+ All Categories
Home > Technology > Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Date post: 29-Jul-2015
Category:
Upload: guestf681cd7f
View: 132 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 88 /88
Electrocasnice încorporabile 2009
Transcript
Page 1: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Electrocasnice încorporabileîncorporabile2009

Page 2: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Calitatea vieţiiProdusele Bosch fac viaţa şi munca de acas` mai uşoare şi mai frumoase. Ne concentram pe invenţii care contribuie decisiv la uşurarea activit`ţilor casnice, generând astfel un nivel ridicat al calit`ţii vieţii.

2 | Marca

Noi ne asum`m responsabilitatea. Calitatea vieţii se simte şi dincolo de uşa locuinţei tale.

ResponsabilitateaBosch acţioneaz` pe baza unor Bosch acţioneaz` pe baza unor principii clare şi constante de-a principii clare şi constante de-a lungul timpului, r`mânând o marc` lungul timpului, r`mânând o marc` de încredere, chiar şi în aceast` de încredere, chiar şi în aceast` perioad` de schimb`ri rapide. perioad` de schimb`ri rapide. Responsabilitatea faţ` de oameni, Responsabilitatea faţ` de oameni, faţ` de societate şi faţ` de mediu faţ` de societate şi faţ` de mediu reprezint` principii c`l`uzitoare dar reprezint` principii c`l`uzitoare dar şi un resort pentru continua îmbun`t`ţire a produselor şi serviciilor oferite de Bosch.

A acţiona pe termen lung înseamn` a-ţi asuma responsabilitatea

pentru viitor, a proteja mediul şi resursele naturale. Durata lung` de

viaţ` a produselor noastre reprezint` un principiu de baz` în tot ceea

ce întreprindem, iar nevoile oamenilor sunt preocuparea noastr`

principal`.

Page 3: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Marca | 3

Page 4: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

4 | Marca

CalitateAparatele electrocasnice Bosch îndeplinesc cele mai înalte criterii de performanţ` şi ofer` un maximum de confort în utilizare. Standardele ridicate şi menţinerea acestei valori definesc filozofia care se afl` la baza produselor Bosch. Calitatea premium devine evident` datorit` materialelor şi finis`rii deosebite.

Competenţ` tehnic`Experienţa şi spiritul inovator al m`rcii Bosch garanteaz` progrese tehnologice superioare şi abilitatea de a îmbina soluţiile consacrate cu tehnologiile noi. Bosch ofer` astfel soluţii complete şi verificate, care se pliaz` pe cerinţele consumatorilor şi sporesc calitatea vieţii prin caracterul lor practic.

Noi cre`m valori durabile.Pentru c` acţion`m conform unor principii stricte.

Succesul m`rcii noastre are la baz` încrederea clienţilor noştri.

Şi pentru ca aceştia s` aib` tot timpul motive de încredere, noi

dezvolt`m permanent produse care le pot aduce bucurie în suflet,

prin tehnologiile noastre progresiste.

Page 5: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Marca | 5

Page 6: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

6 | Eficienţ` energetic`

Cum ar fi dac` ai înlocui vechiul t`u frigider, cuptor sau vechea maşin` de

sp`lat cu un aparat complet nou? Un aparat electrocasnic dotat cu tehnologii de

ultim` or`, ce îţi va oferi confortul mult visat? Şi care, pe deasupra, îţi va aduce

economii însemnate? Cum ar fi viaţa ta cu un nou aparat electrocasnic de la

Bosch?

Consum redus.Randament maxim.

Noi credem c` nu trebuie sa faci economie atunci când este vorba despre dezvoltarea unui produs. Inginerii noştri nu se gr`besc atunci când fac teste, ci optimizeaz` şi verific` cu atenţie produsele. Doar aşa pot fi obţinute aparate cu adev`rat eficiente, cu randament maxim şi consum redus. Acest lucru înseamn` un dublu avantaj: atât pentru tine, cât şi pentru mediul înconjur`tor.

Aparatele consum` cu pân` la 66%* mai puţin curent electric şi maşinile de sp`lat vase moderne cu pân` la 51%* mai puţin` ap`. Şi mai avem în vedere un lucru: atunci când dezvolt`m un produs nou, ne gândim cum s`-ţi uşur`m activit`ţile casnice prin tehnologii cu eficienţ` dovedit`. Lucr`m la acest lucru zi de zi.

Mai puţin` energie

Mai puţin` ap`

Randament 100%

Page 7: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Eficienţ` energetic` | 7

* Faţ` de aparate Bosch comparabile, cu o vechime de 15 ani

Maşini de sp`lat vase Cuptoare electrice Frigidere Congelatoare Combine frigorifice

Consum per ciclu sp`lare pe set

Consum energetic cf. DIN EN 50304

Consum energetic pe l pe an

Consum energetic pe l pe an

Consum energetic pe l pe an

Consum energetic* 1994 (kWh) 0,11 1,10 0,36 0,49 0,82

Consum energetic* 2009 (kWh) 0,06 0,77 0,15 0,18 0,28

Consum ap`* 1994 (l) 1,58

Consum ap`* 2009 (l) 0,77

Economie consum energetic*

Pân` la41%

Pân` la30%

Pân` la58%

Pân` la63%

Pân` la66%

Economie consum ap`* Pân` la51%

* Comparaţie: Maşin` de sp`lat vase SMS65T25EU cu o maşin` comparabil` Bosch cu o vechime de 15 ani per set în program Eco50

* Comparaţie: Cuptor HBA36B650 cu un aparat comparabil Bosch cu o vechime de 15 ani dup` EN 50304

* Comparaţie: Frigider KTR16P20 cu un aparat Bosch comparabil cu o vechime de 15 ani

* Comparaţie: Congelator GSN40A35 cu un aparat Bosch comparabil cu o vechime de 15 ani

* Comparaţie: Combin` frigorific` KGF39P99 cu un aparat Bosch comparabil cu o vechime de 15 ani

Page 8: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

8 | Cuprins

10 Cuptoare 26 Aparate compacte 30 Plite gaz 36 Plite electrice

22 Cuptoare82 Schiţe

27 Cuptor cu aburi27 Sertar termic27 Cuptoare cu microunde27 Espressor28 Accesorii op]ionale pentru

cuptoare şi plite82 Schiţe

33 Plite gaz83 Schiţe

40 Plite electrice40 Plite cu inducţie41 Domino84 Schiţe

Page 9: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Cuprins | 9

50 Aparate frigorifice 68 Maşini sp`lat vase36 Plite electrice 80 Maşini sp l̀at rufe

46 Hote85 Schiţe

59 Aparate încorporabile62 Side-by-side64 ColorGlassEdition66 Vitrine frigorifice pentru vinuri67 Congelatoare86 Schiţe

78 Maşini sp`lat vase87 Schiţe

40 Plite electrice40 Plite cu inducţie41 Domino84 Schiţe

81 Maşin` sp`lat rufe87 Schiţe

Cuprins

Intuiţia ta spune Bosch. Raţiunea deasemenea. La urma urmei, vrei s` faci

o investiţie care s` merite. Noi îţi oferim ceea ce cau]i: un plus de calitate, un

plus de beneficii.

42 Hote

Page 10: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

10 | Cuptoare electrice

Page 11: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Fripturi apetisante, sufléuri gustoase, peşte fraged, pr`jituri aromate.

Bosch ştie toate ingredientele necesare pentru a-ţi asigura distracţia şi pl`cerea

atunci când g`teşti.

Cuptoare electrice | 11

Page 12: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

12 | Cuptoare electrice

Page 13: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Cuptoare electrice

Cuptoare electrice | 13

Page 14: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Uşa cu deschidere glisant`. Introducerea şi scoaterea comod` a preparatelor.Nu mai este nevoie s` introduci mâinile în cuptorul încins pentru a verifica dac` mâncarea este gata. Atunci când doreşti s` stropeşti friptura, vei avea ambele mâini libere. Suporturile pentru t`vi sunt fixate pe uşa cu deschidere glisant`.

Programele AutoPilot Cu ajutorul sistemului de programe automate Autopilot vei obţine automat rezultate perfecte. Trebuie numai s` aşezi ingredientele în cuptor şi s` alegi programul de g`tire corespunz`tor. Şi, desigur, s` apeşi tasta „Start”. Iar de restul se ocup` AutoPilot (în funcţie de aparat, dispune de 10, 40 sau 68 de programe). Totul pentru rezultate 100% perfecte. Indiferent dac` este vorba de friptur`, de carne sau de peşte.

Autocur`ţarea pirolitic` Cuptoare pe care nu le vei mai cur`ţa niciodat`.Nu mai este necesar` aceast` operaţiune atât de obositoare şi care îţi ia atât de mult timp – acest cuptor se cur`ţ` singur, prin ap`sarea unui singur buton. În timpul programului de autocur`ţare, cuptorul este înc`lzit pân` la 480 ºC. Astfel, toate resturile din interiorul cuptorului sunt transformate prin ardere în cenuş`. Iar aceasta poate fi ştears` apoi cu uşurinţ`.

Programul AutoPilot, uşa cu deschidere glisant` şi tehnologia de autocur`ţare sunt exact pe gustul t`u.

Nu conteaz` dac` preparatul este pur şi simplu introdus în cuptor sau dac`

prepararea lui necesit` eforturi laborioase. Într-o buc`t`rie Bosch, g`titul

devine întotdeauna o pl`cere. Şi datorit` tehnologiilor inovatoare, chiar şi cele

mai dificile reţete sunt simplu de preparat.

14 | Cuptoare electrice

Page 15: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Cuptoare electrice | 15

Page 16: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Cuptoare electrice dintr-o privire.

22 Cuptoare 27 Cuptorul cu aburi şi sertarul termic

Cuptoarele sunt independente de plite şi pot fi montate separat, de exemplu încorporate într-o pies` de mobilier înalt`.

De regul`, cuptoarele cu dimensiuni compacte au o în`lţime de 45 de centimetri şi sunt ideale pentru a fi montate la în`lţime, încorporate într-un dulap. În aceast` categorie se înscrie noul cuptor cu aburi. Sertarul termic este ideal pentru a menţine mâncarea cald` sau a preînc`lzi vesela pentru o cin` rafinat`.

16 | Cuptoare electrice

Page 17: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

27 Cuptoare cu microunde încorporabile 27 Espressorul încorporabil

Cuptoarele cu microunde încorporabile uşureaz` planificarea şi decorarea armonioas` a spaţiului, deoarece pot fi integrate în mobila de buc`t`rie.

Noul espressor încorporabil delecteaz` simţurile: e o pl`cere s` priveşti designul elaborat şi un deliciu s` savurezi cafeaua proasp`t preparat`.

Cuptoare electrice | 17

Page 18: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Cuptoare electriceBeneficii şi tehnologie

Moduri de înc`lzireDotare Tehnologie

Convecţie aer 3D Plus Indiferent dac` utilizezi una, dou` sau trei t`vi, datorit` celor cinci nivele, poţi g`si poziţia de amplasare ideal`, astfel încât convecţia aer 3D s` funcţioneze optim.

Decongelare Pentru decongelarea corect` a alimentelor (carne, pui, peşte, pâine sau pr`jituri cu frişc`).

Înc`lzire intensiv` Atunci când doreşti s` prepari un blat crocant şi un strat pufos deasupra, combinaţia dintre înc`lzirea superioar` şi înc`lzirea inferioar` extrem de puternic` asigur` cele mai bune rezultate de coacere. De exemplu, atunci când preg`teşti pr`jituri cu fructe, tarte cu brânz` sau pl`cinte picante.

Microunde Decongelarea şi înc`lzirea rapid` a mânc`rurilor.

Înc`lzire superioar`/inferioar` Modul clasic de înc`lzire pentru fripturi crocante şi prepararea de biscuiţi, pr`jituri şi sufléuri.

HydroBake Modul de înc`lzire recomandat pentru pâine şi aluaturi cu drojdie, precum şi pentru coacerea alimentelor congelate. Lichidul este reţinut în cuptor iar alimentele nu se usuc`.

Program Pizza Combinaţia de înc`lzire inferioar` şi convecţie aer este recomandat` în mod special pentru prepararea alimentelor congelate, precum pizza sau cartofii pai.

Grill cu convecţie aer Pentru prepararea la gr`tar a c`rnii de gâsc` sau de raţ`, precum şi pentru alte fripturi de dimensiuni mari.

Înc`lzire inferioar` Pentru prepararea în baine-marie sau pentru obţinerea unei cruste inferioare crocante.

Grill plan, suprafaţ` mare Pentru prepararea la gr`tar a unei cantit`ţi mai mari de carne, cârn`ciori sau peşte. Puterea poate fi reglat` în trei trepte de intensitate.

Grill plan, suprafaţ` mic` De asemenea cu putere reglabil`. Este recomandat pentru cantit`ţi mai mici de carne la gr`tar sau pentru gratinare.

Preînc`lzire vesel` Cu ajutorul acestui program poate fi înc`lzit` vesela.

Menţinerea la cald Preparatele vor fi menţinute calde.

18 | Cuptoare electrice

Page 19: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Modul de înc`lzireDotare Beneficii Tehnologie

Preparare la aburi

P`strarea vitaminelor şi aromelor originale

Conservarea vitaminelor esenţiale şi a s`rurilor minerale. Se menţin de asemenea consistenţa, culoarea şi gustul propriu. Pot fi preg`tite concomitent alimente diferite, nu are loc transferul aromelor.

Se poate coace cu aburi pe trei nivele, f`r` ca gusturile s` se combine. Deschiderea uşii cuptorului nu va afecta circulaţia aerului, condiţie important` mai ales la prepararea sufléurilor.

Înc`lzire rapid`.

Economiseşti timp cu pân` la 30%.

Timpul necesar de înc`lzire este redus cu pân` la 30%. Consum de energie constant. Comod, confortabil şi eficient.

Introdu modul de înc`lzire şi temperatura dorit`, apoi apas` tasta „Înc`lzire rapid`”. Aparatul se înc`lzeşte rapid la temperatura setat` şi apoi porneşte automat modul de înc`lzire selectat.

Programe automateDotare Beneficii Tehnologie

Programele AutoPilot

Controlul automat al derul`rii programului garanteaz` prepararea sigur` a felurilor de mâncare alese.

Garanteaz` reuşita mânc`rurilor alese, de exemplu friptur` din carne de vit`, pui, suflé de legume sau peşte.

În funcţie de model, poţi alege unul dintre programele AutoPilot. Dup` ce setezi greutatea, trebuie doar s` apeşi tasta „Start”. Modul de înc`lzire, temperatura şi durata necesar` vor fi selectate automat.

Sistemul electronic interactiv de comand`

Comod de utilizat, datorit` ghidului interactiv cu text.

Display-ul de mari dimensiuni poate afişa textul în 30 de limbi şi poţi alege dintre 68 de programe AutoPilot.

Sistemul de programe automate dispune de un num`r total de 68 de programe Auto-Pilot, care pot fi reglate individual. Cu ajutorul tastei „Info” poti obţine informaţii suplimentare, pe lâng` temperatur`, despre tipul de vesel` corespunz`toare sau despre accesorii şi exemple de reţete. Modurile „Înc`lzire intensiv`”, „HydroBake” sau „Preînc`lzire” completeaz` spectrul de utilizare.

Sistemul electronic de comand` prin simboluri.

Utilizare uşoar` datorit` ghidului pentru utilizator bazat pe simboluri.

Cu ajutorul sistemului prietenos poţi utiliza unul dintre cele 40 de programe AutoPilot.

Selecteaz` programul dorit şi greutatea, apas` „Start” – şi gata. Temperatura şi modul de înc`lzire sunt semnalizate cu ajutorul unor afişaje de mari dimensiuni.

Tehnica de comand`/DisplayDotare Tehnologie

Display cu afişaj text, taste cu senzori, selector rotativ retractabil iluminat pentru cuptoarele cu sistem de comand` electronic interactiv.

Display cu simboluri, taste cu senzori, selector rotativ retractabil iluminat pentru cuptoarele cu sistem de comand` electronic.

Sistem de comand` cu butoane retractabile pentru operarea programelor AutoPilot, ceas electronic cu setare prin intermediul tastelor tactile pe panou din sticl`.

Cuptoare electriceBeneficii şi tehnologie

Cuptoare electrice | 19

Page 20: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Sisteme de uşi/sisteme de deschidereDotare Beneficii Tehnologie

Uş` cu deschidere glisant`

Introducerea şi extragerea comod` a preparatelor.

Nu mai eşti nevoit s` introduci mâna în cuptorul încins. Nivelul de preparare poate fi controlat foarte uşor. Se poate interveni f`r` grij` în cuptor. Atunci când dore[ti s` stropeşti friptura ai ambele mâini libere. Cur`ţare uşoar` datorit` uşii detaşabile şi pereţilor cu design plan.

Sistem de deschidere şi extragere a uşii împreun` cu toate accesoriile.

Uş` batant`, deschidere la 160 º

Soluţia ideal` pentru cuptoarele amplasate la în`lţime.

Astfel ai acces mai uşor la preparatele din cuptor.

Poţi deschide cuptorul direct, f`r` nicio „barier`”.

Sisteme de extragere telescopice

Sigure şi comode.

Stabile, sigure şi f`r` niciun obstacol în calea lor. Acces uşor la preparatele din cuptor din orice direcţie. Extragere comod` şi sigur`.

Un sistem cu şine telescopice pentru extragerea t`vilor de copt. Poţi opta pentru un sistem telescopic triplu complet sau pentru sistemul dublu parţial sau sistemul triplu parţial.

Cur`ţareDotare Beneficii Tehnologie

Autocur`ţare pirolitic`

Nu vei mai cur`ţa niciodat` cuptorul.

Nu mai este necesar` cur`ţarea greoaie şi care îţi ia atât de mult timp. Cuptorul se cur`ţ` singur, printr-o simpl` ap`sare de buton.

În cadrul procesului de piroliz` (autocur`ţare), cuptorul se înc`lzeşte pân` la 480 ºC. Resturile din cuptor sunt astfel transformate în cenuş` iar aceasta poate fi ştears` ulterior, cu uşurinţ`.

Autocur`ţare catalitic`

Cur`ţarea cuptorului a devenit mult mai uşoar`.

Resturile din interiorul cuptorului vor fi înl`turate cu uşurinţ`. Suprafeţele acoperite cu un strat special sunt cur`ţate permanent chiar la temperaturile obi[nuite de g`tire. Astfel, în timpul prepar`rii fripturilor şi coacerii, mirosurile sunt atenuate.

Acoperirea cu un strat catalitic a suprafeţelor interioare ale cuptorului reduce murd`ria la minimum, înc` din timpul prepar`rii. Peretele din spatele cuptorului este acoperit cu un strat catalitic din fabric`, pereţii laterali şi plafonul pot fi comandaţi opţional cu strat protectiv.

GranitEmail

Cur`ţarea cuptorului a devenit mult mai uşoar`.

Cur`ţare uşoar` a interiorului cuptorului, pe toat` perioada de utilizare.

Strat protectiv din email de calitate superioar` pentru interiorul cuptorului şi pentru accesoriile emailate. Suprafaţ` deosebit de neted`, rezistent` la lovituri, zgârieturi şi la acţiunea substanţelor acide.

Uş` interioar` din sticl`

Cur`ţare mult mai uşoar`.

Cur`ţare uşoar` a uşii interioare a cuptorului. Uşa cuptorului poate fi utilizat` şi ca spaţiu de depozitare temporar.

Suprafaţa din sticl` este absolut neted`.

Cuptoare electriceBeneficii şi tehnologie

20 | Cuptoare electrice

Page 21: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Confort/Siguranţ`Dotare Beneficii Tehnologie

Geam cu izolaţie termic`

F`r` geam fierbinte, f`r` degete arse.

Datorit` izolaţiei speciale şi a sistemul special de geam cu pân` la patru straturi de sticl`, temperatura degajat` de cuptor în partea frontal` este redus` considerabil (cca. 50 ºC). Geamul cu izolaţie termic` Confort ajunge la o temperatur` de numai 40 ºC (m`surat` la o temperatur` de înc`lzire superioar`/inferioar` de 180 ºC, dup` o or` de funcţionare).

Geamul cuptorului cu temperatur` sc`zut`.

Sistemul de siguranţ` împotriva accesului copiilor

Protecţie pentru mâinile copiilor curioşi.

Face imposibil` acţionarea din greşeal` a cuptorului.

Tast` special` pentru blocarea tuturor funcţiilor cuptorului. O siguranţ` sporit` o ofer` cuptoarele cu sistem de comand` electronic interactiv, pentru c` acestea nu permit modific`ri nedorite ale programelor nici în timpul funcţion`rii.

Iluminare SoftLight pentru cuptor

Iluminare cu becuri halogen pentru o vizibilitate mai bun`.

Mai mult` lumin` în interiorul cuptorului. Mai mult` siguranţ`. Control îmbun`t`ţit. Prin sistemul SoftLight, becurile halogen se aprind [i se închid treptat.

O lamp` cu bec halogen montat` central şi o lamp` lateral` pentru o iluminare mai bun`.

Butoane retractabile

Confort sporit în utilizare şi cur`ţare.

Cur`ţare uşoar` şi temeinic` a panoului de comand`. Siguranţ` şi operare facil`. Datorit` inelului luminos din jurul butonului rotativ, poţi observa cu uşurinţ` dac` toate funcţiile au fost decuplate. Acţionarea din greşeal` este imposibil`.

Butonul rotativ poate fi coborât printr-o simpl` ap`sare de buton.

Cuptoare XXL numai de la Bosch

Cu 10 % mai mult spaţiu.

Rezultate mai bune datorit` spaţiului m`rit (o circulare îmbun`t`ţit` a aerului) între nivelele de amplasare a t`vilor. Recomandate pentru prepararea unor buc`ţi mai mari de carne sau pas`re. Posibilitatea utiliz`rii celor mai mari gr`tare din comerţ. Spaţiu pentru prepararea concomitent` a mai multor porţii.

Volumul cuptorului s-a m`rit considerabil (pân` la 65 de litri), la fel şi suprafaţa pentru t`vi (pân` la 10 %).

EnergieDotare Beneficii Tehnologie

Clasele de eficienţ` energetic`

Cea mai important` informaţie de pe eticheta Euro este clasa de eficienţ` energetic`, „A” reprezentând clasa cea mai eficient`, iar „G” clasa cea mai puţin eficient`.

Cuptoare electriceBeneficii şi tehnologie

Cuptoare electrice | 21

Page 22: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Cuptor încorporabil Cuptor încorporabil Cuptor încorporabil

HBA78S750 inox HBA76B650 inox HBA63B250 inox Clasa de eficienţ` energetic`: A (0,79 kwh / 0,99 kwh) Cuptor multifuncţional 3D Plus - 13 funcţii: Înc`lzire superioar`/

inferioar`, Înc`lzire inferioar`, Convecţie aer 3D Plus, Grill cu convecţie, Pizza, Grill cu suprafaţ` mic`, Grill cu suprafaţ` mare, Decongelare, Hydrobake (Înc`lzire special`), Menţinere cald` preparate, Înc`lzire intensiv`, Preînc`lzire, Preparare delicat`

Înc`lzire rapid` automat` Sistem de autocur`ţare cu piroliz` AutoPilot (68 programe automate pentru g`tire) DirectSense - control uşor cu un singur selector Îndrumar electronic de „Sfaturi şi reţete“ Display digital cu afişaj text Afişaj digital cu programator electronic pentru pornire şi oprire

automate Selector rotativ retractabil („push-up“), iluminat Cuptor XXL din GranitEmail CoolDoor - temperatura maxim` a geamului: 40°C 2 suporturi telescopice Deconectare automat` de siguranţ` Sistem de siguranţ` împotriva accesului copiilor, cu blocarea uşii Sistem de iluminare interioar` Softlight

Clasa de eficienţ` energetic`: A (0,79 kwh / 0,99 kwh) Cuptor multifuncţional 3D Plus - 10 funcţii de înc`lzire:

Înc`lzire superioar`/inferioar`, Înc`lzire inferioar`, Convecţie aer 3D Plus, Grill cu convecţie, Grill – suprafaţ` mare, Grill – suprafaţ` mic`, Decongelare, Pizza, HydroBake (Înc`lzire special`), Menţinere cald` preparate

Înc`lzire rapid` automat` Sistem de autocur`ţare cu piroliz` AutoPilot (40 programe automate pentru g`tire) DirectSense - control uşor cu un singur selector Afişaj digital cu programator electronic pentru pornire şi oprire

automate Display digital - afişaj cu simboluri Selector rotativ retractabil („push-up“), iluminat Cuptor XXL din GranitEmail CoolDoor - temperatura maxim` a geamului: 40 °C Deconectare automat` de siguranţ` Sistem de siguranţ` împotriva accesului copiilor, cu blocarea

uşii

Clasa de eficienţ` energetic`: A (0,92 kwh / 0,79 kwh) Cuptor multifuncţional 3D Plus - 5 funcţii: Înc`lzire superioar`/

inferioar`, Convecţie aer 3D Plus, Înc`lzire inferioar`, Grill cu convecţie, Grill - suprafaţ` mare

Înc`lzire rapid` automat` Sistem de autocur`ţare cu piroliz` Afişaj digital cu programator electronic pentru pornire şi oprire

automate Butoane push-up Cuptor XXL din GranitEmail CoolDoor - temperatura maxim` a geamului: 50 °C Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor Deconectare automat` de siguranţ` Iluminare interioar` a cuptorului

Putere maxim consumat`: 3,65 kWDimensiuni (Î/L/A): 595 x 595 x 548 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 575-597 x 560 x 550 mm

Putere maxim consumat`: 3,65 kWDimensiuni (Î/L/A): 595 x 595 x 548 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 575-597 x 560 x 550 mm

Putere maxim consumat`: 3,65 kWDimensiuni (Î/L/A): 595 x 595 x 548 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 575-597 x 560 x 550 mm

Cuptor încorporabil Cuptor încorporabil Cuptor încorporabil

HBA38B750 inox HBA36B650 inox HBA57S650E inox Clasa de eficienţ` energetic`: A (0,77 kwh / 0,86 kwh) Cuptor multifuncţional 3D Plus - 13 funcţii: Înc`lzire

superioar`/inferioar`, Înc`lzire inferioar`, Convecţie aer 3D Plus, Grill cu convecţie, Pizza, Grill cu suprafaţ` mic`, Grill cu suprafaţ` mare, Decongelare, Hydrobake (Înc`lzire special`), Menţinere cald` preparate, Înc`lzire intensiv`, Preînc`lzire, Preparare delicat`

Înc`lzire rapid` automat` Grill cu suprafaţ` variabil`, rabatabil AutoPilot (68 programe automate pentru g`tire) DirectSense - control uşor cu un singur selector Îndrumar electronic de „Sfaturi şi reţete“ Display digital cu afişaj text Afişaj digital cu programator electronic pentru pornire şi oprire

automate Selector rotativ retractabil („push-up“), iluminat Cuptor XXL din GranitEmail CoolDoor - temperatura maxim` a geamului: 40 °C Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor Deconectare automat` de siguranţ` Sistem de iluminarea interioar` Softlight

Clasa de eficienţ` energetic`: A (0,77 kwh / 0,86 kwh) Cuptor multifuncţional 3D Plus - 10 funcţii de înc`lzire:

Înc`lzire superioar`/inferioar`, Înc`lzire inferioar`, Convecţie aer 3D Plus, Grill cu convecţie, Grill – suprafaţ` mare, Grill – suprafaţ` mic`, Decongelare, Pizza, HydroBake (Înc`lzire special`), Menţinere cald` preparate

Înc`lzire rapid` automat` Grill cu suprafaţ` variabil`, rabatabil AutoPilot (40 programe automate pentru g`tire) DirectSense - control uşor cu un singur selector Afişaj digital cu programator electronic pentru pornire şi

oprire automate Display digital - afişaj cu simboluri Selector rotativ retractabil („push-up“), iluminat Cuptor XXL din GranitEmail CoolDoor - temperatura maxim` a geamului: 40 °C Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor Deconectare automat` de siguranţ` Iluminare interioar` a cuptorului

Clasa de eficienţ` energetic`: A (0,81 kwh / 0,78 kwh) touchControl Cuptor multifuncţional 3D - 11 funcţii: Înc`lzire superioar`/

inferioar`, Înc`lzire inferioar`, Convecţie aer 3D, Grill cu convecţie, Grill – suprafaţ` mare, Grill – suprafaţ` mic`, Decongelare, Pizza, G`tire delicat`, Menţinere cald` prepa-rate, Înc`lzire intensiv`

Înc`lzire rapid` automat` Sistem de autocur`ţare catalitic` AutoPilot (14 programe automate pentru g`tire) Afişaj digital cu programator electronic pentru pornire şi

oprire automate Display digital - afişaj cu simboluri Interior rezistent din GranitEmail CoolDoor - temperatura maxim` a geamului: 50 °C 2 suporturi telescopice Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor Deconectare automat` de siguranţ` Iluminare interioar` a cuptorului

Putere maxim consumat`: 3,65 kWDimensiuni (Î/L/A): 595 x 595 x 548 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 575-597 x 560 x 550 mm

Putere maxim consumat`: 3,65 kWDimensiuni (Î/L/A): 595 x 595 x 548 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 575-597 x 560 x 550 mm

Putere maxim consumat`: 3,58 kWDimensiuni (Î/L/A): 595 x 595 x 515 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 575-597 x 560 x 550 mm

Cuptoare electrice22 | Cuptoare electrice

Page 23: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Cuptor încorporabil Cuptor încorporabil Cuptor încorporabil

HBB43C350 inox HBB42C350E inox HBB23C250E inox Clasa de eficienţ` energetic`: A (0,85 kwh / 0,79 kwh) Uş` cu deschidere glisant` Cuptor multifuncţional - 7 funcţii: Înc`lzire superioar`/

inferioar`, Înc`lzire inferioar`, Convecţie aer, Grill cu convecţie aer, Grill - suprafaţ` mic`, Grill - suprafaţ` mare, Decongelare

Înc`lzire rapid` automat` Sistem de autocur`ţare catalitic` Afişaj digital cu programator electronic pentru pornire şi oprire

automate Butoane push-up Cuptor XXL din GranitEmail Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor Iluminare interioar` a cuptorului

Clasa de eficienţ` energetic`: A (0,85 kwh / 0,79 kwh) Uş` cu deschidere glisant` Cuptor multifunctional - 7 funcţii: Înc`lzire superioar`/

inferioar`, Înc`lzire inferioar`, Convecţie aer, Grill cu convecţie aer, Grill - suprafaţ` mic`, Grill - suprafaţ` mare, Decongelare

Înc`lzire rapid` automat` Grill cu suprafaţ` variabil`, rabatabil Sistem de autocur`ţare catalitic` (pereţi laterali şi perete

posterior) Timer electronic Butoane push-up Cuptor XXL din GranitEmail Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor Iluminare interioar` a cuptorului

Clasa de eficienţ` energetic`: A (0,85 kwh / 0,79 kwh) Uş` cu deschidere glisant` Cuptor multifunctional - 7 funcţii: Înc`lzire superioar`/

inferioar`, Înc`lzire inferioar`, Convecţie aer, Grill cu convecţie aer, Grill - suprafaţ` mic`, Grill - suprafaţ` mare, Decongelare

Înc`lzire rapid` automat` Grill cu suprafaţ` variabil`, rabatabil Sistem de autocur`ţare catalitic pentru peretele posterior Afişaj digital cu programator electronic pentru pornire şi oprire

automate Cuptor XXL din GranitEmail Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor Iluminare interioar` a cuptorului

Putere maxim consumat`: 3,58 kWDimensiuni (Î/L/A): 595 x 595 x 515 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 575-597 x 560 x 550 mm

Putere maxim consumat`: 3,58 kWDimensiuni (Î/L/A): 595 x 595 x 515 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 575-597 x 560 x 550 mm

Putere maxim consumat`: 3,58 kWDimensiuni (Î/L/A): 595 x 595 x 515 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 575-597 x 560 x 550 mm

Cuptor încorporabil Cuptor încorporabil Cuptor încorporabil

HBA43T350 inox HBA43T320 alb HBA43T360 negru Clasa de eficienţ` energetic`: A (0,85 kwh / 0,79 kwh) Cuptor multifuncţional - 7 funcţii: Înc`lzire superioar`/

inferioar`, Înc`lzire inferioar`, Convecţie aer, Grill cu convecţie aer, Grill - suprafaţ` mic`, Grill - suprafaţ` mare, Decongelare

Înc`lzire rapid` automat` Grill cu suprafaţ` variabil`, rabatabil Sistem de autocur`ţare catalitic` (pereţi laterali şi perete

posterior) Afişaj digital cu programator electronic pentru pornire şi oprire

automate Butoane push-up Interior rezistent din GranitEmail 3 suporturi telescopice Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor Iluminare interioar` a cuptorului

Clasa de eficienţ` energetic`: A (0,85 kwh / 0,79 kwh) Cuptor multifuncţional - 7 funcţii: Înc`lzire superioar`/

inferioar`, Înc`lzire inferioar`, Convecţie aer, Grill cu convecţie aer, Grill - suprafaţ` mic`, Grill - suprafaţ` mare, Decongelare

Înc`lzire rapid` automat` Grill cu suprafaţ` variabil`, rabatabil Sistem de autocur`ţare catalitic` (pereţi laterali şi perete

posterior) Afişaj digital cu programator electronic pentru pornire şi

oprire automate Butoane push-up Interior rezistent din GranitEmail 3 suporturi telescopice Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor Iluminare interioar` a cuptorului

Clasa de eficienţ` energetic`: A (0,85 kwh / 0,79 kwh) Cuptor multifuncţional - 7 funcţii: Înc`lzire superioar`/

inferioar`, Înc`lzire inferioar`, Convecţie aer, Grill cu convecţie aer, Grill - suprafaţ` mic`, Grill - suprafaţ` mare, Decongelare

Înc`lzire rapid` automat` Grill cu suprafaţ` variabil`, rabatabil Sistem de autocur`ţare catalitic` (pereţi laterali şi perete

posterior) Afişaj digital cu programator electronic pentru pornire şi

oprire automate Butoane push-up Interior rezistent din GranitEmail 3 suporturi telescopice Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor Iluminare interioar` a cuptorului

Putere maxim consumat`: 3,58 kWDimensiuni (Î/L/A): 595 x 595 x 515 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 575-597 x 560 x 550 mm

Putere maxim consumat`: 3,58 kWDimensiuni (Î/L/A): 595 x 595 x 515 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 575-597 x 560 x 550 mm

Putere maxim consumat`: 3,58 kWDimensiuni (Î/L/A): 595 x 595 x 515 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 575-597 x 560 x 550 mm

Cuptoare electrice | 23

Page 24: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Cuptor încorporabil Cuptor încorporabil Cuptor încorporabil

HBA42S350E inox HBA24B150 inox HBA23B150E inox Clasa de eficienţ` energetic`: A (0,85 kwh / 0,79 kwh) Cuptor multifuncţional - 7 funcţii: Înc`lzire superioar`/

inferioar`, Înc`lzire inferioar`, Convecţie aer, Grill cu convecţie aer, Grill - suprafaţ` mic`, Grill - suprafaţ` mare, Decongelare

Înc`lzire rapid` automat` Grill cu suprafaţ` variabil`, rabatabil Sistem de autocur`ţare catalitic` (pereţi laterali şi perete

posterior) Timer electronic Butoane push-up Interior rezistent din GranitEmail 2 suporturi telescopice Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor Iluminare interioar` a cuptorului

Clasa de eficienţ` energetic`: A (0,89 kwh / 0,79 kwh) Cuptor multifuncţional 3D Plus - 5 funcţii: Înc`lzire superioar`/

inferioar`, Convecţie aer 3D Plus, Înc`lzire inferioar`, Grill cu convecţie, Grill - suprafaţ` mare

Înc`lzire rapid` automat` AutoPilot (10 programe automate pentru g`tire) Afişaj digital cu programator electronic pentru pornire şi oprire

automate Butoane push-up Cuptor XXL din GranitEmail Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor Iluminare interioar` a cuptorului

Clasa de eficienţ` energetic`: A (0.85 kwh / 0.79 kwh) Cuptor multifunctional - 7 funcţii: Înc`lzire superioar`/

inferioar`, Înc`lzire inferioar`, Convecţie aer,Grill cu convecţie aer, Grill - suprafaţ` mic`, Grill - suprafaţ` mare, Decongelare

Înc`lzire rapid` automat` Grill cu suprafaţ` variabil`, rabatabil Sistem de autocur`ţare catalitic pentru peretele posterior Afişaj digital cu programator electronic pentru pornire şi oprire

automate Interior rezistent din GranitEmail Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor Iluminare interioar` a cuptorului

Putere maxim consumat`: 3,58 kWDimensiuni (Î/L/A): 595 x 595 x 515 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 575-597 x 560 x 550 mm

Putere maxim consumat`: 3,5 kWDimensiuni (Î/L/A): 595 x 595 x 548 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 575-597 x 560 x 550 mm

Putere maxim consumat`: 3,58 kWDimensiuni (Î/L/A): 595 x 595 x 515 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 575-597 x 560 x 550 mm

Cuptor încorporabil Cuptor încorporabil Cuptor încorporabil

HBA21B150E inox HBN231E0 inox HBN210E0 inox Clasa de eficienţ` energetic`: A (0,85 kwh / 0,79 kwh) Cuptor multifuncţional - 7 funcţii: Înc`lzire superioar`/

inferioar`, Înc`lzire inferioar`, Convecţie aer, Grill cu convecţie aer, Grill - suprafaţ` mic`, Grill - suprafaţ` mare, Decongelare

Înc`lzire rapid` Grill cu suprafaţ` variabil`, rabatabil Sistem de autocur`ţare catalitic pentru peretele posterior Timer Interior rezistent din GranitEmail Iluminare interioar` a cuptorului

Clasa de eficienţ` energetic`: A (0,85 kwh / 0,79 kwh) Cuptor multifuncţional: Înc`lzire superioar`/inferioar`,

Înc`lzire inferioar`, Grill cu convecţie aer, Grill cu suprafaţ` mare

Afişaj digital cu programator electronic pentru pornire şi oprire automate

Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor Iluminare interioar` a cuptorului

Clasa de eficienţ` energetic`: A (0,85 kwh / 0,79 kwh) Cuptor multifuncţional: Înc`lzire superioar`/inferioar`, Grill cu

convecţie aer, Grill cu suprafaţ` mare Timer Iluminare interioar` a cuptorului

Putere maxim consumat`: 2,48 kWDimensiuni (Î/L/A): 595 x 595 x 515 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 575-597 x 560 x 550 mm

Putere maxim consumat`: 2,8 kWDimensiuni (Î/L/A): 595 x 595 x 548 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 575-597 x 560 x 550 mm

Putere maxim consumat`: 2,8 kWDimensiuni (Î/L/A): 595 x 595 x 548 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 575-597 x 560 x 550 mm

Cuptoare electrice24 | Cuptoare electrice

Page 25: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Cuptor încorporabil Cuptor încorporabil

HBA20BN60 negru HBN531S0 negru Clasa de eficienţ` energetic`: A (0,85 kwh / 0,79 kwh) Cuptor multifuncţional - 7 funcţii: Înc`lzire superioar`/

inferioar`, Înc`lzire inferioar`, Convecţie aer, Grill cu convecţie aer, Grill - suprafaţ` mic`, Grill - suprafaţ` mare, Decongelare

Înc`lzire rapid` Interior rezistent din GranitEmail CoolDoor - temperatura maxim` a geamului: 50 °C Iluminare interioar` a cuptorului

Clasa de eficienţ` energetic`: A (0,85 kwh / 0,79 kwh) Cuptor multifuncţional: Înc`lzire superioar`/inferioar`,

Înc`lzire inferioar`, Convecţie aer 3D Plus, Grill cu convecţie aer, Grill cu suprafaţ` mare

Înc`lzire rapid` Afişaj digital cu programator electronic pentru pornire şi oprire

automate Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor Iluminare interioar` a cuptorului

Putere maxim consumat`: 2,48 kWDimensiuni (Î/L/A): 595 x 595 x 515 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 575 x 560 x 550 mm

Putere maxim consumat`: 3,6 kWDimensiuni (Î/L/A): 595 x 595 x 548 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 575-597 x 560 x 550 mm

Cuptor încorporabil Cuptor încorporabil

HBN110E0 inox HBL3552 inox Clasa de eficienţ` energetic`: A (0,85 kwh) Cuptor convenţional; funcţii: Înc`lzire inferioar`, Înc`lzire

superioar`/inferioar`, Grill cu suprafaţ` mare, Grill - suprafaţ` mic`

Timer Iluminare interioar` a cuptorului

Clasa de eficienţ` energetic`: A (1,12 kwh / 0,99 kwh) L`ţime cuptor 90 cm Cuptor multifuncţional: Înc`lzire superioar`/inferioar`,

Înc`lzire inferioar`, Înc`lzire superioar`, Convecţie aer 3D, Convecţie aer 3D Plus, Grill cu convecţie aer, Grill cu suprafaţ` mare, Decongelare

Afişaj digital cu programator electronic pentru pornire şi oprire automate

CoolDoor - temperatura maxim` a geamului: 50 °C Iluminare interioar` a cuptorului - tip Confort

Putere maxim consumat`: 2,8 kWDimensiuni (Î/L/A): 595 x 595 x 548 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 575-597 x 560 x 550 mm

Putere maxim consumat`: 2,9 kWDimensiuni (Î/L/A): 474 x 894 x 545 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 460 x 860 x 550 mm

Cuptoare electrice | 25

Page 26: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Dotare Beneficii/Tehnologie

Cuptorul cu aburi Mânc`rurile preparate cu abur fierbinte sunt deosebit de gustoase şi fine, având mai multe avantaje pentru s`n`tate. Nu mai este necesar` folosirea de gr`sime suplimentar`, iar consistenţa, culoarea, aromele, vitaminele şi mineralele nu se mai pierd. Posibilitatea prepar`rii pe trei nivele.

Espressorul automat încorporabil Noul espressor automat încorporabil ofer`, în afara unui design de înalt` clas`, multe funcţii suplimentare, care fac din savurarea cafelei o pl`cere. Astfel, inovatorul sistem aroma whirl este responsabil pentru acel gust de neegalat, obţinut prin m`cinarea boabelor de cafea amestecate cu ap` în camera de preparare pentru eliberarea mai multor arome. Pentru o igien` optim` a fost dezvoltat` funcţia single-portion-cleaning. Dup` fiecare operaţiune de preparare a cafelei, apa r`cit` şi neutilizat` este îndep`rtat` din conducte.

Sertarul termic Sertarul termic din oţel inoxidabil reprezint` o completare inteligent`: permite preînc`lzirea farfuriilor şi menţinerea cald` a alimentelor şi a b`uturilor, precum şi decongelarea alimentelor.

Decongelare automat` Pentru decongelarea corect` a alimentelor (carne, pui, peşte, pâine sau pr`jituri). Combinat` cu INNOWAVE se poate economisi pân` la 30% energie.

Cânt`rire automat` Cânt`rirea automat` dozeaz` electronic aportul de energie pentru toate programele de decongelare, g`tire cu aburi, g`tire cu microunde. Seteaz` programul şi greutatea – de restul se ocup` aparatul. Indiferent dac` g`teşti carne de vit`, pui, legume sau peşte, ştii c` vei avea cel mai bun rezultat.

INNOWAVE INNOWAVE reprezint` cea mai nou` generaţie de cuptoare cu microunde cu tehnologie Inverter, care asigur` o decongelare uniform` şi mult îmbun`t`ţit`, oferind totodat` un spaţiu interior m`rit cu 18%, economie de energie de 10% şi economie de timp de 15%.

Comand` electronic` Utilizare simpl` şi comod` a cuptorului cu microunde.

Concept de comand` „easy” Cea mai uşoar` utilizare a cuptorului cu microunde, f`r` posibilitate de eroare.

Memorie Activeaz` printr-o singur` ap`sare de tast` programele cu set`ri folosite des.

Aparate compacte şi cuptoare cu microundeBeneficii şi tehnologie

26 | Cuptoare electrice

Page 27: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Cuptor cu abur Cuptor cu microunde Cuptor cu microunde şi grill, încorporabil

HBC26D553 inox HMT85ML53 inox HMT84G651 inox Display digital cu afişaj text Butoane push-up iluminate, inox Controlul automat al punctului de fierbere şi control

preînc`lzire, Recomandarea temperaturii pentru g`tire, Funcţie de memorare

G`tire cu aburi de la 35° la 100°C Regenerare / Reînc`lzire, Fermentare (ex: iaurt), Decongelare AutoPilot 40 Cavitate interioar` pentru generare aburi Interior din inox cu 4 nivele de introducere a t`vilor; volum: 35 l Rezervor de ap` - 1,3 l Indicator rezervor de ap` gol Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor, Deconectare

automat` de siguranţ` Uşa interioar` complet din sticl` Burete pentru cur`ţare uşoar` Putere maxim consumat`: 1,9 kW

Aparat încorporabil în dulap turn, cu l`ţimea de 60 cm, Aparat încorporabil în dulap suspendat, cu l`ţimea de 60 cm (adâncime min. 30 cm)

Tehnologie cu invertor Microunde 900 W 5 set`ri 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W Afişaj digital de dimensiuni mari, pentru afişarea timpului de

preparare şi a orei exacte Display digital Culoare display: roşu AutoPilot7 - 7 programe automate din care:

- 3 programe automate pentru dezgheţare - 4 programe automate de g`tire

Pân` la 3 trepte de putere (microunde) programabile consecutiv

Funcţie de memorare (2 set`ri) Uş` cu deschidere lateral` (Stânga) şi fereastr` de mari

dimensiuni Interior din inox - 21 l Baz` din ceramic`

Aparat încorporabil în dulap turn, cu l`ţimea de 60 cm Microunde 900 W 5 set`ri 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W Funcţie combi grill cu microunde - 3 trepte de putere:

360/180/90 W Grill 1200 W Afişaj digital de dimensiuni mari, pentru afişarea timpului de

preparare şi a orei exacte Control electronic uşor prin taste şi butoane retractabile 8 programe automate combi pentru g`tire AutoPilot8 - 8 programe automate din care:

- 4 programe automate pentru dezgheţare - 3 programe automate de g`tire

Funcţie memorare (1 setare) Uş` cu deschidere lateral` (Stânga) şi fereastr` de mari

dimensiuni Interior din inox - 25 l Platou rotativ din sticl` 31,5 cm

Putere maxim consumat`: 1,9 kWDimensiuni (Î/L/A): 454 x 594 x 550 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 450 x 560 x 550 mm

Putere maxim consumat`: 1,22 kWDimensiuni (Î/L/A): 382 x 595 x 320 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 362-365, 380 x 560 x 300 mm

Putere maxim consumat`: 1,45 kWDimensiuni (Î/L/A): 280 x 513 x 405 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 380 x 560 x 550 mm

Sertar termic Automat de cafea/espresso, încorporabil

HSC140652 inox TCC78K750 inox Uş` cu deschidere glisant` Posibilit`ţi de utilizare: - Punerea la dospit a aluaturilor pe

baz` de drojdie - Decongelarea preparatelor - Menţinerea cald` a preparatelor - Preînc`lzirea veselei - Preparare alimente delicate ce necesit` temperaturi sc`zute

4 trepte de temperatur`: 30-80 °C (temperatura suprafeţei de sticl`)

Capacitate maxim` de înc`rcare ceşti espresso: 80 buc. sau 12 buc. platouri

Capacitate de înc`rcare: max. 25 kg Plac` de înc`lzire din sticl` rezistent` Interior din inox CoolDoor Cablu de conexiune electric`: 150 cm

Sistem inovativ de preparare espresso / cafea cu „AromaPro Concept“ Funcţie „one touch“ pentru latte macchiato şi cappuccino, cafea cu lapte şi funcţia „My Coffee“ Funcţie de personalizare „My Coffee“ Afişaj LCD cu text şi programare în mai multe limbi Pomp` de ap` - presiune de 19 bar Dispozitiv de spumare lapte cu funcţie de absorbţie „CreamPro Concept“ Sistem inovativ de înc`lzire „senso flow system“ „silent ceram drive“ - unitate de m`cinare din ceramic` „auto valve system“ - schimbare automat` între funcţia de aburi & ap` fierbinte Distribuitor de cafea [i dispozitiv spumare lapte ajustabile pe în`lţime (max. 150 mm) pentru

pahare mari de „latte macchiato“ „single portion cleaning“ - cl`tire automat` dup` fiecare preparare Funcţie de pre-preparare (preumezire) „cream Cleaner“ - cur`ţare uşoar` a dispozitivului de spumare lapte Container pentru cafea boabe (max. 400 g) Container pentru cafea m`cinat` Rezervor de ap` detaşabil - 2,5 litri Indicator container cafea boabe sau rezervor ap` goale Cl`tire automat` la pornirea şi oprirea aparatului „calc‘n‘clean“ - program complet automat de cur`ţare şi decalcifiere Accesorii: container de lapte izolat, furtun pentru lapte şi tub conector la duza de spumare, tablete

pentru cur`ţare şi decalcifiere, filtru de ap` Brita, tester duritate ap` Sistem de izolare fonic` pentru nivel de zgomot redus

Putere maxim consumat`: 0,81 kWDimensiuni (Î/L/A): 141 x 594 x 544 mmDimensiuni niş` (Î/L/A): 141 x 560 x 550 mm

Putere maxim consumat`: 1,7 kWDimensiuni (Î/L/A): 454 x 595 x 546 mm Dimensiuni niş` (Î/L/A): 448 x 564 x 514 mm

Cuptoare electrice | 27

Page 28: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

*Verific` compatibilitatea accesoriilor opţionale cu aparatul t`u electrocasnic.

