+ All Categories
Home > Documents > TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A....

TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A....

Date post: 20-Jan-2021
Category:
Upload: others
View: 9 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 33 /33
Downloaded from: http://www.romtelecom.ro TARIFE PENTRU TARIFE PENTRU TARIFE PENTRU TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE SERVICII TELEFONICE SERVICII TELEFONICE SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICE {I TELEGRAFICE {I TELEGRAFICE {I TELEGRAFICE ( T.V.A. — INCLUS ) ( T.V.A. — INCLUS ) ( T.V.A. — INCLUS ) ( T.V.A. — INCLUS ) 1 IANUARIE 2001 1 IANUARIE 2001 1 IANUARIE 2001 1 IANUARIE 2001
Transcript
Page 1: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Downloaded from:http://www.romtelecom.ro

TARIFE PENTRUTARIFE PENTRUTARIFE PENTRUTARIFE PENTRUSERVICII TELEFONICESERVICII TELEFONICESERVICII TELEFONICESERVICII TELEFONICE

{I TELEGRAFICE{I TELEGRAFICE{I TELEGRAFICE{I TELEGRAFICE

( T.V.A. — INCLUS )( T.V.A. — INCLUS )( T.V.A. — INCLUS )( T.V.A. — INCLUS )

1 IANUARIE 20011 IANUARIE 20011 IANUARIE 20011 IANUARIE 2001

Page 2: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Downloaded from:http://www.romtelecom.ro

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentruservicii telefonice [i telegrafice

1 ianuarie, 2001i

CUPRINSCUPRINSCUPRINSCUPRINS

CAPITOLUL ICAPITOLUL ICAPITOLUL ICAPITOLUL ITARIFE PENTRU SERVICII DE RE}EA TELEFONIC| COMUTAT| PUBLIC|TARIFE PENTRU SERVICII DE RE}EA TELEFONIC| COMUTAT| PUBLIC|TARIFE PENTRU SERVICII DE RE}EA TELEFONIC| COMUTAT| PUBLIC|TARIFE PENTRU SERVICII DE RE}EA TELEFONIC| COMUTAT| PUBLIC|

PRINCIPII DE TARIFAREPRINCIPII DE TARIFAREPRINCIPII DE TARIFAREPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1A.A.A.A. ABONAMENTEABONAMENTEABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1B.B.B.B. LUCRARILUCRARILUCRARILUCRARI Cap. I pag. 2C.C.C.C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR TELEFONICE Cap. I pag. 4

1. Convorbirilor telefonice de la posturi de abonat `n re]ele manuale Cap. I pag. 42. Convorbirilor telefonice de la posturi de abonat `n re]ele automate Cap. I pag. 53. Convorbirilor telefonice de la posturi publice Cap. I pag. 64. Convorbirilor telefonice de la cabine Cap. I pag. 7

a. Convorbiri de la cabine, prin operatoare Cap. I pag. 7b. Transmisiuni fax de la cabine Cap. I pag. 7

D.D.D.D. DIVERSEDIVERSEDIVERSEDIVERSE Cap. I pag. 8

CAPITOLUL IICAPITOLUL IICAPITOLUL IICAPITOLUL IITARIFE PENTRU SERVICII ISDNTARIFE PENTRU SERVICII ISDNTARIFE PENTRU SERVICII ISDNTARIFE PENTRU SERVICII ISDN

A.A.A.A. ABONAMENT LUNARABONAMENT LUNARABONAMENT LUNARABONAMENT LUNAR Cap. II pag. 1B.B.B.B. NUMEROTA}IE DIN PLANUL ROMTELECOMNUMEROTA}IE DIN PLANUL ROMTELECOMNUMEROTA}IE DIN PLANUL ROMTELECOMNUMEROTA}IE DIN PLANUL ROMTELECOM Cap. II pag. 1C.C.C.C. TERMINA}IA DE RE}EA (NT)TERMINA}IA DE RE}EA (NT)TERMINA}IA DE RE}EA (NT)TERMINA}IA DE RE}EA (NT) Cap. II pag. 1D.D.D.D. LUCR|RILUCR|RILUCR|RILUCR|RI Cap. II pag. 1E.E.E.E. SERVICII SUPLIMENT ARE ISDNSERVICII SUPLIMENT ARE ISDNSERVICII SUPLIMENT ARE ISDNSERVICII SUPLIMENT ARE ISDN Cap. II pag. 1

CAPITOLUL IIICAPITOLUL IIICAPITOLUL IIICAPITOLUL IIITARIFE PENTRU SERVICII TELEGRAFICETARIFE PENTRU SERVICII TELEGRAFICETARIFE PENTRU SERVICII TELEGRAFICETARIFE PENTRU SERVICII TELEGRAFICE

PRINCIPII DE TARIFAREPRINCIPII DE TARIFAREPRINCIPII DE TARIFAREPRINCIPII DE TARIFARE Cap. III pag. 1A.A.A.A. ABONAMENTE TELEGRAFICEABONAMENTE TELEGRAFICEABONAMENTE TELEGRAFICEABONAMENTE TELEGRAFICE Cap. III pag. 1B.B.B.B. CIRCUITE TELEGRAFICE LOCALE CIRCUITE TELEGRAFICE LOCALE CIRCUITE TELEGRAFICE LOCALE CIRCUITE TELEGRAFICE LOCALE ~N EXTERIORUL RAZEI~N EXTERIORUL RAZEI~N EXTERIORUL RAZEI~N EXTERIORUL RAZEI Cap. III pag. 1C.C.C.C. LUCR|RI DE TELEGRAFIELUCR|RI DE TELEGRAFIELUCR|RI DE TELEGRAFIELUCR|RI DE TELEGRAFIE Cap. III pag. 1D.D.D.D. ALTE LUCR|RI {I DIVERSEALTE LUCR|RI {I DIVERSEALTE LUCR|RI {I DIVERSEALTE LUCR|RI {I DIVERSE Cap. III pag. 1E.E.E.E. COMUNICATIILOR TELEX SI TELEGRAMELOR EXTERNECOMUNICATIILOR TELEX SI TELEGRAMELOR EXTERNECOMUNICATIILOR TELEX SI TELEGRAMELOR EXTERNECOMUNICATIILOR TELEX SI TELEGRAMELOR EXTERNE Cap. III pag. 2

CAPITOLUL IVCAPITOLUL IVCAPITOLUL IVCAPITOLUL IVTARIFE PENTRU LINII ÎNCHIRIATETARIFE PENTRU LINII ÎNCHIRIATETARIFE PENTRU LINII ÎNCHIRIATETARIFE PENTRU LINII ÎNCHIRIATE

LINII ÎNCHIRIATE NA}IONALELINII ÎNCHIRIATE NA}IONALELINII ÎNCHIRIATE NA}IONALELINII ÎNCHIRIATE NA}IONALE Cap. IV pag. 1A.A.A.A. PRINCIPIIPRINCIPIIPRINCIPIIPRINCIPII Cap. IV pag. 1B.B.B.B. LINII ÎNCHIRIATE ANALOGICELINII ÎNCHIRIATE ANALOGICELINII ÎNCHIRIATE ANALOGICELINII ÎNCHIRIATE ANALOGICE Cap. IV pag. 2C.C.C.C. LINII ÎNCHIRIATE DIGITALELINII ÎNCHIRIATE DIGITALELINII ÎNCHIRIATE DIGITALELINII ÎNCHIRIATE DIGITALE Cap. IV pag. 2D.D.D.D. REDUCERIREDUCERIREDUCERIREDUCERI Cap. IV pag. 2E.E.E.E. ALTE SERVICII ASOCIATE LINIILOR ÎNCHIRIATEALTE SERVICII ASOCIATE LINIILOR ÎNCHIRIATEALTE SERVICII ASOCIATE LINIILOR ÎNCHIRIATEALTE SERVICII ASOCIATE LINIILOR ÎNCHIRIATE Cap. IV pag. 3LINII LINII LINII LINII ÎÎÎÎNCHIRIATE INTERNA}IONALENCHIRIATE INTERNA}IONALENCHIRIATE INTERNA}IONALENCHIRIATE INTERNA}IONALE Cap. IV pag. 3

CAPITOLUL VCAPITOLUL VCAPITOLUL VCAPITOLUL VTARIFE PENTRU ECHIPAMENTE TERMINALE {I RE}EA INTERIOAR|TARIFE PENTRU ECHIPAMENTE TERMINALE {I RE}EA INTERIOAR|TARIFE PENTRU ECHIPAMENTE TERMINALE {I RE}EA INTERIOAR|TARIFE PENTRU ECHIPAMENTE TERMINALE {I RE}EA INTERIOAR|

A.A.A.A. ABONAMENTEABONAMENTEABONAMENTEABONAMENTE Cap. V pag. 1B.B.B.B. ~NCHIRIERI ECHIPAMENTE TERMINALE~NCHIRIERI ECHIPAMENTE TERMINALE~NCHIRIERI ECHIPAMENTE TERMINALE~NCHIRIERI ECHIPAMENTE TERMINALE Cap. V pag. 1C.C.C.C. SERVICE ECHIPAMENTE TERMINALESERVICE ECHIPAMENTE TERMINALESERVICE ECHIPAMENTE TERMINALESERVICE ECHIPAMENTE TERMINALE Cap. V pag. 2D.D.D.D. LUCR|RI LA ABONATLUCR|RI LA ABONATLUCR|RI LA ABONATLUCR|RI LA ABONAT Cap. V pag. 2E.E.E.E. DIVERSEDIVERSEDIVERSEDIVERSE Cap. V pag. 3

CAPITOLUL VICAPITOLUL VICAPITOLUL VICAPITOLUL VIFACTURAREA SERVICIILORFACTURAREA SERVICIILORFACTURAREA SERVICIILORFACTURAREA SERVICIILOR

A.A.A.A. AVANSURI SPRE DECONTARE:AVANSURI SPRE DECONTARE:AVANSURI SPRE DECONTARE:AVANSURI SPRE DECONTARE: Cap. VI pag. 1B.B.B.B. PLATA SERVICIILOR:PLATA SERVICIILOR:PLATA SERVICIILOR:PLATA SERVICIILOR: Cap. VI pag. 1C.C.C.C. CATEGORII DE ABONATI CU PROTECTIE SOCIAL|CATEGORII DE ABONATI CU PROTECTIE SOCIAL|CATEGORII DE ABONATI CU PROTECTIE SOCIAL|CATEGORII DE ABONATI CU PROTECTIE SOCIAL| Cap. VI pag. 1D.D.D.D. MAJORAREA SUMELOR FACTURATEMAJORAREA SUMELOR FACTURATEMAJORAREA SUMELOR FACTURATEMAJORAREA SUMELOR FACTURATE Cap. VI pag. 1

Page 3: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Downloaded from:http://www.romtelecom.ro

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru servicii de re]eatelefonic\ comutat\ public\

1 ianuarie, 2001Cap. I pag. 1

CAPITOLUL ICAPITOLUL ICAPITOLUL ICAPITOLUL I

TARIFE PENTRU SERVICII DE RE}EA TELEFONIC| COMUTAT| PUBLIC|TARIFE PENTRU SERVICII DE RE}EA TELEFONIC| COMUTAT| PUBLIC|TARIFE PENTRU SERVICII DE RE}EA TELEFONIC| COMUTAT| PUBLIC|TARIFE PENTRU SERVICII DE RE}EA TELEFONIC| COMUTAT| PUBLIC|

PRINCIPII DE TARIFARE:PRINCIPII DE TARIFARE:PRINCIPII DE TARIFARE:PRINCIPII DE TARIFARE:

Accesul abonatului la re]eaua telefonica comutat\ publica se face prin intermediul retelei locale (vezi nota I/1). Retelele locale se impart in clase (vezi nota I/2) [i categorii (vezi nota I/3).

Pentru accesul la retea se percepe un tarif de conectare [i un abonament lunar (vezi nota I/4), care este diferentiat functie de conditiile tehnice (vezi nota I/5) [i de aria de serviciu a centralei (vezi nota I/6).

Aparatele terminale sint liberalizate, putind fi proprietatea abonatului sau a ROMTELECOM S.A.Pentru anumite tipuri de terminale, ROMTELECOM S.A. poate asigura [i service (vezi nota I/7)

A.A.A.A. ABONAMENTEABONAMENTEABONAMENTEABONAMENTE

Liniile conectate `n centrale pot fi linii telefonice principale sau trunchiuri de central\.Abonamente linie telefonic\ principala (inclusiv prin centrale de bloc):

Persoane fizice Tarif (lei)

Pentru liniile conectate in centralele automate, abonatilor persoane fizice li se oferamai multe optiuni de abonament (vezi nota I/8).

