+ All Categories
Home > Documents > Catalog ONG

Catalog ONG

Date post: 04-Aug-2015
Category:
Upload: xcp
View: 88 times
Download: 13 times
Share this document with a friend
72
4 5 PRO VITA SANA Data înfiinţării: 30 iunie 1998, Sentinţa civilă nr. 287 Preşedinte: sociolog George Rădulescu Sediul: Arad, Bd. Decebal nr. 24 Tel.: 057-281562 Domeniul de activitate: promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate. Scop: sprijinirea activităţii de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate, găsirea celor mai potrivite modalităţilor pentru a creşte responsabilitatea comunităţii şi a indivizilor faţă de problemele de sănătate şi pentru adoptarea atitudinilor şi comportamentelor sănătoase. Număr voluntari: 10 Număr membri: 48 Activitatea concretă: a) Găsirea celor mai potrivite modalităţi pentru a întări şi creşte responsabilitatea comunităţii şi a indivizilor faţă de problemele de sănătate şi pentru adoptarea unor atitudini şi comportamente sănătoase. b) Sprijinirea realizării programelor de sănătate pe termen lung precum: Sănătatea reproducerii, contracepţie, sexualitate, boli cu transmitere sexuală Stil de viaţă sănătos, combaterea fumatului, a abuzului de alcool, prevenirea consumului de droguri, alimentaţie sănătoasă, exerciţii fizice, şcoli care promovează sănătatea; Prevenirea HIV/SIDA, prevenirea bolilor cardio-vasculare, prevenirea cancerului Crearea unei Case a stilului de viaţă sănătos menită să demonstreze şi să concretizeze posibilitatea alternativelor sanogene Sprijin şi colaborare reciprocă de orice fel şi prin orice mijloace cu instituţii guvernamentale şi organizaţii non-guvernamentale, din ţară şi străinătate, care îşi asumă obiective asemănătoare. Organizarea de diverse manifestări (acţiuni stradale, concursuri, concerte, expoziţii, etc.), cursuri de formare de formatori, conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice etc. Editarea şi tipărirea de materiale informativ educative (pliante, broşuri, calendare, afişe, postere, emisiuni radio-TV, ziare, etc.) Să colaboreze cu Direcţia de Sănătate Publică pentru implementarea la nivel local a programelor naţionale de sănătate Să conceapă şi să aplice programe loco-regionale de intervenţie pentru sănătatea comunitară Să informeze populaţia asupra prevenirii bolilor Să dezvolte şi să aplice programe de pregătire pentru personalul medical şi pentru alte categorii de personal (cadre didactice, ziarişti, elevi,
Transcript
Page 1: Catalog ONG

4 5

PRO VITA SANA

Data înfiinţării: 30 iunie 1998, Sentinţa civilă nr. 287 Preşedinte: sociolog George RădulescuSediul: Arad, Bd. Decebal nr. 24Tel.: 057-281562Domeniul de activitate: promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate.Scop: sprijinirea activităţii de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate,

găsirea celor mai potrivite modalităţilor pentru a creşte responsabilitatea comunităţii şi a indivizilor faţă de problemele de sănătate şi pentru adoptarea atitudinilor şi comportamentelor sănătoase.

Număr voluntari: 10Număr membri: 48Activitatea concretă:a) Găsirea celor mai potrivite modalităţi pentru a întări şi creşte responsabilitatea

comunităţii şi a indivizilor faţă de problemele de sănătate şi pentru adoptarea unor atitudini şi comportamente sănătoase.

b) Sprijinirea realizării programelor de sănătate pe termen lung precum:Sănătatea reproducerii, contracepţie, sexualitate, boli cu transmitere

sexualăStil de viaţă sănătos, combaterea fumatului, a abuzului de alcool,

prevenirea consumului de droguri, alimentaţie sănătoasă, exerciţii fizice, şcoli care promovează sănătatea;

Prevenirea HIV/SIDA, prevenirea bolilor cardio-vasculare, prevenirea cancerului

Crearea unei Case a stilului de viaţă sănătos menită să demonstreze şi să concretizeze posibilitatea alternativelor sanogene

Sprijin şi colaborare reciprocă de orice fel şi prin orice mijloace cu instituţii guvernamentale şi organizaţii non-guvernamentale, din ţară şi străinătate, care îşi asumă obiective asemănătoare.

Organizarea de diverse manifestări (acţiuni stradale, concursuri, concerte, expoziţii, etc.), cursuri de formare de formatori, conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.

Editarea şi tipărirea de materiale informativ educative (pliante, broşuri, calendare, afişe, postere, emisiuni radio-TV, ziare, etc.)

Să colaboreze cu Direcţia de Sănătate Publică pentru implementarea la nivel local a programelor naţionale de sănătate

Să conceapă şi să aplice programe loco-regionale de intervenţie pentru sănătatea comunitară

Să informeze populaţia asupra prevenirii bolilorSă dezvolte şi să aplice programe de pregătire pentru personalul medical

şi pentru alte categorii de personal (cadre didactice, ziarişti, elevi,

Page 2: Catalog ONG

6 7

studenţi, etc.) ce îşi pot aduce contribuţia la promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate

Să realizeze studii populaţionale şi cercetare în domeniul frecvenţei repetiţiei şi evoluţiei factorilor care pot avea influenţă asupra comportamentului şi atitudinilor unor variate grupuri de persoane.

Să ofere consultanţă şi sprijin logistic pentru reţeaua sanitară, reţeaua de învăţământ, administraţia locală, alte ONG-uri cu preocupări similare etc.

Activitaţi desfăşurate:Investigarea disponibilităţii de comunicare a cadrelor didactice si a

60.000 de arădeniParticiparea la campania “Aradul fără tutun” organizată de ISP Arad,

SPPSES.

Programul “Convergenţe comunitare ale strategiei anti drog” – în desfăşurareFinanţare din partea Fundaţiei pentru o Societate Deschisă (5.000

USD)Sprijin logistic si financiar din partea DSP Arad.

Obiectivul proiectului: Creşterea rolului şcolii, a familiei şi a comunităţii în prevenţia consumului de droguri

Obiectivul este măsurabil prin:Creşterea nivelului de cunoştinţe în rândul grupului ţintă cu privire la

droguri şi efectele acestoraScăderea numărului consumatorilor virtuali şi potenţialiCreşterea implicării şcolii în educaţia anti-drogCreşterea implicării factorilor de răspundere comunitari în acţiunile

anti-drogSchimbarea atitudinii comunităţii faţă de problema drogurilor

Proiectul “Optimizarea modelelor de comunicare ale medicilor de familie în medierea comunitară a stilului de viaţă sănătos”- finanţare din partea Fundaţiei pentru o Societate Deschisă.

Obiectivul general al proiectuluiCreşterea calităţii serviciilor medicale oferite de medicii de familie prin

dobândirea unor abilităţi de comunicare.Orientarea activităţii medicilor de familie pe un model de practică

medicală fundamentat pe principiile promovării sănătăţii comunitare prin difuzarea stilului de viaţă sănătos.

Proiectul “Genaraţia albastră” – elaborarea stilului de viaţă sănătos intergeneraţii pentru prevenirea şi combaterea bolilor cardiovasculare

Page 3: Catalog ONG

8 9

ASOCIAŢIA PENTRU AJUTORAREA ŞI PROTEJAREA HANDICAPAŢILOR

CARDIACI OPERAŢI

Data înfiinţării: 23 martie 1992, Sentinţa civilă nr. 2753 Preşedinte: Cicalău Ioan 368195Sediul: Arad, str. Lucian Blaga nr. 3 Str. Abrud nr. 103 bl. 127 ap. 15Domeniul de activitate: sănătate, social.Scop: ajutorarea celor operaţi de inimă pentru a trăi o viaţă mai bunăNumăr membri: 70Număr voluntari: 3Număr angajaţi: 0Activitatea concretă: Ajutorarea membrilor asociaţiei cu medicamente, pachete (cu

diferite ocazii)

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ DE TERAPII COMPLEMENTARE DIN ROMÂNIA

Data înfiinţării: 17.01.1997, sent. Civilă nr. 253 din 20.06.1997Preşedinte: Remus Tănase tel. 0257. 214155Persoană de contact: Rodica Costică tel.0740204211 Cristina Şiclovan tel. 0744657291Sediul: Arad, B-dul Revoluţiei nr. 94, tel./fax: 0257. 214155 Adresă de corespondenţă: idemDomeniul de activitate: sănătateScop: scopul asociaţiei este de a desfăşura activităţi în vederea sprijinirii, promovării,

reprezentării şi evidenţa practicanţilor atestaţi din sectorul terapiilor complementare şi alternative, precum şi promovarea colaborării şi comunicării cu sectorul de medicină, cooperarea cu specialiştii Ministerului Sănătăţii pe baza strategiei de competenţe, de a armoniza activitatea organismelor şi organizaţiilor care acţionează în România în domeniul terapiei complementare şi de a reprezenta în raport cu autorităţile române şi internaţionale.

Activitate concretă: - cursuri de primire şi formare şi perfecţionare şi pregătire profesională în

domeniul terapiilor complementare- seminarii, conferinţe şi workshop-uri- Conferinţă Internaţională de Terapii Complementare (VIII ediţii

desfăşurate- Tabere tematice

Număr angajaţi: 4Număr voluntari: 17Număr membrii: 294

Page 4: Catalog ONG

10 11

ASOCIAŢIA STUDENŢILOR MEDICINIŞTI DIN UNIVERSITATEA

VASILE GOLDIŞ

Data înfiinţării: noiembrie 200, sent. nr. 6326 din 07.11. 2003 Preşedinte: Dragoş Beniamin, tel. 0745656491, 0767228048Sediul: Arad, str. Feleacului nr. 1, bl. P+4, et. 4 cod 310396,

e-mail. benidragoş@yahoo.comDomeniul de activitate: sănătate Scop: constituirea unui cadru de acţiune şi crearea unei platforme de lucru care să

adune la un loc persoane care să promoveze şi să susţină acţiuni specifice, prin implicare activă şi responsabilă cum ar fi:

- iniţierea şi cultivarea de relaţii de colaborare cu medii şi organizaţii studenţeşti care activează în cadrul sistemului naţional de învăţământ, în general şi din învăţământul medical şi farmaceutic uman, în special

- colaborare şi derulare de proiecte comune cu organizaţii neguvernamentale de pe plan naţional şi internaţional

- promovarea unor principii de viaţă sănătoasă, educaţia sanitară a populaţiei

- asigurarea unor condiţii civilizate de viaţă şi de studiu pentru toţi studenţii

- realizarea unităţii de acţiune studenţeşti şi a solidarităţii universitare - îmbunătăţirea procesului de învăţare

Număr angajaţi: 0Număr membri: 90Număr voluntari: 90Activitatea concretă: Proiecte pe teme de prevenire a consumului de tutun, alcool,

droguri, prevenirea abuzului şi traficului de persoane, acţiuni stradale (glicemie gratuit) Congresul Internaţional de Medicină ARMED

Persoane de contact: Dragoş Beniamin, tel.0745656491 Muha Bogdana, tel. 0767228045Proiecte în derulare:

-„ învaţă să trăieşti” – prevenirea consumului de droguri şi educaţia sexuală în colaborare cu Crucea Roşie şi Alcoa - 4500 dolari

- consiliere antidrog, ASP, ALCOA, proiect în valoare de 1500 de dolari - „Cupa ASMA” – campionat de fotbal

- acordare de prim ajutor pe stadionul UTAProiecte de viitor:

- „Abuzul dăunează grav sănătăţii”, prevenirea abuzului în familie în colaborare cu Crucea Roşie şi ALCOA – 4500 de dolari

- Traficul de persoane – o problemă cotidiană prevenirea traficului de persoane în colaborare cu Crucea Roşie şi ALCOA – 1500 dolari

- Congres Internaţional de Medicină ARMED, ediţia 5

Page 5: Catalog ONG

12 13

FUNDAŢIA TAKACS

Data înfiinţării: 25 februarie 1999, Sentinţa civilă nr. 73/ 25 februarie 1999.Preşedinte: Takacs MihaiSediul: Arad, str. Vasile Goldiş nr. 1–3, ap. 6, Tel. 0257-283931Domeniul de activitate: arte plasticeScop: promovarea, în formele cele mai adecvate şi eficiente a artei şi culturii în

toate domeniile vieţii sociale.Număr angajaţi: 0Număr membri: 4Activitatea concretă:

Promovarea, stabilirea şi menţinerea de contacte şi relaţii de colaborare cu persoane fizice sau juridice, din ţară sau străinătate, în domeniul artei şi culturii;

Elaborarea şi susţinerea de lucrări ştiinţifice, recenzii, în domeniul artei şi culturii, întocmirea unor bănci de date în acest domeniu şi stabilirea de legături cu organizaţii similare;

Sprijinirea eforturilor de construire, dotare, reamenajare, modernizare a unor săli de expoziţii, instituţii de învăţământ, de asistenţă socială sau de cult

Organizarea şi sprijinirea susţinerii unor cursuri de iniţiere şi de specializare în domeniile artei şi culturii

Valorificarea potenţialului fizic şi psihic al tineretului, în vederea descoperirii şi promovării aptitudinilor şi talentelor, respectiv sprijinirea unor specialişti de înaltă calificare;

Încurajarea activităţii de creaţie în domeniul artelor şi literaturii, sub diferite forme, a instituţiilor adecvate, a caselor memoriale, muzeelor şi bibliotecilor;

Organizare de expoziţii, conferinţe, simpozioane, reuniuni, schimburi de experienţă, cu parteneri interni şi externi, editare de broşuri, reviste, materiale promoţionale şi încurajarea creării unei baze informaţionale audio-vizuale;

Angajarea fundaţiei în relaţii şi contacte cu organizaţii şi instituţii guvernamentale, neguvernamentale, ale societăţii civile, cu confesiuni religioase, cu diferite persoane fizice şi juridice, române şi străine, din ţară şi de peste hotare, în vederea unei colaborări reciproc-avantajoase;

Orice alte activităţi permise de lege, pentru ducerea la îndeplinire a scopului fundaţiei;

Popularizarea acţiunilor şi activităţii fundaţiei, prin mijloacele de răspândire a informaţiilor la care are acces, ex. presa scrisă şi audio-vizuală;

Colaborarea cu autoritatea publică locală pentru organizarea în comun a unor acţiuni şi pentru promovarea şi popularizarea intereselor municipalităţii în ţară şi în străinătate;

Preluarea şi administrarea donaţiilor primite din ţară sau din străinătate;

Activităţi de valorificare a unor obiecte de artă sau decorative;Sprijinirea unor instituţii cu caracter social-umanitar, precum şi a

familiilor cu mulţi copii, aflate în stare de dificultate.Proiecte în derulare: cursuri de pictură pentru tineri şi minori din penitenciare,

organizarea de expoziţii cu lucrările acestora la Sala Forum din Arad, parteneri în diferite proiecte.

Proiecte de viitor: organizarea unei expoziţii de pictură la Paris, cursuri de pictură şi sculptură pentru copii talentaţi fără posibilităţi materiale, deschiderea unei galerii de arte şi promovarea tinerelor talente.

Page 6: Catalog ONG

14 15

CERCUL CULTURAL BANAT.JA

Data înfiinţării: 23.01.1992, Sentinţa civilă nr. 8/PJ, modificată prin sentinţa civilă nr. 142/PI din 4 martie 1999, modificată prin sentinţa civilă nr. 705 din 10 ianuarie 2002.

Preşedinte: Pompilia Szellner, tel: 0744577794Persoană de contact: Adelheid Simon – Director Executiv, tel. 0745635067 Cosmin Negruţ – Vicepreşedinte, tel. 0744498699 Sediul: Arad, str. Tudor Vladimirescu nr. 17-19,tel:255611, fax: 255337e.mail: [email protected]ă de corespondenţă: str. Tudor Vladimirescu nr. 17-19Domeniul de activitate: tineret, cultură, protecţia mediului, social, dezvoltare

economică, socio profesionalScop: de a oferi o perspectivă tinerilor din România în domeniul activităţii de

tineret, cultural, economic, social şi protecţia mediului precum şi de a fac cunoscută munca voluntară în cadrul unei asociaţii în România .Scopul nostru principal este ca prin intermediul limbii, literaturii, muzicii, artei şi sportului să contribuim la înţelegerea şi convieţuirea din România. În acest sens dorim să colaborăm cu alte organizaţii şi instituţii din România, Austria şi Germania pentru realizarea unui Centru Internaţional pentru Integrare europeană în Arad în atenţia căruia să stea viaţa culturală şi socială a minorităţilor precum şi integrarea acestora în societate

Activitate concretă: Cercul cultural Banat. Ja este o organizaţie neguvernamentală apolitică şi

nonconfesională, a cărei activitate se bazează pe principii democratice.Membrii Banat. Ja sunt tineri aparţinători ai etnicii germane din

România, tineri vorbitori de limba germană din România, precum şi persoane interesate de menţinerea şi promovarea culturii germane din România.

Sprijin economic, proiecte în domeniul calificării, recalificării .şi perfecţionării tinerilor, proiecte de menţinere şi promovare a culturii şi tradiţiei, schimburi culturale şi de tineret, precum şi acţiuni ecologice concrete fac obiectul de activitate a organizaţiei noastre. Punerea în practică a obiectivelor propuse se realizează prin intermediul manifestărilor, întâlnirilor şi seminariilor culturale, ştiinţifice, economice, sportive şi de protecţie a mediului, atât în ţară cât şi în străinătate.

Număr voluntari: 0

Număr membrii: 2000Număr angajaţi: 0Grupul ţintă: tineret

Proiecte în derulare: - seminar „Şansele tinerilor pe piaţa forţei de muncă”- seminar „Implicarea tinerilor în viaţa socială, culturală, economică”- seminar „Tinerii şi mediul”- Kirchweih/ - Hramul Bisericii Romano- Catolice Aradul Nou şi

Garana- Festivalul Minoriţilor

Proiecte de viitor: Schimb de experienţă pentru tineri din mai multe ţări cum ar fi: Germania,Ungaria, Republica Moldova şi România

Page 7: Catalog ONG

16 17

FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA

Data înfiinţării: - martie 1990 – filială a FDGR cu personalitate juridică derivată; - dobândirea personalităţii juridice distincte: Tribunalul Arad, Sentinţa

civilă nr.993 din 19.11.1996; - statutul modificat cu noi avize de la Ministerul Culturii, Ministerul

Muncii şi Ministerul Tineretului; Tribunalul Arad, Sentinţa nr. 256 din 14.06.1999.

Preşedinte: Michael Szellner. mobil 0745901761Preşedinte de onoare: Anna Maria GockelSediul: Arad, Calea Timişoarei 93, la Liceul Teoretic German; Adresa de corespondenţă: Calea Timişoarei 93, Bd. Revoluţiei 74 Tel./ Fax. 0257.270.842) Domeniul de activitate: culturăActivitate concretă: asociaţie obştească etnică; activităţi culturale (păstrarea şi

dezvoltarea identităţii – promovarea culturii germane), sociale (protecţie socială a membrilor aflaţi în dificultate – asistenţă pentru foştii deportaţi în U.R.S.S.), promovare economică (prin Fundaţia Bănăţeană “Banatia” Timişoara) şi consiliere economică pentru investitori străini, precum şi participare la administraţia locală în numele populaţiei germane, în numele FDGR.

Scop: reprezentarea intereselor populaţiei germane din Arad şi integrarea în societatea civilă din Arad – România, mijlocirea între spaţiul de cultură român şi cel de cultură german (Germania, Austria, Elveţia, Belgia, ş.a.), aportul culturii germane la spaţiul arădean.

Număr de angajaţi: 1Număr membrii: 520Număr persoane asistate: 520Proiecte în derulare: Program de educaţie a adulţilor, proiecte culturale anual

Kerwei, editare de cărţi şi formaţie de muzică uşoarăProiecte de viitor: Centru cultural german la Arad, realizarea unei expoziţii

itinerante şi expunerea permanentă la muzeu, lărgirea programului de educaţie a adulţilor şi terapii complementare de autoajutorare precum şi Ansamblu cultural german, teatru şi dans

Sponsori: proiecte, programe, subvenţii de la bugetul de stat, Consiliul pentru Minorităţi – Departamentul pentru Relaţii Interetnice la Guvernul României

ASOCIAŢIA FEMEILOR CU DIPLOMĂ UNIVERSITARĂ

Data înfiinţării: 14.03.1992 sentinţa nr. 3782 din 14.03.1992Preşedinte: Ardelean Dorina tel. 0257.285876; 0722211339Sediul: str. Zdrenianin nr. 15 ap. 1, tel. 0257.281637Adresa de corespondenţă: idemDomeniul de activitate: culturalScop: promovarea valorilor culturaleNumăr angajaţi: 0Număr voluntari: 0Număr membrii: 16Activitate concretă: expoziţii, premierea elevilor cu rezultate bune la olimpiadePersoane de contact: Dorina Ardelean tel. 0257.285876 Carmen Vălean tel. 0744635132Proiecte în derulare: colectare de fonduri Proiecte de viitor: participarea la Conferinţa Europeană la Dubrovnik

Page 8: Catalog ONG

18 19

ASOCIAŢIA „ŢARA IANCULUI”

Data înfiinţării: 11.03.2004 sent. civilă nr. 1258 din 11.03.2004Preşedinte: Cristea Pavel, tel: 0744471910 VicePreşedinte: Roachiş Ioan, tel: 0742517167 Sediul: Arad, str. Simion Popa nr. 20 bl. 150 sc. A ap. 4, tel/fax: 0257.262112Domeniul de activitate: culturăScop: conservarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare din Ţara moţilor, sprijinirea

locuitorilor în vederea dezvoltării unor activităţi economice. Număr angajaţi: 3Număr membrii. 10Număr voluntari: 7Activitatea concretă: editarea revistei „Ţara Iancului” precum şi de reviste şi ziareProiecte în derulare: înfiinţarea unui muzeu popular în satul Roşia comuna Dieci,

înfiinţarea unei tabere de vară pentru copii din Republica Moldova, Valea Timocului şi din România; caravana culturală” Pe urmele Iancului – În Ţara Zărandului

Proiecte de viitor: înfiinţarea unor biblioteci în localităţi din zona Munţilor Apuseni; sprijinirea dezvoltării agroturismului şi a activităţilor meşteşugăreşti în zonă, editarea unor monografii; sprijinirea realizării unor activităţi cultural- sportive.

ASOCIAŢIA CREŞTINĂ PENTICOSTALĂ NEEMIA

Data înfiinţării: 21.011999, sent. civilă nr. 155Preşedinte: Pleş Constantin tel. 0744555452Persoană de contact: Pleş Tabita tel. 0257.280219Sediul: Arad, str. Căpitan Ignat nr.68Domeniul de activitate: culturalScop: îngrijirea familiilor nevoiaşe, copii abandonaţi prin acordarea de alimente la

50 de persoane, trimestrial pentru copii străzii şi pentru rromi Număr angajaţi: 0Număr membrii: 150Număr voluntari: 0Activitatea concretă: întrajutorarea persoanelor nevoiaşe prin sprijin materialProiecte în derulare: construcţia a 10 locuinţe sociale pentru rromi în Arad str.

Tarafului prin intermediul unui proiect în parteneriat cu Direcţia de dezvoltare şi asistenţă comunitară, scopul acestui proiect este de a îmbunătăţii calitatea vieţii comunităţii rrome

Proiecte de viitor: construirea unei microcantine pentru săraci şi rromi

Page 9: Catalog ONG

20 21

ASOCIATIA HANDICAPATILOR NEUROMOTOR DIN ROMÂNIA FILIALA JUDETEANA ARAD

Data înfiinţării: 19 iunie 1992, Sentinţa civilă nr. 6035 Preşedinte: Ecaterina Ani Jager, tel. 0726243199 Sediul: Arad, Calea Plevnei nr. 1, e-mail. [email protected] Tel/fax: 057-280451 Domeniul de activitate: socialScop: de a promova şi apăra drepturile persoanelor cu handicap neuromotor

din judeţul Arad, precum şi egalizarea şanselor potrivit principiului nondiscrimininării şi acţiunii pozitive

Activitate concretă:- acordă consiliere şi consultanţă pentru persoanele cu handicap, părinţii

sau însoţitorii acestora sau orice altă persoană care solicită lămuriri privind legile de protecţie a persoanei cu handicap precum şi normele de accesibilitate atât în locuinţă cât şi în spaţiul înconjurător.

- proiectul de integrare a copiilor şi tinerilor cu handicap neuromoor din judeţul Arad, proiect care a cuprins activitate de instruire şi educaţie specială pe grade de afecţiune şi vârstă, activitate de reabilitare şi recuperare, activitate de terapie ocupaţional, ergoterapie, meloterapie şi dezvoltarea creativităţii precum şi activitate de informare, instruire şi iniţiere a părinţilor

- proiectul”Casa”care a cuprins 21 de fete cu handicap neuromotor accentuat şi moderat, acest proiect a fost o primă încercare în stabilirea nevoilor individuale şi modalităţilor de socializare ale fetelor

- derulează proiecte şi programe de trening pentru părinţi copiilor cu handicap cum ar fi proiectul „Alegeri 2000”şi proiectul „Hands”

Număr membrii: 250Număr angajaţi: 2Număr voluntari: 2Felul asistenţei: copii, bătrâni, familii nevoiaşe, persoane cu handicap, grupări

etnice, etc.Grupul ţintă: persoane cu handicap neuromotorPersoană de contact: Ecaterina JagerProiecte în derulare:

- Centrul de documentare, informare, Consultanţă şi Consiliere pentru persoane cu handicap şi familiilor lor – scopul acestui centru este să promoveze şi să sprijine integrarea în comunitate a persoanelor cu handicap prin facilitarea accesului la servicii educaţionale, medicale, profesionale prin documentare , informare, consiliere şi consultanţă. Finanţare prin voluntariat

- Steaua de Mare – scopul acestui proiect este de a oferi membrilor asociaţiei posibilitatea de a se bucura împreună cu Naşterea şi Învierea Mântuitorului nostru Isus Cristos, finanţator Consiliul Municipal Arad.

- Centru de resurse pentru Anunţul Handicapului – proiect pilot Proiectul se adresează părinţilor, copiilor cu handicap care

se află în maternităţi, secţii de urgenţă ale spitalelor de urgenţă din judeţul Arad şi la domiciliu. Prin acest proiect nu numai că se va reduce numărul de părinţi şocaţi şi descurajaţi, care după ce au fost anunţaţi de prezenţa unei deficienţe sau a unui handicap la copilul lor, se gândesc adesea să-l abandoneze, să divorţeze, îi sprijină şi îi îndrumă spre o intervenţie cât mai rapidă, astfel încât într-un climat favorabil familial copilul cu handicap să urmeze traiectul necesar integrării lui în comunitate a propriilor lor copii. Acest proiect este sprijinit financiar prin programele Matra- Kap Grand al Ambasadei Regale a Ţărilor de Jos la Bucureşti.

Proiecte de viitor: - AHNR – filiala judeţeană Arad va continua şi în anii următori aceste

proiecte dorind să instituţionalizeze în cadrul asociaţiei un centru independent de consiliere – consultanţă în toate domeniile necesare integrării în comunitate a persoanelor cu handicap neuromotor.

Page 10: Catalog ONG

22 23

ASOCIATIA HANDICAPATILOR NEUROMOTOR DIN ROMÂNIA

Data înfiinţării: 13 februarie 1990, Sentinţa civilă nr. 610 din 13.02.1990Preşedinte: Ioana Monica Antoci tel. 0257. 272707Sediul: Arad, str. Tribunul Dobra nr. 9 Tel. 057-280582, e-mail: [email protected] de activitate: social, educaţieScop: Scopul AHNR este de a promova şi a apăra pentru persoanele cu handicap

neuromotor din România toate drepturile umane şi egalizarea şanselor potrivit principiului nondiscriminării şi acţiunii pozitive

Număr angajaţi: 10 şi 18 pe proiectNumăr membri: 5693 copii, tineri şi adulţi cu handicap neuromotorNumăr voluntari: 120Grupul ţintă: copii şi adulţi cu handicap neuromotor şi familiile lorFelul asistenţei: persoane cu handicap Proiecte în derulare: AHNR derulează în reţea trei proiecte majore:1. Program naţional de lobby & advocacy „Şanse egale pentru persoanele cu

handicap din România” – etapa a II-a (aprilie2005- ianuarie 2006)- având ca obiective principale:

- Elaborarea în colaborarea cu reprezentanţi ai structurilor guvernamentale şi a societăţii civile a unui proiect de lege pentru egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap din România

- Iniţierea şi coordonarea unei campanii de lobby şi advocacy de către Asociaţia Persoanelor cu Handicap Neuromotor din România pentru susţinerea proiectului legislativ rezultat

(Proiect sprijinit de către Fundaţia pentru o societate deschisă prin programul „Pune-te în locul meu”)

2. Program naţional „ Anunţul handicapului” – etapa a III-a program pilot început în 2002 şi reprezintă un punct de plecare în promovarea şi apărarea drepturilor copilului cu handicap în prevenirea abandonării şi instituţionalizării acestuia.

Acest program a avut până în prezent trei etape:- Etapa 1 - 2002-2003 Pentru etapa I AHNR a fost premiată la

Categoria Drepturilor individuale şi colective la Gal Premiilor Societăţii Civile - ediţia a II-a 10 decembrie 2003

- Etapa 2 - 2004 Editarea primului ghid din România „Anunţul handicapului pe înţelesul tuturor”

- Etapa 3 - 2005 –are ca obiective principale:- multiplicarea primului ghid din România „Anunţul handicapului pe

înţelesul tuturor” elaborat în etapa 2 a proiectului de către AHNR în colaborare cu specialişti de medicină generală, medici de familie, pediatri, neonatologi, psihologi, kinetoterapeuţi, asistenţi medicali lucrători sociali, reprezentanţi ai O.N.G. –urilor persoanelor cu handicap şi părinţi cu copii cu handicap

- organizarea unui Seminar Naţional de Informare a profesioniştilor, responsabili ai instituţiilor descentralizate, părinţilor şi copiilor cu handicap asupra conţinutului Ghidului stabilirea metodelor de diseminare a ghidului pe plan naţional şi a instrumentelor de monitorizare a aplicării acestora.

- Acest proiect este finanţat în totalitate de reprezentanţa UNICEF în România

3. Program naţional „Oraşe pentru toţi” iniţiat de AHNR în 2001, este prima campanie naţională de conştientizare asupra importanţei şi dreptului persoanelor cu handicap de a avea acces la educaţie, orientare şi formare profesional, locuri de muncă, clădiri publice, mediului aferent, instituţii de cultură şi informaţii. Programul naţional se desfăşoară în mai multe etape după cum urmează:

- Etapa 1 – 2001-2002 „Oraşe pentru toţi – Oraşe pentru copii” campanie publică naţională de accesibilizare a spaţiilor şcolare. Această etapă a fost finanţată de către reprezentanţa UNICEF în România şi Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti. Pentru acest proiect AHNR a fost nominalizată la Categoria CAMPANIE DE ADVOCACY A GALEI SOCIETĂŢII CIVILE – 20 decembrie 2002

- Etapa 2- 2002 –2003 – „Oraşe pentru toţi” campanie publică naţională de accesibilizare a clădirilor şi spaţiilor publice şi a mijloacelor de transport. AHNR a dedicat această campanie Anului European al Persoanelor cu Handicap - 2003. Această etapă a fost finanţată de Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.

- Etapa 3 – 2003- 2006- programul de monitorizare a mediului în care campania publică a determinat la nivel local şi naţional realizarea accesibilităţii clădirilor publice a spaţiului fizic aferent, etc. Această etapă se desfăşoară pe bază de voluntariat.

Page 11: Catalog ONG

24 25

Proiecte de viitor: - continuarea programelor naţionale şi iniţierea unor programe noi- lobby şi advocacy pentru egalizarea şanselor la educaţie, orientare şi

formare profesională, locuri de muncă adecvate- monitorizarea accesibilizării şcolilor, clădirilor şi spaţiilor publice, etc.- consiliere şi consultanţă în domeniile: handicapului şi anunţului

handicapului, legislaţiei în domeniul handicapului şi apărării dreptului omului.

- Crearea unei Reţele de Centre de Resurse.

FUNDAŢIA CREŞTINĂ R.C.E. SPERANŢA COPIILOR

Data înfiinţării: 1.03.2001, sentinţa civilă nr. 19 din 28 februarie 2001Preşedinte: Consiliu director: Neţa Daria, Fâşie Maria, Martin Ovidiu,

Bocşa Mihai, tel.0257214805; 0257256392; 0237404060; 0357404070Persoană de contact: Bocşa Mihai tel. 338411 Martin Ovidiu tel. 0257.256392 Fâşie Maria Sediul: Arad, st. r Diogene nr. 12 cod 310257 Tel. 0257.256392 Fax 0257.253633 e-mail: rcesperanţ[email protected] de activitate: socialScop:

- integrarea socială şi recuperarea copiilor abandonaţi, a copiilor cu nevoi speciale prin desfăşurarea activităţilor cu caracter permanent prin implicarea comunităţii locale

- creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor abandonaţi cu dizabilităţi severe

- reintegrarea familială, plasament familial şi adopţia- sprijinirea copiilor aflaţi în risc de abandon familial şi şcolar- creşterea calităţii vieţii familiilor şi persoanelor vârstnice aflate în

dificultate- organizarea de tabere cu scop educativ

Activitate concretă: slujirea profesională a copiilor abandonaţi, instituţionalizaţi, a familiilor şi a persoanelor aflate în dificultate

Număr angajaţi: 82Număr voluntari: 25Număr persoane asistate: 400Felul asistenţei: asistenţă la domiciliu, centru de zi pentru copii cu dizabilităţi,

case de tip familial pentru copii cu dizabilităţi severe, plasamente şi adopţii naţionale, programe de ajutorare pentru familii nevoiaşe

Proiecte în derulare: Casele de tip familial pentru copii cu dizabilităţi severe „Orhideea, Iris şi Magnolia”, Serviciul protecţie de tip familial şi adopţie, Compartimentul de asistenţă socială şi sprijin pentru situaţiile ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului. Centrul educaţional „Şcoala Raza de Soare”

Page 12: Catalog ONG

26 27

Proiecte de viitor: extinderea centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi, activităţi vocaţionale, terapie pentru formarea deprinderilor de viaţă independentă, ateliere de lucru pentru copii cu dizabilităţi severe, sală de sport şi activităţi de recuperare, acţiuni de informare şi sensibilizare a comunităţii cu privire la incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi

Sponsorul: Romanian Cristian Enterprises- U.S.A.

FUNDATIA UMANITARA DEBORA

Data înfiinţării: 16 octombrie 1996, Sentinţa civilă nr. 805/ 16.10.1996 Preşedinte: Riviş Tipei PavelSediul: Arad, str. Căpitan Ignat nr. 38 Tel. 057-285895Domeniul de activitate: socialScop: umanitar.Număr angajaţi: 17Număr voluntari: 25Număr asistaţi: 50 de familiiActivitatea concretă:

reintegrarea copiilor în familii, acordându-le sprijin materialprevenirea abandonului, a instituţionalizării copiilorajutorarea familiilor săraceprotecţia copilului în două centre de plasament de tip familial, situate

în jud. Arad, str. Cpt. Ignat nr. 38, unde sunt asistaţi 14 copii şi pe Calea Timişorii nr. 108 unde sunt asistaţi 12 copii

o bună colaborare cu Centrul terapeutic şi educaţional pentru copii HIV seropozitivi Arad, cu Serviciul social din Cadrul Primăriei municipiului Arad, precum şi cu alte organizaţii neguvernamentale din Arad şi din ţară.

Persoane de contact: Tomuţa Simion tel. 0745989890 Cristea Ana, tel 0744902800

Page 13: Catalog ONG

28 29

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR

Data înfiinţării: 4 august 1952, Decizia nr. 2700/ 1952 a Sfatului Popular al Municipiului Arad şi încheierea 5922 din 15.12.2003 a Judecătoriei Arad, decret nr. 204 1951

Preşedinte: Vasile Neagu, tel. 0257.281137Sediul: Arad, str. Paul Chinezu nr. 5, tel: 0257.281137Domeniul de activitate: socialScop: protecţia socială şi întrajutorare a membrilor CARPNumăr angajaţi: 38 Număr membri: 18.000Activitatea concretă:

- împrumuturi acordate membrilor CARP- ajutoare de urgenţă nerambursabile acordate membrilor CARP- compensarea a 20% în valoarea biletelor de tratament balnear

repartizate prin Casa Judeţeană de Pensii- acordarea compensaţiei de 20% pentru proteze- asigurarea mesei zilnice la 300 de membrii CARP prin cantină- tratamente la baza de fizioterapie din cadrul Băilor termale - tratamente la cabinetele de Stomatologie- asigurarea solicitărilor pentru procurarea articolelor de Pompe Funebre- asigurarea solicitărilor pentru activitatea de croitorie - asigurarea transportului gratuit cu carul mortuar a membrilor CARP- acordarea ajutoarelor de deces familiilor pentru membrii decedaţi - protecţie socială prin cele trei magazine Economat din municipiu Arad

Grupuri ţintă: persoanele vârstniceData şi nr. actului de acreditare: nr. 42 din 30 iunie2006Persoana de contact: Bar Cosmin – director, Dan Lidia – contabil şef, Verme Anca

secretarăProiecte în derulare: întărirea şi diversificarea activităţii de protecţie socială, de

sănătate şi culturală pentru membri CARPProiecte de viitor: întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea Bazei de tratament

balneo – climateric din Gai

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ A HANDICAPAŢILOR LOCOMOTOR

ARAD

Data înfiinţării: 23 martie 1990, Sentinţa civilă 2455 din 8 martie 1993Preşedinte: Dorobanţu Ion, tel. 0770229504serviciu P.M.A tel: 0257.281850 int. 114, 124Sediul: Arad, Piaţa Plevnei nr. 1, tel. 0357435545 Domeniul de activitate: social Număr membrii: 210Număr angajaţi: 0Număr voluntari. 2Activitate concretă: asigurarea îmbunătăţirii vieţii şi muncii persoanelor cu

dizabilităţi locomotor, acordarea de ajutoare materiale, bastoane, cotiere, scaune cu rotile, îmbrăcăminte,alimente.

Scop: umanitarPersoană de contact: Dorobanţu Ion tel. 0770229504Felul asistenţei: persoane cu handicap locomotor

Page 14: Catalog ONG

30 31

ASOCIAŢIA OAZA

Data înfiinţării: 21 iunie 1996, sentinţa civilă nr. 548/1996Preşedinte: Laura Andreş tel. 0722376456Sediul: str. Tiberiu nr. 15 tel. 0257.219981Persoană de contact: Laura Andreş tel. 0722376456 birou 0257. 219981 Adresa de corespondenţă: idemDomeniul de activitate: socialScop: reintegrarea copiilor străzii în societateNumăr membrii: 21Număr angajaţi: 21Număr voluntari: 6Număr persoane asistate: 50 în sistem rezidenţial şi aproximativ 70 la Centrul

de zi Activitate concretă: reintegrarea copiilor şi tinerilor străzii în societateFelul asistenţei: copii, tineri, mame cu nou- născuţiProiecte în derulare: şcolarizare şi alfabetizare a copiilor străzii

ASOCIAŢIA CARITAS BANAT SANCTUS GERHARDUS LIPOVA

Data înfiinţării: 22.01.1992, sent. Civilă nr. 578 din 22.01.1992Preşedinte: Wornerth Laszlo, tel.0723523379, director dr. Tietze Imogen tel.

0723523369 Sediul: Lipova str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 25 cod poştal 315400 jud. Arad,

tel. 0257563031, 0257561002, fax. 0257563124, e.mail: [email protected]

Domeniul de activitate: socialScop: educaţie moral religioasă şi culturală, ajutor nemijlocit sub formă de donaţii

ocazionale în alimente, îmbrăcăminte, medicamente, bani, şi alte bunuri Număr membrii: 34 Număr angajaţi: 23Număr voluntari: Număr persoane asistate: 230Activitate concretă: Centrul de zi pentru copii preşcolari, cantină socială „Masa

pe roţi”, ajutor umanitar pentru familii nevoiaşe, serviciul de igienă pentru bătrâni şi persoane cu handicap, brutăria Caritas- autofinanţare

Felul asistenţei: copii, bătrâni, familii nevoiaşe şi persoane cu handicapPersoană de contact: dr. Imogen Tietze, Wonerth Lorand tel. 0729882694,

Maxim Andrei tel. 0722458683Proiecte în derulare: Casa Iacobus – internat şcolarProiecte de viitor: proiecte economice pentru autogospodărire Sponsori: donaţii benevole şi autofinanţare

Page 15: Catalog ONG

32 33

ASOCIATIA S.O.S. COPIII

Data înfiinţării: 8 octombrie 1990, Sentinţa civilă nr. 5227/1990 Preşedinte: Lazea Bogdanmobil. 0744194415Persoană de contact: Şoit Anda Ligia – contabil tel. 462199; 462093Sediul: 2977 Sântana, P-ţa Mărăşeşti nr. 3 jud. AradTel./Fax.: 057-462199Adresa de corespondenţă: str. Muncii nr. 51 Sântana, tel. 0257.462199, e-mail: [email protected] de activitate: social – protecţia copilului Activitate concretă: administrarea caselor de tip familial din Sântana şi Zăbrani,

proiecte educative pentru copii şi cursuri de perfecţionare a personalului în străinătate

Scop: crearea unui mediu cât mai apropiat de familia naturală, pentru copii ocrotiţi în casele noastre

Număr angajaţi: 7Număr asistaţi: 115 copiiProiecte în derulare: Sprijinirea îmbunătăţirii vieţii zilnice a copiilor ocrotiţi în

casele de tip familial cu îmbrăcăminte, încălţăminte alimente, rechizite şcolare, creşterea animalelor şi cultivarea grădinilor

Proiecte de viitor: crearea de noi alternative de protecţie a copilului aflat în situaţie specială

Sponsorul principal: Kinderhilfe Rumenien Bremen - Germania

FUNDAŢIA FRĂŢIA

Data înfiinţării: 20 mai 1998 Preşedinte: Gomoiu Iancu tel: 0257. 287308Sediul: Arad, str. Posada nr. 35Tel.: 0257-287308Adresă de corespondenţă: str. Posada nr. 35Domeniul de activitate: social.Scop: întrajutorare copiilor străzii , a familiilor nevoiaşe şi a vârstnicilorGrupul ţintă: copii, vârstnici, familii nevoiaşeFelul asistenţei: copii, vârstniciNumăr angajaţi: 5Număr membrii. 5Număr voluntari: 0Activitatea concretă: Organizarea de excursii pentru copii de la Şcoala ajutătoare

de pe str. Căpitan Ignat, ajutorarea persoanelor aflate în stare de risc social cu îmbrăcăminte, hrană şi bani precum şi asigurarea cu lemne pentru încălzire unor familii nevoiaşe

Proiecte în derulare: asigurarea cu lemne pentru încălzire a unor familii defavorizate şi acordarea de ajutoare umanitare persoanelor aflate în dificultate

Proiecte de viitor: Continuarea proiectelor începute şi achiziţionarea unui microbus pentru transportul copiilor în excursii

Persoană de contact: Gomoiu Iancu tel: 0257. 287308

Page 16: Catalog ONG

34 35

SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ – FILIALA DOROBANŢI

Data înfiinţării: 14 iunie 1999, Sentinţa civilă nr. 93/PJ/15.01.1999 Preşedinte: dr. Almaşi AdalbertSediul: Loc. Dorobanţi nr. 68-69 jud. Arad, cod. 2930Tel.: 057-535073 Fax. 057-535174Adresa de corespondenţă: SAMR Filiala DorobanţiDomeniul de activitate: asistenţă socialăScop: ajutor şi asistenţă în caz de cataclisme şi catastrofe precum şi ajutorarea

bolnavilor, bătrânilor, handicapaţilor şi răniţilor.Număr angajaţi: 15Număr voluntari: 50Număr asistaţi:

51 persoane la Îngrijire la domiciliu20 persoane la Centrul de zi pentru vârstnici220 persoane la Cantina socială15 persoane la Căminul de handicapaţi – locomotor

Activitatea concretă:Îngrijire la domiciliu: îngrijirea la domiciliu săptămânal cu igiena

corporală şi habitaţională, ajutor în menaj, asistenţă medicală la domiciliu şi medicamente gratuite. Alte servicii oferite: consiliere socială gratuită, tăiat lemne la domiciliu, asigurăm materiale medicale (ex. cărucioare, cârje gratuit).

Centrul de zi pentru vârstnici: consiliere socială, relaţionare socială, activităţi de club, întâlniri, pelerinaje, ergo-melotrapie, asistenţă medicală, medicamente gratuite, ajutor material (haine, alimente etc.).

Cantina socială: asigură masa caldă de prânz (două feluri) pentru cele 155 persoane asistate. Pe de altă parte ajută în educaţia copiilor privind igiena alimentaţiei, consumarea civilizată a hranei, comportament cuviincios în comunitate.

Cămin pentru handicapaţi locomotor: asigură condiţii de locuit deosebite, amenajate pentru nevoile handicapaţilor locomotor, accesibilizare la curte, la sala de mese, club camere de locuit, grupuri sanitare şi sală de gimnastică. Asigură alimentaţie, îngrijire completă, control medical permanent, psihoterapie, ergo-meloterapie, gimnastică recuperatorie, medicamente gratuite, asistenţă religioasă.

Persoane de contact:Almaşi Olga -– administrator tel. 0257.535073Vajda Noemi - director de proiecte tel. 0746056727

Page 17: Catalog ONG

36 37

FUNDATIA SFÂNTUL NICOLAE

Data înfiinţării: 8 aprilie 1993, Sentinţa civilă nr. 3796 Preşedinte: preot Viorel MerluşcăSediul: Arad, str. Petru Rareş nr. 22, Tel. 057-233587Adresa de corespondenţă: Arad, str. Petru Rareş nr. 22Domeniul de activitate: tripleţii din RomâniaScop: întrajutorare familiilor cu tripleţi acolo unde este necesară ajutorarea

acestoraNumăr angajaţi: 0Număr voluntari: 7Activitatea concretă: S-au depistat 65 familii cu tripleţi în toată ţara, din care

au fost vizitate 55 familii. în 1998 s-a organizat prima întâlnire a tripleţilor din România, în colaborare cu Primăria Municipiului Arad şi ziarul arădean Observator. Unde a fost necesar s-au acordat ajutoare constând în alimente, îmbrăcăminte, jucării, medicamente, bani. S-au acordat ajutoare şi în unele cazuri socio-medicale deosebite, de exemplu, operaţia de separare a siamezilor de la Pereg.

Persoana de contact: preot Viorel Mierluşcă, tel. 057 - 233587

FUNDAŢIA RENINCOOR OPEN HAND

Data înfiinţării: 27 iunie 1997, Sentinţa civilă nr. 445 Preşedinte: Elena TomaSediul: Arad, str. Nucet nr. 11 bloc 547 parterTel./ Fax. 057-279386 e-mail: [email protected] Persoană de contact: Preşedinte: Elena Toma director executiv: Alin Moanea tel. 0744850795 asistent social: Corina Bîrzan Domeniul de activitate: socialScop: de a valoriza relaţiile de întrajutorare dintre oameni, de a promova toleranţa

dintre indivizi şi grupuri şi de a răspunde nevoilor materiale şi culturale ale unor categorii defavorizate

Număr angajaţi: 9 full- time, 3 part- time Număr voluntari: 12Persoane asistate: 30 de familii , 1 student cu handicap locomotorFelul asistenţei: Vârstnici, persoane cu handicap, familii nevoiaşeActivitatea concretă:

- acoperirea lunară a nevoilor financiare ( cheltuieli administrative)şi materiale ale unor familii defavorizate

- sprijin în eforturile de reintegrare socio- profesională a minorilor cu nevoi speciale

- organizarea de acţiuni socio- cultural-educative în scopuri umanitare Grupul ţintă: copii abandonaţi, copii cu nevoi speciale, vârstnici aflaţi în mare risc

social, familii aflate în dificultate şi persoane cu handicap locomotorProiecte derulate: martie 2005- aprilie 2006Proiecte de viitor:

Centru de voluntariat în municipiul Arad- are ca scop sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale/guvernamentale cu resurse umane prin implicarea de voluntari. Proiectul îşi propune identificarea nevoilor organizaţiilor neguvernamentale legate de voluntariat şi crearea unei baze de date cu informaţii legate de activităţile şi proiectele derulate de organizaţiile neguvernamentale, activităţile concrete în care se pot implica voluntarii, preferinţe legate de experienţa anterioară a acestora în scopul corelării motivaţiei voluntarilor cu nevoile organizaţiei. Centrul va realiza recrutarea voluntarilor şi orientarea spre organizaţii prezentându-i diferite opţiuni. Proiectul îşi

Page 18: Catalog ONG

38 39

propune de asemenea elaborarea unui Cod etic al voluntarului care să cuprindă metode eficiente de implicare şi motivare a voluntarului.

Help us to help them – are ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii la nivelul unor comunităţi locale din judeţul Arad. Dorim ca prin acest proiect să iniţiem şi să dăm o formă organizată procesului de intervenţie comunitară într-o zonă care până acum a stat la periferia preocupărilor instituţiilor non-guvernamentale şi guvernamentale, zona rurală.

Proiectul se numeşte” Ajutaţi-ne să-i ajutăm” încercând să sugereze prin acest titlu nevoia unei intervenţii colective jalonată de necesităţile concrete şi flagrante ale oamenilor cărora le este destinat. Fundaţia Renincoor open hand Arad, prin resursele de care dispune poate să satisfacă nevoile unui număr limitat de persoane ceea ce ar însemna o nedreptate faţă de alte persoane care se află în aceiaşi situaţie, punându-se în situaţia de a recurge la criterii de selecţie dificil de formulat. Pentru a evita această discriminare ne-am gândit să apelăm la resursele şi bunăvoinţa altor instituţii similare sau complementare domeniului nostru de intervenţie şi să încercăm o conjugare a eforturilor în această direcţie.

Surse de finanţare - autofinanţare- Fondul Român de Dezvoltare din ţară şi străinătate- Organizaţii neguvernamentale din ţară şi străinătate- Societăţi comerciale române- Persoane fizice

Moto-ul organizaţiei: „Cascada cântă : îmi revărs cu bucurie apele dacă un strop din ele ajung însetatului”

FUNDAŢIA HUMANITAS GURA POPII

Data înfiinţării: 1991, Sentinţa civilă nr. 24/ 11.10.1991 Preşedinte: Daniel NegreaSediul: Băuţar 148 jud. Caraş-Severin, Sediul Filialei Şofronea Castel F.N.

ŞofroneaTel./fax.: 057-270122 C.P. 201 AradDomeniul de activitate: social, cultural, dezvoltare economicăScop: ajutorarea persoanelor fizice, copii orfani, handicapaţi, bătrâni fără sprijin,

familiile cu mulţi copii, şi unităţile de asistenţă socială.Număr angajaţi: 0Număr voluntari: aprox. 400Număr asistaţi: permanent 600; temporar aprox. 1500Activitatea concretă:

Ajutorarea şi sponsorizarea Orfelinatelor de la Oţelul Roşu, Hunedoara, Neudorf, Baia Mare cu sume de bani precum şi cu echipamente şi materiale.

Antrenarea unor persoane din USA prin intermediul d-nei Ramsey Jacqueline în sponsorizări individuale ale unor copii, prin prezentarea acestora fotografic şi biografic.

Campanii de tratamente stomatologice pentru copii din orfelinate şi pentru oamenii cu posibilităţi materiale reduse, susţinute de o echipă de medici americani, invitaţi anual de fundaţia noastră.

Repararea, restaurarea şi amenajarea domeniului şi clădirilor Castelului Purgly din Şofronea în vederea funcţionării unui centru de conferinţe şi a unei baze de tratament.

Sponsorizarea şi sprijinirea unor artişti (Pictorul Daniu plecarea în Argentina).

Sponsorizarea pentru ridicarea monumentului de la Salcia-Bărăgan pentru cinstirea victimelor totalitarismului comunist.

Organizarea unor manifestări cu caracter spiritual filantropic şi educativ destinate în special tineretului (Castaniada – Baia Mare, Concerte pentru copii Casa de Cultură Râmnicul Vâlcea).

Cultivarea voluntarismului în acţiuni de refacere a pădurilor, întreţinerea rezervaţiilor, repararea drumurilor şi clădirilor monumentale (biserici, castele etc.)

Page 19: Catalog ONG

40 41

FUNDATIA DE CARITATE VĂRŞAND 94

Data înfiinţării: 20 martie 1996, Sentinţa civilă nr. 220 Preşedinte: Ioan PopmarcSediul: comuna Pilu, sat Vărşand nr. 94 jud. AradTel.: 057-530193Domeniul de activitate: socialScop: ajutoarea persoanelor defavorizate în special copiii şi familiile cu mulţi copii

fără posibilităţi materiale.Angajaţi: 1Număr voluntari: 3Activitatea concretă:Ajutoare materiale şi băneşti pentru biserici, şcoli, bătrâni, copii. Alinarea

suferinţelor celor oropsiţi şi defavorizaţi de soartă în scop umanitar.Persoana de contact: Ioan Popmarc, tel. 092459385.

ASOCIATIA HORA COPIILOR

Data înfiinţării: 9 septembrie 1992, Sentinţa civilă nr. 10235/25.11.1992 Preşedinte: dr. Emilia Maria GheorgheoiuSediul: Lipova, str. Eftimie Murgu nr. 1 jud. AradTel.: 057-563084Adresa de corespondenţă: 2875 Lipova, jud. Arad, str. Eftimie Murgu nr. 1Domeniul de activitate: protecţia socialăScop: să creeze copiilor abandonaţi/orfani condiţii bune de viaţă într-un mediu de

tip familial (case de tip familial cu grupe de câte 10 copii). Ajutorarea unor oameni bătrâni, bolnavi, cu greutăţi materiale.

Număr asistaţi: 90 copii orfani/abandonaţi, diferite familii cu probleme materiale şi de sănătate.

Număr angajaţi: 8 – 15 Activitatea concretă: Ocrotirea, îngrijirea şi şcolarizarea celor 90 de copii din

casele de tip familial; cei care nu fac faţă şcolii de masă, frecventează şcoala specială înfiinţată de către asociaţie (clasele I-VIII în două localuri separate, proprietatea asociaţiei); asigurarea unei meserii şi în limita posibilităţilor, a unui loc de muncă; casa de tineret pentru cei peste 18 ani până la găsirea unui loc de muncă, respectiv locuinţă.

Persoana de contact: dr. Emilia Gheorgheoiu

Page 20: Catalog ONG

42 43

ASOCIATIA DISTROFICILOR MUSCULAR – ROMÂNIA

– FILIALA ARAD

Data înfiinţării: 19 februarie 1992, Sentinţa civilă nr. 1382 Preşedinte: Mihai FighirSediul: Arad, Bd. Iuliu Maniu nr. 17 – 21 bloc D sc. B ap. 4Tel./Fax 057-253876, E-mail: [email protected] de activitate: social (persoane cu handicap neuromuscular)Scop: integrarea socială reală a membrilor asociaţiei noastre, contribuind la

combaterea afecţiunilor neuromusculare prin mijloace medico-sanitare, socio-familiare şi umanitare, dată fiind gravitatea şi răspândirea acestor boli.

Număr angajaţi: 0Număr voluntari: 5Activitatea concretă: Consultaţii medicale prin medicii neurologi, consiliere, vizite

la domiciliu, activităţi recreative, ajutoare ocazionale (bani, alimente, haine, fotolii rulante manuale şi electrice, construire rampe de acces în locuinţă), colaborare benefică cu Asociaţia “Tineret pentru Cristos” – Arad, şi Fundaţia “Motivation” – Bucureşti

Parteneriat cu fundaţia Renincoor open hand, soldat cu ajutoare concrete constând în 20 milioane, mobilier pentru sediu, pachete de Crăciun, fotolii rulante manuale şi electrice, cadre de mers, asigurare transport gratuit pentru cei patru copii cuprinşi în proiectul „ Şanse egale la educaţie”

Persoana de contact: Mihai Fighir, preşedinte

ASOCIAŢIA CARITAS BANAT SANCTUS GERHARDUS

Data înfiinţării: 12.07.1991, sent. nr. 1937 din 17.02.1994Preşedinte: preot Şandor Teodor Petru, tel. 0740702440Sediul: Arad, str. Bogdan Voievod nr. 5 cod poştal 310504, e-mail: caritas.arad@

gmail.com, fax: 0257.289985Persoana de contact: Şandor Teodor Domeniul de activitate: socialScop: ajutor nemijlocit sub formă de donaţii pentru persoane incapabile de muncă,

bolnavi, invalizi, familii nevoiaşe fără deosebire de naţionalitate sau religie. De astfel de donaţii au beneficiat şi instituţiile care prin scopul lor deservesc categorii de cetăţeni cu deficienţe fizice şi psihice.

Număr membrii: 30Număr angajaţi: 7Număr voluntari: 15Activitatea concretă: Administrarea donaţiilor sosite din străinătate sau colectate

din ţarăProiecte în derulare: în momentul de faţă pe lângă activitatea de distribuire a

donaţiilor , asociaţia asigură cazare pentru 18 elevi din judeţ care urmează cursurile şcolii generale nr. 10 secţia maghiară

Proiecte de viitor: urmează să fie dat în folosinţă centrul de primire minori – de tip familial

Page 21: Catalog ONG

44 45

ASOCIAŢIA DE CARITATE MARANATA

Data înfiinţării: 14 septembrie 1993, sentinţa civilă nr. 7829Preşedinte: Dorel Popa, tel. 0257338294Sediul: Arad, str. Iustin Marşieu nr. 22, tel. 0357426620, fax: 0257256773, e-mail: [email protected] de activitate: socialScop: ajutarea nevoiaşilorActivitatea concretă: prestarea de servicii sociale de plasament în case de tip familial

unor copii abandonaţi sau aflaţi în dificultate Scopul: oferirea posibilităţilor de dezvoltare psiho-socio-educaţională copiilor

abandonaţi sau aflaţi în dificultateNumăr membrii: 20Număr persoane asistate: 27Număr angajaţi: 18Număr voluntari: 2Data şi nr. actului de acreditare: decizia nr. 5 din 27.03.2009Persoană de contact: Felicia Roşca, tel. 0257338294Proiecte în derulare: Proiecte de viitor: Grupul ţintă: copii în dificultate

ASOCIAŢIA MISIONARĂ CREŞTINĂ „BETLEEM”

Data înfiinţării: 06.03.1992, sent. nr. 2071 Preşedinte: ing. Pop Moise, tel. 0744705629Sediul: Lipova, 315400, str. Lugojului F.N. jud. Arad, tel/fax: 563006, e-mail.

[email protected]ă de corespondenţă: idemDomeniul de activitate: socialScop: protecţia şi ocrotirea copiilor lipsiţi temporar sau definitiv de familieActivitate concretă: asistenţă socialăNumăr membri: nelimitatNumăr voluntari: 3Număr angajaţi: 5Felul asistenţei: copii aflaţi în dificultateGrupul ţintă: copii Persoană de contact: Elena Pop, asistent social, tel.0722548946Proiecte în derulare: socializarea şi integrarea socialăProiecte de viitor: construcţia de locuinţe pentru tinerii ieşiţi de sub protecţie Sponsori: Gospel tabernacle coudesport, Pa USA

Page 22: Catalog ONG

46 47

FUNDAŢIA CREŞTINĂ DE CARITATE BETESDA

Data înfiinţării: 31 octombrie1997, sentinţa civilă nr. 348/1997Preşedinte: Viorel PopSediul: Arad, str. Războieni nr. 88, tel. 0257.276522, fax 0257.252371Domeniul de activitate: asistenţă socialăScop: asistenţă socială pentru persoane vârstnice în regim rezidenţialNumăr angajaţi: 4Număr voluntari: 7Număr asistaţi: 7Activitate concretă: casă de tip familial pentru persoane vârstnice

LIONS CLUB ARAD

Data înfiinţării: 28 septembrie 1994, sent. nr. 1575 din 28.09.1994Preşedinte: Dan Cioca, tel. 0723204747Sediul: Arad, str. Cloşca nr.5Adresa de corespondenţă: Arad, str. Alexandru Vlad nr. 4, e-mail: info@

lionsclubarad.roDomeniul de activitate: socialScop: ajutorarea persoanelor în dificultateNumăr membrii: 28Număr angajaţi: 0Număr voluntari: 28Număr persoane asistate: 10- 50 persoane la fiecare acţiuneFelul asistenţei: copii instituţionalizaţi, bătrâni, familii nevoiaşe, persoane cu

dizabilităţi şi tineri talentaţiActivitatea concretă: organizare de evenimente pentru colectare de fonduri, acţiuni

social- culturale şi educative precum şi dotări instituţii şi aşezămintePersoane de contact: Gheorghe Palcu, tel. 0722369771Proiecte în derulare: reabilitarea saloanelor de la Spitalul Judeţean şi dotare cu

mobilier de spitalProiecte de viitor: reabilitarea completă şi dotarea cu echipamente specifice unei săli

de operaţie din cadrul secţiei Chirurgie de la Spitalul Judeţean Arad precum şi organizarea Balului Lions în scop umanitar

Sponsori: Cluburi Lions din străinătate, agenţi economici

Page 23: Catalog ONG

48 49

ROTARY CLUB ARAD

Data înfiinţării: 17.05. 1995, sent. civilă nr. 1983 din 9 11.1995Preşedinte: 2009- 2010, ing. Gheorghe OlarSediul: Arad, Hotel Continental, Bd. Revoluţiei nr. 79-81, tel. 0257.281700, fax:

0257.281832, e-mail. [email protected] Domeniul de activitate: civism, socialScopul: Încurajarea şi cultivarea idealului de a fi folositor semenilor Număr membri: 38Număr angajaţi , voluntari: 0Activitatea concretă:

- proiecte în domeniul ajutorării Caselor de copii- proiecte în domeniul ajutorării Caselor de bătrâni din Arad - proiecte de ajutorare a spitalelor din Arad- implementare şi dezvoltare program Profilaxie dentară cu fluor pentru

şcolarii claselor I- IV- proiect 4LLL implementat în Lic. Teoretic Adam Muller din Arad - proiecte culturale – continuarea programului Cărţi pentru copii

Moldovei- proiecte educative susţinerea unui elev cu o bursă de excelenţă pe o

durată de 3 ani- colaborare cu Asociaţia Handicapaţilor neuromotor din Romania –

A.H.N.R.- filiala AradPersoană de contact: Gheorghe Olar- preşedinte, tel. 0723280651 Olga Furdea – preşedinte tel. 0744610542 Adrian Luca – preşedinte tel. 0744610543

FUNDAŢIA TRANDAFIR DIN SARON

Data înfiinţării: sentinţa civilă nr. 512/15 decembrie 1998Preşedinte: Baarasma Hogerrvorst AnnaSediul: Arad, str. Liliac nr. 13, 0257.457086, fax 0257.461359Adresa de corespondenţă: Arad, str. Liliac nr. 13, filiala Fântânele nr. 99/a fax:

0257.219906, e-mail: [email protected] de activitate: socialScop: promovarea valorilor morale, creştine, sociale sprijin moral şi material pentru

copii abandonaţi, orfani, familii defavorizate, etc.Număr angajaţi: 3Număr voluntari: 6Activitate concretă:

- casă de tip familial Fântânele 99/a jud. Arad cu 8 copii instituţionalizaţi

- ajutoare familii defavorizate cu alimente, bani şi consiliere - organizare şi distribuie ajutoare materiale la spitale, case de copii, case

de bătrâniPersoane de contact: Tarniceri Cornel tel. 0742540620, 0257.278930

Page 24: Catalog ONG

50 51

ASOCIAŢIA EUROPA PENTRU EUROPA

Data înfiinţării: 10 iulie 1992, Sentinţa civilă nr. 65/PJ/1992Preşedinte: Graham William Giles, tel 0257. 212712 Sediul: Arad, str. Octavian Goga nr. 39Tel.: 057-212702; tel/fax. 057-212712, e-mail: europapentru [email protected] Domeniul de activitate: socialScop: binefacere bazat pe principiile moralei creştine de ajutorare a aproapeluiNumăr membrii: 5Număr angajaţi: 2Număr asistaţi: 50Număr voluntari: 5Activitatea concretă:

- oferim consiliere şi îndrumare pentru persoane provenind din grupuri sociale dezavantajate în vederea integrării lor socio- profesionale sau pentru obţinerea drepturilor cuvenite lor.

- Oferim găzduire, consiliere şi îndrumare unor tineri care provin din instituţii publice de protecţie a copilului; scopul nostru este acela de a-i asista în perioada de tranziţie spre viaţa independentă, continuarea studiilor sau obţinerea şi păstrarea unui loc de muncă;

- Programe cultural- artistice cu şi pentru persoane private de libertate din penitenciar (în special femei) cursuri de alfabetizare, cursuri de limba engleză , iniţiere în folosirea calculatorului, activităţi de asistenţă socială şi asistenţă juridică, toate acestea urmărind facilitarea integrării socio- profesională a deţinuţilor după eliberarea lor din penitenciar.

Grupul ţintă: tineri, deţinuţi, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie rromăData şi nr. act de acreditare: seria A nr. 0008726 din 09.05.2007Persoană de contact: Talpoş Adriana,tel. 0257.212712 Miculiţ MihaelaProiecte în derulare:

- susţinerea Centrului pentru Dezvoltare Socială Arad- activităţi cultural- educative în Penitenciarul Arad

Proiecte de viitor:

- Liber să învăţ să muncesc, să trăiesc - program strategic naţional pentru educarea delicvenţilor

- Mens sana in corpore sano- activităţi sportiv –educative cu tinerii de la centrul de dezvoltare socială Arad

- Cetatea luminată- valorificarea patrimoniului cultural din ŞiriaSponsor: Europe to Europe Association- Southampton, United Kingdom

Page 25: Catalog ONG

52 53

SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZFILIALA ARAD

Data înfiinţării: 1 martie 1996 sentinţă civilă nr.98/1991Preşedinte: Farkaş Victoria Sediul: Arad, str. Lucian Blaga nr. 2-4 tel. 0257.282010 serviciu 0257.276979 acasăDomeniu de activitate: socialScop: acordarea de ajutoare umanitare pentru persoane nevoiaşe, familii cu mulţi

copii, bătrâni, categorii cu risc social Activitate concretă: luare în evidenţă pe bază de anchete sociale întocmite de

membrii activi a persoanelor cu probleme, consultanţă medicală, acordare de medicamente pe bază de reţete, cabinet stomataologic – proiect comun cu C.L.M Arad, colaborarea cu Spitalul de cardiologie Ghioroc, colaborare cu instituţii sociale, medicale.

Număr membrii: 75Număr angajaţi: 0Număr voluntari: 75Persoane de contact:

Victoria Farkaş tel. 0257.282010 serviciu; 0257.276979 acasă

FUNDAŢIA CĂMINUL SPERANŢEI

Data înfiinţării: 16 noiembrie 1998 sent. civilă nr. 493Preşedinte: Romică Iuga tel. 0257.256555, mobil: 0723519662Sediul: str. Constituţiei nr. 136 Arad, e-mail. speranţ[email protected], tel.

0257.278703, 0257. 287717, fax: 0257256555Domeniul de activitate: social. Scop: de a sigura copiilor care sunt temporar sau definitiv separaţi de familie

cu vârste până la 18 ani găzduire, îngrijire, accesul la educaţiei formală, nonformală, informală şi sprijin emoţional şi de a asigura tinerilor cu vârste cuprinse între18 şi 26 ani, care urmează o formă de şcolarizare la zi şi sunt temporar sau definitiv separaţi de familie, programe pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pregătindu-i integrarea şi reintegrarea familială şi socio- profesională

Număr angajaţi: 9Număr persoane asistate: 17Număr voluntari: 5Activitatea concretă:

Fundaţia Căminul Speranţei funcţionează cu 2 case de tip familial având în plasament 17 copii şi un centru de dezvoltare educaţională – o clădire cu două camere destinată special pentru nevoile educaţionale ale copiilor.

Fundaţia asigură cazare, hrană, condiţii igienico- sanitare supravegherea stării de sănătate, accesul copiilor la educaţie, informare şi cultură, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor de viaţă independentă. Se mai asigură un climat favorabil dezvoltării personalităţii, modalităţi de petrecere a timpului liber (tabere, excursii). Se asigură o intervenţie de specialitate prin consiliere de grup şi individuală, participarea copiilor la activităţi de grup şi la programe individualizate adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor şi nu în ultimul rând socializarea şi dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea.

Fiecare copil care este ocrotit în fundaţie are un plan individual de protecţie care conţine programe de intervenţie specifice pentru diferite aspecte: nevoia de sănătate, de îngrijire, de securitate, de promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale, nevoile educaţionale şi urmărirea obţineri de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de

Page 26: Catalog ONG

54 55

dezvoltarea copilului, nevoile de petrecere a timpului liber, nevoile de socializare, modalităţile de menţinere a legăturilor cu familia naturală, familia lărgită, prieteni şi alte persoane importante pentru copil

Data şi nr. actului de acreditare: seria A, nr. 0008758 din 07.10.2008Grupul ţintă: copii proveniţi din familii dezorganizate Persoană de contact: Iuga Romică Proiecte în derulare: susţinerea financiară a programelor social- educative din

cadrul celor două case de copii de tip familialProiecte de viitor:

- arhitectură peisageră . Aceasta este important pentru c se dezvoltă în beneficiari capacităţile necesare proiectării şi întreţinerii spaţiilor verzi din locuinţă şi în grădină, dezvoltând dorinţa şi plăcerea de a se crea. Privind în perspectivă copii îşi pot dezvolta unele deprinderi care îi vor ajuta în viaţa lor independentă.

- Tineri în pragul vieţii. Este un proiect care îşi doreşte implementarea unor deprinderi de viaţă independentă. Copilul din ziua de astăzi trăieşte într-o lume derutantă în care problemele cu care se confruntă sunt altele decât cele cunoscute pană în prezent şi noi avem ca obiectiv stabilirea şi fixarea valorilor moral creştine atât de necesare schimbării mentalităţii şi practicii existente.

Sponsorul: Fundaţia „Global Hope” Colorado, S.U.A

FUNDAŢIA RADA KRETSEN

Denumirea O.N.G. –ului: Fundaţia Rada KretsenData înfiinţării: 18.02.2000 sentinţa nr.1476 din 18.02.2000Preşedinte: Lars GarebergPersoană de contact: Gligor Gheorghe tel: 0257.288072 mobil: 0723403240Sediul: str. Steagului nr. 64Adresa de corespondenţă: idemDomeniul de activitate: socialScop: ajutorarea persoanelor nevoiaşeActivitate concretă: profilaxie stomatologică la şcoala generală nr.7 şi la, centrul

de plasament de pe strada Buşteni, ajutorarea persoanelor nevoiaşe, spitalelor, centrelor de zi, sponsorizarea unui turneu de fotbal de copii, în Suedia, dotarea cabinetului stomatologic de la C.A.R.P. şi a Centrului de îngrijire şi asistenţă de pe strada Bodrogului

Proiecte în derulare: cele mai sus enumerateProiecte de viitor: continuarea proiectelor începute precum şi reabilitarea cabinetelor

stomatologice şcolare, organizarea unui alt turneu de fotbal de copii în Suedia şi colaborare cu Palatul copiilor.

Număr membrii: 14Număr angajaţi: 0Număr voluntari: 30Felul asistenţei: copii, vârstnici, familii nevoiaşeGrupul ţintă: copii, vârstnici, persoane nevoiaşeSponsor: Rada Molnlyque preş. Lars Gareberg Hans Ljungberg Leif Borg

Page 27: Catalog ONG

56 57

FUNDAŢIA ADUNAREA POPORULUI PELEGRINILOR

Data înfiinţării: 30 martie 2000 sentinţa civilă nr. 105 dosar nr. 1472Preşedinte: Hafsahl Jan EgilSediul: Arad, str. Zefir nr. 27, tel./fax: 0257.259755 Domeniul de activitate: socialScop: ajutorarea materială, profesională, socială şi spirituală a persoanelor nevoiaşe,

integrarea acestora în ansamblul activităţilor socio-economice şi profesionale fără discriminări

Număr membrii: 3Număr angajaţi: 0Număr voluntari: 50Activităţi concretă: ajutorarea persoanelor nevoiaşe, familii, copii, bătrâni, persoane

cu handicap, etcPersoane de contact:

Niţă Vasile tel. 0742028844Vamanu Veronica tel.0743773560Aurel Stepan tel. 0724358977Bogdan Tomuţa tel. 0721366859, fax 0257. 210100

ASOCIAŢIA IOSUA

Data înfiinţării: 21.08.2000 sent. civilă nr. 619Preşedinte: Pîrvulecu Dan Tudor tel. 0724954431Sediul: Arad, Castor nr. 50, 310215 tel. 0357401916 desfăşurarea activităţii str.

Decebal nr. 37 ap. 1Adresa de corespondenţă: str. Castor nr. 50 e-mail: [email protected] de activitate: socialScop: caritabilNumăr angajaţi: 1Număr voluntari: 7Număr membrii: 5Număr persoane asistate: 2Activitatea concretă: Ajutorarea familiilor cu un venit redus, a copiilor străzii,

proiecţie de filme la orfelinate, case de bătrâni, spitale şi bisericiProiecte în derulare: casă de tip familialProiecte de viitor: Autosusţinerea Casei de tip familial prin construirea unei mini-

ferme de animale şi sere

Page 28: Catalog ONG

58 59

ASOCIATIA CREŞTINĂ DE CARITATE „SAMARITEANUL”

Data înfiinţării: 20.06.2003 nr. şi data set. Civile:2999 /20.06 2003 Preşedinte: Babuţia Teofil tel. 0744556835Sediul: Arad, Bd. N. Titulescu bl. 334 ap. 5Adresa de corespondenţă: Arad, str. N. Titulescu bloc 334 ap. 5 tel. 259672Domeniul de activitate: socialScop: promovarea activităţii caritabile în sprijinul moralei creştine, oferirea de

sprijin moral şi material tuturor celor în nevoi, înfiinţarea şi subvenţionarea unor unităţi de învăţământ preuniversitar, oferirea de consultaţii medicale şi distribuire de medicamente

Număr angajaţi: 50Număr membrii: 5Număr voluntari: 5Număr asistaţi: 511 copiiActivitatea concretă: asociaţia susţine din punct de vedere al procesului educativ

preşcolar, 11 grădiniţe din sudul ţării cu 511 copii majoritatea dintre ei provenind din familii nevoiaşe. Activitatea noastră privind aceşti copii se concretizează prin asigurarea procesului educativ preşcolar , a unei gustări zilnice, donaţii haine, alimente, cadouri de Crăciun reviste şi cărţi de colorat. Asociaţia ajută material şi financiar familii şi persoane nevoiaşe, vârstnici, orfani şi văduve.

Persoana de contact: Babuţia Teofil – preşedinteProiecte în derulare: înfiinţarea şi susţinerea de noi grădiniţe Sponsor: Fundaţia din Germania „Hoffnung fur eine neue Generation”

ASOCIAŢIA BORAMIS

Data înfiinţării: 11.08.2000 sentinţa nr. 234 din 4.07.2000Preşedinte: Bulea Ioan, tel.0746056623Sediul: Şiria, str. Regimentul 85 Infanterie, nr. 1859Adresă de corespondenţă: Pâncota, str. Tudor Vladimirescu. nr.60, bl. 9A ap. 7,

et. III, tel. 466795 Domeniul de activitate: socialScop: ajutorarea diverselor categorii sociale Activitate concretă:

- oferirea de cadouri constând în alimente şi îmbrăcăminte unor familii nevoiaşe din comuna Şiria ( anual, de la înfiinţarea asociaţiei)fapt care a dus la dobândirea încrederii oamenilor şi la aducerea unor licăriri de speranţă în ochii lor

- realizarea blocului sanitar la şcoala Mâsca , Grădiniţa Mâsca, şi Şcoala Generală Galşa

- amenajarea unui cabinet de informatică la Şcoala Generală Galşa- Miss Regional Boramis- concurs de prezentare de modă, prilej cu

care una din concurente a fost selecţionată să participe la alte astfel de prezentări de modă la nivel mai înalt

- Colaborare cu Centrele de vârstnici din cadrul Direcţiei de dezvoltare şi asistenţă comunitară, cu ocazia sărbătorilor de iarnă

- Cazarea membrilor asociaţiei din Saint Julien de Conseil ( 2004.2006) la venirea lor cu activităţi de voluntariat la asociaţia cu care sunt înfrăţiţi

- Ajutorarea unei tinere eleve în dificultate financiară cu plata cazării la internat, ec.

- Organizarea concursului „Pionieri ai aviaţiei – centenar Traian Vuia”- Vizitarea asociaţiei ABJC din Franţa, cu care suntem înfrăţiţi

Scop: ajutorarea diverselor categorii sociale Număr membrii: 17Număr angajaţi: 0Număr voluntari: 17Grupul ţintă: familii nevoiaşe, tânăra generaţie, bătrâni singuriPersoană de contact: Bulea Ioan, tel. 466795Proiecte în derulare: activităţi cu elevii - primirea delegaţiei din Saint Julien de ConseilProiecte de viitor:

Page 29: Catalog ONG

60 61

- realizarea blocului sanitar al sediului asociaţiei- Continuarea acţiunii de binefacere în preajma Crăciunului - Organizarea unor întâlniri acţiuni cu bătrâni la sediu

Sponsor: A.B.J.C. Franţa

ASOCIAŢIA BACOŞ & BRITT

Data înfiinţării: 16 mai 2001 sentinţa civilă nr.5529 d 28.05.21Preşedinte: Bătrân Maria tel. 0256- 872534Persoană de contact: Bacoş Dorel tel. 229611; 0744703767Sediul: Arad, str. Predeal nr. 10 A bl. 2B ap. 22 tel. 229711, 0744703767 Domeniul de activitate: social Activitate concretă:În anul 2001 asociaţia desfăşurat următoarele activităţi :

- donarea unui calculator 486 şi a unui set dejucării, podoabe, ghirlande, seturi de lumini colorate pentru bradul de Crăciun către Clinica de Hematologie- Oncologie din cadrul Spitalului clinic de copii «Louis Ţurcanu» din Timişoara. Cu aceiaşi ocazie au mai fost donate pachete individuale constând în cărţi de colorat, caiete de desen, creioane colorate, carioci pentru 45 de copii internaţi în perioada Crăciunului în aceiaşi clinică.

- sprijin în aflarea unui tratament pentru o malformaţie congenitală foarte rară (sindromul Poland) prin contactarea unor specialişti din străinătate

- editarea unui pliant profilactic pentru copii bolnavi de leucemie.În anul 2002 asociaţia a desfăşurat următoarele activităţi :

- donaţii în bani pentru copii bolnavi de afecţiuni cronice- intermedierea unor donaţii în bunuri provenite de la alte asociaţii şi

persoane fizice din ţară şi străinătate pentru copii de la Centrul «Izvor» - Arad şi pentru un copil suferind de anemie aplastică.

- susţinerea materială a uni cerc de pictură pentru copii internaţi în Clinica de Hematologie Oncologie din Timişoara şi ale copiilor de la Centrul «Izvor» prin donaţii specifice

- editarea unei mini reviste cu titlul «Inimi curajoase» cuprinzând creaţiile plastice ale copiilor informaţi în Clinica de Hematologie- Oncologie şi a copiilor de la Centru «Izvor»

- desfăşurarea unei activităţi de terapie prin joc sub genericul »Mediclovnul» (asociaţia trimite periodic o persoană deghizată în clovn în mijlocul copiilor bolnavi internaţi pentru perioade foarte mari.

Page 30: Catalog ONG

62 63

Scopul: ajutorare materială, sprijin afectiv şi volitiv pentru copii suferind de boli cronice hematologice foarte grave, profilaxia comportamentală în astfel de situaţii

Felul asistenţei: copii Număr angajaţi: 0Număr membri: 6Număr voluntari: 0Activitatea concretă: cultură, protecţie socialăProiecte în derulare :

- terapia prin joc „Mediclovnul”- cercurile de pictură din Clinica de Hematologie- Oncologie - mini revista „Inimi curajoase”- editarea unor pliante profilactice pe tema leucemiei- realizarea unei baze de date cuprinzând copii cu boli hematologice pe

raza judeţului- efectuarea unui studiu privind zonele de risc leucemic şi tumoral în

judeţul Arad - continuarea proiectelor aflate în derulare

Grupul ţintă: copii şi tineri până la 18-20 aniSponsorul asociaţiei: STERNSCHNUPPE E V., Bad Kissingen, Germania

ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITIC ANTICOMUNIŞTI

Data înfiinţării: 1990 sent. civilă nr. 396 din 4.12.1998 Preşedinte: Ciobăncan Vasile tel: 230808Persoană de contact: Cornea Corneliu- secretar, te: 251877Sediul: Arad, b-dul Revoluţiei nr. 73, tel: 251877Domeniul de activitate: socialScop: Apărarea drepturilor membrilorActivitate concretă: apărarea drepturilor membrilor şi ridicarea de troiţe şi

monumente în memoria victimelor comunismuluiNumăr membrii: 1860Număr de angajaţi: 4Voluntari: 5Proiecte în derulare: ridicarea la Arad a unui monument al victimelor comunismului

din Arad şi din judeţ.

Page 31: Catalog ONG

64 65

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE - ROMÂNIA

Data înfiinţării: 4.07.1876 prin decret regalPreşedinte: Lucaciu Marcel Director: Cuvineanu Iudita tel: 0257.281625; mobil: 0722714908Persoană de contact: Iudita Cuvineanu- director tel.0257.281625Sediul: str. Lucian Blaga nr.8, tel/fax:0257. 281625Domeniul de activitate: social, sănătate, educaţie Scop: intervenţii dezastre, calamităţi, ajutorarea persoanelor vulnerabile şi educaţie

pentru sănătate a populaţieiNumăr membrii: 1200Număr persoane asistate: circa 1200 persoane fizice plus cele din colectivităţi care

nu se pot estima Număr angajaţi: 1Număr voluntari: 90Grupul ţintă: tineri şi familii cu problemeActivitatea concretă:

- 5 detaşamente de intervenţie în caz de dezastre şi calamităţi naturale, dotări materiale de intervenţie la dezastre

- Protocol de colaborare cu Direcţia de Dezvoltare şi asistenţă Comunitară a Municipiului Arad, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de urgenţă Arad, Grădiniţa nr.16 din Arad

- Susţinerea unor cursuri de prim ajutor premedical în societăţi comerciale cu risc de accidente ca prestări servicii

- Organizare de cursuri de surori voluntare de Cruce Roşie cu tematica de un an pe îngrijire bolnavi

- Program social sprijin familii vulnerabile cu bunuri, alimente, sprijin dotări în bunuri în spitale , case de copii

Proiecte în derulare: - Derulare de proiecte pe teme pregătire intervenţie dezastre, educaţie,

sănătate, sociale- Susţinere de seminarii în şcolile şi liceele din judeţul Arad pe diferite

teme de educaţie de sănătate, conform calendarului O.M.S- Organizarea şi desfăşurarea concursului Sanitarii pricepuţi acordare

Proiecte de viitor: - realizare de fonduri pentru acţiuni din proiecte de prevenire şi acţiune

în caz de dezastre şi calamităţi, creşterea numărului de acţiuni pentru etnia rromă, diversificarea acţiunilor în rândul tinerilor pe problema drogurilor, SIDA, fumat, acordare de prim ajutor, creşterea depozitului de materiale pentru intervenţie în caz de dezastre, creşterea capacităţii organizatorice pe raza judeţului prin înfiinţare de noi subfiliale în judeţ

- program de activitate Internaţională: Crucea Roşie Germania Traunstein, Crucea Roşie maghiară Bekescsaba, Asociaţia Intenational Olanda

Page 32: Catalog ONG

66 67

ASOCIAŢIA PE STÂNCA ŞOIMOŞ

Data înfiinţării: 17 februarie 1992, sentinţa civilă nr. 1251Preşedinte: Mihăiescu EwaldSediul: Lipova cod 2875, str. Şoimoş nr. 30 tel. 0257.531755Domeniul de activitate: socialScop: ajutoare pentru persoane nevoiaşe, educaţie, locuri de muncăNumăr membrii: 21Număr voluntari: 21Număr angajaţi: 0Număr persoane asistate: variabilActivitate concretă: oferă locuri de muncă, ajutoare umanitare, tabără pentru

copii Proiecte în derulare: tabără de vacanţă pentru copiiProiecte de viitor: dezvoltare S.R.L. propriu oferind locuri de muncă cu finanţare

proprie

ASOCIAŢIA PAEM ARAD

Data înfiinţării: 08.08.1996 data sent. 21.08.1996Preşedinte: ec. Gheorghe Ardelean tel. 0257.285100Sediul: Arad, str. Ştefan Cicio Pop nr. 17, cod poştal 310086Adresa de corespondenţă: str. Ştefan Cicio Pop nr. 17 tel. 0257. 285100,

0357409699, fax: 285100 e-mail: [email protected] de activitate: socialActivitate concretă: Principalele servicii oferite de asociaţia PAEM s-au diversificat în timp şi

s-au specializat în funcţie de grupurile ţintă vizate.- Organizarea de cursuri de calificare în meseria de lucrător în comerţ- Serviciu de informare şi consiliere adresate tuturor cetăţenilor pe 13

domenii de activitate - Consiliere şi consultanţă adresată organizaţiilor neguvernamentale

în domeniu legislativ, financiar, management, activităţi specifice sectorului neguvernamental, modalităţi de finanţare şi dezvoltarea relaţiei cu autorităţile locale

- Organizarea de seminarii, activităţi şi evenimente adresate tinerilor din mediu rural cu obiective şi teme diferite: management organizaţional, educaţie civică şi culturală.

- Consilierea persoanelor fără loc de muncă în vederea iniţierii unei afaceri pe cont propriu.

- Editarea de materiale pliante, broşuri, cărţi care servesc grupurilor ţintă vizate în informarea lor civică şi profesională: „Perspective în carieră – ghid de orientare vacaţională şi profesională” şi „Ghidul micului întreprinzător”

Obiective strategice: - promovarea principiilor democratice în societatea românească- dezvoltarea de parteneriate cu instituţii publice locale pentru

identificarea şi acoperirea nevoilor comunităţiiScopul activităţii: contribuirea la dezvoltarea democraţiei prin informarea şi

provocarea societăţii civile la atitudine şi iniţiativă - organizarea şi susţinerea financiară a unor activităţi care contribuie

la protecţie socială, la dezvoltarea cunoştinţelor umane în domeniul economic, comercial, juridic, ec. şi la crearea de noi locuri de muncă

- implementarea de măsuri active privind şomajul. Număr membrii: 12

Page 33: Catalog ONG

68 69

Număr angajaţi: 6Număr voluntari: 3Număr persoane asistate: peste 3000 persoane informate şi consiliate

- peste 350 de tineri membrii ai reţelei Cluburilor de tineret EuroTiNet- peste 1000 de tineri din mediu rural - peste 120 de O.N.G.-uri -- peste 100 de persoane fără loc de muncă ,

Felul asistenţei: informare consiliere cetăţeniGrupul ţintă: Cetăţenii judeţului AradPersoană de contact: Tiberiu Baiu tel. 0257. 285100

ASOCIAŢIA ADOBE -ROMÂNIA

Data înfiinţării: 3 septembrie 1997sent. civilă nr. 332 din 12 08.1998 Preşedinte: Seth CropseySediul: Sântana, str. Zărandului nr. 39, jud. Arad, cod 317280 Tel. 0257-462368, fax: 0257. 462368, e-mail: [email protected] de activitate: socialActivitate concretă: asistenţă socială, ocrotirea unor copii aflaţi în dificultate într-o

casă de tip familialScopul activităţii: sprijinirea copiilor aflaţi în dificultate Număr angajaţi: 6Număr voluntari: 2Număr asistaţi: 8Felul asistenţei: copiiGrupul ţintă: copiiPersoana de contact: Dobrei Cornel – Zamfir (director), tel: 0257. 462368 mobil.

0745368350

Page 34: Catalog ONG

70 71

FUNDAŢIA SPERANŢĂ PENTRU ALŢII

Data înfiinţării: 16.04.1997Preşedinte: Ghişca Ana tel: 289855, 289599Sediul: Arad, str. Constantin Brâncoveanu nr. 90Domeniul de activitate: social Scop: ajutor material şi spiritual acordat categoriilor de persoane defavorizate şi

familiilor nevoiaşeNumăr angajaţi: 11Număr membrii: 3Activitatea concretă: grădiniţă, cantină pentru 50 de persoane zilnic şi ajutorarea

familiilor nevoiaşe:Persoana de contact: Ghişca Ana şi AdrianProiecte în derulare: Construcţie policlinică, fermă agricolăProiecte de viitor: Tabără de varăSponsor: Johnny Wayne Huffman

FUNDAŢIA ALPEMA

Data înfiinţării: 24 octombrie 1997, sentinţa civilă nr.341Preşedinte: Albu Floare tel. 0257.273393Sediul: Calea Aurel Vlaicu nr. 227 tel. 0257. 213471Adresa de corespondenţă: str. Poetului nr. 51Domeniu de activitate: socialNumăr voluntari: 1Număr membrii: 1Număr angajaţi: 1Număr persoane asistate: 0Activitate concretă: eliberare medicamente,ajutoare materiale (haine), alimente

pentru persoanele defavorizateScop: umanitarProiecte în derulare: eliberarea de medicamente gratuite persoanelor vârstnice de

la Centrele de zi pentru vârstnici precum şi oferire gratuită de proteze de sâni pentru persoanele cu o situaţie materială precară

Proiecte de viitor: continuarea proiectelor începute

Page 35: Catalog ONG

72 73

FUNDAŢIA EBEN EZER MOLDOVAN

Data înfiinţării: 20.032002, sent. civilă 2098 din dosarul nr. 2940 din 2002Preşedinte: Dorin Moldovan tel. 216101, mobil 0742343041Persoana de contact: Marion Moldovan tel. 0742692393Sediul: Sâmbăteni nr. 309 tel. 216101Domeniul de activitate: socialScop:

- asigură protecţie şi asistenţă socială fizică şi juridică copiilor asistaţi în casa de tip familial

- asigură un mediu cat mai apropiat de cel familial - asigură servicii de calitate în domeniul protecţiei copilului prin

respectarea unor standarde minime de locuit îngrijire recuperare , educare, socializare şi reintegrare

- abordarea personalizată pe baza planului individualizat de protecţie în funcţie de situaţia şi nevoile specifice vârstei fiecărui copil

- asigurarea unui caracter temporar protecţiei copilului prin stabilirea Număr angajaţi: 0Număr voluntari: 30 – 70 Persoana de contact: Ioan Andres şi d-na Cornelia Andres

LEO CLUB ZIRIDAVA ARAD

Data înfiinţării: 28 septembrie 2003sent. nr. 1575 din 28.09.1994Preşedinte: Stupariu Iulia Simona tel. 0257. 284296, mobil: 0720036548Persoană de contact: Stupariu Sonia Cristina tel. 0257. 284296, mobil: 0723280589; 0743123597Sediul: Arad, str. Nicolae Bălcescu nr. 22Adresa de corespondenţă: Arad, Calea Romanilor nr. 23/A, tel/fax: 0257.270189, e-mail: [email protected] Domeniu de activitate: socialActivitate concretă:

- organizare de tabere pentru copii în dificultate- acţiuni social – culturale şi educative- donări de sânge- vizite şi donări de cadouri persanelor aflate în risc social

Scopul: Ajutorarea persoanelor aflate în dificultateNumăr membri: 10Număr angajaţi: 0Număr voluntari: 10Număr persoane asistate: 10- 40 Proiecte în derulare: ajutorarea sinistraţilor din vestul ţăriiProiecte de viitor: Concurs de desene pe asfalt, cu ocazia zilei de 1 iunie, organizarea

unei tabere pentru copii în dificultate, concurs de eseuri, desene, fotografii adresate elevilor cu tema: „Când suntem destul mari pentru a schimba lumea” în anul şcolar 2005- 2006

Sponsori: Lions Club, agenţi economici, persoane fizice

Page 36: Catalog ONG

74 75

ASOCIAŢIA CASA FELICE

Data înfiinţării: 26.02.2003 sent. civilă nr. 839 din 2003Preşedinte: Jutta Unkart Seifert - AustriaSediul: Arad, Calea Timişorii nr. 108Adresă de corespondenţă: idemDomeniul de activitate: social Activitate concretă: susţinerea activităţii centrului rezidenţial şi a centrelor de zi

pentru copii din Arad, Calea Timişorii nr. 108Scop: crearea condiţiilor de trai şi de şcolarizare adecvate pentru copiii lipsiţi de

ocrotire părintească şi cei din familii nevoiaşe, educaţia multiculturală pentru copii şi tineri

Număr angajaţi şi voluntari: 17 Număr membri: 5Număr persoane asistate: 12Felul asistenţei: copii aflaţi în dificultateGrupul ţintă: copii aflaţi în dificultate şi persoane fără adăpostPersoană de contact: Cristea Ana tel. 0744902800Proiecte în derulare: susţinerea activităţii centrului din Arad, calea Timişorii nr.

108Proiecte de viitor: extinderea centrului şi crearea unui centru cultural austriac în

municipiul AradSponsor: fondatorii din Austria , Fundaţia Europaiscshe Kuturinitiative fur Junge

Generation Austria, Fundaţia Pestalozzi Elveţia

FUNDAŢIA DEZVOLTAREA POPOARELOR PRIN SUSŢINERE

RECIPROCĂ

Data înfiinţării: 2103.1996, sent. civilă nr. 58 din 21.03.1996, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti

Preşedinte: Călin Pop tel. 0742028860Persoană de contact: Vasile Niţă tel. 0742028844Sediul: Arad, str. Patria 17tel(fax: 0257.210100 e-mail: [email protected] Domeniul de activitate: socialActivitate concretă:

- dezinstituţionalizarea copiilor seropozitivi şi suportul psiho- social şi material pentru familiile cu copii seropozitivi

- facilitarea accesului la educaţie, prevenirea abandonului şcolar şi lărgirea orizontului de cunoştinţe a copiilor din cadrul comunităţii

- integrarea în şcoală şi comunitate a copiilor seropozitivi- orientarea profesională şi acompanierea în procesul de ocupare

profesională a rromilor din comuna Cojasca – Bucureşti- prevenirea abandonului în maternitate şi reintegrarea în familie a

copiilor instituţionalizaţi- consilierea psiho socială, orientarea şi formarea profesională a adulţilor

în dificultate - alfabetizarea adulţilor fără studii - formarea personalului social, educativ şi medical care lucrează cu copii

seropozitivi sau instituţionalizaţi Scop: îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor respectiv a familiilor aflate în

dificultateNumăr angajaţi: 80Număr persoane asistate: 1800Grupul ţintă: copii, familii nevoiaşe, comunitatea rromăPersoane de contact: Bucureşti – Călin Pop Arad - Vasile

Page 37: Catalog ONG

76 77

ASOCIAŢIA NON-PROFIT NETWORKS

Data înfiinţării: 24.04.2001, sent. civilă nr. 34 din 2.05.2001Preşedinte: Lee Saville tel. 0722376457Sediul: Şiria F.N. jud. Arad tel. 0257.384010Adresă corespondenţă: str. Regiment 85 Infanterie nr. 1831, Şiria jud. Arad,

e- [email protected] Domeniul de activitate: social.Scop: ajutorarea comunităţilor sărace, contribuţie la stimularea economiei locale şi

îmbunătăţirea calităţii vieţii sub toate aspectele (financiar, social, recreaţional, spiritual, etc.), ajutorarea persoanelor fără adăpost pentru reintegrare în societate.

Număr membrii: 4 Număr angajaţi: 25Număr voluntari: 12Activitatea concretă: Sprijin social, cultural, economic al comunităţilor sărace

din judeţul Arad – distribuţie pâine, lemn pentru iarnă, ajutor în situaţii de criză, clubul copiilor, clubul tinerilor, cluburi de calculatoare, programul de microintreprinderi şi microfinanţare, sprijinul persoanelor fără adăpost (cămin rezidenţial pentru bărbaţi în dificultate, cămin mama şi copilul)

Grupul ţintă: Familii nevoiaşe, comunităţi sărace şi persoane fără adăpostProiecte în derulare: locuinţă protejate pentru bărbaţi în dificultate, locuinţe

protecţie pentru femei şi pentru mame împreună cu copii, club de copii, de tineret şi club de calculatoare precum şi renovare sa vacanţă la Tauţ.

Sponsori: donaţii de la persoane fizice şi organizaţii din străinătate

FUNDAŢIA TABITA MINISTRIES

Data înfiinţării: 24.04.2001 sent. civilă nr.31 din 23.04.2001 Preşedinte: Rushbrook Linda Ruth tel. acasă 0257. 461652, birou: 0257. 250571 Sediul: Arad, str. Octavian Goga nr. 50 ap. 1Domeniul de activitate: socialActivitate concretă:

- consilierea şi ajutarea celor nevoiaşi sub aspect spiritual,emoţionalsausocial

- ajutarea prioritară a tinerilor între 16- 18 ani care au trăitexperienţainstituţionalizăriişicarenubeneficiazădesusţinereafamiliilor lor

- ajutareapersoanelorcuhandicapcuproblemedesănătatementalăşicuproblemesociale

- identificarea tinerelor mame singure şi a copiilor acestora subaspectmaterial.Spiritualşisocial

- testarea potenţialului tinerilor sub aspectul pregătirii lorprofesionale a dorinţei lor de muncă şi plasarea tinerilor înposturiledemuncăidentificate

- depistarea cererilor de forţă de muncă în vederea angajăriitinerilorfărăocupaţie

- organizarea de seminarii, întâlniri, spectacole, excursii, tabere,etc.

- stabilirea şi menţinerea de contacte şi relaţii de colaborare cupersoanefizicesaujuridicedinţarăşistrăinătate

- răspândireamoraleicreştinepecăilegaleScop: reintegrarea socială şi spirituală a tinerilor cu vârsta de până la 30 de ani,

inclusiv sub aspectul valorificării potenţialului lor de muncă şi readaptare în câmpul muncii şi al societăţii, ajutarea persoanelor care necesită îngrijire (tineri cu handicap, tinere mame singure, tineri care provin din centrele de minori)

Număr membrii: 4Număr angajaţi: 2 Număr voluntari: 1

Page 38: Catalog ONG

78 79

Proiecte în derulare: Datorită schimbărilor constante la fiecare nivel de viaţă în România este foarte

dificil să planificăm cu încredere orice posibilă activitatea. Totuşi dacă ne uităm la ultimele 6 luni putem adăuga 2 sau 3 arii noi de activitate pe care dorim să ne-o asumăm în viitor pe lângă scopurile şi activităţile deja formate ale fundaţiei noastre.

Prima arie nouă priveşte problemele de reală urgenţă a tinerilor afectaţi de virusul HIV datorită lipsei normale de trai din trecutul lor găsind în noi un ajutor în educaţia şi îngrijirea lor. Pe la începutul lunii decembrie 2004 am avut cu noi o prietenă şi totodată colega din Marea Britanie care a condus un Institut de Ajutor pentru persoane cu HIV sperând astfel să facem cunoscut aceşti profesionişti şi altor O.N.G. –uri . Perioada în care această doamnă a stat cu noi a predat un curs minimal de conştientizare a riscurilor cauzate de acest virus, grupului de tineri deja rezidenţi în casa noastră, astfel băiatul cu HIV a putut să se integreze fără probleme în casă.

De-a lungul colaborării noastre cu familia Cloke am ajuns să cunoaştem familii de etnie rromă care se va lupta pentru supravieţuire, ajutându-i am reuşit să eliminăm situaţia de criză în care se aflau susţinând integrarea lor în societate şi a copiilor în societate.

De asemenea am întreţinut legături cu o fundaţie caritabilă americană „Wheelchair Sports International” însemnând învăţarea şi practicarea a diverse sporturi pentru persoanele cu handicap, organizând olimpiade şi concursuri sportive.

Casa noastră din Miniş oferă astfel oportunitatea tinerilor noştri cu handicap de a practica sportul preferat. Ideile noastre pentru oferirea diverselor diverselor facilităţi au nevoie de timp, energie şi bani de a le pune în practică.

Proiecte de viitor: Solarul pe care l-am făcut anul trecut în grădina casei noastre din sat Miniş jud. Arad îl putem folosi pentru a-i invita pe tineri să lucreze grădina ajungând să se autogospodărească. Suntem de asemenea în proces de a dezvolta un atelier de lucru în lemn în pivniţa casei noastre pentru a oferi şansa descoperirii diverselor aptitudini sau lobby-uri ale tinerilor din fundaţia noastră.

Număr persoane asistate: 16 persoane şi 4 familiiPersoana de contact: Mustea Andreea Cătălina tel. 0744228214 Marcoi Cătălina Laura tel. 0788347676, sau 0745065586 Farcaş Lucian – secretarSponsori: membrii ai bisericilor creştine din Anglia

FUNDAŢIA BOBUL DE GRÂU

Data înfiinţării: 27 mai 1993, sent. civilă nr. 6318 din 1993Preşedinte: Cristian Moisescu Director administrativ: Liliana MoisescuMembrii: Octavian Sida Dorina Sida Daniţa RusuPersoană de contact: Cristian MoisescuSediul: str. Ineului nr. 2, bl. 15 ap. 2Adresa de corespondenţă: idem Domeniul de activitate: social Scop: formarea creştină a copiilor, în mod deosebit a celor nevoiaşi precum şi

înfiinţarea unui program de asistenţă socială contribuind la educaţia copiilor găzduiţi în case de tip familial

Număr membrii: 5Număr angajaţi: 0Număr voluntari: 5Activitatea concretă: organizarea de tabere pentru copii asigurând transportul şi

hrana copiilor nevoiaşi, încurajarea şi susţinerea oricărei opere filantropice, religioase, sociale sau umanitare precum şi sprijinirea familiilor sau a persoanelor nevoiaşe a bătrânilor, bolnavilor şi orfanilor.

Felul asistenţei: copii, bătrâni, familii nevoiaşe

Page 39: Catalog ONG

80 81

FUNDAŢIA VERITAS

Data înfiinţării: 21 iulie 1999, sentinţa civilă nr. 3898 din 1999Preşedinte: Cristian Moisescu Membrii: Abraham Daams, Liliana Moisescu, Claudia Macra, Ioan MartaSediul: Arad, str. Ineului nr. 2 bl. 15 ap. 2Domeniul de activitate: socialScop: umanitar de ajutorarea a persoanelor aflate în stare de nevoie socială acordând

o atenţie deosebită tinerilor, ajutorarea persoanelor aflate în stare de nevoie prin donarea de îmbrăcăminte, încălţăminte, obiecte de uz casnic, produse alimentare, etc. precum şi asigurarea preluării şi administrării donaţiilor sosite din străinătate sau colectate din ţară şi distribuirea acestor ajutoare.

Număr membrii: 5Număr angajaţi: 0Număr voluntari: 5

FILIALA MUNICIPALĂ A PENSIONARILOR ARAD

Data înfiinţării: 19.02.1990 sent. Nr.647 din 19.02.1990 şi 22.07,2004Preşedinte: Vegheş Vasile tel.256519, acasă 234254Sediul: Arad, Bd. Revoluţiei ne 74Domeniul de activitate: caritabil şi protecţie socialăScop: socialNumăr angajaţi: 3Număr membri: 22.000Număr voluntari: 7Activitatea concretă:

- asistenţă socială, medicală şi stomatologică , tratament balnear, frizerie, produse alimentare

Proiecte de viitor: creşterea numărului de magazine Economat şi ateliere de prestaţii servicii, croitorie, cizmărie şi cabinete medicale

Page 40: Catalog ONG

82 83

SUCURSALA JUDEŢEANĂ AAD – CAR „SOLIDARITATEA”

ARAD

Data înfiinţării: februarie 2004, sent. Civilă nr. 3195 din 14.06.2005Preşedinte: Bolojan Dumitru tel. 213224, acasă 256125, mobil. 0722819892Persoane de contact: Bolojan DumitruSediul: Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 34Domeniul de activitate: acordare de ajutor în caz de deces, acordare de împrumuturi

în lei în condiţii deosebit de avantajoase cu dobânzi mici, acordare de ajutoare nerambursabile în cazuri de urgenţă

Scop: întrajutorare şi protecţie socială în cazul unor persoane nevoiaşe Număr membrii: 2000Număr angajaţi: 15Număr voluntari: 21Activitatea concretă: Acţiuni de constituire a noi filiale, agenţii, centre zonale şi

puncte de lucru în toate localităţile din judeţ pentru cuprinderea mai multor pensionari şi persoane vârstnice în cadrul asociaţiei.

Proiecte în derulare: Constituirea de noi formaţii de lucru pentru extinderea activităţii şi atragerea de noi membrii

ASOCIAŢIA „LIGA JUDEŢEANĂ A PENSIONARILOR” ARAD

Data înfiinţării: noiembrie 1999, sent. civilă nr13 din noiembrie 2000Preşedinte: Ilie Cerna, tel.0357426780, acasă 0357417648 Persoană de contact: Ilie Cerna, secretară Marcso EleonoraSediul: Arad, str. Calea Aurel Vlaicu nr. 34Domeniul de activitate: socialScop: acţiuni pentru promovarea unor drepturi şi facilităţi pentru pensionari Număr membrii: 41.570Număr persoane asistate: 41.570Număr angajaţi: 0Număr voluntari: 52Activitatea concretă: apărarea drepturilor pensionarilor şi organizarea de

memorandumuri şi proteste în vederea adoptării unor reglementări legislative cu privire la drepturile pensionarilor.

Proiecte în derulare: colectarea de fonduri băneşti şi materiale pentru construcţia unui aşezământ social pentru persoane vârstnice defavorizate care nu-şi pot permite din pensia respectivă plata costurilor de întreţinere la un azil.

Page 41: Catalog ONG

84 85

ASOCIAŢIA ALTERNATIVE – ALZHEIMER

Data înfiinţării: 22.11.2006 sent. nr. 5955 bisPreşedinte: Popici Ovidiu tel. 0729349487, 0357802143, e-mail. alternativealz@

rdslink.roSediul: 310022, Arad, str. Octavian Goga nr. 12 ap. 1Domeniul de activitate: socialScop: programe de îngrijiri integrate socio- medicale la domiciliu persoanelor în

vârstă dependente, bolnave de Alzheimer, înfiinţarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice bolnave de Alzheimer

Număr angajaţi: 0Număr membri: 3Felul asistenţei: persoanele în vârstă cu handicapActivitatea concretă: Acordarea de sprijin informaţional, servicii, resurse şi beneficii

persoanelor suferinde de boala Alzaheimer cât şi membrilor familiilor. Proiecte în derulare: crearea de legături şi încheierea de protocoale de colaborare

cu autorităţile locale şi centrale, specialişti, alte O.N.G. –uri, sponsori etc. Acordarea de sprijin informaţional , servicii, resurse şi beneficii persoanelor suferinde de boala Alzheimer .

Proiecte de viitor: programe de îngrijiri integrate socio- medicale la domiciliu persoanelor în vârstă dependente , bolnave de Alzheimer

ARAD SAMARITER BUND TRANSILVANIA

Data înfiinţării: 14 martie 200, sent. nr. 15Preşedinte: Andreas Stephan SchonSediul: Sântana, str. Rozelor nr. 21, tel.374082 Domeniul de activitate: social.Scop: ajutorarea persoanelor nevoiaşeNumăr angajaţi: 0Număr membri: 4Activitatea concretă: Colectarea şi distribuirea ajutoarelor provenite din donaţi

pentru şcoli în Sântana, biserica catolică din Sântana, colaborare cu alte O.N.G. -uri cum ar fi asociaţia „Satul nostru” din Ţipari, Miss children din Bucureşti şi S.O.S Animale şi natură precum şi transport umanitar pentru familii nevoiaşe.

Page 42: Catalog ONG

86 87

FUNDAŢIA GRANT STREET CHURCH OF CHRIST

Data înfiinţării: 30.11.2000, sentinţa civilă nr. 24 din 29.11.200Preşedinte: Larry Wallace Littletel tel. 0743361793, birou 0357414202Sediu: Arad, str. Andrei Mureşanu nr. 28, cod 310011Domeniu de activitate: socialActivitate concretă: asistenţă socială, consiliere etico-moral spirituală, cursuri de

limba engleză, editare de cărţi, broşuri informative cu conţinut educaţional, cultural, ,social, spiritual şi realizarea unor documente audiovizuale cu specificul fundaţiei

Scop: asistarea persoanelor nevoiaşe, a celor fără nici un venit, a copiilor orfani, copiilor şi tinerilor proveniţi din familii destrămate cu alimente, îmbrăcăminte

Număr angajaţi: 3Număr membrii: 5Număr voluntari: 5 Felul asistenţei: ajutorarea persoanelor nevoiaşe Persoane de contact:

Ciuraş Gabriel, tel. 0740634601Lunga Cristian tel. 0729150727

Proiecte în derulare: ajutorarea persoanelor nevoiaşe şi colaborarea cu Centrele de zi pentru vârstnici în vederea acordării de alimente vârstnicilor cu pensie mică

Proiecte de viitor: continuarea proiectelor începute şi extinderea activităţii

FUNDAŢIA VIS DE COPIL

Data înfiinţării: iunie 2002, sent. nr. 4120 din 29 mai 2002Preşedinte: Cloke Kenneth JamesSediul: Sînleani nr.3 com. Livada, jud. Arad, centru de zi str. Ludovic Szantay nr.

15, Arad, tel. 0357435905Adresa de corespondenţă: Sînleani nr. 255, com. Livada, 317206, tel.

0357435981, 0723681347, e.mail: [email protected] Domeniul de activitate: socialActivitate concretă: centrul de zi pentru copii străzii şi familii defavorizate „ Grădina secretă”Scop: de a intra în contact cu copii străzii cu familiile acestora , de a-i consilia

în vederea abandonării modului de viaţă actual şi a sprijinii familiiledin care provin pentru a putea fi reintegraţi în societate şi pentru a depăşi această perioadă de excludere socială

Majoritatea acestor copii şi tineri sunt de etnie rromă dar nu aparţin exclusiv acestei etnii. Aceştia au ajuns pe străzi din cauza condiţiilor precare pe care le aveau acasă, din cauza părinţilor care îi trimiteau la cerşit sau nu au timp sau interes să se ocupe de copii ori copii au fost supuşi diferitelor abuzuri.

Număr membrii: 3 Număr angajaţi: 2Număr voluntari: 8Data şi nr. actului de acreditare: seria A nr. 0008756 din 07.10.2008Persoană de contact: Cloke Kathryn, tel. 0723681347

Page 43: Catalog ONG

88 89

FUNDAŢIA CASA COMŞA

Data înfiinţării: 09.07.1997, sent. civilă nr.276 din 09.07.1997Preşedinte: Istrate Sandală Maria tel. 0744606982Sediul: Arad, str. Iosif Lengyel nr. 30-32, e-mail cassa comş[email protected] de activitate: socialActivitate concretă: asistenţă socială la domiciliul persoanelor vârstnice furnizând

următoarele serviciu sociale:- consiliere socială, juridică, administrativă, menaj- sprijin în obţinerea drepturilor sociale - ajutor pentru realizarea igienei personale - însoţirea la medic pentru investigaţiile medicale- sprijin pentru plate unor servicii şi obligaţii curente- readaptarea locuinţei la nevoile persoanei vârstnice- achiziţionarea de lemne pentru foc pe perioada iernii- acordarea de pachete cu produse alimentar- acordarea de produse materiale o dată pe lună

Scop: îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice. Menţionăm că beneficierii înscrişi la noi în fundaţie sunt persoane cu venituri mici, persoane singure şi persoane fără sprijin din partea familiei

Număr angajaţi: 6Număr voluntari: 10Număr persoane asistate: 25Număr membrii: 8Data şi nr. actului de acreditare: nr. 0008760 din 07.10.2008Persoană de contact: Ciorobîtcă Maria tel. 0754055857Proiecte în derulare: asistenţă socială la domiciliul persoanelor vârstniceProiecte de viitor: drogurile îţi distrug viaţa – proiect adresat elevilor de liceu,

înfiinţarea unui Centru Rezidenţial pentru SenioriSponsorul: S.C. ATU AGGREDIDomeniu social

FILIALA TERITORIALĂ A SURZILOR TIMIŞOARA

Data înfiinţării: sent. nr. . 575 din 11.11.2005Preşedinte: Verok Carol tel. 0768105733Sediul: str. Ioan Neculce Cronicar nr. 1, Timişoara, tel/fax: 0357006162,e-mail: [email protected] Domeniul de activitate: socialScop: reprezintă interesele profesionale şi sociale ale membrilor săi în scopul

afirmării rolului important al artistului plastic, alături de celelalte categorii de artişti, la elaborarea politicii culturale locale, precum şi pentru cunoaşterea contribuţiei artiştilor plastici prin operele lor la progresul societăţii.

Filiala susţine şi apără interesele membrilor săi, în raporturile acesteia cu instituţii şi organizaţii neguvernamentale, cu persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate, precum şi cu autorităţile publice locale.

Număr angajaţi: 1 şi 2 asistenţi socialiNumăr voluntari: 0Număr membri: 1260Activitatea concretă:

- identificarea, depistarea surzilor din raza teritorială de activitate şi îndrumarea lor în condiţiile legii, pentru înscrierea ca membrii ai asociaţiei

- organizarea membrilor filialei în grupe- întocmirea evidenţei nominale şi statistice a membrilor din raza sa de

activitate- organizarea de întruniri cluburi, biblioteci a unor activităţi cultural-

artistice şi a altor activităţi specifice în folosul surzilor - organizarea de activităţi sportive de mese recreative şi de petrecere a

timpului liber- promovarea limbajului mimico- gestual- servicii de interpret în limbajul mimico- gestual- consiliere pentru persoanele surde şi familiile acestora- îndrumarea şi sprijinirea surzilor pentru şcolarizare, calificare sau

recalificare profesională urmărind introducerea de noi profesiuni urmărind introducerea de noi profesiuni, meserii sau operaţiuni accesibile acestora

Page 44: Catalog ONG

90 91

- sprijinirea încadrării surzilor în muncă urmărind crearea de către angajatori a condiţiilor necesare conform reglementărilor naţionale şi internaţionale precum şi sprijinirea adaptării acestora la locul de muncă

- sprijinirea membrilor filialei pentru internarea în unităţi de asistenţă socială

- sprijinirea în acordarea de ajutoare materiale şi băneşti membrilor filialei aflaţi în situaţii deosebite

- preocuparea permanentă pentru obţinerea de către membrii filialei a drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare

- monitorizarea autorităţilor publice locale din raza sa de activitate pentru aplicarea legislaţiei interne şi internaţionale

- întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu celelalte filiale ale Asociaţiei Naţionale a Surzilor din Romania precum şi cu alte organizaţii ale societăţii civile cu respectarea regulamentelor interne ale asociaţiei.

Scopul: - obţinerea, promovarea şi asigurarea aplicării drepturilor specifice- asigurarea protecţiei sociale a membrilor filialei- integrarea în viaţa economico- socială şi profesională, cultural- artistică

şi sportivă a ţării- reprezentarea membrilor şi a intereselor lor în faţa autorităţilor publice

locale şi în justiţie Persoană de contact: asist. social Pop Laura tel. 0744304858Proiecte în derulare: continuarea activităţilor începuteProiecte de viitor: organizarea concursului de istorie – geografie pentru elevii cu

deficienţe de auz.

ASOCIAŢIA CENTRUL DE ÎNGRIJIRE „BUNĂTATEA”

Data înfiinţării: 12.07.2005, sent. nr. 3669Preşedinte: Zilahi Felicia tel. 0722394971, tel/fax: 348354Sediul: Arad, str. Toth Arpad nr. 12Domeniul de activitate: socialNumăr angajaţi: 2Număr voluntari: 9Număr asistaţi: 10Activitatea concretă: Îngrijirea persoanelor vârstniceScop: îngrijirea persoanelor vârstnice într-un cămin de pentru vârstnici Felul asistenţei: persoane vârstnice Proiecte în derulare

Page 45: Catalog ONG

92 93

ASOCIAŢIA LIFE LINE

Data înfiinţării: 21.06.2006Sediul: Arad, str. Porumbiţei nr. 20 A Adresa de corespondenţă: 310179 Arad, str. Carol Davilla nr. 2-4 tel/fax 0257.25023, email: [email protected]şedinte: Robert Peter Austin SummerAdministrator: Nicoleta Gherle tel. 0721225939Număr angajaţi: 0Număr voluntari: 10Domeniul de activitate: socialScop: asociaţia a fost înfiinţată cu scopul de a promova cele mai eficiente şi

adecvate principii morale ale vieţii, muncii şi sănătăţii, de a acorda sprijin spiritual membrilor comunităţii, de a ridica la noi valori creştine spiritul de caritate, toleranţă şi întrajutorare între oameni, pentru a acorda ajutor moral şi material celor aflaţi în nevoie; asistenţă socială; ajutorarea persoanelor sărace şi defavorizate; asistenţă persoanelor în vârstă; ajutorarea materială a celor în nevoie ( orfani,văduve, săraci)cu cele necesare bunului trai, ocrotirea copiilor săraci sau pe cei cu rezultate bune la învăţătură.

Activităţi în derulare: Asociaţia noastră a dus până acum din UK numeroase transporturi de

echipamente medicale (fotolii rulante, paturi de spital, elevatoare cadre metalice, cârje) pe care le-a donat altor asociaţii cum ar fi Asociaţia Distroficilor muscular din Arad, Fundaţia Umanitară Râul vieţii din comuna Corneşti, judeţul Timiş, Asociaţiei Umanitare Izvor de Speranţă din localitatea Sebiş, judeţul Arad, sau persoanelor fizice care au solicitat astfel de echipamente medicale.

Am sprijinit financiar Fundaţia Umanitară Râul vieţii din comuna Corneşti, judeţul Timiş pe care i-am ajutat pentru a-şi cumpăra o termotecă pe gaz, pentru cumpărarea de lemne de foc şi pentru cheltuielile lunare pe care le-au avut cu tinerele mame care sunt în grija asociaţiei. De asemenea am ajutat cu materiale de construcţii pentru construirea unui depozit unde să poată fi depozitate echipamentele aduse din UK.

Am sprijinit financiar Asociaţia Umanitară Izvor de Speranţă din localitatea Sebiş, judeţul Arad prin cumpărarea de materiale de construcţii în vederea amenajării unui club pentru copii şi tineri.

De asemenea tot cu materialele de construcţii donate de către firma IKEA din UK am ajutat şi Firma Theranova din Oradea care au reabilitat un depozit în vederea depozitării de materiale medicale. Această firmă se ocupă cu realizarea protezelor şi ortezelor medicale pentru persoanele cu dizabilităţi

Fonduri: donaţii din UKProiecte de viitor: asociaţia intenţionează de a aduce tot mai multe echipamente

medicale pentru a veni în sprijinul persoanelor care au nevoie de ele. De asemenea dorim să ne implicăm mai multe persoane activităţile noastre, creare unei reţele locale şi naţionale prin care să distribuie echipamente medicale , colaborarea cu alte O.N.G. –uri din Arad şi din ţară

Colaboratori: Asociaţia distroficilor muscular, Asociaţia Umanitară Izvor de Speranţă, firma Theranova din Oradea, fundaţia umanitară Râul vieţii din comuna Corneşti, judeţul Timiş.

Page 46: Catalog ONG

94 95

FUNDATIA COPILUL ŞI LUMEA

Data înfiinţării: 22 aprilie 1991, Sentinţa civilă nr. 1648/22 aprilie 1991 Preşedinte: Ovidiu BlajSediul: Arad, str. Weitzer nr. 12Tel.: 057-250670 Fax.057-259272Adresa de corespondenţă: C.P. 7-137 AradDomeniul de activitate: activităţi cu copiii, editare de cărţi, revisteScop: educaţia moral-religioasă a copiilorNumăr angajaţi: 5Activitatea concretă:

Organizarea de Săptămâni Biblice de Vacanţă pentru copii.Editare de reviste şi cărţi pentru copiiCursuri cu învăţătorii care predau religia

Persoana de contact: Ovidiu Blaj

ASOCIAŢIA COPII PENTRU CRISTOS

Data înfiinţării: 16 iulie 1993, Sentinţa civilă nr. 6872 Preşedinte: Jorza Viorica, TEL. 0740051901, 0257.250950Sediul: Arad, str. Voluntarilor nr. 5Tel./ Fax.: 057-250950Domeniul de activitate: educaţia creştină a copiilor prin intermediul taberelor de

vară, a cluburilor biblice, instruiri pentru potenţiali lucrători.Scop: motivarea copiilor pentru a trăi vieţi frumoase care să îl onoreze pe

Dumnezeu..Număr angajaţi: 4Număr membrii: 32Număr asistaţi: 500 copii/anData şi nr. actului de acreditare: nr. 57 din 19.07.2007Activitatea concretă: Instruiri pentru voluntari, cluburi biblice pentru copii, tabere

de vară, consiliere.Sponsori: comitet de susţinere din Marea Britanie

Page 47: Catalog ONG

96 97

ASOCIATIA TINERET PENTRU CRISTOS

Data înfiinţării: 25 iunie 1997, Sentinţa civilă nr. 259 Preşedinte: Titus Trânc Sediul: Arad, Bd. Iuliu Maniu nr. 17/21 bl. D sc. B ap.4Adresa de corespondenţă: tel/fax. 057-253876, E-mail: [email protected] de activitate: planificarea şi promovarea activităţii cu tineretul şi pentru

tineret, în scopul încurajării, din punct de vedere fizic, social, moral şi spiritual al acestuia.

Scop: promovarea principiilor creştine de gândire, muncă şi convieţuire şi dezvoltarea acestor valori în rândul tinerilor şi în societate.

Număr angajaţi: 0Număr voluntari: 45 Activitatea concretă: În bisericile neoprotestante: grupuri de rugăciune, conferinţe

pentru liderii de tineretAcţiuni publice: în şcoli, tabere şi cluburi pentru adolescenţi şi tineri, curs de

alfabetizare pentru copiii de etnie rromă, acţiuni sportive (ex. meciul de baschet în sistem NBA dintre West-Petrom Arad şi Fresno-Pacific California din Los Angeles), festival de muzică creştină, alte acţiuni cu caracter umanitar pentru familii cu mulţi copii.

Persoane de contact: Titus Trânc - preşedinte Eric Merchie - director executiv Rozalia Fighir - secretar

FUNDATIA CREŞTINĂ SOLOMON

Data înfiinţării: 26 iunie 1996, Sentinţa civilă nr. 557 Director : Gheorghe Şimăndan Sediul: Arad, str.Eroul Necunoscut nr. 15/A ap. 2Tel.: 057-281591Domeniul de activitate:

Sprijin moral, material, financiar persoanelor sau grupurilor de persoane aflate în situaţii deosebite, dificile

Sprijinul unor categorii sociale dezavantajate şi în nevoie-handicapaţi, orfani, bătrâni, etc.

Primiri de ajutoare materiale şi băneşti, donaţii din ţară şi străinătate din partea unor persoane fizice şi juridice şi distribuirea lor fie direct fie prin comercializarea acestora, urmând ca banii să fie folosiţi în scopul de mai sus.

Scop: acordarea de ajutor gratuit săracilor indiferent de credinţă, rasă, naţionalitate sau cultură.

Număr voluntari: 6Activitatea concretă: conform statutuluiPersoana de contact: Şimăndan Eugenia

Page 48: Catalog ONG

98 99

ASOCIAŢIA ORTODOXĂBUNA VESTIRE

Data înfiinţării: 05.04.1999 sent. civilă nr. 208 din 13.05.1999Preşedinte: preot Bonchiş Aurel tel. 0257. 243122Sediul: Arad, str Obedenaru nr. 11 A tel. 0257.272880Domeniul de activitate: culteScop: realizarea unui amplu program de ajutorare a persoanelor care au nevoie de

sprijin şi ocrotire şi iubire Activitatea concretă: În funcţie de fondul financiar constituit numai din cotizaţiile

şi donaţiile membrilor , oferim ajutoare persoanelor aflate în dificultate, sprijinim un elev şi un student pentru continuarea şi finalizarea studiilor , promovăm valorile învăţăturii şi moralei creştine prin cercul de religie cu activitate săptămânală, editarea foii duhovniceşti „Buna vestire”, organizarea de pelerinaje la sfintele mănăstiri.

Proiecte de viitor: amenajarea unui cabinet medical înfiinţarea unui cerc pictură pe sticlă, amenajarea unei cantine pentru asigurarea unei mese la persoanele fără posibilităţi, organizarea săptămânală a unei seri duhovniceşti cu tineri.

ORGANIZAŢIA ECOLOGICĂ ECOMOND ARAD

Data înfiinţării: decembrie 1993, sentinţa civilă nr. 1634/23.08.1995Preşedinte: dr. Patko RobertSediul: loc. Sebiş str. Dornei nr. 34, jud. Arad, tel. 0257.420009Domeniul de activitate: protecţia mediuluiScop: promovarea unei atitudini de respect faţă de natură, rezolvarea problemelor de

supraveghere ecologică, de protecţia mediului, susţinerea unui program modern de educaţie ecologică şi turism civilizat şi nu în ultimul rând sensibilizarea opiniei publice faţă de efectele negative ale dezechilibrelor ecologice.

Număr voluntari: 54Activitate concretă: acţiuni de protecţie a mediului pe raza judeţului Arad,

dezvoltarea de programe şi activităţi de informare şi educaţie a populaţieiPersoane de contact: Patko Robert

Page 49: Catalog ONG

100 101

ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR ANIMA – ARAD

Data înfiinţării: februarie 1997 Preşedinte: dr. Florin Radu NicoarăSediul: Arad, Bd. Iuliu Maniu 49 şi str. Gh. Lazăr nr. 14Domeniul de activitate: protecţia animalelorScop (actual): rezolvarea problemei câinilor fără stăpân din municipiul Arad.Număr voluntari: 15Activitatea concretă: Protecţia animalelor.Persoana de contact: Nicoară Florin Radu, tel. 283545 sau 094783874

CENTRUL ZONAL ECOLOGICARAD

Data înfiinţării: 3 septembrie 1996, sentinţa civilă nr. 668Preşedinte: Sas Lucian, tel. 0744531858Sediul: Arad, str. Cicio Pop nr. 17, e-mail: czea@arad,roAdresa de corespondenţă: Arad, Colonia UTA nr. 13Domeniul de activitate: protecţia mediului Scop: promovarea protecţiei mediului şi a ideilor ecologice dezvoltarea relaţiilor

dintre organizaţiile cu preocupări de mediu, informarea şi susţinerea lor în realizarea de activităţi ecologice, administrarea O.N.G. etc, dezvoltarea de proiecte şi programe cu caracter ecologic, oferă gratuit servicii de informare pentru persoanele interesate de activitatea proprie şi a O.N.G. –urilor membre, Activităţi şi programe în domeniul social

Număr angajaţi: 1Număr membrii: 60Activitatea concretă:

- activităţi şi acţiuni derulate în cadrul unor programe şi proiecte cu caracter ecologic şi social

- Serviciul tehnic de intervenţie la dezastre împreună cu Consiliul Judeţean Arad şi Inspectoratul Judeţean de Protecţie Civilă Arad

Persoane de contact: Sas Lucian preş. tel. 0744531858Bakoş Ştefan tel. 0723324869Gureanu Dorel tel. 0723324899

Page 50: Catalog ONG

102 103

ASOCIAŢIA ANIMED ARAD

Data înfiinţării: 19.09.2001 Preşedinte: Claudiu Iosim tel: 0766581545Sediul: Arad, str. Blanduziei nr. 3 cod 310091 tel: 0357421204e.mail: [email protected] Web- site: www.animed- arad.roDomeniul de activitate: protecţia animalelorScop: reducerea numărului de pisici şi câini nedoriţi prin controlul reproducerii,

înlocuind eutanasierea , otrăvirea şi înecarea puilor nedoriţiActivitatea concretă:

• Operaţiuni de salvare, castrare şi adopţii pisici şi câini comunitari Număr membrii: variabilNumăr angajaţi: 0Număr voluntari: 3Felul asistenţei: animale maltratateProiecte în derulare:

• Derulăm 2 programe constante: asistenţă medicală şi controlul reproducerii

Proiecte de viitor: continuarea celor două proiecte începuteSponsori: S.C. Mara Int S.R.L. (serviciu de contabilitate)

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE PEŞTI EXOTICI ŞI REPTILE

„GOLD FISH”

Data înfiinţării: 24.01.2002, sentinţa civilă nr. 11638 încheierea 566 din 7.02.2002

Preşedinte: Budiu Gheorghe Iosif tel. 0721243199Persoană de contact: idemAdresă de corespondenţă: str. nr.14 ap. 7 tel 0257.282085Domeniu de activitate: protecţia mediuluiScop: dezvoltarea gustului şi a pasiunii pentru frumos şi atragerea a tot mai mulţi

oameni la această activitateActivitate concretă: organizarea de activităţi pentru popularizarea acvaristicii

moderneNumăr membrii: 21Număr angajaţi: 0Număr voluntari: 0Proiecte în derulare: donaţie de acvariu amenajat şi populat Centrului de

plasament pentru copii nr.1Proiecte de viitor: căutarea unui sediu adecvat activităţi organizatoric. Căutarea

unor sponsori în vederea unei expoziţii de profil. Dotarea în limita posibilităţilor unor acvarii la instituţii cu copii defavorizaţi.

Page 51: Catalog ONG

104 105

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ALBINE DIN ROMÂNIA

FILIALA JUDEŢEANĂ ARAD

Data înfiinţării: 21.06.1958 sentinţa civilă nr. 5898 din 21.06.1958Preşedinte: Pantoş Ioan, tel. 0257.280141Persoană de contact: Pantoş IoanAdresa de corespondenţă: str. V. Alexandri nr. 3 tel. 0257.281156Adresă sediu: idem Domeniul de activitate: apicultura, organizaţie profesională cu scopul asigurării

cadrului organizatoric şi a condiţiilor care să faciliteze dezvoltarea unei apiculturi profesioniste sau de amatori, ca activitate utilă societăţii

Scop: dezvoltarea apiculturiiActivitate concretă:

- asigură prin activitatea sa cadrul şi condiţiile pentru promovare în vederea legiferări, proiecte de acte normative şi reglementări în legătură cu apicultura şi interesul apicultorilor în care scop colaborează cu ACA din România, ministere de profil, organe centrale, judeţene şi locale, instituţii publice, regii autonom, societăţi comerciale

- Organizează şi facilitează valorificarea de către membrii săi a produselor apicole

- Acţionează pentru ridicarea nivelului cunoştinţelor profesionale ale membrilor săi, prin organizarea de cursuri, conferinţe, mese rotund,demonstraţii practice, schimburi de experienţă,expoziţii, simpozioane, etc.

- acţionează permanent în vederea obţinerii unor facilităţi pentru practicarea apiculturii solicitând pentru aceasta sprijinul organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat şi a altor unităţi cu atribuţii în acest sens

- participă la organizarea stupăritului pastoral, în copul valorificării superioare a resurselor meliferesi polenizării culturilor agricole cu ajutorul albinelor

- intervine la organele de drept pentru prevenirea intoxicaţiilor la albine iniţiază acţiuni pentru diminuarea efectelor dăunătoare ale chimizării asupra albinelor şi mediului înconjurător

- organizează pentru membrii săi acţiuni de asistenţă tehnică şi diverse prestări de servicii de profil

- ia iniţiative şi participă la acţiuni internaţionale de profil –simpozioane, congrese ale Federaţiei Internaţionale a Asociaţiei de Apicultură APIMONDIA

- sprijină apicultorii în vederea realizării unor proiecte pentru atragerea de fonduri europene cu scopul idealizării unor exploataţii profesionale cât mai eficiente

Număr membri: 446Număr angajaţi: 0Număr voluntari: 0Persoană de contact: HatcuOvidiutel.0257.281156Proiecte de viitor: realizareaunuicentrudeprocesareamieriipentrua

asigurarentabilitateaapiculturiiînjudeţ.

Page 52: Catalog ONG

106 107

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE BIOAGRICULTURĂ APLICATIVĂFERMA ECOLOGICĂ FAMILIALĂ

Data înfiinţării: 2.10.2001 sentinţa nr. 63 din 2.10.2001Preşedinte: Neculai Gabriel tel. 094136289; 368136Persoana de contact:idemSediul: str. Alba Iulia nr. 11 bl. 541 sc. C ap. 10Adresa de corespondenţă: P.O.BOX-7-147, Arad 2900Domeniul de activitate: protecţia mediuluiScop: amenajarea şi exploatarea experimentală optimizată a obiectivului „Ferma

Ecologică Familială” ce va servi ca model inedit ce se doreşte a fi o alternativă mai sănătoasă pentru om, conceput să poată fi adaptat şi aplicat uşor oricărui tip de gospodărie familială

Număr angajaţi: 0Număr voluntari: 12Număr membrii: 7Activitatea concretă:

- găsirea, aplicare şi promovarea principiilor, tehnologiilor şi practicilor agricole eficiente şi sănătoase pentru om

- aplicarea determinativă şi promovarea aplicării mai curajoase a ciclurilor biologice cu implicarea microorganismelor florei, faunei şi elementelor naturii

- uzitarea pe cât mai posibil doar a acţiunilor de pe urma cărora fertilitatea solului să crească şi să se menţină pe termen lung

- reducerea la maxim a utilizării resurselor convenţionale scumpe sau poluante prin înlocuirea lor mai curajoasă şi în tot mai mare măsură cu resurse neconvenţionale

- aplicarea experimentativă a unor metode noi,, revoluţionare, de conversie, reconversie în sistem închis a materiei organice şi elementelor nutritive

- manevrarea p cât posibil doar a substanţelor şi materialelor care se pot refolosi sau recicla în ferma sau în alte sisteme specifice şi reducerea la maxim a oricărei forme de poluare care poate rezulta din activitatea fermei

- reducerea la maxim a factorilor generatori de stres pentru plante şi animale crescute în ferme şi aplicarea experimentală a unor metode de creştere suplimentare a confortului ambiental a acestora

- aplicarea experimentală a unor metode novatoare privind asigurarea confortului ambiental uman, a acelor care vizitează sau locuiesc şi muncesc la fermă

- prezentarea periodică a rezultatelor către forurile superioare de stat pentru a fi la curent cu impactul social şi ecologic benefic specific acestui sistem de gospodărire

- studiul aplicativ în vederea optimizării interacţiunilor ecosistemice pozitive în vederea creşterii calităţii vieţii armonizate sistematic cu ciclurile naturale

- sprijinirea gospodăriilor familiale pentru a se dezvolta pe baze ecologice sănătoase pentru a produce şi desface doar produse care să nu pună în pericol sănătatea consumatorilor

- popularizarea măsurilor de conservare a tradiţiilor şi a valorilor spirituale şi materiale ale satului românesc, editarea de reviste pliante şi alte soluţii oportune

Proiecte în derulare: Ferma Ecologică FamilialăProiecte de viitor:

- optimizarea egalizarea a conţinutului de aminoacizi esenţiali, vitamine şi săruri minerale, paralel cu principiile active şi energiile potenţiale din albuşul şi gălbenuşul oului de prepeliţă

- Obţinerea stopării cancerului la diferiţi bolnavi cu resorbţie parţială prin folosirea unor produse naturale fără contraindicaţii

- Optimizarea calităţii şi creşterea duratei de viaţă prin folosirea unor tipuri de alimente naturale specifice fiecărei persoane

- Obţinerea de legume în cantitate crescută la o calitate de excepţie fără folosirea de stimulatori

- Alte proiecte ce se încadrează în scopul şi obiectivele asociaţiei

Page 53: Catalog ONG

108 109

ASOCIAŢIA SPEOLOGICĂ SPEOWEST ARAD

Data înfiinţării: 17.02.1995, sent. nr. 946 din 27.04.1995 Preşedinte: Mihai Besesek, te. 0745369626, 0766283671Sediul: Arad, str. Prislop nr. 15, cod 310250Domeniul de activitate: protecţia mediuluiScop: explorarea, inventarierea, protejarea şi vizitarea fenomenelor carstice de

pe teritoriul României şi din străinătate precum şi participarea la acţiuni pe teme speologice de tip ştiinţific sau artistic, tabere şi expediţii, stagii de formare personală specializate, organizarea de tabere de club, cursuri, proiecte cu caracter speologic de educaţie sau protecţie

Număr angajaţi: 0Număr membri: 24Număr voluntari: 24Persoană de contact: Mihai Besesek, tel. 0745369626, Valentin Radu, tel. 0723808995Activitatea concretă: Practicarea speologieiProiecte în derulare: curs de iniţiere „Natura de lângă noi”iunie – iulie 2007,

campanie de explorări speologie în zona Moneasa şi platoul VaşcăuProiecte de viitor: managementul ariilor naturale peşterile lui Duţu şi Sinesie

septembrie 2007 –octombrie 2008, sistematizarea peşterilor din Zona Moneasa şi platoul Vaşcău

Sponsori: Fundaţia Alcoa

ASOCIAŢIA S.O.S ANIMALE ŞI NATURĂ

Data înfiinţării: 31.10.200, sent. nr.1887din 26.09. 2005 Preşedinte: Liliana Vuia, tel. 466721, mobil 0744552991Sediul: loc. Pâncota, b-dul. T. Vladimirescu, nr. 5, jud. AradAdresa de corespondenţă : idemDomeniul de activitate: protecţia animalelor şi a mediului înconjurătorScop: protecţia animalelor şi a mediului prin programe educaţionale specifice,

sensibilizarea societăţii civile în problemele de mediu, atragerea de specialişti în domeniul protecţiei mediului, implicarea directă în salvarea animalelor de la ucidere, tratamente greşite sau abandon precum şi schimbarea mentalităţii populaţiei şi mai ales a tinerei generaţii

Număr membrii: 15Număr angajaţi: 0Număr voluntari: 17Activitatea concretă:

- program educaţional cu elevii claselor I – IV, privind îngrijirea animalelor şi prevederile Legii 205 cu privire la protecţia animalelor

- organizarea unui concurs de compuneri şi premierea celor mai bune lucrări cu o excursie la Dog Show Oradea

- organizarea unui program educaţional împreună cu Fundaţia pentru protecţia câinilor comunitari şi premierea elevilor participanţi cu tricouri şi pantofi sport

- organizarea de campanii de sterilizare şi vaccinare a câinilor cu şi fără stăpân, asigurând locaţia desfăşurării acţiunii, cazarea şi hrana echipei clinicii mobile

- tipărirea de material educativ cu privire la protecţie animalelor pentru grădiniţă şi elevii claselor I –IV

- Mobilizarea locuitorilor în vederea efectuării curăţeniei de primăvarăa oraşului

- Organizarea colectării de pet-uri şi maculatură cu elevii grupului cu elevii grupului şcolar Pâncota

- Mobilizarea autorităţilor locale şi a populaţiei în vederea decolmatării Văii Sodom

Page 54: Catalog ONG

110 111

- Realizarea unui recensământ a animalelor şi înregistrarea lor într-o bază de date în vederea prevenirii înmulţirii necontrolate a populaţiei canine şi feline

Proiecte în derulare: - decolmatarea Văii Sodom- tipărirea de material educativ pentru preşcolari şi şcolari- program de sterilizare şi vaccinare a câinilor şi pisicilor cu şi fără

stăpânProiecte de viitor:

- amenajarea unui cabinet veterinar- continuarea campaniilor de sterilizare până la dispariţia totală a

animalelor abandonate- continuarea activităţii de igienizare şi curăţenie a oraşului

Colaboratori: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Grupul Şcolar Pâncota, Fundaţia pentru Protecţia Câinilor Comunitari, Asociaţia Animed Arad, Organizaţia Worldwide Vterinary Service din Anglia.

ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ ROMÂNĂ ARAD

Data înfiinţării: aprilie 1969, sent. civilă nr. 7305Preşedinte: Schill Gheorghe, tel. 214488, mobil 0723283888Persoană de contact: Schill Magdalena, tel. 280482Sediul: Arad, str. Ioan Calvin nr. 15Domeniul de activitate: protecţia mediuluiScop: creşterea şi ocrotirea câinilor de rasă şi sport, menţinerea raselor de câini

pregătirea lor în dresaj în cazul handicapaţilor ca însoţitori şi companie, dezvoltarea calităţii canine pe plan mondial prin aducerea în timpul expoziţiilor a mai multor oameni în ţară cu exemplare canine deosebite

Număr membrii: 849Număr angajaţi: 3Număr voluntari: 9Activitatea concretă: Creşterea, dezvoltarea, dresajul, ocrotirea câinilor în folosul

omului şi ştiinţei, salvare, vânat, condus infirmi, descoperiri de vieţi în catastrofe,etc.

Proiecte în derulare: standardizarea unor noi rase de câini, dresaj, expoziţii internaţionale

Proiecte de viitor: noi rase spre standardizare, înfiinţare de agilitiexpoSponsori: ROYAL CANIN- la expoziţii

Page 55: Catalog ONG

112 113

ASOCIAŢIA PARACLUB BLUE SKY

Data înfiinţării: 11 martie 1998, sentinţa civilă nr. 76Preşedinte: Petrişor LaurenţiuSediu: Arad, str. Andrei Şaguna nr. 120, tel. 0257.243848Domeniul de activitate: activităţi aeronautice (zbor cu ultra uşoare cu parapante,

avion, planor, salturi cu paraşuta din avion)Scop: formarea unor echipe de sportivi bine pregătiţi teoretic şi practic, precum şi

selecţionarea elementelor valoroase în vederea participării la concursuri şi alte manifestări şi activităţi aeronautice

Număr membrii: 38Număr voluntari: 11 membriiActivitatea concretă: canalizarea în sprijinirea plăţii cantonamentelor sportivilor

paraşutişti cei mai valoroşi la diferite aerocluburi din ţară pentru a executa cât mai multe zboruri şi salturi cu paraşuta don avion

CLUBUL SPORTIV TEMERARII ARAD

Data înfiinţării: 09.08.2004, sent. nr. 3912Preşedinte: Constantin Bracon, mobil 0745200920, 0745774635Sediul: Arad, str. Corneliu Coposu nr. 8Domeniul de activitate: social.Scop: Clubul sportiv Temerarii – Arad are ca scop crearea condiţiilor de practicare

a exerciţiului fizic mişcării fizice, activităţi sportive de masă şi de performanţă pentru persoanele cu dizabilităţi fizice din Ara, integrarea acestora în comunitate prin practicarea de activităţi sportive,cultural- educative pentru persoane cu şi fără dizabilităţi, îmbunătăţirea şi creşterea generală a nivelului de viaţă prin integrarea armonioasă a sportului în activitatea zilnică, asigurarea condiţiilor de pregătire şi participare a sportivilor cu dizabilităţi, la competiţii de nivel local, regional, naţional şi internaţional

Număr angajaţi: 0Număr voluntari: 5Activitatea concretă: în data de 3 decembrie cu ocazia Zilei Internaţionale a

persoanelor cu dizabilităţi participând la Bucureşti la un meci de baschet în cadrul memorialului „Mariana Mihoc” ocupând locul 3

- participarea în cele două ediţii de până acum ale taberei sportive organizate de Wheelchair Sports şi ADMR –Arad

- de la înfiinţare clubul a participat în fiecare an la competiţiile interne desfăşurate în ţară

- în acest an am participat la o competiţie de Power Lifting care a avut loc la Galaţi competiţie în care avem deja o medalie de argint

Proiecte în derulare: - continuarea activităţii specifice clubului respectiv antrenamentelor- participarea la competiţiile specifice din ţară

Proiecte de viitor: - tabăra de instruire sportivă pentru utilizatorii de fotolii rulante şi nu

numai, eveniment organizat cu sprijin internaţional de Peter Arahallo director Wheelchair Sports International

- organizarea de evenimente sportive pentru persoane cu dizabilităţi în Arad, Cupa Ziridava

Page 56: Catalog ONG

114 115

ASOCIAŢIA TURIŞTILOR MONTANI

Data înfiinţării: 13 februarie 1990, sentinţa civilă nr. 594Preşedinte: dr. av. Cristian Alunaru tel. 0722293810Sediul: Arad, Bd. Revoluţiei nr. 73, tel. 0257.309952Domeniul de activitate: turism şi protecţia mediuluiScop: promovarea valorilor educativ –formative ale turismului montan în rândul

tineretului şi a celorlalte categorii de vârstăNumăr membrii: 80Număr voluntari: 80 Activitatea concretă: turism montan, ciclism, speologie, alpinismPersoane de contact:

Doru Turcuş tel.0721796527Raul Cleşcea tel. 0723307466Eugen Mera tel. 0727638040

Proiecte în derulare: amenajarea turistică a cetăţii Dezna Proiecte de viitor: Concursul turistic „Trofeul Zărandului”

LIGA CARPATINA PRIETENII NATURII

Data înfiinţării: 23 aprilie 1994, Sentinţa civilă nr. 9/PJ/09.11.1995 Preşedinte: av. Cristian AlunaruSediul: Arad, Bd. Revoluţiei nr. 73Tel. 057-252272Domeniul de activitate: turism şi ecologieScop: relansarea turismului montan şi colaborarea cu alte asociaţii şi cluburiNumăr angajaţi: 0Număr voluntari: 90Activitatea concretă:

Concursuri turistice, marcaje turistice, excursiiPersoana de contact: Alunaru Cristian, tel. 252375, Stefanov Titus, tel. 285061

Page 57: Catalog ONG

116 117

CONDOR CLUB ARAD

Data înfiinţării: 1 aprilie 1997,sentinţa civilă nr. 97/1 aprilie 1997Preşedinte: Gureanu Dorel tel. 0744906291Persoană de contact: Pârv Adriana tel. 0257.235597, Borza Gavril tel. 0257.243071Sediul: Arad, Micălaca zona III bl. 337 sc. C ap. 10/1Domeniu de activitate: turismActivitate concretă: promovarea turismului montan competiţional promovarea

potenţialelor turistic din regiunile montane, educaţie ecologică prin activităţi alternative promovarea şi gestionarea ariilor protejate.

Scop: restabilirea legăturii om- naturăNumăr membrii: 18Număr angajaţi: 0Număr voluntari: 0Proiecte în derulare: tabăra de iniţiere în turismul montan – identificarea şi

evaluarea potenţialului turistic din regiunea montană Buces- Vulcan, realizarea şi întreţinerea traseelor turistice marcate

Proiecte de viitor: realizarea unor filme documentare, editarea unor pliante sau cărţi privind potenţialul turistic montan arădean

ASOCIAŢIA ALTITUDINE

Data înfiinţării: 10.02.2005, sent.nr. 1512 din 15.02.2005 Preşedinte: Petrică Bojin, tel. 0722617600e-mail: [email protected] Domeniul de activitate: protecţia mediuluiScop: desfăşurarea de activităţi de educaţie ecologică, ecoturism, sporturi montane,

conservarea biodiversităţii, peisagisică şi arhitectura mediului şi arhitectura mediului, agricultură ecologică, promovarea valorilor morale creştine,

Număr angajaţi: 6Număr voluntari: 0Număr asistaţi: patru fete Casa de copii LugojActivitatea concretă:

Oferirea de cazare în case familiale sau de tranziţie celor fără posibilităţi de locuinţă;

Asistenţă în vederea integrării în societate a celor ce părăsesc casele de copii şi alte instituţii sociale;

Ajutorarea persoanelor în nevoi şi a copiilor orfani;Cooperarea cu autorităţile, comunităţile şi organizaţiile române şi

străine în vederea obţinerii unui ajutor şi suport pentru cei în nevoi;Facilitatea organizării de cursuri pentru obţinerea de calificări,

specializări sau diplome pentru cei care nu au mijloacele materiale necesare;

Susţinerea cu mijloace materiale, financiare şi publicitare, cu burse de studii în vederea specializării şi afirmării lor;

Sprijinirea unor persoane fizice sau juridice pentru promovarea activităţilor educative şi umanitare;

Oferirea de servicii de consiliere socială a celor în nevoie;Organizarea şi participarea la conferinţe, simpozioane, programe,

seminarii, expoziţii în domeniul social-educativ.

Page 58: Catalog ONG

118 119

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ CHRISTIANA ARAD

Data înfiinţării: 1 noiembrie 1991 Ordinul ministrului sănătăţii 805din 1991 şi Ordinul ministrului educaţiei şi învăţământului 34317 din 1993, sent. nr. 16 din 14 februarie 2001

Preşedinte: Bolojan Bianca, tel. 0722981144Persoană de contact: Sintean Sofia- Florica tel. 0257.281497 Sediul: Arad, Calea Victoriei nr. 1-3, tel. 0257.281497 Domeniul de activitate: educaţieScop: calificarea absolvenţilor de liceu în meseria de asistent medical generalist,

asistent medical de farmacie, asistent medical de balneofizioterapie şi recuperare, asistent medical de laborator.

Număr angajaţi: 3Număr voluntari: 0Număr membrii: 17Data şi nr. actului de acreditare: aviz de încredere dat de Ministerul Educaţiei

Naţionale prin Ordinul Ministerului nr. 4792 din 28.10.1999Activitatea concretă: Domeniu medical

SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA

Data înfiinţării: 27 septembrie 1997, sentinţa civilă nr. 303Preşedinte: Matekovitz Maria Sediul: Arad, str. Alecu Russo nr. 6, tel. 0257.280438, fax 0257.250627Domeniul de activitate: educaţieScop: educaţie prin gândire şi acţiune liberă pentru dezvoltarea armonioasă a

personalităţiiNumăr angajaţi: 0Număr voluntari: 3Activitate concretă:

- cursuri de iniţiere - ateliere interactive – tabere- formarea formatorilor- schimburi de experienţă

Page 59: Catalog ONG

120 121

ASOCIAŢIA DE PEDAGOGIE DRAMATICĂ MAGHIARĂ

DIN ROMÂNIA

Data înfiinţării: 27 septembrie 1997, sentinţa civilă nr. 303 Preşedinte: Matekowitz MariaSediul: Arad, str. Alecu Russo, tel. 0257.280438, fax 0257.250627Domeniul de activitate: promovarea jocurilor, tehnicilor dramatice la grădiniţe,

şcoală, comunităţi, colectivităţi de copii şi adulţiScop: educaţie prin gândire şi acţiune liberă pentru dezvoltarea armonioasă a

personalităţiiNumăr angajaţi: 0Număr voluntari: 3

FUNDAŢIA IDEEA ARAD

Denumire: Fundaţia Ideea AradData înfiinţării: 1992,sent. civilă nr.7072 din 21 iulie 1992, completată de sent.

civilă nr. 7125 din 02.08.1993 a Judecătoriei AradPreşedinte: Prof. univ dr. Dorin Herlo tel. 0257.256994Persoană de contact: Prof. univ. Dorin HerloSediul: B-dul. Gen. V. Milea nr. 59, ap. 4 cod poştal310178, tel. 0257. 256994,

e-mail: [email protected] de activitate: educaţie. Scop: dezvoltarea comunicării interumane punerea în valoare a ideilor novatoareNumăr membrii: 27Număr angajaţi: 0Număr voluntari: 0Activitatea concretă: proiecte anuale pe domeniile amintiteProiecte în derulare: interculturalitatea în lumea contemporanăProiecte de viitor: Cupa de toamnă, 2009, la volei- oldboys

Page 60: Catalog ONG

122 123

FUNDATIA ROMÂNO-GERMANA DE PREGATIRE SI PERFECTIONARE

PROFESIONALĂ

Data înfiinţării: 26 martie 1992, Sentinţa civilă nr. 508 /03.04.1992 Director: David Marian Adrian tel: 514931, mobil 0744479802Sediul: 2915 Vladimirescu, str. Gării nr. 59 jud. AradTel.: 057-514934, 255636 ; 057-214965 fax: 216512; e-mail: [email protected] de activitate: educaţia adulţilor Scop: sprijinirea şi dezvoltarea meseriilor din România precum şi reintegrarea

profesională a şomerilor a altor grupuri de persoane dezavantajateNumăr angajaţi: 22Număr membrii:8Grupul ţintă: persoanele în căutare unui loc de muncă, sectorul IMM confecţii şi

prelucrare a lemnului Activitatea concretă: Activităţi de formare profesională în diverse domenii ,

întocmirea de proiecte pentru accesarea fondurilor europeneProiecte în derulare: Programul Phare CBC 2004 EUROPA ARADUL ŞI

BEKES-UL TE AŞTEAPTĂ, Programul Leonardo da Vinci: REFLECTProiecte de viitor: Lărgirea ofertei de cursuri conform cerinţelor pieţei forţei de

muncă

ASOCIAŢIA MILLENIUM CENTER

Data înfiinţării: 12.04.2000, sent. civilă nr. 121 din 12.04.2000 Preşedinte: Ştefan Eugen FlorianSediul: Arad, str. Unirii nr. 5 ap. 4 cod poştal 310123 tel. 0357408524, e-mail:

[email protected] de activitate: educaţieScop: promovarea intereselor tineretului pe plan social, cultural, educaţional,

sportiv şi economic.Număr membrii :50Număr voluntari: 44 şi 8 angajaţiPersoana de contact: Sorin Victor Roman – director executiv, tel. 0722977094 Proiecte în derulare: Stakeholders in action, Circus of CovasantProtecţia de viitor: EVS Express, Of, Europa mea

Page 61: Catalog ONG

124 125

FUNDAŢIA ALIANŢA PENTRU COPII

Data înfiinţării: 25 noiembrie 1994 sentinţa civilă nr. 2150Preşedinte: Gheorghe Schwartz Sediul: Căpitan Ignat nr. 10 tel. 0257.280291 fax 0257280301Domeniul de activitate: educaţieScop: îmbunătăţirea instruirii şi educării copiilor cu nevoi speciale şi îmbunătăţirea

condiţiilor de instruire şi educarea elevilor din Şcoala Specială AradNumăr membrii: 87Număr angajaţi: 0Număr voluntari: 62Număr de persoane asistate: 271 elevi ai Şcolii Speciale AradFelul asistenţei: copii cu nevoi specialeActivitate concretă: obţinerea de sponsorizări în vederea sprijinirii activităţii

instructiv- educative din Şcoala Specială AradPersoană de contact: prof. dr. Gheorghe Schwartz tel. 0257.280291, 0257.280401

fax0257.280301

LIGA STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATEA AUREL VLAICU

Data înfiinţării: 22 februarie 1991 sent. nr. 733 din 22.02.1991Preşedinte: Paul Boeriu tel. 0741930750Sediul: Arad, b-dul. Revoluţiei nr. 20Adresă de corespondenţă: Arad, b-dul. Revoluţiei nr. 77 Domeniul de activitate: educaţie Număr angajaţi: 0Număr membri: 300Număr voluntari: 0Activitatea concretă: diversificarea şi îmbunătăţirea vieţii studenţeşti şi crearea

unui mediu academicScop: reprezentarea intereselor studenţilor în Senatul Universităţii şi în Consiliile

ProfesoraleGrupul ţintă: studenţi Persoane de contact: Boeriu Paul tel. 0741930750 Farcaş Radu Cristian tel. 349796 mobil: 0726256364 Cristina Bonţ tel. 0722812554 Elek Dorothea tel. 0727773068Proiecte în derulare: Primăvara studenţească , prezentare proiect World travel în

parteneriat cu GTS internaţionalProiecte de viitor: Bursa locurilor de muncă pentru studenţi şi absolvenţi

Page 62: Catalog ONG

126 127

ASOCIAŢIA PRO UNIVERSITAS

Data înfiinţării:12.10.2001 sent. civilă nr. 71Preşedinte: Ştefaniu Gheorghe tel. 0726973347VicePreşedinte: Simon Adamona - GiorgianaSediul: Arad, str. Meţianu nr. 14 ap. 7 tel. 0257. 284080Tel.: 057-276522 Fax. 252371Domeniul de activitate: educaţieScop: implicarea asociaţiei în activitatea de cercetare ştiinţifică educaţională şi

culturală a copiilor şi tinerilor din diferite medii sociale, întrajutorarea copiilor proveniţi din casele de copii precum şi implicarea în obţinerea unei calificări în meseriile de interes economic.

Număr angajaţi: 3Număr voluntari: 0Număr membrii:: 3Activitatea concretă:

- activităţi socio- educative în penitenciarele din Arad- activităţi de cercetare în domeniile: matematică, fizică şi chimie

Proiecte în derulare: - proiecte de cercetare în pentru domeniile amintite mai sus . proiecte socio- educative cu alte O.N.G. –uri

Proiecte de viitor: - proiecte sociale cu caracter socio- educativ, cercetare şi socio- economic pentru grupul ţintă (copii din centrele de plasament şi cercul oamenilor de ştiinţă)

ASOCIAŢIA CHARACTER SOLUTIONS ROMANIA

Data înfiinţării: numărul şi data sentinţei civile: 20.06.2009; CIF: 18777922Preşedinte: Haiduc Sorin, tel: 0745602841Adresă sediu: Antim Ivireanu nr. 41, Arad 310205Adresa de corespondenţă: Antim Ivireanu nr. 41, Arad 310205; tel: 0745602841,

e-mail: [email protected] de activitate: Educatie, tineretActivitate concretă: Promovarea educaţiei pentru caracter prin publicaţii şi

activităţi de instruire Scopul activităţii dumneavoastră: Promovarea educaţiei pentru caracter în

instituţiile de invăţământNumăr membrii: 4Număr angajaţi şi număr voluntari: 6 voluntariGrupul ţintă: educatori (învăţători, profesori, psihologi, alte persoane implicate în

educaţia tinerilor de vârsta şcolară)Persoană de contact: Haiduc Sorin, 0745602841; Pellegrini Nicolae,

0745815662Proiecte în derulare: proiectul „Şcoala de Caracter”

Page 63: Catalog ONG

128 129

ASOCIAŢIA STUDENŢILOR EUROPENI

Data înfiinţării: 16 ianuarie 2002Preşedinte: Monica Zârna mobil: 0723653639Adresa de corespondenţă: Arad, Aleea Hiprocat nr. 15, bl. B 1-5, ap. 18 cod

310355, fax. 0257.289201Adresă sediu: Aleea Hipocrat nr. 15, bl. B 1-5 ap. 18 e-mail: [email protected] de activitate: educaţieActivitatea concretă:

Conferinţă europeană „Religiile – faţete ale credinţei”- martie 2002Întâlnirea regională a Regiunii Carpatice- septembrie 2002Universities to Debate Europe- octombrie 2002Erasmus Action Week- noiembrie 2002Şcoala Media – aprilie 2003Seminarii locale de instruire

Scopul: promovarea comunicării, integrării şi cooperării în rândul tinerilor şi în special în rândul studenţilor

Grupul ţintă: studenţi şi foşti studenţi cu vârstele între 18-32 aniPersoană de contact: Lucia Iliescu tel. 0744608678

ASOCIAŢIA PENTRU AFIRMAREA TINERILOR

Data înfiinţării: 22 iulie 2004 sent. civilă nr. 3874 iulie 2004Preşedinte: Marinescu Livia VicePreşedinte: Nădăban Sorin Florin tel: 0745818447Membru: David Delia Persoană de contact: Nădăban Sorin Florin tel: 0745818447Sediul: Arad, str. Horia nr. 4, bl. H10, sc. C, ap. 13 Adresa de corespondenţa: idemDomeniul de activitate: educaţie Scop: Sprijinirea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 30 de ani în efortul lor

de a realiza implicarea tinerilor şi rezolvarea problemelor social- economice şi de educaţie ale societăţii, promovarea valorilor culturale româneşti, înlesnirea mobilităţii tinerilor în spaţiul european, implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat în cadrul unor proiecte în diferite domenii precum şi sprijinirea tinerilor cu posibilităţi materiale reduse

Activitate concretă: acţiuni de strângere de fonduri, acordarea de ajutoare materiale şi băneşti tinerilor cu posibilităţi materiale reduse şi rezultate deosebite, organizarea de spectacole, evenimente speciale, simpozioane, dezbateri, conferinţe, sesiuni de comunicări şi concursuri

Număr angajaţi: 0Număr membri: 3Număr voluntari: 3Număr persoane asistate: 0Felul asistenţei: tineri, studenţi cu rezultate deosebiteProiecte în derulare: continuarea proiectelor începuteProiecte de viitor: Acţiuni menite să crească interesul tinerilor pentru probleme de

mediu, promovarea schimburilor culturale prin activităţi artistice şi de sprijin în domeniul artistic şi acţiuni de informare şi de promovare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Page 64: Catalog ONG

130 131

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A INFORMATICIENILOR

Data înfiinţării: 19 ianuarie1996, sentinţa civilă nr. 354/18.04.1996 Preşedinte: ing. Florin Mihăilescu Sediul: Arad, str. Bolintineanu nr. 14 ap. 2, tel. 0722705601 fax 0257.238768Domeniul de activitate: informaticăNumăr membrii: 53Activitate concretă: Reprezentarea informaticienilor în relaţiile cu alte organizaţii

şi instituţii, promovarea de sisteme şi soluţii informatice prin conferinţe şi simpozioane, consultanţă în domeniul informatic.

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ A MAGISTRAŢILOR ARAD

Data înfiinţării: 2 iulie 1997, sentinţa civilă nr. 269Preşedinte: Ioan LazărSediul: Arad, Bd. V. Milea nr. 2-4, tel. 0257.237179 int. 181, fax 0257.237179Domeniul de activitate: socio- profesionalScop: reprezentarea intereselor membrilor săi în raporturile cu celelalte subiecte

de drept pe plan local, intern şi internaţional, precum şi promovarea în toate împrejurările a valorilor juridice proprii statutului de drept

Număr membrii: 61Activitate concretă:

- promovarea concepţiei potrivit căreia funcţia jurisdicţională etatică este separată de celelalte funcţii ale Statului

- înlăturarea din activitatea puterii judecătoreşti a oricăror ingerinţe din afara acesteia, ori a intereselor particulare

- apărarea libertăţii, demnităţii şi statului socio- profesional al magistraţilor

- democratizarea magistraturii şi îmbogăţirea vieţii culturale şi sociale a magistraţilor

Page 65: Catalog ONG

132 133

CENTRUL TERITORIALANEVAR

Data înfiinţării: 1992Preşedinte: Daniel ManaţeSediul: Arad, Calea Victoriei nr. 33-35, tel/fax: 0257.250535Domeniul de activitate: socio- profesionalScop: contribuirea la dezvoltarea şi valorificarea potenţialului profesional, creator

al evaluatorilor români, în vederea sporirii aportului membrilor săi la promovarea mecanismelor economiei de piaţă în România. Să promoveze şi să protejeze interesele profesionale comune ale membrilor săi.

Număr angajaţi: 1 convenţieNumăr membrii. 74Activitate concretă: Organizarea de cursuri de formare evaluatori, organizare de

seminarii şi cursuri de perfecţionare, măsuri ştiinţifice şi conferinţe pe tema profesie de evaluator, reprezentarea intereselor evaluatorilor din judeţul Arad, relaţii cu diverse organizaţii locale şi regionale, strângerea cotizaţiilor şi evidenţa membrilor, organizarea şi întreţinerea unor baze de date şi a unei biblioteci de specialitate, întocmirea , promovarea şi impunerea unor standarde etice şi profesionale ireproşabile, verificarea activităţii membrilor săi, împreună cu IROVAL (Institutul Român pentru Evaluare), participarea la redactarea , promovarea şi difuzarea unor lucrări de specialitate.

FUNDAŢIA PENTRU INTEGRARE ŞI SPRIJIN „ÎMPREUNĂ”

Data înfiinţării: 3.05.1998 sentinţa nr. 166/3.05.1998 Preşedinte: Gobas Horea tel.0726704396Persoană de contact: Nicodin Ioan, tel. 0741164543Sediul: Ineu, str. George Coşbuc nr. 1 jud. AradAdresă de corespondenţă: idemDomeniul de activitate: socio - profesionalScop: integrare socială, socio- economică a copiilor orfani, tineri în dificultate,

tineret de la sate, persoane aflate în dificultateNumăr membrii: 9Număr persoane asistate: 24 Număr angajaţi: 17Număr voluntari: 18Felul asistenţei: copii, vârstnici, persoane cu handicap, familii nevoiaşe, grupări

etnice, etc.Proiecte în derulare:

- integrarea tinerilor orfani cu nevoi speciale proveniţi din şcoli profesionale

- integrarea socială a tinerilor care au dobândit o calificare cu prioritate pentru cei orfani sau cu posibilităţi scăzute de întreţinere

- integrarea în case de tip familial- sprijinirea altor instituţii cu scop caritativ sau educaţional a copiilor

orfani cu sau fără handicap- acordarea de ajutor bătrânilor de la sate

Proiecte de viitor: organizarea unor activităţi de tip productiv cum ar fi: ateliere de regim autofinanţat sau subvenţionate menite să integreze în muncă tineri cu necesităţi special, organizate pe diferite domeniile

Sponsor: principalul sponsor Caritas- Paderboru Germania

Page 66: Catalog ONG

134 135

CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR MICI

ŞI MIJLOCII

Data înfiinţării: 30.10.1996, sentinţa nr. 3969 din 11.11.1996Preşedinte: Tusz Francisc tel. 0745302727Persoană de contact: Boroş Ianoş tel. 0257.254743, 0744552991Sediul: Arad, str. Blajului nr. 3Domeniul de activitate: dezvoltare economicăScop: promovarea în formele cele mai adecvate şi eficiente pregătirea profesională

pregătirea profesională şi de specialitate în domeniul economiei de piaţă a întreprinderilor mici şi mijlocii cu capital privat, a oferi consultanţă de bază în domeniu economic, financiar, tehnic acestora

Număr membrii: 25Număr persoane asistate: 18Număr angajaţi: 1Activitate concretă:

- activitate de consultanţă în domeniul economic, financiar şi tehnic- activitate de consultanţă în domenii specifice: privatizare, credite,

proiectare, dezvoltarea relaţiilor multilaterale, cooperare economică, studii de piaţă, analiza concurenţială

CLUBUL INTREPRINZĂTORILOR ARĂDENI

Data înfiinţării: 21.09.1993, sentinţa civilă nr. 12928 din 8.11.1993Preşedinte: Tusz Francisc tel. 0745302727Persoană de contact: Boros Ianoş tel. 0257.254743Sediul: Arad, str. Blajului nr. 3, tel. 0257.254773Domeniul de activitate: dezvoltare economicăScop: organizarea şi desfăşurarea unor activităţi şi servicii către membrii clubuluiNumăr membrii: 136Număr angajaţi: 1Număr voluntari: 6Număr persoane asistate: 115Activitate concretă:

- sprijinirea accesului la tehnologii noi- sprijinirea reciprocă a micilor întreprinzători- stabilirea de relaţii cu organizaţii similare din ţară şi străinătate - sprijinirea accesului membrilor la programe internaţionale ce se

derulează în ţară- colaborare cu Cooperativa Housing Foundation la acordarea de credite

Page 67: Catalog ONG

136 137

PATRONATUL JUDEŢEAN ARAD

Data înfiinţării: 8 aprilie 1992, sentinţa civilă nr. 3391Preşedinte: Păun MarinSediul: Arad, str. Crişan nr. 3, tel/fax 0257.250159, 0257.270723Domeniul de activitate: dezvoltare economică Scop: promovarea legalităţii şi corectitudinii profesionale în activităţile comerciale

şi în relaţiile dintre membrii; reprezentarea şi apărarea intereselor membrilor săi în organizaţiile patronale din alte ţări precum şi la organizaţiile internaţionale specifice. De asemenea are scopul de a asigura membrilor săi informaţii, lămuriri, îndrumări în domeniile: economic, juridic, contabil pentru înfiinţarea societăţilor comerciale şi dezvoltarea acestora

Activitate concretă: organizarea de cursuri de calificare profesională în domeniile: marketing, management, contabilitate şi asistenţă socială.

ASOCIAŢIA EUROPA 21

Data înfiinţării: 9 noiembrie 1995, sentinţa civilă nr. 1981Preşedinte: Maftei GabrielSediul: Arad, Bd. Revoluţiei nr.78, 0257.253772email:[email protected] de activitate: dezvoltare economicăScop: asigurarea cadrului de manifestare a preocupărilor tinerilor intelectuali, de

natură profesională, extraprofesională, ştiinţifică, ecologică, cultural artistică, etc.

Număr angajaţi: 0Număr colaboratori: 8Număr voluntari: 20Activitate concretă:

- proiectul Studiu de piaţă la nivel naţional pentru ramura est- europeană a firmei Ingersoll- Rand

- Eclipsa 1999 – acţiunea de mediatizare promovare a judeţului Arad- Proiectul Servicii de plasare profesională pentru studenţi în plină

desfăşurarePersoană de contact: Maftei Gabriel, tel. 0744845974

Page 68: Catalog ONG

138 139

CAMERA DE COMERŢ INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ ARAD

Data înfiinţării: decret lege nr. 139 din 11 mai 1990Preşedinte: Nicolae Băcanu tel. 0257.208800Persoană de contact: Nicolae Groşan tel. 0257. 208806Sediul: Arad, str. Cloşca nr. 5 tel. 0257.208800, fax 0257.254200Domeniul de activitate: dezvoltare economică Scop: sprijinirea şi reprezentarea intereselor membrilor săi în raport cu autorităţile

române şi cu organismele din străinătateNumăr angajaţi. 72Activitate concretă. Promovează interesele agenţilor economici pentru dezvoltarea

comerţului şi industriei pe plan intern şi internaţional corespunzător economiei de piaţă.

CONSILIUL NAŢIONAL AL INTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA

FILIALA ARAD

Data înfiinţării: 24.02.2004, sent. civilă nr. 543 din 05.02.2004Preşedinte: ing. Purcaru Mircea, tel. 0722249506Sediul: Arad, str. Ilarion Felea nr. 63 cod poştal 310435Adresă de corespondenţă: Arad, str. N. Bălcescu, nr. 5 ap. 2 cod poştal 310123,

tel/fax: 0257. 253757, e-mail: [email protected], [email protected] de activitate: dezvoltare economicăScop: promovarea şi apărarea intereselor economice financiare, juridice ale

întreprindeilor private în raporturile acestora cu organele puterii şi ale administraţiei locale sau de stat precum şi relaţiile acestora cu alte organe şi organisme din ţară şi din străinătate.

Număr membri: 230Număr angajaţi: full time5, part time 5Număr persoane asistate: Data şi nr. actului de acreditare: nr. 2 din 2004Activitatea concretă: activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale, echivalent

CAEN 9411 Servicii oferite.

- asistenţă şi consultanţă în iniţierea şi dezvoltarea afacerii: Întocmirea planurilor de afaceri- studii de piaţă, studii de marketing, studii de fezabilitate consultanţă juridică şi consiliere pentru înregistrarea mărcilor.

- Facilitarea accesului la informaţii privind sursele de finanţare existente;

- Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea de fonduri nerambursabile- Facilitarea contactelor de afaceri şi a parteneriatelor- Organizare e evenimente: conferinţe, seminarii, cursuri, de

perfecţionare în management, marketing, limbi străine, norme ISO şi HACCP

Page 69: Catalog ONG

140 141

- Organizarea şi participarea la târguri, expoziţii, forumuri, misiuni economice în ţară şi străinătate

- Activităţi de lobby: reprezentarea IMM în relaţie cu autorităţile publice locale şi centrale, sindicate, organizaţii profesionale similare:

- Organizarea de dezbateri publice- Servicii de tehnoredactare , multiplicare, traduceri, editare de materiale

promoţionale în tiraje mici- Servicii de promovare şi publicitate pe internet

Proiecte în derulare: Networking pentru dezvoltare economică durabilă finanţat prin

fonduri PHARE CBC Ro-Hu 2006. Proiectul este implementat de CNPMMR ARAD, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie şi Agricultură Bekes; Asociaţia de Municipalităţi pentru Dezvoltarea Regională din Bekes- ul Central;Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad. În calitate de asociaţi mai sunt implicate următoarele organizaţii:Consiliul Judeţean Arad, Federaţia Regională a Intreprinzătorilor Mici şi Mijlocii din Regiunea Vest, Consiliul Local al IMM- Oradea

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă stimularea şi promovarea cooperării între IMM şi actorii implicaşi în dezvoltarea economică transfrontalieră prin facilitarea amplificarea şi diversificarea canalelor de colaborare în afaceri, în vederea creării unei baze solide pentru dezvoltarea economică şi socială echilibrată a întregii zone

Proiecte de viitor: - înfiinţarea unui Centru de Incubare şi Perfecţionare Transfrontalier- desfăşurarea unor caravane informative pentru IMM din zona rurală

a judeţului - derularea unor programe de instruire pentru manageri şi personal

operativ din companii- dezvoltarea de parteneriate externe cu asociaţii de profil pentru

sprijinirea dezvoltării economice şi sociale a regiunii Grupul ţintă: IMM din zona transfrontalieră Arad –BekesPerioadă de implementare: octombrie 2008-noiembrie2009

Resurse umane competente – bază a dezvoltării economiei locale- finanţat de UE şi Guvernul Romaniei prin programul PHARE 2006 CES DRU. Proiectul este implementat de CNIPMMR ARAD, în parteneriat cu Centrul de afaceri Master din Deva şi Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea competivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă existente în

întreprinderi în vederea creşterii productivităţii la locul de muncă prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi abilităţi profesionale şi manageriale.

Persoană de contact: jr. Mihaela Breaz, tel.0722567159Sponsori:- BANCA COMERCIALĂ ROMANĂ ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU IMM-URI EOS KSI ROMANIA VODAFONE SODEXHO PASS BRD –Grup Societe General BURSA ROMANĂ DE MĂRFURI AUTO- SCHUNN SC ALLIANTZ ŢIRIAC SA ASIBAN

Page 70: Catalog ONG

142 143

CUPRINS

SănătatePro Vita Sana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Asociaţia pentru ajutorarea şi protejarea

handicapaţilor cardiaci operaţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Asociaţia naţională de terapii complementare din România . . . 9Asociaţia studenţilor medicinişti

din Universitatea Vasile Goldiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

CulturăFundaţia Takacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Cercul cultural Banat - J .A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Forumul Democrat al Germanilor din România . . . . . . . . . . 16Asociaţia femeilor cu diplomă universitară . . . . . . . . . . . . . . 17Asociaţia „Ţara Iancului” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Asociaţia creştină penticostală Neemia . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

SocialAsociaţia handicapatilor neuromotor din România

Filiala judeţeană Arad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Asociaţia handicapatilor neuromotor din România . . . . . . . . 22Fundaţia creştină R .C .E . Speranţa Copiilor . . . . . . . . . . . . . 25Fundaţia umanitara Debora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Casa de ajutor reciproc a pensionarilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Asociaţia judeţeană a handicapaţilor locomotor Arad . . . . . . 29Asociaţia Oaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Asociaţia Caritas Banat Sanctus Gerhardus Lipova . . . . . . . . 31Asociaţia S .O .S . copiii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Fundaţia Frăţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Serviciul de ajutor maltez – filiala Dorobanţi . . . . . . . . . . . . 34Fundaţia Sfântul Nicolae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Fundaţia Renincoor Open Hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Fundaţia Humanitas Gura Popii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Fundaţia de caritate Vărşand 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Asociaţia Hora copiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Asociaţia distroficilor muscular – România – filiala Arad . . . 42Asociaţia Caritas Banat Sanctus Gerhardus . . . . . . . . . . . . . 43

Page 71: Catalog ONG

144 145

Asociaţia de caritate Maranata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Asociaţia misionară creştină „Betleem” . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Fundaţia creştină de caritate Betesda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Lions Club Arad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Rotary Club Arad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Fundaţia Trandafir din Saron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Asociaţia Europa pentru Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Serviciul de ajutor maltez Filiala Arad . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Fundaţia Căminul Speranţei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Fundaţia Rada Kretsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Fundaţia Adunarea poporului pelegrinilor . . . . . . . . . . . . . . . 56Asociaţia Iosua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Asociaţia creştină de caritate „Samariteanul” . . . . . . . . . . . . . 58Asociaţia Boramis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Asociaţia Bacoş & Britt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Asociaţia foştilor deţinuţi politic anticomunişti . . . . . . . . . . . 63Societatea naţională de Cruce Roşie - România . . . . . . . . . . 64Asociaţia pe Stânca Şoimoş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Asociaţia PAEM -Arad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Asociaţia Adobe -România . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Fundaţia Speranţă pentru alţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Fundaţia Alpema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Fundaţia Eben Ezer Moldovan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Leo Club Ziridava Arad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Asociaţia Casa Felice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Fundaţia dezvoltarea popoarelor prin susţinere reciprocă . . . . 75Asociaţia non-profit Networks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Fundaţia Tabita Ministries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Fundaţia Bobul de grâu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Fundaţia Veritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Filiala municipală a pensionarilor Arad . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Sucursala judeţeană AAD – CAR „Solidaritatea” Arad . . . . . 82Asociaţia „Liga Judeţeană a pensionarilor” Arad . . . . . . . . . . 83Asociaţia Alternative – Alzheimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Arad Samariter Bund Transilvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Fundaţia Grant Street Church of Christ . . . . . . . . . . . . . . . . 86Fundaţia Vis de copil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Fundaţia Casa Comşa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Filiala teritorială a surzilor Timişoara . . . . . . . . . . . . . . . . . 89Asociaţia Centrul de îngrijire „Bunătatea” . . . . . . . . . . . . . . 91

Asociaţia Life Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Culte

Fundaţia Copilul şi Lumea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Asociaţia Copii pentru Cristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Asociaţia Tineret pentru Cristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Fundaţia creştină Solomon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Asociaţia ortodoxă Buna vestire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Protecţia mediuluiOrganizaţia ecologică Ecomond Arad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Asociaţia pentru protecţia animalelor Anima – Arad . . . . . 100Centrul zonal ecologic Arad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Asociaţia Animed Arad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102Asociaţia crescătorilor de peşti exotici şi reptile „Gold Fish” 103Asociaţia crescătorilor de albine din România

Filiala judeţeană Arad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Asociaţia română de bioagricultură aplicativă

Ferma ecologică familială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Asociaţia speologică Speowest Arad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Asociaţia S .O .S animale şi natură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Asociaţia chinologică română Arad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

SportAsociaţia Paraclub Blue Sky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Clubul sportiv Temerarii Arad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

TurismAsociaţia turiştilor montani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114Liga Carpatina Prietenii Naturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Condor Club Arad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Asociaţia Altitudine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

EducaţieŞcoala postliceală sanitară Christiana Arad . . . . . . . . . . . . . 118Societatea maghiară de cultură din Transilvania . . . . . . . . . 119Asociaţia de pedagogie dramatică maghiară din România . . 120Fundaţia Ideea Arad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Fundaţia româno-germană de pregătire si perfecţionare

profesională . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Asociaţia Millenium Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Page 72: Catalog ONG

146 147

Fundaţia Alianţa pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Liga studenţilor din Universitatea Aurel Vlaicu . . . . . . . . . . 125Asociaţia Pro Universitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Asociaţia Character Solutions Romania . . . . . . . . . . . . . . . 127Asociaţia studenţilor europeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Asociaţia pentru afirmarea tinerilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Socio-profesionalAsociaţia profesională a informaticienilor . . . . . . . . . . . . . . 130Asociaţia judeţeană a magistraţilor Arad . . . . . . . . . . . . . . . 131Centrul teritorial Anevar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Fundaţia pentru integrare şi sprijin „Împreună” . . . . . . . . . . 133

Dezvoltare economicăCentrul pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii . 134Clubul întreprinzătorilor arădeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Patronatul judeţean Arad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Asociaţia Europa 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Camera de comerţ industrie şi agricultură Arad . . . . . . . . . 138Consiliul naţional al întreprinderilor private mici

şi mijlocii din România Filiala Arad . . . . . . . . . . . . . 139


Recommended