+ All Categories
Home > Documents > RAPORT NAȚIONAL ROMÂNIA - European …Mediul înconjurător, problemele climatice și energetice...

RAPORT NAȚIONAL ROMÂNIA - European …Mediul înconjurător, problemele climatice și energetice...

Date post: 28-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
13
Eurobarometru Standard 86 OPINIA PUBLICĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ TOAMNĂ 2016 RAPORT NAȚIONAL ROMÂNIA Reprezentanța Comisiei Europene în România Eurobarometru Standard 86 – Toamnă 2016 – TNS opinion & social
Transcript
Page 1: RAPORT NAȚIONAL ROMÂNIA - European …Mediul înconjurător, problemele climatice și energetice Impozitarea Sistemul de îngrijire a sănătăţii și de securitate socială Pensiile

Eurobarometru Standard 86

OPINIA PUBLICĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

TOAMNĂ 2016

RAPORT NAȚIONAL

ROMÂNIAReprezentanța Comisiei Europene în România

Eurobarometru Standard 86 – Toamnă 2016 – TNS opinion & social

Page 2: RAPORT NAȚIONAL ROMÂNIA - European …Mediul înconjurător, problemele climatice și energetice Impozitarea Sistemul de îngrijire a sănătăţii și de securitate socială Pensiile

• Românii consideră libera circulație a persoanelor, bunurilor și serviciilorîn interiorul Uniunii, ca fiind cea mai importantă realizare a UniuniiEuropene (35% față de 26% media europeană).

Raport Național - România1

Percepția românilor asuprarezultatelor Uniunii Europene

35%

21%

9% 7% 7% 7% 5% 4%

26%

35%

7% 8%5% 5% 4% 2%

Liberacirculaţie aoamenilor,bunurilor şiserviciilor îninteriorul UE

Pace întrestatele

membre UE

Programele deschimb pentrustudenţi, cumeste ERASMUS

Euro Putereaeconomică a

UE

Nivelulbunăstării

sociale în UE

Influenţapolitică şi

diplomatică aUE pe plan

global

PoliticaAgricolăComună

Romania UE 28

QD4a Care dintre următoarele consideraţi că reprezintă cel mai bun rezultat al UE? În primul rând?

Page 3: RAPORT NAȚIONAL ROMÂNIA - European …Mediul înconjurător, problemele climatice și energetice Impozitarea Sistemul de îngrijire a sănătăţii și de securitate socială Pensiile

Evaluarea impactului crizei economiceasupra locurilor de muncă

Raport Național - România2

• Aprox. 1 din 2 româniconsideră că impactulcrizei asupra locurilorde muncă a atins dejaapogeul, în timp ce41% consideră căperioada dificilă abiaacum urmează săvină. Procentuloptimiștilor situeazăromânii peste mediaeuropeană (42%).

Page 4: RAPORT NAȚIONAL ROMÂNIA - European …Mediul înconjurător, problemele climatice și energetice Impozitarea Sistemul de îngrijire a sănătăţii și de securitate socială Pensiile

• 3 din 5 români au îmbrățișat favorabil ideea de creare a uneipolitici europene comune privind migrația, sub mediaeuropeană (69%) și semnificativ în scădere față de 2015(66%).

• 2 din 5 români consideră că măsurile pentru a combateimigrația ilegală a persoanelor din afara Uniunii ar trebuiluate preferabil la nivel național, mult peste mediaeuropeană de 24%, dar și în creștere față de anul 2015(24%).

Raport Național - România3

Migrația în Uniunea Europeană

Page 5: RAPORT NAȚIONAL ROMÂNIA - European …Mediul înconjurător, problemele climatice și energetice Impozitarea Sistemul de îngrijire a sănătăţii și de securitate socială Pensiile

• Două treimi dintre români sunt în favoarea unei politicienergetice comune europene. Românii considerăgarantarea unor prețuri rezonabile pentru consumatori dreptobiectiv prioritar, urmat de protejarea mediului înconjurătorși combaterea încălzirii globale.

• În privința eficienței utilizării resurselor, scăderea emisiilor,cât și creșterea utilizării energiei regenerabile și aeficienței energetice sunt considerate a fi obiective fezabileale Uniunii de peste jumătate dintre români.

Raport Național - România4

Percepția românilor asupra uneipolitici energetice comune

Page 6: RAPORT NAȚIONAL ROMÂNIA - European …Mediul înconjurător, problemele climatice și energetice Impozitarea Sistemul de îngrijire a sănătăţii și de securitate socială Pensiile

• 3 din 5 români indică două obiective ale strategiei ca fiind cele mai realiste.

Raport Național - România5

Strategia Europa 2020 în viziunea românilor (I)

Page 7: RAPORT NAȚIONAL ROMÂNIA - European …Mediul înconjurător, problemele climatice și energetice Impozitarea Sistemul de îngrijire a sănătăţii și de securitate socială Pensiile

• Obiectivul considerat a fi cel mai ambițios, atât la nivelnațional, cât și european, este cel potrivit căruiaminimum 40% din tânăra generație, cu vârste cuprinseîntre 30 și 34 de ani, ar trebui să aibă un titlu sau odiplomă de educație superioară – apreciat astfel de43% dintre români și 39% dintre europeni.

Raport Național - România6

Strategia Europa 2020 în viziunea românilor (II)

Page 8: RAPORT NAȚIONAL ROMÂNIA - European …Mediul înconjurător, problemele climatice și energetice Impozitarea Sistemul de îngrijire a sănătăţii și de securitate socială Pensiile

• 60% dintre români credcă Uniunea Europeanăse îndreaptă în direcțiacorectă pentru a ieșidin criză, acest procentfiind unul dintre celemai ridicate la nivelulUniunii (media fiind de46%).

Raport Național - România7

Direcția UE prin prisma obiectivelor strategiei Europa 2020

Page 9: RAPORT NAȚIONAL ROMÂNIA - European …Mediul înconjurător, problemele climatice și energetice Impozitarea Sistemul de îngrijire a sănătăţii și de securitate socială Pensiile

• Situația economică, pe de o parte, și sistemul de îngrijire a sănătății șide securitate socială, pe de altă parte, sunt problemele cele maiimportante cu care românii consideră că se confruntă România.

Raport Național - România8

Percepția românilor asupra problemelor naționale

32%32%

24%19%

16%13%

11%11%

8%7%7%

5%4%

19%18%

15%31%

15%10%11%

7%10%

7%7%

26%14%

Situaţia economicăSistemul de îngrijire a sănătăţii și de securitate socială

Creşterea preţurilor\ inflaţia\ costul de traiŞomajulPensiile

Sistemul educaţionalInfracționalitatea

ImpozitareaDatoria guvernamentală

LocuinţeleMediul înconjurător, problemele climatice și energetice

ImigraţiaTerorismulRomania UE 28

QA3a Care credeţi că sunt cele mai importante două probleme cu care se confruntă România în prezent?

Page 10: RAPORT NAȚIONAL ROMÂNIA - European …Mediul înconjurător, problemele climatice și energetice Impozitarea Sistemul de îngrijire a sănătăţii și de securitate socială Pensiile

• Imigrația și terorismul sunt în continuare considerate principaleledouă probleme cu care se confruntă Europa, dar procentulromânilor care le-au indicat este în scădere față de anul trecut.

Raport Național - România9

Percepția românilor asupra problemelor europene

36%34%

16%15%

14%11%

9%9%

8%8%

7%6%

5%

45%32%

8%20%

17%8%

16%10%

6%8%

4%4%

3%

ImigraţiaTerorismul

InfracționalitateaSituaţia economică

Datoria guvernamentalăCreşterea preţurilor\ inflaţia\ costul de trai

ŞomajulLocuinţele

Sistemul educaţionalMediul înconjurător, problemele climatice și energetice

ImpozitareaSistemul de îngrijire a sănătăţii și de securitate socială

Pensiile

Romania UE 28

QA5 Care credeţi că sunt cele mai importante două probleme cu care se confruntă Uniunea Europeană în acest moment?

Page 11: RAPORT NAȚIONAL ROMÂNIA - European …Mediul înconjurător, problemele climatice și energetice Impozitarea Sistemul de îngrijire a sănătăţii și de securitate socială Pensiile

Încrederea românilor în instituțiile naționale și europene

Raport Național - România10

• Românii acordă mai multă încredere instituţiilor internaţionale – aproximativunul din doi români tind să aibă încredere în Uniunea Europeană sauNaţiunile Unite, în timp ce instituţiile naţionale cunosc un grad de încredere maiscăzut. Încrederea românilor în UE se situează peste media UE28.

35%

20%

36%29%

22%

52%47%

55%50%

43%48%

16%

47%

31% 32%36%

45% 42%38%

34%

Administrația publică

Partidelepolitice

Autorităţilepublice

regionale saulocale

GuvernulRomâniei

ParlamentulRomâniei

UniuneaEuropeană

NaţiunileUnite

ParlamentulEuropean

ComisiaEuropeană

BancaCentrală

Europeană

Romania UE 28

QA8a Pentru fiecare dintre următoarele instituţii, vă rog să-mi spuneţi dacă tindeți să avețiîncredere în ele sau tindeți să nu aveți încredere în ele? (% TIND SĂ AM ÎNCREDERE)

Page 12: RAPORT NAȚIONAL ROMÂNIA - European …Mediul înconjurător, problemele climatice și energetice Impozitarea Sistemul de îngrijire a sănătăţii și de securitate socială Pensiile

Imaginea Uniunii Europene în rândul românilor

Raport Național - România11

• Percepția pozitivă a românilor înceea ce privește UniuneaEuropeană este susținută și deevaluarea imaginii acesteia: 50%dintre cetățenii români au oimagine pozitivă, mult pestemedia europeană (35%), ceea cesusține aserțiunea că UniuneaEuropeană se bucură deîncredere în rândul românilor.

România UE28

QA9 În general, imaginea pe care o aveţi despre Uniunea Europeană este foarte pozitivă, destul de pozitivă, neutră, destul de negativă sau foarte negativă?

Page 13: RAPORT NAȚIONAL ROMÂNIA - European …Mediul înconjurător, problemele climatice și energetice Impozitarea Sistemul de îngrijire a sănătăţii și de securitate socială Pensiile

Românii și cetățenia europeană

Raport Național - România12

• Două treimi dintre români declarăcă se simt cetăţeni europeni dar,atunci când se referă lanaţionalitate, 47% dintre românise consideră atât români, câtşi europeni, în timp ce 44% seconsideră doar români.

• În ceea ce priveşte cetăţeniaeuropeană, românii exprimăacelaşi grad de asociere ca şicetăţenii celorlalte state membre,media europeană fiind 67%.

Român și european

Doar român

European și român

Doar european

•47%

•44%

•5%

•1%

QD3 Dumneavoastră vă consideraţi…?


Recommended