+ All Categories
Home > Documents > Foaia Sacalazului iulie 2012

Foaia Sacalazului iulie 2012

Date post: 25-Jul-2015
Category:
Upload: laura-toth
View: 1,702 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
6
100 Director RQRUL¿F ILIE T2'$ù&Ă Foaia Sacalazului 5(9,67Ă (',TA 7Ă '( &216,/,8L /2&$L ù, 35,0Ă5,A &2081(, 6Ă&Ă/$= Ù Ù 6Ă&Ă/$= Se distribuie gratuit Foto: 2YLGLX %$&,16&+, Foto: 2YLGLX %$&,16&+, ată-ne ajunşi şi la numărul 100... după 17 ani, celebrăm în luna iulie, “centenarul” Revistei “Foaia Săcălazului”. Această dată va deveni una de referință pentru Săcălaz, pentru Banat și pentru cei care vor scrie istoria acestei minunate comune. Povestea noastră a început acum 17 ani, când, din dorința de a păstra săcălăzenii informați cu tot ceea ce ține de realitatea comunei, Ștefan Tomoiagă și Ghiță Blejușcă au pus bazele revistei. Ca orice început, a fost anevoios, iar revista nu apărea întotdeauna lunar, din lipsa banilor. Totuși, publicația a fost pe gustul săcălăzenilor și ei sunt cei care au susținut moral această revistă în cei 17 ani. Asta pentru că, credeți sau nu, Revista “Foaia Săcălazului” aduce un element nou în mass-media locală – promovarea valorilor creştine şi general umane. Asta se întâmplă într-o presă în care, în ultima vreme, sub diferite pretexte, lucrurile sunt prezentate altfel decât se întâmplă și afectează grav valorile. 100 de numere pentru o revistă reprezintă o probă de consecvență și profesionalism. Cu un întreg colectiv redacțional, alături de o susţinere importantă din partea Primăriei și Consiliului Local Săcălaz, cărora le suntem recunoscători, iată-ne ajunşi în acest cadru festiv, încărcaţi de emoţie, cât şi de merite…dar mai ales, încărcaţi de dorinţa de a purta povestea “Foii Săcălazului” mai departe, scriind-o mulţi ani de-acum înainte. Cu prilejul acesta, vrem să ne exprimăm mulţumirea faţă de fiecare din ei, pentru aportul adus. Munca fiecăruia a contat foarte mult. În calitate de redactor-şef, domnul Ștefan Tomoiagă a depus mult efort în coordonarea Numărul 100 al Revistei „Foaia Sacalazului” acestei publicații. Secretarul general de redacție, domnul Ghiță Blejușcă, s-a îngrijit ca în paginile ziarelor să apară file din istoria Săcălazului, realizate în colaborare cu domnul Tomoiagă, dar și noutăți din vizitele făcute la frații din Serbia sau alte județe. Monica Gaița și Ana-Maria Cotoșpan sunt cele care au realizat cel mai mare număr de interviuri, pe diferite teme, cu diverse persoane și personalități. În a vă păstra informați vizavi de activitățile în care sunt implicați copiii comunei, fiii, fiicele și nepoți dumneavostră, am găsit un real sprijin în domnul director al Școlii din Săcălaz, prof. Ioan Petrica, în pioniera claselor Step by Step, inst. Carmen Căciularu și destoinica sa colegă, înv. Minodora Cluci. Veteranilor, li s-au adăugat colaboratorii re- cenți, dr. Simona Dorin și Secţia 2 Poliţie Rurală Cărpiniş, prin Inspectorul de poliţie, Bogdan-Stelian Fană și Preacucernicului Părinte Toma Petru. Fiecare au contribuit cu informații din domeniile specifice, pentru ca dumneavoastră, cititorii noștri, să aveți știri diversificate. Dar, munca celor numiți mai sus ar fi fost în van, dacă scriitorul Vasile Todi nu ar fi adus Revista “Foaia Săcălazului” sub aripa protectoare a Uniunii Jurnaliștilor din Banatul Istoric. Mulțumim cititorilor fără de care nu avea sens ziarul nostru. Mulțumim tuturor celor care au contribuit prin interviuri, articole, întrebări, critici şi sugestii, să putem face ziarul interesant şi practic. La acest moment de sărbătoare, ne vine în minte urarea: VIVAT, CRESCAT, FLOREAT! -R- Director onorific: ILIE TODAŞCĂ Foaia Sacalazului ANUL XVII NR. 96 (27) - MARTIE 2012 REVISTĂ EDITATĂ DE CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA COMUNEI SĂCĂLAZ ˘ ˘ SĂCĂLAZ Se distribuie gratuit L uni, 5 martie, elevii clasei I Step by step ai Şcolii cu clasele I - VIII Săcălaz au sărbătorit primele 100 de zile din viaţa lor de şcolar. De-a lungul întregii zile, atât copiii cât şi părinţii aces- tora au participat la activităţile organizate în cinstea acestei sărbători. Poezia scrisă de o mămică a deschis activitatea, fiind urmată de relatarea unor amintiri din cele 100 de zile care au trecut. Momentele de bucurie, speranţă, teamă, siguranţă sau mirare s-au derulat ne- contenit. Au urmat apoi, centrele de creaţie, unde totul s-a învâr- tit în jurul numărului 100. Jobenul magic, ghirlanda primăverii, rochiile eco împodobite cu 100 de obiecte şi hora celor 100 de litere i-au încântat pe elevi. Cel mai aşteptat moment însă, a fost prezentarea colecţiilor de 100 de obiecte. Colecţii adunate de către elevi din prima zi de şcoală. Ziua a fost o reuşită şi va rămâne cu siguranţă una dintre cele mai plăcute amintiri ale copiilor. P entru că în luna martie sărbătorim ziua femeii, a mamelor, Clubul Cerino şi doamnele învăţătoare ale cla- sei I STEP BY STEP - Carmen Căciularu și Cluci Minodora - au dăruit elevilor şi mămicilor acestora bucurie, armonie, apre- ciere şi, mai ales, zâmbete. Fii şi tu RAZA DE SOARE care ADUCE PRIMĂVARĂ şi care ÎNCĂLZEŞTE SU- FLETELE! Un mărțișor pentru mame inst. Carmen CĂCIULARU Au trecut 100 de zile de școală inst. Carmen CĂCIULARU YK CMYK CMYK PAG. 1 Director onorific: ILIE TODAŞCĂ Foaia Sacalazului ANUL XVI NR. 91 (22) - OCTOMBRIE 2011 REVISTĂ EDITATĂ DE CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA COMUNEI SĂCĂLAZ ˘ ˘ SĂCĂLAZ Se distribuie gratuit Petru Șuboni, viceprimar al localității Uzdin, din Serbia „Deschiderea acestei săli spor- tive ne-a uimit. Pe această cale ţinem să trimitem felicitări domnului primar Ilie Todaşcă, pentru că a avut puterea să facă un obiectiv de ase- menea anvergură.” La festivitatea de deschidere a noii săli de sport din Săcălaz a fost