+ All Categories
Home > Documents > S.C. Ceramica S.a. PP Final2

S.C. Ceramica S.a. PP Final2

Date post: 01-Feb-2016
Category:
Upload: simona-dan
View: 235 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
proiect info
80
APLICATIE DE ANALIZA FINANCIARA REZULTATE APLICATIE Analiza anuala a firmei S.C. Ceramica S.A. pe 4 ani 201 CUPRINS CONT DE PROFIT SI PIERDERE NOTE CONT DE PROFIT SI PIERDERE BILANT CONTABIL NOTE BILANT CONTABIL SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE INDICATORII FINANCIARI GRAFICE DE EVOLUTIE ANALIZA VERTICALA SI ORIZONTALA
Transcript
Page 1: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

APLICATIE DE ANALIZA FINANCIARAREZULTATE APLICATIEAnaliza anuala a firmei S.C. Ceramica S.A. pe 4 ani 2010-2013

CUPRINS

CONT DE PROFIT SI PIERDERE 2NOTE CONT DE PROFIT SI PIERDERE 3BILANT CONTABIL 7NOTE BILANT CONTABIL 8SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 14INDICATORII FINANCIARI 16GRAFICE DE EVOLUTIE 23ANALIZA VERTICALA SI ORIZONTALA 29

Page 2: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

Cont de profit si pierdere (mii lei)S.C. Ceramica S.A. Iași 2010 2011 2012 2013

Cifra de afaceri neta 65,016 75,023 63,956 72,198Alte venituri de exploatare 3,662 6,170 4,123 194Venituri aferente costului productie în curs de execuţie 0 0 0 0

0 10 4 0-8,054 -10,043 -11,487 -11,676

Cheltuieli cu personal -11,161 -11,315 -11,081 -11,081Cheltuieli cu amortizarea -14,607 -14,542 -14,177 -12,757Alte cheltuieli de exploatare -11,570 -17,921 -17,391 -17,663EBITDA 37,893 41,914 28,119 31,972

Profitul sau pierderea din exploatare 10,101 6,492 4,310 697Profitul sau pierderea financiara -1,945 -1,207 -1,457 -374Profitul sau piederea din activitatea extraordinara 0 0 0 0Profitul sau pierderea bruta 8,156 5,284 2,853 323Impozit pe profit 1,434 907 641 242Profit sau piererea neta 6,722 4,377 2,212 81Interese care nu controleaza 0 0 0 0Profitul Societatii MAMA 0 0 0 0

Producţie realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizatăCheltuieli cu materiile prime și materiile consumabile

Page 3: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

NOTE CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Mii lei 2010 2011 2012Cifra de afaceri netă 65,016 75,023 63,956Venituri din vanzarea produselor finite si semifabricate 0 0 0Venituri din vanzarea marfurilor 196 982 1,059Venituri din servicii prestate 0 0 0Reduceri comerciale acordate 1,811 2,278 1,589Venituri din vanzarea produselor reziduale 0 0 0Venituri din studii, cercetari si activitati diverse 0 0 0Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii 0 0 0Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 0 0 0

Mii lei 2010 2011 2012Alte venituri din exploatare 3,662 6,170 4,123Venituri din donatii primite 0 0 0Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 0 0 0Venituri din subventii pentru investitii 0 0 0Venituri din despagubiri, amenzi si penalitazi 0 0 0Venituri diverse 0 0 0

Mii lei 2010 2011 2012Venituri aferente costului productiei in curs de exectutie 0 0 0Venituri aferente costului productiei in curs de exectutie 0 0 0

Mii lei 2010 2011 2012Producţia realizată de ectitate pentru scopurile sale proprii si capitalizate 0 10 4Venituri din productia de imobilizari corporale 0 10 4Venituri din productia de imobilizari necorporale 0 0 0

Page 4: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

2013194

0807

0904

0000

2013194

00000

201300

2013000

Page 5: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

NOTE CONT DE PROFIT SI PIERERE

Mii lei 2010 2011 2012Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile 8,054 10,043 11,487Cheltuieli cu materii prime -7,722 -9,851 -11,070 Cheltuieli cu materiale consumabile -332 -192 -418Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile 0 0 0Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar si materiale nestocate 0 0 0Cheltuieli privind marfurile, animalele si pasarile -163 -869 -939Cheltuieli privind ambalajele 0 - 0Cheltuieli privin energia si apa -12,360 -13,008 -14,375Venituri din subventii de exploatare pentru costuri externe 0 0 0Reduceri comerciale primite -138 -148 81

Mii lei 2010 2011 2012Cheltuieli cu personalul -11,121 -11,315 -11,081Cheltuieli cu salariile personalului si tichetele de masa acordate salariatiilor -8,734 -8,903 -8,718Cheltueli privind asigurarile si protectia sociala -2,387 -2,412 -2,363Cheltuili cu primele reprezentand participarea personalului de profit 0 0 0Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii 0 0 0Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului, asigurari si protectia sociala 0 0 0

Mii lei 2010 2011 2012Cheltuieli cu amortizarea -14,607 -14,542 -14,177Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 0 0 0Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor -14,616 -14,525 -14,396Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor -26 -4 -290Pierderi din creante si debitorilor diversi 0 0 0Cheltuieli de exploatare 0 0 0Cheltuieli din ajustari pentru deprecierea activelor circulante -407 -44 -75Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante -389 -22 -3

Page 6: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

201311,676-10,987

-68900

-1,2160

-13,8780

-38

2013-11,081-8,711-2,370

000

2013-12,757

0-13,053

-30000-4-1

Page 7: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

NOTE CONT DE PROFIT SI PIERERE

Mii lei 2010 2011 2012 2013

Alte cheltuieli de exploatare -11,570 -17,921 -17,391 -17,664

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 0 0 0 0

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile 0 0 0 0

Cheltuieli cu primele de asigurare 0 0 0 0

Cheltuieli cu studiile si cercetarile 0 0 0 0

Cheltuieli cu prestatiile externe -10,125 -14,625 -14,155 -15,533

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 0 0 0 0

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 0 0 0 0

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 0 0 0 0

Cheltuieli cu deplasari, detasari si trasferuri 0 0 0 0

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 0 0 0 0

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 0 0 0 0

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 0 0 0 0

Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli operationale 0 0 0 0

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate -910 -1,192 -1,417 -1,361

Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 0 0 0 0

Despagubiri, amenzi si penalitati 0 0 0 0

Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator 0 0 0 0

Cheltuieli diverse -534 -2,104 -1,820 -770

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele -4,333 -785 -1,482 -1,206

Venituri din provizioane -3,796 -308 -1,476 -444,482

Page 8: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

NOTE CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Mii lei 2010 2011 2012Profitul sau pierderea financiara 9,967 8,615 5,099Venituri din imobilizari financiare 0 0 0Venituri din dobanzi 244 452 347Venituri din diferente de curs valutar 0 0 0Venituri din investitii financiare cedate 0 0 0Venituri din sconturi obtinute 0 0 0Alte venituri financiare 3,767 3,252 1,474Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare 0 0 0Venituri financiare privind ajustarile pentru pierdere de valoare 0 0 0Cheltuieli privind dobanzile -1,339 -1,347 -713Venituri din subventii de exploatare 0 0 0Cheltuieli din diferentele de curs valutar 0 0 0Cheltuieli privind diferentele de curs valutar 0 0 0Cheltuieli privind investitiile financiare cedate 0 0 0Cheltuieli privind sconturile acordate 0 0 0Alte cheltuieli financiare -4,617 -3,564 -2,565

Mii lei 2010 2011 2012Impozitul pe profit -1,434 -907 -641Cheltuieli cu impozitul pe profit -1,434 -907 -641Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar mai sus 0 0 0

Mii lei 2010 2011 2012Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara 0 0 0Venituri din subventii pentru evenimentele extraordinare si alte elemente similare 0 0 0Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare 0 0 0

Page 9: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

20132,618

024000

1,09800

-35100000

-1,145

2013-242-242

0

2013000

Page 10: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

BILAT LA FINALUL PERIOADEI (mii lei)S.C. Ceramica S.A IașiACTIVE 2010 2011 2012Active imobilizate 144,192 131,202 117,019Imobilizari corporale 143,948 131,072 116,952Imobilizari necorporale 218 103 30Imobilizari financiare 26 27 37Active circulante 20,674 25,241 27,278Stocuri 12,874 14,589 21,493Creante 2,167 2,759 1,800Investitii pe termen scurt 190 132 27Casa si conturi la banci 5,443 7,762 3,958Cheltuieli inregistrate in avans 858 863 864TOTAL ACTIVE 164,866 156,443 144,297

CAPITAL SI DATORIICapital si rezerve 108,796 113,303 115,515Capital 57,125 57,125 57,125Prime de capital 0 0 0Rezerve din reevaluare 3,479 3,102 2,098Rezerve 41,878 48,964 54,259Profitul sau pierderea exercitiului 6,722 4,377 2,212Profitul sau pierderea reportata 0 0 0Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 89 89 89Repartizarea profitului 408 264 179Datorii: Sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 31,255 15,313 42Imprumuturi si alte datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 30,494 15,119 0Alte datorii 761 194 42Datorii: Sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 24,060 27,344 28,256Sume datorate institutiilor de credite 17,554 20,555 22,859Datorii comerciale si alte datorii pe termen scurt 4,456 4,698 4,280

