+ All Categories
Home > Documents > AFECTAREA CARDIOVASCULARĂ ÎN CIROZA HEPATICĂ TEZĂ …w.umfcv.ro/files/a/f/Afectarea...

AFECTAREA CARDIOVASCULARĂ ÎN CIROZA HEPATICĂ TEZĂ …w.umfcv.ro/files/a/f/Afectarea...

Date post: 19-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
14
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MEDICINĂ AFECTAREA CARDIOVASCULARĂ ÎN CIROZA HEPATICĂ TEZĂ DE DOCTORAT - REZUMAT - CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: Prof. Univ. Dr. Dan Ionuţ Gheonea STUDENT- DOCTORAND: Alexandru-Radu Mihailovici CRAIOVA 2017
Transcript
 • UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

  FACULTATEA DE MEDICINĂ

  AFECTAREA CARDIOVASCULARĂ ÎN

  CIROZA HEPATICĂ

  TEZĂ DE DOCTORAT

  - REZUMAT -

  CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

  Prof. Univ. Dr. Dan Ionuţ Gheonea

  STUDENT- DOCTORAND:

  Alexandru-Radu Mihailovici

  CRAIOVA

  2017

 • 2

  CUPRINS

  INTRODUCERE …………………………………………………………………........ 3

  I.PARTEA I-a

  STADIUL CUNOAŞTERII ……….................………………...………….……………..... 3

  II.PARTEA a II-a

  CONTRIBUŢII PERSONALE ………….…………………………………………………4

  SCOPUL STUDIULUI. OBIECTIVELE STABILITE ……………………………… 4

  LOTUL STUDIAT ŞI METODA DE LUCRU ……………………..………………….. 5

  REZULTATE …………………………………………………………...…………………… 6

  DISCUŢII ……………………………………………………………………..……………… 6

  CONCLUZII ………………………………………………………………………………… 11

  BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ………………………………………………...……….. 12

  Cuvinte cheie: ciroza hepatică, cardiomiopatia, modificări cardiovasculare, ecocardiografie,

  disfuncţie ventriculară

 • 3

  INTRODUCERE

  Ciroza hepatică este o afecţiune cronic degenerativă, ireversibilă, difuză a ficatului,

  caracterizată prin alterarea progresivă a funcţiilor hepatice, inclusiv a circulaţiei sângelui, ceea

  ce duce în timp la apariţia fibrozei şi implicit la alterarea arhitecturii hepatice, reprezentând o

  problemă majoră de sănătate, atât prin pondere cât şi prin complicaţii.

  Consecinţele disfuncţiei hepatice apărute pe parcursul evoluţiei bolii, sunt manifestările

  apărute la nivelul altor organe sau aparate, cele mai importante vizând aparatul cardiovascular.

  Mecanismele de producere a modificărilor cardiovasculare în ciroză sunt insuficient clarificate

  până la momentul actual, fapt ce ’’naşte” numeroase discuţii.

  Din întreaga gamă de modificări apărute în ciroza hepatică, în această teză de doctorat am

  abordat un studiu complex al afectărilor cardiovasculare ce survin pe parcursul evoluţiei bolii, un

  domeniu cu numeroase aspecte, insuficient studiate încă.

  Originalitatea tezei constă în evidenţierea încă din stadiul subclinic a modificărilor

  cardiovasculare din ciroza hepatică, prin noile metode de ecocardiografie (speackle-tracking,

  doppler tisular), corelarea acestora cu contextul clinic, etiologia, gradul de severitate al

  pacienţilor cirotici, stabilirea modului în care aceste modificări pot contribui asupra

  prognosticului favorabil al pacienţilor, prin luarea deciziilor terapeutice promte, adecvate, dar şi

  prin formularea unor decizii de sănătate publică.

