORTANT

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1722

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1822

18

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Manager 60Maria amp Adrian Arghir

Gizella amp Marius BotişDaniela Levărdă amp Alexandru Chiş

Niculina amp Viorel Ciuchea

Camelia amp Daniel Dincuţă

Elena Gheorghe

Angela amp Valentin Gherghe

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-RoşuDaniel amp Maria Parascan

Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Cristina amp George Popescu

Zenovia amp Cătălin Riglea

Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Sponsorul lunii septembrieConstanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti

Sponsorul lunii octombrieMaria amp Adrian Arghir din Constanţa

Manager 60Managerii care și-au reconfirmat nivelulacumulacircnd 60 de pc personale șinon-manageriale

Felicitări Managerilor care icircn lunaoctombrie au acumulat cel puţin 60 pc

personale şi non-manageriale

Sponsorul luniiDistribuitorul care icircn decursul lunii a adus

icircn echipa sa cele mai multe persoane

Sponsorul săptămacircnii3 ndash 8 septembrie ndash Iuliana Soare din Constanţa

10 ndash 15 septembrie ndash Adrian Mergiani din Constanţa17 ndash 22 septembrie ndash Ana amp Gabriel Piparcă din Jimbolia24 ndash 29 septembrie ndash Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti1 ndash 6 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa8 ndash 13 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa15 ndash 20 octombrie ndash Coznici Erzseacutebet din Marghita jud Bihor29 octombrie - 3 noiembrie ndash Georgeta Moraru din Bacău

Sponsorul săptămacircniiDistribuitorii care au icircnscris cele mai multepersoane icircn decurs de o săptămacircnă

Felicitări tuturor şi mult succes şi icircn viitor

Asistent ManageriNume Localitate SponsoriDaniela Ţibulcă Bacău Ion Dorin amp Niculina Asaftei

ManageriNume Localitate SponsoriMarius Iulian amp Marilena Ciortan Giurgiu Rădiţa Stănişteanu

Asistent ManageriDistribuitorii care au obţinut 75 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Icirci felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor celor calificaţi la nivelul de Asistent Supervizor icircn luna octombrie

SupervizoriNume Localitate SponsoriCorina Maria Aciu Satu-Mare Dorel amp Ana Maria ArdeleanLaurenţiu amp Irina Andone Iaşi Profira Asandei

Daniela Constanţa Aniţei Nehoiu BZ Daniela Prundea

Margareta Arvinte Timişoara Adrian Ionel amp Sanda Haiduc

Astalis Hajnal amp Călin Praid HR Sebestyeacuten-Doacutesa Joacutezsef

Sebastian Daniel Bleoju Galaţi Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Bocskay Maacuterta amp Bartha Laacuteszloacute Tacircrgu-Mureş Gizella amp Marius BotişDoina amp Daniel Cabujan Oradea Viorela Viorica Moca

Gheorghe amp Monica Ciobanu Fălticeni Andrei amp Cătălina Maftei

Valerica Fărcăşel Roman Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Viorel amp Lenuţa Huma Ştefan cel Mare VS Daniela Constanţa Aniţei

Ileana Moldovan Satu-Mare Corina Maria AciuElena Moruz Hilişeu-Horia BT Nicolaie Vieriu

Cătuţa Naiman Constanţa Camelia amp Romeo Popescu

Camelia amp Romeo Popescu Constanţa Niculina amp Viorel Ciuchea

Gianina amp Marius-Dan Pralea Truşeşti BT Claudia Istrate

Daniela Prundea Nehoiu BZ Mirela amp Dragoş Drăgoiu

Dorina Teodorescu Dorohoi Virginia MihaiCarmen Teodorescu Iaşi Dorina Teodorescu

Nicolaie Vieriu Dorohoi Rodica amp Mihai Lecu

Supervizorii

Distribuitorii care au obţinut 25 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1922

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 19foreverlivingro

Top 10 non-managerial1 Daniel amp Maria Parascan

2 Carmen amp Gabriel Larion

3 Niculina amp Viorel Ciuchea

4 Daniela Levărdă amp Alexandru Chiş

5 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

6 Cristina amp George Popescu

7 Zenovia amp Cătălin Riglea

8 Camelia amp Daniel Dincuţă

9 Valentin Niţu amp Adriana Udrea

10 Elena Gheorghe

Top 10 Noi Distribuitori1 Emanoil amp Lăcrămioara Creţu

2 Constantin amp Tania Popa

3 Carmen Teodorescu

4 Vasilica amp Dumitru Crăciun

5 Cătălina Trache

6 Maria amp Adrian Arghir

7 Silvia amp Alexandru Stan

8 Cecilia Adriana Popa

9 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

10 Valerica Fărcăşel

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat cele

mai multe puncte non-manageriale

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori

Top 201 Camelia amp Daniel Dincuţă (2)

2 Aurel amp Veronica Meşter (1)

3 Daniel amp Maria Parascan (3)

4 Carmen amp Gabriel Larion (4)

5 Gizella amp Marius Botiş (6)

6 Maria Pop (5)

7 Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi (7)

8 Vajda Katalin (8)

9 Ramona amp Dorin Vingan (nou)10 Smaranda Sălcudean (10)

11 Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu (9)

12 Niculina amp Viorel Ciuchea (13)

13 Marilena amp Teodor Culişir (20)

14 Corina amp Dorin Frandeş (nou)

15 Kele Moacutenika (nou)

16 Cristiana amp Eugen Dincuţă (18)

17 Constantin amp Tania Popa (15)

18 Vasilica amp Dumitru Crăciun (14)

19 Elena amp Virgil Angelescu (19)20 Mircea amp Dana Olariu (16)

Top 20Primii 20 de Distribuitori icircn funcţie depunctele totale care au realizat statutul de

Activ (1pc icircn nume personal cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor)

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Iulia Beldiman

Ion amp Dorina Ciolac

Niculina amp Viorel Ciuchea

Marilena amp Teodor Culişir

Cristiana amp Eugen Dincuţă

Angela amp Valentin Gherghe

Bucurel amp Gyoumlngyike Ghirdă

Carina amp Sebastian Iacătă

Doina Ligia amp Neculai Iordache

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu

Maria Pop

Constantin amp Tania Popa

Smaranda Sălcudean

Lucica amp Gheorghe Tăbăcaru

Petru amp Emilia Truşcă

Ramona amp Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Gizella amp Marius Botiş

Daniel amp Maria Parascan

Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi

Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia amp Daniel Dincuţă

Aurel amp Veronica Meşter

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care icircndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive

Stimulent 1 Stimulent 2Stimulent 3

Necesarul de pc pentru luna 1 50 75 100

Necesarul de pc pentru luna 2 100 150 200

Necesarul de pc pentru luna 3 150 225 300

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2022

20

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Asistent Supervizori

Amarie Cristina

Amza Mariacristina

Andone Constantin

Andrei Denisa Cristina amp Marius Ciprian

Andreias Ana Daniela

Antoniu Andrei Mihai

Anusca Magda Stefania

Ardelean Adina amp Cosmin

Armeanu Fanica

Arnautu Elena

Avram Ana

Baciu Elena

Badea Sabina

Badulescu Valentina Gratiela

Baetu Adela

Bajan Anisoara

Balanescu Constanta

Balas Luminita

Banica Cornel

Barbulescu Roxana Mihaela

Bardac Irina Mariana

Bardasu LilianaBarliga Rodica

Barna Gheorghe Tudorel

Bejinaru Mihaela

Berescu Simona Mirela

Bicajanu Elena

Big Paraschiva

Biro Steluta Magdalena

Bitere Maria

Blidarean Andra Daniela

Bocu Liliana Ana

Bojan Veronica

Bondrea Mirela

Bonta Exevia

Borbel Mariana

Bordian Oana

Bordieanu Maria

Borziac Nina

Bosbici Iulia Antonia

Bran Valentina

Bucur Simona

Bulgariu Roxana Tatiana amp Lucian Ionut

Bura Uglean Irina amp Vasile Danut

Burlacu Mioara amp Gabriel

Burta Misu

Butnariu Ramona

Calin Constanta

Capatana Dorina

Caracota Mihaela Lavinia

Caracota Joita

Casian Elena amp Constantin

Caslalau Rodica

Caslalau Samoita

Catalofitchi Mihai

Catrinoiu Zenobia

Causanu Ramona amp Dan Florin

Causanu Loredana Nicoleta amp Maricel Gab

Cazacu Rodica

Cazan Lucia

Cercelaru Ana amp Nicolae Ciprian

Chelemen Florin

Chirilescu Adelina

Chiritescu Eugen amp Lavinia

Chis Roxana Alexandra

Cidu GinaCimpoeru Florin

Ciobanu Cecilia

Ciolacu Anisoara

Ciorbaru Andreea Georgiana

Ciorbea Livia Flavia amp Alin

Ciurea Eugenia

Cojocaru Eugenia

Colesniuc Zinica Daniela amp Romica Dorel

Constantin Hermina Lorena

Constantin Marcica

Constantinescu Olivia

Cont IoandacianCosovan Gheorghe

Costan Maricela

Cotleanu Stela amp Corneliu

Cotofrei Sorin

Cotoi Liliana Maria

Cozma Maria

Coznici Renata

Cretu Monica Anca amp Dan Cezar

Cretu Daniela amp Florin

Crisan Daniela Maria

Cruceru Constantina

Csont Krisztina

Cumpanasu-Preda Catalina

Curpas Florentina Anisoara

Dabica Elisabeta

Danciu Rodica Nicolae

Danculea Lacramioara

Danila Tamara

Daraban Amalia Nicoleta amp Razvan

Dasca Alexandru Cristian

David Mihailescu Ion

Deaconu Ciprian Dragos

Diaconu Viorel amp Irina

Dima Tabita amp Abel Nelutu

Dima Lucica

Dinu Andreea Claudia

Dobre Georgeta

Dobrican Marioara

Dobrita Gheorghita

Doina Daniela Beatrice

Dornescu Mihaela Loredana

Doroftei Maria FeliciaDragan Florian

Dragomir Silviu

Dragusanu Gianina Magda amp Arcadie Ovidiu

Dudceac Mariana

Duminica Florina Ancuta

Dumitru Mihaela amp Iuliu Simion

Dup Gabriela Eliza

Durac Andreea Vistirina

Duta Mirel Bogdan

Eftimescu Silvia

Enache Nicoleta

Farcasiu RodicaFeher Olivia Verma

Fekete Lidia

Florea Razvan

Frandes Filip Andrei

Frasie Mariana

Frecus Valentin

Galai Ioan

Galea Renaldo amp Linia Cristina Elena

Ganea Ligia amp Doru

Garaiman Ioana

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Nume Nume Nume

Garbacea Ovidiu Aronica

Gavril Mirabela

Gemanaru Paraschiva

Gheorghita Geanina Paula

Gheras Sorin

Gilovan Andrada Liliana

Gorea Liviu

Gorgan Angelica

Grecu Dorina Georgeta

Grigore Lia Florina

Grigore Vali Catalina

Grigorita Viorel Elena

Grigoroscuta Mihaela Irina

Gudina Denisa Amalia

Guia Elena Camelia

Gulea Andreea Catalina

Hanganu Valentin

Holban Adriana Cristina

Hreceniuc Elvira amp Nicolai

Husanu Georgeta

Iacob Ionela Pansela

Ichim ElenaIlascu Profira

Iliecoca Maria

Imbrea Angela

Ionescu Mihai

Ionescu Alina Laura

Iosub Ioan Andrei

Istov Maria

Jacola Andrei

Jebeleanu Roxana Alina

Jitaru Loti

Kantor Lia Martha

Kapusan Erna Krisztina

Kulcsar Maria

Lorincz Palmira Luminita

Lovas Lorand Alexandru

Luca Marius Maftei

Lungeanu Silviu Daniel

Lupascu Mirela Elena amp Radu Vasile

Lupascu Felomina

Lupu Mihaela Alexandra

Macinca Carmen

Manole Mioara

Nume

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2122

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 21foreverlivingcom

Negrea Lacramioara Domnica

Nica Daniela Elena

Nicolae Tudorita

Nitu Alina Gabriela

Olaru Alexandra

Onita Carmen

Oprea Elena

Oprea Lenuta

Oprea Florin Cezar

Oprinescu Viorica

Ovari Bernadett

Paduraru Constanta

Pana Andrei George

Pana Rodica

Panait Violeta amp Sorin

Pandelea Mirela

Pascu Andreea

Pasniciuc Madalina Mihaela

Peptenaru Adrian

Peptusel Marina Larisa

Perja Maria

Petrica IoanaPetrus Nicolae Florin amp Adriana Mariana

Pietrar Adriana

Pirjol Ovidiu Cristian

Pirvu Razvan Claudiu

Pirvu Madalina Ionela

Pita Luminita amp Marcel

Pomohaci Viorica

Popa Andreea-Alina

Popa Cristian Eduard

Popa Daniela Irina

Popa Liviu Ionel amp Gafia

Popa Fanica

Popazu Madalina

Popescu Ionica Serghie

Popescu Constantin Aurelian

Popescu Oana Anca

Potinga Oleg

Preda Silvia Mihaela

Prepelita Elena

Profire Lorena amp Aurel

Puiu Camelia amp Daniel

Rachieru Adriana amp Alexandru

Radu Cornelia amp Mihai

Rimbu Oana Madalina

Ripiciuc Vasile

Rodu Carmen Adriana

Rontu Mihaela

Rusu Anamaria

Sandu Serban

Saracin Maria

Sarateanu Valentina amp Nicolae

Sarca Georgeta amp Vasile

Sav Zoita

Savin Mirela

Scorupschi Ioana

Sersea Elena

Sima Ledi

Simidreanu Madalina Monica

Sirbea Claudiu Gheorghe

Slabu Marioara

Sleam Florentina Janina

Soare Constantin

Solomon Simona

Sorocaleti VictoriaSpataru Sorina

Spirescu Ovidiu

Stamatidis Daniela Mirela amp Evangelos

Stan Ioan

Stan Adina Madalina

Stan Livia

Stana Valentin Cosmin

Stancescu Alina Margareta

Stanciu Marilena Lucia

Stanciu Anamaria Alina

Stanciu Narcisa Daniela

Stanciulica Constanta Cleantina

Stanescu Alexandra Ioana

Stavaroiu Elena

Stefan Georgeta

Stiubei Elena

Stoican Monalisa amp Sarca Alexandru

Suceveanu Andra Iulia

Sunea Margareta

Szabo Miklos amp Sarolta

Szanto Edith Anita

Szasz Margareta

Nume Nume

Szen Iuliu Eniko

Szigeti Kocsis Rozalia amp Santa Francis

Tabacaru Cristina Monica

Tamas Dorina Teodora

Tanasa Anisoara

Tatar Viorica Rozalia

Tcaci Maria

Temelie Ana amp Petre

Teslaru Andrei Constantin amp Adriana Elena

Tica Aurel

Timoce Claudiu Andrei

Titel Danut

Titioanca Elisabeta Irina

Todica Oana Andreea

Todosiea Lucia

Tomescu Mariana

Trif Florina Melina

Tudorache Cristian Constantin

Tugulea Rodica Sanziana

Tuica Camelia

Tulbure Maria

Ududec Laura Elena

Uglean Florica

Ungureanu Nicoleta

Vagnet Anca

Varvara Carmen

Vasile George Alexandru

Vicol Maria Alina

Vidroiu Minodora Simona

Vieru Anca Simona

Vinczi-Marta Elemer Levente amp Codruta

Virga Lidia

Visan Iulia ValentinaViziteu Anda

Vlad Cristina

Vlad Anuta

Voiculescu Daniel

Vorobiov Valentina

Vorovenci Simona

Zait Simion George

Zovea Steluta Claudia

Zugravu Oana

Nume

Marchidan Maria amp Viorel

Marcu Maria

Mariesan Bogdan Emil

Marin Emilian

Marin Iuliana Carlotta

Marin Cristina

Marinescu Mariana

Matei Catalina Mirela

Mateiu Marius Razvan

Maxim Daniela

Mazilu Marta Ilina

Mereu Ioana Veronica amp Sabin Aurelian

Merlusca Simona amp Constantin Florin

Miclaus Ana Maria

Miclea Viorel Alin amp Madalina Teodora

Miclos Mihaela

Miculas Anuta

Migiu Victoria

Mihai Elena Olguta amp Robert Florin

Minciuc Elena Lacramioara

Minecuta Mariana amp Traian Vasile

Mirea Florentina amp Mihai GabrielMiron Mihaita

Mirsolea Paraschiva

Mitache Iordana

Mituleasa Elena

Mladin Georgeta Angela

Moldovan Dalma Anna

Moldovan Laszlo

Moldovan Marieta amp Gheorghe

Moldoveanu Simona

Monoranu Neculai Marius amp Petronela

Morariu Timeea Marta

Moraru Marioara Mirela amp Viorel

Moraru Florin

Motataianu Ingrid

Muntean Marioara Lucia amp Valer

Munteanu Marghiolita

Murarasu Pavel

Musat Gheorghe

Nagy Ladislau Carol

Nagy Levente

Neacsu Maria Mirela

Neagu Camelia Mihaela

Nume

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I O C T O M B R I E

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1322

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 foreverlivingro 13

Forever Pomesteen Power este un produs cuputernice calităţi antioxidante datorităextractelor de mangostan şi rodie TotodatăForever A-Beta-CarE pe lacircngă beneficiilevitaminelor A și E aduce organismului șiseleniu unul dintre cei mai puternicinutrienţi cu proprietăţi antioxidante Acestaacţionează sinergic cu vitamina E şi beta-carotenul fiind benefic icircn menţinereaacuităţii vizuale a sănătăţii pielii şi părului

FĂ MIȘCARENu te speria n-o să-ţi spunem că trebuie sămergi la sală 30 de minute pe zi de trei oripe săptămacircnă petrecute plimbacircndu-te suntde ajuns pentru a te menţine icircn formă Icircnplus reduci astfel riscul de a face infarct saudiabet și previi osteoporoza crescacircnd

densitatea osoasă Totodată mișcareacontribuie la icircmbunătăţirea funcţieicognitive și previne depresia

PROTEJEAZĂ983085ŢI SISTEMULCARDIOVASCULARCunoscută ca bdquomolecula miracolrdquo L-argininaeste un aminoacid vital pe care organismul

icircl converteşte icircnoxid nitric Acestastimuleazăproducţia dehormoni luptacircndastfel icircmpotrivaunora dintresimptomele

icircmbătracircnirii Icircnplus sprijinăsănătateaprostatei a pielii

funcţia digestivă sistemul cardiovascular şiaduce beneficii muşchilor cartilagiilortendoanelor ligamentelor şi articulaţiilorcare formează sistemul musculo-scheletic

RĂMAcircI ACTIV Știm ţi-am maispus că e bine săfaci mișcare icircnsăacum ne referimla activitate icircn altsens ndash acela alutilităţii pe caresimţi că o ai icircnviaţa celorlalţiMulte persoaneajunse la vacircrstapensionării se

tem că viaţa lor icircşi va pierde rostul odată ce icircşi icircncetează activitatea la locul de muncăDar ce poate fi mai plăcut decacirct să tepreocupi de sănătatea ta și a celorlalţi iar

din asta să cacircștigi și bani și prieteni Forever icircţi propune o oportunitate de afaceri care nucunoaște vacircrstă Accept-o și vei putea fi defolos mult mai multor oameni decacirct poţicrede

OPTEAZĂ PENTRU OCOMBINAŢIE CARE NU DĂGREŞ NICIODATĂALOE VERA GEL ŞI FOREVERACTIVE PROBIOTIC

Icircţi protejeziastfel tractuldigestiv lanivelul căruiase află 70din sistemulnostruimunitar Iarun sistemimunitarputernic estecheia uneibătracircneţi lipsite de griji

BUCURĂ983085TEGăsește icircn fiecare zi un motiv de bucuriepentru că la urma urmelor tinereţea

icircnseamnă bucuria de a trăi

Am enumerat doar din multitudinea destrategii pe care le ai la icircndemacircnă pentru a

aduce mai multă calitate vieţii taleDescoperă-le pe restul alături de noi

Te așteptăm icircn familia Forever

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1422

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1522

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1622

U T I L

16

LA ZI CU

MODIFICĂRILE LEGISLATIVECea mai importantă modificare legislativă adusă deOrdonanţa de Guvern nr 152012 are icircn vedereimplementarea sistemului TVA la icircncasare ceurmează a fi pusă icircn aplicare icircncepacircnd cu data de 1ianuarie 2013

CINE ESTE OBLIGAT SĂ APLICESISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică icircn mod obligatoriu

de cătren persoanele impozabile icircnregistrate icircn scopuride TVA care au sediul activităţii economice icircnRomacircnia şi a căror cifră de afaceri icircn anulcalendaristic precedent nu depăşeşte plafonulde 2250000 lei

n persoanele impozabile care au sediulactivităţii economice icircn Romacircnia şi care se

icircnregistrează icircn scopuri de TVA icircn cursul anuluicalendaristic curent de la data icircnregistrării icircnscopuri de TVA

Persoanele impozabile care au obligaţia să aplicesistemul TVA la icircncasare nu vor aplica acest sistempentru livrările de bunuri şi prestările de servicii a

căror contravaloare este icircncasată parţial sau totalcu numerar de către persoana impozabilă Acestsistem se aplică numai facturilor icircncasate integralprin bancă (cu OP CEC POS etc)

CIFRA DE AFACERI PLAFONATĂ LA 2250000 LEI

Cifra de afaceri icircn funcţie de care se stabileşteplafonul de 2250000 lei este constituită dinvaloarea totală a următoarelor operaţiuni realizate icircncursul unui an calendaristic

n livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile

n livrări de bunuri şi prestări de servicii scutitecu drept de deducere

n operaţiunile rezultate din activităţi economicepentru care locul livrăriiprestării se consideră cafiind icircn străinătate conform art 132 si 133

