+ All Categories
Home > Documents > Ciclul Celular Si Cancerul

Ciclul Celular Si Cancerul

Date post: 07-Aug-2018
Category:
Upload: andrei-dragan
View: 229 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 8

Transcript
 • 8/20/2019 Ciclul Celular Si Cancerul

  1/19

  CICLUL CELULAR SICANCERUL

 • 8/20/2019 Ciclul Celular Si Cancerul

  2/19

  CUPRINS

  1.Ce este ciclul celular?2.Etapele ciclului celular   CANCERUL

  1.Ce este cancerul?2.Cauze3.Metode de diagnosticare

  4.Tipuri de cancer .!i"pto"e#.Trata"ent

 • 8/20/2019 Ciclul Celular Si Cancerul

  3/19

  Reprezint$ totalitatea e%eni"entelor prin care o celul$ aorganis"ului cre te& ' i du(leaz$ cro"ozo"ii i se di%ide&ș ș ș

  rezult)nd ast*el 2 celule identice.

  Ciclul celular  

 • 8/20/2019 Ciclul Celular Si Cancerul

  4/19

   +n *unc,ie de "odul 'n care celulele parcurg etapele cicluluicelular& acestea pot *i clasi*icate 'n trei categorii-

  Categoria I-cuprinde ,esuturi ale caror celule /i0au pierdutcapacitatea de a se di%ide datorit$ 'naltei specializ$ri

  *unc,ionale la care au auns neuroni.Categoria II0cuprinde ,esuturi cu o "are capacitate de ase di%ide celulele din "$du%a osoas$ e"atogen$&epiteliul "ucoasei intestinale& epider"ul& celulele liniei

  ger"inati%e ga"etogene.Categoria III0cuprinde ,esuturi cu capacitate redus$ de ase di%ide& dar care 'n condi,ii speciale se pot di%ide rapidepatocitele& celulele glandelor endocrine.

 • 8/20/2019 Ciclul Celular Si Cancerul

  5/19

  INTERFAZA

 • 8/20/2019 Ciclul Celular Si Cancerul

  6/19

  MITOZA

 • 8/20/2019 Ciclul Celular Si Cancerul

  7/19

  PROFAZA

 • 8/20/2019 Ciclul Celular Si Cancerul

  8/19

  METAFAZA

 • 8/20/2019 Ciclul Celular Si Cancerul

  9/19

  ANAFAZA

 • 8/20/2019 Ciclul Celular Si Cancerul

  10/19

   TELOFAZA

  5i%iziunea celular$ este co"plet$ atunci c)ndcele dou$ etape "ari de di%iziune&6ario6i"eza /i cito6ineza sunt de*initi%ate.

  1.7ario6inezadi%iziunea nucleului'ncepe 'nana*az$/i este co"plet$ 'n telo*az$& c)ndse asa"(leaz$ un nou 'n%eli/ nuclear 'n

   urul noului set de cro"ozo"i& ast*el se%or *or"a nucleii celulelor *iice.

  2.Cito6inezadi%iziunea citoplas"ei

  8rocelsul denu"it cli%are este procesulprin care citoplas"a celular$ se di%ide& 'n *aza de cito6inaz$& rezult)ndproducerea de 2 celule *iice identice.

  Cito6ineza 'nccepe 'n ana*aza t)rzie& se 'ntinde prin telo*az$ /i este co"plet$ 'n inter*aza ti"purie&c)nd celulele sesepar$. +n aceast$ *az$ %o" o(ser%aun inel *in& co"pus din *ila"ente deactin$ /i *ila"ente de "iozin$ 99asociate ce se *or"eaz$ la "iloculcelulei& perpendicular pe a:ul *usului"itotic& 'ntre cele dou$ celule *iice.

   Acest inel se contract$& *or")nd un/an, de cli%are& ce se ad)nce/te p)n$cele dou$ celule sunt separate /i"e"(rana plas"atic$ din interiorulinelului *uzioneaz$ cu aceasta.

 • 8/20/2019 Ciclul Celular Si Cancerul

  11/19

  CANCERUL

 • 8/20/2019 Ciclul Celular Si Cancerul

  12/19

  Cancerul este o categorie de (oli caracterizate printr0o di%iziune necontrolat$ a unui grup de celule& care aucapacitatea de a in%ada alte esuturi din organis"& *ie prințcre tere direct$ 'n esuturi adiacente in%azie sau prinș ț"igra ia celulelor spre locuri "ai 'ndep$rtate 'n organis"ț"etastaz$.

   5i%iziunea i 'n"ul irea necontrolat$ a celulelor esteș țdeclan at$ de ano"alii ale A5N0ului celulelor canceroase.ș Aceste ano"alii apar ca o consecin $ a integr$riițunor %irusuri 'n geno"ul celular sau a "uta iilor genelor carețcontroleaz$ 'n"ul irea acestor celule. Una sau& *rec%ent& "aiț"ulte ast*el de "uta ii pot duce la di%iziunea i 'n"ul ireaț ș ț

  necontrolat$ a celulelor& 'n unele cazuri cu *or"area uneitu"ori "aligne.Tu"orile "aligne sunt acele tu"ori care au capacitatea de a

  in%ada alte esuturi& *ie din %ecin$tate prin in%azie tu"oral$&ț*ie la distan $ prin "etastaze tu"orale.ț

 • 8/20/2019 Ciclul Celular Si Cancerul

  13/19

 • 8/20/2019 Ciclul Celular Si Cancerul

  14/19

  CAUZE

  !u(stan e ci"iceț 5iet$ i stil de %ia $ș ț Radia iiț

  9n*ec ii %iraleț Ereditate ;actori *izici

  Cauze or"onale

 • 8/20/2019 Ciclul Celular Si Cancerul

  15/19

  DIAGNOSTICUL

  Anamneza cestionarea (olna%ului re*eritor la si"pto"ele sale

  Examinarea bolnavului, pentru a gasi zona sau organul ce poate *i (olna%si e%entualele se"ne sugesti%e pentru cancer  Efectuarea unor analize de sange& urina& etc& pentru a depista unele

  "odi*icari generale ale organis"ului& datorate (olii canceroase Alte explorari specifice localizarii cancerului Endoscopii

  Examene radiologice ale zonei suspecte radiogra*ii de pal"an& oase&sto"ac& intestin gros& urogra*ii& etc Efectuarea unor analize care sa despisteze in sange unele su(stante

  produse de tu"ora"ar6eri tu"orali< acestia nu pun cert diagnosticul decancer& dar daca sunt crescuti& coro(orat cu celelalte e:plorari& pot auta lasta(ilirea diagnosticului< pe de alta parte& cresterea unui "ar6er tu"oral laun (olna% cu cancer dupa operatie& arata cresterea tu"orii& iar scaderea sa

  arata e%olutia (una a (olii. Biopsie din tu"ora prin endoscopie& sau pe alta cale Examinarea tesutului o(tinut prin (iopsie la "icroscop& cu sta(ilirea

  diagnosticului *inal& sigur.

 • 8/20/2019 Ciclul Celular Si Cancerul

  16/19

   TIPURI DE CANCER si simptome

  Tipuri de cancer  5upa localizare-de piele&la *icat&pul"onar&la san etc

  5upa istologie-carcino"&sarco"&(lasto"&papilo"&adeno"

  Simptomele cancerului!i"pto"e care pot anun,a cancerul la %ezica urinar$ sau prostat$-

  5i*icultatea sau durerea la urinare  8rezen,a s)ngelui 'n urin$  Urin$ri *rec%ente& 'n special pe ti"pul nop,ii

    !i"pto" care poate anun,a cancerul la tiroid$- =ocea r$gu/it$!i"pto"e care pot anun,a leuce"ia-!tare general$ de o(oseal$ 8ierdere ine:plica(il$ 'n greutate

 • 8/20/2019 Ciclul Celular Si Cancerul

  17/19

   Tratamentul pentru cancer

  Tratamentul profilactic 

    Profilaxia primară 'n cancer %izeaz$ cauza (olii& atunci c)ndaceasta este cunoscut$& i eli"inarea *actorilor de risc.ș

    Unele cancere sunt pro%ocate de %irusuri oncogene& i arșputea *i pre%enite prin %accinare '"potri%a %irusuluirespecti%.

  Multe *or"e de cancer sunt asociate cu *actori de "ediu ișpot *i pre%enite. 5intre *actorii de risc pentru apari iațcancerului& care ar putea *i e%ita i& *ac parte radia iileț ționizante prin e:ces de proceduri de radiodiagnostic sauradioterapie& *u"atul& di%erse su(stan e ci"ice sauț

  "edica"ente i"plicate 'n carcinogenez$.Profilaxia secundară %izeaz$ depistarea (olii prin "etodede screening 'n stadiile incipiente& precanceroase& caresunt cura(ile prin trata"ent speci*ic. Metoda de screeningdepinde de tipul de cancer %izat.

 • 8/20/2019 Ciclul Celular Si Cancerul

  18/19

  Tratamentul curativ   E:ist$ 3 posi(ilit$ i deț

  trata"ent curati% al unuicancer- cur$cirurgical$& ci"ioterapie ișradioterapie. ;iecare din

  aceste "etode poate *iaplicat$ singur$ sau& deregul$& 'n di%erse co"(ina iițcu celelalte. Cura cirurgical$%izeaz$ 'ndep$rtarea tu"orii"aligne i a esuturilorș țin%adate tu"oral.

  Ci"ioterapia i radioterapiaș%izeaz$ distrugerea celulelorcanceroase& at)t din tu"orapri"ar$& c)t i de la ni%elulș"etastazelor.

 • 8/20/2019 Ciclul Celular Si Cancerul

  19/19

  Tratamentul paliativ   Cancerele depistate 'n stadii a%ansate nu suntcura(ile. +n aceste situa ii se aplic$ trata"entețpaliati%e& cu scopul de a controla si"pto"elesup$r$toare i a a"eliora calitatea %ie ii pacien ilorș ț ț

  a*la i 'n stadii a%ansate de (oal$. Cel "ai cunoscutțsi"pto" al cancerului care (ene*iciaz$ de trata"entpaliati% este durerea canceroas$.


Recommended