+ All Categories
Home > Documents > D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

Date post: 06-Jul-2018
Category:
Upload: marc-mihaita
View: 236 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 238

Transcript
 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  1/238

  TITULARUL INVESTIŢIEI: CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ

  Denumirea obiectivului de investiţie:

  PARC AUTO PENTRUSPORTURI CU MOTOR

  Faza de proiectare:PROIECT TEHNICPIESE SCRISE –VOLUMUL I –MEMORII TEHNICE

    Proiectant general : S.C. UNGPRO S.R.L. Târgu!ure"Proiectant de specialitate : CONEN #$t %udapesta

  Proiect nr. 190.1/2009Data elabor&rii: aprilie '(()

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  2/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  BORDEROU

  A. PIESE SCRISE

  VOLUMUL I .

  *. %orderou ''. Pagina de titlu +,. Lista de semn&turi

  -+. !emoriu general

  -. !emoriu te/nic sistematizare verticala

  '0. !emoriu te/nic protectia mediului ')0. !emoriu te/nic drumul de acces 1D2*-* %Parc auto3

  ,*4. !emoriu te/nic privind lucrarile de canalizare mena5era

  ,). Program pentru controlul lucrarilor de canalizare mena5er&

  +(

  *(.!emoriu te/nic privind alimentarea cu apa+'**.!emoriu te/nic privind canalizarea pluviala

  +*'.!emoriu te/nic pentru racord si bransamente gaze naturale presiune redusa P6

  +)*,.Program pentru controlul calitatii lucrarilor la e7tindere conducta si bransamente gaze natural

  din P6 -4*+.!emoriu te/nic racord electric

  -)*-.Program $aze determinante racord electric

  4*.!emoriu te/nic pt. racord si retea tele$onica

  )*0.!emoriu te/nic amena5ari e7terioare

  0'*4.!emoriu te/nic trotuare8 di$erite drumuri si plat$orma incinta

  00*).!emoriu te/nic circuitul de viteza 0)'(.Program de control pentru lucrari de constructii drumuri

  4+'*.!emoriu ar/itectura 4''.!emoriu te/nic pentru partea de construcţii rezistenţ&

  *((

  S.C.UNGPRO SRL 5 P3RC 3T7 P8TR SP7RTR9 C M7T7R 5 P.T.2

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  3/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  ',.!emoriu te/nic instalatii electrice*''

  '+.Program de control al calitatii lucrarilor de instalatii electrice*')

  '-.!emoriu te/nic privind instalatiile interioare de apacanal si incalzire cladiri*,(

  '.Program de control al calitatii lucrarilor instalatii sanitare*,4

  '0.Program de control pt. controlul calitatii lucrarilor de monta5 utila5 sanitare si incalz.*+(

  '4.!emoriu te/nic pt. $abricarea8 transportul "i recepţia tribunei mobile de tip 4-,(*+*

  ').!emoriu te/nic pentru monta5ului tribunei mobile de tip 4-,(*+,

  ,(.!emoriu te/nic privind sistemul de supraveg/ere incinta*+-

  ,*.!emoriu te/nic privind sistemul de supraveg/ere concurs "i cronometrare*+4

  ,'.!emoriu te/nic privind reţea de telecomunicaţii de cablare structurat&*-*

  ,,.!emoriu te/nic privind canalizatie telecomunicatii*-+

  ,+.Program de control a calitatii lucrarilor de constructii si instalatii*-

  ,-.Program de urm&rire a comportarii in timp a lucrarilor*-4

  ,.9nstructiuni pt. urmarirea in timp a lucrarilor de ar/itectura*-)

  ,0.9nstructiuni pentru urmarirea curent& partea de construcţii*(

  ,4.9nstructiuni privind e7ploatarea si intretinerea retelelor de canalizare*'

  ,).9nstructiuni privind urmarirea comportarii in timp a retelelor de canalizare*-

  +(.9nstructiuni privind urmarirea comportarii in timp a instalatiilor /idrote/nice SP;*0

  +*.9nstructiuni de urmarire a comportarii in timp a instal. Sanitare*)

  +'.9nstructiuni de urmarire a comportarii in timp a instalatiilor interioar de incalz.centrala*0(

  +,.9nstructiuni de urmarire a comportarii in timp a instalatiilor electrice*0,

  ++.9nstructiuni de urmarire a comportarii in timp a lucr&rilor de ar/iitectura*00

  +-.9nstructiuni privind respectarea normelor de protectia si igiena muncii PS9 in constructii*04

  S.C.UNGPRO SRL 5 P3RC 3T7 P8TR SP7RTR9 C M7T7R 5 P.T.3

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  4/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  +.!asuri si indicatii generale pe protectia muncii8 siguranta circulatiei si PS9 pe timpule7ecutiei si al e7ploatarii lucrarilor proiectate

  *4-+0.!asuri de protectia muncii si PS9 pt. lucrarile de instalatii electrice

  *44+4.Fisa te/nica de protectia muncii

  *)(+).Fisa te/nic PS9 privind normele de prevenire si stingere a incendiilor

  *)*-(.Lista dotari PS9 *)'-*.Lista dotari minime pt. des$asurarea competitiilor

  *),

  9ntocmit8

   

  PAGINA DE TITLU

  S.C.UNGPRO SRL 5 P3RC 3T7 P8TR SP7RTR9 C M7T7R 5 P.T.4

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  5/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  Denumirea obiectivului

    de investiţie: PARC AUTO PENTRU SPORTURI CU MOTOR mplasamentul: 5udeţul !ure"

  ora"ul ;ng/eni "i comuna Sânpaul

  Titularul investiţiei : Consiliul 5udeţean !ure"

  %ene

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  6/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  Ş% *"#$%&! ;ngv?ri ndr?s @@@@@@@@@@@@@ 

  P"#$%&!+(,$ !?tA S?ndor @@@@@@@@@@@@@ 

    %urB/ardt rp?d @@@@@@@@@@@@@ 

  ul?csi Ferenc @@@@@@@@@@@@@

  !agos Ez @@@@@@@@@@@@@ 

  >eres 9osi$ @@@@@@@@@@@@@  

  !i/?lEBo Ludovic @@@@@@@@@@@@@ 

  CsiBi Golt?n @@@@@@@@@@@@@  

  MEMORIU GENERAL

  D-"+!+ % %%&-$% + -&""$$ %3!% % 4+$4 25 % -($666

  A.   P)RŢILE SCRISE

  1. DATE GENERALE

  Denumirea obiectivului de investiţie: P+"& +-!# *%(!"- 3*#"!-"$ &- 4#!#" mplasamentul: 5udeţul H !;R6I

    Jra"ul ;ng/eni "i comuna Sânpaul

  S.C.UNGPRO SRL 5 P3RC 3T7 P8TR SP7RTR9 C M7T7R 5 P.T.6

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  7/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  Titularul investiţiei: C#(3$$- J-%,%+( M-"%7 %ene

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  8/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  La elaborarea proiectului au $ost utilizate /&rţi topogra

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  9/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  dâncimea de Kng/eţ a terenului natural8 con$orm STAS ?05/  este 9&4.

  Reţeaua /idrogra

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  10/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  Jb. Nr. *+ Centru medicalJb. Nr. *- Cl&dire administrativJb. Nr. * rup sanitar "i intreţinere

  Jb. Nr. *0 Cabin& portarJb. Nr. *4 Supraveg/ere concurs "i obiectiv

  Jb. Nr. 01 Amenajarea terenului Prin sistematizare vertical& se remodeleaz& relie$ul terenului prin lucr&ri de

  terasamente Kn scopuri utilitare "i estetice8 racordarea la construcţii8 crearea depante pentru scurgerea apelor cu deplasarea unui volum minim de terasamente pedistanţele cele mai scurte.

  La sistematizarea vertical& sa ţinut seama de teren8 de condiţiile relie$ului "i

  caracteristicile solului Kn amplasament.Sistematizarea vertical& are Kn vedere realizarea urm&toarelor scopuriprincipale:

  S& stabileasc& cotele Q (8(( pentru toate construcţiile8 ast$el Kncât prinmi"carea unui volum minim de terasamente8 transportate pe cele mai scurtedistanţe "i cu cele mai e

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  11/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  Ca ura d$ apa $*$ r$+$r,orul $-i*$n* al a*ului C$rg#id  pentru care saprimit aviz de racordare a aspiratiei statiei de pompare la conducta de golire arezervorului e7istent.

  pa $olosita din rezervorul e7istent corespunde din punct de vedere alpotabilitatii8

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  12/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  nr.)0='0*=C66 re$eritoare la epurarea apelor reziduale urbane. DeversareaeMuentului se va $ace Kn pârâul Cerg/id.

  La realizarea reţelei de canalizare cu scurgere gravitaţional& se vor utiliza

  tuburile de canalizare din materiale plastice8 P>C*(( clasa de rigiditate SN+1SN+!3 pentru canaliz&ri e7terioare. Canalul colector 1mena5er3 va avea diametrulDe '(( H De '-( mm8 Kn $uncţie densitatea construcţiilor din zon& "i particularit&ţilerelie$ului terenului. Racordurile canal de la obiecte voravea diametre uzuale: De*( V '(( mm.