DE CAcircND SE APLICĂ SISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică

n icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2013 decătre persoana impozabilă icircnregistrată icircnscopuri de TVA care are sediul activităţiieconomice icircn Romacircnia şi care a realizat o cifrăde afaceri mai mică decacirct plafonul de 2250000lei icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv

n icircncepacircnd cu data icircnregistrării icircn scopuri deTVA de către persoanele impozabile care au

sediul activităţii economice icircn Romacircnia care se icircnregistrează icircn scopuri de TVA conform art 153 icircn cursul anului calendaristic curent

n icircncepacircnd cu data icircnscrisă icircn decizia de

icircnregistrare icircn Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la icircncasarede către persoanele icircnregistrate din oficiu deorganele fiscale competente

n icircncepacircnd cu prima zi a celei de-a douaperioade fiscale din anul următor celui icircncare nu a depăşit plafonul de către persoanaimpozabilă icircnregistrată icircn scopuri de TVA cusediul activităţii economice icircn Romacircnia şi care

icircn anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la icircncasare dar a cărei cifră de afaceri pentru anulrespectiv este inferioară plafonului de 2250000lei

Exemplu Persoanele impozabile icircnregistrate icircnscopuri de TVA cu sediul activităţii economice icircn

Romacircnia care icircn anul 2013 nu au aplicat sistemulTVA la icircncasare şi care pacircnă la sfacircrşitul anului 2013nu depăşesc plafonul de 2250000 lei vor aplicasistemul TVA la icircncasare

n icircncepacircnd cu data de 1 februarie 2014 dacăperioada fiscală este luna calendaristică

n icircncepacircnd cu data de 1 aprilie 2014 dacăperioada fiscală este trimestrul calendaristic

NOTIFICARE PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI TVA LA IcircNCASARE

Icircn vederea stabilirii sistemului aplicabil icircn funcţie decifra de afaceri realizată ANAF a elaborat

Formularul 097 - bdquoNotificare privind aplicareasistemului TVA la icircncasarerdquo ce poate fi vizualizat pesite-ul wwwanafro la secţiuneaLegislaţieTransparenţă decizională

Formularul 097 urmează a se depune atacirct icircnvederea intrării icircn sistemul TVA la icircncasare cacirct şipentru ieşirea din acest sistem

Pentru intrarea icircn sistemul TVA la icircncasare icircncepacircnd

cu data de 1 ianuarie 2013 persoanele impozabileaveau obligaţia să depună la organele fiscalecompetente pacircnă la data de 25 octombrie 2012o notificare din care să rezulte că cifra de afacerirealizată icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de2250000 lei

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la icircncasare şi care depăşeşte icircn cursul anuluicalendaristic curent plafonul de 2250000 lei areobligaţia să depună la organele fiscale competentepacircnă la data de 25 inclusiv a lunii următoareperioadei fiscale icircn care a depăşit plafonul onotificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată

Potrivit sistemului TVA la icircncasare exigibilitateataxei intervine la data icircncasării contravaloriiintegrale sau parţiale a livrării de bunuri ori aprestării de servicii cu condiţia de a nu se icircncasa icircnnumerar

Icircn cazul icircn care persoanele impozabile obligate laaplicarea sistemului TVA la icircncasare nu au icircncasatcontravaloarea integrală sau parţială a livrării debunuri ori a prestării de servicii icircn termen de 90 dezile calendaristice de la data emiterii facturiiexigibilitatea aferentă TVA neicircncasată intervine icircncea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiteriifacturii

Icircncepacircnd din 01012013 pe toatefacturile emise de persoanele

impozabile care au intrat icircn sistemulbdquoTVA la icircncasarersquorsquo trebuie trecută

menţiunea TVA la icircncasare Dacănu treceţi corect această

menţiune pe factură vom fiobligaţi să vă returnăm factura

pentru a o emite corect

FOARTE IMPORTANT

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1722

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1822

18

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Manager 60Maria amp Adrian Arghir

Gizella amp Marius BotişDaniela Levărdă amp Alexandru Chiş

Niculina amp Viorel Ciuchea

Camelia amp Daniel Dincuţă

Elena Gheorghe

Angela amp Valentin Gherghe

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-RoşuDaniel amp Maria Parascan

Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Cristina amp George Popescu

Zenovia amp Cătălin Riglea

Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Sponsorul lunii septembrieConstanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti

Sponsorul lunii octombrieMaria amp Adrian Arghir din Constanţa

Manager 60Managerii care și-au reconfirmat nivelulacumulacircnd 60 de pc personale șinon-manageriale

Felicitări Managerilor care icircn lunaoctombrie au acumulat cel puţin 60 pc

personale şi non-manageriale

Sponsorul luniiDistribuitorul care icircn decursul lunii a adus

icircn echipa sa cele mai multe persoane

Sponsorul săptămacircnii3 ndash 8 septembrie ndash Iuliana Soare din Constanţa

10 ndash 15 septembrie ndash Adrian Mergiani din Constanţa17 ndash 22 septembrie ndash Ana amp Gabriel Piparcă din Jimbolia24 ndash 29 septembrie ndash Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti1 ndash 6 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa8 ndash 13 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa15 ndash 20 octombrie ndash Coznici Erzseacutebet din Marghita jud Bihor29 octombrie - 3 noiembrie ndash Georgeta Moraru din Bacău

Sponsorul săptămacircniiDistribuitorii care au icircnscris cele mai multepersoane icircn decurs de o săptămacircnă

Felicitări tuturor şi mult succes şi icircn viitor

Asistent ManageriNume Localitate SponsoriDaniela Ţibulcă Bacău Ion Dorin amp Niculina Asaftei

ManageriNume Localitate SponsoriMarius Iulian amp Marilena Ciortan Giurgiu Rădiţa Stănişteanu

Asistent ManageriDistribuitorii care au obţinut 75 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Icirci felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor celor calificaţi la nivelul de Asistent Supervizor icircn luna octombrie

SupervizoriNume Localitate SponsoriCorina Maria Aciu Satu-Mare Dorel amp Ana Maria ArdeleanLaurenţiu amp Irina Andone Iaşi Profira Asandei

Daniela Constanţa Aniţei Nehoiu BZ Daniela Prundea

Margareta Arvinte Timişoara Adrian Ionel amp Sanda Haiduc

Astalis Hajnal amp Călin Praid HR Sebestyeacuten-Doacutesa Joacutezsef

Sebastian Daniel Bleoju Galaţi Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Bocskay Maacuterta amp Bartha Laacuteszloacute Tacircrgu-Mureş Gizella amp Marius BotişDoina amp Daniel Cabujan Oradea Viorela Viorica Moca

Gheorghe amp Monica Ciobanu Fălticeni Andrei amp Cătălina Maftei

Valerica Fărcăşel Roman Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Viorel amp Lenuţa Huma Ştefan cel Mare VS Daniela Constanţa Aniţei

Ileana Moldovan Satu-Mare Corina Maria AciuElena Moruz Hilişeu-Horia BT Nicolaie Vieriu

Cătuţa Naiman Constanţa Camelia amp Romeo Popescu

Camelia amp Romeo Popescu Constanţa Niculina amp Viorel Ciuchea

Gianina amp Marius-Dan Pralea Truşeşti BT Claudia Istrate

Daniela Prundea Nehoiu BZ Mirela amp Dragoş Drăgoiu

Dorina Teodorescu Dorohoi Virginia MihaiCarmen Teodorescu Iaşi Dorina Teodorescu

Nicolaie Vieriu Dorohoi Rodica amp Mihai Lecu

Supervizorii

Distribuitorii care au obţinut 25 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1922

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 19foreverlivingro

Top 10 non-managerial1 Daniel amp Maria Parascan

2 Carmen amp Gabriel Larion

3 Niculina amp Viorel Ciuchea

4 Daniela Levărdă amp Alexandru Chiş

5 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

6 Cristina amp George Popescu

7 Zenovia amp Cătălin Riglea

8 Camelia amp Daniel Dincuţă

9 Valentin Niţu amp Adriana Udrea

10 Elena Gheorghe

Top 10 Noi Distribuitori1 Emanoil amp Lăcrămioara Creţu

2 Constantin amp Tania Popa

3 Carmen Teodorescu

4 Vasilica amp Dumitru Crăciun

5 Cătălina Trache

6 Maria amp Adrian Arghir

7 Silvia amp Alexandru Stan

8 Cecilia Adriana Popa

9 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

10 Valerica Fărcăşel

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat cele

mai multe puncte non-manageriale

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori

Top 201 Camelia amp Daniel Dincuţă (2)

2 Aurel amp Veronica Meşter (1)

3 Daniel amp Maria Parascan (3)

4 Carmen amp Gabriel Larion (4)

5 Gizella amp Marius Botiş (6)

6 Maria Pop (5)

7 Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi (7)

8 Vajda Katalin (8)

9 Ramona amp Dorin Vingan (nou)10 Smaranda Sălcudean (10)

11 Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu (9)

12 Niculina amp Viorel Ciuchea (13)

13 Marilena amp Teodor Culişir (20)

14 Corina amp Dorin Frandeş (nou)

15 Kele Moacutenika (nou)

16 Cristiana amp Eugen Dincuţă (18)

17 Constantin amp Tania Popa (15)

18 Vasilica amp Dumitru Crăciun (14)

19 Elena amp Virgil Angelescu (19)20 Mircea amp Dana Olariu (16)

Top 20Primii 20 de Distribuitori icircn funcţie depunctele totale care au realizat statutul de

Activ (1pc icircn nume personal cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor)

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Iulia Beldiman

Ion amp Dorina Ciolac

Niculina amp Viorel Ciuchea

Marilena amp Teodor Culişir

Cristiana amp Eugen Dincuţă

Angela amp Valentin Gherghe

Bucurel amp Gyoumlngyike Ghirdă

Carina amp Sebastian Iacătă

Doina Ligia amp Neculai Iordache

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu

Maria Pop

Constantin amp Tania Popa

Smaranda Sălcudean

Lucica amp Gheorghe Tăbăcaru

Petru amp Emilia Truşcă

Ramona amp Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Gizella amp Marius Botiş

Daniel amp Maria Parascan

Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi

Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia amp Daniel Dincuţă

Aurel amp Veronica Meşter

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care icircndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive

Stimulent 1 Stimulent 2Stimulent 3

Necesarul de pc pentru luna 1 50 75 100

Necesarul de pc pentru luna 2 100 150 200

Necesarul de pc pentru luna 3 150 225 300

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2022

20

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Asistent Supervizori

Amarie Cristina

Amza Mariacristina

Andone Constantin

Andrei Denisa Cristina amp Marius Ciprian

Andreias Ana Daniela

Antoniu Andrei Mihai

Anusca Magda Stefania

Ardelean Adina amp Cosmin

Armeanu Fanica

Arnautu Elena

Avram Ana

Baciu Elena

Badea Sabina

Badulescu Valentina Gratiela

Baetu Adela

Bajan Anisoara

Balanescu Constanta

Balas Luminita

Banica Cornel

Barbulescu Roxana Mihaela

Bardac Irina Mariana

Bardasu LilianaBarliga Rodica

Barna Gheorghe Tudorel

Bejinaru Mihaela

Berescu Simona Mirela

Bicajanu Elena

Big Paraschiva

Biro Steluta Magdalena

Bitere Maria

Blidarean Andra Daniela

Bocu Liliana Ana

Bojan Veronica

Bondrea Mirela

Bonta Exevia

Borbel Mariana

Bordian Oana

Bordieanu Maria

Borziac Nina

Bosbici Iulia Antonia

Bran Valentina

Bucur Simona

Bulgariu Roxana Tatiana amp Lucian Ionut

Bura Uglean Irina amp Vasile Danut

Burlacu Mioara amp Gabriel

Burta Misu

Butnariu Ramona

Calin Constanta

Capatana Dorina

Caracota Mihaela Lavinia

Caracota Joita

Casian Elena amp Constantin

Caslalau Rodica

Caslalau Samoita

Catalofitchi Mihai

Catrinoiu Zenobia

Causanu Ramona amp Dan Florin

Causanu Loredana Nicoleta amp Maricel Gab

Cazacu Rodica

Cazan Lucia

Cercelaru Ana amp Nicolae Ciprian

Chelemen Florin

Chirilescu Adelina

Chiritescu Eugen amp Lavinia

Chis Roxana Alexandra

Cidu GinaCimpoeru Florin

Ciobanu Cecilia

Ciolacu Anisoara

Ciorbaru Andreea Georgiana

Ciorbea Livia Flavia amp Alin

Ciurea Eugenia

Cojocaru Eugenia

Colesniuc Zinica Daniela amp Romica Dorel

Constantin Hermina Lorena

Constantin Marcica

Constantinescu Olivia

Cont IoandacianCosovan Gheorghe

Costan Maricela

Cotleanu Stela amp Corneliu

Cotofrei Sorin

Cotoi Liliana Maria

Cozma Maria

Coznici Renata

Cretu Monica Anca amp Dan Cezar

Cretu Daniela amp Florin

Crisan Daniela Maria

Cruceru Constantina

Csont Krisztina

Cumpanasu-Preda Catalina

Curpas Florentina Anisoara

Dabica Elisabeta

Danciu Rodica Nicolae

Danculea Lacramioara

Danila Tamara

Daraban Amalia Nicoleta amp Razvan

Dasca Alexandru Cristian

David Mihailescu Ion

Deaconu Ciprian Dragos

Diaconu Viorel amp Irina

Dima Tabita amp Abel Nelutu

Dima Lucica

Dinu Andreea Claudia

Dobre Georgeta

Dobrican Marioara

Dobrita Gheorghita

Doina Daniela Beatrice

Dornescu Mihaela Loredana

Doroftei Maria FeliciaDragan Florian

Dragomir Silviu

Dragusanu Gianina Magda amp Arcadie Ovidiu

Dudceac Mariana

Duminica Florina Ancuta

Dumitru Mihaela amp Iuliu Simion

Dup Gabriela Eliza

Durac Andreea Vistirina

Duta Mirel Bogdan

Eftimescu Silvia

Enache Nicoleta

Farcasiu RodicaFeher Olivia Verma

Fekete Lidia

Florea Razvan

Frandes Filip Andrei

Frasie Mariana

Frecus Valentin

Galai Ioan

Galea Renaldo amp Linia Cristina Elena

Ganea Ligia amp Doru

Garaiman Ioana

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Nume Nume Nume

Garbacea Ovidiu Aronica

Gavril Mirabela

Gemanaru Paraschiva

Gheorghita Geanina Paula

Gheras Sorin

Gilovan Andrada Liliana

Gorea Liviu

Gorgan Angelica

Grecu Dorina Georgeta

Grigore Lia Florina

Grigore Vali Catalina

Grigorita Viorel Elena

Grigoroscuta Mihaela Irina

Gudina Denisa Amalia

Guia Elena Camelia

Gulea Andreea Catalina

Hanganu Valentin

Holban Adriana Cristina

Hreceniuc Elvira amp Nicolai

Husanu Georgeta

Iacob Ionela Pansela

Ichim ElenaIlascu Profira

Iliecoca Maria

Imbrea Angela

Ionescu Mihai

Ionescu Alina Laura

Iosub Ioan Andrei

Istov Maria

Jacola Andrei

Jebeleanu Roxana Alina

Jitaru Loti

Kantor Lia Martha

Kapusan Erna Krisztina

Kulcsar Maria

Lorincz Palmira Luminita

Lovas Lorand Alexandru

Luca Marius Maftei

Lungeanu Silviu Daniel

Lupascu Mirela Elena amp Radu Vasile

Lupascu Felomina

Lupu Mihaela Alexandra

Macinca Carmen

Manole Mioara

Nume

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2122

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 21foreverlivingcom

Negrea Lacramioara Domnica

Nica Daniela Elena

Nicolae Tudorita

Nitu Alina Gabriela

Olaru Alexandra

Onita Carmen

Oprea Elena

Oprea Lenuta

Oprea Florin Cezar

Oprinescu Viorica

Ovari Bernadett

Paduraru Constanta

Pana Andrei George

Pana Rodica

Panait Violeta amp Sorin

Pandelea Mirela

Pascu Andreea

Pasniciuc Madalina Mihaela

Peptenaru Adrian

Peptusel Marina Larisa

Perja Maria

Petrica IoanaPetrus Nicolae Florin amp Adriana Mariana

Pietrar Adriana

Pirjol Ovidiu Cristian

Pirvu Razvan Claudiu

Pirvu Madalina Ionela

Pita Luminita amp Marcel

Pomohaci Viorica

Popa Andreea-Alina

Popa Cristian Eduard

Popa Daniela Irina

Popa Liviu Ionel amp Gafia

Popa Fanica

Popazu Madalina

Popescu Ionica Serghie

Popescu Constantin Aurelian

Popescu Oana Anca

Potinga Oleg

Preda Silvia Mihaela

Prepelita Elena

Profire Lorena amp Aurel

Puiu Camelia amp Daniel

Rachieru Adriana amp Alexandru

Radu Cornelia amp Mihai

Rimbu Oana Madalina

Ripiciuc Vasile

Rodu Carmen Adriana

Rontu Mihaela

Rusu Anamaria

Sandu Serban

Saracin Maria

Sarateanu Valentina amp Nicolae

Sarca Georgeta amp Vasile

Sav Zoita

Savin Mirela

Scorupschi Ioana

Sersea Elena

Sima Ledi

Simidreanu Madalina Monica

Sirbea Claudiu Gheorghe

Slabu Marioara

Sleam Florentina Janina

Soare Constantin

Solomon Simona

Sorocaleti VictoriaSpataru Sorina

Spirescu Ovidiu

Stamatidis Daniela Mirela amp Evangelos

Stan Ioan

Stan Adina Madalina

Stan Livia

Stana Valentin Cosmin

Stancescu Alina Margareta

Stanciu Marilena Lucia

Stanciu Anamaria Alina

Stanciu Narcisa Daniela

Stanciulica Constanta Cleantina

Stanescu Alexandra Ioana

Stavaroiu Elena

Stefan Georgeta

Stiubei Elena

Stoican Monalisa amp Sarca Alexandru

Suceveanu Andra Iulia

Sunea Margareta

Szabo Miklos amp Sarolta

Szanto Edith Anita

Szasz Margareta

Nume Nume

Szen Iuliu Eniko

Szigeti Kocsis Rozalia amp Santa Francis

Tabacaru Cristina Monica

Tamas Dorina Teodora

Tanasa Anisoara

Tatar Viorica Rozalia

Tcaci Maria

Temelie Ana amp Petre

Teslaru Andrei Constantin amp Adriana Elena

Tica Aurel

Timoce Claudiu Andrei

Titel Danut

Titioanca Elisabeta Irina

Todica Oana Andreea

Todosiea Lucia

Tomescu Mariana

Trif Florina Melina

Tudorache Cristian Constantin

Tugulea Rodica Sanziana

Tuica Camelia

Tulbure Maria

Ududec Laura Elena

Uglean Florica

Ungureanu Nicoleta

Vagnet Anca

Varvara Carmen

Vasile George Alexandru

Vicol Maria Alina

Vidroiu Minodora Simona

Vieru Anca Simona

Vinczi-Marta Elemer Levente amp Codruta

Virga Lidia

Visan Iulia ValentinaViziteu Anda

Vlad Cristina

Vlad Anuta

Voiculescu Daniel

Vorobiov Valentina

Vorovenci Simona

Zait Simion George

Zovea Steluta Claudia

Zugravu Oana

Nume

Marchidan Maria amp Viorel

Marcu Maria

Mariesan Bogdan Emil

Marin Emilian

Marin Iuliana Carlotta

Marin Cristina

Marinescu Mariana

Matei Catalina Mirela

Mateiu Marius Razvan

Maxim Daniela

Mazilu Marta Ilina

Mereu Ioana Veronica amp Sabin Aurelian

Merlusca Simona amp Constantin Florin

Miclaus Ana Maria

Miclea Viorel Alin amp Madalina Teodora

Miclos Mihaela

Miculas Anuta

Migiu Victoria

Mihai Elena Olguta amp Robert Florin

Minciuc Elena Lacramioara

Minecuta Mariana amp Traian Vasile

Mirea Florentina amp Mihai GabrielMiron Mihaita

Mirsolea Paraschiva

Mitache Iordana

Mituleasa Elena

Mladin Georgeta Angela

Moldovan Dalma Anna

Moldovan Laszlo

Moldovan Marieta amp Gheorghe

Moldoveanu Simona

Monoranu Neculai Marius amp Petronela

Morariu Timeea Marta

Moraru Marioara Mirela amp Viorel

Moraru Florin

Motataianu Ingrid

Muntean Marioara Lucia amp Valer

Munteanu Marghiolita

Murarasu Pavel

Musat Gheorghe

Nagy Ladislau Carol

Nagy Levente

Neacsu Maria Mirela

Neagu Camelia Mihaela

Nume

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I O C T O M B R I E

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1422

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1522

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1622

U T I L

16

LA ZI CU

MODIFICĂRILE LEGISLATIVECea mai importantă modificare legislativă adusă deOrdonanţa de Guvern nr 152012 are icircn vedereimplementarea sistemului TVA la icircncasare ceurmează a fi pusă icircn aplicare icircncepacircnd cu data de 1ianuarie 2013

CINE ESTE OBLIGAT SĂ APLICESISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică icircn mod obligatoriu

de cătren persoanele impozabile icircnregistrate icircn scopuride TVA care au sediul activităţii economice icircnRomacircnia şi a căror cifră de afaceri icircn anulcalendaristic precedent nu depăşeşte plafonulde 2250000 lei

n persoanele impozabile care au sediulactivităţii economice icircn Romacircnia şi care se

icircnregistrează icircn scopuri de TVA icircn cursul anuluicalendaristic curent de la data icircnregistrării icircnscopuri de TVA