Categoria I [i II

1. Linie individual\ 100 impulsuri incluse 139.000

2. 50 impulsuri incluse 113.000

3. 0 impulsuri incluse 85.000

4. Linie comun\ la 2 abona]i 100 impulsuri incluse 113.000

5. 50 impulsuri incluse 88.000

6. 0 impulsuri incluse 59.000

Categoria III

7. Linie individual\ 132.000

8. Linie comun\ la 2 abona]i 103.000

Categoria IV

9. Linie individual\ 103.000

10. Linie comun\ la 2 abona]i 43.000

Persoane juridice Tarif (lei)

Categoria I [i II

11. Linie individual\ 139.000

12. Linie comun\ la 2 abona]i 113.000

Categoria III [i IV

13. Linie individual\: 132.000

14. Linie comun\ la 2 abona]i: 103.000

Abonamente trunchiuri (vezi nota I/9)

15. Trunchi conectat pe linie de abonat, fara telexare 139.000

Page 4: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Downloaded from:http://www.romtelecom.ro

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru servicii de re]eatelefonic\ comutat\ public\

1 ianuarie, 2001Cap. I pag. 2

16. Trunchi conectat pe linie de abonat cu teletaxare (vezi nota I/10) sau pe jonc]iune(linie specializat\): 202.000

17. Trunchi conectat pe punct de acces de 2Mbps: 3.720.00018. Trunchi conectat pe num\r de apel de 3 sau 4 cifre, pentru serviciile de urgen]\ sau

sociale (vezi nota I/11): 139.00019. Trunchi conectat pe num\r de apel de 3 sau 4 cifre, pentru alte servicii decit cele de

mai sus: 1.360.000

Numerota]ie din planul ROMTELECOM S.A.:20. Rezervare de numerota]ie, pentru fiecare grup de 100 numere (vezi nota I/12): 798.00021. Alocare de numerota]ie, pentru fiecare grup de 100 numere: 997.000

Circuite in exteriorul razei (vezi nota I/13)22. Lungimile de circuit exterior razei, ale posturilor principale [i ale trunchiurilor de

centrale, din afara cercului tarifului ordinar, pentru fiecare 250 m sau frac]iune: 70023. Lungimile de circuit exterior razei pentru abona]ii conecta]i la o central\ telefonic\

de oficiu din alt\ localitate decât aceea din care face parte abonatul, suntconsiderate circuite interurbane [i se tarifeaz\ astfel:a. Tarif de conectare pentru circuit telefonic interurban, `n banda vocal\ (300 —

3400 Hz):i. Persoane fizice: -ii. Persoane juridice: 153.000

b. Tarif lunar/km. sau frac]iune pentru circuit telefonic interurban, în band\vocal\ (300 — 3400 Hz):i. Persoane fizice: 6.670ii. Persoane juridice: 15.000

Servicii suplimentare `n centrale digitale:24. Sunt incluse `n abonamentul liniei telefonice principale tarifele pentru serviciile:

Repetarea ultimului num\r format,Apel `n a[teptare,Redirijarea imediat\ a apelurilor,Apel programat,Restric]ionarea cu parol\ a apelurilor de plecare (vezi nota I/14)

Alte abonamente:25. Num\r telefon neinformabil: 6.50026. Apel programat prin operatoare: 40.000

B.B.B.B. LUCR|RI (vezi nota I/LUCR|RI (vezi nota I/LUCR|RI (vezi nota I/LUCR|RI (vezi nota I/15151515))))Conect\ri la re]ea

1. Conectare linii telefonice principale, trunchi de centrale [i capete deintercomunica]ie:

i. Normal: 580.000ii. ~n regim de urgen]\ (vezi nota I/16): 1.190.000

2. Conectare trunchi pe num\r de apel cu 3 sau 4 cifre, pentru servicii sociale [i deurgen]\ (vezi nota I/11): 580.000

3. Conectare trunchi pe num\r de apel cu 3 sau 4 cifre, altele decit cele de mai sus: 7.040.0004. Conectare trunchi pe punct de acces cu flux de 2Mbs, pentru fiecare punct de

acces: 20.625.0005. Schimbarea serviciului de la trunchi analogic de dou\ fire la trunchi conectat pe

punct de acces cu flux de 2 Mbs, cu DID:Numar de trunchiuri Pe trunchi

a. 1: 19.800.000b. 2: 18.975.000c. 3: 18.150.000d. 4: 17.325.000e. 5: 16.500.000f. 6: 15.675.000g. 7: 14.850.000h. 8: 14.025.000

Page 5: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Downloaded from:http://www.romtelecom.ro

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru servicii de re]eatelefonic\ comutat\ public\

1 ianuarie, 2001Cap. I pag. 3

i. 9: 13.200.000j. 10: 12.375.000k. 11: 11.550.000l. 12: 10.725.000m. 13: 9.900.000n. 14: 9.075.000o. 15: 8.250.000p. 16: 7.425.000q. 17: 6.600.000r. 18: 5.775.000s. 19: 4.950.000t. 20: 4.125.000u. 21: 3.300.000v. 22: 2.475.000w. 23: 1.650.000x. 24: 825.000y. 25: 0z. peste 25: 0

Alte lucr\ri:6. Lista detaliata a apelurilor automate (vezi nota I/17)

a. pentru primele 100 convorbiri: 15.000b. urm\toarele grupe de câte 100 convorbiri — pentru fiecare grup\: 10.000

7. Lista detaliat\ a apelurilor prin operatoare pentru fiecare 20 convorbiri: 15.0008. Observarea automat\ a traficului, la cererea abonatului, pentru postul telefonic

propriu — pentru o perioad\ de 10 zile consecutive (vezi nota I/18): 25.0009. Restric]ionarea fara parol\ a liniilor principale (inclusiv a trunchiurilor), la

serviciul telefonic automat interurban [i/sau international `n centralele automate, lacererea abona]ilor (vezi nota I/19): 16.500

10. Schimbarea de nume [i responsabilitate asupra instala]iei telefonice pentru fiecarelinie telefonic\ principal\ (vezi nota I/20): 118.000

11. Schimbarea num\rului de apel telefonic, la cererea abonatului: 38.00012. Modificarea serviciului de la o categorie de re]ea la alta la cererea abonatului (vezi

nota I/21): 200.00013. Modificarea serviciului unui post telefonic de pe linie cuplat\ pe linie individual\

[i invers sau conectarea unui post telefonic dintr-o central\ telefonic\ de bloc sauconcentrator intr-o central\ telefonic\ de oficiu, pe linie individual\, la cerereaabonatului (include [i SNA): 132.000

14. Transformarea unui trunchi de central\ `n linie principal\ [i invers: 317.00015. Schimbarea cuplajului la cererea abonatului (vezi nota I/22): 100.00016. Repunerea `n func]iune a unei linii telefonice principale, sau trunchi de central\ de

abonat (vezi nota I/23), dup\ suspendare `n condi]iile `n care instala]ia telefonic\nu a fost demontat\: 50.000

17. Repunerea `n func]iune a unui trunchi de central\ conectat pe punct de acces cuflux de 2 Mbps dup\ suspendare `n condi]iile `n care instala]ia telefonic\ nu a fostdemontat\: 200.000

18. Lucrarea de accesare a serviciilor suplimentare oferite de CTA digitale, pentrufiecare serviciu:Repetarea ultimului num\r format, Apel `n a[teptare, Redirijarea imediat\ aapelurilor, Apel programat [i Restric]ionarea cu parol\ a apelurilor de plecare

nu setarifeaz\

19. Eliberarea unui circuit telefonic prin instalarea unui sistem multigain -pentrupersoane juridice: 580.000

20. Pentru opera]iuni efectuate de personalul ROMTELECOM S.A. `n cadrulserviciului "Restric]ionarea cu parol\ a apelurilor de plecare" se percepe tarifpentru deblocarea accesului `n urma unor opera]iuni incorecte: 8.500

Page 6: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Downloaded from:http://www.romtelecom.ro

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru servicii de re]eatelefonic\ comutat\ public\

1 ianuarie, 2001Cap. I pag. 4

C.C.C.C. CONVORBIRILOR TELEFONICE CONVORBIRILOR TELEFONICE CONVORBIRILOR TELEFONICE CONVORBIRILOR TELEFONICE (vezi notele I/24, I/25, I/26, I/27, I/28)

1. Convorbirilor telefonice de la posturi de abonat `n re]ele manuale

Apeluri na]ionale `n re]eaua RomtelecomTipul de tarif Perioada de aplicare

Luni -Sambata

Duminica siSarbatoriLegale

TarifLocal

TarifIntrajudetean

TarifInterjudetean

Tarif Rep. Moldovacu indicativ 02

Perioadade aplicare

Lei/min

TARIF I 07 - 19 - 0 lei/min 650 lei/min 5.500 lei/min 07 - 22 7.735TARIF II 19 - 07 00 - 24 0 lei/min 325 lei/min 2.750 lei/min 22 - 07 7.140

Apeluri interna]ionaleZona internationala(vezi Cap. I anexa I)

Tipul de tarif Perioada de aplicare Tarif interna]ional

TARIF I 07 - 22 8.000 lei/minZona 0(cu indicativ 00 373) TARIF II 22 - 07 7.000 lei/ min

TARIF I 07 - 22 16.000 lei/ minZona 1 TARIF II 22 - 07 14.500 lei/ minZona 2 19.000 lei/ minZona 3 28.000 lei/ minZona 4 40.000 lei/ minZona 5 42.000 lei/ minZona 6 Comunicatii globale prin satelit

0087X*1xxxxxxx 160.000 lei/ min0087X*3xxxxxxx 105.000 lei/ min0087X*6xxxxxxx 100.000 lei/ min0087X*76xxxxxxx 65.000 lei/ min00882.13 70.000 lei/ min

Apelurile c\tre serviciile cu valoare ad\ugat\ (SVA- numerota]ie 89xxxx) sau re]elele mobile (Connex,Dialog [i Cosmorom) sunt stabilite [i f\cute publice de c\tre furnizorii de SVA [i operatorii de re]elemobile.

Page 7: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Downloaded from:http://www.romtelecom.ro

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru servicii de re]eatelefonic\ comutat\ public\

1 ianuarie, 2001Cap. I pag. 5

2. Convorbirilor telefonice de la posturi de abonat `n re]ele automate (vezi notele, I/29, I/30, I/27,I/28)

Tarifarea impulsurilorTarifele pe impuls pentru convorbiri efectuate de la posturi telefonice de abonat TarifImpulsuri cuprinse `ntre num\rul celor incluse in abonament [i 10.000: 595 lei/impImpulsuri care lunar dep\[esc 10.000 pe linia telefonic\ `n cauz\: 550 lei/impImpulsuri care lunar dep\[esc 150.000 pentru fiecare trunchi de central\ conectat pe punct de acces cu flux de 2Mbps, pentru fiecare flux de 2 Mbs: 550 lei/imp

Apeluri nationale `n re]eaua RomtelecomTipul de tarif

Perioada de aplicare

Luni — Vineri Sambata, Duminica siSarbatori legale

Tarif Local sauIntrajudetean

TARIF I 07 — 16 - 1 imp/40 secTARIF II 16 — 22 - 1 imp/60 secTARIF III 22 — 07 22 - 07 1 imp/600 secTARIF IV - 07 - 22 1 imp/120 sec

Apeluri nationale `n re]eaua RomtelecomTipul de tarif

Perioada de aplicare

Luni -Vineri

Sambata Duminica siSarbatori legale

Tarif Interjudetean Tarif Rep. Moldova cuindicativ 02

TARIF I 07 - 16 - 1 imp/12 sec 1 imp/4,6 secTARIF II 16 - 22 07 — 22 1 imp/15 sec 1 imp/4,6 secTARIF III 22 - 07 22 — 07 1 imp/20 sec 1 imp/5,0 sec

Apeluri internationale (se tarifeaz\ frac]iuni de 6 secunde)Zona internationala(vezi Cap. I anexa I)

Tipul de tarif Perioada de aplicare Tarif interna]ional

TARIF I 07 - 22 800 lei/6 sec.Zona 0(cu indicativ 00 373) TARIF II 22 - 07 700 lei/6 sec.

TARIF I 07 - 22 1.600 lei/6 sec.Zona 1 TARIF II 22 - 07 1.450 lei/6 sec.Zona 2 1.900 lei/6 sec.Zona 3 2.800 lei/6 sec.Zona 4 4.000 lei/6 sec.Zona 5 4.200 lei/6 sec.Zona 6 Comunicatii globale prin satelit

0087X*1xxxxxxx 16.000 lei/6 sec.0087X*3xxxxxxx 10.500 lei/6 sec.0087X*6xxxxxxx 10.000 lei/6 sec.0087X*76xxxxxxx 6.500 lei/6 sec.00882.13 7.000 lei/6 sec.

Apelurile c\tre serviciile cu valoare ad\ugat\ (SVA- numerota]ie 89xxxx) sau re]elele mobile (Connex,Dialog [i Cosmorom) sunt stabilite [i f\cute publice de c\tre furnizorii de SVA [i operatorii de re]elemobile.

Page 8: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Downloaded from:http://www.romtelecom.ro

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru servicii de re]eatelefonic\ comutat\ public\

1 ianuarie, 2001Cap. I pag. 6

3. Convorbirilor telefonice de la posturi publice (vezi notele I/27, I/31, I/28)

Tarifarea impulsurilorAparate electromecanice cu moneda (tip vechi): 20 lei/impAparate electromecanice cu moneda: 100 lei/impAparate multimoneda sau mixte: 500 lei/impAparate cu cartela, pentru convorbiri interne sau cu “02” Republica Moldova: 840 lei/impAparate cu cartela, pentru convorbiri internationale cu zonele 0 - 6: 2.600 lei/imp

Apeluri nationale `n re]eaua RomtelecomTipul de tarif

Perioada de aplicare

Luni - Vineri Sambata Duminica siSarbatori legale

Tarif Local sauIntrajudetean

TARIF I 07 - 16 - 1 imp/40 secTARIF II 16 - 22 - 1 imp/60 secTARIF III 22 - 07 22 - 07 1 imp/600 secTARIF IV - 07 - 22 1 imp/120 sec

Apeluri nationale `n re]eaua RomtelecomTipul de tarif

Perioada de aplicare

Luni -Vineri

Sambata Duminica siSarbatori legale

Tarif Interjudetean Tarif Rep. Moldova cuindicativ 02

TARIF I 07 - 16 - 1 imp/12 sec 1 imp/4,6 secTARIF II 16 - 22 07 — 22 1 imp/15 sec 1 imp/4,6 secTARIF III 22 - 07 22 — 07 1 imp/20 sec 1 imp/5,0 sec

Apeluri internationaleZona internationala(vezi Cap. I anexa I)

Durataimpulsului

(sec)

Tarif interna]ional

Zona 0 15,00 10.400 lei/minZona 1 7,50 20.800 lei/minZona 2 6,32 24.684 lei/minZona 3 4,30 36.279 lei/minZona 4 2,94 53.061 lei/minZona 5 2,74 56.934 lei/minZona 6 Comunicatii globale prin satelit

0087X*1xxxxxxx 0,76 205.263 lei/min0087X*3xxxxxxx 1,16 134.483 lei/min0087X*6xxxxxxx 1,20 130.000 lei/min0087X*76xxxxxxx 1,82 85.714 lei/min00882.13 1,68 92.857 lei/min

Apelurile c\tre re]elele mobile (Connex, Dialog [i Cosmorom) sunt stabilite [i f\cute publice de c\treoperatorii de re]ele mobile.

Page 9: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Downloaded from:http://www.romtelecom.ro

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru servicii de re]eatelefonic\ comutat\ public\

1 ianuarie, 2001Cap. I pag. 7

4. Serviciilor de la cabine

a. Convorbiri de la cabine, prin operatoare — tarif simplu (vezi notele I/27, I/24, I/25, I/26)Apeluri nationale `n re]eaua RomtelecomTipul de tarif Perioada de aplicare

Luni - Sambata Duminica siSarbatori Legale

TarifLocal

TarifIntrajudetean

TarifInterjudetean

TARIF I 07:00 - 19:00 700 lei/min 700 lei/min 5.500 lei/minTARIF II 19:00 - 07:00 00:00 — 24:00 350 lei/min 350 lei/min 2.750 lei/min

Apeluri internationaleZona internationala(vezi Cap. I anexa I)

Tipul de tarif Perioada de aplicare Tarif interna]ional

TARIF I 07 - 22 7.735 lei/minZona 0(cu indicativ 02) TARIF II 22 - 07 7.140 lei/ min

TARIF I 07 - 22 16.000 lei/ minZona 1 TARIF II 22 - 07 14.500 lei/ minZona 2 19.000 lei/ minZona 3 28.000 lei/ minZona 4 40.000 lei/ minZona 5 42.000 lei/ minZona 6 Comunicatii globale prin satelit

0087X*1xxxxxxx 160.000 lei/min0087X*3xxxxxxx 105.000 lei/min0087X*6xxxxxxx 100.000 lei/min0087X*76xxxxxxx 65.000 lei/min00882.13 70.000 lei/min

b. Transmisiuni fax de la cabinei. Pagina transmis\ se tarifeaz\ cu 5.000 lei plus tariful I /min. `n func]ie de zona [i re]eaua

de destina]ie.ii. Pagina recep]ionat\ se tarifeaz\ cu 6.000 lei .iii. Anun]area telefonic\ a recep]ion\rii faxului de la cabin\

iii/1. spre re]eua fix\ ROMTELECOM, pe apel: 2.200iii/2. spre re]eaua mobil\, pe apel: 5.500

Apelurile c\tre serviciile cu valoare ad\ugat\ (SVA- numerota]ie 89xxxx) sau re]elele mobile (Connex,Dialog [i Cosmorom) sunt stabilite [i f\cute publice de c\tre furnizorii de SVA [i operatorii de re]elemobile.

Page 10: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Downloaded from:http://www.romtelecom.ro

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru servicii de re]eatelefonic\ comutat\ public\

1 ianuarie, 2001Cap. I pag. 8

D.D.D.D. DIVERSEDIVERSEDIVERSEDIVERSEDenumirea serviciuluiDenumirea serviciuluiDenumirea serviciuluiDenumirea serviciului Principiul de tarifarePrincipiul de tarifarePrincipiul de tarifarePrincipiul de tarifare

1. Serviciu suplimentar in CTD “Apel programat” 1 imp/activare2. Informa]ii numere de apel - in retea automata

a. Informatii “931” - Numere de apel din cadruljude]ului- in retea automata local: nu se tarifeaz\

b. Informatii “0xx931” - Numere de apel din altejude]e - in retea automata (“0xx” este prefixulinterurban al jude]ului `n cauz\) conform zonei [i palierului orar

3. Informatii numere de apel - intern - in retea manual\ 1 min. - conform tarifuluisimplu [i palier orar; local nu se tarifeaz\

4. Informatii internationale prin operatoare 1 min. - conform zonei de tarifare

5. Anun]area abonatului prin operatoare la o anumit\ or\ indicat\ de acesta -ocazional: 4.000

6. Aviz telefonic interurban: 5.0007. Informa]ii diverse (vezi nota I/32): 9.500

N O T EN O T EN O T EN O T E

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/1111Re]eaua local\ public\ reprezint\ totalitatea instala]iilor telefonice din perimetru unei localit\]i (ora[sau comun\), care asigur\ stabilirea comunica]iilor telefonice.

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/2222Re]elele telefonice locale se `mpart in 2 clase:Clasa I — Re]ele automateClasa II — Re]ele manuale

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/3333~n func]ie de facilit\]ile serviciului telefonic, `n cadrul fiec\rei clase se definesc urm\toarele categoriide re]ele locale:Clasa I:Categoria I — Re]ele automate cu acces direct la interna]ionalCategoria II- Re]ele automate f\r\ acces direct la interna]ionalClasa II:Categoria III — Re]ele manuale, cu serviciu telefonic asigurat integral `n intervalul de 24h.Categoria IV — Re]ele manuale, cu serviciu telefonic asigurat 8h sau 16h `n intervalul de 24h, `n afarazilelor de sâmb\t\, duminic\ [i s\rb\tori legale.

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/4444Pentru serviciile telefonice, ROMTELECOM S.A. percepe abonament lunar. Abonamentul unui posttelefonic se percepe pentru asigurarea accesului aparatului terminal la re]eaua public\ comutat\, prinintermediul liniei telefonice principale (inclusiv priz\ sau rozeta telefonic\).

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/5555Tarifele de abonament sunt determinate de condi]iile tehnice in care func]ioneaz\ instala]iile [i pot fi:

• pe linie individual\• pe linie comun\ la doi abona]i (cuplat)• pe linie conectat\ la re]eaua public\ prin intermediul altor instala]ii telefonice (centrale de

bloc).

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/6666• Pentru acces pe linii de cupru, abonamentul stabilit pe clase [i categorii de re]ele este definit de

"cercul tarifului ordinar", determinat cu raza de 5 km, calculat `n linie dreapt\ de la centralatelefonic\ de origine a abonatului, care in unele situa]ii poate fi concentrator de abonat, unitatedistan]\ de linie sau subrepartitor. Pentru liniile telefonice principale instalate `n localit\]i f\r\central\ telefonic\, raza cercului tarifar va fi de 10 km.

Page 11: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Downloaded from:http://www.romtelecom.ro

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru servicii de re]eatelefonic\ comutat\ public\

1 ianuarie, 2001Cap. I pag. 9

• Pentru acces radio `n bucla de abonat numai pe baza sistemelor Ericsson DRA 1900, Alcatel

A9800, Lucent Airloop,Nortel Proximity I, Tadiran Multigain Wireless, Goldstar Starex WLL,raza cercului tarifului ordinar este egal\ cu raza de acoperire a sistemului radio.

• Pentru instala]iile telefonice din afara "cercului tarifului ordinar", tarifele de abonament semajoreaz\ `n raport cu lungimea circuitului folosit [i tipul acestuia: local sau interurban.

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/7777Pentru terminalele proprietatea abonatului, procurate din magazinele ROMTELECOM S.A se asiguraservice ocazional sau sub forma de abonament lunar. Service-ul ( repararea ) aparatelor telefonicecomercializate prin magazinele ROMTELECOM S.A. este tarifat separat.

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/8888Abona]ii persoane fizice, noi sau existen]i, din categoriile I [i II pe linie individual\ sau comun\pe linie individual\ sau comun\pe linie individual\ sau comun\pe linie individual\ sau comun\ potopta, pentru o perioad\ de minimum 3 luni (3 perioade de facturare), pentru unul dintre abonamentelesusmen]ionate, cu num\r diferit de impulsuri lunare incluse. Exprimarea alegerii trebuie f\cut\ detitularul liniei telefonice principale la oficiul comercial de care apar]ine.

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/9999Trunchiurile sunt liniile de conexiune la re]eaua public\ a unor echipamente de conectare de apeluricare utilizeaz\ acces multiplu - pe mai multe linii telefonice simultan - cum ar fi centrale de abonat,linii de acces prin re]eaua comutat\ la echipamente informatice, platforme de procesare vocal\, etc., fiec\ sunt sau nu grupate pe acela[i num\r de apel.

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/10101010Teletaxarea const\ `n transmiterea c\tre abonat a unor semnale de 12/16 kHz care, interpretatecorespunz\tor de echipamente specializate, pot oferi informa]ii privind costul apelurilor de plecare.Teletaxarea este furnizat\ numai `n limita condi]iilor tehnice [i numai dac\ echipamentul abonatuluipoate interpreta corect semnalele primite.

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/11111111Serviciile de urgen]\ sau sociale sunt : 955 Poli]ia, 956 Jandarmeria, 961 Salvarea, 962 Spitalul deUrgen]\, 981 Pompierii, 982 Protec]ia Civil\ [i 983 SOS Victimele violen]ei `n familie:

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/12121212Rezervarea de numerota]ie se poate face pentru maximum 60 de zile, dup\ care rezervarea trebuietransformat\ `n alocare, `n caz contrar ea fiind pierdut\.

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/13131313Lungimile de circuit exterior razei pentru abona]ii conecta]i la o central\ telefonic\ de oficiu din alt\localitate decât aceea din care face parte abonatul, sunt considerate circuite interurbane [i se tarifeaz\conform prevederilor (Cap. I/A/23).

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/14141414Personalul ROMTELECOM S.A. nu execut\ introduceri de parol\ sau schimb\ri ale acesteia: `ncentralele `n care aceast\ opera]iune nu se poate efectua de c\tre abonat, acesta poate opta pentrurestric]ie f\r\ parol\.

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/151515151. Instala]ia telefonic\ cuprinde o priz\ ini]ial\, montat\ la instalare2. Dac\ se dore[te instalarea unei prize `n plus, se tarifeaz\ conform Cap. V/D/5.3. Instalare cap de intercomunica]ie digital - Cap. IV (`nchiriere canale [i fluxuri digitale).4. ~n cazul solicitarii unui num\r minim de 5 linii telefonice principale se acord\ reducerea tarifului

de instalare cu 10% pentru fiecare linie5. ROMTELECOM S.A. poate acorda reducerea tarifelor de instalare pentru liniile telefonice

principale cu 5% - 100%, `n anumite perioade de promovare a serviciilor telefonice. Aceast\reducere nu se poate cumula cu alte reduceri ( de exemplu pentru solicitarea unui num\r de 5 linii).

6. Orice lucrari de mut\ri exterioare se tarifeaz\ conform articolelor corespunz\toare de instalare.Pentru mut\rile exterioare de LTP se men]in condi]iile de prioritate fa]\ de instal\ri. Toateprevederile pct. 1-6 se aplic\ [i `n cazul mut\rilor exterioare.

Page 12: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Downloaded from:http://www.romtelecom.ro

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru servicii de re]eatelefonic\ comutat\ public\

1 ianuarie, 2001Cap. I pag. 10

7. Tariful de conectare include o lungime de fir exterior (brid\) de pân\ la 200 m. Cantit\]ile de fir

exterior (brid\) care dep\[esc 200 m se factureaz\ separat.

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/161616161. Regimul de urgen]\ se aplic\ persoanelor juridice , la cerea acestora , pentru lucr\ri de telefonie

privind instalarile [i mut\rile de linii telefonice principale `n re]elele urbane.2. Regimul de urgen]\ se refer\ numai la executarea lucr\rilor de instalari sau mut\ri de linii

telefonice principale [i const\ `n reducerea intervalului de execu]ie instruc]ionat.3. Lucr\rile de telefonie `n regim normal , se execut\ conform instruc]iunilor `n 30 de zile

calendaristice de la data achit\rii sumelor respective, sau `n 60 de zile calendaristice `n regimspecial (Foi de autoriza]ie). Regimul de urgen]\ modific\ intervalul de execu]ie astfel:a. ~n cazul lucr\rilor `n regim normal, intervalul de execu]ie se modific\ la 5 zile calendaristice.b. ~n cazul lucr\rilor `n regim special, acestea limitându-se numai la utilizarea instala]iilor

multigain (MG) intervalul de execu]ie se modific\ la 8 zile calendaristice.

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/17171717Atit pentru persoane fizice cit [i pentru persoane juridice. Disponibil\ numai `n centralele digitale [i `ncentralele analogice echipate cu sistemul “Call Colection”.

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/18181818Valabil numai `n centralele analogice ne-echipate cu sistemul "call-collection". La sfâr[itul perioadeide observare automat\ se vor furniza datele `nregistrate.

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/19191919Nu se tarifereaza ridicarea restrictiei [i restric]ionarea serviciilor 89xxxxx, la cerere.

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/202020201. Tariful pentru serviciul -schimbare de nume [i responsabilitate” (SNR), prev\zut `n Lista de tarife

la Cap. I/B/9, se aplic\ `n toate cazurile de trecere a unei instala]ii telefonice în func]iune sau`ntrerupt\ dar nedesfiin]at\, de pe numele unui abonat pe numele altui abonat sau solicitant carecere [i consimte s\ preia asupra sa `ntreaga instala]ie [i responsabilitate de utilizare a acesteia.

2. SNR se aplic\ pentru abona]ii sau solicitan]ii persoane fizice sau juridice.3. Cererile SNR se aprob\ `n baza actului doveditor al adresei (sediului), la care func]ioneaz\

instala]ia telefonic\ (document de identitate; act de proprietate; act de vânzare-cump\rare; contractde `nchiriere; etc).

4. Nu se aplic\ tariful corespunz\tor Cap. I/B/9 `ntre so]i, `n caz de deces.

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/21212121Modificarea serviciului de la o categorie de re]ea la alta, la cererea abonatului include SNA [imodificarea serviciului de pe linie cuplat\ pe linie individual\

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/22222222Se face numai cu acceptul tuturor abonatilor carora li se schimba numarul de apel (include [i SNAcorespunz\toare).

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/23232323 Se aplica in cazul suspendarilor pentru neplat\ sau la cererea abonatului, `n condi]iile `n care instala]iatelefonic\ nu a fost demontat\.

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/242424241. Re]eaua telefonic\ interurban\ public\ este totalitatea instala]iilor, care asigur\ stabilirea

leg\turilor telefonice `ntre abona]ii situa]i `n jude]e diferite.2. Zona interurban\ este definit\ `n afara jude]ului chem\torului. Tariful pentru convorbirile

telefonice interurbane se stabile[te `n raport cu:• durata convorbirilor• caracterul convorbirilor efectuate• perioada de trafic

Page 13: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Downloaded from:http://www.romtelecom.ro

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru servicii de re]eatelefonic\ comutat\ public\

1 ianuarie, 2001Cap. I pag. 11

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/252525251. Convorbirile telefonice manuale intrajude]ene se tarifeaz\ `n raport cu timpul consumat `n servirea

lor.Din acest punct de vedere convorbirile telefonice manuale intrajude]ene se tarifeaz\,la cerereasolicitantului:• simplu• urgent• fulgerConvorbirile telefonice intrajude]ene urgente se tarifeaz\ cu de doua ori tariful simplu, iarconvorbirile fulger se tarifeaz\ cu de trei ori tariful simplu.

2. Tarifele convorbirilor telefonice intrajude]ene, `n raport cu durata, se calculeaz\ luând ca unitate detimp minutul `ntreg, cu minim de tarifare de 3 minute. Fiecare frac]iune de minut suplimentar seconsider\ minut intreg.

3. Tariful convorbirilor speciale ( taxa invers\, aviz, cu `n]elegere, cu oficiu ) este cu 50% mai maredecat tariful simplu.

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/262626261. Tarifele convorbirilor telefonice interurbane manuale, `n raport cu durata, se calculeaz\ luând ca

unitate de timp minutul `ntreg, cu minim de tarifare de 3 minute.2. Fiecare frac]iune de minut suplimentar se consider\ minut `ntreg.3. Convorbirile telefonice interurbane manuale se tarifeaz\ `n raport cu timpul consumat `n servirea

lor. Din acest punct de vedere convorbirile telefonice interurbane se tarifeaz\, la cerereasolicitantului:• simplu• urgent• fulger

4. Pentru convorbirile telefonice interurbane obi[nuite nu se acord\ prioritate `n servire Convorbiriletelefonice interurbane urgente se tarifeaz\ cu de dou\ ori tariful simplu, iar convorbirile telefoniceinterurbane fulger se tarifeaz\ cu de trei ori tariful simplu.

5.5.5.5. Tariful convorbirilor speciale ( tax\ invers\, aviz, cu `ntelegere, cu oficiu ) este cu 50% mai maredecât tariful simplu.

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/272727271. Zonele de taxare `n telefonia interna]ional\ sunt determinate de:• distan]a `n linie dreapt\ dintre centrul interna]ional Bucure[ti [i centrele interna]onale din ]\rile de

destina]ie;• factori economici (costuri);• factori tehnici, cum ar fi eficien]a comunica]iilor, num\rul de ]\ri tranzitate, serviciul asigurat prin

satelit sau cablu transoceanic;• factori comerciali, cum ar fi taxele percepute de operatorii din alte ]\ri pentru a prelua traficul

terminal al Romtelecom.Din aceste motive, gruparea ]\rilor pe zonele de taxare nu respect\ totdeauna criteriile geografice.

2. Tariful pe minut, `n func]ie de zonele de taxare este unic, indiferent de modul de realizare alserviciului (automat sau prin operatoare). Excep]ie fac tarifele pentru convorbirile interna]ionaleefectuate de la posturile publice, unde tarifarea se face pe baza de impulsuri.

3. Convorbirile telefonice interna]ionale automate, se tarifeaz\ dup\ durata cu diviziuni de câte 6secunde.Serviciile suplimentare `n sistem automat, cum ar fi: transmisiile de date,telefoto,facsimil,se tarifeaz\ `n acelea[i condi]ii cu convorbirile telefonice interna]ionale automate.

4. Tarife pentru servicii suplimentare, realizate prin operatoare:− Convorbiri personale : tariful aferent unui minut de convorbire, `n plus fa]\ de tariful cuvenit

unei convorbiri de aceea[i categorie [i prioritate.− Convorbiri pentru transmisii de date telefoto sau facsimil: tariful aferent unui minut de

convorbire, `n plus fa]\ de tariful cuvenit unei convorbiri de aceea[i categorie [i prioritate.5. Convorbirile telefonice interna]ionale realizate prin serviciul operatoare se tarifeaz\ cu o durat\

minim\ de 3 minute [i fiecare frac]iune de minut suplimentar se consider\ minut `ntreg.Pentru convorbirile interna]ionale cu caracter "urgent" tariful/minut se majoreaz\ cu 100%.

Page 14: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Downloaded from:http://www.romtelecom.ro

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru servicii de re]eatelefonic\ comutat\ public\

1 ianuarie, 2001Cap. I pag. 12

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/282828281.1.1.1. Apelurile cu destina]ia Republica Moldova se pot forma cu indicativul interurban 02 (urmat de

num\rul semnificativ na]ional de 7 cifre, sau prin codul de acces interna]ional 00 373 urmat denum\rul semnificativ na]ional de 7 cifre.

2.2.2.2. Zona de taxare 6 interna]ional\ este destinat\ convorbirilor telefonice interna]ionale efectuate prinsistemele globale de sateli]i INMARSAT [i EMSAT, respectiv:

• numere apel `ncepând cu 0087X*1• numere apel `ncepând cu 0087X*3 [i 0087X*6• numere apel 0087X*76 xxxxxxx.• numere de apel `ncepând cu 00882.13

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/ 29292929Convorbirile telefonice sunt definite ca "locale" când se stabilesc `n interiorul jude]ului, care devine"zona local\" pentru acestea: municipiul Bucure[ti [i jude]ul Ilfov constituie o excep]ie, deoarece`mpreuna formeaz\ "zona local\ Bucure[ti".

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/30303030Pentru convorbirile telefonice interurbane automate, num\rul de impulsuri este determinat de durataconvorbirii [i de perioada de trafic.Tarifele convorbirilor telefonice interurbane, `n raport cu durata, se determin\ luând ca unitate de timpintervalul `ntre dou\ impulsuri.

NOTA I/NOTA I/NOTA I/NOTA I/31313131Num\rul de impulsuri depinde de palierele orare la care are loc convorbirea.

NOTANOTANOTANOTA I/I/I/I/32323232Informa]iile diverse se obtin apelând serviciul 951, care d\ posibilitatea abona]ilor de a se informaasupra rezultatelor Loto, Pronoexpres, Pronosport sau a unor competi]ii sportive, a calendarului unoractivit\]i cultural-artistice, etc.

Page 15: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Cap. I anexa I

Tarife pentru servicii de re]eatelefonic\ comutat\ public\

1 ianuarie, 2001

ZONE DE TARIFARE PENTRU SERVICIUL TELEFONIC INTERNAZONE DE TARIFARE PENTRU SERVICIUL TELEFONIC INTERNAZONE DE TARIFARE PENTRU SERVICIUL TELEFONIC INTERNAZONE DE TARIFARE PENTRU SERVICIUL TELEFONIC INTERNA}IONAL}IONAL}IONAL}IONAL

Zona 0Zona 0Zona 0Zona 0Rep. Moldova

Zona IZona IZona IZona IAlbania Algeria Austria BelgiaBulgaria Cehia Cipru Croa]iaDanemarca (incl. Faeroe [iGroenlanda)

Elve]ia Fran]a Germania

Grecia Irlanda Italia (incl. Vatican) IugoslaviaLiechtenstein Luxembourg Macedonia MaltaMarea Britanie Norvegia Olanda PoloniaPortugalia (inclusiv ins.Azore [i Madeira)

Slovacia Slovenia Spania (inclusiv ins. Canare)

Suedia Turcia Ucraina Ungaria

Zona IIZona IIZona IIZona IIAndorra Belarus Bosnia-Her]egovina CanadaEstonia Finlanda Gibraltar IslandaIsrael Letonia Libia LituaniaMaroc Monaco Palestina Porto RicoRusia San Marino SUA (incl. ins. Hawaii,

Virgine Americane)Tunisia

Zona IIIZona IIIZona IIIZona IIIAfrica de Sud Angola Argentina AustraliaAzerbaidjan Bahrain Bolivia BraziliaColumbia Costa Rica Emiratele Arabe FilipineGeorgia Hong Kong Iordania IranJaponia Kazakhstan Maldive MexicMozambic Oman Panama ParaguayQatar Singapore Siria SomaliaSwaziland Taiwan Thailanda

Zona IVZona IVZona IVZona IVAntilele Olandeze Arabia Saudit\ Armenia ArubaBenin Cambogia Chile ChinaCoreea de Sud Ecuador Egipt EtiopiaFiji Gabon Indonezia KenyaKuweit Kyrghistan Liban MadagascarMongolia Nigeria Noua Caledonie Noua Zeeland\Papua Noua Guinee R.P.D. Coreea Reunion SenegalSeychelles Sudan Tadjikistan TanzaniaTurkmenistan Uzbekistan Venezuela

Zona VZona VZona VZona VAfganistan Africa Central\ Anguilla AntiguaAscension Bahamas Bangladesh BarbadosBelize Bermude Bhutan BotswanaBrunei Burkina Fasso Burundi CamerunCap Verde Cayman Ciad ComoreCongo Cook Cote d’ Ivoire CubaDiego Garcia Djibouti Dominica El SalvadorEritreea Falkland Gambia GhanaGrenada Guadelupa Guam GuatemalaGuineea Guineea Bissau Guineea Ecuatorial\ GuyanaGuyana Francez\ Haiti Honduras IndiaIraq Jamaica Kiribatti LaosLesotho Liberia Macao MalawiMalayezia Mali Marshall MartinicaMauritania Mauritius Mayotte MicroneziaMontserrat Myanmar -Birmania Namibia NauruNepal Nicaragua Niger NiueNorfolk Pakistan Palau PeruPolinezia Francez\ Rep.Dominican\ Rwanda Saipan/MariannesSamoa American\ Samoa de Vest Sao Tome/Principe Sierra LeoneSolomon Sri Lanka St.Helena St.KittsSt.Lucia St.Pierre & Miquelon St.Vincent SurinamTogo Tokelau Tonga Trinidad TobagoTurks/Caicos Tuvalu Uganda UruguayVanuatu Vietnam Virginele Brit.Tortola Wallis & FutunaYemen Zair Zambia Zimbabwe

Page 16: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru serviciiISDN

1 ianuarie, 2001Cap. II pag.1

CAPITOLUL IICAPITOLUL IICAPITOLUL IICAPITOLUL II

TARIFE PENTRU SERVICII ISDNTARIFE PENTRU SERVICII ISDNTARIFE PENTRU SERVICII ISDNTARIFE PENTRU SERVICII ISDN (vezi nota II/1)

A.A.A.A. ABONAMENT LUNARABONAMENT LUNARABONAMENT LUNARABONAMENT LUNAR Tarif lunar1. Acces de Baz\ (BRA-ISDN) (vezi notele II/2, II/3, II/4 si II/5): 457.0002. Acces Primar (PRA-ISDN) (vezi notele II/5, II/6 si II/7): 5.715.000

B.B.B.B. NUMEROTA}IE DIN PLANUL ROMTELECOMNUMEROTA}IE DIN PLANUL ROMTELECOMNUMEROTA}IE DIN PLANUL ROMTELECOMNUMEROTA}IE DIN PLANUL ROMTELECOM Tarif de activare1. Rezervare de numerota]ie, pentru fiecare grup de 100 numere (vezi nota II/8): 798.000

Tarif lunar2. Alocare de numerota]ie, pentru fiecare grup de 100 numere (vezi nota II/9): 997.000

C.C.C.C. TERMINATERMINATERMINATERMINA}IA}IA}IA}IA DE RE}EA (NT) DE RE}EA (NT) DE RE}EA (NT) DE RE}EA (NT) (vezi nota II/10)Termina]ia de re]ea procurat\ de la ROMTELECOM S.A.: 4.250.000

D.D.D.D. LUCR|RILUCR|RILUCR|RILUCR|RI1. Instalare BRA-ISDN: 2.280.0002. Instalare PRA-ISDN: 34.200.0003. Migrarea de la “Trunchi conectat pe punct de acces de 2 Mbps” la acces PRA-

ISDN : (vezi nota II/11): 13.600.0004. Schimbarea serviciului de la trunchi analogic de doua fire la flux de 2 Mbps

PRA-ISDNTarif Ocazional

Num\r de trunchiuri Pe trunchia. 1: 32.832.000b. 2: 31.464.000c. 3: 30.096.000d. 4: 28.728.000e. 5: 27.360.000f. 6: 25.992.000g. 7: 24.624.000h. 8: 23.256.000i. 9: 21.888.000j. 10: 20.520.000k. 11: 19.152.000l. 12: 17.784.000m. 13: 16.416.000n. 14: 15.048.000o. 15: 13.680.000p. 16: 12.312.000q. 17: 10.944.000r. 18: 9.576.000s. 19: 8.208.000t. 20: 6.840.000u. 21: 5.472.000v. 22: 4.104.000w. 23: 2.736.000x. 24: 1.368.000y. 25: 0z. peste 25: 0

E. SERVICII SUPLIMENTARE ISDNSERVICII SUPLIMENTARE ISDNSERVICII SUPLIMENTARE ISDNSERVICII SUPLIMENTARE ISDN1. BRA

a. Abonat cu num\r multiplu (MSN), abonament lunar, pe num\r (n), (unde n=3…8): 20.000

b. Subadres\ (SUB): nu se tarifeaz\c. Portabilitatea terminalului (TP): nu se tarifeaz\d. Prezentarea identit\]ii liniei chem\toare (CLIP): nu se tarifeaz\e. Restric]ia prezent\rii identit\]ii liniei chem\toare (CLIR): 10 impulsuri

/activare

Page 17: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru serviciiISDN

1 ianuarie, 2001Cap. II pag.2

f. Prezentarea identit\]ii liniei conectate (COLP): nu se tarifeaz\g. Restric]ia prezent\rii identit\]ii liniei conectate (COLR): 10 impulsuri

/activareh. Redirijarea apelurilor când chematul e ocupat (CFB): nu se tarifeaz\i. Redirijarea apelurilor când chematul nu raspunde (CFNR): nu se tarifeaz\j. Devierea apelurilor (CD): nu se tarifeaz\k. Apel `n parcare (HOLD): nu se tarifeaz\l. Apel `n a[teptare (CW): nu se tarifeaz\m. Informa]ii de taxare la sfâr[itul convorbirii (AOC-E): nu se tarifeaz\n. Informa]ii de taxare `n timpul convorbirii (AOC-D): nu se tarifeaz\o. Conferin]\ `n trei (3PTY): nu se tarifeaz\

2. PRAa. Direct Dialing In (DDI):

i. PRA-ISDN cu un num\r de acces [i f\r\ DDI (DDI-P): nu se tarifeaz\ii. PRA-ISDN n x 10 numere de acces (n=1-9), cu

DDI (DDI-P10) pe grup de 10 numere:Tarif de activare:

Abonament lunar:79.80099.700

iii. PRA cu n x 100 numere de acces cu DDI (DDI-P100) pe grup de 100 numere:

Tarif de activare:Abonament lunar:

798.000997.000

b. Subadresare pentru fiecare num\r (SUB): nu se tarifeaz\c. Prezentarea identit\]ii liniei chem\toare (CLIP): nu se tarifeaz\d. Restric]ia prezent\rii identit\]ii liniei chem\toare (CLIR): 10 impulsuri

/activaree. Prezentarea identit\]ii liniei conectate (COLP): nu se tarifeaz\f. Restric]ia prezent\rii identit\]ii liniei conectate (COLR): 10 impulsuri

/activareg. Redirijarea apelurilor când chematul e ocupat (CFB): nu se tarifeaz\h. Redirijarea apelurilor când chematul nu raspunde (CFNR): nu se tarifeaz\i. Redirijarea apelurilor necondi]ionat (CFU): nu se tarifeaz\j. Apel in a[teptare (CW): nu se tarifeaz\k. Devierea apelurilor (CD): nu se tarifeaz\l. Apel `n parcare (HOLD): nu se tarifeaz\m. Informa]ii de taxare la sfâr[itul convorbirii (AOC-E): nu se tarifeaz\n. Informa]ii de taxare `n timpul convorbirii (AOC-D): nu se tarifeaz\o. Conferin]\ `n trei (3PTY) nu se tarifeaz\

NOTA II/NOTA II/NOTA II/NOTA II/1111Standardul ISDN al ROMTELECOM este EURO-ISDN.

NOTA II/NOTA II/NOTA II/NOTA II/2222Implicit Accesul de Baz\ (BRA-ISDN) are 2 numere de apel (MSN=2).

NOTA II/NOTA II/NOTA II/NOTA II/3333Serviciul BRA-ISDN este disponibil numai `n centralele telefonice digitale echipate pentru ISDN.Lungimea perechii de cupru dintre CTD [i abonat nu trebuie s\ dep\[easc\ 5,5 Km. ROMTELECOM`[i rezerv\ dreptul de a nu oferi serviciul dac\ se dep\[e[te aceast\ lungime.

NOTA II/NOTA II/NOTA II/NOTA II/4444Serviciul Acces de Baz\ (BRA-ISDN) asigur\ 2 canale purt\toare (2 x 64 Kbit/s) [i un canal desemnalizare (16 Kbit/s).

NOTA II/NOTA II/NOTA II/NOTA II/5555Comunica]iile ISDN se tarifeaz\ corespunz\tor celorlalte tipuri de convorbiri telefonice automate(locale, interurbane sau interna]ionale).

