+ All Categories
Home > Documents > VIESMANN VITODENS 200-W - Climatherm TEHNICA VITODENS 200.pdf · & Montajul, întreţinereaşi...

VIESMANN VITODENS 200-W - Climatherm TEHNICA VITODENS 200.pdf · & Montajul, întreţinereaşi...

Date post: 21-Feb-2020
Category:
Author: others
View: 17 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 40 /40
VITODENS 200-W Tip WB2B Cazan mural în condensaţie, pe gaz cu arzător MatriX cilindric, modulant, pentru funcţ ionare cu şif ăr ă racord la coş Pentru gaz metan şi gaz lichefiat VIESMANN Fi şa tehnic ă Nr. de comandăşi preţ uri: vezi lista de preţ uri VITODENS 200-W Cazan mural în condensaţ ie, pe gaz de la 17,0 până la 60,0 kW ca instalaţ ie cu mai multe cazane până la 240 kW A se arhiva în: Mapa Vitotec, Registrul 7 5835 378 RO 8/2007
Transcript
 • VITODENS 200-W Tip WB2B

  Cazan mural în condensaţie, pe gazcu arzător MatriX cilindric, modulant,pentru funcţionare cu şi fără racord la coşPentru gaz metan şi gaz lichefiat

  VIESMANN

  Fişa tehnicăNr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri

  VITODENS 200-WCazan mural în condensaţie, pe gaz

  de la 17,0 până la 60,0 kWca instalaţie cu mai multe cazane până la 240 kW

  Asearh

  ivaîn:

  MapaVito

  tec,

  Registrul7

  5835 378 RO 8/2007

 • Cazanul reuneşte elemente cu tehnică de vârf:Arzătorul modulant cilindric MatriX şi suprafaţa de schimb de căl-dură Inox-Radial din oţel inoxidabil asigură un randament util nor-mat de până la 98 % (Hi)/109 % (Hs). Acest fapt duce laeconomisirea unor cheltuieli de încălzire şi ocroteşte mediulînconjurător.Ca toate cazanele murale în condensaţie de la firma Viessmanndispune şi Vitodens 200-W de o suprafaţă de schimb de căldurăInox-Radial din oţel inoxidabil. Prezintă toate avantajele principiu-lui de transfer de căldură, ale formei constructive şi ale efectuluiridicat de autocurăţire.

  Prin modulaţia de 1:4, arzătorul cilindric MatriX economiseşteenergie, iar emisiile de substanţe poluante se reduc. Cu emisiiextrem de reduse de susbstanţe poluante, se încadrează în limi-tele prevăzute de certificatul „Îngerul albastru“.Vitodens 200-W este echipat cu unitate inteligentă de control alarderii Lambda Pro Control. Astfel se asigură optimizarea para-metrilor de ardere.

  Avantajele la prima vedere

  & Schimbător de căldură Inox-Radial– Efect de autocurăţare a suprafeţelor netede din oţel inoxidabilcu ajutorul fluxului redresat de gaze arse şi apă de condens

  – Rezistenţă crescută la coroziune datorită oţelului inoxidabilde calitate superioară1.4571

  & Arzător MatriX cilindric, modulant – concepţie şi producţie pro-prii– Emisie scăzută de substanţe poluante– Durată crescută de viaţă datorită ţesutului MatriX din oţel ino-xidabil

  – Adaptare optimă a schimbătorului de căldură şi a arzătorului& Unitate de control al arderii Lambda Pro Control– Fără necesitatea schimbării duzelor la trecerea pe alt tip degaz

  – Randament permanent crescut chiar şi la variaţii ale compozi-ţiei gazoase sau ale presiunii aerului

  – Valori constant reduse ale emisiilor de substanţe poluante– Zgomot de ardere redus datorită turaţiei reduse a suflantei

  & Dimensiuni şi mai compacte şi greutăţi reduse.& Automatizări Vitotronic, comandate de temperatura de ambianţăsau de temperatura exterioară, cu sistem de diagnoză integrat,interfaţă Optolink pentru Laptop şi care pot comunica cuVitodata.Cu automatizarea de cascadă Vitotronic 300-K sunt posibileputeri nominale de până la 240 kW.

  & Montajul, întreţinerea şi service-ul sunt mult simplificate datorităsistemului modular de conectare şi al spaţiului mare, rezervatblocului de conectori.

  & Deosebit de silenţios, ideal şi pentru spaţii locative.& Ocupă puţin spaţiu, deoarece nu este necesar un spaţiu lateralpentru service.

  A Suprafeţe de schimb de căldură Inox-Radial din oţel inoxidabil- asigură o funcţionare sigură pe o perioadă lungă de utilizareşi o putere termică însemnată produsă pe o suprafaţă extremde redusă

  B Arzător MatriX cilindric cu modulaţie pentru emisii scăzute desubstanţe poluante şi un mod de funcţionare silenţios

  C Suflantă de aer de ardere cu turaţie variabilă pentru funcţio-nare silenţioasă şi consum redus de energie electrică

  D Racorduri pregătite pentru gaz şi apă

  E Automatizare digitală a circuitului cazanului

  5835378RO

  2 VIESMANN VITODENS 200-W

  Descrierea produsului

 • Date tehnice

  Cazan pe combustibil gazos, tip constructiv B şi C, cat. II2N3PPutere nominalăTV/TR = 50/30 °C kW 17,0-45,0 17,0-60,0TV/TR = 80/60 °C kW 15,4-40,7 15,4-54,4Sarcină nominală în focar kW 16,1-42,2 16,1-56,2Tip WB2B WB2BNumăr de identificare al produsului CE-0085 BR 0432Tip de protecţie IP X4D conform EN 60529Presiunea de alimentare cu gazGaz metan mbar 20 20Gaz lichefiat mbar 50 50Presiunea max. admisă de intrare la racordul de gazGaz metan mbar 25,0 25,0Gaz lichefiat mbar 57,5 57,5Putere electrică max. absorbită W 30 50Greutate kg 65 65Capacitate schimbător căldură l 7,0 7,0Debit volum. max.(valori limită pentru montarea unui preselector hidraulic)

  l/h 3500 3500

  Cant. nomin. apă circulatăla ΔT = 20 K

  l/h 1748 2336

  Presiune de lucru admisă bar 4 4RacorduriTurul şi returul cazanului G 1½ 1½Supapă de siguranţă Rp – –

  G 1 1DimensiuniLungime mm 380 380Lăţime mm 480 480Înălţime mm 850 850Înălţime inclusiv cotul tubului pentru evacuarea gazelor arse mm 1150 1150Racord de alimentare cu gaz R ¾ ¾Consum de combustibilconsiderând puterea maximăcu gazGaz metan CE m3/h 4,47 5,95Gaz metan obişnuit m3/h 5,19 6,91Gaz lichefiat kg/h 3,30 4,39Parametri gaze arseGrupa de parametrii gaze arse conform G 635/G 636 G52/G51 G52/G51Temperatura (la temperatura pe retur de 30 °C)– la putere nominală °C 35 40– la sarcină parţială °C 33 35Temperatura (la temperatura pe ret de 60 °C) °C 65 70Debit masicGaz metan– la putere nominală kg/h 81,2 110,6– la sarcină parţială kg/h 21,1 27,7Gaz lichefiat– la putere nominală kg/h 78,2 106,7– la sarcină parţială kg/h 18,0 26,6Depresiunea disponibilă la coş Pa 100 100

  mbar 1,0 1,0Randament util normat laTV/TR = 40/30 °C % până la 98 (Hi)/109 (Hs)Cantitate medie de condensla gaz metan şiTV/TR = 50/30 °C

  l/zi 14-19 23-28

  Diametru interior al tubului cătreVas de expansiune DN 22 22Supapă de siguranţă DN 22 22Racord pentru circuitul de condens (ştuţ pentru furtun) Ø mm 20-24 20-24Racord pentru evacuarea gazelor arse Ø mm 80 80Racord admisie aer Ø mm 125 125

  5835378RO

  VITODENS 200-W VIESMANN 3

  Date tehnice

 • A Racord vas de expansiune G 1B Supapă de siguranţăC Tur circuit primar G 1½D Turul boilerului G 1½E Racord de alimentare cu gazF Returul boilerului G 1½G Retur circuit primar G 1½H Spaţiu pentru introducerea cablurilor electrice pe partea pos-

  terioară

  K Seturi de racordare (accesorii)Reprezentare fără termoizolaţie (set de livrare pentru setul deracordare, vezi pag. 36)

  L Fără seturi de racordareM Cu seturi de racordareN Dimensiune recomandată pentru instalaţia cu un cazanO Dimensiune recomandată pentru instalaţia cu mai multe

  cazaneP Racord evacuare gaze arse/admisie aer cu cot (accesorii)R Evacuarea condensuluiS Muchia superioară a pardoselii finisate

  Instalaţii cu mai multe cazaneDate referitoare la instalaţii cu mai multe cazane, vezi instrucţiu-nile de proiectare pentru Vitodens şi lista de preţuri.

  IndicaţieÎnainte de montajul cazanului trebuie pregătite racordurile decătre instalator.Cablurile necesare pentru alimentarea electrică trebuie instalatede către instalator şi introduse în cazan prin orificiul (vezipagina 14) indicat.

  5835378RO

  4 VIESMANN VITODENS 200-W

  Date tehnice (continuare)

 • Pompa circuitului de încălzire, cu turaţie variabilă din setul de racordare al circuitului de încălzire(accesoriu)

  Turaţia pompei, şi prin aceasta debitul de pompare, sunt reglate şitransmise de la automatizare la pompă printr-un BUS pentru date,în funcţie de temperatura exterioară şi intervalele de conectarepentru funcţionare în regim normal şi regim redus.O adaptare individuală a turaţiei min. şi max. cât şi a turaţiei lafuncţionare în regim redus a instalaţiei existente, trebuie efectuatăprin intermediul codărilor de la automatizare.Cu ajutorul diagramei se poate regla debitul de pompare în funcţiede condiţiile din instalaţia respectivă.Prin adaptarea debitului de pompare al pompei de circulaţie lacondiţiile individuale din instalaţie se reduce consumul de curentelectric al instalaţiei de încălzire.

  Pompă de circulaţie VIRS 7 BUSTensiune nominală V~ 230Tensiune nominală A max. 0,55

  min. 0,37Condensator µF 3,5Putere el. absorbită W max. 126

  min. 42în stare de livrare 93

  Cu turaţie variabilă, cu legături pregătite pentru conectare

  Înălţime de pompare disponibilă

  Carac-teristica

  Debit de pompare alpompei de circulaţie

  Reglaj adresă de codare„E6“

  A 30 % E6:030B 40 % E6:040C 50 % E6:050D 60 % E6:060E 70 % E6:070F 80 % E6:080G 90 % E6:090H 100 % E6:100

  Pompa circuitului de încălzire, cu 3 trepte de turaţie, din setul de racordare al circuitului de încălzire(accesoriu)

  Pompă de circulaţie VIRS 25/7-3Tensiune nominală V~ 230Tensiune nominală A max. 0,58

  min. 0,30Condensator µF 3,5Putere el. absorbită W 1. Treapta 62

  2. Treapta 923. Treapta 132

  5835378RO

  VITODENS 200-W VIESMANN 5

  Date tehnice (continuare)

 • 3 trepte, cu legături pregătite pentru conectare

  Înălţime de pompare disponibilă

  A 1. TreaptaB 2. TreaptaC 3. Treapta

  Rezistenţa la curgere pe circuitul agentului termicPentru dimensionarea unei pompe de circulaţie pusă la dispoziţiede către instalator

  Preparare de apă caldă menajeră cu ajutorul unui boilerÎmpreună cu aceste cazane pot fi instalate boilere pentru prepa-rare de apă caldă menajeră din sortimentul de produseViessmann (vezi Registrul 17) care sunt compatibile ca putere.Boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră de culoare albăpoate fi livrat în următoarele variante:

  & Vitocell 100-W până la 400 litri& Vitocell 300-W (tip EVA), până la 200 litriToate celelalte boilere se livrează cu carcasa de culoare vito-argintiu.