Persoanele impozabile care au obligaţia să aplicesistemul TVA la icircncasare nu vor aplica acest sistempentru livrările de bunuri şi prestările de servicii a

căror contravaloare este icircncasată parţial sau totalcu numerar de către persoana impozabilă Acestsistem se aplică numai facturilor icircncasate integralprin bancă (cu OP CEC POS etc)

CIFRA DE AFACERI PLAFONATĂ LA 2250000 LEI

Cifra de afaceri icircn funcţie de care se stabileşteplafonul de 2250000 lei este constituită dinvaloarea totală a următoarelor operaţiuni realizate icircncursul unui an calendaristic

n livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile

n livrări de bunuri şi prestări de servicii scutitecu drept de deducere

n operaţiunile rezultate din activităţi economicepentru care locul livrăriiprestării se consideră cafiind icircn străinătate conform art 132 si 133

DE CAcircND SE APLICĂ SISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică

n icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2013 decătre persoana impozabilă icircnregistrată icircnscopuri de TVA care are sediul activităţiieconomice icircn Romacircnia şi care a realizat o cifrăde afaceri mai mică decacirct plafonul de 2250000lei icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv

n icircncepacircnd cu data icircnregistrării icircn scopuri deTVA de către persoanele impozabile care au

sediul activităţii economice icircn Romacircnia care se icircnregistrează icircn scopuri de TVA conform art 153 icircn cursul anului calendaristic curent

n icircncepacircnd cu data icircnscrisă icircn decizia de

icircnregistrare icircn Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la icircncasarede către persoanele icircnregistrate din oficiu deorganele fiscale competente

n icircncepacircnd cu prima zi a celei de-a douaperioade fiscale din anul următor celui icircncare nu a depăşit plafonul de către persoanaimpozabilă icircnregistrată icircn scopuri de TVA cusediul activităţii economice icircn Romacircnia şi care

icircn anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la icircncasare dar a cărei cifră de afaceri pentru anulrespectiv este inferioară plafonului de 2250000lei

Exemplu Persoanele impozabile icircnregistrate icircnscopuri de TVA cu sediul activităţii economice icircn

Romacircnia care icircn anul 2013 nu au aplicat sistemulTVA la icircncasare şi care pacircnă la sfacircrşitul anului 2013nu depăşesc plafonul de 2250000 lei vor aplicasistemul TVA la icircncasare

n icircncepacircnd cu data de 1 februarie 2014 dacăperioada fiscală este luna calendaristică

n icircncepacircnd cu data de 1 aprilie 2014 dacăperioada fiscală este trimestrul calendaristic

NOTIFICARE PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI TVA LA IcircNCASARE

Icircn vederea stabilirii sistemului aplicabil icircn funcţie decifra de afaceri realizată ANAF a elaborat

Formularul 097 - bdquoNotificare privind aplicareasistemului TVA la icircncasarerdquo ce poate fi vizualizat pesite-ul wwwanafro la secţiuneaLegislaţieTransparenţă decizională

Formularul 097 urmează a se depune atacirct icircnvederea intrării icircn sistemul TVA la icircncasare cacirct şipentru ieşirea din acest sistem

Pentru intrarea icircn sistemul TVA la icircncasare icircncepacircnd

cu data de 1 ianuarie 2013 persoanele impozabileaveau obligaţia să depună la organele fiscalecompetente pacircnă la data de 25 octombrie 2012o notificare din care să rezulte că cifra de afacerirealizată icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de2250000 lei

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la icircncasare şi care depăşeşte icircn cursul anuluicalendaristic curent plafonul de 2250000 lei areobligaţia să depună la organele fiscale competentepacircnă la data de 25 inclusiv a lunii următoareperioadei fiscale icircn care a depăşit plafonul onotificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată

Potrivit sistemului TVA la icircncasare exigibilitateataxei intervine la data icircncasării contravaloriiintegrale sau parţiale a livrării de bunuri ori aprestării de servicii cu condiţia de a nu se icircncasa icircnnumerar

Icircn cazul icircn care persoanele impozabile obligate laaplicarea sistemului TVA la icircncasare nu au icircncasatcontravaloarea integrală sau parţială a livrării debunuri ori a prestării de servicii icircn termen de 90 dezile calendaristice de la data emiterii facturiiexigibilitatea aferentă TVA neicircncasată intervine icircncea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiteriifacturii

Icircncepacircnd din 01012013 pe toatefacturile emise de persoanele

impozabile care au intrat icircn sistemulbdquoTVA la icircncasarersquorsquo trebuie trecută

menţiunea TVA la icircncasare Dacănu treceţi corect această

menţiune pe factură vom fiobligaţi să vă returnăm factura

pentru a o emite corect

FOARTE IMPORTANT

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1722

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1822

18

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Manager 60Maria amp Adrian Arghir

Gizella amp Marius BotişDaniela Levărdă amp Alexandru Chiş

Niculina amp Viorel Ciuchea

Camelia amp Daniel Dincuţă

Elena Gheorghe

Angela amp Valentin Gherghe

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-RoşuDaniel amp Maria Parascan

Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Cristina amp George Popescu

Zenovia amp Cătălin Riglea

Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Sponsorul lunii septembrieConstanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti

Sponsorul lunii octombrieMaria amp Adrian Arghir din Constanţa

Manager 60Managerii care și-au reconfirmat nivelulacumulacircnd 60 de pc personale șinon-manageriale

Felicitări Managerilor care icircn lunaoctombrie au acumulat cel puţin 60 pc

personale şi non-manageriale

Sponsorul luniiDistribuitorul care icircn decursul lunii a adus

icircn echipa sa cele mai multe persoane

Sponsorul săptămacircnii3 ndash 8 septembrie ndash Iuliana Soare din Constanţa

10 ndash 15 septembrie ndash Adrian Mergiani din Constanţa17 ndash 22 septembrie ndash Ana amp Gabriel Piparcă din Jimbolia24 ndash 29 septembrie ndash Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti1 ndash 6 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa8 ndash 13 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa15 ndash 20 octombrie ndash Coznici Erzseacutebet din Marghita jud Bihor29 octombrie - 3 noiembrie ndash Georgeta Moraru din Bacău

Sponsorul săptămacircniiDistribuitorii care au icircnscris cele mai multepersoane icircn decurs de o săptămacircnă

Felicitări tuturor şi mult succes şi icircn viitor

Asistent ManageriNume Localitate SponsoriDaniela Ţibulcă Bacău Ion Dorin amp Niculina Asaftei

ManageriNume Localitate SponsoriMarius Iulian amp Marilena Ciortan Giurgiu Rădiţa Stănişteanu

Asistent ManageriDistribuitorii care au obţinut 75 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Icirci felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor celor calificaţi la nivelul de Asistent Supervizor icircn luna octombrie

SupervizoriNume Localitate SponsoriCorina Maria Aciu Satu-Mare Dorel amp Ana Maria ArdeleanLaurenţiu amp Irina Andone Iaşi Profira Asandei

Daniela Constanţa Aniţei Nehoiu BZ Daniela Prundea

Margareta Arvinte Timişoara Adrian Ionel amp Sanda Haiduc

Astalis Hajnal amp Călin Praid HR Sebestyeacuten-Doacutesa Joacutezsef

Sebastian Daniel Bleoju Galaţi Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Bocskay Maacuterta amp Bartha Laacuteszloacute Tacircrgu-Mureş Gizella amp Marius BotişDoina amp Daniel Cabujan Oradea Viorela Viorica Moca

Gheorghe amp Monica Ciobanu Fălticeni Andrei amp Cătălina Maftei

Valerica Fărcăşel Roman Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Viorel amp Lenuţa Huma Ştefan cel Mare VS Daniela Constanţa Aniţei

Ileana Moldovan Satu-Mare Corina Maria AciuElena Moruz Hilişeu-Horia BT Nicolaie Vieriu

Cătuţa Naiman Constanţa Camelia amp Romeo Popescu

Camelia amp Romeo Popescu Constanţa Niculina amp Viorel Ciuchea

Gianina amp Marius-Dan Pralea Truşeşti BT Claudia Istrate

Daniela Prundea Nehoiu BZ Mirela amp Dragoş Drăgoiu

Dorina Teodorescu Dorohoi Virginia MihaiCarmen Teodorescu Iaşi Dorina Teodorescu

Nicolaie Vieriu Dorohoi Rodica amp Mihai Lecu

Supervizorii

Distribuitorii care au obţinut 25 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1922

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 19foreverlivingro

Top 10 non-managerial1 Daniel amp Maria Parascan

2 Carmen amp Gabriel Larion

3 Niculina amp Viorel Ciuchea

4 Daniela Levărdă amp Alexandru Chiş

5 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

6 Cristina amp George Popescu

7 Zenovia amp Cătălin Riglea

8 Camelia amp Daniel Dincuţă

9 Valentin Niţu amp Adriana Udrea

10 Elena Gheorghe

Top 10 Noi Distribuitori1 Emanoil amp Lăcrămioara Creţu

2 Constantin amp Tania Popa

3 Carmen Teodorescu

4 Vasilica amp Dumitru Crăciun

5 Cătălina Trache

6 Maria amp Adrian Arghir

7 Silvia amp Alexandru Stan

8 Cecilia Adriana Popa

9 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

10 Valerica Fărcăşel

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat cele

mai multe puncte non-manageriale

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori

Top 201 Camelia amp Daniel Dincuţă (2)

2 Aurel amp Veronica Meşter (1)

3 Daniel amp Maria Parascan (3)

4 Carmen amp Gabriel Larion (4)

5 Gizella amp Marius Botiş (6)

6 Maria Pop (5)

7 Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi (7)

8 Vajda Katalin (8)

9 Ramona amp Dorin Vingan (nou)10 Smaranda Sălcudean (10)

11 Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu (9)

12 Niculina amp Viorel Ciuchea (13)

13 Marilena amp Teodor Culişir (20)

14 Corina amp Dorin Frandeş (nou)

15 Kele Moacutenika (nou)

16 Cristiana amp Eugen Dincuţă (18)

17 Constantin amp Tania Popa (15)

18 Vasilica amp Dumitru Crăciun (14)

19 Elena amp Virgil Angelescu (19)20 Mircea amp Dana Olariu (16)

Top 20Primii 20 de Distribuitori icircn funcţie depunctele totale care au realizat statutul de

Activ (1pc icircn nume personal cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor)

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Iulia Beldiman

Ion amp Dorina Ciolac

Niculina amp Viorel Ciuchea

Marilena amp Teodor Culişir

Cristiana amp Eugen Dincuţă

Angela amp Valentin Gherghe

Bucurel amp Gyoumlngyike Ghirdă

Carina amp Sebastian Iacătă

Doina Ligia amp Neculai Iordache

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu

Maria Pop

Constantin amp Tania Popa

Smaranda Sălcudean

Lucica amp Gheorghe Tăbăcaru

Petru amp Emilia Truşcă

Ramona amp Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Gizella amp Marius Botiş

Daniel amp Maria Parascan

Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi

Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia amp Daniel Dincuţă

Aurel amp Veronica Meşter

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care icircndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive

Stimulent 1 Stimulent 2Stimulent 3

Necesarul de pc pentru luna 1 50 75 100

Necesarul de pc pentru luna 2 100 150 200

Necesarul de pc pentru luna 3 150 225 300

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2022

20

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Asistent Supervizori

Amarie Cristina

Amza Mariacristina

Andone Constantin

Andrei Denisa Cristina amp Marius Ciprian

Andreias Ana Daniela

Antoniu Andrei Mihai

Anusca Magda Stefania

Ardelean Adina amp Cosmin

Armeanu Fanica

Arnautu Elena

Avram Ana

Baciu Elena

Badea Sabina

Badulescu Valentina Gratiela

Baetu Adela

Bajan Anisoara

Balanescu Constanta

Balas Luminita

Banica Cornel

Barbulescu Roxana Mihaela

Bardac Irina Mariana

Bardasu LilianaBarliga Rodica

Barna Gheorghe Tudorel

Bejinaru Mihaela

Berescu Simona Mirela

Bicajanu Elena

Big Paraschiva

Biro Steluta Magdalena

Bitere Maria

Blidarean Andra Daniela

Bocu Liliana Ana

Bojan Veronica

Bondrea Mirela

Bonta Exevia

Borbel Mariana

Bordian Oana

Bordieanu Maria

Borziac Nina

Bosbici Iulia Antonia

Bran Valentina

Bucur Simona

Bulgariu Roxana Tatiana amp Lucian Ionut

Bura Uglean Irina amp Vasile Danut

Burlacu Mioara amp Gabriel

Burta Misu

Butnariu Ramona

Calin Constanta

Capatana Dorina

Caracota Mihaela Lavinia

Caracota Joita

Casian Elena amp Constantin

Caslalau Rodica

Caslalau Samoita

Catalofitchi Mihai

Catrinoiu Zenobia

Causanu Ramona amp Dan Florin

Causanu Loredana Nicoleta amp Maricel Gab

Cazacu Rodica

Cazan Lucia

Cercelaru Ana amp Nicolae Ciprian

Chelemen Florin

Chirilescu Adelina

Chiritescu Eugen amp Lavinia

Chis Roxana Alexandra

Cidu GinaCimpoeru Florin

Ciobanu Cecilia

Ciolacu Anisoara

Ciorbaru Andreea Georgiana

Ciorbea Livia Flavia amp Alin

Ciurea Eugenia

Cojocaru Eugenia

Colesniuc Zinica Daniela amp Romica Dorel

Constantin Hermina Lorena

Constantin Marcica

Constantinescu Olivia

Cont IoandacianCosovan Gheorghe

Costan Maricela

Cotleanu Stela amp Corneliu

Cotofrei Sorin

Cotoi Liliana Maria

Cozma Maria

Coznici Renata

Cretu Monica Anca amp Dan Cezar

Cretu Daniela amp Florin

Crisan Daniela Maria

Cruceru Constantina

Csont Krisztina

Cumpanasu-Preda Catalina

Curpas Florentina Anisoara

Dabica Elisabeta

Danciu Rodica Nicolae

Danculea Lacramioara

Danila Tamara

Daraban Amalia Nicoleta amp Razvan

Dasca Alexandru Cristian

David Mihailescu Ion

Deaconu Ciprian Dragos

Diaconu Viorel amp Irina

Dima Tabita amp Abel Nelutu

Dima Lucica

Dinu Andreea Claudia

Dobre Georgeta

Dobrican Marioara

Dobrita Gheorghita

Doina Daniela Beatrice

Dornescu Mihaela Loredana

Doroftei Maria FeliciaDragan Florian

Dragomir Silviu

Dragusanu Gianina Magda amp Arcadie Ovidiu

Dudceac Mariana

Duminica Florina Ancuta

Dumitru Mihaela amp Iuliu Simion

Dup Gabriela Eliza

Durac Andreea Vistirina

Duta Mirel Bogdan

Eftimescu Silvia

Enache Nicoleta

Farcasiu RodicaFeher Olivia Verma

Fekete Lidia

Florea Razvan

Frandes Filip Andrei

Frasie Mariana

Frecus Valentin

Galai Ioan

Galea Renaldo amp Linia Cristina Elena

Ganea Ligia amp Doru

Garaiman Ioana

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Nume Nume Nume

Garbacea Ovidiu Aronica

Gavril Mirabela

Gemanaru Paraschiva

Gheorghita Geanina Paula

Gheras Sorin

Gilovan Andrada Liliana

Gorea Liviu

Gorgan Angelica

Grecu Dorina Georgeta

Grigore Lia Florina

Grigore Vali Catalina

Grigorita Viorel Elena

Grigoroscuta Mihaela Irina

Gudina Denisa Amalia

Guia Elena Camelia

Gulea Andreea Catalina

Hanganu Valentin

Holban Adriana Cristina

Hreceniuc Elvira amp Nicolai

Husanu Georgeta

Iacob Ionela Pansela

Ichim ElenaIlascu Profira

Iliecoca Maria

Imbrea Angela

Ionescu Mihai

Ionescu Alina Laura

Iosub Ioan Andrei

Istov Maria

Jacola Andrei

Jebeleanu Roxana Alina

Jitaru Loti

Kantor Lia Martha

Kapusan Erna Krisztina

Kulcsar Maria

Lorincz Palmira Luminita

Lovas Lorand Alexandru

Luca Marius Maftei

Lungeanu Silviu Daniel

Lupascu Mirela Elena amp Radu Vasile

Lupascu Felomina

Lupu Mihaela Alexandra

Macinca Carmen

Manole Mioara

Nume

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2122

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 21foreverlivingcom

Negrea Lacramioara Domnica

Nica Daniela Elena

Nicolae Tudorita

Nitu Alina Gabriela

Olaru Alexandra

Onita Carmen

Oprea Elena

Oprea Lenuta

Oprea Florin Cezar

Oprinescu Viorica

Ovari Bernadett

Paduraru Constanta

Pana Andrei George

Pana Rodica

Panait Violeta amp Sorin

Pandelea Mirela

Pascu Andreea

Pasniciuc Madalina Mihaela

Peptenaru Adrian

Peptusel Marina Larisa

Perja Maria

Petrica IoanaPetrus Nicolae Florin amp Adriana Mariana

Pietrar Adriana

Pirjol Ovidiu Cristian

Pirvu Razvan Claudiu

Pirvu Madalina Ionela

Pita Luminita amp Marcel

Pomohaci Viorica

Popa Andreea-Alina

Popa Cristian Eduard

Popa Daniela Irina

Popa Liviu Ionel amp Gafia

Popa Fanica

Popazu Madalina

Popescu Ionica Serghie

Popescu Constantin Aurelian

Popescu Oana Anca

Potinga Oleg

Preda Silvia Mihaela

Prepelita Elena

Profire Lorena amp Aurel

Puiu Camelia amp Daniel

Rachieru Adriana amp Alexandru

Radu Cornelia amp Mihai

Rimbu Oana Madalina

Ripiciuc Vasile

Rodu Carmen Adriana

Rontu Mihaela

Rusu Anamaria

Sandu Serban

Saracin Maria

Sarateanu Valentina amp Nicolae

Sarca Georgeta amp Vasile

Sav Zoita

Savin Mirela

Scorupschi Ioana

Sersea Elena

Sima Ledi

Simidreanu Madalina Monica

Sirbea Claudiu Gheorghe

Slabu Marioara

Sleam Florentina Janina

Soare Constantin

Solomon Simona

Sorocaleti VictoriaSpataru Sorina

Spirescu Ovidiu

Stamatidis Daniela Mirela amp Evangelos

Stan Ioan

Stan Adina Madalina

Stan Livia

Stana Valentin Cosmin

Stancescu Alina Margareta

Stanciu Marilena Lucia

Stanciu Anamaria Alina

Stanciu Narcisa Daniela

Stanciulica Constanta Cleantina

Stanescu Alexandra Ioana

Stavaroiu Elena

Stefan Georgeta

Stiubei Elena

Stoican Monalisa amp Sarca Alexandru

Suceveanu Andra Iulia

Sunea Margareta

Szabo Miklos amp Sarolta

Szanto Edith Anita

Szasz Margareta

Nume Nume

Szen Iuliu Eniko

Szigeti Kocsis Rozalia amp Santa Francis

Tabacaru Cristina Monica

Tamas Dorina Teodora

Tanasa Anisoara

Tatar Viorica Rozalia

Tcaci Maria

Temelie Ana amp Petre

Teslaru Andrei Constantin amp Adriana Elena

Tica Aurel

Timoce Claudiu Andrei

Titel Danut

Titioanca Elisabeta Irina

Todica Oana Andreea

Todosiea Lucia

Tomescu Mariana

Trif Florina Melina

Tudorache Cristian Constantin

Tugulea Rodica Sanziana

Tuica Camelia

Tulbure Maria

Ududec Laura Elena

Uglean Florica

Ungureanu Nicoleta

Vagnet Anca

Varvara Carmen

Vasile George Alexandru

Vicol Maria Alina

Vidroiu Minodora Simona

Vieru Anca Simona

Vinczi-Marta Elemer Levente amp Codruta

Virga Lidia

Visan Iulia ValentinaViziteu Anda

Vlad Cristina

Vlad Anuta

Voiculescu Daniel

Vorobiov Valentina

Vorovenci Simona

Zait Simion George

Zovea Steluta Claudia

Zugravu Oana

Nume

Marchidan Maria amp Viorel

Marcu Maria

Mariesan Bogdan Emil

Marin Emilian

Marin Iuliana Carlotta

Marin Cristina

Marinescu Mariana

Matei Catalina Mirela

Mateiu Marius Razvan

Maxim Daniela

Mazilu Marta Ilina

Mereu Ioana Veronica amp Sabin Aurelian

Merlusca Simona amp Constantin Florin

Miclaus Ana Maria

Miclea Viorel Alin amp Madalina Teodora

Miclos Mihaela

Miculas Anuta

Migiu Victoria

Mihai Elena Olguta amp Robert Florin

Minciuc Elena Lacramioara

Minecuta Mariana amp Traian Vasile

Mirea Florentina amp Mihai GabrielMiron Mihaita

Mirsolea Paraschiva

Mitache Iordana

Mituleasa Elena

Mladin Georgeta Angela

Moldovan Dalma Anna

Moldovan Laszlo

Moldovan Marieta amp Gheorghe

Moldoveanu Simona

Monoranu Neculai Marius amp Petronela

Morariu Timeea Marta

Moraru Marioara Mirela amp Viorel

Moraru Florin

Motataianu Ingrid

Muntean Marioara Lucia amp Valer

Munteanu Marghiolita

Murarasu Pavel

Musat Gheorghe

Nagy Ladislau Carol

Nagy Levente

Neacsu Maria Mirela

Neagu Camelia Mihaela

Nume

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I O C T O M B R I E

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1522

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1622

U T I L

16

LA ZI CU

MODIFICĂRILE LEGISLATIVECea mai importantă modificare legislativă adusă deOrdonanţa de Guvern nr 152012 are icircn vedereimplementarea sistemului TVA la icircncasare ceurmează a fi pusă icircn aplicare icircncepacircnd cu data de 1ianuarie 2013

CINE ESTE OBLIGAT SĂ APLICESISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică icircn mod obligatoriu

de cătren persoanele impozabile icircnregistrate icircn scopuride TVA care au sediul activităţii economice icircnRomacircnia şi a căror cifră de afaceri icircn anulcalendaristic precedent nu depăşeşte plafonulde 2250000 lei

n persoanele impozabile care au sediulactivităţii economice icircn Romacircnia şi care se

icircnregistrează icircn scopuri de TVA icircn cursul anuluicalendaristic curent de la data icircnregistrării icircnscopuri de TVA

Persoanele impozabile care au obligaţia să aplicesistemul TVA la icircncasare nu vor aplica acest sistempentru livrările de bunuri şi prestările de servicii a

căror contravaloare este icircncasată parţial sau totalcu numerar de către persoana impozabilă Acestsistem se aplică numai facturilor icircncasate integralprin bancă (cu OP CEC POS etc)

CIFRA DE AFACERI PLAFONATĂ LA 2250000 LEI

Cifra de afaceri icircn funcţie de care se stabileşteplafonul de 2250000 lei este constituită dinvaloarea totală a următoarelor operaţiuni realizate icircncursul unui an calendaristic

n livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile

n livrări de bunuri şi prestări de servicii scutitecu drept de deducere

n operaţiunile rezultate din activităţi economicepentru care locul livrăriiprestării se consideră cafiind icircn străinătate conform art 132 si 133

DE CAcircND SE APLICĂ SISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică

n icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2013 decătre persoana impozabilă icircnregistrată icircnscopuri de TVA care are sediul activităţiieconomice icircn Romacircnia şi care a realizat o cifrăde afaceri mai mică decacirct plafonul de 2250000lei icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv

n icircncepacircnd cu data icircnregistrării icircn scopuri deTVA de către persoanele impozabile care au

sediul activităţii economice icircn Romacircnia care se icircnregistrează icircn scopuri de TVA conform art 153 icircn cursul anului calendaristic curent

n icircncepacircnd cu data icircnscrisă icircn decizia de

icircnregistrare icircn Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la icircncasarede către persoanele icircnregistrate din oficiu deorganele fiscale competente

n icircncepacircnd cu prima zi a celei de-a douaperioade fiscale din anul următor celui icircncare nu a depăşit plafonul de către persoanaimpozabilă icircnregistrată icircn scopuri de TVA cusediul activităţii economice icircn Romacircnia şi care

icircn anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la icircncasare dar a cărei cifră de afaceri pentru anulrespectiv este inferioară plafonului de 2250000lei

Exemplu Persoanele impozabile icircnregistrate icircnscopuri de TVA cu sediul activităţii economice icircn

Romacircnia care icircn anul 2013 nu au aplicat sistemulTVA la icircncasare şi care pacircnă la sfacircrşitul anului 2013nu depăşesc plafonul de 2250000 lei vor aplicasistemul TVA la icircncasare

n icircncepacircnd cu data de 1 februarie 2014 dacăperioada fiscală este luna calendaristică

n icircncepacircnd cu data de 1 aprilie 2014 dacăperioada fiscală este trimestrul calendaristic

NOTIFICARE PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI TVA LA IcircNCASARE

Icircn vederea stabilirii sistemului aplicabil icircn funcţie decifra de afaceri realizată ANAF a elaborat

Formularul 097 - bdquoNotificare privind aplicareasistemului TVA la icircncasarerdquo ce poate fi vizualizat pesite-ul wwwanafro la secţiuneaLegislaţieTransparenţă decizională

Formularul 097 urmează a se depune atacirct icircnvederea intrării icircn sistemul TVA la icircncasare cacirct şipentru ieşirea din acest sistem

Pentru intrarea icircn sistemul TVA la icircncasare icircncepacircnd

cu data de 1 ianuarie 2013 persoanele impozabileaveau obligaţia să depună la organele fiscalecompetente pacircnă la data de 25 octombrie 2012o notificare din care să rezulte că cifra de afacerirealizată icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de2250000 lei

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la icircncasare şi care depăşeşte icircn cursul anuluicalendaristic curent plafonul de 2250000 lei areobligaţia să depună la organele fiscale competentepacircnă la data de 25 inclusiv a lunii următoareperioadei fiscale icircn care a depăşit plafonul onotificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată

Potrivit sistemului TVA la icircncasare exigibilitateataxei intervine la data icircncasării contravaloriiintegrale sau parţiale a livrării de bunuri ori aprestării de servicii cu condiţia de a nu se icircncasa icircnnumerar

Icircn cazul icircn care persoanele impozabile obligate laaplicarea sistemului TVA la icircncasare nu au icircncasatcontravaloarea integrală sau parţială a livrării debunuri ori a prestării de servicii icircn termen de 90 dezile calendaristice de la data emiterii facturiiexigibilitatea aferentă TVA neicircncasată intervine icircncea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiteriifacturii

Icircncepacircnd din 01012013 pe toatefacturile emise de persoanele

impozabile care au intrat icircn sistemulbdquoTVA la icircncasarersquorsquo trebuie trecută

menţiunea TVA la icircncasare Dacănu treceţi corect această

menţiune pe factură vom fiobligaţi să vă returnăm factura

pentru a o emite corect

FOARTE IMPORTANT

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1722

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1822

18

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Manager 60Maria amp Adrian Arghir

Gizella amp Marius BotişDaniela Levărdă amp Alexandru Chiş

Niculina amp Viorel Ciuchea

Camelia amp Daniel Dincuţă

Elena Gheorghe

Angela amp Valentin Gherghe

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-RoşuDaniel amp Maria Parascan

Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Cristina amp George Popescu

Zenovia amp Cătălin Riglea

Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Sponsorul lunii septembrieConstanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti

Sponsorul lunii octombrieMaria amp Adrian Arghir din Constanţa

Manager 60Managerii care și-au reconfirmat nivelulacumulacircnd 60 de pc personale șinon-manageriale

Felicitări Managerilor care icircn lunaoctombrie au acumulat cel puţin 60 pc

personale şi non-manageriale

Sponsorul luniiDistribuitorul care icircn decursul lunii a adus

icircn echipa sa cele mai multe persoane

Sponsorul săptămacircnii3 ndash 8 septembrie ndash Iuliana Soare din Constanţa

10 ndash 15 septembrie ndash Adrian Mergiani din Constanţa17 ndash 22 septembrie ndash Ana amp Gabriel Piparcă din Jimbolia24 ndash 29 septembrie ndash Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti1 ndash 6 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa8 ndash 13 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa15 ndash 20 octombrie ndash Coznici Erzseacutebet din Marghita jud Bihor29 octombrie - 3 noiembrie ndash Georgeta Moraru din Bacău

Sponsorul săptămacircniiDistribuitorii care au icircnscris cele mai multepersoane icircn decurs de o săptămacircnă

Felicitări tuturor şi mult succes şi icircn viitor

Asistent ManageriNume Localitate SponsoriDaniela Ţibulcă Bacău Ion Dorin amp Niculina Asaftei

ManageriNume Localitate SponsoriMarius Iulian amp Marilena Ciortan Giurgiu Rădiţa Stănişteanu

Asistent ManageriDistribuitorii care au obţinut 75 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Icirci felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor celor calificaţi la nivelul de Asistent Supervizor icircn luna octombrie

SupervizoriNume Localitate SponsoriCorina Maria Aciu Satu-Mare Dorel amp Ana Maria ArdeleanLaurenţiu amp Irina Andone Iaşi Profira Asandei

Daniela Constanţa Aniţei Nehoiu BZ Daniela Prundea

Margareta Arvinte Timişoara Adrian Ionel amp Sanda Haiduc

Astalis Hajnal amp Călin Praid HR Sebestyeacuten-Doacutesa Joacutezsef

Sebastian Daniel Bleoju Galaţi Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Bocskay Maacuterta amp Bartha Laacuteszloacute Tacircrgu-Mureş Gizella amp Marius BotişDoina amp Daniel Cabujan Oradea Viorela Viorica Moca

Gheorghe amp Monica Ciobanu Fălticeni Andrei amp Cătălina Maftei

Valerica Fărcăşel Roman Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Viorel amp Lenuţa Huma Ştefan cel Mare VS Daniela Constanţa Aniţei

Ileana Moldovan Satu-Mare Corina Maria AciuElena Moruz Hilişeu-Horia BT Nicolaie Vieriu

Cătuţa Naiman Constanţa Camelia amp Romeo Popescu

Camelia amp Romeo Popescu Constanţa Niculina amp Viorel Ciuchea

Gianina amp Marius-Dan Pralea Truşeşti BT Claudia Istrate

Daniela Prundea Nehoiu BZ Mirela amp Dragoş Drăgoiu

Dorina Teodorescu Dorohoi Virginia MihaiCarmen Teodorescu Iaşi Dorina Teodorescu

Nicolaie Vieriu Dorohoi Rodica amp Mihai Lecu

Supervizorii

Distribuitorii care au obţinut 25 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1922

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 19foreverlivingro

Top 10 non-managerial1 Daniel amp Maria Parascan

2 Carmen amp Gabriel Larion

3 Niculina amp Viorel Ciuchea

4 Daniela Levărdă amp Alexandru Chiş

5 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

6 Cristina amp George Popescu

7 Zenovia amp Cătălin Riglea

8 Camelia amp Daniel Dincuţă

9 Valentin Niţu amp Adriana Udrea

10 Elena Gheorghe

Top 10 Noi Distribuitori1 Emanoil amp Lăcrămioara Creţu

2 Constantin amp Tania Popa

3 Carmen Teodorescu

4 Vasilica amp Dumitru Crăciun

5 Cătălina Trache

6 Maria amp Adrian Arghir

7 Silvia amp Alexandru Stan

8 Cecilia Adriana Popa

9 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

10 Valerica Fărcăşel

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat cele

mai multe puncte non-manageriale

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori

Top 201 Camelia amp Daniel Dincuţă (2)

2 Aurel amp Veronica Meşter (1)

3 Daniel amp Maria Parascan (3)

4 Carmen amp Gabriel Larion (4)

5 Gizella amp Marius Botiş (6)

6 Maria Pop (5)

7 Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi (7)

8 Vajda Katalin (8)

9 Ramona amp Dorin Vingan (nou)10 Smaranda Sălcudean (10)

11 Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu (9)

12 Niculina amp Viorel Ciuchea (13)

13 Marilena amp Teodor Culişir (20)

14 Corina amp Dorin Frandeş (nou)

15 Kele Moacutenika (nou)

16 Cristiana amp Eugen Dincuţă (18)

17 Constantin amp Tania Popa (15)

18 Vasilica amp Dumitru Crăciun (14)

19 Elena amp Virgil Angelescu (19)20 Mircea amp Dana Olariu (16)

Top 20Primii 20 de Distribuitori icircn funcţie depunctele totale care au realizat statutul de

Activ (1pc icircn nume personal cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor)

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Iulia Beldiman

Ion amp Dorina Ciolac

Niculina amp Viorel Ciuchea

Marilena amp Teodor Culişir

Cristiana amp Eugen Dincuţă

Angela amp Valentin Gherghe

Bucurel amp Gyoumlngyike Ghirdă

Carina amp Sebastian Iacătă

Doina Ligia amp Neculai Iordache

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu

Maria Pop

Constantin amp Tania Popa

Smaranda Sălcudean

Lucica amp Gheorghe Tăbăcaru

Petru amp Emilia Truşcă

Ramona amp Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Gizella amp Marius Botiş

Daniel amp Maria Parascan

Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi

Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia amp Daniel Dincuţă

Aurel amp Veronica Meşter

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care icircndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive

Stimulent 1 Stimulent 2Stimulent 3

Necesarul de pc pentru luna 1 50 75 100

Necesarul de pc pentru luna 2 100 150 200

Necesarul de pc pentru luna 3 150 225 300

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2022

20

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Asistent Supervizori

Amarie Cristina

Amza Mariacristina

Andone Constantin

Andrei Denisa Cristina amp Marius Ciprian

Andreias Ana Daniela

Antoniu Andrei Mihai

Anusca Magda Stefania

Ardelean Adina amp Cosmin

Armeanu Fanica

Arnautu Elena

Avram Ana

Baciu Elena

Badea Sabina

Badulescu Valentina Gratiela

Baetu Adela

Bajan Anisoara

Balanescu Constanta

Balas Luminita

Banica Cornel

Barbulescu Roxana Mihaela

Bardac Irina Mariana

Bardasu LilianaBarliga Rodica

Barna Gheorghe Tudorel

Bejinaru Mihaela

Berescu Simona Mirela

Bicajanu Elena

Big Paraschiva

Biro Steluta Magdalena

Bitere Maria

Blidarean Andra Daniela

Bocu Liliana Ana

Bojan Veronica

Bondrea Mirela

Bonta Exevia

Borbel Mariana

Bordian Oana

Bordieanu Maria

Borziac Nina

Bosbici Iulia Antonia

Bran Valentina

Bucur Simona

Bulgariu Roxana Tatiana amp Lucian Ionut

Bura Uglean Irina amp Vasile Danut

Burlacu Mioara amp Gabriel

Burta Misu

Butnariu Ramona

Calin Constanta

Capatana Dorina

Caracota Mihaela Lavinia

Caracota Joita

Casian Elena amp Constantin

Caslalau Rodica

Caslalau Samoita

Catalofitchi Mihai

Catrinoiu Zenobia

Causanu Ramona amp Dan Florin

Causanu Loredana Nicoleta amp Maricel Gab

Cazacu Rodica

Cazan Lucia

Cercelaru Ana amp Nicolae Ciprian

Chelemen Florin

Chirilescu Adelina

Chiritescu Eugen amp Lavinia

Chis Roxana Alexandra

Cidu GinaCimpoeru Florin

Ciobanu Cecilia

Ciolacu Anisoara

Ciorbaru Andreea Georgiana

Ciorbea Livia Flavia amp Alin

Ciurea Eugenia

Cojocaru Eugenia

Colesniuc Zinica Daniela amp Romica Dorel

Constantin Hermina Lorena

Constantin Marcica

Constantinescu Olivia

Cont IoandacianCosovan Gheorghe

Costan Maricela

Cotleanu Stela amp Corneliu

Cotofrei Sorin

Cotoi Liliana Maria

Cozma Maria

Coznici Renata

Cretu Monica Anca amp Dan Cezar

Cretu Daniela amp Florin

Crisan Daniela Maria

Cruceru Constantina

Csont Krisztina

Cumpanasu-Preda Catalina

Curpas Florentina Anisoara

Dabica Elisabeta

Danciu Rodica Nicolae

Danculea Lacramioara

Danila Tamara

Daraban Amalia Nicoleta amp Razvan

Dasca Alexandru Cristian

David Mihailescu Ion

Deaconu Ciprian Dragos

Diaconu Viorel amp Irina

Dima Tabita amp Abel Nelutu

Dima Lucica

Dinu Andreea Claudia

Dobre Georgeta

Dobrican Marioara

Dobrita Gheorghita

Doina Daniela Beatrice

Dornescu Mihaela Loredana

Doroftei Maria FeliciaDragan Florian

Dragomir Silviu

Dragusanu Gianina Magda amp Arcadie Ovidiu

Dudceac Mariana

Duminica Florina Ancuta

Dumitru Mihaela amp Iuliu Simion

Dup Gabriela Eliza

Durac Andreea Vistirina

Duta Mirel Bogdan

Eftimescu Silvia

Enache Nicoleta

Farcasiu RodicaFeher Olivia Verma

Fekete Lidia

Florea Razvan

Frandes Filip Andrei

Frasie Mariana

Frecus Valentin

Galai Ioan

Galea Renaldo amp Linia Cristina Elena

Ganea Ligia amp Doru

Garaiman Ioana

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Nume Nume Nume

Garbacea Ovidiu Aronica

Gavril Mirabela

Gemanaru Paraschiva

Gheorghita Geanina Paula

Gheras Sorin

Gilovan Andrada Liliana

Gorea Liviu

Gorgan Angelica

Grecu Dorina Georgeta

Grigore Lia Florina

Grigore Vali Catalina

Grigorita Viorel Elena

Grigoroscuta Mihaela Irina

Gudina Denisa Amalia

Guia Elena Camelia

Gulea Andreea Catalina

Hanganu Valentin

Holban Adriana Cristina

Hreceniuc Elvira amp Nicolai

Husanu Georgeta

Iacob Ionela Pansela

Ichim ElenaIlascu Profira

Iliecoca Maria

Imbrea Angela

Ionescu Mihai

Ionescu Alina Laura

Iosub Ioan Andrei

Istov Maria

Jacola Andrei

Jebeleanu Roxana Alina

Jitaru Loti

Kantor Lia Martha

Kapusan Erna Krisztina

Kulcsar Maria

Lorincz Palmira Luminita

Lovas Lorand Alexandru

Luca Marius Maftei

Lungeanu Silviu Daniel

Lupascu Mirela Elena amp Radu Vasile

Lupascu Felomina

Lupu Mihaela Alexandra

Macinca Carmen

Manole Mioara

Nume

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2122

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 21foreverlivingcom

Negrea Lacramioara Domnica

Nica Daniela Elena

Nicolae Tudorita

Nitu Alina Gabriela

Olaru Alexandra

Onita Carmen

Oprea Elena

Oprea Lenuta

Oprea Florin Cezar

Oprinescu Viorica

Ovari Bernadett

Paduraru Constanta

Pana Andrei George

Pana Rodica

Panait Violeta amp Sorin

Pandelea Mirela

Pascu Andreea

Pasniciuc Madalina Mihaela

Peptenaru Adrian

Peptusel Marina Larisa

Perja Maria

Petrica IoanaPetrus Nicolae Florin amp Adriana Mariana

Pietrar Adriana

Pirjol Ovidiu Cristian

Pirvu Razvan Claudiu

Pirvu Madalina Ionela

Pita Luminita amp Marcel

Pomohaci Viorica

Popa Andreea-Alina

Popa Cristian Eduard

Popa Daniela Irina

Popa Liviu Ionel amp Gafia

Popa Fanica

Popazu Madalina

Popescu Ionica Serghie

Popescu Constantin Aurelian

Popescu Oana Anca

Potinga Oleg

Preda Silvia Mihaela

Prepelita Elena

Profire Lorena amp Aurel

Puiu Camelia amp Daniel

Rachieru Adriana amp Alexandru

Radu Cornelia amp Mihai

Rimbu Oana Madalina

Ripiciuc Vasile

Rodu Carmen Adriana

Rontu Mihaela

Rusu Anamaria

Sandu Serban

Saracin Maria

Sarateanu Valentina amp Nicolae

Sarca Georgeta amp Vasile

Sav Zoita

Savin Mirela

Scorupschi Ioana

Sersea Elena

Sima Ledi

Simidreanu Madalina Monica

Sirbea Claudiu Gheorghe

Slabu Marioara

Sleam Florentina Janina

Soare Constantin

Solomon Simona

Sorocaleti VictoriaSpataru Sorina

Spirescu Ovidiu

Stamatidis Daniela Mirela amp Evangelos

Stan Ioan

Stan Adina Madalina

Stan Livia

Stana Valentin Cosmin

Stancescu Alina Margareta

Stanciu Marilena Lucia

Stanciu Anamaria Alina

Stanciu Narcisa Daniela

Stanciulica Constanta Cleantina

Stanescu Alexandra Ioana

Stavaroiu Elena

Stefan Georgeta

Stiubei Elena

Stoican Monalisa amp Sarca Alexandru

Suceveanu Andra Iulia

Sunea Margareta

Szabo Miklos amp Sarolta

Szanto Edith Anita

Szasz Margareta

Nume Nume

Szen Iuliu Eniko

Szigeti Kocsis Rozalia amp Santa Francis

Tabacaru Cristina Monica

Tamas Dorina Teodora

Tanasa Anisoara

Tatar Viorica Rozalia

Tcaci Maria

Temelie Ana amp Petre

Teslaru Andrei Constantin amp Adriana Elena

Tica Aurel

Timoce Claudiu Andrei

Titel Danut

Titioanca Elisabeta Irina

Todica Oana Andreea

Todosiea Lucia

Tomescu Mariana

Trif Florina Melina

Tudorache Cristian Constantin

Tugulea Rodica Sanziana

Tuica Camelia

Tulbure Maria

Ududec Laura Elena

Uglean Florica

Ungureanu Nicoleta

Vagnet Anca

Varvara Carmen

Vasile George Alexandru

Vicol Maria Alina

Vidroiu Minodora Simona

Vieru Anca Simona

Vinczi-Marta Elemer Levente amp Codruta

Virga Lidia

Visan Iulia ValentinaViziteu Anda

Vlad Cristina

Vlad Anuta

Voiculescu Daniel

Vorobiov Valentina

Vorovenci Simona

Zait Simion George

Zovea Steluta Claudia

Zugravu Oana

Nume

Marchidan Maria amp Viorel

Marcu Maria

Mariesan Bogdan Emil

Marin Emilian

Marin Iuliana Carlotta

Marin Cristina

Marinescu Mariana

Matei Catalina Mirela

Mateiu Marius Razvan

Maxim Daniela

Mazilu Marta Ilina

Mereu Ioana Veronica amp Sabin Aurelian

Merlusca Simona amp Constantin Florin

Miclaus Ana Maria

Miclea Viorel Alin amp Madalina Teodora

Miclos Mihaela

Miculas Anuta

Migiu Victoria

Mihai Elena Olguta amp Robert Florin

Minciuc Elena Lacramioara

Minecuta Mariana amp Traian Vasile

Mirea Florentina amp Mihai GabrielMiron Mihaita

Mirsolea Paraschiva

Mitache Iordana

Mituleasa Elena

Mladin Georgeta Angela

Moldovan Dalma Anna

Moldovan Laszlo

Moldovan Marieta amp Gheorghe

Moldoveanu Simona

Monoranu Neculai Marius amp Petronela

Morariu Timeea Marta

Moraru Marioara Mirela amp Viorel

Moraru Florin

Motataianu Ingrid

Muntean Marioara Lucia amp Valer

Munteanu Marghiolita

Murarasu Pavel

Musat Gheorghe

Nagy Ladislau Carol

Nagy Levente

Neacsu Maria Mirela

Neagu Camelia Mihaela

Nume

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I O C T O M B R I E

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1622

U T I L

16

LA ZI CU

MODIFICĂRILE LEGISLATIVECea mai importantă modificare legislativă adusă deOrdonanţa de Guvern nr 152012 are icircn vedereimplementarea sistemului TVA la icircncasare ceurmează a fi pusă icircn aplicare icircncepacircnd cu data de 1ianuarie 2013

