Home >Documents >A 12-planeta part3

A 12-planeta part3

Date post:26-May-2015
Category:
View:1,198 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1. --~-306ZECHARIA SITCHIN A Douisprezeeea Planeta 307A masurat trestiile subtiri, .-In ele Ie-a pus... trestii ~i papiru~i.~~Enbilulu, Me~terul Canalelor,De ele grija saaiba, a fost pus. ~.EI carepune plasa, ~i nici un pe~te nu ii scapa,-De capcanele sale nici 0 fiara nu scapaDin cUrsele sale, nici 0 pasare nu scapa,... fiullui... un zeu ce iube~te pe~tiiAsupra lor sa vegheze, de Enlil a fost pus.Fig. 128, Enkimdu, me~ter de diguri ~i canale, Lista sumeriana a .regilor indica faptul ca Enki ~i primulSa Ie vegheze cu grija a fostpus.grup de nefilimi aUstat pe Pamant 0 buna bucatii de vreme, opt. ~ar (28.800) treciind pana cand a fost nurnit un nou comandantEl. " care tope~te, ," al coloni~ilor.. Kulla, cel care face caramizi,,Dacaexaminamindiciileastronomice,Jucruriledevin si .Enki I-a pus mai mare peste breasla. mai clare. Savanpi au fost uinUti de "confuzia", pe ~are ofiicea~ m~reu sumerienii cand era vorba de stabilirea "casei" zodiacah~. Prin1erealizarile lui Enki prezentafe de acest poem secare ii era asociatii lui Enki. Se :pare ca semnul caprei-pe~te,mai mimara ~i curatarea apelor nlurilor ~i cons1uirea unui canalcare qesel1)llaZodia Capricotnului, era asociat cu Enki (~i astacare sii urieasca Tigrul ~i Euftatul. Casa sa depe malul apelor a. ar explica titIul fondatonilui Eridului A.LU.LIM, care,ar puteafost dotatiicu un debarcader,pentru acostarea plutelor de trestie .insemna "oaia apelor stralucitoare"). ~i totu~i EalEnki era re-~l a rorcIlor. Casa a tosl numIta E.ABZU, {"Casa adancului").prezentat deseori ca purtiin4 vase din care curgea apa - Varsa-Iemplullui Enki din Eridu a purtat acest nume timp de milenii.tor; ~i cu sigurantii el era zeul pe~tilor, ~i deci asociat cu Zodia. Mai mult ca sigur ca Eriki ~i echipajul sau u explorat Pe~tilor.teritoriul. din jurul Eridului, dar se pare ca el prefera sa calato- Astronomii sunt pu~i Ia: mare incercare atunci cand sereasca pe aiJii. Mla~ti~ile, spune el in1:un text, "sunt teritoriu1 stradui~sC ~.~teleagacum.citito~ii in stele ~~nAntic~~te _re~-111"", i3pl" 111111", I vla~"I"-11 UUlllU" . 111au l"Al, "I pvV"~l":;>l""if" ~"" uu. &.1..1 ca y ~" u""." W~,L&"-"-""&&W ~&_., -_acum se plimba cu barcasa MA.GUR (literal "barca pentru hoi~ cern, pe~tisau leu. 0 explicape rezonabila ar fi ca, de fapt, nu-nareli"), adica, 0 barca de caliitorie. Mai spune ca "oameniimele lor nu provin de la forma lor, ci.de la activitatea principalamei, ca unul, la vble trageau", ~i ca obi~nuiau Sa "cante cante-sau titlul zeului care era asociatcu acea constelatie.cele vesele", ce "inima raului Iaceau sa se bucure". Intr-un ast-DaciiEnki a aterizat.pe.Pamant.- ~a cum credem noi-,fel de moment, spune el "cantece sacre ~i descantece umpleau la inceputul Erei Pe~tilor, a fos! martorul unei precesii, a Pe~ti-adancul apelor mele". Este consemnat chiar ~i un amanunt lip-lor in Viirsiitor ~i a stat de-a lungul Marelui An (anul de 25.920sit de importanta~ cum ar fi numele capitanului. vastilui lolEnki:ani), piini la inceputul Erei Capricomului, atunci el a fost in1-a-(Fig. 128) devar comandant unic limp de 28.800 de ani.

2. 308ZECHARIA SrrCHIN A DouisprezeceaPlanetii309 Aceasta mi face decat sa confirme ipoteza noastra ca ne-_cea Planetii se afla cel mai aproape de Parnant era nurnit ,,Ras-filimii au ajuns pe Parnan!ui .mijloculepocii gla,ciare.Oificilacrucea CerUrllor",) Acolo, Enlil a stabilit OUR. AN,KI, "lega-muncade construirea digurilora inceputcandcondipileclima- tuni dintreCer ~iPamant",terice erau inca grele. Oar dupa ccitiva~ar de la aterizarea lor,- Aceasta sarcina era foarte. complexa ~i necesita foarteperioada glaciariiincepea sa faca loe unei incalziri treptate"caremult timp. Enlil a stat in Larsa ~ase ~ar,(21.~00 ani) cat timpa adus lI)ulteploi (circa 430.000 de ani in urmii).Atunci, nefili-Nippurul se afla in constructie, Lucriirile de constructii de larnii s-au decis sa se mute mai in interior ~i sa-~iextindiidome-Nippur erau interminabile, lucru care se poate vedea ~i din cele-niuI. Pe scurt, anunnaki (nefilirnii de rand) au numit un nou lalte nume ale lui Enlil, Asociat cu Berbecul, cand se afla laconducator al Eridului, A.LAL.GAR("Vremea ploioasa aduca- Larsa, ulterior el a fost asociat cu Taurul. Oeci, Nippur a fosttoare de lini~e"). -_ intemeiat la inceputul Erei TauruluL_Oar, in timp ce pe Parnant Enki i~i continua munca deo odii inchinatiilui Enlil, "Imn lui Enlil, A Toate Binem-pionier, Anu ~i ~elalalt fiu al sau, Enlil, urmiireau desia~urarea catorul" ce-l glorifica pe el, pe sotia lui, Ninlil ~i ora~ul sau,evenimentelor, de pe A Oouasprezecea Planetii. Textele meso- E.KUR., ne ofera mai nlulte informatii, despre Nippur~ Maipotarniene precizeazii in mod elar ca cel care conducea de faptintcii,Enlil avea acolo ni~teinstrumente foarte sofisticate: "Un.rnisiunea de pe Pamant era Enlil; ~i imediat ce s-a luat decizia. ochi ridicat cu care cerceteaziifata pamantului", ~i 0 ,,razii ridi-continuiirii misiunH, Enlil insu~i a coborcit pe Pamant. PentrU catii care cautii inima pamantului". Nippur, spune poemul, erael, EN,KI.OU.NU ("E~ sapa adcinc") a construit 0 noua colo-apiiratde ni~tearme fantastice:"oftaiui lui te ingroze~te, te spe-nie sau baza, nurnitii Larsa. Cand Enlil a preluat conducerearie de moarte"; din "afara lui, nici cel mai putemic zeu nu puteapersonal, locul a fost nurnit ALIM ("Berbec~), coincizand cu sa se apropie". "Bratul" ~au,,0 imensa plasa avea", iar,in mijlo-,,Era Berbecului"..cui sau se afla 0 "pasiire iute" de care "celriiu ~icel viclean" nu Colonia de la Larsa a marcat intrarea intr-o noua faza aputeau scapa. Era locul acesta protejat de un camp electroniccoloniziirii Pamantului. A insemnat luarea deciziei de a conti-sau de vreo raziimortala? Era oare in centrul sau ceva asemiina-nua experimentele pentru care veniserii ~i care necesitau aduce-,- tor unor elicoptere, ,,0 pasare" atcitde rapidiica nimeni nu putearea pe Pamant a mai multor nefiljmi, unelte ~i echipamente,_ sa scape razei sale de actiune?precum ~i trimiterea pe planeta lor a unor "inciircatQri de prer.In centrul Nippurului, pe 0 platforma ridicatii, se afla car- Uri~ele nave de trar.sport ale nefilimilor nu mai puteau tierul general allui Enlil, KI.UR (,,Locul unde se afla riidacinileateriza in ocean, ca pana atunci. Schimbiirile climaterice mcu- ~ Piimantului")- locul,in care se ridica "puntea dintre Cer ~i Pa-sera terenul mult mai accesibil; era timp}!l pentru construirearnant",Era centruIde comunicapi,din care anunnakide pe Parnan!unUI SpatlOport In centrul lVIesopoaalIlua. 111it;CIj~JUum;im, .uu-h____:__"_n +~.~..:;,,:: I".. TnT nT { ("pi 1"11"" 4uupea ~c 4U lSiiPUWI:SPW:t::t:Ct: plcloare pnn namo- , lul intiirit, ei au descoperit un strat ce continea bucati de vase ceran,ice de culoare verde ~i unelte de cremene. 0 civilizatie mult mai veche fusese ingropatii subunsprezece picioare de namol!,Sir Leonard a cobonit in groapii pentru a examina desco- peririle. I-a intrebat pe asistenpi siii ce opinie au, dar nimeni nu a putut oferi 0 exphcatIe plauzlbIla. Apoi, sotia lui Sir Leonard 52. 406ZECHARIA SrrCHIN ; A Douisprezecea Planeti407.a facut, intamplitor, 0 remarci, ,.Pii, desigur~ sunt urmele poto-,,:A~adar, a fost un eveniment crucial. irtistorla.lumii: Sepului!" . . .,iJvorbe~tedespre evenimentele,cetitile ~ioamenii de dinainte de AIte expedipi arheologice in Mesopotamia totu~i pun lapotop ~icele de dupii potop. Se vorbe~te,despre toate fapk11eindoiali aceasti inmipe minunati. Straturile de nimol cenuzeilor ;~ide fmpiritia cobonlti dii1,ceruri inainte de potop, ~icontin nici 0 urmi de habitare umani indici, intr-adevir poto-istoriaevenimentelor zeie~ti~i.umane ciind fmpiri!ia Cerurilorpul: dar, in timp ce straturile din.Ur ~i al-Ubaid indici dataa cobOriitdin nou pe Pimaot. Acesta era momentul de referiJ1ti,potopului ca fiind in jurul anului 3500-4000 i.Ch., straturi sirni- in functie de care se facea impirtirea timpului... .lare -descoperite ulterior Iii Cush indici aceasti dati ca fiind Nu numai cuprinziitoareleliste de regi, ci ~i textele refe-2800 tCh. Aceea~i dati a fost estimati ~i pentru straturil~de ritoare la un anume rege ~i strimo~ii lui mentioneazi acestnimol descoperite la Erec ~i~uruppak, ora~uleroului sumerian..eveniment. Unul, de exemplu, ce vorbe~tedespreimparatul Ur-al potopului. La Ninive, arheologii au descoperit, la adancimeaNinurta, aminte~tepotopul ca fiind un eveniment.indepirtat inde nu mai pupn de ~aizecide picioare, treisprezece straturi suc-timp:" ., cesivedenimol ~inisipdeIiu, datanddin mileniulpatrutCh. Cei mai multi savanp consideri acum ci ceea ce a desco- fn acea zi, in acea zi de demult,perit Woolleynu erau decat inuildatiilocale - evenimente frec- fn acea noapte, in acea noapte dedemult,vente in Mesopotamia, unde desele ploi torentiale, revirsirile fn anul acela, in anul acela de demult -:celor doui fluvii, p~cum ~i desele lor schimbiri de albie cau- Caod it avut loc potopul.zau astfel de evenimentetragice pentru locuitorii tinutului. Toa-teaceste straturi diferite, au concluzionat savantii, nu erau infmpiratul Asiriei, Asurbanipal,care a fost un protector alnici un caz calamitatea ucigitoare, evenimentul preistoric mo- ~tiintelor~i a strins 0 biblioteci uria~i de tiblite de lut, spunenumental care se presupuneci ar fi fost potopul. intr-o inscriptie comemOJ;ativi i a gisit ~i a reu~it si citeasci c VechiulTestamenteste o,caj>odoperide concizie literacl"inscriptii pe piatri, de dinainte de potop". Un text acadian care~iprecizie. Cuvintele sunt intotdeaunaashel alese pentru a ex- vorbe~tedespre nume ~ioriginile lor explici fapful ciin~iri nu-prima 0 idee foarte precisi, versetele sunt la obiect, ordinealormele regilor de dinainte de potop. Un iIi1piratera liudat ca fl-este clara, lungimea lor nu este niciodati mai mare decat esteind "din simaota pistrati de din~intede potol. Unele texte ~ti- intifice declari ci sursele lor sunt "vechile inscrisuri,ale inte-necesar. Meriti semnalat faptul ci

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended