+ All Categories
Home > Documents > Fiziologie c14 - Fiziologia Analizatorilor

Fiziologie c14 - Fiziologia Analizatorilor

Date post: 12-Dec-2015
Category:
Upload: laura-rotaru
View: 88 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Description:
fiziologia analizatorilor
of 18 /18
FIZIOLOGIA ANALIZATORILOR
Transcript
Page 1: Fiziologie c14 - Fiziologia Analizatorilor

FIZIOLOGIA ANALIZATORILOR

Page 2: Fiziologie c14 - Fiziologia Analizatorilor

ANALIZATORUL AUDITIV

Page 3: Fiziologie c14 - Fiziologia Analizatorilor

Consideraţii anatomo – funcţionale

� Segmentul periferic

� Urechea externă

� Urechea medie

� Urechea internă

� Segmentul de conducere

� Segmentul central

Page 4: Fiziologie c14 - Fiziologia Analizatorilor

Segmentul periferic� Urechea externă

� cuprinde - pavilionul auricular- meatul auditiv extern - canalul auditiv

� este delimitată de urechea medieprin intermediul membraneitimpanice

� are rolul de a direcţiona undelesonore spre urechea interna

� canalul auditiv extern conţineglande care secretă cerumen

� rol protector � rol de autocurăţire pentru

membrana timpanică şipielea conductului

Segmentul periferic

Page 5: Fiziologie c14 - Fiziologia Analizatorilor

� Urechea medie

� casa timpanului

� celulele mastoidiene

� trompa lui Eustachio

� rol - amplificarea intensităţii sunetuluiperceput de ureche

� casa timpanului conţine:

� un lanţ de oscioare: ciocanul, nicovala şi scăriţa

� rol - conduc undele sonoredinspre timpan înspre urecheainternă

� doi muşchi ai acomodaţiei: muschiulscăriţei şi muschiul tensor timpanii

Segmentul periferic

Page 6: Fiziologie c14 - Fiziologia Analizatorilor

Urechea internă

� se găseşte în interiorul stâncii

temporalului

� se compune din două segmente

� cohleea → receptorii acustici

� → vestibul şi canalele

semicirculare → receptoriivestibulari

� clasificare

� labirintul osos

� labirintul membranos

→ în interiorul celui osos

Segmentul periferic

Page 7: Fiziologie c14 - Fiziologia Analizatorilor

�Labirintul osos

� cohleea → tub rulat de 2½în jurul unui ax central

�membrana bazilară⇒ 2 etaje

� superior – rampavestibulară

�inferior – rampatimpanică

�canalele semicirculare

�vestibulul

Segmentul periferic

Page 8: Fiziologie c14 - Fiziologia Analizatorilor

� Organul lui Corti� situat pe membrana bazilară

� format din:� celule senzoriale – cu cili

� incluşi în lamina reticulară

� forfecaţi pe membranatectoria în momentultrecerii undei sonore

� celule de susţinere Deiters

Segmentul periferic

Page 9: Fiziologie c14 - Fiziologia Analizatorilor

Segmentul de conducere� Protoneuronul = celule bipolare

� formează ganglionul spiral situat in columela� dendritele se conectează cu receptorii� axonii formează nervii auditivi

� Deutoneuronul� In nucleii cohleari localizaţi în bulb

� trec prin nucleii olivari superiori suntcomparate informaţiile sosite de la ambeleurechi

� ajung la coliculii cvadrigemeni inferiori, pentru:� reflexe de acomodare auditive şi vizuale� coordonarea mişcărilor capului şi ochilor

spre zgomot� Tresărirea la zgomot

� Neuron III� Nucleul geniculat medial din talamus

Page 10: Fiziologie c14 - Fiziologia Analizatorilor

Cortexul auditiv− in girusul temporal superior

� Cortexul auditiv primar (41 şi 42)

� excitat în mod direct de către

proiecţiile de la nivelul corpilor

geniculaţi mediali din talamus

� Arii auditive de asociaţie (aria 22)

� excitate secundar prinimpulsuri provenite de la

cortexul auditiv primar

� primesc proiecţii din arii

talamice de asociaţie

Page 11: Fiziologie c14 - Fiziologia Analizatorilor

Tulburări ale auzului� Surditatea

� pierderea totală sau parţială, uni- sau bilaterală a acuităţii auditive� de transmisie - defect localizat la nivelul urechii externe şi/sau medii� de percepţie - afecţiuni localizate la nivelul urechii interne sau a n. VIII� mixtă

� Tinitusul� o senzaţie sonoră asemănătoare sunetului produs de o sonerie� se datorează unei stimulări iritative a urechii interne sau a nervului

vestibulocochlear� Acufenele

� senzaţii auditive percepute de o persoană, fără a fi însă determinate de o excitaţie sonoră

� Presbiacuzia� un proces de îmbătrânire fiziologică a structurilor neurosenzoriale ale

urechii interne şi a centrilor de integrare auditivă, cu diminuareapercepţiei auditive

� Traumatismul sonor cronic sau surditatea profesională� determinat de expunerea prelungită la zgomot în timpul muncii� se traduce clinic prin deficit auditiv însoţit de acufene

Page 12: Fiziologie c14 - Fiziologia Analizatorilor

APARATUL VESTIBULAR

Page 13: Fiziologie c14 - Fiziologia Analizatorilor

Segmentul periferic

� Vestibulul membranos� utricula� sacula

− maculele statice = arii senzoriale(Φ = 2 mm)� celule senzoriale ciliate

� celule de susţinere� masă gelatinoasă

� cristale de carbonat de calciu(otoliţi)

− excitantul specific = acceleraţialineară

Page 14: Fiziologie c14 - Fiziologia Analizatorilor

� Canalele semicirculare� Lateral� Superior

� Posterior− ampulele canalelor semicirculare

membranoase → cresteampulare → celule senzoriale

− excitantul specific = acceleraţiaunghiulară

Segmentul periferic

Page 15: Fiziologie c14 - Fiziologia Analizatorilor

Segmentul de conducere

� Protoneuronul

� la nivelul ganglionului lui Scarpa = neuroni bipolari

� dendritele vin în contact cu celulele receptoare

� axonii → componenta vestibulară a nervului auditiv

(VIII)

�� DeutoneuronulDeutoneuronul

� in nucleii vestibulari localizaţi în porţiunea superioarăbulbului şi inferioară a punţii

�� NeuronulNeuronul al al treileatreilea

� in talamus – corpul geniculat medial

Page 16: Fiziologie c14 - Fiziologia Analizatorilor

Manifestări clinice ale leziuniloraparatului vestibular

� Vertijul� senzaţie subiectivă de deplasare în unul din cele trei planuri ale spaţiului� declanşat de:

� modificări ale poziţiei corpului� mişcări rapide ale corpului

− Prin conexiunea nucleilor vestibulari cu cei vagali ⇒ apariţia fenomenelorvegetative în timpul crizelor vertiginoase: greţuri, vărsături, paloare, transpiraţii reci

� Tulburările de echilibru:� tendinţa de cădere� deviaţii de mers

� Nistagmusul� mişcari oscilatorii involuntare, ritmice, ale globilor oculari spre partea

lezată� apare datorită diferenţelor de tonicitate ale muşchilor oculomotori,

determinate de disfuncţia unuia dintre labirinte

Page 17: Fiziologie c14 - Fiziologia Analizatorilor

SISTEMUL VIZUAL

Page 18: Fiziologie c14 - Fiziologia Analizatorilor

ERROR: undefined

OFFENDING COMMAND: ‘~

STACK:


Recommended