Page 11: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

Avansuri incasate in contul comenzilor 325 490 86Alte datorii 1,725 1,602 1,031Efecte de comert de plata 0 0 0TOTAL CAPITAL PROPRII SI DATORII 164,111 155,960 143,813

Page 12: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

2013105,770105,510

21841

25,39019,1164,907219

1,1481,170

131,161

115,59557,125

01,996

54,37681

2,0328915000

15,4898,9525,248

Page 13: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

1951,095

0131,084

Page 14: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

NOTE BILANT CONTABIL

Mii lei 2010 2011 2012 2013Imobilizari corporale 143,988 131,072 116,952 105,510Terenuri si contructii 58,781 56,725 53,441 51,736Instalatii tehnice si masini 84,900 74,092 63,032 53,277Alte instalatii, utilaje si mobilier 250 211 165 137Imobilizari corporale in curs de executie 58 44 314 361Avansuri acordate pentru imobilizai corporale 0 0 0 0Amortizarea cumulata imobilizarii corporale 0 0 0 0Ajustari de valoare pentru deprecierea imobilizarilor corporale 0 0 0 0

Mii lei 2010 2011 2012 2013Imobilizari necorporale 218 103 30 218Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 218 103 30 218.357Cheltuieli de dezvoltare 0 0 0 0Cheltuieli de constituire 0 0 0 0Alte imobilizari necorporale 0 0 0 0Imobilizari necorporale in curs de executie 0 0 0 0Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 0 0 0 0Fond comercial 0 0 0 0Amortizarea cumulata imobilizarii necorporale 0 0 0 0Ajustari pentru deprecierea imobilizari necorporale 0 0 0 0

Mii lei 2010 2011 2012 2013Imobilizari financiare 26 27 37 41Actiuni detinute la entitatile afiliate 0 0 0 0Interese de participare 0.15 0.15 0.15 0.15Alte titluri imobilizate 26 27 37 41Sume datorate de entitati afiliate 0 0 0 0Obligatiuni emise de terti 0 0 0 0Creante legate de interese de participare 0 0 0 0

Page 15: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

Imprumuturi acordate pe termen lung 0 0 0 0Alte creante imobilizate 0 0 0 0Ajustari pentru deprecierea de valoare a imobilizarilor financiare 0 0 0 0

Page 16: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

NOTE BILANT CONTABIL

Mii lei 2010 2011 2012 2013Stocuri 12,874 14,589 21,493 19,116Materii prime si materiale consumabile 5,696 7,291 7,148 8,055Productia in curs de executie 2,555 2,880 3,592 4,188Semifabricate 0 0 0 0Produse finite si marfuri 4,538 4,242 10,100 6,737Avansuri pentru cumparaturi de stocuri 84 176 653 135Ajustari pentru deprecierea stocurilor 0 0 0 0

Mii lei 2010 2011 2012 2013Creante 2,167 2,759 1,800 4,907Creante comerciale 2,097 2,703 1,055 4,747Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti 0 0 0 0Sume de incasat de la entitati legate 0 0 0 0Decontari cu actionari privind capitalul 0 0 0 0Ajustari pentru deprecierea creantelor in cadrul grupului si actionari 0 0 0 0Creante in legatura cu personalul 0 0 0 0Impozit pe profit incasat 0 0 0 0Alte creante in legatura cu personalul 70 56 745 160Debitori diversi 0 0 0 0Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi 0 0 0 0Dobanzi de incasat 0 0 0 0Furnizori - debitori pentru prestari de servicii 0 0 0 0Subventii de incasat 0 0 0 0Capital subscris si nevarsat 0 0 0 0

Mii lei 2010 2011 2012 2013Investitii pe termen scurt 0 0 0 0Ajustari pentru pierderea de valoare a investitiilor pe termen scurt 0 0 0 0investitii pe termen scurt 190 132 27 219

Page 17: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

NOTE BILANT CONTABIL

Mii lei 2010 2011 2012 2013Cheltuieli inregistrate in avans 858 863 864 1,170Cheltuieli inregistrate in avans 858 863 864 1,170

Mii lei 2010 2011 2012 2013Casa si conturi la banci 5,443 7,762 3,958 1,148Avansuri de trezorierie 0 0 0 0

Mii lei 2010 2011 2012 2013Capital 57,125 57,125 57,125 57,125Capital subscris varsat 57,125 57,125 57,125 57,125Capital subscris nevarsat 0 0 0 0Patrimoniul regiei 0 0 0 0

Mii lei 2010 2011 2012 2013Prime de capital si actiuni proprii 0 0 0 0Prime de capital 0 0 0 0Actiuni proprii 0 0 0 0Castiguri legate de instrumentele de capital proprii 0 0 0 0Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii 0 0 0 0

Mii lei 2010 2011 2012 2013Rezerve din reevaluare 3,479 3,102 2,098 1,996Rezerve din reevaluare 3,479 3,102 2,098 1,996

Page 18: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

NOTE BILANT CONTABIL

Mii lei 2010 2011 2012Rezerve 41,878 48,964 54,259Rezerve legale 3,191 3,456 3,635Repartizarea profitului 408 264 179Rezerve statuate sau contractuale 0 0 0Rezultat reportat 0 0 0Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 296 803 1,806Alte rezerve 38,391 44,705 48,818

Mii lei 2009 2010 2011Profitul sau pierderea exercitiului financiar 6,722 4,377 2,212Profitul sau pierderea exercitiului financiar 6,722 4,377 2,212

Mii lei 2009 2010 2011Imprumuturi si alte datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 31,255 15,313 42Credite bancare pe termen lung 31,255 15,313 42Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 0 0 0Imprumuturi din emisunea de obligatiuni 0 0 0Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni 0 0 0Imprumuturi din cadrul grupului 0 0 0Dobanzi aferente imprumuturilor din cadrul grupurilor 0 0 0Alte imprumuturi si datorii asimilate (leasing financiar) 0 0Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate 0 0 0

Mii lei 2009 2010 2011Subventii pentru investitii 0 0 0Subventii guvernamentale 0 0 0Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii 0 0 0Donatii pentru investitii 0 0 0Plusuri de inventar de natura imobilizarilor 0 0 0

Page 19: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii 0 0 0

Page 20: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

201354,3763,650

1500

1,90948,818

20128181

2012000000000

201200000

Page 21: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

0

Page 22: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

NOTE BILANT CONTABIL

RON 2.010 2.011 2012 2013Datorii comerciale si alte datorii pe termen scurt 24,050 27,344 28,256 15,489Datorii comerciale 4,446 4,698 4,280 5,248Avansuri incasate in contul comenzilor 325 490 86 195Sume datorate institutiilor de credit 17,554 20,555 22,859 8,952Efecte de comert de plata 0 0 0 0Decontari cu actionarii privind capitalul 0 0 0 0Clienti - creditori 0 0 0 0Datorii iin legatura cu personalul -Impozit pe profit de platit 0 0 0 0Alte datorii in legatura cu begetul de stat 0 0 0 0Venituri inregistrate in avans 171 165 160 150Creditori diversi 0 0 0 0Operatii in curs de clarificare 0 0 0 0Dobanzi de plata 0 0 0 0Alte datorii 1,725 1,602 1,031 1,095

RON 2010 2011 2012 2013Imprumuturi pe termen scurt 0 0 0 0Credite bancare pe termen scurt 0 0 0 0

RON 2010 2011 2012 2013Partea curenta de imprumuturi si datorii pe termen lung 0 0 0 0Credite bancare 0 0 0 0Dobanzi aferente creditelor bancare 0 0 0 0Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 0 0 0 0Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni 0 0 0 0Imprumuturi din cadrul grupului 0 0 0 0Dobanzi aferente imprumuturilor din cadrul grupului 0 0 0 0Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 0 0 0

Page 23: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate 0 0 0 0

Page 24: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

NOTE BILANT CONTABIL

Mii lei 2010 2011 2012 2013Provizioane 1,363 1,092 1,098 1,008Provizioane pentru litigii 0 0 0 0Provizioane pentru mediu 0 0 0 0Provizioane pentru restructurare 0 0 0 0Provizioane pentru taxe 343 329 219 204Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare 0 0 0 0Alte provizioane 1,021 763 879 804

Page 25: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR (mii lei)S.C. Ceramica S.A. Iași

FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 2010 2011 2012Profitul sau piederea bruta 8,156 5,284 2,853Ajustari pentru:Amortizare si provizionae pentru deprecierea activelor imobilizate 14,589 14,521 14,105Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 572 -271.43 6.37Venituri din vanzari de imobilizari -55 -148 -2,070Valoarea neta a iesirilor de imobilizari 82 134 1,428Diferente de curs vautar activitate finantare, net 0 0 567Venituri financiare -872 -537 -368Cheltuieli financiare 1,483 1,431 761Profit din activitatea de exploatare inainte de modificarea capitalului circulant 23,955 20,413 17,283Reducerea/majorarea creantelor comerciale -1,280 -561 1,031

Reducerea/majorarea stocurilor -1,812 -1,715 -6,904

Reducerea/majorarea altor datorii -270 489 -1,041Numerar din activitati de exploatare 20,593 18,626 10,369Impozitul pe profit de platit -1,389 -857 -533Dobanzi platite -1,484 -1,422 -769Flux de numerar din activitatea de exploatare 17,720 16,347 9,068

