+ All Categories
Home > Documents > Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Date post: 06-Jun-2015
Category:
Upload: rodderick
View: 1,713 times
Download: 9 times
Share this document with a friend
Description:
Exemple de rugăciuni ale credincioşilor - Liturghierul Roman
89
Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman Exemple de rugăciuni ale credincioşilor Liturghierul Roman Ediţia 1993 www.donbosco.ro Pagina 1 din 89
Transcript
Page 1: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

Exemple

de

rugăciuni ale credincioşilor

Liturghierul RomanEdiţia 1993

www.donbosco.ro

Pagina 1 din 89

Page 2: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

INDEX

În timpul Adventului - II.................................................................................................................5În timpul Adventului - III................................................................................................................6În timpul Adventului - IV................................................................................................................7În timpul Crăciunului - I..................................................................................................................8În timpul Crăciunului - II.................................................................................................................9În timpul Crăciunului - III.............................................................................................................10Sfânta Familie................................................................................................................................11În solemnitatea Sfintei Fecioare Maria Născătoarea de Dumnezeu..............................................12În timpul Epifaniei - I....................................................................................................................13În timpul Epifaniei - II...................................................................................................................14La Botezul Domnului....................................................................................................................15La Miercurea Cenuşii....................................................................................................................16În timpul Postului Mare - I............................................................................................................17În timpul Postului Mare - II...........................................................................................................18În timpul Postului Mare - III..........................................................................................................19În timpul Postului Mare - IV.........................................................................................................20În timpul Postului Mare - V...........................................................................................................21În timpul Postului Mare - VI.........................................................................................................22În timpul Postului Mare - VII........................................................................................................23În Duminica Floriilor.....................................................................................................................24În Joia Sfântă.................................................................................................................................25În noaptea de Paşti.........................................................................................................................26În timpul pascal - I.........................................................................................................................27În timpul pascal - II.......................................................................................................................28În timpul pascal - III......................................................................................................................29În timpul pascal - IV......................................................................................................................30În sărbătoarea Înălţării Domnului..................................................................................................31La Rusalii.......................................................................................................................................32În timpul de peste an. Isus - Mântuitorul nostru - I.......................................................................33În timpul de peste an. Isus - Învăţătorul - II..................................................................................34În timpul de peste an. Isus - Taumaturgul - III..............................................................................35În timpul de peste an. Isus - Fiul lui Dumnezeu - IV....................................................................36În timpul de peste an. Isus - Bunul Păstor - V...............................................................................37În timpul de peste an. Isus - Învăţătorul Apostolilor - VI..............................................................38În timpul de peste an. Isus - Preot veşnic - VII.............................................................................39În timpul de peste an. Isus - Pâinea vieţii - VIII............................................................................40În timpul de peste an. Isus - Apa vie - IX......................................................................................41În timpul de peste an. Isus - Capul Bisericii - X............................................................................42În timpul de peste an. Isus - Eliberatorul - XI...............................................................................43În timpul de peste an. Isus - Judecătorul cel drept - XII................................................................44În timpul de peste an. Isus - Dumnezeu milostiv - XIII................................................................45În timpul de peste an. Isus - Prietenul copiilor - IV......................................................................46În timpul de peste an. Isus - Mielul lui Dumnezeu - XV...............................................................47În timpul de peste an. Isus în Taina Euharistiei - XVI..................................................................48În timpul de peste an. Preasfânta Treime - XVII...........................................................................49În timpul de peste an. Preasfânta Inimă a lui Isus - XVIII............................................................50În timpul de peste an. Preasfânta Fecioară Maria - XIX...............................................................51În timpul de peste an. Pentru orice duminică I - XX.....................................................................52În timpul de peste an. Pentru orice duminică II - XXI..................................................................53În timpul de peste an. Duhul sfânt - Dătătorul de viaţă - XXII.....................................................54

www.donbosco.ro

Pagina 2 din 89

Page 3: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Către Duhul sfânt - XXIII..........................................................................55În timpul de peste an. Aşteptarea venirii lui Cristos - XXIV........................................................56În sărbătoarea Trupului şi Sângelui Domnului..............................................................................57În sărbătoarea «Cristos - Regele Universului»..............................................................................58La întâmpinarea Domnului (2 februarie).......................................................................................59În sărbătorile Sfântului Iosif:.........................................................................................................60În sărbătoarea Buneivestiri (25 martie).........................................................................................61În sărbătoarea Sfântului Anton din Padova (13 iunie)..................................................................62La naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie).........................................................................63În solemnitatea Sfinţilor Apostoli Petru şi Paul (29 iunie)............................................................64In sărbătoarea Schimbării la Faţă (6 august).................................................................................65La Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie)....................................................................................66În sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli (29 septembrie).....................................................................67În sărbătorile Preacuratei Fecioare Maria......................................................................................68Sfinţi Apostoli................................................................................................................................70Sfinţi Martiri..................................................................................................................................71Sfinţi Păstori..................................................................................................................................72Sfinţi şi Sfinte................................................................................................................................73Femei Sfinte...................................................................................................................................74La Anul Nou..................................................................................................................................75Pentru unirea în credinţă................................................................................................................76Pentru Papa....................................................................................................................................77Pentru episcop................................................................................................................................78Pentru patrie şi popor.....................................................................................................................79Pentru lume....................................................................................................................................80Pentru tineretul lumii.....................................................................................................................81Pentru începutul anului şcolar.......................................................................................................82La Sfântul Botez............................................................................................................................83Pentru Sfântul Mir.........................................................................................................................84Pentru prima Sfântă Împărtăşanie sau pentru copii.......................................................................85Pentru căsătorie, familie................................................................................................................86Pentru misiuni................................................................................................................................87Pentru vreme prielnică şi recoltă îmbelşugată...............................................................................88Pentru cei răposaţi.........................................................................................................................89

www.donbosco.ro

Pagina 3 din 89

Page 4: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul Adventului - I(L.R., p. 893)

Fraţilor preaiubiţi,Însufleţiţi de credinţă, aşteptăm cu bucurie venirea Domnului nostru Isus Cristos, Mântuitorul mult dorit. Să implorăm cu încredere harul său pentru noi şi pentru lumea întreagă.

Doamne Isuse Cristoase, învredniceşte-ne ca, prin rugăciune şi pocăinţă, să întâmpinăm cu pace şi bucurie naşterea ta preasfântă. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Revarsă harul tău asupra sfântului nostru Părinte Papa N., a Episcopului nostru N. şi asupra tuturor păstorilor Bisericii tale, ca ei să ne călăuzească spre mântuirea adusă de tine. R.

Dăruieşte conducătorilor de popoare dorinţe de pace şi ajută-i să le ducă la îndeplinire. R.

Încălzeşte cu bucuria venirii tale inimile celor bolnavi, ale celor sărmani şi părăsiţi şi îndreaptă spre ei iubirea şi grija credincioşilor tăi. R.

Dăruieşte-ne harul ca aşteptarea venirii tale în slavă să fie pentru noi izvor de fapte bune şi imbold spre sfinţire. R.

Primeşte sufletele răposaţilor noştri în strălucirea luminii tale. R.

Te rugăm, Doamne, vino cu bunătate în ajutorul poporului care te cheamă şi înflăcărează-i râvna de a se pregăti să întâmpine venirea ta. Tu, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 4 din 89

Page 5: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul Adventului - II(L.R., p. 894)

Fraţilor preaiubiţi,Să ne rugăm Domnului nostru Isus Cristos, care vine între noi ca să ne scoată din întunericul păcatului şi să ne dăruiască lumina adevărului şi harul iubirii.

Doamne Isuse Cristoase, care ne chemi pe toţi la împărăţia ta, sfinţeşte necontenit sfânta Biserică, pentru ca ea să răspândească pe tot pământul lumina învăţăturii tale! R. Te rugăm, ascultă-ne!

Dăruieşte tuturor oamenilor harul convertirii pentru ca, eliberaţi de păcat şi de dorinţe pământeşti, să caute împărăţia ta şi dreptatea ei. R.

Fă ca toate popoarele să înţeleagă că numai Tu le poţi aduce pacea şi dreptatea adevărată. R.

Vindecă pe cei bolnavi, dă hrană celor înfometaţi, eliberează pe cei asupriţi şi îndepărtează primejdiile ce ne ameninţă. R.

Dă-ne harul ca, după exemplul Preacuratei Fecioare Maria, să primim cu suflet deschis cuvântul tău şi să-1 împlinim, în aşa fel încât viaţa noastră să fie mărturie a iubirii tale faţă de toţi oamenii. R.

Învredniceşte-ne să te primim cu credinţă şi iubire când vii la noi în Sfintele Taine şi astfel să aşteptăm cu încredere venirea ta glorioasă. R.

Cheamă-i pe cei răposaţi să se bucure pe deplin de lumina şi iubirea ta. R.

Doamne Isus Cristoase, lumina prezenţei tale să împrăştie întunericul nostru şi să ne facă vrednici de a primi darurile tale. Tu, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 5 din 89

Page 6: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul Adventului - III(L.R., p. 895)

Fraţilor preaiubiţi,Aşteptând venirea în slavă a Mântuitorului nostru, să-i cerem astăzi harul credinţei pentru noi şi pentru lumea întreagă.

Doamne Isus Cristoase, împăratul măririi, Domnul păcii, binevoieşte a răspândi Împărăţia ta pe tot pământul. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Binevoieşte a da credincioşilor tăi harul să înţeleagă tot mai profund valoarea marelui dar al credinţei şi să-ţi aducă necontenit mulţumire pentru el. R.

Binevoieşte a da convingere neclintită celor şovăielnici în credinţă şi lumina harului tău celor care nu te cunosc. R.

Binevoieşte a da nădejdea fericirii cereşti celor mâhniţi şi celor greu încercaţi. R.

Binevoieşte a ne întări speranţa că, primindu-te cu iubire în sfânta Euharistie, te vom putea întâmpina cu bucurie când vei veni în glorie. R.

Veseleşte sufletele celor răposaţi cu vederea slavei tale. R.

Doamne Isus Cristoase, care, întrupându-te din Fecioară, te-ai făcut asemenea nouă, la venirea ta glorioasă fă-ne, te rugăm, asemenea chipului măririi tale. Tu, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 6 din 89

Page 7: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul Adventului - IV(L.R., p. 895)

Fraţilor preaiubiţi,Să ne rugăm cu încredere lui Dumnezeu Tatăl, care atât de mult a iubit lumea încât 1-a trimis pe însuşi Fiul său ca să o mântuiască.

Părinte ceresc, dăruieşte Bisericii să întâmpine cu bucurie sărbătoarea Naşterii Fiului tău. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Călăuzeşte pe toţi creştinii spre unirea în credinţă, pentru ca Biserica ta să se arate tot mai limpede ca semn şi sacrament al unităţii întregului neam omenesc. R.

Fă ca vestea cea bună a venirii Fiului tău să ajungă la toate popoarele. R.

Dăruieşte tuturor oamenilor să trăiască în iubire adevărată faţă de tine şi faţă de semenii lor. R.

Învaţă-ne să-ţi aducem preamărire şi mulţumire, asemenea Preacuratei Fecioare Maria, pentru darul nepreţuit al mântuirii. R.

Cheamă pe cei răposaţi să se bucure de strălucirea Feţei tale. R.

Dumnezeule atotputernic şi veşnic, Tu ne porunceşti să pregătim calea Fiului tău; nu îngădui să fim împiedicaţi de slăbiciunea noastră, ci dăruieşte-ne înţelepciune şi putere pentru a-1 întâmpina cum se cuvine. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 7 din 89

Page 8: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul Crăciunului - I(L.R., p. 896)

Iubiţi fraţi în Cristos,Să ne rugăm Cuvântului veşnic al lui Dumnezeu, care, la plinirea timpului, s-a făcut om:

Isus Cristoase, născut din Tatăl înaintea veacurilor, Tu, care eşti strălucirea măririi lui şi chipul fiinţei lui şi care ţii lumea întreagă prin cuvântul puterii tale, dăruieşte tuturor oamenilor viaţa ta dumnezeiască. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Isus Cristoase, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, venit în lume pentru mântuirea neamului omenesc, atrage la tine toate popoarele prin dovezile iubirii tale, pentru ca prin tine să-1 cinstească pe Tatăl veşnic. R.

Isus, Dumnezeu puternic, Împărat a toate, care ai binevoit să te naşti în peşteră şi să fii înfăşat în scutece, dăruieşte celor părăsiţi şi greu încercaţi bucuria pe care Tu ai adus-o în lume. R.

Isuse Cristoase, născut din Fecioara Maria, Prunc minunat, Domnul păcii, călăuzeşte lumea întreagă spre pacea adevărată. R.

Isuse, care te naşti în sufletele noastre prin cuvântul tău şi prin Euharistie, dă-ne harul să te primim cu iubire şi să te dăruim şi fraţilor noştri. R.

Isus Cristoase, spre care se îndreaptă aşteptarea întregului univers, primeşte-i pe cei răposaţi să se bucure pe deplin de roadele venirii tale în lume. R.

Dumnezeule atotputernic şi veşnic, în întruparea Fiului tău Tu ne-ai descoperit iubirea ta părintească. Primeşte rugăciunile credincioşilor, prin mijlocirea aceleia căreia i-ai dăruit harul neasemuit de a fi Maica preacurată a Dumnezeului făcut Om. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 8 din 89

Page 9: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul Crăciunului - II(L.R., p. 897)

Fraţilor preaiubiţi,Să ne rugăm Domnului şi Mântuitorului lumii, pe care păstorii 1-au găsit înfăşat în scutece şi culcat în iesle în peştera din Betleem.

Isuse, Prunc dumnezeiesc, noi te rugăm: dăruieşte credincioşilor tăi harul dezlipirii de cele trecătoare! R. Te rugăm, ascultă-ne!

Călăuzeşte inima şi mintea conducătorilor de popoare ca să caute dreptatea şi să lucreze pentru pacea şi libertatea tuturor. R.

Fii alături de cei părăsiţi şi mângâie-i cu prezenţa ta. R.

Atrage inimile celor nepăsători, cu farmecul iubirii tale. R.

Învaţă-ne să te primim şi în persoana fraţilor noştri sărmani şi oropsiţi. R.

Îndură-te de cei răposaţi, mai ales de aceia la care nu se mai gândeşte nimeni, şi primeşte-i în bucuria ta veşnică. R.

Dumnezeule veşnic, Părinte milostiv, care, în iubirea ta nemăsurată, 1-ai trimis pe Fiul tău să îmbrace trupul slăbiciunii noastre, vino în ajutorul nostru şi ascultă-ne rugăciunea. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 9 din 89

Page 10: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul Crăciunului - III(L.R., p. 898)

Fraţilor preaiubiţi,În această noapte sfântă ( în această zi sfântă/ în acest timp sfânt), să-1 invocăm cu încredere pe Fiul lui Dumnezeu, care s-a născut om între noi, oamenii, ca să aducă pe pământ pacea şi dragostea să dumnezeiască.

Doamne Isuse Cristoase, Mântuitorul lumii, binevoieşte a da pace şi unire Bisericii tale sfinte. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Binevoieşte a împăca pe toţi oamenii cu Tatăl ceresc prin naşterea ta sfântă. R.

Binevoieşte a spori lumina credinţei şi a aprinde focul iubirii în sufletele noastre. R.

Binevoieşte a dărui tuturor copiilor ocrotirea şi dragostea de care au nevoie ca să poată creşte în înţelepciune şi în har. R.

Binevoieşte a mângâia pe cei mâhniţi, a vindeca pe cei bolnavi, a elibera pe cei închişi şi a întoarce pe cei rătăciţi la calea adevărului şi a binelui. R.

Binevoieşte a dărui şi răposaţilor noştri bucuria sfintei tale naşteri. R.

Dumnezeule, Părinte atotputernic, dă-ne, te rugăm, harul ca îndurarea şi pacea să locuiască între noi în adevăr şi în iubire prin venirea în lume a Fiului tău unul-născut, Domnul nostru Isus Cristos, căruia să-i fie cinste şi mărire în toţi vecii vecilor. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 10 din 89

Page 11: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

Sfânta Familie(L.R., p. 899)

Fraţilor preaiubiţi,În sărbătoarea Sfintei Familii, să-1 rugăm pe Domnul să ocrotească pururea familia noastră.

Dumnezeule, Părinte ceresc, noi te rugăm: dăruieşte fiilor Bisericii tale iubire frăţească faţă de toţi oamenii. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Fă să domnească buna înţelegere şi respectul între oameni şi între popoare, pentru ca pacea lui Cristos să fie biruitoare în toate inimile. R.

Dă-le părinţilor înţelepciune şi iubire ca să-şi poată creşte copiii după voinţa ta. R.

Dăruieşte mângâierea iubirii tale celor străini şi pribegi şi celor care suferă din cauza dezbinărilor din familie. R.

Fă ca toţi copiii care vin pe lume să fie aşteptaţi şi primiţi cu bucurie şi generozitate. R.

Luminează viaţa familiilor din parohia noastră cu exemplul Sfintei Familii din Nazaret. R.

Primeşte în fericirea veşnică pe răposaţii familiilor noastre. R.

Dumnezeule atotputernic, ascultă cu bunătate rugăciunile familiei tale. Ocroteşte-o şi întăreşte-o cu harul tău şi, pentru că se încrede în călăuzirea ta, izbăveşte-o de orice rău şi revarsă asupra ei tot binele. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 11 din 89

Page 12: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În solemnitatea Sfintei Fecioare Maria Născătoarea de Dumnezeu

(L.R., p. 900)Fraţilor preaiubiţi,Prin Preacurata Fecioară Maria a venit în lume mântuirea. S-o preamărim pe Născătoarea de Dumnezeu şi să înălţăm rugăciunea noastră către Fiul ei.

Doamne Isuse Cristoase, Fiul Fecioarei Maria, dăruieşte unire tuturor celor care cred în tine şi dă-le harul să fie adevăraţi fii ai Mamei cereşti. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Dă-i Bisericii harul de a contempla tot mai profund sfinţenia Maicii Tale şi de a-i imita iubirea cu tot mai multă fidelitate. R.

Prin mijlocirea Maicii tale preacurate, dăruieşte conducătorilor de popoare gânduri bune pentru Biserica ta. R.

Dăruieşte tuturor copiilor şi tinerilor harul de a o cunoaşte şi iubi pe Maica ta. R.

Dăruieşte tuturor celor aflaţi în primejdii şi încercări harul să simtă ocrotirea de Mamă a Sfintei Fecioare. R.

Luminează inimile noastre cu exemplul Mariei, ca să învăţăm de la ea să te primim şi să te dăruim fraţilor noştri. R.

Pentru rugăciunile Maicii tale, cheamă-i pe toţi fraţii noştri răposaţi să se bucure de vederea feţei tale. R.

Dumnezeule atotputernic, ascultă cu bunătate rugăciunea pe care Biserica ta o înalţă prin mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu şi dăruieşte tuturor oamenilor îndurarea şi pacea ta. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 12 din 89

Page 13: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul Epifaniei - I(L.R., p. 901)

Fraţilor preaiubiţi,Să ne rugăm Domnului nostru Isus Cristos, pe care Tatăl 1-a arătat lumii întregi ca Mântuitor.

Doamne Isuse Cristoase, care te-ai arătat în trup, binevoieşte a sfinţi poporul tău prin trăirea Evangheliei. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Doamne Isuse Cristoase, care te-ai îndreptăţit în Duhul sfânt, eliberează-ne de orice rătăcire. R.

Doamne Isuse Cristoase, contemplat de îngeri, dă-ne harul să gustăm încă de pe pământ bucuria Împărăţiei tale. R.

Doamne Isuse Cristoase, care ai fost vestit neamurilor, deschide inimile tuturor ca să primească mântuirea ta. R.

Doamne Isuse Cristoase, primit în lume, întăreşte credinţa Bisericii tale. R.

Doamne Isuse Cristoase, care te-ai înălţat în mărire, aprinde în sufletele noastre dorul după cele veşnice. R.

Dumnezeule atotputernic, primeşte-ne rugăciunile pe care cu încredere le înălţăm pentru toţi oamenii şi dă-ne harul să umblăm în adevărul tău ca fii ai luminii. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 13 din 89

Page 14: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul Epifaniei - II(L.R., p. 901)

Fraţilor preaiubiţiSă ne rugăm Domnului nostru Isus Cristos, care s-a arătat neamurilor ca Fiul lui Dumnezeu.

Doamne Isuse Cristoase, în care Tatăl îşi află toată desfătarea, ajută sfânta Biserică să fie pentru toţi oamenii semn al iubirii tale şi stea călăuzitoare spre mântuire. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Ocroteşte pe sfântul nostru Părinte Papa N., pe Episcopul nostru N. şi pe toţi păstorii noştri sufleteşti şi binecuvântează munca lor. R.

Luminează pe conducătorii de popoare pentru ca supuşii lor să poată înainta în pace pe calea ta. R.

Dă tuturor celor care încă nu te cunosc harul să te caute şi, găsindu-te, să te adore ca Dumnezeu adevărat. R.

Uşurează suferinţele celor săraci, părăsiţi şi bolnavi şi dăruieşte-le mângâierea iubirii tale. R.

Dăruieşte tuturor celor care cred în tine să fie călăuziţi de lumina învăţăturii tale pe calea sfinţeniei. R.

Dezvăluie fraţilor noştri răposaţi bogăţia mântuirii tale. R.

Dumnezeule, Părinte ceresc, noi am cunoscut mărirea Fiului tău preaiubit şi vrem să trăim în lumina adevărului şi a iubirii sale; păstrează-ne fideli în împlinirea poruncilor tale şi dăruieşte-ne ceea ce-ţi cerem, prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 14 din 89

Page 15: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

La Botezul Domnului(L.R., p. 903)

Fraţilor preaiubiţi,Domnul nostru Isus Cristos a fost arătat de Tatăl ca Fiul său iubit şi a fost consacrat de Duhul sfânt în faţa poporului, ca Mesia. Să-1 rugăm să ne cureţe de păcate şi să ne călăuzească spre contemplarea veşnică a Sfintei Treimi.

Doamne Isuse Cristoase, întru care Tatăl îşi află toată desfătarea, dă tuturor celor botezaţi harul de a trăi ca adevăraţi creştini, căutând şi împlinind pururi voinţa lui Dumnezeu. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Dăruieşte tuturor creştinilor unire în credinţă şi stinge orice dezbinare între aceia care au fost botezaţi în numele tău. R.

Atrage pe toţi cei aflaţi în afara Bisericii la pocăinţă şi la primirea Botezului dătător de viaţă dumnezeiască. R.

Dăruieşte tuturor Păstorilor Sfintei Biserici harul ca, prin cuvânt şi viaţă sfântă, să te arate lumii ca Domn şi Mântuitor.R.

Mântuieşte prin botezul dorinţei pe aceia care nu ajung să te cunoască în această viaţă. R.

Dăruieşte credincioşilor răposaţi să se bucure pe deplin de roadele Botezului primit. R.

Dumnezeule atotputernic şi veşnic, care 1-ai dăruit lumii pe Fiul tău unul-născut, ascultă rugăciunea poporului pe care El ţi 1-a dobândit şi dă-ne tuturor lumină şi putere pe calea mântuirii. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 15 din 89

Page 16: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

La Miercurea Cenuşii(L.R., p. 904)

Fraţilor preaiubiţi,Acum, în prima zi a Postului Mare, ascultând chemarea Mântuitorului şi urmând îndemnul Sfintei Biserici, să cerem de la Dumnezeu atotputernicul harurile trebuincioase pentru a începe şi a continua cu sârguinţă lucrarea de reînnoire a vieţii noastre.

Doamne, Părinte ceresc, care cercetezi adâncul sufletelor noastre, ajută pe toţi credincioşii tăi să înţeleagă răutatea păcatului şi să se întoarcă la tine din toată inima. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Luminează inimile noastre ca să vedem şi să cinstim în toţi oamenii chipul lui Dumnezeu. R.

Întăreşte în sufletele noastre spiritul de pocăinţă şi rugăciune. R.

Dăruieşte tuturor creştinilor harul de a asculta şi a împlini cu credinţă cuvântul tău Mântuitor. R.

Ajută-i pe credincioşii parohiei noastre să urmeze chemarea ta la o viaţă de rugăciune şi de fapte bune. R.

Dăruieşte lumina şi odihna veşnică tuturor celor răposaţi. R.

Doamne Isuse Cristoase, care prin suferinţele şi moartea ta ne-ai adus mântuirea, ajută-ne să folosim timpul sfânt al Postului Mare spre a îndepărta din inimile noastre toată amăgirea şi răutatea păcatului şi astfel să ne putem bucura de viaţa nouă adusă de tine şi să te lăudăm împreună cu Tatăl şi cu Duhul sfânt în toţi vecii vecilor. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 16 din 89

Page 17: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul Postului Mare - I(L.R., p. 905)

Fraţilor preaiubiţi,Să ne rugăm lui Isus Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu, care voieşte ca toţi oamenii să se întoarcă şi să aibă viaţă.

Doamne Isuse Cristoase, Calea, Adevărul şi Viaţa,sfinţeşte Biserica ta în aceste zile de har şi pregăteşte-o pentru a sărbători cum se cuvine Sfintele Paşti. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Atrage inimile noastre, prin harul tău, la rugăciune şi pocăinţă. R.

Dăruieşte tuturor credincioşilor care s-au îndepărtat de tine harul întoarcerii pe calea binelui printr-o spovadă bună. R.

Călăuzeşte-i la credinţa deplină pe toţi cei care au început să cunoască învăţătura ta. R.

Aprinde în noi iubire adevărată faţă de prieteni şi duşmani. R.

Dăruieşte celor care au murit cu speranţa învierii să se împărtăşească de viaţa ta dumnezeiască în glorie. R.

Părinte sfânt, atotputernic, veşnic Dumnezeu, nu privi la păcatele noastre, ci la Jertfa de ispăşire a Fiului tău; ai milă de noi şi ne iartă. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 17 din 89

Page 18: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul Postului Mare - II(L.R., p. 906)

Fraţilor, să ne rugăm Domnului nostru Isus Cristos, care s-a dat pe sine însuşi răscumpărare pentru noi, oamenii.

Isuse, Mântuitorul lumii, ajută Biserica ta ca în acest timp de har să se hrănească mai îmbelşugat din tot cuvântul ce iese din gura lui Dumnezeu şi astfel să poată gusta din plin bucuria Sfintelor Paşti. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Înzestrează cu duhul iubirii şi al dreptăţii pe toţi cei care ne conduc. R.

Stinge orice vrăjmăşie dintre oameni şi dă-le inimă sensibilă şi dezinteresată. R.

Dă-ne harul să înţelegem sensul şi valoarea pocăinţei şi să o îmbrăţişăm cu bucurie. R.

Ajută-i pe cei bolnavi să-şi poarte crucea cu răbdare. R.

Dăruieşte fraţilor noştri răposaţi plinătatea roadelor mântuirii. R.

Veşnice Dumnezeule, Tu nu părăseşti pe nimeni dintre cei care te imploră; dă-ne curaj pe calea pocăinţei şi ascultă-ne rugăciunile. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 18 din 89

Page 19: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul Postului Mare - III(L.R., p. 907)

Fraţilor preaiubiţi,Dumnezeu, izvorul oricărui bine, ne îndeamnă în acest timp de post la o rugăciune mai intensă şi la mai multe fapte bune. Să-1 rugăm să primească cererile noastre şi să le împlinească, în bunătatea sa.

Părinte iubitor de oameni, care voieşti ca toţi să se mântuiască, luminează pe Păstorii Bisericii tale, cărora le-ai încredinţat misiunea de a-i chema pe fraţii lor la pocăinţă, şi dă-le harul ca ei cei dintâi să dea pildă de reînnoire spirituală. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Celor care, în societate, au misiunea de a împărţi dreptatea, de a asigura ordinea şi buna înţelegere şi de a promova binele comun, dăruieşte-le conştiinţă integră, înţelepciune, respect şi caritate faţă de concetăţenii lor. R.

Trezeşte în sufletul tuturor creştinilor grijă şi generozitate faţă de cei sărmani, bolnavi şi părăsiţi. R.

Sporeşte în noi credinţa, speranţa şi iubirea, ca, eliberaţi prin puterea ta de orice ispită şi păcat, să trăim ca fii ai luminii. R.

Întăreşte armonia şi unitatea în familiile noastre prin practicarea rugăciunii în comun, a iubirii şi a iertării. R.

Deschide tuturor răposaţilor noştri porţile Împărăţiei tale cereşti. R.

Dumnezeule, care, prin Cristos, ai arătat oamenilor lumina ta, priveşte la sărăcia noastră şi la întunericul ce ne ameninţă şi, în bunătatea ta, ajută-ne şi ne mântuieşte. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 19 din 89

Page 20: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul Postului Mare - IV(L.R., p. 908)

Fraţilor preaiubiţi,Să ne rugăm Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a eliberat de orice păcat prin suferinţele şi moartea sa.

Doamne Isuse Cristoase, călăuzeşte poporul tău pe calea pocăinţei. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Fă ca toţi cei botezaţi să fie una în credinţă. R.

Salvează-i pe cei păcătoşi şi înmoaie inimile împietrite. R.

Dezvăluie celor necredincioşi tainele pline de farmec ale vieţii creştine. R.

Uşurează durerile celor bolnavi şi necazurile celor săraci. R.

Fă ca parohia noastră să-şi reînnoiască viaţa creştină. R.

Dumnezeule milostiv, Tu priveşti cu îndurare la toţi cei care se întorc la tine şi te caută. Fă-ne şi pe noi părtaşi de îndurarea ta. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 20 din 89

Page 21: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul Postului Mare - V(L.R., p. 908)

Fraţilor preaiubiţi,Să ne rugăm Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a răscumpărat prin Patima şi Moartea să pe Cruce, să ne asocieze şi pe noi la misiunea să mântuitoare.

Doamne Isuse Cristoase, Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, luminează cu razele misterului pascal pe toţi membrii Bisericii tale pentru ca, renăscuţi la viaţa harului, să devină şi ei împreună răscumpărători cu tine, după modelul Maicii tale preacurate. R. Te rugăm ascultă-ne!

Dăruieşte celor ce suferă sau trudesc în munci istovitoare, celor părăsiţi şi asupriţi gândul mângâietor că, luând parte acum la Patimile Tale, se vor împărtăşi de bucuria Învierii. R.

Celor ce încă nu te cunosc, dă-le harul să te caute cu sinceritate şi, aflându-te, să aibă parte de roadele răscumpărării tale. R.

Prin Sângele tău vărsat pentru toţi oamenii, inspiră şi întăreşte în inimile tuturor gânduri de pace şi iubire frăţească. R.

Întăreşte-i pe toţi aceia care, la chemarea ta, şi-au închinat întreaga viaţă slujirii lui Dumnezeu şi fraţilor lor: dăruieşte-le statornicie şi bucurie în jertfire. R.

Prin Crucea şi moartea ta, du-i pe credincioşii răposaţi la slava învierii. R.

Dumnezeule atotputernic, prin pătimirea şi moartea pe Cruce a Fiului tău, întoarce la tine inimile noastre, pentru ca rugăciunea noastră să-ţi fie bineplăcută şi jertfele noastre, unite cu jertfa Fiului tău şi a Mamei împreună-răscumpărătoare, să fie bine primite. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 21 din 89

Page 22: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul Postului Mare - VI(L.R., p. 909)

Fraţilor preaiubiţi,Să ne rugăm cu încredere lui Dumnezeu, Tatăl Preaîndurător, ca toţi oamenii să poată primi cuvântul lui şi astfel să meargă pe calea mântuirii.

Părinte ceresc, care ai trimis lumii pe Fiul tău,dăruieşte Bisericii harul ca, prin meditarea Cuvântului tău şi prin celebrarea Sfintei Euharistii, să se reînnoiască pururi şi să se desăvârşească în sfinţenie. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Trimite cuvântul tău la toţi fraţii noştri, ca ei să te poată cunoaşte şi iubi cu adevărat. R.

Celor care caută adevărul dăruieşte-le bucuria întâlnirii cu tine. R.

Luminează familiile noastre şi sporeşte în ele dragostea şi armonia prin citirea şi trăirea Cuvântului Evangheliei tale. R.

Dăruieşte tuturor celor care participă la această sfântă Liturghie harul ca, fiind conştienţi că fac parte din poporul preoţesc al lui Cristos, să facă din viaţa lor o jertfă de laudă adusă pentru slava lui Dumnezeu şi pentru mântuirea lumii. R.

Primeşte-i pe răposaţii noştri în bucuria veşnică. R.

Ascultă, Dumnezeule, cu bunătate rugăciunea Bisericii tale: să nu fie niciodată lipsiţi de ajutorul tău aceia cărora le dăruieşti să participe la misterele tale. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 22 din 89

Page 23: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul Postului Mare - VII(L.R., p. 910)

Fraţilor preaiubiţi,Ştiind că avem nevoie de Pâinea Cuvântului dumnezeiesc şi de Pâinea euharistică pentru a putea trăi ca fii ai lui Dumnezeu şi în unire frăţească unii cu alţii, să ne rugăm Tatălui din ceruri să trezească în sufletul tuturor oamenilor foamea după această Pâine.

Dumnezeule veşnic, care atât de mult ai iubit lumea încât 1-ai dat pentru ea pe Fiul tău unul-născut, Cuvântul adevărului şi Pâinea vieţii: luminează cu harul tău pe sfântul nostru Părinte Papa N., pe Episcopul nostru N. şi pe toţi păstorii Bisericii tale, ca ei să trăiască toată bogăţia Cuvântului pe care îl propovăduiesc şi a misterelor pe care le celebrează. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Alungă din sufletul celor care deţin funcţii de răspundere în societate orice sete de dominare şi orice interes egoist şi trezeşte-le dorinţa de a-i sluji cu dragoste pe semenii lor. R.

Deschide inima celor bogaţi în daruri spirituale şi în bunuri materiale, ca ei să le împartă bucuros cu cei lipsiţi. R.

Eliberează-ne pe toţi de orice idolatrie: a banului, a patimilor rele, a puterii, şi, prin rugăciune şi pocăinţă, apropie-ne tot mai mult de tine. R.Aprinde în cei care s-au îndepărtat de Casa ta dorul după căldura şi pacea ei şi dă-le curajul întoarcerii. R.

Primeşte-i pe toţi răposaţii la ospăţul tău ceresc. R.

Dumnezeule atotputernic şi veşnic, dă-ne o dorinţă tot mai aprinsă după cuvântul tău cel sfânt, ca să te putem sluji cu bucurie şi cu inimă curată. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 23 din 89

Page 24: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În Duminica Floriilor(L.R., p. 911)

Fraţilor preaiubiţi, Isus Cristos a fost supus voinţei Tatălui ceresc până la moarte, până la moartea pe Cruce. Să-1 rugăm să aibă milă de noi şi să ne asculte.

Doamne Isuse Cristoase, care te-ai jertfit pentru păcatele noastre, prin Sângele tău scump, curăţă sfânta Biserică de orice prihană. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Călăuzeşte pe toţi credincioşii la primirea cu vrednicie a sacramentelor pascale. R.

Nu îngădui pierzarea nici unuia dintre cei chemaţi la mântuire. R.

Dă tărie şi răbdare tuturor celor care te urmează pe calea grea a Crucii tale. R.

Fă ca rănile tale sfinte să fie izvor de mântuire şi de pace pentru toţi oamenii. R.

Prin Crucea ta sfântă, deschide cerul pentru cei răposaţi. R.

Pleacă-ţi privirea, preabunule Tată, asupra familiei tale, pentru care Domnul nostru Isus Cristos s-a dat fără şovăire în mâinile celor nelegiuiţi şi a îndurat chinul Crucii. El, care vieţuieşte şi domneşte în toţi vecii vecilor. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 24 din 89

Page 25: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În Joia Sfântă(L.R., p. 912)

Fraţilor preaiubiţi,Să ne rugăm Domnului nostru Isus Cristos, care la Cina cea de Taină a instituit Misterul ce ne face părtaşi de moartea şi învierea sa.

Doamne Isuse Cristoase, Pâinea vieţii, desăvârşeşte cu Prezenţa ta euharistică unitatea Bisericii tale. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Dăruieşte-ne nouă, care primim Trupul şi Sângele tău, harul de a fi, prin cuvânt şi faptă, adevăraţi vestitori ai prezenţei tale în această lume. R.

Trezeşte în sufletele tuturor oamenilor foamea după Hrana cerească a Cuvântului şi a Euharistiei tale. R.

Reîmprospătează în toţi preoţii harul sfintei Preoţii. R.

Cheamă şi din mijlocul nostru tineri la sfânta Preoţie. R.

Pe toţi răposaţii care, pe pământ, s-au hrănit cu Trupul şi Sângele tău, primeşte-i să se bucure de vederea Feţei tale. R.

Dumnezeule veşnic, prin celebrarea morţii şi învierii Fiului tău, ne asociezi la Jertfa lui şi ne dăruieşti viaţa dumnezeiască. Ascultă rugăciunea Bisericii adunate în jurul sfântului Altar. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 25 din 89

Page 26: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În noaptea de Paşti(L.R., p. 913)

Fraţilor preaiubiţi,Să ne rugăm Domnului nostru Isus Cristos, a cărui Înviere o sărbătorim în această noapte sfântă.

Pentru Biserica lui Dumnezeu, pentru păstorii şi slujitorii ei: Domnul să-i păzească pe întregul pământ şi prin ei să-şi răspândească împărăţia în toată lumea. R. Doamne, îndură-te de noi! Cristoase, îndură-te de noi! Doamne, îndură-te de noi!

Pentru sfântul nostru Părinte Papa N., pentru Episcopul nostru N. şi pentru toţi cei botezaţi: Domnul să-i ţină în unire, dragoste şi pace. R.

Pentru ţara şi poporul nostru: Domnul să-i binecuvânteze pe cei care ne conduc şi să dea bunăstare întregului popor. R.

Pentru toate popoarele lumii: Dumnezeu să le călăuzească spre tot binele sufletesc şi trupesc şi să le dăruiască pacea adevărată. R.

Pentru cei săraci şi suferinzi: Dumnezeu să-i scape de orice necaz şi să le dea tărie şi speranţă. R.

Pentru cei înstrăinaţi de Sfânta Biserică: Dumnezeu să le dăruiască lumina adevărului şi a înţelegerii. R.

Pentru comunitatea noastră: Dumnezeu să înnoiască în toţi viaţa să dumnezeiască. R.

Dumnezeule atotputernic şi veşnic, nemăsurată este înţelepciunea ta în toate. Fă ca cei răscumpăraţi să înţeleagă cât de minunat ai creat lumea la începutul timpurilor şi cu cât mai minunat ai răscumpărat-o la timpul cuvenit, când Cristos, Mielul nostru de Paşti, s-a jertfit pentru noi. El, care vieţuieşte şi domneşte în toţi vecii vecilor. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 26 din 89

Page 27: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul pascal - I(L.R., p. 914)

Preaiubiţilor,Dumnezeu 1-a înviat din morţi pe Fiul său pentru a ne deschide calea spre viaţa adevărată. Aşadar să ne rugăm lui cu încredere pentru mântuirea noastră.

Pentru sfântul nostru Părinte Papa N. şi pentru Episcopul nostru N.: Dumnezeu să le dăruiască pacea şi bucuria sa. R. Doamne, îndură-te de noi! Cristoase, îndură-te de noi! Doamne, îndură-te de noi!

Pentru unirea creştinilor: Dumnezeu să înlăture de la ei orice dezbinare şi să le dăruiască dragoste şi pace. R.

Pentru conducătorii de state: Dumnezeu să le binecuvânteze osteneala pentru ordine şi dreptate. R.

Pentru popoarele lumii: Dumnezeu să le dăruiască unire şi să le apere de orice primejdie. R.

Pentru cei suferinzi şi lipsiţi: Dumnezeu să le uşureze povara şi să le dăruiască încredere. R.

Pentru cei păcătoşi: Dumnezeu să se îndure de ei şi să le dea harul căinţei. R.

Pentru comunitatea noastră şi pentru cei de faţă: Domnul să ne călăuzească pe calea să şi să înnoiască în sufletele noastre harul său. R.

Dumnezeule atotputernic, Tu împlineşti ceea ce ai promis şi primeşti drept fii ai tăi pe cei care cred în tine. Ascultă rugăciunile pe care ţi le adresăm cu încredere. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 27 din 89

Page 28: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul pascal - II(L.R., p. 915)

Fraţilor,să ne rugăm Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a chemat la sfântul Botez pentru a ne călăuzi la dragostea Tatălui său ceresc.

Doamne Isuse Cristoase, Învierea şi Viaţa noastră,prin moartea ta, nimiceşte moartea noastră şi dă-ne viaţa cea nouă prin sfânta Înviere a ta. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Veseleşte Biserica ta sfântă cu bucuria pascală. R.

Păstrează-i pe cei de curând botezaţi, ca şi pe cei care s-au întors la tine prin taina Pocăinţei. R.

Fă ca viaţa noastră să fie o mărturie vie a Învierii tale. R.

Dăruieşte răbdare şi speranţă tuturor celor care te urmează pe calea crucii. R.

Cheamă-i pe cei răposaţi la viaţa veşnică. R.

Veşnice Părinte, priveşte cu milă spre noi, cei botezaţi întru moartea şi învierea Fiului tău. La a doua lui venire, fă-ne, te rugăm, părtaşi de mărirea lui. Prin acelaşi Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 28 din 89

Page 29: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul pascal - III(L.R., p. 915)

Fraţilor,să ne rugăm Domnului nostru Isus Cristos, care a înviat cu adevărat pentru a dărui lumii o viaţă nouă.

Doamne Isuse Cristoase, învingător al păcatului şi al morţii, dăruieşte Bisericii tale pacea şi bucuria Sfintelor Paşti. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Dă tuturor popoarelor să cunoască vestea cea bună a Învierii tale. R.

Arată lumii că viitorul îţi aparţine. R.

Dăruieşte celor zbuciumaţi liniştea prin credinţa în Învierea ta. R.

Ocroteşte pe toţi cei pentru care suntem datori a ne ruga. R.

Fă ca cei răposaţi să învie glorios prin tine. R.

Ajută-ne să trăim realitatea Învierii prin puterea credinţei şi a Sfintelor Taine. R.

Dumnezeule atotputernic, Tu ai făcut din toţi cei care s-au renăscut prin Botez un neam preoţesc şi regesc. Dă-ne bunăvoinţă şi putere ca să îndeplinim poruncile tale şi fă ca tot poporul pe care 1-ai chemat la viaţa veşnică să fie neclintit în credinţă şi râvnic în fapte bune. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 29 din 89

Page 30: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul pascal - IV(L.R., p. 916)

Fraţilor preaiubiţi,Uniţi cu toţii în bucuria Învierii lui Cristos, să ne rugăm Tatălui din ceruri ca viaţa izvorâtă din jertfa Fiului său să se reverse asupra tuturor oamenilor.

Părinte al Vieţii,dăruieşte Bisericii puterea să vestească pretutindeni Învierea Mirelui ei şi să împărtăşească tuturor oamenilor viaţa lui dumnezeiască. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Ajută toate popoarele să construiască o lume nouă, pe temelii de dreptate şi dragoste frăţească. R.

Dă celor suferinzi, părăsiţi şi deznădăjduiţi harul ca, înţelegând victoria Fiului tău asupra răului, să-şi poarte crucea cu încredere şi seninătate. R.

Dăruieşte-ne nouă tuturor celor care astăzi ne apropiem de Sfânta Euharistie ca, prin puterea ei, să fim în lume martori ai Învierii. R

Redă celor aflaţi în păcat viaţa dumnezeiască a harului, prin sacramentul pocăinţei. R.

Fă-i părtaşi şi pe cei răposaţi de bucuria Sfintelor Paşti în Împărăţia luminii veşnice. R.

Dumnezeule atotputernic, în acest timp de mare bucurie, dăruieşte Bisericii tale ce se reînnoieşte necontenit harurile pe care ţi le cere în rugăciune. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 30 din 89

Page 31: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În sărbătoarea Înălţării Domnului(L.R., p. 917)

Fraţilor preaiubiţi,De vreme ce avem un Mare Preot care a străbătut cerurile şi este pururi viu ca să mijlocească pentru noi, să ne apropiem cu încredere de tronul harului şi să înălţăm, prin El, rugăciunea noastră la Dumnezeu Tatăl.

Părinte ceresc,dăruieşte Păstorilor Bisericii lumină şi putere pentru a vesti Evanghelia mântuirii la toată făptura. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Atrage pe cât mai mulţi din rândul poporului tău la o consacrare deplină în slujirea ta şi a fraţilor lor. R.

Dă-ne tuturor harul să înţelegem că, în această viaţă, suntem călători şi să ne îndreptăm dorinţele spre bogăţiile nepieritoare ale cerului. R.

Reînnoieşte comunitatea noastră printr-o nouă revărsare a Duhului tău sfânt. R.

Fă-ne să fim atenţi la suferinţele şi lipsurile semenilor noştri, astfel încât grija noastră faţă de ei să le vorbească despre Providenţa ta iubitoare. R.

Primeşte pe răposaţii noştri în împărăţia cerească. R.

Dumnezeule veşnic, înalţă-ne mintea spre slava în care Fiul tău, Mântuitorul nostru, s-a înălţat astăzi şi dă-ne harul ca, printr-o viaţă sfântă, să ne îndreptăm spre Patria pe care acum o contemplăm cu ochii credinţei. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 31 din 89

Page 32: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

La Rusalii(L.R., p. 918)

Fraţilor preaiubiţi,Să ne rugăm Domnului nostru Isus Cristos, care, înălţându-se la cer, nu ne-a lăsat orfani, ci ni 1-a trimis pe Duhul sfânt, Domnul şi de viaţă dătătorul, şi ni-1 trimite neîncetat.

Doamne Isuse Cristoase,ocroteşte, călăuzeşte şi sfinţeşte Biserica ta prin Duhul tău sfânt, ca lumina ei să devină har pentru toate popoarele. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Vindecă, prin revărsarea Duhului Sfânt, rănile duşmăniei dintre oameni şi dintre popoare şi înmulţeşte numărul făcătorilor de pace. R.

Alină cu mângâierea Duhului Sfânt suferinţele celor asupriţi, ale celor părăsiţi şi descurajaţi. R.

Reînnoieşte în toţi creştinii harul Botezului şi al Mirului. R.

Sporeşte în inimile noastre recunoştinţa pentru marele dar al Duhului Sfânt şi dorinţa de a urma cu fidelitate toate inspiraţiile lui. R.

Pregăteşte, prin lucrarea Duhului Sfânt, inimile celor care încă nu te cunosc, pentru ca ei să primească învăţătura Bisericii tale şi să devină fii ai lui Dumnezeu. R.

Dăruieşte credincioşilor răposaţi plinătatea roadelor mântuirii. R.

Doamne Dumnezeule, Tu, care eşti iubire, ai promis prin Fiul tău Isus Cristos pe Duhul sfânt tuturor celor care se roagă. Fă ca puterea ta să lucreze în noi şi în toţi oamenii. Prin acelaşi Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 32 din 89

Page 33: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Isus - Mântuitorul nostru - I(L.R., p. 919)

Fraţilor,noi 1-am cunoscut pe Cristos, Trimisul lui Dumnezeu, şi am crezut în El. Să-1 invocăm cu încredere şi să implorăm harul său pentru Sfânta Biserică şi pentru lumea întreagă.

Doamne Isuse Cristoase, Mântuitorul nostru,sfinţeşte, întăreşte şi ocroteşte necontenit Biserica ta, ca ea să călăuzească pe toţi oamenii spre Împărăţia ta veşnică. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Binecuvântează activitatea păstorilor noştri sufleteşti. R.

Învaţă-ne pe noi toţi care luăm parte la Jertfa sfântă să nu mai trăim pentru noi înşine, ci pentru tine, care ai murit şi ai înviat pentru noi. R.

Luminează cu razele credinţei şi ale speranţei pe cei care suferă, pentru ca ei să-şi unească durerile cu pătimirile tale mântuitoare. R.

Cheamă pe cât mai mulţi tineri la viaţa de apostolat, ca vestea mântuirii să ajungă la toate popoarele. R.

Fii alături de cei ce se află în agonie şi primeşte-i pe cei răposaţi să contemple de-a pururi strălucirea Feţei tale. R.

Dumnezeule, care voieşti ca toţi oamenii să ajungă la mântuire, ascultă cu îndurare rugăciunea poporului tău şi dă-i bucuria de a primi ceea ce îţi cere cu încredere. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 33 din 89

Page 34: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Isus - Învăţătorul - II(L.R., p. 919)

Fraţilor preaiubiţi,Mântuitorul ne-a învăţat să umblăm în lumină. Uniţi în ascultarea Cuvântului dumnezeiesc şi în oferirea Jertfei sfinte, să-i cerem harul de a înţelege şi de a trăi Evanghelia sa.

Doamne Isuse Cristoase, Lumina lumii, dăruieşte fiilor Bisericii tale o dorinţă tot mai aprinsă de a te cunoaşte şi de a te urma. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Transformă pe toţi Păstorii Bisericii în adevăraţi apostoli, plini de credinţă şi de iubire. R.

Deschide minţile şi inimile celor necredincioşi, ca să primească adevărul învăţăturii tale. R.

Luminează-ne să putem întotdeauna deosebi adevărul de eroare, pentru a ajunge la sfinţenia la care ne chemi Tu. R.

Învaţă-ne ca, după exemplul Preacuratei Fecioare Maria, să păstrăm în inimă cuvintele tale, să le medităm şi să le urmăm. R.

Cheamă-i pe toţi credincioşii răposaţi să contemple strălucirea Feţei tale. R.

Dumnezeule preamilostiv, căile tale sunt adevăr şi dreptate. Ajută-ne să urmăm învăţătura Sfintei Evanghelii şi să o propovăduim prin întreaga noastră viaţă. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 34 din 89

Page 35: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Isus - Taumaturgul - III(L.R., p. 920)

Fraţilor,Domnul nostru Isus Cristos a trăit pe pământ făcând bine, vindecând orice boală şi neputinţă. Să-1 chemăm în ajutor în toate suferinţele noastre.

Doamne Isuse Cristoase, Stăpânul vieţii şi al morţii, apără Biserica ta sfântă de uneltirile celui rău. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Dăruieşte sănătate şi putere sfântului Părinte Papa N., Episcopului nostru N. şi tuturor păstorilor noştri sufleteşti şi Binecuvântează-le munca şi întreaga viaţă. R.

Vindecă neamul omenesc de rana duşmăniei şi a urii. R.

Dăruieşte tuturor celor care îngrijesc de cei bolnavi şi neputincioşi iubirea delicată a Inimii tale. R.

Binecuvântează munca medicilor şi ajută-i în rezolvarea cazurilor grave. R.

Ocroteşte-i pe cei care călătoresc, pe cei care îndeplinesc munci periculoase şi pe toţi cei aflaţi în primejdii. R.

Călăuzeşte sufletele răposaţilor noştri la limanul fericirii veşnice. R.