prezent domnul Petru Suboni, vice- primar al localităţii Uzdin, din Ser- bia, însoţit de Lavinel Pancoricean, secretarul primăriei şi Sabrian Ardelean, întreprinzător din Serbia, şcolit la Timişoara. - Domnule Petru Şuboni, aveţi numai cu- vinte de laudă despre Săcălaz şi vorbiţi de- spre comuna noastră de parcă aţi fi trăit aici. Spuneţi-ne, când aţi avut primul contact cu co- muna Săcălaz? - Primele contacte cu Săcălazul le-am avut prin intermediul Societăţii Literare Tibiscus, so- cietate înfiinţată acum 11 ani. În urmă cu câteva luni, domnul primar Ilie Todaşcă a poposit în Serbia şi atunci i-am prezentat un sat fruntaş din Banatul Sârbesc, Uzdinul. Atunci, dânsul ne-a lansat invitaţia de a participa la deschiderea noii săli de sport, având în vedere că noi pu- nem accent pe activităţile sportive în localitatea noastră. Este şi motivul pentru care am venit la dumneavostră însoţiţi de echipa noastră de fot- bal, FC Unirea Uzdin, o echipă cu peste 80 de ani de tradiţie care va juca un meci cu echipa de fotbal din Săcălaz. - Care este motivul pentru care aţi decis să onoraţi invitaţia? - E o mândrie pentru noi că o localitate fruntaşă asemeni Săcălazului şi-a dorit să împărtăşească această zi de sărbătoare cu noi - deschiderea aces- tei săli sportive care într-adevăr ne-a uimit. Pe această cale ţinem să trimitem felicitări domnului primar Ilie Todaşcă, pentru că a avut puterea să facă un obiectiv de asemenea anvergură. - Mi-aţi spus că sunteţi mândru să fiţi în ţara-mamă, în Banat şi că iubiţi tot ce ţine de aceste locuri. Spuneţi-ne, cum aţi păstrat în Ser- bia obiceiurile şi tradiţiile din patria-mumă? - Suntem foarte mândri de portul nostru popular. Sunt convins că şi alţii spun asta, dar eu cred că portul nostru din Uzdin este cel mai mândru pentru că am păstrat tot ce era mai fru- mos din portul de Banat. Asta o demonstrăm la fiecare festival la care participăm. În fiecare an, de 50 de ani, noi, românii din Banatul Sârbesc avem Festivalul de Muzică Populară, înfiinţaţ la Uzdin. 25 de ani s-a desfăşurat doar la noi în lo- calitate, apoi, în fiecare an se organiza în altă lo- calitate din Banatul Sârbesc. Acesta este prilejul nostru anual să ducem mai departe moştenirea bănăţană, jocul popular şi costumele. Limba pe care noi, cei mai în vârstă o vorbim este bănăţeana. Copiii noştrii şi-au cizelat însă ac- centul, studiind în Timişoara. - Banatul este în sufletul dumneavostră fără îndoială şi încercaţi să puneţi amprenta sa pe tot ceea ce faceţi în comunitatea locală. Dar, de- spre comunitatea nostră şi primarul nostru, ce ne puteţi spune? Numai de bine! Domnul primar este un om curajos, mi-a lăsat o impresie foarte bună. Este un om energic, vrea să facă multe pentru locali- tatea sa, la fel ca şi noi. Ne bucurăm să vedem că aici invesţiile continuă de la zi la zi şi cred că în mare parte este meritul său. - va urma - „Deschiderea acestei săli sportive ne-a uimit” CMYK Director onorific: ILIE TODAŞCĂ Foaia Sacalazului ANUL XVI NR. 90 (21) - SEPTEMBRIE 2011 REVISTĂ EDITATĂ DE CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA COMUNEI SĂCĂLAZ ˘ ˘ SĂCĂLAZ „Domnul primar, este un om gospodar, bi- nevoitor, grabnic ajutător pentru oameni și este și cel care ne ajută în edificarea construcției bi- sericii din Săcălaz. Nădăjduim să fie și pe viitor la fel de ajutător pentru toți locuitorii comunei noastre.” A m primit invitația domnului primar Ilie Todașcă, a onoratului Consiliu Local de a participa la inaugurarea sălii de sport din lo- calitatea noastră. Prin calitatea pe care o avem, de slujitori ai Bisericii, întotdeuna suntem da- tori să împlinim cuvân- tul Sfintei Scripturi care ne recomandă să plân- gem cu cei care plâng, atunci când este cazul și să ne bucurăm cu cei care se bucură de ase- menea. Astăzi, 3 sep- tembrie, anul Domnului 2011 este zi de bucurie pentru locuitorii comu- nei Săcălaz care sunt și credincioșii bisericii nostre și am venit să îm- plinim prin rostul nostru de slujitori ai Bisericii, activitatea de sfințire a sălii de sport din locali- tatea Săcălaz. Nadăjduim că, cu acest prilej, tinerii din localitate vor avea unde să-și fructi- fice talanții cu care Dumnezeu i-a înzestrat, să devină unii dintre ei adevărați sportivi pe viitor pentru că au condițiile superbe unde să-și etaleze calitățile fizice. În felul acesta se poate împlini și acel dicton latin care spune “Mens sana in cor- pore sano” (Minte sănătoasă în corp sănătos). Dacă vor avea mintea luminată prin venirea la Sfânta Biserică, prin frecventarea slujbelor re- ligioase, fără îndoială că aici va fi locul ideal, unde să își demonstreze calitățile fizice. Această sală de sport este prima clădire atât de impunătoare în localitatea nostră. S-au mai edi- ficat și alte construcții civile, anumite obiective economice care aparțin persoanelor private, dar, pentru localitate, realizat de autoritatea locală, acest edificiu este unic. Mai avem început un edi- ficiu la fel de imens, poate mai măreț decât aces- ta, Biserica Ortodoxă Română din Săcălaz, a cărei construcție a început în anul 2006 și nădăjduim ca în anii următori, cu aju- torul lui Dumnezeu și al oamenilor să putem definitiva și acest edifi- ciu, la fel de important pentru viața spirituală a locuitorilor. În ceea ce-l pri- vește pe domnul pri- mar, din câte cunosc eu, având în vedere că am fost și consilier al localității vreme de 12 ani, este un primar la fel de longeviv ca și preotul paroh din Săcălaz. Este un om gospodar, bine- voitor, grabnic ajutător pentru oameni și este și cel care ne ajută în edificarea construcției bi- sericii din Săcălaz. Nădăjduim să fie și pe viitor la fel de ajutător pentru toți locuitorii comunei noastre. ANUL XVII NR. 100 (31) - IULIE 2012 I ( (
Transcript
Page 1: Foaia Sacalazului iulie 2012

