+ All Categories
Home > Documents > Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

Date post: 06-Apr-2018
Category:
Upload: steaemy
View: 236 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 109 /109
8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 1/109 Urnmoko cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo - Æfjoftnprċzfuornj @ltnzucuo Mlgfucuo Ofmnx Nvjfabncoj Ŝo Jplstlcuc zocno cj æfjoftnprċzfuornj @ltnzucuo Mlgfucuo! "jflf mn ruaċkoufn cj Urjzfokuc æfjoftnprċzfuoroo @ltnzucuo Mlgfucuo #$%& "jflf mn ruaċkoufn cj Urjzfokuc æfjoftnprċzfuoroo @ltnzucuo Mlgfucuo #!% ' "lgnftjroo pjtrostokn cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo$( Jrbogjfmrotuc "cnlpj Ocon - Urnmokċ cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo - Mnsprn kbopuc lgucuo mnsċv)rŜot!' *+)ftuc Oljf ,urċ mn Jur - "uv)ft cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo. *+)ftuc /oklcjn 5ncogorlvoko - Urnmokċ cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo &: *+)ftuc 0nl+jf ;ċvlr)tuc - Urnmokċ cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo( =otrlplcotuc Juaustof mn >clrofj - 9gocon cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo - Mlmn1jognrlf-uc #2"ncn $! zocn?%(8 Onrlmojklf 5osjrolf Ouaucnsku - Urnmokċ cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo .! 4uaċkoufn.' Ur Mlrof UokolruŜ - Urnmokċ cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo3: Ur Olf ")rkoucnjfu - Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo - @ltnzuc cuo Oljf - 2,ċto7o kjcnj Mlgfucuo?63( Ur <nkt Efov Mr "lfstjftof /nkucj - Urnmokċ cj Mugofokj gjo æfjoftn mn @ltnzuc Mlgfucuo8:
Transcript
Page 1: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 1/109

Urnmoko cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo -Æfjoftnprċzfuornj @ltnzucuo Mlgfucuo

Ofmnx

Nvjfabncoj Ŝo Jplstlcuc zocno cj æfjoftnprċzfuornj @ltnzucuo Mlgfucuo!"jflf mn ruaċkoufn cj Urjzfokuc æfjoftnprċzfuoroo @ltnzucuo Mlgfucuo #$%&

"jflf mn ruaċkoufn cj Urjzfokuc æfjoftnprċzfuoroo @ltnzucuo Mlgfucuo #!% '"lgnftjroo pjtrostokn cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo$(Jrbogjfmrotuc "cnlpj Ocon - Urnmokċ cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo - Mnsprn

kbopuc lgucuo mnsċv)rŜot!'*+)ftuc Oljf ,urċ mn Jur - "uv)ft cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo .*+)ftuc /oklcjn 5ncogorlvoko - Urnmokċ cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo &:*+)ftuc 0nl+jf ;ċvlr)tuc - Urnmokċ cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo(=otrlplcotuc Juaustof mn >clrofj - 9gocon cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo -Mlmn1jognrlf-uc #2"ncn $! zocn?%(8Onrlmojklf 5osjrolf Ouaucnsku - Urnmokċ cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo .!

4uaċkoufn.'Ur Mlrof UokolruŜ - Urnmokċ cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo3:

Ur Olf ")rkoucnjfu - Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo - @ltnzuc cuo Oljf - 2,ċto7o kjcnjMlgfucuo?63(Ur <nkt Efov Mr "lfstjftof /nkucj - Urnmokċ cj Mugofokj gjo æfjoftn mn @ltnzucMlgfucuo8:

Page 2: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 2/109

Ur Jftblf = "lfojros - Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo - ,cjsuc kncuo kn stroaċ æf puston8

4uaċkoufn83Uċroftncn Olso+ 0ro+j - Nvjfabncoj Mugofokoo mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo - Mnsprn *+)ftucOljf @ltnzċtlruc Ŝo mnsprn @ltnzuc Mlgfucuo880rjojf Mlrz - Mn kn f-jo guc7ugorn'!Ur =objo 0naznŜ - Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo - Ujrtnj j O-j - Æfknputuc Nvjfabncono

'Ur =objo 0naznŜ - Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo - Ujrtnj j OO-j - @ltnzuc mof Kjpċ? Ŝoltnzuc mof K+lk?'8

Ur ,bnlrabn /njg7ou - Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo$:&Ur 9cogpou 0lmlrnjf - Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo$:'Ur Oljf Jjmo Ŝo Ur Jcnxjfmru @uzjcok - Mugofokj æfjoftn mn @ltnzuc Mlgfucuo $$!

4uaċkoufn$$&Ur "lfstjftof "lgjf - Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo "n n plkċof7j "nnj knfn strokċ pntrnknrnj ku gċŜto æf kjrn fn klgpcċkng zo mn zo $$(

Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo "nj gjo ufċ moftrn vnŜto 0)ckuornj *+)ftucuo5jsocn jc IofnŜgno cj æfknputuc Nvjfabncono mupċ =jrku Ŝo prnmokċ j Uċroftncuo Oljfokbon@ċcjf$!$Æfjoftnprċzfuornj @ltnzucuo Mlgfucuo$(Ostlroljrċ - 0ogpuc skbogċroo$3

Nvjfabncoj Ŝo Jplstlcuc zocno cj æfjoftnprċzfuornj @ltnzucuo Mlgfucuo

Nvjfabncoj

Page 3: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 3/109

=jrku $A $-8

:. Æfknputuc Nvjfabncono cuo Oosus Brostls, Iouc cuo Mugfnznu,

0. Urnkug nstn skros æf prllrlkon (cj jcnjbo! "o Osjoj# $Ojt% Nu trogot æfanruc nu æfjoftnj &n'no jcn, kjrn vj prna%to kjcnj j.). *cjsuc kncuo kn stroa% æf puston# *%to'o kjcnj Mlgfucuo, +rnptn &jkn'o k%r%rocn uo$.-. Oljf ltnzj æf puston, prlplv%+uof+ ltnzuc plk%of'no æftru onrtjrnj p%kjtnclr./. 5o on"nju cj nc tlt 'ofutuc Ou+noo "o tl'o kno +of Onrusjcog "o sn ltnzju +n k%trn nc, æf ruc 

 Olr+jf, g%rturosof+u"o p%kjtncn.;.5o Oljf nrj ægr%kjt æf bjof% +n p%r +n k%goc%, jvnj kofa%tljrn +n poncn ægprn=uruc go=clkucuo "o gfkj c%kustn "o gonrn s%cjtok%.>. 5o prlplv%+uoj, zokf+# 9ofn æf urgj gnj 1nc kn nstn gjo tjrn +nkt gofn, 1%ruoj fu suft 

vrn+fok, pcnkf+ug%, s%O +nzcna kurnjuj æfk%c'%goftnclr.2. Nu vjg ltnzjt pn vlo ku jp%, Nc æfs% v% vj ltnzj ku Mub ?&ft.

Jplstlc

Npostlcj j mluj kċtrn 0ogltno j *+)ftucuo Jplstlc Ujvnc

 8p. OO ogltno O9, /2

/.u &oo trnjz æf tljtn, su&nr% r%uc, &% cukru +n nvjfabncost, scu=j tj &%l +npcof4;.1% nu +njkug g% =nrt&nsk "o vrngnj +nsp%r'oroo gncn sj jprlpojt.

Page 4: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 4/109

>.uptj knj uf% gjg cuptjt, k%c%tlroj jg s%vr"ot, krn+of'j jg p%zot.2.Mn jkug go sj a%tot kufufj +rnpt%'oo, pn kjrn Mlgfuc ægo vj +jl æf zouj jknnj, Nc,

 Mrnptuc 3u+nk%tlr, "o fu fugjo gon, ko "o tuturlr knclr kn ju ouot jr%tjrnj uo.

"jflf mn ruaċkoufn cj Urjzfokuc æfjoftnprċzfuoroo @ltnzucuo Mlgfucuo #$%

0rlpjr cj Urjzfokuc æfjoftnprċzfuoroo @ltnzucuo Mlgfucuo, acjsuc jc =-cnj8 AċtnŜtn-tn Xj`ucljfn, pufn-tn æf ràfmuojcċ n!tjcogn" #lrmjfn, ràucn, lprnŜtn-tn Ŝo sċctàfm prognŜtn pn $tċpàfuc, %nc %n&ofn sċ $n `ltnzn" @ukurċ-tn 'mjgn, ægprnufċ ku strċgljŜj( fu &ċ jskufmn)o kj gjo æfjoftn æf*jo" %ċ $-j jrċtjt %nc %n &j &ċzut pn &lo alo, kj sċ &ċ æg`rjkn æf +jofj knj moftào rostls $-jjrċtjt, &ràfm sċ æfflojskċ tljtċ !ċpturj"

")ftjrnj $

Page 5: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 5/109

OrglsucB $ċ kàftċg Mlgfucuo, %ncuo %n j uskjt ku Mugfnznojskj $j Ulrufkċ gjrnj knjfnug`cjtċ Ŝo ku &jcuro jo pl&ċ)uot j trnkn pnmnstru prof nj pn plplruc osrjncotnjf( kċko ku scj&ċ $-j

 prnjscċ&ot"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

Ucnkċkoufnj %nj nspusċ j Xomotlrucuo, mof nkoljrċ $trċcukofm gjo æfjoftn, cugnj j cugofjt( Ŝo

ojrċŜo, rostls .fsuŜo jctċ /jofċ jkug sċ&àrŜofm, &ofn cj #lrmjf sprn uogotljrnj æfflorn jljgnfoclr"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

.fjoftngnraċtlruc, scu5ofm ufuo cukru æf!roklŜċtlr cj #lrmjf, sn jumn jkug Acjsuc %u&àftucuo,%jrn, prof Mu+uc, æg`laċ)nŜtn ku Mugfnznornj pn 'mjg knc sċrċkot( kċ rostls &ofn sċ-cæg`laċ)njskċ prof Mu+uc, ku mjruc @ltnzucuo""lfmjk, acjsuc jc =-cnj8 'rċtjtu-/n-jo jstċzo cugoo Ŝo :ugofj /j, Mljgfn s-j æfsngfjt pnstn flo

kjrn ku kuflŜtof)ċ /n cċumċg, &nfot-jo Ŝo /n-jo jrċtjt, :ugofj %nj njprlpojtċ":j jpj #lrmjfucuo &nfofm jstċzo Mlgfuc, j stroajt kċtrn #ljf8 fu tn tngn j 0ċ `ltnzj( kċ jg &nfotsċ gàftuonsk pn 'mjg knc æftào zomot"

")ftjrnj j 8-j

OrglsucB .f!roklŜjtu-s-j mn fnspurkjtuc trup knc jsngnfnj ku su!cntuc jc tofnroclr knclr kurj)o,!lkuc knc fnklftnfot +rċfot ku guctċ gjtnron Ŝo s-j æfmnpċrtjt( ojr &ċpjoj knj pururo &on pltlcofmu-sn, tofnroo kàftjrn &nŜfokċ ju kàftjt8 pn Mlgfuc cukrurocn tljtn cċumj)o-: Ŝo-: prnjæfċc)j)o, æftrutl)o &nkoo"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

Un &lo, jtufko &ċ &lo kufljŜtn &jsn jcnsn jcn 0ncn, kàfm sn &j æfsngfj æftru &lo pnkntnj mjrucuo0nu $trċcukofm :ugofj %nj .ftrnotċ cj @ltnz, j zos rostls %u&àftuc knclr kn pntrnk æftràfmċ&ornj cnfno( kċ prof @ltnz mċruonsk kjcn fluċ mn gàftuorn Ŝo &oj)ċ scl`lmċ"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

.gpltro&j ràfmuoncoo !ornŜto nstn knnj kn sn sċ&àrŜnŜtn jkug( kċ jkncj kn nstn gjo gok nstn `ofnku&àftjt mn %nc %n nstn gjo gjrn" Unftru jknjstj g-jg tngut j gċ jtofan ku gàfj mn kjpuc/ċu, j stroajt .fjoftngnraċtlruc 0àftuotlrucuo" %ċ fu nstn æfaċmuot sċ sn jprlpon ojr`j mn !lk" /u,gjo mnarj`ċ, gċ s!of)nŜtn pn gofn, rl`uc /ċu"

OrglsucB Ulrufkoo torjfucuo"""

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

$kuturàfmslgfuc cnfno knc su!cntnsk, sċ stroaċg ku pro&na+nrnj ofogoo %ncuo %n &ofn sċ kurċ)njskċsu!cntncn æf jpċ8 `ofnku&àftj)o pn Mlgfuc tljtn cukrurocn Mlgfucuo"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

Page 6: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 6/109

Mof mnstuc sċ !on æftru flo !jptj su!cntucuo ku æfjctj kuantjrn cj kncn MugfnznonŜto, kj mupċjgàfmluċ pċr)ocn jrċtàfmu-fn cugofj)o, sċ stroaċg %ncuo kn kurċ)nŜtn tljtn8 `ofnku&àftj)o tljtncukrurocn Mlgfucuo pn Mlgfuc"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

$plrofm tjcjftuc ku ku&àftuc cukrċtlr, æftru æfmlotċ cukrjrn sċ-c jmukng, krnmofkolŜoo, ku krnmof)ċ,kj foŜtn rl`o, $tċpàfucuo, %ncuo %n &ofn sċ $n `ltnzn, sprn æfflornj su!cntnclr"

OrglsucB

$ċ cċumċg, `ofn sċ ku&àftċg Ŝo sċ fn æfk+ofċg Mlgfucuo, kàftàfmu-# Ŝo prnj æfċc)àfmu-: pnMàfsuc æftru tl)o &nkoo"

Ulrufkoo torjfucuo ku&olŜoo trno tofnro fnsupufàfmu-sn Ŝo !oofm jrufkj)o æf kuptlr, ju gċrturosot pn

Mugfnznu, kàftàfm8 `ofnku&àftj)o pn Mlgfuc tljtn cukrurocn Mlgfucuo"")ftjrnj j '-j

OrglsucB 0ċrot-jo, rostljsn, pn ċskċtljrnj mn Mugfnznu, kjrn /n-j fċskut pn /ofn( mof kjrn/n-jo .g`rċkjt ku /rup pċtogotlr, jsngnfnj fluċ, Xomotlruc flstru Ŝo Mnzcnaċtlruc arnŜncoclr fljstrn" Un 'knjstj !nrokofm-l, tljtn fnjgurocn, pn /ofn /n scċ&og"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

:npċmàfm tljtċ æftofċkoufnj knj mof pjtogo, æf)ncnp)nŜtn sċ progog, ku &rnmfokon, kufljŜtnrnjMugfnznonskucuo @ltnz" %ċ Xomotlruc &ofn sċ mċruojskċ kurċ)orn gofufjtċ, `ltnzàfmu-$n æf ràuc#lrmjfucuo Ŝo sċ jrjtn tuturlr sk+og`jrn fluċ"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

%ċutàfm cuo rostls, %nc %n $-j sgnrot mn `ufċ&lon pàfċ j cuj k+op mn rl`, su` gàfj :uo knj tjrnjkug sċ fn sgnrog, ku mu+uc æfċc)àfmu-fn, kj pn 'knstj %n &ofn sċ $n `ltnzn, ku !jptn `ufn sċ-:kofstog"

OrglsB %nnj kn æf pàftnkn jo æfkċput"""

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

:npċmàfm æftofċkoufnj knj arnj j pċkjtucuo, kurj)o sċ fn jrċtċg $tċpàfucuo, %nc %n j kurċ)ot pntl)o ku MugfnznonŜtocn ràuro"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

Mn rostls, %nc %n &ofn sċ $n `ltnzn æf ràuc #lrmjfucuo, &nfo)o sċ fn jprlpong, kurċ)ofmu-fn kuŜu&ljoncn cjkrogoclr"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

Page 7: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 7/109

Un flo, kno kn jg prċzfuot ku gjaoo Ŝo ku pċstlroo jŜtnrnj /j, 0àftuotlrucn, prognŜtn-fn jkug sċ/n kofstog pn /ofn, %nc %n &oo sċ /n `ltnzo"

OrglsucB %nnj kn æf pàftnkn jo æfkċput pn Mugfnznu %nc næfkċput Ŝo @ukuron cugoo jo fċskut, pn tofn tn cċumċg, Urnjs!àftċ nkoljrċ"

$nmncfj, acjsuc jc ;-cnj" UlmlonB cuonrncn pċstlrnŜto"""

Mugfnznucn %nc n&ċzut, %u&oftn %nc nkuprofs, %jrn /n-jo fċskut mof /jtċc gjo prnsus mn !ornŜo mn ku&àft Ŝo gjo pn urgċ /n-jo fċskut mof nkoljrċ, fnsk+og`àfm %nnj kn jo !lst, gnrao jkugæf Ŝu&ljoncn #lrmjfucuo sċ /n `ltnzo ku /rupuc( %nc %n jo `ofn&lot j gàftuo, kj uf Mugfnznu,fnjguc lgnfnsk"

"jflf mn ruaċkoufn cj Urjzfokuc æfjoftnprċzfuoroo @ltnzucuo Mlgfucuo #!%

Page 8: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 8/109

0rlpjr cj Urjzfokuc æfjoftnprċzfuoroo @ltnzucuo Mlgfucuo, acjsuc jc =-cnj8 AċtnŜtn-tn Xj`ucljfn, pufn-tn æf ràfmuojcċ n!tjcogn" #lrmjfn, ràucn, lprnŜtn-tn Ŝo sċctàfm prognŜtn pn $tċpàfuc, %nc %n&ofn sċ $n `ltnzn" @ukurċ-tn 'mjgn, ægprnufċ ku strċgljŜj( fu &ċ jskufmn)o kj gjo æfjoftn æf*jo" %ċ $-j jrċtjt %nc %n &j &ċzut pn &lo alo, kj sċ &ċ æg`rjkn æf +jofj knj moftào rostls $-jjrċtjt, &ràfm sċ æfflojskċ tljtċ !ċpturj"

")ftjrnj $

OrglsucB $ċ kàftċg Mlgfucuo, %ncuo %n j uskjt ku Mugfnznojskj $j Ulrufkċ gjrnj knj

fnug`cjtċ Ŝo ku &jcuro j pl&ċ)uot j trnkn pnmnstru prof nj, pn plplruc osrjncotnjf( kċko ku $cj&ċ $-j prnj scċ&ot"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

Mugfnznonskuc .fjoftngnraċtlr, !oofm cugofjt, sog)ofm &nfornj Mlgfucuo, &ofn mof pustou,stroaàfm8 jprlpojtu-$-j Ŝo $-j jrċtjt #z`ċ&ornj, plkċo)o-&ċ Ŝo ku jpċ &ċ kurċ)o)o"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

Un gofn, knc j!ufmjt æf &o!lruc pċkjtnclr, ku tltuc gċ kurċtnŜtn ku strlpornj plkċof)no, %u&oftn %ncægprnufċ !ċrċ mn æfknput ku /jtċc, %nc %n mċruonŜto pururo, ku @ltnzuc /ċu, oz`ċ&orn krnmof-kolŜoclr, pnftru goclsto&ornj/j knj fngċsurjtċ"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

Uċgàftucn jc cuo Xj`uclf, &ċzàfm, prnkug nstn skros, :ugofj %nj njpusċ, cugofnjzċ-tn" %ċ ojtċj &nfot cj jpncn #lrmjfucuo Ŝo pn Mugfnznu, %nc %n nstn pnstn tljtn, cċumàfmu-:, stroaċ8

Mlgfucuo sċ-# kàftċg, kċko ku $cj&ċ $-j prnjscċ&ot"*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

Page 9: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 9/109

Urllrlkuc .fjoftngnraċtlr &ċzàfm tlt plplruc &nfofm, j arċot kċtrn nc8 kofn &-j jrċtjt &luċ sċ!uao)o mn gàfoj kn &j sċ !on jkn)o rljmn mn plkċof)ċ, gàftuofmu-&ċ æf mjr"

")ftjrnj j -j

OrglsucB Mljgfn, %nc %n prof :ngf jo lglràt pċkjtuc, æftċrnŜtn-fn pn flo æftru /ofn Ŝo sċmnŜtn!rokj /j æf ofogocn fljstrn, kjrn /n cċumċg pn /ofn"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

$troaċ .fjoftngnraċtlruc8 jrċtjtu-$-j rostls Ŝo gnran cj jpj #lrmjfucuo( sċ fn arċ`og j-:æftàgpofj pn Màfsuc, cugofj)o ku aàfmuro kurjtn"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

%ċutàfmu-gċ pn gofn, knc rċtċkot pn kċo fnug`cjtn, Mugfnznucn jc gnu, æg`rċkàfmu-/n ku

sċrċkoj knj prnj`lajtċ, stjo mn !j)ċ $ċ /n `ltnzo, #z`ċ&ornj tuturlr"*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

Uċgàftuc Ŝo knruc jkug sċ mċf)uojskċ8 @ofn!ċkċtlruc tuturlr $n `ltnjzċ æf jpn, ku!ufmàfmguc)ognj arnŜncoclr fljstrn kncn !ċrċ mn fugċr"

")ftjrnj j &-j

OrglsucB >nfot-jo mof nkoljrċ fu slc, foko æfanr, ko /u .fsu)o Mlgfuc /n-jo .ftrupjt Ŝo g-jogàftuot pn gofn, tlt lguc" Unftru jknjstj stroa 9on8 $cj&ċ Uutnroo /jcn Mljgfn"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

$n gofufnjzċ mn &nfornj /j, #osusn, ċkċtlrucn mn `ofn, .fjoftngnraċtlruc Ŝo ugocot stroaċ 9on8 !lk!oofm, $tċpàfn, sċ fu gċ jrzo pn gofn, knc kn suft ojr`ċ uskjtċ, Mljgfn"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

>ċzàfmu-0ċ jkug stàfm mn `ufċ&lon æf jknstn jpn, jprlpon-tn Urllrlkucn #ljf Ŝo `ltnjzċ-0ċ kjsċ mnsċ&àrŜnsk fnjguc lgnfnsk +jruc knc prof jpċ"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

%j uf $ljrn jskufs æf flro jŜj /n-jg kuflskut æf /rup, Mugfnznuc gnu( mnko kug stjo alc jkug,æg`rċkàfmu-/n ku jpncn ' stroajt .fjoftngnrnaċtlruc #ljf, æfspċogàftàfmu-sn"*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

$n cugofnjzċ !ornj lgnfnjskċ Ŝo oj oz`ċ&orn mn æftufnrokuc pċkjtucuo( Ŝo mnz`rċkàfmu-/n /u, snæg`rjkċ mn sus, ku Mugfnznonskuc >nŜgàft jc nstrokċkoufoo"

")ftjrnj j (-j

Page 10: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 10/109

OrglsucB Mljgfn, Mċtċtlrucn mn cugofċ Ŝo ċkċtlruc &njkuroclr, pl&ċ)uonŜtn-fn pn flo æftrucugofj plrufkoclr /jcn( kċ j!jrċ mn /ofn pn jct mugfnznu fu Ŝtog"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

Ulkċo)o-&ċ, kċ s-j jprlpojt .gpċrċ)oj cuo Mugfnznu, stroaċ $!of)otuc .fjoftngnraċtlr, knc kn s-j o&otmof pustou Ŝo fn-j k+ngjt cj sofn, pn flo kno pustoo)o"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

>nfot-j rostls, prnkug zokn :nanj >nk+n Ŝo $!of)otj jmufjrn j prllrlkoclr, æfflofmu-fn pn flo,kno æf&nk+o)o æf guctn arnŜnco, ku Mugfnznonskuc @ltnz"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

1ogotljrn Ŝo æf!roklŜċtljrn cukruro &ċm jstċzo, zokn Urllrlkuc #ljf" 'kug j &nfot #z&lruc

fnguroroo sċ knjrċ Mugfnznonskuc @ltnz, mn cj l gokċ pokċturċ mn jpċ"")ftjrnj j .-j

OrglsucB 'màfkuc knc gjo mn mnmnsupt jc pċkjtnclr g-j æfklf5urjt( ko, Mljgfn, Mljgfn( kj pnUrllrlkuc #lfj, skljtn mof strokċkoufn &oj)j gnj"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

*lurnjzċ-fn mnzcnajrnj mn pċkjtn, #u`otlrucn mn ljgnfo, %nc %n æf kuranrocn #lrmjfucuo joku!ufmjt arnŜncocn pċgàftnfoclr, pnftru gocj tj"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

 lojf mn mrnptjtn !oofm, rostljsn, &oo jkug cj ràuc #lrmjfucuo, kj sċ sku!ufzo pn moj&lc Ŝo sċ spncofnjskuctjrnj cuo 'mjg"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4#z&lruc fnstrokċkoufoo !oofm ku jmn&ċrjt, rostljsn, kug /n &lr æfkċpnj pn /ofn jpncn ràucuo

'stroajt .fjoftngnraċtlruc, scċ&ofm guctċ goclsto&ornj /j"

"lfmjk, acjsuc jc =-cnj8 'rċtjtu-/n-jo jstċzo cugoo Ŝo :ugofj /j, Mljgfn s-j æfsngfjt pnstn flokjrn ku kuflŜtof)ċ /n cċumċg, &nfot-jo Ŝo /n-jo jrċtjt, :ugofj %nj njprlpojtċ"

:j jpj #lrmjfucuo &nfofm jstċzo Mlgfuc, j stroajt kċtrn #ljf8 fu tn tngn j 0ċ `ltnzj( kċ jg &nfotsċ gàftuonsk pn 'mjg knc æftào zomot"

")ftjrnj j 3-j

OrglsucB %no trno tofnro ju mn!ċogjt plrufkj knj !ċrċ mn Mugfnznu, mn j kofsto k+opuc knc mn jur æf kàgpuc Mnonrj( Ŝo æf go5clkuc !lkucuo !oofm jrufkj)o, rċklrofmu-sn ju kàftjt8 `ofn nŜto ku&àftjt,Mugfnznuc pċrof)oclr flŜtro"

Page 11: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 11/109

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

%u +jofċ s!of)otċ æg`rċkàfmu-gċ, rostljsn, pn gofn knc alcot, prof s!jtuc jgċaotlrucuo, jo &nfotalc kj $ċ oftro æf jpn, pnftru `laċ)oj `ufċtċ)oo( cjum goclsto&ornj /j Ŝo gċ æfk+of gofufjtno /jcnoklflgoo"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

%n nstn jknjstċ guctċ purtjrn mn aro5ċ j /j pnftru flo, rostljsn %n nstn jknjstċ fnarċotċ Ŝo gjo prnsus mn goftn sgnrnfon 'zos Urllrlkuc #ljf, kàfm /n-j &ċzut pn /ofn alc Ŝo plrufkofmu-o cuokj sċ /n `ltnzn"*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

'profs-jo, rostljsn, kj l ċkcon, $!àftuc /ċu /rup æf go5clkuc #lrmjfucuo Ŝo jo kċutjt k+opuc kncæfarlpjt ku pjtogocn Ŝo ku pċkjtuc( Ŝo j!càfmu-c, c-jo æf!rugusn)jt ku `ltnzuc /ċu, @ufucn" Unftrujknjstj /n cċumċg pn /ofn"

")ftjrnj j 8-j

OrglsucB Un Mugfnznu, kjrn $-j plalràt æf kuptlruc knc ku !lk, cj tofnroo n&rno Ŝo j prn!ċkut&ċpjoj æf rċklrnjcċ, kj pn Mlgfuc cċumj)o-: cukrurocn Ŝo-: prnjæfċc)j)o æftru tl)o &nkoo"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

Urllrlkuc #ljf s-j jrċtjt æf pustou, ku jmn&ċrjt, kj acjsuc kncuo kn stroaċ, æftlrkàfm ofogocn knclr kn sn plkċonsk ku kċcmurċ, kj sċ scċ&njskċ pn 0àftuotlruc Ŝo $tċpàfuc, %nc %n $-j jrċtjt æf #lrmjf"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

*àu jc mns!ċtċroo nŜto, %nc %n jo !ċkut gċrocn Ŝo oz&ljrncn Ŝo kug oftro æf jpn %n kju)o sċ spnco /u,%nc %n nŜto $pċcjrnj Ŝo %urċ)oj tuturlr knclr kn /n cjumċ, rostljsn, æf &nko

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

%ċutàfm sċ usuko kuranrocn rċutċ)oo &rċ5gjŜucuo Ŝo sċ pltlcnŜto gċrocn pjtogoclr Ŝo kurċ)orn Ŝo onrtjrn

krnmofkolŜoclr sċ oz&lrċŜto, $tċpàfn, &oo sċ /n `ltnzo æf jpncn #lrmjfucuo"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

ċkċtlrucn jc &rngoclr Ŝo jc jfoclr, !ċkàfmu-/n su` jfo, pnftru goclsto&orn, %nc %n !ċrċ mn jfo jo$trċcukot mof /jtċc %nc !ċrċ mn æfknput, &nfot-jo su` jfo, sċ spnco æf jpncn #lrmjfucuo arnŜncocntuturlr"

")ftjrnj j '-j

OrglsucBUn Mugfnznu, %u&àftuc knc mof Mugfnznu, %jrn ku fnarċotċ æf)ncnpkoufn j &nfot sċæfflojskċ pn 'mjg, knc rċu kċzut prof gàfkjrn æf strokċkoufn, æf k+op mn fnarċot æftrupàfmu-$nmof $!àftj nkoljrċ, pnftru flo krnmofkolŜoo, ku uf aàfm æf kàftċro sċ-: scċ&og"

Page 12: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 12/109

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

>ċzàfmu-/n Urllrlkuc #ljf pn /ofn, ċkċtlrucn mn `ofn, &nfofm cj sofn Ŝo knràfm ku sgnrnfon mncj màfsuc `ltnz, gofufàfmu-sn j æfkrngnfot mn spjogċ, fnæfmrċzfofm fokomnkug j sn jtofan kugàfj mn %nc %n sn jtofan mn tl)o guf)oo Ŝo jknoj !ugnaċ"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

%j l ràfmufokċ prnjkofstotċ &nstofm Urogċ&jrj knj mu+l&foknjskċ, j stjt @ltnzċtlruc æfjoftnjknclr kn suft æf !urtufj fngċsurjtnclr arnŜnco Ŝo j knclr kn pururnj rj`mċ &o!lruc mu+uroclr knclr 

 pltro&fokn prof kugpcotn pjtogo"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

Un /ofn, *jzj $cj&no /jtċcuo, %jrn jo $trċcukot knclr kn Ŝnmnju æftru æftufnrokuc rċutċ)oclr, $ljrncn%nc njpus, Mljgfn Ŝo jo &nfot sċ cugofnzo pn tl)o ku $!of)otuc /ċu `ltnz, kj pn Mugfnznu Ŝo

0àftuotlruc, ku kàftċro /n scċ&og"*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

$nkurnj glr)oo zċkàfm càfaċ rċmċkofċ, kj pn uf klpjk tn jgnfof)ċ ku tċonrnj, &ċzàfm fnrlmornj tj"Mnko fu rċgàfn fnrlmotlr su!cntn jc gnu, ko, stroaċ cj Mugfnznu ku !onr`oftn plkċof)ċ8 arnŜot-jg9on, gàftuonŜtn-gċ"

*tobB  ?cjv% 7on, Mljgfn, ?cjv% 7on4

Acjsuc kncuo kn stroaċ, s-j juzot æfofogocnkncn pustootn8 &nsnco)o-&ċ, j &nfot rostls, mċruofm tuturlr onrtjrn" $!of)o)o-&ċ tljtn8 gjrnj Ŝo oz&ljrncn, ràurocn Ŝo &ċocn, cufkocn Ŝo tljtn kncn mn su` sljrn"

$nmncfj, acjsuc jc ;-cnj" UlmlonB cuonrncn pċstlrnŜto"""

Mugfnznucn %nc n&ċzut %u&oftn %nc nkuprofs, %jrn /n-jo fċskut mof /jtċc gjo prnsus mn !ornŜo mn ku&àft Ŝo gjo pn urgċ /n-jo fċskut mof nkoljrj, fnsk+og`àfm %nnj kn jo !lst, gnrao jkugæf Ŝu&ljoncn #lrmjfucuo sċ /n `ltnzo ku /rupuc( %nc %n jo `ofn&lot j gàftuo, kj uf Mugfnznu,fnjguc lgnfnsk"

"lgnftjroo pjtrostokn cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo

Page 13: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 13/109

Page 14: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 14/109

(Eroanf, 1lgnftjrou cj Oljf :. :-, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

20k" ?, ?3 .fknputuc 4&jfa+ncono cuo #osus rostls, ouc cuo Mugfnznu"

%no kjrn sn jmàfknsk æf æf)ncnanrnj %rnŜtofosgucuo fu sn pljrtċ ku fnku&oof)ċ !j)ċ mn cukrurocnskrosn æf cnan 6.f kncn spusn8 .fknputuc 4&jfa+ncono cuo #osus rostls nstn jsngċfċtlr kncuo skroscj Url!ntuc #sjoj, 4&jfa+ncostuc 0jrku jrjtċ kċ æfknputuc 4&jfa+ncono nstn cnajt oftrofsnk mn

>nk+ouc /nstjgnft 2prl`cngj nstn mjkċ 4&jfa+ncoj cuo 0jrku pljtn !o kototċ )o æf)ncnjsċ æf j!jrjostlrono plplrucuo cuo #srjnc < f"tr" "

(Eroanf, 1lftrj cuo 1ncsus 0. -, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

20k" ?, ?3 .fknputuc 4&jfa+ncono cuo #osus rostls, ouc cuo Mugfnznu"

Emjtċ ku `ltnzuc, &nk+nj :nan o-j s!àrŜot Ŝo æfknpn jctj fluċ" #jr jknjstj æfsnjgfċ kċ æfknpċtlruc lucuo /nstjgnft nstn $!àftuc #ljf @ltnzċtlruc" .ftrn kno fċsku)o mof !ngnon fu nstn foko ufuc gjo

gjrn kj #ljf 2:ukj , K; " 4c nstn kufufj tuturlr trjmo)ooclr prl!ntokn8 Mnsprn jknjstj cnanj Ŝo tl)o prllrlkoo ju prl!n)ot pàfċ cj #ljf 20jtno??, ? " :j ægpċr)ornj 4&jfa+ncono nc j !lst proguc rlm,mn jknnj flo kotog8 .fknputuc 4&jfa+ncono Mlgfucuo #osus rostls Ŝo mupċ kàtn&j ràfmuro #ljf

 `ltnzj æf puston 20jrku ?, ? Ŝo = " 2@ltnzċtlruc nstn kufufj trjmo)ono prl!ntokn, ojr `ltnzuc plkċof)no nstn po&ltuc floo anfnrj)oo < f"tr" "(?&ftuc 1boroc jc Onrusjcogucuo, Unroklpn kjtnbntokn ).;, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n

 8fkj 9%rjru!

(k. :, 0)! Urnkug nstn skros æf prllrlkon (cj jcnjbo! "o Osjoj# 6Ojt% Nu trogot æfanruc nuæfjoftnj &n'no jcn, kjrn vj prna%to kjcnj j. *cjsuc kncuo kn stroa% æf puston# *%to'o kjcnj

 Mlgfucuo, +rnptn &jkn'o k%r%rocn uo<.

.fknputuc 4&jfa+ncono sn jcċturċ jtàt mn cogpnmn &ozoufoo $!of)oclr Urllrlko" #gnmojt sn l`snr&ċ kċ%nc pn kjrn no .c gċrturosnsk kj !oofm Mugfnznu Ŝo Mlgfuc, /jtċc Mlgfucuo flstru #osus rostls,o-j !ċkut l prlgosoufn 'knstuoj, kċ-c &j trogotn pn æfanruc sċu æfjoftnj !n)no $jcn" 'knstj nrj #ljfkjrn stroaj æf puston æf mu+uc Ŝo putnrnj cuo #con 2:ukj ?, ?8 Aċto)o kjcnj Mlgfucuo, mrnptn !jkn)okċrċrocn :uo 20jrku ?, " Mn jknnj prllrlkoo fu ju prlpl&ċmuot progj ljrċ uf Mugfnznu Ŝo jplojctuc 2mof flu klftrjzokàfm tnfmof)j gjrkolfotċ, sċ-: pufċ pn Mugfnznuc mof luc /nstjgnftægpltro&j %ncuo mof >nk+ouc /nstjgnft< f"tr", ko 1fuc Ŝo 'kncjŜo Mugfnznu mof tljtn pufktncn mn

&nmnrn, æfsċ su` mo!nrotn mnfugoro"

(?&ftuc Orofnu +n @lf, 1lftrj Nrnzooclr ).:K./, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj9%rjru!

20k" ?, K- Urnkug nstn skros æf prllrlkon 2cj 0jcnj+o Ŝo #sjoj8 N#jtċ 4u trogot æfanruc 0nuæfjoftnj !n)no /jcn, kjrn &j prnaċto kjcnj /j" Acjsuc kncuo kn stroaċ æf puston8 Aċto)o kjcnjMlgfucuo, mrnptn !jkn)o kċrċrocn :uoI"

'kug o-j zos cuo æfanr 2gnsjanr < f"tr" mjtlrotċ !jptnclr gċrn)n pn kjrn cn-j !ċkut, klgpjrj`ocn kukncn sċ&àrŜotn mn #lso!, !ouc cuo uf, mnsprn kjrn j)o kotot" $cu5ornj cuo #ljf kċ prlrlk nrj sċ prlpl&ċmuojskċ &loj cuo Mugfnznu, kj æfjoftngnraċtlr jc %ncuo 1fs" $!àftuc Mu+, &lr`ofm profacjsuc /jtċcuo, c-j fugot pn #ljf æfanr mupċ !ċaċmuof)j !ċkutċ prof 0jcnj+o8 #jtċ, trogot pn æfanruc0nu sċ prnaċtnjskċ kjcnj æfjoftnj 0nj 20jcnj+o , ?( k!" 0jtno ??, K3( :k" , K" u nstn l

Page 15: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 15/109

flutjtn kċ $!àftuc Mu+ æo fugnŜtn pn kno pn kjrn o-j !ċkut prnl)o jo putnroo sjcn, æfanro" 2#ljf nrjtrogosuc sju NæfanrucI prl!n)ot mn 0jcnj+o < f"tr"

(nrtucojf, f r%spufs k%trn Nvrno , trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

20k" ?, K- Urnkug nstn skros æf prllrlkon 2cj 0jcnj+o Ŝo #sjoj8 N#jtċ 4u trogot æfanruc 0nuæfjoftnj !n)no /jcn, kjrn &j prnaċto kjcnj /j" Acjsuc kncuo kn stroaċ æf puston8 Aċto)o kjcnj

Mlgfucuo, mrnptn !jkn)o kċrċrocn :uoI"

4c j jpċrut mof puston æg`rċkjt æf strjon fnl`oŜfuotn, rn!uzàfm l`oknourocn klgufn tuturlr knclrcjc)o ljgnfo" 4c foko gċkjr fu sn +rċfnj cj !nc ku no" Mn jknnj nstn skros, kċ mof klpocċron #ljfj stjt æf puston pàfċ æf zouj jpjro)ono sjcn æf #srjnc" %u jmn&ċrjt æg`rċkċgoftnj cuo nrj !ċkutċ mof

 pċr mn kċgocċ rjfj sj - gonrnj sċc`jtokċ Ŝo cċkustncn 2:ukj ?, ;3( 0jtno , = 6 4stn ljrn mnæf)ncns kċ no s-jr !o spnrojt kàfm ju &ċzut uf lg ku pcntn kj jcn ufuo trogos jc cuo Mugfnznu Bufgng`ru jc ufuo arup æf #srjnc kjrn jrjtċ mn&ltjgnft !j)ċ mn Mugfnznu prof sngfn spnko!okn

 prnkug cufaognj pċrucuo sju j`stofnf)j mn cj `ċuturocn jckllcokn 2&nzo Ŝo ug O, ?-K? "

'plstlcuc Uj&nc j l`snr&jt l !ċaċmuof)ċ cnajtċ mn jzjrnt pnftru l pnroljmċ jfugn mn togp 2&nzoŜo jptn ?;, ?;( K?, KK-KO H Ŝo uf k+op mugfnznonsk, jpċràfm mnlmjtċ mof puston æg`rċkjt æf+jofn koumjtn, kjrn mupċ kn cn prnmokj mospċrnj mof flu, !ċrċ sċ gċfàfkn sju sċ `nj sju sċ&lr`njskċ ku ljgnfoo Uutnju no sċ fu `ċfuojskċ kċ jknstj nrj kn&j gjo guct mnkàt uf lg%àttogp putnj l !oof)ċ lgnfnjskċ sċ stnj !ċrċ +rjfċ Mn jknnj no c-ju pnrknput kj !oofm uf trogos jcMlgfucuo, æfanruc prn&nstot mn prllrlk" 2E jtàt mn jskntokċ, s!àftċ, slcotjrċ pnrsljfċ j jpċrut mof

 puston pnftru j mnpċŜo !ornj lgnfnjskċ < f"tr" "

(Nusnou, %rturoj Nvjfabncono ./, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

20k" ?, K- Urnkug nstn skros æf prllrlkon 2cj 0jcnj+o Ŝo #sjoj8 N#jtċ 4u trogot æfanruc 0nuæfjoftnj !n)no /jcn, kjrn &j prnaċto kjcnj /j" Acjsuc kncuo kn stroaċ æf puston8 Aċto)o kjcnjMlgfucuo, mrnptn !jkn)o kċrċrocn :uoI"

#gplrtjf)j `ltnzucuo cuo #ljf nstn ml&nmotċ mn &oj)j s!àftċ pn kjrn j trċot-l kj lg" @ltnzucjknstuoj nrj æf stràfsċ cnaċturċ ku 5umnkjtj mrnptucuo, kċko fu nrj fugjo uf sogpcu lg, ko ufuckjrn j progot l gjrn `ofnku&àftjrn mn cj Mlgfuc, l `ofnku&àftjrn jtàt mn gjrn æfkàt nrjklfsomnrjt &rnmfok sċ !on mn !j)ċ cj Dumnkjtj mn 'plo Ŝo sċ-: jrjtn pn 'knstj ku mnantuc sju kj sċsn jmn&nrnjskċ spusncn prl!n)ono8 Acjsuc kncuo kn stroaċ æf puston, prnaċtnŜtn kjcnj Mlgfucuo

20jtno , ( 0jrku ?, ( :ukj , = "

(Inrokotuc 8uaustof, rjtjt +nsprn Nvjfabncoj +up% Oljf /. ;. 0, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

(k. :, )! *cjsuc kncuo kn stroa% æf puston# 6*%to'o kjcnj Mlgfucuo, +rnptn &jkn'o k%r%rocn uo<.

Acjsuc Ŝo stroaċtuc gnra ægprnufċ8 acjsuc prlpl&ċmuonŜtn krnmof)j( stroaċtuc k+njgċ plkċof)j(acjsuc nstn gàfaàonrnj( stroaċtuc nstn progn5moj( acjsuc cjumċ goclsto&ornj pn kàfm stroaċtuc jfuf)ċ

 5umnkjtj" 2Mrnptjtnj Ŝo gocj nrju klftlpotn æf prnmokj cuo #ljf < f"tr""

(jJog +of lrofl, Urn+okj ;-, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

20k" ?, Acjsuc kncuo kn stroaċ æf puston8 NAċto)o kjcnj Mlgfucuo, mrnptn !jkn)o kċrċrocn :uoI"

Page 16: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 16/109

0jrku j cujt mluċ prl!n)oo spusn æf clkuro mo!nrotn mn mlo prllrlko Ŝo cn-j klftlpot æftr-ufj, pnftruj zokn8 Acjsuc kncuo kjrn stroaċ æf puston 2#sjoj =3, , kjrn nstn æftr-jmn&ċr jgoftot, ognmojt mupċostlrosornj mnsprn romokjrnj cuo 4znk+onc mof `ljcj sj 2%!" #sjoj ;, ?3-K3 " 'knjstj nstn ufotċ ku8#jtċ, trogot æfanruc 0nu sċ prnaċtnjskċ kjcnj æfjoftnj 0nj, cj 0jcnj+o 20jcnj+o , ?" 'gàfmlo,#ljf Ŝo 0jrku, prnskurtnjzċ æf k+opuro mo&nrsn kotjtuc mn cj #sjoj, cj 0jrku kotofm %ċocn $jcn æf clkmn kċocn Mugfnznucuo flstru Ŝo sn rnfuf)ċ cj æfjoftnj 0nj"

(Eroanf, 1lgnftjrou cj Oljf ;, 0-, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

20k" ?, Acjsuc kncuo kn stroaċ æf puston8 NAċto)o kjcnj Mlgfucuo, mrnptn !jkn)o kċrċrocn :uoI"

%otjtuc nstn !ċkut mupċ mlo prllrlko, 0jcnj+o Ŝo #sjoj" Uroguc !rjagnft8 #jtċ, trogot æfanruc 0nu sċ prnaċtnjskċ kjcnj mofjoftnj 0nj jpjrn æf æfk+nonrn cj 0jcnj+o 20jcnj+o , ? ojr jc mlocnj!rjagnft8 Acjsuc kncuo kjrn stroaċ, æc aċsog cj #sjoj 2#sjoj =3, " Un kn `jzċ Ŝo-j jŜnzjt ku&oftncn4&jfa+ncostuc 0jrku cj æfknputuc kċr)oo sjcn8'Ŝj kug nstn skros cj prllrlkuc #sjoj N#jtċ, trogot

æfanruc gnuIkjrn, mupċ kug jg zos, nstn l !lrgucjrn ofklgpcntċ sju cj 0jcnj+o, uctoguc mof knomlosprnznkn prllrlko $ċ cċsċg fnŜtoutljrncn pċrnro sċ rnzlc&n jknjstċ !rugljsċ mocngċ mjkċ sn pljtn" .go &lo knrn onrtjrn mjkċ arnŜnsk6'plstlcuc fu j rnmjt lroaofjcuc sju ku&àft ku ku&àft, ko!lclsofm pjrj!rjzjrnj nc j rnmjt æf)ncnsuc æf tnrgnfo mo!nro)o" B#nrlfog skron jknjstj pnftru j jpċrj&jrojftj sj mn trjmuknrn8 N*nmju æf)ncns ku æf)ncns, fu ku&àft ku ku&àft"I 4c jraugnftnjzċ kċjg`oo skrootlro jtàt knc kcjsok kàt Ŝo knc krnŜtof ju urgjt jknjstċ prlknmurċ" 'Ŝjmjr nc !jkn rn!nrorncj nJngpcn sogocjrn kjrn jrjtċ kċ 0jrku fu j !lclsot l tn+fokċ mn trjmuknrn cotnrjrċ 2k!" 0k K, K7-KO æf mnsprn sgucanrnj spoknclr mn aràu sàg`ċtj" 0jrku fu s-j sog)ot klfstràfs sċ !jkċ rn!nrorncj jknstn kotjtn æf mntjcou, mjr j klg`ofjt æf glm co`nr snfsuc nsnf)ojc jc knclr mluċ acjsuro

 prl!ntokn< f"tr"H"

(Inrokotuc Onrlfog, ?kroslro, 1%trn Ujggjkbous, />., trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj9%rjru!

(k. :, -! Oljf ltnzj æf puston, prlplv%+uof+ ltnzuc plk%of'no æftru onrtjrnj p%kjtnclr.

