+ All Categories
Home > Documents > Curriculum Anestezie si Terapie Intensiva · • Fiziopatologia durerii • Opiacee • Alte...

Curriculum Anestezie si Terapie Intensiva · • Fiziopatologia durerii • Opiacee • Alte...

Date post: 12-Apr-2020
Category:
Upload: others
View: 18 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
31
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CENTRUL NAŢIONAL DE PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTI CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ Toate drepturile privind publicarea şi difuzarea acestei lucrări aparţin Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti
Transcript

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CENTRUL NAŢIONAL DE PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTI

CCUURRRRIICCUULLUUMM DDEE PPRREEGGĂĂTTIIRREE

ÎÎNN SSPPEECCIIAALLIITTAATTEEAA

ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ

Toate drepturile privind publicarea şi difuzarea acestei lucrări aparţin

Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 2

CCUURRRRIICCUULLUUMM DDEE PPRREEGGĂĂTTIIRREE

ÎN SPECIALITATEA

ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ

Structura modulelor şi stagiilor de specialitate

DEFINITIE: Anestezia şi terapia intensivă este specialitatea medicală care asigură, prin mijloace farmacologice şi tehnice specifice, pe de o parte condiţiile necesare pentru desfăşurarea actului chirurgical, a îngrijirii perioperatorii şi a altor proceduri diagnostice/terapeutice iar, pe de altă parte, suportul indispensabil pacientului critic pentru evaluarea şi tratamentul disfuncţiilor/leziunilor de organ.

DURATA: 5 ani

PREGATIRE TEORETICĂ

200 de ore /an

Pregătirea rezidenţilor se face în centre universitare, sub conducerea unui profesor.

Pentru fiecare modul este responsabil un cadru didactic.

Pregătirea teoretică se face prin cursuri şi seminarii, pe baza unei bibliografii recomandate pentru fiecare modul.

Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, înafara cărora sunt prevăzute şi 40 – 50 de ore de studiu individual.

Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite ( CFU).

1 credit = 25 ore de instruire

Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.

La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.

Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.

Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiintifice şi de educaţie continuă.

Tematica modulelor 1. Baze fundamentale ale anesteziei.

2. Anestezie generală. (tehnici)

3. Anestezie locoregională. (tehnici)

4. Funcţia respiratorie şi anestezia.

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 3

5. Funcţia cardiovasculară şi anestezia.

6. Sistemul nervos şi anestezia.

7. Tulburările metabolice şi anestezia.

8. Funcţia renală şi anestezia.

9. Hemostaza şi transfuzie.

10. Anestezie în chirurgia generală.

11. Anestezie în ORL, oftalmologie şi stomatologie.

12. Anestezie în obstetrică.

13. Anestezie pediatrică.

14. Terapie intensivă pediatrică şi obstetricală.

15. Medicina de urgenţă şi toxicologie.

16. Terapie intensivă în traumatologie.

17. Terapie intensivă cardiovasculară.

18. Terapie intensivă respiratorie.

19. Terapie intensivă neurologică.

20. Terapie intensivă metabolică şi nutriţie.

21. Terapie intensivă digestivă.

22. Terapie intensivă şi patologia infecţioasă.

23. Terapie intensivă renală.

24. Terapie intensivă în patologia hemato-oncologică şi transplant.

25. Tulburări multisistemice la bolnavii critici.

26. Evaluarea şi etica.

27. Organizare, drepturi şi responsabilităţi.

PREGĂTIRE PRACTICĂ

Stagii

Anestezie 3 ani (36 luni)

30 luni în clinici universitare, 6 luni în serviciu acreditat, la alegere

Anestezie în chirurgia generală Anestezie chirurgie ortopedică Anestezie chirurgie urologică Anestezie în obstetrică-ginecologie Anestezie în chirurgie cardiaca Anestezie în chirurgia vasculară Anestezie în chirurgie toracică Anestezie în neurochirurgie Anestezie ORL ,oftalmologie şi stomatologie Anestezie în chirurgie ambulatorie Anestezie pediatrică Terapia durerii Bioetică

• 12 luni (200 ore curs) • 3 luni (50 ore curs) • 2 luni (40 ore curs) • 2 luni (40 ore curs) • 2 luni (40 ore curs) • 2 luni (40 ore curs) • 2 luni (40 ore curs) • 2 luni (40 ore curs) • 2 luni (40 ore curs) • 2 luni (40 ore curs) • 2 ½ luni (50 ore curs) • 2 luni (40 ore curs) • 2 Sapt (20 ore curs)

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 4

Terapie intensivă – 2 ani (24 luni) în clinici universitare

Terapie intensivă polivalentă - Chirurgicală - Medicală (diabet, intoxicaţii acute, come

neurologice, boli cardiace, nefrologie) * Minimum 3 luni terapie intensivă pediatrică

• 18 luni (150 ore) (150 ore)

Terapie intensivă traumatologică • 3 luni (50 ore) Unitate primiri urgenţe • 3 luni (50 ore)

Specialiştii în următoarele domenii pot aplica pentru diploma

complementară în terapie intensivă.

Cardiologie şi boli vasculare Endocrinologie şi boli metabolice Gastroenterologie şi hepatologie Hematologie Medicină internă Nefrologie

Neurologie Oncologie Pediatrie Pneumologie Chirurgie

Aceştia vor efectua stagiile de terapie intensivă şi modulele 14-27

CURRICULA DE ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ

Tematica modulelor – lecţiilor conferinţă

MODULUL 1. BAZE FUNDAMENTALE ALE ANESTEZIEI

(fiziologie, farmacologie şi fizică aplicată)

Fiziologie - somnul şi anestezia - termoreglarea - joncţiunea neuromusculară - sistemul nervos autonom Farmacologie - noţiuni generale de farmacologie (farmacocinetică, farmacodinamie, receptori, interacţiuni) - mecanismul de acţiune al anestezicelor - substanţe

• anestezice intravenoase • sedative, hipnotice, psihotrope • cu acţiune vegetativă (colinergice, parasimpaticolitice, catecolamine, alfablocante, alfa 2 agoniste, betablocante ) • anestezicele volatile şi gazoase

- mecanismul de acţiune al anestezicelor inhalatorii - absorbţia şi distribuţia anestezicelor inhalatorii - efectele circulatorii şi respiratorii ale anestezicelor inhalatorii - metabolismul şi toxicitatea anestezicelor inhalatorii - farmacologia protoxidului de azot - anestezicele volatile halogenate

• substanţe cu acţiune relaxantă

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 5

- farmacologia curarelor non-deporalizante - farmacologia curarelor deporalizante - antagonişti - monitorizarea funcţiei neuromusculare - droguri şi boli care interferă cu acţiunea substanţelor relaxante musculare

Durere-analgezie • Fiziopatologia durerii • Opiacee • Alte analgetice • Anestezice locale

Mecanismul de acţiune al anestezicelor locale Farmacologia comparată a anestezicelor locale Analgetice morfinice utilizate în anestezia regională Agenţi alfa agonişti utilizaţi în anestezia regională

Fizica • Fizica gazelor şi vaporilor aplicată la anestezia prin inhalaţie

I. MODULUL 2. ANESTEZIE GENERALĂ (tehnici ) Evaluarea preoperatorie

- Consultul preanestezic de rutină (clinic, paraclinic, implicaţii medico-legale)

- Implicaţiile anestezice ale bolilor concomitente (cardio-vasculare, pulmonare, renale, gastrointestinale, hepatice, SNC, endocrine, hematologice).

- Implicaţiile anestezice ale terapiei medicamentoase cronice.

- Evaluarea riscului operator şi anestezic.

- Riscul alergic.

- Premedicaţia (scop, substanţe, căi de administrare, indicaţii).

Probleme generale - Intubaţia traheală ( tehnica, complicaţii)

- Aparatul de anestezie (maşina de gaze, sisteme anestezice, vaporizoare)

- Respiratoare utilizate în anestezie

- Abordul venos în anestezie

- Tehnici de anestezie intravenoasă (inducţie, menţinere, trezire, combinaţie de substanţe anestezice, modalităţi de administrare: bolus, discontinuu, continuu)

- Tehnici de anestezie inhalatorie (inducţie, menţinere, trezire, substanţe anestezice)

- Asigurarea homeostaziei bolnavului în timpul anesteziei

- Terapie lichidiană perioperatorie

- Supravegherea şi monitorizarea bolnavului în timpul anesteziei

• monitorizarea de rutină

• monitorizarea profunzimii anesteziei

• monitorizarea concentraţiei gazelor şi vaporilor anestezici

• monitorizarea ventilaţiei

• monitorizare cardio-vasculară

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 6

• monitorizarea funcţiei renale

• monitorizarea temperaturii

• monitorizare de laborator (gaze sanguine, electroliţi, glicemie, osmolaritate, coagulare)

- Securitatea electrică în sala de operaţie

- Fişa de anestezie

- Informatizarea în anestezie

- Incidentele şi accidentele anesteziei generale

- Hipotermia: prevenire, consecinţe, metode de reîncălzire

Perioada postanestezică imediată - Salonul de trezire / postoperator (organizare)

- Monitorizare

- Complicaţii

- Aspecte medico-legale

- Anestezie ambulatorie (tehnici, mod de organizare)

MODULUL 3.

TEHNICI DE ANALGEZIE /ANESTEZIE LOCOREGIONALĂ

Tehnici de anestezie locoregională (indicaţii, material utilizat, substanţe folosite, complicaţii ) • Noţiuni de anatomie

- sistem nervos periferic

- coloana vertebrală • Anestezia locală prin infiltraţie şi anestezia de contact • Anestezia regională intravenoasă • Blocajele de nervi periferici • Blocajul de nervi intercostali şi blocul intrapleural • Blocajele regionale centrale (subarahnoidian, peridural, caudal) • Complicaţiile locale, regionale şi sistemice ale tehnicilor de anestezie regională • Anestezia regională la copil (indicaţii, tehnici, incidente şi accidente specifice)

Terapia durerii • Evaluarea durerii acute postoperatorii • Terapia durerii acute postoperatorii • Terapia durerii cronice

MODULUL 4.

FUNCŢIA RESPIRATORIE ŞI ANESTEZIA

Anatomia şi fiziologia aparatului respirator

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 7

Testele funcţionale pulmonare. Bronhoscopia. Radiografia toracică şi alte explorări

paraclinice.

Fiziopatologie - hipoxia - hiperoxia normobară - hipocapnia –hipercapnia - efectele respiratorii ale intubaţiei traheale, ale anesteziei generale şi regionale şi ale actului chirurgical Patologia respiratorie - insuficienţa respiratorie acută - ALI (injuria pulmonară acută) - ARDS (pulmon de şoc) - insuficienţa respiratorie cronică - boala astmatică – status astmaticus - arsurile de căi aeriene şi inhalarea de fum - pneumonia chimică prin aspiraţie de conţinut gastric - infecţiile bronhopulmonare - obstrucţia căilor aeriene superioare - embolia pulmonară - epanşamentele pleurale Terapie respiratorie - menţinerea libertăţii căilor aeriene (intubaţia traheală, traheotomia, intubaţia traheală prelungită, vs. traheotomia ) - oxigenoterapia normobară şi hiperbară - terapia respiratorie adjuvantă - tehnici de suport ventilator mecanic (indicaţii, aparatură, tehnici convenţionale, tehnici non convenţionale, moduri de ventilaţie)

- tehnici de “înţărcare” - oxigenarea extracorporală şi eliminarea extracorporală de CO2

Anestezia la bolnavi cu suferinţe pulmonare (evaluare, preparare, tehnic, ventilaţie postoperatorie) - anestezia la astmatic - anestezia la obez - anestezia la bolnavul cu insuficienţă respiratorie cronică Anestezia în chirurgia toracică - anestezia pentru toracoscopie - anestezia în chirurgia esofagului

MODULUL 5. FUNCŢIA CARDIOVASCULARĂ ŞI ANESTEZIA

Anatomia şi fiziologia sistemului cardio-vascular

- circulaţia coronariană Metode de explorare (electrofiziologia cardiacă, debitul cardiac şi determinantele sale, presiunea arterială, ecocardiografia, cateterismul cardiac)

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 8

Fiziopatologie - efectele anesteziei şi operaţiei asupra sistemului cardio-vascular normal (substanţele anestezice, anestezia şi operaţia, ventilaţia artificială) - recunoaşterea, evaluarea şi tratamentul de urgenţă al hipertensiunii arteriale Farmacologie cardiovasculară

• Drogurile cu acţiune inotropă şi drogurile vasoactive • Terapia cu droguri anticoagulante, antiagregante, trombolitice

Anestezia la bolnavi cu patologie cardiovasculară

• Anestezia la bolnavul coronarian. Ischemia perioperatorie

• Anestezia la bolnavi cu tulburări de ritm şi conducere

• Anestezia la bolnavi cu valvulopatii (regurgitarea şi stenoza mitrală, regurgitarea şi stenoza aortică, prolaps de valvă mitrală)

• Anestezia la bolnavi cu insuficienţă cardiacă

• Anestezia la bolnav hipertensiv

• Anestezia la bolnav în şoc

Anestezia în chirurgia vasculară (carotidiană, aortică, periferică)

Anestezia în chirurgia cardiacă

• Anestezia pentru înlocuiri valvulare

• Anestezia pentru pontaje coronariene

• Anestezia pentru cateterism cardiac şi angioplastie

• Anestezia pentru pericardite

Tamponada cardiacă (diagnostic, tratament)

• Anestezia la bolnavi cu hipertensiunea pulmonară şi /sau cord pulmonar cronic

Embolia pulmonară (diagnostic, tratament) Tehnici speciale

• Circulaţie extracoporeală • Hipotensiune controlată • Suport circulator mecanic (balon de contra pulsaţie, sisteme de asistare

ventriculară)

MODULUL 6. SISTEMUL NERVOS ŞI ANESTEZIA

Anatomie şi fiziologie nervoasă • Organizarea anatomo - funcţională a sistemului nervos central • Circulaţia cerebrală • Metabolismul cerebral

Metode de diagnostic în neurologie

• Examenul clinic neurologic • Metode de diagnostic paraclinic în neurologie (electroencefalograma, potenţiale

evocate, electromiograma, CT, RMN, angiografie, etc.)

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 9

Fiziopatologie • Edemul cerebral • Stările de comă • Moartea cerebrală (aspecte medicale şi legale) • Efectul anestezicelor asupra presiunii intracraniene şi circulaţiei cerebrale

Monitorizarea funcţiei sistemului nervos central

Anestezia şi terapia intensivă a donatorului de organe Anestezia în neurochirurgie

• Chirurgia intracraniană supratentorială • Chirurgia fosei posterioare • Chirurgia anevrismelor cerebrale • Chirurgia coloanei vertebrale

Anestezia la bolnavi cu miastenia gravis sau alte miopatii

MODULUL 7. TULBURĂRILE METABOLICE ŞI ANESTEZIA Fiziologia şi fiziopatologia termoreglării

• hipotermia indusă şi accidentală • hipertermia malignă • şocul caloric

Echilibrul hidroelectrolitic şi acido-bazic normal şi patologic Anestezia la bolnavul diabetic

• Diabetul zaharat (Forme clinice, comele cetozice şi normocetozice,

hipoglicemia)

Anestezia în chirurgia tiroidiană Anestezia în chirurgia paratiroidiană Anestezia în chirurgia suprarenalei

• Feocromocitomul Anestezia în chirurgia hipofizei

• Tulburările funcţiei hipofizare

MODULUL 8. FUNCŢIA RENALĂ ŞI ANESTEZIA Anatomia şi fiziologia rinichiului Fiziopatologia insuficienţei renale acute şi cronice

• Utilizarea diverselor droguri în insuficienţa renală • Metode de epurare extrarenală (hemodializa, ultrafiltrarea, dializa peritoneală,

hemofiltrarea, hemoperfuzia)

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 10

Anestezia la bolnavul cu insuficienţă renală cronică Anestezia şi terapia intensivă în transplantul renal Anestezia şi terapia intensivă în chirurgia urologică

MODULUL 9. HEMOSTAZA ŞI TRANSFUZIE Hemostaza

• Coagularea şi fibrinoliza fiziologică

• Tulburările congenitale de hemostază

• Coagularea intravasculară diseminată

• Prevenirea trombozelor

Transfuzia

• Grupele sanguine (metode de determinare, principii de compatibilitate)

• Sângele integral (recoltare, conservare )

• Fracţiunile de sânge (metode de preparare, indicaţii )

• Transfuzia de sânge şi fracţiuni

• Transfuzia masivă

• Complicaţiile transfuziilor de sânge şi fracţiuni

• Metode farmacologice de reducere a sângerării şi transfuziei

• Metode de transfuzie autologă

Anestezia la bolnavi cu suferinţe hematologice (anemia şi policitemia, anemii hemolitice autoimune, granulocitopenie, trombocitopenii şi trombopatii, hemofilie şi alte tulburări ale hemostazei, trombofilie)

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 11

MODULUL 10. ANESTEZIE ÎN CHIRURGIA GENERALĂ Anestezia în chirurgia digestivă (stomac, duoden, pancreas, intestin subţire, colon, rect)

• Complicaţii postoperatorii, incluzând fistule, infecţia plăgii, evisceraţia • Ocluzia intestinală • Anestezia pentru endoscopia digestivă • Anestezia pentru chirurgia laparoscopică • Anestezie pentru explorări în afara blocului operator • Anestezie pentru radiologie intervenţională

Anestezia în chirurgia hepato-biliară

• Metabolizarea hepatică a drogurilor şi substanţelor anestezice • Anestezia la bolnavi cu suferinţă hepatică • Anestezia pentru chirurgia căilor biliare • Anestezia în chirurgia hepatică • Transplantul hepatic • Probleme de anestezie în transplanturi de organe (rinichi, ficat, cord )

Anestezia în ortopedie (coloană, membrul superior, membrul inferior, chirurgie protetică şi nonprotetică) Anestezia în chirurgia plastică

• Reimplantări de membre Anestezia în chirurgia urologică (prostată, nefrectomie, cistectomie) Anestezia ambulatorie Anestezia la bătrâni

MODULUL 11. ANESTEZIE ÎN ORL, OFTALMOLOGIE ŞI STOMATOLOGIE Anestezia în chirurgia ORL (ureche, laringe, chirurgia ce utilizează LASER )

• Laringectomie • Chirurgie cu laser • Endoscopie • Chirurgia urechii medii • Amigdalectomie, adenoidectomie

Anestezia în chirurgia oftalmologică • Locoregională • Anestezie pentru globul ocular • Anestezie pentru cataractă, decolare de retină, glaucom şi strabism

Anestezia în chirurgia maxilo-facială

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 12

MODULUL 12. ANESTEZIE ÎN OBSTETRICĂ Modificările fiziologice din timpul sarcinii

• Fluxul sanguin uterin. Activitatea uterină în timpul naşterii • Căile durerii

Fiziopatologie

• Transferul placentar al drogurilor anestezice • Efectele substanţelor anestezice asupra mamei şi fătului • Suferinţa fetală acută şi cronică • Sarcina cu risc mare • Eclampsia şi preeclampsia

Analgezia obstetricală

Anestezia pentru expulzie Anestezia pentru cezariană Anestezia în urgenţele obstetricale Anestezia pentru operaţii în timpul sarcinii Reanimarea nou-născutului

MODULUL 13. ANESTEZIA PEDIATRICĂ

Particularităţile fiziologice ale nou-născutului şi sugarului Farmacologia aplicată în anestezia pediatrică Generalităţi referitoare la tehnicile de anestezie adaptate la pediatrie

• Evaluare şi pregătire preoperatorie • Tehnici de anestezie adaptate la tipul intervenţiei chirurgicale • Anestezie generală (circuite, intubaţie, anestezice) • Anestezie regională (tehnici, substanţe) • Abordul venos • Echilibrul hidroelectrolitic • Transfuzia în anestezia pediatrică • Supravegherea copilului în timpul anesteziei • Incidente şi accidente perianestezice

Anestezie specifică

• Amigdalectomie şi adenoidectomie • Proceduri diagnostice şi terapeutice în afara blocului operator • Copilul cu malformaţii congenitale cardiace • Urgenţele în anestezia pediatrică:

- urgenţe chirurgicale � omfalocel, laparoschizis

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 13

� hernia diafragmatică � atrezia de esofag, ocluzia neonatală � invaginaţia intestinală acută � stenoza pilorică � torsiunea de testicul � apendicectomie

- traumatologie: � arsuri � politraumatisme

Analgezie postoperatorie

MODULUL 14. TERAPIE INTENSIVĂ PEDIATRICĂ ŞI OBSTETRICALĂ

Tehnici adaptate copilului (abord vascular, intubaţie, ventilaţie)

Patologie pediatrică � insuficienţa respiratorie a nou născutului şi copilului � adaptarea cardio-respiratorie la viaţa extra-uterină � oprirea cardiorespiratorie � moartea subită la nou-născut � traumatismele copilului � deshidratarea acută a nou născutului � insuficienţa renală acută a nou-născutului � sindromul hemolitic uremic � corpi străini în căile aeriene � patologia farino-laringiană � convulsiile � purpura � tulburări de hemostază � intoxicaţiile acute

Urgenţe obstetricale � sarcina toxică � hemoragii obstetricale � embolia cu lichid amniotic � sindromul HELLP � mola hidatiformă � placenta praevia � cardiomiopatia peripartum

MODULUL 15. MEDICINA DE URGENŢĂ ŞI TOXICOLOGIE

Organizarea unui sistem de medicină de urgenţă Probleme medico-legale ale urgenţelor Organizarea şi principiile de acordare a asistenţei medicale în caz de catastrofă Tehnici folosite în medicina de urgenţă

• mijloace de transport medicalizat al unui bolnav critic (intra şi extraspitalicesc) - analgezia şi sedarea bolnavilor critici pe parcursul unui transport medicalizat

• evaluarea primară a unui politraumatizat, a unui bolnav cu insuficienţă respiratorie, circulatorie sau neurologic în afara spitalului

• resuscitarea cardiorespiratorie (basic şi advanced life support)

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 14

• tehnici de resuscitare volemică • tehnici de abord al căilor aeriene şi de ventilaţie artificială • tehnici de monitorizare

Oprirea cardiocirculatorie (cauze, forme, basic şi advanced life support) Accidente vasculare cerebrale: hemoragie cerebrală, hemoragie meningee Urgenţe hipertensive Sindroame coronariene acute Convulsii Durerea şi analgezia în mediu extraspitalicesc Intoxicaţii

• conduita generală în intoxicaţii • medicamentoase

- supradozarea medicamentelor şi întreruperea lor (barbiturice, narcotice, salicilaţi, alcool, cocaina, antidepresive triciclice, acetaminofen altele)

• toxicomanii • produse industriale şi domestice

- substanţe caustice • gaze (fum de incendiu, monoxid de carbon) • muşcătura de şarpe

Leziuni datorate temperaturii a. Hipertermia, şocul termic b. Hipotermia, degerăturile

Accidente prin agenţi fizici (submersia, electrocutarea, iradierea, plonjarea)

Răul de altitudine

Răul de decompresie

Accesul palustru grav

Îngrijirea pielii şi a rănilor

Terorismul biologic şi chimic

MODULUL 16. TERAPIE INTENSIVĂ ÎN TRAUMATOLOGIE • Evaluarea primară şi resuscitarea unui politraumatism (în afara spitalului şi la

sosirea în spital) • Evaluarea secundară şi transferul unui politraumatism • Imagistica la politraumatizaţi • Traumatisme craniocerebrale • Traumatisme medulare • Traumatisme toracice penetrante şi nepenetrante • Traumatisme abdominale • Traumatisme osoase, incluzând coloana vertebrală, pelvisul şi extremităţile • Leziuni prin strivire • Embolia grasoasă • Îngrijirea bolnavului cu arsuri (terapia intensivă în primele 72 ore )

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 15

MODULUL 17. TERAPIE INTENSIVĂ CADIOVASCULARĂ

Fiziologie

Evaluarea funcţiei cardiace şi a variabilelor hemodinamice

• determinanţii debitului cardiac • reglarea presiunii arteriale • principiile transportului şi utilizării oxigenului • efectele hemodinamice determinate de aparatele de asistare ventilatorie

Tehnici • principiile monitorizării electrocardiografice, măsurarea temperaturii

tegumentelor, măsurători transcutanate • monitorizarea hemodinamică non-invazivă • ecocardiografie • complicaţiile angioplastiei • monitorizarea hemodinamică invazivă

a. principiile de funcţionare a transductorilor b. întreţinerea semnalelor, calibrarea, ajustarea c. tehnici de afişare

d. principiile cateterizării arteriale, venoase centrale, arterei pulmonare şi monitorizarea presiunilor

Patologie cardiovasculară • şocul şi complicaţiile sale • insuficienţa cardiacă post circulaţie extracorporeală • infarctul miocardic şi complicaţiile sale • aritmiile şi tulburările de conducere • indicaţiile pentru diversele tipuri de pace-maker • disecţia de aortă • ruptura anevrismului de aortă • embolia pulmonară - aerică, grăsoasă, cu lichid amniotic, tromboembolism • edemul pulmonar-cardiogen, non-cardiogen • tamponada cardiacă şi alte afecţiuni percardice acute • valvulopatii acute şi cronice care pun în pericol viaţa • afecţiuni vasculare periferice şi aortice acute, inclusiv fistula arterio-venoasă • complicaţiile acute ale cardiomiopatiei şi miocarditei • hipertensiunea pulmonară şi cordul pulmonar • bolile congenitale cardiace modificările fiziologice cu reparare chirurgicală

Terapie specifica cardiovasculară • tratamentul vasoactiv şi inotrop • terapia trombolitică şi anticoagulantă • antianginoase • antiaritmice • soluţii de umplere volemică • managementul perioperator al pacientului ce va fi supus unei intervenţii

cardiovasculare • managementul urgenţelor hipertensive • metode de asistenţă ventriculară

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 16

MODULUL 18. TERAPIE INTENSIVĂ RESPIRATORIE

Fiziologie • reglarea ventilaţiei • mecanica ventilatorie • fiziologia muşchilor respiratori • schimburile gazoase • variaţiile capniei

Tehnici • menţinerea permeabilităţii căilor respiratorii

a. managementul de urgenţă al căilor respiratorii b. intubaţia endo-traheală c. traheostomia, deschisă şi percutană

d. intubaţia prelungită vs. traheostomie • ventilaţia mecanică

a. ventilaţie mecanică în presiune şi volum b. presiune pozitivă end-expiratorie c. indicaţiile ventilaţiei mecanice d. moduri de ventilaţie

� ventilaţie intermitent obligatorie � presiune continuă pozitivă � ventilaţie cu raport inversat � ventilaţie cu suport presional � ventilaţie cu suport de volum � ventilaţie cu presiune negativă � ventilaţia pulmonară diferenţială � ventilaţia non-invazivă cu control presional � ventilaţia pe un plămân � ventilaţie cu frecvenţă înaltă

e. barotrauma şi volutrauma

f. criteriile de detubare şi tehnici de sevrare

g. oxigenarea extracorporeală

h. hipercapnia permisivă

i. ventilaţie cu lichid

j. terapie cu surfactant pulmonar • oxigenoterapia • oxigenarea hiperbară • drenajul pleural • imagistica toraco-pulmonară • monitorizarea respiratorie (presiunea căilor respiratorii, presiunea intratoracică,

volumul curent, pulsoximetria, raportul spaţiu mort/volum curent, complianţa, rezistenta, capnografie)

Patologie

• insuficienţa respiratorie acută

a. insuficienţa respiratorie hipoxemică, inclusiv sindromul de detresă respiratorie acută

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 17

b. insuficienţa respiratorie hipercapnică

c. insuficienţa respiratorie cronică acutizată • statusul astmatic • inhalarea de fum, arsurile căilor respiratorii • aspiraţia • complicaţii respiratorii postoperatorii • traumatismele toracice (voletul costal, contuzia pulmonară, fracturi costale) • infecţiile bronhopulmonare, inclusiv bronşiolita • obstrucţia căilor respiratorii superioare • fistule bronhopleurale • polineuropatia bolnavilor critici şi efectele prelungite ale blocanţilor

neuromusculari • chilotoraxul • hemoragia pulmonară şi hemoptizia • afecţiuni pleurale

- Empiemul - Efuziunea pleurală - Pneumotoraxul

- Hemotoraxul

Terapie • oxid nitric şi prostaglandine • bronhodilatatoare • analeptice respiratorii • fluidificante bronşice • kinesiterapia • aerosoloterapie • terapia pozitională (decubit ventral, terapia rotaţională)

MODULUL 19. TERAPIE INTENSIVĂ NEUROLOGICĂ

Fiziologie • organizarea anatomo-funcţională a sistemului nervos central • circulaţia cerebrală • metabolismul cerebral

Tehnici • Examenul clinic neurologic • Metode de diagnostic paraclinic în neurologie (electroencefalograma, potenţiale

evocate, electromiograma, CT, RMN, angiografie, etc ) • Monitorizarea funcţiei sistemului nervos central (presiune intracraniană, flux

sangvin cerebral, rata metabolismului, electroencefalograma, Doppler transcranian)

• Diagnosticul morţii cerebrale • Diagnosticul şi managementul statusului vegetativ persistent

Patologie • Edemul cerebral • Stările de agitaţie acută • Stările de comă

- Metabolică

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 18

- Traumatică - Infecţioasă - Leziuni de substanţă cerebrală - Vasculară-anoxică şi ischemică - Indusă medicamentos Evaluarea şi prognosticul

• Hidrocefalia - funcţionalitatea şi disfuncţia şuntului • Statusul epilpetic • Infecţiile grave ale sistemului nervos central (abces, encefalită, meningită) • Sângerările intracraniene traumatice şi netraumatice

Subarahnoidiană Intracerebrală Epidurală Altele (subdurală)

• Traumatisme cerebrale • Traumatisme medulare • Leziunea axonală • Hipotermia accidentală • Şocul caloric • Hipertermia malignă • Complicaţiile neuromusculare ale bolnavului critic • Afecţiunile neuro-musculare ce determină insuficienţa respiratorie

poliradiculonevritele scleroza laterală amiotrofică miastenia gravis miopatiile (Duchenne etc.)

• Probleme psihiatrice la bolnavul critic

• Probleme psihologice pentru bolnavi, rudele bolnavilor şi personalul medical

Terapie

• Managementul perioperator al pacientului ce va fi supus unei intervenţii neuro-chirurgicale

• Managementul hipertensiunii intracraniene, incluzând monitorizarea presiunii intracraniene

• Managementul durerii: intravenos, oral, transdermic, regional şi axial

• Blocarea neuro-musculară: utlizare, monitorizare şi complicaţii

• Sedarea în reanimare

MODULUL 20. TERAPIE INTENSIVĂ METABOLICĂ ŞI NUTRIŢIE

Fiziologie • Metabolismul apei şi electroliţilor • Echilibrul acidobazic • Reglarea glicemiei • Necesarul nutriţional • Termoreglarea

Tehnici • Monitorizarea hidroelectrolitică şi acidobazică • Monitorizarea metabolică (consumul de oxigen, producţia de dioxid de carbon,

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 19

calorimetria indirectă)

Patologie

• Tulburări hidroelectrolitice (deshidratări, hiperhidratări, disnatremii, diskaliemii, alterarea metabolismului calciului, magneziului, fosfatului)

• Tulburări acidobazice

• Diabetul zaharat - coma hiperosmolară cetozică şi non-cetozică

- hipoglicemia

• Disfuncţia tiroidiană (furtuna tiroidiană, coma mixedematoasă, sindromul “sick euthyroid”)

• Criza şi insuficienţa adrenală (primară şi secundară)

• Alterarea metabolismului hormonului antidiuretic

• Feocromocitomul

• Insulinomul

• Tulburări metabolice moştenite Terapie

• Terapie volemică

• Terapia tulburărilor hidroelectrolitice şi acidobazice

• Managementul glicemiei

• Suportul nutriţional a. Enteral şi parenteral

b. Evaluarea necesarului nutriţional, incluzând calorimetria indirectă

c. Imunonutriţia şi formule speciale

MODULUL 21. TERAPIE INTENSIVĂ DIGESTIVĂ

Fiziologia • Fiziologia tubului digestiv • Fiziologie hepatică

Tehnici • Dozarea medicamentelor în insuficienţa hepatică • Explorarea abdominală în reanimare

Patologie • Hemoragiile digestive superioare • Hemoragiile digestive inferioare • Insuficienţa hepatică acută fulminantă • Insuficienţa hepatică cronică şi ciroza hepatică • Colecistita nelitiazică • Ocluzia intestinală • Megacolonul toxic şi sindromul pseudo-obstructiv ( Oligvie) • Colite acute grave • Icterul • Afecţiuni inflamatorii acute intestinale • Afecţiuni acute vasculare ale intestinului, incluzând infarctul mezenteric • Perforaţiile acute ale tractului digestiv

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 20

• Ruptura de esofag • Peritonitele postoperatorii • Pancreatita acută cu şoc • Fistulele digestive externe postoperatorii • Modificările de la nivelul tubului digestiv în stress (insuficienţa tubului digestiv)

Terapie • Dozarea medicamentelor în insuficienţa hepatică • Managementul perioperator al pacientului chirurgical • Profilaxia ulcerului de stress • Modificatori ai tranzitului intestinal • Transplantul hepatic • MARS

MODULUL 22. TERAPIA INTENSIVĂ ÎN PATOLOGIA INFECŢIOASĂ

Evaluarea febrei la pacienţii din unitatea de terapie intensivă

Diagnosticul de infecţie

Diagnosticul de sepsis

Clasificarea infecţiilor

Infecţiile în legătură cu îngrijirea medicală în spital şi în Terapia intensivă

Controlul infecţiilor în spital şi în terapie intensivă

Riscul infecţios al personalului medical

Mecanismele rezistentei la antibiotice

Patologie • Celulita şi gangrena gazoasă • Tetanos • Infecţii fungice • Mediastinite • Febra postoperatorie • Imunodepresia Infecţiile oportuniste la pacienţii critici Sindromul imunodeficienţei dobândite Bolnavul cu transplant Bolnavul neoplazic

Terapie • Controlul infecţiilor în unităţile speciale de terapie

a. Dezvoltarea rezistenţei la antibiotice b. Precauţii universale c. Izolarea

• Antibioprofilaxie în chirurgie • Antibioterapie de prima intenţie • Reacţiile adverse ale agenţilor antimicrobieni • Antibiotice şi antifungice : mecanisme de acţiune, indicaţii la bolnavul critic • Antivirale • Suportul în serviciul de terapie intensivă a pacienţilor imunodeprimaţi