100

Director ILIE T

FoaiaSacalazului

TA L L A

Se distribuie gratuit

Foto

:

Foto

:

ată-ne ajunşi şi la numărul 100... după 17 ani, celebrăm în luna iulie, “centenarul”

Revistei “Foaia Săcălazului”. Această dată va deveni una de referință pentru Săcălaz, pentru Banat și pentru cei care vor scrie istoria acestei minunate comune.

Povestea noastră a început acum 17 ani, când, din dorința de a păstra săcălăzenii informați cu tot ceea ce ține de realitatea comunei, Ștefan Tomoiagă și Ghiță Blejușcă au pus bazele revistei. Ca orice început, a fost anevoios, iar revista nu apărea întotdeauna lunar, din lipsa banilor. Totuși, publicația a fost pe gustul săcălăzenilor și ei sunt cei care au susținut moral această revistă în cei 17 ani. Asta pentru că, credeți sau nu, Revista “Foaia Săcălazului” aduce un element nou în mass-media locală – promovarea valorilor creştine şi general umane. Asta se întâmplă într-o presă în care, în ultima vreme, sub diferite pretexte, lucrurile sunt prezentate altfel decât se întâmplă și afectează grav valorile.

100 de numere pentru o revistă reprezintă o probă de consecvență și profesionalism. Cu un întreg colectiv redacțional, alături de o susţinere importantă din partea Primăriei și Consiliului Local Săcălaz, cărora le suntem recunoscători, iată-ne ajunşi în acest cadru festiv, încărcaţi de emoţie, cât şi de merite…dar mai ales, încărcaţi de dorinţa de a purta povestea “Foii Săcălazului” mai departe, scriind-o mulţi ani de-acum înainte.

Cu prilejul acesta, vrem să ne exprimăm mulţumirea faţă de fiecare din ei, pentru aportul adus. Munca fiecăruia a contat foarte mult. În calitate de redactor-şef, domnul Ștefan Tomoiagă a depus mult efort în coordonarea

Numărul 100 al Revistei „Foaia Sacalazului”acestei publicații. Secretarul general de redacție, domnul Ghiță Blejușcă, s-a îngrijit ca în paginile ziarelor să apară file din istoria Săcălazului, realizate în colaborare cu domnul Tomoiagă, dar și noutăți din vizitele făcute la frații din Serbia sau alte județe. Monica Gaița și Ana-Maria Cotoșpan sunt cele care au realizat cel mai mare număr de interviuri, pe diferite teme, cu diverse persoane și personalități. În a vă păstra informați vizavi de activitățile în care sunt implicați copiii comunei, fiii, fiicele și nepoți dumneavostră, am găsit un real sprijin în domnul director al Școlii

din Săcălaz, prof. Ioan Petrica, în pioniera claselor Step by Step, inst.

