+ All Categories
Home > Documents > 2006 Raliul Muscelului

2006 Raliul Muscelului

Date post: 19-Jun-2015
Category:
Upload: autorallyro
View: 75 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
Description:
AutoRally Magazin
32
Transcript
Page 1: 2006 Raliul Muscelului
Page 2: 2006 Raliul Muscelului
Page 3: 2006 Raliul Muscelului
Page 4: 2006 Raliul Muscelului

CLASAMENT GENERAL FIA (N+A)Nr. crt Nr. conc. Pilot/copilot Pct.

1 2 Aur Constantin/Berghea Adrian 382 3 Gartofan Dan/Pulpea Dorin 283 72 Tempestini Marco/Pirscoveanu M. 264 14 David Claudiu/Beldie Mihaela 205 1 Marisca Bogdan/Itu Sebastian 196 6 Pitigoi Alexandru/Csomortani Botond 177 8 Preda Romulus/Sandu Mihai 118 12 Cismaru Catalin/Maghetiu Dan 9

CLASAMENT GRUPA HNr. crt Nr. conc. Pilot/copilot Pct.

1 339 Kuenzel Bernd/Meier Heike 282 306 Gollner Heinz/Spuderka Dan 263 301 Graef Gunther/Cibu Cristian 244 5 Mihalache Manuel/Florin Hangu 205 302 Berari Catalin/Lazarescu Mita 206 305 Cladoveanu Aurel/Dascalu Silviu 167 330 Savu Horatiu/Mihailescu Victor 118 314 Onofrei Gabriel/Bordea Iulian 5

CLASAMENT GRUPA ANr. crt Nr. conc. Pilot/copilot Pct.

1 9 Raspopa Adrian/Colceriu Sorin 30 2 30 Tatu Jean/Csegy Levente 243 24 Soos Istvan/Soos Janos 224 20 Trisnevschi Razvan/Magos Dan 195 425 Vergitsis Dimitris/Ivan Sevastian 176 47 Herascu Marius/Manea Marius 167 22 Badina Eugen/Badina Aurelian 108 419 Ghisoi Sorin/Piper Gheorghe 6

CLASAMENT TROFEU N1.6Nr. crt Nr. conc. Pilot/copilot Pct.

1 79 Filip Alexandru/Nemes Gheorghe 272 44 Mitroi Alexandru/Hard Valentin 183 25 Porcisteanu Valentin/Dobre Dan 144 421 Marciuc Bogdan/Roman Ciprian 115 401 Matei Catalin/Niturad Florin 36 33 Lemnaru Cristian/Pelmus Florin 0

CLASAMENT DEBUTANÞINr. crt Nr. conc. Pilot/copilot Pct.

1 425 Vergitsis Dimitris/Ivan Sevastian 272 401 Matei Catalin/Niturad Florin 213 427 Szabo Cristian/Toma Sorin 194 419 Ghisoi Sorin/Piper Gheorghe 105 421 Marciuc Bogdan/Roman Ciprian 96 465 Radut Lucian/Vilceanu Dragos 67 447 Cascaval Andrei/Lazar Gabi 5

CLASAMENT ECHIPENr. crt Echipã Pct.1 OMV Petrom RT 26 2 BKP RT 19

3 UCM Resita 184 MOTORHOME RT 145 SAVU RT Cluj 4

CLASAMENT GRUPA NNr. crt Nr. conc. Pilot/copilot Pct.

1 2 Aur Constantin/Berghea Adrian 342 3 Gartofan Dan/Pulpea Dorin 283 72 Tempestini Marco/Pirscoveanu M. 264 14 David Claudiu/Beldie Mihaela 205 1 Marisca Bogdan/Itu Sebastian 196 6 Pitigoi Alexandru/Csomortani Botond 177 8 Preda Romulus/Sandu Mihai 118 12 Cismaru Catalin/Maghetiu Dan 9

>> DE AICI CONTINUÃM... Clasamente dupã et. V-a www.fras.ro

4 • autorally magazin•raliul muscelului - 2006

Page 5: 2006 Raliul Muscelului

La Balvanyos consiliul federaldecide ca in lipsa unui sistem efi-cient de monitorizare a trecerilor

pe probe, pe timpul recunoasterilor, ede preferat ca acestea sa nu mai fie lim-itate. In functie de posibilitatile organi-zatorului, consiliul hotaraste, usorambiguu, un numar de 5 treceri, in locde doua. Decizie aspru contestata,deoarece favorizeaza teoretic pilotiicare invata traseul pe de rost, in detri-mentul celor care merg pe navigatie.Dar si mai aspru a fost contestatafavorizarea, in trecut, a concurentilorcu "intrare" la organizator, aceia carebeneficiau de veritabile antrenamentein detrimentul celorlalti, carora nu li sepermiteau decat doua treceri. Regulaconditiilor egale pentru toti a primat infata recomandarii FIA de limitare arecunoasterilor la cel mult doua treceri,recomandare respectata si instrainatate cu strictete numai in WRC.

La Sibiu, regulamentul capatase inain-tea acestei hotarari aprobarile nece-sare si era destul de greu de aplicat inpripa o masura care oricum, nu preaera primita cu bratele deschise. Insemn de protest, presedintele-con-curent paraseste proba pe care nu s-aadmis decat o trecere si a doua zi oface de patru ori, dovedind pe scenadeschisa a "Gropii" de la Sibiu, (inschimbul unei amenzi de 1000 RON sia unei vizite la Comisia de disciplina…)cat de labil este sistemul…Luandu-si notitze constiincios, organi-zatorul de la Campulung oscileaza pen-tru raliul sau intre cateva puncte cardi-nale. Greu de impacat, de aceea le-amsi numit "cardinale": are contracteferme incheiate cu proprietarii dru-murilor care nu permit sub nici o formamai mult de doua treceri. Apoi revine siincearca o solutie de compromis: vapermite celor cu dare de mana, dreptulde a trece de mai multe ori pe probe.Sumele sunt descurajator de mari,deoarece ele ar fi menite sa stimulezeincadrarea in recomandarea FIA si sainhibe aceste practici ale invatariitraseului pe de rost prin mai multe tre-ceri. Si totusi, din spusele organizatoru-lui, chiar la preturile prohibitive pro-puse, par sa-si fi manifestat disponibili-tatea cativa clienti buni-platnici."Platesti si castigi"… viziune asupraunei etape oficiale de campionat da ral-iuri, considerata de unii halucinanta !Apar deci critici. Multe, din toate par-tile… marea familie a raliurilor, candtocmai se simtea mai bine, dupa RaliulSibiului, se divizeaza: fanii se divizeaza,presa se divizeaza, pilotii, organizatorii,toata lumea se bate cu toata lumea…. inprincipii, in telefoanele mobile, in comu-nicate ! Una peste alta, toti se anga-jeaza cu arme si munitii in aceasta veri-tabila tornada care s-a deplasat cu

mare viteza pe Arges in jos, inspreBucuresti… La federatie, comisia devalidare a competitiei tine o sedinta peaceasta tema pana in zorii zilei urma-toare. Pare sa se fi gasit solutia care salinisteasca apele: inovatia recunoaster-ilor suplimentare pe bani este rejectatain unanimitate dar, in compensatie, esteacceptat numarul de treceri si nivelulde amenzi propus de organizator si sestabileste pentru prima data ca acesteamenzi sa ramana in vistieria acestuia,si… pentru a-i linisti pe sceptici, sedecide amendarea drastica a organiza-torului care nu ar aplica unitar monitor-izarea de el insusi propusa. Aceastaultima masura, rupta din contextulintregului pachet, este perceputa dinnefericire ca un atac la persoana orga-nizatorului din Campulung, drept care"tornada" reincepe cu si mai mare forta:presa ia pozitie de tragere (in federatie,ce sens are sa mai precizez ?) tele-foanele zbarnaie pe toate liniile, lumease cearta mai abitir ca inainte, comuni-catele apar si dispar in mare viteza… silumea se agita inainte de concediu…inutil, deoarece organizatorul a anuntatca va respecta integral deciziilecomisiei de validare. Apele s-au linistitca prin minune. Oamenii au plecat linis-titi in vacanta. E bine cand… totul se ter-mina cu bine. E bine ca lumea se impli-ca si participa activ la viata federala,chiar daca uneori putin prea patimas,dar sunt convins ca nu s-a spus nimiccu reacredinta. E bine la urma urmei,daca, din toata aceasta lupta de idei,Raliul Muscelului va avea de castigat.Numai asa, progresand constant de la

o etapa la alta, vom avea campionatede calitate. Sa speram ca la Campulung totul vamerge… ca pe roate ! Doresc tuturor mult succes, ne vedemla premiere !

www.fras.ro

autorally magazin• raliul muscelului - 2006•5

>> Cuvântul oficialilor•Ovidiu MAZILU

ISTORIA UNEI CONTROVERSE:„TORNADA DE LACAMPULUNG”

Page 6: 2006 Raliul Muscelului

www.autorally.ro

6 • autorally magazin•raliul muscelului - 2006

Recentele evenimente legate derecunoaºterile de la Câmpulungau rãscolit în lung ºi în lat

lumea raliurilor autohtone, autrezit pasiuni ascunse ºi aufãcut sãbii ascuþite sã iasãabrupt din teacã ºi sã zornãieameninþãtoare la adresa celor cualte opinii. Recunosc cã am fost prins ºieu în aceastã fierbere, ba chiar m-amîncins ºi am devenit susþinãtorul activ alunei tabere. Am scos chiar sabia dinteacã ºi m-am certat cu unul dintre pri-etenii mei cei mai buni pe care îi am înlumea raliurilor. Mi-am dat apoi seamacã am exagerat, am încercat sã vãd dece am luat foc aºa, cu toþii, discutânddespre acest subiect. Nici nu a fostprea greu ca spiritele sã se încingã,pentru cã, deºi problema nu pare a fiuna profundã, prin simplificare seajunge la lucruri foarte importante pen-tru motorsportul românesc.

Mãrul discordiei a fost de aceastã datãnumãrul de recunoaºteri pe probele dela Câmpulung Muscel. Organizatorul apropus în concordanþã cu reco-mandãrile FIA ca pe probe sã se facãdoar douã treceri de recunoaºtere.Lucru cu care în principiu toatã lumea ede acord. Deci organizatorul are drep-tate. Consiliul federal a votat însã laBalvanyos o rezoluþie prin care sehotãra ca numãrul minim de treceri peprobe la recunoaºteri sã fie de 5. Laprima vedere, revoltãtoare aceastã tend-inþã de aprobare a învãþãrii probelor pedinafarã împotriva trendului internaþion-al. Explicaþia federalilor însã este rezon-abilã ºi acceptabilã. Ei spun cã avantajulunor treceri suplimentare poate fihotãrâtor în stabilirea clasamentelor lavârful campionatului ºi cã organizatoriicare au party-prix-uri cu unele echipesau piloþi pot închide ochii larecunoaºterile suplimentare, influenþândastfel rezultatul. ªi chiar în situaþia încare organizatorul nu favorizeazã nici unconcurent, cei care au curajul sã se

antreneze pe “neve” nu pot fi sanction-aþi decât dacã cineva i-ar prinde. Iarorganizatorii nu au resurse sã pãzeascãdrumul de “antrenaci”. Atunci mãcar sãse antreneze toatã lumea, ca sã nuexiste diferenþe între cei care au curajulsã încalce regulile ºi cei care le respec-tã. ªi cinci treceri sunt arhisuficiente catoatã lumea sã înveþe probele pe dina-farã. Are însã federaþia dreptate? Are.

Acu’ vin ºi piloþii, care spun cãrecunoaºterile trebuie limitate în confor-mitate cu recomandãrile FIA ºi cã orga-nizatorul trebuie sã asigure securizareaºi monitorizarea probelor, ca sã nuexiste posibilitatea de fraudã. Iar piloþiiprinºi cã încalcã regulamentul particularsã primeascã sancþiuni dure, ºi nu amen-zi. De la suspendarea licenþei pe anul încurs pânã la anularea tuturor punctelorobþinute în sezonul respectiv. Au piloþiidreptate? Au, desigur.

Pai, ºi dacã toatã lumea are dreptate, deunde atâtea pasiuni ºi rãzboaie pe mar-ginea subiectului? Pai, cred eu, pentrucã personajele de mai sus nu sunt uneledistincte, cu voce clarã, ci sunt niºtepersonaje colective. Cum aºa? Foarte

simplu. Consiliul federal este format dinorganizatori, actuali sau foºti piloþi ºiteam-manageri. Deci federali - federalinu prea avem, poate cu excepþia luiMircea Drãghici ºi a lui Ovidiu Mazilu,retraºi de ceva vreme din activitateasportivã ºi neimplicaþi direct în organi-zarea niciunei etape. Apoi, organizatorulde la Câmpulung. Este vicepreºedinte lafederaþie, fost pilot ºi organizator. Tot

un personaj colectiv. În aceeaºi situ-aþie sunt majoritatea organizatorilor

din campionat: sunt ori team-man-ageri, ori piloþi, ori navigatori. ªi,ca lista sã fie completã, chiar ºieu sunt un personaj colectiv.Adicã fotograf la Freelancer,ofiþer de presã la OMV PETROMRally Team ºi din când în când jur-

nalist pe la Autorally sau pe la alte publi-caþii. Asa cã, în ciuda organizãrii democ-ratice a noilor structuri ale motorsportu-lui românesc, treaba nu merge bine. Dincauza, aþi ghicit, personajului colectiv. Personajul colectiv nu e o persoanã fiz-icã sau juridicã cu opinii clare ºi cuinterese transparente ºi predictibile. Eleste un mix de interese, care se schimbãde la o zi la alta în funcþie de problemaîn cauzã. Ca sã fie mai evident ce vreausã vã spun, iatã descrierea personajului.Imaginaþi-vã un balaur cu mai multecapete. Capul pilot, capul membru fed-eral, capul organizator ºi capul intere-selor personale. ªi acum balaurul are derezolvat o problemã. De exemplu,numãrul de treceri la recunoaºterile dela Câmpulung. La aceastã problemãcele patru capete luminate fac oºedinþã. ªi bineînþeles cã adoptã orezoluþie de compromis pentru toatecele patru capete. Nu? Logic ºi firesc.Numai cã soluþia este deja un compro-mis, care ar trebui compromisã cusoluþiile celorlalþi balauri, care la rândullor au tot niºte soluþii de compromis înurma ºedinþelor cu propriile capete. Asacã… din compromis în compromis pânã

„Fãt Frumos ºi raliurile de aur”

>> Pãrerea mea...(I)• Dan Beºliu-Freelancer

<<<< cc

oonnttiinn

uuaarree

îînn pp

aaggiinn

aa 88

Page 7: 2006 Raliul Muscelului

www.autorally.ro

VA IESI RALIUL MUSCELU-LUI DIN ANONIMAT ?Dupa experienta din sezonul trecut,Raliul Muscelului are acum a douasansa de a deveni o competitie popu-lara si de a-si cistiga locul in calen-darul national. Poate ca de aceastadata, organizatorii nu vor repeta gre-selile din 2005, iar vremea va fi departea lor.

Etapa a 6-a a campionatului de raliuriare din nou cartierul general situat laCimpulung Muscel. In ciuda ospitali-tatii localnicilor, care inteleg casosirea caravanei CRR aduce dupasine popularizarea zonei si un salt inincasarile locale, oraselul argeseanare o infrastructura inadecvata in cepriveste cazarea concurentilor, ofi-cialilor si a spectatorilor, iar zonelornecesare parcului de service sicomandamentului raliului sunt insufi-

ciente. In acelasi timp, in ciudapitorescului regiunii si al unor probespeciale de exceptie, accesul specta-torilor este destul de dificil, raliulderulindu-se la mare distanta deaglomerarile urbane. In 2005 vremeaploioasa a dus la aminarea cu o zi astartului competitiei si la anularea a 4speciale, de fapt a unui singur tronsonce urma sa fie parcurs de 4 ori. Inacest sezon, organizatorul a mentinuttraseul in linii mari, dar l-a mai scurtat,incluzind inca odata proba Bughita ceurmeaza sa fie parcursa de 4 ori. Sasperam ca de aceasta data vor aveamai mult noroc.

Fara a se dori un articol negativ,rindurile de mai sus au scopul de aatrage atentia organizatorilor si FRASasupra unor inexactitati. Orgolilelocale au fost din nou pagubitoareatunci cind Raliul Muscelului nu s-adorit a fi continuatorul RaliuluiArgesului, situatie in care ar fi benefi-ciat macar de palmaresul fostei etape.In plus, in ciuda numarului de kilo-metri, un start festiv la Pitesti si(poate) o speciala in imprejurimileresedintei de judet ar fi fost cu sigu-ranta de folos pentru popularitateacompetitiei. Continuarea putea avealoc pe traseul actual, dupa modelulconsacrat al Raliului Acropolis. Nu dealta, dar etapa argeseana va fi foarteprobabil singurul raliu viabil inapropierea Bucurestiului.

Radu Roman

Observator FRASOVIDIU MAZILU (B)

Colegiul Comisarilor Sportivi:Presedinte:

TAMAS LANG (CJ)Comisar sportiv:ARPAD DIETRICH (HG)Comisar sportiv:

DUMITRU RUSANESCU (B)Director sportiv:LAURENTIU OROS (VL)

Director organizatoric:CRISTIAN ODOBICU (AG)Verificare Tehnica: CLAUDIU TEODORESC(B)

Secretar sef:REMUS STRIAN (VL)

Cronometror sef:LEONARD STEFANESCU (B)

Responsabil cu securitatea:STEFAN VASILE (B)

PRESEDINTE:ING. IOAN ANDREI CALIN

primarul municipiului CâmpulungMuscel

MEMBRI:PROF. LAURENTIU ACHIMESCU

director Directia pentru Sport Arges;COMISAR VICTOR BUZESCU

adj.al comandantului Politieimun.Câmpulung;

ION CORNEADirector al Cornea Industry Construct

PETRE IONITESCUComisar sef - Adjunct al sefului

Inspectoratului de Politie al Judetului ArgesIONUT POPESCU

Director General al Ma-Vis MotorsDealer Hyundai

MIRCEA BUNICADirector General - Wings Team si

Expert AdvertisingCRISTIAN LEMNARU

Presedinte Clubul Sportiv ProrallyVALERIAN JINGA

Director general al directiei silviceArgeº

Comitetul de Organizare

Oficialii Cursei

>> AVANCRONICA • Radu Roman

autorally magazin• raliul muscelului - 2006•7

Page 8: 2006 Raliul Muscelului

www.autorally.ro

8 • autorally magazin•raliul muscelului - 2006

la compromisul final. ªi ce concluziemai bunã decât hotãrârea de laCâmpulung vreþi? Deci hotãrârea finalãsuna cam aºa: piloþii vor face trei treceriîn loc de douã ºi vor fi monitorizaþi de

organizator, care îi va amenda dacã îiprinde pe probe la recunoaºteri ilegale,dar care va fi amendat de federaþie dacãnu îi prinde ºi altcineva aduce dovezi cãau fãcut recunoaºteri ilegale, iar organi-zatorul poate dupã ce plãteºte amendasã le refuze înscrierea în concurs, deºipierde taxa de înscriere… V-aþi prins? Iasã ne gândim acum cã ar fi vorba despreceva mai complicat… despre politicilefederaþiei pentru 2007, de exemplu. Nicinu vreau sã mã gândesc ce compro-misuri s-ar face. Iar progres, mai târziu.Cel mai probabil, dupã ce va veni un Fãt-Frumos care va reteza toate capetelebalaurilor, mai puþin unul, la alegere.Parcã vãd scena ca în poveºtile bunicii.”…ªi Fãt-Frumos îl prinse de cingãtoare

pe balaur, îl ridicã deasupra capului ºimi þi-l implantã în pãmânt pânã la ecu-son. Apoi îl întrebã: tu, bãiete, ce vrei sãte faci când vei fi mare? Pãi, organiza-tor, zice balaurul cu glas tremurat. ªiatunci, harºti! jos capetele de pilot,team-manager ºi membru în consiliulfederal. Organizator sã-þi rãmânãnumele, bãiete, ar fi spus atunci Fãt-Frumos ºtergând paloºul de motorinã ºifãcând un alt pas important cãtre rali-urile de aur.” ªi-am încãlecat pe o integralã fãrãcraboþi ºi v-am spus o poveste. Dar cumnici eu nu mai cred în basme, cum sã vãcer vouã acest lucru? Apropo, mai credecineva în Fãt-Frumos ºi raliurile de aur?

Dan Besliu - Freelancer

>> Pãrerea mea...(II)• Dan Beºliu-Freelancer

ccoonntt

iinnuuaa

rree dd

iinn pp

aaggiinn

aa 66

<<<<

Page 9: 2006 Raliul Muscelului
Page 10: 2006 Raliul Muscelului

www.autorally.ro

10 • autorally magazin•raliul muscelului - 2006

>> HARTA GENERALÃ •

Page 11: 2006 Raliul Muscelului

VINERI 25 augustORA 17:01

START RALIUCampulung Muscel

ORA 17:03SERVICE "A" 20'Bd. Negru Voda

ORA 17:41START PS.1 Stramtu 1(9.00 km)

ORA 18:02START PS.2 Bughita 1(5.50 km)

ORA 18:42REGRUPARE 100', Bd. Negru Voda

ORA 20:24 SERVICE "B" 20', Bd. Negru Voda

ORA 21:02START PS.3 Stramtu 2(9.00 km )

ORA 21:23 START PS.4 Bughita 2(5.50 km)

ORA 22:03SERVICE "C" 45', Bd.Negru Voda

ORA 22:56 SOSIRE ZIUA I ,Campulung Muscel

SÂMBÃTÃ 26 augustORA 10:01

START ZIUA IICampulung Muscel

ORA 10:03SERVICE "D" 20'

Bd. Negru Voda

ORA 11:06

START PS.5, Bratia 1

(15.70 km)

ORA 11:35

START PS.6, Nucsoara 1

(12.00 km)

ORA 11:54

REGRUPARE 120'

ORA 13:24

SERVICE ANVELOPE 20'

ORA 13:52

START PS.7, Nucsoara 2

(12.10 km )

ORA 14:18

START PS.8, Bratia 2

(16.10 km )

ORA 15:14

SERVICE "E" 20' Bd.

Negru Voda

ORA 15:52

START PS.9, Stramtu 3

(9.00 km)

ORA 16:13

START PS.10, Bughita 3

(5.50 km)

ORA 16:53

SERVICE "F" 20',

Bd. Negru Voda

ORA 17:31

START PS.11, Stramtu 4

(9.00 km )

ORA 17:52

START PS.12, Bughita 4

(5.50 km)

ORA 18:32

SERVICE "G" 20', Bd.

Negru Voda

ORA 19:00

SOSIRE RALIU

Campulung Muscel

>> PROGRAMUL RALIULUI • 25-26 august www.autorally.ro

autorally magazin• raliul muscelului - 2006•11

Page 12: 2006 Raliul Muscelului

Este o proba care ii pune la grea incercare pe organizatori.Excelent amplasata - este un fost drum comunal al Leresti-ului, cu posibilitati multiple de vizionare pentru spectatori.Complexa pentru concurenti - debuteaza cu urcari lungi siviraje largi continua cu mers serpuit in palier si se termina cuo coborare abrupta si ingusta cu ace la fel de inguste. Soluleste tare doar cativa kilometri dupa start dupa care devinemoale lutos. Si de aici incep problemele organizatorilor.Propusa in desfasuratorul raliului de anul trecut proba a fostin ultimul moment anulata dupa ce ploi abundente si de lungadurata au "spalat" toata munca organizatorilor. Nici in acestan lucrurile nu stau mai bine in sensul ca la ora redactariacestor randuri proba arata extrem de rau ca nu spunemimpracticabil. In acest an insa organizatorii au schimbat tacti-ca de lucru si vor intra cu utilajele in ultimele doua saptamaniastfel ca daca si vremea va tine cu ei vor termina reparatiile inpreajma recunoasterilor. Un pariu imens al organizatorului cuparticipantii cu atat mai mult cu cat conform planului orar alraliului pe aici se va trece de trei ori pe zi si o data la luminafarurilor.Daca problemele de amenajare vor fi depasite spectatorii vortrebui sa se comporte in asa fel incat organizatorului sa nu-ipara rau de munca depusa. Cand spunem acest lucru negandim in primul rand la spectatorii "profesionisti" veniti dintoate colturile tari care trebuie a dea dovada ca aprecieazaeforturile organizatorului si nu vor crea probleme. Adica vorintra pe proba (vezi caseta tehnica) doar prin cele doua locuride acces naturale - pe la start si pe la sosire. Vor parca auto-mobilul personal in locul special amenajat. Nu vor trece debenzile ce marcheaza traseul si foarte important nu vor incer-ca sa migreze pe traseu cu masina, cu atv-ul sau cu motoci-cleta de cros.Cum ajungeti:Daca intrati in Campulung Muscel dinspre Brasov la doarcativa kilometri veti fi intra intr-o intersectie in cruce de undedrumul va continua pe indicator de Cabana Voinea. Imediatce ati virat dreapta (sunteti in comuna Leresti) va continuatidrumul pe a doua strada (ulita) la dreapta pe macadam. Deaici veti continua drumul dupa indicatoarele montate de orga-nizator (Spre PS Stramtu) .Daca ventiti dinspre Pitesti (Bucuresti) diferenta este ca inintersectia cu pricina virati stanga spre cabana Voina.

DATE TEHNICEPS.1,3,9,11STRAMTU / Lungime :9,00 km

Prima masina PS.1 Vineri 25 august 2006 ora: 17:41Traseu se inchide: Vineri 25 august 2006 ora: 16:30Traseu se deschide: Vineri 25 august 2006 ora: 19:00

Prima masina PS.3 Vineri 25 august 2006 ora: 21:02 Traseu se inchide: Vineri 25 august 2006 ora: 19:30Traseu se deschide: Vineri 25 august 2006 ora: 22:30

Prima masina PS.9 Sambata 26 august 2006 ora: 15:52Traseu se inchide: Sambata 26 august 2006 ora: 14:30Prima masina PS.11 Sambata 26 august 2006 ora: 17:31Traseu se deschide: Sambata 26 august 2006 ora: 19:00

>> PS.1, 3, 9, 11 STRAMTU www.autorally.ro

12 • autorally magazin•raliul muscelului - 2006

Page 13: 2006 Raliul Muscelului

autorally magazin• raliul muscelului - 2006•13

>> G

ÎRTO

FAN

Dan

/ pilo

t>>

RÃS

POPA

Dum

itru

/ pilo

t

>> P

ULPE

A Do

rin /

copi

lot

>> C

OLCE

RIU

Sorin

/ co

pilo

t

Autograf

Autograf

BKP RACING TEAM . sesiune de autografe.

>> NR 3 : DAN GÎRTOFAN

>> NR 9: DUMITRU RÃSPOPA

Autograf

>> NR 9: SORIN COLCERIU Autograf

>> NR 3 : DORIN PULPEA

Page 14: 2006 Raliul Muscelului

>> PS. 2, 4,10,12 BUGHITA www.autorally.ro

14 • autorally magazin•raliul muscelului - 2006

A doua proba speciala limitrofa comunei Leresti este extremde spectaculaosa. In primul rand pentru ca din punct devedere al solului este asemanatoare cu Stramtu in sensul ca lastart este tare si abrupt, continua pe malul paraului Bughita peo suprafata moale - care poate crea probleme concurentilor incazul in care ploua, si se termina tot pe "moale" in satul care-ipoarta numele.Posibilitatiile de vizionare sunt excelente in cea de a douajumatate a traseului acolo unde si parcursul este mai spectac-ulos dat fiind solul mai moale despre care aminteam mai sus.Pentru ca se parcurge de numai putin de patru ori in doua zile- speram ca nu vom mai avea parte de anulari de ultim momentca in editia trecuta, merita sa campati in zona - chiar si cortulpoate fi o solutie, cu atat mai mult cu cat zona este si acoperi-ta gsm si echipa autorally -orange va va tine la curent cu desfa-surarea raliului. Atentionarile cu privire la disciplina spectato-rilor sunt valabile si aici. Pentru a le respecta consultati cuatentie caseta tehnica.Cum ajungeti:Daca intrati in Campulung Muscel dinspre Brasov la doar cati-va kilometri veti fi intra intr-o intersectie in cruce de unde dru-mul va continua pe indicator de Cabana Voinea. Imediat ce ativirat dreapta sunteti in comuna Leresti si va continuati drumulspre iesirea din comuna. Aici dupa ce treceti de iesirea de peproba STRAMTU (in dreapta) treceti un pod si pe stanga intal-niti amplasamentele tehnice ale Co-lui si ale START-ului deproba. Daca ventiti dinspre Pitesti (Bucuresti) este mai usor sa"intrati" pe la iesirea din proba (SOSIRE/STOP) pentru acestlucru urmariti harta din pagina 10.

DATE TEHNICEPS. 2,4,10,12 BUGHITALungime : 5,50 km

Prima masina PS.2 Vineri 25 august 2006 ora: 18:02Traseu se inchide: Vineri 25 august 2006 ora: 16:30Traseu se deschide: Vineri 25 august 2006 ora: 19:30

Prima masina PS.4 Vineri 25 august 2006 ora: 21:23 Traseu se inchide: Vineri 25 august 2006 ora: 20:00Traseu se deschide: Vineri 25 august 2006 ora: 23:00

Prima masina PS.10 Sambata 26 august 2006 ora: 16:13Traseu se inchide: Sambata 26 august 2006 ora: 14:45Prima masina PS.12 Sambata 26 august 2006 ora: 17:52Traseu se deschide: Sambata 26 august 2006 ora: 19:30

Page 15: 2006 Raliul Muscelului
Page 16: 2006 Raliul Muscelului
Page 17: 2006 Raliul Muscelului
Page 18: 2006 Raliul Muscelului

Raliul Muscelului ProFm se va desfasura defapt pe cele douaprobe de rezistenta Bratia si Nucsoara parcurse de dus intorscu o pauza de doua ore intre treceri. Cine va avea un parcursbun pe Bratia si Nucsoara va avea mari sanse sa termine raliul in puncte. Mai multe sau mai putine puncteacest lucru va fi hotarat de cele doua probe din nordul orasu-lui - am numit Stramtu si Bughita.Proba speciala Bratia are toate caracteristicile unei probe spe-ciale care se desfasoara pe drum forestier. Un sol sanatoscare „duce la greu”, portiuni - destul de lungi de linii dreaptecare se termina in viraje stranse prin padure si prin exploatariforastiere. Pentru spectatori recomandam prima respectivulima parte a probei unde se poate si campa pentru lungadurata pe malul paraului si puteti aprecia puterea automobilorde concurs cat si tehnica de pilotaj a pilotilor. Daca alegeti saintrati pe acesata proba va trebui sa tineti cont de faptul caveti fi prizonieri peste patru ore asa incat este bine sa vaaprovizionati cu apa de baut cu mancare haine de ploaie sibine inteles revista Autorally Magazin. Ultimele retusari aleproviziei le puteti face chiar la startul probei unde se afla unmagazine satesc bine aprovizionat.Cum ajungeti:Pentru startul respectiv sosirea probei, din Campulung Musceliesiti pe indicator de Curtea de Arges. Dupa ce trecetipasarela sectorul de drum (DN73C) este extrem de imbiatorpentru practicarea sportului auto. Nu va lasati ademeniti con-tinuati-va drumul conducand civilizat si mai ales cu grija.Pentru ca nu peste mult timp veti avea parte de zone mari deasfalt "alenecat" cu tot cu parapet, denivelari care abordate cuviteza pot genera sarituri foarte periculaose si alte capcane.Din centrul comunei Berevoiesti va contiuati drumul spredreapta si iesire din comuna, in satul Gamacesti este o inter-sectie in "teu". Pentru a intra pe proba virati stanga pe podimediat se vede magazinul satesc si bariera care marcheazaintrarea pe drum forestier.

DATE TEHNICEPS. 5/8 BRATIA 1/ 2

Lungime :15,70 km / Lungime :16,10 kmPrima masina PS.5 Sambata 26 august 2006 ora: 11:06Prima masina PS.8 Sambata 26 august 2006 ora: 14:18Traseu se inchide: Sambata 26 august 2006 ora: 09:30 Traseu se deschide: Sambata 26 august 2006 ora: 16:00

>> PS. 5 BRATIA 1 / PS. 8 BRATIA 2 www.autorally.ro

18 • autorally magazin•raliul muscelului - 2006

Page 19: 2006 Raliul Muscelului

www.autorally.ro

autorally magazin• raliul muscelului - 2006•19

Marco Tempestinirevine la Raliul Muscelului dupa oabsenta de ultim moment la RaliulSibiului, etapa de macadam pe careo astepta cu nerabdare. Dupa ooprire pentru lucru la Sibiu, Marcova merge la Cimpulung cu multa dor-inta de a conduce, dupa o pauzadestul de lunga, macadamul fiindsuprafata care ii aduce cea maimulta satisfactie. Atat Marco, cat siechipa Motorhome merg laCimpulung cu dorinta de a castiga,pentru a imbunatati sansele decastigare a campionatului la piloti.Incepind cu etapa de la Sibiu, echipas-a marit prin venirea a inca unuipilot de top, Danny Ungur, alaturi decare atat Marco, cat si echipa isidoresc rezultate foarte bune. Masinafolosita la Cimpulung va fi SubaruImpreza STI N11, care, dupa cumanuntam si in numarul trecut alAutoRally Magazin, se comporta maibine ca N12, data fiind experienta dela Cluj.Mai multe detalii si informatii de

ultima ora pe site-ul lui Marco,www.tempesta.ro

Danny Ungur - Un transfer inspiratSunt bucuros sa fac parte intr-un final

dintr-o echipa cu un program completsi mai ales nu cu orice masina, ci cuun Mitsubishi Evo 9. Companiile dinCluj-Napoca "Vetexpert" si "Mini Zoo"mi-au oferit sansa sa particip din nouin CRR toate etapele ramase si nu laorice nivel ci unul "profi", impreunareusind sa semnam cu echipaMotorhome RT, unde am gasit multprofesionalism si o dorinta pentru per-formanta pe care o urmaresc si eu. Asnumi aceasta echipa revelatia CRR,prin venirea lui Marco Tempestini,care, zic eu, este o surpriza pentru totiprin rezultatele sale si prin modul pro-fesionist de a aborda un concurs. L-am intalnit pe Marco la Cluj, unde

isi are resedinta in perioadele cand seafla in Romania pentru afaceri si incalitate de presedinte al AsociatieiOamenilor de Afaceri Italieni, si intimp am devenit prieteni. Impreuna cu

el si echipa ne gandim la un sezon2007 special.Bineinteles ca am gasit o atmosferaplacuta in echipa, fiind prieten cu totibaietii, Savu - Victor, Tzache - Hard,Badinii si nu in ultimul randdirectorul sportiv al echipei, DacianBanca.Cred ca impreuna chiar daca nu vomcastiga titlul la echipe pentru cateoretic nu mai avem sanse cu sigu-ranta vom fi un model pentru multi dincampionat. Salutari sportive de la Cluj si le doresctuturor colegilor multa bafta si succes.

>> Marco Tempestini • MotorHome RT

Page 20: 2006 Raliul Muscelului

Proba speciala Nucsoara este un vechi drum comunal careface legatura intre localitatile Slatina si Nucsoara. Este unadin cele mai frumoase probe ale raliului. Din pacate urmeleintretinerii lui au disparut de mult si daca acest lucru va contin-ua organizatorul va avea inca o problema de rezolvat pentrureusita unor raliuri viitoare. Cum ajungeti:Avand in vedere ca se infunda - cel putin pentru autoturismechiar si de teren, accesul pe proba se poate face doar dinsprestart/sosire.Pentru startul respectiv sosirea probei, din Campulung Musceliesiti pe indicator de Curtea de Arges. Dupa ce trecetipasarela sectorul de drum (DN73C) este extrem de imbiatorpentru practicarea sportului auto. Nu va lasati ademeniti!Continuati-va drumul conducand civilizat si mai ales cu grija.Nu peste mult timp veti avea parte de zone mari de asfalt"alenecat" cu tot cu parapet, denivelari care abordate cu vitezapot genera sarituri foarte periculaose si alte capcane.Capcane care apar la tot pasul mai ales dupa ce in localitateaRobaia parasiti -la dreapta, drumul national si parcurgeti cca18km pe un asfalt extreme de valurit.Dupa ce treceti peste unpod (Raul Doamnei) va continuati drumul cca 4km si sunteti lastart/sosire.Toate indicatiile despre aprovizionare, program etc scrise pen-tru proba speciala Bratia sunt valabile si aici. Pentru progra-mul specific probei, consultati caseta tehnica.

DATE TEHNICEPPSS.. 66//77 NNUUCCSSOOAARRAA 11//22,, LLuunnggiimmee :: 1122,,0000 kkmmPPrriimmaa mmaassiinnaa PPSS..66 SSaammbbaattaa 2266 aauugguusstt 22000066 oorraa:: 1111::3355PPrriimmaa mmaassiinnaa PPSS..77 SSaammbbaattaa 2266 aauugguusstt 22000066 oorraa:: 1133::5522TTrraasseeuu ssee iinncchhiiddee:: SSaammbbaattaa 2266 aauugguusstt 22000066 oorraa:: 1100::0000 TTrraasseeuu ssee ddeesscchhiiddee:: SSaammbbaattaa 2266 aauugguusstt 22000066 oorraa:: 1155::3300

20 • autorally magazin•raliul muscelului - 2006

>> PS. 6,7 NUCSOARA 1,2 www.autorally.ro

• Dacã ai întâziat ºi circulaþia este închisã,NU INSISTA, pierzi timp ºi nu vei ajunge învirajul preferat nici pe jos.• Când pãrãseºti maºina personalã nu uitasã iei cu tine: haine de ploaie, hranã ºi apã• Uitã sloganul: „Mie nu mi se poate întâm-pla…”• Un automobil de cursã scãpat de sub con-trol are o „PUTERE” deosebitã.• Nu staþiona niciodatã: în exteriorul vira-jelor, în faþa ºi în spatele parapeþilor, benzilorde semnalizare, în faþa oamenilor de ordine.Vezi alãturat câteva exemple unde nu ai voiesã staþionezi sub nici o formã.• Dacã primeºti o indicaþie de la organiza-tori sau de la oamenii de ordine, înainte sãrãspunzi superior gândeºte-te O SECUNDÃ,

poate au dreptate.• Este mai bine sã vezi mai puþin decât sã numai vezi niciodatã.• Parcheazã maºina personalã în aºa felîncât sã nu dai de lucru celor de la tractari.• Nu te deplasa, între manºe, cu maºinaspre virajul urmãtor.• Lasã locul de unde ai privit, aºa cum l-aigãsit, ia cu tine resturile de mâncare ºiambalaje.• La terminarea cursei evitã sã iei STARTULla fel ca toþi ceilalþi. Este imposibil sã plecaþitoþi odatã.• În drum spre casã nu te crede PILOT deCURSE, gândeºte-te cã acasã te aºteaptãcei DRAGI sau îþi sunt alãturi în maºinã.>>

Cât

eva

sfat

uri p

entru

sec

urita

tea

ta!

Page 21: 2006 Raliul Muscelului

Lideri în Trofeului N1,6Cu 3 victorii in 5 raliuri desfasuratepana la aceasta ora, echipajul 79FILIP/NEMES este multumit de evolutiaavuta. Cu toate acestea, lupta ramaneinca palpitanta si desi mai sunt doar 3raliuri de parcurs, castigatorul este incaincert"Chiar daca am avut o evolutie bunapana acum, cu clasari pe podium lafiecare etapa, lipsa a 5 participanti lamajoritatea etapelor sustinute a dus laneconstituirea clasei N 1,6 si prinurmare la castigarea a numai jumatatedin punctaj, lucru care ne-a dezavantajat- avansul pe care il avem in clasamentnefiind suficient de solid. De aceea,pentru mine, urmatoarele 3 etape suntfoarte importante si mai mult ca nicioda-ta sunt foarte hotarat sa nementinem pozitia de lideri

pana la final." a spus Alex pentruAutorally Magazin."Raliul de la Campulung din 2005marcheaza prima mea experienta alaturide Alex. Desi am avut un ghinion tehnic- ruperea clablului de acceleratie pePS2, mi-a placut in dreapta lui, iar anulacesta vreau sa-l conduc catre victorie"declara Gicu Nemes inainte de a plecaspre Raliul MusceluluiMultumiri speciale sponsorilor caresustin echiapjul 79 FILIP/NEMES -Eurovoice, Pneumaxx si Cefin Pirelli,Orange Romania, Famiro - PartenerOrange, partenerilor tehnici - EuroQuip,Castrol, Sony Cyber-Shot, ColinaMotors, Avantgarde, Aldo Graphics,Sama Service, Pilot Power Tuning,Print&Graphics, ATS-Importator Citroencat si partenerilor media - Revista

Supercar, revistele Photo siConnect si revista Ciao!

www.autorally.ro

>> Pilot - Alexandru Filip

Data nasterii: 25.01.1979Domiciliu: BucurestiHobby: rally, ski, mountain bikeDebut: Raliul Onestiului 2003

>> Copilot - GheorgheNemeº

Data nasterii: 14.08.1955Domiciliu: Targu MuresHobby: rally si pescuitDebut: Raliul Brasovului 1978

www.alexandrufilip.ro

>> Profil• Echipaj: Filip/Nemeº, Citroen Saxo N1.6

autorally magazin• raliul muscelului - 2006•21

EEcchhiippaajjuull 7799 ffoorrmmaatt ddiinn AAlleexxaannddrruu FFIILLIIPP ssii GGhheeoorrgghhee NNEEMMEESS eevvoolluueeaazzaa ppee uunn CCiittrrooeenn SSaaxxoo ddee ggrruuppaa NN,, ccuu ccaarree ccoonn-ccuurreeaazzaa iinn ccaaddrruull TTrrooffeeuulluuii NN11,,66.. DDuuppaa 55 eettaappee ''aalleerrggaattee'' cceeii ddooii ssee aaffllaa ppee llooccuull 11 aall TTrrooffeeuulluuii NN11,,66 ssii ssppeerraa ccaa ssii RRaalliiuullMMuusscceelluulluuii ssaa llee ppooaarrttee nnoorroocc ssii ssaa-ssii mmeennttiinnaa aacceeaassttaa ppoozziittiiee..

Page 22: 2006 Raliul Muscelului

22 • autorally magazin•raliul muscelului - 2006

>> BERARI CÃTÃLIN &LAZARESCU MITA

1.De un an jumatate decândsuntem impreuna echipaj/masina, suntem multumitide prgresul nostru si con-sideram ca avem sansefoarte mari la titlul de cam-pioni ai grupei.

2.Avem suficiente posibilitati materiale pentru a neindeplini obiectivul

3.Locul I Berari/Lazarescu

Locul II Graef/Cibu, Locul III Kuntzel/Meier

>> GUNTHER GRAEF &CIBU CRISTIAN

1.Eu consider ca suntemtotusi consacratii acestuisport si numai problemeletehnice si de buget au facutsa avem o evolutie maiputin convingatoare panaacum.

2.Speram intr-o infuzie financiara care sa ne asigure"linistea" necesara in celetrei etape care au mairamas ca sa putem terminasezonul cum ne-am propussi sa contribuim cu maximde puncte in clasamentulpe echipe

3.Bineinteles ca dorim sarepetam performanta deanul trecut si sa castigampentru a treia oara consec-

utiv titlul de campion lagrupa H

>> MANU MIHALACHE &FLORIN HANGU

1. Au fost doua curse bune,doua proaste. Doua vic-torii, o iesire usoara indecor si un abandon tehnic.In ansamblu un an bun,tinind cont de buget.

2. Buget ???... Aceasta estemarea mea problema. NU,acum nu am bugetul nece-sar. Dar mai sper intr-o min-une!

3. Cu conditia celor de maisus si cu putin noroc, avemtoate sansele sa obtinemlocul I la finele anului.Lupta este deschisa.

>> SPUDERKA DAN &GOLLNER HEINZ

1. Evolutia noastra de pana acum nu poate fi conclu-denta intrucat am schimbatdatele problemei dupa treietape. In primele trei amevoluat pe un VW GolfTurbo un automobil foarteputernic dar in lupta cusecundele aveam "handica-pul" tractiuni (doar pe opunte) fata de automobileleMitsubishi ca sa nu mai vor-bim de "integrala" lui Gugu

(Toyota Celicapilotata de GuntherGraef ) In urma cu douaetape am optat pentru unautomobil cu motorizarediesel si tot cu tractiunefata - Seat Ibiza 1,9 TDI.Evoluand pe acesta masinala "handicapul" tractiunii s-aadaugat si cel al putriimotorului. Avand in vederetoate cele de mai sus con-sideram ca locul II ocupatdupa cinci etape este maimult decat onorant pentrunoi

2.Ca niste sportivi de grupaH "adevarati" noi aminceput campionatul dinbugete propri, de cand amschimbat automobilul deconcurs beneficiem de spri-jinul Seat Romania siMetrotehnica Bucuresti.Speram sa ne ajunga buge-tul pana la "sosire".

3. Consideram ca la final decampionat la grupa H peprimele trei locuri vor "sosi"cele trei echipaje de azi darin alta ordine .

>> BERND KUENZEL &HEIKE MEIER

1. Este prima oara cand participam in CRR, astainseamna ca nu cunoastemprobele speciale si trebuie

sa ne facem toate notitelepe parcursul antrena-mentelor si sa devenim catmai familiarizati cu ele. Atrebuit si sa ne familiarizamcu masina noastra,Mitsubishi Evo 5, care afost cumparata abia lainceputul sezonului. Noisuntem foarte mandri caam reusit sa terminamtoate cursele pana acum,mai ales ca toate au fost inpuncte. Raliul Sibiului l-amterminat pe primul loc,lucru care ne-a plasat peprimul loc la Grupa H.

2. A fost visul nostru sa parti-cipam la toate etapele sidaca nimic serios nu seintampla la masina, prob-leme tehnice sau un acci-dent, vrem sa continuam saluptam pentru un loc bun incampionat.

3. La Grupa H exista pilotiexperimentati si masinimult mai puternice ca anoastra. Noi presupunemca lupta se va desfasuraintre Gunther Graef, HeinzGollner, Manuel Mihalache,Catalin Berari, ReluCladoveanu si noi. O sa fieun final interesant si sun-tem mandri ca facem partedin el.

>> Grupa „H” - Hobby sau performanþã? www.autorally.ro

In ziua de zi sa scri un articol despregrupa H este un lucru extrem de difi-cil. Nu ca nu ar exista competitori si

rezulatate, este dificil pentru ca grupaH de la noi este departe de a fi prindefinitie o grupa a celor care practicaacest sport ca hobby.O grupa in care la start sunt 6-7

Mitsubishi si o Toyota Celica parcaarata mai mult a performanta decat ahobby. Dar ma opresc aici pentru caurmatoarea fraza poate fi excelentapentru uni si rea pentru altii. Fara nici o legatura cu intrebarea dintitlu am adresat principalilor protago-nisti ai grupei, trei intrebari.

Va invit sa va delectati cu raspunsurilelor:

1.Cum apreciati evolutia dv-stra in

etapele ce au trecut?

2. Aveti buget suficient sa terminati

campionatul?

3.Nominalizati "podiumul" grupei H la

final de campionat.

Page 23: 2006 Raliul Muscelului

AAnnuull aacceessttaa CCaassaa AAuuttoo BBrraassoovv ppaarrttiicciippaa llaa CCaammppiioonnaattuull NNaattiioonnaall ddee RRaalliiuurrii22000066 ccuu uunn FFoorrdd FFiieessttaa SSTT,, pprreeppaarraatt ppeennttrruu rraalliiuu iinn RRoommaanniiaa,, ccuu uunn kkiittoorriiggiinnaall ddiinn AAnngglliiaa,, aacchhiizziittiioonnaatt ddee llaa MM-SSppoorrtt,, pprreeppaarraattoorruull ooffiicciiaall ppeennttrruu

WWRRCC aall FFoorrdd MMoottoorr CCoommppaannyy.. IInn uurrmmaa pprriimmeelloorr ppaattrruu eettaappee aallee CCaammppiioonnaattuulluuiiNNaattiioonnaall ddee RRaalliiuurrii 22000066,, FFoorrdd FFiieessttaa SSTT ccoonndduussaa ddee eecchhiippaa ddee ppiilloottii IIssttvvaann ssiiJJaannooss SSooooss ss-aa ccllaassaatt ppee llooccuull 22 iinn ccllaassaammeennttuull ggeenneerraall aall ggrruuppeeii AA,, ccuu uunn ttoottaallggeenneerraall ddee 2222 ddee ppuunnccttee..

Cea mai dura etapa demacadam din campi-onat, etapa de la Sibiu adus din pacate la aban-donul echipei de peFord Fiesta ST din cauzaunor probleme tehnicedatorate casetei dedirectie a masinii. Astfel,Ford Fiesta ST s-a clasatpe locul III in clasamen-

tul general al grupei A,dupa cea de-a 5-a etapaa campionatului.Cu toate acestea, pilotiiIstvan si Janos Soossunt increzatori in evolu-tia masinii la urma-toarele etape decampionat si tin-tesc in con-

tinuare locul II in clasa-mentul general al grupeiA. Printre sponsorii FordFiesta ST se numaraCasa Auto Brasov,Romcar - importatorulFord in Romania - TiriacLeasing, Mobil 1, RandGroup, Viper, Eurolink.

www.autorally.ro

>> Pilot - Soos Istvan

DDaattaa nnaasstteerriiii:: 06.07.1978DDoommiicciilliiuu:: BrasovSSttaarree cciivviillaa:: necasatoritHHoobbbbyy:: automobilismFacultatea de Educatie Fizica siSportOOccuuppaattiiaa:: director general la BIJUPRODUCTSPPrriimmaa eexxppeerriieennttaa llaa vvoollaann:: 7 aniDDeebbuutt:: 2001 Raliul Brasovului

>> Copilot - Soos Janos

DDaattaa nnaasstteerriiii:: 25.11.1980DDoommiicciilliiuu:: BrasovSSttaarree cciivviillaa:: necasatoritHHoobbbbyy:: automobilismFacultatea de JurnalisticaOOccuuppaattiiaa:: director executiv la BIJUPRODUCTSPPrriimmaa eexxppeerriieennttaa llaa vvoollaann:: 8 aniDDeebbuutt:: 2001 Raliul Brasovului

>> Profil Echipaj• Ford Casa Auto Braºov

autorally magazin• raliul muscelului - 2006•23

Page 24: 2006 Raliul Muscelului
Page 25: 2006 Raliul Muscelului
Page 26: 2006 Raliul Muscelului

Îi înþeleg perfect pe cei care, lavolanul unei maºini de curse, încearcãdin rãsputeri sã îºi înfrângã temerile ºisã fie din ce în ce mai rapizi, sfidândtoate instinctele de conservare posibilesau imposibile, ºi pe alocuri chiar ºi fiz-ica. Piloþii au satisfacþii sau insatisfacþiicu mâna pe volan, în timp ce con-troleazã maºina. ªi ajung tot ei în lumi-na reflectoarelor, fie cã ridicã o cupãdeasupra capului, fie cã îndreaptã unscut sau un diferenþial cãtre cer. Pe nav-igatori însã nu pot spune cã-i desluºesc.Pe scaunul din dreapta, cu caieþelul pegenunchi, abia ridicându-ºi din când încând ochii cãtre drum, ei pierd întreagadistracþie a unei curse. Ca sã-l citez peun bun prieten: “nici nu ºtiu când îi trecpomii strada”. Ce cauta ei în maºina decurse?

La recunoaºteri nu fac decât sã scriepe caiet ce dicteazã pilotul, pentru camai apoi, în cursã, sã repete informaþiileprimite. Dacã te gândeºti la treaba asta,ai putea crede cã nu e nici o scofalã. Eibine, nu e chiar aºa. Imaginaþi-vã cã artrebui sã completaþi un test-grilã con-tracronometru într-un butoi care se ros-

togoleºte pe o pantã ascuþitã de câtevasute de metri. Fie, azi sunt mãrinimos ºivã dau ºi o lanternã, sã nu ziceþi cã nuaveþi luminã. Cam cum credeþi cã v-aþidescurca? Pentru cei care au stat pescaunul din dreapta al unei maºini decurse, senzaþia este familiarã, nu-i aºa?Cam în aceste condiþii lucreazã un copi-lot. ªi dacã ar fi sã aleg între a fi pilotsau copilot, eu aº alege sã pun mâna pevolan. Nu pentru cã mã cred priceput, cimai degrabã pentru cã nu aº avea curajsã-mi încredinþez integritatea corporalãunui om care va sfida fizica ºiinstinctele de conservare concurând cualþii asemeni lui. Nu aº putea sã-miasum rãspunderea unei emoþii la 170 laorã prin pãdure, printre pomi, pe unmacadam foarte alunecos. ªi nici nu aºputea sã fiu “bona” unui pilot cu toatehachiþele ºi pãsãricile lui. Aºa cã, deºinu-i înþeleg pe copiloþi, îi respect foartemult ºi cred despre ei cã sunt mult maicurajoºi decât piloþii. ªi mai maturidecât aceºtia. Aºa cã, dacã vreodatãveniþi prin parcul de service, urmariþi-icu atenþie pe copiloþi. Lãsaþi o vremevedetele ºi urmãriþi umbrele acestora.

O sã aveþi o revelaþie ºi o sã vedeþimulte lucruri pe care poate nu le-aþiobservat pânã acum. O sã vedeþi emi-nenþele cenuºii ale raliurilor la treabã.Meritã.

ªi, cã sã-mi fac ºi mai mulþi prietenidecât am azi, vã mai spun cã naviga-torul este ºeful din umbrã în oriceechipaj. Nu neapãrat pentru cã este celmai priceput sau mai potrivit pentruacest job. Ci pentru cã, înainte demamã, soþie, sponsor, team manager,mecanic, fan, spectator, oficial, prieten,navigatorul este omul care are cea maimare încredere în pilot. Pentru cãînainte de start el îºi strânge centurileºi-ºi face cruce pe scaunul din dreapta.De aia, deºi nu recunosc asta, piloþii aula rândul lor încredere oarbã în naviga-tori ºi îi acceptã ca ºefi. Neoficial, celpuþin. La o parte din întrebãrile pe caremi le-am pus aici - la solicitarea redac-tiei Autorally Magazin - vor rãspunde încontinuare câþiva navigatori din campi-onatul intern.

Dan Beºliu- Freelancer

26 • autorally magazin•raliul muscelului - 2006

www.autorally.ro>> COPILOÞII•de Dan Beºliu-Freelancer

ÎNTREBÃRI:1. Copilotul mereu in umbra frustrari si satisfactii

2. Ce inseamna si cum trebuie sa fi copilot ? (sarci-

ni, calitati, etc)3. Alegeti o proba speciala din campionat si descri-

eti activitatea copilotului de la recunoasteri pana la

parcurgerea ei in timpul cursei. Probe speciale la

alegere sunt: Poiana Brasov, Gutaiul, Dangau, Santa

4. Cine este "seful" in fiecare dintre echipajele din

care face parte copilotul?Dorin Pulpea & Sebastian Itu

Sebastian Itu& Mihaela Beldie

Mugurel Pirscoveanu

Adrian Berghea Gicu Nemeº

Page 27: 2006 Raliul Muscelului

>> Scrise de Adrain Berghea>> 1. Se poate spune ca santem frus-

trati, nu avem imaginea pilotului,nuavem meritele lui,nu santem noi campi-onii, atunci cand se castiga un raliu,estecastigat de pilot.Dar....EU stiu ca santcel mai important om din umbra, sigur,importanti sunt si mecanicii, sunt sisustinatorii, este si restul echipei, darpe probele speciale, atunci cand san-tem doar noi doi la lupta cu secundelesant cel mai important sprijin al lui Titi.

>> 2. A fi copilot este la indemanaoricui indragostit de automobilism,sacitesti notitele din caiet in ritm cudeplasarea masini nu e o maresmecherie.in schimb sa impui ritmul,saconstati greselile,sa ceri schimbari destil de pilotaj,sa fi prieten cu pilotul,sa ficonfidentul lui,sa analizam impreunaadversarii si tactica care trebuie abor-data pt fiecare raliu,sa starnesti disputeconstructive,sa ti asumi responsabili-tati,cred ca sant atuurile unui copilot detop.

>> 3. Raliul Sibiului OMV 2006 -"Santa" . Dupa prima trecere derecunoasteri:

Titi : cred ca am putea lua startul,mieimi ajunge Berghea: asa e,dar hai sa nebucuram de avantajul regulamentului sisa ne folosim de toate trecerileIn cursa pe pana.

Titi : cred ca am facut pana.Berghea: -dai cat merge!.

Dupa un timp.Titi: simt ca nu mai avem cauciuc simergem doar pe geanta.Berghea: mai avem 3 km si santem intimpul de aseara,nu te opresti chiardaca ar fi sa mergi pe discurile defrana!...........

>> 4. Cine este ''sefu''? Chiar nu stiti?Nu stiti ca pilotii sant cei mai frumosi,destepti si indemanateci oameni de peplaneta? In aceste conditii desigur casefu nu poate fi decat PILOTUL !

