+ All Categories
Home > Science > Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Date post: 28-Jan-2018
Category:
Upload: igor-serotila
View: 544 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
31
ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ A Secției Științe Inginerești și Tehnologice pentru prima jumătate a anului 2016 Coordonator dr. hab. Veaceslav Ursachi
Transcript
Page 1: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

RAPORTPRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ A

Secției Științe Inginerești și Tehnologicepentru prima jumătate a anului 2016

Coordonator

dr. hab. Veaceslav Ursachi

Page 2: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Componența Secției

Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii D. Ghițu

Institutul de Energetică

Institutul de Geologie și Seismologie

Institutul Dezvoltării Societății informaționale

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Științe Reale, Economice și ale Mediului a Universității de Stat Alecu Russo din Bălți

Page 3: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Activitatea managerială a secției

Adunarea Secției

2

• 18 aprilie 2016 au fost audiate programele de activitate pentru următorii 4 ani ale candidaților la funcția de director al Institutului de Geologie și Seismologie dr. hab. Constantin Moraru și dr. Igor Nicoară și a fost recomandată Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică pentru confirmare candidatura dlui doctor Igor Nicoară la funcția de director al Institutului de Geologie și Seismologie

Biroul Secției

6

•elaborarea planului de activitate a Secției

•planurilor complexe de activitate a instituțiilor

•chestiuni legate de modificarea gestionare și finanțarea proiectelor de cercetare

•audierea conducătorilor de proiecte

•convocarea meselor rotunde cu reprezentanții instituțiilor de cercetare și din sectorul real

•audierea dărilor de seama intermediare

Consiliul Directorilor

• Gestionarea activității operative a institutelor

Page 4: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Direcțiile strategice de activitate a secției

Materiale, tehnologii și produse inovative

Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”

Institutul de Geologie şi Seismologie

Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Eficiență energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie

Institutul de Energetică

Universitatea Tehnică a Moldovei

Patrimoniul național și dezvoltarea societății

Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

Page 5: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Proiecte de cercetare

Proiecte de cercetare – 46

Contracte cu agenți economici - 30

Proiecte naționale – 31 Instituționale fundamentale – 10

Instituționale aplicative – 16

Programe de Stat – 1

Transfer tehnologic – 1

Tineri specialiști- 3

Proiecte internaționale – 7

Proiecte bilaterale - 8 Proiecte STCU – 4

Page 6: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Cooperare internaționalăRealizarea lucrărilor de cercetare în cadrul proiectele bilaterale între AȘM cu:

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România

Consiliul Naţional de cercetare din Italia

Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania (BMBF)

Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus

Centrul Știinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU)

Agenţia Naţională pentru problemele Ştiinţei, Inovării şi Informatizării a

Ucrainei

Proiecte de cercetare şi cooperare internaţionalăBlack Sea Basin (MD-RO-GR-TR)NATO: Science for Peace and SecurityProgramul Operaţional Comun România-Republica MoldovaSCOPESERASMUSPNUD

Page 7: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Activitate editorialăPublicații total – 190

Monografii, capitole în monografii – 4/6

Articole în reviste internaționale - 31

Articole în culegeri internaționale – 34

Articole in reviste naționale recenzate – 13

Materiale/teze la conferințe – 102

Brevete de invenție – 6

Hotărâri pozitive - 4

Cereri de brevet - 8

Page 8: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Rezultate relevanteîn domeniul fizicii stării condensate și nanotehnologiilor

Valva de spin de tip tripletă realizată în compoziţia complexă

din supraconductor singlet şi metale feromagnetice

Dependenţa temperaturii de tranziţie supraconductoare Tc în funcţie de câmpul magnetic aplicat

(Phys. Rev. B. 2016, 93, 184501)

Page 9: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Valva de spin de tip SF1NF2

Rezultate prezentate la NANO-2016, Chișinău 12-14 Mai 2016 șpublicare în BeilsteinJournal of Nanotechnology, 2016i aceptate pentru

Page 10: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Oscilaţiile ShdH în fire ale IT Bi-17at%Sb

KONOPKO L.A.,· NIKOLAEVA A.A., HUBER T.E., ANSERMET J.-P. Surface States Transport in Topological Insulator Bi0.83Sb0.17 Nanowires. J. Low Temp Phys. 2016, DOI 10.1007/s10909-016-1505-0.

În firele izolatorilor topologici Bi1-xSbx a fost înregistrat experimental manifestarea efectului decuantificare dimensională şi existenţa stărilor de suprafaţă cu valori înalte a mobilităţii purtătorilor desarcină, rezultat ce, conform prezicerilor teoretice, poate fi utilizat în calculatoare cuantice.

Page 11: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Optimizarea procesului de sinteză a nanoparticulelor de magnetita: morfologia si dimensiuni

Schema de formare a nanoparticulelor de magnetită în prezența PVP.

Difractograma XRImaginea SEM

Page 12: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Efecte Memristor în rețele de membrane de GaN

Au fost obţinute reţele de membrane ultrasubţiri cu contacte electrice pentru a fi implementate îndispozitive. În baza membranelor ultrasubţiri au fost obţinute microtuburi de GaN cu grosimeapereţilor de zeci de nm prin rolarea membranelor. S-a observat o efectul de memorare a stăriiprecedente, care demonstrează posibilitatea de a construi dispozitive rezistive cu memorie.