  5835378RO

  6 VIESMANN VITODENS 200-W

  Date tehnice (continuare)

 • Pentru racordarea boilerului pentru preparare de apă caldă mena-jeră la Vitodens este livrat un set de racordare ca accesoriu (vezipag. 37)

  Pompe de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler (accesoriu)

  Pompă de circulaţie din setul de racordare a boilerului pentrupreparare a.c.m.

  Tipul pompei VI RS 25/6-3Tensiune V~ 230Putere el. absorbită W max. 93

  min. 46

  Înălţimi de pompare

  A 1. TreaptaB 2. TreaptaC 3. Treapta

  Pompe de circulaţie separate

  Nr. de comandă 7339 468 7339 469Tipul pompei VI RS 30/6-

  1VI TOP-S 40/

  4Tensiune V~ 230 230Putere el. absorbită W 110-140 155-195Racord R (filet

  int.)1¼ —

  DN — 40Conductă de racordare m 4,7 4,7

  Nr. de comandă 7339 468

  Nr. de comandă 7339 469

  5835378RO

  VITODENS 200-W VIESMANN 7

  Date tehnice (continuare)

 • Înălţimi de pompare

  A Nr. de comandă 7339 469B Nr. de comandă 7339 468

  Schemă de racordare pentru boilerul pentru preparare de apă caldă menajerăCu pompă externă de circulaţie din setul de racordare pentruîncălzirea apei din boiler (accesoriu).

  HR Retur circuit primarHV Tur circuit primar

  SRL Retur boilerSVL Tur boiler

  5835378RO

  8 VIESMANN VITODENS 200-W

  Date tehnice (continuare)

 • Spaţii pentru efectuarea lucrărilor de întreţinerePentru efectuarea lucrărilor de întreţinere se va păstra un spaţiuliber de 700 mm în faţa cazanului Vitodens. În stânga şi în dreaptacazanului Vitodens nu este necesară păstrarea unui spaţiu pentruefectuarea lucrărilor de întreţinere.

  Pregătiri pentru instalarea direct pe perete a cazanului VitodensÎmpreună cu cazanul Vitodens se livrează un şablon, cu ajutorulcăruia se pot însemna pe perete poziţiile şuruburilor pentru supor-tul de fixat în perete şi poziţia tubului de evacuare a gazelor arse.Pentru racordarea circuitelor de încălzire şi a boilerului pentrupreparare de apă caldă menajeră trebuie comandate seturi deracordare.

  A Punct de referinţă muchia superioară a cazanului VitodensB Şablon pentru montajul cazanului VitodensC Spaţiu pentru cablurile de alimentare electrică.

  Cablurile trebuie să iasă cca 1200 mm din perete.

  D Dimensiune recomandată& Instalaţie cu un cazan: 1975 mm& Instalaţie cu mai multe cazane: 1700 mm

  E Suport pentru montaj pe pereteF Muchia superioară a pardoselii finisate

  5835378RO

  VITODENS 200-W VIESMANN 9

  Montaj din fabrică

 • Montaj cu ramă de montaj pentru amplasare independentă (uncazan)Vitodens poate fi montat pe ramele de montaj pentru amplasareindependentă.Consola livrată nu poate fi utilizată.

  Montaj instalaţie cu mai multe cazaneCascadă hidraulică pentru montaj pe perete şi amplasareindependentăColector pe tur şi retur cu preselector hidraulic pentru instalaţiilecu mai multe cazane, cu 2 până la 4 cazane amplasate în seriesau cu 4 cazane amplasate în bloc. Racordurile pentru circuitul deîncălzire, opţional spre dreapta sau spre stânga.

  Reprezentare fără termoizolaţia livrată

  A Teacă de imersie pentru senzorul de temperatură pe turB AerisireC Accesorii de racordare cu pompa de circulaţie

  HR Retur circuit primarHV Tur circuit primar

  Cazan Număr 2 3 4 2x2(amplasare în

  bloc)Racordul circuitului de încălzire R 2 — — —

  PN6/DN — 65 65 65Racordul cazanului G 1¼ 1¼ 1¼ 1¼Debit volumetric max. m3/h 6,9 10,3 13,8 13,8Dimensiunea a mm 970 1320 1320 1302

  b mm 845 1250 1250 1250c mm 295 250 250 250d mm 100 150 150 150e mm 160 200 200 200f mm 230 210 210 210g mm 1560 2220 2800 1585h mm 120 160 160 160k mm 350 370 370 370

  5835378RO

  10 VIESMANN VITODENS 200-W

  Montaj din fabrică (continuare)

 • Amplasare în serie - montaj direct pe perete

  Reprezentare fără termoizolaţia livrată

  A Sistem evacuare gaze arse în cascadăB VitodensC Vitotronic 300-K (cu posibilitate de montare pe perete, opţio-

  nal pe dreapta sau pe stânga)

  D Cascadă hidraulicăHR Retur circuit primarHV Tur circuit primar

  Pentru informaţii privind cascada de gaze arse, vezi pag. 37 şiinstrucţiuni de proiectare pentru sistemele de evacuare a gazelorarse.

  Informaţii suplimentare cu privire la cascada hidraulică, vezipag. 10.

  Număr de cazane 2 3 4a mm 1060 1640 2220b mm 1660 2220 2800c mm 176 205 234

  Set de livrare pentru instalaţia cu mai multe cazane& Vitodens 200-W (de la 2 până la 4 cazane)& Automatizare în cascadă Vitotronic 300-K& Modul de comunicare cascadă pentru fiecare cazan& Senzor de imersie pentru preselectorul hidraulic

  & Cascadă hidraulică cu preselector hidraulic şi termoizolaţie& Accesorii de racordare cu pompe de circulaţie (3 trepte) şi ter-moizolaţie

  5835378RO

  VITODENS 200-W VIESMANN 11

  Montaj din fabrică (continuare)

 • Amplasare în serie cu ramă de montaj pentru amplasare independentă

  Reprezentare fără termoizolaţia livrată

  A Sistem evacuare gaze arse în cascadăB Elemente de fixare la planşeuC VitodensD Vitotronic 300-K (cu posibilitate de montare pe dreapta sau pe

  stânga)

  E Ramă de montaj pentru amplasare independentăF Cascadă hidraulicăHR Retur circuit primarHV Tur circuit primar

  Pentru informaţii privind cascada de gaze arse, vezi pag. 37 şiinstrucţiuni de proiectare pentru sistemele de evacuare a gazelorarse.

  Informaţii suplimentare cu privire la cascada hidraulică, vezipag. 10.

  Număr de cazane 2 3 4a mm 1160 1740 2x1160b mm 1610 2270 2580c mm 176 205 234

  Set de livrare pentru instalaţia cu mai multe cazane& Vitodens 200-W (de la 2 până la 4 cazane)& Automatizare în cascadă Vitotronic 300-K& Modul de comunicare cascadă pentru fiecare cazan& Senzor de imersie pentru preselectorul hidraulic

  & Ramă de montaj pentru amplasare independentă& Cascadă hidraulică cu preselector hidraulic şi termoizolaţie& Accesorii de racordare cu pompe de circulaţie (3 trepte) şi ter-moizolaţie

  5835378RO

  12 VIESMANN VITODENS 200-W

  Montaj din fabrică (continuare)

 • Amplasare în bloc - montaj liber în încăpere

  Reprezentare fără termoizolaţia livrată

  A Sistem evacuare gaze arse în cascadăB Elemente de fixare la planşeuC VitodensD Vitotronic 300-K (cu posibilitate de montare pe dreapta sau pe

  stânga)

  E Ramă de montajF Cascadă hidraulicăHR Retur circuit primarHV Tur circuit primar

  Pentru informaţii privind cascada de gaze arse, vezi pag. 37 şiinstrucţiuni de proiectare pentru sistemele de evacuare a gazelorarse.Informaţii suplimentare cu privire la cascada hidraulică, vezipag. 10.Set de livrare pentru instalaţia cu mai multe cazane& Vitodens 200-W (4 cazane)& Automatizare în cascadă Vitotronic 300-K

  & Modul de comunicare cascadă pentru fiecare cazan& Senzor de imersie pentru preselectorul hidraulic& Cascadă hidraulică cu preselector hidraulic– Termoizolaţie– Ramă de montaj– Elemente de fixare la planşeu

  & Accesorii de racordare cu pompe de circulaţie (3 trepte) şi ter-moizolaţie

  5835378RO

  VITODENS 200-W VIESMANN 13

  Montaj din fabrică (continuare)

 • Alimentarea electricăAlimentarea electricăLa lucrările în vederea alimentării electrice se vor respecta condi-ţiile impuse de ELECTRICA şi de normativele VDE (A: ÖVE)!Siguranţa pentru cablul de alimentare poate fi de max. 16 A.Alimentarea de la reţea (230 V~/50 Hz) trebuie realizată printr-olegătură fixă.Conectarea cablurilor de alimentare electrică şi a accesoriilor seface la bornele din aparat.

  Alimentarea electrică a accesoriilorAlimentarea electrică a accesoriilor poate fi făcută direct de laautomatizare. Acest racord se conectează şi se deconectează dela comutatorul pornit-oprit al instalaţiei (max. 4 A).În cazul amplasării în încăperi umede, conectarea la reţea a acce-soriilor nu se va face la automatizare.

  A Punct de referinţă muchia superioară a cazanului VitodensB Spaţiu pentru cablurile de alimentare electrică

  Cablurile din spaţiul marcat (vezi figură) trebuie să iasă cel puţin800 mm din perete.

  Cabluri recomandate

  NYM-J3 × 1,5 mm2

  cu 2 fire min 0,75mm2

  NYM-O 3 × 1,5 mm2

  – Cabluri de ali-mentare de lareţea (şi acce-sorii)

  – Pompă de recir-culare

  – Semnalizareade avarii

  – Extensie externăH1 sau H2

  – Senzor de tempe-ratură exterioară

  – Vitotronic 200-H(LON)

  – Set de extensiepentru circuit deîncălzire cu vanăde amestec (KM-BUS)

  – Vitotrol 100,tip UTD

  – Vitotrol 200– Vitotrol 300– Receptor de sem-nale radio

  – Vitotrol 100, tip UTA

  Comutator de blocareÎn cazul funcţionării cu racord la coş trebuie utilizat un dispozitivde blocare, atunci când un aparat de aerisire utilizează aer dinaceeaşi încăpere (de exemplu hotă).În acest scop poate fi montată extensia internă H2 (accesoriu). Lapornirea arzătorului se opresc aparatele de aerisire.

  Vitotronic100, tip HC1, pentru funcţionare cu temperatură constantă

  Structură şi funcţiiStructură modularăAutomatizarea este încorporată în Vitodens.Automatizarea este compusă dintr-un aparat principal, moduleelectronice şi o unitate de comandă.Aparatul de bază:& Comutator pornit-oprit& Interfaţa de comunicare Optolink Laptop& Semnalizatorul de funcţionare şi semnalizatorul de avarie& Tasta de deblocare& SiguranţeUnitate de comandă:& Display& Reglajul şi afişarea temperaturilor şi a codărilor& Afişarea mesajelor de avarie& Taste:– selectarea regimului de funcţionare– temperatura apei din cazan– temperatura apei calde menajere– funcţia de confort a.c.m.– funcţia de testare-verificare

  Funcţii& Automatizare digitală a circuitului cazanului pentru funcţionarecu temperatură constantă a apei din cazan

  & Pentru funcţionarea comandată de temperatura de ambianţăeste necesară o telecomandă Vitotrol 100, tip UTA sau UTD(conform (EnEV)

  & Protecţia la îngheţ a instalaţiei de încălzire& Sistem de diagnosticare integrat& Automatizare integrată pentru temperatura apei calde menajeredin boiler

  Caracteristici de reglajComportare PI cu ieşire modulantă.