NOTA II/NOTA II/NOTA II/NOTA II/6666Serviciul PRA-ISDN este disponibil numai `n centralele telefonice digitale echipate pentru ISDN.Lungimea perechii de cupru dintre CTD [i abonat nu trebuie s\ dep\[easc\ 3,5 Km. ROMTELECOM`[i rezerv\ dreptul de a nu oferi serviciul dac\ se dep\[e[te aceast\ lungime.

Page 18: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru serviciiISDN

1 ianuarie, 2001Cap. II pag.3

NOTA II/NOTA II/NOTA II/NOTA II/7777Serviciul Acces Primar (PRA-ISDN) asigur\ 30 de canale purt\toare (30 x 64 Kbit/s) [i un canal desemnalizare (64 Kbit/s).

NOTA II/NOTA II/NOTA II/NOTA II/8888Rezervarea de numerota]ie se poate face pentru maximum 60 de zile, dup\ care rezervarea trebuietransformat\ `n alocare, `n caz contrar ea fiind pierdut\.

NOTA II/NOTA II/NOTA II/NOTA II/9999Alocarea de numerota]ie a unui grup de 100 de numere este echivalent\ cu serviciul suplimentar DDI-P100 cu n=1.

NOTA II/NOTA II/NOTA II/NOTA II/10101010Interfa]a dintre re]eaua ISDN a ROMTELECOM [i abonat este interfa]a S/T. ROMTELECOM ofer\contra cost o termina]ie de re]ea de tipul NT-1 care corespunde standardelor EURO-ISDN [i carefurnizeaz\ aceast\ interfat\ S/T. Abonatul `[i poate procura [i singur termina]iea de re]ea cu condi]ia de a fi omologat\ `n România. ~ncazul `n care abonatul folose[te un NT neomologat `n România, ROMTELECOM se absolv\ de oriceobliga]ie de a garanta calitatea serviciului ISDN. ~n acest caz va fi responsabilitatea abonatului de a-[irepara sau a-[i `nlocui pe cheltuiala lui termina]ia de re]ea.Termina]ia de re]ea va putea fi `nlocuit\ contra cost de ROMTELECOM la solicitarea abonatului.

NOTA II/NOTA II/NOTA II/NOTA II/11111111~n cazul migr\rii de la “Trunchi conectat pe punct de acces de 2 Mbps” la serviciul PRA-ISDN,lucrarea se va tarifa cu diferen]a tarifelor de conectare, pentru fiecare migrare `n parte.

Page 19: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru serviciitelegrafice

1 ianuarie, 2001Cap. III pag. 1

CAPITOLUL IIICAPITOLUL IIICAPITOLUL IIICAPITOLUL III

TARIFE PENTRU SERVICII TELEGRAFICETARIFE PENTRU SERVICII TELEGRAFICETARIFE PENTRU SERVICII TELEGRAFICETARIFE PENTRU SERVICII TELEGRAFICE

PRINCIPII DE TARIFARE (vezi notele III/1 [i III/2)

A.A.A.A. ABONAMENTE TELEGRAFICEABONAMENTE TELEGRAFICEABONAMENTE TELEGRAFICEABONAMENTE TELEGRAFICE Tarif (lei)Tarif (lei)Tarif (lei)Tarif (lei)1. Centrale telegrafice de abonat, manuale [i automate, pentru fiecare linie: 146.0002. Linie telex: 403.0003. Num\r telex neinformabil: 84.0004. Trunchiuri de centrale de abona]i indiferent de tipul de proprietate asupra centralei: 1.218.000

B.B.B.B. CIRCUITE TELEGRAFICE LOCALE CIRCUITE TELEGRAFICE LOCALE CIRCUITE TELEGRAFICE LOCALE CIRCUITE TELEGRAFICE LOCALE ~N EXTERIORUL RAZEI~N EXTERIORUL RAZEI~N EXTERIORUL RAZEI~N EXTERIORUL RAZEI1. Lungimile de circuite exterioare razei, pentru posturile telex, [i ale trunchiurilor de

centrale din afara cercului tarifului ordinar - pentru fiecare 250 m sau frac]iune: 2.1002. Lungimile de circuite exterioare razei, pentru abona]ii conecta]i `n afara

localit\]ilor unde func]ioneaz\ centrala telegrafic\, sunt considerate interurbane [ise tarifeaz\ ca circuit interurban pentru transmisii telegrafice cu viteza de 50 Bd :a. tariful de conectare `n re]ea, pentru fiecare circuit: 405.000b. tariful lunar pentru fiecare km sau frac]iune: 44.000

C.C.C.C. LUCR|RI DE TELEGRAFIELUCR|RI DE TELEGRAFIELUCR|RI DE TELEGRAFIELUCR|RI DE TELEGRAFIE1. Instalarea unei linii telex: 3.824.0002. Mutarea interioar\ a unei linii telex: 420.0003. Instalarea de aparataj auxiliar:

a. transmi]\tor automat; receptor perforator; cutie de comand\: 133.000b. sonerie suplimentar\ de avertizare: 45.000

4. ~nlocuirea aparatului telex, la cererea abonatului: 279.000

D.D.D.D. ALTE LUCR|RI {I DIVERSEALTE LUCR|RI {I DIVERSEALTE LUCR|RI {I DIVERSEALTE LUCR|RI {I DIVERSE1. Schimbarea de nume [i responsabilitate, la cererea ab. telex: 133.0002. Schimb\ri `n fi[a de abonament, la cererea abonatului telex titular (vezi nota III/3): 54.0003. Informa]ii cu privire la `nmânarea telegramelor c\tre destinatar (data [i ora de

predare): 26.0004. Informa]ii asupra numelui [i adresei expeditorului telegramei: 26.0005. Corectarea, completarea sau schimbarea adresei destinatarului, la cererea

expeditorului: 8.0006. Anularea telegramelor prezentate, la cererea expeditorului:

a. dac\ telegrama nu a fost transmis\ se tarifeaz\ cu 50% din valoarea telegramei.b. dac\ telegrama a fost transmis\ se percepe un tarif de: 8.000

7. Eliberarea copiilor de pe telegrame, la cererea expeditorului pentru o copie, 50%din valoare telegramei.

8. Telegrama multipl\, pentru fiecare adres\, suplimentar\ celei incluse `n calculultarifului pe telegram\, se tarifeaz\ `n plus: 2.200

9. Predarea telegramei prin telefon, la cererea expeditorului: 2.20010. Telegramele circulare, pentru fiecare copie: 2.50011. Predarea telegramelor prin telex, pentru fiecare telegram\: 4.50012. Eliberarea de certificate privind telegramele depuse pentru fiecare certificat 3.20013. Abonament trimestrial la adresa telegrafic\ convenit\: 21.00014. Predarea telexurilor la post restant, pentru fiecare telex: 3.20015. ~n cazul `n care clientul dore[te anun]area sosirii coresponden]ei telex prin telefon,

se tarifeaz\ `n plus pentru acest serviciu: 1.40016. Telegrama simpl\ loco: 500/cuvânt17. Telegrama simpl\ pentru alte localit\]i : 800/cuvânt18. Telegrama de lux loco:

a. pân\ la 10 cuvinte inclusiv: 7.000b. pentru fiecare cuvânt `n plus: 700

19. Telegrama de lux pentru alte localit\]i :a. pân\ la 10 cuvinte inclusiv: 9.000b. pentru fiecare cuvânt `n plus: 900

Page 20: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru serviciitelegrafice

1 ianuarie, 2001Cap. III pag. 2

20. Deplasarea personalului ROMTELECOM S.A. la abonat, se tarifeaz\ `nurmatoarea situa]ie - `nlocuirea unui terminal, sau aparataj auxiliar, la cerereaabonatului, indiferent de proprietatea asupra terminalului: 49.000

21. Cercetarea reclama]iilor referitoare la telegramele externe: 12.00022. ~nregistrarea telegramelor externe: 1.200

E.E.E.E. COMUNICATIILOR TELEX SI TELEGRAMELOR EXTERNECOMUNICATIILOR TELEX SI TELEGRAMELOR EXTERNECOMUNICATIILOR TELEX SI TELEGRAMELOR EXTERNECOMUNICATIILOR TELEX SI TELEGRAMELOR EXTERNEZona de taxare Tarif Comunicatii

Telex Interne(lei/min)

Tarif ComunicatiiTelex Internationale(lei/min) (vezi nota

III/4 [i Cap. III anexa I)

Tarif TransmitereTelegrame Externe

(lei/cuvânt) (vezi notaIII/5 [i Cap. III anexa II)

O 2.200 250I 600 13.500 1.500II 2.400 21.700 2.400III 3.600 52.000 3.300INMARSAT 100.000

NOTA III/NOTA III/NOTA III/NOTA III/11111. Abonamentul unui post telex se percepe pentru asigurarea accesului aparatului terminal la re]eaua

public\, prin linie telex.2. Abonamentul pentru un post telex este definit de "cercul tarifului ordinar", determinat de raza de 5

km, calculat\ `n linie dreapt\ de la centrala telegrafic\ de origine a abonatului.3. Pentru instala]iile telegrafice din afara "cercului tarifului ordinar", tarifele de abonament se

majoreaz\ `n raport cu lungimea circuitului folosit [i tipul acestuia (local sau interurban).4. Posturile telex, conectate `n aceast\ re]ea, pot fi echipate cu terminale [i aparataje auxiliare,

proprietatea fie a ROMTELECOM S.A. fie a abonatului.5. Pentru posturile telex echipate cu terminale [i aparataje auxiliare proprietatea ROMTELECOM

S.A., acesta percepe tarife lunare de `nchiriere.

NOTA III/NOTA III/NOTA III/NOTA III/22221. Tariful comunica]iilor telex se stabile[te `n raport cu :

• durata comunica]iilor,• destina]ia comunica]iilor.

Dup\ destina]ia comunica]iilor, tarifele se definesc pe urm\toarele zone de taxare:• zona I - comunica]iile realizate `ntre doi abona]i telex conecta]i `n aceea[i centrala

telegrafic\• zona II - comunica]iile realizate `ntre doi abona]i telex conecta]i `n centrale telegrafice

diferite, care apar]in aceleia[i centrale de zon\;• zona III - comunica]iile realizate `ntre doi abona]i telex, conecta]i la centrale telegrafice de

zona diferite.2. Tariful telegramelor se stabile[te `n raport cu :

• destina]ia telegramelor• num\rul de cuvinte• modul de servire (simplu, urgent sau fulger ),• calitatea telegramelor (simple sau LUX).

Dup\ destina]ie, telegramele se clasific\ `n:• telegrame loco• telegrame pentru alte localit\]i

Dup\ modul de servire, telegramele se tarifeaz\:• simplu• urgent• fulger

Telegramele cu tarif urgent se tarifeaz\ cu de dou\ ori tariful telegramelor simple.Telegramele cu tarif fulger se tarifeaz\ cu de trei ori tariful telegramelor simple.Dup\ calitate, telegramele se tarifeaz\:

• telegrame simple,• telegrame LUX .

Page 21: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru serviciitelegrafice

1 ianuarie, 2001Cap. III pag. 3

NOTA III/NOTA III/NOTA III/NOTA III/3333Prin schimb\ri `n fi[a de abonament, la cererea abonatului telex titular se `n]eleg:

• modificarea indicativului de apel;• modificarea contului;• schimbarea numelui titularului, f\r\ schimbarea responsabilit\]ii asupra instala]iei.

NOTA III/NOTA III/NOTA III/NOTA III/44441. Zonele de taxare pentru serviciile telex interna]ionale sunt determinate de:

• distan]a `n linie dreapt\ dintre centrul interna]ional Bucure[ti [i centrele interna]ionale din]\rile de destina]ie;

• factori economici (costuri);• factori tehnici (eficien]a comunica]iilor);• factori comerciali (tarifele practicate de operatorii din ]\rile vecine pentru aceea[i rela]ie de

destina]ie).2. Tarifele comunica]iilor telex interna]ionale `n raport cu durata, se determin\ luând ca unitate de

timp minutul `ntreg.

NOTA III/NOTA III/NOTA III/NOTA III/5555Tarifarea telegramelor externe este determinat\ de zonele de taxare [i de tariful pe cuvânt. Zonele detaxare sunt stabilite pe baza considerentelor prezentate la serviciile telex interna]ionale.

Page 22: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Cap. III anexa ICap. III anexa ICap. III anexa ICap. III anexa I

Tarife pentru serviciitelegrafice

1 ianuarie, 2001

ZONE DE TARIFARE PENTRU SERVICIUL TELEX INTERNAZONE DE TARIFARE PENTRU SERVICIUL TELEX INTERNAZONE DE TARIFARE PENTRU SERVICIUL TELEX INTERNAZONE DE TARIFARE PENTRU SERVICIUL TELEX INTERNA}IONAL}IONAL}IONAL}IONAL

Zona 0Zona 0Zona 0Zona 0Rep. Moldova

Zona IZona IZona IZona IAlbania Algeria Andorra AustriaAzore Belarus Belgia Bosnia Her]egovinaBulgaria Cehia Cipru Croa]iaDanemarca Elve]ia Estonia FinlandaFran]a Germania Gibraltar GreciaGroenlanda Irlanda Islanda Italia (incl. San Marino )Iugoslavia Letonia Libia LiechtensteinLituania Luxemburg Macedonia MaltaMarea Britanie Maroc Monaco NorvegiaOlanda Polonia Portugalia (incl. Madeira) RusiaSlovacia Slovenia Spania SuediaTunisia Turcia Ucraina UngariaVatican

Zona IIZona IIZona IIZona IIAfrica de Sud Armenia Australia AzerbaidjanBahamas Bahrain Belize BoliviaBotswana Brunei Canada CocosCoreea de Sud Costa Rica Ecuador El SalvadorGeorgia Ghana Grenada GuadelupaGuatemala Guineea Francez\ Honduras Hong KongIordania Israel Jamaica JaponiaKazakhstan Kyrghistan Lesotho LibanMalayezia Martinica Mexic NamibiaNoua Zeeland\ Panama Papua Noua Guinee ReunionS. Pierre [i Miquelon S.U.A. ( incl. Hawai ) Singapore Sri LankaSurinam Swaziland Tadjikistan TanzaniaTrinidad Tobago Turkmenistan Uzbekistan VenezuelaVirgine Ins. Britanice Zimbabwe

Zona IIIZona IIIZona IIIZona IIIAfganistan Africa Central\ Angola AnguillaAntigua [i Barbuda Antilele Olandeze Arabia Saudit\ ArgentinaBangladesh Barbados Benin BermudeBrazilia Burkina Fasso Burundi CamerunCap Verde Cayman Chile ChinaChristmas Ciad Columbia ComoreCongo Coreea RPD Cote D’Ivoire CubaDjibouti Dominica Dominicana Rep. EgiptEmiratele Arabe Etiopia Falkland FidjiFilipine Gabon Gambia GuamGuineea Bissau Guineea Ecuatorial\ Guineea Rep. GuyanaHaiti India Indonesia IrakIran Kenia Kuweit LaosLiberia Macao Madagascar MalawiMali Mariane - Saipan Marshall MauritiusMongolia Montserrat Mozambic Myanmar —BirmaniaNauru Nepal Nicaragua NigerNigeria Noua Caledonie Oman PakistanParaguay Peru Polinezia Francez\ Porto RicoQatar Rwanda Samoa de Vest Sao Tome [I PrincipeSenegal Seychelles Sierra Leone SiriaSolomon Somalia St. Helena St. KittsSt. Lucia St. Vincent Sudan TailandaTaiwan Togo Tonga TortolaUganda Uruguay Vanuatu VietnamYemen R.A. Zair Zambia

Page 23: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Cap. III anexa IICap. III anexa IICap. III anexa IICap. III anexa II

Tarife pentru serviciitelegrafice

1 ianuarie, 2001

REPARTIZAREA }|RILOR PE ZONE DE TAXARE PENTRU TRANSMITEREA TELEGRAMELOR EXTERNEREPARTIZAREA }|RILOR PE ZONE DE TAXARE PENTRU TRANSMITEREA TELEGRAMELOR EXTERNEREPARTIZAREA }|RILOR PE ZONE DE TAXARE PENTRU TRANSMITEREA TELEGRAMELOR EXTERNEREPARTIZAREA }|RILOR PE ZONE DE TAXARE PENTRU TRANSMITEREA TELEGRAMELOR EXTERNE

Zona 0Zona 0Zona 0Zona 0Rep.Moldova

Zona IZona IZona IZona IAlbania Andora Austria BelarusBelgia Bulgaria Canada CanareCehia Croa]ia Danemarca EgyptElve]ia Estonia Fran]a GermaniaGrecia Iordania Iran IsraelItalia Iugoslavia Japonia LetoniaLiechtenstein Lituania Luxemburg MacedoniaMalta Marea Britanie Monaco NorvegiaOlanda Polonia Portugalia (incl.Azore [i

Madeira)Rusia

S.U.A. (incl.Alaska [iHawai)

San Marino Slovacia Slovenia

Spania Sudan Suedia TurciaUcraina Ungaria Vatican

Zona IIZona IIZona IIZona IIAfghanistan Algeria Arabia Saudita CipruEmiratele Arabe Finlanda Gibraltar IrlandaIslanda Kuweit Liban LibiaMaroc Oman Qatar SiriaTunisia Yemen (R.A.)

ZonaZonaZonaZona IIIIIIIIIIIIAfrica Central\ Africa de Sud Angola AnguillaAntigua Antilele Olandeze Argentina ArmeniaAruba Ascension Australia AzerbaijanBahamas Bahrein Bangladesh BarbadosBelize Benin Bermude BhutanBirmania Bolivia Botswana BraziliaBrunei Burkina Faso Burundi CambodgiaCamerun Cap Verde Cayman ChileChina Ciad Coasta de Fildes ColumbiaComore Congo Cook Ins. Coreea de SudCoreea R.P.D. Costa Rica Cuba DjiboutiDominica Dominicana Rep. Ecuador El SalvadorEritreea Ethiopia Falkland Ins. FidjiFilipine Gabon Gambia GeorgiaGhana Grenada Guadelupa GuamGuatemala Guineea Guineea Bissau Guineea EcuatorialaGuyana Guyana Franceza Haiti HondurasHong Kong India Indonezia IrakJamaica Kazakhstan Kenya KiribatiKyrghistan Laos Lesotho LiberiaMacao Madagascar Malawi MalayesiaMaldive Mali Marshall MartinicaMauritania Mauritius Mexic MicroneziaMidway Mongolia Montserrat MozambicNamibia Nauru Nepal NicaraguaNiger Nigeria Niue Ins. Norfolk Ins.Noua Caledonie Noua Zeelanda Pakistan PalauPanama Papua Noua Guinee Paraguay PeruPitcairn Ins. Polinezia Franceza Porto Rico ReunionRodriguez Ruanda Saipan — Marianne Samoa AmericanaSamoa de Vest Sao Tome si Principe Senegal SeychellesSierra Leone Singapore Solomon SomaliaSri Lanka St. Cristopher-Nevis St. Helena St. LuciaSt. Pierre si Miquelon St. Vincent Surinam SwazilandTadjikistan Taiwan Tanzania Teritoriile franceze australe [i

antarcticeThailanda Timor Togo Tokelau Ins.Tonga Trinidad-Tobago Tristan Da Cunha TurkmenistanTurks / Caicos Ins Tuvalu Uganda UruguayUzbekistan Vanuatu Venezuela VietnamVirgine Americane Virgine Britanice Wake Ins. Wallis si FutunaZair Zambia Zimbabwe

Page 24: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru linii închiriate1 ianuarie, 2001

Cap. IV pag. 1

CAPITOLUL IVCAPITOLUL IVCAPITOLUL IVCAPITOLUL IV

TARIFE PENTRU LINII ~NCHIRIATETARIFE PENTRU LINII ~NCHIRIATETARIFE PENTRU LINII ~NCHIRIATETARIFE PENTRU LINII ~NCHIRIATE

LINII ÎNCHIRIATE NA}IONALELINII ÎNCHIRIATE NA}IONALELINII ÎNCHIRIATE NA}IONALELINII ÎNCHIRIATE NA}IONALE

A.A.A.A. PRINCIPIIPRINCIPIIPRINCIPIIPRINCIPII1. Linia închiriat\Linia închiriat\Linia închiriat\Linia închiriat\ este o linie de transmisiuni necomutat\, având o capacitate precizat\ (band\,

vitez\) [i caracteristici specifice (tehnice, calitate), ce asigur\ o conexiune permanent\ între dou\puncte terminale.

2. Punctul Punctul Punctul Punctul terminalterminalterminalterminal este interfa]a dintre linia de transmisiuni a re]elei ROMTELECOM [iechipamentul terminal conectat la aceasta. În func]ie de tipul liniei, echipamentul terminal alutilizatorului se poate conecta direct la linia fizic\ de transmisiuni sau prin intermediul unuiechipament terminal de linie (modem).

3. Linia închiriat\ nananana]ional\]ional\]ional\]ional\ este linia având ambele puncte terminale situate pe teritoriul României.4. Linia `nchiriat\ este denumit\ analogic\analogic\analogic\analogic\ sau digital\ digital\ digital\ digital\, `n func]ie de natura semnalului la punctele

terminale.5. Linia `nchiriat\ local\local\local\local\ este linia av\nd ambele puncte terminale situate `n aceea[i localitate.6. Linia `nchiriat\ interurban\interurban\interurban\interurban\ este linia av\nd punctele terminale situate `n localit\]i diferite.7. Liniile `nchiriate sunt disponibile conform urm\toarei tipologii, `n func]ie de caracteristicile

liniilor de transmisiuni utilizate:

TipTipTipTip CaracteristiciCaracteristiciCaracteristiciCaracteristici Aplica]iiAplica]iiAplica]iiAplica]ii Analogic

Band\ vocal\Calitate normal\

• M.1040 (2 sau 4fire)

Orice tip de comunica]ii `n banda vocal\ de voce saudate, cum ar fi: teleconferin]\, re]ele telefonice private(trunchiuri de intercomunica]ie `ntre PBX sauconectarea de terminale telefonice distante la PBX),transmisiuni de date, etc.

~n cazul liniilor utilizate pentru transmisiuni de date,modemurile se asigur\ de c\tre client.

Band\ vocal\Calitate special\

• M.1020• M.1025 (2 sau 4

fire)

Orice tip de comunica]ii `n banda vocal\, de voce saudate, ce necesit\ caracteristici speciale fa]\ de o linie decalitate normal\.

~n cazul liniilor utilizate pentru transmisiuni de date,modemurile se asigur\ de c\tre client.

Audio • 10kHz (2 sau 4fire)

Transmisiuni radiofonice sau distribu]ie de sunet.

Banda larg\ • 48kHz• 240kHz

Aplica]ii speciale.

Telex • 50Bd• peste (2 sau 4

fire)

Re]ele telex private (trunchiuri de intercomunica]ie `ntrePBX sau conectarea de terminale telex distante laPBX).

Digital64 kbps128 kbps192 kbps256 kbps384 kbps512 kbps768 kbps960 kbps1024 kbps2 Mbps8 Mbps34 Mbps

Orice tip de aplica]ii ce necesitâ transmisia digital\ asemnalelor, cum ar fi: conexiuni în/cu re]ele digitale,comunica]ii digitale punct-la-punct, etc.

Modemurile se asigur\ de c\tre ROMTELECOM.

Page 25: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru linii închiriate1 ianuarie, 2001

Cap. IV pag. 2

B.B.B.B. LINII ÎNCHIRIATE ANALOGICELINII ÎNCHIRIATE ANALOGICELINII ÎNCHIRIATE ANALOGICELINII ÎNCHIRIATE ANALOGICETarif de închiriere Tarif de închiriere Tarif de închiriere Tarif de închiriere (vezi nota IV/2)pe kmpe kmpe kmpe km (vezi nota IV/3) de lungimede lungimede lungimede lungime

(vezi nota IV/4) a liniei a liniei a liniei a linieisau a unei sec]iuni de liniesau a unei sec]iuni de liniesau a unei sec]iuni de liniesau a unei sec]iuni de linie

(vezi nota IV/5)

Ref.Ref.Ref.Ref. TipulTipulTipulTipul Tarif de conectareTarif de conectareTarif de conectareTarif de conectare(vezi nota IV/1)

pentru fiecare punctpentru fiecare punctpentru fiecare punctpentru fiecare punctterminalterminalterminalterminal

LocalLocalLocalLocal InterurbanInterurbanInterurbanInterurban1. Band\ vocal\ - Calitate

normal\ M.1040 790.000 80.000 20.000

2. Band\ vocal\ - Calitatespecial\ M.1020,

M.10251.310.000 135.000 30.000

3. Audio 10kHz 1.575.000 185.000 40.0004. Banda larg\ 48kHz 1.965.000 945.000 190.0005. Banda larg\ 240kHz 7.855.000 3.930.000 790.0006. Telex 50Bd 525.000 80.000 20.0007. Telex peste 50Bd 655.000 80.000 20.000

C.C.C.C. LINII ÎNCHIRIATE DIGITALELINII ÎNCHIRIATE DIGITALELINII ÎNCHIRIATE DIGITALELINII ÎNCHIRIATE DIGITALERef.Ref.Ref.Ref. TipTipTipTip Tarif deTarif deTarif deTarif de

conectareconectareconectareconectare(vezi nota IV/1)pentru fiecarepentru fiecarepentru fiecarepentru fiecarepunct terminalpunct terminalpunct terminalpunct terminal

Tarif de închiriereTarif de închiriereTarif de închiriereTarif de închiriere (vezi nota IV/2)pe kmpe kmpe kmpe km (vezi nota IV/3) de lungime de lungime de lungime de lungime

(vezi nota IV/6)a linieia linieia linieia liniei

0-50km0-50km0-50km0-50km 51-100km51-100km51-100km51-100km peste 100kmpeste 100kmpeste 100kmpeste 100km1. 64kbps 3.670.000 160.000 55.000 30.0002. 128kbps 6.025.000 240.000 105.000 55.0003. 192kbps 9.165.000 315.000 160.000 80.0004. 256kbps 12.305.000 420.000 210.000 105.0005. 384kbps 17.545.000 525.000 265.000 135.0006. 512kbps 21.210.000 630.000 315.000 160.0007. 768kbps 31.420.000 840.000 420.000 210.0008. 960kbps 34.035.000 945.000 475.000 240.0009. 1024kbps 35.345.000 1.050.000 525.000 265.00010. 2Mbps 42.415.000 1.260.000 630.000 315.00011. 8Mbps (vezi nota IV/7) 162.320.000 4.715.000 2.360.000 1.180.00012. 34Mbps (vezi nota IV/7) 502.660.000 18.330.000 9.165.000 4.585.000

D.D.D.D. REDUCERI DE VOLUM (vezi nota IV/REDUCERI DE VOLUM (vezi nota IV/REDUCERI DE VOLUM (vezi nota IV/REDUCERI DE VOLUM (vezi nota IV/8888))))Ref.Ref.Ref.Ref. Chirie total\ Chirie total\ Chirie total\ Chirie total\ (vezi nota IV/9) Coeficient de reducere Coeficient de reducere Coeficient de reducere Coeficient de reducere (vezi nota IV/10)

%%%%1. sub 750.000.000 02. 750.000.001 - 1.500.000.000 53. 1.500.000.001 - 3.000.000.000 104. 3.000.000.001 [i peste 25

Page 26: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru linii închiriate1 ianuarie, 2001

Cap. IV pag. 3

E.E.E.E. ALTE SERVICII ASOCIATE LINIILOR ÎNCHIRIATEALTE SERVICII ASOCIATE LINIILOR ÎNCHIRIATEALTE SERVICII ASOCIATE LINIILOR ÎNCHIRIATEALTE SERVICII ASOCIATE LINIILOR ÎNCHIRIATERef.Ref.Ref.Ref. ServiciuServiciuServiciuServiciu Tarif Tarif Tarif Tarif sau sau sau sau

coeficient (%)coeficient (%)coeficient (%)coeficient (%)1. Mutarea interioar\ (vezi nota IV/11) a unui punct

terminal al unei linii închiriate20% din tariful de conectarecorespunz\tor tipului liniei,

pentru punctul terminal respectiv2. Mutarea exterioar\ (vezi nota IV/12) a unui punct

terminal al liniei închiriate100% tariful de instalare

corespunz\toare tipului liniei3. ~nchiriere pentru linie închiriat\ de securizare

(vezi nota IV/13)50% din tarifele de `nchiriere

corespunz\toare liniei `nchiriatede baz\ aplicate lungimii acesteia

4. Modificarea unei linii închiriate de la 2 la 4 fire sauinvers

20% din tariful de conectarecorespunz\tor tipului liniei,

pentru fiecare punct terminal5. Modificarea unei linii închiriate analogice `n linie

`nchiriat\ digital\diferen]a dintre tarifele de

conectare corespunz\toare, pentrufiecare punct terminal

6. Modificarea -în sensul cre[terii- benzii, debitului sauvitezei unei linii închiriate

diferen]a dintre tarifele deconectare corespunz\toare, pentru

fiecare punct terminal7. Modificarea -în sensul descre[terii- benzii, debitului

sau vitezei unei linii închiriate10% din tariful de conectare

corespunz\tor tipului ini]ial alliniei, pentru fiecare punct

terminal8. Modific\ri ale tipului sau caracteristicilor unei linii

închiriate, altele decât cele de la punctele 4-7100% tariful de conectare

corespunz\tor tipului final alliniei, pentru fiecare punct

terminal9. Schimbarea de nume [i responsabilitate asupra unei

linii `nchiriate (vezi nota IV/14) 118.000Tarif lunar pentru instala]ii XD 222 [i F1001 A/BTarif lunar pentru instala]ii XD 222 [i F1001 A/BTarif lunar pentru instala]ii XD 222 [i F1001 A/BTarif lunar pentru instala]ii XD 222 [i F1001 A/B

10. XD 222 [i F1001 A/B: 472.00011. XD 222 tip O: 417.00012. XD 222 tip A: 242.00013. XD 222 tip B la un punct terminal situat într-o

localitate re[edin]\ de jude]: 48.00014. XD 222 tip B la un punct terminal situat într-o

localitate alta decât re[edin]\ de jude]: 166.000

LINII ÎNCHIRIATE INTERNA}IONALELINII ÎNCHIRIATE INTERNA}IONALELINII ÎNCHIRIATE INTERNA}IONALELINII ÎNCHIRIATE INTERNA}IONALETarifele pentru aceste servicii sunt disponibile la cerere.Solicit\rile se vor adresa la ROMTELECOM S.A., Divizia Servicii Interna]ionale, Bd. Libert\]ii, nr. 14-16, Bucure[ti/5, tel.: +40 1 335.75.54, +40 1 400.23.87; fax: +40 1 311.32.39.

NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/1111Tariful de conectare este perceput pentru instalarea [i punerea în func]iune a liniei închiriate, pentrufiecare punct terminal al acesteia.

NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/2222Tariful de închiriere este perceput pentru utilizarea liniei închiriate [i depinde de tipul liniei [i lungimeaacesteia. Chiria se percepe lunar. Valoarea ei poate fi afectat\ de eventuale reduceri (vezi sec]iunileIV/D [i IV/J).

NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/3333Unitatea de m\sur\ a lungimii liniei este kilometrul (km). Exprimarea valorii lungimii efective a linieisau a sec]iunii de linie se face cu o precizie de 0,1 km în cazul liniilor analogice locale [i de 1 km încazul liniilor analogice interurbane [i a liniilor digitale, prin rotunjirea la valoarea imediat superioar\ alungimii reale.

Page 27: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru linii închiriate1 ianuarie, 2001

Cap. IV pag. 4

NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/4444Pentru calculul chiriei, lungimea efectiv\ a unei linii analogice locale este egal\ cu lungimea real\ asuportului de transmisiuni (cablu, fibr\ optic\) utilizat între cele dou\ puncte terminale, exprimat\ cu oprecizie de 0,1 km, prin rotunjire la valoarea imediat superioar\ a lungimii reale. Chiria liniei esteegal\ cu produsul dintre lungimea efectiv\ [i tariful de închiriere corespunz\tor. Tariful de închirierepentru linii [i sec]iuni locale este specificat pentru linii la 2 fire. Pentru linii [i sec]iuni locale la 4 fire,tariful de închiriere specificat se multiplic\ cu 2.

NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/5555Pentru liniile analogice interurbane, chiria se calculeaz\ separat pentru cele dou\ sec]iuni locale (întrefiecare punct terminal [i sta]ia de transmisiuni interurban\) [i sec]iunea interurban\ (între cele dou\sta]ii de transmisiuni interurbane). Lungimea efectiv\ a sec]iunilor locale este egal\ cu sumalungimilor reale ale acestora (vezi Nota IV/4), exprimat\ cu o precizie de 0,1 km, prin rotunjire lavaloarea imediat superioar\ a lungimii reale. Lungimea efectiv\ a sec]iunii interurbane este egal\ culungimea real\ a rutei celei mai scurte, exprimat\ cu o precizie de 1 km, prin rotunjire la valoareaimediat superioar\ a lungimii reale. Chiria liniei se ob]ine prin însumarea produselor lungimilorefective cu tarifele corespunz\toare. Tariful de închiriere pentru sec]iuni locale este specificat pentrulinii la 2 fire. Pentru sec]iuni locale la 4 fire, tariful de închiriere specificat se multiplic\ cu 2.

NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/6666 Lungimea efectiv\ a unei linii închiriate digitale este egal\ cu lungimea real\ a suportului detransmisiuni (cablu, fibr\ optic\) utilizat între cele dou\ puncte terminale, pe ruta cea mai scurt\ întresta]iile de transmisiuni interurbane (în cazul liniilor interurbane), exprimat\ cu o precizie de 1 km, prinrotunjire la valoarea imediat superioar\ a lungimii reale. Tarifele de închiriere sunt specificate în gameale lungimii efective. Calculul chiriei se face progresiv [i cumulativ astfel:- dac\ lungimea efectiv\ a liniei este mai mic\ sau egal\ cu 50 km, atunci chiria este egal\ cu produsuldintre aceast\ lungime [i tariful de închiriere din gama 0 - 50 km;- dac\ lungimea efectiv\ a liniei este mai mare de 50 km, dar mai mic\ sau egal\ cu 100 km, atunciprimii 50 km se înmul]esc cu tariful aferent gamei 0 - 50 km, iar ceea ce dep\[e[te 50 km se înmul]e[tecu tariful aferent gamei 51 - 100 km [i rezultatele se adun\;- dac\ lungimea efectiv\ a liniei dep\[e[te 100 km, atunci primii 50 km se înmul]esc cu tariful aferentgamei 0 - 50 km, urm\torii 50 km se înmul]esc cu tariful aferent gamei 51 - 100 km, iar ceea cedep\[e[te 100 km se înmul]e[te cu tariful aferent gamei peste 100 km [i rezultatele se adun\.

NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/7777Furnizarea acestui tip de linie închiriat\ se face numai cu aprobarea Directorului General alROMTELECOM S.A.

NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/8888Reducerile se aplic\ pentru chiria total\ lunar\ aferent\ tuturor liniilor închiriate ale fiec\rui client.

NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/9999Pentru fiecare client, valoarea chiriei totale se calculeaz\ lunar ca sum\ a chiriilor corespunz\toaretuturor liniilor închiriate (analogice [i digitale) aflate în serviciul acestuia, furnizate prin toate unit\]ileROMTELECOM.

NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/10101010Calculul reducerilor de volum se efectueaz\ astfel:- în cazul în care chiria total\ este sub limita prev\zut\ la punctul D.1, nu se aplic\ reduceri de volum;- în cazul în care chiria total\ este într-unul din intervalele prev\zute la punctele D.2 sau D.3, ori estepeste limita prev\zut\ la punctul D.4, reducerea se calculeaz\ pe tran[e, în func]ie de coeficien]ii dereducere ai fiec\rei tran[e.Se calculeaz\ un coeficient efectiv de reducere a valorii chiriei totale [i acesta se utilizeaz\ pentru adetermina valoarea reducerii pentru fiecare linie închiriat\ în parte. Reducerea se va constitui ca [icredit în factura lunii urm\toare.

NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/11111111Prin mutare interioar\ a unui punct terminal se în]elege reinstalarea acestuia într-o loca]ie situat\ laaceea[i adres\ cu loca]ia ini]ial\.

Page 28: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentru linii închiriate1 ianuarie, 2001

Cap. IV pag. 5

NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/12121212Prin mutare interioar\ a unui punct terminal se în]elege reinstalarea acestuia într-o loca]ie situat\ la oalt\ adres\ decât loca]ia ini]ial\.

NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/13131313În cazul realiz\rii liniilor închiriate digitale utilizând sisteme de transmisiuni SDH este posibil\asigurarea securiz\rii automate a rutei principale. Aceasta se face la solicitarea clientului, în func]ie dedisponibilit\]ile tehnice concrete.

NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/NOTA IV/14141414Tariful pentru serviciul "Schimbare de nume [i responsabilitate" (SNR) se aplic\ în toate cazurile detrecere a unei linii închiriate aflate în func]iune, de pe numele unui client, pe umele altui client sausolicitant care cere [i consimte s\ preia asupra sa responsabilit\]ile ce decurg.SNR se aplic\ pentru clien]i sau solicitan]i persoane fizice sau juridice.Cererile SNR se aprob\ în baza actului doveditor al adresei la care sunt localizate punctele terminale(document de identitate, act de proprietate, act de vânzare-cump\rare, contract de închiriere, etc.).

Page 29: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentruEchipamente terminale [i re]ea interioar\

1 ianuarie, 2001Cap. V pag. 1

CAPITOLUL VCAPITOLUL VCAPITOLUL VCAPITOLUL V

TARIFE PENTRU ECHIPAMENTE TERMINALE {I RE}EA INTERIOAR|TARIFE PENTRU ECHIPAMENTE TERMINALE {I RE}EA INTERIOAR|TARIFE PENTRU ECHIPAMENTE TERMINALE {I RE}EA INTERIOAR|TARIFE PENTRU ECHIPAMENTE TERMINALE {I RE}EA INTERIOAR|

A. ABONAMENTEABONAMENTEABONAMENTEABONAMENTE1. Abonament linie telefonic\ suplimentar\ (vezi nota V/1)

a. interioara: 9.000b. exterioara: 18.500

2. Linii telefonice instalate la centralele de abonat (vezi nota V/2) proprietateaROMTELECOM S.A: 9.000

3. Centrale telefonice de abonat (vezi nota V/3)a. Centrale telefonice manuale cu o capacitate de pân\ la 10 linii interioare

(inclusiv): 67.000b. Centrale telefonice manuale cu o capacitate mai mare de 10 linii interioare:

i. pct. a: 67.000ii. Pentru fiecare linie: 6.500

c. Centrale telefonice automate cu o capacitate de pâna la 10 linii interioare(inclusiv): 99.000

d. Centrale telefonice automate cu o capacitate mai mare de 10 linii interioare:i. pct c: 99.000ii. Pentru fiecare linie: 9.000

4. Aparataj telefonic auxiliar:a. cordon de legatur\ `ntre aparatul telefonic [i rozeta, proprietatea

ROMTELECOM S.A.: 2.000b. sonerie, proprietatea ROMTELECOM S.A.: 2.000

B. ~NCHIRIERI ECHIPAMENTE TERMINALE~NCHIRIERI ECHIPAMENTE TERMINALE~NCHIRIERI ECHIPAMENTE TERMINALE~NCHIRIERI ECHIPAMENTE TERMINALE1. ~nchiriere aparate telefonice

Tip terminalTip terminalTip terminalTip terminal Pers. Fizice/JuridicePers. Fizice/JuridicePers. Fizice/JuridicePers. Fizice/Juridicea. EM 72: 6.000b. EM 90: 12.500c. EWSD: 30.000d. Secretariat: 120.000e. Siemens EUROSET: 22.000f. EMTEL RS79400PTA: 15.000g. Terminale radiotelefonice: 396.000

2. ~nchiriere centrale telefonice de abonat.Tarifele lunare de `nchiriere, pe fiecare linie interioar\, pe categorii de centrale telefonice de abonat:a. Manuale: 6.500b. Automate electromecanice: 13.000c. Automate electronice analogice: 26.000

3. ~nchiriere terminale fax: 400.000

4. ~nchiriere aparate telex [i aparataje auxiliarea. Teleimprimator mecanic T 51, SP 56, T 100: 372.000b. Teleimprimator electronic F 1100, F 2000: 760.000c. Teleimprimator electronic T 1000S, TX 35 ES: 1.025.000d. Teleimprimator electronic EXTEL 4000EJ, SEL LO 3000: 1.404.000e. Transmi]\tor automat T 53: 28.000f. Receptor perforator: 28.000g. Cutie comand\ T 57, TC 80: 28.000h. Convertor telegrafic 2/4 f: 133.000

Page 30: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentruEchipamente terminale [i re]ea interioar\

1 ianuarie, 2001Cap. V pag. 2

C.C.C.C. SERVICE ECHIPAMENTE TERMINALESERVICE ECHIPAMENTE TERMINALESERVICE ECHIPAMENTE TERMINALESERVICE ECHIPAMENTE TERMINALE1. Service abonament (vezi nota V/4)

a. Aparate telefonice: 7.000b. Instala]ii de secretariat: 41.000c. Centrale telefonice de abonat. Service-ul pentru centrale telefonice de abonat,

proprietatea abona]ilor:i. Centrale manuale pentru fiecare linie: 10.500ii. Centrale automate pentru fiecare linie: 21.000

d. Terminale telefax. Service-ul terminalului proprietatea abonatului: 262.000e. Echipamente pentru multiplexarea unei linii telefonice principale. Service-ul

echipamentului, pentru fiecare cale: 89.000f. Terminale telex (vezi nota V/5)

i. Teleimprimator mecanic T 51, SP 56, T 100: 99.000ii. Teleimprimator electronic F 1100, F 2000: 207.000iii. Teleimprimator electronic T 1000-S, TX 35 ES: 289.000iv. Transmi]\tor automat T 53: 10.000v. Receptor perforator: 10.000vi. Cutie comand\ T 57, TC 80: 10.000

2. Tarife pentru manoper\-service ocazional aparate telefonicea. Montare carcas\ aparat: 1.800b. Conectare sau deconectare microreceptor de la aparat: 1.000c. Montare sau demontare microreceptor asamblat: 1.800d. ~nlocuire cordon spiralat, combinat sau de priz\: 6.500e. ~nlocuire disc apel: 10.500f. ~nocuire claviatur\ asamblat\: 12.500g. ~nlocuire un buton din claviatur\: 14.000h. ~nlocuire baz\ mas\ plastic\: 20.000i. ~nlocuire carcasa masa plastica: 3.300j. ~nlocuire masc\ disc: 6.500k. ~nlocuire masc\ claviatur\: 6.500l. ~nlocuire capsula receptoare sau microfonic\: 3.300m. ~nlocuire micro`ntrerup\tor furc\: 10.000n. ~nlocuire circuit de convorbire asamblat: 5.000o. Depanare circuit convorbire: 34.000p. Reglare efect local: 3.300q. Configurare abonat cuplat: 3.300r. ~nlocuire circuit asamblat, bobin\ sau piesa mobil\-sonerie electromagnetic\: 6.500s. Reglare sonerie electromagnetic\: 2.500t. ~nlocuire poten]iometru reglaj volum sonerie electromagnetic\: 7.500u. Depanare circuit claviatur\: 37.000v. Depanare circuit sonerie electronic\: 17.000w. ~nlocuire capace microreceptor: 3.300x. ~nlocuire corp microreceptor sau microreceptor asamblat: 6.500y. ~nlocuire furc\ sau suport furc\: 6.500z. Montare [techer la cordon: 6.000

D.D.D.D. LUCR|RI LA ABONATLUCR|RI LA ABONATLUCR|RI LA ABONATLUCR|RI LA ABONAT1. ~nscrierea sau modificarea indicativului de identificare al aparatului facsimil, la

cererea abonatului: 59.0002. Mutarea interioar\ a unei linii principale sau suplimentare conectat\ la re]eaua public\

prin rozeta telefonic\: 98.0003. Lucr\ri de introducere sau scoatere din instala]ia de secretariat a unei linii telefonice

principale sau a unei linii suplimentare, existente(vezi nota V/6): 139.0004. Instalarea de linii telefonice suplimentare ( vezi nota V/1 )

a. În interior ( numai pentru instala]iile telefonice cu rozet\): 118.000b. În exterior (indiferent de instala]ia telefonic\, rozet\ sau priz\) (vezi nota V/7): 236.000

5. Instalarea de prize telefonicea. Pentru fiecare priz\ suplimentar\ la instala]ia ini]ial\ a unei linii principale: 117.000b. ~nlocuirea unei prize deteriorate (spart\) din vina abonatului, se considera

instalare de priz\ telefonic\ [i se tarifeaz\ corespunz\tor V/D/5/a.

Page 31: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentruEchipamente terminale [i re]ea interioar\

1 ianuarie, 2001Cap. V pag. 3

6. Instalarea [i mutarea interioar\ a aparatajului telefonic auxiliar.a. Cordon de legatur\ `ntre aparatul telefonic [i rozeta (numai pentru abona]ii cu

instala]ii telefonice cu rozeta), proprietatea ROMTELECOM: 40.000b. diverse tipuri (priza telefonic\ suplimentar\ nu este inclus\ la aparataj auxiliar): 104.000

7. Instalarea unui aparat facsimil pe o linie telefonic\ principal\ existent\, la cerereaabonatului: 236.000

8. Mutarea interioar\ a unui aparat facsimil, pe o linie telefonic\ principal\ existent\: 118.0009. Inlocuirea aparatului facsimil, la cererea abonatului: 94.00010. Instalarea si mutarea interioar\ a dispozitivelor auxiliare unui aparat facsimil

(comutator linie, conector linie): 42.00011. Deplasarea personalului administra]iei la abonat, se tarifeaz\ `n urm\toarele situa]ii:

a. `nlocuirea unui terminal, sau aparataj auxiliar, la cererea abonatului, pentrusitua]iile `n care abonatul nu are service pe baz\ de abonament sau terminalulnu este `nchiriat de la ROMTELECOM: 40.000

b. `nlocuirea unei prize sparte din vina abonatului: 40.000c. reconectarea dup\ executarea repara]iilor, a aparatelor terminale, proprietatea

abonatului, procurate de pe pia]a liber\ sau de la ROMTELECOM S.A., darf\r\ service sub form\ de abonament lunar, `n cazul `n care instala]iatelefonic\ este cu rozeta (indiferent de executantul service —ului): 40.000

E.E.E.E. DIVERSEDIVERSEDIVERSEDIVERSE1. Ocazionale

a. Eliberarea adeverin]ei de abonat telefonic, la cererea abonatului [i pentru a fiprezentat\ unui ter] (vezi nota V/8): 6.500

b. Elaborarea de solu]ii, schi]e de plan [i devize pentru executarea lucr\rilorspeciale de instalare, mutare sau modificare de instala]ii telefonice la cerereasolicitan]ilor:i. F\r\ deplasare pe teren a personalului: 129.000ii. Cu deplasarea pe teren a personalului: 367.000

c. Activit\]i desf\[urate pentru persoane fizice sau juridice, la cererea acestora,pentru proiectarea sau executarea unor lucr\ri:i. Emitere avize: 289.000ii. Emitere avize la cererea persoanelor fizice privind racorduri edilitare: 83.000

d. Punerea la dispozitia persoanelor juridice autorizate pentru proiectarea `ndomeniul telecomunica]iilor, la cererea acestora, a documenta]iei de pasport: 1.982.000

e. Inscrierea suplimentar\ `n Anuarul abona]ilor telefonici [i la Serviciulinforma]ii 93X, la cererea abona]ilor (tarif/cuvânt): 1.700

f. Eliberarea unei copii a facturii telefonice: 5.000g. Asisten]a tehnic\ pentru transmisiile de radio si TV — tarif/durata unei

transmisii: 1.834.000h. Teleconferin]a telefonic\, transmisii de radio [i televiziune (sunet):

i. pe fiecare circuit, tariful/minut, corespunz\tor convorbirilor telefoniceii. tariful pentru asisten]a tehnic\ - 10% din tariful total corespunz\tor

pct. i.

2. Periodice (abonamente) Lungimi de conduct\ de canaliza]ie pentru fiecare km saufrac]iune (vezi nota V/9): 720.000

NOTA V/NOTA V/NOTA V/NOTA V/1111Linia suplimentar\ este linia cu acces la re]eaua telefonic\ comutat\ prin intermediul liniei principale [itrebuie s\ fie instalat\ la aceea[i adres\ cu aceasta. Linia suplimentar\ este destinat\ exclusivtitularului de linie principal\ [i poate fi interioar\, (`n aceea[i cl\dire), sau exterioar\, (`n alt\ cl\dire ,cu condi]ia s\ func]ioneze la aceea[i adres\ cu linia telefonic\ principal\).

NOTA V/NOTA V/NOTA V/NOTA V/2222În cazul centralelor de abonat, linia suplimentar\ este linia cu acces la re]eaua telefonic\ de incint\ saupublic\ prin intermediul unei linii principale apar]inând centralei de abonat. Linia suplimentar\ estedeterminat\ de PCA-ul principal [i poate fi `n raport cu acesta, `n interior sau exterior, cu condi]ia s\func]ioneze la aceea[i adres\.

Page 32: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Tarife pentruEchipamente terminale [i re]ea interioar\

1 ianuarie, 2001Cap. V pag. 4

NOTA V/NOTA V/NOTA V/NOTA V/3333Pentru centralele telefonice proprietatea ROMTELECOM S.A., se vor percepe tarife de abonamentlunar `n raport cu sistemul `n cauz\, respectiv caracteristicile tehnice, de func]ia [i num\rul liniilor deinterior.

NOTA V/NOTA V/NOTA V/NOTA V/44441. ROMTELECOM S.A. asigur\ service-ul la cererea abona]ilor [i `n limita posibilit\]ilor tehnice.

Service-ul poate fi sub forma de abonament lunar sau interven]ie ocazional\. Service-ul ocazionalpentru terminalele de telecomunica]ii se tarifeaz\ la valoarea lucr\rilor de repara]ii, stabilit\ pebaza de deviz, [i care includ manoper\ [i piesele de schimb (vezi Cap. V/C/2)

2. ROMTELECOM S.A. poate asigura, contra cost, service-ul pentru unele tipuri de aparatetelefonice, respectiv cele care au fost procurate de la ROMTELECOM SA (de ex: EM 72, EM 90).

3. Tarifele pentru `nchirierea terminalelor de telecomunica]ii se percep lunar [i includ service-ulaferent.

4. Valorile `nscrise la service-ul pct. C/1/b,c,d,e includ numai manopera. Valoarea materialelor [ipieselor de schimb se tarifeaz\ separat, pe baz\ de deviz.

NOTA V/NOTA V/NOTA V/NOTA V/5555Sucursalele ROMTELECOM S.A. pot asigura service-ul terminalelor telex numai la cererea abona]ilor[i `n limita posibilit\]ilor tehnice. Service-ul terminalelor telex poate fi numai sub forma deabonament. Tarifele de service pe baz\ de abonament lunar includ numai manopera, candechipamentele sunt proprietatea clientului. Valoarea materialelor [i pieselor de schimb se calculeaz\ pebaz\ de deviz.

NOTA V/NOTA V/NOTA V/NOTA V/6666Instala]ia de secretariat poate fi `ncorporat\ `ntr-o central\ de abonat de mic\ capacitate sau poate ficonectat\ fie la o linie telefonic\ pricipal\ fie la o linie suplimentar\.

NOTA V/NOTA V/NOTA V/NOTA V/7777Tariful de la acest punct se percepe [i pentru instalarea de PCA, ulterior instal\rii centralei de abonat [ia PCA-urilor ini]iale.

NOTA V/NOTA V/NOTA V/NOTA V/8888Eliberarea adeverin]ei de abonat telefonic, solicitat\ acestuia de c\tre o sucursal\ a ROMTELECOMS.A., nu se tarifeaz\ [i va fi transmis\ de c\tre sucursala emitent\ direct sucursalei solicitante.

NOTA V/NOTA V/NOTA V/NOTA V/9999Nu se mai `nchiriaz\ lungimi de conducte de canaliza]ie decât cu aprobarea Directorului General alROMTELECOM S.A.

Page 33: TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE {I TELEGRAFICEPRINCIPII DE TARIFARE Cap. I pag. 1 A. ABONAMENTEABONAMENTE Cap. I pag. 1 B. LUCRARI Cap. I pag. 2 C. CONVORBIRILOR TELEFONICECONVORBIRILOR

Societatea Na]ional\ de Telecomunica]iiRomtelecom S.A.

Facturarea serviciilor1 ianuarie, 2001

Cap. VI pag. 1

CAPITOLUL VICAPITOLUL VICAPITOLUL VICAPITOLUL VI

FACTURAREA SERVICIILORFACTURAREA SERVICIILORFACTURAREA SERVICIILORFACTURAREA SERVICIILOR

A.A.A.A. AVANSURI SPRE DECONTARE:AVANSURI SPRE DECONTARE:AVANSURI SPRE DECONTARE:AVANSURI SPRE DECONTARE:Abonatii persoane juridice pl\tesc avansuri spre decontare, conform art. 4 din "Condi]iilegenerale pentru furnizarea serviciului telefonic", parte integrant\ a "Contractului cu abonatul".Fac excep]ie operatorii autoriza]i de re]ele publice de date [i operatorii autoriza]i de telefoniecelular\ mobil\.

B.B.B.B. PLATA SERVICIILOR:PLATA SERVICIILOR:PLATA SERVICIILOR:PLATA SERVICIILOR:Plata serviciilor telefonice se face potrivit art. 7 din "Condi]iile generale pentru furnizareaserviciului telefonic" ~n cazul neachit\rii `n termen a facturilor, `ncepând din a 16-a zi de neplat\de la termenul scadent, ROMTELECOM S.A. suspend\ serviciul telefonic, acesta putându-serestabili numai dup\ plata sumelor datorate. ~n a 61-a zi de neplat\ de la termenul scadent liniiletelefonice se desfiin]eaz\.

C.C.C.C. CATEGORII DE ABONA}I CU PROTECTIE SOCIAL|:CATEGORII DE ABONA}I CU PROTECTIE SOCIAL|:CATEGORII DE ABONA}I CU PROTECTIE SOCIAL|:CATEGORII DE ABONA}I CU PROTECTIE SOCIAL|:a. Persoanele handicapate care necesit\ protec]ie special\ beneficiaz\ de scutirea de plat\ a

tarifelor pentru unele presta]ii telefonice, conform Legii nr. 53/1992, modificat\ prinOrdonan]a de Urgen]a a Guvernului nr. 102 din 1999, aplicat\ prin Conven]ia `ncheiat\ `ntreSecretariatul de Stat pentru Handicapa]i [i ROMTELECOM S.A.

b. Veteranii de r\zboi si v\duvele de r\zboi beneficiaz\ de scutirea de plat\ a tarifului deabonament pentru linia telefonica principal\ instalat\ la domiciliu conform Legii nr 44/1994,aplicat\ prin conven]ii bilaterale `ntre Ministerul Ap\r\rii Na]ionale, Ministerul Muncii [iProtec]iei Sociale, Ministerul de Interne [i Ministerul Comunica]iilor (ROMTELECOMS.A.).

c. Persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurat\ cu `ncepere de la 6 martie1945, precum [i cele deportate `n str\inatate ori constituite `n prizonieri beneficiaz\ descutirea de plata tarifului de abonament pentru linia telefonic\ principal\ instalata ladomiciliu, conform Legii nr. 55/1998, aplicat\ prin conven]ii bilaterale `ntre MinisterulMuncii [i Protec]iei Sociale, Ministerul Ap\r\rii Na]ionale, Ministerul de Interne, ServiciulRomân de Informa]ii [i ROMTELECOM S.A.

d. Pentru abona]ii care beneficiaz\ de scutirea de plat\ a unor tarife, se cumuleaz\ impulsurilemen]ionate `n legi cu impulsurile incluse conform tipului de abonament telefonic ales. ~naceste situa]ii, din totalul impulsurilor realizate se scade num\rul total al impulsurilor tarifatecu 0 lei, conform legii [i tarifului de abonament, iar diferen]a se factureaz\ la valoareacorespunz\toare impulsului.

D.D.D.D. MAJORAREA SUMELOR FACTURATE, ~N CAZUL NEACHIT|RII ~N TERMEN, ~N FUNC}IEMAJORAREA SUMELOR FACTURATE, ~N CAZUL NEACHIT|RII ~N TERMEN, ~N FUNC}IEMAJORAREA SUMELOR FACTURATE, ~N CAZUL NEACHIT|RII ~N TERMEN, ~N FUNC}IEMAJORAREA SUMELOR FACTURATE, ~N CAZUL NEACHIT|RII ~N TERMEN, ~N FUNC}IEDE NUM|RUL ZILELOR DE ~NT|RZIERE, ASTFEL (VEZI NOTA VI/DE NUM|RUL ZILELOR DE ~NT|RZIERE, ASTFEL (VEZI NOTA VI/DE NUM|RUL ZILELOR DE ~NT|RZIERE, ASTFEL (VEZI NOTA VI/DE NUM|RUL ZILELOR DE ~NT|RZIERE, ASTFEL (VEZI NOTA VI/1111 [I VI/ [I VI/ [I VI/ [I VI/2222):):):):

a. 01-15 zile calendaristice: 0,5 % pe zi din valoarea total\ de plat\ a abonamentelor,`nchirierilor [i serviciilor facturate.

b. 16 - 60 zile calendaristice: 1 % pe zi din valoare a total\ de plat\ a abonamentelor,`nchirierilor [i serviciilor facturate.

NOTA VI/NOTA VI/NOTA VI/NOTA VI/1111Folosirea de c\tre o persoan\ juridic\ a unui post telefonic, având ca titular o persoan\ fizic\:-se `ncaseaz\ diferen]a de tarife dintre categoriile de servicii pe 18 luni anterioare constat\rii sau de ladata când se face dovada schimb\rii destina]iei serviciului Folosirea unui serviciu de telecomunica]iif\r\ achitarea tarifelor aferente:-se `ncaseaz\ tarifele pe 18 luni anterioare constat\rii sau de la datacând se face dovada folosirii serviciului.

NOTANOTANOTANOTA VI/ VI/ VI/ VI/2222Major\rile percepute nu exclud aplicarea penaliz\rilor pentru contraven]iile prev\zute de lege [i niciperceperea tarifelor pentru lucr\rile determinate de necesitatea reglement\rii conform instruc]iunilor.


Recommended