+ All Categories
Home > Documents > PROGRAMAREA examenelor în sesiunea 13ianuarie ...UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ...

PROGRAMAREA examenelor în sesiunea 13ianuarie ...UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ...

Date post: 30-Jan-2021
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 13 /13
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞI FACULTATEA DE ZOOTEHNIE CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE Data GRUPA 335 336 337 13.01. Teoria probabilităţilor şi statistică matematică – scris+oral, A1, ora 8 00 17.01. Informatică aplicată - probă calculator, ora 9 00 Informatică aplicată - probă calculator, ora 11 00 Informatică aplicată - probă calculator, ora 13 00 22.01. Chimie anorganică şi analitică - scris, A1, ora 12 00 30.01. Chimie organică – scris, A1, ora 12 00 PROGRAMAREA examenelor în sesiunea 13 ianuarie - 02 februarie 2020 ANUL I
Transcript
 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞIFACULTATEA DE ZOOTEHNIECONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

  DataGRUPA

  335 336 337

  13.01. Teoria probabilităţilor şi statistică matematică– scris+oral, A1, ora 800

  17.01. Informatică aplicată- probă calculator, ora 900Informatică aplicată

  - probă calculator, ora 1100Informatică aplicată

  - probă calculator, ora 1300

  22.01. Chimie anorganică şi analitică- scris, A1, ora 1200

  30.01. Chimie organică– scris, A1, ora 1200

  PROGRAMAREAexamenelor în sesiunea 13 ianuarie - 02 februarie 2020

  ANUL I

 • PROGRAMAREAexamenelor în sesiunea 13 ianuarie - 02 februarie 2020

  ANUL II

  DataGRUPA

  328 329 330

  13.01. Operaţii unitare în industria alimentară– scris, A3, ora 1200

  16.01.Utilaje şi instal.în industria

  alimentară– scris+oral, A1, ora 1200

  17.01. Utilaje şi instal.în industria alimentară– scris+oral, A1, ora 1000

  18.01. Utilaje şi instal.în industria alimentară– scris+oral, A1, ora 1200

  23.01. Merceologia produselor alimentare – scris, A1, ora 1000

  27.01. Biochimia alimentelor – scris, A1, ora1000

  30.01. Microbiologia alimentelor– scris, Lab. Fiz., ora 1000-1100Microbiologia alimentelor

  – scris, Lab. Fiz., ora 1100-1200Microbiologia alimentelor

  – scris, Lab. Fiz., ora 1200-1300

  02.02. Analize enzimatice şi imunologice în industria alimentară– scris, A1, ora 1200

  UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞIFACULTATEA DE ZOOTEHNIECONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

 • DataGRUPA

  322 323

  13.01. Controlul şi exp.calităţii cărnii şi a prod.din carne– oral, Lab. Fiz., ora 1200

  14.01. Controlul şi exp.calităţii cărnii şi a prod. din carne– oral, Lab. Fiz., ora 1000

  20.01. Controlul şi exp. calităţii peştelui şi a prod. acvatice– scris, E28, ora 1000

  24.01. Analize senzoriale– scris, E28, ora 900

  30.01.Contr. şi exp. calit. legumelor, fructelor şi prod. derivate

  – scris, A1, ora 800

  02.02. Ambalaje şi design – scris, E28, ora 1400

  UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞIFACULTATEA DE ZOOTEHNIECONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

  PROGRAMAREAexamenelor în sesiunea 13 ianuarie - 02 februarie 2020

  ANUL III

 • DataGRUPA

  315 316

  14.01. Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor- scris şi oral, A1, ora 1000

  18.01. Finanţare, creditare şi drept commercial în industria alimentară- scris, A1, ora 1000

  22.01. Marketingul produselor alimentare- scris, A1, ora 800

  27.01. Legislaţie şi inspecţia produselor agroalimentare- scris, A1, ora 1400

  30.01. Principii şi metode de conservare a produselor alimentare- grilă, A1 ,ora 1000

  02.02. Autentificarea şi certificarea produselor alimentare- scris+oral, E28 ,ora 800

  UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞIFACULTATEA DE ZOOTEHNIECONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

  PROGRAMAREAexamenelor în sesiunea 13 ianuarie - 02 februarie 2020

  ANUL IV

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞIFACULTATEA DE ZOOTEHNIEINGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIA PUBLICĂ ŞI AGROTURISM

  PROGRAMAREAexamenelor în sesiunea 13 ianuarie - 02 februarie 2020

  ANUL I ANUL II

  DataGRUPA

  DataGRUPA

  338 339 340 331 33215.01. Teoria probabilităţilor şi statistică matematică- scris+oral, A1, ora 800 13.01.

  Microbiologia alimentelor -oral, Lab. Fiz., ora 1000-1200

  Microbiologia alimentelororal, Lab.Fiz., ora 1200-1400

  22.01. Tehnologii generale vegetale- scris, A1, ora 1000 16.01.Biochimia alimentelor

  - scris, A1, ora 1000

  29.01. Tehnologii generale animale- scris, A1, ora 800 20.01.Utilaje tehnologice

  - scris, A. mecanizare, ora 100002.02. Fizică - scris, A1, ora 1000 23.01. Geografia turismului – scris, E28, ora 800

  27.01. Igienă alimentară – scris, A1, ora 0800

  31.01.Tehnici culinare

  - scris, Lab. Anim. de blană, ora 900

  01.02.Tehnici culinare

  - scris, Lab. Anim. de blană, ora 900

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞIFACULTATEA DE ZOOTEHNIEINGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIA PUBLICĂ ŞI AGROTURISM

  PROGRAMAREAexamenelor în sesiunea 13 ianuarie - 02 februarie 2020

  ANUL III

  Data GRUPA324 325

  13.01. Managementul fermelor agroturistice - grilă, A3, ora 1000

  20.01. Managementul calităţii - scris, A1, ora 1000

  24.01. Procesarea prod. agroalim. - scris, E28, ora 1200

  29.01. Management în alimentaţie publică şi agroturism- scris+oral, E28, ora 1000

  02.02. Protecţia mediului - scris, E28, ora 1000

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞIFACULTATEA DE ZOOTEHNIEINGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIA PUBLICĂ ŞI AGROTURISM

  PROGRAMAREAexamenelor în sesiunea 13 ianuarie - 02 februarie 2020

  ANUL IV

  DataGRUPA

  317 318

  13.01. Merceologia produselor agroalimemtare- scris+oral, E28+Lab. disciplină, ora 1000

  17.01. Principii şi metode de conservare a produselor alimentare- test grilă, E28, ora 1000

  22.01. Manag. res. umane în alim. publică şi agrotur.- scris+oral, E28 + Lab. disciplină, ora 1000

  27.01. Controlul calităţii alimentelor- scris, E28, ora 1000

  30.01. Tehnici hoteliere şi de servire a clienţilor- scris, E28, ora 1200

  02.02. Merchandising în alimentalie publică şi agroturism- scris, E28, ora 12 00

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞIFACULTATEA DE ZOOTEHNIEZOOTEHNIE

  Data GRUPA Data GRUPA333 334 327

  13.01. Agricultură generală - scris, A1, ora 1400 13.01.Fiziologie animală

  - oral, Lab. Fiz., ora 1000

  17.01. Biochimie - scris, E28, ora 1200 17.01.Reproducerea animalelor- oral, Lab. Repro, ora 830

  23.01. Ecologie şi protecţia mediului- E28, ora 1000 20.01.Genetică

  - scris, E28, ora 1200

  30.01. Biologie celulară - scris, E28, ora 1000 23.01.Construcţii

  - scris, E28, ora 1200

  02.02. Anatomie, hist, embr. - oral, Lab, ora 1000 27.01.Maşini şi instalaţii zootehnice

  - scris, Lab. Acvacultură, ora 800

  02.02. Apicultură şi sericicultură- scris, E28, ora 1400

  PROGRAMAREAexamenelor în sesiunea 13 ianuarie - 02 februarie 2020

  ANUL I ANUL II

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞIFACULTATEA DE ZOOTEHNIEZOOTEHNIE

  PROGRAMAREAexamenelor în sesiunea 13 ianuarie - 02 februarie 2020

  ANUL III

  Data GRUPA319 320

  13.01. Tehnologia creşterii cabalinelor – scris+ oral, E28, ora 1200

  16.01. Cunicultură şi anim. de blană– scris+oral, Lab. Anim. de Blană, ora 900

  19.01. Ameliorarea animalelor – oral, Lab. Gen., ora 1000

  20.01. Ameliorarea animalelor – oral, Lab. Gen., ora 830

  23.01. Cunicultură şi anim. de blană– scris+oral, Lab. Anim. de Blană, ora 900

  27.01. Nutriţia şi alimentaţia animalelor – scris+oral, E28+Lab. Nutriţie, ora 800

  02.02. Patologie şi t.s.v. – scris, Lab. Acva., ora 1200

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞIFACULTATEA DE ZOOTEHNIEZOOTEHNIE

  PROGRAMAREAexamenelor în sesiunea 13 ianuarie - 02 februarie 2020

  ANUL IV

  Data GRUPA313

  14.01. Tehnologia creşterii ovinelor şi caprinelor- oral, Lab. ora 800

  20.01. Tehnologia creşterii păsărilor- oral, Lab. păsări, ora 800

  25.01. Tehnologia creşterii bovinelor - scris, Lab. Bov., ora 900

  29.01. Tehnologia creşterii suinelor - scris, Lab. Acva., ora 1000

  02.02. T.P.O.A- scris, Lab. Acva., ora 1600

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞIFACULTATEA DE ZOOTEHNIE

  PROGRAMAREAexamenelor în sesiunea 13 ianuarie - 02 februarie 2020

  MASTER

  Anul Disciplina Data

  MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI SIGURANŢEI ALIMENTELOR

  I

  COMUNICARE ŞI NEGOCIERE-colocviu 13.12.2019, Laborator, ora 1400PROTECŢIA CONSUMATORULUI- colocviu 12.12.2019, Laborator Apic., ora 1400METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE-colocviu 18.12.2019, Laborator, ora 1200Managementul calităţii 31.01.2020, Laborator, ora 1100Producţii zootehnice alimentare 02.02.2020, Lab. Disciplină, ora 1300

  II

  PRINCIPII DE NUTRIŢIE UMANĂ ŞI TOXICOLOGIE ALIMENTARĂ-colocviu 19.02.2019, Laborator, ora 10

  00

  Controlul calităţii produselor alimentare 23.01.2020, Lab. Păsări, ora 1000Controlul producţiei agroalimentare ecologice 15.01.2020, Lab. Repr., ora 800Auditul calităţii 31.01.2020, Laborator, ora 930

 • Anul Disciplina Data

  MANAGEMENTUL PRODUCŢIILOR ANIMALE

  I

  METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE-colocviu 18.12.2019, Laborator, ora 1200

  Managementul reproducţiei animalelor de fermă 15.01.2020, Lab. Repr., ora 1000

  Managementul producţiilor la taurine 23.01.2020, Lab. Bov., ora 1000

  Managementul producţiilor la ovine şi caprine 31.01.2020, Lab. Disciplină, ora 800

  II

  MANAGEMENTUL PROIECTELOR-colocviu 17.12.2019, Lab., ora 1000

  Practică şi activitate de cercetare 18.12.2019, Lab., ora 1000

  Managementul producţiilor piscicole 23 .01.2020, Lab. Acva, ora 1200

  Procesarea producţiilor animale şi piscicole 27.01.2020, Lab., ora 1000

  Managementul producţiilor la iepuri şi animale de blană 31.01.2020, Lab. Disciplină, ora 1000

  MANAGEMENTUL EXPLOATAŢIILOR ÎN ACVACULTURĂ

  I

  ACVACULTURĂ ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ-colocviu 17.12.2019, Lab., ora 1000CONSERVAREA FAUNEI ŞI FLOREI ACVATICE-colocviu 17.12.2019, Lab., ora 1000COMUNICARE INTERNAŢIONALĂ-colocviu 18.12.2019, Laborator, ora 1000

  Exploataţii piscicole superintensive 15.01.2020, Laborator, ora 1200

  Calitatea mediului şi producţia piscicolă 23 .01.2020, Lab. Acva, ora 1200

  Biologia producţiilor acvatice 02.02.2020, Lab. ora 900

  II

  MARKETINGUL PRODUSELOR ACVATICE-colocviu 17.12.2019, Laborator, ora 1500

  Procesarea producţiilor acvatice 14.01.2020, Lab. ora 1200

  Finanţare şi creditare în acvacultură 22.01.2020, SC2. ora 1200

  Inspecţie şi legislaţie în acvacultură 31.01.2020, Lab. ora 1200

 • Anul Disciplina Data

  REPRODUCŢIE ŞI AMELIORARE GENETICĂ

  I

  COMUNICARE INTERNAŢIONALĂ-colocviu 17.12.2019, Lab., ora 1000

  TEHNICA NEGICIERILOR ÎN AFACERI- colocviu 17.12.2019, Lab., ora 1000

  METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE-colocviu 18.12.2019, Laborator, ora 1200

  Managementul reproducţiei la animale 15.01.2020, Lab. Repr., ora 1200

  Evaluarea zootehnică a reproducătorilor şi elaborarea programelor de ameliorare 18.01.2020, Lab. Disciplină, ora 1200

  Genetică aplicată în ameliorarea animalelor 22.01.2019, Lab. Genetică, ora 1000

  II

  OPTIMIZAREA ALIMENTAŢIEI ANIMALELOR DE REPRODUCŢIE-colocviu 19.02.2019, Laborator, ora 1000

  MANAGEMENTUL PROIECTELOR-proiect 17.12.2019, Lab., ora 1000

  MANAGEMENTUL FIRMEI ŞI PLAN DE AFACERI-colocviu 17.12.2019, Lab., ora 1000

  Reproducţia şi ameliorarea vânatului 18.01.2020, Lab. Disciplină, ora 900

  Imunogenetică şi imunomodularea producţiilor animale 23.01.2020, Lab. Bov., ora 1200

  Legislaţie U.E. privind biotehnologiile de reproducţie şi selecţia la animale 31.01.2020, Lab. Disciplina, ora 1000

  NUTRIŢIA ŞI ALIMENTAŢIA ANIMALELOR

  II

  ELEMENTE DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII-colocviu 13.12.2019, Lab. Disciplină, ora 1200Alimentaţia animalelor în exploataţii ecologice 14.01.2020, Lab. Disciplină, ora 1000Optimizarea alimentaţiei la monogastrice 28.01.2020, Laborator, ora 1000

  Optimizarea alimentaţiei la rumegătoare 01.02.2020, Laborator, ora 1000


Recommended