Carmen Căciularu și destoinica sa colegă, înv. Minodora

Cluci. Veteranilor, li s-au adăugat colaboratorii re-cenți, dr. Simona Dorin și Secţia 2 Poliţie Rurală

Cărpiniş, prin Inspectorul de poliţie, Bogdan-Stelian

Fană și Preacucernicului Părinte Toma Petru. Fiecare au contribuit

cu informații din domeniile specifice, pentru ca dumneavoastră, cititorii noștri,

să aveți știri diversificate. Dar, munca celor numiți mai sus ar fi fost în van, dacă scriitorul Vasile Todi nu ar fi adus Revista “Foaia Săcălazului” sub aripa protectoare a Uniunii Jurnaliștilor din Banatul Istoric.

Mulțumim cititorilor fără de care nu avea sens ziarul nostru. Mulțumim tuturor celor care au contribuit prin interviuri, articole, întrebări, critici şi sugestii, să putem face ziarul interesant şi practic.

La acest moment de sărbătoare, ne vine în minte urarea:

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!-R-

Directo

r onor

ific: IL

IE TODAŞCĂ

Foa

ia

Saca

lazu

lui

ANUL XVII NR. 96

(27)

- MARTIE

2012

REVISTĂ EDIT

ATĂ DE C

ONSILIU

L LOCAL ŞI PRIM

ĂRIA C

OMUNEI S

ĂCĂLAZ

˘˘

SĂCĂLAZ

Se dist

ribuie

gratuit

Lun

i, 5 m

artie,

elevii

clasei

I Step

by ste

p ai Ş

colii

cu cla

sele I

- VIII

Săcălaz

au să

rbător

it prim

ele 10

0 de z

ile di

n viaţ

a lor

de şc

olar.

De-a lun

gul înt

regii

zile,

atât c

opiii

cât şi

părin

ţii ace

s-

tora a

u part

icipa

t la ac

tivită

ţile

organ

izate

în cin

stea a

cestei

sărbă

tori.

Poezia

scris

ă de o

mămică

a de

schis

activi

tatea,

fiind ur

mată de

relat

area u

nor

amint

iri din

cele

100 d

e zile

care

au tre

cut.

Momen

tele

de b

ucuri

e, spe

ranţă,

team

ă,

sigura

nţă sau

mirare

s-au

derul

at ne

-

conte

nit. Au

urmat

apoi,

centr

ele d

e crea

ţie, u

nde t

otul s

-a înv

âr-

tit în

jurul

număru

lui 1

00. J

oben

ul mag

ic, g

hirlan

da

primăv

erii, r

ochii

le eco

împo

dobit

e cu 1

00 de

obiec

te

şi hora

celor

100 d

e lite

re i-a

u înc

ântat

pe el

evi. C

el mai

aştep

tat m

omen

t însă,

a fos

t prez

entar

ea co

lecţiil

or de

100 d

e obie

cte. C

olecţi

i adu

nate

de că

tre el

evi d

in pri

ma

zi de

şcoa

lă.

Ziua a

fost o

reuşi

tă şi

va ră

mâne c

u sigu

ranţă

una

dintre

cele

mai plă

cute

amint

iri ale

copii

lor.

Pen

tru că

în l

una m

artie

sărbă

torim

ziua

femeii

,

a mam

elor,

Clubul

Cerino

şi

doam

nele

învăţă

toare

ale cla

-

sei I

STEP BY STEP -

Carm

en

Căciula

ru și

Cluci M

inodo

ra -

au dă

ruit e

levilo

r şi m

ămici

lor

acesto

ra bu

curie

, armon

ie, ap

re-

ciere

şi, mai

ales, z

âmbe

te.

Fii şi tu

RAZA DE SOARE

care

ADUCE PRIMĂVARĂ

şi car

e ÎN

CĂLZEŞTE SU-

FLETELE!

Un măr

țișor

pentru

mam

e

inst.

Carmen

CĂCIU

LARU

Au trecu

t 100

de zile

de șco

ală

inst.

Carmen

CĂCIU

LARU

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

PAG. 1

Director onorific: ILIE TODAŞCĂ

Foaia

Sacalazului

ANUL XVI NR. 91 (22) - OCTOMBRIE 2011

REVISTĂ EDITATĂ DE CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA COM

UNEI SĂCĂLAZ

˘˘

SĂCĂLAZ

Se distribuie gratuit

Petru Șuboni, viceprimar al localității Uzdin, din Serbia

„De s ch i d e r e a

acestei săli

spor-

tive ne-a uimit. Pe

această cale ţinem

să trimitem felicitări

domnului primar Ilie

Todaşcă, pentru că a

avut puterea să facă

un obiectiv de ase-

menea anvergură.”

La festivitatea de

deschidere a noii săli

de sport din Săcălaz a

fost prezent domnul

Petru Suboni, vice-

primar al localităţii

Uzdin, din

Ser-

bia, însoţit de Lavinel Pancoricean, secretarul

primăriei şi Sabrian Ardelean, întreprinzător din

Serbia, şcolit la Timişoara.