>> Raspunsuri Dorin Pulpea>> 1. Frustrat este prea mult spus. In

opinia mea copilotul este in umbra pilo-tului, dar si "umbra pilotului". OK - pilo-tul este beneficiarul de imagine si deglorie, dar pe timpul probelor specialenimic din toate acestea nu conteaza, iarsatisfactiile apar tocmai pe probele spe-ciale in urma lucrului bine facut deambele parti.

>> 2. Sa fii copilot in primul rand tre-buie sa "traiesti cursele", sa poti citidictarea cu anumite intonatii (accen-tuand mai mult virajele "mici"), sa stiicand si cum sa imprimi ritmul. Trebuiesa ii fi pilotului: parinte, frate, psiholog,confident si nu in ultimul rand prieten.

>> 3. Gutai - 22.5 kmIn antrenamente - prima trecere scriutot ce imi dicteaza Giri. A doua trecerene mai consultam in privinta virajelor simai ales in privinta distantelor (carepentru mine sunt foarte importante). Peurcare Giri incepe sa se "joace" in virajesi il atentionez sa mearga curat (elrade). Ajungem in varf il intreb dacanotam gropile, Giri imi raspunde ca nu-lincurca (nu sunt pe zonele de franare).Incepe coborarea, la o serpuire de vira-je imi spune sa-mi fac semn sa i le zic"dintr-una". In cursa - incepe urcarea, pe jos esteumed, dupa cateva viraje incepem saavem aderenta, semn ca "gumele" incepsa se incalzeasca. Ritmul este bun, peGiri il simt concentrat merge curatfolosind toata latimea drumului (nu maieste timp de joaca). Ajungem in varf mauit la cronometru - am hotarat cu Adi(nn Adrian Berghea) si Sebi(nn.Sebastian Itu) sa luam ecarturi indreptul cabanei - e bine. Incepe cobo-rarea, portiunea care imi place cel maimult din tot campionatul, abia mai amtimp sa ridic ochii de pe caiet pentrurepere. Virajul de la pod … simt masinacum gliseaza, o linie dreapta, ma uit petripmaster - mai avem 3.7 km ritmul ebun … D3SINT 50 sosire - a fostsuberb!. Ajungem la stop si … avemrecordul si la grupa N - 13:25.7. Mut

ceasul pe timer mai avem 23 de minutepana in urmatorul CO, ne dam castilejos, suntem uzi amandoi, ii "fac" o tigaralui Giri si ma gandesc … ce senzatiemisto: sa controlezi ceva ce nu poate ficontrolat!

>> 4. Seful este incontestabil pilotul(doar el "conduce")!

>> Raspunsuri Gicu Nemeº>> 1. Copilotul nu este atat de mult in

lumina reflectoarelor, dar simte satisfac-tiile si neajunsurile, poate chiar maimult decat pilotul. De fel, sunt un tipmai retras, asa ca nu ma deranjeaza fap-tul ca-mi fac treaba din culise.

>> 2. Dupa parerea mea, esential estesa-ti apreciezi, sa-ti respecti pilotul si sa-ti doresti un pic mai mult decat el victo-ria. Trebuie sa-i cunosti limitele, sa-l'impingi' si sa-l temperezi atunci candtrebuie. Buna organizare, comunicareaeficienta, experienta, puterea de con-centrare si stapanirea de sine trebuie sase numere printre calitatile unui copilot.

>> 3. Gutaiul este una dintre probelemele preferate din CRR. La recunoast-eri nu fac decat sa notez ceea ce spuneAlex si trebuie sa fiu foarte atent pentruca, in cazul lui, stanga si dreapta par a fiacelasi lucru. Odata scrisa proba,urmeaza ture de verificare in care neasiguram ca notitele facute suntcorecte - sunt viraje in care ne consul-tam, notam gropile, portiunilealunecoase si in special segmentelepericuloase. In cursa nu facem altcevadecat sa sustinem in fata examinatoru-lui, adica a cronometrului, tot ce aminvatat cu 2 zile inainte. In timpul concursului, masina gliseazausor, gumele scartaie, motorul rapaie,franele incep sa miroasa, in habitaclueste din ce in ce mai cald, dar dupa maibine de 20 de km, treci de celula desosire, iar un arbitru jovial iti da notapentru examen - atunci te incearca frus-trarea sau satisfactia… Odata primit'timpul', incep sa calculez pozitia noas-tra in clasament, i-o comunic lui Alex, sichiar daca stam bine sau nu, se lasa o

>> COPILOT• frustrãri ºi/sau satisfacþii www.autorally.ro

autorally magazin• raliul muscelului - 2006•27

Page 28: 2006 Raliul Muscelului

liniste mormantala pana aproape destartul urmatoarei probe speciale.

>> 4. Facem strategia cursei impre-una, iar deciziile sunt luate de comunacord - nu cred ca vreunul dintre noieste seful. Dar, raliul odata pornit, prac-tic, Alex trebuie sa execute ordinelemele.

>> Raspunsuri Mugurel Pirscoveanu >> 1. Frustari? Nicidecum. Poate apar

frustrari in fata presei, dar pentru minenu sunt importante declaratiile de presasau interviurile realizate numai cupilotii. Cel mai important este sa faci totce se poate pentru a ajunge pe primatreapta a podiumului. Satisfactii? Sunturiase. Am studiat mereu tot ce declaramarii navigatori din WRC si constat caexista intotdeauna un echipaj, nicide-cum un pilot si cineva acolo in dreapta.

>> 2. Un raliu pentru mine debuteazacu citirea de mai multe ori a regulamen-tului particular, pentru o aprofundare aoricaror detalii care pot duce la vreopenalizare. Apoi urmeaza pregatireapropriuzisa a raliului. pregatirea cai-etelor, a instrumentelor de scris, asigu-rarea unei cazari optime ( in apropiereastartului - pentru a evita o distantalunga de parcurs pe care se poateintampla orice incident care ar duce lao intarziere sau penalizare), ma asigurca masina de antrenament va fi in staresa tina pe parcursul trecerilor regula-mentare. In timpul antrenamentelor factot posibilul sa transcriu exact ce vreapilotul sa auda, si nu imi permit nicioda-ta sa-l contrazic asupra categoriei vira-jului. Seara am grija sa fie retranscristotul, cu grija si cu creionul.Apoi incercun traseu conform road book-ului peviu, pentru a nu incurca drumul pe regu-laritate.

In momentul startului am grija saajungem cu temperatura motorului lalimita inferioara pentru a nu intra inregim de avarie, si ma asigur ca arepilotul tot ce ii trebuie: casca, apa, lin-iste interioara. (o data chiar l-am rugatsa inchida telefonul pentru ca mai

aveam 5 min pana la start!). Dupaetapa, urmeaza sa-i transmit echipeitehnice absolut toate problemele pecare le-am simtit, evitand pe tot timpulcursei sa comunic ceva pilotului. Euincerc sa fie cat mai detasat si cat mailinistit.

In timpul probelor speciale sunt con-vins ca este extrem de important tonulsi ritmul, acestea fiind cele necesarepentru a-l impinge sau sa il mai franezdaca il vad ca aluat-o razna, sau doarmela volan. Fac tot posibilul sa nu repetniciodata un viraj pentru a nu-l incurca,acestea fiind si recomandarile echipeiitaliene. Cred ca daca ii transmiti virajulla momentul cheie cu tonul potrivit esteimposibil sa nu treaca cat mai bine.Incerc sa-mi aranjez notele in asa felincat sa stiu cand sunt mai multe virajesuccesive sau daca sunt cu distanteintre ele. Eu ma opresc din dictare intot-deauna cu o distanta nu cu un viraj. Deasemenea am grija sa numerotezpaginile in sens crescator si in sensdescrescator pentru ca daca avem oproblema, sa stiu cate pagini/km maisunt si pentru a nu opri masina peproba daca mai sunt 1-2km!

Ca si calitati ale unui copilot, cred castapanirea de sine, inteligenta, dictia sicunostiintele mecanice mi se par celemai importante. Cred ca eu nu le am peacestea, dar impreuna cu echipa desco-par in fiecare zi ce trebuie sa mai facidin dreapta pentru a impinge pilotul lavictorie.

>> 3. O proba? Voi alege Gutai.Recunoasterea am facut-o cu Outback-ul automat la viteze cat mai mici si catmai pe dreapta pentru a vedea exacttoate detaliile si configuratia. Suprizacea mai mare a fost ca Marco nu treceniciodata gropile. Am incercat sa mi letrec pentru mine, dar in cursa m-amconvins ca avea dreptate si nu trebuietrecute. De asemenea, mi-am notattoate virajele unde ar fi fost posibil safie scursa apa de pe versantii laterali, siam vazut in cursa ca chiar atunci candincepea coborarea,a fost un viraj D3++

per S4- plin de apa! Eu nu imi trec nicio-data anumite semne pentru arecunoaste drumul in cazul in care pierdradarul. S-a dovedit pana acum ca nuam avut nevoie. In timpul cursei amincercat mentinerea ritmului asa cummi-am propus. Fata de Brasov undestiam viraj cu viraj pe dinafara si undeera imposibil sa ma surprinda ceva, amconstatat ce inseamna sa mergem cuadevarat TARE! Cred ca prima trecerepe Gutai a fost testul de foc pentrumine. Pe coborare, chiar din ton, amfacut sa para o cantare si ma entuzias-mam (in gand) de stilul evazat al luiMarco desi stiam clar ca nu poti castigao speciala daca o dai de-a latul mereu.La finalul probei chiar l-am certat si i-amspus ca o sa-l paresc echipei daca maimerge asa. Dar in sinea mea eramdeosebit de incantat ca merge ca instilul McRae. La a doua trecere amreusit sa ajung cu dictarea unde vroiameu, iar coborarea a fost de-a dreptulsuperba. Stilul insa al lui Marco evazatnu poate sa-l schimbe nimeni, deci credca el este "SEFUL".

