+ All Categories
Home > Documents > 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  ·...

29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  ·...

Date post: 25-May-2018
Category:
Upload: lamcong
View: 238 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
27
Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" IAŞI Facultatea FACULTATEA DE MEDICINĂ Departament ŞTIINŢE MORFO - FUNCŢIONALE Poziţia în statul de funcţii 55 Funcţie ASISTENT Disciplinele din planul de învăţământ Anatomie (Anatomie III-IV si Embriologie, Anatomie si embriologie) Domeniu Ştiinţific MEDICINĂ Descriere post Anatomie (Anatomie III-IV si Embriologie, Anatomie si embriologie) Atribuţiile/activităţile aferente Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica. Salariul minim de încadrare 1.490 Calendarul concursului Data publicarii anuntului in Monitorul Oficial 28.04.2015 Perioada inscriere 28.04.2015-13.06.2015 Data, ora, locul prezentării planului de dezvoltare a carierei universitare 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' Perioada de sustinere a examenelor Data sustinerii probei scrise 29.06.2015,ora 10.00,Biblioteca Institutului de Anatomie Ora sustinerii probei scrise Locul sustinerii probei scrise Data sustinerii probei practice 01.07.2015, ora 13.00,Sala 5 lucrari practice Ora sustinerii probei practice Locul sustinerii probei practice Perioada de comunicare a rezultatelor 02.07.2015 Perioada de contestatii 02.07.2015-03.07.2015
Transcript
Page 1: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" IAŞI

Facultatea FACULTATEA DE MEDICINĂ

DepartamentŞTIINŢE MORFO - FUNCŢIONALE

Poziţia în statul de funcţii 55

Funcţie ASISTENT

Disciplinele din planul de învăţământ Anatomie (Anatomie III-IV si Embriologie, Anatomie si embriologie)

Domeniu Ştiinţific MEDICINĂ

Descriere post Anatomie (Anatomie III-IV si Embriologie, Anatomie si embriologie)

Atribuţiile/activităţile aferente Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii

pentru disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.

Salariul minim de încadrare 1.490

Calendarul concursului

Data publicarii anuntului in Monitorul

Oficial28.04.2015

Perioada inscriere28.04.2015-13.06.2015

Data, ora, locul prezentării planului de

dezvoltare a carierei universitare

29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu''

Perioada de sustinere a examenelor

Data sustinerii probei scrise 29.06.2015,ora 10.00,Biblioteca Institutului de Anatomie

Ora sustinerii probei scrise

Locul sustinerii probei scrise

Data sustinerii probei practice 01.07.2015, ora 13.00,Sala 5 lucrari practice

Ora sustinerii probei practice

Locul sustinerii probei practice

Perioada de comunicare a rezultatelor 02.07.2015

Perioada de contestatii 02.07.2015-03.07.2015

Page 2: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Descrierea procedurii de concursÎn conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1 din 2011, Hotărârea nr.457 din 4 mai 2011, a Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, aflată în vigoare, Metodologia proprie de concurs

pentru ocuparea posturilor de Asistent constă în patru probe: 1. Propunerea de plan de dezvoltare a carierei universitare; 2. Dosarul candidatului; 3. Proba scrisă; 4. Proba practică. Evaluarea candidatului se

face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%, astfel: 1. Propunerea de dezvoltare a carierei universitar conform art.14, lit.b, din Metodologia proprie de concurs – 30%; 2.

Dosarul candidatului, conform art.14 – 20%; 3. Proba scrisă – 30%; 4. Proba practică – 20%.

Tematica probelor de concurs

1. Spermatogeneza. 2. Ovogeneza 3. Fertilizarea 4. Săptămâna 1 a embriogenezei 5. Săptămâna a 2-a a embriogenezei 6. Săptămâna a 3-a a embriogenezei. 7. Săptămâna a 4-a a embriogenezei 8. Derivatele

foiţelor embrionare 9. Anexele embriofetale 10. Dezvoltarea neurocraniului 11. Dezvoltarea viscerocraniului 12. Dezvoltarea organului axial 13. Dezvoltarea membrelor 14. Sfenoidul 15. Etmoidul 16.

Temporalul 17. Maxila 18. Mandibula 19. Articulaţia temporo-mandibulară 20. Articulaţiile capului cu coloana cervicală 21. Clavicula 22. Scapula 23. Humerusul 24. Radiusul 25. Ulna 26. Articulaţia scapulo-

humerală 27. Articulaţiile dintre oasele antebraţului 28. Coxalul 29. Femurul 30. Tibia 31. Fibula 32. Calcaneul 33. Articulaţia coxo-femurală 34. Articulaţia genunchiului 35. Muşchii masticatori 36. Muşchii

gâtului 37. Muşchii braţului 38. Muşchii anteriori ai antebraţului 39. Muşchii laterali ai antebraţului 40. Muşchii posteriori ai antebraţului 41. Muşchii anteriori ai coapsei 42. Muşchii mediali ai coapsei 43.

Muşchii ischiogambieri 44. Muşchii pelvitrohanterieni 45. Muşchii anterolaterali ai gambei 46. Muşchii posteriori ai gambei 47. Muşchii peretelui anterolateral al abdomenului 48. Dezvoltarea sistemului

respirator 49. Organizarea funcţională a plămânilor 50. Laringele 51. Traheea 52. Plămânul 53. Dezvoltarea cordului 54. Organizarea funcţională a inimii şi vaselor 55. Cordul 56. Aorta 57. Artera carotidă

comună 58. Artera carotidă internă 59. Artera carotidă externă 60. Artera subclavie 61. Artera axilară 62. Artera brahială 63. Artera radială 64. Artera ulnară 65. Arcadele arteriale ale mîinii 66. Venele

superficiale ale membrului superior 67. Artera iliacă internă 68. Artera femurală 69. Artera poplitee 70. Artera tibială posterioară 71. Artera peronieră 72. Artera tibială anterioară 73. Artera pedioasă 74.

Venele superficiale ale membrului inferior 75. Trunchiul celiac 76. Artera mezenterică superioară 77. Artera mezenterică inferioară 78. Vena jugulară internă 79. Vena portă 80. Venele cave 81. Dezvoltarea

sistemului digestiv şi a peritoneului (intestinul portal, terminal.şi glandele anexe) 82. Dezvoltarea intestinului anterior 83. Organizarea funcţională a sistemului digestive 84. Faringele 85. Esofagul 86.

Stomacul 87. Duodenul 88. Intestinul mezenterial 89. Mezenterul 90. Colonul 91. Rectul 92. Ficatul 93. Pancreasul 94. Dezvoltarea sistemului excretor 95. Organizarea funcţională a rinichilor şi căilor urinare

96. Rinichiul 97. Ureterul 98. Vezica urinară 99. Uretra 100. Dezvoltarea sistemului de reproducere la bărbat 101. Dezvoltarea sistemului de reproducere la femeie 102. Organizarea funcţională a sistemului

de reproducere la bărbat 103. Organizarea funcţională a sistemului de reproducere la femeie 104. Prostata 105. Anexele uterine 106. Uterul 107. Organizarea funcţională a cornului ventral medular 108.

Organizarea funcţională a cornului dorsal medular 109. Organizarea funcţională a zonei fundamentale medulare 110. Sistemul cordonului anterolateral al măduvei spinării. 111. Sistemul cordonului posterior

al măduvei spinării. 112. Coloana nucleară motorie somatică. 113. Coloana nucleară motorie branhiomerică. 114. Coloana nucleară motorie viscerală 115. Coloana nucleară senzitivă somatică. 116. Coloana

nucleară aferentă somatică generală. 117. Tracturile descendente din trunchiul cerebral. 118. Tracturile ascendente din trunchiul cerebral. 119. Cerebelul 120. Organizarea funcţională a nucleilor talamici. 121.

Topografia nucleilor hipotalamici. 122. Scoarţa cerebrală. 123. Nucleii bazali. 124. Sistemul eferent al motilităţii voluntare. 125. Sistemul ventricular cerebral 126. Nervii oculomotori 127. Nervul trigemen

128. Nervul facial 129. Nervul glosofaringian 130. Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median 134. Nervul ulnar 135. Nervul radial 136. Plexul lombosacrat 137. Nervul

femural 138. Nervul obturator 139. Nervul ischiatic şi peronier comun 140. Nervul tibial 141. Regiunea temporală 142. Regiunea parotideo-maseterină 143. Regiunea carotidiană 144. Regiunea axilară 145.

Regiunea palmară 146. Regiunea inghino-abdominală 147. Regiunea posterioară a genunchiului BIBLIOGRAFIE 1. Chiriac M, Zamfir M, Antohe DŞt: Anatomia trunchiului, vol. I-II, Litografia UMF, Iaşi,

1995. 2. Antohe D Şt, Varlam H. Aparatul Locomotor – Scheletul, Colecţia Anatomia Rediviva. Ed. Junimea Iaşi, 2004, 3. Frasin Gh: Anatomia capului şi gâtului, Litografia UMF, Iaşi, 1979. 4. Frâncu L. L.,

H. Varlam. Anatomie regională şi aplicată. Capul şi gâtul. 2. Ed. Junimea, Colecţia Anatomia Rediviva, 2, Iaşi, 2003. 5. Mihalache Gr, Chiriac R: Manual de disecţie - membre, Litografia UMF, Iaşi, 1992. 6.

Papilian V, Papilian VV: Manual practic de disecţie şi descoperiri anatomice, Ed. Dacia, Cluj, 1994. 7. Mihalache Gr, Cozma N, Chiriac R. Anatomia descriptivă şi topografică a membrelor, Litografia UMF,

Iaşi, 1991 8. Varlam H., L. L. Frâncu, Dan Ştefan Antohe, Doina Lucia Frîncu, T. Ţăranu. Anatomie regională şi aplicată. Membre. Colecţia Anatomia Redidiva, 1. Ed. Junimea, Iaşi, 2004. 9. Petrovanu I,

Antohe D.Şt, Varlam H: Neuroanatomie clinică. Sistemul nervos central, vol.1, Edit - Dan, Iaşi, 1996. 10. Păduraru D, Indrei A, Frâncu LL, Stan C. Anatomia descriptive şi clinică a organelor de simţ. Ed.

“Gr.T. Popa” Iaşi, 2012 11. Petrovanu I, Zamfir M, Păduraru D, Stan C. Emisferele cerebrale. Sisteme informaţionale, Ed. Intact, Bucureşti, 1999. 12. Carpenter MB: Core text of neuroanatomy, 4th ed.,

Williams and Wilkins, Baltimore, 1991 13. Moore KL. Clinical oriented anatomy. Third ed, Williams & Wilkins, 1992. 14. Papilian V: Anatomia omului, vol. I-II, Ed. Didactică, Bucureşti, 1993 15.

Standring S. Gray`s Anatomy. The Anatomical Basis of Clinical Practice. Ed 39, Elsevier Churchill Livingstone, Edinburg, 2005. 16. Rouvière H, Delmas A. Anatomie Humaine. Descriptive, topographique

et fonctionnelle, Tome I-IV, Masson, Paris 2002. 17. Frîncu DL, Fătu C, Frîncu LL. Viaţa înainte de naştere. Embriologie umană. Ed. Terra Nostra, Iaşi, 2003 18. Carlson BM. Human embriology and

developmental biology (3-rd edition). Mosby, 2004. 19. Sadler TW. Langman’s Medical Embriology, 9th edition, Lippincott Williams@Wilkins, 2004

Page 3: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Lista documente

Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, dosar cu şină, şi conţine, cel puţin, următoarele documente, în conformitate cu art. 12, 14, 15 şi 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobată

deSenatul U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 2. Propuneree

de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de

către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor ; 3. CV în format tiparit si în format electronic; 4. Lista de lucrari ale candidatului în format

tiparit si în format electronic; 5. Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este

completata si semnata de catre candidat. Fişa trebuie să fie în format tipărit şi în format electronic. Această fişă/grilă este afişată pe site-ul Universităţii şi se numeşte « Indicatori de evaluare utilizati pentru

ocuparea funcţiilor didactice » ; 6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, în cazul în care diploma de doctor originala nu este recunoscuta în România,

atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba; 8. Declaratie pe

propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate; 9. În

cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reteaua Ministerului Sanatatii si cele

de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5) ; 10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea

titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior; 11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist; 12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului:

diploma de bacalaureat, licenta; 13. Copia cartii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent

cartii de identitate ori pasaportului; 14. În cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui; 15.

Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs ; 16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru

realizarile profesionale proprii. Lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic vor fi depuse la dosar în format printat, fiecare pagină fiind numerotată şi semnată de candidat.

Adresa unde se transmite dosarul de concursU.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" IAŞI

Facultatea FACULTATEA DE MEDICINĂ

DepartamentStiinţe morfo funcţionale

Poziţia în statul de funcţii 23

Funcţie ASISTENT

Disciplinele din planul de învăţământ Fiziologie (Fiziologie)

Domeniu Ştiinţific MEDICINĂ

Descriere post Fiziologie (Fiziologie)

Atribuţiile/activităţile aferente Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii

pentru disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.

Salariul minim de încadrare 1.490

Calendarul concursului

Data publicarii anuntului in Monitorul

Oficial

28.04.2015

Perioada inscriere 28.04.2015-13.06.2015

Data, ora, locul prezentării planului de

dezvoltare a carierei universitare

14 iulie 2015, ora 10:00, Sala Fiziologie 1

Perioada de sustinere a examenelor

Data sustinerii probei scrise 14 iulie 2015, ora 11:00, Sala Fiziologie 1

Ora sustinerii probei scrise

Locul sustinerii probei scrise

Page 4: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Data sustinerii probei practice 16 iulie, ora 13:30, Sala Fiziologie 1

Ora sustinerii probei practice

Locul sustinerii probei practice

Perioada de comunicare a rezultatelor17.07.2015

Perioada de contestatii 17.07.2015-18.07.2015

Tematica probelor de concurs

TEMATICA EXAMEN SCRIS 1. Organizarea structurala si functionala a materiei vii de la molecule la organism: Nivele de organizare ale materiei vii; Proprietatile fundamentale ale materiei vii si sistemele

functionale; Principii de integrare functionala (mecanisme de reglare, sinergii fiziologice, concepte privind semnalizarea si controlul in fiziologie). 2. Fiziologie celulara generala: Modalitati de semnalizare

inter- si intracelulara; Mecanisme de transport transmembranar; Procese celulare secretorii; 3. Fiziologie celulara speciala: Fiziologia neuronului: excitabilitatea si conductibilitatea neuronului; Transmiterea

sinaptica. 4. Fiziologia celulara speciala: Modalitati de raspuns postsynaptic; Neuromediatori; Fiziologia miocitului (excitabilitate, contractilitate, elasticitate): Particularitati functionale ale celulei musculare

striate si netede; 5. Mediul intern: Compartimente hidro-electrolitice din organism; Echilibrul hidro-electrolitic (aport, distributie, eliminare de apa si electroliti); 6. Fiziologia sangelui: Proprietatile fizico-

chimice ale sangelui; Functiile sangelui; Plasma sanguina; Fiziologia eritrocitelor; Fiziologia sangelui, Fiziologia leucocitelor si trombocitelor; Hemostaza fiziologica; 7. Fiziologia excretiei: Functiile

rinichiului; Particularitati morfo-functionale ale rinichiului; Hemodinamica renala; Mecanisme de formare a urinii: Rolul rinichiului in mentinerea echilibrului acido-bazic; Reglarea functiei renale; Functia

endocrina a rinichiului; Fiziologia cailor de excretie a urinii; Functia de excretie a pielii; 8. Fiziologia cardiovasculara: Notiuni de hemodinamica; Fiziologia miocardului; Metabolismul inimii; Proprietatile

fundamentale ale muschiului cardiac; Revolutia cardiaca; Manifestari mecanice ale revolutiei cardiace; Manifestari electrice ale revolutiei cardiace; Debit cardiac; Lucrul mecanic al inimii; Reglarea activitatii

cardiace; Fiziologia circulatiei arteriale; Particularitati morfologice si functionale ale sistemului arterial; Presiunea arterial; Puls arterial; Puls volumetric; Fiziologia circulatiei venoase; Particularitati

morfologice si functionale ale capilarelor sanguine; Hemodinamica capilara; Schimburi transcapilare; Reglarea circulatiei capilare; Fiziologia circulatiei limfatice; Particularitati morfologice si functionale ale

sistemului limfatic; Rolul circulatiei limfatice; Reglarea hemodonamicii. 9. Fiziologia respiratiei: Particularitati morfologice si functionale ale sistemului toraco- pulmonare; Hemodinamica circulatiei

pulmonare; Ventilatia pulmonara; Hemostaza pulmonara; Etapa sanguina a respiratiei; Respiratia tisulara; Explorarea ventilatiei, perfuziei si difuziei pulmonare; Functii respiratorii ale plamanului; Reglarea

respiratiei; 10. Fiziologia digestiei: Particularitati morfologice si functionale ale aparatului digestiv; Fenomene mecanice si fizice in cursul digestiei; Transformari chimice ale alimentelor in cursul digestiei;

Reglarea proceselor digestive; Absorbtia principiilor alimentare; Fiziologia hepatica; 11. Fiziologia glandelor endocrine: Particularitati morfo-functionale ale glandelor endocrine; Notiunea de hormon, sinteza,

transportul, mecanismele de actiune ale hormonilor; Mecanisme de reglare a secretiei hormonale; Particularitati morfologice si functionale ale traductorilor neuroendocrini; Fiziologia adenohipofizei; Fiziologia

neurohipofizei; Fiziologia glandei tiroidei; Fiziologia glandelor paratiroide; Fiziologia corticosuprarenalei; Fiziologia medulosuprarenalei; Fiziologia gonadelor; Fiziologia pancreasului endocrine; Fiziologia

glandei epifize; Fiziologia timusului endocrin; 12. Fiziologia sistemului nervos central: Organizarea morfo-functionala a SNC; Functia de centru reflex a maduvei spinarii; Functia de centru reflex abulbului

rahidian; Functia de centru reflex a mezencefalului; Fiziologia diencefalului; Fiziologia formatiei reticulat; Fiziologia sistemelor aferente: Fiziologia mecanoreceptorilor; Fiziologia receptorului visual;

Fiziologia receptorului auditiv; Fiziologia receptorului vestibular; Fiziologia receptorului olfactiv; Fiziologia receptorului gustativ; Fiziologia cailor de conducere; Fiziologia ariilor corticale somatosenzoriale;

Fiziologia sistemelor eferente: Fiziologia sistemului pyramidal; Fiziologia sistemului extrapiramidal. TEMATICA PROBA PRACTICA 1. Clasificarea formelor de transport transmembranar; Difuzia simpla si

facilitata, osmoza, transportul active; Determinarea rezistentei globular; Excitabilitatea si conductibilitatea: Studiu pe preparat neuromuscular de broasca; Viteza de conducere nervoasa; Electronervograma;

Electromiografia globala si de unitate motorie; Cronaximetria; Contractia muschiului striat si neted: Studiul in vitro (secusa, tetanosul, contractia izometrica si izotonica); Dinamometria; Ergometria; Oboseala

musculara; Infatigabilitatea relativa a nervului; 2. Sangele (plasma si elementele figurate): Hematocritul; VSH; Numararea hematiilor; Dozarea hemoglobinei; Spectroscopia sangelui. Decelarea sangelui;

Constante eritrocitare; Grupele sanguine: Numararea leucocitelor, Formula leucocitara; Hemostaza fiziologica: Timp de sangerare; Numararea trombocitelor; Timp de coagulare; Timp de protrombina; 3.

Explorarea functiei renale; Examenul sumar de urina; Proba Addis; Evaluarea functiei vezicii urinare; Proba de dilutie si de concentrare a urinei; 4. Explorarea sisemului cardiovascular; Cordul de broasca in

situ; Cardiograma; Influenta temperaraturii asupra activitatii cordului; Automatismul cardiac, ligaturile Stanius; Extrasistola; Influenta stimularii vagului asupra activitatii cardiace: fenomenul “de scapare”,

Legea inimii; Actiunea principalilor ioni si mediatori asupra activitatii cardiac; Metoda electrocardiografica; Detalii tehnice de efectuare a electrocardiogramei; Derivatii electrocardiografice; Componentele

traseului ecg normal; Determinarea ritmului, frecventei, axei electrice pe ecg; Zgomote cardiace: ascultatie, fonocardiograma. Analiza unei inregistrari poligrafice; Explorarea fiziologiei vaselor sanguine;

Pulsul arterial, sfigmograma; Jugulograma; 5. Explorarea aparatului respirator; Toracometrie; Pneumografie; Ascultarea zgomotelor respiratorii; Volume si debite pulmonare; spirometrie; spirografie; 6.

Explorarea digestiei; Explorarea digestiei bucale; Examenul chimic al salivei; Rolul digestive si termolabilitatea ptialinei; Explorarea digestiei gastrice; Recoltarea sucului gastric; Evidentierea HCl si acidului

lactic; Dozarea aciditatii sucului gastric; Actiunea labfermentului; Explorarea digestiei intestinale; Recoltarea sucului pancreatic si a bilei; Dozarea amilazei pancreatice; Separarea produsilor de proteoliza

gastrica si intestinala; 7. Explorarea glandelor endocrine; Rolul hipofizei in melanogeneza; Actiunea ocitocinei asupra muschiului neted uterin; Determinarea metabolismului bazal; Reflexografie; Diagnosticul

precoce de sarcina; Testul Thorn; 8. Explorarea sistemului nervos; Cronaximetrie; Infatigabilitatea relativa a nervului; Viteza de conducere nervoasa. Electronervograma; Reflexul Hoffman; Legile reflexelor

medulare; Reflexe somatice si vegetative cu importanta clinica; Electroencefalografie; Determinarea pragului gustative; Determinarea acuitatii vizuale; Determinarea pragului de discriminare tactile;

Audiometrie . BIBLIOGRAFIE 1. Fiziologie umana - I. Haulica, editiile 1997, 2007 2. Fiziologie umana - Celula si mediul intern - Dragomir Nicolae Serban, Ionela Lacramioara Serban, Walther Bild. Editura

Pim, 2008 3. Fiziologie umana - Functii vegetative - Ionela Lacramioara Serban, Walther Bild, Dragomir Nicolae Serban. Editura Pim, 2008 4. Fiziologie - A. Guyton, editiile in limbile romana. 5. Fiziologie

umana – Glande endocrine - Ionela Lacramioara Serban, Dragomir Nicolae Serban. Editura Pim, 2013 6. Slatineanu SM, Dumitriu IL, Vata LG, Cojocaru E, Gurzu B: Principles and methods for practical

lessons of physiology, 1st ed. Iasi, Gr T Popa, 2012

Page 5: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Descrierea procedurii de concursÎn conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1 din 2011, Hotărârea nr.457 din 4 mai 2011, a Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, aflată în vigoare, Metodologia proprie de concurs

pentru ocuparea posturilor de Asistent constă în patru probe: 1. Propunerea de plan de dezvoltare a carierei universitare; 2. Dosarul candidatului; 3. Proba scrisă; 4. Proba practică. Evaluarea candidatului se

face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%, astfel: 1. Propunerea de dezvoltare a carierei universitar conform art.14, lit.b, din Metodologia proprie de concurs – 30%; 2.

Dosarul candidatului, conform art.14 – 20%; 3. Proba scrisă – 30%; 4. Proba practică – 20%.

Lista documente

Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, dosar cu şină, şi conţine, cel puţin, următoarele documente, în conformitate cu art. 12, 14, 15 şi 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobată

deSenatul U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 2. Propuneree

de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de

către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor ; 3. CV în format tiparit si în format electronic; 4. Lista de lucrari ale candidatului în format

tiparit si în format electronic; 5. Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este

completata si semnata de catre candidat. Fişa trebuie să fie în format tipărit şi în format electronic. Această fişă/grilă este afişată pe site-ul Universităţii şi se numeşte « Indicatori de evaluare utilizati pentru

ocuparea funcţiilor didactice » ; 6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, în cazul în care diploma de doctor originala nu este recunoscuta în România,

atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba; 8. Declaratie pe

propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate; 9. În

cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reteaua Ministerului Sanatatii si cele

de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5) ; 10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea

titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior; 11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist; 12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului:

diploma de bacalaureat, licenta; 13. Copia cartii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent

cartii de identitate ori pasaportului; 14. În cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui; 15.

Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs ; 16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru

realizarile profesionale proprii. Lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic vor fi depuse la dosar în format printat, fiecare pagină fiind numerotată şi semnată de candidat.

Adresa unde se transmite dosarul de concursU.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" IAŞI

Tematica probelor de concurs

TEMATICA EXAMEN SCRIS 1. Organizarea structurala si functionala a materiei vii de la molecule la organism: Nivele de organizare ale materiei vii; Proprietatile fundamentale ale materiei vii si sistemele

functionale; Principii de integrare functionala (mecanisme de reglare, sinergii fiziologice, concepte privind semnalizarea si controlul in fiziologie). 2. Fiziologie celulara generala: Modalitati de semnalizare

inter- si intracelulara; Mecanisme de transport transmembranar; Procese celulare secretorii; 3. Fiziologie celulara speciala: Fiziologia neuronului: excitabilitatea si conductibilitatea neuronului; Transmiterea

sinaptica. 4. Fiziologia celulara speciala: Modalitati de raspuns postsynaptic; Neuromediatori; Fiziologia miocitului (excitabilitate, contractilitate, elasticitate): Particularitati functionale ale celulei musculare

striate si netede; 5. Mediul intern: Compartimente hidro-electrolitice din organism; Echilibrul hidro-electrolitic (aport, distributie, eliminare de apa si electroliti); 6. Fiziologia sangelui: Proprietatile fizico-

chimice ale sangelui; Functiile sangelui; Plasma sanguina; Fiziologia eritrocitelor; Fiziologia sangelui, Fiziologia leucocitelor si trombocitelor; Hemostaza fiziologica; 7. Fiziologia excretiei: Functiile

rinichiului; Particularitati morfo-functionale ale rinichiului; Hemodinamica renala; Mecanisme de formare a urinii: Rolul rinichiului in mentinerea echilibrului acido-bazic; Reglarea functiei renale; Functia

endocrina a rinichiului; Fiziologia cailor de excretie a urinii; Functia de excretie a pielii; 8. Fiziologia cardiovasculara: Notiuni de hemodinamica; Fiziologia miocardului; Metabolismul inimii; Proprietatile

fundamentale ale muschiului cardiac; Revolutia cardiaca; Manifestari mecanice ale revolutiei cardiace; Manifestari electrice ale revolutiei cardiace; Debit cardiac; Lucrul mecanic al inimii; Reglarea activitatii

cardiace; Fiziologia circulatiei arteriale; Particularitati morfologice si functionale ale sistemului arterial; Presiunea arterial; Puls arterial; Puls volumetric; Fiziologia circulatiei venoase; Particularitati

morfologice si functionale ale capilarelor sanguine; Hemodinamica capilara; Schimburi transcapilare; Reglarea circulatiei capilare; Fiziologia circulatiei limfatice; Particularitati morfologice si functionale ale

sistemului limfatic; Rolul circulatiei limfatice; Reglarea hemodonamicii. 9. Fiziologia respiratiei: Particularitati morfologice si functionale ale sistemului toraco- pulmonare; Hemodinamica circulatiei

pulmonare; Ventilatia pulmonara; Hemostaza pulmonara; Etapa sanguina a respiratiei; Respiratia tisulara; Explorarea ventilatiei, perfuziei si difuziei pulmonare; Functii respiratorii ale plamanului; Reglarea

respiratiei; 10. Fiziologia digestiei: Particularitati morfologice si functionale ale aparatului digestiv; Fenomene mecanice si fizice in cursul digestiei; Transformari chimice ale alimentelor in cursul digestiei;

Reglarea proceselor digestive; Absorbtia principiilor alimentare; Fiziologia hepatica; 11. Fiziologia glandelor endocrine: Particularitati morfo-functionale ale glandelor endocrine; Notiunea de hormon, sinteza,

transportul, mecanismele de actiune ale hormonilor; Mecanisme de reglare a secretiei hormonale; Particularitati morfologice si functionale ale traductorilor neuroendocrini; Fiziologia adenohipofizei; Fiziologia

neurohipofizei; Fiziologia glandei tiroidei; Fiziologia glandelor paratiroide; Fiziologia corticosuprarenalei; Fiziologia medulosuprarenalei; Fiziologia gonadelor; Fiziologia pancreasului endocrine; Fiziologia

glandei epifize; Fiziologia timusului endocrin; 12. Fiziologia sistemului nervos central: Organizarea morfo-functionala a SNC; Functia de centru reflex a maduvei spinarii; Functia de centru reflex abulbului

rahidian; Functia de centru reflex a mezencefalului; Fiziologia diencefalului; Fiziologia formatiei reticulat; Fiziologia sistemelor aferente: Fiziologia mecanoreceptorilor; Fiziologia receptorului visual;

Fiziologia receptorului auditiv; Fiziologia receptorului vestibular; Fiziologia receptorului olfactiv; Fiziologia receptorului gustativ; Fiziologia cailor de conducere; Fiziologia ariilor corticale somatosenzoriale;

Fiziologia sistemelor eferente: Fiziologia sistemului pyramidal; Fiziologia sistemului extrapiramidal. TEMATICA PROBA PRACTICA 1. Clasificarea formelor de transport transmembranar; Difuzia simpla si

facilitata, osmoza, transportul active; Determinarea rezistentei globular; Excitabilitatea si conductibilitatea: Studiu pe preparat neuromuscular de broasca; Viteza de conducere nervoasa; Electronervograma;

Electromiografia globala si de unitate motorie; Cronaximetria; Contractia muschiului striat si neted: Studiul in vitro (secusa, tetanosul, contractia izometrica si izotonica); Dinamometria; Ergometria; Oboseala

musculara; Infatigabilitatea relativa a nervului; 2. Sangele (plasma si elementele figurate): Hematocritul; VSH; Numararea hematiilor; Dozarea hemoglobinei; Spectroscopia sangelui. Decelarea sangelui;

Constante eritrocitare; Grupele sanguine: Numararea leucocitelor, Formula leucocitara; Hemostaza fiziologica: Timp de sangerare; Numararea trombocitelor; Timp de coagulare; Timp de protrombina; 3.

Explorarea functiei renale; Examenul sumar de urina; Proba Addis; Evaluarea functiei vezicii urinare; Proba de dilutie si de concentrare a urinei; 4. Explorarea sisemului cardiovascular; Cordul de broasca in

situ; Cardiograma; Influenta temperaraturii asupra activitatii cordului; Automatismul cardiac, ligaturile Stanius; Extrasistola; Influenta stimularii vagului asupra activitatii cardiace: fenomenul “de scapare”,

Legea inimii; Actiunea principalilor ioni si mediatori asupra activitatii cardiac; Metoda electrocardiografica; Detalii tehnice de efectuare a electrocardiogramei; Derivatii electrocardiografice; Componentele

traseului ecg normal; Determinarea ritmului, frecventei, axei electrice pe ecg; Zgomote cardiace: ascultatie, fonocardiograma. Analiza unei inregistrari poligrafice; Explorarea fiziologiei vaselor sanguine;

Pulsul arterial, sfigmograma; Jugulograma; 5. Explorarea aparatului respirator; Toracometrie; Pneumografie; Ascultarea zgomotelor respiratorii; Volume si debite pulmonare; spirometrie; spirografie; 6.

Explorarea digestiei; Explorarea digestiei bucale; Examenul chimic al salivei; Rolul digestive si termolabilitatea ptialinei; Explorarea digestiei gastrice; Recoltarea sucului gastric; Evidentierea HCl si acidului

lactic; Dozarea aciditatii sucului gastric; Actiunea labfermentului; Explorarea digestiei intestinale; Recoltarea sucului pancreatic si a bilei; Dozarea amilazei pancreatice; Separarea produsilor de proteoliza

gastrica si intestinala; 7. Explorarea glandelor endocrine; Rolul hipofizei in melanogeneza; Actiunea ocitocinei asupra muschiului neted uterin; Determinarea metabolismului bazal; Reflexografie; Diagnosticul

precoce de sarcina; Testul Thorn; 8. Explorarea sistemului nervos; Cronaximetrie; Infatigabilitatea relativa a nervului; Viteza de conducere nervoasa. Electronervograma; Reflexul Hoffman; Legile reflexelor

medulare; Reflexe somatice si vegetative cu importanta clinica; Electroencefalografie; Determinarea pragului gustative; Determinarea acuitatii vizuale; Determinarea pragului de discriminare tactile;

Audiometrie . BIBLIOGRAFIE 1. Fiziologie umana - I. Haulica, editiile 1997, 2007 2. Fiziologie umana - Celula si mediul intern - Dragomir Nicolae Serban, Ionela Lacramioara Serban, Walther Bild. Editura

Pim, 2008 3. Fiziologie umana - Functii vegetative - Ionela Lacramioara Serban, Walther Bild, Dragomir Nicolae Serban. Editura Pim, 2008 4. Fiziologie - A. Guyton, editiile in limbile romana. 5. Fiziologie

umana – Glande endocrine - Ionela Lacramioara Serban, Dragomir Nicolae Serban. Editura Pim, 2013 6. Slatineanu SM, Dumitriu IL, Vata LG, Cojocaru E, Gurzu B: Principles and methods for practical

lessons of physiology, 1st ed. Iasi, Gr T Popa, 2012

Page 6: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Facultatea FACULTATEA DE MEDICINĂ

DepartamentŞTIINŢE MORFO - FUNCŢIONALE

Poziţia în statul de funcţii 7

Funcţie ASISTENT

Disciplinele din planul de învăţământ Biologie Celulară şi moleculară (Biologie celulară,,Biologie celulară şi moleculară)

Domeniu Ştiinţific MEDICINĂ

Descriere post Biologie Celulară şi moleculară (Biologie celulară,,Biologie celulară şi moleculară)

Atribuţiile/activităţile aferente Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii

pentru disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.

Salariul minim de încadrare 1.490

Calendarul concursului

Data publicarii anuntului in Monitorul

Oficial28.04.2015

Perioada inscriere28.04.2015-13.06.2015

Data, ora, locul prezentării planului de

dezvoltare a carierei universitare

1.07.2015, ora 11,00,Sală LP Biologie Celulară

Perioada de sustinere a examenelor

Data sustinerii probei scrise 2.07.2015, ora 10,00 ,- Sală LP Biologie Celulară

Ora sustinerii probei scrise

Locul sustinerii probei scrise

Data sustinerii probei practice 4.07.2015, ora 12,00,Sală LP Biologie Celulară

Ora sustinerii probei practice

Locul sustinerii probei practice

Perioada de comunicare a rezultatelor 5.07.2015

Perioada de contestatii 5.07.2015-6.07.2015

Page 7: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Tematica probelor de concurs

Învelişul celular: Membrana celulară : structura moleculară a membranei; glicocalixul. 2. Funcţiile plasmalemei: Proteinele membranare implicate în schimbul de molecule și ioni: transportul ATP-

independent; transportul ATP-dependent; transportul prin vezicule. Semnalizarea celulară. 3. Citoscheletul 4. Specializările plasmalemei: specializările permanente ale polului apical; specializările polului

bazal. 5. Zonele de cuplaj celular și matricea extracelulară: clasificarea funcțională a joncțiunilor; jocțiunile stânse; joncțiunile de ancorare; joncțiunile de comunicare; matricea extracelulară. 6. Nucleul 7.

Sinteza și secreția celulară: Date generale privind căile sintezei și secreției celulare; Biosinteza proteinelor; Organitele sintezei și secreției celulare: reticulul endoplasmatic; complexul Golgi. 8. Mitocondriile:

morfologie, structura moleculară, sinteza ATP,citopatiile mitocondriale. 9. Lizozomii: structură morfologică, moleculară,biogeneza lizozomilor,clasificare și funcții; lizozomii în patologie. 10. Peroxizomii:

caracteristici morfologice și structură moleculară; biogeneza peroxizomilor; funcțiile peroxizomilor; patologie peroxizomală. 11. Ciclul celular: definiție, etape; orologiul de control al ciclului celular; interfaza;

diviziunea celulară. 12. Senescența celulară 13. Apoptoza: date generale,circumstanțe de apariție,componentele moleculare,mecanismele moleculare; caracteristici morfologice și moleculare ale celulelor

apoptotice. 14. Celula tumorală Tematica pentru proba practică 1. Metode de studiu în biologia celulară şi moleculară: tehnică de lucru şi aplicaţii biomedicale pentru: microscopia fotonică clasică;microscopia

prin fluorescenţă - inclusiv principiul imunofluorescenței; microscopia în contrast de fază - aplicații in tehnicile de examinare a celulelor in cultură; microscopia în lumină polarizată. 2. Prelucrarea țesuturilor,

obținerea și colorarea secțiunilor fine: recoltarea probelor tisulare, metode invazive, metode minim invazive, fixarea, procesarea țesuturilor, secționarea la microtom; colorarea secțiunilor la parafină. 3.

Etalarea materialului biologic în monostrat: tehnica efectuării frotiului de sânge; colorarea frotiului de sânge; protocoale de lucru; examinarea frotiului de sânge; morfologia elementelor figurate din sângele

periferic. 4. Aspectele celulei şi ale nucleului în funcţie de tehnicile de studiu şi observare 5. Studiul practic al specializărilor învelişului celular 6. Studiul practic al organitelor sintezei şi secreţiei celulare 7.

Metode moderne de studiu utilizate în biologia celulară şi moleculară 8. Studiul practic microscopic al diviziunii celulare Bibliografie 1. Carmen Elena Cotrutz, C. Cotrutz, T. Petreuș, L. Bădescu - Biologie

Celulară și moleculară – – Iași, Editura SedcomLibris, 2011 2. G. Karp - Cell and Molecular Biology, 2011 3. Lodis H., Berck A., Darnell J. – Molecular Cell Biology, 2011 4. Steven R. Goodman – Medical

Cell Biology, Third Edition, 2010 5. Alberts B., et all - Molecular Biology of the Cell, 5th Edition, 2009 6. C. Cotrutz, Carmen Elena Cotrutz; T. Petreuş, L. Bădescu - Bazele celulare şi moleculare ale

embriogenezei, Iaşi, Sedcom Libris, 2009 7. Cotrutz C., Cotrutz C.E. - Manual de Lucrări practice de biologie celulară, Ed Tehnica Chişinău, 1994

Descrierea procedurii de concursÎn conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1 din 2011, Hotărârea nr.457 din 4 mai 2011, a Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, aflată în vigoare, Metodologia proprie de concurs

pentru ocuparea posturilor de Asistent constă în patru probe: 1. Propunerea de plan de dezvoltare a carierei universitare; 2. Dosarul candidatului; 3. Proba scrisă; 4. Proba practică. Evaluarea candidatului se

face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%, astfel: 1. Propunerea de dezvoltare a carierei universitar conform art.14, lit.b, din Metodologia proprie de concurs – 30%; 2.

Dosarul candidatului, conform art.14 – 20%; 3. Proba scrisă – 30%; 4. Proba practică – 20%.

Lista documente

Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, dosar cu şină, şi conţine, cel puţin, următoarele documente, în conformitate cu art. 12, 14, 15 şi 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobată

deSenatul U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 2. Propuneree

de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de

către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor ; 3. CV în format tiparit si în format electronic; 4. Lista de lucrari ale candidatului în format

tiparit si în format electronic; 5. Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este

completata si semnata de catre candidat. Fişa trebuie să fie în format tipărit şi în format electronic. Această fişă/grilă este afişată pe site-ul Universităţii şi se numeşte « Indicatori de evaluare utilizati pentru

ocuparea funcţiilor didactice » ; 6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, în cazul în care diploma de doctor originala nu este recunoscuta în România,

atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba; 8. Declaratie pe

propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate; 9. În

cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reteaua Ministerului Sanatatii si cele

de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5) ; 10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea

titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior; 11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist; 12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului:

diploma de bacalaureat, licenta; 13. Copia cartii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent

cartii de identitate ori pasaportului; 14. În cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui; 15.

Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs ; 16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru

realizarile profesionale proprii. Lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic vor fi depuse la dosar în format printat, fiecare pagină fiind numerotată şi semnată de candidat.

Adresa unde se transmite dosarul de concursU.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" IAŞI

Facultatea FACULTATEA DE MEDICINĂ

DepartamentŞtiinte morfo funcţionale

Poziţia în statul de funcţii 15

Page 8: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Funcţie ASISTENT

Disciplinele din planul de învăţământ Farmacologie, Farmacologie clinică şi algeziologie (Farmacologie)

Domeniu Ştiinţific MEDICINĂ

Descriere post Farmacologie, Farmacologie clinică şi algeziologie (Farmacologie)

Atribuţiile/activităţile aferente Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii

pentru disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.

Salariul minim de încadrare 1490

Calendarul concursului

Data publicarii anuntului in Monitorul

Oficial

28.04.2015

Perioada inscriere 28.04.2015-13.06.2015

Data, ora, locul prezentării planului de

dezvoltare a carierei universitare

29 iunie 2015, orele 10.30, Sala de lucrari LP3 Farmacologie.

Perioada de sustinere a examenelor

Data sustinerii probei scrise 30 iunie 2015, orele 10, Sala de lucrari LP3 Farmacologie

Ora sustinerii probei scrise

Locul sustinerii probei scrise

Data sustinerii probei practice 2 iulie 2015, orele 12, Sala de lucrari LP3 Farmacologie.

Ora sustinerii probei practice

Locul sustinerii probei practice

Perioada de comunicare a rezultatelor03.07.2015

Perioada de contestatii 03.07.2015-04.07.2015

Tematica probelor de concurs

1. Prescrierea reţetei magistrale 2. Prescrierea reţetei oficinale 3. Prescrierea reţetei tipizate 4. Prescrierea reţetelor în funcţie de vârstă şi în funcţie de greutatea corporală 5. Prescrierea reţetelor cu regim

restrictiv 6. Fişa de Farmacovigilenţă: structură, mod de completare 7. Demonstrarea experimentală a efectelor anestezicelor generale lichide volatile 8. Demonstrarea experimentală a efectului antiinflamator

al indometacinului 9. Demonstrarea experimentală a efectului analgetic al tramadolului 10. Demonstrarea experimentală a importanţei căii de administrare pentru efectul farmacodinamic 11. Demonstrarea

experimental a antagonismului funcţional 12. Demonstrarea experimentală a efectului hipnotic al fenobarbitalului 13. Prescrierea asociaţiilor medicamentoase 14. Complianţa medicamentoasă: importanţa,

modalităţi de determinare 15. Efecte secundare ale medicamentului la nivelul cavităţii orale 16. Condiţii de păstrare şi administrare a medicamentelor 17. Doze utilizate în practica clinica. Doze utilizate în

activitatea experimentală 18. Unităţi de măsură exacte şi aproximative utilizate în Farmacologie şi farmacoterapie BIBLIOGRAFIE 1. Nechifor M, Ciubotariu Diana, Cuciureanu Magda, Farmacografie

practică, Ediţia a II-a Editura Ştef, Iasi, 2015. 2. Nechifor Mihai, Terapia antibacteriană, antifungică şi antivirală în stomatologie, Editura Glissando, Iaşi, 2002. 3. Nechifor Mihai, Farmacologie, Editura UMF

„Gr. T. Popa“, Iaşi, 1989. 4. Katzung B.G., Basic and Clinical Pharmacology, 10th Editon Appleton and Lange Stanford Conneticut, 2005. 5. Ghicavii V, Nechifor M. Farmacoterapia afecţiunilor

stomatologice, Editura Tipografia Centrală, 2015.

Descrierea procedurii de concursÎn conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1 din 2011, Hotărârea nr.457 din 4 mai 2011, a Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, aflată în vigoare, Metodologia proprie de concurs

pentru ocuparea posturilor de Asistent constă în patru probe: 1. Propunerea de plan de dezvoltare a carierei universitare; 2. Dosarul candidatului; 3. Proba scrisă; 4. Proba practică. Evaluarea candidatului se

face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%, astfel: 1. Propunerea de dezvoltare a carierei universitar conform art.14, lit.b, din Metodologia proprie de concurs – 30%; 2.

Dosarul candidatului, conform art.14 – 20%; 3. Proba scrisă – 30%; 4. Proba practică – 20%.

Page 9: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Lista documente

Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, dosar cu şină, şi conţine, cel puţin, următoarele documente, în conformitate cu art. 12, 14, 15 şi 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobată

deSenatul U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 2. Propuneree

de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de

către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor ; 3. CV în format tiparit si în format electronic; 4. Lista de lucrari ale candidatului în format

tiparit si în format electronic; 5. Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este

completata si semnata de catre candidat. Fişa trebuie să fie în format tipărit şi în format electronic. Această fişă/grilă este afişată pe site-ul Universităţii şi se numeşte « Indicatori de evaluare utilizati pentru

ocuparea funcţiilor didactice » ; 6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, în cazul în care diploma de doctor originala nu este recunoscuta în România,

atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba; 8. Declaratie pe

propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate; 9. În

cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reteaua Ministerului Sanatatii si cele

de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5) ; 10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea

titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior; 11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist; 12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului:

diploma de bacalaureat, licenta; 13. Copia cartii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent

cartii de identitate ori pasaportului; 14. În cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui; 15.

Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs ; 16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru

realizarile profesionale proprii. Lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic vor fi depuse la dosar în format printat, fiecare pagină fiind numerotată şi semnată de candidat.

Adresa unde se transmite dosarul de concursU.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" IAŞI

Facultatea FACULTATEA DE MEDICINĂ

DepartamentŞTIINŢE MORFO - FUNCŢIONALE

Poziţia în statul de funcţii 12

Funcţie ASISTENT

Disciplinele din planul de învăţământ Fiziopatologie (Fiziopatologie)

Domeniu Ştiinţific MEDICINĂ

Descriere post Fiziopatologie (Fiziopatologie)

Atribuţiile/activităţile aferente Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii

pentru disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.

Salariul minim de încadrare 1490

Calendarul concursului

Data publicarii anuntului in Monitorul

Oficial28.04.2015

Perioada inscriere28.04.2015-13.06.2015

Data, ora, locul prezentării planului de

dezvoltare a carierei universitare

13 iulie 2015,ora 11.00,sala L.P. Fiziopatologie

Perioada de sustinere a examenelor

Data sustinerii probei scrise 13 iulie 2015,ora 12.00,sala L.P. Fiziopatologie

Page 10: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Ora sustinerii probei scrise

Locul sustinerii probei scrise

Data sustinerii probei practice 15 iulie 2015,ora 15.00,sala L.P. Fiziopatologie

Ora sustinerii probei practice

Locul sustinerii probei practice

Perioada de comunicare a rezultatelor 16.07.2015

Perioada de contestatii 16.07.2015-17.07.2015

Tematica probelor de concurs

1. Definirea noţiunii de normal şi boală; rezervele organismului • Caracteristicile generale ale stării de boală • Boala: evoluţia proceselor morbide. 2. Etiologia generală a bolilor. • Etiologia generală a bolilor:

factori fizici • Etiologia generală a bolilor: factori chimic • Etiologia generală a bolilor: factori biologici, • Etiologia generală a bolilor: agenţi ai mediului social. 3. Patogenia generală a bolilor (I): • Sindromul

general de adaptare, • Sindromul de iritaţie vegetativă, • Concepţia psihosomatică, 4. Patogenia generală a bolilor (II): • Concepţia informaţională în patologie, • Principiul leziunii biochimice ereditare şi

dobândite. • Adaptarea celulară 5. Reacţia inflamatorie acută • Modificările vasculare şi celulare din inflamaţia acută • Mediatorii chimici celulari ai inflamaţiei • Mediatorii chimici plasmatici ai inflamaţiei 6.

Tulburarea homeostaziei termice • Hipertermia: reacţia febrilă, • Hipertermia: supraîncălzirea, şocul termic • Hipotermia 7. Fiziopatologia şocului • Tipuri etiologice de şoc • Evoluţia şocului • Sindromul de

insuficienţă multiviscerală 8. Fiziopatologia metabolismului hidraţilor de carbon (I) • Etiopatogenia DZ 9. Fiziopatologia metabolismului hidraţilor de carbon (II) • Bazele fiziopatologice ale complicaţiilor

cronice (glicarea proteinelor, activarea căii poliol, stresul oxidativ) • Stările de hipoglicemie 10. Fiziopatologia metabolismului hidraţilor de carbon (III) • Bazele fiziopatologice ale complicaţiilor acute în

evoluţia diabetului zaharat : coma cetoacidozică • Bazele fiziopatologice ale complicaţiilor acute în evoluţia diabetului zaharat : coma hiperosmolară • Bazele fiziopatologice ale complicaţiilor acute în evoluţia

diabetului zaharat : coma hiperlactacidemică 11. Fiziopatologia metabolismului proteic (I) • Fiziopatologia hipoproteinemiilor, • Fiziopatologia hiperproteinemiilor, • Fiziopatologia paraproteinemiilor. 12.

Fiziopatologia metabolismului proteic (II) • Fiziopatologia metabolismului acidului uric (etiopatogenia hiperuricemiilor primare şi secundare). 13. Fiziopatologia metabolismului lipidic. •

Hiperlipoproteinemiile primare • Hiperlipoproteinemiile secundare • Hipolipoproteinemiile 14. Tulburările echilibrului eritrocitar • Fiziopatologia anemiilor megaloblastice. • Fiziopatologia anemiilor

hipocrome 15. Fiziopatologia anemiilor hemolitice • Fiziopatologia anemiilor hemolitice prin afectarea membranei eritrocitare. • Fiziopatologia anemiilor hemolitice prin enzimopatii eritrocitare. •

Fiziopatologia anemiilor hemolitice prin afectarea structurii hemoglobinei • Fiziopatologia anemiilor hemolitice imunologice. • Fiziopatologia poliglobuliilor 16. Fiziopatologia echilibrului fluido-coagulant -

tulburări ale hemostazei primare • Tulburări ale hemostazei primare: sindroame hemoragice vasculare. • Tulburări ale hemostazei primare: sindroame hemoragice plachetare 17. Fiziopatologia echilibrului

fluido-coagulant - tulburări ale hemostazei secundare • Tulburări ale hemostazei secundare: tulburări ereditare ale coagulării plasmatice. • Tulburări ale hemostazei secundare: tulburări câştigate ale coagulării

plasmatice. • Fiziopatologia CID 18. Fiziopatologia respiraţiei (partea I-a) • Insuficienţa respiratorie (delimitare nosologică), hipoxia hipoxică; • Mecanisme fiziopatologice implicate în hipoxia hipoxemică. •

Hipoxia de transport şi hipoxia histotoxică. • Dispneea şi cianoza. 19. Fiziopatologia respiraţiei (partea II-a) • Etiopatogenia astmului bronşic • Etiopatogenia emfizemului pulmonar. 20. Fiziopatologia

respiraţiei (partea II-a • Etiopatogenia edemului pulmonar acut. • Etiopatogenia pneumotoraxului. 21. Fiziopatologia cardio-vasculară (partea I) • Fiziopatologia aterosclerozei: factori de risc aterogen. •

Fiziopatologia aterosclerozei: etapele de evoluţie. 22. Fiziopatologia cardio-vasculară (partea II) • Etiopatogenia cardiopatiei ischemice cronice • Etiopatogenia IMA 23. Fiziopatologia cardio-vasculară (partea

III-a) • Etiopatogenia insuficienţei ventriculare stângi. • Etiopatogenia insuficienţei ventriculare drepte. • Patogenia edemului cardiac 24. Fiziopatologia homeostaziei tensionale • Etiopatogenia hipertensiunii

arteriale primare. • Etiopatogenia hipertensiunii arteriale secundare. 25. Fiziopatologia digestiei (I) • Etiopatogenia bolii ulceroase • Fiziopatologia pancreasului endocrin; 26. Fiziopatologia digestiei (II) •

Sindromul de malabsorbţie. • Fiziopatologia pancreatitelor 27. Fiziopatologia digestiei • Fiziopatologia insuficienţei hepatice 28. Fiziopatologia excreţiei partea generală • Alterarea filtrării glomerulare •

Alterarea funcţiilor tubulare • Fiziopatologia sindromului nefrotic. 29. Fiziopatologia excreţiei : IRA • Etiologia insuficienţei renale acute • Patogenia insuficienţei renale acute • Evoluţia insuficienţei renale

acute 30. Fiziopatologia excreţiei: IRC • Etiologia insuficienţei renale cronice • Patogenia insuficienţei renale cronice • Evoluţia insuficienţei renale cronice • Fiziopatologia marilor sindroame din IRC Proba

practica 1. Investigarea răspunsului la o agresiune – inflamaţia: modificări sistemice si modificari locale. 2. Investigarea tulburărilor echilibrului leucocitar I - leucograma normală şi patologică 3. Investigarea

tulburărilor echilibrului leucocitar II - teste de diagnostic in leucemii 4. Investigarea tulburărilor echilibrului eritrocitar - teste screening. 5. Investigarea tulburărilor echilibrului eritrocitar - teste analitice. 6.

Investigarea tulburărilor echilibrului fluido-coagulant - hemostaza primară 7. Investigarea tulburărilor echilibrului fluido-coagulant - hemostaza secundară – teste screening şi analitice 8. Investigarea

tulburărilor aparatului respirator: calculul şi interpretarea unei spirograme, diagnosticul disfuncţiilor ventilatorii. 9. Investigarea tulburărilor aparatului respirator II: teste de bronhomotricitate; analiza

schimburilor respiratorii 10. Investigarea tulburărilor aparatului cardiovascular: ECG patologică: modificări în hipertrofiile atriale şi ventriculare . 11. Investigarea tulburărilor aparatului cardiovascular: ECG

patologică: modificări în tulburări de ritm (aritmii atriale, jonctionale si ventriculare) 12. Investigarea tulburărilor aparatului cardiovascular: ECG patologică: modificări în tulburări de conducere (blocuri). 13.

Investigarea tulburărilor aparatului cardiovascular: ECG patologică: modificări în tulburări de irigaţie coronariană. 14. Investigarea tulburărilor aparatului cardiovascular: ecocardiografia, fonocardiograma,

carotidograma. 15. Explorarea arterelor, venelor, capilarelor. 16. Investigarea tulburărilor aparatului digestiv: cavitatea bucală, esofag, stomac. 17. Investigarea tulburărilor aparatului digestiv: intestin,

pancreas. 18. Investigarea tulburărilor aparatului digestiv: ficat şi căi biliare. 19. Investigarea tulburărilor aparatului excretor: teste statice. 20. Investigarea tulburărilor aparatului excretor: teste dinamice 21.

Investigarea tulburărilor metabolismului glucidic: sindromul hiperglicemic. 22. Investigarea tulburărilor metabolismului glucidic: sindromul hipoglicemic 23. Investigarea tulburărilor metabolismului proteic.

24. Investigarea tulburărilor metabolismului lipidic. 25. Investigarea tulburărilor echilibrului acido-bazic. 26. Investigarea tulburărilor echilibrului hidroelectrolitic Bibliografie obligatorie : 1. Fiziopatologie

Specială, Coordonator Magda Bădescu; Editura “Gr.T.Popa” Iasi, 2011. 2. Fiziopatologie Generală (Ediţia II) – Magda Bădescu Editura Cantes, 2000 3. Elemente de Fiziopatologie practică Luca Veronica,

Bădescu Magda, Mocanu Veronica, Ciocoiu Manuela, Editura "Gr.T.Popa", UMF Iaşi, 2008 Bibliografie suplimentară pentru tematica de curs şi lucrări practice 1. Colev Luca V., Fiziopatologie generală,

Editura Bit, Iasi, 2000 2. Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu, Compendu de Fiziopatologie Generală, Editura Vasiliana, ISBN 973-8148-23-5, Iaşi, 2001. 3. Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu, Compendu de

Fiziopatologie Specială, Editura Vasiliana, ISBN 973-8148-32-4, Iaşi, 2001. 4. Colev V., Mocanu V., Dezechilibre metabolice, Editura Bit, Iaşi, 1999 5. Veronica Colev, Marcela Dinu, Magda Bădescu,

Lucrări practice de Fiziopatologie ( Ediţia IV) Litografia U.M.F. Iaşi 1990 6. Veronica Colev, Magda Bădescu, Veronica Călătoru, Manuela Ciocoiu, Lucrări practice de Fiziopatologie ( Ediţia V-a) Litografia

U.M.F. Iaşi 1994 7. Veronica Colev, Magda Bădescu, Veronica Călătoru, Manuela Ciocoiu, Mariana Vornicu, Lucrări practice de Fiziopatologie ( Ediţia VI-a), Litografia U.M.F. Iaşi 1998. 8. Veronica Colev-

Luca, Magda Bădescu, Veronica Mocanu, Manuela Ciocoiu, Mariana Roşca, Tiberiu Mustaţă, Daniel Iacob, Lucrări practice de Fiziopatologie ( Ediţia VII-a), Editura Bit, ISBN 973-9327-66-4, Iaşi 2002. 9.

Cotran R.S., Kumar V., Collins., Robbins pathologic basis of disease, 6th edition, Philadelphia, W.B. Saunders, 1999 10. Ionescu-Târgovişte C., Diabetologia modernă, Editura Tehnică, Bucureşti, 1997 11.

Porth Carol Marttsen, Matfin Glenn, Pathophysiology: concepts of altered health states, New York: Wolters Kluwer 2009, 8th edition 12. Porth Carol Marttsen, Matfin Glenn, Essentials in pathophysiology:

concepts of altered health states, Philadelphia: Lippincott Williams & Wi;kins, 2007 13. Tomlinson S., Heagertz A.M., Weetman A.P., Mechanisms of disease – an introduction to clinical science, Cambridge

University Press, Cambridge, 1997

Page 11: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Descrierea procedurii de concursÎn conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1 din 2011, Hotărârea nr.457 din 4 mai 2011, a Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, aflată în vigoare, Metodologia proprie de concurs

pentru ocuparea posturilor de Asistent constă în patru probe: 1. Propunerea de plan de dezvoltare a carierei universitare; 2. Dosarul candidatului; 3. Proba scrisă; 4. Proba practică. Evaluarea candidatului se

face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%, astfel: 1. Propunerea de dezvoltare a carierei universitar conform art.14, lit.b, din Metodologia proprie de concurs – 30%; 2.

Dosarul candidatului, conform art.14 – 20%; 3. Proba scrisă – 30%; 4. Proba practică – 20%.

Lista documente

Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, dosar cu şină, şi conţine, cel puţin, următoarele documente, în conformitate cu art. 12, 14, 15 şi 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobată

deSenatul U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 2. Propuneree

de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de

către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor ; 3. CV în format tiparit si în format electronic; 4. Lista de lucrari ale candidatului în format

tiparit si în format electronic; 5. Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este

completata si semnata de catre candidat. Fişa trebuie să fie în format tipărit şi în format electronic. Această fişă/grilă este afişată pe site-ul Universităţii şi se numeşte « Indicatori de evaluare utilizati pentru

ocuparea funcţiilor didactice » ; 6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, în cazul în care diploma de doctor originala nu este recunoscuta în România,

atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba; 8. Declaratie pe

propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate; 9. În

cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reteaua Ministerului Sanatatii si cele

de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5) ; 10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea

titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior; 11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist; 12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului:

diploma de bacalaureat, licenta; 13. Copia cartii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent

cartii de identitate ori pasaportului; 14. În cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui; 15.

Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs ; 16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru

realizarile profesionale proprii. Lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic vor fi depuse la dosar în format printat, fiecare pagină fiind numerotată şi semnată de candidat.

Adresa unde se transmite dosarul de concursU.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115

Tematica probelor de concurs

1. Definirea noţiunii de normal şi boală; rezervele organismului • Caracteristicile generale ale stării de boală • Boala: evoluţia proceselor morbide. 2. Etiologia generală a bolilor. • Etiologia generală a bolilor:

factori fizici • Etiologia generală a bolilor: factori chimic • Etiologia generală a bolilor: factori biologici, • Etiologia generală a bolilor: agenţi ai mediului social. 3. Patogenia generală a bolilor (I): • Sindromul

general de adaptare, • Sindromul de iritaţie vegetativă, • Concepţia psihosomatică, 4. Patogenia generală a bolilor (II): • Concepţia informaţională în patologie, • Principiul leziunii biochimice ereditare şi

dobândite. • Adaptarea celulară 5. Reacţia inflamatorie acută • Modificările vasculare şi celulare din inflamaţia acută • Mediatorii chimici celulari ai inflamaţiei • Mediatorii chimici plasmatici ai inflamaţiei 6.

Tulburarea homeostaziei termice • Hipertermia: reacţia febrilă, • Hipertermia: supraîncălzirea, şocul termic • Hipotermia 7. Fiziopatologia şocului • Tipuri etiologice de şoc • Evoluţia şocului • Sindromul de

insuficienţă multiviscerală 8. Fiziopatologia metabolismului hidraţilor de carbon (I) • Etiopatogenia DZ 9. Fiziopatologia metabolismului hidraţilor de carbon (II) • Bazele fiziopatologice ale complicaţiilor

cronice (glicarea proteinelor, activarea căii poliol, stresul oxidativ) • Stările de hipoglicemie 10. Fiziopatologia metabolismului hidraţilor de carbon (III) • Bazele fiziopatologice ale complicaţiilor acute în

evoluţia diabetului zaharat : coma cetoacidozică • Bazele fiziopatologice ale complicaţiilor acute în evoluţia diabetului zaharat : coma hiperosmolară • Bazele fiziopatologice ale complicaţiilor acute în evoluţia

diabetului zaharat : coma hiperlactacidemică 11. Fiziopatologia metabolismului proteic (I) • Fiziopatologia hipoproteinemiilor, • Fiziopatologia hiperproteinemiilor, • Fiziopatologia paraproteinemiilor. 12.

Fiziopatologia metabolismului proteic (II) • Fiziopatologia metabolismului acidului uric (etiopatogenia hiperuricemiilor primare şi secundare). 13. Fiziopatologia metabolismului lipidic. •

Hiperlipoproteinemiile primare • Hiperlipoproteinemiile secundare • Hipolipoproteinemiile 14. Tulburările echilibrului eritrocitar • Fiziopatologia anemiilor megaloblastice. • Fiziopatologia anemiilor

hipocrome 15. Fiziopatologia anemiilor hemolitice • Fiziopatologia anemiilor hemolitice prin afectarea membranei eritrocitare. • Fiziopatologia anemiilor hemolitice prin enzimopatii eritrocitare. •

Fiziopatologia anemiilor hemolitice prin afectarea structurii hemoglobinei • Fiziopatologia anemiilor hemolitice imunologice. • Fiziopatologia poliglobuliilor 16. Fiziopatologia echilibrului fluido-coagulant -

tulburări ale hemostazei primare • Tulburări ale hemostazei primare: sindroame hemoragice vasculare. • Tulburări ale hemostazei primare: sindroame hemoragice plachetare 17. Fiziopatologia echilibrului

fluido-coagulant - tulburări ale hemostazei secundare • Tulburări ale hemostazei secundare: tulburări ereditare ale coagulării plasmatice. • Tulburări ale hemostazei secundare: tulburări câştigate ale coagulării

plasmatice. • Fiziopatologia CID 18. Fiziopatologia respiraţiei (partea I-a) • Insuficienţa respiratorie (delimitare nosologică), hipoxia hipoxică; • Mecanisme fiziopatologice implicate în hipoxia hipoxemică. •

Hipoxia de transport şi hipoxia histotoxică. • Dispneea şi cianoza. 19. Fiziopatologia respiraţiei (partea II-a) • Etiopatogenia astmului bronşic • Etiopatogenia emfizemului pulmonar. 20. Fiziopatologia

respiraţiei (partea II-a • Etiopatogenia edemului pulmonar acut. • Etiopatogenia pneumotoraxului. 21. Fiziopatologia cardio-vasculară (partea I) • Fiziopatologia aterosclerozei: factori de risc aterogen. •

Fiziopatologia aterosclerozei: etapele de evoluţie. 22. Fiziopatologia cardio-vasculară (partea II) • Etiopatogenia cardiopatiei ischemice cronice • Etiopatogenia IMA 23. Fiziopatologia cardio-vasculară (partea

III-a) • Etiopatogenia insuficienţei ventriculare stângi. • Etiopatogenia insuficienţei ventriculare drepte. • Patogenia edemului cardiac 24. Fiziopatologia homeostaziei tensionale • Etiopatogenia hipertensiunii

arteriale primare. • Etiopatogenia hipertensiunii arteriale secundare. 25. Fiziopatologia digestiei (I) • Etiopatogenia bolii ulceroase • Fiziopatologia pancreasului endocrin; 26. Fiziopatologia digestiei (II) •

Sindromul de malabsorbţie. • Fiziopatologia pancreatitelor 27. Fiziopatologia digestiei • Fiziopatologia insuficienţei hepatice 28. Fiziopatologia excreţiei partea generală • Alterarea filtrării glomerulare •

Alterarea funcţiilor tubulare • Fiziopatologia sindromului nefrotic. 29. Fiziopatologia excreţiei : IRA • Etiologia insuficienţei renale acute • Patogenia insuficienţei renale acute • Evoluţia insuficienţei renale

acute 30. Fiziopatologia excreţiei: IRC • Etiologia insuficienţei renale cronice • Patogenia insuficienţei renale cronice • Evoluţia insuficienţei renale cronice • Fiziopatologia marilor sindroame din IRC Proba

practica 1. Investigarea răspunsului la o agresiune – inflamaţia: modificări sistemice si modificari locale. 2. Investigarea tulburărilor echilibrului leucocitar I - leucograma normală şi patologică 3. Investigarea

tulburărilor echilibrului leucocitar II - teste de diagnostic in leucemii 4. Investigarea tulburărilor echilibrului eritrocitar - teste screening. 5. Investigarea tulburărilor echilibrului eritrocitar - teste analitice. 6.

Investigarea tulburărilor echilibrului fluido-coagulant - hemostaza primară 7. Investigarea tulburărilor echilibrului fluido-coagulant - hemostaza secundară – teste screening şi analitice 8. Investigarea

tulburărilor aparatului respirator: calculul şi interpretarea unei spirograme, diagnosticul disfuncţiilor ventilatorii. 9. Investigarea tulburărilor aparatului respirator II: teste de bronhomotricitate; analiza

schimburilor respiratorii 10. Investigarea tulburărilor aparatului cardiovascular: ECG patologică: modificări în hipertrofiile atriale şi ventriculare . 11. Investigarea tulburărilor aparatului cardiovascular: ECG

patologică: modificări în tulburări de ritm (aritmii atriale, jonctionale si ventriculare) 12. Investigarea tulburărilor aparatului cardiovascular: ECG patologică: modificări în tulburări de conducere (blocuri). 13.

Investigarea tulburărilor aparatului cardiovascular: ECG patologică: modificări în tulburări de irigaţie coronariană. 14. Investigarea tulburărilor aparatului cardiovascular: ecocardiografia, fonocardiograma,

carotidograma. 15. Explorarea arterelor, venelor, capilarelor. 16. Investigarea tulburărilor aparatului digestiv: cavitatea bucală, esofag, stomac. 17. Investigarea tulburărilor aparatului digestiv: intestin,

pancreas. 18. Investigarea tulburărilor aparatului digestiv: ficat şi căi biliare. 19. Investigarea tulburărilor aparatului excretor: teste statice. 20. Investigarea tulburărilor aparatului excretor: teste dinamice 21.

Investigarea tulburărilor metabolismului glucidic: sindromul hiperglicemic. 22. Investigarea tulburărilor metabolismului glucidic: sindromul hipoglicemic 23. Investigarea tulburărilor metabolismului proteic.

24. Investigarea tulburărilor metabolismului lipidic. 25. Investigarea tulburărilor echilibrului acido-bazic. 26. Investigarea tulburărilor echilibrului hidroelectrolitic Bibliografie obligatorie : 1. Fiziopatologie

Specială, Coordonator Magda Bădescu; Editura “Gr.T.Popa” Iasi, 2011. 2. Fiziopatologie Generală (Ediţia II) – Magda Bădescu Editura Cantes, 2000 3. Elemente de Fiziopatologie practică Luca Veronica,

Bădescu Magda, Mocanu Veronica, Ciocoiu Manuela, Editura "Gr.T.Popa", UMF Iaşi, 2008 Bibliografie suplimentară pentru tematica de curs şi lucrări practice 1. Colev Luca V., Fiziopatologie generală,

Editura Bit, Iasi, 2000 2. Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu, Compendu de Fiziopatologie Generală, Editura Vasiliana, ISBN 973-8148-23-5, Iaşi, 2001. 3. Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu, Compendu de

Fiziopatologie Specială, Editura Vasiliana, ISBN 973-8148-32-4, Iaşi, 2001. 4. Colev V., Mocanu V., Dezechilibre metabolice, Editura Bit, Iaşi, 1999 5. Veronica Colev, Marcela Dinu, Magda Bădescu,

Lucrări practice de Fiziopatologie ( Ediţia IV) Litografia U.M.F. Iaşi 1990 6. Veronica Colev, Magda Bădescu, Veronica Călătoru, Manuela Ciocoiu, Lucrări practice de Fiziopatologie ( Ediţia V-a) Litografia

U.M.F. Iaşi 1994 7. Veronica Colev, Magda Bădescu, Veronica Călătoru, Manuela Ciocoiu, Mariana Vornicu, Lucrări practice de Fiziopatologie ( Ediţia VI-a), Litografia U.M.F. Iaşi 1998. 8. Veronica Colev-

Luca, Magda Bădescu, Veronica Mocanu, Manuela Ciocoiu, Mariana Roşca, Tiberiu Mustaţă, Daniel Iacob, Lucrări practice de Fiziopatologie ( Ediţia VII-a), Editura Bit, ISBN 973-9327-66-4, Iaşi 2002. 9.

Cotran R.S., Kumar V., Collins., Robbins pathologic basis of disease, 6th edition, Philadelphia, W.B. Saunders, 1999 10. Ionescu-Târgovişte C., Diabetologia modernă, Editura Tehnică, Bucureşti, 1997 11.

Porth Carol Marttsen, Matfin Glenn, Pathophysiology: concepts of altered health states, New York: Wolters Kluwer 2009, 8th edition 12. Porth Carol Marttsen, Matfin Glenn, Essentials in pathophysiology:

concepts of altered health states, Philadelphia: Lippincott Williams & Wi;kins, 2007 13. Tomlinson S., Heagertz A.M., Weetman A.P., Mechanisms of disease – an introduction to clinical science, Cambridge

University Press, Cambridge, 1997

Page 12: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" IAŞI

Facultatea FACULTATEA DE MEDICINĂ

DepartamentMedicale I

Poziţia în statul de funcţii 21

Funcţie ASISTENT

Disciplinele din planul de învăţământ Semiologie medicală (Semiologia aparatului cardiovascular, Semiologia aparatului respirator, Semiologie generală)

Domeniu Ştiinţific MEDICINĂ

Descriere post Semiologie medicală (Semiologia aparatului cardiovascular, Semiologia aparatului respirator, Semiologie generală)

Atribuţiile/activităţile aferente Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii

pentru disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.

Salariul minim de încadrare 1490

Calendarul concursului

Data publicarii anuntului in Monitorul

Oficial

28.04.2015

Perioada inscriere 28.04.2015 - 13.06.2015

Data, ora, locul prezentării planului de

dezvoltare a carierei universitare

29 iunie, ora 08:00, Spitalul Clinic de Recuperare, Sectia Recuperare Cardiovasculara.

Perioada de sustinere a examenelor

Data sustinerii probei scrise 29 iunie, ora 09:30, Spitalul Clinic de Recuperare, Sectia Recuperare Cardiovasculara.

Ora sustinerii probei scrise

Locul sustinerii probei scrise

Data sustinerii probei practice 01 iulie, ora 11:30, Spitalul Clinic de Recuperare, Sectia Recuperare Cardiovasculara.

Ora sustinerii probei practice

Locul sustinerii probei practice

Perioada de comunicare a rezultatelor02.07.2015

Perioada de contestatii 02.07.2015-03.07.2015

Page 13: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Tematica probelor de concurs

1. Bronsita cronica. Emfizemul pulmonar. Bronhopneumopatia cronica obstructiva 2. Pneumoniile 3. Astmul bronsic 4. Abcesul pulmonar 5. Cancerul bronhopulmonar 6. Tuberculoza pulmonara a adultului

(forme clinice, diagnostice, principii de tratament) 7. Pleureziile 8. Sindroamele mediastinale 9. Alveolite fibrozante acute si cronice 10. Insuficienta respiratorie 11. Endocardita bacteriana subacuta 12.

Valvulopatii mitrale si aortice 13. Tulburarile de ritm ale inimii 14. Tulburarile de conducere ale inimii 15. Pericarditele 16. Miocardite si cardiomiopatii 17. Cardiopatia ischemica (Angina pectorala stabila si

instabila, infarctul miocardic acut) 18. Edemul pulmonar acut cardiogen si noncardiogen 19. Socul cardiogen 20. Moartea subita cardiaca 21. Cordul pulmonar cronic 22. Insuficienta cardiaca congestive 23.

Tromboembolismul pulmonar 24. Hipertensiunea arteriala esentiala si secundara 25. Tromboflebitele 26. Bolile aortei si arterelor periferice 27. Glomerulonefrite acute, rapid progresive si cronice 28.

Sindromul nefrotic 29. Nefropatii insterstitiale acute si cronice 30. Litiaza renala. Infectiile urinare. Pielonefritele 31. Insuficienta renala acuta 32. Insuficienta renala cronica 33. Rinichiul de sarcina 34.

Esofagita de reflux. Hernia hiatala 35. Ulcerul gastric si duodenal 36. Cancerul gastric 37. Suferintele stomacului operat 38. Colita ulceroasa si boala Crohn 39. Cancerul colonului 40. Cancerul rectal 41.

Hepatitele virale 42. Hepatita cronica 43. Cirozele hepatice 44. Insuficienta hepatica si encefalopatia portalsistemica 45. Litiaza biliara 46. Icterele 47. Pancreatite acute si cronice 48. Cancerul de pancreas 49.

Hemoragiile digestive superioare 50. Anemiile feriprive 51. Anemiile megaloblastice 52. Anemiile hemolitice 53. Leucoza acuta 54. Leucoza limfatica cronica 55. Sindromul mieloproliferativ (leucoza

mieloida cronica, policitemia vera, trombocitemia esentiala, metaplazia mieloida cu mieloscleroza) 56. Limfoame maligne 57. Sindroame hemoragipare, de cauza trombocitara, vasculara si prin tulburari de

coagulare 58. Diabetul zaharat 59. Reumatismul articular acut 60. Poliartrita reumatoida 61. Artritele seronegative, artritele infectioase si prin microcristale 62. Artrozele 63. Sciatica vertebrala 64. Colagenoze

(lupus eritematos, sclerodermia, dermato-miozite, boala mixta de tesut conjunctiv 65. Vasculite sistemice 66. Intoxicatia acuta barbiturica 67. Intoxicatia acuta cu compusi organo-fosforici 68. Sindromul

meningeal. Meningita acuta tuberculoasa, meningita acuta limfocitara benigna, meningita cerebrospinala meningococica 69. Hipertiroidismul 70. Diagnosticul pozitiv si diferential al comelor. Principii de

tratament 71. Aterogeneza si ateroscleroza 72. Dislipidemiile 73. Obezitatea BIBLIOGRAFIE 1. Medicina Interna – L. Gherasim, vol.1 ed. a II-a, Ed. Medicala 2001 2. Medicina Interna – L. Gherasim, vol.2

ed. I, Ed. Medicala 1996 3. Medicina Interna – L. Gherasim, vol.3 ed. I, Ed. Medicala 1998 4. Medicina Interna – L. Gherasim, vol.4, Ed. Medicala 2002 5. Ghid de Practica Medicala – vol.1, Ed. Infomedica

1999 6. Ghid de Practica Medicala – vol. 2, Ed. Infomedica 2001 7. Tratat de Gastroenterologie – M. Grigorescu, O. Pascu, Ed. Tehnica, 1996 8. Hematologie – D. Mut Popescu, Ed. Medicala 1998 9.

Compendiu de Reumatologie – E. Popescu, R. Ionescu, Ed. Tehnica, ed. a III-a, 1999 10. I. Rebedea. Boli infectioase. Ed. Medicala Bucuresti 2000 11. Neurologie – C. Popa, Ed. National 1997 12.

Harrison’s Principles of Internal medicine, 17-th Edition 2008 13. C. Ginghina. Mic tratat de cardiologie. Ed. Academiei Romane 2010 14. G. Mogos – Intoxicatii acute. Diagnostic. Tratament, Ed. Med.,

1981 15. F. Mitu. Semiologie medicala generala. Ed “Gr.T. Popa” U.M.F. Iasi 2009 16. F. Mitu. Actualitati in semiologia respiratorie si cardiovasculara. Ed “Gr.T. Popa” U.M.F. Iasi 2011 17. F. Mitu.

Semiologie medicala. Aparatul renal, digestiv si sistemul hematopoietic. Ed “Gr.T. Popa” U.M.F. Iasi, 2013.

Descrierea procedurii de concursÎn conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1 din 2011, Hotărârea nr.457 din 4 mai 2011, a Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, aflată în vigoare, Metodologia proprie de concurs

pentru ocuparea posturilor de Asistent constă în patru probe: 1. Propunerea de plan de dezvoltare a carierei universitare; 2. Dosarul candidatului; 3. Proba scrisă; 4. Proba practică. Evaluarea candidatului se

face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%, astfel: 1. Propunerea de dezvoltare a carierei universitar conform art.14, lit.b, din Metodologia proprie de concurs – 30%; 2.

Dosarul candidatului, conform art.14 – 20%; 3. Proba scrisă – 30%; 4. Proba practică – 20%.

Lista documente

Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, dosar cu şină, şi conţine, cel puţin, următoarele documente, în conformitate cu art. 12, 14, 15 şi 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobată

deSenatul U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 2. Propuneree

de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de

către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor ; 3. CV în format tiparit si în format electronic; 4. Lista de lucrari ale candidatului în format

tiparit si în format electronic; 5. Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este

completata si semnata de catre candidat. Fişa trebuie să fie în format tipărit şi în format electronic. Această fişă/grilă este afişată pe site-ul Universităţii şi se numeşte « Indicatori de evaluare utilizati pentru

ocuparea funcţiilor didactice » ; 6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, în cazul în care diploma de doctor originala nu este recunoscuta în România,

atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba; 8. Declaratie pe

propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate; 9. În

cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reteaua Ministerului Sanatatii si cele

de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5) ; 10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea

titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior; 11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist; 12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului:

diploma de bacalaureat, licenta; 13. Copia cartii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent

cartii de identitate ori pasaportului; 14. În cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui; 15.

Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs ; 16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru

realizarile profesionale proprii. Lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic vor fi depuse la dosar în format printat, fiecare pagină fiind numerotată şi semnată de candidat.

Adresa unde se transmite dosarul de concursU.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115

Page 14: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" IAŞI

Facultatea FACULTATEA DE MEDICINĂ

DepartamentMedicale I

Poziţia în statul de funcţii 10

Funcţie ASISTENT

Disciplinele din planul de învăţământ Medicină internă - toxicologie (Medicină internă, Toxicologie)

Domeniu Ştiinţific MEDICINĂ

Descriere post Medicină internă - toxicologie (Medicină internă, Toxicologie)

Atribuţiile/activităţile aferente Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii

pentru disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.

Salariul minim de încadrare 1490

Calendarul concursului

Data publicarii anuntului in Monitorul

Oficial28.04.2015

Perioada inscriere28.04.2015-13.06.2015

Data, ora, locul prezentării planului de

dezvoltare a carierei universitare

29 iunie, ora 08:45, Spitalul Clinic de Recuperare, Sectia Recuperare Cardiovasculara.

Perioada de sustinere a examenelor

Data sustinerii probei scrise 29 iunie, ora 9.30, Spitalul Clinic de Recuperare, Sectia Recuperare Cardiovasculara.

Ora sustinerii probei scrise

Locul sustinerii probei scrise

Data sustinerii probei practice 01 iulie, ora 12.30, Spitalul Clinic de Recuperare, Sectia Recuperare Cardiovasculara.

Ora sustinerii probei practice

Locul sustinerii probei practice

Perioada de comunicare a rezultatelor 02.07.2015

Perioada de contestatii 02.07.2015-03.07.2015

Page 15: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Tematica probelor de concurs

APARATUL RESPIRATOR 1. Astmul bronşic 2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică 3. Pneumoniile bacteriene şi virale 4. Bronşiectazii 5. Abcesul pulmonar 6. Fibrozele pulmonare idiopatice 7.

Pleureziile netuberculoase 8. Cancerul bronho-pulmonar 9. Cordul pulmonar cronic APARATUL CARDIOVASCULAR 1. Reumatismul articular acut 2. Leziunile valvulare mitrale şi aortice 3. Endocardita

infecţioasă 4. Pericardite acute şi constrictive 5. Miocardita 6. Cardiomiopatii dilatative, hipertrofice şi restrictive 7. Cardiopatii congenitale ale adultului: defect septal atrial, defect septal ventricular,

persistenţa canalului arterial, stenoza arterei pulmonare, tetralogia Fallot 8. Hipertensiunea arterială esenţială şi secundară (HTA reno-vasculară, coarctaţia de aortă, endocrină - medulo şi corticosuprarenaliană)

9. Tulburări de ritm şi de conducere 10. Cardiologie preventivă, aterogeneză, factori de risc cardio-vasculari, dislipidemii, profilaxie primară şi secundară 11. Angina pectorală stabilă şi instabilă 12. Infarctul

de miocard 13. Insuficienţa cardiacă acută 14. Insuficienţa cardiacă cronică 15. Bolile arterelor – disecţia de aortă, ischemia arterială periferică acuta şi cronică 16. Bolile venelor - tromboflebite,

flebotromboze 17. Tromboembolismul pulmonar BOLI DE SÂNGE 1. Anemia hipocromă feriprivă 2. Anemia macrocitară/megaloblastică 3. Principii generale de diagnostic şi tratament în anemiile

hemolitice TOXICOLOGIE CLINICA 1. Principii diagnostice de bază în intoxicaţiile acute exogene 2. Principii generale de tratament în intoxicaţiile acute exogene 3. Comele toxice 4. Edemul pumonar acut

toxic (non-cardiogen) 5. Socul toxic 6. Intoxicaţiile acute exogene medicamentoase cu tranchilizante, sedativ-hipnotice, antidepresive triciclice 7. Intoxicaţiile acute exogene medicamentoase cu acetaminofen,

salicilaţi, cardiodepresive (beta-blocante, calciu-blocante, glicozizi digitalici) 8. Intoxicaţiile acute exogene nemedicamentoase cu pesticide (organofosforate, organo-clorate) si alcooli toxici (etanol, metanol,

etilenglicol) 9. Intoxicaţiile acute exogene nemedicamentoase cu substanţe corozive si monoxid de carbon 10. Intoxicaţiile acute exogene nemedicamentoase cu ciuperci necomestibile BIBLIOGRAFIA

PENTRU CONCURS DISCIPLINA DE MEDICINA INTERNA - TOXICOLOGIE 1. Arsenescu-Georgescu C (ed.) Compendiu de medicina interna. Ed. “Gr. T. Popa” U.M.F. Iasi 2014. 2. Gherasim L (sub

redacţia). Medicină Internă, Editura Medicală, Bucureşti, 2004. 3. Ginghină C, Popescu BA, Jurcuţ R. Esentialul in ecocardiografie. Editura Medicală Antaeus, Bucuresti, 2005. 4. Ginghina C. Mic tratat de

cardiologie. Editura Academiei Romane, Bucuresti 2010. 5. Harrison´s Principles of Internal Medicine,18th edition McGraw Hill Inc, 2011. 6. Mut Popescu. Hematologie clinica - note de curs. Editia a II-a,

Ed. Medicala, Bucuresti 2003. 7. Ungureanu G, Covic M. Terapeutica Medicală, Ed. Polirom Iaşi 2014. 8. Laurenţiu Şorodoc (editor). Toxicologie clinică de urgenţă, vol II. Intoxicaţii nemedicamentoase.

Editura JUNIMEA, Iasi, 2009. 9. Laurenţiu Şorodoc (editor). Toxicologie clinică de urgenţă, vol I. Editura JUNIMEA, Iasi, 2005.

Descrierea procedurii de concursÎn conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1 din 2011, Hotărârea nr.457 din 4 mai 2011, a Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, aflată în vigoare, Metodologia proprie de concurs

pentru ocuparea posturilor de Asistent constă în patru probe: 1. Propunerea de plan de dezvoltare a carierei universitare; 2. Dosarul candidatului; 3. Proba scrisă; 4. Proba practică. Evaluarea candidatului se

face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%, astfel: 1. Propunerea de dezvoltare a carierei universitar conform art.14, lit.b, din Metodologia proprie de concurs – 30%; 2.

Dosarul candidatului, conform art.14 – 20%; 3. Proba scrisă – 30%; 4. Proba practică – 20%.

Lista documente

Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, dosar cu şină, şi conţine, cel puţin, următoarele documente, în conformitate cu art. 12, 14, 15 şi 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobată

deSenatul U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 2. Propuneree

de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de

către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor ; 3. CV în format tiparit si în format electronic; 4. Lista de lucrari ale candidatului în format

tiparit si în format electronic; 5. Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este

completata si semnata de catre candidat. Fişa trebuie să fie în format tipărit şi în format electronic. Această fişă/grilă este afişată pe site-ul Universităţii şi se numeşte « Indicatori de evaluare utilizati pentru

ocuparea funcţiilor didactice » ; 6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, în cazul în care diploma de doctor originala nu este recunoscuta în România,

atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba; 8. Declaratie pe

propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate; 9. În

cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reteaua Ministerului Sanatatii si cele

de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5) ; 10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea

titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior; 11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist; 12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului:

diploma de bacalaureat, licenta; 13. Copia cartii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent

cartii de identitate ori pasaportului; 14. În cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui; 15.

Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs ; 16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru

realizarile profesionale proprii. Lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic vor fi depuse la dosar în format printat, fiecare pagină fiind numerotată şi semnată de candidat.

Adresa unde se transmite dosarul de concursU.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" IAŞI

Facultatea FACULTATEA DE MEDICINĂ

DepartamentMedicale I

Poziţia în statul de funcţii 27

Page 16: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Funcţie ASISTENT

Disciplinele din planul de învăţământ Semiologie medicală - gastroenterologie (Digestiv, Semiologia aparatului digestiv, Semiologie generală)

Domeniu Ştiinţific MEDICINĂ

Descriere post Semiologie medicală - gastroenterologie (Digestiv, Semiologia aparatului digestiv, Semiologie generală)

Atribuţiile/activităţile aferente Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii

pentru disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.

Salariul minim de încadrare 1490

Calendarul concursului

Data publicarii anuntului in Monitorul

Oficial

28.04.2015

Perioada inscriere 28.04.2015-13.06.2015

Data, ora, locul prezentării planului de

dezvoltare a carierei universitare

8 iulie 2015, ora 8.00, Amf IGH

Perioada de sustinere a examenelor

Data sustinerii probei scrise 9 iulie 2015 , ora 9.00, Amf IGH

Ora sustinerii probei scrise

Locul sustinerii probei scrise

Data sustinerii probei practice 11 iulie 2015, ora 11.00, amf IGH

Ora sustinerii probei practice

Locul sustinerii probei practice

Perioada de comunicare a rezultatelor12.07.2015

Perioada de contestatii 12.07.2015-13.07.2015

Page 17: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Descrierea procedurii de concursÎn conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1 din 2011, Hotărârea nr.457 din 4 mai 2011, a Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, aflată în vigoare, Metodologia proprie de concurs

pentru ocuparea posturilor de Asistent constă în patru probe: 1. Propunerea de plan de dezvoltare a carierei universitare; 2. Dosarul candidatului; 3. Proba scrisă; 4. Proba practică. Evaluarea candidatului se

face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%, astfel: 1. Propunerea de dezvoltare a carierei universitar conform art.14, lit.b, din Metodologia proprie de concurs – 30%; 2.

Dosarul candidatului, conform art.14 – 20%; 3. Proba scrisă – 30%; 4. Proba practică – 20%.

Tematica probelor de concurs

TEMATICA CONCURS - GASTROENTEROLOGIE 1. Refluxul gastroesofagian. Esofagita de reflux. 2. Acalazia. Patologia esofagiana functionala. 3. Neoplasmul esofagului. 4. Sindroame dispeptice

functionale. 5. Gastritele cronice. 6. Ulcerul gastroduodenal. 7. Tumorile benigne ale stomacului. 8. Cancerul gastric. 9. Suferintele gastrice postoperatorii. 10. Digestia si absorbtia intestinala. 11. Diareele

cronice. 12. Enteropatiile disenzimatice si enteropatia glutenica. 13. Boala Crohn si rectocolita ulcerohemoragica. 14. Sindromul de malabsorbtie. 15. Colonul iritabil. Constipatia cronica. 16. Polipii colonici.

17. Cancerul de colon. 18. Diverticuloza intestinala. 19. Etiopatogenia si fiziopatologia insuficientei pancreatice exo- si endocrine. 20. Pancreatite acute. 21. Pancreatitele cronice. 22. Cancerul pancreatic. 23.

Colecistitele si angiocolitele acute. 24. Litiaza biliara. 25. Tumorile cailor biliare. 26. Suferintele post-colecistectomie. 27. Sindromul de hipertensiune portala. 28. Encefalopatia hepatica. 29. Hepatitele acute

virale si medicamentoase. 30. Hepatitele cronice. 31. Cirozele ficatului si complicatiile sale. 32. Ciroza biliara primitiva. 33. Colangita sclerozanta primitiva. Hemocromatoza. Boala Wilson. 34. Patologia

hepatica alcool-indusa. 35. Chistul hidatic si tumorile benigne hepatice. 36. Cancerul hepatic. 37. Peritonitele acute si cronice. 38. Hemoragiile digestive superioare si inferioare. TEMATICA - SEMIOLOGIE

MEDICALA Subiect 1 a. Foaia de observaţie clinică. b. Anamneza (motivele internării, antecedente personale şi heredocolaterale, condiţii de viaţă şi muncă, istoricul bolii). c. Examenul obiectiv – metode de

examinare (inspecţia, palparea, percuţia, ascultaţia). Subiect 2 a. Atitudinea. Fizionomia. Statura. Tipul constituţional. b. Starea de nutriţie. Obezitatea. c. Examenul tegumentelor (modificările de culoare,

cianoza, icterul, discromiile, leziunile elementare ale pielii). Eruptii cutanate, hemoragiile cutanate, circulaţia venoasă colaterală superficială. Tulburările trofice cutanate. Subiect 3 a. Semiologia ganglionilor

limfatici.Noduli subcutanaţi b. Semiologia părului. Semiologia unghiilor. Examenul ochilor. c. Examenul gâtului. Examenul sânilor. d. Cianoza, Edemul (cardiac, renal, hepatic, carenţial, endocrin, limfatic,

venos, alergic, inflamator) a. Simptome majore: durerea, cefaleea, pierderea conştienţei, secreţia sudorală, modificările temperaturii corporale. Tipuri de febră. Subiect 4 b. Semiologia psihiatrică. Examinarea

stării mentale. a. Semiologia neurologică. Examenul L.C.R. Sindromul meningean. b. Semiologia dermatologică. c. Semiologia endocrinologică (hipofiza : sdr. antehipofizare si posthipofizare, tiroida : hipo şi

hipertiroidii, suprarenala: hipo şi hiperfuncţie). c. Semiologia sistemului osteo-articular. Subiect 5 Semiologia aparatului respirator Particularitătile anamnezei. Simptome majore : durerea toracică, dispneea,

tusea, expectoraţia, hemoptizi. Examenul obiectiv al aparatului respirator (general, local) Metode complementare de investigare a aparatului respirator (ex. radiologic, puncţia pleurală, bronhoscopia,

pleuroscopia, scintigrafia pulmonară, explorarea funcţională a aparatului respirator) Subiect 6 Semiologia aparatului respirator Sindromul bronşitic: bronşita acută şi cronică, astmul bronşic, bronşiectazie.

Sindromul de hiperaeraţie pulmonară (emfizemul pulmonar) Sindromul de condensare pulmonară: • neretractilă (pneumoniile acute, bacteriene şi virale) • retractilă (cancerul bronhopulmonar) Sindromul

pleural în sindromul de revărsat lichidian pleural: pleureziile serofibrinoase, pleureziile purulente, pleureziile hemoragice, pahipleurite. Sindromul pleural în pneumotoraxul spontan şi în hidropneumotorax.

Sindromul cavitar (abcesul pulmonar). Sindromul mediastinal Subiect 7. Semiologia aparatului cardiovascular Particularitătile anamnezei. Simptome majore: durerea precordială, dispneea, palpitatiile si alte

simptome Examenul obiectiv : examenul local, inspectia, palparea şi percutia regiunii precordiale. Zgomote cardiace normale. Modificarile zgomotelor cardiace fundamentale. Zgomote cardiace supraadăugate

Examenul arterelor şi venelor. Metode complementare de explorare a aparatului cardiovascular. EKG normal Subiect 8 Semiologia aparatului cardiovascular EKG patologica. Tulburari de ritm si de

conducere. Cardiopatia ischemică. Angina pectorală.Infarctul miocardic. RAA. Endocardita reumatismală Endocarditele bacteriene. Stenoza mitrală. Insuficienta mitrală.Stenoza aortică. Insuficienţă aortică.

Alte valvulopatii Pericardita acută şi cronică. Sindromul miocardic Subiect 10 Semiologia aparatului cardiovascular Tensiunea arterială. Sindromul clinic în HTA. Sindromul de hipotensiune

arterială.Sindromul de ischemie periferică acuta si cronică Sindromul clinic din tromboflebite Sindromul clinic din insuficienţă cardiacă. Cardiopatiile congenitale. Subiect 11 Semiologia aparatului digestiv

Particularităţile anamnezei Simptome majore: greaţa, vărsăturile, disfagia, hematemeza, melena, tulburările de tranzit. Examenul obiectiv al aparatului digestiv (general, local) Hepatomegalia. Sdr. Icteric. Sdr.

Ascitic. Sdr de hipertensiune portală Metode complementare de investigare a aparatului digestiv (ex. De laborator, exm radiologic, ecografia abdominală, endoscopia digestivă, etc) Subiect 12 Semiologia

aparatului digestiv Semiologia cavităţii bucale Semiologia esofagului. Sdr. Esofagiene Boala de reflux gastro-esofagian, tulburarile motorii esofagiene, Cancerul esofagian. Semiologia stomacului şi duodenului

Sdr gastritic Sdr ulceros: Ulcerul gastric. Ulcerul duodenal. Complicaţii ( Stenoza pilorica, HDS) Cancerul gastric Semiologia intestinului subţire Sdr. Diareic Constipaţia Sdr. de malabsorbţie Sdr de intestin

iritabil Bolile inflamatorii ale intestinului Boala Crohn şi RCUH. Cancerul colo rectal Subiect 13 Semiologia aparatului digestiv Hepatita cronică Ciroza hepatică. Complicatiile cirozei (Sdr de hipertensiune

portală. Hemoragia digestivă Sdr. hepato-renal Coma hepatică Cancerul hepatic) Subiect 14 Semiologia aparatului digestiv Sdr. Icteric. Semiologia colecistului si a cailor biliare. Litiaza biliară veziculară.

Cancerul veziculei biliare.Colangiocarcinomul .Semiologia pancreasului. Pancreatite acute şi cronice. Cancerul de pancreas Semiologia splinei Subiect 15 Semiologia aparatului renal Particularitătile

anamnezei Simptome majore. Examen obiectiv.Metode complementare de investigare a aparatului renal Subiect 16 Semiologia aparatului renal Sdr nefritic. Sdr. Nefrotic. Pielonefrita acuta şi cronică.Litiaza

renala Cancerul renal. Insuficienta renala acuta si cronica Subiect 17 Semiologia sistemului hematopoetic Particularitătile anamnezei. Examen obiectiv Examenul sângelui periferic. Examenul măduvei osoase

Subiect 18 Semiologia sistemului hematopoetic Sindromul anemic. Poliglobulia Leucemii acute si cronice. Limfoame Patologia trombocitara. Tulburarile de coagulare BIBLIOGRAFIE Gastroenterologie 1.

M. Grigorescu - Tratat de Gastroenterologie, Ed Medicală Naţională, 2001 2. R. Voiosu - Gastroenterologie Clinică, Ed. Universitară C. Davila, 1999 3. M. Grigorescu, O. Pascu -Tratat de Gastroenterologie

Clinică, vol I, Ed. Tehnică, 1996 4. C. Gheorghe, L. Gheorghe - Vademecum în Gastroenterologie, Ed. Nemira 2002 5. L. Gherasim - Medicina Internă, Vol III, Ed. Medicală, 1999 6. Harrison's - Principiile

de Medicină Internă - cap. Boli digestive - Ed. XIV (în limba română), Ed. Teora, 2001 Semiologie medicala 1. Stanciu C Semiologie medicală de bază, vol.1, Editura Junimea, Iaşi, 1989 2. Stanciu C

Semiologie medicală de bază, vol.2, Editura Junimea, Iaşi, 1990 3. Stanciu C, Balan Gh- Curs de Semiologie Medicală, Semiologie generală Editura Junimea Iaşi, 2002 4. Curs de Semiologie medicală.

Aparatul respirator, Editura Junimea, Iaşi, 2002 5. Stanciu C, Stan M, Curs de Semiologie Medicală, Aparatul cardio-vascular Editura Junimea Iaşi, 2002 6. Stanciu C, Trifan A, Ionescu D. Curs de

Semiologie Medicală, Aparatul digestiv Editura Junimea Iaşi, 2002

Page 18: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Lista documente

Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, dosar cu şină, şi conţine, cel puţin, următoarele documente, în conformitate cu art. 12, 14, 15 şi 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobată

deSenatul U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 2. Propuneree

de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de

către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor ; 3. CV în format tiparit si în format electronic; 4. Lista de lucrari ale candidatului în format

tiparit si în format electronic; 5. Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este

completata si semnata de catre candidat. Fişa trebuie să fie în format tipărit şi în format electronic. Această fişă/grilă este afişată pe site-ul Universităţii şi se numeşte « Indicatori de evaluare utilizati pentru

ocuparea funcţiilor didactice » ; 6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, în cazul în care diploma de doctor originala nu este recunoscuta în România,

atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba; 8. Declaratie pe

propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate; 9. În

cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reteaua Ministerului Sanatatii si cele

de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5) ; 10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea

titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior; 11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist; 12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului:

diploma de bacalaureat, licenta; 13. Copia cartii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent

cartii de identitate ori pasaportului; 14. În cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui; 15.

Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs ; 16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru

realizarile profesionale proprii. Lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic vor fi depuse la dosar în format printat, fiecare pagină fiind numerotată şi semnată de candidat.

Adresa unde se transmite dosarul de concursU.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" IAŞI

Facultatea FACULTATEA DE MEDICINĂ

DepartamentMedicale I

Poziţia în statul de funcţii 28

Funcţie ASISTENT

Disciplinele din planul de învăţământ Semiologie medicală - gastroenterologie (Digestiv, Semiologia aparatului digestiv, Semiologie generală)

Domeniu Ştiinţific MEDICINĂ

Descriere post Semiologie medicală - gastroenterologie (Digestiv, Semiologia aparatului digestiv, Semiologie generală)

Atribuţiile/activităţile aferente Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii

pentru disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.

Salariul minim de încadrare 1490

Calendarul concursului

Data publicarii anuntului in Monitorul

Oficial

28.04.2015

Perioada inscriere28.04.2015-13.06.2015

Data, ora, locul prezentării planului de

dezvoltare a carierei universitare

8 iulie 2015, ora 9.00, Amf IGH

Perioada de sustinere a examenelor

Data sustinerii probei scrise 9 iulie 2015 , ora 9.00, Amf IGH

Page 19: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Ora sustinerii probei scrise

Locul sustinerii probei scrise

Data sustinerii probei practice 11 iulie 2015, ora 12.00, amf IGH

Ora sustinerii probei practice

Locul sustinerii probei practice

Perioada de comunicare a rezultatelor 12.07.2015

Perioada de contestatii 12.07.2015-13.07.2015

Tematica probelor de concurs

TEMATICA CONCURS - GASTROENTEROLOGIE 1. Refluxul gastroesofagian. Esofagita de reflux. 2. Acalazia. Patologia esofagiana functionala. 3. Neoplasmul esofagului. 4. Sindroame dispeptice

functionale. 5. Gastritele cronice. 6. Ulcerul gastroduodenal. 7. Tumorile benigne ale stomacului. 8. Cancerul gastric. 9. Suferintele gastrice postoperatorii. 10. Digestia si absorbtia intestinala. 11. Diareele

cronice. 12. Enteropatiile disenzimatice si enteropatia glutenica. 13. Boala Crohn si rectocolita ulcerohemoragica. 14. Sindromul de malabsorbtie. 15. Colonul iritabil. Constipatia cronica. 16. Polipii colonici.

17. Cancerul de colon. 18. Diverticuloza intestinala. 19. Etiopatogenia si fiziopatologia insuficientei pancreatice exo- si endocrine. 20. Pancreatite acute. 21. Pancreatitele cronice. 22. Cancerul pancreatic. 23.

Colecistitele si angiocolitele acute. 24. Litiaza biliara. 25. Tumorile cailor biliare. 26. Suferintele post-colecistectomie. 27. Sindromul de hipertensiune portala. 28. Encefalopatia hepatica. 29. Hepatitele acute

virale si medicamentoase. 30. Hepatitele cronice. 31. Cirozele ficatului si complicatiile sale. 32. Ciroza biliara primitiva. 33. Colangita sclerozanta primitiva. Hemocromatoza. Boala Wilson. 34. Patologia

hepatica alcool-indusa. 35. Chistul hidatic si tumorile benigne hepatice. 36. Cancerul hepatic. 37. Peritonitele acute si cronice. 38. Hemoragiile digestive superioare si inferioare. TEMATICA - SEMIOLOGIE

MEDICALA Subiect 1 a. Foaia de observaţie clinică. b. Anamneza (motivele internării, antecedente personale şi heredocolaterale, condiţii de viaţă şi muncă, istoricul bolii). c. Examenul obiectiv – metode de

examinare (inspecţia, palparea, percuţia, ascultaţia). Subiect 2 a. Atitudinea. Fizionomia. Statura. Tipul constituţional. b. Starea de nutriţie. Obezitatea. c. Examenul tegumentelor (modificările de culoare,

cianoza, icterul, discromiile, leziunile elementare ale pielii). Eruptii cutanate, hemoragiile cutanate, circulaţia venoasă colaterală superficială. Tulburările trofice cutanate. Subiect 3 a. Semiologia ganglionilor

limfatici.Noduli subcutanaţi b. Semiologia părului. Semiologia unghiilor. Examenul ochilor. c. Examenul gâtului. Examenul sânilor. d. Cianoza, Edemul (cardiac, renal, hepatic, carenţial, endocrin, limfatic,

venos, alergic, inflamator) a. Simptome majore: durerea, cefaleea, pierderea conştienţei, secreţia sudorală, modificările temperaturii corporale. Tipuri de febră. Subiect 4 b. Semiologia psihiatrică. Examinarea

stării mentale. a. Semiologia neurologică. Examenul L.C.R. Sindromul meningean. b. Semiologia dermatologică. c. Semiologia endocrinologică (hipofiza : sdr. antehipofizare si posthipofizare, tiroida : hipo şi

hipertiroidii, suprarenala: hipo şi hiperfuncţie). c. Semiologia sistemului osteo-articular. Subiect 5 Semiologia aparatului respirator Particularitătile anamnezei. Simptome majore : durerea toracică, dispneea,

tusea, expectoraţia, hemoptizi. Examenul obiectiv al aparatului respirator (general, local) Metode complementare de investigare a aparatului respirator (ex. radiologic, puncţia pleurală, bronhoscopia,

pleuroscopia, scintigrafia pulmonară, explorarea funcţională a aparatului respirator) Subiect 6 Semiologia aparatului respirator Sindromul bronşitic: bronşita acută şi cronică, astmul bronşic, bronşiectazie.

Sindromul de hiperaeraţie pulmonară (emfizemul pulmonar) Sindromul de condensare pulmonară: • neretractilă (pneumoniile acute, bacteriene şi virale) • retractilă (cancerul bronhopulmonar) Sindromul

pleural în sindromul de revărsat lichidian pleural: pleureziile serofibrinoase, pleureziile purulente, pleureziile hemoragice, pahipleurite. Sindromul pleural în pneumotoraxul spontan şi în hidropneumotorax.

Sindromul cavitar (abcesul pulmonar). Sindromul mediastinal Subiect 7. Semiologia aparatului cardiovascular Particularitătile anamnezei. Simptome majore: durerea precordială, dispneea, palpitatiile si alte

simptome Examenul obiectiv : examenul local, inspectia, palparea şi percutia regiunii precordiale. Zgomote cardiace normale. Modificarile zgomotelor cardiace fundamentale. Zgomote cardiace supraadăugate

Examenul arterelor şi venelor. Metode complementare de explorare a aparatului cardiovascular. EKG normal Subiect 8 Semiologia aparatului cardiovascular EKG patologica. Tulburari de ritm si de

conducere. Cardiopatia ischemică. Angina pectorală.Infarctul miocardic. RAA. Endocardita reumatismală Endocarditele bacteriene. Stenoza mitrală. Insuficienta mitrală.Stenoza aortică. Insuficienţă aortică.

Alte valvulopatii Pericardita acută şi cronică. Sindromul miocardic Subiect 10 Semiologia aparatului cardiovascular Tensiunea arterială. Sindromul clinic în HTA. Sindromul de hipotensiune

arterială.Sindromul de ischemie periferică acuta si cronică Sindromul clinic din tromboflebite Sindromul clinic din insuficienţă cardiacă. Cardiopatiile congenitale. Subiect 11 Semiologia aparatului digestiv

Particularităţile anamnezei Simptome majore: greaţa, vărsăturile, disfagia, hematemeza, melena, tulburările de tranzit. Examenul obiectiv al aparatului digestiv (general, local) Hepatomegalia. Sdr. Icteric. Sdr.

Ascitic. Sdr de hipertensiune portală Metode complementare de investigare a aparatului digestiv (ex. De laborator, exm radiologic, ecografia abdominală, endoscopia digestivă, etc) Subiect 12 Semiologia

aparatului digestiv Semiologia cavităţii bucale Semiologia esofagului. Sdr. Esofagiene Boala de reflux gastro-esofagian, tulburarile motorii esofagiene, Cancerul esofagian. Semiologia stomacului şi duodenului

Sdr gastritic Sdr ulceros: Ulcerul gastric. Ulcerul duodenal. Complicaţii ( Stenoza pilorica, HDS) Cancerul gastric Semiologia intestinului subţire Sdr. Diareic Constipaţia Sdr. de malabsorbţie Sdr de intestin

iritabil Bolile inflamatorii ale intestinului Boala Crohn şi RCUH. Cancerul colo rectal Subiect 13 Semiologia aparatului digestiv Hepatita cronică Ciroza hepatică. Complicatiile cirozei (Sdr de hipertensiune

portală. Hemoragia digestivă Sdr. hepato-renal Coma hepatică Cancerul hepatic) Subiect 14 Semiologia aparatului digestiv Sdr. Icteric. Semiologia colecistului si a cailor biliare. Litiaza biliară veziculară.

Cancerul veziculei biliare.Colangiocarcinomul .Semiologia pancreasului. Pancreatite acute şi cronice. Cancerul de pancreas Semiologia splinei Subiect 15 Semiologia aparatului renal Particularitătile

anamnezei Simptome majore. Examen obiectiv.Metode complementare de investigare a aparatului renal Subiect 16 Semiologia aparatului renal Sdr nefritic. Sdr. Nefrotic. Pielonefrita acuta şi cronică.Litiaza

renala Cancerul renal. Insuficienta renala acuta si cronica Subiect 17 Semiologia sistemului hematopoetic Particularitătile anamnezei. Examen obiectiv Examenul sângelui periferic. Examenul măduvei osoase

Subiect 18 Semiologia sistemului hematopoetic Sindromul anemic. Poliglobulia Leucemii acute si cronice. Limfoame Patologia trombocitara. Tulburarile de coagulare BIBLIOGRAFIE Gastroenterologie 1.

M. Grigorescu - Tratat de Gastroenterologie, Ed Medicală Naţională, 2001 2. R. Voiosu - Gastroenterologie Clinică, Ed. Universitară C. Davila, 1999 3. M. Grigorescu, O. Pascu -Tratat de Gastroenterologie

Clinică, vol I, Ed. Tehnică, 1996 4. C. Gheorghe, L. Gheorghe - Vademecum în Gastroenterologie, Ed. Nemira 2002 5. L. Gherasim - Medicina Internă, Vol III, Ed. Medicală, 1999 6. Harrison's - Principiile

de Medicină Internă - cap. Boli digestive - Ed. XIV (în limba română), Ed. Teora, 2001 Semiologie medicala 1. Stanciu C Semiologie medicală de bază, vol.1, Editura Junimea, Iaşi, 1989 2. Stanciu C

Semiologie medicală de bază, vol.2, Editura Junimea, Iaşi, 1990 3. Stanciu C, Balan Gh- Curs de Semiologie Medicală, Semiologie generală Editura Junimea Iaşi, 2002 4. Curs de Semiologie medicală.

Aparatul respirator, Editura Junimea, Iaşi, 2002 5. Stanciu C, Stan M, Curs de Semiologie Medicală, Aparatul cardio-vascular Editura Junimea Iaşi, 2002 6. Stanciu C, Trifan A, Ionescu D. Curs de

Semiologie Medicală, Aparatul digestiv Editura Junimea Iaşi, 2002

Page 20: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Descrierea procedurii de concursÎn conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1 din 2011, Hotărârea nr.457 din 4 mai 2011, a Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, aflată în vigoare, Metodologia proprie de concurs

pentru ocuparea posturilor de Asistent constă în patru probe: 1. Propunerea de plan de dezvoltare a carierei universitare; 2. Dosarul candidatului; 3. Proba scrisă; 4. Proba practică. Evaluarea candidatului se

face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%, astfel: 1. Propunerea de dezvoltare a carierei universitar conform art.14, lit.b, din Metodologia proprie de concurs – 30%; 2.

Dosarul candidatului, conform art.14 – 20%; 3. Proba scrisă – 30%; 4. Proba practică – 20%.

Lista documente

Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, dosar cu şină, şi conţine, cel puţin, următoarele documente, în conformitate cu art. 12, 14, 15 şi 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobată

deSenatul U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 2. Propuneree

de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de

către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor ; 3. CV în format tiparit si în format electronic; 4. Lista de lucrari ale candidatului în format

tiparit si în format electronic; 5. Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este

completata si semnata de catre candidat. Fişa trebuie să fie în format tipărit şi în format electronic. Această fişă/grilă este afişată pe site-ul Universităţii şi se numeşte « Indicatori de evaluare utilizati pentru

ocuparea funcţiilor didactice » ; 6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, în cazul în care diploma de doctor originala nu este recunoscuta în România,

atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba; 8. Declaratie pe

propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate; 9. În

cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reteaua Ministerului Sanatatii si cele

de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5) ; 10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea

titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior; 11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist; 12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului:

diploma de bacalaureat, licenta; 13. Copia cartii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent

cartii de identitate ori pasaportului; 14. În cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui; 15.

Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs ; 16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru

realizarile profesionale proprii. Lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic vor fi depuse la dosar în format printat, fiecare pagină fiind numerotată şi semnată de candidat.

Adresa unde se transmite dosarul de concursU.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" IAŞI

Facultatea FACULTATEA DE MEDICINĂ

DepartamentMedicale II

Poziţia în statul de funcţii 32

Funcţie ASISTENT

Tematica probelor de concurs

TEMATICA CONCURS - GASTROENTEROLOGIE 1. Refluxul gastroesofagian. Esofagita de reflux. 2. Acalazia. Patologia esofagiana functionala. 3. Neoplasmul esofagului. 4. Sindroame dispeptice

functionale. 5. Gastritele cronice. 6. Ulcerul gastroduodenal. 7. Tumorile benigne ale stomacului. 8. Cancerul gastric. 9. Suferintele gastrice postoperatorii. 10. Digestia si absorbtia intestinala. 11. Diareele

cronice. 12. Enteropatiile disenzimatice si enteropatia glutenica. 13. Boala Crohn si rectocolita ulcerohemoragica. 14. Sindromul de malabsorbtie. 15. Colonul iritabil. Constipatia cronica. 16. Polipii colonici.

17. Cancerul de colon. 18. Diverticuloza intestinala. 19. Etiopatogenia si fiziopatologia insuficientei pancreatice exo- si endocrine. 20. Pancreatite acute. 21. Pancreatitele cronice. 22. Cancerul pancreatic. 23.

Colecistitele si angiocolitele acute. 24. Litiaza biliara. 25. Tumorile cailor biliare. 26. Suferintele post-colecistectomie. 27. Sindromul de hipertensiune portala. 28. Encefalopatia hepatica. 29. Hepatitele acute

virale si medicamentoase. 30. Hepatitele cronice. 31. Cirozele ficatului si complicatiile sale. 32. Ciroza biliara primitiva. 33. Colangita sclerozanta primitiva. Hemocromatoza. Boala Wilson. 34. Patologia

hepatica alcool-indusa. 35. Chistul hidatic si tumorile benigne hepatice. 36. Cancerul hepatic. 37. Peritonitele acute si cronice. 38. Hemoragiile digestive superioare si inferioare. TEMATICA - SEMIOLOGIE

MEDICALA Subiect 1 a. Foaia de observaţie clinică. b. Anamneza (motivele internării, antecedente personale şi heredocolaterale, condiţii de viaţă şi muncă, istoricul bolii). c. Examenul obiectiv – metode de

examinare (inspecţia, palparea, percuţia, ascultaţia). Subiect 2 a. Atitudinea. Fizionomia. Statura. Tipul constituţional. b. Starea de nutriţie. Obezitatea. c. Examenul tegumentelor (modificările de culoare,

cianoza, icterul, discromiile, leziunile elementare ale pielii). Eruptii cutanate, hemoragiile cutanate, circulaţia venoasă colaterală superficială. Tulburările trofice cutanate. Subiect 3 a. Semiologia ganglionilor

limfatici.Noduli subcutanaţi b. Semiologia părului. Semiologia unghiilor. Examenul ochilor. c. Examenul gâtului. Examenul sânilor. d. Cianoza, Edemul (cardiac, renal, hepatic, carenţial, endocrin, limfatic,

venos, alergic, inflamator) a. Simptome majore: durerea, cefaleea, pierderea conştienţei, secreţia sudorală, modificările temperaturii corporale. Tipuri de febră. Subiect 4 b. Semiologia psihiatrică. Examinarea

stării mentale. a. Semiologia neurologică. Examenul L.C.R. Sindromul meningean. b. Semiologia dermatologică. c. Semiologia endocrinologică (hipofiza : sdr. antehipofizare si posthipofizare, tiroida : hipo şi

hipertiroidii, suprarenala: hipo şi hiperfuncţie). c. Semiologia sistemului osteo-articular. Subiect 5 Semiologia aparatului respirator Particularitătile anamnezei. Simptome majore : durerea toracică, dispneea,

tusea, expectoraţia, hemoptizi. Examenul obiectiv al aparatului respirator (general, local) Metode complementare de investigare a aparatului respirator (ex. radiologic, puncţia pleurală, bronhoscopia,

pleuroscopia, scintigrafia pulmonară, explorarea funcţională a aparatului respirator) Subiect 6 Semiologia aparatului respirator Sindromul bronşitic: bronşita acută şi cronică, astmul bronşic, bronşiectazie.

Sindromul de hiperaeraţie pulmonară (emfizemul pulmonar) Sindromul de condensare pulmonară: • neretractilă (pneumoniile acute, bacteriene şi virale) • retractilă (cancerul bronhopulmonar) Sindromul

pleural în sindromul de revărsat lichidian pleural: pleureziile serofibrinoase, pleureziile purulente, pleureziile hemoragice, pahipleurite. Sindromul pleural în pneumotoraxul spontan şi în hidropneumotorax.

Sindromul cavitar (abcesul pulmonar). Sindromul mediastinal Subiect 7. Semiologia aparatului cardiovascular Particularitătile anamnezei. Simptome majore: durerea precordială, dispneea, palpitatiile si alte

simptome Examenul obiectiv : examenul local, inspectia, palparea şi percutia regiunii precordiale. Zgomote cardiace normale. Modificarile zgomotelor cardiace fundamentale. Zgomote cardiace supraadăugate

Examenul arterelor şi venelor. Metode complementare de explorare a aparatului cardiovascular. EKG normal Subiect 8 Semiologia aparatului cardiovascular EKG patologica. Tulburari de ritm si de

conducere. Cardiopatia ischemică. Angina pectorală.Infarctul miocardic. RAA. Endocardita reumatismală Endocarditele bacteriene. Stenoza mitrală. Insuficienta mitrală.Stenoza aortică. Insuficienţă aortică.

Alte valvulopatii Pericardita acută şi cronică. Sindromul miocardic Subiect 10 Semiologia aparatului cardiovascular Tensiunea arterială. Sindromul clinic în HTA. Sindromul de hipotensiune

arterială.Sindromul de ischemie periferică acuta si cronică Sindromul clinic din tromboflebite Sindromul clinic din insuficienţă cardiacă. Cardiopatiile congenitale. Subiect 11 Semiologia aparatului digestiv

Particularităţile anamnezei Simptome majore: greaţa, vărsăturile, disfagia, hematemeza, melena, tulburările de tranzit. Examenul obiectiv al aparatului digestiv (general, local) Hepatomegalia. Sdr. Icteric. Sdr.

Ascitic. Sdr de hipertensiune portală Metode complementare de investigare a aparatului digestiv (ex. De laborator, exm radiologic, ecografia abdominală, endoscopia digestivă, etc) Subiect 12 Semiologia

aparatului digestiv Semiologia cavităţii bucale Semiologia esofagului. Sdr. Esofagiene Boala de reflux gastro-esofagian, tulburarile motorii esofagiene, Cancerul esofagian. Semiologia stomacului şi duodenului

Sdr gastritic Sdr ulceros: Ulcerul gastric. Ulcerul duodenal. Complicaţii ( Stenoza pilorica, HDS) Cancerul gastric Semiologia intestinului subţire Sdr. Diareic Constipaţia Sdr. de malabsorbţie Sdr de intestin

iritabil Bolile inflamatorii ale intestinului Boala Crohn şi RCUH. Cancerul colo rectal Subiect 13 Semiologia aparatului digestiv Hepatita cronică Ciroza hepatică. Complicatiile cirozei (Sdr de hipertensiune

portală. Hemoragia digestivă Sdr. hepato-renal Coma hepatică Cancerul hepatic) Subiect 14 Semiologia aparatului digestiv Sdr. Icteric. Semiologia colecistului si a cailor biliare. Litiaza biliară veziculară.

Cancerul veziculei biliare.Colangiocarcinomul .Semiologia pancreasului. Pancreatite acute şi cronice. Cancerul de pancreas Semiologia splinei Subiect 15 Semiologia aparatului renal Particularitătile

anamnezei Simptome majore. Examen obiectiv.Metode complementare de investigare a aparatului renal Subiect 16 Semiologia aparatului renal Sdr nefritic. Sdr. Nefrotic. Pielonefrita acuta şi cronică.Litiaza

renala Cancerul renal. Insuficienta renala acuta si cronica Subiect 17 Semiologia sistemului hematopoetic Particularitătile anamnezei. Examen obiectiv Examenul sângelui periferic. Examenul măduvei osoase

Subiect 18 Semiologia sistemului hematopoetic Sindromul anemic. Poliglobulia Leucemii acute si cronice. Limfoame Patologia trombocitara. Tulburarile de coagulare BIBLIOGRAFIE Gastroenterologie 1.

M. Grigorescu - Tratat de Gastroenterologie, Ed Medicală Naţională, 2001 2. R. Voiosu - Gastroenterologie Clinică, Ed. Universitară C. Davila, 1999 3. M. Grigorescu, O. Pascu -Tratat de Gastroenterologie

Clinică, vol I, Ed. Tehnică, 1996 4. C. Gheorghe, L. Gheorghe - Vademecum în Gastroenterologie, Ed. Nemira 2002 5. L. Gherasim - Medicina Internă, Vol III, Ed. Medicală, 1999 6. Harrison's - Principiile

de Medicină Internă - cap. Boli digestive - Ed. XIV (în limba română), Ed. Teora, 2001 Semiologie medicala 1. Stanciu C Semiologie medicală de bază, vol.1, Editura Junimea, Iaşi, 1989 2. Stanciu C

Semiologie medicală de bază, vol.2, Editura Junimea, Iaşi, 1990 3. Stanciu C, Balan Gh- Curs de Semiologie Medicală, Semiologie generală Editura Junimea Iaşi, 2002 4. Curs de Semiologie medicală.

Aparatul respirator, Editura Junimea, Iaşi, 2002 5. Stanciu C, Stan M, Curs de Semiologie Medicală, Aparatul cardio-vascular Editura Junimea Iaşi, 2002 6. Stanciu C, Trifan A, Ionescu D. Curs de

Semiologie Medicală, Aparatul digestiv Editura Junimea Iaşi, 2002

Page 21: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Disciplinele din planul de învăţământ Microbiologie (Microbiologie, Microbiologie clinică, Parazitologie,Virusologie)

Domeniu Ştiinţific MEDICINĂ

Descriere post Microbiologie (Microbiologie, Microbiologie clinică, Parazitologie,Virusologie)

Atribuţiile/activităţile aferente Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii

pentru disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.

Salariul minim de încadrare 1490

Calendarul concursului

Data publicarii anuntului in Monitorul

Oficial

28.04.2015

Perioada inscriere 28.04.2015-13.06.2015

Data, ora, locul prezentării planului de

dezvoltare a carierei universitare

08.07.2015,ora 10.00,Disciplina de Microbiologie

Perioada de sustinere a examenelor

Data sustinerii probei scrise 08.07.2015,ora 11.00,Disciplina de Microbiologie

Ora sustinerii probei scrise

Locul sustinerii probei scrise

Data sustinerii probei practice 10.07.2015,ora 13.00,Disciplina de Microbiologie

Ora sustinerii probei practice

Locul sustinerii probei practice

Perioada de comunicare a rezultatelor 11.07.2015

Perioada de contestatii 11.07.2015-12.07.2015

Tematica probelor de concurs

Microbiologia, lumea microorganismelor, disciplinele microbiologice. Anatomia funcţională a bacteriilor. Clasificarea structurilor. Structuri cu interes medical şi semnificaţiile lor biologice, taxonomice şi

patogenetice: genomul, peretele bacterian, glicocalixul, flagelii, fibrele axiale, fimbriile, endosporul bacterian. 2. Noţiuni de bază privind nutriţia, metabolismul, creşterea si cultivarea bacteriilor şi fungilor 3.

Virusuri: noţiuni generale (structuri şi funcţii, taxonomie virală, etape replicative) 4. Relaţiile microorganism-gazdă. Microbiota indigenă. 5. Patogenitatea microorganismelor şi apărarea antimicrobiană a

gazdei. 6. Infecţia (definiţii, surse, căi de transmitere, gazde susceptibile). 7. Bazele microbiologice ale antibioticoterapiei bolilor infecţioase şi ale profilaxiei infecţiei (definiţii, clasificări, mecanism si spectru

de acţiune al antibioticelor; principii de bază ale profilaxiei infecţiilor, inclusiv indicaţii şi contraindicaţii). 8. Introducere în Parazitologia medicală (generalităţi, clasificare, particularităţi ale diagnosticu-lui în

bolile fungice şi parazitare). 9. Notiuni de ecologie orală. Placa dentară. 10. Microbiologia cariei dentare 11. Boala parodontală: etiopatogenie, diagnostic şi tratament antimicrobian. 12. Aspecte

microbiologice privind edentaţia şi tratamentul acesteia. 13. Candidoze orale: etiologie, diagnostic 14. Infecţii oro-maxilo-faciale: clasificare, diagnostic microbiologic 15. Virusuri: metode de cultivare şi

identificare 16. Diagnosticul virusologic în gripă 17. Diagnosticul virusologic în infecţiile hepatitice determinate de VHB, VHC şi VHD 18. Diagnosticul virusologic în HIV infecţie/SIDA Bibliografie 1. Buiuc

D.: Microbiologie Medicală, ed. a VI-a, Editura “Gr. T. Popa” Iaşi, 2003. 2. Buiuc D, Bosnea D. Stadoleanu C. Microbiologie orală. Editura Apollonia, 2001. 3. Radulescu S. Parazitologie medicala. Editura

ALL, 2000. 4. Mims CA et al.: Medical Microbiology, Mosby Company, St. Louis, 2007.

Descrierea procedurii de concursÎn conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1 din 2011, Hotărârea nr.457 din 4 mai 2011, a Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, aflată în vigoare, Metodologia proprie de concurs

pentru ocuparea posturilor de Asistent constă în patru probe: 1. Propunerea de plan de dezvoltare a carierei universitare; 2. Dosarul candidatului; 3. Proba scrisă; 4. Proba practică. Evaluarea candidatului se

face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%, astfel: 1. Propunerea de dezvoltare a carierei universitar conform art.14, lit.b, din Metodologia proprie de concurs – 30%; 2.

Dosarul candidatului, conform art.14 – 20%; 3. Proba scrisă – 30%; 4. Proba practică – 20%.

Page 22: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Lista documente

Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, dosar cu şină, şi conţine, cel puţin, următoarele documente, în conformitate cu art. 12, 14, 15 şi 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobată

deSenatul U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 2. Propuneree

de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de

către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor ; 3. CV în format tiparit si în format electronic; 4. Lista de lucrari ale candidatului în format

tiparit si în format electronic; 5. Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este

completata si semnata de catre candidat. Fişa trebuie să fie în format tipărit şi în format electronic. Această fişă/grilă este afişată pe site-ul Universităţii şi se numeşte « Indicatori de evaluare utilizati pentru

ocuparea funcţiilor didactice » ; 6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, în cazul în care diploma de doctor originala nu este recunoscuta în România,

atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba; 8. Declaratie pe

propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate; 9. În

cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reteaua Ministerului Sanatatii si cele

de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5) ; 10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea

titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior; 11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist; 12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului:

diploma de bacalaureat, licenta; 13. Copia cartii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent

cartii de identitate ori pasaportului; 14. În cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui; 15.

Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs ; 16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru

realizarile profesionale proprii. Lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic vor fi depuse la dosar în format printat, fiecare pagină fiind numerotată şi semnată de candidat.

Adresa unde se transmite dosarul de concursU.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" IAŞI

Facultatea FACULTATEA DE MEDICINĂ

DepartamentŞTIINŢE MORFO - FUNCŢIONALE

Poziţia în statul de funcţii 11

Funcţie ASISTENT

Disciplinele din planul de învăţământ Chirurgie cardiacă, Chirurgie toracică, Chirurgie vasculară ( Chirurgie cardiacă, Dispozitive medicale în cardiologie)

Domeniu Ştiinţific MEDICINĂ

Descriere post Chirurgie cardiacă, Chirurgie toracică, Chirurgie vasculară ( Chirurgie cardiacă, Dispozitive medicale în cardiologie)

Atribuţiile/activităţile aferente Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii

pentru disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.

Salariul minim de încadrare 1490

Calendarul concursului

Data publicarii anuntului in Monitorul

Oficial28.04.2015

Perioada inscriere28.04.2015-13.06.2015

Data, ora, locul prezentării planului de

dezvoltare a carierei universitare

3 iulie 2015, ora 9,30, IBCV

Perioada de sustinere a examenelor

Data sustinerii probei scrise 3 iulie 2015, ora 10,30, IBCV,

Page 23: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Ora sustinerii probei scrise

Locul sustinerii probei scrise

Data sustinerii probei practice 5 iulie 2015, ora 12,30, IBCV

Ora sustinerii probei practice

Locul sustinerii probei practice

Perioada de comunicare a rezultatelor 06.07.2015

Perioada de contestatii 06.07.2015-07.07.2015

Tematica probelor de concurs

1. Anatomia pericardului si cordului 2. Anatomia plamanului si pleurei 3. Anatomia sistemului arterial aortic superior si inferior 4. Anatomia sistemului cav superior si inferior 5. Anatomia topografica si cai

de acces a regiunii carotidiene 6. Anatomia topografica si cai de acces a mediastinului anterior si posterior 7. Anatomia topografica si cai de acces a aortei toracice (aorta ascendenta, crosa si aorta

descendenta) 8. Explorari functionale prin metode sangerande si nesangerande, cord si vase mari (radiologice, eco-Doppler, angiografie, scintigrafie, probe efort Holter, scanner, R.M.N, etc) 9. Insuficienta

cardiaca stanga: definitie, fiziopatologie, cauze, semne clinice si paraclinice, indicatii de tratament, complicatii. 10. Insuficienta cardiaca dreapta: definitie, fiziopatologie, cauze, semne clinice si paraclinice,

indicatii de tratament, complicatii. 11. Stopul circulator: definitie, fiziopatologie, cauze, semne clinice si paraclinice, indicatii de tratament, complicatii. 12. Edemul pulmonar acut: definitie, fiziopatologie,

cauze, semne clinice si paraclinice, indicatii de tratament, complicatii. 13. Valvulopatii mitrale: definitie, fiziopatologie, cauze, semne clinice si paraclinice, indicatii si contraindicatii chirurgicale. 14.

Valvulopatii aortice: definitie, fiziopatologie, cauze, semne clinice si paraclinice, indicatii si contraindicatii chirurgicale. 15. Valvulopatii tricuspidiene: definitie, fiziopatologie, cauze, semne clinice si

paraclinice, indicatii si contraindicatii chirurgicale. 16. Valvulopatii pulmonare: definitie, fiziopatologie, cauze, semne clinice si paraclinice, indicatii si contraindicatii de tratament chirurgical. 17. Endocardite:

definitie, fiziopatologie, cauze, semne clinice si paraclinice, indicatii si contraindicatii de tratament chirurgical. 18. Angorul si infarctul de miocard: definitie, fiziopatologie, cauze, semne clinice si paraclinice,

diagnostic, indicatii si contraindicatii chirurgicale, complicatii. 19. Cardiomiopatii: definitie, fiziopatologie, cauze, semne clinice si paraclinice, diagnostic, indicatii si contraindicatii chirurgicale. 20.

Pericardite: definitie, fiziopatologie, cauze, semne clinice si paraclinice, diagnostic, indicatii si contraindicatii chirurgicale. 21. Coarctatia de aorta: definitie, fiziopatologie, cauze, semne clinice si paraclinice,

diagnostic, tratament chirurgical. 22. Disectia de aorta: definitie, fiziopatologie, cauze, semne clinice si paraclinice, diagnostic, tratament chirurgical. 23. Anevrismul de aorta: definitie, fiziopatologie, cauze,

semne clinice si paraclinice, diagnostic, tratament chirurgical, complicatii. 24. Traumatismele cordului si vaselor mari: definitie, fiziopatologie, cauze, semne clinice si paraclinice, diagnostic, tratament

chirurgical. 25. Inlocuitori valvulari 26. Canalul arterial permeabil 27. Boli congenitale necianogene 28. Boli congenitale cianogene 29. Circulatia extracorporala 30. Asistarea circulatorie (baloane de

contrapulsatie, hemopompe, ventriculi artificiali tip Jorvik, Thoratec etc) 31. Transplantul cardiac 32. Transplantul cord – pulmon Bibliografie 1. Kirklin/Barratt-Boyes Cardiac Surgery, N. T. Kouchoukos, E.

H. Blackstone, F. L. Hanley, and J. K. Kirklin, Eds., Elsevier Saunders, Philadelphia, Pa, USA, 4th edition, 2013 2. Glenn’s Thoracic and Cardiovascular Surgery, Arthur E. Baue, Alexander S. Geha, Hillel

Laks, Graeme L. Hammond, Keith. S. Naunheim, Appleton & Lange, Stamford, Connecticut, USA, 6th edition 3. Pediatric Cardiac Surgery, Constantin Mavroudis, Carl L. Baker, Mosby, USA, 3rd edition 4.

Tratat de chirurgie, Vol. VII, Chirurgie Cardiovasculară, sub redacţia lui Irinel Popescu, Radu Deac, Editura Academiei Române, 2009, Bucureşti 5. Risc şi Beneficiu în revascularizarea chirurgicală a

miocardului, Grigore Tinică, Eugen Sandică, Editura Polirom, 2001 6. Noţiuni de chirurgie cardiacă congenitală, Grigore Tinică, Liliana Colar, Alexandru Ciucu, Editura Medicală, 2005, Bucureşti 7. Tratat

de Patologie Chirurgicala Cardiovasculara sub redacţia Prof. Dr. Ion Socoteanu Ed. Medicală, Bucureşti

Descrierea procedurii de concursÎn conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1 din 2011, Hotărârea nr.457 din 4 mai 2011, a Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, aflată în vigoare, Metodologia proprie de concurs

pentru ocuparea posturilor de Asistent constă în patru probe: 1. Propunerea de plan de dezvoltare a carierei universitare; 2. Dosarul candidatului; 3. Proba scrisă; 4. Proba practică. Evaluarea candidatului se

face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%, astfel: 1. Propunerea de dezvoltare a carierei universitar conform art.14, lit.b, din Metodologia proprie de concurs – 30%; 2.

Dosarul candidatului, conform art.14 – 20%; 3. Proba scrisă – 30%; 4. Proba practică – 20%.

Page 24: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Lista documente

Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, dosar cu şină, şi conţine, cel puţin, următoarele documente, în conformitate cu art. 12, 14, 15 şi 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobată

deSenatul U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 2. Propuneree

de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de

către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor ; 3. CV în format tiparit si în format electronic; 4. Lista de lucrari ale candidatului în format

tiparit si în format electronic; 5. Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este

completata si semnata de catre candidat. Fişa trebuie să fie în format tipărit şi în format electronic. Această fişă/grilă este afişată pe site-ul Universităţii şi se numeşte « Indicatori de evaluare utilizati pentru

ocuparea funcţiilor didactice » ; 6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, în cazul în care diploma de doctor originala nu este recunoscuta în România,

atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba; 8. Declaratie pe

propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate; 9. În

cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reteaua Ministerului Sanatatii si cele

de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5) ; 10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea

titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior; 11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist; 12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului:

diploma de bacalaureat, licenta; 13. Copia cartii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent

cartii de identitate ori pasaportului; 14. În cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui; 15.

Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs ; 16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru

realizarile profesionale proprii. Lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic vor fi depuse la dosar în format printat, fiecare pagină fiind numerotată şi semnată de candidat.

Adresa unde se transmite dosarul de concursU.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" IAŞI

Facultatea FACULTATEA DE MEDICINĂ

DepartamentChirurgie

Poziţia în statul de funcţii 9

Funcţie ASISTENT

Disciplinele din planul de învăţământ Oftalmologie (Oftalmologie)

Domeniu Ştiinţific MEDICINĂ

Descriere post Oftalmologie (Oftalmologie)

Atribuţiile/activităţile aferente Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii

pentru disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.

Salariul minim de încadrare 1490

Calendarul concursului

Data publicarii anuntului in Monitorul

Oficial

28.04.2015

Perioada inscriere 28.04.2015-13.06.2015

Data, ora, locul prezentării planului de

dezvoltare a carierei universitare

10 iulie 2015, ora 8.30, Clinica Oftalmologie, Sp. Sf. Spiridon

Perioada de sustinere a examenelor

Data sustinerii probei scrise 10 iulie 2015, ora 9.30, Clinica Oftalmologie, Sp. Sf. Spiridon

Ora sustinerii probei scrise

Locul sustinerii probei scrise

Data sustinerii probei practice 13 iulie 2015, ora 11.30,Clinica Oftalmologie, Sp. Sf. Spiridon

Page 25: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Ora sustinerii probei practice

Locul sustinerii probei practice

Perioada de comunicare a rezultatelor14.07.2015

Perioada de contestatii 14.07.2015-15.07.2015

Tematica probelor de concurs

I. Proba scrisa 1. Anatomia si fiziologia analizatorului vizual. 2. Simtul cromatic, fiziopatologia si metode de examen 3. Refractia oculara si ametropiile. 4. Fiziologia si fiziopatologia vederii binoculare;

strabismul concomitent si heteroforiile. 5. Paraliziile oculomotorii; nistagmusul. 6. Patologia pleoapelor. 7. Patologia aparatului lacrimal 8. Patologia conjunctivei. 9. Patologia orbitei. 10. Patologia corneei si

sclerei. 11. Patologia uveei. 12. Patologia cristalinului. 13. Boli vasculare ale polului posterior. 14. Decolarea de retina si patologia vitrosului. 15. Degenerescente corioretiniene si maculare. 16. Boala

glaucomatoasa. 17. Neurooftalmologia. 18. Traumatologia globului si anexelor oculare. 19. Neoformatiile globului si anexelor oculare. 20. Expertiza in oftalmologie. 21. Anomalii congenitale ale ochiului si

anexelor. 22. Manifestari oftalmologice in bolile generale. Proba practica I 1.Anatomia si fiziologia analizatorului vizual. 2. Simtul cromatic, fiziopatologia si metode de examen 3. Refractia oculara si

ametropiile. 4. Fiziologia si fiziopatologia vederii binoculare; strabismul concomitent si heteroforiile. 5. Paraliziile oculomotorii; nistagmusul. 6. Patologia pleoapelor. 7. Patologia aparatului lacrimal 8.

Patologia conjunctivei. 9. Patologia orbitei. 10. Patologia corneei si sclerei. 11. Patologia uveei. 12. Patologia cristalinului. 13. Boli vasculare ale polului posterior. 14. Decolarea de retina si patologia

vitrosului. 15. Degenerescente corioretiniene si maculare. 16. Boala glaucomatoasa. 17. Neurooftalmologia. 18. Traumatologia globului si anexelor oculare. 19. Neoformatiile globului si anexelor oculare. 20.

Expertiza in oftalmologie. 21. Anomalii congenitale ale ochiului si anexelor. 22. Manifestari oftalmologice in bolile generale. II .1.Anatomia si fiziologia analizatorului vizual – 2.Determinarea acuitatii

vizuale– 3.Determinarea refractiei: recunoasterea lentilelor,metode: refractometria manuala , automata– 4.Campul vizual:metoda prin comparatie, perimetrie cinetica si statica, deficite perimetrice– 5.Simtul

cromatic:metode de discriminare– 6.Examenul segmentului anterior:examenul în lumină difuză,examenul luminii pupilare,biomicroscopia segm.ant– 7.Determinarea PIO: metoda digitala;aplanotonometria–

8.Examenul segmentului posterior:oftalmoscopia, biomicroscopia,ecografia– 9.Ex. sistemului oculo-motor :examenul in lumina difuza,testul Hirschberg, cover testul, uncover testul– 2 10.Manevre

oftalmologice :instilatii oculare,aplicare de unguent in sacul conjunctival,pansamente oculare,spalatura si irigarea conjunctivala, eversarea pleoapei superioare– 11.Diagnosticul diferential al ochiului rosu–

BIBLIOGRAFIE 1. Basic and Clinical Science Course, American .Academy of Ophtalmology 2. Cernea P. - Tratat de Oftalmologie, Ed. Med., Buc. 1997 (pentru capitolul Expertiza in oftalmologie) 3.

Kansky J. - Clinical Ophtalmology, Butterworth and co., London 4. Yanoff M., Duker J. - Ophtalmology, Mosby, London 5.Vladutiu Cristina, Chiselita Dorin - Tratat de chirurgie (editia II), vol.IV –

Oftamologie, Editura Academiei Romane, 2013, Bucuresti 6.GHID DE LUCRĂRI PRACTICE ÎN OFTALMOLOGIE (Editor D. Chiseliţă). Editura Cermi, Iaşi , 2001

Descrierea procedurii de concursÎn conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1 din 2011, Hotărârea nr.457 din 4 mai 2011, a Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, aflată în vigoare, Metodologia proprie de concurs

pentru ocuparea posturilor de Asistent constă în patru probe: 1. Propunerea de plan de dezvoltare a carierei universitare; 2. Dosarul candidatului; 3. Proba scrisă; 4. Proba practică. Evaluarea candidatului se

face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%, astfel: 1. Propunerea de dezvoltare a carierei universitar conform art.14, lit.b, din Metodologia proprie de concurs – 30%; 2.

Dosarul candidatului, conform art.14 – 20%; 3. Proba scrisă – 30%; 4. Proba practică – 20%.

Lista documente

Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, dosar cu şină, şi conţine, cel puţin, următoarele documente, în conformitate cu art. 12, 14, 15 şi 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobată

deSenatul U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 2. Propuneree

de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de

către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor ; 3. CV în format tiparit si în format electronic; 4. Lista de lucrari ale candidatului în format

tiparit si în format electronic; 5. Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este

completata si semnata de catre candidat. Fişa trebuie să fie în format tipărit şi în format electronic. Această fişă/grilă este afişată pe site-ul Universităţii şi se numeşte « Indicatori de evaluare utilizati pentru

ocuparea funcţiilor didactice » ; 6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, în cazul în care diploma de doctor originala nu este recunoscuta în România,

atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba; 8. Declaratie pe

propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate; 9. În

cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reteaua Ministerului Sanatatii si cele

de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5) ; 10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea

titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior; 11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist; 12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului:

diploma de bacalaureat, licenta; 13. Copia cartii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent

cartii de identitate ori pasaportului; 14. În cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui; 15.

Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs ; 16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru

realizarile profesionale proprii. Lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic vor fi depuse la dosar în format printat, fiecare pagină fiind numerotată şi semnată de candidat.

Page 26: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Adresa unde se transmite dosarul de concursU.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" IAŞI

Facultatea FACULTATEA DE MEDICINĂ

DepartamentMedicina mamei şi copilului

Poziţia în statul de funcţii 11

Funcţie ASISTENT

Disciplinele din planul de învăţământ Chirurgie şi ortopedie pediatrică (Chirurgie şi ortopedie pediatrică)

Domeniu Ştiinţific MEDICINĂ

Descriere post Chirurgie şi ortopedie pediatrică (Chirurgie şi ortopedie pediatrică)

Atribuţiile/activităţile aferente Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii

pentru disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.

Salariul minim de încadrare 1490

Calendarul concursului

Data publicarii anuntului in Monitorul

Oficial

28.04.2015

Perioada inscriere 28.04.2015-13.06.2015

Data, ora, locul prezentării planului de

dezvoltare a carierei universitare

14.07.2015 ora 8.00, Spital Sf Maria Iaşi

Perioada de sustinere a examenelor

Data sustinerii probei scrise 15.07.2015 ora 8.00, Spital Sf Maria Iaşi

Ora sustinerii probei scrise

Locul sustinerii probei scrise

Data sustinerii probei practice 17.07.2015 ora 10.00, Spital Sf Maria Iaşi

Ora sustinerii probei practice

Locul sustinerii probei practice

Perioada de comunicare a rezultatelor 18.07.2015

Perioada de contestatii 18.07.2015-19.07.2015

Page 27: 29 iunie 2015, ora 8,30, Amf. Anatomie ''Ion Petrovanu'' 29.06.2015,ora 10… didac… ·  · 2015-06-04Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median

Tematica probelor de concurs

1. Meningoencefalocelul 2. Despicaturile labiovelopalatine 3. Adenopatii acute si cronice ale gatului 4. Fistule si chiste congenitale ale gatului 5. Limfangioamele gatului, fetei si cu alte localizari 6.

Hemangioamele gatului, fetei si cu alte localizari 7. Torticolisul muscular congenital 8. Malformatiile bronhopulmonare 9. Chistul hidatic pulmonar 10. Supuratiile pleuro-pulmonare 11. Pericarditele

chirurgicale ( 12. Infectiile mediastinale 13. Arsurile si stenozele cicatriciale ale esofagului 14. Herniile diafragmatice congenitale 15. Tumorile mediastinale si pleuropulmonare 16. Malformatiile esofagului

17. Cardiospasmul 18. Stenoza hipertrofica de pilor 19. Malformatiile duodenului, intestinului subtire si ale colonului 20. Anomaliile de rotatie si acolare ale intestinului ) 21. Patologia diverticulului Meckel

22. Invaginatia intestinala (23. Apendicita acuta ) 24. Peritonitele acute 25. Peritonita si ileusul meconial) 26. Corpii straini ai tubului digestiv 27. Megacolonul congenital 28. Malformatiile anorectale ( 29.

Duplicatiile digestive 30. Constipatia si encoprezisul 31. Hemoragii digestive superioare. Hipertensiunea portala () 32. Hemoragii digestive inferioare 33. Chistul hidatic hepatic 34. Icterele neonatale de

cauza chirurgicala ) 35. Rupturile traumatice ale organelor cavitare abdominale (1, 2, 3) 36. Rupturile traumatice ale organelor parenchimatoase abdominale 37. Tumori abdominale intra si retroperitoneale ()

38. Omfalocel si gastroschizis 39. Patologia regiunii ombilicale 40. Patologia canalului peritoneo-vaginal) 41. Prolaps-ul anorectal 42. Polipul rectal si polipoza rectocolica ) 43. Malformatiile aparatului

urinar superior ( 44. Megaureterul si refluxul vezicoureteral) 45. Extrofia de vezica (1, 2, 3) 46. Valvele congenitale ale uretrei posterioare ) 47. Litiaza urinara 48. Tumorile renale ( 49. Rupturile de rinichi )

50. Rupturile de uretra 51. Epispadias () 52. Hipospadias 53. Intersexualitatea ) 54. Testiculul necoborat 55. Sindromul scrotal acut ( 56. Torsiunile de anexa ( 57. Fimoza si parafimoza) 58. Imperforatia de

himen si atrezia de vagin ) 59. Tumorile organelor genitale 60. Varicocelul 61. Enurezis si incontinenta urinara 62. Celulita necrozanta a nou-nascutului 63. Mielomeningocelul (spina bifida) 64.

Teraatomul sacrococcigian 65. Traumatismele toracelui 66. Traumatismele craniene ( BIBLIOGRAFIE 1. Zamfir T., Bâscă I., Jianu M. - Chirurgie viscerală, urologie şi ortopedie pediatrică, Ed. Ştiinţifică,

Buc., 1996 2. Ashcraft s. - Pediatric Surgery, Ed. Saunders, 2010 3. Coran A, Adzick N.S et al – Pediatric Surgery 7th Edition, Saunders, 2012 4. Pellerin D. - Techniques de chirugie pediatrique, Masson,

Paris, 1978

Descrierea procedurii de concursÎn conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1 din 2011, Hotărârea nr.457 din 4 mai 2011, a Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, aflată în vigoare, Metodologia proprie de concurs

pentru ocuparea posturilor de Asistent constă în patru probe: 1. Propunerea de plan de dezvoltare a carierei universitare; 2. Dosarul candidatului; 3. Proba scrisă; 4. Proba practică. Evaluarea candidatului se

face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%, astfel: 1. Propunerea de dezvoltare a carierei universitar conform art.14, lit.b, din Metodologia proprie de concurs – 30%; 2.

Dosarul candidatului, conform art.14 – 20%; 3. Proba scrisă – 30%; 4. Proba practică – 20%.

Lista documente

Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, dosar cu şină, şi conţine, cel puţin, următoarele documente, în conformitate cu art. 12, 14, 15 şi 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobată

deSenatul U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 2. Propuneree

de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de

către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor ; 3. CV în format tiparit si în format electronic; 4. Lista de lucrari ale candidatului în format

tiparit si în format electronic; 5. Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este

completata si semnata de catre candidat. Fişa trebuie să fie în format tipărit şi în format electronic. Această fişă/grilă este afişată pe site-ul Universităţii şi se numeşte « Indicatori de evaluare utilizati pentru

ocuparea funcţiilor didactice » ; 6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, în cazul în care diploma de doctor originala nu este recunoscuta în România,

atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba; 8. Declaratie pe

propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate; 9. În

cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reteaua Ministerului Sanatatii si cele

de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5) ; 10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea

titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior; 11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist; 12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului:

diploma de bacalaureat, licenta; 13. Copia cartii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent

cartii de identitate ori pasaportului; 14. În cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui; 15.

Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs ; 16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru

realizarile profesionale proprii. Lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic vor fi depuse la dosar în format printat, fiecare pagină fiind numerotată şi semnată de candidat.

Adresa unde se transmite dosarul de concursU.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115


Recommended