Accesorii pentru cuptoare [i pliteAccesorii op]ionale

Pentru vesel`, forme de pr`jituri, friptur` şi carne la grill. Foarte stabil datorit` grilajului special.

Gr`tar combi

Se aşaz` în tava universal` pentru prepararea c`rnii la grill. Gr`simea care se scurge este colectat` cu uşurinţ`. Tava universal` şi gr`tarul pot fi extrase împreun`.

Gr`tar pentru tav` universal`

Recomandat` în special pentru pr`jituri, produse de patiserie şi biscuiţi. Datorit` suprafeţei tratate cu strat antiaderent, nu mai este necesar` ungerea cu gr`sime. Preparatele coapte pot fi extrase cu uşurinţ` şi resturile îndep`rtate uşor. Rezist` termic pân` la 300 ºC.

Tav` de copt emailat`

Tav` pentru copt emailat`, adânc`. Pentru pr`jituri însiropate, fripturi mari şi preparate congelate. Poate fi utilizat` şi pentru colectarea gr`simii, atunci când se prepar` la grill. Foarte uşor de cur`ţat.

Tav` universal`

Tava pentru copt, uşor de manevrat, recomandat` pentru pr`jituri şi fursecuri.

Tav` de copt din aluminiu

Recomandat` în special pentru pr`jituri, produse de patiserie şi biscuiţi. Datorit` suprafeţei tratate cu strat antiaderent, nu mai este necesar` ungerea cu gr`sime. Preparatele coapte pot fi extrase cu uşurinţ` şi resturile îndep`rtate uşor. Rezist` termic pân` la 300 ºC.

Tav` de copt emailat`

Pentru peşte, pâine pr`jit`, cârn`ciori sau protecţie împotriva stropilor, la prepararea p`s`rilor de dimensiuni mai mari. Cele dou` p`rţi vor fi aşezate în tava universal` şi pot fi cur`ţate cu uşurinţ` în maşina de sp`lat vase.

Tav` grill

Tav` pentru pizza, de înalt` calitate, diametru 35 cm, emailat` la interior şi exterior.

Tav` pizza

Piatra de copt este adecvat` pentru a prepara pâine de cas`, chifle şi pizza, care vor avea astfel o baz` crocant`. Piatra de copt trebuie s` fie întotdeauna preînc`lzit` la temperatura recomandat`. Setul include şi o palet` din lemn de fag.

Piatr` de copt

Vasul de copt universal este acoperit la exterior cu GranitEmail şi dispune de un capac din sticl` termorezistent`. Are capacitate de inducţie, este uşor de cur`ţat, chiar şi în maşina de sp`lat vase şi poate fi utilizat în cuptoare sau pe zona de g`tit extins` a plitelor. Capacitate total` 11 litri.

Vas de copt universal

Vasul este emailat la exterior, iar la interior acoperit cu un strat antiaderent. Este recomandat pentru suprafeţele vitroceramice şi pentru cuptoare. Dimensiuni 30,6 x 22 x 9,5 cm, capacitate 5 litri.

Vas de copt din metal

Vas de copt din sticl` termorezistent`, recomandat pentru utilizarea în cuptoare şi cuptoare cu microunde. Pentru fripturi, carne de pas`re, preparate din legume şi sufléuri. Capacul poate fi folosit şi pentru gratinare. Capacitate 3,5 litri.

Vas de copt din sticl` termorezistent`

28 | Accesorii op]ionale pentru cuptoare [i plite

Page 29: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

*Verific` compatibilitatea accesoriilor opţionale cu aparatul t`u electrocasnic.

Cu ajutorul acestui sistem telescopic dublu, introducerea şi extragerea t`vilor în şi din cuptor devine mult mai confortabil` şi astfel munca îţi este uşurat`. T`vile şi gr`tarele pot fi trase foarte uşor pe şine.

Sistem telescopic dublu Capac pentru tav` profesional` Tav` profesional` cu gr`tar

Acest capac emailat completeaz` tava profesional`, pentru un sistem complet de preparare a fripturilor.

Tav` adânc` cu gr`tar separat. Ideal` pentru fripturi mari, sufléuri, cantit`ţi mari de carne etc.

Tav` opţional` pentru cuptorul cu aburi, tip GN 1/3, adâncime 40 mm.

Set din oţel inox, potrivit pentru zonele de g`tire ale plitelor cu inducţie, cu design atractiv. Fierbere rapid`, preparare optim`, foarte uşor de cur`ţat.1 x oal` 18 cm cu capac, 2,5 litri1 x tigaie 26 cm

Ideal pentru g`tirea preparatelor asiatice. Se poziţioneaz` pe zona de g`tire de 16 cm a plitelor electrice sau cu inducţie şi pe arz`torul WOK al plitelor pe gaz.

Tav` inox pentru cuptor cu aburi

Set vase inducţie (2 piese)

WOK

Set din oţel inox, potrivit pentru zonele de g`tire ale plitelor cu inducţie, cu design atractiv. Fierbere rapid`, preparare optim`, foarte uşor de cur`ţat.1 x oal` cu coad` 16 cm cu capac, 1,5 litri1 x oal` 18 cm cu capac, 2,5 litri1 x oal` 20 cm cu capac, 4 litri1 x tigaie 26 cm

Tigaie adânc`, ideal` pentru prepararea cantit`ţilor mari, de exemplu 2 peşti întregi, 15 ou` sau 9 cotlete de miel. Poate fi folosit` şi pe plitele cu inducţie. Se cur`ţ` uşor datorit` interiorului antiaderent, chiar şi în maşina de sp`lat vase. Diametru: 28 cm

Acest accesoriu a fost conceput pentru a sc`dea nivelul de caldur` în poziţia cea mai redus` a arz`torului plitei pe gaz. Este recomandat pentru menţinerea cald` a alimentelor, topirea ciocol`ţii şi înc`lzirea sosurilor.

Set vase inducţie (4 piese)

Tigaie multifuncţional`

Plac` Simmer

Set din oţel inox, potrivit pentru zonele de g`tire ale plitelor cu inducţie, cu design atractiv. Fierbere rapid`, preparare optim`, foarte uşor de cur`ţat.1 x oal` cu coad` 16 cm cu capac, 1,5 litri1 x oal` 18 cm cu capac, 2,5 litri1 x oal` 20 cm cu capac, 4 litri

Recomandat pentru folosirea în cuptor (max. 250°C) sau pe zonele de g`tire extinse ale plitelor vitroceramice sau cu inducţie.

Acest suport susţine vase de mici dimensiuni şi se amplaseaz` pe gr`tar, deasupra unui arz`tor.

Set vase inducţie (3 piese)

Vas de copt din inox

Suport vase mici dimensiuni

Accesorii op]ionale pentru cuptoare [i plite | 29

Page 30: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

30 | Plite

Page 31: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Plite pe gaz

Plite | 31

Page 32: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Dotare Beneficii/Tehnologie

Arz`toare În cazul arz`toarelor, diferenţa se face în funcţie de intensitatea fl`c`rii:• arz`tor rapidRecomandat pentru fierbere rapid`, pentru cantit`ţi mari sau pentru pr`jire „intensiv`”• arz`tor normalRecomandat pentru fierbere sau/şi pentru pr`jire• arz`tor economicRecomandat în special pentru vase mici şi atunci când sunt preparate cantit`ţi reduse• arz`tor WokArz`torul este recomandat pentru buc`t`ria asiatic` atunci când se folose[te tigaia de tip Wok, de dimensiuni mari. Metoda indicat` pentru înc`lzirea acestei tig`i este cu flac`ra deschis` (arz`torul Wok).

Gaz Gazul înc`lze[te rapid, iar puterea arz`toarelor poate fi reglat` cu precizie. Se atinge rapid punctul de fie-rbere, se poate regla fin intensitatea fl`c`rii, în timp ce siguran]a termoelectric` permite utilizarea plitei în condi]ii de maxim` siguran]`.

Aprindere sincronizat` Cu ajutorul acestei funcţii este simplificat mai ales procesul de aprindere a fl`c`rii. O simpl` rotire a butonului şi flac`ra este deja aprins`.

Siguranţ` termoelectric` Toate plitele cu gaz dispun de o siguranţ` termoelectric` integrat` în arz`tor. Aceasta întrerupe imediat furnizarea de gaz, de îndat` ce se stinge flac`ra.

Întrerup`tor general Cu ajutorul întrerup`torului general poţi deconecta toate arz`toarele în acelaşi timp, rapid şi simplu. Totul printr-o singur` ap`sare de buton, datorit` sistemului de comand` Mainswitch.

Plite pe gazBeneficii şi tehnologie

32 | Plite

Page 33: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Plite pe gazBeneficii şi tehnologie

Plit` cu gaz Plit` cu gaz Plit` cu gaz

PPQ716B20E cuarţ negru PPH626B80E cuarţ negru PPP616B20E cuarţ negru 5 arz`toare pe gaz

1 arz`tor Wok: 3,6 kW 2 arz`toare normale: 1,7 kW 1 arz`tor mare: 3 kW 1 arz`tor economic: 1 kW

Aprindere la 1 singur` mân` Siguranţ` (termoelectric`) cu supravegherea fl`c`rii Suporturi din font` pentru vase Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse Presetat pentru gaz natural (20 mbar) Încastrare la nivelul blatului (flush fitting) din granit/

piatr` natural` sau încastrare în blat

4 arz`toare pe gaz1 arz`tor Wok: 3,3 kW 1 arz`tor normal: 1,7 kW 1 arz`tor mare: 3 kW 1 arz`tor economic: 1 kW

Aprindere la 1 singur` mân` Siguranţ` (termoelectric`) cu supravegherea fl`c`rii Suporturi din oţel emailat pentru vase Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse Presetat pentru gaz natural (20 mbar)

4 arz`toare pe gaz1 arz`tor mare: 3 kW 2 arz`toare normale: 1,7 kW 1 arz`tor economic: 1 kW

Aprindere la 1 singur` mân` Siguranţ` (termoelectric`) cu supravegherea fl`c`rii Suporturi din font` pentru vase Duze pentru GPL(28-30/37 mbar) incluse Presetat pentru gaz natural (20 mbar) Încastrare la nivelul blatului (flush fitting) din

granit/ piatr` natural` sau încastrare în blat

Putere maxim` conectat` gaz: 11,0 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 30 mmDimensiuni (ÎxLxA): 54 x 710 x 520 mmDimensiuni niş`: 43 x 560 x 490 mm

Putere maxim` conectat` gaz: 9,0 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 30 mmDimensiuni (ÎxLxA): 59 x 590 x 526 mmDimensiuni niş`: 43 x 560 x 490 mm

Putere maxim` conectat` gaz: 7,4 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 30 mmDimensiuni (ÎxLxA): 54 x 590 x 520 mmDimensiuni niş`: 43 x 560 x 490 mm

Plit` cu gaz Plit` cu gaz Plit` cu gaz

PPP616B80E cuarţ negru PCR915B90E inox PCQ715M90E inox 4 arz`toare pe gaz

1 arz`tor mare: 3 kW 2 arz`toare normale: 1,7 kW 1 arz`tor economic: 1 kW

Aprindere la 1 singur` mân` Siguranţ` (termoelectric`) cu supravegherea fl`c`rii Suporturi din oţel emailat pentru vase Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse Presetat pentru gaz natural (20 mbar)

5 arz`toare pe gaz1 arz`tor Wok dublu: 4,5 kW 1 arz`tor mare: 3 kW 2 arz`toare normale: 1,7 kW 1 arz`tor economic: 1 kW

Aprindere la 1 singur` mân` Siguranţ` (termoelectric`) cu supravegherea fl`c`rii Suporturi din font` pentru vase Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse Presetat pentru gaz natural (20 mbar)

5 arz`toare pe gaz1 arz`tor Wok: 4 kW 1 arz`tor mare: 3 kW 2 arz`toare normale: 1,7 kW 1 arz`tor economic: 1 kW

Aprindere la 1 singur` mân` Siguranţ` (termoelectric`) cu supravegherea fl`c`rii Buton principal pentru conectare / deconectare Protecţie împotriva accesului copiilor Suporturi din font` pentru vase Duze pentru GPL(28-30/37 mbar) incluse Presetat pentru gaz natural (20 mbar)

Putere maxim` conectat` gaz: 7,4 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 30 mmDimensiuni (ÎxLxA): 59 x 590 x 522 mmDimensiuni niş`: 43 x 560 x 490 mm

Putere maxim` conectat` gaz: 11,9 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 30 mmDimensiuni (ÎxLxA): 53 x 915 x 520 mmDimensiuni niş`: 43 x 850 x 490 mm

Putere maxim` conectat` gaz: 11,4 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 30 mmDimensiuni (ÎxLxA): 53 x 915 x 520 mmDimensiuni niş`: 43 x 560 x 480 mm

60 90 70

70 6060

Plite | 33

Page 34: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Plit` cu gaz Plit` cu gaz Plit` cu gaz

PCQ715B80E inox PCH615B90E inox PCP615B90E inox 5 arz`toare pe gaz

1 arz`tor Wok: 4 kW 1 arz`tor mare: 3 kW 2 arz`toare normale: 1,7 kW 1 arz`tor economic: 1 kW

Aprindere la 1 singur` mân` Siguranţ` (termoelectric`) cu supravegherea fl`c`rii Suporturi din oţel emailat pentru vase Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse Presetat pentru gaz natural (20 mbar)

4 arz`toare pe gaz1 arz`tor Wok: 3,3 kW 1 arz`tor mare: 3 kW 2 arz`toare normale: 1,7 kW 1 arz`tor economic: 1 kW

Aprindere la 1 singur` mân` Siguranţ` (termoelectric`) cu supravegherea fl`c`rii Suporturi din font` pentru vase Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse Presetat pentru gaz natural (20 mbar)

4 arz`toare pe gaz1 arz`tor mare: 3 kW 2 arz`toare normale: 1,7 kW 1 arz`tor economic: 1 kW

Aprindere la 1 singur` mân` Siguranţ` (termoelectric`) cu supravegherea fl`c`rii Suporturi din font` pentru vase Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse Presetat pentru gaz natural (20 mbar)

Putere maxim` conectat` gaz: 11,4 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 30 mmDimensiuni (ÎxLxA): 52 x 702 x 520 mmDimensiuni niş`: 43 x 560 x 480 mm

Putere maxim` conectat` gaz: 9,0 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 30 mmDimensiuni (ÎxLxA): 52 x 582 x 520 mmDimensiuni niş`: 43 x 560 x 480 mm

Putere maxim` conectat` gaz: 7,4 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 30 mmDimensiuni (ÎxLxA): 52 x 582 x 520 mmDimensiuni niş`: 43 x 560 x 480 mm

Plit` cu gaz Plit` cu gaz Plit` cu gaz

PCP615B80E inox PCP615M90E inox PCH615DEU inox 4 arz`toare pe gaz

1 arz`tor mare: 3 kW 2 arz`toare normale: 1,7 kW 1 arz`tor economic: 1 kW

Aprindere la 1 singur` mân` Siguranţ` (termoelectric`) cu supravegherea fl`c`rii Suporturi din oţel emailat pentru vase Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse Presetat pentru gaz natural (20 mbar)

4 arz`toare pe gaz1 arz`tor mare: 3 kW 2 arz`toare normale: 1,7 kW 1 arz`tor economic: 1 kW

Aprindere la 1 singur` mân` Siguranţ` (termoelectric`) cu supravegherea fl`c`rii Buton principal pentru conectare / deconectare Protecţie împotriva accesului copiilor Suporturi din font` pentru vase Presetat pentru gaz natural (20 mbar) Duze pentru GPL(28-30/37 mbar) incluse

Control lateral 4 arz`toare pe gaz

1 arz`tor Wok: 3,6 kW 2 arz`toare normale: 1,7 kW 1 arz`tor economic: 1 kW

Aprindere la 1 singur` mân` Siguranţ` (termoelectric`) cu supravegherea fl`c`rii Gr`tar emailat din 2 piese, cu picioruşe de cauciuc Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse Presetat pentru gaz natural (20 mbar)

Putere maxim` conectat` gaz: 7,4 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 30 mmDimensiuni (ÎxLxA): 52 x 582 x 520 mmDimensiuni niş`: 43 x 560 x 480 mm

Putere maxim` conectat` gaz: 7,4 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 30 mmDimensiuni (ÎxLxA): 52 x 582 x 520 mmDimensiuni niş`: 43 x 560 x 480 mm

Putere maxim` conectat` gaz: 8,0 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 30 mmDimensiuni (ÎxLxA): 52 x 582 x 512 mmDimensiuni niş`: 43 x 560 x 490 mm

Plite cu gaz

6070 60

60 60 60

34 | Plite

Page 35: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Plit` cu gaz Plit` cu gaz Plit` cu gaz

PCD615DEU inox NGU4051DE inox PCD619DEU nostalgic black Control lateral 4 arz`toare pe gaz

1 arz`tor mare: 3 kW 2 arz`toare normale: 1,7 kW 1 arz`tor economic: 1 kW

Aprindere la 1 singur` mân` Siguranţ` (termoelectric`) cu supravegherea fl`c`rii Suporturi din oţel emailat pentru vase Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse Presetat pentru gaz natural (20 mbar)

Control lateral 4 arz`toare pe gaz

1 arz`tor mare: 3 kW 2 arz`toare normale: 1,7 kW 1 arz`tor economic: 1 kW

Suporturi din oţel emailat pentru vase Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse Presetat pentru gaz natural (20 mbar) Presetat pentru gaz natural (20 mbar)

Design „Nostalgie“ Control lateral 4 arz`toare pe gaz

1 arz`tor mare: 3 kW 2 arz`toare normale: 1,7 kW 1 arz`tor economic: 1 kW

Aprindere la 1 singur` mân` Siguranţ` (termoelectric`) cu supravegherea fl`c`rii Suporturi din oţel emailat pentru vase Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse Presetat pentru gaz natural (20 mbar)

Putere maxim` conectat` gaz: 7,4 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 30 mmDimensiuni (ÎxLxA): 52 x 582 x 512 mmDimensiuni niş`: 43 x 560 x 490 mm

Putere maxim` conectat` gaz: 7,4 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 30 mmDimensiuni (ÎxLxA): 44 x 580 x 510 mmDimensiuni niş`: 33 x 560 x 490 mm

Putere maxim` conectat` gaz: 7,4 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 30 mmDimensiuni (ÎxLxA): 52 x 582 x 512 mmDimensiuni niş`: 43 x 560 x 490 mm

60 60 60

Plite | 35

Page 36: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Inducţia.Rapid, sigur şi confortabil. Cu ajutorul inducţiei, g`teşti chiar mai repede decât cu

gaz. C`ldura este instantanee, poate fi reglat` fin, iar atunci când este închis`, zona se r`ceşte imediat. C`ldura se genereaz` direct la baza recipientului de g`tit şi nu pe suprafaţa de g`tire. Astfel, chiar dac` ceva d` pe dinafar`, nimic nu se mai arde şi poate fi cur`ţat ulterior cu uşurinţ`.

DirectSelect permite efectuarea comenzilor printr-o simpl` atingere.Comand` printr-o atingere! Alege zona de

g`tire dorit` şi aceasta va fi activat`. Atinge scurt nivelul de temperatur` dorit şi acesta este selectat. Toate informaţiile privind zonele de g`tire sunt afişate în culoarea roşu închis.

DirectSelect

Plite electrice [i cu inducţie

36 | Plite

Page 37: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Plite | 37

Page 38: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

38 | Plite

InducţieDotare Beneficii/Tehnologie

Inducţie

Confort sporitDatorit` înc`lzirii reduse a suprafeţei vitroceramice, plitele cu inducţie şi zonele de g`tire cu inducţie sunt foarte uşor de cur`ţat. Lichidele scurse pe plit` nu se ard. În acest mod nu mai este necesar` obositoarea operaţiune de cur`ţare. Este de ajuns s` ştergi suprafaţa vitroceramic` cu o lavet` umed`.

Siguranţ` sporit`Înc`lzirea prin inducţie este foarte avansat` din punct de vedere al siguranţei. Întrucât zona de g`tire se înc`lzeşte foarte puţin, pericolul s`-ţi arzi degetele este diminuat. Sistemul automat de detectare a recipientelor este şi el o alt` contribuţie în domeniul siguranţei. Acesta detecteaz` automat dac` pe suprafaţ` este aşezat un recipient şi se dezactiveaz` automat la îndep`rtarea recipientului.

Profesionalism sporitPlitele şi zonele de g`tire cu inducţie detecteaz` automat dac` deasupra este aşezat un recipient şi ajusteaz` dimensiunea suprafeţei de g`tire la diametrului vasului. Un beneficiu secundar este faptul c` buc`t`ria ta nu se înc`lzeşte inutil. Marele avantaj al zonelor de g`tire cu inducţie este acela c` nu se pierde energie în mod inutil, datorit` producerii c`ldurii direct la baza recipientului şi datorit` înc`lzirii rapide. Zona de g`tire reacţioneaz` la fel ca şi arz`toarele plitelor cu gaz, f`r` ezitare la schimbarea treptei de temperatur`. Astfel, datorit` tehnologiei de inducţie, se economiseşte nu numai energie, ci şi timp.

Economie de timpTimpul de înc`lzire a 2 litri de ap` de la 15 ºC la 90 ºC

Plit` vitroceramic` 9:54 minute

Plit` cu gaz 7:01 minute

Inducţie cu PowerBoost 3:39 minute Consemnat la 02/2006

Plitele cu inducţie Bosch cu funcţia PowerBoost sunt cele mai rapide de pe piaţ` şi ofer` un avantaj senza]ional de timp. Astfel, un vas cu 2 litri de ap` este înc`lzit pân` la 90 ºC în 3,39 de minute. Acesta este un timp de dou` ori şi jum`tate mai mic decât cel necesar plitelor vitroceramice obişnuite. Plitele cu inducţie reacţioneaz` imediat la schimb`rile de putere, temperatura din recipient urcând sau sc`zând în cel mai scurt timp. Astfel este facilitat` prepararea la temperaturi diferite.

Sisteme de comand`Dotare Beneficii Tehnologie

DirectSelect

Alege zona de g`tire şi treapta de temperatur` cu o singur` ap`sare. Nimic mai simplu.

Alegi direct şi vezi imediat ce ai selectat şi setat.

Senzorii reacţioneaz` imediat la atingere. Treapta de temperatur` selectat` este afişat` în cifre pe display-ul digital şi ca segment luminos.

Comand` tip TouchControl

Confort sporit la operare şi cur`ţare.

Acţionare confortabil` prin atingerea uşoar` a senzorilor integraţi. Deosebit de elegant şi simplu de întreţinut. Cur`ţare uşoar` datorit` suprafeţelor netede.

Acţionare prin atingerea uşoar` a senzorilor integraţi în suprafaţa vitroceramic`. Treptele se pot seta individual cu ajutorul tastelor +/-.

Acţionare cu ajutorul butoanelor

Sistemul clasic de comand`. Utilizare sigur` şi uşoar`.

Plite electrice şi cu inducţie Beneficii şi tehnologie

Page 39: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Plite | 39

Plite electrice şi cu inducţie Beneficii şi tehnologie

Confort/Siguranţ`Dotare Beneficii Tehnologie

Sistem electronic de fierbere

Prepararea rapid` a alimentelor.

Utilizare simpl`. Dup` iniţierea fierberii nu mai este necesar` reglarea manual`.

Pentru fierbere complet`, temperatura se reduce în mod automat, f`r` alte reglaje şi f`r` pierdere de energie.

Zonele de pr`jire

Pr`jeşti mai uşor cu ajutorul zonelor de pr`jire suplimentare.

Zon` de g`tire cu distribuţie egal` a c`ldurii, pentru recipiente ovale de friptur` sau peşte.

Extinderea zonei de g`tire cu ajutorul unei taste cu senzor sau printr-un buton de reglaj pentru plitele electrice. La aparatele cu inducţie, reglarea se face automat.

Sistemul de siguranţ` împotriva accesului copiilor

Cu ajutorul acestui sistem de siguranţ` poţi fi sigur c` aparatul nu va fi pornit de copii.

Atunci când acest sistem este activat, copiii nu pot porni aparatul.

Cu ajutorul acestei funcţii, sistemul de siguranţ` împotriva accesului copiilor este activat automat atunci când opreşti plita.

Sistem simplu de afişare a c`ldurii reziduale

Sistem de avertizare pentru zonele calde.

Recunoşti dintr-o privire zonele calde şi beneficiezi de o siguranţ` sporit`. C`ldura rezidual` poate fi utilizat` în totalitate şi se economiseşte energie.

Leduri de culoare roşie integrate în suprafaţa vitroceramic` semnaleaz` existenţa c`ldurii reziduale.

Sistem de afişare a c`ldurii reziduale pe dou` nivele

Sistem de avertizare pentru zonele calde.

Recunoşti dintr-o privire zonele calde. Astfel, beneficiezi de o siguranţ` sporit`. C`ldura rezidual` poate fi utilizat` în totalitate şi se economiseşte energie.

Afişaj digital pe dou` nivele pentru c`ldura rezidual`:- H mare:

Zona este fierbinte şi poate fi utilizat` pentru menţinerea cald`/continuarea prepar`rii.

- h mic: Zona este în continuare cald`, dar în proces de r`cire.

Deconectarea de siguranţ`

Deconectarea automat` a plitei sau a cuptorului.

Siguranţ` suplimentar`. Nu-ţi vei mai face niciodat` griji c` nu ai deconectat plita înainte de a pleca de acas`.

Sistemul automat de deconectare de siguranţ` opreşte automat aparatul, dac` acesta se afl` în funcţiune pentru o anumit` perioad` de timp.

Protecţie la cur`]are

Poţi şterge aparatul, f`r` ca set`rile s` fie modificate.

Poţi şterge aparatul timp de 20 de secunde, înainte ca tastele cu senzori s` reacţioneze şi programele s` fie modificate.

Atunci când este activat` o tast` cu senzori, set`rile anterioare sunt blocate pentru 20 de secunde, chiar dac` în acest timp tastele sunt atinse.

Page 40: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

40 | Plite

Plit` electric` Plit` cu inducţie Plit` electric` cu inducţie

PKC875N14D vitroceramic` PIE645T14E vitroceramic` PIF645R14E vitroceramic` DirectSelect Sticl` vitroceramic` HighSpeed 4 zone de g`tit HighSpeed, din care:

- 2 zone de g`tit circulare duble - 1 zon` de g`tit extins`

Afişaj electronic 17 trepte de putere Funcţie de iniţiere a fierberii Timer cu deconectare pentru toate zonele de g`tit Timer - Semnal sonor Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor Indicator de c`ldur` rezidual` în 2 trepte pentru

fiecare zon` de g`tit Deconectare automat` de siguranţ` Funcţie de pauz` pentru panoul de control (blocare

pentru cur`ţare)

touchControl Sticl` vitroceramic` HighSpeed 4 zone de g`tit prin inducţie Afişaj electronic 17 trepte de putere Timer cu deconectare pentru toate zonele de g`tit Timer - Semnal sonor Funcţie PowerBoost pentru toate zonele de g`tit Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor Indicator de c`ldur` rezidual` în 2 trepte pentru

fiecare zon` de g`tit Deconectare automat` de siguranţ` Funcţie PowerManagement

Superquattro Touch Sticl` vitroceramic` HighSpeed 2 zone de g`tit prin inducţie 2 zone de g`tit HighSpeed, din care

- 1 zon` cu dublu circuit Afişaj electronic 17 trepte de putere Timer cu deconectare pentru toate zonele de g`tit Funcţie PowerBoost pentru zonele de g`tit frontale Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor Indicator de c`ldur` rezidual` Deconectare automat` de siguranţ` Funcţie PowerManagement

Putere conectat`: 7,9 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 20 mmDimensiuni (ÎxLxA): 50,0 x 816 x 527 mmDimensiuni niş` (ÎxLxA): 44 x 780 x 500 mm

Putere conectat`: 7,2 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 20 mmDimensiuni (ÎxLxA): 58,0 x 575 x 505 mmDimensiuni niş` (ÎxLxA): 53 x 560 x 490 mm

Putere conectat`: 6,8 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 20 mmDimensiuni (ÎxLxA): 57,0 x 575 x 505 mmDimensiuni niş` (ÎxLxA): 53 x 560 x 490 mm

Plit` electric` Plit` electric` Plit` electric`

PKF659V14E vitroceramic` PKN645T14 vitroceramic` PKE645T14E vitroceramic` Sticl` vitroceramic` HighSpeed 4 zone de g`tit HighSpeed, din care

- 1 zon` cu dublu circuit Activarea zonei de g`tire extins` prin buton 9 trepte de putere Indicator de c`ldur` rezidual`

touchControl Sticl` vitroceramic` HighSpeed cu decoraţiuni 4 zone de g`tit HighSpeed, din care

- 1 zon` cu circuit oval - 1 zon` cu dublu circuit

Afişaj electronic Activarea zonei de g`tire extins` prin tast` cu

senzori 17 trepte de putere Funcţie de iniţiere a fierberii Timer cu deconectare pentru toate zonele de g`tit Timer - Semnal sonor Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor Indicator de c`ldur` rezidual` în 2 trepte pentru

fiecare zon` de g`tit Deconectare automat` de siguranţ`

touchControl Sticl` vitroceramic` HighSpeed 4 zone de g`tit HighSpeed Afişaj electronic 17 trepte de putere Funcţie de iniţiere a fierberii Timer cu deconectare pentru toate zonele de g`tit Timer - Semnal sonor Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor Indicator de c`ldur` rezidual` în 2 trepte pentru

fiecare zon` de g`tit Deconectare automat` de siguranţ`

Putere conectat`: 6,6 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 20 mmDimensiuni (ÎxLxA): 51,0 x 592 x 522 mmDimensiuni niş` (ÎxLxA): 46 x 560 x 490 mm

Putere conectat`: 7,2 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 20 mmDimensiuni (ÎxLxA): 51,0 x 575 x 515 mmDimensiuni niş` (ÎxLxA): 47 x 560 x 500 mm

Putere conectat`: 6,6 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 20 mmDimensiuni (ÎxLxA): 51,0 x 575 x 505 mmDimensiuni niş` (ÎxLxA): 4 7 x 560 x 490 mm

80 60 60

60 60 60

Plite electrice

Page 41: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Plite | 41

Plit` electric` Plit` electric` Grill vitroceramic

PKE645Q14E vitroceramic` PKC345E vitroceramic` PKT345E vitroceramic` Superquattro Touch Sticl` vitroceramic` HighSpeed 4 zone de g`tit HighSpeed Afişaj electronic 17 trepte de putere Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor Indicator de c`ldur` rezidual` Deconectare automat` de siguranţ`

2 zone de înc`lzire rapid` Quick-Therm Indicator de c`ldur` rezidual` în 2 trepte 2 indicatoare de funcţionare

1 element de înc`lzire cu rezistenţ` Suprafaţ` vitroceramic` mare pentru grill Indicator de c`ldur` rezidual` Indicator de funcţionare

Putere conectat`: 6,6 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 20 mmDimensiuni (ÎxLxA): 51,0 x 575 x 505 mmDimensiuni niş` (ÎxLxA): 47 x 560 x 490 mm

Putere conectat`: 2,9 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 30 mmDimensiuni (ÎxLxA): 49,0 x 288 x 505 mmDimensiuni niş` (ÎxLxA): 42,5 x 268 x 490 mm

Putere conectat`: 2,5 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 30 mmDimensiuni (ÎxLxA): 49,0 x 288 x 505 mmDimensiuni niş` (ÎxLxA): 42,5 x 268 x 490 mm

Plit` cu gaz Plit` cu gaz

PCD345D inox PCH345D inox 2 arz`toare pe gaz

- 1 arz`tor economic: 1 kW - 1 arz`tor mare: 3 kW

Aprindere la 1 singur` mân` Siguranţ` (termoelectric`) cu supravegherea fl`c`rii Suporturi din oţel emailat pentru vase Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse Presetat pentru gaz natural (20 mbar)

1 arz`tor WOK Arz`tor Wok (centru): 3,6 kW Aprindere la 1 singur` mân` Siguranţ` (termoelectric`) cu supravegherea fl`c`rii Suporturi din oţel emailat pentru vase Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse Presetat pentru gaz natural (20 mbar)

Putere maxim` conectat` gaz: 4,0 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 30 mmDimensiuni (ÎxLxA): 52 x 288 x 505 mmDimensiuni niş` (ÎxLxA): 32 x 268 x 490 mm

Putere maxim` conectat` gaz: 3,6 kWGrosimea minim` a blatului de încorporare: 30 mmDimensiuni (ÎxLxA): 52 x 288 x 505 mmDimensiuni niş` (ÎxLxA): 32 x 268 x 490 mm

60

30

30

30

30

Page 42: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

42 | Hote

Page 43: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Hote

Hote | 43

Page 44: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

BeneficiiDotare Tehnologie

Hote murale pentru montare pe perete deasupra plitei

Hotele murale se monteaz` între dulapurile superioare, deasupra plitei.

Hote tip insul` Se monteaz` independent, suspendate de plafon, deasupra insulelor de g`tit amplasate în mijlocul buc`t`riei.

Hote telescopice Aceste hote se încorporeaz` într-un dulap superior. Pentru utilizare sunt extrase din dulap.

Module de ventilaţie încorporabile Sunt destinate mont`rii în coşuri de evacuare şi buc`t`rii tip insul` proiectate din lemn sau metal. Ofer` posibilit`ţi multiple de configurare.

Hote încorporabile sub dulap Aceste aparate pot fi montate direct sub un dulap superior sau se pot fixa direct pe perete.

Cur`ţareDotare Beneficii Tehnologie

Filtru cu c`rbune activF`r` mirosuri nepl`cute în buc`t`rie.

Înl`turarea complet` a mirosurilor în timpul funcţion`rii în regim de recirculare a aerului. În funcţie de frecvenţa de utilizare, acest tip de filtru are o durat` de funcţionare de pân` la un an.

Suprafaţa poroas` deosebit de fin` a filtrului cu c`rbune activ reţine mirosurile.

Funcţionare automat` prelungit`Funcţioneaz` automat înc` 10 minute.

Sistemul de funcţionare automat` prelungit` asigur` îndep`rtarea complet` a ultimelor mirosuri din buc`t`rie.

La activarea func]iei, hota mai func]ioneaz` înc` 10 minute, dup` care se opre[te automat.

Ventilator dublu de mare putereMai silenţios, dar cu aceeaşi putere.

Ventilatoarele duble sunt mai silenţioase decât cele simple, chiar la acelaşi volum de aer evacuat.

Un singur motor acţioneaz` dou` ventilatoare.

HoteBeneficii şi tehnologie

44 | Hote

Page 45: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

HoteBeneficii şi tehnologie

Cur`ţareDotare Beneficii Tehnologie

Treapta intensiv`Îndep`rtarea mai rapid` a mirosurilor din buc`t`rie.

Mirosurile puternice sunt îndep`rtate cu rapiditate.

Toate hotele dispun de un ventilator cu mai multe trepte de funcţionare. Chiar şi treapta intensiv` se distinge printr-un nivel de zgomot redus, la o putere maxim` de evacuare a aerului.

Ventilare multizon`Aer proasp`t datorit` puterii sporite de evacuare.

Aerul din buc`t`rie este şi mai proasp`t. Datorit` puterii de absorbţie sporite, se asigur` o evacuare mai eficient` în zonele marginale. Astfel, aburul este absorbit mai bine.

Filtru metalic pentru gr`sime

Cur`ţare comod` în maşina de sp`lat vase.

Filtru de gr`sime cu utilizare prelungit`. Se cur`ţ` uşor, manual sau în maşina de sp`lat vase şi se monteaz` la loc. Nu mai este necesar` utilizarea filtrelor din pâsl`.

Spre deosebire de filtrele din pâsl`, filtrul pentru gr`sime metalic poate fi cur`ţat şi apoi reutilizat.

ConfortDotare Beneficii Tehnologie

Afişaj pentru cur`ţat/schimbat filtrul Se observ` imediat dac` trebuie schimbat filtrul.

Ştii când trebuie s` schimbi filtrul de carbon sau s` cure]i filtrul metalic.

Semnal sonor [i optic de semnalizare.

Silence – încet ca o şoapt`

Funcţioneaz` aşa de silenţios, încât de abia se aude.

Datorit` nivelului de zgomot sub 60 dB, nici nu ştii c` funcţioneaz`.

Izolaţie fonic` deosebit` şi circulaţie optimizat` a aerului.

Hote | 45

Page 46: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

DIA106750 inox-sticl` DWK096650 inox-sticl` DWA096550 inox-sticl` Pentru poziţionare deasupra unei insule de g`tit Regim de evacuare / recirculare Turbin` cu 2 circuite de aer, de putere mare Comand` cu afişaj electronic Operare pe ambele p`rţi 3 trepte de putere + Turbo Treapt` Turbo cu schimbare automat` la o treapt`

inferioar` Putere maxim` ventilator: 820 m³/h Capacitate maxim` de evacuare: 720 m³/h regim de

evacuare aer, conform DIN/EN 61591 Funcţie Softlight - iluminare cu becuri halogen Funcţie Dimmlight Iluminare cu 4 becuri halogen (4 x 20 W) Indicator de cur`ţare / schimbare a filtrului (metalic

sau de carbon activ) Filtru de gr`sime din metal cu zone de absorbţie

multiple, poate fi cur`ţat în maşina de sp`lat vase Nivel de zgomot redus datorit` izolaţiei fonice

suplimentare Nivel de zgomot la putere normal` maxim` 500 m³/h:

46 dB (A), echivalent cu 60 dB (A) re 1pW conform DIN/EN 60704-2-13

Pentru montare pe perete Regim de evacuare a aerului Comand` cu afişaj electronic 3 trepte de putere + Turbo Treapt` Turbo cu schimbare automat` la o treapt`

inferioar` Funcţie de operare cu oprire automat` dup` 10

minute Putere maxim` ventilator: 685 m³/h Capacitate maxim` de evacuare: 620 m³/h regim de

evacuare aer, conform DIN/EN 61591 Funcţie Softlight - iluminare cu becuri halogen Funcţie Dimmlight Iluminare cu 3 becuri halogen (3 x 20 W) Indicator de saturare a filtrului de gr`sime din metal Sistem dublu de filtrare (filtrele pot fi cur`ţate în

maşina de sp`lat vase) Nivel de zgomot la putere normal` maxim` 380 m³/h:

40 dB (A), echivalent cu 54 dB (A) re 1pW conform DIN/EN 60704-2-13

Pentru montare pe perete Regim de evacuare / recirculare Turbin` cu 2 circuite de aer, de putere mare Comand` cu afişaj electronic 3 trepte de putere + Turbo Treapt` Turbo cu schimbare automat` la o treapt`

inferioar` Funcţie de operare cu oprire automat` dup` 10

minute Putere maxim` ventilator: 680 m³/h Capacitate maxim` de evacuare: 590 m³/h regim de

evacuare aer, conform DIN/EN 61591 Funcţie Softlight - iluminare cu becuri halogen Funcţie Dimmlight Iluminare cu 2 becuri halogen (2 x 20 W) Indicator de cur`ţare / schimbare a filtrului (metalic

sau de carbon activ) Filtru de gr`sime din metal cu zone de absorbţie

multiple, poate fi cur`ţat în maşina de sp`lat vase Nivel de zgomot la putere normal` maxim` 470 m³/h:

48 dB (A), echivalent cu 62 dB (A) re 1pW conform DIN/EN 60704-2-13

Putere motor: 295 W Diametru burlan evacuare: 120 sau 150 mm

Putere motor: 220 W Diametru burlan evacuare: 120 sau 150 mm

Putere motor: 240 W Diametru burlan evacuare: 120 sau 150 mm

Hote

100 9090

DWB095751 inox DWA091450 inox DWW091451 inox Pentru montare pe perete Regim de evacuare / recirculare Turbin` cu 2 circuite de aer, de putere mare Comand` cu afişaj electronic 3 trepte de putere + Turbo Treapt` Turbo cu schimbare automat` la o treapt`

inferioar` Putere maxim` ventilator: 830 m³/h Capacitate maxim` de evacuare: 770 m³/h regim de

evacuare aer, conform DIN/EN 61591 Iluminare cu 3 becuri halogen (3 x 20 W) Filtru de gr`sime din metal (poate fi cur`ţat în maşina

de sp`lat vase) Nivel de zgomot la putere normal` maxim` 650 m³/h:

51 dB (A), echivalent cu 65 dB (A) re 1pW conform DIN/EN 60704-2-13

Pentru montare pe perete Regim de evacuare / recirculare Turbin` cu 2 circuite de aer, de putere mare 3 trepte de putere Putere maxim` ventilator: 415 m³/h Capacitate maxim` de evacuare: 400 m³/h în regim de

evacuare aer, conform DIN/EN 61591 Iluminare cu 2 becuri halogen (2 x 20 W) Filtru de gr`sime din metal (poate fi cur`ţat în maşina

de sp`lat vase) Nivel de zgomot la putere normal` maxim` 400 m³/h:

59 dB (A), echivalent cu 67 dB (A) re 1pW conform DIN/EN 60704-2-13

Pentru montare pe perete Regim de evacuare / recirculare Turbin` cu 2 circuite de aer, de putere mare 3 trepte de putere Putere maxim` ventilator: 440 m³/h Capacitate maxim` de evacuare: 400 m³/h regim

evacuare aer, conform DIN/EN 61591 Iluminare cu 2 bec (2 x 40 W) Filtru de gr`sime din metal (poate fi cur`ţat în maşina

de sp`lat vase) Nivel de zgomot la putere normal` maxim` 400 m³/h:

53 dB (A), echivalent cu 67 dB (A) re 1pW conform DIN/EN 60704-2-13

Putere motor: 310 W Diametru burlan evacuare: 120 sau 150 mm

Putere motor: 210 W Diametru burlan evacuare: 120 mm

Putere motor: 260 W Diametru burlan evacuare: 120 mm

90 90 90

46 | Hote

Page 47: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

DWA065551 inox-sticl` DWA062450 inox-sticl` DWB065450 inox Pentru montare pe perete Regim de evacuare / recirculare Turbin` cu 2 circuite de aer, de putere mare Comand` cu afişaj electronic 3 trepte de putere + Turbo Treapt` Turbo cu schimbare automat` la o treapt`

inferioar` Putere maxim` ventilator: 680 m³/h Capacitate maxim` de evacuare: 550 m³/h regim de

evacuare aer, conform DIN/EN 61591 Iluminare cu 2 becuri halogen (2 x 20 W) Filtru de gr`sime din metal cu zone de absorbţie

multiple, poate fi cur`ţat în maşina de sp`lat vase Nivel de zgomot la putere normal` maxim` 400 m³/h:

44 dB (A), echivalent cu 58 dB (A) re 1pW conform DIN/EN 60704-2-13

Pentru montare pe perete Regim de evacuare / recirculare Turbin` cu 2 circuite de aer, de putere mare 3 trepte de putere Putere maxim` ventilator: 480 m³/h Capacitate maxim` de evacuare: 410 m3/h regim

evacuare aer, conform DIN/EN 61591 Iluminare cu halogen 2 x 28 W (becuri economice) Filtru de gr`sime din metal (poate fi cur`ţat în maşina

de sp`lat vase) Nivel de zgomot la putere normal` maxim` 410 m³/h:

51 dB (A), echivalent cu 65 dB (A) re 1pW conform DIN/EN 60704-2-13

Pentru montare pe perete Regim de evacuare / recirculare Turbin` cu 2 circuite de aer, de putere mare Comand` cu afişaj electronic 3 trepte de putere Putere maxim` ventilator: 440 m³/h Capacitate maxim` de evacuare: 400 m³/h regim

evacuare aer, conform DIN/EN 61591 Iluminare cu 2 becuri halogen (2 x 20 W) Filtru de gr`sime din metal (poate fi cur`ţat în maşina

de sp`lat vase) Nivel de zgomot la putere normal` maxim` 400 m³/h:

52 dB (A), echivalent cu 66 dB (A) re 1pW conform DIN/EN 60704-2-13

Putere motor: 240 W Diametru burlan evacuare: 120 sau 150 mm

Putere motor: 226 W Diametru burlan evacuare: 120 sau 150 mm

Putere motor: 220 W Diametru burlan evacuare: 120 mm

60 60 60

DWA061450 inox DWW061451 inox DWW061461 negru Pentru montare pe perete Regim de evacuare / recirculare Turbin` cu 2 circuite de aer, de putere mare 3 trepte de putere Putere maxim` ventilator: 415 m³/h Capacitate maxim` de evacuare: 400 m³/h regim

evacuare aer, conform DIN/EN 61591 Iluminare cu 2 becuri halogen (2 x 20 W) Filtru de gr`sime din metal (poate fi cur`ţat în maşina

de sp`lat vase) Nivel de zgomot la putere normal` maxim` 400 m³/h

59 dB (A), echivalent cu 67 dB (A) re 1pW conform DIN/EN 60704-2-13

Pentru montare pe perete Regim de evacuare / recirculare Turbin` cu 2 circuite de aer, de putere mare 3 trepte de putere Putere maxim` ventilator: 440 m³/h Capacitate maxim` de evacuare: 400 m³/h regim

evacuare aer, conform DIN/EN 61591 Iluminare cu 2 bec (2 x 40 W) Filtru de gr`sime din metal (poate fi cur`ţat în maşina

de sp`lat vase) Nivel de zgomot la putere normal` maxim` 400 m³/h:

53 dB (A), echivalent cu 67 dB (A) re 1pW conform DIN/EN 60704-2-13

Pentru montare pe perete Regim de evacuare / recirculare Turbin` cu 2 circuite de aer, de putere mare 3 trepte de putere Putere maxim` ventilator: 440 m³/h Capacitate maxim` de evacuare: 400 m³/h regim

evacuare aer, conform DIN/EN 61591 Iluminare cu 2 bec (2 x 40 W) Filtru de gr`sime din metal (poate fi cur`ţat în maşina

de sp`lat vase) Nivel de zgomot la putere normal` maxim` 400 m³/h:

53 dB (A), echivalent cu 67 dB (A) re 1pW conform DIN/EN 60704-2-13

Putere motor: 210 W Diametru burlan evacuare: 120 mm

Putere motor: 260 W Diametru burlan evacuare: 120 mm

Putere motor: 260 W Diametru burlan evacuare: 120 mm

60 60 60

Hote | 47

Page 48: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

DWC041650 inox DHI635HX telescopic` DHL545S Pentru montare pe perete Regim de evacuare / recirculare 3 trepte de putere Putere maxim` ventilator: 800 m³/h Capacitate maxim` de evacuare: 620 m3/h regim

evacuare aer, conform DIN/EN 61591 Iluminare cu 2 becuri halogen (2 x 20 W) Filtru de gr`sime din metal (poate fi cur`ţat în maşina

de sp`lat vase) Nivel de zgomot la putere normal` maxim` 620 m³/h:

60 dB (A), echivalent cu 71 dB (A) re 1pW conform DIN/EN 60704-2-13

Pentru instalare în dulap suspendat, cu l`ţimea de 60 cm Mâner pentru extragere u[oar` Regim de evacuare / recirculare Turbin` radial` cu 3 trepte de putere Capacitate maxim` de evacuare (evacuare liber`): 420

m³/h Capacitate maxim` de evacuare: 400 m³/h regim

evacuare aer, conform DIN/EN 61591 Iluminare cu 2 becuri (2 x 40 W) Filtru de gr`sime din metal (poate fi cur`ţat în maşina

de sp`lat vase) Nivel de zgomot la putere normal` maxim` 400 m³/h:

52 dB (A), echivalent cu 64 dB (A) re 1pW conform DIN/EN 60704-2-13

Pentru instalare în dulap / corp, deasupra unei insule de g`tit

Adâncime 40 cm Regim de evacuare / recirculare 3 trepte de putere + Turbo Capacitate max. de evacuare (evacuare liber`): maxim

540 m3/h Capacitate maxim` de evacuare: 500 m³/h regim de

evacuare aer, conform DIN/EN 61591 Iluminare cu 2 becuri halogen (2 x 20 W) Filtru de gr`sime din metal (poate fi cur`ţat în maşina

de sp`lat vase) 2 motoare Nivel de zgomot la putere normal` maxim` 400 m³/h:

50 dB (A), echivalent cu 62 dB (A) re 1pW conform DIN/EN 60704-2-13

Putere motor: 290 W Diametru burlan evacuare: 120 sau 150 mm

Putere motor: 180 W Diametru burlan evacuare: 100 sau 120 mm

Putere motor: 380 W Diametru burlan evacuare: 120 sau 150 mm

Hote

DHL555B DHU625P inox DHU624P maro Pentru instalare în dulap / corp, deasupra unei insule

de g`tit Adâncime 40 cm Regim de evacuare / recirculare 3 trepte de putere + Turbo Capacitate maxim` de evacuare (evacuare liber`):

maxim 700 m3/h Capacitate maxim` de evacuare: 650 m³/h regim de

evacuare aer, conform DIN/EN 61591 Iluminare cu 2 becuri halogen (2 x 20 W) Filtru metalic de gr`simi, rame aluminiu (poate fi

cur`ţat în maşina de sp`lat vase) 2 motoare Nivel de zgomot la putere normal` maxim` 400 m³/h:

47 dB (A), echivalent cu 59 dB (A) re 1pW conform DIN/EN 60704-2-13

Pentru instalare sub dulap sau pe perete Regim de evacuare / recirculare Ventilator radial în 2 trepte Capacitate maxim` de evacuare (evacuare liber`): 210

m3/h Capacitate maxim` de evacuare: 180 m³/h în regim de

evacuare a aerului, conform normelor DIN/EN 61591 Iluminare cu 1 bec (1 x 40 W) Filtru de gr`sime, cu indicator de saturare (necesit`

schimbare) Nivel de zgomot la putere normal` maxim` 180 m³/h:

54 dB (A), echivalent cu 66 dB (A) re 1pW conform DIN/EN 60704-2-13

Pentru instalare sub dulap sau pe perete Regim de evacuare / recirculare Ventilator radial în 2 trepte Capacitate maxim` de evacuare (evacuare liber`): 210

m3/h Capacitate maxim` de evacuare: 180 m³/h în regim de

evacuare a aerului, conform normelor DIN/EN 61591 Iluminare cu 1 bec (1 x 40 W) Filtru de gr`sime, cu indicator de saturare (necesit`

schimbare) Nivel de zgomot la putere normal` maxim` 180 m³/h:

54 dB (A), echivalent cu 66 dB (A) re 1pW conform DIN/EN 60704-2-13

Putere motor: 240 W Diametru burlan evacuare: 120 sau 150 mm

Putere motor: 130 W Diametru burlan evacuare: 100 sau 120 mm

Putere motor: 130 W Diametru burlan evacuare: 100 sau 120 mm

40 50

50

60

60 60

48 | Hote

Page 49: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

DHU622P alb DHU522P alb DHU524P maro Pentru instalare sub dulap sau pe perete Regim de evacuare / recirculare Ventilator radial în 2 trepte Capacitate maxim` de evacuare (evacuare liber`):

210 m3/h Capacitate maxim` de evacuare: 180 m³/h în regim de

evacuare a aerului, conform normelor DIN/EN 61591 Iluminare cu 1 bec (1 x 40 W) Filtru de gr`sime, cu indicator de saturare (necesit`

schimbare) Nivel de zgomot la putere normal` maxim` 180 m³/h:

54 dB (A), echivalent cu 66 dB (A) re 1pW conform DIN/EN 60704-2-13

Pentru instalare sub dulap sau pe perete Regim de evacuare / recirculare Ventilator radial în 2 trepte Capacitate maxim` de evacuare (evacuare liber`): 210

m3/h Capacitate maxim` de evacuare: 180 m³/h în regim de

evacuare a aerului, conform normelor DIN/EN 61591 Iluminare cu 1 bec (1 x 40 W) Filtru de gr`sime, cu indicator de saturare (necesit`

schimbare) Nivel de zgomot la putere normal` maxim` 180 m³/h:

54 dB (A), echivalent cu 66 dB (A) re 1pW conform DIN/EN 60704-2-13

Pentru instalare sub dulap sau pe perete Regim de evacuare / recirculare Ventilator radial în 2 trepte Capacitate maxim` de evacuare (evacuare liber`): 210

m3/h Capacitate maxim` de evacuare: 180 m³/h în regim de

evacuare a aerului, conform normelor DIN/EN 61591 Iluminare cu 1 bec (1 x 40 W) Filtru de gr`sime, cu indicator de saturare (necesit`

schimbare) Nivel de zgomot la putere normal` maxim` 180 m³/h:

54 dB (A), echivalent cu 66 dB (A) re 1pW conform DIN/EN 60704-2-13

Putere motor: 130 W Diametru burlan evacuare: 100 sau 120 mm

Putere motor: 130 W Diametru burlan evacuare: 100 sau 120 mm

Putere motor: 130 W Diametru burlan evacuare: 100 sau 120 mm

60 50 50

Hote | 49

Page 50: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Prospeţime, culori apetisante şi un gust c`ruia nu-i poţi rezista.

Ce bine c` urm`toarea aventur` culinar` înseamn` numai un

drum pân` la frigiderul t`u Bosch. Poft` bun`!

50 | Aparate frigorifice

Page 51: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Aparate frigorifice | 51

Page 52: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

52 | Aparate frigorifice

Page 53: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Aparatefrigorifice

SistemAntiBacteria Igienanatural`protejeaz`alimentele.Sistemul AntiBacteria - o protecţie natural` şi sigur` împotriva bacteriilor, care asigur` un grad sporit de igien` în interiorul frigiderului, pe toat` durata de utilizare a aparatului. Acest sistem se bazeaz` pe o substanţ` ce conţine argint, care asigur` în interiorul frigiderului o protecţie durabil` împotriva bacteriilor. Mâncarea ta va fi menţinut` într-un mediu igienic, pentru ca alimentele s`-şi p`streze propriet`ţile nutritive mai mult timp iar s`n`tatea ta s` fie protejat`. Un beneficiu în plus pe lân` igiena din interiorul frigiderului.

SistemulNoFrost Economisiţitimppentruc`numaidezgheţaţiniciodat`aparatul.Dezgheţarea manual` a congelatorului, o activitate nepl`cut` şi care consum` mult timp, este de domeniul trecutului. Cu ajutorul unui ventilator, aerul cald şi umed din interiorul aparatului este direcţionat c`tre un vaporizator central. Acolo este r`cit, iar bruma rezultat` este dezgheţat` în mod regulat. Aerul rece şi uscat este distribuit uniform în interiorul aparatului, cu ajutorul ventilatorului. Apa rezultat` în urma procesului de dezgheţare se scurge printr-o conduct` de evacuare într-un recipient special, deasupra compresorului, de unde se evapor`. Astfel alimentele r`mân proaspete pentru o perioad` de trei ori mai lung` decât în cazul frigiderelor clasice.

Cândtegândeştilacuvântulfrigider,imagineaz`-ţi salate

şi legume proaspete, al`turi de b`uturi reci. De eficienţa

energetic`, igiena alimentar` şi reglarea temperaturii am

avut grij` noi.

Aparate frigorifice | 53

Page 54: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

59 Frigidereşicombinefrigorificeîncorporabile 62 FrigidereleSidebySideşiMaxDuo

Frigiderele şi congelatoarele pot fi încorporate f`r` probleme în orice tip de mobilier, iar pe uşile aparatelor se pot monta panourile frontale originale ale mobilei. Acest sistem este disponibil pentru toate dimensiunile uzuale ale acestor aparate.

Frigiderele Side by Side de la Bosch te încânt` prin stil şi tehnologie. Aparatele cu design exclusivist ofer` un confort de cea mai înalt` clas` şi asigur` un grad maxim de utilizare. Formele speciale, culorile şi materialele de o calitate deosebit` atrag imediat toate privirile.

Aparate frigorifice – prezentare general`

54 | Aparate frigorifice

Page 55: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

64 FrigidereleColorGlassşicuWaterDispenser 66 Vitrinefrigorificepentruvinurişicongelatoare

Frigiderele ColorGlass reprezint` combinaţia perfect` între design şi tehnologie avansat`, materiale de cea mai bun` calitate şi fiabilitate. Frigiderul Bosch cu Water Dispenser este al`turi de tine în verile c`lduroase.

Vitrinele frigorifice pentru vinuri de la Bosch sunt create special pentru oenologii cu experienţ` sau pasionaţii de vinuri şi colecţionarii de b`uturi fine. Descoperiţi rafinamentul şi eleganţa oferite de congelatoarele Bosch.

Aparate frigorifice | 55

Page 56: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

ProspeţimeDotare Beneficii Tehnologie

AntiBacteriaIgien`natural`pentruprotecţiaalimentelor.

Protecţie natural` şi sigur` împotriva bacteriilor, pentru a asigura o igien` eficient` în compartimentul frigiderului.

Sistemul AntiBacteria se bazeaz` pe o substanţ` ce conţine argint, care asigur` o protecţie eficient` împotriva bacteriilor din interiorul frigiderului. Un beneficiu suplimentar pe lâng` igiena din interiorul aparatului.

Sertarder`cire(Chiller)Temperaturilejoasemenţinalimentelefoarteproaspete.

Depozitare optim` a alimentelor proaspete precum peştele, carnea, produsele lactate.

Sertar special de depozitare în frigider, în care temperatura variaz` între circa – 0 ºC şi + 3 ºC, prelungindu-se astfel de pân` la 3 ori perioada de p`strare a alimentelor.

R`ciredinamic`R`cirerapid`pentrualimenteproaspete.

Menţinerea calit`ţilor alimentelor prin timpi de r`cire mai scurţi pe toate nivelele.

Aerul din frigider este distribuit cu ajutorul unui ventilator. Astfel, este posibil` o refrigerare mai rapid` a alimentelor şi oscilaţiile de temperatur` sunt reduse. Dup` deschiderea şi închiderea uşii frigiderului, se revine rapid la temperatura setat`. În fiecare zon` a frigiderului este menţinut` o temperatur` constant`.

CompartimentFresh-Protect-BoxCondiţiidedepozitareperfecte.

Condiţii de depozitare optime, menţinerea calit`ţii peştelui, c`rnii şi fructelor de mare, pe trei nivele diferite de temperatur`.

Reglarea electronic` a temperaturii la + 0 ºC, 2 ºC şi 4 ºC.

SistemMulti-AirFlowDistribuţiaunitar`aaerului,pentruoprospeţimeîndelungat`.

Circulaţia rapid`, dar delicat` a aerului rece prin diferite secţiuni ale frigiderului şi congelatorului determin` o uscare minim` şi are un efect aproape insesizabil asupra calit`ţii alimentelor.

Datorit` circulaţiei aerului rece, antrenat de un ventilator în diversele zone ale frigiderului, acesta se deplaseaz` delicat, dar rapid, la toate nivelele frigiderului. Astfel se asigur` o temperatur` constant` în toate zonele acestuia şi o refrigerare favorabil` pentru alimentele depozitate.

Compartimentulpentrulegumeşifructecubaz`ondulat`Condiţiidedepozitareoptimepentrup`strareacalit`ţii.

P`strarea calit`ţilor şi prospeţimii legumelor şi fructelor.

Legumele şi fructele nu mai sunt amplasate în contact direct cu baza sertarului de depozitare şi sunt în permanenţ` înconjurate de aer proasp`t, mentinându-şi prospeţimea şi calitatea. Nu exist` contact direct cu condensul.

Dou`circuiteder`cireReglareatemperaturiipentrudou`circuiteder`cireseparateconfer`unconfortsporitşireduceconsumuldeenergie.

Eliminarea transferului de umezeal` sau a mirosurilor de la un compartiment la altul şi economisirea energiei datorit` sistemului de reglare separat.

În cazul modelelor Side-by-Side, po]i controla în mod independent temperatura frigiderului şi pe cea a congelatorului. Umezeala din interiorul frigiderului este menţinut` la un nivel mai ridicat. Prospeţimea alimentelor depozitate se p`streaz` mai mult timp.

Siguranţ`Dotare Beneficii Tehnologie

Sistemedesiguranţ`P`strareacalit`ţiloralimentelor.

Atenţionare în cazul creşterii nedorite a temperaturii.

Sistemele de siguranţ` variaz` în funcţie de model şi de echiparea aleas`:• led de avertizare de culoare roşie• semnal sonor de avertizare • afişajul digital al temperaturii care lumineaz`

intermitent• semnalizarea c`derii de tensiune• semnal sonor de avertizare pentru deschiderea uşii pe o

perioad` prea lung`

Super-CongelareProtejareaalimentelordejacongelate.

Protecţia alimentelor deja congelate împotriva dezgheţ`rii, prin coborârea temporar` a temperaturii în timpul congel`rii alimentelor proaspete.

Prin acţionarea tastei „Super Congelare”, se reduce la maxim temperatura din interior.Temperatura din congelator nu este afectat` la introducerea noilor alimente. Aceast` func]ie se dezactiveaz` automat.

Aparate frigorificeUtilizareşitehnologie

2 circuite racire

Super-Congelare

56 | Aparate frigorifice

Page 57: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Aparate frigorificeUtilizareşitehnologie

Siguranţ`Dotare Beneficii Tehnologie

Super-R`cireProtejareaalimentelordejar`cite.

Alimentele proaspete sunt r`cite mai repede şi în acelaşi timp se evit` înc`lzirea alimentelor deja r`cite.

Prin ap`sarea tastei de „Super-R`cire”, temperatura este coborât` pân` la 2 ºC, un avantaj atunci când sunt depozitate cantit`ţi mai mari de alimente proaspete. Pentru a evita un consum inutil de energie electric`, aceast` funcţie se va reseta automat dup` 6 ore.

ConfortDotare Beneficii Tehnologie

FiltruAirFreshReducereamirosurilorcompartimentulfrigiderului.

F`r` mirosuri nepl`cute în compartimentul frigiderului.

Filtrul AirFresh reduce mirosurile din compartimentul frigiderului pe toat` durata de viaţ` a aparatului.

TehnologieAllFrostCongelareoriundeesteloc.

Congelare pe toate nivelele, f`r` s` fie necesar` rearanjarea alimentelor de congelat.

Fiecare sertar dispune de propriul s`u sistem de congelare.

BigBoxLocsuficientpentrualimenteXXL.

Locul perfect pentru alimente de dimensiuni mari, ca de exemplu torturi sau p`s`ri, precum g`in` sau gâsc`.

Sertar cu în`lţime suplimentar` (29 cm).

Gheaţ`pisat`Gheaţ`cuosingur`atingeredebuton.

Sistem de preparare a gheţii. Apas` butonul şi vei avea imediat gheaţ` pisat` pentru completarea b`uturii tale preferate. Poţi opta şi pentru ap` potabil` sau cuburi de gheaţ`.

Dup` realizarea racordului la un sistem de alimentare cu ap` se poate opta pentru producerea de gheaţ` pisat` cu o singur` ap`sare de buton.

ControlelectronicSetareaelectronic`atemperaturii.

Temperatura poate fi setat` individual pentru fiecare spaţiu de refrigerare.

Setarea individual` a temperaturii, separat pentru frigider şi congelator cu ajutorul circuitelor de r`cire cu reglare separat` şi comand` electronic`.

EtajedecongelareCongelarelaoricenivel.

Congelarea este posibil` la orice nivel – nu mai este necesar` rearanjarea.

Fiecare spaţiu de congelare dispune de propriul sistem de congelare.

SuportpentrusticleMaimultlocpentrub`uturi.

Ai la dispozi]ie spaţiu suplimentar pentru a p`stra mai multe sticle la rece.

Un spaţiu suplimentar de depozitare a sticlelor, atunci când suportul pentru sticle integrat în uş` se dovedeşte insuficient.

ProduseîncorporabilePotfiintegrateînoricebuc`t`rie.

Frigiderele şi combinele încorporabile asigur` armonia culorilor şi materialelor în buc`t`ria ta.

Frigiderele şi combinele încorporabile de la Bosch se adapteaz` perfect în orice buc`t`rie. Panourile frontale ale mobilierului pot fi montate direct pe uşile aparatului.

Aparate frigorifice | 57

Page 58: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Aparate frigorificeUtilizareşitehnologie

ConfortDotare Beneficii Tehnologie

SistemelectronicLCD-Touch-Premium,integratînsticl`Combinaţiaîntrefrumuseţesifuncţionalitate.

Acţionare din exterior, printr-o singur` ap`sare uşoar` cu degetele: vizibil, igienic şi uşor de cur`ţat.

Sistem electronic LCD-Touch integrat în sticl`.

SistemulNoFrostNumaidezgheţaţiniciodat`aparatulşieconomisiţitimp.

Dezgheţarea manual` greoaie a congelatorului, care necesit` mult timp, este de acum de domeniul trecutului. Astfel, consumul de energie electric` este menţinut constant la un nivel redus.

Cu ajutorul unui ventilator aerul cald şi umed din interior este direcţionat c`tre un vaporizator central. Acolo, aerul este r`cit. Umezeala se depune pe vaporizator şi bruma rezultat` este dezgheţat` regulat. Aerul rece şi uscat este distribuit uniform cu ajutorul unui ventilator în interiorul aparatului. Apa rezultat` se scurge printr-o conduct` de evacuare într-un recipient special, deasupra compresorului.

Pizza-Boxcusistemdepreparareacuburilordegheaţ`SertarpentruPizzacusistemintegratpentrupreparareagheţii,pentruunconfortsporit.

Sistem ideal de depozitare şi organizare a cutiilor de pizza, plus un sistem integrat de preparare a cuburilor de gheaţ`, care sunt disponibile imediat într-un sertar separat.

Sertar special pentru Pizza, plus un recipient integrat pentru cuburile de gheaţ`.

ModEcoCelmaieconomicmoddefuncţionare-posibilprintr-osingur`ap`saredebuton.

Cea mai economic` setare automat` disponibil`.

Prin activarea „Modului Eco” aparatul este întotdeauna reglat la cea mai eficient` temperatur`. În frigider + 8 ºC şi în congelator – 18 ºC.

Reglareaelectronic`atemperaturiiCeamaimodern`tehnologiedereglareatemperaturii.

Vei fi întotdeauna sigur c` ai ales cel mai economic mod de funcţionare.

Combinaţiile premium frigider-congelator dispun de cea mai modern` tehnologie de reglare şi control, care permite setarea exact` a temperaturii dorite şi asigur` astfel cel mai mic consum de energie electric`.

EconomisireaenergieielectriceDotare Beneficii Tehnologie

Clasadeeficienţ`energetic`Economiedeenergieelectric`.

În medie, aparatele din clasa de eficienţ` energetic` A+ consum` cu aproximativ 23% mai puţin` energie electric` decât aparatele din clasa A.

Aparatele au izolaţie termic` special` şi circuitele frigorifice sunt deosebit de eficiente.

Func]iaHolidayFuncţionareeficient`.

Plecaţi în concediu f`r` s` v` faceţi griji. În cazul aparatelor cu mai multe zone de temperatur`, odat` cu activarea modului de funcţionare de vacanţ` este setat` o temperatur` de + 14 ºC în frigider şi – 18 ºC în congelator.

58 | Aparate frigorifice

Page 59: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Aparate frigorificeUtilizareşitehnologie

Combine frigorificeÎncorporabile

Combin`frigorific`încorporabil` Combin`frigorific`încorporabil` Combin`frigorific`încorporabil`

KIS38A51balamale plate KIV38X00balamale glisante KIV34V00 balamale glisante Antibacteria Clasa de eficienţ` energetic`: A+; Consum: 293 kWh/an Capacitate total` net`: 285 l Capacitate net` frigider: 222 l Capacitate net` congelator: 63 l, **** Reglare electronic` a temperaturii, afişaj exterior (display cu

7 segmente) Acoustic-Comfort Avertizare acustic` şi optic`, inclusiv funcţie de memorareDetaliifrigider Dezgheţare automat` a frigiderului 5 rafturi din sticl` securizat`, dintre care 4 reglabile pe

în`lţime, 1 raft extensibil 1 sertar transparent pentru legume Sertar delibox cu baz` ondulat` şi regulator de umiditate Iluminare interioar` Interior cu rame metaliceDetaliicongelator Funcţie de super-congelare cu deconectare automat` Congelare pe fiecare nivel 3 sertare transparente pentru produse congelate Tav` pentru cuburi de gheaţ`, cu cutie Calendar pentru produse congelateDetaliitehnice Autonomie (f`r` curent): 22 h ore Uş` cu deschidere spre dreapta, reversibil` Nivel de zgomot: 38 dB(A)Accesorii: 2 acumulatoare pentru r`cire

1 vas pentru unt 2 suporturi ou`

Antibacteria Clasa de eficienţ` energetic`: A; Consum: 317 kWh/an Capacitate total` net`: 282 l Capacitate net` frigider: 219 l Capacitate net` congelator: 63 l, **** Control mecanic al temperaturii Acoustic-ComfortDetaliifrigider Dezgheţare automat` a frigiderului 5 rafturi din sticl` securizat`, dintre care 4 reglabile pe

în`lţime Suport pentru sticle 1 sertar transparent pentru legume Sertar delibox cu baz` ondulat` şi regulator de umiditate Iluminare interioar`Detaliicongelator Congelare pe fiecare nivel 3 sertare transparente pentru produse congelate Calendar pentru produse congelateDetaliitehnice Autonomie (f`r` curent): 13 h ore Uş` cu deschidere spre dreapta, reversibil` Nivel de zgomot: 39 dB(A)Accesorii: 1 vas pentru unt

2 suporturi ou` 1 tav` pentru cuburi de ghea]`

Antibacteria Clasa de eficienţ` energetic`: A; Consum: 319 kWh/an Capacitate total` net`: 275 l Capacitate net` frigider: 203 l Capacitate net` congelator: 72 l, ****Detaliifrigider Dezgheţare automat` a frigiderului 5 rafturi din sticl` securizat`, dintre care 4 reglabile pe

în`lţime 1 sertar transparent pentru legume cu baz` ondulat` Iluminare interioar` cu 1 becDetaliicongelator Congelare pe fiecare nivel 3 sertare transparente pentru produse congelateDetaliitehnice Autonomie (f`r` curent): 16 h ore Uş` cu deschidere spre dreapta, reversibil` Nivel de zgomot: 39 dB(A)Accesorii: 1 suport ou`

Clasaclimatic` SN-TConsumdeenergie(kWh/24h): 0,8Dimensiuneniş`(ÎxLxA): 177,5cmx56cmx55cmDimensiuni(ÎxLxA): 177x54x55cm

Clasaclimatic` STConsumdeenergie(kWh/24h): 0,87Dimensiuneniş`(ÎxLxA): 177,5cmx56,2cmx55cmDimensiuni(ÎxLxA): 177x54x55cm

Clasaclimatic` STConsumdeenergie(kWh/24h): 0,87Dimensiuneniş`(ÎxLxA): 177,5cmx56,2cmx55cmDimensiuni(ÎxLxA): 177x54x55cm

Aparate frigorifice | 59

Page 60: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

FrigidereÎncorporabile

Frigidercu2uşiîncorporabil Frigiderîncorporabil Frigiderîncorporabil(built-in/under)

KID24V10balamale glisante KIL38A51balamale plate KIL24V50 balamale plate Antibacteria Clasa de eficienţ` energetic`: A; Consum: 268 kWh/an Capacitate total` net`: 191 l Capacitate net` frigider: 149 l Capacitate net` congelator: 42 l, ****Detaliifrigider Dezgheţare automat` a frigiderului 4 rafturi din sticl` securizat` din care 3 ajustabile pe în`lţime 1 sertar transparent pentru legume Suporturi pe uşa interioar` Iluminare interioar` cu 1 becDetaliicongelator Compartiment congelator potrivit şi pentru p`strare pizza 1 raft metalic (tip gr`tar)Detaliitehnice Autonomie (f`r` curent): 18 h ore Uş` cu deschidere spre dreapta, reversibil` Nivel de zgomot: 39 dB(A)Accesorii: 1 suport ou`

Antibacteria Clasa de eficienţ` energetic`: A+; Consum: 259 kWh/an Capacitate total` net`: 280 l Capacitate net` frigider: 244 l Congelator 36 l, *(***) Reglare electronic` a temperaturii, afişaj exterior (LED-uri) Acoustic-ComfortDetaliifrigider Dezgheţare automat` a frigiderului 5 rafturi din sticl` securizat`, dintre care 4 reglabile pe

în`lţime 2 sertare transparente pentru legume, cu extragere telesco-

pic` şi regulator de umiditate Sertar delibox Iluminare interioar` cu 1 bec Interior cu rame metaliceDetaliicongelator Funcţie de super-congelare cu deconectare automat` Tav` pentru cuburi de gheaţ`Detaliitehnice Autonomie (f`r` curent): 18 h ore Uş` cu deschidere spre dreapta, reversibil` Nivel de zgomot: 39 dB(A)Accesorii: 1 vas pentru unt

2 suporturi ou` 1 tav` pentru cuburi de ghea]`

Antibacteria Clasa de eficienţ` energetic`: A+; Consum: 223 kWh/an Capacitate total` net`: 204 l Capacitate net` frigider: 187 l Congelator: 17 litri, ****Detaliifrigider Dezgheţare automat` a frigiderului 5 rafturi din sticl` securizat`, dintre care 4 reglabile pe

în`lţime 1 sertar transparent pentru legume cu baz` ondulat` Iluminare interioar` cu 1 becDetaliicongelator Compartiment congelator potrivit şi pentru p`strare pizzaDetaliitehnice Autonomie (f`r` curent): 12 h ore Uş` cu deschidere spre dreapta, reversibil` Nivel de zgomot: 35 dB(A)Accesorii: 1 suport ou`

Clasaclimatic` STConsumdeenergie(kWh/24h): 0,74Dimensiuneniş`(ÎxLxA): 122,5cmx56cmx55cmDimensiuni(ÎxLxA): 122x54x54cm

Clasaclimatic` SN-STConsumdeenergie(kWh/24h): 0,71Dimensiuneniş`(ÎxLxA): 177,5cmx56cmx55cmDimensiuni(ÎxLxA): 177x54x53cm

Clasaclimatic` STConsumdeenergie(kWh/24h): 0,61Dimensiuneniş`(ÎxLxA): 122,5cmx56cmx55cmDimensiuni(ÎxLxA): 122x54x54cm

60 | Aparate frigorifice

Page 61: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Încorporabile

Frigider încorporabil (built-in/under)

KUL15A50balamale plate Antibacteria Clasa de eficienţ` energetic`: A+; Consum: 173 kWh/an Clasa de eficienţ` energetic`: A+ Capacitate total` net`: 125 l Capacitate net` frigider: 110 l Capacitate net` congelator: 15 l, **** Control mecanic al temperaturiiDetalii frigider Dezgheţare automat` a frigiderului: 3 rafturi din sticl` securizat` din care

- 1 raft reglabil pe în`lţime- 1 raft extensibil

Compartiment pentru unt/brânzeturi 1 sertar transparent pentru legume Amplasare variabil` a rafturilor de pe uşa frigiderului Iluminare interioar` cu 1 becDetalii congelator Tav` pentru cuburi de gheaţ`Detalii tehnice Autonomie (f`r` curent): 12 h ore Uş` cu deschidere spre dreapta, reversibil` 1 compresor, 1 circuit de r`cire Consum energie: 0.47 kwh /24 ore Putere conectat`: 90 W Nivel de zgomot: 38 dB(A) Ventilaţie prin partea inferioar` (soclu); nu mai este necesar`

t`ierea blatului în partea superioar`Accesorii: 1 suport ou`

1 tav` pentru cuburi de ghea]`

Clasa climatic` SN-STConsum de energie (kWh/24h): 0,47Dimensiune niş` (Î x L x A): 82 cm x 60 cm x 55 cmDimensiuni (Î

niş`(Îniş`x L x A): 82 x 60 x 55 cm

Aparate frigorifice | 61

Page 62: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

SidebySide SidebySide SidebySide

KAD62S50NoFrost ColorGlassEdition negru KAD62A70NoFrost inox KAN60A40NoFrost inox-look Clasa de eficienţ` energetic`: A+; Consum: 467 kWh/an Antibacteria Capacitate total` net`: 533 l Capacitate net` frigider: 355 l Capacitate net` congelator: 178 l, **** Sistem NoFrost Reglaj electronic al temperaturii, afişaj exterior LCD Funcţie Holiday (Vacanţ`) Setare pentru consum redus de energie, cu înc`rcare la

jum`tate din capacitate Dispenser pentru ap` rece, dispenser rapid cuburi

gheaţ`, gheaţ` sf`râmat`, filtru de ap`, protecţie împotriva accesului copiilor, iluminare cu LED şi afişare indicator schimbare filtru

Filtru de ap`Detaliifrigider Funcţie de super-r`cire R`cire dinamic` cu ventilator intern Sistem Multi Airflow 1FreshProtect-Box - 19 l pe suporturi telescopice cu

extensie complet` 4 rafturi din sticl` securizat`, dintre care 3 reglabile pe

în`lţime Suport cromat pentru sticle 1 sertar pentru alimente delicate pe suporturi

telescopice cu extensie complet` Sertar legume cu control de umiditate 1 sertar legume pe suporturi telescopice complete Compartiment pentru unt/brânzeturi 2 rafturi mari pe uş`, 2 rafturi mici pe uş` Suport pentru 5 doze amplasat pe uş`Detaliicongelator Preparare automat` a cuburilor de gheaţ` Capacitate producţie cuburi gheaţ`: 1.7 kg / 24 h Funcţie de super-congelare cu deconectare automat` Semnal optic şi sonor de avertizare Sistem de avertizare acustic` pentru uş` deschis` 2 sertare pentru congelator, din care 1 Big Box 3 rafturi din sticl` securizat`, din care 2 ajustabile pe

în`lţime 4 rafturi amplasate pe uşa congelatoruluiDetalitehnice Autonomie (f`r` curent): 16 h ore Conexiune fix` la ap` cu furtun de 3m, 3/4“ Uş` cu deschidere spre stânga, uş` cu deschidere spre

dreapta Ventilare prin plint`, nu necesit` t`iere blat 1 compresor, 2 circuite de r`cire 4 role, aparat ajustabil pe în`lţime Iluminare interioar` frigider [i congelator

Clasa de eficienţ` energetic`: A+; Consum: 467 kWh/an Antibacteria Capacitate total` net`: 533 l Capacitate net` frigider: 355 l Capacitate net` congelator: 178 l, **** Sistem NoFrost Reglaj electronic al temperaturii, afişaj exterior LCD Funcţie Holiday (Vacanţ`) Setare pentru consum redus de energie, cu înc`rcare la

jum`tate din capacitate Dispenser pentru ap` rece, dispenser rapid cuburi

gheaţ`, gheaţ` sf`râmat`, filtru de ap`, protecţie împotriva accesului copiilor, iluminare cu LED şi afişare indicator schimbare filtru

Filtru de ap`Detaliifrigider Funcţie de super-r`cire R`cire dinamic` cu ventilator intern Sistem Multi Airflow 1 FreshProtect-Box - 19 l pe suporturi telescopice cu

extensie complet` 4 rafturi din sticl` securizat`, dintre care 3 reglabile pe

în`lţime Suport cromat pentru sticle 1 sertar pentru alimente delicate pe suporturi

telescopice cu extensie complet` Sertar legume cu control de umiditate 1 sertar legume pe suporturi telescopice complete Compartiment pentru unt/brânzeturi 2 rafturi mari pe uş`, 2 rafturi mici pe uş` Suport pentru 5 doze amplasat pe uş`Detaliicongelator Preparare automat` a cuburilor de gheaţ` Capacitate producţie cuburi gheaţ`: 1.7 kg / 24 h Funcţie de super-congelare cu deconectare automat` Avertizare acustic` şi optic` Sistem de avertizare acustic` pentru uş` deschis` 2 sertare pentru congelator, din care 1 Big Box 3 Rafturi din sticl` securizat`, din care 2 ajustabile pe

în`lţime 4 rafturi amplasate pe uşa congelatoruluiDetalitehnice Autonomie (f`r` curent): 16 h ore Conexiune fix` la ap` cu furtun de 3m, 3/4“ Uş` cu deschidere spre stânga, uş` cu deschidere spre

dreapta Ventilare prin plint`, nu necesit` t`iere blat 1 compresor, 2 circuite de r`cire 4 role, aparat ajustabil pe în`lţime Iluminare interioar` frigider [i congelator

Clasa de eficienţ` energetic`: A; Consum: 522 kWh/an Capacitate total` net`: 504 l Capacitate net` frigider: 334 l Capacitate net` congelator: 170 l, **** Sistem NoFrost Sistem Multi Airflow Control electronic ce permite reglarea independent`

a temperaturii în frigider şi congelator, afişaj digital, filtru de ap` şi funcţie de protectie împotriva accesului copiilor la dozatorul de gheaţ`

Taste pentru cuburi de gheaţ`, gheaţ` sf`râmat` şi ap` potabil`

Dozator iluminat pentru ap` potabil`, cuburi de gheaţ` sau gheaţ` sf`râmat`

Alarm` sonor` pentru uş` deschis` (frigider şi congelator)

Filtru de ap` Iluminare interioar` frigider şi congelator Design Softline, uş` inox-look, laterale griDetaliifrigider Minibar Uş` special` pentru acces minibar Funcţie de super-r`cire Dezgheţare automat` a frigiderului 3 rafturi din sticl` securizat` dintre care 2 reglabile pe

în`lţime, inclusiv 1 raft extensibil 4 rafturi amplasate pe uşa frigiderului 3 sertare transparente Compartiment pentru unt şi brânzeturiDetaliicongelator Funcţie de super-congelare 2 sertare transparente pentru produse congelate 4 rafturi amplasate pe uşa congelatorului Iluminare interioar`Detaliitehnice Autonomie (f`r` curent): 5 h ore Furtun de conectare (7m) şi muf` de conectare Role în partea frontala [i din spate, pentru deplasare

u[oar` Nivel de zgomot: 45 dB(A)

Clasaclimatic` SN-TConsumdeenergie(kWh/24h): 1,28Dimensiuni(ÎxLxA): 176x91x76cm

Clasaclimatic` SN-TConsumdeenergie(kWh/24h): 1,28Dimensiuni(ÎxLxA): 176x91x76cm

Clasaclimatic` SN-STConsumdeenergie(kWh/24h): 1,43Dimensiuni(ÎxLxA): 180x90x73cm

Combine frigorificeSidebySide

62 | Aparate frigorifice

Page 63: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

SidebySide MaxxDuoConcept* MaxxDuoConcept*

KAN58A50NoFrost negru KSR38A95IEinox - Frigider GSN32A92NoFrost inox - Congelator Clasa de eficienţ` energetic`: A; Consum: 522 kWh/an Capacitate total` net`: 504 l Capacitate net` frigider: 334 l Congelator: 170 litri, **** Sistem NoFrost Sistem Multi Airflow Control electronic ce permite reglarea independent`

a temperaturii în frigider şi congelator, afişaj digital, filtru de ap` şi funcţie de protectie împotriva accesului copiilor la dozatorul de gheaţ`

Taste pentru cuburi de gheaţ`, gheaţ` sf`râmat` şi ap` potabil`

Dozator iluminat pentru ap` potabil`, cuburi de gheaţ` sau gheaţ` sf`râmat`

Alarm` sonor` pentru uş` deschis` (frigider şi congelator)

Filtru de ap` Iluminare interioar` frigider şi congelator Design Softline, uş` neagr`, laterale negreDetaliifrigider Funcţie de super-r`cire Dezgheţare automat` a frigiderului 3 rafturi din sticl` securizat` din care 2 ajustabile pe

în`lţime; 2 Rafturi extensibile din sticl` securizat` Sertar delibox 2 sertare de legume şi fructe pe şine telescopice cu

reglaj de umiditate Compartiment pentru unt/brânzeturiDetaliicongelator Preparare automat` a cuburilor de gheaţ` Funcţie de super-congelare 2 sertare transparente pentru produse congelate Iluminare interioar`Detaliitehnice Autonomie (f`r` curent): 5 h ore Furtun de conectare (7m) şi muf` de conectare Role în partea frontala [i din spate pentru deplasare

u[oar` Nivel de zgomot: 45 dB(A)

Antibacteria Clasa de eficienţ` energetic`: A+; Consum: 144 kWh/an Capacitate total` net`: 355 l Reglare electronic` a temperaturii, afişaj exterior

(display cu 7 segmente) Dispozitiv ajut`tor pentru deschidere uş` Design High-Door, Design Softline, uş` curbat` , inox R`cire dinamic` cu ventilator intern Funcţie de super-r`cire Dezgheţare automat` a frigiderului 7 rafturi, dintre care 6 din sticl` securizat`, reglabile pe

în`lţime Suport din aluminiu pentru doze Sertar delibox Suport pentru sticle 1 sertar transparent pentru legume cu controlul

umidit`ţii Compartiment pentru unt/brânzeturi Iluminare cu kryptonDetaliitehnice Uş` cu deschidere spre stânga, reversibil` Picioare frontale reglabile şi picioare posterioare cu

role Nivel de zgomot: 39 dB(A)

Sistem NoFrost Clasa de eficienţ` energetic`: A+; Consum: 305 kWh/an Capacitate net` congelator: 247 l, **** Reglare electronic` a temperaturii, afişaj exterior

(display cu 7 segmente) Semnal optic şi sonor de avertizare Funcţie de super-congelare cu deconectare automat` 5 sertare pentru congelator, din care 1 Big Box Calendar pentru produse congelateDetaliitehnice Autonomie (f`r` curent): 24 h ore Uş` cu deschidere spre dreapta, reversibil` Picioare frontale reglabile şi picioare posterioare cu

role

Clasaclimatic` SN-STConsumdeenergie(kWh/24h): 1,43Dimensiuni(ÎxLxA): 180x90x73cm

Clasaclimatic` SN-TConsumdeenergie(kWh/24h): 0,4Dimensiuni(ÎxLxA): 185x60x65cm

Clasaclimatic` SN-TConsumdeenergie(kWh/24h): 0,84Dimensiuni(ÎxLxA): 185x60x65cm

* Frigiderul KSR38A95IE [i congelatorul GSN32A92 pot fi reunite în conceptul Maxx Duo Side by Side Concept prin intermediul kit-ului de conexiune KSZ12595 (accesoriu ce poate fi achizi]ionat separat).

Aparate frigorifice | 63

Page 64: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Combin`frigorific` Combin`frigorific` Combin`frigorific`

KGN36S20ColorGlassEdition alb KGN36S50ColorGlassEdition negru KGN36S52ColorGlassEdition ro[u Antibacteria Clasa de eficienţ` energetic`: A+; Consum: 280 kWh/an Capacitate total` net`: 287 l Capacitate net` frigider: 221 l Capacitate net` congelator: 66 l, **** Afi[aj exterior cu op]iuni pentru: - afişare bar` consum

curent - timer pentru r`cire rapid` sticle - func]ionare în mod Eco sau Vacan]` - blocare acces copii

Tehnologie LCD Touch-Premium-Elektronik încorporat` în suprafaţa de sticl` a uşii

Sistem NoFrost - f`r` gheaţ`; control independent pentru frigider şi congelator

Semnalizare optic` pentru uş` deschis` şi temperatur` ridicat`

Design High-Door, canturi p`trate, uş` din sticl`, laterale silver

Detaliifrigider Funcţie de super-r`cire Sistem Multi Airflow Compartiment Chiller (0°C - + 3°C) 3 rafturi din sticl` securizat`, dintre care 2 reglabile pe

în`lţime Suport cromat pentru sticle 2 sertare transparente pentru legume, Sertar delibox cu

baz` ondulat` şi regulator de umiditate Suport din aluminiu pentru doze Iluminare interioar` cu 2 becuriDetaliicongelator Funcţie de super-congelare cu deconectare automat` Easy twist - dispozitiv pentru cuburi de gheaţ` 2 sertare transparente pentru produse congelate 1 compartiment congelare cu clapet` de acces, inclusiv

compartiment pizza şi dispozitiv preparare cuburi gheaţ`

Calendar pentru produse congelateDetaliitehnice Autonomie (f`r` curent): 17 h ore Uş` cu deschidere spre dreapta, reversibil` Picioare frontale reglabile şi picioare posterioare cu

role Nivel de zgomot: 45 dB(A)

Antibacteria Clasa de eficienţ` energetic`: A+; Consum: 280 kWh/an Capacitate total` net`: 287 l Capacitate net` frigider: 221 l Capacitate net` congelator: 66 l, **** Afi[aj exterior cu op]iuni pentru: - afişare bar` consum

curent - timer pentru r`cire rapid` sticle - func]ionare în mod Eco sau Vacan]` - blocare acces copii

Tehnologie LCD Touch-Premium-Elektronik încorporat` în suprafaţa de sticl` a uşii

Sistem NoFrost - f`r` gheaţ`; control independent pentru frigider şi congelator

Semnalizare optic` pentru uş` deschis` şi temperatur` ridicat`

Design High-Door, canturi p`trate, uş` din sticl`, laterale metalic chrome

Detaliifrigider Funcţie de super-r`cire Sistem Multi Airflow Compartiment Chiller (0°C - + 3°C) 3 rafturi din sticl` securizat`, dintre care 2 reglabile pe

în`lţime Suport cromat pentru sticle 2 sertare transparente pentru legume, Sertar delibox cu

baz` ondulat` şi regulator de umiditate Suport din aluminiu pentru doze Iluminare interioar` cu 2 becuriDetaliicongelator Funcţie de super-congelare cu deconectare automat` Easy twist - dispozitiv pentru cuburi de gheaţ` 2 sertare transparente pentru produse congelate 1 compartiment congelare cu clapet` de acces, inclusiv

compartiment pizza şi dispozitiv preparare cuburi gheaţ`

Calendar pentru produse congelateDetaliitehnice Autonomie (f`r` curent): 17 h ore Uş` cu deschidere spre dreapta, reversibil` Picioare frontale reglabile şi picioare posterioare cu

role Nivel de zgomot: 45 dB(A)

Antibacteria Clasa de eficienţ` energetic`: A+; Consum: 280 kWh/an Capacitate total` net`: 287 l Capacitate net` frigider: 221 l Capacitate net` congelator: 66 l, **** Afi[aj exterior cu op]iuni pentru: - afişare bar` consum

curent - timer pentru r`cire rapid` sticle - func]ionare în mod Eco sau Vacan]` - blocare acces copii

Tehnologie LCD Touch-Premium-Elektronik încorporat` în suprafaţa de sticl` a uşii

Sistem NoFrost - f`r` gheaţ`; control independent pentru frigider şi congelator

Semnalizare optic` pentru uş` deschis` şi temperatur` ridicat`

Design High-Door, canturi p`trate, uş` din sticl`, laterale silver

Detaliifrigider Funcţie de super-r`cire Sistem Multi Airflow Compartiment Chiller (0°C - + 3°C) 3 rafturi din sticl` securizat`, dintre care 2 reglabile pe

în`lţime Suport cromat pentru sticle 2 sertare transparente pentru legume, Sertar delibox cu

baz` ondulat` şi regulator de umiditate Suport din aluminiu pentru doze Iluminare interioar` cu 2 becuriDetaliicongelator Funcţie de super-congelare cu deconectare automat` Easy twist - dispozitiv pentru cuburi de gheaţ` 2 sertare transparente pentru produse congelate 1 compartiment congelare cu clapet` de acces, inclusiv

compartiment pizza şi dispozitiv preparare cuburi gheaţ`

Calendar pentru produse congelateDetaliitehnice Autonomie (f`r` curent): 17 h ore Uş` cu deschidere spre dreapta, reversibil` Uş` şi mâner reversibile Picioare frontale reglabile şi picioare posterioare cu

role Nivel de zgomot: 45 dB(A)

Clasaclimatic` SN-TConsumdeenergie(kWh/24h): 0,77Dimensiuni(ÎxLxA): 187x60x64cm

Clasaclimatic` SN-TConsumdeenergie(kWh/24h): 0,77Dimensiuni(ÎxLxA): 187x60x64cm

Clasaclimatic` SN-TConsumdeenergie(kWh/24h): 0,77Dimensiuni(ÎxLxA): 187x60x64cm

Combine frigorificeColorGlassEdition

64 | Aparate frigorifice

Page 65: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Combin`frigorific` Combin`frigorific` Frigidercu2uşi

KGN36S54ColorGlassEdition cappuccino KGN36S60ColorGlassEdition silver KDN40A43NoFrost inox look Antibacteria Clasa de eficienţ` energetic`: A+; Consum: 280 kWh/an Capacitate total` net`: 287 l Capacitate net` frigider: 221 l Capacitate net` congelator: 66 l, **** Afi[aj exterior cu op]iuni pentru: - afişare bar` consum

curent - timer pentru r`cire rapid` sticle - func]ionare în mod Eco sau Vacan]` - blocare acces copii

Tehnologie LCD Touch-Premium-Elektronik încorporat` în suprafaţa de sticl` a uşii

Sistem NoFrost - f`r` gheaţ`; control independent pentru frigider şi congelator

Semnalizare optic` pentru uş` deschis` şi temperatur` ridicat`

Design High-Door, canturi p`trate, uş` din sticl`, uş` laterale metalic chrome

Detaliifrigider Funcţie de super-r`cire Sistem Multi Airflow Compartiment Chiller (0°C - + 3°C) 3 rafturi din sticl` securizat`, dintre care 2 reglabile pe

în`lţime Suport cromat pentru sticle 2 sertare transparente pentru legume, Sertar delibox cu

baz` ondulat` şi regulator de umiditate Suport din aluminiu pentru doze Iluminare interioar` cu 2 becuriDetaliicongelator Funcţie de super-congelare cu deconectare automat` Easy twist - dispozitiv pentru cuburi de gheaţ` 2 sertare transparente pentru produse congelate 1 compartiment congelare cu clapet` de acces, inclusiv

compartiment pizza şi dispozitiv preparare cuburi gheaţ`

Calendar pentru produse congelateDetaliitehnice Autonomie (f`r` curent): 17 h ore Uş` cu deschidere spre dreapta, reversibil` Picioare frontale reglabile şi picioare posterioare cu

role Nivel de zgomot: 45 dB(A)

Antibacteria Clasa de eficienţ` energetic`: A+; Consum: 280 kWh/an Capacitate total` net`: 287 l Capacitate net` frigider: 221 l Capacitate net` congelator: 66 l, **** Afi[aj exterior cu op]iuni pentru: - afişare bar` consum

curent - timer pentru r`cire rapid` sticle - func]ionare în mod Eco sau Vacan]` - blocare acces copii

Tehnologie LCD Touch-Premium-Elektronik încorporat` în suprafaţa de sticl` a uşii

Sistem NoFrost - f`r` gheaţ`; control independent pentru frigider şi congelator

Semnalizare optic` pentru uş` deschis` şi temperatur` ridicat`

Design High-Door, canturi p`trate, uş` din sticl`, uş` silver, laterale silver

Detaliifrigider Funcţie de super-r`cire Sistem Multi Airflow Compartiment Chiller (0°C - + 3°C) 3 rafturi din sticl` securizat`, dintre care 2 reglabile pe

în`lţime Suport cromat pentru sticle 2 sertare transparente pentru legume, Sertar delibox cu

baz` ondulat` şi regulator de umiditate Suport din aluminiu pentru doze Iluminare interioar` cu 2 becuriDetaliicongelator Funcţie de super-congelare cu deconectare automat` Easy twist - dispozitiv pentru cuburi de gheaţ` 2 sertare transparente pentru produse congelate 1 compartiment congelare cu clapet` de acces, inclusiv

compartiment pizza şi dispozitiv preparare cuburi gheaţ`

Calendar pentru produse congelateDetaliitehnice Autonomie (f`r` curent): 17 h ore Uş` cu deschidere spre dreapta, reversibil` Picioare frontale reglabile şi picioare posterioare cu

role Nivel de zgomot: 45 dB(A)

Antibacteria Dispenser pentru ap` rece Clasa de eficienţ` energetic`: A+; Consum: 322 kWh/an Capacitate total` net`: 375 l Capacitate net` frigider: 297 l Capacitate net` congelator: 78 l, **** Reglare electronic` a temperaturii, afişaj exterior (LED-

uri) Sistem NoFrost - f`r` gheaţ`; control independent

pentru frigider şi congelator Design High-Door, uş` curbat`, laterale metalic chromeDetaliifrigider AirFresh - Filtru cu carbon activ Sistem Multi Airflow R`cire pe uş` Compartiment Chiller (0°C - + 3°C) cu suport integrat

pentru doze 4 rafturi din sticl` securizat`, dintre care 3 reglabile pe

în`lţime Suport cromat pentru sticle 2 sertare transparente pentru legume, Sertar delibox cu

baz` ondulat` şi regulator de umiditate Iluminare interioar` frigider şi congelator Suport din aluminiu pentru doze Interior cu rame metaliceDetaliicongelator Funcţie de super-congelare cu deconectare automat` Sistem de siguranţ` cu 4 circuite Compartiment pentru congelare rapid` Easy twist - dispozitiv pentru cuburi de gheaţ` Iluminare interioar`Detaliitehnice Autonomie (f`r` curent): 17 h ore Uş` cu deschidere spre dreapta, reversibil` Picioare frontale reglabile şi picioare posterioare cu

role Nivel de zgomot: 42 dB(A)

Clasaclimatic` SN-TConsumdeenergie(kWh/24h): 0,77Dimensiuni(ÎxLxA): 187x60x64cm

Clasaclimatic` SN-TConsumdeenergie(kWh/24h): 0,77Dimensiuni(ÎxLxA): 187x60x64cm

Clasaclimatic` SN-TConsumdeenergie(kWh/24h): 0,88Dimensiuni(ÎxLxA): 185x70x65cm

Aparate frigorifice | 65

Page 66: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Vitrin`frigorific`pentruvinuri Vitrin`frigorific`pentruvinuri

KSW30V80 KSW22V80 Capacitate total` net`: 360 l Reglare electronic` a temperaturii, afişaj exterior

(display cu 7 segmente) Reglabil în intervalul +6°C şi +18°C Capacitate 120 sticle de vin a 0,75 l Dezgheţare automat` a frigiderului 9 rafturi din stejar, din care 8 ajustabile pe în`lţime Evacuarea apei din condens Iluminare interioar` cu 1 bec Uş` convex` din sticl`, cu filtru UV şi ram` din aluminiuDetaliitehnice Uş` cu deschidere spre dreapta, nereversibil` Picioare frontale reglabile şi picioare posterioare cu

role Nivel de zgomot: 38 dB(A)

Capacitate total` net`: 228 l Reglare electronic` a temperaturii, afişaj exterior

(display cu 7 segmente) Reglabil în intervalul +6°C şi +18°C Capacitate 72 sticle de vin a 0,75 l Dezgheţare automat` a frigiderului 6 rafturi din stejar, din care 5 ajustabile pe în`lţime Evacuarea apei din condens Iluminare interioar` cu 1 becDetaliitehnice Uş` cu deschidere spre dreapta, nereversibil` Picioare frontale reglabile şi picioare posterioare cu

role Nivel de zgomot: 38 dB(A)

Clasaclimatic` N-STConsumdeenergie(kWh/24h): 0,53Dimensiuni(ÎxLxA): 185x60x60cm

Clasaclimatic` N-STConsumdeenergie(kWh/24h): 0,43Dimensiuni(ÎxLxA): 125x60x60cm

Vitrine frigorifice pentru vinuri [i congelatoare

66 | Aparate frigorifice

Page 67: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Congelator Congelator

GSN28V01NoFrost GSD26N10 Sistem NoFrost Clasa de eficienţ` energetic`: A; Consum: 304 kWh/an Capacitate net` congelator: 220 l, **** Control electronic Reglare electronic` a temperaturii, afişaj exterior (LED-

uri) Design High-Door, Design Softline, uş` curbat` Semnal optic şi sonor de avertizare Funcţie de super-congelare cu deconectare automat` Congelare pe fiecare nivel Congelare automat` a alimentelor proaspete 5 sertare pentru congelator, din care 1 Big Box 2 compartimente de congelare cu clapet` de acces cu

front transparent Calendar pentru produse congelate Mâner special pentru deschidere uşoar` uş`Detaliitehnice Autonomie (f`r` curent): 15 h ore Uş` cu deschidere spre dreapta, reversibil` Picioare frontale reglabile şi picioare posterioare cu

role Nivel de zgomot: 42 dB(A)

Clasa de eficienţ` energetic`: A; Consum: 268 kWh/an Capacitate net` congelator: 199 l, **** Design High-Door, Design Softline, uş` curbat` Funcţie de super-congelare Congelare pe fiecare nivel 5 sertare pentru congelator, din care 1 Big Box 1 compartiment congelare cu clapet` de accesDetaliitehnice Autonomie (f`r` curent): 20 h ore Uş` cu deschidere spre dreapta, reversibil` Uş` pe întreaga în`lţime (f`r` plint`) Picioare frontale reglabile şi picioare posterioare cu

role Nivel de zgomot: 40 dB(A)

Clasaclimatic` SN-STConsumdeenergie(kWh/24h): 0,83Dimensiuni(ÎxLxA): 171x60x65cm

Clasaclimatic` SN-STConsumdeenergie(kWh/24h): 0,73Dimensiuni(ÎxLxA): 156x60x65cm

Aparate frigorifice | 67

Page 68: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Setul alb de cafea, vasele mari şi str`lucitoare, paharele de vin – în timp

ce te bucuri de compania oaspeţilor t`i, maşina de sp`lat preia nepl`cuta

sarcin` de sp`lare a tuturor vaselor. Temeinic, cu grij` şi eficient.

68 | Maşini de sp`lat vase Maşini de sp`lat vase

Page 69: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Maşini de sp`lat vase | 69

Page 70: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

70 | Maşini de sp`lat vase

Page 71: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Maşini de sp`lat vase

Maşini de sp`lat vase | 71

Page 72: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Cea mai economic` maşin` de sp`lat vase de la BoschMaşinile de sp`lat vase ActiveWater sunt cele mai economice din lume*, pentru c` utilizeaz` activ fiecare pic`tur` de ap` şi contribuie astfel la protecţia mediului.

Sp`lare economic`Utilizeaz` numai 10

litri de ap` la un ciclu de sp`lare, pentru o înc`rc`tur` de 13 seturi de vesel`. Aceasta reprezint` o economie la consumul de ap` de 23 % per set. Comparativ, modelele anterioare de maşini de sp`lat vase aveau o capacitate de sp`lare de 12 seturi de tacâmuri.

Un volum mai mare de sp`lareMaşinile de sp`lat vase

ActiveWater au un volum util mai mare. Dac` în modelele anterioare înc`peau 12 seturi de vesel`, în maşinile de sp`lat vase ActiveWater cu raft Vario intr` 14 seturi de vesel`. Astfel c` la un consum de 10 litri de ap` şi 0,98 kWh, economia per set ajunge la 29 % pentru ap` şi respectiv 20 % pentru energie electric`.

0.83kWh

Nu trebuie s` te mulţume[ti cu puţin. Pentru aceasta exist` maşinile noastre de sp`lat.

72 | Maşini de sp`lat vase

Page 73: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Sp`lare intensiv` pentru oale şi tig`i

IntensiveZoneMaşinile de sp`lat vase Bosch ActiveWater fac inutil` sp`larea manual` a oalelor şi a tig`ilor foarte murdare. Datorit` funcţiei suplimentare IntensiveZone, întregul raft inferior devine o zon` de cur`ţare intensiv`, la o presiune m`rit` şi cu o temperatur` de sp`lare crescut`, în timp ce pe raftul superior paharele şi vasele sensibile sunt sp`late cu atenţie şi delicateţe. Ai posibilitatea de a introduce o înc`rc`tur` mixt` în maşina de sp`lat vase şi de a obţine rezultate excelente pentru toat` vesela.

Cea mai bun` maşin` de sp`lat vase de la BoschMaşinile de sp`lat vase ActiveWater ofer` rezultate superioare şi cel mai înalt confort, având în acelaşi timp un consum redus.

O sp`lare mai eficient`

Clas`ri în top la capitolele eficienţ` energetic`, sp`lare şi uscare.Cur`ţare mai eficient`Rezultatele de sp`lare deosebite sunt datorate compartimentului DosageAssist, care dizolv` controlat tabletele de detergent şi le utilizeaz` mai eficient. În timpul ciclului de sp`lare, tableta de detergent cade într-un compartiment special, unde este dizolvat` complet şi controlat, garantându-se astfel rezultate de sp`lare optime.

*Consemnat la 02.09: consum energetic 0,83 KWh pe ciclu de sp`lare în programul standard Eco 50

Exist` ceva mai confortabil decât o maşin` de sp`lat vase? Desigur! Una care este silenţioas` în timpul funcţion`rii. Aceasta poate fi înc`rcat` f`r` efort şi permite flexibilitate în amplasarea veselei. Totodat`, deşi are cele mai bune rezultate de sp`lare, este atât de eficient` în privinţa consumului de energie electric`, încât nu îţi d` b`t`i de cap.

Flexibilitate la un nou nivelIndiferent dac` este vorba de

serbarea zilei de naştere a copilului, de o cin` elegant` sau de un prânz cu spaghete, datorit` sertarului Vario, maşina ta de sp`lat este la fel de flexibil` precum meniul.

Capacitate şi flexibilitate sporiteRaftul superior XXLFlexibilitate maxim` şi foarte mult spaţiu. Datorit` spaţiului de înc`rcare m`rit, noul raft VarioFlexPlus are o capacitate sporit`. Indiferent dac` este vorba de o cantitate mare sau mic` de vesel`, de farfurii, pahare sau ceşti de mari sau mici dimensiuni, structura raftului se adapteaz` perfect veselei, datorit` etajerelor speciale, a tijelor rabatabile şi a suportului pentru pahare. Totul este stabil şi protejat pe suprafaţa de depozitare iar aceasta este delicat` cu vesela.

Maşini de sp`lat vase | 73

Page 74: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

79 Maşini de sp`lat vase încorporabile

L`ţime de 60 cm şi 45 cm

Pe uşa maşinii de sp`lat vase poţi monta panoul original al mobilei de buc`t`rie, astfel c` r`mâne vizibil numai panoul de comand` al maşinii.

78 Maşini de sp`lat vase complet încorporabile

L`ţime de 60 cm şi 45 cm

În cazul acestor maşini de sp`lat vase complet încorporabile, pe toat` suprafaţa uşii se monteaz` panoul original al mobilei de buc`t`rie. Astfel, atunci când maşina de sp`lat vase nu este în funcţiune, va fi complet mascat` în mobila de buc`t`rie.

Maşini de sp`lat vase – tipuri şi dimensiuni74 | Maşini de sp`lat vase

Page 75: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Programe de sp`lare vaseDotare Beneficii/Tehnologie

Program normal 65 ºC Pentru toate ciclurile de sp`lare a veselei cu grad normal de murd`rire.

Program automat 35-45 ºC Asigur` rezultate de sp`lare perfecte şi un consum redus pentru murd`rire uşoar` şi înc`rc`turi mixte.

Program automat 45-65 ºC Asigur` rezultate perfecte de sp`lare şi un consum redus pentru murd`rire normal` şi înc`rc`turi mixte.

Program automat 65-75 ºC Asigur` rezultate de sp`lare perfecte şi un consum redus pentru murd`rire persistent` şi înc`rc`turi mixte.

Program delicat 40 ºC Cur`ţarea cu cea mai mare atenţie a paharelor sensibile şi a porţelanului fin, decorat.

Program Eco 50 ºC Program cu consum redus pentru toate tipurile de vesel` cu grad de murd`rire normal.

Program Intensiv 70 ºC Program special pentru vesel` deosebit de murdar`, în special pentru oale şi tig`i. Temperatura de sp`lare foarte mare asigur` în plus şi o igien` deosebit`.

Program rapid Vesela uşor murd`rit` va fi sp`lat` la 35 ºC, respectiv la 45 ºC, în aproximativ 29 de minute, cu rezultate optime.

Cur`ţareDotare Beneficii Tehnologie

AquaMixSp`lare deosebit de delicat`.

Paharele valoroase şi porţelanul sensibil sunt sp`late cu grij`.

Apa prea moale cauzeaz` coroziunea sticlei. AquaMix este un sistem automat de reglare a durit`ţii apei. Prin amestecarea apei din sistemul de alimentare, duritatea apei va fi întotdeauna peste 5 ºdH.

AquaSensorDetectarea gradului de murd`rire, pentru obţinerea unei vesele curate.

Vesela va str`luci întotdeauna de cur`ţenie. Iar în cazul veselei uşor murdare, se reduce consumul de ap`.

AquaSensor controleaz` permanent apa de sp`lare, pentru a sesiza cele mai mici particule de alimente, gr`sime sau detergent. Acesta controleaz` startul electronic al ciclurilor de sp`lare şi adapteaz` continuu consumul de ap`.

Programele automateCea mai eficient` sp`lare în mod automat.

Cele mai bune rezultate de sp`lare cu economie de ap` şi energie electric`.

Consumul de ap`, temperatura apei şi timpul de sp`lare sunt ajustate cu precizie, în funcţie de gradul de murd`rire a veselei.

Compartimentul DosageAssist Cea mai eficient` utilizare a detergentului.

Cur`ţarea optim` a veselei şi o funcţionare silenţioas`.

Introdu detergentul în compartimentul aferent de pe uş`. În timpul ciclului de sp`lare, tableta de detergent cade într-un compartiment special din raftul superior. Dizolvarea complet` şi controlat` a detergentului se realizeaz` prin utilizarea jeturilor de ap` special direcţionate.

IgienizareCele mai înalte cerinţe în domeniul igienei.

Pentru cele mai înalte cerinţe de igien`, de exemplu în gospod`riile cu copii mici.

Funcţie suplimentar` pentru majoritatea programelor de sp`lare (de exemplu programul Eco 50). Temperatur` mai mare în timpul etapei de cl`tire.

Maşini de sp`lat vaseBeneficii şi tehnologie

Maşini de sp`lat vase | 75

Page 76: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Cur`ţareDotare Beneficii Tehnologie

IntensiveZoneCur`ţ` în mod optim chiar şi oalele şi tig`ile.

Oalele şi tig`ile foarte murdare amplasate pe raftul inferior şi vesela sensibil` amplasat` pe raftul superior vor fi cur`ţate perfect.

Presiune suplimentar` a jeturilor de ap` şi temperatur` de sp`lare m`rit` în raftul inferior. În acelaşi timp, presiunea apei în raftul superior corespunde programului ales.

Braţe de pulverizareSistemul de pulverizare cu rezultate perfecte.

Vesel` cl`tit` perfect şi str`lucitoare, pentru c` apa este distribuit` pe toat` suprafaţa.

Duzele speciale pulverizeaz` apa în cele mai favorabile unghiuri. Nu mai apar suprafeţe necl`tite, apa ajunge în toate colţurile şi pe toate p`rţile din interior. O alt` duz`, a cincea, este orientat` în jos şi cur`ţ` permanent sita.

Confort/Siguranţ`Dotare Beneficii Tehnologie

AquaStopSiguranţ` împotriva inundaţiilor.

Siguranţ` absolut` datorit` protecţiei de 100 % împotriva acţiunii d`un`toare a apei.

Sistemul AquaStop înseamn`:• un furtun special de alimentare, cu pereţi dubli• un ventil de siguranţ`• o van` de acumulare cu plutitorCând aparatul este oprit, ventilul de siguranţ` nu mai este alimentat, aşa c` poate fi decuplat. Dac` maşina de sp`lat vase are nevoie de ap`, ventilele se deschid. Dac` se scurge ap` din furtun sau din aparat, atunci admisia este oprit` cu ajutorul vanei cu plutitor.

Sistemul de siguranţ` împotriva accesului copiilorProtecţie împotriva acces`rii de c`tre copii curioşi.

Aparatul nu poate fi deschis în timpul funcţion`rii. Se elimin` astfel pericolul de accidentare din cauza aburului cald. Se previne şi modificarea accidental` a programelor.

Un sistem de siguranţ` mecanic şi/sau un sistem electronic de blocare a tastelor împiedic` deschiderea uşii şi modificarea programelor.

RackmaticUtilizare flexibil` a spaţiului datorit` raftului superior reglabil pe în`lţime.

Creeaz` spaţiu pe raftul superior pentru paharele cu picior lung sau pe raftul inferior pentru farfuriile întinse.

În`lţimea veselei pentru raftul Rackmatic cu trei nivele*Poziţia superioar` ∅ maxim 22 cm pentru farfurii pe raftul superior şi ∅ maxim 30 cm pe raftul inferior.Poziţia medie ∅ maxim 24,5 cm pentru farfurii pe raftul superior şi ∅ maxim 27,5 cm pe raftul inferiorPoziţia inferioar` ∅ maxim 27 cm pentru farfurii pe raftul superior şi ∅ maxim 25 cm pe raftul inferior*exemplu pentru maşina de sp`lat vase ActiveWater cu o

în`lţime de 81,5 cm, f`r` sertar Vario

Raftul superior XXL este cu 4 cm mai adânc decât pân` acum şi poate fi reglat pe în`lţime pe trei nivele, cu pân` la 5 cm. Reglarea nivelelor este comod` şi uşoar`, chiar şi atunci când maşina este înc`rcat`.

Silence – încet ca o şoapt`Funcţioneaz` aşa de silenţios, încât de abia se aude.

Cele mai silenţioase maşini de sp`lat vase. Datorit` nivelului de zgomot redus, nici nu ştii c` funcţioneaz`.

Zgomotul a fost redus pân` la 40 dB datorit` noului sistem hidraulic.

Maşini de sp`lat vaseBeneficii şi tehnologie

76 | Maşini de sp`lat vase

Page 77: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Confort/Siguranţ`Dotare Beneficii Tehnologie

Programarea funcţion`rii Spal` atunci când dore[ti, de exemplu în cursul zilei, când e[ti la birou, pentru ca vesela s` fie curat` la întoarcerea acas`.

Startul programului poate fi întârziat cu pân` la 24 h. Pe display este afişat în permanenţ` timpul r`mas pân` la finalizarea programului.

Sertarul VarioSpaţiu suplimentar pe cel de-al treilea nivel de înc`rcare.

Posibilitate de depozitare în siguranţ` a veselei de mici dimensiuni, a ceştilor de espresso şi a tacâmurilor. M`rirea capacit`ţii de înc`rcare pân` la 14 seturi de vesel`. Spaţiu suplimentar pentru obiecte mari pe raftul superior.

Nivelul al treilea de înc`rcare cu design inovator. Suport telescopic suplimentar pentru tacâmuri şi ustensile mari de buc`t`rie.

VarioSpeedEconomie de timp de pân` la 50 %.

Perfect atunci când te gr`beşti, de exemplu atunci când se termin` paharele curate în timpul unei petreceri.

Prin activarea acestei funcţii, timpul de sp`lare este redus la jum`tate, chiar şi atunci când maşina este complet înc`rcat`. Se menţin desigur rezultatele optime de sp`lare şi uscare.

Schimb`torul de c`ldur`O metod` de sp`lare eficient`.

Paharele sensibile şi porţelanul de valoare sunt sp`late cu grij` şi f`r` niciun risc de şoc termic.

Prin intermediul schimb`torului de c`ldur`, apa proasp`t` este preînc`lzit` cu ajutorul apei aflate deja în compartimentul de sp`lare.

Putere/ConsumDotare Beneficii Tehnologie

Senzor pentru gradul de înc`rcareEconomiseşti ap` şi energie electric` atunci când speli puţine vase.

