Home >Documents >Educatia profesionala

Educatia profesionala

Date post:09-Nov-2015
Category:
View:338 times
Download:10 times
Share this document with a friend
Description:
Pedagogie
Transcript:

Educatia profesionala

Definitie: Prin educatie profesionala se intelege orice forma de pregatire sau perfectionare in vederea unei activitati profesionale, care cuprinde insusirea cunostintelor teoretice, formarea deprinderilor, priceperilor si transmiterea valorilor etice si de de comportament social necesare unei asemenea activitati. Scopul: Educatia profesionala cuprinde atat initierea in profesie, cat si perfectionarea si se realizeaza atat in scoala cat si in societati comerciale si in intreprinderi. Educatia profesionala se fundamenteaza pe toate celelalte dimensiuni ale educatiei: - pe cunostintele, priceperile, deprinderile, competentele dobandite in plan intelectual, - pe deprinderile, priceperile, competentele in plan moral, actional, - pe comportamentele morale si estetice, - pe calitatea dezvoltarii si functionarii corpului (pe sanatatea acestuia).Obiectivele educatiei profesionale: 1. Formarea orizontului cultural-profesional Acest aspect cuprinde ansamblul cunostintelor necesare executarii unei profesii sau unui grup de profesii. Orizontul profesional se constituie pe fondul culturii intelectuale, pe cunostintele, priceperile, deprinderile, competentele dobandite in plan intelectual . 2. Formarea unor priceperi, deprinderi, capacitati si competente, in plan actional in vederea desfasurarii unei activitati productive Acest obiectiv formativ-psihomotor (practic) se realizeaza preponderant in cadrul pregatirii practice, in laboratoare si ateliere didactice corespunzatoare cerintelor contemporane, in cadrul practicii de specialitate in unitatile de profil-productie, cercetare, proiectare. In cadrul pregatirii practice, cunostintele teoretice, capacitatile intelectuale, modelele informational-operationale sunt puse in lucru, elevul se va exersa in activitati tehnologice astfel incat actiunile sale sa se integreze functionarii mecanismelor, dispozitivelor, utilajelor in vederea realizarii unor rezultate determinate. Prin exersare in procesul desfasurarii activitatilor practice elevii isi formeaza priceperi si deprinderi practice, cum ar fi: priceperea de a citi o schita, o diagrama, priceperea de a demonta un aparat sau o masina, In categoria capacitatilor pe care le are in vedere educatia profesionala se include: gandirea tehnica, aptitudinea tehnica, capacitatile senzoriomotorii. 3. Formarea si dezvoltarea intereselor de cunoastere, a dragostei fata de profesie in care se pregateste tineretul Interesul apare si se dezvolta in cadrul activitatii, fiind expresia intelegerii si adeziunii la anumite domenii si forme de activitate. El reprezinta satisfacerea unor nevoi si trebuinte individuale. Este un stimul intern al orientarii spre anumite domenii de cunoastere si de activitate, generand si intretinand motivatia necesara. Sensul educatiei profesionale este asigurarea competentei profesionale, inteleasa ca o rezultanta a cunostintelor, deprinderilor, priceperilor, de care individul dispune in vederea indeplinirii profesiei.

Orientarea scolara si profesionala:

Orientarea scolara si profesionala este definita ca un ansamblu de actiuni si influente pedagogice, sociale, medicale ce se exercita in mod continuu cu scopul realizarii de catre indivizi a optiunilor scolare si profesionale in concordanta cu particularitatile personalitatii lor si cu cerintele contextului social la care se raporteaza". Educatia si orientarea sunt doua laturi complementare ale aceluiasi proces. In procesul orientarii sunt implicate trei categorii de fenomene psihologice aflate in interdependenta. Cele intelectuale se refera la dezvoltarea aptitudinilor general si speciale, a calitatilor proceselor psihice de cunoastere, la formarea unui stil individual de munca, la aprofundarea cunostintelor elevilor despre un domeniu al realitatii. Cele afectiv-motivationale includ tot ceea ce ar putea constitui un mobil in realizarea optiunii: interese, nazuinte, inclinatii, preferinte, aspiratii. Cele volitiv-caracteriale sunt indispensabile pentru mobilizarea personalitatii in vederea realizarii scopurilor, dorintelor si aspiratiilor sale.

Concluzie: Pregatirea tineretului pentru optiunea profesionala trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:- domeniul activitatii de pregatire a tineretului pentru optiunea scolara/profesionala apartine educatiei si se implica in toate compartimentele si la toate nivelurile invatamantului,- caracterul interdisciplinar al activitatilor de orientare scolara si profesionala,- rolul personalului didactic in procesul orientarii scolare si profesionale, accelerarea maturizarii profesionale a tanarului,- un cadru institutional, un personal specializat si o anume organizare si a scolilor, care sa corespunda obiectivelor propuse.

Initierea in profesie Dezvoltare Perfectionare Educatie Profesionala

Motivatie Transmiterea valorilor etice

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended