+ All Categories
Home > Documents > REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul ... · REGULAMENTUL CAMPANIEI...

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul ... · REGULAMENTUL CAMPANIEI...

Date post: 14-Sep-2020
Category:
Author: others
View: 12 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 12 /12
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul Alphega!” a societății ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. 01 iunie 2020 – 31 august 2020 Art.1 Organizatorul 1.1. Organizatorul campaniei promoționale „Intră în Clubul Alphega!” (denumită în continuare „Campania”) este ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L., societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, Bucureşti, str. Amilcar C. Săndulescu, nr. 7, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/9802/1996, cod unic de înregistrare fiscală RO 8955860, denumită în cele ce urmează „Organizator”, reprezentată prin domnul TRANDAFIR IULIAN GEORGE, în calitate de Director General. Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”). 1.2. Regulamentul Campaniei este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web http://www.alphega-farmacie.ro/. De asemenea, Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, la cerere, in farmaciile Alphega participante la Campanie, si/sau în urma unei solicitări scrise trimise către Organizator, la adresa Bucureşti, str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7, sector 6, sau la adresa de email [email protected]. 1.3. Participanţii, prin înscrierea în această Campanie, aşa cum este detaliată în Art. 5 din Regulament, se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament si ale anexelor sale, potrivit celor menţionate mai jos. 1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul Campaniei, inclusiv anexele sale, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, sub condiția înștiințării prealabile a participanților, pe site-ul Alphega-Farmacie.ro - http://www.alphega-farmacie.ro/. 1.5. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate către public prin publicarea pe http://www.alphega-farmacie.ro/. Art.2. Durata şi locul de desfăşurare al campaniei promoţionale 2.1 Campania se desfăşoară în perioada 01.06.2020 – 31.08.2020, pe întreg teritoriul României, în farmaciile semnalizate Alphega participante la Campanie (menționate în Anexa 1), în limita stocului de produse participante în Campanie, disponibil aceste farmacii, în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. 2.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care Campania promoţională nu se va putea desfăşura în condiţii optime în Farmaciile Participante, din cauze neimputabile Organizatorului, cauze ce ţin inclusiv de stocul de roduse participante la Campanie al acestor farmacii. Art. 3. Drept de participare 3.1. La această campanie poate participa orice persoană fizică cu domiciliul în România (denumită în continuare Participant”) care, la data începerii campaniei, a împlinit vârsta de 18 ani și este posesorul unui card de fidelitate Club Alphega” valabil, nu este angajatul, proprietarul uneia dintre Farmaciile Participante mentionate in Anexa 1 sau membru al familiei acestuia, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament. Astfel, participarea la aceasta Campanie implica acceptarea si respectarea prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. 3.2. Dreptul de participare se acordă Participantului, astfel cum este acesta definit la art 3.1 din prezentul Regulament, care in perioada Campaniei a achiziţionat dintr-o farmacie semnalizată Alphega, conform listei de farmacii menţionată în Anexa 1 (denumite în continuare „Farmacii Participante”), produsele participante la Campanie, aşa cum sunt ele definite la Art. 4 al prezentului Regulament și prezentate în Anexa 2 la prezentul Regulament.
Transcript
Page 1: REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul ... · REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul Alphega!” a societății ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul Alphega!”

a societății ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. 01 iunie 2020 – 31 august 2020

Art.1 Organizatorul 1.1. Organizatorul campaniei promoționale „Intră în Clubul Alphega!” (denumită în continuare „Campania”) este ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L., societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, Bucureşti, str. Amilcar C. Săndulescu, nr. 7, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/9802/1996, cod unic de înregistrare fiscală RO 8955860, denumită în cele ce urmează „Organizator”, reprezentată prin domnul TRANDAFIR IULIAN GEORGE, în calitate de Director General. Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”). 1.2. Regulamentul Campaniei este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web http://www.alphega-farmacie.ro/. De asemenea, Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, la cerere, in farmaciile Alphega participante la Campanie, si/sau în urma unei solicitări scrise trimise către Organizator, la adresa Bucureşti, str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7, sector 6, sau la adresa de email [email protected]. 1.3. Participanţii, prin înscrierea în această Campanie, aşa cum este detaliată în Art. 5 din Regulament, se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament si ale anexelor sale, potrivit celor menţionate mai jos. 1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul Campaniei, inclusiv anexele sale, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, sub condiția înștiințării prealabile a participanților, pe site-ul Alphega-Farmacie.ro - http://www.alphega-farmacie.ro/. 1.5. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate către public prin publicarea pe http://www.alphega-farmacie.ro/. Art.2. Durata şi locul de desfăşurare al campaniei promoţionale 2.1 Campania se desfăşoară în perioada 01.06.2020 – 31.08.2020, pe întreg teritoriul României, în farmaciile semnalizate Alphega participante la Campanie (menționate în Anexa 1), în limita stocului de produse participante în Campanie, disponibil aceste farmacii, în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. 2.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care Campania promoţională nu se va putea

desfăşura în condiţii optime în Farmaciile Participante, din cauze neimputabile Organizatorului, cauze ce ţin

inclusiv de stocul de roduse participante la Campanie al acestor farmacii.

Art. 3. Drept de participare 3.1. La această campanie poate participa orice persoană fizică cu domiciliul în România (denumită în continuare „Participant”) care, la data începerii campaniei, a împlinit vârsta de 18 ani și este posesorul unui card de fidelitate „Club Alphega” valabil, nu este angajatul, proprietarul uneia dintre Farmaciile Participante mentionate in Anexa 1 sau membru al familiei acestuia, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament. Astfel, participarea la aceasta Campanie implica acceptarea si respectarea prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. 3.2. Dreptul de participare se acordă Participantului, astfel cum este acesta definit la art 3.1 din prezentul Regulament, care in perioada Campaniei a achiziţionat dintr-o farmacie semnalizată Alphega, conform listei de farmacii menţionată în Anexa 1 (denumite în continuare „Farmacii Participante”), produsele participante la Campanie, aşa cum sunt ele definite la Art. 4 al prezentului Regulament și prezentate în Anexa 2 la prezentul Regulament.

Page 2: REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul ... · REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul Alphega!” a societății ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L.

Art. 4. Produsele participante 4.1 La această campanie promoţională participă produsele menţionate în Anexa 2, cu respectarea prevederilor OG nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, așa cum a fost aceasta modificată prin Legea nr. 650/2002 și actele normative ulterioare, produse care sunt comercializate de Farmaciile Participante prezentate în Anexa 1, în limita stocului disponibil in aceste farmacii. Produsele participante la Campania „Intră în Clubul Alphega!” sunt produsele prevazute in Anexa 2 („Produse Participante”) achizitionate in conditiile Regulamentului, în limita stocului disponibil în Farmaciile Participante. Participantii pot obtine detalii legate de mecanismul Campanie, lista Produselor Participante si stocul acestora si intreband farmacistul din cadrul Farmaciilor Participante. 4.2. După data încheierii Campaniei „Intră în Clubul Alphega!”, în conformitate cu Art. 2.1, Produsele Participante descrise mai sus îşi pierd această calitate, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate şi nemaiasumându-şi nicio obligaţie în legătura cu nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualităţii ori continuării Campaniei promoţionale „Intră în Clubul Alphega!”.

Art. 5. Mecanismul de desfăşurare a Campaniei promoţionale Pentru a se înscrie în Campanie, Participanţii trebuie să parcurgă următorii paşi: PASUL 1 – Participanții trebuie să fie posesorii unui card de fidelitate „Club Alphega” valabil. PASUL 2 – Participanții trebuie să achiziționeze în perioada Campaniei unul dintre Produsele Participante la Campania „Intră în Clubul Alphega!” din Farmaciile Participante. Lista de Produse Participante la Campanie este prezentata în Anexa 2 a prezentului Regulament. PASUL 3 – Angajatul Farmaciei Participante va scana cardul de fidelitate al Participantului. PASUL 4 – Ca urmare a achiziției unuia dintre Produsele Participante la Campania „Intră în Clubul Alphega!” participanții vor beneficia la achitarea acestora de un discount minim prezentat în Anexa 2, în limita stocului de produse participante în Campanie, disponibil în Farmaciile Participante. Art. 6. Valoarea discountului

• Promoția constă în acordarea unui discount minim în condițiile prezentului Regulament, pentru achiziționarea Produselor Participante la Campanie, în limita stocului disponibil în Farmaciile Participante.

• Valoarea minimă a discountului aplicabila Produselor Participante este prezentată în lista din Anexa 2 la Regulament.

• Discountul va fi afișat pe bonul fiscal emis de Farmaciile Participante pentru plata produselor din Campanie achiziționate de Participant in conditiile prezentului Regulament.

Art. 7. Beneficiarii discountului Ca urmare a achiziției unuia dintre Produsele Participante la Campanie, Participanții pot beneficia de discountul din Campanie prevazut in Anexa 2, în perioada de valabilitate a Campaniei, în limita stocului de produse participante la Campanie, disponibil în Farmaciile Participante, în condițiile prevăzute de Regulament. Art. 9. Limitarea răspunderii 9.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă, abuz sau orice alte fapte care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau produce prejudicii de orice natură. 9.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

- Lipsa din stocul Farmaciilor Participante a Produselor participante la Campanie; - Situatiile in care in perioada Campaniei oricare dintre Farmaciile Participante alege sa nu mai participe la

Campanie si/sau sa participe cu o parte dintre Produsele Participante - Situaţiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parţial sau

integral, la aceasta, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita;

- Achizițiile anterioare sau ulterioare Perioadei Campaniei menționate în Regulament nu se iau în considerare în vederea participării la Campanie.

Page 3: REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul ... · REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul Alphega!” a societății ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L.

Art. 10. Întreruperea Campaniei promoționale Campania promoțională va putea fi întreruptă numai în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, la orice moment, după anunțarea prealabila a publicului prin site-ul www.alphega-farmacie.ro. Art. 11 Forța majoră Pentru scopul acestui Regulament forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Prezentul articol se completează cu dispoziţiile codului civil în materia forţei majore. Art. 12 Litigii Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campania promoțională se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului din municipiul București. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa [email protected] în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data închiderii Campaniei. După expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație. Art. 13 Alte Clauze Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi legală pentru toţi Participanţii. Prin participarea la Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de prezentul Regulament. În cazul în care Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, îşi rezervă dreptul de a suspenda sau anula oricând drepturile şi beneficiile ce revin Participantului, fără alte despăgubiri sau plăţi. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii. ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. Reprezentată prin TRANDAFIR IULIAN GEORGE_______________ Anexe Regulament: Anexa 1 - Lista Farmaciilor Participante în campania promoțională „Intră în Clubul Alphega!” Anexa 2 - Produsele Participante în campania promoțională „Intră în Clubul Alphega!”

Page 4: REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul ... · REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul Alphega!” a societății ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L.

Anexa 1

Lista Farmaciilor Participante în Campania promoțională „Intră în Clubul Alphega!”

Denumire punct de lucru Adresa Punct de Lucru Localitate Judet

Adinfarm Tuzla 2 Str. Constantei NR.86 TUZLA CONSTANTA

Bryonia Str. 9 Mai, Cart. Energiei, Unitatea nr.18 CERNAVODA CONSTANTA

Farmactiv - Randunelelor 3Sud FARMACTIV SRL - Str.Randunelelor 3SUD NAVODARI CONSTANTA

Farmactiv - Randunelelor R7 FARMACTIV SRL - Str.Randunelelor R7 NAVODARI CONSTANTA

Hipocrat Farm B-dul 1 Mai NR.84 CONSTANTA CONSTANTA

Hipocrat Plus Str. Caraiman NR.1-4 CONSTANTA CONSTANTA

2Na-Farm - Baneasa oras Baneasa, jud Constanta BANEASA CONSTANTA

2Na-Farm - Tudor Vladimirescu Str.Tudor Vladimirescu NR._ MIHAIL KOGALNICEANU CONSTANTA

Adonis - Tulcei Str. Tulcei, nr. 20, bl. TM4, parter CONSTANTA CONSTANTA

Adonis - Zorelelor Str. Zorelelor NR.64 CONSTANTA CONSTANTA

Farmactiv Ghioceilor SC FARMACTIV SRL - STR. GHIOCEILOR NAVODARI CONSTANTA

Onyxfarm SAT RASOVA, COM RASOVA RASOVA CONSTANTA

Tilia Farm Constanta, Str Unirii nr 108, Bl 108, ap 18 CONSTANTA CONSTANTA

Farmacia Tomis Trocadero B-DUL AL.LAPUSNEANU NR.76 CONSTANTA CONSTANTA

Panaceea Com Bdul Lacul Tei 109, bloc 13A, parter, sector 2 BUCURESTI BUCURESTI

Etero Pharm - Bolintin Vale bolintin vale giurgiu BOLINTIN VALE GIURGIU

Farmacia Alice Bragadiru, Sos. Alexandriei, nr. 28, bl. P28, sc. 2, et. P, ap. 13 BRAGADIRU ILFOV

Sud Trading - Ciorogarla SOS. BUCURESTI 136E CIOROGARLA ILFOV

Sud Trading - Leordeni STR. GARII, BL. G2 LEORDENI ARGES

Alcris STR. PASAJUL ION VIDU, NR. 2 LUGOJ TM

Atropa Farm Str.Transilvaniei NR.23 ORADEA BIHOR

Basil Zeafarm Str.Principala nr.859 SEMLAC ARAD

Belladona Farm Str. P-ta Cetatii NR.4 ORADEA BIHOR

Christiana Calea Timisoarii nr.36 ARAD ARAD

Diathus STR. VASILE ALECSANDRI , NR.1 TIMISOARA TM

Esculap - Lugoj STR. I. HUNIADE, NR. 5, AP. 35/4 LUGOJ TM

Exquisit Str.Principala nr.1 GHIORORC ARAD

Farm Sempervivi STR. TIMISORII, NR.10 LUGOJ TM

Farmacia Esculap 1 Str. P-ta Bucuresti nr. 4, bloc D10 ORADEA BIHOR

Farmacia Esculap 2 Str. B-dul Dacia,34-36, bloc U55 ORADEA BIHOR

Farmacia Adrilaz STR. PRINCIPALA NR.632 BELINT TM

Farmacia Beratco STR. HOLDELOR , NR. 19 , BL. B11 ,SC. B ,PARTER , AP.1 TIMISOARA TM

Farmacia Elis STR. REVOLUTIEI, NR. 146 OTELU ROSU CARAS SEVERIN

Farmacia Maledas STR. MURES, NR. 1 TIMISOARA TM

Farmacia Rares Str. Cetatii, nr. 4 BIHARIA BIHOR

Farmavit Str. Dambovitei nr.48.A ARAD ARAD

Lavandafarm Beliu Craiva nr.636 BELIU ARAD

Lavandafarm Craiva Beliu, nr.27 CRAIVA ARAD

Libro Pharm - Aurel Vlaicu Calea Aurel Vlaicu nr.60-68 ARAD ARAD

Libro Pharm - Lugojului Str.Lugojului nr.2 ARAD ARAD

Medica Farm Cartier Micalaca, Nr.2, Bl. 338, Ap. 22, Parter ARAD ARAD

Medipharm 200 STR. GEN.TRAPSA, NR. 47A CARANSEBES CARAS SEVERIN

Medofarm Str. Mihai Viteazu NR.31 CARANSEBES CARAS SEVERIN

Teaha Farm Bv.Revolutiei nr.65 ARAD ARAD

Terra Farm Str. Mihai Viteazu, Nr.22, Ap.1 SANTANA ARAD

Timi Farm - Dumbrava DUMBRAVA, NR. 345 , JUDET: TIMIS DUMBRAVA TM

Timi Farm - Margina MARGINA , nr 158, JUDET:TIMIS MARGINA TM

Page 5: REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul ... · REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul Alphega!” a societății ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L.

Farmacia Olymp Str. Tudor Vladimirescu nr.73 ORADEA BIHOR

Drogheria Somesan - B-dul Bucuresti Bulevardul Bucuresti, Nr. 36 BAIA MARE MARAMURES

Drogheria Somesan - Str. Victoriei Str.Victoriei, nr. 96 BAIA MARE MARAMURES

Pharmageea - Turt Str. P-ta Eroilor, nr. 247 TURT SATU MARE

Abies Alba Farm Str.Tudor Vladimirescu,nr.31 ZALAU SALAJ

Beladona - Supuru de Jos Str. Teilor, nr. 12 SUPURU DE JOS SATU MARE

Coroana Str.Jocului UJ13 SATU MARE SATU MARE

Farmacia Primaverii - Paulesti STR. PRINCIPALA, nr. 109 PAULESTI SATU MARE

Farmacia Primaverii - Satu Mare Str. Tarnavei 1/81 SATU MARE SATU MARE

Farmacai Sfatul Andrei STR.GHEORGHE LAZAR nr 2/4 SATU MARE SATU MARE

Farmacia Somesan - Aleea Marasti Aleea Marasesti, nr. 1 BAIA MARE MARAMURES

Farmacai Somesan - Podul Viilor Piata Milenium, Str. Podul Viilor BAIA MARE MARAMURES

Farmacia Turulung STR. PRINCIPALA, nr. 203 TURULUNG SATU MARE

Geranium STR.EROILOR 8/A SATU MARE SATU MARE

Jasminum Farm Remetra Chioarului nr 74 REMETRA CHIOARULUI MARAMURES

Pharmageea - Mediesu Str. Principala, nr 538, Mediesu Aurit MEDIESU AURIT SATU MARE

Pharmageea - Culciu Mare Str. Principala, nr 210, Culciu Mare CULCIU MARE SATU MARE

Pharmageea - Doba Str. Principala, nr 163, Doba DOBA SATU MARE

Pharmageea - Poaia Codrului Str. Principala, nr 163, Poiana Codrului POIANA CODRULUI SATU MARE

Pharmageea - Satu Mare Bdul Lucian Blaga, CU2 parter, Satu Mare SATU MARE SATU MARE

Pharmageea - Viile PRINCIPALA NR.2 VIILE SATU MARE SATU MARE

Salvator Str. George Cosbuc, nr. 10 SATU MARE SATU MARE

Farmacia Somesan - Pasiunii Str.Pasiunii nr.2 BAIA MARE MARAMURES

Tilia Farm Strada Principala, Nr 27 COPALNIC MANASTUR, Jud MARAMURES COPALNIC MANASTUR MARAMURES

Beladona BC Loc. Bacau, str. Bicaz, nr. 144, jud. Bacau BACAU BACAU

Darom Sat Deleni, Com. Deleni, Jud. Iasi DELENI IASI

Darom Loc. Harlau, Str. Stefan cel Mare, Bl. 10, Parter, Jud. Iasi HARLAU IASI

Farmacia Alchemilla - Iasi LOC. IASI, STR. PACURARI, NR. 136, JUD. IASI IASI IASI

Farmacia Danifarm SOS. NICOLINA, NR 9-11, BL. 936, IASI IASI IASI

Iuliseb Mircesti SAT MIRCESTI, COM. MIRCESTI,str. Vasile Alecsandri, nr 299, Mircesti, JUD. IASI MIRCESTI IASI

Iuliseb Rachiteni SAT RACHITENI, COM. RACHITENI,STR PRINCIPALA FN, JUD. IASI RACHITENI IASI

My Pharmacenter Iasi, b-dul Poitiers, nr. 53, Jud. Iasi IASI IASI

Radifarm - Onesti ORAS ONESTI, STR. PERCHIULUI, NR.3, JUD.BACAU ONESTI BACAU

Rosmarin Farm - Iasi Loc. Iasi, Str. Tudor Vladimirescu, nr.44, sc.A, ap.4,parter,jud.Iasi IASI IASI

Anemona - Domneasca Str. Domneasca NR.142 GALATI GALATI

Gentiana - Gropeni str. Mihai eminescu nr.10 GROPENI BRAILA

Gentiana - Tibanesti str. Florilor TIBANESTI BRAILA

Gentiana - Tichilesti Str Mihail Sadoveanu NR.76 TICHILESTI BRAILA

FARMATEC SRL Comuna Dumbraveni, Judet Vrancea , E85, vizavi de Spitalul Dumbraveni DUMBRAVENI VRANCEA

ODIN FARM SRL Comuna Tamboesti Comuna Tamboesti VRANCEA

ROXFARM SRL ROXFARM VANATORI COMUNA VANATORI NR._ VANATORI GALATI

TARAMEDFARM SRL Odobesti, Str. Smirdan, Nr.73, Et.P, Ap.1 Odobesti VRANCEA

PROFARM S.R.L. Com. Bolotesti Bolotesti VRANCEA

CLANOR SRL comuna Suraia, str. Principala nr. 151, judetul Vrancea

Suraia VRANCEA

MIRAFARM SRL Com. Milcovul Milcovul VRANCEA

Gentiana - Tufesti Sat Tufesti TUFESTI BRAILA

Humanitas Farm Str. Brailei, Nr. 41, Focsani, judetul Vrancea FOCSANI VRANCEA

Hygeia STR BRAILEI, , BL B5NR 200 GALATI GALATI

Malvira Farm MALVIRA FARM ADJUD, STR. REPUBLICII nr 12, bl 59 ADJUD VRANCEA

Passiflora - Buda Sat Buda BUDA VRANCEA

Passiflora - Dumitresti com. Dumitresti DUMITRESTI VRANCEA

Vaflomia BD - Dunarea Bulevardul Dunarea, nr. 3,bl. 3, Ap. 78, Galati, Judeţul Galati GALATI GALATI

Page 6: REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul ... · REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul Alphega!” a societății ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L.

Anagallis - Caracal Str Caracal nr 79, fost cartier Valea Rosie , Complex Big Dacia CRAIOVA DOLJ

Anagallis - Opanez Str Opanez , nr 32 parter, Bl F 15-16 CRAIOVA DOLJ

Anagallis - Traian Lalescu Str Traian Lalescu nr 13-15, Bl H24-H25, parter CRAIOVA DOLJ

Adidana Farm - Balcesti STR. CAPITAN GRIGORE OTETELISANU NR.21 OTETELISU VALCEA

Adidana Farm - Fauresti Com.Fauresti,Sat Fauresti FAURESTI VALCEA

Herba Farm STR GHEORGHE IONESCU SISESTI, NR 67, BL 1, SC3, AP 2

SEVERIN MEHEDINTI

Juglans Farm STR TOPOLNITEI, NR 13, BL 1, SC 1, AP3 SEVERIN MEHEDINTI

Melilotus - Craiova Cart Craiovita Noua , nr 3 Bl 51B, sc 1 ap2 CRAIOVA DOLJ

Anagallis - Piata Centrala PIATA CENTRALA UNITATEA NR 2, TRUPUL 1 DE PROPRIETATE CRAIOVA DOLJ

Belladonna - Baile Herculane Str. Trandafirilor, Nr. 40, Baile Herculane BAILE HERCULANE CARAS SEVERIN

Gentiana Prodcomfarm Str. Principala, Bl.30, parter. MEHADIA CARAS SEVERIN

Salvia Farm - Craiova B-dul 1 Mai NR.53 CRAIOVA DOLJ

Ursa Farm STR REPUBLICII, NR 97 VANJU MARE MEHEDINTI

Valeriana Farm Str. Nicolae Balcescu, Nr 171, Bals BALS OLT

Farm E.S. I.C Bratianu nr. 8 Targoviste TARGOVISTE DAMBOVITA

Farmex Diana str Dispensarului 1042 DARMANESTI DAMBOVITA

Hepites Farm STR.UNIRII BL.L2 PARTER BUZAU BUZAU

Plesea Mocanu Sante Farm - Berca Str. Principala, bl. G2, parter BERCA BUZAU

Plesea Mocanu Sante Farm - Buzau, str Bistritei str BistriteiBl. 3A Hasdeu BUZAU BUZAU

Krisia Farm Calea Bucuresti, nr. 1, Manasia MANASIA IALOMITA

Vinca Farm - str Postei Sat Voinesti, comuna Voinesti, str. Postei, nr. 589, judetul Dambovita VOINESTI DAMBOVITA

Vinca Farm - str Principala Sat Voinesti, comuna Voinesti, str. Principala, nr. 122, jud. Dambovita VOINESTI DAMBOVITA

Farmacia Florina - Berbesti Str.Principala ,Nr.3 BERBESTI VALCEA

Farmacia Florina - Ramnicu Valcea Str.Rapsodiei ,Nr.17 RAMNICU VALCEA VALCEA

Farmacia Florina - Bailesti Com.Balesti,Sat Balesti,Nr.54 BALESTI GORJ

Farmacia Florina - Balcesti Calea Craiovei , Nr.9 BALCESTI VALCEA

Farmacia Florina - Targu Jiu Str.Unirii,Nr.36,Complex Comercial,parter,magazin 2 TARGU JIU GORJ

Farmacia George - Calimanesti STR CALEA LUI TRAIAN , NR 288, PARTER CALIMANESTI VALCEA

Farmacia George - Ramnicu Valcea Str. Calea lui Traian NR.162A RM .VALCEA VALCEA

Crisfarm - Slatina SLATINA, STR. CRIŞAN ,NR. 11, BL. ZA1, Sc.8, Ap.2, Jud Olt SLATINA OLT

Crisfarm - Scornicesti SCORNICESTI, B-DUL MUNCII, NR. 1, Jud Olt SCORNICESTI OLT

Farmacia Florina - Mihai Eminescu Str. Mihai Eminescu , nr 45A, complex C12-C13 RAMNICU VALCEA VALCEA

Farmacia Florina - Magheru Str.General MAGHERU ,nr 14, Bl.S3 RAMNICU VALCEA VALCEA

Farmacia George - Berbesti Berbesti,Sat Dealu Alunis,bl.A22,sc.B,ap.1 BERBESTI VALCEA

Farmacia George - Dragasani Dragasani DRAGASANI VALCEA

Farmacia George - Henri Coanda RM.VALCEA,Str.Henri Coanda ,nr.2B RAMNICU VALCEA VALCEA

Farmacia Miruna - Campulung-Muscel STR NEGRU-VODA, NR 138 CAMPULUNG- MUSCEL ARGES

Farmacia Miruna - Poiana Lacului STR LINIA MARE POIANA LACULUI ARGES

Farmacia Miruna - Rucar STR DISPENSARULUI NR 13 RUCAR ARGES

Farmacia Miruna - Stefan cel Mare STR CASA SPECIALISTULUI STEFAN CEL MARE ARGES

Forte Vita Farm - str Razboieni Str. Razboieni nr.1 PITESTI ARGES

Forte Vita Farm - B-dul Petrochimistilor B-dul Petrochimistilor Bl. B31, parter PITESTI ARGES

Forte Vita Farm - B-dul Republicii B-dul Republicii nr.38 PITESTI ARGES

Forte Vita Farm - B-dul Nicolae Balcescu B-dul Nicolae Balcescu PITESTI ARGES

Forte Vita Farm - Str Dacia Strada Dacia PITESTI ARGES

Forte Vita Farm - Mioveni B-dul Dacia Mioveni ARGES

Alpha Med - Sibiu - Hategului STR. HATEGULUI NR. 28 SIBIU SIBIU

Alpha Med - Sibiu - Rahovei STR RAHOVEI NR 28 SIBIU SIBIU

Alpha Med - Cristian str. Patru, nr. 6 CRISTIAN SIBIU

Alpha Med - Miercurea Sibiului MIERCUREA SIBIULUI, STR ILIE MACELARU 80 MIERCUREA SIBIULUI SIBIU

Alpha Med - Sibiu - Nicolae Iorga STR NICOLAE IORGA NR 50 SIBIU SIBIU

Defa Sib strada Ludos,Bl 51,parter SIBIU SIBIU

Page 7: REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul ... · REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul Alphega!” a societății ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L.

Farmacia Farmex - Victoriei STR VICTORIEI NR 21 CUGIR ALBA

Farmacia Farmex - Sahia STR. ALEXANDRU SAHIA NR 6 CUGIR ALBA

Farmacia Kolla Bulevardul Independentei ,nr 23,ap2 ODORHEIUL SECUIESC HARGHITA

Farmacia Sfinta Ana nr. 7 parter, ap 1 SAT SICULENI, COM SICULENI HARGHITA

Farmacia Szabo STR. BETHLEN GABOR, NR. 47/A ODORHEI HARGHITA

Royal Farm - Ocna Mures STR. AXENTE SEVER, NR.7B OCNA MURES ALBA

Vichi Farm - Alba Iulia STR. REVOLUTIEII NR 67 ALBA IULIA ALBA

Viola - Moieciu Strada Principala,nr 231 B MOECIU DE JOS BRASOV

Viola - Zarnesti Strada Mitropolit Ioan Metiani,nr3 ZARNESTI BRASOV

Vitamed Pharm Starda Pietroasa,nr 2/2,Odorheiul Secuiesc,jud HG ODORHEIUL SECUIESC HARGHITA

REMEDIUM- Medias Avram Iancu STR AVRAM IANCU, NR.21 MEDIAS SIBIU

REMEDIUM- Medias Dupa zid STR DUPA ZID, NR.27 MEDIAS SIBIU

FARMACIA ALCMENA RepubliciiNr. 22 RASNOV BRASOV

TACOMI IMPEX STR. ALEEA TRANSILVANIEI, PARTER DEVA HUNEDOARA

Prima Farm Strandului NR.10 Sibiu Sibiu

Farmacia Beta STR HORIA NR. 2 Avrig Sibiu

Farmacia Melisa Str. Calea Turzii, Nr.100A Bistra Sibiu

Elisan Eroilor,nr 13 Abrud Alba

Farmamed Strada George enescu nr 11,Medias Medias Sibiu

Farmacia Thea Bulevardul Victoriei,nr10,Brasov Brasov Brasov

Artemis - Botosani STR. CALEA NATIOANAL, NR.47, JUD. BOTOSANI BOTOSANI BOTOSANI

Atropa Beladona SRL - Suceava B-DUL. G. ENESCU NR.13, JUD. SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA

Coroma Farm Loc. Piatra Neamt, Bdul General N. Dascalescu (Centrul Comercial), nr. 13, bl. T2, Parter, Jud. Neamt PIATRA NEAMT NEAMT

Darifarm MOLDOVITA, COM. MOLDOVITA NR.386, JUD. SUCEAVA MOLDOVITA SUCEAVA

Far Galenus - Eminescu B-DUL MIHAI EMINESCU NR.46, JUD. BOTOSANI BOTOSANI SUCEAVA

Farmacia Bucovina STR. DIMITRIE CANTEMIR ,CAMPULUNG MOLDOVENESC, JUD SUCEAVA

CAMPULUNG MOLDOVENESC SUCEAVA

Farmacia CSC - Pangaracior Pangaracior, com. Pangarati, str.Principala, Dispensar Uman, judeţul Neamt PANGARATI NEAMT

Farmacia CSC - Stefan cel Mare Stefan cel Mare, str.Principala , nr. 190, judeţul Neamt STEFAN CEL MARE NEAMT

Farmacia CSC - Borlesti Borlesti, str. Principala nr. 130, judeţul Neamt BORLESTI NEAMT

Farmacia CSC - Silistea sat Silistea, com. Romani, judeţul Neamt ROMANI NEAMT

Farmacia Horbaniuc SUCEAVA, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR. 2, JUD. SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA

Farmacia Tania - Mihai Eminescu Str. MIHAI EMINESCU, Nr. 1, Bl. 1, Sc. B, FALTICENI, jud. SUCEAVA FALTICENI SUCEAVA

Farmacia Tania - Revolutie Str. REVOLUȚIEI, Nr. 10, FALTICENI, jud. SUCEAVA FALTICENI SUCEAVA

Farmacia Tania - Nicolae Balcescu STR NICOLAE BALCESCU, SUCEAVA, JUD SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA

Farmacia Tania - Vadu Moldovei VADU MOLDOVEI , JUD SUCEAVA VADU MOLDOVEI SUCEAVA

Farmacia Verde - Suceava FALTICENI, STR. REPUBLICII NR. 32, JUD. SUCEAVA FALTICENI SUCEAVA

Pharmaplus - Republicii STR REPUBLICII BL 31 ,FALTICENI , JUD SUCEAVA FALTICENI SUCEAVA

Pharmaplus - Satiunii STR STATIUNII NR 3 , SUCEAVA , JUD SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA

Pharmaplus - Universitatii STR UNIVERSITATII , CENTRU COMERCIAL ZIMBRU, SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA

Pharmaplus - Malini SAT MALINI ,COM MALINI, JUD SUCEAVA MALINI SUCEAVA

Ramofarm - Mihai Eminescu STR. MIHAI EMINESCU, BL. M9, ET. P,LOC. TARGU NEAMT, JUD. NEAMT TARGU NEAMT NEAMT

Ramofarm - Poiana Largului SAT POIANA LARGULUI, COM. POIANA TEIULUI, JUD. NEAMT POIANA TEIULUI NEAMT

Ramofarm - Vanatori SAT VANATORI, COM. VANATORI, JUD. NEAMT VANATORI NEAMT

Remedia & Farm - Corni COMUNA CORNI,INCINTA DISPENSAR UMAN,JUD.BOTOSANI CORNI BOTOSANI

Remedia & Farm - Sulita Sat.Sulita, Jud. Botosani SULITA BOTOSANI

2 M FARM MERCUR STR. MERCUR, ONESTI, JUD. BACAU ONESTI BACAU

Farmacia Thea Sat Dumbravita ,str.Dispensarului,nr 266 Dumbravita Brasov

SC 2NA-FARM SRL - Lumina STR. MARE NR.83 LUMINA CONSTANTA

MDM Farm 1 Mai Str. 1 MAI Nr. UNITATEA 34-SPATIU COMERCBl. 40AEtaj P Craiova Dolj

Page 8: REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul ... · REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul Alphega!” a societății ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L.

MDM Farm Maria Tanase Str. Maria Tanase, Nr. 22B, parter Craiova Dolj

Farmacia Mentogely Str. Republicii, bl.377, sc. G, parter, jud. Vaslui Vaslui Vaslui

Farmacia A&A Longavit Loc. Iasi, str. Strapungere Silvestru, nr. 7, bl. 15, sc D, parter, jud. Iasi

IASI IASI

Farmacia Almafarm Str.Republicii, Bloc C4, Comanesti, jud.Bacau COMANESTI BACAU

Farmacia Acg-Co Pharma Lespezi adr. SAT LESPEZI, COMUNA LESPEZI, STR PRINCIPALA, NR F.N. SAT LESPEZI IASI

Farmacia Acg-Co Pharma Com. Scobinti, Bl. Dispensar Medical, Scobinti, Judet Iasi SCOBINTI IASI

Farmacia Acg-Co Pharma SAT BUTEA, COMUNA BUTEA, STR ALEXANDRU IOAN CUZA NR 30 SAT BUTEA IASI

ADRYMAR SRL Sat Popeni, Comunca Zorleni, nr.351, Jud. Vaslui Zorleni VASLUI

DAROM FARM SRL Loc. Targu Frumos, Str.1 Mai, Bloc V5, Jud. Iasi Targu Frumos IASI

MEDIFARM DRAGASANI Dragasani , Str. Pietei nr 3, Jud Valcea Dragasani Valcea

SC FARMA RODITRIX SRL Sos. Mihai Bravu

Sos. Mihai Bravu, nr. 147-169, bl D5, sc C, et. P, ap 77 Bucuresti Bucuresti

SC ART FARM SRL - Str. Straduintei STR. STRADUINTEI NR. 1 - Piata Berceni Sud Pozitia 3 NR._

Bucuresti Bucuresti

MEDICA BALS Str Nicolae Balcesxu, nr 119 Bals Olt

Coca Farm Sat Leu, Comuna Lwu Leu Dolj

SITI PHARMA - Calea Bucuresti Calea Bucuresti, Nr. 34Bl. A8, Etaj parter CRAIOVA DOLJ

SC BENAT SRL Str.Tudor Vladimirescu, NR.57 Mihail Kogalniceanu CONSTANTA

SC BENAT SRL 2 Str.Tudor Vladimirescu, NR.29B Mihail Kogalniceanu CONSTANTA

SC BENAT SRL - OSTROV Sat Ostrov, Str.1 Mai Sp.Com Nr.3. Bl.1 IAS OSTROV CONSTANTA

Farmatop Piata Garii Nr 1 Targu Mures Mures

Farmacia Somesan - Republicii Bulevardul Republicii nr 29 BAIA MARE MARAMURES

FARMACIA OANA MARIA SRL Loc. SUCEAVA, BD. GEORGE ENESCU NR. 40, BL. 94, JUD. SUCEAVA Suceava SUCEAVA

Coroana-Bobocului Str.Bobocului nr 30 SATU MARE SATU MARE

Farmacia Fioly Ploiesti, str. Rudului, nr. 92 Ploiesti PRAHOVA

Farmacia Florina Ticleni str. Petrolistilor,nr.136 Ticleni Gorj

IRIS FARM Str. Nicolae Balcescu, nr.45 Lipova ARAD

2 M FARM REPUBLICII Onesti, Str.Republicii, Nr.47A, Bacau ONESTI BACAU

Bostan Farm Sat. Sascut, Com.Sascut, Jud. Bacau Sascut BACAU

GINKGO FARM Loc. Costuleni, jud. Iasi Costuleni IASI

GINKGO FARM Loc. Comarna, FN, Sos. Principala, jud. Iasi Comarna IASI

LONGAVIT SRL - PACURARI Iasi, Sos. Pacurari, nr. 31, Bl. 539, Sc. D, Parter, Ap. 1, Jud. Iasi IASI IASI

LONGAVIT SRL- GALATA Iasi, str. Hatman Sendrea, nr. 23, Bl. H3, Parter, Jud. Iasi IASI IASI

Gentiana Farm Ec. Teodoroiu Bd. EC Teodoroiu, nr 79 Targu Jiu Gorj

Gentiana Farm 1 Dec. Str1 Decembrie 1918 Targu Jiu Gorj

AUROLGEX PROD COM SRL GARA Str.Republicii, Nr.27, Bl.A12, Et.Parter, Loc. Piatra Neamt, Jud. Neamt Piatra Neamt NEAMT

AUROLGEX PROD COM SRL CLINICA B-dul Traian, Bl. S1, Et. Parter, Loc. Piatra Neamt, Jud.Neamt Piatra Neamt NEAMT

DROGHERIA MEDICA Str. Petru Rares, Nr.17, Loc. Piatra Neamt, Jud. Neamt Piatra Neamt NEAMT

SC TERRAFARM EXIM SRL Farmacia Alma 2 Polus Floresti complex VIVO CLUJ-NAPOCA CLUJ

SC FARMACIA ADONIS SRL- SLATINA Str Trandafirilor nr.1,bl.1,sc.C,ap.4 Slatina Olt

SC FARMACIA ADONIS BOB SRL-SLATINA Str Crisan nr.12A Slatina Olt

AL SHEFA FARM SRL - Str. Rovine Str. Simion StoilovNr. 16Bl. E11Scara Etaj parter Craiova Dolj

AL SHEFA FARM- Brazda lui Novac STR. BRAZDA LUI NOVACNr. 64ABl. C6Etaj PARTER Craiova Dolj

AL SHEFA FARM SRL - Paltinis brazda lui novac, bl k 20, parter Craiova Dolj

AL SHEFA FARM SRL - Craiovita B-DUL OLTENIA, BL B3 Craiova Dolj

AL SHEFA FARM SRL - Calea Bucuresti STR CALEA BUCURESTI, NR 40, BL P3 Craiova Dolj

AL SHEFA FARM SRL - simplon str 1 decembrie 1918, nr 27 Craiova Dolj

FARMACIE-Rusidava str.T Vladimirescu,bloc P,parter Dragasani Valcea

Sos. Berceni NR.183, zona B Sos. Berceni NR.183, zona B Bucuresti Bucuresti

B-DUL IULIU MANIU NR.73,LIB.129 B-DUL IULIU MANIU NR.73,LIB.129 Bucuresti Bucuresti

MEDEEA SRL - STR IANCU DE HUNEDOARA

STR. IANCU DE HUNEDOARE BL B21 , SC A, AP 3 Pitesti Arges

SC MEDICA FARM SRL Str. Trandafirilor, bl. 7, sc. A, ap. 4 Slatina Olt

Page 9: REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul ... · REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul Alphega!” a societății ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L.

SC CRUPOP SRL Str.Ec.Teodoroiu nr.40 Targu Jiu Gorj

SC GYPSOPHILA FARM SRL Leordeni

Comuna Leordeni, sat Leordeni str.Principala nr 415 Leordeni Arges

FARMEXIM TRADE B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU,NR 117 Drobeta Turnu Severin Mehedinti

SC ADA PHARM SRL Iara STR.PRINCIPALANr. 285 com. Iara CLUJ

HERA HEALTH SOLUTIONS Str. Avram Iancu nr 486 E, Floresti Cluj-Napoca Cluj

LAVANDA FARM Str. EroilorNr. 25Bl. 1Scara 1Etaj parter FLORESTI CLUJ

Farm Med Strada Policlinicii nr 1,Calan Jud Hunedoara CALAN HUNEDOARA

Family Str. Republicii, Bl. 105, Parter, Ap.11 Petrila Hunedoara

Apoteke Localitatea: Sat Livada, Comuna Baru, Nr. 313 Baru Mare Hunedoara

BIOFARM SRL Calea Mihai Viteazul nr. 169-Nehoiu Nehoiu Buzau

DAYSORI FARM SRL sat Apostolache, comuna Apostolache nr. 77, judetul Prahova

Apostolache Prahova

OPTIFARM TG-JIU STR VICTORIEI,BL56 PARTER, TG-JIU TARGU JIU GORJ

OPTIFARM TG-JIU STR UNIRII BL16 PARTER, TG-JIU TARGU JIU GORJ

OPTIFARM TG-JIU Str. MINERILOR NR 3, Piata Mica TG-JIU TARGU JIU GORJ

OPTIFARM TURCENI TURCENI, STR SANATATII BL47 PARTER TURCENI GORJ

OPTIFARM MOTRU B-dul Trandafirilor NR.2 MOTRU GORJ

OPTIFARM MOTRU MOTRU, INCINTA PIATA NOUA MOTRU GORJ

OPTIFARM BUCURESTI BUCURESTI, IULIU MANIU NR 59 , BL 10 A SECTOR 6 BUCURESTI

OPTIFARM TG-JIU STRADA UNIRII NR 2A COMPLEX PIATA Centrala TG-JIU

TARGU JIU GORJ

OPTIFARM ROVINARI ROVINARI, ALEEA PIETEI ROVINARI GORJ

OPTIFARM BALTENI COM BALTENI, SAT BALTENI COM BALTENI GORJ

OPTIFARM MATASARI COM MATASARI,SAT MATASARI COM MATASARI GORJ

OPTIFARM PETROSANI STR 1 DECEMBRIE 1918, PARTER, BL. B67 PETROSANI HUNEDOARA

OPTIFARM TG-JIU B-DUL ECATERINA TEODOROIU, NR. 103D TARGU JIU GORJ

OPTIFARM TG-JIU Str. 28 August, Nr. 8 TARGU JIU GORJ

OPTIFARM VULCAN STR MIHAI VITEAZU NR 3B1 VULCANI HUNEDOARA

OPTIFARM TARGU JIU STR IL CARAGIALE NR 8 TARGU JIU GORJ

Farmatop STR DOROBANTILOR NR 3 Targu Mures Mures

MACAVEIDEAK STR. ECATERINA Varga B1 P2 Aiud Alba

ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. Reprezentată prin TRANDAFIR IULIAN GEORGE_______________

Page 10: REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul ... · REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul Alphega!” a societății ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L.

Anexa 2 Produsele Participante în Campania Promoțională

„Intră în Clubul Alphega!”

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului, de termenii și condițiile Campaniei Promoționale „Intră în Clubul Alphega!” pot beneficia doar posesorii de carduri de fidelitate valabile „Club Alphega” care achiziționează din Farmaciile Participante, în limita stocului disponibil, Produsele Participante la Campanie, respectiv produsele prezentate în tabelul de mai jos. La achiziționarea Produselelor Participante în perioada de valabilitate a Campaniei Participanții pot beneficia în condițiile din prezentul Regulament și anexele sale de un discount minim prezentat în tabelul următor:

Produse participante la campanie Producator Tip campanie Discount

minim campanie

Additiva Ca 1000mg+D3*20pl DRS DR.SCHEFFLER reducere bon 20%

Additiva Mg 300mg*20pl DRS DR.SCHEFFLER reducere bon 20%

A-derma Protect spray kids SPF50+*200ml Pierre Fabre reducere bon 20%

A-derma Protect spray SPF50+*200ml Pierre Fabre reducere bon 20%

Anticarcel*50cpr.film NPZ NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 10%

Aquafresh Advance pasta dinti pt.copii 9-12 ani GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Aquafresh Advance periuta dinti pt.copii 9-12 ani GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Aquafresh Big teeth mint apa gura*300ml GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Aquafresh pasta Big Teeth*50ml GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Aquafresh pasta Fresh&Minty*125ml GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Aquafresh pasta Fresh&Minty*50ml GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Aquafresh pasta Herbal*125ml GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Aquafresh pasta Little Teeth*50ml GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Aquafresh pasta Mild&Minty*125ml GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Aquafresh periuta Big Teeth Soft GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Aquafresh periuta Clean&Flex GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Aquafresh periuta Clean&FlexTwinpack New GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Aquafresh periuta Everyday Clean GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Aquafresh Periuta Extreme Clean GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Aquafresh periuta Interdental mediu GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Aquafresh periuta Little Teeth Soft GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Aquafresh periuta Milk Teeth Soft GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Aquafresh Periuta Standard Medium GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Ascovit capsuni*20cpr OMEGA PHARMA reducere bon 50%

Ascovit Multivit zmeura*60cpr.mast OMEGA PHARMA reducere bon 10%

Ascovit orange*60cpr OMEGA PHARMA reducere bon 10%

Ascovit piersici*20cpr OMEGA PHARMA reducere bon 50%

Ascovit sirop*150ml OMEGA PHARMA reducere bon 10%

Audiclean spray igiena urechi*60ml OMP OMEGA PHARMA reducere bon 10%

Auroflora C-Max*7pl AUROBINDO PHARMA ROMANIA SRL reducere bon 10%

Auroflora Forte*10cps AUROBINDO PHARMA ROMANIA SRL reducere bon 10%

Avene apa termala spray*150ml Pierre Fabre reducere bon 20%

Avene Cicalfate*40ml Pierre Fabre reducere bon 20%

Avene crema SPF50+*50ml Pierre Fabre reducere bon 20%

AVENE GEL CREMA REPARATOR DUPA PLAJA 200ML Pierre Fabre reducere bon 20%

Avene hydrance legere emulsie hidratanta*40ml Pierre Fabre reducere bon 10%

Avene lapte copii SPF50+*100ml Pierre Fabre reducere bon 20%

Avene lotiune micelara*500ml Pierre Fabre reducere bon 15%

Avene spray copii SPF50+*200ml Pierre Fabre reducere bon 20%

Avene spray SPF30*200ml Pierre Fabre reducere bon 20%

Avene spray SPF50+*200ml Pierre Fabre reducere bon 20%

KLORANE BEBE GEL SPUMANT 500 ML NOU Pierre Fabre reducere bon 20%

Baby balsam piele uscata*75ml New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

Baby crema fata si corp*75ml New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

Baby crema protectoare*75ml New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

Baby gel dus corp+par*200ml New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

Baby lotiune corp*200ml New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

Baby sampon*200ml New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

Baby sare baie*250g New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

Page 11: REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul ... · REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul Alphega!” a societății ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L.

Baby sare baie+ulei*250g New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

Baby spuma baie+ulei*200ml New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

Baby ulei corp*100ml New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

BabyCare Bran Lotiune corp*200ml TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

Babycare gel de dinti*50ml New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

Babycare pudra fara talc*75g New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

Bebicina ser fiziologic*20f*5ml OMP OMEGA PHARMA reducere bon 10%

Bepanthen crema 5%*100g BAY BAYER reducere bon 10%

Bepanthen crema 5%*30g BAY BAYER reducere bon 10%

Bepanthen unguent 5%*30g BAY BAYER reducere bon 10%

Bepanthen unguent*100g BAYER reducere bon 10%

Bonnisan picaturi*30ml HIM HYMALAYA CONSIG. reducere bon 10%

Calmogen plant Complex*30cps OMEGA PHARMA reducere bon 10%

Calmogen Plant Somn*30cpr.film OMEGA PHARMA reducere bon 10%

Calmogen Plant*20cps OMEGA PHARMA reducere bon 15%

Cereale BIO alac integral 6luni*175g TOP TOPFER GmbH C reducere bon 15%

Cereale BIO gris grau+lapte*6luni*200g TOP TOPFER GmbH C reducere bon 15%

Cereale BIO gris lapte+fructe 6luni*200g TOP TOPFER GmbH C reducere bon 15%

Cereale BIO gris mere+banane*175g TOP TOPFER GmbH C reducere bon 15%

Cereale BIO ovaz integral 6luni*175g TOP TOPFER GmbH C reducere bon 15%

Cereale BIO ovaz lapte+mar+vanilie 6luni*200g TOP TOPFER GmbH C reducere bon 15%

Ciocolax*12cpr SLC SOLACIUM PHARMA SRL reducere bon 15%

Cutaden bebe crema protectoare*100g ANTIBIOTICE SA reducere bon 5%

Cutaden bebe crema protectoare*40g ANT ANTIBIOTICE SA reducere bon 10%

Cystone*60tb HYMALAYA CONSIG. reducere bon 5%

Devaricid*30cpr.film BIO BIOFARM SA reducere bon 10%

DORMAX*14CPS Core Invest Health SRL reducere bon 5%

Elevit 1*30cpr.film BAYER reducere bon 10%

Elevit 2*30cps.moi BAYER reducere bon 10%

Elevit 3*30cps.moi BAYER reducere bon 10%

Equilibra*60cps ANT ANTIBIOTICE SA reducere bon 10%

Eubiotic forte*10cps.veg LABORMED PHARMA TRADING SRL reducere bon 10%

Eubiotic*20cps LPH LABORMED PHARMA TRADING SRL reducere bon 10%

Eurovita Magneziu B complex*42cpr.elib.prel GSH OMEGA PHARMA reducere bon 10%

Eurovita MultiVital A-Z*15cpr.eff OMP OMEGA PHARMA reducere bon 10%

Eurovita MultiVital A-Z*42cpr.elib.prel OMEGA PHARMA reducere bon 10%

Extravalerianic Cardio*30cps.moi BIOFARM SA reducere bon 15%

Femibion sarcina sanat.2*30cpr.film+30cps.moi DR.REDDY S reducere bon 10%

Femibion sarcina sanatoasa 1*30cpr.film DR.REDDY S reducere bon 10%

Gasex*20tb HIM HYMALAYA CONSIG. reducere bon 15%

Hepatoprotect forte*50cpr BIO BIOFARM SA reducere bon 10%

Hepatoprotect regenerator forte 850mg*28cps.moi BIO BIOFARM SA reducere bon 10%

Hepatoprotect regenerator*28cps.moi BIO BIOFARM SA reducere bon 10%

Hepatoprotect regenerator*32cps.moi BIO BIOFARM SA reducere bon 10%

Hepatoprotect*60cpr BIO BIOFARM SA reducere bon 10%

Hepiflor*10cps TRP TERAPIA SA reducere bon 15%

KidsCare Superpower shower gel & shampoo*200ml TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

KidsCare Supershine shampoo & conditioner*200ml TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

KidsCare Supershower shower gel*200ml TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

KidsCare Supersoft body lotion*200ml TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

Korill 500mg*30cps.moi SANIENCE SRL reducere bon 5%

Lactacyd lotiune*200ml OMP OMEGA PHARMA reducere bon 15%

Lanolin HPA*10ml Next Step Investments SRL reducere bon 20%

Lanolin HPA*40ml Next Step Investments SRL reducere bon 20%

Lejer*20cps ANTIBIOTICE SA reducere bon 15%

Linex 1.2g*16cps LEK LEK PHARMACEUTICAL reducere bon 10%

Linex Baby pic.orale*1fl*8ml LEK PHARMACEUTICAL reducere bon 10%

Linex baby*10pl LEK LEK PHARMACEUTICAL reducere bon 10%

Linex Baby*20pl LEK LEK PHARMACEUTICAL reducere bon 10%

Linex complex*14cps.veg LEK PHARMACEUTICAL reducere bon 10%

Linex forte 60mg*14cps LEK LEK PHARMACEUTICAL reducere bon 10%

Magnefort B6*50draj BIO BIOFARM SA reducere bon 10%

Magnisteron*30cpr AFLOFARM ROMANIA S.R.L reducere bon 10%

Mamacare balsam reconfortant picioare*75ml TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

Mamacare crema mameloane*30ml TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

Mamacare ulei de corp-masaj*100ml TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

Moller s Cod Liver Oil Omega-3 gust de mere verzi*250ml Pharma Brands SRL reducere bon 10%

Moller s cod liver oil omega-3 lamaie*250ml Pharma Brands SRL reducere bon 10%

Moller s cod liver oil omega-3 tutti-frutti*250ml Pharma Brands SRL reducere bon 10%

Page 12: REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul ... · REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul Alphega!” a societății ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L.

Moller s cod liver oil Pure Mom&Baby*250ml Pharma Brands SRL reducere bon 10%

Moller s Forte with cod liver oil*30cps.moi Pharma Brands SRL reducere bon 10%

Moller s Forte with cod liver oil*5 cutii*30cps.moi Pharma Brands SRL reducere bon 5%

Moller s omega-3 lamai si portocale*36 pestisori gumati Pharma Brands SRL reducere bon 10%

Moller s omega-3 lamaie verde si capsuni*36pestisori gumati Pharma Brands SRL reducere bon 10%

Moller s omegacore*60cps.moi Pharma Brands SRL reducere bon 10%

Movial plus*28cps Core Invest Health SRL reducere bon 5%

MultiCereale BIO lapte+mere+pere 6luni*200g TOP TOPFER GmbH C reducere bon 15%

Nervocalmin fara griji*15cps.moi BIO BIOFARM SA reducere bon 20%

Nervocalmin relaxare*20cps.moi BIO BIOFARM SA reducere bon 20%

Nervocalmin somn usor+Valeriana*20cps.moi BIO BIOFARM SA reducere bon 20%

Panthenol crema forte 6%*30g OMP OMEGA PHARMA reducere bon 10%

Panthenol spray forte 10%*150ml OMP OMEGA PHARMA reducere bon 10%

Parodontax apa extra fara alcool*300ml GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 15%

Parodontax pasta Fluoride*100ml GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 15%

Parodontax pasta Fluoride*75ml+Per. Soft GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 15%

Parodontax periuta dinti Gentle Clean ES GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Parodontax periuta dinti Gums&Teeth ES GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Parodontax periuta dinti Interdental ES GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Rombalsam crema uree 15%*50ml OMP OMEGA PHARMA reducere bon 10%

Rombalsam crema uree 30%*50ml OMP OMEGA PHARMA reducere bon 10%

SennaLax plus crusin*20cpr BIO BIOFARM SA reducere bon 10%

SennaLax*20cpr BIO BIOFARM SA reducere bon 10%

Sensodyne ata dentara*30m GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 15%

Sensodyne Cool Mint apa gura*500ml GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 15%

Sensodyne Extra Fresh apa gura*500ml GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 15%

Sensodyne pasta Advanced Clean*75ml 1+1*50% REDUCERE GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 10%

Sensodyne pasta Advanced Clean*75ml GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 15%

Sensodyne pasta dinti MultiCare*100ml GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 15%

Sensodyne pasta Extra Whitening*100ml GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 15%

Sensodyne pasta Fluoride*100ml duo pack GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 10%

Sensodyne pasta Fluoride*100ml GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 15%

Sensodyne pasta Pronamel Kids*50ml GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Sensodyne pasta Sensitivity and Gum*75ml GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 10%

Sensodyne periuta Advance Clean GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Sensodyne periuta CompleteProtection Med GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Sensodyne periuta dinti Advanced Clean Soft GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Sensodyne periuta dinti Multicare Medium GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Sensodyne periuta dinti Sensitivity and Gum Soft GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 15%

Sensodyne periuta Multicare GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Sensodyne periuta Pronamel Soft GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

Seva Bilidor*60cpr SEVA reducere bon 15%

Seva Clean Toxin ceai*50g SEVA reducere bon 15%

Seva CleanToxin*60cpr SEVA reducere bon 15%

Seva Digestym*60cpr SEVA reducere bon 15%

Seva Gastriplant*60cpr SEVA reducere bon 15%

Seva Imuno Detox*60cpr SEVA reducere bon 15%

Seva Mag B Vit*60cpr SEVA reducere bon 15%

Seva S Form ceai*50g SEVA reducere bon 15%

Seva S Form*60cpr SEVA reducere bon 15%

Seva Sinuzol*60cpr.mast SEVA reducere bon 15%

Simpliq anti-greying shampoo*fl*150ml AFLOFARM ROMANIA S.R.L reducere bon 10%

Simpliq anti-hair loss shampoo*fl*150ml AFLOFARM ROMANIA S.R.L reducere bon 10%

Slaboficat slim*30cps NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 10%

Sprinten*60cpr ANTIBIOTICE SA reducere bon 10%

Tampoane pentru san*60buc NXT Next Step Investments SRL reducere bon 20%

Topfer BIO Organic primul meu musli*175g TOPFER GmbH C reducere bon 15%

Ultrablanc toothpaste*75ml AFLOFARM ROMANIA S.R.L reducere bon 10%

Unguent galbenele*20g OMP OMEGA PHARMA reducere bon 50%

ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. Reprezentată prin TRANDAFIR IULIAN GEORGE_______________


Recommended