+ All Categories
Home > Documents > Raport de activitate 2015

Raport de activitate 2015

Date post: 11-Dec-2016
Category:
Upload: trinhkhanh
View: 278 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
81
1 ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI Operator de date cu caracter personal 5721 str. Maxim Gorki nr. 4 Telefon: 0231-537993 Botoşani e -mail: [email protected] Fax: 0231-511047 Compartimentul : Serviciul Programe, Proiecte, Strategii, Monitorizare și coordonare APL Nr. 2539 din 28.01.2016 RAPORT DE ACTIVITATE al DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI BOTOŞANI - ANUL 2015 - I. CONSIDERAŢII GENERALE Obiectivul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionalizate, servicii specializate de protejare a copiilor, persoanelor adulte, grupurilor şi comunităţilor cu probleme speciale aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a-şi realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă. Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani vizează măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. In anul 2014 au fost eleborate cele două Strategii ale căror obiective stau la baza activității instituției: - Strategia Județeană în domeniul protecției si promovării drepturilor copilului pentru perioada 2014 2015, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 25 din 27.02.2014 - Strategia Județeană privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități pentru perioada 2014 -2015, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 26 din 27.02.2014 În anul 2015 DGASPC Botoşani a continuat reforma în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap prin: promovarea şi dezvoltarea alternativelor de tip familial prin reintegrarea copilului în familia naturală, adopţie, plasament familial; responsabilizarea autorităţilor locale (implicarea Consiliilor Comunitare Consultative) în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor referitoare la copii şi familii din comunitate; creşterea calităţii serviciilor furnizate pentru toate categoriile de beneficiari
Transcript
Page 1: Raport de activitate 2015

1

R O M Â N I A

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Operator de date cu caracter personal 5721

str. Maxim Gorki nr. 4 Telefon: 0231-537993

Botoşani e-mail: [email protected] Fax: 0231-511047

Compartimentul : Serviciul Programe, Proiecte, Strategii, Monitorizare și coordonare APL

Nr. 2539 din 28.01.2016

RAPORT DE ACTIVITATE

al DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

BOTOŞANI

- ANUL 2015 -

I. CONSIDERAŢII GENERALE

Obiectivul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani îl

constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionalizate, servicii

specializate de protejare a copiilor, persoanelor adulte, grupurilor şi comunităţilor cu probleme

speciale aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a-şi realiza prin mijloace şi eforturi proprii

un mod normal şi decent de viaţă.

Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani

vizează măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane

aflate în nevoie.

In anul 2014 au fost eleborate cele două Strategii ale căror obiective stau la baza activității

instituției:

- Strategia Județeană în domeniul protecției si promovării drepturilor copilului pentru

perioada 2014 – 2015, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 25

din 27.02.2014

- Strategia Județeană privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități pentru

perioada 2014 -2015, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 26

din 27.02.2014

În anul 2015 DGASPC Botoşani a continuat reforma în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi

în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap prin:

promovarea şi dezvoltarea alternativelor de tip familial prin reintegrarea copilului

în familia naturală, adopţie, plasament familial;

responsabilizarea autorităţilor locale (implicarea Consiliilor Comunitare

Consultative) în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor referitoare la copii şi

familii din comunitate;

creşterea calităţii serviciilor furnizate pentru toate categoriile de beneficiari

Page 2: Raport de activitate 2015

2

sensibilizarea comunităţii cu privire la drepturile copiilor şi persoanelor adulte cu

probleme speciale aflate în dificultate, modalităţi de rezolvare a situaţiilor de

dificultate socială şi informarea asupra serviciilor oferite prin toate mijloacele

mass-media.

II. ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE OBŢINUTE ÎN PROTECŢIA COPILULUI

În domeniul protecţiei copilului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului îi revin următoarele atribuţii: protecţia şi promovarea drepturilor copilului, prevenirea

separării copilului de părinţi şi protecţia specială a copilului separat temporar sau definitiv de

părinţi, în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională aplicabilă şi urmărind obiectivele

strategiei guvernamentale în domeniu.

Misiunea Direcţiei este – intervenţia specializată şi acordarea de asistenţă şi protecţie

copilului aflat în situaţie de risc şi familiei acestuia, prin toate formele şi mijloacele prevăzute de

lege în acest sens.

Un obiectiv urmărit de către DGASPC este prevenirea instituţionalizării prin specializarea

profesioniştilor care lucrează pentru sprijinirea familiei şi copiilor cu privire la obligaţiile ce le revin

şi de a asigura cât mai bună înţelegere a acestei problematici de către toţi cei implicaţi.

Page 3: Raport de activitate 2015

3

III. 1. DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA MODALITĂŢILOR DE INTERVENŢIE ÎN

VEDEREA PREVENIRII SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE

A. Situaţia copiilor înscrişi în unităţile de tip rezidenţial din subordinea DGASPC

Botoşani la data de 31.12.2015

Centrul de plasament clasic Nr. de copii +tineri

« Elena Doamna » Botoşani -

« Prietenia » Botoşani 46

« Dumbrava minunată » Pomîrla 43

Centrul de plasament şi recuperare pentru copii cu dizabilitati

„Sf Spiridon‖ Botoşani

12 ( copii se află in

Franța la tratament)

TOTAL COPII 101

Casa rurală/Complex de apartamente integrate

social/Module de tip familial/Casa de tip familial

Nr. de copii +tineri

Complex de apartamente « Floare de Colţ » Dorohoi 46

Complex de apartamente « Casa Mea » Dorohoi 48

Complex de apartamente « Amicii » Dorohoi 45

Complex de apartamente ―Cireşarii‖ Botoşani 14

Casa rurală « Fluturele Speranţei » Pomârla 25

Casa de tip familial ―Primăvara Speranţei‖ Pomârla 9

Modulul de tip familial ―Julia şi Lorena‖ 12

Casa Rurală ―Traian‖ Truşeşti 35

Casa Rurală ―Decebal‖ Truşeşti 32

Centrul « Pinocchio » Botoșani -

Complexul de case de tip familial ―Sf Mina‖ Botoşani 59

TOTAL COPII 325

Centrul Maternal din cadrul Complexului de

servicii de tip rezidenţial „Micul Prinţ‖ Botoşani

8 mame cu 18 copii

Centrul de primire a copilului în regim de

urgenţă. Telefonul copilului 983

21 copii

COPII / TINERI - PLECAŢI din sistemul rezidenţial în anul 2015:

Page 4: Raport de activitate 2015

4

COPII - VENIŢI în unităţile rezidenţiale în anul 2015:

TIP IEŞIRE Număr de copii/tineri

Revocări datorită dobândirii capacităţii depline de

exerciţiu 39

Transfer in instutuţii pentru persoane dulte cu handicap

din structura DGASPC 9

Plasament familial 5

Reintegrări în familia naturală 18

Revocarea măsurii la decesul copilului 1

TOTAL 72

TIP INTRARE Număr de copii

Copii din familia naturală 20

Copii din Centrul de primire a copilului in regim de

urgenţă 21

Copii din AMP 5

Copii din plasament familial 10

TOTAL 56

Page 5: Raport de activitate 2015

5

Observatie: 12 copii cu dizabilități se află in evidența CMTIS cu măsură de

protecție la Centrul de plasament si recuperare Sf Spiridon Botoșani

25 copii /tineri au fost transferaţi dintr-o unitate rezidenţială în altă unitate

rezidenţială

Situaţia copiilor pentru care s-a instituit măsura de plasament în regim de urgenţă la Centrul de

primire a copilului în regim de urgenţă în anul 2015:

Nr. copii prezenţi la 01.01.2015 – 5

Nr. intrări – 81 ( 81 – dispoziţia Directorului Executiv )

Nr. ieşiri – 65

Nr. prezent la 31.12.2015 – 21

Reintegrare in familia naturală– 38

Instituţionalizări – 25, din care:

Institutii rezidentiale din structura DGASPC: 21

Institutii rezidentiale din structura ONG /uri : 4

Plasament familial – 1

Plasament la AMP - 1

În sistemul rezidenţial de protectie a copilului, în anul 2015 au avut loc următoarele tipuri

de activităţi:

- activităţi de socializare, urmărindu-se favorizarea autonomiei personale (deprinderi de

autoingrijire şi autoservire) şi a autonomiei şi competenţei sociale, comunitare. Pe parcursul

sfârşiturilor de săptămână şi a vacanţelor şcolare, copiii din unităţile rezidenţiale au avut prilejul

să participe la diverse acţiuni desfăşurate în instituţie şi în comunitate (concursuri sportive,

diverse spectacole, vizite la diverse instituţii, plimbări, drumeţii, organizarea zilelor de naştere,

Copii veniți în sistemul rezidențial - anul 2015

Page 6: Raport de activitate 2015

6

serbări etc.). La realizarea acestora s-a beneficiat de sprijinul diverselor şcoli (Liceul Teoretic

„N.Iorga‖ Botoşani, Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi‘‘, Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe‖

Botoşani, Grup Şcolar Industrial Bucecea, Grup Şcoalar „Demostene Botez‖ Truşeşti, Şcoala ,,

Alexandru Ioan Cuza‘‘ Dorohoi, Liceul „Anastasie Başotă‖ Pomârla, Şcoala de Arte şi Meserii „Ion

Pilat‖ Dorohoi, Grup Şcolar de Industrie Uşoară Botosani, Şcoala nr. 8 Dorohoi), fundaţii

/asociaţii (Hand of Help, Crucea Roşie, Sarepta Dorohoi, Kinder in Not – Con I Bimbi, Neemia,

Estuar, Marta – Roman, Lumină pentru copii, M.B.K Oradia, etc.),biserici (biserica ,,Sfântul Ioan‘‘

Botoşani), instituţii de cultură (Casa Municipală de Cultură Dorohoi, Filarmonica Botoşani, Teatrul

,,Mihai Eminescu‘‘ Botoşani, Teatrul de copii „Vasilache‖ Botoşani).

Au fost reevaluate o parte dintre măsurile de protecție de tip rezidențial conform modificarii Legii

252/2013 de modificare si completare a Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor

copilului si s-au stabilit urmatoarele:

pentru un numar de 107 cazuri delegarea drepturilor parintesti directorului

executiv al DGASPC Botosani;

pentru un numar de 29 tineri s-a acordat masura de plasament rezidential de

catre CPC;

pentru un număr de 167 copii din unitățile rezidențiale s-a hotărât învoirea

acestora in familia naturală/lărgită sau alte familii în scopul pertecerii

vacanțelor școlare/weekend-urilor.

Alte activitati in care au fost reevaluate masurile de protectie:

• 93 de copii din unitatile rezidentiale au beneficiat de tratament de

specialitate la Sanatoriul Balneoclimateric de copii Busteni- Brasov;

• 224 de copii din unitatile rezidentiale au fost invoiti pentru a participa in

excursii/ tabere.

Situaţia aprobărilor emise de Comisia pentru Protecţia Copilului Botoşani pentru plecarea copiilor

in tabere/excursii/tratament de specialitate:

TABERE SI EXCURSII COLECTIVE – 2015

Nr. si data hot. Tabara / excursia

2626 / 03.12.2015 Aprobarea prelungirii invoirii unui grup de 15 copii aflati in evidenta DGASPC Botosani pentru a efectua tratament de specialitate la Sanatoriul Balneoclimateric de copii Busteni, in perioada 07.12.2015 – 12.12.2015

2293 / 22.10.2015 Aprobarea invoirii unui grup de 15 copii aflati in evidenta DGASPC Botosani (4 de la CSCD Sf. Nicolae, 2 de la CP Dumbrava Minunata si 9 de la CSCD Speranta) pentru a efectua tratament de specialitate la Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni, in perioada 24.10.2015 – 07.12.2015

2070 / 22.09.2015 Aprobarea invoirii unui grup de 25 copii / tineri aflati in plasament la CP Prietenia Botosani, in excursia organizata in perioada 25.09.2015 – 27.09.2015 pe traseul Botosani – Manastirea Prislop – Manastirea Nicula – Manastirea Lainici si retur

1982 / 11.09.2015 Aprobarea invoirii unui grup de 15 copii aflati in evidenta DGASPC Botosani (3 de la Dumbrava Minunata si 12 de la CSCD Speranta) pentru a efectua tratament de specialitate la Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni in perioada 12.09.2015 – 26.10.2015

1841 / 20.08.2015 Aprobarea invoirii unui numar de 30 copii / tineri aflati in evidenta DGASPC Botosani (2 copii la CCF Sf. Mina si 28 copii la CP Elena Doamna) care urmeaza sa participe in Tabara de vara organizata de Fundatia HHC

Page 7: Raport de activitate 2015

7

Romania in localitatea Costinesti, judetul Constanta, in perioada 22.08.2015 – 28.08.2015

1799 / 18.08.2015 Aprobarea invoirii unui grup de 35 de copii / tineri aflati in plasament la CP Prietenia in excursia organizata de Asociatia STARR Romania, Botosani, in data dw 19.08.2015

1747 / 14.08.2015 Aprobarea invoirii unui grup de 10 copii / tineri aflati in evidenta DGASPC Botosani (6 de la CA Floare de Colt, 4 de la CA Casa Mea) in Tabara „Cristia‖ Voronet, judetul Suceava, in perioada 17.08.2015 – 22.08.2015

1746 / 14.08.2015 Aprobarea invoirii unui grup de 19 tineri aflati in evidenta DGASPC Botosani (13 de la CA Floare de Colt, 3 de la CA Casa Mea, 3 de la CA Amicii) in Tabara „Valea Caselor‖ Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, in perioada 18.08.2015 – 24.08.2015

1772 / 14.08.2015 Aprobarea invoirii unui grup de 5 copii/tineri aflati in evidenta DGASPC Botosani (2 la CA Ciresarii, 2 la CP Elena Doamna si 1 la Centrul Pinocchio) in Tabara de Pictura organizata in localitatea Desesti, judetul Maramures, in perioada 17.08.2015 – 23.08.2015

1674/ 31.07.2015 Aprobarea invoirii unui grup de 15 copii aflati in evidenta DGASPC Botosani – CSCD Speranta Pomirla si CP Dumbrava Minunata Pomirla in vederea efectuarii tratamentului de specialitate la Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni, judetul Prahova, in perioada 01.08.2015 – 12.09.2015

1560/ 21.07.2015 Aprobarea invoirii unui grup de 17 copii aflati in evidenta DGASPC Botosani (7 de la CA Floare de Colt, 4 de la CA Casa Mea, 6 de la CA Amicii) in tabara M.B.K. – Cimpulung Moldovenesc – Valea Caselor, judetul Suceava, in perioada 28.07.2015 – 03.08.2015

1450 / 09.07.2015 Aprobarea invoirii unui grup de 10 copii aflati in plasament la Complex de case de tip familial „Sf. Mina‖ Botosani pentru a petrece un sejur la Centrul de Agrement „New Paradise‖ Eforie Sud, judetul Constanta, in perioada 24.07.2015 – 30.07.2015

1399/ 03.07.2015 Aprobarea invoirii unui grup de 20 de copii, aflati in evidenta DGASPC Botosani (3 de la CA Amicii, 3 de la CA Casa Mea, 3 de la CA Floare de Colt, 4 de la CSCD Speranta Pomirla, 4 de la CSCD Sf. Nicolae Trusesti si 3 de la CP Prietenia) pentru a participa la Tabara de Vara in localitatea Costinesti, judetul Constanta, in perioada 04.07.2015 – 09.07.2015

1365 / 26.06.2015 Aprobarea invoirii unui grup de 50 de copii, aflati in evidenta DGASPC Botosani (5 de la CP Dumbrava Minunata, 4 de la CSCD Speranta Pomirla, 9 de la CA Floare de Colt Dorohoi, 4 de la CA Casa Mea Dorohoi, 10 de la CA Amicii Dorohoi, 9 de la CSCD Sf. Nicolae Trusesti, 2 de la CP Elena Doamna Botosani, 2 de la CA Ciresarii Botosani si 5 de la CP Prietenia Botosani) pentru a participa la Tabara de Vara, in localitatea Costinesti, judetul Constanta, in perioada 29.06.2015 – 04.07.2015

1322/ 23.06.2015 Aprobarea invoirii unui numar de 4 copii aflati in plasament la CA Casa Mea Dorohoi (1 copil) si CA Floare de Colt Dorohoi (3 copii), in tabara „Cristia‖ Voronet, in perioada 29.06.2015 – 04.07.2015

1333 / 23.06.2015 Aprobarea invoirii unui grup de 45 de copii, aflati in evidenta DGASPC Botosani (10 copii de la CCF Sf. Mina, 5 copii de la CA Casa Mea, 6 copii de la CA Floare de Colt, 11 copii de la CA Amicii, 5 copii de la CP Prietenia, 3 copii de la CA Ciresarii, 3 copii de la CP Elena Doamna si 2 copii de la CP Dumbrava Minunata), pentru a participa in tabara de vara, in statiunea Costinesti, judetul Constanta, in perioada 24.06.2015 – 29.06.2015

1279 / 18.06.2015 Aprobarea invoirii unui grup de 9 copii aflati in evidenta DGASPC Botosani (8 copii de la CR Fluturele Sperantei Pomirla si 1 copil din plasament familial) pentru a efectua o calatorie turistica in Italia, in perioada 25.06.2015 – 09.09.2015

1283 / 18.06.2015 Aprobarea invoirii unui grup de 15 copii aflati in evidenta DGASPC Botosani (8 copii de la CSCD Speranta Pomirla si 7 copii de la CSCD Sf. Nicolae Trusesti) pentru a efectua tratament de specialitate la Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni, in perioada 20.06.2015 – 01.08.2015

Page 8: Raport de activitate 2015

8

1218 / 16.06.2015 Aprobarea invoirii unui grup de 14 copii / tineri aflati in plasament la CA Casa Mea Dorohoi (6 copii) si CA Floare de Colt Dorohoi (8 copii) in tabara „Cristia‖ Voronet, in perioada 29.06.2015 – 04.07.2015

Alte activități la care au participat copiii /tinerii din unitățile rezidențiale din structura

DGASPC Botoșani:

Activități Complex de apartamente “Casa mea” Dorohoi si “Floare de Colț” Dorohoi

Pe data de 24.01.2015 s-au desfăşurat activitățile „Însemnătatea Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859 ‖ și ‖ Ziu Unirii‖ la care au participat copiii din 3 apartamente sociale.

Pe 28 februarie 7 copii au fost la patinoarul sintetic din cadrul Complexului sportiv Dorohoi, activitatea intitulându-se ‖Distracție și sănătate la patinoar‖.

Pe parcursul lunilor februarie și martie s-au desfășurat activități legate de sărbătorile 1 și 8 Martie, constând în discuții privind simbolistica mărțișorului, confecționarea de mărțișoare, oferirea produselor create în comunitatea locală.

Pe data de 4 martie, la activitatea „Mărțișoare din Suflet pentru Suflet!‖, ne-am prezentat cu trei momente artistice , fiind angrenați un număr de 25 copii.În același context am fost prezenți și la expoziția cu vânzare de exponate lucrate de copii.

În cadrul parteneriatului încheiat cu LTS „ Ion Pillat‖ au avut loc următoarele activități: Concursul Național de creație plastică „De la Suflet la Suflet, Sfintele Sărbători de Paști‖ la care s-a participat cu trei lucrări; Concursul Național „Mărțișorul, dar al primăverii‖- s-a participat tot cu trei lucrări.

În cadrul parteneriatului cu Școala „Al.I. Cuza‖ Dorohoi s-a desfășurat activitatea „Colecții și colecționari‖ cu participarea copiilor de la un apartament social și a celor din clasa I step by step de la școala parteneră.

Pe data de 27.03.2015, un tânăr a participat la Bursa locurilor de muncă de la Dorohoi, având în vedere faptul că acesta urmează să părăsească sistemul de protecţie în vara acestui an.Totodată acesta s-a înscris și la cursurile de formare organizate în cadrul proiectului ‖Acces Plus- pentru o piață a muncii incluzivă‖

Pe data de 03.04.2015, copiii din trei apartamente (21), în parteneriat cu Asociația

„Sarepta‖, au participat la activitatea „ În așteptarea iepurașului‖, activitate care a constat în

realizarea de obiecte cu specific pascal precum și documentarea privind tradițiile și

obiceiurile aferente Paștelui.

Pe data de 08.04.2015 a a avut loc activitatea „Tradiții de Paști‖ în parteneriat cu Școala

Gimnazială ‖Al.I.Cuza‖ Dorohoi, care a avut, printre alte obiective, și cel de consolidare a

poziției unui copil din cadrul apartamentului în grupul școlar, fiind implicați un număr de 25

copii( din ambele instituții).

Pe data de 10.04.2015, în cadrul parteneriatului cu Liceul „Grigore Ghica‖ Dorohoi a avut

loc activitatea „Ghica are talent‖ , fiind invitați la spectacol un număr de 14 copii din cadrul

complexului.

Pe data de 15.04.2015 s-a desfășurat activitatea „Primul ajutor în cazul pierderii

cunoștinței‖ cu 7 copii din cadrul unui apartament social.

Pe 17.05.2015 un grup de 7 copii au fost în vizită la Muzeul Memorial „George Enescu‖.

Pe 22 mai copiii de la apartamentul F20 au vizitat o secție de confecții- RCM Dorohoi,

asistând la procesul tehnologic de fabricare a îmbrăcămintei.

În cadrul activității intitulată „În lumea cărților‖ 7 copii au vizitat Biblioteca Orășenească.

În perioada 28 - 31.05. 2015 doi copii au participat la Concursul Național de Protecția

Mediului „ Și gestul tău contează‖ ediția a IX a- care a avut loc la Agafton- Botoșani.

Pe data de 28 mai, 7 copii au vizionat piesa de teatru ‖ Croitorașul cel viteaz‖ la Sala

Teatrului Dorohoi.

Cu prilejul zilei de 1 iunie s-au desfășurat următoarele activități:

- pe data de 29 mai s-au împărțit tuturor copiilor cadouri din partea Asociației „Lumină pentru

copii‖;

Page 9: Raport de activitate 2015

9

- tot la data sus-menționată două grupe a câte 5 copii au participat la desene pe asfalt,

activitate desfășurată în parteneriat cu Primăria Dorohoi și Direcția de Asistență Socială

Dorohoi;

- pe data de 30 mai s-a desfășurat un meci de fotbal cu copiii de la Centrul de plasament

„Elena Doamna‖ din Botoșani după care aceștia au vizitat apartamentele sociale;

- pe data de 31 mai s-a participat la programul artistic din cadrul parteneriatului cu Primăria

Dorohoi, cu următoarele momente:

dans popular -12 copii ( 6 copii de la Asociația ‖Sarepta‖)

dans popular „Hora la români‖ - 8 copii

cântec „ Ce culoare‖ -3 copii

Pe data de 11 iunie, copiii din cadrul a 4 apartamente sociale (28) au participat la

activitatea „Carnavalul copiilor‖ care s-a desfășurat în parteneriat cu Asociația „Sarepta‖ la

Centrul de zi „Peter‖ din Dorohoi.

Pe data de 13 iunie, 7 copii au luat lecții de protejare a vieții în caz de incendiu de la

doamna Francu Angela – șef serviciu voluntar pentru situații de urgență din cadrul Primăriei

Dorohoi.

Pe data de 26.06.2015, 7 copii împreună cu 5 instructori au fost într-o excursie de o zi pe

traseul Rădăuți- Cacica-Suceava, vizitând obiectivele turistice aferente.

Pe parcursul perioadei de raportare s-au sărbătorit zilele de naștere ale copiilor născuți în

zilele aferente lunilor aprilie, mai și iunie.

Pe data de 25 iunie a avut loc activitatea ‖Stropi de relaxare‖ în parteneriat cu C.P.‖Elena

Doamna‖ Botoșani.În cadrul aceluiași parteneriat, pe data de 02.07. a avut loc activitatea

‖Cupa prieteniei‖,fiind implicați un număr de 23 copii și tineri.

Pe data de 28 iunie a avut loc o activitate de igienizare a unei zone de la ieșirea din

Dorohoi, deșeurile fiind colectate selectiv de către 11 copii și un instructor de educație.

Totodată s-au desfășurat activități care au avut ca scop promovarea unui stil de viață

sănătos.

În perioada 24-29.06. 2015, 5 copii cu certificate de handicap au fost în tabără la

Costinești.

În perioadele 29.06-04.07 și 18-24.08, 9 copii au plecat în tabără la Voroneț.

În perioadele 29 iunie- 4 iulie și 4-9 iulie, 7 copii au fost în tabără la Costinești

În perioadele 28.07- 03.08 și 17-22.08, un grup de 7copii au fost în tabără la Cîmpulung.

Pe data de 10 iulie copiii de la trei apartamente au fost implicați în activitatea „Să învățăm

ghicitori‖, iar alți 7 în activitatea ‖ Mânuțe magice‖. Activitățile de ecologizare a spațiilor verzi din cartierul Plevna au avut loc pe data de 03.07, 10.07 și 09.08, cu titlurile „Să păstrăm orașul curat‖, „Să ocrotim natura…‖ și „Să protejăm mediul înconjurător‖.

Din ciclul activităților culinare au făcut parte cele intitulate „ Întrecere de abilități practice…prepararea unei salate de legume‖,desfășurată pe data de 7 august și „Cum să pregătim zarzavatul?‖- 11 august. Pe 15 iulie s-a desfășurat activitatea „Educația prin culoare…..desene pe asfalt‖ Pe data de 19 iulie copiii de la un apartament au fost în vizită la un atelier de prelucrare a

fierului forjat, activitatea intitulându-se „Meseria e brățară de aur‖. Activitățile sportive s-au desfășurat în zilele: 19 iulie- „ Jocuri în aer liber‖ In iulie și august un număr de 20 copii au participat la activitățile din cadrul proiectului

„Incluziune socială pentru copii și tineri proveniți din comunități social-dezavantajate,prin centre comunitare de zi în Botoșani, Craiova și Lupeni cu sprijinul și implicarea comunității‖ derulate de Crucea Roșie.

Pe data de 08.07, toți copiii din complex au fost în excursie pe traseul Rădăuți- Cacica- Voroneț.

Pe data de 6.08.2015, 18 copii au beneficiat de serviciile oferite de Sport Relax din Zăicești. Fiind și ziua de naștere a unui copil, personalul i-a pregătit surprize pe măsura evenimentului.

Pe data de 10.08.2015 a avut loc activitatea „ Să cunoaștem instituțiile orașului Dorohoi‖

Page 10: Raport de activitate 2015

10

Pe 1 și 12 august s-au desfășurat activitățile de educație rutieră „Regulile de circulație ne protejează viața‖ și „ Reguli de circulație‖

Pe 25.08.2015 a avut loc activitatea ‖Efectele tehnologiei audio-video asupra minții omului‖

„Petrecere în pijamale‖ a fost intitulată activitatea care a avut ca scop serbarea zilei de naștere a unui copil din cadrul apartamentului F24.

Pe data de 27.09.2015 a avut loc activitatea „ Bucuria muzicii‖ În perioada 16-20 noiembrie 2015 s-au desfășurat activitățile :

‖Egalitatea trebuie să fie reală‖-parteneriat cu Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza‖ Dorohoi

„ În căutarea Egalității….‖-parteneriat cu Școala Gimnazială‖ Ioan Murariu‖ Cristinești și LTS ‖Ion Pillat‖ Dorohoi

‖Inimi pentru inimi‖- parteneriat cu Școala Profesională ‖Sf. Ap. Andrei Smîrdan și Școala Gimnazială ‖Spiru Haret‖ Dorohoi

Pe data de 1 decembrie s-au organizat diverse activități care au avut ca scop însușirea unor cunoștințe legate de însemnătatea zilei. Pe data de 6 decembrie copiii au primit cadouri de la asociația „ Lumină pentru copii‖. Tot în luna decembrie copiii au primit cadouri de la Fundația My Brother‘s Keeper Internațional precum și de la Fundația HCI. Copiii de la două apartamente au participat la expoziția cu vânzare din cadrul spectacolului

„S-aud pregătiri în sat‖ organizat în parteneriat cu Palatul Copiilor Botoșani și Asociația „Papucul doamnei‖ Botoșani la Sala Sindicatelor Botoșani în data de 12.12.2015.

Pe data de 14.12.2015, în parteneriat cu complexurile „Floare de colț‖, „Amicii‖ și CSCD„Speranța‖, am organizat serbarea de iarnă, fiind incluși toți copiii din complex.

Activități Complex de apartamente “Amicii” Dorohoi Începând cu luna ianuarie , copiii/ tinerii din cadrul Complexului de

Apartamente‖Amicii‖ , apartamentul social I3/3, au desfașurat urmatoarele activitați: „LA

GURA SOBEI- SEARĂ DE BASM ― – CONCURS DE GHICITORI, PROVERBE, ZICĂTORI; „O

PRIMĂVARĂ ÎN ALB ȘI ROȘU‖- CONFECȚIONARE DE MĂRȚIȘOARE ȘI FELICITĂRI;

„MĂRȚIȘOARE PENTRU MAMA‖- PROGRAM ARTISTIC REALIZAT CU OCAZIA

MARȚIȘORULUI ÎN CADRUL SPECTACOLULUI ―MĂRȚIȘOARE DIN SUFLET PENTRU

SUFLET―; „LA MULTI ANI MAMĂ‖- ACTIVITATE ARTISTICĂ PREZENTATĂ LA CIA-DOROHOI

CU OCAZIA ZILEI DE 8 MARTIE; TOATE ACESTE ACTIVITĂȚI AVÂND COORDONATORI

INSTRUCTORII DE EDUCAȚIE DIN CADRUL APARTAMENTULUI; ,,CONFLICTE ÎN GRUP‖;

,,MENS SANA INCORPORE SANO!‖; ,,FUMATUL ȘI DROGURILE‖-CAUZE ȘI EFECTE; ,,1

IUNIE-ZIUA COPILULUI –DESENE PE ASFALT‖; ,,DUPLICITATEA ÎN VIAȚĂ!‖; ,,CUM MĂ

PREGĂTESC PENTRU VIAȚA DE FAMILIE?‖; ACTIVITATE DE ECOLOGIZARE ―SA

RESPECATM NATURA‖;ACTIVITATE DE SOCIALIZARE, EDUCARE, PETRECEREA

TIMPULUI LIBER ―JOCURI SI CONCURSURI LA FOC DE TABARE‖;ACTIVITATE DE

RELAXARE ―LA PISCINA‖;ACTIVITATE EDUCATIVA VIZITA LA MUZEUL ―GEORGE

ENESCU‖;ACTIVITATE DE RELAXARE ―LA PICNIC‖;ACTIVITATE DE COMUNICARE SI

SOCIALIZARE ―VIZITA LA INSTITUTIILE PUBLICE DIN ORAS‖;ACTIVITATE CULTURAL-

ARTISTIC ―DATINI SI OBICEIURI‖ ; coordonatorii acestor activități fiind instructorii de educație

din cadrul apartamentului.

Copiii/ tinerii din cadrul Complexului de Apartamente‖Amicii‖, apartamentul social

I3/4, au desfașurat urmatoarele activitați: ―LA SĂNIUȘ‖ - ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ PE O

PÂRTIE DE LA MARGINEA ORAȘULUI ÎN COLABORARE CU COPIII DIN CADRU

APARTAMENTULUII SOCIAL I3/3; „ÎMPREUNĂ PRIN SPORT‖ COPIII/ TINERII DIN CADRUL

COMPLEXULUI DE APARTAMENTE AMICII , AU PARTICIPAT LA O COMPETIȚIE SPORTIVĂ

DESFĂȘURATĂ LA SALA POLIVALENTĂ DOROHOI ÎMPREUNA CU CENTRUL „SPERANȚA‖

POMÂRLA AVÂND COORDONATOR INSTRUCTOR EDUCAȚIE – HRIȚCU BOGDAN ȘI ALBU

DUMITRU; „O PRIMĂVARĂ ÎN ALB ȘI ROȘU‖- CONFECȚIONARE DE MĂRȚIȘOARE ȘI

FELICITĂRI; „MĂRȚIȘOARE PENTRU MAMA‖- PROGRAM ARTISTIC REALIZAT CU OCAZIA

Page 11: Raport de activitate 2015

11

MARȚIȘORULUI ÎN CADRUL SPECTACOLULUI ―MĂRȚIȘOARE DIN SUFLET PENTRU

SUFLET―; „LA MULTI ANI MAMĂ‖- ACTIVITATE ARTISTICĂ PREZENTATĂ LA CIA-DOROHOI

CU OCAZIA ZILEI DE 8 MARTIE; „SUNT BĂIAT MARE‖- PETRECERE ORGANIZATĂ CU

OCAZIA ZILEI DE NAȘTERE A TREI BENEFICIARI DIN CADRUL APARTAMENTULUI;

―ÎNCONDEEREA OUĂLERLOR- DE SFINTELE PAȘTE ‖; „ACTIVITATE DE EDUCARE

,SOCIALIZARE ȘI CUNOAȘTERE,DESFĂȘURATĂ ÎMPREUNĂ CU COPIII DE LA CENTRUL

DE PLASAMENT ELENA DOAMNĂ ȘI COPIII DIN CADRUL CLOR TREI COMPLEXURI‖;

ACTIVITATE SPORTIVĂ- MECI DE FOTBAL; ACTIVITATE DE RECREERE- PARTICIPAREA

COPIILOR LA SPECTALUL ORGANIZAT CU PRILEJUL ZILEI DE 1 IUNIE; ACTIVITATE DE

RECREERE ȘI SOCIALIZARE - LA PISCINĂ; ACTIVITATE DE RECREERE SI SOCIALIZARE

―LA PISCINĂ‖;ACTIVITATE GOSPODĂREASCĂ ―CURĂȚENIE ÎN JURUL

BLOCULUI‖;ACTIVITATE DE RECREERE SI SOCIALIZARE ―LA PICNIC‖;ACTIVITATE

SPORTIVĂ ―MECI DE FOTBAL‖;ACTIVITATE DE RECREERE ―PLIMBARE IN

PARC‖;ACTIVITATE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ, PREGĂTIRI ―PENTRU NOUL AN ȘCOLAR‖;

ACTIVITATE GOSPODĂREASCĂ „ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR VERZI „; „INPREUNĂ PRIN

SPORT‖ ;ACTIVITATE DE RELAXARE „LA PISCINĂ‖;‖LA PICNIC‖; ACTIVITATE DE

SOCIALIZARE SI COMUNICARE „VIZITĂ LA INSTITUȚIILE PUBLICE DIN ORAȘ‖;ACTIVITATE

SPORTIVĂ ―TENIS DE MASĂ‖; ACTIVITATE CULTURAL ARTISTICĂ „DATINI SI OBICEIURI

STRAMOȘEȘTI‖ - coordonatorii acestor activități fiind instructorii de educație din cadrul

apartamentului.

Copiii/ tinerii din cadrul Complexului de Apartamente‖Amicii‖ , apartamentul social

I1, au desfașurat urmatoarele activitați: : „24 IANUARIE- ZIUA PRINCIPATELOR ROMÂNE‖;

,,VIZITĂ LA CASADE APĂ - DOROHOI‖; „FLORI PENTRU MAMA - 8 MARTIE‖ ; ―SĂ IUBIM

NATURA‖; ANIVERSAREA ZILEI DE NAȘTERE A LUI TĂNASE ANDREI; LA GRĂTAR CU

OCAZIA ZILEI COPILULUI; ANIVERSAREA MAJORATULUI TÂNĂRULUI FOCA TIBERIU

IULIAN; ―SĂ IUBIM NATURA‖; „LA GRATAR‖ ; ACIVITATE SPORTIVA ―LA PISCINA‖;

ACTIVITATE SPORTIVA ―PE TERENUL SINTETIC‖; ―1 DECEMBRIE‖ACTIVITATE

ARTISTICĂ;―TRADITII SI OBICIEIURI DE ANUL NOU‖ - coordonatorii acestor activități fiind

instructorii de educație din cadrul apartamentului.

Copiii/ tinerii din cadrul Complexului de Apartamente‖Amicii‖ apartamentul social O5 ,

au desfașurat urmatoarele activitați: ― CUNOAȘTEREA CELOR MAI IMPORTANTE INSTITUȚII

ALE ORAȘULUI DOROHOI- Vizită la Primăria Dorohoi―; ―ÎNFRUMUSEȚAREA

APARTAMENTULUI SOCIAL- CONFECȚIONAREA DE PANOURI CU DECOR QUILLING ―;

―CUM PĂSTRĂM,ÎNTREȚINEM MOBILIERUL DIN APARTAMENT―; ―ANIVERSAREA ZILEI DE

NAȘTERE A BENEFICIARULUI I. F. ÎN COLABORARE CU LTS- ―ION PILAT‖; ―; ―SIMBOLUL

PRIMĂVERII‖- confectionarea de marțișoare ‖; ,,SÂMBĂTA LUI LAZĂR‖; ,,PARTICIPARE LA

SLUJBA DE ÎNVIERE ‖; ,,MÂINI DIBACE‖; ,,VIZITĂ LA MUZEUL GEORGE ENESCU‖;

,,RECREERE ÎN PARCUL CHOLET‖; ,,ZIUA EROILOR -DEPUNERE DE COROANE DIN

PARTEA ASOCIAȚIEI CULTUL EROILOR –FILIALA DOROHOI‖; JOCURI IN PARCUL

―CHOLET‖; VIZITA LA MUZEUL ―GEORGE ENESCU‖; ―CEL MAI BUN RECITATOR‖ –

CONCURS CU PREMII; ―LA BRAZI‖ – INTALNIRE CU PONEI; ―ZIUA POMPIERULUI‖ –

DESPRE MESERIA DE POMPIER; VIZITA LA BAZA SPOTIVA – STADION;―ZILELE

DOROHOIULUI‖ – PARTICIPAREA LA ACTIVITATILE ARTISTICE;―MAINI DIBACE‖ -

CONFECTIONAREA UNUI DULAPT DE HAINE; ―SF. ANDREI‖ – SARBATORIREA COPILULUI

ILUTA ANDREI; SARBATORIREA ZILEI ONOMASTICE A COPILULUI MACAREL

GABRIEL;―ZIUA ROMANIEI‖ – SARBATOARE NATIONALA; DISCUTII CU COPIII DESPRE

―MOS NICOLAE‖; DATINI SI OBICEIURI STRAMOSESTI - având coordonatori instructorii de

educație din cadrul apartamentului.

Page 12: Raport de activitate 2015

12

Copiii/ tinerii din cadrul Complexului de Apartamente‖Amicii‖, apartamentul social F 23 ,

au desfașurat urmatoarele activități: ‖MICA UNIRE 24 IANUARIE 1859‖- activitate de informare și

joc de rol ( scenetă); „DEZVOLTAREA IMAGINAȚIEI SI CREATIVITĂȚII-CONFECȚIONĂM ȘI

DĂRUIM‖- felicitări și mărțișoare‖; „ANIVERSAREA ZILEI DE NAŞTERE – petrecere organizată

în cadrul apartamentului‖; „NE PREGĂTIM DE SĂRBĂTORILE PASCALE‖; „UN GÂND BUN

CĂTRE COPIII PLECAȚI ÎN CERURI‖- LANSARE DE LAMPIOANE; ACTIVITATE DE

RECREERE- PARTICIPAREA COPIILOR LA SPECTALUL ORGANIZAT CU PRILEJUL ZILEI

DE 1 IUNIE; ―PLANTELE MEDICINALE – IZVORUL SANATATII‖;―SA NE FAMILIARIZĂM CU

VIAȚA LA ȚARĂ‖;―JOCURI SI CONCURSURI LA FOC DE TABĂRĂ‖;―LA MULȚI ANI ...

MARIUS!‖;―VIZIONAREA UNUI MECI DE FOTBAL‖;―RECOLTA DE TOAMNA‖;―AI PRIETENI, AI

SUFLETUL MAI BOGAT‖;―1 DECEMBRIE ZIUA ROMANILOR‖; ―DATINI SI OBICEIURI

STRAMOȘEȘTI‖- având coordonatori instructorii de educație din cadrul apartamentului.

Copiii/ tinerii din cadrul Complexului de Apartamente‖Amicii‖ , apartamentul social F 19 ,

au desfașurat urmatoarele activitați: ‖CUM NE COMPORTĂM ÎN SOCIETATE?- relațiile cu

vecinii ―; ‖ CE AR TREBUI SĂ ȘTIM DESPRE FUMAT„; ―O ZI LA PATINUOAR‖ ; MOMENT

ARTISTIC- DE ZIUA MAMEI‖- filmare video; „ CINE ÎȚI SUNT PRIETENII‖- uneori anturajul este

dăunător; „ MENȚINEREA LEGĂTURII DE FAMILIE‖; „ CODUL BUNELOR MANIERE‖; ―

FURTUL – O PROBLEMĂ SOCIALĂ; ― MANAGEMENTUL BANILOR‖- CUM

CHELTUIMBANII?‖;‖ ROLUL FOLOSIRII FORMULELOR DE ADRESARE CIVILIZATĂ‖ ; ― CUM

REZOLVĂM CONFLICTUL- CUM NE CEREM SCUZE‖; ACTIVITATE PRO-ACTIVĂ DE

RENOVARE A SPAȚIULUI DE LOCUIT. IMPLICAREA BENEFICIARILOR ÎN VEDREA

DEZVOLTĂRII ABILITĂȚILOR GOSPODĂREȘTI DE ZUGRĂVIT,VOPSIT; „SPORT

MIȘCARE,RELAXARE‖- ACTIVITATE SPORTIVĂ DESFĂȘURATĂ LA STADIONUL

MUNICIPAL, DOROHOI; „ACTIVITATE PRACTICĂ—CONFECȚIONAREA UNOR OBIECTE

DECORATIVE NECESARE ÎNFRUMUSEȚĂRII SPAȚIULUI DE LOCUIT; DESENE PE ASFALT-

ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ CU PRILEJUL ZILEI DE 1 IUNIE; ACTIVITATE DE RECREERE-

PARTICIPAREA COPIILOR LA SPECTALUL ORGANIZAT CU PRILEJUL ZILEI DE 1 IUNIE;

ACTIVITATE DE RECREERE – PICNIC, LA CULES DE PLANTE MEDICINALE-

DESFĂȘURATE ÎN PĂDURE LA PINI; SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 IUNIE – ÎNTR-UN CADRU

FESTIV; ―LA CULES DE PLANTE MEDICINALE‖; ―VIZITA LA MUZEUL STIINTELE NATURII‖;

―PROTEJAM NATURA‖,- ÎNTREȚINEM CURĂȚENIA ÎN JURUL BLOCULUI - având coordonatori

instructorii de educație din cadrul apartamentului.

Copiii/ tinerii din cadrul Complexului de Apartamente‖Amicii‖ , apartamentul social F 27

au desfașurat urmatoarele activitați: CUNOASTEREA CELORLALTI BENIFICIARI DIN CADRUL

COMPLEXULUI ; VIZITA LA F23 (SOCIALIZARE); ―IMPRESII DESPRE MUNICIPIUL

DOROHOI‖(VIZITE LA CELE MAI IMPORTANTE INSTITUTII DIN ORAS); ―CONFECTIONARE

DE ORNAMENTE PENTRU IMPODOBIREA BRADULUI DE CRACIUN‖; ―O LUNA FARA

VIOLENTA E O LUNA MAI BUNA‖; ―FOCUL – PRIETEN SAU DUSMAN‖- având coordonatori

instructorii de educație din cadrul apartamentului.

Copiii/ tinerii din cadrul Complexului de Apartamente‖Amicii‖ , apartamentul social F 18

au desfașurat urmatoarele activitați: ―SPORT ȘI SANATATE‖- ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ ÎN

COLABORARE CU COMPLEXURILE DE APARTAMENTE „CASA MEA‖ SI „DUMBRAVA

MINUNATĂ‖; SPORTUL TE FACE MARE - ACTIVITATE SPORTIVĂ FOTBAL ȘI CROS -

CONCURS JUDEȚEAN DESFAȘURAT ÎN COLABORARE CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ

―NICOLAE IORGA‖ DERSCA; „ÎMPREUNĂ PRIN SPORT‖ – ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ ÎN

COLABORARE CU LICEUL TEORETIC „ANASTASIE BAȘOTĂ‖, POMÂRLA; ― MAI APROAPE

DE DUMNEZEU ―- ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ ÎN COLABORARE CU PREOTUL PAROH

PINTILEI ELIDOR ȘI TINERII DIN CORUL ATOR AL PAROHIEI ―SF.CONSTANTIN ȘI ELENA‖,

DOROHOI; ― ALO 112!!!!! URGENȚĂ‖- REGULILE CASEI – ADUCEREA LA CUNOȘTINȚĂ A

Page 13: Raport de activitate 2015

13

REGULILOR,DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR - având coordonatori

instructorii de educație din cadrul apartamentului.

Pe lângă obiectivele enumerate mai sus, s - a desfăşurat în data de 27. 04.2015 la nivelul Complexului de Apartamente ,,Amicii‖ , activitatea cu tema „SĂNĂTAEA SAU DROGURILE”.

Activități Centrul de Plasament “Prietenia” , Centrul de Plasament “Elena Doamna”

Botoșani, Complex de apartamente “Cireșarii” Botoșani: 06-07.01.2015 – „Marile sărbători creştine ale începutului de an – Boboteaza şi

Sf.Ioan - prilej de bilanţ şi proiecte la început de an‖.

-15.01.2015 – „Eminesciana” – Activitate literar-artistică în cinstea poetului naţional

Mihai Eminescu;

- 15.01.2015 -,,La unison cu inima şi fapta”- desfăşurată în cadrul C.P.‖Prietenia‖

Botoşani în colaborare cu Asociaţia Umanitară Inimi La Unison, coordonat prin pr Partenie

Cristian Apostoaie şi profesor Alina şi Aurel Răileanu, având ca scop socializarea între elevi

şi beneficiarii centrului.

24.01.2015 – „Hai să dăm mână cu mână” – Ziua Unirii Principatelor;

25.01.2015 - Activităţi manual- plastice: confecţionarea felicitărilor pentru luna martie;

26.01.2015 -

Pregătirea serbării de mărţişor - confecţionarea de costume, repetiţii.

27.01.2015- Activităţi practice-gospodăreşti „Universul bucătăriei” - activităţi culinare

desfăşurate de beneficiare sub îndrumarea instructorilor de educaţie la fiecare sfârşit de

săptămână (salată de fructe, gogoşi, ouă umplute, sarmale, tort, clătite, friptură, prăjituri,

cartofi prăjiţi, salată de crudităţi, salată bulgărească);

29.01.2015 –Activitate desfăşurată în cadrul Grădiniţei cu program prelungit, nr 23

Botoşani, „Inimioare pentru mama” având ca scop promovarea sensibilităţilor artistice şi

valorilor spirituale.

30.01.2015 – Activitate pe linia prevenirii şi descurajării plecării voluntare a

minorilor din centrele de ocrotire, desfăşurată în cadrul C.P.‖Prietenia‖ Botoşani de către

reprezentanţii din cadrul I.P.J. Botoşani – Serviciul Investigaţii Criminale.

08.02.2015 – Vizionare unui spectacol la Teatrul „Mihai Eminescu‖ Botoşani, în cadrul

parteneriatului încheiat cu această instituţie de cultură;

12.02.2015 - Activitatea „Cântec şi voie bună”- desfăşurată în cadrul C.P.‖Prietenia‖

Botoşani în colaborare cu Rapsozii Botoşanilor, coordonată de d-mn director Dan, oferirea

unui spectacol dedicat beneficiarilor.

16.02.2015 - Activitatea ,,La unison cu inima şi fapta”- desfăşurată în cadrul

C.P.‖Prietenia‖ Botoşani în colaborare cu Asociaţia Umanitară Inimi La Unison, coordonat

prin pr Partenie Cristian Apostoaie şi d-na profesor Alina Răileanu, având ca scop

socializarea între elevi şi beneficiarii centrului.

- 16.02.2015 -Activitatea ,,Spune NU drogurilor" realizată in colaborare cu Centru de

Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Botosani sustinuta de domnul Florin Barbu - au

participat un număr de 39 de copii/tinere;

21.02.2015 – Activitate ,, Să ne distrăm la patinoar ’’ în parteneriat cu Primăria

Botoşani şi Liceul Tehnologic Special „Sf. Stelian‖ Botoşani, - au participat un număr de 19de

copii/tinere, 2 instructori de educaţie;

-08.03.2015 – Vizionare unui spectacol la Teatrul pentru copii şi tineret „Vasilache‖

Botoşani, în cadrul parteneriatului încheiat cu această instituţie de cultură;

14.03.2015 – Vizionare unui spectacol la Teatrul „Mihai Eminescu‖ Botoşani, în cadrul

parteneriatului încheiat cu această instituţie de cultură;

Page 14: Raport de activitate 2015

14

19.03.2015-Activitatea” Ce ar trebui sa stim despre fumat - efecte” realizată in

colaborare cu Centru de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Botosani sustinuta de

domnul Florin Barbu - au participat un număr de 27 de copii/tinere;

22.03.2015- – Vizionare unui spectacol la Teatrul pentru copii şi tineret „Vasilache‖

Botoşani, în cadrul parteneriatului încheiat cu această instituţie de cultură;

-27.03.2015 – Activitatea,, Să ne spovedim şi să ne împărtăşim’’ Preot Florariu Liviu

Ilie, biserica Vovidenia Botoşani, beneficiarii centrului(35), asistent social,2 instructori de

educaţie.

02.04.2015- Activitatea,,Din suflet pentru suflet’’ desfăşurată în cadrul C.P.‖Prietenia‖

Botoşani în colaborare cu doamna director adjunct la Liceul Teoretic ,,Nicolae Iorga‘‘

Botoşani Epure Mihaela, împreună cu un reprezentant Somax TV, activitate de arte plastică

realizate de tinerele din centru (pictură şi lucru manual- au participat 22 de copii/tineri şi 3

instructori de educaţie.

08.04.2015 - Activitatea „Şcoala altfel”- desfăşurată în cadrul C.P.‖Prietenia‖ Botoşani

în colaborare cu Colegiul Naţional „Mihai Eminescu‖ – cl.a VIII a coordonator d-na profesor

diriginte Ciudin Ionela, având ca scop socializarea între elevi şi beneficiarii centrului şi

oferirea de daruri (fructe şi dulciuri) beneficiarilor, au participat: profesori, elevi, beneficiarii

centrului(35) , instructori de educaţie.

06.04.2015 – Activitatea,,Un dar mic, o faptă mare’’ desfăşurată în cadrul Centrului de

tip familial,, Ruxandra‘‘ Botoşani, având ca scop socializarea între beneficiarii centrului şi cei

7 copii din cadrul Centrului de tip familial,, Ruxandra‘‘ Botoşani, oferirea de daruri (fructe şi

dulciuri)copiilor, au participat:11beneficiari ai centrului Prietenia,1 instructor de educaţie, şef

centru, psiholog, asistent social.

10.04.2015 - Activitatea „Şcoala altfel”- ,,Dăruind vei dobândi’’- desfăşurată în cadrul

C.P.‖Prietenia‖ Botoşani în colaborare cu Grădiniţa cu program prelungit nr 23 coordonator

d-na profesor Maria Marinuc, având ca scop socializarea între preşcolari şi beneficiarii

centrului şi oferirea de daruri (fructe şi dulciuri) beneficiarilor, au participat: profesori, părinţi,

preşcolari, beneficiarii centrului(35) , instructori de educaţie.

13.04.2015 - Activitatea „Şcoala altfel”- ,,Dăruieşte din suflet pentru suflet’’-

desfăşurată în cadrul C.P.‖Prietenia‖ Botoşani în colaborare cu Şcoala Gimnazială,,Elena

Rareş, coordonator d-na profesor Butnariuc Ana, având ca scop socializarea între şcolari şi

beneficiarii centrului şi oferirea de daruri (fructe, dulciuri şi hăinuţe) beneficiarilor, au

participat: profesori,elevi, beneficiarii centrului(35) , instructori de educaţie.

16.04.2015 – Activitatea ,,Abuzul, neglijarea, exploatarea sau orice formă de

violenţă asupra copilului’’ desfăşurat de personalul Centrului de Plasament ‖Prietenia‖

Botoşani şi reprezentanţii din cadrul Poliţiei Municipiului, Botoşani, Biroul de Ordine Publică

pentru Mediul Urban, Compartimentul Poliţie de Proximitate, Activitatea desfăşurată a avut

ca scop: Conştientizarea personalului asupra consecinţelor, Abuzului, neglijarii, exploatării

sau orice formă de violenţă asupra copilului, au participat: beneficiarii centrului(35) , 5

instructori de educaţie, asistent social, psiholog, şef centru, Ag pr Titiliuc Corneliu, Ag pr

Hurmuz Laurenţiu.

18.04.2015 – Vizionare unui spectacol la Teatrul pentru copii şi tineret „Vasilache‖

Botoşani, în cadrul parteneriatului încheiat cu această instituţie de cultură; au participat: 10

beneficiari , 1 instructor de educaţie.

19.04.2015 – Vizionare unui spectacol la Teatrul „Mihai Eminescu‖ Botoşani, în cadrul

parteneriatului încheiat cu această instituţie de cultură, 14 beneficiari,2 instructori de

educaţie.

22.04.2015 - Activitatea „Implică-te! fii iepuraşul de paşte!’’- desfăşurată în cadrul

C.P.‖Prietenia‖ Botoşani în colaborare cu Şcoala Gimnazială ,,Elena Rareş,‘‘ coordonator d-

Page 15: Raport de activitate 2015

15

na profesor Loredana Şuşter, având ca scop implicarea părinţilor, cadrelor didactice,

socializarea între părinţi, elevi şi beneficiarii centrului şi oferirea de daruri (fructe şi dulciuri)

beneficiarilor, au participat: părinţi, elevi, beneficiarii centrului(35) , instructori de educaţie,

şef centru, psiholog, asistent social.

23.04.2015 – Activitate de prevenire a faptelor antisociale şi informarea

beneficiarelor despre prevenirea şi riscurile focului deschis desfăşurată de

reprezentanţii din cadrul I.P.J. Botoşani – Biroul de Ordine Publică pentru Mediul Urban,

Compartimentul Poliţiei de proximitate - desfăşurată în cadrul C.P.‖Prietenia‖ Botoşani, au

participat: beneficiarii centrului(35) ,5 instructori de educaţie, asistent social, psiholog, şef

centru, Ag pr Titiliuc Corneliu, Ag pr Hurmuz Laurenţiu.

24.04.2015 – Activitatea ,, Să luăm Lumină în noaptea învierii‘‘desfăşurată la biserica

Capela militară,,Ştefan cel mare‘‘ Botoşani au participat 11 beneficiari, asistent social.

29.04.2015 – Activitate pe linia prevenirii şi descurajării plecării voluntare a

minorilor din centrele de ocrotire, desfăşurată în cadrul C.P.‖Prietenia‖ Botoşani de către

reprezentanţii din cadrul I.P.J. Botoşani – Serviciul Investigaţii Criminale, au participat 35

beneficiari ai centrului, 4 instructori de educaţie, şef centru, psiholog, asistent social, Ag pr

Alupei Ionuţ, Ag pr Costiuc Mihai.

30.04.2015 – Activitate plastică – Expoziţia de pictură pe sticlă „Suflet şi culoare”

desfăşurată la Galeriile de Artă Botoşani, au participat: 5 beneficiari al centrului, 2 instructori

de educaţie, coordonator Liviu Şoptelea instrutor de educaţie.

-01.05.2015 – Vizionare unui spectacol la Teatrul pentru copii şi tineret „Vasilache‖

Botoşani, Activitatea în cadrul proiectului ,,Educaţia pentru timpul liber’’ în cadrul

parteneriatului încheiat cu această instituţie de cultură, au participat 12 beneficiari al

centrului, 2 instructori de educaţie.

02.05.2015 – Vizionare unui spectacol la Teatrul „Mihai Eminescu‖ Botoşani, în cadrul

parteneriatului încheiat cu această instituţie de cultură, au participat 14 beneficiari, 2

instructori de educaţie.

03.05.2015 – Vizionare unui spectacol la circ în parteneriat cu Liceul Tehnologic

Special „Sf. Stelian‖ Botoşani, au participat 16 beneficiari al centrului, 2 instructori de

educaţie, profesor Răileanu.

04.05.2015 – Activitaţi educative în curtea Centrului – jocuri a alegere, cu premii

pentru câştigători, au participat 35 beneficiari ai centrului, 4 instructori de educaţie, şef

centru, psiholog, asistent social.

05.05.2015 – Activitaţi libere educative în curtea Centrului, jocuri ( tenis, volei,

întrecere atletism), în colaborare cu Alina Livanu, un grup de voluntari din comunitate - au

participat 35 beneficiari ai centrului, 4 instructori de educaţie, şef centru, psiholog, asistent

social.

09.05.2015 – Vizionare unui spectacol ,,Răţuşca cea urâtă’’ la Teatrul pentru copii şi

tineret „Vasilache‖ Botoşani, în cadrul parteneriatului încheiat cu această instituţie de cultură,

au participat 6 beneficiari al centrului, 1 instructor de educaţie.

15.05.0215 – Activitatea „Dans şi cântec” desfăşurată la Agafton în parteneriat cu

Liceul Tehnologic Special „Sf. Stelian‖ Botoşani, au participat: 6 beneficiari al centrului, 1

instructor de educaţie, asistent social Elena Asiminicesi din cadrul Liceul Tehnologic Special

„Sf. Stelian‖ Botoşani.

18.05.2015 –Activitatea „Să fim voluntari curajoşi” desfăşurată în parteneriat cu Liceul

Tehnologic Special „Sf. Stelian‖ Botoşani în cadrul C.P.‖Prietenia‖ Botoşani, au participat: 6

beneficiari al centrului, 1 instructor de educaţie, profesor Răileanu Alina.

21.05.2015 - Activitatea ,, Ziua familiei’’- Întâlnire între grupurile de fraţi din centrele de

plasament, au participat grupuri de fraţi de la Centrul de plasament ,,Elena Doamna şi

Centrul de plasament,, Prietenia‘‘ Botoşani, fraţii au avut ocazia de a socializa, schimba

Page 16: Raport de activitate 2015

16

impresii, păreri, planuri de viitor , au participat 3 băieţi de la Centrul de plasament ,,Elena

Doamna, surorile lor de la Centrul de plasament,, Prietenia‘‘ şi asistent social.

- 23.05.2015 -Activitatea ,,Spune NU drogurilor" realizată in colaborare cu Centru

de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Botosani sustinuta de domnul Florin Barbu -

au participat un număr de 35 de copii/tinere, 4 instructori de educaţie, psiholog, asistent

social;

25.05.2015 - Vizionare unui spectacol ,,Câinele şi pisica‘‘ la Teatrul pentru copii şi

tineret „Vasilache‖ Botoşani, în cadrul parteneriatului încheiat cu această instituţie de cultură,

au participat: 11 beneficiari al centrului, 1 instructor de educaţie.

27.05.2015 – Activitate de prevenire a faptelor antisociale desfăşurată de

reprezentanţii din cadrul I.P.J. Botoşani – Biroul de Ordine Publică pentru Mediul Urban,

Compartimentul Poliţiei de proximitate – desfăşurat în cadrul C.P.‖Prietenia‖ Botoşani, au

participat: beneficiarii centrului(35), 4 instructori de educaţie, asistent social, psiholog, şef

centru, Ag pr Titiliuc Corneliu, Ag pr Hurmuz Laurenţiu.

29.05.2015 – Activitatea „Alergăm pentru educaţie” desfăşurată de reprezentanţii

Asociaţiei „Împreună schimbăm România‖ - în cadrul C.P.‖Prietenia‖ Botoşani, au participat:

beneficiarii centrului(35) , şef centru, 4 instructori de educaţie, asistent social, psiholog.

S-au identificat sponsori în vederea oferirii de cadouri şi a meselor festive

pentru beneficiarele centrului:

1 iunie 2015 a avut loc o masă festivă constând în pregătirea unui gratar (carne

de porc, carne de pui, mici), tort, suc, fructe, la Mănăstirea Vorona, însoţiţi de către un

grup de profesori din cadrul Liceului ,,Nicolae Iorga’’ Botoşani .

2 iunie 2015 –Activitatea -,, Să ne pregătim de petrecere’’ a avut loc o masă

festivă constând în pregătirea de sarmale, salată bulgărească, tort Tiramisu, suc. În urma

identificării diferitelor persoane din comunitate, acestea au oferit daruri constând în produse

de îmbrăcăminte şi igienă personală, dulciuri şi fructe, au participat beneficiarii centrului(38)

,4 instructori de educaţie, asistent social, psiholog, şef centru.

08.06.2015 - Activitatea „De la copii pentru copii”- desfăşurată în cadrul

C.P.‖Prietenia‖ Botoşani în colaborare cu Grădiniţa cu Program Prelungit nr.23 Botoşani –

grupa mică coordonator d-na profesor Marinuc Maria, având ca scop socializarea între copii

şi beneficiarii centrului şi oferirea de daruri (fructe şi dulciuri) beneficiarilor, au paricipat toţi

beneficiarii centrului(35), 3 instructori de educaţie, şef centru, asistent social,psiholog.

-12.06.2015 – Activitate pe linia prevenirii şi descurajării plecării voluntare a

minorilor din centrele de ocrotire, desfăşurată în cadrul C.P.‖Prietenia‖ Botoşani de către

reprezentanţii din cadrul I.P.J. Botoşani – Serviciul Investigaţii Criminale au participat:

beneficiarii centrului(35) ,5 instructori de educaţie, asistent social, psiholog, şef centru, Ag pr

Titiliuc Corneliu, Ag pr Hurmuz Laurenţiu.

14.06.2015 - Activitatea ,, Crosul verii’’ Organizatori Primăria municipiului Botoşani, Inspectoratul Şcolar, au participat persoane cu dizabilităţi (locomotor), persoane valide,Start din faţa Primăriei (Piaţa Revoluţiei) –Strada Cuza Vodă –Calea Naţională–Întoarcere E- ON Energie Moldova –Calea Naională-Strada Cuza Vodă-Sosire Primăria Mun.Botoşani, au participat 6 beneficiari a centrului, 1 instructor de educaţie, asistent social. 17.06.2015 - Activitatea „Prietenii cărţilor”- desfăşurată în cadrul C.P.‖Prietenia‖ Botoşani în colaborare cu elevii de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu‖ Botoşani, profesor Bălăucă Cristina, având ca scop socializarea între elevi şi beneficiarii centrului şi oferirea de cărţi şi dulciuri beneficiarilor. au participat 16 beneficiari a centrului, 3 instructor de educaţie, şef centru, psiholog, asistent social. 20.06.2015 - Activităţi artistice – Participarea unui număr de 12 copii la cursurile de dans desfăşurate la Modaron Botoşani, însoţiţi de 1 instructor de educaţie. 21.06.2015 -Activităţi privind formarea deprinderii de viaţă independentă:

„ Universul bucătăriei” - activităţi culinare desfăşurate de beneficiare sub

îndrumarea instructorilor de educaţie la fiecare sfârşit de săptămână (salată de fructe,

Page 17: Raport de activitate 2015

17

gogoşi, ouă umplute, sarmale, tort, clătite, friptură, prăjituri, cartofi prăjiţi, salată de crudităţi,

salată bulgărească);

23.06.2015- Activitatea- Aparatul reproductiv feminin-informaţii+imagini ; Concepţia-informaţii-(cum are loc concepţia ,care este perioada fertilă a ciclului menstrual) +material video;. Umanitatea fătului- informaţii ( dezvoltarea embrionară , când fătul devine o fiinţă) +imagini + documentar Discovey- ,,Fătul,, - Activitate desfăşurată în parteneriat cu reprezentanta Centrului de consiliere «Puls » d-na Livanu Alina - au participat un număr de 35 de copii/tinere, asistent medical, psiholog, asistent social, 2 instructori de aducaţie, şef centru. 26.06.2015 - Activitatea ,,Educaţie sexuală şi măsuri de contracepţie’’ desfăşurată în

cadrul C.P.‖Prietenia‖ Botoşani în colaborare cu doamna doctor Ivanovici Irina, Spitalul

Mavromati, secţia Ginecologie, au participat 25 beneficiari a centrului, 4 instructor de

educaţie, şef centru, asistent social, psiholog.

28.06.2015 - Activitatea ,,Să protejăm plantele’’ desfăşurată în drumeţie la pădurea

Rediu, s-au strâns plante pentru ceai, flori, au participat 9 beneficiari a centrului, 1 instructor

de educaţie, asistent social, psiholog.

„Grădina mea ca o floare” înfrumuseţarea spaţiului din exteriorul centrului –

semănare de flori, ceapă, usturoi, mărar, morcovi, pătrunjel, plantare de răsaduri (roşii,

căpşuni, ardei) şi întreţinerea grădinii de către beneficiare.

Activităţi religioase – participarea beneficiarelor la slujbele religioase şi diferite

evenimente desfăşurate în cadrul bisericii, în fiecare zi de duminică – 10 beneficiare, 1

instructor de educaţie.

- 29.06.2015 -Activitatea ,,Spune NU drogurilor" realizată in colaborare cu Centru

de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Botosani sustinuta de domnul Florin Barbu -

au participat un număr de 35 de copii/tinere, 4 instructori de educaţie, psiholog, asistent

social;

30.06.2015-Activitatea” Ce ar trebui sa stim despre fumat - efecte” realizată in

colaborare cu Centru de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Botosani sustinuta de

domnul Florin Barbu - au participat un număr de 27 de copii/tinere, 4 instructori de educaţie,

psiholog, asistent social;

01.07.2015- Activitatea ,,Educaţie preventivă privind consecinţele fizice, psihice şi emoţionale asociate relaţiilor sexuale premature’’ Aparatul reproductiv feminin-

informaţii+imagini, sustinuta de doamna doctor Ivanovici Irina, Spitalul Mavromati, secţia

Ginecologie, au participat 25 beneficiari a centrului, 1 instructor de educaţie, şef centru,

asistent social, psiholog;

03.07.2015- Activitatea ,, Sportivă’’ concurs în Parcul Mihai Eminescu realizată in

colaborare cu beneficiarii Centrului ,,Elena Doamna‘‘ au participat 8 beneficiare , 1 instructor

de educaţie;

04 -09.07.2015, ,,Să ne distăm în tabără la Constanţa – Costineşti’’ au participat 3

copii/ tineri din cadrul Centrului.

08.07.2015- Activitatea din cadrul proiectului ,,Incluziune socială pentru copii şi

tinerii proveniţi din centrele de plasament’’- au participat un număr de 8 voluntari (tineri )

Crucea roşie, 35 beneficiare, 1 instructor de educaţie, psiholog, asistent social;

12.07.2015 – Vizionare unui

spectacol la Teatrul pentru copii şi tineret „Vasilache‖ Botoşani, în cadrul parteneriatului

încheiat cu această instituţie de cultură; au participat: 10 beneficiari , 1 instructor de

educaţie.

16.07.2015- Activitatea din cadrul proiectului ,,Incluziune socială pentru copii şi

tinerii proveniţi din centrele de plasament’’- au participat un număr de 8 voluntari(tineri )

Crucea roşie Daneză, 33 beneficiare a centrului, 1 instructor de educaţie, asistent social;

Page 18: Raport de activitate 2015

18

17.07.2015- Activitatea,, Cupa prieteniei’’ realizată in colaborare cu Centrul de

plasament Elena Doamna, socialiazare într-un cadru agreabil în parcul Mihai Eminescu, au

participat un număr de 8 beneficiare cu rol de majorete, 1 instructor de educaţie;

18.07.2015 – Vizionare unui spectacol la Teatrul „Mihai Eminescu‖ Botoşani, în cadrul

parteneriatului încheiat cu această instituţie de cultură, 14 beneficiari,2 instructori de

educaţie.

19.07.2015 – Vizionare unui spectacol la Teatrul pentru copii şi tineret „Vasilache‖

Botoşani, în cadrul parteneriatului încheiat cu această instituţie de cultură; au participat: 10

beneficiari , 1 instructor de educaţie.

20.07.2015- Activitatea din cadrul proiectului,, Educaţie pentru sănătate’’,

realizată in colaborare cu Direcţia de Sănătate publică Botoşani, compartimentul

Promovarea sănătăţii, reprezentat prin doamna filolog Straticiuc Angelica, au participat 35

beneficiare, 1 instructor de educaţie, şef centru, asistent social;

Săptămâna 20 - 27.07.2015, Primul ajutor în caz de insolaţie » -35 beneficiare, 2

instructor de educaţie, şef centru, asistent social;

Activităţi religioase – participarea beneficiarilor la slujba religioasă ,,Sf Ilie‘‘, 10 beneficiare şi 1 instructor de educaţie. 21.07.2015- ,,Lectura în viaţa mea’’ realizată de către toţi beneficiarii centrului 31, 2 instructori de educaţie, şef centru, asistent social. 22.07.2015 - Activităţi ,, Bauling’’, la realizată in colaborare cu copiilor din C.P.‖Elena Doamna şi 4 beneficiare. 1 instructor de educaţie. 25.07.2015 – Vizionare unui

spectacol la Teatrul „Mihai Eminescu‖ Botoşani, în cadrul parteneriatului încheiat cu această

instituţie de cultură, 14 beneficiari,2 instructori de educaţie.

26.07.2015 – Vizionare unui

spectacol la Teatrul pentru copii şi tineret „Vasilache‖ Botoşani, în cadrul parteneriatului

încheiat cu această instituţie de cultură; au participat: 10 beneficiari , 1 instructor de

educaţie.

Iulie 2015- Activităţi religioase – participarea beneficiarilor la slujbele religioase şi

diferite evenimente desfăşurate în cadrul bisericii-– 10 beneficiari, 1 instructor de educaţie.

Concurs badminton, tenis de masă, baschet - în colaborare cu beneficiarii de la C.P.‖Elena Doamna‖, Complexul de apartamente „Ciresarii‖, participare la aniversarea copiilor din C.P.‖Elena Doamna‖ născuti in luna iulie -2015– 5 beneficiari. Activitatea ”Fraţi mai mari , fraţi mai mici”- întâlnlire între grupurile de fraţi din cadrul D.G.A.S.P.C.Botoşani . -Activităţi privind formarea deprinderii de viaţă independentă: „ Universul

bucătăriei” - activităţi culinare desfăşurate de beneficiare sub îndrumarea instructorilor de

educaţie la fiecare sfârşit de săptămână (salată de fructe, gogoşi, ouă umplute, sarmale, tort,

clătite, friptură, prăjituri, cartofi prăjiţi, salată de crudităţi, salată bulgărească);

Activitate ANTIDROG - ,,Spune NU drogurilor" realizata in colaborare cu Centru de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Botosani sustinuta de Florin Barbu . Activitate ,,Agresivitatea un răspuns la neadaptare” – desfăşurată în cadrul

C.P.‖Prietenia‖ Botoşani de către reprezentanţii din cadrul I.P.J. Botoşani – Serviciul

Investigaţii Criminale participanţi: beneficiarii centrului, instructori de educaţie, asistent

social, psiholog, şef centru, Ag pr Titiliuc Corneliu, Ag pr Hurmuz Laurenţiu.

Activitate ,,Tenis de masă’’ la Sala Polivalenta „Elisabeta Lipa‖ în colaborare cu beneficiarii de la C.P.‖Elena Doamna‖, Complexul de apartamente „Cireşarii‖, ,,Pinocchio‘‘ . Activităţi de voluntariat desfăşurate de beneficiarele centrului la centre unde sunt copii cu

nevoi speciale (Centrul Sf Mina), 4 beneficiare.

Activitatea- Creşterea gradului de conştientizare în vederea prevenirii traficului de copii, comiterea de fapte antisociale, comportament/limbaj corespunzător în societate desfăşurată de reprezentanţii din cadrul I.P.J. Botoşani –Compartimentul Poliţiei de

Page 19: Raport de activitate 2015

19

proximitate beneficiarii centrului, instructori de educaţie, asistent social, psiholog, şef centru, Ag pr Titiliuc Corneliu, Ag pr Hurmuz Laurenţiu. Activitatea- Educarea adolescenţilor şi a părinţilor în spiritul valorilor familiale, a responsabilităţilor parentale şi a noii viziuni referitoare la protecţia drepturilor copilului în familie, desfăşurată de reprezentanţii din cadrul I.P.J. Botoşani beneficiarii centrului, instructori de educaţie, asistent social, psiholog, şef centru. Activităţi de voluntariat desfăşurate de beneficiarele centrului la centre unde sunt copii cu

nevoi speciale (Centrul Sf Mina), 5 beneficiare.

Activitatea- ,,Acordarea primului ajutor – activitate voluntari de la Crucea Rosie, beneficiarii centrului, instructori de educaţie, asistent social, psiholog, şef centru. Activitatea ,,Vizită la Muzeu Judeţean Botoşani - în colaborare cu beneficiarii de la C.P.‖Elena Doamna‖, Complexul de apartamente „Ciresarii‖- ,,Pinocchio‘‘, beneficiarii centrului, instructori de educaţie, asistent social, psiholog, şef centru. Activitatea ,,Aparatul reproductiv feminin-informaţii+imagini ; Concepţia-informaţii-(cum are loc concepţia ,care este perioada fertilă a ciclului menstrual) +material video;. Umanitatea fătului- informaţii ( dezvoltarea embrionară , când fătul devine o fiinţă) +imagini + documentar Discovey- ,,Fătul,, - Activitate desfăşurată în parteneriat cu reprezentanta Centrului de consiliere «Puls » d-na Livanu Alina, participanţi, beneficiarii centrului, instructori de educaţie, asistent social, psiholog, şef centru - Activitatea- ,, Prietenii noştri ’’ 13-20.08.2015, , în vederea petrecerii timpului liber un grup de tineri voluntari din Marea Britanie care activează la Asociaţia « Starr România » Botoşani, vor petrece clipe minunate cu beneficiarii centrului, personal. ,,Excursie de o zi’’ - 20.08.2015, pe traseul Botoşani –Piatra Neamţ-Lacul Roşu, pentru a vizita obiective turistice din judeţul Neamţ organizată de ,,Starr România‘‘Botoşani, un grup de tineri voluntari din Marea Britanie participanţi, beneficiarii centrului, instructori de educaţie, asistent social, psiholog, şef centru. -Activitatea la fiecare sfârşit de săptămână - ,, – Vizionare unui spectacol la Teatrul „Mihai Eminescu‖ Botoşani, în cadrul parteneriatului încheiat cu această instituţie de cultură, beneficiari, instructori de educaţie. -Activitatea la fiecare sfârşit de săptămână – Vizionare unui spectacol la Teatrul pentru

copii şi tineret „Vasilache‖ Botoşani, în cadrul parteneriatului încheiat cu această instituţie de

cultură; beneficiari , instructor de educaţie.

Activitatea – ,, Să ne distrăm la piscină’’ participanţi, beneficiarii centrului, instructori de educaţie, asistent social, psiholog, şef centru( prin identificarea unor sponsori ). Activităţi religioase – participarea beneficiarilor la slujbele religioase şi diferite

evenimente desfăşurate în cadrul bisericii-– 10 beneficiari, asistent social, 1 instructor de

educaţie.

Excursie la ,,Mănăstirea Lainici’’ la invitaţia stareţul Mănăstirii Lainici, Ioachim Pârvulescu, excursie sponsorizată de Preotul Dumitru Mateciuc, Biserica Sf Gheorghe Botoşani, participanţi 25de beneficiari ai centrului, 3 instructori de educaţie, asistent social, psiholog, şef centru, perioada 25-27Septembrie 2015. Activitate - ,,Să ne pregătim de şcoală’’ - participanţi toţi beneficiarii centrului,

instructori de educaţie, asistent social, psiholog, şef centru.

Activitate la fiecare sfârşit de săptămână - Vizionare unui spectacol la Teatrul „Mihai Eminescu‖ Botoşani, în cadrul parteneriatului încheiat cu această instituţie de cultură, beneficiari, instructori de educaţie. Activitatea la fiecare sfârşit de săptămână – Vizionare unui spectacol la Teatrul pentru

copii şi tineret „Vasilache‖ Botoşani, în cadrul parteneriatului încheiat cu această instituţie de

cultură; beneficiari , instructor de educaţie.

Activitate ANTIDROG - ,,Spune NU drogurilor" realizata in colaborare cu Centru de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Botosani sustinuta de Florin Barbu. Activităţi religioase – participarea beneficiarilor la slujbele religioase şi diferite evenimente

desfăşurate în cadrul bisericii-– 10 beneficiari, 1 instructor de educaţie.

Activităţi de petrecere a timpului liber - ,, Drumeţie la pădure’’ participanţi toţi

beneficiarii centrului, 5 instructori de educaţie, şef centru, asistent social.

Page 20: Raport de activitate 2015

20

Activitatea - ,, Sportivă’’ concurs în Parcul Mihai Eminescu realizată in colaborare cu

beneficiarii Centrului ,,Elena Doamna‘‘ participanţi 17 beneficiari, 2 instructori de educaţie.

Activitatea -,,Ce ar trebui sa stim despre fumat - efecte” realizată in colaborare cu

Centru de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Botosani sustinuta de domnul Florin

Barbu - participanţi toţi beneficiarii centrului, instructori de educaţie, asistent social,

psiholog, şef centru.

Activitatea ,,Să protejăm plantele’’ drumeţie la pădurea Rediu, participanţi toţi

beneficiarii centrului, instructori de educaţie, asistent social, psiholog, şef centru.

Activităţi privind formarea deprinderii de viaţă independentă: „ Universul

bucătăriei” - activităţi culinare desfăşurate de beneficiare sub îndrumarea instructorilor de

educaţie la fiecare sfârşit de săptămână (salată de fructe, gogoşi, ouă umplute, sarmale, tort,

clătite, friptură, prăjituri, cartofi prăjiţi, salată de crudităţi, salată bulgărească);

Activităţi -„Grădina mea ca o floare” înfrumuseţarea spaţiului din exteriorul centrului şi

întreţinerea grădinii de către beneficiare, sub îndrumarea instructorilor de educaţie.

Activităţi privind inserţia socio-profesională:- „Îmbunătăţirea accesului şi a

participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”- 10.09.2015- 4 beneficiare.

Concert simfonic ,,Eleganţă şi umor’’ Casa de cultură a Sindicatelor Botoşani, au

participat toţi beneficiarii centrului, şef centru,psiholog,asistent social, instructori de educaţie;

Activitate – ,, Să ne petrecem ziua onomastică’’ Sărbătoarea ,,Sf Dumitru‘‘ la biserica

Sf Gheorghe Botoşani, ziua de naştere a preotului Dumitru Mateciuc, sponsorul excursiei pe

traseul Mănăstire Prislop- Mănăstire Nicula- Mănăstire Lainici, au participat unui număr de

15 beneficiare, şef centru, asistent social, psiholog, instructor de educaţie;

Activitatea ,,Să Colindăm’’ Bisericile: ,,Sf Nicolae, Capela Militară, Mănăstirea Zosim,

Mănăstirea Coşula, participarea unui număr de 15 beneficiare, 1instructor de educaţie,

asistent social, şef centru ;

Serbarea organizată în cadrul Centrului de Plasament - „Veste mare am adus”

22 decembrie 2015 - participanţi toţi beneficiarii centrului, instructori de educaţie,

asistent social, psiholog, şef centru, sponsori.

Activități Complex de case de tip familial “Sf Mina” Botosani

Amenajarea spaţiului locuibil şi întreţinerea curăţeniei, crearea mediului ambient-

activitate zilnică

“Ne reamintim cu ne comportăm faţă de cei din jur, în cadrul Complexului şi faţă de

semenii noştri!”- (codul bunelor maniere)- întâlniri cu un număr de 20 copii din cdrul

Complexului ;

Bucuriile zăpezii -activitate în aer liber-jocuri de iarna, cunoaşterea caracteristicilor

anotimpului iarna

Iarnă, iarnă eşti frumoasă- activităţi de cunoaştere a mediului înconjurător cu specific de

iarnă

Omul de zăpadă, Fulgii de zăpadă – jocuri vesele

„Serbarea mărţişorului”- Spectacol

Aniversarea zilelor de naştere a unui număr de 20 de copii din cadrul Complexului „Sf

Mina‖;

15 Ianuarie -Ziua Marelui poet Mihai Eminescu- Mini spectacol la Biblioteca

Judeşeană‖Mihai Eminescu‖Botoşani- 7 copii

Vizita la Centrul Sf Mina, a unui grup de fete şi băieţi din cadrul Centrului Prietenia

şi Centrului „Elena Doamna”Botoşani unde s-au desfăşurat activităţi educative

(jocuri, realizarea de materiale quilling, muzică).

Page 21: Raport de activitate 2015

21

Pregătirea şi realizarea mărţişoarelor, felicitări, coşuri cu flori, realizarea de flori din

diferite materiale pentru expoziţia realizată cu ocazia Sărbătoarea mărţişorului- acţiune

desfăşurată la Casa Sindicatelor Botoşani;

Serbarea Mărţişorului –Spectacol la care au participat şi copiii din cadrul Complexului

„Sf.Mina‖- Vestitorii primăverii;

Ghiocelul- conştientizarea sosirii primăverii- realizarea de materiale, fişe, cântecele şi

poezii.

Curăţenia de primăvară în jurul căsuţelor şi plantarea de flori, pomi fructiferi

împreună cu un grup de 20 de elevi ai Liceului Tehnologic „Elie Radu„ Botoşani.

―Curăţenia de primăvară”- cunoaşterea mediului înconjurător, recunoaşterea plantelor şi

îngrijirea lor – au fost implicaţi copiii din cadrul Complexului;

Amenajarea spaţiului locuibil şi întreţinerea curăţeniei, crearea mediului ambient-

activitate zilnică;

„Călătorie la Ipoteşti” a unui număr de trei elevi din cadrul Complexului de Case au

participat împreună cu profesor Răileanu Ana din cadrul Liceului Tehnologic „Sf.Stelian

„Botoşani- 8 aprilie 2015 ;

„La circ” – au participat un număr de 15 copii însoţiţi de către personal din cadrul

Complexului şi profesor logoped Nistor Loredana din cadrul Liceului Tehnologic

„Sf.Stelian „Botoşani - 28.04.2015;

Vizita copiilora trei clase din cadrul Liceului „A.T.Laurian” Botoşani, împreună cu

doamnele profesor Grunzu Talida, prof.Axinte Marinela şi profesor Cardaş Daniela, copiii

au oferit daruri, jucării, dulciuri , sucuri şi s-au desfăşurat activităţi cu copiii din cadrul

Complexului.

Vizita a 56 de elevi clasele a VII-a şi a VIII-a din cadrul Şcolii Generale Nr 7

Botoşani, însoţiţi de de profesorii Costin Mihaela şi prof. Pricopciuc Daniela; împreună

am desfăşurat activitatea „Copil ca tine sunt şi eu” din cadrul proiectului „Suflet pentru

suflet‖ – oferind jucării, dulciuri, cărţi de colorat şi o oră de activitate cu copiii -

29.05.2015;

Vizita la Complexul de Case „Sf Mina”, a unui grup de copii din clasa a III-a, împreună

cu profesorii Daniela Simion şi prof Corduneanu Andrada din cadrul Liceului Teoretic

„Nicolae Iorga‖ Botoşani unde s-au desfăşurat activităţi distractive împreună cu copiiii din

cadrul Complexului;

„1 IUNIE”- activitate organizată cu o petrecere a copiilor în cadrul Complexului – copiii au

servit pizza, au fost implicaţi în jocuri interactive , jocuri cu mingea, desene pe asfalt-

1.06.2015;

Activitate de „1 Iunie” şi Aniversarea zilelor de naştere a unui număr de 10 de copii din

cadrul Complexului „Sf Mina‖- s-a desfăşurat cu participarea unui număr de 40 copii din

cadrul Şcolii Generale Nr.1 Lunca şi Zlătunoaia însoţiţi de către învăţător Bejan Laurenţiu

şi doamna Învăţătoare Gînju Loredana care au participat la petrecerea şi programul

artistic susţinut de copiii invitaţi care au sărbătorit şi ziua copilului- 3 iunie 2015;

Activitatea a implicat un număr de 40 copii invitaţi şi 45 copii din cadrul Complexului

„Sf Mina‖

copii au servit tort oferit de un sponsor anonim şi sucuri, au avut parte de confeti şi

baloane ;

invitaţii au oferit flori de grădină copiilor din cadrul Complexului acestea fiinf plantate

împreună în grădina din jurul caselor;

Daruri oferite de către elevii din cadrul Liceului „Petru Rareş „Botoşani împreun ă cu

profesor Şalariu Andreea- dăruind jucării şi dulciuri fiecărui copil- 20.06.2015.

Page 22: Raport de activitate 2015

22

Tabără la Costineşti-organizată în perioada 23.06-29.06.2015 unde au fost 10 copii

din cadrul Complexului însoţşiţi de către personalul din cadrul Complexului de Case de tip

Familial „Sf.Mina‖.

Săptămîna Legumelor şi fructelor – în colaborare cu Liceul Tehnologic „Elie Radu‖,

Botoșani, Liceul Tehnologic „Petru Rareş‖ Botoşani; Liceul Tehnologic Coţuşca,

jud.Botoşani, Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Flăminzi şi Şcoala Gimnazială „Elena

Rareş‖ Botoşani- copii au fost vizitaţi şi au primit fructe şi legume;

Ziua porţilor deschise Ediţia a III-a, 11.11.2015 - copiii din cadrul Complexului de case

au primit oaspeţi; a fost sfintita cea de-a sasea casa iar cu ocazia evenimentului s-a

prezentat activitatea, realizînd deschidere către comunitate, stabilind noi colaborări;

Primirea de vizitatori şi a mesagerilor lui Moş Crăciun- luna Decembrie- copiii au

primit daruri, dulciuri şi multe cadouri;

Spectacol de traditii si obiceiuri in curtea Complexului Sf.Mina – marcat de prezenta

a 40 de uratori, colindatori, mascati, capre si ursi, din localitatea Vorona alaturi de

coordonatorul Grupului, domnul Primar al localitatii si a grupului numeros de vizitatori

care au oferit cadouri, fructe si dulciuri copiilor apoi au asistat alaturi de acestia la

spectacol de datini si obiceiuri.

„O zi cu tata”-activitati de modelaj si ornamente de iarna realizate alaturi de 10

persoane incarcerate din penitenciarul Botosani insotiti de personal din cadrul

Penitenciarului au petrecut doua ore alaturi de copiii din Complex care au prezentat

un mic spectacol de colinde si au lucrat impreuna ornamente de iarna;

Vizita lui Moş Crăciun în persoană !- 24 decembrie 2015– a oferit cadouri, cu sprijinul

sponsorilor- S.C.IRINIK, Asociaţia „IL Girotondo‖, Botoşani.

Alte evenimente la care au participat copiii/tinerii din unitățile rezidențiale pentru copii:

In data de 4 martie 2015, a avut loc la Teatrul Mihai Eminescu Botoșani, ediția a 3-a a Spectacolului Mărțișoare din Suflet pentru Suflet, la care au fost protagoniști 230 copii din unitățile rezidențiale si alți aproximat 300 de copii si persoane adulte cu handicap au fost spectatori.

Ziua de 1 iunie a fost sărbătorită în fiecare unitate de tip rezidențial. Aproximativ 75 de copii din complexele de apartamente de la Dorohoi au participat la activităţile sportive, desene pe asfalt şi la programul artistic desfăşurat pe scena amplasata în acest scop pe Pietonalul Grigore Ghica din Dorohoi.

In data de 14 decembrie 2015, a avut loc la Sala teatrului din municipiul Dorohoi spectacolul „Datini și obiceiuri pentru sărbătorile de iarnă”. Au colindat și au adus in atenția spectatorilor obiceiurile de iarnă, aproximativ 100 de copii de la Complexurile de apartamente „Casa mea”, „Floare de colt” și „Amicii” Dorohoi respectiv de la Complexul de servicii pentru copilul în dificultate „Speranța” Pomârla si Centrul de Plasament „Dumbrava Minunată” Pomârla

B. Situaţia copiilor aflaţi în dificultate ocrotiţi prin măsuri de tip familial

B1. Plasament familial şi tutela

Tip măsură protecţie Nr. copii 31.12.2015

1)Plasament la rude de până la gr IV 351

2)Plasament la altă familie sau persoană 114

TOTAL 465

Page 23: Raport de activitate 2015

23

Tutelă 49

TOTAL PLASAMENT FAMILIAL +TUTELA 514

Copii cu nevoi speciale aflaţi in plasament

familial

47 ( 19 copii cu gradul I de

handicap, 8 copii cu gradul II de

handicap şi 18 copii cu gradul III

de handicap)

În anul 2015, în sistemul de protecţie – plasament familial si tutelă au intrat 70 copii – măsuri

instituite de către Comisia pentru Protecţia Copilului şi instanţa de judecată, astfel:

1. Număr de copii pentru care s-a înlocuit măsura de plasament rezidenţial (insitutii publice şi

private) cu plasament familial: 5

2. Număr de copii pentru care s-a înlocuit măsura de plasament la AMP cu plasament familial:

17 ( dintre acestia, 2 copii au revenit in AMP in aceeași lună)

3. Număr de copii din familia naturală pentru care s-a instituit măsura de protecţie – plasament

familial: 48

În anul 2015, din plasament familial și tutelă au plecat 58 copii / tineri:

1. Număr de copii pentru care s-a înlocuit măsura de plasament familial cu plasament

în sistemul rezidenţial: 10

2. Număr de copii reintegrați în familia naturală: 8

3. Număr de tineri pentru care s-a revocat măsura de plasament datorită dobândirii

capacităţii depline de exerciţiu: 35

4. Număr de copii pentru care s-a inlocuit măsura de plasament familial cu plasament

la AMP: 5

Page 24: Raport de activitate 2015

24

Psihologul compartimentului a oferit urmatoarele servicii:

Psihodiagnostic si evaluare psihologica:

178 copii au fost evaluati psihologic;

Consultanta psihologica:

22 copii si familiile de plasament ale acestora au fost consiliate psihologic

B.2. Plasament la asistenţi maternali profesionişti

Tipuri de caz Nr. cazuri active la

31.12.2015

Asistenţi maternali angajaţi 193

Asistenţi maternali cu copii în plasament (1 asistent maternal nu are copii in plasament la data de 31.12.2015)

192

Plasament asistenţă maternală (copii aflaţi în plasament la

asistent maternal profesionist)

Din care :

cu un copil în plasament

cu doi copii în plasament

cu trei copii în plasament

386 copii aflaţi in

plasament la AMP –

(dintre care 1 este in

regim de urgență)

8

172

11

Page 25: Raport de activitate 2015

25

Copii cu nevoi speciale aflaţi în plasament la asistenţi maternali 86

(3 copil cu gradul I de

handicap, 34 copii cu

gradul II de handicap şi 49

copii cu gradul III de

handicap)

În cursul anului 2015, a fost instrumentată următoarea cazuistică la serviciul de asistenţă

maternală :

1. Atestate noi: 20

2. Reatestări: 37

3. Modificarea atestatului: 13

4. Reevaluări de plasamente la asistent maternal profesionist : toti copiii/tinerii aflaţi in

AMP au fost reevaluaţi în anul 2015

5. Retrageri de atestate ale AMP: 12 ( motive: expirarea atestatului, pensionare,

incetarea Contractului individual de muncă, deces).

Observație: Reţeaua de asistenţă maternală are următoarea distribuţie zonală: 61 %

dintre AMP au domiciliul in mediu urban şi 39 % au domiciliul in mediu rural.

6. Angajări noi de AMP: 3

În anul 2015, din sistemul de asistenţă maternală au fost următoarele ieşiri – total 48 copii:

1.Număr de copii pentru care s-a înlocuit măsura de plasament la AMP cu plasament

familial: 17 ( dintre care 2 copii au revenit in sistemul de asistență maternală)

2. Număr de copii pentru care s-a înlocuit măsura de plasament la AMP cu plasament în

sistemul rezidenţial: 5

3. Număr de copii reintegrați în familia naturală: 11 ( dintre care 1 copil a revenit in

sistemul de asistență maternală)

4. Număr de copii pentru care s-a revocat măsura de protecție datorită dobândirii

capacităţii depline de exerciţiu: 3

5. Număr de copii pentru care s-a înlocuit măsura de plasament la AMP cu încredinţare

în vederea adopţiei: 11

6. Număr de copii plecați în alt județ: 1

Page 26: Raport de activitate 2015

26

În sistemul de asistenţă maternală , în anul 2015 au fost următoarele intrări – total 33 copii :

1. Număr de copii care vin din Centrul Maternal Micul Prinț Botoşani la AMP: 4

2. Număr de copii care vin din familia naturală/spitale la AMP ( la sesizarea spitalelor,

autoritatilor locale sau la sesizarea familiei): 23

3. Număr de copii pentru care s-a înlocuit măsura de plasament familial cu plasament la

AMP: 5

4. Număr de copii care vin din Centrul de primire a copilului în regim de urgență, la AMP: 1

Page 27: Raport de activitate 2015

27

Psihologii compartimentului au oferit urmatoarele servicii : Psihodiagnostic si evaluare psihologica

450 copii au fost evaluati psihologic;

72 copii au fost evaluati la cererea instantei judecatoresti

227 AMP si membrii ai familiillor acestora au fost evaluati psihologic

Consultanta psihologica:

53 copii aflati in plasament la AMP au fost consiliati psihologic;

18 AMP au fost consiliati psihologic;

8 familii naturale au fost consiliate psihologic.

Au fost inaintate Serviciuluia doptie si post adoptie un numar de 16 dosare ale copiilor cu masura de protectie plasament la un AMP in vederea deschiderii procedurii de adoptie.

B.3. Adopţia :

In cursul anului 2015, în cadrul Serviciului de adoptii si postadoptii au fost realizate

următoarele activităti:

a) instrumentarea dosarelor

- evaluarea socială, psihologică si pregătirea unui număr de 9 familii care au solicitat

eliberarea atestatului de familie aptă să adopte; au fost acordate si înregistrate 9 atestate de

persoană/familie aptă să adopte;

- pregătirea persoanelor/familiilor care au solicitat eliberarea atestatului a fost realizată în forma

întâlnirilor de grup, la care au participat aceste familii, în termenul legal de evaluare – 3 sedinte

de pregătire în trei grupuri de pregătire, care au inclus persoanele si familiile atestate;

- instrumentarea a 21 cazuri/dosare pentru deschiderea procedurii de adoptie internă,

formularea actiunii judecătoresti si depunerea cererii la instanta judecătorească

competentă; - această activitate a avut ca rezultat, în anul 2015, incluzând actiunile care se

aflau pe rol la 01.01.2015, deschiderea procedurii de adoptie pentru 19 copii cu măsuri de

protectie specială (hotărâri definitive);

- pentru 11 copii a fost revocată măsura de protectie specială, în dosar de adoptie, din care

10 copii au fost încredintati în vederea adoptiei la persoane/familii atestate, 1 copil a fost

adoptati de către persoane care aveau calitatea de asistent maternal profesionist .

Instrumentarea acestor cazuri a presupus:

- realizarea corespondentei cu Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului si

Adoptie si completarea unei Fise sintetice a fiecărui copil pentru care s-a deschis procedura

adoptiei interne; - realizarea corespondentei cu directiile din tară în evidenta cărora se aflau toate

familiile potrivite teoretic cu acesti copii; analiza datelor si selectia persoanei/familiei potrivite

pentru fiecare dintre copiii care ulterior au fost încredintati în vederea adoptiei; - asistarea

copilului si a familiei la vizitele de potrivire practică si completarea rapoartelor de specialitate

pentru formularea concluziilor cu privire la potrivirea practică copil – familie; - formularea actiunii

judecătoresti si depunerea cererii pe rolul instantei, în scopul încredintării copiilor în vederea

adoptiei; - consilierea si asistarea în fata instantei judecătoresti a copiilor cu vârsta mai mare de

10 ani; - punerea în executare a hotărârilor judecătoresti si, după caz, asistarea

persoanei/familiei adoptatoare la mutarea copilului; - realizarea vizitelor bilunare la domiciliul

copilului si al familiei la care a fost încredintat si întocmirea rapoartelor de specialitate

Page 28: Raport de activitate 2015

28

- 10 copii au fost adoptati până la data de 31.12.2015 de către persoane/familii domiciliate

în jud. Botosani (în sensul în care au fost parcurse toate etapele până la încuviintarea adoptiei,

inclusiv); - acest demers s-a realizat prin instrumentarea dosarelor si formularea actiunilor

judecătoresti către instanta judecătorească si reprezentarea D.G.A.S.P.C. Botosani ca parte în

cadrul acestor actiuni, dar si prin păstrarea corespondentei cu Autoritatea Natională pentru

Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie pentru transmiterea acelor documente solicitate,

conform legii, pentru fiecare caz de adoptie în parte, în fiecare etapă a adoptiei;

- 31 de copii s-au aflat în monitorizare post-adoptie (monitorizare trimestrială, timp de 2 ani

după încuviintarea adoptiei), fapt care a presupus realizarea unui număr total de cca. 86 vizite de

monitorizare, la domiciliul copilului adoptat si al persoanei/familiei adoptatoare, respectiv

realizarea unui număr de cca. 86 rapoarte de specialitate, în care s-a consemnat evolutia relatiei

dintre copil si familie, post-adoptie. In cursul anului 2015, un număr de 8 cazuri au iesit din

perioada legala de monitorizare post-adoptie, fiind cazuri reusite, închise.

Nu au fost înregistrate situatii de încălcare a drepturilor copiilor aflati în cadrul familiilor

adoptatoare.

b) realizarea corespondentei cu Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor

Copilului si Adoptie, conform prevederilor legale, pentru transmiterea următoarelor documente:

- dispozitiile de acordare a atestatelor persoanelor/familiilor adoptatoare, respectiv documentele

privitoare la familii; - hotărârile judecătoresti privitoare la deschiderea procedurii de adoptie, la

încredintarea în vederea adoptiei, la încuviintarea adoptiei; - documente privitoare la copiii pentru

care s-a deschis procedura de adoptie internă; - referatele de închidere a cazurilor pentru copiii

adoptati, la finalul perioadei de monitorizare post-adoptie; - transmiterea datelor statistice

solicitate periodic;

c) realizarea a 4 întâlniri de consultări între profesionistii din cadrul Serviciului de adoptii

si postadoptii si persoanele, repsectiv familiile care detin atestatul de persoană/familie aptă să

adopte si nu se află în procedură de potrivire cu un copil;

Intâlnirile de consultări au fost realizate în lunile martie, iunie, octombrie, decembrie 2015.

C. În anul 2015 au beneficiat de serviciile Centrului Maternal „Micul Prinț” Botoșani , 46

cupluri mamă-copil ( 46 mame si 62 de copii)

D. În anul 2015, un număr de 32 copii cu nevoi speciale au beneficiat de serviciile instructiv-

recuperativ – educative din Centrul de îngrijire de zi „Şansa mea” : 39 beneficiari inscrişi la

programul Centrului – ( 39 copii cu handicap grad I). Deoarece beneficiarii centrului provin din

familii aflate în situaţii de risc social și toți sunt încadraţi in gradul I de handicap, recuperarea lor a

impus prelungirea programului de recuperare, pe o perioadă mai mare de şase luni.

Pentru socializarea şi recreerea beneficiarilor, în decursul anului 2015 s-au organizat următoarele

activităţi conform planului de acţiune 2015:

,, Omul de zăpadă…” (activitate în aer liber –realizarea unui om de zapadă în curtea Centrului

de Zi)

„ Iarna în imagini” (expoziţie de lucrări de artterapie dedicate iernii)

„Muguri de primăvară...” (microrecital de cântece şi poezii dedicate anotimpului primăvara şi

zilei de 8 martie)

„Hristos a înviat! ” (expoziţie de lucrări pe teme pascale)

„Flori de primăvara” (cunoaşterea şi protejarea mediului – ieşire în aer liber)

„Copilăria fără sfârşit...” (carnavalul copiilor –activitate dedicată zilei de 1 Iunie)

,,Soare de vară...” (anotimp exprimat în culori – activităţi desfăşurate în aer liber)

„Campionul nostru ” (competiţie sportivă pe grupe)

„Frunze ruginii” (activitate de cunoaştere a mediului înconjurător cu specific de toamnă)

Page 29: Raport de activitate 2015

29

„Bogăţiile toamnei!” (concurs pe grupe pentru îmbogăţirea cunoştiinţelor despre anotimpul

toamna)

„Poveşti la gura sobei” (vizionarea şi audierea unor poveşti: transpunerea, dramatizarea unor

personaje din poveşti)

„Din străbuni, din oameni buni” (microrecital de cântece, colinde, poezii şi datini specifice

Sărbătorilor de iarnă)

Cu ocazia unor evenimente deosebite s-au realizat în cadrul centrului următoarele

programe artistice:

- în data de 04.03.2015: „Muguri de primăvară...” (microrecital de cântece şi poezii dedicate

anotimpului primăvara şi zilei de 8 martie);

- în data de 02.06.2015: „Copilăria fără sfârşit...” (carnavalul copiilor –activitate dedicată zilei

de 1 Iunie);

- în data de 17. 12.2015: „Din străbuni, din oameni buni” (microrecital de cântece, colinde,

poezii şi datini specifice Sărbătorilor de iarnă).

Pentru socializarea şi recreerea beneficiarilor în anul 2015 beneficiarii centrului au

participat la următoarele activităţi organizate de către DGASPC Botoşani şi alte instituţii,

respectiv:

- a avut loc întâlnirea cu elevii claselor a XI - a şi XII - de la Liceul Tehnologic de

Cooperaţie Botoşani cu ocazia sărbătorilor pascale şi a celor de iarnă. Elevii au

manifestat afectivitate faţă de copii din Centru oferindu-le mici cadouri, iar

aceştia la rândul lor au oferit un microrecital de poezii/cântece pascale în data

de 08.04.2015, colinde şi obiceiuri de iarnă în data de 17.12.2015;

- în data de 21 decembrie, centrul de zi a oferit cadouri unui număr de 15 copii,

beneficiari ai centrului, acest lucru fiind posibil cu sprijinul salariaților din cadrul

Băncii BRD Groupe Société Générale și Fundației Hope and Homes for

Children (HHC România).

E. În anul 2015 a funcționat Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu dizabilități „Sf.

Spiridon‖ Botoșani, cu următorul număr de beneficiari:

CENTRUL DE RECUPERARE „SERA”

În cadrul centrului de recuperare se oferă activităţi complexe susţinute de echipa

pluridisciplinară, abilitare-reabilitare, recreere, socializare, activităţi educaţionale, terapie prin joc,

muzică, dans, logopedie, consiliere psihologică, kinetoterapie, masaj.

- cabinet logopedie

S-au realizat evaluări inițiale/periodice și s-au formulat recomandări de specialitate

pentru un număr de 31 de copii din comunitate.

- cabinet psihologie

S-au realizat evaluări inițiale/periodice și s-au formulat recomandări de specialitate pentru

un număr de 27de copii din comunitate.

- cabinet pedagogi de recuperare

S-au realizat evaluări inițiale/periodice și s-au formulat recomandări de specialitate pentru

un număr de 55 de copii: 18 copii din casele de tip familial și 37 din comunitate. S-au realizat

ședințe de grup pentru 55 copii: 18 din casele de tip familial, 37 din din comunitate.

- cabinet kinetoterapie

S-a lucrat cu un număr de 73 beneficiari. Beneficiari din comunitate au fost în număr de

40, iar din cadrul Complexului de Case de tip Familial ―Sf. Mina‖ au fost incluşi în programul de

recuperare 33 copii.

- cabinet masaj

Page 30: Raport de activitate 2015

30

S-a lucrat cu un număr de 73 beneficiari. Beneficiari din comunitate au fost în număr de

40, iar din cadrul Complexului de Case de tip Familial ―Sf. Mina‖ au fost incluşi în programul de

recuperare 33 copii.

CENTRUL DE TIP RESPIRO

Pe parcursul anului, au fost prezenţi în centru în medie un număr de 26 copii cu

dizabilităţi din comunitate care au beneficiat de servicii de educaţie specializată informală şi non-

formală precum, şi de terapii ocupaţionale.

- cabinet instructor educaţie S-au realizat evaluări inițiale/periodice și s-au formulat recomandări de specialitate pentru un număr de 32 de copii. S-au realizat ședințe de terapie de grup mic, a câte 2-4 ore, fiecare, în regim săptămânal. - cabinet instructor ergoterapeut S-au realizat evaluări inițiale/periodice și s-au formulat recomandări de specialitate pentru un număr de 20 de copii, 15 din cadrul Complexului de Case de tip Familial ―Sf. Mina‖ şi 5 din comunitate. S-au realizat ședințe de terapie de grup mic, a câte 2-4 ore, fiecare, în regim săptămânal.

CENTRUL DE ASISTENŢĂ SPECIALIZATĂ PENTRU COPILUL CU TSA

În cadrul centrului de consiliere şi asistenţă specializată se oferă activităţi de recuperare

specifice pentru persoanele cu TSA.

Pe parcursul anului, în cadrul activităţilor de recuperare specifice au fost prezenţi 37

copii sub vârsta de 18 ani.

- cabinet psihologic S-au realizat evaluări inițiale/periodice/finale și s-au formulat recomandări de specialitate pentru un număr de 32 beneficiari din comunitate (dintre care au fost 3 revocaţi). S-au realizat ședințe de terapie 1 la 1 săptămânale , pentru un număr de 32 copii.

II 2 PREVENIREA ABANDONULUI, ABUZULUI ŞI A NEGLIJĂRII COPILULUI, SUB ORICE

FORMĂ, PRECUM ŞI A FENOMENELOR CARE POT DETERMINA INTRAREA COPILULUI ÎN

DIFICULTATE

În cursul anului 2015, Serviciul Comunitar Specializat destinat Protecţiei Copilului a desfăşurat

activităţi specifice în intervenţia cazurilor copiilor/familiilor aflate în situaţie de risc, având înregistrate

un număr de 864 sesizări din care: 757 scrise, 47 telefonice (8 la 983), 5 verbale, 41 procese verbale

( inclusiv Centrul de primire a copilului in regim de urgenţă), 14 autosesizări, repartizate astfel:

Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii

1. Solicitări consiliere – 97

includere în Programul de consiliere psihologică – 59

menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 10

plasament în regim de urgenţă – 1

preluare de/referire către un alt serviciu/instituţie – 4

transfer către un alt serviciu/centru – 3

refuz colaborare - 3

răspuns – 1

retragere sesizare – 10

a împlinit vârsta de 18 ani - 1

în curs de evaluare - 5

Page 31: Raport de activitate 2015

31

2. Planning familial

s-au transmis adrese de informare şi monitorizare către autorităţile locale şi

medicii de familie din judeţ cu privire la situaţia mamelor minore sesizate din

partea Maternităţii Botoşani

- nr. adrese - 94

3. Solicitări de raport privind situaţia psiho-socială a copilului

(IPJ/Judecătorie/Tribunal/Parchet/DIICOT Botoşani) – 108

întocmit – răspuns – 88

răspuns (termen f. scurt) – 11

răspuns refuz colaborare – 1

retragere solicitare - 1

în curs de evaluare - 7

Programul de consiliere psihologică

A. CONSILIERE PSIHOLOGICĂ - Serviciul Comunitar Specializat

Nr. total copii – 96 din care, pentru:

Consiliere individuală – nr. total copii incluşi – 19 din care, pentru :

Nr. total şedinţe de consiliere – 93

- Nr. cazuri active - 3

Consiliere familială – nr. total copii incluşi – 77 dintre care, pentru:

Nr. total şedinţe de consiliere – 444

- Nr. cazuri active - 14

B. ALTE CONSILIERI ŞI EVALUĂRI PSIHOLOGICE:

I. Compartimentul de intervenţie specializată în situaţii de

abuz, neglijare, trafic şi migraţie copii

4. Abuz fizic şi emoţional – 35

includere în Programul de consiliere psihologică – 4

menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare - 14

plasament în regim de urgenţă - 1

Nr. Denumirea

Nr. şedinţe

consiliere

psihologică

Nr. evaluări

psihologice

1

Serviciul comunitar specializat destinat

Protecţiei copilului (Compartimentul de

evaluare a copilului care săvârşeşte fapte

penale şi nu răspunde penal; Centrul de

consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii;

Compartimentul de intervenţie specializată în

situaţii de abuz, neglijare, trafic şi migraţie

copii)

365 1

2

Centrul de primire a copilului in regim de

urgenţă + Centrul maternal "Micul Prinţ"

Botoşani

29 1

3 TOTAL 394 2

Page 32: Raport de activitate 2015

32

preluare de/referire către un alt serviciu/instituţie - 1

retragere sesizare – 2

în curs de evaluare – 13

5. Abuz sexual/suspiciuni abuz sexual – 21 (2 incest)

includere în Programul de consiliere psihologică – 2

menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 12

plasament în regim de urgenţă – 4

preluare de/referire către un alt serviciu/instituţie - 1

în curs de evaluare - 2

6. Violenţă în familie – 22

menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 9

plasament în regim de urgenţă – 3

transfer către un alt serviciu/centru – 1

în curs de evaluare - 9

7. Neglijare – 63

includere în Programul de consiliere psihologică – 2

menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 29

plasament în regim de urgenţă – 5

transfer către un alt serviciu/centru – 1

preluare de/referire către un alt serviciu/instituţie – 3

retragere sesizare - 1

neconfirmat – 7

a împlinit vârsta de 18 ani - 1

în curs de evaluare - 14

8. Abandon familial – 3

plasament în regim de urgenţă – 1

neconfirmat – 1

în curs de evaluare - 1

9. Abandon în instituţii sanitare – 0

10. Informări de la Maternitate (prin fax) cu privire la toate mamele minore care au născut –

94

menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare - 93

preluare de/referire către un alt serviciu/instituţie – 1

11. Cereri privind instituirea unei măsuri de protecţie – 49

menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 8

plasament în regim de urgenţă – 20

transfer către un alt serviciu/centru – 13

preluare de/referire către un alt serviciu/instituţie – 1

răspuns - 1

în curs de evaluare – 6

12. Informări şi cereri de evaluare a situaţiei familiale – 118

includere în program de consiliere psihologică - 5

menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 31

plasament în regim de urgenţă - 3

transfer către un alt serviciu/centru – 6

preluare de/referire către un alt serviciu/instituţie – 11

plecat în alt judeţ/străinătate – 1

răspuns – 14

retragere sesizare - 1

neconfirmat – 7

Page 33: Raport de activitate 2015

33

în curs de evaluare – 29

13. Solicitări acordare aj. material/financiar – 16

acordare aj. material (HHC) – 6

menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 2

transfer către un alt serviciu/centru – 1

răspuns - 2

în curs de evaluare – 5

14. Asistări în instanţă – 5

participare asistări - 5

15. Solicitări anchetă socială - 8

întocmit - răspuns – 5

preluare de/referire către un alt serviciu/instituţie – 1

în curs de evaluare - 2

16. Absenteism şcolar/ risc abandon / abandon şcolar - 22

menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 20

neidentificat – 2

plecat în străinătate – 1

în curs de evaluare - 13

17. Solicitări informaţii / transfer copii – 37

includere în program de consiliere psihologică - 1

menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare - 2

preluare de/referire către un alt serviciu/instituţie – 5

răspuns – 25

în curs de evaluare – 4

18. Copii exploataţi prin muncă (cerşetorie, vagabondaj, prostituţie, trafic) – 13

menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 4

plasament în regim de urgenţă – 3

neconfirmat – 2

în curs de evaluare – 4

19. Copii care au părăsit domiciliu/lipsiţi de supraveghere – 26

includere în Programul de consiliere psihologică – 1

menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 13

plasament în regim de urgenţă – 3

transfer către un alt serviciu/centru – 1

în curs de evaluare – 8

20. Nr. cazuri de repatriere a copiilor de pe teritoriul altor state - 2

răspuns - 2

21. Proiecte, rapoarte, chestionare, tabele – 6

întocmit-răspuns – 6

22. Cursuri, seminarii, conferinţe, întruniri, sesiuni - 21

întâlniri de lucru - 1

întruniri – 5

activităţi de informare – 4

curs de formare – 1

work-shop - 1

seminar – 2

sesiune de formare - 1

dezbateri – 1

evenimente – 3

conferinţe – 2

Page 34: Raport de activitate 2015

34

II.Compartimentul de evaluare şi prevenire a delincvenţei juvenile

23. Nr. Nr. sesizări copii care au comis fapte antisociale – 13

includere în Programul de consiliere psihologică – 3

menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 4

plasament în regim de urgenţă – 3

răspuns - 1

în curs de evaluare - 2

24. Nr. sesizări primite de la Parchetele din municipiul şi judeţul Botoşani cu lista

copiilor care săvârşesc fapte penale şi nu răspund penal – 65 (77 copii)

plasament în R.U. la Centrul „Pinocchio‖ – 1

plasament în regim de urgenţă - 3

includere în program de consiliere psihologică - 5

menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 36

preluare de/referire către un alt serviciu/instituţie – 1

răspuns – 1

plecat în străinătate - 1

neidentificat - 1

în curs de evaluare – 16

25. Participare audieri IPJ/Parchet/DIICOT - 26

participări – 26

II 3 CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE SERVICII SPECIALIZATE ŞI DE PRACTICI INTEGRATIVE

PENTRU COPII CU NEVOI SPECIALE, ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII ŞANSELOR ACESTORA

DE DEZVOLTARE DEPLINĂ ŞI ARMONIOASĂ

În cadrul Compartimentului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi au fost evaluate/

reevaluate un număr de 2247 de cazuri, pentru care au fost emise un număr de 2295 certificate

de încadrare în grad de handicap, 84 de cazuri fiind reevaluate de 2 ori în cursul anului 2015:

- gr.I - 800 + 10 cazuri reevaluate de 2 ori în cursul anului;

- gr.II - 430 + 12 cazuri reevaluate de 2 ori în cursul anului;

- gr.III - 1017 + 26 cazuri reevaluate de 2 ori în cursul anului.

În cursul anului 2015 au fost evaluate 442 cazuri noi.

Page 35: Raport de activitate 2015

35

Număr de copii cu dizabilităţi din

următoarele categorii de afecţiuni Număr de copii

neurologică 130

psihiatrică,

din care cu autism

406

187

locomotorie 82

vizuală 429

auditivă 49

hiv/SIDA 2

Altele (care nu se regăsesc in

categoriile de mai sus)

Asociate - 679

(din care 66

Down)

Somatice - 570

II. 4 POPULARIZAREA DREPTURILOR COPILULUI ŞI SENSIBILIZAREA OPINIEI

PUBLICE ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII ATITUDINII ŞI COMPORTAMENTULUI GENERAL

PRIVIND PROBLEMATICA SPECIFICĂ A COPILULUI ŞI A FAMILIEI AFLATE ÎN SITUAŢIE

DE RISC SAU ÎN DIFICULTATE S-AU REALIZAT PRIN:

apariţia periodică a diverselor articole în presă şi la emisiuni radio-tv în scopul informării

opiniei publice asupra importanţei creşterii şi educării copilului în familia biologică sau într-un

mediu familial adecvat;

colaborarea cu diverse instituţii: Agenţia Judeteană pentru Prestatii si Inspecţie Sociala,

Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul Şcolar Judeţean,

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Tribunalul Botoşani, Judecătoria

Botoşani,ONG.-uri.

DGASPC Botoşani a continuat pe parcursul anului 2015 următoarele întâlniri de lucru/activităţi

care fac parte din obiectivele strategiei instituţiei

Page 36: Raport de activitate 2015

36

1. Rolul Echipei Intersectoriale Locale în domeniul prevenirii abandonului şcolar.

- 1 întâlnire organizată de către specialiştii Serviciului comunitar specializat;

invitaţi reprezentanţi ai IPJ, IJJ, Poliţia locală, ITM, DSP, IŞJ, Asociaţia Rainbow Botoşani şi

ANITP Centrul Regional Suceava (47 participanţi);

2. Informarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor din

DGASPC cu privire la legislaşia în domeniu.

- 5 întâlniri organizate de către specialiştii Serviciului comunitar specializat (20 participanţi de

fiecare întâlnire);

3. Intervenţia specializată în echipa interinstituţională (DGASPC- IŞJ) cu privire la

fenomenul de ,,bullying,, .

- 2 întâlniri, dintre care:

- 1 întâlnire organizată de către reprezentanţii Şcolii gimn. nr. 17 Botoşani - “Traficul de

persoane - Fiinţele umane nu au preţ!” (30 participanţi);

- 1 întâlnire organizată de către reprezentanţii Şcolii gimn. nr. 6 mun. Botoşani - “Educaţie

pentru toţi – Şanse egale” (71 participanţi)

4. Activităţi de informare/comunicare în cadrul unităţilor de învăţământ cu privire la

consecintele violentei in mass-media si mediul on –line .

- 1 întâlnire derulată la Asociaţia „Girotondo‖ Botoşani (20 participanţi);

5. Oferirea de servicii destinate facilitării accesului familiilor care se confruntă cu situaţii

de risc la resursele necesare soluţionării problemelor acestora şi orientarea lor către

serviciile primare şi de specialitate din proximitatea domiciliului beneficiarului.

– 2 întâlniri derulate la Asociaţia „Girotondo‖ Botoşani (20 respectiv 23 participanţi);

6. Intervenţia în echipă cu specialiştii CPECA Botoşani în acţiunile care vizează

consumul de droguri /etnobotanice în rândul copiilor/adolescenţilor

- 1 întâlnire derulată la „Palatul Copiilor‖ Botoşani (47 participanţi);

7. Derularea activităţilor specifice de evaluare, informare şi consiliere destinate copiilor

care săvârşesc fapte penale dar nu răspund penal.

- 1 acţiune derulată la Şcoala gimn. nr. 14 Botoşani (15 participanţi).

8. Întâlniri de lucru cu APL- urile:

Având în vedere funcțiile DGASPC Botoșani de strategie, colaborare și coordonare în

domeniul asistenței sociale, obiectivele Strategiilor județene in domeniul asistenței sociale (

elaborate si monitorizare de către instituția noastră), atribuțiile Serviciului Programe, proiecte,

strategii, monitorizare și coordonare APL precum și faptul că în anul 2015 au avut loc mai multe

modificări ale legislației din acest domeniu, specialistii serviciului mai sus menționat au inițai în

perioada octombrie 2015 – decembrie 2015, o activitate constând în realizarea unor întâlniri de

lucru cu asistenții/lucrătorii sociali din cadrul autorităților publice locale din județul

Botoșani.

Obiective urmărite:

Page 37: Raport de activitate 2015

37

1. creșterea nivelului de informare a decidenților din cadrul primăriilor din județ și a

personalului responsabil cu activitatea de asistență socială, cu privire la noutățile

legislative din acest domeniu, pentru o mai bună intervenție la nivel local

2. întărirea rolului colectivităților locale în ceea ce privește reducerea gradului de

vulnerabilitate a persoanelor din comunitate aflate în diverse situații de dificultate;

3. eficientizarea colaborării interinstituționale a DGASPC Botoșani cu autoritățile publice

locale din județ;

4. crearea premiselor unor parteneriate care să fundamenteze proiecte în mecanismul

financiar viitor si care să conducă la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare pentru

persoanele vulnerabile din județul nostru.

Activități derulate și rezultate obținute:

1. în perioada octombrie 2015 – noiembrie 2015 s-a realizat la nivelul Serviciului

Programe, proiecte, strategii, monitorizare și coordonare APL, mapa primăriilor

conținând 78 de fișe de tip diagnoză socială a comunelor, orașelor și

municipiilor județului Botoșani, fiecare dintre fișe conținând următoarele

informații și date statistice valabile la data de 31.10.2015:

a. informații privind persoanele-factori de decizie din cadrul primăriei (primar,

viceprimar, secretar) precum și date de contact ale instituției (telefon, fax, adresă

de email);

b. informații privind organizarea și structura serviciului de asistență socială de la

nivelul primăriilor (personal, studii), tipuri de servicii sociale organizate la nivelul

primăriilor (centre de zi, servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de tip after school,

etc.) precum și proiecte în domeniul social derulate/în curs de derulare;

c. apartenențe APL-ului la un Grup de Acțiune Locală;

d. date statistice privind personale vulnerabile din comuna/orașul/municipiul

respectiv, aflate în evidența DGASPC Botoșani și anume:

- persoane adulte cu dizabilități aflate în comunitate, funcție de gradul de

handicap;

- persoane adulte cu dizabilități instituționalizate în centrele din subordinea

DGASPC Botoșani (date de identificare, instituția unde se află, tipul și gradul

de handicap);

- copii cu dizabilități aflați în familie;

- copii aflați cu măsură de protecție la un asistent maternal profesionist precum

și copii aflați în sistemul rezidențial de protecție, funcție de domiciliile părinților

dar și de domiciliul copiilor cu vârste peste 14 ani, starea de sănătate și locul

unde se află aceștia în prezent.

2. cele 78 de APL-uri au fost agregate în 5 grupe respectându-se criteriului proximității

unora față de celelalte și, pe cât posibil, apartenența acestora la același GAL; astfel,

pentru fiecare grupă de APL-uri a fost stabilit un calendar și 5 locații pentru realizarea

întâlnirilor de lucru, urmărind-se ca acestea să se desfășoare cât mai aproape de

sediile primăriilor din fiecare grupă în parte;

3. pentru fiecare întâlnire de lucru au fost stabilite următoarele subiecte de discuție,

susținute de către doi specialiști din serviciu:

Page 38: Raport de activitate 2015

38

- prezentarea fișei comunei/orașului/municipiului, cu discutarea posibilităților de

creare/diversificare a serviciilor sociale comunitare prin accesarea de proiecte

începând cu anul 2016, care să conducă la reintegrarea copiilor și adulților

aflați în sistemul de protecție dar și la prevenirea unor noi instituționalizări; de

asemenea, ne-am propus confruntarea si corelarea bazei de date a DGASPC

Botoșani cu informații deținute de către autoritățile locale.

- discutarea principalelor aspecte privind procedura de acreditare a furnizorilor și

serviciilor sociale din România (Legea nr. 197 /2012 privind asigurarea calității

în domeniul serviciilor sociale, HG nr.118 /2014 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea

calității în domeniul serviciilor sociale, HG nr. 867/2015 pentru aprobarea

Nomenclatorului serviciilor sociale precum și a regulamentelor – cadru de

organizare și funcționare a serviciilor sociale);

- prezentarea HG. nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a

modului de creștere și îngrijire copilului cu părinți plecați la muncă în

străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru

aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile de

asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și

a modelului standard al documentelor elaborate de către aceștia.

- Posibilitatea dezvoltării unor parteneriate care să conducă la accesarea unor

finanțări pentru crearea de servicii comunitare integrate.

- alte subiecte de interes din domeniul asistenței sociale

4. În data de 12.11.2015 a avut loc prima întâlnire de lucru organizată la sediul Primăriei

Orașului Săveni, fiind invitate să participe un număr de 15 primării, din următoarele

localități: Adășeni, Avrămeni, Ripiceni, Ștefănești, Trușești, Durnești, Dângeni,

Drăgușeni, Mitoc, Știubieni, Vlăsinești, Săveni, Ungureni, Hănești; la această activitate

au participat un număr de 11 reprezentanți din cadrul a 7 primării din localitățile Mitoc,

Vlăsinești, Dîngeni, Ungureni, Săveni, Adășeni și Ripiceni;

5. în data de 19.11.2015 a avut loc a doua întâlnire de lucru care a fost organizată la

sediul Primăriei Orașului Flămânzi, unde au fost invitate să participe un număr de 13

primării, din următoarele localități: Bălușeni, Coșula, Copălău, Flămânzi, Prăjeni,

Frumușica, Curtești, Mihai Eminescu, Răchiți, Cristești, Corni, Vorona, Tudora; la

această activitate au participat un număr de 18 reprezentanți din cadrul a 7 primării din

localitățile Flămânzi, Frumușica, Răchiți, Copălău, Vorona, Bălușeni, Prăjeni;

6. în data de 26.11.2015 a avut loc cea de-a treia întâlnire de lucru organizată la sediul

Grupului de Acțiune Locală ‖Colinele Moldovei‖ situat în comuna Sulița, unde au fost

invitate să participe un număr de 15 primării, din următoarele localități: Albești,

Todireni, Hlipiceni, Răuseni, Trușești, Călărași, Românești, Santa Mare, Lunca, Sulița,

Blîndești, Mihălășeni, Gorbănești, Dobîrceni, Stăuceni; la această activitate a

participat 1 reprezentant din cadrul Primăriei comunei Sulița și, de asemenea, 1

reprezentant din partea GAL ‖Colinele Moldovei‖;

7. în data de 03.12.2015 a avut loc a patra întâlnire de lucru care a fost organizată la

sediul DAS Dorohoi, unde au fost invitate să participe un număr de 20 de primării, din

următoarele localități: Dorohoi, Broscăuți, Cândești, Lozna, Mihăileni, Dersca,

Șendriceni, Pomârla, Hilișeu Horia, Bucecea, Vlădeni, Leorda, Vf. Câmpului, Roma,

Nicșeni, Dimăcheni, Unțeni, Văculești, Brăești, Corlăteni; la această activitate au

Page 39: Raport de activitate 2015

39

participat un număr de 6 reprezentanți din cadrul a 4 primării din localitățile Dorohoi,

Vf. Câmpului, Mihăileni, Hilișeu-Horia;

8. în data de 16.12.2015 a avut loc ultima întâlnire de lucru organizată la sediul Primăriei

orașului Darabani, unde au fost invitate să participe un număr de 15 primării, din

următoarele localități: Cordăreni, George Enescu, Cristinești, Ibănești, Vorniceni,

Darabani, Suharău, Hudești, Havârna, Mileanca, Coțușca, Viișoara, Rădăuți Prut,

Păltiniș, Concești; la această activitate au participat un număr de 14 reprezentanți din

cadrul a 9 primării din localitățile: Cristinești, Cordăreni, Havârna, Păltiniș, Hudești,

Suharău, Darabani, Mileanca, Concești;

Privitor la cooperarea cu organizaţiile neguvernamentale, mentionam ca DGASPC Botosani a încheiat

in anul 2015 protocolale de colaborare/conventii de parteneriat cu urmatoarele ONG –uri:

În decursul anului 2015, D.G.A.S.P.C. Botoşani a încheiat următoarele parteneriate cu

O.N.G.-uri:

1. Convenție de colaborare nr. 32256/10.12.2015 cu Asociația KINDER IN NOT – CON I

BIMBI, Italia;

2. Acord de parteneriat nr. 26675/16.10.2015 cu Asociația RUMANIENHILFE

KINDERHEIME BOTOȘANI;

3. Contract de colaborare nr. 25810/06.10.2015 cu Fundația MY BROTHER‘S KEEPER

INTERNATIONAL;

4. Convenție de parteneriat din 19.01.2015 (nu are nr.) cu UNICEF ROMÂNIA și Asociația

„Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale‖;

5. Protocol de colaborare nr. 14673/05.06.2015 cu Crucea Roșie Botoșani;

6. Convenție de colaborare nr. 14295/03.06.2015 cu Fundația MIEP WORK Olanda;

7. Protocol de colaborare nr. 11803/06.05.2015 cu ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR COPIILOR CU

AUTISM DIN JUDEȚUL BOTOȘANI;

8. Convenție de colaborare nr. 11627/06.05.2015 cu ASOCIAȚIA CLARA, Dorohoi;

9. Acord de parteneriat nr. 5610/25.02.2015 cu ASOCIAȚIA IL GIROTONDO;

10. Acord de parteneriat nr. 9589/08.04.2015 cu ASOCIAȚIA LUMINA;

11. Convenție de colaborare nr. 9019/02.04.2015 cu ASOCIAȚIA CLARA;

12. Protocol de colaborare nr. 3054/02.02.2015 cu ASOCIAȚIA SAREPTA;

13. Protocol de colaborare nr. 7/28.01.2015 cu ASOCIAȚIA SAREPTA;

14. Convenție de colaborare nr. 6896/10.03.2015 cu FUNDAȚIA STAR OF HOPE;

15. Convenție de colaborare nr. 22312/06.10.2015 cu ASOCIAȚIA AGENTS OF CHANGE;

16. Convenție de parteneriat nr. 6725/10.03.2015 cu ASOCIAȚIA SALVAȚI COPIII IAȘI;

17. Convenție de parteneriat nr. 6523/06.03.2015 cu ASOCIAȚIA BLUE HERON;

18. Protocol de colaborare nr. 1323/19.01.2015 cu Fundația MY BROTHER‘S KEEPER

INTERNATIONAL;

19. Act adițional nr. 5194/23.02.2015 la Contractul de colaborare nr. 731/28.10.2015 cu

ASOCIAȚIA PARTENER, Iași.

Page 40: Raport de activitate 2015

40

În decursul anului 2015 D.G.A.S.P.C. a încheiat următoarele parteneriate cu I.Ş.J. şi cu

instituţiile de învăţământ din subordinea acestuia, precum şi cu alte instituţii publice:

1. Protocol de colaborare nr. 27682/28.10.2015 cu Școala Gimnazială „Grigore Antipa‖

Botoșani;

2. Acord de parteneriat nr. 30087/19.11.2015 cu Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi‖

Botoșani;

3. Contract de colaborare nr. 28294/03.11.2015 cu CJRAE Botoșani, Școala Gimnazială nr.

12 Botoșani și Școala Gimnazială nr. 17 Botoșani;

4. Protocol de colaborare nr. 24761/23.09.2015 cu Școala gimnazială nr. 12 Botoșani;

5. Protocol de colaborare nr. 27723/29.10.2015 cu Școala gimnazială nr. 1, Bălușeni;

6. Protocol de colaborare nr. 28617/06.11.2015 cu Liceul „Regina Maria‖ Dorohoi și Liceul

Tehnologic Special „Ion Pillat‖ Dorohoi;

7. Protocol de colaborare nr. 32692/14.12.2015 cu Colegiul Național Mihai Eminescu

Botoșani;

8. Contract de parteneriat nr. 31388/04.12.2015 cu Seminarul Teologic „Sf. Ioan Iacob‖

Dorohoi;

9. Protocol de colaborare nr. 29471/16.11.2015 cu Școala Gimnazială „Ioan Murariu‖

Cristinești și Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat‖ Dorohoi;

10. Acord de parteneriat nr. 29472/16.11.2015 cu Școala Profesională „Sf. Apostol Andrei‖

comuna Suharău;

11. Protocol de colaborare nr. 27443/27.10.2015 cu Spitalul Județean de urgență

„Mavromati‖, Botoșani, Secția pediatrie;

12. Parteneriat de colaborare nr. 28418/04.11.2015 cu Liceul de Artă „Ștefan Luchian‖

Botoșani;

13. Declarație de parteneriat nr. 27170/22.10.2015 cu Muzeul Județean Botoșani;

14. Declarație de parteneriat nr. 27033/21.10.2015 cu Muzeul Județean Botoșani

15. Protocol de colaborare nr.3015/20.07.2015 (nr. Minister) cu Departamentul pentru

Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați;

16. Acord de parteneriat nr. 16892/26.06.2015 cu FILARMONICA DE STAT Botoșani

17. Acord de parteneriat nr. 26263/12.10.2015 cu FILARMONICA DE STAT Botoșani;

18. Acordul de parteneriat nr. 21303/18.08.2015 cu SC Lebăda Impex SRL Botoșani;

19. Protocol de colaborare nr. 15206/10.06.2015 cu Spitalul Județean de urgență

„Mavromati‖, Botoșani, Secția psihiatrie;

20. Acord de parteneriat nr. 15165/09.06.2015 cu Școala Gimnazială nr.1 Săveni și Centrul

de voluntariat, Filiala Săveni;

21. Acord de parteneriat nr. 14022/29.05.2015 cu Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani;

22. Protocol de colaborare nr. 12865/18.05.2015 cu Școala Gimnazială nr. 2 Botoșani;

23. Acord de parteneriat nr. 10265/20.04.2015 cu Liceul teoretic „Nicolae Iorga‖ Botoșani;

24. Contract de voluntariat nr. 10609/22.04.2015 cu Școala Gimnazială „Dimitrie Romanescu‖

Dorohoi;

25. Acord de parteneriat nr. 9756/09.04.2015 cu Școala Gimnazială nr. 1 Blândești;

26. Protocol de colaborare nr. 7689/19.03.2015 cu Liceul „Alexandru cel Bun‖ Botoșani;

27. Protocol de colaborare nr. 7985/23.03.2015 cu Școala Gimnazială nr. 1, Lunca;

28. Protocol de colaborare nr. 2325/27.01.2015 cu Colegiul Național „Grigore Ghica‖ Dorohoi;

29. Acord de parteneriat nr. 33290/17.12.2015 cu Școala Gimnazială nr. 17, Botoșani.

.

Page 41: Raport de activitate 2015

41

III.ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE IN DOMENIUL PERSOANELOR ADULTE CU

HANDICAP ŞI VÂRSTNICI

Misiunea DGASPC Botoşani, în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu handicap

şi vârstnice îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionale,

servicii specializate de protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor şi comunităţilor cu probleme

speciale, aflate în dificultate şi într-un grad de risc social, care nu au posibilitatea de a realiza prin

mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţa.

Acţiunile Direcţiei se îndreaptă către prevenirea şi combaterea situaţiilor de risc pentru

persoanele aflate în dificultate, pe care ele sau familiile lor nu pot să le soluţioneze.

În desfăşurarea activităţii în domeniul persoanelor adulte cu handicap Direcţia Generală de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani a avut în vedere obiectivele Strategiei judeţene

privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de la reabilitarea individului la

reformarea societății (pentru perioada 2014 – 2020) aprobată prin Hotărârea Consiliului

Judeţean nr.26/27.02.2014.

În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, personalul din cadrul Compartimentului de evaluare

complexă a persoanelor adulte cu handicap a efectuat un număr de 6113 evaluări/reevaluări

la sediul propriu şi la domiciliul persoanei, cu întocmirea raportului de evaluare complexă pentru

fiecare persoană cu handicap evaluată, recomandându-se sau nu încadrarea, respectiv

mentinerea în grad de handicap.

Evaluări 2015

Gradul grav de

handicap

Gradul accentuat

de handicap

Gradul mediu de

handicap

Gradul uşor de

handicap Respinşi

181 674 149 1 15

Nr. total evaluări: 1020 persoane

Reevaluări 2015

Gradul grav de

handicap

Gradul

accentuat de

handicap

Gradul mediu de

handicap

Gradul uşor de

handicap Respinşi

460 4140 421 2 70

Nr. total reevaluări: 5093 persoane

Nr.

crt.

Tipul de

handicap

Total persoane

reevaluate/evaluate

in anul 2015

Gr.I

Gr.II

Gr.III

Gr. IV Respinsi

6113 641 4814 570 3 85

Page 42: Raport de activitate 2015

42

1. Fizic

1237 189 772 255 3 18

2. Somatic

1368 109 1118 99 0 42

3. Auditiv

25 0 21 3 0 1

4. Vizual

1130 142 903 80 0 5

5. Mental

1005 120 783 102 0 0

6. Psihic

761 8 719 18 0 16

7. Asociat

540 55 469 13 0 3

8. HIV/SIDA

42 18 24 0 0 0

9. Boli rare

5 0 5 0 0 0

10 Surdocecitate 0 0 0 0 0 0

S-au verificat şi analizat conţinutul dosarelor persoanelor solicitante, respectiv documentele,

conform prevederilor art. 6 alin. 4 din H.G. 430/2008. În acest sens s-au acordat servicii de

consiliere persoanelor aflate în dificultate.

In baza raportului de anchetă psiho-socio-familială, specialiştii din cadrul compartimentului

de evaluare complexă au întocmit 109 referate prin care au propus măsura de protecţie

recomandată de specialiştii care au efectuat evaluarea pe teren la domiciliul persoanei, în

condiţiile legii. Secretariatul Comisiei a redactat 125 de hotărâri şi le-au transmis Comisiei de

Evaluarea a Persoanelor Adulte cu Handicap Botoşani.

Personalul serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap a soluţionat

cu competenţă un număr de 71 petiţii prin verificare, analiză şi evaluare pe teren.

Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a asigurat

transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de ordinea de zi şi data sedinţelor, in baza

convocatorului semnat de presedintele acesteia, membrilor comisiei de evaluare şi a tinut

evidenţa desfăşurării a unui număr de 81 de şedinţe, pentru care s-au intocmit procesele-verbale

privind desfăşurarea şedinţelor.

De asemenea, s-au redactat certificatele de încadrare in grad de handicap şi s-au

transmis persoanelor cu handicap documentele aprobate de comisia de evaluare, adică

certificatul de incadrare in grad de handicap, programul individual de reabilitare si integrare

socială, precum si alte documente eliberate de comisia de evaluare.

Secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a înaintat spre

soluţionare Comisiei Superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Bucureşti un

număr de 141 contestaţii din care s-a primit răspunsul pentru 90 persoane (pentru un număr de

63 de persoane s-a menţinut încadrarea în grad de handicap, pentru 27 persoane s-a

modificat încadrarea în grad de handicap, iar 8 dosare au fost propuse spre reevaluare).

Situaţia cazurilor soluţionate de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Botoşani şi a contestaţiilor depuse la Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu

Handicap:

Page 43: Raport de activitate 2015

43

Perioada Nr. contestaţii

depuse Comisia

Superioară de

Evaluare a

Persoanelor Adulte

cu Handicap

Botoşani

Nr.

contestaţii

soluţionate

Modul de soluţionare a contestaţiilor

Menţinere

în acelaşi

grad de

handicap

Propuse

spre

reevaluare

Modificare

grad de

handicap

01.01.2015 –

31.12.2015

114 90 63 8 27

S-au acordat prestaţii sociale conform prevederilor art. 58, alin. 2, 3 si 4, lit.a şi b, din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare şi prevederilor H.G. nr. 1665/2008, astfel:

o indemnizatie lunară, indiferent de venituri: a) în cuantum de 234 lei, pentru adultul cu handicap grav, la un număr de 3.026 beneficiari/lunar; b) în cuantum de 193 lei, pentru adultul cu handicap accentuat, la un număr de 6.836 beneficiari/lunar;

o buget personal complementar lunar, indiferent de venituri: a) în cuantum de 106 lei, pentru persoane cu handicap grav, la un număr de 3.778 beneficiari/lunar, din care 752 copii şi 3.026 persoane adulte; b) în cuantum de 79 lei, pentru persoane cu handicap accentuat, la un număr de 7.215 beneficiari/lunar, din care 379 copii şi 6.836 persoane adulte; c) în cuantum de 33,5 lei, pentru persoane cu handicap mediu, la un număr de 1.463 beneficiari/lunar, din care 849 copii şi 614 persoane adulte;

o indemnizaţie pentru plata însoţitorului adultului cu handicap vizual grav: - în cuantum de 777 lei , pentru un număr de 863 beneficiari/lunar;

o alocaţie lunară de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA: - în cuantum de 11 lei/zi, pentru un număr de 2 beneficiari/lunar; Numarul mediu de persoane cu handicap (adulti si copii) care benefiaza lunar pe prestatii sociale este de 12.456 beneficiari.

- conform prevederilor art. 35, alin. 4 si 5 din H.G. nr. 268/2007, modificata, au fost intocmite in cadrul serviciului 9.683 dispozitii privind stabilirea, suspendarea sau incetarea dreptului de asistenta sociala sub forma de prestatii sociale pentru persoane adulte si minori cu handicap ; - conform prevederilor art. 23, alin. 1 si 2 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu handicap grav si accentuat, insotitorii persoanelor cu handicap grav, insotitorii copiilor cu handicap accentuat, insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata ; s-au eliberat legitimatii pentru 290 beneficiari; - conform prevederilor art. 24, alin. 1,2,3 şi 4 din Legea nr. 448/2006, republicată, persoanele cu handicap grav, insotitorii şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban (auto,CFR), în limita a 12 călătorii pe an calendaristic, iar persoanele cu handicap accentuat, precum şi însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, beneficiază de gratuitatea transportului interurban în limita a 6 călătorii pe an calendaristic; s-au eliberat 48.406 bilete auto şi 7.720 bilete CFR, pentru 5.476 beneficiari; - conform prevederilor art. 5 din Ordin nr. 277/15.06.2009 şi art. 27 din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare s-a efectuat plata dobânzii la creditele persoanelor cu handicap pentru un număr de 28 beneficiari ; - conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare au fost intocmite si transmise angajatorului un numar de 1.301 acorduri privind angajarea cu contract individual de munca a unui asistent personal sau plata unei indemnizatii lunare.

Page 44: Raport de activitate 2015

44

În instituţiile publice de protecţie specială a persoanelor cu handicap din judeţul Botoşani, se aflau la

data 31.12..2015 un număr de 402 persoane cu handicap instituţionalizate, după cum urmează:

NR.

CRT.

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI

ASISTENŢĂ/

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI

REABILITARE/CENTRUL DE

INTEGRARE PRIN TERAPIE

OCUPAŢIONALĂ

NR.

PERSOA

NE

INSTITU-

ŢIONALIZ

ATE

Număr

persoane

cu

handicap

Număr

persoan

e

vârstnice

fara

handicap

Număr

persoane

care nu au

certificat de

persoană cu

handicap şi

nu se

încadrează în

categoria

vârstnicilor

1. Centrul de îngrijire şi Asistenţă (CIA)

Dorohoi 55 55

- -

2. Centrul de îngrijire şi Asistenţă (CIA)

Leorda 62 62

- -

3. Centrul de îngrijire şi Asistenţă (CIA)

Adăşeni 88 88

-

4. Centrul de Recuperare şi Reabilitare

(CRR) lonăşeni

Casa Ionaș – 11

Casa Rosetti - 48

59 59

- -

5. Centrul de Recuperare şi Reabilitare

(CRR) Dersca 42 42

- -

6. Centrul de Îngrijire prin Terapie

Ocupaţională (CITO) 03 30

- -

7. Centrul de îngrijire şi Asistenţă „Sf.

Ioan‖ Bucecea 16 16

- -

8. Centrul rezidențial pentru persoane

adulte cu handicapdin localitățile

Ionășeni si Botosani – sat Victoria,

com. Stăuceni

49 49

- -

TOTAL 401 401 -

TABEL CENTRALIZAT – numărul de beneficiari instituționalizați la data de 31.12.2015,

funcție de gradul de handicap

Page 45: Raport de activitate 2015

45

I. Arii de intervenţie şi direcţii de acţiune în cadrul Serviciului pentru protecţia adultului aflat în

dificultate:

- realizarea evaluării situaţiei psiho-socio-medicale pentru toate cazurile în care se solicită

institiţionalizarea persoanelor adulte şi vârstnice - abuzate, neglijate, lipsite de îngrijire

(temporar şi definitiv), abandonate;

Tipul de handicap

CIA ADĂȘENI

CIA BUCECEA

CIA DOROHOI

CIA LEORDA

CITO BOTOȘANI

CRPAH STĂUCENI

CRR DERSCA

CRR IONĂȘENI

TOTAL

ASOCIAT 7 1 2 6 3 3 3 2 27

AUDITIV - - 1 - - - - - 1

FIZIC 2 2 10 13 - - - - 27

HIV/SIDA - - - - 2 - - - 2

MINTAL 69 9 30 29 22 45 37 57 298

PSIHIC 8 2 9 9 1 - 1 1 31

SOMATIC - - - 1 1 - 1 1 4

VIZUAL - 2 3 4 - - - - 9

BOLI RARE - - - - - - - - -

SURDOCECITATE - - - - - - - - -

Nespecificat 2 - - - - - - - 2

TOTAL 88 16 55 62 29 48 42 61 401

Page 46: Raport de activitate 2015

46

- întocmirea raportului de evaluare psiho-socio-familială şi înaintarea dosarului Serviciului

de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi şi a Persoanelor Adulte cu Handicap cu

propunerea masurii de protectie, respectiv admiterea/respingerea cererii de

instituţionalizare;

- realizarea reevaluării psiho-socio-medicale o dată la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie,

cu scopul stabilirii potenţialului restant al fiecărui beneficiar al centrelor rezidenţiale, în

vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite; întocmirea fişei de evaluare

(socială, psihologică, medicală) şi a planului individual de intervenţie;

- verificarea periodică, în colaborare cu reprezentanţii abilitaţi ai administraţiei publice

locale de domiciliu sau reşedinţă a familiilor persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate,

situaţia acestora si propunerea măsurilor de reintegrare a persoanelor adulte, atunci când

condiţiile familiale o permit, asigurarea monitorizării post-reintegrare;

- coordonarea activităţii centrelor rezidenţiale, a modului de aplicare a Standardelor de

calitate specifice serviciilor de natură instituţională destinate persoanelor adulte şi

monitorizarea implementării acestora;

- identificarea persoanelor şi familiilor aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au

generat vulnerabilitate şi nevoie socială şi stabilirea măsurilor individuale în vederea

prevenirii marginalizării sociale a acestora;

- autosesizarea şi răspunsul la sesizările cu referire la diferite situaţii de criză în care se

găsesc persoanele adulte cu handicap şi vârstnice aflate în îngrijirea familiei;

- promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor în

nevoie;

- menţinerea legăturii cu autorităţile locale pentru identificarea si solutionarea cazurilor în

care sunt implicate persoanele adulte şi vârstnice aflate in dificultate, precum şi pentru

promovarea asistenţei şi îngrijirii la domiciliu;

- acordarea de măsuri de protecţie psihologică, sprijin informational, consilierea si cazarea

victimelor adulte ale traficului de fiinte umane/ persoanelor adulte supuse unui risc ridicat

de a deveni victime ale traficului de persoane şi familiilor acestora, pentru a beneficia de

facilităţile asigurate prin lege;

- realizarea informării şi consilierii familiilor victimelor traficului de persoane, abuzate, in

vederea conştientizării importanţei rolului acestora în recuperarea şi reabilitarea

victimelor.

II. Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2015 în cadrul Serviciului pentru

protecţia adultului aflat în dificultate:

1. Asigurarea intervenţiei în regim de urgenţă pentru sesizările privind persoanele adulte şi

vârstnice aflate în dificultate, derularea activităţii de asistenţă socială pentru acestea şi, după caz,

propunerea unei măsuri de protecţie specială:

s-au acordat servicii de consiliere socială şi psihologică în vederea prevenirii şi

depăşirii situaţiilor de dificultate, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale,

pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii pentru

persoanele instituţionalizate din cadrul instituţiei noastre, precum şi pentru cei care au

solicitat o măsură de protecţie; de asemenea, s-au acordat servicii de consiliere

socială şi psihologică pentru 17 persoane, precum şi pentru 2 victime confirmate a

traficului de persoane, pentru care s-au intocmit Fişe de consiliere

socială/psihologică/Rapoarte de evaluare psihologică;

au fost analizate si solutionate in termenul prevezut de lege toate sesizarile si petitiile

adresate D.G.A.S.P.C. Botosani, privind protectia persoanei adulte cu handicap sau a

persoanei varstnice, intocmindu-se pentru cele aproximativ 150 de cazuri un nr. De

312 adrese către institutii/persoane fizice;

Page 47: Raport de activitate 2015

47

în scopul identificării nevoilor, problemelor cu care se confruntă, şi acordării unei

măsuri de protecţie socială, respectiv instituţionalizarea, s-a efectuat evaluarea

complexă pe teren, întocmindu-se Raportul de evaluare a situaţiei psiho-socio-

familiale, pentru un număr de 106 persoane;

s-a propus Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi şi a

Persoanelor Adulte cu Handicap admiterea unui număr de 30 persoane în cadrul

centrelor de îngrijire şi asistenţă/recuperare şi reabilitare/integrare prin terapie

ocupaţională, persoane cărora nu li s-a putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu

sau în cadrul altor servicii din comunitate/pentru care s-a asigurat tranziţia din sistemul

de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a persoanei adulte cu handicap sau

transferul pe raza judeţului de domiciliu;

au fost monitorizate 35 cazuri pentru care nu s-a impus acordarea unei măsuri de

protecţie, în acest sens întocmindu-se adrese şi Fişe de monitorizare/Fişe de

închidere a cazului;

s-a colaborat cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu

reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu privind asigurarea

mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor

cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale,

precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul

judeţului Botoşani.

2. Dinamica numărului de persoane adulte şi vârstnice institutionalizate in anul 2015:

În scopul menţinerii, modificării sau revocării măsurii de protecţie specială, urmărindu-se

integrarea şi incluziunea socială a persoanei adulte cu handicap, s-a efectuat reevaluarea

situaţiei psiho-socio-familiale, o dată la 6 luni, pentru un număr aproximativ 406 beneficiari ai

centrelor de îngrijire şi asistenţă/recuperare şi reabilitare din subordinea instituţiei noastre.

În vederea analizării posibilităţii de reintegrare în mediul familial a beneficiarilor centrelor

rezidenţiale din structura organizatorică a instituţiei noastre şi/sau achitării contribuţiei lunare de

întreţinere, în cuantum total sau parţial, personalul de specialitate din cadrul serviciului a realizat

demersuri către susţinătorii legali ai persoanelor adulte cu handicap asistate, membrii familiilor

acestora/primăriile de domiciliu/serviciile publice de evidenţă a persoanelor, intocmindu-se in

acest sens peste 1039 adrese.

La 31.12.2015 în cele 8 centre rezidentiale erau găzduiţi 401 de beneficiari dintre care:

387 beneficiari cu domiciliul în judeţul Botoşani;

14 beneficiari cu domiciliul în alte judeţe.

În perioada analizată, s-au efectuat:

31 admiteri pentru persoane adulte cu handicap, cărora nu li s-a putut asigura protecţia şi

îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate;

10 transferuri, în scopul asigurării tranziţiei tinerilor cu handicap din sistemul de protecţie

a copilului ( public și privat) în sistemul de protecţie a persoanei adulte cu handicap;

5 beneficiari au fost reintegraţi definitiv în comunitate/mediul familial;

4 beneficiari au fost reintegraţi în comunitate/mediul familial pentru o perioada

determinată de timp;

pentru 26 beneficiari s-a revocat măsura de protecţie urmare decesului beneficiarilor.

Page 48: Raport de activitate 2015

48

In perioada raportată, în scopul optimizării activităţii de protecţie specială şi oferirea de

servicii adecvate, s-au efectuat un numar de 22 de reevaluări a situaţiei psiho-socio-familiale a

beneficiarilor în vederea transferului acestora între centrele rezidenţiale pentru persoane adulte

cu handicap din subordinea instituţiei noastre.

3. Sprijinirea integrării socio-profesionale a persoanelor adulte cu handicap,

instituţionalizate şi neinstituţionalizate (locuri de muncă, sprijin pentru acces la o locuinţă socială,

locuinţe de tranzit)

Prin Compartimentul antisărăcie şi prevenire a marginalizării sociale, protecţie de tip

familial a persoanelor aflate în dificultate, pe parcursul perioadei raportate au fost consiliaţi în

vederea acordării de servicii de sprijin pentru integrare socio-profesională (loc de muncă,

locuinţă, cursuri calificare) un număr de 9 tineri.

Activităţile de sprijin se referă în principal la monitorizarea tinerilor integraţi socio-

profesional, consilierea de specialitate în vederea începerii unei vieţi independente şi identificării

unei locuinţe cu chirie, îndrumare pentru întocmirea şi depunerea dosarului/solicitării către

primărie cu scopul obţinerii unei locuinţe sociale şi pentru ocuparea unor camere în cămine care

aparţin unor diverşi agenţi economici.

S-a colaborat cu ONG-urile şi instituţiile care realizează programe sociale pentru

îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor/grupurilor sociale aflate în situaţii de dificultate sau risc,

generatoare de marginalizare sau excluziune socială, în vederea acordării de servicii de

găzduire/îngrijire la domiciliu, asigurării de alimente şi/sau medicamente, precum şi servicii de

igienizare (Crucea Roşie Română, filiala Botoşani, Fundaţia Sarepta Dorohoi, Fundaţia Estuar

Botoşani, Asociaţia Tereza Botoşani, Protopopiatul Botoşani, unităţile de asistenţă medico-

socială de pe raza judeţului Botoşani, Căminul pentru persoane vârstnice Truşeşti, judeţul

Botoşani, centre private – Centrul de Asistenţă Socială ―Gabriela Rădoiaş‖, comuna Corlăteni,

judeţul Botoşani, Cămin privat Dorohoi, judeţul Botoşani).

IV. PROIECTE ÎN APLICARE / IMPLEMENTATE ÎN ANUL 2015 cadrul DGASPC

PARTENERIATE PENTRU DEZVOLTAREA DE PROIECTE:

1. Proiectul “ ACCES PLUS - pentru o piață a muncii incluzivă”, Cod proiect:

POSDRU/165/6.2/S/141673, proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul

Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6

„Promovarea incluziunii sociale‖ DMI 6.2 „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor

vulnerabile pe piața muncii‖, implementat de Orașul Siret în calitate de Aplicant împreună cu

următoarele organizații în calitate de Parteneri Naționali: Institutul pentru Parteneriat Social

Bucovina din Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului

Botoșani, Asociația pentru Participare Cetățenească Făgăraș, LTL Documentary SRL Alba Iulia

și Die Querdenker Austria alături de Confederation of European Firms, Employment Initiatives

and Cooperatives (CEFEC) Belgia ca Parteneri Transnaționali.

Obiectivul general al proiectului este susținerea dezvoltării educaționale, integrării și

reintegrării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile din regiunile Nord-Est și Centru a României

prin oferirea de servicii suport, programe de formare profesională și sesiuni de formare

profesională la locul de muncă, dezvoltate în cadrul unui consorțiu profesionist trans-național.

În cadrul proiectului sunt dezvoltate 5 Centre de Incluziune Socială (CIS-uri), inclusiv CIS

Botoșani, care vor funcționa ca centre de consiliere și orientare a grupurilor vulnerabile,

persoanelor supuse riscului de marginalizare și excluziune socială.

Obiective specifice:

Page 49: Raport de activitate 2015

49

ObS1 – Dezvoltarea pe o perioada de 16 luni a 5 Centre de Incluziune Sociala (CIS) pilot in

comunități slab dezvoltate, pentru oferirea de servicii suport profesionale in vederea integrării pe

piața muncii a persoanelor vulnerabile (persoane de etnie roma, persoane cu dizabilități si tineri

care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului).

ObS2 – Creșterea posibilităților de angajare a 688 de persoane care aparțin grupurilor

vulnerabile vizate din cele 2 regiuni de implementare a proiectului, prin oferirea de programe de

formare profesionala acreditate.

ObS3 – Dezvoltarea de sesiuni de formare profesionala la locul de munca cu o durata de 6 luni,

pentru 48 persoane care aparțin grupurilor vulnerabile din cele 2 regiuni de implementare a

proiectului, prin colaborarea directa cu potențiali angajatori.

ObS4 – Crearea, implementarea si evaluarea unui model European adaptat realității locale din

regiunile Nord -Est si Centru a României, pentru dezvoltarea educaționala, integrarea si

reintegrarea pe piața muncii a persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile si creșterea

condiției psihologice si sociale a acestora, prin organizarea unor grupuri de sprijin online pentru

beneficiari, vizite de studiu trans-nationale pentru practicieni si grupuri de lucru pentru

profesioniști.

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din persoane de etnie roma, persoane cu dizabilități si

tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului.

Perioada de implementare: 16.04.2014 – 31.12.2015.

REZULTATE PROIECT: DGASPC BOTOȘANI:

Înființarea Centrului de Incluziune socială ACCES PLUS BOTOȘANI

Serviciile oferite de CIS ACCES PLUS BOTOȘANI ( adresa:strada Ion Pillat nr. 28 Botosani)

sunt:

Informare/orientare pe piața muncii

Evaluare profesională

Consiliere vocațională

Mediere pe piața muncii

Cursuri de formare profesională

Cursuri de formare profesională

→ Cursuri de nivel 1- Lucrător în comerț – 2 grupe și Agent de curățenie, clădiri și mijloace de

transport – 2 grupe

TOTAL CURSANTI NIVEL 1 (79 CURSANȚI) : 14 TINERI, 41 ROMI, 24 PERSOANE CU

DIZABILITĂȚI

TOTAL CURSANȚI NIVEL 1 ABSOLVENȚI CU CERFIFICAT ANC (77 cursanti):13 TINERI, 40

ROMI și 24 PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

→ Cursuri de nivel 2 - Frizer/Coafor/Manichiură/Pedichiură – 2 grupe și

ipsosar/gipsar/vopsitor/tapețar – 1 grupă

TOTAL CURSANTI NIVEL 2 ( 69 CURSANȚI) : 22 TINERI, 39 ROMI, 8 PERSOANE CU

DIZABILITĂȚI

TOTAL CURSANȚI NIVEL 2 ABSOLVENȚI CU CERFIFICAT ANC ( 64 cursanti): 21 TINERI, 36

ROMI, 7 PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Page 50: Raport de activitate 2015

50

TOTAL CURSANTI INSCRISI: 148

TOTAL CURSANȚI ABSOLVENȚI CU CERFIFICAT ANC: 141

Procent de promovabilitate: 95,27%

Practica la locul de muncă:

10 persoane: 2 persoane cu dizabilități si 8 romi.

Domeniile de activitate: 5 in domeniul construcțiilor si 5 in domeniul întreținerii curățeniei și a

spațiilor verzi. Cele 10 persoane cu practică la locul de muncă sunt înscriși și au finalizat Curs de

nivel 1 – Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport.

Grupuri de lucru:

- S-au defășurat 3 grupuri de lucru la care au fost invitațI din partea: ITM Botoșani, SPLAS

Botoșani, DGASPC Botoșani, Asociația Buzz Media, Asociația Trup și Suflet, Asociația

Humanitas Tineret, Asociația Nevăzătorilor, SC Maxim Special Construct SRL, Î.I. Mihai Dorin,

SC Salon Nasty SRL, Sindicatul IMPACT, Asociația Clara, DAS Dorohoi și ai organizațiilor de

romi din Botoșani.

GRUPUL DE LUCRU NR. 1 - Total: 25 persoane prezente

În discuțiile care au avut loc s-au ridicat probleme legate de formarea la locul de muncă și de

crearea a 10 noi locuri de muncă pentru persoanele calificate în cadrul programelor de formare

ale CIS Botoșani

GRUPUL DE LUCRU NR. 2 - Total: 25 persoane prezente

În cadrul grupului de lucru s-a discutat problematica legată de angajarea persoanelor cu

dizabilități, context în care a fost prezentat și un film de prezentare a unor modele de întreprinderi

de economie socială, angajatoare de persoane cu dizabilități.

GRUPUL DE LUCRU NR. 3 - Total: 26 persoane prezente

În cadrul grupului de lucru s-a abordat problematica incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile,

obstacolele întâmpinate de persoanele vulnerabile în demersurile lor de accesare a programelor

de formare și pe piața muncii.

Alte rezultate proiect:

Pagină web de prezentare proiect- http://www.acces-plus.eu/

Platforma moodle

Apariții media

Seminarii de de dezvoltare personală pentru grupuri vulnerabile

Seminarii pentru sănătate – pentru grupuri vulnerabile

Mese rotunde pentru diseminarea rezultatelor proiectului - susținute în două regiuni de

dezvoltare ( în municipiile Baia Mare și Botoșani)

Conferințe de presă

Schimburi de experiență în Austria și Polonia

2.DGASPC Botosani a încheiat în anul 2010 ( număr de inregistrare la DGASPC 24136 din

23.11.2010) conform Hotărârii CJ Botoşani nr. 161 din 29.11.2010 CONVENTIA DE ASOCIERE

– dintre judeţul Botoşani, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Fundatia

SERA România şi Fundaţia ―Hope and Homes for Children‖ România cu privire la înfiinţarea,

reabilitarea, reorganizarea şi funcţionarea unui Centru de recuperare pentru copilul cu handicap,

a unui Centru de tip respiro şi a şase centre de plasament de tip familial.

În vederea aplicării acestei convenţii, cei patru parteneri – Consiliul Judeţean Botoşani, Direcţia

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, Fundaţia „SERA ROMANIA‖ şi

Fundaţia „Hope and Homes for Children‖ România, au următoarele atribuţii :

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani şi/ sau

Consiliul Judeţean Botoşani – se obligă să pună la dispoziţia partenerilor la convenţie

terenul necesar construirii centrelor de plasament de tip familial, să permită organizarea

în actualul imobil al centrului reamenajarea şi/sau dotarea corespunzătoare a unui centru

Page 51: Raport de activitate 2015

51

de recuperare pentru copilul cu handicap şi a unui centru de tip respiro, să asigure buna

funcţionare cu personal a centrelor prin transfer, redistribuire, şi alte modalităţi permise de

lege, să organizeze în continuare şi să includă centrul de recuperare pentru copilul cu

handicap şi centrul de tip respiro în propriul sistem de asistenţă socială, să construiască

o casĂ de tip familial din resurse proprii cu respectarea standardelor în vigoare, să

înfiinţeze ca atare, să organizeze şi să includă centrele de plasament de tip familial

construite / reabilitate de către SERA şi HHC R în propriul sistem de asistenţă socială şi

protecţia copilului, precum şi să asigure contribuţia financiară pentru plata serviciilor ce

presupune accesul la utilităţi, pe terenul pe care se vor construi cele 6 imobile. Costurile

pe care DGASPC Botoşani este obligată prin convenţie să le susţină, sunt :

- suma de 200.000 (două sute mii) de EURO, necesari construirii/amenajării şi

dotării unui centru de plasament de tip familial ;

- suma de 80.000 (optzeci de mii) de EURO, reprezentând contravaloarea accesului

la utilităţi;

- suma de 2.185 lei per beneficiar/lună x 72 de beneficiari x 12 luni = 1.887.840 lei,

reprezentînd costuri pentru funcţionarea anuală a serviciilor furnizate de cele 6

centre de palsament de tip familial .

Fundaţia „SERA ROMANIA” se obligă să execute prin intermediul propriilor co-

contractori, , respectiv lucrările de reamenajare şi/sau dotare corespunzătore a centrului

de recuperare pentru copilul cu handicap şi a centrului de tip respiro . Costurile pe care

Fundaţia „SERA ROMANIA‖ este obligată prin convenţie să le susţină, sunt :

- suma de 400.000 (două sute mii) de EURO, necesari construirii/amenajării şi

dotării celor două centre de plasament de tip familial

- toate costruile necesare reamenajării şi/sau dotării centrului de recuperare pentru

copilul cu handicap şi a centrului de tip respiro

Fundaţia „Hope and Homes for Children” România se obligă să execute, prin

intermediul propriilor co-contractori, lucrările de achiziţie/construire a trei centre de

plasament de tip familial. Costurile pe care Fundaţia „Hope and Homes for Children‖

România este obligată prin convenţie să le susţină, sunt :

- suma de 600.000 (două sute mii) de EURO, necesari construirii celor trei centrede

plasament de tip familial

În luna martie 2015 s-a finalizat implementarea:

- Fundaţia „SERA ROMANIA” a finalizat in anul 2012 construirea respectiv dotarea a 2 case de

tip familial. Astfel, incepand cu 01.07.2012 funcţionează ( cu 2 case in care beneficiază de

servicii 24 de copii cu dizabilităţi transferaţi de la Centrul de plasament si recuperare ) Complexul

de case de tip familial „Sf Mina” Botoşani. De asemenea, in locatia Centrului de palsament si

recuperare au fost finalizate lucrările de reamenajare şi/sau dotare corespunzătore a centrului de

recuperare pentru copilul cu handicap şi a centrului de tip respiro.

- Fundaţia Hope and Homes for Children a finalizat evaluarea beneficarilor. Activitatile de

formarea de personal s-au finalizat (personalul Centrului de plasament si recuperare a beneficat

in perioada 2011 - 2012 de trei module de formare iar in anul 2013, la terminarea lucrărilor

caselor de tip familial şi mutarea beneficiarilor din instituţia rezidenţială de tip calasic, salariații au

susținut și examenul final al cursurilor de formare). De asemenea, in luna august 2013, cele 3

case de tip familial au fost finalizate și dotate corespunzător standardelor in domeniu, copiii au

fost mutați și a avut loc activitatea de inaugurare a serviciilor noi in prezenta reprezentanților

Consiliului Județean Botoșani și a celorlalți parteneri.

- DGASPC Botoșani a inceput in anul 2013 construcția unei case de tip familial – pentru 12 copii

cu dizabilități..

Page 52: Raport de activitate 2015

52

Precizare1: în luna decembrie 2013, s-a încheiat Actul adiţional nr. 3 la Convenţia de asociere

prin care s-a prelungit termenul de finalizare a lucrărilor casei de tip familial, cu 6 luni – respectiv

30.06.2014

Precizare 2: în luna iunie 2014, s-a încheiat Actul adiţional nr. 4 la Convenţia de asociere prin

care s-a prelungit termenul de finalizare a lucrărilor casei de tip familial, cu 6 luni – respectiv

31.12.2014

Precizare 3: în luna decembrie 2014, s-a încheiat Actul adiţional nr. 5 la Convenţia de asociere

prin care s-a prelungit termenul de punere in funcțiune a casei de tip familial, cu 3 luni – respectiv

31.03.2015. In anul 2015 s-au finalizat lucrările de construcție a celei de a 6-a casa de tip familial.

S-au întreprins demersuri pentru atragerea unor finanțări ( de la bugetul de stat si din

donații/sponsorizări) pentru utilarea casei nr 6 – construită cu fonduri bugetare – cu echipamente,

mobilier, logistică, echipamente electrocasnice necesare funcționării in condiții optime a unității

de tip rezidențial. În luna martie 2015, s-a finalizat proiectul.

O componentă a parteneriatului cu Fundaţia „Hope and Homes for Children‖ România o

reprezintă implementarea Programului de Prevenire a Separării Copilului de Familie, dezvoltat

de Fundaţia HHC România în colaborare cu DGASPC Botoşani, în vederea planificării şi operării

unor servicii şi/sau intervenţii, prin care să se urmărească menţinerea copiilor în cadrul familiilor

naturale sau extinse. In acest cadru s-a oferit:

Intervenţii concrete de sprijin, de exemplu:

- Suplimentarea resurselor alimentare;

- Suplimentarea resurselor de vestimentaţie şi încălţăminte;

- Suplimentarea resurselor de igienă;

- Acoperirea unor taxe identificate ca nevoi urgente;

Numărul de cazuri incluse in Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie finanţat de

către Fundaţia HHC Baia Mare, judeţul Maramureş – in anul 2015

I. Prevenirea separării copilului de familie ( cazuri instrumentate de către asistenți

sociali de la Complexul de servicii comunitare, centrul maternal si

compartimentul protecție de tip familial) : 15 CAZURI

Total familii sprijinite material: 15 familii

Număr de copii sprijiniți: 23 COPII

II. Postreintegrare şi integrare in familii substitut: ( cazuri instrumentate de către

asistenți sociali din unitățile rezidențiale, compartimentul rezidential,

compartimentul de asistență maternală respectiv compartimentul protecție de

tip familial): 14 cazuri

Total familii sprijinite material: 15 familii

Total copii sprijiniti material: 21 copii

III. Inserție socio –profesională : din sistemul rezidențial, sistemul de asistență

maternală ( cazuri instrumentate de către asistenți sociali din unitățile

rezidențiale, compartimentul rezidential, compartimentul de asistență

maternală): 14 cazuri

Total tineri sprijiniti material: 14 tineri

TOTAL GENERAL FAMILII: 29

TOTAL GENERAL COPII/TINERI: 58

COMPONENTA FINANCIARĂ A PROGRAMULUI

Page 53: Raport de activitate 2015

53

Luna de acordare

ajutor

Suma

acordata/rein

tegrari din

AMP si

rezidential

(lei)

Suma

acordata/ISP

din AMP si

rezidential

(lei)

Suma

acordata/PREVE

NIRE ( lei)

Total ( lei)

IANUARIE

1300 3900 250

FEBRUARIE

1650 1650 4600

MARTIE

2600 3400 11350

APRILIE

2200 1800 10400

MAI

6300 4750 5700

IUNIE

2750 3500 5950

IULIE

2450 4300 1800

AUGUST

3250 3550 1100

SEPTEMBRIE

4250 3850 2400

OCTOMBRIE

2200 800 800

NOIEMBRIE

2450 2850 1600

DECEMBRIE

- - -

TOTAL

31.400 34.350 45.950 111.700 lei

DGASPC Botoșani a incheiat cu Fundația HHC Baia Mare o Convenție de colaborare ( nr.

10218/12.05.2014) în care se stipulează aspecte legate de :

continuarea progamelor de formare profesională a salariaților din DGASPC;

prevenirea separării copilului de familie;

reducerea numărului de copii instituţionalizaţi – reintegrare;

închiderea Centrul de Plasament ”Elena Doamna”;

sprijin pentru o viața independentă acordat tinerilor instituţionalizaţi care părăsesc sau pot

părăsi sistemul de protecție specială;

formarea profesională și asistenţa tehnică oferită DGASPC Botoșani - personalului care

oferă servicii sociale pentru copii;

analiza serviciilor oferite copiilor din cadrul sistemului de protecție a copilului al DGASPC

Botoșani în vederea optimizării acestuia;

reabilitarea si dotarea unor apartamente aflate în structura DGASPC Botosani ( situate în

municipiul Dorohoi).

DGASPC s-a obligat să asigure pe parcursul desfășurării proiectului de închidere a Centrului

de plasament ”Elena Doamna” stoparea intrărilor în instituție.

În luna septembrie 2015, Fundația HHC România a finalizat reabilitarea a 5 apartamente în

municipiul Dorohoi iar rezultatele conventiei de colaborare sunt:

Page 54: Raport de activitate 2015

54

8 tineri proveniți din Centrul de Plasament ‖Elena Doamna‖ Botoșani au avut măsura de

protecție revocată datorită dobândirii capacității depline de exercițiu (7 dintre aceștia

beneficiind de sprijin financiar pentru reintegrare socio-profesională) ;

1 copil a fost transferat în plasament familial și alți 2 au fost transferați la alte centre, de

copii și, respectiv adulți cu dizabilități;

5 apartamente din municipiul Dorohoi aparținând DGASPC Botoșani, au fost reabilitate și

dotate astfel încât să răspundă în mod adecvat nevoilor de creștere, îngrijire și educare a

copiilor și tinerilor din sistemul rezidențial de protecție;

27 de copii și tineri din sistemul rezidențial beneficiază de un mediu apropiat celui familial

prin mutarea lor, la începutul anului școlar 2015 -2016, din Centrul de Plasament „Elena

Doamna‖ Botoșani, la apartamentele reabilitate din municipiul Dorohoi;

un centru de tip vechi, respectiv Centrului de Plasament „Elena Doamna ” Botoșani

a fost închis începând cu data de 15 septembrie 2015.

3. DGASPC Botoşani a încheiat in luna februarie 2015, Conventie de parteneriat intre Instituţia

Prefectului Judeţul Botoşani, 4 Primării din judeţul Botoşani (Albeşti, Copălău, Tudora, Vorona) şi

Reprezentanţa UNICEF România în cadrul Proiectului „PRIMA PRIORITATE: NICI UN COPIL

INVIZIBIL”. Proiectul s-a implementat in 8 judeţe din România respectiv in 32 de comunităţi şi a

avut premisele necesare pentru a se continua şi în anul 2015 ( acest proiect a inceput in luna

iunie 2011, cu 13 comune din judeţ ( Albești, Bălușeni, Călărași, Coțușca, Copălău, Cristinești,

Ibănești, Hlipiceni, Răuseni, Șendriceni, Todireni, Tudora și Vorona in urma selecţiei realizate la

finalul anului 2011, au ramas in proiect pentru anul 2012 , 8 comune (Albești, Copălău, Călărași,

Hlipiceni, Răuseni, Todireni, Tudora și Vorona) apoi in anii 2013, 2014 respectiv 2015 au ramas

in proiect 4 comune ( precizate mai sus.)

Proiectul face parte din Programul „Servicii Bazate pe Comunitate‖ (CBS) desfăşurat de UNICEF

în România. CBS vizează o abordare preventivă a sistemului de protecţie socială, cu precădere

în mediul rural. Scopul Proiectul „Sprijinirea copiilor invizibili” este creşterea impactului politicilor

de protecţie socială asupra copiilor săraci şi expuşi din punct de vedere social (INVIZIBILI) şi

familiile lor. Proiectul, demarat în anul 2011, a pornit de la premisa că politicile de protecţie

socială au un impact scăzut asupra celor mai vulnerabile categorii de copii şi familiile lor, mai ales

din cauză că sunt axate preponderent pe dimensiunea pecuniară a asistenței sociale, respectiv

prestațiile sociale. Din acest motiv proiectul a avut ca obiectiv major compensarea lipsei de

servicii sociale de bază la nivel comunitar prin introducerea unor prime elemente, acțiuni și

activități de asistență socială care să se plieze, în mod complementar alocațiilor sociale, pe

nevoile pe care comunitățile rurale le au.

În proiect, asistenţii sociali au avut responsabilităţi multiple la nivelul comunităţii, inclusiv

efectuarea unui recensământ comunitar (in anul 2011, pentru identificarea cazurilor de copii

vulnerabili), dar şi identificarea şi aplicarea unor soluţii la problemele acestor copii cuajutorul

Structurii Comunitare Consultative. Coordonarea activităţilor la nivel judeţean a fost asigurată de

un supervizor din cadrul Direcţiei Generale Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

(DGASPC). Un alt actor de la nivel judeţean a fost Prefectura al cărei rol principal a fost acela de

a facilita comunicarea cu comunităţile locale şi de a îndruma procesul de selectare a

comunităţilor în vederea includerii lor în proiect. De asemenea, in anii 2013, 2014 si 2015 s-a

colaborat cu Direcţia de Sănătate Publică – având in vedere componenta de asistenţă medicală

comunitară pe care a adaugat-o proiectul.

Pornind de la scopul inițial al proiectul de a contribui la creșterea impactului politicilor de protecție

socială şi sănătate asupra celor mai săraci și excluși social dintre copiii și familiile vulnerabile din

România, în anul 2014 si 2015 obiectivele operaționale au fost după cum urmează:

Page 55: Raport de activitate 2015

55

Obiectiv 1:

Dezvoltarea capacității actorilor locali din mediul rural de a furniza servicii integrate,

bazate pe comunitate, eficace și eficiente.

Obiectiv 2:

Contribuţie la implementarea strategiei naționale în domeniul protecţiei şi promovării

drepturilor copilului, dar şi a altor strategii sectoriale (e.g. strategia naţională de sănătate)

şi la dezvoltarea/îmbunătăţirea cadrului normativ din aceste domenii, cu focus asupra

eficientizării acesteia și aducerii serviciilor sociale de bază cât mai aproape de beneficiari

și nevoile lor.

Obiectiv 3:

Îmbunătăţirea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor cu impact pe dezvoltarea şi protecţia

copiilor şi adolescenţilor, cu accent pe reducerea tuturor formelor de violenţă asupra

copilului în cadrul familiei şi în comunitate.

1. Principalele activităţi

1.1. La nivel local pentru cele 4 omune din proiect

Continuarea activităților în anul 2015, s-a realizat prin:

- identificarea, evaluarea de nevoi şi monitorizare: s-a urmărit mai atent situații cu potențial de

risc deja identificate în primii ani de implementare a proiectului;

- continuarea furnizării pachetului minim de servicii: pe baza activităţilor de identificare şi

evaluare continue, se vor selecta din pachet acele elemente relevante pentru copii şi familiile

lor,

- continuarea consolidării structurilor comunitare consultative: dezvoltarea și aplicarea unor

regulamente de organizare și funcționare efectivă, şi a unor instrumente de lucru unitare, în

concordanță cu nevoile identificate,

- cooperarea cu structurile județene: continuarea comunicării și raportării către responsabilii de

proiect din cadrul DGASPC şi DSP, dar şi participarea la diverse formări, sesiuni de lucru,

schimburi de experiență,

- susţinerea structurilor de tip centru de sprijin și consiliere pentru copii și părinți: această

activitate a fost finanțat separat și suplimentar față de celelalte și se va obține doar prin

elaborarea unui proiect (micro-grant) care trebuie să aibă la bază evaluarea de nevoi

efectuată în 2011 şi eventual ajustată în 2012.

- conlucrarea şi cooperarea cu (acolo unde există) ceilalţi profesionişti care activează la nivel

comunitar, inclusiv a reprezentantului proiectului „Hai la şcoală‖ în activităţile de identificare,

evaluarea de nevoi, furnizare de servicii ale pachetului minim, interacţiunea cu structurile

comunitare consultative şi structurile judeţene, şi în vederea implementării activităţilor din

cadrul proiectului (micro-grant) 2015.

Elementele de noutate sunt reprezentate de:

accentul pe integrarea serviciilor sociale de bază cu precădere asistenţă socială, asistenţă

medicală comunitară şi asigurarea accesului la servicii de educaţie.

introducerea unei noi metodologii şi respectiv a unui instrument de colectare şi bază de date,

care să permită o diagnosticarea completă a vulnerabilităţilor pe baza unei grile de indicatori

aplicată unitar pentru toţi copiii şi toate comunităţile. Acest element de notate va include şi

corectarea actualei baze de date centralizată cu copiii ‗invizibili‘, dar care să solicite informaţii

sistematice despre toţi membrii familiei. Noua metodologie va fi integrată într-o aplicaţie on-

line care va permite şi monitorizarea în timp real a activităţii desfăşurate în teren, precum şi

agregarea datelor la diferite niveluri (comunitar, judeţean, proiect) în orice moment, ceea ce

ar contribui la ajustarea promptă a intervenţiilor pe baza evidenţelor.

Page 56: Raport de activitate 2015

56

redefinirea pachetului minim de servicii va fi implicită procesului de îmbunătăţire a

metodologiei de diagnostic a vulnerabilităţilor, precum şi a facilităţilor de monitorizare a

furnizării şi respectiv impactului unor servicii cheie (e.g. adolescenţi).

iniţierea unor activităţi/servicii de informare, educare şi comunicare a familiilor beneficiare, a

profesioniştilor la nivel comunitar şi a autorităţii publice locale, ce vizează îmbunătăţirea

cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor cu impact pe reducerea tuturor formelor de violenţă

asupra copilului, cu precădere a formelor violente de disciplinare.

1.2. La nivel județean:

Continuarea activităților în anul 2015 s-a realizat pe baza continuării tuturor atribuțiilor de

supervizare conform termenilor de referinţă, adaptate la noul context.

- sprijinirea şi facilitarea abordării integrate în furnizarea serviciilor sociale de bază atât la nivel

comunitar prin încurajarea, supervizarea, monitorizarea şi documentarea activităţilor integrate

ale asistentului social împreună cu asistentul medical comunitar/mediatorul sanitar rom, şi

(acolo unde există) mediatorul şcolar şi reprezentant al proiectului „Hai la şcoală!‖, cât şi la nivel

judeţean,

- coordonarea activităţilor din cadrul centrului de resurse pentru sprijinirea asistenților sociali

comunitari și a structurilor comunitare consultative la nivelul DGASPC. Se doreşte ca în

continuare centrul să fie în primul rând o modalitate de lucru și mai puțin o infrastructură (se

așteaptă ca DGASPC să poată pune la dispoziția proiectului o sală pentru diverse reuniuni).

Centrul va avea la dispoziție un buget care să susţină organizarea activităţilor, asigurat de

proiect,

- coordonarea activităţilor de supervizare a asistenţilor medicali comunitari se realizează prin

persoana desemnată de către DSP şi partenerul de implementare şi se va realiza prin

instrumente şi mecanisme similare cu cele utilizate în cadrul proiectului derulat în perioada

2013 -2015.

- elaborarea proiectelor (micro-grant-uri) în fiecare din județe va necesita implicarea

supervizorilor pe mai multe paliere: diseminarea informațiilor către comunități, asistenţă

tehnică pentru elaborarea proiectelor, validarea tehnică a formei finale, centralizarea

proiectelor de la comunități și transmiterea lor către UNICEF, și sprijin în implementare şi

monitorizare,

- susţinerea întălnirilor trimestriale cu persoanele supervizate, dintre care cel puţin una să

includă şi participare multi-disciplinară (acolo unde există, si mediatorul şcolar şi reprezentant

al proiectului „Hai la şcoală!‖.

Demararea unor activități noi, specifice, în anul 2015: ca și pentru proiectul în ansamblu, s-a

diversificat aria de acțiune, supervizorul având un rol mai structurat în ceea ce privește asistența

tehnică. În continuare sunt enumerate și explicitate aceste situații:

- introducerea unei noi metodologii şi respectiv a unui instrument de colectare şi bază de date,

care vor presupune şi ajustarea instrumentelor de raportare şi monitorizare. Aceste

instrumente au fost finalizate în prima jumătate a anului 2015, iar introducerea lor şi

implementarea lor adecvată trebuie susţinută de asistenţă şi supervizare corespunzătoare,

- ajustarea pachetului minim de servicii în activitățile de la nivel comunitar va necesita o

mobilizare a suportului tehnic pe care supervizorii îl pot oferi în acest domeniu. Este de

așteptat ca supervizorii să aibă un dublu rol: suport către profesioniştii care implementează

noul pachet la nivel comunitar şi monitorizarea furnizării şi respectiv impactului unor servicii

cheie (e.g. adolescenţi), dar şi agenți primari de feed-back pentru grupul de experți care a

lucrat la definirea pachetului minim,

- participarea şi asistenţă în iniţierea unor activităţi de informare, educare şi comunicare a

familiilor beneficiare, a profesioniştilor la nivel comunitar şi a autorităţii publice locale, ce

vizează îmbunătăţirea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor cu impact pe reducerea tuturor

Page 57: Raport de activitate 2015

57

formelor de violenţă asupra copilului, cu precădere a formelor violente de disciplinare.

Aceasta va presupune şi participarea (şi/sau identificare altor persoane resursă din cadrul

DGASPC, DSP pentru participarea) la sesiunile de formare, precum şi suprevizarea

activităţilor de informare, educare şi comunicare organizate la nivel local,

- participarea la cartagrafierea resurselor în domeniul educaţiei la nivel comunităţilor implicate

în cadrul proiectului „Prima prioritate:niciun copil invizibil!‖ şi a bunelor practici de furnizarea a

serviciilor comunitare în zonele urbane,

1.3. La nivel central:

În cursul anului, în cadrul activităţii unui grup de experţi, în colaborare cu reprezentanţii

autorităţilor centrale, s-a finalizat metodologia şi respectiv instrumentul de colectare şi bază de

date, care să permită o diagnosticarea completă a vulnerabilităţilor pe baza unei grile de

indicatori aplicată unitar pentru toţi copiii şi toate comunităţile. Acestea vor contribui şi la

redefinirea pachetului minim de servicii şi respectiv a standardelor de calitate a serviciilor incluse

în pachet, precum şi a facilităţilor de monitorizare a furnizării şi respectiv impactului unor servicii

cheie.

Deasemenea, realizarea unor analize de impact financiar în vederea replicării proiectului

demonstrativ la scară naţională, va presupune şi un modelul de calcul al costurilor, măsurarea

impactul bugetar, urmate de testarea în teren a unor standarde de cost, designul unei matrice de

calcul a impactului pe beneficiari şi a eficienței intervenţiilor.

Comunicarea pentru dezvoltare, element cheie al proiectului „Prima prioritate:niciun copil

invizibil!‖, dar şi a altor proiecte demonstrative implementate la nivel local, va fi ajustată funcţie de

strategia instituţională de adresare a cunoştinţelor, practicilor şi atitudinilor a familiei şi

comunităţilor, cu accent pe reducerea formelor de violenţă asupra copilului.

În luna septembrie 2015, proiectul s-a încheiat cu o Strategie de exit agreată de către toți

partenerii .

În perioada 23 - 25 februarie 2015 au avut loc in județul Botoșani ( comunele Tudora si

Albești) filmări in cadrul Campaniei privind violența asupra copilului ( a fost realizat un

material documentar cu filmări/interviuri individuale la 4 familii respectiv 8 actori locali din

cele două comune). Filmul documentar a fost realizat in parteneriat cu TRV si prezentat la

postul național de televiziune in data de 05 iunie 2015 când se sărbătorește Ziua

Națională a Împotriva Violenței Asupra Copilului;

In data 10 septembrie 2015 a avut loc la Instituția Prefectului – județul Botoșani o întânire

de final de proiect; la această întâlnire au participat: specialiști UNICEF, prefectul si

subprefectul județului, directori ai instituțiilor deconcentrate, directori DGASPC , DSP si 65

de reprezentanți ai APL –urilor din județ dintre care 45 de primari. De menționat faptul că

la această întâlnire de lucru a participat un nr. însemnat de reprezentanți din media

locală, au adresat intrebări si au scris știri În baza acestui eveniment. De asemenea,

primarii prezenți au solicitat informații suplimentare referitoare la aplicația AURORA

Alte activități ale DGASPC referitoare la aplicarea unor proiecte de finanțare :

- DGASPC Botoșani a aplicat împreună cu Fundația Romanian Angel Appel, proiectele :

„Comunitate pregatită, copil integrat - suport pentru integrarea școlară și socială a copiilor cu

tulburări din spectrul autismului‖ in cadrul Componentei 4. SERVICII SOCIALE SI DE BAZA,

Fondul ONG - Runda 2 precum si „Întărirea serviciilor de consiliere şi suport la nivel local

pentru părinţii copiilor şi adolescenţilor cu TSA‖; rezultate - proiectule au fost admise la

finanțare iar in anul 2015 s-au desfășurat următoarele activități în cadrul DGASPC Botoșani.

Page 58: Raport de activitate 2015

58

1. „Întărirea serviciilor de consiliere şi suport la nivel local pentru părinţii copiilor şi

adolescenţilor cu TSA‖;

Beneficiari de servicii: 20 de copii/ 321 de şedinţe;

23 de părinţi/149 de şedinţe

2. „Comunitate pregătită, copil integrat – suport pentru integrarea şcolară şi socială a copiilor

cu tulburări din spectrul autismului‖ organizat de Fundaţia Romanian Angel Appel

Beneficiari de servicii: 9 copii şi 9 părinţi/aparţinători

Participare la activități de formare a specialistilor care lucrează cu copii cu TSA – in cadrul

celor două proiecte:

1. „Workshop – Intervenţii practice în contexte diferite pentru copii cu TSA‖, organizat de

Fundaţia Romanian Angel Appel, în cadrul proiectului „Întărirea serviciilor de consiliere şi

suport la nivel local pentru părinţii copiilor şi adolescenţilor cu TSA‖

2. „Tehnici de lucru în vederea integrării şcolare a copiilor cu tulburări din spectrul autismului‖,

curs organizat în cadrul proiectului „Comunitatea pregătită, copil integrat – suport pentru

integrarea şcolară şi socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului‖

3. „Metode de lucru, la clasă, cu copii cu tulburări din spectrul autismului‖, curs organizat în

cadrul proiectului „Comunitatea pregătită, copil integrat – suport pentru integrarea şcolară şi

socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului‖, organizat de către Fundaţia Romanian

Angel Appel

V. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

În anul 2015, în activitatea D.G.A.S.P.C Botoșani a fost implementat sistemul de

management al calităţii, în vederea certificării sistemului în conformitate cu prevederile

standardului SR EN ISO 9001:2008 – ―Sisteme de management al calităţii. Cerinţe‖.

Implementarea acestui sistem în cadrul D.G.A.S.P.C Botoşani se realizează în vederea

respectării prevederilor legale cuprinse în H.G. nr. 1.723/14.10.2004 privind aprobarea

Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul. Sistemul

de management al calităţii este mijlocul şi garanţia obţinerii sistematice a calităţii serviciilor în

cadrul D.G.A.S.P.C Botoşani şi asigură cadrul necesar alocării mijloacelor, resurselor şi

informaţiilor necesare desfăşurării tuturor activităţilor care concură la realizarea serviciilor. Acest

sistem are ca referinţă standardul SR EN ISO 9001:2008, standard care cuprinde cerinţele

necesare pentru sistemul de management al calităţii şi care este considerat adecvat pentru

principalele activităţi care se desfăşoară în cadrul instituţiei.

La data de 31.12.2015 documentele sistemului managementului calităţii în vigoare

sunt:

- Manualul calităţii, cod MC ediţia 03, elaborat în conformitate cu prevederile din ISO

9001:2008.

- Proceduri funcţii ale sistemului - cod PFS (proceduri documentate cerute de standardul

de referinţă) în număr de 7.

- Proceduri de control intern/managerial - cod PCIM (proceduri documentate aplicabile

tuturor servicilor/birourilor) în număr de 6.

- Proceduri de lucru - cod PL (proceduri documentate aplicabile în cadrul activităţilor

relevante din compartimentele funcţionale) în număr de 329.

- Strategia de control a Sistemului de management pentru perioada 2013 – 2015.

Procedurile de control intern/managerial au fost introduse datorită necesităţii

implementării în cadrul sistemului de management al calităţii a procedurilor solicitate de OG nr.

119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările

ulterioare şi OMFP nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând

Page 59: Raport de activitate 2015

59

standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de

control managerial.

În anul 2015 activitatea Responsabilului cu Mangementul Calităţii s-a axat pe:

- implementarea, coordonarea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii;

- implementarea standardelor de control intern/managerial

- verificarea procedurilor sub aspectul compatibilităţii cu cerinţele specifice ale legislaţiei în

domeniu;

- organizarea şi derularea activităţii de măsurare a satisfacţiei beneficiarilor;

- asigurarea informării şi difuzării reglementărilor în domeniul calităţii;

- întocmirea periodică a rapoartelor cu privire la stadiul implementării Sistemului de Management

al Calităţii şi transmiterea acestora la instituţiile de nivel superior;

- reprezentarea instituţiei în relaţia cu terţii privind aspecte referitoare la sistemul de management

al calităţii.

Pentru îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii, a cărui implementare a

fost demarată în anul 2012, s-a pus un accent deosebit pe conştientizarea întregului personal din

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani pentru respectarea

cerinţelor standardelor şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii implementat.

Personalul este în mare parte conştient de necesitatea realizării obiectivelor calităţii şi de

respectarea procedurilor specifice de lucru din cadrul fiecărui compartiment.

Referitor la Standardul 1- Etică, integritate În funcție de postul ocupat, salariaţilor D.G.A.S.P.C Botoşani le-au fost aduse la

cunoştinţă prevederile următoarelor documente: Codul de etică al personalului contractual, Codul

de etică al funcţionarilor publici şi Codul de etică al persoanelor care exercită activitatea de

control financiar preventiv propriu în cadrul DGASPC Botoşani. La nivelul compartimentelor

instituţiei au fost semnalate 11 cazuri de posibile încălcări a normelor de etică şi deontologie

profesională, cazuri în care au fost declanșate și s-au desfășurat cercetări disciplinare, stabilindu-

se măsuri în cazul încălcării codurilor. Funcţionarii publici şi persoanele cu funcţii de conducere

din cadrul instituţiei au completat declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, documente care

sunt gestionate de Serviciul Resurse Umane şi sunt publicate pe site-ul oficial al instituţiei.

Referitor la Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini Au fost întocmite fişe de post pentru fiecare dintre posturile nou înfiinţate în statul de

funcţii al instituţiei. Serviciul Resurse Umane a revizuit și actualizat fișele de post existente,

precum și documentele de organizare și funcționare ale instituției. S-au stabilit atribuțiile și

responsabilităţile pentru fiecare salariat şi sarcinile precise de lucru prin realizarea fişelor de post

individualizate, care au fost aduse la cunoştinţa salariaţilor în cauză.

Atribuţiile compartimentelor din structura D.G.A.S.P.C Botoşani sunt definite în mod

clar în R.O.F., iar responsabilităţile şi competenţele profesionale pentru posturile aflate pe niveluri

diferite sunt stabilite corect, luând în considerare calificările, aptitudinile şi abilităţile. Fişele

posturilor sunt întocmite, semnate şi înregistrate, fiind respectată legislaţia în domeniu. Drepturile

şi obligaţiile echipei care asigură managementul instituţiei şi ale salariaţilor, precum şi relaţiile

dintre aceştia, sunt prevăzute în Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C Botoşani.

Toate aceste documente (statul de funcţii, ROF, RI) sunt aduse la cunoştinţa

salariaţilor şi cetăţenilor prin postarea lor pe site-ul instituţiei.

Referitor la Standardul 3 - Competenţa, performanţa Au fost stabilite cunoștințele și aptitudinile necesare pentru îndeplinirea

sarcinilor/atribuțiilor asociate fiecărui post nou înființat în cadrul instituției. Au fost identificate

nevoile de pregătire și s-a întocmit Programul anual de pregătire profesională. Personalul din

cadrul instituției a participat la cursuri specifice domeniului și funcției ocupate, majoritatea

Page 60: Raport de activitate 2015

60

cursurilor fiind derulate în cadrul unor proiecte POSDRU. S-au respectat prevederile legale

specifice pentru concursurile de angajare, precum şi cele de promovare.

În urma evaluării performanțelor profesionale ale angajaților s-a concluzionat că

aceștia dispun de calificarea şi experienţa corespunzătoare realizării sarcinilor specifice. Fişele

de evaluare sunt gestionate de Serviciul Resurse Umane. Managerii au repartizat echilibrat

sarcinile şi au monitorizat termenele de realizare, ceea ce a condus la îndeplinirea eficientă a lor.

Referitor la Standardul 4 - Funcţii sensibile Acest standard nu este aplicabil în cadrul D.G.A.S.P.C Botoşani. Referitor la Standardul 5 – Delegarea La nivelul instituţiei s-a respectat procedura privind delegarea atribuţiilor prin care este

stabilit modul de realizare a activităţii de delegare. Personalul nou angajat a fost informat în

legătură cu prevederile acestei proceduri. Prin fişele de post, dispoziţii şi cereri sunt stabilite

atribuţiile/competenţele care se deleagă, limitele acestora, persoanele implicate, precum şi

perioada pentru care acestea urmează să execute atribuţiile în cauză, respectând procedura

delegării.

Referitor la Standardul 6 - Structura organizatorică Structura organizatorică a instituţiei, elaborată în concordanță cu misiunea, obiectivele

și atribuțiile instituției a fost aprobată de către Consiliul Judeţean Botoşani. Sarcinile şi

responsabilităţile compartimentelor/birourilor/serviciilor, conform ROF-ului, se regăsesc distribuite

în cadrul fişelor posturilor pentru fiecare funcţie din statul de funcţii. Și în anul 2015 în cadrul

D.G.A.S.P.C Botoşani au existat posturi vacante, situaţie care a determinat o aglomerare de

atribuții pentru personalul existent. Șefii de compartimente au întocmit periodic referate prin care

au adus la cunoștința conducerii situația din punct de vedere organizatoric și disfuncționalitățile

observate: necesarul de încadrare, problemele apărute referitoare la desfăşurarea activităţii.

Conducerea instituției a căutat soluții de ocupare a posturilor vacante sau de redistribuire a

personalului, astfel încât activitatea DGASPC să se desfășoare în condiții optime.

Referitor la Standardul 7 – Obiective Obiectivele generale care se referă la realizarea unor servicii publice de bună calitate,

în condiţii de eficienţă şi eficacitate maximă, cât şi obiectivele determinante, legate de scopurile

entităţii, precum şi cele complementare, legate de fiabilitatea informaţiilor, conformitatea cu legile,

regulamentele şi politicile interne sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare,

care este adus la cunoștința salariaților instituției.

S-au menținut obiectivele generale şi specifice ale D.G.A.S.P.C. Botoşani stabilite de

Grupul de lucru constituit prin Hotărârea nr. 2/13.02.2013 a Comisiei de monitorizare, coordonare

şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

Referitor la Standardul 8 – Planificarea În anul 2015 bugetul instituției a fost elaborat astfel încât să se realizeze obiectivele și

activitățile planificate. Compartimentele care gestionează resurse financiare, materiale şi umane

sau în care se derulează activităţi necesare atât pentru activitatea aparatului propriu, cât şi pentru

activităţile din celelelalte compartimente ale D.G.A.S.P.C Botoşani, au planificat repartizarea

acestora, pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice.

În cursul anului resursele alocate fiecărui compartiment au asigurat desfăşurarea

activităţilor necesare realizării obiectivelor specifice, iar în cazul modificării acestora, au fost

stabilite măsurile necesare pentru încadrarea în resursele repartizate.

Referitor la Standardul 9 – Coordonarea

Page 61: Raport de activitate 2015

61

În anul 2015 echipa managerială a D.G.A.S.P.C Botoşani a adoptat măsuri adaptate şi a asigurat coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale instituţie, în scopul asigurării unei bune activităţi.

Au fost organizate periodic şedinţe de lucru prin care şefii de compartimente au consultat personalul din subordine în vederea adoptării celor mai bune decizii. Atunci când necesităţile au impus, şefii compartimentelor din cadrul instituţiei au solicitat, prin intermediul unor referate, aprobarea pentru constituirea prin act de decizie internă a unor comisii. Acestea au avut rolul de a sprijini managementul de la cel mai înalt nivel la coordonarea sau chiar realizarea unor acţiuni, la care era necesară participarea şi colaborarea mai multor compartimente funcţionale.

În anul 2015 Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării controlului intern/mangerial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, constituită în temeiul Dispoziţiei nr. 108/05.03.2012 a Directorului Executiv al D.G.A.S.P.C Botoşani, cu modificările şi completările ulterioare, şi-a îndeplinit atribuţiile de coordonare şi îndrumare, în vederea dezvoltării sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor specifice de lucru pe activităţi. Au fost actualizate obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale măsurilor respective din Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial. Responsabilul cu Managementul Calităţii a coordonat elaborarea documentelor specifice managementului calităţii în toate compartimentele instituţiei şi întocmirea fişelor de autoevaluare conform prevederilor legale.

Referitor la Standardul 10 - Monitorizarea performanţelor Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de

conducere şi de execuţie şi a personalului contractual s-a realizat conform prevederilor legale, în

raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului

Pentru monitorizarea performanţelor au fost elaborate criterii obiective, tehnice

(pertinenţă, creativitate, probitate, aplicabilitate), economice şi manageriale (eficienţă, eficacitate,

randament). Directorul Executiv al D.G.A.S.P.C Botoşani a solicitat pentru monitorizarea

performanţelor, raportări asupra desfăşurării activităţii compartimentelor din structura instituţiei şi

a aprobat evaluările individuale întocmite de şeful ierarhic superior pentru fiecare salariat al

D.G.A.S.P.C Botoşani.

Referitor la Standardul 11 – Managementul Riscului În anul 2015 a continuat identificarea şi evaluarea riscurilor, fiind stabilite măsuri de

diminuare a acestora. Responsabilii pentru gestionarea riscurilor, desemnați prin dispoziţie a Directorului Executiv au completat registrele riscurilor pentru fiecare compartiment. S-au actualizat registrele riscurilor în compartimentele în care acestea au fost elaborate în anii anteriori.

Referitor la Standardele 12 şi 13 – Informarea şi Comunicarea În anul 2015 au fost stabilite și respectate responsabilităţi pe linia activităţilor de

gestionare a lucrărilor, de întocmire a răspunsurilor în termenele legale, de centralizare a

informaţiilor şi datelor. Documentele care au circulat au fost consemnate în registrul de intrări-

ieşiri a instituţiei şi în condica de predare-primire a corespondenţei.

Fluxul informaţional din interior s-a stabilit atât între structurile organizatorice: servicii,

birouri, centre rezidenţiale etc, cât şi direct între salariaţii din cadrul acestora, pentru realizarea în

condiţii de eficienţă şi calitate a atribuţiilor. Comunicarea în interiorul compartimentelor a fost

rapidă, fluentă şi precisă, iar informaţiile au fost transmise cu operativitate la utilizatori.

Comunicarea în cadrul instituţiei s-a realizat pe mai multe căi: verbal (cu ocazia

şedinţelor de lucru organizate), în scris (prin afişarea notelor interne/referatelor/ şi transmiterea

dispoziţiilor), informatizat (prin postarea pe site-ul instituţiei). A fost asigurat accesul la informații

pentru angajații instituției.

Page 62: Raport de activitate 2015

62

A continuat comunicarea cu cetăţenii prin intermediul audienţelor acordate de

managementul instituţiei, conform procedurii de acordare, care prezintă modul de programare şi

derulare a acestora.

Referitor la Standardul 14 – Corespondenţa şi arhivarea Personalul cu atribuţii în aceste două activități au cunoștință de procedurile de lucru

care stabilesc modul cum se desfășoară acestea. Salariații şi-au îndeplinit atribuţiile pe linia

primirii şi expedierii corespondenţei cu respectarea PCIM – 03 şi a PL – 020. Documentele

D.G.A.S.P.C Botoşani au fost arhivate, conform prevederilor legale în domeniu şi a procedurii de

lucru PL – 021.

Referitor la Standardul 15 - Ipoteze, Reevaluări În anul 2015 a avut loc periodic reevaluarea obiectivelor când au fost schimbări ale

premiselor sau condiţiilor, iar modificările intervenite pe parcurs au fost consemnate în

documentele strategice. Din diferite motive pe parcursul anului au fost activităţi planificate care

nu s-au realizat, acestea fiind reprogramate sau anulate – după caz, conducerea fiind înştiinţată

despre aceasta. Personalul a fost conştientizat de importanţa activităţii desfăşurate şi instruit să

acţioneze în situaţii atipice, dar şi să preîntâmpine apariţia acestora.

Referitor la Standardul 16 - Semnalarea Neregularităţilor A fost comunicată salariaților procedurile aplicabile în cazul semnalării unor

neregularități. La nivelul compartimentelor din structura instituţiei au fost semnalate unele

neajunsuri, nereguli sau deficienţe în îndeplinirea sarcinilor de muncă sau în colaborarea cu alte

structuri, personalul fiind instruit în sensul că trebuie să presteze servicii de bună calitate, cu

respectarea legalităţii. În vederea verificării celor semnalate şi identificării măsurilor de rezolvare

a acestora au fost constituite comisii prin dispoziţii al Directorului Executiv. Salariații care au

semnalat neregularități au fost protejați împotriva discriminării.

De asemenea, anumite neregularităţi au fost semnalate şi de beneficiari ai serviciilor

de asistenţă socială cu ocazia audienţelor la echipa managerială a instituţiei sau prin intermediul

liniei telefonice înființate în activitatea cu publicul.

Referitor la Standardul 17 – Proceduri În anul 2015, la nivelul compartimentelor din structura D.G.A.S.P.C Botoşani s-a

continuat procesul de întocmire a procedurilor, înregistrarea acestora, semnarea de persoanele

responsabile şi distribuirea conform cerinţelor legale. Procedurile generale, precum şi cele

specifice finalizate sunt păstrate de Responsabilul cu Managementul Calităţii. Având în vedere

modificările intervenite pe parcursul anului și recomandările formulate de inspectorii din cadrul

Inspecției Sociale, precum și de auditorii din cadrul Consiliului Județean au fost revizuite o serie

de proceduri astfel încât să corespundă recomandărilor făcute.

În fiecare compartiment a fost desemnată o persoană care să se ocupe de întocmirea

şi revizuirea procedurilor de lucru, astfel ca acestea să poată fi periodic revizuite, reevaluate sau

modificate conform standardelor în vigoare. La data de 31.12.2015 în cadrul DGASPC Botoşani

existau un număr de 342 proceduri, din care: 7 proceduri de sistem, 6 proceduri de control

intern/managerial şi 329 proceduri de lucru. Elaborarea unei proceduri este precedată de o

analiză detaliată a activităţii respective, fiind întocmite fişe de analiză preliminară şi fişe sintetice

ce conţin sarcini elementare.

Referitor la Standardul 18 - Separarea Atribuţiilor

Și în anul 2015 la nivelul D.G.A.S.P.C Botoşani au fost delimitate şi stabilite atribuţiile

personalului în raport de pregătirea profesională, segmentele majore de activitate şi în funcţie de

structura organizatorică, astfel încât nici o persoană sau compartiment să nu poată controla toate

Page 63: Raport de activitate 2015

63

etapele importante ale unei operaţiuni sau ale unui eveniment. Serviciul Resurse Umane a

continuat procedura de întocmire şi revizuire a fişelor de post, astfel încât să fie stabilite

responsabilităţi pentru fiecare angajat şi sarcini precise de lucru. Elementele operaționale și

financiare ale fiecărei acțiuni sunt efectuate de persoane independente una față de cealaltă,

funcțiile de inițiere și verificare fiind separate..

Documentele care conţin operaţiuni ce urmează a se efectua pe seama fondurilor

publice şi a patrimoniului public au fost supuse obligatoriu controlului financiar preventiv propriu,

de către persoanele care au dreptul de a acorda viza CFP numite prin dispoziţie.

Referitor la Standardul 19 - Supravegherea Fiecare şef de compartiment din structura instituţiei cunoaște atribuţiile ce îi revin pe

linia supravegherii curente a activităţii, condiţiile de exercitare a acesteia şi răspunderile care îi

revin, sarcini stabilite de către Directorul Executiv la D.G.A.S.P.C Botoşani. Şefii de

compartimente au adus la cunoştinţa salariaţilor documentele care formează sistemul de

management al calităţii şi au efectuat controale de supraveghere, pentru a se asigura că

procedurile sunt respectate de către salariaţi în mod efectiv şi continuu şi au dat instrucţiunile

necesare pentru a minimiza erorile, a elimina frauda şi a respecta legislaţia.

Analiza efectuată de management a fost planificată şi organizată conform prevederilor

legale privind sistemul de management al calităţii. La finalizarea analizei, RMC a întocmit un

raport privind funcţionarea SMC în care se face analiza sistemului pentru perioada 1.01.2015 –

31.12.2015 şi un proces verbal referitor la analiza Sistemului de management în care au fost

stabilite măsurile necesare pentru îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii

şi a proceselor sale. Totodată, Directorul Executiv al instituţiei a elaborat Raportul asupra

sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2015.

În scopul elaborării procedurilor conform prevederilor legale s-a continuat procesul de

verificare a acestora de către Responsabilul cu managementul calităţii, atât pe parcursul

întocmirii lor, cât şi după finalizarea redactării. Această verificare se referă atât la corectitudinea

şi complexitatea conţinutului, cât şi la forma de prezentare, certificându-se astfel că procedura:

- corespunde misiunii şi obiectivelor direcţiei;

- este corectă din punct de vedere organizatoric;

- sarcinile persoanelor care o aplică sunt incluse în sarcinile lor de serviciu.

Referitor la Standardul 20 - Gestionarea abaterilor Pe parcursul anului 2015 au fost monitorizate abaterile de la politicile sau procedurile

stabilite. În vederea prevenirii apariției acestor abateri au fost revizuite procedurile elaborate și au

fost aduse la cunoștința salariaților.

Referitor la Standardul 21 - Continuitatea activităţii Deoarece D.G.A.S.P.C Botoşani este o instituţie a cărei activitate trebuie să se

deruleze continuu, prin structurile componente, pentru asigurarea continuităţii funcţionării, sub

aspectul mobilităţii personalului, au fost elaborate proceduri pentru activităţile specifice, care

asigură un echilibru între sarcini, competenţă (autoritate decizională conferită prin delegare) şi

responsabilităţi (obligaţia de a realiza obiectivele). În vederea asigurării unor servicii sociale de

calitate au fost angajate, pe perioade temporare sau definitive (funcţie de situaţie) persoane

capabile să asigure desfăşurarea activităţilor în compartimentele unde numărul de salariaţi era

sub normativ.

Și în 2015 managementul instituţiei a acordat o atenție deosebită prevenirii şi

rezolvării situaţiilor care pot afecta continuitatea activităţii: mobilitatea salariaţilor, defecţiuni ale

echipamentelor din dotare, disfunctionalităţi produse de unii prestatori de servicii, schimbări de

proceduri etc.

Page 64: Raport de activitate 2015

64

A fost asigurat fluxul de personal, respectându-se procedura acordării concediilor de

odihnă, prin care programarea salariaților se face la sfârşitul anului pentru anul următor, de către

conducătorii de servicii/birouri cu consultarea salariaţilor, avându-se în vedere, atât buna

desfăşurare a activităţii cât şi interesele salariaţilor.

Compartimentul Administrativ a realizat dotarea instituţiei cu materialele şi obiectele

de inventar necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii (birotică, papetărie, mobilier,

materiale întreţinere şi curăţenie, materiale P.S.I., etc.), asigurarea întreţinerii şi funcţionării

echipamentelor din dotare, a reţelelor telefonice, electrice, termice ale instituţiei.

Prin activitatea desfășurată în cadrul compartimentului Buget s-au evitat

disfuncţionalităţile în domeniul economic, asigurându-se urmărirea zilnică a execuţiei bugetare

pentru a se evita intrarea în incapacitate de plată, datorită lipsei disponibilului în Trezorerie şi

pentru programarea eficientă a plăţilor.

Referitor la Standardul 22 - Strategii de Control S-a continuat aplicarea Strategiei de control a Sistemului de management pentru

perioada 2013 – 2015, elaborată în anul 2013 și Planul strategic al D.G.A.S.P.C. Botoşani elaborat de Grupul de lucru constituit prin Hotărârea nr. 2/13.02.2013 a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial.

Activităţile desfăşurate în cadrul instituţiei au fost monitorizate şi verificate pe parcursul desfăşurării, în modalităţi specifice, de către şefii compartimentelor în care ele se desfăşoară, aceştia informând conducerea instituţiei asupra constatărilor/concluziilor şi măsurilor dispuse în cadrul structurii pe care o coordonează, cu accent asupra măsurilor dispuse pentru îmbunătăţirea activităţii.

Referitor la Standardul 23 - Accesul la resurse Pe parcursul anului 2015 s-a asigurat în continuare accesul angajaţilor la resursele

materiale, de către Compartimentul Administrativ, urmărindu-se: administrarea fondurilor pentru buna funcţionare a tuturor serviciilor instituţiei; administrarea parcului auto al instituţiei; asigurarea dotărilor pentru serviciile instituţiei efectuând achiziţia acestora; asigurarea curăţeniei şi întreţinerii tuturor spaţiilor instituţiei.

Referitor la Standardul 24 – Verificarea şi evaluarea controlului La nivelul DGASPC Botoșani în anul 2015, monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea

metodologică cu privire la sistemul proprii de control managerial, a fost efectuată de Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării controlului intern/mangerial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, constituită în temeiul Dispoziţiei nr. 108/05.03.2012 a Directorului Executiv al D.G.A.S.P.C Botoşani, cu modificările şi completările ulterioare.

A fost realizată autoevaluarea trimestrială a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial de către șefii compartimentelor din structura D.G.A.S.P.C. Botoşani. Au fost întocmite şi transmise către Consiliul Judeţean Botoşani documentele care cuprind date referitoare la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare în domeniul managementului calităţii şi controlului intern desfăşurate în cadrul instituţiei.

Referitor la Standardul 25 – Auditul intern D.G.A.S.P.C Botoşani nu are înfiinţată un compartiment de audit. Auditul public intern

se face prin intermediul auditorilor încadraţi la Consiliul Judeţean. În anul 2015 în cadrul instituţiei s-au desfăşurat o singură misiune de audit:

1. Perioada: februarie-martie 2015 Tema: Achizițiile publice. Sistemul de control intern

2. Perioada: august 2015 Tema: Auditarea activității personalului din serviciile rezidențiale

Page 65: Raport de activitate 2015

65

VI.RESURSE UMANE

Activitatea Serviciului Resurse Umane Salarizare si Relatii cu Publicul a avut ca obiect

principal gestionarea resurselor umane, totodată asigurându-se determinarea, calculul şi plata

integrală şi la timp a drepturilor salariale cuvenite angajatilor institutiei. Responsabilitatea

serviciului este de a aplica legislaţia în domeniul recrutării, selecţiei, angajării, organizării

personalului la nivel de institutie, precum si legislatia privind salarizarea personalului din institutii

publice. Astfel, serviciul gestionează posturile din cadrul institutiei, prin verificarea statelor de

funcţii, a corectitudinii întocmirii şi ocupării acestora, a îndeplinirii condiţiilor de pregătire şi

vechime a personalului, a stabilirii salariului de bază. Serviciul conduce, coordonează, asigură şi

întocmeşte toate lucrările şi documentele de resurse umane sub forma cărora se materializează

raporturile de muncă ale salariaţilor şi asigură punerea în plata a retribuţiei în funcţie de

activitatea depusă.

In conformitate cu prevederile HG nr. 1434 / 2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru

de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului,

precum si a celorlalte prevederi legale conexe, s-a intocmit proiectul Organigramei si a Statului

de functii in vederea aprobarii de catre Consiliul Judeţean Botosani a structurii organizatorice la

nivelul DGASPC.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.95/18.08.2015 este aprobată structura

organizatorică la nivelul DGASPC. Potrivit Organigramei si Statului de functii aprobate, s-a

intocmit statul de personal conform Dispozitiei nr. 708/19.08.2015, funcţionari publici şi

personalul contractual au fost numiţi în noile funcţii, după caz în noile compartimente.

În conformitate cu prevederilor Legii - cadru nr.284/2010, a Legii nr. 188/1999, cu

modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judeţean

nr. 07/08.01.2015, pentru respectarea dreptului de promovare în carieră, in anul 2015 au fost

organizate examene de promovare în treapta/grad profesional, atât pentru funcţionarii publici, cât

şi pentru personalul contractual, astfel:

- pentru functionarii publici au fost organizate doua concursuri/examene de promovare

in grad profesional imediat superior, in urma carora a promovat un numar de 7

functionari publici.

- pentru personalul contractual a fost organizat examen de promovare in grad/treapta

profesionala, in urma carora a promovat un numar de 52 salariati.

În conformitate cu prevederile HG nr. 1091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea

salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată , OUG nr. 70/2014 privind salarizarea

personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul

2015, OUG 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din

fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru

stabilirea unor masuri bugetare, Legea nr. 293/2015 - aprobarea OUG nr. 35/2015 pentru

modificarea şi completarea OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cuantumul brut al

salariilor de baza/sporurilor ale personalului din cadrul instituţiei a fost majorat incepand cu data

de 01.01.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.12.2015. De asemenea, au fost intocmite acte

aditionale la Contractele individuale de munca cu privire la modificarea locului de

munca/acordarea transelor de vechime/felul muncii/durata contractului. In acest sens, au fost

intocmite un numar de 3046 acte aditionale de modificare a elementelor Contractelor individuale

de munca, respectiv 621 dispozitii de modificare a Rapoartelor de

serviciu/delegare/suspendare/incetare/numire.

În ceea ce priveşte personalul contractual, au fost actualizate permanent în Registrul

General de Evidenta al Salariatilor (REVISAL) informaţiile cu privire la drepturile salariale şi orice

Page 66: Raport de activitate 2015

66

alte modificări intervenite în Contractele individuale de muncă ale salariaţilor care au acest statut,

respectiv, acordare transa de vechime superioara, modificare loc de munca, actualizare salariu

de baza la asistenti maternali profesionisti ca urmare a modificarii numarului de copii cu masura

de plasament/incadrare in grad de handicap a acestora/modificare durata CIM ca urmare a

reatestarilor.

Cu privire la funcţionarii publici, au fost introduse şi actualizate pe portalul de gestiune al

funcţiilor publice, creat de ANFP, toate informaţiile cu privire la raporturile de serviciu ale

funcţionarilor publici încadraţi la DGASPC Botosani, respectiv, numire in functia publica, acordare

transa de vechime superioara, modificare loc de munca, promovari temporare.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.7 din Instrucţiunile pentru elaborarea

planului de ocupare a funcţiilor publice, aprobat prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a

Funcţionarilor Publici nr.7660/2006, s-au intocmit si transmis propunerile privind Planul de

ocupare a funcţiilor publice al instituţiei pentru anul 2016, ordonatorului principal de credite in

vederea aprobarii.

Declaraţiile de avere şi Declaraţiile de interese au fost înregistrate în registrele speciale,

au fost postate pe site-ul instituţiei şi au fost comunicate către ANI, cu respectarea prevederilor

Legii nr.176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Trimestrial/semestrial, s-a intocmit si raportat la ANFP, machetele cu privire la

respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici.

Lunar/trimestrial/anual s-au intocmit si raportat situatiile statistice la Institutul National de

Statistica privind ancheta asupra castigurilor salariale, precum si situatia posturilor vacante si

ocupate, situatii trimestriale cu privire la personalul angajat in cadrul DGASPC transmise catre

MMFPSPV, precum si situatii semestriale privind numarul de personal, fondul de salarii si datele

informative transmise catre DGFP Botosani.

Intocmirea si eliberarea unui numar de 2341 adeverinte privind calitatea de salariat,

respectiv, pentru medic de familie, spital, credite banci/car, somaj, deduceri personale, dosar

plasament, subventie caldura, inscriere cursuri, vechime, etc.

Intocmirea si transmiterea adreselor de raspuns la solicitarile diverselor institutii/persoane

fizice.

In scopul instruirii functionarilor publici in vederea aprofundării prevederilor legale

specifice fiecărui domeniu de activitate a fost elaborat Planul anual de perfecţionare

profesională a functionarilor publici si fondurile alocate in scopul instruirii acestora şi ulterior,

comunicat ordonatorului principal de credite.

În ceea ce priveşte situaţia cercetarilor disciplinare, in cazul salariatilor angajati cu

contract individual de muncă, mentionam ca pe parcursul anului 2015 s-au analizat si cercetat

un numar de 10 cazuri semnalate, respectiv sesizarile formulate de sefii compartimentelor din

cadrul DGASPC.

Activitatea personalului instituţiei a fost evaluată în ianuarie 2015 pentru activitatea

desfasurata in cursul anului 2014, insa pentru situaţiile în care în raportul de serviciu/de muncă

au intervenit modificări care au impus întocmirea evaluării fracţionate, s-a acordat personalului de

conducere sprijinul necesar în vederea elaborării rapoartelor de evaluare a performanţelor

profesionale individuale.

In cursul anului 2015, activitatea desfasurata la nivelul serviciului a cuprins deasemenea

si urmatoarele atributii :

Întocmirea, completarea şi depunerea formularului 205 "Declarație informativă privind imp

ozitul reținut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit‖ pentru

salariaţii instituţiei şi alte persoane care au realizat venituri în anul 2014 din fondurile

instituţiei (foşti salariaţi, membrii în comisia CPC şi membri ai comisiei de evaluare pentru

persoanele adulte cu handicap, membrii ai comisiilor de concurs pentru funcţiile publice şi

din sentinţe civile);

Page 67: Raport de activitate 2015

67

Calcularea drepturilor salariale castigate in instanta potrivit Sentintelor Civile si a Deciziilor

Curtii de Apel Suceava precum si intocmirea statelor de plata privind acordarea acestor

drepturi , conform prevederilor legale in vigoare;

Intocmirea documentaţiei privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru

ocuparea posturilor vacante/temporar vacante la nivelul institutiei;

Intocmirea documentelor necesare in vederea suspendarii contractului individual de

muncă / raportului de serviciu (concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la

implinirea varstei de 1,2 sau 3 ani, concediu fara plata);

Intocmirea adeverinţelor privind drepturile salariale obţinute pentru salariati si foşti

salariaţi ai instituţiei necesare întocmirii dosarului de pensionare pentru limită de vârstă /

pensie anticipata / pensie anticipata partial şi invaliditate pentru salariaţii care au

îndeplinit condiţiile de pensionare;

Intocmirea în termen a răspunsurilor privind solutionarea cererilor, scrisorilor si petitiilor

adresate institutiei de catre salariati si fosti salariati in conformitate cu prevederile

legislatiei in vigoare;

Calcularea si transmiterea numarului mediu de salariati / luna in vederea achizitionarii de

produse sau servicii de la unitatile protejate autorizate conform Legii nr.448/2006;

Intocmirea documentaţiei privind numirea / eliberarea, modificarea sau suspendarea

raporturilor de serviciu pentru funcţionarii publici din cadrul institutiei;

Acordarea de asistenţă de specialitate şefilor de compartimente şi salariaţilor institutiei

pentru aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare ;

Intocmirea situaţiilor de personal pentru posturile vacante / temporar vacante solicitate de

serviciile de specialitate din cadrul CJ Botoşani;

Evidenta salariatilor privind deducerile personale suplimentare;

Întocmirea statelor de plată pentru personalul instituţiei, precum şi toată documentaţia

necesară pentru plata drepturilor salariale cuvenite personalului;

Calcularea indemnizaţiilor de concedii de odihnă, concedii medicale, asigurând aplicarea

corectă a elementelor de salarizare pentru personalul unităţii;

Întocmirea lunară şi transmiterea Declaratiei 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor

sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate;

Stabilirea si efectuarea retinerilor din salariu in urma transmiterii de catre executorii

judecatoresti/ANAF/Primarii a adreselor de poprire/titlu executoriu;

Asigurarea lucrarilor de secretariat in ceea ce priveste comisiile paritare, comisiile de

disciplina, comisiile de negociere CCM/Acord la nivel de unitate;

Intocmirea si transmiterea documentatiei necesare privind recuperarea sumelor

reprezentand indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, care se platesc

asiguratilor si se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de

sanatate;

Monitorizarea respectării normelor de conduită si transmiterea situatiei in mod periodic

catre ANFP;

Intocmirea si transmiterea situatiei posturilor aprobate si ocupate catre Agentia Judeteana

pentru Plati si Inspectie Sociala/Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala;

Primirea, ţinerea evidenţei tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern,

a celor ieşite si înregistrarea acestora in Registrul intrari – iesiri in numar de 34.478;

Distribuirea corespondentei in functie de rezolutia pe care o stabileste directorul

executiv/executiv adjunct;

Inregistrarea in condica si sub semnatura a corespondentei distribuite;

Page 68: Raport de activitate 2015

68

In cursul anului 2015 a incetat un numar de 47 Contracte individuale de munca/rapoarte

de serviciu.

Deasemenea, la nivelul DGASPC , în anul 2015 a fost incheiat un numar 39 Contracte

individuale de munca/raport de serviciu in urma organizarii concursurilor de angajare/recrutare,

astfel:

FUNCTII CONTRACTUALE: SERVICIUL RESURSE UMANE SALARIZARE SI RELATII CU PUBLICUL

Denumirea postului Nr. Posturi scoase la concurs

Ocupat / ramas vacant

Durata contractului

Inspector de specialitate debutant

1 ocupat nedeterminata

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA A COPILULUI CU DIZABILITATI SI A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Denumirea postului Nr. Posturi scoase la concurs

Ocupat / ramas vacant

Durata contractului

Medic primar 0,5 ocupat nedeterminata

CENTRUL DE ZI PENTRIU COPII CU NEVOI SPECIALE SANSA MEA BOTOSANI

Denumirea postului Nr. Posturi scoase la concurs

Ocupat / ramas vacant

Durata contractului

Psihopedagog debutant 1 ocupat nedeterminata

COMPLEXUL DE CASE DE TIP FAMILIAL « SF. MINA » BOTOSANI

Denumirea postului Nr. Posturi scoase la concurs

Ocupat / ramas vacant

Durata contractului

Asistent medical 1 ocupat nedeterminata

Infirmier 1 ramas vacant -

CP DUMBRAVA MINUNATA POMIRLA

Denumirea postului Nr. Posturi scoase la concurs

Ocupat / ramas vacant

Durata contractului

Psiholog stagiar 1 ocupat nedeterminata

Referent 1 ramas vacant -

CRPH DIN LOCALITATILE IONASENI SI BOTOSANI

Denumirea postului Nr. Posturi scoase la concurs

Ocupat / ramas vacant

Durata contractului

Asistent social 1 ocupat nedeterminata

Masor 0,5 ocupat nedeterminata

Muncitor calificat 2 ocupat nedeterminata

Infirmier 1 ocupat nedeterminata

CENTRUL DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPATIONALA "LUCIE LECOMTE" BOTOŞANI

Denumirea postului Nr. Posturi scoase la concurs

Ocupat / ramas vacant

Durata contractului

Instructor ergoterapie 1 ocupat determinata

Page 69: Raport de activitate 2015

69

CIA DOROHOI

Denumirea postului Nr. Posturi scoase la concurs

Ocupat / ramas vacant

Durata contractului

Infirmier 1 ramas vacant -

Ingrijitor 1 ocupat nedeterminata

CRCH „SF. SPIRIDON‖ BOTOSANI

Denumirea postului Nr. Posturi scoase la concurs

Ocupat / ramas vacant

Durata contractului

Ingrijitor 1 ocupat nedeterminata

COMPLEX DE APARTAMENTE „FLOARE DE COLT‖ - DOROHOI

Denumirea postului Nr. Posturi scoase la concurs

Ocupat / ramas vacant

Durata contractului

Instructor de educatie 3 Ocupate Nedeterminata

COMPLEX DE APARTAMENTE „CASA MEA‖ - DOROHOI

Denumirea postului Nr. Posturi scoase la concurs

Ocupat / ramas vacant

Durata contractului

Instructor de educatie 13 8 ocupate Nedeterminata

COMPLEX DE APARTAMENTE „AMICII‖ - DOROHOI

Denumirea postului Nr. Posturi scoase la concurs

Ocupat / ramas vacant

Durata contractului

Instructor de educatie 12 9 ocupate Nedeterminata

SERVICIUL PENTRU PROTECTIA COPILULUI AFLAT IN DIFICULTATE SI MANAGEMENT DE CAZ – COMPARTIMENT ASISTENTA MATERNALA

Denumirea postului Nr. Posturi scoase la

concurs

Ocupat / ramas vacant

Durata contractului

Asistent maternal profesionist 3 3 ocupate Determinata

FUNCTII PUBLICE:

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE ADMINISTRATIV- COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

Denumirea postului Nr. Posturi scoase la

concurs

Ocupat / ramas vacant

Durata contractului

Consilier debutant 1 Ocupat nedeterminata

Consilier asistent 1 Ocupat nedeterminata

SERVICIUL EVIDENTA SI PLATA PRESTATII SOCIALE

Denumirea postului Nr. Posturi scoase la concurs

Ocupat / ramas vacant

Durata contractului

Consilier superior 1 ocupat nedeterminata

Page 70: Raport de activitate 2015

70

STRUCTURA D.G.A.S.P.C. BOTOŞANI LA DATA DE 31.12.2015

NUMĂR TOTAL DE

POSTURI

1179 929 ocupate / 250 vacante

NUMĂRUL TOTAL DE

FUNCŢII PUBLICE

Functii publice de

conducere

Functii publice de

executie

125

15

110

90 ocupate / 35 vacante

10 ocupate / 5 vacante

80 ocupate / 30 vacante

NUMĂRUL TOTAL DE

FUNCŢII CONTRACTUALE

Funcţii contractuale de

conducere

Functii contractuale de

executie

1054

21

1033

837 ocupate / 217 vacante

6 ocupate / 15 vacante

831 ocupate /202 vacante

În anul 2015, au avut loc următoarele colaborări pentru cursuri de perfecționare destinate

specialiștilor – in cadrul unor proiecte din fonduri nerambursabile:

- Cu Asociatia CRIPS Bucuresti si Asociația Word Vision pentru formarea unui nr. de 84 salariați

DGASPC – cu practica la locul de muncă, astfel: 28 au urmat cursuri creditate ANC „infirmieră „

respectiv 56 de salariați au urmat cursuri creditate ANC „lucrător social„ ( in cadrul Proiectul

„Atelierul de meserii – Cooperare transnaţională, servicii de consiliere în carieră, calificare

şi recalificare pentru angajaţii din regiunile de dezvoltare Centru, Nord – Vest, Nord – Est,

Sud – Vest, Sud – Est, Sud – Muntenia, București și Ilfov„ ( Contract nr.

POSDRU/164/2.3/S/134056);

-Cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în Proiectul

INSTRUIRE PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII MODERNE-INFUSE, nr. de identificare a

contractului POSDRU/169/6.2/S/146757, în vederea formării persoanelor care derulează activități

în domeniul incluziunii sociale – pentru un număr de 51 specialiști din cadrul DGASPC;

- Cu Asociația „Partener‖ Iasi, în cadrul Proiectului PERFORMANŢĂ ÎN ADMINISTRAŢIE –

instruire dedicată şi certificarea specialiştilor în domenii – cheie pentru atragerea de

finanţări și implementarea de proiecte ( PERFINPRO), cod SMIS 23572. 18 specialiști din

cadrul DGASPC au urmat cursuri creditate ANC „expert achiziții publice (cod COR 214946) „ și

23 specialiști din cadrul DGASPC au urmat cursuri creditate ANC „manager proiect (cod COR

242101)„;

- Cu Asociația „Lumina‖ Bacău în cadrul Proiectului „Îngrijiri paleative – măsuri integrate

pentru incluziune socială” (Finanțator: Mecanismul financiar al Spațiului Economic European

2009 – 2014 – Granturile SEE 2009 – 2014), 5 specialiști care lucrează cu cazuistica copilului cu

dizabilități au urmat cursul de „Îngrijiri paleatove acordate de către furnizorii de servicii„.

- Cu SC Eastern Marketing Iasi în cadrul Proiectului „Rețea socială de colectare date”

(Contract nr: POSDRU/173/6.1/S/148399), 4 specialiști au urmat cursuri creditate ANC

„antreprenor în economia socială (cod COR 112032)„;

Page 71: Raport de activitate 2015

71

-Cu Fundația HHC Baia Mare – prin programul e-learning (on –line), 65 de instructori de

educație au urmat cursul creditat ANC „pedagog social (cod COR 341202)„;

- Cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în Proiectul „START

- O viaţă de calitate în siguranţă”, nr. de identificare a contractului POSDRU/170/6.3/S/146738.

43 de salariați din cadrul DGASPC au urmat cursuri creditate ANC „tehnician egalitate de șanse

(cod COR 341207)„;

- 11 specialisti DGASPC au participat în anul 2015 la programe de formare profesională creditate

ANC ( finanţate de către instituţie), astfel: Evaluator de proiect – 5 persoane, Managemenul

serviciilor sociale – 2 persoane, Managemenul riscului și sistemul de control intern - 4 persoane;

- 4 specialiști din cadrul DGASPC au participat la un program de formare profesională creditat

ANC „consilier pentru dezvoltare personală (cod COR 242324)„ în cadrul Proiectului “ ACCES

PLUS - pentru o piață a muncii incluzivă”, Cod proiect: POSDRU/165/6.2/S/141673 în care

DGASPC a fost partener.

De asemenea, 25 specialiștii DGASPC Botoșani au mai participat in anul 2015 la conferințe,

mese rotunde, seminarii, ateliere de lucru.

VII.SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

In perioada ianuarie –decembrie a anului 2015, activitatea Compartimentului de Securitate

şi Sănătate în Muncă din cadrul DGASPC Botosani, s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile

legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă şi cu prevederile legislaţiei din domeniul situaţiilor de

urgenţă în vigoare şi a avut drept scop activitatea de prevenire şi diminuarea a factorilor de risc

de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi în sistemul de muncă propriu şi de prevenire

a situaţiilor de urgenţă(incendii). Având în vedere numărul lucrătorilor şi diversitatea proceselor

de muncă desfăşurate, activitatea compartimentului a constat într-o analiză sistematică a locurilor

de muncă, pentru identificarea şi evaluarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire

profesională la nivel de institutie şi subunităţi. In urma acestei acţiuni, s-au elaborat şi completat

măsuri şi instrucţiuni proprii de protecţie şi prevenire a accidentelor de muncă, structurate pe

specificul fiecărui loc de muncă în parte. Această structurare, oferă posibilitatea adaptării cu

uşurinţă a instrucţiunilor la orice modificare tehnologică, administrativă sau organizatorică la

locurile de muncă.

Menţionăm că în perioada raportată nu a fost înregistrat nici un accident de muncă şi nici

un eveniment nedorit(incendiu) pe linie de prevenire a situaţiilor de urgenţă, în cadrul DGASPC

Botoşani şi a unităţilor subordonate, umare atenţiei şi respectării normelor specifice.

Instruirea lucrătorilor în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, precum şi în domeniul

situaţiilor de urgenţă, în anul 2015 a cuprins cele trei faze prevăzute de lege :

- instructajul introductiv general ;

- instructajul la locul de muncă ;

- instructajul periodic .

Pentru fiecare fază de instruire durata instruirii a fost stabilită şi aprobată prin Instrucţiuni

proprii şi Dispoziţii. În acest sens, a fost elaborată, întocmită şi supusă aprobării tematica

orientativă de instruire privind securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de

urgenţă, pentru toate categoriile de salariaţi din cadrul DGASPC Botoşani, tematici care au

Page 72: Raport de activitate 2015

72

cuprins diverse teme şi obiective, asigurând în mod deosebit prevenirea unor evenimente

nedorite, securitatea vieţii beneficiarilor şi a personalului, bunurilor materiale existente unde

aceştia îşi desfăşoară activitatea, cunoaşterea şi respectarea normelor de către beneficiari şi

personalul angajat din sistem. S-au efectuat deplasări în toate centrele pentru a împărţi

documentaţia necesară activităţii de SSM şi PSI, acestea fiind transmise pe bază de semnătură,

către toate serviciile/compartimentele/centrele din sistem.

Angajaţilor care şi-au început activitatea în 2015, li s-a efectuat instructajul introductiv

general în domeniul situaţiilor de urgenţă, precum şi instructajul introductiv general de securitate

şi sănătate în muncă, respectându-se legislaţia în vigoare, totodată au fost oferite toate

informaţiile necesare în vederea întocmirii dosarului medical individual, care ulterior a fost

completat şi vizat de către medicul de medicina muncii, pentru aptitudinea sau inaptitudinea în

muncă, din punct de vedere medical.

S-au efectuat instructajele periodice pentru conducătorii locurilor de muncă insistându-se

asupra riscurilor de accidentare pe drumurile publice şi pe respectarea regulilor de circulaţie

inclusiv respectarea traseului de deplasare la şi de la serviciu.

Testul de evaluare a cunoştinţelor pe linie de securitate şi sănătate în muncă precum şi în

domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă – tip chestionar- asupra nivelului de însuşire şi

cunoaştere a problematicii care a făcut obiectul instructajului periodic s-a efectuat în luna

decembrie 2015, rezultatele consemnându-se în fişa individuală de instructaj, cu respectarea

prevederilor legale în materie.

Au fost actualizate documentaţiile cu caracter tehnic de informare şi instruire al

lucrătorilor, au fost expuse instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă şi în domeniul

prevenirii situaţiilor de urgenţă, la locul de muncă, iar acolo unde a fost necesar acestea au fost

revizuite şi completate ţinând cont de particularităţile specifice fiecărui loc de muncă din sistem.

Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM) este organizat la nivelul DGASPC

BOTOSANI, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, aprobate cu Hotărârea Guvernului României nr.

1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi este numit prin dispoziţie a Directorului

Executiv şi care funcţionează în baza regulamentului de organizare şi funcţionare propriu. În

perioada raportată, Compartimentul împreună cu Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă al

instituţiei, în colaborare cu reprezentanţii lucrătorilor, au analizat şi soluţionat diferite aspecte

sesizate de către angajaţi, pentru a se asigura condiţii optime de muncă şi securitate pentru

angajaţi.

Au fost asigurate :

- pachetul minim de analize medicale periodice ( examen coproparazitologic, examen

coprobacteriologic şi glicemie) pentru categoriile de personal, cărora legislaţia în vigoare le

impune obligativitate, în baza contractului de prestări servicii încheiat cu Laborator Analize

Medicale BIOMED Botoşani.

- au fost efectuate programări şi deplasări în teren împreună cu medicul de medicina muncii,

la centrele din cadrul D.G.A.S.P.C Botoşani în vederea efectuării controlului medical periodic

(conf. HG 1169/2011 – L.319/2006) şi de verificare a condiţiilor de securitate şi sănătate

existente la locurile de muncă. Astfel au fost completate fişele de aptitudini pe meserii şi vizate

atât dosarele medicale, cât şi fişele de instruire individuală pe linie de securitate şi sănătate în

muncă ale angajaţilor ;

- au fost asigurate cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de

către lucrători a echipamentelor de muncă (centrale termice) – verificări periodice de către firme

autorizate ale echipamentelor de muncă aflate sub incidenţa ISCIR (potrivit prevederilor Hotărârii

Guvernului nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia

sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive) – instruiri

Page 73: Raport de activitate 2015

73

şi examinări a fochiştilor şi personalului de deservire a centralelor termice din centrele

subordonate ;

- a fost asigurată semnalizarea de securitate şi de sănătate la locurile de muncă (HG nr.

971/2006), realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de anunţare şi alarmare,

de alimentare cu apă în caz de incendiu, precum şi a căilor de acces pentru situaţii de urgenţă;

- s-a realizat verificarea şi încărcarea anuală a stingătoarelor la nivelul întregii instituţii, cu o firmă

autorizată, achiziţionându-se în acelaşi timp şi alte materiale specifice;

- s-a realizat verificarea şi măsurarea periodică a instalaţiilor electrice de utilizare, începând de

la contoarul electric până la echipamentul electric ce utilizează energie electrică, verificarea

instalaţiilor de paratrăsnet şi a prizelor de pământ din toate centrele şi clădirile ce sunt în

administrarea DGASPC Botoşani, ulterior fiind eliberate buletine de verificare a instalaţiilor de

paratonare, a circuitelor şi a cablurilor (instalaţii electrice de utilizare), cu termen de garanţie de

12 luni;

- au fost obţinute autorizaţii de securitate la incendiu pentru centrele : CP PRIETENIA Botoşani,

Centrul Rezidenţial pentru Persoane Adulte cu Handicap din Localităţile Ionăşeni şi Botoşani din

sat Victoria, com. Stăuceni, CIA Adăşeni;

- au fost reactualizate Planurile de Intervenţie în Caz de Incendiu şi după avizarea acestora de

către ISU ,,Nicolae Iorga‖ al Jud. Botoşani, au fost predate şefilor de centre, pentru a fi prelucrate

cu personalul şi puse în aplicare.

- participări la convocările Comitetului Judeţean pentru Situaţii de urgenţă Botoşani (Prefectură),

în vederea prevenirii situaţiilor de urgenţă;

- s-a participat la implemantarea sistemului managerial de control în cadrul instituţiei, întocmind

şi implementând toate documentele necesare în acest sens. S-au întocmit procedurile pentru

activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului, conform legislaţiei care reglementează

controlul managerial intern.

În perioada raportată a fost efectuat controlul propriu periodic care a vizat respectarea

normelor, dispoziţiilor şi notelor interne, a măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, de igienă

şi prevenire a situaţiilor de urgenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a planurilor

de control aprobate de către directorul executiv. Atunci când au fost constatate nereguli, acestea

au fost remediate în proporţia în care au depins de buna gestionare a situaţiilor, de factorul

uman şi de posibilităţile financiare existente.

VIII. ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA IN ANUL 2015

În vederea desfăşurării activităţilor din sistemul de protecţie a copilului și a centrelor de

asistenta sociala a persoanelor adulte cu handicap,pentru anul 2015 bugetul de cheltuieli

alocat instituţiei a este în sumă de 86.934.000 lei , din care :

Page 74: Raport de activitate 2015

74

SECTIUNE DE FUNCTIONARE 85.131.000 lei

1. Cheltuieli de personal 26.850.000 lei

2. Bunuri şi servicii 10.423.000 lei

3. Asistenta sociala 47.858.000 lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 1.803.000 lei

1. Proiecte cu finantare din FEN 1.348.000 lei

2. Cheltuieli de capital 455.000 lei

Contul de execuţia bugetară la 31.12.2015 se prezintă astfel:

Total SF + SD din care : 85.541.515 lei

SECTIUNE DE FUNCTIONARE 84.506.272 lei

1. cheltuieli de personal 26.565.222 lei

2. bunuri şi servicii 10.326.141 lei

3. asistenta sociala 47.621.575 lei

4. finantare ani precedenti - 6.666 lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 1.035.243 lei

1. Proiecte cu finantare din FEN

651.667 lei

2. Cheltuieli de capital 383.576 lei

Vă prezentăm alăturat contul de executie cu bunuri si servicii pe total an 2015 :

Nr.

crt

Tip de cheltuială Suma-lei

CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII -Total din care

10.326.141

1 Cheltuieli cu încălzire, iluminat, apa, materiale de curăţenie,

poştă, telefon, furnituri, etc.

4.130.243

2 Hrană pentru oameni

3.138.960

3 Echipament, cazarmament, alte obiecte de inventar

1.529.037

4 Reparaţii curente la clădiri, instalaţii, etc.

305.679

5 Medicamente şi materiale sanitare

90.979

Page 75: Raport de activitate 2015

75

6 Deplasări ,detaşări

42.809

7 Cărţi publicaţii, pregătire profesională, protecţia muncii

2.795

8 Igienico-sanitare, rechizite, transport copii, bani de buzunar şi alte

cheltuieli

1.071.879

9 Pregatire profesionala 13.760

Situaţia cheltuielilor realizate in anul 2015 pe tipuri de servicii specializate se prezintă astfel :

I. SERVICII SOCIALE DESTINATE PROTECTIEI SI PROMOVARII

DREPTURILOR COPILULUI

1. Servicii destinate copiilor plasati la asistenti maternali

- numar mediu de beneficiari/an : 400

- total cheltuieli /an : 6.640.761 lei

- cheltuiala medie/an/copil : 16.602 lei

- cheltuiala medie/luna/copil :1.383lei

2. Servicii de tip rezidential destinate copiilor ( CP „Elena Doamna‖ Botosani (22), CP

„Prietenia‖ Botosani ( 47), Complexul de servicii pentru copilul aflat in dificulate „Speranţa‖

Pomarla (59), Complexul de servicii pentru copilul aflat in dificulate „Sf Nicolae‖ Trusesti (66),

C.A. „Floare de Colt‖ Dorohoi (42), C.A. „Casa Mea‖ Dorohoi (43), C.A. „Amicii‖ Dorohoi (42),

C.A. ‖Ciresarii‖ Botoşani (15), CP „Dumbrava Minunata‖ Pomârla (39))

- numar mediu de beneficiari/an : 375

- total cheltuieli /an : 9.943.182 lei

- cheltuiala medie/an/copil : 26.515 lei

- cheltuiala medie/luna/copil :2.210 lei

3. Servicii de tip rezidential destinate copiilor cu dizabilitati ( Complexul de case de tip familial

„Sf Mina‖ Botoșani ( 60) )

- numar mediu de beneficiari/an : 60

- total cheltuieli /an : 1.675.183 lei

- cheltuiala medie/an/copil : 27.920 lei

- cheltuiala medie/luna/copil :2.327 lei

4. Centre de primire in regim de urgenta ( Centrul de respiro şi de primire a copilului în regim

de urgenţă Botosani (18) , Centrul Pinocchio ( 5) )

- numar mediu de beneficiari/an : 23

- total cheltuieli /an : 477.215 lei

- cheltuiala medie/an/beneficiar : 20.748 lei

Page 76: Raport de activitate 2015

76

- cheltuiala medie/luna/beneficiar: 1.729 lei

5. Centre maternale ( Centrul Maternal „Micul Prinț‖ Botosani )

- numar mediu de beneficiari/an : 15 copii si 11 mame

- total cheltuieli /an : 581.332 lei

- cheltuiala medie/an/copil : 38.755 lei

- cheltuiala medie/luna/copil :3.230 lei

6. Centre de zi ( Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Sansa mea‖ Botosani ( 35),

Complexeul de Servicii Comunitare pentru copilul cu dizabilitati Sf.Spiridon Botosani (115))

- numar mediu de beneficiari/an : 150

- total cheltuieli /an : 1.010.257 lei

- cheltuiala medie/an/copil : 6.735 lei

- cheltuiala medie/luna/copil : 561 lei

II. SERVICII SOCIALE DESTINATE PROTECTIEI SI PROMOVARII

DREPTURILOR PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

1. Centre de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu handicap ( CIA Leorda (64), CIA

Adaseni (88), CIA Dorohoi (56), CIA Bucecea (17))

- numar mediu de beneficiari/an : 225

- total cheltuieli /an : 5.763.706 lei

- cheltuiala medie/an/beneficiar : 25.616 lei

- cheltuiala medie/luna/beneficiar : 2.135 lei

2. Centre de recuperare si reabilitare pentru persoane cu handicap ( CRR Dersca (43), CRR

Ionaseni (55) ,Centrul rezidential pentru persoane adulte cu handicap Satuceni (50))

- numar mediu de beneficiari/an : 148

- total cheltuieli /an : 3.784.781 lei

- cheltuiala medie/an/beneficiar : 25.573 lei

- cheltuiala medie/luna/beneficiar: 2.131 lei

3. Centrul de integrare prin terapie ocupationala ( CITO Botosani (29))

- numar mediu de beneficiari/an : 29

- total cheltuieli /an : 507.753 lei

- cheltuiala medie/an/beneficiar: 17.509 lei

- cheltuiala medie/luna/beneficiar: 1.459 lei

III. SERVICII SOCIALE ALTERNATIVE

Page 77: Raport de activitate 2015

77

1. Centre ambulatorii de recuperare

- numar mediu de beneficiari/an : 90

- total cheltuieli /an : 69.062 lei

- cheltuiala medie/an/beneficiar: 767 lei

- cheltuiala medie/luna/beneficiar: 64 lei

Costul anual realizat in anul 2015

Pentru componenta de activitate privind serviciile sociale destinate protectiei si promovarii

drepturilor copilului costul anual se prezinta astfel:

- pentru copii plasati la asistenti maternali : 16.602 lei

- pentru copii plasati in servicii de tip rezidential : 26.515 lei

- pentru copii cu dizabilitati plasati in servicii de tip rezidential : 27.920 lei

- pentru copii plasati in centre de respiro şi de primire in regim de urgenta :

20.748 lei

- pentru copii plasati in centre maternale : 38.755 lei

- pentru copii plasati in centre de zi : 6.735 lei

Pentru componenta de activitate privind serviciile sociale destinate protectiei si promovarii

drepturilor persoanelor adulte cu handicap si persoane varstnice costul anual se prezinta astfel:

- pentru persoane adulte cu handicap in centre de ingrijire si asistenta :

25.616 lei

- pentru persoane adulte cu handicap in centre de recuperare si

reabilitare :25.573 lei

- pentru persoane adulte cu handicap in centre de integrare prin terapie

ocupationala: 17.509 lei

- pentru beneficiari in centre ambulatorii de recuperare : 767 lei

În cadrul cheltuielilor efectuate pentru centrele rezidenţiale pentru copii şi adulţi ,

ponderea cea mai mare o reprezintă cheltuielile de personal şi cheltuielile cu bunuri si servicii

efectuate pentru achiziţia de alimente, combustibil pentru încălzit, echipament, cazarmament,

reparaţii curente , medicamente .

Situaţia cheltuielilor realizate in anul 2015 pentru persoanele cu handicap aflate in familite se

prezintă astfel :

Denumire prestatie sociala Total plati la

31.12.2015

Indemnizatii lunare 24.063.729

Buget personal complementar 12.199.692

Page 78: Raport de activitate 2015

78

Alocatia lunara de hrana ptr. Copii cu handivap de tip

HIV/SIDA

7.975

Indemnizatie insotitori ptr. adultul cu handicap vizual

grav

7.697.490

Taxe postale 333.377

Dobanzi la credite 39.987

Transport 3.279.325

Total 47.621.575

Finanţarea cheltuielilor pentru persoanele adulte cu handicap aflate în îngrijirea familiilor a

fost asigurată prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 cu modificarile şi completările ulterioare

, alocată Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu suma de 47.858.000 lei

În anul 2015 D.G.A.S.P.C. a derulat prin Serviciul Achizitii Publice. Administrativ

urmatoarele achizitii:

Cerere de oferta 39 contracte si acte aditionale in valoare de 2.830.659,99 lei

Achizitie prin BRM 16 contracte in valoare de 1.204.217,03 lei

Achizitie directa 81 contracte 3.499.170,76 lei

Achizitii directe cu comanda 28 buc in valoare de 828.860,82 lei

Alte achizitii directe 85 buc in valoare de 938.868,86 lei

Achizitii directe medicamente in valoare de 92. 296,47 lei

Total achizitii 2015 9.394.073,93 lei

( conform anexei 7 a si b)

În anul 2015, Inspecţia Socială Botoşani a desfăşurat următoarele misiuni la DGASPC

Botoşani:

1. Tema: ―Verificarea modului de aplicare a prevederilor H.G. nr.989/2014 privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”. Contolul s-a efectuat la Serviciul Evidenţă şi plată prestaţii sociale, la data de 03.02.2015. Nu au fost dispuse măsuri. 2. Tema: ―Evaluarea modului de respectare a legislaţiei privind condiţiile de admitere, îngrijire, recuperare şi reintegrare a beneficiarilor din cadrul serviciilor rezidenţiale pentru copii şi pentru adulţi”, desfăşurată în perioada 27.05-18.06.2015.

Controlul s-a efectuat la toate serviciile rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu excepţia Centrul de

Plasament „Prietenia‖ şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă (C.I.A.) Adăşeni, care au făcut obiectul

unui control tematic.

Tipuri de nereguli identificate:

- existenţa posturilor vacante de specialitate, ingrijire şi asistenţă în 7 centre rezidenţiale pentru

copii şi 7 centre pentru persoane adulte cu handicap;

- neasigurarea cuantumului minim de hrană/beneficiar de 16.6 lei/zi la toate cele 23 de centre

inspectate (15 centre pentru copii şi 8 centre pentru adulţi);

- neasigurarea suprafaţei locuibile corespunzătoare pe beneficiar în dormitor în 8 centre pentru

copii şi 4 centre pentru adulţi

- neasigurarea unui număr de spaţii igienico-sanitare funcţionale, dotate corespunzător în 3

centre pentru copii şi 4 centre pentru adulţi

Page 79: Raport de activitate 2015

79

- lipsa autorizaţiilor de funcţionare în 2 centre pentru adulţi.

Deşi au fost dispuse măsuri, nu au fost constatate probleme majore cu privire la serviciile

acordate beneficiarilor, sau elemente care să pericliteze viaţa şi sănătatea beneficiarilor.

I. Control tematic 1.Campania tematică privind „Controlul serviciilor sociale dezvoltate prin Programul

Operaţional Regional-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”

desfăşurată în perioada 03.09.2015 - 31.12.2015, la următoarele centre rezidenţiale:

- Centrul de Plasament „Prietenia‖

- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă (C.I.A.) Adăşeni .

Obiectivele controlului au vizat verificarea îndeplinirii standardelor specifice de calitate privind,

amenajarea şi dotarea spaţiilor serviciilor sociale, a drepturilor beneficiarilor, precum şi a

documentelor referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului social.

Nu au fost aplicate sancţiuni în timpul controlului şi nu au fost sesizate alte instituţii, ca

urmare a neconformităţilor constatate.

2. Campanie tematică privind „Verificarea modului de aplicare a prevederilor Legii nr.

448/2006 cu privire la admiterea în Centrele de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor

Adulte cu Handicap(CRRPH)”, desfăşurat în perioada 25.08. - 14.09.2015, la centrele de

recuperare şi reabilitare pentru persoanele adulte cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Botoşani.

Au fost controlate următoarele centre:

-Centrul de recuperare şi reabilitare Dersca,

- Centrul de recuperare şi reabilitare Ionăşeni care cuprinde Casa Rosetti şi Casa Ionaş,

- Centrul de recuperare pentru persoane adulte cu handicap din localităţile Ionăşeni şi Botoşani

situat în comuna Stăuceni.

Obiectivele controlului: - Verificarea respectării procedurii privind admiterea persoanelor cu dizabilităţi în centrele

de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap publice şi private.

- Eficientizarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru întreţinerea beneficiarilor în

CRRPH.

Au fost dispuse un număr de 9 măsuri ca urmare a neconformităţilor constatate faţă de

prevederile legislaţiei din domeniul asistenţei sociale.

Nu au fost aplicate sancţiuni în timpul controlului şi nu au fost sesizate alte instituţii, ca

urmare a neconformităţilor constatate.

3. Campania tematică “Controlul privind stabilirea şi acordarea beneficiilor de asistenţă

socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale şi a drepturilor băneşti pentru

asistenţii personali” desfăşurată în perioada decembrie 2015, la Serviciul Evidenţă şi plată

prestaţii sociale.

Obiective specifice:

Identificarea tuturor persoanelor adulte cu dizabilităţi decedate în perioada ianuarie 2013-

iunie 2015, pentru care au fost acordate drepturi necuvenite ( Au fost identificaţi 2 persoane cu

dizabilităţi pentru care au fost acordate drepturi necuvenite; pentru aceste 2 cazuri au fost

dispuse măsuri de stabilire şi recuperare sume acordate necuvenit.

Page 80: Raport de activitate 2015

80

În luna decembrie 2015, DGASPC a aplicat la Ministrul Muncii Familiei, Protecției Sociale și

Persoanelor Vârstnice, 28 de cereri în scopul obținerii licenței de funcționare pentru un nr. de tot

atâtea servicii sociale aflte în structura funcțională a DGASPC ( facem mențiunea că DGASPC

este acreditat ca furnizor de servicii sociale conform Certificatului seria AF nr. 000484 din

17.04.2014).

În luna august 2015, Compartimentul Audit Intern din cadrul Consiliului Județean Botoșani,

a desfășurat o misiune de audit ad-hoc cu tema “Auditarea activității personalului din serviciile

rezidențiale” la DGASPC Botoșani.

Obiectivele misiunii:

- Gestionarea resurselor umane din centrele rezidențiale de copii

- Evaluarea activității personalului cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor

copilului din centrele rezidențiale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani are în vedere pentru anul

2016 iniţierea de noi proiecte cu finanţări nerambursabile sau iniţierea/continuarea unor

parteneriate cu alte instituţii / autorităţi publice sau ONG –uri în scopul continuării măsurilor de

reformă a serviciilor sociale județene. În toate intervențiile sociale, avem in vedere

beneficiarul – de servicii sociale care are nevoie de suport, servicii specializare, de cunoștințe

și competențe profesionale care să valorizeze și să potențeze resursele proprii. Ne propunem de

asemenea, colaborarea cu autoritățile publice locale, cu ONG /urile din domeniu și celelalte

instituții care se ocupă de educația si sănătatea copiilor, de ingrijirea și sănătatea și integrarea

socio –profesională a personelor adulte cu handicap pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite in

cele doua strategii in domeniu: Strategia județeană în domeniul protecției și promovării drepturilor

copilului pentru perioada 2014 – 2020 respectiv Strategia județeană privind incluziunea socială a

persoanelor cu dizabilități pentru perioada 2014 – 2020.

DIRECTOR EXECUTIV ,

DAN CONSTANTIN ȘLINCU

Șef Serviciu Programe, Proiecte, Strategii, Monitorizare și coordonare APL,

Lăcrămioara Radu

Page 81: Raport de activitate 2015

81


Recommended