+ All Categories
Home > Documents > REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂŞURARE A...

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂŞURARE A...

Date post: 14-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 6 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
5
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂŞURARE A FESTIVALULUI-CONCURS INTERNAŢIONAL DE INTERPRETARE ŞI CREAŢIE - „TINERE SPERANŢE”, EDIȚIA – A. 2018, A II MUN. BĂLȚI 1. ARGUMENT Prezentul Regulament stabilește activitatea de identicare, susținere și promovare a copiilor, elevilor și tinerilor talentați în domeniul muzicii, dansului și a artei, atât din mun. Bălți și alte localități ale Republicii Moldova, cât și din jud. Botoșani (România) și alte țări care și-au anunțat intenția de participare la Festivalul Concurs Internațional de Interpretare și Creație – ”Tinere Speranțe” (în continuare - Festival). Festivalul este organizat de Primăria mun. Bălți, Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport în colaborare cu instituțiile de învățământ general din municipiu, Centrul de Cultură și Tineret, în parteneriat educațional cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani (România) și Asociaţia Culturală ”Arlechin” Botoşani (România). În cea de a II-a ediție genericul Festivalului este ”Orașul meu cel mai frumos pământ din lume”. 2. SCOPUL - crearea, asigurarea unui cadru optim de manifestare în spirit competitiv, promovarea şi valoricarea disponibilităţilor artistice, sportive, estetice, interpretative şi de creaţie specice copiilor, elevilor şi tinerilor (vârste cuprinse între 8 şi 18 ani). 3. OBIECTIVELE FESTIVALULUI: - Cultivarea dragostei şi interesului pentru muzică, dans și artă plastică - Formarea şi dezvoltarea la copii, adolescenţi şi tineri a următoarelor competențe: Interpretative- vocale, ale dansului / fanteziei coregrace Artistico-plastice (pictură și arte plastice) - Dezvoltarea competențelor de comunicare, de colaborare, de lucru în echipă - Promovarea imaginii unităţilor şcolare şi extrașcolare, participante la concurs
Transcript
Page 1: REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂŞURARE A …tineresperante.net/wp-content/uploads/2018/05/REGU... · 1. ARGUMENT Prezentul Regulament stabilește activitatea de identicare,

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂŞURARE AFESTIVALULUI-CONCURS INTERNAŢIONAL DE INTERPRETARE ŞI CREAŢIE - „TINERE SPERANŢE”, EDIȚIA – A. 2018, A IIMUN. BĂLȚI

1. ARGUMENT Prezentul Regulament stabilește activitatea de identi�care, susținere și promovare a copiilor, elevilor și tinerilor talentați în

domeniul muzicii, dansului și a artei, atât din mun. Bălți și alte localități ale Republicii Moldova, cât și din jud. Botoșani (România) și alte țări care și-au anunțat intenția de participare la Festivalul Concurs Internațional de Interpretare și Creație – ”Tinere Speranțe” (în continuare - Festival).

Festivalul este organizat de Primăria mun. Bălți, Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport în colaborare cu instituțiile de învățământ general din municipiu, Centrul de Cultură și Tineret, în parteneriat educațional cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani (România) și Asociaţia Culturală ”Arlechin” Botoşani (România).

În cea de a II-a ediție genericul Festivalului este ”Orașul meu cel mai frumos pământ din lume”.

2. SCOPUL - crearea, asigurarea unui cadru optim de manifestare în spirit competitiv, promovarea şi valori�carea disponibilităţilor artistice, sportive, estetice, interpretative şi de creaţie speci�ce copiilor, elevilor şi tinerilor (vârste cuprinse între 8 şi 18 ani).

3. OBIECTIVELE FESTIVALULUI:- Cultivarea dragostei şi interesului pentru muzică, dans și artă plastică- Formarea şi dezvoltarea la copii, adolescenţi şi tineri a următoarelor competențe: Interpretative- vocale, ale dansului / fanteziei coregra�ce Artistico-plastice (pictură și arte plastice)- Dezvoltarea competențelor de comunicare, de colaborare, de lucru în echipă- Promovarea imaginii unităţilor şcolare şi extrașcolare, participante la concurs

Page 2: REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂŞURARE A …tineresperante.net/wp-content/uploads/2018/05/REGU... · 1. ARGUMENT Prezentul Regulament stabilește activitatea de identicare,

4. ETAPELE FESTIVALULUI

I etapă (27 aprilie – 07 mai 2018) – instituțională (internă) - se va desfășura în cadrul instituțiilor de învățământ general din localitățile participante și va include:- etapa internă, reglementată de Regulamentul intern aprobat de administrația instituției și selectarea internă a 5 (cinci) participanți delegați la următoarea etapă (numărul de candidați pentru �ecare secțiune este determinat în instituție; numărul total de delegați de la o instituție nu poate depăși ”cinci”);- perioada de înscriere la Festival a delegaților instituției prin depunerea Comisiei de evaluare a Festivalului (CEF) a următoarelor materiale:· Lucrarea de arte plastice · Film pentru secțiunea coregra�e (până la 7 minute)· Film pentru secțiunea Interpretare (până la 5 minute)Lucrările vor � depuse la adresa de e-mail: [email protected].

II etapă (7 mai - 21 mai) va include – prezentarea on-line a lucrărilor, votarea on-line și jurizarea de către CEF:

7 mai - 11 mai (orele 16.30)- plasarea și vizionarea lucrărilor de concurs și a �lmulețelor

11 mai (orele 17:00)-14 mai (orele 24:00)- votarea on-line pe site-ul: http://tineresperante.net

15 mai-17 mai - evaluarea de către CEF a ofertelor de participare și a lucrărilor de concurs:

a. Lucrarea de arte plasticeb. Filmul pentru secțiunea coreogra�ec. Filmul pentru secțiunea interpretare

18 mai- anunțarea pe site a �naliștilor selectați de CEF și a nominanților (pe secțiuni) ”Simpatia Publicului” și invitarea acestora pentru

participare la Gala Laureaților.

21 mai- organizarea și desfășurarea repetiției generale în incinta Centrului de Cultură și Tineret (str. Dostoevski, 24)

III etapă 22 mai – organizarea și evaluarea �naliștilor Festivalului - Concurs de Interpretare și Creație ”Tinere speranțe”, ediția a II-a în mun. Bălți, în cadrul concertului - Gala Laureaților la sărbătoarea festivă dedicată Hramului Orașului Bălți.

Page 3: REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂŞURARE A …tineresperante.net/wp-content/uploads/2018/05/REGU... · 1. ARGUMENT Prezentul Regulament stabilește activitatea de identicare,

5. Participanții La Festival pot participa copiii, elevii și tinerii pasionaţi de artă plastică, muzică și dans din Republica Moldova și din străinătate, cu vârsta cuprinsa între 8 și 18 ani. Participarea la concurs este benevolă, voluntară, nediscriminatorie și incluzivă.

Criterii de eligibilitate:a) Creaţiile artistice vor � realizate în tehnica de lucru la alegere: creion, cărbune, tuş, pastel, gravură, ulei, temperă, acuarelă,

guaşă, acrilice, cariocă, colaj hârtie, textile, tehnică mixtă etc. Formatul lucrării: - A3. Lucrările pot � realizate realist sau simbolic, abordând oricare dintre genurile artistice.

Obligatoriu, �ecare lucrare va � însoţită de o etichetă (jos, în colţul din partea dreaptă a lucrării, în format de calculator: Times New Roman, nr. 14) cu următoarea informaţie:- numele și prenumele autorului;- titlul lucrării;- tehnica;- dimensiunile lucrării;-vârsta participantului;- instituţia de învăţământ;- localitatea;- numele și prenumele profesorului.

