+ All Categories
Home > Documents > Barometrul afacerilor de familie din România -...

Barometrul afacerilor de familie din România -...

Date post: 26-May-2018
Category:
Upload: ngocong
View: 218 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 57 /57
Barometrul afacerilor de familie din România Studiu EY România, ediția 2017
Transcript
Page 1: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Barometrul afacerilor defamilie din România

Studiu EY România, ediția 2017

Page 2: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Despre “Barometrul afacerilor de familie din România”

Afacerile de familie sunt cel mai vechi și des întâlnit modelde organizare economică din lume. Cele mai multe dintreafacerile active la nivel mondial pot fi asimilate unei afaceride familie, de la mici firme până la multinaționale cuvenituri de zeci de miliarde EUR.

EY România a studiat în ultimii patru ani preocupărileantreprenorilor români, analizate în cele patru edițiiconsecutive ale Barometrului antreprenoriatuluiromânesc.

La 27 de ani de când firul antreprenoriatului românesc afost reînnodat, a venit timpul ca vocea afacerilor de familiedezvoltate în acest sfert de veac să fie auzită.

Barometrul afacerilor de familie din România este adoua ediție a studiului ce măsoară percepțiileantreprenorilor români în legătură cu aspecte tipice aleacestor afaceri, ca și aspecte generale de business:

► În ce măsură au instituit structuri de guvernanțăfamilială

► În ce măsură implementează un proces clar desuccesiune

► Se implică în comunitate și utilizează identitateade afaceri de familie în marketing

► Comunică eficient în cadrul familiei aspectelegate de business.

247 de oameni de afaceri implicați în firme de familie aurăspuns în perioada 8 februarie – 5 martie 2017 celor 27de întrebări ale chestionarului online. Dintre aceștia, 80conduc afaceri de familie cu cifră de afaceri caredepășește 1 milion EUR.

1 2 3 4 5

Principalele secțiuni ale raportului:

Guvernanțăfamilială

Aspectefiscale

Transformaredigitală

Planificareasuccesiunii &comunicare

Sustenabilitate& Branding

Page 3: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

1. Guvernanță familială

Page 4: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Guvernanță familială

Dilema fundamentală a afacerilor de familie

► Provocarea fundamentală a oricărei afaceri de familie constă în tensiuneaexistentă între nevoile afacerii pentru creștere și dezvoltare și intereselefamiliei pentru păstrarea vitalității acesteia. De cele mai multe ori familia arenevoie de resurse pentru a se susține, în timp ce afacerea are nevoie defonduri pentru investiții și extindere. În același timp, familia are nevoiemoționale și personale care pot intra în conflict cu structura și obiectivelebusiness-ului.

► Afacerile de familie de succes înțeleg această provocare și o adreseazăprin:

► Adoptarea de structuri de guvernanță care stabilesc proceduri clarede avut în vedere atunci când apar conflicte și neînțelegeri între familieși business. E important ca astfel de structuri să fie instituite înainte casituațiile pe care le reglementează să se manifeste. Astfel, aceste situațiipot fi tratate cu minimă implicare emoțională și un grad redus desubiectivism.

► Organizarea regulată a întâlnirilor de familie, care să încurajezecomunicarea deschisă între membrii de familie, fie că sunt sau nuimplicați în afacere, fie că sunt sau nu acționari.

Drepturi deproprietate

AfacereFamilie

Întrebarea 1: În situația în care resursele financiare de care dispuneți nu ar fi suficiente pentru a acoperi întotalitate nevoile familiei și ale afacerii, cum ați proceda?

42%din antreprenoripun afacerea pe

primul plan

Page 5: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Guvernanță familială

Cei mai mulți dintre antreprenorii români care conduc afaceri de familie (57%) ar ajusta atât nevoile familiei, cât și pe cele aleafacerii, în așa fel încât ambele să aibă parte de resurse pentru susținere și creștere. Totuși, 42% dintre respondenți ar favorizaafacerea și doar 1% dintre cei care au afaceri de peste 1 milion EUR ar alege familia.

Întrebare cu răspunsuri multiple

4%

33%

63%

1%

42%

57%

Aș aloca resursele cu preponderență pentru satisfacereanevoilor familiei

Aș aloca resursele cu preponderență pentru satisfacereanevoilor afacerii

Aș ajusta atât nevoile familiei, cât și pe cele ale afacerii astfelîncât resursele să le poată satisface parțial pe fiecare

Afacerile de familie cu CA > 1mil EUR

Toate afacerile de familie

Întrebarea 1: În situația în care resursele financiare de care dispuneți nu ar fi suficiente pentru a acoperi întotalitate nevoile familiei și ale afacerii, cum ați proceda?

Page 6: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

2%

98%

Da

Nu

4%

96%

Da

Nu

Guvernanță familială

Întrebarea 2: Ce structuri de guvernanță familială au fost deja adoptate în cadrul afacerii dumneavoastră?

Structuri de guvernanță familială

► 73% din afacerile de peste 1 milion EUR nu au implementate structuri deguvernanță familială.

► Hotărârea asociaților în privința transferului acțiunilor este cea mai des întâlnităstructură de guvernanță familială (11%), urmată de Codul de conduită (10%).

► Niciun respondent nu a indicat existența Constituției familiei la nivelul afacerii pecare o conduce.73%

nu au structuride guvernanță

familială

Toate afacerile defamilie

Declarațiamisiuniifamiliei

Codul deconduită

Hotărârea asociațilorîn privința

transferului acțiunilor

Afacerile de familiecu CA>1milEUR

8%

92%

Da

Nu

9%

91%

Da

Nu

10%

90%

Da

Nu

11%

89%

Da

Nu

Page 7: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Guvernanță familială

Afacerile de familie din România nu au constituit în general structuri de guvernanță familială. De exemplu, niciunul dintre respondenți nu aredactat Constituția Familiei, față de 13% dintre afacerile de familie la nivel global, conform studiului EY Staying power: How do familybusinesses create lasting success. Cu toate acestea, 73% dintre cei care nu au adoptat nicio structură de guvernanță familială nu plănuiescsă creeze nici în viitor o astfel de structură. Tendința este una pozitivă față de prima ediție a studiului, 27% dintre respondenți intenționând săreglementeze astfel de structuri, față de 19% în 2015.

