+ All Categories
Home > Documents > Statutul Person Didactic

Statutul Person Didactic

Date post: 10-Nov-2015
Category:
Upload: sebastian-stoica
View: 243 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
Description:
personal
Embed Size (px)
of 130 /130
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic publicată în M.Of. nr. 158 din data: 07/16/97 TITLUL I Dispoziţii generale Art. 1. Prevederile prezentului statut se aplicã personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi de conducere din întregul sistem de învãţãmânt de stat şi particular, personalului didactic care îndeplineşte funcţii de îndrumare şi de control, precum şi celorlalte categorii de personal didactic, nominalizate în statut. Art. 2. Prezenta lege reglementeazã: a) funcţiile, competenţele, responsabilitãţile, drepturile şi obligaţiile specifice personalului didactic şi didactic auxiliar, precum şi ale celui de conducere, de îndrumare şi de control; b) condiţiile şi modalitãţile de ocupare a posturilor şi funcţiilor didactice, didactice auxiliare, a funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi condiţiile şi modalitãţile de eliberare din aceste posturi şi funcţii, de încetare a activitãţii şi de pensionare a personalului didactic şi didactic auxiliar; c) sistemul de perfecţionare şi de evaluare; d) criteriile de normare şi de salarizare, de acordare a distincţiilor şi a premiilor, de aplicare a sancţiunilor. Art. 3. (1) Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de învãţãmânt responsabile cu instrucţia şi educaţia. (2) Din personalul didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevãzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplinã a drepturilor, o conduitã moralã conformã deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei. Art. 4. (1) Încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didacticã sau didacticã auxiliarã, precum şi într-o funcţie de conducere, de îndrumare şi de control sunt condiţionate de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Învãţãmântului împreunã cu Ministerul Sãnãtãţii. Incompatibilitãţile de ordin medical cu funcţia didacticã sunt stabilite prin protocol între cele douã ministere menţionate. (2) Nu pot ocupa posturile menţionate la alin. (1) persoanele lipsite de acest drept, pe durata stabilitã printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã de condamnare penalã (3) În situaţii de inaptitudine profesionalã de naturã psihocomportamentalã, conducerea unitãţii sau a instituţiei de învãţãmânt poate solicita, cu acordul consiliului profesoral sau al consiliului facultãţii, un nou examen medical complet. Aceeaşi prevedere se aplicã, în mod similar, funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi personalului din unitãţile conexe învãţãmântului. (4) Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de îndrumare şi de control în învãţãmânt persoanele care desfãşoarã activitãţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, cum sunt: a) prestarea de cãtre cadrul didactic a oricãrei activitãţi comerciale în incinta unitãţii de învãţãmânt sau în zona limitrofã;
Transcript

Parlamentul Romniei

Legea nr. 128/1997

privind

Statutul personalului didactic

publicat n M.Of. nr. 158 din data: 07/16/97

TITLUL I

Dispoziii generale

Art. 1. Prevederile prezentului statut se aplic personalului didactic de predare, didactic auxiliar i de conducere din ntregul sistem de nvmnt de stat i particular, personalului didactic care ndeplinete funcii de ndrumare i de control, precum i celorlalte categorii de personal didactic, nominalizate n statut.

Art. 2. Prezenta lege reglementeaz:

a) funciile, competenele, responsabilitile, drepturile i obligaiile specifice personalului didactic i didactic auxiliar, precum i ale celui de conducere, de ndrumare i de control;

b) condiiile i modalitile de ocupare a posturilor i funciilor didactice, didactice auxiliare, a funciilor de conducere, de ndrumare i de control, precum i condiiile i modalitile de eliberare din aceste posturi i funcii, de ncetare a activitii i de pensionare a personalului didactic i didactic auxiliar;

c) sistemul de perfecionare i de evaluare;

d) criteriile de normare i de salarizare, de acordare a distinciilor i a premiilor, de aplicare a sanciunilor.

Art. 3. (1) Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de nvmnt responsabile cu instrucia i educaia.

(2) Din personalul didactic pot face parte persoanele care ndeplinesc condiiile de studii prevzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplin a drepturilor, o conduit moral conform deontologiei profesionale i sunt apte din punct de vedere medical pentru ndeplinirea funciei.

Art. 4. (1) ncadrarea i meninerea ntr-o funcie didactic sau didactic auxiliar, precum i ntr-o funcie de conducere, de ndrumare i de control sunt condiionate de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul nvmntului mpreun cu Ministerul Sntii. Incompatibilitile de ordin medical cu funcia didactic sunt stabilite prin protocol ntre cele dou ministere menionate.

(2) Nu pot ocupa posturile menionate la alin. (1) persoanele lipsite de acest drept, pe durata stabilit printr-o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare penal

(3) n situaii de inaptitudine profesional de natur psihocomportamental, conducerea unitii sau a instituiei de nvmnt poate solicita, cu acordul consiliului profesoral sau al consiliului facultii, un nou examen medical complet. Aceeai prevedere se aplic, n mod similar, funciilor de conducere, de ndrumare i de control, precum i personalului din unitile conexe nvmntului.

(4) Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de ndrumare i de control n nvmnt persoanele care desfoar activiti incompatibile cu demnitatea funciei didactice, cum sunt:

a) prestarea de ctre cadrul didactic a oricrei activiti comerciale n incinta unitii de nvmnt sau n zona limitrof;

b) comerul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio sau vizuale;

c) practicarea, n public, a unor activiti cu componen lubric sau altele care implic exhibarea, n manier obscen, a corpului.

(5) Personalul didactic, didactic auxiliar, de ndrumare, de conducere i de control, care se consider nedreptit, poate solicita o expertiz a capacitii de munc.TITLUL II

nvmntul preuniversitarCAPITOLUL I

Funciile didactice i didactice auxiliare. Condiiile pentru ocuparea acestoraeciunea 1

Funciile didactice i didactice auxiliareArt. 5.(1) Funciile didactice sunt:

a) n nvmntul precolar: educator/educatoare; institutor/institutoare;

b) n nvmntul primar: nvtor/nvtoare; institutor/institutoare;

b) n nvmntul secundar: profesor, profesor-psihopedagog, maistru-instructor;

c) n nvmntul special i n comisiile de expertiz complex: educatoare/educator, nvtor, nvtor itinerant, institutor, profesor, profesor itinerant, profesor de educaie special, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog colar, profesor-logoped, maistru-instructor, nvtor-educator, profesor-educator.

(2) n unitile conexe nvmntului preuniversitar funciile didactice sunt:

a) n casele de copii: educatoare/educator, institutor-educator, nvtor-educator, profesor-educator, profesor-logoped, psihopedagog;

b) n centrele i cabinetele de asisten psihopedagogic: profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog;

c) n centrele logopedice intercolare i n cabinetele colare: profesor-logoped, cu calificarea n psihopedagogie special, psihologie sau pedagogie;

d) n casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat;

e) n cluburile sportive colare: profesor, antrenor;

f) n unitile cu activiti extracolare: educator/educatoare, nvtor, institutor, profesor, maistru-instructor, antrenor.

Art. 6. (1) Funciile didactice auxiliare sunt:

a) bibliotecar, documentarist, redactor;

b) informatician;

c) laborant;

d) tehnician;

e) pedagog colar;

f) instructor-animator, instructor de educaie extracolar;

g) asistent social;

h) corepetitor.

(2) Ministerul nvmntului, n colaborare cu Ministerul Muncii i Proteciei Sociale, este autorizat ca, n funcie de dinamica nvmntului, s stabileasc noi funcii didactice auxiliare.Seciunea a 2-a

Condiiile pentru ocuparea funciilor didactice i didactice auxiliare

Art. 7. (1) Pentru ocuparea funciilor didactice trebuie ndeplinite urmtoarele condiii de studii:

a) pentru funcia de educator/educatoare n nvmntul precolar absolvirea cu examen de diplom a liceului pedagogic sau a unei coli echivalente, ori absolvirea cu diplom de licen sau de absolvire, urmat de un curs n domeniul psihopedagogic i metodic specific;

b) pentru funcia de nvtor absolvirea cu examen de diplom a liceului pedagogic, secia pentru nvtori, sau a seciei educatoare-nvtori ori a unei coli echivalente;

c) pentru funcia de institutor absolvirea cu examen de diplom a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei coli echivalente, urmat de absolvirea unei instituii de nvmnt superior de lung sau de scurt durat ori de absolvirea cu diplom de licen sau de absolvire, urmat de un curs specific n domeniul psihopedagogic i metodic;

d) pentru funcia de profesor n nvmntul gimnazial i n nvmntul profesional absolvirea, cu examen de licen ori examen de absolvire, a unei instituii de nvmnt superior sau a unui colegiu pedagogic de profilul postului sau absolvirea cu diplom a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puin un an i jumtate, aprobate n acest scop de Ministerul nvmntului studii aprofundate, studii academice postunivesitare, studii postuniversitare de specializare, n profilul postului, precum i ndeplinirea condiiei cerute de art. 68 din Legea nvmntului nr. 84/1995, republicat*);

e) pentru funcia de profesor n nvmntul liceal i postliceal absolvirea cu examen de licen a unei instituii de nvmnt superior de lung durat sau echivalent acesteia, n profilul postului, sau absolvirea cu diplom a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puin un an i jumtate, aprobate n acest scop de Ministerul nvmntului studii aprofundate, studii academice post- universitare, studii postuniversitare de specializare, n profilul postului, precum i ndeplinirea condiiei cerute de art. 68 din Legea nvmntului nr. 84/1995;

f) pentru funcia de maistru-instructor absolvirea cu examen de diplom a unei coli postliceale n domeniu, precum i efectuarea unui stagiu de cel puin 3 ani n domeniu; pentru aceast funcie trebuie ndeplinit i condiia prevzut la art. 68 din Legea nvmntului nr. 84/1995.

(2) Pentru ocuparea funciilor didactice prevzute la art. 5 alin. (1) lit. d), n nvmntul special trebuie ndeplinite, dup caz, condiiile de studii menionate la alin. (1), precum i un stagiu atestat de pregtire teoretic i practic n educaia special.

(3) Pentru ocuparea funciilor didactice din unitile conexe nvmntului preuniversitar trebuie ndeplinite, n mod corespunztor, condiiile de studii prevzute la alin. (1).(4) Pentru ocuparea funciei de antrenor n cluburile sportive colare, n palatele i n cluburile copiilor, se cere absolvirea cu diplom a unui liceu i a unei coli de antrenori ori a unei instituii de nvmnt postliceal sau superior de profil, cu specializarea n ramura de sport respectiv i ndeplinirea condiiei prevzute la art. 68 din Legea nvmntului nr. 84/1995.

Art. 8. Pentru ocuparea funciilor didactice auxiliare trebuie ndeplinite urmtoarele condiii de studii:

a) pentru funcia de bibliotecar, de documentarist i de redactor absolvirea cu examen de diplom a unei instituii de nvmnt, secia de biblioteconomie, sau a altor instituii de nvmnt ai cror absolveni au studiat n timpul colarizrii disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor i ali absolveni ai nvmntului superior, postliceal sau liceal cu diplom, pe perioad determinat, dac au urmat un curs de iniiere n domeniu;

b) pentru funcia de informatician absolvirea cu diplom a unei instituii de nvmnt superior sau a unei uniti de nvmnt preuniversitar, de profil;

c) pentru funcia de laborant i de tehnician absolvirea cu examen de diplom, n profilul postului, a unei coli postliceale sau a liceului, urmat de un curs de iniiere n domeniu, n condiiile stabilite de Ministerul nvmntului;

d) pentru funcia de pedagog colar absolvirea liceului cu examen de bacalaureat;

e) pentru funcia de instructor-animator absolvirea cu diplom a unei instituii de nvmnt superior, a unei coli postliceale, a unui liceu pedagogic sau a echivalentului acestuia, ori a altui liceu i absolvirea cursurilor speciale pentru obinerea atestatului de aptitudini pentru aceast funcie;

f) pentru funcia de instructor de educaie extracolar absolvirea unui liceu sau liceu pedagogic, cu diplom de bacalaureat;

g) pentru funcia de asistent social absolvirea unei instituii de nvmnt superior de profil, de lung sau de scurt durat, cu examen de licen sau de absolvire, sau a unei coli sanitare postliceale ori a unei coli postliceale de conductori puericultori;

h) pentru funcia de corepetitor absolvirea unei instituii de nvmnt superior de profil, de lung sau de scurt durat, ori a unui liceu de specialitate.Seciunea a 3-a

Ocuparea i eliberarea posturilor didactice i didactice auxiliare

Art. 9. (1) Posturile didactice pot fi ocupate cu personal titular, asociat sau suplinitor. Personalul didactic titular i cel asociat trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute la art. 7 i 8.

(2) Posturile didactice se ocup prin concurs. Concursul const n probe scrise, la angajarea titularilor, din probe scrise sau orale, la angajarea suplinitorilor, din interviu i din prezentarea unui curriculum vitae, la angajarea personalului didactic asociat. Concursurile se organizeaz n baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului nvmntului, cu excepia situaiilor prevzute la art. 13.

(3) Coordonarea metodologic a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante n nvmntul de stat este asigurat de Ministerul nvmntului, iar organizarea i desfurarea acestora, de ctre inspectoratele colare, precum i de ctre unitile de nvmnt preuniversitar reprezentative, stabilite de Ministerul nvmntului.

*) Legea nvmntului nr. 84/1995 a fost republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1996.

(4) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice n nvmntul particular se organizeaz de ctre unitatea colar respectiv, n conformitate cu prevederile alin. (2).

Art. 10. (1) Ordinea ocuprii posturilor didactice din nvmntul de stat este:

a) pretransferarea personalului didactic, la cerere, n aceeai localitate sau n localitatea unde i are domiciliul, n limitele aceluiai regim de mediu, n uniti de nvmnt echivalente sau ntr-o treapt inferioar de nvmnt, respectnd prevederile art. 7 i ale art. 13 alin. (5), care se aplic n mod corespunztor; dac postul este solicitat de dou sau mai multe persoane, se organizeaz concurs;

b) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrngere de activitate sau prin desfiinarea unor uniti colare; transferul se efectueaz n uniti colare echivalente sau ntr-o treapt inferioar de nvmnt, n specialitate, n limitele aceluiai regim de mediu, rural sau urban, ori din mediul urban n mediul rural;

c) detaarea n interesul nvmntului, prin concurs specific;

d) ocuparea, prin concurs, a posturilor declarate vacante;

e) detaarea, la cererea persoanelor interesate, prin concurs specific;

f) ocuparea, prin concurs, a posturilor rezervate i a posturilor rmase vacante n urma operaiunilor prevzute la lit. a)e), prin suplinire, prin cumul sau prin plata cu ora, de ctre personal suplinitor, titular sau asociat.

(2) Anual, posturile declarate vacante din nvmntul preuniversitar de stat i particular se aduc la cunotin persoanelor interesate, cu cel puin 30 de zile naintea concursului, prin publicare n presa central, local i prin afiare la inspectoratele colare i la unitile de nvmnt respective.

(3) Calendarul activitilor prevzute la alin. (1) i (2), tematica i condiiile de concurs se fac publice n fiecare an colar, pn la 15 noiembrie.

Art. 11. (1) Lucrrile privitoare la mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar de stat sunt coordonate de o comisie, numit de inspectorul colar general, avnd ca preedinte un inspector colar general adjunct. Componena comisiei i atribuiile acesteia se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul nvmntului.

(2) Subiectele pentru probele scrise la concursurile organizate de inspectoratele colare se stabilesc de Ministerul nvmntului. Subiectele pentru concursurile organizate de unitile de nvmnt particulare, autorizate provizoriu sau acreditate, se stabilesc de ctre acestea.

(3) La concursurile organizate de inspectoratele colare, lucrrile scrise pentru ocuparea posturilor vacante din nvmntul preuniversitar de stat se evalueaz de comisii, pe specialiti, instituite la nivelul centrului universitar responsabil cu perfecionarea personalului din judeele arondate.

(4) La concursurile organizate de unitile de nvmnt, lucrrile scrise pentru ocuparea posturilor vacante din nvmntul preuniversitar de stat sau particular se evalueaz de comisii, pe specialiti, instituite la nivelul unitii colare respective.

(5) n nvmntul de stat, validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice se face de ctre - inspectoratul colar. Angajarea pe post se face prin dispoziie a inspectorului colar general. n nvmntul particular, validarea concursurilor i angajarea pe post se fac de ctre conducerea unitii i se comunic n scris inspectoratului colar.

(6) Reprezentanii sindicatelor recunoscute la nivel naional au drept de acces la documentele comisiei prevzute la alin. (1), dup finalizarea acestora.

(7) Cheltuielile pentru lucrrile concursurilor sunt suportate de ctre organizatori.

Art. 12. (1) Contestaiile privind rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante n nvmntul de stat se adreseaz inspectoratului colar, n termen de 10 zile de la comunicarea rezultatelor.

(2) Contestaiile se soluioneaz prin reevaluarea lucrrilor n cauz de ctre o comisie stabilit de rectorul instituiei de nvmnt superior unde a fost fcut evaluarea lucrrilor. Din aceast comisie nu pot face parte persoanele care au asigurat corectarea la concurs a lucrrilor. Hotrrea acestei comisii este definitiv.

(3) Contestaiile privind rezultatele concursului n nvmntul particular se adreseaz unitii organizatoare. Comisia care le va analiza va fi alctuit din ali membri dect cei care au corectat n concurs lucrrile n cauz. Hotrrea comisiei de contestaii este definitiv.

Art. 13. (1) Prin restrngere de activitate se nelege situaia n care postul de educatoare, nvtor, institutor i nvtor-educator nu se mai ncadreaz n sistemul de normare privind efectivele de precolari sau de elevi prevzute de lege.

(2) Inspectoratul colar are obligaia de a face public, prin afiare la inspectorat i la unitile de nvmnt vizate, lista posturilor supuse restrngerii de activitate, cu cel puin 30 de zile naintea declanrii procedurilor prevzute la alin. (4) i (5).

(3) n cazul profesorilor i al maitrilor-instructori, re- strngerea activitii const n diminuarea numrului de ore sub nivelul unei jumti de norm, fr posibiliti de completare, n aceeai coal sau ntr-o coal apropiat, cu ore de specialitate sau de specialiti nrudite, care pot fi predate de cadrul didactic n cauz.

(4) n cazul restrngerii activitii unei uniti de nvmnt, se renun, n ordine, la:

a) activitatea prestat prin cumul, prin plata cu ora sau prin suplinire;

b) activitatea prestat de personalul didactic care ndeplinete condiiile legale de pensionare;

c) activitatea prestat de personalul didactic care solicit plecarea din unitate pe motivul restrngerii postului n specialitate.

(5) n cazul n care restrngerea de activitate vizeaz dou sau mai multe persoane de aceeai specialitate, n afara situaiei prevzute la alin. (3), se procedeaz la evaluare obiectiv sau la organizarea unui concurs, conform hotrrii consiliului profesoral al unitii colare. Evaluarea, respectiv concursul, este realizat de o comisie al crei preedinte este inspectorul colar de specialitate. Evaluarea obiectiv, convertit n punctaj unitar stabilit de Ministerul nvmntului, const ntr-o inspecie colar la clas, cumulat cu: nivelul studiilor, gradul didactic sau titlul de doctor, media de absolvire, pentru stagiari, progresul colar al elevilor, activitatea didactico-tiinific, lucrri tiinifice, studii, articole, programe i manuale colare, material didactic omologat, experimente didactice. Dac rezultatul evalurii obiective nu conduce la departajare, se aplic, n ordine, urmtoarele criterii social-umanitare: so/soie cu domiciliul n localitate, prini cu domiciliul n localitate, motive de sntate care nu permit prsirea localitii, soul/soia s lucreze n nvmnt, alte cauze obiective, dovedite cu acte. Concursul se organizeaz conform prevederilor art. 9. Contestaiile se rezolv potrivit dispoziiilor art. 12. Reprezentanii sindicatelor recunoscute la nivel naional particip, ca observatori, la toate etapele restngerii de activitate.

Art. 14. (1) Detaarea n interesul nvmntului, prevzut la art. 10 alin. (1) lit. c), se face cu acordul persoanelor solicitate, pentru ocuparea unor posturi din uniti de nvmnt: grdinie, coli sau clase constituite din elevi capabili de performane, la grupe, inclusiv de precolari, sau clase alctuite din copii cu cerine speciale de educaie, uniti-pilot, uniti de aplicaie, uniti deficitare n personal didactic i pentru asigurarea conducerii unitilor de nvmnt, precum i n funciile de ndrumare i de control.

(2) Detaarea personalului titular n nvmnt, n posturile menionate la alin. (1), se poate efectua conform legii i cu acordarea drepturilor prevzute n contractul individual de munc, supus revizuirii anuale.

(3) Detaarea n posturile didactice prevzute la alin. (1) poate fi efectuat pe o durat de 14 ani, corespunztoare unui ciclu de nvmnt, iar pentru funciile de conducere, de ndrumare i de control, pn la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfritul anului colar respectiv.

(4) Persoana detaat i pstreaz calitatea de titular pe postul din unitatea de unde a fost detaat.

(5) Detaarea pe postul didactic rezervat nceteaz la revenirea titularului pe post.

Art. 15. Detaarea, la cererea persoanei interesate, se face prin concurs. La medii egale de concurs are prioritate persoana al crei so este cadru didactic. Detaarea se face pe o perioad de cel mult doi ani colari consecutivi, cu pstrarea calitii de titular pe postul i la unitatea de unde a fost detaat.

Art. 16. (1) Posturile rmase vacante n urma operaiunilor prevzute la art. 10 lit. a)e), precum i cele rezervate conform art. 101 se pot ocupa prin concurs de ctre suplinitorii care ndeplinesc condiiile prevzute la art. 4 i 7, pe o perioad de cel mult un an colar, respectiv pn la revenirea titularului pe post.

(2) Posturile publicate pentru suplinire se ocup, cu prioritate, de ctre candidaii care au participat la concursul organizat conform art. 10 lit. d), n ordinea mediilor obinute, pe o perioad de un an colar.

(3) Posturile prevzute la alin. (1), rmase vacante dup operaiunile menionate la alin. (2), se ocup printr-un nou concurs organizat de inspectoratul colar, la care pot - participa candidaii care ndeplinesc condiiile prevzute de prezenta lege.

(4) Orele rmase neocupate se atribuie de ctre directorul colii, prin cumul sau prin plata cu ora, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate.

(5) Personalul didactic titular aflat n concediu fr plat nu poate fi ncadrat n activiti de suplinire, cumul sau plata cu ora.

(6) n mod excepional, n lipsa personalului didactic calificat, dup epuizarea situaiilor prevzute la alin. (1)(4), pot fi ncadrai, pe o durat de cel mult un an colar, suplinitori fr studii corespunztoare, care au absolvit cel puin liceul, cu diplom de bacalaureat, i care sunt testai prin interviu i lucrare scris, n profilul postului solicitat. Au prioritate persoanele n curs de calificare pentru nvmnt, crora li se asigur continuitatea pe post, dac acesta nu se ocup prin concurs, i persoanele care au funcionat n anul precedent cu statut de suplinitori, primind cel puin calificativul bine. Personalul didactic necalificat este obligat s participe periodic la cursuri de iniiere n profilul postului i n metodica predrii disciplinei respective, organizate de inspectoratul colar.

\Art. 17. Eliberarea din nvmnt a personalului didactic titular, prin transfer n alt sector de activitate sau prin desfacerea contractului de munc, se face de ctre organul care a dispus angajarea, potrivit legii.

Art. 18. Contestaiile privind mobilitatea personalului didactic, cu excepia prevederilor art. 12, se rezolv de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar, cu respectarea dispoziiilor art. 11 alin. (6). Hotrrile acestuia sunt definitive i pot fi atacate numai prin procedurile contenciosului administrativ.

Art. 19. (1) Personalul didactic auxiliar din nvmnt se angajeaz prin concurs, potrivit prevederilor art. 8.

(2) Angajarea i eliberarea din funcie a personalului didactic auxiliar n unitile de nvmnt cu personalitate juridic se fac de ctre directorul unitii, cu aprobarea consiliului de administraie.

(3) Angajarea i eliberarea din funcie a personalului didactic auxiliar n unitile de nvmnt fr personalitate juridic se fac de ctre organul ierarhic superior, cu consultarea directorului unitii respective.

(4) Structura i numrul posturilor pentru personalul didactic auxiliar din nvmntul de stat se stabilesc de ctre inspectoratul colar, pe baza criteriilor de normare, elaborate de Ministerul nvmntului, pentru fiecare categorie de personal.

(5) Eliberarea din nvmnt a personalului didactic auxiliar se face conform art. 17.CAPITOLUL II

Funciile de conducere, de ndrumare i de controlSeciunea 1

Funciile de conducereArt. 20. (1) Funciile de conducere din unitile de nvmnt sunt: director i director adjunct.

(2) Funciile de conducere din inspectoratele colare sunt: inspector colar general i inspector colar general adjunct.

(3) Funciile de conducere din unitile conexe ale nvmntului preuniversitar se stabilesc potrivit specificului acestora, prin reglementri ale Ministerului nvmntului.

Art. 21. (1) Funciile de director i de director adjunct pot fi ocupate de personalul didactic titular, avnd cel puin gradul didactic II i vechime la catedr de cel puin 5 ani, care se distinge prin caliti profesionale, manageriale i morale.

(2) Ocuparea funciilor de director i de director adjunct n nvmntul de stat se face prin concurs organizat de inspectoratul colar, difereniat dup nivelul unitii, care const n:

a) curriculum vitae, analiza i evaluarea acestuia;

b) interviu, prin care se testeaz i cunotinele de legislaie colar i de management educaional.

(3) Numirea ntr-o funcie de conducere n unitile de nvmnt de stat, dup concurs, se face pe baz de contract de management educaional, n condiiile legii, de ctre:

a) inspectorul colar general, pentru directorii din nvmntul de stat precolar, primar, gimnazial i profesional, pentru directorii adjunci din nvmntul de stat preuniversitar, precum i pentru directorii i directorii adjunci din unitile cu activitate extracolar i din unitile conexe subordonate inspectoratului;

b) ministrul nvmntului, pentru directorii din nvmntul de stat liceal i postliceal, precum i pentru directorii i directorii adjunci din unitile direct subordonate Ministerului nvmntului.

(4) Organizarea i desfurarea concursurilor se reglementeaz prin metodologii aprobate de ministrul nvmntului.(5) n cazul neocuprii funciilor de director sau de director adjunct, conform prevederilor prezentului articol, inspectorul colar general are dreptul de a face numiri cu delegaie sau prin detaare, pe o perioad de cel mult un an colar, cu posibilitate de revenire dup fiecare scoatere la concurs.

(6) Funciile de conducere din unitile de nvmnt particular se ocup prin concurs organizat de unitatea respectiv, n condiiile prevzute la alin. (1) i (2). Numirile n aceste funcii sunt de competena organizatorului, cu informarea inspectorului colar general.

Art. 22. (1) n unitile de nvmnt n a cror structur sunt incluse i clase ale nvmntului primar sau grupe de nvmnt precolar, unul dintre directorii adjunci este, dup caz, institutor, nvtor sau educatoare.

(2) La unitile de nvmnt, grdinie sau coli cu clasele IIV, cu un singur post, cadrul didactic respectiv este i directorul unitii.

(3) n unitile colare care funcioneaz numai cu clasele IIV, unul dintre institutori sau nvtori ndeplinete i funcia de director.

Art. 23. (1) n unitile distincte de nvmnt cu predare n limba unei minoriti naionale, funciile de conducere se ocup de personal didactic aparinnd acestei minoriti sau de personal didactic bun cunosctor al limbii respective.

(2) n unitile de nvmnt cu secii de predare n limba unei minoriti naionale, se recomand ca unul dintre directori s fie i cunosctor al limbii respective.

(3) n unitile de nvmnt prevzute la alin. (2), cu un singur post de conducere, prin excepie se numete i un director adjunct de la alt secie dect cea din care provine directorul.

(4) Directorii i directorii adjunci, numii conform prevederilor prezentului articol, trebuie s fie buni cunosctori ai limbii romne.

Art. 24. (1) Funcia de inspector colar general se ocup prin concurs de ctre personalul didactic titular, cu diplom de licen sau echivalent, care ndeplinete criteriile de competen profesional, managerial i de prestigiu moral, evaluate prin:

a) curriculum vitae;

b) caliti dovedite n activitatea didactic i n funcii de conducere, de ndrumare i de control, anterioare, n sistemul de nvmnt;

c) titlul de doctor sau gradul didactic I;

d) interviu n faa unei comisii ministeriale, privind inspecia colar, legislaia colar, managementul educaional i deontologia profesional.

(2) Funciile de inspector colar general adjunct i de director al casei corpului didactic se ocup prin concurs, n conformitate cu prevederile alin. (1).

(3) Comisia ministerial pentru ocuparea funciilor de inspector colar general i de inspector colar general adjunct, numit prin ordin al ministrului nvmntului, este alctuit din 5 membri, dintre care: secretarul de stat pentru nvmntul preuniversitar, n calitate de preedinte; 3 inspectori colari generali din teritoriu i un director din Ministerul nvmntului, cu competene n domeniu. n comisia de concurs pentru ocuparea funciei de inspector colar general adjunct sau de director al casei corpului didactic va fi inclus i inspectorul colar general al judeului respectiv.

(4) Eventualele contestaii la hotrrile comisiei se adreseaz ministrului nvmntului, n termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor concursului. Hotrrea acestuia este definitiv.

(5) Concursul pentru ocuparea funciilor de conducere menionate la alin. (1) i (2) se desfoar la Ministerul nvmntului.

(6) Numirea inspectorului colar general, a inspectorului colar general adjunct i a directorului casei corpului didactic se face prin ordin al ministrului nvmntului. Inspectorul colar general ncheie un contract de management educaional cu ministrul nvmntului, care cuprinde strategia i direciile de dezvoltare a nvmntului din jude, n concordan cu obiectivele reformei n plan naional. Reevaluarea condiiilor contractuale se face o dat la 4 ani.Seciunea a 2-a

Funciile de ndrumare i de control

Art. 25. Funciile de ndrumare i de control din nvmntul preuniversitar sunt:

a) la inspectoratele colare: inspector colar de specialitate, inspector colar;

b) la Ministerul nvmntului: inspector general, inspector principal de specialitate, alte funcii stabilite prin hotrre a Guvernului.

Art. 26. (1) Funciile de ndrumare i de control din inspectoratele colare, prevzute la art. 25 lit. a), se ocup prin concurs de ctre personalul didactic titular n nvmnt, cu diplom de licen sau echivalent, care ndeplinete criteriile de competen profesional i de moralitate, avnd cel puin gradul didactic II i o vechime la catedr, n specialitate, de cel puin 8 ani.

(2) Funcia de inspector colar de specialitate pentru nvmntul precolar i primar se poate ocupa, prin excepie de la reglementrile prevzute la alin. (1) privind condiiile de studii, de ctre personalul didactic cu pregtire pentru treptele de nvmnt menionate, care a desfurat activiti metodice n cadrul liceului pedagogic i al casei corpului didactic ori a condus activiti metodice la nivel colar sau intercolar.

(3) n judeele cu nvmnt n limbile minoritilor naionale, structura inspectoratelor colare cuprinde i un numr corespunztor de inspectori colari pentru acest nvmnt, n condiiile stabilite la alin. (1) i (2).

Art. 27. Funciile de ndumare i de control din Ministerul nvmntului, prevzute la art. 25 lit. b), se ocup prin concurs, cu respectarea condiiilor stabilite la art. 26 alin. (1).

Art. 28. (1) Concursul pentru ocuparea funciilor de ndrumare i de control prevzute la art. 25 const n:

a) curriculum vitae, analiza i evaluarea acestuia;

b) aprecierea consiliului de administraie din unitatea n care lucreaz;

c) inspecie special la clas;

d) prob practic (asisten la ore, analiz de lecii, ntocmirea procesului-verbal de inspecie);

e) interviu n faa unei comisii de concurs, privind legislaia colar, managementul educaional i deontologia profesional.

(2) Candidatul la o funcie de ndrumare i de control, prevzut la art. 25 lit. b), susine i o prob scris n profilul postului pentru care candideaz.

Art. 29. (1) Comisia pentru concursul de ocupare a funciilor de ndrumare i de control, prevzute la art. 25 lit. a), este format din: inspectorul colar general n calitate de preedinte; inspectorul principal de specialitate din Ministerul nvmntului sau un delegat al acestui minister; un profesor sau confereniar universitar din profilul postului sau din departamentul pentru pregtirea personalului didactic, desemnat de rectorul instituiei de nvmnt superior la care acesta este titular.

(2) Comisia pentru concursul de ocupare a funciilor de ndrumare i de control, prevzute la art. 25 lit. b), este format din: secretarul de stat al departamentului n care se afl postul scos la concurs n calitate de preedinte; directorul general din departamentul respectiv; un profesor sau un confereniar universitar din profilul postului, stabilit de ministrul nvmntului.

(3) Contestaiile la hotrrile comisiilor se adreseaz ministrului nvmntului i se soluioneaz conform art. 24 alin. (4).

Art. 30. Numirea personalului didactic reuit la concurs, n funciile prevzute la art. 25 lit. a), se face de ctre inspectorul colar general, cu avizul Ministerului nvmntului, iar n funciile prevzute la art. 25 lit. b), prin ordin al ministrului nvmntului, n condiiile legii.

Art. 31. Eliberarea din funciile de conducere, prevzute la art. 20, i din funciile de ndrumare i de control, prevzute la art. 25, se face de ctre cei care au dispus numirea, n condiiile legii.CAPITOLUL III

Perfecionarea pregtirii personalului didactici didactic auxiliarArt. 32. (1) Perfecionarea pregtirii personalului didactic se realizeaz prin forme i programe, n raport cu exigenele nvmntului, cu evoluia diferitelor discipline de studiu, cicluri de nvmnt i profiluri, precum i n funcie de necesitile i de interesele de perfecionare a diferitelor categorii de cadre didactice.

(2) Activitatea de perfecionare a personalului didactic este coordonat de Ministerul nvmntului i se realizeaz n:

a) instituii de nvmnt superior, prin faculti, departamente i catedre, pentru perfecionarea pregtirii de specialitate a profesorilor;

b) instituii de nvmnt superior, prin departamentele sau catedrele de pregtire a personalului didactic, pentru perfecionarea pregtirii metodice i psihopedagogice a profesorilor;

c) colegii pedagogice i licee pedagogice, pentru perfecionarea de specialitate, metodic i psihopedagogic a personalului didactic din nvmntul precolar i primar;

d) uniti de nvmnt de profil, pentru maitri-instructori;

e) case ale corpului didactic, pentru formarea continu a personalului didactic i a personalului didactic auxiliar;

f) centre, institute i alte forme instituionalizate, pentru pregtirea i perfecionarea personalului de conducere, de ndrumare i de control;

g) Palatul Naional al Copiilor, pentru perfecionarea personalului didactic din palate i cluburi ale copiilor, precum i tabere colare.

(3) Inspectoratele colare i casele corpului didactic, mpreun cu instituiile i unitile prevzute la alin. (2), asigur organizarea i realizarea perfecionrii personalului didactic, potrivit metodologiei Ministerului nvmntului.

(4) Principalele forme de organizare a perfecionrii personalului didactic din nvmntul preuniversitar sunt:

a) activiti metodico-tiinifice i psihopedagogice, realizate la nivelul unitii de nvmnt sau pe grupe de uniti (comisii metodice, catedre i cercuri pedagogice);

b) sesiuni metodico-tiinifice de comunicri, simpozioane i schimburi de experien pe probleme de specialitate i psihopedagogice;

c) stagii periodice de informare tiinific de specialitate i n domeniul tiinelor educaiei;

d) forme de perfecionare prin coresponden (nvmnt la distan);

e) cursuri fr frecven, organizate de instituii de nvmnt superior, combinate cu consultaii periodice, potrivit opiunilor participanilor;

f) cursuri organizate de societi tiinifice i de alte organizaii profesionale ale personalului didactic;

g) cursuri de perfecionare a pregtirii de specialitate, metodice i psihopedagogice sau pentru obinerea definitivrii n nvmnt ori a gradelor didactice, n conformitate cu prevederile legii;

h) cursuri de pregtire i de perfecionare pentru personalul de conducere, de ndrumare i de control, potrivit unor programe specifice;

i) burse de perfecionare i stagii de studiu i de documentare, realizate n ar i n strintate;

j) cursuri postuniversitare;

k) doctorat.

(5) Programele de perfecionare cuprind:

a) informare tiinific de specialitate;b) informare pedagogic, psihologic i sociologic;c) informare metodic;d) informare n domeniul legislaiei generale i colare;e) activiti practice n domeniul specialitii.Art. 33. (1) Personalul didactic, precum i personalul de conducere, de ndrumare i de control particip, o dat la 5 ani, la un program de perfecionare prevzut n metodologia menionat la art. 41.(2) Intervalul prevzut la alin. (1) poate fi redus n urmtoarele situaii:a) cnd se produc schimbri eseniale la nivelul programelor colare sau cnd se introduc noi metode ori tehnologii de instruire i de evaluare;b) la preluarea funciei, pentru personalul de conducere, de ndrumare i de control care nu are pregtire atestat n domeniul managementului educaional;c) la solicitarea consiliului de administraie al colii sau al inspectoratului colar,n cazul n care se constat lacune n pregtirea tiinific, metodic i psihopedagogic a persoanei respective;d) la propria solicitare, cu recomandarea consiliului profesoral.(3) Condiia prevzut la alin. (1) se consider ndeplinit, dac persoana n cauz a obinut, n intervalul amintit, definitivarea n nvmnt sau un grad didactic.Art. 34. (1) Definitivarea n nvmnt se poate obine de ctre personalul didactic de predare care ndeplinete condiiile de studii prevzute la art. 7 i care are un stagiu de cel puin 2 ani la catedr, avnd n aceast perioad funcia de baz n nvmnt.(2) Personalul didactic asociat, cu cel puin 1/2 norm didactic n specialitate, care ndeplinete condiiile de studii prevzute la art. 7, se poate prezenta la examenul de definitivare n nvmnt, dup un stagiu efectiv de cel puin 3 ani la catedr.(3) Prezentarea la examenul pentru definitivarea n nvmnt este obligatorie dup 2 ani de la efectuarea stagiului minim prevzut la alin. (1).(4) Personalul didactic se poate prezenta la acest examen n trei sesiuni, n cel mult 5 ani. Personalul didactic titular care nu obine definitivarea n nvmnt pierde - calitatea de titular i, ca urmare, contractul individual de munc al acestuia se desface, potrivit legii.(5) Examenul pentru definitivarea n nvmnt const ntr-o inspecie colar special, precum i n susinerea unor probe scrise i orale care evalueaz pregtirea de specialitate, metodic i pedagogic, pe baza unor programe aprobate de Ministerul nvmntului.(6) Personalului didactic care a obinut definitivarea n nvmnt i se recunoate definitivatul pentru oricare dintre celelalte funcii didactice prevzute la art. 5, n cazul n care ndeplinete condiiile de studii necesare pentru ocuparea acelor funcii.(7) Asistenilor universitari i preparatorilor universitari cu o vechime la catedr de cel puin 3 ani, care trec n nvmntul preuniversitar, li se acord, pe baza unei inspecii speciale, definitivarea n nvmnt.(8) Preparatorilor universitari care trec n nvmntul preuniversitar li se recunoate ca stagiu la catedr perioada n care au funcionat n aceast calitate.Art. 35. (1) Gradul didactic II se poate obine de ctre personalul didactic de predare care are o vechime la catedr de cel puin 4 ani de la definitivarea n nvmnt i care demonstreaz competen n activitatea instructiv-educativ, consemnat n fia de evaluare anual.(2) Probele pentru obinerea gradului didactic II constau n:a) o inspecie colar special, precedat de cel puin dou inspecii colare curente, ealonate pe parcursul celor 4 ani;b) un test de specialitate i de metodica specialitii, cu abordri interdisciplinare i de creativitate, elaborat pe baza unei tematici i a unei bibliografii aprobate de Ministerul nvmntului, pentru fiecare specialitate n parte;c) o prob oral de pedagogie, pe baza unei programe aprobate de Ministerul nvmntului, care cuprinde i elemente de psihologie i de sociologie educaional.(3) Lectorilor universitari/efilor de lucrri, care au avut funcia de baz n nvmntul superior i o vechime la catedr de cel puin 6 ani, la ncadrarea n nvmntul preuniversitar li se acord gradul didactic II, pe baza unei inspecii colare speciale.Art. 36. (1) Gradul didactic I se poate obine de ctre personalul didactic de predare care are o vechime la catedr de cel puin 4 ani de la acordarea gradului didactic II, cu rezultate deosebite n activitatea instructiv-educativ i de inovare pedagogic, evideniate n fia de evaluare anual.(2) Probele pentru obinerea gradului didactic I constau n:a) un colocviu de admitere, pe baza unei tematici i a unei bibliografii aprobate de Ministerul nvmntului, pentru fiecare specialitate n parte;b) o inspecie colar special, precedat de cel puin dou inspecii colare curente, ealonate pe parcursul celor 4 ani, toate apreciate cu calificativul maxim;c) elaborarea unei lucrri metodico-tiinifice, sub ndrumarea unui conductor tiinific stabilit de instituia cu competene n domeniu;d) susinerea lucrrii metodico-tiinifice, n faa comisiei instituite, conform metodologiei Ministerului nvmntului.(3) Personalului didactic care ndeplinete condiiile prevzute la art. 68 din Legea nvmntului nr. 84/1995 i care a obinut titlul tiinific de doctor n domeniul specialitii pe care o pred i se acord gradul didactic I, pe baza unei inspecii colare speciale.Art. 37. (1) Personalul didactic care a obinut definitivarea n nvmnt sau gradul didactic II cu media 10 se poate prezenta, dup caz, la examenele pentru gradul II, respectiv gradul I, cu un an mai devreme fa de perioada prevzut de lege.(2) n cazul n care profesorii au dou specialiti principale sau o specialitate principal i una secundar, definitivarea n nvmnt i gradele didactice II i I pot fi obinute la una dintre cele dou specialiti, fiind recunoscute pentru oricare dintre specialitile nscrise pe diplom.(3) Personalului didactic de predare, cu diplom de absolvire a nvmntului universitar de scurt durat, i se recunosc gradele didactice obinute n aceast calitate i n cazul absolvirii ulterioare cu diplom de licen a unei instituii de nvmnt superior de lung durat, dac i desfoar activitatea n nvmntul precolar, primar, gimnazial sau profesional.(4) Personalului didactic de predare, cu diplom de absolvire a nvmntului universitar de scurt durat, care, ulterior obinerii gradelor didactice n aceast calitate, a absolvit cu diplom de licen o instituie de nvmnt superior de lung durat, trecut prin concurs n nvmntul liceal sau postliceal, i se recunosc gradele didactice - astfel:a) pentru gradul II, dac promoveaz proba prevzut la art. 35 alin. (2) lit. b);b) pentru gradul I, dac promoveaz proba prevzut la art. 36 alin. (2) lit. c) i d).(5) Educatoarelor, nvtorilor, institutorilor i maitrilor-instructori care au obinut gradele didactice II i I i ulterior au absolvit cu diplom de licen sau de absolvire o instituie de nvmnt superior li se recunosc aceste grade, dac i desfoar activitatea n nvmntul precolar, primar, gimnazial sau profesional. Celor angajai prin concurs n nvmntul liceal, n calitate de profesori, li se aplic prevederile alin. (4) lit. a) i b).(6) Educatoarele i nvtorii care au obinut n aceast calitate grade didactice beneficiaz de acestea i dup numirea lor ca institutori.(7) Gradele didactice obinute de maitrii-instructori n aceast calitate sunt recunoscute pentru orice treapt de nvmnt preuniversitar n care acetia i desfoar activitatea.(8) Definitivarea n nvmnt i gradele didactice se acord prin ordin al ministrului nvmntului.(9) Personalul didactic care ocup funcii cu drept de rezervare a catedrei, nscris la gradul II sau la gradul I, trebuie s aib cel puin 4 ore de predare sptmnal, n anul n care li se efectueaz inspecia colar special.(10) n caz de nepromovare, examenul pentru obinerea gradului didactic II poate fi repetat la un interval de cel puin 2 ani colari, iar cel pentru gradul didactic I, la un interval de cel puin 3 ani colari.Art. 38. (1) Inspeciile colare speciale n vederea obinerii definitivrii n nvmnt i a gradelor didactice se pot efectua de ctre personalul didactic din instituii de nvmnt superior (lectori universitari/efi de lucrri, confereniari i profesori), de ctre profesori din licee pedagogice, de ctre inspectori colari, precum i de ctre alte cadre didactice din nvmntul preuniversitar, delegate n acest scop, potrivit metodologiei elaborate de Ministerul nvmntului.(2) Inspectorii colari i cadrele didactice delegate pentru a efectua inspecii colare speciale trebuie s aib un grad didactic cel puin egal cu acela pentru care fac inspecia i s fie n specialitatea corespunztoare.Art. 39. Perfecionarea pregtirii personalului didactic auxiliar se realizeaz, dup caz, n casele corpului didactic sau n alte uniti stabilite de Ministerul nvmntului.Art. 40. Pentru personalul didactic cu funcii de conducere, de ndrumare i de control n nvmntul preuniversitar se organizeaz stagii de pregtire i de perfecionare n domeniul managementului educaional. La aceste cursuri pot participa i ali membri ai personalului didactic interesai, n limita locurilor stabilite de ctre organizatori, pe baza unor teste de aptitudini manageriale.Art. 41. Modalitile de organizare, de desfurare, de evaluare i de finanare a activitilor de perfecionare a pregtirii personalului didactic i de obinere a definitivrii i a gradelor didactice sunt stabilite prin metodologia aprobat de Ministerul nvmntului.

CAPITOLUL IVNorma didactic i condiiile de salarizarea personalului didacticSeciunea 1Norma didactic

Art. 42. (1) Activitatea personalului didactic de predare cuprinde:a) activiti didactice de predare-nvare, de instruire practic i de evaluare, conform planurilor de nvmnt;b) activiti de pregtire metodico-tiinific i activiti de educaie, complementare procesului de nvmnt.(2) Activitile concrete, corespunztoare prevederilor alin. (1), sunt prevzute n fia postului, tipizat la nivel naional, elaborat de Ministerul nvmntului mpreun cu federaiile sindicale din nvmnt recunoscute la nivel naional i inclus ca anex la contractul colectiv de munc. n fia individual a postului sunt incluse activitile concrete cuprinse la alin. (1) lit. a) i sunt selectate acele activiti prevzute la alin. (1) lit. b) care corespund profilului, specializrii i aptitudinilor persoanei care ocup postul didactic r espectiv. Fia individual a postului, revizuit anual, constituie anex la contractul individual de munc.(3) Atribuiile concrete prevzute la alin. (1) lit. b), cuprinse n fia individual a postului, se refer la activiti specifice sistemului naional de nvmnt.Art. 43. Norma didactic de predare-nvare, de instruire practic i de evaluare curent a precolarilor i a elevilor n clas reprezint numrul de ore corespunztoare activitilor prevzute la art. 42 alin. (1) lit. a) i se stabilete dup cum urmeaz:a) un post de educatoare (institutoare) pentru fiecare grup de precolari sau pentru grupe combinate, n unitile n care nu se pot constitui grupe separate; la grdiniele cu program prelungit i la cele cu program sptmnal, posturile se normeaz pe ture;b) un post de nvtor (institutor) pentru fiecare clas din nvmntul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;c) 18 ore pe sptmn pentru profesorii din nvmntul preuniversitar;d) 24 de ore pe sptmn pentru maitrii-instructori;e) pentru personalul didactic din unitile i clasele nvmntului de art, de educaie fizic, precum i din unitile cu activiti extracolare i din centrele sau cabinetele de asisten psihopedagogic, norma didactic se stabilete potrivit prevederilor de la lit. a)d);f) pentru personalul didactic din nvmntul special i din casele de copii, norma didactic se stabilete astfel: profesori i nvtori la predare i profesori pentru activiti specifice terapia tulburrilor de limbaj, educaia auditiv-perceptiv compensatorie, ortofonia, labiolectura, orientarea, mobilitatea i educaia senzorial, educaia vizual-perceptiv compensatorie, psihodiagnoza, orientarea colar i profesional, psihoterapia i consilierea, cultura fizic medical, kinetoterapia, educaia psihomotric i altele de acest tip 16 ore pe sptmn; nvtor-educator, institutor-educator, profesor-educator i maistru-instructor 20 de ore pe sptmn;g) pentru personalul didactic din nvmntul special integrat, pentru cel din centrele logopedice intercolare, pentru personalul didactic itinerant, precum i pentru profesorii psihopedagogi din casele de copii, norma didactic este de 16 ore pe sptmn.Art. 44. (1) Norma didactic cuprinde ore prevzute n planurile de nvmnt la disciplinele corespunztoare specializrii sau specializrilor nscrise pe diploma de licen sau de absolvire.(2) Prin excepie, n norma didactic prevzut la alin. (1) se pot include i ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobat de Ministerul nvmntului, cu meninerea drepturilor salariale.(3) n nvmntul precolar i primar, orele de limbi strine, prevzute n planurile de nvmnt, nu se includ n norma educatoarei, a nvtorului sau a institutorului. Aceste ore pot fi predate de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse n norma acestora, sau prin plata cu ora ori prin cumul.(4) Orele de limbi strine din nvmntul precolar i din cel primar pot fi predate, n condiiile alin. (3), i de educatoare, de nvtori ori de institutori de la grupa sau clasa respectiv, dac fac dovada calificrii prin diploma de studii sau prin atestat eliberat de liceul pedagogic pentru limba respectiv, validat de Ministerul nvmntului.(5) n palatele i n cluburile copiilor, norma didactic cuprinde activitile prevzute n planurile de educaie corespunztoare profilurilor cercurilor i atelierelor, aprobate prin regulament de Ministerul nvmntului, n limitele normelor stabilite la art. 43.Art. 45. (1) Personalul didactic de predare i de instruire practic, cu o vechime n nvmnt de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiaz de reducerea normei didactice cu dou ore sptmnal, fr diminuarea salariului.(2) n nvmntul gimnazial din mediul rural, unde norma didactic nu se poate constitui conform prevederilor art. 43 i 44, aceasta poate fi diminuat, pentru personalul didactic titular, la 16 ore pe sptmn, fiind constituit din ore de la specializarea sau specializrile de baz i din ore de la disciplinele stabilite la art. 44 alin. (2), fr diminuarea salariului.(3) Activitatea de dirigenie, inclus n planurile de nvmnt, nu se cuprinde n norma didactic de predare, cu excepia situaiei prevzute la alin. (2).Art. 46. Norma didactic de predare a personalului de conducere din unitile de nvmnt, a personalului de ndrumare i de control se stabilete prin fia postului, anex la contractul individual de munc, cu revizuire anual, n baza prezentului statut i a normelor metodologice aprobate de Ministerul nvmntului.Art. 47. Timpul sptmnal de activitate a personalului didactic auxiliar este identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcii echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii. Sarcinile acestuia sunt prevzute n fia individual a postului. Prevederile art. 42 se aplic n mod corespunztor.

Seciunea a 2-aCondiiile de salarizare a personalului didactic i didactic auxiliarArt. 48. (1) Salarizarea personalului didactic i didactic auxiliar se face cu respectarea principiului potrivit cruia nvmntul constituie o prioritate naional, innd seama de responsabilitatea i complexitatea muncii, de pregtirea iexperienaprofesional,deroluli importanaactivitii pre- state. Salariul personalului didactic se compune din salariul de baz, stabilit conform legii, i o parte variabil, constnd n adaosuri, sporuri i alte drepturi salariale suplimentare.(2) Drepturile salariale suplimentare i alte drepturi materiale ale personalului didactic i didactic auxiliar se negociaz, n limitele stabilite de lege, n cadrul contractelor colective de munc dintre administraie i sindicatele din nvmnt recunoscute la nivel naional, potrivit legii.Art. 49. (1) Salarizarea personalului didactic de predare din nvmntul preuniversitar se stabilete difereniat, n raport cu:a) funcia i norma didactic ndeplinit;b) nivelul studiilor cerute pentru ocuparea funciei didactice, potrivit art. 7;c) gradul didactic;d) titlul tiinific;e) vechimea recunoscut n nvmnt;f) calitatea activitii instructiv-educative;g) locul i condiiile specifice n care se desfoar activitatea.(2) Personalul didactic calificat conform art. 7, care are reedina sau domiciliul n mediul rural sau n localiti izolate, primete o indemnizaie de 580% din salariu de baz al funciei didactice ndeplinite, n raport cu zona geografic respectiv. Diferenierea pe zone i localiti se aprob prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului nvmntului.(3) Personalul didactic din casele de copii i din nvmntul special beneficiaz de o indemnizaie de 15% din salariul de baz al funciei ndeplinite, inclus n salariul de baz.(4) Personalul didactic prevzut la art. 44 alin. (4) este salarizat prin plata cu ora, conform prevederilor alin. (1) i ale art. 43.Art. 50. (1) Personalul didactic din nvmntul preuniversitar beneficiaz de tranele de vechime la salarizare stabilite de lege i de trei trane suplimentare, care se acord la 30, 35 i la peste 40 de ani de activitate n nvmnt.(2) Pentru fiecare dintre tranele suplimentare de vechime se acord o cretere a coeficientului de ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare corespunztor tranei anterioare de vechime.(3) Personalul didactic de predare, didactic auxiliar i cel de conducere din unitile de nvmnt, cu performane deosebite n inovarea didactic, n pregtirea precolarilor sau a elevilor, n pregtirea elevilor distini la concursuri colare, faza naional i internaional, precum i cu o vechime de peste 3 ani n nvmnt, poate beneficia de gradaia de merit, acordat prin concurs. Aceast gradaie se acord pentru 10% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului colar i reprezint 20% din salariul de baz al funciei sau postului persoanei n cauz. Gradaia de merit se include n salariul de baz.(4) Cele 10 procente prevzute la alin. (3) se ealoneaz n cote anuale de 2,5% n primii 4 ani de la data intrrii n vigoare a prezentei legi.(5) Procedura de atribuire a gradaiei de merit, prin concurs, cuprinde urmtoarele faze:a) candidatul ntocmete i depune la conducerea unitii de nvmnt raportul de autoevaluare a activitii desfurate;b) consiliul profesoral al unitii de nvmnt, pe baza dezbaterilor acestui raport, formuleaz o apreciere sintetic asupra candidatului;c) directorul unitii colare transmite inspectoratului colar raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral, precum i propria apreciere; n urma consultrii consiliului consultativ de specialitate, inspectorul de specialitate ntocmete un raport motivat;d) consiliul de administraie al inspectoratului colar primete spre analiz raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral i a directorului unitii, precum i raportul motivat al inspectorului de specialitate; hotrrea asupra rezultatului concursului, precum i ponderea pe diferite specialiti i uniti de nvmnt aparine inspectorului colar general;e) consiliul de administraie al inspectoratului colar alctuiete lista candidailor admii, pe care o nainteaz Ministerului nvmntului pentru emiterea ordinului ministrului.(6) Gradaia de merit se atribuie pe o perioad de 4 ani. Personalul didactic care a beneficiat de gradaie de merit poate participa din nou la concurs.(7) Personalul didactic poate beneficia de salariu de merit, conform prevederilor legale. Numrul salariilor de merit se calculeaz la totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului colar i se distribuie pe unitile de nvmnt, indiferent de numrul cadrelor didactice ale acestora.(8) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradaie de merit i de salariu de merit.(9) Ministerul nvmntului elaboreaz metodologia i criteriile de acordare a gradaiei de merit i a salariului de merit, consultnd federaiile sindicale din nvmnt recunoscute la nivel naional.(10) Personalul didactic din nvmntul preuniversitar, care are titlul tiinific de doctor, este remunerat cu 15% n plus la salariul de baz.(11) Personalul didactic cu o vechime nentrerupt n nvmntul de peste 10 ani beneficiaz de un spor de stabilitate de 15% din salariul de baz, care face parte din acesta.(12) Personalul didactic beneficiaz de premii i de alte drepturi bneti prevzute de lege i de contractul colectiv de munc.(13) Personalul didactic beneficiaz, la fiecare tran de vechime n nvmnt, de un spor de 3% din salariul de baz, pentru suprasolicitare neuropsihic. Acest spor se include n salariul de baz.Art. 51. (1) Salarizarea personalului de conducere, de ndrumare i de control, prevzut n Legea nvmntului nr. 84/1995, din unitile de nvmnt, din inspectoratele colare i din Ministerul nvmntului se face prin salariul de baz al funciei didactice, gradului didactic i vechimii recunoscute n nvmnt, la care se adaug o indemnizaie calculat la salariul de baz al funciei didactice, dup cum urmeaz:a) 1525% pentru educatoarele, nvtorii sau institutorii care ndeplinesc funcia de director;b) 2025% pentru directorul adjunct de coal sau de liceu;c) 2535% pentru directorul de coal sau de liceu;d) 3040% pentru inspectorul colar de specialitate;e) 2530% pentru inspectorul colar;f) 2535% pentru directorul casei corpului didactic;g) 3545% pentru inspectorul colar general adjunct;h) 4555% pentru inspectorul colar general;i) 4550% pentru inspectorul principal de specialitate sau pentru funcii echivalente n Ministerul nvmntului;j) 4555% pentru inspectorul general sau pentru funcii echivalente n Ministerul nvmntului.(2) Pentru funciile de conducere din unitile conexe ale nvmntului preuniversitar se aplic, n mod corespunztor, procentele menionate la alin. (1) lit. a)c).(3) Stabilirea difereniat a indemnizaiei de conducere se face n baza unei metodologii aprobate de Ministerul nvmntului. Indemnizaia se revizuiete, dup caz, anual, n funcie de performanele manageriale evideniate prin evaluare obiectiv. Aceast indemnizaie se include n salariul de baz.(4) Personalul didactic de predare care ndeplinete funcia de diriginte, nvtorii, institutorii i educatoarele primesc o indemnizaie de 10% din salariul de baz, cu excepia situaiilor prevzute la art. 45 alin. (2) i (3). Aceste indemnizaii se includ n salariul de baz.(5) Personalul didactic desemnat s conduc i s realizeze practica pedagogic pentru pregtirea viitoarelor educatoare i a viitorilor nvtori, institutori i profesori beneficiaz de un spor de 1025% din salariul de baz al funciei, calculat n raport cu numrul elevilor sau al studenilor practicani, potrivit regulamentului de practic pedagogic aprobat de Ministerul nvmntului.(6) Personalul didactic de predare beneficiaz de o prim de instalare, o singur dat, la angajarea n nvmnt prin concurs, n primii 5 ani de la absolvirea studiilor. Cuantumul acestei prime se stabilete potrivit legii.(7) efii de catedr, de comisii i de colective metodice, de cercuri pedagogice i de consilii consultative de specialitate pot beneficia de sporuri bneti, conform reglementrilor legale.(8) Personalul didactic poate fi salarizat i prin plata cu ora sau prin cumul, conform prevederilor art. 49 alin. (1). Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactic prevzut la art. 43. Drepturile salariale provenite din cumul sau din plata cu ora, drepturile bneti cuvenite pentru invenii i inovaii, activiti productive sau de alt natur, desfurate n interesul nvmntului, se defalc, n vederea impunerii, pe lunile la care se refer, i se impoziteaz distinct pentru fiecare activitate, separat de celelalte venituri.(9) Posturile didactice vacante sau temporar vacante pot fi suplinite, prin cumul sau prin plata cu ora, de ctre personalul didactic existent, ncadrat cu norm maxim, de ctre cadrele didactice pensionate, precum i de specialiti din alte sectoare de activitate, n condiiile prezentei legi.(10) Personalul didactic de conducere din unitile de nvmnt, degrevat parial sau total de norma de predare, poate fi salarizat prin plata cu ora sau prin cumul, fr diminuarea obligaiilor prevzute n fia postului, dar nu mai mult de 46 ore sptmnal.(11) Liderii sindicatelor din nvmnt, cu drept de rezervare a catedrei, pot fi remunerai prin plata cu ora pentru efectuarea a maximum 4 ore sptmnal.(12) Salarizarea activitilor didactice care nu pot fi normate n posturi didactice se cuantific n ore fizice i se face prin plata cu ora, n condiiile stabilite de Ministerul nvmntului.Art. 52. (1) Evaluarea personalului didactic de predare, a celui auxiliar, de conducere, de ndrumare i de control se face anual, conform fiei de evaluare elaborate de Ministerul nvmntului.(2) Fia de evaluare, corelat cu fia individual a postului, se noteaz prin punctaj de la 1 la 100.(3) Procedura de evaluare se declaneaz prin autoevaluare, consemnat n fia individual a postului.(4) Pentru personalul didactic de predare, fia de evaluare, vizat, dup caz, de ctre eful de catedr sau de ctre responsabilul comisiei metodice i de ctre directorul unitii colare, este analizat n consiliul de administraie, care, n prezena persoanei n cauz, decide asupra punctajului final.(5) n fia de evaluare se puncteaz i activitile realizate n afara fiei individuale a postului n domeniul nvmntului, precum i alte activiti solicitate de conducerea unitii sau de organele ierarhic superioare.(6) Fia de evaluare constituie un document de baz pentru stabilirea drepturilor salariale, pentru promovare i accesul la programele de perfecionare.

TITLUL IIInvmntul superiorCAPITOLUL IFunciile didactice i de cercetare. Condiiile pentru ocuparea acestoraSeciunea 1Funciile didactice i de cercetare

Art. 53. (1) Funciile didactice sunt: preparator universitar, asistent universitar, lector universitar/ef de lucrri, confereniar universitar, profesor universitar i profesor universitar consultant.(2) n nvmntul superior poate funciona personal didactic asociat pentru urmtoarele funcii prevzute la alin. (1): asistent universitar, lector universitar/ef de lucrri, confereniar universitar i profesor universitar.(3) Profesorii din nvmntul superior, pensionai pentru munca depus i limit de vrst, pot continua, potrivit legii, unele activiti didactice i tiinifice, ca profesori consultani. Acetia sunt atestai n aceast funcie de senatele universitare.(4) n raport cu necesitile academice proprii, instituiile de nvmnt superior pot chema la catedr specialiti cu valoare recunoscut n domeniu, din ar sau din strintate, n calitate de profesori asociai invitai, pe o durat determinat.Art. 54. (1) Personalul didactic prevzut la art. 53 desfoar i activitate de cercetare tiinific, dezvoltare tehnologic, activitate de proiectare i de creaie artistic, potrivit specificului.(2) n catedre, departamente, uniti sau n centre de cercetare i microproducie pot funciona pe posturi distincte i personal de cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv doctoranzi i studeni, precum i alte categorii de personal, potrivit legii. Acestora li se ntocmete, dup caz, carnet de munc.

Seciunea a 2-aCondiiile pentru ocuparea funciilor didacticeArt. 55. (1) Pentru ocuparea funciilor didactice menionate la art. 53 se cere absolvirea cu diplom de licen a unei instituii de nvmnt superior sau cu diplom echivalent acesteia, ori a unei instituii academice postuniversitare, cu ndeplinirea condiiilor prevzute la art. 68 din Legea nvmntului nr. 84/1995.(2) Pentru ocuparea funciilor didactice de profesor universitar i de confereniar universitar, candidaii trebuie s dein titlul tiinific de doctor n ramura de tiin corespunztoare postului sau ntr-o ramur nrudit. Pentru ocuparea funciei didactice de lector universitar/ef de lucrri, candidaii trebuie s fie doctori sau doctoranzi n ramura de tiin corespunztoare postului ori ntr-o ramur nrudit.(3) Personalului didactic existent n nvmntul superior, cu o vechime efectiv la catedr de cel puin 5 ani, i se consider ndeplinite condiiile cerute de art. 68 din Legea nvmntului nr. 84/1995.(4) Pentru ocuparea funciei de preparator universitar, se cer ndeplinite condiiile prevzute la alin. (1) i (8).(5) Pentru ocuparea funciei de asistent universitar, se cer ndeplinite condiiile prevzute la alin. (1) i (8), precum i o vechime minim la catedr de 2 ani n nvmntul superior sau n cercetarea tiinific de profil, respectiv de 4 ani n nvmntul preuniversitar. Pentru candidaii care provin din afara nvmntului sau a cercetrii tiinifice, se cere o vechime de minimum 5 ani n profilul postului pentru care concureaz.(6) Pentru ocuparea funciei de lector universitar/ef de lucrri, se cer ndeplinite condiiile prevzute la alin. (1), (2) i (8), precum i:a) pentru candidaii care provin din nvmntul superior sau din cercetarea tiinific de profil, o vechime minim de 6 ani sau de 4 ani, n cazul candidailor care dein titlul de doctor;b) pentru candidaii care provin din nvmntul preuniversitar, o vechime minim de 8 ani sau de 6 ani, n cazul candidailor care dein titlul de doctor;c) pentru candidaii care provin din afara nvmntului sau a cercetrii tiinifice, o vechime minim de 10 ani sau de 8 ani, n cazul candidailor care dein titlul de doctor.(7) Pentru ocuparea funciei de confereniar universitar sau de profesor universitar se cer ndeplinite condiiile prevzute la alin. (1), (2) i (8), precum i o vechime minim la catedr de 9 ani n nvmntul superior sau n cercetarea tiinific de profil. Pentru candidaii care provin din afara nvmntului sau a cercetrii tiinifice, se cere o vechime de cel puin 15 ani de activitate n profilul postului pentru care concureaz.(8) Posturile didactice din nvmntul superior pot fi ocupate numai de ceteni romni. Prin excepie, aceste posturi pot fi ocupate cu contract de munc pe o perioad determinat i de ceteni strini, n calitate de personal didactic asociat, conform legii.(9) Candidatul la ocuparea unui post didactic cu predare n alt limb dect cea n care i-a fcut studiile superioare susine proba practic sau, dup caz, prelegerea public n limba n care urmeaz s fac predarea. Aceast condiie rmne n vigoare i n cazul n care un cadru didactic este propus, ulterior titularizrii prin concurs, s desfoare activiti didactice n alt limb dect cea n care i-a fcut studiile.Art. 56. (1) Candidatul pentru ocuparea unui post didactic de lector universitar/ef de lucrri, de confereniar universitar sau de profesor universitar, care provine din afara nvmntului superior, trebuie s fac dovada aptitudinilor didactice prin prelegere public sau prin probe similare, dup caz.(2) Persoanele din nvmntul superior care ndeplinesc condiiile prevzute la alin. (1) i la art. 55 alin. (1), (2) i (8), cu o activitate deosebit n domeniul postului pentru care concureaz, demonstrat prin lucrri de specialitate de valoare naional i internaional, pot s se prezinte, cu aprobarea senatului universitar, la concursul pentru ocuparea unui post didactic n nvmntul superior, fr ndeplinirea condiiilor de vechime stabilite la art. 55 alin. (6) sau (7), dup caz.Art. 57. (1) n nvmntul superior medical, candidaii la concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar trebuie s aib cel puin titlul de medic rezident, cu o vechime de minimum 3 ani n specialitatea postului. Fac excepie posturile de la disciplinele care nu au corespondent n reeaua Ministerului Sntii.(2) n nvmntul superior medical, la disciplinele cu coresponden n reeaua Ministerului Sntii, candidaii la concursul pentru ocuparea posturilor de ef de lucrri, de confereniar universitar sau de profesor universitar trebuie s aib i titlul de medic primar.

Seciunea a 3-aOcuparea i eliberarea posturilor didacticeArt. 58. (1) Posturile didactice prevzute la art. 53 alin. (1) se ocup prin concurs organizat de instituiile de nvmnt superior acreditate sau autorizate provizoriu. Concursul este valabil numai pentru instituia de nvmnt superior respectiv.(2) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice are caracter deschis. La concurs se poate prezenta orice persoan care ndeplinete condiiile prevzute de prezentul statut i de Legea nvmntului nr. 84/1995.(3) Comisiile de concurs sunt formate din personal didactic titular din instituia respectiv sau din afara acesteia.(4) Anunarea public a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante sau transformate se face, de ctre instituia de nvmnt superior, n Monitorul Oficial al Romniei i cel puin ntr-un ziar de circulaie naional, precum i prin afiare la sediu, n cel mult 45 de zile de la data nceperii semestrului universitar.(5) nscrierea la concurs se face n termen de 30 de zile de la data publicrii postului n Monitorul Oficial al Romniei.(6) Probele de concurs i coninutul acestora sunt stabilite de catedre sau de departamente. Tematica probelor de concurs, metodologia i programul desfurrii acestuia se pun la dispoziia candidailor o dat cu nscrierea la concurs.(7) Dosarul de nscriere la concursul pentru ocuparea unui post didactic cuprinde obligatoriu urmtoarele:a) cerere-tip de nscriere;b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalent, de pe diploma de licen sau echivalent, nsoite de foaia matricol, precum i o adeverin doveditoare a vechimii n munc;c) diploma de doctor n ramura de tiin corespunztoare postului, precum i alte diplome sau titluri tiinifice ori academice, dup caz;d) curriculum vitae;

e) lista lucrrilor publicate, nsoit de cte un exemplar din titlurile reprezentative;f) dovada ndeplinirii condiiilor prevzute la art. 55 i 56, precum i aprobarea senatului universitar, dup caz;g) alte materiale solicitate de senatul universitar sau prin reglementrile Ministerului nvmntului.(8) Probele de concurs se programeaz i se susin o singur dat.(9) Durata concursului i finalizarea acestuia la nivelul comisiei de concurs se ncadreaz n 30 de zile de la data ncheierii nscrierii.(10) Finalizarea concursului la nivelul instituiei de nvmnt superior este obligatorie n termen de 45 de zile de la depunerea raportului comisiei de concurs.Art. 59. (1) Concursul pentru ocuparea funciei de preparator universitar sau de asistent universitar const n probe scrise, orale i practice, specifice postului, stabilite conform art. 58 alin. (6).(2) Comisia de concurs este format din eful catedrei sau din reprezentantul acestuia, n calitate de preedinte, i din 2 membri, avnd funcia didactic de cel puin lector universitar/ef de lucrri ori funcii superioare din profilul postului.(3) Comisia de concurs se propune de ctre eful catedrei i se aprob de consiliul facultii.(4) Rezultatul probelor de concurs se apreciaz de ctre fiecare membru al comisiei prin note de la 10 la 1. Nota probei reprezint media artimetic a acestora. Comisia ntocmete, n termen de 5 zile de la susinerea ultimei probe, un raport asupra desfurrii concursului, cu concluzii de recomandare a candidatului care a obinut cea mai mare medie. Pot fi recomandai candidaii care au obinut cel puin media 8 i nici o not sub 7. Raportul se supune consiliului facultii, de ctre decan, care aprob rezultatul concursului prin vot nominal deschis.(5) Hotrrea consiliului facultii se supune validrii senatului universitar, referitor la respectarea criteriilor i a procedurii de concurs.(6) Numirea pe postul de preparator universitar sau de asistent universitar se face prin decizia rectorului, ncepnd cu prima zi a semestrului urmtor.Art. 60. (1) Concursul pentru ocuparea funciei de lector universitar/ef de lucrri const n verificarea ndeplinirii condiiilor necesare, prin analiza dosarului de nscriere, precum i din susinerea unei prelegeri publice, n prezena comisiei de concurs. Tema prelegerii se stabilete de ctre comisie i se anun candidatului cu 48 de ore nainte de susinere.(2) Comisia de concurs este format din eful catedrei sau al departamentului ori din reprezentantul acestuia, n calitate de preedinte, i din 3 membri specialiti n profilul postului, cu funcie didactic de lector universitar/ef de lucrri, confereniar sau profesor universitar. Comisia de concurs se propune de ctre eful catedrei, se aprob de ctre consiliul facultii i trebuie s includ cel puin un confereniar sau un profesor.(3) Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului didactic de lector universitar/ef de lucrri se face prin punctaj, n baza unei grile, adaptat specificului catedrei sau departamentului i aprobat de senatul universitar. n raportul comisiei se evalueaz activitatea didactic i tiinific a candidatului, activitatea extradidactic n interesul nvmntului, precum i aprecierea asupra prelegerii publice.(4) Preedintele comisiei de concurs prezint raportul acesteia n consiliul facultii, nominaliznd candidatul cu cele mai bune performane. Consiliul facultii aprob rezultatul concursului prin vot nominal deschis.(5) Hotrrea consiliului facultii se prezint de ctre decan sau de un reprezentant al acestuia i se supune de ctre rector confirmrii senatului universitar cu privire la respectarea criteriilor i procedurii de concurs, care se pronun prin vot nominal deschis.(6) Numirea pe postul de lector universitar/ef de lucrri se face prin decizia rectorului, ncepnd cu prima zi a semestrului urmtor. Numirea lectorului universitar/efului de lucrri, care este doctorand, se face pentru o perioad de 4 ani. Numirea devine definitiv, dac n aceast perioad lectorul universitar obine titlul tiinific de doctor n specialitatea respectiv.Art. 61. (1) Concursul pentru ocuparea posturilor de confereniar universitar sau de profesor universitar const n verificarea ndeplinirii condiiilor prevzute de lege, prin analiza dosarului de nscriere la concurs, iar pentru cei care nu provin din nvmntul superior, i din susinerea unei prelegeri publice, n faa studenilor, n prezena comisiei de concurs. Tema prelegerii se stabilete de ctre comisie i se anun candidatului cu 48 de ore nainte de susinere.(2) Comisia de concurs este format din decanul facultii sau un reprezentant al acestuia, membru n senatul universitar, n calitate de preedinte, din 4 membri, dintre care cel puin 2 din afara instituiei de nvmnt superior respective. Comisia de concurs este alctuit din confereniari universitari i din profesori universitari, pentru postul de confereniar universitar, respectiv din profesori universitari, pentru postul de profesor universitar. Comisia de concurs se aprob de ctre senatul universitar, la propunerea consiliului facultii.(3) Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului didactic de confereniar universitar sau de profesor universitar se face prin punctaj, n baza unei grile adaptate specificului catedrei sau departamentului, aprobat de senatul universitar. Raportul comisiei cuprinde evaluarea activitii didactice i a celei tiinifice a candidatului, activitatea extradidactic n interesul nvmntului, precum i aprecierea asupra prelegerii publice.(4) Preedintele comisiei de concurs prezint raportul acesteia n consiliul facultii, nominaliznd candidatul cu cele mai bune performane. Consiliul facultii aprob rezultatul concursului prin vot nominal deschis.(5) Hotrrea consiliului facultii se prezint de ctre decan sau de ctre un reprezentant al acestuia i se supune de ctre rector validrii senatului universitar cu privire la respectarea criteriilor i a procedurii de concurs, care se pronun prin vot nominal deschis.(6) Dosarul de concurs, mpreun cu raportul comisiei i cu documentele nsoitoare, se nainteaz Consiliului Naional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor i Certificatelor Universitare, care, pe baza analizei acestora, se pronun prin vot nominal deschis, n termen de cel mult 90 de zile. n cazul n care un confereniar universitar sau profesor universitar susine concurs pentru un post didactic n ace- eai specialitate i pentru acelai titlu didactic, dobndit printr-un concurs anterior, nu mai este necesar confirmarea de ctre Consiliul Naional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor i Certificatelor Universitare.(7) n urma ordinului emis de ctre ministrul nvmntului, numirea pe postul de confereniar universitar, respectiv de profesor universitar, se face prin decizia rectorului, ncepnd cu prima zi a semestrului urmtor celui n care a avut loc validarea concursului n senatul universitar.Art. 62. (1) Contestaiile se adreseaz, dup caz, senatului universitar sau Ministerului nvmntului, n termen de cel mult 10 zile, i se soluioneaz n termen de cel mult 60 de zile de la data expirrii termenului de contestaie.(2) n cazul n care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat, cu respectarea procedurii complete.Art. 63. Funciile i gradele de cercettor tiinific n reeaua nvmntului superior se obin potrivit reglementrilor legale n vigoare.Art. 64. (1) Profesorii universitari pensionai pot funciona n continuare n nvmntul superior, n calitate de profesori universitari consultani, la recomandarea catedrei, cu avizul consiliului facultii i cu aprobarea senatului universitar, obinute prin vot nominal deschis.(2) Pot fi recomandai pentru ocuparea acestei funcii profesorii universitari care, prin activitatea tiinific i pedagogic, s-au remarcat la nivel naional i internaional.(3) Atribuiile profesorului universitar consultant sunt stabilite de catedr prin fia individual a postului.Art. 65. (1) Posturile didactice vacante pot fi ocupate temporar, cu reconfirmare anual, de personal didactic titular din instituia de nvmnt superior respectiv sau de personal didactic asociat, prin cumul sau prin plata cu ora.(2) Ocuparea posturilor didactice vacante cu personal didactic asociat, din afara instituiei de nvmnt superior, se face prin concurs, organizat la nivelul catedrei sau al departamentului, constnd cel puin n curriculum vitae i interviu.(3) Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante cu personal didactic asociat se aprob de senatul universitar.(4) Angajarea temporar a personalului didactic asociat se face prin decizie a rectorului.Art. 66. Angajarea specialitilorcuvaloarerecunoscut n domeniu, din ar sau din strintate, n calitate de profesori asociai invitai, se avizeaz de consiliul departamentului sau al facultii i se aprob de senatul universitar.

