+ All Categories
Transcript
Page 1: 106.Proiect de activitate integrata - Musafiri in gradina ... · Tehnica Blazonului Exerciţiul Lucrul pe grupe Exerciţiul Exerciţiul Joc de rol Exerciţiul Imagini cu personaje

 

 

,, Cu căldură de la soare Înflorește orice floare! Primăvara de-a venit, Fluturașii au sosit!”

  

 

Page 2: 106.Proiect de activitate integrata - Musafiri in gradina ... · Tehnica Blazonului Exerciţiul Lucrul pe grupe Exerciţiul Exerciţiul Joc de rol Exerciţiul Imagini cu personaje

 

  2

PROIECT DIDACTIC

( INTEGRAT PE O ZI)

DATA: 10.03.2014

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grǎdiniţa cu P.P. NR. 2 Bârlad

EDUCATOARE: Bularda Sanda

GRUPA: Mică

TEMA ANUALĂ: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?”

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Ce ne-aduce primăvara? ”

TEMA ZILEI: ,,Musafiri în grădina primăverii”

MESAJUL ZILEI: ,, Cu căldură de la soare Înflorește orice floare! Primăvara de-a venit, Fluturașii au sosit!”

TIPUL ACTIVITĂŢII: verificare şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi;

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată

ADP + ALA + ADE (DŞ + DOS)+ ALA( AR)

MIJLOC DE REALIZARE: jocuri şi activităţi didactice alese/ joc didactic/ dramatizare/ dans popular.

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

- Îmbogățirea experienței senzoriale ca bază a cunoștințelor matematice referitoare la cunoașterea , denumirea obiectelor , cantitatea lor , clasificarea, constituirea de mulţimi pe baza unor însușiri comune;

- Consolidarea unor priceperi şi deprinderi însuşite în activităţile anterioare, precum şi stimularea creativitǎţii şi a capacitǎţii de a intra în relaţie cu ceilalţi, pentru realizarea unei lucrǎri practice, inspirate din naturǎ.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

ADE

Domeniul ştiinţe- Activitate matematică:

Page 3: 106.Proiect de activitate integrata - Musafiri in gradina ... · Tehnica Blazonului Exerciţiul Lucrul pe grupe Exerciţiul Exerciţiul Joc de rol Exerciţiul Imagini cu personaje

 

  3

Să identifice elemente specifice anotimpului de primǎvară;

Să grupeze elemente după formă și culoare;

Sǎ coopereze în cadrul jocului.

Domeniul Om şi societate- Activitate practicăși elemente de activitate casnică:

Sǎ denumeascǎ materialele şi instrumentele de lucru puse la dispoziţie;

Sǎ aplice pe un suport dat elementele primite;

Sǎ respecte indicaţiile cu privire la poziţionarea elementelor;

Sǎ manifeste interes pentru aspectul estetic al lucrǎrii.

ALA:

1) Activităţi pe centre de interes:

Artă:

Să coloreze în contur imagini de primăvară;

Să lipească imaginile colorate pentru realizarea afişului;

Joc de masă:

Să aleagă numai piesele corespunzătoare anotimpului de primăvară;

Să reconstituie din cuburi ilustrate imagini de primăvară ;

Știință:

Să coopereze cu colegii în realizarea sarcinilor de lucru.

Bibliotecă:

Să „citească” imagini de primăvară;

Să ordoneze imaginile date, respectând succesiunea logică a evenimentelor;

Joc de rol:

Să reproducă scene referitoare la muncile de primăvară în grădină;

2) Activităţi recreative:

Page 4: 106.Proiect de activitate integrata - Musafiri in gradina ... · Tehnica Blazonului Exerciţiul Lucrul pe grupe Exerciţiul Exerciţiul Joc de rol Exerciţiul Imagini cu personaje

 

  4

MINISCENETĂ:

Să execute mişcări ritmice specifice scenetei;( valorificarea poveştii ,, Gărgărița și Fluturașul”)

Să prezinte mesajul educativ al poveştii ,, Gărgărița și Fluturașul”

Să interpreteze rolurile versificate, respectând intonaţia, pauzele şi ritmul versurilor;

Dans POPULAR:

Să execute mişcări ritmice specifice dansului;

Să coordoneze mişcările cu muzica.