Întrebarea 3: Luați în considerare stabilirea unor structuri de guvernanță familială?

Întrebare cu răspunsuri multiple

4%

7%

4%

85%

4%

9%

6%

81%

În următoarele 6 – 12 luni

În următoarele 12 – 24 luni

Peste 24 de luni

Nu avem în plan creareaunei astfel de structuri

Afacerile de familie CA>1mil EURToate afacerile de familie

Segmentare răspunsuri, ediția 2015 Segmentare răspunsuri, ediția 2017

6%

9%

3%

82%

10%

14%

3%

73%

În următoarele 6 – 12 luni

În următoarele 12 – 24 luni

Peste 24 de luni

Nu avem în plan creareaunei astfel de structuri

Afacerile de familie cu CA > 1mil EURToate afacerile de familie

Page 8: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Guvernanță familială

Întrebarea 4: Alegeți o notă raportată la încrederea pe care o aveți în fiecare dintre cei enumerați.

Încredere

► În ciuda tensiunilor care pot apărea între interesele de business și celecare țin de familie, așa cum era de așteptat, membrii de familie sunt ceimai de încredere sfătuitori pentru antreprenorii cu afaceri de familie (74%in cazul afacerilor cu cifra de afaceri mai mare de 1 milion EUR).

► Afacerile de familie de succes sunt cele care înțeleg că diferențele deopinie țin mai degrabă de perspectiva diferită a fiecărui membru al familieiși nu sunt diferențe iremediabile de personalitate. De exemplu, unii dintremembrii familiei pot să nu aibă acțiuni în afacere dar să aibă un simț alapartenenței dezvoltat prin prisma faptului că sunt angajați în firmă. Alțiipot fi asociați, fără să fie implicați în managementul companiei, în timp cealți membri sunt și proprietari, și manageri. Fiecare dintre acești membri aifamiliei aduce o perspectivă diferită asupra afacerii și fiecare poate avea ocontribuție pozitivă în discuțiile constante despre viitorul afacerii și alfamiliei.

► După membrii de familie, contabilii și auditorii sunt a doua categorie canivel de încredere pentru afacerile de peste 1 milion EUR, dar la odistanță apreciabilă față de membrii de familie.

► Partenerii de afaceri se află pe locul al treilea ca nivel de încredere, întimp ce bancherii sunt investiți cu cel mai scăzut nivel de încredere decătre respondenți.

74%au cea mai mare

încredere înfamilie

Page 9: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Guvernanță familială

Din analiza tuturor răspunsurilor, reiese faptul că antreprenorii respondenți au cea mai mare încredere în membrii de familie,urmați la distanță apreciabilă de partenerii de afaceri, contabili / auditori și bancheri.

Întrebarea 4: Alegeți o notă raportată la încrederea pe care o aveți în fiecare dintre cei enumerați.

Legendă: 7=încredere totală, 1=neîncredere totalăÎntrebare cu răspunsuri multiple

5%

5%

15%

15%

20%

73%

17%

19%

15%

34%

24%

18%

24%

28%

18%

28%

23%

6%

26%

21%

25%

16%

18%

1%

14%

16%

16%

5%

8%

2%

7%

4%

10%

1%

3%

7%

7%

1%

1%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Consultant

Avocat

Bancher

Contabil / Auditor

Partener de afaceri

Familie

7 6 5 4 3 2 1

Toate afacerile de familie

Page 10: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Guvernanță familială

Dacă analizăm însă răspunsurile oamenilor de afaceri care conduc afaceri de peste 1 milion de EUR observăm o altă ordine apreferințelor. După familie, antreprenorii au cea mai mare încredere în contabili/auditori, urmați de parteneri de afaceri,consultanți și avocați, în timp ce nivelul cel mai mic de încredere îl au în bancheri.

Întrebarea 4: Alegeți o notă raportată la încrederea pe care o aveți în fiecare dintre cei enumerați.

3%

5%

5%

12%

13%

74%

14%

18%

24%

32%

44%

18%

15%

30%

21%

28%

24%

5%

31%

24%

27%

13%

16%

1%

21%

15%

15%

12%

3%

2%

11%

4%

5%

2%

5%

4%

3%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bancher

Avocat

Consultant

Partener de afaceri

Contabil / Auditor

Familie

7 6 5 4 3 2 1

Afacerile de familie cu CA > 1mil EUR

Legendă: 7=încredere totală, 1=neîncredere totalăÎntrebare cu răspunsuri multiple

Page 11: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Cum se creează un model eficient de guvernanță?

1. Înființați un Consiliu de Administrație. Afacerile de familie cu Consiliu de Administrațiecresc mai repede, sunt într-o măsură mai mare active pe piețe internaționale, iarprobabilitatea de a urma un plan de succesiune este mai mare. De ce? Pentru că un astfelde Consiliu, alcătuit inclusiv din membri independenți, fără interese în afacere sau înfamilie, dar cu experiență mare de business, îl poate responsabiliza într-o măsură maimare pe fondator.

2. Creați structuri de guvernanță familială, înainte de a face trecerea la a doua generație,evitând astfel încărcăturile emoționale și subiective în judecarea angajării altor membri aifamiliei sau ai alegerii succesorului. De exemplu, în familia Raventos, care conduceCondorniu Group-producător de vinuri din Spania, membrii de familie știu încă din copilăriecare sunt condițiile pentru a deveni angajați: cunoașterea limbii engleze, diplomăuniversitară și o experiență de cel puțin cinci ani într-o altă companie.

** Alan Crosbie – Don’t leave it to the children

Page 12: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

2. Planificarea succesiuniiMembrii familiei care se angajează la Ford

trebuie să fie foarte bine pregătiți și să lucrezedin greu. Ford nu poate fi un centru de angajări

pentru membrii familiei.