CAPITOLUL IIConducerea instituiilor de nvmnt superiorArt. 67. Structurile de conducere n instituia de nvmnt superior sunt: senatul universitar, consiliul facultii, consiliul colegiului, consiliul departamentului i biroul catedrei. Prin Carta universitar se pot nfiina i alte organisme colective specializate.Art. 68. (1) Instituia de nvmnt superior este condus de senatul universitar, prezidat de rector. Fiecare facultate din structura instituiei desemneaz reprezentani n senatul universitar, cadre didactice, cercettori i studeni, potrivit legii i Cartei universitare. Decanii facultilor, directorii de departamente i de colegii, direct subordonate instituiei de nvmnt superior, fac parte de drept din senatul universitar. La edinele senatului universitar pot participa, ca invitai ai biroului acestuia, reprezentani ai - sindicatelor din instituia respectiv, precum i orice alt persoan din instituie sau din afara acesteia.(2) Conducerea operativ a instituiei de nvmnt superior este asigurat de biroul senatului universitar, alctuit din rector, n calitate de preedinte, prorector/prorectori, secretar tiinific, director general administrativ i dintr-un reprezentant al studenilor sau al organizaiilor studeneti legal constituite la nivel de institut, membru al senatului. Membrii biroului senatului universitar, cu excepia directorului general administrativ, sunt alei pe funcii de senatul universitar. Rectorul poate invita la edina biroului decani, reprezentani ai sindicatelor i ai asociaiilor studeneti sau orice alt persoan din instituie sau din afara acesteia. Prin Carta universitar, senatul universitar poate include n biroul su decani sau directori de departamente ori de colegii.Art. 69. (1) Facultatea este condus de consiliul facultii, prezidat de decan. Consiliul este ales de comunitatea cadrelor didactice titulare, arondate facultii, i a cercettorilor tiinifici cu titlu de doctor din catedrele i din departamentele subordonate facultii. n consiliul facultii, studenii sunt reprezentai n proporie de 1/4 din numrul membrilor acestuia.(2) n consiliul facultii pot fi alese persoane din toate categoriile de personal didactic titular i de cercetare, cuprinse n statele de funcii.Art. 70. Departamentul este condus de consiliu, prezidat de director. Modul de constituire a consiliului departamentului se stabilete prin hotrre a senatului universitar sau, dup caz, a consiliului facultii. Aceleai prevederi se aplic i unitilor de cercetare, proiectare, microproducie.Art. 71. Catedra, ca unitate structural de baz a facultii sau a departamentului, funcioneaz cu cel puin 15 posturi didactice. Conducerea catedrei este asigurat de biroul catedrei, alctuit din eful de catedr i din cel puin 2 membri alei dintre cadrele didactice din catedra respectiv. Conducerea operativ revine efului de catedr. eful unei catedre cu mai puin de 12 posturi didactice ocupate cu personal didactic titular nu beneficiaz de indemnizaia prevzut la art. 91 alin. (1) lit. a).Art. 72. (1) Structurile i funciile de conducere din instituia de nvmnt superior sunt alese prin vot secret pe o perioad de 4 ani, conform Cartei universitare i n condiiile legii. Cadrele didactice din aceste structuri i funcii trebuie s fie titulare n instituia de nvmnt superior respectiv.Orice discriminare privind alegerea n structurile i n funciile de conducere este interzis. n cazul eliberrii unui loc n funciile de conducere, se procedeaz la alegeri pariale, potrivit Cartei universitare. Aceeai prevedere se aplic i n situaia descompletrii cu mai mult de 1/3 a structurilor de conducere.(2) Funciile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament, de director de colegiu sau de unitate de cercetare, proiectare, microproducie i de ef de catedr nu se cumuleaz. Aceste funcii pot fi ocupate numai de profesori universitari sau de confereniari universitari titulari.(3) O persoan nu poate ocupa funcia de rector mai mult de dou mandate succesive. Aceeai prevedere se aplic i pentru funcia de decan.(4) Numrul de prorectori i de prodecani din instituiile de nvmnt superior de stat se stabilete n funcie de numrul de studeni i de domeniul de nvmnt, conform normelor unitare de structur, aprobate de ministrul nvmntului.(5) Atribuiile i competenele structurilor i ale funciilor de conducere din nvmntul superior sunt stabilite prin Carta universitar a instituiei, potrivit legii. Hotrrile senatelor universitare, ale consiliilor facultilor i ale departamentelor, cu excepia prevederilor de la art. 74 alin. (3), se iau cu votul majoritii membrilor prezeni, dac numrul lor reprezint cel puin 2/3 din numrul total al membrilor. Membrii acestor structuri de conducere au drept de vot deliberativ egal.Art. 73. n senatele universitare i n consiliile facultilor, la votul pentru ocuparea sau eliberarea posturilor didactice particip numai cadrele didactice.Art. 74. (1) Funciile de conducere din instituia de nvmnt superior, cu excepia rectorului, se confirm de senatul universitar. Rectorul, ales de senatul universitar, se confirm prin ordin al ministrului nvmntului. n caz de neconfirmare, se aplic n mod corespunztor prevederile alin. (3) din prezentul articol.(2) Persoana aflat ntr-o funcie de conducere poate fi revocat din funcie prin procedura folosit pentru alegere, la iniiativa unei treimi din numrul total al electorilor. Audierea persoanei respective este obligatorie.(3) Ministrul nvmntului l poate suspenda din funcie pe rectorul unei instituii de nvmnt superior de stat sau particulare, acreditate sau autorizate provizoriu. Suspendarea, temeinic justificat n scris, se aduce la cunotin senatului universitar, care are obligaia de a valida sau de a invalida aceast decizie n termen de 30 de zile. Se consider invalidare, avnd drept consecin meninerea persoanei respective n funcia de rector, dac voteaz mpotriva suspendrii cel puin 2/3 din numrul total al - membrilor senatului universitar. n caz contrar, se declaneaz procedura de alegere a noului rector. Procedura de suspendare nu se poate declana n perioada vacanelor universitare.(4) Postul de director general administrativ se ocup prin concurs, organizat de instituia de nvmnt superior. Preedintele comisiei de concurs este rectorul instituiei. Din comisie face parte, n mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului nvmntului. Validarea concursului se face de senatul universitar, iar numirea pe post, de ctre rector.

CAPITOLUL IIIPerfecionarea pregtirii personalului didactici didactic auxiliar

Art. 75. Perfecionarea pregtirii personalului didactic din nvmntul superior se realizeaz, n principal, prin formele prevzute la art. 164 din Legea nvmntului nr. 84/1995:a) programe de documentare i schimburi de experien la nivel naional i internaional;b) programe de specializare i de cooperare interuniversitar, n ar i n strintate;c) nvmnt postuniversitar, organizat potrivit legii;d) programe de cercetare tiinific i dezvoltare tehnologic, realizate n ar sau prin cooperare internaional;e) inovare educaional, creaie tiinific, tehnic i artistic.Art. 76. Perfecionarea pregtirii personalului didactic auxiliar se realizeaz n cadrul unui sistem de grade profesionale, pe baza unei metodologii specifice, aprobat de ministrul nvmntului. Formele de perfecionare, prevzute la art. 75, pot fi utilizate, dup caz, i pentru perfecionarea personalului didactic auxiliar.Art. 77. Finanarea activitilor de perfecionare a pregtirii personalului didactic i didactic auxiliar din nvmntul superior de stat este asigurat de Ministerul nvmntului prin bugetele repartizate instituiilor de nvmnt. Fondurile repartizate pot fi suplimentate prin contribuii ale agenilor economici interesai, din fondurile unor organisme tiinifice, precum i prin sponsorizri interne sau internaionale, potrivit legii.Art. 78. Evaluarea activitii de perfecionare se face de ctre catedr, departament sau de alte structuri instituionale, potrivit criteriilor stabilite n Carta universitar.

CAPITOLUL IVNorma didactic i condiiile de salarizarea personalului didacticSeciunea 1Norma didactic i de cercetare

Art. 79. (1) n atribuiile personalului didactic din nvmntul superior intr:a) activiti didactice de predare, de seminarizare i lucrri practice, de instruire practic i de evaluare, conform planurilor de nvmnt i programelor analitice;b) activiti de pregtire tiinific i metodic i alte activiti n interesul nvmntului;c) activiti de cercetare tiinific, de dezvoltare tehnologic, activiti de proiectare i creaie artistic, potrivit specificului.(2) Activitile corespunztoare menionate la alin. (1) sunt prevzute n fia postului, tipizat la nivel naional. Fia, elaborat de Ministerul nvmntului mpreun cu federaiile sindicale din nvmntul superior, pe baza propunerilor senatelor universitare, constituie anex la contractul colectiv de munc.(3) Fia individual a postului nominalizeaz activitile din fia tipizat, stabilite, cu acordul cadrului didactic, de catedr sau de ctre departament. Fia individual, revizuit n fiecare an universitar, constituie anex la contractul individual de munc.Art. 80. (1) Norma didactic, potrivit art. 79 alin. (1) lit. a), poate cuprinde:a) activiti de predare;b) activiti de seminar, proiecte de an, lucrri practice i de laborator;c) ndrumare de proiecte, de lucrri de licen i de absolvire, de practic pedagogic, productiv i de cercetare tiinific;d) ndrumarea doctoranzilor n stagiu;e) conducere de disertaii;f) conducerea activitilor didactico-artistice sau sportive;g) activiti de evaluare;h) consultaii, ndrumarea cercurilor tiinifice studeneti, a studenilor n cadrul sistemului de credite transferabile, participarea la consilii i n comisii n interesul nvmntului.(2) Norma didactic sptmnal n nvmntul superior se cuantific n ore convenionale. Aceast norm este de cel mult 16 ore sptmnal, reprezentnd activiti prevzute la alin. (1).(3) Norma didactic se stabilete conform planului de nvmnt i se calculeaz ca norm medie sptmnal, indiferent de perioada anului universitar n care este efectuat. Norma medie sptmnal se stabilete prin mprirea numrului de ore convenionale din fia individual a postului la numrul de sptmni nscris n planul de nvmnt, pentru activitatea didactic de predare i de seminarizare din ntregul an universitar.(4) Ora convenional este ora didactic de seminar, de laborator, de lucrri practice sau de activiti similare acestora, din nvmntul universitar.(5) n nvmntul universitar, ora de curs reprezint 2 ore convenionale.(6) n nvmntul postuniversitar, inclusiv n cel de perfecionare a personalului didactic, precum i n nvmntul universitar cu predare integral n limbi de circulaie internaional, ora de curs reprezint 2,5 ore convenionale, iar ora de seminar sau de activiti similare acesteia reprezint 1,5 ore convenionale. Pentru conductorii de doctorat, se normeaz 0,5 ore convenionale sptmnal, pentru fiecare doctorand n stagiu.(7) Pentru cadrele didactice care desfoar activiti n departamente sau n secii cu predare ntr-o limb de circulaie internaional, n nvmntul universitar, norma didactic se calculeaz potrivit alin. (6). Fac excepie de la aceast prevedere cadrele didactice care predau o limb de circulaie internaional, pentru care se aplic prevederile alin. (4) i (5).(8) n nvmntul postuniversitar medical, forma rezideniat, normarea personalului didactic se face n baza prevederilor art. 79 din Legea nvmntului nr. 84/1995.(9) Activitile de evaluare prevzute la alin. (1) lit. g), cuprinse n norma didactic, se cuantific n ore convenionale, printr-o metodologie aprobat de senatul universitar, n funcie de profil i de specializare.Art. 81. (1) Norma didactic sptmnal medie, calculat n ore convenionale, pentru activitile prevzute la art. 80 alin. (1) lit. a)f) se stabilete dup cum urmeaz:a) profesor universitar: 57 ore, dintre care cel puin 4 ore convenionale de curs;b) confereniar universitar: 79 ore, dintre care cel puin 4 ore convenionale de curs;c) lector universitar/ef de lucrri: 911 ore, dintre care cel puin 2 ore convenionale de curs;d) asistent universitar: 1011 ore, cuprinznd activiti menionate la art. 80 alin. (1) lit. b) i c);e) preparator universitar: 46 ore, cuprinznd activiti menionate la art. 80 alin. (1) lit. b) i c); preparatorul universitar va efectua sptmnal 6 ore de asisten.(2) Prin excepie, norma personalului didactic prevzut la alin. (1) lit. a)c), care, datorit specificului disciplinelor, nu are n structura postului ore de curs, se majoreaz cu 2 ore convenionale. Norma personalului didactic care nu desfoar activiti de cercetare tiinific sau echivalent acesteia se majoreaz cu pn la 4 ore convenionale, fr a depi 15 ore convenionale. Aceste excepii se aprob de consiliul facultii.(3) Norma asistentului universitar cu titlul tiinific de doctor poate cuprinde, cel mult, 2 ore convenionale de curs.(4) n situaia n care norma didactic nu poate fi alctuit conform alin. (1)(3), aceasta se completeaz cu activiti de cercetare t


Recommended