CINE ESTE OBLIGAT SĂ APLICESISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică icircn mod obligatoriu

de cătren persoanele impozabile icircnregistrate icircn scopuride TVA care au sediul activităţii economice icircnRomacircnia şi a căror cifră de afaceri icircn anulcalendaristic precedent nu depăşeşte plafonulde 2250000 lei

n persoanele impozabile care au sediulactivităţii economice icircn Romacircnia şi care se

icircnregistrează icircn scopuri de TVA icircn cursul anuluicalendaristic curent de la data icircnregistrării icircnscopuri de TVA

Persoanele impozabile care au obligaţia să aplicesistemul TVA la icircncasare nu vor aplica acest sistempentru livrările de bunuri şi prestările de servicii a

căror contravaloare este icircncasată parţial sau totalcu numerar de către persoana impozabilă Acestsistem se aplică numai facturilor icircncasate integralprin bancă (cu OP CEC POS etc)

CIFRA DE AFACERI PLAFONATĂ LA 2250000 LEI

Cifra de afaceri icircn funcţie de care se stabileşteplafonul de 2250000 lei este constituită dinvaloarea totală a următoarelor operaţiuni realizate icircncursul unui an calendaristic

n livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile

n livrări de bunuri şi prestări de servicii scutitecu drept de deducere

n operaţiunile rezultate din activităţi economicepentru care locul livrăriiprestării se consideră cafiind icircn străinătate conform art 132 si 133

DE CAcircND SE APLICĂ SISTEMUL TVA LA IcircNCASARE

Sistemul TVA la icircncasare se aplică

n icircncepacircnd cu data de 1 ianuarie 2013 decătre persoana impozabilă icircnregistrată icircnscopuri de TVA care are sediul activităţiieconomice icircn Romacircnia şi care a realizat o cifrăde afaceri mai mică decacirct plafonul de 2250000lei icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv

n icircncepacircnd cu data icircnregistrării icircn scopuri deTVA de către persoanele impozabile care au

sediul activităţii economice icircn Romacircnia care se icircnregistrează icircn scopuri de TVA conform art 153 icircn cursul anului calendaristic curent

n icircncepacircnd cu data icircnscrisă icircn decizia de

icircnregistrare icircn Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la icircncasarede către persoanele icircnregistrate din oficiu deorganele fiscale competente

n icircncepacircnd cu prima zi a celei de-a douaperioade fiscale din anul următor celui icircncare nu a depăşit plafonul de către persoanaimpozabilă icircnregistrată icircn scopuri de TVA cusediul activităţii economice icircn Romacircnia şi care

icircn anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la icircncasare dar a cărei cifră de afaceri pentru anulrespectiv este inferioară plafonului de 2250000lei

Exemplu Persoanele impozabile icircnregistrate icircnscopuri de TVA cu sediul activităţii economice icircn

Romacircnia care icircn anul 2013 nu au aplicat sistemulTVA la icircncasare şi care pacircnă la sfacircrşitul anului 2013nu depăşesc plafonul de 2250000 lei vor aplicasistemul TVA la icircncasare

n icircncepacircnd cu data de 1 februarie 2014 dacăperioada fiscală este luna calendaristică

n icircncepacircnd cu data de 1 aprilie 2014 dacăperioada fiscală este trimestrul calendaristic

NOTIFICARE PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI TVA LA IcircNCASARE

Icircn vederea stabilirii sistemului aplicabil icircn funcţie decifra de afaceri realizată ANAF a elaborat

Formularul 097 - bdquoNotificare privind aplicareasistemului TVA la icircncasarerdquo ce poate fi vizualizat pesite-ul wwwanafro la secţiuneaLegislaţieTransparenţă decizională

Formularul 097 urmează a se depune atacirct icircnvederea intrării icircn sistemul TVA la icircncasare cacirct şipentru ieşirea din acest sistem

Pentru intrarea icircn sistemul TVA la icircncasare icircncepacircnd

cu data de 1 ianuarie 2013 persoanele impozabileaveau obligaţia să depună la organele fiscalecompetente pacircnă la data de 25 octombrie 2012o notificare din care să rezulte că cifra de afacerirealizată icircn perioada 1 octombrie 2011 ndash 30septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de2250000 lei

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la icircncasare şi care depăşeşte icircn cursul anuluicalendaristic curent plafonul de 2250000 lei areobligaţia să depună la organele fiscale competentepacircnă la data de 25 inclusiv a lunii următoareperioadei fiscale icircn care a depăşit plafonul onotificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată

Potrivit sistemului TVA la icircncasare exigibilitateataxei intervine la data icircncasării contravaloriiintegrale sau parţiale a livrării de bunuri ori aprestării de servicii cu condiţia de a nu se icircncasa icircnnumerar

Icircn cazul icircn care persoanele impozabile obligate laaplicarea sistemului TVA la icircncasare nu au icircncasatcontravaloarea integrală sau parţială a livrării debunuri ori a prestării de servicii icircn termen de 90 dezile calendaristice de la data emiterii facturiiexigibilitatea aferentă TVA neicircncasată intervine icircncea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiteriifacturii

Icircncepacircnd din 01012013 pe toatefacturile emise de persoanele

impozabile care au intrat icircn sistemulbdquoTVA la icircncasarersquorsquo trebuie trecută

menţiunea TVA la icircncasare Dacănu treceţi corect această

menţiune pe factură vom fiobligaţi să vă returnăm factura

pentru a o emite corect

FOARTE IMPORTANT

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1722

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1822

18

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Manager 60Maria amp Adrian Arghir

Gizella amp Marius BotişDaniela Levărdă amp Alexandru Chiş

Niculina amp Viorel Ciuchea

Camelia amp Daniel Dincuţă

Elena Gheorghe

Angela amp Valentin Gherghe

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-RoşuDaniel amp Maria Parascan

Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Cristina amp George Popescu

Zenovia amp Cătălin Riglea

Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Sponsorul lunii septembrieConstanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti

Sponsorul lunii octombrieMaria amp Adrian Arghir din Constanţa

Manager 60Managerii care și-au reconfirmat nivelulacumulacircnd 60 de pc personale șinon-manageriale

Felicitări Managerilor care icircn lunaoctombrie au acumulat cel puţin 60 pc

personale şi non-manageriale

Sponsorul luniiDistribuitorul care icircn decursul lunii a adus

icircn echipa sa cele mai multe persoane

Sponsorul săptămacircnii3 ndash 8 septembrie ndash Iuliana Soare din Constanţa

10 ndash 15 septembrie ndash Adrian Mergiani din Constanţa17 ndash 22 septembrie ndash Ana amp Gabriel Piparcă din Jimbolia24 ndash 29 septembrie ndash Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti1 ndash 6 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa8 ndash 13 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa15 ndash 20 octombrie ndash Coznici Erzseacutebet din Marghita jud Bihor29 octombrie - 3 noiembrie ndash Georgeta Moraru din Bacău

Sponsorul săptămacircniiDistribuitorii care au icircnscris cele mai multepersoane icircn decurs de o săptămacircnă

Felicitări tuturor şi mult succes şi icircn viitor

Asistent ManageriNume Localitate SponsoriDaniela Ţibulcă Bacău Ion Dorin amp Niculina Asaftei

ManageriNume Localitate SponsoriMarius Iulian amp Marilena Ciortan Giurgiu Rădiţa Stănişteanu

Asistent ManageriDistribuitorii care au obţinut 75 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Icirci felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor celor calificaţi la nivelul de Asistent Supervizor icircn luna octombrie

SupervizoriNume Localitate SponsoriCorina Maria Aciu Satu-Mare Dorel amp Ana Maria ArdeleanLaurenţiu amp Irina Andone Iaşi Profira Asandei

Daniela Constanţa Aniţei Nehoiu BZ Daniela Prundea

Margareta Arvinte Timişoara Adrian Ionel amp Sanda Haiduc

Astalis Hajnal amp Călin Praid HR Sebestyeacuten-Doacutesa Joacutezsef

Sebastian Daniel Bleoju Galaţi Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Bocskay Maacuterta amp Bartha Laacuteszloacute Tacircrgu-Mureş Gizella amp Marius BotişDoina amp Daniel Cabujan Oradea Viorela Viorica Moca

Gheorghe amp Monica Ciobanu Fălticeni Andrei amp Cătălina Maftei

Valerica Fărcăşel Roman Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Viorel amp Lenuţa Huma Ştefan cel Mare VS Daniela Constanţa Aniţei

Ileana Moldovan Satu-Mare Corina Maria AciuElena Moruz Hilişeu-Horia BT Nicolaie Vieriu

Cătuţa Naiman Constanţa Camelia amp Romeo Popescu

Camelia amp Romeo Popescu Constanţa Niculina amp Viorel Ciuchea

Gianina amp Marius-Dan Pralea Truşeşti BT Claudia Istrate

Daniela Prundea Nehoiu BZ Mirela amp Dragoş Drăgoiu

Dorina Teodorescu Dorohoi Virginia MihaiCarmen Teodorescu Iaşi Dorina Teodorescu

Nicolaie Vieriu Dorohoi Rodica amp Mihai Lecu

Supervizorii

Distribuitorii care au obţinut 25 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1922

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 19foreverlivingro

Top 10 non-managerial1 Daniel amp Maria Parascan

2 Carmen amp Gabriel Larion

3 Niculina amp Viorel Ciuchea

4 Daniela Levărdă amp Alexandru Chiş

5 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

6 Cristina amp George Popescu

7 Zenovia amp Cătălin Riglea

8 Camelia amp Daniel Dincuţă

9 Valentin Niţu amp Adriana Udrea

10 Elena Gheorghe

Top 10 Noi Distribuitori1 Emanoil amp Lăcrămioara Creţu

2 Constantin amp Tania Popa

3 Carmen Teodorescu

4 Vasilica amp Dumitru Crăciun

5 Cătălina Trache

6 Maria amp Adrian Arghir

7 Silvia amp Alexandru Stan

8 Cecilia Adriana Popa

9 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

10 Valerica Fărcăşel

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat cele

mai multe puncte non-manageriale

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori

Top 201 Camelia amp Daniel Dincuţă (2)

2 Aurel amp Veronica Meşter (1)

3 Daniel amp Maria Parascan (3)

4 Carmen amp Gabriel Larion (4)

5 Gizella amp Marius Botiş (6)

6 Maria Pop (5)

7 Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi (7)

8 Vajda Katalin (8)

9 Ramona amp Dorin Vingan (nou)10 Smaranda Sălcudean (10)

11 Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu (9)

12 Niculina amp Viorel Ciuchea (13)

13 Marilena amp Teodor Culişir (20)

14 Corina amp Dorin Frandeş (nou)

15 Kele Moacutenika (nou)

16 Cristiana amp Eugen Dincuţă (18)

17 Constantin amp Tania Popa (15)

18 Vasilica amp Dumitru Crăciun (14)

19 Elena amp Virgil Angelescu (19)20 Mircea amp Dana Olariu (16)

Top 20Primii 20 de Distribuitori icircn funcţie depunctele totale care au realizat statutul de

Activ (1pc icircn nume personal cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor)

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Iulia Beldiman

Ion amp Dorina Ciolac

Niculina amp Viorel Ciuchea

Marilena amp Teodor Culişir

Cristiana amp Eugen Dincuţă

Angela amp Valentin Gherghe

Bucurel amp Gyoumlngyike Ghirdă

Carina amp Sebastian Iacătă

Doina Ligia amp Neculai Iordache

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu

Maria Pop

Constantin amp Tania Popa

Smaranda Sălcudean

Lucica amp Gheorghe Tăbăcaru

Petru amp Emilia Truşcă

Ramona amp Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Gizella amp Marius Botiş

Daniel amp Maria Parascan

Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi

Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia amp Daniel Dincuţă

Aurel amp Veronica Meşter

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care icircndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive

Stimulent 1 Stimulent 2Stimulent 3

Necesarul de pc pentru luna 1 50 75 100

Necesarul de pc pentru luna 2 100 150 200

Necesarul de pc pentru luna 3 150 225 300

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2022

20

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Asistent Supervizori

Amarie Cristina

Amza Mariacristina

Andone Constantin

Andrei Denisa Cristina amp Marius Ciprian

Andreias Ana Daniela

Antoniu Andrei Mihai

Anusca Magda Stefania

Ardelean Adina amp Cosmin

Armeanu Fanica

Arnautu Elena

Avram Ana

Baciu Elena

Badea Sabina

Badulescu Valentina Gratiela

Baetu Adela

Bajan Anisoara

Balanescu Constanta

Balas Luminita

Banica Cornel

Barbulescu Roxana Mihaela

Bardac Irina Mariana

Bardasu LilianaBarliga Rodica

Barna Gheorghe Tudorel

Bejinaru Mihaela

Berescu Simona Mirela

Bicajanu Elena

Big Paraschiva

Biro Steluta Magdalena

Bitere Maria

Blidarean Andra Daniela

Bocu Liliana Ana

Bojan Veronica

Bondrea Mirela

Bonta Exevia

Borbel Mariana

Bordian Oana

Bordieanu Maria

Borziac Nina

Bosbici Iulia Antonia

Bran Valentina

Bucur Simona

Bulgariu Roxana Tatiana amp Lucian Ionut

Bura Uglean Irina amp Vasile Danut

Burlacu Mioara amp Gabriel

Burta Misu

Butnariu Ramona

Calin Constanta

Capatana Dorina

Caracota Mihaela Lavinia

Caracota Joita

Casian Elena amp Constantin

Caslalau Rodica

Caslalau Samoita

Catalofitchi Mihai

Catrinoiu Zenobia

Causanu Ramona amp Dan Florin

Causanu Loredana Nicoleta amp Maricel Gab

Cazacu Rodica

Cazan Lucia

Cercelaru Ana amp Nicolae Ciprian

Chelemen Florin

Chirilescu Adelina

Chiritescu Eugen amp Lavinia

Chis Roxana Alexandra

Cidu GinaCimpoeru Florin

Ciobanu Cecilia

Ciolacu Anisoara

Ciorbaru Andreea Georgiana

Ciorbea Livia Flavia amp Alin

Ciurea Eugenia

Cojocaru Eugenia

Colesniuc Zinica Daniela amp Romica Dorel

Constantin Hermina Lorena

Constantin Marcica

Constantinescu Olivia

Cont IoandacianCosovan Gheorghe

Costan Maricela

Cotleanu Stela amp Corneliu

Cotofrei Sorin

Cotoi Liliana Maria

Cozma Maria

Coznici Renata

Cretu Monica Anca amp Dan Cezar

Cretu Daniela amp Florin

Crisan Daniela Maria

Cruceru Constantina

Csont Krisztina

Cumpanasu-Preda Catalina

Curpas Florentina Anisoara

Dabica Elisabeta

Danciu Rodica Nicolae

Danculea Lacramioara

Danila Tamara

Daraban Amalia Nicoleta amp Razvan

Dasca Alexandru Cristian

David Mihailescu Ion

Deaconu Ciprian Dragos

Diaconu Viorel amp Irina

Dima Tabita amp Abel Nelutu

Dima Lucica

Dinu Andreea Claudia

Dobre Georgeta

Dobrican Marioara

Dobrita Gheorghita

Doina Daniela Beatrice

Dornescu Mihaela Loredana

Doroftei Maria FeliciaDragan Florian

Dragomir Silviu

Dragusanu Gianina Magda amp Arcadie Ovidiu

Dudceac Mariana

Duminica Florina Ancuta

Dumitru Mihaela amp Iuliu Simion

Dup Gabriela Eliza

Durac Andreea Vistirina

Duta Mirel Bogdan

Eftimescu Silvia

Enache Nicoleta

Farcasiu RodicaFeher Olivia Verma

Fekete Lidia

Florea Razvan

Frandes Filip Andrei

Frasie Mariana

Frecus Valentin

Galai Ioan

Galea Renaldo amp Linia Cristina Elena

Ganea Ligia amp Doru

Garaiman Ioana

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Nume Nume Nume

Garbacea Ovidiu Aronica

Gavril Mirabela

Gemanaru Paraschiva

Gheorghita Geanina Paula

Gheras Sorin

Gilovan Andrada Liliana

Gorea Liviu

Gorgan Angelica

Grecu Dorina Georgeta

Grigore Lia Florina

Grigore Vali Catalina

Grigorita Viorel Elena

Grigoroscuta Mihaela Irina

Gudina Denisa Amalia

Guia Elena Camelia

Gulea Andreea Catalina

Hanganu Valentin

Holban Adriana Cristina

Hreceniuc Elvira amp Nicolai

Husanu Georgeta

Iacob Ionela Pansela

Ichim ElenaIlascu Profira

Iliecoca Maria

Imbrea Angela

Ionescu Mihai

Ionescu Alina Laura

Iosub Ioan Andrei

Istov Maria

Jacola Andrei

Jebeleanu Roxana Alina

Jitaru Loti

Kantor Lia Martha

Kapusan Erna Krisztina

Kulcsar Maria

Lorincz Palmira Luminita

Lovas Lorand Alexandru

Luca Marius Maftei

Lungeanu Silviu Daniel

Lupascu Mirela Elena amp Radu Vasile

Lupascu Felomina

Lupu Mihaela Alexandra

Macinca Carmen

Manole Mioara

Nume

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2122

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 21foreverlivingcom

Negrea Lacramioara Domnica

Nica Daniela Elena

Nicolae Tudorita

Nitu Alina Gabriela

Olaru Alexandra

Onita Carmen

Oprea Elena

Oprea Lenuta

Oprea Florin Cezar

Oprinescu Viorica

Ovari Bernadett

Paduraru Constanta

Pana Andrei George

Pana Rodica

Panait Violeta amp Sorin

Pandelea Mirela

Pascu Andreea

Pasniciuc Madalina Mihaela

Peptenaru Adrian

Peptusel Marina Larisa

Perja Maria

Petrica IoanaPetrus Nicolae Florin amp Adriana Mariana

Pietrar Adriana

Pirjol Ovidiu Cristian

Pirvu Razvan Claudiu

Pirvu Madalina Ionela

Pita Luminita amp Marcel

Pomohaci Viorica

Popa Andreea-Alina

Popa Cristian Eduard

Popa Daniela Irina

Popa Liviu Ionel amp Gafia

Popa Fanica

Popazu Madalina

Popescu Ionica Serghie

Popescu Constantin Aurelian

Popescu Oana Anca

Potinga Oleg

Preda Silvia Mihaela

Prepelita Elena

Profire Lorena amp Aurel

Puiu Camelia amp Daniel

Rachieru Adriana amp Alexandru

Radu Cornelia amp Mihai

Rimbu Oana Madalina

Ripiciuc Vasile

Rodu Carmen Adriana

Rontu Mihaela

Rusu Anamaria

Sandu Serban

Saracin Maria

Sarateanu Valentina amp Nicolae

Sarca Georgeta amp Vasile

Sav Zoita

Savin Mirela

Scorupschi Ioana

Sersea Elena

Sima Ledi

Simidreanu Madalina Monica

Sirbea Claudiu Gheorghe

Slabu Marioara

Sleam Florentina Janina

Soare Constantin

Solomon Simona

Sorocaleti VictoriaSpataru Sorina

Spirescu Ovidiu

Stamatidis Daniela Mirela amp Evangelos

Stan Ioan

Stan Adina Madalina

Stan Livia

Stana Valentin Cosmin

Stancescu Alina Margareta

Stanciu Marilena Lucia

Stanciu Anamaria Alina

Stanciu Narcisa Daniela

Stanciulica Constanta Cleantina

Stanescu Alexandra Ioana

Stavaroiu Elena

Stefan Georgeta

Stiubei Elena

Stoican Monalisa amp Sarca Alexandru

Suceveanu Andra Iulia

Sunea Margareta

Szabo Miklos amp Sarolta

Szanto Edith Anita

Szasz Margareta

Nume Nume

Szen Iuliu Eniko

Szigeti Kocsis Rozalia amp Santa Francis

Tabacaru Cristina Monica

Tamas Dorina Teodora

Tanasa Anisoara

Tatar Viorica Rozalia

Tcaci Maria

Temelie Ana amp Petre

Teslaru Andrei Constantin amp Adriana Elena

Tica Aurel

Timoce Claudiu Andrei

Titel Danut

Titioanca Elisabeta Irina

Todica Oana Andreea

Todosiea Lucia

Tomescu Mariana

Trif Florina Melina

Tudorache Cristian Constantin

Tugulea Rodica Sanziana

Tuica Camelia

Tulbure Maria

Ududec Laura Elena

Uglean Florica

Ungureanu Nicoleta

Vagnet Anca

Varvara Carmen

Vasile George Alexandru

Vicol Maria Alina

Vidroiu Minodora Simona

Vieru Anca Simona

Vinczi-Marta Elemer Levente amp Codruta

Virga Lidia

Visan Iulia ValentinaViziteu Anda

Vlad Cristina

Vlad Anuta

Voiculescu Daniel

Vorobiov Valentina

Vorovenci Simona

Zait Simion George

Zovea Steluta Claudia

Zugravu Oana

Nume

Marchidan Maria amp Viorel

Marcu Maria

Mariesan Bogdan Emil

Marin Emilian

Marin Iuliana Carlotta

Marin Cristina

Marinescu Mariana

Matei Catalina Mirela

Mateiu Marius Razvan

Maxim Daniela

Mazilu Marta Ilina

Mereu Ioana Veronica amp Sabin Aurelian

Merlusca Simona amp Constantin Florin

Miclaus Ana Maria

Miclea Viorel Alin amp Madalina Teodora

Miclos Mihaela

Miculas Anuta

Migiu Victoria

Mihai Elena Olguta amp Robert Florin

Minciuc Elena Lacramioara

Minecuta Mariana amp Traian Vasile

Mirea Florentina amp Mihai GabrielMiron Mihaita

Mirsolea Paraschiva

Mitache Iordana

Mituleasa Elena

Mladin Georgeta Angela

Moldovan Dalma Anna

Moldovan Laszlo

Moldovan Marieta amp Gheorghe

Moldoveanu Simona

Monoranu Neculai Marius amp Petronela

Morariu Timeea Marta

Moraru Marioara Mirela amp Viorel

Moraru Florin

Motataianu Ingrid

Muntean Marioara Lucia amp Valer

Munteanu Marghiolita

Murarasu Pavel

Musat Gheorghe

Nagy Ladislau Carol

Nagy Levente

Neacsu Maria Mirela

Neagu Camelia Mihaela

Nume

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I O C T O M B R I E

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1722

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1822

18

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Manager 60Maria amp Adrian Arghir