  Tronsoanele de canalizare sub presiune 1conductele de re$ulare de la staţiilede pompare3 se vor realiza din tuburi de polietilen& clasa P6*((PnSDR' avândDe**(7+8, mm. samblarea tuburilor "i pieselor de leg&tur& din polietilen& se va$ace prin proceduri de termo$uziune "i electro$uziune.

  C&minele de vizitare amplasate pe colector8 se vor realiza din elementepre$abricate din beton8 cu cep "i buz&8 con$orm STS '++4. ceste c&mine sauprev&zut cu camer& de lucru cu U ' m "i co" de acces8 Kn varianta constructiv&carosabil8 tip greu.

  Datorit& condiţiilor de nivelment din unele localit&ţi 1drum cu pant& de pân&la *(O38 la realizarea reţelei de canalizare Kn acele zone sa prev&zut utilizareac&minelor de rupere de pant&8 cu tub e7terior8 ori de câte ori sa impus aceast&m&sur& pentru a menţine vitezele de curgere a apelor canalizate Kn limitele de valori

  considerate optime. C&minele de rupere de pant& cu tub e7terior8 sunt utilizabile latronsoane de canal cu Dn pân& la -(( mm "i c&deri pân& la *8)( m.

  Sa urm&rit utilizarea unui num&r restrâns de tipodimensiuni de ast$el dec&mine.

  Pe tronsoanele de canalizare sub presiune8 la distanţe de cca. '-( m sauprev&zut c&mine speciale de sp&lare tip C>.* "i C>.'8 con$orm sc/emei te/nologice "idetalii de e7ecuţie.

  Jb. Nr. 0 $acord "i reţele gaze naturale

  Pentru alimentarea cu gaze naturale a Parcului auto pentru sporturi cu motor8este necesar realizarea unei e7tinderi de conducta in lungime de -04 m masurati interen din P6 *(( SDR de W,mm. conducta pozata ingropat dea lungul D2 *-*%;ng/eni C&pâlna de SusH%a/neaLim.5d.Sibiu8 dup& ce la Bm 0X*(4 va traversa D2in tub de protectie subtraversarea $acanduse prin $orare. De la Bm X-,( undeconducta nou proiectata in lungime de '*( m si W )( mm pana in punctul , con$.plansei va < pozata ingropat la marginea drumului nou in

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  13/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  Jb. Nr. 0 $acord "i reţele electrice

    Pentru alimentarea cu energie electric& 1partea de $orţ&3 a noului obiectiv8dup& delimitarea instalaţiilor S.C. 6lectrica S.8 sunt necesare urm&toarele lucr&ri

  energetice: Post de trans$ormare '(=(8+B>8 *(#>8 Kn anvelop& cu e7ploatare din

  e7terior8 amplasat Kn incinta Parcului 8 lâng& gard8 con$orm planului desituaţie.

  Postul va < ec/ipat cu celule modulare Kn mediu SF 8 cu acţionaremanual&8 dou& celule de linie cu separator de sarcin& "i o celul& tra$o cuseparator de sarcin& "i siguranţe $uzibile8 trans$ormator '(=(8+B>*(#>"i un tablou de distribuţie de 5oas& tensiune. Tabloul de 5.t. va avea uncircuit sosire tra$o8 ec/ipat cu Kntrerup&tor debro"abil de ,( cu

  dis5unctor8 circuite de plecare spre utilizator realizate cu siguranţe !PRcapsulate cu gabarit +((.

  Celulele !T vor < ec/ipate cu indicatoare de de$ect pentru scurtcircuitpoli$azat "i /omopolar

  Racordul Kntre stâlpul cu m&sura !T "i PT proiectat va < realizat prin L6S'( #>8 realizat& pe marginea drumului de acces la Parc8 Kn lungime de '8'#m.

   !odul de realizare a lucr&rilor este reprezentat& pe planurile "i sc/emeleelectrice ane7ate.

    ;tila5ele vor < procurate dup&

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  14/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  '8'( Bm va < prin cabla5 aerian pân& la intersecţia drumului 5udeţean cu drumul deacces la Parc8 pentru care se va $olosii stâlpii de tele$onie e7istente. Din acest punctracordul va < prin cablu C **( mm.

  9n cladirea administrativa se va monta centrala tele$onica.Se va instala in canalizatie o conducta UDP6 ,' mm intre cladirea

  administrativa si cladirea centrala.9ntre cele doua cladiri in canalizatie un cablu

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  15/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  Jb. Nr. 0 rumurile de acces 2311 4 5 Parc auto)Drumul de acces este situat Kntre D2 *-*% ;ng/eni C&pâlna de SusLim. 5ud.

  Sibiu "i Parcul auto8 are o lungim$ *o*al d$ 745 m  "i este un drum din

  p&mânt.L&ţimea drumului de acces este de 08(( m.Circulaţia se des$&"oar& $oarte greu pe timp uscat când se produce pra$ care

  este nociv "i Kngreuneaz& vizibilitatea8 iar pe timp ploios se produce noroi "idevine impracticabil.

  Circulaţia necontrolat& sau staţionarea pe carosabil a apelor8 conduce ladegradarea continu& a supra$eţelor de rulare.

  Ianţurile sunt necorespunz&toare.Podeţele e7istente sunt necorespunz&toare "i insu

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  16/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  Partea carosabil& prev&zut& va avea 084( m l&ţime8 iar l&ţimea trotuarelor de*8(( m

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  17/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  mpre5muirea incintei pe o lungime de *.)-( m vor < e7ecutate din elementepre$abricate din beton armat cu o supraKn&lţare din trei rânduri de sârm& g/impat&cu stâlpi din beton armat plantaţi la '8-( m intera7 Kn $undaţii de beton C+=- "i cu

  panouri $ormate din pl&ci pline8 având la coam& Kn&lţimea de '8,( m.Pe o lungime de '.(0( m Kmpre5muirea va < e7ecutat& din gard bordurat

  zincat cu o supraKn&lţare din trei rânduri de sârm& g/impat&8 cu stâlpi metaliciplantaţi la '8(( m intera7 Kn $undaţii de beton C+=-8 având la coam& Kn&lţimea de'8,( m.

  Jb. Nr. 10 Circuitul de 'iteză Traseul pistei este alc&tuit dintro succesiune de aliniamente "i curbe.Racordarea aliniamentelor adicante se va e$ectua Kn $uncţie de condiţiile

  locale8 viteza de proiectare "i m&rimea razei de curbur&.Circuitul are o lungime total& de ,.0(-8+( m din care lungimea total& aaliniamentelor este de '.,+8'- m8 iar a curbelor de *.,-)8*- m.

  liniamentul cel mai lung are o lungime de -08-' m8iar cel mai scurt este de)8+(m.

  Num&rul total al curbelor este de *0 din care *( curbe de dreapta8 iar 0 destânga.

  Raza minim& a curbelor este de '(8(( m8 iar cea ma7im& de *.((( m.Con$orm prevederilor Kn vigoare valabile de la (*.(*.'((4 elaborate de F9!

  pro

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  18/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  bicicleta "i motocicleta3 sau Kn $uncţie de condiţiile meteo 1sau z&pad& arti

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  19/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  se pot organiza concursuri de camioane care pâna acum nu sau ţinut dinlips& de circuite.

  se poate organiza o competiţie naţional& de mas& cu vec/ile ma"ini Dacia8

  preg&tite pentru a"a ceva. crearea unor "coli de pilota5 atât la motociclism cât "i la automobilism. Knc/irieri de ma"inuţe "i minimotociclete electrice pentru copii. parc&rile c/iar "i neas$altate dar p&zite "i organizate contra cost. Knc/iriere de spaţii pentru activit&ţi comerciale.Sunt doar câteva8 care pot aduce venituri8 dar pot crea "i locuri de munc&

  care ţin de paza parcului8 Kntreţinerea lui sau altele. Totodat&8 o ast$el de realizare arconstitui o relansare a turismului Kn 5udeţul nostru. Lâng& zona Sovata8 CâmpulCet&ţii8 >alea !ure"ului8 Sig/i"oara "i partea aceasta de vest a 5udeţului va deveni

  precis o zon& de atracţie8 putând atrage dup& el o dezvoltarea zonelor de lacuri depescuit de la 9ernut sau a pivniţelor de vinuri din zona %&gaciului.

  Jb. Nr. 11 Clădirea centrală 5  -a ' %aJbiectivul este conceput a se realiza dintrun corp8 cu dimensiunile la nivelul

  parterului : latura $rontal& de 4-80( m 1'-8'- X,(8,( X ,(8*- m38 iar cel lateral de*+8-( m8 *-8-( m la casa sc&rii de la cl&direa central& "i *084- m la casa sc&rii dela restaurant.

  Cl&direa central& cuprinde spaţii necesare des$&"ur&rii curselor8 pres& "i spaţiipentru premiere8 grupuri sanitare8 având un regim de Kn&lţime ParterX '6ta5e "irespectiv ParterX *6ta5.

  vând Kn vedere c& construcţia va < amplasat& Kn centrul circuitului pe lâng&drumul de acces Kn bo7e8 la stabilirea aliniamentului "i a cotei QJ.JJ sa ţinut contde nivelmentul plat$ormelor .

  st$el sa ales ca pentru cota Q J.JJ s& corespund& cota absolut& de +(48((1con$orm planului de situaţie din documentaţie38

  Construcţia va avea $undaţii continue "i izolate din beton simplu "i armat8structur& elastic& din stâlpi8 grinzi8 pereţi8 plan"ee "i sc&ri de acces din beton armat8ziduri interioare "i e7terioare din bolţari.

  coperi" teras& cu izolaţie termic& "i /idro$ug&.S&lile "i birourile amplasate la eta5ul corpului central au o Kn&lţime de ,8,( m

  1având tavan $als38 bo7e8 grupurile sanitare "i ane7e de la parterul obiectivului de,8( m8 iar Knc&perile pentru pres& 1având tavan $als3 de '84( m.

  Faţadele sunt corespunz&toare volumetriei compuse a ansamblului8 cu ie"iri "itimpane importante. Faţada principal& are un accent pentru a uni

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  20/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  supra$aţa des$&"urat& A& 91?90 4* supra$aţa util&: A- ?10 4* ncadrarea construcţiei

  clasa de importanţ& 1con$. P*((=)' 3   categoria de importanţ& 1con$. U 0=*))03 C –importanţ& normal&

  grad de rezistenţ& la $oc 1con$. P**4=)) 3 IICl&direa va cuprinde urm&toarele spaţii: par*$r H dou& case sc&rilor8 un depozit pentru material m&runt8o central&

  termic&8 trei bo7e pentru serviciul te/nic de control8 camer& pentru tablou electricgeneral8 coridor8 trei grupuri sanitare .

  $*a1   dou& case sc&rilor8 un grup sanitar8 camere pentru controlori curs&8post de cronometra58 supraveg/ere curs&8 director curs&8 studiourile T> "i radio8

  buc&t&rie8spaţii de circulaţie8 camer& pentru preg&tirea premierei8plat$orm& pentrupremiere "i depozit pentru materiale de cur&ţenie.$*a1 casa sc&rii8 dou& grupuri sanitare8 sala de con$erinţ&8 sala mic&

  pentru curs "i material didactic.La amplasare sa c&utat ca Knc&peri pentru postul de cronometra5 "i rezultate

  o

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  21/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  a8 o-$ !i irouri supra$aţa construit& A& 520 4*  supra$aţa des$&"urat& A& 1.1920 4*  supra$aţa util&: A- 1.12100 4* 

  b8 $*auran*  supra$aţa des$&"urat& A& 5990 4*  supra$aţa util&: A- 510 4* 

  ncadrarea construcţiei clasa de importanţ& 1con$. P*((=)' 3

    categoria de importanţ& 1con$. U 0=*))03 C –importanţ& normal& grad de rezistenţ& la $oc 1con$. P**4=)) 3 IICl&direa va cuprinde urm&toarele spaţii:a8 o-$ !i irouri  parter ** bo7e pentru concurenţi "i dou& grupuri

  sanitare.

  eta5 9 coridor desc/is "i logie8 "ase birouri "i camere de  lucru  pentru ec/ipe.

  b8 $*auran*    parter H casa sc&rii "i loc pentru un li$t de mar$&.  eta5 9 sala de mese8 barul8 buc&t&ria cu ane7e8 dou&

  grupuri sanitare "i casa sc&rii.

  Jb. Nr. 1# Tribună, grup sanitar "i bu.et  

   Tribuna cu o capacitate de ^*0(( locuri va avea o stuctur& metalic& zicat& cu

  trei sc&ri de acces din partea posterioar&. vând o lungimea de -'8-( "i o l&ţime de*'8-( m.

  Supra$eţele de circulaţie sunt e7ecutate din dulap de brad8 cu una din p&rţitras& la rindea. Supra$eţele pentru a"ezat sunt e7ecutate din dulap de brad8rindeluite pe patru p&rţi "i cu marginile "le$uite la (8- cm "i aplicate lazurii groase.

  %u$etul "i grupurile sanitare amplasate la spatele tribunei vor < construcţii cuun regim de Kn&lţime parter cu lungime de *'8(( m "i l&ţime de -8,( m . Fundaţiicontinue din beton simplu8 structur& de rezistenţ& din zid&rie partant&8 plan"eu dinlemn "i invelitoare din tabl&. >or $uncţiona pentru spectatorii din tribun&. Cl&direa

  va < dotat& cu curent electric8 gaze naturale8 ap& rece8 Knc&lzire central& "i ap&cald& de la centrala termic& proprie "i canalizare mena5er&.Construcţiile vor avea urm&toarele supra$eţele :

   a *riun  supra$aţa construit& "i des$&"urat& A&A&0?00 4*  supra$aţa util&: A- 00 4*

  b8u6$* supra$aţa construit& "i des$&"urat& A&A& ??0 4*  supra$aţa util&: A- ?050 4* 

  c8grupuril$ ani*ar$  supra$aţa constr. "i des$. A&A& 20 4* supra$aţa util&: A- ?10 4* 

  Jb. Nr. 1 Centru medical 

  S.C.UNGPRO SRL 5 P3RC 3T7 P8TR SP7RTR9 C M7T7R 5 P.T.21

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  22/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  n vederea asigur&rii condiţiilor optime de des$&"urare a curselor este necesarconsruirea unei Centru medical8 cu un regim de Kn&lţime  par*$r 8 care s& respecteprevederile legislaţiilor Kn vigoare.

  Jbiectivul este conceput a se realiza dintrun corp sub $orma de paralelipiped8cu dimensiunile: latura $rontal& de *'8(- m iar cel lateral de *+8*- m.

  Cota Q J.JJ sa stabilit cota absolut& de +(48(( având Kn vedere c&construcţia va < amplasat& Kn centrul circuitului Kn apropierea Cl&dirii centrale

  Centrul medical va cuprinde urm&toarele spaţii: camer& de

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  23/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  QJ.JJ sa ţinut cont de nivelmentul plat$ormei. st$el pentru cota Q J.JJ sastabilit cota absolut& de +(48(( 1con$orm planului de situaţie din documentaţie3.

  Jbiectivul este conceput a se realiza dintrun corp sub $orma de paralelipiped8

  cu dimensiunile: latura $rontal& de *-8+- m iar cel lateral de *'80( m.Pe parte dreapt& a cl&dirii va < construit& o scar& e7terioar& din beton 1 placa

  din beton armat3 pentru asigurarea accesului personalului de intreţinere de laatelier la vestiar.

  Construcţia va avea $undaţii izolate din beton simplu "i cuzineţi "i stâlpi dinbeton armat8 structur& elastic& din stâlpi8 grinzi8 plan"ee din beton armat8 ziduriinterioare "i e7terioare din bolţari .

  Cl&direa va cuprinde urm&toarele spaţii: la partergrupurile sanitare pentru concurenţi8 sala de mese8 vestiar "i grup

  sanitar pentru personal de intreţinere demisol H dou& bo7e gara58 depozit "i atelier.

  Constructia are urm&toarele supra$eţe : supra$aţa construit& A& 2100 4* supra$aţa des$&"urat& a construcţiilor  A& 50?50 4* supra$aţa util&:   A- 210 4*  Cl&direa va < dotat& cu curent electric8 gaze naturale8 ap& rece8 Knc&lzire

  central& "i ap& cald& de la centrala termic& proprie "i canalizare.

  Jb. Nr. 1* Cabină portar intrare principal&vând Kn vedere c& construcţia va < amplasat& la intrarei Kn incinta Parcului 8

  la stabilirea aliniamentului "i a cotei QJ.JJ sa ţinut cont de nivelmentul drumuluide acces. st$el pentru cota Q J.JJ sa stabilit cota absolut& de +'8 1con$ormplanului de situaţie din documentaţie3.

  Jbiectivul este conceput a se realiza dintrun corp sub $orma unui de p&trat8cu o teras& la intrarea principal&8 având lungimea laturei de 8-- m.

    Construcţia va avea un regim de Kn&lţime demisol "i parter. Structurademisolului va < de tip c/eson cu ziduri din beton armat8 prote5at e7terior cu

  izolatie /idro$ug&8 iar Kn interior tencuiala va < tratat& contra in

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  24/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  Jb. Nr. 1 &upra'eg9ere concurs "i obiecti'a, &upra'eg9ere concurs

  Pentu supraveg/erea concursurilor "i a obiectivului se va construi o reţea detelecomunicaţii "i cablare structurat&.

  Pentru supraveg/erea concursurilor vor < amplasate ', camere video8con$orm planului de situaţie. Pentru acest lucr& se va instala un  SISTEM DETELEVIIUNE CU CIRCUIT NCHIS.

  Cablurile vor < legate prin cone7iuni cu mu$e %NC sua mu$e tip F8 con$ormindicaţiilor date Kn descrierea aparatelor8 $&r& Knn&dire Kntre dou& puncte decone7iune. Cablurile vor < plasate Kn tuburi de protecţie 1tuburile amplasate pentrusupraveg/erea video al concursurilor3 sau in paturile de cabluri pentru curenţi slabi.

   Tipul de cablu recomandat: FTP sau Coa7ial 0- J/m R -) Tip 99;nitatea central& 8'ul  5este plasat& Kn centrul circuitului la cameradirectorului de curse8 intrun pupitru proiectat si pus la dipozitia beneR este un PC in carcasa industriala cu placi de ac/iziţie video cu ,'intr&ri video si ,' intr&ri audio8 care va permite a

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  25/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  a5utorul so$t_areului de client imaginea camerelor poate < vizualizata de oriundedin reţea.

  6c/ipamente $uncţioneaz& de la reţeaua de ',( > printro sursa

  neintreruptibila de alimentare ;PS8 ca in cazul Kntreruperii tensiunii de alimentaresistemul sa poat& $uncţiona in continuare un anumit timp8 in $uncţie de gradul de Knc&rcare si capacitatea sursei ;PS.

  .) e'ierea "i protejările de utilităţi a.ectatemplasamentul obiectivului se situeaz& Kn a$ara intravilanului8 adic& teritoriul

  propriuzis al tancodromului a avut numai $uncţiuni de e7ploatare agricol& "i$olosinţ& de e7erciţii militare.

  Pe amplasamentul propus realiz&rii investiţiei nu e7ist& utilit&ţi.Jdat& cu includerea supra$eţelor Kn intravilan8 totodat& prin m&rirea etapizat&

  a zonei sport8 se va diminua $uncţia de e7ploatare agricol& ine

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  26/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  mplasamentul reţelei de canalizare proiectat& se aM& pe teren public.Structura a reţelei de canalizare proiectat& 1con$orm sc/em& te/nologic& "i

  plan de situaţie secţionat3 :

  tronsoane de canalizare mena5er& 1colectoare3 cu scurgere gravitaţional& Kn incinta parc&rii auto "i pe drumul de acces tronsoane de canalizare mena5er& sub presiune Kn incinta parc&rii auto "i&n paralel cu drumul 5udeţean D2*-*% dou& 1'3 staţii de pompare ape uzate cu conţinut de $ecaloide8 ec/ipate cucâte ' pompe submersibile cu rotor cu toc&tor pe traseul conductelor de canalizare sub presiune sau prev&zut8 ladistanţe de cca. '-( m8 c&mine de sp&lare .  lim$n*ar$a cu $n$rgi$ $l$c*ric  1partea de $orţ&3 a noului obiectiv8 dup&

  delimitarea instalaţiilor S.C. 6lectrica S.8 sunt necesare urm&toarele lucr&rienergetice:

  Post de trans$ormare '(=(8+B>8 *(#>8 Kn anvelop& cu e7ploatare dine7terior8 amplasat Kn incinta Parcului 8 lâng& gard8 con$orm planului desituaţie.

  Postul va < ec/ipat cu celule modulare Kn mediu SF 8 cu acţionaremanual&8 dou& celule de linie cu separator de sarcin& "i o celul& tra$o cuseparator de sarcin& "i siguranţe $uzibile8 trans$ormator '(=(8+B>*(#>"i un tablou de distribuţie de 5oas& tensiune. Tabloul de 5.t. va avea un

  circuit sosire tra$o8 ec/ipat cu Kntrerup&tor debro"abil de ,( cudis5unctor8 circuite de plecare spre utilizator realizate cu siguranţe !PRcapsulate cu gabarit +((.

  Celulele !T vor < ec/ipate cu indicatoare de de$ect pentru scurtcircuitpoli$azat "i /omopolar

  Racordul Kntre stâlpul cu m&sura !T "i PT proiectat va < realizat prin L6S'( #>8 realizat& pe marginea drumului de acces la Parc8 Kn lungime de '8'#m.

  limentarea cu energie electric& a staţiei de pompare a apei "i al staţiei de

  pompare a apei uzate nr.' se va $ace printrun racord electric subteran deal postul de tras$ormare de lând& al localit&ţii Cerg/id pozat& ingropatla marginea stâng& a drumului 5udeţean .

  9n vedere asigur&rii accesul in*$rn$* *$l$6oni$ !i *,  Kn incinta obiectivului estenecesar e7ecutarea unui bran"ament printrun cablu

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  27/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  e7istent& 8 un drum de p&mânt8 adic& accesul Kntre drumul 5udeţean D2 *-*% "i Parccu o lungime de *80+- Bm8 adic& supra$aţa de *'.'*-8( mp cuprins Kn proiect.

   Traseele drumurilor de circulaţie ma5or& ale ve/iculelor de pe DN *-6(8

  D*-+ %8 D2*-* % e7istente r&mân nemodi

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  28/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  S.C.UNGPRO SRL 5 P3RC 3T7 P8TR SP7RTR9 C M7T7R 5 P.T.28

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  29/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  S*%&$&+!$$ !%'($&% T++ 4%!+$&+ !$* $(+ 3+- %&'$;+%(!

   Tabla metalic& va < din otel zincat la cald si prote5at Kn sistem multistrat pe ambele$ete8 ast$el ca sa se comporte e7celent la solicitari mecanice8 sa nu crape si nu sesparga. roim$a *al$i d$ 0% mm (:N 350 g/m2)  cu o e7celenta protectieanticoroziva peste care este aplicat& straturile succesive de pasivizare8 primer sivopsea.Stratul e7terior s& asigur& protectie sporit& la intemperii si coroziune. Parteain$erioar& s&

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  30/238

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  31/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  9nstrucţiuni pentru veri

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  32/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  MEMORIU TEHNIC

  -&""$ 7$ +&,$-($ % *"#!%&,$+ 4%$--$

  1. D+!%

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  33/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  ceste lucr&ri proiectate sunt minime pentru situaţia e7istent& la data Kntocmirii proiectului "i ele

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  34/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  MEMORIU TEHNIC"-4- % +&&%3 >DJ11 B=P+"& +-!#@

  1. D+!% 0@ D"-4- % +&&%3 >DJ11 B=P+"& +-!#@

  ;ucrar$a $ încadr$a+ în ca*$goria d$ impor*an' construcţii deimportanţă normală+

  Drumul de acces este situat Kntre D2*-* % ;ng/eniC&pâlna de Suslim. 5ud.Sibiu "i Parcul auto8 are o lungime total& de *80+- Bm.

  Drumul de acces e7istent la Parcul auto este un drum din p&mânt8 iarintersecţia cu D2*-* % este Kn dreptul pro

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  35/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  n plan orizontal sa menţinut a7a drumului actual pe tot traseul drumului $&r& Kmbun&t&ţiri ma5ore ale elementelor geometrice8 razele au valori de peste '-(8((m.

  P"#- #(

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  36/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  Drumul 5udeţean D2*-* % este drumul principal8 deci ve/iculele care circul&pe acest drum au prioritate8 iar drumul de acces la parcul auto este tratat ca drumsecundar cu tra.

  9ntersecţia la nivel negiratoriu 1intersecţie Kn T[3 se va realiza cu band& devira5 la stânga "i insul& separatoare median& pe drumul principal "i insul& pedrumul de acces8 care permite o imbun&t&ţire sensibil& a nivelului de siguranţ& acirculaţiei cu costuri moderate de realizare "i e7ploatare.

  Lungimea elementelor constitutive ale insulei separatoare mediane Kn $uncţiede compoziţia tra

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  37/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  Normativului privind amena5area intersecţiilor la nivel negiratorii din a$ara ora"elor>I($&+!#" CD 1=2001@.

  R$ viteza de proiectare +( Bm=/ l&ţimea plat$ormei drumului 08(( m l&ţimea p&rţii carosabile -8-( m l&ţimea benzilor de circulaţie '80- m num&rul benzilor de circulaţie ' l&ţimea acostamentelor (80- m

  l&ţimea benzilor de Kncadrare (8'- m

  .  R%+("$ $;%"3%La e7ecuţie se vor respecta urm&toarele normative:Normativ pentru veri

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  38/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  Se vor respecta de asemenea "i anumite m&suri ce vor apare dup& Kntocmirea proiectului

  Normativul pentru proiectarea "i e7ecutarea construcţiilor din punct de

  vedere al prevenirii incendiilorLa e7ecuţia lucr&rilor se vor avea Kn vedere respectarea celor prev&zute Kn

  9nstrucţiunile nr. **'+=+**'((( a !inisterului de 9nterne "i a !inisterului Transporturilor privind semanlizarea lucr&rilor de drumuri.

  Constructorul va semnala eventualele nepotriviri constatate pe parcurs Kntredi$erite plan"e8 care cer consult&ri cu proiectantul.

