+ All Categories
Home > Documents > shakespeare richard III

shakespeare richard III

Date post: 10-Mar-2016
Category:
Upload: ovidiu-tite
View: 271 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
tragedie, shakespeare
85
RICHARD AL III-LEA Traducere de DAN DUŢESCU PERSOANELE: REGELE EDWARD AL IV-LEA EDWARD, prinţ de. fiii regelui fraţii regelui Wales; mai tîrziu regele Edward al V-lea RICHARD, duce de York GEORGE, duce de (31a- rence RICHARD, duce de Gloucester; mai tîrziu regele Richard al Ill-lea Un tînăr fiu al lui Clarenoe HENRIC, conte de Richmond; mai tîrziu regele Henric al Vll-lea CARDINALUL' BOURCHIER, arhiepiscop de Canterbury THOMAS ROTHERHAM, arhiepiscop de York JOHN MORTON, episcop de Ely DUCELE DE BUCKINGHAM DUCELE DE NORFOLK CONTELE DE SURREY, fiul său CONTELE RIVERS, fratele reginei Elizabeth, soţia regelui Edward MARCHIZUL DE DORSET şi LORDUL GREY, fiii reginei Elizabeth CONTELE DE OXFORD LORDUL HASTINGS LORDUL STANLEY, numit şi CONTELE DE DERBY LORDUL LOVEL SIR THOMAS VAUGHAN S1R RICHARD RATCLIFF SIR WILLIAM CATESBY SIR JAMES TYRREL SIR JAMES BLUNT SIR WALTER HERBERT SIR ROBERT BRAKENBURY, locotenentul Turnului SIR WILLIAM BRANDON CHRISTOPHER URSWICK, preot Alt preot Lordul primar al Londrei Şeriful de Wiltshire TRESSEL şi BERKELEY, aghio- tanţi pe lîngă lady Aurie REGINA ELIZABETH, soţia regelui Edward al IV-lea MARGARET, văduva regelui Henric al Vl-lea DUCESA DE YORK, mama regelui Edward al IV-lea, a lui Clarence şi a lui Gloucester LADY ANNE, văduva lui Edward-prinţ de Wales, fiul regelui Henric al Vl-lea; mai tîrziu măritată cu ducele de Gloucester LADY MARGARET PLANTAI GENET, tînăra fiică a lui Clarence Lorzi şi alţi curteni; doi gentilomi, un scutier, un grefier, cetăţeni, ucigaşi, crainici, spectrels celor ucişi de Richard al 11l-lea, soldaţi etc. Acţiunea se petrece în Anglia. ACTUL SCENA 1 Londra. O stradă. Intră Gloucester 1 . GLOUCESTER: Azi iarna vrajbei noastre s-a schimbat, Prin soarele lui York 2 , în toi de vară; Iar norii toţi, ce casa ne-o striveau, Sînt îngropaţi în sînu-adînc al mării. Purtăm pe frunţi
Transcript
Page 1: shakespeare richard III

RICHARD AL III-LEATraducere de DAN DUŢESCUPERSOANELE:REGELE EDWARD AL IV-LEA EDWARD, prinţ de.fiii regeluifraţii regeluiWales; mai tîrziu regele Edward al V-leaRICHARD, duce deYorkGEORGE, duce de (31a-renceRICHARD, duce deGloucester; mai tîrziuregele Richard al Ill-leaUn tînăr fiu al lui ClarenoeHENRIC, conte de Richmond;mai tîrziu regele Henric al Vll-leaCARDINALUL' BOURCHIER,arhiepiscop de CanterburyTHOMAS ROTHERHAM, arhiepiscop de YorkJOHN MORTON, episcop de Ely DUCELE DE BUCKINGHAM DUCELE DE NORFOLKCONTELE DE SURREY, fiul său CONTELE RIVERS, fratele reginei Elizabeth, soţia regelui EdwardMARCHIZUL DE DORSET şi LORDUL GREY, fiii reginei ElizabethCONTELE DE OXFORD LORDUL HASTINGS LORDUL STANLEY, numit şi CONTELE DE DERBY LORDUL LOVEL SIR THOMAS VAUGHAN S1R RICHARD RATCLIFFSIR WILLIAM CATESBY SIR JAMES TYRREL SIR JAMES BLUNT SIR WALTER HERBERTSIR ROBERT BRAKENBURY,locotenentul TurnuluiSIR WILLIAM BRANDONCHRISTOPHER URSWICK,preotAlt preotLordul primar al LondreiŞeriful de WiltshireTRESSEL şi BERKELEY, aghio-tanţi pe lîngă lady AurieREGINA ELIZABETH, soţia regelui Edward al IV-lea MARGARET, văduva regelui Henric al Vl-lea DUCESA DE YORK, mama regelui Edward al IV-lea, a lui Clarence şi a lui Gloucester LADY ANNE, văduva lui Edward-prinţ de Wales, fiul regelui Henric al Vl-lea; mai tîrziu măritată cu ducele de GloucesterLADY MARGARET PLANTAI GENET, tînăra fiică a lui ClarenceLorzi şi alţi curteni; doi gentilomi, un scutier, un grefier, cetăţeni, ucigaşi, crainici, spectrels celor ucişi de Richard al 11l-lea, soldaţi etc.Acţiunea se petrece în Anglia.

ACTUL

SCENA 1Londra. O stradă. Intră Gloucester1.GLOUCESTER: Azi iarna vrajbei noastre s-a schimbat,Prin soarele lui York2, în toi de vară; Iar norii toţi, ce casa ne-o striveau, Sînt îngropaţi în sînu-adînc al mării. Purtăm pe frunţi cununi de biruinţă; Din ciunte arme am făcut trofeu; Din aspre trîmbiţi, vesele taifasuri; Din marş războinic, paşi suavi de danţ. Brăzdatul Marte chipul şi-l descnmtă, Şi-acum, în loc să sperie vrăjmaşii încălecat pe cai împlătoşaţi, El dănţuie-n iatacuri de domniţe La mîngîiosul cîntec al lăutei. Dar eu, ce nu-s strujit pentru hîrjoane Şi nici să mă răsfăţ în dulci oglinzi,3 Eu, crunt ciuntit, ce nu pot să mă-nfoi Pe lîng-o nimfă legănată-n şolduri; Eu, cel necumpănit deopotrivă, Prădat la trup de firea necinstită, Ne-ntreg şi scîlciat, prea timpuriu Zvîrlit în lumea ce respiră, şi-încă Aşa pocit, scălîmb, că pîn' şi clinii Mă latră cînd păşesc şontic. po drumj Da, eu, în piuitul slab al păcii, Nu jindui să-mi petrec răgazul altfel Decît privindu-mi umbra lungă-n soare Şi cugetînd la strîmbăciunea mea. Deci, cum nu pot să fiu nici curtezan, Nici să mă-mbii la galeşe taifasuri,476477

Page 2: shakespeare richard III

Mi-am pus în gînd să fiu un ticălos, Urînd huzurul zilelor de azi. Urzeli am. înnodat, prepusuri.grele., Prin bete .profeţii, scorneU şi vise, Pe rege "şi pe Clirence, fraţifmsi, La ură sări asmut,^mistuitoare. Şi dacă Edward riga-i bun şi drept Cît eu subţire, cutră,-ntortocheat, Chiar astăzi Clarence intră sub zăbrea De răul profeţiei cum că «G»4 Lui Edward \iăstarii-i va stîrpi. Intraţi în suflet, gînduri: vine Clarence.(Intră Clarence, între străji, şi Brakenbury.)Zi bună, frate;ce-i cu-aceste străji în juru-alteţei tale?CLARENCE: Suveranul,Dorind să mă ferească de primejdii, Mi-a dat acest alai s-ajung la Turn.5

GLOUCESTER: De ce?CLARENCE: De-aceea că mă cheamă George.GLOUCESTER: Dar, vai de mine, nu e vina ta;Pe naşi se cuvenea să-i fi închis. A, eu soeot că riga plănuieşte Să te boteze-a doua oară-n Turn.6 Dar ce se-ntîmplă, Clarence? Pot să ştiu?CLARENCE: Da, Kichard, cînd voi şti şi eu; căci nu ştiu,Te încredinţez; dar riga, pe cît aflu, La vise şi preziceri ia aminte Şi smulge slova «G» din alfabet, Zicînd cum că un mag i-a spus că «G» Pe-ai săi urmaşi îi va dezmoşteni; Şi cum, pe nume George, încep cu «G», El crede-n gîndul său că eu aş fi. Asemenea năzbîtii şi alte-asomeni împinsu-l-au pe rege să mă-nchidă.GLOUCESTER: Aşa-i cînd pe bărbat fomeia-l mînă:Nu regele te ferecă î/t Turn, Ci lady Grey,7 nevasta lui. Da, Clarence, Spre-atît de aspre fapte ea-l îndeamnă. Au nu tot ea şi preacinstitul domn, Antony Woodville,8 frate-său, l-au pus478CLARENCE:GLOUCESTER:BRAKENBURY:GLOUCESTER:BRAKENBURYGLOUCESTER:BRAKENBURY:GLOUCESTER:BRAKENBURY:CLARENCE: GLOUCESTER:Sub lacăt pe lord Hastings, tot în Turn,De unde adineaorea fu scos?Ni-i viaţa-n cumpeni, Cîarence, viaţa-ncumpeni.Pe cer! Ferit nu-i nimeni, fără doar De rudele reginei şi-acei crainici Ce treapădă prin noapte între rege Şi doamna Shore9. Nu ştii cum lordulHastingsS-a milogit de ea să-l slobozească? Cerşind umil acestei zeităţi, Ieşi din temniţi lordul şambelan. Şi eu îţi spun: socot că alt chip nu-i, De vrem bunăvoinţă de la rege, Decît, slugi ei, să-i îmbrăcăm livreaua. Ea şi răscoapta văduvă pizmaşe, De cînd lo-a uns domniţe-al nostru frate, Sînt cutre mari şi tari aci-n regat. Iertaţi, alteţe: maiestatea-sa Mi-a dat porunci temute cum ca nimeni Să. nu vorbească între patru ochi, De orice treaptă-ar fi, cu-al vostru frate. Aşa! De vrei, cinstite Brakenbury, Te poţi împărtăşi din tot ce spunem. Trădare nu urzim; ziceam de crai Că-i fără de prihană şi-nţelept; Că nobila-i regină e frumoasă, De vîrstă coaptă, şi geloasă nu-i; Că are doamna Shore gingaş picior, Cireaşă gura, ochi sprinţari, grai dulce; Că rudele reginei se-ndomnese. Ei, ce zici, sir? Au poţi tăgădui? Cu-acestea n-am de-a face eu, milord. De-a face n-ai cu doamna Shore! Ascultă! Cel ce-ar avea, afar' de unul singur, E bine să lucreze pe ascuns. Acela unul cine e, milord? Bărbatul ei, tîlhare. Mă pîrăşti? Iertare cer, şi mult vă rog, alteţă, Cu-naltul duce vorba s-o curmaţi. Ştim ce poruncă ai şi ne supunem. Sîntem reginei şerbi: deci, ne supunem. Cu bine, frate; eu mă duc la rege;479Şi orice slujbă ai dori să-ţi fac — Să-i spun şi soră văduvei lui' Edward10 — îndepiini-voi, numai să te scap. Surghiunu-acesta, pînă una-alta, \Mă doare-atît cît nici nu bănui tu.CLARENCE: Ştiu, nu-i plăcut nici unuia din noi.GLOUCESTER: Ei, lasă, nu vei sta închis prea mult;Te scot eu. Dacă nu, voi zace-n locu-ţi. Acum, răbdare.CLARENCE: Trebuie; cu bine.(Clarence, Brakenbury şi slrăjile ies.)GLOUCESTER: Pe cale fără-ntoarcere te du,Naive Clarence! Şi de drag ce-mi eşti, în cer mîna-voi duhul tău curînd, I)e-Î va primi din mîna noastră cerul. Dar cine-i? Hastings, proaspăt slobozit!(Intră Rastings.)

Page 3: shakespeare richard III

HASTINGS: Doresc zi bună nobilului lord!GLOUCESTER: Asemeni pentru lordul şambelan!Binevenit eşti zărilor. Ce felA îndurat domnia-ta poprcaia? HASTINGS: Ca orice prins, alteţă: cu răbdare.Dar voi trăi, milord', să-i răsplătesc / Pe toţi acei ce mi-au prilejuit-o.GLOUCESTER: / Desigur, negreşit; la fel şi Clarence;, Duşmanii voştrijsînt şi-ai lui; la felL-au bîntuit pe el ca şi pe voi. HASTINGS: E trist să vezi o pajură-ntre gratii,Cît găi şi ulii pradă-n voia lor. GLOUCESTER: Ce vesti prin tîrg?HASTINGS: Nu-s veşti mai reie-n tîrg decît pe-aici;E lingav riga, slab şi. abătut,Iar doctorii-s cu inima sărită. GLOUCESTER: Pe sfîntul Pavel, proasto, proaste veşti.Prea multă vreme s-a hrănit greşit,Prea mult şi-a istovit regescul trup.E foarte dureros cînd te gîndcşti.Şi zace-n pat. ? HASTINGS: Da, zace.GLOUCESTER: Plecaţi 'nainte; eu vă voi urma.(Hastings iese.)Nu va trăi, zic eu; dar nici să moară Cît nu-l urnesc do zor pe Georgo spre cer. Mă duc să-i zgîndăr ura pentru Clarenco Cu-nvîrtoşate-n adevăr minciuni: Şi dacă nu dau greş, ci trag în plin, Nu mai trăieşte Clarence înc-o zi. Şi-atunci pe rege ia-l la sînu-ţi, Doamne, Iar lumea las-o tu pe mîna mea. Atunci peţi-voi pe mezina Warwick11, Măcar că soţ şi tată i-am ucis. Nu-i drum mai drept s-o-mbun pe muieruşcă Decît să-i fiu părinte şi bărbat: Şi am să-i fiu — nu chiar de dragul ei, Cît pentru alt mai adumbrit liman La care-ajung luîndu-mi-o de soaţă. Dar pînă n-am sărit, să nu zic hop: Căci Edward încă-i domn, Clarence c-ntreg: Cînd duşi vor fi, văd eu cu ce m-aleg. (Iese)SCENA 2O altă stradă din Londra.Este adus trupul neînsufleţit al regelui Hcnric al Vl-lcn, purtat într-un sicriu deschis şi străjuit de curteni înarmaţi eu halebarde; lady Annc jeleşte în urma alaiului funerar.

ANNE:Aşterneţi jos povara cea slăvită —■De poate un sicriu cuprinde slava —Cit voi jeli năprasnicul sfîrşitAl vrednicului os de Lancaster.Biet trup de gheaţă-al unui rege sfînt!Scrum vineţiu al casei Lancaster!Leş fără sînge-n vinele-ţi regeşti!Iertat să-mi fie, duhul tău de-l strigS-audă jeluirea bietei Anne,Anne a lui Edward, fiul tău străpunsDe mîna ce-a deschis aceste răni!480481

Pe vranele prin care-ţi curse viaţa Kcvărs din ochi zadarnicul balsam. Blestem pe mîna ce te-a sfîrtecat, Pe sufletul ce fără suflet stinse, Pe sîngele ce sînge a vărsat! Mai grea năprasnă cadă pe mişelul Ce prin omorul tău ne-a mişelit, Decît urez la şerpi, paingi, broscani Şi tot ce-i tîrîtoare veninoasă! Fecior de va să aibă, stîrpitura, Fătată timpuriu şi ca ne-lumea, Să-nspaime cu-al său chip ciudat şi slut Pe muma ce nădăjduise-n el; Şi moştenească nenorocul lui! Soţie de-o avea cîndva, s-ajungă Prin moartea lui la fel de vitregită Pe cît sînt eu, pierzînd şi soţ şi tată! Acum, spre Chertsey12 cu povara sfîntă, De la Sînt Pavel13 luată, s-o-ngropăm; Veţi odihni, de obosiţi, cît eu îi voi jeli lui Henric-rege leşul.(Purtătorii ridică mortul şi înaintează. Intră Olouccster.)GLOUCESTER: Staţi, puneţi leşul jos voi cei ce-l duceţi.ANNE: Ce negru vraci îl cheamă pe-acest diavolSă curme împlinirea pioşiei?GLOUCESTER: Mişeilor! Jos leşul! Că de nu,Leş fac din nesupus, pe Sfîntul Pavel!CURTEANUL: Staţi înapoi, milord, să treacă racla.GLOUCESTER: Dulău mojic! stai tu cînd poruncesc:Sus halebarda de la pieptul meu Sau, pe Sînt Pavel, te dobor în colb Şi-n pinteni te strivesc, mişel sfruntat.

Page 4: shakespeare richard III

(Purtătorii lasă racla jos.)ANNE: Cum? Tremuraţi? Vă temeţi? Nu vămustru,Căci muritori sînteţi; şi ochi de om Nu-l pot răbda pe diavol. Piei satană! Al iadului, tu, groaznic slujitor! Doar trupul cel vremelnic ai putut Să-i stăpîneşti, dar nu şi duhul. Piei! Suavă sfîntă, de hatîrul milei ]\Tu fi aşa de rea.

GLOUCESTER:182ANNE:GLOUCESTER:ANNE:GLOUCESTER: ANNE: GLOUCESTER:ANNE:GLOUCESTER: ANNE:GLOUCESTER: ANXE:Drac scîrnav, pici,Piei, pentru Dumnezeu, şi dă-ne pace; Căci ţi-ai făcut clin lina lume iad, Iad plin de vaier greu şi de anâtemi. De te desfată crîncenele-ţi fapte, Priveşte-această pildă de măcel. Vedeţi, voi toţi, cum rănile lui Henric Cel mort se cască iarăşi, sîngerînd.14 Morman de urîţenie, roşeşte, Căci tu sileşti nou sînge să mustească Din vine fără sînge, goale, reci: Neomeneasca, nefireasca-ţi faptă Stîrneşte-acest mult nefiresc puhoi. Tu, Doamne, i-ai dat sîngele; răzbună-l! Ţărînă ce-i sorbi sîngele, răzbună-l! Trimiteţi, ceruri, trăsnet să-l sfîşie, Sau cască-te, păminte, să-l înghiţi, Cum sugi şi sîngele acestui rege De-un braţ cîrmit din iaduri, sfîrtecat! Tu nu cunoşti, domniţă, legea milei: Să răsplăteşti prin bine răutatea, Blestemele prin binecuvîntări. Haine,Tu nici în cer nici pe pămînt n-ai legi; Şi-o fiară, cît de rea, cunoaşte mila. Eu n-o cunosc, drept care fiară nu-s. Minune cînd un diavol drept cuvîntă. Şi mai minune-un înger mînios. Divină întrupare a femeii, De-aceste -nchipuite fărdelegi Mă lasă pe-ndelete să mă spăl. Cloeită-mpuţiciune de bărbat, Pentru ştiute fărdelegi mă lasă Să blestem hoitul tău cel blestemat. Frumoasă peste fire, dă-mi, în tihnă, Răgazul să mă dezvinovăţesc. Hîd peste-nchipuire, izbăvit Vei fi doar dacă-ţi pui un ştreang de gît. M-ar osîndi asemeni deznădejde. Prin deznădejde-ai căpăta iertare, Tu însuţi osîndire dreaptă dîndu-ţi, Căci pe nedrept pe alţii-ai căsăpit.483GLOUCESTER:ANNE:GLOUCESTER:ANNE:GLOUCESTER: ANNE:GLOUCESTER: ANNE:GLOUCESTER: ANNE:GLOUCESTER: ANNE: | GLOUCESTER:ANNE:GLOUCESTER:ANNE:GLOUCESTER:ANNE:GLOUCESTER:ANNE:GLOUCESTER:ANNE: GLOUCESTER:ANNE:484Să zicem că nu eu i-am oraorît. Atunci să zicem că nu-s morţi: dar sînt, Şi-s morţi, satană, chiar de mîna ta. Nu ţi-am ucis eu soţul.Deci e viu.O, nu, e mort; şi Edward l-a răpus. Minţi, plisc spurcat: regina Margaret Văzut-a spada-ţi aburind de sînge, Şi chiar în pieptul ei ai vrut sa-mpungi, Dar fraţii tăi îi abătură vîrful. Cu clanţa-i m-a stîrnit, păcatul lor Pe umerii-mi nevinovaţi punîndu-l. Ba firea-ţi sîngeroasă te-a stîrnit, Ce alta n-a visat decît măcel. Nu l-ai ucis chiar tu pe acest rege? Mă rog.«Mă rog», arici rîios? Şi eu mă rog Să-ţi răsplătească cerul cîinoşia. O! blînd ce-a fost, neprihănit şi bun. Bun ca să şadă-n cer, unde-i acum. Şi unde n-ai să fii tu niciodată. Eu l-am trimis în cer; să-mi mulţumească; Mai bine-i şade-n cer ca pe pămînt. Dar ţie doar în iad îţi sade bine. Mai ştiu un loc, de-ngădui să-l numesc. Un fund de temniţă.Alcovul tău.Kea tihnă în alcovu-n care dormi! Aşa va fi, pînă-mi vei sta alături. Nădăjduiesc.Eu ştiu. Ci, dulce Anne, Lăsînd tăierea-aceasta în cuvinte Şi la domoalâ judecată stînd, Să-mi spui; sorgintea morţii timpurii A celor doi Plantageneţi, au nu-i La fel de osîndit cît şi făptaşul? Tu eşti sorginte şi făptaş proclet. Frumseţea ta a fost sorgintea faptei, Frumseţea ta ce-n somn m-a bîntuit, încît aş fi stîrpit o Lume-ntreaga, S-adorm un ceas la dulce sinul tău. De-ar fi să cred, călăule, îţi spun: Cu-aceste unghii faţa mi-aş sluţi.

Page 5: shakespeare richard III

GLOUCESTER:ANNE: GLOUCESTER:ANNE: GLOUCESTER:ANNE: GLOUCESTER:ANNE:GLOUCESTER: ANNE:GLOUCESTER: ANNE:GLOUCESTER: ANNE: GLOUCESTER:ANNE: GLOUCESTER:AXXE:GLOUCESTER: ANNE: GLOUCESTER:435Dar ochii-aceştia n-ar răbda prăpădul Desăvîrşitei tale frumuseţi. Cît fi-voi lîngă tine, n-ai s-o strici. Cum sfîntul soare bucură pămîntul, La fel şi ea-i: lumina, viaţa mea. Lumina-n bezne piară-ţi, viaţa-n moarte! O, nu te blestema, minune dulce, Căci însăţi eşti lumina, viaţa mea. Aş vrea să fiu ce spui, ca să-mi răzbun. E o răsplată împotriva firii Pe cel ce te iubeşte să-ţi răzbuni. E o răsplată dreaptă şi-nţeleaptă Pe-al soţului meu gîde să-mi răzbun. Acel ce te-a lipsit de soţ, domniţă, Te-a ajutat să-ţi iei un soţ mai bun. Mai bun nu vieţuieşte pe pămînt. Ba da, şi te-a-ndrăgit mai mult ca el. îl cheamă cum?Plantagenet.Deci el.De-un nume, dar de-o fire mai de soi. Şi unde-i?Iată-l. (Anne îl scuipă.)Pentru ce mă scuipi? Venin de moarte-aş fi voit să-ţi fie! N-a fost venin din mai sublim izvor. Nici s-a prelins pe-unjnai scîrbos broscoi. Ci piei din ochii mei! îmi vatămi ochii. Domniţă, ochii tăi m-au vătămat. De moarte să te vatăme aş vrea! Aşa doresc: să pot muri-ntr-o clipă, Căci ei cu moarte vie mă ucid. Sărate lacrimi mi-au stîrnit în ochi, Cu plînset de copil i-au ruşinat, Pe ei ce n-au stors lacrimi de căinţă Nici cînd plîngeau York, tatăl meu, şiEdwardPe Rutland auzindu-l jeluind Sub spada goală-a crîncenului Clifford15; Nici cînd îmi povestea ca un copil Eăzboinicu-ţi părinte moartea tatei Şi se-neca în hohot şi suspin, încît obrajii celor dimprejur

Ca frunzele sub ploaie şuroîau. în jalea-aceea, ochii mei cei dîrji Dispreţuit-au umbra unei lacrimi; Ce chimii să le stoarcă n-a putut, Frumseţea ta a stors, în plîns orbindu-i. Eu n-am curtat prieteni, nici duşmani; Eu n-am deprins cuvinte ce dezmiardă; Dar cînd răsplata-i frumuseţea ta, Semeţ cum sînt, mă plec, dînd glas iubirii. (Anne îl priveşte cu dispreţ.)Dispreţ pe buze nu purta, căci ele Sînt spre sărut, nu spre sfidări, făcute. De nu mă poţi ierta, răzbunătoareo, îţi dau această spadă cu vîrf ager; De vrei împlînt-o-n pieptul meu cinstit, S-alungi din el un suflet ce te-adoră. Ţi-l dau descoperit, să-mpungi de moarte, Şi moartea, în genunchi, smerit ţi-o cer.(îşi descoperă pieptul; Anne se pregăteşte să-l străpungă cu sabia.)Nu şovăi; eu l-am răpus pe Henric. Dar dulcea ta frumseţe m-a stîrnit. Ucide iute: l-am străpuns pe Edward, Dar chipul tău zeiesc m-a-nverşunat.(Anne lasă să-i cadă sabia.)Ridică spada iar, sau mă ridică.ANNE: Eidică-te, viclene; te-aş fi vrutUcis, dar nu vreau eu să-ţi fiu călău.GLOUCESTER: Poruncă dă-mi, şi singur mă omor.ANNE: Ţi-am poruncit.GLOUCESTER: Atunci vorbea mînia.Mai spune-o dat'; şi-o dată cu porunca Acelaşi braţ ce ţi-a răpus amorul De dragul tău, un mai curat amor Răpune-va do dragul tău. Iar tu Vei fi părtaşă celor două morţi.ANNE: De ţi-aş citi în suflet.GLOUCESTER: Mi-e sufletul pe buze.Mă tem că-s prefăcute.GLOUCESTER: Atunci cinstit nu-i nimeni.ANNE: Ei, hai, ridieă-ţi spada.GLOUCESTER: Spui, dar, că facem pace.GLOUCESTER:GLOUCESTER: ANNE:GLOUCESTER:ANNE: GLOUCESTER:ANNE:GLOUCESTER: ANNE:

Page 6: shakespeare richard III

GLOUCESTER: UN GENTILOM: GLOUCESTER:(Ies Mai apoi vei cunoaşte-o. Ci pot nădăjdui? Nădăjduie oricine. Primeştc-acest inel. Cînd iei, nu spui că dărui. (îţi pune inehd în deget.) Cum degetul ţi-l cercuie inelul,La fel şi biata-mi inimă-i cuprinsăDe sinul tău.Păstrează-le; a' tale-s amîndouă.Şi daeă-ngădui robului smeritMînuţei tale un hatîr să-i ceară,Atunci îl fericeşti pentru de-a pururi. Anume ce? Să laşi aceste mohorîte trebiPe seama cui e mai în drept a fiUn cioclu, şi spre Crosby16 să grăbeşti;Curînd acolo voi veni şi euSă te slujesc, îndată ce-l îngropCu slavă pe acest preanobil regeLa schitul Cherstey, lespedea udîndu-iCu lacrima căinţei.Te rog ca, pentru tainice temeiuri,Acest favor să-mi faci. Din toată inima; şi mult mă bucurVăzîndu-te atît de pocăit.Tressel şi Berkeley, voi veniţi cu mine. Drum bun doreşte-mi%

încă nu eşti vrednic; Dar, fiindcă m-ai deprins a măguli, închipuie-ţi că ţi-am şi spus «drum bun». (Ies lady Anne, Tressel şi Berkeley.) Hai, duceţi leşul, domnilor. Spre Cherstey,' sir? Nu, la White-Friars17, m-aşteptaţi acolo. toţi, în afară de Gloucester.)Au a mai fost femeie curtenită Astfel, şi-n felu-acesta dobîndită? A mea va fi; dar nu pe lung soroc. Cum? Eu, ce i-am răpus şi soţ şi socru, S-o cuceresc cu ura-n sîn fierbîndu-i, Cu blestemele-n gît, cu ochii uzi486487

Şi cu dovada sîngerînd alături?Zăgăzuit de toate-aceste stăvili,De Dumnezeu, de cugetul din ea,Nesprijinit de nimenea decîtDe iad şi ochii mei vicleni — şi totuşiS-o birui? Un nimic a-nvins o lume!Ha!L-a şi uitat pe vrednic prinţul Edward,Pe soţul ei. Nu-s nici trei luni de cîndTurbat, l-am junghiat la Tewksbury!18

Ca el vlăstar mai chipeş, mai blajin,Cu care firea a făcut risipă:Tînăr, viteaz, mintos, dinast curat,Nu-i larga lume-n stare-a izvodi.Şi totuşi ea spre mine-şi pleacă ochiiCel ce-a cosit juneţea lui în floare,Zvîrlind-o-n pat de văduvă, pustiu!Eu cel ce-ntreg nu-s nici jumate Edward!Eu, şontorog şi-atîta de pocit!Pun rămăşag ducatul pe-o lescaieCă nu m-am preţuit cum se cuvine.Pe viaţa mea — eu, unul, nu — dar eaFrumos minune Hjare mă socoate.Voi cheltui să-mi cumpăr o oglindăŞi să-mi tocmesc un stol de croitori,în modă nouă să-mi resfeţe trupul;

Page 7: shakespeare richard III

Căci dacă tot crescui în ochii mei,Vreau să rănim acolo sus, chiar dacăMă va costa ceva. Dar mai întîiSă-l duc pe-acest fîrtat la groapa lui;Apoi mă-ntorc să plîng lîngă iubită.Oglindă pînă-mi cumpăr, la picioareVreau umbra să-mi privesc. Scmteie, soare!(Iese.)SCENA 3Londra. O sală în palat.Intră regina Elizabeth, lordul Rivers şi lordul Grcy.GBEY:ELIZABETH: BIVERS: " ELIZABETH: GBEY:ELIZABETH:RIVERS: ELIZABETH:GREY:BUCKINGHAM: STANLEY: ELIZABETH:STANLEY:ELIZABETH: STANLEY:ELIZABETH: BUCKINGHAM: ELIZABETH: BUCKINGHAM:RIVERS:Răbdare, doamnă; maiestatea-sa Se va-nsănătoşi curînd, sînt sigur.Mai rău îi faceţi dacă boala luiVă chinuie; deci, zău, păstraţi nădejdeaŞi-nvioraţi-l şuguind, rîzînd.Pe mine ce m-aşteaptă, de s-ar stinge?Alt rău decît că pierdeţi soţul, nu.Cînd pierzi asemeni soţ, nu-i rău mai mare.V-a dat Cel-bun fecior frumos ca floareaSă vă aline, cînd s-o stinge el.O, încă-i crud; nevîrstnicia saLui Richard Gloucester este-ncredinţată,Om căruia nici eu, nici voi nu-i stămLa inimă.S-a hotărît să fie el protector?S-a hotărît — nu încă prin peceţi —Dar fi-va, dacă regele se pierde.(Intră Buckingham şi Stanley.)Vin, iată, lorzii Buckingham şi Stanley.Măriei-voastre — plecăciunea mea,!Să fiţi din nou voioasă cum aţi fost!Contesei Richmond, bunul meu lord Stanley,Cam peste mînă i-ar veni să spună«Amin» după urarea ta. Şi totuşi,Măcar că-i soaţa dumitale, Stanley19,Şi nu i-s dragă, sigur fii că euNu te urăsc, deşi-i aşa trufaşă.Vă rog din suflet, doamnă, să nu credeţiBîrfelile pîrîşilor pizmaşi,Sau, dacă e pe drept cuvînt pîrîtă,Iertaţi-i slăbiciunea, căci purcedeDin toană rea şi nu din suflet rău.Lord Stanley, l-ai văzut pe rege azi?Chiar adineauri Buckingham şi euAm fost la patul maiestăţii-sale.Sînt oare semne de-ndreptare, lorzi?Nădăjduiţi; azi regele glumeşte.Dă-i, Doamne, sănătate! I-aţi vorbit?Da, doamnă, năzuieşte să-i împacePe fraţii tăi cu ducele de GloucesterŞi apoi şi cu lordul şambelan;A şi trimis să-i cheme-n faţa sa.