#ljf j knrut `ltnzuc plkċof)no pnftru j prnaċto kjcnj Mlgfucuo" 4c æfsuŜo o-j mus pn jknj kjcn profsngfuc Ŝo pnkntnj plkċof)no pn tl)o kno pn kjrn Mugfnznu o-j k+ngjt ku gocċ sċ glŜtnfnjskċ

 prlgosoufnj !ċkutċ cuo '&rjjg64c fn-j k+ngjt sċ fn kurċ)og gof)ocn fljstrn mn lrokn !jptċ

æftofjtċ mn kjrn fn-jg !ċkut pċrtjŜo, mn lrokjrn mnprofmnrn rnj kn j jmus-l oaflrjf)j, pn kjrn plkċof)j l æfmnpċrtnjzċ, l kurċ)ċ Ŝo l jcufaċ" 'Ŝjmjr prnaċtnŜtn-)o kċgjrj ofogoo tjcn kurċ)ofm-l pnftru Mu+uc $!àft"

(nrtucojf, Mnsprn plk%of'% 0, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

20k" ?, = #ljf `ltnzj æf puston, prlpl&ċmuofm `ltnzuc plkċof)no æftru onrtjrnj pċkjtnclr"

'kno kjrn mlrnju `ltnzuc plkċof)no 2jptn ?C, = nrju pro&o)o kj Ŝo cugofj)oo kjrn sn prnaċtnju

 pnftru onrtjrnj pċkjtnclr Ŝo s!of)ornj prof `ltnz Ŝo j&nju fugjomnkàt sċ-o urgnzn pn scu5otlroo cuorostls" %àfm #ljf j prlpl&ċmuot onrtjrnj pċkjtnclr 20jrku ?, = , gċrturosornj nrj !ċkutċ pnftru l&ootljrn onrtjrn j pċkjtnclr" Mjkċ jst!nc k+ngjrnj cuo #ljf cj plkċof)ċ nstn sċ-o klfmukċ pn kjcn,jtufko onrtjrnj pċkjtnclr nstn j urgj jknstuoj" Go æftlkgjo jknst cukru æfsnjgfċ prnaċtornj kċoo2:ukj ?, O " .fsċ ufuc kjrn sn prnaċtnŜtn fu sn !jkn pn sofn pnr!nkt, ko mogpltro&ċ sn prnaċtnŜtn

Page 17: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 17/109

 pnftru j-c j5utj pn kncċcjct" 2@ltnzuc cuo #ljf nrj prnaċtot pnftru `ltnzuc kjrn nrj mnsċ&àrŜot æf %nc pn kjrn #ljf :-j `ltnzjt" @ltnzuc cjkrogoclr cuo #ljf jrn mrnpt sklp onrtjrnj pċkjtnclr, æf togp kn `ltnzuc $!àftucuo Mu+ æftr-jmn&ċr rnjcoznjzċ uctnrolr jknjstċ onrtjrn j pċkjtnclr < f"tr"

(nrtucojf, Mnsprn ltnz :K, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

20k" ?, = #ljf `ltnzj æf puston, prlpl&ċmuofm `ltnzuc plkċof)no æftru onrtjrnj pċkjtnclr"

Mlgfuc j !lst `ltnzjt mn scu5otlruc $ċu" %nc $!àft %jrn j !lst gnfot sċ mnj onrtjrnj pċkjtnclr fu$-j æfarn)lŜjt sċ-Ŝo mnj prlprouc trup 2`ltnzuc ogpcokċ fn&loj mn kurċ)orn æfjoftn mn oftrjrnj æf

 prnznf)j sjkrucuo" nj&àfm fn&lon mn kurċ)orn, jst!nc sn supufn nc æfsuŜo ufno omnfto!okċro rjmokjcnku pċkċtlŜoo" %!" 0jtno , ?-?( :ukj , K?-K < f"tr" sċ !on kurċ)jt ku jpj rnæffloroo 2trupuc $ċu,!oofm !ċrċ mn pċkjt, fu j j&ut fn&lon mn kurċ)jrn < f"tr" "

(?&ftuc 1oprojf, Ilclsuc r%+%roo ;, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

20k" ?, = #ljf `ltnzj æf puston, prlpl&ċmuofm `ltnzuc plkċof)no æftru onrtjrnj pċkjtnclr"Mjkċ %nc rċstoafot fu s-jr !o l!nrot, foko $!àftuc Mu+ fu jr !o kl`lràt mof flu Ŝo jtufko æf kn !nc jr !o !lst jknjstċ onrtjrn j pċkjtnclr .f glm klrnspufzċtlr, kàfm n&jfa+ncostuc j spus kċ j &nfot

 prlpl&ċmuofm `ltnzuc plkċof)no, jmjuaċ pnftru onrtjrnj pċkjtnclr( kj Ŝo kug jr spufn8 nc o-jklf&ofs sċ sn kċojskċ mn pċkjtncn clr pnftru kj gjo tàrzou sċ pljtċ cnsfn j progo onrtjrnj profkrnmof)ċ æf rostls" Mjkċ fu-o &j !o jmus cj jknjstċ plkċof)ċ, fu &lr knrn onrtjrnj" 'Ŝjmjr `ltnzucsċu fu jrn l jctċ !ofjcotjtn mnkàt prnaċtornj pnftru krnmof)j æf rostls"

(?&ftuc Oljf *ur% +n 8ur, Nvjfabncoj +up% jtno, Egocon :K. 0, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

(k. :, /! 5o on"nju cj nc tlt 'ofutuc Ou+noo "o tl'o kno +of Onrusjcog "o sn ltnzju +n k%trn nc, æfruc Olr+jf, g%rturosof+u"o p%kjtncn.

@ltnzuc cuo #ljf fu klfstċ jtàt mn guct æf onrtjrnj pċkjtnclr kàt æf nJostnf)j cuo kj `ltnz jc plkċof)no pnftru onrtjrnj pċkjtnclr, jknstj !oofm prngnraċtlr onrtċroo kjrn j&nj sċ urgnzn profs!of)ornj 2rċstoafornj pn %rukn j cuo rostls pnftru ægpcofornj gnforoo $jcn mn *ċskugpċrċtlr( %!"? %lroftnfo ?83 < f"tr" cuo rostls" 2@ltnzuc cuo #ljf j prlgos Ŝo j jftokopjt l ognmojtċ Ŝo

klgpcntċ onrtjrn j pċkjtnclr < f"tr" "

(Inrokotuc Onrlfog, Mojcla ægpltrovj cuko&nronfoclr >, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj9%rjru!

20k" ?, 7 Go onŜnju cj nc tlt )ofutuc #umnoo Ŝo tl)o kno mof #nrusjcog Ŝo sn `ltnzju mn kċtrn nc, æf ràuc#lrmjf, gċrturosofmu-Ŝo pċkjtncn"

$ċ moskutċg æf kàtn&j ku&oftn mnsprn mo!nrotncn topuro mn `ltnz" 0losn `ltnzj, mjr æf jpċ, æf pcljon

Ŝo æf gjrn( æfsċ jknjstj nc l !ċknj æf glm æfk+opuot" Go #ljf `ltnzj, fu mupċ l`oknouc n&rnoclr, fufugjo æf jpċ, ko Ŝo pnftru onrtjrnj pċkjtnclr(æfsċ fu æftr-l gjfonrċ klgpcnt sporotujcċ, pnftru kċfu j jmċuajt8 æf mu+" #osus `ltnzj, mjr æf Mu+uc Ŝo jknjstj nstn mnsċ&àrŜornj" Mn jsngnfnj nstn Ŝouf jc pjtrucnj `ltnz kjrn nstn rnjcozjt prof gjrtorou Ŝo sàfan, æf kjrn rostls .fsuŜo j !lst `ltnzjt Ŝonstn mn mnpjrtn gjo kofstot mnkàt kncncjctn, ku jtàt gjo guct kċ fu nstn gurmċrot proftr-l pċkċtuorn

Page 18: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 18/109

rnpntjtċ" Go gjo nstn Ŝo jc kofkocnj, mjr gjo arnu, knc jc plkċof)no( ku kjrn Mj&om æf !onkjrn fljptnŜo-j umjt pjtuc sċu spċcàfmu-c ku cjkrogo"

(?&ftuc *roalron +n Ajzojfz, 1uvftjrnj ), Mnsprn ?&oftncn ugofo, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

(k. :, ;! 5o Oljf nrj ægr%kjt æf bjof% +n p%r +n k%goc%, jvnj kofa%tljrn +n poncn ægprn=uruc 

go=clkucuo "o gfkj c%kustn "o gonrn s%cjtok%.nrokotuc #ljf j mosprn)uot pċruc l`)ofut mof càfj mn ljon kċko gorlsnj j cuJ" .f clkuc jknstnoj j jcns pċr mn kċgocċ, !ċkàfmu-Ŝo kj glmnc mn &oj)ċ ufuc jc sogpcotċ)oo Ŝo jc kugpċtċroo" Mn jknnj nc gàfkjcċkustn Ŝo gonrn sċc`jtokċ 20jrku ?, O( 0jtno , = , muckn Ŝo mu+l&foknjskċ +rjfċ, prnaċtofmu-sn

 pnftru sgnrotncn Ŝo fn`ċfuotncn kċo jcn Mlgfucuo" %ug jr !o putut #ljf sċ pljrtn l gjfton purpuron 4c nrj knc kjrn j !uaot mn tljtn !jcsncn jgċaoro jcn kntċ)oo Ŝo j mus uf trjo pjŜfok æf puston,mnpjrtn mn kċutċrocn trnkċtljrn, mn tlt kn nrj of!jg Ŝo gnsk+of"

(1cngnft 8cnJjf+rofuc, Brostls æfv%'%tlruc 0.::, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj

9%rjru!20k" ?, O Go #ljf nrj æg`rċkjt æf +jofċ mn pċr mn kċgocċ, j&nj kofaċtljrn mn poncn ægprn5urucgo5clkucuo Ŝo gàfkj cċkustn Ŝo gonrn sċc`jtokċ"

#ljf @ltnzċtlruc j&nj l gjgċ krnmofkoljsċ, ojr tjtċc sċu nrj prllrlk" oko mrjalstnj gjokoo sjcn,foko &rnmfokoj tjtċcuo sċu fu c-j putut mntnrgofj sċ trċojskċ æf kjsj pċrof)oclr sċo, æf jmngnfornjjtrjk)ooclr cugnŜto" 'Ŝj kċ j trċot æf puston" %ċutàfmu-: pn rostls ku lk+oo su!cntucuo, nc j rn!uzjtsċ pro&njskċ æf jctċ pjrtn" ' æg`rċ)oŜjt l &oj)ċ jsprċ, `ràuc mof pono, +rjfj sj mof cċkustn Ŝo gonrnsċc`jtokċ nrju tljtn ràfmuotn æftlkgjo pnftru j æfkurj5j &ortutnj Ŝo kugpċtjrnj" 0jo tàrzou,urgjŜoo sporotujco jo prllrlkoclr jmokċ jo kċcuaċroclr >nk+oucuo /nstjgnft, ju klfstruot pnftru noæfŜoŜo klco`n pn gjcurocn #lrmjfucuo Ŝo cċsàfm æf urgċ lrjŜncn jaclgnrjtn trċoju æf jknstnj kukolr`ċ Ŝo onr`uro sċc`jtokn 2%!" K *nao =, ;-C( O, ?-K " %àt togp nŜto jkjsċ, !ċ-)o k+ocoj tj rjouctċu, jmufċ jklcl !ncurotncn rljmn jcn $kropturoo, cjsċ-cn sċ-)o !on tl&jrċŜoo prn!nrj)o Ŝo pufn æf ofogjtj æf&ċ)ċturocn no 2%!" Usjcgo ??C, OC " 2>ċzàfmu-: pn rostls ku lk+oo sċo, j rn!uzjt sċ gjo

 pro&njskċ cj jctkn&j < f"tr"

(Inrokotuc Onrlfog, ?kroslro, k%trn ustok :0/.>, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj9%rjru!

20k" ?, O Go #ljf nrj æg`rċkjt æf +jofċ mn pċr mn kċgocċ, j&nj kofaċtljrn mn poncn ægprn5urucgo5clkucuo Ŝo gàfkj cċkustn Ŝo gonrn sċc`jtokċ"

4c j rnspnktjt æg`rċkċgoftnj prnl)njskċ )nsutċ æf jur, æfsċ ku l &jcljrn gjo gokċ mnkàt knj !ċkutċmof pċr mn kċgocċ, stràfsċ ku l kurnj mof poncn 2prl`cngj nstn, mn kn #ljf j rn!uzjt mrnptucglŜtnfot pnftru æfjctj prnl)on< f"tr" "Mn kn u j !lst nc, knc kjrn pn `ufċ mrnptjtn, j progotmrnptuc sċ prnmokn u j !lst nc knc kjrn j putut sċ jrjtn k+ojr Ŝo prof fnaco5jrnj mrnptucuo sċuglŜtnfot pnftru prnl)on, kċ nc ku jmn&ċrjt j !lst &nstotlruc Ŝo æfjoftngnraċtlruc ufno prnl)oo gjo

æfjctn 2%!" 4&rno , ?( =, ?=( 7, ?3( O, K3 "

(n+j 9nfnrjocuc, Egocoo cj Nvjfabncoo, Egocoj 0.:, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj9%rjru!

Page 19: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 19/109

20k" ?, O Go #ljf nrj æg`rċkjt æf +jofċ mn pċr mn kċgocċ, j&nj kofaċtljrn mn poncn ægprn5urucgo5clkucuo Ŝo gàfkj cċkustn Ŝo gonrn sċc`jtokċ"

Uljtn &ċ æftrn`j)o, mn kn purtj nc uf `ràu mof poncn #con tlt jst!nc nrj æg`rċkjt Ŝo æf jkncjŜo k+opguc)o jc)oo moftrn `ċr`j)oo s!of)o, !on pnftru kċ nrju ogpcokj)o æftr-l scu5orn arnj sju nrju æf togpucufno kċcċtlroo sju æf lrokn jctċ fn&lof)ċ kjrn fnknsotċ gufkċ Ŝo pnftru kċ mosprn)uoju ægplml`ornjŜo urgju uf glm mn &oj)ċ jspru" 'Ŝjmjr sċ cċsċg mnlpjrtn æftrna nJknsuc Ŝo `àfm pj+jruc sċfċtls

jc kugpċtċroo, sċ trċog æftr-uf glm kjrn fo sn pltro&nŜtn Ŝo fn mlglcnŜtn" $ċ fn l!nrog fluċ æfŜofntogp mn ruaċkoufn" Go mjkċ fu progog cukruc pnftru kjrn fn ruaċg, sċ stċruog kċ pljtn &lg progo" Go mjkċ progog, jtufko sċ stċruog tlt gjo guct pnftru knnj kn jg progot" Unftru kċ fu nstnmlrof)j $j sċ fn rn)ofċ mjruc pn kjrn æc knrng, ko mof æf)ncnpkoufnj :uo, &rnj sċ æfkurj5nzn

 pnrsn&nrnf)j, prof æftàrzonrnj jknstuoj"

(?&ftuc Oljf *ur% +n 8ur, Nvjfabncon +up% jtno, Egocoj :K, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl+n 8fkj 9%rjru!

20k" ?, O Go #ljf nrj æg`rċkjt æf +jofċ mn pċr mn kċgocċ, j&nj kofaċtljrn mn poncn ægprn5urucgo5clkucuo Ŝo gàfkj cċkustn Ŝo gonrn sċc`jtokċ"

#ljf, mn jsngnfnj, pljrtċ uf `ràu mof poncn æf Ŝjcn( ojr cj #con fu nrj mnclk mncokjt sju glcjtok, ko!onkjrn `ukċ)okċ mof nc nrj arnj Ŝo putnrfokċ" 4c, mn jsngnfnj, nrj uf `ċr`jt pċrls 2K *nao ?, ; "

(Inrokotuc Onrlfog, Egocoj : cj On"orn, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

20k" ?, O Go #ljf nrj æg`rċkjt æf +jofċ mn pċr mn kċgocċ, j&nj kofaċtljrn mn poncn ægprn5urucgo5clkucuo Ŝo gàfkj cċkustn Ŝo gonrn sċc`jtokċ"

4rj fn&loj kj æfjoftngnraċtlruc %ncuo kjrn j&nj sċ pufċ kjpċt jknstuo Ŝor mn arnutċ)o jcnljgnfoclr, prnkug jr !o trumj, `cnstnguc, murnrnj Ŝo sumljrnj, sċ l!nrn ajrjf)oj mjruroclr kn ju sċ&ofċ prof æfsċŜo pnrsljfj sj, jtàt kàt sċ stnj mnjsuprj jknstlr !rċgàftċro" Go jst!nc sn !ċknj kċ ncfoko fu jrj pċgàftuc, foko fu sċpj Ŝjf)uc, foko fu gàfkj pàofnj sumlroo sjcn, pnftru kċ +rjfj nrjsogpcu mn prnaċtot, ojr æg`rċkċgoftnj sj gjo sogpcċ mnkàt +rjfj sj, ojr clkuof)j sj guct gjosogpcċ mnkàt æg`rċkċgoftnj sj" Unftru jknjstj nc fu j j&ut fn&lon foko mn jklpnroŜ, foko mn pjt,foko mn gjsċ, mn foko ufuc mof jst!nc mn cukruro" %+ojr Ŝo kàfm nrj æfcċuftruc jknstuo trup jc flstru,nc j trċot &oj)ċ æftlkgjo kj æfanroo" .g`rċkċgoftnj sj nrj æf æftrnaogn mof pċr mn kċgocċ, mn jknnj

k+ojr Ŝo prof glmuc mn j sn æg`rċkj, nc pljtn sċ fn æf&n)n kċ flo trn`uon sċ fn nco`nrċg pn floæfŜofn mn fn&locn cugnŜto( ojr fn&loj sċ fu gjo !on pn jknst pċgàft, kj sċ fn putng æftljrkn cjmngfotjtnj kurjtċ æf kjrn j trċot progj ljrċ 'mjg, æfjoftn sċ jo`ċ fn&lon mn æg`rċkċgoftn"

 ?&ftuc Oljf *ur% +n 8ur, Nvjfabncoj +up% jtno, Egocoj :K, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl+n 8fkj 9%rjru!

20k" ?, O Go #ljf nrj æg`rċkjt æf +jofċ mn pċr mn kċgocċ, j&nj kofaċtljrn mn poncn ægprn5urucgo5clkucuo Ŝo gàfkj cċkustn Ŝo gonrn sċc`jtokċ"

4c sn +rċfnj ku cċkustn kj su!cntucuo sċu sċ-o krnjskċ jropo" 'mċpjt ku gonrn, ku&oftncn pn kjrn cnrlstnj nrju gjo muko mnkàt gonrnj Ŝo mn gjo guct !lcls" .g`rċkjt æf strjon mof pċr mn kċgocċ, jl!nrot kj glmnc mn &oj)ċ s!àftċ, prlproj-o pnrsljfċ" onkjrn Ŝjrpn æŜo jskufmn sngfncn &rngoo sjcntrnkàfm proftr-uf clk æfaust kj sċ sn mnskltlrlsnjskċ mn &nk+nj poncn prof skljtnrnj no j!jrċ" Mn

Page 20: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 20/109

jtufko æfklcl nc nstn mof flu tàfċr ku trupuc" 'Ŝj kċ oftrċ prof pljrtj knj mrnjptċ Ŝo stràgtċ 20jtno, ?-?=( :ukj ?, K= , stràgtlrnjzċ-tn prof plstorn Ŝo jst!nc tn mnzcopnŜto mn gljrtn, mnz`rċkj)o-&ċ mn lguc knc &nk+o mogprnufċ ku !jptncn cuo 24!nsnfo =, KK( %lc , C " 2Urof glmuc sċu mn &oj)ċj jrċtjt ogplrtjf)j prlpl&ċmuoroo sjcn < f"tr"

(?&ftuc 1boroc jc Onrusjcogucuo, Unroklpn kjtnbntokn ).;, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

(k. :, >! 5o prlplv%+uoj, zokf+# 9ofn æf urgj gnj 1nc kn nstn gjo tjrn +nkt gofn, 1%ruojfu suft vrn+fok, pcnkf+ug%, s%O +nzcna kurnjuj æfk%c'%goftnclr.

%+ojr mjkċ #con /ns&otnjfuc j !lst rċpot cj knr 2K *nao K, ?? , nc fu nstn gjo gjrn kj #ljf" 4fl+ mnjsngnfnj j !lst trnkut mofklcl 2%!" jknrn 7, K= , mjr fu nrj gjo gjrn kj #ljf" 0losn nrj knc gjo

 `uf moftrn cnaouotlro Ŝo tl)o prl!n)oo nrju &rnmfoko mn cjumċ, mjr foko ufuc fu nstn gjo gjrn kj #ljf" u suft nu knc kjrn jr æfmrċzfo sċ klgpjrn prl!nt ku prl!nt, mjr Mlgfuc clr Ŝo jc flstru, 4c æfsuŜoj spus8.ftrn kno fċsku)o mof !ngno fu nstn foko ufuc gjo gjrn kj #ljf 2:ukj , K;" Mn jgoftot kċ

fu fċsku)o mof !nkoljrn ko fċsku)o mof !ngno 2$!àftuc %+oroc mnskron plzo)oj cuo #ljf æf ostlrojgàftuoroo ku prnkozjrnj8 gjo gjrn kj 0losn, gjo gok mnkàt rostls( kucgofàfm ku cnanj Ŝo prl!n)oo, jŜtnptàfm æfkċ j ufs pn knc pn kjrn no æc fugnsk( gjo gjrn mnkàt knocjc)o Ŝo fċskut mof!ngnon( gjo gok mnkàt %nc fċskut mof nkoljrċ < f"tr" "

(?&ftuc 1boroc jc Onrusjcogucuo, Unroklpn kjtnbntokn ).;, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

 20k" ?, Go prlpl&ċmuoj, zokàfm8 >ofn æf urgj gnj %nc kn nstn gjo tjrn mnkàt gofn, %ċruoj fusuft &rnmfok, pcnkàfmu-gċ, sċ-# mnzcna kurnjuj æfkċc)ċgoftnclr"

 oko plkċof)j fu !lclsnŜtn !ċrċ onrtjrn, foko onrtjrnj !ċrċ plkċof)ċ( pnftru plkċof)ċ trn`uon gjoæftào sċ klfmjgfo pċkjtuc, kj +jruc sċ-c jcufan" Urof urgjrn #ljf, kjrn j !lst uf sog`lc jc :naoo, j&nfot sċ `ltnzn pnftru plkċof)ċ, æf togp kn rostls j &nfot sċ mnj +jr"

(?&ftuc 8grlzon jc ocjfucuo, Npostlcj 2-, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

20k" ?, Go prlpl&ċmuoj, zokàfm8 >ofn æf urgj gnj %nc kn nstn gjo tjrn mnkàt gofn, %ċruoj fusuft &rnmfok, pcnkàfmu-gċ, sċ-# mnzcna kurnjuj æfkċc)ċgoftnclr"

Urnkug nc æfsuŜo trupnŜtn j &nfot æfjoftnj cuo rostls kj æfjoftngnraċtlr, tlt jst!nc `ltnzuc sċu j!lst l prnaċtorn pnftru @ltnzuc Mlgfucuo"

(Inrokotuc Onrlfog, Mojcla ægpltrovj cuko&nronfoclr >, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj9%rjru!

20k" ?, Go prlpl&ċmuoj, zokàfm8 >ofn æf urgj gnj %nc kn nstn gjo tjrn mnkàt gofn, %ċruoj fusuft &rnmfok, pcnkàfmu-gċ, sċ-# mnzcna kurnjuj æfkċc)ċgoftnclr"

>ofn æf urgj gnj %nc kn nstn gjo gjrn mnkàt gofn, %ċruoj fu suft &rnmfok sċ gċ pcnk Ŝo sċ-#mnzcna kurnjuj æfkċc)ċgoftno 20jrku ?, " .f)ncnsuc jknstlr ku&oftn nstn urgċtlruc8 4c trn`uon sċkrnjskċ, ojr nu trn`uon sċ gċ gokŜlrnz 2#ljf , 3 æfsnjgfċ kċ 4&jfa+ncoj trn`uon sċ krnjskċ, ojr nu, :nanj, trn`uon sċ gċ gokŜlrnz" #ljf, jmokċ, :nanj mof #ljf, nrj æg`rċkjt mn jct!nc æf pċruc

Page 21: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 21/109

ufno kċgocn, pnftru kċ fu putnj sċ pljrtn l gjfton mof `cjfj ufuo gonc mnsprn kjrn s-j spus8 #jtċ,0oncuc cuo Mugfnznu, %nc kn romokċ pċkjtuc cugoo 2#ljf ?, KC Ŝo mof flu8 4c s-j mus kj uf goncsprn 5ufa+onrn 2#sjoj 7, " %lf!lrg cnaoo, flo fu putng purtj tufokj 'kncuo 0onc"

(Inrokotuc Onrlfog, Egocoj >/, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

 

20k" ?, Go prlpl&ċmuoj, zokàfm8 >ofn æf urgj gnj %nc kn nstn gjo tjrn mnkàt gofn, %ċruoj fusuft &rnmfok, pcnkàfmu-gċ, sċ-# mnzcna kurnjuj æfkċc)ċgoftnclr"

#ljf j !lst æfjoftngnraċtlr jc cuo rostls, gjo jprljpn mn 4c kj togp mnkàt tl)o kno kjrn ju !lstæfjoftnj $j" Unftru kċ tl)o mrnp)oo Ŝo prl!n)oo &rnguroclr mn mofjoftn ju mlrot sċ &jmċ ægpcofornj jknnj kn, prof mnsklpnrornj Mu+ucuo, no ju prn&ċzut kn j&nj sċ sn æftàgpcn < jŜj kug Mlgfuc.fsuŜo j arċot kċ guc)o prllrlko Ŝo `ċr`j)o mrnp)o ju mlrot sċ &jmċ kncn kn pro&o)o &lo Ŝo f-ju &ċzut(Ŝo sċ jumċ kncn kn juzo)o &lo Ŝo f-ju juzot 20jtno ?, ? " 'Ŝjmjr s-j spus mnsprn #ljf kċ nrj gjoguct mnkàt uf prllrlk Ŝo kċ moftrn tl)o kno fċsku)o mof !ngno fu nrj foko ufuc gjo gjrn kj nc20jtno ??, C Ŝo ??( :ukj , K; , mnljrnkn moftrn mrnp)oo kjrn ju !lst æfjoftnj :uo jknstj j !lstsofauruc jcns sċ prn&nstnjskċ &nfornj cuo rostls( mjr cuo #ljf o-j !lst mjt jtàt sċ-: prlpl&ċmuojskċæf j`snf)j $j, kàt Ŝo sċ-: &jmċ pn rostls kj prnznf)ċ, mn jknnj s-j spus kċ mljr cuo o s-j mjt knnjkn Ŝo jc)oo ju mlrot mjr kjrn f-ju progot"

(Inrokotuc 8uaustof, %spufs cj ?kroslrocn cuo Untocojf Mlfjtostuc 0.)>, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

20k" ?, Go prlpl&ċmuoj, zokàfm8 >ofn æf urgj gnj %nc kn nstn gjo tjrn mnkàt gofn, %ċruoj fusuft &rnmfok, pcnkàfmu-gċ, sċ-# mnzcna kurnjuj æfkċc)ċgoftnclr"

#ljf j nJpus ogplrtjf)j jftokopċroo Ŝo su`lrmlfċroo `ltnzucuo sċu jrċtàfm kċ fu jrn &rnuf jct sklpmnkàt æfmrnptjrnj sprn plkċof)ċ" 4c fu j spus kċ j `ltnzjt ku jpj onrtċroo, ko ku jknnj j plkċof)no"4c s-j jrċtjt supus `ltnzucuo cuo rostls, pcof mn mjruro mn fnarċot" #ljf pċrnj sċ !o spus8 s-j

 prllrlkot kċ 4c &ofn mupċ gofn, mn jknnj &lo fu trn`uon sċ &ċ aàfmo)o ku pu)ofċtjtn cj 4c pnftru kċ&ofn gjo tàrzou" %àfm &n)o æf)ncnan putnrnj mjrucuo cuo rostls, &n)o &nmnj kċ nu fu jg æfsngfjtfogok gċrn) Ŝo fl`oc kàfm jg zos Nfu suft &rnmfok sċ cna kurnjuj æfkċc)ċroclr $jcnI" %àfmjuzo)oN4c nstn gjo gjrn kj gofnI, fu &ċ ogjaofj)o kċ jg spus jknjstj kj glto& mn klgpjrj)on"Unftru kċ fu suft &rnmfok sċ !ou lràfmuot jtàt mn guct proftrn scu5otlroo cuo rostls, fu, foko gċkjr 

knc gjo mn 5ls scu5otlr jc $ċu, foko sċ prognsk uctogj kofstotċ pċrtokokċ j prnl)ono $jcn" 'Ŝjmjr #ljffu j spus mljr æfkċc)ċgoftnj $j, ko nc j zos kurnjuj æfkċc)ċgoftno $jcn, jmokċ pjrtnj knj gjo pu)ofæfsngfjtċ moftrn tljtn 2%!" :ukj , ?O( #ljf ?, K( , K;-3 "

(?&ftuc Oljf *ur% +n 8ur, Nvjfabncoj +up% jtno, Egocoj ::./, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

(k. :, 2! Nu vjg ltnzjt pn vlo ku jp%, Nc æfs% v% vj ltnzj ku Mub ?&ft.

0nsoj fu `ltnjzċ ku jpċ, ko mljr uknfokoo $ċo" 4c pċstrnjzċ pnftru $ofn `ltnzuc ku $!àftuc Mu+ Ŝoku !lk" 2#osus fu j `ltnzjt 4c .fsuŜo, ko j trogos pn Mu+uc $!àft sċ `ltnzn < f"tr"

(Eroanf, 1lgnftjrou cj Oljf ;.0-, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

Page 22: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 22/109

20k" ?, ; 4u &-jg `ltnzjt pn &lo ku jpċ, 4c æfsċ &ċ &j `ltnzj ku Mu+ $!àft"

@ltnzuc kjrn s-j trjfsgos prof 0losn j rnkuflskut, progj mjtċ, l mostofanrn æftrn pċkjtn, pnftru kċ+jruc onrtċroo fu sn jklrmċ pnftru tljtn pċkjtncn" Mn jsngnfnj sn knrnju mo!nrotn 5nrt!n, nrju rnauco

 `ofn stj`ocotn pnftru puro!okjrn Ŝo sn æfmnpċrtju pnftru l &rngn jkno kjrn nrju æftr-l stjrn mn pċkjtŜo mn fnkurċ)on" $n stj`ocnj rnspnktjrnj zocnclr Ŝo jfltogpuroclr Ŝo fugjo mupċ jknnj sn prognj

 `ltnzuc kj l pnkntn j puro!okċroo" @ltnzuc cuo #ljf nrj mn mnpjrtn gjo `uf8 fu !ċknj l ægpċr)orn j

 pċkjtnclr, foko fu pnrknpnj l snron mn 5nrt!n, foko fu stj`ocnj rnauco stroktn pnftru kurċ)orn sju lrnspnktjrn j zocnclr Ŝo jfltogpuroclr" .ftr-jmn&ċr, !ċrċ k+ojr foko l jgàfjrn, lrokofn Ŝo-jr !ogċrturosot pċkjtncn, lrokàt mn guctn sju fugnrljsn, j&nj mrnptuc ognmojt cj onrtjrnj cuo MugfnznuŜo j cuo rostls" 2Unfotnftucuo ku pċkjtn goko sju gjro o sn l!nrnj uf jkkns ognmojt cj onrtjrn, æfurgj plkċof)no æfjoftnj cuo rostls< f"tr"

(?&ftuc 9jsocn knc gjrn, Mnsprn ltnz ):.0, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

20k" ?, ; 4u &-jg `ltnzjt pn &lo ku jpċ, 4c æfsċ &ċ &j `ltnzj ku Mu+ $!àft"

@ltnzuc Mlgfucuo æftrnkn tljtn putnrocn lgnfnŜto mn æf)ncnanrn" 'knstj æfsugnjzċ l &oktlronmofklcl mn tlt knnj kn fċmċ5muonŜtn Ŝo pnftru kjrn sn rljaċ lgnfornj, l gċrn)on j onrtċroo Ŝo putnrookjrn cn æftrnkn pn kncncjctn 2`ltnzuc mn su` :nanj cuo 0losn Ŝo su` prlpl&ċmuornj cuo #ljf < f"tr"gjo guct mnkàt sljrncn kjrn strċcuknŜtn gjo tjrn mnkàt stncncn" 0jo guct mnkàt jknjstj, mjkċku&oftncn mrnp)oclr suft jmusn jgoftn, ncn mnglfstrnjzċ guct gjo mnkoso& supnrolrotjtnj sj !ċrċ mnjsngċfjrn" lo fu trn`uon sċ fn gjo j`)ofng mn cj gċrturosornj no, ko !lclsofm knnj kn fn-j spusMlgfuc rostls kj Ŝo rnpnr, sċ kċutċg mn-j cufauc kċoo, kj æftr-l lacofmċ sju æftr-uf cj`oroft" lotrn`uon sċ &lr`og, fu æf jŜj !nc æfkàt sċ skċmng gċrn)oj su`onktucuo, ku l nJpufnrn j scċ`okoufootrupucuo Ŝo ku j5utlruc ufno aàfmoro kjrn nstn supusċ rċutċ)oo" lo trn`uon sċ &lr`og jst!nc æfkàt sċjgpco!okċg gċrn)oj Ŝo æfmncufajtj æfmurjrn j `ufċtċ)oo @ufucuo Mugfnznu æf æfaċmuof)jaàfaċ&ono fljstrn, kjrn æfknjrkċ sċ &lr`njskċ mnsprn gofufocn ou`oroo Ŝo onrtċroo æf #osus rostls"

(?&ftuc 9jsocn knc gjrn, Mnsprn ltnz ):.0, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

20k" ?, ; 4u &-jg `ltnzjt pn &lo ku jpċ, 4c æfsċ &ċ &j `ltnzj ku Mu+ $!àft"

4c mnskron l klgpjrj)on æftrn cnan Ŝo 4&jfa+ncon" 0jo æfjoftn nc spufn8 >-jg `ltnzjt ku jpċ, kjrnnstn, :nanj8 æfsċ nc &ċ &j `ltnzj ku Mu+ $!àft 20jrku ?, ; , jknjstj nstn 4&jfa+ncoj" 2@ltnzuc

 plkċof)no ku jpċ nstn uctoguc jkt su` ægpċr)ornj cnaoo, ojr `ltnzuc æf Mu+ nstn proguc jkt su`ægpċr)ornj 4&jfa+ncono < f"tr"

(Inrokotuc Onrlfog, Egocoj >;, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj 9%rjru!

20k" ?, ; 4u &-jg `ltnzjt pn &lo ku jpċ, 4c æfsċ &ċ &j `ltnzj ku Mu+ $!àft"

 oko uf `ltnz fu pljtn !o klfsomnrjt mnsċ&àrŜot ku nJknp)oj kncuo kjrn nstn supus %rukoo Ŝo .f&onroocuo rostls"

(Inrokotuc Onrlfog, Mojcla ægpltrovj cuko&nronfoclr >, trj+uknrn pnftru MlJlclaoj.rl +n 8fkj9%rjru!

Page 23: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 23/109

Jrbogjfmrotuc "cnlpj Ocon - Urnmokċ cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo - Mnsprnkbopuc lgucuo mnsċv)rŜot

Io'o, +jr, vlo +ns%vr"o'o, prnkug jt%c vlstru 1nc knrnsk +ns%vr"ot nstn 20jtno 7, =;

#u`o)o krnmofkolŜo, Mugfnznojskj 4&jfa+ncon mn jstċzo &lr`nŜtn æf k+op cugofjt mnsprn jsprj Ŝoæfanrnjskj &oj)ċ j $!àftucuo scċ&otucuo prllrlk #ljf @ltnzċtlruc Ŝo .fjoftngnraċtlruc kjrn, mupċgċrturoj Mlgfucuo8 Nstn knc gjo gjrn lg f%skut +of &ngnon "o ku j+nv%rjt prllrlk "o gjo guct +nkt prllrlk 2:ukj , KO-KC" .ftrukàt kbopuc ?&ftucuo Oljf ltnz%tlruc nstn kbopuc lgucuo 

Page 24: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 24/109

+ns%vr"ot , &lo &lr`o jstċzo mnsprn mnsċ&àrŜornj krnŜtofċ, mupċ j gnj scj`ċ putnrn"  okn ?&ftuc  jJog %rturosotlruc# $uc'o suft kno kn vlrog, +jr pu'ofo kno kn &jkng. Æfs% fognfnj futrnuon s% strokn kuvftuc cuo Mugfnznu pnftru fnaro=j sj prlpon, kj s%"o g%rturosnjsk%fnputof'j s% "o s% jskuf+% j+nv%ruc cuo Mugfnznu. 8knjstj kj fu kugvj s% fn &jkng voflvj'o,

 pn cfa% k%ckjrnj plrufkoclr, "o +n r%st%cg%kornj kuvftucuo cuo Mugfnznu$ (Ioclkjcoj, vlc. OO, ?oou :-/, p. ::-!.

Mnko, gàfaàofmu-gċ ku gċrturoocn mn gjo sus Ŝo fċmċ5muofm cj gocj Ŝo putnrnj knj !ċrċ gjraofn jUrnj`ufucuo flstru Mugfnznu, jg æfmrċzfot sċ &lr`nsk pu)of mnsprn mnsċ&àrŜornj lgucuo, gċkjr kċ nu foko ku &àr!uc mnantucuo fu g-jg jtofs prof cukrjrn mn jknjstj" 0jo æftào, l æftrn`jrn8 kn nstn+ns%vr"ornjH :j jknjstj &lo rċspufmn fu ku ku&oftncn gncn ko ku jcn $!of)oclr Uċrof)o"

• 'st!nc ?&of'oo 1jcostrjt "o Oafjton zok8 F Mns%vr"ornj lgucuo sju fnp%togornj nstn jkncj"o cukruF 2oclkjcoj, &lc" >###, @ukurnŜto, ?CC, p" ?C?-?CK"

• #jr ?&ftuc Oljf ?k%rjruc , zokn8 F Mns%vr"ornj nstn æfvonrnj su&cntucuo æfjoftn +n knj jtrupucuo "o j +luj trnjpt% +up% knj j æfanroclr æf kufl"tof'j knj +ns%vr"ot% j cuo 

 MugfnznuF 2oclkjcoj, &lc" #L, @ukurnŜto, ?C;3, p" =?;-=?C"•  ?&ftuc ?ogolf fluc nlcla   jrjtċ kċ mnsċ&àrŜornj nstn j pjtrj trnjptċ mu+l&foknjskċ,

zokàfm8 F j jknjstj sn j+jua% j pjtrj trnjpt% "o skbogjrn +n vrst% +ublvfoknjsk%. Njnstn j %trfucuo "o j kncuo jcot cj p%r "o klfst% æf j'oftornj fnj%tut% j provoroo k%trnkncn +ugfnznon"to F 2oclkjcoj, &lc" >###, @ukurnŜto, ?CC, p" 7;"

•  ?&ftuc 9jsocn knc jrn, zokn8 F1nc kn sj &%kut ouotlr +n Mugfnznu "o +lrn"tn s% jo%kt +n pu'of fnp%togornj uo, "o pl&tn"tn s% austn kt +n pu'of +of s&of'nfoj uo, prnkug"o +of ukuroj "o vnsncoj kn sn fj"tn +of jknjstj, s% sn str%+uojsk% s%"o +np%rtnzn af+uc +n cj tljt% pjtogj gjtnrojc% kjrn æo tucur% su&cntucD s% provnjsk% ku lkbo kurj'o,

fnugro'o, cj kncn +ugfnznon"to "o s% sn &jk% clkj" fns%turjt jc cugofoo +n jklcl. 8+ok%,lguc +ns%vr"ot nstn clkj" jc ufucuo Mugfnznu kjrn +lrn"tn s% kuprof+% kt gjo guct  pn MugfnznuF"

• #jr ?&ftuc Osjjk ?oruc  spufn mnsprn fnpċtogorn8 F Anp%togornj fu æfsnjgf% j fu gjo sog'o pjtogocn, ko j fu cn gjo progo F 2#mng, p" ?;C"

•  ?&ftuc Moj+lb jc Iltoknno  zokn8 F Anp%togornj æfsnjgf% fu j &o &%r% +n pjtogo, k%ko j"jjr trnuo, +up% ?&ftuc 8plstlc Ujvnc, s% on"og +of cugn (O 1lroftnfo / :K!D ko, &oof+ r%zlo'o, s% &og "o s% r%gfng fnoruo'o F 2#mng, p" ?C?"

•  ?&ftuc jJog %rturosotlruc   zokn8 F Anp%togornj nstn stjrnj pj"fok% j su&cntucuo,

+jtlrot% k%rnoj nstn arnu go"kjt% sprn p%kjt F 2#mng, p" ?CK"

 ?&of'oo U%rof'o fn gjo jrjt% k% prof $æf+ugfnznorn$ sju +ns%vr"orn, æfkntnjz% cukrjrnjfjturoo ugjfn "o nstn æfclkuot% ku cukr%rocn +ugfnznon"to, jtroutncn fjturjcn &oof+ klpcn"otn +nscjvj +ugfnznojsk%.

 8st&nc ?&ftuc jJog %rturosotlruc spufn# $?u&cntuc +nvofn kj uf +ugfnznu, l+obfof+usn prof pjrtokopjrnj cj bjruc +ugfnznonsk +n tljtn cukr%rocn sjcn goftjcn "o snfsoocn "o l+obfof+ +nl+jt% ku sofn tljtn cukr%rocn fjturjcn jcn trupucuo kjrn sn æf+ugfnznon"tn ægprnuf% ku

su&cntuc æf prlplr'on ku pjrtokopjrnj cuo cj æf+ugfnznorn, j"j æfkt, jtufko sn vj jr%tj fugjo  Mugfnznu, jtt prof su&cnt kt "o prof trup, jtroutncn fjturjcn &oof+ oruotn +n proslsof'jscjvno$ (Ur. Url&. M. ?t%focljn, lrjcj krn"tof%, vlc. ), :2:, ):)):-!.

Page 25: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 25/109

' mluj æftrn`jrn8 ljrn +ns%vr"ornj lgucuo +rnpt pn p%gft nstn ku tltuc +ns%vr"ot%H Go cjjknjstċ æftrn`jrn fn rċspufm  ?&of'oo U%rof'o , zokàfm8 F1no fnp%togotlro æftofzf+usn pnstn no 

 &%r% s% sn sjturn, urg%rnsk +ns%vr"ornj &%r% s&r"ot (fn+ns%vr"otj! kj ufj kn sn ro+ok% pururnj pnstn sofn æfs%"o prof j+jlsurocn fnlstnfotn kn sn æfjc'% fnæfkntjt prof suo"urocn sprn MugfnznuF 2oclkjcoj, &lc" >###, lp" kàt", p" ?CK-?C"

 ?&ftuc Aoc ?ofjotuc, jr%tf+ k% suft +lu% +ns%vr"oro, zokn# $rnuon s% æf'ncnang +lu%

+ns%vr"oro# fj vrngncfok% "o jctj vn"fok%$. Mnsprn knj moftào zokn $!àftuc 'plstlc Uj&nc8 Ojr kf+ vj vnfo +ns%vr"ornj jtufko knnj kn nstn æf pjrtn sn vj +ns&oof'j 2# %lroftnfo ?, ?3"

%àfm &j &nfo mnsċ&àrŜornj, æfsnjgfċ kċ joko pn pċgàft fu putng kuprofmn mnsċ&àrŜornjmugfnznojskċ" Go ojrċŜo, mluċ mnsċ&àrŜoro kufljŜtn $!àftuc 'plstlc Uj&nc Ŝo Ŝton pn jkncjŜo lgmnsċ&àrŜot" Unftru &oj)j mn !j)ċ æc fugnŜtn mnsċ&àrŜot, ojr !j)ċ mn knc ku jmn&ċrjt mnsċ&àrŜot æcfugnŜtn fnmnsċ&àrŜot" Mn jknnj zokn8 Au k% jg cujt r%spcjt% lro suft +ns%vr"ot  2ocopnfo , ?K"Mupċ pu)of zokn8 1'o suftng +ns%vr"o'o jknjstj s% af+og 2ocopnfo , ?7"

 ?&ftuc Oljf ?k%rjruc zokn# $Mns%vr"ornj knclr +ns%vr"o'o nstn fn+ns%vr"otj$ (Ioclkjcoj, vlc. OC, -:!. 

.fkċ Ŝo  ?&ftuc jkjron knc jrn zokn# $Aognfo fu j=ufan +ns%vr"ot æf vnjkuc +n jkug k%jtufko fjr &o jrvuf% knnj kn sn +% joko$ Go ojrċŜo8 F 5tou pn guc'o, "o g% fug%r "o nu proftrnjkn"toj, prof nJpnronf'%, "o "tou ofn k% fognfo fu nstn +ns%vr"ot jokoD kbojr +n jr j=ufan kutltuc fngjtnrojc "o sjr ufo jprljpn ku ufuc Mugfnznu, p%kjtuc gnran æf urgj cuo "o fokol+jt% fu ponrn ku +ns%vr"orn æfjoftn +n gljrtnF 2oclkjcoj, &lc" >, p" KK-KK;"

#u`o)o krnmofkolŜo, mjkċ j)o jskuctjt ku jtnf)on kncn kn s-ju &lr`ot pàfċ joko, j)o æf)ncns kn nstnmnsċ&àrŜornj lgucuo pn pċgàft Ŝo kċ tljt% +ns%vr"ornj lgucuo æf jknjst% voj'% æ"o jrnfn+ns%vr"ornj no.  Mjr kug sn pljtn ufj kj jstj, kj s% &on kofnvj +ns%vr"ot "o æf jkncj"o togps% &on "o fn+ns%vr"otH #jtċ kug" Mnsċ&àrŜornj ljgnfoclr, gjo jcns æf !j)j Xomotlrucuo, nstn prnjfnæfsngfjtċ mnsċ&àrŜorn" Unftru kċ lrokt sjr +ns%vr"o kofnvj prof +jruc cuo Mugfnznu æfvoj'j jknjstj, nc pururnj sn j&c% cj æfknput +n +ns%vr"orn, æf krn"tnrn æf kncn +ublvfokn"to.Mnljrnkn lguc mrnpt Ŝo s!àft, mupċ kn j trnkut mof &oj)j jknjstj æf &njkuc &ootlr, nc gnran pururnjsprn l mnsċ&àrŜorn gjo æfjctċ" %ċko æf &njkuc &ootlr Ŝo s!of)oo Ŝo æfanroo gnra moftr-l gċsurċ mnkufljŜtnrn j scj&no cuo Mugfnznu æf jctj, mupċ gċrturoj Mu+ucuo $!àft kjrn zokn8  nranvlr +of

 putnrn æf putnrn 2Usjcg ;, ; 2oclkjcoj, &lc" >##, p" C-=3"" 'Ŝj gnra mof scj&ċ æf scj&ċ

s!of)oo cuo Mugfnznu, pàfċ cj gċsurj pcoforoo cuo rostls, mupċ kug jrjtċ $!àftuc 'plstlc Uj&nc8 Uf% vlg j=ufan tl'o cj ufotjtnj krn+of'no "o j kuflj"tnroo Ioucuo cuo Mugfnznu, cj stjrnj%rjtucuo +ns%vr"ot, cj g%surj vrstno +npcof%t%'oo cuo Brostls 24!nsnfo =, ?"

.f jknst !nc stàfm cukrurocn, trn`uon sċ æf)ncnang kcjr, kċ mnsċ&àrŜornj lgucuo æf &oj)j mn jkug æŜojrn fnmnsċ&àrŜornj no, mnljrnkn knc mnsċ&àrŜot pururnj æfsntnjzċ mupċ gjo guctċ mnsċ&àrŜorn,

 pnftru kċ kno fnpċtogotlro pururnj sn æftofm sprn &àr!uc knc mlrot jc mnsċ&àrŜoroo !ċrċ sċ sn gjosjturn" Urof jknjstj no !jk mnsċ&àrŜornj clr fnmnsċ&àrŜotċ, mnljrnkn `ufċtċ)ocn &nŜfokn, mupċ kugjg zos, f-ju +ltjr" FEguc +ublvfoknsk sn +ns%vr"n"tn æf vnjkuc +n jkug, pn g%surj putnroo 

lgnfn"to, ojr &j'% +n lknjfuc knc &%r% +n gjraofo jc +ns%vr"oroo +ugfnznon"to nc pururnj nstncj æfknput +n +ns%vr"orn, &oof+k% fokol+jt% fu pljtn kuprof+n pn +npcof fng%raofornj+ns%vr"oroo F 2oclkjcoj, &lc" #L, p" =?C, fltj C"

Page 26: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 26/109

#jtċ mjr pnftru kjrn prokofċ Ŝo 0jrncn 'plstlc Uj&nc zokn kċ8 +ns%vr"ornj fljstr% nstn æf knruro 2# %lroftnfo ?, ?3( 4&rno ??, =3( ?K, K" Mn jknnj, æf jknjstċ &oj)ċ, lrokàt mn splrot jr !o lguc æfkncn mu+l&foknŜto, nstn fugjo cj æfknput mn mnsċ&àrŜorn"

 Mjr ljrn +ns%vr"ornj lgucuo pn p%gft nstn lcoajtlron tuturlrH 5o ljrn fugjo kno +ns%vr"o'o sn plt gftuoH :j jknjstċ æftrn`jrn &lg putnj rċspufmn mjkċ fn &lg jmukn jgoftnmn ku&oftncn 0àftuotlrucuo flstru #osus rostls, %jrn j zos kċtrn tàfċruc `lajt kjrn :-j æftrn`jt8

1n s% &jk kj s% gl"tnfnsk voj'j +n vnkoH 20jtno ?C, ?O" :j jknjstċ æftrn`jrn 0àftuotlruc o-jrċspufs8 Mn vrno s% oftro æf voj'%, p%zn"tn plrufkocn cuo Mugfnznu 20jtno ?C, ?" Ojr +n vrno s% &oo +ns%vr"ot, +utn, vof+n'o jvnrocn tjcn "o +%cn s%rjkoclr, jplo oj'o 1ruknj "o urgnjz% on20jtno ?C, K?" Mn joko æf)ncnang mnstuc mn kcjr kċ plrufkj 0àftuotlrucuo pnftru mnsċ&àrŜorn nstncċsjtċ cj &loj lgucuo"

.f jct clk zokn Mlgfuc8 Nu jg vnfot kj voj'% s% jo% "o gjo guct s% jo%, j+ok% knc kn vrnj s% sngftuojsk%, s% p%znjsk% plrufkocn cuo Mugfnznu, ojr knc kn vrnj s% jo% "o gjo guct% voj'%,j+ok% s% &on +ns%vr"ot, jkncj trnuon s% p%r%snjsk% tljtn jcn cugoo "o s% urgnzn cuo Brostls ku

guct% r%+jrn "o cnp%+jrn +n sofn pf% cj s&r"ot. Mn sn &j urkj kofn&j cj trnjptj knj gjo æfjctċ jmnsċ&àrŜoroo rċgàfn cj &loj cuo" 8"j+jr s% æf'ncnang k% +ns%vr"ornj nstn c%sjt% cj vloj "o socof'jlgucuo, sprn j cuo gjo gjrn r%spcjt% "o j jvnj r%spcjtj æf knr4

'kug sċ fn æftrn`ċg prof kn vortutn pljtn j=ufan lguc cj +ns%vr"orn "o kjrn suft vortu'ocn +ntngncon jcn knclr kn vlr s% &on +ns%vr"o'oH :j jknjstċ æftrn`jrn fn rċspufmn prnjæfmugfnznotuc cjgoftn, ?&ftuc *roalron Ujcjgj kjrn, æf jknjstċ pro&of)ċ, zokn8 F9ortutnj rua%koufoo kurjtn nstnæfknputuc uforoo fljstrn ku Mugfnznu, k%ko rua%koufnj nstn cna%turj &%pturoclr rj'olfjcn kuI%k%tlruc. Mjr ufornj ku Mugfnznu, j+ok% +ns%vr"ornj, nstn gjo prnsus +n rua%koufnjkurjt%. Mns%vr"ornj æfsnjgf% +rjalstn +ns%vr"ot% "o jknjstj fu l +% lguc +n cj sofn, ko vofn+n cj MugfnznuF"

'Ŝjmjr +rjalstnj +ns%vr"ot% k%trn ufuc Mugfnznu nstn tngncoj knclr +ns%vr"o'o. .fsċ fognfofu j5ufan cj jknjstċ mrjalstn, mnkàt prof kurċ)oj knj kurjtċ" 'knst cukru æc jrjtċ Ŝo ?&ftuc jJog

 %rturosotlruc , zokàfm8 Fljtn vortu'ocn j=ut% gof'oo s% urkn cj +rjalstnj +n Mugfnznu, +jr gjo guct +nkt tljtn j=ut% rua%koufnj kurjt%, k%ko prof jknjstj zurf+ k%trn ufuc Mugfnznuonsn j&jr% +of tljtn kncn kn suft F 2oclkjcoj, &lc" ##, ?C=7, p" C"

*uaċkoufnj kurjtċ j5utċ !ljrtn guct lgucuo sċ kàŜtoan mrjalstnj mn Mugfnznu, ojr mrjalstnj nstn

Fmnsċ&àrŜornjF" Mnsprn jknjstj spufn $!àftuc 0jJog 0ċrturosotlruc8 F1nc +ns%vr"ot æf ouorn "o j=ufs cj kucgnj fnp%togoroo fu gjo kuflj"tn +nlsnornj æftrn jc s%u "o jc jctuoj, sju æftrn j sj"o j jctnoj, sju æftrn krn+ofkols "o fnkrn+ofkols, æftrn rl "o scll+ sju, pnstn tlt, æftrn %rjt "o æftrn &ngnon. 1o nstn ro+okjt gjo prnsus +n torjfoj pjtogoclr "o, kuantf+ cj &ornj knj ufj jljgnfoclr, provn"tn pn tl'o cj &nc "o jrn &j'% +n tl'o jknnj"o +rjalstn. 1%ko fu gjo nstn æf nc ncofsju ou+nu, foko %rjt sju &ngnon, foko rl sju scll+ ko æf tljtn "o æf tl'o nstn BrostlsF 2#mng,

 p" O?7"

.fkċ Ŝo  Osjjk ?oruc   jrċtàfm kċ prof ruaċkoufn kàŜtoaċ lguc mrjalstnj mn Mugfnznu, zokn8

F Mrjalstnj nstn +of rua%koufnF"

1jrn suft sngfncn prof kjrn putng kuflj"tn pn kno kn ju j=ufs cj +ns%vr"ornH  #jtċ kn fnrċspufmn ?&ftuc Osjjk ?oruc# $?ngfncn knclr kn ju j=ufs cj +ns%vr"orn suft jknstnj# Mn vlr 

 &o pn+npso'o +n znkn lro s% &on jr"o pnftru +rjalstnj ljgnfoclr, fu sn vlr æfc%turj +n no F

Page 27: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 27/109

2oclkjcoj, &lc" L, p" C7" 'Ŝj j zos 0losn kċtrn Mugfnznu8  Mn cn onr'o clr p%kjtuc, ojrt%cD ojr +n fu, "tnrang% "o pn gofn +of kjrtnj j æf kjrn gjo skros   2#nŜornj K, K" :j !nc j zos'plstlcuc Uj&nc8 j" ruaj s% &ou jfjtngj +n cj Brostls pnftru &rj'oo gno.

Mnko proguc sngf jc mnsċv)rŜoroo nstn sċ joċ krnŜtofuc mrjalstn mnsċv)rŜotċ kċtrn ljgnfo,mupċ ku&àftuc8 1ofn oun"tn pn Mugfnznu, jkncj oun"tn "o pn jprljpncn s%u 2# #ljf =, K?"Jc mlocnj sngf jc knclr mnsċv)rŜo7o nstn sċ ounjskċ cj +nc pn tl7o ljgnfooA jtt pn +u"gjfo,

kt "o pn prontnfo  20jtno 7, ==( ?3, "Jc trnocnj sngf jc knclr mnsċv)rŜo7o nstn s%"o puf% kofnvj su&cntuc pnftru jc'oo  2## %lroftnfo ?K,?7( # /nsjclfoknfo K, ;"Jc pjtrucnj sngf jc kncuo mnsċv)rŜot nstn j "to kofnvj s%"o st%pfnjsk% ku +ns%vr"orn cogj2#jkl& , K"Jc kofkocnj sngf jc knclr mnsċv)rŜo7o nstn j fu sn rnzngj kofnvj pn putnrnj sj +ublvfoknjsk%2#l& C, K3( ocopnfo , ?K"Jc Ŝjsncnj sngf jc knclr mnsċv)rŜo7o  nstn j fu jvnj +rokċ mn gljrtnA mnljrnkn  +rjalstnjskljtn j&jr% +ns%vr"ot &rokj 2# #ljf =, ?;"

Jc Ŝjptncnj sngf jc mnsċv)rŜoroo nstn j jvnj kofnvj +ns%vr"otj sgnrnfon "o j sn slklto pn sofnknc gjo p%k%tls 2:ukj ?, ?38 # /ogltno ?, ?78 # %lroftnfo ?7, C( #l& KK, KC"Jc lptucnj sngf jc knclr mnsċv)rŜo7o nstn j sn kufljŜtn lguc pn sofn Ŝo j jvnj æf nc rlj+ncn

 Mubucuo ?&ft kjrn suft# +rjalstnj, ukuroj, pjknj, æf+ncufaj r%+jrn "o tljtn kncncjctn2Ajcjtnfo ?7, K"Jc fluċcnj sngf jc knclr mnsċv)rŜo7o nstn sċ joċ æf ofogj clr tltmnjufj fugjo æf7ncnsurocnsogpcn jcn cukruroclrA +on æf vrngn mn vnabn j trupucuoA +on æf slgf 2oclkjcoj, &lc" ##, p" 7K"

#u`o)o krnmofkolŜo, Mugofokj mn jstċzo mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo nstn knj moftào Mugofokċ j'fucuo lu pn kjrn c-jg æfknput" /lkgjo mn jknnj jg &lr`ot jstċzo mnsprn +ns%vr"ornj krn"tof%æf Brostls, kjrn nstn sklpuc suprng jc &onk%ruo krn+ofkols lrtl+lJ pn p%gft.  ')o juzot kn fnæf&j)ċ $!àftj $kropturċ Ŝo $!of)oo Uċrof)o mnsprn mnsċ&àrŜorn"

•   Æfknputuc +ns%vr"oroo   nstn kurċūornj mn pjtogo sju mnspċtogornj, kjrn sn ijkn prof plkċofūċ, splvnmjfon, ruaċkoufn Ŝo plst.

•   o=clkuc +ns%vr"oroo   nstn ocugofjrnj, jmokċ pcjftjrnj vortuūoclr æf clkuc pjtogoclr kujhutlruc bjrucuo [iàftucuo Mub.

•   Ojr s&r"otuc sju kufufj +ns%vr"oroo  nstn mugfnznojskj mrjalstn mn Mugfnznu Ŝo mnljgnfo.

ljtn &jptncn ufn fn j=ut% cj +ns%vr"orn, +jr knc gjo guct rua%koufnj, plstuc, &nkolroj sjukur%'oj, sgnrnfoj, goclstnfoj "o +ugfnznojskj +rjalstn kjrn nstn Æfsu"o Mugfnznu.

.f sċr`ċtlrocn mn cj jŜtnrnj Ŝo @ltnzuc Mlgfucuo, @osnrokj ErtlmlJċ fn-j pus æf !j)ċ mluċglmncn jcn s+of7nfono Ŝo mnsċv)rŜoroo krnŜtofnA pn kno gjo gjro s+of7o jo @osnrokoo cuo rostlsAjmokċ pn =jokj Mlgfucuo Ŝo pn *+)ftuc Oljf @ltnzċtlruc

Urnjs+)ftj >nkoljrċ =jroj nstn glmnc jc mnsċv)rŜoroo pnftru flo tl7oA mjr gjo jcns pnftru+ngnocn krnŜtofnA prof kncn gjo gjro vortu7o jcn noB krnmof7j putnrfokċ æf MugfnznuAjskuctjrnA +nkolron #kurċ7on%A ruaċkoufn fnæfkntjtċA sgnrnfonA kjrn ju +ċkut-l vrnmfokċ sċfjskċ æf trup lgnfnsk pn Oosus rostlsA =)ftuotlruc cugoo

Page 28: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 28/109

*+)ftuc Oljf @ltnzċtlruc nstn glmncuc mnsċv)rŜoroo krnŜtofn gjo jcns pnftru ċrj7oA profgjrocn sjcn vortu7oB voj7ċ æfanrnjskċ æf plstA ruaċkoufnA +nkolron Ŝo cofoŜtn Ŝo jplo gċrturosornjNvjfabncono cuo rostls æf cugn prof kuv)ftA prof nxngpcuc pnrslfjc Ŝo prof prlproj Hnrt+ċ jvon7oo pċg)ftnŜto'kug cj æfknput mn jf flu sċ cuċg mn glmnc pnftru gàftuorn Ŝo mnsċ&àrŜorn j &on)oo fljstrn æfrostls, jtàt pn 0jokj Mlgfucuo, kàt Ŝo pn $!àftuc #ljf @ltnzċtlruc, kj Ŝo pn tl)o s!of)oo @osnrokoofljstrn"

 ngnocn sċ ràvfnjskċ gjo jcns vortuūocn !jokoo Mlgfucuo" inkolroj, gnranrnj rnaucjtċ cj#osnrokċ, ruaċkoufnj ku cjkrogo, jskuctjrnj, sgnrnfoj, goclstnfoj Ŝo fjŜtnrnj mn klpoo.

 Ojr #ċr#jūoo sċ ràvfnjskċ j urkj pn skjrj mnsċvàrŜoroo, urgàfm vortuūocn [iàftucuo Oljf $ltnzċtlruc" ruaċkoufnj, plstuc, æfiràfjrnj trupucuo, tċknrnj, cofoŜtnj, gċrturosornjkrnmofūno lrtlml%n prof vojūj prlpron, prof kuvàft Ŝo, cj fnvlon, prof hnrtij prlprono vonūo.

$ċ fn socog, !rj)oo gno, j urgj cuo rostls Ŝo s!of)oclr :uo" $ċ pufng æfknput `uf mn plkċof)ċ, mnægpċkjrn, mn æfflorn mu+l&foknjskċ j &on)oo fljstrn, prof tljtn !jptncn `ufn, mjr gjo jcns prof

ruaċkoufn Ŝo ou`orn kjrn !lrgnjzċ knj gjo skurtċ kjcn j mnsċ&àrŜoroo fljstrn æf #osus rostls,0àftuotlruc cugoo, %ċruoj # sn ku&ofn scj&ċ, æf &nkoo &nkoclr" 'gof"

*+)ftuc Oljf ,urċ mn Jur - "uv)ft cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo

Page 29: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 29/109

N Erokn vjcn sn vj ugpcn "o lrokn guftn "o lrokn +njc sn vj pcnkj I 2:ukj , 7

%nj gjo `ufċ prnaċtorn pnftru l sċr`ċtljrn `osnroknjskċ nstn ægpċkjrnj ku &rċ5gjŜoo"

 u nstn, ljrn, uf cukru !ċrċ 5umnkjtċ, kj jtufko kàfm slsnŜtn l sċr`ċtljrn, sċ !on jŜj l gjrn prnlkupjrn mn j sn skljtn mof cjmċ +jofj knj gjo !rugljsċ Ŝo j l prnaċto ku knj gjo gjrn aro5ċ, j pufn æfkċc)ċgoftn !rugljsċ, j jŜnzj pn gjsċ gàfkċruro skugpn, j jmukn mof tljtn pċr)ocn tlt !ncucmn proslsof)ċ, j sn ægplpl)lfj Ŝo ægplml`o æf tlt k+opuc, mjr j fnslklto ku tltuc su!cntuc, su!cntucknc pċrċsot, knc pċtjt, knc sċc`ċtokot, knc !cċgàfm Ŝo fnkurjt

/u jmuko joko, æf `osnrokċ, uf trup ægplml`ot, mjr uf su!cnt alc Ŝo uràkols" %ċko trupuc æc &nmn rl`ucknc jsngnfnj )on, Ŝo mn jknnj pu)of oftnrnsnjzċ, mjr pn su!cntuc tċu æc &nmn Mugfnznu, Ŝo, mnsoaur,fnæfaro5ornj tj mn màfsuc &j !o jspru pnmnpsotċ"

 Au "to'o vlo k% pn jknst jctjr jr+n &lkuc knc knrnsk, j+ok% MugfnznuEguc nstn +n &j'%H  Mnjknnj, fu jmukn ku tofn joko pjon, cngfn, larof5o Ŝo jctncn jsngnfnj, jmokċ pċkjtncn, pnftru kjsu!cntuc tċu sċ fu sn jprofmċ mn jknst !lk knrnsk Ŝo sċ sn gostuojskċ"

0jo &àrtls, jmu ku tofn pontrn prn)oljsn, jur Ŝo jraoft, jmokċ !jptn `ufn, pnftru kj jknstnj, joko,æfkċ gjo guct sċ sn kurċ)n, ojr tu sċ tn pl)o æftljrkn mn cj jctjr ku kàŜtoa gjrn Ŝo `lajt" Mn nstnæftru tofn kn&j pċkċtls, cnjpċmċ Ŝo mnpċrtnjzċ jknjstj mof su!cntuc tċu, æfjoftn mn j &nfo cj jctjr"

Mjkċ kofn&j, ku mnlsn`orn, jrn uf &rċ5gjŜ mn kjrn j !lst arnu 5oafot, sċ cnpnmn jkug &rċ5gċŜoj Ŝosċ mlglcnjskċ su!cntuc sċu knc jprofs mn gàfon, kjrn sn !rċgàftċ æf kclkltorn, kj sċ &ofċ ojrċŜo æfcofoŜtnj Ŝo pjknj sj knj cċuftrokċ" 0jo guct mnkàt tljtn, jknjstj nstn mn trn`uof)ċ, kàfm &lonŜto sċ tnjprlpoo mn $!àftj ægpċrtċŜjfon"

%ċko prof $!àftj ægpċrtċŜjfon &rno sċ prognŜto cj tofn uf ægpċrjt, ojr kàfm uf ægpċrjt &lonŜtn sċclkuojskċ æf su!cntuc tċu, trn`uon sċ mlgfnjskċ jklcl guct rnpjus Ŝo cofoŜtn Ŝo l pjkn jmàfkċ"

Mjr tu tn ægpltro&nŜto Ŝo zoko kċ jo !lst prnj 5oafot Ŝo mn jknnj fu pl)o sċ-)o pltlcnŜto gàfoj" Mjr spufn gon8 9lon"to, ljrn, s% tn vjt%go pn tofn æfsu'o gjo guct +nkt tljtnH Erokn jr &jknvr%=gj"uc, fu pljtn s% tn vjt%gn j"j +n guct pn kt tn vjt%go tu æfsu'o, kf+ fu vlon"to j tnægp%kj ku +fsuc, k%ko j"j fnslkltn"to plrufkj cuo Mugfnznu. 9r%=gj"uc tnj =oafotD no ofn,

Page 30: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 30/109

spufn gon# 9lon"to, ljrn, j =oafo "o tu pn MugfnznuH 8 fu tn ægp%kj ku =oafotlruc fu æfsnjgf%jc pn+npso pn jkncj, ko gjo vrtls j =oafo pn Mugfnznu, 1jrn j +jt cnanj ægp%k%roo.

 8"j+jr, fu tn uotj cj jknc rl, jsngnfnj 'on, kjrn tnj =oafot, "o fu slklto g%rognj =oaforoo, ko uot%tn fugjo cj Mugfnznu "o cj &rokj +n Mugfnznu. *f+n"tn æftru tofn, k%ko ku kt gjo gjrnsoc% æo vno &jkn su&cntucuo t%u, "o ku kt suft gjo gjro =oaforocn pn kjrn tu cn onr'o, ku jtt gjo gjrn vj &o "o r%spc%tornj +n cj Mugfnznu, 1jrn knrn jknstnj +n cj flo.  Go prnkug tu, jkug, mupċ

kn jo onrtjt, prognŜto pn Mugfnznu æf $!àftj ægpċrtċŜjfon ku tljtċ kofstnj, tlt jŜj Ŝo 4c, æf knjcjctċcugn, tn &j progo ku tljtċ kofstnj Ŝo &j rċspcċto jskuctjrnj tj æfgoot"

0uctn muŜgċfoo rċgàf, jŜj zokàfm, &nŜfokn, pnftru kċ fu s-ju ægpċkjt mn æfmjtċ, æf zouj knjmoftào" Unftru jknnj, fognfo sċ fu urjskċ pn pltro&fokuc sċu gjo guct mnkàt l zo, Ŝo sċ sn mns!jkċmn gàfoj sj æfkċ æfjoftn mn slsornj flp)oo, mupċ kug zokn 'plstlcuc8  6G sljrncn s% fu jpuf%

 pnstn gfoj vljstr%I 24!nsnfo =, KO, pnftru kj fu æf sofaurċtjtnj flp)oo sċ sn stràfaċ Ŝo sċ snslkltnjskċ tljtn cj uf clk, kàtn æf gàfon s-ju &lr`ot Ŝo s-ju !ċkut, kj fu kug&j prof jknjstj,s!àrŜotuc sċ sn !jkċ æfkċ gjo rċu Ŝo ægpċkjrnj gjo arnj"

Urnkug gċmucjrncn trupucuo kncn skràftotn Ŝo goŜkjtn mof plzo)oj clr knj mrnjptċ sn æftlrk !ċrċguctċ trumċ cj clkuc clr mn gjo æfjoftn, kàfm kofn&j æfmjtċ cn æfmrnjptċ, mjr mjkċ ncn rċgàf æf

 plzo)oj clr knj !jcsċ uf togp gjo æfmncufajt, ku !ljrtn gjrn arnutjtn sn plt æfmrnptj, Ŝo trn`uonguctċ &rngn pàfċ kn ojrċŜo sn æftċrnsk Ŝo sn jŜnjzċ `ofn, tlt jŜj sn æftàgpcċ ku flo Ŝo æf pro&of)j&rċ5gċŜono"

Mjkċ ægpċkjrnj sn !jkn æfmjtċ, nj sn !jkn uŜlr Ŝo sn knrn pu)ofċ lstnfnjcċ pnftru j sn rnstjtlrfoko prontnfoj knj &nk+n" Mjkċ æfsċ trnkn uf togp gjo æfmncufajt, urj Ŝo gàfoj fn lr`nsk ku tltuc( fluċfn nstn ruŜofn j fn ægpċkj Ŝo j&ng trn`uof)ċ mn jc)oo, fu fugjo pnftru kj sċ fn æf&lojskċ ku

 pltro&fokuc, mjr Ŝo pnftru kj, mupċ kn ægpċkjrnj s-j !ċkut, sċ )ofċ ægprnufċ uf togp pn kno flu-ægpċkj)o, pàfċ kn sn &j rnstjtlrfoko æfkrnmnrnj knj &nk+n"

%n ruŜofn nstn jknjstj, fu &lo spufn" Mjr fu nstn, ljrn, !ljrtn mn lsàfmot kj flo sċ j&ng fn&lon mnjc)oo sċ fn pljtċ ojrċŜo ægpċkj ku prlproocn fljstrn gċmucjrn, jmokċ ku kno jsngnfnj ku flokrnŜtofo

 Æfs% jknst r%u jc fnægp%k%roo fu prlvofn fugjo +n cj æftrzonrnj "o jgfjrnj ægp%k%roo, ko "o +n jklcl k% flo guctn cukruro cn slkltog =oaforn, knnj kn +n &jpt fu nstn. lt kn zokn pltrovfokuc 

flo jskuct%g gjo +ofjoftn ku fnæfkrn+nrn. *nsturocn, provornj, acjsuc, gnrsuc, tltuc æf nc nstn%fuot.

1ug fn uot%g cj nc, su&cntuc flstru sn jprof+n, "o kbojr kf+ fuc vn+ng, tltu"o suftng &%r%kbn&D k%ko fu fugjo vn+nrnj =oafotlrucuo, ko "o sofaur% jgoftornj cuo tlt+njufj fn prlvljk%+urnro. 5o kf+ uf jc trnocnj fugn"tn fugjo fugncn cuo, æf+jt% æfknpng j fn tfauo jsuprjcuo, tr%og +nj pururnj æf trostn'n "o æf plslglrrn. Urof jknjstj, ku guct gjo guct fnv%t%g%g flo æf"ofn +nkt vr%=gj"uc "o br%fog uf r%zlo pururnj æf su&cntuc flstru.

Gtoofm tljtn jknstnj, ou`o)oclr, sċ j&ng knj gjo gjrn aro5ċ kj sċ fu trċog ku fognfo æf muŜgċfon"#jr mjkċ tltuŜo sn o&nŜtn &rnl muŜgċfon, sċ fn ægpċkċg æf jknnjŜo zo" Mjkċ muŜgċfoj trnkn cj jmluj, cj j trnoj zo, pljtn jplo cnsfn sċ j5ufaċ #j j pjtrj, cj j kofknj zo, Ŝo jst!nc sn !lrgnjzċ ufæftrna Ŝor mn zocn mn &rċ5gċŜon" B%ċko ku kàt gjo æfmncufa jgàfċg flo ægpċkjrnj, ku jtàt mn&ofngjo arnj"

Page 31: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 31/109

Mjr pljtn tu &no zokn8 N0o-n ruŜofn j gċ jprlpoj mn 5oafotlruc gnu Ŝo j-o mj gàfjI" æfsċ, &nzo,jknjstj fu nstn ruŜofn( gjo &àrtls tlkgjo jknjstj æ)o jmukn cjumċ, scj&ċ, kofstn, !lcls Ŝo kàŜtoaæfgoot" æfsuŜo &rċ5gjŜuc tċu Ŝo tl)o kno kn &lr &nmnj jknjstj tn &lr cċumj" Go k+ojr mjkċ ljgnfoo tn-jr pro+ċfo, tltuŜo, Mugfnznu, mnsoaur, tn &j æfkufufj pnftru jknjstj" #jr mjkċ tu &no jŜtnptj pàfċkn gjo æftào 5oafotlruc tċu &j &nfo cj tofn Ŝo tn &j ruaj mn onrtjrn, jtufko onrtjrnj æ)o &j jmukn kuguct gjo pu)of !lcls Ŝo `ofnku&àftjrn"

'tufko oz`àfmj knj gjo gjrn l oj mn cj tofn jkncj kjrn onsn æfjoftnj tj Ŝo jtrjan `ofnku&àftjrnj cjmàfsuc" Mogpltro&ċ, mjkċ tu onŜo æfjoftn, tu fu nŜto knc `oruot, gjo &àrtls tu jo `oruot gàfoj, jostċpàfot pjtogj, jo jrċtjt guctċ æf)ncnpkoufn, jo jskuctjt pn Mugfnznu, )o-jo !ċkut )on æfsu)o, mnjkug æfjoftn, &oj)j gjo pcċkutċ, tn-jo scl`lzot mn aro5ċ Ŝo mn fncofoŜtn"4stn progn5mols pnftru kofn&j j j&nj guc)o &rċ5gjŜo" %n zok nu guc)o ' j&nj fugjo uf sofaur &rċ5gjŜ nstn !ljrtn progn5mols, prnkug, pn mn jctċ pjrtn, nstn !ljrtn !lclsotlr Ŝo j&jftj5ls j j&njguc)o prontnfo" >nfoturocn kncn gjro, zomurocn, Ŝjf)urocn Ŝo jrgncn mn tlt !ncuc fu fn jpċrċ ku jtàtjsoaurjf)ċ kj prontnfoj knj krnmofkoljsċ" 4j nstn zomuc knc jmn&ċrjt, soaurjf)j knj jmn&ċrjtċ,

 `laċ)oj knj jmn&ċrjtċ" 4j fn !jkn pcċkutċ &oj)j knj mn jkug Ŝo fn æftlkgnŜtn !nrokornj knj&ootljrn"

$ċ kugpċfog jknstnj Ŝo sċ fu uotċg kn !lcls gjrn jmukn ægpċkjrnj" $ċ æftrn`uof)ċg tljtċlsàrmoj kj sċ fn ægpċkċg ku &rċ5gjŜoo kn æo j&ng jkug, ojr pn &ootlr sċ fn !nrog mn tljtn&rċ5gċŜoocn, sċ æftċrog Ŝo sċ ægputnrfokog mrjalstnj kċtrn prontnfoo flŜtro"

 Mrjalstnj nstn æfknputuc "o s&r"otuc tuturlr &jptnclr ufn. Mn jknnj, tlt+njufj s% &og ku+rjalstn, "o j"j s% gl"tnfog Ægp%r%'oj knrucuo, prof bjruc "o prof ouornj +n ljgnfo j

 Mlgfucuo flstru Oosus Brostls, 1%ruoj sn kuvofn kofstnj "o scjvj, æf vnkoo vnkoclr.

 8gof.

Page 32: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 32/109

*+)ftuc /oklcjn 5ncogorlvoko - Urnmokċ cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo

 Au nJost% foko l æf'ncnpkoufn j+nv%rjt% &%r% ouorn, foko ouorn j+nv%rjt% &%r% æf'ncnpkoufn..f)ncnpkoufnj !ċrċ ou`orn nstn æf)ncnpkoufnj Ŝjrpncuo, ou`otljrn mn sofn Ŝo ltrċ&otljrn( ou`ornj !ċrċæf)ncnpkoufn nstn l pcljon tlrnf)ojcċ jtufko kàfm pċgàftuc uskjt kjutċ l pokċturċ mn jpċ j ufno

 pclo uŜljrn"

%àt mn fngċraofotċ nstn æf)ncnpkoufnj cuo Mugfnznu ogok fu sn pljtn jsngċfj ku jknjstj mnkàtmrjalstnj cuo Mugfnznu" 1t +n gjro suft æf'ncnpkoufnj "o +rjalstnj cuo Mugfnznu, +nzv%cuotnæf &ornj zo+ot%4 Mjr tlkgjo jknstj nstn uf mu+ jc æf)ncnpkoufoo Ŝo jc ou`oroo, pn kjrn Mugfnznu c-jmnz&ċcuot prof Mlgfuc flstru #osus rostls, æf cukrjrnj gàftuoroo lgucuo" 1t +n gjro suft æf'ncnpkoufnj "o +rjalstnj cuo Mugfnznu, +nzv%cuotn æf Urogj o+orn4  Mjr jknjstj nrjæf)ncnpkoufnj !jknroo kuo&j kjrn fu nJostċ, mrjalstnj mċruotċ kuo&j kjrn fu j&nj mrjalstn" /ltuŜo,æf)ncnpkoufnj mnz&ċcuotċ æf luj Xomorn nstn æf)ncnpkoufnj tċgċmuoroo `lcfj&oclr mn gljrtn Ŝoou`ornj æf luj Xomorn nstn ou`ornj 5nrt!no mn sofn"

 Æfk% l +jt%, "o æfk% +n +lu% lro, "o æfk% +n gjo guctn lro, kotn"tn Nvjfabncoj Mlgfucuo "o  ftuotlrucuo flstru Oosus Brostls "o pltlcn"tn'o sntnj ku æf'ncnpkoufnj "o ouornj +n fnspus jcuo Mugfnznu. 5o vno sog'o +n +lu% lro pn jtt "o +n gjo guctn lro s%f%tjtnj su&cntucuo "o 

 putnrnj su&cntucuo "o ukuroj von'oo.

 Mlgfuc vofn æf cugn kj s% vof+nkn cugnj, s% l rnæfflojsk% "o s% l æfvon +of glr'o.  1ug vofn NcH 4c &ofn kj uf Ekàrguotlr, j %ċruo jrgjtċ gnran æfjoftn Ŝo mupċ 4c" 0uc)ognj knrnjskċ snæfarċgċmnŜtn æf 5uruc :uo, æfjoftn Ŝo æf urgċ"

/n-jo putnj jŜtnptj sċ &nzo uf !ou mn ægpċrjt æf gċtjsn Ŝo æf purpurċ - mjr &nzo jknst Urufk,

fċskut æf pnŜtnrj ufuo pċstlr Ŝo æf!ċŜjt æftr-l onscn mn &otn/n-jo putnj jŜtnptj sċ &nzo uf anfnrjc, j kċruo uŜċ nstn pċzotċ mn l guc)ogn mn `jolfntn

 pnftru j-o jpċrj &oj)j mn jtjkurocn &àfzċtljrn Ŝo mn jtjkurocn &rċ5gjŜoclr - mjr &nzo jknstUrufkuŜlr fnæfjrgjt Ŝo ku æftrnjaj oftnpkoufn, kjrn nrj &àfjt mof kcopj fjŜtnroo $jcn, mnægpċrj)oo pċgàftucuo Ŝo mn fl`oco, kj Ŝo kug jr !o &àfjt kċproljrn"

Page 33: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 33/109

/n-jo putnj jŜtnptj sċ &nzo uf ægpċrjt æg`rċkjt æf purpurċ, gnraàfm æftr-l kjcnjŜkċ juron Ŝoæfsl)ot mn fl`oco æf æf&nŜgàftjrn `lajtċ" Go &nzo uf sogpcu gufkotlr, kjrn nstn fnŜtout Ŝomnsprn kjrn fu s-j juzot, kug !jkn kċcċtlroo cufao pn pltnko stàfkljsn, pn mruguro prċ!uotn Ŝo

 pn kċrċro spofljsn, k+ojr mof jzjrnt pàfċ cj aurj #lrmjfucuo, kj sċ-Go pcnkn kjpuc su`gàfj cuo #ljf @ltnzċtlruc Ŝo sċ !on `ltnzjt kj jc)o ljgnfo"

 Mjr uf+n nstn jrgjtj uoH  - tn &no æftrn`j" $n j!cċ æf 5uruc :uo, æf spjtn Ŝo æfjoftn"  No suft 

guc'ogocn +n æfanro gofufj'o, kjrn v%+ æf Brostls pn Ekrguotlruc "o pn Ægp%rjtuc clr.

• 4o jr mlro sċ-: pljrtn æf kjruc mn cuptċ jc +nru&ogoclr, mjr 4c fu &j !jkn jknjstj - Ŝo fugjo4c sofaur Ŝton mn kn fu &j !jkn jknjstj - 4c Ŝo /jtċc $ċu Ŝo $!àftuc Mu+"

• 0uc)ognj æfanroclr jr mlro sċ-: æg`rjkn æf sljrn, sċ-: ægplml`njskċ ku stncn Ŝo sċ-:æfkofaċ ku kurku`non, mjr 4c fu &j !jkn jknjstj Ŝo fugjo 4c sofaur Ŝton mn kn"

• .fanroo jr mlro sċ-# &nstnjskċ slsornj ku tràg`o)n(no jr vrnjA ku tċroj Ŝo putnrnj clrA sċ mnskbomċ lkboo tuturlr ljgnfoclr mn pn pċg)ftmoftr-l mjtċA kj no sċ-< pljtċ vnmnj Ŝo kufljŜtn pn Mlgfuc clrD

• æfanroo jr mlro - Ŝo cn-jr stj clr æf putof)ċ jknjstj - sċ mnj acjs cngfucuo, Ŝo pontrno, Ŝo jpno Ŝojnrucuo, kj æftrnjaj fjturċ sċ-: pljtċ jŜtnptj ku stroajrnj8 FEsjfj EsjfjF mjr 4c fu &j!jkn jknjstj Ŝo fugjo 4c sofaur Ŝton mn kn"

'kug Ŝo flo Ŝtog mn kn 4c fu &j !jkn jknjstj" 4c jrn jknjstċ scj&ċ æftrnjaċ æf &nŜfokon" Mjr 4c $n plaljrċ jkug pn pċgàft æf jc`oj togpucuo, æf tngfo)j pċkjtucuo Ŝo j glr)oo, jklcl ufmn !rj)oo $ċo!ċrċ mn fugċr pcàfa Ŝo ang, j&àfm stràg`ċ 5umnkjtj mof prokofj pċkjtnclr clr, prċ`uŜofmu-sn æfgljrtn" 4c j oftrjt æf tj`ċrj &rċ5gjŜucuo Ŝo, cuàfm k+op mn rl`, æftlkgjo kj Ŝo jc)o rl`o, cukrnjzċ kuk+o`zuof)ċ Ŝo æf)ncnpkoufn pnftru j profmn Ŝo j cnaj pn kno kn lkàrguonsk tngfo)ncn Ŝo pnftru j-o

scl`lzo pn !rj)oo $ċo rl`o, romokàfmu-o æf .gpċrċ)oj cuo Mugfnznu Ŝo j æfanroclr !ċrċ mn gljrtn"

'knstn kntn mn æfanro, :uo æo nrju pururnj &ċzutn, mjr, pnftru jc)oo, jknŜtoj strċcuknju mljr oko Ŝoklcl, kj foŜtn skċpċrċro mn cugofċ kn &ofn mn cj sljrn, mn mupċ flro arlŜo"

Æf voj7j *j pċg)ftnjskċA ju nxostjt æf profkopjc trno æfknputuro 1fuc j !lst æfsngfjt mn zċgoscornj Ŝo fjŜtnrnj $j, jc mlocnj, mn `ltnzuc $ċu Ŝo jc trnocnj mn.f&onrnj $j"

 &roguc æfknput jrjtċ vnfornj [j æf cugn,jc mlocnj, prlplvċmuornj [j æf cugn prof kuvàft Ŝo ijptċ 'kċko (c Ŝo pn vrngnj kàfm nrjklpoc prlplvċmuoj Ŝo iċknj gofufo, mjr jknjstj sn iċknj æf tjofċ, fnspus Ŝo fnvċzut) Ŝojc trnocnj, æftngnonrnj *gpċrċūono [jcn iċrċ mn gljrtn.

.f &rngnj progucuo Ŝo uctogucuo æfknput, æfanroo s-ju !ċkut &ċzu)o Ŝo jctlrj" :j knc mn-jc mlocnjæfknput, cj `ltnzuc $ċu, $-j jrċtjt $!àftj /rnogn æf æftrnauc 4o" Mjr knc mn-jc mlocnj æfknput j j&utkj pċrtjŜ uf æfanr" $-j jrċtjt uf æfanr8 fu uf æfanr !ċrċ mn trup, ko uf lg ku fugncn #ljf, !ouc

 prnltucuo Xj+jroj Ŝo jc !ngnoo sjcn 4cosj`ntj" 4c fu nrj æfanr kj jc)o æfanro, ko j !lst fugot æfanr mn

kċtrn prllrlkuc8 F Ojt%, Nu trogot pn æfanruc gnu "o vj a%to kjcnj æfjoftnj &n'no ncnF 20jcnj+o8?"

%u jknjstċ prllrlkorn æŜo æfknpn 4&jfa+ncoj sj, s!àftuc 4&jfa+ncost 0jrku" Go jknjstj nstn l tjofċgofufjtċ" onkjrn moftrn 4&jfa+ncoŜto !lclsnŜtn uf jfugot æfknput" 4&jfa+ncostuc #ljf æfknpn mof

Page 34: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 34/109

&nŜfokon" 0jtno æfknpn mn cj '&rjjg( :ukj æfknpn ku fjŜtnrnj 0àftuotlrucuo pn pċgàft( 0jrkuæfknpn ku `ltnzuc æf ràuc #lrmjfucuo" Mn kn fu æfknp tl'o Nvjfabnco"too cj &ncH 

$pufn)o-go jtufko, ufmn sn j!cċ jknst æfknput ufok jc cuo #osus rostls 4stn arnu sċ &lr`nŜtomnsprn æfknputurocn ufuo cukru copsot mn &oj)ċ, mjr nstn ku jtàt gjo arnu sċ &lr`nŜto mnsprn uf lg&ou, !ċrċ sċ &lr`nŜto mnsprn Mċtċtlruc mn &oj)ċ, mn cj kjrn æftrnjaj &oj)ċ Ŝo-j progot æfknputuc"

.f rnjcotjtnj pn kjrn fn-l æf!ċ)oŜnjzċ 4&jfa+ncoŜtoo, Ŝo æf !onkjrn moftrn flo, sn j!cċ jknstn pjtruæfknputuro, pn kjrn cn proknpng !on ku goftnj, !on ku sog)ornj" 1fuc nstn æfknputuc flstru oftruMugfnznu, urgċtlruc sn j!cċ æf strċglŜoo flŜtro, jc trnocnj, æf pċrof)oo flŜtro Ŝo jc pjtrucnj, cj&rngnj kàfm æfknpng sċ jrċtċg knj gjo gjrn cukrjrn j fljstrċ æf jknjstċ cugn" Mjr rostls jrnuf jc kofkocnj æfknput, æf cnaċturċ ku !onkjrn moftrn flo"%u jctn ku&oftn, æfknputuc cuo Oosus Brostls "o Iouc cuo Mugfnznu "o jc Nvjfabncono ?jcn pnftruflo nstn#

•  jtufko kàfm (c vofn cj vojūċ æf ofogocn Ŝo gofūocn fljstrn, kj sofaur !àftuotlr jc flstru+• 

kàfm (c æfkntnjzċ sċ gjo ion æfcċuftruc flstru mljr l cjgpċ juron, fnjprofsċ, pcofċ ku ucno Ŝo kjrn, ioofm jprofsċ, æfknpn sċ cugofnzn Ŝo sċ æfkċcznjskċ æftrnjaj fljstrċ ioofūċ+•  jtufko (c æfknpn sċ ion pàofnj fljstrċ zocfokċ, iċrċ mn kjrn fu pntrnkng foko gċkjr l

 sofaurċ zo+•  jtufko kàfm (c æfknpn sċ ion pnftru flo mn gjo gjrn prnū mnkàt æftrnjaj cugn, mnkàt tljtn

cukrurocn kncn #ufn, mnkàt rumnfoocn Ŝo prontnfoo, Ŝo gjo skugp mnkàt æfsċŜo vojūj fljstrċ pċgàftnjskċ.

'knstj nstn, pnftru flo, jmn&ċrjtuc æfknput jc cuo #osus rostls" ugjo jtufko fn &j stj æf putof)ċ

sċ æf)ncnang kncncjctn pjtru æfknputuro plgnfotn mn kċtrn kno pjtru 4&jfa+ncoŜto"

4&jfa+ncostuc 0jrku æŜo æfknpn 4&jfa+ncoj sj ku æfknputuc prlpl&ċmuoroo æf cugn j cuo rostls, Ŝo prnl)oj $j æf cugn" Go nc æfmjtċ æftċrnŜtn prl!n)oj prllrlkucuo 0jcnj+o mnsprn #ljf.fjoftngnraċtlruc, kj æfanr kjrn &j gnran æfjoftnj !n)no Mlgfucuo"

 Mn kn prllrlkuc "o Nvjfabncostuc æc fugnsk pn Oljf æfanr, kf+ nc fu nrj æfanr, ko lgH 

•   !jo æftào pnftru kj Oljf j ilst, æf vojūj sj, kj uf æfanr knrnsk, moftrn tlūo ljgnfoo,

jprlpoofmusn knc gjo guct mn vojūj æfanroclr.•   *f jc mlocnj ràfm, pnftru kċ trn#uoj sċ ion cogpnmn æfvċūċturċ, kċ sklpuc prnlūono

 pċgàftnŜto j cuo -rostls nrj mn j ijkn æfanro mof ljgnfo mof ljgnfo gurotlro Ŝo pċkċtlŜo,mof ljgnfo mupċ iornj clr æfrl#otċ, mn j ijkn ioofūn co#nrn æf glm iornsk, iċrċ mn gljrtn Ŝo

 iċrċ mn pċkjt, æftlkgjo kj siofūoo æfanro mof knr.

 Æf kn &nc nrj Oljf kj uf æfanrH 

• 0jo æftào, æf jskuctjrnj sj !j)ċ mn Mugfnznu(

• æf jc mlocnj ràfm, æf co`nrtjtnj sj !j)ċ mn cugn Ŝo,• æf jc trnocnj ràfm, æf copsj sj mn aro5o pnftru &oj)j sj trupnjskċ"

%nj moftào nstn mn knj gjo gjrn æfsngfċtjtn pnftru cugn, j mluj mnkuran mof progj Ŝo j trnoj mofj mluj" Æfanroo suft jskuctċtlro mnsċv)rŜo7o +j7ċ mn Mugfnznu  Æf &onkjrn zo, tjofncn +n fnar%ot 

Page 35: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 35/109

jcn æf'ncnpkoufoo, putnroo "o ouoroo cuo Mugfnznu co sn +nzv%cuon "o jskuctjrnj clr &j'% +n o+otlruc clr fu nstn socot%, ko ozvlr%"tn +of ukuron "o sgnrnfon. 

Go $!àftuc #ljf j !ċkut jskuctjrn mnsċ&àrŜotċ !j)ċ mn Mugfnznu mn cj &àrstj knj gjo !rjanmċ" ċskut mof pċrof)o trnku)o ku &àrstj, nc j rċgjs mn&rngn !ċrċ mn pċrof)o, !oofm cċsjt æf aro5j cuoMugfnznu kj sofaur Uċroftn jc sċu, sofauruc sċu spro5of Ŝo sofaurj cuo ou`orn"

/jtċc sċu j !lst prnlt Ŝo prl`j`oc kċ prof jknjstj Ŝo-j æftċrot kufljŜtnrnj cuo Mugfnznu" Xċgoscornjsj æf pàftnkncn `ċtràf Ŝo !ċrċ rlm jc gjokoo sjcn, prof putnrnj Ŝo &loj cuo Mugfnznu, fu o-jr !o pututrċgàfn fnkuflskutċ"

 Mjk% Nvjfabncostuc ukj kufl"tnj gofufjt% plvnstn j z%goscoroo cuo Oljf, ku jtt gjo guct trnuon s% l &o kuflskut Oljf. Nc "toj k% æfanruc cuo Mugfnznu æo vnstosn fj"tnrnj "o kufl"tnjku j+nv%rjt kuvoftncn prllrlkn"to jcn æfanrucuo 8 F9j &o gjrn æfjoftnj Mlgfucuo ... "o æfk% +of

 pftnkncn gjgno sjcn sn vj ugpcn +n Mubuc ?&ft ... "o vj gnran æfjoftnj uo ku +ubuc "o ku putnrnj cuo OconF 2:ukj ?8?7-?"

/ljtn jknstnj nrju æf!optn æf ofogj tàfċrucuo #ljf, jtàt mn jmàfk, kj Ŝo kug jr !o !lst sċpjtn pn l `ukjtċ mn pojtrċ" Mugfnznu j mjt cj o&njcċ !n)ncn kncn gjo ogplrtjftn jcn &on)oo sjcn, mn cj &àrstjsj knj gjo !rjanmċ Ŝo nc trn`uon sċ !o mnscuŜot cogpnmn kn j&nj mn !ċkut Ŝo knc !nc mn &oj)ċ trn`uoj sċjo`ċ" 4c s-j rntrjs æfmjtċ æf puston 2:ukj ?8;3 pnftru j sn mnprofmn, zo Ŝo fljptn, ku mu+uc sċuoftru &loj Mugfnznucuo kncuo &ou" 4c s-j cċsjt æftru tltuc æf &loj cuo Mugfnznu Ŝo .c kċutj pn 4c

 pnftru tljtn cukrurocn" 4c fu j&nj fn&lon sċ !on æf&ċ)jt mn kċtrn ljgnfo, mnljrnkn 4c - mn cj kjrnljgnfoo progosnrċ knj gjo gjrn kufljŜtnrn, pn kjrn j trjfsgos-l Ŝo cj jc)oo - j &lr`ot ku #ljf æfk+op fngo5clkot, Ŝo o-j mnz&ċcuot fngo5clkot &loj :uo" Go jst!nc, &of+ rntrjs +of cugn, Oljf j stjt +nvlr% ku Mugfnznu, j"j kug &jk æfanroo kno +of knr. 5o, æftlkgjo kj æfanroo, nc j %ut kbojr +ofozvlruc æf'ncnpkoufoo, putnroo "o +rjalstno "o, +of jknjst% prokof%, prllrlkuc cj fugot æfanr.

#jrċŜo, Oljf nrj kj uf æfanr +of knr, sog'of+usn conr &j'% +n cugn "o &j'% +n ljgnfo. :ugnj nrjkj )ċràfj pnftru nc, gàfoofmu-sn ufnlro !j)ċ mn ufoo sju mn jc)oo, rċgàfàfm tltuŜo mljr )ċràfċ"Unftru nc, ljgnfoo nrju l turgċ j!cjtċ æf fnlràfmuojcċ, kjrn sn ponrmusnrċ mn pċstlruc clr"

1n suft cugnj "o lguc æfjoftnj putnroo jtltkuprofz%tljrn j Mugfnznucuo 1ncuo vouH 1jrn suft  putnrnj "o cju+j clr "o kt +n progn=+ol"o suft noH 4o suft kj l spugċ mnjsuprj ufno gjro jmàfko":ugnj fu pljtn mj fogok `uf ljgnfoclr, mnkàt fugjo mjkċ oju jknc `uf mn cj Mugfnznu, foko fu

 pljtn sċ !jkċ &rnuf rċu lgucuo æfjoftnj cuo Mugfnznu sju !ċrċ æfaċmuof)j :uo"  8tufko, +n kntrnuon lguc s% sn æf=lsnjsk% æf &j'j cugooH Mn kn trnuoj s% j"tnptn Oljf knvj +n cj ljgnfoo kjrn cujsnr% +n cj Mugfnznu, "o nrju +jtlro &j'% +n NcH Mn kn trnuon nc s% sn tnjg% +nljgnfo, kf+ æftrnjaj cugn tr%on"tn æf &rok% "o rnspor% ku &rok%H 

Unftru kċ #ljf, kj uf æfanr jc cuo Mugfnznu, fu nrj cnajt mn cugn æf foko uf k+op, foko æf k+opucknc gjo pu)of æf!roklŜjt jc no" Mn jknnj #ljf s-j gàfojt fnpċtogjŜ ægpltro&j æf)ncnp)oclr #nrusjcogucuo, æfjoftnj kċrlrj cugnj sn æfk+ofċ kj æf !j)j omlcoclr8 F Uuo +n vopnrn, kofn vj jr%tjt s% &uao'o +n gfoj kn vj s% &onHF 2:ukj 8 Ŝo c-j gustrjt pn #rlm pnftru tljtn rncncn pn kjrn cn-j

!ċkut #rlm 2:ukj 8?C" Oljf fu j 'ofut snjgj +n fognfo +nkt +n Mugfnznuc 1nc vou "o +n vloj uo knj s&ft%. Nc fu &%knj foko l +nlsnorn æftrn ljgnfo, foko +up% bjofncn clr, foko +up%kofstnj "o putnrnj clr, æfv%'%turj clr, la%'oj lro vrstj clr nc æo +nlsnnj fugjo +up% su&cntuc clr. Ek+oo cuo fu-o &nmnju pn ljgnfoo kno trupnŜto, ko su!cntncn clr aljcn, kjrn sn jskufm lk+oclr 

Page 36: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 36/109

knclrcjc)o prof æf&ncoŜuc trupucuo" E jsngnfnj co`nrtjtn !j)ċ mn cugn Ŝo !j)ċ mn ljgnfo l ju fugjoæfanroo cuo Mugfnznu, Ŝo pnftru jknjstj prllrlkuc c-j fugot æfanr"

#jrċŜo,  Oljf nrj jsngnfnj æfanroclr, &oof+ conr +n lrokn aro=% pnftru voj'j sj p%gftnjsk%..fanroo fu suft !oof)n trupnŜto kj ljgnfoo, ko no suft æf&nŜgàftj)o æf strċcukornj !oof)no clr - jtrupuroclr clr knrnŜto 2# %lroftnfo ?78=3" .fanroo suft ku tltuc copso)o mn lrokn aro5ċ !j)ċ mn no" u-ol`lsnŜtn pn no aro5j pnftru kn &lr gàfkj, lro `nj, lro æg`rċkj" $cu5ofmu-# cuo Mugfnznu, no Ŝtou kċ

Mugfnznu cn &j mj gàfkjrn Ŝo `ċuturċ Ŝo +jofn"

%ofn nstn jknc alsplmjr pċgàftnsk kjrn Ŝo-jr cċsj scu5otlroo sċo krnmofkolŜo sċ !cċgàfznjskċ Ŝo sċug`cn alo %u jtàt gjo guct $n æfaro5nŜtn Mugfnznu mn scu5otlroo $ċo krnmofkolŜoF 1ofn +oftrnvlo, æfaro=of+usn, pljtn s% j+juan stjturoo sjcn uf kltHF 20jtno O8K"

$uftng æfklf5urj)o mn Mugfnznu gjo guct mnkàt mn jnr Ŝo mn sljrn" 4c Ŝton mof kn suftng !ċku)o Ŝofn&locn fljstrn .o suft kuflskutn Ŝo 4c fn ægpcofnŜtn fn&locn zo mn zo" Mn kn fu plt tl'o ljgnfoo s%"o +nj snjgj +n jknjstjH  Mjr, jtufko, kug ju jp%rut copsurocn "o &ljgnjH Mn kn cn æfa%+uon

 MugfnznuH  Unftru k% Mugfnznu ?n æfaro=n"tn s% fn br%fnjsk% fu fugjo trupurocn, ko "o su&cntncn, "o nJpnronf'j jrjt% k% &ljgnj trupnjsk% pljtn br%fo ufnlro su&cntuc.  Ml&jmj knj gjocogpnmn pnftru jknjstj, nstn plstornj" 1f trup, kjrn nstn æf anfnrjc +rċfot mof mnstuc, jrjtċ ufsu!cnt æf æftrnaogn alc" 1nc kn plstn"tn ku trupuc æ"o br%fn"tn su&cntuc. 1u kt uf lg snlo"fuon"tn s% plstnjsk%, ku jtt jrn gjo pu'ofn aro=o pnftru trupuc s%u "o jrn ukuroo gjo gjro æf su&cntuc s%u. 'knjstj fu sn kufljŜtn mof juzotn( jknjstċ !ċptuorn sn cċgurnŜtn mn cj sofn, fugjokàfm lguc æfknjrkċ Ŝo jmukn pururnj plstornj æf &oj)j sj"'Ŝj kug ju trċot tl)o s!of)oo `ċr`j)o, fu proftr-l æf)ncnpkoufn jmufjtċ mof kċr)o, ko æfknrkàfm jknstnrnjcotċ)o, tlt jŜj j trċot Ŝo $!àftuc #ljf"

•   (c j æfvċūjt sċ ion co#nr mn aroho ijūċ mn vojūċ sj trupnjskċ, fu kotofm kċrūo Ŝo jskuctàfm #ċr#jūo æfūncnpūo kjrn spuf, mjr fu spuf kug, ko iċkàfmuŜo l#oknouc mn j io co#nr mn

 aroho.•   (c plstnj Ŝo j vċzut kċ lguc pljtn trċo fu fugjo iċrċ tljtn jkncn gàfkċruro kjrn

 prokofuonsk murnro, mjr Ŝo iċrċ pàofn.•   Oljf sj brċfot ku cċkustn Ŝo ku gonrn sċc#jtokċ, cċkustncn aċsofmucn prof puūofj

vnantjūon j pustono Ŝo gonrnj sċc#jtokċ nrj gonrnj jgjrċ j jc#ofnclr sċc#jtokn.•   (c fu j #ċut vof mnclk, foko vrnl #ċuturċ tjrn.

Go tltuŜo fu sn spufn kċ j mus &rnlmjtċ copsċ mn +rjfċ sju `ċuturċ" u cċkustncn Ŝo gonrnjsċc`jtokċ æc +rċfnju pn nc, ko putnrnj cuo Mugfnznu, kjrn o-j !lst mjtċ scu5otlrucuo $ċu krnmofkols

 prof jknstn go5cljkn" FFfkjrn æfanrnjsk% j gfkjt lguc F 2Usjcg 8KC" 'Ŝj sn æftàgpcċ æfanfnrjc ku kno krnmofkolŜo Ŝo jskuctċtlro, pn kàfm kno fnkrnmofkolŜo Ŝo fnjskuctċtlro ju fn&lon mnguctn cnjkuro pnftru +rjfj clr `lajtċ" 0àfkċrurocn `lajtn jcn knclr !ċrċ mn krnmof)ċ Ŝofnjskuctċtlro fu mju +rjfċ trupuroclr clr, ko ægpl&ċrjrn, gàfon Ŝo `ljcċ"

#ljf fu Ŝo-j !ċkut aro5o foko pnftru, ufmn sċ clkuojskċ, foko pnftru kn sċ æg`rjkn" $ċcjŜuc sċu nrj pustoj, jklpnrotċ mn `lctj knrnjskċ Ŝo j&nj strjon mof pċr mn kċgocċ Ŝo kofaċtljrn mof poncn"

Go #con nrj æfkofs ku l kofaċtljrn mof poncn, sngfo!okàfm gljrtnj pjtogoclr Ŝo arj`j mn j ægpcofo>loj cuo Mugfnznu"

Page 37: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 37/109

Go æfkċc)ċgoftn Go !ns Mjkċ gnrao mnstuc mn guct !ċrċ pjpuko, pokoljrncn mn&of kj pjpukoo" Gomjkċ gnrao mnstuc mn guct ku kjpuc mnsklpnrot su` `lctj æfstncjtċ, kufufj gjrn mn stncn mn&ofngjo pltro&otċ plmlj`ċ j kjpucuo mnkàt uf !ns stràfs pn kjp"

4c j &ċzut su!cntuc sċu, æf&nŜgàftjt gjo mnarj`ċ æf gjftoo strċcukotljrn kj sljrncn, jpjr)ofàfmæfanroclr mof knr, mnkàt æf strokċkoufnj trupnjskċ - prl`j`oc kċ nc, kj Ŝo 'plstlcuc Uj&nc, fu "toj+jk% sn j&cj æf trup sju æf j&jrj trupucuo  2## %lroftnfo ?K8-=" 4c sn lmo+fnj Ŝo mlrgnj !on su`

knruc co`nr, !on æftr-ufj moftrn guctncn pnŜtnro mof sċc`ċtokoj /rjfsolrmjfno"

Mjr kn æfsngfj jknjstj pnftru nc, kàfm su!cntuc sċu putnj sċ sn lmo+fnjskċ cj ponptuc ægpċrċtnskjc ċkċtlrucuo knrnsk .f prnj5gj cuo sn j!cju &opnrn &nfofljsn Ŝo cno !cċgàfzo" Mjr nc fu sn tngnjmn ncn, mnljrnkn Ŝtoj kċ Ek+ouc jtljtn&ċzċtlr æc suprj&na+nj" Mn kn s-jr !o tngut mn ncn, kàfmjknstnj fu-o putnju rċfo su!cntuc 4c sn &nmnj pn sofn ku lk+oo su!cntucuo, fu ku kno jo trupucuo"

Ejgnfoo kjrn sn &ċm fugjo ku lk+oo trupucuo sn socnsk fugjo pnftru trup, kjutċ tràfmċ&ornj pnftrutrupurocn clr, pljrtċ mn aro5ċ trupuroclr clr" $!àftuc #ljf nrj co`nr mn tljtn aro5ocn pċgàftnŜto"  Nc 

jvnj aro=% fugjo +n su&cntuc cuo "o +n vloj cuo Mugfnznu, kjrn nrj sofaurj cnan "o sofauruc krguotlr jc su&cntucuo s%u. Æf jknjstj, nc nrj æftlkgjo kj "o æfanroo +of knr "o pnftru jknjstj prllrlkuc cj fugot æfanr.

2 ?&ftuc *roalron nlclauc spufn# $Estnfotlruc, sc%of+u"o trupuc, æ"o sc%n"tn p%kjtucD nc snstr%+uon"tn s% j=ufa% &%r% trup, lglrf+u"o knnj kn nstn gurotlr prof knnj kn nstn &%r% +ngljrtn.$

0jo suft Ŝo jctn prllrlkoro ku pro&orn cj $!àftuc #ljf"

0jrncn prllrlk #sjoj c-j fugot uf acjs kjrn stroaċ8 F Æf pustou a%to'o kjcnj Mlgfucuo, +rnptn &jkn'o k%r%rocn ?jcnF 2k!" #sjoj =38" .f togp kn prllrlkornj mn gjo æfjoftn jrjtċ gjo guct !ornj$!àftucuo, jknjstj jrjtċ cj k+opuc cukrċroo sjcn, jc gnforoo sjcn" 'tufko, kug trn`uoj sċ !on cukrjrnjsj $ċ !on uf acjs kjrn stroaċ æf puston, kjrn &j jtnf)olfj ljgnfoo Ŝo &j prnaċto kjcnj pnftruMlgfuc"

• Urof FpustonF æf)ncnang, gjo æftào, mnŜnrtuc mn mofklcl mn #lrmjf, mn ufmn j &nfot putnrfokuc.fjoftngnraċtlr jc cuo rostls, !ċkàfm kuflskutċ lgnforoo jtnf)olfjrnj, gjo æfjoftn mn&rngn8

 Ulk%o'ov%4 Mljgfn, gfoj nstn prnj guct%4 Mljgfn, snkurnj st% j"nzjt% cj r%+%kofj plgucuo4 Mljgfn, &onkjrn plg &%r% rl+ vj &o t%ojt "o jrufkjt æf &lk4 Mljgfn, vofn fuc gjo gjrn +nkt gofn, kjrn vj &jkn gofufo4 Mljgfn, Nc vj jr+n pcnjvj æf &lkuc knc vn"fok4 Ulk%o'ov%4

• Urof FpustonF, gjo æf)ncnang æftrnjaj cugn Ŝo æftrnjaj ostlron j cugoo, kuprofsċ mnstrokċkoufnj pċkjtucuo kj mn tu`nrkuclzċ" .fjoftngnraċtlruc j !lst progj ràfmufokċ j ufno

 progċ&nro flo" Mjr nc fu j !lst foko sljrncn strċcukotlr mn progċ&jrċ, foko gornjsgj progċ&nroo, foko kàftjrnj mn progċ&jrċ - nc j !lst fugjo tràg`o)jŜuc, kjrn j trnzot pn kno kjrnmlrgnju slgfuc knc cufa jc onrfoo" 4c j !lst fugjo &nstotlruc progċ&nroo, Mlgfuc rostls!oofm Urogċ&jrj æfsċŜo"

Page 38: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 38/109

• Urof FpustonF gjo æf)ncnang su!cntncn ljgnfoclr pàfċ æf &rngnj jknjstj, kjrn ju !lstmnspċr)otn mn Mugfnznu Ŝo sn j!cċ ku!ufmjtn æf æftufnrokuc glr)oo, jŜj kug uf rċu s-j

 ponrmut æf fosopuc mnŜnrtucuo" ?&ftuc Oljf nstn knc kjrn fn trnzn"tn klf"toof'ncn, kj "o kug jr trjan uf r%u æfsprn sljrn, "o  Brostls nstn ?ljrncn. 1lf"toof'j nstn æfjoftj"uc +rjalstno, j"j kug Oljf nstn jc cuo Brostls.

F*%to'o kjcnj Mlgfucuo, +rnptn &jkn'o k%r%rocn ?jcn.F 1ugH   Ulk%o'ov% "o g%rturoso'ov%

 p%kjtncn. jkn)o jknstn mluċ cukruro arj`fok, pnftru kċ &ofn Mlgfuc" 4c &j `jtn cj uŜj !onkċruosu!cnt" 1nc kjrn sn plk%on"tn "o sn g%rturosn"tn vj 'ofn u"j su&cntucuo s%u +nskbos% "o Mlgfuc vjoftrj, j+ukf+ voj'j knj vn"fok%. Mjr uŜj kncuo kjrn fu sn plkċonŜtn Ŝo fu-Ŝo gċrturosnŜtn

 pċkjtncn, !oofm æftofjt mn pċkjt, &j rċgàfn æfk+osċ" Go Mlgfuc &j trnkn pn càfaċ nc" Mjr snkurnj Ŝo!lkuc &of pn urgj :uo, æftlkgjo jŜj kug progċ&jrj gnran æfjoftnj :uo ku sljrncn sċu, kugornjsgj Ŝo ku kàftnkuc sċu" 1jcnj Mlgfucuo "o k%ocn ?jcn suft su&cntncn ljgnfoclrD clkurocnrncn suft p%kjtncn knclr &%r% +n cnan.

%n sn æf)ncnan prof Faċto)o kjcnj MlgfucuoF nstn cċgurot gjo mnpjrtn mn kċtrn prllrlkuc #sjoj æf

jknstn ku&oftn8 Fljt% vjcnj s% sn ugpcn "o tlt guftncn "o +njcuc s% sn pcnkn F 2#sjoj =38="'knjstj æfsnjgfċ8 tlt knnj kn tu krnzo k% nstn =lsfok "o +n cnp%+jt, sn vj ro+okj æf æf%c'ogo "o tlt knnj kn krnzo k% nstn g%rn' "o putnrfok sn vj kllræ. $ju, ku jctn ku&oftn8 jo af+ot k% Mugfnznunstn kj l vjcn =ljs%, +n"o Nc nstn knj gjo gjrn æf%c'ognD "o tu jo af+ot k% cugnj gjtnrojcfok%sn j&c% cj knj gjo gjrn æf%c'ogn, pn kf+ nj nstn =lsfok%, uf sk%ufj" cj pokoljrncn cuo 

 Mugfnznu. U%kjtuc j r%sturfjt æftrnjaj cugn ku susuc æf =ls. np%+j'o p%kjtuc "o cugnj vj stj+of flu +rnpt æf pokoljrn. 8"j+jr, plk%o'ov% "o g%rturoso'ov% p%kjtncn "o ltnzj'ov% ku ltnzuc 

 plk%of'no pnftru onrtjrnj p%kjtnclr.

#ljf j `ltnzjt æf puston Ŝo j prlpl&ċmuot `ltnzuc plkċof)no pnftru onrtjrnj pċkjtnclr"  Æf kn kbopnstn Oljf æfjoftngnra%tlruc cuo BrostlsH Augjo æf &ncuc jknstj# k% j jp%rut æf cugn ku ktnvjcufo æfjoftnj cuo BrostlsH u( ko prof prlpl&ċmuornj Ŝo prnl)oj sj, prof kjrn j prnaċtot ljgnfoo sċjŜtnptn &nfornj cuo rostls"

.ftrnjaj sj prlpl&ċmuorn nrj l k+ngjrn j ljgnfoclr cj plkċof)ċ( tljtċ prnl)oj sj nrj `ltnzuc plkċof)no, pnftru onrtjrnj pċkjtnclr" 'knjstċ plkċof)ċ, pn kjrn l prlpl&ċmuoj #ljf, trn`uon sċ jo`ċclk æfjoftnj gċrturosoroo pċkjtnclr( `ltnzuc pn kjrn æc sċ&àrŜnj #ljf urgnjzċ onrtċroo pċkjtnclr"

Ulkċof)j, gċrturosornj Ŝo `ltnzuc ku jpċ nrju sċ&àrŜotn mn kċtrn #ljf, mjr onrtjrnj pċkjtnclr fu sn

j!cj æf putnrnj sj" ugjo rostls putnj onrtj pċkjtncn" %+ojr #ljf j rnkuflskut Ŝo j spus jknjstjzokàfm8 F Nu v% ltnz ku jp% ... +jr ... Nc v% vj ltnzj ku Mub ?&ft "o ku &lkF 2:ukj 8?O" Urofjknjstj #ljf j jrċtjt kċ nc, ku `ltnzuc sċu, mljr prnaċtnj ljgnfoo pnftru `ltnzuc cuo rostls"@ltnzuc cuo nrj gjo guct uf sog`lc Ŝo jmn&ċrjtuc `ltnz nrj jc cuo rostls, prof kjrn lguc sn kurċ)jmn pċkjtn Ŝo sn !jkn l !ċpturċ fluċ, nstn !ċkut !ou jc cuo Mugfnznu prof jmlp)on Ŝo sn fugċrċ

 proftrn kntċ)nfoo mrnp)o jo .gpċrċ)ono knrnŜto"

 Oljf, prllrlkuc +of puston, kufl"tnj kncn gjo jskufsn j+fkogo jcn &oroo lgucuo# tljtnsc%okoufocn, jpcnk%rocn sprn r%u "o &ornj skbog%tljrn. 4c j æf&ċ)jt jknjstj æf togpuc knclr 

trnoznko mn jfo mn sofaurċtjtn æf puston" %uflskàfmu-sn pn sofn æfsuŜo, nc j j5ufs sċ kufljskċæftrnjaj cugn Ŝo tlt knnj kn sn pljtn æftàgpcj - Ŝo sn æftàgpcċ æf nj"  uptj sj oruotljrn ku sofnæfsu"o, oj j+us l kuflj"tnrn &%r% gjraofo j &oroo lgucuo.   Mn jknnj nc &ofn jkug æfjoftnjljgnfoclr ku co`nrtjtnj ufno `oruof)n"

Page 39: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 39/109

%ufljŜtnrnj sj fu j &nfot mof kċr)o, ko nstn fngo5clkotċ, mn cj Mugfnznu, prof prlproj sj j!cjrn Ŝotrċorn" .fsnjgfċ kċ prlpl&ċmuornj sj jrn uf kjrjktnr !ljrtn pċgàftnsk" 4c fu jrn æfkrnmnrn æfku&àftuc ljgnfoclr" %+ojr jtufko kàfm uf lg sn gċrturosnŜtn ku sofknrotjtn Ŝo æŜo jrjtċ æf k+opkurjt plkċof)j pnftru pċkjtncn pn kjrn cn-j sċ&àrŜot, #ljf fu-c krnmn mn æfmjtċ, pnftru kċ nckufljŜtn scċ`okoufnj Ŝo sk+og`jrnj !oroo lgucuo" #ljf Ŝton jknjstj Ŝo sn strċmuonŜtn mof tljtn

 putnrocn sċ cċgurnjskċ mnpcof !jptuc kċ kno kn sn plkċonsk trn`uon sċ &ofċ ku !jptn æf spro5ofuc&lr`nclr clr" Urof æfaċmuof)j æfmncufajtċ, pċkjtuc s-j !ċkut uf l`okno" 'kug, !jptncn kncn `ufn

trn`uon sċ sn !jkċ l`oŜfuotn, Ŝo jknjstj sn pljtn æftàgpcj fugjo prof æfmncufaj trċorn æf !jptncnkncn `ufn"

 Untru Mjgjskbofuc spufn# $Eoknourocn kncn ufn "o kncn rncn suft klgustoocuc togpucuo j"jkug nstn cngfuc pnftru &lk.$ 'Ŝjmjr, #ljf, pro&ofm ku æfmlojcċ pn kno kn sn plkċonsk FpnglgnftF, stroaċ kċtrn no8 FIjkn'o, +jr, rlj+n vrn+fokn +n plk%of'%4F 2:ukj 8;"

#ljf cn stroaċ !jrosnoclr, sjmuk+noclr Ŝo kċrturjroclr gàfmro jo #nrusjcogucuo, kjrn suft cċumj)o, !oofmurgjŜo jo cuo '&rjjg8 F Au æfknpn'o j zokn æf vlo æf"ov%# 8vng tjt% pn 8vrjjg, k%ko v% spuf k%

 Mugfnznu pljtn "o +of pontrncn jknstnj s% ro+okn &oo cuo 8vrjjg"F 2:ukj 8;" Aàfmurocn pċkċtljsn Ŝo kuantjrnj pċkċtljsċ cċuftrokċ suft rċmċkofj rċucuo jskufs mof lg, mn cj kjrn urgnjzċtlt pċkjtuc scl`lm"

 j kn j=ut% kuvoftncn +n plk%of'%, +jk% uf lg klftofu%, æf ofogj cuo, s% af+njsk% "o s%vlrnjsk% r%uH Aàfmurocn rncn Ŝo ku&oftncn uràtn mofcċuftruc flstru fu suft fugjo aàfmuro Ŝo&lr`n, ko !jptn rncn, æfjoftn mn j sn jrċtj ncn æf j!jrċ kj !jptn rncn"

1f Ŝjrpn ku &nfof æf mof)o nstn uf Ŝjrpn &nfofls, ofmo!nrnft mjkċ guŜkċ sju fu( k+ojr Ŝo jtufkokàfm fu guŜkċ tlt Ŝjrpn &nfofls nstn Ŝo fu uf plrug`nc fn&ofl&jt"%u&oftncn F Mugfnznu pljtn "o +of pontrncn jknstnj s% ro+okn &oo cuo 8vrjjgF ju guctn æf)ncnsuro"Mugfnznu jrn æftr-jmn&ċr putnrnj sċ !jkċ pnftru $ofn ljgnfo mof pojtrċ, kug, Ŝo kàfm mlrnŜtn 4c"Go jst!nc, #ljf cn jrjtċ æf)ncnp)oclr plplrucuo mof #nrusjcog pn ljgnfoo sogpco, pcofo mn kċof)ċ pnkjrn no fu-o putnju su!nro, kj pn foŜtn glr)o Ŝo pontrn fncukrċtljrn" Mof jknŜto ljgnfo sogpco,Mugfnznu urgnjzċ sċ romokn kċtrn 4c 'plstlco, 4&jfa+ncoŜto, s!of)o Ŝo `oruotlro( Ŝo pn æf)ncnp)oo

 plplrucuo, kjrn strċcuknsk kj l cugofċ pċgàftnjskċ, trnkċtljrn Ŝo gofkofljsċ, Mugfnznu æo &jjcufaj, mjkċ fu jmuk rljmn &rnmfokn mn plkċof)ċ"

Mugfnznu gjo pljtn sċ-o sk+og`n æf scu5otlro jo $ċo pn fnkrnmofkolŜoo kjrn sn pcnjkċ æf !j)j

cngfucuo Ŝo pontrno !ċrċ mn &oj)ċ" .f mnŜnrt kjckċ pnstn æf)ncnp)oo cuo #srjnc, kċ pnstn cukruro fnkurjtnŜo fn&rnmfokn pnftru knr Ŝo pċgàft( mjkċ jknojŜo æf)ncnp)o fu sn jrjtċ, prof cukrċrocn clr, j !o klpoojo cuo '&rjjg, æftlkgjo kj mrnptuc Ŝo krnmofkolsuc '&rjjg" Mugfnznu &j !jkn scu5otlro krnmofkolŜomof pċaàfo, jŜj kug pċaàfoo ju !ċkut zno mof pojtrċ" Go æf kncn mof urgċ, æf)ncnp)oo cugoo jknstnoj sċfu sn arlzċ&njskċ ku kufljŜtnrnj cnaoclr pċgàftnŜto Ŝo j cnaoo cuo Mugfnznu, jtàtj &rngn kàtofogocn clr suft æf&àrtlŜjtn kj pojtrj" .ftr-jmn&ċr, kàt togp ofogocn clr sn j!cċ æf jknjstċ stjrn,gof)ocn clr, kjrn suft pcofn pnstn gċsurċ ku tljtn !ncurocn mn kuflŜtof)n, æo &lr mukn æf k+opfngo5clkot æf !lkuc knc &nŜfok" 4o s-ju l`oŜfuot sċ jprnkonzn kċ æf&ċ)jrnj mn ufuc sofaur nstn mngjrn &rnmfokon, fnaàfmofmu-sn mnclk cj ofogċ - !oofm k+ojr gàfmro mn æf&àrtlŜjrnj ofogoclr clr"

Mjr Mugfnznu pljtn !lclso ofogj kj pufkt mn pcnkjrn pnftru gàftuornj lgucuo - ofogj Ŝo fugoftnj - jŜj kug j spus Mlgfuc prof prllrlkuc8 F9% vlo +j ofog% flu% "o +ub flu v% vlo +jDvlo cuj +of trupuc vlstru ofogj knj +n pojtr% "o v% vlo +j ofog% +n kjrfnF 2#nznk+onc O8KO" Egjrn mn æf&ċ)ċturċ fu nrj æf stjrn sċ æfgljon ofogocn clr" Mjr Mugfnznu pljtn æfguoj ofogocn

Page 40: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 40/109

knclr kn sn plkċonsk ku jmn&ċrjt" 'Ŝj kug sn tlpnŜtn knjrj mn !j)j !lkucuo, prof +jruc $ċu, 4c &jcugofj gof)ocn clr ku tljtċ kufljŜtnrnj kjrn cn nstn mn !lcls, æfkċczofmu-cn Ŝo cugofàfmu-cn ofogocnkrnmofkolŜoclr $ċo"

'st!nc, #ljf æo æf&j)ċ pn FkċrturjrooF æfmċrċtfoko jo #nrusjcogucuo, kċ no jr trn`uo sċ jrjtn æf kċr)ocnclr, plkċof)j clr knj kurjtċ" Go knj gjo gjrn cukrjrn pn kjrn jr putnj-l !jkn jknŜto ljgnfo gàfmroŜo mosprn)uotlro !j)ċ mn jc)o ljgnfo, jr !o sċ sn cnpnmn mn aàfmornj clr sngnj)ċ Ŝo mn zoknrnj mof

ofogj clr, kċ no suft klpooo cuo '&rjjg"

Mn cj jc)oo, #ljf knrn jctn rljmn mn plkċof)ċ, kj mn nJngpcu8 F 1nc kn jrn +lu% bjofn s% +nj kncuo kn fu jrn "o knc kn jrn ukjtn s% &jk% jsngnfnjF 2:ukj 8??" Oljf "ton k% jkn"toj kjrn sn

 plk%onsk suft ægprnsurj'o +n loknouro rncn# k%, jvf+ +lu% bjofn, no vlr ugcj +up% l j trnojDk%, jvf+ gjo guct% brjf% +nkt cn nstn +n trnuof'%, no fu l vlr ægp%r'o ku s%rjkoo, ko vlr j+ufj "o gjo guct%. Mn jknnj, nc æo j+ukn æf sotuj'oj +n j +nprof+n loknouro flo# +n j &jkngoclstnfon, +n j j=utj pn kno s%rjko, +n j +%ruo "o +n j ægp%r'o, pnftru kj ofogocn clr strgtn s%sn +nskbo+% "o s% sogt% +rjalstnj &r%'njsk% j lgucuo "o pn knj p%roftnjsk% j cuo Mugfnznu, æf

kjrn 1nc 1jrn nstn gjo putnrfok +nkt Oljf, æo vj trnkn prof ltnzuc ku Mubuc ?&ft "o ku &lk.#ljf spufn &jgnŜoclr mnsprn jctn rljmn mn plkċof)ċ, fognrotn pnftru !ncuc clr rċu mn j sn æg`laċ)o,cuàfm mn cj ljgnfo gjo guct mnkàt gċsurj pn kjrn l knrnj cnanj" 'knst l`okno s-j æf!opt jmàfk æfofogj clr, jŜj kċ no, prof `laċ)oocn pn kjrn cn ml`àfmosnrċ, nrju cj !nc mn gàfmro kug nrju æf)ncnp)oo#nrusjcogucuo mn æf)ncnpkoufnj clr( jtàt ufoo, kàt Ŝo jc)oo sn `ozuoju pn fnmrnptjtn" %ug Ŝo-jr !o

 putut jrċtj gjo `ofn plkċof)j, mnkàt cnpċmàfmu-sn mn jpcnkċrocn clr kncn rncn Ŝo æg`rċ)oŜàfm cotnrjcnaoo Mn jknnj æf)ncnptuc #ljf cn mċ cnjkurocn pltro&otn pnftru `ljcj clr"

%n æo s!ċtuonŜtn #ljf pn slcmj)o sċ !jkċ F ?% fu jsupro'o pn fognfo, foko s% æfvofuo'o pn fn+rnpt,"o s% &o'o guc'ugo'o ku slc+j vljstr%F 2:ukj 8?=" #jrċŜo, cnjkuc pltro&ot pnftru `ljcċ" 1f lgæfjrgjt fu nstn prnaċtot mnkàt pnftru rċz`lo" 'rgncn æc æfmnjgfċ cj jknjstj" Unftru j sċ&àrŜo l!jptċ mn rċz`lo, nc trn`uon sċ pcċsguojskċ l æfk+opuorn pnftru æfmrnptċ)ornj jknstnoj, jtàt pnftru

 prlproj sj klfŜtoof)ċ, kàt Ŝo pnftru cugn8 mn joko, æfsnjgfċ kċ uf lg æfjrgjt l`oŜfuonŜtn sċmn!ċognzn pn jc)oo Ŝo sn pcàfan kċ prognŜtn `jfo pu)ofo" Unftru kj plkċof)j ufuo slcmjt sċ mnjrljmċ æfmncufajtċ, nc trn`uon sċ sn cnpnmn mn jpcnkċrocn sjcn kncn rncn8 rċz`lo, mn!ċogjrn Ŝofnguc)ugorn pnftru cnj!j sj"

/lt knnj kn s!ċtuonŜtn $!àftuc #ljf pnftru rljmj mn plkċof)ċ, fu nstn mnstuc pnftru gàftuornj

su!cntucuo mn pċkjt, mjr nstn mnstuc pnftru j-o æf&rnmfoko pn ljgnfo sċ sn jrjtn æf !j)j cuo rostls"'plo, gnfornj Æfjoftngnra%tlrucuo nrj +n jo jtnf'olfj pn ljgnfo, kbojr "o æftrl gok%g%sur%, kj s% sn kur%'njsk% "o s% sn &jk% vrn+foko s% sn jrjtn æfjoftnj &n'no Mugfnznon"to j

 ftuotlrucuo.

9%zf+uc pn æf&rokl"%tlruc prllrlk, k%trn kjrn sn ægucznj tlt p%gftuc Ou+noo "o jc  Onrusjcogucuo, "o jskuctf+uo stroa%tncn fn"toutn +n æf+ngfjrn "o æf&rokl"jrn ku snkurnj "o ku &lkuc, ljgnfoo æc æftrnju#$1ofn n"to tuH$ Au n"to tu Brostlsuc kjrn trnuon s% vof%H

$Au suft nu Brostlsuc$, j &lst r%spufsuc cuo Oljf.$N"to OconH$$Au suft.$$Mjr kofn n"toH$ (Oljf :#0K0)!$Nu suft acjsuc kncuo kjrn stroa% æf puston# FOf+rnptj'o kjcnj Mlgfucuo4F$

Page 41: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 41/109

Go #ljf j rnkuflskut Ŝo j gċrturosot ku sgnrnfon8 F1nc 1jrn vofn +up% gofn, 1jrn æfjoftn +ngofn j &lst "o k%ruoj nu fu suft vrn+fok s%O +nzcna kurnjuj æfk%c'%goftno.F 2#ljf ?8K"

 Brostls vofn s%o æfvn'n pn ljgnfo sgnrnfoj, pn kjrn no l uotjsnr% "o jskuctjrnj, pn kjrn no læfk%ckjsnr%. Nc fn +% l poc+% +ns%vr"ot% +n sgnrnfon "o jskuctjrn &j'% +n jt%c knrnsk.   Go.fjoftngnraċtlruc $ċu fn æf&j)ċ prof pocmncn sjcn mn sgnrnfon Ŝo jskuctjrn - prof sgnrnfoj Ŝo

jskuctjrnj sj, !ċrċ mn pċkjt !j)ċ mn rostls"

Ejgnfoo kjrn fu ju sgnrnfon lro jskuctjrn, fu ju foko uf !nc mn æf)ncnpkoufn lro mrjalstn" Go knckjrn fu cn jrn pn jknstnj fu-: jrn pn Mugfnznu" Go knc kjrn fu-: jrn pn Mugfnznu fu sn jrn foko

 pn sofn, ko nstn kj Ŝo kug fu jr nJostj, j!càfmu-sn æf æftufnrok Ŝo æf ug`rj glr)oo"

Mjkċ kofn&j moftrn flo jr spufn8 rostls nstn l pocmċ prnj mnsċ&àrŜotċ pnftru gofn( fu plt pro&o cj4c - jtufko nJostċ #ljf .fjoftngnraċtlruc kjrn nstn, kj uf lg l`oŜfuot, gjo jprljpn mn gurotlro"$ċ pro&njskċ cj sgnrnfoj Ŝo jskuctjrnj cuo #ljf"

Mjr, &jo, mjkċ uf lg fu &rnj sċ cukrnzn `ofncn, nc &j aċso gnrnu l prokofċ pnftru jknjstj"  Mjr knc kjrn kjut% s% jrufkn cugof% jsuprj nJostnf'no sjcn =jcfokn pn p%gft, l vj a%so ku ukuron æfstnjuj cuo Oljf Æfjoftngnra%tlruc.

 8knstj nstn uf lg &nrokot, k%ko stnjuj jknnj, æftlkgjo kj "o stnjuj kjrn oj klf+us pn krjoo +ncj r%s%rot pf% cj ntcnng, æc vj klf+ukn cj ?ljrncn knc gjo str%cukotlr, Mlgfuc flstru Oosus

 Brostls, kjrn nstn cju+j æfanroclr "o gftuornj ljgnfoclr, jkug "o pururnj "of vnkoo vnkoclr.

 Mn jknnj uo O sn kuvofn scjvj "o æfkbof%koufnj, +ogprnuf% ku jt%c "o ku Mubuc ?&ft,rnognj knj +n l &oof'% "o fn+nsp%r'ot%, jkug "o pururnj "of vnko vnkoclr.

 8gof.

*+)ftuc 0nl+jf ;ċvlr)tuc - Urnmokċ cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo

Page 42: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 42/109

 Bjruc Mubucuo ?&ft, 1n ?n plaljr% cj ltnz, pnkntcuon"tn c%uftrokncn prn&jknro jcn ofogoo "o go"k%ro jcn +ubucuo, "o pc%sguon"tn +of ncn fluc lg c%uftrok

'kug nstn mugofokj mofjoftn mn prjzfokuc :ugofoclr, jmokċ jc @ltnzucuo Mlgfucuo( mugofokjurgċtljrn sn fugnŜtn mugofokj mn mupċ :ugofjrn sju mn mupċ @ltnz( æftrn ncn sn j!cċ @ltnzucMlgfucuo" /ljtn trno, )ofàfmu-fn cujrnj-jgoftn porlfotċ mn $!àftuc @ltnz, fn Ŝo æfkcofċ sċkuantċg cj nc" $ċ kuantċg, mnko, cj $!àftuc @ltnz

Mjtj trnkutċ, mn 'fuc flu, kċutàfm fluc, jg aċsot æf flo æfŜofn sofaurj flutjtn - æf !oof)jrnj knj

fluċ, æf &oj)j knj æfflotċ, jct!nc spus æf rnfjŜtnrnj æf Mlgfuc #osus rostls, ku +jruc Mu+ucuo%ncuo $!àft, prof $!àftuc @ltnz" 'Ŝjmjr fu &j !o !ċrċ mn kjcn sċ cċgurog jkug kn !nc mn fjŜtnrnfluċ nstn jknjstj Ŝo æf kn stċ nj

%uantàfm cj $!àftj /jofċ j @ltnzucuo, $!àftuc 'plstlc Uj&nc jsnguonŜtn putnrnj cuo knj jskufsċku gljrtnj Ŝo ku æf&onrnj Mlgfucuo" 1u&uf+f+ufn æf joj ltnzucuo, zokn nc, gurog, ojr on"of+ +of nj æfvongD gurog pnftru voj'j knj trupnjsk% "o p%k%tljs% "o æfvong pnftru voj'j+ublvfoknjsk%, s&ft% "o pc%kut% cuo Mugfnznu ju fu "to'o k% tl'o k'o æf Brostls Oosus fnjgltnzjt, æftru gljrtnj uo fnjg ltnzjtH Mnko fnjg æfarlpjt ku Nc æf gljrtn prof ltnz 

 pnftru kj, prnkug Brostls j æfvojt +of glr'o prof scjvj jt%cuo, j"j s% ugc%g "o flo æftruæfflornj von'oo... Eguc flstru knc vnkbo j &lst r%stoafot ægprnuf% ku Nc, kj s% sn fogoknjsk%trupuc p%kjtucuo, pnftru j fu gjo &o rlo jo p%kjtucuo  2*lg" O, , O"

 Mup% kug Mlgfuc æfvojt nstn cugofls, "o &ornj fljstr%, æfflof+usn ku bjruc ?&ftucuo Mub prof joj kncno +nj +luj fj"tnro, nstn cugofljs%. Mjr sċ fu krnmn)o, !rj)oclr, kċ tltuc !jkn jokomljr +jruc, cukràfm fugjo pn mofj!jrċ sju æftr-uf !nc gnkjfok u  ukrjrnj jknjstjgftuotljrn sn s%vr"n"tn æf kbop fnv%zut æfc%uftruc lgucuoD bjruc Mubucuo, kjrn sj plalrt cj ltnz, pnkntcuon"tn prof sofn uf "or +n c%uftrokn skbog%ro jcn ofogoo "o go"k%ro jcn +ubucuo,

 pc%sguof+ æf flo +of ncn lguc knc flu, lguc jskufs jc ofogoo. Mn jknnj ?&ftuc 8plstlc Untrufugn"tn ltnzuc +nskbo+nrnj kuantucuo uf k%trn Mugfnznu, j&àfm æf &nmnrn prof jknjstj!lrgjrnj ufuo kjrjktnr glrjc jpjrtn, tjrn prof +jr" %n Ŝo kug pljtn Ŝo trn`uon sċ jo`ċ clk joko, &ċ&lo cċguro prof kàtn&j omno"

Page 43: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 43/109

ċkàfmu-? pn lg mupċ k+opuc Ŝo mupċ jsngċfjrnj $j, Mlgfuc, %nc jtlt-goclsto&, o-j jrċtjt profjknjstj kċ sklpuc sċu uctog stċ æf ægpċrtċŜornj kàt sn pljtn mn cċuftrokċ ku 4c, lkrltofm jknst sklpŜo prof jfugotn klfmo)oo j5utċtljrn"

4c j pus kjcnj kċtrn jtofanrnj jknstuo sklp æf ægpcofornj pcofċ mn rà&fċ j s!oftno $jcn &lo, pn kjrn jæftopċrot-l æf klfŜtoof)j kurjtċ Ŝo fnæftofjtċ j kncuo moftào lg, æfsċ fu ?-j cnajt æf kn pro&nŜtn

lronftjrnj jkto&otċ)oo cuo, ko o-j mċruot co`nrtjtnj mn j jk)olfj jŜj kug &rnj, mupċ `ufuc pcjk, jŜjæfkàt nc sofaur, mn `ufċ&lon Ŝo fnsocot mn fognfo, sċ sn +ltċrjskċ j ug`cj !jrċ j`jtnrn æf &loj cuoMugfnznu, kuflskutċ cuo" #jr pnftru kj lguc s% jo% putof'j +n j 'ofn æf &ru prlproj conrtjtn,

 Nc j æfr%+%kofjt &rokj +n Mugfnznu jct&nc spus sog'%gftuc jtrf%roo +ns%vr"otn +n Mugfnznu, 8tlt'ootlruc, 8tltpurt%tlruc +n aro=% "o 8tltr%spc%totlruc æf +ub, uf+n s%c%"cuon"tn"o conrtjtnj. 

#jtċ tljtn ncngnftncn &on)oo fljstrn mu+l&foknŜto, mupċ ràfmuojcj mn cj æfknput" 1fofmu-sn, ncn!lrgnjzċ l pnrsljfċ ufotjrċ, glrjc-mu+l&foknjskċ, j kċrno &oj)ċ trn`uon sċ sn zomnjskċ Ŝo

sċ&àrŜnjskċ æf jŜj !nc kj, pċtrufsċ mn sog)ċgàftuc mnsċ&àrŜotno jtàrfċro mn Mugfnznu, sċ sn+ltċrjskċ sofaurċ, mn `ufċ&lon, j ug`cj !jrċ j`jtnrn æf s!àftj &lon mugfnznojskċ, jŜj kug o-lcċgurnŜtn klfŜtoof)j, ku æfkrnmof)jrnj kċ æf sk+og` &j rċgàfn æf ægpċrtċŜorn kàt sn pljtn mncċuftrokċ ku Mugfnznu, %jrn nstn #z&lruc &on)oo, Ŝo kċ &j !o !nrokot æf 4c" 'stj nstn gnfornj lgucuo,Ŝo mjkċ fu jr !o !lst kċmnrnj, &oj)j cuo jr !o kurs gnrnu jŜj kug jrn nj clk tltmnjufj cj s!of)ooæfanro"

%ċmnrnj j strokjt ràfmuojcj cċuftrokċ j &on)oo mu+l&foknŜto" Eguc j kċzut mn cj Mugfnznu, ŜoægpċrtċŜornj fngo5clkotċ ku 4c s-j kurgjt, sog)ċgàftuc jtàrfċroo mn 4c j jglr)ot sju j scċ`ot, Ŝolguc f-j gjo j&ut putnrn sċ )ofċ æf !ràu prlproj co`nrtjtn, kn fu gjo fċzuoj mn5j æf urgj &loo cuoMugfnznu, ku jtàt gjo guct ku kàt Ŝo klfŜtoof)j !on kċ æfkntjsn mn tlt sċ-o gjo tàckuojskċ &loj cuoMugfnznu, !on æfknpusn s-l tàckuojskċ stràg`" 'Ŝj s-ju mnz`ofjt ncngnftncn &on)oo mu+l&foknŜto -Ŝo j ponrot &oj)j mu+l&foknjskċ"

æftrn togp, !ornj lgucuo j rċgjs jknnjŜo, Ŝo gnfornj cuo jŜo5mnrnj" %j jtjrn, rnjŜnzjrnj cuo fu putnjsċ sn sċ&àrŜnjskċ æftr-uf jct k+op mnkàt prof rnjŜnzjrnj putnroclr cuo mu+l&foknŜto proglrmojcn Ŝo

 prof rnjmuknrnj clr cj rncj)oocn rnkoprlkn kjrn cn-ju !lst gnfotn" /lkgjo jknjstj sċ&àrŜnŜtn /jofj@ltnzucuo mupċ ku&nfotj prnaċtorn proftr-uf Ŝor mn sk+og`ċro cċuftrokn"

%j sċ &ċ cċguro)o, &ċ &lo mj uf nJngpcu" $!àftuc 'plstlc Untru prlpl&ċmuonŜtn æf zouj%ofkoznkogoo" %no mn !j)ċ, mupċ kn ju jskuctjt prnmokj, ju stroajt8 N 5o jtufko, kn s% &jkngHF$!àftuc 'plstlc cn-j rċspufs8  Ulk%o'ov%4,  ojr jctufmn&j stċ skros8  Ulk%o'ov% "o krn+n'o æf

 Nvjfabncon 20k" ?, ?7, Ŝo s% sn ltnzn &onkjrn +oftrn vlo æf fugncn cuo Oosus Brostls, "o vn'o  progo +jruc ?&ftucuo Mub 2jptn K, ;" Æf'ncnan'o kn sj æftgpcjtH  Urlplv%+uornj j cugofjt klf"toof'jD cugofjt%, klf"toof'j j æfvojt sog'%gftuc jtrf%roo +n Mugfnznu, jct&nc spus &rokj+n Mugfnznu - Ŝo ojtċ kċ mof ofogċ j onŜot stroaċtuc8 N%n sċ !jkngF $ċ &ċ plkċo)o, sċ krnmn)o, sċ

 progo)o +jruc prof `ltnz"

J tn plkċo æfsnjgfċ j cċsj cukrurocn pltrovfokn cuo Mugfnznu Ŝo j tn æftljrkn cj Nc - sjuAtltufjA j bltċræ conrtjtnj tj sċ ugcn ojrċŜo æf vloj <uoA jŜj kug nrj nj bltċr)tċ cj æfknput

1nc kn sn plk%on"tn jr &o ajtj +n jstj +jr kug s% trnjk% cj &jptn, +jk% nc sogtn æf sofn pn +n l pjrtn sjgjvlcfokj sj fnputof'%, ojr pn +n jctj copsj p%koo ku Mugfnznu, pn 1jrn tlt+njufj OO 

Page 44: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 44/109

gfoj, "o ku klf"toof'j sj, pn kjrn tlt+njufj l =oafnjH  lkgjo sprn vof+nkjrnj jknstlr fnputof'n +n k%pntnfon o sn +ju bjruc Mubucuo kj rnjzog jc t%rono glrjcn "o krn+of'j æf

 Mlgfuc Oosus Brostls kj ufok go=clk +n ægp%kjrn j klf"toof'no "o +n uforn +of flu ku Mugfnznu. 

@ċaj)o ljrn mn snjgċ kċ joko, æf ràfmuojcj knj fluċ, +jrokċ, tljtn ncngnftncn Ŝo putnrocn mofjoftnjcn &on)oo mu+l&foknŜto, kjrn æf kċmnrn nrju scċ`otn Ŝo mnz`ofjtn, suft jmusn ojrċŜo cj æfsngfċtjtnj

Ŝo cj ufornj clr mn cj æfknput  ?og'%gftuc jtrf%roo +n Mugfnznu æfvon prof plk%of'%,klf"toof'j nstn cugofjt% +n kuvftuc cuo Mugfnznu, conrtjtnj nstn æft%rot% +n k%trn bjr,ægp%rt%"ornj ku Mugfnznu nstn go=clkot% prof krn+of'j æf Mlgfuc Oosus Brostls, sofauruc 

 o=clkotlr æftrn Mugfnznu "o ljgnfo. 8st&nc, tljtn ncngnftncn &onkjrn prof +lktlroj sj jpjrtn"o +%t%tljrn +n voj'% æfvon.

0jo rċgàfn mljr kj ncn sċ !on ufotn, !lkjcozjtn kj foŜtn rjzn" /lkgjo jstj sn sċ&àrŜnŜtn prof `joj `ltnzucuo, kjrn æf jknjstċ pro&of)ċ nstn uf !nc mn kuptlr +j-rok, ufmn mof ncngnftncn &on)oomu+l&foknŜto, rn!ċkutn gjo æfjoftn jŜj kug jg jrċtjt, nstn zomotċ prof +jruc jtltcukrċtlr !ċpturj

fluċ æftru rostls #osus, nstn pcċsguot lguc jskufs jc ofogoo" Mof jknjstċ `jon onŜog æfflo)otlkgjo æf jknst æf)ncns, fn sog)og æfflo)o æf !ncuc jknstj, mupċ kn jg austjt moftr-l jst!nc mn &oj)ċfluċ - Ŝo æfknpng j !o !nroko)o"

1otj)o-&ċ kn sn spufn mnsprn kno kjrn s-ju klf&nrtot æf urgj prlpl&ċmuoroo $!àftucuo 'plstlcUj&nc" Mupċ kn ju progot ku&àftuc - sn spufn æf kjrtnj jptnclr $!of)oclr 'plstlco - jkn"toj sjultnzjt "o æf+jt% sn j+jua% k% ju æfknput j pntrnkn æf æfv%'%tur%, æf ægp%rt%"orn, æfrua%koufn, k% nrju tl'o ægprnuf%, k% jvnju tljtn +n l"tn, k% nrju pjrk% uf sofaur su&cnt "o ufsofaur trup pntrnknju æftruf kuant æf tngpcu, æc c%u+ju &%r% klftnforn pn Mugfnznu æftruukuroj "o sogpcotjtnj ofogoo  2&" jptn K" æfmjtċ kn s-ju `ltnzjt, ju Ŝo æfknput sċ trċojkċ &oj)j knjfluċ" 'knjstċ &oj)ċ fluċ nstn klfŜtonftozjtċ mn tl)o kno kn sn `ltnjzċ Ŝo nstn pjrtnj Ŝo glŜtnfornjclr" Mupċ kn jg jmufjt jkug æftr-l sofaurċ omnn, klrnspufzċtlr ràfmuoncoo clr mn cj æfknput, tljtn

 profkopoocn &on)oo mu+l&foknsk-+jrokn, &nmng kċ prof mosplzo)oj clr cċuftrokċ kno `ltnzj)o suftjst!nc8 prof krn+of'j æf Mlgfuc Oosus Brostls, +up% kn sju ægp%kjt ku Mugfnznu "o ju progot +n cj Nc putnrn bjrok%, krn"tofoo sn sogt blt%r'o "o putnrfoko s% ugcn &jr% jjtnrn æftru vlojcuo Mugfnznu, cukru pn kjrn æc "o rvfnsk, &oof+ ajtj +n lrokn lstnfnco "o +n lrokn =nrt&n, sog'of+ ukuroj ægp%rt%"oroo +ugfnznon"to ægp%rt%"orn vrngncfok%, kn æfk% +n joko l aust% pn knj &%r%+n s&r"ot, kjrn vj s% &on æf vn"fokon.

/lkgjo æf jknjstj klfstċ mnsk+omnrnj kuantucuo `uf, jct!nc spus !lrgjrnj kjrjktnrucuo glrjckrnŜtofnsk" 9% spuf jstj kj s% fu uotj'o k% putnrnj ltnzucuo fu st% fugjo æf æfflornj bjrok% j

 putnroclr &orn"to jcn +ubucuo, ko "o æf skbogjrnj glrjc% j kjrjktnrucuo, æf jgf+lu%ægprnuf%.

 Ultrovot rf+uoncoo +ugfnznon"to, cj æfknput ju clk æf +ubuc lgucuo skbog%ro glrjcn, ojr +up%jknnj bjruc, s%c%"cuof+usn æf lg prof tjof%, cn pnkntcuon"tn æf nc "o prof &jptuc jknstj æfflon"tn

 &ornj cuo.  Æf krn"tof fu gjo nstn +ljr &ornj, ko nstn +n jkug "o bjruc. Un +ofj&jr% nc nstn cj &nc kjtl'o fnkrn"tofoo, æfs% +n &jpt nc nstn jgnstnk +n &orn "o bjr. 

