+ All Categories
Home > Documents > Catalog produse Melinda Steel - Catalog 2005

Catalog produse Melinda Steel - Catalog 2005

Date post: 14-Aug-2015
Category:
Upload: lulupopa
View: 367 times
Download: 14 times
Share this document with a friend
Description:
S.C. MELINDA IMPEX S.R.L. are ca domenii principale de activitate comercializarea sidistributia produselor din otel si a materialelor pentru izolatie.
36
Transcript
Page 1: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005
Page 2: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

S.C. MELINDA IMPEX S.R.L. - Filiala Steel

Filiala Steel

Filiala Transport Melinda Impex.

Filiala Steel

Filiala Steel

are ca domenii principale de activitate comercializarea ºi

distribuþia produselor din oþel ºi a materialelor pentru izolaþie.

Prin impunerea corectitudinii ºi seriozitãþii în afaceri, calitãþii ºi fiabilitãþii produselor, datoritã respectului

acordat clienþilor ºi adaptãrii rapide la cerinþele pieþei, a devenit un distribuitor recunoscut la

nivelul economiei autohtone.

Activitatea de distribuþie se remarcã printr-o tendinþã ascendentã, ajungând ca astãzi sã acopere 85% din

teritoriul þãrii.

Produsele provenite din Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia,Turcia, dar ºi de la producãtorii interni, sunt

depozitate în hale moderne, a cãror suprafaþã totalã se întinde pe 30.000 m . În interioarele depozitelor,

încãrcarea ºi descãrcarea produselor se realizeazã la standardele impuse de normele U.E., cu ajutorul

podurilor rulante, automacaralelor ºi motostivuitoarelor. Distribuþia mãrfurilor cãtre clienþi este asiguratã de

a firmei Aceasta dispune de un modern parc auto, dotat sã satisfacã

absolut toate cerinþele de distribuþie.

Implementarea ºi aplicarea eficientã a sistemului de management al calitãþii, conform normelor ISO – 9001,

asigurã de asemenea buna funcþionare a activitãþii noastre.

Din dorinþa de a oferi produse ºi servicii la standarde europene, pentru a demonstra o apropiere faþã de clienþii

noºtrii actuali ºi potenþiali, ºi-a propus sã deschidã mai multe centre logistice în diferite locaþii din

þarã. În cursul anului 2004, pe lângã depozitele existente la Odorheiu Secuiesc ºi în Miercurea-Ciuc, filiala a

deschis un nou punct de lucru la Oradea. Într-un interval de timp scurt, acesta a atras de partea filialei noi

parteneri de afaceri. Ca urmare a punerii în practicã a conceptului de extindere, în luna ianuarie 2005 a fost

înfiinþat un alt punct de lucru la Bucureºti, prevãzut cu un spaþiu de depozitare de 2500 m , dotat cu mijloace

necesare asigurãrii procesului de deservire a clienþilor. În luna martie a fost inaugurat cel de-al 3-lea punct de

lucru, la Timiºoara, unde cu ajutorul noilor sisteme de depozitare ºi manipulare a mãrfurilor, asigurãm o gamã

completã de produse din oþel ºi de materiale pentru izolaþie.

Deschiderea noilor puncte de lucru sporeºte accesibilitatea la produsele distribuite ºi comercializate de

, mãreºte viteza de reacþie la comenzile clienþilor ºi nu în ultimul rând, reprezintã un suport eficient

pentru reþeaua naþionalã de distribuþie.

Principiul nostru valoric este de a oferi game complete de produse, de calitate superioarã, la preþuri

competitive pe piaþa internã.

Dorim ca prin ofertele noastre sã manifestãm deschidere faþã de colaboratori, faþã de partenerii existenþi ºi

viitori, sã purtãm un dialog deschis, menit sã fluidizeze fluxul informaþional comercial. Suntem convinºi cã

transparenþa pe care o asigurã societatea noastrã ºi prezenþa de un deceniu pe piaþa internã, oferã garanþii

viitoarelor colaborãri.

2

2

Page 3: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005
Page 4: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

tablã zincatã, decapatã, neagrã

04

Page 5: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

Domenii de utilizare:

• pentru construcþii metalice ºi mecanice care necesitã deformãri simple• pentru acoperiº, deformãri simple, pentru fãlþuiri manuale ºi cu maºina

Grosime (mm) Cod

a Tablã zincatã din importºi producþie internã

Dimensiune (mm)

1000 x 2000

Grosime (mm) Cod

b

Dimensiune (mm)

1000 x 2000

Grosime (mm) Cod

c

Dimensiune (mm)

1.5 TBN.1.52 TBN.23 TBN.34 TBN.45 TBN.56 TBN.68 TBN.8

10 TBN.1012 TBN.12

1000x20001000x20001500x30001500x30001500x30001500x30001500x30001500x60001500x6000

ReN/mm2

RmN/mm2

A80%

Caracteristici mecanice

C Mn P S

Compoziþie chimicã (%)

DX51D+Z150-N-A-C 0.04-0.05 0.21-0.26 0.008-0.019 0.009-0.016

C Mn P Si

Compoziþie chimicã (%)

Al

0.11-0.15 0.046-0.053 0.010-0.017 0.13-0.16 0.020-0.060ST 37-2G / S235JRG2

C N P Si

Compoziþie chimicã (%)

0.066-0.17 0.007 0.01-0.05 0.008-0.219S235JRG2

326-450 235-329 29-34

ReN/mm2

RmN/mm2

A80%

Caracteristici mecanice

340-510 235-329 17-42.5

ReN/mm2

RmN/mm2

A80%

Caracteristici mecanice

370-405 348-395 30-35 150-288

Zng/m2

Rm – rezistenþa la rupere (la tracþiune)Re – limita la curgere (la alungire)A – alungirea la rupere

Domenii de utilizare:

• pentru construcþii metalice ºi mecanice, industria autovehiculelor,maºini agricole, articole de menaj

• pentru produse ce urmeazã a fi prelucrate prin deformare la rece ºiîn special pentru ambutisare

Domenii de utilizare:• pentru construcþii metalice

Comportarea la sudare ºi dupã sudare depinde nu numai de material,ci ºi de concepþia constructivã, de condiþiile de execuþie ºi deexploatare a elementelor de construcþie

s t e e l

0.35 TBZ.0.350.4 TBZ.0.4

0.45 TBZ.0.450.5 TBZ.0.5

0.55 TBZ.0.550.6 TBZ.0.60.7 TBZ.0.70.8 TBZ.0.80.9 TBZ.0.91 TBZ.1.0

Grosime (mm) Cod

a1 Tablã zincatã în rulou

Lãþime (mm)

10000.4 TBZ.0.4ROL0.5 TBZ.0.5ROL

0.40 TBD.0.40.50 TBD.0.50.80 TBD.0.81.00 TBD.11.25 TBD.1.251.50 TBD.1.52.00 TBD.22.50 TBD.2.53.00 TBD.3

Tablã laminatã la cald (neagrã) din importºi producþie internã

Grosime (mm) Cod

c1

Dimensiune (mm)

Tablã groasã laminatã la cald (neagrã)producþie internã

1500x6000 15 TBN.151500x6000 18 TBN.181500x6000 20 TBN.201500x6000 25 TBN.25

05

SR EN10327/2004

DIN 17100/1623 /SR EN 10025-2:2004

SR EN10025-2:2004

Tablã laminatã la rece (decapatã)din import ºi producþie internã

Page 6: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

tablã aluminiu din import

06

tablã aluminiu tip Stucco

tablã aluminiu striatã tip Diamond

tablã aluminiu striatã

Page 7: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

a

07

Tablã aluminiu

Grosime(mm)

CodDimensiune(mm)

1000x2000 0.5 TBAI.0.50.6 TBAI.0.60.7 TBAI.0.70.8 TBAI.0.81 TBAI.1

1.2 TBAI.1.21.5 TBAI.1.52 TBAI.2

2.5 TBAI.2.53 TBAI.34 TBAI.4

0.8 TBAI.0.8x1.25x2.51 TBAI.1x1.25x2.5

1000x20001000x20001000x20001000x20001000x20001000x20001000x20001000x20001000x20001000x20001250x25001250x2500

b

Grosime(mm)

CodDimensiune(mm)

Tablã aluminiu tip Stucco

1000x2000 0.8 TBAI.0.81000x2000 1 TBAI.1

c

Grosime(mm)

CodDimensiune(mm)

Tablã aluminiu striatã

1000x2000 1.5 TBAI.S.1.51000x2000 2 TBAI.S.21000x2000 2.5 TBAI.S.2.51000x2000 3 TBAI.S.3

d

Grosime(mm)

CodDimensiune(mm)

Tablã aluminiu striatã tip Diamond

1000x2000 1.5 TBAI.SD.1.51000x2000 2.5 TBAI.SD.2.5

profile din aluminiu

a Profile T

Material: AlMgSi0.5F22 DIN 1725 / 1748

Masã(kg/ml)

CodDimensiune(mm)

20X20X2.0 0.22 ALCT.20X20X2.025X25X2.0 0.265 ALCT.25X25X2.025X25X3.0 0.39 ALCT.25X25X3.030X30X3.0 0.49 ALCT.30X30X3.035X35X3.0 0.56 ALCT.35X35X3.040X40X3.0 0.64 ALCT.40X40X3.050X50X3.0 0.8 ALCT.50X50X3.0

b Profile U

Masã(kg/ml)

CodDimensiune(mm)

8X8X1.0 0.6 ALPU.8X8X1.010X10X1.5 0.12 ALPU.10X10X1.515X15X1.5 0.18 ALPU.15X15X1.515X15X2.0 0.226 ALPU.15X15X2.020X20X1.5 0.26 ALPU.20X20X1.520X20X2.0 0.35 ALPU.20X20X2.025X25X2.0 0.415 ALPU.25X25X2.030X30X2.0 0.51 ALPU.30X30X2.040X40X3.0 0.96 ALPU.40X40X3.050X50X3.0 1.25 ALPU.50X50X3.0

c Þeavã

Masã(kg/ml)

CodDimensiune

Material: AlMgSi0.5F22 DIN 1725 / 1746 / 9107

Material: AlMgSi0.5F22 DIN 1725 / 1748

D22X1.5 0.274 ALTV.D22X1.5D25X1.5 0.331 ALTV.D25X1.5D30X1.5 0.381 ALTV.D30X1.5D40x2.0 0.677 ALTV.D40X2.0D50X2.0 0.831 ALTV.D50X2.0D60X2.0 1.05 ALTV.D60X2.0

s t e e l

Page 8: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

produse din aluminiu ºi cupru

08

Page 9: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

d

s t e e l

09

Profile L

Material: AlMgSi0.5F22 DIN 1725 / 1748

Masã(kg/ml)

CodDimensiune(mm)

10x10x1.5 0.08 ALCR.10x10x1.515x15x1.5 0.12 ALCR.15x15x1.515x15x2.0 0.17 ALCR.15x15x2.010x20x2.0 0.17 ALCR.10x20x2.020x20x2.0 0.22 ALCR.20x20x2.025x25x2.0 0.3 ALCR.25x25x2.030x30x2.0 0.32 ALCR.30x30x2.030x30x3.0 0.48 ALCR.30x30x3.030x15x2.0 0.25 ALCR.30x15x2.035x35x2.0 0.395 ALCR.35x35x2.035x35x3.0 0.58 ALCR.35x35x3.040x20x2.0 0.34 ALCR.40x20x2.040x20x3.0 0.49 ALCR.40x20x3.040x40x2.0 0.47 ALCR.40x40x2.040x40x3.0 0.66 ALCR.40x40x3.040x40x4.0 0.87 ALCR.40x40x4.050x50x2.0 0.54 ALCR.50x50x2.050x50x3.0 0.85 ALCR.50x50x3.050x50x4.0 1.08 ALCR.50x50x4.050x50x5.0 1.35 ALCR.50x50x5.060x60x2.0 0.73 ALCR.60x60x2.0

e Profile rectangulare

Material: AlMgSi0.5F22 DIN 1725 / 1748

Masã(kg/ml)

CodDimensiune(mm)

15x15x1.5 0.24 ALTP.15x15x1.515x15x2.0 0.317 ALTP.15x15x2.020x20x1.5 0.37 ALTP.20x20x1.520x20x2.0 0.4 ALTP.20x20x2.025x25x2.0 0.53 ALTP.25x25x2.030x30x2.0 0.63 ALTP.30x30x2.030x30x3.0 0.93 ALTP.30x30x3.035x35x2.0 0.742 ALTP.35x35x2.040x20x1.5 0.471 ALTP.40x20x1.540x20x2.0 0.62 ALTP.40x20x2.040x25x2.0 0.672 ALTP.40x25x2.040x30x2.0 0.73 ALTP.40x30x2.040x30x3.0 1.058 ALTP.40x30x3.040x40x2.0 0.88 ALTP.40x40x2.040x40x3.0 1.22 ALTP.40x40x3.050x30x2.0 0.837 ALTP.50x30x2.050x50x2.0 1.06 ALTP.50x50x2.050x50x3.0 1.55 ALTP.50x50x3.060x20x2.0 0.85 ALTP.60x20x2.060x30x2.0 0.96 ALTP.60x30x2.060x40x2.0 1.11 ALTP.60x40x2.060x40x3.0 1.55 ALTP.60x40x3.060x60x3.0 1.88 ALTP.60x60x3.080x20x2.0 1.09 ALTP.80x20x2.080x40x2.5 1.58 ALTP.80x40x2.580x60x2.0 1.5 ALTP.80x60x2.080x80x3.0 2.65 ALTP.80x80x3.0

100x50x3.0 2.34 ALTP.100x50x3.0100x100x4.0 4.23 ALTP.100x100x4.0

profile din aluminiu

Menþiune:Livrãrile se fac la comandã

Produse din cupru traseb

Rotunde 4 – 50 mm 4 – 50 mmPãtrate lãþime 4 – 50 mm lãþime 4 – 50 mmHexagon lãþime 4 – 50 mm lãþime 4 – 50 mmPlatbandã (4 – 20) X (10 – 100 ) mm (4 – 10) X (10 - 100)

Bare Cupru:SECU; SFCU

Cupru: CUZN39Pb3,CUZN40Pb2

Produse din cupru laminatec

Platbandãdin cupru

SFCu CuZn37CuZN37

0,5 X 1000 mm 0,8 X 20 mm 1,0 X 20 mm0,55 X 370 mm 0,8 X 30 mm 1,0 X 40 mm

0,55 X 1000 mm 0,8 X 40 mm 1,0 X 60 mm0,6 X 670 mm 0,8 X 80 mm 1,0 X 80 mm0,8 X 300 mm 1,0 X 100 mm

Tablã din cuprua

Grosime SECU0,5 •0,550,6 •0,70,81,01,21,52,02,53,04,05,06,0

•• • •

• •• • •• • •

• • • ••

• • • •• • • •

•• • ••••

SFCU CuZn37

Tablã standard cupru Dimensiune: 1000x2000 mm

La comandã fermã se pot livra ºi alte dimensiuni

produse din cupru

Page 10: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

profile din oþel

10

Page 11: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

Grosimeperete (mm)

Cod

a

Dimensiune(mm)

Kg/mlh b a15 15 1.5 0.63 TPT.15151.520 20 1.5 0.87 TPT.20201.525 25 1.5 1.1 TPT.25251.530 10 1.5 0.87 TPT.30101.530 20 1.5 1.1 TPT.30201.530 30 1.5 1.34 TPT.30301.540 20 1.5 1.34 TPT.40201.540 30 1.5 1.57 TPT.40301.540 40 1.5 1.81 TPT.40401.545 45 1.5 2.05 TPT.45451.5

Grosimeperete (mm)

Cod

Dimensiune(mm)

Kg/mlh b a30 30 3 2.39 TPT.30303.040 40 3 3.33 TPT.40403.050 30 3 3.33 TPT.50303.050 40 3 3.81 TPT.50403.050 50 3 4.28 TPT.50503.060 30 3 3.81 TPT.60303.060 40 3 4.28 TPT.60403.060 60 3 5.22 TPT.60603.070 40 3 4.75 TPT.70403.070 70 3 6.16 TPT.70703.080 40 3 5.22 TPT.80403.080 60 3 6.16 TPT.80603.080 80 3 7.1 TPT.80803.0

100 40 3 6.16 TPT.100403.0100 60 3 7.1 TPT.100603.0100 100 3 8.99 TPT.1001003.0120 60 3 8.04 TPT.120603.0120 80 3 8.99 TPT.120803.0

Grosimeperete (mm)

Cod

Dimensiune(mm)

Kg/mlh b a20 20 2 1.12 TPT.20202.025 25 2 1.44 TPT25252.030 20 2 1.44 TPT.30202.030 30 2 1.75 TPT.30302.035 35 2 2.07 TPT.35352.040 20 2 1.75 TPT.40202.040 30 2 2.07 TPT.40302.040 40 2 2.38 TPT.40402.045 45 2 2.69 TPT.45452.050 20 2 2.07 TPT.50202.050 30 2 2.38 TPT.50302.050 40 2 2.69 TPT.50402.050 50 2 3.01 TPT.50502.060 20 2 2.38 TPT.60202.060 30 2 2.69 TPT.60302.060 40 2 3.01 TPT.60402.060 50 2 3.32 TPT.60502.0