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 21

MODULUL 23. TERAPIE INTENSIVĂ RENALĂ

Fiziologie • Formarea urinii • Fiziologie renală • Reglarea renală a echilibrului hidro-electrolitic

Tehnici • Interpretarea electroliţilor urinari • Evaluarea oliguriei • Dozarea medicamentelor în insuficienţa renală

Patologie

• Insuficienţa renală acută: prerenală, renală, postrenală o Etiopatogenia insuficienţei renale acute o Fiziopatologie (mecanismele oligoanuriei: tubulare, vasculare,

glomerulare, mecanismele poliuriei ) o Leziuni anatomopatologice o Simptomatologia insuficienţei renale acute (simptomatologia clinică:

manifestări respiratorii, cardiovasculare, cutanate, digestive, renale, endocrine, hematologice, neuro-psihice, generale).

o Fazele insuficienţei renale acute: oligoanuria, anuria, reluarea diurezei, recuperare funcţională)

o Semnificaţia laboratorului în diagnosticul insuficienţei renale acute o Rolul imagisticii în diagnosticul insuficienţei renale acute o Monitorizarea în insuficienţa renală acută o Particularităţi diagnostice ale formelor patogenice de insuficienţa renală

acută: prerenală, renală şi postrenală. Formele clinice ale insuficienţei renale acute.

o Complicaţii, evoluţie şi prognostic o Tratamentul suportiv şi nutriţia în insuficienţa renală acută o Antibioticele în insuficienţa renală acută

• Insuficienţa renală cronică • Rabdomioliza • Afecţiunile sistemice care afectează rinichii (purpura trombotică

trombocitopenică, sindromul hemolitic-uremic) • Uropatii obstructive, retenţia acută de urină • Sângerări ale tractului urinar

Terapie

• Principiile terapiei de substituţie renală şi metodele asociate (hemodializa, dializa peritoneală, ultrafiltrarea, hemofiltrarea arterio-venoasă continuă, hemofiltrarea veno-venoasă continuă)

• Metode de epurare extrarenală Hemodializa

� Bazele fizico-chimice � Definiţia rinichiului artificial, elementele sistemului de hemodializă,

procesele fizico-chimice la nivelul membranei semipermeabile, caractere operaţionale ale dializorului, aplicaţii clinice ale difuziunii şi ultrafiltrării

� Chirurgia dializei. Noţiuni de anatomie, principii şi strategia accesului vascular, tehnici de realizare a accesului vascular, incidente şi accidente

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 22

� Dializantul – soluţii de dializă. Compoziţia dializantului, preparare, proprietăţi fizice, chimice şi biologice, controlul, probleme de organizare

� Circuitul extracorporeal – anticoagulare. Hemostaza normală, modificări ale hemostazei prin interacţiunea cu suprafeţele artificiale, investigarea coagulării în practica hemodializei, medicaţia anticoagulantă, antiagregantă şi trombolitică, metode de heparinizare a circuitului extracorporeal, coagularea circuitului extracorporeal

� Dializoare. Caracteristicile dializorului ideal, tipuri de dializoare în practica clinică, membranele de dializă – calităţi, tipuri, transferul substanţelor prin membrane, componentele funcţionale ale dializorului, circulaţia sângelui şi a dializantului prin dializor, parametri de apreciere a performanţelor unui dializor

� Monitorizare şi tehnica hemodializei. Monitorizarea circuitului sanguin extracorporeal, monitorizarea circuitului dializantului, monitorizarea dializei, dializa secvenţială şi dializa cu bicarbonat

� Indicaţiile şi contraindicaţiile hemodializei � Strategie şi eficienţa hemodializei. Iniţierea hemodializei, strategii în

abordul vascular iniţial, investigarea pacienţilor dializaţi � Incidentele, accidentele şi complicaţiile hemodializei. Complicaţii acido-

bazice, cardiovasculare, hematologice, hidroelectrolitice, neurologice, probleme de metabolism, imunitatea pacienţilor dializati, complicaţii infecţioase şi manifestări musculo-cutanate; complicaţii generate de soluţia de dializa, de tehnica dializei, de defecţiuni tehnice; incidente şi accidente determinate de accesul vascular; reacţii la materialele de dializă, probleme legate de biocompatibilitate

� Alte metode de epurare extrarenală. Ultrafiltrarea, hemofiltrarea, ultrafiltrarea secvenţială: generalităţi, bazele teoretice, probleme tehnice, proceduri, avantaje şi dezavantaje, perspective

� Administrarea medicamentelor la bolnavul dializat � Epurarea extrarenală în intoxicaţiile acute

• Dializa peritoneală � date generale � anatomia funcţională a peritoneului � fiziologia peritoneului � bazele fizico-chimice şi factorii care influenţează eficienţa dializei peritoneale � soluţiile folosite în dializa peritoneală � tehnica dializei peritoneale � determinarea eficienţei dializei peritoneale � indicaţiile şi contraindicaţiile dializei peritoneale � complicaţiile dializei peritoneale.

• Plasmafereza � bazele teoretice ale plasmaferezei � principii de tratament � probleme tehnice � aplicaţii terapeutice � complicaţiile plasmaferezei � tehnici noi de plasmafereza

• Hemoperfuzia

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 23

MODULUL 24. TERAPIE INTENSIVĂ HEMATO-ONCOLOGICĂ ŞI ÎN TRANSPLANT

Defecte acute de hemostază • Trombocitopenia/trombopatia • Coagularea intravasculară diseminată • Fibrinoliza acută • Anomalii congenitale

Tulburări hemolitice acute, incluzând microangiopatia trombotică

Sindroame acute asociate cu neoplasme şi terapia antineoplazică

Tulburări hematologice acute asociate terapiei antineoplazice Tulburări de hemostaza la nou-născut

Siclemia

Anticoagularea şi terapia fibrinolitică • Terapia cu anticoagulante, antiagregante şi terapia fibrinolitică • Profilaxia tromboembolismului

Anemia în unitatea de terapie intensivă • Indicaţiile transfuziei

Imunologie şi transplant • Principiile transplantului (donarea de organe, prelevarea, păstrarea, transportarea,

alocarea, implantarea, menţinerea donatorilor de organe, programele naţionale privind transplantul de organe)

• Imunosupresia • Transplantul de organe: indicaţii de terapie pre- şi postoperatorie • Bolile infecţioase legate de transplant

Principiile terapiei cu produşi de sange

• Transfuzia de masă eritrocitară • Transfuzia de plasmă proaspătă congelată • Transfuzia de masă trombocitară • Transfuzia de crioprecipitat • Concentrate de factori specifici ai coagulării • Albumina, fracţiuni ai proteinelor plasmatice • Substituenţi ai hemoglobinei • Agenţi farmacologici care modifică necesarul transfuzional (acidul aminocaproic,

aprotinina) • Eritropoetina

MODULUL 25. TULBURĂRI MULTISISTEMICE LA BOLNAVUL CRITIC

• Răspunsul neuroendocrin, metabolic şi inflamator la agresiune

- Fenomenologia sindromului de stress - Modificări fiziopatologice induse de injurie (compensarea cardiovasculară,

retenţia de apă şi sare, modificări metabolice, procesul de reparaţie tisulară, imuno-modularea)

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 24

- Răspunsul celular la agresiune • Structura şi funcţionarea sistemului imunitar

- mecanisme locale - mecanisme sistemice:

� răspunsul imun inflamator (elemente celulare şi elemente umorale) � imunitatea specifică (elemente umorale şi elemente celulare )

• Modificări imunologice la bolnavul critic • Fiziopatologia generala a stărilor de şoc • Şocul hipovolemic (cauze, mecanisme,tratament) • Şocul traumatic (fiziopatologie, tratament) • Şocul cardiogen (cauze, mecanisme, tratament) • Şocul anafilactic (fiziopatologie, tratament) • Infecţie, sepsis, şoc septic • Tratamentul şocului septic • Soluţii înlocuitoare de volum sanguin • Droguri cu acţiune cardiotonică şi vasoactivă utilizate în stările de şoc • Sindromul de disfuncţii organice multiple :

- cauze (factori declanşatori) - mediatori - efecte la nivelul sistemelor de organe

• Tratamentul SDOM

MODULUL 26. EVALUARE ŞI ETICĂ

Indici de prognostic, scoruri de severitate şi scoruri de intervenţie terapeutică

Metodologia evaluării practicilor de îngrijire şi cercetare clinică şi epidemiologică în ATI

Evaluarea calităţii

Utilizarea statisticii medicale

Etica 1. Consimţământ 2. Înrolarea în studii 3. Decizia de întrerupere a vieţii şi îngrijirea 4. Procurarea organelor 5. Prognosticul 6. Calitatea sfârşitului vieţii Genetica 1. Afecţiuni congenitale ( trisomia, etc.) 2. Tezaurismoze ( Hurlers, etc) 3. Polimorfisme

MODULUL 27. ORGANIZARE, DREPTURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

Administraţie 1. Clădirea 2. Contractul 3. Triajul pacienţilor 4. Medici, asistenţi şi alt personal 5. Complianţa completării documentelor şi calcularea costurilor 6. Siguranţa pacienţilor

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 25

Securitatea electrică

Utilizarea computerelor în unităţile de terapie intensivă

MODULUL DE BIOETICĂ

TEMATICĂ CURS

I. Introducere în Bioetică - 2 ore 1. Morala, etica, etica medicală - definire, delimitarea obiectului de studiu 2. Contextul apariţiei bioeticii 3. Definirea bioeticii 4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 5. Teorii şi metode în bioetică

II. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii - 2 ore 1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă 2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor

vieţii 3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de

sănătate, boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţă religioasă, etnie, etc)

III. Relaţia medic-pacient I - 2 ore 1. Valori ale relaţiei medic-pacient 2. Paternalism versus autonomie 3. Modele ale relaţiei medic-pacient 4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate

IV. Relaţia medic-pacient II - 2 ore 1. Consimţământul informat 2. Confidenţialitatea în relaţia medic-pacient 3. Relaţia medic-pacient minor 4. Acte normative care reglementează relaţia medic-pacient

V. Greşeli şi erori în practica medicală - 2 ore 1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare 2. Culpa medicală - definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice 3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicală

VI. Probleme etice la începutul vieţii - 2 ore 1. Libertatea procreaţiei 2. Dileme etice în avort 3. Etica reproducerii umane asistate medical 4. Probleme etice în clonarea reproductivă

VII. Probleme etice la finalul vieţii - 2 ore 1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină 2. Probleme etice în stările terminale

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 26

3. Tratamente inutile în practica medicală 4. Eutanasia şi suicidul asistat 5. Îngrijirile paliative

VIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane - 2 ore 1. Donarea de organe de la cadavru 2. Donarea de organe de la persoana vie 3. Etica alocării de resurse în transplant

IX. Probleme etice în genetică şi genomică - 2 ore 1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii 2. Proiectul genomului uman - probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma

cunoaşterii genomului uman 3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală 4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 5. Terapia genică 6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii genetice

X. Etica cercetării pe subiecţi umani - 2 ore 1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani 2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală- discutarea principalelor coduri de

etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani

3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani 4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale 5. Comitetele de etică a cercetării 6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică

TEMATICA SEMINARIILOR I. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică - 2 ore II. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică - 2 ore

1.Jurămîntul lui Hipocrate - comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale

2.Alternative ale jurământului lui Hipocrate

3.Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezent

III. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice - 2 ore

1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă 2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă 3. Rolul comunicării în relaţia medic-pacient

IV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 1. Accesul la îngrijirile de sănătate - discutare de cazuri 2. Drepturile pacienţilor - reglementare legislativă 3. Rolul comitetelor de etică din spitale

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 27

V. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete - 2 ore 1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis 2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis 3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicale

VI. Discutarea problemelor etice la începutului vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 ore

VII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2

ore VIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor

cazuri concrete - 2 ore IX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete -

2 ore X. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor

cazuri concrete - 2 ore

CURRICULA DE ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ

Baremul de activităţi practice

ANESTEZIA GENERALĂ • Examenul preanestezic –50 • Instalarea de linii venoase periferice –200 • Instalarea de linii venoase centrale –100 • Intubaţia traheală

- orotraheală –200 - nasotraheală –50

• Anestezia generală cu pivot volatil –100 • Anestezie generală i.v. –100 • Instalare de linii arteriale pentru monitorizare TA –50 • Instalarea de sondă gastrică –50 • Instalarea de sonde jejunale –20 • Instalarea de sondă uretrovezicală –50 • Monitorizare EKG –100 • Monitorizare puls oximetrie –100 • Monitorizare capnografie –100 • Monitorizare PVC –50 • Monitorizare presiune capilară pulmonară şi debit cardiac – 10 • Monitorizarea temperaturii centrale şi periferice –100 • Monitorizarea profunzimii anesteziei - 10 • Poziţionarea bolnavului pe masa de operaţie –100

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 28

ANESTEZIA REGIONALĂ • Rahianestezie –50

• Anestezie peridurală simplă –50

• Anestezie peridurală continuă –20 • Blocaj de plex brahial pe cale axilară –20

• Blocaj de plex brahial pe cale supraclaviculară -10

• Anestezie regională intravenoasă –10

• Blocaj de nerv sciatic –10

• Blocaj de nervi intercostali –20

• Analgezie intrapleurală –10 • Anestezie regională la copil –10

TERAPIE INTENSIVĂ

Libertatea căilor aeriene • Menţinerea libertăţii căilor aeriene la bolnavi neintubaţi, inconştienţi, paralizaţi - 200 • Intubaţia traheală

- orală - 200 - nazală – 50

• Cricotirotomie, cateterizare transtraheală, minitraheostomie percutană - 50

Respiraţie-Ventilaţie • Ventilaţie pe mască – 200 • Utilizarea diverselor moduri de ventilaţie: IMV-SIMV, PSV, PCV, BIPAP,

CPAP, ventilaţie cu frecvenţă crescută – 200 • Tehnici de înţărcare de pe ventilator –200 • Utilizarea bronhodilatatoarelor, mucoliticelor şi umidificatoarelor • Tehnici de aspiraţie traheo-bronsică - 100 • Tehnici de fizioterapie toracică şi spirometrie - 100 • Bronhoscopie –5 • Tratamentul pneumotoraxului (puncţie cu ac, inserţie de dren percutan, sisteme

de drenaj ) –10 • Monitorizarea presiunii în căile aeriene –10 • Utilizarea aparatelor de ventilaţie mecanică –300 • Oxigenoterapie –200 • Interpretarea testelor funcţionale pulmonare - 100 • Recoltarea de probe bacteriologice din spută, secreţie traheală şi bronşică –100 • Interpretarea radiografiei toraco-pulmonare –100 • Interpretarea scintigrafiei pulmonare –10 • Interpretarea CT pulmonare –10

Circulaţie • Puncţie arterială şi recoltarea de sânge –100 • Instalarea de cateter arterial pentru monitorizarea presiunii arteriale –100 • Puncţii venoase periferice –500 • Instalarea de catetere venoase centrale :

- jugulară –100

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 29

- subclavie –50 - venă femurală –50

• Instalarea de cateter arterial pulmonar – 10 • Interpretarea datelor obţinute cu cateter arterial pulmonar - 50 • Calcule hemodinamice pe baza acestor date -50 • Pericardiocenteza –5 • Instalarea de pacemaker transvenos –5 • Determinarea debitului cardiac prin termodiluţie –50 • Determinarea debitului cardiac noninvaziv sau semi-invaziv –50 • Efectuarea ECG în derivaţiile standard – 100 • Analiza de segment ST, detectarea de aritmii )-100 • Interpretarea ECG în diverse circumstanţe patologice –50 • Interpretarea Rx –20 • Administrarea drogurilor inotrop pozitive şi vasoactive -100 • Utilizarea infuzomatelor şi injectomatelor –200 • Resuscitare cardiorespiratorie - 100 • Defibrilarea electrică şi cardioversia –50 • Insertia şi utilizarea balonului de contrapulsaţie –5 • Ecocardiografie transtoracică- 50 • Ecocardiografie transesofagiană-50 • Interpretarea datelor obţinute prin tehnici de medicină nucleară –20 • Interpretarea datelor de cateterism şi angiografie –30

Sistemul nervos central • Puncţia lombară diagnostică –20 • Monitorizarea EEG –100 • Monitorizarea presiunii intracraniene –10 • Hipotermie indusă – 10

Rinichi • Instalarea unui cateter percutan pentru hemodializă: vena femurală, vena

subclavie –20 • Dializa peritoneală –5 • Hemodializa -10 • Hemofiltrare: = 50

Tub digestiv • Instalarea de sonde nazo-gastrice –200 • Instalarea de sonde jejunale pentru alimentaţie –25 • Instalarea de sonde Blackmore –50 • Alimentaţia pe sonda gastrică şi pe sonda jejunală –200

Hematologie-Transfuzie • Recoltarea şi conservarea sângelui - 50 • Determinări de grupe sanguine –50 • Utilizarea sistemelor de încălzire şi perfuzie rapidă - 100 • Utilizarea componentelor de sânge –200 • Utilizarea tehnicilor de autotransfuzie (hemodiluţia acută normovolemică, Cell-

saver) - 100 • Indicaţia, recoltarea şi interpretarea rezultatelor testelor de coagulare –100 • Plasmafereza – 20

Curricula de Anestezie –Terapie intensivă 2007 30

Infecţie • Tehnici de sterilizare şi profilaxie a infecţiilor în terapie intensivă • Recoltarea şi interpretarea probelor bacteriologice din sânge, spută, urină,

drenaje • Interpretarea sensibilităţii şi nivelelor de antibiotice • Decontaminarea selectivă a tubului digestiv

Metabolism - Nutriţie • Utilizarea analizorului de gaze sanguine –100 • Interpretarea datelor echilibrului acidobazic - 200 • Alimentaţia pe sonda gastrică şi enteral –200 • Alimentaţia parenterală –100 • Monitorizarea şi evaluarea metabolismului şi nutriţiei –50 • Menţinerea echilibrului termic - 200

Monitoare-Computere • Calibrarea transducerilor • Utilizarea amplificatoarelor şi înregistratoarelor • Utilizarea computerelor în ATI • Elemente de baza de protecţie împotriva accidentelor electrice

Trauma • Imobilizarea provizorie a fracturilor –5 • Metode de hemostaza provizorie –10 • Utilizarea paturilor speciale de TI - 100 • Lavajul peritoneal diagnostic –5

CURRICULA DE ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ

Evaluare

Evaluare teoretică

1. Evaluare periodică: examen scris la sfârşitul fiecărui modul

Responsabil: cadrul didactic coordonator al modulului

2. Evaluare finală: examen scris naţional la sfârşitul celor 5 ani de rezidenţiat.

Responsabil : Comisie naţională de examinare

Evaluare practică

Evaluare periodică: la sfârşitul fiecărui stagiu practic se verifica baremul minim de activităţi. Responsabil: cadrul didactic coordonator al stagiului

Observaţii: în fiecare an se predau 9 module; primele 3 module se predau în fiecare an, având în vedere că noile serii de rezidenţi trebuie să cunoască noţiunile de bază; celelalte 6 module sunt noi în fiecare an. Practic cele 27 de module sunt predate în 4 ani din cei 5 de rezidenţiat. Tabelul sinoptic al succesiunii modulelor este redat mai jos.

ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA

Stagii

Anestezie 3 ani (36 luni)

30 luni în clinici universitare, 6 luni în serviciu acreditat, la alegere

Anestezie în chirurgia generală

Anestezie chirurgie ortopedică

Anestezie chirurgie urologică

Anestezie în obstetrică-ginecologie

Anestezie în chirurgie cardiaca

Anestezie în chirurgia vasculară

Anestezie în chirurgie toracică

Anestezie în neurochirurgie

Anestezie ORL ,oftalmologie şi

stomatologie

Anestezie în chirurgie ambulatorie

Anestezie pediatrică

Terapia durerii

Bioetică

• 12 luni (200 ore curs)

• 3 luni (50 ore curs)

• 2 luni (40 ore curs)

• 2 luni (40 ore curs)

• 2 luni (40 ore curs)

• 2 luni (40 ore curs)

• 2 luni (40 ore curs)

• 2 luni (40 ore curs)

• 2 luni (40 ore curs)

• 2 luni (40 ore curs)

• 2 ½ luni (50 ore curs)

• 2 luni (40 ore curs)

• 2 Sapt (20 ore curs)

Terapie intensivă – 2 ani (24 luni) în clinici universitare

Terapie intensivă polivalentă

- Chirurgicală

- Medicală (diabet, intoxicaţii acute, come

neurologice, boli cardiace, nefrologie)

* Minimum 3 luni terapie intensivă pediatrică

• 18 luni

(150 ore)

(150 ore)

Terapie intensivă traumatologică • 3 luni (50 ore)

Unitate primiri urgenţe • 3 luni (50 ore)


Recommended