Page 8: shakespeare richard III

488489ELIZABETH:De-ar fi într-un ceas bun! Dar nu va fi. Mă tem că fericirea noastră-ncepeSă scapete.(Intru Gîoucester, Bastings şi Durset.)GLOUCESTER:GREY:GLOUCESTER:ELIZABETH:

GLOUCESTER:ELIZABETH:GLOUCESTER:

Ei îmi căşună rău, şi n-am să rabd.Au cine-s cei ce regelui se vaităCă sînt hain cu ei, că nu mi-s dragi?Zău, prea puţin li-i drag de rege lor,Cînd cu asemeni intrigi îi împuieUrechea. Cum? Eu — pentru că nu potSă linguşesc şi vorbe dulci să-ndrug,Să mă hlizesc, s-alint, să-nşel, să mint,Să fac salut francez şi temeneleDe maimuţoi — eu sînt crezut vrăjmaş!Nu-i chip un om curat să vieţuiască,Cu gînd curat, far' să-i întine cinsteaAceşti tîlhari mieroşi, sforari şi cutre?De cine cuvîntaţi, din cei de-aici?De dumneata, ce n-ai obraz, nici cinste.Cînd te-am jignit? Cu ce te-am păgubit?Pe tine? Sau pe tine? Sau pe cineDin şleahta voastră? Dar-ar ciuma-n voi!Măria-sa — păzească-l Cel-de-susîn ciuda-vă! — un pic de tihnă n-are,Că-Î sîcîiţi cu deşănţate pîri.Nu, frate Gîoucester, te înşeli amar;Chiar regele, prin voia: sa regească,Şi nu stîrnit de pîra nimănui,Cînd a văzut ce ură din străfunduri —Şi-o dai prin fapte în vileag — ne porţiCopiilor şi fraţilor şi mie,El te-a chemat; şi pricina aflîndAcestei reavoinţi, vrea s-o stîrpească.Ştiu eu? S-a înrăit atîta lumea,Că unde n-ajung vulturi, pradă găi.De cînd orice neam prost se face nobil,Mulţi nobili neamuri proaste s-au făcut.Ei, haide, frate Gîoucester, ştim ce cugeti:Ţi-e ciudă că-am răzbit şi eu şi-ai mei.20

Dea cerul ajutor să n-am a-ţi cere!Dar cerul vrea să am a-ţi cere eu.Prin mîna voastră frate-meu e-nchis,490Eu, rău văzut, şi tot ce-i nobil esteDispreţuit; în timp ce zi de ziSînt cocoţaţi la cin înalt aceiCe nu plăteau doi bani pîn' mai deunăzi.ELIZABETH: Pe-Acel Cc2l-n jeţ înalt dar plin de griji

Page 9: shakespeare richard III

M-a ridicat din tihna ce-ndrăgeam, Că niciodată n-am stîrnit pe rege Să-l bîntuie pe Clarence! Dimpotrivă, Apărător statornic eu i-am fost. îmi faci, milord, jignire ruşinoasă Cînd mă mînjeşti cu-asemeni bănuieli.GLOUCESTER: Şi poţi tăgădui că-ntemniţareaDe ieri îord Hastings nu ţi-o datorează?R1VERS: Da, poate, sir, căci...GLOUCESTER: Da, Eivers, poate! Cine n-o cunoaşte?Nu numai să tăgăduic e-n stare: E-n stare să te-aburce-n slujbe mari, Tăgăduind apoi că-ţi fu proptea, Zicînd că ţi se cade-asemeni cinste. Dar ce nu poate? Poate, zău, şi poate...R1YERS: Şi zău, ce poate ea?GLOUCESTER: Ce poate, zău? Să ia de soţ un rege,Un chipeş şi necopt holtei. Mai rău S-a-mperecheat bunică-ta, ştim noi.ELIZABETH: Milord de Gîoucester, prea ţi-am înduratBîrfelile si-amarele-ţi jigniri. Dar — martor cerul! — riga va cunoaşte Batjocura ce-ades am suferit. Mai bine rîndăşiţă să fi fost Decît regină, dacă preţul este Să-ndur dispreţ, ocări şi zeflemeli. Mi-e greu să fiu regina Engliterei.(Prin fundul scenei intră regina Margaret.)MARGARET (aparte):Să dea Cel sfînt ca şi mai greu să-ţi fie!Căci mi-eşti datoare cinste, rang şi tron. GLOUCESTER: Cum? Că mă spui la rege mă ameninţi?Nu mă cruţa şi spune-i; ce-am rostitŞi dinaintea lui mărturisi-voi,Să ştiu de bine că mă-nchide-n Turn.E timpul să vorbesc; aţi dat uităriiStrădaniile mele.491MARGARETGLOUCESTER:MARGARETGLOUCESTER:MARGARET: GLOUCESTER: MARGARET: GLOUCESTER:MARGARET:R1VERS:GLOUCESTER:492(aparte):Satană, piei! Mi le-amintesc prea bine; Pe soţul meu, pe Henric, l-ai ucis în turn, pe bietu-mi fiu la Tewksbury. Cînd nu erai regină, nici el rege, Eu fost-am gloaba lui la trebi de soi, Eu am plivit semeţii lui duşmani Şi eu i-am răsplătit cu mină largă Prietenii; să fac să-i curgă-n vine Regesc şuvoi — am sîngerat. (aparte):Vărsat-aiŞi sînge mult mai bun decît al tău. Pe-atunci, Grey, soţul tău, şi tu urzeaţi De partea casei Lancaster. Tu, Rivers, Aşijderi. N-a pierit bărbatul tău Sub steagul Margaretei, la Saint Alban's? îngăduiţi-mi să v-aduc aminte Ce-aţi fost şi ce sînteţi, dac-aţi uitat, Precum şi ce-am fost eu şi ce sînt azi. (aparte):Călău mişel ai fost şi eşti şi azi. Biet Clarence, l-a trădat pe socrul său,22 Căleîndu-şi jurămîntul — Domnul ierte-i!... (aparte): Ba urgisească-l!...Spre a lupta să-i dea lui Edward sceptrul, Iar drept răsplată, bietul, e închis. De-aş fi, ca Edward, inimă de cremeni. Sau Edward milostiv si blînd ca mine! Pentru asemeni lume-s prea copil! (aparte):în numele ruşinii, fugi în iad Şi piei din lume, diavol blestemat! Acolo o împărăţia ta. Lord Gloucestor, în acele grele vremi Cînd vrei să dovedeşti c-am fost duşmani Slujeam pe legiuitul nostru domn Aidoma cum ţi-am sluji şi ţie De ne-ai fi rege.Eu rege! Mai curînd un coropcar; Departe de la minc-asemeni gînd!

BLIZABETH:MARGARETQLOUCESTER:GLOUCESTER MARGARET:GLOUCESTER:ELIZABETHd j,:,.;: HASTINGS:. >;! ::i-RIVERS: .,.; ; ,;■: CORSET: -■■ • ■'■ BUCKINGIiAM: u .493 3Dacă socoti, milord, că vei gustaPuţine bucurii cînd fi-vei rege,Poţi să mă crezi că încă mai puţine

Page 10: shakespeare richard III

Gust eu, fiind regina astei ţări.(aparte):La noi regina bucurii nu gustă,Căci eu regină-s — fără bucurii.Dar nu mai sînt în stare să mă-nfrîn.(înaintează.)Voi, hoţi de mare, ticăloşi, voi care Vă-ncaieraţi pe prada ce mi-aţi smuls! Care din voi nu tremură privind în ochii mei? De nu vă umiliţi Eeginei, ca supuşi — să tremuraţi Ca răzvrătiţi care-mi surparăţi tronul. Tu, ticălos de neam, stai, nu pleca! Ce cauţi, zgripţuroaică-n ochii mei? Vreau doar să-nşir ce stricăciuni făcut-ai, Atîta vreau, şi-apoi te las să pleci. N-ai fost gonită sub pedeapsa morţii? Am fost, dar mai cumplit îmi e surghiunul23

Ca moartea ce mă paşte, rămînînd. Tu mi-eşti dator un soţ şi un fecior; Tu un regat; supunere voi toţi. E partea voastră dreaptă chinul meu Şi-a mea e bucuria ce-mi furaţi. Blestemele ce tata ţi-a zvîrlit Cînd pusu-i-ai pe dîrză fruntea lui Coroană din hîrtii — şi rîu de lacrimi Din ochi i-ai stors bătîndu-ţi joc de el. Cînd ca să-i şteargă tu i-ai dat o cîrpă De sîngele lui Rutland năclăită, Blestemele din otrăvitu-i suflet, Zvîrlite ţie, au căzut asupră-ţi. Nu noi, ci Dumnezeu te-a osîndit. Cel Sfînt răzbună pe nevinovat. Să tai un prunc e faptul cel mai crunt, Cruzimea cea mai nemaiauzită! Boceau şi zbirii cînd se povestea. Toţi profeţeau că fi-va răzbunat. Northumberland a plîns, fiind de faţă.MARGARET:

GLOUCESTER: MARGARET:

Cum? Pînă cînd venii, vă mîriirăţi, Mai-mai să vă-nşfăcaţi de beregată. Şi-acum pe mine ura v-o vărsaţi? Pot cîntari blestemele lui York La cer cît Edward şi cît Henric morţi? Regatul lor pierdut şi-al meu surghiun Nu cumpănesc cît moartea unui plod? Răzbesc spre cer blestemele, prin nori? Atuncea, nori posaci, lăsaţi să treacă Şi-al meu blestem! Să piară-al vostru rege De ghiftuială, dacă nu-n război, Cum l-a ucis pe-al meu să-i ieie tronul! Şi Edward, fiul tău — azi prinţ de Wales Plătească pentru Edward, fiul meu — Prinţ legiuit — tot prin sfîrşit năprasnic! Iar tu — regină azi — să-mi ispăşeşti Surpatul tron, restriştea mea trăind-o! Ani mulţi să-nşiri, să-ţi jelui fiii morţi; Să vezi pe alta, cum te văd eu azi, Proptită-n jilţul tău, aşa cum tu Te-ai oploşit pe-al meu! Cu nmlt-nainte De moartea ta să-ţi moară anii buni; Şi după mii de ceasuri lungi de cazne S-ajungi să mori, aici mamă, nici soţie, Nici doamna IJngljterii! Fost-aţi martori, Voi Rivers, Dorset, şi tu Hastings cînd Mi-au junghiat feciorul! Facă Domnul Să n-apucaţi firescu-vă soroc, Ci să pieriţi cu toţii de năprasnă! Sfîrşeşte cu blestemul, cotoroanţă! Şi tu să scapi? Stai, cîine, şi m-auzi: Dc-o fi în cer o şi mai grea urgie, Mai grea ca toate cîte-ţi pot meni, Pe tine să te-aştepte pînă cînd S-or coace ale tale fărdelegi, Şi-atunci mînia cerul să şi-o verse Pe tine, tu ce spulberi tihna lumii! Să-ţi roadă-n cuget viermele căinţei! Prietenii să-i bănui trădători Şi fie-ţi iude cei mai dragi prieteni! Nu-nchidă somnul ochii-ţi ucigaşi; Cît dormi să te căznească visul răuGLO.TJCESTEB:MARGARET:GLOUCBSTER:MARGARET:GLOUCESTER:MARGARET:GLOUCESTER:ELIZABETH:MARGARET:HASTINGS:MARGARET: RIVERS:MARGARET:DORSET: MARGARET:GLOUCESTER:DORSET:GLOUCESTER:495CH iaduri ce foiesc de diavoli liîzi! Tu porc24, pocit de-al ielelor deochi! Tu cel ce din năseare-ai fost ursit Gunoi al firii, fiu al lui Satan! O, tu ruşinea vintrei mumei tale! Tu, plod bălos din osul lui tătîn-tău, Otreapă cinstei, seîrnăvie, tu! Margaret!Riehard!Ha!Eu nu te strig.Mă iartă dar; mi-a năzărit că mieOcările acestea mi-ai strigat.Ba ţie chiar; ti nu ca să-mi răspunzi.

Page 11: shakespeare richard III

Dă-mi pas să-mi duc blestemul pîn' la cap.Eu l-am şi dus, sfîrşind cu «Margaret».Blestemul ce-ai suflat s-a-ntors asupră-ţi.Tu jalnică regină din vopsele!Deşert pospai al norocirii rnele !Cum ningi zahăr pe-aeest umflat paingCe te-mpresoară-n pînza-i ucigaşă?Ascuţi, năuco, junghiul să-ţi faci seamă!Vei vrea cîndva să te ajut să-l blestemiPe-acest înveninat broscoi ghebos.Taci, cobe, cu smintitul tău blestem,Să nu ne scoţi — ia seama! — din răbdări.Voi scosu-m-aţi pe mine; hulă vouă!Ţi-ar prinde bine să te dăscălimCe datorie ai.Mi-ar prinde bineSă ştiţi ce-mi datoraţi; să mă-nvăţaţi Regină să vă fiu, iar voi supuşi Slujiţi-rnă — aşa să vă-nvăţaţi. Ifii vă certaţi cu ea: e-ntr-o ureche. Tu taci, jupîn marchize! Eşti obraznic. Abia-ţi luaşi blazonul la purtat25. De-ar şti nepîrguita-vă nobleţe Cît de nefericit ajungi pierzînd-o! Stis-puşi-s clătinaţi de multe vînturi Şi-atunci cînd cad de sus, se fac puzderii. Frumos povăţ; marchize, să-l înveţi. Vi-i de folos, milord, cît mi-e şi mie. Ba şi mai mult; eu m-am născut pe culmi494MARGARET:BUCKINGHAM: MARGARET:BUCKINGHAM:MARGARET:BUCKINGHAM:MARGARET:GLOUCESTER:BUCKINGHAM:MARGARET:496Iar cuibul meu durat în vîrf do cedri Cu vuiturile tari se hîrjoncşte Şi-nfruntă sfîntul soare.Vai, cernindu-l!E martor fiul meu din umbra morţii A cărui strălucire-a fost ascunsă De norii tăi în veşnicele bezne, în cuibul nostru cuibul ţi-ai durat. O, Doamne, nu-l răbda, căci ai văzut! Să dea din sînge ce-a luat prin sînge! Taci — dacă nu de milă, de ruşine. Nici milă, nici ruşine să nu-mi ceri, Căci nemilos cu mine v-aţi purtat. Făr' de ruşine voi mi-aţi sfîrtecat Nădejdile. Ocările-mi sînt mila. Ruşinea-i viaţa mea. întru ruşini Amara mea mînie vieţuiească! Destul, destul.O, Buckingliam, eu mîna ţi-o sărut în semn de înfrăţire şi de pace: Să propăşiţi şi tu şi casa ta! Nu ţi-i stropit cu-al nostru sînge straiul, Pe tine nu se-abate-al meu blestem. Şi nici pe cei de-aici. Căci un blestem Chiar de pe pragul buzei piere-n vînt. Eu nu cred astfel: el la cer se-nalţă, Trezind din linul somn tihnit pe Domnul. O, Buckingham, la cîinele acesta Ia seama! Cînd se gudură, te muşcă, Şi cînd te muşcă, veninosu-i colţ Ucide. Nu-l atinge, dă-i ocol; Păcatul, moartea, iadul pusu-i-au Pecetea lor — şi sluji i-s dracii toţi. Ce-ţi tot îndrugă, lord de Buckingham? Nimic, milord, demn de luat aminte. Cum! îţi baţi joc de sfatul meu cel bun, Şi linguşeşti un drac ce ţi-l destăinui? îţi vei aduce-aminte, o, cîndva, Cînd îţi va irmple pieptul de amar, Şi ai să spui că biata Margaret Fu prorocită, Staţi sub ura lui, El sub a voastră, toţi a Domnului!(Iese)HASTINGS: BIVERS: GLOUCESTER:ELKABETH:GLOUCESTER:RIVERS: GLOUCESTER:CATESBY:ELIZABETH: RIVERS:GLOUCESTER:Cînd blestema, mi s-a zbîrlit tot părul.Şi mie; cum de-i slobodă, mă-ntreb.Pe Precista! Eu n-o pot osîndi;Prea multe rele-a tras; şi pentru răulCe eu i l-am făcut mă mustru-n cuget.Eu nu mă ştiu să-i fi făcut vreun rău.Dar ai cules cîştig din răul ei.

Page 12: shakespeare richard III

Prea m-am încins luptînd pentru folosulCui nu-i prea arde să-şi mai amintească.Lui Clarence — drace! — i-au plătit din plin:L-au pus în cocină la îngrăşat.Pe cei ce poartă vina ierte-'i Sfîntul!Frumoasă, creştinească încheiereE să te rogi pentru greşiţii tăi.Aşa fac eu mereu, (aparte) şi bine fac:Căci blestemînd, mă blestemam pe mine. ,(Intră Calesby.)Vă cere, doamnă, nmiestatea-sa;Şi pe alteţa-ta; şi pe voi, lorzi.Da, Catesby, vin. Lorzi, vreţi să mă-nsoţiţi?Noi, doamnă, vă urmăm.(Ies toţi, în afară de Oloucester.)Eu vatăm şi eu ţip întîi. îndes în cîrca altor inşi nedezvelite Ticăloşii pe care eu le-nsăil. Pe Clarence, pus do mine la răcoare, îl plîng în ochii unor gogomani — Pe nume Stanley, Hastings, Buckingham —-Zicînd cum că regina şi cu-ai săi L-au aţîţat pe rege împotriva Lui frate-meu. Şi ei mă cred; drept care Mă-ndeamnă să-mi răzbun pe Rivers, Vau-ghanŞi Grey. Ci eu suspin şi spun din carte Că Domnul cere să plătim tot răul Prin bine. Astfel eu păcatul gol L-îmbrac în vechi versete şterpelite De prin Scripturi, îneît le par un sfînt, Cînd eu joc tare rolul lui Satan.

(Intră doi ucigaşi.)497

32 — Henric al Vl-lea şi Richard al III-leaÎNTÎIUL UCIGAŞ: GLOUCESTER:ÎNTlIUL UCIGAŞ:GLOUCESTER:ÎNTÎIUL UCIGAŞ:SCENA 4Tot Londra. In Turn. Intră Clarence şi Brakenhury.Tăcere! Iată vin călăii mei. Noroc, voinicii, dîrjii mei fîrtaţi! Ei, vreţi să daţi isprava ceea gata? Vrem, doamne, şi venim să luăm înscrisul Spre a putea intra la el acolo. Frumos gîndit; poftim, îl am la mine.(Le înmhicază înscrisul.)Cînd isprăviţi, veniţi la Crosby Place. Dar daţi-i zor cu treaba, domnii mei. Fiţi aspri şi fiţi surzi la rugăminţi, Căci bun de gură-i Cîarence, şi-ar putea, De-l ascultaţi, să vă înduioşeze. Ei, aş!N-ai teamă, doamne, nu stăm la taclale! Nu-s buni de treabă gureşii; fii sigur Că vrem sa umble mîinile, nu limba. Cu pietre plîngeţi — proştii plîng culacrimi26.Flăcăi, îmi plăceţi: mergeţi drept la treabă. Hai, hai, zoriţi.Stapîne, ne-am pornit. (Ies.)

BRAKENBURY: CLARENCE:BRAKENBURY: CLARENCE:De ce atît de-mpovărat, milord? O, cruntă noapte am trecut; atîtea Vedenii hîde, vise-nspăimîntate, încît, pe legea mea de bun creştin, N-aş vrea să trec o altă noapte-asemeni De-ar fi un veac de aur să-mi plătesc, Atît de greu de groază-a fost răstimpul. Dar ce-aţi visat? Vă rog să-mi povestiţi. Părea că-s mîntuit, fugit din Turn, Şi spre Burgundia pluteam pe-o navă27: De soţ l-aveam pe Gloucester, al meu frate, Ce m-a-mbiat să ne plimbăm pe punţi: De-acolo ne uitam spre Englitera,498BRAKENBURY: CLARENCE:BRAKENBURY: CLARENCE:499Vorbind de-nfricoşato întâmplări Din luptele-ntro Lancaster şi York, Prin cîte am trecut. Şi cum păşeam Pe ameţita călcătură-a punţii, Se-mpleticeşte Gloucester; şi-n cădere Mă zvîrle, se făcea, cînd dau să-l ţin în clocotul talazurilor apei. O, Doamne, Doamne, -am zis, ce chine-necul!Ce zgomot spart al apei în urechi! Ce hîde arătări de moarte-n ochi! Părea că văd puzderii de epave Şi oameni mii, amuşinaţi do peşti; Icuri de aur, ancore, mormane De perle, nestemate, giuvaeruri Fără de preţ zăceau pe fundul mării. în tigve uncle-odihneau; intrase în golul unde ochi au locuit, De ochi rîzîndu-şi, nestemate-aprinse

Page 13: shakespeare richard III

Ce se chiorau la mîlul din adîncuri, Bătîndu-şi joc de oasele din jur. Aţi mai avut răgaz, la ceas de moarte, Să iscodiţi adîncul şi-a lui taine? Părea că da; şi mult m-am oticnit Să-mi dărui duhul; dar pizmaşa undă Mi-l stăvilea, ne-ngăduind să zboare Spre golul, adiatul larg văzduh, Ci-l năbuşea în pieptu-mi gîfîind, Ce parcă se spărgea, să-l verse mării. Nu v-aţi trezit de-acest cumplit canon? Vai, nu, s-a-ntins şi peste viaţă visul; Atunci mi se porni furtuna-n suflet, Şi tristul rîu trecutu-l-am cu-acel Funest vîslaş28 de care scriu poeţii, Spre-mpărăţia veşnicelor bezne. Dintîi m-a-ntîmpinat stingherul duh, Măritu-mi socru, Warwick cel vestit. Strigînd: «Ce chin acest tărîm al nopţii I-a pregătit lui Clarence cel hain?» Şi a pierit; apoi trecu prin preajmă O umbră de heruv cu păr bălai în sînge năclăit, ţipînd: «Venit-a Sperjurul, sehimbăciosul, iuda ClarenceBRAKENBURY:CLARENCE:BRAKENBURY:UCIGAŞUL I: BRAKENBURY: UCIGAŞUL I:BRAKENBURY: UCIGAŞUL II:BRAKENBURY:500Ce m-a străpuns în cîmp la Tewksbury29: Luaţi-l, Furii, caznelor îl daţi!»30 Şi se făcea că-o hoardă de strigoi M-a-mpresurat, urlîndu-mi în urechi Cu-asemeni zbierat înfiorător, Că m-am trezit în tremur, şi-im răstimp Nu mă-ndemnam să cred că nu-s în iad, Aşa-mplîntat mi-era în cuget visul. Minune nu-i că v-a spăimat, milord. Yă, spun, mi-e groază numai că-l.aud. O, Brakenbury, -am făptuit păcate Ce martori împotrivă-mi stau, de dragul Lui Edward; şi priveşte-a mea răsplată! De nu pot să te-mbun cu rugi, o, Doamne, Ci vrei pe-a mele fapte să-ţi răzbuni, Mînia doar asupră-mi să-ţi reverşi: Soţia-mi, pruncii fără vină, cruţă-i! Stai, blînde temnicer, te rog, cu mine; Mi-e sufletul de plumb şi-aş vrea să dorm. Rănita, milord. Dea Domnul somn uşor! (Clarence adoarme.)Mîhnirea vremea somnului o-ncurcă, Ea face noaptea zi, nămiaza noapte. N-au prinţii alte glorii decît herbul. Pe dinafară slavă — caznc-n piept. Pentru plăceri pe care nu le gustă, Pe ei îi rod adesea lumi de griji: între blazon şi numele de rînd Nu-i alt hotar decît pospaiul faimei. (Intră cei doi ucigaşi.)Hei, care-mi eşti?Ce vrei, omule? Şi cum ai pătruns aici? Vreau să vorbesc cu Clarence, şi am pătruns aici pe-aste două gionate. Ei, dar scurt mai eşti la, vorbă! Sir, mai bine-i să fii scurt decît plicticos. Arată-i înscrisul şi gata cu vorba. (Brakenbury citeşte documentul.)Primesc poruncă să încredinţezîn mîiia voastră pe alteţa sa.Nu cercetez ce vrea să-nsemne-aceasta:UCIGAŞUL I:UCIGAŞUL II: UCIGAŞUL I:UŞIGAŞUL II: UCIGAŞUL I; UCIGAŞUL II:UCIGAŞUL I: UCIGAŞUL II:UCIGAŞUL I: UCIGAŞUL II: UCIGAŞUL I:UCIGAŞUL II:UCIGAŞUL I: UCIGAŞUL II:UCIGAŞUL I:UCIGAŞUL II: UCIGAŞUL I: UCIGAŞUL II:Mă spăl pe mîini de ce-o fi însemnînd.Acolo este ducele-adormit,Acolo-s cheile. Mă duc la regeSă-i spun că slujba mea v-am dat-o-n seamă.Aşa să faceţi; e un lucru înţelept; cu bine(Brakenbury iese.)Cum facem? îl înjunghiem prin somn? Nu, căci are să spună că am lucrat ca nişte, laşi cînd s-o trezi!Cînd s-o trezi! Păi nu se mai trezeşte, deşteptule, decît la judecata de apoi. Tocmai: şi-atunci are să spună că l-am înjunghiat prin somn.Cî td ai rostit cuvîntul «judecată», ai făcut să-ncolţească în mine un fel de remuşcare. Ce, nu cumva ţi-o fi frică!? Ca să-l ucid nu, căci am dezlegare; dar că voi suferi osîndă veşnică pentru uciderea lui da—-şi de asta nu mă poate scuti nici mama dezlegării. Te credeam bărbat hotărît. Şi sînt: sînt hotărît să-i las viaţa. Eu mă-ntorc la ducele de Gloucegter să-i spun.Mai aşteaptă, rogu-te, o clipă; nădăjduiesc să-mi treacă toana asta de pioşenie; de obicei nu mă ţine nici cît număr' pînă la douăzeci.Ei, cum te mai simţi acuma? Zău că parcă mă mai mustră o drojdie de conştiinţă,Gîndeşte-te la ce răsplată vom primi după ce isprăvim treaba.La naiba! Să moară: uitasem de răsplată. Ei, acuma pe undo-ţi mai este conştiinţa? în punga ducelui do Gloucester.501

Page 14: shakespeare richard III

UCIGAŞUL I: Deci cînd el o Să-şî desfacă punga să neplătească, zboară din pungă şi conştiinţa.UCIGAŞUL II: Dueâ-se; puţini or s-o ieie în gazdă.UCIGAŞUL I: Şi dacă ţi se-ntoarce iar?UCIGAŞUL II: Nu mă mai înhait cu ea; te face laş; numai poţi fura ceva, acolo, că te şi învinuieşte; nu mai poţi înjura, că to şi mustră; nu te mai poţi culca cu soaţa vecinului, că te şi dă în vileag: e un drăcuşor mironosit care una-două roşeşte şi care se răzvrăteşte în sufletul omului; îţi pune numai beţe-n roate; cîndva chiar m-a silit să dau înapoi o pungă cu aur pe care o găsisem; calic ajunge cine şi-o păstrează; o prigonesc toţi din toate tîrgurile şi cetăţile ca pe-o primejdie; iar omul care năzuieşte să aibă trai bun cată să se bizuie numai pe sine şi să se descotorosească de ea.UCIGAŞUL I: Ei, drăcia dracului! O şi simt cum mă tragede mînecă, povăţuindu-rnă să nu-l ucid pe duce.UCIGAŞUL II: Primeşte-l pe Satan în gînd şi n-o maiasculta; dacă se furişează-n tine, o să te facă să oftezi mereu.UCIGAŞUL I: Ei, sînt bine clădit, cu mine n-o să-i meargă.UCIGAŞUL II: Vorbişi ca un flăcău de ispravă care ţinela bunu-i renume. Hai, ne-nhămăm latreabă? UCIGAŞUL I: Pocneşte-l în moalele capului cu minerulspadei şi să-l vîrîm în butea cu vin de mal-vasia din odaia de-alături.UCIGAŞUL II: Pe cinste plan! Să-l facem dărab.UCIGAŞUL I: Taci! Mişcă.UCIGAŞUL II: Loveşte!UCIGAŞUL I: Nu, mai întîi să stăm de vorbă cu el.CLARENCB: Temnicere, unde eşti? Dă-rai un pocalcu vin.

UCIGAŞUL I: CLARENCE: UCIGAŞUL I: CLARENCE: UCIGAŞUL I: CLARENCE: UCIGAŞUL I: CLARENCE:AMÎNDOI UCIGAŞII CLARENCE: AMÎNDOI UCIGAŞII CLARENCE:UCIGAŞUL I: CLARENCE: UCIGAŞUL II: CLARENCE:UCIGAŞUL I: UCIGAŞUL II: CLARENCE:Curînd avea-vei vin destul, milord. O, Doamne, cine eşti?Un om, ca tine.Dar nu ca mine, os de rege.Nici tu ca mine, temător de lege.Vorbeşti răstit, dar chipul ţi-i umil.E glasul rigăi, chipu' este-al meu.Ce sumbru glăsuieşti şi cobitor!Cu ochii m-amenmţi: de ce eşti pal?De ce-aţi venit? Şi cine v-a trimis?Ca să... ca să...Să mă ucideţi?Da, da.Cu greu v-aţi îndemnat să-mi spuneţi asta.Şi n-o să vă-ndemnaţi uşor la faptă.Cu ce v-am supărat, prieteni, eu?"Pe noi nicicum — l-ai supărat pe rege.Cu regele am să mă-mpac din nou.Nieicînd, milord; fii gata, deci, să mori.Voi, dar, aţi fost aleşi din omenieSă omorîţi un om nevinovat?Cu ce-am greşit? Au ce dovezi m-apasă?Ce zbiri ai legii mă vădiră culpesîn faţa încruntatului judeţ?Cine-a rostit amarnica osîndăSă fie bietul Clarence morţii dat?Cît nu sînt osîndit după dreptate,Nu-i drept să fiu ameninţat cu moarte.Vă poruncesc, pe izbăvirea voastrăŞi pe jertfitul sînge-al lui Hristos,Plecaţi de-aicea fără să m-atingeţi;

Page 15: shakespeare richard III

Asemeni faptă-i lucru blestemat.Ce vrem să facem, facem din poruncă.Şi cel ce-a poruncit e riga chiar.Sclav orb! Cel ce domneşte peste regiA poruncit în tabla lui de legiSă nu ucizi: şi vrei să-i calci porunca31

Pentru porunca unui muritor?Ia seama: braţul său răzbunătorTrăsneşte ţeasta cui îi calcă legea.

502503UCIGAŞUL II: UCIGAŞUL I:UCIGAŞUL II: UCIGAŞUL I: CLARENCE:UCIGAŞUL

I:

CLARENCEUCIGAŞUL

I:

CLARENCE

UCIGAŞUL

II:

CLARENCEAMÎNDOI UCIGAŞII:

CLARENCEAceeaşi răzbunare te trăsneşte Pentru omor şi legăniînt viclean: Căci ai luat anafura jurînd Să lupţi sub steagul casei Lancaster. Şi mai apoi, trădînd pe Dumnezeu, Călcat-ai jurămîntul; junghiul tău Pe fiul suveranului l-a-mpuns în pîntec.Fiu pe care te juraseşi Să-l aperi şi să-l îndrăgeşti. Poţi să ne-nfrunţi cu legea Celui sfînt Cînd tu atît de crunt ai siluit-o? De dragul cui păcătuii? De dragul Lui Edward, frate-meu; şi pentru asta Nu v-a putut mîna să mă ucideţi. Păcatul lui e cît şi-al meu de greu, Iar de voieşte Domnul să răzbune Acest omor, va face-o-n văzul lumii; Din pumnul său nu smulgeţi voi osînda; El nu pe căi piezişe şi viclene Loveşte într-acel ce i-a greşit. Cin' te-a făcut arhanghel sîngeros Cînd fragedul vlăstar Plantagcnet32 Muri de mîna ta în pragul vieţii? Satan, turbarea, dragostea de frate... Iubirea pentru-acelaşi frate, slujba Şi-al tău păcat ne-mping să te ucidem... O, de vi-i drag de el, nu mă urîţi, Căci ftrate-i sînt şi-l îndrăgesc adînc. De sînteţi arvuniţi, plecaţi napoi Şi vă îndrum la fratele meu Gloucester; El pentru viaţa mea mai mult plăti-va Ca Edward pentru vestea că sînt mort. Greşeşti: fratele-ţi Gloucester te urîşte. O, nu, el mă iubeşte, îi sînt drag: Mergeţi la el din parte-mi.Cum nu, mergem.Şi-i spuneţi cum că tatăl nostru York, Blagoslovind pe cei trei feţi ai lui,504UCIGAŞUL I: CLARENCE: UCIGAŞUL I:CLARENCE:UCIGAŞUL I: UCIGAŞUL II: CLARENCE:UCIGAŞUL II: CLARENCE: UCIGAŞUL I: CLARENCE:UCIGAŞUL II: 505Cu braţul său viteaz ne-a poruncitSă ne iubim.Nu bănuia dihonia-ntre fraţi.Să-i aminteşti lui Gloucester, şi va plînge.Cu pietre, cum spunea şi noi să plîngem...Nu-l clevetiţi, căci are suflet bun.Adevărat:Ca grindina pe lan. Te amăgeşti.

Page 16: shakespeare richard III

El ne-a mînat aici să-ţi facem seama.Peste putinţă; căci la despărţireM-a-mbrăţişat jurînd printre suspineCă va lupta ca să mă văd iar slobod.Zis şi făcut; acum te slobozeşteDin chin lumesc spre bucurii cereşti.împacă-te cu Dumnezeu, milord,Căci trebuie să mori.Păstrezi în cuget Această gingăşie do simţire De-a mă-ndemna cu Domnul să mă-mpac, Şi totuşi orb ţi-i cugetu-ntr-atît încît să-nfrunţi pe Domnul, ucigînd? Ah, oameni buni, luaţi aminte, omul Ce v-a-ndemnat la fapta asta mîine Urî-va pe făptaşi.Şi-atunci, ce facem? Să vă-mblînziţi, spre a vă izbăvi. Să ne-mblînzim? Prea laşi am fi şi fameni. Neîmblînzintu-i diavol şi e fiară. Au care dintre voi, de-ar fi fecior De prinţ, ca mine azi întemniţat, Văzînd cum vin spre el doi gîzi ca voi Nu i-ar ruga să-l cruţe? Prietene, văd mila cum mijeşte în ochii tăi. O, de nu mint, hai, vino-mi Alături, pentru mine să te rogi, Aşa cum te-ai ruga de-ai fi în locu-mi. Nu-i cerşetor să nu se-nduioşeze De mila unui prinţ care cerşeşte! . Milord, priveste-ncolo.UCIGAŞUL I (îi înjunghie):Na! Şi mai na! Şi dacă nu-ţi ajunge, Am să te-nec în butea cea cu vin. (Iese ducind trupul.)UCIGAŞUL II: Fapt crîncen, săvîrşit în pripa spaimei!O, cum m-aş mai spăla şi eu pe mîiiii, Precum Pilat, de-acest omor cumplit!33 (Intră iar intîiul ucigaş.)UCIGAŞUL I: Hei, ce te-a apucat de nu m-ajuţi?îi spun eu ducelui e-ai fost molîu.UCIGAŞUL II: Mai bine-afla că i-am cruţat un frate!Ia-ţi tu simbria şi să-i spui că eu Căiescu-mă de moartea ducelui. (Iese.)UCIGAŞUL I: Eu, unul, nu; hai, pleacă, laş ce eşti!Cat trupul să-i dosesc în vreun ungher Pîn' dă poruncă prinţul să-l îngroape. Şi cum iau plata, eu am şi plecat, Căci dacă merge vestea, nu-i de stat. (lese.)

