Home >Documents >Prezentare succintă a profilului profesional actualizată; · PDF fileTraducător atestat de...

Prezentare succintă a profilului profesional actualizată; · PDF fileTraducător atestat de...

Date post:03-Sep-2019
Category:
View:16 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Pagina1din19

  C U R R I C U L U M V I T A E

  INFORMAŢII PERSONALE

  Nume

  Lungu-Badea Georgiana

  E-mail [email protected]

  EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

  *Perioada

  2008 – în prezent

  *Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timişoara,

  300223

  *Tipul activităţii sau sectorul de

  activitate

  Învăţământ superior

  *Funcţia sau postul ocupat Oct. 2012:director al Școlii doctorale de Știinte Umaniste, Facultatea de

  Litere, Istorie și Teologie

  Oct. 2010 : Conducător de doctorat

  Oct. 2008, Profesor universitar

  *Principalele activităţi şi

  responsabilităţi

  Predare, evaluare, examinare, coordonare lucrări LMD, președinte al

  comisiilor de licență, disertație, membru/președinte în comisii de susţinere

  publică a tezelor de doctorat, membru în comisiile de îndrumare a

  doctoranzilor, referatelor doctorale şi a celor de susţinere publică a tezelor

  de doctorat, coordonare program de studii LMA (până în 2011) și master

  de traducere (limba franceză, până în 2013), coordonare a programului de

  studii doctorale (din 2012), activitate de cercetare, conducere de doctorat,

  redactor-şef al revistelor Dialogues francophones şi Translationes,

  director al Şcolii doctorale de Științe Umaniste, organizare de manifestări

  științifice internaționale, de ateliere de traducere pentru studenți.

  *Perioada

  Conferenţiar universitar Iulie 2004-septembrie 2008

  *Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timişoara,

  300223

  *Tipul activităţii sau sectorul de

  activitate

  Învăţământ superior

  *Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar doctor

  *Principalele activităţi şi

  responsabilităţi

  Predare, evaluare, examinare, coordonare lucrări de licenţă şi dizertaţii,

  membru în comisii de susţinere a tezelor de licenţă, dizertaţiilor,

  referatelor doctorale şi a celor de susţinere publică a tezelor de doctorat,

  coordonare cursuri practice de traducere (secţia LMA), coordonare

  activitate de cercetare, coordonare stagiu de practică de traducere (LMA

  franceză)

  *Perioada

  martie 2000-iunie 2004

  *Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Politehnica” din Timişoara; Piaţa Victoriei nr.2 1900.

  Timişoara

  *Tipul activităţii sau sectorul de

  activitate

  Învăţământ superior

  *Funcţia sau postul ocupat Lector drd., lector dr.

 • Pagina2din19

  *Principalele activităţi şi

  responsabilităţi

  Predare, evaluare, examinare, coordonare lucrări de licenţă, membru în

  comisiile de susţinere a lucrărilor de absolvire, secretar ştiinţific al

  catedrei de Limbi moderne şi secretar de redacţie Buletinul ştiinţific al

  Universităţii „Politehnica” din Timişoara, seria Limbi moderne. Editor

  (cu alţii) al volumelor conferinţelor internaţionale din domeniul

  traductologiei şi al comunicării organizate de catedra.

  *Perioada

  1997-2000

  *Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Politehnica” din Timişoara, Piaţa Victoriei nr.2 1900.

  Timişoara

  *Tipul activităţii sau sectorul de

  activitate

  Învăţământ superior

  *Funcţia sau postul ocupat Asistent drd.

  *Principalele activităţi şi

  responsabilităţi

  Predare, evaluare, examinare, coordonare lucrări de licenţă, membru în

  comisiile de susţinere a lucrărilor de absolvire, secretar ştiinţific al

  catedrei de Limbi moderne şi secretar de redacţie Buletinul ştiinţific al

  Universităţii „Politehnica” din Timişoara, seria Limbi moderne.

  *Perioada

  (septembrie 1992) martie 1994-1996

  *Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Politehnica” din Timişoara, Piaţa Victoriei nr.2 1900.

  Timişoara

  *Tipul activităţii sau sectorul de

  activitate

  Învăţământ superior

  *Funcţia sau postul ocupat Preparator, în primii doi (1992-1994) ani în regim de colaborator extern

  *Principalele activităţi şi

  responsabilităţi

  Predare, evaluare, organizare cursuri intensive de limbă franceză pentru

  studenţii, decan de an.

  STUDII ŞI CURSURI DE

  SPECIALITATE

  *Perioada

  octombrie 1996- mai 2003

  *Numele şi tipul instituţiei de

  învăţământ/organizaţiei

  Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Filologie, Bd. Vasile

  Pârvan, nr. 4, Timişoara, 300223

  *Domeniul studiat/aptitudini

  ocupaţionale

  Filologie

  *Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de doctor în filologie

  *Nivelul de clasificare a formei de

  instruire/învăţământ

  Studii doctorale

  *Perioada

  Septembrie 1987-iunie 1992

  *Numele şi tipul instituţiei de

  învăţământ/organizaţiei

  Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Filologie

  Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timişoara, 300223

  *Domeniul studiat/aptitudini

  ocupaţionale

  Filologie, limbă şi literatură franceză-limbă şi literatură română

  *Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de licenţă, profesor de limbile franceză şi română

  *Nivelul de clasificare a formei de

  instruire/învăţământ

  Studii de licenţă (5 ani)

  APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

  PERSONALE Dobândite în cursul vieţii şi carierei,

  dar care nu sunt recunoscute

  neapărat printr-un certificat sau o

  diplomă

  Traducător autorizat de Ministerul Justiţiei (română-franceză, franceză-

  română)

  Traducător atestat de Ministerul culturii. Domeniile: literatură şi

  lingvistică (română-franceză, franceză-română)

  Referent ştiinţific LiBri, Buletinul ştiinţific al Universităţii „Politehnica”

  din Timişoara,seria limbi moderne

  Membru în comitetul ştiinţific al UniTerm.

  Diplomă în Managementul stresului

 • Pagina3din19

  Tehnică radiantă

  Limba maternă Română

  Limbi străine cunoscute

  *abilitatea de a citi

  *abilitatea de a scrie

  *abilitatea de a vorbi

  Franceză, Engleză, Spaniolă, Italiană

  C2 B2 C1 C1

  C2 B2

  C2 A2 A1 B2

  Aptitudini şi competenţe

  sociale Locuiţi şi munciţi cu alte persoane,

  într-un mediu multicultural, ocupaţi o

  poziţie în care comunicarea este

  importantă sau desfăşuraţi o

  activitate în care munca de echipă

  este esenţială (de exemplu cultură,

  sport etc.).

  - spirit de echipă

  - capacitate de comunicare şi transmitere clară a informaţiilor

  (proiectele de cercetare CNCSIS, 1440/2005-2007 şi 1441/2005-2006,

  proiecte de traducere colectivă, revista de literatură francofonă a catedrei

  de limbi romanice, grupul de cercetare ISTTRAROM)

  Aptitudini şi competenţe

  organizatorice De exemplu coordonaţi sau conduceţi

  activitatea altor persoane, proiecte şi

  gestionaţi bugete; la locul de muncă,

  în acţiuni voluntare (de exemplu în

  domenii culturale sau sportive) sau la

  domiciliu.

  Director proiect de cercetare grant de tip A CNCSIS 1440/2005-2007

  Evaluator (şi membru) al materialului cules pentru proiectul de cercetare

  grant de tip A CNCSIS 1441/2005-2006.

  Coordonator traduceri (în programul bilateral încheiat între Jean Delisle,

  Universitatea din Ottawa şi Universitatea de Vest, soldat cu publicarea

  lucrării Traducătorii în istorie, 2008, Numele propriu în traducere, 2011

  tradusă de studentele de la Masterul de traducere specializată), La Culture

  technique du Banat, traducere efectuată în cadrul formării doctorale.

  Coordonator plan de studiu LMA şi programe analitice LMA realizate

  pentru obţinerea acreditării de funcţionare a secţiei, director Master de

  traducere specializată (franceză-română, până în 2011)

  Redactor-şef Dialogues francophones, revistă de literatură francofonă

  contemporană (din 2009) şi Translationes, revista plurilingvă de traducere

  şi traductologie (din 2009)

  Organizator de colocvii pe teme traductologice şi literare (2005, 2006,

  2007, 2010, 2012, 2014), conferinţe doctorale (oct. şi dec. 2011, mai și

  oct. 2014)

  Aptitudini şi competenţe

  tehnice (utilizare calculator, anumite

  tipuri de echipamente, maşini etc.)

  Cunoaştere bună a programelor Office (WORD, Power point, Excel)

  Permis de conducere Categoria B

  Alte aptitudini şi

  competenţe Competenţe care nu au mai fost

  menţionate anterior

  - schi, înot, - drumeţii, - pescuit

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE Cărţi, articole publicate

  -

  ANEXE

  Lista de publicații

  Discipline predate Istoria şi teorii

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended