Home >Documents >Allianz Tiriac Bilant

Allianz Tiriac Bilant

Date post:19-Dec-2015
Category:
View:99 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Description:
PROIECT FACULTATE
Transcript:

bilantSituatia activelor, datoriilor si a capitalurilor propriiSold laDenumirea elementuluiNr.Rd.12/31/1212/31/1112/31/1012/31/0912/31/08AACTIVXXXXXACTIVE NECORPORALEXXXXXI. Imobilizari necorporaleXXXXX01. Cheltuieli de constituire1000002. Cheltuieli de dezvoltare2000003. Concesiuni, brevete. Licente, marci , drepturi si valori similare31,675,8513,799,3074,867,1311,944,6882,079,0554. Fondul comercial4000005. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie5332,643001,918,00106. Alte imobilizari necorporale600000TOTAL (rd.01 la 06)72,008,4943,799,3074,867,1313,862,6892,079,055BPLASAMENTEXXXXXI. Plasamente in imobilizari corporale si in cursXXXXX1. Terenuri si constructii814,250,24721,101,84722,513,16823,646,05932,019,5432. Avansuri si plasamente in imobilizari corporale in curs de executie9000023,494TOTAL (rd.08+rd.09)1014,250,24721,101,84722,513,16823,646,05932,043,037II. Plasamente detinute la societatile afiliate si sub forma de interese de participare si alte plasamente in imobilizari financiareXXXXX1. Titluri de participare detinute la societatile afiliate11542,810,627563,811,243588,840,716530,112,840210,112,8402. Titluri de creanta si imprumuturi acordate societatilor afiliate12000003. Participari la societatile in care exista interese de participare1330,00030,00030,00030,00030,0004. Titluri de creanta si imprumuturi acordate societatilor in care exista interese de participare1400005. Alte plasamente in imobilizari financiare151,036,312970,0921,338,6851,191,9811,074,968TOTAL (rd.11 la 15)16543,876,939564,811,335590,209,401531,334,821211,217,808III. Alte plasamente financiareXXXXX1. Actiuni, alte titluri cu venit variabil si unitati la fondurile comune de plasament174,940,7593,644,77710,176,49913,844,2283,611,0102. Obligatiuni si alte titluri cu venit fix18544,211,184524,427,917458,342,741364,991,200264,900,9193. Parti in fonduri comune de investitii19000004. Imprumuturi ipotecare20000005. Alte imprumuturi21000006. Depozite la institutiile de credit2224,554,80226,963,60472,862,511120,360,914112,240,9957. Alte plasamente financiare2300000TOTAL (rd.17 la 23)24573,706,745555,036,298541,381,751499,196,342380,752,924IV. Depozite la societatile cedente2500000CPLASAMENTE AFERENTE ASIGURARILOR DE VIATA PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTITII ESTE TRANSFERATA CONTACTANTILOR26218,581,090192,390,537193,216,966166,513,675131,952,597TOTAL PLASAMENTE (rd.10+16+24+25+26)271,350,415,0211,333,340,0171,347,321,2861,220,690,897755,966,366DPARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE CONTRACTELOR CEDATE IN REASIGURAREXXXXXI. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate in reasigurare la asigurari generaleXXXXX1. Partea din rezerva de prime aferenta contractelor cedate in reasigurare2861,263,61667,922,35974,306,459302,686,368335,681,1982. Partea din rezerva pentru participare la beneficii si risturnuri aferenta contractelor cedate in reasigurare29000003. Partea din rezeva de daune aferenta contractelor cedate in reasigurare30151,836,995118,348,194180,438,899201,155,708201,790,2064. Partea din alte rezerve de daune aferenta contractelor cedate in reasigurare00000a)Partea din rezerva pentru riscuri neexpirate aferenta contractelor cedate in reasigurare3100000b) Partea din rezerva de catastrofa aferenta contractelor cedate in reasigurare3200000c) Partea din alte rezerve tehnice aferenta contractelor cedate in reasigurare3300000TOTAL (rd.28 la 33)34213,100,611186,270,553254,745,358503,842,076537,471,404II. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate in reasigurare la asigurari de viataXXXXX1. Partea din rezerva matematica aferenta contractelor cedate in reasigurare35000002. Partea din rezerva de prime aferenta contractelor cedate in reasigurare361,549,9861,410,9411,283,6001,540,1701,492,7913. Partea din rezerva pentru participare la beneficii si risturnuri aferenta contractelor cedate in reasigurare37000004. Partea din rezerva de daune aferenta contractelor cedate in reasigurare381,145,101818,319441,290830,48724,2445. Partea din alte rezerve tehnice aferenta contractelor cedate in reasigurare3900000TOTAL (rd.35 la 39)402,695,0872,229,2601,724,8902,370,6571,517,035III. Parte din rzeerva matematica aferenta asigurarilor de viata pentru care expunere la riscul de investitii este transferata contractantilor cedata in reasigurare4100000TOTAL (rd.34+40+41)42215,795,698188,499,813256,470,248506,212,733538,988,439ECREANTEXXXXXSume de incasat de la societatile afiliate4317,000,6160021,374,624324,730,212Sume de incasat din interese de participare4400000TOTAL (rd.43+44)4517,000,6160021,374,624324,730,212I. Creante provenite din operatiuni de asigurare directaXXXXX1. Asigurati46235,694,843264,596,361321,535,582439,861,755484,285,7562. Intermediari in asigurari474,841,5872,493,830216,152220,58350,5723. Alte creante provenite din operatiuni de asigurare