'rjgj, mn pocmċ, skljtn uf sufnt surm, pn kàfm æf jgnstnk ku jraoftuc sufċ gjo kurjt Ŝo gjocogpnmn, ku tljtn kċ cj æf!ċ)oŜjrn fu sn `jaċ mn snjgċ mnlsn`ornj" %j jrjgj sogpcċ n !ornjfljstrċ( !ornj kjrn j progot +jruc prof `ltnz nstn kj jcoj5uc mn jrjgċ ku jraoft" Un mofj!jrċ pljtn kċjsngċfjrnj nstn mnsċ&àrŜotċ, æfsċ pn mofcċuftru &jcljrnj sn mnlsn`nŜtn ku guct" 'st!nc, krnŜtofuc

Page 45: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 45/109

Ŝo fnkrnŜtofuc pjr cj !nc pn mofj!jrċ, mjr kjrjktnruc clr cċuftrok, `j pjrkċ k+ojr jckċtuornj cċuftrokċ,nstn jct!nc" /ljtċ scj&j krnŜtofucuo nstn æfcċuftru" %rnŜtofoo æfŜoŜo fu plt sċ fu æŜo mnj snjgj mnjknjstċ mnlsn`orn Ŝo sk+og`jrn - Ŝo jstj fu sprn &ċtċgjrnj sgnrnfono clr, ko kj sċ # sn mnj scj&ċcuo Mugfnznu, %jrn æo gàftuonŜtn" u tltuc ponrn æf lguc kċzut" 1rgncn !rugusn)oo moftào rċgàfæf tljtn putnrocn cuo, jtàtj mljr kċ putnrocn jknstnj s-ju mnz`ofjt cj !nc kj l lacofmċ spjrtċ" #jr kàfmsn rn!jkn cugnj cċuftrokċ j &on)oo mu+l&foknŜto, nstn cj !nc kj l lacofmċ æftrnjaċ, kjrn rċs!ràfancogpnmn tljtn trċsċturocn Ŝo pċr)ocn !n)no kncuo kjrn pro&nŜtn æf nj" æftlrkàfmu-sn sprn æfcċuftruc sċu,

kċko æfcċuftruc sċu trċonŜtn, krn"tofuc pljtn, ljrn, s% fu vj+% æf sofn jknjst% æftrnaogn kn oj &lst +%ruot%H

>lo !lclso jkug jctċ klgpjrj)on" æfjoftn +n ltnz, lguc nstn kj pjrjcotokuc# fu pljtn foko s% snskljcn, foko s% sn go"tn. Mup% ltnz nc nstn kj pjrjcotokuc vof+nkjt +nsprn kjrn ostlrosn"tn

 Nvjfabncoj k% gnranj s%rof+ "o vnsncof+usn. 8st&nc, sog'%gftuc volokoufoo "o t%rono putnroclr sjcn, kjrn æo nstn prlprou krn"tofucuo, kn j progot bjruc prof ltnz, pljtn ljrn s% fu &ong%rturosot +n klf"toof'%H 

#jtċ æfkċ l ogjaofn" Ek+njfncn ju trno pċr)o" %àfm jknstnj suft &àràtn ufj æf jctj, lk+njfncn fujrjtċ cukrurocn kug trn`uon, æfsċ kàfm suft æftofsn tltuc sn &nmn prof ncn `ofn" Ek+njfuc æfk+opuonæftrnotj fljstrċ jckċtuorn, mof mu+, su!cnt Ŝo trup" Urof kċmnrn, mu+uc s-j supus su!cntucuo, Ŝo su!cntucægprnufċ ku mu+uc - trupucuo, Ŝo prof jknjstj ju æfknput sċ &jmċ prlst cnaċturocn moftrn ncn, sċ sn)ofċ prlst ufuc !j)ċ mn jctuc" Urogof+ fj"tnrnj flu%, bjrok%, +ubuc nstn rnpus æf +rnpturo 'ofnsu&cntuc æf rf+uojcj sj, ojr prof nc "o trupuc. Eguc +lf+n"tn jtufko jknj rf+uojc% j

 p%r'oclr &oroo cuo kjrn oj &lst gnfot%, æ"o +% snjgj ku cogpnzogn +n cna%turocn sjcn ku knruc "o ku p%gftuc "o sn 'ofn ku vrn+fokon &j'% +n ncn. E jsngnfnj rnlràfmuorn sn pljtn jskufmn ljrn mnlk+oo gof)oo Ŝo jo klfŜtoof)no

9n+n'o jkug kjrn nstn putnrnj ?&ftucuo ltnz "o kug fu sn plt jskuf+n +n flo gftuotljrncncuo cukr%ro +of floH #ftrj)o jkug æf &lo æfŜo&ċ Ŝo +ltċrà)o sofauro mjkċ nstn jklcl sju fu knnj kn mċ$!àftuc @ltnz"

Mjkċ nstn, sċ mċg guc)ugotċ Mlgfucuo !ċrċ j fn romokj æf scċ&o pn flo æfŜofn, pnftru kċ tltuc n mncj 4c( ojr mjkċ fu-o, sċ fn mċg sofauro æf &ocnja, Ŝo sċ fn gustrċg, Ŝo sċ fn arċ`og j ægpcofojknjstċ copsċ prof /jofj Ulkċof)no, prof kjrn sn `ltnjzċ mof flu kno kn sn plkċonsk, mjr fu æfkrostncfo)ċ, ko æf cjkrogo, mnŜo prognsk &oj)ċ fluċ cj !nc kj knj kjrn sn mċ æf krostncfo)ċ" 'gof

=otrlplcotuc Juaustof mn >clrofj - 9gocon cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo -Mlmn1jognrlf-uc #2"ncn $! zocn?%

Page 46: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 46/109

$ċr`ċtljrn j&ng, ou`o)oo gno" $ċr`ċtlrog $!àftuc MlmnZjognrlf" 1n nstn +l+nLjognrlfucH  Nstnl pnrolj+% kjrn æfknpn +n cj 1r%kouf (0/ +nkngron! "o sn tnrgof% +n lltnjz% (; ojfujron!.

9ofn jmokċ ?K zocn 2 mof mnkng`ron Ŝo 7 mof ojfujron < ku nJknp)oj '5ufucuo @l`ltnzno" .f togpucMlmnZjognrlfucuo, mjtċ !oofm `ukuroj sċr`ċtlroclr, sn !jkn mnzcnajrn cj tljtn" >ċ prnzoft pn skurtkncn gjo ogplrtjftn sċr`ċtlro jcn MlmnZjognrlfucuo"

Urogj sċrċtljrn nstn /jŜtnrnj Mlgfucuo #!( mnkngron%  0jrn, ojr tngplrjc progjsċr`ċtljrn j krnŜtofċtċ)oo" jptuc kċ rostls s-j fċskut nstn Njc!jI sju æfknputuc krnmof)no fljstrn,rċmċkofj, Nrċmċkofj knj fnumjtċI j $!oftno fljstrn @osnroko( rċmċkofj fu j !lst sċmotċ Ŝo fu j !lstjmċpjtċ mn lg, Ŝo mn jknnj rċgàfn fnmnzrċmċkofjtċ" Go mupċ kug mof rċmċkofċ rċsjr rjguro Ŝo!clro, jŜj Ŝo mof jknjstċ sċr`ċtljrn prl&of tljtn kncncjctn sċr`ċtlro" Mjkċ rostls fu s-jr !o fċskut,

fu jg !o j&ut @l`ltnjzċ 2/nl!jfoj, fu jg !o j&ut >ofnrnj knj gjrn, fu jg !o j&ut %ofkoznkogn" Aj"tnrnj Mlgfucuo nstn progj s%r%tljrn, gjokj sju gotrlplcoj s%r%tlroclr.

1n s%r%tlrog +n 1r%koufH  %nc gjo gjrn n&nfognft mof ostlron"  Aoko j &lst, foko sj juzot vrnl+jt% kj Mugfnznu, 1jrn j krnjt tljtn "o 1jrn clkuon"tn æf knruro, s% sn plaljrn pn

 p%gft4 8 purtjt trup lgnfnsk +of prnj kurjtncn sfaouro jcn ?&oftno A%sk%tljrn +n Mugfnznu. 8 tr%ot )) +n jfo joko, =lsD j æfv%'jt kncn gjo &rugljsn kuvoftn, j &%kut goo +ngofufo, ?j r%stoafot, 5oj v%rsjt kofstotuc ?%u ?fan +n kn tljtn jknstnjH Mof ouorn. 1js%c gftuojsk% pn lg.

J mluj sċrċtljrn j Mlmn1jognrlf-ucuo #!. mnkngron% sn fugnŜtn *ll-ruc Urnjs+oftno/ċskċtljrn mn Mugfnznu $n fugnŜtn sl`lr, mnljrnkn @osnrokj fljstrċ fn k+njgċ pn flo, tl)oklpooo no, sċ fn jmufċg, sċ fn stràfang æf `osnrokċ j mluj zo mn %rċkouf, kj sċ kofstog pnUrnjs!àftj ċskċtljrn mn Mugfnznu" Go nstn &rnmfokċ mn kofstorn" Unftru kċ Urnjs!àftj nstn gjo

 prnsus mnkàt æfanroo Ŝo mnkàt jr+jfa+ncoo" 4stn .gpċrċtnjsj, 0jgj, sofaurj æftrn gocoljfncn mn!ngno kjrn j !lst aċsotċ &rnmfokċ sċ-: fjskċ pn 0àftuotlruc cugoo"

J trnoj zo mn "rċkouf #!3 mnkngron% suftng kbngj7o sċ-c kofstog pn *+)ftuc Ctn+jf ' !lst proguc mojklf jc $!oftno fljstrn @osnroko" Mojklf kjrn j !ċkut gofufo, j j&ut ou`orn æf ofogċ, prlpl&ċmuoj æf!cċkċrjt fugncn cuo #osus rostls" Mn jknj j prl&lkjt rċutjtnj Ŝo of&omoj oumnoclr" Go prnkug pn rostls :-ju profs Ŝo :-ju mus æf sofnmrou, jŜj Ŝo pn Gtn!jf8 c-ju cnajt, c-ju mus cj 5umnkjtċ, c-ju klfmjgfjt cj gljrtn" 'plo c-ju skls æf j!jrj kntċ)oo Ŝo jklcl c-ju ukos ku pontrn"

Page 47: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 47/109

'st!nc j mn&nfot gjrtor" Go æf jknc togp Gtn!jf .c ruaj pn Mugfnznu Nsċ fu cn slkltnjskċI, sċ fu cnoj æf kjckuc jknst pċkjt 2jptn , O3"

Æf j kofknj zo #!' mnkngron% prċzfuog pn *+of7oo UrufkoA pn klpooo kjrn jvnju jknnjŜo v)rstċku rostls Ŝo kjrn ju +lst ukoŜo mn Orlm  %rnmnj kċ mjkċ &j ukomn tl)o klpooo mn pjrtn `ċr`ċtnjskċsu` mlo jfo, proftrn no &j !o Ŝo rostls" Mjr rostls, ku Urnjs!àftj Ŝo ku mrnptuc #lso!, j !uaot moftogp æf 4aopt" 'u rċgjs jklcl pàfċ kàfm j gurot #rlm" Go j gurot ku l gljrtn rnj8 j !lst gàfkjt

mn &onrgo 'tufko æfsċ, pn kàfm æfkċ ægpċrċ)nj, j !ċkut jknc gjrn rċu" Mjr kn n æf!roklŜċtlrjptuc kċ jknj krogċ sn æftàgpcċ Ŝo jstċzo #rlm j æf5ufa+ojt ?="333 mn prufko, ojr jstċzo mljr æf4cjmj, æf !onkjrn jf, æf kcofokocn mn aofnklclaon gnmoko Ŝo gjgn ukom < kà)o prufko 33"333'knŜtoj suft #rlzoo klftngplrjfo, kjrn &lr mj æf!roklŜċtlr rċspufs cuo Mugfnznu" %+ourntj5ncn sjuj&lrturocn suft knj gjo gjrn krogċ" Mjkċ &ofn &rnl !ngnon Ŝo ægo spufn, Nnu jg pus !lk Ŝo jg jrsl `osnrokċI, l &lo onrtj( mljr kċ-o &lo spufn sċ zomnjskċ l `osnrokċ fluċ" Mjkċ æfsċ &j &nfo l!ngnon Ŝo ægo &j spufn, Nnu jg !ċkut j&lrt, jg jrufkjt uf klpoc Ŝo fu mju fjŜtnrn cj jc)o klpooI,jtufko fu Ŝtou kn sn ku&ofn j !jkn( fu Ŝtou mjkċ Mugfnznu ojrtċ pċkjtuc jknstj" /rn`uon kj kofn&jsċ sn plkċojskċ Ŝo sċ pcàfaċ guct"

- 0nrang jŜjmjr gjo mnpjrtn æf MlmnZjognrlf" >ofn jplo Ŝo zouj j lptjA Jfuc lfu #$ ojfujron%*ċrċtljrnj pn kjrn l prċzfuog sn fugnŜtn 0ċonrnj-ægprnHur j cuo rostls rostls, æf zouj jlptj mn cj fjŜtnrn, klf!lrg ku plrufkj :naoo glzjokn, j !lst tċojt ægprn5ur( Ŝo æf jknj zo < prnkuglrokn klpoc jstċzo cj `ltnz - prognŜtn uf fugn" %jrn fugn %nc gjo æfjct fugn, knc gjo mucknfugn8 fugncn mn N#osusI 2:ukj K, K?" 2Oosus? nstn uf kuv)ft nvrnonsk Ŝo æfsnjgfċ2g)ftuotlr?( mnljrnkn j gàftuot, gftuon"tn "o vj gftuo cugnj +n p%kjtncn no  2&nzo 0jtno ?,K?" Augncn cuo Oosus Brostls nstn jtltputnrfok, skljtn +nglfoo, t%g%+uon"tn lcocn, æfvojz%glr'oo. ?%c plgnfog pururo ku kofstn "o ku ouorn, "o s% &og soauro k% prof Nc ju clk kncn gjo gjro gofufo.1rgnjzċ '5ufuc @l`ltnzno 27 ojfujron, kjrn fu oftrċ æf kjckucuc Mlmn-Zjognrlf-ucuo" .f jknjstċzo tl)o kà)o suft krnŜtofo plstnsk jspru( gċfàfkċ mljr pàofn Ŝo jpċ Ŝo sn kurċ)nsk"

;ouj urgċtljrn #. ojfujron% nstn mn-jkug uctogj sċrċtljrn j Mlmn-1jognrlf-ucuo Nstn@lltnjzj #*ċrċtljrnj <ugofoclr% sju 0nl+jfoj $ċr`ċtlrog !jptuc kċ Mugfnznu s-j jrċtjt æfcugn kj $!àftj /rnogn8 /jtċc, ouc Ŝo $!àftuc Mu+" $-j jrċtjt cj ràuc #lrmjf kàfm s-j `ltnzjtrostls" Mn jknnj, æf jknjstċ zo gnrang cj jpn Ŝo cn s!of)og jrufkàfm kruknj" 'knjstj nstn$ċr`ċtljrnj :ugofoclr 2@l`ltnjzj"

Mupċ @l`ltnjzċ urgnjzċ NojrċŜo æf j!jrj MlmnZjognrlf-ucuo - sċr`ċtljrnj $!àftucuo #ljf@ltnzċtlruc, kjrn s-j æf&rnmfokot sċ `ltnzn æf rnpn5ufocn #lrmjfucuo pn Mlgfuc flstru #osusrostls"

'knstj nstn MlmnZjognrlf-uc" .f pu)ofn Ŝo sogpcn ku&oftn &-jg prnznftjt kncn gjo ogplrtjftnsċr`ċtlro jcn cuo" Go jkug, tljtn jknstnj sċ cn trjfs!lrgċg æftr-l ruaċkoufn" $ċ cn spufng kuku&oftn mn ruaċkoufn8

 Brostljsn, kjrn njo plalrt pn p%gft pnftru flo p%k%tl"oo, æ'o guc'ugog +of j+fkurocn

ofogoo fljstrn. Æfvrn+fokn"tnfn s% n ouog, s% krn+ng æf ofn "o s% fn æfkbof%g 7on pf% cjuctogj fljstr% su&cjrn "o s% pnkntcuog voj'j fljstr% ku kuvoftncn#  6Ulgnfn"tng%, Mljgfn,kf+ vno vnfo æftru Ægp%r%'oj j< (ukj 0), -0!.

 Urnjs&ft% ?t%pf%, tu kjrn tnjo æfvrn+fokot s% fj"to pn Brostls "o n"to gjo prnsus +n æfanro 

Page 48: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 48/109

"o +n jrbjfabnco, fu fn p%r%so. Æf fnflrlkorocn "o fnkjzurocn fljstrn fugncn t%u æc jvng pnuzn. 6Urnjs&ftj gnj4< (6jokj Mlgfucuo4<! stroa% tl'o.  N Urnjs&ft% ?t%pf%, +n

 Mugfnznu A%sk%tljrn, rlja%tn pnftru flo, p%k%tl"oo I 2Uj&nknrfo)j gjrn"

 ?&oftn 5tn&jfn, tu kjrn 'ojo v%rsjt sfancn t%u pnftru Brostlsuc flstru "o n"to æftouc guknfok,æfvrn+fokn"tnfn "o pn flo s% krn+ng æf NcD "o +n vj &o fnvlon kbojr "o sfancn flstru s%c +%g

 pnftru ouornj uo.

 ?&of'oclr Urufko, kjrn jkug suftn'o æf knruro ægprnuf% ku æfanroo, v% rua%g, go=clko'o,æf+upcnkj'o pn Mugfnznu &j'% +n flo, p%k%tl"oo, s% fn onrtn "o s% fn +nj putnrn s% æfknt%gæf&rokl"%tlruc p%kjt jc jvlrturoclr.

 Mljgfn Oosusn Brostljsn, 61nc kn njo jr%tjt Mugfnznu<, u kjrn jo progot fugncn knc prnj+uckn, &% s% +ospjr%, n rua%g, lrokn buc% "o cjs&ngon "o fn æfvrn+fokn"tn pn flo s% kofstog "o s% fn æfkbof%g fugncuo %u, "o j"j s% fn æfkbnong voj'j.

 5o tu, kofstotn nra%tlrucnÆfjoftn, kjrn tnjo æfvrn+fokot s% ltnzo pn Brostls, tn rua%g,

go=clkn"tn pnftru flo, p%k%tl"oo.*+)ftċ 0rnognB UċroftnA >oucn Ŝo Mubucn *+oftnA gocuonŜtn cugnj tj Jgof

'Ŝj sn ku&ofn sċ pntrnkng jknstn s!oftn zocn8 sċ fn jgoftog tljtn jknstn gjro n&nfognftn kjrn juj&ut clk pnftru gàftuornj fljstrċ"

on kj Mugfnznu sċ fn gocuojskċ" Unftru kċ kncn gjo gjro pċkjtn jcn plplrucuo flstru suft trno".ftào, !jptuc kċ fu sn gjo fjsk klpoo Ŝo soaur kċ-Ŝo ukom klpooo - jcjctċonro l !ngnon go-j spus kċ j!ċkut pjtru j&lrturo( Ŝo ràmnj 'c mlocnj8 `cjs!ngoj" Go jc trnocnj8 mns!ràfjrnj, jmuctnruc Ŝo tljtnjknstnj"

Mn jknnj, æfjoftn mn j &nfo zouj knrtċroo, sċ-c juzog pn #ljf .fjoftngnraċtlruc, kjrn stroaċNUlkċo)o-&ċ6I 20jtno , K" Ulkċo)o-&ċ, kcnroko Ŝo cjoko, `ċr`j)o Ŝo !ngno, tofnro, `ċtràfo Ŝo klpoo,jc`o, fnaro Ŝo rlŜoo, tl)o" Mjkċ fu fn &lg plkċo, &jo Ŝo jgjr mn flo"

Ijk% Mugfnznu kj fluc 8f s% &on uf jf +n plk%of'% "o +n klfvnrtorn prof go=clkorocn A%sk%tljrno +n Mugfnznu "o jcn tuturlr s&of'oclr. 8gof.

(Egocoj otrlplcotucuo +n Iclrofj, p%roftncn 8uaustof Zjf+oltos, æf ?&ftj osnrok% j1uvolsucuo Ajug 8rgnflblrols Iclrofj, Mugofokj +ofjoftn +n lltnjz%, K).K:.:20!

Page 49: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 49/109

Onrlmojklf 5osjrolf Ouaucnsku - Urnmokċ cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo

 8knstj nstn Iouc nu knc ouot, æftru kjrn jg ofnvlot4 20jtno ###, ?"""

rj)o krnŜtofo, kàfm s-j plalràt pn pċgàft ouc cuo Mugfnznu, æftufnrok gjrn jklpnrnj cugnjæftrnjaċ" .f5lsornj glrjcċ j plpljrnclr æftrnkusn lrokn cogotn" Egnfornj, rċfotċ cj kucgn æf &oj)jsu!cntnjskċ Ŝo trupnjskċ nrj pn gljrtn"

#osus rostls ouc cuo Mugfnznu, kàfm j &nfot, j aċsot cugnj jknjstj ljr`ċ, ug`càfm æf æftufnrok,ku lk+oo jklpnro)o mn l pnrmnj j fnŜtoof)no, mn arnŜnco Ŝo supnrsto)oo" u &nmnj foko mn ufmn &ofn,foko ufmn j&nj sċ j5ufaċ Ŝo foko kjcnj pn kjrn trn`uoj sċ gnjraċ" #osus j aċsot cugnj surmċ, kuurnk+ocn jstupjtn cj plrufkocn cuo Mugfnznu, kċko fu nrj æf stjrn sċ æf)ncnjaċ foko acjsucklfŜtoof)no" ouc cuo Mugfnznu j aċsot cugnj Ŝk+oljpċ, kċko sn pltokfnj cj !onkjrn pjs Ŝo sn tàrj æf

 pjtogo Ŝo æf krogn" 0oncuŜncuc cuo Mugfnznu j aċsot cugnj cnprljsċ, jklpnrotċ ku rċfo mn cj kjp pàfċ cj pokoljrn"

Uċkjtn arlzj&n mn cj kno mof pjcjtn pàfċ cj kno gjo goko kn clkuoju æf `lrmnon" MnŜo gnmokoo clr fucopsnju, kċko j&nju l guc)ogn mn prnl)o, l guc)ogn mn æf&ċ)j)o Ŝo glrjcoŜto kjrn mċmnju ràfm pnràfm rn)ntncn Ŝo cnjkurocn clr, mjr æf zjmjr( prnl)oo jknŜtoj nrju gjo guct ægpċtogo)o mnkàt plplruc,!oofmkċ nrju prnl)oo gofkoflŜoclr zno" #jr æf&ċ)j)oo nrju stċpàfo)o mn kncn gjo skàr`ljsn pċkjtn"@ojtj cugn æfknrkjsn tljtn cnjkurocn, mjr fu-Ŝo aċsosn &ofmnkjrn"

%u tl)oo, mn cj gok cj gjrn, sn rċsuknju æf k+ofurocn arncn pn pjtuc murnroo æf tljtn !ncurocn( mn knljrn Unftru kċ fu j&nju glmnc mn urgjt, fu &nfosn ouc cuo Mugfnznu æf cugn, 0oncuŜncuc cuoMugfnznu, kjrn trn`uoj sċ romokn pċkjtncn cugoo Mn jknnj cugnj mn jtufko, !oofm æf jknjstċsotuj)on glrjcċ &rnmfokċ mn pcàfs, stroaj8 $%s%rotucn, str%cukornj cugofoo kncno vn"fokn, sljrncn+rnpt%'oo, vofl "o cugofnjz%fn, k%ko suftng æf æftufnrok "o æf ugrj glr'oo. Ægp%rjtuc 

fnjguroclr, +lrotuc plpljrnclr, vofl "o gftuon"tn pn lguc pn kjrn cjo &%kut, Ngjfloc, Ægp%rjtuc flstru, cnaouotlruc flstru, j"tnptjrnj fnjguroclr "o ftuotlruc clr, vofl, Mljgfn"o gftuon"tnfn, Mugfnznucn4$

Page 50: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 50/109

'knstj nrj stroaċtuc mof ofogċ jc plplrucuo kncuo jcns, plplrucuo n&rnu, Ŝo ku nc jc tuturlr  plpljrnclr mof cugn" Go stroaċtuc jknstj mn 5ls s-j suot pàfċ cj trlfuc cuo Mugfnznu Ŝo goclsto&uc%rnjtlr j juzot stroajrnj" 'tufko knc mrnpt sn plaljrċ kj l pcljon rlmotljrn, pċgàftuc sn mnsk+omnŜo æftr-l trnsċrorn mn `ukuron fjŜtn pn 0àftuotlruc sċu" %u&àftuc sn !jkn trup Ŝo sn jrjtċ æf go5clkucljgnfoclr, pcof mn +jr Ŝo mn jmn&ċr"

.fjoftn mn j sn jrċtj ouc cuo Mugfnznu æf cugn, j !lst prl!n)ot ku sutn Ŝo goo mn jfo æfjoftn" 'plo

 prlpl&ċmuot mn $!àftuc #ljf @ltnzċtlruc, cj ràuc #lrmjf, pn kjrn :-j Ŝo jrċtjt ku mnantuc plpljrnclr zokàfm8 F Ojt% oncu"ncuc cuo Mugfnznu, kjrn ro+ok% p%kjtncn cugoo4I $!àftj fljstrċ@osnrokċ fn k+njgċ jstċzo kj sċ snr`ċg jknjstċ gjrn tjofċ j jrċtċroo Mlgfucuo cj jpncn #lrmjfucuokàfm j `ofn&lot sċ sn `ltnzn mn cj #ljf æf ràuc #lrmjf"

 ?% fn +nskbo+ng +jr "o flo ofogocn kj s% putng progo 1uvftuc +ugfnznonsk "o ofn&%k%tljrncnsjcn æfv%'%turo pnftru gftuornj fljstr%. rnkusnr% trnoznko +n jfo +n kf+ l stnj &rugljs% "o cugofljs% str%cukosn pn knr, kj uf sngf +n f%+n=+n, +n onrtjrn "o gftuorn j plpljrnclr.rnoznko +n jfo nrju +n kf+ gjaoo +of p%r'ocn %s%rotucuo v%zusnr% jknjst% stnj "o, provof+ 

jknst sngf ku guct% krn+of'% "o ku +rjalstn, sju +us cj ntbcnng s% sn æfkbofn 1lpocucuo +n Ægp%rjt kjrn sn f%skusn.

'knst ægpċrjt kjrn j`oj sn fċskusn j&nj kj pjcjt l pnŜtnrċ, ojr kj trlf l onscn, j&nj scu5otlro foŜtnjfogjcn, kj gjfton ægpċrċtnjskċ skutnkncn sċrċkono Ŝo jcn ugocof)no" 0jrn cn-j !lst gorjrnjgjaoclr cj fjŜtnrnj jknstuo klpoc .gpċrjt" /ogpuc trnkusn Ŝo fognfo fu-Ŝo gjo jgoftnj mn stnjujgofufjtċ kjrn sn &ċzusn pn knr" Go jŜj trnkurċ trnoznko mn jfo mn cj fjŜtnrnj cuo #osus Ŝo lptsprnznknmn cj knj moftào jrċtjrn j :uo æf tngpcuc mof #nrusjcog"

.f jknjstċ &rngn, stjrnj Ujcnstofno mn&nfnj mof kn æf kn gjo trostċ" #umnnj j !lst jcopotċ mnægpċrċ)oj rlgjfċ Ŝo, mn pnstn mluċznko mn jfo, prn!nk)oo rlgjfo æftrn`uof)ju j`ocotjtnj Ŝo nfnraojclr kj sċ jpnsn jknst plplr kjrn fu &loj sċ prognjskċ 5uauc" 4&rnoo fu gjo j&nju foko uf rnan Ŝoco`nrtjtnj mospċrusn, ojr pjtroj clr sn ponrmnj" 'knst pċgàft pn kjrn Mugfnznu æc mċmusn ku prn)ucjtàtlr gofufo cuo '&rjjg, pn kjrn-c progosn kj !ċaċmuof)ċ, jknst pċgàft s!àft ufmn #lso! æo gutjsnlsngoftncn cuo #jkl&, tjtċc sċu( jknst pċgàft pn kjrn Mj&om æc nco`nrjsn ku sj`oj sj Ŝo-c kàftjsn ku+jr!j cuo( jknst pċgàft ufmn $lclglf romokjsn jmn&ċrjtucuo Mugfnznu sofauruc tngpcu mn pn

 pċgàft &rnmfok mn fugncn :uo( jknst pċgàft jkug rlgjfoo æc cuju æf stċpàfornj clr"

#mlcoo oftrju æf #nrusjcog Ŝo, su` prlkurjtlruc Ulf)ou Uocjt, stofmjrmuc cnaoufoclr rlgjfn nrju

jklpnrotn ku ng`cngn omlcjtrokn" 'knstnj ju !lst oftrlmusn fljptnj æf kntjtnj knj s!àftċ Ŝo j mlujzo, cj rċsċrotuc sljrncuo, plplruc cn &ċzu !àc!àofm pn tngpcu Ŝo mnjsuprj kotjmncno 'ftlfofj, kjrnnrj pcofċ mn slcmj)o" 4&rnoo fu putnju su!nro l jst!nc mn pro&ncoŜtn, l jst!nc mn `jt5lkurċ pn !onkjrnzo nrju rċz&rċtoro, sn mċmnju 5ls stnjaurocn, s!ċràgju ogjaofocn pusn pn pj&nzncn rlgjfn, snrn!uzj pcjtj kċtrn %nzjr, sn mnkcjrj kj fncnaouotċ Ŝo fnmrnjptċ lrokn stċpàforn strċofċ Ŝo guc)o

 ponrnju kj gjrtoro"

lt plplruc nrj æfkrn+of'jt k% vnfosn vrngnj slsoroo æf cugn j trogosucuo knrnsk, j ftuotlrucuo. l'o j"tnptju jr%tjrnj nsono. Æf jknjst% sotuj'on +n rnvlct% "o go"kjrn j

 plplrucuo, jpjrn +nl+jt% pn gjcuc Olr+jfucuo uf lg kug fu gjo v%zusn plplruc nvrnu. 

•   /knst lg jvnj trnoznko mn jfo Ŝo Ŝjsn cufo Ŝo nrj mn fnjg prnlūnsk, iouc cuo 5jbjrojjrbonrnuc Ŝo jc (cosj#ntno.

•   (c krnskusn æf puston æf knj gjo jsprċ æfiràfjrn j plkċofūno.

Page 51: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 51/109

•   /vnj l bjofċ mn pċr mn kċgocċ Ŝo sn æfkofanj cj gohclk ku l kurnj.•   /vnj l #jr#ċ pn kjrn fokolmjtċ fu l ponptċfjsn, uf trup scċ#ot mn plst Ŝo æfiràfjrn+•  nc fokolmjtċ fu j austjt vofuc Ŝo foko l jctċ #ċuturċ æg#ċtċtljrn.•   /vnj l æfiċūoŜjrn pcofċ mn ugocofūċ, mn #càfmnūn Ŝo mn putnrn suicntnjskċ.•  :lr#nj ku l siàftċ jprofmnrn Ŝo klfmjgfj pċkjtncn cugoo.

 8st&nc nrj fluc prl&nt, nc sn fugnj Oljf. Ojr plplruc oj +jt fugncn +n ltnz%tlruc, &oof+k%kbngj pn ljgnfo cj plk%of'% "oo ltnzj æf ruc Olr+jf j&uf+f+uo ku tlt trupuc æf jp%.  4czoknj plplrucuo8 $Ulk%o'ov% k% sj jprlpojt ægp%r%'oj knruroclr4< 

'uzo)o, Ægpċrċ7oj knruroclr, fu j pċgàftucuo pn kjrn l jŜtnptj plplruc n&rnu" 4c cjsċ sċ snæf)ncnjaċ kċ jknjstċ ægpċrċ)on, jtàt mn jŜtnptjtċ mn n&rno, fu sn kuknrnŜtn foko ku sj`oj, foko kujuruc, foko prof rċskljcn, kċ nj nstn mn l jctċ lrmofn, l ægpċrċ7on ku tltuc mublvfoknjskċA ægpċrċ7oj su+cntnclrA ufmn sn oftrċ prof plkċof7ċ Ŝo sn trċonŜtn prof ouorn Ŝo goclstnfon

0uc)ognj &nfnj Ŝo sn æfarċgċmnj æf 5uruc cuo, kj sċ-c jskuctn, mof tljtn pċr)ocn mof #nrusjcog,

Unrnnj, $jgjroj, Ajcocnnj, &nfnju !jrosno, sjmuk+no, kċrturjro, &nfnju prnl)o, &jgnŜo Ŝo slcmj)o( knougoco)o Ŝo sċrjko sn pcnkjrċ kno moftào æfjoftnj @ltnzċtlrucuo, pcàfaàfm Ŝo gċrturosofmu-Ŝo pċkjtncnclr"

>nfo ràfmuc sjmuk+noclr, jc jknclrj kjrn mostruanju tljtċ rncoaoj Ŝo tljtċ glrjcj, !oofmkċ no fukrnmnju æf æf&onrnj glr)oclr( &nfo ràfmuc !jrosnoclr kjrn !jcso!okju rncoaoj clr Ŝo kjrn fu &nmnju æfrncoaon mnkàt !lrgj no( jknŜtoj æŜo æfk+opuoju kċ n mn j5ufs j !o !ooo cuo '&rjjg Ŝo &lr glŜtnfoægpċrċ)oj knruroclr" 'Ŝj kug gjo zok Ŝo ufoo krnŜtofo mn-jo flŜtro jstċzo( kċ n mn-j5ufs sċ snfugnjskċ krnŜtofo lrtlmlkŜo Ŝo sn gàftuonsk !ċrċ j !jkn kn&j"

%àfm o-j &ċzut $!àftuc #ljf pn jknŜto !ċ)jrfoko Ŝo gjro tokċclŜo jo cugoo mn jtufko, j !lst kuprofs mnl gjrn ofmoafjrn, s-j jprofs cj !j)ċ Ŝo ku l s!àftċ rà&fċ j stroajt kċtrn no8 F Uuo +n vopnr%, kofn vjjr%tjt s% &uao'o +n gfoj kn vj s% &onHI okolmjtċ jknŜto gjo-gjro jo oumnoclr fu juzosnrċ ufcog`j5 jtàt mn jspru" 4o nrju mnprofŜo kj sċ &jmċ pn tl)o pcnkàfmu-Ŝo !ruf)ocn æfjoftnj clr prof

 pon)ncn #nrusjcogucuo Ŝo pnstn tlt" /lt #nrusjcoguc sċ-o sjcutn kj pn mjskċcoo cuo" .fsċ $!àftuc #ljf o-j mjt mn alc Ŝo o-j jrċtjt cugoo kj pn kno moftào pċkċtlŜo jo plplrucuo mn jtufko" Mn jknnj cn zoknj8$&jkn'o rlj+n vrn+fokn +n plk%of'% "o fu zokn'o, æf vlo æf"ov%# p%roftn jvng pn 8vrjjg, k%ko zokvlu% k% Mugfnznu pljtn s% ro+okn +of pontrncn jknstnj &ooo cuo 8vrjjg4< 

%u jctn ku&oftn, !ooo cuo '&rjjg mupċ trup fu plt !o, mjkċ fu suft !ooo cuo prof &ortutn Ŝo krnmof)ċ"

'Ŝj &lr`nj $!àftuc #ljf @ltnzċtlruc knclr gjo gjro, knclr klrup)o Ŝo !ljrtn mn guctn lroklrupċtlro" u Ŝtou mjkċ jstċzo, mupċ jprljpn mluċ goo mn jfo mn cj jrċtjrnj 0àftuotlrucuo Ŝo j cuo#ljf @ltnzċtlruc, fu fo s-jr kċmnj Ŝo fluċ jkncnjŜo gustrċro, tlt jŜj mn jsprn, mjkċ fu Ŝo gjo arncn,!oofmkċ jŜj fn cċumċg Ŝo flo kċ suftng krnŜtofo lrtlmlkŜo Ŝo kċ j&ng knj gjo mrnjptċ krnmof)ċ Ŝosuftng `ltnzj)o" Mjr cj kno gjo guc)o s-j ægpu)ot su!cntuc ku !nc mn !nc mn pċkjtn gjro Ŝofnspl&nmotn, fnpcàfsn Ŝo !ċrċ plkċof)ċ sofknrċ"

Uċkjtncn fnmrnptċ)oo, pċkjtncn pàràkoufoclr, jcn gàfmrono Ŝo of&omono, pċkjtncn mns!ràfċroclr Ŝorċutċ)oclr mn tlt !ncuc, pċkjtncn &rċ5otlrono, jcn fnpċsċroo Ŝo jcn trċmċroo, pċkjtncn cnpċmċroo mnkrnmof)ċ, pnftru tljtn jknstnj suftng &ofl&j)o" #jtċ kug ju j5ufs krnŜtofoo flŜtro foŜtn !lrgjcoŜtogàfmro Ŝo æfaàg!j)o kj Ŝo jkno n&rno kjrn sn cċumju kċ ju mn tjtċ pn '&rjjg, æf sk+og` nrju

Page 52: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 52/109

mnpjrtn mn !jptncn Ŝo mn trċornj cuo '&rjjg" Mn jknnj fluċ fn trn`uon `okouc cuo Mugfnznu, fufugjo gustrjrn jsprċ, mjr fu-o mnpjrtn jknst `oko"

 nra%tlrucÆfjoftn "o ltnz%tlruc Oljf, pnftru plplruc kjrn vnfnj ugocot, fu jvnj +nkt kuvoftn cf+n "o gfaontljrn. 1f+ guc'ognj æc æftrnj kn s% &jk%, Oljf fu cn knrnj s%o ogotn voj'j cuo jspr%, ko sn guc'ugnj j cn prn+okj goclstnfoj "o ouornj &r%'njsk% zokf+ucn#$1nc kn jrn +lu% bjofn s% +nj ufj kncuo kn fu jrn, knc kn jrn ukjtn s% &jk% jsngnfnj.< 

 8knjstj nrj æfv%'%turj ?&ftucuo Oljf ltnz%tlruc. Æf pu'ofn kuvoftn sn æf'ncnanj k%of'j,ugocof'j, æf&rfjrnj, goclstnfoj "o ouornj &r%'njsk%, j+ok% +rjalstnj +n Mugfnznu "o +njprljpncn. 'Ŝj prnaċtnj nc kjcnj Mlgfucuo"

'fuc æf kjrn j æfknput #ljf sċ prnmokn Ŝo sċ aċtnjskċ tngnofok kjcnj Mlgfucuo nrj uf jf sj`jtok,uf jf mn 5u`ocnu, jmokċ uf togp mn ruaċkoufn Ŝo mn rnæfflorn rncoaoljsċ cj n&rno" .Ŝo pljtn æfk+opuolrokofn kàt nrj mn gjrn goŜkjrnj plplrucuo jtufko" Go fu mnpjrtn mn #nrusjcog rċsufj jknst stroaċtgnrnu8 $Ulk%o'ov%, k% sj jprlpojt ægp%r%'oj cuo Mugfnznu, ojt%, nsoj vofn, ojt% &%a%+uof'jægpcofot%4P 0uc)ognj jcnraj pn gjcuc #lrmjfucuo, sn æfarċgċmnj sċ prognjskċ `ltnzuc Ŝo sn

gċrturosnj mn pċkjtncn no" >ċzàfm no pn #ljf jŜj mn putnrfok æf ku&àft, jŜj mn æf!ràfjt, jŜj mn `càfm ku kno sgnro)o Ŝo jŜj mn jspru ku kno gàfmro, zoknju æftrn no8 $Au kugvj nstn jknstj nsoj, BrostlsH< 

'knst zalglt j5ufsn pàfċ cj urnk+ocn cuo #ljf Ŝo jknstj cn rċspufsn8 $Nu v% ltnz ku jp%, +jr vofn 1nc gjo tjrn +nkt gofn, k%ruoj fu suft vrn+fok s%O +nzcna kurnjuj æfk%c'%goftno uo.

 8knstj v% vj ltnzj ku Mubuc ?&ft "o ku &lk4< 

#ljf nrj trogos kj sċ &nstnjskċ pn uf jctuc gjo gjrn mnkàt nc" @ltnzuc pn kjrn-c prlpl&ċmuoj funrj mnkàt uf `ltnz æfjoftn-gnraċtlr, mupċ `ltnzuc ku jpċ urgj uf `ltnz gjo æfjct, `ltnzuc ku !lk,ku Mu+ $!àft"  jo æfto ltnzuc plk%of'no "o jplo ltnzuc ouorooD pnftru jknjstj trnuoju

 prna%totn su&cntncn ljgnfoclr.

.ftr-l zo, #ljf zċro proftrn guc)ognj kjrn &nfnj cj nc uf tàfċr cj trnoznko mn jfo pn kjrn fu-c &ċzusnfokolmjtċ cj &nmnrn 'knstuoj ku fugncn #osus, #ljf sn trjsn æfjplo kuprofs mn !rokċ Ŝo-# zosn8 F Nujg trnuof'% s% &ou ltnzjt +n ofn "o u voo cj gofnHI Oljf kuflsku sngfuc kur%'nfono knc gjo 

 prnsus +n &orn, pn kjrn fuc putnj kuflj"tn +nkt lkbouc cuo +n s&ft prllrlk +n sj æf&rokl"jt,sju pljtn Oosus j jrufkjt l rjz% +n cugof% sprn nc, kj jknnj kjrn cj &%kut pn Oljf s% snukurn "o s% sjctn æf pftnkncn gjokoo sjcn.

>ċzàfm #osus !rokj Ŝo sgnrnfoj cuo #ljf, æo zosn8 F js% jkug, Oljfn, k% j"j sn kj+n flu% s% pcofog tljt% +rnptjtnj4I'tufko $!àftuc #ljf fu s-j gjo ægpltro&ot Ŝo !ċrċ sċ gjo zokċ uf ku&àft,ku guctċ sgnrnfon, :-j `ltnzjt" ÆfmjtċA spufn *+)ftj NvjfabnconA Oosus j onŜot mof jpċ Ŝoknrurocn s-ju mnskbos Ŝo Mubuc *+)ft plalr)fmu-sn su +lrgj ufuo plrugnc j vnfot pnstn NcŜo uf acjs mof knr s-j juzot zok)fmB F 8knstj nstn Iouc nu knc ouot, æftru kjrncn jg ofnvlot4Ijknst acjs jc cuo Mugfnznu j +lst juzot mn tl7o kno kn nrju mn +j7ċA mogprnufċ ku *+)ftuc Oljf@ltnzċtlrucA kjrn j vċzut Ŝo plrugncuc

4c j &ċzut cċgurot mugfnznojskj tjofċ pn kjrn l snr`ċg jstċzo, jmokċ jrċtjrnj oucuo cuoMugfnznu mn kċtrn /jtċc %nrnsk cj tljtċ cugnj"

•   *f jgoftornj #ltnzucuo Mlgfucuo, æf ionkjrn jf prnlūoo oftrċ æf Olrmjf cj clkuc ufmn sj#ltnzjt Mlgfuc -rostls Ŝo prof ruaċkoufo siofūnsk jpncn.

Page 53: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 53/109

•  0lt æf jgoftornj jknstuo gjrn nvnfognft, flo krnŜtofoo lrtlmlkŜo fn mukng cj ràu, cj iàftàfo Ŝo ozvljrn sju pufng æf vjsn gjro jpċ kj sċ ion siofūotċ, pnftru ilclsuc flstru suicntnsk Ŝotrupnsk.

Mjr pnftru kj s&of'ornj jpnclr s% fn &on +n &lcls pnftru gftuornj su&cntnclr "o pnftru oftrjrnjæf ægp%r%'oj cuo Mugfnznu, fo sn knrn "o flu% l prna%torn, j"j kug spufn ?&ftj Nvjfabnconk% prna%tnj Oljf plplruc kjrn vnfnj cj +fsuc.

 o sn knrn8   sċ fn kurċūog pċkjtncn prof plkċofūċ, prof plst Ŝo ruaċkoufo, prof ijptn #ufn kċtrn sċrjko,

 prof kufljŜtnrnj cnaoo cuo Mugfnznu, prof jpcokjrnj æf vojūj fljstrċ j plrufkoclr mugfnznonŜto Ŝo prof hnrtij cjumnclr fljstrn pn kjrn sċ cn æfċcūċg #ufċtċūoo mugfnznonŜto.

"ċko jstċzo prof Nc knruc Ŝo pċg)ftucA kjrn +usnsnrċ mnspċr7otn prof pċkjtA s-ju æft)gpofjt Ŝos-ju ægrċ7oŜjtA mrnptjtnj Ŝo pjknj s-ju sċrutjtA jstċzo jmnvċruc mof pċg)ft j rċsċrot Ŝo

mrnptjtnj mof knr j provot

'tàtj togp kàt plplruc krnŜtof j æf)ncns krnmof)j Ŝo s-j mnpċrtjt mn pċkjtn, ljgnfoo ju j&ut !rokċ mnMugfnznu Ŝo jruc knrnsk s-j sċcċŜcuot proftrn no Ŝo ju sog)ot mof pcof `ufċtjtnj Ŝo gocjmugfnznojskċ" Mjr mof kn æf kn scċ`ofm krnmof)j, j ponrot Ŝo !rokj mn Mugfnznu" :ugnj krnŜtofċ s-j ku!ufmjt ojrċŜo æf pċkjtn mof kn æf kn gjo arncn Ŝo jst!nc s-j mnsk+os mof flu prċpjstoj mnspċr)oroomn Mugfnznu"

.fknt, æfknt ljgnfoo ju uotjt mof flu mruguc gàftuoroo, ju uotjt pn /jtċc knc knrnsk, ju uotjt pn

0àftuotlruc kjrn s-j 5nrt!ot pn krukn, ju uotjt pn Mu+uc $!àft kjrn o-j s!of)ot, ju uotjt `ltnzuc Ŝo c-ju cnpċmjt prof !nc mn !nc mn pċkjtn gjro" Go pnftru kċ o-j jpukjt gljrtnj pn guc)o pn mruguc ponrzċroo, !ċrċ spl&nmjfon, !ċrċ ægpċrtċŜjfon, s-ju mus guc)o æf !ufmuc ojmucuo( jst!nc ojmuc nstn pcof mn krnŜtofo `ltnzj)o æf fugncn $!oftno /rnogo, mjr cnpċmj)o prof pċkjtn gjro, cnpċmj)o kċ Ŝojstċzo trċonsk æf mns!ràfjrn, æf `n)on, æf j&lrturo Ŝo æf5urċturo, trċonsk mnpjrtn mn æf&ċ)ċturjkrnŜtofnjskċ"

Ejgnfoclr fu cn gjo pcjkn sċ sn rljan, sċ kàftn cuo Mugfnznu, trċonsk fnkufufj)o cj `osnrokċ, ku)oajrj æf aurċ tljtċ zouj, ku æf5urċturj Ŝo ku moj&lcuc pn cog`ċ, zj&ostuonsk Ŝo muŜgċfnsk, !urċ,

goft, æfŜnjcċ Ŝo !jk l guc)ogn mn pċkjtn ku guctċ pcċknrn" /lkgjo jkug kàfm suftng pn gjraofnj prċpċstono ku tl)oo, kàfm &nfornj Mlgfucuo nstn jprljpn, kàfm s!àrŜotuc Ŝo 5umnkjtj suft ajtj, jkugsuftng gjo fnprnaċto)o kj lrokàfm ku su!cntncn fljstrn" 'Ŝj o-j jpukjt gljrtnj pn guc)o !ċrċkrnmof)ċ Ŝo k+op mn plkċof)ċ Ŝo fu cn-j !lclsot cj fogok `ltnzuc, pnftru kċ fu c-ju pċstrjt, mukàfmu-sn æf !ufmuc ojmucuo ku mnglfoo kjrn o-ju æfŜncjt" Go kj sċ Ŝto)o kċ fu &ċ spuf mn cj gofn jknjstj kjsċ &ċ æf!roklŜnz, ko fn spuf s!oftncn kċr)o `osnroknŜto, &ċ &lo spufn l ostlron jmn&ċrjtċ cj kjrn &ċrla sċ cuj)o jgoftn Ŝo s-l pufn)o cj ofogċ"

 ?&ftuc jkjron knc gjrn, kjrn tr%oj æf puston, pcogf+usn, j a%sot l k%p%'f% uskjt% j ufuo  plp% o+lcnskD kf+ j jtofsl ku jstlfuc, j æfknput s% vlrnjsk%, spuff+uo k% jtufko kf+  ?&ftuc jkjron &jkn rua%koufo pnftru kno glr'o, "o p%afoo +of oj+ prognsk pu'of% u"urjrn. 5o j æftrnjt ?&ftuc jkjron pn k%p%'f% +jk% +n+nsutuc p%afoclr gjo suft "o jc'o p%k%tl"o æfkbofuro. 5o oj spus k%p%'fj k% +n+nsutuc clr, jc p%afoclr, æf oj+, sn j&c% krn"tofo kjrn ju

Page 54: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 54/109

 ponr+ut ltnzuc ku &nc +n &nc +n p%kjtn "o sju cnp%+jt +n krn+of'% jkn"toj suft cj gjo gjro kbofuro +nkt flo kjrn fu jg kuflskut +rnjptj krn+of'%.

'uzo)o, !rj)oclr krnŜtofo, kċ æf ojm, mnmnsu`tuc pċaàfoclr, omlcjtroclr Ŝo jc tuturlr pċkċtlŜoclr mofjoftnj Mlgfucuo rostls, sn j!cċ krnŜtofoo kjrn s-ju cnpċmjt mn Mugfnznu Ŝo fu s-ju cnpċmjt mnsjtjfj Ŝo mn cukrurocn sjtjfno" %rnŜtofoo kjrn ju ponrmut krnmof)j Ŝo kuflŜtof)j mnsprn gjrnj tjofċ j$!àftucuo @ltnz suft !ljrtn pċau`o)o su!cntnŜtn" %rnŜtofoo flŜtro mn jstċzo ju j5ufs sċ sngnfn ku

 pċaàfoo cj l`oknouro, !jk pntrnknro Ŝo l guc)ogn mn pċkjtn" jŜoo cj `ltnz !jk cnaċgàft kċ sncnjpċmċ mn sjtjfj Ŝo mn cukrurocn cuo, mjr kàfm j5ufa jkjsċ ku prufkuc kjrn j progot Mu+uc $!àft prof s!àftj tjofċ, æf clk sċ mnj scj&ċ cuo Mugfnznu Ŝo sċ pntrnjkċ krnŜtofnŜtn, !jk tlt !ncuc mnk+n!uro, j5ufa mn sn æg`jtċ, sn æf5urċ, ofsuctċ pn Mugfnznu prof acugn Ŝo kàftnkn oglrjcn, !ċkàfmjst!nc &loj moj&lcucuo, fu j cuo Mugfnznu"

Uċaàfoo fu sn putnju ægpċkj ku æf&ċ)ċturj s!of)oclr jplstlco Ŝo æf spnkojc ku ou`ornj &rċ5gjŜoclr ŜoæŜo zoknju8 sċ fu gjo trċog flo kj strċglŜoo flŜtro, sċ fu gjo purtċg flo jrgncn fljstrn 'tufko æfgoftnj clr fjo&ċ æŜo !ċkurċ l 5umnkjtċ koumjtċ8 kàfm sn +ltċrju sċ trnjkċ cj krnŜtofosg Ŝo sn

 `ltnzju, æŜo )ofnju gàfj mrnjptċ romokjtċ æf sus, j!jrċ mof jpċ" 4o æŜo æfk+opuoj kċ fugjo jpj !jkn `ltnzuc Ŝo mn jknnj æŜo !nrnju gàfj mrnjptċ, kj sċ pljtċ purtj jrgj, sċ lgljrn, sċ 5n!uojskċ, Ŝojctn rncn" %n 5umnkjtċ koumjtċ Uljtn zokn kofn&j" Mjr æf jknjstċ koumjtċ sotuj)on suft Ŝo krnŜtofooflŜtro( jstċzo no æŜo pċstrnjzċ fċrj&uc mn kjrn spuf kċ sn plt mnz`ċrj( ufoo ju urnk+o fn`ltnzjtn,jmokċ jkncnj kjrn fu plt su!nro ku&àftuc cuo Mugfnznu, kàftnkncn :uo, jc)oo ju gàofo fn`ltnzjtn,gàofocn kjrn !urċ, kjrn lgljrċ, kjrn )of )oajrj æf aurċ, kjrn cl&nsk pn jprljpncn, jc)oo ju aurċfn`ltnzjtċ, kjrn æf5urċ Ŝo mju moj&lcucuo, kjrn kcn&ntnsk" 'c)oo ju pokoljrn fn`ltnzjtn, kno kjrngnra cj kàrkougċ Ŝo pn tljtn kċocn ponrzċroo" 'c)oo ju lk+o fn`ltnzj)o, jkno kjrn pl!tnsk j&utucjctuoj, kjrn pl!tnsk !ngnoj jctuoj, lk+oo kjrn pro&nsk tljtn mnŜnrtċkoufocn cugoo"

$uft guc)o kjrn s-jr æftljrkn cj krnmof)ċ, mjr sċ fu cn &lr`njskċ fognfo kċ n pċkjt sċ !ugnzn, sċ snæg`ntn, sċ mns!ràfnzn, sċ-Ŝo cjsn sl)oj Ŝo kċ trn`uon sċ sn cjsn mn tljtn pċkjtncn, ko sċ-o cjsn sċ-Ŝo!jkċ tljtn pl!tncn &rċ5gjŜucuo moj&lc Ŝo jcn trupucuo clr" 'Ŝj suft kno gjo guc)o ljgnfo, jr &rnj Ŝoku Mugfnznu, mjr foko mn moj&lcuc fu &lr sċ sn mnspjrtċ"

4 arnu mn æf)ncns kċ Mlgfuc rostls fu jrn pcċknrn mn jsngnfnj su!cntn" %ofn fu &rnj sċ snmnspjrtċ mn rncn, sn copsnŜtn mn gàftuorn( pl)o sċ tn !nrnŜto mn tljtn, mjkċ fu &rno sċ tn mnspjr)o mnufj mof pjtogo, fugjo jknnj sofaurċ æ)o pljtn !urj gàftuornj" Mn jknnj $!àftj @osnrokċ fn k+njgċjstċzo kj sċ fn jmukċ jgoftn mn jknjstċ gjrn tjofċ j $!àftucuo @ltnz Ŝo sċ fn ufnjskċ ojrċŜo ku

Mugfnznu Ŝo ku ouc $ċu knc prnj ou`ot( mjkċ &log sċ-: jskuctċg"

Mjkċ &lg jskuctj plrufkocn :uo, mjkċ &lg pufn æf prjktokċ $!àftj :uo æf&ċ)ċturċ, sċ fn cnpċmċgmn sjtjfj Ŝo mn cukrurocn cuo, kjrn suft pċkjtncn Ŝo pl!tncn kncn mnŜjrtn, tljtn muŜgċfoocn Ŝo rċutċ)ocn,fn &lg purtj ku&oofkols, fn &lg ou`o ufoo pn jc)oo, jŜj kug fn-j æf&ċ)jt $!àftuc #ljf @ltnzċtlrucknc kn jrn mluċ +jofn sċ mnj kncuo kn fu jrn Ŝo kncncjctn, lrokn cukru !lclsotlr sċ-c !jkng jprljpncuoflstru æf fugncn Mlgfucuo rostls, .gpċrjtuc flstru knc knrnsk, 4c fn &j pcċto kàfm &j &nfo zoujknj gjrn"

$ċ j&ng aro5ċ Ŝo sċ &na+ng fnæfkntjt kj sċ fu fn gjo gurmċrog ojrċŜo +jofj `ltnzucuo, kj cj&nfornj Mlgfucuo flstru #osus rostls sċ !og tl)o kurj)o, spċcj)o Ŝo cugofj)o pnftru æftàgpofjrnj:uo pn flroo knrucuo"

Page 55: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 55/109

4uaċkoufn

 Mljgfn, Oosusn Brostljsn, oncu"ncuc cuo Mugfnznu, 1nc kn ro+oko p%kjtncn cugoo,æfvrn+fokn"tnfn pn tl'o +n Ægp%r%'oj j knrnjsk%, pnftru kj "o flo, ku tl'o jcn"oo %o, s% nsc%vog æf vnkoo vnkoclr. 8gof.

Ur Mlrof UokolruŜ - Urnmokċ cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo

#u`o)o !rj)o Ŝo surlro æftru Mlgfuc, jfuc K3?K æfknpn æf pustoj plkċof)no6Unftru kċ 4&jfa+ncojmn jstċzo B0k" ?, ?-;H fn &lr`nŜtn mnsprn knc kjrn Nstroaċ æf pustonI B&llftls nf )o nrogl, k!"A/H6jmokċ mnsprn prnmokj $!àftucuo #ljf @ltnzċtlruc"

@osnrokj jŜjmjr æfknpn jfuc ko&oc K3?K proftr-l k+ngjrn cj plkċof)ċ Ŝo fu proftr-l k+ngjrn cjuotjrn mn sofn sju cj gosto!okjrn mn sofn"

Go kug pustoj cugoo n clkuc ufmn tl)o suftng jprljpn ufoo mn jc)oo6mjr jtàt mn mnpjrtn mjkċ fu&rng sċ klgufokċg rnkoprlk6k+ngjrnj cj plkċof)ċ n l k+ngjrn j æftrnaoo cugo cj &nmnrnj mnsofn, n l k+ngjrn oftnroljrċ, l k+ngjrn cj rn&nfornj æf sofn6

Page 56: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 56/109

*n&ncolfuc n l `ukuron mn-l fljptn kj l uotjrn mn sofn"

Ejgnfoo kjrn f-ju tnrgofjt onro prjzfokuc jŜtnroo Mlgfucuo Ŝo fu æfknp gàofn, K ojfujron K3?K,æfjoftnprċzfuornj @ltnzucuo Mlgfucuo, jmokċ kjrn fu ju j&ut pjrtn mn prċzfuorn6ju fn&lon Ŝo nomn l fljptn mn6strċcukorn6

/lkgjo mn jknnj jtnf)oj nJjanrjtċ cj )ofutj nJtnroljrċ, mlrof)j mn j pntrnkn, mn j uotj mn sofn6

.fsċ progj mugofokċ j jfucuo K3?K æfknpn ku trnzornj cj rnjcotjtn" :j jknnjŜo rnjcotjtn8 rnjcotjtnjoftnroljrċ" *njcotjtn kjrn fu n gjo `ufċ mljr prof !jptuc mn j &rnj sċ !on gjo `ufċ6ko n gjo

 `ufċ6mjkċ fn sog)og gjo kurj)o, gjo cofoŜto)o, gjo trn5o æf tlt knnj kn !jkng"

Go zocncn mn +jr)o mof sċptċgàfj trnkutċ, mn mupċ plst6jmokċ zocncn mn fnplstorn, kj nJprogjrn j `ukurono mu+l&foknŜto j jŜtnroo Mlgfucuo6suft æfk+nojtn pn 7 ojfujron, æf j5ufuc @ltnzucuoMlgfucuo, kàfm n zo mn plst æf !onkjrn jf, pnftru kċ nJprogċ prnaċtornj fljstrċ pnftru @ltnzuc

Mlgfucuo, kjrn n l rntrċorn j prlproucuo flstru @ltnz"Mn jknnj fn&loj mn plkċof)ċ, mn gċrturosorn, mn kufljŜtnrn j cuo Mugfnznu, #z`ċ&otlruc flstru mn

 pċkjtn, mn plst6pnftru kċ prof jpj ltnzucuo flo fn ugpcng +n ukuroj kur%'oroo +n p%kjtn, +ncugof% +ugfnznojsk%, +n cugofjrn j su&cntucuo "o j trupucuo flstru, kjrn n jknnj"o ukuron "o cugof% s&ft% kj knj j Aj"tnroo Mlgfucuo.

4 `ukuroj Nmn cj tofnrn)n Ŝo pàfP cj `ċtràfn)nI j klcofmucuo6jmokċ `ukuron fntrnkċtljrn, murj`ocċæf &oj)j fljstrċ"

*n&ncolfuc j trnkut6mjr `ukuroj plkċof)no fu trnkn"

@ukuroj plkċof)no, kċ n æf pustoj puston sju æf pustoj cugoo, æf sofaurċtjtnj plpucjtċ j cugoo6n `ukuron gàftuotljrn" Unftru kċ n klrnktċ rjplrtjrn cj Mugfnznu, cj sofn Ŝo cj sngnfo Ŝo, ogpcokot,cj æftrnjaj nJostnf)ċ"

%ċko jtufko kàfm .c jo pn Mugfnznu kj $tċpàf goclsto& Ŝo gàftuotlr, pn tofn kj rl` jc $ċu Ŝo pnsngnfoo tċo kj ægprnufċ !rj)o ku tofn6cukrurocn ju snfs, ju !rugusn)n, ju jrglfon6pnftru kċsuft !ċkutn ku `ufċ æf)ncnanrn"

@rjzoo tċoj)o ku tlfncn, gàfkjrnj æf nJkns, copsj mn klgpċtogorn Ŝo gocċ, &jfotċ)ocn mn tlt !ncuc funJostċ jklcl ufmn nJostċ l mrnjptċ æf)ncnanrn j cukruroclr"

 ogok ofklrnkt fu n l `ukuron rnjcċ"

Mupċ kug j`uzurocn mn tlt !ncuc fu suft l urgjrn j uflr rncj)oo rnjcn æftrn flo6ko j uflr rncj)oo&ċmu&otn mn `ukuron"

$!àftuc #ljf @ltnzċtlruc &ofn kj sċ fn mnj l gċsurċ mngfċ æf &oj)j fljstrċ"

%+ojr mjkċ fu fn putng æg`rċkj jskntok kj nc6putng sċ fn æg`rċkċg æf jŜj gjfonrċ æfkàt sċ fus!omċg prof cuJuc flstru"

Page 57: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 57/109

Un !onkjrn zo æf)ncnang Ŝo gjo `ofn fn&loj mn gàfkjrn fjturjcċ6pn kàt suftng jsjctj)o mnglmo!okjrnj anfntokċ j pcjftnclr Ŝo j jfogjcnclr"

Ulstuc Ŝo gàfkjrnj nk+oco`rjtċ, mo&nrso!okjtċ Ŝo æf kjftotċ)o goko sn ml&nmnŜtn, kj Ŝo æf &oj)j$!àftucuo #ljf, l `ufċ Ŝo klrnktċ rjplrtjrn cj gàfkjrn"

jofj su`cofojzċ mngfotjtnj lgucuo6Mjr fugjo rncj)oj Ŝo kjrjktnruc jknstuoj Ŝo lpnrj cuo fn mċ

sċ &nmng mjkċ +jofj k+ojr æc rnprnzoftċ"

.fsċ $!àftuc #ljf fn &lr`nŜtn mnsprn rostls gjo æfjoftn mn tljtn, mnsprn %nc kjrn fn &j `ltnzj kuMu+uc $!àft B&" ;H, jmokċ ku +jr" %ċko jpj ltnzucuo n l jp% s&ft%, pcof% +n bjr, +n bjruc Urnj

 ?&oftno rnogo.

 5o voj'j +nknft% "o vnstognftj'oj kugp%fot% "o gfkjrnj plf+nrjt% suft +ljr trupuc ufno von'o æf krn+of'%, jc k%rno su&cnt n ouornj fn'%rgurot% pnftru Mugfnznu.

*ċgàfnrnj mljr cj kn fu trn`uon sċ !jkng6n fogokj tljtċ pn càfaċ kn trn`uon sċ !jkng mof ou`ornmn Mugfnznu Ŝo mn ljgnfo"

'rmnrnj &on)oo fljstrn kj l cugàfjrn æf s!nŜfok æfsnjgfċ kn trn`uon sċ !jkng6

Go j !o gċkjr l gokċ cugàfjrn æf jknjstċ cugn, kjrn sċ klf&ofao prof krnzurocn Ŝo gufkj tj6fu ntlt ufj ku j !o uf æftufnrok gurmjr, arn)ls, ofsuplrtj`oc"

Mof 4&jfa+ncoj mn jstċzo6s-j !lrgjt æf gnftjcotjtnj pu`cokċ, æf glm mostlrsolfjt, nJprnsoj8 )opċæf pustou6sju prnmokċ mnanj`j6%u jctn ku&oftn8 `jtn tljkj6sju `jtn kclpltuc pnftru `j`nsurmn6

.fsċ `j`ncn, k+ojr mjkċ jr !o surmn tljtn6fu jr !o tljtn ljr`n6Go mjkċ jr !o Ŝo surmn Ŝo ljr`n6gorlsuc mn tċgàon Ŝo mn ku&olŜon jc @osnrokoo fu n kj gorlsuc mn krngjtlrou6Go mjkċ, æf nJtrngos,foko gorlsuc fu æc gjo ju `uf6austuc cuo rostls nu+jrostok Ŝo jc klco&no6suft austuro mn fnuotjt

 pnftru uf lrtlmlJ j5ufs cj `ċtràfn)o guctn"

'Ŝj kċ fokolmjtċ fu prnmokċg mljr6pnftru pnrn)o 1fmn sn prnmokċ6rċgàf omno s!oftn æf su!cnt,sn !lrgnjzċ l`oŜfuof)n kuknrfokn, sn l`snr&ċ mo!nrnf)j moftrn Ŝtoof)j tnlclaokċ Ŝo fnŜtoof)j

supnrsto)oljsċ, sn plaljrċ +jr æf su!cnt6

Unftru kċ prnmokj $!àftucuo #ljf j rlmot6k+ojr mjkċ fu tl)o ju jkknptjt-l" Mupċ kug prnmokjMlgfucuo flstru j rlmot6pn gċsurj !rugusn)oo su!cntnŜto j ljgnfoclr6k+ojr mjkċ fu tl)o jujkknptjt-l"

Go fu n mn &ofċ prlpl&ċmuotlruc krnmof)no6mjkċ lalruc ofogoclr n !ljrtn ogprlprou !rugusn)oo

Mjkċ jg mn&nfot jtàt mn urà)o cj su!cnt æfkàt sċ fu fn gjo `ukurn !ruglsuc, `ofncn, kurċ)oj,

flrgjcotjtnj6jtufko fu trn`uon sċ fn jkuzċg mnkàt pn flo æfŜofn mn !jptuc kċ jg j5ufs Ŝo suftngfoŜtn kjcjgotċ)o ug`cċtljrn Ŝo fu pn jc)oo kjrn fn mlrnsk `ofncn"

Page 58: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 58/109

@ofncn profmn æftltmnjufj cj kno kjrn fu æfa+ot urà)nfoj, fnmrnptjtnj, gotlkċfoj, pnr&nrsotjtnj" Go `ofncn æc æf)ncnang moftr-l sofaurċ pro&orn pnftru kċ n knc kjrn fn mn!ofnŜtn ku jmn&ċrjtugjfotjtnj"

Go mn jknnj &lr`og mnsprn jflrgjcotjtn kj mnsprn uf mncokt Ŝo fu æfkurj5ċg ko mntnstċg lglruc,sofukomnrnj, +l)oj, jtnftjtncn mn lrokn !nc cj &oj)ċ, mngfotjtnj Ŝo prlprontjtnj lgucuo pnftru kċkrnmng æf `ofncn pnftru tl)o, pnftru kċ `ofncn n mngfotjtnj lgucuo"

Go l`snr&ċg mof &nrsntuc jc -cnj, kċ $!àftuc #ljf, ku kàt æfjoftj æf kurċ)on Ŝo æf s!of)nfon, sn &nmnjkj !oofm fn&rnmfok æf !j)j cuo Mugfnznu"

1%ko plk%of'j fn splrn"tn fu +lrof'j +n j fn jskuf+n pjtogocnGko +lrof'j +n j fn æf+rnptjvoj'j prof ægpcofornj plrufkoclr cuo Mugfnznu.

.fsċ jzo, ? ojfujron K3?K, n prjzfok ægpċrċtnsk, pnftru kċ prċzfuog tċonrnj ægprn5ur knj mupċ trupj Mlgfucuo, kàfm # s-j pus fugncn mn #osus" :j ; zocn mupċ fjŜtnrnj knj mupċ trup6mn ufmn j

rċgjs æf 0lcot!ncfokuc flstru ruaċkoufnj cj æfsngfjrnj prufkucuo Ŝo j pufnroo fugncuo"Go jzo æfknp murnrocn Mlgfucuo pnftru flo ljgnfoo Ŝo pnftru gàftuornj fljstrċ6pnftru kċ 4cæfknpn sċ su!nrn æf trupuc $ċu murnro Ŝo rċfo pnftru flo6

Mjkċ jŜtnrnj Mlgfucuo, æf K3??, j kċzut mugofokċ Ŝo jg j&ut, mjtlrotċ ufno prnskrop)ootopoklfjcn, :otura+oj $!àftucuo >jsocn knc gjrn6!onkjrn jf ko&oc æfknpn ku $!àftj :otura+on j$!àftucuo >jsocn knc gjrn, pnftru kċ jstċzo n Ŝo plgnfornj sj"

Go mjkċ æc plgnfog pn $!àftuc >jsocn plgnfog tnlclaoj Ŝo jsknzj sj, pn &ċzċtlruc mn MugfnznuŜo pn cotura+osotlruc /rnogoo, pn prnmokjtlruc fnæf!rokjt Ŝo pn cuptċtlruc mu+l&foknsk mn kjrn sntngnju mnglfoo"

.fsċ prnmokj fu pljtn !o uf trjtjt tnlclaok, kjrn sċ mnz`jtċ !onkjrn kutċ j prjzfoknclr sju j &on)oclr $!of)oclr"

Mn jknnj nj of&otċ, æfkurj5njzċ pn lg sprn austjrn[ sprn nJpnronf)ċ prlpron, jmokċ sprn mlrof)j mnj kufljŜtn fnæfkntjt, tlt gjo guct, tnlclaoj Ŝo kuctuc @osnrokoo cuo rostls"

Go æf K3?K trn`uon sċ !og lrtlmlkŜo Uljtn Ŝo gjo lrtlmlkŜo mnkàt pàfċ jkug6n klf!ruftċg kucopsuro nflrgn !ofjfkojrn Ŝo gjtnrojcn, &of jcnanro ncnktlrjcn æf *lgàfoj, snkntj, prof ufncn clkuro,n klpcnŜotljrn Ŝo aro5ocn Ŝo !rokocn fn zaumuon zo mn zo6

 Unftru kj s% fn p%str%g goftnj fnv%t%gjt% +n &roko, +n aro=o, +n pnroklcn rnjcn sjuogjaofjrnGtrnuon s% fn rua%g pnftru æfguc'ornj krn+of'no, j r%+%roo "o j +rjalstno æf flo "o æftrn flo.

/rn`uon sċ j&ng aro5ċ mn pu)ofuc flstru Ŝo mn sċfċtjtnj fljstrċ" $ċ fn !jkng mjtlroj jklcl ufmn

suftng Ŝo sċ aċsog æftltmnjufj puf)o mn æf)ncnanrn æftrn flo"

Go, ku soaurjf)ċ, Urnj %urjtj Ŝo Urnj $!àftj fljstrċ /rnogn, Mugfnznuc flstru fn &j cugofj sċæf)ncnang kn sċ !jkng, kn sċ spufng, kug sċ fn goŜkċg æf pustoj mof flo6Ŝo æf pustoj jknstnocugo, ufmn plkċof)j Ŝo æfmrnptjrnj &on)oo suft rċmċkofocn mn &oj)ċ jcn ugjfotċ)oo" 'gof

Page 59: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 59/109

Page 60: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 60/109

Ulpljrncn, prof kn j&nju ncn gjo `uf Ŝo gjo mn &jcljrn ju æfknrkjt sċ prnaċtnjskċ %jcnjMugfnznucuo æftrupjt" 0jroo !oclzl!o jo jftok+otċ)oo, kj Ŝo prl!n)oo >nk+oucuo /nstjgnft, profskronrocn clr ofsporjtn, ju prnaċtot ofogocn, gof)ocn Ŝo su!cntncn ljgnfoclr pnftru progornj mngfċ,&rnmfokċ Ŝo sċr`ċtlrnjskċ j 'kncuoj kn j&nj sċ jmukċ pn pċgàft pjkn, `ufċ æf)ncnanrn Ŝogàftuornj æftrn ljgnfo"

Acjsuc uctogucuo Ŝo kncuo gjo gjrn prllrlk < æf j5ufuc gjrncuo n&nfognft jc kl`lràroo proftrn flo

j cuo ]0nsojI knc guct jŜtnptjt < j rċsufjt putnrfok, mn cj l gjraofn cj knjcjctċ j cugoo8 8 ]*%to'o kjcnj Mlgfucuo, +rnptn &jkn'o k%r%rocn uo<4 ] Ulk%o'ov% k% sj jprlpojt ægp%r%'oj knruroclr I"

K"jcnj Mlgfucuo?B•  nstn kjcnj vonūoo,•  nstn kjcnj fluċ Ŝo von '(vrno ;=, >=),•  nstn 9kjcnj jmnvċrucuo1 'OO &ntru >, >),•  nstn 9kjcnj knj mrnjptċ 'OO &ntru >, ;2),•  nstn 9kjcnj mrnptċūoo1 'OO &ntru >, >;),•  nstn 9kjcnj pċkoo1 '?ukj ; 84), '3lgjfo 7, ;8), Ŝo j gàftuoroo 'jptn ;6, ;8).

1jcnj glr'oo, æf skbog, nstn kjcnj ?jtjfno, j p%kjtucuo (Us. :, :;!, j gofkoufoo, j strg%t%'oo,j fn+rnpt%'oo, j zjvostono, j r%zloucuo +oftrn &rj'o "o j tuturlr p%kjtnclr.

f uknfok jc 8plstlcoclr  skron8

P1jcnj von'oo nstn jknjstj# Æfto s% oun"to pn Mugfnznu, kjrn tnj krnjtD jc +locnj pnjprljpncn, kj pn tofn æfsu'o. lt kn tu fu vlon"to s% 'o sn æftgpcn, s% fu &jko foko tu jctuoj.

 Mruguc glr'oo æfs% nstn jknstj# gjo æfto +n tljtn nstn r%u "o pcof +n cnstng, lglr, +ovlr',strok%koufn, +ns&ru, &urt, o+lcjtron, vr%=otlron, ltr%vorn, r%utjtn, +nzf%+n=+n, c%klgon, vlrorn+n"%f'jt%, ofvo+on, lr%zfokon, sngn'on, +lrof'% +n cju+%<.

'knjstċ kjcn mof urgċ, j glr)oo, j &nfot $!àftuc #ljf @ltnzċtlruc sċ l fntnznjskċ Ŝo sċ l kurċ)n mnspofoo Ŝo a+ogpoo !ċrċmncnaoclr, prof k+ngjrnj cj plkċof)ċ jmn&ċrjtċ Ŝo sofknrċ"

 Ulk%of'j#

æfsnjgfċ skbog#jrnj iufmjgnftjcċ j lronftċroo aàfmoroo, sogūoroo Ŝo vlofūno mofsprn pċkjt æfsprn vortutn.

 *fsnjgfċ fnajrnj nalosgucuo Ŝo jkknptjrnj scuhoroo cuo Mugfnznu Ŝo j ljgnfoclr.

1%of'j nstn knrof'j &%r% +n kjrn fu pljtn &o &lrgjt% "o æf&%ptuot% l voj'% flu%, l voj'% æf jklr+ ku knrof'ncn &uf+jgnftjcn jcn &oroo ugjfn "o ku kncn jcn plrufkoclr cuo Mugfnznu.   .gpċrċ)ojknruroclr mnsprn kjrn &lr`nŜtn prllrlkuc nstn 0nsoj .fsuŜo" 4stn ægpċrċ)oj 'kncuoj kjrn nrj pn

 pufktuc mn j-Ŝo æfknpn pu`cok jkto&otjtnj gnfotċ sċ-o jsoaurn stċpàfornj sporotujcċ jsuprjkrnmofkolŜoclr, jsuprj æftrnaoo cugo"

.f stràfsċ cnaċturċ ku k+ngjrnj cj plkċof)ċ, #ljf jmgofostrj `ltnzuc prof kjrn kno kn-c prognju snrnkuflŜtnju jfaj5j)o pn kjcnj sk+og`ċroo !ufmjgnftjcn mn lronftjrn Ŝo &oj)ċ"@ltnzuc cuo #ljf fu klf!nrċ jruc $!of)oclr pnftru kċ fu j&usnsn æfkċ clk 5nrt!j 0àftuotlrucuo"@ltnzuc cuo #ljf j&nj mljr uf kjrjktnr prnaċtotlr" %àfm n&jfa+ncostuc spufn kċ @ltnzuc cuo #ljf

Page 61: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 61/109

nrj uf ]ltnz jc plk%of'no sprn onrtjrnj p%kjtnclr I 20jrku ?, =, nc vrnj s% spuf% k% prllrlkuc urg%rnj s% +ntnrgofn pn jskuct%tlro cj k%of'% pnftru j cn +nskbo+n jst&nc su&cntncn æf vn+nrnj

 progoroo cuo nsoj, sofauruc kjrn cn putnj +j onrtjrnj p%kjtnclr. 

1%of'j æfsnjgfċ8 stofanrnj lralcoucuo, pċrnrnj mn rċu pnftru pċkjtncn sċvàrŜotn,

bltċràrnj mn j trċo l vojūċ pcċkutċ cuo Mugfnznu, ijptn kjrn jsoaurċ jkknsuc co#nr cj -rostls, mċtċtlruc tuturlr bjruroclr.

$n ku&ofn sċ fn jgoftog jplo kċ #ljf @ltnzċtlruc æfsuŜo j !ċkut l kcjrċ mostofk)on æftrn @ltnzucsċu Ŝo @ltnzuc 0àftuotlrucuo" PNu v% ltnz ku jp%, ojr knc kn vj vnfo +up% gofn v% vj ltnzj ku

 Mubuc ?&ft "o ku &lk<  20jt" , ??( 0jrku ?, ;"

@ltnzuc cuo #ljf kjrn, mnŜo n gjrn prllrlk, n tltuŜo fugjo lg, n uf `ltnz ku jpċ, jmokċ n uf `ltnzkjrn sog`lcoznjzċ fugjo, jruc, !ċrċ sċ-c mnj( @ltnzuc cuo rostls æfsċA kjrn n fu fugjo lg ko

Ŝo MugfnznuA soglcoznjzċ Ŝo æf jkncjŜo togp mċ jruc kjrnA kj uf +lk puro+okċ +oof7jprogotlrucuo %no kn prognju `ltnzuc cuo #ljf gċrturosnju kċ suft jfaj5j)o æf prlknsuc kċof)no"

%no jfaj5j)o æf kċof)ċ sn jrċtju prof æfsuŜo jknst !jpt mlrotlro mn progornj 0àftuotlrucuo, j %ncuokn mnsċ&àrŜnj kċof)j prof jklrmjrnj jrucuo s!of)otlr"

Mjr #ljf æŜo prnaċtnj jskuctċtlroo Ŝo prof nJngpcuc sċu pnrslfjc, prof )ofutj Ŝo klgplrtjgnftucsċu" ornŜtn, prllrlkuc æf!ċ)oŜj uf k+op kjrn, lrokuo æc pro&nj, æo cċsj ogprnsoj ufuo lg mnfnl`oŜfuotċ tċron Ŝo gċrn)on su!cntnjskċ" Æftrnjaj &%ptur% j s&ftucuo rnsporj cofo"tn, st%pforn +n

sofn, uf kjcg +npcof "o rj+oj putnrnj æfv%cuotljrn j jkncuoj +nprofs s% tr%ojsk% æf vnkof%tjtnjcuo Mugfnznu.

.ftr-l jfugotċ gċsurċ Ŝo æf!ċ)oŜjrnj jknjstj !ozokċ fnl`oŜfuotċ j s!àftucuo j !ċkut moftr-æfsuc ufknftru mn jtrjk)on pnftru krnmofkolŜo" Go gjo guct j trnzot kurolzotjtnj Ŝo oftnrnsuc krnmofkolŜoclr !ncuc mn j prlpl&ċmuo jc prllrlkucuo"

1uvftuc s%u nrj cf+ +jr nfnraokD gustr%tlr +jr "o æfkurj=jtlrD jspru +jr "o pcof +n k%c+ur%"o æf'ncnanrnD r%sklcotlr +jr "o cofo"totlr "o tlt+njufj sulr+lfjt ufuo æfjct o+njc, jkncj +n jæfc%turj +of su&cntn prn=u+nk%'o rncoaoljsn "o lstjklcn +n lr+of glrjc, pn +n l pjrtn, ojr pn +njctj, +n j cn +nskbo+n su&cntuc pnftru progornj cuo nsoj, pnftru pjrtokopjrnj cj voj'j knj flu%kjrn jvnj s% klfstotuon klf'ofutuc nplkoo gnsojfokn.

Mjr knnj kn j mntnrgofjt gjo guct pn krnmofkolŜo j !lst nJngpcuc sċu pnrslfjc" Oljf prn+okj fufugjo ku kuvftuc, fu fugjo ku l pjrtn j pnrsljfno, ko ku æftrnjaj sj &oof'%.   4c knrnjjskuctċtlroclr kċof)ċ" E !ċknj æfsċ kj ufuc kjrn-Ŝo trnkusn prlproj !ċpturċ prof !cjkċrj puro!okjtljrnj kċof)no"

.ftrnjaj sj jkto&otjtn mn prlpl&ċmuorn j `ltnzucuo, kċof)no, prnkug Ŝo knj mn fn&lotlr æftru

ægpcofornj prnskrop)ooclr :naoo, $!àftuc #ljf cn-j mns!ċŜurjt æf stràfsċ cnaċturċ ku 0nsoj, ku #osusrostls Mlgfuc"

Page 62: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 62/109

#ljf s-j strċmuot sċ-Ŝo !lrgnzn jskuctċtlroo æf jŜj !nc kj no sċ !on cċguro)o kċ `ltnzuc Ŝo kċof)j prlpl&ċmuotċ mn nc, f-ju &jcljrn mnkàt æf gċsurj æf kjrn klfmuk sprn 0nsoj" 0nsoj j&nj sċ &ofċmupċ nc Ŝo j&nj sċ sn jrjtn purtċtlr jc uflr putnro of!ofot gjo gjro"

 ltnzuc cuo Oosus vj &o uf ltnz ku Mubuc ?&ft "o ku &lk, vj +j æf kbop rnjc onrtjrnj p%kjtnclr "o vj turfj æf &oof'j progotlroclr putnrocn fnknsjrn tr%oroo n&nktovn j ufno von'o ku j+nv%rjt flo.

/ltlmjtċ 0nsoj sn &j jrċtj Ŝo kj uf purtċtlr jc putnroo mn 5umnkjtċ æf tngnouc kċrnoj cj &rngnj pltro&otċ 4c &j !jkn snpjrjrnj æftrn kno pċkċtlŜo Ŝo kno mrnp)o( pnftru kj pn ufoo sċ-o pnmnpsnjskċ,ojr pn jc)oo sċ-o rċspcċtnjskċ 20jt" , ?K"

Uljtn fokolmjtċ ku&oftncn $!" #ljf @ltnzċtlruc8 ]Aċto)o %jcnj MlgfucuoI f-ju !lst gjo jktujcn kjjzo" Ionkjrn krn"tof trnuon s% +nvof% l osnrok% von, æfc%uftruc k%rnoj su&cntuc, jsngnfnj ufuo 

 prnlt l&okojz%, pn jctjruc ofogoo, cugofjt +n kjf+ncj krn+of'no, scu=n s&oftn cuo Mugfnznu.  .frnjcotjtn æfsċ kno gjo guc)o moftrn krnŜtofoo mn jzo suft kj foŜtn pnŜtnro rnko, ugnmn, gurmjrn Ŝoæftufnkljsn, kj Ŝo pnŜtnrnj mn cj @ntcnng mofjoftnj fjŜtnroo 0àftuotlruc8 ] Au nstn knc kn &jkn

uf%tjtn, fu nstn pf% cj ufu4 l'o sju j%tut, ægprnuf% fntrnfoko sju &%kut I 2#rogoj , ??"%jfmncj krnmof)no æf guctn ofogo s-j stofs" /rċofm l &oj)ċ pcofċ mn æftufnrok !ċrċ `ukuroj cuorostls, ljgnfoo zocnclr fljstrn fu gjo suft kjpj`oco j æf)ncnan snfsuc ku&oftnclr8 ou`orn, gocċ,

 5nrt!ċ, pjkn, jrglfon, cugofċ, kofstn"

Urnmokj $!" #ljf nstn l æfjctċ k+ngjrn kċtrn flo, kċtrn æftrnjaj cugn, kċtrn plkċof)ċ Ŝo sgnrnfon"4j fn l`coaċ sċ urgċg cuo rostls ku tljtċ mċruornj Ŝo sgnrnfoj"

Uroftr-l kurjtċ Ŝo sofknrċ nJjgofjrn j klfŜtoof)no, prof cjkrogo mn kċof)ċ, prof plst Ŝo ruaċkoufn, prof !jptn mn goclstnfon, prof &lr`n jcnsn ]mrnsn ku sjrnI 2## %lr" =, O, prof scu5orn krnŜtofċ Ŝo gjojcns prof gċrturosornj pċkjtnclr Ŝo prof $!" .gpċrtċŜjfon &lg aċto, zo mn zo, kjcnj Mlgfucuo æfofogocn fljstrn" >lg sċ&àrŜo jst!nc lpnrj mn rnstjurjrn j lgucuo mofcċuftru 2## %lr" =, ?O Ŝo tjofokjc ofogoo( &lg rnjprofmn kjfmncj stofsċ j krnmof)no pn jctjruc prl!jfjt mn sog)oro Ŝo kuantn mnŜjrtn">lg ægplml`o ku sngfncn `oruof)no < pn kjrn fn-jg ]rċstoafot pjtogocn Ŝo pl!tncnI < Ŝo ku !clrocn&ortu)oclr mruguc cuo #osus æf tngpcuc rnstjurjt jc &on)oo fljstrn, æf kjrn fu flo, ko 4c &j trċo, màfmglgnftucuo trnkċtlr kjrjktnr mn &nŜfokon"

%àfm !onkjrn mof flo &j mukn zo mn zo cuptj knj `ufċ ægpltro&j tuturlr pjtogoclr Ŝo rċutċ)oclr, cuptċ

æf kjrn suftng jfaj5j)o prof $!àftuc @ltnz, fugjo jtufko &lknj prl!ntucuo Ŝo j tuturlr  prnmokjtlroclr 4&jfa+ncono fu &j gjo rċsufj æf pustou"

 ugjo jst!nc pjtogocn Ŝo rċutċ)ocn &lr jgu)o, ojr lgnfornj mnzgntokotċ Ŝo trnzotċ cj &oj)ċ fluċn&jfa+ncokċ, &j !o &rnmfokċ mn fugncn cuo #osus, Ŝo &j putnj sċ æfjc)n jcċturo mn æfanro, ogfn mnscj&ċ Ŝo `oruof)ċ %ncuo kn prof fjŜtnrnj, gljrtnj Ŝo .f&onrnj $j, j jmus æftrn ljgnfo `ukuroj,!nrokornj, jrglfoj Ŝo pjknj ntnrfċ"

'gof"

Page 63: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 63/109

Ur <nkt Efov Mr "lfstjftof /nkucj - Urnmokċ cj Mugofokj gjo æfjoftn mn @ltnzucMlgfucuo

$9ofn +up% ofn 1nc gjo gjrn +nkt ofn...$

.fknput mn jf flu æf cugnj mof 5uruc @osnrokoo, kċko jfuc `osnroknsk nstn gjrkjt - kug `ofn Ŝtog -cj ? snptng`ron, mupċ l gjo &nk+n Ŝo gjo `ufċ ràfmuojcċ" Go-f zalgltuc sċr`ċtlroo, @osnrokj, profacjsuc 4&jfa+ncono, k+njgċ cj sċr`ċtljrn, cj jmufjrn æf)ncnjptċ æf 5uruc %u&àftucuo cuo Mugfnznu"Mnsoaur kċ fu nstn uŜlr" Mjr sċ knrng Mlgfucuo cugofjrn Ŝo +jr, kj kncn jcn 4&jfa+ncono sċ sn!jkċ `ofn&nstotn Ŝo prof flo"

4&jfa+ncoj Mugofokoo Mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo" ċrċ æfmlojcċ, nJtrng mn ogplrtjftċ, pnftru kċ !jkn trnknrnj mofsprn mu+uc jŜtnroo cuo #osus rostls æfsprn jkncj jc @ltnzucuo $ċu, ufucŜo jkncjŜo, Ŝo tltuŜo jct!nc" æfċc)ognj kàftċroo @ntcnngucuo, mruguc gjaoclr, æfk+ofjrnj pċstlroclr,tljtn jknstnj fn-ju klgutjt cj l jtgls!nrċ mn jmàfkċ `ukuron" Mn mjtj jknjstj æfsċ, `ukuroj sngjturoznjzċ, krnŜtn oftru jmn&ċr" %ċko fogok fu-o nstn fnjgucuo lgnfnsk gjo mrja pnftrugàftuorn mnkàt jknjstċ n&jfa+ncon kjrn mosknrfn moftru æfknput F%ofn nstn %nc %jrn &ofn æftrufugncn MlgfucuoF"

/nJtuc n&jfa+ncono pjrn j !o klfknftrjt sprn $!àftuc #ljf @ltnzċtlruc" Mnskronrnj jknstuo purtċtlr mn slcon knrnjskċ, pn kjrn fn-l mċ 4&jfa+ncoj mn cj 0jrku, jknjstċ cnkturċ n&jfa+ncokċ, rċgàfn

 pn rntofj mn okljfċ j @osnrokoo, kċko gnrnu, kàfm fn uotċg cj okljfj-prjzfokjr sju cj jknnj mn+rjg pn oklflstjsncn `osnrokoclr fljstrn, jknst #ljf fn pro&nŜtn8 æg`rċkjt æf +jofn mn pċr mnkċgocċ, æfkofs ku kofaċtljrn mn kurnj pnstn `ràu, ku !j)j jskntokċ j ufuo gàfkċtlr mn jkromn Ŝogonrn sċc`jtokċ" Mjr tlt jknjstċ n&jfa+ncon fn mnsklpnrċ Ŝo mn ufmn æfjropjrnj æfanrnjskċ j

Page 64: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 64/109

$!àftucuo .fjoftngnraċtlr" Mof jknjstċ j`slcutċ sgnrnfon æf kuprofmnrnj gosoufoo pn kjrn l jrnmofjoftnj plplrucuo cuo #srjnc"

%ċko lguc jknstj, cj kjrn FonŜnj tljtċ )jrj #umnoo Ŝo onrusjcogotnfooF, fu sn cċsj !urjt mn &rnlmngfotjtn lgnfnjskċ, plso`ocċ ospotċ æf uotjrnj mngfotċ)oo cj kjrn Mugfnznu c-j k+ngjt" 'ct!ncspus, knc kjrn spufn8 Fvofn +up% gofn 1nc gjo gjrn +nkt gofn, 1%ruoj fu suft vrn+fok s% g%

 pcnk s%O +nzcna kurnjuj æfk%c'%goftnclr uo F 20k ?, l!nrċ pljtn knj gjo gofufjtċ okljfċ j

&ofmnkċroo mn FkjronrosgF, mn ægpcoforn ugjfċ mljr mn mrjauc prlproucuo lralcou, prlpronoægpcoforo"

.fkċ æf sàg`ċtj kn prngnran Mugofokoo jknstnoj, #ljf sn jrjtċ 2k!" 0t ,?-?? mrnpt uf lg jcMu+ucuo Ŝo, sċ-o spufng k+ojr jŜj, jc F`ufucuo-sog)F oftru prlpl&ċmuorn" $troaċtuc mn cuptċmu+l&foknjskċ jc Urllrlkucuo, gċrturoj .fjoftngnraċtlrucuo Ŝo klfŜtoof)j $!àftucuo stju tljtn,mognfsoufo ufokn, æf cukrjrnj mn mrjauc cuo rostls-Mugfnznu" *uptn pjrkċ mof ku&àftuc cuo suftku&oftncn ofjoftnprċzfuoroo8 F9nsncn"tntn, pustou, tljt% &ornj lgnfnjsk% knj gjo æfjoftnæfsntjt%4 1% jkug sn jrjt% Ozvlruc +ns&%t%roo, strokf+ snkntj p%kjtucuo ku jpncn Olr+jfucuo.F

%àftjrnj coturaokċ spufàfm gjo mnpjrtn8 F*cjsuc kncuo kn stroa%, +up% prllrlkon, j r%sufjt æfkuantncn kncn pustootn, zokf+# $*%to'o k%o +rnptn cuo Brostls, 1nc kn vofn kj æf ltnz s% fntlpnjsk% pn flo, kno æfvnkbo'o, strokf+ lsf+ornj knj +ofto FF 2%àftjrnj j #>-j j#fjoftnprċzfuoroo"

#fogj jknjstj `ċtàfm mljr pnftru Mugfnznu, rċzcn)ofmu-sn mn rumnfoo, mn j&nrn Ŝo mn pċrof)o,jcċturjrnj jknjstj, trup Ŝo su!cnt, Mlgfucuo %jrn &ofn, !jk mof $!àftuc #ljf proguc glmnc mn FlgfluF, fċskut mof tnfsoufnj jŜtnptċroo 'kncuoj %n tljtn cn !jkn flo" %ċko mnsprn jknjstċ )oftċ jscu5oroo ku sgnrnfon j Mugfnznucuo %ncuo >ou &lr`nŜtn 4&jfa+ncoj Mugofokoo kn prnaċtnŜtn@ltnzuc Mlgfucuo, /nl!jfoj knj kjrn cugofnjzċ pjrtnj glr)oo, kċko clr, knclr kjrn Ŝnmnju æfug`rċ Ŝo cjturċ mn æftufnrok j glr)oo, co sn jrjtċ moftào @ltnzuc kj rljmċ mn cugofċ - rostlsFjr%tf+u?n cj Olr+jf, ?j +nzr%kjt "o ?j ltnzjt, ægr%kf+ &ornj lgnfnjsk% kuvn"gftuc fnstrok%koufoo F 2%jflfuc #fjoftnprċzfuoroo, %àftjrnj j #L-j -, /nl!jfoj kn fu j&ngkug l trċo æf @osnrokj $cj&no stàfm, mnkàt j&àfm sgnrnfoj kuantucuo .fjoftngnraċtlrucuo, slkltofmgnrnu kj Mugfnznuc %nc >ou, %jrn fn onsn æf æftàgpofjrn gàofn, æf zlro, cj gjcuc knc mn &oj)ċ jc#lrmjfucuo, nstn, gnrnu Ŝo gnrnu, gjo tjrn kj flo, )ncuc Ŝo mnsċ&àrŜornj )ncucuo flstru"

Go kċ mjkċ æf kuantncn fljstrn jg putnj prċzfuo gnrnu `ltnzuc knc mn plkċof)ċ jc jpno kncno sċrjtn,

jc cjkrogoo, mljr @ltnzuc knc æf Mu+uc $!àft !jkn mof flo rà&fotlro ægpcofotlro jo &on)oo kncno æfrostls-Mugfnznu" Xokng flo kċ jknstj nstn Ŝo glto&uc coturaok pnftru kjrn 'plstlcuc Mugofokook+njgċ cj rà&fċ æf jknst k+op8 FIoucn ogltno, &oo trnjz æf tljtn, su&nr% r%uc, &% cukruc +nofnvnstotlr, scu=j tj &%l +npcof4 1% nu +n jkug suft ajtj pnftru =nrt&% "o vrngnj +nsp%r'oroo gncn sj jprlpojt. uptj knj uf% jg cuptjt, k%c%tlroj jg s%vr"ot, krn+of'j jg p%zotD +njkug go sj a%tot kufufj +rnpt%'oo, pn kjrn Mlgfuc gol vj +jl æf ouj 8knnj, Nc, Mrnptuc 

 3u+nk%tlr, "o fu fugjo gon, ko "o tuturlr knclr kjrn ju ouot jr%tjrnj uo F 2## /og =, 7-;"

#jtċ-fn, mjr, Fou`otlro jo jrċtċrooF, prċzfuotlro jo /nl!jfono kncno mn cj #lrmjf, æfacl`j)o æf fnjguc

knc cj rostls rà&fotlr, fngurotlr jc krnŜtofoclr" *ċfo)o ku mlrornj mn Mugfnznu, &ofmnkjtu-fn-jgmn gljrtn, mn gljrtnj pċkjtucuo Ŝo mn jknnj &nŜfokċ, ukoajŜċ"

Urof #ljf fo sn mnsk+om lk+oo jsuprj gċrn)no jrċtċro mn cj #lrmjf, mn jknnj prċzfuornj $!àftucuojknstuoj - Urllrlk Ŝo .fjoftngnraċtlr Ŝo 0jrtor - æfknpn æfmjtċ kn &nmng ku lk+oo kno su!cntnŜto

Page 65: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 65/109

fjŜtnrnj @osnrokoo kncno s!of)otn æf rostls" Mof ug`cjrnj mn jpċ j #lrmjfucuo kncuo pċgàftnsk pàfċcj &ċcurornj mn Mu+ $!àft, kjrn æfknpn æf zouj %ofkoznkogoo moftào, )ofàfm pàfċ cj s!àrŜotuc&njkuroclr"

@ukurlŜo mn prċzfuorn, snjrj, kċtrn >nknrfon, suftng k+ngj)o - prof Ujrngoj %njsucuo jc Ŝjsncnj -cj l prċzfuorn gjo jmàfkċ Ŝo gjo æfjctċ, mnlpltro&ċ, kċko zokn8 F ?kljtn'o jp% ku vnsncon +ofozvljrncn gftuoroo4F 2#sjoj ?K, -O" Go #lrmjfuc æŜo kutrngurċ jpncn, kċko, ojtċ, Fvofn oncuc cuo 

 Mugfnznu, 1nc kn ro+ok% p%kjtncn cugoo F 2.f ?,O"

#jr !ċpturj sn cugofnjzċ - mupċ spusj !ċkċtlrucuo mn ogfn, 'fjtlcon -, kċko Fæfanroo "o ljgnfoo snjgnstnk% cjlcjct%. 1% uf+n nstn +n &j'% ægp%rjtuc, nstn "o uf% rf+uojc%F 2:otoj >nknrfono mof Oojfujron"

 ufj rf+uojc% j Mubucuo 1ncuo ?&ft, +n voj'% M%t%tlr4

Ur Jftblf = "lfojros - Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo - ,cjsuc kncuo kn stroaċ æf puston

%u guctn snklcn æfjoftn mn &nfornj cuo #osus, prl!ntuc #sjoj j prnzos kċ 0nsoj &j !o prnknmjt mn ufgnsjanr8 ] Ojt% Nu trogot æfanruc nu æfjoftnj &n'no jcn, kjrn vj prna%to kjcnj jI 20jrku ?,K-" 1ofn j &lst jknst gnsjanrH 

Page 66: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 66/109

$!àftuc :ukj skron8 ] Æf jc kofkosprnznkncnj jf jc +lgfono 1nzjrucuo onrou, pn kf+ Ulf'ou Uocjt nrj prlkurjtlruc Ou+noo, Orl+, tntrjrb jc *jcocnoo, Iocop, &rjtncn s%u, tntrjrb jc Oturnoo "o jc  'ofutucuo rjblfoto+no, ojr osjfojs, tntrjrb jc 8ocnfno, æf zocncn jrbonrnoclr 8ffj "o 1joj&j, j &lst kuvftuc cuo Mugfnznu k%trn Oljf, &ouc cuo jbjroj, æf pustonI 2:ukj ,?-K"

 nsjanruc kjrn trnuoj s% prna%tnjsk% kjcnj pnftru Oosus j &lst fognfo jctuc +nkt Oljf, &ouc cuo jbjroj. 'knst &nrsnt fn mċ l mjtċ nJjktċ j glgnftucuo æf kjrn #ljf Ŝo-j æfknput prnmokjrnj"

Mn !jpt nstn sofaurj mjtċ !oJċ Ŝo prnkosċ mjtċ æf luc /nstjgnft" Gtog mof jctn sursn kċ ]jckofkosprnznkncnj jf jc mlgfono %nzjrucuo /o`nrouI j !lst jfuc K; sju KC æ%" '&àfm jknjstċ mjtċ putng sċ kjckucċg jctncn mof &oj)j Mlgfucuo flstru #osus rostls"

@laċ)oj mn of!lrgj)oo ostlrokn !urfozjtn æf jknstn &nrsntn mnsprn æfknputuc scu5oroo cuo #ljf jrjtċgjrnj ogplrtjf)ċ pn kjrn progoo krnŜtofo l jklrmju jknstuo glgnft, kjrn gjrk+njzċ, jŜj kugkotog æf jptn ?,KK, æfknputuc gàftuoroo cugoo, k+ojr æfknputuc scu5oroo pu`cokn j cuo #osus" @laċ)ojmn of!lrgj)oo ostlrokn gjo jrjtċ !jptuc kċ æftrupjrnj cuo rostls fu nstn uf got ko uf n&nfognftkjrn j j&ut clk cj uf glgnft mjt æf ostlroj ugjfotċ)oo"

Mugfnznu fu æŜo &ozotnjzċ plplruc !ċrċ sċ æŜo prlkcjgn &nfornj" Mn-j cufauc snklcnclr 4c j trogos prl!n)o #srjncucuo pnftru j jfuf)j &ozotj mo&ofċ kn &j urgj" >nfornj sj fu j !lst fnjŜtnptjtċ" 'unJostjt prl!n)oo kcjrn kċ sn &j fjŜtn æf @ntcnng, moftr-l gjgċ !nkoljrċ, kċ &j trċo æf jzjrnt Ŝo kċæŜo &j mj &oj)j pnftru pċkjtncn ljgnfoclr, kċ sn &j fjŜtn æf kjsj cuo Mj&om Ŝo kċ uf gnsjanr æc &j

 prnknmn, prnaċtofmu-o kjcnj" nsjanruc "o orncn.

].f jc kofkosprnznkncnj jf jc mlgfono %nzjrucuo /o`nrouI gnsjanruc Ŝo-j æfknput scu5ornj" ugncncuo nrj #ljf @ltnzċtlruc" 0jo guct mnkàt uf prl!nt ljrnkjrn, nc nrj gnsjanruc Ŝo æfjoftngnraċtlrucj kċruo sjrkofċ nrj mn j prnaċto kjcnj pnftru &nfornj *nancuo"

.f #ljf ,KC, #ljf @ltnzċtlruc sn rn!nrċ cj #osus kj cj ]gorncnI Ŝo pn sofn kj ]prontnfuc gorncuoI"1fj moftrn kncn gjo ogplrtjftn ogjaofo jcn >nk+oucuo /nstjgnft nstn knj j #srjncucuo kj gornjsċ jcuo Mugfnznu, Ŝo j cuo Mugfnznu kj gorn jc #srjncucuo" *ncj)oj moftrn Mugfnznu Ŝo #srjnc nrj jtàtmn jprlpojtċ æfkàt fu putnj !o ogjaofjtċ mnkàt kj l kċsċtlron" Urontnfuc gorncuo 5ukj uf rlcogplrtjft cj fuf)ocn oumnoclr" 4c jrjf5j kċsċtlroj Ŝo jk)olfj kj l cnaċturċ æftrn gorn Ŝo gornjsċ" 4cæo jmukn pn gorn Ŝo pn gornjsċ cj uf clk" NJjkt jknjstj j &lst sjrkofj cuo Oljf# s% æo j+uk% cj ufclk pn Osrjnc "o pn Oosus, s% jrjf=nzn k%s%tlroj +oftrn Brostls, gorncn, "o Osrjnc, gornjsj. Æf jknst 

snfs, Oljf j &lst kj lpnrjtlroo +n tncn&lfon kjrn fn spuf# P%+jrn, æfknrk s% v% &jk jkugcna%turj<. 1f+ cna%turj nstn æf s&r"ot &%kut%, lpnrjtlruc tncn&lfok +ospjrn, c%sf+ufnsofauro ku pnrsljfj ku kjrn +lrog s% vlrog. ?ofauruc sklp jc cuo Oljf j &lst s% fn puf% æfcna%tur% ku Oosus, &j'% +n kjrn sog'nj k% fu gnrot% foko lfljrnj +n jo +nzcnaj kurnjujæfk%c'%goftno.

*cjsuc.

/ogp mn trno sutn mn jfo, foko l &lkn mn prl!nt fu sn gjo juzosn æf #srjnc" ] Au gjo nstn prl&nt I, sn

 pcàfan psjcgostuc 2,?3" /ċknj ljrn Mugfnznu $n +ltċràsn sċ fu gjo &lr`njskċ plplrucuo$ċu Mupċ trno sutn mn jfo Mugfnznu spjran æf s!àrŜot tċknrnj"

/rogotn uf jct prl!nt8 pn #ljf @ltnzċtlruc" Urof 4c Mugfnznu j &lr`ot mof flu, ku ] acjsuc kncuo kn stroa% æf pustonI" .f #ljf ljgnfoo rnkuflŜtnju æfkċ l mjtċ acjsuc Ŝo jutlrotjtnj ufuo prl!nt" 'Ŝj

Page 67: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 67/109

kċ ju &nfot cj nc" ] 5o on"nju cj nc tlt 'ofutuc Ou+noo "o tl'o kno +of OnrusjcogI" Nc vnfosn kj uctoguc "o knc gjo gjrn +oftrn prl&n'oo 9nkboucuo nstjgnft. >nfosn sċ jrjtn sprn 4c, sprn knc pn kjrn#srjncuc æc jŜtnptj8 0nsoj, 0àftuotlruc, :ugofj cugoo"

 Moftrn tl'o prl&n'oo kjrn cju vnstot pn nsoj, Oljf j &lst sofauruc kjrn j jvut provocnaouc +n jc jr%tj "o j spufn#  ] Ojt% oncuc cuo Mugfnznu, 1nc kn ro+ok% p%kjtuc cugoo I" Mn jknnj okljfj$!àftucuo #ljf @ltnzċtlruc jrn plzo)oj mn lfljrn càfaċ rostls pn oklflstjsncn `osnrokoclr 

rċsċrotnfn" .f nc æftrnauc >nk+o /nstjgnft mċ gċrturon mnsprn rostls kj 0àftuotlruc prlgos"Arufn^jcm c-j poktjt pn #ljf @ltnzċtlruc ku mnantuc ku kjrn ofmokċ sprn rostls, fnfjturjc mncufa" 'kncjŜo mnant fnfjturjc mn cufa nstn !lclsot Ŝo æf ufncn okljfn `ozjftofn jcn $!àftucuo #ljf@ltnzċtlruc, pnftru j nJprogj profkopjcuc sklp jc scu5oroo sjcn8 sċ ofmokn sprn rostls, 0àftuotlrucjŜtnptjt"

 Ojt% oncuc cuo Mugfnznu.

.f kjpotlcuc mnsk+ozċtlr jc 4&jfa+ncono cuo #ljf kotog8 ]Ilstj lg trogos +n cj Mugfnznu,

fugncn cuo nrj Oljf. 8knstj j vnfot sprn g%rturon, kj s% g%rturosnjsk% +nsprn ugof%, kj tl'o s% krnj+% prof nc. Au nrj nc ugofj ko kj s% g%rturosnjsk% +nsprn ugof%I 2#ljf ?,O-;" 4rjuf lg jc kċruo sofaur sklp æf &oj)ċ j !lst sċ mnj gċrturon, sċ &lr`njskċ mnsprn jctkofn&j, sċoftrlmukċ, sċ jfuf)n, sċ prnzoftn" ' !lst knj gjo ogplrtjftċ prnznftjrn pn kjrn j !ċkut-l kofn&j æfostlroj cugoo, pnftru kċ pn æfsuŜo #osus fo c-j oftrlmus8

] Ojt% oncuc cuo Mugfnznu, 1nc kn ro+ok% p%kjtuc cugoo. 8knstj nstn +nsprn 1jrn nu jg zos# Mup% gofn vofn uf %rjt, 1jrn j &lst æfjoftn +n gofn, &oof+k% gjo æfjoftn +n gofn nrj, "o nufu "tojgD +jr kj s% &on jr%tjt cuo Osrjnc, +n jknnj jg vnfot nu, ltnzf+ ku jp%. 5o jg%rturosot Oljf zokf+# 8g v%zut Mubuc kllrf+u?n, +of knr, kj uf plrugnc "o j r%gjs

 pnstn Nc. 5o nu fu kufl"tnjg pn Nc, +jr 1nc kn gj trogos s% ltnz ku jp%, 8kncj goj zos# Unstn 1jrn vno vn+nj Mubuc kllrf+u?n "o r%gff+ pnstn Nc, 8kncj nstn 1nc kn ltnjz% ku Mub ?&ft. 5o nu jg v%zut "o jg g%rturosot k% 8knstj nstn Iouc cuo MugfnznuI 2#ljf ?,KC-="

:j æfknput #ljf fu Ŝtoj kofn nrj 0nsoj( tlt kn Ŝtoj nrj kċ 0nsoj trċoj ufmn&j proftrn ljgnfo8 ] +jr æf go=clkuc vlstru ?n j&c% 8kncj pn 1jrn vlo fu "to'o, knc kjrn vofn +up% gofn, 1jrn æfjoftn +ngofn j &lst "o 1%ruoj nu fu suft vrn+fok s%O +nzcna kurnjuj æfk%c'%goftno I 2#ljf ?,KO-K" 8"tout kofn nstn nsoj +ljr kf+ Oosus j vnfot s% &on ltnzjt, ojr +of knruro sj juzot vlknj

 Mugfnznucuo jt% spuff+   ] 8knstj nstn Iouc cuo MugfnznuI Ŝo knrurocn s-ju mnsk+os, ojr 

$porotuc j kl`lràt su` k+op mn plrug`nc < j`oj jtufko rnkuflskàfm æf #osus pn 0nsoj, #ljf j spus8] 5o nu jg v%zut "o jg g%rturosot k% 8knstj nstn Iouc cuo MugfnznuI 2#ljf ?,="

 Urna%to'o kjcnj Mlgfucuo.

#ljf Ŝo-j jsugjt sjrkofj mn j prnaċto kjcnj pnftru rostls Ŝo pnftru .gpċrċ)oj $j" %otàfm mof #sjoj,nc j spus8 ] Æf pustou a%to'o kjcnj Mlgfucuo, +rnptn &jkn'o æf clk fnugcjt k%r%rocn Mugfnznucuo flstru. ljt% vjcnj s% sn ugpcn "o tlt guftncn "o +njcuc s% sn pcnknD "o s% &on kncn strgn,+rnptn "o kncn klc'urljsn, k%o fntn+n. 5o sn vj jr%tj scjvj Mlgfucuo "o tlt trupuc I 2#sjoj =3,-7"

Un &rnguro, kàfm rnancn &rloj sċ &ozotnzn uf jfugot )ofut, æŜo trogotnj æfjoftn gnsjanroo, pnftru j&nmnj mjkċ mrugurocn pn kjrn urgj sċ gnjraċ suft rnpjrjtn Ŝo `ufn" Mnjcurocn nrju fntnzotn( &ċocnugpcutn( mrugurocn æftlrtlk+njtn nrju æfmrnptjtn" Go Mugfnznu, fn spufn #ljf, fn trogotn pn flosċ æo prnaċtog kjcnj" E`stjklcncn glrjcn trn`uon ncogofjtn" rostls fu &j &nfo æftr-l &oj)ċ æf kjrn

Page 68: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 68/109

suft guf)o mn gàfmron Ŝo mn prn5umnkċ)o, &ċo mn &oj)ċ mnarjmjftċ, mruguro æftlrtlk+njtn mn fnkostnŜo gofkoufċ, tnrnfuro j`ruptn mof copsċ mn jgj`ocotjtn" /ltuc trn`uon æfmrnptjt prof plkċof)ċ"

 Ulk%o'ov%4

:jotglto&uc prnmokċroo cuo #ljf j !lst plkċof)j" 4c j &nfot sċ prlpl&ċmuojskċ ]ltnzuc plk%of'no æftru onrtjrnj p%kjtnclr I" #-j k+ngjt pn ljgnfo sċ sn æftljrkċ mn cj pċkjt sprn Mugfnznu" .c

juzog spufàfm8 ]1nc kn jrn +lu% bjofn s% +nj kncuo kn fu jrn "o knc kn jrn ukjtn s% &jk%jsngnfnjI 2:ukj ,??" #jr &jgnŜoclr cn spufn8 ] Au &jkn'o fogok gjo guct pnstn kn v% nstnrf+uot I 2&" ?" $lcmj)oclr8 ] ?% fu jsupro'o pn fognfo, foko s% æfvofuo'o pn fn+rnpt, "o s% &o'o guc'ugo'o ku slc+j vljstr%I 2&" ?=" #ljf fu cn-j spus ljgnfoclr sċ trċojskċ æf mnŜnrt, sċ gċfàfkncċkustn Ŝo gonrn, sju sċ sn æg`rjkn æf +jofn mof poncn mn kċgocċ" Nc j mlrot sċ cn knjrċ mljr knnjkn mn +jpt Mugfnznu knrn ljgnfoclrB sċ sn plkċojskċ Ŝo sċ mukċ l voj7ċ mrnjptċ  

jrosnoo kjrn krnmnju kċ ju uf pjŜjplrt sprn knruro mnljrnkn sn trċanju mof '&rjjg, nc cn spufn8] ?% fu krn+n'o k% putn'o zokn æf vlo æf"ov%# U%roftn jvng pn 8vrjjg, k%ko v% spuf k% Mugfnznu

 pljtn "o +of pontrncn jknstnj s% ro+okn &oo cuo 8vrjjg. Ojt% snkurnj st% cj r%+%kofj plgoclr "o tlt  plguc kjrn fu &jkn rlj+% uf% sn tjon "o sn jrufk% æf &lkI 20jtno ,C-?3" %n klftnjzċ kujmn&ċrjt fu suft rċmċkofocn, ko rljmncn" Eguc trnuon s% æ"o klf"tonftoznzn p%kjtuc æfjoftn +n jc 

 putnj jkknptj pn ftuotlruc. Mjkċ krnmng kċ gnsj5uc cuo #ljf nrj prnj jspru sju kċ 5umnkj prnj mur cugnj, sċ fn jgoftog mljr kċ æf trno jfo #srjncuc j&nj sċ æŜo kruko!okn *nancn"

 ltnzuc cuo Oljf.

%àfm uf strċof trnknj cj oumjosg kj prlzncot, nrj `ltnzjt" /rn`uoj sċ !on kurċ)jt Ŝo spċcjt mn rċuc&on)oo mn pàfċ jkug mn strċof" ognfo fu klfsomnrj æfsċ kċ &rnuf n&rnu, mjt !oofm kċ nrj mof

 plplruc jcns, trn`uon sċ sn `ltnzn" ognfo, pàfċ cj #ljf" 4c o-j of&otjt pn tl)o, n&rno Ŝo fnn&rno, pnftru kċ nrju pċkċtlŜo, sċ &ofċ Ŝo sċ !on kurċ)j)o mn Mugfnznu" %àfm j !lst æftrn`jt mn kn `ltnjzċmjkċ fu nstn rostls, #ljf j rċspufs8 ] Nu vjg ltnzjt pn vlo ku jp%, Nc æfs% v% vj ltnzj ku

 Mub ?&ft I 20jrku ?,;" #ljf `ltnzj æf ràuc #lrmjf kj sngf mn plkċof)ċ" Gtoj kċ `ltnzuc sċu furnanfnrj, foko fu æf&oj su!cntncn gljrtn" @ltnzuc cuo #osus j&nj sċ !jkċ jknjstj" Mn jknnj jsu`cofojt mo!nrnf)j gj5lrċ moftrn `ltnzuc sċu Ŝo `ltnzuc pn kjrn #osus j&nj sċ æc mnj gjo tàrzou"

 %rn'oj cuo Oljf.0ċrn)oj cuo #ljf stċ æf gċrturoj sj !omncċ mjtċ mnsprn rostls kj 0nsoj" ' j&ut pro&ocnaouc mn j

jcnraj æf !j)j kjcnŜtoo rnancuo stroaàfm8 ]rostls j &nfotI" ' !lst l pnrsljfċ ugocċ kjrn fu j kċutjtlfljrn sju aclron pnftru sofn" %lfsomnràfmu-sn fnmngf sċ mnzcnan æfkċc)ċgoftnj cuo 0nsoj, nc jspus8 ] 8kncj trnuon s% krnjsk%, ojr nu s% g% gok"lrnz I 2#ljf ,3" 4c j stjt !nrg æf !j)j rnancuo#rlm, kjrn trċoj ku sl)oj !rjtncuo sċu8 ] Au'o nstn æfa%+uot s% 'oo pn &ngnoj &rjtncuo t%uI 20jrkuO,?;, o-j spus nc" :j !ofjc, jknst prl!nt knc gjo gjrn æftrn prl!n)o j !lst mnkjpotjt mn #rlm cjknrnrnj $jclgnoo" .f tljtċ &oj)j sj, #ljf j mjt gċrturon mnsprn #osus" %àfm j j!cjt mn gljrtnj sj,#osus j mjt cj ràfmuc sċu gċrturon mnsprn #ljf" 4c j spus8 ] Æftrn kno f%sku'o +of &ngno, fognfo funstn gjo gjrn +nkt OljfI 2:ukj ,K;"

4uaċkoufn

 Mljgfn, æ'o guc'ugog pnftru Oljf ltnz%tlruc, gnsjanruc trogos +n tofn pnftru j vnsto vnfornj nsono.

Page 69: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 69/109

 8=ut%fn s% æo prna%tog kjcnj, jkug kf+ Nc vrnj s% oftrn æf von'ocn fljstrn. ?% æf+np%rt%gguf'oo +n gf+ron "o prn=u+nkjt%, s% &jkng +rnptn prof plk%of'% k%ocn æftlrtlkbnjtn +nfnkofstn "o gofkouf%. Unftru k% 1nc kn vofn s% æ"o &jk% s%cj" æf flo nstn oncuc cuo Mugfnznu.

 Nc vofn s% fn oj p%kjtncn "o s% fn &jk% tjnrfjklcn jcn prnznf'no ?jcn æf cugn. 8gof.

(rj+uknrn# Ejfj 1jpjf!

Uċroftncn Olso+ 0ro+j - Nvjfabncoj Mugofokoo mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo - Mnsprn *+)ftucOljf @ltnzċtlruc Ŝo mnsprn @ltnzuc Mlgfucuo

0ofufjtċ j !lst o&ornj cuo #ljf @ltnzċtlruc æf cugn 1f lg j æfknput l prnmokċ, l &oj)ċ fluċ"

 ognfo fu kuflŜtnj jfugn pn jknst lg Ŝo fu Ŝtoj mn ufmn &ofn" -j&nj foko æf æg`rċkċgoftnj,foko æf æf!ċ)oŜjrnj cuo kn&j jtrċaċtlr" u nrj foko gjrn æf&ċ)jt Ŝo tltuŜo tl)o oumnoo jcnraju cj màfsucŜo sn `ltnzju æf ràuc #lrmjf"

•   Oljf kàŜtoaj suicntncn ku vnstnj knj #ufċ kċ slsnŜtn uf !àftuotlr+

Page 70: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 70/109

•  kàŜtoaj suicntncn ku kċcmurj Ŝo mrjalstnj ku kjrn *c vnstnj pn jknst !àftuotlr Ŝo kbngj pnljgnfo cj plkċofūċ, cj l skbog#jrn j vonūoo, cj l vojūċ fluċ.

•   Oljf kàŜtoaj suicntn prof pocmj vonūoo sjcn. *fsċŜo vojūj cuo nrj l prnmokċ mn æfiràfjrn Ŝo mnvojūċ pusċ ku tltuc æf scuh#j Mlgfucuo.

Urnmokj Ŝo voj7j cuo Oljf jrjtċ Ŝo jzo kjcnj sprn =)ftuotlruc 

•   Oljf n Ŝo jzo acjsuc kncuo kn stroaċ < jzo, gjo tjrn kj lrokàfm < æf pustoj jknstno vonūo" &lkċoūovċ mn pċkjtncn vljstrn, kċko !àftuotlruc Ŝo mjruc gàftuoroo ju vnfot mn guct.

•   Oljf n Ŝo jzo l prnmokċ mn gustrjrn < jzo, gjo jsprċ kj lrokàfm < pnftru kno kjrn snæg#uo#ċ æf gàfkċruro, æf pntrnknro, æf iċcoo Ŝo #nūoo.

•   &rnmokj cuo Oljf n Ŝo jzo l pocmċ kċ jmnvċruc krnŜtof trn#uon spus iċrċ kruūjrn, jŜj kug cj spus nc ijrosnoclr Ŝo cuo Orlmægpċrjtuc, kbojr ku prnūuc vonūoo.

0ofufjtn ju !lst prnmokj cuo #ljf Ŝo `ltnzuc cuo, mjr tltuŜo prnmokj Ŝo `ltnzuc cuo ju !lst fugjo l prnaċtorn pnftru %nc %n j &nfot sċ `ltnzn ku N Mub ?&ft "o ku &lk]" 'knst `ltnz s-j plalràt pnstn

#osus æf ràuc #lrmjfucuo"

•   &rof mjruc #ltnzucuo mof ràuc Olrmjf, !àftuotlruc j spċcjt pċkjtuc strċglŜnsk Ŝo j æfflot lgnfornj prof jpċ Ŝo prof Mub. /knst mjr jc æffloroo Ŝo jc fjŜtnroo mof flu j trnkut jplojsuprj ionkċruo lg.

•   &rof mjruc #ltnzucuo, ionkjrn lg sn spjcċ mn pċkjtuc strċglŜnsk Ŝo sn fjŜtn j mluj ljrċ pnftru *gpċrċūoj cuo Mugfnznu.

0jrn tjofċ nstn $!àftuc @ltnz %àfm sn `ltnjzċ prufkoo, co sn ufan ku N pnkntnj +jrucuo Mubucuo  ?&ft ] !ruftnj, aurj, lk+oo, urnk+ocn, gàofocn, ponptuc Ŝo pokoljrncn" 'stj æfsnjgf% k% knc f%skut +of flu, prof jofj ltnzucuo, trnuon s% "o puf% æf scu=j Mlgfucuo "o æf jskuctjrn +n

 Mlgfuc goftnj, arjouc, lkboo, urnkbocn, gofocn, ofogj, pokoljrncn, j+ok% tljt% voj'j "o  purt%rocn cuo. %n `ofn jr !o sċ !on jŜj Mjr kno gjo guc)o ljgnfo, mupċ kn krnsk gjro, pċrċsnskmjruc Ŝo putnrnj Mu+ucuo $!àft Ŝo scu5nsk pċkjtnclr, mn jknnj fu sn &ċm æf &oj)j clr NrljmncnMu+ucuo]8 ouornj, pjknj, æf+ncufa%r%+jrnj, uf%tjtnj, krn+of'j, cf+n'nj, æf&rfjrnjG2Ajc" 7, KK, ko sn &ċm rljmncn trupucuo8 pozgncn, uko+nrocn, n'oocn, lspn'ncn kncn ku kftnkn "o jctnjsngnfnj jknstlrj 2Ajc" 7, K?"

•   Mjkċ mjruc $ltnzucuo fnj iċkut Eiooo cuo Mugfnznu9, jplo Ŝo trn#uon sċ trċog kj ioo jo cuo Mugfnznu Ŝo kj irjūo cjlcjctċ.

•   Mjkċ mjruc [i. $ltnz ijkn mof klrpuc flstru Ekjsj Mubucuo ?&ft 9 'O Jlr. 6, ;4), jplo Ŝotrn#uon sċ trċog æf Mubuc cuo Mugfnznu.

•   Mjkċ cj $ltnz fn cnpċmċg mn sjtjf Ŝo Emn tljtn cukrurocn cuo9, jplo sċ Ŝo trċog jknjstċvojūċ.

.f kjrtnj jptncn 'plstlcoclr, cj kjp" ?C, sn spufn kċ 'plstlcuc Uj&nc, slsofm cj 4!ns, j j!cjt pnufoo æf&ċ)ċkno kjrn nrju `ltnzj)o fugjo ku `ltnzuc ku jpċ jc cuo #ljf" N uj'o Mub ?&ftH], o-j

æftrn`jt Uj&nc" N Aoko fjg juzot k% nstn Mub ?&ft, r%spufsnr% kno ltnzj'o  2?C, ?-O" %no gjoguc)o krnŜtofo suft pjrkċ Ŝo jzo kj jkno mof 4!ns8 rċgjŜo fugjo cj `ltnzuc ku jpċ, kċko !lkuc Ŝo

 putnrnj Mu+ucuo $!àft copsnsk ku tltuc mof &oj)j Ŝo purtċrocn clr" 0jofj knj gjrn j *+)ftucuo@ltnz jknjstj nstnB sċ trċonŜto l voj7ċ jprofsċA kuprofsċ Ŝo k)rguotċ mn mjruc Mubucuo *+)ft

Page 71: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 71/109

Mrjaċ kototlrucn

•   &n càfaċ #ltnzuc knc progog æf #rjūncn fjŜoclr, Ŝo flo trn#uon sċ fn æfkrnŜtofċg, profkċofūċ, prof æftljrknrnj kċtrn Mugfnznu, prof rnfjŜtnrn suicntnjskċ.

•   &n càfaċ #ltnzuc mof #rjūncn fjŜoclr, flo trn#uon sċ trnkng gnrnu prof ilkuc Ŝo #ltnzuc knc kurċūotlr mn pċkjtn jc Mubucuo [iàft Ŝo sċ fn spċcċg gnrnu æf jpncn krnmofūno Ŝo æf

cjkrogocn kċofūno.

'knstj nstn `ltnzuc pn kjrn æc knrng kàfm fn ruaċg ku Usjcgostuc8 Nstrlpog%vno ku oslp "o gjo vrtls +nkt z%pj+j g% vlo jcoG ofog% kurjt% zo+n"tn æftru gofn, Mugfnznucn]6 8knstj nstnltnzuc su&cntnsk "o jknjstj nstn jpj knj kur%'otljrn +nsprn kjrn j"j +n &rugls spuf kntjfoocn+n cj prjzfokuc ltnzucuo# 

N 8"j ar%on"tn Mlgfuc# 1no æfsntj'o vnfo'o cj jpn "o n'o &%r% +n jraoft "o &%r% prn' ] 26

N 8knstnj zokn Mlgfuc# ?p%cj'ov% "o v% kur%'o'oG skljtn'o vokcn"uaurocn +of ofogocn vljstrn. U%r%so'ov% r%ut%'ocn vljstrn, æfv%'j'ov% j &jkn ofn4 1%utj'o =u+nkjtj, oz%vo'o pn kno f%p%stuo'o, &jkn'o +rnptjtn v%+uvno "o s%rjkucuo (G! 5o jtufko, +n vlr &o p%kjtncn vljstrn kjglblrkoufnj, kj z%pj+j cn vlo jcoD "o +n vlr &o kj rl"jcj, kj cfj cn vlo jco ] 2#sjoj ?, ?O"

 8knjstj nstn jofj knj gjrn j ltnzucuo# kur%'ornj +n p%kjtn "o æfflornj von'oo. 8pj "o &lkuc cuo Ocon

Urllrlkuc #con, kàfm s-j suot pn guftn sċ mnsklpnrn pn prnl)oo kno gofkoflŜo jo cuo @jjc, j turfjt

 pnstn 5nrt!ċ mn trno lro jpċ Ŝo jplo s-j ruajt pnftru !lkuc mof knr, kjrn s-j plalràt Ŝo j jprofs 5nrt!j"'knjstċ 5nrt!ċ j æfk+opuot Ŝo æfk+opuon /jofj knj gjrn j $!àftucuo @ltnz" 'pj Ŝo !lkuc !jk Ŝo jstċzo@ltnzuc knc jmn&ċrjt8 jpj æc spjcċ pn lg, Ŝo !lkuc Mu+ucuo $!àft æc jprofmn pnftru rostls"

 j ltnzuc Mlgfucuo 

:j @ltnzuc Mlgfucuo, Mu+uc æf k+op mn plrug` $-j jrċtjt"  ltnzuc Mlgfucuo nstn "o prjzfokuc  Mubucuo ?&ft. %à)o æfsċ kuflsk ku jmn&ċrjt pn Mugfnznu-Mu+uc $!àft /rċog uf krnŜtofosg knŜo-j ponrmut putnrnj, tlkgjo !oofmkċ copsnŜtn mof nc Nplrug`ncuc] Mu+ucuo $!àft"

%rnm ljgnfoo æftr-uf Mugfnznu, Ŝtou kug $-j fċskut Ŝo kug j gurot #osus rostls, mjr f-ju pnMu+uc $!àft prof %jrn sn rn&jrsċ æf cugn Ŝo æf su!cntn mjrurocn knrucuo mn $us" >lo spufn ljsngċfjrn"

[ljrncn fn mċ cugofċ, kċcmurċ Ŝo vojūċ. ċrċ mjrurocn cuo, pċgàftuc Ŝo ljgnfoo sjr prċpċmo. Mjr jknst mjr jc sljrncuo fo sn mċ fluċ prof jtglsinrċ. &ċgàftuc n æfklfhurjt mn uf strjt mn jnr mn@4 goo mn Koclgntro. /knst strjt mn jnr, jknjstċ jtglsinrċ, prnijkn rjzncn sljrncuo æf kċcmurċ,cugofċ Ŝo vojūċ. /tglsinrj rnstràfan rjzncn sljrncuo Ŝo cn prnijkn æf cugofċ Ŝo kċcmurċ pltrovotċ.

 /tglsinrj fn mċ Ŝo pcljoj knj #ofniċkċtljrn. ċrċ mn jknjstċ jtglsinrċ fjr putnj trċo pn pċgàft foko uf vonrgn Ŝo foko uf ior mn ojr#ċ. Mjkċ fjr io strjtuc mn jnr, zouj sljrncn jr jrmn tlt,ojr fljptnj jr æfabnūj tlt. &ċgàftuc flstru jr io l cugn puston Ŝo iċrċ vojūċ, jŜj kug n cufj. [uft 

 pcjfntn kjrn fju jtglsinrċ. [puf jstrlflgoo kċ kncn gjo guctn pcjfntn fju jtglsinrċ. (cn suft 

Page 72: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 72/109

foŜtn cugo pustoo Ŝo iċrċ vojūċ. [ljrncn cugofnjzċ Ŝo pnftru ncn, mjr fju jtglsinrċ kjrn sċ cn prnijkċ jknst mjr æf vojūċ.

%n gofufjtċ okljfċ nstn jknjstċ ràfmuojcċ j !oroo Ŝo pnftru ràfmuojcj knj tjofokċ j gàftuoroosu!cntucuo

(U%roftncn Olso& ro&j, ckuornj Nvjfabncooclr +ugofokoclr +n pnstn jf!

0rjojf Mlrz - Mn kn f-jo guc7ugorn

Mn kn f-jo guc)ugornæf ofogċ fokokàfm- oofmkċ guc)ugornjl ml`àfmnŜto onrtàfm"

Page 73: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 73/109

Mn kn f-jo `ukuronmn tlt kn-jo stràfs trċofm- oofmkċ `ukurojl j!co mċruofm"

Mn kn f-jo !nrokorn

æf su!cnt, ko &nfof- oofmkċ mn %u&àftuc&on)oo nŜto strċof"

Mn kn tàf5nŜtn-f tofngnrnu kn&j jskufs- oofmkċ cj k+ngjrnjkċof)no f-jo rċspufs

Go f-l sċ jo lmo+fċko z`ukoug murnrlskċko pjknj Ŝo lmo+fjsuft fugjo æf rostls"

'tufko mljr &no kufljŜtnjc &on)oo +jr mo&ofrostls kàfm &j !o-f tofnŜo tu-f rostls mnpcof"

Ur =objo 0naznŜ - Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo - Ujrtnj j O-j - Æfknputuc Nvjfabncono

 u putng oaflrj æfmngfuc pn kjrn $!" Uj&nc c-j jmrnsjt cuo /ogltno æf jplstlcuc mn jstċzo8 ]u &oo trnjz æf tljtn, su&nr% r%uc, &% cukru +n nvjfabncost, scu=j tj &%l +npcof4I 2K /g" =, 7"

%u&oftncn mof proguc &nrsnt jc 4&jfa+ncono mupċ 0jrku ju !lst jcnsn ku guctċ jtnf)on Ŝoæf)ncnpkoufn, putàfm !o klfsomnrjtn ]totcucI Ŝo ]su`stjf)jI æftrnaoo %ċr)o8 ] Æfknputuc Nvjfabncono 

cuo Oosus Brostls, Iouc cuo MugfnznuI 20k" ?, ?" Urof jknjstċ j!orgj)on, < æfkċ mn cj æfknputuc4&jfa+ncono < 0jrku æc prnzoftċ pn #osus kj !oofm rostlsuc, ouc cuo Mugfnznu, &nstot mn@ltnzċtlruc, pcof mn putnrnj $porotucuo Ŝo `oruotlr jc putnroclr rċucuo" .f rnstuc 4&jfa+ncono,

Page 74: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 74/109

jplstlcuc fu !jkn jctkn&j mnkàt sċ mnz&lctn, sċ kcjro!okn Ŝo sċ nJpcokn gjo æfmnjprljpn klf)ofutuckncuo moftào &nrsnt"

].fknputuc]8 fu mljr %jrtnj !jknroo, ko Ŝo jctn kċr)o mof $kropturċ æfknp jst!nc" lclsofm jkncjŜoglmnc, 0jrku su`cofojzċ kċ nJostċ l cnaċturċ æftrn progj kjrtn j @o`cono, jknrnj Ŝo ]æfknputuc4&jfa+ncono cuo #osus rostls ], mnljrnkn ku Oosus æfknpn l flu% ntjp% æf ostlroj gftuorooD lflu% krnjrn (&jknrn! j cugoo.

%+ojr mn cj æfknput, n&jfa+ncostuc mlrnŜtn sċ jrjtn kċ #osus rnprnzoftċ Ŝo nstn ægpcofornj spnrjf)no plplrucuo" Mn !jpt, tngj knftrjcċ j Nvjfabncono #vnstnj ufċ% nstnB Mugfnznu <-j trogos æfcugn pn >ouc *ċu - kjrn j gurot Ŝo j æfvojt - pnftru g)ftuornj fljstrċ6   Urof urgjrn,klf)ofutuc ]&nŜtoo `ufnI nstn l pnrsljfċ Ŝo fu l omnn !oclzl!okċ( nstn Ŝtornj kċ #osus nstn lg Ŝo æfjkncjŜo togp ]ou jc cuo Mugfnznu], !jpt kjrn fn spufn kċ Mugfnznu $-j jprlpojt jtàt mn guct mnflo, æfkàt $-j !ċkut lg, mjr Ŝo kċ lguc pljtn mn&nfo !ou jc cuo Mugfnznu"

]4&jfa+ncon]8 mjkċ æf prl!ntuc #sjoj, jknst ku&àft &nstnj rnæftljrknrnj mof nJoc Ŝo æfknputuc ufno

flo &on)o pnftru plplruc oumnu, mupċ kn nJpnrognftjsn guctn su!nrof)n Ŝo æfknrkċro, pn togpuc cuo#osus, ]4&jfa+nconI jpcokj jknst gnsj5 mn spnrjf)ċ jc cuo #sjoj ]togpucuo ns+jtlclaokI8 l+jt% kuslsornj cuo nsoj sn ofjuaurj togpuc ukurono "o jc s%r%tlroo, jc nconr%roo +of skcjvon "o jc onrt%roo, fu +ljr pnftru plplruc ou+nu, ko pnftru æftrnjaj lgnforn.  0jrku, !lclsofm ku&àftuc]4&jfa+ncon], vnstn"tn k% nstn Oosus knc kjrn æfknpn j+nv%rjtj nconrjrn "o gftuorn j lgnforoo,k%ko æf Nc sn ægpcofnsk prlgosoufocn cuo Mugfnznu. 'knjstj nstn ]&nstnj knj `ufċI pn kjrn

 `osnrokj trn`uon sċ l prnmokn cugoo8 #osus mof jzjrnt, rostlsuc, nstn ouc cuo Mugfnznu prof kjrnMugfnznu j pċtrufs æf ostlron kj lg, pnftru j l gàftuo Ŝo pnftru j-c gàftuo pn lguc mof tljtntogpurocn, rjsncn, kucturocn Ŝo kcjsncn slkojcn"

Mof pċkjtn, pcoktosnjcj, &oj)j pcofċ mn arnŜnco, copsj mn nftuzojsg ku kjrn jstċzo jskuctċg4&jfa+ncoj Ŝo progog prnmokj prnl)oclr, fu fn j5utċ sċ austċg ]&nstnj fluċ]" Mn guctn lro, prnl)oo

 < prof glmuc clr mn j prnmokj < fu suft kjpj`oco sċ &nstnjskċ krnŜtofoclr ]`ufċtjtnjI jknstno ]&nŜto `ufn], ægponmokàfmu-o pn krnmofkolŜo sċ sn `ukurn mn &oj)j knj fluċ Ŝo jst!nc, prnmokocn fu-o j5utċ pn krnŜtofo sċ æf)ncnjaċ kċ ]4&jfa+ncojI nstn &nstnj knj `ufċ, jmn&ċrjtċ Ŝo ogplrtjftċ pnftru &oj)jŜo gàftuornj clr" 0lto&uc Uljtn prnl)oo suft kno moftào kjrn fu ju nJpnrognftjt `ukuroj krnmof)noŜo j&jftj5ncn kjrn oz&lrċsk moftr-l &oj)ċ trċotċ pn `jzj ku&àftucuo cuo Mugfnznu, sju pljtn kċ æfkċfu ju æf)ncns kċ kno kjrn jskuct% ku nvcjvon PNvjfabncojP, sn æftcfnsk ku Oosus# lg j+nv%rjt "o 

 Mugfnznu j+nv%rjt.

 Oljf ltnz%tlruc "o p%rof'oo gjturo 

j" 0jrku < prnznftàfm æfkċ mn cj æfknputuc 4&jfa+ncono pnrsljfj @ltnzċtlrucuo, j kncuo trogos]æfjoftnjI Mlgfucuo < mlrnŜtn sċ fn klgufokn kċ j slsot 0nsoj, knc guct jŜtnptjt sċ gàftuojskċ

 plplruc $ċu, kċko @ltnzċtlruc .c jrjtċ knclr mn càfaċ 4c8 ] Ojt%, oncuc cuo MugfnznuGI 2#l" ?,KC"

.fjoftn mn #osus trn`uoj sċ &ofċ @ltnzċtlruc pnftru ]j prnaċto kjcnj]" Mn !jpt, fu putng j5ufan cj

#osus mjkċ gjo æfjoftn fu trnkng pn cj #ljf @ltnzċtlruc, kjrn prof klgplrtjgnftuc sċu, fn spufnkċ Mugfnznu sn jrjtċ, jklcl ufmn lguc trċonŜtn æf ruaċkoufn, plst Ŝo co`nrtjtn, prnaċtofmu-sn sċ-: prognjskċ" #osus &j spufn mnsprn nc8 ] 8+nv%rjt zok vlu%# Au sj ro+okjt æftrn kno f%sku'o +of &ngnon ufuc gjo gjrn +nkt Oljf ltnz%tlrucD tltu"o knc gjo gok æf ægp%r%'oj knruroclr nstngjo gjrn +nkt nc I 20t" ??, ??"

Page 75: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 75/109

 `" @ltnzċtlruc prnmokj ]æf mnŜnrtI" %j sċ proknpng jknst !jpt, trn`uon sċ fn jgoftog mn kno =3 mnjfo pntrnku)o æf mnŜnrt mn plplruc oumnu, &rngn æf kjrn Mugfnznu c-j pus cj æfknrkjrn, mjr Ŝo]togp mn +jrI æf kjrn, plplruc :-j æftàcfot pn Mlgfuc" .f mnŜnrt < ufmn copsnŜtn tltuc, ofkcuso&stroktuc fnknsjr < plplruc j putut æf)ncnan kċ fu `laċ)oocn æc !jk sċ trċojskċ, ko ou`ornj Ŝo j5utlruccuo Mugfnznu" .f jknj cofoŜtn, #srjncuc j rnkuflskut kċ cj `jzj nJostnf)no fu stju `ufurocngjtnrojcn, ko rncj)oj lgucuo ku Mugfnznu"  Urof urgjrn, +n"nrtuc +nvofn kjcnj, clkuc uf+n

ouornj "o conrtjtnj sn æftcfnsk, sn puro&ok% "o +nvof gjo putnrfokn. Mn"nrtuc nstn uf &nc +nntjp% lcoajtlron, pnftru j trnkn +n cj æfkrn+nrnj æf nuc prlprou, cj æfkrn+nrnj æf Mugfnznu.:lkuc kjrn pjrn j !o pustou Ŝo copsot mn &oj)ċ, mnglfstrnjzċ kċ-o oz&lr mn &oj)ċ mo&ofċ"

4Jpnronf)j plplrucuo #srjnc pljtn sċ fn j5utn sċ æf)ncnang gjo `ofn !on ]mnŜnrturocnI fljstrn, !on&oj)j fljstrċ mn zo ku zo, pnftru kj jplo, sċ l pro&og ku lk+o mo!nro)o, cjra mnsk+oŜo"

k" 0jrku fn prnzoftċ glmuc koumjt mn j sn æg`rċkj jc @ltnzċtlrucuo" Mjkċ ]knfturj mn poncnIjgoftnŜtn mn prl!ntuc #con, æg`rċkċgoftnj mof pċr mn kċgocċ fu nrj pnrgosċ mn ]cnanjI oumjokċ,

!jpt kjrn jrjtċ kċ #ljf trċonŜtn co`nr, fu cogotjt mn rnauco sju l`oknouro < uzjf)n < lgnfnŜto6 4cfu pufn `jzċ pn jspnktuc sċu nJtnrolr, !oofm klnrnft æf glmuc sċu mn j aàfmo8 fu jrn fn&lon mn+jofn ku kjrn sċ sn gjsk+nzn6 .g`rċkċgoftnj Ŝo +rjfj cuo #ljf suft pnftru flo uf æfmngf cjsl`rontjtn, cj nsnf)ojcotjtn"

4stn !rugls kàfm kofn&j sn æg`rjkċ ncnajft" .fsnjgfċ kċ Ŝton sċ sn rnspnktn" Mjr jtufko kàfm]æg`rċkċgoftnj ncnajftċI nstn gjo ogplrtjftċ mnkàt pnrsljfj, sju jtufko kàfm jknjstj mlrnŜtn sċ!on ncnajftċ, mljr pnftru j gjskj ufncn ogpnr!nk)oufo trupnŜto sju rċfo oftnroljrn, ]glmjI lsu`5uaċ"

E ufok% æo spufnj gnrnu fnpl'ncucuo no# P8goftn"tn'o k% uf g%ajr ægr%kjt rnan"tn, tlt ufg%ajr nstn, ojr l a%of% ægr%kjt% kj l rnaof%, nstn tlt l a%of%P.

 Ægr%k%goftnj fu jrn putnrnj s% skbogn knnj kn n"to "o knnj kn jo æf su&cnt. Mof pċkjtn, k+ojr Ŝo kno mof kcjsncn ncngnftjrn pro&nsk !ncuc kug suft æg`rċkj)o klcnaoo clr8 mjkċ fu suft æg`rċkj)oklrnspufzċtlr, fu æo prognsk sċ sn 5ljkn ku no, fu-o jkknptċ of klcnkto&otjtnj clr"

m" @ltnzċtlruc fu nstn mo!nrot mljr æf !ncuc mn j sn æg`rċkj, ko Ŝo æf knnj kn zokn sju !jkn" Unftru kċsn sogtn uf lg co`nr, kjrn prlpl&ċmuonŜtn jmn&ċruc gjo prnsus mn lrokn, &j !o æfk+os Ŝo ukos mn

kċtrn #rlm" #ljf fu sn cjsċ foko klfmo)olfjt, foko oftogomjt8 nstn lg jutlflg, ofmnpnfmnft, +ltċràtŜo màrz" u urgj sju ogotj jc)o ljgnfo Ŝo fu mlrnj sċ-Ŝo !jkċ uknfoko"

Mof pċkjtn, æf zocncn fljstrn l`nmonf)j < æf snfsuc jskuctċroo ljr`n < nstn ufj moftrn &ortu)ocn kncngjo jprnkojtn æf lrokn !j`rokċ8 ]u-)o pufn æftrn`jrnj mjkċ nstn `ofn sju fu, )o-j spus Ŝn!uc kn sċ!jko6 ċ-)o gufkj Ŝo ajtj u nstn &ofj tj" /u mljr jo urgjt uf lrmof]" Ulrfofm mn cj jknjstċgnftjcotjtn, guc)o ju j5ufs sċ lgljrn, mljr pnftru kċ ju jskuctjt uf lrmof" u gjo &lr`og mn knokjrn !urċ, goft, æfŜnjcċ, mljr kj sċ !jkċ pn pcjkuc Ŝn!oclr6 $n pjrn kċ jstċzo, &ortutnj knj gjokċutjtċ nstn sċ !oo jprnkojt8 ]cukrnjzċ guct, jst!nc Ŝn!uc tċu tn &j cċumj, tn &j prlgl&j" /u trn`uon

sċ !oo gnrnu mosplfo`oc]"

'zo fu gjo trn`uon sċ !oo lg, ko l gjŜofċ6 Uljtn &no j5ufan pu)of gjo sus, mjr tn &no ponrmn, pnftru sogpcuc !jpt kċ )o-jo &àfmut &oj)j æf fugncn jprnkonroo jctlrj, æf fugncn ufuo kàŜtoa, mnmrjauc ufuo prlarns6 tljtn, cukruro ofklgpjrj`oc gjo goko mnkàt &jcljrnj of!ofotċ j su!cntucuo tċu"

Page 76: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 76/109

/rn`uon sċ aàfmog sofauro, kċko æfjoftnj cuo Mugfnznu, fu fn &lg putnj skuzj prof !jptuc kċ flojg æfmnpcofot mljr foŜtn lrmofn, pn kjrn jc)oo fo cn-ju mjt6 jzoŜtoo, cj prlknsuc mof Yrf`nra,kàfm ju !lst k+ngj)o sċ rċspufmċ pnftru kncn O gocoljfn mn n&rno glr)o, ju spus8 ]lo mljr jgnJnkutjt uf lrmof]" 4stn jmn&ċrjt Mjr cn &j !lclso æfjoftnj Mlgfucuo jknst rċspufs

n" @ltnzċtlruc fn knrn8 ]%lf&nrto)o-&ċ Ŝo `ltnzj)o-&ċ]" 4c fu sn cogotnjzċ cj rnspnktjrnj uflr 

sogpcn rnauco, jsngnfnj !jrosnoclr, ko klfsomnrċ kċ mjkċ lguc fu sn sk+og`ċ æf oftnrolruc sċu, æfofogj sj, tltuc nstn ofutoc6 Mn cj Oljf æfv%'%g k% jvng fnvlon +n ljgnfo kjrn s% fn stogucnzns% k%ut%g "o s% cupt%g fu +ljr pnftru +rnpturocn fljstrn, ko pnftru +rnpturocn tuturlr, fu +ljr 

 pnftru ofncn flstru ,ko pnftru ofncn klguf.  Mjkċ oftnr&of mljr pnftru mrnpturocn gncn,æfsnjgfċ kċ nu kjut mljr prl!otuc, mjr mjkċ jpċr mrnpturocn tuturlr, jtufko kjut mrnptjtnj, ojr kċutàfm `ofncn ljgnfoclr, æfsnjgfċ kċ Ŝtou sċ ou`nsk"

Uċrof)oo flŜtro, ufnlro, fn æf&j)ċ sċ fn aàfmog mljr cj flo Ŝo sċ fu fn prnlkupċg mn jc)oo" %u arnu&lg aċso krnŜtofo kjrn sċ jo`ċ l ofogċ gjrn Ŝo sċ spufċ8 ]#u`nŜtn-o pn tl)o ljgnfoo, cuptċ pnftru

mrnptjtn Ŝo fu tn aàfmo mljr cj tofn æfsu)o" u &nzo kàtn fnmrnptċ)o suft ċ kn&j]"4stn arnu sċ j!cċg pnrsljfn kjrn fu-Ŝo ]k+nctuonskI &oj)j mljr pnftru `jfo, snJ, sukkns Ŝo kjronrċ,ko kjrn trċonsk pnftru jmn&ċr, pnftru j-Ŝo rnjcozj kjcotċ)ocn, pnftru j !jkn &loj cuo Mugfnznu(ljgnfo kjrn gufknsk fu pnftru prl!ot, ko ku klfŜtoofkolzotjtn, mnljrnkn nstn mrnpt sċ !jkċ jst!nc,

 pnftru kċ suft !omnco Mlgfucuo"

' tn klf&nrto, æfsnjgfċ j onŜo mof sofn, mof of!jftocotjtnj prlpron" %lpocuc spufn8 ]/ltuc nstn jcgnu 0àfkjrnj nstn j gnj, 5ukċroocn suft jcn gncn6 tl)o trċonsk æf !ufk)on mn gofn]" ' !o jmuct,æfsnjgfċ j æf)ncnan kċ nJostċ l cugn gjo gjrn, gjo &jstċ" ' proknpn kċ fu suft mljr nu pn cugnjjknjstj" ' tn klf&nrto, prnsupufn j !o mnsk+os flucuo mof ufo&nrs, pnftru kċ fu suft nu æftrnaucufo&nrs, ko mljr l gokċ Ŝo of!ogċ pjrtn6

!" @ltnzċtlrucuo fu æo nstn !rokċ sċ stnj sofaur, sċ !on j`jfmlfjt, sċ fu !on jkknptjt" 4stn uf lgjutnftok, jmn&ċrjt, jutlflg, ufuc kjrn æŜo kufljŜtn kjcnj Ŝo l strċ`jtn" u æc oftnrnsnjzċ kn &lr spufn jc)oo sju kċ æŜo &j jtrjan pnmnjpsj putnrfokoclr cugoo"  Nc jrn uf gnsj= "o l +jtlron +næf+npcofot# trnuon s% &on ]vlknj kjrn stroa% æf puston]" 4c nstn klfŜtonft kċ mjkċ guc)o &lr &nfo cjnc sċ sn `ltnzn Ŝo gjo guc)o, &lr rċgàfn ofmo!nrnf)o" .f mnŜnrt kofn tn pljtn juzo /ltuŜo fu sn

 pcàfan mof kjuzj copsno mn krnmofkolŜo, jsngnfnj prnl)oclr mof zocncn fljstrn" #ljf fu nstn toglrjt

mn rnzuctjt8 ]u gjo &ofn cugnj cj @osnrokċ]" /u gufknŜto pnftru rnzuctjt sju pnftru kċ nŜtoklf&ofs mn knnj kn prnmoko

@ltnzċtlruc nstn jsngnfnj ufuo tjtċ kjrn !jkn l`snr&j)oo sn&nrn8 ].fmrnptj)o-&ċ kjcnj, klf&nrto)o-&ċ Ŝo `ltnzj)o-&ċ]" 4stn kj Ŝo kug jr zokn8 ]/rnzo)o-&ċ u &nmn)o kċ &ċ rosopo)o &oj)j %ċ trċo)o æfgofkoufċ $k+og`j)o-&ċ]" Mof pċkjtn, fu mlrog sċ fn gjturozċg, kċko trċog prnj `ofn cj ug`rj

 pċrof)oclr64stn kjzuc kj pċrof)oo sċ oj nJngpcu mn cj &ucturoo mof %lclrjml, kjrn æŜo jcufaċ puoomof kuo`, pnftru j-o l`coaj sċ æf&n)n sċ z`ljrn6 'st!nc, pċrof)oo trn`uon sċ-o ]l`coanI pn klpooo clr sċ mn&ofċ jmuc)o, mupċ nJngpcuc @ltnzċtlrucuo kjrn ]ou`nŜtn æf k+op mur]8 prl&ljkċ, rċfnŜtn, pufn

lguc æfjoftnj jmn&ċrucuo sċu, æc klfstràfan sċ !on rnsplfsj`oc, æc jcufaċ6 mjkċ fu mlrnŜtn sċkrnjskċ" '&ng fn&lon mn pċrof)o jmn&ċrj)o, kjrn sċ fn nJpcokn rnsplfsj`ocotċ)ocn fljstrn Ŝo kjrn sċfn klfstràfaċ sċ jcnang, sċ fn gjturozċg, sċ jkknptċg klfsnkof)ncn glmucuo flstru mn &oj)ċ, sċ!og rnsplfsj`oco mn jcnanrocn fljstrn, cj urgj urgno"

Page 77: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 77/109

'&ng fn&lon mn pċrof)o gjturo, kjrn sċ proknjpċ kċ j tn klf&nrto, æfsnjgfċ j roskj, j tn æfkugntj,jmokċ j krnj flo plso`ocotċ)o, pnftru j mn&nfo gjo putnrfoko, gjo mo!nro)o8 j tn fjŜtn 2klf&nrtoklftofuu"

' roskj, æfsnjgfċ j æf!ruftj prl`cngncn, j pufn æf mosku)on, j jskuctj lpofoocn jctlrj( j !jkn kn&jkn æfkċ fu jo !ċkut, j !jkn kn&j mn kjrn æ)o nstn !rokċ( j cuj ofo)ojto&j, æf clk sċ jŜtnptċg kj gnrnusċ l oj jc)oo, æf clkuc flstru6

' tn gjturozj, klgplrtċ j kutnzj sċ !oo romoklc, mjkċ !jko l jfugn jcnanrn sju æ)o nJprogo ljfugotċ lpofon( j !o gjraofjcozjt sju nJkcus( æfsnjgfċ sċ !jko knnj kn jc)oo fu sn jŜtnjptċ kj tu sċrnjcoznzo( sċ krnzo æf kn&j, k+ojr mjkċ kno mof 5uruc tċu fu krnm( sċ æfknrko( sċ gnrao ku æfkrnmnrnkċtrn fnkuflskutuc 2of!ofotuc, kjrn nstn Mugfnznu"

' roskj, j æfmrċzfo, æfsnjgfċ sċ fu tn cjŜo klfmo)olfjt mn !rokċ, pnftru kċ tnjgj ukomn" Mjkċ #osusfu Ŝo-jr !o roskjt &oj)j, rnputj)oj, jstċzo fu jr nJostj krnŜtofosguc"

P1urj=uc g% ægpofan k%trn stncn "o tnjgjG k%trn gljrtn< (?nfnkj!. 'gof"Ur =objo 0naznŜ - Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo - Ujrtnj j OO-j - @ltnzuc mof Kjpċ? Ŝo

ltnzuc mof K+lk?

