+ All Categories
Home > Documents > Dezvoltarea AP Respirator

Dezvoltarea AP Respirator

Date post: 06-Jul-2018
Category:
Upload: nicolai-odajiu
View: 237 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 37

Transcript
 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  1/37

   

  DEZVOLTAREA APARATULUIRESPIRATOR - PLĂMÂNII

  Conf.Dr.Ana-Nadia SCHMIDT

  Catedra de Anatoie !i E"rio#o$ieUni%er&itatea de Medi'in( !i )ara'ie *I+#i+ Ha,ie$an+ C#+-

  Na/o'a

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  2/37

   

  II. De0%o#tarea /#(1ni#or

  Si&te+# re&/irator '(i re&/iratorii

  /#(1nii

  S+r&e endoder 2 +'oa&a '(i#or re&/iratorii

  e3tra- !i intra/+#onare e0oder

  e'toder - ner%ii

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  3/37

   

  Intera',i+nea EPITELIU-MEZENCHIM PIVOT 4n orfo$ene0a /+#onar(

    FAZA DE CREŞTERE INTERVALUL DE TIMP(zile sau săptămâni

  CARACTERI!TICI

  1 EMBRIONARĂ  zilele 26-52 dezvoltarea: - traheei

  - bronhiilor principale

  - bronhiilor lobare

  - bronhiilor segmentare

  2 PSEUDOGLANDULARĂ  ziua 52 – săptămâna 16 dezvoltarea: arborelui bronhic în continuare până la bronhiolele repsiratorii

  3 CANALICULARĂ  săptămânile 17-2 dezvoltarea: patului vascular

   schi!area: acinului"ductelor alveolare

  aplatizarea #i di$eren!ierea: epiteliului

  respirator4 SACCULARĂ  săptămânile 2%-&6 dezvoltarea 'prealveolelor(

   saccule ) alveole primitive

  5 ALVEOLARĂ  săptămâna &6-termen dezvoltarea alveolelor

   P"in#ipalele $aze ale %nt%&enezei pulm%na"e

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  4/37

   

   !ta'iul em"i%na" al 'ez)%ltă"ii

   plămânului uman

   !ta'iul pseu'%&lan'ula" 

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  5/37

   

  TIMPUL(săptămâ!"

  CELULE EPITELIALE AP#RUTE

  4 celule epiteliale primitive

  8 celule neurosecretorii conţinnd serotonina şi NSE(NSE = enolaza neuronală specifică)

  10 celule neuroepiteliale conţinnd !om!esina

  10"1# celule presecretorii şi preciliate1# $lande mucoase

  14 corpi neuroepitelialicelule ciliate

  celule pre!azale

  1% celule &'E*

  celule seroase şi !azale

  celule (alveolare) pretip ++celule pre,-.-

  #4  pneumocitele + şi ++

  #4"#% celule ,-.-

  /% celule neuroepiteliale conţinnd peptide $astrin"releasin$serotonin"releasin$ calcitonin"releasin$ şi leu"encefalin"

  releasin$

   Dez)%lta"ea *i 'i$e"en+ie"ea epiteliului #ăil%" "espi"at%"ii 'upă Cutz #itat 'e C,u"& 

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  6/37

   

  Faza pseu'%&lan'ula"ă

  C%l-./E0 123 

   L/lumen4 +esutul #%n5un#ti) inte"sti+ial se "ema"#ă p"int"/% %&ată #elula"itate

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  7/37 

  Faza pseu'%&lan'ula"ă

  C%l-./E0 623 C 7 #a"tila5 "%n,i#

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  8/37 

  Faza #anali#ula"ă

  C%l-./E0 623 

  8M 7 &lan'e mu#%ase0 C 7 #a"tila5 "%n,i#

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  9/37 

  A

  Faza #anali#ula"ă

  C%l-./E0 923 

   A 7 a"te"ă mus#ula"ă :n ap"%pie"ea "%n,iei (;

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  10/37

   

   !ta'iul sa##ula" (s#,emă

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  11/37

   

  Faza al)e%la"ă

  C%l-./E0 123 

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  12/37

   

  Starea de0%o#t(rii /#(1n+#+i +an LANA5TERE

  S+/rafa,a a#%eo#ar( - 67 - 789 7

  :#a ad+#t ;> 7

  Mi!'(ri re&/iratorii interitente S=7 i.+.

  De'#an!area /riei re&/ira,ii?

  @i/o3ia

  a'ido0a r('irea te$+ente#or

  /re&i+nea ato&feri'(

  &'@i"area edi+#+i anioti'

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  13/37

   

  Starea de0%o#t(rii /#(1n+#+i +an LANA5TERE

  Li'@id /+#onar 2 > #B'or/

  Cre!terea !i de0%o#tarea /+#onar(/o&tnata#( 7< ori

   4n $re+tate• 4n %o#+

  > ani < 2 $enera,ii "ron@io#e re&/iratorii

  7> 3 => a#%eo#e

  ADULT 7 2

  • >> 3 => a#%eo#e

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  14/37

   

  Cre!terea /o&tnata#( a /#(1n+#+i

  Trei fa0e a. fa0a de e3/an&i+ne /+#onar(

  • iediat /o&tnata#

    're!terea %o#++#+i &/a,ii#or aeriene

  re&/iratorii

  ". fa0a de /ro#iferare ti&+#ar( 2 /riii ani

  • forarea de noi a#%eo#e

  '. 're!terea e'@i#i"rat( 2 d+/( %1r&ta de ani

  • #(r$irea a#%eo#e#or

  • reode#area re,e#ei de 'a/i#are de #a ni%e#+#

  &e/t+ri#or a#%eo#are

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  15/37

   

  I. Or$an+# @eato0ei PLĂMÂNUL

  A 2 &+/rafa,a de &'@i" $a0o& ALVEOLA 2 SUR)ACTANTUL PULMONAR

  - VASELE PULMONARE

  II. Contro#+# RESPIRAFIEICENTRII NERVO5I

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  16/37

   

  E/ite#i+#a#%eo#ar

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  17/37

   

  S f # #

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  18/37

   

  IIG. S+rfa'tant+# /+#onar

  'o/#e3 +#tio#e'+#ar &inteti0at de /ne+o'ite#ede ti/ II !i 'on&tit+it 4n /rin'i/a# din?• - fo&fo#i/ide• - #i/ide ne+tre !i 'o#e&tero#•

  - /roteine8 dintre 'are +#te &/e'i'e :SPA-SP-D SP- SP-CG *os$olipide

   *os$atidilcoline saturate +,, 

   *os$atidilcoline nesaturate

   *os$atidiletanolamine

   *os$atidilglicerol 

   *os$atidilinositol 

  .$ingomieline

   /ipide neutre #i colesterol 

   ,roteine

   ,roteine nespeci$ice hidro$ile

    - albumina

    - $ibrinogen

    - complement seric

  0licoproteine speci$ice

  - proteina .,-1

    - proteina .,-+

   ,roteine hidro$obe

    - proteina .,-2

    - proteina .,- 

  82%

  2#%

  18%

  4%

  8%

  #%

  1%

  2%

  10%

  3%

   

  1%

  ≈1%

  02%

  02%

  C$mp$%!&!'

  s)*'+t't,!

  p,m$')

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  19/37

   

   P"%p"ietă+i me#ani#e

    - s+ă./)/' t/s!!! sp/)*!+!',/

    - +)/0t/)/' +$mp,!'&/! p,m$')/

    - 1st'2!,!%')/'3 4$,m,! ',4/$,') 0! 2)$5!$,/,$) t/)m!',/

    - m/&!/)/' /! +'p'+!tă&! )/%!.',/ *+&!$',/

    - s+ă./)/' t)'4',!,! )/sp!)'t$)6 /*/+t 1't!/./m3

    ('sp)' /+5!,!2),! *,!./,$) !t)'-',4/$,')/"

   M%'ula"ea $un#+iei ma#"%$a&el%" 

   Alte p"%p"ietă+i 

    - +!t$-p)$t/+t$) 0! 't!$7!.'t

    - 't!./s!+'t

    - *,!.!*!+')/' m+s,!

  P)!+!p',/,/ p)$p)!/tă&! ',/ s)*'+t't,! p,m$')

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  20/37

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  21/37

   

  Sindro+# DE DETRESĂ

  RESPIRATORIE :MHG

  o"&er%at 'e# ai fre'%ent #a

  PREMATURI

  IMATURITATE MOR)OLOJICĂ !i

  IOCHIMICĂ a ,e&+t+#+i /+#onar

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  22/37

   

  Anoa#ii /+#onare

  a#e /#(1n+#+i 4n an&a"#+

  @i/o/#a0ia /+#onar(

  • =>K din no+-n(&'+,ii e3aina,i /o&torte• 7B=>>> de no+-n(&'+,i %ii

  a/#a0ia

  a$ene0ia

  &+ri anora#e 2 %ariante

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  23/37

   

  Anoa#ii a#e ar"ore#+i "ron@i'

  &t+#a "ron@o"i#iar(

  "ron!ie'ta0ia

  tra@eo"ron@oe$a#ie '@i&t+ri /+#onare 'on$enita#e

  '@i&t+ri "ron@o$eni'e

  e0e #o"ar 'on$enita#

  a#fora,ia adenoatoid(

  '@i&ti'(

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  24/37

   

  Anoa#ii 2 re#a,ia orfof+n',iona#(ar"ore "ron@i' 2 artere /+#onare

  &e'@e&tra,ia "ron@o-/+#onar(

  &e'@e&tra,ia intra#o"ar(

  &e'@e&tra,ia e3tra#o"ar(

   4n afara /#e+rei %i&'era#e de -6 ori ai fre'%ent #a

  &e3

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  25/37

   

  Anoa#ii a#e %a&e#or /+#onare

  anoa#ii i0o#ate a#e artere#or

  /+#onare

  anoa#ii a#e arterei /+#onare &t1n$i

  anoa#ii arterio-%enoa&e /+#onare

  anoa#ii a#e %ene#or /+#onare

  anoa#ii a#e #ifati'e#or /+#onare

  #ifan$ie'ta0ia /+#onar( 'on$enita#(

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  26/37

   

  o#i 'on$enita#e 'e afe'tea0(

  de0%o#tarea /#(1n+#+iMa#fora,ii#e /ere,i#or tora'e#+i

  tora'e#e 4n /1#nie :/e't+& e3'a%at+G

  tora'e#e 4n 'aren( :/e't+& 'arinat+G

  &tern+# &'+rt

  &+ra &terna#( 'on$enita#(

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  27/37

   

  Hi/o/#a0ia /+#onar(

  deni,ie

  • $re+tatea &+at( a a"i#or /#(1ni =87K

  din $re+tatea /+#onar(

  n+(r+# tota# de a'ini :red+&G

  n+(r+# a#%eo#eBa'in :re#ati% nora#G

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  28/37

   

  Hi/o/#a0ia /+#onar(

  /riiti%(

  rar(

  a&o'iat( fre'%ent '+

  • a#te anoa#ii

  '@i&t+ri

  "ron!ie'ta0ie

  • a#fora,ii di%er&e

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  29/37

   

  Hi/o/#a0ia /+#onar( &e'+ndar(

  /rin o#i$o@idranio&

  de 'a+0e /+#onare :'o#e',ii /#e+ra#e8 "oa#a

  adenoatoid( '@i&ti'(G

  afe',i+ni ne+ro-+&'+#are #iitea0(

  i!'(ri#e re&/iratorii

  anoa#ii a#e 'reier+#+i - inien'efa#ia

  de 'a+0e di%er&e 2 in&+'ien,a '+tiei

  tora'i'e /rin &+"/re&ia i!'(ri#or

  re&/iratorii feta#e

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  30/37

   

  Hi/o/#a0ia /+#onar( &e'+ndar( @erniei diafra$ati'e'on$enita#e

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  31/37

   

  PS

  LS

  Vis#e"ele t%"a#i#e 7 ansamlu

   P! 7 plămânul (,ip%plazi# stân& 

  Fi#at #u l%ul stân& ,e"niat / L! 

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  32/37

   

   D / 'ia$"a&ma

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  33/37

   

  Vis#e"ele

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  34/37

   

  Hi/o/#a0ia /+#onar( &e'+ndar(

  @erniei diafra$ati'e 'on$enita#e

  • tera/ie antenata#( '+ $#+'o'orti'oi0i

  &ti+#ea0( 're!terea /+#onar(

  &'ade @i/erten&i+nea /+#onar(

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  35/37

   

  De0%o#tarea diafra$ei

  S+r&ediafra$a %entra#(diafra$a dor&a#(

  e0oder+# 'ardio@e/ati' fra$ati'&e/t tran&%er& 2 diafra$a %entra#( e0en'@i &oiti' !i &oato/#e+ra#e0o+# &/#an'@ni'

  Iner%a,ianer%i freni'iner%i inter'o&ta#i

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  36/37

   

  De0%o#tarea diafra$ei

  *M+&'+#ari0area diafra$ei

  Anoa#ii 'on$enita#e

  @ernia diafra$ati'( 'on$enita#(

  e%entra,ia 'on$enita#(

 • 8/18/2019 Dezvoltarea AP Respirator

  37/37


Recommended