+ All Categories
Home > Documents > Comunicarea favorabilă incluziunii în cadrul SGC

Comunicarea favorabilă incluziunii în cadrul SGC

Date post: 22-Oct-2021
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 16 /16
COMUNICAREA FAVORABILĂ INCLUZIUNII ÎN CADRUL SGC Secretariatul General Consiliul Uniunii Europene
Transcript
Page 1: Comunicarea favorabilă incluziunii în cadrul SGC

COMUNICAREA FAVORABILĂ INCLUZIUNII ÎN CADRUL SGC

Secretariatul GeneralConsiliul Uniunii Europene

Page 2: Comunicarea favorabilă incluziunii în cadrul SGC

Secretariatul General al Consiliului, 2018© Uniunea Europeană, 2018

Reproducerea este autorizată cu condiția menționării sursei.

© Petr Vaclavek - Fotolia.com, © olly - Fotolia.com, © Fundația pentru sindromul Down de la Madrid© franzidraws - Fotolia.com, © cartoonresource - Fotolia.com, © Uniunea Europeană

Pentru orice utilizare sau reproducere a fotografiilor sau a altor materiale pentru care UE nu deține drepturile de autor trebuie să se solicite permisiunea direct deținătorului drepturilor de autor.

Page 3: Comunicarea favorabilă incluziunii în cadrul SGC

ianuarie 2018 | RO | COMUNICAREA FAVORABILĂ INCLUZIUNII ÎN CADRUL GSC 3

Avem șansa de a lucra într-un mediu multicultural și multilingv, în care putem cu toții promova egalitatea și

respectul pentru diversitate, pe diferite căi.

Ca indivizi, ne putem dezvolta cu adevărat numai într-un mediu favorabil incluziunii, în care diversitatea

este acceptată, respectată și apreciată. Un mediu de lucru sănătos, favorabil incluziunii, începe cu utilizarea unui

limbaj favorabil incluziunii și a unor elemente vizuale care să recunoască și să reflecte diversitatea și prin care să se evite exprimarea unor prejudecăți de care nu suntem conștienți.

Prin textele și elementele vizuale pe care le producem, putem să contribuim la a garanta că nicio persoană, din nicio

categorie, nu se simte exclusă, nedorită sau discriminată.

Planul de acțiune pentru un SGC mai dinamic și mai flexibil și bazat pe mai multă colaborare își propune să promoveze

un mediu în care fiecare membru al personalului să se simtă responsabilizat, motivat și înzestrat cu ceea ce îi este

necesar pentru dezvoltarea sa personală și pentru a-și aduce contribuția la realizarea obiectivelor SGC. În ultimă instanță,

dumneavoastră, în calitate de membri ai personalului, sunteți cei care faceți ca SGC să fie ceea ce este.

William Shapcott Director general al Direcției generale Administrație

Page 4: Comunicarea favorabilă incluziunii în cadrul SGC

4 COMUNICAREA FAVORABILĂ INCLUZIUNII ÎN CADRUL GSC | RO | ianuarie 2018

Trebuie să ne reînnoim angajamentul față de valorile consfințite în articolul 2 din Tratatul privind Uniunea

Europeană: „Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității,

statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin

minorităților.”'

Președintele Donald Tusk, octombrie 2017

Page 5: Comunicarea favorabilă incluziunii în cadrul SGC

ianuarie 2018 | RO | COMUNICAREA FAVORABILĂ INCLUZIUNII ÎN CADRUL GSC 5

INTRODUCERE

Comunicarea este un instrument puternic. Ea constituie un vehicul care ne modelează atitudinile, percepțiile și comportamentul, reflectând lumea în care aspirăm să trăim și să muncim.

Așadar cuvintele și imaginile contează, căci dacă nu reușim să ținem cont de ideile preconcepute care influențează cuvintele și imaginile pe care le folosim, comunicarea poate duce la discriminare.

Limba se schimbă în permanență: cuvintele evoluează, iar modul în care le folosim ar trebui să evolueze în aceeași măsură. Utilizarea unui limbaj neutru din punctul de vedere al genului și lipsit de prejudecăți și stereotipuri este o modalitate de a ne îndepărta de percepțiile depășite cu privire la bărbați, femei, persoane cu handicap și alte categorii de persoane din societate.

Scopul prezentului document este de a oferi orientări privind utilizarea limbajului și a materialelor video și de a da exemple, bazate pe utilizarea limbii române, care sunt relevante pentru mediul de lucru din cadrul SGC.

Documentul este menit să ajute vorbitorii de limbă română, inclusiv persoanele care nu au româna ca limbă maternă, să evite folosirea unui limbaj ce ar putea fi, în mod neintenționat, discriminatoriu. Documentul ține seama de natura politică a instituției noastre și de mediul multilingv în care ne desfășurăm activitatea, iar scopul urmărit este să ne ajute să adoptăm o politică de comunicare favorabilă incluziunii, coerentă, la nivelul tuturor departamentelor, pentru redactarea și ilustrarea de documente și pentru pregătirea de materiale audiovizuale destinate uzului intern și extern. Există, de asemenea, o scurtă secțiune privind comunicarea informală la locul de muncă.

Orientările, elaborate sub egida Oficiului pentru egalitatea de șanse, vizează:

• comunicările interne, inclusiv comunicările la adresa personalului și deciziile Secretarului General anexate la acestea

• anunțurile de post vacant

• publicațiile elaborate de SGC

• articolele și imaginile de pe Domus

• limbajul de zi cu zi

• platformele de comunicare socială și paginile de internet ale Consiliului

• materialul utilizat în cadrul sesiunilor de formare și al prezentărilor

• afișele expuse în SGC.

Legislația UE nu este vizată.

Orientările au ca punct de plecare practicile actuale din cadrul SGC, standardele interinstituționale, cum ar fi Ghidul stilistic interinstituțional și orientări elaborate de alte instituții ale UE și de organizații internaționale.

Prezenta broșură este publicată în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Conținutul este specific fiecărei limbi, întrucât fiecare limbă are propria gramatică, propria sintaxă și propriul stil. Mesajul general este, însă, același: promovarea incluziunii și a diversității prin limbajul și materialele vizuale pe care le folosim.

Page 6: Comunicarea favorabilă incluziunii în cadrul SGC

ianuarie 2018 | RO | COMUNICAREA FAVORABILĂ INCLUZIUNII ÎN CADRUL GSC 7

RECOMANDĂRI PRIVIND LIMBAJUL ADMINISTRATIV

Limbajul favorabil incluziunii, neutru din punctul de vedere al genului, evită stereotipurile și trimiterile la detalii irelevante. Acest tip de limbaj recunoaște calitățile pozitive ale persoanelor de toate genurile și orientările sexuale, ale persoanelor cu handicap, ale persoanelor de toate vârstele, din toate mediile și de orice religie sau convingere, inclusiv ale persoanelor fără nicio apartenență religioasă.Aici veți găsi orientări cu privire la modul în care vă puteți referi la diferite grupuri într-un mod nediscriminatoriu.

LIMBAJUL NEUTRU DIN PUNCTUL DE VEDERE AL GENULUI

Limbajul neutru din punctul de vedere al genului tratează femeile și bărbații în mod egal și nu perpetuează percepțiile stereotipe ale rolurilor de gen.Atunci când evaluați alternative neutre din punctul de vedere al genului, fiți întotdeauna conștienți de eventualele ambiguități sau schimbări de sens și alegeți în consecință.

Evitarea masculinului genericÎn limba română, precum în diverse alte limbi, convenția gramaticală spune că, pentru grupuri care includ ambele sexe, se folosește genul masculin cu valoare „inclusivă˝, sau generică, în vreme ce femininul are valoare „exclusivă˝ și desemnează doar persoane de sex feminin. În Uniunea Europeană această utilizare generică a genului masculin este percepută din ce în ce mai mult ca fiind discriminatoare față de persoanele de sex feminin. Evitarea masculinului generic nu este întotdeauna ușoară, dar există diverse posibilități de a reformula, producând un text cu un grad mai mare de neutralitate, favorabil incluziunii. În funcție de tipul de document, precum și de registrul, stilul și dimensiunile acestuia, puteți recurge la una dintre următoarele opțiuni:

• Utilizați persoana/persoanele(… ) persoanele interesate își pot depune candidatura până la 15.11.2018.Căutăm o persoană motivată, dinamică, echilibrată, dornică să se alăture echipei noastre.

• Utilizați substantive care denumesc procesele/acțiunile/activitățile vizate

Candidaturile vor fi analizate pe baza următoarelor criterii: (…)Selecția se va efectua pe baza următoarelor criterii: (…)în loc de Candidații vor fi selectați pe baza următoarelor criterii: (…)

Participarea la ședință se va înregistra prin semnarea listei de prezență. în loc de Participanții la ședință sunt rugați să semneze lista de prezență.

Page 7: Comunicarea favorabilă incluziunii în cadrul SGC

8 COMUNICAREA FAVORABILĂ INCLUZIUNII ÎN CADRUL GSC | RO | ianuarie 2018

• Utilizați pronumele relativ cine

Cine dorește poate trimite feedback echipei de terminologie.în loc de Cei care doresc pot trimite feedback echipei de terminologie.

• Utilizați pronumele nehotărâte oricine, fiecare, eventual însoțite de adjectivul posesiv sa/său/sale sau de adjectivul de întărire propriul/ propria/ propriii/ propriile

Fiecare va avea laptopul său. în loc de Fiecare va avea laptopul lui.

Fiecare este responsabil pentru propriul laptop. în loc de Fiecare funcționar este responsabil pentru laptopul lui.

Fiecare va avea atribuțiile sale. în loc de Fiecare va avea atribuțiile lui.

Oricine va putea să își valideze propriile regularizări. în loc de Toți vor putea să își valideze regularizările.

• Utilizați persoana I plural în loc de persoana a III-a plural

Începând din 2019, vom avea acces la un nou sistem de gestionare a documentelor.în loc de Începând din 2019, funcționarii vor avea acces la un nou sistem de gestionare a documentelor.

• Utilizați persoana a II-a plural în loc de persoana a III-a plural

Puteți consulta materialele de curs pe pagina de internet (…) în loc de Participanții pot consulta materialele de curs pe pagina de internet (…)

• Utilizați structuri impersonale combinate cu pronume nehotărâte, atunci când acestea din urmă au o formă unică pentru m/f (de exemplu, pentru toți/toate forma de genitiv-dativ tuturor are un grad mai mare de neutralitate)

Se va da acces tuturor la un nou sistem de gestionare a documentelor.în loc de Toți vor avea acces la un nou sistem de gestionare a documentelor.

• Utilizați substantive colective: personalul, echipa, grupul (de reflecție, de lucru etc.), colectivul, unitatea, clasa politică (în loc de politicienii), sindicatele (în loc de sindicaliștii/membrii de sindicat), patronatul (în loc de patronii) etc.

Personalul va avea la dispoziție trei luni pentru a depune cererile de rambursare.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vă adresați echipei de terminologie.în loc de Vă rugăm să vă adresați terminologilor / membrilor echipei de terminologie.

• Utilizați verbe la imperativ, dacă este posibil:

Nu uitați să completați chestionarul până vineri la ora 12.00!.

• Referiți-vă la destinatari ca subiect implicit al unei subordonate completive directe, în locul unei structuri pasive cu subiect la persoana a II-a

Vă rugăm să completați chestionarul până vineri la ora 12.00.în loc de Sunteți rugați să completați chestionarul până vineri la ora 12.00

• Recurgeți la forme duble: asistentul/asistenta. Precizăm însă că această opțiune poate îngreuna foarte mult textul, întrucât atrage după sine dublarea tuturor determinanților care se acordă în gen și număr. O variantă preferată ar fi utilizarea formei de masculin plural, care are un caracter de incluziune mai pronunțat decât forma de masculin singular

Asistentul/asistenta care va finaliza documentul va verifica punerea în pagină.

La finalizare, asistenții vor verifica punerea în pagină a documentului.

Page 8: Comunicarea favorabilă incluziunii în cadrul SGC

ianuarie 2018 | RO | COMUNICAREA FAVORABILĂ INCLUZIUNII ÎN CADRUL GSC 9

Profesii și funcții

• În limba română, majoritatea denumirilor de profesii și funcţii sunt de genul masculin. O parte dintre acestea se folosesc doar la masculin (bancher, chirurg, comisar, medic, jurisconsult etc.), însă o altă parte (în creștere, odată cu „feminizarea” activităţilor respective) se folosesc și la feminin (avocat/avocată, judecător/judecătoare, consilier/consilieră, delegat/delegată, director/directoare, traducător/traducătoare etc.). Cu toate acestea, întrucât în gramatica limbii române masculinul are și o valoare neutră, de „hipergen", atunci când este folosit pentru denumirile generice de profesii și funcţii (astfel cum apar în organigramă, în schema de funcții a unei instituții, în structura unei organizații etc.), se recomandă utilizarea formelor de feminin numai atunci când se particularizează o profesie sau o funcţie și se face referire directă la o persoană de sex feminin.

Funcția de director implică numeroase responsabilități.A fost creat un nou post de director de departament.

dar

Directoarea departamentului a anunțat că vor avea loc noi recrutări de personal.

Directoarele vor lua o hotărâre (în cazul în care este vorbă de două directoare de sex feminin) și nu Directorii vor lua o hotărâre.

• Un anunț de post vacant se adresează tuturor, indiferent de sex. Pentru a vă adresa tuturor, descrieți postul făcând apel la termeni neutri din punct de vedere al genului, precum administrator, asistent medical, director și adăugați (m/f ), referindu-vă apoi la persoană:

Așteptăm candidaturi pentru un post de administrator (m/f) în cadrul …Persoana va fi responsabilă de gestionarea procedurilor de achiziții publice.

Page 9: Comunicarea favorabilă incluziunii în cadrul SGC

10 COMUNICAREA FAVORABILĂ INCLUZIUNII ÎN CADRUL GSC | RO | ianuarie 2018

LIMBAJUL FOLOSIT PENTRU A NE REFERI LA PERSOANE CU HANDICAP.

Când utilizăm materiale vizuale privind persoanele cu handicap, trebuie să fim foarte atenți ca acestea să nu întărească stereotipurile negative

Cuvintele reflectă atitudinile și convingerile noastre, motiv pentru care e important să folosim termenii potriviți. Nimeni nu dorește să fie denumit în funcție de un handicap pe care îl are. Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap solicită luarea de măsuri pentru combaterea stereotipurilor legate de handicap1, așa încât este important să fim conștienți de stereotipurile negative și de limbajul care stigmatizează și să le evităm.

Iată câteva sugestii simple menite să vă ajute când scrieți sau vorbiți despre persoane cu handicap:

• Referiți-vă la „persoană”: o persoană cu un anumit handicap.

• Subliniați caracterul individual al fiecărei persoane și capacitățile sale, în loc să o definiți printr-o stare patologică.

• Evitați expresii precum „suferă de” și cuvinte pasive precum „victimă”.

• Evitați termenii care definesc handicapul drept o limitare.

• Nu utilizați substantive colective precum „surzii”, întrucât aceste grupuri nu sunt omogene.

• De asemenea, nu uitați că 80 % din handicapuri sunt invizibile.

handicapații persoanele cu handicap

orbii persoanele cu deficiențe de vedere

care suferă de / bolnav(ă) de / cu; ex. o persoană cu sindrom Down

un autist o persoană cu autism; o persoană autistă

o persoană care suferă de o boală mentală o persoană cu o boală mentală

paralizat în scaun cu rotile o persoană în scaun cu rotile

1 Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap se aplică instituțiilor UE.

Articolul 8 alineatul (1) litera (b): Statele Părţi se angajează să adopte măsuri imediate, eficiente şi adecvate pentru (...) combaterea stereoti-purilor, prejudecăţilor şi practicilor dăunătoare la adresa persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv cele pe criterii de sex şi vârstă, în toate domeniile vieţii.

Page 10: Comunicarea favorabilă incluziunii în cadrul SGC

ianuarie 2018 | RO | COMUNICAREA FAVORABILĂ INCLUZIUNII ÎN CADRUL GSC 11

SFATURI SUPLIMENTARE PRIVIND LIMBAJUL IMPARȚIAL

Dacă folosiți - fie și în mod neintenționat - expresii nepotrivite sau un limbaj părtinitor, veți exclude anumite persoane și veți crea astfel obstacole în calea comunicării. Pentru ca limbajul pe care îl folosiți să fie imparțial, evitați expresiile care devalorizează sau exclud unele persoane pe criterii de vârstă, gen2, orientare sexuală, rasă, convingeri religioase sau de alt tip, etnie, clasă socială, trăsături fizice sau mentale.

Încercați să vă adresați întregului public căruia îi este destinat ceea ce scrieți. E util de ținut minte că cititorii pot avea sensibilități diferite. Țineți-vă la curent cu uzanța acceptată, iar atunci când nu sunteți siguri dacă o expresie este potrivită sau nu, cereți sfaturi.

Câteva exemple

• Când vă referiți la relații, termenul partener de viață este mai favorabil incluziunii și reflectă varietatea de relații care există în societate (de exemplu cupluri necăsătorite sau de același sex, parteneriate înregistrate).

• Evitați terminologia depășită, de exemplu folosiți mai degrabă romi” în loc de „țigani”3 și „persoane gay” în loc de „homosexuali”. „Persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgender și intersex” sunt adesea denumite „persoane LGBTI”. În loc să vă referiți la o persoană numind-o „un/o transgender”, utilizați expresii precum „o persoană transgender” și „persoane transgender”4.

• Evitați clișeele cu privire la diferite naționalități și culturi, întrucât acestea oferă o imagine extrem de simplificată a unei persoane sau a unui grup (de exemplu, „francezii sunt romantici”, „nemții sunt harnici” etc.). Dacă trebuie să vă referiți la originea etnică sau la naționalitatea cuiva, exprimați-vă cât se poate de precis. De exemplu, în locul unor termeni cu caracter general cum ar fi „asiatic”, ce acoperă un segment larg de populație, utilizați termeni cu un grad mai mare de specificitate, precum „indian”, „pakistanez”, „japonez”, „chinez” etc., în măsura posibilului.

• Nu faceți presupuneri cu privire la convingerile religioase sau de altă natură ale unei persoane5. Utilizați „prenume” în loc de „nume de botez”. Este, de asemenea, important de ținut minte că „arab” se referă la un membru al populației arabofone și că nu este sinonim cu „musulman”, care desemnează un adept al religiei islamice.

• Aveți grijă să nu perpetuați stereotipuri legate de vârstă atunci când comunicați. Exprimați-vă respectuos, utilizând expresii precum „colegii mai în vârstă” sau „persoanele mai în vârstă” și evitați formulările care sugerează că a fi mai în vârstă este o stare indezirabilă.

2 A se vedea, de exemplu, Concluziile Consiliului privind egalitatea de gen (2016).3 A se vedea, de exemplu, Concluziile Consiliului privind accelerarea procesului de integrare a romilor (2016).4 A se vedea, de exemplu, Concluziile Consiliului privind egalitatea pentru persoanele LGBTI (2016); Promovarea drepturilor omului

pentru persoanele transgender (en) (2010).5 Orientările UE privind promovarea și protecția libertății de religie sau de convingere (2013).

Page 11: Comunicarea favorabilă incluziunii în cadrul SGC

12 COMUNICAREA FAVORABILĂ INCLUZIUNII ÎN CADRUL GSC | RO | ianuarie 2018

LIMBAJUL DE ZI CU ZI LA SERVICIU

Dacă aveți nevoie de ceva, spuneți-i fetei (= secretarei mele)!

Și în comunicarea orală sau informală ar trebui să prevaleze un limbaj imparțial și neutru din punctul de vedere al genului. Avem cu toții responsabilitatea comună de a crea un mediu de lucru favorabil incluziunii, așa încât ar trebui să ne gândim bine înainte de a ne exprima gândurile, convingerile și părerile. Astfel, putem evita să aplicăm stereotipuri asupra altora, să îi punem într-o lumină defavorabilă, să îi tratăm de sus sau să îi jignim fără voie.

Iată câteva expresii de evitat:

o Fii bărbat!

o S-a ramolit!

o Te porți ca o muiere!

o O să vă răspundă una dintre domnișoarele noastre drăguțe (= secretare).

Comportamentul sau utilizarea unui limbaj care ar putea fi percepute ca fiind discriminatorii (de exemplu glumele sexiste sau rasiste) nu sunt acceptabile.

De asemenea, pentru a nu-i ofensa pe ceilalți din cauza vârstei pe care o au, a unui handicap, a originii etnice, a convingerilor lor religioase sau de alt tip, a identității de gen sau a orientării lor sexuale, trebuie să evităm termenii și limbajul care pot jigni.

Dacă vă temeți să nu cumva să spuneți ceva greșit când vă referiți, de exemplu, la o persoană de altă origine etnică sau când stați de vorbă cu aceasta, întrebați-o cum preferă să vă referiți la ea.

Umorul, atunci când e folosit pentru a banaliza problemele legate de gen, întărește adesea stereotipurile și poate fi sexist: - Cum omoară o blondă un pește? - Îl îneacă.

Unele „complimente” riscă să fie percepute ca fiind arogante.

o Gândești ca un bărbat.

o Sunteți foarte feminină pentru o femeie cu o asemenea carieră.

o A făcut o treabă foarte bună pentru o persoană de vârsta sa.

o În ciuda vârstei, stăpânește bine noua tehnologie.

Nu uitați că limba se află într-o permanentă evoluție: cuvintele își pot schimba sensul în timp, iar ceea ce este astăzi acceptabil poate deveni inacceptabil sau mai puțin adecvat. Pentru a evita limbajul potențial ofensator, asigurați-vă că folosiți terminologia acceptată pe scară largă.

Unitatea de limbă română și Oficiul pentru egalitatea de șanse vă stau la dispoziție și vă pot ajuta în cazul în care aveți îndoieli.

Page 12: Comunicarea favorabilă incluziunii în cadrul SGC

ianuarie 2018 | RO | COMUNICAREA FAVORABILĂ INCLUZIUNII ÎN CADRUL GSC 13

COMUNICAREA VIZUALĂ

Limbajul favorabil incluziunii trebuie să fie susținut de elemente vizuale favorabile incluziunii, întrucât mesajul vizual este adesea cel care are cel mai mare impact asupra publicului. Prin reprezentarea diferitelor aspecte legate de diversitate (sex, vârstă, origine etnică, handicap, convingeri religioase sau de alt tip, orientare sexuală, naționalitate) ne asigurăm că toată lumea se simte inclusă.

Când comunicați, gândiți-vă la diversitate și la incluziune:

• Cum vă face să vă simțiți această imagine? Care sunt primele dvs. impresii?

• Vă place? De ce? De ce nu?

• Ce vedeți în imagine? Vă puteți identifica cu persoanele din imagine?

• Există diversitate? Există incluziune?

• Care este mesajul? Corespunde mesajului pe care vreți să îl transmiteți?

Următoarele recomandări, care se aplică afișelor, broșurilor, imaginilor de pe Domus și tuturor materialelor audiovizuale utilizate în sesiuni de informare sau de formare, ar trebui să ajute la creșterea eficacității comunicării și să permită publicului vizat să se identifice cu mesajul vizual.

1. Alegeți o imagine care să arate diversitatea mediului de lucru din cadrul SGC.Nu alegeți o imagine care arată persoane de un singur sex dacă grupul de persoane la care vă referiți este mixt. De asemenea, persoanele intervievate sau cele care apar în filme ar trebui să oglindească personalul SGC în întreaga sa diversitate.

Pentru a promova diversitatea în publicații precum broșurile, utilizați fotografii și imagini care reflectă toate aspectele mediului nostru de lucru: aveți în vedere un echilibru între femei și bărbați, arătați persoane cu handicap în situații de zi cu zi, includeți persoane de diferite vârste și din diferite grupuri etnice și rasiale, după caz.

Această fotografie reflectă actuala diversitate a funcționarilor noștri și, prin urmare, constituie un bun exemplu de comunicare favorabilă incluziunii.

Elementul vizual și conținutul textual ar trebui să se potrivească. De asemenea, asigurați-vă că elementele vizuale pe care le alegeți corespund mesajului pe care încercați să-l transmiteți; de exemplu, o imagine care arată doar bărbați nu este eficace pentru ilustrarea unui articol în care s-au luat interviuri atât femeilor cât și bărbaților.

Asigurați-vă că prezentați mediul de lucru din cadrul SGC ca fiind deschis și primitor față de toate tipurile de persoane.

Page 13: Comunicarea favorabilă incluziunii în cadrul SGC

14 COMUNICAREA FAVORABILĂ INCLUZIUNII ÎN CADRUL GSC | RO | ianuarie 2018

2. În măsura posibilului, alegeți o imagine care să reflecte diversitatea populațiilor europeneSe recomandă să se țină cont în mod sistematic de factorul diversitate, ori de câte ori este posibil.

Exemplu pozitiv de imagine care reflectă diversitatea etnică

3. Arătați persoane de sexe diferite în roluri și funcții cu valoare egală

Exemplu pozitiv de fotografie care arată femei politician active și ascultate, în loc să fie pasive și obiectualizate

4. Alegeți o imagine care arată instituția noastră ca fiind deschisă și lipsită de prejudecăți. Nu alegeți o imagine sau un slogan care ar da impresia că suntem părtinitori cu privire la vârstă, estetică, origine etnică sau la orice alt element de acest tip.

Care este reacția dvs. inițială când vedeți acest afiș?

Page 14: Comunicarea favorabilă incluziunii în cadrul SGC

Pentru informații suplimentareOficiul pentru egalitatea de șanse

Email: [email protected]

Unitatea de limbă română/UNITE RO Term

Email: [email protected]

Page 15: Comunicarea favorabilă incluziunii în cadrul SGC

PENTRU A GĂSI INFORMAȚII DESPRE UEOnlinePe site-ul http://europa.eu sunt disponibile informații referitoare la Uniunea Europeană în toate limbile oficiale ale UE.

Publicații ale UEPuteți descărca sau comanda publicații ale UE gratuite și contra cost pe site-ul librăriei UE, EU Bookshop, la adresa https://publications.europa.eu/ro/web/general-publications/publications. Pentru a obține exemplare multiple ale publicațiilor gratuite, contactați Europe Direct sau centrul dvs. local de informare (a se vedea https://europa.eu/european-union/contact_ro).

Dreptul UE și documente conexePentru a avea acces la informațiile juridice ale UE, inclusiv la ansamblul dreptului UE începând din 1951, în toate versiunile lingvistice oficiale, consultați EUR-Lex pe site-ul http://eur-lex.europa.eu.

Date deschise ale UEPortalul de Date Deschise al UE (http://data.europa.eu/euodp/ro/data/) oferă acces la seturi de date din UE. Datele pot fi descărcate și reutilizate în mod gratuit, atât în scopuri comerciale, cât și necomerciale.

NOTĂ ASUPRA EDIȚIEIAceastă publicație a fost realizată de Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene (SGC) și are exclusiv scop informativ. Nu atrage răspunderea instituțiilor Uniunii Europene, și nici pe cea a statelor membre.

Pentru informații suplimentare privind Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene, vă rugăm să contactați Serviciul de informații pentru public al SGC: —www.consilium.europa.eu/ro/infopublic—Nici Consiliul Uniunii Europene, nici o persoană care acționează în numele Consiliului, oricare ar fi aceasta, nu pot fi considerate răspunzătoare de modul în care ar putea fi utilizate informațiile cuprinse în prezenta publicație.

Deși depunem toate eforturile pentru a garanta că linkurile incluse în prezenta publicație sunt corecte și la zi, SGC nu își poate asuma răspunderea pentru funcționarea necorespunzătoare a acestora.

—Print ISBN 978-92-824-6413-7 doi:10.2860/396943 QC-02-18-561-RO-CPDF ISBN 978-92-824-6405-2 doi:10.2860/515201 QC-02-18-561-RO-N—

—RO_2021_058—

Page 16: Comunicarea favorabilă incluziunii în cadrul SGC

Rue de la Loi/Wetstraat 1751048 Bruxelles • BrusselBelgique • BelgiëTel. +32 (0)2 281 61 11—www.consilium.europa.eu—

/eucouncil


Recommended