Senzorul pentru gradul de înc`rcare garanteaz` un consum optim de ap`, chiar şi în cazul înc`rc`rii la jum`tate sau în cazul veselei uşor murdare – economiseşti totodat` şi energie electric`.

Gradul de înc`rcare este determinat cu ajutorul unui senzor, care stabileşte nivelul apei. Dac` în maşin` se afl` multe vase, este necesar` mai multa ap`. În acest caz, se suplimenteaz` cantitatea. Atunci când în cuv` se afl` puţine vase este necesar` o cantitate redus` de ap` pentru cl`tire.

Clasele de eficienţ` energetic` Cea mai important` informaţie de pe eticheta „Euro” este clasa de eficienţ` energetic`, unde „A” desemneaz` cea mai eficient` clas`, iar „G” cea mai puţin eficient` clas`. Suplimentar, este afişat consumul anual de energie electric` exprimat în kWh. Poţi afla dintr-o singur` privire cât de eficient este aparatul şi cât de eficient sunt sp`late şi uscate vasele.

Înc`rcare la jum`tateEconomiseşti ap`, energie electric` şi timp.

Redu consumul de ap`, energie electric` şi timp.

Funcţia ideal` pentru un ciclu de sp`lare cu puţine vase. Vasele pot fi amplasate atât pe raftul superior, cât şi pe cel inferior.

Uscare Zeolith®Uscare optim` cu un consum redus de energie electric`*.

*Clasa de eficienţ` energetic` A: 0,83 kWh la un consum de 10 litri de ap` pentru programul normal Eco 50.

Faţ` de alte maşini de sp`lat vase obişnuite, sistemul inovator de uscare Zeolith® reduce consumul deja sc`zut de energie al maşinilor de sp`lat vase ActiveWater. Comentariu test

(SMV65T20EU: 02/2009) Faţ` de modelul testat anterior,

Bosch Zeolith reduce în mod vizibil consumul de ap` şi energie electric` în cadrul programului economic, sp`lând şi uscând în continuare „foarte bine”.

Zeolitul este un mineral, un silicat natural şi neotr`vitor. Acesta preia umiditatea din aer şi contribuie astfel la menţinerea celui mai redus consum în timpul sp`l`rii şi usc`rii. Mineralul zeolit utilizat în timpul usc`rii se regenereaz` dup` fiecare ciclu de sp`lare, se menţine pe toat` durata de viaţ` a maşinii de sp`lat vase şi nu este necesar` înlocuirea sa.

Maşini de sp`lat vaseBeneficii şi tehnologie

Senzorincarcare

Maşini de sp`lat vase | 77

Page 78: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Maşin` de sp`lat vase ActiveWater Maşin` de sp`lat vase ActiveWater Maşin` de sp`lat vase

SMV65T20EU SuperSilence, complet încorporabil` SMV40M00EU Silence Plus, complet încorporabil` SGV45M83EU complet încorporabil` Capacitate: 13 seturi Zeolith Drying System EmotionLight 6 Programe: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50,

Sp`lare rapid` 45, Presp`lare 4 funcţii speciale: Înc`rcare la 1/2, VarioSpeed, Igienizare,

IntensiveZone Detergent Automation DosageAssist Aqua Sensor Senzor de înc`rcare Pornire programabil`: 1-24 ore Afişare timp r`mas (min.) InfoLight Semnal sonor - terminare program Sistem de siguranţ` împotriva accesului copiilor Sistem AquaStop Indicator electronic soluţie cl`tire / sare GlassProtec Sistem Rackmatic (3 trepte) Sit` cu autocur`ţare (suprafaţ` tripl`) Servomecanism de închidere Nivel zgomot: 42 dB (re 1 pW) Reglare prin partea frontal` a picioarelor din spatele

aparatului

Capacitate: 13 seturi 4 Programe: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sp`lare

rapid` 45 1 funcţie special`: Înc`rcare la 1/2 Detergent Automation DosageAssist Aqua Sensor Senzor de înc`rcare Pornire programabil`: 1-24 ore Afişare timp r`mas (min.) InfoLight Semnal sonor - terminare program Sistem de siguranţ` împotriva accesului copiilor Sistem AquaStop Indicator electronic soluţie cl`tire / sare GlassProtec Sistem Rackmatic (3 trepte) Sit` cu autocur`ţare (suprafaţ` tripl`) Servomecanism de închidere Nivel zgomot: 48 dB (re 1 pW) Reglare prin partea frontal` a picioarelor din spatele

aparatului

Capacitate: 12 seturi 4 Programe: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Sp`lare

rapid` 45 Funcţii speciale: VarioSpeed auto 3in1 Aqua Sensor Pornire programabil`: 1-19 ore Afişare timp r`mas (min.) Semnal sonor - terminare program Sistem AquaStop - protecţie 100% împotriva inundaţiilor Indicator electronic soluţie cl`tire / sare Sistem Rackmatic Sit` cu autocur`ţare Nivel zgomot: 49 dB (re 1 pW) Reglare prin partea frontal` a picioarelor din spatele

aparatului

Consum energie/ciclu (Eco 50°): 0,83 kwhConsum ap`/ciclu (Eco 50°): 10 lDimensiuni (Î x L x A): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Consum energie/ciclu (Eco 50°): 1,05 kwhConsum ap`/ciclu (Eco 50°): 12 lDimensiuni (Î x L x A): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Consum energie/ciclu (Eco 50°): 1,05 kwhConsum ap`/ciclu (Eco 50°): 13 lDimensiuni (Î x L x A): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Maşin` de sp`lat vase Maşin` de sp`lat vase Maşin` de sp`lat vase

SGV43E93EU complet încorporabil` SRV45T23EU SilencePlus, complet încorporabil` SRV53M03EU complet încorporabil` Capacitate: 12 seturi 2x4 Programe: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Sp`lare rapid`

35 °C, Presp`lare Funcţii speciale: Înc`rcare la 1/2 Semnal sonor - terminare program Protecţie multipl` împotriva inundaţiilor Indicator electronic soluţie cl`tire / sare Coş superior reglabil pe în`lţime Sistem de sp`lare cu înc`lzitor instant Sit` cu autocur`ţare Nivel zgomot: 54 dB (re 1 pW) Reglare prin partea frontal` a picioarelor din spatele

aparatului

Capacitate: 9 seturi 4 Programe: Auto 55-65 °C, Eco 50 °C, Sp`lare rapid`

45 °C, Presp`lare Funcţii speciale: VarioSpeed auto 3in1 Aqua Sensor Taste amplasate în partea superioar` Pornire programabil`: 1-19 ore Afişare timp r`mas (min.) InfoLight Semnal sonor - terminare program Sistem AquaStop - protecţie 100% împotriva inundaţiilor Indicator electronic soluţie cl`tire / sare Sistem Rackmatic Sit` cu autocur`ţare Servomecanism de închidere Nivel zgomot: 47 dB (re 1 pW) Reglare prin partea frontal` a picioarelor din spatele

aparatului

Capacitate: 9 seturi 5 Programe: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C,

Sp`lare rapid` 35 °C, Presp`lare Semnal sonor - terminare program Sistem AquaStop - protecţie 100% împotriva inundaţiilor Indicator electronic soluţie cl`tire / sare Coş superior reglabil pe în`lţime Sistem de sp`lare cu Heat exchanger Sit` cu autocur`ţare Nivel zgomot: 49 dB (re 1 pW) Reglare prin partea frontal` a picioarelor din spatele

aparatului

Consum energie/ciclu (Eco 50°): 1,05 kwhConsum ap`/ciclu (Eco 50°): 17 lDimensiuni (Î x L x A): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Consum energie/ciclu (Eco 50°): 0,8 kwhConsum ap`/ciclu (Eco 50°): 11 lDimensiuni (Î x L x A): 81 x 44,8 x 55 cm

Consum energie/ciclu (Eco 50°): 0,8 kwhConsum ap`/ciclu (Eco 50°): 13 lDimensiuni (Î x L x A): 81 x 44,8 x 55 cm

Maşini de sp`lat vase78 | Maşini de sp`lat vase

Page 79: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Maşin` de sp`lat vase ActiveWater Maşin` de sp`lat vase ActiveWater Maşin` de sp`lat vase ActiveWater

SMI69M15EU SuperSilence, inox SMI65M15EU SuperSilence, inox SMI53M05EU SilencePlus, inox Capacitate: 14 seturi 6 Programe: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50°, Delicat 40,

Sp`lare rapid` 45, Presp`lare 4 funcţii speciale: Înc`rcare la 1/2, VarioSpeed, Igienizare,

IntensiveZone Detergent Automation DosageAssist Aqua Sensor Senzor de înc`rcare Pornire programabil`: 1-24 ore Afişare timp r`mas (min.) Indicator desf`şurare program Sertar Vario Sistem de siguranţ` împotriva accesului copiilor Funcţie de blocare a panoului de control Sistem AquaStop Indicator electronic soluţie cl`tire / sare GlassProtec Sistem Rackmatic (3 trepte) Sit` cu autocur`ţare (suprafaţ` tripl`) Servomecanism de închidere Nivel zgomot: 42 dB (re 1 pW) Reglare prin partea frontal` a picioarelor din spatele

aparatului

Capacitate: 13 seturi 6 Programe: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Delicat 40,

Sp`lare rapid` 45, Presp`lare 4 funcţii speciale: Înc`rcare la 1/2, VarioSpeed, Igienizare,

IntensiveZone Detergent Automation DosageAssist Aqua Sensor Senzor de înc`rcare Pornire programabil`: 1-24 ore Afişare timp r`mas (min.) Indicator desf`şurare program Sistem de siguranţ` împotriva accesului copiilor Funcţie de blocare a panoului de control Sistem AquaStop Indicator electronic soluţie cl`tire / sare GlassProtec Sistem Rackmatic (3 trepte) Sit` cu autocur`ţare (suprafaţ` tripl`) Servomecanism de închidere Nivel zgomot: 42 dB (re 1 pW) Reglare prin partea frontal` a picioarelor din spatele

aparatului

Capacitate: 13 seturi 5 Programe: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,

Sp`lare rapid` 45 °C, Presp`lare 2 funcţii speciale: Înc`rcare la 1/2, VarioSpeed Detergent Automation DosageAssist Aqua Sensor Senzor de înc`rcare Pornire programabil`: 1-24 ore Afişare timp r`mas (min.) Sistem de siguranţ` împotriva accesului copiilor Funcţie de blocare a panoului de control Sistem AquaStop Indicator electronic soluţie cl`tire / sare GlassProtec Sistem Rackmatic (3 trepte) Sit` cu autocur`ţare (suprafaţ` tripl`) Servomecanism de închidere Nivel zgomot: 48 dB (re 1 pW) Reglare prin partea frontal` a picioarelor din spatele

aparatului

Consum energie/ciclu (Eco 50°): 1,05 kwhConsum ap`/ciclu (Eco 50°): 12 lDimensiuni (Î x L x A): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Consum energie/ciclu (Eco 50°): 1,05 kwhConsum ap`/ciclu (Eco 50°): 12 lDimensiuni (Î x L x A): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Consum energie/ciclu (Eco 50°): 1,05 kwhConsum ap`/ciclu (Eco 50°): 12 lDimensiuni (Î x L x A): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Maşin` de sp`lat vase Maşin` de sp`lat vase Maşin` de sp`lat vase

SGI53E55EU inox SGI33E35EU inox SRI53E15EU inox Capacitate: 12 seturi 2x5 Programe: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C,

Sp`lare rapid` 35 °C, Presp`lare Funcţii speciale: Înc`rcare la 1/2 Selector de programe retractabil („push-up“) Display cu LED-uri pentru stadiu program Sistem AquaStop - protecţie 100% împotriva inundaţiilor Indicator electronic soluţie cl`tire / sare Coş superior reglabil pe în`lţime Suport pentru tacâmuri în sertarul superior Sistem de sp`lare cu înc`lzitor instant Sit` cu autocur`ţare Nivel zgomot: 52 dB (re 1 pW) Reglare prin partea frontal` a picioarelor din spatele

aparatului

Capacitate: 12 seturi 3 programe: Normal 65, Eco 50, Presp`lare Selector de programe retractabil („push-up“) Display cu LED-uri pentru stadiu program Protecţie multipl` împotriva inundaţiilor Indicator electronic soluţie cl`tire / sare Suport pentru tacâmuri în sertarul superior Sistem de sp`lare cu înc`lzitor instant Sit` cu autocur`ţare Nivel zgomot: 57 dB (re 1 pW) Reglare prin partea frontal` a picioarelor din spatele

aparatului

Capacitate: 9 seturi 5 programe: Intensive 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C,

Sp`lare rapid` 35 °C, Presp`lare Funcţii speciale: Înc`rcare la 1/2 Selector de programe retractabil („push-up“) Display cu LED-uri pentru stadiu program Sistem AquaStop - protecţie 100% împotriva inundaţiilor Indicator electronic soluţie cl`tire / sare Coş superior reglabil pe în`lţime Sit` cu autocur`ţare Sistem de sp`lare cu înc`lzitor instant Servomecanism de închidere Reglare prin partea frontal` a picioarelor din spatele

aparatului Nivel de zgomot: 49 dB (re 1 pW)

Consum energie/ciclu (Eco 50°): 1,05 kwhConsum ap`/ciclu (Eco 50°): 17 lDimensiuni (Î x L x A): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Consum energie/ciclu (Eco 50°): 1,05 kwhConsum ap`/ciclu (Eco 50°): 17 lDimensiuni (Î x L x A): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Consum energie/ciclu (Eco 50°): 0,8 kwhConsum ap`/ciclu (Eco 50°): 11 lDimensiuni (Î x L x A): 81 x 44,8 x 57 cm

Maşini de sp`lat vase | 79

Page 80: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Maşin` de sp`lat rufe80  |  Maşin` de sp`lat rufe

Page 81: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Maşin` de sp`lat rufeMaşin` de sp`lat rufe  |  81

Maşin` de sp`lat rufe

WIS24140EU complet încorporabil` Eficienţ` energetic`: A-10%* Etichet` eficienţ` (sp`lare / centrifugare): A / B Capacitate: 7 kg Centrifugare: 1200 - 400 rot/min Detectarea automat` a cantit`ţii Afişaj LED pentru stadiul programului Control electronic pentru toate programele de sp`lare Program special pentru lân` Taste: Start, Pete, Presp`lare, Antişifonare, Selector de 

centrifugare Compartiment pentru detergent cu  funcţie de 

autocur`ţare Recipient pentru detergent lichid Tambur cu sistem varioSoft AquaStop - protecţie 100% împotriva inundaţiilor Detectarea spumei reziduale Controlul electronic al balansului Semnal sonor Durata tuturor programelor scurtat` Hublou cu cârlig de blocare metalic Hublou de 30 de cm, cu unghi de deschidere de 130° Prindere revesibil` a uşii de mobilier

* A-10% reprezint` un consum redus cu 10% (0,17 kWh/kg) faţ` de cea mai redus` valoare a clasei de eficienţ` A (0,19k Wh/kg)

Consum energie/ciclu standard: 1,19 kwhConsum ap`/ciclu standard: 49 lDimensiuni (Î x L x A): 81,8 x 60 x 55,5 cm

Page 82: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

82 | Schi]e

Schi]eDimensiuni în mm

Cuptor electric

Cuptor electric

Cuptor cu aburi

Cuptor cu microunde

Cuptor electric

Cuptor electric

Cuptor cu aburi

Cuptor cu microunde

Cuptor electric

Cuptor electric

Cuptor cu microunde

Cuptor cu microunde

HBA20.../21.../22.../23...; HBA4...; HBA5...; HBB2...; HBB5...

HBA24...; HBA3...; HBA6...; HBA7...; HBN...

HBC26D553

HMT85ML53

HBA20.../21.../22.../23...; HBA4...; HBA5...; HBB2...; HBB5...

HBL3552

HBC26D553

HMT84G651

HBA24...; HBA3...; HBA6...; HBA7...; HBN...

HBL3552

HMT85ML53

HMT84G651

* Pentru schi]ele complete te rug`m s` consul]i sec]iunea “schi]e instalare” de pe www.bosch-electrocasnice.ro.

Page 83: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Schi]e | 83

* Distan]a minim` de la decupajul concav pân` la perete** Pozi]ia racordului de gaz în decupaj

* Distan]a minim` de la decupajul concav pân` la perete** Pozi]ia racordului de gaz în decupaj

Sertar termic

Espressor automat

Plit` pe gaz

Plit` pe gaz

Sertar termic

Espressor automat

Plit` pe gaz

Plit` pe gaz

Espressor automat

Plit` pe gaz

Plit` pe gaz

Plit` pe gaz

HSC140652

TCC78K750

PPH626B80E

PCR915B90E

HSC140652

TCC78K750

PPP616B20E

PCQ715M90E; PCQ715B80E

TCC78K750

PPQ716B20E

PPP616B80E

PCH615B90E; PCP615B90E; PCP615B80E; PCP615M90E

* Pentru schi]ele complete te rug`m s` consul]i sec]iunea “schi]e instalare” de pe www.bosch-electrocasnice.ro.

Page 84: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

84 | Schi]e

Schi]eDimensiuni în mm

Plit` pe gaz

Plit` vitroceramic`

Plit` vitroceramic`

Plit` domino

Plit` pe gaz

Plit` vitroceramic`

Plit` domino

Plit` domino

Plit` vitroceramic`

Plit` vitroceramic`

Plit` domino

PCH615DEU; PCD615DEU; PCD619DEU

PIE645T14E; PIF645R14E

PKE645T14E; PKE645Q14E

PKC345E; PKT345E; PCD345D; PCH345D

NGU4051DE

PKF659V14E

PKC345E; PKT345E; PCD345D; PCH345D

PKT345E

PKC875N14D

PKN645T14

PKC345E; PKT345E; PCD345D; PCH345D

* Pentru schi]ele complete te rug`m s` consul]i sec]iunea “schi]e instalare” de pe www.bosch-electrocasnice.ro.

Cu arz`torWok

Racord gaz

* Distan]a minim` de la decupaj pân` la perete minim 55 mm** Pozi]ia racordului de gaz în decupaj

Montarea a 3 elemente Domino într-unsingur decupaj necesit` 2 kituri de montaj (NEZ34VLA)

* Distan]a minim` de la decupaj pân` la perete** Adâncimea maxim` de fixare

Montarea a 2 elemente Domino într-unsingur decupaj necesit` 2 kituri de montaj (NEZ34VLA).

* Distan]a minim` de la decupaj pân` la perete minim 55 mm.

(pîn` la buton)

Montarea unui element Domino într-unsingur decupaj al`turi de o plit` de 60 cmnecesit` un kit de montaj (NEZ34VLB)

Page 85: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Schi]e | 85

Hot` 100 cm

Hot` 90 cm

Hot` 60 cm

Hot` 60 cm

Hot` 90 cm

Hot` 90 cm

Hot` 60 cm

Hot` 60 cm

Hot` 90 cm

Hot` 90 cm

Hot` 60 cm

Hot` 40 cm

DIA106750

DWB095751

DWA065551

DWA061450

DWK096650

DWA091450

DWA062450

DWW061451; DWW061461

DWA096550

DWW091451

DWB065450

DWC041650

* Pentru schi]ele complete te rug`m s` consul]i sec]iunea “schi]e instalare” de pe www.bosch-electrocasnice.ro.

Page 86: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

86 | Schi]e

Schi]eDimensiuni în mm

Hot` 60 cm

Hot` 60 cm

Combin` încorporabil`

Frigider cu 1 u[` încorporabil

Hot` 60 cm

Hot` 50 cm

Combin` încorporabil`

Frigider cu 1 u[` încorporabil

Hot` 50 cm

Combin` încorporabil`

Frigider cu 2 u[i încorporabil

Side by Side

DHI635HX

DHU625P; DHU624P; DHU622P

KIV38X00

KIL38A51

DHI635HX

DHU522P; DHU524P

KIV34V00

KUL15A50

DHL545S; DHL555B

KIS38A51

KID24V10

KAN60A40; KAN58A50

* Pentru schi]ele complete te rug`m s` consul]i sec]iunea “schi]e instalare” de pe www.bosch-electrocasnice.ro.

Ie[ire pentru aer min. 200cm2

Distan]` peste panoul superior

Î

Î Î

Î

Cant inferiorPanou frontal

Ventilare în soclu min. 200cm2

Dimensiunile corespund pentru o distan]` de 4 mm între pl`cile de mobilier aplicate pe u[ile aparatului. Dac` se utilizeaz` alte dimensiuni pentru distan]el` dintre u[i (max. 14 mm) dimensiunile pl`cilor se vor ajusta corespunz`tor.

La dimensiuni de ni[` mai mari (1780-1790) este necesar` instalarea unei fâ[ii de compensare pe ni[` tavanului: pot fi comandate [i fâ[ii albe din plastic cu num`rul de catalog piese de de schimb 438172

Ie[ire pentru aer min. 200cm2

Distan]` peste panoul superior

Î

Î Î

Î

Cant inferiorPanou frontal

Ventilare în soclu min. 200cm2

La dimensiuni de ni[` mai mari (1780-1790) este necesar` instalarea unei fâ[ii de compensare. Dimensiunile corespund pentru o distan]` de 4 mm între pl`cile de mobilier aplicate pe u[ile aparatului. Dac` se utilizeaz` alte dimensiuni pentru distan]el` dintre u[i (max. 14 mm) dimensiunile pl`cilor se vor ajusta corespunz`tor.

Ie[ire pentru aer min. 200cm2

Distan]` peste panoul superior

Cant inferiorPanou frontal

Ventilare în soclu min. 200cm2

Dimensiunile corespund pentru o distan]` de 4 mm între pl`cile de mobilier aplicate pe u[ile aparatului. Dac` se utilizeaz` alte dimensiuni pentru distan]el` dintre u[i (max. 14 mm) dimensiunile pl`cilor se vor ajusta corespunz`tor.

ÎÎ

Î Î

Ie[ire pentru aer min. 200cm2Distan]` peste panoul superior

Cant inferiorPanou frontal

Ventilare în soclu min. 200cm2

Î ÎÎ Î

Dimensiunile corespund pentru o distan]` de 4 mm între pl`cile de mobilier aplicate pe u[ile aparatului. Dac` se utilizeaz` alte dimensiuni pentru distan]el` dintre u[i (max. 14 mm) dimensiunile pl`cilor se vor ajusta corespunz`tor.

Page 87: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Schi]e | 87

Side by Side

Vitrin` de vinuri

Ma[in` de sp`lat vase 60 cm

Ma[in` de sp`lat rufe încorporabil`

Side by Side

Vitrin` de vinuri

Ma[in` de sp`lat vase 45 cm

Combine frigorifice Color Glass

Ma[in` de sp`lat vase 60 cm

Ma[in` de sp`lat vase 45 cm

KAN60A40; KAN58A50

KSW30V80

SMI69M15EU; SMI65M15EU; SMI53M05EU; SGI53E55EU; SGI33E35EU

WIS24140EU

KAN60A40; KAN58A50

KSW22V80

SRV45T23EU; SRV53M03EU

KGN36S20; KGN36S50; KGN36S52; KGN36S54; KGN36S60

SMV65T20EU; SMV40M00EU; SGV45M83EU; SGV43E93EU

SRI53E15EU

* Pentru schi]ele complete te rug`m s` consul]i sec]iunea “schi]e instalare” de pe www.bosch-electrocasnice.ro.

Page 88: Catalog Eelectrocasnice Incorporabile Bosch2009

Cump`r`torii pot suna pentru informa]ii [i asisten]` service la num`rul de telefon (021) 203.97.48 sau e-mail: [email protected]`torul î[i rezerv` dreptul de a îmbun`t`]i performan]ele tehnice [i designul produselor prezentate f`r` aviz`ri prealabile. © Bosch Electrocasnice 05/2009

www.bosch-electrocasnice.ro

2009


Recommended