Bill Ford, Executive Chairman, Ford Motor Company

Page 13: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Realizarea succesiunii

La nivel global, doar 50% dintre afacerile de familie reușesc succesiunea la a doua generație, doar 20% realizează cu succestrecerea la a treia generație și doar 3% vor trece dincolo de a treia generație. În același timp, 44% din proprietari afirmă căafacerea este total dependentă de ei, iar 62% nu au ales încă un succesor.1

1 John L W ard - Perpetuating the Family Business, EY’s Succession planning for entrepreneurs2 Succession, tax and estate planning issues in transferring a family owned business, Leonard, Street and Deinard, 2010.

De ce este succesiunea un aspect atât de dificil?2

10% sunt îngrijorați de fiscalizareatransferului de proprietate

12% semnalează lipsa uneimisiuni a familiei și a unui scopcare să definească utilizareaaverii familiei60% indică breșe în

încredere și comunicare lanivelul familiei

25% indică lipsaurmașilor cu pregătirea necesară

Page 14: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Realizarea succesiunii

Întrebarea 5: Cine are responsabilitatea primară pentru a planifica succesiunea la generația următoare?

Întrebare cu răspunsuri multiple

100%au identificat

responsabilul cuplanificareasuccesiunii

Cine planifică succesiunea

► 100% dintre antreprenorii români cu afaceri de familie cuvenituri de peste 1 milion EUR au identificat responsabilulsau responsabilii pentru succesiune, față de 87% la nivelglobal. Ceea ce demonstrează că proprietarii acestorafaceri sunt proactive în acest proces.

► Dacă la nivel global Consiliul de Administrație este cel maides responsabil pentru realizarea succesiunii (44%), urmatde proprietari și CEO, în România proprietarii suntresponsabili în 78% dintre cazuri, urmați de CEO (15%) șiConsiliul de Administrație (5%).

► Planificarea succesiunii nu are un efect major dacăaceasta nu este dublată de un proces continuu deactualizare a informațiilor în conversația din cadrul familiei,în timp ce toate părțile interesante sprijină ferm acestproces. De asemenea, succesorii trebuie să fie pregătițicontinuu pentru această trecere.

Page 15: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Realizarea succesiunii

Răspunsurile în cazul identificării responsabilului pentru planificarea succesiunii rămân similare cu cele de la prima ediție astudiului. Mai mult de 3 / 4 dintre respondenți consideră că proprietarii planifică succesiunea, urmați la mare distanță deDirectorul general și Consiliul de Administrație.

Întrebarea 5: Cine are responsabilitatea primară pentru a planifica succesiunea la generația următoare?

Întrebare cu răspunsuri multiple

Ediția 2015 Ediția 2017

0.4%

1.6%

5%

14%

79%

9%

15%

76%

Nimeni

Altă persoană

Consiliul de Administrație

CEO

Proprietarii / Consiliul de Familie

Afacerile de familie cu CA >1mil EUR Toate afacerile de familie

1%

7%

13%

79%

2%

5%

15%

78%

Altă persoană

Consiliul de Administrație

CEO

Proprietarii / Consiliul de Familie

Afacerile de familie cu CA > 1mil EUR Toate afacerile de familie

Page 16: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Realizarea succesiunii

20% dintre afacerile românești de familie de peste 1 milion EUR au realizat cu succes trecerea la a doua generație de antreprenori,în timp ce 73% dintre acestea sunt încă conduse de fondatori și se pregătesc pentru succesiune. În total, în doar 27% dintre cazuricompaniile cu CA>1 milion EUR sunt conduse de lideri care au preluat conducerea afacerii de la fondatori, față de 53% dintrecompaniile la nivel global chestionate în cadrul studiului EY Staying power: how do family businesses create lasting success?.

Întrebarea 6: Din ce generație face parte liderul actual al organizației?

Întrebare cu răspunsuri multiple

5%

21%

74%

7%

20%

73%

A treia

A doua

Prima

Afacerile cu cifră de afaceri > 1mil EUR Toate afacerile

Page 17: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Realizarea succesiunii

De ce succesiunea la a doua generație este un proces atât de dificil?

Deși multe afaceri de familie au planuri de succesiune foarte clar detaliate, fondatorii nu seretrag de la conducerea afacerii până când nu se consideră asigurați din punct de vederefinanciar la nivel personal. De aceea e important, ca pe lângă un Plan de succesiune, să seaibă în vedere și un Plan financiar personal.

De cele mai multe ori fondatorii au un statut de erou, afacerea fiind o reflecție a viziunii,persistenței și curajului antreprenorului. Predarea afacerii este asimilată cu pierderea proprieiidentități. În aceste condiții, cea mai mare provocare pentru antreprenor este să renunțe lacontrolul afacerii. Coaching-ul este în această situație o soluție, pentru schimbareaperspectivei fondatorului asupra succesiunii.

Din perspectiva afacerii, este dificil de identificat un succesor care să calce pe urmelefondatorului și care să fie dispus să își sume rolul în condițiile în care fondatorul rezistă ideiide succesiune. O soluție în acest caz este instituirea și comunicarea către întreaga companiea unei date irevocabile a retragerii.

Unii fondatori consideră că afacerea le oferă statutul de lideri în cadrul familiei și, fărăcontrolul afacerii, ar pierde respectul și încrederea membrilor familiei. Și în acest caz, esterecomandat coaching-ul, pentru a atenua imaginile negative asociate cu retragerea și aîncuraja vizualizarea opțiunilor post-retragere.

1

2

3

4

Page 18: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Realizarea succesiunii

Cele mai multe firme au un singur membru al familiei la nivel de top management. În total, 80% dintre companii au cel puțin ofemeie în top management, față de 95% care au cel puțin un bărbat reprezentat la acest nivel. De asemenea, 49% dintreafaceri au mai mult de doi bărbați în top management, față de doar 31% care au cel puțin două femei.

