+ All Categories
Home > Documents > Domus - martie 2010

Domus - martie 2010

Date post: 17-Mar-2016
Category:
Upload: casamearo
View: 243 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
Description:
Domus - martie 2010
of 10 /10
Transcript
Page 1: Domus - martie 2010
Page 2: Domus - martie 2010

editorialPrimešte primãvara în casa ta!Sunt multe lucruri care ne inspirã zi de zi ši care ne influenøeazã deciziile. În martie, lasã-te inspirat de primãvarã, de culorile šiprospeøimea ei, ši încearcã sã le aduci ši în decorul casei tale. Dupã o iarnã care pãrea cã nu se mai terminã, venirea primãverii estemai mult decât un fenomen previzibil, este o sãrbãtoare a simøurilor, o explozie cromaticã ši olfactivã. Chiar dacã în naturã trecerea se facemai lent, tu poøi sã iei iniøiativa ši sã faci în locuinøã câteva schimbãride efect. Poøi sã începi cu câteva achiziøii mãrunte, cum ar fi o orhideeîn ghiveci care sã-øi înfrumuseøeze dormitorul, un set de farfurii multicolore pentru zilele mohorâte sau un ceainic vesel, în stil vintage.Aceste detalii nu sunt suficiente pentru a simøi adierea primãverii?Atunci treci la „categoria grea”! Schimbarea perdelelor, a draperiilor ši ahuselor canapelelor necesitã un pic de efort din partea ta, dar meritã,deoarece vei obøine un look nou pentru aceeaši camerã. Dacã nu štii cecombinaøie sã alegi, inspirã-te din articolul de la pagina 61. Îøi dezvãluim un secret: tapetul, aplicat chiar ši ca accent, poateîmbunãtãøi miraculos aspectul tern al unei încãperi. Aša cã fiiîndrãzneø ši împrospãteazã-øi locuinøa cu unul dintre modelele de tapet floral propuse de noi la pagina 28. Pentru cã, anul acesta, Paštele vine atât de devreme, îøi urez de pe acumSãrbãtori calde alãturi de familie! Aša cum te-am obišnuit deja, øi-am pregãtit un supliment de 24 de pagini, dedicat exclusiv acestui eveniment.

M i h a e l a C Ã L I NR E D A C T O R - Š E F

m i h a e l a . c a l i n@h i p a r i o n . c om

Domus te premiazã!

Pe lângã decoraøiuni, casei tale i-ar sta bine ši cu câteva electrocasnicenou-nouøe. Aša cã nu rata concursul de la pagina 113! Poøi fi chiar tu câštigãtor.

Premii în valoare de 700 euro!

Ne gãsiøi ši pe net, peÎn secøiunile PRIMACASÃ, INSPIRAØIE, CASÃ, BRICOLAJ, INTERIOR, GRÃDINÃ,PROIECTE, SHOPPING îøi punem ladispoziøie mult mai multe idei ši sfaturipentru decorarea casei tale, pentru amenajarea grãdinii ši mult mai multeliste de shopping.

Page 3: Domus - martie 2010

martie 2010SUMAR

48 Invitaøie acasã: un apartament amenajatde proprietarã pânã în detaliu

56 Invitaøie acasã: ši o garsonierã poate fi încãpãtoare!

61 Idei de furat: cum sã transformi un living tern într-unul vesel

62 Invitaøie acasã: tonuri calde pentru uninterior modern

67 Ambianøã în acelaši stil: sugestii pentruun dining asemãnãtor

68 Invitaøie acasã: casã sãseascã restauratãši adaptatã stilului contemporan

74 Trucuri ši ponturi: top 5 dušmani ai prafului

amenajãri, sfaturi

35 Detaliile fac diferenøa: fixeazã-øi ceasul înstil retro

36 Trucuri ši ponturi: cum sã creezi undecor plin de cãldurã

38 Te ajutãm sã alegi: paturi din fier forjat40 Trucuri ši ponturi: mobilier cu stil

de la Theta42 Transformare de efect: consolã pentru

hol dintr-un simplu raft

48

6 M A R T I E 2 0 1 0

sugestii deco

20

38

20 Propunerea stilistului: decor proaspãt, de primãvarã

24 Reøete festive: reinventeazã masa de Pašte26 Chilipirul lunii: masã cu 4 scaune la

numai 299 lei!28 Detaliile fac diferenøa: împrospãteazã-øi

pereøii cu un tapet floral30 Trucuri ši ponturi: decor alb-negru32 Decor pe bugete: dining romantic sub

1.000 de euro33 Decor pe bugete: dining romantic sub

2.000 de euro34 Decor pe bugete: dining romantic sub

3.000 de euro

68

35bref info - pagina 10

4 pagini cu subiecte šiinformaøii de interes pentruiubitorii home & deco

Page 4: Domus - martie 2010

plus Nu uita sã accesezi www.casamea.ro!

96

domus pentru pitici 76 Focus camera copilului: un decor în

continuã schimbare80 Idei de furat: paravane decorative

pentru el ši ea81 Detaliile fac diferenøa: pušculiøe jucãuše

bucãtãrii à la carte 84 Focus bucãtãrie: atmosferã parizianã

într-un apartament din Bucurešti86 Ambianøã în acelaši stil: sugestii pentru o

bucãtãrie asemãnãtoare87 Detaliile fac diferenøa: farfurii vesele

pentru zilele ploioase de primãvarã88 Focus bucãtãrie: cum ašezi mobilierul

într-o bucãtãrie open-space90 Te ajutãm sã alegi: bufete pentru

bucãtãrii rustice92 Detaliile fac diferenøa: te invitãm la

un ceai... vintage

105

evenimente & noutãøiAflã cele mai „calde” vešti dindomeniile amenajãrilor interioare

- la paginile 46, 82, 94, 111

bãi pe alese96 Focus baie: detalii glam într-o

baie modernã98 Detaliile fac diferenøa: cošuri pentru rufe

100 Focus baie: obiecte sanitare din viitor101 Detaliile fac diferenøa: listuri colorate

pentru bãi vesele

prim-plan: grãdina104 Focus: o grãdinã proiectatã pentru

relaxare106 Idei de furat: cum maschezi un

gard inestetic

rendez-vous108 Alegerea acestei luni: the Library

restaurant & bar

de reøinut111 Cele mai noi informaøii din domenii de

interes pentru tine

92

În secøiunile PRIMA CASÃ, INSPIRAØIE, CASÃ, BRICOLAJ, INTERIOR, GRÃDINÃ, PROIECTE, SHOPPING gãsešti idei minunate, care abia ašteaptã sã fie puse în aplicare!

24

90

Page 5: Domus - martie 2010

sugestii decoCele mai inspirate selecøii de obiecte de mobilier ši accesorii

domus

SPECIAL:

ORIGINAL:

EXTRA:

21Iatã ideea noastrã:

Un simplu raftpoate deveni unobiect decorativ

extraordinar, doarprin adãugarea

câtorva elementecare sã-øi

aminteascã denaturã.

TRANSFORMARE DE EFECT

Compune un decor romantic pentru zona de dining. Îøi oferim 3 variante de buget!

TE AJUTÃM SÃ ALEGI:Paturi din fier forjat

DETALIILE FAC DIFERENØA: tapet cu model floral, ceasuri cu aer retro

19M A R T I E 2 0 1 0

Decor pentru Sãrbãtorile Pascale Reøete tradiøionale de Pašte

Page 6: Domus - martie 2010

domus

47M A R T I E 2 0 1 0

Locuinøe cu farmec, trucuri ši ponturi, idei de furat

Curãøeniageneralã deprimãvarã trebuie sãînceapã cueliminareaprafului.

Descoperãcele 5 arme cucare poøi lupta

împotrivaacestuia.

AMBIANØÃ ÎN ACELAŠI STIL:Recreeazã pe baza sugestiilornoastre unul dintre livingurilelocuinøelor prezentateSFATURI oferite de cãtre designeriicare au realizat amenajãrile

Îøi oferim inspiraøie de 10 ani. Dacã ai amenajat casa pe baza sugestiilor

noastre, cheamã-ne sã o vedem.Reportajul despre amenajarea ta poate apãrea în paginile revistei!

amenajãri, sfaturi

INVITAØIE ACASÃ: decoruri pline de inspiraøie pentru tine

IMPORTAnT

26EXTRA: TRUCURI ŠI PONTURI:

Page 7: Domus - martie 2010

Amenajãri cu farmec, trucuri ši ponturi, accesorii utile

EXTRA: Cei mici sunt foarte fericiøi când primesc o monedã. Oferã-le cadou o pušculiøã haioasã, în care sã-ši strângã economiile.

FOCUS: O camerã de bãiat cu un decor specialgândit pentru vârsta lui fragedã

IDEI DE FURAT: Copiii iubesc culorile vii, aša cã nu-øi fieteamã sã folosešti textile colorate pentrua le decora camerele.

pentru piticidomus

IMPORTAnT

Îøi oferim inspiraøie de 10 ani. Dacã ai amenajat cameracopilului pe baza

sugestiilor noastre, cheamã-ne sã

o vedem. Reportajuldespre amenajarea ta

poate apãrea înpaginile revistei!

4

77M A R T I E 2 0 1 0

Page 8: Domus - martie 2010

TE AJUTÃM SÃ ALEGI: Bufete pastelate

DETALIILE FAC DIFERENØA: farfurii multicolore, ceainice vintage

83M A R T I E 2 0 1 0

bucãtãrii à la carteAmenajãri cu farmec, trucuri ši ponturi, accesorii utile

9 Îøi oferim inspiraøie de 10 ani.Dacã ai amenajat bucãtãria pe

baza sugestiilor noastre, cheamã-ne sã o vedem.

Reportajul despre amenajarea tapoate apãrea în paginile revistei!

domus

Citešte cu atenøie poveštile amena-jãrilor ši sfaturile specialištilor.

Sigur vei avea de învãøat!

IMPORTAnT

Page 9: Domus - martie 2010

Amenajãri cu farmec, trucuri ši ponturi, accesorii utilebãi pe alese

IMPORTAnT

domus

5

Îøi oferim inspiraøie de 10 ani.Dacã ai amenajat baia pe baza

sugestiilor noastre, cheamã-ne são vedem. Reportajul despre

amenajarea ta poate apãrea înpaginile revistei!

95M A R T I E 2 0 1 0

FOCUS: Douã stiluri de amenajare a bãii: romantic ši futurist

DETALIILE FAC DIFERENØA: plãci decorative cu stil, cošuri pentru rufe

Page 10: Domus - martie 2010

FOCUS: Pe un teren din Clinceni, o familie debucurešteni ši-a amenajat o rešedinøã devacanøã cu o grãdinã de dimensiuni generoase.

IDEI DE FURAT: Dacã ai o grãdinã superbã, dar un gard inestetic,trebuie sã faci ceva în acest sens. Aflã cum poøisã-l maschezi cu ajutorul unui gard viu, perfectintegrat în peisaj.

103M A R T I E 2 0 1 0

prim-plan: grãdinaAmenajãri cu farmec, plante, sfaturi utile, idei de furat

4

IMPORTAnT

EXTRA:

Îøi oferim inspiraøie de 10 ani. Dacã ai

amenajat grãdina sauterasa casei tale pe baza

sugestiilor noastre,cheamã-ne la tine acasã.

Reportajul despre amenajarea ta

poate apãrea în paginile revistei!

domus

Înfrumuseøeazã-øi ghivecele din casã cu accesorii vesele, de primãvarã!


Recommended