506ACTUL IISCENA 1Londra. O sală în 'palat.Intră regele Edward bolnav, regina Elizaheth, Dorset, Rivers, Hastings, Buckingham, Orey şi alţii.REGELE EDWARD:RIVERS:IIASTINGS: REGELE EDWARD:HASTINGS:RIVERS:REGELE EDWARD:

ELIZABETH:Da, săvîrşit-am bună treabă azi.Voi, lorzi, rămîneţi strîns înmănuncheaţi!Eu zi de zi de la MîntuitorAştept solie că sînt mîntuit;Şi duhu-mi împăcat Ia cer zbura-vaCă toţi ai mei pe lume-s împăcaţi.Rivers şi Hastings, strîngeţi-vă mîna;Nu mai mocniţi; juraţi-vă iubire.Am lepădat din suflet ura, jur!Iubirii, mîna mea pecete fie-i.Asemeni jur şi eu, pe-al meu noroc!Luaţi seama!Nu şuguiţi în faţa rigăi voastreCa nu cumva El, rege peste regi,Pedeapsă dînd făţărniciei voastre,Din fiecare dintre voi să facăPrăpădul celuilalt.De-atîta fericire să mă-nfruptCît dragostea ce-o jur e-adevărată!Şi eu, atît cît îl iubesc pe Hastings!

Page 17: shakespeare richard III

Nici voi nu sînteţi, doamna mea, scutită,Şi nici tu, Dorset; Buckingham, nici tu;V-aţi dezbinat luptîndu-vă-ntre voi.Dă-i mîna s-o sărute, îndrăgeşte-lPe Hastings, şi arată-i gînd curat.Primeşte-o, Hastings; uit necazul vechi,Pe propăşirea mea şi alor mei!507REGELE EDWARD: DORSET:HASTINGS: RECELE EDWARD:BUCKINGHAM

REGELE EDWADR:BUCKINGHAM: GLOUCESTER: REGELE EDWARD:GLOUCESTER:Sărută-l Dorset; Hastings, fii-i prieten. Mă Jeg aici că legămîntvil nostru De dragoste cu nu-l voi silui. Şi eu la fel mă jur. (Se îmbrăţişează.) Prinţ Buckingham, pecetluieşte pacea îmbrăţişîndu-mi rudele soţiei Şi bucură-mă prin unirea voastră. (către regină):De prigoni-va Buckingham cîndva Pe-ai voştri sau pe voi, de n-am s-arăt Şi vouă şi-alor voştri doar iubire îndatorată, să mă certe cerul Prin ura cui m-aştept să-mi dea iubire! Cînd fi-va să mă bizui pe-un prieten — Deplin încredinţat că mi-e prieten — Vădească-mi-se dînsul trădător, ,Calp, găunos şi plin de vicleşug, 7 De-mi va slei credinţa ce vă port. (Se îmbrăţişează.)Leac prea plăcut pe inima-mi bolnavă E jurămîntul tău, o, Buckingham. Doar fratele meu Gloucester mai lipseşte Spre a desăvîrşi această pace. Priviţi: la timp şi ducele se-arată. (Intră Gloucester.)Bineţe dau şi regelui şi doamnei, Iar vouă ziuă bună, nobili lorzi. E bună, da, căci bine-am folosit-o. Am isprăvit lucrări pioase, Gloucester; Din vrajbă, pace — dragoste din ura Acestor lorzi de vrăjmăşii preaplini. Blagoslovită trudă, nalt stăpîne; într-acest nobil snop de e vreunul Ce din bîrfeli sau strîmbe bănuieli Mă ţine drept duşman; Şi dacă, mînios ori fără voie, Pricinuii cuiva aici de faţă Vreun neajuns mai greu, doresc să leg Cu dînsul pace bună şi frăţie: Să am duşmani e moarte pentru mine; Nu pot să-ndur; şi năzuiesc să fiu Iubit de oameni. Mai întîi la voiELIZABETH:GLOUCESTER:RIVERS: ELIZABETH:BUCKINGHAM: DORSET:REGELE EDWARD: GLOUCESTER:

STANLEY: REGELE EDWARD: STANLEY:Cer, doamnă, să-ncheiem acum o pacePe care eu plăti-o-voi slujindu-ţi.Şi ţie, vrednic vere Buckingham,De-a fost cîndva vreo vrajbă între noi;Şi vouă, Grey şi Rivers, care, fărăSă-mi ştiu vreo vină, m-aţi privit pieziş;Şi voi asemeni, Woodville, Scales34 şi ţieŞi vouă lorzi, curteni şi duci, la toţi;Eu nu cunosc englez pe lume căruiSă-i port în piept măcar un pic de pică,Nici chiar cît unui prunc născut azi-noapte.Nalt mulţumiri la cer că sînt umil.De-acum va fi zi sfîntă-această zi.Dă, Doamne, să se stingă orice .sfadăŞi rog din suflet pe măria-taSă-i dai lui Clarenee, fratele, iertare.Cum, doamnă, eu îmbii cu-a mea iubireSpre-a fi luat în rîs în faţa rigăi?Au nu ştiu toţi că bunul duce-i mort?(Toţi cei de faţă tresar.)îl pîngăriţi, zeflemisindu-i leşul.Au nu ştiu toţi că-i mort! Dar cine-o ştie?O, cerule atoatevăzător,Ce lume-i asta?Lord Dorset, am pălit şi eu ca ceilalţi?

Page 18: shakespeare richard III

O, da, milord; cum nimănui de-aiciNu i-a rămas roşeaţă în obraji.Clarence e mort? Am dat porunci altminteri.Dar bietul a murit de cea dinţii,Purtată de-un Mercur35 întraripat;Cu-a doua vreun schilod călcînd zăbavnicSosi tîrziu, să-l vadă îngropat.Dea Domnul ca toţi cei ce nu-s nici nobiliŞi nici cît Clarence de cinstiţi, nici inşiDe viţă, dar în viţii nărăviţiSă n-aibă ca biet Clarence de-ndurat,Măcar că stau sub umbra bănuielii!(Intră Stanley.)Cer milă, sire, pentru cît slujit-am! O, lasă-mă; mi-e pieptul plin de chin. De nu m-ascuîţi, nu mă ridic, mărite.508509REGELE EDWARD:STANLEY:REGELE EDWARD:Atuncea spune repede ce-mi ceri.Cruţarea vieţii unui serv al meuCare-a răpus un zurbav gentilomFost în alaiul ducelui de Norfolk.A osîndit un frate limba meaŞi-aceeaşi limbă vrei un rob să ierte?El n-a ucis; cu gîndul a greşit,Şi totuşi ispăşi prin crud sfîrşit.Şi cine m-a rugat să-l cruţ? Au cineA-ngenuncheat cerîndu-mi să mai cliibzui?De dragoste frăţească, de iubireAu cine mi-a vorbit? Mi-aţi pomenitCum bietul om s-a lepădat de WarwickPuternicul, spre a lupta de partea-mi?Mi-aţi spus cum ci pe cîmp la Tewksbury,Cînd Oxford mă răzbise, m-a. scăpatZicînd: «Trăieşte, frate, şi fii rege»?Sau cum, cînd amîndoi zăceam pe cîmpAproape morţi de frig, m-a-nvăluitîn chiar veşmîntul său, dîndu-se, pradă,Plăpînd şi gol, înviforatei nopţi?Acestea toate-n furia-mi de fiarăCa un nemernic le-am uitat, şi nimeniDin voi nu s-a-ndurat să-mi amintească.Dar cînd un surugiu, un trepăduşDe-al vostru, beat, ucide pîngărindNepreţuitul chip al lui Hristos,Daţi în genunchi, cerşind, cerşind iertare:Tar eu, nedrept, sînt gata să v-o dau.Dar nimeni pentru frate-meu nu spune,Nici însumi eu, nerecunoscătorul,Nu mi-am vorbit de el. în viaţă luiVoi toţi datori i-aţi fost, chiar cei mai trufaşiDar unul baremi pentru viaţa luiN-a glăsuit. O, Doamne, mult mă temCă dreapta ta pedeapsă va cădeaPe mine şi pe-ai mei, pe voi şi-ai voştri.Vin, Hastings, du-mă în iatac... BietClarence!(Regele Edward, regina, Hastings, Rivers, Dor se! şi Orey ies.)GLOUGESTER:BUCKINGHAM:

Page 19: shakespeare richard III

Acesta-i rodul pripei. N-aţi văzutCum culpeşele rudc-ale regineiPăliră auzind de moartea lui?Pe rege ei l-au tot împins la faptă:Dar vede Domnul! Să intrăm la EdwardŞi, stînd pe lîngă el, să-l mîngîiem.Alteţă, te urmăm.(Ies.)SCENA 2Toi Londra. O sală în palat.Intră ducesa de Yorkm, cu fiul şi fiica lui Clarence.BĂIATUL:DUCESA: FIICA:BĂIATUL:DUCESA:BĂIATUL:FIICA: DUCESA:BĂIATUL:Bunico, spune, tatăl nostru-i mort?O, nu copile.De ce-ţi frîngi mîiniîe, te baţi în piept,Şi strigi: «Oh, Clarence, bietul meu fecior»?De ce te uiţi la noi şi dai din cap?Dacă trăieşte, pentru ce ne spui«Orfani sărmani şi prunci ai nimănui»?Drăguţii mei, m-aţi înţeles greşit;Eu jelui boala regelui: mă temCă-l pierdem: nu pe tatăl vostru-! tîngui.E piîns pierdut pe cel pierdut să-l plîngi.Spui, prin urmare, că e mort, bunico.El, unchiul regele e vinovat.Dar ne răzbună Domnul: am să-l sîcîiCu rugăciuni anume pentru asta.Şi eu la fel.Tăceţi, copii, tăceţi! Voi regelui îi sînteţi tare dragi. Neştiutori şi cruzi, voi nu puteţi Să-l bănuiţi pe cel ce-i dete moartea. Ba da, bunico, fiindcă unchiul Gloucester Mi-a spus că riga, de regină pus, Scorni învinuiri ca să-l închidă; Aşa îmi spuse unchiul meu, plîngînd,510511Şi m-a cuprins, mi-a sărutat obrazul, Cermdu-mi să mă-ncred în el ca-n tata, Iar el ca pe un fiu mă va iubi.DUCESA: Ce strai frumos îmbracă vicleniaŞi-ascunde viciu-adînc sub sfinte măşti! E fiul meu, da, şi ruşinea mea; Dar nu la sînu-mi supt-a viclenia.BĂIATUL: Crezi că ne-nşală unchiul meu, bunico?DUCESA: Da, fiule.BĂIATUL: ]\Tu pot să cred. Ei! Dar ce larmă-i asta?(Intră regina Elisabelh, deznădăjduită;Rivers şi Dor set o urmează.)ELIZABETH; Ah, cine m-ar opri să plîng, să gem,Ursita să mi-o blestem, să mă frîng? Am să m-alătur negrei deznădejdi Şi însămi eu duşmanca mea să fiu.DUCESA: Ce-i patima aceasta deşănţată?ELIZABBTffi Din groaznică năpasnă izvorăşte:Al nostru rege, soţul meu, fecioru-ţi, Edward e mort.Cum creşteţi, crengi, cînd smulsă-i rădăcina? Cînd seva seacă, frunză, cum nu cazi? Plîngi dacă vieţui; dacă mori, mori grabnic Ca duhurile noastre iuţi de aripi S-ajungă duhul regelui: supuşi, Sâ-i fim alai spre ţara tihnei lungi.DUCESA: Adînc părtaşă sînt durerii talePe cît mi-a fost dator al tău soţ nobil!Eu moartea unui vrednic soţ am plîns.Trăiam privind a lui întruchipări37;Dar două din regcştiJe-i oglinziLe-a ţăndărit răutăcioasa moarte

Page 20: shakespeare richard III

Şi mi-a rămas doar una, scîlciată,Să mă mingii, şi tare mi-i amarSă văd în ea ocara vieţii mele.Eşti văduvă, dar mamă, şi-ţi rămînOdraslele drept alinare; mieîmi smulse Mda soţul de la pieptŞi două cîrji din slabe subţiori,Edward şi Clarence! O, cît drept am eu,Cînd îndoit aleanul tău l-îndur,în bocete şi-n vaier să te-ntrec!512BĂIATUL:FIICA:ELIZABETH:COPIII:DUCESA:ELIZABETH:COPIII:DUCESA:ELIZABETH:COPIII:DUCESA:DORSET:RIVERS:Tu n-ai jelit, mătuşă, moartea tatii;De ce să lăcrimăm şi noi cu tine?Tu nu ne-ai plîns durerea de orfani,Neplîns rămînă-ţi chinul văduviei!Eu nu cer ajutor ca să mă tîngui;Nu mi-a secat al plînsului izvor:Izvoare, năvăliţi în ochii meiSă pot — de unda lunii cîrmuită —■Vărsa potop de lacrimi peste lume!Oh, Edward, tu iubit stăpîn şi soţ!Oh, tatăl nostru Clarence mult iubit!O, Edward şi Clarence, feţii mei!Ce reazem am avut decît pe Edward?Şi-acum s-a dus.Ce reazem am avut decît pe Clarence?Şi-acum s-a dus.Ce reazeme-am avut decît pe ei?Şi-acum s-au dus.Nu-i văduvă mai greu năpăstuită!N-au fost orfani mai greu năpăstuiţi!Nici mumă nu-i mai greu năpăstuită:Sînt mumă, vai, acestor sfîşieri!Ei jalea şi-o împart; a mea e-ntreagă.Pe Edward ea îl plînge — ca şi mine.Eu plîng pe Clarence — însă nu şi ca;Copiii-l plîng pe Clarence — ca şi mine;Eu plîng pe Edward — însă ei nu-l plîng;Vai, cadă plînsul vostru-al cîteşitreiPe întreitu-mi chin! Căci doică sîntDurerii voastre, şi-am s-o alăptezCu bocete.Te-alină, mamă: cerului nu-i placiCînd nu-i primeşti lucrarea mulţumindu-i;Aici pe lume noi numim hainDatornicul ce-ntoarce anevoieUn împrumut din mîini mărinimoase;E şi mai rău cu cerul să te-nfrunţiCînd el regescul împrumut ţi-l cere.

Page 21: shakespeare richard III

Fii, doamnă, ca o mamă grijulieCu fiul tău cel june, prinţul; cheamă-lŞi-ncoronează-l; ei ţi-e mîngîierea;Durerea deznădăjduită-ngroap-oAlăturea de Edward răposatul,513

Iar bucuria s-o sădeşti pe tronul Lui Edward cel în viaţă.(Intră Gloucester, Buckinghani, Stanley, Hastings, Ratdiff şi alţii.)GLOUCESTER: Te-alină, doamnă; toţi avem cuvîntSă plîngem asfinţitul stelei noastre; Dar nu boeindu-l răul ţi-l tămădui, îi cer iertare doamnei, mama mea. Na te văzusem: în genunchi, smerit, Te rog, binecuvîntă-mă.DUCESA: Blagoslovească-te Cel-bun! şi deie-ţiBlîndeţe-n cuget, milă şi iubire, Smerire şi credinţă-adevărată.GLOUCESTER: Amin. {'Aparte.) Şi să trăiesc ani mulţi şibuni.Cu-aceasta îşi încheie-o mamă ruga. Mă mir cum de-a uitat măria-sa.BUCKINGHJtîf:: O, prinţi îndureraţi, mîhniţi curteni,împovăraţi de-aceoaşi grea durere, Vă mîngîiaţi iubindu-vă-ntre voi! Pierzînd noi roadă regelui acesta, Prin fiul său putem culege rod. Spărseseră de ură-a, voastre inimi: Acum lipite iarăşi într-olaltă, Cuvine-se cu drag să le păzim. Pe tînărul vlăstar socot că-i bine Cu-alai puţin, din Ludlow38 să-l purtăm Aici la Londra să ni-l ungem rege.RIVERS: De ce cu-alai puţin, lord Buckingham?BUCKINGHAM: De-ar fi, milord, mai mult, abia închisulBuboi al pizmei poate sparge iar; Fapt ce mai de primejdie ar fi Cu cît i-i încă nou şi fraged sceptrul. Cînd armăsarii sînt stăpîni pe Mu Şi pot s-alerge încotro vor ei, Se cade, cuget eu, din timp s-abatem Primejdia, chiar de-i părere doar.GLOUCESTER: Monarhul ne-a-mpâcat pe toţi, nădăjdui;Din parte-mi, legămîntu-i sfînt şi trainic.RIVERS: La fel din partea mea şi-a tuturor.Dar cum e încă fraged, să nu-i dăm Nici umbră de prilej de zdruncinare —■HASTINGS: GLOUCESTER:Fapt care un alai prea numeros L-ar cam putea stîrni. Deci spun şi eu ca Buckingham că prinţul Se cade-adus doar cu puţin alai. La fel şi eu.Aşa să facem; hai să hotărîm Pe cine vom zori la drum spre Ludlow. Vreţi, doamnă, şi tu, mamă, să veniţi Sfat să ne daţi la treaba asta grea? (Ies toţi, în afară de BitcMngham şi Gloucester.)BUCKINGHAM: Milord, oricine-ar merge către prinţ,Noi doi aici să nu rămînem, zău, Căci drumeţind, alcge-voi prilej Să-ncep a face cum ne-am fost vorbit, Pe rege răzleţindu-l de-al reginei Trufaşe neamuri.GLOUCESTER: îmi eşti un alt eu însumi, un oracol,Un sfînt sinod, un prooroc! Văr drag, Ca pruncul îndrumat mă las de tine. Spre Ludlow, dar, să nu rămînem coada. (Ies.)SCENA 3Tot Londra. O stradă.Intră doi cetăţeni care se Intîlnese.CETĂŢEANUL I: CETĂŢEANUL II:CETĂŢEANUL I: CETĂŢEANUL II:CETĂŢEANUL III: CETĂŢEANUL I: CETĂŢEANUL III: CETĂŢEANUL II: CETĂŢEANUL III:Ceas bun, vecine; unde-alergi aşa? Zic zău că nici eu însumi nu prea ştiu; Aflat-ai vestea? Da: că vodă-i mort. Pe Precista, rea veste; rar urmează Ceva mai bun.39 Mă tem că vin vremi tulburi. (Intră al treilea cetăţean.)Spor deie-vă Cel sfînt!Ceas bun, jupîne. E-adevărat că Edward a murit?Chiar prea adevărat; aibi milă, Doamne! Atunci, jupîni, vremi grele s-aşteptaţi.514515

CETĂŢEANUL I: CETĂŢEANUL III: CETĂŢEANUL II:CETĂŢEANUL I: CETĂŢEANUL III:CETĂŢEANUL I: CETĂŢEANUL III:CETĂŢEANUL I: CETĂŢEANUL III:CETĂŢEANUL II:CETĂŢEANUL III:

Page 22: shakespeare richard III

CETĂŢEANUL II: CETĂŢEANUL III:516Nu; slavă, Doamne, fiul său domni-va.Vai ţării cîrmuite de-un copil!Nădăjduim că fi-va bun cîrmaci:Prin sfatul ţării, cît va fi nevîrstnic,Şi-n anii lui cei maturi, prin el însuşi;Bun domn va fi şi-atunci şi pîn-atunci.La fel a fost şi-n Francia, cînd HenricAl şaselea primi, la nouă luni,Coroana, la Paris.A fost la fel? Ei aş! Mi-e martor Domnul;Pe-atunci era bogată ţara astaîn sfetnici de politică şi vodăEra oblăduit de unchi cinstiţi.Şi-acesta are unchi — şi după tată,Şi după mamă.Bine-ar mai fi fost Doar după tată unchii toţi sâ-i aibă, Sau nicidecum să n-aibă după tată, Căci toţi s-or îmbulzi să fie-n frunte Dînd ghionti în noi, de nu ne scapă Sfîntul. Primejdios de tot e duca Gloucester! Iar ai reginei fii şi fraţi prea trufaşi; De-ar fi sub hăţ — nu ei cu hăţu-n mîini — Bolnava ţară iar s-ar vindeca. Las', va fi bine; prea ne facem spaimă. Cînd vede nori, deşteptu-şi pune manta; Cînd frunza pică, iarna-i la un pas; Cînd amurgeşte, n-aştepţi oare noaptea? Furtuni prea timpurii sînt semn de lipsuri. Şi bine poate-o fi, de-o vrea Cel sfînt; Dar e mai mult decît ni se cuvine Şi decît trag nădejdi. Ce-i drept, cu frica-n sîn e toată lumea, Şi mai că n-ai cu cine sta la sfat De-ngînduraţi şi temători ce-i vezi. Aşa-i în preajma oricărei schimbări; Prin simţ dumnezeiesc presimte omul Ce rele vin; vedem cum, bunăoară, Se umflă marea-n pragul vijeliei. Dar bun e Domnul! încotro mergeaţi? Păi ne-au chemat la ei judecătorii. Pe mine-asemeni: vă-nsoţesc la drum. (Ies)SCENA 4Tot Londra. O sală în palat.Intră arhiepiscopul de York, tînărulduce de York, regina Elimbeth si ducesa de York.ARHIEPISCOPUL:DUCESA: ELIZABETH:YORK:DUCESA:YORK:DUCESA:ARHIEPISCOPUL: DUCESA:YORK:DUCESA: YORK:DUCESA: 517Azi-noapte-au mas, aud, la Northampton,în noaptea asta trag la Stony-Stratford;Sau mîine sau poimîine sînt aici.Mi-e tare dor să-! văd pe prinţ; nădăjduiCă s-a-nă!ţat de cînd nu l-am văzut.Aud că nu; şi zice-se că York,Feciorul meu, mai să-l întreacă-n stat.Da, mamă, dar nu-mi place că-i aşa.De ce, copile? Bine e să creşti.Bunico, într-o seară, unchiul RiversZicea la cină că l-am întrecutPe frate-meu. «Da, spuse unchiul Gloucester.Ce gingaşă-i înceată floricică,Dar buruiana iute se ridică.»40

Deci nu vreau să cresc iute, fiindcă floareaSe-nalţă-ncet, iar buruiana zornic.E drept, e drept, dar cel ce-a cuvântatNu s-a ţinut el însuşi de zicală.Copil, era aşa de pirpiriu,Creştea încet şi greu — decijiacă legeaAceasta-i dreaptă^ŢiirH^ce-ar rpai fi.Şî chiar şi este, doamnă, ne-ndoios.

Page 23: shakespeare richard III

Nădăjduiesc; dar este dreptul mameiSă se-ndoiască.Pe legea mea, de mi-aduceam aminte,îi strecuram eu lui. o zeflemeaCît ce priveşte creşterea, s-o simtăMai straşnic decît ou pc-a sa.Şi-anume ce? Te rog să-mi spui şi mie.S-a spus că el creştea aşa de iute,încît nici două ceasuri nu-mp!iniseCă şi rodea cu dinţii din coltuc. t

Eu la doi ani abia un dinte-aveam.Urzicătoare glumă, nu, bunico?Drăguţe York, au cin' ţi-a spus, mă rog?

YORK:DUCESA:YORK:ELIZABETH:ARHIEPISCOPULELIZABETH:ARHIEPISCOPULSOLUL:ELIZABETH:SOLUL:DUCESA:SOLUL:

DUCESA:

SOLUL:

ARHIEPISCOPUL

SOLUL:

ELIZABETH:

DUCESA:ELIZABETH:DUCESA: ELIZABETH:Dădaca lui, bunico.Dădaca lui? Cînd te-ai născut, murise. De n-a fost ea, nici nu ştiu cin' mi-a spus. Şreangare, fugi de-aici că prea te-ntreci. Nu fiţi prea aspră cu băiatul, doamnă. Pereţii au urechi. (Intră un sol.) Priviţi, soseşte-un sol. Ce veşti? Veşti mîhnicioase de rostit, milord. Ce face prinţul?Bine, sănătos. Ce veşti aduci?Lord Rivers şi lord Grey cu Thomas Vaughan La Pomfret la-nchisoare-au fost trimişi. Din pîra cui?A ducilor puternici, Gloucester şi Buckingham.Cu ce-au greşit?Eu tot ce am ştiut să spun am spus: De ce sau pentru ce au fost închişi Aceşti curteni, cucernice, nu ştiu. Vai mie, văd surparea casei noastre! Azi tigrul a-nhăţat blajina ciută; Rîtoasa tiranie-a prins să urce Spre tronul cel blajin şi fără vină! Bine-aţi venit, prăpăd, omor, măcel! Văd, ca-ntr-o carte, cum sfîrşi-vom toţi. Oh, zile-afurisite de netihnă Şi vrajbă, prea adesea v-am văzut! Bărbatul meu plăti cu viaţa tronul; Cînd sus, cînd jos mi-au fost zvîrîiţi feciorii; Mă bucuram cînd cîştigau — plîngeam Cînd păgubeau; iar cînd se stîmpăra Şi se-alina dihonia din ţară, Se-ncăierau biruitorii — frate Cu frate, eonsîngean cu consîngean. O, furie smintită şi turbată, Veninul blestemat ţi-l curmă, sau Omoară-mă să nu mai văd omor. Hai, fiule; noi mergem în sanctuar41. Cu bine, doamnă.Mă alătur vouă. v Nevoie n-ai.ARHIEPISCOPUL(către regină):Plecaţi, înaltă doamnă; Luaţi cu voi avere şi odoare. Iar eu încredinţez măriei voastre Sigiliul42; şi deie-mi Cerul bine Cît dragi îmi sînteţi, voi şi-ai voştri toţi. Veniţi: vă duc eu însumi la sanctuar. (Ies.)518519

Page 24: shakespeare richard III

ACTUL IIISCENA 1O stradă din Londra. Trîmbiie. Intră prinţul de Wales, Gloucesier, Buckingham, Caţesby, cardinalul Bourchieris şi alţii.BUCKINGHAM:PRINŢUL:HASTINGS:BUCKINGBUCKINGHA.M: GLOUCESTER:PRINŢUL:GLOUCESTER:PRINŢUL: GLOUCESTER:PRIMARUL: PRINŢUL:520Bine-ai venit la Londra-n casa ta44, Prinţ gingaş.Bun venit, văr45 scump şi domn Al gindurilor mele. Drumul greu Te-a mohorît?Nu; însă cele trasePe drum mi l-au făcut greoi şi trudnic. Doream să-mi iasă-n cale unchi mai mulţi. Prinţ gingaş, neprihana vîrstei tale în viclenia lumii n-a pătruns, Şi într-un om tu nu poţi desluşi Decît ce pare-a fi; şi zău că rar Sau niciodat' nu-i una cu simţirea-i. Doriţii unchi ţi-erau primejdioşi; Tu, fermecat de dulce vorba lor, Nu le vedeai veninu-ascuns din piept; De ei şi de aşa făţarnici prieteni Păzească-te Cel sfînt! De cei făţarnici, da! Ei nu erau. Primarul Londrei vine să so-nchine.(Intră lordul primar cu suita.)Ani buni, măria-ta, şi sănătate! Milord, îţi mulţumesc — şi tuturora. Gîndeam că frăţiorul York şi mama S-au şi grăbit demult să-mi iasă-n drum;CARDINALUL:BUCKINGHAM:CARDINALUL:HASTINGS: PRINŢUL:521Ce lăsător şi Hastings, că nu vine Să-mi deie ştire de sosesc sau nu.(Intră lordul Hastings.)La timp şi năduşit se-arată, iată-l. Bine-ai venit, milord; ei, vine mama? Din ce pricini eu nu ştiu, cerul ştie, Regina marnă şi al vostru frate Stau în sanctuar închişi; gingaşul prinţ Voios dorea cu mine-n drum să-ţi iasă, Dar l-a oprit cu sila dumneaei. E-o faptă nelalocul ei, hapsînă Din parte-i. Phea! Sfinţia-ta, eşti bun Să-ndupleci pe regină a-l trimite îndat' pe York la fratele-i regesc? Iar dacă ţine piept, lord Hastings, ia-i-l Din braţele-i pizmaşe cu de-a sila. Cu slaba-mi elocinţă de-oi putea, Lord Buckingham, să-l smulg pe duce mamei. Curînd aşteaptă-l; dar de fi-va surdă La ruga-mi blîndă, ne opreşte Domnul Să siluim cerescul privilegiu Al simţului lăcaş! Regatul tot De-mi daţi, asemeni greu păcat cu nu fac. Eşti îndărătnic fără rost, preasfinte, Prea tipicar şi prea robit de datini: Cum cer aceste aspre vremi să judeci, Pe prinţ de-l iei, nu siluieşti lăcaşul. Acest favor se dăruie doar cui S-a-nvrednicit prin fapte a-l primi. Sau are-atîta minte-n cap să-l ceară. Dar prinţul n-a cerut, nici vrednic nu-i. Deci eu socot că nici nu i se cade. De-l smulgi de unde n-are ce căta, Nu silui privilegii, nici hrisoave. Am auzit ades de oameni mari Păziţi în sfînt lăcaş, dar nu de prunci. Milord, mi-aţi primenit acum părerea. Lord Hastings, haidem, vrei să mă-nsoţeşti? Da, vin, sfinţia-ta.Milorzi, zoriţi pe cît vă stă-n putere. (Cardinalul Bourchier şi Hastings ies.)Zi, unchiule, dacă soseşte York, Noi pîn' la-ncoronare unde stăm?GLOUCESTER: Acolo unde-alegi măria-ta.Şi de-mi îngădui sfatul, odihni-vei în Turn o zi sau două, maiestate; Pe urmă, unde-ţi place şi socoti Mai sănătos şi mai plăcut că-ţi este.PRINŢUL: Urît mi-e Turnul ca nimic pe lume.Au Iuliu Cezar16 l-a durat, milord?GLOUCESTER: El doar l-a început, înalt stăpîne,Şi veacurile-apoi î-au reclădit.PRINŢUL: Stă scris în cărţi că el l-ar fi zidit,Sau dăinuie din veac în veac legenda?GLOUCESTER: Stă scris, măria-ta.PRINŢUL: Milord, au nu-i aşa că adevărulRăzbate, chiar cînd nu stă scris în cărţi, Din veac în veac spre toţi urmaşii, noştri, Hăt, pînă-n ziua cea mai de apoi?GLOUCESTER (aparte):Copiii prea mintoşi n-au zile, cică.PRINŢUL: Ce spui tu, unchiule?GLOUCESTER: Că faima, şi nescrisă, dăinuieşte. (Aparte.)Ca Strîmbătatea — duhul rău din piese,47 Şi eu pun două tîlcuri în cuvînt.

Page 25: shakespeare richard III

PRINŢUL: Vestit bărbat şi Cezar! Vitejiaîmbogăţindu-i duhul — duhul său A seris, dând astfel vitejiei viaţă. Să~l biruie nici moartea n-a putut Pe-acest biruitor; căci vieţuieşte Prin faima lui şi-acum cînd nu e viu. O, vere Buekingham, aş vrea să-ţi spun...BUCKINGHAM: Anume ce, alteţă?PRINŢUL: Că de-oi trăi s-ajung bărbat, plini-voiStrăvechiul nostru drept asupra Franţei Sau voi muri soldat, aşa precum Trăit-am rege.GLOUCESTER (aşarte):Zorită primăvară — vară scurtă.(Intră Vinarul York, Hastings şi cardinalul Bourchier.)BUCKINGILVM: La timp soseşte ducele de York.PRINŢUL: Richard de York! Drag frate, ce mai faci?522YORK: Temut stăpîne48, bine; căci se cadeDe-acum aşa să te numesc.PRINŢUL: Da, da,Şi rău ne pare, frate, ca şi ţie; Prea de curînd s-a stins îndreptăţitul Acestui titlu ce, prin moartea lui, Pierdu atît de mult din măreţie.GLOUCESTER: Ce face-al meu nepot, gingaşul York?YORK: îţi mulţumesc, unchi drag; ziceai, milord,Că buruiana mai degrabă creşte, Şi prinţul, vezi, m-a întrecut cu mult.GLOUCESTER: Aşa-i, milord.YORK: Deci el e buruiană?GLOUCESTER: Cum pot să spun, nepoate, aşa ceva?YORK: Atuncea el ţi-i mai dator ca mine.GLOUCESTER: El poate porunci ca suveran,Dar tu ca rudă ai puteri asupra-mi.YORK: Dă-mi, unchiule, te rog, acest pumnal.GLOUCESTER: Pumnalul meu, nepoate? Bucur s.PRINŢUL: Cum, frate, i-l cerşeşti?YORK: E unchiul meu, şi ştiu că mi-l va da.De-asemeni fleac nu-ţi pare rău că-l dai.GLOUCESTER: îţi fac un dar, nepoate, şi mai marc.YORK: Un dar mai mare! Spada dă-mi atunci.GLOUCESTER: Ţi-aş da-o dac-ar fi mai uşurică.YORK: Dai, cum văd eu, doar daruri uşurele.Cînd ţi se cere-un dar mai greu, spui «nu».GLOUCESTER: Prea greu, alteţă, ţi-ar veni s-o duci.YORK: Aş duce-o lesne, şi mai grea de-ar fi.GLOUCESTER: La spada mea rîvneşti, prinţ mic şi firav?Y'ORK: Da, ca să-ţi mulţumesc precum îmi spui.GLOUCESTER: Cum?YORK: Tot firav.PRINŢUL: Mereu tăios la vorbâ-i lordul York.Dar blînd ştii să te porţi cu el, alteţă.YORK: Cum «să mă porţi»şi nu cum «să nu te porţi».Vezi, frate-meu îşi rîde de-amîndoi, Căci fiindcă sînt micuţ, ca o maimuţă, în cîrcă cică trebui' să mă porţi.49

BUCKINGHAM: Cu ce duh ager sare la răspuns:Spre a-ndulci batjocura ţintită în unchiul său, se ia în rîs el însuşi523Cu meşteşug subţire. De minune-i Ce tînăr şi dibaci!GLOUCESTER: Pornim, milord?Noi mergem, vărul Buckingham şi eu, La mama voastră, s-o rugăm să vină La Turn spre a vă spune bun sosit.YORK: Cum asta, vrei să mergi la Turn, milord?PRINŢUL: Aşa mă-ndeamnă lordul meu protector.YORK: Eu n-am să pot dormi tihnit la Turn.GLOUCESTER: Dar ce-ar putea să te-nspăimîntc?YORK: Strigoiul crunt al unchiului meu Clarence:Acolo-a fost ucis — mi-a spus bunica.PRINŢUL: Eu nu mă tem de unchii morţi.GLOUCESTER: Şi nici de cei în viaţă, trag nădejde.