  PARTEA I-a. STADIUL CUNOAŞTERII

  CAPITOLUL 1. CIROZA HEPATICĂ- noţiuni teoretice

  Partea dedicată „Stadiului cunoaşterii” cuprinde o prezentare sintetică a datelor recente

  din literatura ştiinţifică de specialitate cu referire la multiplele aspecte ale lucrării: date etiologice

  şi epidemiologice ale cirozei hepatice, factorii implicaţi în fiziopatologia acesteia, precum şi

  metodele de diagnostic: ecografie, tomografie computerizată, rezonanţă magnetică nucleară,

  endoscopie digestivă superioară, biopsie şi scintigrafie hepatică. Tot în cadrul acestui capitol au

  fost puse în evidenţă cele mai frecvente complicaţii apărute pe parcursul bolii şi anume: ascita şi

  peritonita bacteriană spontană, encefalopatia hepatică, sângerarile varicelor esofagiene.

 • 4

  CAPITOLUL 2. MODIFICĂRI CARDIOVASCULARE ÎN CIROZA

  HEPATICĂ

  În acest capitol se prezintă date sintetice despre ciroza hepatică şi modificările

  cardiovasculare specifice cirozei, care apar în stadiile avansate. Ciroza hepatică induce

  modificări cardiovasculare, care includ sindromul circulator hiperdinamic şi cardiomiopatia

  cirotică.

  Cardiomiopatia cirotică (CCM) este termenul folosit pentru descrierea modificărilor

  structurale şi funcţionale cardiace apărute la pacienţii cu ciroză. Se caracterizează prin anomalii

  electrofiziologice, disfuncţie sistolică şi/sau diastolică precum şi insuficienţă cronotropă (IC),

  toate acestea în absenţa unor boli cardiace cunoscute.

  În evoluţia CCM se disting două stadii: unul subclinic, care poate fi mult timp subestimat

  fiind descoperit întâmplător de către medicul specialist în timpul unui examen de rutină, şi altul

  clinic manifest, afectarea cardiacă dominând tabloul clinic, ridicând astfel problema pentru

  medic atât a diagnosticului cât şi a tratamentului.

  PARTEA a II-a. CONTRIBUŢII PERSONALE

  SCOPUL STUDIULUI. OBIECTIVELE STABILITE.

  Studiul şi-a propus identificarea modificărilor cardiovasculare la pacienţii cu ciroză

  hepatică, aflaţi în diferite stadii de evoluţie a bolii şi evidenţierea corelaţiilor existente între

  severitatea modificărilor cardiace şi gradul afectării hepatice.

  OBIECTIVELE stabilite sunt: evaluarea complexă a pacienţilor cu ciroză hepatică prin

  analize de laborator, parametri ecografici și electrocardiografici; stabilirea corelaţiilor între

  modificările electrocardiografice (tulburări de ritm: Fia, durata intervalului QTc)

  ecocardiografice (gradul disfuncţiei sistolice, diastolice a VS), de laborator (NT pro BNP,TNI) şi

  gradul de evoluţie al bolii hepatice evaluată prin scorul Child-Pugh şi scorul MELD.

 • 5

  LOTUL STUDIAT ŞI METODA DE LUCRU

  Studiul de faţă a fost unul prospectiv, derulat pe o perioadă de 3 ani , fiind alcătuit dintr-

  un lot repezentativ de cazuri, 102 pacienţi diagnosticaţi deja cu ciroză hepatică de diferite

  etiologii, aflaţi în diferite stadii de evoluţie a bolii. Dintre aceştia un subgrup de 40 pacienţi au

  reprezentat lotul martor, alcătuit din persoane cu aceeaşi vârstă fără afectare hepatică cunoscută.

  Pe parcursul derulării studiului unii pacienţi au decedat datorită stadiului avansat al bolii

  care a implicat o serie de complicaţii majore (ascita şi peritonita bacteriană spontană, sângerarea

  varicelor esofagiene, encefalopatie portală, CMC, CMD) sau a complianţei scăzute a acestora.

  De la pacienţii decedaţi (în număr de 18) s-au recoltat probe pentru analiza histologică şi

  imunohistochimică. Necropsiile pacienţilor au fost realizate în cadrul departamentului de

  Prosectură a Laboratorului de Anatomie Patologică al aceluiaşi spital. Pentru lotul control au fost

  recoltate fragmente normale de la 10 pacienţi decedaţi fără patologie cardiacă asociată.