Grosimeperete (mm)

Cod

Dimensiune(mm)

Kg/mlh b a40 40 4 4.25 TPT.40404.050 50 4 5.51 TPT.50504.060 40 4 5.51 TPT.60404.060 60 4 6.76 TPT.60604.070 70 4 8.02 TPT.70704.080 40 4 6.76 TPT.80404.080 60 4 8.02 TPT.80604.080 80 4 9.28 TPT.80804.090 50 4 8.02 TPT.90504.090 90 4 10.53 TPT.90904.0

100 40 4 8.02 TPT.100404.0100 50 4 8.65 TPT.100504.0100 60 4 9.28 TPT.100604.0100 100 4 11.79 TPT.1001004.0120 60 4 10.53 TPT.120604.0120 80 4 11.8 TPT.120804.0

S235JRG2 0.06-0.17 0.42-1.40 0.008-0.045 0.009-0.045

C Mn P S

Compoziþie chimicã (%)

ReN/mm2

RmN/mm2

340-510 235-330 24.5-32

A5

Caracteristici mecanice

Domenii de utilizare: Avantaje• sunt destinate realizãrii diferitelor tipuri de construcþii ºi structuri metalice

de susþinere situate la interior sau exterior, aferente construcþiilor civile,industriale, comerciale sau social culturale.

• calitatea superioarã a materialului utilizat permitaprecierea unei durabilitãþi de minim 25 ani aprodusului cu respectarea mãsurilor de protecþieanticorozivã corespunzãtoare.

11

Þeavã dreptunghiularã sudatã longitudinalpãtratã ºi

SR EN10025-2:2004

s t e e l

Page 12: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

Profile rectangulare

Grosime perete (mm)

b

Dimensiune (mm)30x30 2.39 3.32 – –40x40 5.3350x50 6.5560x60 8.13 9.4570x70 9.70 •11.33 12.5380x80 11.30 13.21 14.72 16.3690x90 12..80 15.10 16.92 18.87

100x100 14.40 16.98 19.12 21.39 25.26110x110 12.99 15.98 18.87 21.32 23.90120x120 10.84 14.25 17.55 20.75 23.52 26.41 31.84125x125 14.87 18.33 21.69 24.62140x140 16.76 20.69 24.52 27.91 31.43 38.12150x150 18.01 22.26 26.40 30.11 33.95 41.26160x160 19.30 23.83 28.29 32.31 36.46 44.40180x180 27.00 32.05 36.70 41.48 50.68200x200 30.11 35.82 41.10 46.51 56.96220x220 32.40 39.59 45.50 51.53 63.24

70x50 5.22 6.76 9.4580x60 9.70 11.3390x50 9.70 11.3390x60 12.27

100x50 10.50 12.27100x60 9.28 11.30 13.21100x80 10.50 12.80 15.10 18.87120x60 12.80 15.10 16.92120x80 14.40 16.98 19.12 21.39 25.66

120x100 12.99 15.89 18.87 21.32 23.90 28.70140x70 9.43 12.36 15.19 17.92 20.22 22.64 27.13140x80 9.90 12.99 15.98 18.87 21.32 23.90 28.70150x50 8.69 11.73 14.24150x75 10.13 13.30 16.37 19.34 21.87 24.53

150x100 11.31 14.87 18.33 21.69 24.62 27.67 33.41160x80 14.25 17.55 20.75 23.52 26.41 31.84160x90 18.33 21.69 24.62 27.67 33.41180x80 19.15 22.63 28.92

180x100 20.69 24.52 27.91 31.43 38.12200x100 18.01 22.26 26.40 30.11 33.95 41.26200x120 23.83 28.29 32.31 36.46 44.40200x150 26.18 31.11 35.61 40.23 49.11220x120 30.17 34.51 38.97 47.54220x140 32.05 36.70 41.48250x100 40.23 49.11250x150 30.11 35.82 41.10 46.51 56.96260x140 35.82 46.51 46.96260x180 39.59 51.53 63.24

– – –– – – – – –– – – – – –– – – – –– – • – –– – • –– – • –– – •– • • • –

•– • • • – –– •– •– • •– – • •– – •– – • •– • – – –– – • – – –– – • – – –– – – • – – –– – – – –– – – –– – –– – • – –– – •– • • • • • •

• •• •

– – – –• • • • –• •

– •– – • •– – – –– – •– •– – •– – • •– – – •– – – • • • –– – – – –– – •– – – –– – – –

• dimensiunile marcate pot fi aduse pe baza unor comenzi ferme

Greutate specificã kg/ml

3 4 5 6 7 8 10

C Mn P S

Compoziþie chimicã (%)

ReN/mm2

RmN/mm2

410-560 275-380 24.5-32470-630 355-480 24.5-32

A80%

Caracteristici mecanice

S275JOH 0.120-0.22 0.59-1.5 0.003-0.045 0.003-0.044S355J2H 0.120-0.20 0.59-1.6 0.003-0.040 0.003-0.040

12

SR EN10025-2:2004

Page 13: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

• rezistenþã la rupere ridicatã chiar ºila temperaturi scãzute

• materie primã din oþeluri total dezoxidate

Domenii de utilizare:• la construcþii de maºini, la construcþii metalice, la construcþii de vehicule,

la construcþiile de cofraje, schele, containere, scule ºi utilaje pentruagriculturã, nave, macarale ºi cabine, în ateliere de lãcãtuºerieºi la tehnicile de transport.

Avantaje• se evidenþieazã prin foarte buna sudabilitate, sunt simplu de tãiat, sudat ºi de aplicat cu un strat acoperitor, sunt uºor de asamblat,

deci au costuri de prelucrare reduse, paletã largã de dimensiuni, toleranþe reduse, suprafaþã netedã ce permite constructoruluirealizarea unui design clar ºi funcþional.

Proprietãþi

13

Sudabilitate potrivitã pentru prelucrare optimã

Materia primã de înaltã calitate vine în întâmpinarea cerinþelor clienþilor în domeniul puritãþii,al maleabilitãþii ºi viscozitãþii oþelului.Aceste profile se remarcã în special prin foarte buna sudabilitate ºi la margini, cu urmãtoareleproprietãþi:• rezistenþã la rupere înaltã chiar ºi la temperaturi scãzute• materie primã din oþeluri total dezoxidate• echivalent carbon maxim 0.43%• realizarea canturilor în conformitate cu EN 10219• lipsa fisurilor la nivelul canturilor, datoritã materiei prime cu maleabilitate excelentã chiar

ºi la clasele de rezistenþã ridicatã

Oþel de construcþie uzualã conform EN 10025Simbolizare

S 355 J2 G3+Z35Exemplu

s t e e l

Page 14: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

þevi din oþel

14

Page 15: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

Þevi negre sudate longitudinal pentru instalaþii

Cod

a

Dimensiune Grosimeperete (mm)

Kg/ml

3/8” 2.35 0.89 TNN.3/81/2” 2.65 1.22 TNN.1/23/4” 2.65 1.58 TNN.3/4

1” 3.25 2.44 TNN.11 1/4” 3.25 3.14 TNN.5/41 1/2” 3.25 3.61 TNN.6/4

2” 3.65 5.10 TNN.22 1/2” 3.65 6.25 TNN.21/2

3” 4.05 7.39 TNN.34” 4.50 10.42 TNN.4

Þevi zincate sudate longitudinal pentru instalaþii

Cod

b

Dimensiune Grosimeperete (mm)

Kg/ml

1/2” 2.65 1.27 TZN.1/23/4” 2.65 1.65 TZN.3/4

1” 3.25 2.55 TZN.11 1/4” 3.25 3.28 TZN.5/41 1/2” 3.25 3.77 TZN.6/4

2” 3.65 5.33 TZN.22 1/2” 3.65 6.67 TZN.21/2

3” 4.05 7.78 TZN.34” 4.50 11.00 TZN.4

Þevi de construcþii

Cod

c

DimensiuneØ (mm)

Grosimeperete (mm)

Kg/ml

22 2.0 0.986 TNC.22x226.5 1.5 0.925 TNC.27x1.526.9 2.0 1.219 TNC.27x233.5 2.5 1.911 TNC.33x2.533.7 2.0 1.552 TNC.34x242.4 2.0 1.993 TNC.42x242.4 2.2 1.992 TNC.42x2.242.4 3.0 2.915 TNC.42x348.3 2.3 2.607 TNC.48x2.348.3 2.9 3.244 TNC.48x2.948.3 3.0 3.348 TNC.48x348.3 3.2 3.555 TNC.48x3.260.3 3.0 4.217 TNC.60x376.1 3.0 5.408 TNC.76x388.9 3.0 6.355 TNC.89x388.9 4.0 8.375 TNC.89x4

ReN/mm2

RmN/mm2

360-510 235-355 22.5-32.9

A80%

Caracteristici mecanice

C Mn P S

Compoziþie chimicã (%)

0.07-0.17 0.29-1.40 0.006-0.045 0.045S235JRG2

SR EN10025-2:2004

Domenii de utilizare:• þevile din oþel sudate longitudinal sunt destinate

realizãrii reþelelor de transport a apei calde sau recipotabile (þevi galvanizate), instalaþiilor de încãlzireºi de transport a agentului termic cu presiuneamaximã de 50 bar precum ºi la realizarea instalaþiilortehnologice

• pot fi utilizate ºi la realizarea zonelor supraterane alereþelelor de distribuþie a gazelor naturale

• þevile se produc cu lungimi tipizate de 6000 mm ±50 mm• stratul de zinc are o grosime minimã de 55 µm

• calitatea superioarã a materialului utilizat permiteaprecierea unei durabilitãþi de minim 15 ani a produsuluicu respectarea mãsurilor de protecþie anticorozivãcorespunzãtoare

Þevi negre ºi zincate sudate longitudinal

• utilizate pentru construcþii metalice, aparate, utilajeºi conducte

Þevi pentru construcþii

15

C Mn P S

Compoziþie chimicã (%)

0.07-0.17 0.29-1.40 0.006-0.045 0.045S235JRG2

SR EN10025-2:2004

ReN/mm2

RmN/mm2

360-510 235-355 22.5-32.9

A80%

Caracteristici mecanice

s t e e l

Page 16: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

Þevi trase

Cod

d

DimensiuneØ (mm)

Grosimeperete (mm)

Kg/ml

16

• cu destinaþie comercialã, utilizate pentru diferiteconstrucþii ca: schele metalice, stâlpi, suporturipentru reþele de distribuþie, panouri de protecþie,prize electrice de pãmânt, diverse piese înconstrucþii de maºini

Þevi trase17.2 2.3 0.85 TTR.17x2.321.3 2.5 1.16 * TTR.21x2.521.3 2.6 1.20 TTR.21x2.621.3 2.8 1.28 * TTR.21x2.826.9 2.3 1.40 TTR.26x2.326.9 2.6 1.56 TTR.26x2.626.9 2.7 1.58 * TTR.26x2.6526.9 2.9 1.72 TTR.26x2.933.7 2.9 2.20 * TTR.33x2.933.7 3.2 2.41 TTR.33x3.233.7 3.4 2.54 * TTR.33x3.442.4 2.9 2.83 * TTR.42x2.942.4 3.2 3.09 TTR.42x3.242.4 3.6 3.44 TTR.42*3.648.3 2.9 3.25 * TTR.48x2.948.3 3.0 3.31 * TTR.48x3.048.3 3.2 3.56 TTR.48x3.248.3 3.6 3.97 TTR.48x3.660.3 2.9 4.11 * TTR.60x2.960.3 3.2 4.51 TTR.60x3.260.3 3.5 4.90 * TTR.60x3.560.3 3.6 5.03 TTR.60x3.660.3 4.0 4.76 * TTR.60x4.060.3 4.8 6.57 * TTR.60x4.876.1 2.9 5.24 * TTR.76x2.976.1 3.2 5.75 TTR.76x3.276.1 3.6 6.44 TTR.76x3.688.9 3.2 6.76 TTR.89x3.288.9 3.6 7.57 TTR.89x3.688.9 4.0 8.38 TTR.89x4.0

101.6 3.6 8.70 TTR.101x3.6101.6 4.0 9.63 TTR.101x4.0

108 3.6 9.27 TTR.108x3.6108 4.0 10.26 TTR.108x4.0114 3.5 9.54 * TTR.114x3.5114 3.6 9.83 TTR.114x3.6114 4.0 10.85 TTR.114x4.0114 4.5 12.15 * TTR.114x4.5114 6.0 15.98 * TTR.114x6.0114 6.4 16.98 * TTR.114x6.4114 12.0 30.19 * TTR.114x12.0133 4.0 12.72 TTR.133x4.0133 5.0 15.78 TTR.133x5.0159 4.5 17.15 TTR.159x4.5159 5.0 18.99 TTR.159x5.0159 8.0 29.79 * TTR.159x8.0168 4.5 18.14 TTR.168x4.5168 5.0 19.96 TTR.168x5.0219 6.0 31.52 * TTR.219x6.0219 6.3 33.05 TTR.219x6.3219 6.4 33.56 * TTR.219x6.4219 7.1 37.10 TTR.219x7.1219 8.0 41.63 * TTR.219x8.0324 8.0 62.34 * TTR.324x8.0406 12.0 116.60 * TTR.406x12

* Dimensiunile marcate pot fi adusepe baza unor comenzi ferme.

ReN/mm2

RmN/mm2

440-580 250-390 21-30

A%

Caracteristici mecanice

STAS8183-80

DIN1629

C Mn P S

Compoziþie chimicã (%)

ST 44.0 OLT 45 0.17-0.24 0.40-0.80 0.040 0.045

ReN/mm2

RmN/mm2

350-480 235-390 25-38

A%

Caracteristici mecanice

STAS8183-80

DIN1629

C Mn P S

Compoziþie chimicã (%)

ST 37.0 OLT 35 0.09-0.16 0.40-0.80 0.040 0.004-0.045

• lungimi de fabricaþie: 4-12 m• lungimi fixe în cadrul lungimilor de fabricaþie• toleranþe +/– 25 mm

• protejare: la cerere, capetele vor fi prevãzute cuprotectoare din material plastic

Page 17: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

s

b

a

Cornier cu aripi egale

Cod

a

Dimensiunea=a (mm)

Kg/mlGrosimes (mm)

Oþel latb

Cod

Profil Ue

Dimens.b (mm)

Kg/mlGrosimes (mm)

Dimens.a (mm)

50 38 5 5.59 UNP.5065 42 5.5 7.09 UNP.6580 45 6 8.65 UNP.80

100 50 6 10.6 UNP.100120 55 7 13.3 UNP.120140 60 7 16 UNP.140160 65 7.5 18.9 UNP.160180 70 8 22 UNP.180200 75 8.5 25.3 UNP.200220 80 9 29.4 UNP.220240 85 9.5 33.2 UNP.240

C Mn P S

Compoziþie chimicã (%)

ReN/mm2

RmN/mm2

A5%

Caracteristici mecanice

S235JRG2 0.06-0.17 0.49-1.40 0.007-0.045 0.014-0.045 340-510 235-330 26-41

produse laminate

a

b

a

a

s

SR EN10025-2:2004

17

25 3 1.12 COR.25x2530 3 1.36 COR.30x3035 4 2.10 COR.35x3540 3 1.84 COR.40x40x340 4 2.42 COR.40x4050 4 3.06 COR.50x50x450 5 3.77 COR.50x5060 4 3.61 COR.60x60x460 6 5.42 COR.60x6070 7 7.38 COR.70x7080 8 9.66 COR.80x8090 9 12.20 COR.90x90

100 10 15.10 COR.100x100

CodDimensiunea (mm)

Kg/mlGrosimeb (mm)

16 4 0.50 OLT.16x416 5.5 0.69 OLT.16x5.520 3 0.47 OLT.20x320 4 0.63 OLT.20x420 5 0.79 OLT.20x520 6 0.94 OLT.20x620 8 1.26 OLT.20x820 10 1.57 OLT.20x1025 5 0.98 OLT.25x525 8 1.57 OLT.25x825 10 1.96 OLT.25x1030 3 0.70 OLT.30x330 5 1.18 OLT.30x530 8 1.88 OLT.30x830 10 2.36 OLT.30x1040 5 1.57 OLT.40x540 6 1.88 OLT.40x640 8 2.51 OLT.40x840 10 3.14 OLT.40x1050 5 1.96 OLT.50x550 6 2.36 OLT.50x650 8 3.14 OLT.50x850 10 3.93 OLT.50x1060 6 2.82 OLT.60x680 8 5.02 OLT.80x8

100 8 6.28 OLT.100x8

Profil T

Cod

d

Dimensiunea (mm)

Kg/ml

25 25 1.29 PRT.2530 30 1.77 PRT.3040 40 2.33 PRT.40

Dimensiuneb (mm)

a

b

Page 18: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

Cod

a

Dimensiune(mm)

