+ All Categories
Home > Documents > CASA Partial Copiute 21

CASA Partial Copiute 21

Date post: 04-Mar-2016
Category:
Upload: anton
View: 225 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
casa
16
7/21/2019 CASA Partial Copiute 21 http://slidepdf.com/reader/full/casa-partial-copiute-21 1/16 Varianta 1A 1.Mecatronica  = este o ramura a ingineriei care urmareste cresterea functionalitatii sistemelor tehnice prin stransa integrare a componentelor mecanice, electronice si de procesare a datelor.  2.Controlul in bucla deschisa = un process prin care una sau mai multe variabile de intrare “W1” sunt utilizate pentru reglarea uneia sau mai multor variabile de iesire “X1”. Obs: Circuitul tine cont de influentele factorilor “Z 1 dar nu si de influentele lui “Z 2 ”. W 1  = variabila de referinta (de intrare); X 1  = variabila controlata (de iesire) ; Y 1  = variabila de iesire din S.C. ; Z 1 , Z 2  = factori perturbatori asupra S.C.  3.Automobilele moderne au inglobate in structura subsistemelor niste sisteme de control cu autoreglare in bucla inchisa sau deschisa deosebit de complexa.Aceste sisteme de autocontrol trebuie sa faca automobilul sa raspunda cerintelor de ordin: functional, al sigurantei, al poluarii, al comfortului.La aceste sisteme senzorii monitorizeaza variabilele controlabile si pe cele de referinta transmitandu-le catre o unitate electronic de control (ECU) care la randul ei genereaza pe de o parte si transmite semnale de ajustare catre elemente finale de executie (actuatoare.)Semnalele transmise de senzori pot fi de tip analogic sau digital. Aceste semnale sunt prelucrate inainte de a fi preluate de ECU.  Prelucrarea consta in amplificare, formare de impulsuri, convertire din analog in digital. 
Transcript
Page 1: CASA Partial Copiute 21

7/21/2019 CASA Partial Copiute 21

http://slidepdf.com/reader/full/casa-partial-copiute-21 1/16

Varianta 1A

1.Mecatronica = este o ramura a ingineriei care urmareste cresterea

functionalitatii sistemelor tehnice prin stransa integrare a componentelor mecanice,

electronice si de procesare a datelor. 2.Controlul in bucla deschisa = un process prin care una sau mai multe

variabile de intrare “W1” sunt utilizate pentru reglarea uneia sau mai multor

variabile de iesire “X1”. 

Obs: Circuitul tine cont de influentele factorilor “Z1” dar nu si de influentele

lui “Z2”. 

W1 = variabila de referinta (de intrare); X1 = variabila controlata (de iesire); Y1 =

variabila de iesire din S.C.; Z1, Z2 = factori perturbatori asupra S.C. 

3.Automobilele moderne au inglobate in structura subsistemelor niste

sisteme de control cu autoreglare in bucla inchisa sau deschisa deosebit de

complexa.Aceste sisteme de autocontrol trebuie sa faca automobilul sa raspunda

cerintelor de ordin: functional, al sigurantei, al poluarii, al comfortului.La aceste

sisteme senzorii monitorizeaza variabilele controlabile si pe cele de referinta

transmitandu-le catre o unitate electronic de control (ECU) care la randul ei

genereaza pe de o parte si transmite semnale de ajustare catre elemente finale de

executie (actuatoare.)Semnalele transmise de senzori pot fi de tip analogic sau

digital. Aceste semnale sunt prelucrate inainte de a fi preluate de ECU. 

Prelucrarea consta in amplificare, formare de impulsuri, convertire dinanalog in digital. 

Page 2: CASA Partial Copiute 21

7/21/2019 CASA Partial Copiute 21

http://slidepdf.com/reader/full/casa-partial-copiute-21 2/16

 

1-Semnal digital primit de la sensor; 2-Semnal analogic primit de la sensor;3-Circuit de protectie; 4- Circuit de amplificare si filtrare; 5-Convertizor analogic-

digital; 6-Unitate de procesare a datelor; 7- Convertizor digital –  analogic;

8-Comutator de putere; 9-Amplificatoare de putere; 10-Semnale de iesire catre

elementele finale de executie

4.Senzorul din figura este un senzor de debit din categoria celor masice de

tipul celor cu fir incalzit.Un element incalzit electronic este montat in traseul de

admisie unde este racit de aerul care curge prin preajma sa.Un modul electronic

controleaza valoarea curentului electric care realizeaza incalzirea astfel incat

diferenta dintre temperatura elementului incalzit si temperatura aerului admis sa fie

mentinuta la un nivel constant. Valoarea curentului electric necesar pentru

mentinerea acestei diferente de temperature este echivalenta cu debitul de aer.

  1-Sensor de temperature; 2-Element ce contine firul cald; 3-Carcasa

senzorului

Grosimea firului este de aproximativ 70 micrometri

Page 3: CASA Partial Copiute 21

7/21/2019 CASA Partial Copiute 21

http://slidepdf.com/reader/full/casa-partial-copiute-21 3/16

Varianta 1B 

1.101110 = -1*25 + 0*24+1*23+1*22+1*21+0*20 = -32+0+8+4+2+0 = -18

2.Aparitia pe automobile a unui numar mare de unitati electronice de control

a condus la necesitatea conectarii acestora in cadrul unei retele.Reteaua care uneste

toate unitatile electronice de control se numeste CAN (controller area network)

A – subretea pentru sistemele functionale ale automobilului; B – subretea pentru

sistemele caroseriei; C-subretea pentru sistemele de telecomunicatii;1 – unitate

electronic de control;2 –  controller de comunicare;3 – magistrala de comunicare

3.Microprocesorul 

Figura reprezinta schema unui microcalculator; CPU este o unitate de

control si de procesare a datelor care efectueaza operatii aritmetice si logice. Fiind

un dispozitiv digital, CPU utilizeaza un sistem de numarare binar. Cifrele (digiti)

datelor binare denumite biti pot fi reprezentate prin simbolul “1” sau “0”. Bitii pot

Page 4: CASA Partial Copiute 21

7/21/2019 CASA Partial Copiute 21

http://slidepdf.com/reader/full/casa-partial-copiute-21 4/16

fi grupati cate 4 (NIBBLE), cate 8 (BYTE), cate 16(WORD).Capacitatea de

 procesare a unui CPU este data de frecventa la care lucreaza procesorul.

4.Automobilele moderne au inglobate in structura subsistemelor niste

sisteme de control cu autoreglare in bucla inchisa sau deschisa deosebit de

complexa.Aceste sisteme de autocontrol trebuie sa faca automobilul sa raspundacerintelor de ordin: functional, al sigurantei, al poluarii, al comfortului.La aceste

sisteme senzorii monitorizeaza variabilele controlabile si pe cele de referinta

transmitandu-le catre o unitate electronic de control (ECU) care la randul ei

genereaza pe de o parte si transmite semnale de ajustare catre elemente finale de

executie (actuatoare.)Semnalele transmise de senzori pot fi de tip analogic sau

digital. Aceste semnale sunt prelucrate inainte de a fi preluate de ECU.

Prelucrarea consta in amplificare, formare de impulsuri, convertire din

analog in digital.

1-Semnal digital primit de la sensor; 2-Semnal analogic primit de la sensor;

3-Circuit de protectie; 4- Circuit de amplificare si filtrare; 5-Convertizor analogic-

digital; 6-Unitate de procesare a datelor; 7- Convertizor digital –  analogic;

8-Comutator de putere; 9-Amplificatoare de putere; 10-Semnale de iesire catre

elementele finale de executie

Page 5: CASA Partial Copiute 21

7/21/2019 CASA Partial Copiute 21

http://slidepdf.com/reader/full/casa-partial-copiute-21 5/16

Varianta 1C 

1.Microelectronica = se refera la sisteme sau component electronice pe

tehnologia circuitelor integrate.

2.Control in bucla inchisa = este un process prin care o variabila (variabila

“x” controlata in mod direct) este in mod constant masurata si com parata cu o altavariabila (variabila “W” de referinta) si apoi modificata in sensul reducerii

diferentei dintre ele.Scopul este acela de a aduce valoarea lui “X” cat mai aproape

de valoarea lui “W”, indiferent de influentele pe care le executa factorii “Z1”

asupra sistemului de control si “Z2” aupra sistemului controlat. 

Obs: Circuitul tine cont atat de “Z1” cat si de “Z2” si actioneaza in sensul

reducerii influentelor acestora.

3.Automobilele moderne au inglobate in structura subsistemelor niste

sisteme de control cu autoreglare in bucla inchisa sau deschisa deosebit decomplexa.Aceste sisteme de autocontrol trebuie sa faca automobilul sa raspunda

cerintelor de ordin: functional, al sigurantei, al poluarii, al comfortului.La aceste

sisteme senzorii monitorizeaza variabilele controlabile si pe cele de referinta

transmitandu-le catre o unitate electronic de control (ECU) care la randul ei

genereaza pe de o parte si transmite semnale de ajustare catre elemente finale de

executie (actuatoare.)Semnalele transmise de senzori pot fi de tip analogic sau

digital. Aceste semnale sunt prelucrate inainte de a fi preluate de ECU.

  Prelucrarea consta in amplificare, formare de impulsuri, convertire din

analog in digital. 

1-Semnal digital primit de la sensor; 2-Semnal analogic primit de la sensor; 3-

Circuit de protectie; 4- Circuit de amplificare si filtrare; 5-Convertizor

analogic- digital; 6-Unitate de procesare a datelor; 7- Convertizor digital –  

analogic; 8-Comutator de putere; 9-Amplificatoare de putere; 10-Semnale de iesire

catre elementele finale de executie

Page 6: CASA Partial Copiute 21

7/21/2019 CASA Partial Copiute 21

http://slidepdf.com/reader/full/casa-partial-copiute-21 6/16

4. 

- senzor de debit masic de aer cu pelicula calda

Senzorul din figura este un senzor de debit din categoria celor masice de

tipul celor cu fir incalzit.Un element incalzit electronic este montat in traseul de

admisie unde este racit de aerul care curge prin preajma sa.Un modul electronic

controleaza valoarea curentului electric care realizeaza incalzirea astfel incat

diferenta dintre temperatura elementului incalzit si temperatura aerului admis sa fiementinuta la un nivel constant. Valoarea curentului electric necesar pentru

mentinerea acestei diferente de temperature este d.p. cu debitul de aer.

1-Sensor de temperature; 2-Element ce contine firul cald; 3-Carcasa

senzorului 

Grosimea firului este de aproximativ 70 micrometri

 Nu mai exista procedeu de autocuratare

R k  – senzor de temperatura de aer; R H – elementul ce contine

 pelicula calda

Fig. 42 –  schema lui electrica; R 2 , R 3  –  rezistente electrice; 1 – carcasa

senzorului; 3 – contact electric; 4 – senzor temperatura aer; 5 –  pelicula calda

Page 7: CASA Partial Copiute 21

7/21/2019 CASA Partial Copiute 21

http://slidepdf.com/reader/full/casa-partial-copiute-21 7/16

Varianta 1D

1)  1010= -1*23+0*22+1*21+0*20=-8+0+2+0= -6

2)  Automobilele moderne au inglobate in structura subsistemelor niste sisteme de

control cu autoreglare in bucla inchisa sau deschisa deosebit de complexa.Acestesisteme de autocontrol trebuie sa faca automobilul sa raspunda cerintelor de ordin:functional, al sigurantei, al poluarii, al comfortului.La aceste sisteme senzorii

monitorizeaza variabilele controlabile si pe cele de referinta transmitandu-le catre ounitate electronic de control (ECU) care la randul ei genereaza pe de o parte si

transmite semnale de ajustare catre elemente finale de executie(actuatoare.)Semnalele transmise de senzori pot fi de tip analogic sau digital.

Aceste semnale sunt prelucrate inainte de a fi preluate de ECU.Prelucrarea consta in amplificare, formare de impulsuri, convertire din

analog in digital.

1-Semnal digital primit de la sensor; 2-Semnal analogic primit de la sensor; 3-

Circuit de protectie; 4- Circuit de amplificare si filtrare; 5-Convertizor

analogic- digital; 6-Unitate de procesare a datelor; 7- Convertizor digital –  

analogic; 8-Comutator de putere; 9-Amplificatoare de putere; 10-Semnale de iesire

catre elementele finale de executie

Page 8: CASA Partial Copiute 21

7/21/2019 CASA Partial Copiute 21

http://slidepdf.com/reader/full/casa-partial-copiute-21 8/16

3)  Memorie volatila 

Figura din imagine reprez schema unui microcalculator. Memorie volatila

este aceea care efectueaza stocarea datelor variabile (citire+scriere) (RAM) 64 byte…2 kbyte 

4)  In fig este reprez un traductor de pozitie unghiular de tip magnetic. Are un

miez magnetic sub forma literei E care impreuna cu piesa isi modifica pozitia sirealizeaza o valoare variabila a inductantei. Pozitia este echivalenta cu valoarea

inductantei L. Alimentarea se face cu curent alternativ.

Page 9: CASA Partial Copiute 21

7/21/2019 CASA Partial Copiute 21

http://slidepdf.com/reader/full/casa-partial-copiute-21 9/16

Varianta 1E

1 ) Micromecanica  –  se refera la productia componentelor mecanice prin

utilizarea materialelor semiconductoare (in special Si) si a tehnologiilor acestora

2) Senzorii pot avea diferite grade de integrare ( complexitate, inteligeta)

S-senzor; P-modul de prelucrare; AD-convertor analogic-digital; ECU-unitate de

comanda si control

3) In fig 26 este prezentata constructia unui traductor de detonatie. Acest senzor

este unul piezoelectric din categoria senzorilor de acceleratie si vibratie. Este

alcatuit din material cu prop piezoelectrice care supus unei solicitari ( forta, presiune data de o masa inertiala) genereaza o diferenta de potential pe fetele

laterale ale acesteia. Materialul piezoelectric conduce sarcina. Se genereaza sarcini

de valoare mica si de scurta durata. Acest tip de senzor poate masura doaracceleratii valabile in timp, in cazul unei miscari oscilatorii frecventa este de min

10 Hz

1-masa inertiala; 2-carcasa senzorului; 3-material piezolelectric; 4-contact; 5-mufa

Page 10: CASA Partial Copiute 21

7/21/2019 CASA Partial Copiute 21

http://slidepdf.com/reader/full/casa-partial-copiute-21 10/16

 

1- cu 1 singur traductor; 2-cu 2 traductoare intre col.

4)  Automobilele moderne au inglobate in structura subsistemelor niste sisteme decontrol cu autoreglare in bucla inchisa sau deschisa deosebit de complexa.Aceste

sisteme de autocontrol trebuie sa faca automobilul sa raspunda cerintelor de ordin:

functional, al sigurantei, al poluarii, al comfortului.La aceste sisteme senzoriimonitorizeaza variabilele controlabile si pe cele de referinta transmitandu-le catre o

unitate electronic de control (ECU) care la randul ei genereaza pe de o parte si

transmite semnale de ajustare catre elemente finale de executie(actuatoare.)Semnalele transmise de senzori pot fi de tip analogic sau digital.

Aceste semnale sunt prelucrate inainte de a fi preluate de ECU.Prelucrarea consta in amplificare, formare de impulsuri, convertire din analog in digital.

1-Semnal digital primit de la sensor; 2-Semnal analogic primit de la sensor; 3-Circuit de

 protectie; 4- Circuit de amplificare si filtrare; 5-Convertizor analogic- digital; 6-Unitate de

 procesare a datelor; 7- Convertizor digital –  analogic; 8-Comutator de putere; 9-Amplificatoare

de putere; 10-Semnale de iesire catre elementele finale de executie

Page 11: CASA Partial Copiute 21

7/21/2019 CASA Partial Copiute 21

http://slidepdf.com/reader/full/casa-partial-copiute-21 11/16

Varianta 1F 

1)  Memorie permanenta –  stocheaza programe si constant de setare (citire)(ROM, EPROM –  2kbyte…64 kbyte) 

2)  01011=0*24+1*23+0*22+1*21+1*20=0+8+0+2+1=11

3)  Automobilele moderne au inglobate in structura subsistemelor niste sisteme de

control cu autoreglare in bucla inchisa sau deschisa deosebit de complexa.Aceste

sisteme de autocontrol trebuie sa faca automobilul sa raspunda cerintelor de ordin:

functional, al sigurantei, al poluarii, al comfortului.La aceste sisteme senzoriimonitorizeaza variabilele controlabile si pe cele de referinta transmitandu-le catre o

unitate electronic de control (ECU) care la randul ei genereaza pe de o parte sitransmite semnale de ajustare catre elemente finale de executie

(actuatoare.)Semnalele transmise de senzori pot fi de tip analogic sau digital.

Aceste semnale sunt prelucrate inainte de a fi preluate de ECU.

Prelucrarea consta in amplificare, formare de impulsuri, convertire dinanalog in digital.

Page 12: CASA Partial Copiute 21

7/21/2019 CASA Partial Copiute 21

http://slidepdf.com/reader/full/casa-partial-copiute-21 12/16

1-Semnal digital primit de la sensor; 2-Semnal analogic primit de la sensor; 3-

Circuit de protectie; 4- Circuit de amplificare si filtrare; 5-Convertizor analogic-

digital; 6-Unitate de procesare a datelor; 7- Convertizor digital –  analogic; 8-

Comutator de putere; 9-Amplificatoare de putere; 10-Semnale de iesire catre

elementele finale de executie

4)  Senzor de debit de aer volumic cu clapeta

Q-debit de aer

1,2-corpul clapetei ; 1-partea de masura a clapetei

2-parte de amortizare a clapetei

3- incinta ; volum de compresare

Page 13: CASA Partial Copiute 21

7/21/2019 CASA Partial Copiute 21

http://slidepdf.com/reader/full/casa-partial-copiute-21 13/16

Varianta 1G

1) Clasele de fiabilitate Senzorii pot fi impartiti in 3 clase de fiabilitate:

Clasa 1 - pt sist. De directi, franare, protective pasageri

Clasa 2 –  pt motor, sist. De tractiune si pt sist caroserii

Clasa 3 –  pt confort, informare, diagnosticare, protectia antifurt

2)  Automobilele moderne au inglobate in structura subsistemelor niste sisteme de

control cu autoreglare in bucla inchisa sau deschisa deosebit de complexa.Aceste

sisteme de autocontrol trebuie sa faca automobilul sa raspunda cerintelor de ordin:functional, al sigurantei, al poluarii, al comfortului.La aceste sisteme senzorii

monitorizeaza variabilele controlabile si pe cele de referinta transmitandu-le catre o

unitate electronic de control (ECU) care la randul ei genereaza pe de o parte sitransmite semnale de ajustare catre elemente finale de executie

(actuatoare.)Semnalele transmise de senzori pot fi de tip analogic sau digital.Aceste semnale sunt prelucrate inainte de a fi preluate de ECU.

Prelucrarea consta in amplificare, formare de impulsuri, convertire dinanalog in digital.

1-Semnal digital primit de la sensor; 2-Semnal analogic primit de la sensor; 3-

Circuit de protectie; 4- Circuit de amplificare si filtrare; 5-Convertizor

analogic- digital; 6-Unitate de procesare a datelor; 7- Convertizor digital –  

analogic; 8-Comutator de putere; 9-Amplificatoare de putere; 10-Semnale de iesire

catre elementele finale de executie

Page 14: CASA Partial Copiute 21

7/21/2019 CASA Partial Copiute 21

http://slidepdf.com/reader/full/casa-partial-copiute-21 14/16

3)  Memoria nevolatila –  studiaza date de corectie si diagnosticare (32…512 biti)

(EEPROM)

4)  Sonda lamda –  functionare

- semnalul sondei ; U-tens sensor oxygen ; λ -fact. de exces de aer

1-strat ceramic; 2-electrozi; 3-contacte; 4-contact ext la carcasa; 5-conducta de

evacuare; 6-strat ceramic; 7-gaze evacuate; 8-mediul ambient

Page 15: CASA Partial Copiute 21

7/21/2019 CASA Partial Copiute 21

http://slidepdf.com/reader/full/casa-partial-copiute-21 15/16

Page 16: CASA Partial Copiute 21

7/21/2019 CASA Partial Copiute 21

http://slidepdf.com/reader/full/casa-partial-copiute-21 16/16

Obs: Circuitul tine cont atat de “Z1” cat si de “Z2” si actioneaza in sensul

reducerii influentelor acestora.

4)  Senzorul pt contaminarea dispersorului farului

1-geamul dispersor de la faruri

2-particule de praf

3-carcasa senzorului

4,5-emitator-receptor


Recommended