  Recoltarea fragmentelor tisulare a fost urmată de prelucrarea histopatologică uzuală care a

  constat în includerea la parafină şi colorare Hematoxilină –Eozină.

  CRITERII DE INCLUDERE: diagnosticul de ciroză hepatică confirmat prin analiza

  completă a datelor clinice şi paraclinice, indiferent de stadiul bolii sau complicaţiile acesteia;

  vârsta peste 18 ani

  CRITERII DE EXCLUDERE: instabilitate hemodinamică; boli de colagen minore sau

  majore; vârsta sub 18 ani; stări de şoc; boli severe ale sistemului endocrin; medicamente care ar

  putea perturba funcţia cardiacă sau hepatică; afecţiuni hepatocelulare asociate: carcinom

  hepatocelular, TIPS; boli pulmonare severe care pot duce în timp la apariţia hipertensiunii

  pulmonare secundare (astm bronşic, silicoză, cord pulmonar cronic).

  Vizita de includere în studiu a presupus examinarea completă a pacienţilor. Astfel

  pacienţii au fost investigaţi atât din puct de vedere clinic cât şi paraclinic (cardiologic şi

  gastroenterologic).

 • 6

  REZULTATE ŞI DISCUŢII

  Rezultatele constau în evidenţierea, de-alungul evoluţiei cirozei hepatice, a unei serii

  întregi de modificări cardiovasculare: atât biochimice, electrocardiografice, cât şi ecografice,

  marea majoritate a lor corelându-se cu gradul de severitate al cirozei, estimat prin scorul Child şi

  Meld.

  ILUSTRAREA MODIFICĂRILOR BIOCHIMICE ÎNTÂLNITE LA PACIENŢII DIN

  LOTUL STUDIAT

  Conform datelor din literatură, nivelurile serice ale TnI sunt crescute la unii pacienți cu

  ciroză alcoolică. La lotul martor am obţinut o valoare medie a TnI serice de 0.0133 comparativ

  cu 0,0011, cea a lotului cu ciroză hepatică, deviaţia standard între cele două fiind de 0,0337 faţă

  de 0,0010. Efectuând testul t Student, am demonstrat că există o diferenţă semnificativă între

  valorile TnI măsurate subiecţilor din lotul de studiu şi celor din lotul de control, cei din lotul de

  studiu având medie mai mare decât ceilalţi (p = 0.024 < 0.05).

  De-alungul timpului, în literatură la pacienţii cirotici au fost urmărite două tipuri de

  biomarkeri moleculari ca indici ai disfuncției VS: ANP şi BNP, concentrațiile plasmatice ale

  acestora fiind crescute semnificativ la pacienții cu ciroză complicaţi cu ascită, şi foarte puţin la

  cei în faza de preascită. Trialuri clinice efectuate la pacienții cu ciroză hepatică au demonstrat

  niveluri serice crescute ale BNP şi NT proBNP, acestea corelându-se cu parametrii de severitate

  ai cirozei, cu structura cardiacă anormală și cu funcția ei. Cu toate acestea, corelaţiile cele mai

  mari ale nivelurilor BNP sunt cu presiunile diastolice finale, demonstrând faptul că relaxarea

  diastolică este unul dintre principalii factori determinanți ai secreţiei BNP. Analizând cele doua

  loturi, am obţinut o valoare medie crescută a NTproBNP la lotul test 425,54 pg/ml comparativ cu

  lotul martor unde s-a înregistrat valoarea de 46,83 pg/ml. Efectuând testul t Student, am

  demonstrat că există o diferenţă înalt semnificativă între valorile NT proBNP măsurate

  subiecţilor din lotul de studiu şi celor din lotul de control, cei din lotul de studiu având media

  mai mare decât ceilalţi (p=0.023 < 0.05).

  Între pacienţii încadraţi în clase Child-Pugh diferite există diferenţe înalt semnificative în

  ceea ce priveşte valoarea media a NT proBNP, rezultatul testului ANOVA fiind

 • 7

  ILUSTRAREA MODIFICĂRILOR ELECTROCARDIOGRAFICE ÎNTÂLNITE LA

  PACIENŢII DIN LOTUL STUDIAT

  Tulburările de ritm cardiac au alcătuit primul aspect al modificărilor

  electrocardiografice pe care le-am urmărit la pacienţii cu ciroză hepatică. Am constatat faptul că

  cei mai mulţi dinte pacienţi nu au prezentat tulburări de ritm pe parcursul monitorizării, aproape

  10% prezintă extrasistole ventriculare, iar 12,20% au fibrilaţie atrială, fără să existe diferenţe

  semnificative între sexe. (p Chi patrat=0,276>0,05).

  Din punct de vedere al clasei de severiatate, deşi există diferenţe procentuale importante

  între cele trei clase Child-Pugh în ceea ce priveşte tulburările de ritm, acestea nu depăşesc pragul

  de semnificaţie statistică, rezultatul testului Chi pătrat fiind p=0,254>0,05.

  Cel de-al doilea aspect al modificărilor electrocardiografice pe care le-am urmărit la

  pacienţii cu ciroză hepatică este frecvenţa cardiacă. Potrivit datelor din literatură, aceasta este

  crescută la pacienţii cu ciroză hepatică, indiferent de etiologie. Efectuând testul t Student, am

  demonstrat că există o diferenţă înalt semnificativă între frecvenţele cardiace ale subiecţilor din

  lotul de studiu şi ale celor din lotul de control (p=0.000203 < 0.001), cei din lotul de studiu

  având medie mai mare decât ceilalţi (81,05 vs 68,60 bpm). Aceasta a avut o prevalenţă crescută

  în rândul pacienţilor vârstnici (>55ani), cu clasa de severitate mai mare (Child C). Nu s-au

  înregistrat diferenţe semnificative în funcţie de sex.

  Cel de-al treilea aspect al modificărilor electrocardiografice pe care le-am urmărit la

  pacienţii cirotici inclusi în studiu este durata intervalului QT. În literatură alungirea acestuia (>

  440 s) se întâlneşte atât la pacienții noncirotici cu hipertensiune portală cât și la 30% -60% dintre

  pacienții cu ciroză hepatică în funcție de severitatea disfuncției hepatice. Cu ajutorul testul t

  Student, am demonstrat că există o diferenţă înalt semnificativă între valorile intervalelor QT ale

  subiecţilor din lotul de studiu şi ale celor din lotul de control (p=0.000082< 0.001), cei din lotul

  de studiu având medie mai mare decât ceilalţi (446,68 vs 417,20 s). La bărbaţi este mai frecventă

  alungirea intervalului QT (50 vs 32), însă durata intervalului QT este mai mare la femei (456,81

  vs 440,20), neexistând însă diferenţe semnificative (t Student fiind p=0,099

 • 8

  ILUSTRAREA MODIFICĂRILOR ECOCARDIOGRAFICE ÎNTÂLNITE LA PACIENŢII

  DIN LOTUL STUDIAT

  FUNCŢIA SISTOLICĂ

  Funcţia sistolicǎ a VS este evaluatǎ ecocardiografic prin mai multe tipuri de parametri de

  funcţie globală şi respectiv regională. Numeroase studii au demonstrat corelaţii puternice între

  funcţia sistolicǎ exprimatǎ prin FEVS, volumele cardiace şi gradul cirozei hepatice. Atunci când

  ciroza hepaticǎ este într-un stadiu compensat FEVS este normalǎ şi se menţine relativ pǎstratǎ

  pânǎ tardiv în evoluţia bolii.

  Ȋn urma analizei statistice a celor douǎ loturi am obţinut o valoare medie a FEVS (metoda

  Simpson) de 50,41 % pentru lotul test comparativ cu 55% pentru lotul martor, deviaţia standard

  fiind de 10,40 pentru test respectiv 5,05 pentru martor. Prin intermediul testul t Student, am

  demonstrat cǎ existǎ o diferenţǎ semnificativǎ între FEVS a subiecţilor din lotul de studiu şi ale

  celor din lotul de control, cei din lotul de studiu având FEVS medie mai micǎ decât ceilalţi

  (p=0.009 < 0.05).

  La ora actualǎ existǎ o serie întreagǎ de tehnici noi de ecocardiografie care pot evidenţia

  unele modificǎri ale FEVS chiar şi în repaus. Printre aceste tehnici se numǎrǎ 2D-STE care

  permite evaluarea atât a contractilitǎţii globale cât şi a celei segmentare a VS. Am demonstrat, cu

  ajutorul testului t Student cǎ existǎ o diferenţǎ înalt semnificativǎ între FEVS, mǎsuratǎ în

  secţiunea apical 4 camere (metoda 2D-STE), a subiecţilor din lotul de studiu şi ale celor din lotul

  de control, cei din lotul de studiu având FEVS medie mai micǎ decât ceilalţi (p=0.000000014 <

  0.001).

  În funcţie de contracţia globală longitudinală (GLS), efectuând testul t Student, am

  demonstrat cǎ existǎ o diferenţǎ înalt semnificativǎ între valorile GLS ale subiecţilor din lotul

  de studiu şi ale celor din lotul de control (-19,93 vs -24,10), cei din lotul de studiu având

  valoarea GLS medie mai micǎ, ca valoare absolutǎ, decât ceilalţi (p=0.000017 < 0.001).

  FUNCŢIA DIASTOLICĂ

  Numeroase studii au demonstrat faptul cǎ disfuncţia diastolicǎ este primul marker al

  degradǎrii funcţiei miocardice la pacienţii cirotici, alterarea parametrilor diastolici agravându-se

  pe mǎsura evoluţiei bolii. Disfuncția diastolică duce în timp la creșterea volumului de sânge în

  AS, care, la rândul său, conduce la mărirea gradientului de presiune transmitral. DDVS se poate

 • 9

  determina atât prin metode invazive cât şi noninvazive (ecocardiografie). Tehnica de examinare

  Doppler a fluxului mitral a fost cea mai utilizată în evaluarea funcţiei diastolice VS în ciroza

  hepaticǎ. Utilizând aceasta metoda am constatat că 38 de pacienţi prezintă disfucţie diastolică,

  restul de 34 având funcţie diastolică VS normală.

  Cu toate acestea, indicii Doppler convenţional au limite clare (vârsta și condițiile de

  încărcare) și rareori permit diferențierea exactă între tipul diastolic normal şi cel pseudonormal.

  În prezent, tehnica ecocardiograficǎ cea mai sensibilă și reproductibilă pentru evaluarea

  dinamicii de umplere a VS este TDI. TDI este o metodǎ ce foloseşte ultrasunetele, care

  înregistrează velocităţile de mişcare ale miocardului prin tehnica Doppler, evaluând astfel funcţia

  segmentară a acestuia. Recent, raportul dintre E / E ' a fost considerat a fi cel mai important

  parametru al funcției diastolice a VS. Evaluând pacienţii din lotul studiat prin această metodă,

  disfuncţia diastolică VS s-a observat la 44 de cazuri, marea majoritate a lor (34), având o formă

  uşoară gradul I, 8 gradul II şi 2 gradul III. S-a înregistrat o incidenţă crescută a disfucţiei

  diastolice în rândul pacienţilor de sex feminin (68,11%), din mediul rural (68,18%), cu vârsta

  peste 55 ani (54,55%). În funcţie de clasa de severitate majoritatea pacienţilor cu disfuncţie

  diastolică s-au încadrat în clasa Child C (63,64%), restul în clasa B (22,73%) şi A (13,64%).

  IMUNOEXPRESIA COLAGENULUI 1 ŞI 3, A MMP-1 ŞI TIMP-1 ÎN CARDIOMIOPATIA

  DILATATIVĂ

  Studiul histopatologic pentru cele 18 cazuri provenite de la pacienţii decedaţi diagnosticaţi cu

  CMD a relevat pentru miocardocite variaţii ale dimensiunilor celulare şi nucleare, prezenţa de

  spaţii citoplasmatice pline cu material amorf bazofil. La nivelul MEC a fost prezentǎ fibroza

  colagenǎ variabilǎ, cu distribuţie atât în jurul fasciculelor musculare cât şi a miocardocitelor

  individual.

  Imunoexpresia colagenului 1 a fost identificatǎ în toate cazurile de CMD analizate,

  marcajele fiind observate citoplasmatic, predominant la nivelul perimisiumului şi

  endomisiumului cardiac. La acest nivel, au fost observate semnale la nivelul fibrelor de colagen,

  pereţilor vasculari şi elementelor celulare, reprezentate de fibroblaşti, intensitatea reacţiilor fiind

  moderat/ crescutǎ. Ȋn cazul vaselor, marcajele au fost uniforme şi continui, indiferent de calibrul

  structurilor. De asemenea, marcajele au fost identificate la nivelul membranelor bazale ale

  sarcolemelor miocardocitelor, reacţiile fiind continui sau discontinui în funcţie de direcţia de

 • 10

  secţionare a ţesutului. Ȋn aceste cazuri am constatat la nivelul sarcolemelor o intensitate a

  reacţiilor moderatǎ/ slabǎ în cazul miocardocitelor hipertrofice şi o reacţie crescutǎ în cazul

  miocardocitelor atrofice. Totodatǎ am constatat existenţa unor semnale ale colagenului 1 la

  nivelul citoplasmei miocardocitelor, în special în apropierea vacuolelor intracitoplasmatice sau

  ataşate sarcolemei.

  Imunoexpresia colagenului 3 a avut o distribuţie similarǎ cu colagenul 1, marcajele

  fiind observate în toate cazurile. Cu toate acestea, marcajele de la nivelul perimisiumului,

  endomisiumului şi sarcolemelor au avut o intensitate crescutǎ în toate cazurile. De asemenea

  marcajele au fost mai intense şi mai numeroase la nivelul citoplasmei miocardocitelor, indiferent

  de statusul hipertrofic sau atrofic al acestora.

  Ȋn cazul loturilor control, pentru ambele tipuri de colagen analizate, intensitatea

  semnalelor a fost similarǎ cu cea din cardiomiopatia dilatativǎ la nivelul perimisiumului,

  endomisiumului şi sarcolemelor miocardocitelor. Cu toate acestea, numǎrul elementelor pozitive

  de la nivelul MEC şi de la nivel intracitoplasmatic a fost inferior. Aspectul a fost semnificativ

  statistic atât în cazul colagenului 1 (p

 • 11

  CONCLUZII

  1. Incidenţa cea mai mare a cirozei hepatice în lotul studiat a fost reprezentată de decada 50-

  59 ani, peste jumătate din pacienţi făcând parte din populaţia tânără. Sexul masculin a

  avut o pondere mai mare în populaţia studiată, mediul de provenienţă fiind predominant

  rural, aceasta constituind o particularitate a lotului studiat. Rezultatele obţinute în studiul

  prezent indică faptul că ciroza hepatică indiferent de etiologie afectează toate straturile

  sociale, fără a fi influenţată de nivelul de studiu al pacienţilor sau de mediul de

  provenienţă al acestora. Etiologia cirozei hepatice în studiul prezent a fost predominant

  etanolică (80,49%), întâlnită în particular la sexul masculin, urmată de etiologia virală,

  care a predominat la sexul feminin. Aprecierea severităţii cirozei hepatice prin utilizarea

  scorurilor Child şi MELD au indicat faptul că majoritatea bolnavilor cirotici internaţi se

  aflau în stadiile avansate de boală.

  2. Studiul de faţă a arătat că pacienții cu ciroză au ecocardiografic (volume atriale mai mari)

  și biochimic (niveluri mai mari ale NT proBNP), modificări ale expresiei disfuncției

  cardiace, conducând ca spectatori sau actori la decompensarea hepatică și dezvoltarea

  ascitei. Este relevant din punct de vedere clinic faptul că valorile plasmatice ale NT

  proBNP sunt crescute proporțional cu severitatea cirozei. De fapt, ciroza avansată și

  nivelele ridicate ale NT proBNP sunt asociate în mod semnificativ cu volumul crescut al

  AS și cu semnele disfuncției diastolice cardiace, care caracterizează modificările morfo-

  funcționale, de obicei găsite în stadiul final al bolii hepatice.

  3. Pacienţii cu ciroză hepatică dezvoltă o serie întreagă de modificări electrocardiografice

  pe parcursul evoluţiei bolii lor. În ceea ce priveşte prevalența tulburărilor de ritm (în

  special Fia) aceasta este mică. Studiile ulterioare ar putea fi benefice pentru a verifica

  posibilele mecanisme de protecție împotriva dezvoltării Fia la pacienții cu ciroză.

  4. Rezultatele studiului nostru cu precădere asupra altor modificări electrocardiografice

  apărute la pacienţii cirotici, au demonstrat prezenţa alungirii intervalului QT, media

  acestuia fiind mult mai mare comparativ cu lotul martor.

  5. Funcţia sistolică a VS evaluată prin FEVS a fost în limite normale la pacienţii cu ciroză

  în studiul de faţă. Deşi FEVS evaluată în repaus la pacienţii studiaţi a fost normală sau

  chiar crescută există totuşi o disfuncţie miocardică subclinică în stadiile incipiente.

 • 12

  2DSTE este o metodă utilă și neinvazivă în detecţia disfuncției cardiace la pacienții cu

  ciroză unde insuficiența cardiacă nu este încă evidentă din punct de vedere clinic.

  6. Datele studiului de faţă au demonstrat faptul că pacienții cu ciroză hepatică prezintă

  disfuncție diastolică. În absența altor factori de risc pentru boală cardiacă, această

  disfuncție ar putea fi atribuită doar cardiomiopatiei cirotice. De asemenea, a demonstrat

  că, deși disfuncția diastolică este un eveniment frecvent în ciroză, de obicei este o formă

  ușoară (grad scăzut) și de cele mai multe ori se corelează cu severitatea disfuncției

  hepatice.

  7. Markerii analizaţi în acest studiu pot fi utilizaţi pentru cuantificarea gradului de scleroză

  colagenă de la nivelul MEC. Sunt necesare studii viitoare pe loturi extinse care să

  analizeze inclusiv natura vacuolelor de la nivelul citoplamsei miocardocitelor.

  Imunoexpresia MMP1 şi TIMP1 susţine aceste proteine ca potenţiale ţinte terapeutice în

  CMD.

  BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

  Vlad L, Pascu O, Grigorescu M, Tratat de Hepatologie 2004, 15-20, 652-671

  Blumgart LH, Belghiti J. Surgery of the liver, biliary tract, and pancreas. 3rd

  edition.

  Philadelphia: Saunders Elsevier; 2007. pp. 3–30.

  Friedman S, Schiano T. Cirrhosis and its sequelae. In: Goldman L, Ausiello D, eds. Cecil

  Textbook of Medicine. 22nd ed. Philadelphia, Pa.: Saunders, 2004:936-44.

  Xu J, Kochanek KD, Murphy SL, Tejada-Vera B; Division of Vital Statistics. Deaths:

  final data for 2007. http://www.cdc.gov/NCHS/data/nvsr/nvsr58/nvsr58_19.pdf. Accessed

  January 7, 2011.

  Lozano R, Naghavi M, Foreman K, et al. Global and regional mortality from 235 causes

  of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of

  Disease Study 2010. Lancet 2012; 380: 2095–128.