Page 26: shakespeare richard III

PRINŢUL: Ei, dac-ar fi în viaţă, trag nădejdeCă n-aş avea temei. Ci hai, milord; cu grea durere-n piept, Gîndindu-mă la ei, mă-ndropt spre Turn.(Trîmbiţe. Ies toii în afară de Gloucesier, Buckingham şi Catesby.)BUCKINGHAM: Milord, nu crezi că micul York, flecarul,Stîrnit a fost de mumă-sa, şireata, Să te zeflemisească-aşa urît?GLOUCESTER: Cum nu, cum nu! Ehei, e foc băiatul:Vioi, spirt, îndrăzneţ, dibaci, isteţ: E mumă-sa leit, din tălpi în creştet.BUCKINGHAM: Dar să-i lăsăm. Apropie-te, Catesby.Juratu-te-ai să sprijini gîndul nostru Şi-adînc să tăinui ce-ţi împărtăşim. Cunoşti ce-am chibzuit: ţi-am spus pe drum. Au cum crezi? N-ar fi oare lucru lesne S-ademenim pe lordul William Hastings Spre a-l înscăuna pe-alteţa-sa în tronu-acestei insule vestite?CATESBY: De dragul tatei, drag îi e de prinţ,Şi nicicum împotrivă-i n-ar lucra.BUCKINGHAM: Dar ce crezi despre Stanley? Ce va face?CATESBY: Va face-ntocmai cum va face Hastings.BUCKINGHAM: Atunci atîta doar: mergi, dragă Catesby,La Hastings şi într-o doară iseodeşte-l Cam cum priveşte el ce-am plănuit.524

GLOUCESTER:BUCKINGHAM:CATESBY:GLOUCESTER:CATESBY:GLOUCESTER:BUCKINGHAM: GLOUCESTER:BUCKINGHAM: GLOUCESTER:Şi pentru mîine să-l pofteşti la Turn Să sfătuim asupra-ncoronării. De vei vedea că-nclină către noi, Să-i dai curaj şi gîndul nostru spune-i; Dacă-i de plumb, de gheaţă, îndărătnic, La fel să fii şi tu — şi curmă vorba. Şi arată-ne-n ce ape se cam scaldă. Vom ţine-aparte mîine două sfaturi în care loc de frunte-ţi este dat. închină-te din parte-mi lui lord William; Să-i spui că haita sa de aprigi duşmani La Pomfret, mîine, sînge vor lăsa. Şi roagă-l ca de dragul ăstor veşti Pe doamna Shore50 s-o pupe mai cu foc. Mergi, Catesby, mergi şi fă temeinic treaba. Cu rîvna cea mai mare, lorzii mei. Ne dai vreo veste pînă la culcare? Vă dau, milord.La Crosby Place51 ne afli pe-amîndoi. (Catesby iese.)Ce-i de făcut, milord, de vom vedea Că lordul Hastings nu se dă cu noi? îl descăpăţînăm; noi ştim ce vrem: Şi rege cînd voi fi, să-mi ceri să-ţi dau Ducatul Hereford cu-averi cu tot De frate-meu monarhul stăpînito. Ţi-oi aminti, măria-ta, făgacla. Am să mi-o ţin, să ştii, preabucuros. Hai să cinăm degrabă, ca apoi, Urzeala migălind-o, chip să-i dăm.(Ies.)SCENA 2Tot Londra. în fala casei lordului Hasiings. latră un vestitor.VESTITORUL HASTINGS VESTITORUL: 525(ciocănind):Milord! miiord!(din casa):Hei, cine bate-n porţi?Un vestitor trimis de lordul Stanley-HASTINGS (din casa):Cît e ceasul? VESTITORUL: Bate-ndată patra.(Intră Haslinijs.)HASTINGS: Nu-şi află somn în aste nopţi de plictisStăpînnl tău?VESTITORUL: Dc-ar fi să judecămCe veşti v-aduc, s-ar cam părea că nu. Dar mai întîi, vă face-nchinăciune.HASTINGS: Şi apoi?VESTITORUL: Apoi vă dă de ştire că, în vis,Azi-noapte un mistreţ52 îi rase coiful. Şi, iar, că două sfaturi se vor ţine Şi-ntr-unul astfel do măsuri s-or lua, încît şi voi şi el vă veţi căi Că <iusu-v-aţi la celălalt. De-aceea Mă mînă să-i răspundeţi dacă vreţi De-ndaf cu el să vă săltaţi în şa Şi grabnic să goniţi spre miazănoapte, Scăpînd astfel de răul presimţit.HASTINGS: Mergi îndărăt la domnul tău şi zi-iSă nu-l înspairno cele două sfaturi: Domnia-sa şi eu vom sta într-unui Şi-n cel'lalt Catesby, credinciosul meu; Şi-

Page 27: shakespeare richard III

acolo nu e chip să se urzească Nimic ce ne-ar privi, iar eu să nu ştiu. Se teme fără rost, aşa să-i spui. Cît despre vis, doar nu-i copil să creadă în toana unui somn neliniştit. Să fugi de-un porc mistreţ cît el e paşnic înseamnă să-l asmuţi pe-acel mistreţ Ce n-avea-n gînd să năvălească-asupră-ţi. Mergi, scoală-l pe stăpînul tău şi roagă-l Să vină. Mergem amîndoi la Turn. Vedea-va că mistreţul ni-i blajin.VESTITORUL: Mă duc, stăpîne, şi-am să-i spun aşa.(Iese. Intră Catesby.)CATESBY: Multe şi bune zile, nobil lord!HASTINGS: Zi bună, Catesby; te-ai urnit din zori.Ce-i nou în clătinata noastră ţară?526CATESBY:HASTINGS:CATESBY: HASTINGS:CATESBY:HASTINGS:CATESBY: HASTINGS:CATESBY: HASTINGS:CATESBY:HASTINGS:Se-mpleticeşte ţara,, da, milord;Şi nu va merge drept, cred eu, cît EicliardNu va purta eununa-mpărăţiei.Cununa-mpărăţiei? Vrei să spuiCoroana?Da, miîord.Mai bine capul meu să cadă jos, Decît coroana astfel scîrnăvită. Au bănui că-iitr-aeolo năzuieşte? Pun capul! El nădăjduie să fii în frunte printre cei de partea lui. Şi-ţi mai trimite-această veste bună Că astăzi rubedeniile reginei Vrăjmaşii tăi, la Pomfret vor muri. Ce-i drept, de jalea lor nu sînt zdrobit, Căci mult m-au prigonit aceşti duşmani. Dar să-l proptesc pe Eicliard şi să stau în calea legiuiţilor urmaşi Ai rigăi mele, pîn-la moarte — nu! Să-ţi întărească Domnul gîndul bun! Dar şi de-acuma într-un an voi rîde Că am trăit să văd năpasta celor Ce m-au făcut urît de-al meu stăpîn. Şi Catesby, pînă-n paisprezece zile Le fac de petrecanie, mă jur, Mai multora ce nici nu bănuiesc. E Ineni-ngrozitor să mori, milord, Cînd mi te-ai pregătit şi nu te-aştepţi. E groaznic, groaznic, da: şi ce se-ntîmplă Cu Rivers, Grey şi Vaughan li-i sortit Şi altora ce cred că sînt feriţi, Ca tine şi ca mine — dragi, cum ştii, Lui Richard prinţul şi lui Buckingham. Stai sus în preţuirea amînduror: (aparte) Atît de sus, că-ţi şi văd tigva-n par Pe Podul Londrei. Da, ştiu, şi-i lucru binemeritat. (Intră Stanley.)Cum? Unde ţi-este suliţa? Te temi De porci mistreţi şi umbli nearmat?527STANLEY:HASTINGS:STANLEY:HASTINGS:STANLEY:HASTINGS:SCUTIERUL: HASTINGS:SCUTIERUL: HASTINGS:SCUTIERUL:Milord,Zi bună îţi doresc; zi bună, Catesby.Poţi şiigui, dar mie-aceste douăSoboare despărţite, zău nu-mi plac.Milord,Mi-e dragă viaţa cît şi dumitaloŞi jur că niciodată nu mi-a fostMai scumpă ca acum, de cînd trăiesc.Au crezi c-aş fi aşa triumfătorDe nu aş şti că nu ne pasc primejdii?Plecînd din Londra, lorzii de la PomfretErau voioşi şi se credeau feriţi:Nu bănuiau; dar vezi că nori s-au strîns.Mă-ngîndură acest puhoi de ură.Dea Domnul să m-arăt fricos în van!Dar s-a făcut tîrziu. Pornim spre Turn?

Page 28: shakespeare richard III

Da, mergem, mergem. Ştii ceva, milord?Azi lorzii despre care pomeneştiAror fi scurtaţi de cap.Cinstiţi fiind,Mai vrednici sînt să-şi poarte dînşii capul Decît pîrîşii pălăria-n cap. Dar să pornim, milori.(Intră un scutier.)Porniţi întîi; rămîn să schimb o vorbă Cu-acest băiat de treabă. (Stanley şi Catesby ies.)Ei, meştere, cu viaţa cum o duci?Mai bine, de vi-i voia să-ntrebaţi.Şi eu mai bine ca atunci, amice,Cînd tot în locu-acesta ne-am văzut.Pe-atunci mergeam spre Turn să fiu închisPe urma pîrei rudelor reginei.Dar azi, îţi spun — dar ţine-o pentru tine —Cînd toţi acei vrăjmaşi vor fi tei iţi,Mai fericit ca niciodat' voi fi!Si să vă ţină Dumnezeu aşa!îţi mulţumesc.Poftim, să bei în sănătatea mea.(îi aruncă punga de bani.) Vă aibă ceru-n pază! (Iese. Intră un preot.)528PREOTUL: HASTINGS:BUCKINGHAM:HASTINGS:BUCKINGHAM:HASTINGS: BUCKINGHAMHASTINGS:într-un ceas bun; mă bucur că vă văd. Din inimă, sir John, îţi mulţumesc, îţi sînt dator cu slujba cea din urmă53. Duminică să vii, şi-ţi vom plăti. (îi şopteşte ceva la ureche. Intră Buckirigham.)De vorbă cu un popă, şambelane?Prietenii pe care-i ai la PomfretDuc lipsă de duhovnic: dumneataN-ai zor să te grăbeşti la spovedit.Văzîndu-l pe sfinţia-sa, mă jur,Mi-am amintit de cei de care-mi spui.La Turn mergeai?La Turn, milord; dar nu rămîn prea mult:Am să mă-ntorc 'naintea dumitale.Da, pare-se, căci iau acolo prînzul.(aparte):Şi cina chiar, dar n-ai de unde şti.Hai, mergi?După domnia-voastră, sir. (Ies.)SCENA 3în faţa castelului Pomfret.Intră liatcliff împreună cu halebardieri, care îi duc pe Bivers, Greij şi Vaughan \a moarte.RIVERS:GREY:VAUGHAN: RATCLIFF: RIVERS:

:'■

Atît, sir Kichard Ratcliff, vreau să-ţi spun:Vedea-vei azi cum moare un supusPentru credinţă, slujbă şi dreptate.Pe prinţ fereşte-l, Doamne, de-a lor haită.Cîrd blestemat ce sînteţi, de vampiri.Amar vei plînge pentru-această faptă.Grăbiţi, acum; sorocul v-a sosit!O, Pomfret, Pomfret, temniţă mînjităCu sînge, piază rea a nobilimii!într-ale tale ziduri vinovateMuri al doilea Biehard căsăpit;

Page 29: shakespeare richard III

Şi-ntru mai mare hulă pentru-acestCumplit lăcaş, îţi dăm să te adapiCu sîngele nevinovat al nostru.529•

34 — Henric al Vl-lea şi Richard al ITI-leaBlestemul Margaretei cade azi Pe-al nostru creştet, căci am fost de faţa Cînd Kichard l-a tăiat pe fiul ei. I-a blestemat atunci la rînd pe Richanij Pe Buckingham şi Hastings. Nu uita, 0, Doamne, să-i loveşti ca şi pe noi. Ci pentru sora mea şi-ai ei feciori, Ajungă-ţi, Doamne, sîngele pios Ce fără vină ştii că ni-l vărsăm. Zoriţi, căci ceasul morţii v-a-ntrecut. Grey, Vaughan, să ne dăm acum sărutul Din urmă, pîn' la revederea-n cer. (Ies.)SCENA 4Tumul Londrei.Buckingham, Stanic?/, Hastings, episcopul de Ely, Ratdiff, Lovel şi Aii aşezaţi în jurul unei mese; în spatele lor, în picioare, aprozi ai Sfatului.GREY:KIVERS:RATOLIFF: RIYERS:HASTINGS:BUCKINGHAM:STANLEY: xV\ ELY: ^BUCKINGHAM:HASTINGS:Milorzi, pe scurt: ne-am adunat aici Spre-a hotărî încoronarea: spuneţi, în numele lui Dumnezeu, pe cînd? S-a pregătit pentru regescul ceas Tot, tot? ■Tot, doar să hotărîm sorocul. Chiar mîine cred că-i fericită zi. Al lordului protector gînd îl ştim? Au cine-i este om de taină ducăi? Voi, socotim, îi ştiţi mai bine ghidul. Noi toţi ne ştim doar chipul, însă gîndul Nici el pe-al meu, nici eu pe-al vostru nu, Nici eu pe-al său, cum nu mi-l ştiţi nici voi. Lord Hastings, tu cu el te ai mai drag. ştiu că i-s drag, şi-i mulţumesc alteţei: Dar ce va fi gîndind de-ncoronare N-am iscodit, iar clînsul n-a rostit Prea'naltă vrerea sa în nici un fel. Ci, lorzi, puteţi statornici sorocul Iar eu voi zice «da» sau «nu» în locu-î, Căci mă socot a fi de-un gînd cu el. (Intră Qloucester.)530ELY: GLOUCESTER:BUCKINGHAM: GLOUCESTER:ELY: GLOUCESTER:BUCKINGHAM: STANLEY:ELY: HASTINGS:STANLEY:La timpul nimerit se-arată duca, Zi bună, vrednici lorzi şi verii mei! Dorinii cam multişor, dar. trag nădejde Că, eu lipsind, n-aţi pregetat la treburi Ce se puteau desăvîrşi cu mine. De nu intraţi la replică, milord, Ar fi rostit lord Hastings rolul vostru, Adieă-n ce priveşte-ncoronarea. Nu-i om mai inimos ca lordul Hastings: El mă cunoaşte bine, şi i-s drag. Milord de Ely, preasfinţia-ta, La Holborn cînd am fost acum în urmă, Aveai căpşuni frumoase în grădină: Rog mult, trimite după cîteva. Proabucuros, milord, preabucuros. (Iese.) O vorbă, vere Buckiugham. (Luîndu-l deoparte.)Pe HastingsL-a tras de limbă Catesby, şi ţîl'noşul E-atît de-nfierbîntat că mai curînd îşi pune capul pe butuc decît Ca fiul domnului (aşa cucernic Vorbea de el) să piardă tronul ţării. Ieşiţi, milord, o clipă; vă urmez.(Gloucester şi Buckingham ies.)Şi tot n-am hotărît slăvită zi. Socot că mîine prea ar fi în pripă; Eu însumi nici nu-s bine pregătit Cum aş putea să fiu de-am amina-o.(Reintră episcopia de Ely.)Dar unde este ducele de Gloucester?Am şi trimis după căpşuni...Voios e azi şi blînd alteţa-sa;îl bat, se vede, gînduri preaplăcuteDe-a dat bineţe atît de-nsul'leţit.Ca el nu-i, cred, creştin mai nedestoinicSă-şi tăimiiască ura sau iubirea;Lui sufletul i-l desluşeşti pe chip.Cc-ai desluşit pe chipul său că simte,Din voioşia ce ue-a arătat?531HASTINGS:

Page 30: shakespeare richard III

GLOUCESTER:HASTINGS:GLOUCESTER:HASTINGS: GLOUCESTER:HASTINGS:Că nimănui de-aici nu-i poartă pică; Căci de-ar purta, i s-ar vădi pe chip. (Reintră Gloucester şi Buckingham.)Vă rog să-mi spuneţi ce se cade celor Ce moartea-mi coc prin diavoleşti urzeli Şi negre vrăji, biet trupul covîrşindu-mi Cu fermecătorii dospite-n iad? Iubirea ce ţi-o port, milord, duioasă, Mă-ndeamnă cel dintîi să-i osîndesc Aici, pe vinovaţi, oricine-ar fi. Eu zic, milord, că moarte li se cade. Atuncea ochii voştri martori fie Fărădelegii lor. Sînt fermecat; Vedeţi, vlăstar mânat mi-e braţul, vreasc. Vrăjitoriţa soaţă a lui Edward Cu dezmăţata Shore în cîrdăşie M-au însemnat aşa prin vrăji drăceşti. Alteţă, dacă ele-au făptuit... Cum «dacă»?! Tu, ocrotitor al tîrfei, îmi spui tu «dacă»? Eşti un vînzător; Tăiaţi-i capul 1 Jur pe Sfîntul Pavel Că nu prînzesc pînă nu-l văd scurtat. Lovel şi. Ratcliff, împliniţi porunca! Să mă urmeze cei ce mă iubesc. (Ies toţi, în afară de Hastings, "Ratcliff şi Lovel.)Plîng Englitera, vai! necum pe mine; Căci eu, neghiob ce-am fost, puteam scăpa. Visase Stanley că i-a ras mistreţul Coiful din cap, dar nu m-arn sinchisit, Şi-am rîs în loc să fug. De trei ori azi S-a poticnit sub mine pintenogul Şi-a tresărit dînd ochi cu Turnul, parcă De groază că mă duce la măcel. O! am nevoie-acum de-acel duhovnic. Şi simt căinţa că-i vorbeam ştafetei Triumfător, despre duşmanii mei Că sînt la Pomfret ciopîrţiţi, iar eu Eămîn iubit şi neprimejduit. Oh, Margareta, greul tău blestem Căzut-a pe biet creştetul lui Hastings!532BATCLIFF: HASTINGS:LOVEL: HASTINGS:Aşteaptă duca prînzttl; hai grăbeşte! Şi scurt spovada; capul tău îl vrea. O, har de-o clipă-al omului, rîvnit Mai cu nesaţ decît divinul har! Cel ce-n surîsiu tău nădejdea-şi pune E ca matrodul beat, sus pe-un catarg: La orice-nehinăciune stă să cadă în vintrele cumplitului adînc. Hai, hai, zoreşte, tot degeaba strigi. O, crîncen Riehard! Biată Englitera! îţi profeţesc înfricoşate vremi Cum n-au fost nici în cel mai negru veac. Hai la butuc; du-i capul meu. Rînjiţi La mine, voi, do Moarte arvuniţi. (Ies.)SCENA 5Londra. Zidurile Turnului.Intră Gloucester şi Buckingham în platoşe ruginile şi cu o înfăţişare jalnică.GLOUCESTER: Hei, vere, ştii să-ngălbeneşti, să dîrdîi,în vorbă să te-mpiedici la mijloc, Să-ncepi din nou şi iar să te opreşti Ca unul rătăcit, nebun de groază?BUCKINGHAM: A! Pot să fiu tragedian adînc.Să bîigui, îndărăt şi jur în jur Să cat cu ochii, să tresar, să tremur Cînd s-a clintit un pai, ca bîntuitul De bănuieli; priviri ca de strigoi Am la-ndemînă, ca şi storsul zîmbet, Şi toate gata stau să mă slujească Spre-a-mi înlesni tertipul, orişicînd. Dar ce-i cu Catesby? Unde-i?GLOUCESTER: S-a dus; şi mi-l aduce pe primar.(Intră lordul primar54 şi Catesby.)BUCKINGHAM: Cinstite lord primar...GLOUCESTER: Priviţi la pod,55 acolo!BUCKINGHAM: Aţi auzit? O tobă!GLOUCESTER: Tu să veghezi la metereze, Catesby.533BUCKINGHAM: GLOUCESTER: BUCKINGHAM:GLOUCESTER: LOVEL:GLOUCESTER:BUCKINGHAM:PRIMARUL: GLOUCESTER:PRIMARUL:BUCKINGHAM:Chematu-te-am aicea, lord primare... Priveşte-n spate, sînt vrăjmaşi, păzea! Cel sfînt şi neprihana ne păzească!(Intră Lovcl şi Ratdiff, aducînd capul lui Hastings.)Stai; sînt prieteni: Ratcliff şi cu Lovel.E căpăţîna iudei ticăloase,Nebănuitul, veninosul Hastings.Drag îmi era şi sînt dator să-l plîng.Făptura cea mai blîndă l-am crezut

Page 31: shakespeare richard III

Şi cel mai neviclean creştin din hune.Carte mi-a fost, şi inima-mi în eaŞi-a însemnat şi cel mai tainic gînd;Aşa frumos sulemenea el viciulCă, de uitai păcatul său ştiut,Povestea, vreau să spun, cu doamna Shore,Trăia şi-acum, ferit de bănuieli.A fost, da, da, cea mai ascunsă iudăDin cîte-am pomenit.Ai fi visat, sau ai putea să crezi,De nu trăiam să-ţi spunem noi, scăpaţiPrin har ceresc, că iuda cea subţireA uneltit chiar azi, în plin sobor,Pieirea mea şi-a lordului do Gloucester?Cum, chiar aşa?Cum, crezi că sîntem turci, sîntem păgîni,Ca, în răspărul legilor mergînd,Să-l dăm în pripă morţii pe nemernic,De nu ne-ar fi silit la fapta astaPrimejduita pace-a EngliteriiŞi via|a noastră pusă-n cumpeni?Fiţi împăcaţi! se cuvenea să moară;Şi bine aţi făcut, prea nobili lorzi,Că şi pe alţii, trădători ca el,De-asemenea ispite-i dezbăraţi.Sirnie mai bun din parte-i n-aşteptaniDe cînd s-a-mpreunat cu doamna Shore.Noi n-am fi vrut să moară pînă cîndS-ai fi venit, milord, să-i vezi sfârşitul;Ci din mult zel, aceşti prieteni buni,în ciuda vrerii noastre, s-au pripit;Căci noi dorisem să-l auzi, milord,PRIMARUL:GLOUCESTER: BUCKINGHAM:GLOUCESTER:•534

535Pe trădător mărturisind cu spaimăŞi ţelul şi cărările trădării;Aşa ai fi putut să le dezvăluiNorodului cetăţii, care poateSă ne priceapă strîmb şi să-l căineze.Cuvîntul vostru mi-i de-ajuns, de parcăL-am auzit şi l-am văzut pe el;Şi nu vă îndoiţi, prea nobili prinţi,Că voi vesti supuşii cetăţeniDe chipul fără greş cum judecarăţi.De-aceea te-am dorit aici, milord,Spre a opri cîrtelile mulţimii.Dar pentru că sositu-ne-ai tîrziu,Fii, dar, chezaş al celor ce ţi-am spus.Şi-acum, iubito lord primar, drum bun!(Lordul primar iese.)Ia-i urma, vere Buckingham, ia-i urma. Primarul către Guildhall58 fuge-ntins: Acolo, cînd prielnic ceas vei prinde, Dă zvon cum că odraslele lui Edward Sînt prunci bastarzi; şi spune tuturor Cum Edward37a trimes la moarte-un om Ce-a spus că fiu-său va moşteni «Coroana» — căci însemnul casei sale,58 Afară zugrăvit, era «coroana», încondeiază-i scîrnavul dezmăţ Şi aprigele-i pofte schimbăcioaso Ce-au siluit slugi, fiice şi neveste Cînd oehiu-i pofticios şi crudu-i suflet, Cel noţinut în Mu, vînau vreo pradă. De trebui', adă vorba şi de mine: Arată-le că mama plod purta Din Edward cel nesăţios pe cînd York, tatăl meu, se războia în Franţa; Şi socotind

Page 32: shakespeare richard III

el lunile cu grijă Văzu că pruncul nu-i din osul său; Fapt şi-n tiparul feţei dovedit, Căci n-aducea cu tatăl meu nicicum. Dar spune astea-n treacăt, ocoliş, Căci maică-mea, cum ştii, milord, trăieşte.BUCKINGHAM: Milord, n-ai teamă: voi vorbi de parcăRăsplata aurită59 pentru care Mă zbat ar fi a mea. Şi-acum, adio.GLOUCESTER: De-ţi merge-n plin, la'Baynard's Castle60

adă-i;Mă vei găsi acolo-mpresuratDe popi pioşi şi-episcopi îiroscoşi. BUCKINGHAM: Mă duc; şi pe la ceasul trei sau patruAşteaptă să primeşti din Guildhall veşti.(Iese.) GLOUCESTER: Tu, Lovel, mergi de zor la doctor Shaw;(Către Catesbţj.) Tu la monahal Penker61;şi-i rugaţiSă-mi vină într-un ceas la Baynard's Castle.(Lovel şi Cătesby ies.)Să intru; am de dat porunci ascunse. Păziţi de ochi străin să fie plozii / Lui Clarence62: şi nici umbra unui omSă nu se-apropie de prinţi, cumva. (Iese).SCENA 6 •.... \;;O stradă din Londrcţ,, , Intră un grefier. ....GREFIERUL:învinuirea lui Lord Hastings asta-i: Curat e scrisă şi cu slove mari Spre-a fi citită azi la Sfîntul Pavel: Priviţi ce bine lanţul tot se-nşiră. Jertfii, scriind-o, unsprezece ceasuri, Căci Catosby chiar de-aseară mi-o trimise. Timp tot at'ît ceru şi primu-nscris, Şi nu-s cinci ceasuri încă de cînd Hastings Trăia curat, necercetat şi liber. Frumoase vremuri! Doar un tont nu vede Acest tertip cusut cu aţă albă. Dar cin'e-atît de îndrăzneţ încît Să nu se jure că nimic nu vede? Eea lume; cînd asemeni f ărdelegi Le-ascunzi în gînd, nimic nu poţi să dregi. (Iese.)536SCENA 7Tot Londra. Curtea castelului Baynard. Intră Glov-ester dintr-o parte şi Buckingham din cealaltă.GLOUCESTER: BUCKINGHAM:GLOUCESTER: BUCKINGHAM:GLOUCESTER: BUCKINGHAM:Ei, ce mai spune lumea prin cetate? Pe Sfînta Născătoare! Cetăţenii Nu zic nici pîs — tac mîlc.Le-ai arătatCă-odraslele lui Edward sînt bastarzi? Da. Şi unirea sa cu lady Lucy63 Şi pactul ce voia să-ncheie-n Franţa84 Prin soli; şi-a sale jinduri fără saţ; Cum siluia nevestele-n cetate; Cum pentr-un fleac se răzbuna; că însuşi Era din flori — căci zămislit a fost Cînd tatăl vostru se afla în Franţa; Că n-aducea de loc la chip cu duca; Apoi de trăsături am pomenit, Spunînd că eşti leit cu tatăl tău Atît la chip cît şi ca suflet mare; Le-am înşirat izbînzile-ţi cu scoţii: Că eşti în luptă dîrz, şi-n vremi de pace Eşti înţelept, bun, vrednic şi umil; Din ce ne-ar fi prielnic n-am lăsat Nimic nespus, sau spus aşa, firav. Şi cînd să-nchei cuvîntul ghes le-am dat Să strige cei ce ţara îşi iubesc: «Trăiască Richard, domnul Engliterei»! Şi au strigat?Nu, Doamne iartă-mi, un cuvînt n-au scos; încremeniţi ca nişte statui mute, Se tot furau din ochi, păliţi la chip. Aşa văzînd, i-arn dojenit, cerînd Primarului să-mi desluşească tîlcul Acestei îndărătnice tăceri. Răspuns-a că norodul e deprins Doar crainicul cetăţii să-i cuvinte.65 Şi-au pus atunci să spună el ce-am spus: «Aşa grăit-a ducele, şi-aşa A dat de înţeles», dar de la dînsul537Nimic n-a glăsuit. Sfîrşind, un pumn De oameni dintr-ai mei, din fundul sălii, Zvîrliră cuşmele în sus, vreo zece strigînd atunci: «Trăiască riga Ricliard!» Eu m-agăţai de-aceşti cîţiva, zicînd: «Prieteni, cetăţeni, vă mulţumesc! Uralele ce v-au pornit din inimi Dovadă-mi dau că sînteţi înţelepţi Şi că-l iubiţi pe Richard». Cu acestea Mi-am încheiat cuvîntul şi-am plecat.GLOUCESTER: Buşteni negrăitori! Nimic n-au spus?Primarul şi confraţii săi nu vin?BUCKLNGHAM: Primarul e pe-aici. Spăimat prefă-to;Să nu vorbeşti decît într-un tîrziu; întîmpină-i, inilord, în mîini cu-o carte De rugăciuni, şi între doi monahi. Pe-acest teniei o predică înjgheb; Şi nu te da prea lesne-nduplecat. Zi «nu», ca fata care-abia aşteaptă.GLOUCESTER: Mă duc: şi de vei şti grăi dibaciPrecum şi eu dibaci voi spune «nu», La bun sfîrşit vom scoate-o, negreşit.BUCKINGHAM: Mergi pe terasă: ciocane primarul.(Glouccster iese. Intră lordul primar, sfetnici şi cetăţeni.)Bine-ai venit, milord: şi eu aştept; Mă tem că duca nu vrea să-i vorbim.(Intră Catesby, venind din castel.)Ei, Catesby! Ce răspuns a dat stăpînul La ruga mea?CATESBY: îţi cere, nobil lord,Să vii sau mîini, sau poimîine la el.