Gizella amp Marius BotişDaniela Levărdă amp Alexandru Chiş

Niculina amp Viorel Ciuchea

Camelia amp Daniel Dincuţă

Elena Gheorghe

Angela amp Valentin Gherghe

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-RoşuDaniel amp Maria Parascan

Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Cristina amp George Popescu

Zenovia amp Cătălin Riglea

Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Sponsorul lunii septembrieConstanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti

Sponsorul lunii octombrieMaria amp Adrian Arghir din Constanţa

Manager 60Managerii care și-au reconfirmat nivelulacumulacircnd 60 de pc personale șinon-manageriale

Felicitări Managerilor care icircn lunaoctombrie au acumulat cel puţin 60 pc

personale şi non-manageriale

Sponsorul luniiDistribuitorul care icircn decursul lunii a adus

icircn echipa sa cele mai multe persoane

Sponsorul săptămacircnii3 ndash 8 septembrie ndash Iuliana Soare din Constanţa

10 ndash 15 septembrie ndash Adrian Mergiani din Constanţa17 ndash 22 septembrie ndash Ana amp Gabriel Piparcă din Jimbolia24 ndash 29 septembrie ndash Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti1 ndash 6 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa8 ndash 13 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa15 ndash 20 octombrie ndash Coznici Erzseacutebet din Marghita jud Bihor29 octombrie - 3 noiembrie ndash Georgeta Moraru din Bacău

Sponsorul săptămacircniiDistribuitorii care au icircnscris cele mai multepersoane icircn decurs de o săptămacircnă

Felicitări tuturor şi mult succes şi icircn viitor

Asistent ManageriNume Localitate SponsoriDaniela Ţibulcă Bacău Ion Dorin amp Niculina Asaftei

ManageriNume Localitate SponsoriMarius Iulian amp Marilena Ciortan Giurgiu Rădiţa Stănişteanu

Asistent ManageriDistribuitorii care au obţinut 75 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Icirci felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor celor calificaţi la nivelul de Asistent Supervizor icircn luna octombrie

SupervizoriNume Localitate SponsoriCorina Maria Aciu Satu-Mare Dorel amp Ana Maria ArdeleanLaurenţiu amp Irina Andone Iaşi Profira Asandei

Daniela Constanţa Aniţei Nehoiu BZ Daniela Prundea

Margareta Arvinte Timişoara Adrian Ionel amp Sanda Haiduc

Astalis Hajnal amp Călin Praid HR Sebestyeacuten-Doacutesa Joacutezsef

Sebastian Daniel Bleoju Galaţi Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Bocskay Maacuterta amp Bartha Laacuteszloacute Tacircrgu-Mureş Gizella amp Marius BotişDoina amp Daniel Cabujan Oradea Viorela Viorica Moca

Gheorghe amp Monica Ciobanu Fălticeni Andrei amp Cătălina Maftei

Valerica Fărcăşel Roman Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Viorel amp Lenuţa Huma Ştefan cel Mare VS Daniela Constanţa Aniţei

Ileana Moldovan Satu-Mare Corina Maria AciuElena Moruz Hilişeu-Horia BT Nicolaie Vieriu

Cătuţa Naiman Constanţa Camelia amp Romeo Popescu

Camelia amp Romeo Popescu Constanţa Niculina amp Viorel Ciuchea

Gianina amp Marius-Dan Pralea Truşeşti BT Claudia Istrate

Daniela Prundea Nehoiu BZ Mirela amp Dragoş Drăgoiu

Dorina Teodorescu Dorohoi Virginia MihaiCarmen Teodorescu Iaşi Dorina Teodorescu

Nicolaie Vieriu Dorohoi Rodica amp Mihai Lecu

Supervizorii

Distribuitorii care au obţinut 25 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1922

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 19foreverlivingro

Top 10 non-managerial1 Daniel amp Maria Parascan

2 Carmen amp Gabriel Larion

3 Niculina amp Viorel Ciuchea

4 Daniela Levărdă amp Alexandru Chiş

5 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

6 Cristina amp George Popescu

7 Zenovia amp Cătălin Riglea

8 Camelia amp Daniel Dincuţă

9 Valentin Niţu amp Adriana Udrea

10 Elena Gheorghe

Top 10 Noi Distribuitori1 Emanoil amp Lăcrămioara Creţu

2 Constantin amp Tania Popa

3 Carmen Teodorescu

4 Vasilica amp Dumitru Crăciun

5 Cătălina Trache

6 Maria amp Adrian Arghir

7 Silvia amp Alexandru Stan

8 Cecilia Adriana Popa

9 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

10 Valerica Fărcăşel

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat cele

mai multe puncte non-manageriale

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori

Top 201 Camelia amp Daniel Dincuţă (2)

2 Aurel amp Veronica Meşter (1)

3 Daniel amp Maria Parascan (3)

4 Carmen amp Gabriel Larion (4)

5 Gizella amp Marius Botiş (6)

6 Maria Pop (5)

7 Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi (7)

8 Vajda Katalin (8)

9 Ramona amp Dorin Vingan (nou)10 Smaranda Sălcudean (10)

11 Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu (9)

12 Niculina amp Viorel Ciuchea (13)

13 Marilena amp Teodor Culişir (20)

14 Corina amp Dorin Frandeş (nou)

15 Kele Moacutenika (nou)

16 Cristiana amp Eugen Dincuţă (18)

17 Constantin amp Tania Popa (15)

18 Vasilica amp Dumitru Crăciun (14)

19 Elena amp Virgil Angelescu (19)20 Mircea amp Dana Olariu (16)

Top 20Primii 20 de Distribuitori icircn funcţie depunctele totale care au realizat statutul de

Activ (1pc icircn nume personal cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor)

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Iulia Beldiman

Ion amp Dorina Ciolac

Niculina amp Viorel Ciuchea

Marilena amp Teodor Culişir

Cristiana amp Eugen Dincuţă

Angela amp Valentin Gherghe

Bucurel amp Gyoumlngyike Ghirdă

Carina amp Sebastian Iacătă

Doina Ligia amp Neculai Iordache

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu

Maria Pop

Constantin amp Tania Popa

Smaranda Sălcudean

Lucica amp Gheorghe Tăbăcaru

Petru amp Emilia Truşcă

Ramona amp Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Gizella amp Marius Botiş

Daniel amp Maria Parascan

Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi

Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia amp Daniel Dincuţă

Aurel amp Veronica Meşter

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care icircndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive

Stimulent 1 Stimulent 2Stimulent 3

Necesarul de pc pentru luna 1 50 75 100

Necesarul de pc pentru luna 2 100 150 200

Necesarul de pc pentru luna 3 150 225 300

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2022

20

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Asistent Supervizori

Amarie Cristina

Amza Mariacristina

Andone Constantin

Andrei Denisa Cristina amp Marius Ciprian

Andreias Ana Daniela

Antoniu Andrei Mihai

Anusca Magda Stefania

Ardelean Adina amp Cosmin

Armeanu Fanica

Arnautu Elena

Avram Ana

Baciu Elena

Badea Sabina

Badulescu Valentina Gratiela

Baetu Adela

Bajan Anisoara

Balanescu Constanta

Balas Luminita

Banica Cornel

Barbulescu Roxana Mihaela

Bardac Irina Mariana

Bardasu LilianaBarliga Rodica

Barna Gheorghe Tudorel

Bejinaru Mihaela

Berescu Simona Mirela

Bicajanu Elena

Big Paraschiva

Biro Steluta Magdalena

Bitere Maria

Blidarean Andra Daniela

Bocu Liliana Ana

Bojan Veronica

Bondrea Mirela

Bonta Exevia

Borbel Mariana

Bordian Oana

Bordieanu Maria

Borziac Nina

Bosbici Iulia Antonia

Bran Valentina

Bucur Simona

Bulgariu Roxana Tatiana amp Lucian Ionut

Bura Uglean Irina amp Vasile Danut

Burlacu Mioara amp Gabriel

Burta Misu

Butnariu Ramona

Calin Constanta

Capatana Dorina

Caracota Mihaela Lavinia

Caracota Joita

Casian Elena amp Constantin

Caslalau Rodica

Caslalau Samoita

Catalofitchi Mihai

Catrinoiu Zenobia

Causanu Ramona amp Dan Florin

Causanu Loredana Nicoleta amp Maricel Gab

Cazacu Rodica

Cazan Lucia

Cercelaru Ana amp Nicolae Ciprian

Chelemen Florin

Chirilescu Adelina

Chiritescu Eugen amp Lavinia

Chis Roxana Alexandra

Cidu GinaCimpoeru Florin

Ciobanu Cecilia

Ciolacu Anisoara

Ciorbaru Andreea Georgiana

Ciorbea Livia Flavia amp Alin

Ciurea Eugenia

Cojocaru Eugenia

Colesniuc Zinica Daniela amp Romica Dorel

Constantin Hermina Lorena

Constantin Marcica

Constantinescu Olivia

Cont IoandacianCosovan Gheorghe

Costan Maricela

Cotleanu Stela amp Corneliu

Cotofrei Sorin

Cotoi Liliana Maria

Cozma Maria

Coznici Renata

Cretu Monica Anca amp Dan Cezar

Cretu Daniela amp Florin

Crisan Daniela Maria

Cruceru Constantina

Csont Krisztina

Cumpanasu-Preda Catalina

Curpas Florentina Anisoara

Dabica Elisabeta

Danciu Rodica Nicolae

Danculea Lacramioara

Danila Tamara

Daraban Amalia Nicoleta amp Razvan

Dasca Alexandru Cristian

David Mihailescu Ion

Deaconu Ciprian Dragos

Diaconu Viorel amp Irina

Dima Tabita amp Abel Nelutu

Dima Lucica

Dinu Andreea Claudia

Dobre Georgeta

Dobrican Marioara

Dobrita Gheorghita

Doina Daniela Beatrice

Dornescu Mihaela Loredana

Doroftei Maria FeliciaDragan Florian

Dragomir Silviu

Dragusanu Gianina Magda amp Arcadie Ovidiu

Dudceac Mariana

Duminica Florina Ancuta

Dumitru Mihaela amp Iuliu Simion

Dup Gabriela Eliza

Durac Andreea Vistirina

Duta Mirel Bogdan

Eftimescu Silvia

Enache Nicoleta

Farcasiu RodicaFeher Olivia Verma

Fekete Lidia

Florea Razvan

Frandes Filip Andrei

Frasie Mariana

Frecus Valentin

Galai Ioan

Galea Renaldo amp Linia Cristina Elena

Ganea Ligia amp Doru

Garaiman Ioana

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Nume Nume Nume

Garbacea Ovidiu Aronica

Gavril Mirabela

Gemanaru Paraschiva

Gheorghita Geanina Paula

Gheras Sorin

Gilovan Andrada Liliana

Gorea Liviu

Gorgan Angelica

Grecu Dorina Georgeta

Grigore Lia Florina

Grigore Vali Catalina

Grigorita Viorel Elena

Grigoroscuta Mihaela Irina

Gudina Denisa Amalia

Guia Elena Camelia

Gulea Andreea Catalina

Hanganu Valentin

Holban Adriana Cristina

Hreceniuc Elvira amp Nicolai

Husanu Georgeta

Iacob Ionela Pansela

Ichim ElenaIlascu Profira

Iliecoca Maria

Imbrea Angela

Ionescu Mihai

Ionescu Alina Laura

Iosub Ioan Andrei

Istov Maria

Jacola Andrei

Jebeleanu Roxana Alina

Jitaru Loti

Kantor Lia Martha

Kapusan Erna Krisztina

Kulcsar Maria

Lorincz Palmira Luminita

Lovas Lorand Alexandru

Luca Marius Maftei

Lungeanu Silviu Daniel

Lupascu Mirela Elena amp Radu Vasile

Lupascu Felomina

Lupu Mihaela Alexandra

Macinca Carmen

Manole Mioara

Nume

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2122

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 21foreverlivingcom

Negrea Lacramioara Domnica

Nica Daniela Elena

Nicolae Tudorita

Nitu Alina Gabriela

Olaru Alexandra

Onita Carmen

Oprea Elena

Oprea Lenuta

Oprea Florin Cezar

Oprinescu Viorica

Ovari Bernadett

Paduraru Constanta

Pana Andrei George

Pana Rodica

Panait Violeta amp Sorin

Pandelea Mirela

Pascu Andreea

Pasniciuc Madalina Mihaela

Peptenaru Adrian

Peptusel Marina Larisa

Perja Maria

Petrica IoanaPetrus Nicolae Florin amp Adriana Mariana

Pietrar Adriana

Pirjol Ovidiu Cristian

Pirvu Razvan Claudiu

Pirvu Madalina Ionela

Pita Luminita amp Marcel

Pomohaci Viorica

Popa Andreea-Alina

Popa Cristian Eduard

Popa Daniela Irina

Popa Liviu Ionel amp Gafia

Popa Fanica

Popazu Madalina

Popescu Ionica Serghie

Popescu Constantin Aurelian

Popescu Oana Anca

Potinga Oleg

Preda Silvia Mihaela

Prepelita Elena

Profire Lorena amp Aurel

Puiu Camelia amp Daniel

Rachieru Adriana amp Alexandru

Radu Cornelia amp Mihai

Rimbu Oana Madalina

Ripiciuc Vasile

Rodu Carmen Adriana

Rontu Mihaela

Rusu Anamaria

Sandu Serban

Saracin Maria

Sarateanu Valentina amp Nicolae

Sarca Georgeta amp Vasile

Sav Zoita

Savin Mirela

Scorupschi Ioana

Sersea Elena

Sima Ledi

Simidreanu Madalina Monica

Sirbea Claudiu Gheorghe

Slabu Marioara

Sleam Florentina Janina

Soare Constantin

Solomon Simona

Sorocaleti VictoriaSpataru Sorina

Spirescu Ovidiu

Stamatidis Daniela Mirela amp Evangelos

Stan Ioan

Stan Adina Madalina

Stan Livia

Stana Valentin Cosmin

Stancescu Alina Margareta

Stanciu Marilena Lucia

Stanciu Anamaria Alina

Stanciu Narcisa Daniela

Stanciulica Constanta Cleantina

Stanescu Alexandra Ioana

Stavaroiu Elena

Stefan Georgeta

Stiubei Elena

Stoican Monalisa amp Sarca Alexandru

Suceveanu Andra Iulia

Sunea Margareta

Szabo Miklos amp Sarolta

Szanto Edith Anita

Szasz Margareta

Nume Nume

Szen Iuliu Eniko

Szigeti Kocsis Rozalia amp Santa Francis

Tabacaru Cristina Monica

Tamas Dorina Teodora

Tanasa Anisoara

Tatar Viorica Rozalia

Tcaci Maria

Temelie Ana amp Petre

Teslaru Andrei Constantin amp Adriana Elena

Tica Aurel

Timoce Claudiu Andrei

Titel Danut

Titioanca Elisabeta Irina

Todica Oana Andreea

Todosiea Lucia

Tomescu Mariana

Trif Florina Melina

Tudorache Cristian Constantin

Tugulea Rodica Sanziana

Tuica Camelia

Tulbure Maria

Ududec Laura Elena

Uglean Florica

Ungureanu Nicoleta

Vagnet Anca

Varvara Carmen

Vasile George Alexandru

Vicol Maria Alina

Vidroiu Minodora Simona

Vieru Anca Simona

Vinczi-Marta Elemer Levente amp Codruta

Virga Lidia

Visan Iulia ValentinaViziteu Anda

Vlad Cristina

Vlad Anuta

Voiculescu Daniel

Vorobiov Valentina

Vorovenci Simona

Zait Simion George

Zovea Steluta Claudia

Zugravu Oana

Nume

Marchidan Maria amp Viorel

Marcu Maria

Mariesan Bogdan Emil

Marin Emilian

Marin Iuliana Carlotta

Marin Cristina

Marinescu Mariana

Matei Catalina Mirela

Mateiu Marius Razvan

Maxim Daniela

Mazilu Marta Ilina

Mereu Ioana Veronica amp Sabin Aurelian

Merlusca Simona amp Constantin Florin

Miclaus Ana Maria

Miclea Viorel Alin amp Madalina Teodora

Miclos Mihaela

Miculas Anuta

Migiu Victoria

Mihai Elena Olguta amp Robert Florin

Minciuc Elena Lacramioara

Minecuta Mariana amp Traian Vasile

Mirea Florentina amp Mihai GabrielMiron Mihaita

Mirsolea Paraschiva

Mitache Iordana

Mituleasa Elena

Mladin Georgeta Angela

Moldovan Dalma Anna

Moldovan Laszlo

Moldovan Marieta amp Gheorghe

Moldoveanu Simona

Monoranu Neculai Marius amp Petronela

Morariu Timeea Marta

Moraru Marioara Mirela amp Viorel

Moraru Florin

Motataianu Ingrid

Muntean Marioara Lucia amp Valer

Munteanu Marghiolita

Murarasu Pavel

Musat Gheorghe

Nagy Ladislau Carol

Nagy Levente

Neacsu Maria Mirela

Neagu Camelia Mihaela

Nume

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I O C T O M B R I E

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1822

18

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Manager 60Maria amp Adrian Arghir

Gizella amp Marius BotişDaniela Levărdă amp Alexandru Chiş

Niculina amp Viorel Ciuchea

Camelia amp Daniel Dincuţă

Elena Gheorghe

Angela amp Valentin Gherghe

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-RoşuDaniel amp Maria Parascan

Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Cristina amp George Popescu

Zenovia amp Cătălin Riglea

Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Sponsorul lunii septembrieConstanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti

Sponsorul lunii octombrieMaria amp Adrian Arghir din Constanţa

Manager 60Managerii care și-au reconfirmat nivelulacumulacircnd 60 de pc personale șinon-manageriale

Felicitări Managerilor care icircn lunaoctombrie au acumulat cel puţin 60 pc

personale şi non-manageriale

Sponsorul luniiDistribuitorul care icircn decursul lunii a adus

icircn echipa sa cele mai multe persoane

Sponsorul săptămacircnii3 ndash 8 septembrie ndash Iuliana Soare din Constanţa

10 ndash 15 septembrie ndash Adrian Mergiani din Constanţa17 ndash 22 septembrie ndash Ana amp Gabriel Piparcă din Jimbolia24 ndash 29 septembrie ndash Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti1 ndash 6 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa8 ndash 13 octombrie ndash Maria amp Adrian Arghir din Constanţa15 ndash 20 octombrie ndash Coznici Erzseacutebet din Marghita jud Bihor29 octombrie - 3 noiembrie ndash Georgeta Moraru din Bacău

Sponsorul săptămacircniiDistribuitorii care au icircnscris cele mai multepersoane icircn decurs de o săptămacircnă

Felicitări tuturor şi mult succes şi icircn viitor

Asistent ManageriNume Localitate SponsoriDaniela Ţibulcă Bacău Ion Dorin amp Niculina Asaftei

ManageriNume Localitate SponsoriMarius Iulian amp Marilena Ciortan Giurgiu Rădiţa Stănişteanu

Asistent ManageriDistribuitorii care au obţinut 75 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Icirci felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor celor calificaţi la nivelul de Asistent Supervizor icircn luna octombrie

SupervizoriNume Localitate SponsoriCorina Maria Aciu Satu-Mare Dorel amp Ana Maria ArdeleanLaurenţiu amp Irina Andone Iaşi Profira Asandei

Daniela Constanţa Aniţei Nehoiu BZ Daniela Prundea

Margareta Arvinte Timişoara Adrian Ionel amp Sanda Haiduc

Astalis Hajnal amp Călin Praid HR Sebestyeacuten-Doacutesa Joacutezsef

Sebastian Daniel Bleoju Galaţi Valentin Niţu amp Adriana Udrea

Bocskay Maacuterta amp Bartha Laacuteszloacute Tacircrgu-Mureş Gizella amp Marius BotişDoina amp Daniel Cabujan Oradea Viorela Viorica Moca

Gheorghe amp Monica Ciobanu Fălticeni Andrei amp Cătălina Maftei

Valerica Fărcăşel Roman Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

Viorel amp Lenuţa Huma Ştefan cel Mare VS Daniela Constanţa Aniţei

Ileana Moldovan Satu-Mare Corina Maria AciuElena Moruz Hilişeu-Horia BT Nicolaie Vieriu