Dumnezeule atotputernic, Tu stăpâneşti peste toate făpturile şi te îngrijeşti ca un tată de viaţa lor; dăruieşte-ne să ne bucurăm de sănătate şi pace şi să ne punem toate puterile în slujba Împărăţiei tale. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 35 din 89

Page 36: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Isus - Fiul lui Dumnezeu - IV(L.R., p. 921)

Fraţilor preaiubiţi,Isus Cristos, Fiul unul-născut al lui Dumnezeu, s-a făcut om pentru a face din toţi oamenii fii ai lui Dumnezeu, moştenitori ai Împărăţiei cerurilor. Să-l adorăm şi să ne rugăm lui cu toată încrederea.

Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, luminează cu Duhul tău pe toţi fiii Bisericii tale, ca să înţeleagă tot mai deplin darul neasemuit de a-1 putea numi pe Dumnezeu Tată. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Insuflă conducătorilor de ţări şi popoare, precum şi tuturor celor care educă generaţia tânără, respect şi iubire faţă de toţi cei încredinţaţi grijii lor. R.

Dăruieşte-ne nouă tuturor credinţă vie spre a-i privi pe semenii noştri ca pe nişte fii iubiţi ai lui Dumnezeu. R.

Învaţă-ne să te slujim în persoana fraţilor noştri săraci, bolnavi sau părăsiţi. R.

Sporeşte-ne râvna de a ne ruga pentru cei care rătăcesc departe de Casa Tatălui. R.

Dăruieşte-le celor aflaţi în pragul morţii harul împăcării cu Tatăl. R.

Părinte ceresc, Tu ai voit să ne numim şi să fim cu adevărat fiii tăi. Ocroteşte-ne cu puterea ta şi călăuzeşte-ne spre fericirea veşnică din Casa ta. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 36 din 89

Page 37: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Isus - Bunul Păstor - V(L.R., p. 922)

Fraţilor preaiubiţi,Mântuitorul se îngrijeşte de poporul său aşa cum păstorul cel bun are grijă de turmă. Să ne îndreptăm rugăciunea spre El şi să-i cerem toate cele de trebuinţă pentru suflet şi pentru trup.

Doamne Isuse Cristoase, bunule Păstor, descoperă-te tuturor oamenilor ca Adevăr şi Drum de mântuire. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Dăruieşte celor care ţi s-au consacrat cu totul spre a sluji Bisericii şi fraţilor lor iubire statornică şi dezinteresată şi spirit de colaborare. R.

Inspiră conducătorilor de ţări şi popoare respect şi grijă faţă de cei aflaţi sub oblăduirea lor. R.

Orânduieşte ca nimeni să nu fie lipsit de ajutor în primejdii, în necazuri şi ispite. R.

Adu în staulul Bisericii tale pe toţi cei rătăciţi. R.

Apără-ne de toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi. R.

Dumnezeule, Părinte preaîndurător, care ai binevoit să ne dăruieşti pe însuşi Fiul tău unul-născut spre a ne călăuzi la mântuire, dă-ne harul să ascultăm glasul lui şi să-1 urmăm, ca să ajungem cu toţii în patria cerească. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 37 din 89

Page 38: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Isus - Învăţătorul Apostolilor - VI(L.R., p. 923)

Fraţilor preaiubiţi,Mântuitorul a ales pe doisprezece dintre ucenicii săi şi, revărsând asupra lor darul Duhului Sfânt, i-a trimis în lume să propovăduiască Evanghelia la toate popoarele. Să-1 rugăm cu stăruinţă să facă rodnică munca urmaşilor lor în lume.

Doamne Isuse Cristoase, Învăţătorule dumnezeiesc,întăreşte cu puterea ta pe Sfântul nostru Părinte Papa N.., pe Episcopul nostru N., pe toţi episcopii şi preoţii. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Dă-ne harul să primim cu suflet deschis învăţăturile şi îndemnurile Păstorilor noştri sufleteşti. R.

Trimite şi dintre noi lucrători în secerişul tău. R.

Arată tuturor popoarelor că Biserica ta este sacrament al unităţii neamului omenesc. R.

Încurajează-i pe misionari în munca lor grea şi plină de primejdii. R.

Primeşte-i în fericirea veşnică pe toţi Păstorii decedaţi. R.

Dumnezeule preabun şi îndurător, luminează ochii credinţei noastre ca în preoţii tăi să te vedem pe tine însuţi şi, primind prin ei darurile tale, să înaintăm necontenit spre Patria cerească. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 38 din 89

Page 39: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Isus - Preot veşnic - VII(L.R., p. 923)

Fraţilor,Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat pentru mântuirea noastră şi, aducându-se pe sine însuşi ca Jertfă a Noului Legământ, rămâne în veci Marele Preot al credinţei noastre, unic Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni. Să ne apropiem de El cu credinţă şi să-i înfăţişăm cererile noastre.

Doamne Isuse Cristoase, Preot în veac,desăvârşeşte în sfinţenie pe toţi aceia cărora le-ai împărtăşit darul slujirii preoţeşti şi binecuvântează munca lor. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Inspiră celor rătăciţi şi păcătoşi gând de convertire şi dăruieşte-le harul şi pacea ta prin dezlegarea preoţească. R.

Alină, prin rugăciunea slujitorilor tăi, durerile celor bolnavi. R.

Primeşte munca şi rugăciunile noastre împreună cu darurile sfinte pe care preoţii le oferă la altar. R.

Cheamă pe cât mai mulţi la sfânta Preoţie, ca Jertfa ta să se înalţe neîntrerupt de pe toată faţa pământului. R.

Asistă-i, prin preoţii tăi, pe toţi cei aflaţi în agonie, iar răposaţilor dăruieşte-le odihna veşnică şi bucuriile cereşti. R.

Doamne, Dumnezeule preasfânt, Tu ai voit ca preoţia lui Cristos să lucreze în lume prin ucenicii lui. Ocroteşte-i pe toţi preoţii Bisericii şi revarsă prin ei asupra lumii întregi darurile şi binecuvântările tale. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 39 din 89

Page 40: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Isus - Pâinea vieţii - VIII(L.R., p. 924)

Să ne rugăm Domnului nostru Isus Cristos, care, jertfindu-se Tatălui pentru răscumpărarea noastră, ni se dăruieşte ca hrană de viaţă veşnică.

Doamne Isuse Cristoase, Pâinea vieţii, deschide Bisericii tale drumul spre toţi locuitorii acestui pământ, ca să le ofere hrana bogată a Cuvântului dumnezeiesc şi a Sfintei Euharistii. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Luminează-ne să preţuim darul neasemuit al Trupului şi Sângelui tău mai presus de orice lucru. R.

Vindecă-ne rănile sufleteşti şi trupeşti prin Taina Sfintei Împărtăşanii. R.

Dăruieşte-ne nouă tuturor celor care te primim în Euharistie conştiinţa limpede că suntem datori să ne jertfim şi noi lui Dumnezeu şi să slujim cu generozitate fraţilor noştri, asemenea ţie. R.

Inspiră celor aflaţi în agonie dorinţa de a primi cu evlavie Sfintele Taine. R.

Primeşte-i pe răposaţii noştri la Ospăţul tău veşnic. R.

Doamne Isuse Cristoase, care eşti pururi în mijlocul credincioşilor adunaţi în numele tău, ascultă şi împlineşte rugăciunile noastre. Tu, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 40 din 89

Page 41: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Isus - Apa vie - IX(L.R., p. 925)

Fraţilor preaiubiţi,Domnul nostru Isus Cristos a venit în lume spre a împărtăşi tuturor oamenilor viaţa să dumnezeiască. Să-1 rugăm cu încredere, pentru noi şi pentru fraţii noştri.

Doamne Isuse Cristoase, Izvorul vieţii şi al sfinţeniei,dispune ca puterea dătătoare de viaţă a Bisericii tale să aducă roade bogate în sufletele oamenilor. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Călăuzeşte toate popoarele la apa sfântului Botez. R.

Însănătoşeşte relaţiile dintre oameni şi popoare prin revărsarea bogată a Duhului tău sfânt. R.

Luminează-i pe cercetători să-şi pună descoperirile în slujba vieţii. R.

Insuflă părinţilor şi educatorilor respect şi dragoste faţă de viaţa trupească şi sufletească a copiilor. R.

Dăruieşte credincioşilor răposaţi viaţa cea veşnică în Împărăţia cerească. R.

Dumnezeule veşnic, ascultă rugăciunile pe care Tu însuţi le inspiri Bisericii tale şi împlineşte-le cu bunătate. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 41 din 89

Page 42: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Isus - Capul Bisericii - X(L.R., p. 926)

Fraţilor preaiubiţi,Mântuitorul nostru a spus: "Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele." Uniţi în rugăciune, să ne adresăm Aceluia care lucrează toate în toţi.

Doamne Isuse Cristoase, Lumina şi Viaţa noastră,revarsă în Biserică, Trupul tău mistic, bogăţia harurilor tale. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Înzestrează cu înţelepciunea ta pe cei care ne conduc. R.

Păstrează în dragostea ta pe toţi aceia pe care îi hrăneşti cu Trupul tău. R.

Vindecă mădularele rănite ale Bisericii tale. R.

Insuflă tuturor oamenilor grijă şi simţ de răspundere pentru viaţa semenilor lor de aproape şi de departe. R.

Sporeşte numărul celor care se jertfesc pentru alţii şi Binecuvântează-le eforturile, ca acţiunile caritative să fie pe măsura uriaşelor suferinţe ale omenirii. R.

Dumnezeule, Părinte ceresc, Tu ne-ai făcut mădulare ale lui Cristos şi ne-ai înfrăţit cu toţi oamenii. Te rugăm, ascultă rugăciunile pe care ţi le înălţăm pentru Biserica ta şi pentru lumea întreagă. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 42 din 89

Page 43: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Isus - Eliberatorul - XI(L.R., p. 926)

Fraţilor preaiubiţi,Prin Patima şi moartea să pe Cruce, Cristos a învins tot răul din lume şi ne-a adus eliberarea din robia păcatului. Să-1 chemăm în ajutor cu toată încrederea.

Doamne Isuse Cristoase, care ai nimicit păcatul, întăreşte sfânta Biserică în propovăduirea morţii şi învierii tale. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Nu îngădui ca aceia pe care i-ai eliberat prin Botez să fie iarăşi stăpâniţi de păcat. R.

Pune în noi Duhul tău, ca să privim toate aşa cum le vezi Tu însuţi. R.

Fereşte tineretul de orice rău în ceasurile de destindere. R.

Dăruieşte celor oprimaţi sau prigoniţi pacea şi libertatea interioară. R.

Eliberează-i de spaima morţii pe cei aflaţi în agonie sau în mare primejdie. R.

Dumnezeule atotputernic şi îndurător, care ne-ai chemat la libertatea de fii ai tăi, nu îngădui ca, în slăbiciunea noastră, să ajungem iarăşi robi ai egoismului sau ai patimilor rele, ci întăreşte-ne în toate ispitele şi primejdiile. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 43 din 89

Page 44: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Isus - Judecătorul cel drept - XII(L.R., p. 927)

Fraţilor preaiubiţi,Ştiind că la sfârşitul vieţii va trebui să dăm socoteală în faţa lui Dumnezeu de toate gândurile, cuvintele şi faptele noastre, să-1 rugăm pe Domnul nostru Isus Cristos, căruia i s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ, să aibă milă de noi.

Doamne Isuse Cristoase, Judecătorul celor vii şi al celor morţi, dă slujitorilor Bisericii tale harul ca, prin cuvânt şi exemplu, să lumineze conştiinţele tuturor şi să-i susţină pe calea împlinirii poruncilor tale. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Luminează pe educatori şi pe conducători să fie pildă bună pentru cei încredinţaţi grijii lor. R.

Păstrează viu în noi gândul că, întrucât avem mereu nevoie de iertarea ta, suntem datori să iertăm şi noi întotdeauna aproapelui nostru. R.

Nu îngădui ca vreunul dintre noi să moară înainte de a se fi împăcat cu Dumnezeu. R.

Adu-ţi aminte de ostenelile şi suferinţele pe care le-ai îndurat pentru noi şi fii îndurător la judecată. R.

Primeşte în fericirea veşnică pe credincioşii răposaţi. R.

Doamne, Dumnezeule atotstăpânitor, Tu i-ai dăruit omului libertatea de a alege binele sau răul, viaţa sau moartea. Ai milă de noi toţi şi luminează-ne să te alegem totdeauna pe tine, pentru a ne putea bucura de iubirea ta în toată veşnicia. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 44 din 89

Page 45: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Isus - Dumnezeu milostiv - XIII(L.R., p. 928)

Fraţilor,Domnul nostru Isus Cristos, văzând suferinţele poporului său, s-a înfiorat de milă şi i-a venit în ajutor vindecând orice boală şi neputinţă sufletească şi trupească şi dându-şi viaţa pentru a-1 mântui de păcat. Lui să ne rugăm cu toată inima.

Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeule milostiv,vindecă în Biserica ta rănile oricărei dezbinări şi, prin ea, însănătoşeşte întreg neamul omenesc. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Luminează cu Evanghelia ta întunericul necredinţei şi al îndoielii din sufletele oamenilor. R.

Trimite Duhul iubirii peste fiii Bisericii tale, ca ei să se jertfească pentru binele celor lipsiţi şi părăsiţi. R.

Dăruieşte celor mâhniţi şi descurajaţi mângâiere şi speranţă. R.

Păstrează în cei plecaţi din familie dragostea faţă de căminul lor. R.

Fereşte-ne de boli, de foamete, de calamităţi naturale şi de război. R.

Întăreşte-i pe muribunzi în clipa supremă. R.

Îndură-te de răposaţii pe care nu-i mai pomeneşte nimeni. R.

Dumnezeule preabun, Tu ai fost nespus de milostiv cu poporul tău şi i-ai iertat mereu fărădelegile. Priveşte cu aceeaşi bunăvoinţă spre toţi aceia pe care i-ai primit să fie fiii tăi şi ascultă-le rugăciunea. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 45 din 89

Page 46: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Isus - Prietenul copiilor - IV(L.R., p. 929)

Fraţilor preaiubiţi,Isus a primit cu dragoste pe copii şi i-a binecuvântat. Cu aceeaşi iubire ne va primi şi pe noi dacă ne apropiem de El cu sinceritate de copil.

Isuse, Prietenul copiilor, ajută Biserica să împartă cu bunătate de mamă darurile tale celor mici şi adună pe toţi copiii în casa Tatălui tău. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Ajută-i pe copiii orfani sau părăsiţi să-şi găsească în Dumnezeu un Tată iubitor şi în Preacurata Fecioară Maria o Mamă şi o ocrotitoare. R.

Ajută familiile şi instituţiile de educaţie să-i crească pe cei mici într-un climat sănătos de iubire, sinceritate şi încredere. R.

Dăruieşte copiilor interes şi dragoste pentru adevăratele valori, pricepere la învăţătură şi reuşită la examene. R.

Fereşte-i pe toţi copiii de boli, de suferinţă şi de nedreptate. R.

Învaţă-ne să fim recunoscători faţă de părinţi, educatori şi binefăcători. R.

Revarsă asupra noastră a tuturora pe Duhul tău sfânt, care să ne transforme spre a deveni asemenea copiilor şi a ne învrednici astfel de Împărăţia cerurilor. R.

Doamne Dumnezeule, Părinte veşnic, priveşte cu bunătate spre noi, care suntem copiii tăi, şi dăruieşte-ne ceea ce nu putem dobândi prin puterile noastre. Tu, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 46 din 89

Page 47: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Isus - Mielul lui Dumnezeu - XV(L.R., p. 929)

Fraţilor preaiubiţi,Isus a fost numit de Ioan Botezătorul Mielul lui Dumnezeu, şi pentru că avea să se ofere ca Jertfă mântuitoare, dar şi pentru blândeţea şi nevinovăţia sa. Să-1 implorăm să ne dea harurile necesare ca să-1 putem urma cu fidelitate.

Doamne Isuse Cristoase, Mielul lui Dumnezeu, ajută Biserica ta să sufere cu răbdare pentru mântuirea lumii. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Dăruieşte oamenilor de bunăvoinţă pacea ta. R.

Dă-ne conducători cu inimă blândă şi smerită. R.

Iartă-i pe cei păcătoşi şi ajută-i să se îndrepte. R.

Ajută-i pe bolnavi să-şi poarte crucea cu răbdare. R.

Dă-ne harul să-ţi slujim cu trup şi suflet curat în toată viaţa noastră. R.

Doamne, Dumnezeul nostru, ascultă-ne rugăciunea pe care o înălţăm către tine cu încredere şi umilinţă şi dăruieşte-ne mai mult decât îndrăzneşte să spere slăbiciunea noastră. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 47 din 89

Page 48: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Isus în Taina Euharistiei - XVI(L.R., p. 930)

Fraţilor preaiubiţi,Înălţându-se, după Înviere, la Tatăl, Domnul nostru Isus Cristos nu încetează să fie cu noi până la sfârşitul veacurilor prin Sfintele Sacramente şi mai ales prin Taina Euharistiei. Să-i cerem harul să rămânem credincioşi iubirii sale negrăite.

Isuse, Pâine cerească, cheamă toate popoarele la celebrarea morţii şi învierii tale prin Jertfa Sfintei Liturghii. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Sfinţeşte-i pe preoţii tăi pentru a sluji cu vrednicie la altarul de jertfă. R.

Dezvoltă în copii şi tineri simţământul de adoraţie faţă de tine. R.

Dă tuturor creştinilor harul să te caute mai presus de toate şi să se unească în jurul tău. R.

Întăreşte-i pe toţi cei bolnavi şi ispitiţi. R.

Primeşte pe răposaţii noştri la Ospăţul tău veşnic. R.

Dumnezeule atotputernic şi veşnic, noi cinstim cu deosebită evlavie Trupul şi Sângele lui Cristos; prin acest Sacrament, sporeşte necontenit în noi viaţa ta dumnezeiască. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 48 din 89

Page 49: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Preasfânta Treime - XVII(L.R., p. 931)

Fraţilor,Prin sfântul Botez noi am devenit fii ai Tatălui veşnic, fraţi ai lui Isus Cristos şi temple ale Duhului Sfânt. Să cerem cu umilinţă îndurarea Preasfântei Treimi.

Doamne, Dumnezeul nostru, dăruieşte Bisericii tale să imite unitatea şi dragostea ta veşnică. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Trimite celor slabi în credinţă martori ai iubirii tale. R.

Luminează cu adevărul tău toate popoarele şi eliberează-le de orice formă de idolatrie. R.

Descoperă celor indiferenţi tainele pline de farmec ale vieţii creştine. R.

Orânduieşte ca vestea cea bună a Evangheliei să fie răspândită prin toate mijloacele de care dispune astăzi omenirea. R.

Cheamă sufletele celor răposaţi să contemple frumuseţea ta negrăită. R.

Dumnezeule atotputernic, nu te depărta de la noi, care, prin Botez, am devenit fiii tăi, ci străluceşte pururi înaintea ochilor credinţei noastre, ca, iubindu-te şi împlinind în toate voinţa ta, să ajungem în patria slavei tale veşnice. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 49 din 89

Page 50: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Preasfânta Inimă a lui Isus - XVIII

(L.R., p. 932)

Fraţilor, în Inima Preasfântă a lui Isus, Dumnezeu ne-a descoperit bogăţia iubirii sale divine. Să invocăm Inima Preasfântă în toate împrejurările vieţii.

Inimă a lui Isus, plină de dragoste şi îndurare, primeşte adoraţia Bisericii tale şi ascultă rugăciunile ei pentru cei păcătoşi. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Fereşte toate popoarele de ură şi duşmănie. R.

Insuflă celor tineri gânduri generoase de slujire lui Dumnezeu şi aproapelui şi învaţă-i să fie blânzi şi smeriţi. R.

Răspândeşte în toată lumea Împărăţia Inimii tale. R.

Desăvârşeşte în iubire pe aceia care ţi s-au consacrat în mod deosebit. R.

Întăreşte-ne când suntem osteniţi şi împovăraţi. R.

Dumnezeule preabun şi atotputernic, Tu ai ascuns în Inima Fiului tău toate comorile de har pe care le-ai dăruit omenirii. Atrage la această Inimă dumnezeiască toate inimile, ca să se îmbogăţească din plinătatea ei şi să răspândească în lumea întreagă razele iubirii dumnezeieşti. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 50 din 89

Page 51: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Preasfânta Fecioară Maria - XIX(L.R., p. 932)

Fraţilor preaiubiţi,Preacurata Fecioară şi Mamă a lui Dumnezeu, Maria, este vistiernica harurilor cereşti şi Regina universului. Prin mijlocirea ei să-1 chemăm în ajutor pe Fiul lui Dumnezeu.

Doamne Isuse Cristoase, născut din Fecioara Maria, ocroteşte sfânta Biserică prin mijlocirea Neprihănitei. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Dăruieşte bună înţelegere tuturor popoarelor. R.

Vino în ajutorul celor indiferenţi sau slabi în credinţă. R.

Descoperă celor căzuţi bunătatea de Mamă a Reginei cerului. R.

Fă ca tineretul creştin să se lase educat de exemplul şi grija Mamei cereşti. R.

Dispune inimile noastre să primească, asemenea Mariei, îndemnurile Duhului Sfânt. R.

Trezeşte în poporul nostru simţământul de răspundere faţă de viaţa copiilor care trebuie să se nască. R.

Dumnezeule atotputernic, Tu ai dus la desăvârşire în Preacurata Fecioară Maria opera răscumpărării noastre. Fă-ne şi pe noi părtaşi de harurile tale şi du-ne la slava la care ai înălţat-o pe ea. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 51 din 89

Page 52: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Pentru orice duminică I - XX(L.R., p. 933)

Fraţilor preaiubiţi, prima zi a săptămânii, în care a înviat Cristos şi în care Duhul Sfânt s-a coborât asupra Bisericii, a rămas din primele timpuri ale creştinismului "Ziua Domnului", ziua în care creştinii se adunau pentru a asculta învăţătura apostolilor, pentru a se ruga în comun şi a lua parte la "frângerea Pâinii". Urmând această tradiţie primită de la apostoli, după ce am ascultat cuvântul lui Dumnezeu şi înainte de a ne apropia de masa euharistică, să-i cerem lui Dumnezeu cele necesare pentru viaţa noastră creştină de fiecare zi.

Dumnezeule, Creatorul universului, care ne-ai poruncit să sfinţim ziua ta, dă-ne harul să înţelegem însemnătatea sfinţirii duminicii, zi pe care, în bunătatea ta, ne-ai rânduit-o spre odihnă şi reînnoire sufletească. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Luminează pe conducătorii noştri să preţuiască şi să ocrotească dreptul la odihnă, spre binele societăţii, al familiei şi al fiecăruia în parte. R.

Dă-ne tăria să evităm acele distracţii care slăbesc puterile şi sănătatea şi care ne pun în primejdia de a păcătui. R.

Dă părinţilor harul să-şi îndrume copiii, prin cuvânt şi exemplu, la sfinţirea duminicii, în primul rând prin participarea cu credinţă la Sfânta Liturghie. R.

Ajută-ne pe noi toţi ca, amintindu-ne în fiecare duminică de Botezul primit, să murim necontenit pentru păcat ca să trăim viaţa nouă pe care ne-o împărtăşeşte Cristos. R.

Dăruieşte tuturor celor răposaţi odihna veşnică. R.

Doamne Isuse, care ai spus că eşti totdeauna în mijlocul acelora care se adună în numele tău, noi credem că eşti cu adevărat prezent în mijlocul nostru; te rugăm, revarsă asupra noastră binecuvântarea ta, întăreşte-ne hotărârea de a te urma şi de a înfăptui voia Tatălui asemenea ţie, făcându-ne mereu datoria şi străduindu-ne să fim în fiecare zi plăcuţi în faţa lui, căruia să-i fie slavă şi cinste în vecii vecilor. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 52 din 89

Page 53: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Pentru orice duminică II - XXI(L.R., p. 934)

Fraţilor preaiubiţi,Uniţi în acelaşi Duh şi în aceeaşi speranţă, să ne înălţăm împreună rugăciunea către Părintele îndurărilor.

Tată ceresc, Creator şi Dătător a toate, dăruieşte Sfintei Biserici ca în toate primejdiile şi încercările să simtă mângâierea Providenţei tale iubitoare. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Călăuzeşte-i pe cei care te caută la bucuria întâlnirii cu tine. R.

Fereşte toate popoarele de război, de foamete şi de orice altă nenorocire. R.Mângâie-i cu credinţa în iubirea ta de părinte pe cei aflaţi în suferinţă, pe cei părăsiţi şi înstrăinaţi. R.

Primeşte-ne munca, jertfele şi întreaga noastră viaţă împreună cu Jertfa Fiului tău şi învaţă-ne să împlinim pururi voinţa ta sfântă. R.

Iartă păcatele credincioşilor răposaţi şi primeşte-i în odihna veşnică. R.

Priveşte cu îndurare, Doamne, la poporul care se apropie de tine cu credinţă şi ascultă-ne rugăciunile. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 53 din 89

Page 54: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Duhul sfânt - Dătătorul de viaţă - XXII

(L.R., p. 935)

Fraţilor,Domnul nostru Isus Cristos, înălţându-se la ceruri, nu ne-a lăsat orfani, ci ne-a trimis pe Duhul sfânt, Dătătorul de viaţă, să ne fie Călăuză spre Patria cerească. Să ne rugăm, aşadar, Duhului Sfânt pentru noi şi pentru lumea întreagă.

Duhule Sfinte, izvor de viaţă veşnică, dispune inimile păstorilor Bisericii şi ale credincioşilor să asculte şi să urmeze îndemnurile tale. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Călăuzeşte pe toţi creştinii spre unirea deplină în credinţă. R.

Deschide-ne mintea spre a pătrunde tot mai mult misterul mântuirii şi întăreşte-ne voinţa spre a săvârşi cele plăcute ţie. R.

Înflăcărează-ne de iubire generoasă faţă de Dumnezeu şi faţă de toţi oamenii. R.

Luminează cu razele adevărului toate conştiinţele şi dă-le tuturor harul unei sincere convertiri. R.

Mângâie pe cei părăsiţi şi deznădăjduiţi, dăruindu-le credinţă în dumnezeiasca iubire care le priveghează viaţa. R.

Părinte Sfânt, Atotputernic, Veşnic Dumnezeu, care 1-ai trimis în lume pe Fiul tău unul-născut ca să ne mântuiască, iar apoi, spre a desăvârşi în noi lucrarea lui, ni 1-ai dăruit pe Duhul sfânt Sfinţitorul, învaţă-ne să fim recunoscători faţă de bunătatea ta negrăită şi să nu încetăm niciodată a lăuda şi a invoca Numele tău cel sfânt. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 54 din 89

Page 55: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Către Duhul sfânt - XXIII(L.R., p. 936)

Fraţilor preaiubiţi,Nouă, care nu ştim să ne rugăm cum trebuie, ne-a fost dăruit Duhul Sfânt ca să locuiască în noi şi să se roage pentru noi cu suspine negrăite. Să îndreptăm spre El glasul cererii noastre.

Duhule sfânt, Dumnezeu Creator, Apărător şi Sfinţitor,prin tine s-a săvârşit întruparea Cuvântului lui Dumnezeu: continuă lucrarea întrupării Lui în sfânta Biserică şi în fiecare creştin în parte. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Stinge toată duşmănia şi neîncrederea dintre oameni, popoare şi rase şi transformă omenirea întreagă într-o mare familie. R.

Arată-ţi puterea în viaţa acelora care s-au dăruit slujirii lui Dumnezeu prin practicarea sfaturilor evanghelice. R.Eliberează-ne inimile de orice idolatrie ca să înţelegem şi să urmăm fiecare dintre noi chemarea pe care am primit-o de la tine în această lume. R.

Călăuzeşte spre Lumina lui Cristos pe toţi aceia care rătăcesc încă prin întunericul acestei lumi. R.

Readu-i la viaţa harului pe cei morţi sufleteşte şi călăuzeşte la fericirea veşnică pe toţi cei răposaţi. R.

Dumnezeule atotputernic şi veşnic, ascultă rugăciunea fiilor tăi şi rămâi pururi prezent în noi şi între noi, luminându-ne cu Duhul tău cel sfânt. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 55 din 89

Page 56: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În timpul de peste an. Aşteptarea venirii lui Cristos - XXIV

(L.R., p. 937)

Fraţilor,Domnul nostru Isus Cristos a venit să mântuiască lumea, a rămas pururi cu noi în sfânta Euharistie şi va veni în slavă să judece pe cei vii şi pe cei morţi. Să-1 rugăm să ne stea mereu alături cu harul său, ca să ştim să-1 aşteptăm şi să-1 primim când vine la noi.

Isuse, Dumnezeul nostru, dă Sfintei Biserici harul de a fi mereu atentă pentru a discerne voinţa ta în semnele timpului. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Luminează pe toţi creştinii ca să te recunoască şi să te primească plini de iubire în persoana fraţilor lor săraci, suferinzi şi părăsiţi. R.

Trezeşte în sufletul acelora pe care i-ai înzestrat cu daruri deosebite, cu putere sau cu bogăţie, conştiinţa datoriei de a le folosi în slujba semenilor lor. R.

Dăruieşte oamenilor de ştiinţă să înţeleagă că numai întâlnirea cu tine, Dumnezeul cel viu şi adevărat, va dărui sens deplin cercetărilor şi vieţii lor. R.

Nu îngădui ca grijile şi interesele pământeşti să ne îndepărteze de tine, ci dă-ne pururi inimă trează spre a sesiza prezenţa ta, sub orice formă ai veni la noi. R.

Îndură-te de sufletele din Purgator şi împlineşte-le aşteptarea, primindu-le să se bucure pe deplin de vederea Feţei tale. R.

Dumnezeule atotputernic, dă-ne, te rugăm, înţelepciune, ca să te putem recunoaşte cu ochii credinţei aici pe pământ şi astfel să ajungem să te contemplăm faţă în faţă, împreună cu sfinţii tăi, în ceruri. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 56 din 89

Page 57: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În sărbătoarea Trupului şi Sângelui Domnului(L.R., p. 938)

Fraţilor,Să ne rugăm Mântuitorului nostru Isus Cristos, care, la Cina cea de Taină, în noaptea în care era dat în mâinile duşmanilor, a instituit Jertfa Euharistică a Trupului şi Sângelui său pentru a perpetua prin veacuri Jertfa Crucii, până la a doua să venire, şi pentru a rămâne cu ai săi în toate zilele, până la sfârşitul lumii.

Doamne Isuse Cristoase, care eşti de faţă în Preasfântul Sacrament al Altarului, arată tot mai mult în viaţa Bisericii că prezenţa ta euharistică este semnul unităţii şi legătura de iubire dintre toţi credincioşii. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Dă preoţilor harul ca, oferind la Jertfa euharistică victima fără pată, să-şi ofere propria lor fiinţă în slujirea ta şi a fraţilor lor. R.

Dă tuturor credincioşilor harul ca, trăind din plin unitatea de iubire cu tine şi între ei în jurul Altarului, să fie şi în viaţa de toate zilele făuritori de dreptate şi de pace. R.

Uneşte pe toţi creştinii în adorarea Euharistiei tale. R.

Întăreşte cu Pâinea ta cerească pe toţi aceia care suferă în trupul sau în sufletul lor şi atrage-i pe credincioşi la cunoaşterea adevărului prin puterea prezenţei tale. R.

Ajută-ne pe noi toţi să înţelegem că ai rămas în Euharistie ca să putem ajunge mai uşor la tine, ca să ne fii Mântuitor, Învăţător şi Prieten în fiecare clipă a vieţii şi astfel să rămânem în iubirea ta. R.

Dăruieşte celor aflaţi în agonie harul de a pleca din această lume întăriţi cu Pâinea vieţii veşnice chezăşie a învierii glorioase. R.

Dumnezeule, care hrăneşti necontenit Biserica ta cu Taina Trupului şi Sângelui preţios al Fiului tău, dă-ne, te rugăm, să ne aflăm pururi bucuria în contemplarea şi primirea ei. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 57 din 89

Page 58: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În sărbătoarea «Cristos - Regele Universului»(L.R., p. 939)

Fraţilor,Uniţi în rugăciune, să-1 preamărim şi să-1 invocăm pe Cristos, pe Acela care este mai presus de toate şi în care există toate câte sunt, Regele universului.

Isuse care eşti Capul poporului tău, fă ca Biserica să fie în lume chipul Împărăţiei tale: Împărăţia dreptăţii, a iubirii şi a păcii. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Isuse, Rege veşnic, care ai venit în lume ca să dai mărturie despre adevăr, fă ca fiecare om să recunoască stăpânirea ta. R.

Isuse, Răscumpărătorul nostru, rânduit de Tatăl ca Rege al cerului şi al pământului, dă-ne harul să colaborăm prin viaţa noastră la biruinţa Împărăţiei tale. R.

Isuse, Principele Păcii, fă ca eforturile Bisericii pentru instaurarea păcii în lume să afle un ecou prompt şi efectiv în toţi oamenii de bunăvoinţă. R.

Isuse, Bunule Păstor, care ţi-ai dat viaţa pentru turma ta, rămâi mereu cu noi şi nu ne va lipsi nimic. R.

Isuse, care ai plecat să ne pregăteşti loc în ceruri, primeşte-i pe răposaţii noştri în lăcaşul slavei tale. R.

Doamne, Părinte ceresc, noi te recunoaştem cu bucurie drept Stăpân a toate. Fă-ne, te rugăm, instrumente ale păcii tale: unde este ură, să purtăm iubirea, unde e dezbinare, să aducem unitatea, unde e deznădejde, să purtăm speranţa, pentru ca asupra tuturor oamenilor, fiii tăi, să strălucească lumina Fiului tău dumnezeiesc, căruia i-ai dat Împărăţia fără de sfârşit. Aşa te rugăm, prin acelaşi Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 58 din 89

Page 59: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

La întâmpinarea Domnului (2 februarie)(L.R., p. 940)

Fraţilor,Să ne rugăm Domnului nostru Isus Cristos, în unire cu Maica să preasfântă, care îl prezintă astăzi pe Fiul ei în Templu pentru ca omenirea să-şi întâmpine Mântuitorul.

Doamne Isuse Cristoase, lumină spre luminarea neamurilor, ajută Biserica să vestească Evanghelia în lumea întreagă. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Călăuzeşte toate popoarele la lumina şi la pacea ta şi ajută-i pe conducătorii lor să fie exemplu de respectare a Legii tale. R.

Dăruieşte celor bătrâni răbdare şi seninătate în suferinţele vieţii, întăreşte pe cei bolnavi cu prezenţa ta şi întâmpină-i cu bunătate pe muribunzi. R.

Fă ca lumina ta să strălucească în viaţa celor care ţi s-au consacrat în mod deosebit. R.

Dăruieşte-ne tuturor atenţie faţă de inspiraţiile Duhului Sfânt şi generozitate în a le înfăptui. R.

Cheamă-ne pe toţi, la timpul cuvenit, în templul măririi tale. R.

Dumnezeule, Părinte ceresc, tu ai voit ca Fiul tău, Răscumpărătorul aşteptat de veacuri, să se întrupeze în sânul nepătat al Preasfântei Fecioare Maria. Dă-ne harul să-1 primim cu bucurie, ca să avem parte şi noi de viaţa dumnezeiască pe care ne-a dăruit-o El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 59 din 89

Page 60: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În sărbătorile Sfântului Iosif:Sfântul Iosif - patronul Bisericii Universale (19 martie), Sfântul Iosif - patronul

muncitorilor (1 mai)(L.R., p. 941)

Fraţilor preaiubiţi,Sărbătorindu-1 astăzi pe sfântul Iosif, Patronul Bisericii Universale /Patronul muncitorilor, îl rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvânteze munca şi strădaniile pentru ca, împlinindu-ne conştiincios îndatoririle stării noastre, să contribuim la zidirea cetăţii pământeşti după voinţa lui şi la venirea împărăţiei cerurilor.

Doamne Isuse, care ai voit să fii numit fiul tâmplarului din Nazaret, ocroteşte Biserica ta şi binecuvântează munca sfântului nostru Părinte Papa N., a Episcopului nostru N. şi a tuturor celor care vestesc cuvântul tău. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Dă-ne putere şi bucurie în împlinirea îndatoririlor noastre zilnice. R.

Dă-ne harul să ne îndeplinim munca în spirit de slujire a ta şi a aproapelui şi astfel să o transformăm în rugăciune. R.

Ajută-i pe părinţi să-şi educe copiii în iubirea faţă de tine. R.

Dăruieşte copiilor şi tinerilor dragoste faţă de muncă. R.

Dă-ne lumină şi tărie ca să putem împlini voinţa ta şi în momentele grele. R.

Apără-i pe toţi aceia care muncesc în condiţii grele şi primejdioase. R.

Mângâie-i cu prezenţa ta pe cei aflaţi în agonie şi primeşte-i pe cei răposaţi să se bucure de vederea ta. R.

Doamne, Părinte ceresc, te rugăm cu umilinţă şi încredere, prin mijlocirea sfântului Iosif: revarsă cu îmbelşugare binecuvântarea ta asupra noastră pentru ca, după exemplu lui, să ne îndeplinim cu râvnă îndatoririle şi astfel să ne bucurăm împreună cu el în familia cerească. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 60 din 89

Page 61: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În sărbătoarea Buneivestiri (25 martie)(L.R., p. 942)

Fraţilor,Întrupându-se în sânul Mariei, Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul veşnic, a venit între oameni pentru a-i mântui. După ce şi-a arătat astfel dragostea, putem să-i cerem cu toată încrederea harurile necesare pentru mântuire.

Doamne Isuse Cristoase, zămislit în sânul Preacuratei Fecioare Maria, ajută-ne să medităm întruparea ta şi să fim cât mai adânc pătrunşi de recunoştinţă faţă de tine. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Trimite apostoli care să vestească până la marginile pământului bucuria întrupării tale. R.

Întăreşte pe toate mamele în clipele lor grele. R.

Fă ca toţi părinţii să fie conştienţi de răspunderea pe care o au faţă de viaţă. R.

Prin Maica ta sfântă, cea plină de har, revarsă cu îmbelşugare harul tău şi în sufletele noastre, ca să fim totdeauna dispuşi să primim cu drag cuvântul tău şi să-1 dăruim lumii. R.

Binecuvântează câmpiile noastre şi dă-le rod bogat. R.

Părinte ceresc, Tu ne iubeşti aşa de mult, încât ni-1 dăruieşti pe Fiul tău; îţi mulţumim pentru iubirea ta nemărginită şi te lăudăm împreună cu Preasfânta Fecioară pe tine, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 61 din 89

Page 62: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În sărbătoarea Sfântului Anton din Padova (13 iunie)(L.R., p. 942)

Fraţilor, prin mijlocirea sfântului Anton din Padova, să ne rugăm pentru Biserica lui Cristos, ca ea să răspândească în mijlocul lumii de astăzi parfumul virtuţilor creştine.

Doamne Isuse Cristoase, Fiul Fecioarei Preacurate, fă ca Biserica ta sfântă să fie, prin viaţa credincioşilor ei, semnul prezenţei tale în lume. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Întăreşte pe sfântul Părinte Papa N., pe Episcopul nostru N. şi pe toţi preoţii în propovăduirea cu fidelitate a Evangheliei tale. R.

Arată tuturor pe Maria, Mama ta şi a noastră, ca model de nevinovăţie desăvârşită şi de iubire plină de generozitate. R.

Dispune inimile credincioşilor la convertire sinceră, pe drumul pocăinţei şi al trăirii creştine. R.

Trezeşte în copii şi tineri grija pentru nevinovăţia lor şi îndepărtează-i pe toţi aceia care vor să întunece în ei chipul şi asemănarea ta. R.

Întăreşte-ne cu puterea Duhului tău pe drumul anevoios al trăirii virtuţilor şi transformă-ne în mărturii grăitoare ale iubirii tale între oameni. R.

Împlineşte cu bunătate dorinţele tuturor acelora care aleargă la tine prin mijlocirea sfântului Anton. R.

Părinte ceresc, pentru statornica iubire cu care sfântul Anton a mers pe urmele Fiului tău, Tu i-ai dat o minunată putere de mijlocire a milei tale pentru noi. Te rugăm deci cu încredere să ne dai harul de a urma exemplul sfântului Anton şi să ne ajuţi în toate nevoile noastre. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 62 din 89

Page 63: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

La naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie)(L.R., p. 943)

Fraţilor,Sărbătorim astăzi naşterea sfântului Ioan Botezătorul, care i-a pregătit calea lui Isus şi i-a îndreptat pe ucenici spre El; să ne îndreptăm şi noi cu încredere spre Mântuitorul nostru.

Doamne Isuse Cristoase, Mielul lui Dumnezeu, ajută poporul tău să dea mărturie despre tine şi să-ţi pregătească o cale dreaptă, prin trăirea credinţei, a speranţei şi a iubirii. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Dispune inimile tuturor oamenilor spre convertire şi pocăinţă. R.

Îndepărtează din societatea umană tot ceea ce vatămă bunele moravuri. R.

Fă ca tuturor copiilor din lume să 1e fie recunoscut dreptul de a se naşte. R.

Ajută-i pe părinţi să-şi educe copiii în frica Dumnezeu. R.

Dă-ne harul ca toate faptele noastre să izvorască din intenţia curată de a te sluji pe tine şi pe aproapele. R.

Te rugăm, Dumnezeule atotputernic, dă-ne să urmăm din toată inima calea cea dreaptă spre Mesia, precum ne îndeamnă glasul Înaintemergătorului său, sfântul Ioan Botezătorul, şi astfel să ajungem să ne bucurăm de vederea Feţei tale. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 63 din 89

Page 64: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În solemnitatea Sfinţilor Apostoli Petru şi Paul (29 iunie)(L.R., p. 944)

Fraţilor preaiubiţi,Cristos 1-a făcut pe Simon pescarul piatra de temelie a Bisericii, iar pe Saul 1-a transformat cu harul său în Paul - marele apostol al neamurilor păgâne. Împreună cu cei doi apostoli să ne rugăm acum lui Cristos pentru Biserica să sfântă, a cărei menire este de a-i duce la mântuire pe toţi oamenii.

Doamne Isuse Cristoase, Fiul Dumnezeului celui viu, ajută-1 pe urmaşul lui Petru, sfântul nostru Părinte Papa N., să-i călăuzească pe oameni la trăirea tot mai profundă a credinţei apostolice. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Păstrează-i pe toţi episcopii în unire cu urmaşul sfântului Petru şi binecuvântează-le activitatea. R.

Ajută-i pe conducători să îndrepte toate spre binele comunităţii. R.

Adu-i pe toţi oamenii la credinţa vestită de apostoli. R.

Ajută-ne pe noi înşine să ne călăuzim viaţa după învăţătura şi exemplu sfinţilor apostoli. R.

Dă-ne harul ca, prin trăirea adâncă a vieţii creştine, să devenim şi noi apostoli ai lui Cristos. R.

Doamne, Dumnezeul nostru, în sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Paul ne amintim că munca, jertfele şi suferinţele lor i-au dus la o slavă şi fericire negrăită; ajută-ne şi pe noi să lucrăm cu toată dăruirea pentru împărăţia ta, ca să primim cununa răsplăţii pregătite celor care te iubesc. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 64 din 89

Page 65: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

In sărbătoarea Schimbării la Faţă (6 august)(L.R., p. 945)

Fraţilor preaiubiţi,Pentru a-i pregăti pe ucenici să înfrunte cu tărie toate greutăţile şi suferinţele pe care aveau să le întâmpine în urmarea lui, Isus le-a arătat pentru câteva clipe strălucirea să dumnezeiască; să-1 rugăm pe Fiul lui Dumnezeu să întărească în noi lumina credinţei prin care, dincolo de vălul celor materiale, să vedem frumuseţea sa, izvor de nespusă fericire.

Doamne Isuse Cristoase, Fiul preaiubit al Tatălui,fă ca în viaţa Bisericii să strălucească frumuseţea chipului tău. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Ajută-ne să vedem şi să preţuim în fraţii noştri măreţia harului sfinţitor. R.

Fă ca prin artă şi tehnică să fie recunoscută şi preamărită înţelepciunea lui Dumnezeu. R.

Luminează pe oamenii de ştiinţă pentru ca de la cunoaşterea lucrurilor create să ajungă la cunoaşterea Creatorului. R.

Întăreşte-i cu speranţa răsplăţii veşnice pe cei aflaţi în suferinţă. R.

Alină-i pe muribunzi cu bucuria că, în curând, vor fi primiţi în lumina împărăţiei tale veşnice. R.

Dă-ne şi nouă fericirea de a vedea strălucirea ta dumnezeiască. R.

Dumnezeule, Părinte ceresc, Tu ne-ai poruncit să ascultăm de Fiul tău preaiubit; întăreşte credinţa în inimile noastre pentru ca, lăsându-ne călăuziţi de ea, să ajungem în strălucirea împărăţiei tale. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 65 din 89

Page 66: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

La Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie)(L.R., p. 946)

Fraţilor preaiubiţi,Sfânta Cruce este dovada dragostei nemărginite a lui Dumnezeu faţă de noi şi a voinţei sale ca toţi oamenii să ajungă la mântuire. Să-1 rugăm pe Cristos cel înălţat pe Cruce să ne atragă spre El şi să ne vindece de rănile noastre sufleteşti.

Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe Cruce,ajută-ne să rămânem credincioşi faţă de sfânta Cruce, cu care am fost pecetluiţi la Botez. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Dă-ne harul să iubim Crucea ta sfântă şi să o purtăm cu răbdare pe urmele tale. R.

Ajută-ne ca, prin contemplarea sfintei Cruci, să ne dăm seama de răutatea păcatelor noastre. R.

Întăreşte-ne mai ales atunci când întâmpinăm greutăţi în înfăptuirea voinţei tale. R.

Învaţă-ne să unim suferinţele noastre cu ale tale şi astfel să contribuim şi noi la mântuirea tuturor oamenilor. R.

Umple-ne de recunoştinţă şi iubire faţă de tine ori de câte ori facem semnul sfintei Cruci. R.

Fă-ne să participăm tot mai intens la Sfânta Liturghie, care este actualizarea Jertfei tale de pe Cruce. R.

Dumnezeule, Părinte îndurător, Tu ai voit ca Fiul tău să-1 învingă pe diavol prin lemnul Crucii; ajută-ne şi pe noi ca prin puterea ei să învingem toate ispitele celui rău şi să ne apropiem tot mai mult de tine. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 66 din 89

Page 67: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli (29 septembrie)(L.R., p. 947)

Fraţilor,În nemărginita să înţelepciune, Dumnezeu i-a creat pe sfinţii îngeri ca să-1 preamărească neîncetat pe Creatorul lor iar pe noi să ne apere de cel rău şi să ne călăuzească spre mântuire; să ne bucurăm de prezenţa lor şi să-1 lăudăm pe Dumnezeu împreună cu ei.

Dumnezeule, Stăpânul universului, ajută-ne să îndeplinim voinţa ta aşa cum o îndeplinesc în cer sfinţii îngeri. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Întăreşte-ne ca, după exemplul sfinţilor îngeri, să luptăm cu hotărâre împotriva celui rău şi, prin mijlocirea lor, dă-ne biruinţă. R.

Învaţă-ne să unim rugăciunile noastre cu laudele pe care ţi le aduc îngerii. R.

Trimite-ne înger mângâietor în încercările care se abat asupra noastră. R.

Fă-ne să păşim cu statornicie spre Ierusalimul ceresc, unde te preamăresc în veşnicie corurile de îngeri. R.

Dumnezeule atotputernic, Tu îi trimiţi pe sfinţii îngeri pentru a ne dezvălui planurile tale şi pentru a ne apăra de cursele diavolului; ajută-ne să fim atenţi la îndemnurile lor şi să le urmăm cu fidelitate, ca să ne putem bucura împreună cu ei în Patria cerească. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 67 din 89

Page 68: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

În sărbătorile Preacuratei Fecioare Maria(L.R., p. 948)

Fraţilor preaiubiţi,Încrezători în mijlocirea Preafericitei Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu şi Maica Bisericii, să ne rugăm Domnului nostru Isus Cristos, Fiul ei, cerând îndurare şi ajutor pentru întreaga omenire.

Doamne Isuse,(8 dec.) prin ale cărui merite Preasfânta Fecioară a fost ferită de păcatul strămoşesc,(31 mai) care ai încoronat-o pe Maica ta sfântă ca Regină a universului,(Inima Neprihănită) care ne-ai dat-o pe Maica ta cu Inima Neprihănită, plină de har şi de îndurare,(15 august) care ai ridicat-o pe Maica ta sfântă cu trupul şi cu sufletul la cer,(8 sept.) Fiul Fecioarei Maria, prin a cărei naştere au strălucit lumii zorile mântuirii,(15 sept.) care înainte de a muri pe Cruce ne-ai încredinţat pe toţi Maicii tale îndurerate,(7 oct.) care ai asociat-o pe sfânta Fecioară la Misterele mântuirii, dăruieşte Bisericii tale peregrine pe pământ harul să admire şi să preamărească tot mai mult în Maria ceea ce ea însăşi doreşte şi speră să ajungă. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Arată-ne nouă, credincioşilor tăi, cât de aproape este Maria de tine şi de oameni. R.

Ajută-i pe fiii Bisericii să trăiască mereu în pace şi bună înţelegere sub ocrotirea Reginei păcii. R.

Fă ca prin cinstirea Preasfintei Fecioare Maria să crească în noi respectul faţă de demnitatea femeii. R.

Fă ca toţi oamenii să înţeleagă din viaţa Fecioarei Maria bucuria unei inimi curate şi generoase. R.

Învaţă-ne ca, după exemplul Maicii tale, să primim cu inimă deschisă cuvântul tău, să-1 împlinim cu generozitate în viaţa noastră şi să ne străduim să-1 dăm lumii întregi, ca astfel să-ţi fim şi noi frate, soră şi mamă. R.

Binecuvântează munca şi devotamentul mamelor pentru copiii lor. R.

Veghează, prin grija Mamei cereşti, asupra tuturor copiilor plecaţi din sânul familiei. R.

Ajută pe fiecare om să afle în Maria căldura unei inimi de mamă. R.

(8 dec.) Eliberează-ne de lanţurile păcatului prin biruinţa Neprihănitei Fecioare asupra celui rău. R.(31 mai) Dăruieşte tuturor popoarelor să se bucure de pace şi prosperitate prin mijlocirea Reginei cerului. R.(15 aug.) Arată tuturor că gloria Mariei este icoana şi exemplul desăvârşirii la care trebuie să ajungă poporul lui Dumnezeu. R.(8 sept.) Ajută-ne ca, de ziua Mamei noastre cereşti, să-i oferim în dar iubirea unei inimi curate şi recunoscătoare. R.(15 sept.) Învaţă-ne să acceptăm suferinţa şi să o oferim Tatălui în unire cu suferinţele tale, pentru mântuirea lumii, asemenea Maicii îndurerate, Regina martirilor. R.

www.donbosco.ro

Pagina 68 din 89

Page 69: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

(7 oct.) Ajută-ne ca, meditând sfântul Rozariu, să ne lăsăm tot mai adânc pătrunşi de misterele Răscumpărării. R.