Page 26: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

2013323

12,754-90.771

018

-88.8-32.68360

13,242-4,005

2,376

1,75713,370-363-355

12,653

Page 27: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR (mii lei)S.C. CERAMICA S.A. IASI

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 2010 2011Achizitii de imobilizari 3,244 -1,677Incasari din vanzarea de imobilizari 54.52 148Subventii pentru investitii 0 -5Imprumuturi acordate si alte investitii 0 57Dobanzi insasate 351 501Fluxul de numerar din activitati de investitii 3,650 -977

FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 2010 2011Variatia imprumuturilor -8,435 -12,382Plati aferente leasingului financiar -1,117 -670Fluxul net de numerar din activitati de finantare -9,552 -13,052Cresterea/Descresterea neta a numerarului si echivalentului de numerar 5,330 2,318

Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei 113 5,443Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei 5,443 7,762

Page 28: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

2012 2013-1,132 -1,5172,070 0

-5 -10-10 -5401 52

1,324 -1,480

2012 2013-13,370 -13,821

-824 -161

-14,194 -13,983-3,803 -2,8107,762 3,9583,958 1,148

Page 29: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

INDICATORI FINANCIARI

INDICATORI DE LICHIDITATE 2010 2011 2012 2013Lichiditatea curenta (A/B) 0.86 0.92 0.97 1.64Active circulante (A) 20,674 25,241 27,278 25,390Datorii pe termen scurt (B) 24,060 27,344 28,256 15,489

Lichiditate imediata (A-B)/C 0.32 0.39 0.20 0.41Active circulante (A) 20,674 25,241 27,278 25,390Stocuri (B) 12,874 14,589 21,493 19,116Datorii pe termen scurt ( C) 24,060 27,344 28,256 15,489

Lichiditate de numerar (A/B) 0.2262 0.2838 0.1401 0.0741Numerar si echivalente de numerar (A) 5,443 7,762 3,958 1,148Datorii pe termen scurt (B) 24,060 27,344 28,256 15,489

Page 30: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

INDICATORI FINANCIARI

INDICATORI DE CAPITAL CIRCULANT 2010 2011 2012 2013Capital circulant net (A/B) -3,385 -2,103 -978 9,901Active circulante (A) 20,674 25,241 27,278 25,390Datorii pe termen scurt (B) 24,060 27,344 28,256 15,489

Durata de rotatie a stocurilor (A/B)*365 zile -583.41 -530.22 -682.90 -597.57Stocuri (A) 12,874 14,589 21,493 19,116Cheltuieli cu materiile prime si materiale (B) -8,054 -10,043 -11,487 -11,676

Perioada de colectare a creantelor comerciale (A/B)*365 zile 11.77 13.15 6.02 24.00Creante comerciale (A) 2,097 2,703 1,055 4,747Cifra de afaceri neta (B) 65,016 75,023 63,956 72,198

Perioada de plata a datoriilor comerciale (A/B)*365 zile 160.26 117.25 110.35 123.31Datorii comerciale (A) 4,446 4,698 4,280 5,248Achizitii (B) 10,125 14,625 14,155 15,533

Ciclul operational (A+B+C) zile -411.38 -399.82 -566.53 -450.25Durata de rotatie a stocurilor (A) -583.41 -530.22 -682.90 -597.57Perioda de colectare a creantelor comerciale (B) 11.77 13.15 6.02 24.00Perioada de plata a datoriilor comerciale (C) 160.26 117.25 110.35 123.31

Page 31: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

INDICATORI FINANCIARI

INDICATORI DE PROFITABILITATE SI EFICIENTA 2010 2011 2012 2013Rata profitului din exploatare (A/B)*100% 15.54 8.65 6.74 0.96Profitul sau pierderea din exploatare (A) 10,101 6,492 4,310 697Cifra de afaceri neta (B) 65,016 75,023 63,956 72,198

Rata profitului brut(A/B)*100% 12.54 7.04 4.46 0.45Profitul sau pierderea bruta (A) 8,156 5,284 2,853 323Cifra de afaceri neta (B) 65,016 75,023 63,956 72,198

Rata profitului net (A/B)*100% 10.34 5.83 3.46 0.11Profitul sau pierderea neta (A) 6,722 4,377 2,212 81Cifra de afaceri neta (B) 65,016 75,023 63,956 72,198

Rentabilitate activelor (A/B)*100% 4.08 2.80 1.53 0.06Profitul sau pierderea neta (A) 6,722 4,377 2,212 81Total active (B) 164,866 156,443 144,297 131,161

Viteza de rotatie a activelor imobilizate (A/B) 298.26 731.72 0.55 0.68Cifra de afaceri neta (A) 65,016 75,023 63,956 72,198Imobilizari corporale 218 103 116,952 105,510

Rentabilitatea capitalurilor proprii (A/B)*100% 6.18 3.86 1.91 0.07Profitul sau pierderea neta (A) 6,722 4,377 2,212 81Capitaluri proprii (B) 108,796 113,303 115,515 115,595

Rentabilitatea capitalurilor angajate (A/B)*100% 5.82 7.12 3.73 0.14Profitul sau pierderea neta (A) 6,722 4,377 2,212 81Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung (B) 115,519 61,502 59,337 57,206

Page 32: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

INDICATORI FINANCIARI

INDICATORI DE PROFITABILITATE SI EFICIENTA 2010 2011 2012 2013Rata de impozitare eficienta (A/B)*100% 17.58 17.17 22.47 75.00Impozitul pe profit (A) 1,434 907 641 242Profitul sau pierderea bruta (B) 8,156 5,284 2,853 323

Cifra de afaceri neta/ Angajat (A/B) 276.66 327.61 298.86 362.80Cifra de afaceri neta (A) 65,016 75,023 63,956 72,198Numar de angajati (B) 235 229 214 199

Cheltuiala media cu personalul per angajat (A/B) -47.49 -49.41 -51.78 -55.68Cheltuieli cu personalul (A) -11,161 -11,315 -11,081 -11,081Numar de angajati (B) 235 229 214 199

Page 33: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

INDICATORI FINANCIARI

INDICATORI DE INDATORARE 2010 2011 2012 2013Rata de indatorare (A/B) 0.34 0.27 0.20 0.12Total datorii (A) 55,314 42,657 28,298 15,489Total active (B) 164,866 156,443 144,297 131,161

Total datorii/Capitaluri proprii (A/B) 0.51 0.38 0.24 0.13Total datorii (A) 55,314 42,657 28,298 15,489Capitaluri proprii (B) 108,796 113,303 115,515 115,595

Rata de capitalizare (A/B) 0.22 0.12 0.00 0.00Datorii pe termen lung (A) 31,255 15,119 42 0Datorii pe termen lung+ Capitaluri proprii (B) 140,051 128,616 115,557 115,595

Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanzile (A/B) -7.55 -4.82 0.00 0.00Profitul sau pierderea din exploatare (A) 10,101 6,492 4,310 697Cheltuieli cu dobanzile (B) -1,339 -1,347 -713 -351

Datoria neta (A-B) 49,871 34,895 24,340 14,340Total datorii (A) 55,314 42,657 28,298 15,489Casa sI conturi la banci (B) 5,443 7,762 3,958 1,148

Page 34: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

INDICATORI FINANCIARI

INDICATORII FLUXULUI DE NUMERAR 2010 2011 2012 2013Flux de numerar de exploatare/Total datorii 0.32 0.38 0.32 0.82Flux de numerar de exploatare 17,720 16,347 9,068 12,653Total datorii 55,314 42,657 28,298 15,489Flux de numerar de exploatare/Datorii pe termen scurt 0.74 0.60 0.32 0.82Flux de numerar de exploatare 17,720 16,347 9,068 12,653Datorii pe permen scurt 24,060 27,344 28,256 15,489Flux de numerar de exploatare/Datorii pe termen lung 0.57 1.07 215.31 0.00Flux de numerar de exploatare 17,720 16,347 9,068 12,653Datorii pe termen lung 31,255 15,313 42 0Flux de numerar/Cifra de afaceri neta 0.27 0.22 0.14 0.18Flux de numerar de exploatare 17,720 16,347 9,068 12,653Cifra de afaceri neta 65,016 75,023 63,956 72,198Flux de finantare/Flux de numerar de investitii -2.62 13.36 -10.72 9.45Flux de numerar de finantare -9,552 -13,052 -14,194 -13,983Flux de numerar de investitii 3,650 -977 1,324 -1,480

Page 35: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

INDICATORI FINANCIARI

EVOLUTIA PRINCIPALELOR INDICATORI (mii lei) 2010 2011 2012 2013Cifra de afaceri neta 65,016 75,023 63,956 72,198Profitul sau pierderea bruta 8,156 5,284 2,853 323Profit sau piererea neta 6,722 4,377 2,212 81Descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorie 5,330 2,318 -3,803 -2,810Active imobilizate 144,192 131,202 117,019 105,770Active circulante 20,674 25,241 27,278 25,390Datorii: Sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 31,255 15,313 42,115 0Datorii: Sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 24,050 27,344 28,256 15,449

Page 36: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

GRAFICE DE EVOLUTIE

2010 2011 2012 2013Lichiditatea curenta 0.86 0.92 0.97 1.64Lichiditate imediata 0.32 0.39 0.20 0.41Lichiditate de numerar 0.22624 0.28385 0.14009 0.07414

2010 2011 2012 2013Durata de rotatie a stocurilor -583.41 -530.22 -682.90 -597.57Perioada de colectare a creantelor comerc 11.77 13.15 6.02 24.00Perioada de plata a datoriilor comerciale 160.26 117.25 110.35 123.31Ciclul operational -411.38 -399.82 -566.53 -450.25

2010 2011 2012 20130.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

0.860.92 0.97

1.64

0.320.39

0.20

0.41

2010 20112012

2013

Lichiditatea curenta Lichiditate imediata Lichiditate de numerar

2010 2011 2012 2013

-800.00

-600.00

-400.00

-200.00

0.00

200.00

400.00

-583.41-530.22

-682.90-597.57

11.77 13.15 6.02 24.00

160.26117.25 110.35 123.31

-411.38 -399.82

-566.53

-450.25

Durata de rotatie a stocurilor Perioada de colectare a creantelor comerciale Perioada de plata a datoriilor comerciale (A/B)*365 zile Ciclul operational

Page 37: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

GRAFICE DE EVOLUTIE

2010 2011 2012 2013Rata profitului din expl 1553.59% 865.27% 673.91% 96.47%Rata profitului brut 1254.45% 704.34% 446.03% 44.70%Rata profitului net 1033.91% 583.38% 345.80% 11.18%

2010 2011 2012 2013Cifra de afaceri neta/ A 276.66 327.61 298.86 362.80Cheltuiala media cu per -47.49 -49.41 -51.78 -55.68

2010 2011 2012 2013

-100.00

-50.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

276.66

327.61298.86

362.80

-47.49 -49.41 -51.78 -55.68

Cifra de afaceri neta/ Angajat (A/B) Cheltuiala media cu personalul per angajat (A/B)

2010 2011 2012 20130.00%

200.00%

400.00%

600.00%

800.00%

1000.00%

1200.00%

1400.00%

1600.00%

1800.00%

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Rata profitului din exploatare Rata profitului brut Rata profitului net

Page 38: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

2010 2011 2012 2013

-100.00

-50.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

276.66

327.61298.86

362.80

-47.49 -49.41 -51.78 -55.68

Cifra de afaceri neta/ Angajat (A/B) Cheltuiala media cu personalul per angajat (A/B)

Page 39: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

GRAFICE DE EVOLUTIE

2010 2011 2012 2013Capital circulant -3,385 -2,103 -978 9,901

2010 2011 2012 2013Datoria neta 49,871 34,895 24,340 14,340

2010 2011 2012 2013

-3,385-2,103

-978

9,901

Capital circulant net

2010 2011 2012 2013

49,871

34,895

24,340

14,340

Datoria neta

Page 40: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

2010 2011 2012 2013

49,871

34,895

24,340

14,340

Datoria neta

Page 41: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

GRAFICE DE EVOLUTIE

2010 2011 2012 2013Rata de indatorare 0.34 0.27 0.20 0.12Total datorii/Capit 0.51 0.38 0.24 0.13Rata de capitalizar 0.22 0.12 0.00 0.00

2010 2011 2012 2013NUMERAR NET DIN #REF! #REF! #REF! #REF!NUMERAR NET DIN 351 501 401 52NUMERAR NET DIN #REF! #REF! #REF! #REF!Descresterea neta a #REF! #REF! #REF! #REF!

2010 2011 2012 20130.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.34

0.27

0.20

0.12

0.51

0.38

0.24

0.13

0.22

0.12

0.00 0.00

Rata de indatorare Total datorii/Capitaluri proprii Rata de capitalizare

2010 2011 2012 2013

-20,000

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

Descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorie

Page 42: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

2010 2011 2012 2013

-20,000

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

Descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorie

Page 43: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

GRAFICE DE EVOLUTIE

2010 2011 2012 2013Cifra de a 65,016 75,023 63,956 72,198

Profitul sa 8,156 5,284 2,853 323

Profit sau 0 0 0 0

2010 2011 2012 2013Active imo 144,192 131,202 117,019 105,770Active cir 20,674 25,241 27,278 25,390

2010 2011 2012 20130

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

65,016

75,023

63,956

72,198

20102011 2012

20136,722 4,377 2,212 81

Cifra de afaceri neta Profitul sau pierderea din exploatare Profit sau piererea neta