   

  Proiectant8 ing. !agos Ez

  S.C.UNGPRO SRL 5 P3RC 3T7 P8TR SP7RTR9 C M7T7R 5 P.T.38

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  39/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  MEMORIU TEHNICprivind lucr&rile :

  C+(+$+"%+ 4%(+8%" P+"& +-!# A4*+3+4%(!-

  Prezentul memoriu se cite"te Kmpreun& cu plan"ele reprezentând planul de Kncadrare Kn zon&8 planul de situaţie al obiectivului proiectat8 inclusiv planultopogra

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  40/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  capacitatea ma7im& de primire a staţiei de epurare8 Me7ibilitateate/nologiei de epurare adoptat& Kn proiect8 respectiv posibilitatea e7tinderiicapacit&ţii de epurare

  trasee de canalizare cu scurgere preponderent gravitaţional&accesibile

  posibilitatea amplas&rii staţiilor de pompare ape uzate8 necesare Knreţea

  asigurarea aliment&rii cu utilit&ţi 1energie electric&3 a staţiilor depompare

  evitarea sau cel puţin mic"orarea riscului de vandalism "i asigurareasecurit&ţii staţiilor de pompare .

  Particularit&ţile obiectivului privind regimul de $uncţionare : debitul ma7im de ape uzate apare doar Kn zilele de organizare a

  activit&ţiilor sportive cu public 1spectatori3 H cca. ', zile pe lun&  Kn perioada *- octombrie H ,* martie nu se organizeaz& ast$el de

  competiţii8 prin urmare debitul de calcul este sub nivelul valorii minime evaluate  Kn privinţa prelu&rii apelor uzate colectate pentru epurare8 sa contat pe

  Staţia de epurare a localit&ţii Cerg/id8 Kn curs de realizare8 care are Me7ibilitateanecesar& prelu&rii sporurilor de debit. !ai cu seam& c&8 populaţia rezident& dinlocalitate se va racorda la reţeaua de canalizare proiectat& Kn decurs de ,- ani

   Kn caz de necesitate8 se poate pune problema construirii unui bazin deretenţie de cca. *+(*-( mc Kn incinta Staţiei de epurare8 Kn scopul prelu&riivariaţiilor de debit zilnice8 de scurt& durat&8 debite sosite de la parcarea autoproiectat& .

  nalizând de la caz la caz criteriile speci

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  41/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  nr.)0='0*=C66 re$eritoare la epurarea apelor reziduale urbane. DeversareaeMuentului se va $ace Kn pârâul Cerg/id.

  Parametrii te/nici ai reţelelor proiectate con$orm breviarului de calcul Kn

  ane7& la prezentul memoriu te/nic.Piesele desenate care guverneaz& activitatea de e7ecuţie "i supraveg/ere a

  lucr&rilor privind realizarea reţelei de canalizare proiectat&8 sunt : sc/emate/nologic& a reţelei8 planul de situaţie secţionat8 pro

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  42/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

   Traseul de pozare a tronsoanelor componente ale reţelei de canalizaremena5er& va .'8 con$orm sc/emei te/nologice"i detalii de e7ecuţie.

  Racordarea utilizatorilor serviciilor de canalizare la reţeaua proiectat&8 se va$ace prin câte un c&min de vizitare prev&zut Kn sc/em&8 Kn locul indicat de

  proiectantul instalaţiilor sanitare 1interioare3. Tronsoanele de conducte asamblate "i acoperite parţial se vor supune probeide etan"eitate8 respectiv de presiune8 Kn condiţiile speciidras&u8 Cerg/izel8 Cerg/id8 !ore"ti "i Recea se va $ace

  de o ec/ip& mobil& de speciali"ti8 la intervale de timp stabilite prin Regulamentul dee7ploatare "i Kntreţinere elaborat de operator. Forţa de munc& cali

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  43/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  La aceast& locaţie se va concentra num&rul de muncitori operatori Kn e7ploatareamicrosistemelor de canalizare proiectate8 ca "i necesarul de muncitori specializaţi Kne$ctuarea lucr&rilor de mentenanţ&.

  Ceea ce nu e7clude necesitatea anga5&rii unui num&r minim de personal1specialitatea instalator ap&canal3 pentru supraveg/ere "i intervenţie Kn caz deavarie8 la reţelele edilitare din incinta obiectivului.

  Proiectant8ing. Fodor 6mil

  VIATISC

  PROGRAM PENTRU CONTROLUL LUCR)RILOR

    la obiectivul de investiţii privind : PARC AUTO PENTRU SPORTURI CU MOTOR  Jbiectul nr. (, Reţea canalizare mena5er&

  Consiliul 2udeţean !ure" Kn calitate de bene. %86.

  ,. >eri.L.. %86.+. >eri.L.. %86.

  -. >eri.L.. %86.

  . >eri.L.. %86.0. >eri.L.. %86.

  S.C.UNGPRO SRL 5 P3RC 3T7 P8TR SP7RTR9 C M7T7R 5 P.T.43

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  44/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  4. >eri.L.. %86.

  ). >erieri. %86.

  *. >eri. %86.*0. Proba de presiune pe tronsoane 1reţea canal

  sub presiune3P.>. %868P89.

  *4. Proba de etan"eitate pe tronsoane 1reţeacanal3

  P.>. %868P89.

  *). Recepţia preliminar& 1punerea Kn $uncţiune3 P.>.R. %868P89.'(. Recepţia .R. %868P.

  NOTAŢII UTILIATE :

  P.>.L.. .....proces verbal lucr&ri ascunseP.>.R. ........ proces verbal de recepţieP.>. ........... proces verbal

  %. ............... bene

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  45/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  BENEICIAR ANTREPRENOR GENERAL PROIECTANT >EECUTANT@

  MEMORIU TEHNICprivind alimentare cu apa

  QP+"& +-!# *%(!"- 3*#"!-"$ &- 4#!#"

  1@ D+!%

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  46/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  Contractantul va tine cont de aceste conditii la plani

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  47/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  Constructia statiei de pompare este un bazin pre$abricat cu diametrul de '8'm si inaltimea de U'8- m. %azinul pre$abricat se va monta in pamint la adincimeade ' m cu (8- m deasupra supra$etei pamintului. Statia de pompare se va ec/ipa cu

  un grup de pompare 1din ' buc. pompe3 complet cu robineti inc/idere pe aspiratiesi pe re$ulare8 cu un rezervor de presiune cu membrana de *' l8 cu tablou electricde comanda avind racord de aspiratie ' [ si racord de re$ulare ' [. Pompelesunt prevazute cu sistem de $rinare pentru evitarea socurilor 1lovituri de berbec3 sipentru siguranta dubla pe conducta de re$ulare se va monta un dispozitiv care preialoviturile de berbec.

  >ana autopilotata pentru atenuarea socurilor Dn -( mm si pur5eaza apainapoi in rezervor.

  Pompele au urmatoarele caracteristici 0 mc=/ U*,, mC.

  doua componenta a gospodariei de apa este rezervorul.Pentru rezervorul de apa se va amena5a o plat$orma cu dimensiunile minimede ,(8((7,(8(( m amena5ata la cota de $undatie Q(8(( la +,)8(( con$orm planuluide situatie.

  Pe aceasta $undatie se va amplasa rezervorul de inaltime metalic8 izolattermic8 avind capacitatea de -0 mc. Rezervorul complet accesorizat cu scara8robinet cu plutitor8 sorb8 rezistenta electrica de incalzire8 preaplin8 golire $und legatla canalizare pluviala si camera de vane. Corpul rezervorului este $ormat din placi sisubasamble de virole cilindrice galvanizate care sunt montate de $urnizor cua5utorul unor cricuri /idraulice. Rezervorul este prevazut cu termoizolatie interioarasi bariera termica. 6tanseitatea este asigurata de o membrana de %utEl de *8- mmgrosime.

  R%!%+-+ % +$4%(!+"% &- +*+Detalii privind structura lucrarilor proiectatea retelei de alimentare cu apa se

  regasesc in piesele desenate.Datorita presiunii $oarte mari in conducta de re$ulare sa ales e7ecutarea a

  doua materiale in lungime de *,4( ml cond. de re$ulare se e7ecuta din tevi otelPN'- tip 6N*('**P',-TR* avind De *(*87+8- mm8 iar restul de **(( ml dinpolietilena de inalta densitate P64(8 SDR )8 PN*8 De **(7*'8, mm.

  9n proiect sa prevazut imbinarea conductelor din teava de otel cu suduraelectrica in pozitie pe malul sapaturii8 urmata de lansare.

  Conducta de otel se va izola anticoroziv cu izoltie $oarte intarita in e7terior siizolatie usoara C9TJ! in interior totul in statia de izolare.

  samblarea conductelor de polietilena cu toate piesele de legatura montateprin sudura cap la cap 1mai rar electro$uziune3 pe malul sapaturii urmata delansare. Pozarea conductei de polietilena la re$ulare si in distributie8 iar incinta se va$ace pe un pat de nisip in grosime de *( cm si va acoperita cu un strat deumplutura speciala de nisip in grosime de ,( cm 1masurata de la generatoarea

  superioara a conductei38 compactata manual. Pentru semnalizare8 respectivaasigurarea posibilitatii detectarii traseului de pozare la conductele de re$ualre si dedistributie in incinta respectiv bransamente la obiective8 pe corpul conductelor din

  S.C.UNGPRO SRL 5 P3RC 3T7 P8TR SP7RTR9 C M7T7R 5 P.T.47

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  48/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  P6UD8 in lungul generatoarei superioare se va monta un

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  49/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  La distributia apei in incinta sa ales sc/ema de distributie cu scurgereagravitationala a apei in care la cladirea administrativa se poate asigura presiuneaintre 4*( mC8 iar la restul cladirii presiunea va < intre '('4 mC. 9n panoul PS9 se

  va prevede dotarea cu ' /idranti de incendiu portativ la care se poate racordapompa PS9.