Kg/mlLãþime(mm)

C Mn P S

Compoziþie chimicã (%)

ReN/mm2

RmN/mm2

A5%

Caracteristici mecanice

S235JRG2 0.06-0.17 0.49-1.40 0.007-0.045 0.014-0.045 340-510 235-330 26-41

europrofile

SR EN10025-2:2004

18

IPE

100 55 8.10 IPE.100120 64 10.40 IPE.120140 73 12.90 IPE.140160 82 15.80 IPE.160180 91 18.80 IPE.180200 100 22.40 IPE.200220 110 26.20 IPE.220240 120 30.70 IPE.240

Cod

b

Dimensiune(mm)

Kg/mlLãþime(mm)

INP

100 50 8.34 INP.100120 58 11.10 INP.120140 66 14.30 INP.140160 74 17.90 INP.160180 82 21.90 INP.180200 90 26.20 INP.200220 98 31.10 INP.220240 106 36.20 INP.240

Cod

d

Dimensiune(mm)

Kg/mlLãþime(mm)

HEA

100 96 16.70 HEA.100120 114 19.90 HEA.120140 133 24.70 HEA.140160 152 30.40 HEA.160180 171 35.50 HEA.180200 190 42.30 HEA.200220 210 50.50 HEA.220240 230 60.30 HEA.240

Cod

e

Dimensiune(mm)

Kg/mlLãþime(mm)

HEB

100 100 20.40 HEB.100120 120 26.70 HEB.120140 140 33.70 HEB.140160 160 42.60 HEB.160180 180 51.20 HEB.180200 200 61.30 HEB.200220 220 71.50 HEB.220240 240 83.20 HEB.240

Page 19: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

Profil Za

Cod h(mm)

profile uºoare

19

Z100/1,00 100 1 1,7Z100/1,25 1,25 2,1Z100/1,50 1,5 2,5Z100/2,00 2 3,4Z120/1,00 120 1 1,9Z120/1,25 1,25 2,3Z120/1,50 1,5 2,8Z120/2,00 2 3,7Z150/1,00 150 1 2,1Z150/1,25 1,25 2,6Z150/1,50 1,5 3,2Z150/2,00 2 4,2Z180/1,00 180 1 2,4Z180/1,25 1,25 2,9Z180/1,50 1,5 3,5Z180/2,00 2 4,7Z200/1,00 200 1 2,5Z200/1,25 1,25 3,1Z200/1,50 1,5 3,8Z200/2,00 2 5Z200/2,50 2,5 6,2

Grosimes (mm)

Greutate(kg/ml)

Profil Cb

Cod h(mm)

Grosimes (mm)

Greutate(kg/ml)

C100/1,00 100 1 1,6C100/1,25 1,25 2C100/1,50 1,5 2,4C100/2,00 2 3,2C120/1,00 120 1 1,8C120/1,25 1,25 2,2C120/1,50 1,5 2,7C120/2,00 2 3,5C150/1,00 150 1 2C150/1,25 1,25 2,5C150/1,50 1,5 3C150/2,00 2 4C180/1,00 180 1 2,3C180/1,25 1,25 2,8C180/1,50 1,5 3,4C180/2,00 2 4,5C200/1,00 200 1 2,4C200/1,25 1,25 3C200/1,50 1,5 3,6C200/2,00 2 4,8

Profil Uc

Cod h(mm)

Grosimes (mm)

U100 100U120 120U150 150U180 180U200 200U250 250

1; 1,25;1,5; 2;

2,5

Page 20: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

sisteme de depozitare

20

Pe piaþa europeanã se prezintã o cerere puternicã pentru sisteme de depozitare moderne, mecanizate ºi de înaltã calitatetehnicã. Pe baza acestei cereri a fost dezvoltatã conform unor licenþe britanice structura de depozitare de mare rezistenþãtip HI-LO. Acest sistem permite depozitarea de paleþi, containere, butoaie, role ºi alte încãrcãturi voluminoase ºi grele laînãlþimi de pânã la 12 m.Structurile de depozitare sunt uºor accesibile ºi se pot executa ºi în variante cu role, care permit completarea ritmicã înfuncþie de rulaj. Avantajele acestui sistem sunt: consumul redus de materiale, producþie modularã, montaj rapid ºi precis,exploatare optimã a spaþiilor de depozitare, prezentare esteticã.

Tipuri de produse în funcþie de sarcinã

Dimensiunea rafturilor:

Protecþia suprafeþelor:

Rafturi de sarcinã redusã 200-400 kg/mRafturi de sarcinã medie 500-1550 kg/paletãRafturi de sarcinã mare 500-2550 kg/paletã

960, 1360, 1860, 2660, 2760,3660, 3960 mm

Înãlþime 2000 mm - 12000 mmScãri schelete 700, 900, 1050, 1200 mm

VopsitZincat

2

Page 21: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

profile laminate la rece

21

Þevia

Diametruexterior (mm)

Grosime perete (mm)

10 • • • • •13 • • • • • • •16 • • • • • • • •19 • • • • • • • • •21 • • • • • • • • •22 • • • • • • • •25 • • • • • • • • • • •28 • • • • • • • • • • •32 • • • • • • • • • • •38 • • • • • • • • •42 • • • • • • • •45 • • • • • • •48 • • • • • • •51 • • • • • • •60 • • • • •63 • • • • •76 • • • • •

0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,50 2,00 2,50 3,00 3,30

Profileb

Dimensiune(mm)

Grosime perete (mm)

0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,50 2,00 2,50 3,00 3,30

10x10 • • • • •15x15 • • • • • • • •20x10 • • • • • • • •20x20 • • • • • • • •30x10 • • • • • • • •25x15 • • • • • • • •25x25 • • • • • • • • •30x20 • • • • • • • • •30x30 • • • • • • • • • •40x20 • • • • • • • • • •35x35 • • • • • • • • •40x30 • • • • • • • • •40x40 • • • • • • • •50x30 • • • • • • • •50x50 • • • • •60x40 • • • • •60x60 • • • • •80x40 • • • • •

Þevi specialec

Dimensiune(mm)

Grosime perete (mm)

0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,5034x16 • • • • • • • •64x28 • • • • •32x17 • • • • • • • •41x35 • • • • • •

Domenii de utilizare:• construcþii civile ºi industriale,

acoperiºuri• industria construcþiilor de maºini

producþia de biciclete• industria de mobilã

Profilele laminate la rece sunt fabricatedin benzi de oþel de calitateaST 32, ST 34 – 2, ST 37 – 2.Se conformeazã standardelorDIN 2394, EN 10219-1/2.Lungime standard: 6 m.

Page 22: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

fier beton

22

a Oþel beton PC52

Greutate(kg/ml)

CodDiametru(mm)

10 0.617 PC.1012 0.888 PC.1214 1.21 PC.1416 1.58 PC.1618 1.99 PC.1820 2.46 PC.2025 3.85 PC.25

b Oþel beton OB37

Greutate(kg/ml)

CodDiametru(mm)

6 0.222 FB.68 0.395 FB.8

10 0.617 FB.1012 0.888 FB.12

c Barã trasã

Greutate(kg/ml)

CodDiametru(mm)

5 0.15 OB.TR.56 0.22 OB.TR.68 0.39 OB.TR.8

10 0.62 OB.TR.1012 0.89 OB.TR.1213 1.05 OB.TR.1314 1.21 OB.TR.1415 1.39 OB.TR.1516 1.58 OB.TR.1618 2.00 OB.TR.1819 2.23 OB.TR.1920 2.47 OB.TR.2022 2.98 OB.TR.2224 3.55 OB.TR.2425 3.85 OB.TR.2530 5.55 OB.TR.30

C Mn P Si

Compoziþie chimicã (%)

OL37-2k 0.06-0.15 0.33-0.72 0.01-0.020 0.13-0.19

ReN/mm2

RmN/mm2

A5%

Caracteristici mecanice

340-510 235-329 10-12

SR EN10025-2:2004

Page 23: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

23

0,60 2,18 1,98 1,84 1,73 2,37 2,37 2,37 2,32 2,64 2,51 2,33 2,192,02 1,84 1,71 1,61 2,12 2,12 2,12 2,12 2,37 2,33 2,16 2,041,90 1,73 1,61 1,51 1,93 1,93 1,93 1,93 2,16 2,16 2,04 1,921,73 1,61 1,49 1,40 1,73 1,73 1,73 1,73 1,93 1,93 1,89 1,781,58 1,51 1,40 1,32 1,58 1,58 1,58 1,58 1,76 1,76 1,76 1,67

0,600,600,600,60

Raport de 1/50 1/200 1/250 1/300 1/50 1/200 1/250 1/300 1/50 1/200 1/250 1/300încovoiere

Sarcinakg/m2

Grosimemm

Deschidere maximã m Deschidere maximã m Deschidere maximã m

Tabela deschiderilor utilizate

panou sandwich

80100120150180

EXECUÞIE STANDARD Comenzi dupã dimensiuni:

Tablã din oþel de grosime: 0,60 mm Profil 33.250.1000Galvanizatã 275 gr/m Lãþime utilã: 1000 mmÎnvelitoare din poliester 25 µm sau Plastisol 200 µm Lungime maximã: 13 mCulori standardSpumã rigidã de poliuretan (PUR) Grosime: 30 mmOpþional: 10 mm, 60 mm (peste 100 m ) Densitate: 45 kg/mFãrã CFC Clasã antifoc B3

alb stucco

din polietilenã

2

2 3

1. Tablã profilatã

2. Miez

3. Folie de aluminiu

4. Bandã de etanºare

Profil 33.250

Spumãde poliuretan

Folie dealuminiu

Bandã etanºare

Pentru acoperiº ºi pereþi din panouria

Page 24: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

panou sandwich

24

EXECUÞIE STANDARD Comenzi dupã dimensiuni:

Tablã din oþel de grosime: 0,63 mm Finisare: 25 m poliesterGalvanizatã 275 gr/m Opþiune: 200 m PlastisolProfil 33.250.1000

Spumã rigidã de poliuretan (PUR) Densitate: 45 kg/mCoeficient de conductivitate: 0,025W/m.K. Clasa de foc B3 fãrã CFCPanouri standard: 40 mm Opþional: 60 mm ºi 80 mm

Tablã din oþel de grosime: 0,50 mm Galvanizatã: 275 gr/mProfil linear Finisare: 25 m poliester interior

(RAL 9002)

2

3

2

1. Tablã profilatã

2. Miez

3. Interior

Lungime minimã: 2,00 mLungime maximã: 12,20 m

Panou izolant pentru acoperiºurib

Page 25: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

25

Caracteristici

Grosimenominalã

mm

Greutate

Kg/ m2

ValoareK

W/m K2

Moment deîncovoiere

maxim

kg.m

Momentmaxim

kg.m

I

cm4

W

cm4

Forþade reacþie

kg

40 12,49 0,548 276 271 78,1 28 132060 13,39 0,350 371 371 150,0 38 148580 14,29 0,292 471 471 247,7 49 1650

80 40 3,54 3,21 2,99 2,81 3,94 3,94 3,94 3,77 4,40 4,08 3,79 3,1960 4,40 4,00 3,71 3,49 4,57 4,57 4,57 4,57 5,11 5,07 4,71 4,4380 5,15 4,73 4,38 4,13 5,15 5,15 5,15 5,15 5,75 5,75 5,75 5,24

90 40 3,40 3,09 2,87 2,70 3,71 3,71 3,71 3,62 4,16 3,92 3,64 3,4360 4,23 3,84 3,57 3,35 4,31 4,31 4,31 4,31 4,82 4,82 4,52 4,2680 4,85 4,54 4,22 3,97 4,85 4,85 4,85 4,85 5,42 5,42 5,35 5,03

100 40 3,29 2,99 2,77 2,60 3,53 3,53 3,53 3,50 3,94 3,79 3,52 3,3160 4,08 3,71 3,44 3,24 4,09 4,09 4,09 4,09 4,57 4,57 4,37 4,1180 4,61 4,38 4,07 3,83 4,61 4,61 4,61 4,61 5,15 5,15 5,15 4,86

110 40 3,18 2,89 2,69 2,53 3,36 3,36 3,36 3,36 3,76 3,67 3,41 3,2060 3,90 3,59 3,34 3,14 3,90 3,90 3,90 3,90 4,36 4,36 4,23 3,9880 4,39 4,25 3,95 3,71 4,39 4,39 4,39 4,39 4,91 4,91 4,91 4,71

120 40 3,09 2,81 2,60 2,45 3,22 3,22 3,22 3,22 3,60 3,56 3,31 3,1160 3,73 3,49 3,24 3,05 3,73 3,73 3,73 3,73 4,17 4,17 4,11 3,8780 4,20 4,13 3,83 3,60 4,20 4,20 4,20 4,20 4,70 4,70 4,70 4,58

130 40 3,01 2,73 2,54 2,39 3,09 3,09 3,09 3,09 3,46 6,46 6,22 3,0360 3,59 3,40 3,16 2,97 3,59 3,59 3,59 3,59 4,01 4,01 4,01 3,7780 4,04 4,02 3,73 3,51 4,04 4,04 4,04 4,04 4,52 4,52 4,52 4,4

140 40 2,93 2,67 3,48 2,33 2,98 2,98 2,98 2,98 3,33 3,33 3,14 4,4660 3,45 3,32 3,08 2,90 3,45 3,45 3,45 3,45 3,86 3,86 3,86 2,9680 3,89 3,89 3,64 3,42 3,89 3,89 3,89 3,89 4,35 4,35 4,35 4,48

Raport de 1/50 1/200 1/250 1/300 1/50 1/200 1/250 1/300 1/50 1/200 1/250 1/300încovoiere

Sarcina Grosimenominalã

mm

Deschidere maximã m Deschidere maximã m Deschidere maximã m

Diferenþe de grosime

Tabela deschiderilor utilizate

s t e e l

Page 26: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

26

ISOLA Platon

Domenii de utilizare:

• protecþie mecanicã a pereþilor pivniþei

aerisirea pereþilor pivniþei

protecþie la umplutura pãmântului

barierã împotriva umiditãþii ºi întreruperea capilaritãþii

uscarea feþei exterioare a peretelui

eliminarea apei

Date tehnice:

Platon P5: lungime 20 m, lãþime 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,47 m*

Drain: lungime 15 m, lãþime 2,00 m

Double Drain: lungime 15 m, lãþime: 1,00 m, 2,00 m

Pro Drain: lungime 13 m, lãþime 2,00 m.

* la comandã

• Platon

• Platon

• Platon

a. Pereþii exteriori ai fundaþiei

b. Pereþii interiori ºi pardoseli

Domenii de utilizare:

Date tehnice:

• protecþia pivniþelor împotriva umiditãþii ºi a

substanþelor poluante

anta de aer asigurã aerisirea pereþilor,

sigurã suport pentru diferite structuri de

suprafeþe interioare ºi îmbunãtãþeºte izolarea termicã

galizeazã presiunea vaporilor între suport ºi

îmbrãcãmintea pardoselilor

elieful presat, elastic mãreºte confortul la mers

Platon Stop: 15 m x 1,25 m, 20 x 2,05 m

Platon Multi: 20 m x 2,05 m

Platon Plaster Base: 20 m x 2,00 m.

• f

• a

• e

• r

Page 27: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

s t e e l

27

c. Acoperiºuri verzi ºi terase

Domenii de utilizare:

Date tehnice:

reþine apa ºi o evacueazã în douã planuri, în cazul acoperiºurilor plate

apacitate ridicatã de evacuare a apei pe verticalã ºi pe orizontalã

rotecþie mecanicã a izolaþiei împotriva apei de pe acoperiºuri

ace posibilã plantarea unei vegetaþii variate

Platon DE25: 2,22 m x 1,33 m

Platon Xtra: lungime 20 m x lãrgime 1,00 m, 1,65 m, 2,00 m, 2,40 m

Platon Perfo Drain: lungime 20 m x 2,00 m.

• c

• p

• f

d. Construcþii ºi pasaje subterane

Domenii de utilizare:

• evacueazã apa subteranã ºi de retenþie

în sistemul de drenaj

asigurã un spaþiu interior uscat•

Platon P20: lungime 2,18 m lãþime 1,33 m

Platon P5 pentru tunele: lungime 20 m lãþime 2,00 m.

Date tehnice:

Page 28: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

Lac poliuretanic

Grund

Zincare 275 g/mp

Tablã din oþel de 0,5 mm, laminat la rece

Galvanizare/poliester

Strat acrilic transparent

Granule de piatrã coloratã

Strat de bazã acrilic colorat

Grund

Zincare 275 g/mp

Tablã din oþel de 0,5 mm, laminat la rece

Galvanizare/poliester

Structura panoului Powertekk Nordic

28

þigle metalice Isola Powertekk

Alternativa modernã cu aspect de þiglã pentru construcþii noi ºi renovãri

Isola Powertekk Nordic

Caracteristici:

cel mai puternic acoperiº de oþel cu aspect de þiglã.

greutate redusã, uºor de transportat, montaj uºor ºi sigur, fonoizolare foarte bunã,

duratã de viaþã mare, esteticã, stabilitate mare în culori. Pentru acoperiºuri cu pante de la 10° la 85° .

Standard de înaltã calitate! Agrement INCERC 3935-2003

Numai avantaje!

Panourile Powertekk de format mic sunt uºor de manipulat ºi de montat chiar ºi atunci când vântul bate cu intensitate.

Apa nu are nici o ºansã sã pãtrundã, punctele de fixare nu sunt pe linia de scurgere.

Isola Powertekk Nordic

• Greutate redusã: 7,7 kg/m

• þigle de dimensiuni mici: 1198 x 418 mm

• tablã din oþel de 0,5 mm, laminat la rece

• Finisaje: granule de piatrã colorate

2

Isola Powertekk “Classic Color” luciul durabil

• Þigle metalice vopsite

• Greutate redusã: 5 kg/m

• tablã din oþel de 0,5 mm, laminat la rece

• Rezistente la vânt ºi raze ultraviolete, ideale ºi în condiþii

grele de climã, nu pierde strãlucirea ºi nu schimbã

culoarea în timp.

2

CC

Page 29: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

Suprapunerile laterale de 88 mm, mai

mari decât la alte panouri, asigurã o

protecþie mãritã împotriva infiltraþiilor,

chiar ºi la vânt puternic, sau ploaie.

Pur ºi simplu convingãtor!

negru

verde

albastru

roºu

maro

roºu rustic

verde

gri

roºu

negru

maro

albastru

s t e e l

29

Powertekk CC

Powertekk Nordic

Page 30: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

30

membrane bituminoase hidroizolante Isola

--

-

-

dadadadadada

dadadadadadadada

dadadada

dadadadadada

dadadada

dadada

--

-

-

nunu

limit.

da

nunudadadadadada

nunununu

nudanudadada

nudadada

dadada

limit.limit.

--

nu

nu

nudanunununu

nunudadadadadada

nunununu

dadadadadada

nudadada

nununu

--

-

nu

nununununuda

dadadadadadada

nunununu

nunununununu

nunununu

nununu

--

Fixare prin cuie saucu bitum cald ºi cuie

fixare prin cuie

Aºezare fãrã întinderelipire prin flacãrã

prin lipireprin lipireprin lipireprin lipire

lipire prin flacãrãlipire prin flacãrãlipire prin flacãrãlipire prin flacãrãlipire prin flacãrãlipire prin flacãrãlipire prin flacãrãlipire prin flacãrã

lipire prin flacãrãlipire prin flacãrãlipire prin flacãrãlipire prin flacãrã

lipire prin flacãrãlipire prin flacãrãlipire prin flacãrãlipire prin flacãrãlipire prin flacãrãlipire prin flacãrã

lipire prin flacãrãlipire prin flacãrãlipire prin flacãrãlipire prin flacãrã

prin lipirelipire prin flacãrãfixare mecanicã

0°C0°C

0°C

-10°C

0°C+5°C+5°C+5°C+5°C-10°C

+5°C+5°C+5°C-5°C

-10°C-10°C-10°C0°C

+5°C+5°C+5°C+5°C

0°C0°C-5°C-5°C

-10°C0°C

-5°C-5°C-5°C0°C

-10°C-5°C

-10°C

Strat de protecþie sau izolaþii tehniceStrat de protecþie sau izolaþii tehnice

Membrane folosite sub ºindrilã

Acoperiºuri înalte cu þigle sau sub ºindrilã

Fixare prin sudurã la aplicarea stratului urmãtorMembranã barierã de vaporiMembranã de depresurizareMembranã de izolaþie ºi depresurizareMembranã de izolaþie ºi depresurizareMembranã de izolaþie ºi depresurizare

--ªi cu fixare mecanicãªi cu fixare mecanicãªi cu fixare mecanicãªi cu fixare mecanicãªi cu fixare mecanicãAplicabil numai vara

Numai pentru izolaþie temporarãNumai pentru izolaþie temporarã--

-----Aplicabil numai vara

---Aplicabil numai vara

Membranã de izolaþie ºi depresurizarePentru renovãriSistem de fixare propriu sistemului

Armãturã de carton

Membrane de substrat

Membrane pentru technicã de vapori

Membrane pentru strat inferior

Membrane pentru strat superior

Sisteme monostrat

Membrane cu bitum oxidat

Membrane cu bitum modificat

Membrane DUO

Isola-Dunabit P-333-CsIsola-Dunabit P-333-H

Isola Dunabit GV2 sub ºindrilã

Isola-Dunabit PV-0,8 sub ºindrilã

Isola-Dunabit GV-2 perforatIsola-Dunabit AL-4Isola-Dunabit GV-2,5 pâslãIsola-Dunabit GV-3 pâslãIsola-Dunabit GV-4 pâslãIsola-Duna SBS PV-3 pâslã

Isola-Dunabit GV-3Isola-Dunabit GV-4Isola-Dunabit GG-4Isola-Duna OPT PV-3Isola-Duna SBS PV - 3Isola-Duna SBS PV-4Isola-Duna SBS GG 4Isola-Duna EPM PV-4

Isola-Dunabit S GV-3,5Isola-Dunabit S GV-4Isola-Dunabit S GV-4,5Isola-Dunabit S PV-4,5

Isola-Dunabit MOD S GV 4Isola-Dunabit MOD S PV 4,5Isola-Duna OPT S GV-4,5Isola-Duna OPT S PV-4,5Isola-Duna SBS S PV4,5Isola-Duna EPM S PV-4

Isola-Duna Duo OPT S GV - 4Isola-Duna Duo OPT S PV-4,5Isola-Duna Duo SBS S PV-4,5Isola-Duna Duo EPM S PV-4

Isola-Toptekk SBS S PV-5 pâslãIsola-ToptekkIsola Dunatek SBS

Denumire produs Metoda de aplicare ObservaþieAco

per

iºur

ista

bile

Aco

per

iºur

i în

miº

care

Aco

per

iºur

i pla

teci

rcul

abile

Con

stru

cþii

sub

tera

neºi

ape

ind

ustr

iale

Tem

p. d

elu

cru

min

imã

Page 31: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

31

vatã mineralã sticlatã Isover

a

Grosime(mm)

Dimensiuni sul(mmxmm)

Denumireprodus

RIO 5 50 13000*1200 15,60 0,75RIO 6 60 11000*1200 13,20 0,64RIO 8 80 9000*1200 10,80 0,50RIO 10 100 7500*1200 9,00 0,40RIO 12 120 6500*1200 7,80 0,34RIO 14 140 5500*1200 6,60 0,30RIO 16 160 5000*1200 6,00 0,26RIO 18 180 4500*1200 5,40 0,23RIO 20 200 4000*1200 4,80 0,21RIO TWIN 10/5 2*50 2*7500*1200 18,00 0,75RIO TWIN 12/6 2*60 2*6500*1200 15,60 0,64

Unit. ambm2

Coeficient UW/m * K2

ISOVER RIO

Descrierea produsuluiDomenii de utilizare

Saltele rulate pentru toate tipurilede termoizolaþii supuse unor

sarcini reduse (între cãpriori, grinzide lemn, planºeelor podurilor

necirculabile, izolarea zidurilor decãrãmidã în douã straturi),

fonoizolarea tavanelor suspendate

b

Grosime(mm)

Dimensiuni sul(mmxmm)

Denumireprodus

Unit. ambm2

Coeficient UW/m * K2

RIO ALU

Descrierea produsuluiDomenii de utilizare

RIO 5 ALU 50 13000*1200 15,60 0,75RIO 6 ALU 60 11000*1200 13,20 0,64RIO 8 ALU 80 9000*1200 10,80 0,50RIO 10 ALU 100 7500*1200 9,00 0,40RIO 12 ALU 120 6500*1200 7,80 0,34RIO 14 ALU 140 5500*1200 6,60 0,30RIO 16 ALU 160 5000*1200 6,00 0,26RIO 18 ALU 180 4500*1200 5,40 0,23RIO 20 ALU 200 4000*1200 4,80 0,21

Saltele rulate pentru toate tipurilede termoizolaþii supuse unor

sarcini reduse(între cãpriori, grinzi de lemn)caºerate cu folie Al ca barierã

împotriva migrãrii vaporilor.

La comandã poate fi livratã ºi vatã mineralã bazalticã în diferite dimensiuni ºi densitãþi.

Page 32: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

32

Domenii de utilizare ELF

• planºeu de acoperiº, cu structurã uºoarã, pantã redusã, bistrat, cu interspaþiude ventilaþie

• planºeu de capãt (de pod) cu pardosealã circulabilã din lemn, montat pe suportde lemnplanºeu peste subsol, cu termoizolare inferioarãplanºeu cu termoizolaþie interioarã ºi cu pardosealã pe dalã flotantãplanºeu arcadã cu termoizolaþie interioarã ºi inferioarã, cu pardosealã pe dalãflotantã ºi învelitoare tavanpardosealã rezematã pe sol, sub duºumea pe dalã de betonlegãturi (noduri) structurale

•••

••

m /sul2Grosime(mm)

Lungime(mm)

Lãþime(mm)

m /sul3

50 1 200 15 000 18,00 0,24960 1 200 12 000 14,40 0,23975 1 200 12 000 14,40 0,29980 1 200 9 000 10,80 0,239

100 1 200 7 500 9,00 0,191120 1 200 6 500 7,80 0,259140 1 200 5 500 6,60 0,256150 1 200 5 500 6,60 0,274

16 1 200 5 000 6,00 0,266180 1 200 4 500 5,40 0,269200 1 200 4 000 4,80 0,266

Grosimea pereþilor cochiliilorizolatoare (mm):

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100

Diametre interioare

15 18 22 28 35 42 45 48 57 60 64 70 76 89 102 108 114 133 140 159 168 194 219 273 324¼ 3/8 1/2 3/4 1 5/4 - 6/4 7/4 2 - - 21/2 3 - 31/2 4 - 5 - 6 - 8 10 12

mmþol

Domenii de utilizare:

Cochiliile de tip URSA sunt alcãtuite din fibre de sticlã cu diametrul de 4-7 microni, "sudate"între ele cu rãºini sintetice ca element de legãturã. Produsele sub formã de cochilii URSA suntprevãzute la fabricare cu secþionare în lung, în formã de "Z", cu rol de prevenire a punþiitermice, cochiliile fiind sau caºerate cu folie de aluminiu, sau natur, fãrã caºerare.Parametrii tehnici ai cochiliilor necaºerate sunt asemãnãtori cu cei ai cochiliilor caºerate,acestea fiind utilizate la izolãri de instalaþii, aparate-maºini º.a., cãrora li se aplicã în continuareori un alt material izolant ori un înveliº (de exemplu tablã de aluminiu).Lungimea de fabricare a cochiliilor: 1200 mm. Fibrele de sticlã componente sunt aºezate cupreponderenþã în lungimea tubului, astfel, pe lângã densitatea micã, dovedesc o rezistenþãmare, nu iritã pielea în timpul utilizãrii.Secþionarea în lungime in formã de "Z" (tãietura Z) eliminã posibilitatea apariþiei punþii termice însituaþia în care cochilia izolatoare nu se muleazã perfect pe þeava de instalaþie izolatã(permanent trebuie urmãritã o punere corectã în operã). Cochiliile caºerate sunt prevãzute cufolie de aluminiu armatã cu fibre de sticlã (caºerare). Banda adezivã prevãzutã pe brida de foliede aluminiu, este utilã pentru închiderea corectã (acoperirea) a tãieturii de-a lungul cochiliei.

Coeficient de conductivitatetermicã (W/mk)

0.039Aspectul suprafeþei

CS necaºerat

a Vatã mineralã sticlatã

b Cochilii

vatã mineralã sticlatã Ursa

Page 33: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

33

polistiren expandat

Densitate

Caracteristici tehnice

Absorbþia de apã % vol 1,6 0,19 0,12 0,08Rezistenþa la compresiunede deformaþie de 10% N/mm 0,05 0,09 0,11 0,18Modul de elasticitate N/mm 3,8 4,0 4,7 8,1Rezistenþa la tracþiune N/mm 0,17 0,19 0,27 0,18Rezistenþa la rupere prinîntindere la încovoiere N/mm 0,14 0,24 0,27 0,43Clasa de combustibilitate C1 C1 C1 C1Conductivitate termicã (10°C) W/mK 0,038 0,037 0,034

2

2

2

2

0,041

Domenii de utilizare

Aplicaþii

Izolaþia termicã a pereþilor exteriori X X XIzolaþia termicã a teraselor necirculabile X XIzolaþia termicã a acoperiºurilor cu ºarpantãdin lemn X X X XIzolaþia termicã a planºeelor dispuse peste spaþiireci - plãci înglobate în pardosealã X XIzolaþia termicã a planºeelor dispuse peste spaþiireci - plãci aplicate la intradosul planºeelor X X X XPlafoane suspendate sub acoperiºuri sau subplanºee dispuse peste spaþii reci X X X XLucrãri pentru creºterea rezistenþei termicea elementelor de construcþii (izolaþie punþi termice,placare pereþi la exterior, placare pereþi la subsol, etc.)Lucrãri pentru repararea termoizolaþiilor la terase X XIzolaþii fonice la zgomot de impact ca dalã flotantã X X

X X X

Plãci din polistiren expandat ignifugat

EPS 15Densitate 15 kg/m

3EPS 20

Densitate 20 kg/m3

EPS 30Densitate 30 kg/m

3EPS 12

Densitate 12 kg/m3

Încãlzire prin pardosealã

Plãcile EPS pentru încãlzire prin pardosealã sunt confecþionate prin matriþare. Plãcile au o grosime totalãde 40 mm ºi prezintã nuturi înalte de 25 mm, care formeazã canale ce fac posibilã pozarea traseuluide conducte cu diametru de 17-20 mm din pexal.

Domenii de utilizare:

• pentru realizarea sistemelor de încãlzire prin pardosealãcu þevi cu diametrul între 17 ºi 20 mm.

Plãcile se aplicã peplanºeul de beton.Conductele de încãlzirese prind în nuturilecorespunzãtoare.Se aplicã ºapa armatã.

beton benzi pentru marginidin polietilenã expandatã

soclu

pardosealã

ºapã armatã

plãci EPS pentruîncãlzire prinpardosealã

conducte de încãlzire

Kg/m312 15 20 30

b

a Plãci din polistiren expandat EPS

• la comandã se poate livra ºi polistiren extrudat

Page 34: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

reþeaua de distribuþie

Responsabili zonali

Zona A

Zona B

Zona C

Ne puteþi contacta la:

535600 Odorheiu Secuiesc

str. Beclean nr. 286., jud. Harghita

Tel: 004-0266-207410

Fax: 004-0266-207411

E-mail: [email protected]

0744-633503

0742-109199

0740-117815

• serviciul aprovizionare: 0266-207451, 207455, 207456

• serviciul contabilitate: 0266-207457, 207458

• serviciul facturare: int. 112, 145

• serviciul de control intern: 0266-218096 int. 219

Zona C

Zona A

Zona B

Reghin

Bistriþa

BecleanDej

Gherla

Sebeº

Orãºtie

Deva

Hunedoara

Haþeg

Tg. Secuiesc

Sf. Gheorghe

BraºovCodlea

Baraolt

Pucioasa

TârgoviºteMoreni

Zalãu

Baia Mare

Satu MareNegreºti

GheorgheniPiatra Neamþ

Târgu Neamþ

Târgu Jiu

Craiova Slatina

Drãgãºani

SovataTârgu Mureº

CâmpiaTurzii

Cluj Napoca

Câmpulung

Piteºti

Curteade Argeº

Lugoj

Timiºoara

Arad

Sighiºoara

Dumbrãveni

MediaºBlaj

Alba Iulia

Tecuci

Galaþi

Brãila

Râmnicu Sãrat

Focºani

Buzãu

Sinaia

Câmpina

Ploieºti

Sibiu

Rm. Vâlcea

FãgãraºRupea

Bucureºti

Bacãu

Roman

Iaºi

Moineºti

Tg. Ocna Oneºti

Oradea

Urziceni

SloboziaMedgidia

Constanþa

Tulcea

Suceava

Odorheiu Secuiesc

34

Page 35: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

... continuitate în inovaþie!

Punct de lucru Bucureºti

Punct de lucru Oradea

Punct de lucru Timiºoara

Punct de lucru Târgu Mureº

041919, ªos. Berceni nr. 108, sector 4Tel: 021-334 7323E-mail: [email protected]

410605, ªos. Borºului nr. 14/ATel: 0259-432442, fax: 432441E-mail: [email protected]

300245, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 29Tel. 0256-400773E-mail: [email protected]

540237, str. Recoltei nr. 17ATel: 0743-131505E-mail: [email protected]

Page 36: Catalog produse Melinda Steel -  Catalog 2005

www.melinda.ro

Des

ign

&D

TP:

•02

66-2

1810

7To

pIn

ve

st


Recommended