Page 33: shakespeare richard III

Stă în castel, cu doi pioşi călugări,Şi-n sfinte cugetări e adm cit;Şi n-ar vrea trebi lumeşti să-l zăticneascăDin cuvioasa-i îndeletnicire.BUCKINGHAM: Mergi, Catesby dragă, la stăpînul tău,Şi spune-i cum că noi, primar şi sfetnici, Venit-am la măria-sa cu gînd Să sfătuim de mari şi nalte treburi Legate doar de binele obştesc.538CATESBY: îi duc, milord, cuvîntul vostru, grabnic.(Iese.)BUCKTNGHAM: Hei, prinţul nostru nu-i, milord ca Edward!Nti zace ziua-n dezmăţat culcuş, Ci, în genunchi, el cugetă adine; Nu se răzgîie între două tîrfe, Ci cugetă-ntre doi pioşi monahi; Nu doarme să-şi îngraşe trupul lînced, Ci întru sporul duhului se roagă; Ferice Englitera dac-ar vrea Acest preavrednic prinţ să-i fie domn; Dar mult mă tem că nu-i de-nduplecat.PRIMARUL: Ferească Sfîntul să ne spună nu!BUCKINGHAM: Mă tem c-aşa va fi. Se-ntoarce Catesby.(Reintră Catesby.)Hai, Catesby, zi: ce spune-alteţa sa?CATESBY: So-ntreabă pentru ce aţi grămăditAtît puhoi de oameni să-i vorbească Făr' să-l vestiţi din timp. Se teme prinţul Că nu va bate gînd curat cu el.BUCKINGHAM: Mă simt mîhnit că vărul meu propuneCă nu mă bate gînd curat cu el; Venim la el cu dragoste deplină, Mă jur. Aşa să-i spui alteţei salo(Catesby iese.)Cînd oamenii cucernici şi pioşi Se roagă, anevoie-i scoţi din rugi. Atît de dulce-i rîvna contemplării.(Sus vntr-o galerie, apare Gloucester între doi episcopii. Catesby revine.)PRIMARUL: Priviţi. Se-arată între doi prelaţi!BUCKINGHAM: Cîrji cuvioase pentr-un prinţ creştin,Spre a-l păzi să lunece-l1 trufie; O carte ţinc-n mîini, de rugăciuni, Podoabă ce vădeşte omul smernic. O, mîndru prinţ, slăvit Plantagenot, Urechea pleacă-ţi la rugarea noastră, Şi iartă nouă că ţi-am tulburat Evlavia şi rîvna de creştin.GLOUCETSER: Milord, iertare n-ai de ce să-mi ceri;Ci mai curînd rog eu să fiu iertat539BUC K IN G HAM:GLOUCESTER:BUCKINGHAM:GLOUCESTER:BUCKINGHAM:GLOUCESTER:Că, prea zelos slujind lui Dumnezeu,Prietenii mi i-am primit zăbavnic.Dar, încheind cu-acestea, ce voieşti?Ce vrea şi Cel de sus, nădăjduiesc,Şi ce vor oamenii de treabă toţi,Pe-aeest ostrov lipsit de cîrmuire.Am făptuit, se vede, vreo greşealăCe e urîtă ochilor cetăţiiŞi nedestoinicia vii să-mi cerţi.Aşa şi e, milord; binevoieşteSă-ndrepţi, cum te rugăm, acest păcat!De ce-aş trăi printre creştini, altminteri?Păcătuieşti, să ştii, atunci cînd lepeziînaltul jeţ regesc, slăvitul tron,A sceptrului povară din strămoşi,Şi steaua ta, şi dreptul stirpei tale,Şi gloria regeştii voastre caseTicăloşiei unui strîmb vlăstar.Cît picoteşti sub dulci troieni de gînduri-Din cari te smulgem spre folosul ţării —întreg se vrea ostrovu acesta nobil,Acum sluţit de gheara infamiei,Crăiescu-i trup purtînd altoi negarăŞi-aproape-mpins în nesătulul sorbAl oarbei părăsiri şi al uitării.Spre-a-l mîntui, rugămu-ne din suflet

Page 34: shakespeare richard III

Să ia alteţa-ta pe seama luiPovara ţării, frîiele domniei;Nu ca protector, logofăt, prepusOri vătăşel în slujba altcuiva,Ci ca urmaş, din neam în neam, cu drepturiPrin naştere, putere şi prin har.Drept care, laolaltă cu bărbaţiiCetăţii — credincioşi ai tăi prieteni —Vin, ascultînd de dîrzul lor îndemn,Să te înduplec rugăminţii lor.Mai vrednic oare-i pentru treapta meaŞi cinstea voastră mut să plec de-aiciSau să vorbesc, mustrîndu-vă amarnic?De nu v-aş da răspuns, gîndi-veţi, poate,Că muta-mi rîvnă de măriri primeşteSă poarte auritul jug regesc ~\Spre care voi, neştiutori, mă-mpingeţi;540BUCKINGHAM:

Jar cte va mustru pentru ruga vuasir», Rod al iubirii calde ce-mi purtaţi, Prietenii-mi jignesc, pe de-altă parte. Deci, să vorbesc, spre-a mă feri do una, Şi-a nu cădea, vorbind, în cea de-a doua, Vă dau acest răspuns nestrămutat: îndatorat vă sînt că mă iubiţi, WjTrnflAjrig-H+g lastră rugăminteGu_n^o.4ffiL^almjJ_căci vredncjix Şi7~mai întîi, de-ar fi lipsit ele stăvili Şi neted drumul meu către coroană, Ca drept al meu lăsat de la părinţi, Cu duhul sânt atît de nevoiaş, Cusururi am atît de mari şi multe, Că mai curînd din preajma slavei fug — Ca un caic prea slab să-nfrunte marea — Decît să năzui să m-ascund în slavă Şi-n fumul măreţiei să mă-înec. Nu-s nimănui de lipsă — slavă Doamne! — Şi multe îmi lipsesc de-ar fi s-aveţi Nevoie să v-ajut; regescul arbor Lăsatu-ne-a regească roadă care, Adusă-n pîrg de timpul cel fugar, Va sta cu cinste în domnescul jeţ i Şi fericiţi vom fi sub sceptrul său, [Lui sarcina ce vreţi să-mi daţi i-o trec: \E dreptul şi norocul stelei sale; ^Ferească Dumnezeu să i le smulg! Miîord, cuvîntul vi-i chezaş al cinstei; Dar, cumpănind, temeiurile-aceste Se-arată-a fi plăpînde şi de rînd. Spuneaţi că Edward66 vi-i nepot de frate, Dar nu-i din soaţa fratelui purces; Căci s~a unit întîi cu lady Lucy — Viu martor cestui fapt e mama voastră—• Apoi, printr-un prepus, s-a logodit Cu Bona, sora regelui francez. Pe-acestea lepădîndu-le, o biată Miloagă, mamă cu un cîrd de prunci Şi-un car de griji, frumuseţe în amurg, O văduvă-amărîtă şi răscoaptă67 I-a prins în laţ privirea de curvar Şi gîndurile toate i-a robit,541

PRIMARUL: BUCKIXGHAM:CATBSBY: GLOUCESTER:încît din Culmi şi piscuri l-a surpatîn luntri de păcat şi-n bigamie*.Prin ca în culpeş pat l-a zămislitPe Edward ăsta căruia îi spunemDin curtenie prinţ. Mai aspru-aş i'i,Dar din respect pentru-o persoană-n viaţă69,Spre-a o cruţa, pun gurii mele Mu.Ia, deci, măria-ta, prinosu-acestaMăreţ, cu care noi te îmbiem,Şi dacă nu spre fericirea noastrăŞi-a ţării — fă-o baremi spre a smulgeTicăloşiei unor crude vremiA voastră stirpe nobilă, -ndrumînd-oPe matca ei cea dreaptă şi firească.Da, doamne bun: te roagă cetăţenii.Nu lepăda, puternice stăpîne,7\i dragostei prinos.O, fcrieeşte-i: îndeplineşte dreaptă ruga lor!Dece mă troieniţi cu-asemeni griji?Eu pentru tron şi sceptru nu-s croit: A"ă rog să nu mă credeţi îndărătnic, Dar nu pot, nici nu voi să mă supun.

Page 35: shakespeare richard III

BUCKLXGHAM: De nu primeşti — din dragoste şi zelCe te opresc să dai din scaun jos Pe-al fratelui tău fiu — căci blînd te ştim, Duios, blajin, milos ca o femeie Cu toţi ai tăi, şi tot la fel milos Cu oamenii de orişicare treaptă — Dar chiar şi de te-ndupleci, chiar de nu, Nepotul tău nu va domni ca rege; Ci noi în tron pe altul vom urca, Spre jalea şi restriştea casei voastre. Cu-această liotărîre, te lăsăm. Să mergem, oameni buni, nu-l mai rugăm.(Buckingham iese împreună cu cetăţenii.)OATKSBY: întoarce-i, doamne, şi le-ascultă ruga.De nu primeşti, va pătimi o ţară. GLOUCESTER: Vreţi să m-apese-aşa noian de griji?Hai, cheamă-i îndărăt: nu sînt de piatră,542Ci simţitor la ruga voastră caldă(Catesby iese.)Măcar că-n ciuda cugetului meu. (Intră din nou Buclcingham şi ceilalţi.)Tu vere Buckingham, şi voi bărbaţi Destoinici şi-nţelepţi, fiindcă voiţi Să-mi îneătărămaţi în cîrcă soarta Spre a-i purta povara, vrînd-nevrînd, Eu cat să am răbdare s-o îndur. Iar faptei înspre care mă siliţi De-i vor urma eîrteli şi negre bîrfe, Tot voi veţi strădui să mă spălaţi De murdăria şi prihana lor; Mi-e martor cerul, şi vedeţi şi voi Cit de departe sînt de-asemeni jind.PRIMARUL: Vă binecuvînteze Cel de sus!Vedem şi vom vesti-o tuturor.GLOUCESTER: Vestind'aşa, vesti-veţi adevărul.BUCKINGHAM: Atunci mă-nchin ca unui rege ţie;Trăiască Biclmrd rege, vrednic domn Al Engliterei!TOŢI: Amin.BUCKINGHAM: Binevoieşti să pui coroana rnîine?GLOUCESTER: Precum binevoiţi: e vrerea voastră.BUCKINGHAM: Deci, mîine cu alai te-om însoţi;Şi-acum, voioşi, ne luăm rămasul bun.GLOUCESTER: '(către episcopi):Ne-ntoarcom la pioasa noastră trudă. Cu bine, vere; oameni buni, cu bine.(Ies.)

543

ACTUL IV

SCENA 1

Londra. în faţa Turnului.Intră, de o parte, regina Elisabeth, ducesa de York şi marchizul de Dor set: de cealaltă, Anne, ducesă de Gloncester, de mînă cu lady Margaret Plantagenet, a lui Clarence.DUCESA: ANNE:BRAKENBURY:STANLEY:

DUCESA:ELIZABETH:ANNE-:ELIZABETH:BRAKENBURY:ELIZABETH:BRAKENBURY:ELIZABETH:544 Pe cine văd? Nepoata,Jfargareţ kuna ei mătuşă Anne de mînă? e viaţa mea, din dragoste se duce a Turn să-i vadă pe micuţii prinţi. pilă> bun găsit. F • * • Vă deie Domnii Amîndurora norocită zi! La fel, cumnată dragă! încotro? Doar pîn' la Turn; şi, după cîte bănui, Cu-aceleaşi bune gînduri ca şi voi, Să-i bucurăm pe cei doi gingaşi prinţi, îţi mulţumesc, preabuna mea cumnată. Intra-vom împreună. (Intră Brakenbury.) La timp se-arată şi locotenentul. Locotenente, rogu-te, fii bun: Ce face York, mezinul meu? Şi prinţul? Sînt bine, scumpă doamnă. Dar iertaţi Că nu vă pot îngădui la dînşii: Porunci regeşti stau aspre împotrivă. Porunci regeşti; Dar cine-i rege? Vorbeam de lordul protector. Proteje-l Domnul de regescul titlu! A tras hotar între iubirea lorELIZABETH:ANNE:

Page 36: shakespeare richard III

DORSET:ELIZABETH:STANLEY:Şi mine? Doar li-s mamă. Pune stăvili Să-i văd?Le sînt bunică; vreau să-i văd. Mătuşa li-s; şi mamă prin iubire: Mă duci la ei, şi iau aspră-mi vina! Eu, Anne, ridic porunca ce-ai primit. Nu, doamnă, nu; nu pot îngădui. Iertare — sînt legat prin jurămînt.(Iese. Intră Stanley.)Să-mi daţi un ceas, domniţelor, răgaz, (Căire ducesa de York.)Şi mă-nchina-voi înălţimii-voastre Ca mamă venerabilă ce-şi vede Eegine două preafrumoase fiice.(Către ducesa de Oloueester.)La Westminster veniţi degrab', domniţă, Lui Richard doamnă să vă-ncoronaţi. Tăiaţi-mi, o, şiretul de la piept Să-mi poată bate inima strivită: Ucigătoare-i vestea, şi leşin. O, ce nesuferită, tristă veste! Fii tare, mamă: spune, cum te simţi? O, Dorset, nu-mi vorbi, fugi, fugi de-aici; Te hăituiesc prăpădul şi pieirea: Al mamei tale nume-i piază rea Pentru copii: de vrei să scapi de moarte, Treci marea şi rămîi să stai cu Richmond, Departe de-acest iad ce te pîndeşte. Fugi, fugi din abatoru-acesta, fugi, Şi nu spori al jertfelor şirag. Eu sub blestemul Margaretei mor: Nici mamă, nici soţie, nici regină. Vi-i sfatul plin de grijă înţeleaptă. (Către Dorset.)Slujeşte-te de-aceste ceasuri, zornic; Ţi-oi da scrisori către feciorul meu70 Să-ţi iasă-n cale binevoitor. Nu sta şi zăbovi fără de rost.545DUCESA:STANLEY: ANNE:ELIZABTEH:AXNE:ELIZABETH:ANNE: ELIZABETH: ANNE:O, vifor al năprasnei, co no spulberi!O, pîntec blestemat, cuibar al morţii,Pe lume ai clocit un bazilisc71,Şi ochii lui ucid, de nu-i fereşti!Veniţi, veniţi, domniţă: sînt trimisCu mare zor.Şi eu eu mare silă te urmez:Dea Dumnezeu ca cercul cel de aurCe va încinge fruntea mea să fieOţel roşit, să ardă pînă-n creieri.72

Venin ucigător să-mi fie mirul;Să mor cît încă nu aud strigînd:«Trăiască doamna ţării!»Biet suflet, du-tc; slava nu ţi-o jindui;Să-mi saturi ura, nu-ţi dori prăpăd.De ce? Cînd îi urmam lui Henric73 leşul,El, mirele de azi, veni la mineCu mîini abia spălate de-acel sîngeŢîşuit din primul meu bărbat — un înger —Şi dintr-un sfînt ucis, jelit de mine.Vă spun, cînd l-am privit în ochi pe Kichard.Eu i-am menit aşa: «Blestem ţi-azvîrl,Căci m-ai făcut, din tânără ce-am fost,O văduvă, bătrînă! Patul nunţiiDurerea să ţi-l bîntuie. Nevasta —De-o fi vreo nebună să găseşti—■Mai crunt să sufere prin viaţa taCît eu prin moartea celui îndrăgit!»Dar n-am mai fost în stare să-l blestem,Căci într-o clipă sînul de femeieCu vorba lui mieroasă mi-a robit,Blestemului căzînd eu însămi pradă,Iar ochii mei odihnă n-au de-atunci.Căci nici un ceas în patu-i n-am simţitPe pleoape rouă somnului, de aur,Că el da buzna-n vis, şi mă-nspăima.

Page 37: shakespeare richard III

Şi pentru tatăl meu, bătrânii Warwick,Mă mai urăşte, şi, do bună seamă,Curînd de mine se va dezbăra.Adio, biată inimă! Te plîng.La fel plîng eu, din suflet, chimii tău.Drum bun, tu ce, jelind, îiitîmpini slava!Adio, ţie ce de ea te rupi!546DUCESA:ELIZABETH:(către Dorset):La Pdchmoiid mergi, mînat de piaza bună!(Către Anne.)La Itîchard mergi, şi îngerii cu tine! (Către Elisabefh.)Tu la capelă mergi, şi pace ţie! Eu merg să-mi aflu tihna în mormînt! Optzeci de ani amari am cunoscut,71 Şi fiecare ceas de voie bună L-am înecat în chin de-o săptămînă. Mai stai, să mai privim o dată Turnul. Voi, pietre, fiţi miloase cu-ai mei prunci Din ură-nchisi în zidurile voastre, Crud leagăn pentru gingaşii micuţi! Tovarăş aspru şi. ursuz de joacă Al fragezilor prinţi, fii blînd cu ei! Aşa îşi ia acum smintita-mi jale Adio de la lespezile tale. (Ies.)BUCKINGHAM: REGELE RICHARD:SCENA 2Tot Londra. Sala tronului în palat. Trîmbiţe.Riehard, îmbrăcat în veşminte regeşti şi purtînd coroana; ÎSuckîngham, Caiesby, un paj şi alţii.REGELE RICHARD: Staţi toţi pe lături. Vere Buekingham!Stăpîne milostiv!Dă-mi mîna. (Se urcă pe tron.) Sus aicise-nscăuneazăCu sfatul şi-al tău sprijin, Riehard rege;Dar dăinui-va slava doar o zi?Sau ne vom bucura de ea statornic? BUCKINGHAM: Statornică să dăinuie în veci!REGELE RICHARD: Acum te pun la piatra de-ncercareSă văd; eşti aur, vere Buekingham?Edward e viu; pricepi ce vreau să spun. BUCKINGHAM: Mai spune, doamne bun.REGELE RICHARD: Da, Buekingham, mai spun: vreau să fiurege.547BUCKINGHAM: REGELE RICHARD; BUCKINGHAM: REGELE EICHARD:BUCKINGHAM: REGELE RICHARD:BUCKINGHAM:CATESBYREGELE RICHARD:PAJUL:REGELE RICHARD:PAJUL:REGELE RICHARD:PAJUL:REGELE RICHARD:Dar eşti, de trei-ori-proslăvit stăpîn! Sînt rege? Da; dar Edward încă-i viu. E drept, prinţ nobil.Jalnică urmare Că Edward încă-i viu! «E drept, prinţnobil!»Nu te ştiusem, vere, greu de cap. Să spun pe şleau? Bastarzii morţi îi vreau. Şi vreau ca fapta să se-nclieie grabnic. Ei, ce zici? Dă-mi răspuns pe loc, fii scurt. Măria-ta va face cum doreşte. Ţ! ţ! Eşti sloi; bunăvoinţa ta îngheaţă. Zi, te învoieşti să moară? Dă-mi, doamne bun, răgaz cît să răsuflu, Nainte de a spune hotărît: Curînd voi da răspuns măriei-tale. (Iese.) (aparte, către un curtean): E-n furii, riga; vezi, îşi muşcă buza. (coborînd de pe tron) Voi sta la sfat cu proşti cu cap de lemn Şi neîntrebători; nu-i omul meu Cel ce cu ochi iscoditori mă-mpunge. Cu rîvna de mărire, Buckingham A început a fi prevăzător. Băiete!Poruncă, doamne!Cunoşti vreun om ce ispitit de aur, S-ar învoi în taină să ucidă? Cunosc un gentilom nemulţumit; Se vrea mai sus decît îl ţine punga, Şi aurul, cît zece oratori, L-ar ispiti, nici vorbă, la orice. Pe nume cum?^

Page 38: shakespeare richard III

îl cheamă Tyrrel, doamne. Parcă-l cunosc: să mi-l aduci aici. (Pajul iese.)Pe Buckingham, adînc scormonitorul Şi preamintosul, nu-l mai ţin de sfetnic. A tras atîta timp neobosit Şi-acum stă să răsufle? Bine, las' ...(Intră Stanley) Lord Stanley! Ce veşti porţi?543STANLEY: Aud, milord,Ca Dorset a fugit către meleagul Lui Bichmond, cel de dincolo de mări.REGELE RICHARD: Ia vino, Catesby. Dă prin ţară zvon Că Ann, soţia mea, e rău bolnavă. Voi porunci să stea-n iatac, sub chei. Să-mi câţi un boiernaş mărunt — cu fiica Lui Clarence de îndată să-l însor. Băiatu-i prostănac, de el n-am teamă. Ce faci? Visezi? îţi spun din nou: dă zvon Că Ann, regina mea, e-n pragul morţii. La treabă, căci mi-e tare zor să curm Nădejdi cari, dac-ar creşte, mi-ar strica.(Catesby iese.)Se cere să mă-nsor cu-a mea nepoată, Altcum ca sticla fragedă mi-e tronul. Ucid pe fraţi şi-apoi mă-nsor cu ea! Greu drum spre ţintă! Dar aşa de-adînc în sînge m-am vîrît, încît păcatul Şir de păcate trage după el. Din ochiul meu nu stoarce lacrimi mila.(Si întoarce pajul, împreună cu Tyrrel.)Te cheamă Tyrrel?James Tyrrel, şi supusul vostru serv.Cu-adevărat?încearcă-mă, slăvite. Cutezi şi un prieten să-mi ucizi? Mă rog; dar mai degrabă doi duşmani. Atunci, pe voia ta: doi crunţi, duşmani Ce tihna-mi hăituiesc şi-mi strică somnul; Cu ei aş vrea să-ţi faci de lucru tu. De-acei bastarzi din Turn e vorba, Tyrrel. Să-mi înlesneşti s-ajung uşor la ei Şi te scutesc de teama lor curînd. Cînt dulce cânţi. Ascultă, Tyrrel: ţine; Treci cu-acest semn; ridică-te şi-ascultă. (îi şopteşte.)TYRREL:REGELE RICHARD:TYRREL:REGELE RICHARD:TYRREL:REGELE RICHARD:TYRREL:REGELE RICHARD:TYRREL:(Iese.Atîta-ţi cer: să-mi spui că s-a făcut. Şi-mi fi-vei drag, şi te voi ocroti. Stăpîne, trec la treabă.Intră din nou Buckingham.)549BUCKING-HAM:REGELE RICIIARD: BUOKINGHAM: REGELE RICHARD: BUCKlNGHAM:REGELE RICIIARD:BUCKINGIIAM: REGELE RICllARD:BUCKÎNGHAM; REGELE RICHARD:BUCKINGHÂM: REGELE PJCHARD:BUCKINGHÂM: REGELE RICHARD: BUCKINGHÂM:REGELE RICHARD: BUCKINGHÂM: REGELE RICHARD: BUCKINGHÂM: REGELE RICHARD:BUCKINGHÂM: REGELE RICHARD:Am eîntărit, mii ord, în minte lucrulDe care nu demult m-ai iscodit.A, lasă. Dorset a fugit la Eichmond.Am auzit, milord.E fiul soaţei tale, Stanley. Vezi!îţi cer, milord, făgăduitul dar,Cel chiar cu cinstea, ta ehezăşuit:Ducatul Hereford şi-a lui avuturiPe care-ai spus că eu voi fi stăpîn.Yeghează-ţi soaţa, Stanley; de trimiteLui Biclimond vreo scrisoare, tu răspuns!Ce spui la ruga mea cea dreaptă, sire?A profeţit — mi-aduc aminte — HenricAl şaselea că Bichmond fi-va rege;Era pe-atuncea Kiclimond un macos.

Page 39: shakespeare richard III

El rege! cine ştie...Stăpîne!Cum n-a putut să-mi spună-atunci profetul—Fiind de faţă eu — că-l voi ucide.Fâgătttlitttl meu ducat, milord.Kiclmiond! Acum în urmă, cînd am fostPrin Exeter, curtenitor, primarulCastelul mi-arătă, numindu-l Eougemont75;Şi-atunci am tresărit, căci îmi spusese,Cîndva, un bard de fel de prin Irlanda,Că dacă-l văd pe Richmond, mor curînd.Stăpîne!Da, cît e ceasul?Mă-ncumet s-amintesc măriei-taleFăgăduiala.Da, dar cît e ceasul? Va bate-ndată zece.Las' să bată. Să-l las? De ce?Fiindcă-i opreşti bătaia, ca un tont, între cerşeala ta şi-a mele gînduri; Azi nu mă simt în toana dărniciei. O lămurire, baremi: da sau nu? Mă sîcîi: nu sînt azi în toană bună.BUCKINGHÂM:550(Regele Riehard şi suita ies.)Aşa? Asemeni silă mi-e răsplataCă l-am slujit? De-aceea l-am uns rege?SCENA 3Tot Londra. Intră Tyrrel.TYRKEL::REGELE RICHARD: TYRREL:REGELE RICIIARD:TYRREL:REGELE RICHARD:551Să-mi amintesc de Hastings şi să plec La Bracknock76, cît mi-e gîtul încă-ntreg.(Iese.)E săvîrşită crîncena lucrare, Măcelul cel mai jalnic şi cumplit Cu care s-a minţit vreodată ţara. Digliton şi Forrest, cei tocmiţi de mine Pentru această cruntă căsăpire, Cîini nărăviţi la carne crudă, ei Au plîns topiţi de milă şi alean Ca nişte prunci, cînd povesteau omorul. «Aşa dormeau micuţii», zice Dighton, Iar Forrest: «Da, aşa, îmbrăţişaţi Cu mîini nevinovate de-alabastru; Iar buzele, ca patru roşii roze Pc-acelaşi rug, păreau că se sărată. O cartc-aveau, de rugăciuni, sub cap; Atunci, mai să-mi schimb gîndul», ziceForrest,«Dar diavolul!» — şi-aici tăcu mişelul; Iar Dighton a urmat: «Am năbuşit A firii cea mai gingaşă lucrare Din cîte-s dintr-al lumii început». Cu grea căinţă-n cuget au plecat: Nici glas nu mai aveau; aşa lăsîndu-i, Duc ştirea sîngerosului monarh. Ci iată-l. (Intră regele Riehard.) Doamne, multă sănătate. Veşti fericite-mi dai, iubite IVrrel? Dacă te face fericit lucrarea Ce-ai poruncit, fii fericit, milord, Căci s-a făcut.Şi i-ai văzut tu morţi? Văzut, milord.iŞi-nniorniîiitaţi, drag Tyrrel?TYRREL:REGELE RICHARD:TYRREL:REGELE RICHARD:CATESBY: REGELE RICHARD: CATESBY:REGELE RICHARD:I-a-nmormîntat chiar preotul capelei77 Din Turn, dar nu ştiu cum şi-n care loc. Să vii la mine-ndată după cină Să-mi spui de-a firul cum au fost ucişi. Tu chibzuie-ntre timp ce vrei să-ţi dărui Şi moşteni-vei orişice doreşti. Cu bine, pîn-atunci.Supusă slugă. (Iese.)L-am pus sub lacăt pe-al lui Clarence fiu78: Pe fată, unui om de rînd am dat-o79; în sînul lui Avram dorm azi feciorii Lui Edward; Anne, nevasta mea, a spus Tărîmului acesta «noapte bună». Şi-acum ştiind eu că brelanul Richmond80 La Lizabeth, nepoata mea, visează, Ţintind astfel semeţ către coroană, Mă duc la ea ca vesel peţitor. (Intră Catesby.) Milord!Dai buzna. Cum e vestea? Bună, rea? Eea veste: Morton81 a fugit la Richmond, Iar Buckingham, cu vajnici

Page 40: shakespeare richard III

velşi82 alături, De.luptă-i gata, şi puterea-i creşte. Ely cu Richmond griji mai grele-mi dau Cît Buckingham cu oastea-i strînsă-n grabă. Hai! Ştiu eu că sporoava-nspăimîntată E sluga îngălată a zăbavei. Iară zăbava trage după sine Nevolnicia cea cu mers de melc. MerMr..zej^şcjiLşi,iierbintea pripă Să-mi dea, ca unui sol regesc, aripă! Ridică oşti. Mi-e chibzuinţă scut; Cînd eşti trădat, n-ai vreme de pierdut. (Iese.)SCENA 4Tot Londra. în faţa palatului. Intră regina Margaretm.MARGARET:Lumescul bine, poamă mult prea coaptă, Cădea-va-n gura putredă a morţii. Privii ascunsă printre-aceste ziduri,552Pîndind cum asfinţesc vrăjmaşii mei. Văd începutul crunt, şi-acum pleca-voi în Franţa, cu nădejdea că sfârşitul Se va vădi tot crunt, amarnic, negru. Fugi, Margaret, sărmană: cine vine?(Se retrage. Intră regina Elizabeth şi ducesa de York.)ELIZABETH: Bieţi prinţişori! O! pruncii mei plăpînzi,Flori nedeschise, muguri dulci şi proaspeţi! Dacă gingaşe sufletele voastre Mai zboară prin văzduh, nepironite De-o veşnică osîndă, o, plutiţi Cu aripi de eter în preajma mea, Şi ascultaţi al maniei voastre plîns.MARGARET: Plutiţi în preajmă-i; dreapta mea răsplatăE tinereţea voastră nopţii dată.DUCESA: Năpaste-atîtea glasul mi l-au spart,îneît stă mută gura-mi istovită; Edward Pîantagenet, de ce-ai murit?MARGARET: Pîantagenet — Pîantagenet stîrpeşte;Greu Edward pentru Edward ispăşeşte84.ELIZABETH: O, Doamne, fugi de mieii cei blajiniŞi poţi să-i zvîrli-n pîntece de lup? Cînd ai răbdat asemeni crud omor?MARGARET: Cînd Harry a murit, şi-al meu fecior.DUCESA: Leş viu, ochi orb, sărman strigoi cu zile,Chip al durerii şi ocara lumii, Tu, pradă vieţii smulsă din mormînt, Răboj, izvod al unor zile-amare, Netilma odihneşte-ţi pe'pământul De lege temător al Engiiterii (aşezindu-se pe pămint,)Nevrednic îmbătat cu sînge sfînt!ELIZABETH: O, de-ai putea să-mi dărui şi mormîntulPrecum mă-mbii spre-acest al jalei jilţ, ■ Acolo-aş odihni a' mele oase Şi nu aici. Au cine-i mai în drept Să plângă, decît mine? (Se aşasă alături de ducesă.)MARGARET: CuviinţăDacă se cade chinului mai vechi,553Să-mi daţi al vîrstei drept; şi suferinţei Din mine să-i lăsaţi întîietatea, Dacă durerea-ngăduie părtaşi.(Se aşază Ungă de.)Cu chinul meu pe-al vostru măsuraţi-l: Un Edwnrd85 am avut ■—ucis de-un Richardj Un Harry86 am avut — ucis de-un Kichard; Un Edward87 ai avut — ucis de-un Riehard; Un Richard88 ai avut — ucis de-un Richard.DUCESA: Un Richard89 am avut —şi l-ai ucis;Şi-un Rutland90 — cu-ajutorul tău ucis.MARGARET": Şi-un Clarence ai avut — ucis de Richard.Din cuşca vintrei tale a scăpat Un cîinc ce ne hăituie de moarte: Colţii i-au crescut cit nu făcuse ochi Ca miei să rupă, sînge crud să bea, Hîd gîde al cereştilor zidiri, Cel mai cumplit tiran dintre tirani Ce peste ochii roşiţi de plîns domneşte, Din pîntec l-ai scăpat ca să ne-alunge Pînă-n mormînt. O, Doamne bun şi drept, Cînd văd cotarla asta sîngeroasă Că-nghite trup din trupul mumei sale, Zvîrlind-o-n rînd cu plînsul multora, îţi mulţumesc!DUCESA: Să nu te bucuri, soaţă a lui Harry,De chinul meu. Mi-e martor Cel de sus C-am plîns de chinul tău.MARGARET: Lihnită sîntDe răzbunare — şi mă-nbuib văzînd-o. Iertaţi-mi!Edward al tău ce mi-a ucis pe Edward91 E mort; Murind, alt Edward92 mi-a plătit peEdward93;York94 tînărul e-adaos, căci doi Edwarzi95 Nu cumpănesc deplin ce-am păgubit; Clarence al tău ce mi-a străpuns pe Edward E mort;Şi martorii acestei tragedii, Stricatul Hastings, Rivers, Vaughan, Grey, Zac toţi de timpuriu în bezna gropii. E viu doar Richard, sculă a gheenei,ELIZABETH: MARGARET:Trimisul ei să arvunească duhuriCă să le mîne-n iad; dar iute-iute,De nimeni jeluit sfîrşi-va jalnic.Rag dracii, arde iadul, crapă gliaŞi nalţă sfinţii rugi, menindu-i moartea.De lanţurile vieţii iartă-l, Doamne,Să pot trăi să strig: Cîinele-i mort!

Page 41: shakespeare richard III

Mi-ai profeţit o zi cînd va să-ţi cerSă mă ajuţi a-l blestema pe-acestPaing înveninat, broscoi ghebos!Ţi-am spus atunci că eşti regină-n copci,Şi doar o biată umbră-a slavei mele,Năluca celei ce-am fost cu cîndva,Prolog plăcut al unei crunte drame:Snită-n slăvi spre-a fi zvîr!ită-n hău;O mamă doar părelnic dăruităCu doi dulci fii; o spumă, un suspin,Un vis a ce credeai că eşti, un herb,Un steag bălţat, ciuca săgeţilor;Regină-n şagă — spre a umple scena.Ţi-i soţul unde? Unde-s fraţii tăi?Dar fiii tăi? Ce bucurii mai ai?Au cine se mai roagă şi-ngenuncheŞi strigă: «Să trăiască doamna noastră!»?Măgulitorii tăi curteni pe unde-s?Şi unde-i gloata ce-ţi ticsea alaiul?Hai, cerne tot, şi vezi ce ţi-a rămas.Ferice soaţă ieri—iar azi vădană;Voioasă mamă ieri — azi plîngi de mila-ţtţIeri miluiai — azi milă tu cerşeşti;Regină ieri—azi porţi cununi de griji;Azi eu ţi-ntorc dispreţul tău de ieri;De toţi temută ieri — azi cuib al fricii:Ieri porunceai—azi nimeni nu te-ascultă.Aşa ţi-a-ntors dreptatea roata sorţii,Şi-acum eşti doar o pradă-n voia vremii.Mai ai, din tot ce-ai fost, doar amintiriCa şi mai greu să-nduri, fiind ce eşti.Tu locul mi-ai prădat, şi vrei să-mi praziŞi cuvenita parte de durere?Pe-al tău semeţ grumaz porţi jumătateDe jug, din carc-mi scot truditul gît,Lăsîndu-ţi ţie-ntreaga lui povară.554555ELIZABETH: MARGARET:ELIZABETH: MARGARET: DUCESA: ELIZABETH:DUCESA:(IntrăREGELE RICHAKD: DUCESA:ELIZABETH:DUCESA:ELIZABETH:DUCESA:REGELE RICHARD:556Adio, soaţă a lui York, regină Făr' de noroc; voi face-n Franţa haz De-acest cumplit al Angliei necaz. Stai, meşterită la blesteme, stai Şi-nvaţă-mă vrăjmaşii să-mi blestem! Nopţi lungi veghează, zile-n şir posteşte; Alătură ucisa fericire Durerii vii de-acran; în minte adu-ţi Pe-ai tăi micuţi mai dulci decît aievea, Şi, încă mai hidos, pe-al lor călău. Cu sare-n răni, mai vajnic ura chemi: Atunci te învăţa-voi să blestemi. Mi-e graiul bont; ascute-mi-l cu-al tău! Durerea-l ascuţi-va şi mai rău. (Iese.) Au cere chinu-atît potop de vorbe? Heralzi firavi ai suferinţei noastre, Moştenitori de vane moşteniri, Sterpi oratori ai ceasurilor grele! Lăsaţi-i să se-avînte; chiar cînd nu-s De nici un preţ, te-alină cînd le-ai spus. De-i astfel, nu sta mută; hai cu mine Şi-n vifor de blesteme să-l ucidem Pe fiul meu ce fiii ţi-a ucis. I-aud alaiul: din belşug huleşte-l. regele Richari şi alaiul său în marş.)Au cine-mi taie drumul?Muma careDin timp se cuvenea să-ţi taie drumul Spre-atîtea fărdelegi cîte-ai făcut, Din pîntec sugrumîndu-te, haine! Ţi-aşcunzi sub cercul cel de aur fruntea Pe care drept ar fi să se-nfiereze Omorul unui prinţ moştenitor Şi-al bieţilor

Page 42: shakespeare richard III

mei fii şi fraţi omor? Să-mi spui, slut gîde, unde-mi sînt feciorii? Năpîreă, unde-i fratele tău Clarence? Dar Ned Plantagenet96, feciorul său? Şi unde-s bunul Rivers, Vaughan, Grey? Şi unde e blajinul Hastings? Fanfare, trîmbiţi! Tobe, darabane! Să nu audă Cerul cum hulesc Pe unsul Celui sfînt aceste cate...DUCESA:REGELE RICHARD:DUCESA:REGELE RICHARD:DUCESA:REGELE RICHARD:DUCESA:REGELE RICHARD:DUCESA:REGELE RICHARD: DUCESA:REGELE RICHARD:DUCESA:REGELE RICHARD:DUCESA:REGELE RICHARD: DUCESA:Sunaţi, vă spun! (Trîmbiţe şi tobe.) Domol, şi să-mi vorbiţi cuviincios, De nu, cu-această larmă de război înăbuşi-voi zbieretele voastre. Eşti fiul meu?Da, mulţumită Cerului şi tatii Şi ţie însăţi.Să-ţi înstruni, atunci, Răbdarea, cînd eu nu pot să mă-nfrîn. Am, doamnă, de la tine moştenită O fire ce mustrarea n-o îndură. Arreau să vorbesc.Mă rog; dar eu n-ascult. Va fi blajin cuvîntul meu şi blînd. Şi scurt, măicuţă, fiindcă sînt zorit. Aşa zorit? Şi eu te-am aşteptat, Mi-e martor Domnul, în frămînţ şi chinuri. Şi, iată, n-am venit să te mîngîi? Pe sfînta cruce, nu! Tu ştii prea bine; Iad lumea mi-ai făcut, venind pe lume. Gteea caznă-am pătimit cînd te-am născut; Ai fost copil cu nazuri şi arţag; în şcoală-ai fost zălud, turbat, sălbatic; Sumeţ, bezmetic, aprig în junie, Şi crud, viclean.şi iudă-n anii copţi; Cu cît păreai mai blînd, urai mai straşnic. Au poţi măcar un ceas de bucurie Trăit cu tine-alături să-mi arăţi? Mei unul, zău! Doar ceasul cînd laHumphrey97

Te-ai dus să iei ospăţul fără mine. Dar de mă vezi atît de urîcios, Atunci să plec, să nu te supăr, doamnă; Să bată toba!Eu te rog s-asculţi. Vorbeşti prea-nverşunat.Doar un cuvînt,Căci niciodată nu-ţi voi mai vorbi. Mă rog.Sau vei muri, căci drept e Dumnezeu, Nainte de-a te-ntoarce-nvingător; Sau voi pieri de chin şi bătrîneţe Şi nu te-oi mai vedea în veci. Deci ia557ELIZABETH:REGELE RICHARD: ELIZABETH:REGELE RICHARD: ELIZABETH:

REGELE RICHARD: ELIZABETH: REGELE RICHARD: ELIZABETH: REGELE RICHARD: ELIZABETH: REGELE RICHARD: ELIZABETH:REGELE RICHARD: ELIZABETH:Acum cu tine greul meu blestem,Şi-n ziua luptei să te vlăguiascăMai rău decît veşmintele-ţi de fier!Pentru vrăjmaşii tăi nălţa-voi rugi;Şi duhurile pruncilor lui EdwardVor insufla în duşman bărbăţie,Noroc făgăduindu-i şi izbîndă.Setos de sînge-n sînge vei sfîrşi;Şi, mort, ruşinea vieţii te-o-nsoţi. (Iese.)în mine port temeiuri mult mai grele,Dar nu atîta foc să te blestem;Zic doar: amin!Staţi, doamnă; am o vorbă să vă spun.Eu nu mai am feciori din os domnescSă mi-i ucizi; iar fetele, mai bineMăicuţe-n schit, decît regine plînse.Deci nu căta şi viaţa lor s-o frîngi.

Page 43: shakespeare richard III

O fiică ai, Elizabcth pe nume,Neprihănită, os regesc, frumoasă.Şi pentru asta vrei s-o piezi? O, cruţ-o.îi voi strica deprinderile buneŞi-o voi sluţi; mă cleveti-voi însămi —Trăgînd asupră-i vălul josniciei —Că nu i-am fost lui Edward credincioasă;Ca să mi-o ştiu ferită de jungherM-oi spovedi că nu-i vlăstar din Edward.Să n-o nedreptăţeşti: o os regesc.Ca viaţa să-i păzesc, voi spune-altminteri.Doar stirpea ei îi stă chezaşă vieţii.Cu-acest chezaş muriră fraţii ei.Sub stea potrivnică s-au fost născut!Ba nu, prieteni răi le-au fost potrivniciNeîndurată-i scrisa noastră.Da,Cînd cei ce-o scriu sînt neîndurători. Mai blinda moarte ie-ar fi fost sortită De ţi-ar fi fost sortit să vieţui blînd. De parcă eu mi-aş fi ucis nepoţii, întocmai... unchiul lor i-a jefuit De mîngîiere, ţară, rude, viaţă. Iar mîna care-n inimi i-a străpuns De capul tău a fost călăuzită: Cuţitul ucigaşului, tocit,REGELE RICHARD:ELIZABETH:REGELE RICHARD: ELIZABETH: REGELE RICHARD:ELIZABETH:REGELE RICHARD:ELIZABETH:REGELE RICHARD: ELIZABETH: REGELE RICHARD: ELIZABETH:REGELE RICHARD:ELIZABETH: REGELE RICHARD: ELIZABETH: REGELE RICHARD: ELIZABETH:559B-L-ai agerit pe inima-ţi de piatră,Spre-a si'îrteca în mieluşeii mei.Cu chinul mult de n-aş fi fost deprinsă,Eu nu-ţi puteam vorbi de fiii meiFăr' să-ţi dezghioc cu unghiile ochii;Şi-n deznădăjduitul golf al morţiiSil, biet caic prădat de sfori şi pînze,M-aş ţăndări de pieptul tău de stei.Atît noroc să »Bi în ce cutezŞi-n crunte bătălii atît să biruiCit bine-ţi vreau — şi ţie şi-alor tăi —Mai mult decît v-am amărît cîndva.Ce bine mai ascunde cerul oare,Ca eu, dezvăluindu-l, să mă bucur?îţi voi Bălţa urmaşii, scumpă doamnă.Sus pe butuc, să-şi lase-acolo capul?Ba nu, în cin înalt, pe culmi de glorii,La loc regesc de pămînteaseă slavă.Cu-asemeni basme amăgeşte-mi chinulŞi spune-mi care slavă, cin sau jeţPoţi tu să dai unui vlăstar do-al uimi?Tot, tot ce am, şi-apoi pe mine însumiUnui vlăstar al tău aş vrea să dărui;Atîta doar; mînia ta să-neceîn Lethe98 amintirea celor releCe bănuieşti că eu ţi-aş fi făcut.Dă-i zor cu basmul dărniciei tale,Că-ţi seacă dărnicia între timp.Iubesc pe fiica ta, să ştii, din suflet.Şi mama fetei tot din suflet crede.

Page 44: shakespeare richard III

Ce crezi anume?Că tu clin suflet fata mi-o iubeşti.Şi frăţii ei ţi-au fost din suflet dragi,Drept care eu îţi mulţumesc din suflet.Tu spusa nu-mi răstălmăci pripit:în suflet ea fiindu-rni dragă, vreau,Da, vreau s-o fac regina Engliterei.A, da — şi cine-ai vrea să-i fie rege?Acel ce-o face doamnă; cine alt'?Cum, tu?Eu, însumi eu: ce spui de-acestea, doamnă?Şi cum o vei peţi?REGELE RICHARD:EL1ZABETH: REGELE RICHARD: ELIZABETH:REGELE RICHARD: ELIZABETH:REGELE RICHARD: ELIZABETH:REGELE RICHARD:Tu să mă-nveţi,Căci firea tu ca nimeni i-o cunoşti. Vrei să te-nvăţ?Te rog, din suflet, doamnă. Trimite-i două inimi prin acel Ce fraţii i-a ucis, şi sapă-n ele «Edward» şi «York»; atunci va plînge, poate. Pe urmă dă-i — ca Margaret cîndva Lui taică-tău năframa năclăită De sîngele lui Kutland — o năframă Ce-a supt, să-i spui, şuvoiul profiriu Din trupuşorul dulcelui său frate; Cu ea s-o rogi să-şi şteargă ochii plînşi. De nu se-ndeamnă încă-a te-ndrăgi, Dă-i hronicul măreţelor isprăvi Ce-ai săvîrşit cu Clarence, unchiul său, Şi-apoi cu Eivers; şi-n hatîrul ei, Cum ai scăpat de Anne", mătuşa-i bună. Mă iei în rîs; nu-i asta calea, doamnă, Ca s-o cîştig.O altă cale nu-i.Doar de-ai putea să-ţi primeneşti făptura Şi n-ai fi Riehard, gîde-al tuturor. Şi dacă-n dragul ei făcut-am toate? Mai rău te va urî — văzînd că-i cumperi Iubirea cu atîta jaf de sînge. Ce-a fost făcut nu se mai poate drege; Avem porniri pripite uneori Şi ne căim cînd vine ceasul tihnei. Eu, de-am luat tronul de la fiii tăi, îl dărui, ca răscumpăr, fiicei tale. De ţi-am ucis al pîntecului rod, Spre-a-ţi învia urmaşii, zămisli-voi Urmaşi ai mei prin trupul fiicei tale: Nu-i numele «bunică» mai nevrednic De dragoste ca numele de «mamă». Ei fi-vor fiii tăi, de peste-o spiţă, Cu tine de-o plămadă şi de-un sînge; Şi tot dintr-o durere, doar cu preţ Al unei nopţi de scrîşnet cum şi tu Trecut-ai pentru cea ce te-a căznit. Copiii tăi ţi-au amărît juneţea, Ai mei îţi mîngîia-vor anii mulţi.ELIZABETH:REGELE RICHARD: ELIZABETH: REGELE RICHARD:561Atît ai păgubit: un fiu pe tron,Dar ca urmare fiica ta-i regină.Nu pot să-ţi răsplătesc precum aş vrea —Măcar primeşte-atîta bunătate.Pe Dorset, fiul tău, pe care. teamaL-a dus, pribeag ursuz, în ţări streine,Unirea noastră-i va chema curîndLa loc de vază şi la mari cinstiri:încoronatul rege, ce-i va spuneSoţie preafrumoasei tale fiice,Cu drag pe Dorset frate-l va numi;Vei fi din nou măicuţa unui rege,Şi ce s-a năruit în ceasuri greleDe două ori mai falnic va-nflori.Ne-aşteaptă multe zile însorite;Iar boabele de lacrimi s-or întoarceîn chip de mărgărit răsăritean,Plătindu-ţi împrumutul cu dobîndăDe fericiri de zece ori mai mari.Mergi, mamă, mergi acum la fiica ta:Ştii multe — fă-i sprinţari sfioşii ochi;învaţ-o să asculte şoapte dulci;Sădeşte-n pieptu-i gingaş aprig dorDe a domni; dulceaţa căsnicieiDin ceasul dulcei taine desluşeşte-i:

Page 45: shakespeare richard III

Şi-atunci cînd mîna mea-l va fi lovitPe Buckingham zevzecul, flecuşteţulCel răzvrătit, aici am să mă-ntorcîncununat de lauri şi-ţi voi duceîn patu-nvingătorului copila;I-oi povesti izMnzile-mi, iar ea—■Cezarul lui _ Cp.Ţ.nr 100 -^. iraLjar-Dar cum să-i spun? Că-al tatălui său frate Vrea soţ să-i fie? Sau să-i spun că unchiul? Sau cel ce fraţi şi unchi i-a omorît? Peţindu-ţi-o, ce nume vrei să-ţi dau Ca Domnul, legea, cinstea-mi şi iuhirea-i Plăcut urechii ei să-l poată face? Să-i spui că pacea Angliei e-n joc. Cu lung război, sărmana, va plăti-o. Că regele, ce poate porunci-, O roagă mult...5603(8 — I-Ienric al Vl-lea şi RiehardELIZABETH:REGELE RICHARD: ELIZABETH: REGELE RICHARD: ELIZABETH: REGELE RICHARD: ELIZABETH: REGELE RICHARD: ELIZABETH: REGELE RICHARD: ELIZABETH: REGELE RICHARD: ELIZABETH:REGELE RICHARD:ELIZABETH: REGELE RICHARD: ELIZABETH:REGELE RICHARD: ELIZABETH: REGELE RICHABD: ELIZABETH: REGELE RICHARD: ELIZABETH:REGELE RICHARD: ELIZABETH: REGELE RICHARD: ELIZABETH: REGELE RICHARD: BLIZABETH : REGELE RICIIARD: ELIZABETH:...Să-ngăduie un fapt Oprit de cel ce-i Rege peste regi101. Regină strălucită fi-va, spune-i. Sa-şi plîngă slava, cum mi-o plîng şi eu. Că o voi îndrăgi de-a pururi, spune-i. Şi-acest «de-a pururi» cît va dăinui? Gingaş, atât eît scumpă viaţa ei. Şi scump gingaşa-i viaţă cît va ţine? Cît fi-va voia cerului şi-a firii. Ba cît vor crede iadul şi cu Eichard. Eu, domnul, rob umil îi sînt, să-i spui. Iar roabei, silă-i fi-va de domnie. Meşteşugit de mine să-i vorbeşti. Mai mult cîştigi cînd spui ce-i drept de-adreptul.Atunci de-a dreptul spune-i c-o iubesc. Ce-i necinstit, de-a dreptul spus, urît e. Pe slab temei mă judeci, şi pripit. O, nu: temei adine şi greu, adîne Şi greu precum mormîntul lor, Al bieţilor mei pruncuşori ucişi. Pe-aeeeaşi strună cînţi — ce-a fost a fost. Cînt pînă s<"ninii:.JJ1irT1ii plesni-va. Pe Siintul Gheorglie, jartieră15'3, tron... Batjocorit, pătată şi prădat. Jur...Pe nimic să nu te juri: juri strîmb: Pe Sfîntul Gheorghe l-ai batjocorit; Zălog pătat făcuşi din jartieră; Prădatul tron de slavă-i jefuit. Do vrei să juri şi să te credem, jură Pe-un lucru încă nespurcat de tine. Pe lume jur...Cu sînge ai mînjit-o. Pe moartea tatei...Eşti ocara lui. Pe mine însumi jur...Ocară-ţi eşti. Pe Domnul jur...Lui i-ai greşit mai rău. De te sfiai să-ţi sfârămi jurămîntul CÎHd ai jurat pe El, n-ai fi sfărmat Unirea de-al tău frate-nfăptuită

REGELE RICHARD. ELIZABETH:REGELE RICHARD:562

IELIZABETH: REGELE RICHARD: ELIZABETH:563Şi nu-mi pierdeai nici fratele103, şi-atunci Regescul cerc ce fruntea-ţi înconjoară Pe tîmpla unui fiu de-al meu lucea, Şi prinţii amîndoi trăiau aici, Ei care patu-aeum şi-mpart în lut, Nutreţ la viermi, prin strîmbu-ţi jurămînt. Pe ce mai juri?Pe vremile ce vin. Pe care prin trecut le-ai mişelit; Cu lacrămi voi spăla acele vremi Pe care-al tău trecut î-a întinat. Copiii cei rămaşi orfani prin tine, Pui fără cuib, părinţii-şi vor jeli; Părinţii-ai căror prunci tu i-ai tăiat, Tulpini uscate, pruncii şi-i vor plînge. Să nu te juri pe vremile ce vin Căci făr' de vreme le-ai umplut de chin. Cum caut, prin căinţă, propăşirea, Aşa să birui oastea de vrăjmaşi în lupta grea! Să pier prin mine însumi! Senin să nu-mi dea cerul nici un ceas! Tu, zi, lumina ia-mi; voi, nopţi, odihna! Să-mi taie zodiile toate calea Spre ţinta mea, de n-o rîvnesc cinstit, Cu dragoste, credinţă neumbrită Şi sfinte gînduri pe regeasca-ţi fiică! Doar ea e fericirea mea şi-a ta; Jar fără ca, asupra mea veni-vor, Asupra ta, a ţării şi a multor Fiinţe creştineşti, urgie, moarte, Prăpăd şi deznădejde grea. Doar ea Aceste rele poate să le-abată; Şi fi-vor abătute doar prin ea. Deci,

Page 46: shakespeare richard III

mamă — căci se eade-aşa să-ţi spun — Fii purtătoarea dragostei ce-i port: Vorbeşte-i despre cei ce vreau să fiu, Nu despre cel ce-am fost; despre-nsuşiroa Ce-o voi avea, nu despre cea de-aeum. Asupra vrerii vremilor să stărui, Aceste planuri mari să nu îe nărui. Să fin de diavol astfel îmbiată? Da, cînd la bine diavolul te-mbie. Să uit de mine spre a fi eu însămi?REGELE RICHARD: ELIZABETH: REGELE RIOHARD:ELIZABETH: REGELE RICHARD: ELIZABETH:REGELE RICHARD:Da, cînd spre răul tău ţi-e amintirea. Dar mi-ai ucis copiii. Am să-i îngrop la fiica ta în pîntec, Cuib dulce, unde ei vor încolţi Precum au fost, spre mîngîierea ta. S-o-nduplec pe copilă vrerii tale? Da, şi vei fi astfel ferice mamă. Mă duc. Să-mi scrii curind de tot, iar eu Ţi-oi fi tălmaciul gîndurilor sale. Du-i credinciosul meu sărat; drum bun. (O sărută. Regina EMzabeth iese.)Femeie slabă, fire schimbătoare! (Intră Ratcliff, apoi Catesb'j.)Ei, ce veşti noi?RATCLIFF: O, rege-aî meu, spre ţărmul apuseanVin flote vajnice; pe mal stau pilcuri Prieteni îndoielnici, ne-narmaţi, Neliotărîţi s-alunge pe duşman, în fruntea flotei, pare-se, e Riehinond; Şi-aşteaptă-n larg ca Buckingham să-i vină într-ajutor, spre-a coborî pe ţărm. Un iute-de-picior degrab' la Norfolk! Tu, Ratcliff, pleci, sau Catesby; unde-i el? Aici sînt, sire.Catesby, zbori la Norfolk. Zbor, sire, zbor, cu cel mai mare zor. Iar Ratcliff, tu la Salisbury de sîrg: Şi-ajuns acolo... (Către Catesby:) Prost,uituc, nemernic,Eşti încă-aici? Tot n-ai zburat la duce? întîi să-mi spui, stăpîne, ce porunci Să-i duc din partea înălţimii-tale. Da, scumpe Catesby: zi-i să strîngă-ndat' Cît poate oşti mai multe şi mai tari; Şi că-l aştept la Salisbury curînd. Mă duc. (Iese.)Eu ce să fac la Salisbury, mărite? Ce-ai vrea să faci acolo fără mine? Mi-a spus măria-ta s-alerg acolo.(Inlră Stanley.) REGELE RICHARD: M-am răzgîndit. Ce veşti ne-aduce Stanley?REGELE RICHARD:CATESBY: REGELE RICHARD: CATESBY: REGELE RICHARD:CATESBY: REGELE RICHARD:CATESBY: RATCLIFF: REGELE RICHARD: RATCLIFF:564STANLEY: REGELE RICHARD:STANLEY: REGELE RICHARD:STANLEY: REGELE RICHARD: STANLEY:REGELE RICHARD:STANLEY: REGELE RICHARD:STANLEY: REGELE RICHARD:STANLEY: REGELE RICHARD:STANLEY:REGELE RICHARD: STANLEY:REGELE RICHARD: 565Nici bune, ca să-ţi bucure auzul,Nici rele-ncît să nu se poată spune.Cimilituri! Nici bune veşti, nici rele!De ce să dai ocol atîtea postiCînd poţi să spui povestea mai de-a dreptul?Ei, hai, ce veste?Richmond e pe mare. Să-l soarbă marea în adîncul ei! Dar laşul cel fugar ce face-acolo? Nu ştiu, dar bănui, doamne preaputernic. Ce bănui? Spune!Stîrnit de Dorset, Buckingham şi Morton, Spre Anglia porni să ceară tronul. E jilţul gol? Făr' de stăpîn e spada?101 E riga mort? Nu-şi are ţara domn? Mai sînt urmaşi din York afar' de noi? Şi cine poate-n Anglia fi rege Decît un York? Ce cată, dar, pe mări? Nu pot să bănui altceva, stăpîne. Nu poţi să bănui altceva decît Că velşul vine spre a-ţi fi stăpîn. Te răzvrăteşti şi fugi la el, mă tem. Nu, bunul meu stăpîn; să nu mă bănui. Ce oşti ai adunat ca să-l alungi? Pe unde-ţi sînt vasalii şi supuşii? Cumva la ţărmul apusean şi-ajută Pe răzvrătiţi să sară din corăbii? Nu, nu, ai mei prieteni sînt în nord. Prieteni reci îmi sînt: ce fac în nord Cînd în apus se cade să-mi slujească? Ei n-au primit, măria-ta, porunci. Binevoieşte a-mi îngădui Să-i strîng po-ai mei prieteni, şi-i aduc La tine eînd şi unde vei voi. Da, vrei să pleci să intri-n cîrd cu Richmond; Nu cred în tine.Doamne preaputernic, Pricină n-ai să te-ndoieşti de mine. Eu n-am trădat şi nici nu voi trăda. Mergi, strînge oşti; dar vezi să-l laşi aici Pe fiul tău George Stanley; şi fii tare, Căci capul său se ţine într-un fir.STANLEY:VESTITORUL:VESTITORUL II:VESTITORUL III: REGELE RICHARD:VESTITORUL III:

Page 47: shakespeare richard III

REGELE RICHARD:VESTITORUL III:VESTITORUL IV:Fii bun cu el pe cît îţi port credinţă.(Iese. Intră un vestitor.)Stăpîne milostiv, în Devonshire,Din cîte prin prieteni am aflat,Sir Eduard Courtney şi înalt-preastmtulDe Exetor, cu care frate e,Şi mulţi părtaşi de-ai lor s-au întrarmat.(Intră alt vestitor.)în Kent sînt, doamne, Guildforzii subarme;Şi ceas de ceas mai mulţi potrivnici fug La răzvrătiţi, sporindu-le puterea.(Intră alt vestitor.)Milord, oştenii ducăi Buckingham... Afară, buhne! îmi cobiţi a moarte?(îl loveşte.)Na! na! pînă-mi aduci mai bune veşti. Voiam să-ţi dau de ştire, preaînalte, Că revărsări de ape şi furtuni I-au risipit lui Buekingham oştenii; Şi însuşi el s-a răzleţit pribeag Pe nu se ştie unde.Să mă ierţi:Ia-mi punga — leac să-ţi vindece bătaia. A crăinicit vreun om cu mintea trează C-am pus pe trădător răsplată grea? S-a crăinicit această veste, doamne.(Intră alt vestitor.)Merg ştiri că Thomas Lovel şi lord Dorsetîn Yorkshire stau cu armele în anini:Dar, doamne, îţi aduc şi-o veste bună:Furtuni au risipit bretona flotă.în Dorsetshire trimis-a Kichmond luntreLa mal, să-ntrebe dacă ţărmureniiDe partea lui se află, da sau nu;I-au spus că sînt trimişi de BuckinghamSă-l sprijine; dar el, bănuitor,Fugi cu pînza-n vînt către Bretania.566REGELE RICHARD: La drum, la drum, căci ostile stau gata; De nu ne vom lupta cu veneticii, Să-i doborîm pe-ai ţării răzvrătiţi.(Intră din nou Catcsby.)CATESBY:REGELE RICHARD:Stăpîne, duca Buckingham e prins; E-o veste bună. Contele de Richmond Cu armii mari a debarcat la Milford105; E-o veste rea, dar trebuie s-o spun. Spre Salisbury! Cît flecărim se poate Sau cîştiga sau pierdc-o mare luptă. La Salisbury din voi s-aducă unul Pe Buckingham; iar ceilalţi, după mine! (Ies.)SCENA 5Tot Londra. în casa lordului Stanley. Intră Stanley si sir Christopher Urswick.STANLEY:

CHRISTOPHER:STANLEY: CHRISTOPHER:STANLEY:Sir Christopher, aşa să-i spui lui Kichmond:Că fiul meu George Stanley stă închisîn vizuina cruntului mistreţ;Mă răzvrătesc? Lui Georgo îi cade capul;Drept pentru ce mi-i teamă să-l ajut.Te du; şi să-l saluţi pe-al tău stăpîn.Mai spune-i că regina-i fericităSă-i dea pe fiica ei, Elizabeth.Dar prinţul Richard unde este-acum?La Pembroke sau la Ha'rford-west, înWales.Şi ce bărbaţi de seamă-i merg alături? Sir "Walter Herbert, un oştean cu faimă, Sir Gilbert Talbot şi sir William Stanley, Oxford, temutul Pembroke, sir James Blunt, Şi Rice ap Thomas, cu un pîlc viteaz, Şi alţi viteji vestiţi şi

Page 48: shakespeare richard III

de ispravă: Acum şi-ndreaptă ostile spre Londra, De nu vor fi cu arma stăviliţi. Fugi la stăpînul tău: sărută-i mîna Din partea mea. Ce planuri ţes îi spune Acest răvaş. Mergi sănătos.(Ies.)567ACTUL V

SCENA 1Salisbury. O piaţă.Intră şerifullm eu halebardieri, dudndu-lpe Buckingham la execuţie.BUCKINGHAM:ŞERIFUL:BUCKINGHAM:ŞERIFUL: BUCKINGHAM:

Şi nu vrea riga Richard să m-asculte?Nu, nu, milord; primeşte ce ţi-e scris.Grey, Eivers, Hastings şi-ai lui Edward fii,Tu, sfinte Henric, mîndrul tău fiu Edward107,Vaughan şi voi toţi cei nedreptăţiţiPrin judecăţi, şi putrede şi strîmbe,Dacă a voastre suflete-ndîrjiteVăd printre nouri ce se-ntîmplă acum,Vă răzbunaţi, batjocorindu-mi moartea!Nu-i astăzi ziua morţilor, prieteni?Ba da, milord.Deci azi do ziua morţilor e ziuaŞi-a judecăţii mele de apoi.M-am blestemat, în vremile lui Edward,Sfîrşitul să-mi găsesc într-astă ziDe-o fi să-i vînd pe consîngenii doamneiSau pe-ai lui fii. Da, azi voiam să pierPrin trădătoru-n care bizuisem;E azi, de ziua morţilor, soroculDe ispăşire-a mîrşăviei mele.A-toate-văzâtorul din tăriiFăţarnica mea rugă o-mplineştePlătind deplin ce-n şagă i-am cerut.El spada o sileşte să se-ntoarcăSpre pieptul ticălosului stăpîn.Ajunsu-m-a blestemul Margaretei:568«Cînd îţi va umple pieptul de amar — Aşa mi-a spus — să-ţi aminteşti atunci Că Margaret a fost proorocită». Şi-acuma straja ia butuc mă poarte: Rău pentru rău şi moarte pentru moarte. (Ies.)SCENA 2O eîmpie Ungă Tamioorth.Intră Richmond, Oxford, sir James Bluni, sir Waller Berberi şi alţii, urmaţi de oastea în marş, cu tobe şi flamuri.RICHMOND:OXFORD:HERBERT: BLUNT:RICHMOND:Prieteni scumpi, tovarăşi buni de arme,Voi cei striviţi sub jugul tiraniei,Nestăviliţi de nimeni am păşitîn inima acestei ţări, adînc;Şi de la Stanley, tatăl meu, primit-amPrin carte-mbărbătare şi îndemn.Mistreţul crunt, mîrşav şi hrăpăreţ,Ce v-a prădat podgoria şi lanul,Ca pe lături vrea strige cald să soarbăDin voi, şi-n voi să-şi scurme troaca. Porcul

Page 49: shakespeare richard III

în mijlocul ostrovului se-aţine,Po lîngă Leieester, după cum aflăm.E drum de-o zi din Tamworth pîn-aeolo.Prieteni dîrji, cu Dumnezeu nainte!Să strîngem rodul păcii veşnic viiPrin sorţii crunţi ai unei lupte numai.în orice om stau mii de oameni gataSă-nfrunte sîngerosul ucigaş.Ai lui s-or da cu noi, de bună seamă.Prieteni doar din frică de mai areŞi-aceştia-l părăsi-vor la impas.Tot ni-i prielnic. Să pornim cu Domnul!Speranţă, ce cu şoimul te asemeni,Pe regi tu zei îi faci, şi regi pe oameni.(Ies.)56937 — Henric al Vl-lea şi Richard al IlI-ietSCENA 3Cîmpia Bosworlh. Intră regele Richard cu ostile sale; ducele de Norfolk, contele de Surrey şi alţii.KEGELE RICHARD:SURREY:REGELE RICHARD:NORFOLK:REGELE RICHARD:NORFOLK:REGELE RICHARD:Aici vreau cortul, chiar pe şesul Bosworth. De ce pari abătut, milord de Surrey? Mi-e sufletul mai vesel ca privirea. Milord de Norfolk...Da, stăpîne bun.Ei, Norfolk, vom avea ciocniri; ha! nu? Vom da şi vom primi, măria-ta. Sus cortul! vreau să dorm aici la noapte.(Ostaşii încep să ridice cortul regelui.)NORFOLK: REGELE RICHARD:

RICHMOND:

Şi mîine unde? Ehr totuna este.Aţi socotit cîţi duşmani numărăm?Nu sînt mai mulţi do sase-sapte mii.Ha!Armia noastră-i întreit mai mare;Iar numele de rege e-o cetatePe care coi potrivnici nu o au.Hei, cortul sus! Veniţi, cinstite feţe,Să căutăm prielnic loc de luptă;Chemaţi aici bărbaţii mai dibaci.Şi rînduială! Nu-i timp de zăbavă,Căci mîine, lorzi, ne-aşteaptă grea ispravă. (Ies.. Intră, venind din cealaltă parte a câmpiei,Richmond, sir William Brandon, Oxford alţii.. Cîţiva soldaţi înalţă cortul lui Richmond.)Truditul soare asfinţeşte-n aur,Şi alb făgaşul carului de focFăgăduieşte mîine zi frumoasă.Sir William Brande-n, îmi vei fi stegar.în cort să-mi daţi hîrtie şi cernealăŞi-alcătui-voi planul de bătaie:Să-i pun la rostul lor pe căpitaniŞi chibzuit să-mpart mărunta-mi oaste.Milord de Oxford, dumneata, sir William,Şi dumneata, sir Walter, staţi cu mine.

Page 50: shakespeare richard III

570Lord Pembroke îşi păstrează oastea sa; Să-i spui din parte-mi «noapte bună», Blunt, Şi că doresc să vină mîine-n zori, Spre ceasurile două-n cort la mine. Dar pînă pleci, o vorbă, Blunt: nu ştii în care parte-a taberei stă Stanley?BLUNT: Do nu mă-nşel asupra stemei lui —Şi sînt încredinţat că nu mă-nşel — Spre miază-zi de armiile rigăi E oastea sa, la jumătate milă.RICHMOND: De-i chip, cumva, să-ajungi fără primejdii,Du-i, căpitane Blunt, bineţea mea Şi-acest răvaş de mare-nsemnătate.BLUNT: Pe viaţa mea, milord, voi încerca;Şi-acuma, deie-ţi Domnul somn uşor!RICHMOND: Asemeni, scumpe Blunt. Veniţi, milorzi,Să cumpănim co trebi ne-aşteaptă mîine: Poftiţi în cort; afară-i frig şi vînt.(Se retrag în cort. Sub cortul său intră regele Richard, împreună cu Norfolk, Raicliff şi Catesby.)REGELE RICHARD: CATESBY:REGELE RICHARD:CATESBY: REGELE RICHARD:NORFOLK: REGELE RICHARD: NORFOLK: RICHARD: RATCLIFF: REGELE RICHARD:

Cît este ceasul?Vremea cinei, doamne; Sînt nouă ceasuri.Astăzi nu cinez.Să-mi dai hîrtie şi să-mi dai cerneală. Ei, îmi făcurăţi coiful mai uşor? Se află-n cort armura mea întreagă? Se află, doamne; totu-i rînduit. Iubito Norfolk, mergi la postul tău; Veghează; străji alege de nădejde. Mă duc, milord.Şi mîine-n zori, cu ciocârlia, Norfolk. Mă leg, milord. (lese.) Eatcliff! Milord!Să mîiii un crainic înarmat La tabăra lui Stanley; să-şi aducă Aicea oastea pînă-n zori; de nu, în hăul nopţii veşnice se-afundă George, fiul său. Să-mi umpleţi un pocal571RATCLIFF: REGELE RICHARD: RATCL1FF:REGELE RICHARD:RATCLIFF: REGELE RICHARD:Cu vin. Şi daţi-mi o făclie.Să-l înşăuaţi pe Surrey cel bălan,Şi-mi pregătiţi lănci tari, şi nu prea grele.IMcliff!Milord!Zărit-ai pe Northumberland, posacul?Da. Thomas lord de Surrey şi cu elUmblau la ceasul cînd adorm cocoşiiPin stol în stol, să-mbărbăteze oastea.E bine-aşa. Vreau un pocal de vin:Azi nu mai am im duh vioi şi sprintenŞi nu mai sînt focos ca altădat.Pune-l aici. Cerneală şi MrtieMi-ai pregătit?Le-am pregătit, milord. Să mă vegheze straja. Pleacă, Katcliff, Şi vin-o-n cortul meu spre miezul nopţii Să mă împlătoşezi. Hai, mergi îţi spun.(Regele Richardl se retrage în cortul său; HaicHff şi Catesby ies. Se deschide cortul lui Iiichmonă, dezvâluindu-l pe acesta înconjurat de ofiţerii săi ete. Intră Stanley.)STANLEY: Să porţi pe coif norocul şi izbîndaţRICHMOND: Cinstite tată, tihna murgei nopţiAsupra ta întreagă să pogoare! Duioasa noastră mamă cum se simte? STANLEY: Prin mine, mama bine-te-cuvîntă;Se roagă pentru Eichmond necurmat: Şi-acum de-ajuns. Trec ceasurile mute Şi bezna se destramă-n răsărit. Pe scurt ■— căci vremea iuţi ne vrea lafaptă —Fii gata să te lupţi în zori de zi, Şi-al tău noroc azvîrle-l în balanţa Băzboiului cu ochii ucigaşi. Eu, pe cît pot — căci nu pot cît aş vrea — Pîndi-voi toate bunele prilejuri Ca să te-ajut în cumpenele luptei: Dar nu pot fi de partea ta făţiş, Căci. de mă văd, George, fratole-ţi cel

Page 51: shakespeare richard III

fraged108, Va fi ucis sub ochii părinteşti.572Cu bine: ceasul şi spăimata clipă No curmă drăgăstoasele oraţii Şi schimbul îndelung de vorbe buna A doi prieteni despărţiţi de mult. Ne dea Cel sfînt răgazul cuvenit! Adio, dar! Fii dîrz şi izbîndeşte!RICHMOND: Dragi lorzi, îl însoţiţi la oastea sa.Cerca-voi, ros de gînduri, s-aţipesc, Ca nu cumva mîini somnul cel de plumb Să mă apese jos cînd trebui-va Pe-aripa biruinţii să m-avînt. Deci noapte bună, lorzi şi gentilomi.(Ies toii, în afară de Richmond.)O, tu,-ntr-a cărui oaste mă socot,Cu ochi ocrotitori priveşte-mi oastea;Armeaz-o cu-al mîniei tale fierSpre a-i putea zdrobi, izbind cumplitîn coifuri, pe vrăjmaşii hrăpăreţi!Tu fă-ne braţul tău pedepsitor,Spre-a te slăvi în biruinţa ta!Şi sufletul meu treaz ţi-l dau în pazăPîn-a închide-a ochilor ferestre:Dormind sau treaz, tu pururi să-mi fii scut!(Adoarme. Duhul prinţului Edward, fiul lui Henria al Vl-lea, se arată între cele două corturi.)DUHUL (către regele Richard):Vreau greu pe suflet mîine să te-apăs! Ţii minte: M-ai străpuns în floarea vîrstei La Tewksbury: în scrîşnet, deci, să mori! Cutează, Eichmond! Vor lupta de partea-ţi Şi duhurile prinţilor tăiaţi: îţi dă curaj odrasla rigăi Henric.(Se arată duhul regelui Henric al Vl-lea.)DUHUL (către regele Richard) :Cînd muritor eram, tu unsul trup Mi-ai ciuruit cu multe răni de moarte: De mine şi de Turn109 aminte adu-ţi, Şi mori în serîşnet! Te blesteamă Henric Al şaselea: să mori în scrîşiiet. (Către Richmond.)573, t % Bărbat pios şi vrednic, tu să birui! Henric, col ce-a prezis că vei domni, îţi dă curaj în somn: trai lung şi slavă!(Se arată dub.ul lui Clarence.)DUHUL: •■ Vreau greu pe suflet mîine să tc-apăs!Eu, Clarence, înecat în vin scîrbavnic, Trădat de viclenia ta. De mine '■'• • Aminte adu-ţi mîine-n bătălie3V Şi spada-ţi cadă frîntă: mori în scrîşnet!(Către Richmond.)Vlăstar al casei Lancaster110, prădaţii "* ţf,,,, Urmaşi din York se roagă pentru tine;De îngeri fii păzit: trai lung şi slavă!(Se arată duhurile lui Rivers, Grey şi i Vaughan.)DUHUL LUI RIVERS (către regele Richard):Vreau greu pe suflet mîine să te-apăs, Eu, Rivers, mort la Pomfret: mori în scrîşnet!DUHUL LUI GREY (către regele Richard):Gîndeşte-te la Grey, şi-n scrîşnet mori!DUHUL LUI VAUGHAN (către regele Richard):Gîndeşte-te la Vaughan, şi lancea boantă Să-ţi cadă jos de groază vinovată: în scrîşnet mori!CELE TKEI DUHURI (către Richmond):Sus! Amintirea crimelor pe Eicliard îl va strivi! Sus, şi să birui azi!rq v . - (Se arată duhul lui Hastings.)DUHUL . ' r " (către regele Richard):j , -. Casap al groazei, groaza să te scoale, Şi viaţa să ţi-o curmi în crunt război! De Hastings aminteşto-ţi: mori în scrîşnet!(Către Richmond.)Tu, suflet blînd şi neunibrit, sus, sus! Ridică spada, luptă grea încinge,'J .V. Şi pentru mîiidra Anglio învinge!(Se arată duhurile celor doi tineri prin!!.)DUHURILE

(către Richard};Pe verii111 sugrumaţi în Turn visează-i; Şi plumb să-ţi fim pe inimă, o, Eicliard, în hulă şi în moarte să te-afunzi. Nepoţii te blesteamă: mori în scrîşnet! (Către Riehmond.)

Page 52: shakespeare richard III

Dormi lin; te scoală vesel, de mistreţ11'2 Să te păzească îngerii din cer! Şir lung de rogi din tine să purceadă! Noroc îţi vor odraslele lui Edward.(Se arată duhul soliei lui Richard, lady Anne.)DUHUL (către regele Richard):Aceea ce ţi-a fost soţie, Eichard,Nefericita Anne, soţia ta,Ce n-a dormit un ceas tihnit cu tine,îţi umple-acuma somnul de fiori:Gîndeşte-te la mine mîine-n luptăŞi spada-ţi cadă frîntă: mori în scrîşnet!(Către Riehmond.)Tu, suflet lin, alin să-ţi fie somnul; Visează-ţi Biruinţa! căci soţia Vrăjmaşului se roagă pentru tine.(Se arată duhul lui Buckingham.)DUHUL (către regele Richard):Eu cel dintîi spre tron te-am sprijinit,Şi mie ultimul mi-ai fost tiran.De Buckingham să-ţi aminteşti în luptăŞi mori în groaza fărdelegii tale!Visează sînge şi omor; visează,Şi mori lipsit de a nădejdii rază!(Către Riehmond.)Murit-am neputîndu-te-ajuta; Dar saltă-ţi inima: de partea ta Sînt îngerii şi Domnul; se prăvalo Vrăjmaşul tău din piscul slavei sale.(Duhurile pier. Tresărind, regele Richard se trezeşte din vis.)57457REGELE RICHARD:RATCLIFF: REGELE RICHARD:RATCLIFF:REGELE RICHARD:RATCLIFF: REGELE RICHARD:Să-mi daţi alt cal!113 Legaţi-mi rănile!îndură-te, Isuse! Stai! Visam...O, cugete fricos, ce rău mă chinui!E miezul nopţii: vînătă-i făclia114.Keci stropi de spaimă carnea-mi înfioarS.De ce mă tem? De mine? Nu e nimeni:Bichard i-e drag lui Richard; eu sînt eu.E-aici vreun ucigaş? Nu. Da, eu sînt.Să fug atunci de mine? Cum de nu:Spre-a nu mă răzbuna. Cum, eu asupră-mi?Dar eu mi-s drag. De ce? De-atîta bineCît însumi mie însumi mi-am făcut?Ba nu! De mine mai curînd mi-e silăDe cîte-am săvîrşit blestemăţii!Sînt ticălos. Ba nu, mă mint; nu sînt;Nebunule, vorbeşte-te de bine;Nebunule, să nu te linguşeşti.în cuget mii de limbi îmi povestescCîte un basm, şi fiecare basmMă-nvinuieşte de nemernicie.Sperjurul, cel mai ticălos sperjur,Omorul, cel mai ticălos omor,Tot ee-i păcat, păcate de tot soiul,Mă-nvinuie răcnind: «Eşti vinovat!»Voi plînge-n scrîşnet. Drag nu-s nimănui;Nu-i om să-i fie milă dacă mor;Şi cum să-i fie, dacă-n mine însumiDe mine însumi milă nu găsesc?

Page 53: shakespeare richard III

Mi-a năzărit că-n cort intrat-au toateNălucile acelor morţi prin mine,Ameninţînd că mîine răzbunareaPe creştetul lui Richard va cădea!(Intră Ratcliff.)Milord!Oh, cine-i?Ratcliff, milord; eu sînt. în sat, aici,De două ori a trâmbiţat cocoşul.Sînt treji ai tăi, şi-n copci îşi prind annura.O, Ratcliff, vis de groază am visat.îmi sînt cinstiţi prietenii, ce zici?Neîndoios.Mâ tem, mă tem, o, Ratcliff.»576RATCLIFF: Nu, nu, milord, să nu te temi de umbreREGELE RICHARD: Pe Sfîntul Pavel, umbrele, aai-noapte,Au împlîntat mai multă spaimă-n Richard Decît o mie de oşteni aievea Armaţi, în frunte cu năucul Richmond. Nu-i încă zi. Hai, vino; pe sub corturi Voi trage cu urechea: sînt vreunii Ce-ncearcă să se lepede de mine?(Ies. Richmond se trezeşte. Intră Oxford şi alţii.)LORZII: Zi bună, Richmond!RICHMOND: Iertare, lorzi şi grijulii curteni,C-aţi dat aici peste un mare leneş.LORZII: Cum ai dormit, milord?RICHMOND: Parte-am avut de somnul cel mai linŞi visurile cele mai frumoase Din cîte nasc sub fruntea somnoroasă De la plecarea voastră. Se făcea Că umbrele ucişilor lui Richard Veneau în cort, urîndu-mi biruinţă; Vă-neredinţez, mă umple bucuria Cînd mi-amintesc de-asemeni vis frumos. Dar cît or fi de-aproape zorii, lorzi?LORZII: Curînd e patru.RICHMOND: Să-ncingem spada şi să dăm porunci.Oraţia sa către ostaşi Bărbaţi cinstiţi din ţara mea, şi ceasul Şi lipsa de răgaz se-mpotrivesc Să-ntîrzii povestind; dar nu uitaţi: Preabunul şi dreptatea sînt cu noi; Iar sfinţii şi jertfiţii de călău Prin rugi ne-or face zid apărător. Afar' de Richard, cei ce piept no ţin Vor mai vîrtos nu el, ci noi să-nvingem. Căci cui slujesc ei toţi? Nu oare, lorzi, Unui tiran şi ucigaş de oameni, Prin sînge şi în sînge-nscăunat? Cel ce-şi croi unelte să răzbească, Şi-apoi, răzbind, uneltele-şi stîrpi; O piatră fără preţ pe care tronul, Cu japca apucat, o face scumpă;577

El pururi Celui sfînt vrăjmaş i-a fost.Deci înfruntînd vrăjmaşul Celui sfînt,Col sfînt ca pe oşteni ai lui v-ajută.De veţi trudi spre a surpa tiranul,Tihnit dormi-veţi după moartea lui;De veţi lua în piept pe-ai ţării duşmani,Belşugul ţării vă va răsplăti;De v-apăraţi soţiile, luptînd,Soţiile vă vor primi cu lauri;Copiii de vi-i mîntuiţi do paloş,Copiii lor cîndva v-or preţui.Deci pentru Domnul sfînt şi dreptul nostru,

Page 54: shakespeare richard III

Sus flamurile, trageţi spada dîrz!Eu faptei ce-o cutez îi las răscumpărPe lutul rece, rece trupul meu;Dar dacă birui, toţi avea-veţi partoDe rodul faptei mele, pîn' la unul.Trompeţi şi darabani, sunaţi fierbinte 1Cu Dumnezeu şi Sfîntul Gheorghe115,Cu Puchmond spre izbîndă, înainte!(Ies. Intră iarăşi regele Richard, Raicliff, însoţitori şi soldaţi.)KEGELE RICHARD:RATCLIFF: REGELE RICHARD: RATCLIFF: REGELE RICHARD:RATCLIFF: REGELE RICHARD:RATCLIFF: REGELE RICHARD:Şi ce-a mai spus Northumberland deEiclimond?Că nu-i deprins cu-al luptei meşteşug. Adevărat a spus; şi ce-a spus Surrey? Zîmbind a spus: «Cu-atît mai bine nouă». Avea dreptate; negreşit, aşa-i.(Ceasornicul bate orele.)Ta numără; şi dă-mi un calendar. Cine-a văzut azi soarele?|Eu nu.I-e silă să so-arate; după carte De-un ceas urma să scapere pe cer. Zi neagră fi-va astăzi pentru unii. Ratcliff! Milord?Azi soarele va sta ascuns. Ursuz spre oastea mea se-ncruntă cerul.578NORFOLK: REGELE RICHARD:NORFOLK:REGELE RICHARD:Aş vrea uscată lacrima do rouă De pe pămînt. Nu-i soare azi! Ce-mi strică Mai mult decît lui Richmond? Tot posac Ca şi pe mine îl priveşte cerul.(Intră Norfolk.)La arme! Ies făloşi pe cîmp duşmanii.Zoriţi, zoriţi! împlătoşaţi-mi calul!116

Chemaţi, cu oastea lui, pe lordul Stanley;Eu vreau pe cîmp soldaţii să mi-i duc,Şi iată rînduiala bătăliei:Zid lung să facă toată avangarda,Cîţi călăreţi, atîţi pedeştri-n ea.La mijloc îi veţi pune pe arcaşi:Vor comanda John Norfolk şi cu SurreyPe-aceşti pedeştri toţi şi călăreţi.Aşa înşiruiţi, vin eu apoiîn miezul luptei, sprijinit pe aripiDe grosul călărimii. Sfîntul GheorgheSă ne ajute. Norfolk, ei, ce spui?Bun plan, viteze rege. Azi, în zori,La mine-n cort priveşte ce-am găsit.(îi dă o hîrtie.)Tu, Joclcey Norfolk, fii mai potolit Căci Dick, slăplnul tău, e arvunit.117 E-o treabă ticluită de vrăjmaş. Hai, gentilomi, la rostul vostru toţi; Să nu ne-nspaime bîiguieli de vise; De vorba «conştiinţă» se slujesc Doar cei fricoşi, scornită ca să-nfrîne Pe cei co-s tari. Legi •— spadele ne fie, Iar conştiinţi — a braţului tărie. Porniţi, să se-mpletească fier cu fier, Şi toţi uniţi — spre iad, de nu spre cer! Oraţia sa către ostaşi La tot ce-am spus, ce-aş mai putea s-adaug? Gîndiţi-vă eu cine da-veţi piept: Doar cu pribegi, caiafe şi fugari, Lepădături bretone, slugi de rînd, Vărsaţi de burta ţării lor prea pline118 Spre fapte blestemate şi pieire.579VESTITORUL: REGELE RICHARD: NORFOLK:REGELE RICHARD:

JJormeaţi tihnit — vor zbucium să v-aducă; Aveţi pămînt şi soaţe mîndre-avoţi — Vor să răpească, vor să siJuiască. Şi cine-i mînă? Un nepricopsit Hrănit pe banii mamei în Bretania? Un papă-lapte care n-a simţit Mcicînd zăpadă rece în carîmbi? Zvîrliţi această pleavă peste mare, Goniţi aceste zdrenţe ale Franţei: Milogi lihniţi, lehămesiţi de viaţă, Ce dacă nu visau isprava asta Kăzboinică, ei singuri, bieţi

Page 55: shakespeare richard III

guzgani, De foame gîtu-n laţ şi l-ar fi pus. De-ar fi să fim învinşi, bărbaţi ne-nvingă, Şi nu bastarzii ăştia de bretoni Pe care taţii noştri i-au bătut, I-au frînt şi i-au snopit în ţara lor, Lăsîndu-Ie ocara moştenire. Să aibă parte ei de glia noastră? Nevestele să ni le siluiască. Şi fiicele?(Se aud din depărtare bătăi de tobă.)I-aud cum bat în tobe. Luptaţi, voi gentilomi! Luptaţi, oşteni! Ţintiţi, arcaşi, la cap ţintiţi săgeata! Daţi pinteni, şi să-noate în sînge caii; A, voastre crunte lănci să-nspaime cerul! (Intră un vestitor.)Ce spune Stanley? îşi aduce oastea? Nu vrea, măria-ta, să vină. Lui fiu-său, jos capul! Milord, vrăjmaşul a trecut de mlaştini: Să moară George Stanley după luptă. Simt mii de inimi cum îmi cresc în piept; Sus flamurile! Daţi năvală-n duşman! Iar vechiul nostru chiot «Sfinte Gheorghe!» Să toarne-n noi dogoare de balaur! Spre ei! Izbînda stă pe-al nostru coif!(Ies.)580SCENA 4O al/ă parte a dmpului ac bătaie. Trîmbiţe de alarmă; mişcări de osii. Intră Norfolk cu oastea; spre el vine Catesby.CATESBY: Milord de Norfolk, iute, ajutor!Neomeneşti minuni mai face riga, Primejdia-nfruatînd-o-n chip şi fel: Calul i-a fost ucis, luptă pe jos, Şi-n gura morţii-l caută pe Richmond. De nu ne-ajuţi, milord, sîntem înfrînţi!(Trîmbiţe de alarmă. Intră regele Richard.)REGELE RICHARD CATESBY: REGELE RICHARDRICHMOND: STANLEY:RICHMOND:STANLEY:RICHMOND:Un cal! Un cal! Eegatul meu pe-un cal! Te cruţă, doamne; voi găsi un cal. Rob laş i Eu viaţa doar pe-un zar mi-am pus Şi vreau să-mi cerc norocul pînă pier. Socot că sînt în luptă şase Richmonzi, Căci azi ucis-am cinci în locul lui. — Un cal! Un cal! Regatul meu pe-un cal!(Ies. Trîmbiţe de alarmă. Intră, dintr-o parte şi din alta, regele EicJmri şi Richmond,şi ies luptînd. Trîmbiţe de retragere şi de victorie. Intră din nou Richmond, cu Stanleyăucînd coroana, uniaţi de alji lorii şi de ostaşi.)Vitejii moi, slăvit să fie DomnulŞi paloşele voastre. Am învins!Cel cîine sîngeros e mori.Viteze Richmond, vajnic te-ai purtat!Primeşte-ţi jefuitul semn regescPe care eu de pe-ale fiarei tîmpleL-am smuls, ca fruntea ta s-o-mpodobeso:Sări porţi ferice, şi-ntru spor să-l porţi.Ceresc părinte, spune tu «amin»!Dar, zi, George Stanley tînărol c viu?E viu, milord, la adăpost, în Leicester;Şi noi, de vrei, ne-om trage într-acolo.Ce luptători cu nume-ales pierirăDe-o parte şi de alta?581STANLEY:RICHMOND:

John Norfolk duca, lordul Walter Perrers, Sir Eobert Brakenbury şi sir WilliamBrandon.Să-i îngropaţi cu cinstea cuvenită: Vestiţi că iert pe-acei soldaţi fugari Ce se întorc supuşi să mi se-nchine; Uni-vom, apoi, roşul trandafir Cu trandafirul alb, precum jurarăm. Tu, Cer — prea des mîhnit de vrajba lor — Zîmbeşte azi, văzîndu-i în mănunchi! Au care trădător nu spune «amin»? Mult s-a rănit, smintită, Englitera; Ca orbii, fraţi cu fraţi s-au sîngorat; Da buzna tatăl să-şi despice fiul Şi îl silea pe fiu să-şi taie tatăl: Pe învrăjbiţii York şi Lancaster, Do cea mai cruntă vrajbă învrăjbiţi, Fă, Doamne, ca Elizabeth şi Kichmond — Urmaşi de drept ai viţelor regeşti —■ Acum, prin mila ta, să-i înfrăţească! Iar pruncii lor, prin voia ta, să dea Comoara păcii vremilor ce vin, Cu zile bune şi-nsorit belşug! Abate, Doamne, al trădării paloş. De-ar vrea să-ntoarcă vremi de sînge iar Şi-n rîu de sînge Anglia să plîngă! Nu guste pîine din a ţării spice Acel ce pacea ţării vrea s-o strice! Lăuntricul pîrjol s-a stins; învie Iar pacea; ţine-o, Doamne, pururi vie! (Ies.)RICHARD AL Ill-LEA

Page 56: shakespeare richard III

ComentariiDacă lăsăm de o parte cele două piese istorice „izolate", respectiv Re~ gele Ioan şi Eenric al VlII-lea, restul de opt formează două tetralogii legate între ele tematic1, în vreme ce componentele fiecăreia sînt legate tematic dar şi cronologic: prima tetralogie, cele trei părţi din Eenric al Vl-lea şi Riehard al III-lea şi cea de a doua tetralogie, Richară al II-lea, cele două părţi din Eenric al IV-lea şi Eenric al V-lea. In plus fiecare tetralogie se încheie cu o piesă-moment culminant: triumful haosului, al „dezordinii" şi samavolniciei în Riehard al III-lea şi triumful „ordinii", al unităţii naţionale în Eenric al V-lea.Titlul complet al piesei Riehard al III-lea este şi un rezumat semnificativ al evenimentelor descrise: The Tragedy of K'ing Riehard the third. Conlaining, Eis treacherous Plots againsl his brother Clarence: the pittiefull muriher of his innocent nephewes: his tyrannicall usurpation: with the whcle course of his detested life, and deserued death. (Tragedia regelui Riehard al III-lea, cuprinzînd comploturile mîrşave împotriva fratelui său Clatence; uciderea neîndurătoare a nevinovaţilor săi nepoţi; tiranica sa uzurpare; întregul curs al vieţii sale odioase precum şi binemeritata sa moarte).Scrisă în 1592—1B93, jucată în 1593 şi publicată în 1597, piesa a avut ca surse Cronicile lui Holinshed şi Hali, amîndouă bazîndu-se la rîndul lor pe Anglieae Eistoriae de Polydore Vergii şi Eistory of Richară III de Thomas More; iar evenimentele selectate şi modificate de Shakespeare alcătuiesc un cadru convenabil pentru rezolvarea a două probleme fundamentale: ideea pedepsei justiţiare şi crearea unui personaj de factură renascentistă, „o hiperbolă umană negativă"2.Făcînd abstracţie de duşmănia dintre regina văduvă Margaret şi yorkişti ■— duşmănie care nici nu are o prea mare importanţă în piesă — rămîne conflictul fundamental dintre Riehard şi el însuşi, precum şi Ri-1E.M.W. Tillyard, The First Telralogi), în „Shakespeare Criticism", voi. 3, Oxford University Press, London, 19G3, p. 73.- Zoe Dumitrescu-Buşuleiiica, Valori si echivalente umanistice, Bucureşti, 1973, p. 378.583

chard şi toţi ceilalţi. Cu un subiect astfel condiţionat, Richard al Ill-lea nu este numai „cronică", ci şi tragedie — în sensul renascentist al termenului:„Tragedia tratează universul etic; istoria, pe cel politic. în tragedie, Dumnezeu pedepseşte păcatele personale; în istorie, Regele regilor pedepseşte păcatele publice, atît pe cele ale regilor, cît şi pe cele ale supuşilor".1

„Piesa este o împletire continuă a individualizării stricte, umane şi istorice cu generalizarea etern umană"2.Ea se deschide, surprinzător, prin amplul monolog al eroului, în care acesta se autocaracterizează în amănunţime; spectatorii „ştiu prea multe de la început" (Tom Driver).Deşi plasat „nefiresc", monologul Sşi are rostul lui, fiind „germenul măreţiei şi nebuniei monstruoase a eroului,., din care va creşte logic şi organic întreaga structură dramatică, determinată de necesitatea proiectării lai pe scena lumii"3.Pe de altă parte, în perspectiva trilogiei Hernia al Vl-lea, monologul reprezintă şi o culminaţie, înainte de a deveni punct de plecare pentru triumfătoarea orgie sîngeroasă, declinul şi pieirea lui Richard.Piesa surprinde şi prin apariţia corului, care îndeplineşte funcţii asemănătoare celor ale corului din tragedia greacă. Pe măsură ce personajele îşi dau seama de deşertăciunea luptei pentru mărire, corul se impune ca prezenţă. Apăsătorul clopot de jale din scena 2 devine fundalul sonor al blestemelor Lady-ei Anne; Elizabeth, îngînată de bătrîna ducesă şi de copiii lui Clarence, vorbeşte despre sine ca despre o fiinţă ce a cunoscut numai nenorociri (11,2); în IV, 4, Elizabeth, bătrîna ducesă şi Mar-garet se reunesc în marea scenă lirică a tragediei, deplîngîndu-şi soarta.„Bocitoarele din Richard al Ill-lea alcătuiesc corul principal, inegalat în restul operei shakespeariene; dar în aceeaşi piesă mai sînt şi alte coruri. Respiraţia prinţilor e întretăiată, dar adusă la unison. Fantomele caro îi bîntuie pe Richard şi Richmond în ultimul act, precum şi cuvîntările pe care aceştia le rostesc în faţa ostaşilor pe cîmpia de la Bosworth sînt simetrice între ele şi creează efecte pline de spectaculos; iar către sfîrşit ne atrage atenţia duelul Richmond-Derby, prin caro sînt prevestite patru uniri... Refrenul îl susţin, cu inimile împietrite de durere, femeile; în orice parte1 Lily B. Campbell, Shakespeare's Histories, Methuen, London, 1970, p. 307.2 Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Op. cit., p. 378.3 im., p. 383.584a piesei persistă acest zid de glasuri la a cărui temelie stă. el, săpîndu-l cu limba sa de şarpe."1

Revenind la autocaracterizarea eroului în prima scenă a piesei, acesta e departe de a fi „staţic'l^curba evoluţiei sale descrie un crescendo în primele_ trei acte şi jm_descrescendo "care _în£epB_odâtă_sai. încoronarea_ sa, cînd Richard trece pe un plan secundar pentru_a-i_ceda locul lui Bnckin-«gbam. Procedeul este „neobişnuit în tehnica dramatică, pentru că e nefiresc ca în actul III în special, actul punctului culminant în care ciocnirea finală dintre erou şi lume se produce, eroul să fie în plan secund"2.De fapt, Richard este omniprezent şi aici, însă ca o eminenţă cenuşie a cărei putere hipnotică îl reduce pe Buckingham la rolul de mediu şi unealtă.Pentru a-l individualiza pe Richard, Shakespeare a preluat „grandoarea dementă" (Z. Dumitrescu-Buşulenga) a titanului pe care l-a zugrăvit Mar-lowe în Tamburlaine cel Mare — în interpretarea elisabetană a concepţiilor lui Machiavelli.3 Spre deosebire de înaintaşul său, însă, Shakespeare face din Richard un personaj complex din punct de vedere psihologic, înzestrînd o singură făptură „cu idei morale vechi veşnic aplicabile omului, bazate pe un maximum de experienţă şi pe un minimum do teorie"4.Asemenea celorlalte personaje shakespeariene de prim plan, Richard este o figură complexă, ale cărei acţiuni sînt determinate de nenumărate resorturi externe şi interne. Totodată, aşa cum a arătat convingător De Sanctis, Shakespeare ilustrează prin Richard o modalitate dramatică-psihologică specii"'că, aceea de a sublinia într-un anumit personaj o anumită latură a naturii general umane:„Copil prin inteligenţă, uriaş prin forţă... — aceasta este tragedia lui Macbeth. Dacă însă inversăm rolurile şi investim inteligenţa cu tot ceea ce a fost răpit acţiunii, dacă transpunem tragedia din act în gîndire, ne vom afla în faţa unui caracter opus şi a unei tragedii opuse — cele a?e lui Hamlet. S-ar putea spune că acestea sînt cele două extreme ale civilizaţiei: acţiunea fără gîndire şi gîndirea fără acţiune. Dacă reunim aceste două extreme, dacă la forţa gîndirii adăugăm pe cea a

Page 57: shakespeare richard III

acţiunii, vom obţine un personaj gigantic, un Lucifer miltonian, devenit om; dacă îi vom transplanta într-o lume istorică, în mijlocul unor obiceiuri caracteristice, vom avea un Richard al Ill-lea, desigur spectacolul cel mai sublim al răutăţii umane, în care conştiinţa răului este egală cu voinţa şi puterea de a-l comite... s-ar părea că omul nu ar putea merge mai departe, şi totuşi... este depăşit de un alt om, nu cu mîinile năclăite de sînge, ci cu suiisuî pe1 Mark van Doren, Richard al Ill-lea, în ,.Shakespeare", l\ew York, 1953, p. 23—24.2 Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Op. cil., p. 385.3 V. Studiul introductiv, III, 2.4 Donaid A. Stauffer, Shakespeare's World of Images, London, 1966,' p. ^o.58S

buze. eare yorb ţ'? i;i modu! cd mai cinstit ţi se n-.smeşte lago.., Richard al IJI-lea comite crime, surprins O.e avnUi 1 pasiufiii, dar lago le meditează... Unii critici îl acuză pe Shakespearc pentru aceste caractere înfricoşătoare; dar Shakespeare nu a mers dincolo de personajul lago, nu a coborît pînă la sceleratul vulgar şi prozaic"1.Richard inspiră_concomitent rejjulsie şi fascinaţie. .Credincios principiilor sale, Shakeşpeaie înfăţişează şi aici—CjMulamiiabila abatere.,de la normal, de la legile „fireşti)'; numai că în Richard această abatere ia pro-" porţîîîh egală măsură monstruoase $i „tulburătoare". Criticii l-au comparat cu „un şarpe care se încolăceşte şi se descolăceşte" (Mark van Dgjea)^ cu „un păianjen veninoş_carji^iin.tinde plasa" (Milmea Gheorghiu),rcu „un cameleon caiy-şi poate schimba rolul într-o clipa" (Marco Mincoff) etc; chiar în cadrul piesei, în actul I, scena 2, Lady Anne îl asemuieşte cu „năpîrci, păianjeni, broaşte rîioase... orice tîrîtoare înveninată." A vedea însă în Richard doar un scelerat înseamnă a-i ştirbi din complexitatea umană conferită de Shakespeare. Richard este un gînditor monsţruosJ_daj totuşi un gînditor ale cărui fapte __au_p anume justificare: replicile sale abundă în propoziţii cauzale, marile sale monoîogurTnu dezvăluie numai trăsăturile esenţiale ale personajului, ci şi mesajul etic al întregii piese.2

Monologul interior din actul V, rostit imediat după ce__Richard ebîntuit de duhurile celor__ucişi de el, stăruie asupra ideii' constanţei?("coward conscience" — „conştiinţă laşă^aşupra dedublăm eului ("Myself upon myself?" — „eu împotriva meaJnsumi'T), asupra încercării eroului de a se convinge căTpersonălîtâfea sa este indivizibilă ("I am I"—,,evr~) -şînt-eai')4 ; iar strîns legată_ de conştiinţă este problema răzbunării per- sonateT-a-_j}edep3ei justiţiare şi a milei. Atrage, de asemenea, insistenţa asupra elementului somatic (caracteristic pieselor istorice), folosit şi simbolic, de pildă prin opoziţia head „cap" şi tongue^Umbă", respectiv „gîn-c|iro" şi „exprimare", în totală opoziţie la Richard ca ipostază „interioară" a dichotomiei esenţă-aparenţă în cadrul amintitului dialog, şi anume în cuvintele „I did but dream" —(,,am_visat doar"?\Pînă la un punct, ele consună cu rostiri ale lui Hamlet (to be noi Io be &ii a nu fi"consună cu rostiri ale lui Hamlet (to be — noi Io be, ,&_ii — a nu fi" io be — to seeni „a U —-a părea", to be — to sleep „a fi — a dormi", io die—to sleep „a muri—a. dormi", Io sleep—to dream „a_dormj — a visa")5; dar pe cîtă vreme în Hamlet somnul are valenţe apropiate de cele ale morţii, în Richard al III-lea el simbolizează__slăbicjuiwia:1 V. Studiul introductiv, III, 2.2 V. IUd., III, 3, b.3 IUd, III, 3, a.4 Cf replica lui lago, „I am notwhat I am" — „nu Eu/sîut ceea ce sint" şi versul „I am that I am" —„Eu sîut ceea ce sînt" (Sonetul 121).5 V. Studiul introductiv, III, 2 şi urm.586„Somnul este pentru Richard punctul său slab, cînd pavăza voinţei incibile mi-l mai poate ocroti".1

invincibileCele 30 do versuri ale monologului din actul V sînt încărcate de sinonimie posibilă cu cuvinte şi probleme-cheie ale creaţiei shakespeariene în general sau ale piesei Richard al III-lea. Pentru ilustrare vom aminti primele cuvinte ale monologului, "Give meanother horsel!"—„Aduceţi-mi nn alt cal"! şi cuvintele care încheie ultima replică a regelui (scena a 4-a): "A horse! A horse! my kingdom for a horse!"—„Un cal! Un cal! Regatul meu pentru un cal!" Subtextul „minimal" e limpede; cele două replici sînt suficient de apropiate între ele pentru a atrage atenţia prin conţinut şi formă, întocmai ca Tired ivith all these... — „Sătul de toate acestea..." din primul vers al Sonetului 66 şi distihul final al acestuia. Subtextul „lărgit" ne poate aminti de procedeul folosit de Marlowe pentru accentuare în Tamburlaine, unde în Prologul din Partea I ni se spune „you shall hear the Scythian Tamburlaine.../ Scourging kingdoms with his conquering sword" — „îl veţi auzi pe scitul Tamburlaine.../ Biciuind împărăţii cu sabia sa cuceritoare" (versurile 4 şi fi] iar ultimele cuvinte alo tiranului sînt „For Tamburlaine, the scourge of God, must die"—-„Pentru că Tamburlaine, biciul lui Dumnezeu, trebuie să moară" (finalul Părţii a Ii-a). Subtextul „mult lărgit", după cum mi-a sugerat o fostă studentă, s-ar putea să trimită la alegoria hipică a iubirii reprezentate de Platon prin cei doi cai (calul cel rău simbolizînd erotismul, iar cel bun, măsura şi buna-cuviinţă, cu vizitiul — raţiune) sau la miturile lui Wotan undo calul îi ajută pe muritori să treacă pe celălalt tărîm, „into the bîind cave of eternal night" — „în peştera oarbă a morţii veşnice", V, 5).Feroce, inteligent, regizor_şi actor de primajmînă. Richard reduce toate celelalte personaje la condiţia de pigmei: pe incolorul şi necomplicatul Clarence, pe neputinciosul şi voluptosul rege Edward, pe carieristul fără principii Buckingham, pe stupidul şi plictisitorul Hastings etc. (Rich-mond, primul monarh „pozitiv'' din piesele de pînă acum, este o figură convenţională, schiţată fugar.)kadjL-Anne prezintă, totuşi, un deosebit interes psihologic prin felul cum este zugrăvită în memorabila scenă în care este curtată de Richard lingă sicriul defunctului ei soc_ru_{Henric al Vl-lea), ucis de Richard în Ilenric al Vl-lea, Partea a IlI-a. Anticipînd într-o anumită măsură pe Gertrude din Hamlet şi pe Cresiăa din Troilus şi Cresida, ea pare să reediteze pînă la amănunt reacţiile Lodinei, văduva cavalerului Negru din romanul cavaleresc Yvain de Chretien de Troyes, la asiduităţile lui Yvain, imediat după ce acesta l-a omorît pe soţul ei. Scena a 2-a din actul I al piesei Richard al III-lea merită cu prisosinţă să fie studiată în paralel