- Domnule Petru Şuboni, aveţi numai cu-

vinte de laudă despre Săcălaz şi vorbiţi de-

spre comuna noastră de parcă aţi fi trăit aici.

Spuneţi-ne, când aţi avut primul contact cu co-

muna Săcălaz?

- Primele contacte cu Săcălazul le-am avut

prin intermediul Societăţii Literare Tibiscus, so-

cietate înfiinţată acum 11 ani. În urmă cu câteva

luni, domnul primar Ilie Todaşcă a poposit în

Serbia şi atunci i-am prezentat un sat fruntaş din

Banatul Sârbesc, Uzdinul. Atunci, dânsul ne-a

lansat invitaţia de a participa la deschiderea

noii săli de sport, având în vedere că noi pu-

nem accent pe activităţile sportive în localitatea

noastră. Este şi motivul pentru care am venit la

dumneavostră însoţiţi de echipa noastră de fot-

bal, FC Unirea Uzdin, o echipă cu peste 80 de

ani de tradiţie care va juca un meci cu echipa de

fotbal din Săcălaz.

- Care este motivul pentru care aţi decis să

onoraţi invitaţia?

- E o mândrie pentru noi că o localitate fruntaşă

asemeni Săcălazului şi-a dorit să împărtăşească

această zi de sărbătoare cu noi - deschiderea aces-

tei săli sportive care într-adevăr ne-a uimit. Pe

această cale ţinem să trimitem felicitări domnului

primar Ilie Todaşcă, pentru că a avut puterea să

facă un obiectiv de asemenea anvergură.

- Mi-aţi spus că sunteţi mândru să fiţi în

ţara-mamă, în Banat şi că iubiţi tot ce ţine de

aceste locuri. Spuneţi-ne, cum aţi păstrat în Ser-

bia obiceiurile şi tradiţiile din patria-mumă?

- Suntem foarte mândri de portul nostru

popular. Sunt convins că şi alţii spun asta, dar

eu cred că portul nostru din Uzdin este cel mai

mândru pentru că am păstrat tot ce era mai fru-

mos din portul de Banat. Asta o demonstrăm la

fiecare festival la care participăm. În fiecare an,

de 50 de ani, noi, românii din Banatul Sârbesc

avem Festivalul de Muzică Populară, înfiinţaţ la

Uzdin. 25 de ani s-a desfăşurat doar la noi în lo-

calitate, apoi, în fiecare an se organiza în altă lo-

calitate din Banatul Sârbesc. Acesta este prilejul

nostru anual să ducem mai departe moştenirea

bănăţană, jocul popular şi costumele. Limba

pe care noi, cei mai în vârstă o vorbim este

bănăţeana. Copiii noştrii şi-au cizelat însă ac-

centul, studiind în Timişoara.

- Banatul este în sufletul dumneavostră fără

îndoială şi încercaţi să puneţi amprenta sa pe

tot ceea ce faceţi în comunitatea locală. Dar, de-

spre comunitatea nostră şi primarul nostru, ce

ne puteţi spune?

Numai de bine! Domnul primar este un om

curajos, mi-a lăsat o impresie foarte bună. Este

un om energic, vrea să facă multe pentru locali-

tatea sa, la fel ca şi noi. Ne bucurăm să vedem

că aici invesţiile continuă de la zi la zi şi cred că

în mare parte este meritul său.

Monica GAIŢA

- va urma -

„Deschiderea acestei săli sportive ne-a uimit”

CMY

K

CMY

K

CMY

K

CMY

K

PAG

. 1

Director onorific: ILIE TODAŞCĂ

FoaiaSacalazuluiANUL XVI NR. 90 (21) - SEPTEMBRIE 2011

REVISTĂ EDITATĂ DE CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA COMUNEI SĂCĂLAZ

˘ ˘SĂCĂLAZ

„Cuvântul de binecuvântare al Preacucernicului Părinte Toma Petru, la inau-

gurarea Sălii de sport din comuna Săcălaz”„Domnul primar, este un om gospodar, bi-

nevoitor, grabnic ajutător pentru oameni și este și cel care ne ajută în edificarea construcției bi-sericii din Săcălaz. Nădăjduim să fie și pe viitor la fel de ajutător pentru toți locuitorii comunei noastre.”

Am primit invitația domnului primar Ilie Todașcă, a onoratului Consiliu Local

de a participa la inaugurarea sălii de sport din lo-calitatea noastră. Prin calitatea pe care o avem, de slujitori ai Bisericii, întotdeuna suntem da-tori să împlinim cuvân-tul Sfintei Scripturi care ne recomandă să plân-gem cu cei care plâng, atunci când este cazul și să ne bucurăm cu cei care se bucură de ase-menea. Astăzi, 3 sep-tembrie, anul Domnului 2011 este zi de bucurie pentru locuitorii comu-nei Săcălaz care sunt și credincioșii bisericii nostre și am venit să îm-plinim prin rostul nostru de slujitori ai Bisericii, activitatea de sfințire a sălii de sport din locali-tatea Săcălaz. Nadăjduim că, cu acest prilej, tinerii din localitate vor avea unde să-și fructi-fice talanții cu care Dumnezeu i-a înzestrat, să devină unii dintre ei adevărați sportivi pe viitor pentru că au condițiile superbe unde să-și etaleze calitățile fizice. În felul acesta se poate împlini și acel dicton latin care spune “Mens sana in cor-pore sano” (Minte sănătoasă în corp sănătos).

Dacă vor avea mintea luminată prin venirea la Sfânta Biserică, prin frecventarea slujbelor re-ligioase, fără îndoială că aici va fi locul ideal, unde să își demonstreze calitățile fizice.

Această sală de sport este prima clădire atât de impunătoare în localitatea nostră. S-au mai edi-ficat și alte construcții civile, anumite obiective economice care aparțin persoanelor private, dar, pentru localitate, realizat de autoritatea locală, acest edificiu este unic. Mai avem început un edi-ficiu la fel de imens, poate mai măreț decât aces-

ta, Biserica Ortodoxă Română din Săcălaz, a cărei construcție a început în anul 2006 și nădăjduim ca în anii următori, cu aju-torul lui Dumnezeu și al oamenilor să putem definitiva și acest edifi-ciu, la fel de important pentru viața spirituală a locuitorilor.

În ceea ce-l pri-vește pe domnul pri-

mar, din câte cunosc eu, având în vedere că am fost și consilier al localității vreme de 12 ani, este un primar la fel de longeviv ca și preotul paroh din Săcălaz. Este un om gospodar, bine-voitor, grabnic ajutător pentru oameni și este și cel care ne ajută în edificarea construcției bi-sericii din Săcălaz. Nădăjduim să fie și pe viitor la fel de ajutător pentru toți locuitorii comunei noastre.

ANUL XVII NR. 100 (31) - IULIE 2012

I

( (

Page 2: Foaia Sacalazului iulie 2012

2

JURNAL,

Jurnal de Costeiu 2012

Nr. 7

IULIE 2012FOAIAFoaia Sacalazului

ți trecut cu bine de un nou tur al

alegerilor locale. Având în spate experiența anilor precedenți, emoțiile sunt la fel de mari?

Sigur că emoţiile sunt la fel de mari, la fiecare tur al alegerilor locale. Spun asta, de-oarece, chiar dacă ai o anumită experienţă în spate, alegerile locale sunt un examen pentru candidaţi. Diferenţa este însă că profesorii sunt cetăţenii comunei, iar emoţiile sunt pe măsura

exigenței profesorilor, care şi de această dată au demonstrat că au fost foarte exigenţi.

Cum s-a desfășurat campania electorală? A fost una civilizată?

Consider că a fost o campanie civilizată, existând doar mici incidente, care nu au dus însă la încălcări ale legii.

Cum ați primit rezultatul alegerilor locale din data de 10 iunie 2012?

Cu bucurie, cu mare bucurie, atât eu, cât şi echipa mea de consilieri P.D.-L.

V-ați așteptat la acest rezultat?Având în vedere experienţa proprie de peste

18 ani în administraţia publică locală, realizările din toţi aceşti ani, dar şi munca depusă de echipa de consilieri propusă cetăţenilor comunei, pot spune, fără lipsă de modestie, că a fost un rezultat aşteptat.

Cu ce gânduri porniți la drum în acest mandat?

Startul în noul mandat l-am luat cu multă responsabilitate faţă de cetăţenii comunei, în faţa cărora sunt dator să continui proiectele începute şi să îmi îndeplinesc cât mai multe din promisiunile făcute în campania electorală.

Deja știți componența Consiliului Local. Cum credeți că vor fi următorii patru ani și munca alături de Consiliul Local?

“Scopul nostru comun vizează cetăţeanul şi dezvoltarea comunei”

Ilie Todașcă, primarul comunei SăcălazAm încredere că cele 4 formaţiuni politice

care au membri în Consiliul Local, respectiv P.D.-L. 7 consilieri, P.N.L. 4 consilieri, P.P.-D.D. 3 consilieri şi P.S.D. 1 consilier, vor conlucra alături de mine şi echipa mea pentru a avea rezultate cât mai bune, având în vedere că promisiunile din campania electorală au fost aproape identice la toate partidele. Scopul nostru comun vizează cetăţeanul şi dezvoltarea comunei, în ansam- blul ei.

Bănuiesc că nu ați reușit încă să luați legătura cu săcălăzenii, să le mulțumiți pen-tru participarea la vot și pentru alegerea continuității. Ce le transmiteți prin intermediul “Foii Săcălazului”?

Cetăţenilor comunei Săcălaz vreau să le mulţumesc! Apreciez responsabilitatea lor de a ieşi într-un număr destul de mare la vot, pentru viitorul comunei.

Vreau să mulţumesc în mod deosebit celor 1597 de alegători, care au votat Ilie Todașcă şi echipa P.D.-L., însă, în acelaşi timp vreau să-i asigur pe toţi cetăţenii comunei, că indiferent de opţiunea electorală avută pe 10 iunie, timp de patru ani, Ilie Todașcă va rămâne primarul tuturor săcălăzenilor şi, la fel ca până acum, uşa primarului le va fi tuturor deschisă, pentru rezolvarea problemelor întâmpinate.

Mulţumesc dragi săcălăzeni şi doresc ca împreună să îndeplinim tot ceea ce ne-am propus! Aşa să ne ajute Dumnezeu!!!

l Interviu realizat de Monica GAIȚA

A

Page 3: Foaia Sacalazului iulie 2012

3

JURNAL,

Jurnal de Costeiu2012

Nr. 7

IULIE2012FOAIAFoaia

Sacalazului

n urma rezultatelor scrutinului din 10 iunie 2012, la Săcălaz, a fost pus în

funcție primarul Ilie Todașcă și cei 15 consilieri locali. Pentru dumneavoastră, cititorii noștri, publicăm lista cu rezultatele alegerilor locale, precum și numărul de voturi înregistrate.