Dumnezeule, Părinte atotputernic, voinţa ta a fost ca prin Preasfânta Fecioară Maria Fiul tău să vină la noi, iar noi să ajungem la El şi, împreună cu El, la tine; dă-ne, te rugăm, harul să o cinstim şi să o imităm în aşa fel în viaţa noastră încât, bucurându-ne de ocrotirea ei puternică, să ajungem la mântuire. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 69 din 89

Page 70: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

Sfinţi Apostoli(L.R., p. 950)

Fraţilor preaiubiţi,Sfântul Apostol N. 1-a urmat fără şovăire pe Isus Cristos şi a întărit cu sângele său credinţa pe care a predicat-o; în sărbătoarea lui să ne rugăm lui Isus Cristos, Învăţătorul Apostolilor.

Doamne Isuse, trimisul Tatălui ceresc, întăreşte împotriva celui rău Biserica ta, pe care ai clădit-o pe temelia Apostolilor, şi fă-o să stăruie în adevărul credinţei. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Ajută-i pe episcopi, urmaşii Apostolilor, să fie printre oameni martori şi vestitori ai Cuvântului tău şi să fie ascultaţi de toţi cu inimă deschisă. R.

Fă ca toţi cei botezaţi să ajungă la unitate în mărturisirea credinţei apostolice. R.

Trimite misionari la toţi aceia care nu te cunosc şi dă-le înţelepciune şi generozitate în vestirea învăţăturii tale. R.

Dăruieşte-ne harul de a primi cu bucurie învăţătura pe care ne-ai transmis-o prin sfinţii Apostoli şi fă-ne şi pe noi adevăraţi apostoli prin cuvinte şi fapte bune. R.

Primeşte-i pe răposaţii noştri în pacea împărăţiei tale cereşti. R.

Dumnezeule, Părinte ceresc, Fiul tău a zidit sfânta Biserică pe temelia de nezdruncinat a credinţei apostolice; dă-ne, te rugăm, harul ca, prin mijlocirea sfântului Apostol N., să rămânem statornici în rugăciune şi în ascultarea Cuvântului tău. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 70 din 89

Page 71: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

Sfinţi Martiri(L.R., p. 950)

Fraţilor preaiubiţi,Domnul nostru Isus Cristos a voit ca împărăţia lui să se răspândească nu numai prin propovăduire, ci şi prin sângele martirilor.Să-1 rugăm prin mijlocirea sfântului martir N., † care n-a pregetat să-şi dea viaţa pentru credinţă.

Sau:(Papă martir:) † care a dat un exemplu strălucit de iubire totală faţă de tine acelora pe care i-a păstorit în numele tău.(Episcop martir:) † care i-a urmat pe apostoli atât în predicarea Evangheliei cât şi prin jertfa vieţii sale.(Preot martir:) † care, oferind lui Dumnezeu Jertfa de pe altar, a unit cu ea şi jertfa vieţii sale.(Misionar martir:) † care 1-a predicat pe Isus cel răstignit nu numai prin cuvânt, ci şi prin exemplul vieţii sale.(Fecioară martiră:) † care a pecetluit cu sângele său fidelitatea neştirbită faţă de tine.

Doamne Isuse, modelul şi tăria martirilor, fă-ne dispuşi să ne mărturisim credinţa în tine cu preţul oricărei jertfe. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Nu lăsa ca respectul omenesc să ne împiedice în trăirea unei vieţi cu adevărat creştine. R.

Dă-ne harul ca, prin faptele noastre de fiecare zi, viaţa noastră să devină o jertfă plăcută în faţa ta. R.

Ajută-ne să înţelegem că dragostea faţă de semenii noştri cere înfrânare şi jertfire de sine. R.

Dă-ne harul să primim cu generozitate suferinţa, ca participare la Jertfa ta mântuitoare, şi să o putem privi în lumina Învierii. R.

Fie-ţi milă de cei aflaţi în agonie şi, după suferinţele acestei vieţi, deschide-le porţile fericirii veşnice. R.

Dumnezeule, tăria celor care se încred în tine, ajută-ne să îndurăm cu răbdare toate suferinţele şi încercările, din dragoste faţă de tine, pentru ca la sfârşitul vieţii să primim cununa biruinţei alături de sfinţii tăi. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 71 din 89

Page 72: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

Sfinţi Păstori(L.R., p. 952)

Fraţilor preaiubiţi,Cristos, Bunul Păstor, care şi-a dat viaţa pentru oile sale, şi-a arătat dragostea faţă de poporul său şi prin viaţa şi munca sfântului N. Să-1 rugăm pe Domnul Isus să ne dea păstori sufleteşti înzestraţi cu virtuţile sale.

Isuse, Bunule Păstor, ajută-ne să ne lăsăm călăuziţi pe drumul mântuirii şi al păcii de păstorii noştri sufleteşti. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Dăruieşte predicării slujitorilor tăi roade bogate în inimile noastre. R.

Ajută-i pe preoţii tăi ca prin strădania lor să contribuie la dezvoltarea spirituală a societăţii. R.

Fă ca împărţitorii Tainelor tale să fie la înălţimea chemării lor. R.

Dăruieşte păstorilor noştri înţelepciune şi bunătate, ca să fie, pentru cei răniţi de păcat, adevăraţi medici sufleteşti. R.

(Luminează şi întăreşte pe urmaşul sfântului Petru, prin mijlocirea sfântului Papă N. R.)(Binecuvântează munca Episcopului nostru N. pentru meritele sfântului N. R.)(Inspiră preoţilor noştri zel apostolic, prin exemplul grăitor al sfântului N. R.)

Dumnezeule atotputernic şi milostiv, păstorii sufleteşti sunt dovada bunătăţii şi a grijii tale deosebite faţă de noi; ajută-ne să urmăm îndemnurile pe care ei ni le dau în numele tău şi astfel să ajungem în Patria cerească alături de Isus, Păstorul cel bun, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 72 din 89

Page 73: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

Sfinţi şi Sfinte(L.R., p. 953)

Fraţilor preaiubiţi,Conştienţi că facem parte din poporul Noului Legământ, consacrat slujirii lui Dumnezeu şi chemat să crească pururi în sfinţenie, să înălţăm cu încredere rugăciunea noastră.

Doamne Isuse Cristoase, bucuria tuturor sfinţilor, fă ca sfinţenia lui Dumnezeu să strălucească tot mai mult în cuvintele şi faptele tuturor acelora care alcătuiesc Biserica ta. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Revarsă harul tău asupra sfântului nostru Părinte Papa N., asupra Episcopului nostru N. şi asupra tuturor păstorilor sufleteşti, ca să poată călăuzi spre sfinţenie poporul care le-a fost încredinţat de tine. R.

Celor care ţi s-au consacrat în chip deosebit dă-le harul să tindă mereu spre perfecţiunea iubirii şi astfel să fie imbold spre sfinţenie pentru fraţii lor. R.

Învaţă-i pe cei apăsaţi de suferinţă să o ofere Tatălui în unire cu pătimirile tale, pentru mântuirea lumii. R.

Trimite asupra noastră puterea sfinţitoare a Duhului Sfânt, ca să ne transforme întreaga fiinţă, precum transformă pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele tău. R.

Trezeşte-i pe cei nepăsători din lâncezeală şi primeşte cu milă părintească pe aceia care cu suflet căit se întorc la tine. R.

Primeşte-i pe fraţii noştri răposaţi să se bucure de contemplarea sfinţeniei tale. R.

Dumnezeule preasfânt, Tu doreşti ca toţi credincioşii tăi să fie sfinţi asemenea ţie; prin mijlocirea sfinţilor tăi, dă-ne harul să-1 urmăm necontenit pe Cristos, Calea noastră, pentru ca astfel să ajungem să contemplăm negrăita frumuseţe a Feţei tale. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 73 din 89

Page 74: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

Femei Sfinte(L.R., p. 954)

Fraţilor preaiubiţi,În viaţa sfintei N. vedem că Dumnezeu înalţă pe cei smeriţi şi dăruieşte înţelepciune şi tărie acelora care îşi pun toată speranţa în El. Să ne recunoaştem în faţa lui sărăcia şi slăbiciunea, ca El să reverse cu îmbelşugare şi asupra noastră harul său.

Doamne Isuse Cristoase, izvorul sfinţeniei, bucuria şi cununa tuturor sfinţilor, învaţă-ne să recunoaştem şi să preţuim drepturile şi demnitatea femeii. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Dăruieşte tuturor femeilor o trăire adâncă a credinţei. R.

Luminează-ne să privim cu respect şi recunoştinţă la spiritul de jertfă al tuturor mamelor. R.

Dă tuturor soţiilor şi mamelor înţelepciune şi putere, ca să fie exemplu de credinţă şi de virtute în familiile lor. R.

Fii sprijinitorul femeilor în vârstă, al văduvelor şi al celor lipsite de apărare şi mângâie-le în singurătatea lor. R.

Trimite bolnavilor, bătrânilor şi orfanilor îngrijitoare însufleţite de dragoste maternă. R.

Binecuvântează munca femeilor care îngrijesc pe cei suferinzi sau educă pe cei neştiutori şi fă ca strădaniile lor să aducă roade bogate. R.

Fă ca persoanele consfinţite ţie în mod deosebit să contribuie, prin viaţa lor sfântă, la edificarea poporului lui Dumnezeu. R.

Te rugăm, Părinte îndurător, ca viaţa plină de credinţă şi iubire a sfintei N. să trezească în sufletele noastre dorinţa sfântă de a ne apropia cât mai mult de tine, iar rugăciunea ei să ne dobândească harurile necesare. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 74 din 89

Page 75: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

La Anul Nou(L.R., p. 955)

Fraţilor preaiubiţi,Peste câteva ore se va sfârşi anul şi va începe un an nou. Să-i mulţumim lui Dumnezeu, Începutul şi Sfârşitul, Stăpânul timpului şi al veşniciei, şi să-1 implorăm pentru Biserică şi pentru lumea întreagă.

Te preamărim, Doamne, pentru că Tu eşti cel ce este; pentru că şi în acest an ai revărsat asupra noastră roadele Răscumpărării şi pentru că rămâi mereu cu noi în sfânta Euharistie. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Îţi mulţumim pentru că bunătatea ta părintească se îngrijeşte de fericirea noastră; pentru că în acest an ne-ai dat toate cele necesare vieţii şi ne-ai păstrat în sănătate şi pace. R.

Îţi suntem recunoscători pentru că ne-ai dat putere de muncă şi ne-ai ferit de orice rău sufletesc şi trupesc. R.

Prin întruparea Fiului tău, dăruieşte Bisericii puterea de a se reînnoi neîncetat. R.

Dăruieşte tuturor popoarelor să trăiască în bună înţelegere şi să se poată dezvolta în dreptate şi pace. R.

Iartă-ne toate greşelile săvârşite în acest an şi dă-ne harul ca în anul ce vine să te slujim cu mai multă generozitate. R.

Primeşte în fericirea fără de sfârşit pe toţi aceia pe care în acest an i-ai chemat la tine. R.

Dumnezeule atotputernic şi veşnic, prin mijlocirea Preasfântei Fecioare Maria, Regina cerului şi a pământului, dă-ne, te rugăm, lumină şi putere pentru ca în anul care începe să ne reînnoim cu adevărat viaţa şi să trăim mai aproape de tine. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 75 din 89

Page 76: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

Pentru unirea în credinţă(L.R., p. 956)

Fraţilor preaiubiţi,Înainte de a împlini Jertfa Crucii, Domnul nostru Isus Cristos s-a rugat ca toţi să fie una aşa cum El şi cu Tatăl una sunt. Să-1 rugăm şi noi, într-o inimă şi într-un cuget, pentru unirea în credinţă a tuturor creştinilor.

Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul iubirii şi al păcii, binevoieşte a tămădui Biserica, Trupul tău mistic, de rănile oricărei dezbinări. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Binevoieşte a face ca toţi ucenicii tăi să fie una, astfel ca unitatea noastră să dea mărturie adevărului şi iubirii tale. R.

Binevoieşte a ne da iubire şi înţelegere faţă de fraţii despărţiţi. R.

Binevoieşte a întări în toţi creştinii încrederea în învăţătura şi conducerea Bisericii tale. R.

Binevoieşte a ne ierta toate greşelile săvârşite împotriva unităţii şi a bunei înţelegeri dintre oameni. R.

Binevoieşte a primi în Împărăţia cerească pe toţi aceia care au murit cu credinţă în tine. R.

Precum grăunţele de grâu au fost risipite pe câmpii, iar boabele de struguri pe dealuri şi, fiind ele adunate, s-a făcut din ele o singură pâine şi un singur vin, care au fost aduse înaintea ta, Părinte ceresc, tot astfel te rugăm să aduni Biserica ta din toate colţurile lumii şi să o faci una în credinţă şi iubire. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 76 din 89

Page 77: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

Pentru Papa(L.R., p. 956)

Fraţilor preaiubiţi,Domnul este Păstorul nostru. Nu vom duce lipsă de nimic dacă îl vom ruga să-1 călăuzească pe Vicarul său, Sfântul nostru Părinte Papa N., şi să-şi întindă braţul ocrotitor asupra tuturor oamenilor.

Doamne Isuse Cristoase, Păstorul şi Capul Bisericii tale, întăreşte Biserica ta pe stânca lui Petru şi arat-o lumii tot mai limpede ca semn şi sacrament al unităţii neamului omenesc. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, dă lumină şi putere sfântului nostru Părinte Papa N. în misiunea de Păstor al Bisericii şi ocroteşte-1 de orice rău. R.

Ajută-1 pe Vicarul tău să conducă Barca lui Petru prin furtunile încercărilor vieţii cu mare încredere în tine şi cu atenţie la semnele timpului. R.

Dă tuturor oamenilor bunăvoinţă şi promptitudine în a primi îndemnurile sfântului Părinte la pace şi bună înţelegere. R.

Trezeşte în toţi cei păcătoşi căinţă adevărată şi încredere în puterea Bisericii de a ierta păcatele în numele tău. R.

Învaţă-ne să fim recunoscători faţă de sfântul Părinte pentru grija să părintească faţă de noi şi să-i ascultăm învăţăturile şi îndemnurile cu fidelitate şi iubire. R.

Dumnezeule atotputernic şi milostiv, Tu ne ajuţi să îndeplinim poruncile tale; te rugăm, fii alături de Păstorul turmei tale iubite, pentru ca ascultarea supuşilor şi grija Păstorului să fie darul şi lucrarea ta. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 77 din 89

Page 78: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

Pentru episcop(L.R., p. 957)

Fraţilor,Împărtăşind aceeaşi credinţă şi iubire, uniţi în aceeaşi Duh şi în aceeaşi speranţă, să ne rugăm Domnului nostru Isus Cristos, care a statornicit Biserica să pe temelia Apostolilor, şi să-i cerem să reverse din belşug harurile sale asupra Episcopului nostru N., asupra diecezei noastre şi asupra întregii Biserici.

Doamne Isuse Cristoase, Episcopul şi Păstorul sufletelor noastre, întăreşte pe Episcopul nostru N., cu puterea Duhului Sfânt, ca el să propovăduiască prin cuvinte şi fapte Evanghelia ta şi să-ţi pregătească un popor sfânt. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Ajută-1 să aducă pentru toţi cei încredinţaţi păstoririi sale Jertfa de laudă a Noului Testament. R.

Dă-i harul ca, luminat de exemplul tău, să fie pentru întreaga să turmă adevărat păstor şi părinte, iar pentru cei din afara Bisericii, martor al iubirii tale mântuitoare. R.

Prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, ocroteşte-1 de orice rău şi binecuvântează tot ce întreprinde spre binele Bisericii tale. R.

Dăruieşte-i colaboratori generoşi şi destoinici, care să-1 ajute să-şi împlinească slujirea încredinţată. R.

Sporeşte în poporul tău iubirea şi ascultarea faţă de păstorii săi rânduiţi de tine. R.

Dăruieşte răsplata veşnică episcopilor care au plecat din lumea aceasta. R.

Dumnezeule milostiv, Rege veşnic, binecuvântează munca de păstor a Episcopului nostru N., ca el să-ţi fie bineplăcut împreună cu poporul pe care-1 păstoreşte. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 78 din 89

Page 79: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

Pentru patrie şi popor(L.R., p. 958)

Fraţilor,Adunaţi laolaltă în comunitatea noastră de credinţă pentru a celebra moartea şi învierea Domnului nostru Isus Cristos, să-1 rugăm să reverse roadele Jertfei sale asupra ţării noastre şi a poporului nostru. Doamne Dumnezeule, Împăratul împăraţilor şi Domnul Domnilor, te rugăm cu adâncă umilinţă:

Binevoieşte a priveghea cu grijă destinul poporului nostru şi a-1 călăuzi la fericire. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Binevoieşte a dărui poporului nostru pacea ta şi a-1 ajuta să progreseze pe calea voită de tine. R.

Binevoieşte a ocroti libertatea şi unitatea poporului nostru. R.

Binevoieşte a feri inimile cetăţenilor de ură, invidie şi dezbinare. R.

Binevoieşte a duce poporul nostru la unire în credinţă. R.

Binevoieşte a dărui conducătorilor noştri înţelepciunea şi bunătatea ta. R.

Binevoieşte a dărui răposaţilor noştri odihna şi fericirea veşnică. R.

Doamne, în mâna ta sunt popoarele şi cârmuitorii lor. R.

Te rugăm, priveşte cu bunăvoinţă spre poporul nostru şi călăuzeşte-1 spre pace şi mântuire. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 79 din 89

Page 80: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

Pentru lume(L.R., p. 959)

Fraţilor,în această implorare pe care comunitatea noastră de credinţă o înalţă către Dumnezeu, să ne rugăm nu numai fiecare pentru nevoile sale, ci toţi împreună pentru toţi fraţii noştri, pentru Biserică şi pentru lumea întreagă.

Doamne Isuse Cristoase, Mântuitorul lumii,dăruieşte tuturor popoarelor pace şi posibilitatea de a se dezvolta conform voinţei tale, astfel încât fiecare om să poată avea încredere în iubirea ta. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Dăruieşte Bisericii pace şi unitate şi desăvârşeşte-o în sfinţenie, pentru ca lumea să poată vedea tot mai mult strălucind pe chipul ei lumina Feţei tale. R.

Binecuvântează pe toţi aceia care muncesc cu mâinile şi cu mintea şi fă ca roadele muncii lor să folosească într-adevăr nu numai la zidirea cetăţii pământeşti, ci şi la creşterea Împărăţiei tale. R.

Păstrează familiile noastre în sănătate, fericire şi pace şi dă-le harul să fie pentru cei tineri o şcoală de trăire a credinţei. R.

Ajută-ne să ne iubim unii pe alţii în gând, în cuvânt şi în faptă, şi astfel să dăm mărturie pentru Evanghelie. R.

Vindecă pe cei bolnavi, mângâie pe cei mâhniţi şi întoarce pe cei rătăciţi şi păcătoşi pe calea adevărului şi a binelui. R.

Primeşte-i pe fraţii noştri răposaţi în Împărăţia ta veşnică. R.

Părinte ceresc, în faţa ta aducem toate grijile noastre şi spre tine strigăm pentru toţi oamenii, fraţii noştri; arată-ne că îndurarea ta ne-a şi ascultat rugăciunea. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 80 din 89

Page 81: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

Pentru tineretul lumii(L.R., p. 960)

Fraţilor, să-1 lăudăm împreună pe Dumnezeu, Stăpânul vieţii şi Tatăl nostru, al tuturor, şi să-1 rugăm, prin Fiul său Isus Cristos, să binecuvânteze cu darurile sale pe tinerii din lumea întreagă, inspirându-le, prin Duhul sfânt, o angajare generoasă, senină şi conştientă în slujirea binelui, prin trăirea credinţei.

Părinte ceresc, luminează mintea şi inima tuturor tinerilor din lume ca să-1 recunoască pe Fiul tău ca unic Mântuitor, Calea, Adevărul şi Viaţa. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Dăruieşte tinerilor dragoste pentru adevăr, dreptate şi pace, ajută-i să cunoască voinţa ta şi dă-le puterea să o împlinească. R.

Vindecă pe tinerii bolnavi, mângâie-i pe cei îndureraţi, întoarce-i pe cei rătăciţi şi luminează-i pe cei care şovăie în înţelegerea chemării lor. R.

Învaţă-i pe tinerii aflaţi în suferinţă să ţi-o ofere cu iubire, pentru mântuirea lumii. R.

Dăruieşte înţelepciune şi râvnă celor care studiază şi dă-le reuşită la examene. R.

Inspiră celor tineri respect şi ascultare faţă de părinţii, educatorii şi conducătorii lor. R.

Ajută-i pe tineri să fie statornici în urmarea idealului lor, râvniţi în împlinirea datoriei şi plini de curaj în lupta vieţii. R.

Dumnezeule, Tatăl nostru din ceruri, primeşte cu bunăvoinţă rugăciunile pe care le îndreptăm către Providenţa ta pentru tinerii din lumea întreagă. Călăuzeşte-i cu lumina ta în căutarea adevărului şi fereşte-i de orice piedică în drumul spre tine, ca să poată sluji cu iubire şi bucurie ţie şi fraţilor lor. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 81 din 89

Page 82: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

Pentru începutul anului şcolar(L.R., p. 961)

Fraţilor,să ne rugăm Tatălui veşnic şi să-i cerem, prin Cristos, Fiul său unul-născut, tot darul şi binecuvântarea, în Duhul Sfânt, pentru toţi elevii şi studenţii, învăţătorii şi profesorii.

Părintele luminilor, revarsă în inimile elevilor şi studenţilor darul înţelepciunii şi al ştiinţei. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Dăruieşte elevilor şi studenţilor statornicie şi spirit de jertfă în pregătirea lor intelectuală şi morală. R.

Păstrează şi întăreşte în toţi tinerii sentimentul de recunoştinţă, respect şi ascultare faţă de părinţii şi educatorii lor. R.

Luminează şi întăreşte pe toţi învăţătorii şi profesorii şi binecuvântează-le munca. R.

Prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, ocroteşte-i pe tineri şi pe educatorii lor de orice rău sufletesc şi trupesc şi dăruieşte-le bucuria încrederii în ajutorul tău. R.

Dăruieşte odihna veşnică elevilor şi studenţilor, învăţătorilor şi profesorilor care au plecat din această lume. R.

Părinte atotputernic şi îndurător, revarsă, te rugăm, darul Duhului tău sfânt asupra tuturor tinerilor şi asupra celor care îi educă, pentru ca, luminaţi şi întăriţi de El, să caute cu stăruinţă adevărul şi să-1 înfăptuiască în viaţa lor cu bucurie. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 82 din 89

Page 83: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

La Sfântul Botez(L.R., p. 962)

Fraţilor,prin Sfântul Botez Dumnezeu vine să locuiască în sufletele noastre şi ne face părtaşi de viaţa sa. Să ne rugăm împreună Duhului Sfânt sfinţitorul pentru toţi cei botezaţi şi îndeosebi pentru cel/ cei de faţă.

Duhule al adevărului, care ne dai libertatea fiilor lui Dumnezeu, ajută Biserica să-ţi aducă pururi mulţumire pentru darul nepreţuit al Sfintelor Taine. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Adună-i laolaltă, în lumina şi iubirea ta, pe toţi cei botezaţi. R.

Celor aflaţi în suferinţă aminteşte-le mereu că au fost însemnaţi cu semnul Crucii mântuitoare şi, dacă sunt părtaşi la moartea lui Cristos, vor fi părtaşi şi la învierea lui. R.

Îndură-te de cei care caută adevărul şi atrage-i cu farmecul iubirii tale la viaţa nouă în Cristos. R.

Dă-le acestor noi membri ai Bisericii harul de a putea creşte în trăirea credinţei datorită învăţăturii şi exemplului părinţilor şi naşilor lor. R.

Revarsă asupra noilor botezaţi darul tău, pentru ca în întreaga lor viaţă ei să trăiască tot mai intens Evanghelia şi să o vestească Fraţilor lor. R.

Călăuzeşte-ne pe toţi spre o trăire tot mai profundă a Botezului nostru. R.

Părinte ceresc, în îndurarea ta nesfârşită, Tu ne-ai dat sfintele sacramente ca izvoare de viaţă dumnezeiască şi de bucurie; dă-ne, te rugăm, harul să putem transmite şi fraţilor noştri ceea ce am primit de la tine. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 83 din 89

Page 84: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

Pentru Sfântul Mir(L.R., p. 963)

Fraţilor preaiubiţi,Apostolii au rămas statornici în rugăciune până când Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. Tot astfel voim să ne rugăm şi noi împreună, pentru ca EI să-şi reverse darurile sale asupra Bisericii şi lumii întregi, dar mai ales asupra acelora care au primit astăzi sfântul Mir.

Dumnezeule sfânt şi atotputernic,revarsă necontenit asupra Bisericii tale darurile îmbelşugate ale Duhului Sfânt. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Binecuvântează pe Episcopul nostru N., pentru ca el să-ţi pregătească un popor statornic în credinţă. R.

Fă ca harul tău să transforme trupurile noastre în locuinţă plăcută pentru Duhul dătător de viaţă. R.

Tuturor celor miruiţi dă-le harul de a-1 mărturisi cu tărie pe Cristos prin cuvânt şi mai ales prin faptă. R.

Celor care se află departe de tine dăruieşte-le spirit nou şi inimă nouă. R.

Fă ca Duhul Sfânt să vină în ajutorul slăbiciunii noastre şi să mijlocească pentru noi. R.

Revarsă asupra lumii întregi bucuria, pacea şi binecuvântarea ta. R.

Dumnezeule, Părinte ceresc, dă-ne harul ca prin Duhul tău sfânt să căutăm cele plăcute ţie şi să le săvârşim cu sârguinţă; deoarece fără tine nu putem face nimic, dă-ne Tu putere să urmăm cu fidelitate inspiraţiile Duhului tău. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 84 din 89

Page 85: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

Pentru prima Sfântă Împărtăşanie sau pentru copii(L.R., p. 964)

Fraţilor,să ne rugăm Domnului nostru Isus Cristos, care a spus: “Lăsaţi copiii să vină la mine, că a lor este Împărăţia cerurilor”.

Doamne Isuse Cristoase, Pâinea Vieţii, Dăruieşte credinţă vie, speranţă neclintită şi iubire curată acestor copii (care astăzi te primesc pentru prima oară). R. Te rugăm, ascultă-ne!

Prin venirea ta, fă-i buni şi blânzi, asemenea ţie. R.

Păstrează nevinovăţia în sufletele acestor copii şi îndepărtează tot ce o ameninţă. R

Trezeşte în părinţi şi educatori grija sfântă pentru mântuirea copiilor şi dăruieşte-le răbdare şi pricepere în a-i ajuta pe cei mici să se apropie de tine. R

Binecuvântează şi răsplăteşte pe părinţii acestor copii şi pe toţi aceia care s-au străduit să-i educe şi să-i îndrume spre tine. R.

Dăruieşte acestor copii dorinţa fierbinte de a te primi cât mai des şi a te adora în Sfânta Euharistie. R.

Primeşte pe răposaţii noştri în odihna veşnică. R.

Părinte ceresc, de dragul Fiului tău, care s-a făcut copil pentru noi, oamenii, Binecuvântează-i, te rugăm, pe aceşti copii şi pe noi toţi care primim alături de ei Pâinea Vieţii şi dă-ne să creştem mereu în înţelepciune şi în har. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 85 din 89

Page 86: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

Pentru căsătorie, familie(L.R., p. 964)

Fraţilor,Dumnezeu a binecuvântat legământul Căsătoriei încă de la începutul lumii, iar Isus Cristos a făcut din ea un sacrament, izvor de har pentru viaţa veşnică. Să ne rugăm astăzi în mod deosebit pentru aceia care se căsătoresc, cerând în acelaşi timp de la Dumnezeu unire şi bună înţelegere între toţi oamenii.

Atotputernice Dumnezeule, Stăpânul vieţii şi Întemeietorul familiei, dăruieşte Bisericii tale familii cu adevărat creştine, în care dragostea şi armonia dintre membrii lor să reflecte iubirea negrăită din Sfânta Treime. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Fă ca sfinţenia fiecărei familii să fie ocrotită şi sporită prin generozitatea în credinţă şi jertfă a tuturor membrilor ei. R.

Păstrează între soţi iubirea şi fidelitatea conjugală şi dă-le harul de a primi cu bucurie copiii trimişi de tine. R.

Fereşte familiile noastre de griji, necazuri şi neînţelegeri. R.

Fie-ţi milă de familiile lovite de suferinţă trupească sau sufletească şi arată-ţi în mod deosebit prezenţa în mijlocul lor. R.

Păstrează în harul primit astăzi pe tinerii care s-au cununat în numele lui Cristos şi revarsă asupra lor tot darul şi binecuvântarea ta. R.

Primeşte-i pe toţi răposaţii noştri în marea familie a fericiţilor din cer. R.

Părinte ceresc, revarsă, te rugăm, harul tău asupra slujitorilor tăi N. şi N. şi asupra tuturor celor care astăzi participă la bucuria lor, pentru ca ei să caute mereu cele plăcute ţie şi să primească de la tine ceea ce îi duce la fericirea adevărată. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 86 din 89

Page 87: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

Pentru misiuni(L.R., p. 965)

Fraţilor,Dumnezeu cheamă pe toţi oamenii la mântuire. Să ne rugăm lui Isus, Învăţătorul adevărului şi Izvorul harului, pentru misiuni şi pentru misionari.

Doamne Isuse Cristoase, care ai trimis pe Apostolii tăi să predice Evanghelia la toată făptura, binevoieşte a arăta tuturor oamenilor Biserica ta ca o cetate luminoasă aşezată pe munte. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Binevoieşte a trimite vestitori ai Evangheliei până la marginile pământului. R.

Binevoieşte a aduce toate popoarele la cunoaşterea adevărului. R.

Binevoieşte a întări în credinţă pe catehumeni şi a le da râvnă în a se pregăti pentru primirea Botezului. R.

Binevoieşte a trezi în inimile tinerilor chemarea la viaţa consacrată. R.

Binevoieşte a ocroti, a mângâia şi a ajuta pe toţi misionarii în munca lor grea şi plină de primejdii. R.

Primeşte-i în lumina veşnică pe vestitorii Cuvântului tău care au plecat din lumea aceasta. R.

Părinte ceresc, ascultă rugăciunea smerită a Bisericii tale; ea este secerişul şi via Fiului tău; îndepărtează aşadar de la ea orice furtună a celui rău şi fă să-ţi aducă roade îmbelşugate. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 87 din 89

Page 88: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

Pentru vreme prielnică şi recoltă îmbelşugată(L.R., p. 966)

Fraţilor,Dumnezeu din iubire negrăită a creat toate cele văzute şi nevăzute şi providenţa lui veghează fără încetare asupra noastră; să-1 rugăm cu umilinţă şi încredere pentru vreme prielnică şi pentru roadele pământului.

Părinte ceresc, în care trăim, ne mişcăm şi suntem, binevoieşte a ne da nouă şi tuturor oamenilor Pâinea cea de toate zilele. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Binevoieşte a da holdelor, livezilor şi viilor rod îmbelşugat. R.

Binevoieşte a da ploaie bună şi curată şi cer senin la timpul potrivit. R.

Binevoieşte a feri ţara noastră şi lumea întreagă de vreme rea, de furtună, grindină şi de toată stricăciunea. R.

Binevoieşte a îndepărta orice nedreptate în împărţirea roadelor pământului. R.

Binevoieşte a revărsa asupra noastră lumină şi har, ca să aducem şi noi rod vrednic în secerişul tău. R.

Binevoieşte a încununa cu răsplata veşnică pe toţi aceia care au trudit spre a face pământul să dea rod pentru ei şi pentru fraţii lor. R.

Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunate sunt lucrările mâinilor tale pe întregul pământ iţi aducem laudă şi mulţumire prin Fiul tău Isus Cristos, care împreună cu tine vieţuieşte şi domneşte acum şi în vecii vecilor. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 88 din 89

Page 89: Resurse Catolice - Rugaciunea Credinciosilor - Liturghierul Roman

Rugăciunea credincioşilor - Liturghierul Roman

Pentru cei răposaţi(L.R., p. 967)

Fraţilor preaiubiţi, toţi aceia care au murit întru Cristos rămân uniţi cu noi în aceeaşi iubire a lui Dumnezeu. În rugăciunea pe care astăzi o înălţăm pentru Biserică şi pentru întreaga lume, voim să ne amintim în chip deosebit de toţi aceia care au mers înaintea noastră cu semnul credinţei.

Doamne Isuse Cristoase, speranţa tuturor acelora care mor întru tine, dăruieşte Bisericii tale harul de a-şi mărturisi mereu în faţa omenirii credinţa ei în Învierea ta. R. Te rugăm, ascultă-ne!

Luminează pe toţi oamenii ca, în faptele vieţii lor, să nu uite de viaţa viitoare. R.

Descoperă tuturor popoarelor puterea cu care 1-ai înviat pe Fiul tău şi călăuzeşte-le pe calea mântuirii veşnice. R.

Dă-ne harul ca gândul morţii să fie pentru noi îndemn la fapte bune şi la încredere în tine. R.

Răsplăteşte cu bucuria veşnică pe păstorii noştri sufleteşti şi pe toţi binefăcătorii noştri care au trecut din lumea aceasta. R.

Binevoieşte a primi în lăcaşurile veşnice pe părinţii, rudele şi prietenii noştri răposaţi. R.

Primeşte în fericirea fără de sfârşit şi sufletele de care nimeni pe pământ nu-şi mai aduce aminte. R.

Binevoieşte a dărui iertarea păcatelor şi odihna veşnică slujitorului tău răposat N., pentru care se săvârşeşte această Sfântă Liturghie. R.

Părinte atotputernic şi îndurător, pentru Jertfa Fiului tău pe care Biserica o aduce pe Sfântul Altar, te rugăm, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria şi a tuturor sfinţilor, să eliberezi sufletele celor răposaţi de orice legătură a morţii, primindu-le în lumina fericirii veşnice. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.

www.donbosco.ro

Pagina 89 din 89


Recommended