Cătuţa Naiman Constanţa Camelia amp Romeo Popescu

Camelia amp Romeo Popescu Constanţa Niculina amp Viorel Ciuchea

Gianina amp Marius-Dan Pralea Truşeşti BT Claudia Istrate

Daniela Prundea Nehoiu BZ Mirela amp Dragoş Drăgoiu

Dorina Teodorescu Dorohoi Virginia MihaiCarmen Teodorescu Iaşi Dorina Teodorescu

Nicolaie Vieriu Dorohoi Rodica amp Mihai Lecu

Supervizorii

Distribuitorii care au obţinut 25 de pc icircn 2luni calendaristice consecutive

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1922

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 19foreverlivingro

Top 10 non-managerial1 Daniel amp Maria Parascan

2 Carmen amp Gabriel Larion

3 Niculina amp Viorel Ciuchea

4 Daniela Levărdă amp Alexandru Chiş

5 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

6 Cristina amp George Popescu

7 Zenovia amp Cătălin Riglea

8 Camelia amp Daniel Dincuţă

9 Valentin Niţu amp Adriana Udrea

10 Elena Gheorghe

Top 10 Noi Distribuitori1 Emanoil amp Lăcrămioara Creţu

2 Constantin amp Tania Popa

3 Carmen Teodorescu

4 Vasilica amp Dumitru Crăciun

5 Cătălina Trache

6 Maria amp Adrian Arghir

7 Silvia amp Alexandru Stan

8 Cecilia Adriana Popa

9 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

10 Valerica Fărcăşel

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat cele

mai multe puncte non-manageriale

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori

Top 201 Camelia amp Daniel Dincuţă (2)

2 Aurel amp Veronica Meşter (1)

3 Daniel amp Maria Parascan (3)

4 Carmen amp Gabriel Larion (4)

5 Gizella amp Marius Botiş (6)

6 Maria Pop (5)

7 Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi (7)

8 Vajda Katalin (8)

9 Ramona amp Dorin Vingan (nou)10 Smaranda Sălcudean (10)

11 Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu (9)

12 Niculina amp Viorel Ciuchea (13)

13 Marilena amp Teodor Culişir (20)

14 Corina amp Dorin Frandeş (nou)

15 Kele Moacutenika (nou)

16 Cristiana amp Eugen Dincuţă (18)

17 Constantin amp Tania Popa (15)

18 Vasilica amp Dumitru Crăciun (14)

19 Elena amp Virgil Angelescu (19)20 Mircea amp Dana Olariu (16)

Top 20Primii 20 de Distribuitori icircn funcţie depunctele totale care au realizat statutul de

Activ (1pc icircn nume personal cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor)

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Iulia Beldiman

Ion amp Dorina Ciolac

Niculina amp Viorel Ciuchea

Marilena amp Teodor Culişir

Cristiana amp Eugen Dincuţă

Angela amp Valentin Gherghe

Bucurel amp Gyoumlngyike Ghirdă

Carina amp Sebastian Iacătă

Doina Ligia amp Neculai Iordache

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu

Maria Pop

Constantin amp Tania Popa

Smaranda Sălcudean

Lucica amp Gheorghe Tăbăcaru

Petru amp Emilia Truşcă

Ramona amp Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Gizella amp Marius Botiş

Daniel amp Maria Parascan

Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi

Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia amp Daniel Dincuţă

Aurel amp Veronica Meşter

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care icircndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive

Stimulent 1 Stimulent 2Stimulent 3

Necesarul de pc pentru luna 1 50 75 100

Necesarul de pc pentru luna 2 100 150 200

Necesarul de pc pentru luna 3 150 225 300

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2022

20

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Asistent Supervizori

Amarie Cristina

Amza Mariacristina

Andone Constantin

Andrei Denisa Cristina amp Marius Ciprian

Andreias Ana Daniela

Antoniu Andrei Mihai

Anusca Magda Stefania

Ardelean Adina amp Cosmin

Armeanu Fanica

Arnautu Elena

Avram Ana

Baciu Elena

Badea Sabina

Badulescu Valentina Gratiela

Baetu Adela

Bajan Anisoara

Balanescu Constanta

Balas Luminita

Banica Cornel

Barbulescu Roxana Mihaela

Bardac Irina Mariana

Bardasu LilianaBarliga Rodica

Barna Gheorghe Tudorel

Bejinaru Mihaela

Berescu Simona Mirela

Bicajanu Elena

Big Paraschiva

Biro Steluta Magdalena

Bitere Maria

Blidarean Andra Daniela

Bocu Liliana Ana

Bojan Veronica

Bondrea Mirela

Bonta Exevia

Borbel Mariana

Bordian Oana

Bordieanu Maria

Borziac Nina

Bosbici Iulia Antonia

Bran Valentina

Bucur Simona

Bulgariu Roxana Tatiana amp Lucian Ionut

Bura Uglean Irina amp Vasile Danut

Burlacu Mioara amp Gabriel

Burta Misu

Butnariu Ramona

Calin Constanta

Capatana Dorina

Caracota Mihaela Lavinia

Caracota Joita

Casian Elena amp Constantin

Caslalau Rodica

Caslalau Samoita

Catalofitchi Mihai

Catrinoiu Zenobia

Causanu Ramona amp Dan Florin

Causanu Loredana Nicoleta amp Maricel Gab

Cazacu Rodica

Cazan Lucia

Cercelaru Ana amp Nicolae Ciprian

Chelemen Florin

Chirilescu Adelina

Chiritescu Eugen amp Lavinia

Chis Roxana Alexandra

Cidu GinaCimpoeru Florin

Ciobanu Cecilia

Ciolacu Anisoara

Ciorbaru Andreea Georgiana

Ciorbea Livia Flavia amp Alin

Ciurea Eugenia

Cojocaru Eugenia

Colesniuc Zinica Daniela amp Romica Dorel

Constantin Hermina Lorena

Constantin Marcica

Constantinescu Olivia

Cont IoandacianCosovan Gheorghe

Costan Maricela

Cotleanu Stela amp Corneliu

Cotofrei Sorin

Cotoi Liliana Maria

Cozma Maria

Coznici Renata

Cretu Monica Anca amp Dan Cezar

Cretu Daniela amp Florin

Crisan Daniela Maria

Cruceru Constantina

Csont Krisztina

Cumpanasu-Preda Catalina

Curpas Florentina Anisoara

Dabica Elisabeta

Danciu Rodica Nicolae

Danculea Lacramioara

Danila Tamara

Daraban Amalia Nicoleta amp Razvan

Dasca Alexandru Cristian

David Mihailescu Ion

Deaconu Ciprian Dragos

Diaconu Viorel amp Irina

Dima Tabita amp Abel Nelutu

Dima Lucica

Dinu Andreea Claudia

Dobre Georgeta

Dobrican Marioara

Dobrita Gheorghita

Doina Daniela Beatrice

Dornescu Mihaela Loredana

Doroftei Maria FeliciaDragan Florian

Dragomir Silviu

Dragusanu Gianina Magda amp Arcadie Ovidiu

Dudceac Mariana

Duminica Florina Ancuta

Dumitru Mihaela amp Iuliu Simion

Dup Gabriela Eliza

Durac Andreea Vistirina

Duta Mirel Bogdan

Eftimescu Silvia

Enache Nicoleta

Farcasiu RodicaFeher Olivia Verma

Fekete Lidia

Florea Razvan

Frandes Filip Andrei

Frasie Mariana

Frecus Valentin

Galai Ioan

Galea Renaldo amp Linia Cristina Elena

Ganea Ligia amp Doru

Garaiman Ioana

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Nume Nume Nume

Garbacea Ovidiu Aronica

Gavril Mirabela

Gemanaru Paraschiva

Gheorghita Geanina Paula

Gheras Sorin

Gilovan Andrada Liliana

Gorea Liviu

Gorgan Angelica

Grecu Dorina Georgeta

Grigore Lia Florina

Grigore Vali Catalina

Grigorita Viorel Elena

Grigoroscuta Mihaela Irina

Gudina Denisa Amalia

Guia Elena Camelia

Gulea Andreea Catalina

Hanganu Valentin

Holban Adriana Cristina

Hreceniuc Elvira amp Nicolai

Husanu Georgeta

Iacob Ionela Pansela

Ichim ElenaIlascu Profira

Iliecoca Maria

Imbrea Angela

Ionescu Mihai

Ionescu Alina Laura

Iosub Ioan Andrei

Istov Maria

Jacola Andrei

Jebeleanu Roxana Alina

Jitaru Loti

Kantor Lia Martha

Kapusan Erna Krisztina

Kulcsar Maria

Lorincz Palmira Luminita

Lovas Lorand Alexandru

Luca Marius Maftei

Lungeanu Silviu Daniel

Lupascu Mirela Elena amp Radu Vasile

Lupascu Felomina

Lupu Mihaela Alexandra

Macinca Carmen

Manole Mioara

Nume

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2122

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 21foreverlivingcom

Negrea Lacramioara Domnica

Nica Daniela Elena

Nicolae Tudorita

Nitu Alina Gabriela

Olaru Alexandra

Onita Carmen

Oprea Elena

Oprea Lenuta

Oprea Florin Cezar

Oprinescu Viorica

Ovari Bernadett

Paduraru Constanta

Pana Andrei George

Pana Rodica

Panait Violeta amp Sorin

Pandelea Mirela

Pascu Andreea

Pasniciuc Madalina Mihaela

Peptenaru Adrian

Peptusel Marina Larisa

Perja Maria

Petrica IoanaPetrus Nicolae Florin amp Adriana Mariana

Pietrar Adriana

Pirjol Ovidiu Cristian

Pirvu Razvan Claudiu

Pirvu Madalina Ionela

Pita Luminita amp Marcel

Pomohaci Viorica

Popa Andreea-Alina

Popa Cristian Eduard

Popa Daniela Irina

Popa Liviu Ionel amp Gafia

Popa Fanica

Popazu Madalina

Popescu Ionica Serghie

Popescu Constantin Aurelian

Popescu Oana Anca

Potinga Oleg

Preda Silvia Mihaela

Prepelita Elena

Profire Lorena amp Aurel

Puiu Camelia amp Daniel

Rachieru Adriana amp Alexandru

Radu Cornelia amp Mihai

Rimbu Oana Madalina

Ripiciuc Vasile

Rodu Carmen Adriana

Rontu Mihaela

Rusu Anamaria

Sandu Serban

Saracin Maria

Sarateanu Valentina amp Nicolae

Sarca Georgeta amp Vasile

Sav Zoita

Savin Mirela

Scorupschi Ioana

Sersea Elena

Sima Ledi

Simidreanu Madalina Monica

Sirbea Claudiu Gheorghe

Slabu Marioara

Sleam Florentina Janina

Soare Constantin

Solomon Simona

Sorocaleti VictoriaSpataru Sorina

Spirescu Ovidiu

Stamatidis Daniela Mirela amp Evangelos

Stan Ioan

Stan Adina Madalina

Stan Livia

Stana Valentin Cosmin

Stancescu Alina Margareta

Stanciu Marilena Lucia

Stanciu Anamaria Alina

Stanciu Narcisa Daniela

Stanciulica Constanta Cleantina

Stanescu Alexandra Ioana

Stavaroiu Elena

Stefan Georgeta

Stiubei Elena

Stoican Monalisa amp Sarca Alexandru

Suceveanu Andra Iulia

Sunea Margareta

Szabo Miklos amp Sarolta

Szanto Edith Anita

Szasz Margareta

Nume Nume

Szen Iuliu Eniko

Szigeti Kocsis Rozalia amp Santa Francis

Tabacaru Cristina Monica

Tamas Dorina Teodora

Tanasa Anisoara

Tatar Viorica Rozalia

Tcaci Maria

Temelie Ana amp Petre

Teslaru Andrei Constantin amp Adriana Elena

Tica Aurel

Timoce Claudiu Andrei

Titel Danut

Titioanca Elisabeta Irina

Todica Oana Andreea

Todosiea Lucia

Tomescu Mariana

Trif Florina Melina

Tudorache Cristian Constantin

Tugulea Rodica Sanziana

Tuica Camelia

Tulbure Maria

Ududec Laura Elena

Uglean Florica

Ungureanu Nicoleta

Vagnet Anca

Varvara Carmen

Vasile George Alexandru

Vicol Maria Alina

Vidroiu Minodora Simona

Vieru Anca Simona

Vinczi-Marta Elemer Levente amp Codruta

Virga Lidia

Visan Iulia ValentinaViziteu Anda

Vlad Cristina

Vlad Anuta

Voiculescu Daniel

Vorobiov Valentina

Vorovenci Simona

Zait Simion George

Zovea Steluta Claudia

Zugravu Oana

Nume

Marchidan Maria amp Viorel

Marcu Maria

Mariesan Bogdan Emil

Marin Emilian

Marin Iuliana Carlotta

Marin Cristina

Marinescu Mariana

Matei Catalina Mirela

Mateiu Marius Razvan

Maxim Daniela

Mazilu Marta Ilina

Mereu Ioana Veronica amp Sabin Aurelian

Merlusca Simona amp Constantin Florin

Miclaus Ana Maria

Miclea Viorel Alin amp Madalina Teodora

Miclos Mihaela

Miculas Anuta

Migiu Victoria

Mihai Elena Olguta amp Robert Florin

Minciuc Elena Lacramioara

Minecuta Mariana amp Traian Vasile

Mirea Florentina amp Mihai GabrielMiron Mihaita

Mirsolea Paraschiva

Mitache Iordana

Mituleasa Elena

Mladin Georgeta Angela

Moldovan Dalma Anna

Moldovan Laszlo

Moldovan Marieta amp Gheorghe

Moldoveanu Simona

Monoranu Neculai Marius amp Petronela

Morariu Timeea Marta

Moraru Marioara Mirela amp Viorel

Moraru Florin

Motataianu Ingrid

Muntean Marioara Lucia amp Valer

Munteanu Marghiolita

Murarasu Pavel

Musat Gheorghe

Nagy Ladislau Carol

Nagy Levente

Neacsu Maria Mirela

Neagu Camelia Mihaela

Nume

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I O C T O M B R I E

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 1922

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 19foreverlivingro

Top 10 non-managerial1 Daniel amp Maria Parascan

2 Carmen amp Gabriel Larion

3 Niculina amp Viorel Ciuchea

4 Daniela Levărdă amp Alexandru Chiş

5 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

6 Cristina amp George Popescu

7 Zenovia amp Cătălin Riglea

8 Camelia amp Daniel Dincuţă

9 Valentin Niţu amp Adriana Udrea

10 Elena Gheorghe

Top 10 Noi Distribuitori1 Emanoil amp Lăcrămioara Creţu

2 Constantin amp Tania Popa

3 Carmen Teodorescu

4 Vasilica amp Dumitru Crăciun

5 Cătălina Trache

6 Maria amp Adrian Arghir

7 Silvia amp Alexandru Stan

8 Cecilia Adriana Popa

9 Cătălina amp Ovidiu Pălăncianu

10 Valerica Fărcăşel

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat cele

mai multe puncte non-manageriale

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori

Top 201 Camelia amp Daniel Dincuţă (2)

2 Aurel amp Veronica Meşter (1)

3 Daniel amp Maria Parascan (3)

4 Carmen amp Gabriel Larion (4)

5 Gizella amp Marius Botiş (6)

6 Maria Pop (5)

7 Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi (7)

8 Vajda Katalin (8)

9 Ramona amp Dorin Vingan (nou)10 Smaranda Sălcudean (10)

11 Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu (9)

12 Niculina amp Viorel Ciuchea (13)

13 Marilena amp Teodor Culişir (20)

14 Corina amp Dorin Frandeş (nou)

15 Kele Moacutenika (nou)

16 Cristiana amp Eugen Dincuţă (18)

17 Constantin amp Tania Popa (15)

18 Vasilica amp Dumitru Crăciun (14)

19 Elena amp Virgil Angelescu (19)20 Mircea amp Dana Olariu (16)

Top 20Primii 20 de Distribuitori icircn funcţie depunctele totale care au realizat statutul de

Activ (1pc icircn nume personal cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor)

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Iulia Beldiman

Ion amp Dorina Ciolac

Niculina amp Viorel Ciuchea

Marilena amp Teodor Culişir

Cristiana amp Eugen Dincuţă

Angela amp Valentin Gherghe

Bucurel amp Gyoumlngyike Ghirdă

Carina amp Sebastian Iacătă

Doina Ligia amp Neculai Iordache

Carmen amp Gabriel Larion

Constanţa amp Dănuţ Mei-Roşu

Maria Pop

Constantin amp Tania Popa

Smaranda Sălcudean

Lucica amp Gheorghe Tăbăcaru

Petru amp Emilia Truşcă

Ramona amp Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Gizella amp Marius Botiş

Daniel amp Maria Parascan

Elisaveta amp Alexandru Pocaznoi

Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia amp Daniel Dincuţă

Aurel amp Veronica Meşter

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care icircndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive

Stimulent 1 Stimulent 2Stimulent 3

Necesarul de pc pentru luna 1 50 75 100

Necesarul de pc pentru luna 2 100 150 200

Necesarul de pc pentru luna 3 150 225 300

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2022

20

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Asistent Supervizori

Amarie Cristina

Amza Mariacristina

Andone Constantin

Andrei Denisa Cristina amp Marius Ciprian

Andreias Ana Daniela

Antoniu Andrei Mihai

Anusca Magda Stefania

Ardelean Adina amp Cosmin

Armeanu Fanica

Arnautu Elena

Avram Ana

Baciu Elena

Badea Sabina

Badulescu Valentina Gratiela

Baetu Adela

Bajan Anisoara

Balanescu Constanta

Balas Luminita

Banica Cornel

Barbulescu Roxana Mihaela

Bardac Irina Mariana

Bardasu LilianaBarliga Rodica

Barna Gheorghe Tudorel

Bejinaru Mihaela

Berescu Simona Mirela

Bicajanu Elena

Big Paraschiva

Biro Steluta Magdalena

Bitere Maria

Blidarean Andra Daniela

Bocu Liliana Ana

Bojan Veronica

Bondrea Mirela

Bonta Exevia

Borbel Mariana

Bordian Oana

Bordieanu Maria

Borziac Nina

Bosbici Iulia Antonia

Bran Valentina

Bucur Simona

Bulgariu Roxana Tatiana amp Lucian Ionut

Bura Uglean Irina amp Vasile Danut

Burlacu Mioara amp Gabriel

Burta Misu

Butnariu Ramona

Calin Constanta

Capatana Dorina

Caracota Mihaela Lavinia

Caracota Joita

Casian Elena amp Constantin

Caslalau Rodica

Caslalau Samoita

Catalofitchi Mihai

Catrinoiu Zenobia

Causanu Ramona amp Dan Florin

Causanu Loredana Nicoleta amp Maricel Gab

Cazacu Rodica

Cazan Lucia

Cercelaru Ana amp Nicolae Ciprian

Chelemen Florin

Chirilescu Adelina

Chiritescu Eugen amp Lavinia

Chis Roxana Alexandra

Cidu GinaCimpoeru Florin

Ciobanu Cecilia

Ciolacu Anisoara

Ciorbaru Andreea Georgiana

Ciorbea Livia Flavia amp Alin

Ciurea Eugenia

Cojocaru Eugenia

Colesniuc Zinica Daniela amp Romica Dorel

Constantin Hermina Lorena

Constantin Marcica

Constantinescu Olivia

Cont IoandacianCosovan Gheorghe

Costan Maricela

Cotleanu Stela amp Corneliu

Cotofrei Sorin

Cotoi Liliana Maria

Cozma Maria

Coznici Renata

Cretu Monica Anca amp Dan Cezar

Cretu Daniela amp Florin

Crisan Daniela Maria

Cruceru Constantina

Csont Krisztina

Cumpanasu-Preda Catalina

Curpas Florentina Anisoara

Dabica Elisabeta

Danciu Rodica Nicolae

Danculea Lacramioara

Danila Tamara

Daraban Amalia Nicoleta amp Razvan

Dasca Alexandru Cristian

David Mihailescu Ion

Deaconu Ciprian Dragos

Diaconu Viorel amp Irina

Dima Tabita amp Abel Nelutu

Dima Lucica

Dinu Andreea Claudia

Dobre Georgeta

Dobrican Marioara

Dobrita Gheorghita

Doina Daniela Beatrice

Dornescu Mihaela Loredana

Doroftei Maria FeliciaDragan Florian

Dragomir Silviu

Dragusanu Gianina Magda amp Arcadie Ovidiu

Dudceac Mariana

Duminica Florina Ancuta

Dumitru Mihaela amp Iuliu Simion

Dup Gabriela Eliza

Durac Andreea Vistirina

Duta Mirel Bogdan

Eftimescu Silvia

Enache Nicoleta

Farcasiu RodicaFeher Olivia Verma

Fekete Lidia

Florea Razvan

Frandes Filip Andrei

Frasie Mariana

Frecus Valentin

Galai Ioan

Galea Renaldo amp Linia Cristina Elena

Ganea Ligia amp Doru

Garaiman Ioana

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Nume Nume Nume

Garbacea Ovidiu Aronica

Gavril Mirabela

Gemanaru Paraschiva

Gheorghita Geanina Paula

Gheras Sorin

Gilovan Andrada Liliana

Gorea Liviu

Gorgan Angelica

Grecu Dorina Georgeta

Grigore Lia Florina

Grigore Vali Catalina

Grigorita Viorel Elena

Grigoroscuta Mihaela Irina

Gudina Denisa Amalia

Guia Elena Camelia

Gulea Andreea Catalina

Hanganu Valentin

Holban Adriana Cristina

Hreceniuc Elvira amp Nicolai

Husanu Georgeta

Iacob Ionela Pansela

Ichim ElenaIlascu Profira

Iliecoca Maria

Imbrea Angela

Ionescu Mihai

Ionescu Alina Laura

Iosub Ioan Andrei

Istov Maria

Jacola Andrei

Jebeleanu Roxana Alina

Jitaru Loti

Kantor Lia Martha

Kapusan Erna Krisztina

Kulcsar Maria

Lorincz Palmira Luminita

Lovas Lorand Alexandru

Luca Marius Maftei

Lungeanu Silviu Daniel

Lupascu Mirela Elena amp Radu Vasile

Lupascu Felomina

Lupu Mihaela Alexandra

Macinca Carmen

Manole Mioara

Nume

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2122

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 21foreverlivingcom

Negrea Lacramioara Domnica

Nica Daniela Elena

Nicolae Tudorita

Nitu Alina Gabriela

Olaru Alexandra

Onita Carmen

Oprea Elena

Oprea Lenuta

Oprea Florin Cezar

Oprinescu Viorica

Ovari Bernadett

Paduraru Constanta

Pana Andrei George

Pana Rodica

Panait Violeta amp Sorin

Pandelea Mirela

Pascu Andreea

Pasniciuc Madalina Mihaela

Peptenaru Adrian

Peptusel Marina Larisa

Perja Maria

Petrica IoanaPetrus Nicolae Florin amp Adriana Mariana

Pietrar Adriana

Pirjol Ovidiu Cristian

Pirvu Razvan Claudiu

Pirvu Madalina Ionela

Pita Luminita amp Marcel

Pomohaci Viorica

Popa Andreea-Alina

Popa Cristian Eduard

Popa Daniela Irina

Popa Liviu Ionel amp Gafia

Popa Fanica

Popazu Madalina

Popescu Ionica Serghie

Popescu Constantin Aurelian

Popescu Oana Anca

Potinga Oleg

Preda Silvia Mihaela

Prepelita Elena

Profire Lorena amp Aurel

Puiu Camelia amp Daniel

Rachieru Adriana amp Alexandru

Radu Cornelia amp Mihai

Rimbu Oana Madalina

Ripiciuc Vasile

Rodu Carmen Adriana

Rontu Mihaela

Rusu Anamaria

Sandu Serban

Saracin Maria

Sarateanu Valentina amp Nicolae

Sarca Georgeta amp Vasile

Sav Zoita

Savin Mirela

Scorupschi Ioana

Sersea Elena

Sima Ledi

Simidreanu Madalina Monica

Sirbea Claudiu Gheorghe

Slabu Marioara

Sleam Florentina Janina

Soare Constantin

Solomon Simona

Sorocaleti VictoriaSpataru Sorina

Spirescu Ovidiu

Stamatidis Daniela Mirela amp Evangelos

Stan Ioan

Stan Adina Madalina

Stan Livia

Stana Valentin Cosmin

Stancescu Alina Margareta

Stanciu Marilena Lucia

Stanciu Anamaria Alina

Stanciu Narcisa Daniela

Stanciulica Constanta Cleantina

Stanescu Alexandra Ioana

Stavaroiu Elena

Stefan Georgeta

Stiubei Elena

Stoican Monalisa amp Sarca Alexandru

Suceveanu Andra Iulia

Sunea Margareta

Szabo Miklos amp Sarolta

Szanto Edith Anita

Szasz Margareta

Nume Nume

Szen Iuliu Eniko

Szigeti Kocsis Rozalia amp Santa Francis

Tabacaru Cristina Monica

Tamas Dorina Teodora

Tanasa Anisoara

Tatar Viorica Rozalia

Tcaci Maria

Temelie Ana amp Petre

Teslaru Andrei Constantin amp Adriana Elena

Tica Aurel

Timoce Claudiu Andrei

Titel Danut

Titioanca Elisabeta Irina

Todica Oana Andreea

Todosiea Lucia

Tomescu Mariana

Trif Florina Melina

Tudorache Cristian Constantin

Tugulea Rodica Sanziana

Tuica Camelia

Tulbure Maria

Ududec Laura Elena

Uglean Florica

Ungureanu Nicoleta

Vagnet Anca

Varvara Carmen

Vasile George Alexandru

Vicol Maria Alina

Vidroiu Minodora Simona

Vieru Anca Simona

Vinczi-Marta Elemer Levente amp Codruta

Virga Lidia

Visan Iulia ValentinaViziteu Anda

Vlad Cristina

Vlad Anuta

Voiculescu Daniel

Vorobiov Valentina

Vorovenci Simona

Zait Simion George

Zovea Steluta Claudia

Zugravu Oana

Nume

Marchidan Maria amp Viorel

Marcu Maria

Mariesan Bogdan Emil

Marin Emilian

Marin Iuliana Carlotta

Marin Cristina

Marinescu Mariana

Matei Catalina Mirela

Mateiu Marius Razvan

Maxim Daniela

Mazilu Marta Ilina

Mereu Ioana Veronica amp Sabin Aurelian

Merlusca Simona amp Constantin Florin

Miclaus Ana Maria

Miclea Viorel Alin amp Madalina Teodora

Miclos Mihaela

Miculas Anuta

Migiu Victoria

Mihai Elena Olguta amp Robert Florin

Minciuc Elena Lacramioara

Minecuta Mariana amp Traian Vasile

Mirea Florentina amp Mihai GabrielMiron Mihaita

Mirsolea Paraschiva

Mitache Iordana

Mituleasa Elena

Mladin Georgeta Angela

Moldovan Dalma Anna

Moldovan Laszlo

Moldovan Marieta amp Gheorghe

Moldoveanu Simona

Monoranu Neculai Marius amp Petronela

Morariu Timeea Marta

Moraru Marioara Mirela amp Viorel

Moraru Florin

Motataianu Ingrid

Muntean Marioara Lucia amp Valer

Munteanu Marghiolita

Murarasu Pavel

Musat Gheorghe

Nagy Ladislau Carol

Nagy Levente

Neacsu Maria Mirela

Neagu Camelia Mihaela

Nume

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I O C T O M B R I E

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2022

20

C a l i f i c ă

r i l e

L U N I

I O C T

O M B R

I E

Asistent Supervizori

Amarie Cristina

Amza Mariacristina

Andone Constantin

Andrei Denisa Cristina amp Marius Ciprian

Andreias Ana Daniela

Antoniu Andrei Mihai

Anusca Magda Stefania

Ardelean Adina amp Cosmin

Armeanu Fanica

Arnautu Elena

Avram Ana

Baciu Elena

Badea Sabina

Badulescu Valentina Gratiela

Baetu Adela

Bajan Anisoara

Balanescu Constanta

Balas Luminita

Banica Cornel

Barbulescu Roxana Mihaela

Bardac Irina Mariana

Bardasu LilianaBarliga Rodica

Barna Gheorghe Tudorel

Bejinaru Mihaela

Berescu Simona Mirela

Bicajanu Elena

Big Paraschiva

Biro Steluta Magdalena

Bitere Maria

Blidarean Andra Daniela

Bocu Liliana Ana

Bojan Veronica

Bondrea Mirela

Bonta Exevia

Borbel Mariana

Bordian Oana

Bordieanu Maria

Borziac Nina

Bosbici Iulia Antonia

Bran Valentina

Bucur Simona

Bulgariu Roxana Tatiana amp Lucian Ionut

Bura Uglean Irina amp Vasile Danut

Burlacu Mioara amp Gabriel

Burta Misu

Butnariu Ramona

Calin Constanta

Capatana Dorina

Caracota Mihaela Lavinia

Caracota Joita

Casian Elena amp Constantin

Caslalau Rodica

Caslalau Samoita

Catalofitchi Mihai

Catrinoiu Zenobia

Causanu Ramona amp Dan Florin

Causanu Loredana Nicoleta amp Maricel Gab

Cazacu Rodica

Cazan Lucia

Cercelaru Ana amp Nicolae Ciprian

Chelemen Florin

Chirilescu Adelina

Chiritescu Eugen amp Lavinia

Chis Roxana Alexandra

Cidu GinaCimpoeru Florin

Ciobanu Cecilia

Ciolacu Anisoara

Ciorbaru Andreea Georgiana

Ciorbea Livia Flavia amp Alin

Ciurea Eugenia

Cojocaru Eugenia

Colesniuc Zinica Daniela amp Romica Dorel

Constantin Hermina Lorena

Constantin Marcica

Constantinescu Olivia

Cont IoandacianCosovan Gheorghe

Costan Maricela

Cotleanu Stela amp Corneliu

Cotofrei Sorin

Cotoi Liliana Maria

Cozma Maria

Coznici Renata

Cretu Monica Anca amp Dan Cezar

Cretu Daniela amp Florin

Crisan Daniela Maria

Cruceru Constantina

Csont Krisztina

Cumpanasu-Preda Catalina

Curpas Florentina Anisoara

Dabica Elisabeta

Danciu Rodica Nicolae

Danculea Lacramioara

Danila Tamara

Daraban Amalia Nicoleta amp Razvan

Dasca Alexandru Cristian

David Mihailescu Ion

Deaconu Ciprian Dragos

Diaconu Viorel amp Irina

Dima Tabita amp Abel Nelutu

Dima Lucica

Dinu Andreea Claudia

Dobre Georgeta

Dobrican Marioara

Dobrita Gheorghita

Doina Daniela Beatrice

Dornescu Mihaela Loredana

Doroftei Maria FeliciaDragan Florian

Dragomir Silviu

Dragusanu Gianina Magda amp Arcadie Ovidiu

Dudceac Mariana

Duminica Florina Ancuta

Dumitru Mihaela amp Iuliu Simion

Dup Gabriela Eliza

Durac Andreea Vistirina

Duta Mirel Bogdan

Eftimescu Silvia

Enache Nicoleta

Farcasiu RodicaFeher Olivia Verma

Fekete Lidia

Florea Razvan

Frandes Filip Andrei

Frasie Mariana

Frecus Valentin

Galai Ioan

Galea Renaldo amp Linia Cristina Elena

Ganea Ligia amp Doru

Garaiman Ioana

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 pc icircn 2luni calendaristice consecutive

Nume Nume Nume

Garbacea Ovidiu Aronica

Gavril Mirabela

Gemanaru Paraschiva

Gheorghita Geanina Paula

Gheras Sorin

Gilovan Andrada Liliana

Gorea Liviu

Gorgan Angelica

Grecu Dorina Georgeta

Grigore Lia Florina

Grigore Vali Catalina

Grigorita Viorel Elena

Grigoroscuta Mihaela Irina

Gudina Denisa Amalia

Guia Elena Camelia

Gulea Andreea Catalina

Hanganu Valentin

Holban Adriana Cristina

Hreceniuc Elvira amp Nicolai

Husanu Georgeta

Iacob Ionela Pansela

Ichim ElenaIlascu Profira

Iliecoca Maria

Imbrea Angela

Ionescu Mihai

Ionescu Alina Laura

Iosub Ioan Andrei

Istov Maria

Jacola Andrei

Jebeleanu Roxana Alina

Jitaru Loti

Kantor Lia Martha

Kapusan Erna Krisztina

Kulcsar Maria

Lorincz Palmira Luminita

Lovas Lorand Alexandru

Luca Marius Maftei

Lungeanu Silviu Daniel

Lupascu Mirela Elena amp Radu Vasile

Lupascu Felomina

Lupu Mihaela Alexandra

Macinca Carmen

Manole Mioara

Nume

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2122

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 21foreverlivingcom

Negrea Lacramioara Domnica

Nica Daniela Elena

Nicolae Tudorita

Nitu Alina Gabriela

Olaru Alexandra

Onita Carmen

Oprea Elena

Oprea Lenuta

Oprea Florin Cezar

Oprinescu Viorica

Ovari Bernadett

Paduraru Constanta

Pana Andrei George

Pana Rodica

Panait Violeta amp Sorin

Pandelea Mirela

Pascu Andreea

Pasniciuc Madalina Mihaela

Peptenaru Adrian

Peptusel Marina Larisa

Perja Maria

Petrica IoanaPetrus Nicolae Florin amp Adriana Mariana

Pietrar Adriana

Pirjol Ovidiu Cristian

Pirvu Razvan Claudiu

Pirvu Madalina Ionela

Pita Luminita amp Marcel

Pomohaci Viorica

Popa Andreea-Alina

Popa Cristian Eduard

Popa Daniela Irina

Popa Liviu Ionel amp Gafia

Popa Fanica

Popazu Madalina

Popescu Ionica Serghie

Popescu Constantin Aurelian

Popescu Oana Anca

Potinga Oleg

Preda Silvia Mihaela

Prepelita Elena

Profire Lorena amp Aurel

Puiu Camelia amp Daniel

Rachieru Adriana amp Alexandru

Radu Cornelia amp Mihai

Rimbu Oana Madalina

Ripiciuc Vasile

Rodu Carmen Adriana

Rontu Mihaela

Rusu Anamaria

Sandu Serban

Saracin Maria

Sarateanu Valentina amp Nicolae

Sarca Georgeta amp Vasile

Sav Zoita

Savin Mirela

Scorupschi Ioana

Sersea Elena

Sima Ledi

Simidreanu Madalina Monica

Sirbea Claudiu Gheorghe

Slabu Marioara

Sleam Florentina Janina

Soare Constantin

Solomon Simona

Sorocaleti VictoriaSpataru Sorina

Spirescu Ovidiu

Stamatidis Daniela Mirela amp Evangelos

Stan Ioan

Stan Adina Madalina

Stan Livia

Stana Valentin Cosmin

Stancescu Alina Margareta

Stanciu Marilena Lucia

Stanciu Anamaria Alina

Stanciu Narcisa Daniela

Stanciulica Constanta Cleantina

Stanescu Alexandra Ioana

Stavaroiu Elena

Stefan Georgeta

Stiubei Elena

Stoican Monalisa amp Sarca Alexandru

Suceveanu Andra Iulia

Sunea Margareta

Szabo Miklos amp Sarolta

Szanto Edith Anita

Szasz Margareta

Nume Nume

Szen Iuliu Eniko

Szigeti Kocsis Rozalia amp Santa Francis

Tabacaru Cristina Monica

Tamas Dorina Teodora

Tanasa Anisoara

Tatar Viorica Rozalia

Tcaci Maria

Temelie Ana amp Petre

Teslaru Andrei Constantin amp Adriana Elena

Tica Aurel

Timoce Claudiu Andrei

Titel Danut

Titioanca Elisabeta Irina

Todica Oana Andreea

Todosiea Lucia

Tomescu Mariana

Trif Florina Melina

Tudorache Cristian Constantin

Tugulea Rodica Sanziana

Tuica Camelia

Tulbure Maria

Ududec Laura Elena

Uglean Florica

Ungureanu Nicoleta

Vagnet Anca

Varvara Carmen

Vasile George Alexandru

Vicol Maria Alina

Vidroiu Minodora Simona

Vieru Anca Simona

Vinczi-Marta Elemer Levente amp Codruta

Virga Lidia

Visan Iulia ValentinaViziteu Anda

Vlad Cristina

Vlad Anuta

Voiculescu Daniel

Vorobiov Valentina

Vorovenci Simona

Zait Simion George

Zovea Steluta Claudia

Zugravu Oana

Nume

Marchidan Maria amp Viorel

Marcu Maria

Mariesan Bogdan Emil

Marin Emilian

Marin Iuliana Carlotta

Marin Cristina

Marinescu Mariana

Matei Catalina Mirela

Mateiu Marius Razvan

Maxim Daniela

Mazilu Marta Ilina

Mereu Ioana Veronica amp Sabin Aurelian

Merlusca Simona amp Constantin Florin

Miclaus Ana Maria

Miclea Viorel Alin amp Madalina Teodora

Miclos Mihaela

Miculas Anuta

Migiu Victoria

Mihai Elena Olguta amp Robert Florin

Minciuc Elena Lacramioara

Minecuta Mariana amp Traian Vasile

Mirea Florentina amp Mihai GabrielMiron Mihaita

Mirsolea Paraschiva

Mitache Iordana

Mituleasa Elena

Mladin Georgeta Angela

Moldovan Dalma Anna

Moldovan Laszlo

Moldovan Marieta amp Gheorghe

Moldoveanu Simona

Monoranu Neculai Marius amp Petronela

Morariu Timeea Marta

Moraru Marioara Mirela amp Viorel

Moraru Florin

Motataianu Ingrid

Muntean Marioara Lucia amp Valer

Munteanu Marghiolita

Murarasu Pavel

Musat Gheorghe

Nagy Ladislau Carol

Nagy Levente

Neacsu Maria Mirela

Neagu Camelia Mihaela

Nume

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I O C T O M B R I E

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2122

F O R E V E R | Romacircnia amp Republica Moldova | noiembrie 2012 | 163 21foreverlivingcom

Negrea Lacramioara Domnica

Nica Daniela Elena

Nicolae Tudorita

Nitu Alina Gabriela

Olaru Alexandra

Onita Carmen

Oprea Elena

Oprea Lenuta

Oprea Florin Cezar

Oprinescu Viorica

Ovari Bernadett

Paduraru Constanta

Pana Andrei George

Pana Rodica

Panait Violeta amp Sorin

Pandelea Mirela

Pascu Andreea

Pasniciuc Madalina Mihaela

Peptenaru Adrian

Peptusel Marina Larisa

Perja Maria

Petrica IoanaPetrus Nicolae Florin amp Adriana Mariana

Pietrar Adriana

Pirjol Ovidiu Cristian

Pirvu Razvan Claudiu

Pirvu Madalina Ionela

Pita Luminita amp Marcel

Pomohaci Viorica

Popa Andreea-Alina

Popa Cristian Eduard

Popa Daniela Irina

Popa Liviu Ionel amp Gafia

Popa Fanica

Popazu Madalina

Popescu Ionica Serghie

Popescu Constantin Aurelian

Popescu Oana Anca

Potinga Oleg

Preda Silvia Mihaela

Prepelita Elena

Profire Lorena amp Aurel

Puiu Camelia amp Daniel

Rachieru Adriana amp Alexandru

Radu Cornelia amp Mihai

Rimbu Oana Madalina

Ripiciuc Vasile

Rodu Carmen Adriana

Rontu Mihaela

Rusu Anamaria

Sandu Serban

Saracin Maria

Sarateanu Valentina amp Nicolae

Sarca Georgeta amp Vasile

Sav Zoita

Savin Mirela

Scorupschi Ioana

Sersea Elena

Sima Ledi

Simidreanu Madalina Monica

Sirbea Claudiu Gheorghe

Slabu Marioara

Sleam Florentina Janina

Soare Constantin

Solomon Simona

Sorocaleti VictoriaSpataru Sorina

Spirescu Ovidiu

Stamatidis Daniela Mirela amp Evangelos

Stan Ioan

Stan Adina Madalina

Stan Livia

Stana Valentin Cosmin

Stancescu Alina Margareta

Stanciu Marilena Lucia

Stanciu Anamaria Alina

Stanciu Narcisa Daniela

Stanciulica Constanta Cleantina

Stanescu Alexandra Ioana

Stavaroiu Elena

Stefan Georgeta

Stiubei Elena

Stoican Monalisa amp Sarca Alexandru

Suceveanu Andra Iulia

Sunea Margareta

Szabo Miklos amp Sarolta

Szanto Edith Anita

Szasz Margareta

Nume Nume

Szen Iuliu Eniko

Szigeti Kocsis Rozalia amp Santa Francis

Tabacaru Cristina Monica

Tamas Dorina Teodora

Tanasa Anisoara

Tatar Viorica Rozalia

Tcaci Maria

Temelie Ana amp Petre

Teslaru Andrei Constantin amp Adriana Elena

Tica Aurel

Timoce Claudiu Andrei

Titel Danut

Titioanca Elisabeta Irina

Todica Oana Andreea

Todosiea Lucia

Tomescu Mariana

Trif Florina Melina

Tudorache Cristian Constantin

Tugulea Rodica Sanziana

Tuica Camelia

Tulbure Maria

Ududec Laura Elena

Uglean Florica

Ungureanu Nicoleta

Vagnet Anca

Varvara Carmen

Vasile George Alexandru

Vicol Maria Alina

Vidroiu Minodora Simona

Vieru Anca Simona

Vinczi-Marta Elemer Levente amp Codruta

Virga Lidia

Visan Iulia ValentinaViziteu Anda

Vlad Cristina

Vlad Anuta

Voiculescu Daniel

Vorobiov Valentina

Vorovenci Simona

Zait Simion George

Zovea Steluta Claudia

Zugravu Oana

Nume

Marchidan Maria amp Viorel

Marcu Maria

Mariesan Bogdan Emil

Marin Emilian

Marin Iuliana Carlotta

Marin Cristina

Marinescu Mariana

Matei Catalina Mirela

Mateiu Marius Razvan

Maxim Daniela

Mazilu Marta Ilina

Mereu Ioana Veronica amp Sabin Aurelian

Merlusca Simona amp Constantin Florin

Miclaus Ana Maria

Miclea Viorel Alin amp Madalina Teodora

Miclos Mihaela

Miculas Anuta

Migiu Victoria

Mihai Elena Olguta amp Robert Florin

Minciuc Elena Lacramioara

Minecuta Mariana amp Traian Vasile

Mirea Florentina amp Mihai GabrielMiron Mihaita

Mirsolea Paraschiva

Mitache Iordana

Mituleasa Elena

Mladin Georgeta Angela

Moldovan Dalma Anna

Moldovan Laszlo

Moldovan Marieta amp Gheorghe

Moldoveanu Simona

Monoranu Neculai Marius amp Petronela

Morariu Timeea Marta

Moraru Marioara Mirela amp Viorel

Moraru Florin

Motataianu Ingrid

Muntean Marioara Lucia amp Valer

Munteanu Marghiolita

Murarasu Pavel

Musat Gheorghe

Nagy Ladislau Carol

Nagy Levente

Neacsu Maria Mirela

Neagu Camelia Mihaela

Nume

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I O C T O M B R I E

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia

8132019 Forever Noiembrie 2012

httpslidepdfcomreaderfullforever-noiembrie-2012 2222

Forever Living

Products Romacircnia


Recommended