>> Raspunsuri Mihaela Beldie >> 1. Atunci cand iti place ceea ce

faci nu exista frustrari, doar satisfactii.Si ele se impart intotdeuna la doi incazul echipajului nostru.

>> 2. Primul lucru de la care seporneste este pasiunea pentru acestsport.Un navigator trebuie sa iubeascaacest sport, sa puna suflet in ceea ceface si sa-si doreasca sa faca totul dince in ce mai bine, sa invete ceva dinfiecare kilometru de proba speciala par-curs. Un navigator, pe langa toate aces-tea, trebuie sa fie un om bine organizat,atent la toate detaliile, ordonat, hotarat,constant in ceea ce face.

>> 3. Santa este, dupa parerea mea,una dintre cele mai interesante probedin campionat mai ales ca se parcurgesi pe timp de noapte. Recunoasterilesunt foarte importante. In timpul lornotez toate informatiile pe care leprimesc de la Claudiu cu multa atentie.

28 • autorally magazin•raliul muscelului - 2006

www.autorally.ro>> COPILOT• frustrãri ºi/sau satisfacþii

Page 29: 2006 Raliul Muscelului

În timp ce lupta pentru titlul de cam-pion este din ce în ce mai agitatã,anul 2006 dovedind pânã acum

trimuful înþelepciunii” împotrivatinereþii, echipa SEAT Metrotehnica s-a pregãtit intens în sãptãmânile scursede la raliul Sibiului pentru a pune lapunct maºinile în vederea celei de-atreia confruntãri pe macadam.Spiritul de echipã, dovedit în celedouã etape de la sosirea echipajuluiHeintz Gollner-Dan Spuderka, a fostcel care a adus la final cele douãmaºini în confruntarea de la Sibiu. Încondiþiile în care ambele echipaje autrecut prin mari emoþii pricinuite deavarierea elementelor suspensiei,echipa tehnicã a fãcut adevãrate min-uni pentru a menþine ambele maºini înconcurs. Ediþia 2006 a Raliului Sibiului s-aîncheiat cu bine pentru ambele echipa-je înscrise de MetrotehnicaInternational în condiþiile în care dincele 48 de echipajeprezente la start 17 au aban-donat ca urmare a avariilorprovocate de traseul extremde dur. Pentru prima datã înacest sezon spectatorii auputut observa la lucru, înparalel cele douã SEATIbiza TDI cu ocazia startuluipe Proba Superspecialã.

Astfel chiar dacã echipajeleAdrian Drãgan/ ValentinBrãdãþeanu concureazã îngrupe diferite, echipa a fãcuttoate demersurile necesarepe lângã forurile competentepentru ca ambele maºini sãia startul împreunã, exerciþiude imagine gustat de pub-licul prezent în numãr foarte

mare mai ales cã finish-ul a fost unul lamustaþã, Adrian Drãgan/ ValentinBrãdãþeanu încheind la ºase sutimidiferenþã faþã de Heintz Gollner/ DanSpuderka.Raliul de la Câmpulung va conta încontinuare ca etapã de pregãtire pen-tru Adrian Drãgan/ ValentinBrãdãþeanu care la Câmpulungmarcheazã un an de la debut în timpce presiunea mai mare va fi deaceastã datã pe umerii perechiiGollner/ Spuderka care au de doveditcã podiumul de la Sibiu nu a fostîntâmplãtor. Mai mult, ei ocupã înprezent locul secund la Grupa H avândºanse foarte mari la prodiumul finalu-lui de sezon. Ambele echipaje îºi doresc însã oevoluþie fãrã probleme ºi acumulareade experienþã atât cu maºina SEATIbiza cât ºi pe macadamul prin de cap-cane.

>> Seat Metrotehnica• Raliul Muscelului www.autorally.ro

autorally magazin• raliul muscelului - 2006•29

ValentinBrãdãþeanu

AdrianDrãgan

SEAT – Metrotehnica: Vrem sã confirmãm

Page 30: 2006 Raliul Muscelului

>> COPILOT• frustrãri ºi/sau satisfacþii www.autorally.ro

30 • autorally magazin•raliul muscelului - 2006

AUTORALLY MAGAZINGhidul Curselor Auto din România.

Editor: AUTO BLIC BRAªOV; Adresa: Braºov, Str. Republicii nr. 50, Tel.: 0745.039736, Fax: 0368.430187, e-mail: [email protected];

Foto: FreeLancer (Dan Beºliu)

Graficã ºi design:AFACERI PROSPERE SRL www.afaceriprospere.ro

Redacþia AUTORALLY MAGAZIN vã mulþumeºte pentru modul exemplar de comportare pe pro-bele speciale. Urmãtoarea noastrã întâlnire va fi la Raliul Bucurestiului cu ocazia celei de a VII-aetape. Nu uitaþi! Cine nu poate veni la raliu are la dispoziþie site-ul www.autorally.ro ºi sms-uri curezultatele.

>> CE URMEAZÃ? •Raliul Bucureºtiului 2006 - 15-16 septembrie

© 2003 Toate drepturile asupra acestei lucrãriaparþin AUTO BLIC BRAªOV. Conþinutul revistei„AUTORALLY MAGAZIN” nu poate fi reprodusintegral sau parþial, în scris sau pe orice altsuport ºi nu poate fi distribuit liber sau prinvânzare decât cu permisiunea scrisã a AUTOBLIC BRAªOV.

>> Raspunsuri Mihaela BeldiecontinuareDictarea trebuie facuta in asa fel incatsa-ti ofere toate informatiile necesare,dar in acelasi timp ele trebuie sa fie catmai concise pentru ca altfel navigatorulnu are cum sa i le transmita pilotului intimp util pe parcursul probei speciale.Urmatoarea etapa este verificarea dic-tarii care la randul ei trebuie realizatacu mare atentie si seriozitate.Recunoasterile sunt tratate la fel ca siparcurgerea unei probe speciale pe tim-pul unui raliu. Atentia este maxima siincercam sa facem cat mai putine gre-seli. Dupa scrierea si verificarea dictariiurmeaza o alta etapa foarte importanta.In seara de dinaintea cursei reiaudictarea de la inceput si scot in eviden-ta ceea ce este mai important, corectezceea ce nu am avut timp la recunoasterisi pregatesc caietul de dictare cu totceea ce este necesar pentru a ca in tim-pul raliului sa nu apara nici o problema.Este foarte important modul si momen-tul in care pilotul primeste informatiile,tonalitatea si claritate. Increderea totalaintre cei doi membrii ai echipajului esteesentiala.

>> 4. Seful este, intotdeauna, cel caredicteaza. Claudiu dicteaza pe probe, iareu is spun ce trebuie sa faca inpunctele de control si pe sectoarele delegatura.

>> Raspunsuri Sebastian Itu>> 1. Eu nu ma-m nascut sa fiu un

frustrat si nici nu ma simt frustrat abso-lut de loc pentru ca am inceput acestsport din placere si nu din motive de a fimai cunoscut mai apreciat mai iubit.

>> 2. A fi copilot inseamna a fi un felde cenusareasa a acestui sport; harni-ci,ascultatori, frumosi,iubiti, nebuni,darpana la sfarsit castigatori. Nu cred caexista un model de copilot.Cred doar catrebuie sa iti placa cu adevarat ceea cefaci si sa o faci cu toata inima si pri-ceperea ta. Cred ca trebuie sa fi foartecurajos sau nebun ca sa poti sa-tiincredintezi viata in mainile altui omchiar daca si tu ai controlul.Trebuie sasti sa improvizeze repede. Una dintre calitatile esentiale ale unuicopilot este aceea de-a crede cu ade-varat ca este cel mai bun pe locul dindreapta si nu mai bun decat cel de pelocul din stanga.

>> 3. Am sa vorbesc despre Dangausi sa va spun de ce. Dangau este oproba relativ noua in configuratia deasfalt o proba pe care trebe sa ai curajca vorbesc frumos. Miercuri recunoasteri oficiale probaspeciala Dangau.Ma ce chestie nici macar nu imi aducaminte cu exactitate cum a decursrecunoasterile sa fie o problema sau safie un automatism, le avem in sange, e

un lucru normal, stau sa ma gandesc 9ani de recunosteri, 8 ani cu acelasipilot, o medie de 8 etape pe sezon cate7- 10 probe distincte, 150 km de probespeciale pe fiecare raliu, ca si cum asmerge la firma numai ca aici nu amcarte de munca.100 D6,50 S6, 100 SERPUIT D6 IN S630 VARF DE PANTA 100 S6.........,stauconfortabil si notez tot ceea ce Bogdanimi dicteaza FRANA D4! 50 D4INCHIDE 4! , NU, STERGE FRANA,dupa ce am terminat toata proba denotat intru cu adevarat in actiune, deaici incepe adevarata noastra meserie,cel mai important este Ritmul pe careincerc sa mi-l formez, intonatie, corec-tari de viraje in timp ce ne deplasam incontinuare pe proba, memorare de por-tiuni rapide sau periculoase in carenevoia de informatie a pilotului este maimare sau mai bine zis mai precisa. Estefoarte fad si sters ceea ce incerc eu safac acum,la noi totul se bazeaza peexperienta pe rutina nici nu cred ca nemai aducem aminte cu exactitate ceeace se petrece la recunoasteri,

>> 4. La noi (Bogdan-Sebi) sant treisefi Bogdan cu volanul , Sebi cu caietulsi varu Nicu cu sculele, dar daca neuitam un pic la semnificatia cuvantuluisef adica : conducator, sofer, pilot atun-ci sa-i dam cezarului cei al cezarului...MASINA ESTE SEFA . Ne "face" candne este lumea mai draga.

Page 31: 2006 Raliul Muscelului
Page 32: 2006 Raliul Muscelului

Recommended