Întrebarea 7: Câți membri ai familiei sunt în echipa de top management a companiei?

Întrebare cu răspuns deschis

5%

46%

33%

10%

2%4%

20%

49%

23%

5%1% 2%

Niciunul / niciuna 1 2 3 4 5 sau mai mulți / multe

De gen masculin De gen feminin

Afacerile de familie cu CA > 1mil EUR

Page 19: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Realizarea succesiunii

Situația este similară și în cazul angajaților care nu fac parte din top management, dar care sunt membri ai familiei. Astfel, 45%dintre afaceri nu au nicio femeie angajată din membrii familiei, față de 34% care nu au niciun bărbat. Cele mai multe afaceri auun singur membru al familiei angajat, pe lângă fondatori, în timp ce 33% au cel puțin doi membri ai familiei de genul masculinangajați, iar 29% cel puțin două femei membre ale familiei.

Întrebarea 8: Aproximativ câți membri ai familiei sunt angajați în companie?

Întrebare cu răspuns deschis

Afacerile de familie cu CA > 1mil EUR

34% 33%

15%

8%

3%

7%

45%

26%

15%

7%

1%

6%

Niciunul / niciuna 1 2 3 4 5 sau mai mulți / multe

De gen masculin De gen feminin

Page 20: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Realizarea succesiunii

În medie afacerile de familie impun membrilor familiei trei ani de experiență profesională în afara companiei înainte de a sealătura afacerii într-o poziție de management, conform studiului EY Staying power: how do family businesses create lastingsuccess?. În România, 50% dintre afacerile de familie cu afaceri de peste 1 milion EUR nu cer o astfel de experiență, 31% cero experiență între unu și patru ani, iar 19% indică 5 ani sau mai mulți ca experiență câștigată în alte firme înainte de angajare.

Întrebarea 9: De cât timp credeți că este nevoie ca membrii familiei să lucreze în afara afacerii înainte de ase angaja în cadrul acesteia?

Întrebare cu răspuns deschis

52%

8%

9%

13%

1%

17%

50%

7%

5%

19%

19%

Nu este nevoie de o astfel de experiență

1 an

2 ani

3 ani

4 ani

5 ani sau mai mulți

Afacerile de familie cu CA > 1mil EUR Toate afacerile de familie

Page 21: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Etica în afaceri este considerată a fi cel mai important aspect în formarea noii generații de antreprenori (63%), urmată decunoștințe legate de antreprenoriat (57%) și calități de leadership (56%). La nivel global, etica în afaceri a întrunit 59% dintrealegeri, în timp ce leadership-ul 58%, iar antreprenoriatul 55%. Merită menționat însă că afacerea de familie implică cunoștințespecifice, care trebuie însușite de succesori, prin educație și cursuri despre strategii de creștere și guvernanța afacerii defamilie.

Întrebarea 10: Cât de importante sunt următoarele în pregătirea și educarea generațiilor tinere pentru a sealătura afacerilor de familie?

26%

43%

56%

57%

63%

26%

35%

26%

27%

26%

23%

16%

14%

14%

9%

17%

4%

2%

1%

1%

8%

2%

2%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Guvernanța afacerii de familie

Strategii de creștere a afacerii de familie

Leadership

Antreprenoriat

Etica muncii

Extrem de important Foarte important Important Puțin important Fără importanță

Toate afacerile de familie

Întrebare cu răspunsuri multiple

Realizarea succesiunii

Page 22: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Realizarea succesiunii

Pentru afacerile cu cifră de afaceri mai mare de 1 milion EUR, calitățile de leadership sunt cele mai importante pentru formareasuccesorului (64%), urmate de etica muncii (62%) și cunoștințe și calități antreprenoriale (58%). Mai mult decât educareasuccesorului, acesta trebuia atras în cadrul afacerii. Pentru a vedea afacerea de familie ca o oportunitatea interesantă decarieră, succesorul poate fi implicat într-un proiect special în cadrul business-ului. De asemenea, este important să i se ofereun pachet salarial competitiv.

Întrebarea 10: Cât de importante sunt următoarele în pregătirea și educarea generațiilor tinere pentru a sealătura afacerilor de familie?

Întrebare cu răspunsuri multiple

23%

45%

58%

62%

64%

29%

35%

28%

28%

27%

23%

15%

12%

8%

6%

18%

4%

1%

7%

1%

1%

2%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Guvernanța afacerii de familie

Strategii de creștere a afacerii de familie

Antreprenoriat

Etica muncii

Leadership

Extrem de important Foarte important Important Puțin important Fără importanță

Afacerile de familie cu CA > 1mil EUR

Page 23: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Realizarea succesiunii

Sfatul cel mai des primit de antreprenori este de a păstra coeziunea familiei, a avea încredere în membrii acesteia, a formasuccesorii în alte afaceri înainte de a se alătura firmei și a gândi întotdeauna în perspectivă.

Întrebarea 11: Care este cel mai important sfat primit de dumneavoastră în dezvoltarea businessului ca unulde familie?

Întrebare cu răspuns deschis

Implicarea treptată a familieieste foarte importantă.

Orice facem trebuie să se raporteze lavalorile în care credem.

Să nu-mi aduc copiii în business fărăca ei să fi lucrat și altundeva.

Sa fii cel mai bun și să nu "cârpești"lucrurile.

Investește în generațiile următoare!

Proiectarea pe termen lung, a lucra azi astfelîncât compania să existe și peste 30 de ani.

Încrederea cea mai mare o ai in familie,folosește-te de ea!

Copiii trebuie să muncească cel puțin 3 ani înalte companii înainte să se alăture afacerii defamilie.

Să investesc în educația membrilor de familie.

Page 24: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Cum poate fi asigurată succesiunea fără dificultăți?