STRATEGII DIDACTICE :

a)metode şi procedee: ,,Mâna oarbă,, , expunerea, demonstraţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lucrul pe grupe, jocul de rol, jocul, problematizarea, ,,Turul galeriei,; elemente de joc: surpriza, ghicirea, mânuirea materialelor, închiderea şi deschiderea ochilor, aplauze, mişcarea.

b)material didactic:

Întâlnirea de dimineaţă: panoul ,,Astăzi sunt prezent”, albinuţe cu fotografia copilului, calendarul naturii, jetoane cu zilele săptămânii, starea vremii, data.

Artă: imagini de primăvară, coală flip-chart, ceracolor, lipici;

Joc de masă: puzzle cu imagini de primăvară, cuburi cu flori;

Bibliotecă: imagini de primăvară;

Joc de rol: costume de grădinar, unelte de lucru de jucărie.

Activitate matematică: Mascota fluturaș, flori decupate, fluturi, buburuze, albinuțe,

cortină decor, machetă de primăvară, panou afișaj, vaze, vase suport, saculețe surprize.

Activitate practică: tablouri de primăvară, flori decupate, fluturi, buburuze, albinuțe, tǎvițe

suport, lipici, cortină decor.

Activitate recreativă: costume specifice rolurilor interpretate, CD, calculator, decor adecvat.

c)forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.

RESURSE:

Page 5: 106.Proiect de activitate integrata - Musafiri in gradina ... · Tehnica Blazonului Exerciţiul Lucrul pe grupe Exerciţiul Exerciţiul Joc de rol Exerciţiul Imagini cu personaje

 

  5

umane: educatoarea şi grupa de copiii; temporale : o zi bibliografice:

- “Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani ” - 2008

- Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela – “Metode interactive de grup” – ghid metodic, editura Arves

- Culea, Laurenţia; Sesovici, Angela; ş.a.- “Activitatea integrată din grădiniţă

(Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar)” -Ed. Didactica

Publishing House, Bucureşti, 2008

           

SCENARIUL ZILEI

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:

I. SALUTUL

Copiii intră în sala de grupă pe un fundal muzical şi îşi ocupă locul în semicerc. Fiecare copil din grupǎ primeşte un ecuson personalizat, începând cu Zâna Primǎvara şi continuând cu florile, respectiv: ghiocel, zambilǎ, lalea şi narcisǎ. Ceilalţi copii vor avea ecusoane cu buburuze, fluturaşi, albinuţe, fiecare ocupându-şi locul în semicerc, pentru a putea stabili un contact vizual cu toţi colegii grupei. Astfel, se va realiza salutul, pornind de la educatoare şi continuând către toţi copiii grupei:

PREZENŢA:

,,- Bună dimineaţa! Eu sunt: fluturaşul Daniel, eu sunt albinuţa Ciprian, eu sunt narcisa Izabela, eu sunt ghiocelul Andra, eu sunt laleaua Ioana etc. (fiecare copil salutǎ şi se prezintǎ). Prezenţa se realizează prin amplasarea fotografiei proprii copilului la panoul grupei.

CALENDARUL NATURII:

Se lucrează pe panou:

În ce anotimp suntem ?

Ce zi a săptămânii este astăzi?

Ce zi a fost ieri?

Ce zi va fi mâine?

Cum este vremea ?

II. ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI/ ACTIVITATEA DE GRUP:

Page 6: 106.Proiect de activitate integrata - Musafiri in gradina ... · Tehnica Blazonului Exerciţiul Lucrul pe grupe Exerciţiul Exerciţiul Joc de rol Exerciţiul Imagini cu personaje

 

  6

Joc : ,,Dacă ai fi o insectă sau o floare ce ai dori să fii?” (Copiii denumesc insecta sau floarea îndrăgită bătând palma cu educatoarea). Mai închidem o dată ochişorii (Educatoare scoate din decor mascota fluturaș și o prezintă copiilor ca fiind un musafir important.

III. NOUTĂŢI/EVENIMENTE/ŞTIREA ZILEI:

Mesajul zilei : : ,, Cu căldură de la soare Înflorește orice floare! Primăvara de-a venit,

Fluturașii au sosit!” (baner)

-Astăzi, voi, florile și insectele primǎverii, o sǎ vă bucuraţi de câteva surprize. Ştiţi cine este acesta? Este fluturașul Fifi din grădina primăverii. El locuiește în grădina primăverii, aflat în sala voastrǎ de grupǎ. Dacǎ vreţi sǎ aflaţi unde locuiește împreunǎ cu prietenii lui fluturaşii, albinuţele, buburuzele şi rândunelele, vǎ invitǎm în vizitǎ la noi în grădină, chiar astǎzi.

- Acceptati invitaţia?

Pentru a fi nişte gazde primitoare, voi, florile și insectele îl veţi ajuta pe Fifi la toate activitǎţile zilei, iar ca mulţumire, el vă va invita împreunǎ cu Zâna Primǎverii în grădina ei pentru a participa la o petrecere.

RUTINE : “Îmi aştept rândul”- deprinderea de a anunţa prin ridicarea mâinii când solicită un anumit lucru;

Tranziţie:

Fluturaşii toţi în zbor, au pornit-o la plimbare,

Apoi vin în urma lor, buburuze pe cărarare.

Albinuţele uşoare, zumzǎie în urma lor.

Furnicuţe, hǎrnicuţe, merg de zor, merg de zor.

Unele la stânga, altele la dreapta,

Cǎtre centre, sǎ înceapǎ treaba.

Li se prezintă copiilor centrele la care urmează să-şi desfăşoare activitatea, sarcinile de lucru şi se intuieşte materialul aflat la fiecare sector. Bucuria copiilor şi marea surprizǎ, va fi când vor descoperi pe scaunul povestitorului aflat în sala de grupǎ, un carneţel în formǎ de buburuzǎ, pe care este scris ce vor face

pe parcursul întregii zile.

Tranziţie: ,,În poiana cu vâlcele” joc cu text şi cânt

Page 7: 106.Proiect de activitate integrata - Musafiri in gradina ... · Tehnica Blazonului Exerciţiul Lucrul pe grupe Exerciţiul Exerciţiul Joc de rol Exerciţiul Imagini cu personaje

 

  7

ADE- DȘ - Activitate matematică: Copiii vor juca jocul ,, Alege și grupează darurile

primăverii” unde vor trebui să denumească elementele de pe machetă, să le grupeze după criteriul formă și culoare, să le așeze în locurile indicate.

DOS – Activitate practică: Copiii vor realiza ,, Tablouri de primăvară,, folosind o mare parte din materialul folosit la activitatea matematică și având ca model cortina decorată cu toate elementele pe care le vor aplica și ei în lucrări.

Tranziţie: ( recitare ritmică):

,, Unu-doi, unu-doi

Mergem toţi în pas vioi.

În costume să ne-mbrăcăm

De dans să ne apucăm.”

Miniscenetǎ: “Gǎrgǎriţa și Fluturașul”. Copiii vor executa mişcările ritmice specifice scenetei;( valorificarea poveştii ,, Gărgărița și Fluturașul”), vor prezinta mesajul educativ al poveştii ,, Gărgărița și Fluturașul” și vor interpreta rolurile versificate, respectând intonaţia, pauzele şi ritmul versurilor;

Dans popular: “Drag mi-i jocul românesc”. Copiii vor executa mişcările ritmice specifice dansului și-și vor coordona mişcările cu muzica.

La sfârşitul zilei se fac aprecieri generale asupra desfăşurării activităţii concluzionând: Fluturașul este foarte mulţumit. i-am demonstrat prin activitatea de astăzi că-i putem îndeplini dorinţa. Putem merge deci în Grădina Primăverii să cântăm și să dansăm și să le transmitem tuturor :

,, Cu căldură de la soare Înflorește orice floare! Primăvara de-a venit, Fluturașii au sosit!”

Fiecare copil va primi în dar câte o floare cu mesajul zilei pe petale.

Page 8: 106.Proiect de activitate integrata - Musafiri in gradina ... · Tehnica Blazonului Exerciţiul Lucrul pe grupe Exerciţiul Exerciţiul Joc de rol Exerciţiul Imagini cu personaje

 

  8 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

Activităţi pe domenii experienţiale:

DS: “Alege și grupează darurile primăverii,, joc didactic

DOS (Activitate practicǎ) – “Tablou de primǎvară” –

aplicație

Activităţi liber alese

ARTĂ:

,,Peisaj de primăvară,,

Activităţi liber alese:

BIBLIOTECA:

„ARANJĂM IMAGINILE ÎN ORDINE”

Activităţi de dezvoltare personală:

Întâlnirea de dimineaţă: ,,Dacă ai fi o insectă sau o floare ce ai dori să fii?”

Rutine: ,,Îmi aştept rândul”(deprinderea de a

anunţa prin ridicarea mâinii când solicită un anumit lucru);

Tranziţii: ,,Bat din palme”- joc cu text şi cânt ,,În poiana cu vâlcele” - joc muzical ,,Spune-mi iubite copilaș,, - joc muzical Activităţi liber alese

JOC DE MASĂ:

”PUZZLE CU IMAGINI DE PRIMĂVARĂ”

,,CUBURI ILUSTRATE”

Activităţi recreative

Miniscenetǎ: “Gǎrgǎriţa şi Fluturaşul”

Dans popular: “Drag mi-i jocul românesc”

Activităţi liber alese

JOC DE ROL

,,Micii grădinari,,

Page 9: 106.Proiect de activitate integrata - Musafiri in gradina ... · Tehnica Blazonului Exerciţiul Lucrul pe grupe Exerciţiul Exerciţiul Joc de rol Exerciţiul Imagini cu personaje

 

 

EVENIMENTUL DIDACTIC

CONŢINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV STRATEGII DIDACTICE EVALUARE

Metode şi procedee

Mijloace de învăţământ

Forma de organizare

0. 1. 2. 3. 4. 5.

1. Moment organizatoric

Se pregăteşte sala de grupă şi materialul necesar pentru buna desfăşurare a activităţii.

2.Captarea

atenţiei

Educatoarea recită:

„Vai copii, ce s-a-ntâmplat,/ Zâna Zânelor m-a transformat!

În strai nou m-a îmbrăcat/ Numele de Zâna Poveştilor mi-a dat/ /Bagheta şi trăistuţa fermecată mi-a încredinţat Şi o dorinţă să-i îndeplinim ea m-a rugat:

- Vrea să mergeţi la grupa mică să fiţi actori pentru o zi, pentru a-i învăţa şi pe copiii mai mici să iubească poveştile pentru că:

Se citeşte mesajul zilei:

,, Iubiţi poveştile copii,

Ele ne învaţă

Cum să ne purtăm în viaţă!” 

Se solicită acordul copiilor. Bagheta fermecată se aprinde.

TRANZIŢIE: ,,Bat din palme”- joc cu text şi cânt

Recitare ritmică

surpriza

Baghetă

Trăistuţă

Costumaţia Zânei

Baner cu mesajul zilei

Frontal

Stimularea interesului pentru activitate

Page 10: 106.Proiect de activitate integrata - Musafiri in gradina ... · Tehnica Blazonului Exerciţiul Lucrul pe grupe Exerciţiul Exerciţiul Joc de rol Exerciţiul Imagini cu personaje

 

  10

3. Reactualizarea cunoştinţelor

Copiii se îndreaptă către cele 5 centre deschise. După intuirea materialelor se formează grupele de lucru:

Artă: - selectează imagini pentru tema propusă;

-colorează în contur imaginile date pentru realizarea temei;

- întind pasta de lipit pe spatele imaginii colorate;

- lipesc imaginea pe suprafaţa dată.