  Conducta de transport apa de la statia de pompare Cerg/id si rezervorul dinincinta va < in lungime de *,4( mc otel *( ml polietilena clasa P64(8 Pn *8 De*(7*'8, mm. Traseul de pozare a conductei de aductiune 1simbol R3 estereprezentat in planul de situatie. Debitul de pompare a apei in rezervor va < de *+'( l=s. Traseul conductei de distributie in incinta este reprezentat in planul desituatie cu simbol CD si sunt prevazute camine de separare si golire tronsoanere$olosite in timp de iarna.

  9ntocmit8te/. CsiBi Goltan

  S.C.UNGPRO SRL 5 P3RC 3T7 P8TR SP7RTR9 C M7T7R 5 P.T.49

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  50/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  MEMORIU TEHNIC

  privind lucrarile canalizare pluviala la QP+"& +-!# *%(!"- 3*#"!-"$ &- 4#!#"

  A4*+3+4%(!- Terenul pentru investitie este amplasat pe partea centrala a 5udetului !ures8

  orasul ;ng/eni si comuna Sanpaul8 in >alea !uresului intre DN*- TurdaTg.!ures siD2*-* % ;ng/eniCapalna de SusLim. 2ud. Sibiu.

   Terenul disponibil pentru realizarea investitiei este domeniu public inadministrarea Consiliul 2udetean !ures8

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  51/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  apele pluviale provenite de pe plat$orma de parcare care pot contine scurgeriaccidentale de ulei si produse petroliere

  apele pluviale provenite de pe pista de concurs8 drumurile de deservire8

  acoperisul constructiilor si de pe plat$orme ne$olosite de masini sau motoare8 deciape pluviale neconventionale curate.

  st$el sau prevazut pentru

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  52/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  Din strada bo7elor si la iesirea din strada bo7elor colectarea apelor pluviale se $acetot in canale de scurgere cu latimea de *-( mm.

  La realizarea celor doua retele de canalizare pluviala se vor utiliza tuburi de

  canalizare din materiale plastice8 P>C*((clasa de rigiditate S!+ 1SN+!38 pentrucanalizari e7terioare pina la diametrul de -(( mm.

  La debite mari unde necesita tuburi cu diametrul mai mare sau prevazuttuburi PR6!J de (( mm si PR6!J de *'(( mm.

  9n a$ara de cele doua retele de canalizare aratate mai sus8 mai sunt inca treitronsoane care colecteaza ape pluviale numai conventional curate si sunt evacuateintro ravena e7istenta pe C *((8 clasa SN+. Tuburile si piesele delegatura vor < umMate la unul din capete. samblarea tuburilor si pieselor delegatura mu$ate se va $ace pe $undul transeii cu garnituri de etansare elastomerice1inele de cauciuc3. Pozarea conductelor se va $ace pe un pat de nisip in grosime de*( cm si vor < acoperite cu un strat de umplutura speciala de nisip in grosime de ,(cm 1masurata de la generatoarea superioara a tubului P>C3 compactata manual.

  Caminele de vizitare amplasate pe canalele colectoare se vor realiza dinelemente pre$abricate din beton8 cu cep si buza8 con$orm STS '++4. cestecamine sau prevazut cu camera de lucru U' m si cos de acces8 in variantaconstructiva carosabil sau necarosabil. ;nele camine8 montate in zone undecolectarea apelor pluviale se $ace in santuri sau pe marginea drumului8 vor <acoperite cu gratar ca apele pluviale sa curga direct in camine.

  Caminele montate pe tuburi de canalizare cu diametrul peste De -(( mm8 vor< e7ecutate din elemente pre$abricate din beton8 cu cep si buza8 avind diametrul de*8- m pentru camere de lucru U'8( m8 iar cosurile de acces din beton pre$abricatde De 4(( mm.

  Racordarea conductelor de canalizare cu camine de vizitare se va $ace cuelemente de etansare eleastomerice la intrare si iesire. 6lementele de etansaresunt parti componente ale $urniturii caminului.

  La e7ecutia si e7ploatarea lucrarilor se vor respecta toate normativele NTS siNPS9.

  9ntocmit8te/. CsiBi Goltan

  S.C.UNGPRO SRL 5 P3RC 3T7 P8TR SP7RTR9 C M7T7R 5 P.T.52

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  53/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  MEMORIU TEHNICpentru racord si bransamente de gaze naturale presiune redusa P6

  pentru obiectivul P+"& +-!# *%(!"- 3*#"!-"$ &- 4#!#"

  1. BAA LEGALA:viz te/nic pentru realizarea obiectivelor=conductelor a$erente sistemului de

  distributie a gazelor natural cu nr. de inregistrare ,' din '-.(-.'(()

  2. SITUATIA SOLICITATAPentru alimentarea cu gaze naturale a Parcului auto pentru sporturi cu motor8

  este necesar realizarea unei e7tinderi de conducta in lungime de -04 m masurati interen din P6 *(( SDR de W,mm. conducta pozata ingropat dea lungul D2 *-*%

  ;ng/eni C&pâlna de SusH%a/neaLim.5d.Sibiu8 dup& ce la Bm 0X*(4 va traversa D2in tub de protectie subtraversarea $acanduse prin $orare. De la Bm X-,( undeconducta nou proiectata in lungime de '*( m si W)( mm pana in punctul , con$.plansei va < pozata ingropat la marginea drumului nou in

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  54/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  .3.. SN" ABN" A:B CN"CB;

  Conductele de gaze naturale din polietilena se vor poza la o adincime de (8)

  m masurata de la generatoarea superioara a conductei la supra$ata solului.dincimea de pozare se poate reduce in cazuri speciale cu conditia montariiconductelor in tub de protectie. Saparea santului se $ace cu putin timp inainte demontarea conductelor.

  Latimea santului se va alege in asa $el incit de

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  55/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  santul vara 8 in timpul amiezii 8 cind conducta este puternic incalzita de soare. Pestepamintul compactat se va aseza un strat de *( cm balast 1re$acere provizorie3 iardupa tasarea pamintului 8 sub circulatie 8 se vor re$ace de

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  56/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  vor instala ast$el incit sa nu supuna teava P6 la tensiuni sau sarcini suplimentare 8cauzate de greutatea armaturii sau de manevrarea acesteia in timpul utilizarii.>anele din otel se vor instala in camine iar cele de P6 ingropate in pamint 8 ambele

  cu sistem de actionare de la supra$ata.La coborirea conductelor in sant se vor utiliza $ring/ii 8 c/ingi sau scinduri .

  6ste interzisa utilizarea dispozitivelor mecanice metalice 8 pentru aceasta procedura. Lansarea conductei in sant se va $ace cu evitarea contactului acesteia cu peretiisantului sau cu alte obstacole aparute in sapatura .Teava va < pozitionata pe citposibil pe mi5locul santului8 serpuit8 eventualele sc/imbari de directie necesare 8

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  57/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  Standardul de $abricatie SR 9SJ ++,0 1 sau ec/ivalent 3!entiunea ca materia prima utilizata nu este reciclata;n numar secvential care creste la intervale de * m 8 dea lungul seriei 8 de la (((

  la ))) sau de la (((( la )))) .  Traseul conductei se marc/eaza pe constructii8 stilpi sau alte repere

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  58/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  baterile de la perpendicularitate ale capetelor tevilor la asamblareatronsoanelor sint :  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

    Diam. e7t. al tevii baterea de la perpendicularitate  1 mm 3 1 mm 3  (... -( *  ,...**( '  *'-...*( ,  *4(...'(( +  '-(...,*- -  ,--...,( 0

   _________________________________________________________________ 

   

  9n cazul montarii a doua conducte subterane in paralel8 distanta minima intreele este de *8- 7 1 D* X D' 3 dar nu mai mica de (8- m8 conducta de presiune maimica pozinduse mai aproape de cladire.  9ntersectia conductelor cu alte utilitati se va $ace perpendicular pe a7ulinstalatiei 1in cazuri e7ceptionale se admite traversarea si sub un alt ung/i dar numai mic de (( 3 la cel putin '(( mm deasupra altor instalatii. Pentru distante maimici de '(( mm si pentru subtraversarea altor instalatii se vor prevedea tuburi deprotectie. Tuburile de protectie se con$ectioneaza din materiale noi8 si vor depasii inambele parti limitele instalatiei sau constructii cu cel putin (8- m. Diametrul inteioral tubului de protectie se stabileste in $unctie de diametrul conductei :

  di tub  de cond X *(( mm.  Pentru conductele de polietilena rasuMatorile se monteaza ast$el :

  - La distante cuprinse intre *-( si ,(( m cel putin o rasuMatoare 1intre douadia$ragme impermeabile din argila de lungime de (8- m pina la nivelulsolului 8 pe toata latimea santului 3

  - La capetele tuburile de protectie.- La ramieri

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  59/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  trecerile conductelor prin planseele subsolurilor8 pentru evitarea patrunderii gazelornaturale la nivelurile superioare8 in caz de in

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  60/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  - caracteristicile de sudabilitate ale tevilor si in concordanta cu

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  61/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  Lucrarile care nu vor < incadrate in prevederile normelor legale si aleprezentei documentatii8 nu vor < receptionate de catre operatorul licentiat alsistemului de distributie.

  Punerea in $unctiune a retelei se va $ace numai dupa receptia te/nica siintocmirea ane7elor )*( si ** din Nomele te/nice '((4

  67ploatarea si intretinerea sistemului de distributie se va e$ectua in con$ormitatecu prevederile din Normele te/nice H '((4.

  Con$orm datelor din cartea constructiei8 se vor modi

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  62/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  S.C.UNGPRO SRL 5 P3RC 3T7 P8TR SP7RTR9 C M7T7R 5 P.T.62

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  63/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  PROGRAMpentru controlul calitatii lucrarilor la obiectivul

  [E!$(%"% (-&!+ 3$ "+(3+4%(!% eri.R. % X 6punerea in opera

  ,. >eri. P X % X 6e7ecutarea tronsoanelor

  +. >eri.R. % X 6presiune

  -. Lansarea in sant a conductei P.>.L.. % X 6si astuparea santului

  . >erieri. 9 X P X % X 6puncte cu grad sporit dedi.R. % X 6

  :;TA < 9naintea datei la care urmeaza a se e$ectua veri

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  64/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  cu !otor8 loc. Cerg/id nr.*instalaţii utilizator

  1. DATE GENERALE :

  1.1 D%(-4$"%+ -&""$$ :  Racord electric la Parc uto Pentru Sporturi cu !otor8 loc. Cerg/id nr.*instalaţii utilizator.1.2 A4*+3+4%(!- :  La *84#m de la D2 *-*% Kn partea dreapt& de la direcţia de mers KnspreCerg/id dinspre Cerg/izel8teren e7travilan8 aparţinând Prim&riei ora"ului ;ng/eni8 5ud. !ure"8 con$orm planului de ansamblu.1. O"&T>C>!= >:&TA!A?>>!;$ P$;>=CTAT=<3. $cri$r$a lucrrilor 

  Pentru alimentarea cu energie electric& 1partea de $orţ&3 a noului obiectiv8dup& delimitarea instalaţiilor S.C. 6lectrica S.8 sunt necesare urm&toarele lucr&rienergetice:

  Post de trans$ormare '(=(8+B>8 *(#>8 Kn anvelop& cu e7ploatare dine7terior8 amplasat Kn incinta utilizatorului8 lâng& gard8 la locul indicat pe

  planul de situaţie. Postul va < ec/ipat cu celule modulare Kn mediu SF 8cu acţionare

  manual&8dou& celule de linie cu separator de sarcin& "i o celul& tra$o cu

  S.C.UNGPRO SRL 5 P3RC 3T7 P8TR SP7RTR9 C M7T7R 5 P.T.64

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  65/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  separator de sarcin& "i siguranţe $uzibile8 trans$ormator '(=(8+B>*(#>"i un tablou de distribuţie de 5oas& tensiune. Tabloul de 5.t. va avea uncircuit sosire tra$o8 ec/ipat cu Kntrerup&tor debro"abil de ,( cu

  dis5unctor8 circuite de plecare spre utilizator realizate cu siguranţe !PRcapsulate cu gabarit +((.

  Celulele !T vor < ec/ipate cu indicatoare de de$ect pentru scurtcircuitpoli$azat "i /omopolar

  Racordul Kntre stâlpul cu m&sura !T "i PT proiectat va < realizat prin L6S'(#>8realizat& pe marginea drumului de acces la Parc8 Kn lungime de'8'8#m.

   !odul de realizare a lucr&rilor este reprezentat& pe planurile "i sc/emeleelectrice ane7ate.

   ;tila5ele vor < procurate dup& *(#>.

    Pentru readucerea duratei de intervenţie Kn caz de de$ecte8mai ales Kn timpde iarn&8 L6S '(#> va < realizat& cu + cabluri8 unul

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  66/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  9nstalaţiile proiectate vor < Kn proprietatea bene "i PT sau respectat prevederile normativelor:= PE 101/ Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de cone7iuni si

    trans$ormare cu tensiuni peste *B>.

  = NTE 00/0/00 \ Normativ pentru proiectarea "i e7ecuţia reţelelor de cablurielectrice

  S.C.UNGPRO SRL 5 P3RC 3T7 P8TR SP7RTR9 C M7T7R 5 P.T.66

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  67/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  = PE 101 A/  9nstructiuni privind stabilirea distantelor normate deamplasare a instalatiilor electrice cu tensiuni peste *B> in raport cu alteconstructii.peste *(((>.

  = NTE 501/0/00  !etodologie privind determinarea sectiunii economice aconductoarelor in instalatiile electrice de distributie de ***(B>.

  = PSSM 001/200  Y9nstrucţiune proprie de securitate a muncii pentruinstalaţiile electrice Kn e7ploatare

   = RE=I*=0=2005  ndreptar de proiectare "i e7ecuţie a instalaţiilor de legare lap&mKnt.

  La realizarea lucr&rilor prev&zute Kn acest proiect se vor respecta prevederilenormativelor speci*(#>"i un tablou de distribuţie de 5oas& tensiune.

   Tabloul de 5.t. va avea un circuit sosire tra$o8ec/ipat cu Kntrerup&tor debro"abil de ,( cudis5unctor8 circuite de plecare spre utilizatorrealizate cu siguranţe !PR capsulate cu gabarit

  +((. Celulele !T vor < ec/ipate cu indicatoare dede$ect pentru scurtcircuit poli$azat "i /omopolar

  *vezi "i

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  68/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  Lucr&rile proiectate se realizeaz& cu respectarea distanţelor la travers&ri "iapropieri8 con$orm normativelor Kn vigoare.  n zona traseului L6S !T "i PT proiectate pot e7ista utilit&ţi8 $apt pentru care

  lucrarea poate < e7ecutat& numai dup& obţinerea avezelor menţionate Kn C; al C2!ure".

  . V+#+"%+ -&""$#"Sau Kntocmit devize de antem&sur&tori pentru

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  69/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  Duri p$n*ru p$rioada d$ pun$r$ în 6unc

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  70/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  Ca urmare a aplic&rii legislaţiei "i reglement&rilor de mediu 8 constructorul valua toate m&surile necesare de protecţie a $actorilor de mediu.

    a3 Protecţia calit&ţii apei

  Nu sunt a$ectate stabilitatea "i $uncţionalitatea apelor de supra$aţ&.

    Se interzice deversarea de c&tre constructor 8 Kn apele de supra$aţ& asubstanţelor periculoase 1combustibili8 uleiuri8 vopsele etc.38 precum "i a de"eurilorinerte rezultate.

    b3 Protecţia solului "i a subsolului

  Lucr&rile de construcţie "i organizare de "antier se vor e7ecuta cu a$ectareaunei supra$eţe minime de teren.

    Se interzice deversarea pe sol a substanţelor periculoase1uleiuri8 combustibil8vopsele8 diluanţi etc3.

    Constructorul va deţine "i utiliza rezervoare=recipienţi etan"i pentrudepozitarea temporar& a materialelor "i substanţelor periculoase.

    c3 Protecţia a"ez&rilor umane

  n timpul e7ecuţiei lucr&rilor8 constructorul va rezolva reclamaţiile "i sesiz&rileap&rute din propria vin& "i datorit& nerespect&rii legislaţiei "i a reglement&rilor maisus amintite.

    Constructorul va avea Kn vedere ca e7ecuţia lucr&rilor s& nu creeze bloca5e alec&ilor de acces particulare sau ale c&ilor rutiere Knvecinate amplasamentuluilucr&rii.

  La terminarea lucr&rilor 8 supra$eţele de teren ocupate temporar vor < redate8prin re$acerea acestora Kn circuitul $uncţional iniţial. Constructorul are obligaţia de apreda amplasamentul c&tre bene

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  71/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  De"euri te7tile '(.(*.**. 6liminare prin societ&ţi atestate 

  !aterialele valori

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  72/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  •   Soluţionarea de c&tre constructor a oric&ror reclamaţii care au leg&tur& cuproblematica de protecţia mediului "i care au generat din vinaconstructorului.

  . CAPACIT)ŢI N UNIT)ŢI IICE  n cadrul acestei documentaţii se prevede realizarea urm&toarelor cantit&ţide lucr&ri:

  PT '(=(8+#>*(#> Kn anvelop& de beton*buc.L6S '(#> de racord realizat cu cablu +7 'ZS *-(mmp.L'8'#m

  9. AVIE ŞI ACORDURI  Lucrarea se va realiza respectând normetivele "i prescripţiile electro

  energetice Kn vigoare.Se va obţine Certi

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  73/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  e7ecuta3'. !ontare ec/ipamente8

  instalaţii "i utila5e 1L6S '(#>"i PT3

  P.>. J B

  PRJ96CTXP6NT6((0=(4=((8P6*(*8P6 *(*

  ,. !ontare priz& de p&mântarela PT

  P.>. J B

  PRJ96CT

  +. !&surare rezistenţei prizei dep&mântare

  P.>.R. J B

  %uletin PR!

