+ All Categories
Home > Documents > PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi...

PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi...

Date post: 14-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 15 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
40
PROF.UNIV.DR.PR. VIOREL SAVA CURRICULUM VITAE DATE PERSONALE Nume şi prenume: SAVA VIOREL Data naşterii: 25 august 1963 Locul naşterii: comuna Grajduri, judeţul Iaşi Starea civilă: căsătorit Adresa: Stradela Prof. I. Inculeţ, nr. 12 D, Iaşi, jud. Iaşi, cod: 700721 Telefon: 0232/201328 e-mail: [email protected] STUDII 1980 – 1985 Cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ. 1985 – 1989 Cursurile Institutului Teologic de grad Universitar din Bucureşti, finalizate cu teza de licenţă Sfinţii Apostoli în cultul şi iconografia ortodoxă, întocmită sub îndrumarea pr. prof. dr. Nicolae D. Necula. 1989 – 1994 Cursuri de doctorat în cadrul Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucureşti (devenit Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti, specializarea Liturgică, Pastorală şi Artă creştină, sub îndrumarea P.C.Pr.Prof.Dr. Nicolae D. Necula. 22 octombrie – 22 noiembrie 1993 Curs de limba engleză la Şcoala Centrală de Limba Engleză din Londra, în calitate de bursier al Consiliului Ecumenic al Bisericilor. 1993 – 1994 Bursă de cercetare la Universitatea Glasgow, Scoţia, în calitate de bursier al Bisericii Episcopale Scoţiene. 1998 – Doctor în Teologie în urma susţinerii tezei de doctorat cu titlul Taina Mărturisirii în riturile liturgice actuale, alcătuită sub îndrumarea pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti. ACTIVITATEA DIDACTICĂ 1990 – 1991 Profesor la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamţ. 1991 – 1996 Asistent universitar în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi. 1992 – 1993 Suplinitor al postului de preot spiritual al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi.
Transcript
Page 1: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

PROF.UNIV.DR.PR. VIOREL SAVA

CURRICULUM VITAE

DATE PERSONALENume şi prenume: SAVA VIORELData naşterii: 25 august 1963Locul naşterii: comuna Grajduri, judeţul IaşiStarea civilă: căsătoritAdresa: Stradela Prof. I. Inculeţ, nr. 12 D, Iaşi, jud. Iaşi, cod: 700721 Telefon: 0232/201328e-mail: [email protected]

STUDII1980 – 1985 Cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ.1985 – 1989 Cursurile Institutului Teologic de grad Universitar din Bucureşti, finalizate cu teza de licenţă Sfinţii Apostoli în cultul şi iconografia ortodoxă, întocmită sub îndrumarea pr. prof. dr. Nicolae D. Necula.1989 – 1994 Cursuri de doctorat în cadrul Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucureşti (devenit Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti, specializarea Liturgică, Pastorală şi Artă creştină, sub îndrumarea P.C.Pr.Prof.Dr. Nicolae D. Necula.22 octombrie – 22 noiembrie 1993 Curs de limba engleză la Şcoala Centrală de Limba Engleză din Londra, în calitate de bursier al Consiliului Ecumenic al Bisericilor.1993 – 1994 Bursă de cercetare la Universitatea Glasgow, Scoţia, în calitate de bursier al Bisericii Episcopale Scoţiene.1998 – Doctor în Teologie în urma susţinerii tezei de doctorat cu titlul Taina Mărturisirii în riturile liturgice actuale, alcătuită sub îndrumarea pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti.

ACTIVITATEA DIDACTICĂ1990 – 1991 Profesor la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamţ.1991 – 1996 Asistent universitar în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.1992 – 1993 Suplinitor al postului de preot spiritual al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi.1996 – 2000 Lector în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.2000 – 2004 Conferenţiar în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi. 2004 – în prezent Profesor universitar în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.2007 septembrie – conducător de doctorat la specializarea Teologie Liturgică.

CURSURI ŞI SEMINARII SUSŢINUTECursuri predate în ţară:Disciplina Teologie Liturgică, Secţia Teologie Patorală (cursuri de zi şi cu frecvenţă redusă), Studii Aprofundate şi Master.Disciplina Teologie Pastorală, Secţia Teologie Pastorală şi Master.Disciplina Drept bisericesc, Secţia Teologie Pastorală, Studii Aprofundate şi Master.Disciplina Elemente de Liturgică şi Erminie bizantină, Secţia Patrimoniu şi Studii Aprofundate. Disciplina Elemente de Liturgică, în cadrul Colegiului de institutori.Disciplina Valenţe educative în cultul divin - tradiţie şi înnoire, Master Teoria şi practica formării religioase.

Page 2: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

Disciplina Teologie Liturgică, Şcoala Doctorală.Disciplina Teologia Liturgică în actualitate: prezentare interconfesională, Şcoala Doctorală.

Cursuri predate în străinătate:1. În semestrul I al anului universitar 2007-2008, Teologie Pastorală, cursuri pentru masterat,

Facultatea de Teologie „Sf. Ioan Damaschin” a Universităţii din Balamand, Liban.2. Cursul: “Byzantine Spirituality in Asia Minor and the Balkans”, organizat de Bakke Graduate

University (BGU), Seattle, USA, în Turcia, Bulgaria, România, 21-30 octombrie 2008.

SeminariiDisciplina Teologie Liturgică, Secţia Teologie Pastorală, cursuri de zi şi frecvenţă redusă.Disciplina Vechiul Testament, Secţia Teologie Pastorală (cursuri de zi).Disciplina Teologie Pastorală, Secţia Teologie Pastorală (cursuri de zi).Disciplina Valenţe educative în cultul divin - tradiţie şi înnoire, master Teoria şi practica formării religioase.Disciplina Teologie Liturgică, Şcoala Doctorală.Disciplina Teologia Liturgică în actualitate: prezentare interconfesională, Şcoala Doctorală.

MOBILITĂŢI1. Mobilitate de documentare oferită de Centrul de Studii şi Cercetare „Ezio Aletti” din Roma

la Institutul Pontifical Oriental din Roma, 21 sept.-10 oct. 2009.2. Mobilitate de documentare, în cadrul proiectului „Inovare şi dezvoltare în programele

doctorale şi graduale universitare pentru adaptarea cercetării ştiinţifice la nevoile societăţii cunoaşterii”, Contract nr. POSDRU/21/1.5/G/14722, la Protestant Theological University – Kampen ; Facultait der Godgeleerdheid der Vrije Universiteit – Amsterdam; Universiteit Utrecht – Faculty of Humanities – Utrecht, 1-8 noiembrie 2010.

3. Mobilitate de predare, Finlanda, 2012.

FUNCŢII ADMINISTRATIVE ŞI ONORIFICE

În cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi1993- în prezent - Membru în Consiliul Facultăţii de Teologie Ortodoxă.2000 – 2004 Membru în biroul Catedrei de Teologie.2003 – 2004 Cancelar ştiinţific al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi.2003 – în prezent Membru în Senatul Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi.2004 – 2005 - Prodecan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi.2005 – martie 2012 - Decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi.

În diferite comisiiMembru al Comisiilor de licenţă şi disertaţie în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi.Membru în Comisia de acordare a gradului didactic I în învăţământ, disciplina Religie.Membru în Comisia pentru revizuirea textelor liturgice şi a acatistelor închinate sfinţilor din Moldova canonizaţi în anul 1992 şi în continuare, comisie ce funcţionează în cadrul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.Membru în Comisia de referenţi de specialitate pentru manuale de religie (clasele a II-a şi a VII-a etc.).Membru în Comisia de capacitate preoţească, de acordare a duhovniciei, de definitivat şi promovare în preoţie.2006-2012 - Membru în Comisia de disciplină a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi.2006-2009 - Membru evaluator ARACIS (Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior).

2

Page 3: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

2006 – prezent - Membru fondator al Academiei Internaţionale Româno-Germane de Ştiinţă, Etică, Teologie, Literatură şi Filosofie.2012 – Membru fondator al Asociaţiei „Miron Barnovschi”.

În comitete redacţionale1990-1991 – Iniţiator al apariţiei şi redactor şef al publicaţiei religios-culturale Întru lumina lui

Veniamin Costachi, patronată de Seminarul Teologic „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamţ.

1992-2002 – Secretar de redacţie al publicaţiei Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi. Teologie.

2001 – în prezent Membru în Editorial Advisory Board al revistei Christian Bioethics – Non-Ecumenical Studies in Medical Morality, editată de Routledge Taylor& Francis Group, Philadelphia, U.S.A.

2003 – Redactor responsabil al publicaţiei Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza», Iaşi, Teologie.

2004 – prezent - Membru în Comitetul Director al publicaţiei Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza», Iaşi. Teologie.

2005 – în prezent Membru în Colegiul Editorial al revistei Teologie şi Viaţă a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

2006 – în prezent Membru în Comitetul de redacţie al revistei Studii Teologice, editată de Facultăţile de Teologie Ortodoxă din cadrul Patriarhiei Române.

2006 – în prezent Membru în Comitetul de redacţie al revistei Ortodoxia a Patriarhiei Române.Consultant la editarea calendarului creştin-ortodox şi a unor cărţi de cult, colaborator al Editurii

Trinitas a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.2008-decembrie-în prezent – membru în Comitetul de redacţie al revistei „European Journal of

Science and Theology” (EJST), editată de Academic Organization for Environmental Engineering and Sustainable Development.

Preşedinte comisii de Doctorat:cca: de intrebat d-l adrian ????? - nu stie

Membru în comisii de Doctorat:Membru şi coreferent ştiinţific în diferite comisii de doctorat din cadrul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, Sibiu, Cluj şi Universitatea de Arte din Cluj-Napoca – cca 40

Coordonator lucrări ştiinţifice:Membru al Comisiilor de licenţă şi disertaţie în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi.

- Lucrări de licenţă: cca 270- Lucrări de disertaţie: cca 8x 10= 80

3

Page 4: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

A. LUCRĂRI PUBLICATE

I. Volume de autor1. Taina Mărturisirii în riturile liturgice actuale, Editura Trinitas, Iaşi, 1999 COD CNCSIS: 80.

http://editura.doxologia.ro/ şi ediţia a II-a, Editura Golia, Iaşi, 2004, 266 p. 2. Ghidul mamei creştine, în colaborare cu Pr. Radu Brânză, Editura Erota, Iaşi, 2001, 152 p. 3. Ostenitori şi rodiri în ogorul Teologiei Practice. Ghid bibliografic, Editura Erota, Iaşi, 2003,

385 p. 4. „În Biserica Slavei Tale”. Studii de teologie şi spiritualitate liturgică, I, Editura Erota, Iaşi,

2003, 281 p. ISBN: 973-85878-8-3; Reeditată la Editura Doxologia, Iaşi, 2013, ………. pagini, ISBN general 978-606-8278-73-5; ISBN vol. I 978-606-8278-74-2. COD CNCSIS: 80. http://editura.doxologia.ro/

5. „În Biserica Slavei Tale”. Studii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti, în „Altarul Credinţei”, publicaţie periodică de informaţie bisericească, teologie şi spiritualitate a Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova, IV(2004), nr. 9/15 mai, p. 8. ISBN: 973-86716-4-7; Reeditată la Editura Doxologia, Iaşi, 2013, ………. pagini, ISBN general 978-606-8278-73-5; ISBN vol. II 978-606-8278-75-9. COD CNCSIS: 80. http://editura.doxologia.ro/

6. „În Biserica Slavei Tale”. Studii de Teologie şi Spiritualitate Liturgică, III, Editura Performantica, Iaşi, 2006, 197 p. ISBN: 973-730-218-4. COD CNCSIS: 85. http://www.inventica.org.ro/edituraperformantica/ Reeditată la Editura Doxologia, Iaşi, 2013, ………. pagini, ISBN general 978-606-8278-73-5; ISBN vol. III 978-606-8278-76-6. COD CNCSIS: 80. http://editura.doxologia.ro/

7. Sfintele Taine în tradiţia liturgică romano-catolică – prezentare şi evaluare din perspectivă ortodoxă, Editura Performantica, Iaşi, 2007, 257p. ISBN: 978-973-730-376-9. COD CNCSIS: 85. http://www.inventica.org.ro/edituraperformantica/

II. Coordonator volum:1. Părintele Mihai Vizitiu: un bun chivernisitor al „luminii cunoştinţei” lui Dumnezeu.Volum

omagial la aniversarea vârstei de 70 de ani, (în colaborare cu: Prof.dr.pr. Ion Vicovan şi Arhim.lect.dr. Varlaam Merticariu), Editura Doxologia, Iaşi, 2009, 659 p., ISBN 978-606-92197-9-9. COD CNCSIS: 80. http://editura.doxologia.ro/

2. Studia Theologica Doctoralia, I, (în colaborare cu Pr.prof.dr. Ion Vicovan şi Diac.drd. Cezar Pelin), Editura Tehnopress, Iaşi, 2010, 186p., ISBN: 978-973-702-842-6. COD CNCSIS: 89. http://www.tehnopress.ro/

3. Din comorile teologiei Părinţilor Capadocieni, (în colaborare cu Prof.Dr. Nicoleta Melniciuc-Puică), Editura Doxologia, Iaşi, 2010, 454 p. ISBN 978-606-8117-41-6. COD CNCSIS: 80. http://editura.doxologia.ro/

4. Învăţământul universitar vocaţional la ceas aniversar – 2010. Studii şi cercetări, (volum omagial în colab. cu Pr.Lect.dr. Dan Sandu, Prep.Drd. Emilian-Iustinian Roman), Editura Doxologia, Iaşi, 2010, 565p. ISBN 978-606-8117-89-8. COD CNCSIS: 80. http://editura.doxologia.ro/

5. Studia Theologica Doctoralia, vol. II, (în colaborare cu Prep.Drd. Constantin-Iulian Damian, Diac.Drd. Cezar Pelin, Drd. Ioan Dura), Editura Junimea, Iaşi, 2010, 542p. ISBN general: 978-973-702830-3. ISBN vol. II: 978-97337-1525-2. COD CNCSIS: 97. http://www.editurajunimea.ro/

6. Autocefalia Bisericii şi mărturisirea credinţei, (în colab. cu Pr. lect. dr. Ilie Melniciuc-Puică), Ed. Doxologia, Iaşi, 2011, 565p. ISBN 978-606-8117-99-7. COD CNCSIS: 80. http://editura.doxologia.ro/

4

Page 5: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

7. Arhim. Melchisedec Ştefănescu, Teologia Pastorală, reeditare (în colab. cu Diac.Drd. Cezar Pelin), Editura Doxologia, Iaşi, 2011, 227p. ISBN: 978-606-8278-31-5. COD CNCSIS: 80. http://editura.doxologia.ro/

8. Familia în societatea contemporană, (în colaborare cu Pr.Lect.Dr. Ilie Melniciuc-Puică), volumul Simpozionului internaţional „Tainele Bisericii – pelerinaj spre sfinţenie”, în cadrul anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii, aşa cum a fost declarat anul 2011 în Patriarhia Română, Editura Doxologia, Iaşi, 2011, 542p. ISBN 978-606-8278-47-6. COD CNCSIS: 80. http://editura.doxologia.ro/

9. Studia Theologica Doctoralia, vol. IV, (în colaborare cu Pr.Drd. Andrei Atudori, Drd. Nicolae Pintilie), Editura Doxologia, Iaşi, 2012, 423p. ISBN general: 978-973-702-830-3; ISBN 978-606-666-008-2. COD CNCSIS: 80. http://editura.doxologia.ro/

10.

III. Traduceri de volume1. Al. Schmemann, Liturgy and Life (Liturghie şi viaţă), traducere şi studiu introductiv, Editura Erota, Iaşi, 2001, 139 p.

IV. Studiia) publicate în reviste ştiinţifice internaţionale cotate ISI

1. The Place of Church Art Within the Orthodox Worship and Spirituality, în „European Journal of Science and Theology”, March 2009, vol. 5, no. 1, p.51-58; ISSN: 1841-0464. http://www.ejst.tuiasi.ro/

2. The Healing Ministry of Jesus Christ in the Iconographic Representations of the Eastern Orthodox Church. Theological Meanings, în „European Journal of Science and Theology”, aprilie 2013, vol. 9, no. 2, p. 135-143; ISSN: 1841-0464. http://www.ejst.tuiasi.ro/

3.

b) publicate în volume colective ale conferinţelor:1. Educaţia religioasă – consideraţii teologice, în vol. „Educaţie şi Valori. Valori

educaţionale româneşti în context european”, Editura Spiru Haret, Iaşi, 1997, p. 155–165. 2. Funcţia educativă a Tainei Mărturisirii, în vol. „Educaţie şi Valori”, Editura Spiru Haret,

Iaşi, 1997, p. 148–156. 3. Aspecte eshatologice în cadrul cultului divin ortodox (Эсхатологический аспект

православного богослужения), în volumul: Învăţătura Bisericii despre eshatologi, al Conferinţei internaţionale cu tema: Învăţătura Bisericii despre eshatologie, organizată de Patriarhia Rusă (Богословская конференция Русской Православной Церкви Эсхатологическое учение Церкви), Moscova (Москва), 14-17 noiembrie (ноября) 2005 г., Editura Отпечатано в типографии Патриаршего издательско-полиграфического центра, Сергиев Посад, Москва 2006, p. 380-395.

4. Mărturisirea credinţei şi importanţa ei în Liturghia ortodoxă, cu privire specială asupra Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur, în volumul omagial: Sfântul Ioan Gură de Aur (+407), mare dascăl al lumii şi ierarh, Colectiv, Editura Trinitas, Iaşi, 2007, p. 9-21. ISBN 978-973-155-029-9; COD CNCSIS: 80. www.teologie.uaic.ro; http://www.trinitas.ro; şi în volumul omagial Teologie şi societate în opera Sfântului Ioan Gură de Aur la 1600 de ani de la intrarea în veşnicie, coord. Nicu Dumitraşcu, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2007, p. 309-327, ISBN 978-973-759-347-4.

5. Liturghierul de la Iaşi (1818) – prezentare şi evaluare în lumina ultimei ediţii a Liturghierului românesc, în vol. Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie – izvoare ale vieţii veşnice, editie ingrijita de Pr.lect.Dr.Mihai Vizitiu, Editura Trinitas, Iaşi, 2008, p. 302-319; ISBN: 978-973-155-114-2. Simpozion internaţional „Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie

5

Page 6: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

– izvoare ale vieţii veşnice”, Iaşi, 13-15 oct. 2008. COD CNCSIS: 80. www.teologie.uaic.ro ; http://editura.doxologia.ro

6. Familia creştină şi problemele ei în lumina canoanelor Sfântului Vasile cel Mare – abordare pastorală, în vol.: Din comorile teologiei Părinţilor Capadocieni, volumul Simpozionului internaţional : Ştiinţa Teologiei şi ştiinţele vremii, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Iaşi, 28-30 octombrie 2009, volum îngrijit de Pr.prof.dr. Viorel Sava şi Prof.Dr. Nicoleta Melniciuc-Puică, Editura Doxologia, Iaşi, 2010, p. 11-23. ISBN 978-606-8117-41-6; COD CNCSIS: 80. http://editura.doxologia.ro/20100630/din-comorile-teologiei-parintilor-capadocieni; şi în vol.: Relevanţa operei Părintelui Profesor Ion Bria pentru viaţa bisericească şi socială actuală. Direcţii noi de cercetare în domeniul doctrinei, misiunii şi unităţii Bisericii/The Relevance of Reverend Professor Ion Bria’s work for contemporary society and for the life of the Church. New Directions in the Research of Church Doctrine, Mission and Unity, coordonator Pr.Conf.Univ.Dr. Nicolae Moşoiu, volum al Conferinţei internaţionale: „Relevanţa operei Părintelui Profesor Ion Bria pentru viaţa bisericească şi socială actuală. Direcţii noi de cercetare în domeniul doctrinei, misiunii şi unităţii Bisericii”, 14-16 mai 2009, Sibiu, „Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2010, p. 223-232. ISBN: 978-973-739-884-0. http://www.crestinortodox.ro/stiri/mitropolia-ardealului/conferinta-internationala-relevanta-operei-parintelui-profesor-ion-bria-pentru-viata-bisericeasca-sociala-actuala-directii-de-cercetare-domeniul-doctrinei-misiunii-unitatii-bisericii-88866.html; http://www.ecum.ro/infoecum/Ro/infoecum-actual/relevanta-operei-parintelui-profesor-ion-bria-sibiu-2010

7. Familia creştină şi problemele ei în lumina canoanelor Sfântului Vasile cel Mare – abordare pstorală, în vol. „Lucrările Conferinţei cu participare internaţională: Relevanţa operei părintelui profesor Ion Bria pentru viaţa bisericească şi socială actuală. Direcţii noi de cercetare în domeniul doctrinei, misiunii şi unităţii Bisericii”, coord. Pr.Conf.univ.dr. Nicolae Moşoiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2010, p. 223-232. ISBN: 978-973-739-884-0.

8. Relaţia dintre învăţătura de credinţă şi rugăciune reflectată în rânduiala Sfintelor Taine, în vol.: Autocefalia Bisericii şi mărturisirea credinţei, (coord. Pr. prof. dr. Viorel Sava si Pr. lect. dr. Ilie Melniciuc-Puică), volum al Simpozionului internaţional: Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Iaşi, 15-16 octombrie 2010, Editura Doxologia, Iaşi, 2011, p. 30-53. ISBN: 978-606-8117-99-7. COD CNCSIS: 80. www.teologie.uaic.ro ; http://editura.doxologia.ro

9. Prinos de recunoştinţă la ceas aniversar şi mărturie peste veacuri, în vol. : Familia în societatea contemporană, (în colaborare cu Pr.Lect.Dr. Ilie Melniciuc-Puică), Simpozionul internaţional „Tainele Bisericii – pelerinaj spre sfinţenie”, în cadrul anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii, aşa cum a fost declarat anul 2011 în Patriarhia Română, Editura Doxologia, Iaşi, 2011, p. 24-29. ISBN 978-606-8278-47-6. COD CNCSIS: 80. http://www.teologie.uaic.ro/pages.aspx?pageid=333&r=20111124091641 ; http://editura.doxologia.ro

10. Familia în lumina documentelor Conciliului II Vatican – prezentare şi evaluare teologică şi pastorală din perspectivă ortodoxă, în vol. : Familia în societatea contemporană, (în colaborare cu Pr.Lect.Dr. Ilie Melniciuc-Puică), Simpozionul internaţional „Tainele Bisericii – pelerinaj spre sfinţenie”, în cadrul anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii, aşa cum a fost declarat anul 2011 în Patriarhia Română, Editura Doxologia, Iaşi, 2011, p. 237-254. ISBN: ISBN 978-606-8278-47-6. COD CNCSIS: 80. http://www.teologie.uaic.ro/ pages.aspx?pageid=333&r=20111124091641; http://editura.doxologia.ro

11. Hristos- Doctorul sufletelor şi al trupurilor în Tainele Bisericii. O abordare liturgică , în vol.: Taina Sfântului Maslu. Implicaţii eclesial-liturgice şi terapeutic-pastorale, coordonatori: Pr.prof.dr. Ioan Tulcan, Pr.lect.dr. Lucian Farcaşiu, Protos.lect.dr. Teofan

6

Page 7: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

Mada, Simpozionul Naţional de Teologie Liturgică, 27-28 martie 2012, Editura Univresităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2012, p. 75-116; ISBN: 978-973-752-627-4. Cod CNCSIS: 77. http://www.teologiearad.ro; http://www.uav.ro/ro/resurse/editura-uav

12. La théologie eucharistique des pères Alexandre Schmemann et Dumitru Stăniloae, în vol. La joie du Royaume. Actes du colloque international „L’héritage du père Alexandre Schmemann”, Paris, 11-14 décembre 2008. Publié sous la direction de André Lossky,Cyrille Sollogoub et Daniel Struve. Éditions YMCA-Press, 11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève F-75005, Paris, 2012, p. 202-215. www.editeurs-reunis.fr

13. Taina Sfântului Maslu în Biserica Romano-Catolică după Conciliul II Vatican, în vol. „Condiţia umană între suferinţă şi iubirea lui Dumnezeu. Terapia bolii şi îngrijirii paliative”, vol. 1, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2012, p. 247-267.

14. Aspecte teologico-liturgice în prefeţele unor cărţi de cult tipărite de Mitropolitul Veniamin Costachi, în vol.: Misiune, Spiritualitate, Cultură. Colocviul internaţional: Cartea şi tiparul în misiunea Bisericii şi cultura românească. Tetraevangheliarul lui Macarie – 500 ani de la tipărire, editat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Târgovişte şi Centrul de Stuii Misiunare şi Ecumenice „Sfântul Apostol Pavel”, Editura ASA, Bucureşti, 2012, p. 271-295. ISBN: 978-973-7894-89-2.

15. Grija faţă de cei aflaţi în suferinţă – lucrare filantropică şi exerciţii de smerenie, în Studia Theologica Doctoralia, vol. IV, (în colaborare cu Pr.Drd. Andrei Atudori, Drd. Nicolae Pintilie), Editura Doxologia, Iaşi, 2012, 423p. ISBN general: 978-973-702-830-3; ISBN 978-606-666-008-2, p. 34-41. COD CNCSIS: 80. http://editura.doxologia.ro/

c) publicate în volume colective:1. Locul artei bisericeşti în cultul şi spiritualitatea ortodoxă, în volumul Ştiinţa, tehnica şi

arta conservării şi reastaurării Patrimoniului cultural, supliment al „Analelor Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi”, III, Teologie, Ed. Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi, 1999, p. 257–268. COD CNCSIS: 136. http://www.teologie.uaic.ro/analele

2. Taina Sfântului Botez în Biserica Romano-Catolică – tradiţie şi înnoire, în volumul omagial Priveghind şi lucrând pentru mântuire, editat cu ocazia aniversării a 10 ani de arhipăstorire a Înalt Prea Sfinţitului Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, 1 iulie 1990 – 1 iulie 2000, Editura Trinitas, Iaşi, 2000, p. 337-346. COD CNCSIS: 80. http://editura.doxologia.ro/ ; http://books.google.ro/books/about/Priveghind_ %C5%9Fi_lucr%C3%A2nd_pentru_m%C3%A2ntuire.html?id=pOJWYgEACAAJ&redir_esc=y

3. Anafora Sfântului Grigorie Teologul din ritul liturgic copt (traducere, introducere şi note), în volumul „Ale Tale dintru ale Tale”. Liturghie – Pastoraţie – Mărturisire, Prinos de cinstire adus Î.P.S.Dr. Laurenţiu Streza la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord.: Colectiv, Editura Andreiana, Sibiu, 2007, p. 298-319, ISBN 978-973-87951-7-4; şi în volumul „În Biserica Slavei Tale”. Studii de Teologie şi Spiritualitate Liturgică (III), autor: Prof.dr.pr. Viorel Sava, Editura Performantica, Iaşi, 2006, p. 91-131. ISBN: 973-730-218-4. COD CNCSIS: 85. http://www.inventica.org.ro/edituraperformantica/

4. Un Cuvios cu chip luminos, ca o zi de Paşti, şi sobru, ca o zi din Postul Mare, în volumul omagial: Omagiu. Părintele Ioanichie Bălan (1930-2007). Cuviosul cronicar al sfinţilor – in memoriam, [autori: Serafim, mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, Andrei, arhiepiscopul Alba Iuliei, Gherasim, episcopul Râmnicului, ...] Editura Mănăstirea Sihăstria, 2008, p. 87-90, ISBN 978-973-7897-32-9. http://bibliophil.bibgtkneamt.ro/?s=catalog&f=4&codIDCarte=104157

5. Gânduri despre şi pentru Părintele Lector Dr. Mihai Vizitiu la împlinirea vârstei de 70 de ani, în volumul omagial Părintele Mihai Vizitiu: un bun chivernisitor al „luminii

7

Page 8: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

cunoştinţei” lui Dumnezeu, volum omagial la aniversarea vârstei de 70 de ani, coord.: arhim.dr. lect. Varlaam Merticariu, Prof.dr.pr. Viorel Sava, Editura Doxologia, Iaşi, 2009, p. 21-26, ISBN 978-606-92197-9-9. COD CNCSIS: 80. http://editura.doxologia.ro/ ; http://www.ziarullumina.ro/print.php?articol=29680; http://editura.doxologia.ro/tag/carte/teologie-si-spiritualitate?page=4

6. Taina Euharistiei în preocupările Conciliului II Vatican, în vol. Sfintele Taine în tradiţia liturgică romano-catolică – prezentare şi evaluare din perspectivă ortodoxă, Editura Performantica, Iaşi, 2007, p. 53-80. ISBN: 978-973-730-376-9.; şi în volumul omagial: Părintele Mihai Vizitiu: un bun chivernisitor al „luminii cunoştinţei” lui Dumnezeu, volum omagial la aniversarea vârstei de 70 de ani, coord.: arhim.dr. lect. Varlaam Merticariu, Prof.dr.pr. Viorel Sava, Editura Doxologia, Iaşi, 2009, p. 57-77, ISBN 978-606-92197-9-9. COD CNCSIS: 80. http://editura.doxologia.ro/ ; http://www.ziarullumina.ro/print.php?articol=29680 ; http://editura.doxologia.ro/tag/carte/teologie-si-spiritualitate?page=4

7. Preotul nonagenar Nicolae Rusu – mărturii despre Facultatea de Teologie din Cernăuţi, în volumul omagial: Învăţământul universitar vocaţional la ceas aniversar – 2010. Studii şi cercetări, în colaborare cu Diac.Drd. Cezar Pelin, (coord. Pr.prof.dr. Viorel Sava, Pr.Lect.dr. Dan Sandu, Prep.Drd. Emilian-Justinian Roman), Editura Doxologia, Iaşi, 2010, p. 49-66; ISBN 978-606-8117-89-8. COD CNCSIS: 80. http://editura.doxologia.ro/ ; www.teologie.uaic.ro;

8. Aspecte pastorale în opera Preotului Profesor Dr. Vasile Mitrofanovici, în volumul omagial: Învăţământul universitar vocaţional la ceas aniversar – 2010. Studii şi cercetări, (coord. Pr.prof.dr. Viorel Sava, Pr.Lect.dr. Dan Sandu, Prep.Drd. Emilian-Iustinian Roman), Editura Doxologia, Iaşi, 2010, p. 431-439; ISBN 978-606-8117-89-8. COD CNCSIS: 80. www.teologie.uaic.ro; http://editura.doxologia.ro

9. Studiile de Teologie Liturgică în Biserica Ortodoxă Română în sec. al XX-lea, (coautori: IPS Prof.dr. Laurenţiu Streza, Prof.dr. Nicolae D. Necula, Conf.dr.pr. Marian Vâlciu, Conf.dr. Ciprian Streza), subcapitolele: I.2. Cultul divin public ortodox. Definiţia cultului şi aspectele lui. Scopurile sau funcţiile cultului divin ortodox; istoria instituirii şi dezvoltării cultului creştin; trăsăturile generale ale cultului ortodox şi caracterele sale teologice specifice în comparaţie cu cultul celorlalte confesiuni creştine; problema adaptării cultului divin la cerinţele vieţii contemporane în ortodoxie, p. 504-512; II.1. Slujbele bisericeşti şi semnificaţia lor teologică; laudele bisericeşti mari. Vecernia şi Utrenia: rânduială şi semnificaţie teologico-simbolică; laudele bisericeşti mici. Pavecerniţa, Miezonoptica şi Ceasurile: rânduială şi semnificaţie teologico-simbolică, p. 554-556; II.5. Semnificaţie teologică a ierurgiilor bisericeşti în legătură cu viaţa omului şi natura înconjurătoare; importanţa Sfintelor Taine şi a ierurgiilor bisericeşti în spiritualitatea ortodoxă, p. 587-590, în volumul: Teologia Ortodoxă în secolul al XX-lea şi la începutul secolului al XXI-lea, coorodnator Pr.prof.dr. Viorel Ioniţă, Editura BASILICA a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2011, 859p. ISBN: 978-600-8141-56-5. http://www.basilica.ro/ro/sfantul-apostol-andrei-in-romania/biteologia_ortodoxa_in_secolul_al_xx_lea_ si_la_inceputul_secolului_xxi_leaib_6252.html

10. Modele de pocăinţă în perioada Triodului, în vol. „Teologia mistică poetică. Imnele iubirii dumnezeieşti ale Sfântul Simeon Noul Teolog – 1000 de ani de la compunerea lor”, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2012, p. 75-96. ISBN : 978-606-8141-71-8.

d) publicate în reviste de specialitate din ţară1. Protopsaltul Dimitrie Suceveanul, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza»,

Iaşi (serie nouă)”, Teologie, 1992, p. 65-73. http://www.teologie.uaic.ro/analele

8

Page 9: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

2. Preotul duhovnic şi Taina Spovedaniei, în „Teologie şi Viaţă”, III (1993), nr. 1-3, p. 25-38. http://teologiesiviata.ro/; http://editura.(trinitas)doxologia.ro/20100225/teologie-si-viata

3. Parohul în lumina Canoanelor Bisericii Ortodoxe şi a Noului Cod Canonic al Bisericii Romano–Catolice, în „Cronica Romanului şi Huşilor”, V (1993), p. 108-117. www. episcopia husilor.ro/ episcopia .html

4. „…căci nu sunt măsuri pentru posibilităţile Duhului”, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie, 1995–1996, p. 33–44. http://www.teologie.uaic.ro/analele

5. Adunarea Generală a Bisericii Presbiteriene din Scoţia (21–27 mai 1994), în „Teologie şi Viaţă”, IV (1994), nr. 8–10, p. 81–88. http://teologiesiviata.ro/; http://editura.(trinitas) doxologia.ro/20100225/teologie-si-viata

6. Taina Nunţii–aspecte liturgice, duhovniceşti şi pastoral–misionare, în „Teologie şi Viaţă”, IV (1994), nr. 11–12, p. 44–51. http://teologiesiviata.ro/; http://editura.(trinitas) doxologia.ro/20100225/teologie-si-viata

7. Sfinţirea timpului, traducere, comentarii şi note, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, tom III, Teologie, (1995-1996), p. 45–57. http://www.teologie.uaic.ro/analele

8. Iubirea lui Dumnezeu faţă de creaţia Sa reflectată în cultul ortodox, în „Teologie şi Viaţă”, VII (1997), nr. 1–6, p. 43–50. http://teologiesiviata.ro/; http://editura.(trinitas)doxologia.ro /20100225/teologie-si-viata

9. Conştiinţa liturgică a preotului zilelor noastre, în „Cronica Episcopiei Huşilor”, III (1997), p. 105–116. www. episcopia husilor.ro/ episcopia .html

10. Atitudinea liturgică şi canonică a Bisericii faţă de fenomenul sectar, în „Cronica…”, III (1997), p. 185–194. www. episcopia husilor.ro/ episcopia .html

11. Taina Hirotoniei în ritul liturgic ortodox şi în cel catolic, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie, 1997–1998, p. 203–216. http://www.teologie.uaic.ro/analele

12. Cultul ortodox–spaţiul prezenţei şi lucrării Duhului Sfânt, în „Dialog Teologic”, Revista Institutului Teologic Romano-Catolic, I (1998), nr. 1, p. 112–123. http://www.dialogteologic.ro; www.itrc.ro

13. Caracterul teocentric al cultului divin ortodox, în „Dialog Teologic”, II (1999), nr. 3, p. 102–115. http://www.dialogteologic.ro; www.itrc.ro

14. Liturghia după Sf. Gherman al Parisului–o perspectivă istorico–liturgică, în „Teologie şi Viaţă”, IX (1999), nr. 1–6, p. 117–125. http://teologiesiviata.ro/; http://editura.(trinitas) doxologia.ro/20100225/teologie-si-viata

15. Rânduiala Liturghiei după Sf. Gherman al Parisului, traducere şi prezentare, în colaborare cu Ierom. Mark Alric, în „Teologie şi Viaţă”, IX (1999), nr. 1–6, p. 126–141. http://teologiesiviata.ro/; http://editura.(trinitas)doxologia.ro/20100225/teologie-si-viata

16. Taina Sfântului Maslu în Romano-Catolicism după Conciliul II Vatican, în „Teologie şi Viaţă”, X(LXXVI) (2000), nr. 1-6, p. 69-84. http://teologiesiviata.ro/; http://editura.(trinitas)doxologia.ro/20100225/teologie-si-viata

17. Taina Mărturisirii în Biserica Siriană Iacobită, în „Teologie şi Viaţă”, X(LXXVI) (2000), nr. 1-6, p. 57-68. http://teologiesiviata.ro/; http://editura.(trinitas)doxologia.ro/ 20100225/teologie-si-viata

18. Inovaţiile în cult–singularizare liturgică, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, 1999-2000, tom V, Teologie, p. 75-84. http://www.teologie.uaic.ro/analele

19. Nădejdea învierii şi a vieţii veşnice reflectată în rugăciunile pentru cei adormiţi , în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, 1999–2000, tom V, Teologie, p. 63-73. http://www.teologie.uaic.ro/analele

20. Educaţia creştină, factor stabilizator al personalităţii umane în societatea de azi, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, 1999-2000, tom V,

9

Page 10: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

Teologie, p. 97-98, în colaborare cu Asist. Camen-Maria Bolocan. http://www.teologie.uaic.ro/analele

21. Consideraţii istorice şi filologice privind vechimea creştinismului la români, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, 1999-2000, tom V, Teologie, p. 217-229, în colaborare cu Asist. Carmen-Maria Bolocan. http://www.teologie.uaic.ro/analele

22. Sfânta Liturghie în interpretarea liturgică a lui Nicolae Cabasila, în „Dialog Teologic”, III (2000), nr. 6, p. 85-97. http://www.dialogteologic.ro; www.itrc.ro

23. Taina Mirungerii (confirmarea) în tradiţia liturgică romano-catolică, în „Cronica Episcopiei Huşilor”, VI (2000), p. 107-118. www. episcopia husilor.ro/ episcopia .html

24. Locaşul de cult–semnificaţii teologico-liturgice, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, tom. VI, 2001, Teologie, p. 111-120. http://www.teologie.uaic.ro/analele

25. Spaţii geografice menţionate în slujbele religioase, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, 2002, Teologie, tom. VII, p. 15-24. http://www.teologie.uaic.ro/analele

26. Sfântul Efrem Sirul în cultul divin ortodox, în „Cronica Episcopiei Huşilor”, IX (2003). www. episcopia husilor.ro/ episcopia .html

27. Conferinţe pe teme liturgice susţinute de Profesorul Dr. Helmut Hoping de la Facultatea de Teologie a Universităţii Albert-Ludwings din Freiburg, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie, tom. VIII(2003), p. 199-206. http://www.teologie.uaic.ro/analele

28. Binecredinciosul voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt – file de sinaxar, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie, tom. IX (2004), p. 37-50. http://www.teologie.uaic.ro/analele

29. Părintele Profesor Dr. Nicolae D. Necula la împlinirea vârstei de 60 de ani , în « Teologie şi Viaţă », nr. 7-12, 2004, p. 170-201. http://teologiesiviata.ro/; http://editura.(trinitas)doxologia.ro/20100225/teologie-si-viata

30. Cântarea şi arta bisericească în tradiţia bizantină. Locul şi semnificaţiile lor în cadrul cultului divin, în « Dialog Teologic » (revista Institutului Teologic Romano-Catolic Iaşi), anul VII (2004), nr. 14, p. 149-163. http://www.dialogteologic.ro; www.itrc.ro

31. Sensuri ale noţiunii de «lumină» în spiritualitatea liturgică ortodoxă, în „Analele Universităţii Dunărea de Jos – Galaţi”, fascicula V, Teologie şi Educaţie la Dunărea de jos, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2006, p. 25-39. http://www.ann.ugal.ro/;

32. Dipticele din cadrul Liturghiei egiptene, atribuită Sfântului Marcu – prezentare şi evaluare în raport cu anaforaua Sfântului Ioan Gură de Aur, în „Analele Universităţii Dunărea de Jos – Galaţi”, fascicula VI, Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2007, p. 81-94, ISSN 1843-8660. http://www.ann.ugal.ro/;

33. Familia creştină astăzi: provocări, şanse, perspective – răspunsuri gândite de Sfântul Ioan Gură de Aur în vremea lui pentru timpul nostru, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom XII, 2007, p. 73-92, ISSN: 1841-849X. http://www.teologie.uaic.ro/analele

34. Cursuri de Pastoraţie urbană susţinute la Facultatea de Teologie «Dumitru Stăniloae» din Iaşi – 20-23 mai 2008, (în colab. cu Diac. Masterand Cezar Pelin), în „Candela Moldovei”, an XVII, nr. 5-6, mai-iunie 2008, p. 29-30. http://editura.doxologia.ro/20100225/candela-moldovei

35. Evhologhionul lui Serapion de Thmuis – locul şi importanţa lui în istoria şi evoluţia Liturghiei şi a Liturghierului, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XIII, 2008, p. 59-80; ISSN: 1841-849X. http://www.teologie.uaic.ro/analele

36. The Christian Family and its Problems in the Light of St. Basil the Great’s Cannons. A Pastoral Approach, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”,

10

Page 11: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

Teologie Ortodoxă, tom. XIV, 2009, no. 2, p. 5-22; ISSN: 1841-849X. http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=213dca40-4188-4954-8508-a31652ca5d25

37. Christ-centered dimension of Byzantine iconography in the writings of St. John Damascene, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XV, 2010, no. 2, p. 111-122; ISSN: 1841-849X. http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=f9890f46-be36-4435-bf78-c74b323cb69b

38. The Sacrament of Baptism in the Canon Low of the Roman Catholic Church. Presentation & Evaluation from an Orthodox Perspective, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi”, (serie nouă), Teologie Ortodoxă, tom XVI, 2011, nr. 2, p. 21-26. ISSN: 1841-899X. http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=78e183cf-41c7-46a7-a5a0-0c8ba4c028ce

39. Familia în gândirea teologică a Episcopului Melchisedec Ştefănescu, în “Teologie şi Viaţă”, XXII (LXXXVIII) (2012), nr. 1-4, p. 120-139. ISSN: 1221-5988.

40. Sfintele Taine ale Bisericii şi vindecarea persoanei umane. Abordare liturgică, în “Teologie şi Educaţie la Dunărea de Jos”, XI/ 2012, edita de Arhiepiscopia Dunării de Jos şi Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii “Dunărea de Jos”, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, p. 210-243. ISSN: 1843-8660.

41. The Work of Fr. Dr. Ene Branişte in the Context of Contemporary Liturgical Research, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XVII, 2012, no. 2, p. 113-138; ISSN: 1841-849X.

e) publicate în volum într-o formă revizuită şi adăugită1. Cultul Maicii Domnului în Catolicism şi Ortodoxie–studiu comparativ, în „Analele Ştiinţifice

ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi”, II, Teologie, (1993-1994), p. 245–261. http://www.teologie.uaic.ro/analele

2. Preotul duhovnic, părinte pentru fiii săi duhovniceşti, în „Candela Moldovei”, IV (1994), nr. 11–12. http://editura.doxologia.ro/20100225/candela-moldovei

3. Dimensiuni ale postului potrivit textelor liturguce, în „Candela Moldovei”, V (1995), nr. 3–4. http://editura.doxologia.ro/20100225/candela-moldovei

4. Preotul împreună slujitor cu îngerii în Sf. Liturghie, în „Candela Moldovei”, V (1995), nr. 5–6. http://editura.doxologia.ro/20100225/candela-moldovei

5. Popas în Spaţiul Liturgic, în „Candela Moldovei”, V (1995), nr. 8–10. http://editura.doxologia.ro/20100225/candela-moldovei

6. Sf. Altar, hotarul dintre cer şi pământ şi poarta veşniciei, în „Candela Moldovei”, VII (1997), nr. 12. http://editura.doxologia.ro/20100225/candela-moldovei

7. Împărtăşirea credincioşilor, între tradiţie şi inovaţie, în „Candela Moldovei”, VIII (1998), nr. 1. http://editura.doxologia.ro/20100225/candela-moldovei

8. Probleme legate de citirea pomelnicelor, în „Candela Moldovei”, VIII (1998), nr. 2. http://editura.doxologia.ro/20100225/candela-moldovei

9. Postul Mare –„urcuş spre Înviere” pentru tot sufletul credincios, în „Candela Moldovei”, VIII (1998), nr. 4, p. 6. http://editura.doxologia.ro/20100225/candela-moldovei

10. Cultul divin ortodox – o Cincizecime perpetuă, în „Candela Moldovei”, VIII (1998), nr. 6, p. 23. http://editura.doxologia.ro/20100225/candela-moldovei

11. Ctitorii - mucenici într-o generaţie fără persecutori, în „Candela Moldovei”, VIII (1998), nr. 11–12, p. 36–37. http://editura.doxologia.ro/20100225/candela-moldovei

12. „Limbajul liturgic” al lui Dumnezeu, în „Candela Moldovei”, 1999, nr. 1. http://editura.doxologia.ro/20100225/candela-moldovei

11

Page 12: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

13. Suferinţa creştinului – participare la suferinţa lui Hristos, în „Candela Moldovei”, 1999, nr. 2, p. 18–19. http://editura.doxologia.ro/20100225/candela-moldovei

14. Închinăciunile, metaniile şi îngenuncherile–acte penitenţiale şi acte de cult, în „Candela Moldovei”, 1999, nr. 5–17. http://editura.doxologia.ro/20100225/candela-moldovei

15. Slujirea preoţească - sfinţenie şi responsabilitate, în „Candela Moldovei”, 1999, nr. 7–8, p. 10. http://editura.doxologia.ro/20100225/candela-moldovei

16. Taina Nunţii – icoană a împărăţiei lui Dumnezeu, în „Candela Moldovei”, 1999, nr. 11. http://editura.doxologia.ro/20100225/candela-moldovei

17. Învăţătura despre Maica Domnului şi reflectarea ei în cultul şi iconografia ortodoxă, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi”, Teologie, 1997–1998, p. 57–78. http://www.teologie.uaic.ro/analele

18. Sărbătorile împărăteşti ale Mântuitorului în Ortodoxie şi Romano-Catolicism, evaluare în perspectiva dialogului teologic, în „Dialog Teologic”, II (1999), nr. 4, p. 174-187. http://www.dialogteologic.ro; www.itrc.ro

19. Sfânta Treime, temei şi centru al cultului divin ortodox, în „Dialog Teologic”, III (2000), nr. 5, p. 133-149. http://www.dialogteologic.ro; www.itrc.ro

20. Sărbătoarea Naşterii Domnului în tradiţia liturgică ortodoxă şi în cea romano-catolică - perspectivă istorico-liturgică, în „Teologie şi Viaţă”, X (LXXVI) (2000), nr. 7-12, p. 139-149. http://teologiesiviata.ro/; http://editura.(trinitas)doxologia.ro/ 20100225/teologie-si-viata

21. Hristocentrismul sărbătorilor mariologice, în „Teologie şi Viaţă”, XII(LXXIX)(2003), nr. 7-12. http://teologiesiviata.ro/; http://editura.(trinitas)doxologia.ro/ 20100225/teologie-si-viata

22. Rugăciunea liturgică sau dialogul omului cu Dumnezeu şi o posibilă cale de dialog intercreştin, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. X (2005), p. 339-356, ISSN: 1841-849X. http://www.teologie.uaic.ro/analele

23. Taina Căsătoriei în tradiţia liturgică Romano-Catolică – evaluare din punct de vedere ortodox, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XI (2006), p. 107-134, ISSN: 1841-849X. http://www.teologie.uaic.ro/analele

f) publicate în străinătate1. La reaction d’ un orthodoxe à l’article de Jean Schwalm „La date du dimanche de Pâques”, în

„Vie et Liturgie”, VII (1996), nr. 27, Geneva, p. 2 ş.u.2. Cultul divin ortodox, spaţiul care înveşniceşte tinereţea, în „The Faith Almanac”, editat de

Arhiepiscopia Ortodoxă Română în America şi Canada, Chicago, Illinois, 2004, p. 121-128.3. Ştefan cel Mare şi Sfânt – file de sinaxar, fragment din comunicarea cu acelaşi titlu susţinută în

data de 14 mai 2004, la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu tema „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, organizată la Chişinău de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldove şi Academia de Teologie Ortodoxă din Chişinău, în «Caritate», publicaţie periodică a Bisericii Ortodoxe Sf. Pantelimon, Chişinău, nr. 7 (29), iunie 2004, p. 2.

4. Hristocentrismul sarbatorilor mariologice, în „The Faith Almanac”, editat de Arhiepiscopia Ortodoxa Română în America şi Canada, Chicago, Illinois, 2006, p. 111-126.

5. L’autorité de Jésus-Christ d’après les hymnes de quelque fêtes mariales byzantines, în „L’autorité de la liturgie”, Conférences Saint-Serge LIIIe Semaine d’Etudes Liturgiques, col. „Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae»”, Subsidia, CLV 142, Paris, 2006, p. 209-220.

6. Teologia euharistică a Părintelui Stăniloae……………………, Paris, ………..7. Christological Dimension of the Orthodox Iconography, Simpozion internaţional cu tema:

Theology, Image and Music, organizat de Institutul Teologic „Sf. Ioan Damaschin”, Universitatea Balamand, Tripoli-Liban, 1-3 decembrie 2009. – publicat şi în volum

8. Pilgrins and Pilgrimages in the Roumanian Orthodox Church Today, la Conferinţa „European Conference the Paths of Santiago de Compostela and The Meetingd of the Hotel-Dieu”, organizată de Institutul European pentru itinerarii spirituale cu ocazia împlinirii a 20 de ani de

12

Page 13: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

la inaugurarea pelerinajelor la Santiago de Compostela, Spania, sub egida Consiliului Europei, Le Puy en Velay, Franţa, 27-30 septembrie 2007. – publicat şi în volum

V. Recenzii, cuvânt înainte1. Al. Schmemann, Din apă şi din Duh, Editura Simbol, 1992, recenzie în „Analele Ştiinţifice

ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi”, 1992.2. Pr. Lect. Dr. Nicolae Achimescu Testamentum Domini nostri Jesu Christi, traducere, note şi

studiu introductiv, Editura Polirom–Iaşi, 1996, recenzie în „Teologie şi Viaţă”, VII (1997), nr. 1–6, p. 199–200.

3. Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, Galaţi, 1996, recenzie în „Teologie şi Viaţă”, VII (1997), nr. 1–6, p. 200–202.

4. Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Biserică şi cult pe înţelesul tuturor, Editura Europartner, Bucureşti, 1996, recenzie în „Teologie şi Viaţă”, VII (1997), nr. 1–6, p. 202–203.

5. P.S. Dr. Laurenţiu Streza, Tainele de iniţiere creştină în Bisericile Răsăritene, Editura Trinitas, Iaşi, 2002, recenzie în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi”, Teologie, tom. VII (2002), p. 327-330.

6. Pr. Prof. Dr. Nicolae Dură, La régime de la synodalité selon la législation canonique conciliaire, oecuménique, du Ier millénaire, Editura Ametist ’92, Bucureşti, 2002, recenzie în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi”, Teologie, tom. VII (2002), p. 331-333.

7. Pr. Dr. Sânică T. Palade, Taina Sfintei Spovedanii, mijloc de pastoraţie individuală, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2002, recenzie în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi”, Teologie, tom. VII (2002), p. 335-337.

8. Gheorghios D. Metállinos, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Editura Deisis, Sibiu, 2004, recenzie în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie, tom. IX (2004), p. 644-648.

9. Casian, Episcopul Dunării de Jos, Mreaja cuvântului, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2004, 461 p., recenzie în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie, tom. IX (2004), p. 648-651.

10. Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004, 346 p., recenzie în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom X (2005), p. 635-641, ISSN: 1841-849X.

11. Cuvânt înainte la vol. Studia Theologica Doctoralia, I, (în colaborare cu Pr.prof.dr. Ion Vicovan şi Diac.drd. Cezar Pelin), Editura Tehnopress, Iaşi, 2010, p. 5-8, ISBN: 978-973-702-842-6.

12. Cuvânt înainte la vol.: Din comorile teologiei Părinţilor Capadocieni, volum îngrijit de Pr.prof.dr. Viorel Sava şi Prof.Dr. Nicoleta Melniciuc-Puică, Editura Doxologia, Iaşi, 2010, p. 7-10. ISBN 978-606-8117-41-6.

13. Cuvânt înainte la vol.: Din lucrarea talantului primit – poezii şi dramatizări religioase creştin-ortodoxe, autori: Prof. Tudoriţa Drăgoi şi Prof.ing. Maria-Doiniţa Oşlobanu, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2010, 180 p., ISBN: 978-606-8078-15-1, p. 3-6.

14. Cuvânt înainte la vol.: Studia Theologica Doctoralia, vol. II, (coord. Prof.dr.pr. Viorel Sava, Prep.Drd. Constantin-Iulian Damian, Diac.Drd. Cezar Pelin, Drd. Ioan Dura), Editura Junimea, Iaşi, 2010, p. 7-8. ISBN general: 978-973-702830-3. ISBN vol. II: 978-97337-1525-2.

15. Cuvânt înainte, la vol.: Autocefalia Bisericii şi mărturisirea credinţei, (coord. Pr. prof. dr. Viorel Sava si Pr. lect. dr. Ilie Melniciuc-Puică), Editura Doxologia, Iaşi, 2011, p. 13-16. ISBN: 978-606-8117-99-7.

13

Page 14: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

16. Prefaţă la Arhim. Melchisedec Ştefănescu, Teologia Pastorală, reeditare, Editura Doxologia, Iaşi, 2011, p. 3-49. ISBN: 978-606-8278-31-5.

17. Cuvânt înainte la vol.: Familia în societatea contemporană, (în colaborare cu Pr.Lect.Dr. Ilie Melniciuc-Puică), Editura Doxologia, Iaşi, 2011, p. 9-11. ISBN: ISBN 978-606-8278-47-6.

18. Cuvânt înainte la vol.: Studia Theologica Doctoralia, vol. III, (în colaborare cu Drd. Ioan Dura, Drd. Cristian Onica şi Drd. Andrei Atudori), Editura Doxologia, Iaşi, 2011, p. 9-10. ISBN 978-606-8278-52-0.

19. Cuvânt înainte în Studia Theologica Doctoralia, vol. IV, (în colaborare cu Pr.Drd. Andrei Atudori, Drd. Nicolae Pintilie), Editura Doxologia, Iaşi, 2012, 423p. ISBN general: 978-973-702-830-3; ISBN 978-606-666-008-2, p. 7-8. COD CNCSIS: 80. http://editura.doxologia.ro/

VI. Articole, cronici, consemnări, predicia) publicate în reviste de specialitate din ţară

1. În faţa Sf. Potir, în „Întru Lumina lui Veniamin Costachi”, nr. 4, 1990.2. Predică la Duminica a VII–a după Paşti, în „Teologie şi Viaţă”, II (1992), nr. 8–10.3. Taina Sfintei Spovedanii, mijloc de pastoraţie individuală, de Pr.Dr. Sânică T. Palade, Editura

Sf. Mina, Iaşi, 2002, 242 p. , recenzie, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi”, 2002, Teologie, tom. VII, p. 335-337.

4. Relaţii academice (cronică), în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi”, 2002, Teologie, tom. VII, p. 323.

5. Sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul – Tradiţie şi tradiţii, în rev. „Cuvânt şi Suflet”, Revistă de credinţă şi cultură editată de Frăţia Ortodoxă Română – Filiala Iaşi, XIV (2003), decembrie, p. 1-2.

6. Binecuvântarea de început a noului an universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, cronică, în „Candela Moldovei”, XII(2003), nr. 10, p. 23.

7. Învăţământul teologic – tradiţie şi înnoire, cronică, în „Candela Moldovei”, XII(2003), nr. 11-12, p. 28.

8. Conferinţele susţinute de Prof.Dr. Helmut Hoping de la Facultatea de Teologie a Universităţii Albert-Ludwings din Freiburg – Germania, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, în perioada 21-28 martie 2003, consemnări, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi”, Teologie, tom. VIII(2003), p. 440-441.

9. Congresul Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România, Durău, 8-10 septembrie 2003, consemnări, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi”, Teologie, tom. VIII(2003), p. 448-450.

10. Simpozionul „Părintele Dumitru Stăniloae, teolog al Ortodoxiei ecumenice”, 13 octombrie 2003, consemnări, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi”, Teologie, tom. VIII(2003), p. 455-456.

11. Pelerinaj cu moaştele Sfântului Anton de Padova – consemnări, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie, tom. IX (2004), p. 620-622.

12. Prima serie de absovenţi … - consemnări, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie, tom. IX (2004), p. 623-627.

13. «Hristos în mijlocul nostru. Valoarea vieţii liturgice în societatea de azi», Simpozion ecumenic internaţional, Centrul cultural-pastoral «Daniil Sihastrul», Durău, 9-13 mai 2005 - consemnări, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, tom X, 2005, Teologie Ortodoxă, p. 629-631.

14. Doctrina eshatologică a Bisericii, Conferinţa teologică internaţională, Moscova, 14-17 noiembrie, 2005 - consemnări, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, tom X, 2005, Teologie Ortodoxă, p. 633-634.

15. Întrunirea Comisiilor Consultative ale profesorilor titulari la disciplinele Teologie Dogmatică şi Teologie Pastorală în vederea revizuirii şi adaptării programelor analitice, la Facultatea de

14

Page 15: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

Teologie Ortodoxă « Dumitru Stăniloae », Iaşi, 25-26 noiembrie şi 9-10 decembrie 2006, consemnări, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XI (2006), p. 623-626.

16. A III-a Adunare Ecumenică Europeană, Sibiu, 4-9 septembrie 2007, consemnări, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XII (2007), p. 557-562, ISSN: 1841-849X.

17. Simpozionul Ştiinţific internaţional „Sf. Ioan Hrisostom Arhiepiscop al Constantinopolului, aniversarea a 1600 de ani de la moartea sa (407-2007), Istanbul, 13-18 septembrie 2007, consemnări, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XII (2007), p. 565-568, ISSN: 1841-849X.

18. Conferinţa Europeană: „The Paths of Santiago de Compostela and the Meeting of the «Hôtel-Dieu»”, Le Puy en Velay, Franţa, 27-30 septembrie 2007, consemnări, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XII (2007), p. 571-572, ISSN: 1841-849X.

19. Cuvânt festiv rostit cu prilejul binecuvântării anului universitar 2007-2008 la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, 15 octombrie 2007, consemnări, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XII (2007), p. 573-579, ISSN: 1841-849X.

20. Al III-lea Congres Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România, 10–13 noiembrie 2008 – Mănăstirea Tismana, consemnări, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XIII, 2008, p. 308-312; ISSN: 1841-849X.

21. Conferinţa Internaţională cu tema: The Legacy of Father Alexander Schmemann, 1921-1983, Paris, 11-14 decembrie 2008, consemnări, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XIII, 2008, p. 316-318; ISSN: 1841-849X.

22. The IVth National Congress of the Orthodox Theological Faculties in the Romanian Patriarchate - 26-28 sept. 2010, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XV, 2010, no. 2, p. 197-199; ISSN: 1841-849X.

23. Conferment of ‘Doctor Honoris Causa’ title to His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XV, 2010, no. 2, p. 201-204; ISSN: 1841-849X.

b) publicate în mass-media:1. Nunta – între câştig material şi Taină, interviu realizat de Monica Dumitrescu şi publicat în

«Lumea creştină», supliment al cotidianului «Lumea ieşeanului», vineri, 5 nov. 2004, anul II, nr. 260(411), p. 9.

2. De ce aghiazma de azi este « cea mare » ?, interviu realizat de Ştefan Mărculeţ în „Lumina, primul cotidian creştin din România”, sâmbătă, 6 ianuarie 2007, p. 9.

3. Triodul – între pocăinţă şi bicuria Învierii, interviu realizat de Ştefan Mărculeţ în „Lumina, primul cotidian creştin din România”, marţi, 6 februarie 2007, p. 16.

4. Cine sunt „moşii” de iarnă?, interviu realizat de Ştefan Mărculeţ în „Lumina, primul cotidian creştin din România”, sâmbătă, 10 februarie 2007, p. 9.

5. Botezul trebuie făcut numai în biserică, interviu realizat de Ştefan Mărculeţ în „Lumina, primul cotidian creştin din România”, marţi, 13 februarie 2007, p. 8-9.

6. Cel mai aspru post rânduit de Biserică, interviu realizat de Ştefan Mărculeţ în „Lumina, primul cotidian creştin din România”, luni, 19 februarie 2007, p. 9.

7. În luna martie să ne bucurăm duhovniceşte, interviu realizat de Ştefan Mărculeţ în „Lumina, primul cotidian creştin din România”, joi, 1 martie 2007, p. 16.

8. Liturghia tăcerii, interviu realizat de Ştefan Mărculeţ în „Lumina, primul cotidian creştin din România”, sâmbătă, 21 martie 2007, p. 16.

15

Page 16: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

9. Jertfa, expresie a iubirii copleşitoare, interviu realizat de Ştefan Mărculeţ în „Lumina, primul cotidian creştin din România”, joi, 5 aprilie 2007, p. 16.

10. Astăzi plângem cu toţii la înmormântarea lui Hristos, interviu realizat de Ştefan Mărculeţ în „Lumina, primul cotidian creştin din România”, vineri, 6 aprilie 2007, p. 3.

11. Sfânta Liturghie – actul de identitate al Bisericii, interviu realizat de Ştefan Mărculeţ în „Lumina, primul cotidian creştin din România”, sâmbătă, 21aprilie 2007, p. 8-9.

12. Cununia este o Sfântă Taină şi nu o piesă de teatru, interviu realizat de Ştefan Mărculeţ în „Lumina, primul cotidian creştin din România”, vineri, 27 aprilie 2007, p. 9.

13. Drumul patimilor. „Hristos S-a recunoscut pe Sine în faptele fecioarelor înţelepte”, în ziarul „Lumina, primul cotidian creştin din România”, marţi, 22 aprilie 2008, p. 3.

14. Şcolile de Teologie: tradiţie, seriozitate, performanţă, în ziarul „Lumina, primul cotidian creştin din România”, sâmbătă, 21 iunie 2008, p. 8-9.

15. Taina Cununiei trebuie explicată dinainte tinerilor care vin să se căsătorească, în ziarul „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, anul IV, nr. 27(141), duminică, 6 iulie 2008, p. 7.

16. Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite anticipează Învierea, interviu realizat de Bogdan Creţu, în “Lumina”, nr. 51 (2157), anul VIII, vineri, 2 martie 2012, p. 5.

17. Sfinţii şi sărbătorile închinate lor, în viaţa credincioşilor, în “Lumina de Duminică”, Duminică 14 octombrie 2012, nr. 41 (360), anul VIII, p. 2.

B. COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE

a) naţionale:1. Educaţia religioasă - consideraţii teologice, Simpozionul Naţional: Educaţie şi valori, Casa

Corpului Didactic–Iaşi, martie 1997.2. Cultul divin ortodox–spaţiul prezenţei şi lucrării Duhului Sfânt, Colocviul teologic: Sfântul

Duh şi unitatea în credinţă, Institutul Teologic Romano–Catolic, Iaşi, 24 ianuarie 1998.3. Cult şi cultură în lumea contemporană, Conferinţa organizată de ASCOR–Iaşi, în Aula M.

Eminescu a Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 26 noiembrie 1998.4. Caracterul teocentric al cultului divin ortodox, Colocviul teologic: Dumnezeu Tatăl, Institul

Romano–Catolic–Iaşi, 25–27 martie 1999.5. Sfânta Treime–temei şi centru al cultului divin ortodox, Colocviul teologic ortodox romano-

catolic: Sfânta Treime – izvor şi temei al unităţii creştine, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, 25–26 mai 2000.

6. Liturghia ortodoxă–cerul pe pământ, Conferinţei A.S.C.O.R., Iaşi, 16 noiembrie 2000.7. Sfânta Liturghie în interpretarea liturgică a lui Nicolae Cabasila, Colocviul teologic:

Euharistia, Institutul Teologic Romano-Catolic şi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, 22–23 noiembrie 2000.

8. Locaşul de cult în interpretările liturgice patristice şi post-patristice, Colocviul teologic ortodox romano-catolic, 31 mai 2001.

9. Formarea duhovnicească a tânărului teolog şi rolul spiritualului în realizarea ei, Consfătuirea cadrelor didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă şi de la Seminariile Teologice din Arhiepiscopia Iaşilor, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iaşi, 28 februarie - 1 martie 2002.

10. Spaţii geografice menţionate în slujbele religioase, Simpozionul: Geografie şi religie în învăţământul preuniversitar, organizat de Academia Română, Ministerul Educaţie şi Cercetării şi Inspectoratul Şcolar al judeţului Neamţ la Mănăstirea Neamţ, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi”, 17-18 mai 2002.

16

Page 17: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

11. Simpozionul Părintele Dumitru Stăniloae, teolog al Ortodoxiei ecumenice, organizat de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, 13 octombrie 2003.

12. Consfătuirea conducerii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, a directorilor Seminariilor Teologice Liceale Ortodoxe şi a inspectorilor de Religie din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor, Seminarul Teologic Liceal „Sf. Gheorghe”, Botoşani, 5-6 noiembrie 2003.

13. Moştenirea teologiei Părintelui Stăniloae şi valorificarea ei astăzi, Congresul Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România, Durău (Neamţ), 8-10 septembrie 2003.

14. Postul Mare în viaţa duhovnicească a creştinilor zilelor noastre, Conferinţa ASCOR, Iaşi, 1 aprilie 2004.

15. Postul Naşterii Domnului – cale spre renaşterea noastră duhovnicească, Conferinţele: Pelerini spre Betleem, Episcopia Romanului, Casa de cultură Bacău, 29 noiembrie 2004.

16. Atitudinea Bisericii faţă de arianism reflectată în imnografie şi iconografie, Colocviul naţional: Sinodul I Ecumenic. Mărturisirea Sfintei Treimi în contextul creştin ecumenic şi al dialogului interreligios actual, Facultatea de Teologie Ortodoxă «Dumitru Stăniloae» din Iaşi, 16 mai 2005.

17. Bucuria pascală – pregustare în timp din bucuria cea netrecătoare, Conferinţă naţională organizată de A.S.C.O.R., Iaşi, 10 aprilie 2006, organizată în cadrul ciclului de conferinţe cu tema: Invierea lui Hristos – garanţia învierii nostre, desfăşurate în Aula „M. Eminescu”, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi.

18. Icoana ortodoxă ca mijloc de afirmare a identităţii culturale şi spirituale româneşti în context european, Conferinţă cu tema: Logos, Icoană şi Contemporaneitate, organizată de Academia Română, Episcopia Dunării de Jos şi Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, 28 noiembrie 2006. http://www.calauza.edj.ro; http://www.biserici.org/index.php?menu=EVEA&id=9147

19. Dipticele din cadrul Liturghiei egiptene, atribuită Sfântului Marcu – prezentare şi evaluare în raport cu anaforaua Sfântului Ioan Gură de Aur din ritul bizantin, Simpozionul naţional ştiinţific: Sf. Ioan Gură de Aur, păstor, apologet, dascăl, filantrop, organizat de Episcopia Dunării de Jos, Galaţi, România, 12 noiembrie 2007. http://www.crestinortodox.ro/stiri/ziarul-lumina/manifestari-dedicate-sfantului-ioan-hrisostom-78495.html; http://www.ziarullumina.ro/articole;382;0;4142;0;Pe-scurt.html

20. Sfânta Liturghie – icoana împărăţiei lui Dumnezeu, Conferinţă organizată de Protopopiatul Moineşti, Episcopia Romanului, Moineşti, 3 aprilie 2008.

21. Postul Mare – „Praznicul vieţii noastre”, Conferinţa organizată de Protopopiatul Iaşi I, Parohia „Sf. Apostol Toma”, în cadrul ciclului de conferinţe cu tema: Tu, Doamne, ai cuvintele vieţii veşnice, 13 aprilie 2008.

22. Sfânta Liturghie – fereastră deschisă către cer, Conferinţă cu tema: Tânărul contemporan între răstignire şi înviere, organizată de A.S.C.O.R., Iaşi, 17 aprilie 2008. http://www.ziarullumina.ro/articole;1719;0;8214;0;Pe-scurt.html

23. Evhologhionul lui Serapion de Thmuis şi importanţa lui pentru istoria Sfintei Liturghii, Al III-lea Congres Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România: Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie, izvoare ale teologiei ortodoxe, Mănăstirea Tismana, 10-13 noiembrie 2008. http://www.gds.ro/Ultima%20ora/2008-11-07/Manastirea+Tismana+va+gazdui+al+III-lea+Congres+National+al++Facultatilor+de+Teologie+Ortodoxa+din+Romania; http://www.crestinortodox.ro/stiri/mitropolia-olteniei/manastirea-tismana-gazdui-iii-congres-national-facultatilor-teologie-ortodoxa-roamania-76657.html

24. Rugăciuni din Sfânta Liturghie în imnele iubirii ale Sf. Simeon Noul Teolog, Simpozionul: Imnele iubirii dumnezeieşti ale Sf. Simeon Noul Teolog – 1000 de ani de la compunerea lor, organizat de Parohia Mănăstirea Caşin, jud. Bacău, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi si cu Facultatea de Filozofie din Iaşi, 24-25 noimebrie 2009. www.onestiexpres.ro; http://www.biserica-sfantul-simeon-noul-teolog.ro/press.htm

17

Page 18: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

25. Teme prioritare de cercetare în Teologia Practică, Al IV-lea Congres Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, cu tema: Aniversarea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, şi subtema: Cercetarea teologică astăzi, Bucureşti, 27-28 septembrie 2010. http://www.basilica.ro/ro/2010_anul_crezului_si_al_autocefaliei/al_iv_lea_congres_national_al_facultatilor_de_teologie_ortodoxa_din_romania_la_palatul_patriarhiei_27_28_septembrie_2010_2686.html; http://www.noutati-ortodoxe.ro/al-iv-lea-congres-national-al-facultatilor-de-teologie-ortodoxa-din-romania-la-palatul-patriarhiei-27-28-septembrie-2010_l9180_p0.html

26. Uniformitatea liturgică expresie a identităţii ortodoxe, Masă rotundă cu tema: Teologia liturgică. Priorităţi şi perspective ale disciplinei în contextul teologiei de astăzi, organizată de Facultatea de Teologie „Ilarion V. Felea” a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, Arad, 27-28 martie 2012. http://www.ziarullumina.ro/articole;1930;0;70498;0;Prioritati-si-perspective-ale-teologiei-liturgice-azi.html; http://www.teologiearad.ro/_acasa/Doc_Final_Maslu_Arad_2012.pdf

27. Semnificaţiile liturgice şi teologico-duhovniceşti ale Săptămânii mSfintelor Patimi, Conferinţă naţională, Cercul Militar Judeţean, Iaşi, 10 aprilie 2012.

28. Taina suferinţei şi Tainele Bisericii – o abordare liturgică, Conferinţa naţională cu tema: „Diaconie şi Taumaturgie”, organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, 8-10 noiembrie 2012.

b) internaţionale:1. Adunarea generală a Bisericii Presbiteriene din Scoţia, delegat al Patriarhiei Române,

Edinburgh, Scoţia, 20–27 mai 1994.2. Cultul ortodox–spaţiul care înveşniceşte tinereţea, Conferinţa Mondială a Tineretului Ortodox

(Syndesmos), Iaşi, 29 aprilie–10 mai 1996.3. Conferinţa Tineretului Ortodox, delegat al Facultăţii de Teologie din Iaşi, Atena, 10–15 mai

1996.4. Conferinţa Capelanilor Universitari, Trondheim, Norvegia, 6–13 iunie 1997.5. Funcţia educativă a Tainei Mărturisirii, Simpozionul internaţional: Educaţie şi valori. Valori

educaţionale româneşti în context european, Casa Corpului Didactic–Iaşi, 13–15 decembrie 1997.

6. Locul artei bisericeşti în cultul şi spiritualitatea ortodoxă, simpozionul internaţional: Ştiinţa, tehnica şi arta conservării şi restaurării patrimoniului cultural, Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Iaşi şi Complexul Naţional Muzeal „Moldova”, Iaşi, 4–6 august 1998.

7. Dreptcredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt al Moldovei, file de sinaxar, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, cu tema „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, organizată de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldove şi Academia de Teologie Ortodoxă din Chişinău, Chişinău, 14 mai 2004.

8. Conferinţa Internaţională: Teacher Training, Yerevan, organizată de World Vision Armenia, 26-30 mai 2004.

9. Locul artei bisericeşti în cultul şi spiritualitatea ortodoxă, Simpozionul internaţional: Iconografie creştină pentru restauratori, organizat de către Consiliul Judeţean Sibiu, Complexul Naţional Muzeal «Astra» şi Centrul de pregătire a conservatorilor şi restauratorilor, Sibiu, 2-6 noiembrie 2004.

10. Semnificaţiile teologice ale icoanei. Reprezentări ale Mântuitorului şi ale Maicii Domnului, locul şi importanţa lor în cadrul cultului divin, Simpozionul internaţional: Iconografie creştină pentru restauratori, organizat de către Consiliul Judeţean Sibiu, Complexul Naţional Muzeal «Astra» şi Centrul de pregătire a conservatorilor şi restauratorilor, Sibiu, 2-6 noiembrie 2004.

11. Obiecte de cult – aspecte istorice şi simbolico-liturgice, Simpozionul internaţional: Iconografie creştină pentru restauratori, organizat de către Consiliul Judeţean Sibiu,

18

Page 19: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

Complexul Naţional Muzeal «Astra» şi Centrul de pregătire a conservatorilor şi restauratorilor, Sibiu, 2-6 noiembrie 2004.

12. Mijloace rituale în Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, Simpozionul internaţional: Hristos în mijlocul nostru: Valoarea vieţii liturgice în societatea de azi, organizat de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei în cooperare cu Fundaţia «Pro Oriente» din Viena, la Centru Cultural Pastoral «Sf. Daniile Sihastrul», Durău, 9-13 mai 2005. http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=20050515

13. Limbajul liturgic – dialog al omului cu Dumnezeu şi o posibilă bază de dialog interreligios , Simpozionul teologic Prezenţa Bisericilor într-o Europă unită. O nouă dimensiune a dialogului ecumenic şi interreligios, organizat de Centru de Studii Teologice-Istorice şi de prognoză Pastoral-Misionară al Facultăţii de teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii «Aurel Vlaicu» din Arad, 19-20 mai 2005. www. teologiearad . ro

14. Dimensiunea Eshatologică a cultului divin ortodox, Conferinţa Teologică Internaţională: Eschatological Doctrine of the Church (Doctrina Eshatologică a Bisericii), organizată de Biserica Ortodoxă Rusă, Moscova, 14-17 noiembrie, 2005.

15. L’autorité de Jésus-Christ d’après les hymnes de quelque fêtes mariales byzantines, Conferénces Saint-Serge, Cinquante troisième semaine d’études liturgiques: L’autorité de la liturgie, Paris, 25-28 iunie 2006.

16. Sensurile noţiunii de lumină în spiritualitatea liturgică ortodoxă, Simpozionul internaţional : Spiritualitatea ortodoxă românească – punte de legătură între Răsăritul şi Apusul creştin , Oradea, 5-7 oct. 2006. http://www.teoradea.ro/?option=com_content&view= article&id=76&Itemid=70

17. Mărturisirea ortodoxă şi rolul ei în Liturghia ortodoxă, cu privire specială asupra Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur, Simpozionul internaţional: Teologie şi Societate în opera Sfântului Ioan Gură de Aur la 1600 de ani de la intrarea sa în veşnicie , organizat de Episcopia Ortodoxă a Oradei, Bihorului şi Sălajului, Universitatea de Oradea, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Centrul Transilvănean de studii istorice bisericeşti, Oradea, 22-23 mai 2007. http://www.teoradea.ro/?option=com_content&view= article&id=76&Itemid=70

18. Pilgrins and Pilgrimages in the Roumanian Orthodox Church Today, la Conferinţa „European Conference the Paths of Santiago de Compostela and The Meetingd of the Hotel-Dieu”, organizată de Institutul European pentru itinerarii spirituale cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la inaugurarea pelerinajelor la Santiago de Compostela, Spania, sub egida Consiliului Europei, Le Puy en Velay, Franţa, 27-30 septembrie 2007.

19. Icoana Schimbării la Fată – vederea Nevăzutului Dumnezeu, 2nd Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, Iaşi, 8-9.05.2008. www.teologie.uaic.ro/

20. Liturghierul de la Iaşi (1818) – prezentare şi evaluare în lumina ultimei ediţii a liturghierului românesc, Simpozionul internaţional : Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie – izvoare ale vieţii veşnice, Iaşi, 13-15 octombrie 2008. www.teologie.uaic.ro/

21. Cursul: “Byzantine Spirituality in Asia Minor and the Balkans”, organizat de Bakke Graduate University (BGU), Seattle, USA, în Turcia, Bulgaria, România, 21-30 octombrie 2008.

22. Teologia euharistică a Părintelui Al. Schmemann, Conferinţa Internaţională cu tema: The Legacy of Father Alexander Schmemann, 1921-1983, Paris, 11-14 decembrie 2008.

23. Familia creştină şi problemele ei în lumina canoanelor Sfântului Vasile cel Mare – abordare pastorală, Simpozionul internaţional: Ştiinţa Teologiei şi ştiinţele vremii, Iaşi, 28-30 octombrie 2009. www. teologie .uaic.ro/pages.aspx?pageid=284&r= 2009 0607044233 ; http://www.ecum.ro/infoecum/Ro/theo-konferenzen-archiv/stiinta-teologiei-si-stiintele-vremii-octombrie-2009-iasi

24. Christological Dimension of the Orthodox Iconography, Simpozion internaţional cu tema: Theology, Image and Music, organizat de Institutul Teologic „Sf. Ioan Damaschin”, Universitatea Balamand, Tripoli-Liban, 1-3 decembrie 2009.

25. The Relationship between Doctrine and Worship reflected in the Sacraments and Holy Liturgy, Simpozion internaţional cu tema: Anul Crezului ortodox şi al Autocefaliei româneşti,

19

Page 20: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iaşi, 15-16 octombrie 2010. http://teologie.uaic.ro/pages.aspx?pageid=295&r=20100816011900

26.Teologia Pastorală, de Arhim. Melchisedec, locotenent de episcop al Huşilor (1862) – prezentare. Un omagiu adus părintelui autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, Simpozion internaţional cu tema: Anul Crezului ortodox şi al Autocefaliei româneşti, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iaşi, 15-16 octombrie 2010. http://teologie.uaic.ro/pages.aspx?pageid=295&r=20100816011900

27.Preotul nonagenar Nicolae Rusu – mărturii despre Facultatea de Teologie de la Cernăuţi , (interviu realizat împreună cu Diac.Drd. Cezar Pelin), Simpozion internaţional cu tema: „Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi: 150 de ani de la întemeiere şi 20 de ani de la renaşterea învăţământului teologic modern”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iaşi, 28 octombrie 2010. http://teologie.uaic.ro/pages.aspx?pageid=296&r=20100921063339

28. Teme de Teologie Liturgică în opera Prof.Dr. Teodor Tarnavschi, Simpozion internaţional cu tema: „Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi: 150 de ani de la întemeiere şi 20 de ani de la renaşterea învăţământului teologic modern”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iaşi, 28 octombrie 2010. http://teologie.uaic.ro/pages.aspx?pageid=296&r=20100921063339

29. Sensurile suferinţei – o perspectivă creştină, lansarea proiectului: Ştiinţă şi spiritualitate. Parteneriat pentru viaţă, organizat sub egida Academiei Europene HIV/SIDA de Centrul regional HIV/SIDA Iaşi, Iaşi, 2 decembrie 2010. http://www.sfatulmedicului.ro/arhiva_medicala/academica; http://www.sfatulmedicului.ro/index.php?module=searchSphinx&action=googl&q=stiinta%20si%20spiritualitate

30. Familia în gândirea teologică a Episcopului Melchisedec Ştefănescu, Simpozionului internaţional cu tema „Familia creştină în societatea contemporană”, Oradea, 10-12 octombrie 2011. http://www.basilica.ro/ro/stiri/simpozionul_international_ifamilia_crestina_in_societatea_contemporanai_la_oradea_5155.html; http://www.teoradea.ro/?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=70

31. Familia în lumina documentelor Conciliului II Vatican – prezentare şi evaluare teologică şi pastorală din perspectivă ortodoxă, Simpozionul internaţional „Tainele Bisericii – pelerinaj spre sfinţenie”, cu o abordare multidisciplinară, în cadrul Anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii, aşa cum a fost declarat anul 2011 în Patriarhia Română, Iaşi, 17-18 octombrie 2011; http://www.teologie.uaic.ro/pages.aspx?pageid=333&r=20111124091641; http://editura.doxologia.ro 100 participanţi.

32. Hristos – Doctorul sufletelor şi al trupurilor în Tainele Bisericii. O abordare liturgică, Simpozionul internaţional de liturgică cu tema: Taina Sfântului Maslu, implicaţii eclesial-liturgice şi practic-pastorale, organizat de Facultatea de Teologie „Ilarion V. Felea” a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, Arad, 27-28 martie 2012. http://www.ziarullumina.ro/articole;1932;1;70498;0;Prioritati-si-perspective-ale-teologiei-liturgice-azi.html; http://glsa.ro/arad/stiri-din-arad/35044-aradul-gazduieste-un-simpozion-national-de-teologie-liturgica.html; http://www.teologiearad.ro/

33. The Healing Ministry Of Jesus Christ in the Iconographic Representations of the Eastern Orthodox Church - Theological Meanings, Simpozion internaţional cu tema: IVth European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, organizat de Institutul Macromolecular “Petru Poni”, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Facultatea de Chimie şi Ingineria mediului a Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” din Iaşi, Iaşi, 3-5 mai 2012. http://www.teologie.uaic.ro/pages. aspx?pageid=334&r=20120425105212

34. Taina Sfântului Maslu în preocupările Conciliului II Vatican, Simpozion internaţional cu tema: Condiţia umană între suferinţă şi iubirea lui Dumnezeu. Terapia bolii şi îngrijirii

20

Page 21: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

paleative, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia în parteneriat cu: Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia, Consiliul Judeţean Alba, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Centrul de Cercetări inter-religioase şi de psiho-pedagogie creştină şi Şcoala Doctorală de Teologie a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, Alba Iulia, 4-6 mai 2012. http://alba24.ro/simpozion-teologic-international-la-alba-iulia-%E2%80%9Econditia-umana-intre-suferinta-si-iubirea-lui-dumnezeu-terapia-bolii-si-ingrijirile-paliative%E2%80%9D-89736.html; http://www.basilica.ro/ro/stiri/simpozion_international_la_alba_iulia_4232.html; http://www.fto.ro/detail/244/11th-international-symposium-alba-iulia-4-6-may-2012.html

35. Îngrijirea bolnavilor – lucrare filantropică şi exerciţiu de smerenie, Simpozion internaţional: Studia Theologica Doctoralia, ediţia a IV-a, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, în parteneriat cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi Mănăstirea Putna, Mănăstirea Putna, 8-9 mai 2012. http://www.basilica.ro/ro/stiri/simpozionul_international_istudia_theologica_doctoraliai_la_manastirea_putna_2852.html; http://www.ziarullumina.ro/articole;1974;1;71545;0;Simpozionul-international-Studia-Theologica-Doctoralia.html; http://www.teologie.uaic.ro/pages.aspx?pageid=275

36. Tainele Bisericii şi vindecarea persoanei umane. Abordare liturgică, Simpozion internaţional cu tema: Taina Sfântului Maslu şi îngrihjirea bolnavilor, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” din Bucureşti şi Arhiepiscopia Bucureştilor, Bucureşti, 15-16 mai 2012. http://www.teologie.uaic.ro/pages.aspx?pageid=275; http://www.basilica.ro/ro/stiri-patriarhie/simpozion_internaional_de_teologie_la_patriarhie_1882.html

37. Locul şi semnificaţiile Sărbătorii Izvorul Tămăduirii în cadrul Săptămânii Luminate, Simpozion internaţional cu tema: 2012 – Anul Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, în Patriarhia Română, organizat de Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi Arhiepiscopia Dunării de Jos, Galaţi, 16-17 mai 2012. http://www.edj.ro/; http://www.teologie.uaic.ro/pages.aspx?pageid=275; http://www.ziarullumina.ro/articole;1958;0;71932;0;Simpozion-si-conferinta-semestriala-de-primavara.html

38. Prefeţele cărţilor de cult tipărite de Mitropolitul Veniamin Costachi – valoare teologică şi liturgică, Colocviul internaţional cu tema: Cartea şi tiparul în misiunea Bisericii şi cultura românească. Tetraevangheliarul lui Macarie – 500 ani de la tipărire, organizat de Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea Teologie Târgovişte, Arhiepiscopia Târgoviştei, Târgovişte, 29-30 mai, 2012. http://www.teologie.uaic.ro/pages.aspx?pageid=275; http://fto.valahia.ro/node/76; http://www.basilica.ro/ro/stiri/colocviul_international_dedicat_tetraevangheliarului_macarian_la_targoviste_6537.html;

39. The Work of. Fr. Ene Branişte in the Context of the Contemporary Liturgical Research , Conferinţă internaţională cu tema: Liturges et liturgistes: fructification de leurs apports dans l’aujourd’hui des Églises, 50e Semaine d’étude liturgiques, L’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge, Paris, 25-28 iunie 2012. [email protected]; http://www.saint-serge.net;

40. Postul şi spovedania – mijloace de vindecare sufletească şi trupească, Conferinţă înternaţională organizată de Parohia „Sfântul Stefan cel Mare” din Montreuil-Paris, în parteneriat cu Mitropolia Europei Occidentale şi Meridionale, Paris, 29 iunie 2012.

41. Credinţa Bisericii reflectată în anaforaoa liturgică, Simpozionul internaţional cu tema: „Mărturisirea de credinţă – locul şi rolul ei în Tradiţia Bisericii Ortodoxe”, Iaşi, 15-16 Octombrie 2012.

21

Page 22: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

C. PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE, SIMPOZIOANE naţionale:

1. Sustaining Diversity. Science, Theology and the Futures of Creation, a XI-a Conferinţă Europeană a Asociaţiei Europene pentru Studiul Ştiinţei şi Teologiei, Iaşi, 5-10 aprilie 2006.

2. Consultaţie între profesorii Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi profesorii Seminariilor Teologice din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Seminarul „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamţ, 9-10 mai 2006.

3. A III-a Adunare Ecumenică Europeană, Sibiu, România, 4-9 septembrie 2007.4. Participare la Proiectul Misiunea Urbană, organizat de Prof. Robert Calvert, de la Universitatea

Bakke, Seatle-USA, la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iaşi, 20-23 mai 2008.5. Colegiul Decanilor Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România, organizat de Facultatea de

Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, jud. Braşov, 19 martie 2009.

6. Colegiul Decanilor Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, 8 februarie 2010.

7. Dezbatere pe tema „criteriilor de evaluare a învăţământului teologic românesc astăzi”, Colegiul Decanilor Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România, Oradea, 10 octombrie 2011.

8. Congresul internaţional cu tema: Familia creştină – o binecuvântare pentru Biserică şi societate, organizat de Patriarhia Română şi Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Bucureşţi, 1-3 noiembrie 2011.

internaţionale:1. Simpozionul ştiinţific internaţional „Sf. Ioan Hrisostom – Arhiepiscopul Constantinopolului,

aniversarea a 1600 de ani de la moartea sa (407-2007)”, Istanbul, Turcia, 13-18 sepembrie 2007.

D. ORGANIZATOR SIMPOZIOANE:1. Organizator, Simpozionul internaţional : Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie – izvoare ale

vieţii veşnice, Iaşi, 13-15 octombrie 2008. www.teologie.uaic.ro ; 2. Organizator, Simpozionul internaţional: Ştiinţa Teologiei şi ştiinţele vremii, Iaşi, 28-30

octombrie 2009. www. teologie .uaic.ro/pages.aspx?pageid=284&r= 2009 0607044233 ;3. Organizator, Simpozionul internaţional organizat de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei,

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” şi grupul Eikona, Iaşi, 16-19 noiembrie 2009. http://www.teologie.uaic.ro/pages.aspx?pageid=289&r=20091203054433

4. Organizator, Sesiunea internaţională de comunicări cu titlul: Teologia Părinţilor Capadocieni în contextul vremii şi actualitatea ei, Iaşi, 12 decembrie 2009. http://www.ziarullumina.ro/articole;1106;0;31580;0;Teologia-Sfintilor-Capadocieni-in-contextul-vremii-si-actualitatea-ei.html; http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/University/comunicari+Teologie

5. Organizator, Sesiunea internaţională de comunicări cu titlul: Teologia Părinţilor Capadocieni în contextul vremii şi actualitatea ei, din ciclul: Studia Theologica Doctoralia, prima ediţie, organizat de Facultatea noastră la iniţiativa doctoranzilor, Iaşi, 19 decembrie 2009. http://www.teologie.uaic.ro/

6. Organizator, Simpozionul internaţional Studia Theologica Doctoralia, ediţia a II-a, organizat de Facultatea noastră la iniţiativa doctoranzilor, Iaşi, 13-14 decembrie 2010. http://www.basilica.ro/ro/2010_anul_crezului_si_al_autocefaliei/a_doua_editie_a_simpozionului_international_studia_theologica_doctoralia_de_la_iasi_2633.html; http://www.mmb.ro/ro/stiri/simpozionul_international_studia_theologica_doctoralia_editia_a_ii_a.html; http://www.teologie.uaic.ro/pages.aspx?pageid=297&r=20120110054907

22

Page 23: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

7. Organizator, Simpozionul internaţional Studia Theologica Doctoralia, ediţia a III-a, organizat de Facultatea noastră la iniţiativa doctoranzilor, Iaşi, 16-17 mai 2011. http://www.basilica.ro/ro/stiri/simpozionul_international_istudia_theologica_doctoraliai_la_iasi_7645.html; http://www.teologie.uaic.ro/pages.aspx?pageid=275; 49 doctoranzi

8. Organizator, Simpozionul internaţional „Tainele Bisericii – pelerinaj spre sfinţenie”, în cadrul anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii, aşa cum a fost declarat anul 2011 în Patriarhia Română, Iaşi, 16-18 octombrie 2011. http://www.teologie.uaic.ro/pages.aspx?pageid=333&r=20111124091641 .

9. Organizator, Simpozionul internaţional: Studia Theologica Doctoralia, ediţia a IV-a, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, în parteneriat cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi Mănăstirea Putna, Mănăstirea Putna, 8-9 mai 2012. http://www.basilica.ro/ro/stiri/simpozionul_international_istudia_theologica_doctoraliai_la_manastirea_putna_2852.html; http://www.ziarullumina.ro/articole;1974;1;71545;0;Simpozionul-international-Studia-Theologica-Doctoralia.html; http://www.teologie.uaic.ro/pages.aspx?pageid=275

10. Co-organizator, Simpozionul internaţional: IVth European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, organizat de Institutul Macromolecular “Petru Poni”, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Facultatea de Chimie şi Ingineria mediului a Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” din Iaşi, Iaşi, 3-5 mai 2012. http://www.teologie.uaic.ro/pages. aspx?pageid=334&r=20120425105212

E. PARTICIPĂRI LA EMISIUNI TV:1. Tineretul şi viaţa religioasă, TV Europa Nova-Iaşi, aprilie 1995.2. Învăţământul Teologic la Iaşi – Facultatea de Teologie Ortodoxă, TV Europa Nova-Iaşi,

octombrie 1996.3. Sărbătoarea Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, la TV Europa Nova, 9 octombrie 1999.4. Săptămâna Sfintelor Patimi în cultul şi spiritualitatea ortodoxă, emisiunea „Camera

galbenă”, la TV Europa Nova, 29 aprilie 2000.5. Sărbătorile Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel în spiritualitatea ortodoxă, TV SOMAX,

Botoşani, 29 iunie 2000.6. Semnificaţiile sărbătorii Sfântului Ioan Botezătorul în cultul divin ortodox, TVR2, 7 ianuarie

2004.7. Naşterea Maicii Domnului în cadrul cultului divin ortodox, NAŢIONAL TV, interviu, 8

septembrie 2004.8. Folosirea apei şi semnificaţiile ei în cadrul cultului divin ortodox, TVR-Iaşi, emisiunea

„Moldopromo”, 14 aprilie 2006.9. Taina Cununiei – jertfă şi bucurie, TV Trinitas, în cadrul emisiunii „Convorbirile Trinitas”,

13 decembrie 2009.10. Tânărul teolog în Biserică, TV Trinitas, în cadrul emisiunii „Biserica azi”, 27 septembrie

2010.11. Sfinţii Trei Ierarhi, ocrotitorii învăţământului teologic ortodox, TVR Iaşi, în cadrul emisiunii

„Pridvoarele credinţei”, 29 ianuarie 2011.12. Taina Sfântului Maslu în viaţa credincioşilor, TVR Iaşi, în cadrul emisiunii „Pridvoarele

credinţei”, 14 ianuarie 2012.13. Puterea de a fi creştin, Trinitas TV, în cadrul emisiunii „Biserica azi”, 2 ianuarie 2013.

F. PARTICIPĂRI LA EMISIUNI RADIO1. Sfinţii Arhangheli în cultul ortodox, Radio Iaşi, 8 noiembrie 1992.

23

Page 24: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

2. Timpul liturgic şi semnificaţiile lui, Radio Trinitas, emisiunea „Protopopiate şi Parohii”, 9 mai 1998 .

3. Locul rugăciunii liturgice în spiritualitatea ortodoxă, Radio Trinitas, emisiunea „Teologie şi Spiritualitate”, 24 octombrie 1998.

4. Locul rugăciunii liturgice în spiritualitatea ortodoxă, Radio Trinitas, emisiunea „Teologie şi Spiritualitate”, 31 octombrie 1998.

5. Locul rugăciunii liturgice în spiritualitatea ortodoxă, Radio Trinitas, emisiunea „Teologie şi Spiritualitate”, 7 noiembrie 1998.

6. Biserica Sfinţii Voievozi–Frumoasa, Radio Trinitas, emisiunea „Protopopiate şi Parohii”, 12 noiembrie 1998.

7. Ierurgiile Bisericii Ortodoxe, Radio Trinitas, emisiunea „Viaţa Liturgică”, 28 noiembrie 1998.

8. Vechiul Testament în cultul ortodox, Radio Trinitas, emisiunea „Cuvintele vieţii”, 22 decembrie 1998.

9. Ajunul Crăciunului în tradiţia ortodoxă, Radio Trinitas, emisiunea „Protopopiate şi Parohii”, 24 decembrie 1998.

10. Ziua de 1 ianuarie în cultul ortodox, Radio Trinitas, emisiunea „Liturgica”, 2 ianuarie 1999.11. Sărbătoarea Bobotezei în Ortodoxie, Radio Trinitas, emisiunea „Liturgica”, 9 ianuarie 1999.12. Ortodoxia–Biserica rugăciunii, Radio Trinitas, emisiunea „Ortodoxia în dialog”, 28 februarie

1999.13. Închinarea în duh şi-n adevăr, Radio Trinitas, emisiunea „Cuvintele vieţii”, 23 martie 1999.14. Semnificaţiile duhovniceşti ale slujbei de Sfintele Paşti, Radio Trinitas, emisiunea „Liturgica”,

10 aprilie 1999.15. Sărbătoarea sfintelor Paşti în creştinismul contemporan. Specificul Sărbătorilor Pascale în

Ortodoxie, Radio Trinitas, emisiunea „Ortodoxia în dialog”, 11 aprilie 1999.16. Sfintele Paşti de-a lungul istoriei. Problema calendarului, Radio Trinitas, emisiunea

„Liturgica”, 17 aprilie 1999.17. Taina Sfântului Maslu, Radio Trinitas, emisiunea „Teologie şi spiritualitate”, 10 iulie 1999.18. Taina Sfântului Maslu, Radio Trinitas, emisiunea „Teologie şi spiritualitate”, 17 iulie 1999.19. Despre rugăciune, Radio Trinitas, emisiunea „Mărturii duhovniceşti”, 11 august 1999.20. Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Radio Trinitas, emisiunea „Viaţa Bisericii”, 9 noiembrie

1999.21. Săptămâna Sfintelor Patimi în Ortodoxie – ziua de miercuri, Radio Popular, 26 aprilie 2000.22. Săptămâna Sfintelor Patimi în Ortodoxie – ziua de joi, Radio Popular, 27 aprilie 2000.23. Săptămâna Sfintelor Patimi în Ortodoxie – ziua de vineri, Radio Popular, 28 aprilie 2000.24. Rolul Bisericii în educaţia copiilor şi în emanciparea relaţiilor din familie, la radio Trinitas,

emisiunea „Hristos în familie”, 22 mai 2000.25. Semnificaţiile sărbătorilor de iarnă şi ale tradiţiilor grupate în jurul lor, Radio Trinitas,

emisiunea „Viaţa Bisericii”, 19 decembrie 2000.26. Postul Mare–locul şi semnificaţiile lui în tradiţia ortodoxă, Radio Trinitas, emisiunea „Viaţa

Bisericii”, 27 februarie 2001.27. Slujbele de pomenire a celor adormiţi în cultul divin ortodox, Radio Trinitas, 1 noiembrie

2003.28. Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil în cultul divin ortodox, Radio Trinitas, 8 noiembrie 2003.29. Crăciunul în tradiţia ortodoxă, Radio România, 24 decembrie 2003.30. Sfântul Ioan Proorocul şi Înaintemergătorul Domnului în cultul divin ortodox, Radio Trinitas,

7 ianuarie 2004.31. Sf. Ioan Botezătorul în viaţa credincioşilor, Radio Trinitas, emisiunea „Viaţa cetăţii”, 28

august 2004.32. Semnificaţiile hramului în viaţa parohiei, Radio Trinitas, 29 august 2004. 33. Slujirea filantropică a Bisericii astăzi, Radio Trinitas, emisiunea „Biserica în societate”, 28

octombrie 2004.

24

Page 25: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

34. Postul Crăciunului în evlavia credincioşilor, Radio Trinitas-Bacău, emisiunea „Viaţa Bisericii”, 29 noiembrie 2004.

35. Sfântul Ioan Botezătorul în spiritualitatea ortodoxă, Radio Trinitas, emisiunea „Viaţa cetăţii”, 7 ianuarie 2005.

36. Rugăciunea ecumenică – perspective, Radio Trinitas, emisiunea „Viaţa cetăţii”, 20 ianuarie 2005.

37. Sfântul Mucenic Trifon în cultul divin ortodox şi în tradiţiile populare, Radio Trinitas, emisiunea „Viaţa cetăţii”, 01 febr. 2005.

38. Frumosul şi binele în viaţa Bisericii, Radio Trinitas, emisiunea „Dialogurile Trinitas”, 24 febr. 2005.

39. Săptămâna albă – semnificaţii liturgice şi duhovniceşti, Radio Trinitas, emisiunea „Cuvântul care zideşte”, 7 martie 2005.

40. Polieleul «La râul Vavilonului» - locul şi semnificaţiile lui în cadrul slujbelor din perioada Triodului, Radio Trinitas, emisiunea „Cuvântul care zideşte”, 8 martie 2005.

41. Locul părintelui prof. dr. Ene Branişte în teologia românească, Radio Trinitas, interviu, emisiunea „Viaţa cetăţii”, 18 martie 2005.

42. Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, Radio Trinitas, interviu, emisiunea „Viaţa cetăţii”, 25 martie 2005.

43. Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, Radio Trinitas, interviu, emisiunea „Viaţa cetăţii”, 30 martie 2005.

44. «Lungimea» slujbelor ortodoxe, Radio Trinitas, interviu, emisiunea „Viaţa cetăţii”, 01 aprilie 2005.

45. Săptămâna Sfintelor Patimi – semnificaţii liturgice şi teologico-duhovniceşti, Radio Trinitas, emisiunea „Biserica în societate” 27 aprilie 2005.

46. Sărbătoarea Învierii – tradiţie şi «tradiţii», Radio Trinitas, emisiunea „Ortodoxia pe înţelesul tuturor”, 30 aprilie 2005.

47. Pelerinaj în Ţara Sfântă – De la Tabor la Sinai, partea I, Radio Trinitas, emisiunea „Dialogurile Trinitas”, 23 februarie 2006.

48. Pelerinaj în Ţara Sfântă – De la Tabor la Sinai, partea a II-a, Radio Trinitas, emisiunea „Dialogurile Trinitas”, 24 februarie 2006.

49. Vinerea mare în spiritualitatea ortodoxă, Radio Trinitas, emisiunea „Biserica şi societatea”, 21 aprilie 2006.

50. Rânduielile tipiconale specifice Sâmbetei celei Mari, Radio Trinitas, emisiunea „Biserica şi societatea”, 22 aprilie 2006.

51. Sărbătoarea Sfintelor Paşti în tradiţia ortodoxă, Radio Trinitas, emisiunea „Faptele credinţei”, 22 aprilie 2008.

52. Cărţile de cult şi importanţa lor în desfăşurarea anului liturgic, Radio Trinitas, emisiunea „Învăţătura ortodoxă pe înţelesul tuturor”, 20 septembrie 2008.

53. Rolul Sfintei Liturghii în cadrul cultului creştin, Radio Trinitas, emisiunea „Cuvântul care zideşte”, 6 ortombrie 2008.

54. Legătura dintre Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie, Radio Trinitas, emisiunea „Cuvântul care zideşte”, 7 ortombrie 2008.

55. Imnul Heruvimic, împreună-slujirea îngerilor şi a oamenilor în Sfânta Liturghie, Radio Trinitas, emisiunea „Cuvântul care zideşte”, 8 ortombrie 2008.

56. Pr.Prof.Dr. Nicolae D. Necula, popas aniversar, Radio Trinitas, emisiunea „Mapamond creştin”, 18 martie 2009.

57. 25 de ani de la trecerea la cele veşnice a PC.Pr.Prof.Dr. Ene Branişte, Radio Trinitas, emisiunea „Viaţa Bisericii”, 18 martie 2009.

58. Semnificaţiile chemării la episcopat, cercării candidatului şi hirotoniei episcopului, Radio Trinitas, emisiune realizată cu prilejul hirotoniei P.S. Emilian Lovişteanul, în cadrul Sfintei Liturghii, 14 noiembrie 2009.

25

Page 26: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

59. Zilele Cuvioasei Parascheva în viaţa Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Radio Trinitas, emisiunea „Dialogurile Trinitas”, 8 octombrie 2010.

60. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi: 150 de ani de la întemeiere şi 20 de ani de la renaşterea învăţământului teologic modern, interviu pentru Radio Renaşterea, Cluj-Napoca, 28 octombrie 2010.

61. Învăţământul teologic universitar din Moldova, Radio Trinitas, în cadrul emisiunii „Biserică şi societate”, 8 februarie 2011.

62. Perioada Triodului (I), Radio Trinitas, emisiunea „Dialogurile Trinitas”, 14 februarie 2011.63. Perioada Triodului (II), Radio Trinitas, emisiunea „Dialogurile Trinitas”, 15 februarie 2011.64. Învăţământul teologic ortodox ieşean – probleme de actualitate şi perspective, Radio Trinitas,

emisiunea „Viaţa Bisericii”, 12 octombrie 2011.65. Evanghelia Duminicii a XXVI-a după Rusalii, Radio Trinitas, emisiunea „Evanghelie şi

viaţă”, 19 noiembrie 2011.66. Descoperirea Mântuitorului ucenicilor Luca şi Cleopa la frângerea pâinii, emisiunea "Pe

drumul Emausului", Radio Trinitas, 5 mai 2013.

G. GRANTURI DE CERCETARE1. Cercetări privind tipologia şi specificul icoanei româneşti în raport cu cea bizantină şi cea

slavonă. Criterii de evaluare a iconografiei şi picturilor murale ortodoxe ca obiecte de patrimoniu naţional şi mondial. Fundamentarea scripturistică a artei creştine şi implicaţiile acesteia în formarea simţului estetic şi spiritual al omului. Finanţat de Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Bucureşti (colaborator cu contract nr. 315B/1995).

2. Temeiuri fundamentale ale iconografiei ortodoxe româneşti. Ilustrarea realităţilor obiective şi interior subiective în timpul şi în spaţiul tridimensional prin perspectiva iconografică (redarea perspectivei inverse în icoană). Finanţat de Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Bucureşti (colaborator cu contract nr. 1613/1997/V/A.3.1.).

3. Studii şi cercetări în vederea realizării Rezervaţiei Periurbane (arie protejată pentru ecoturism religios) ce cuprinde siturile monahale, Cetăţuia şi Hlincea ca zonă de protecţie a patrimoniului cultural şi natural. Finanţare PHARE (colaborator cu contract nr. 546/2000-2001).

4. Expert colaborator în proiectul: Studii Doctorale în România – Organizarea Şcolilor Doctorale. POSDRU/ 5/1.5/S/1, proiect derulat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare (UEFISCSU) şi finanţat prin Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2010-2011.

H. PREZENŢE BIBLIOGRAFICE ÎN DICŢIONARE:1. Istoria învăţământului teologic superior din Moldova şi Bucovina, autori: Pr.Lect.univ.Dr.

Mihai Vizitiu şi Virginia Popa, Editura Trinitas, Iaşi, 2007, p. 224-232.2. Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani – Dicţionar 1945-2008, ediţia a III-a, revăzută şi

adăugită de N. Busuioc şi Fl. Busuioc, Editura Vasiliana’98, Iaşi, 2009, p. 613-614, ISBN 978-973-116-102-0.

3. Encilopedia Ortodoxiei Româneşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2010, p. 561.

4. Dicţionar enciclopedic de educaţie a adulţilor, coordonator: Laurenţiu Şoitu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011, p. 228-229. ISBN: 978-973-703-711-4.

26

Page 27: PROF - Facultatea de Teologie Ortodoxa dr pr V Sava... · Web viewStudii de teologie şi spiritualitate liturgică, II, Editura Golia, Iaşi, 2004, 199 p., recenzată de Maxim Melinti,

I. PREMII ŞI DISTINCŢII :- Disctinţia de Iconom stavrofor acordată de I.P. S. Mitropolit Daniel, al Moldovei şi Bicovinei

în anul 1991.- Diplomă de membru fondator al Academiei Internaţionale Româno-Germane de Ştiinţă, Etică,

Teologie, Literatură şi Filosofie din anul 2006.- Diploma de onoare acordată de Universitatea « Al.I.Cuza » şi Facultatea de Biologie, cu

prilejul sărbătorii a 80 de ani de existenţă a Staţiunii Biologice Marine « Prof.dr. Ioan Borcea » în anul 2006.

- „Crucea Moldavă”, cea mai înaltă distincţie conferită de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, acordată de Prea Fericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi locţiitor de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, 15 octombrie 2007.

- Diplomă acordată în calitate de organizator al Simpozionului Naţional « Dinamica spirituală a Ortodoxiei : de la Crez la Autocefalie »(325-1885), organizat de Seminarul Teologic Liceal « Sf. Gheorghe »Botoşani, sub auspiciile MECTS, ISJ Botoşani, Arhiepiscopia Iaşilor şi MMB.

J. ACTIVITATEA LITURGICĂ, PASTORAL-MISIONARĂ ŞI FILANTROPICĂ- 30 septembrie 1990 Hirotonit preot.- 1991-2003 - Activitate pastoral–misionară în cadrul parohiei Sfinţii Voievozi „Frumoasa”, Iaşi.- 2003 - în prezent Preot paroh la parohia „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”, Iaşi.- 1991 - în prezent Participare frecventă la programul liturgic al studenţilor, în calitate de preot

slujitor.- Iniţierea de programe de asistenţă socială şi pastorală pentru copiii din Centrul de Asistenţă

Socială „Familia Nostra” – Moara de Vânt, Centrul de Asistenţă Socială „Il Chico” – Bârnova, bătrânii din Căminul „Sfinţii Împăraţi” ş.a.

- Intensificarea programului liturgic în parohia păstorită.

Prof.univ.Dr.Pr. Viorel SAVA

27


Recommended