Page 58: shakespeare richard III

1 Richard G. Moulton, Shakespeare as a Dramatic Artist, New York, 1966, p. 123.587

cu Yvain pentru a se descoperi o nouă sursă de inspiraţie a Ini Shakespeare, romanul cavaleresc. Aici nu pot aminti decît cîteva fraze semnificative din Yvain.„Lcdina era atît de înnebunită de durere încît era gata să-şi ridice viaţa... Cortegiul trecuse, dar în mijlocul odăii o mare mulţime se strînsese în jurul cosciugului... yvain este adus în faţa văduvei şi după cîteva cuvinte de învinovăţire din partea ei, conversaţia continuă după cum urmează: «Doamnă, zice el, puternicul îndemn izvorăşte din inima mea, pe care tu o îmbii...» «Şi cine anume ţi-a ispitit ochii, frumosul meu prieten?» «Marea frumuseţe pe care o văd în tine.» «Şi ai cuteza tu să păzeşti izvorul de dragul meu?» «Da, doamnă, împotriva unei lumi întregi». «Atunci află că am căzut la pace...»".Cu privire la sfîrşitul piesei, acesta este simbolic: pe cîmpul de la Bosworth are loc o nouă înfruntare, dar de data aceasta în tabăra lui Kiehmond sînt reprezentate ambele case, York şi Lancaster, unite pentru a salva ţara.Ca stil, Eichard al III-lea se deosebeşte mult de trilogia Henric al Vl-lea:„în Riehard al III-lea Shakespeare nu mai este un începător care, în încleştarea cu limbajul, îl sileşte la sublinieri forţate; exprimarea sa este încrezătoare, aproape colocvială uneori, gata să-şi asume orice libertăţi şi riscuri. Tocmai această degajare, această încredere, conferă piesei o vioiciune care o deosebeşte do părţile anterioare ale tetralogiei".1

Dintre procedeele stilistice se remarcă repetiţia do diverse tipuri ('inclusiv stiehomitia senecană), antonimia, ironia, paradoxul, care, după Rossiter, „dă unitate piesei"3, peripeţia sau inversarea unei intenţii sau acţiuni la care ne aşteptăm, leit-motivul şi, în general, „orchestraţia originală şi unică"3.Metafora ocupă un loc aparte, prin insistenţa cu care este asociată cu lumea vegetală, creştere, ofilire, dezrădăcinare, năpădirea buruienilor, înflorire etc:„Metafora generată probabil în modul cel mai simplu de emblemele caselor York şi Lancaster, alături de înţelesul numelui Plantagenet (plant, „plantă")... este dezvoltată considerabil în Riehard a III- ea."4

1 F. E. Halliday, The Poetry of Shakespeare's Plmjs, London, 1904, p. 59.2 A.P. Rossiter, Op. cit, p. 20.3 Ibid., p. 7.4 Caroline Spurgeon, ShaJcespeare's Imagery, Cambridge University Press, 1965, p. 217.58SC. Spurgeon, din care am citat, aminteşte şi imaginile legate de lumea animalelor, îndeosebi a celor tîrîtoare, iar F.B. Halliday atrage atenţia asupra soarelui pîrjolitor şi, în subsidiar, asupra distrugerii şi aridităţii de pe urma cărora suferă plantele dezrădăcinate sau vătămate. Driver adaugă şi o altă imagine:„Richarî a III-lea cuprinde un mare număr de referiri la timp şi diferite momente ale acestuia. Unele privesc cronologia — datarea evenimentelor, orelor, zilelor etc. Altele menţionează viteza mişcării sau încetineala, sugerînd în mod indirect impresia de curgere a timpului. Alte indicaţii se referă la prezent, trecut, sau viitor".1

Nu este lipsit de interes faptul că Riehard îşi calculează mişcările după un tipar cronologic ce diferă de cel al forţelor care-l vor înfrînge. El este născut „prea de timpuriu" (I, 1) şi timpul nu se scurge în favoarea lui; orele nu sînt legate de numere „fatidice", atît de prezente în creaţiile populare engleze etc.De-a lungul veacurilor, piesa nu a fost scutită de critici, unele violente. „Riehard este_o_mascăj nu un om", afirmă Nicoll. „Ricliard esto exagerat, iar piesa conţine mult prea multe crime", spune Şvedor. După Ca-rnil Petrescu, „Ricliard devine o maşină de tăiat carne...",,Piesa este cea mai ,taaţraJă_Juiiraie din cîte există în literatura universală. Nu dramatică, [precizăm, ci teatrală". „Riehard nu este suficient de bine portretizat pentru A B-îăft pfnă la saturaţie^' (D. Stauffer). „Este cea mai artificială dintre piesele... h» Shakespeare" (Marco Mincoff).Ceea ce nu împiedică tragedia do a fi o capodoperă, „rma din victoriile răsunătoare ale realismului rinascimental" (Zoe Dumitrescu-Buşulenga).L. Levitehi1 Tom F. Driver, Nemesis si judecata, în „Shakespeare si opera lui", Op. cit., p. 655.589NOTE1 Gloucester este viitorul rege Richard al III-Jca. Piesa Richard al III-leaeste ultima piesă din tetraiogi^\Sre)m'c~al T/7-îea,T'artea 1, Partea a 2-a şi Partea a 3-a şi Ridiatd-al-l-iUtF, care acoperă perioada războaielor celor două roze [1455—1485)_ între Casa de York şi Casa de. .Lancaster pentru coroana Angliei.Hcnric de Lancastor detronează po Regele Ricliard al II-lea, în 1399, lumdu-i coroana şi apoi ornorîndvt-l. Ricliard descindea din primul fiu al lui Edward al III-lea iar Henric din al patrulea fiu.După Henric al IV-lea de Lancaster, a urmat Ia tron fiul său Henric al V-lea şi apoi fiul acestuia, în vîrstă de 9 luni, Henric al Vl-lea.Acesta pierzînd, în anii tinereţii, Franţa, nobilimea engleză devine profund nemulţumită şi Ducele de York revendică tronul, ca dcscinzînd după mamă, din al doilea fiu al lui Edward al III-lea, deşi după tată descindea din al cincilea. Anglia însă recunoaşte succesiunea la tron şi prin femei. In felul acesta încep războaiele celor „două roze", Casa de York adoptînd ca emblemă un trandafir alb, iar casa de Lancaster unul roşu.2 Aluzie la soarele din armoria Regelui Edward al IV-lea. In urma vic-toriei de la Mortimer's Cross (1461) asupra armatelor lui Henric al Vl-lea, Edward, afirmînd că în timpul luptei ar fi văzut, ca un semn favorabil, trei sori pe cer, a hotărît introducerea soarelui în armoria sa. Legenda aceasta este menţionată de mai mulţi scriitori ai timpului.Pe de altă parte, cuvintele lui Gloucester se pretează unui joc aparte, datorită faptului că „soarele" (sun) şi „fiul" (son) se pro-nunţă în mod identic, în limba engleză.3 Richard Gloucester confirmă aici, el însuşi, referirile la fizicul său respingător, făcute de alte personaje. Infirmităţile sale fizice vin însă, oarecum, în contradicţie cu participarea sa activă în luptele dintre

Page 59: shakespeare richard III

590colo duuă tabere rivala la coroana Angliei, ci personal îavingînd în lupte pe unii din cei mai de seamă din căpeteniile lancastrienilor, iar în piesa de faţă purtîndu-se foarte vitejeşte pe cîmpul de luptă.4 Litera «G» se citeşte în englezeşte gi. Un prezicător îi spusese Regelui Edward că fiii săi vor fi ucişi de cineva al cărui nume începe cu litera «G». Dacă numele lui Clarence era George, observăm că şi al lui Gloucester începe cu litera «G».6 Turnul Londrei este şi astăzi o cetăţuie masivă, înconjurată de două linduri de ziduri de apărare. Construcţia Turnului a început în timpul lui W'lliam Cuceritorul, după cucerirea Angliei în 10G6, iar Turnul a fost folosit ca reşedinţă regală temporară şi închisoare pentru nobili, în tot decurs*l veacurilor pînă în vremea lui Shakes-peare.6 O aluzie ironică a lui Shakespeare, la faptul că asasinii, trimişi de Ricliard să-l ucidă pe George Clarence, îi cufundă cadavrul într-un butoi cu vin (o paralelă sinistră pentru cristelniţa folosită la botez).I Edward al IV-lea sa căsătorise cu Lady Elizabeth Grey, văduva unuimic nobil mort în una din luptele dintre taberele Celor Două Roze (vezi Henric al Vl-lea, Partea a 3-a, III, 2 şi IV, 1). Clarence şi Gloucester nu fuseseră de acord cu această căsătorie, de unde decurgea duşmănia dintre Regina Elizabeth şi fraţii ei, pe de o parte, şi fraţii regelui şi o serie de nobili, pe de altă parte. Din prima sa căsătorie Elizabeth avea doi fii făcuţi lorzi de Regele Edward: Marchizul de Dorset şi Lordul Grey.8 Fratele Reginei, Anthony Woodville conte de Rivers, va fi executatmai tîrziu de Gloucester, cînd acesta devine regent, la moartea lui Edward al IV-lea, acesta lăsînd doi fii minori.9 Jane Shore, amanta Regelui Edward al IV-lea, duşmănită de Gloucester,care o va condamna la un sfîrşit tragic, cînd va lua el domnia.10 Adică văduva cu care s-a căsătorit Edward: acum Regina Elizabeth,devenită cumnata lui Clarence şi Gloucester (în englezeşte „sister-in-law" — soră conform legii).II Văduva Prinţului Edward de Wales, fiul lui Henric al Vl-lea, pe careGloucester îl ucide în piesa Henric al Vl-lea, Partea a 3-a, V, 4, după care, în scena 6 a aceluiaşi act îl omoară şi pe Regele Henric, socrul Annei de Warwick (în englezeşte: „father-in-l&vf" = tată conform legii). Nu rezultă de nicăieri că Richard Gloucester l-ar fi ucis, tot el, şi pe Warwick, tatăl Annei, care moare în lupta de la Barnet, în Partea a 3-a, V, 2 din piesa Henric al V-lea.12 Mică mănăstire lîngă Londra unde urma să fie înmormîntat Henrical Vl-lea,13 Catedrala Sf. PauPs, nu departe de Tumul Londrei. A ars îu mareleincendiu al Londrei diu 1GG6, construindu-se apoi, pe locul său,591

măreaţa catedrală St. Paul's (Sf. Pavel) din prezent, în stilul catedralei Sf. Petru din Roma.14 Conform credinţei vechilor germanici, cînd un ucigaş trecea prin faţacadavrului victimei sale, rănile pe care i le făcuse începeau să sîn-gereze. Astfel cînd cadavrul lui Henric sîngerează Prinţesa Anna ia pe toţi cei de faţă martori că Henric le dezvăluie, prin asta, cine o ucigaşul său. în „Cîntecul Nibelnngilor", Krimhilda cere ca participanţii de seamă la vînătoarea la care a fost ucis Siegîried să defileze prin faţa cadavrului acestuia şi astfel îl identifică pe Hagen ca ucigaş al soţului ei, rana începînd să sîngereze cînd Hagen trece prin faţa cadavrului.15 In Henric al Vl-lea, Partea a 3-a, Lordul Clifîoîd, din partidul regelui,îl ucide pe copilul Edmund, conte de Rutland, fiul Ducelui de York, ca să răzbune astfel pe tatăl său ucis de Ducele de York.16 Locuinţa somptuoasă a lui Richard Gloucester construită de Sir JohnCrosby, fost neguţător de lînă, apoi înnobilat. După moartea acestuia a fost achiziţionată de Richard.17 („Călugării Albi"), mănăstire în Londra aparţinînd ordinului călugărilorcarmeliţi, constituit din călugări cerşetori.18 Bătălia în care partidul lai Henric al Vl-lea a fost complet nimicit(1471) şi Regina Margareta şi Prinţul moştenitor Edward au fost făcuţi prizonieri, acesta din urmă fiind apoi ucis de Edward de York şi fraţii săi Richard Gloucester şi Clarence.X9 Soţia Lordului Stanley, Margareta de Beaufort fusese mai înainte soţia contelui de Richinond, fratele vitreg al lui Henric al Vl-lea. Din această căsătorie se născuse Henric Richmond, învingătorul lui Bi-chard al III-lca la Bosworth Field, în 1485.20 Regina Elizabeth era fiica ducesei de Bedîord care, după moartea du-celui, se căsătorise cu un gentilom modest, Sir Richard Woodville. La rîndul său Elizabeth s-a căsătorit cu Sir John Grey, un simplu gentilom de provincie, care, luptînd pentru Henric al Vl-lea a căzut în lupta de la Saint Alban's. Edward al IV-lea devenind rege şi conîiseînd averea rămasă de la Sir John Grey, Elizabeth s-a retras cu cei doi fii ai săi, la tatăl său, la Grafton, în Northampton-shire. Regele Edward, cu ocazia unei vînători, s-a adăpostit la conacul lui Richard Woodville. Folosind această ocazie Elizabeth Grey l-a implorat pe rege să restituie familiei averea confiscată. Edward nu numai că i-a satisfăcut cererea, dar, îndrăgostindu-se de Elizabeth, s-a căsătorit cu ea în taină la Grafton.21 Mă jur pe Dumnezeu.22 Contele de Warwick, socrul lui Clarence, a luptat la început pentrupartidul Casei de York. Certîndu-se apoi cu Edward al IV-lea a trecut de partea lui Henric al Vl-lea, dînd pe prima sa fiică în592

căsătorie lui Clarence, care, pentru scurt timp fiind şi el certat cu fratelo său, Edward do York a trecut în tabăra Casei de Lan-caster. Înainte însă de b&t&lia decisivă do ia Barnet, Clarence s-a împăcat cu fratele său părăsind pe Regele Henric. Contele de Warwick a fost ucis în această bătălie23 După înîrîngerea partidului Casei de Lancaster, în bătălia de Ia Hexam(1464) Regina Margaret s-a refugiat în Franţa, împreună cu fiul său Prinţul de Wales. Regele Edward al IV-lea i-a interzis

Page 60: shakespeare richard III

revenirea în Anglia sub pedeapsă cu moartea. în 1471 a revenit în Anglia, împreună cu fiul său şi ajutor militar francez, dar în bătălia care a avut loc la Tewksbury lancastrienii au fost învinşi, Prinţul de Wales omorît şi Regina Margareta făcută prizonieră şi închisă în Turnul Londrei. Regele Henric al Vl-lea, care fusese ţinut prizonier în Turnul Londrei de mai mulţi ani, a fost ucis după bătălia sus-menţionată, iar Regina Margaret a fost răscumpărată de tatăl său, Contele de Anjou, — care se intitula şi Rege al Sieiiiei, fără a fi domnit însă acolo, — în anul 1475, reîntorcîndu-se astfel în Franţa, unde a murit după mai mulţi ani. Scena de faţă în care apare Regina Margaret nu are nici o bază istorică.24 Armoria lui Richard de Gloucester includea imaginea unui porc mistreţ.25 Fiul Reginei Elizabeth din prima sa căsătorie fusese făcut de RegeleEdward Marchiz de Dorset, în 1476, cîţiva ani numai înainte de evenimentele din scena respectivă. Dealtfel Shakespeare nu respectă cu exactitate datele evenimentelor istorice.26 Aluzie la o veche zicătoare engleză exprimînd ideea că oamenii cu sufletetari nujilîng şi lovesc tare.__27 Charles, ducele Burgundiei, se căsătorise cu Margaret, fiica Duceluide York, care era sora lui Edward al IV-lea, Clarence şi Gloucester. La moartea Ducelui Burgundiei în 1477, regele Franţei i-a ocupat domeniile, dar Clarence, care rămăsese văduv în urma decesului soţiei sale, s-a gîndit să se căsătorească cu fiica ducelui decedat, Măria, care era dealtfel nepoata sa, şi să-i recîştige apoi acesteia domeniile. Edward al IV-lea nu a fost de acord cu această căsătorie, vrînd s-o căsătorească pe Măria cu Contele Rivers, fratele Reginei Elizabeth şi cumnatul său. Faptul explică noua ruptură dintre cei doi fraţi.în visul său Clarence îşi vede realizarea dorinţei sale de a pleca în Burgundia.28 Aluzie la Charon din mitologia [clasică, barcagiul care trecea sufletelemorţilor peste rîul Styx, în Inlern.29 Clarence se referă la tînărul Prinţ de Wales, fiul lui Henric al Vl-lea,ucis la vîrsta de 18 ani, de Edward al IV-lea, Richard şi Clarence,59 3:după ce a fost făcut prizonier în lupta de la Tewk.'ibury (v. Hernie ni Vl-ha, Partea a 3-a, V, 5).30 Aluzie la cele trei Furii, divinităţi ale mitologiei clasice, care pedepseaucriminalii, cînd erau invocate de victimele acestora.31 Conform Bibliei, Dumnezeu i-a înmînat lui Moise, pe Muntele Sinai,Tablele Legii, Conţinînd cele zece porunci, printre care se înscrie şi porunca „să nu ucizi".32 Aluzie la Prinţul de Wales la a cărui ucidere so referă Clarence cîndîi povesteşte lui Brakenbury visul său, Ia începutul acestei scene. 83 Aluzie la Filat din Pont, guvernatorul roman al Iudeii, care a cerut să i se aducă să se spele pe mîini, cînd l-a condamnat la moarte pe Iisus Christos, ca semn că nu e vinovat de această condamnare, pe care a fost constrîns să o facă.34 Guvernatorul Turnului Londrei. El fusese chemat la rege cînd a fostucis Clarence.35 In mitologia clasică Mercur era mesagerul zeilor, avînd pentru aceastaaripi la picioare. ^36 Văduva lui Richard, duce de York, ucis în primii ani ai RăzboaielorCelor Două Roze, în lupta de la Wakefield, în 1460. Era tatăl lui Edward al IV-lea şi al fraţilor acestuia.37 Ducele şi Ducesa de York au avut patru fii şi două fiice. Unul dinfii, Contele de Rutland, a fost ucis, fiind copil, de lordul CHEEord, acum au murit Clarence şi Edward al IV-lea, aşa că îi mai rămîn în viaţă Richard şi cele două fiice.38 în calitatea sa de prinţ moştenitor Principele de Wales, Edward, lo-cuia la castelul Ludlow în apropierea Principatului Wales pentru exercitarea mai îndeaproape a autorităţii regale asupra acelui ţinut.39 Aluzie la zicala că rareori unui rege îi urmează altul mai bun.40 Zicală populară englezeasca.41 Regina Elizabeth se refugiază în sanctuarul Catedralei Westminsterîmpreună cu fiul său mai mic, pentru a fi ocrotită împotriva acţiunilor criminale ale lui Richard Gloucester.42 în calitatea sa de Lord Cancelar, Arhiepiscopul de York păstra MareleSigiliu Regal. El îl încredinţează Reginei Elizabeth pentru a-l da tînărului rege Edward al V-lea, atunci în drum spre Londra.43 Cardinalul Bourchier era şi Arhiepiscop de Canterbury.44 Denumirea „casa regelui" desemna un oraş sau o provincie care ofereaun venit global suveranului fără a mai fi nevoie ca impozitul să fie perceput pe cap de locuitor.45 Termenul „văr" se folosea în epoca respectivă şi în vremea lui Shake-speare, ca un apelativ nu numai pentru veri propriu-zişi dar şi pentru nepoţi şi unchi şi descendenţi în general.59446 Conform tradiţiei, pe locul unde se află astăzi Turnul Londrei (v. nota 5),ar fi fost un turn de apărare construit de romani, cu ocazia expediţiei lui Iuliu Cezar în Britania.47 Aluzie la reprezentaţiile teatrale medievale denumite „moralităţi" încare apăreau personificate viciile, ca, de exemplu, ipocrizia, lăcomia, avariţia, risipa, trufia, strîmbătatea etc.48 Monarhii medievali erau denumiţi în textele latineşti rex mehtendissimus(rege prea-temut).49 Aluzie la practica de la bîkiuri unde saltimbancii prezentau, în repre-zentaţii, o maimuţă în cîrca unui urs. Micul York ilustrează astfel jocul de cuvinte ocazionat de „să te porţi" şi „să mă porţi", care se întîlneşte, oarecum apropiat, şi în limba engleză.50 E vorba de Jane Shore, soţia unui negustor londonez, devenită amanta

Page 61: shakespeare richard III

oficială a Regelui Edward al IV-lea (v. nota 9), care, imediat după moartea acestuia, devine amanta Lordului Hastings. După executarea lui Hastings, Richard Gloucester o condamnă să zacă într-unui din şanţurile de scurgere a apelor menajere din Londra, unde nimeni nu are voie să-i dea de mîncare sau de băut şi unde moare, astfel chinuită, în trei zile. O stradă în Londra se numeşte şi azi Shore-ditch (şanţul lui Shore).51 Reşedinţa lui Richard Gloucester (v. nota 16).52 Aluzie la mistreţul din armoria lui Richard Gloucester.53 Textul este intenţionat ambiguu în original. Poate fi şi în sensul deslujba „recentă" dar şi „ultima" în viaţa lui. El nu are de unde şti ce-l aşteaptă, dar printr-o ironie a soartei vorbele lui au sensul unei prevestiri.54 Primarul cetăţii Londrei poartă şi astăzi titlul de Lord Primar, ca şiîn evul mediu, deşi nu a fost niciodată şi nu este lord. E vorba de un privilegiu acordat burgheziei cetăţii Londrei.55 Cetăţuia masivă patrulateră a Turnului Londrei este înconjurată dedouă rînduri de ziduri puternice de apărare, — cel din afară protejat de un şanţ adînc şi lat, care se umplea cu apă, venind din rîul Tamisa. în faţa porţii de intrare, în zidul exterior de apărare, so afla un pod mobil care permitea trecerea peste şanţ, pentru a se intra în curtea spaţioasă, care înconjoară cetăţuia. Acest pod se ridica în poziţie verticală acoperind poarta şi îăcînd, în acest caz, imposibilă pătrunderea în incinta Turnului.56 „Casa Breslelor", locul unde se ţineau adunările reprezentanţilor bresle-lor din Londra, care alegeau dintre ei pe primarul cetăţii, denumit „Lord Primar". Clădirea, deosebit de impresionantă prin măreţia oi a fost distrusă în mare parte de marele incendiu al Londrei din anul 1666 şi apoi din nou foarte grav avariată în timpul bombardamentelor aeriene din cel de al doilea război mondial,57 Regele defunct, Bdward al IV-lea.58 în vremurile trecute, casele neavînd numere, se identificau cu aju-torul unor armorii, firme, imagini etc.59 Adică coroana Angliei.60 Reşedinţa din Londra a familiei York, — un castel construit pe malulTamisei mai întîi de cavalerul Baynard, făcînd parte din armata lui W'lliam Cuceritorul, care a cucerit Anglia în 1066. în 1428 a fost reconstruit şi extins de Ducele de Gloucester, unchiul lui Henric al Vl-lea. Castelul a fost mistuit de marele incendiu al Londrei din 1666.61 Shaw şi Penker erau doi călugări augustini, propovăduitori foartepopulari în acea vreme.62 Clarence a avut doi copii: Edward, conte de Warwick, ţinut mai întîiprizonier de Richard Gloucester, deşi avea numai 8 ani şi apoi ţinut închis în Turnul Londrei — ca un posibil pretendent la tron — do către Henric al VH-lea Tudor, de la vîrsta de 10 la 24 ani, cînd a fost executat fiindcă ar fi încercat să evadeze. Al doilea copil a fost o fiică, Margareta.63 Una din amantele lui Bdward al IV-lea, căreia îi promisese să o iaîn căsătorie, înainte de a o cunoaşte pe Elizabeth Grey. în urma unei importante sume de bani din partea mamei regelui, Lady Lucy s-a despărţit de rege absolvindu-l de promisiunea făcută, a cărei nerespectare i-ar fi adus o înfierare infamantă din partea bisericii.64 Edward al IV-lea dusese tratative şi pentru a se căsători ou sora re-ginei Franţei, prinţesa Bona.65 Crainicul cetăţii aducea la cunoştinţa cetăţenilor hotărîrile şi dezba-terile consiliului breslelor privind treburile obşteşti.66 Fiul lui Bdward al IV-lea, menţionat în istorie ca Bdward al V-lea,deşi a fost împiedicat să domnească şi a fost ucis de Richard al III-lea Gloucester.G7 Cea descrisă astfel este Regina Elizabeth, care era de o frumuseţe cu totul excepţională cînd a cunoscut-o Edward al IV-lea.68 Bărbatul care nu-şi respecta promisiunea formală de căsătorie şi se căsătorea cu o altă femeie comitea un păcat asimilat cu bigamia şi pedepsibil ca atare, conform celor hotărîte de Conciiiul do la Lyon, care a avut loc în 1274.G9 E vorba de Ducesa de York, mama lui Richard Gloucester.70 Adică fiul său vitreg, Henric Richmond, viitorul rege Henric al Vll-lea,c.-ro ceruse azil Ducelui Brctaniei, după victoria Casei de York, în 1471.71 Şarpe mitologic care ucidea numai cu privirea.596

72 Regicizii erau executaţi încingîndu-li-se fruntea cu o coroană de fierînroşită în foc.73 Henric al Vl-lea (v. I, 2). .^-—"*s\74 Cum^acfiunea de faţă se petrece în arrfîl 1483,ioţul ducesei ar fi avutI 67/de ani, dacă ar fi trăit, iar ea, îmrKrtfiionna], trebuia să fie mai tînărâ deeît el.75 Pronunţarea numelor proprii Richmond şi Rougemont este foarte apro-piată în limba engleză.7G Localitate unde se afla Castelul familiei Bncldngham în partea de sud a ţinutului Wales.77 Thomas Morus afirmă că cei doi prinţi au fost îngropaţi, conform ordi-nelor lui Tyrrel, sub una din scările Turnului Londrei, de unde au fost scoşi de un preot şi îngropaţi, în secret, în altă parte, urmînd instrucţiunile lui Sil Thomas Brakenbury, locotenentul comandantului Turnului. Conform tradiţiei păstrate pînă în prezent, osemintele lor au fost descoperite abia în timpul Regelui Charles al II-lea, după Restaurarea monarhiei în 1660, şi depuse în Catedrala West-minster.

Page 62: shakespeare richard III

78 V. nota 62.ri9 Fiica lui Clarence, Margareta, a fost căsătorită, cu un nobil neînsemnat, Sir Richard Pole, cu care a avut doi fii: pe Lordul Montague, decapitat de Henric al VUI-lea, ca un posibil pretendent la tron şi pe Cardinalul Polo, care a fugit din Anglia pentru a evita o soartă asemănătoare. Margareta, însăşi, a fost executată tot de Ilenric al VUI-lea, în 1541, pentru acelaşi motiv, deşi nu întreprinsese nimic împotriva regelui şi deşi era în vîrstă de 68 ani.80 Richmond e poreclit „bretaiml" fiindcă se refugiase la curtea duceluiBretaniei, în Franţa (v. nota 70).81 E vorba de John Marton, Episcopul de Ely, vestită catedrală medie-vală.82 Locuitorii ţinutului Wales. Rădăcina cuvîntului: wal- (din Wales şiWelsh-velş) este aceeaşi cu rădăcina din cuvintele val-on (locuitori din sudul Belgiei) şi val-ah (locuitori ai ţinuturilor daco-romans şi nord-ba-lcanice). Cuvîntul vochi germanic desemna pe locuitorii imperiului roman din regiunilo învecinate cu vechile triburi germanice.83 Nici această revenire â Reginei Margaret nu are o bază istorică.84 Asasinarea adolescentului Edward (ia 13 ani), fiul lui Edward al IV-leaapare ca o pedeapsă pentru uciderea tinărului Edward (la 18 ani), Prinţ de Wales, fiul lui Henric al Vl-lea şi al Reginei Margaret.85 Prinţul de Wales.86 Henric al Vl-lea.87 Fiul lui Edward al IV-lea, considerat Edward al V-lea.88 Richard, fratele mai mic al lui Edward al V-iea.59789 Ducele Ricliard de York, tatăl lui Edward al IV-lea.90 Edward de Rutland, al doilea fiu al lui Ricliard de York, ucis învîrsta copilăriei, de Clifford, din partidul Casei de Lancaster.91 Edward al IV-lea l-a ucis pe Prinţul Edward de Wales (Lancaster).92 Edward al V-lea (York).93 Prinţul Edward de Wales (v. nota 91).94 Copilul Richard de York.95 Edward al IV-lea şi al V-lea (York).9l> Copilul Edward de Warwick (Ned e un diminutiv al numelui Edward), deţinut într-un loc secret, de Ricliard, în acel timp.87 Aluzie, probabil, la Ducele Humphrey fost protector al Angliei în timpul minorităţii lui Henric al Vl-lea, proverbial pentru ospitalitatea sa. A căzut în dizgraţie în urma intrigilor Reginei Margaret şi partidului acesteia, fiind ucis de susţinătorii reginei.98 Rîu al Infernului, în mitologia clasică, din apa căruia beau sufletele celor morţi, pentru a-şi uita viaţa de pe pămînt.09 Regina Anne, soţia lui Richard, moartă în plină tinereţe, motiv pentru care s-a răspîndit zvonul că a fost otrăvită de Richard pentru ca acesta să se poată căsători cu Principesa Elizabeth, fiica lui Edward al IV-lea, succesoarea de drept la tronul Angliei. Principesa so va căsători, însă, cu Henric Richmond care va domni sub numele do Henric al Vll-lea, după înfrîngerea şi uciderea lui Richard pe cînipul de luptă, în 1485.100 Ea va fi învingătoarea lui, el fiind învingătorul duşmanilor săi.101 Biblia interzice căsătoriile între rudele de sînge.102 Richard, ca frate al regelui decedat, fusese făcut cavaler al OrdinuluiJartierei, cel mai înalt ordin cavaleresc al Angliei, înfiinţat de Edward al III-lea în 1318, avînd ca deviză: Honni soit qui mal y pense ( = Ruşine să-i fie celui ce se gîndeştela ceva rău). Numărul membrilor ordinului este limitat la 28. Cavalerii poartă insigna ordinului deasupra genunchiului stîng iar regina, singura femeie membră a ordinului, pe braţul stîng. Medalia ordinului, fixată pe colierul respectiv reprezintă pe Sf. Gheorghe omorînd balaurul.103 Contele Rivers, executat la Pomfret.104 Spada ca simbol al puterii regale, asemenea sceptrului.105 Contele de Richmond a debarcat numai cu o oaste de două mii deoameni, la începutul lunii august 1485, la Milford, în sud-vestul principatului Wales, contînd pe sprijinul velşilor, compatrioţii săi, întrucît familia Tudor, căreia îi aparţineau bunicul şi tatăl său, era din YvTalcs.106 Şeriful era însărcinat cu executarea hotfuîrilor judecătoreşti penaleji civile.598107 E vorba de Henric al Vl-lea şi fiul său Prinţul de Wales.108 Fratele vitreg al lui Richmond.109 în Henric al Vl-lea, Partea a 3-a, V, G, Gloucestcr îl ucide, în TurnulLondrei, pe Regele Henric, ţinut prizonier acolo de Edward al IV-lea.110 Henric Richmond aparţinea familiei Lancaster (roza roşie) prin mamasa, Margareta de Beaufort, care la rîndul său descindea dintr-o fiică a lui John de Gaunt, Duce de Lancaster. Prin căsătoria sa cn Elizabeth de York (roza albă) cele două case rivale se vor uni.111 „Verii" în sensul obişnuit al cuvîntului „cousins" (=rude de sînge).De fapt erau nepoţii de frate.112 Aluzie repetată la mistreţul de pe armoria Regelui Richard.113 în lupte, caii celor ce luptau călare erau adeseori ucişi, aşa îrtcît căpe-teniile luau primul cal la îndemînă pe care li-l ceda cavalerul respectiv. /'114 Conform unei superstiţii populare, confirmată şi în ş«nerile din secolul

Page 63: shakespeare richard III

al XVI-lea, făcliile ardeau cu o flacără albastră în prezenţa stafiilor.115 Strigătul de luptă, tradiţional, al englezilor.116 Caii seniorilor şi cavalerilor se îmbrăcau şi ei în platoşe.117 în sensul de sortit pieirii. „Dick este diminutivul numelui Richard.Aici ar putea fi şi un diminutiv al cuvîntului „dickens", caro corespunde cuvîntului românesc „michiduţă".118 Aluzie la faptul că Bretagne (Franţa) era suprapopulată, motivpentru care bretonii se angajau uşor mercenari.

V. Şiefânescu-Drăgâneşti


Recommended