CEF va evalua:- cultura expunerii lucrărilor;- ingeniozitatea prezentării;- procedee de fantezie (transformarea formei);- corelaţia procedeelor de expunere a temei;- procedee compoziţionale;- coloritul lucrării;- tehnica îndeplinirii și efectul urmelor (amprentelor).

Lucrările selectate de CEF vor � prezentate la Centrul de Cultură și Tineret la data de 21.05.2018 până la orele15:00 și expuse în data de 22.05.2018 în piața Vasile Alecsandri.

După desfacerea expoziţiei �nale lucrările vor � returnate și vor putea � ridicate de către autori, în perioada 22 mai -25 mai 2018, de la sediul Gimnaziului nr. 2, mun. Bălţi, str. Sadoveanu 57, de la orele 8:30 până la 15:00.

Page 4: REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂŞURARE A …tineresperante.net/wp-content/uploads/2018/05/REGU... · 1. ARGUMENT Prezentul Regulament stabilește activitatea de identicare,

b) Filmele pentru secțiunea coregra�e trebuie să corespundă următoarelor criterii: Video poate � profesionist sau realizat de amatori (�lmat pe aparat foto digital sau cameră telefon) dintr-un loc static (pe tripod, masă sau scaun) instalat în fața artiștilor. Durata maximă - 7 minute.Participanții vor selecta unul din genurile de dans: de gală, sportiv, modern, popular stilizat. Formația va � compusă din maxim 24 și minim 2 concurenți.

CEF va aprecia:- Calitatea textului coregra�c.- Interpretarea tehnică.- Interpretarea artistică (muzicalitate, sincronizare, expresivitate).- Impresia artistică.- Originalitate.

c) Filmele pentru secțiunea interpretare:Video poate � profesionist sau realizat de amatori (�lmat pe aparat foto digital sau cameră telefon) dintr-un loc static (pe tripod, masă sau scaun) instalat în fața artiștilor. Fiecare concursant va prezenta o piesa la alegere din repertoriul național sau internațional, �e cu acompaniament personal (interpretare vocal-instrumentală). Se acceptă participarea la concurs și a compozițiilor coregra�ce în unison cu interpretarea cântecelor. Durata interpretării cântecului ori suitei de melodii nu va depăși 5 minute.

CEF va evalua:- Ingeniozitatea și originalitatea mesajului artistic.- Măiestria interpretativă. - Ținuta scenică. - Corespunderea piesei muzicale tematicii concursului.

Page 5: REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂŞURARE A …tineresperante.net/wp-content/uploads/2018/05/REGU... · 1. ARGUMENT Prezentul Regulament stabilește activitatea de identicare,

ORGANIZATORII ASIGURĂ:· Spaţiile de organizare a concursurilor.· Prezenţa membrilor juriului la toate momentele artistice înscrise în concurs.· Diplome pentru �ecare categorie a concursului.· Staff-ul tehnic şi de coordonare a Festivalului.

NOTĂ:· În contextul colaborării cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani (România) și Asociaţia Culturală ”Arlechin” Botoşani

(România), Direcția Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți își va asuma responsabilitatea de a caza și alimenta 25 de persoane, în zilele de desfășurare a Festivalului (21-22 mai).

· Organizatorii au dreptul de a face adaptări /modi�cări/ prezentului regulament în funcţie de numărul de participanţi, de condiţiile meteorologice sau de alţi factori.

· Organizatorii îşi rezervă dreptul de a folosi fotogra�ile şi �lmările din timpul Festivalului cu scopul promovării evenimentului şi nu vor � permise etichetării.

· Concomitent cu înscrierea în competiţie �ecare participant con�rmă că a acceptat acest regulament.· Participanţii şi însoţitorii vin pe cont propriu.· Cota de participare la concurs – gratuit.

Date de contact: 0(231) 5-46-69Bălţi, str. Independenței, 1Regulamentul poate � găsit şi pe adresa: dits-balti.md


Recommended