 • 13

  Lewis FW, Adair O, Rector WG. Arterial vasodilation is not the cause of increased

  cardiac output in cirrhosis. Gastroenterology. 1992;102:1024–1029. [PubMed]

  Wiese S, Hove JD, Bendtsen F, Møller S. Cirrhotic cardiomyopathy: pathogenesis and

  clinical relevance. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2014;11:177–186. [PubMed]

  De BK, Majumdar D, Das D, Biswas PK, Mandal SK, Ray S, Bandopadhyay K, Das TK,

  Dasgupta S, Guru S. Cardiac dysfunction in portal hypertension among patients with cirrhosis

  and non-cirrhotic portal fibrosis. J Hepatol. 2003;39:315–319. [PubMed]

  Albillos A, de la Hera A, González M, Moya JL, Calleja JL, Monserrat J, Ruiz-del-Arbol

  L, Alvarez-Mon M. Increased lipopolysaccharide binding protein in cirrhotic patients with

  marked immune and hemodynamic derangement. Hepatology. 2003;37:208–217. [PubMed]

  Wiest R, Lawson M, Geuking M. Pathological bacterial translocation in liver cirrhosis. J

  Hepatol. 2014;60:197–209. [PubMed]

  Takeuchi O, Akira S. Pattern recognition receptors and inflammation. Cell. 2010;140:805–

  820. [PubMed]

  Henriksen JH, Schütten HJ, Bendtsen F, Warberg J. Circulating atrial natriuretic peptide

  (ANP) and central blood volume (CBV) in cirrhosis. Liver. 1986;6:361–368. [PubMed]

  Merli M, Calicchia A, Ruffa A, Pellicori P, Riggio O, Giusto M, Gaudio C, Torromeo C.

  Cardiac dysfunction in cirrhosis is not associated with the severity of liver disease. Eur J Intern

  Med. 2013;24:172–176. [PubMed]

  Nagueh SF, Appleton CP, Gillebert TC, Marino PN, Oh JK, Smiseth OA, Waggoner AD,

  Flachskampf FA, Pellikka PA, Evangelisa A. Recommendations for the evaluation of left

  ventricular diastolic function by echocardiography. Eur J Echocardiogr. 2009;10:165–193.

  [PubMed]

 • 14

  Salerno F, Cazzaniga M, Pagnozzi G, Cirello I, Nicolini A, Meregaglia D, Burdick L.

  Humoral and cardiac effects of TIPS in cirrhotic patients with different “effective” blood

  volume. Hepatology. 2003;38:1370–1377. [PubMed]

  Nagueh SF, Middleton KJ, Kopelen HA, Zoghbi WA, Quiñones MA. Doppler tissue

  imaging: a noninvasive technique for evaluation of left ventricular relaxation and estimation of

  filling pressures. J Am Coll Cardiol. 1997;30:1527–1533. [PubMed]

  Karagiannakis DS, Papatheodoridis G, Vlachogiannakos J. Recent advances in cirrhotic

  cardiomyopathy. Dig Dis Sci. 2015;60:1141–1151. [PubMed]

  Karagiannakis DS, Vlachogiannakos J, Anastasiadis G, Vafiadis-Zouboulis I, Ladas SD.

  Diastolic cardiac dysfunction is a predictor of dismal prognosis in patients with liver cirrhosis.

  Hepatol Int. 2014;8:588–594. [PubMed]

  Polavarapu N, Tripathi D. Liver in cardiopulmonary disease. Best Pract Res Clin

  Gastroenterol. 2013;27:497–512. [PubMed]

  Huonker M, Schumacher YO, Ochs A, Sorichter S, Keul J, Rössle M. Cardiac function

  and haemodynamics in alcoholic cirrhosis and effects of the transjugular intrahepatic

  portosystemic stent shunt. Gut. 1999;44:743–748. [PMC free article] [PubMed]

  Merli M, Valeriano V, Funaro S, Attili AF, Masini A, Efrati C, De CS, Riggio O.

  Modifications of cardiac function in cirrhotic patients treated with transjugular intrahepatic

  portosystemic shunt (TIPS) Am J Gastroenterol. 2002;97:142–148. [PubMed]

  Kovács A, Schepke M, Heller J, Schild HH, Flacke S. Short-term effects of transjugular

  intrahepatic shunt on cardiac function assessed by cardiac MRI: preliminary results. Cardiovasc

  Intervent Radiol. 2010;33:290–296. [PubMed]


Recommended