  -. >eri

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  74/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  acces la Parc8 pentru care se va $olosii stâlpii de tele$onie e7istente. Din acest punctracordul va < prin cablu C care va < suportul pentru realizarea retelei dede telecomunicatii8 reteaua de cabluri pentru camerele video "i supraveg/erea '+/=zi a perimetrului e7terior si supra$eţele vulnerabile ale obiectivului8 a zonelor deacces in incinta parcului si la obiecte.

  Se vor amplasa ) de camine de tragere de tip % si se vor instala conducte 'Z P>C **( mm. Ianţurile vor avea o l&ţime de (8-( m iar ad&ncimea $und "anţ de*8'( m. Tuburile P>C vor < pozate pe un strat de nisip cu grosime de '( cm.Lucr&rile de s&p&turi vor < e7ecutate dup& terminarea terasamentelor.

  !ucrari >nstalare cablu cupru centrala tele.onica si retea de date9n cladirea administrativa se va instala un Dulap RacB *)Y= ,+; = (( 7 4((

  U*-mm.9n cladirea centrala se va instala un Dulap RacB *)Y=*4;= ((.9n cladirea administrativa se va monta centrala tele$onica.9n cele doua racBuri se vor monta urmatoarele:panou de alimentare cu )

  prize SCU;#J8 *)Y ;PS S9TCU8 mediaconvertere patc/panel.

  !ucrari >nstalare cablu fbra opticaSe va instala in canalizatie o conducta UDP6,'mm intre cladirea

  administrativa si cladirea centrala.9ntre cele doua cladiri in canalizatie un cablu

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  75/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  IV. P"#!%&!$+ 4-(&$$ 3$ PSI

  Lucr&rile de instalare se vor e$ectua respectând normele Kn vigoare8 regulilede prevenire a accidentelor8 adic& normele de protecţia muncii8 de prevenire aincendiilor "i de siguranţ& pentru activit&ţile de construcţii imobiliare.

  La intocmirea documentatiei sa tinut seama de urmatoarele legi si norme: 6N -(*0,: 9n$ormation tec/nologE eneric cabling sEstems 1Te/nologia

  in$ormaţiei Sisteme generice de cablare3 6N -(*0+: 9n$ormation tec/nologE Cabling installation 1Te/nologia

  in$ormaţiei 9nstalarea cablurilor3 9SJ=96C **4(*: eneric Customer Premises Cabling 1Cablarea generic& a

  imobilului clientului3

  NS9=T9=69 -4%: Commercial %uilding Telecommunications iringStandard 1Standardul privind cablarea pentru telecomunicaţii Kn cl&dirilecomerciale3 acest standard include , p&rţi 1Cerinţe generale Cablu de cupru Fibr&optic&3 "i este o revizuire ce include standardul original T9=69-4 "i actualiz&rileulterioare

  NS9=T9=69-): Commercial %uilding Standard $or TelecommunicationsPat/_aEs and Spaces 1Standardul privind c&ile "i spaţiile $olosite Kn telecomunicaţii Kn cl&dirile comerciale3

  NS9=T9=69 -0(: Residential and Lig/t Commercial Telecommunications

  iring Standard 1Standardul privind cablarea pentru telecomunicaţii comerciale decomple7itate redus& "i rezidenţiale3 NS9=T9=69(: %uilding 9n$rastructure dministration Standard

  1Standardul privind administrarea in$rastructurii cl&dirilor3 NS9=T9=69(0: rounding and %onding Reuirements 1Cerinţe privind

   Kmp&mântarea "i legarea3. Legea nr.,(0='(( cu privire la protectia muncii si normele metodologice de

  aplicare Norme generale de protectia muncii8 ed.*))

  Norme speci

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  76/238

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  77/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  MEMORIU TEHNICamena5&ri e7terioare

  1. D+!% 09@ A4%(+8"$ %!%"$#+"%

  L-&"+"%+ 3% (&+"%+ ( &+!%

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  78/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  Gonele de tranzit podrampe vor < amena5ate prin amplasarea pl&cilor deracordare cu lungime de -8(( m rezemate cu un cap&t pe zidul de gard& "i cucel&lalt cap&t pe grinzi de rezemare pre$abricate a"ezate pe un pat de balast.

  Racordarea cu terasamentele se realizeaz& cu s$erturi de con e7ecutate dinp&mânt corespunz&tor compactat "i pereate.

  rumuri de legăturăn prezentul proiect sunt cuprinse urm&toarele drumuri de leg&tur&: drum de leg&tur& A drum de accespaddocB drum de leg&tur& B drum de accestribun& drum de leg&tur& C drum paddocBcircuit de vitez& Traseele drumurilor sunt alc&tuite dintro succesiune de aliniamente "i curbe.Racordarea aliniamentelor adiacente se va e$ectua Kn $uncţie de condiţii

  locale8 viteza de proiectare "i m&rimea razei de curbur&.n pro

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  79/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  6vacuarea apei din corpul drumului se realizeaz& prin drenuri transversale deacostament8 iar evacuarea apei din drenurile transversale de acostament se $ace cucel puţin *- cm deasupra $undului "anţurilor sau Kn cazul rambleelor deasupra

  terenului sau a nivelului ma7im al apelor stagnate Kn zon&. P+"&+8%

    Staţionarea autove/iculelor se $ace Kn spaţii special amena5ate numiteparca5e.

  Forma "i dimensiunile parca5elor depind de condiţiile locale8 de num&rul "itipul autove/iculelor8 precum "i de timpul mediu al staţion&rilor "i se vor amena5a lasol.

  Capacitatea de parcare este Kn $uncţie de terenul disponibil pentru realizareaparca5elor.

  Se vor amena5a parca5e pentru autoturisme8 autobuze "i microbuze8autocamioane8 motociclete8 biciclete "i ve/icule pentru /andicapaţi.Prezentul proiect cuprinde urm&toarele parca5e:parca5 la cl&direa administrativ&parca5 la grupul sanitar "i KntreţinereSe vor asigura amena5&rile necesare con$ortului "i siguranţei circulaţiei la

  staţion&ri8 intr&ri "i ie"iri din parca5e.

  Locul de parcare se semnalizeaz& la intrare cu indicatorul \Parcare[8 iar la

  ie"irea din locul de parcare se monteaz& obligatoriu indicatorul \Cedeaz&

  trecerea[ sau \ Stop[8 Kn $uncţie de condiţiile de vizibilitate.rosimile structurii rutiere sunt urm&toarele:

  Kmbr&c&minte 1beton as$altic % 43 +8(( cmstrat de baz& 1macadam3 48(( cmstrat de $undaţie 1balast3 '-8(( cmstrat izolator 1nisip3 08(( cm

  P+!#"4%Prezentul proiect cuprinde urm&toarele plat$orme: paddocB plat$orm& la tribunerosimile structurii rutiere suple la paddocB sunt urm&toarele: strat de uzur& 1beton as$altic % 43 +8(( cm strat de leg&tur& 1beton as$altic %D '-3 -8(( cmstrat de baz& 1macadam3 48(( cmstrat de $undaţie 1balast3 '-8(( cmstrat izolator 1nisip3 08(( cmrosimile structurii rutiere rigide la paddocB "i la plat$orma lâng& tribun& sunt

  urm&toarele:

  Kmbr&c&minte 1beton de ciment %CR ,8-3 *48(( cmstrat egalizator 1nisip3 '8(( cmstrat de $undaţie 1balast3 '(8(( cm

  S.C.UNGPRO SRL 5 P3RC 3T7 P8TR SP7RTR9 C M7T7R 5 P.T.79

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/17/2019 D) Anexa I - Memorii Tehnice_executie

  80/238

    Pr.Gen. S.C. S.R.L. Tîrgu Mureş - Psj. Mimozelor nr.6/1  tel: 06!/"!#$ %&': 06!/"(1()$ e-m&il: ung*ro+gm&il.,om 

  Pr.S*e,it&te CONEN %t 111( u&*est& &on u. ((  PR. R. 190.1/2009  PARC AUTO PTR SPORTURI CU MOTOR  2343: PT 

  strat izolator 1nisip3 08(( cmI4*"%84-$"%+ $(&$(!%$mpre5muirea incintei pe o lungime de *.)-( m vor < e7ecutate din elemente

  pre$abricate din beton armat cu o supraKn&lţare din trei rânduri de sârm& g/impat&cu stâlpi din beton armat plantaţi la '8-( m intera7 Kn $undaţii de beton C+=- "i cupanouri $ormate din pl&ci pline8 având la coam& Kn&lţimea de '8,( m.

  Pe o lungime de '.(0( m Kmpre5muirea va < e7ecutat& din gard borduratzincat cu o supraKn&l


Recommended