+ All Categories
Home > Documents > Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Date post: 08-Feb-2016
Category:
Upload: tyson
View: 63 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Instrumente Structurale 2007-2013. GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administrației și Internelor. UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European. Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”. 1. 23.11.2012/DS1/RCM. Instrumente Structurale 2007-2013. GUVERNUL ROMÂNIEI - PowerPoint PPT Presentation
47
Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 1 UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei și Internelor Instrumente Structurale 2007-2013 23.11.2012/DS1/ RCM
Transcript
Page 1: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

1

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEIMinisterul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

23.11.2012/DS1/RCM

Page 2: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Stadiul implementării PO DCAla 31 octombrie 2012

2

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEIMinisterul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

23.11.2012/DS1/RCM

Page 3: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Stadiul implementării PO DCA (I)

Proiecte depuse: 1371 în valoare de 813 mil. euro

Proiecte respinse/retrase: 787 în valoare de 233,1 mil. euro

Proiecte în evaluare: 38 în valoare de 79,4 mil. euro

Contracte semnate: 404 în valoare de 274,5 mil. euro

Proiecte în contractare: 16 în valoare de 13,9 mil. euro

Proiecte evaluate cu punctaj peste 60: 120 în valoare de 187,7 mil. euro

Contracte reziliate: 6 în valoare de 3,9 mil. euro

3

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEIMinisterul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

23.11.2012/DS1/RCM

Page 4: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

4

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Stadiul implementării PO DCA (II) Axa prioritară 1:

Proiecte depuse: 997 în valoare de 411,1 mil. euro

Proiecte respinse/retrase: 626 în valoare de 128 mil. euro

Proiecte în evaluare: 18 în valoare de 22,6 mil. euro

Contracte semnate: 254 în valoare de 156,5 mil. euro

Proiecte în contractare: 13 în valoare de 6,7 mil. euro

Proiecte evaluate cu punctaj peste 60: 81 în valoare de 80,1 mil. euro

Contracte reziliate: 5 în valoare de 3,1 mil. euro

23.11.2012/DS1/RCM

Page 5: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

5

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Stadiul implementării PO DCA (III) Axa prioritară 2:

Proiecte depuse: 356 în valoare de 390,6 mil. euro

Proiecte respinse/retrase: 160 în valoare de 105 mil. euro

Proiecte în evaluare: 20 în valoare de 56,8 mil. euro

Contracte semnate: 133 în valoare de 106,6 mil. euro

Proiecte în contractare: 3 în valoare de 7,2 mil. euro

Proiecte evaluate cu punctaj peste 60: 39 în valoare de 107,6 mil. euro

Contracte reziliate: 1 în valoare de 1 mil. euro

23.11.2012/DS1/RCM

Page 6: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

6

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Stadiul implementării PO DCA (IV) Axa prioritară 3:

Proiecte depuse: 18 în valoare de 11,3 mil. euro

Proiecte respinse/retrase: 1 în valoare de 72 mii euro

Proiecte în evaluare: 0

Contracte semnate: 17 în valoare de 11,3 mil. euro

Proiecte în contractare: 0

23.11.2012/DS1/RCM

Page 7: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

7

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Stadiul implementării PO DCA (V) Axa prioritară 1:

DMI DMI 1.1. DMI 1.2. DMI 1.3.

Alocare 2007-2013 50,9 mil euro 27,4 mil euro 58,7 mil euro

Valoare proiecte depuse 169,9 mil euro 74,3 mil euro 166,9 mil euro

Valoare contracte 63,5 mil euro 33,9 mil euro 59,0 mil euro

Număr contracte 128 20 106

23.11.2012/DS1/RCM

Page 8: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

8

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Stadiul implementării PO DCA (VI) Axa prioritară 2:

DMI DMI 2.1. DMI 2.2.

Alocare 2007-2013 11,8 mil euro 85,9 mil euro

Valoare proiecte depuse 36,2 mil euro 354,4 mil euro

Valoare contracte 7,6 mil euro 99,0 mil euro

Număr contracte 12 121

23.11.2012/DS1/RCM

Page 9: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Stadiul implementării PO DCA (VII)

9

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Distribuţia regională a proiectelor contractate

2329

4318

1833

19248

Regiunea Nord –Est – 29Regiunea Sud –Est – 48Regiunea Sud Muntenia – 33Regiunea Sud - Vest – 18Regiunea Vest – 18Regiunea Centru – 43Regiunea Nord – Vest – 23Regiunea București Ilfov - 192

23.11.2012/DS1/RCM

Page 10: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

10

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Situația proiectelor în evaluare cu termen procedural depășit

Apel lansat cu proces de evaluare

nefinalizat

Nr. cereri de finanțare primite

Proiecte în evaluare (cu termen

procedural depășit)

Dată estimată pentru finalizarea

evaluării

5/2009 263 4 Ianuarie 2013

1/2010 191 1 Ianuarie 2013

IP1/2010 33 5 Ianuarie 2013

IP2/2010 24 2 Ianuarie 2013

IP3/2010 18 6 Ianuarie 2013

IP4/2010 7 1 Ianuarie 2013

IP5/2010 105 19 Ianuarie 2013

23.11.2012/DS1/RCM

Page 11: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

11

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Situaţie comparativă a stadiului implementării PO DCA

(FSE + BS)30 aprilie 2012 31 octombrie 2012

Număr contracte 356 404

Valoare proiecte contractate 193,2 mil euro 274,5 mil euro

Plăți 2007 - 2012 31,9 mil euro 49,6 mil euro

23.11.2012/DS1/RCM

Page 12: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

12

Alocare totală 2007 - 2013/Contractare 2007 - 2012/Plăţi 2007 - 2012 (FSE-mil euro)

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Axa/DMI Alocare totală 2007-2013 Contractare Plăţi efectuate

2007-2012

DMI 1.1 34,94 53,28 15,63

DMI 1.2 23,30 28,61 2,61

DMI 1.3 58,24 50,13 14,80

Axa 1 116,48 132,02 33,04

DMI 2.1 29,41 6,49 1,63

DMI 2.2 53,79 84,09 11,73

Axa 2 83,20 90,58 13,36

DMI 3.1 6,24 6,04 0,65

DMI 3.2 2,08 1,19 0,01

Axa 3 8,32 7,23 0,66

Total 208,00 229,83 47,07

23.11.2012/DS1/RCM

Page 13: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

13

Plăţi cumulate la 31.10.2012

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

mil. LEI mil. EURO PROCENT

%Total plăţi (fără TVA), din care : 212,68 47,07 Prefinanţare 24,24 5,36 11,40 Rambursare FSE 188,44 41,70 88,60

mil. LEI mil. EURO PROCENT %

Total alocare PO DCA 2007 - 2013 912,66 208,00

Total plăţi, din care: 212,68 47,07 22,63

Prefinanţare 24,24 5,36 2,58 Rambursare FSE 188,44 41,70 20,05

1 EURO = 4,5185

23.11.2012/DS1/RCM

Page 14: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

14

Valoare cereri de rambursare primite de la beneficiari/Valoare cereri de rambursare plătite (FSE+BS+TVA mil lei)

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

8.85

14.66

28.49

30.42

12.84

22.22

15.97

10.97

19.08

32.57

2.14

7.53

Cereri de rambursare depuse (FSE+BS+TVA)

Cereri de rambursare plătite (FSE+BS+TVA)

23.11.2012/DS1/RCM

Page 15: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

15

Situaţia cererilor de rambursare aflate în verificare la 31.10.2012

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Total cereri de rambursare

aflate în verificare

Valoare (mil. Lei)

Număr de cereri de rambursare

aflate în termen

Valoare (mil. Lei) Număr de cereri de

rambursare cu termen de

verificare depăşit

Valoare (mil. Lei)

sub 100.000 lei 35 1,53 12 0,52 23 1,01

100.000-500.000 lei 57 13,06 20 4,11 37 8,96

500.001-1.000.000 lei 7 4,97 3 2,21 4 2,76

peste 1.000.000 lei 9 24,62 7 21,68 2 2,95

Total cereri de rambursare 108 44,18 42 28,52 66 15,68

23.11.2012/DS1/RCM

Page 16: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

16

Rambursări pe tipuri de beneficiari 31.10.2012față de 30.04.2012 (Prefinanţare+FSE+BS+TVA- mil lei)

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

la 30 aprilie 2012 la 31 octombrie 20120.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

18.45 26.13

56.5875.59

74.07

136.12

APC

APL

Alţii

mil. Lei

23.11.2012/DS1/RCM

Page 17: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

17

Rambursări către beneficiari (FSE+BS+TVA- mil lei) 30.04.2012 – 31.10.2012

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Luna Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie0

5

10

15

20

25

30

35

0.00

15.97

10.97

19.08

32.57

2.14

7.53

23.11.2012/DS1/RCM

Page 18: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

18

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Axa/DMI

Autorităţi publice centrale

Autorităţi publice locale Alţi beneficiari Total proiecte cu

plată finală Rambursări FSE

(mil. Euro)

1.1 11 47 11 69 9,96

1.2 3 0 0 3 1,43

1.3 17 22 16 55 11,03

Total axa 1 31 69 27 127 22,42

2.1 0 5 0 5 0,66

2.2 15 51 0 66 8,42

Total axa 2 15 56 0 71 9,07

3.1 8 0 0 8 0,38

Total axa 3 8 0 0 8 0,38

Total 54 125 27 206 31,87

Situaţia proiectelor cu plată finală la 31.10.2012

23.11.2012/DS1/RCM

Page 19: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

19

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Total proiecte finalizate pe tipuri de beneficiari

la 31.10.2012

Autoritati publice centrale Autoritati publice locale ONG,ADI,ADD0

10

20

30

40

50

60

70

31

69

1115

56

16

8

Axa1Axa 2Axa 3

23.11.2012/DS1/RCM

Page 20: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

20

Previziunile financiare trimestriale până la sfârşitul anului 2013 (contribuţia UE reflectată în Declaraţiile de cheltuieli pe care AM PO DCA le

transmite ACP) - cumulativ

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

  2012 2013    

U.M.

Total DLC AM-ACP

31.10.2012DLC 1 - DLC 40

Trim. I 2012

Trim. II 2012

Trim. III 2012

Trim. IV 2012

Total 2012

Trim. I 2013

Trim. II 2013

Trim. III 2013

Trim. IV 2013

Total 2013

N+2/N + 3

Target 2012

N+2/N + 3

Target 2013

mil. euro 46,38 25,57 42,30 76,21 76,21 76,21 95,65 115,09 134,53 153,97 153,97 75,72 153,97

23.11.2012/DS1/RCM

Page 21: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

21

Estimarea contribuţiei UE reflectată în declaraţiile de cheltuieli pe care AM le va transmite ACP în anul 2012

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

mil euro

Fondul de

finanţareIanuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August SeptembrieOctombrie Noiembrie Decembrie

FSE 2,68 1,16 0,73 1,96 2,94 3,66 2,47 4,46 7,44 8,13 8,95 12,24

 

4,58 8,56 14,36 29,33

23.11.2012/DS1/RCM

Page 22: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

22

Situaţia certificărilor la nivelul ACP şi AM (FSE)

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

La 31 octombrie 2012 Sume certificate(mil. EURO)

Aplicaţii transmise la CE/ DLC transmise la ACP

ACP către CE 45,84 1 - 22 (aferent DLC 1-39)

TOP UP 5,39  

AM către ACP 46,38 1 - 40

23.11.2012/DS1/RCM

Page 23: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

23

Limite de monitorizare a regulii "N+3/N+2" (FSE)

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

- Mil. Euro -

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Alocări PO DCA 20,16 28,14 40,85 41,67 29,87 24,60 22,71     208,00

Ajustări cf. Reg. C.E. 539/2010 -20,16 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36     0,00

Total ajustări 0,00 31,50 44,21 45,03 33,23 27,97 26,07     208,00

Limite N+3/N+2 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50 44,21 78,25 27,97 26,07 208,00

Limite N+3/N+2 cumulat         31,50 75,72 153,97 181,94 208,00 0,00

Prefinanţare primită de la CE 4,16 6,24 8,32 8,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,04

Risc dezangajare         4,46 -2,56        

Plăţi efectuate şi cuprinse în aplicaţiile

transmise la CE, cumulate

    0,05 5,66 18,89 51,23        

Grad de absorbţie 24,63%

23.11.2012/DS1/RCM

Page 24: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

24

Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 1: DMI 1.1 (1) – indicatori de output

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Þ Ținta indicatorului “ghiduri și alte documente metodologice” este semnificativ depășită;

Þ Pentru indicatorul “zile participanți la instruire”, progrese notabile s-au înregistrat în ultimele 6 luni.

Indicatori de program/ DMI

Valoare cumulată realizată

Tintă cumulativă

2012

Tintă cumulativă

2015

Tintă totală

proiecte

Rata de realizare

2012

Rata de realizare

2015

Rata de realizare

proiectată

Ghiduri şi alte documente

metodologice (număr)

201 11 11 1284 1827% 1827% 11673%

Zile participant la instruire (număr)

37.589 72.000 130.250 53.450 52% 29% 41%

23.11.2012/DS1/RCM

Page 25: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Unitate de măsură

Valoare de bază

An de bază Sursă Ţinte (2015) Realizat

Documente de politici publice şi proiecte de acte normative nesatisfăcătoare înapoiate iniţiatorilor de către SGG

Procent 44 2006 Chestionare / Sondaje SGG

20Indicatorul va fi obținut din date statistice puse la dispoziție de SGG si Comisia Națională de Prognoză precum și din cercetări statistice derulate în acest scop.

Reducerea costurilor administrative

Procent De determinat

2007 SGG CNP 20

25

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 1: DMI 1.1 (2) – indicatori de rezultat

23.11.2012/DS1/RCM

Page 26: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

26

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Þ Țintele 2015 ale indicatorilor “ghiduri și documente metodologice” și “module formare elaborate” erau deja atinse în septembrie 2012; în cazul ambilor indicatori, țintele asumate de beneficiari depășesc semnificativ țintele propuse de program;

Þ În ceea ce privește “zile participant la instruire”, în ciuda progreselor notabile, ținta 2015 se pare că nu va fi atinsă.

Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 1: DMI 1.2 (1) – indicatori de output

Indicatori de program/ DMI

Valoare cumulată realizată

Tintă cumulativă

2012

Tintă cumulativă

2015

Tintă totală

proiecte

Rata de realizare

2012

Rata de realizare

2015

Rata de realizare

proiectată

Ghiduri şi alte documente

metodologice (număr)

19 7 8 127 271% 238% 1588%

Zile participant la instruire (număr)

4.344 25.000 45.000 34.254 17% 10% 76%

Module de formare elaborate (număr)

3 3 3 70 100% 100% 2333%

23.11.2012/DS1/RCM

Page 27: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

27

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Þ Țintele 2015 ale primului indicator de rezultat aferent DMI 1.2 vor fi atinse, dacă țintele asumate de beneficiari se vor realiza;

Þ Situația este diferită în cazul celui de-al doilea indicator – se vor monitoriza îndeaproape datele referitoare la acest indicator și vor fi analizate în profunzime.

Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 1: DMI 1.2 (2) – indicatori de rezultat

Indicatori de program/ DMI

Valoare cumulată realizată

Tintă cumulativă

2012

Tintă cumulativă

2015

Tintă totală proiecte

Rata de realizare

2012

Rata de realizare

2015

Rata de realizare

proiectată

Instituţii publice care realizează un raport anual

de activitate conform Legii nr. 544/ 2001 (%)

80 88 95 94 91% 84% 99%

Rapoarte de monitorizare şi evaluare redactate / solicitate de instituţiile

publice centrale (număr)

5 61 150 59 8% 3% 39%

23.11.2012/DS1/RCM

Page 28: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

28

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Þ Țintele 2015 ale tuturor indicatorilor de realizare imediată vor fi atinse și depășite, dacă țintele asumate de beneficiari se vor realiza;

Þ Acest aspect este valabil și pentru indicatorul “revizuiri structurale”, care are o evoluție mai lentă;

Þ Din cele 4 revizuiri structurale realizate, două sunt realizate la nivel central (ținta 90) și două la nivel local (ținta 40). Una din cele două revizuiri structurale locale s-a realizat în sectorul de asistență socială.

Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 1: DMI 1.3 (1) – indicatori de output

Indicatori de program/ DMI

Valoare cumulată realizată

Tintă cumulativă

2012

Tintă cumulativă

2015

Tintă totală

proiecte

Rata de realizare

2012

Rata de realizare

2015

Rata de realizare

proiectatăZile participant la instruire (număr)

550.072 90.000 207.200 607.879 611% 265% 293%

Revizuiri structurale (număr)

4 55 133 19 7% 3% 14%

Module de formare (număr)

100 6 7 468 1667% 1429% 6686%

23.11.2012/DS1/RCM

Page 29: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

29

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Þ Și țintele 2015 ale indicatorului de rezultat “structuri nou create și reorganizate ” vor fi atinse și depășite, daca țintele asumate de beneficiari se vor realiza;

Þ În ceea ce privește indicatorul “participanți la instruire certificați”, deși ținta 2012 este depășită, luând în considerare țintele asumate prin proiectele din cadrul acestui DMI, doar 66% din ținta 2015 va fi realizat.

Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 1: DMI 1.3 (2) – indicatori de rezultat

Indicatori de program/ DMI

Valoare cumulată realizată

Tintă cumulativă

2012

Tintă cumulativă

2015

Tintă totală proiecte

Rata de realizare

2012

Rata de realizare

2015

Rata de realizare

proiectată

Participanti la instruire certificati (număr)

40.498 32.605 75.000 49.320 124% 54% 66%

Structuri nou create si reorganizate

operationale (număr)52 117 287 3.349 44% 18% 1167%

23.11.2012/DS1/RCM

Page 30: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

30

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Þ Pentru toți indicatorii de realizare imediată și rezultat s-au realizat progrese notabile în ultimele 6 luni – luând în calcul valoarea țintelor asumate prin proiecte, țintele 2015 vor fi atinse şi depășite.

Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 2: DMI 2.1 (1) – indicatori de output şi rezultat

Indicatori de program/ DMI

Valoare cumulată realizată

Tintă cumulativă

2012

Tintă cumulativă

2015

Tintă totală proiecte

Rata de realizare

2012

Rata de realizare

2015

Rata de realizare

proiectată

Ghiduri şi alte documente

metodologice (număr)33 16 25 43 206% 132% 172%

Revizuiri structurale (număr) 9 64 142 13 14% 6% 9%

Zile participant la instruire (număr) 25.504 16.500 31.300 34.315 155% 81% 110%

Structuri nou descentralizate

operationale (număr)72 64 142 516 113% 51% 363%

23.11.2012/DS1/RCM

Page 31: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

31

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Þ Excepția intervine în cazul indicatorului “revizuiri structurale”, unde, deși s-au înregistrat progrese în ultimele 6 luni, țintele asumate prin proiecte conduc la o rata de realizare a țintei 2015 de doar 9%.

ÞAcest aspect este secundar în comparație cu rata de realizare a indicatorului de rezultat.

ÞDin cele 9 revizuiri structurale, 6 sunt realizate la nivel județean (ținta 42), 2 la nivel de municipiu (ținta 100) și 1 la nivel național.

ÞDin cele 72 de structuri descentralizate, 4 sunt la nivel județean, 1 la nivel de municipiu și 67 atât la nivel județean cât și de municipiu.

Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 2: DMI 2.1 (2) – indicatori de output şi rezultat

23.11.2012/DS1/RCM

Page 32: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

32

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Þ Ținta primului indicator de realizare imediată va fi atinsă și depășită, având în vedere ținta asumată prin proiecte. În ceea ce privește al doilea indicator, ținta va fi semnificativ depășită până la finalul programului;

Þ Niciun progres nu a fost înregistrat în realizarea de ghiduri de îmbunătățire a colectării veniturilor;

Þ Numărul de analize de simplificare realizate a crescut în ultimele 6 luni (de la 38 la 53), dar ținta 2015 nu va fi atinsă.

Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 2: DMI 2.2 (1) – indicatori de output

Indicatori de program/ DMI

Valoare cumulată realizată

Tintă cumulativă

2012

Tintă cumulativă

2015

Tintă totală proiecte

Rata de realizare

2012

Rata de realizare

2015

Rata de realizare proiectată

Sectoare in care sunt elaborate standardele de

cost si calitate0 3 3 6 0% 0% 200%

Zile participant la instruire (număr) 57.775 5.500 10.500 75.066 1050% 550% 715%

Ghiduri de imbunatatire a colectarii veniturilor

(număr)0 2 2 0 0% 0% 0%

Analize de simplificare administrativă 53 135 250 51 39% 21% 20%

23.11.2012/DS1/RCM

Page 33: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

33

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Þ Ținta primului indicator de rezultat va fi atinsă și depășită, având în vedere ținta asumată prin proiecte;

Þ În ceea ce privește al doilea indicator, datele necesare monitorizării acestuia vor fi colectate separat, din sursă externă.

Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 2: DMI 2.2 (2) - indicatori de rezultat

Indicatori de program/ DMI

Valoare cumulată realizată

Tintă cumulativă

2012

Tintă cumulativă

2015

Tintă totală proiecte

Rata de realizare

2012

Rata de realizare

2015

Rata de realizare

proiectată

Sectoare in care s-au introdus standarde de

cost si calitate (numar)0 3 3 6 0% 0% 200%

Gradul de colectare a veniturilor proprii ale administrației publice

locale (%)

0 90 95 1 0% 0% 1%

23.11.2012/DS1/RCM

Page 34: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

34

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

ÞDupă cum indică al treilea indicator de output, este necesar să se organizeze mai multe activități de comunicare și diseminare a rezultatelor PO DCA.

Situaţia indicatorilor PO DCAAxa prioritară 3 – indicatori de output

DMIIndicatori de

program/ DMI

Valoare cumulată realizată

Tintă cumulativă

2012

Tintă cumulativă

2015

Tintă totală

proiecte

Rata de realizare

2012

Rata de realizare

2015

Rata de realizare

proiectată

3.1Zile participant la instruire (număr)

1.113 400 700 1.143 278% 159% 163%

3.1

Reuniuni ale comitetelor si

grupurilor de lucru relevante (număr)

10 11 19 20 91% 53% 105%

3.2Evenimente de comunicare si

promovare (numar)6 19 30 18 32% 20% 60%

23.11.2012/DS1/RCM

Page 35: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Măsuri întreprinse pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a fondurilor

structurale prin PO DCA

35

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

23.11.2012/DS1/RCM

Page 36: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Măsuri întreprinse pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale prin PO DCA

Întărirea capacității administrative a AM PO DCA prin: ocuparea prin concurs a celor 9 posturi suplimentate prin

Memorandum de Guvern (6 din cele 6 posturi de execuţie și 2 din cele 3 de conducere sunt ocupate);

efectuarea demersurilor de recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante (12 posturi ocupate);

modificarea ROF a AM PO DCA în vederea optimizării activităţilor direcţiei prin:• separarea Unităţii de evaluare de cea de programare;• separarea Compartimentului verificări achiziţii de Unitatea de

validare;• transferul Biroului control şi antifraudă din coordonarea DAFC în

coordonarea directorului AM PO DCA.36

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

23.11.2012/DS1/RCM

Page 37: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Măsuri întreprinse pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale prin PO DCA

Abordarea pro-activă faţă de beneficiari prin: Continuarea activităţilor de sprijin direct acordat beneficiarilor

(help-desk telefonic şi prin email); Îmbunătăţirea continuă a prezentării şi conţinutului informativ al

site-ului AM PO DCA, prin postarea de materiale actualizate şi de exemple de bune practici;

Organizarea de întâlniri cu beneficiarii în vederea identificării de soluţii la problemele întâmpinate pe parcursul implementării proiectelor (la nivelul cel mai înalt de decizie – ministru, secretar de stat).

37

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

23.11.2012/DS1/RCM

Page 38: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Măsuri întreprinse pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale prin PO DCA

Simplificarea procedurilor de lucru cu beneficiarii prin:Amendarea, în 28 mai 2012, a Manualului de implementare în

ceea ce privește documentele necesare pentru justificarea inițierii și derulării procedurilor de achiziție publică;

Elaborarea Fișei de calcul aferentă cererilor de rambursare de către beneficiari începând cu data de 1 august 2012;

Identificarea și publicarea pe site-ul AM PO DCA a deficienţelor întâlnite în etapa de verificare a documentelor aferente cererilor de rambursare.

38

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

23.11.2012/DS1/RCM

Page 39: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Acţiuni finalizate cu impact asupra implementării PO DCA: Aprobarea versiunii modificate a DCI V ca urmare a

realizării analizei bugetelor alocate ideilor/cererilor de proiecte;

Finalizarea evaluării proiectelor în cadrul contractelor subsecvente 3 şi 4 şi iniţierea semnării contractelor de finanţare în cadrul Cererii de proiecte 1/2011 (11 contracte semnate, 11 contracte în curs de semnare).

39

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Măsuri întreprinse pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale prin PO DCA

23.11.2012/DS1/RCM

Page 40: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

realizarea bazei de date cu beneficiarii care vor participa la sesiunile de informare privind specificul proiectelor finanţate din PO DCA, precum şi la sesiunile de formare ce vor avea lor la începutul anului 2013 (pe teme precum management de proiect, achiziţii publice, indicatori)

achiziţionarea de consultanţă pentru îmbunătăţirea site-ului AM PO DCA www.fonduriadministratie.ro prin modificarea aspectului din punct de vedere grafic şi tehnic şi crearea unui portal de bune practici.

40

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Utilizarea fondurilor axei prioritare 3 - AT în vederea sprijinirii beneficiarilor PO DCA

23.11.2012/DS1/RCM

Page 41: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

demararea implementării contractului de verificare financiară a cererilor de rambursare (100 cereri verificate în 3 luni);

demararea implementării contractului privind evaluarea intermediară a PO DCA 2010-2012 (finalizare martie 2013);

semnarea contractului de evaluare a cererilor de finanţare încă neevaluate (finalizare ianuarie 2013);

achiziţionarea de servicii de monitorizare a proiectelor finanţate din PO DCA (180 de vizite de monitorizare în 10 luni - achiziţie publică finalizată şi contestată la CNSC).

41

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Utilizarea fondurilor axei prioritare 3 - AT în vederea asigurării funcţionării eficiente a AM PO DCA

23.11.2012/DS1/RCM

Page 42: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

asigurarea perfecţionării continue a personalului AM PO DCA şi a celui din structurile suport, prin organizarea de cursuri de management de proiect (60 persoane), achiziţii publice (45 persoane), contabilitate (30 persoane);

organizarea unui seminar pe tema dezvoltării instituționale pentru 38 de persoane;

achiziţionarea de servicii de inventariere, legare şi organizare a documentelor proiectelor (implementare demarată în noiembrie 2012);

achiziţionarea de consumabile şi mobilier, în condiţiile suplimentării personalului.

42

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Utilizarea fondurilor axei prioritare 3 - AT în vederea asigurării funcţionării eficiente a AM PO DCA

23.11.2012/DS1/RCM

Page 43: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

asigurarea rambursării cheltuielilor aferente majorării salariale a

personalului PO DCA prin proiectul finanţat din POAT (implementare demarată în august 2012);

organizarea unor schimburi de bună practică pentru membrii CM PO DCA, prin proiectul finanţat din FAT - POAT (cerere de finanţare aprobată);

continuarea demersurilor de semnare a acordului de servicii cu Banca Mondială, în vederea realizării unor studii care vor fi utilizate pentru fundamentarea următoarei perioade de programare.

43

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Utilizarea de AT din alte surse de finanţare în vederea sprijinirii activităţii AM PO DCA

23.11.2012/DS1/RCM

Page 44: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Definitivarea Raportului strategic naţional 2012 privind

implementarea Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative;

Continuarea monitorizării implementării şi raportarea privind stadiul implementării Planului de măsuri prioritare şi a Roadmap-ului PO DCA, pentru consolidarea absorbţiei fondurilor alocate.

44

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Acțiuni viitoare ale AM PO DCA

23.11.2012/DS1/RCM

Page 45: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

MAI coordonează în parteneriat cu MAEur și SGG Comitetul Consultativ Tematic Administrație și Bună Guvernanță (CCT ABG);

Acțiuni întreprinse de MAI:◦ au fost operaționalizate CCT ABG și Grupurile de lucru subsecvente

acestuia (administrație publică, ordine publică și siguranța cetățeanului, situații de urgență și asistență tehnică) - în luna august 2012;

◦ au fost elaborate analizele socio-economice la nivelul fiecărui grup de lucru;

◦ analizele socio-economice au fost prezentate și dezbătute în cadrul celei de a doua reuniuni a CCT ABG – 30 octombrie 2012.

45

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Programarea 2014 – 2020 (I)

23.11.2012/DS1/RCM

Page 46: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Acțiuni viitoare:◦ finalizarea analizelor socio-economice sectoriale și a analizelor SWOT

la nivelul domeniilor aflate în responsabilitatea CCT ABG - 30 noiembrie 2012;

◦ stabilirea priorităților de intervenție și obiectivele propuse a fi finanțate pentru perioada 2014 – 2020 - decembrie 2012;

◦ realizarea primelor proiecte de strategii sectoriale (inclusiv cu prezentarea complementarităților între intervenții, a conexiunilor cu strategiile naționale și europene, a principalilor indicatori de rezultat, a alocărilor financiare indicative) – ianuarie – aprilie 2013.

46

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

Programarea 2014 – 2020 (II)

23.11.2012/DS1/RCM

Page 47: Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Vă mulţumim pentru atenţie!

Autoritatea de Management a Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Piaţa Revoluţiei nr.1A, Intrarea DSector 1, Bucureşti

[email protected]

47

UNIUNEA EUROPEANĂFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administrației și Internelor

Instrumente Structurale2007-2013

23.11.2012/DS1/RCM


Recommended