2010 2011 2012 20130

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

144,192131,202

117,019 105,770

20,67425,241

27,27825,390

Active circulante Active imobilizate

Page 44: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

2010 2011 2012 20130

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

144,192131,202

117,019 105,770

20,67425,241

27,27825,390

Active circulante Active imobilizate

Page 45: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

GRAFICE DE EVOLUTIE

2010 2011 2012 2013Datorii: Sume c 31,255 15,313 42 0Datorii: Sume ca 24,060 27,344 28,256 15,489

2010 2011 2012 20130

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

31,255

15,313

42 0

24,060

27,344 28,256

15,489

Datorii: Sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un anDatorii: Sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

Page 46: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

BILAT LA FINALUL PERIOADEI (%)SC. Farmec S.A. ACTIVE 2010 20112 2012Active imobilizate 87.46 83.87 81.10Imobilizari corporale 0.13 0.07 81.05Imobilizari necorporale 87.31 83.78 0.02Imobilizari financiare 0.02 0.02 0.03Active circulante 12.54 16.13 18.90Stocuri 7.81 9.33 14.89Creante 1.31 1.76 1.25Investitii pe termen scurt 0.12 0.08 0.02Cheltuieli inregistrate in avans 0.52 0.55 0.60Casa si conturi la banci 3.30 4.71 2.40TOTAL ACTIVE 100.00 100.00 100.00

CAPITAL SI DATORIICapital si rezerve 66.29 72.65 80.32Capital 34.81 36.63 39.72Prime de capital 0.00 0.00 0.00Rezerve din reevaluare 2.12 1.99 1.46Rezerve 25.52 31.40 37.73Profitul sau pierderea exercitiului 4.10 2.81 1.54Profitul sau pierderea reportata 0.00 0.00 0.00Datorii: Sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 19.04 9.82 0.03Imprumuturi si alte datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 18.58 9.69 0.00Subventii pentru investitii 0.46 0.12 0.03Datorii: Sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 14.66 17.53 19.65Datorii comerciale si alte datorii pe termen scurt 2.72 3.01 2.98Avansuri incasate in contul comenzilor 0.20 0.31 0.06Alte datorii 1.05 1.03 0.72Sume datorate entitatilor afiliate 0.0000 0.00 0.00

Page 47: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

TOTAL CAPITAL PROPRII SI DATORII 100.00 100.00 100.00

Page 48: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

201380.6480.440.170.03

19.3614.573.740.170.890.70

100.00

88.1843.580.001.52

41.480.061.550.000.000.00

11.824.000.150.840.00

Page 49: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

100.00

Page 50: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

Cont de profit si pierdere (%)ANALIZA VERTICALA 2010 2011 2012 2013

Cifra de afaceri neta 100.00 100.00 100.00 100.00Alte venituri de exploatare 5.63 8.22 6.45 0.27Venituri aferente costului productie în curs de execuţie 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.01 0.01 0.00-12.39 -13.39 -17.96 -16.17

Cheltuieli cu personal -17.17 -15.08 -17.33 -15.35Cheltuieli cu amortizarea -22.47 -19.38 -22.17 -17.67Alte cheltuieli de exploatare -17.80 -23.89 -27.19 -24.46EBITDA 58.28 55.87 43.97 44.28Profitul sau pierderea din exploatare 15.54 8.65 6.74 0.96Profitul sau pierderea financiara -2.99 -1.61 -2.28 -0.52Profitul sau piederea din activitatea extraordinara 0.00 0.00 0.00 0.00Profitul sau pierderea bruta 12.54 7.04 4.46 0.45Impozit pe profit 2.21 1.21 1.00 0.34Profit sau piererea neta 10.34 5.83 3.46 0.11

Producţie realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizatăCheltuieli cu materiile prime și materiile consumabile

Page 51: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

Cont de profit si pierdere (%)ANALIZA ORIZONTALA- PENTRU EVOLUTIA ANUALA 2011 20122Cifra de afaceri neta 15.39 -14.75Alte venituri de exploatare 68.50 -33.18Venituri aferente costului productie în curs de execuţie 0.00 0.00

0.00 0.0024.69 14.38

Cheltuieli cu personal 1.39 -2.08Cheltuieli cu amortizarea -0.44 -2.51Alte cheltuieli de exploatare 54.89 -2.95EBITDA 10.61 -32.91Profitul sau pierderea din exploatare -35.73 -33.61Profitul sau pierderea financiara -37.92 20.71Profitul sau piederea din activitatea extraordinara 0.00 0.00Profitul sau pierderea bruta -35.21 -46.02Impozit pe profit -36.71 -29.36Profit sau pierderea neta 2,090 -49.47

Producţie realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizatăCheltuieli cu materiile prime și materiile consumabile

Page 52: S.C. Ceramica S.a. PP Final2

201312.89-95.300.000.001.640.00

-10.021.56

13.70-83.84-74.350.00

-88.69-62.24-96.35


Recommended