Home >Documents >PRELUCRAREA DATELOR DE SONDAJ SI INFERENTA PRELUCRAREA DATELOR DE SONDAJ SI INFERENTA STATISTICA...

PRELUCRAREA DATELOR DE SONDAJ SI INFERENTA PRELUCRAREA DATELOR DE SONDAJ SI INFERENTA STATISTICA...

Date post:16-Jan-2020
Category:
View:8 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • PRELUCRAREA DATELOR DE SONDAJ SI INFERENTA STATISTICA

  Testarea ipotezelor statistice- II

  Stud. Master - AMP

  ISAIC- MANIU ALEXANDRU web www.amaniu.ase.ro

  e-mail AL.ISAIC-MANIU@CSIE.ASE.RO

  25.XI.32013 1

  http://www.amaniu.ase.ro/

 • 25.XI.32013 2

  Tema 1. Pentru un eşantion aleator format din 12 autoturisme care au beneficiat de un tip vechi şi de unul nou de anvelope şi

  cărora li s-a măsurat distanţa parcursă până la uzura lor totală.

   Pornind de la datele din tabelul de mai jos se poate afirma

  ca distanţa medie parcursă cu noul tip de anvelope şi cu

  vechiul tip diferă semnificativ între ele pentru un nivel de

  relevanţă al testului de 0.05 ? ( u 0,05 = 2,33 ).

  Autoturism 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Distanţa în mii de km cu anvelope noi 57 64 92 62 81 87 61 62 74 62 67 98

  Distanţa în mii de km cu anvelope vechi 45 50 89 56 78 75 50 49 70 66 58 69

 • • Tema 2. La un un supermarket sau inregistrat reclamaţii privind

  lipsa repetata a unor cantităţi de detergent din pachete. Pungile

  trebuie să conţină 3 kg / detergent.

  Din depozitul furnizorului s-a extras un eşantion extras aleator

  n = 100 de pachete, pentru care a rezultat din calcule o medie de 2,81

  kg şi o dispersie de 0,25 ,respectiv o abatere medie pătratică de 0,5

  kg.

  Pentru un prag de semnificaţie α = 0,01 să se determine

  dacă se acceptă ipoteza nulă, conform căreia greutatea pachetelor de

  detergent este în medie de 3 kg. (u α/2 = 2,575).

  25.XI.32013 3

 • 25.XI.32013 4

  Tema 3. Pentru obligaţiunile emise în SUA într-o

  perioada de 15 de ani s-a observat că obligaţiunile

  emise de companiile din industrie au o valoare mai

  mare decît valoarea medie generala a obligaţiunilor

  emise pe piaţă.Detalii asupra indicatorilor in tabel.

  Se poate afirma că investitorii preferă obligaţiunile

  din industrie?

 • 25.XI.32013 5

  Tema 4. Conducerea unei companii apelează la 5 experţi pentru a previziona profitul în anul curent. Valorile previzionate au fost : 2,60;

  3,32; 1,80; 3,43; 2,00 (miliarde lei). Ştiind că profitul companiei în

  anul anterior a fost de 2,01 mld. lei,

   Sunt suficiente dovezi pentru a concluziona că media

  previziunilor experţilor este semnificativ mai mare decât cifra

  anului anterior (pentru α = 0,05)?

  Media previziunilor experţilor este mld. lei, cu

  dispersia: şi abaterea

  medie pătratică:

  mld. lei.

 • 25.XI.32013 6

  Tema 5. Managerul unei retele de magazine consideră, în urma unei analize financiare, că - pentru un produs nou ce

  urmeaza a fi lansat - comercializarea este profitabilă, dacă

  ponderea cumpărătorilor care ar dori să achiziţioneze produsul

  este mai mare de 12%. El cerceteaza opinia a 400 de

  cumpărători potenţiali şi află că 52 dintre aceştia vor

  achiziţiona produsul.

   Pentru o probabilitate de 99% sunt suficiente dovezi

  care să convingă managerul să comercializeze

  produsul?

 • 25.XI.32013 7

  Tema 6.Un urma unui sondaj privind intentia de a emigra,

  realizat pe un eșation de 300 de persoane, s-au obținut

  următoarele informații :

  Sigur vor

  emigreze

  (nr.

  persoane)

  Poate vor

  emigra

  (% din

  total)

  Nu știu nu

  răspund/Refuz

  (% din total)

  Sigur nu vor

  emigra

  (nr. Persoane)

  120 40 5 135

  Folosind aceste informații răspundeți la următoarele

  chestiuni:

  a) Care este ponderea persoanelor cu șanse de a emigra

  b) Reprezentați grafic structura respondenților în funcție de

  intenția privind emigrarea

  c) Formați o variabilă binară considerând ca și categorie de

  interes acele persoane cu șanse de a emigra. Calculați media

  și dispersia. Interpretați

  d) Stabiliți care este modul (modulul). Interpretați!

 • 25.XI.32013 8

  Tema 7. Pentru seria de repartiţie din tabelul alăturat

  se cunosc calculate valorile (ni-npi) 2 . Se cunoaşte

  valoarea 49,92 05,0  .

  Să se stabilească cu o probabilitate P = 95%

  dacă repartiţia este normală.

  X 5 7 10 12 9 7 5

  ni 12 15 27 32 29 25 9

   

  i

  2

  ii

  np

  npn 

  0,612

  0,004

  0,426

  1,880

  0,133

  0,441

  0,016

 • • Tema 8

  25.XI.32013 9

 • Intervalul de incredere pentru

  dispersie

  intervalul de incredere devine :

  25.XI.32013 10

 • 25.XI.32013 11

 • 25.XI.32013 12

 • 25.XI.32013 13

 • 25.XI.32013 14

 • 25.XI.32013 15

 • 25.XI.32013 16

Embed Size (px)
Recommended