1. Stabiliți o dată irevocabilă a retragerii din business, pentru a facilita succesiunea la adoua generație.

2. Succesiunea implică predarea atât a responsabilității conducerii afacerii, cât și aautorității în cadrul business-ului, dar și a controlului. Dacă succesorul primește doarresponsabilitatea, fondatorul păstrează rolul de CEO. Dacă se predă doar autoritatea,fondatorul păstrează dreptul de veto în cadrul afacerii. Astfel, succesiunea nu estecompletă până la momentul în care fondatorii fac succesiunea către următoarea generațieasupra controlului acțiunilor.

3. Pe lângă atragerea membrilor de familie cu potențial, atrageți în cadrul companiei șimanageri talentați. Cargill, una dintre cele mai mari afaceri de familie din lume, a începutîn anii 1920 o politică agresivă de atragere de manageri cu potențial. Trei decenii maitârziu, trei membri ai familiei din top management au murit într-un timp foarte scurt. Fărăacești manageri recrutați și formați din timp, afacerea nu ar fi avut la momentul respectivcapacitatea de a-i înlocui rapid pe cei dispăruți.

Page 25: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

3. Comunicareeficientă, companieprosperă

Page 26: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Comunicare eficientă, companie prosperă

Întrebarea 12: Cât de des se întâlnesc membrii familiei pentru a discuta probleme legate de afacere?

Întrebare cu răspuns deschis

► 85% dintre afacerile de familie cu peste 1 milion cifră de afaceriorganizează întâlniri regulate pentru a discuta probleme debusiness, iar cele mai multe (80%) se întâlnesc mai des de treiori pe an în acest scop.

► Cele mai de succes afaceri de familie nu sunt scutite deconflicte interne. Cum reuşesc aceste afaceri să devină şi sărămână profitabile în acest context?

► Conform studiului EY Can embracing conflict spur positivechange?, cheia o reprezintă comunicarea. Acesta reprezintă celmai important factor care reduce incidența conflictelor înafacerile de familie. Respondenţii au declarat în procent de 90%că organizează în mod regulat şedinţe de familie sau întâlniri cuacţionarii pentru a discuta probleme de afaceri, iar 64% au unconsiliu de familie care se întruneşte periodic.

► Depășirea asperităților apărute între membri în cadrul afaceriide familie îi aproprie unii de ceilalți, crescând gradul decoeziune în jurul afacerii. Aplanarea rapidă a conflictelor sauprevenirea lor, prin susținerea unei comunicări continue, ajutăperformanțele afacerii, aceasta reacționând rapid laoportunitățile sau amenințările apărute în piață.

85%au întâlniri regulatecu membrii familiei

pentru a discutaaspecte legate de

afacere

Page 27: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Comunicare eficientă, companie prosperă

Întrebarea 12: Cât de des se întâlnesc membrii familiei pentru a discuta probleme legate de afacere?

Întrebare cu răspuns deschis

Doar 16% dintre familiile cu afaceri nu se întâlnesc în mod regulat pentru a discuta aspectele business-ului. 3% se întâlnesc înacest scop de maxim trei ori pe an, în timp ce 81% au astfel de reuniuni mai des de trei ori pe an.

81%

0% 1% 2%

16%

80%

1% 1% 3%

15%

Mai des de trei ori pe an De trei ori pe an De două ori pe an O dată pe an Nu avem astfel de întâlniri

Toate afacerile Afacerile cu cifră de afaceri > 1mil EUR

Page 28: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Cum se reduc conflictele?

1. Organizarea regulată atât a întâlnirilor membrilor de familie care lucrează sau/și auacțiuni în firmă, cât și a întâlnirilor tuturor membrilor de familie, indiferent de relația cubusiness-ul.

2. Aceste întâlniri au atât rolul de a discuta probleme referitoare la business, cât mai alespentru a reafirma misiunea familiei, a încuraja comunicarea între membrii acesteia și întregenerații, a întări coeziunea și identitatea familiei. Acest gen de reuniuni este cu atât maiimportantă cu cât afacerea ajunge la a doua sau a treia generație, familia se dezvoltă șipot să apară interese divergente între membri.

3. La acest gen de întâlniri se pot discuta aspecte legate de politica de angajare în firmă amembrilor familiei, pot fi invitați speakeri externi cu intervenții educative despre diverseaspecte legate de afacerile de familie în general și se pot organiza vizite ale capacitățilorde producție/sediului companiei pentru a-i familiariza pe tinerii membri ai familiei cuparticularitățile business-ului.

Page 29: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

4. Transformare digitală

Page 30: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

x afacerile de familie cu cifră afaceri > 1mil EURinvestesc puternic în capabilități digitale

x afacerile de familie cu cifră de afaceri > 1milEUR au un angajat care are ca rol urmărireanoilor tendințe în domeniul digital66%

46%40% investesc modic în capabilități digitale, în timp ce 9% nuinvestesc, dar planifică demararea unor astfel de programe deinvestiții în acest an.

Capitalul uman, extinderea pe noi piețe și transformarea digitalăconduc în preferințele antreprenorilor ca focus al investițiilor înurmătorii trei ani.

Transformare digitală

Page 31: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Transformare digitală

Economia trece printr-o schimbare radicală, denumită de World Economic Forum A patra revoluție industrială. Un nou val de automatizări,aplicații de inteligență artificială, puterea big data și a cloud-ului transformă lumea așa cum o știm, reconfigurând industrii, modele și strategiide business. Afacerile de familie din România conștientizează aceste schimbări, de aceea 46% investesc puternic în capabilități digitale,40% investesc modic, în timp ce 9% planifică demararea unui astfel de program de investiții în acest an.

Întrebarea 13: Cum vă pregătiți pentru a rămâne competitivi în contextul transformării digitale?

Întrebare cu răspunsuri multiple

7%

19%

39%

35%

5%

9%

40%

46%

Nu investim și nici nu planificăm astfel de investiții, transformareadigitală nu va avea impact asupra afacerii

Nu investim, dar planificăm demararea unui astfel de program deinvestiții în acest an

Investim modic în capabilități digitale

Investim puternic în capabilități digitale la nivelul firmei

Afacerile cu CA > 1mil EUR Toate afacerile

Page 32: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

De asemenea, 66% din firmele de peste 1 milion de EUR cifră de afaceri au un rol clar definit (CIO) în companie de urmărire atendințelor din domeniul digital și tehnologic și de implementare a celor relevante. 6% intenționează să recruteze pentruaceastă poziție, în timp ce 28% nu au un CIO.

Întrebarea 14: Există la nivelul firmei o persoană care are ca rol implementarea de noi tehnologii și urmărirea tendințelor în domeniu?

Întrebare cu răspunsuri multiple

32%

6%

62%

28%

6%

66%

Nu

Intenționăm să recrutăm pentru această poziție în acest an

Da

Afacerile cu CA > 1mil EUR Toate afacerile

Transformare digitală

Page 33: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Formarea capitalului uman este zona de focus pentru cele mai multe dintre afacerile de peste 1 milion EUR cifră de afaceri,urmată de extinderea pe noi piețe geografice și transformarea digitală. Fuziunile și achizițiile sunt pe ultimul loc în topulexecutivilor din afacerile de familie.

Întrebarea 15: Indicați zonele afacerii în care planificați să investiți cel mai mult în următorii trei ani

Legendă: 7 = într-o măsură foarte mare - 1 = într-o măsură foarte micăÎntrebare cu răspunsuri multiple

5

13

14

19

20

27

2

12

10

11

13

19

10

16

10

11

10

16

8

9

6

11

10

6

9

4

9

2

7

4

8

3

5

6

4

1

16

13

12

5

8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fuziuni și achiziții

Capacitate de producție

Cercetare-dezvoltare

Transformare digitală

Noi piețe geografice

Capital uman

7 6 5 4 3 2 1

Transformare digitală

Afacerile de familie cu CA > 1mil EUR

Page 34: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Cum răspundem eficient provocărilor transformăriidigitale?

1. Regândiți strategia și modelele operaționale: luați în calcul cum puteți înlocui produseși servicii traditionale cu unele noi, daca acestea se află sub presiunea digitalizării;diversificați oferta cu produse digitale (de exemplu prin încorporarea de senzori).

2. Creați divizii speciale care să incubeze idei și modele noi de afaceri: schimbărileaduse de digitalizare pot însemna canibalizarea veniturilor din oferta tradițională și pot fiîntâmpinate cu rezistență de angajați și diviziile de business existente. De aceea estenevoie să se creeze o platformă separată pentru inovație.

3. Identificați riscurile digitale pentru a fi mai agili în adresarea lor: atacuri cibernetice,pierderea de date personale, fraude, consecințe fiscale și legale neprevizionate aledigitalizării.

Page 35: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

5. Sustenabilitate:construind un viitormai bun prin putereafamiliei

Page 36: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Sustenabilitate: construind un viitor mai bun prinputerea familieiÎntrebarea 16: Contribuții financiare în scopuri caritabile.

Întrebare cu răspunsuri multiple

95%se implică înactivități de

responsabilitatesocială

► Activitățile CSR cresc gradul de coeziune în cadrul familiei,o cincime din acest nivel fiind direct atribuibilă practicilorCSR și a branding-ului ca afacere de familie, conformstudiului EY Staying power: how do family businessescreate lasting success?.

► De aceea, este îmbucurător gradul înalt de implicare CSRal afacerilor de familie românești: 85% dintre respondențiicu afaceri de familie se implică în activități filantropice, întimp ce 95% dintre respondenții cu afaceri de familie cuvenituri de peste 1 milion EUR se implică în astfel deactivități.

► Gradul de implicare CSR este mai înalt în cazul afacerilorde familie din România față de afacerile de aceeași naturădin străinătate: 81% dintre respondenții studiului EYStaying power: how do family businesses create lastingsuccess? desfășoară astfel de activități. În același studiuglobal, se observă un grad mai mare de implicare aafacerilor de familie din țările emergente în CSR, o posibilăexplicație fiind nevoile mai mari existente în aceste piețe,dar și factori culturali.

Page 37: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Sustenabilitate: construind un viitor mai bun prinputerea familiei

Se observă o implicare în sprijinirea comunității direct proporțională cu mărimea companiei. Dacă la nivelul întregii populații defirme de familie, 15% nu se implică în astfel de activități, în cazul a 42% din companiile de peste 1 milion EUR se oferă des șifoarte des contribuții financiare pentru ajutorarea comunității.

Întrebarea 16: Contribuții financiare în scopuri caritabile

7=Oferim foarte des astfel de contribuții - 1=Nu suntem implicați în astfel de proiecteÎntrebare cu răspunsuri multiple

13%

21%

12%

21%

20%

21%

19%

20%

12%

9%

9%

3%

15%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Toate afacerile de familie

Afacerile de familie cu CA > 1mil EUR

7 6 5 4 3 2 1

Page 38: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Sustenabilitate: construind un viitor mai bun prinputerea familiei

În cazul ajutorului oferit sub formă de servicii, frecvența este mai mică atât la nivelul întregii populații de afaceri de familie, cât șila nivelul afacerilor de peste 1 milion EUR. Astfel 29% din afaceri nu oferă servicii pentru inițiative CSR (față de 15% în cazulcontribuțiilor financiare), iar doar 23% din afacerile de peste 1 milion EUR oferă astfel de servicii des și foarte des.

Întrebarea 17: Implicarea în activități CSR prin oferirea de servicii în folosul comunității

7%

8%

9%

15%

16%

22%

16%

19%

10%

11%

13%

10%

29%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Toate afacerile de familie

Afacerile de familie cu CA > 1mil EUR

7 6 5 4 3 2 1

7=Organizăm foarte des proiecte CSR în cadrul companiei - 1=Nu suntem implicați în astfel de proiecteÎntrebare cu răspunsuri multiple

Page 39: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Sustenabilitate: construind un viitor mai bun prinputerea familiei

Deși etica de afaceri este considerată de oamenii de afaceri din businessurile de familie ca fiind un aspect foarte important detransmis noilor generații, doar 44% dintre afacerile românești de familie cu vânzări de peste 1 milion EUR și 31% la nivelulîntregii populații au un cod de etică scris, față de 85% dintre afacerile de familie la nivel global.