  Reglajul programelor de lucruPentru toate regimurile de funcţionare este asigurată protecţia laîngheţ (vezi funcţia de protecţie la îngheţ) a instalaţiei de încăl-zire.Cu tastele de selectare a programelor pot fi alese următoareleregimuri de funcţionare: 58

  35378RO

  14 VIESMANN VITODENS 200-W

  Montaj din fabrică (continuare)

 • & Încălzire şi apă caldă& Numai apă caldă& Regim deconectat

  Funcţia de protecţie la îngheţLa temperatura apei din cazan de 5 °C se porneşte arzătorul şi la20 °C se opreşte din nou.Pompa de circulaţie este pornită o dată cu arzătorul şi oprită maitârziu.Apa din boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră se încăl-zeşte la cca. 20°C.Pentru protecţia la îngheţ a instalaţiei poate fi pornită şi pompa decirculaţie pe lângă arzător, la anumite intervale de timp (până lade 24 ori pe zi) pentru cca 10 minute.

  Funcţionare în regim de varăRegimul de funcţionare „w“Arzătorul porneşte numai când trebuie încălzită apa din boilerulpentru preparare de apă caldă menajeră.

  Senzor pentru temperatura apei din cazanDacă senzorul pentru temperatura apei din cazan este conectat laautomatizare şi montat în cazan.

  Date tehniceTemperatura admisă a mediuluiambiant– la funcţionare între 0 şi 130 °C– la depozitare şi transport între -20 şi +70 °C

  Date tehnice Vitotronic 100, tip HC1

  Tensiune nominală 230 V~Frecvenţă nomi-nală

  50 Hz

  Tensiune nominală 6 AClasă de protecţie IMod de acţionare Tip 1 B conform EN 60730-1Temperaturăadmisă a mediuluiambiant– la funcţionare între 0 şi +40 °C

  Utilizare în încăperi de locuit şi în centraletermice (condiţii normale de mediu ambiant)

  – la depozitare şitransport între -20 şi +65 °C

  Reglarea termocu-plei electronice(regim de încăl-zire) 82 °C (nu este posibilă modificarea)Domeniu de reglajpentru tempera-tura apei caldemenajere

  între 10 şi 63 °C

  Accesorii pentru Vitotronic 100

  Vitotrol 100, tip UTA

  Nr. de comandă 7170 149Termostat de ambianţă& Cu comandă de conectare sau deconectare (cu un regulator cudouă valori)

  & Cu ceas programabil analogic& Cu program zilnic ce poate fi reglat& Intervalele de conectare standard sunt reglate din fabricaţie (sepot programa în mod individual)

  & Interval minim de conectare 15 minuteVitotrol 100 se va instala în încăperea principală de locuit pe unperete interior opus celui pe care se află radiatoarele, dar nu peetajere, în nişe, în imediata apropiere a uşilor sau în apropiereasurselor de căldură (de exemplu radiaţie solară directă, şemineu,televizor etc.).Conectare la automatizare:cablu cu 3 fire cu secţiunea conductorului de 1,5 mm2 (fără verde/galben) pentru 230 V~.

  Date tehnice

  Tensiune nominală 230 V/50 HzSarcină nominală admisă la con-tact 6(1) A 250 V~Tipul de protecţie IP 20 conform EN 60529

  ce trebuie garantat prininstalare/montaj

  Temperatura admisă a mediuluiambiant– la funcţionare de la 0 până la 40 °C– la depozitare şi transport între -20 şi +60 °CDomeniu de reglaj al valorilor nomi-nale pentru funcţionare în regimnormal şi regim redus între 10 şi 30 °CTemperatura de ambianţă reglatăla funcţionare în regim deconectat 6 °C

  5835378RO

  VITODENS 200-W VIESMANN 15

  Vitotronic100, tip HC1, pentru funcţionare cu temperatură constantă (continuare)

 • Vitotrol 100, tip UTD

  Nr. de comandă 7179 059Termostat de ambianţă& Cu comandă de conectare sau deconectare (cu un regulator cudouă valori)

  & Cu programator digital& Cu program zilnic şi săptămânal& Cu comutator rotativ pentru următoarele reglaje:– temperatură de ambianţă normală „Permanent confort“– temperatură de ambianţă redusă „Permanent regim redus“– temperatură de protecţie la îngheţ „Îngheţ“– 2 programe orare reglate fix– un program orar reglabil individual– Programul de vacanţă

  & Cu taste pentru regimul de petrecere şi regimul economicVitotrol 100 se va instala în încăperea principală de locuit pe unperete interior opus celui pe care se află radiatoarele, dar nu peetajere, în nişe, în imediata apropiere a uşilor sau în apropiereasurselor de căldură (de exemplu radiaţie solară directă, şemineu,televizor etc.).Funcţionare fără alimentare de la reţea (două baterii alcaline de1,5 V, tip LR6 (AA), cu durată de funcţionare cca 1,5 ani)Conectare la automatizare:cablu bifilar cu secţiunea conductorului de 1,5 mm2 pentru 230 V~În combinaţie cu extensia exterioară H4 (accesoriu) este posibilracordul prin intermediul unui cablu de curent de joasă tensiune.

  Date tehniceTensiune nominală 3 V–Sarcina nominală a contactuluiliber de potenţial– max. 6(1) A 230 V~– min. 1 mA 5 V–Tipul de protecţie IP 20 conform EN 60529

  ce trebuie garantat prininstalare/montaj

  Mod de acţionare RS tip 1B conformEN 60730-1

  Temperatura admisă a mediuluiambiant– la funcţionare de la 0 până la 50 °C– la depozitare şi transport de la –10 până la +30 °CDomenii de reglaj– temperatura de confort între 10 şi 30 °C– temperatura redusă între 10 şi 30 °C– temperatura de protecţie laîngheţ de la 6 până la 10 °C

  Funcţionare asigurată în timpulschimbării bateriilor 10 min

  Extensie externă H4Nr. de comandă 7197 227Extensie de racordare pentru racordarea Vitotrol 100, tip UTD saucronotermostat 24 V prin intermediul unui cablu de curent dejoasă tensiune.Cu cablu (0,5 m lungime) şi ştecher pentru racordarea laVitotronic 100.

  Date tehnice

  Tensiune nominală 230 V~Tensiunea la ieşire 24 V~Frecvenţă nominală 50 HzPutere el. absorbită 2,5 WSarcină 24 V~ (max.) 10 WClasă de protecţie ITip de protecţie IP 41Temperatură admisă a mediuluiambiant– la funcţionare între 0 şi +40 °C

  Utilizare în încăperi de locuitşi în centrale termice (con-diţii normale de mediuambiant)

  – la depozitare şi transport între -20 şi +65 °C

  5835378RO

  16 VIESMANN VITODENS 200-W

  Accesorii pentru Vitotronic 100 (continuare)

 • Vitocom 100, tip GSM

  & Fără cartelă SIMNr. de comandă Z004594

  IndicaţiePentru informaţii privitoare la condiţiile contractuale, vezi lista depreţuri Viessmann.

  Funcţii:& Conectare de la distanţă prin intermediul reţelelor de telefoniemobilă GSM

  & Informare de la distanţă prin intermediul reţelelor de telefoniemobilă GSM

  & Supraveghere de la distanţă prin intermediul mesajelor tip SMSla 1 sau 2 telefoane mobile

  & Supraveghere de la distanţă a unor instalaţii suplimentare prinintermediul intrării digitale (230 V)

  Configurare:Telefoane mobile prin SMS

  Setul de livrare:& Vitocom 100 (în funcţie de comandă cu sau fără cartelă SIM)& Cablu de alimentare de la reţea cu euroscart (2,0 m lungime)& Anetnă GSM (3,0 m lungime), picior magnetic şi pad adeziv& Cablu de conectare la KM BUS (3,0 m lungime)

  Premise legate de dotare:Semnal bun pentru comunicarea GSM pentru operatorul de telefo-nie mobilă ales.Lungime totală a cablurilor participanţilor KM BUS max. 50 m.

  Date tehniceTensiune nominală 230 V ~Frecvenţă nominală 50 HzTensiune nominală 15 mAPutere el. absorbită 4 WClasă de protecţie IITip de protecţie IP 41 conform EN 60529, de

  realizat prin instalare/montajMod de acţionare Tip 1B conform EN 60 730-1Temperatură admisă a mediuluiambiant– la funcţionare de la 0 până la +55 °C

  Utilizare în încăperi de locuitşi în centrale termice (con-diţii normale de mediuambiant)

  – la depozitare şi transport de la -20 până la +85 °CConexiune realizată de instalatorIntrare de avarie DE 1 230 V ~

  Distribuitor de KM-BUS

  Nr. de comandă 7415 028Pentru conectarea a 2 până la 9 aparate la KM-BUS de laVitotronic.

  Date tehnice

  Lungimea cablului 3,0 m, pregătit pentruconectare

  Tip de protecţie IP 32 conform EN 60529ce trebuie garantat prininstalare/montaj

  Temperatură admisă a mediului ambiant– la funcţionare de la 0 până la +40 °C– la depozitare şi transport de la -20 până la +65 °C

  Senzor pentru temperatura a.c.m. din boiler

  Nr. de comandă 7179 114Lungimea cablului cca. 3,75 m, pregătit pentru conectare

  Date tehniceLungimea cablului 3,75 m, pregătit pentru

  conectareTip de protecţie IP 32Temperatură admisă a mediuluiambiant– la funcţionare de la 0 până la +90 °C– la depozitare şi transport între -20 şi +70 °C

  5835378RO

  VITODENS 200-W VIESMANN 17

  Accesorii pentru Vitotronic 100 (continuare)

 • Extensii interne H1 şi H2 şi extensii externe H1 şi H2Posibilităţi de racordare şi date tehnice vezi accesorii pentruVitotronic 200 începând de la pag. 31.

  Vitotronic200, tip HO1, pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară

  Structură şi funcţiiStructură modularăAutomatizarea este compusă dintr-un aparat principal, moduleelectronice şi o unitate de comandă.Montată în Vitodens.Aparatul de bază:& Comutator pornit-oprit& Interfaţa de comunicare Optolink Laptop& Semnalizatorul de funcţionare şi semnalizatorul de avarie& Tasta de deblocareUnitate de comandă:& Cu programator digital& Display luminat cu afişaj textual& Reglajul şi afişarea temperaturilor şi a codărilor& Afişarea mesajelor de avarie& Buton rotativ pentru temperatura la funcţionare în regim normal& Taste:– selectarea regimului de funcţionare– program de vacanţă– regim de petrecere şi regim economic– temperatura pentru regimul redus– temperatura apei calde menajere– funcţia de testare-verificare

  Funcţii& Reglajul temperaturii apei din cazan şi/sau al temeperaturii petur comandat de temperatura exterioară

  & Limitarea electronică a temperaturii maxime& Conectarea în funcţie de necesar a pompelor circuitlor de încăl-zire şi a arzătorului

  & Reglajul unei limite variabile de căldură& Protecţia contra blocării pompelor& Mesaj de întreţinere& Protecţia la îngheţ a instalaţiei de încălzire& Sistem de diagnosticare integrat& Reglajul temperaturii a.c.m. din boiler cu comandă prioritarăpentru preparare a.c.m.

  & Funcţie suplimentară pentru prepararea de apă caldă menajeră(încălzire în timp scurt la o temperatură mai ridicată)

  & Reglarea timpilor de comutare pentru pompa de circulaţie& Program pentru uscarea pardoselii& Conectare externă şi blocare(posibile cu accesorii)

  Condiţiile impuse de DIN EN 12831 pentru calculul sarcinii ter-mice sunt îndeplinite. Pentru reducerea puterii necesare în fazade încălzire creşte temperatura de ambianţă redusă în cazul tem-peraturilor exterioare scăzute. Pentru scurtarea timpului în fazade încălzire după un timp de funcţionare la parametri reduşi, secreşte temperatura pe tur pentru un interval limitat de timp.Conform Directivei privind economisirea de energie, reglarea tem-peraturii trebuie să se facă în fiecare încăpere, de exemplu prinventile cu termostat.

  Caracteristici de reglajComportare PI cu ieşire modulantă.

  Ceasul programatorCeasul programator digital& Program zilnic şi săptămânal& Trecere automată la ora de vară/iarnă

  & Funcţie automatizată pentru prepararea a.c.m. şi pompa derecirculare a.c.m.

  & Ora, ziua săptămânii şi intervalele standard de conectare pentruîncălzire, prepararea de apă caldă menajeră şi pentru pompade recirculare a apei calde menajere sunt reglate din fabricaţie

  & Intervalele de conectare programabile separat, max. patru inter-vale pe zi

  Interval minim de conectare: 10 minuteRezerva de baterie: 14 zile

  Reglajul programelor de lucruPentru toate regimurile de funcţionare este asigurată protecţia laîngheţ (vezi funcţia de protecţie la îngheţ) a instalaţiei de încăl-zire.Cu tastele de selectare a programelor pot fi alese următoareleregimuri de funcţionare:& Încălzire şi apă caldă& Numai apă caldă& Regim deconectatComutarea externă a regimului de funcţionare în combinaţie cuextensia externă H1 sau H2.

  Funcţia de protecţie la îngheţ& Funcţia de protecţie la îngheţ este conectată în cazul scăderiitemperaturii exterioare sub cca. +1 °C.În cadrul funcţiei de protecţie la îngheţ, porneşte pompa circui-tului de încălzire şi apa din cazan este menţinută la o tempera-tură minimă de aproximativ 20 °C.Apa din boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră seîncălzeşte la cca. 20°C.

  & Funcţia de protecţie antiîngheţ este deconectată în cazul creş-terii temperaturii exterioare la cca +3 °C.

  Funcţionare în regim de varăRegimul de funcţionare „w“Arzătorul porneşte numai când trebuie încălzită apa din boilerulpentru preparare de apă caldă menajeră.

  Reglajul caracteristicilor de încălzire (înclinare şi nivel)Vitotronic 200 reglează în funcţie de temperatura exterioară tem-peratura apei din cazan (= temperatura pe tur a circuitului deîncălzire fără vană de amestec) şi temperatura pe turul circuituluide încălzire cu vană de amestec (în combinaţie cu setul extensiepentru un circuit de încălzire cu vană de amestec). Pentru aceastatemperatura apei din cazan se reglează automat cu 0 până la 40 Kpeste valoarea mare solicitată la momentul respectiv pentru tem-peratura pe tur (starea de livrare 8 K).Temperatura pe tur necesară pentru atingerea unei anumite tem-peraturi de ambianţă depinde de instalaţia de încălzire şi de izola-rea termică a clădirii respective.Prin reglarea celor două caracteristici de încălzire se adapteazătemperatura apei din cazan şi temperatura pe tur la aceste condi-ţii.Caracteristici de încălzire:Temperatura apei din cazan este limitată de termostat şi de tem-peratura reglată la limitatorul electronic de temperatură maximă.Temperatura pe tur nu poate depăşi temperatura apei din cazan.

  5835378RO

  18 VIESMANN VITODENS 200-W

  Accesorii pentru Vitotronic 100 (continuare)

 • Instalaţii de încălzire cu preselector hidraulicDacă se montează un preselector hidraulic, atunci trebuie montatun senzor de temperatură în preselectorul hidraulic (vezi instruc-ţiunile de proiectare Vitodens).

  Senzor pentru temperatura apei din cazanDacă senzorul pentru temperatura apei din cazan este conectat laautomatizare şi montat în cazan.

  Date tehniceTemperatura admisă a mediuluiambiant– la funcţionare între 0 şi 130 °C– la depozitare şi transport între -20 şi +70 °C

  Senzor de temperatură exterioarăLocul de montaj:& Peretele dinspre nord sau nordvest al clădirii& La 2 până la 2,5 m de la sol, pentru clădiri cu mai multe etajeaproximativ în a doua jumătate a celui de-al doilea etaj

  Racord:& cablu bifilar, lungimea cablului max. 35 m la o secţiune a con-ductorului de 1,5 mm2 din cupru.

  & Cablul nu se va poza împreună cu cablurile de 230/400 V

  Date tehniceTipul de protecţie IP 43 conform EN 60529

  ce trebuie garantat prininstalare/montaj

  Temperatura admisă a mediuluiambiant la funcţionare, depozitare şitransport între -40 şi +70 °C

  Date tehnice Vitotronic 200, tip HO1

  Tensiune nominală 230 V~Frecvenţă nominală 50 HzTensiune nominală 6 AClasă de protecţie ITemperatură admisăa mediului ambiant– la funcţionare între 0 şi +40 °C

  Utilizare în încăperi de locuit şi în centraletermice (condiţii normale de mediuambiant)

  – la depozitare şitransport între -20 şi +65 °C

  Reglarea termostatu-lui electronic (regimde încălzire) 82 °C (nu este posibilă modificarea)Domeniu de reglajpentru temperaturaapei calde menajere

  de la 10 până la 63 °C

  Domeniul de reglaj alcaracteristicii deîncălzireÎnclinare de la 0,2 până la 3,5Nivel de la -13 până la +40 K

  Vitotronic 300-K, tip MW2 pentru instalaţii cu mai multe cazane

  Automatizare digitală cu reglaj în paralel şi automatizare a circui-tului de încălzire, comandată de temperatura exterioară.

  & Pentru instalaţii cu max. 4 cazane Vitodens 200-W.& Cu posibilitatea stabilirii unei ordini de pornire a cazanelor.& Pentru un circuit racordat direct şi max. două circuite de încăl-zire cu vană de amestec. Prin LON-BUS mai pot fi conectateîncă 32 automatizări ale circuitelor de încălzire Vitotronic 200-H(este necesar modulul LON, accesoriu).

  & Pentru funcţionare în modulaţie în combinaţie cu Vitotronic 100,tip HC1.

  & Cu automatizare pentru reglajul temperaturii din boilerul de apăcaldă menajeră sau automatizare pentru sistemul de acumularede apă caldă menajeră cu grup de amestec.

  & Poate comunica prin LON-BUS (modulul de comunicare LON şirezistenţe terminale se pot obţine ca accesorii).

  & Cu sistem de diagnosticare integrat.

  IndicaţiePentru îmbunătăţirea stabilităţii la perturbaţii, toate cazanele cuVitotronic 100 şi automatizarea cu reglaj în cascadăVitotronic 300-K trebuie conectate la aceeaşi fază.

  5835378RO

  VITODENS 200-W VIESMANN 19

  Vitotronic200, tip HO1, pentru funcţionare comandată de temperatura... (continuare)

 • Structură şi funcţiiStructură modularăAutomatizarea este compusă dintr-un aparat principal, moduleelectronice şi o unitate de comandă.Aparatul de bază:& Comutator pornit-oprit& Comutatorul de testare/verificare& Interfaţa de comunicare Optolink Laptop& Semnalizatorul de funcţionare şi semnalizatorul de avarie& Soclu de legături– conectarea aparatelor externe prin conectori modulari– conectorii cu fişe se introduc direct în partea frontală a auto-matizării cu carcasa deschisă

  – conectarea consumatorilor pe curent trifazat prin relee con-tactoare de putere suplimentare

  Unitate de comandă:& Acelaşi panou de comandă ca la automatizările circuitului caza-nului Vitotronic

  & Cu programator digital& Display luminat cu afişaj textual& Reglajul şi afişarea temperaturilor şi a codărilor& Afişarea mesajelor de avarie& Buton rotativ pentru temperatura la funcţionare în regim normal& Taste:– temperatura pentru regimul redus– selectarea regimului de funcţionare– program de vacanţă– regim de petrecere şi regim economic– temperatura apei calde menajere– caracteristicile de încălzire pentru temperatura pe tur a insta-laţiei şi temperatura pe turul circuitului de încălzire

  – Selectarea circuitului de încălzire

  Funcţii& Automatizare comandată de temperatura exterioară pentrureglarea temperaturii agentului termic al unei instalaţii cu pânăla patru cazane Vitodens 200-W cu Vitotronic 100, tip HC1,(reglabil liniar controlat) şi reglarea temperaturii pe tur a circui-telor de încălzire cu vane de amestec

  & Comanda automatizărilor Vitotronic 100, Tip HC1, ale cazanelorîntr-o ordine stabilită opţional

  & Limitarea electronică a temperaturii maxime& Oprirea pompelor circuitelor de încălzire în funcţie de necesarulde căldură

  & Reglajul unei limite variabile de căldură& Protecţia contra blocării pompelor& Semnalizarea de avarii& Sistem de diagnosticare integrat& Autoreglaj al temperaturii apei din acumulatorul de apă caldămenajeră cu comandă prioritară pentru prepararea de apă caldămenajeră (pompa circuitului de încălzire oprită, vana de ames-tec închisă)

  & Funcţie suplimentară pentru prepararea de apă caldă menajeră(încălzire în timp scurt la o temperatură mai ridicată)

  & Reglajul unui sistem de acumulare de apă caldă menajeră cuventil reglabil cu 3 căi

  & Uscarea controlată a pardoselii la încălziri prin pardoseală

  Condiţiile impuse de DIN EN 12831 pentru calculul sarcinii ter-mice sunt îndeplinite. Pentru reducerea puterii necesare în fazade încălzire creşte temperatura de ambianţă redusă în cazul tem-peraturilor exterioare scăzute. Pentru scurtarea timpului în fazade încălzire după un timp de funcţionare la parametri reduşi, secreşte temperatura pe tur pentru un interval limitat de timp.Conform Directivei privind economisirea de energie, reglarea tem-peraturii trebuie să se facă în fiecare încăpere, de exemplu prinventile cu termostat.

  Prepararea de apă caldă menajeră într-o instalaţie cu mai multe cazane

  Instalaţie cu mai multe cazane cu boiler pentru preparare a.c.m.

  A Vitotronic 300-K

  5835378RO

  20 VIESMANN VITODENS 200-W

  Vitotronic 300-K, tip MW2 pentru instalaţii cu mai multe cazane (continuare)

 • Instalaţie cu mai multe cazane cu sistem de acumulare de apă caldă menajeră

  A Vitotronic 300-K

  Caracteristici de reglaj& Comportament de tip PI cu ieşire cu trei valori& Domeniul de reglaj al caracteristicilor de încălzire:– Înclinare: de la 0,2 până la 3,5– Nivel: de la -13 până la 40 K– Temperatură maximă: de la 1 până la 127 °C– Temperatură minimă: de la 1 până la 127 °C– Diferenţa de temperatură pentru circuitele de încălzire cuvane de amestec: de la 0 până la 40 K

  & Domeniul de reglaj al temperaturii nominale a apei calde mena-jere:între 10 şi 60 °C, modificabil la valori între 10 şi 95 °C (tempera-tura care poate fi atinsă este limitată de temperatura max. pe tura cazanului).

  Programatorul unităţii de comandăProgramator digital cu program zilnic şi săptămânal, calendaranual, trecere automată de la ora de vară la ora de iarnă şi inversşi regim automatizat pentru prepararea de apă caldă menajeră şipentru pompa de recirculare a apei calde menajere.Ora, ziua săptămânii şi timpii standard de conectare pentru încăl-zire, prepararea de apă caldă menajeră şi pompa de recirculare aapei calde menajere sunt reglaţi din fabricaţie (pot fi programaţiindividual), se pot regla maxim patru intervale de conectare pe zi.Interval minim de conectare: 10 minuteRezerva de baterie: 5 ani

  Reglarea regimurilor de funcţionarePentru toate regimurile de funcţionare este asigurată protecţia laîngheţ (vezi funcţia de protecţie la îngheţ) a instalaţiei de încăl-zire.Cu tastele de selectare a programelor pot fi alese următoareleregimuri de funcţionare:& Încălzire şi apă caldă& Numai apă caldă& Regim deconectatComutare externă a regimului de funcţionare pentru toate circui-tele de încălzire sau doar pentru anumite circuite de încălzire.

  Funcţia de protecţie la îngheţ& Funcţia de protecţie la îngheţ este conectată în cazul scăderiitemperaturii exterioare sub cca. +1 °C.În cadrul funcţiei de protecţie antiîngheţ se pornesc pompelecircuitelor cazanului.Apa din boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră seîncălzeşte la cca. 20°C.

  & Funcţia de protecţie antiîngheţ este deconectată în cazul creş-terii temperaturii exterioare la cca +3 °C.

  Funcţionare în regim de vară(„Numai apă caldă“)Unul sau mai multe arzătoare pornesc numai când trebuie încăl-zită apa din boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră (estepornit de termostatul pentru temperatura apei calde menajere dinboiler).

  Reglajul caracteristicilor de încălzire (înclinare şi nivel)În funcţie de instalaţia de încălzire:& Vitotronic reglează, în funcţie de temperatura exterioară, tem-peratura pe tur a max. 2 circuite de încălzire cu vane de ames-tec

  & Vitotronic reglează automat temperatura din instalaţie/tempera-tura pe tur cu 0 până la 40 K (stare de livrare 8 K) peste valoa-rea nominală momentană maximă a temperaturilor pe tur

  Temperatura pe tur necesară pentru atingerea unei anumite tem-peraturi de ambianţă depinde de instalaţia de încălzire şi de izola-rea termică a clădirii respective.Prin reglajul caracteristicii de încălzire se adaptează temperaturape tur a instalaţiei şi temperatura pe turul circuitelor de încălzire laaceste condiţii.

  Temperatura pe tur este limitată superior prin termostat de lucru„R“ şi prin temperatura maximă reglată electronic la automatiză-rile circuitelor cazanelor Vitotronic 100, tip HC1.

  Senzor de temperatură exterioarăLocul de montaj:& Peretele dinspre nord sau nordvest al clădirii& La 2 până la 2,5 m de la sol, pentru clădiri cu mai multe etajeaproximativ în a doua jumătate a celui de-al doilea etaj58

  35378RO

  VITODENS 200-W VIESMANN 21

  Vitotronic 300-K, tip MW2 pentru instalaţii cu mai multe cazane (continuare)

 • Racord:& cablu bifilar, lungimea cablului max. 35 m la o secţiune a con-ductorului de 1,5 mm2 din cupru.

  & Cablul nu se va poza împreună cu cablurile de 230/400 V

  Date tehniceTipul de protecţie IP 43 conform EN 60529

  ce trebuie garantat prininstalare/montaj

  Temperatura admisă a mediuluiambiant la funcţionare, depozitare şitransport între -40 şi +70 °C

  Senzor de temperatură imersatPentru înregistrarea temperaturii comune pe turul instalaţiei cumai multe cazane.Se instalează în teaca de imersie a preselectorului hidraulic sause fixează cu bandă de întindere.

  Date tehniceLungimea cablului 3,75 m, pregătit pentru

  conectareTip de protecţie IP 32 conform EN 60529Temperatură admisă a mediuluiambiant– la funcţionare de la 0 până la +90 °C– la depozitare şi transport de la -20 până la +70 °C

  Senzor pentru temperatura a.c.m. din boiler

  Date tehniceLungimea cablului 5,8 m, pregătit pentru conec-

  tareTip de protecţie IP 32 conform EN 60529Temperatură admisă a mediuluiambiant– la funcţionare de la 0 până la +90 °C– la depozitare şi transport de la -20 până la +70 °C

  Date tehnice Vitotronic 300-K

  Tensiune nominală: 230 V~Frecvenţă nominală: 50 HzCurentul nominal: 6 APutere absorbită: 10 WClasa de protecţie: ITipul de protecţie: IP 20 D conform EN

  60529, de realizat prininstalare/montaj

  Mod de acţionare: Tip 1B conformEN 60730-1

  Temperatură admisă a mediuluiambiant– la funcţionare: între 0 şi +40 °C; utilizare

  în încăperi de locuit şicentrale termice (condiţiinormale de ambianţă)

  – la depozitare şi transport: de la -20 până la +65 °CSarcina nominală la ieşirile releelor:– Pompe ale circuitelor de încălziresau schimbător de căldurăsÖ: 4(2) A 230 V~

  – Pompa de circulaţie pentru încălzi-rea apei din boiler sA:

  4(2) A 230 V~

  – Pompa de recirculare a.c.m.sK: 4(2) A 230 V~– Pompa de distribuţie sL: 4(2) A 230 V~– Semnalizarea avariilor gÖ: 4(2) A 230 V~– Servomotorul pentru ventilul deamestec cu 3 căi pentru sistemul deacumulare a.c.m.sauservomotorul vanei de amestec gS: 0,2(0,1) A 230 V~

  – Total max. 6 A 230 V~

  Dimensiuni

  A Vitotronic 300-KB Consolă

  5835378RO

  22 VIESMANN VITODENS 200-W

  Vitotronic 300-K, tip MW2 pentru instalaţii cu mai multe cazane (continuare)

 • Stare de livrare Vitotronic 300-K

  & Unitate de comandă cu afişare textuală şi display luminat& Modul de comunicare cascadă& Senzor de temperatură exterioară& Senzor de temperatură pe tur& Senzor pentru temperatura a.c.m. din boiler& Consolă

  Automatizarea se montează cu o consolă pe perete sau pe ramăde montaj pentru amplasare independentă.Pentru fiecare circuit de încălzire cu vană de amestec este nece-sar un set de extensie (accesoriu). Din cauza temperaturilor joasepe retur, la cazanele în condensaţie se vor monta pe circuitele deîncălzire numai vane de amestec cu 3 căi.Pentru modul de comunicare cu Vitotronic, tip HC1, sau cuVitocom 200 respectiv 300, pot fi livrate, ca accesorii, modulul decomunicare LON şi rezistenţele interne de bus.

  Instalaţie de încălzire cu boiler pentru preparare de apă caldămenajerăPompa de circulaţie cu clapetă unisens sau sistemul de acumu-lare de apă caldă menajeră Vitotrans 222 trebuie comandateseparat.

  Instalaţie de încălzire cu încălzire prin pardosealăPentru un circuit de încălzire prin pardoseală este necesar setulde extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec.Pe turul circuitului de încălzire prin pardoseală trebuie montată otermocuplă pentru limitarea temperaturii maxime. Trebuie respec-tat DIN 18560-2.Asupra circuitului de încălzire prin pardoseală nu are voie săacţioneze o telecomandă comandată pe baza temperaturii deambianţă.

  Sisteme de conducte din material plastic pentru radiatoareÎn cazul sistemelor de conducte din material plastic pentru circuitede încălzire cu radiatoare, recomandăm montarea unui termostatpentru limitarea temperaturii maxime.

  Accesorii pentru Vitotronic 200 şi Vitotronic 300-K

  Indicaţie privind reglarea instalaţiei în funcţie de temperatura de ambianţă (funcţia RS) în cazul tele-comenzilor

  Funcţia RS nu are voie să acţioneze datorită „inerţiei“ încălzirilorprin pardoseală asupra circuitelor de încălzire prin pardoseală.Funcţia de reglaj pe baza temperaturii de ambianţă (funcţia RS)are voie să acţioneze numai asupra unui circuit de încălzire cuvană de amestec.

  Indicaţie pentru Vitotrol 200 şi 300Pentru fiecare circuit de încălzire poate fi conectată o teleco-mandă Vitotrol 200 sau Vitotrol 300.

  Vitotrol 200

  Nr. de comandă 7450 017Participant la KM-BUS.Telecomanda Vitotrol 200 preia pentru un circuit de încălzirecomanda pentru selectarea regimului de funcţionare şi comandapentru reglarea dintr-o încăpere opţională a valorii dorite pentrutemperatura de ambianţă în cazul funcţionării în regim normal.Automatizarea Vitotrol 200 dispune de taste luminate de selectarea regimurilor de funcţionare şi o tastă pentru regimul de petrecereşi economic.Cu semnalizatorul de avarii se semnalizează avariile la automati-zare.Reglaj în funcţie de temperatura exterioară:Montaj în orice loc din clădire.Reglaj în funcţie de temperatura de ambianţă:Instalare în încăperea de referinţă pe un perete interior opus pere-telui pe care se află radiatoarele. Nu se va instala pe etajere, înnişe, în imediata apropiere a uşilor sau în apropierea surselor decăldură (de exemplu radiaţie solară directă, şemineu, televizoretc.).Senzorul montat pentru temperatura de ambianţă înregistreazătemperatura de ambianţă şi ca urmare se produce, dacă acestlucru este necesar, corecţia temperaturii pe tur şi o încălzirerapidă la începutul regimului de încălzire (dacă este configurat).Racordare:

  & Cablu bifilar, lungimea cablului max. 50 m (şi în cazul conectăriimai multor telecomenzi)

  & Cablul nu se va poza împreună cu cablurile de 230/400 V& Conectorii de joasă tensiune sunt incluşi în setul de livrare

  5835378RO

  VITODENS 200-W VIESMANN 23

  Vitotronic 300-K, tip MW2 pentru instalaţii cu mai multe cazane (continuare)

 • Date tehniceAlimentare electrică prin KM-BUSPutere el. absorbită 0,2 WClasă de protecţie IIITip de protecţie IP 30 conform EN 60529

  ce trebuie garantat prininstalare/montaj

  Temperatură admisă a mediului ambiant– la funcţionare de la 0 până la +40 °C– la depozitare şi transport de la -20 până la +65 °C

  Domeniul de reglaj pentru temperaturade ambianţă

  între 10 şi 30 °Cse poate modifica regla-julîntre 3 şi 23 °C sauîntre 17 şi 37 °C

  Reglarea temperaturii de ambianţă pentru funcţionare în regimredus se face la automatizare.

  Vitotrol 300

  Nr. de comandă 7248 907Participant la KM-BUS.Telecomanda Vitotrol 300 preia pentru un circuit de încălzirereglajul temperaturii nominale de ambianţă dorite la funcţionare înregim normal şi în regim redus, reglajul regimului de funcţionare şia timpilor de conectare pentru încălzire, prepararea de apă caldămenajeră şi pentru funcţionarea pompei de recirculare a apeicalde menajere.Vitotrol 300 dispune de un display luminat şi taste luminate pentruselectarea regimurilor de funcţionare, o tastă pentru regimul depetrecere, respectiv pentru regimul economic, o comandă pentrutrecerea automată de la ora de vară la ora de iarnă şi invers, tastepentru reglarea regimului de vacanţă, a zilei săptămânii şi a orei.Reglaj în funcţie de temperatura exterioară:Montaj în orice loc din clădire.Reglaj în funcţie de temperatura de ambianţă:Instalare în încăperea de referinţă pe un perete interior opus pere-telui pe care se află radiatoarele. Nu se va instala pe etajere, înnişe, în imediata apropiere a uşilor sau în apropierea surselor decăldură (de exemplu radiaţie solară directă, şemineu, televizoretc.).Senzorul montat pentru temperatura de ambianţă înregistreazătemperatura de ambianţă şi ca urmare se produce, dacă acestlucru este necesar, corecţia temperaturii pe tur şi o încălzirerapidă la începutul regimului de încălzire (dacă este configurat).Racordare:& Cablu bifilar, lungimea cablului max. 50 m (şi în cazul conectăriimai multor telecomenzi)

  & Cablul nu se va poza împreună cu cablurile de 230/400 V& Conectorii de joasă tensiune sunt incluşi în setul de livrare

  Date tehniceAlimentare electrică prin KM-BUSPutere el. absorbită 0,5 WClasă de protecţie IIITip de protecţie IP 30 conform EN 60529

  ce trebuie garantat prininstalare/montaj

  Temperatură admisă a mediului ambiant– la funcţionare de la 0 până la +40 °C– la depozitare şi transport de la -20 până la +65 °CDomeniul de reglaj pentru temperaturade ambianţă– la regim normal de la 10 până la 30 °C

  se poate modifica regla-julîntre 3 şi 23 °C saude la 17 până la 37 °C

  – la regim redus de la 3 până la 37 °C

  Senzor pentru temperatura de ambianţăNr. de comandă 7408 012Senzor separat pentru temperatura de ambianţă, care se vamonta în completarea telecomenzii Vitotrol 200 şi 300, atuncicând telecomanda Vitotrol 200 sau 300 nu poate fi instalată înîncăperea principală de locuit sau într-o poziţie convenabilă pen-tru înregistrarea temperaturii şi posibilitatea de reglaj.Instalare în încăperea de referinţă pe un perete interior, opusperetelui pe care se află radiatoarele. Nu se va instala pe etajere,în nişe, în imediata apropiere a uşilor sau în apropierea surselorde căldură (de exemplu radiaţie solară directă, şemineu, televizoretc.).Senzorul pentru temperatura de ambianţă se conectează la tele-comanda Vitotrol 200 sau 300.Racordare:& Cablu cu 2 fire cu secţiunea conductorului de 1,5 mm2 din cupru& Lungimea cablului de la telecomandă max. 30 m& Cablul nu se va poza împreună cu cablurile de 230/400 V Date tehnice

  Clasă de protecţie III

  5835378RO

  24 VIESMANN VITODENS 200-W

  Accesorii pentru Vitotronic 200 şi Vitotronic 300-K (continuare)

 • Tip de protecţie IP 30 conform EN 60529ce trebuie garantat prininstalare/montaj

  Temperatură admisă a mediului ambiant– la funcţionare de la 0 până la +40 °C– la depozitare şi transport de la -20 până la +65 °C

  Receptor de semnale radio

  Nr. de comandă 7450 563Pentru recepţia emiţătorului de semnale orare DCF 77 (situat în:Mainflingen lângă Frankfurt/Main).Reglajul exact, prin comandă radio al orei şi datei.Montaj pe un perete exterior, orientat spre emiţător. Calitatearecepţiei poate fi influenţată de materiale de construcţie care con-ţin metal, de exemplu beton armat, clădiri vecine şi surse electro-magnetice de perturbaţie, de exemplu linii de înaltă tensiune şilinii aeriene de contact.Racord:& Cablu bifilar, lungimea cablului max. 35 m la o secţiune a con-ductorului de 1,5 mm2 din cupru

  & Cablul nu se va poza împreună cu cablurile de 230/400V

  Vitohome 300

  Nr. de comandă Z005 395Centrală de apartament pentru sistemului de reglare a temperatu-rii instalaţiilor de încălzire cu radiatoare şi/sau a încălzirii prin par-doseală, reglaj, bazat pe unde, a temperaturii în fiecare încăpere.& Creşterea comfortului individual de ambianţă& Reducerea costurilor de încălzire şi energie& Utilizare şi retehnologizare simple& Utilizare completă pentru încălzire şi apă caldă menajeră

  Pentru alte detalii, vezi Fişa tehnică „Vitohome 300“.

  Vitocom 100, tip GSM la Vitotronic 200

  & Fără cartelă SIMNr. de comandă Z004594

  & Cu abonament GSM Business Smart pentru utilizareaVitocom 100 în reţeaua de telefonie mobilă T-Mobile/D1 (doar înd)Nr. de comandă Z004615

  IndicaţiePentru informaţii privitoare la condiţiile contractuale, vezi lista depreţuri Viessmann.

  Funcţii:& Conectare de la distanţă prin intermediul reţelelor de telefoniemobilă GSM

  & Informare de la distanţă prin intermediul reţelelor de telefoniemobilă GSM

  & Supraveghere de la distanţă prin intermediul mesajelor tip SMSla 1 sau 2 telefoane mobile

  & Supraveghere de la distanţă a unor instalaţii suplimentare prinintermediul intrării digitale (230 V)

  Configurare:Telefoane mobile prin SMS

  Setul de livrare:& Vitocom 100 (în funcţie de comandă cu sau fără cartelă SIM)& Cablu de alimentare de la reţea cu euroscart (2,0 m lungime)& Anetnă GSM (3,0 m lungime), picior magnetic şi pad adeziv& Cablu de conectare la KM BUS (3,0 m lungime)

  Premise legate de dotare:Semnal bun pentru comunicarea GSM pentru operatorul de telefo-nie mobilă ales.Lungime totală a cablurilor participanţilor KM BUS max. 50 m.

  5835378RO

  VITODENS 200-W VIESMANN 25

  Accesorii pentru Vitotronic 200 şi Vitotronic 300-K (continuare)

 • Date tehniceTensiune nominală 230 V ~Frecvenţă nominală 50 HzTensiune nominală 15 mAPutere el. absorbită 4 WClasă de protecţie II

  Tip de protecţie IP 41 conform EN 60529, derealizat prin instalare/montaj

  Mod de acţionare Tip 1B conform EN 60 730-1Temperatură admisă a mediuluiambiant– la funcţionare de la 0 până la +55 °C

  Utilizare în încăperi de locuitşi în centrale termice (con-diţii normale de mediuambiant)

  – la depozitare şi transport de la -20 până la +85 °CConexiune realizată de instalatorIntrare de avarie DE 1 230 V~

  Vitocom 200, tip FA4 şi GP1& Tip FA4 pentru reţele telefonice– În combinaţie cu Vitotronic 200: Nr. de comandă Z005 399– În combinaţie cu Vitotronic 300-K: Nr. de comandă Z005 400

  & Tip GP1 pentru reţele de telefonie mobilă GSM, cu cartelă SIM(doar în d)– În combinaţie cu Vitotronic 200: Nr. de comandă Z005 405– În combinaţie cu Vitotronic 300-K: Nr. de comandă Z005 406

  IndicaţiePentru informaţii privitoare la condiţiile contractuale, vezi lista depreţuri Viessmann.

  Pentru acţionarea, configurarea şi supravegherea de la distanţă ainstalaţiilor de încălzire prin intermediul reţelelor de telefonie fixăşi mobilă.

  Setul de livrare:& Cablu de alimentare de la reţea cu fişă de conectare, 2 m lun-gime

  & Cablu de legătură LON, 7 m lungime& Modul de comunicare LON pentru montaj în automatizare(pentru racordarea Vitocom 200 la Vitotronic 200 trebuie montatun modul de comunicare LON în automatizare)

  & Doar pentru tipul FA4: Modem analog (inclusiv cablu de conec-tare cu fişă de conectare la priza de telefon (TAE6N), 2 m lun-gime)

  & Doar pentru tipul GP1: modem GSM (inclusiv antenă cu cablude conectare, 3 m lungime)

  Date tehniceTensiune nominală 230 V ~Frecvenţă nominală 50 HzTensiune nominală 22 mAPutere el. absorbită 5 VAClasă de protecţie IITip de protecţie IP 20 conform EN 60529, de

  realizat prin instalare/montajMod de acţionare Tip 1B conform EN 60 730-1

  Temperatură admisă a mediuluiambiant– la funcţionare de la 0 până la +50 °C

  Utilizare în încăperi de locuitşi în centrale termice (con-diţii normale de mediuambiant)

  – la depozitare şi transport de la -20 până la +85 °CConexiuni realizate de instalatorIntrare de avarie DE 1 şi DE 2

  contact liber de potenţial,putere de cuplare 24 V ~,7 mA

  Comenzi de conectare sau deco-nectare (transformator) 230 V ~/30 V-, 2 A

  Funcţii pentru acţionarea, configurarea şi supravegherea dela distanţă a instalaţiilor de încălzire& Supraveghere de la distanţă– Retransmiterea informaţiilor prin SMS către un telefon mobil/PDA

  – Retransmiterea informaţiilor prin email către un PC/PDA(funcţia email client necesară)

  – Supravegherea aparatelor suplimentareFuncţii pentru comanda cu ajutorul Vitodata 100 (prin intermediulserverului web integrat în Vitocom 200):& Acţionare de la distanţă– Accesarea tuturor circuitelor de încălzire ale instalaţiei– Comanda regimurilor de funcţionare şi a valorilor reglate– Configurarea programului de vacanţă, a timpilor de comutareşi a caracteristicii de încălzire

  & Configurare de la distanţăCu software Vitosoft 200, tip LNR (pentru configurareaVitocom 200, tip FA4 şi GP1 în combinaţie cu un PC/laptop)– Configurarea parametrilor Vitocom 200

  Funcţii pentru comanda cu ajutorul Vitodata 300 (prin intermediulserverului web central):& Acţionare de la distanţă– Comanda regimurilor de funcţionare şi a valorilor reglate– Configurarea programului de vacanţă, a timpilor de comutareşi a caracteristicii de încălzire

  & Configurare de la distanţă– Configurarea parametrilor Vitocom 200– Configurarea de la distanţă a parametrilor automatizăriiVitotronic cu ajutorul adreselor de codare

  5835378RO

  26 VIESMANN VITODENS 200-W

  Accesorii pentru Vitotronic 200 şi Vitotronic 300-K (continuare)

 • Sisteme de comunicare& Comunicare prin intermediul Vitodata 100– PC cu browser web pentru comanda şi retransmiterea infor-maţiilor prin email

  – PDA cu browser web pentru comanda şi retransmiterea infor-maţiilor prin SMS/email

  – Telefon mobil pentru retransmiterea informaţiilor prin SMS& Comunicare prin intermediul Vitodata 300– PC cu browser web pentru comanda şi retransmiterea infor-maţiilor prin email

  – Telefon mobil pentru retransmiterea informaţiilor prin SMS– Fax pentru retransmiterea informaţiilor

  RacorduriVitocom 200 în carcasă compactă pentru montaj pe perete cuurmătoarele racorduri:& 2 intrări digitale libere de potenţial (resp. joasă tensiune 24 V)pentru supravegherea aparatelor suplimentare sau a sistemelorexterne

  & 1 ieşire releu (230 V~) pentru comanda aparatelor& Mufă RJ45 pentru conectarea la reţeaua LON a automatizăriiVitotronic

  & Alimentare electrică 230 V~& Racord pentru conectarea la interfeţele următoare pentru tipulde aparat Vitocom 200

  Interfeţe de comunicare& Vitocom 200, tip FA4Priză telefonică (TAE6N)

  & Vitocom 200, tip GP1GSM/GPRS

  Pentru funcţii extinse este posibilă şi utilizarea cu Vitocom 300,vezi instrucţiunile de proiectare pentru sisteme de comunicaţiiViessmann.

  Set extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec cu servomotor integrat pentru vanăpentru Vitotronic 200

  Nr. de comandă 7178 995Participant la KM-BUSCompus din:& Sistem electronic de reglaj al vanei de amestec cu servomotorpentru vane de amestec Viessmann DN 20 până la 50 şi R R ½până la 1¼

  & Senzor de temperatură pe tur (senzor de temperatură aplicat),lungimea cablului 2,2 m, pregătit pentru conectare,date tehnice, vezi mai jos

  & Conector cu fişă pentru conectarea pompei circuitului de încăl-zire

  & Cablu de alimentare de la reţea (3,0 m lungime)& Cablu de conectare la BUS (3,0 m lungime)Servomotorul se montează direct la vana de amestec ViessmannDN 20 până la 50 şi R ½ până la 1¼.

  Sistem electronic de reglaj al vanei de amestec cu servomo-tor

  Date tehniceTensiune nominală 230 V~Frecvenţă nominală 50 HzPutere el. absorbită 6,5 WClasă de protecţie ITip de protecţie IP 32D conform EN

  60529, de realizat prininstalare/montaj

  Temperatură admisă a mediuluiambiant– la funcţionare de la 0 până la +40 °C– la depozitare şi transport de la -20 până la +65 °CSarcină nominală admisă la ieşireareleului pentru pompa circuitului deîncălzire sÖ 4(2) A 230 V~Cuplu de strângere 3 NmTimpul de funcţionare pentru 90 °∢ 2 min

  Senzor de temperatură pe tur (senzor aplicat)

  Se fixează cu o bandă de întindere.

