+ All Categories
Home > Documents > foaia sacalazului-FEBRUARIE 2012

foaia sacalazului-FEBRUARIE 2012

Date post: 17-Jul-2015
Category:
Upload: bilc-manuela
View: 254 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
7
 Director onoric: ILIE TODAŞCĂ  Foaia Sacalazului ANUL XVII N R. 95 (26) - FEBRUARIE 2012 REVISTĂ EDITATĂ DE CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA COMUNEI SĂCĂLAZ ˘ ˘ SĂCĂLAZ  Se distribuie gratuit  L a 26 ianuarie 2012, în Catedrala Episcopală din Municipiul Caransebeş, Senatul Uniunii Jurnaliştilor din Banatul Is- toric a depus Legământul de Credinţă faţă de Uniune, înaintea Preasnţitului Părinte Episcop Lucian al Caransebeşului. La ceremonie au fost  prezenţi - alături de jurnalişti din Banatul Is- toric - şi oameni politici apropiaţi de idealurile Uniunii şi validaţi de Biroul Director ca mem-  bri ai Senatului. Pre ş edintele de onoare al Uniunii Jurna- liştilor din Ba- natul Istoric, domnul Sorin Frunzăverde, a salutat prezenţa în Senatul Uni- unii a domnului Marcel Vela,  p r e ş ed i n t ele PNL Caraş-Severin, a domnului Titu Bojin,  preşedintele PSD Timiş, dar şi a domnului Eu- gen Tomac, Secretar de Stat pentru românii de  pretutindeni şi a celorlalţi membrii ai Senatu- lui. Cu acest prilej, la propunerea Biroului Director, Senatul a votat în unanimitate pri- mirea Preasnţitului Părinte Episcop Lucian al Caransebeşului, în Senatul Uniunii. La întoar - cerea în Săcălaz, domnul primar Ilie Todaşcă, cu politeţea cunoscută, ne-a acordat o întâlnire în exclusivitate pentru „Foaia Săcălazului”: „A fost o zi specială în viaţa mea de om şi un mo - ment aşteptat. Într-un context european, care  pune accent pe moştenirea culturală, Senatul Uniunii Jurnaliştilor din Banatul Istoric a venit în întâmpinarea acestei ideei asemeni unui far călăuzitor ,care aminteştebănăţenilororiginealor şi înfrăţirea. În sfânta Catedrală din Caransebeş nu au existat bariere politice, sociale sau de na ţ ionalitate. Cu toţii am fost bănăţeni, aparţinând unui  pământ nu uşor încercat. Am înţeles că pentru a vorbi de valori specice Euro-  pei Unite trebuie mai întâi să ne descoperim valo- rile noastre. Fără a spune vorbe mari, astăzi, aici la Caransebeș, locuitori din Țara Banatului, de diverse naționalități și profesii, au înțeles că pentru a  plămădi o mai bună identitate Banatului isto- ric, ajutorul nu trebuie așteptat de prea departe. Evenimentul desfăşurat la Caransebeş a fost o iniţiativă lăudabilă, într-un context european civilizat şi demn.   Interviu real izat de Monica MOLDOV AN Foto: Ovidiu BACINSCHI
Transcript
Page 1: foaia sacalazului-FEBRUARIE 2012

5/14/2018 slidepdf.com | 502: Bad gateway

http://slidepdf.com/reader/full/foaia-sacalazului-februarie-2012 1/1

Error 502 Ray ID: 41adf4ca35db186a • 2018-05-14 14:11:49

UTC

Bad gateway

You

Browser

Working

Newark

Cloudflare

Working

slidepdf.com

Host

Error

What happened?

The web server reported a bad gateway error.

What can I do?

Please try again in a few minutes.

Cloudflare Ray ID: 41adf4ca35db186a • Your IP: 54.39.18.118 • Performance & security by Cloudflare


Recommended