+ All Categories
Home > Education > Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice

Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice

Date post: 22-Apr-2015
Category:
Upload: vasile199012
View: 884 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Specializarea Statistică și Previziuni Economice pregătește absolvenții economiști capabili să utilizeze, în variate domenii de activitate, metode cantitative de analiză și previziune a fenomenelor economice . Utilitatea statistică ca metodă de analiză și prognoză se manifestă atât la nivel microeconomic cât și macroeconomic, în întreg spațiul afacerilor. Planul de învățământ al specializării îmbină armonios disciplinele de teorie economică cu disciplinele axate pe metode cantitative și modelarea fenomenului economic. Este gândit în ideea pregătirii de economiști ce stăpânesc și utilizează statistica în diverse domenii ale sectorului economic. Absolvenții specializați în statistică și previziuni economice sunt viitori analiști în sfera social-economică, precum și în gestionarea activității economice și financiar-bancare. Absolvenții acestei specializări au capacitatea de a analiza și sintetiza informația statistică în scopul elaborării de previziuni pe termen scurt, mediu și lung. Participă astfel la elaborarea planurilor de afaceri ale entităților economice. Cunoștințele dobândite pe parcursul ciclului licență sunt compatibile cu cele dobândite de absolvenții aceleiași specializări de la alte centre universitare din țară și străinătate. Structura planului de învățământ permite absolvenților să urmeze cursurile de masterat oferite atât de facultatea noastră cât și de alte universități din lumea întreagă.
14
Ești nehotărât(ă) ?
Transcript
Page 1: Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice

Ești nehotărât(ă)

?

Page 2: Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice

Nu știi ce să alegi?

Page 3: Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice

Îți place să fii

provocat?

Îți place

să jo

ci

roluri

cheie?

Vrei să te autodepășești

?

Page 4: Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice

Statistică și

Previziuni

Economice

Specializarea

Page 5: Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice

De ce la Statistică?

Oportunită

ți;

Deschidere

;

Implicare;

Studenție

Page 6: Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice

Oportunități:consilier statistician

expert statistician

inspector de specialitate

statistician

referent de specialitate

statistician

actuar

expert economist în

comerț și marketing

analist investiții

agent capital de risc

consilier/ expert/

inspector/ referent/

economiest în economie

generalã

Page 7: Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice

Locuri de muncă:• departamentele de investiţii din cadrul societãţilor care presteazã servicii de investiţii financiare şi din cadrul bãncilor; • Bursa de Valori Bucureşti;• departamentele de analizã şi previziune din cadrul întreprinderilor; • departamentele de statisticã şi actuariat din societãţile de asigurare;• agenţiile de dezvoltare regionalã;• primarii şi prefecturi;• centrele de cercetãri demografice; • Direcţiile judeţene de Statisticã şi Institutul Naţional de Statisticã.

Page 8: Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice

Ce vei studia?Pentru început vei face cunoștință cu

disciplinele de bază, vei studia matematici

financiare, micro și macroeconomie,

management, marketing, drept comercial,

economie europeană, contabilitate...apoi

vei trece la statistică descriptivă și

inferențială, la modelare matematică,

demografie, asigurări, previziuni,

audit...dar toate sunt antrenante!

Page 9: Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice

Admitere:

-intră pe www.econ.ubbcluj.ro

- sunt 20 de locuri bugetate și 10 locuri la taxă

- ultima medie de admitere a fost 8.00

- nu uita să intri pe facebook:

http://www.facebook.com/pages/Statistic%C4%83-%C8

%99i-Previziuni-Economice/356428527723157?ref=ts&

__adt=8

Page 10: Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice

Nu ți-am spus nimic de

atmosferă.....

Page 11: Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice

Nu ți-am spus nimic de

atmosferă.....

Page 12: Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice
Page 13: Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice
Page 14: Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice

Te așteptăm!


Recommended