  Date tehniceLungimea cablului 2,2 m, pregătit pentru

  conectareTip de protecţie IP 32 conform EN 60529,

  de realizat prin montajpe/în

  Temperatură admisă a mediuluiambiant– la funcţionare de la 0 până la +120 °C– la depozitare şi transport de la -20 până la +70 °C

  5835378RO

  VITODENS 200-W VIESMANN 27

  Accesorii pentru Vitotronic 200 şi Vitotronic 300-K (continuare)

 • Set extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec pentru motor separat vană laVitotronic 200

  Nr. de comandă 7178 996Participant la KM-BUSPentru conectarea unui servomotor separat pentru vana de ames-tec.Compus din:& Sistem electronic al vanei de amestec pentru conectarea unuiservomotor separat pentru vana de amestec

  & Senzor de temperatură pe tur (senzor de temperatura aplicat),lungimea cablului 5,8 m, pregătit pentru conectare

  & Conector cu fişă pentru conectarea pompei circuitului de încăl-zire

  & Borne pentru conectarea servomotorului vanei de amestec& Cablu de alimentare de la reţea (3,0 m lungime)& Cablu de conectare la BUS (3,0 m lungime)

  Sistem electronic de reglaj al vanei de amestec

  Date tehnice set extensie

  Tensiune nominală 230 V~Frecvenţă nominală 50 HzPutere el. absorbită 2,5 WClasă de protecţie ITip de protecţie IP 32D conform EN

  60529, de realizat prininstalare/montaj

  Temperatură admisă a mediuluiambiant– la funcţionare de la 0 până la +40 °C– la depozitare şi transport de la -20 până la +65 °CSarcina nominală la ieşirile releelor– Pompa circuitului de încălzire sÖ 4(2) A 230 V~– Servomotor pentru vana de amestec 0,2(0,1) A 230 V~Timp de funcţionare necesar al servo-motorului pentru vana de amestecpentru 90 °∢

  cca 120 s

  Senzor de temperatură pe tur (senzor aplicat)Vezi pag. 27.

  Set extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestecla Vitotronic 300-KNr. de comandă 7450 650Compus din:& Servomotor pentru vana de amestec& Senzor de temperatură pe tur (senzor de temperatura aplicat),lungimea cablului 5,8 m, pregătit pentru conectare

  & Conector cu fişă pentru conectarea pompei circuitului de încăl-zire

  & Borne pentru conectarea servomotorului vanei de amestec& Cablu de conectare (lungime 4,2 m)Servomotorul se montează direct la vana de amestec ViessmannDN 20 până la 50 sau R ½ până la 1¼.

  Servomotorul vanei de amestec

  Date tehnice set extensie

  Tensiune nominală 230 V~Frecvenţă nominală 50 HzPutere el. absorbită 2,5 WClasă de protecţie ITip de protecţie IP 42 conform EN 60529,

  de realizat prin montajpe/în

  Temperatură admisă a mediuluiambiant– la funcţionare de la 0 până la +40 °C– la depozitare şi transport de la -20 până la +65 °CCuplu de strângere 3 NmTimpul de funcţionare pentru 90 °∢ 120 s

  Senzor de temperatură pe tur (senzor aplicat)Vezi pag. 27.

  Servomotoare pentru vane de amestec cu flanşăVezi „Accesorii pentru automatizări“, Rrgistrul 18.

  5835378RO

  28 VIESMANN VITODENS 200-W

  Accesorii pentru Vitotronic 200 şi Vitotronic 300-K (continuare)

 • Termostat de lucru imersat

  Nr. de comandă 7151 728Ca termocuplă poate fi instalat pentru limitarea temperaturiimaxime la încălziri prin pardoseală.Termocupla se montează pe turul circuitului de încălzire şi opreştepompa circuitului de încălzire, atunci când temperatura pe tur esteprea mare.

  Date tehnice

  Lungimea cablului 4,2 m, pregătit pentruconectare

  Domeniu de reglaj de la 30 până la 80 °CValoarea histerezisului de pornire-oprire

  max. 11 K

  Putere de cuplare 6(1,5) A 250 V~Scală de reglaj în carcasăTeacă de imersie din oţel inoxidabil R ½ x 200 mmNr. Reg. DIN DIN TR 77703

  sauDIN TR 96803sauDIN TR 110302

  Termostat aplicat

  Nr. de comandă 7151 729Se poate instala ca termocuplă pentru limitarea temperaturiimaxime pentru încălzirea prin pardoseală (numai în combinaţie cuconducte metalice).Termocupla se montează pe turul circuitului de încălzire şi opreştepompa circuitului de încălzire, atunci când temperatura pe tur esteprea mare.

  Date tehnice

  Lungimea cablului 4,2 m, pregătit pentruconectare

  Domeniu de reglaj de la 30 până la 80 °CValoarea histerezisului de pornire-oprire

  max. 14 K

  Putere de cuplare 6(1,5) A 250V~Scală de reglaj în carcasăNr. Reg. DIN DIN TR 77703

  sauDIN TR 96803sauDIN TR 110302

  Alte funcţii 0-10 V (doar pentru Vitotronic 300-K)Nr. de comandă 7174 718Participant la KM-BUS.Cu cabluri şi conectori cu fişă livrate fÖ şi aVG.& Pentru reglarea unei temperaturi nominale a apei din cazanprintr-o intrare de 0-10 V pentru un domeniu de temperaturăîntre 10 şi 100 °C (între 0 şi 1 V≙cazanul oprit)

  & Pentru comanda unei pompe de alimentare în cazul conectăriila o automatizare Vitotronic 200-H, de exemplu într-o substaţie.

  & Pentru semnalizarea funcţionării în regim redus şi comutareapompei circuitului de încălzire pe turaţie mai joasă.

  5835378RO

  VITODENS 200-W VIESMANN 29

  Accesorii pentru Vitotronic 200 şi Vitotronic 300-K (continuare)

 • Date tehniceTensiune nominală 230 V~Frecvenţă nominală 50 HzPutere el. absorbită 1 WSarcina nominală admisă la ieşireareleului

  4(2) A 230 V

  Tip de protecţie IP 42 conform EN 60529,de realizat prin montajpe/în

  Temperatură admisă a mediuluiambiant– la funcţionare de la 0 până la +40 °C– la depozitare şi transport de la -20 până la +65 °C

  Modulul de comunicare LON

  Placă cu circuite integrate pentru schimbul de informaţii cuVitotronic 200-H, Vitocom 200 şi pentru conectarea la sisteme demanagement al clădirilor supraordonate.& Pentru montajul în Vitotronic 200Nr. de comandă 7179 113

  & Pentru montajul în Vitotronic 300-KNr. de comandă 7172 174

  Cablu de legătură LON pentru schimbul de informaţii între automatizăriVitotronic 300-K la Vitotronic 200-H

  Nr. de comandă 7143 495

  Lungimea cablului 7 m, pregătit pentru conectare.

  Prelungirea cablului de legătură& Distanţă de pozare de 7 până la 14 m:– 2 cabluri de legătură (7,0 m lungime)Nr. de comandă 7143 495

  – 1 cuplaj LON RJ45Nr. de comandă 7143 496

  & Distanţă de pozare de 14 până la 900 m cu conectoare de legă-tură:

  – 2 conectoare de legătură LONNr. de comandă 7199 251

  – Cablu cu 2 fire, CAT5, ecranat sau JY(St) Y 2 x 2 x 0,8de la instalator

  & Distanţă de pozare de 14 până la 900 m cu prize de racordare:– 2 cabluri de legătură (7,0 m lungime)Nr. de comandă 7143 495

  – Cablu cu 2 fire, CAT5, ecranat sau JY(St) Y 2 x 2 x 0,8de la instalator

  – 2 prize LON de racordare RJ45, CAT6Nr. de comandă 7171 784

  Rezistenţă terminală (2 bucăţi)Nr. de comandă 7143 497La capătul cablului LON-BUS la prima şi la ultima automatizare.

  5835378RO

  30 VIESMANN VITODENS 200-W

  Accesorii pentru Vitotronic 200 şi Vitotronic 300-K (continuare)

 • Distribuitor de KM-BUS

  Nr. de comandă 7415 028Pentru conectarea a 2 până la 9 aparate la KM-BUS de laVitotronic.

  Date tehnice

  Lungimea cablului 3,0 m, pregătit pentruconectare

  Tip de protecţie IP 32 conform EN 60529ce trebuie garantat prininstalare/montaj

  Temperatură admisă a mediului ambiant– la funcţionare de la 0 până la +40 °C– la depozitare şi transport de la -20 până la +65 °C

  Termostat de imersie (numai la Vitotronic 200)

  Nr. de comandă 7179 488Pentru înregistrarea temperaturii preselectorului hidraulic.

  Date tehniceLungimea cablului 3,75 m, pregătit pentru

  conectareTip de protecţie IP 32Temperatură admisă a mediuluiambiant– la funcţionare de la 0 până la +90 °C– la depozitare şi transport de la -20 până la +70 °C

  Senzor pentru temperatura apei calde menajere din acumulator (numai la Vitotronic 200)

  Nr. de comandă 7179 114

  Date tehniceLungimea cablului 3,75 m, pregătit pentru

  conectareTip de protecţie IP 32Temperatură admisă a mediuluiambiant– la funcţionare de la 0 până la +90 °C– la depozitare şi transport de la -20 până la +70 °C

  Extensie internă H1 (numai pentru Vitotronic 100 şi 200)Nr. de comandă 7179 057Placă de circuite integrate pentru montaj în automatizare.

  Cu extensia pot fi realizate următoarele funcţii:Funcţie Sarcina nominală admisă la ieşirea releului– Conectarea unei electrovalve magnetice externe de siguranţă (gaz lichefiat)sau

  – a conectarea unei clapete de gaze arse

  1(0,5) A 250 V~

  şi una din următoarele funcţii:– conectarea unei pompe pentru circuitul de încălzire (în trepte) pentru cazan racor-dat direct

  – conectarea unei semnalizări de avarii– conectarea unei pompe de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler– numai la Vitotronic 200, tip HO1:racordarea unei pompe de recirculare

  2(1) A 250 V~

  5835378RO

  VITODENS 200-W VIESMANN 31

  Accesorii pentru Vitotronic 200 şi Vitotronic 300-K (continuare)

 • Date tehniceTensiune nomi-nală: 230 V~Frecvenţă nomi-nală: 50 Hz

  Extensie internă H2 (numai pentru Vitotronic 100 şi 200)Nr. de comandă 7179 144Placă de circuite integrate pentru montaj în automatizare.

  Cu extensia pot fi realizate următoarele funcţii:Funcţie Sarcina nominală admisă la ieşirea releului– Blocarea aparatelor externe pentru evacuarea gazelor arse 6(3) A 250 V~şi una din următoarele funcţii:– conectarea unei pompe pentru circuitul de încălzire (în trepte) pentru cazan racor-dat direct

  – conectarea unei semnalizări de avarii– conectarea unei pompe de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler– numai la Vitotronic 200, tip HO1:racordarea unei pompe de recirculare

  2(1) A 250 V~

  Date tehniceTensiune nominală 230 V~Frecvenţă nomi-nală 50 Hz

  Extensie externă H1 (numai pentru Vitotronic 100 şi 200)Nr. de comandă 7179 058Extensie de funcţii, în carcasă, pentru montaj pe perete.

  Cu extensia pot fi realizate următoarele funcţii:Funcţie Sarcina nominală admisă la ieşirea releului– conectarea unei semnalizări de avarii 0,4(0,2) A 250 V~– conectarea unei pompe pentru circuitul de încălzire (în trepte) pentru cazan racor-dat direct

  – conectarea unei pompe de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler– numai la Vitotronic 200, tip HO1:racordarea unei pompe de recirculare

  a câte 2(1) A 250 V~total max. 4 A~

  – Solicitarea unei temperaturi minime a apei din cazan– Blocare externă– Fixarea unei temperaturi minime a apei din cazan printr-o intrare de 0-10 V– numai la Vitotronic 200, tip HO1:Comutare externă a regimului de funcţionare

  Date tehniceTensiune nominală 230 V~Frecvenţă nominală 50 HzTensiune nominală 4 APutere el. absorbită 4 WClasă de protecţie ITip de protecţie IP 32Temperatură admisă amediului ambiant– la funcţionare de la 0 până la +40 °C

  Utilizare în încăperi de locuit şi în centraletermice (condiţii normale de mediuambiant)

  – la depozitare şitransport de la -20 până la +65 °C

  5835378RO

  32 VIESMANN VITODENS 200-W

  Accesorii pentru Vitotronic 200 şi Vitotronic 300-K (continuare)

 • Extenise externă H2 (doar către Vitotronic 100 şi 200)Nr. de comandă 7179 265Extensie de funcţii, în carcasă, pentru montaj pe perete.

  Cu extensia pot fi realizate următoarele funcţii:Funcţie Sarcina nominală admisă la ieşirea releului– numai la Vitotronic 200, tip HO1:racordarea unei pompe de recirculare

  2(1) A 250 V~

  – Solicitarea unei temperaturi minime a apei din cazan– Blocare externă– numai la Vitotronic 200, tip HO1:Comutare externă a regimului de funcţionare

  Date tehniceTensiune nominală 230 V~Frecvenţă nominală 50 HzTensiune nominală 2 APutere el. absorbită 3 WClasă de protecţie ITip de protecţie IP 32Temperatură admisă amediului ambiant– la funcţionare de la 0 până la +40 °C

  Utilizare în încăperi de locuit şi în centraletermice (condiţii normale de mediuambiant)

  – la depozitare şitransport de la -20 până la +65 °C

  5835378RO

  VITODENS 200-W VIESMANN 33

  Accesorii pentru Vitotronic 200 şi Vitotronic 300-K (continuare)

 • Selectarea extensiilor funcţiilorInstalaţie de încălzire Extensia funcţiilor (nr. de com.)

  fără funcţie desiguranţă

  cu conectareaunei elctro-valve magne-tice desiguranţă

  cu blocareaaparatelorexterne de aeri-sire

  – fără pompă de recirculare 7179057sau7179144

  7179057 7179144

  – cu pompă de recirculare 7179058 7179057şi7179058

  7179144şi7179058

  – fără pompă de recirculare 7179057sau7179144

  7179057 7179144

  – cu pompă de recirculare 7179058 7179057şi7179058

  7179144şi7179058

  – fără pompă de recirculare– cu pompă a circuitului de încălzire(în trepte) pentru circuitul de încăl-zire racordat direct

  7179058 7179057şi7179058

  7179144şi7179058

  – cu pompă de recirculare– cu pompă a circuitului de încălzire(în trepte) pentru circuitul de încăl-zire racordat direct

  7179058 7179057şi7179058

  7179144şi7179058

  Accesorii pentru Vitodens 200-W

  Accesorii pentru montare preliminarăVezi de la pag. 10.

  5835378RO

  34 VIESMANN VITODENS 200-W

  Accesorii pentru Vitotronic 200 şi Vitotronic 300-K (continuare)

 • Echipament de neutralizare

  Nr. de comandă 9535 742Cu granulat de neutralizare

  Echipament de neutralizare pentru instalaţii cu mai multe cazaneNr. de comandă 7226 141

  A Alimentare (DN 20)B Evacuare (DN 20)

  Granulat de neutralizare

  Nr. de comandă 9524 670(2 × 1,3 kg)

  Granulat de neutralizare

  Nr. de comandă 9521 702(8 kg)

  Instalaţia de evacuare a condensuluiVezi lista de preţuri Vitoset

  Instalaţie mică de dedurizare pentru agentul termicPentru umplerea circuitului de încălzire.Vezi lista de preţuri Vitoset.

  Accesorii pentru instalare

  IndicaţiePentru instalarea Vitodens 200-W trebuie comandat un set deracordare pentru circuitul de încălzire.

  5835378RO

  VITODENS 200-W VIESMANN 35

  Accesorii pentru Vitodens 200-W (continuare)

 • Set de racordare a circuitului de încălzire fără pompă de circulaţieNr. de comandă 7245 738Racorduri G 1½Compus din:& teu cu robinet sferic& robinet pentru umplerea şi golirea cazanului& supapă de siguranţă& robinet de gaz cu robinet de închidere termică încorporat& racord G1 pentru vas de expansiune sub presiune

  Set de racordare a circuitului de încălzire cu pompă de circulaţie, cu turaţie variabilăNr. de comandă 7247 374Racorduri G 1½Compus din:& pompă de circulaţie, cu turaţie variabilă Wilo, tip VIRS-25/7BUS

  & 2 teuri cu robinet sferic& supapă unisens& 2 robineţi pentru umplere şi golire a cazanului& supapă de siguranţă& robinet de gaz cu robinet de închidere termică încorporat& termoizolaţie& racord G1 pentru vas de expansiune sub presiune

  Set de racordare a circuitului de încălzire cu pompă de circulaţie, cu trei trepte de turaţieNr. de comandă 7247 341Racorduri G 1½Compus din:& pompă de circulaţie, cu trei trepte de turaţie, Wilo, tip VIRS-25/7-3

  & 2 teuri cu robinet sferic& supapă unisens& 2 robineţi pentru umplere şi golire a cazanului& supapă de siguranţă& robinet de gaz cu robinet de închidere termică încorporat& termoizolaţie& racord G1 pentru vas de expansiune sub presiune

  5835378RO

  36 VIESMANN VITODENS 200-W

  Accesorii pentru instalare (continuare)

 • Set de racordare pentru boiler pentru preparare a.c.m.

  Nr. de comandă 7247 340Racorduri G 1½Compus din:& pompă de circulaţie Wilo, tip VIRS-25/6-3& 2 robinete sferice& supapă unisens

  Robinet sferic

  Nr. de comandă 7247 3731 bucată G 1¼ cu garnitură şi piuliţă olandeză.

  Sistem evacuare gaze arse în cascadăCompus din:& Dispozitiv de siguranţă împotriva curentului invers de gaze arsepentru fiecare cazan

  & Tubulatura comună de evacuare gazelor arse& Element terminal cu sistem de evacuare a condensului şi sifon& Fişa de codare a cazanului

  A Tubulatura comună de evacuare gazelor arseB Dispozitiv de siguranţă împotriva curentului invers de gaze

  arseC Element terminal cu sifon

  & Instalaţie de două cazane amplasate în serie– Pentru Vitodens 200-W, de la 17 până la 45 kW:Nr. decomandă Z005 380

  – Pentru Vitodens 200-W, de la 17 până la 60 kW:Nr. decomandă Z005 381

  & Instalaţie cu trei cazane amplasate în serie– Pentru Vitodens 200-W, de la 17 până la 45 kW:Nr. decomandă Z005 382

  – Pentru Vitodens 200-W, de la 17 până la 60 kW:Nr. decomandă Z005 383

  & Instalaţie cu patru cazane amplasate în serie– Pentru Vitodens 200-W, de la 17 până la 60 kW:Nr. decomandă Z005 385

  & Instalaţie cu patru cazane amplasate în bloc– Pentru Vitodens 200-W, de la 17 până la 45 kW:Nr. decomandă Z005 386

  – Pentru Vitodens 200-W, de la 17 până la 60 kW:Nr. decomandă Z005 387

  Starea de livrare

  Cazan mural în condensaţie cu suprafaţă de schimb de căldurăInox-Radial, arzător MatriX cilindric cu modulare, pe gaz metan şigaz lichefiat conform fişei de informare G260, placă de racordurihidraulice cu sistem modular de conectori şi suport de perete.Cu conducte şi cabluri pregătite pentru racordare. Culoarea car-casei tratată pe bază de răşini epoxidice: albă.Ambalate separat:Vitotronic 100 pentru funcţionare cu temperatură constantăsauVitotronic 200 pentru funcţionare comandată de temperatura exte-rioară.

  Reglat din fabricaţie pentru funcţionare pe gaz metan specificreţelelor din Comunitatea Europeană. O modificare între grupelede gaz specific reţelelor din Comunitatea Europeană/gaz metanobişnuit nu este necesară. Modificarea pe lichefiat se realizeazăla blocul de ventile de gaz (nu este necesar nici un set de adap-tare).

  Instalaţii cu mai multe cazaneInstalaţii cu mai multe cazanen pentru funcţionare cu racord lacoş cu 2, 3 sau 4 cazane.

  5835378RO

  VITODENS 200-W VIESMANN 37

  Accesorii pentru instalare (continuare)

 • Amplasare în serie cu montaj pe pereteCompus din:& Cascadă hidraulică cu preselector hidraulic şi termoizolaţie& Set de racordare pentru fiecare cazan cu:– Conducte de legătură (tuburi flexibile) adecvate cu formăprestabilită

  – Pompa de circulaţie (în 3 trepte)– Robinete sferice– Robinet pentru umplerea şi golirea cazanului– Clapetă unisens– Robinet de gaz– Supapă de siguranţă

  & Termoizolaţie& Teacă de imersie pentru senzorul de temperatură pe tur& Automatizare digitală cu reglaj în paralel şi automatizare a cir-cuitului de încălzire, comandată de temperatura exterioarăVitotronic 300-K.

  & Modul de comunicare cascadă pentru fiecare cazan

  Amplasare în serie şi în bloc cu ramă de montaj pentru ampla-sare independentăCompus din:& Cascadă hidraulică cu preselector hidraulic şi termoizolaţie& Set de racordare pentru fiecare cazan cu:

  – Conducte de legătură (tuburi flexibile) adecvate cu formăprestabilită

  – Pompă de circulaţie (în 3 trepte)– Robinete sferice– Robinet pentru umplerea şi golirea cazanului– Clapetă unisens– Robinet de gaz– Supapă de siguranţă

  & Termoizolaţie& Teacă de imersie pentru senzorul de temperatură pe tur& Automatizare digitală cu reglaj în paralel şi automatizare a cir-cuitului de încălzire, comandată de temperatura exterioarăVitotronic 300-K.

  & Modul de comunicare cascadă pentru fiecare cazan& Ramă de montaj– Elemente de fixare la planşeu

  IndicaţiePompele de circulaţie pentru circuitele de încălzire şi pentru încăl-zirea apei din boiler trebuie comandate separat.

  Indicaţii de proiectare

  Amplasare la funcţionare fără racord la coşCa aparat de tip C13x, C33x, C43x, C53x sau C63x conform TRGl '86/96 Vitodens poate fi montat pentru funcţionarea fără racord lacoşindiferent de mărimea şi aerisirea încăperii de amplasare.

  Vitodens 200-W până la 45 kWEl poate fi amplasat de exemplu în camere şi livinguri, în depen-dinţe fără aerisire, în dulapuri şi în nişe fără respectarea unei anu-mite distanţe la elemente componente inflamabile, dar şi lamansarde (pod mic şi dependinţe) cu evacuare directă prin acope-riş a traiectului de gaze arse şi a conductei pentru aerul de ardere.

  Încăperea de amplasare trebuie să fie protejată la îngheţ.

  Vitodens 200-W de 60 kWVitodens trebuie instalate conform normativelor cu privire la insta-laţiile de încălzire (FeuVo) într-o încăpere separată Întrerupătorulprincipal trebuie instalat în afara încăperii de amplasare a cazanu-lui.

  Amplasare la funcţionare cu racord la coş(tipul constructiv B23 şi B33)Amplasarea este posibilă numai, dacă există o suprafaţă vitratăde explozie şi o gură de aerisire directă (ce nu poate fi închisă) cusecţiunea transversală de 25 cm2/Nm33 gazAmplasarea în încăperi de locuit şi în spaţii utile nu este posibilă(excepţie: funcţionare cu aer din încăperi care comunică cu încă-perea de amplasare a cazanului). Vitodens trebuie aşezat în apro-pierea coşului de fum/şahtului.Amplasare& Să nu se producă poluarea aerului prin hidrocarburi halogenate(de exemplu conţinute în spray-uri, vopsele, substanţe diluanteşi detergenţi)

  & Se va evita producerea de praf

  & Să nu existe un grad mare de umiditate a aerului& Spaţiul să fie protejat la îngheţ şi bine aerisitÎn caz contrar pot apărea defecţiuni şi avarii la instalaţie.Vitodens poate funcţiona în încăperi, în care se produce poluareaaerului prin hidrocarburi halogenate numai fără racord la coş.În caz de nerespectare a acestor indicaţii, se pierde dreptul asu-pra serviciilor de garanţie pentru remedierea defecţiunilor lacazan, produse din aceste cauze.

  Vitodens 200-W de 60 kW şi instalaţii cu mai multe cazaneVitodens trebuie instalate conform normativelor cu privire la insta-laţiile de încălzire (FeuVo) într-o încăpere separată Întrerupătorulprincipal trebuie instalat în afara încăperii de amplasare a cazanu-lui.

  Sisteme de evacuare a gazelor arse

  Conducta de evacuare a gazelor arse trebuie să fie în conformi-tate cu DIN EN 14471 (funcţionare cu racord la coş).Următoarele sisteme Viessmann de evacuare gaze arse/admisieaer (sisteme AZ)


Recommended