- concep un afiş din imaginile colorate

Bibliotecă: - „citesc” imagini din poveştile planificate;

-ordonează imaginile date, respectând succesiunea evenimentelor;

Nisip şi apă: - umezesc, modelează şi aşează elemente decorative specifice poveştii ,, Scufiţa Roşie”;

Joc de masă: - reconstituie imagini din piesele date;

- reconstituie scene din poveşti din cuburi ilustrate;

Joc de rol: - povestesc, redau, reproduc scene din poveşti;

Explicaţia

Tehnica Blazonului

Exerciţiul

Lucrul pe grupe

Exerciţiul

Exerciţiul

Joc de rol Exerciţiul

Imagini cu personaje din poveşti

Coală A3

Lipici

Ceracolor

Imagini din cele trei poveşti

Masă Nisip apă

Forme Siluete personaje

Puzzle

Cuburi imagini din poveşti

Costume specifice

Pe grupe

Individual

Pe grupe

Pe grupe

Individual

Pe grupe

Aprecierea modului de

cooperare cu ceilalţi copii pentru a finaliza lucrarea.

Aprecierea rezolvării corecte a sarcinilor date;

Aprecierea respectării sarcinii date

Aprecierea modului de cooperare cu ceilalţi copii pentru a finaliza lucrarea.

Aprecierea rezolvării

Page 11: 106.Proiect de activitate integrata - Musafiri in gradina ... · Tehnica Blazonului Exerciţiul Lucrul pe grupe Exerciţiul Exerciţiul Joc de rol Exerciţiul Imagini cu personaje

 

  11

Fiecare grupă prezintă rezultatele activităţii desfăşurate.

TRANZIŢIE: ,,Trei iezi cucuieţi”....(cântec)”

,,Veniţi, povestiţi aplaudaţi”

Conversaţia

rolurilor

Pe grupe

corecte a sarcinilor date;

Aprecierea rezultatului activităţii de grup.

4. Anunţarea temei şi a

obiectivelor activităţii

Se propune desfăşurarea jocului ,,Ghici, ghici”. Copiii:

- recunosc personajele din poveşti după siluete,

- numesc povestea din care fac parte aceste personaje,

- recunosc personajele după descrierea făcută de educatoare,

- stabilesc valoarea de adevăr a unei propoziţii.

expunerea

explicaţia

baner Frontal Stimularea interesului pentru activitate

5. Dirijarea învăţării

a) Explicarea regulilor de joc:

- gruparea se face în funcţie de insemnul primit;

- răspunsul la ghicitori se dă prin ridicarea în picioare şi rostirea unei onomatopee sau a unei replici specifice personajului;

- deplasarea de la un punct la altul al grupei se face doar la semnalul educatoarei;

- răspunsurile corecte sunt apreciate cu ,,Zâmbărici”.

b) Jocul de probă:

Se aşează pe covor cele trei tablouri specifice poveştilor ,,Scufiţa Roşie”, ,,Capra cu trei iezi”, ,,Ursul păcălit de vulpe”. Se formează grupele de lucru după insemnul

explicaţia

demonstraţia

,,Eticheta martor”

Baghetă

Trăistuţă

Siluete cu personaje

Tablouri specifice poveştilor: ,,Scufiţa Roşie”, ,,Capra cu trei iezi”, ,,Ursul păcălit de

Frontal

Frontal

Aprecierea rezolvării corecte a

Page 12: 106.Proiect de activitate integrata - Musafiri in gradina ... · Tehnica Blazonului Exerciţiul Lucrul pe grupe Exerciţiul Exerciţiul Joc de rol Exerciţiul Imagini cu personaje

 

  12

primit.(brăţări- 3culori). Copiii selectează doar personajele care fac parte din poveste şi le amplasează pe tablou.

c) Desfăşurarea jocului

Varianta I

Copiii denumesc povestea din care face parte tabloul, aleg şi aşează numai personajele din poveste

Varianta II

Zâna Poveştilor spune câte o ghicitoare pentru fiecare personaj din cele trei poveşti. Copiii recunosc în răspunsul la ghicitoare personajul de pe ecuson şi se ridică în picioare rostind numele personajului;

,,Atenţi de veţi fi

Pe ecuson de veţi privi

Personajul veţi ghici,

Şi-n picioare veţi sări!”

El e cel ce-a ascultat / Şi-n cuptor s-a furişat/ Iar când mama a venit/ Iute-n braţe i-a sărit./ Ghici, ghici cine este? (Ied mic)

Pe cărare tot mergând/ A-ntâlnit lupul flămând./ De sfatul mamei a uitat/ Şi greşeala a costat!/ Ghici, ghici cine este? (Scufiţa Roşie)

A avut o coadă lungă,/ Lungă, mare şi stufoasă/ Şi o mai avea şi astăzi/ Dacă nu se lăcomea/ Să prindă peşte mult din baltă/ Precum vulpea l-a-nvăţat!/ Ghici, ghici cine este? (Ursul)

,,Eticheta martor”

Exerciţiul

Problematizarea

vulpe”

,,Zâmbărici”.

,,Supărici”

Siluete cu personaje

Tablouri specifice poveştilor: ,,Scufiţa Roşie”, ,,Capra cu trei iezi”, ,,Ursul păcălit de vulpe”

Ecusoane cu personaje din poveştile: ,,Scufiţa Roşie”, ,,Capra cu trei iezi”, ,,Ursul păcălit de vulpe”

Pe grupe

Frontal

Frontal

sarcinilor date;

Aprecierea răspunsurilor date.

Aprecieri

Page 13: 106.Proiect de activitate integrata - Musafiri in gradina ... · Tehnica Blazonului Exerciţiul Lucrul pe grupe Exerciţiul Exerciţiul Joc de rol Exerciţiul Imagini cu personaje

 

  13

E un personaj vestit/ Dintr-o poveste a venit/ Şi-a pedepsit fără de veste/ Tot un lup dintr-o poveste!/ Ghici, ghici cine este? (Vânătorul)

Lupul rău m-a păcălit./ Crezând că-i nepoata mea/ Înăuntru l-am poftit/ Şi pe loc m-a şi-nghiţit!/ Ghici, ghici cine este? (Bunica)

Sub covată s-a băgat/ Iar când lupul a strănutat/ Sănătate i-a urat! / Ghici, ghici cine este? (Ied mijlociu)

Poveţe bune eu i-am dat/ Să nu stea cu nimeni la sfat,/ La bunica repede s-ajungă/ Că-i bolnavă şi bătrână!/ Ghici, ghici cine este? (Mama)

De cel mic n-a ascultat/ După uşă s-a ascuns/ Şi zăvorul el a tras!/ Ghici, ghici cine este? (Ied mare)

Şi pe iezi şi pe Scufiţă/ Imediat i-a înghiţit./ Dar i-a venit de hac cumătra/ Şi vânătorul iscusit!/ Ghici, ghici cine este? (Lup)

Un cântec i-a învăţat/ Dar ei nu au ascultat/ Şi drumul la uşă au dat!/ Ghici, ghici cine este? (Capra)

Tare-i greu să fii ca ea/ Că toţi o vorbesc de rău:/ Spun că-i hoaţă, că-i vicleană/ Ori că minte…şi-i pare rău!/ Ghici, ghici cine este? (Vulpea)

Vulpea rău l-a păcălit,/ În mijlocul drumului s-a trântit./ El, crezând că este moartă,/ În carul plin cu peşte a aruncat-o-ndată./ Ghici, ghici cine este? (Ţăran)

Varianta III

,,Jocul păcălelilor” (Recunoaşterea variantei adevărate prin deplasarea de la un punct la altul al grupei).

Exerciţiul

Problematizarea

Exerciţiul

Problematiza

Ghicitori

Ecusoane cu personaje din poveştile: ,,Scufiţa Roşie”, ,,Capra cu trei iezi”, ,,Ursul păcălit de vulpe”

Ghicitori

2 foi A4 scrise cu

Frontal

Frontal

verbale;

Aprecierea respectării

Page 14: 106.Proiect de activitate integrata - Musafiri in gradina ... · Tehnica Blazonului Exerciţiul Lucrul pe grupe Exerciţiul Exerciţiul Joc de rol Exerciţiul Imagini cu personaje

 

  14

- Iedul cel mic s-a ascuns după uşă.

- Vulpea a rămas fără coadă.

- Capra l-a pedepsit pe lup.

- Scufiţa Roşie s-a întâlnit cu ursul.

- Ursul şi-a băgat coada în baltă.

rea Adevărat şi Fals

sarcinii date

6. Asigurarea retenţiei, a

transferului de cunoştinţe şi

obţinerea performanţei

Se cere copiilor ca la semnalul dat să plece în căutarea altui copil care are pe foaie acelaşi personaj din poveste ca el. În momentul în care l-a găsit îl ia de mână şi ies în faţă strigând: ,,Bingo!” TRANZIŢIE: ( recitare ritmică):

,, Unu-doi, unu-doi

Mergem toţi în pas vioi.

În costume să ne-mbrăcăm

De dans să ne apucăm!” ,,Cântecul Turtiţei” 

Explicaţia

,,Bingo”

Exerciţiul

Foi A4 cu personaje din poveştile: ,,Scufiţa Roşie”, ,,Capra cu trei iezi”, ,,Ursul păcălit de vulpe”

Frontal Aprecierea rezolvării corecte a sarcinilor date;

7. Încheierea activităţii

,,Sarcinile le-am îndeplinit/ Zâna va fi mulţumită!

Dar…am găsit încă ceva./ Trebuie să ne grăbim

Fiindcă timp mai e puţin./ Şi ultima sarcină de-o vom îndeplini

Surprize vom primi!

Ziua se încheie prin desfăşurarea jocului distractiv: „Trenul personajelor din poveşti” prin care se valorifică poveştile: ,,Turtiţa”/ ,,Povestea celor şapte raţe”/ ,,Coliba iepuraşului”/ ,,Iedul cu trei capre”.

Urcă în tren:- personajele poveştii ,,Turtiţa” dacă ne arată

Costume

Frontal

Page 15: 106.Proiect de activitate integrata - Musafiri in gradina ... · Tehnica Blazonului Exerciţiul Lucrul pe grupe Exerciţiul Exerciţiul Joc de rol Exerciţiul Imagini cu personaje

 

  15

Cine şi cum a păcălit pe Turtiţă?

- personajele poveştii ,,Povestea celor şapte raţe” dacă nu se mai ceartă ci se bucură dansând împreună!

- personajele poveştii ,,Coliba iepuraşului” dacă ne spun Ce înseamnă să ai prieteni şi cum ţi-i alegi?

- personajele poveştii ,,Iedul cu trei capre” dacă ne povestesc Ce a învăţat iedul din cele ce a păţit?

Şi ,,Dansul personajelor din poveşti”- dans tematic

Se revine la mesajul zilei pentru concluzii finale şi sublinierea acestuia:

,, Iubiţi poveştile copii,

Ele ne învaţă

Cum să ne purtăm în viaţă!”

Se oferă stimulente copiilor.

Exerciţiul

Joc de rol

Mişcarea

Dansul

adecvate

CD, calculator

CD-uri cu poveşti cu mesajul zilei

Pe grupe

Apreciri stimulative,

aplauze.

Page 16: 106.Proiect de activitate integrata - Musafiri in gradina ... · Tehnica Blazonului Exerciţiul Lucrul pe grupe Exerciţiul Exerciţiul Joc de rol Exerciţiul Imagini cu personaje

 

  16


Top Related