directa4800000TOTAL (rd.46 la 48)49240,536,430267,090,191321,751,734440,082,338484,336,328II.Creante provenite din operatiuni de reasigurare5067,724,85969,956,75453,238,724202,689,759266,179,359III. Alte creante5121,136,09630,571,45532,170,82333,286,30940,028,203IV. Creante privind capitalul subscris si nevarsat5200000FALTE ELEMENTE DE ACTIVXXXXXI.Imobilizari corporale si stocuriXXXXX1. Instalatii tehnice si masini531,797,0284,066,93814,281,58115,640,21217,307,8372. Alte instalatii, utilaje si mobilier54556,817725,0181,101,9741,255,1571,963,6583. Avansuri si imobilizari coporale in curs de eexcutie55420,5790252,508780,007289,866TOTAL (rd.53 la 55)562,774,4244,791,95615,636,06317,675,37619,561,361StocuriXXXXX4. Materiale consumabile57778,5731,470,9101,943,2962,601,0962,358,7835. Avansuri pentru cumparari de stocuri5800000TOTAL (rd.57+58)59778,5731,470,9101,943,2962,601,0962,358,783II. Casa si conturi la banci6018,194,67213,292,94312,949,49521,173,03022,943,986III. Alte elemente de activ610000268GCHELTUIELI IN AVANSXXXXXI. Dobanzi si chirii inregistrate in avans62183,580223,908225,321485,830365,348II. Cheltuieli de achizitie reportate TOTAL (rd.64+65)6352,326,29251,018,56056,027,32968,717,56071,814,5501. Cheltuieli de achizitie reportate privind asigurarile generele6450,753,10149,495,16253,255,05766,206,90167,944,1602. Cheltuieli de achizitie reportate privind asigurarile de viata651,573,1911,523,3982,772,2722,510,6593,870,390III. Alte cheltuieli inregistrate in avans661,070,215863,4751,978,048956,191585,243TOTAL (rd.62+63+66)6753,580,08752,105,94358,230,69870,159,58172,765,141TOTAL ACTIV681,984,944,9701,964,919,2892,104,579,4982,539,808,4322,529,937,501PASIVXXXXXACAPITAL SI REZERVE XXXXXI. Capital XXXXXCapital social din care:6994,393,89094,393,89094,393,89066,638,50566,638,505capital subscris varsat7094,393,89094,393,89094,393,89066,638,50566,638,505II. Prime de capital71321,887,328321,887,328321,887,328321,887,328321,887,328III. Rezerve din reevaluare7212,415,03118,449,76118,968,81818,903,18426,445,772IV. RezerveXXXXX1. Rezerve legale7314,288,91914,288,91912,800,58312,800,58310,377,4562. Rezerve statutare sau contractuale74000003. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare756,815,9905,247,1164,728,0594,726,4414,510,2634. Alte rezerve7678,015,20659,305,95271,349,66960,167,66227,248,3315. Actiuni proprii7700000TOTAL (rd.73 la 76 -77)7899,120,11578,841,98788,878,31177,694,68642,136,050V. Rezultatul reportatXXXXX1. Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperitaC 7929,628,27251,452,60570,354,55177,101,25463,161,948D 800006,792,51513,494,3402. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29C 811,446,3101,446,3101,446,3101,446,3101,446,310D 826,2286,2286,2286,2286,2283. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabileC 836,230,0890000D 84044,849,43244,849,43246,665,26546,665,2654. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele EuropeneD 8500000BC 861,295,7861,295,7861,295,7861,295,7861,295,786CVI. Rezultatul exercitiuluiD 87024,513,43418,901,94600C 88 42,742,2550029,650,79822,979,259VII. Repartizarea profitului8901,488,33601,849,6011,764,602TOTAL90521,076,766543,345,533530,875,816536,712,670481,468,951DATORII SUBORDONATE9100000REZERVE TEHNICEXXXXXI. Rezerve tehnice privind asigurarile generale92910,252,742857,384,694993,781,6521,077,450,2281,095,232,9751. Rezerva de prime privind asigurarile generale93395,544,629403,953,127475,406,867607,825,282650,651,8342. Rezerva pentru participare la beneficii si risturnuri privind asigurarile generale94000003. Rezerve daune privind asigurarile generale95496,550,233435,273,687500,216,905451,467,066426,423,261a) Rezerva de daune avizate96399,561,378327,824,446381,290,460329,026,147309,996,149b) Rezerva de daune neavizate9796,988,855107,449,241118,926,445122,440,919116,427,1124. Alte rezerve tehnice pentru asigurarile generale9818,157,88018,157,88018,157,88018,157,88018,157,880a) Rezerva pentru riscuri neexpirate9900000b) Rezerva de catastrofa10018,157,88018,157,88018,157,88018,157,88018,157,880c) Alte rezerve tehnice10100000II. Rezerve tehnice privind asigurarile de viata10289,341,39875,712,02063,057,36559,968,16349,533,8451. Rezerve matematice10344,242,33336,705,22330,848,59326,695,51621,401,7412. Rezerva de prime asigurari de viata10432,564,62227,689,53923,017,52023,289,31423,775,5783. Rezerva pentru participare la beneficii si risturnuri privind asigurarile de viata1052,755,5122,336,3101,760,2591,180,084542,7554. Rezerva de daune privind asigurarile de viata1069,778,9318,980,9487,430,9938,803,2493,813,771Da) Rezerve de daune avizate1073,505,3322,972,7752,193,0714,985,8781,353,754Eb) Rezerva de daune neavizate1086,273,5996,008,1735,237,9223,817,3712,460,0175. Alte rezerve tehnice privind asigurarile de viata10900000III. Rezerva de egalizare11000000TOTAL (rd.92+102+110)111999,594,140933,096,7141,056,839,0171,137,418,3911,144,766,820REZERVA MATEMATICA AFERENTA ASIGURARILOR DE VIATA PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTITII ESTE T

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended