+ All Categories
Home > Investor Relations > TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

Date post: 12-Jan-2015
Category:
Upload: adr-nord
View: 399 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE
24
FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE 28-29 Martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
Transcript
Page 1: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII

TERITORIALE

28-29 Martie 2012Bălţi, Republica Moldova

Page 2: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

28-29 Martie 2012Bălţi, Republica Moldova

LEGEA Nr. 835 din 17.05.96 privind principiile urbanismului şi amenajării

teritoriuluiArt. 36 Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile respectării prevederilor legale, gestionarea tuturor terenurilor şi construcţiilor cuprinse în limitele administrativ-teritoriale stabilite şi răspund de realizarea şi exploatarea construcţiilor şi amenajărilor de utilitate publică.

Page 3: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

28-29 Martie 2012Bălţi, Republica Moldova

LEGEA Nr. 835 din 17.05.96 privind principiile urbanismului şi amenajării

teritoriuluiArt. 36 Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile respectării prevederilor legale, gestionarea tuturor terenurilor şi construcţiilor cuprinse în limitele administrativ-teritoriale stabilite şi răspund de realizarea şi exploatarea construcţiilor şi amenajărilor de utilitate publică.

Page 4: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

28-29 Martie 2012Bălţi, Republica Moldova

Page 5: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

28-29 Martie 2012Bălţi, Republica Moldova

Page 6: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

28-29 Martie 2012Bălţi, Republica Moldova

Page 7: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

28-29 Martie 2012Bălţi, Republica Moldova

Planul de amenajare a teritoriului Naţional determină politica statului în domeniul planificării şi organizării teritoriului la nivel naţional şi regional în corelare cu scopurile politice, sociale şi economice generale ale statului, asigură punerea programelor naţionale în concordanţă cu cele internaţionale, interconexiunea programelor guvernamentale sectoriale şi corelarea programelor de nivel regional

Cartograme şi scheme - la scări corespunzătoare – se elaborează pentru ilustrarea strategiilor, priorităţilor şi modalităţilor de soluţionare pentru principalele probleme ale teritoriului naţional.

Page 8: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN“

28-29 martie 2012Bălţi, Republica Moldova

Page 9: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

28-29 Martie 2012Bălţi, Republica Moldova

Page 10: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

28-29 martie 2012Bălţi, Republica Moldova

Page 11: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

28-29 martie 2012Bălţi, Republica Moldova

Page 12: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

28-29 martie 2012Bălţi, Republica Moldova

Page 13: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

28-29 martie 2012Bălţi, Republica Moldova

Page 14: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

ZONE TURISTICE

28-29 martie 2012Bălţi, Republica Moldova

În Regiunea de dezvoltare Nord sunt delimitate opt zone turistice: 1.Zona turistică Bălţi;2. Zona turistică Cobani – Costeşti; 3. Zona turistică Criva;4. Zona turistică Edineţi; 5.Zona turistică Japca-Camenca; 6. Zona turistică Rudi-Naslavcea; 7. Zona turistică Soroca;8. Zona turistică Ţaul.

Page 15: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

28-29 martie 2012Bălţi, Republica Moldova

Regiunea este caracterizată cu următorul potenţial turistic:•102 arii protejate de stat cu o suprafaţă totală de cca.16,6 mii ha;•2 plaje de importanţă naţională (Soroca, Costeşti);•20 muzee;•178 edificii de importanţă naţională•şi 454 de importanţă locală. Ariile naturale protejate de stat sunt: rezervaţie ştiinţifică:•13 rezervaţii naturale;•12 rezervaţii peisajere;•46 monumente ale naturii;•10 parcuri vechi.

Page 16: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

PĂDUREA DOMNEASCĂ

28-29 martie 2012Bălţi, Republica Moldova

Page 17: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

MĂNĂSTIREA JAPCA

28-29 martie 2012Bălţi, Republica Moldova

Page 18: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

CHEILE BUTEŞTI.

28-29 martie 2012Bălţi, Republica Moldova

Page 19: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

TRASEU SPEOLOGIC ÎN PEŞTERA “E. RACOVIŢĂ”

28-29 martie 2012Bălţi, Republica Moldova

Page 20: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

or. SOROCA

28-29 martie 2012Bălţi, Republica Moldova

Page 21: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

ŢAUL

28-29 martie 2012Bălţi, Republica Moldova

Page 22: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

STUDIU DE FUNDAMENTARE DE DEZVOLTARE A ZONEI TURISTICE

28-29 martie 2012Bălţi, Republica Moldova

Studiul de fundamentare a dezvoltării unei zone turistice conţine o analiză diagnostic a următorilor factori:•aşezarea geografică, accesibilitate, căi de acces, mijloace de transport, legături cu alte localităţi şi regiuni;•condiţii de relief, întinderi de apă, monumente ale naturii, arii naturale;•condiţii climaterice, principalii indicatori meteorologici, frecvenţa zilelor însorite;•atracţia peisajului natural;•valoarea terapeutică a unor elemente naturale (ape şi nămoluri minerale, climatul specific);•patrimoniul istoric şi cultural, monumente de artă şi arhitectură, etnografie şi folclor etc;•condiţii demografice (număr, structura şi dinamica populaţiei, forţa de muncă, migraţii etc.);•condiţii social-economice şi impactul lor asupra activităţii de turism;•condiţii politice şi conjuncturale;•calitatea şi protecţia mediului.

Page 23: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

PLANUL DE ACŢIUNI

28-29 martie 2012Bălţi, Republica Moldova

• Elaborarea şi demararea lucrărilor de modernizare a infrastructurii.

• Susţinerea proiectelor transfrontaliere.• Crearea sistemului turistic teritorial în conformitate cu

practica ţărilor europene.• Favorizarea unui complex de măsuri în turismul intern;• Dezvoltarea unei reţele de promovare şi informare în

zonele turistice;• Continuarea efortului de diversificare a economiei

teritoriilor prin turism.• Promovarea aspectului arhitectural adecvat al

staţiunilor turistice .• Determinarea clară a statutului staţiunilor turistice,

zonelor turistice locale. • Promovarea staţiunilor turistice şi competitivitatea

destinaţiilor.• Modificarea abordării acţiunilor de conservare a

obiectelor de patrimoniu turistic natural şi antropic,• Susţinerea investiţiilor strategice în sectorul turistic şi

în zonele turistice.

Page 24: TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN

Serghei MUNTEANUMinisterul Dezvoltării

Regionale şi Construcţiilor

28-29 martie 2012Bălţi, Republica Moldova

MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE


Recommended