Întrebarea 18: Există un cod de etică scris, în cadrul firmei?

Întrebare cu răspuns închis

44%

56%

31%

69%

Da Nu

Afacerile de familie cu CA > 1mil EUR Toate afacerile de familie

Page 40: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Cum poate crește implicarea CSR la nivelul familiei?

1. Implicarea în ajutorarea comunității susține coeziunea familiei, de aceea este important camembrii familiei să fie atrași în astfel de activități filantropice.

2. Crearea unei fundații ce va fi coordonată de membrii familiei.

Page 41: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

6. Construireabrandului companiei înjurul ideii de afacere defamilie

Page 42: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Construirea brandului companiei în jurul ideii de afacerede familieÎntrebarea 19: În comunicarea corporate, vă referiți la compania dumneavoastră ca fiind una de familie?

Întrebare cu răspunsuri multiple

66%se referă la

companie ca fiinduna de familie

în comunicareapublică

► 66% dintre businessurile de familie cu afaceri de peste 1milion EUR comunică faptul că sunt afaceri de familie, fațăde 76% dintre cele mai mari afaceri de familie la nivelglobal.

► Companiile din economiile dezvoltate folosesc în procesulde branding într-un grad mult mai mare identitatea deafaceri de familie, față de contrapărțile lor din economiileemergente, conform studiului EY Staying power: how dofamily businesses create lasting success?. Aceastărealitate poate fi explicată prin faptul că afacerile sunt mainoi și nu au o tradiție pe care să o comunice public.

► Top trei motive pentru branding-ul în jurul ideii de afacerede familie (utilizarea identității de business de familie înpublicitate, în comunicarea online, inclusiv social media,comunicate de presă și alte materiale promoționale):familia se identifică puternic cu afacerea (68%), ajutădiferențierea în piață față de competitori (64%) și creștereputația firmei în rândul clienților (64%).

Page 43: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Construirea brandului companiei în jurul ideii de afacerede familie

34% din respondenți nu comunică public faptul că sunt afaceri de familie, în timp ce doar 14% dintre firmele de cifra de afaceride peste 1 milion EUR se identifică prin acest aspect de fiecare dată în comunicarea publică și în materialele publicitare, iar12% comunică foarte rar această identitate.

Întrebarea 19: În comunicarea corporate, vă referiți la compania dumneavoastră ca fiind una de familie?

Legendă: 7=întotdeauna - 1=niciodatăÎntrebare cu răspunsuri multiple

14%

7% 6%

17%

10%12%

34%

13%

9% 9%

16%

8%11%

34%

7 6 5 4 3 2 1

Afacerile de familie cu CA > 1mil EUR Toate afacerile de familie

Page 44: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Cum poate branding-ul în jurul ideii de afacere de familiecrește performanța afacerii?

1. Este un element de diferențiere față de competiție.

2. Crește gradul de loialitate a clienților.

3. Întărește coeziunea familiei.

Page 45: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

7. Aspecte fiscale

Page 46: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Aspecte fiscale

Cei mai mulți dintre respondenți (33%) cu afaceri de peste 1 milion EUR au indicat extinderea termenului de aplicare aneimpozitării profitului reinvestit ca fiind măsura fiscală cu cel mai semnificativ impact pentru afacere în 2017. Pe locul al doilease află reducerea TVA la 19%, urmată de eliminarea plafonării bazei de calcul a contribuțiilor sociale.

Întrebarea 20: Care sunt modificările de fiscalitate aplicabile în 2017, cu impact semnificativ pentru afacere?

Întrebare cu răspunsuri multiple

6%

7%

27%

12%

23%

25%

5%

10%

11%

15%

26%

33%

Introducerea impozitului forfetar în domeniul HoReCa

Facilitățile introduse pentru activitatea de cercetare-dezvoltare

Modificarea regulilor de impozitare a microîntreprinderilor

Eliminarea plafonării bazei de calcul a contribuțiilor sociale

Reducerea TVA la 19%

Extinderea termenului de aplicare a neimpozitării profitului reinvestit

Afacerile de familie cu CA > 1mil EUR Toate afacerile de familie

Page 47: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Deși oferă beneficii importante antreprenorilor care conduc mai multe afaceri, doar 8% dintre respondenții cu afaceri de peste 1milion EUR au implementat o astfel de structură, dar 71% dintre respondenți și-ar dori să înțeleagă care sunt avantajeleorganizării ca holding.

Întrebarea 21: Cunoașteți beneficiile holdingului?

Întrebare cu răspunsuri multiple

29%

65%

6%

21%

71%

8%

Nu, nu mă interesează

Nu, dar aș dori să știu cum mi-ar putea fi de ajutor

Da, am implementat deja astfel de structuri în cadrul afaceriimele

Afacerile de familie cu CA > 1mil EUR Toate afacerile de familie

Aspecte fiscale

Page 48: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Cele mai multe afaceri de familie din România (94%) apelează la consultanță de specialitate pentru a adresa diverse aspecteale business-ului. Cu toate acestea, doar 27% folosesc servicii de consultanță în mod constant.

Întrebarea 22: Cât de des apelați la consultanță de specialitate (juridică/fiscală/de afaceri)?

Întrebare cu răspunsuri multiple

11%

67%

22%

6%

67%

27%

Nu folosesc consultanți externi, angajații mei aucompetențele necesare

Doar pentru probleme dificile/atipice

În mod constant (cel puțin o dată pe lună)

Afacerile de familie cu CA > 1mil EUR Toate afacerile de familie

Aspecte fiscale

Page 49: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Elemente care merită avute în vedere de afacerile defamilie din punctul de vedere al fiscalității :

1. Analizați opțiunea organizării ca holding a afacerilor controlate defirmă.

2. Din experiența afacerilor de familie din străinătate, impozitareaproprietăților și a transferului afacerii către moștenitori după disparițiafondatorului poate implica unele costuri semnificative. Aveți în vedereacest aspect și optimizarea acestor transferuri din punct de vederefiscal.

Page 50: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Aspecte generale

Page 51: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Segmentarea respondenților după poziția ocupată încompanie

Toate afacerile de familie Afacerile de familie cu CA > 1mil EUR

Întrebarea 23

Președinte alConsiliului deAdministrație

11%

CEO31%

Președinte/COO5%CFO

4%

Acționar32%

Membru alConsiliului deAdministrație

9%

Alta8%

Președinte alConsiliului deAdministrație

9%

CEO37%

Președinte/COO

3%CFO3%

Acționar31%

Membru alConsiliului deAdministrație

9%

Alta8%

Page 52: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Segmentare după cifra de afaceri

Întrebarea 24

>100 milioane EUR4%

50-100 milioane EUR1%

10-50 milioaneEUR9%

1-10 milioaneEUR34%

<1 milion EUR52%

>100 milioane EUR9%

50-100milioane EUR

3%

10-50 milioaneEUR17%

1-10 milioaneEUR71%

Toate afacerile de familie Afacerile de familie cu CA > 1mil EUR

Page 53: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Segmentare după anul înființării și numărul de angajați

Toate afacerile de familie Afacerile de familie CA > 1mil EUR

Întrebarea 25 & întrebarea 26

2001 – anul mediude înființare

128 – numărmediu de angajați

1996 – anul mediude înființare

210 – număr mediude angajați

73%

10%

13%4%

0-50 angajati

50-100 angajati

100-500 angajati

>500 angajati

44%

34%

22%1990-2000

2001-2010

2011-2015

67%

25%

8%

1990-2000

2001-2010

2011-2015

37%

23%

31%

9%0-50 angajati

50-100 angajati

100-500 angajati

>500 angajati

Page 54: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Segmentare după industria în care activează compania

Întrebarea 27

Agricultură6% Alta

5%

Alte servicii8%

Construcții șiimobiliare

11%

Industria auto8%

Industriafarmaceutică

5%Minerit și metale

1%

Petrol, gaze,energie

4%

Producție șidistribuție

34%

Retailși produse de

consum6%

Serviciimedicale

3%

Tehnologie4%

Turism5%Agricultură

3% Alte servicii9%

Construcții șiimobiliare

10%

Industria auto5%

Media, arte șidivertisment

8%

Petrol și gaze,energie și

utilități1%

Producție șidistribuție

23%

Retailși produsede consum

11%

Serviciifinanciare

2%

Serviciimedicale

3%

Tehnologie6%

Telecomunicații3%

Transport1%

Turism4%

Alta6%

Industriafarmaceutică

5%

Toate afacerile de familie Afacerile de familie cu CA > 1mil EUR

Page 55: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

EY este lider de piață în servicii oferite afacerilor de familie. Cu experiență de aproape o sută de ani însusținerea unora dintre cele mai antreprenoriale și inovative companii din lume, suntem în măsură săînțelegem și să adresăm provocările afacerilor de familie.

Centrul EY de Excelență în Afaceri de Familie

Centrul de Excelență în Afaceri deFamilie a fost creat în scopul de asusține dezvoltarea afacerilor de familiece sunt clienți EY, prin punerea ladispoziție:

► A unei rețele de parteneri cuexperiență în oferirea de soluțiipentru afaceri de familie

► Studii dedicate problemelorafacerilor de familie

► Programul EY NextGenAcademy

► Concentrarea de cunoștințemultidisciplinare

Pentru mai multe informații, vă invităm săaccesați: ey.com/familybusiness

Page 56: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

Echipa de proiect

Mihaela MateiSupervising Associate,Marketing and CommunicationEY Romania

[email protected]

Dorim să mulțumim tuturor celor care au răspuns chestionarului care a stat la bazaacestei analize. Mulțumim comunității EY Entrepreneur Of The Year, fundațieiRomanian Business Leaders, DoingBusiness.ro și Biziday pentru sprijinul oferit încolectarea celor 316 răspunsuri, dintre care 247 din partea unor afaceri de familie.

Acesta este un studiu/analiză cantitativă care își propune să evidențieze tendințe în legătură cu aceasta temă și să pună la îndemână ipoteze de lucru ce pot fi ulterior validate prin cercetări de piațăextinse, pe eșantioane reprezentative. Acest material este conform informaţiilor pe care le deţinem la momentul redactării. El are un caracter informativ şi de aceea se recomandă apelarea la asistenţăspecializată înainte de a întreprinde orice acţiune în baza lui.

Alexandru LupeaAssurance Partner șiStrategic Growth MarketsLeader, EY Romania

[email protected]

Gabriel SincuTax Executive Director, EYRomania

[email protected]

Page 57: Barometrul afacerilor de familie din România - …eyromania.ro/wp-content/uploads/2017/07/Barometrul-afacerilor-de...247 de oameni de afaceri implica ți în firme de familie au răspuns

EY | Audit | Taxe | Tranzacții | Consultanță înafaceri

Despre EYEY este lider global în servicii de audit financiar şi certificare,asistenţă fiscală şi juridică, asistenţă în tranzacţii şi asistenţăîn afaceri. La nivel global cei 212.000 de angajaţi ai firmeisunt uniţi prin valorile noastre comune şi printr-unangajament ferm faţă de calitate. Facem diferenţa prinaceea că oferim suport angajaţilor, clienţilor şi comunităţilorextinse pentru a-şi atinge potenţialul.

© 2017 EYGM Limited.Toate drepturile rezervate

EY desemnează organizaţia globală de firme membre ale EY Global Limited(EYG), o societate cu răspundere limitată din Marea Britanie. EYG constituieorganismul principal de conducere şi nu furnizează servicii către clienţi.

ey.com


Recommended