Home >Documents >PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ¥â€COALA Gina_Proiect...¢  TUDOR ARGHEZI...

PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ¥â€COALA Gina_Proiect...¢  TUDOR ARGHEZI...

Date post:30-Aug-2019
Category:
View:72 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA

  COALA GIMNAZIAL ,,GH. LAZR,,ZALU

  PROIECT DE LECIE

  Clasa: a IV- a C

  Aria curricular: Limb i comunicare Tipul de curriculum: Curriculum nucleu

  Unitatea de nvare:Lumea necuvnttoarelor

  Disciplina: Limba i literatura romn Subiectul leciei: O furnicde Tudor Arghezi

  Tipul leciei: consolidarea cunotinelor

  Obiective de referin:

  2.3-s redea prin cuvinte proprii coninutul unui fragment dintr-un text citit sau dintr-un mesaj audiat

  3.3-s citeasc n mod contient, corect, fluent i expresiv un text cunoscut;

  Obiective operaionale:

  Pe parcursul leciei elevii vor fi capabili:

  O1 s citeasc corect,cursiv si expresiv si pe roluri poezia i dialogurile, respectnd intonaia impus de semnele de punctuaie;

  O2-s expun informatii despre autorul poeziei , curioziti despre viaa furnicilor;

  O3-s construiasc enunturi si texte , folosind cuvinte/ expresii cu acelai nteles/ sensuri diferite din textul liric studiat;

 • O4 s formuleze ntrebri/ rspunsuri legate de coninutul poeziei (compozitie, analiza tablourilor, semne de punctuatie, ortograme);

  O5 s indice sensurile verbelor ,,a fi, a lua

  O6-s rezolve exercitiile n cadrul grupei , conform cerintelor

  Strategii didactice:

  Metode i procedee: conversaia, explicaia, exerciiul, brainstorming, metoda Cubul,,citirea n lan,exerciiu de icebreaking,,,ciorchine, joc muzical

  Mijloace didactice: flipchart, tabl,fise de lucru, dictionar, volum de poezii, creion, videoproiector, manual, ciorchine, postere cu sarcini difereniate, markere , planse,material

  power-point, mascota lectiei- Furnica, Harta poeziei, fisa de scriitor

  Forme de organizare: frontal, individual,pe grupe

  Evaluarea: observare sistematic, prob scris, prob oral, autoevaluare, evaluare de ctre colegi.

  Bibliografie:

  M.E.C.-Programa colar pentru clasa a IV-a (2005);

  Piil, Tudora; Mihilescu, Cleopatra Limba romn Manual pentru clasa a IV-a, Ed. Aramis, Bucureti, 2006;

  Mitu, Florica: Metodica predrii- nvrii integrate a limbii i literaturii romne n nvmntul primar, Editura Humanitas Educaional, Bucureti, 2006

  Carmen Iordchescu-S dezlegm taina textelor literare-clasa a-IV-a,-Editura Carminis,Pitesti, 2006

 • N r .

  Eta

  pele

  le

  cie

  i

  A

  ctiv

  itate

  a

  in

  v

  toru

  lui

  St

  rate

  gia

  dida

  ctic

  e

  Eval

  ua-

  re

  c r t

  Ob

  . op.

  A

  ctiv

  itate

  a el

  evilo

  r

  Met

  ode

  i pr

  oced

  ee

  Mat

  eria

  le

  i mijlo

  ace

  dida

  ctic

  e

  For-

  me

  de

  orga

  ni-z

  are

  1 .

  M

  omen

  t or

  gani

  zato

  ric

  1 m

  in

  A

  sigur

  con

  diii

  le o

  ptim

  e

  pent

  ru b

  una

  desf

  ur

  are

  a le

  cie

  i:

  aeris

  irea

  slii

  de

  clas

  , p

  reg

  tirea

  mat

  eria

  lulu

  i di

  dact

  ic,m

  pri

  rea

  pe g

  rupe

  .

  Preg

  tes

  c m

  ater

  iale

  le i

  se

  orga

  nize

  az

  pe g

  rupe

  conv

  ersa

  ia

  Fron

  ta

  l

  2 .

  V

  erifi

  care

  a te

  mei

  7

  min

  Cap

  tare

  a

  O2

  O3

  Invi

  t 2

  elev

  i s

  cite

  asc

  tem

  a

  dife

  rent

  ia

  : ac

  rosti

  h cu

  tem

  a:Fu

  rnic

  a si

  dou

  ca

  dran

  e

  pent

  ru

  poez

  ia

  ,,O

  furn

  ic

  de

  Tudo

  r A

  rghe

  zi.

  (vez

  i A

  nexa

  2).P

  reze

  ntm

  su

  ccin

  t fis

  a de

  scrii

  tor-,

  ,Tud

  or A

  rghe

  zi-V

  iata

  si

  Cite

  sc p

  oezi

  oare

  le c

  ompu

  se i

  cerin

  ele

  din

  cad

  rane

  .

  Apr

  ecia

  z lu

  crr

  ile c

  oleg

  ilor.

  Conv

  ersa

  ti

  a

  Exer

  ciiu

  l

  expu

  nere

  a

  Poez

  ii

  Cadr

  ane

  Fia

  de

  scrii

  tor

  Fro

  nta

  l

  Tem

  a

  pent

  ru

  acas

  Eval

  uare

  oral

 • 3 . 4 .

  aten

  iei

  1 m

  in

  Anu

  nar

  ea

  tem

  ei le

  cie

  i i

  a ob

  iect

  ivel

  or

  1 m

  in

  O4

  O1

  O2

  O3

  O4

  O5

  O6

  oper

  a.(

  Anex

  a 1)

  Prez

  int o

  ghi

  cito

  are:

  Mic

  , d

  ar v

  oini

  c,

  In sp

  ate

  ridic

  Sacu

  l cu

  pova

  r,

  S-l

  duc

  la m

  oar

  .

  (Fur

  nica

  )

  Ast

  zi v

  om c

  ontin

  ua p

  oves

  tea

  Furn

  icut

  ei

  ,,Hr

  nicu

  taa

  scun

  s

  ntre

  pa

  gini

  le

  noii

  unit

  ti de

  nv

  tare

  ,,Lum

  ea

  necu

  vnt

  toa

  relo

  r.E

  a vr

  ea s

  citim

  fru

  mos

  si s

  fa

  cem

  ct

  eva

  exer

  citii

  de

  vo

  cabu

  lar.

  Anu

  nt

  obie

  ctiv

  ele

  lect

  iei.

  Scriu

  titl

  ul s

  i

  auto

  rul p

  e ta

  bl.

  Asc

  ult

  i r

  spun

  d la

  ghic

  itoar

  e.

  Asc

  ult

  i re

  in.

  Scriu

  pe

  caie

  te ti

  tlul

  i aut

  orul

  text

  ului

  .

  conv

  ersa

  ia

  expl

  icat

  ia

  Ghi

  cito

  are

  Caie

  te,

  tabl

  Fron

  ta

  l

  front

  al

  obs.

  siste

  mat

  i

  - c

  5 ..

  D

  irija

  rea

  nv

  ri

  i

  O1

  Real

  izez

  un

  exer

  citiu

  de

  iceb

  reak

  ing:

  D

  ialo

  g n

  tre

  furn

  ica

  noas

  tr s

  i un

  bun

  prie

  ten

  ,,Gre

  iere

  le

  si

  ,,fur

  nica

  dia

  logh

  eaz

  pen

  tru

  a ne

  intro

  duce

  n a

  tmos

  fera

  conv

  ersa

  ia

  dial

  ogul

  Text

  dial

  ogat

  Fron

  ta

  Obs

  evar

  e

 • 19 m

  in

  O4

  O2

  al e

  i- gr

  eier

  ele(

  Ane

  xa 4

  ) So

  licit

  elev

  ilor s

  ci

  teas

  c le

  cia

  ,

  n

  gnd

  ; c

  iva

  elev

  i vo

  r ci

  ti

  text

  ul in

  tegr

  al.

  Furn

  ica

  le

  cere

  co

  piilo

  r s

  rsp

  und

  la

  cte

  va c

  erin

  te d

  in

  Har

  ta p

  oezie

  i, (A

  nexa

  5) p

  e ca

  re

  o co

  mpl

  etm

  cu

  ajut

  orul

  unu

  i

  ,,cre

  ion

  vorb

  itor

  :

  Und

  e,c

  nd s

  e pe

  trece

  ac

  iune

  a i

  cine

  pa

  rtici

  p

  la

  aciu

  nea

  poez

  iei?

  lec

  iei.

  Cite

  sc

  indi

  vidu

  al

  text

  ul-

  n

  gnd

  sa

  u n

  o

  apt

  . El

  evii

  cite

  sc in

  tegr

  al p

  oezi

  a.

  Furn

  ica

  le c

  ere

  copi

  ilor:

  -Mi

  copi

  i,ia.

  ..la

  treab

  ...H

  ai s

  ne

  juc

  m

  cu

  folo

  s pe

  ac

  east

  Har

  t a

  poe

  ziei!

  Asa

  c i

  a

  luat

  i vo

  i ai

  ci

  aces

  t cr

  eion

  vorb

  itor

  care

  v

  va

  sp

  une

  locu

  l, tim

  pul

  si pe

  rson

  ajel

  e

  din

  acea

  st

  poez

  ie!

  (d

  un

  ,,cre

  ion

  vorb

  itor

  co

  piilo

  r

  care

  rsp

  und

  la in

  treb

  ri):

  n p

  oezi

  e es

  te v

  orba

  des

  pre

  o

  furn

  ic.

  - A

  ciu

  nea

  se p

  etre

  ce ,,

  ieri

  la

  prn

  z

  adi

  c n

  trec

  ut

  - Se

  pe

  trece

  n

  pr

  eajm

  a

  viin

  ului

  usc

  at.

  exer

  citiu

  de

  iceb

  reak

  ing

  lec

Embed Size (px)
Recommended