Imaginile SEM ale nanomebranelor ultrasubţiri şi ale nanotuburilor formate din membrane ultrasubţiri

Caracteristicile electrice măsurate pentru mai multe cicluri de măsurare

Page 13: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Elaborări tehnologiceArhitecturi 3D GaN pentru aplicații fotonice

Prin decapare fotoelectrochimică în soluții de KOH a probelor de GaN crescute prinmetoda HVPE s-a demonstrat producerea structurilor tri-dimensionale auto-organizatede GaN, inclusiv a structurilor ordonate concentrice hexagonale, care pot fi explorate încalitate de structuri fotonice, cum ar fi reflectoarele Bragg distribuite

ECS Journal of Solid State Science and Technology, 5 (5) P218-P227 (2016)

Page 14: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Ingineria defectelor în GaN și producerea structurilor cu spectrul de emisie spațial dirijat

Prin generarea diferitor planuri cristalografice în procesul HVPE și dependența dopării dedirecțiile de creștere, s-a realizat formarea microstructurilor sub formă de creioaneascuțite cu incorporarea spațial dirijată a impurităților și, respectiv, distribuția dirijată aculorilor de emisie, fiind demonstrate posibilități unice de inginerie a defectelor în GaN

ECS Journal of Solid State Science and Technology, 5 (5) P218-P227 (2016)

Page 15: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Dispozitive și instalațiiElaborarea invertoarelor electronice DC/AC

A fost soluționată problema principală de pompare a curentului alternativ în rețeaua industrială, și anume, sincronizarea exactă a curentului generat cu tensiunea din rețea, care apare din cauza diferențelor de fază a tensiunii în rețea și a curentului de pompare.

Elaborarea dispozitivelor termoelectrice anizotrope pe bază de microfire semimetalice

Page 16: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Elaborarea dispozitivului pentru realizarea procedurilor de hipotermie monitorizată a creierului

S-au proiectat schemele circuitelor modulelor cu microcontroler.

S-au elaborat mostrele machetă ale circuitelor modulelor de dirijare cu microcontroler.

Elaborarea dispozitivului pentru fototerapia antimicrobiană pe baza DEL–lui UVLUX255-HL-5, TO-39, 5 mW.

Elaborarea dispozitivului fizioterapeutic pentru aplicaţii neurologice.

Page 17: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Realizări relevanteîn domeniul seismologiei

Au fost colectate și analizate datele referitoare la cutremurele carpatice crustale din 2005-2014. A fost calculata recurența ”magnitudine - frecvență ”luând în considerare efectul de grupare

A fost creat modelul tridimensional cu cinci straturi geologo-geofizice a zonei Centru (or. Chișinău) și Sud (or. Cahul) şicalculate caracteristicile de amplitudine-frecvenţă pentru 505 de variante ale acestui model. În rezultatul modelărilor numerice s-a stabilit că pământurile Republicii Moldova posedă proprietăţispectral-selective distinct exprimate, dar diferite pentru Nordul, Centru si Sudul țării.

Dezvoltarea metodelor de evaluare a hazardului și riscului seismic în baza modelelor probabilistice ale seismicității și crearea de cataloage stocastice ale cutremurelor.

Distribuția intensității seismice la cutremurul din 22 noiembrie 2014( ML=5,7)

Page 18: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Realizări relevanteîn domeniul seismologiei

Numărul de cutremure lunare din sursa Vrancea produse în anul 2016 (M≥2.5)

Page 19: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Realizări relevanteîn domeniul seismologiei

Au fost analizat potențialul rocilor-sursă și gradul de maturitate termică al formațiunilor Neoproterozoicului.

Au fost efectuate studii stratigrafice ale Neogenului. În baza analizei datelor din arhivele geologice și a materialelor publicate a fost elaborată o schemă de corelare a formațiunilor de vârstă Neogenă. Aceasta are o mare importanță pentru elaborarea seturilor de hărți geologice la nivel contemporan.

Obținerea sorbentelor din materiale autohtone și resturi de producere

Page 20: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Realizări relevanteîn domeniul energeticii

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea balanței energetice a RM pentru anul 2016. Elaborare documentelor de politici energetice.

Fluxurile energetice de perspectivă pentru Republica Moldova pentru anul 2016

Page 21: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Realizări relevanteîn domeniul energeticii

O STRATEGIE NOUĂ DE DIRIJARE CU CONVERTORUL

Avantaje: îmbunătăţire calitativă a procesului de convertizare (o îmbunătăţire esenţială a curbei tensiunii şi curentului, reducerea de cel puţin 2 ori a coeficientului de distorsiuni neliniare, precum și creşterea esenţială a gradului de stabilitate a puterii transmise prin instalaţie).

sUrU1q

W

1qW

saU

raU2sa U

2ra U

2qqk W

2qqk W

sIrI

pI

pW

paI 2pa I

2ra I

2sa I raI

saI

400 ,15V A

62 ,24V A

srU

A B C

S

'

2sW

''

2sW

'

2sW''

2sW

'

2sW

''

2sW

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6

230 ,15V A

1sW 1sW

1sW

230 ,24V A

1

15

1

3 4 5

2

6

8 95

151

1510 11

3

155

15

7

Page 22: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Realizări relevanteîn domeniul energeticii

Elaborarea schemelor de aprovizionare cu energie a proceselor tehnologice în industria de prelucrare a produselor lactate cu utilizarea SRE în comun cu sursele de energie tradiţionale

Centrala termicăInstalaţie

de P şi RInstalaţie frigorifică

POMPĂ

DE

CĂLDU

Apă rece Apă caldă

Apă receEnergie electrică

INSTALAŢIE DEPASTEURIZARE

ŞI RĂCIRE

Schema tradiţională de

aprovizionare cu energie

Gaze

naturale

Energie

electrică

Energie

electrică

Pentru

necesită

ţile

tehnolo

gice

BIO-

CET

Schema propusă de aprovizionare cu energie

Page 23: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Realizări relevanteîn domeniul energeticii

Publicații a rapoartelor naționale în două limbi

Page 24: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Realizări relevanteîn domeniul energeticii

Evoluţia consumului intern brut de energie primară in Moldova

Page 25: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Realizări relevanteîn domeniul energeticii

S-au întocmit hărțile potențialului energetic eolian al raionului Ungheni folosind Metoda Atlasului Vântului (MAV), metodă folosită la scară largă în țările UE

(a) Viteza medie anuală la înălțimea 100 m deasupra solului, Ungheni; (b) Densitatea medie anuală de putere eoliană la înălțimea 100 m deasupra solului, Ungheni.

Page 26: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

A fost elaborat modelul conceptual al arhitecturii platformei-pilot SCIFORM pentru asigurarea evaluării calității și vizualizarea conținutului științific digital

din țară ca parte integrantă a procesului de reformă a domeniului CDI

Page 27: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Reviste editate de către instituțiile subordonate secției

Page 28: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Manifestări științifice organizateConferințe, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru, concursuri organizate – 18: Humboldt Kolleg & Symposium „NANO-2016” Ethical, Ecological, and Social Problems of Nanoscience and

Nanotechnologies; Симпозиум СНГ Наука и инновации в период глобализации; Ediția a 18a a Conferinţei Internaţională de Tehnologii Neconvenţionale ICNcT2016; Conferința ModTech 2016; desfăşurarea unei mese rotunde privind interconectarea Moldovei şi României în cadrul Conferinţei

internaţionale FOREN-2016; 5 ateliere de lucru în cadrul proiectului Revoluția Datelor; Expoziția de minerale și roci „Miracolul Adâncurilor”; Concursul Internaţional Studenţesc „Ingineria Sistemelor Microelectronice - Sergiu Rădăuţan”, ediţia a VI-a; Expoziţia lucrărilor de creaţie a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor Universităţii Tehnice a Moldovei

“Creaţia deschide Universul”, ediţia a VI-a; Concursul studențesc „Rube Goldberg UTM-2016” , ediţia a VI-a

Page 29: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Participări la manifestări științificeMedalii de aur/argint/bronz/diplome obținute la expoziții și saloane – 37/5/3/10

Page 30: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Diseminarea și promovarea realizărilor Participări la emisiuni TV/Radio – 8Lecții organizate – 6Persoane instruite – 88Exercitiul de Stat Major înCentrul de Dirijare a SPCSE, 17-18 mai 2016

Page 31: Raportul de activitate al Secției de Științe Inginerești și Tehnologice 2016

Obiectivele Secției pentrua doua jumătate a anului 2016

Intensificarea eforturilor și identificarea posibilităților de atragere a surselor extrabugetare, sporirea lucrărilor şi serviciilor prestate prin contracte directe cu întreprinderile din Republica Moldova pentru asigurarea funcționalității instituțiilor de cercetare.

Participarea mai activă în concursurile de proiecte europene și regionale, inclusiv în programul Orizont 2020; participarea mai activă cu propuneri de proiecte la concursurile lansate de către Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru tineri cercetători, proiecte bilaterale şi proiecte din cadrul programelor de stat.

Activizarea eforturilor în promovarea rezultatelor spre implementare, inclusiv prin diseminarea acestora prin participare la conferinţe, simpozioane şi expoziţii naţionale şi internaţionale întru identificarea beneficiarilor şi cofinanţatorilor, furnizarea rezultatelor cercetărilor ministerelor de resort întru utilizarea lor la planificarea strategică a acţiunilor de dezvoltare a sectorului energetic, construcţiilor, ocrotirea mediului etc.

Îmbunătăţirea activităţii editoriale prin suportul şi creşterea nivelului revistelor editate de instituţiile Secţiei, includerea lor în bazele de date internaţionale recunoscute, sporirea numărului publicaţiilor în revistele cu factor de impact, publicarea monografiilor şi a altor lucrări ştiinţifice de valoare, intensificarea activităţii de brevetare a rezultatelor ştiinţifice, inclusiv în oficiile de proprietate intelectuala din străinătate.


Recommended