Astfel, numărul total de alegători, potrivit listei electorale, a fost de 6442. Dintre aceștia, s-au prezentat la urme 3752 . Aceștia au dat un total de voturi valabil exprimate de 3634. În urma

Consilierii Săcălazului, puși în funcție

votului dat de săcălăzeni, consilierii locali sunt următorii:

P.D.-L. l Pătrașcu Vasile l Rachiciu Petru l Brândușa Silviu Adrian l Tulcan Ioan l Boboi Florin l Nicolae-Mircov Daniel l Huțu Mihai

P.N.L. l Vasiu Liviu Ioan l Bălașa Sergiu-Cristian l Nicu Viorel l Neagu Marin

P.P.-D.D. l Buboi Ligius Cosmin l Olar Viorel Ioan l Boboi Dumitru

P.S.D. l Cosma Ioan

Î

a intrarea în comuna Săcălaz se află un indicator dovedind că localitatea este înfrăţită cu aşezarea Torac din Serbia. Nu este vorba de o înfrăţire protocolară între localităţi, aşa cum au

apărut în România cu sutele după anul 1989, ci de una veche şi care-i leagă în mod natural pe locuitorii din Săcălaz şi Torac. După cucerirea Banatului de către Imperiul Habsburgic, localităţile existente în regiune trec în proprietatea Casei Imperiale Austriece. La 14 iulie 1765, împărăteasa Maria Theresia semnează un Ordin al Curţii de la Viena prin care „toate satele româneşti aflate în calea coloniştilor germani trebuiau mutate în altă parte”. Săcălazul timişean era una dintre aceste localităţi. Băştinaşii sunt alungaţi din sat în sudul Torontalului, pe teritoriul de azi al Banatului Sârbesc. E vorba de 300 de familii puse pe drumuri, în jur de 2 000 de suflete, îmbarcate în 500 de care trase de boi. Oamenii se aşează nu departe de „Drumul Mare“ (al împăratului), care lega Timişoara de oraşul Becicherecu Mare. Pribegii români dau numele noii localităţi Săcălaz, în amintirea satului pe care au fost obligaţi să-l părăsească. În anul 1779, după anexarea Banatului de către Ungaria, numele Săcălaz e înlocuit cu cel de Nagy Torac - Toracul Mare.

DRUMUL BEJANIEI

l Dinu BARBU

L

Page 4: Foaia Sacalazului iulie 2012

4

JURNAL,

Jurnal de Costeiu 2012

Nr. 7

IULIE 2012FOAIAFoaia Sacalazului

lasa a V-a de la Școala cu clasele I-VIII Săcălaz și diriginta Argentina

Brănescu au fost implicați în Proiectul “Cetă-țeanul” (Citizen), prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Casa Corpului Didac- tic, în lunile februarie-iunie 2012. Proiectul a avut ca scop co-laborarea elevilor cu autoritățile locale (Școala Săcălaz, Con- siliul Local și Primăria Săcălaz). Elevii participanți la proiect sunt: Prelipcean Carmen, Pușchiță Ionuț, Ciurdărean Ovidiu și Cazan Adrian, din clasa a V-a A. Tema proiectului a fost “Creșterea numărului de copii cu C.E.S. (Cerințe Educative Speciale) din comuna Săcălaz, în ultimii 5 ani”. Elevii au fost conștiincioși și ajutați în documentarea, relaționarea cu autoritățile locale

TIneRII ceTăȚenI AI SăcălAzUlUIși finalizarea proiectului, de către voluntari – părinții acestora, doamna dirigintă Brănescu și Serviciul Social din cadrul Primăriei Săcălaz.

Finalitatea proiectului a constat în reali-zarea unui portofoliu și a patru panouri ce tratau: identificarea problemei, cine s-a ocupat de ea,

politica clasei (emiterea unei soluții alese de elevi) și lobby realizat pentru diseminarea so-

luției alese. Una dintre metodele de lobby ce pot fi puse în practică este și popularizarea proiectului nostru în cadrul ziarelor locale din comuna Săcălaz.

Mulțumim tuturor participanților, volun-tarilor și autorităților locale, care ne-au susținut în finalizarea proiectului “Cetățeanul”.

l Prof. Argentina BRăneScU

C

e ani buni, înaintea secerișului, prietenii

noștri torăceni ne invită să participăm la meciul de fotbal dintre cele două localități înfrățite din 2002 – Torac și Săcălaz, la care veteranii fotba-liști să-și mai dezmorțească mușchii, lovind cu măiestrie mingea rotundă. Așa s-a în-tâmplat și în 23 iunie, când la Pescăria din Torac am fost întâmpinați cu mare bucurie de către viitorii “adversari” de pe terenul de fotbal – aflat în

spatele Căminului Cultural, și care învârteau de zor un miel și un purcel, dar nu de lapte, pe un jar puternic.

În prezența unui public numeros, meciul de fotbal, desfășurat pe durata a patru

reprize s-a încheiat la egalitate, fiind necesare loviturile de la 7 metri, în urma cărora au ieșit învingători torăcenii. Meciul a continuat apoi la Casa pesca-rilor, într-o atmosferă deosebit de caldă, întreținută de acordu-

rile muzicale ale formației conduse de Doru Ursu, reputatul dirijor al Ansamblului “Vichente Bocăluț”.

Întorși acasă în zorii zilei, majoritatea membrilor Grupului Coral “Armonia” se gândeau deja la organizarea returului, spre toamnă, înainte de recoltatul porumbului, când oaspeți ne vor fi cei de la Torac și alți invitați, pentru că, indiferent de orânduiri, tradiția se respectă.

l Ștefan TOMOIAGă

DTradiția se respectă

Page 5: Foaia Sacalazului iulie 2012

5

JURNAL,

Jurnal de Costeiu2012

Nr. 7

IULIE2012FOAIAFoaia

Sacalazului

iua de 1 iunie din acest an a fost una mult mai deosebită pentru elevii

școlii din Săcălaz, față de anii anteriori, dar și pentru Asociația Culturală “Armonia”, care pentru întâia oară a organizat două concursuri. Unul de poezie, intitulat “Tinere condeie” și un altul de desen, în memoria pictorului Ilie Vasu. Scopul acestor concursuri este lesne de înțeles. “Armonia” se implică în des- coperirea și pro- movarea tinere- lor talente ale șco-lii din Săcălaz și nu numai. Dacă până acum “Armo-nia” era cunoscută datorită grupului vocal-folcloric, ce a obținut Locul 1 la debuntanți, pe județul Timiș, în anul 2011 la “Lada cu zestre”, de data aceasta a debutat cu cele două concursuri. Inițiativa, se vrea a se păstra în fiecare an, cu ocazia zilei de 1 Iunie, fiindcă este mare nevoie de aceste acte de cultură pentru tinerii comunității noastre.

Participarea la această primă ediție a fost destul de numeroasă. La secțiunea de poezie au participat 38 de elevi, iar la secțiunea de desen 33. Rezultatele au fost următoarele: la poe-zie, Locul I a fost ocupat de elevul din clasa a VIII-a, Ștefan Neamți, urmat de Alina Radu din clasa a VII-a cu Locul II și Iuliana Udișteanu, clasa a VII-a, cu Locul III.

Cele șase mențiuni acordate la secțiunea de poezie au fost obținute de: Paula Emili, clasa a II-a, Soraia Găină din clasa a IV-a, Luisa Lember din clasa a IV-a, Larisa Lupulescu din clasa a III-a, Florentina Raicu din clasa a VI-a și de Adelina Stan din clasa a V-a.

La concursul de desen s-au acordat patru men- țiuni, după cum urmează: Roxana Diculov

din clasa a II-a, Georgiana Pintilease din clasa I-a, Denisa Samson

din clasa I-a și Bianca Șuteu din clasa a VII-a. Premiul I a fost obținut

de Ioana Marta, clasa a III-a, Premiul II de Denisa

Ungureanu, clasa a IV-a, iar Premiul III de Rebeca

Iakab, clasa a IV-a. Valoarea premiilor a fost de 500 de lei și

au constat în cărți, mape, casete, pensule pentru pictură, creioane colorate, ceasuri de mână, etc. S-au decernat diplome de participare tutu- ror elevilor, iar președintele Asociației Culturale “Armonia”, domnul Liviu Vasiu a oferit din

sponsorizări pa-chete cu dulciuri tu- turor elevilor Șco- lii Săcălaz. Decer-narea premiilor și festivitatea au avut loc în sala de sport și a fost făcută de subsemnatul, în calitate de

secretar al Asociației “Armonia” și colegii: prof. Cornel Corcheș, Anghel Bălulescu și Ștefan

Tomoiagă. Asociația nostră a mai oferit

cinci diplome de excelență dascălilor implicați în reușita acestor două con-cursuri. Este vorba de doamnele în-

vățătoare: Rodica Bulai, Carmen Căciularu, Ramona Onofrei, învățătorul Paul

Gurgu și profesoarei Camelia Flore. Dacă această primă ediție a avut unele greșeli inerente în organizare, sperăm ca în anii ce vin, aceste manifestări de cultură să fie ireproșabile.l Ghiță BleJUȘcă

Acte de cultur@ pentru elevii s@c@l@zeniZ

Page 6: Foaia Sacalazului iulie 2012

6

ISSN: 1453-2700

“Foaia S u ui” Revist memb Uniunii

Jurn r din Banatu Istorir

Redactor- ef: TSec. gen. de r : Gh BLE CRedactor rRedactor: Redactor: vPr V TODIFax.: 0215 199 551

„Dragi copii ai comunei Săcălaz, sub atenta îndru­mare a părinților și a dascălilor, să urcați fiecare treaptă a formării voastre spre un viitor mai bun, spre mândria noastră.”

Ilie Todașcă, Primar al comunei Săcălaz

Bâşu Marina Ileana Blejuşcă Raul

Bokşan Maria Magdalena Bradea Andrei Remus

Burciu Gabriela cotu Mihaela cornelia

Donosă Ana Dumitriu Paul Flore Sebastian

Grigoraş Dorela Gruber Paul Ştefan Guţui Adelina Alexandra

Iakab Rebeca Magdici Amiela Mâţu Flavius

Munteanu Ionuţ cristian

neamţu Voichiţa Alisia neamţu emanuel Antonio

Schipfer Olivian Stan Florin

Ţântar claudia Maria Ungureanu Denisa Mihaela

Ungurianu Ana-Maria

Clasa a IV-a AÎnvățătoare:

Prof. Carla DOLGA


Recommended