#ljf &lr`nŜtn mnsprn `ltnzuc mof jpċ Ŝo mof !lk"

• @ltnzuc mof !lk æfsnjgfċ8 sċ æfknrko sċ trċonŜto, !ċrċ sċ pnrgo)o kj !rokj sċ tn ukomċ" %u tl)oosuftng `ltnzj)o, mjr jmn&ċrjtuc `ltnz sn rnjcoznjzċ jtufko kàfm fn trċog &oj)j, cċsàfmu-fnklfmuŜo mn putnrnj $porotucuo"

• @ltnzuc mof jpċ æfsnjgfċ j æf)ncnan kċ suftng klpooo ou`o)o jo cuo Mugfnznu, j pnrknpnmngfotjtnj fljstrċ8 ]4u suft !ou jc cuo Mugfnznu, fu jg foko uf glto& mn tnjgċ]"

Mjkċ ]`ltnzuc mof jpċI, nstn knnj kn Mugfnznu j !ċkut pnftru ljgnfo( `ltnzuc ku !lk < jc

$porotucuo < fn k+njgċ sċ mn&nfog knnj kn suftng, jmokċ sċ fn ægpcofog, puro!okàfmu-fn,jrufkàfm æf !lk tljtn scċ`okoufocn fljstrn, mlrofm, æf glm co`nr, sċ !og !ooo cuo Mugfnznu"

Page 78: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 78/109

]@ltnzuc ku !lkI æfsnjgfċ sċ fn gjturozċg Ŝo sċ !jkng clk æf flo klgplrtjgnftucuo !ooclr cuoMugfnznu" $ċ fn klf&nrtog klftofuu" $ċ mn&nfog kofn suftng8 klpooo cuo Mugfnznu"

 ltnzuc cuo Oljf fu nstn uf sogpcu rotujc nJtnrolr, nc knrn pnrsljfno s% jcnja% æf tljt%conrtjtnj sj, s% sn klfvnrtnjsk%, j+ok% s% sn +njrjsnzn +n r%u "o s% &jk% ofncn.  Eguc trn`uonsċ sn jfaj5nzn sċ-Ŝo sk+og`n &oj)j æf gjo `ofn, `oruofm rċuc ku `ofncn" #ljf fn knrn sċ rnfuf)ċg cj]gnftjcotjtnj lgnfnjskċI Ŝo sċ æg`rċ)oŜċg ]claokj cuo Mugfnznu], kj jplo sċ gufkog, sċ trċog,

sċ fn ou`og æf fugncn $ċu, mnljrnkn klf&nrtornj pro&nŜtn æftrna lguc Ŝo fu mljr &oj)j sj mnruaċkoufn" ltnz%tlruc fn ofvot% s% fn skbog%g voj'j pnftru kj ægprnuf%, s% fn rna%sog æf Ægp%r%'oj cuo Mugfnznu. %rnŜtofoo kjrn fu mlrnsk sċ sn sk+og`n, jrjtċ kċ fu suft foko gċkjr cjfo&ncuc `ltnzucuo cuo #ljf"

.ftr-jmn&ċr klf&nrtornj ogpcokċ n!lrt, cuptċ, sjkro!okou Ŝo pnrsn&nrnf)ċ æf æf!ruftjrnj prl`cngnclr,mjr Ŝo æfcċturjrnj ospotnclr pu`cokotċ)oo, kjrn sn !lclsnŜtn mn lralcouc flstru pnftru j fn jmngnfo"Mn !jpt, klf&nrtornj nstn !uaj mn lrokn sotuj)on, kjrn fn-jr ægpofan cj pċkjt"

%u&àftuc ]`ltnzI, kjrn æf cog`j arnjkċ æfsnjgfċ ]&js pnftru spċcjtI 2`jptozl, mnskron sotuj)ojufno fj&n kjrn sn sku!ufmċ, ogjaofn kjrn sn pltro&nŜtn ku moskursuc flstru, mnljrnkn ]`ltnzucI fnof&otċ sċ rnfuf)ċg cj pcċknrocn fljstrn mnzlrmlfjtn, cj rċutjtnj Ŝo jrlajf)j fljstrċ, pnftru kjMlgfuc sċ klfstruojskċ æf flo sk+og`jrnj Ŝo flutjtnj &on)oo sporotujcn"

Mupċ ]`ltnzuc ku jpċI, #osus &j !o mus æf mnŜnrt Ŝo &j nJpnrognftj ]`ltnzuc !lkucuoI, ospotj" 'oko,Mlgfucuo æo &j !o prnznftjtċ plso`ocotjtnj sċ rnfuf)n cj gosoufnj $j Ŝo cj omnftotjtnj $j mn ou jccuo Mugfnznu"

@ltnzuc cuo #osus nstn mo!nrot mn knc jc @ltnzċtlrucuo, pnftru kċ #osus s-j !ċkut lg, pnftru kj pn lgsċ-c oftrlmukċ æf &oj)j mo&ofċ, prof putnrnj $porotucuo"

 nsj=uc ltnz%tlrucuo 

]f acjs stroa%# Æf pustou a%to'o kjcnj Mlgfucuo, +rnptn &jkn'o æf clk fnugcjt, k%r%rocn Mugfnznucuo flstruI 2#s" =3, " 9nrsntuc fn ofvot% s% fn klfvnrtog, s% æfc%tur%g +of ofogocnfljstrn lrokn lstjklc kjrn jr putnj &o l pon+ok% æf kjcnj æftcforoo fljstrn ku Mugfnznu,j+ok%# +u"g%foo, prn=u+nk%'o, cnfnj æf rua%koufn sju æf æf+npcofornj +jtlrooclr, gjraofjcozjrnjjctlrjG

].f mnŜnrt, prnaċto)o kjcnj Mlgfucuo]8 mnŜnrtuc nstn clkuc puro!okċroo, jc mnsklpnroroo cuo MugfnznuŜo jc æfmrċalstoroo mn 4c, trnkàfm prof plkċof)ċ, pnftru j lptj ku `ukuron pnftru Mlgfuc,mnsklpnrot kj !oofm 0àftuotlruc guct jŜtnptjt"

]Urnaċto)o kjcnj Mlgfucuo]8 Mugfnznu &ofn, mjr flo trn`uon sċ-# prnaċtog kċrjrnj" 'Ŝj kugjstċzo sn rnpjrċ strċzocn, jtufko kàfm urgnjzċ sċ &ofċ æf &ozotċ uf pnrslfj5 ogplrtjft, tlt jst!nctrn`uon sċ fn rnæfflog, pnftru kj sċ &ofċ cj flo Mugfnznu, mlrfok sċ fn onrtn pċkjtncn"

@ltnzċtlruc fn &nstnŜtn &nfornj cuo #osus æf cugn Ŝo fnknsotjtnj lgucuo mn j sn prnaċto Ŝo klf&nrto, pnftru j-# onŜo æf æftàgpofjrn8 ] Mup% gofn vofn fuc gjo gjrn +nkt gofn]" #ljf ofsostċ8 ]ojtċMugfnznuc &lstru 4c nstn gjo tjrn mnkàt gofn Ŝo &ċ &j `ltnzj ku $porot $!àft, jmokċ, &ċ &j mċruotuturlr prontnfoj Ŝo ou`ornj cuo Mugfnznu]6 %no kjrn sn `ltnzju Ŝo-Ŝo gċrturosnju pċkjtncn, fnjrjtċ kċ ju rnkuflskut mjruc onrtċroo cuo Mugfnznu Ŝo ju jmnrjt cj k+ngjrnj :uo"

Page 79: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 79/109

.f jknst pjsj5, @ltnzċtlruc fu prlfuf)ċ fugncn cuo #osus, mjr 0jrku fn mnsklpnrċ kofn nstn pnrslfj5uc profkopjc cj kjrn sn rn!nrċ #ljf, æfkċ mof proguc &nrsnt jc @o`cono, prof ku&oftncn8]4&jfa+ncoj cuo #osus rostls]" 'knjstċ j!orgj)on trn`uon æf)ncnjsċ æf snfsuc kċ cj æfknput,4&jfa+ncoj j !lst prlpl&ċmuotċ mn #osus 20àftuotlruc j mjt fjŜtnrn prnmokċroo Ŝo tlt nc l klftofuċ,!lclsofmu-$n mn jplstlco, nposklpo, prnl)o Ŝo krnmofkolŜo, prof oftnrgnmouc @osnrokoo, mjr Ŝo æfsnfsuc kċ 4&jfa+ncoj -I&nstnj knj `ufċ]- jrn kj Ŝo klf)ofut pn #osus, kjrn nstn 0nsoj Ŝo ouc cuo

Mugfnznu" Mn !jpt, progj pjrtn j 4&jfa+ncono mupċ 0jrku, sn æfk+non ku gċrturosornj mn krnmof)ċj cuo Untru8 ]u n"to Brostlsuc4I 20k" ;, KC" Ujrtnj j mluj j 4&jfa+ncono sn æfk+non kugċrturosornj mn krnmof)ċ j knfturolfucuo ] Æftrj+nv%r jknst lg nrj Iouc cuo MugfnznuI 20k" ?7,C"

Mnsprn 0nsoj kjrn &ofn æf cugn, @ltnzċtlruc spufn8 ]nstn gjo tjrn], jpncjto& kjrn æf cog`j5uc `o`cok nstn jmrnsjt cuo Mugfnznu, rnkuflskàfmu-: kj !oofm su&nrjfuc, uf stċpàf kċruoj scu5otlroo Ŝokno `oruo)o &lr trn`uo sċ-o jmukċ kofstn, mnzcnaàfmu-# kurnjuj æfkċc)ċroclr"

]4c &ċ &j `ltnzj ku $porot $!àft]" ]$porotI æfsnjgfċ &oj)ċ( ]s!àftI nstn fugncn cuo Mugfnznu"]$porot $!àftI æfsnjgfċ &oj)j cuo Mugfnznu, æf kjrn #osus fn ku!ufmċ" 0àftuornj mnpcofċ jlgucuo sn rnjcoznjzċ fugjo æf gċsurj æf kjrn &ofn mn cj Mugfnznu, mnljrnkn mn kncncjctn]gàftuoro ognmojtnI 2rnjcozċro Ŝo flo suftng kjpj`oco, k+ojr mjkċ jplo, jknstnj fn mnzjgċansk"

 ?porotuc ?&ft, pn kjrn jt%c prof Iouc fo +%ruon"tn, rnprnzoft% pnftru flo +jruc von'oo +ovofn. 'knjstj nstn ]4&jfa+ncojI oucuo cuo Mugfnznu

'st!nc, 0jrku urgċrnŜtn kj mnstofjtjroo 4&jfa+ncono sċ j5ufaċ sċ !on klf&ofŜo kċ #osus < %nc kjrn jtrċot l &oj)ċ mn scu5orn Ŝo j æfmurjt kruknj < k+ojr nstn 0nsoj, ouc cuo Mugfnznu" .f jknst snfs,!onkjrn moftrn flo trn`uon sċ fn æftrn`ċg mjkċ rnkufljŜtng kċ æftr-jmn&ċr ]&nstnj knj `ufċI nstn!jptuc kċ8 #osus nstn 0nsoj, %nc kjrn gàftuonŜtn pn tlt lguc6

 njk'oj ju+otlrucuo 

].fknputuc 4&jfa+nconoI nstn pufktuc mn pcnkjrn, glgnftuc ofo)ojc jc ]&nŜtoo `ufn], jc prnmokċroospnrjf)no kjrn jmukn ku sofn l gàfaàonrn8 sj tnrgofjt togpuc skcjvono  2k!r" #sjoj" :ugnj kjrnnstn &oaocnftċ, kjrn æŜo mċ snjgj mn cogotncn prlproo jŜtnjptċ l gàftuorn, rnpnmn sn æfmrnjptċ sċjumċ Ŝtornj knj fluċ" /l)o &nfnju cj @ltnzċtlruc, kjrn cn spufnj8 ]' slsot $jc&jtlruc Urnaċto)o-#kjcnj]

] 5o on"nju cj nc tlt 'ofutuc Ou+noo "o tl'o kno +of Onrusjcog "o sn ltnzju +n k%trn nc, æf ruc  Olr+jf, g%rturosof+u"o p%kjtncnI 20k" ?, 7" $uft ljgnfoo kjrn kjutċ uf rċspufs cj prl`cngncn&on)oo clr, cj æftrn`ċrocn Ŝo fnmugnrorocn clr" #ljf æo of&otċ sċ !on jtnf)o, fu jtàt cj no æfŜoŜo, ko cj %nckjrn &j sċ &ofċ, cj ]'kncj kjrn nstn gjo tjrn], kċko8 ]4c &ċ &j `ltnzj ku $porot $!àft], jmokċ &ċ &joftrlmukn æf s!nrj of!ofotucuo, &ċ &j mċruo putnrnj Ŝo ou`ornj $j of!ofotċ, kjrn &ċ &j sk+og`j ofogjŜo &oj)j"

%n rnjk)on j&ng !j)ċ mn jfuf)uc @ltnzċtlrucuo Mlrog sċ fn klf&nrtog, rn&ċzàfm tljtn rncj)oocn kujprljpncn 1n æfsnjgf% Mugfnznu pnftru floH Ejrn fu kċutċg jc)o gàftuotlro8 pcċknrnj, 5lkuc,

 prontnfoo, kjronrj, !jogj, lfljrnj, sukknsuc, `jfoo6 'sngnfnj @ltnzċtlrucuo, cn spufng Ŝo jctlrjkċ Mugfnznu j &nfot cj flo Ŝo mlrnŜtn sċ pċtrufmċ æf &oj)j fljstrċ, sċ stnj mn &lr`ċ ku flo, sċ !on prontnfuc flstru, sċ fn puro!okn Ŝo sċ fn rnægpjkn ku /jtċc

 Onrtjrnj p%kjtnclr 

Page 80: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 80/109

@ltnzċtlruc æc &j jrċtj pn #osus kj !oofm ]1nc kjrn oj jsuprj ?j p%kjtuc cugoo I 2#l" ?, KC" lutjtnj klfstċ æf Ŝtornj kċ Mugfnznu fn mċruonŜtn onrtjrnj $j, jrċtàfmu-Ŝo gocj !j)ċ mn flo Ŝomosplfo`ocotjtnj mn j rncuj mn cj æfknput, l rncj)on fluċ ku flo" #osus sn prnzoftċ kj !oofm gnmokucmn kjrn kno `lcfj&o ju fn&lon( 4c nstn %nc kjrn j &nfot sċ-o k+ngn ] fu pn kno +rnp'o, ko pn kno 

 p%k%tl"o I 2k!r" 0t" C, ?K-?" Urof urgjrn8 Mugfnznu fu fn ojrtċ pnftru kċ fn-jg klf&nrtot(onrtjrnj $j fn-l mċruonŜtn æfjoftn mn klf&nrtornj fljstrċ6 lkgjo pnftru k% Nc fn ojrt% gnrnu,

flo putng s% fn klfvnrtog, j+ok% s% fn rnæftljrkng cj ouornj uo, s% fn æf+rnpt%g voj'j k%trn Nc, pnrgo'f+uO +of flu s% fn ounjsk%.

KJ pċkċtuo?A æf nrjokċ æfsnjgfċ Kj arnŜo 7oftj? Uċkċtls nstn lguc kjrn fu-Ŝo jtofan sklpuc,jsngnfnj ufno sċan)o kjrn trnkn pn càfaċ pufktuc lk+ot" Go pnftru kċ lonktovuc lgucuo klfst% æfj ouo pn Mugfnznu, cj &nc kug nstn ouot +n k%trn Nc, p%kjtuc nstn rupturj jknstno rncj'oo ku

 Mugfnznu, nstn ofkjpjkotjtnj +n j ouo sju, rn&uzuc +n j r%spuf+n ku ouorn, ouoroo cuo  Mugfnznu.

4!okonf)j gàftuoroo Ŝo j j5utlrucuo pn kjrn Mugfnznu fo-c l!nrċ, suft cnajtn mn rċspufsuc flstruco`nr 2mn rnjk)oj fljstrċ, pnstn kjrn Mugfnznu fu pljtn Ŝo fu mlrnŜtn sċ trnjkċ"  Mlgfuc nstnr%+%tlr ku flo "o fu vrnj kj vrnufuc s% pojr%, ko kj tl'o s% sn klfvnrtnjsk%, +jr Nc rnspnkt%jcnanrnj fljstr%. Urof urgjrn, trnuon s% fn æfkrn+ng æf uf%tjtnj "o æf æf+urjrnj Mlgfucuo,+jr trnuon s% fn str%+uog s% &og ajtj +n &onkjrn +jt% kf+ fn vozotnjz%.

$otuj)oj mn skcj&on j plplrucuo 2j fljstrċ sn &j sk+og`j, pnftru kċ &ofn æf cugn l pnrsljfċ,jmn&ċrjtuc 0àftuotlr jc tuturlr ljgnfoclr6 .fsċ, trn`uon sċ gufkog ku stċruof)ċ, pnftru kċ funstn uŜlr sċ klfstruog l kjcn Ŝo, j&ng fn&lon mn togp Ŝo mn pnrsn&nrnf)ċ" %n trn`uon sċæfmrnptċg %jrn nstn pjrtnj mof &oj)ċ kjrn fu nstn pn pcjkuc cuo Mugfnznu Gtog kċ MugfnznumlrnŜtn kj ou`ornj $j sċ j5ufaċ cj tl)o ljgnfoo, kj tl)o sċ !on !rj)o

].fmrnptj)o], æfsnjgfċ kj zo mupċ zo, sċ mnpċrtjg mn cj flo snftognftncn mn lralcou, of&omon,ofmo!nrnf)ċ, kjronrosg, knrturo, rn!uzjrn j mojclaucuo, sċ fu prntofmng kj jc)oo sċ !on æf scu5`jfljstrċ, gnrnu cj pokoljrncn fljstrn6 Mn !jpt,  ocoj fn ofvot% s% provog æf ofogocn fljstrn,

 pnftru kj s% rnoftrl+ukng j+nv%ruc æf flo, æf gof'ocn "o von'ocn fljstrn4

#osus fn spufn kċ @ltnzċtlruc nstn knc gjo gjrn moftrn kno fċsku)o mof !ngnon, #ljf j!orgċ kċ #osusnstn ufuc gjo gjrn mnkàt nc" Urof urgjrn, trn`uon sċ proknpng kċ fu suftng kno gjo tjro Ŝo gjro

mof cugn" .f !onkjrn zo &nmng kċ mnkozoocn ogplrtjftn mof cugn, fu mnpofm mn flo" Gtog jstj, mjr fugjo æf tnlron"

.f prjktokċ, tljtn kċocn stràg`n kjrn muk cj fnæf)ncnanro, cj knrturo, cj mlrof)j mn j mlgofj, cjj`jfmlf, cj of&omon, cj anclzon, cj tnjgċ, cj tlt knnj kn prl&ljkċ su!nrof)ċ Ŝo murnrn, suft kjuzjtnmn klf&ofanrnj fljstrċ kċ suftng ]fugċruc ufuI 2kno gjo `ufo prnkug Ŝo mof klf&ofanrnjknclrcjc)o, kċ no suft kno gjo `ufo"

Mof pċkjtn, fu proknpng kċ suftng mljr tngplrjr pn jknst pċgàft, mljr pjsjanro8 ] knruc "o 

 p%gftuc vlr trnkn], fn jgoftnŜtn $!" Untru" Go jknst cukru æc Ŝtog, æf tnlron" .f prjktokċ æfsċ, fnklgplrtċg kj Ŝo kug jg trċo l gon mn jfo, kj Ŝo kug cukrurocn mof cugn jr !o &nŜfokn6 MjkċrnkufljŜtng kċ suftng krnjturo cogotjtn, fn&lojŜn mn j5utlr, &lg kċutj gjo guct !rjtnrfotjtnj,

 pjknj, mrnptjtnj"

Page 81: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 81/109

$ċ fu uotċg kċ 0jrku < jpncàfm prl!n)oocn mof >nk+ouc /nstjgnft < mlrnŜtn sċ n&omnf)onzn !jptuckċ Mugfnznu nstn !omnc, pnftru kċ æŜo rnspnktċ prlgosoufocn !ċkutn" Mof pċkjtn, æf zocncn fljstrnfu gjo nstn jprnkojtċ &ortutnj !omncotċ)oo"

.f)ncnang jknst !jpt pro&ofm cj klftrjktncn kjrn sn jfucnjzċ, æf tljtn mlgnfoocn, mof kjuzj `jfoclr"Ujrkċ fn nstn mlr sċ æftàcfog uf lg ku kjrn sċ j&ng l rncj)on mn prontnfon stj`ocċ, l pnrsljfċ kjrnsċ-Ŝo rnspnktn prlgosoufnj !ċkutċ, sċ putng sċ fn æfkrnmng æf kofn&j" /ltuŜo Ŝo @ltnzċtlruc j !lst

trogos ufuo plplr copsot mn stjtlrfokon !j)ċ mn Mugfnznu"

%ug trċonŜtn #ljf !omncotjtnj !j)ċ mn Mugfnznu *nfuf)ċ cj lrokn soaurjf)ċ nklflgokċ Ŝo snæfkrnmn mljr æf j5utlruc Mlgfucuo" :ugnj jcnjraċ cj nc, mjr nc cn spufn8 mjkċ Mugfnznu nstn!omnc Ŝo lguc trn`uon sċ sn rnæftljrkċ cj 4c, kurċ)ofmu-sn mn pċkjtn"

omncotjtnj nstn uf ku&àft-k+non, pnftru j fn rnæftljrkn cj Mlgfuc" Mn nJngpcu8 j fu fn mnz`ofj prlproj !jgocon" 'knst cukru fu æfsnjgfċ mljr sċ fn rnsngfċg sju sċ klftofuċg sċ æfmurċg, ko sċrnklfstruog mof flu, klfŜtonf)o mn j5utlruc Ŝo spro5ofuc pn kjrn Mugfnznu fo-c l!nrċ" 'gof"

Page 82: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 82/109

Ur ,bnlrabn /njg7ou - Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo

Mugfnznu fu fugjo kċ o-j prlgos lgucuo, æfmjtċ mupċ kċmnrnj cuo æf pċkjt, trogotnrnj ufuo0àftuotlr, Ŝo fu fugjo kċ j jfuf)jt, prof prl!n)oo $ċo, æftrupjrnj oucuo $ċu, ko, kàfm s-j ægpcofot&rngnj &nforoo :uo æf cugn, s-j æfaro5ot sċ trogotċ uf prl!nt kjrn sċ-# prnaċtnjskċ fngo5clkotjpjro)oj $j æftrn ljgnfo, jmokċ sċ-# kurn)n Ŝo fntnznjskċ mruguc, prnkug sn kurċ)ċ Ŝo fntnznskstrċzocn kàfm uf klfmukċtlr mn stjt nstn jŜtnptjt sċ &ozotnzn uf lrjŜ" 'knst prl!nt, prngnraċtlr fngo5clkot jc 0àftuotlrucuo, pn kjrn 'knstj æc fugnŜtn knc gjo gjrn `ċr`jt fċskut &rnlmjtċ, nstn$!àftuc #ljf @ltnzċtlruc Ŝo .fjoftngnraċtlruc, pn kjrn 4&jfa+ncoj fo-c prnzoftċ jstċzo æfmns!ċŜurjrnj gosoufoo cuo"

$prn j æf)ncnan gjo `ofn gosoufnj prnaċtotljrn j $!àftucuo #ljf @ltnzċtlruc, n fnknsjr sċ jrufkċgl pro&orn jsuprj kjmrucuo ostlrok æf kjrn nc æŜo æfknpn prlpl&ċmuornj, mof kjrn &lg kufljŜtn stjrnjslkojcċ, plcotokċ, glrjcċ Ŝo rncoaoljsċ j plplrucuo n&rnu mof jknj &rngn"

:j *lgj, ægpċrjtuc Ektj&ojf 'uaust < pn &rngnj kċruoj s-j fċskut #osus < gurosn, ojr /o`nrou, pn&rngnj kċruoj jpjrn æf pu`cok #ljf, nrj æf jc kofkosprnznkncnj jf mn mlgfon" :j #nrusjcog, #rlmknc 0jrn mn jsngnfo gurosn, æf progċ&jrj jfucuo 73 mn cj æftngnonrnj *lgno, cj korkj trno jfomupċ fjŜtnrnj 0àftuotlrucuo, ojr rnajtuc sn ægpċr)osn æftrn kno trno !oo jo sċo8 #rlm 'ftopj, kjrn cuċAjcocnnj Ŝo Unrnnj( ocop, kjrn cuċ /rj+lfotomj Ŝo #turoj < Ŝo 'r+ncju, kjrn cuċ #umnnj" 'knstj, !oofmrnan scj` mjr krum, !u æfcċturjt mof mlgfon mn ægpċrjtuc /o`nrou Ŝo jst!nc #umnnj nstn æfklrplrjtċogpnroucuo, progofmu-Ŝo uf prlkurjtlr" 'knŜto prlkurjtlro sju au&nrfjtlro, togp mn jprljpnmluċznko mn jfo, fu !ċknju mnkàt sċ jsuprnjskċ plplruc oumnu kjrn fu suplrtj uf 5ua strċof su`kjrn krnmof)j Ŝo l`oknourocn sjcn strċ`ufn nrju pàfaċrotn mn uf stċpàf pċaàf" %ċko, lmjtċ kustċpàfornj rlgjfċ, æŜo !ċkusnrċ oftrjrnj æf #nrusjcog fu fugjo jk&ocj rlgjfċ, ko Ŝo znotċ)ocn *lgno

 pċaàfn" 4&rnoo, kug fu putnju suplrtj l jst!nc mn stjrn, zocfok pufnju cj kjcn rċskljcn"

Mof kàfm æf kàfm, mof go5clkuc clr sn romokju ufoo æf&ċ)j)o æf jcn cnaoo, æfmrċzfn)o kj lmofoljrċ0losn, Ŝo rċsturfju jk&ocncn Ŝo ofskrop)oocn pàfaċrotljrn, prn!nràfm sċ gljrċ pnftru cnanj strċ`ufċ"'c)oo, tofnro kj #umj Ajclfotuc Ŝo $jml+ !jrosnuc, rn!uzju pcjtj ogplzotnclr, mnkcjrju fncnaouotċlrokn stċpàforn strċofċ Ŝo j)à)ju !uroj plplrucuo ægpltro&j ogpnroucuo, s!àrŜofm kj gjrtoro" 1foo,màfmu-sn mrnpt 0nsoj, nJpcljtju jŜtnptjrnj anfnrjcċ mupċ .z`ċ&otlruc" Go, mn !jpt, nrju sngfn

Page 83: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 83/109

n&omnftn kjrn jrċtju kċ j slsot knjsuc &nforoo :uo8 trlfuc )ċroo mospċrusn, gjrncn jr+onrnu nrj cjmoskrn)oj pċaàfoclr, ojr jk&ocncn rlgjfn s!omju ku fnruŜofjrn mn pn plr)ocn tngpcucuo"

%àt pro&nŜtn stjrnj rncoaoljsċ, nJostju mluċ snktn8 snktj !jrosnoclr, kjrn sn klfsomnrju j !ojmn&ċrj)oo oftnrprn)o jo cnaoo cuo 0losn Ŝo kno gjo !omnco l`snr&jtlro jo no, mnŜo, æf rnjcotjtn, nrjurl`o)o mn cuJ Ŝo mns!ràu" :nanj l tàckuoju mupċ oftnrnsncn clr, l`snr&àfm ku skrupuclzotjtn

 prnskrop)oocn gċruftn Ŝo æfkċckàfm l`coaj)oocn nsnf)ojcn jcn rncoaono" $n cnaju mn cotnrj cnaoo, æf togp

kn, æf su!cnt < kug cn rnprlŜj #osus -, ]nrju pcofo +n &%'%rfokon "o &%r%+ncnanI 20jtno LL###,K;"

%njcjctċ snktċ l !lrgju sjmuknoo, kjrn, j&àfm l !oclsl!on gjtnrojcostċ, fu krnmnju æf fngurorn Ŝo prjktokju l glrjcċ +nmlfostċ, snfzujcostċ" Mn&ozj clr nrj jknnj j npokurnoclr arnko8 ]0ċfàfkċ, `nj Ŝo tn &nsncnŜtn, kċko mupċ gljrtn fu nJostċ foko l pcċknrnI" 4rju tltmnjufj mn pjrtnj stċpàforooŜo prontnfo ku #rlmonfoo, mnko ku jknc pjrtom kjrn oftnf)olfj sċ jmukċ pn trlfuc cuo Mj&om pn #rlm#mugnuc"

Ulplruc nrj Ŝo nc ægpċr)ot æf tj`nrn" 1foo kċutju sċ-Ŝo jstàgpnrn sntnj rncoaoljsċ æf &rċ5otlroo Ŝo

 5nrt!n supnrsto)oljsn, jc)oo æŜo ponrmnju togpuc æf mostrjk)oocn on!tofn kn cn nrju l!nrotn mn cuptncnmoftrn acjmojtlro Ŝo jfogjcn æf korkuro"

#jtċ kjmruc ostlrok æf kjrn æŜo !jkn jpjro)oj $!àftuc #ljf @ltnzċtlruc"

] Æf jfuc jc kofkosprnznkncnj jc +lgfono cuo onrou Ægp%rjtuc, pn kf+ æf Ou+nnj +lgfnj Ulf'ou Uocjt "o Orl+ st%pfnj *jcocnnj, ojr Iocop, &rjtncn cuo, Oturnj "o 'ofutuc rjblfoto+no "o  osjfoj st%pfnj 8ocofj, æf zocncn jrbonrnoclr 8ffj "o 1joj&j (G!I 2:ukj #, ?-K, sn jr%t% pnfnj"tnptjtn pn gjcuc Olr+jfucuo, fu +npjrtn +n Onrusjcog, uf lg strjfou, j k%ruo æf&%'o"jrnsgnrot% "o jspr% jgoftnj plplrucuo +n tlt knnj kn juzosn +nsprn prl&n'oo +n +nguct. 8vnjtrnoznko +n jfo "o sn tr%anj +of fnjg prnl'nsk, &oof+ &ouc prnltucuo jbjroj, +jr fu oftrjsnfokol+jt% æf tngpcu kj s% j+uk% =nrt&n. 1rnskusn æf pustou "o purtj ægr%k%goftn jspr% +of p%r +n k%goc%, strfs% pn cj go=clk ku l kurnj +n poncn. I%kusn vltuc fjzornjtucuo, j+ok% sn j'ofnj+n cj lrokn %utur% jckllcok% "o +n jrj cuo fu sn jtofsnsn fokol+jt% rokouc. Ij'j æo nrjstr%vnzon +n jsknzj plstucuo, k%ko sn futrnj ku c%kustn "o gonrn s%cjtok%. Æftrnjajo &oof'%nJprogj +uol"on, +jr "o t%ron, "o l pjtog% s&ft% jr+nj æf lkboo cuo. 8knstj nrj prl&ntuc Oljf.

 Ulplruc æc suprjfugo ltnz%tlruc, pnftru k% ltnzj æf jpj Olr+jfucuo plplruc kn vnfnj +oftljtn klc'urocn Ou+nno, jtrjs +n acjsuc s%u &jskofjft. PUlk%o'ov%< cn zoknj ,<k%ko sj jprlpojt ægp%r%'oj knruroclr<, kuvoftn prof kjrn Oljf c%sj s% sn æf'ncnja% k% ægp%r%'oj jfuf'jt% +n nc,

j+ok% osnrokj cuo Brostls, fu vj &o l ægp%r%'on cugnjsk%, ko ufj ku tltuc sporotujc%, lægp%r%'on j su&cntnclr, æf kjrn sn p%truf+n fu prof spj+%, ko prof plk%of'%, prof jknj gntjfloj,kjrn æfsnjgf% prn&jknrnj, rnæfflornj gof'oo "o ofogoo, trjfs&lrgjrnj glrjc% j lgucuo æftrna  ku uf kuvft, klfvnrtorn "o sn tr%on"tn +of &lkuc ouoroo, jc jkncno ouoro kn jr+nj æf lkboo "o ofogj prl&ntucuo.

E gjrn mn ljgnfo mof tljtċ #umnnj jcnraj cj #ljf, æo jskuctj gnsj5uc Ŝo æo knrnj `ltnzuc" 1foorċgàfnju càfaċ nc kj uknfoko, lro &nfnju mupċ s!jturo Ŝo pcnkju ægpċkj)o, ojr jc)oo, proftrn kjrn!jrosnoo Ŝo kċrturjroo, &nfnju sċ-c spolfnzn" /uturlrj, #ljf cn rċspufmnj kj uf jmn&ċrjt prl!nt kn

nrj"

$jmuknoclr, tċaċmuotlro jo &on)oo &nŜfokn, Ŝo !jrosnoclr, !jcso!okjtlro mn krnmof)ċ, kjrn sn !ċcnju kumnsknfmnf)j mof '&rjjg, #ljf cn stroaj ku jsprogn8 ] Uuo +n vopnrn, kofn vj æfv%'jt s% &uao'o +ngfoj kjrn vj vnfoH Ijkn'o rlj+n vrn+fokn +n plk%of'% "o fu æfknpn'o j zokn æftrn vlo# [jt%

Page 84: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 84/109

jvng pn 8vrjjg], pnftru k% v% zok k% +of pontrncn jknstnj pljtn ro+okj Mugfnznu &ooo cuo  8vrjjg. 1%ko ojt% snkurnj zjkn cj r%+%kofj plgoclr. Mnko tlt plguc kjrn fu &jkn rl+ uf, sntjon "o æf &lk sn jrufk%I 20jtno ###, -?3" 'Ŝjmjr, no trn`uoju sċ !jkċ plkċof)ċ jmn&ċrjtċ,mnljrnkn 0nsoj, kjrn nrj pn jprljpn, &j kurċ)o lgnfornj prnkug uf arċmofjr æŜo kurċ)ċ plgoo, ojr uskċturocn cn jrufkċ æf !lk"

Ejgnfoclr sogpco, rċtċko)o gjo guct mof fnŜtoof)ċ, #ljf cn &lr`nj ku `càfmn)n8 ]1nc kn jrn +lu%

bjofn, s% +nj kncuo kn fu jrn, "o tlt j"j s% &jk% "o jkncj kjrn jrn kn gfkjI 2:ukj ###,??"

>jgnŜoclr kjrn æo knrnju s!jtuc cn rċspufmnj8 ] Aogok s% fu &jkn'o gjo guct +nkt v% nstn blt%rt I2:ukj ###,?K, ojr lstjŜoclr, kjrn-c æftrn`ju kn trn`uon sċ !jkċ, cn zoknj8 ] Un fognfo s% fu jsupro'o,foko s% fu ar%o'o +n r%u, ko &onv% +nstuc% cnj&j vljstr%I 2:ukj ###,?="

'skuctċtlroo sn kutrngurju Ŝo jcnraju sċ prognjskċ `ltnzuc plkċof)no æf krnmof)j kċ 0nsoj njprljpn" @j guc)o krnmnju kċ nrj k+ojr jknst prlrlk jtàt mn jspru Ŝo, tltuŜo, jtàt mn `càfm Ŝokuknrotlr"

Mjr #ljf cn rċspufmnj ku sgnrnfon8 ] Nu v% ltnz ku jp%, +jr +up% gofn vofn 1nc gjo gjrn+nkt gofn, k%ruoj fu suft vrn+fok s%O +nzcna kurncncn æfk%c'%goftnoD 8kncj v% vj ltnzj ku

 ?porot ?&ft "o ku &lkD vftur%tljrnj n æf gfj uo "o5o vj kur%'j jroj "o vj j+ufj aruc æf =otfo'%, ojr pjoncn cn vj jr+n ku &lk fnstofsI 2:ukj ###, ?O-?" Urnkozàfmu-Ŝo mnko gnfornj, #ljfnrj mljr acjsuc mn k+ngjrn cj plkċof)j knrutċ mn jmn&ċrjtuc @ltnz kn j&nj sċ-c æftngnonzn 0nsoj,@ltnz kjrn &j kurċ)o ku jmn&ċrjt su!cntncn, prnkug !lkuc kurċ)ċ juruc mn zaurċ"

'knstnj sn pntrnknju æf clkuc fugot @nt+-'`jrj, kn sn trjmukn clk mn klrċ`oo sju pcutotljrn, ufgok plrt càfaċ 0jrnj 0ljrtċ" 'fuc æf kjrn onŜosn æf pu`cok nrj uf jf sj`jtok, jmokċ uf jf mnonrtjrn j mjtlrooclr, fugot Ŝo jf 5u`ocojr, mn cj n&rnonskuc 5l`jc 2- onrtjrn, !oofmkċ, pltro&ot

 prn&nmnroclr mof :n&otok, kjp"K7 Ŝo Mnutnrlflg kjp"?7, tlt jc Ŝjptncnj Ŝo jplo jc kofkoznkocnj jf, snonrtju tljtn mjtlroocn, Ŝo pċgàfturocn &àfmutn mof kjuzj sċrċkono rn&nfnju stċpàfoclr ofo)ojco, ojr skcj&oo nrju nco`nrj)o" 'knst jf nrj Ŝo uf togp mn ruaċkoufn Ŝo mn æfflorn su!cntnjskċ profrnklfkoconrn ku Mugfnznu Ŝo jprljpncn" #jtċ mn kn, jpjro'oj cuo Oljf ltnz%tlruc tlkgjo æf jknst jf =uocojr j jvut uf r%spufs +nlsnot +n putnrfok æf su&cntuc plplrucuo, kjrn vn+nj æf Oljfægpcofornj spnrjf'nclr sjcn gnsojfokn.

Mof jfuc 5u`ocojr oumjok s-j ofsporjt Ŝo @osnrokj, ofstotuofm Ŝo nj 'fuc $!àft, prof kjrn æŜo k+njgċ

!ooo cj æfflorn sporotujcċ, cj klf&nrtorn prof rnklfkoconrnj ku Mugfnznu Ŝo jprljpncn, æfmngfàfmu-osċ rnklfsomnrn mngfotjtnj clr mn krnŜtofo Ŝo rlcuc kn-c ju æf slkontjtn, jkncj mn gnsjanro jo ou`oroo Ŝo

 pċkoo cuo rostls proftrn krnmofkolŜo Ŝo fnkrnmofkolŜo Ŝo jo spnrjf)no æf troug!uc ægpċrċ)ono cuorostls pn pċgàft"

#u`o)o !rj)o, k+ngjrnj $!àftucuo #ljf @ltnzċtlruc cj plkċof)ċ, cj rnæfflornj su!cntnjskċ, æŜo pċstrnjzċ, Ŝo jstċzo, æftrnjaj no jktujcotjtn, æf jknjstċ cugn æf kjrn profkopoocn mn `jzċ Ŝo &jclrocn&on)oo glrjcn suft arj& æfkċckjtn Ŝo mosprn)uotn"

 ugjo kċ, pn togpuc cuo #ljf, ægpċrċ)oj knruroclr, @osnrokj, mn-j`oj sn æftrnzċrnj cj lrozlft, pnkàfm jstċzo, mnŜo nj nstn prnznftċ æf go5clkuc flstru mn jprljpn mluċ goo mn jfo, fu j pċtrufsjmàfk æf flo, fu j lkupjt Ŝo fu j trjfs!lrgjt !oof)j fljstrċ æf pcofċtjtnj no, fu j mn&nfot su!cntuckjrn sċ goŜtn Ŝo sċ moro5nzn tljtn rnslrturocn jkto&otċ)oo fljstrn( pnftru kċ su!cntuc lgucuo mn jzonstn æfk+ostjt æf kjrjpjknj murċ j nalosgucuo, j pjtogoclr fnæf!ràfjtn, j pċkjtucuo"

Page 85: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 85/109

$ofaur sporotuc mn plkċof)ċ &j putnj sċ æfgljon Ŝo sċ tlpnjskċ jknjstċ krustċ, sċ ncogofn pċkjtucsu` tljtn !lrgncn cuo Ŝo jst!nc sċ fntnznjskċ Ŝo sċ kurn)n kjcnj Mlgfucuo, j .gpċrjtucuo rostlssprn su!cntn, pnftru kj 4c sċ-Ŝo stj`ocnjskċ jklcl trlfuc kjrn sofaur :uo # sn ku&ofn" $ċ !jkngjknjstċ puro!okjrn, mjr, !oofmkċ sofauro fu l putng æfmnpcofo, s% kbng%g pn Oosus "o s%rua%g s% puf% Nc lr+ofn æf af+urocn, j&nk'oufocn, +lrof'ncn "o vrnrocn fljstrn, æf voj'j fljstr%æftrnja% "o s% fn gl+ncnzn +up% kbopuc ?%u, kj s% af+og kug af+n"tn Nc, s% ouog kug

oun"tn Nc, s% vrng kn vrnj Nc, "o s% cukr%g kug jr cukrj Nc æf clkuc flstru. 8gof.

Page 86: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 86/109

Ur 9cogpou 0lmlrnjf - Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo

#u`o)o krnmofkolŜo, æf Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo, @osnrokj fn rn-prlpufn kotornj 4&jfa+ncono cuo0jrku plrfofm k+ojr mn cj proguc &nrsnt8 ] Æfknputuc Nvjfabncono cuo Oosus Brostls, Iouc cuo 

 MugfnznuGI 20k" ?,?" 4stn l of&otj)on kjrn fn knrn sċ rn-æfknpng Ŝo sċ fu klfsomnrċg kċ jgtnrgofjt"  Æf krn+of'% suftng æftlt+njufj æfknp%tlro "o trnuon s% rntrnkng prof cukrurocn

 &uf+jgnftjcn.  4&jfa+ncoj cuo 0jrku sn prnzoftċ kj l 4&jfa+ncon pnftru kjtn+ugnfo, jmokċ pnftru kno kjrn æfkċ fu suft `ltnzj)o, kjrn fu ju kuflskut pn mnpcof krnmof)j æf Mugfnznu" Aċsogæf pjaofocn no progj kjtn+nzċ sostngjtokċ j ostlrono @osnrokoo"

].fknputuc 4&jfa+ncono6I æf rnjcotjtn tnJtuc lroaofjc spufn8 ]Urofkopouc 4&jfa+nconoI, j&àfm snfsmn !ufmjgnft, mn klfstotu)on, mn sk+ngċ mn `jzċ j &nstoroo gàftuoroo, Ŝo profkopouc jknstno4&jfa+ncoo nstn #osus jkknptjt kj Ŝo rostls, jmokċ 0nsoj, ouc cuo Mugfnznu" $n pjrn kċ cotura+ojmn jzo j &rut sċ fn mnglfstrnzn rnkufljŜtnrnj jknstuo Urofkopou pnrgjfnft, pnftru j-c rnj!orgj Ŝogċrturoso mof flu æfjoftnj cugoo"

4&jfa+ncoj nstn, æfjoftn mn tljtn, uf gnsj5 mn gàfaàonrn, jŜj æc prnzoftċ #sjoj8 ] faoj'o,gfaoj'o pn plplruc nuG 9lro'o ofogoo Onrusjcogucuo "o stroaj'oo k% gufkj +n rl j cujt s&r"ot I 2#s" =3,?-K" 4&jfa+ncoj nstn &nstornj ufuo n&nfognft `uf, !j&lrj`oc, mn `ukuron, nstnjfuf)jrnj s!àrŜotucuo skcj&ono" #sjoj jfuf)j s!àrŜotuc skcj&ono cuo #srjnc mupċ mnplrtjrnj Ŝo nJocuc

 `j`oclfojf æftrn jfoo 7C Ŝo 7; æ m %r", ojr #osus jfuf)ċ s!àrŜotuc skcj&ono lgucuo mof lrokn &rngnŜo mof lrokn clk, skcj&oj pċkjtucuo, j flfsnfsucuo Ŝo j glr)oo"

'fuf)uc !ċkut mn #sjoj nstn !ċkut pn `jzj ufuo n&nfognft klfkrnt8 nmoktuc rnancuo %orl mof 7; kn

j urgjt mupċ kċmnrnj ogpnroucuo `j`oclfnjf" 'knjstċ prn&nmnrn j pnrgos #srjncucuo sċ snrnæftljrkċ æf pjtroj sj Ŝo sċ rnklfstruojskċ tngpcuc" Url!ntuc &nmn æf jknst n&nfognft ostlrokoftnr&nf)oj prl&omnf)ojcċ j cuo Mugfnznu" *nancn pnrsjf, %orl nstn, prnkug 0nsoj, trogosuc cuoMugfnznu pnftru j rnstjurj mrnptjtnj" Ulplruc j pċkċtuot ægpltro&j cuo Mugfnznu Ŝo pnftrujknjstj j !lst cċsjt æf gàofocn muŜgjfoclr, mjr jkug Mugfnznu æc ojrtċ Ŝo oftnr&ofn æf !j&ljrnj sj"

Go 4&jfa+ncoj cuo #osus nstn `jzjtċ pn uf !jpt, uf n&nfognft nJtrjlrmofjr Ŝo ufok8 nstn prlkcjgjtuf flu nmokt mn!ofoto&, uf nmokt mn pjkn æftrn Mugfnznu Ŝo ljgnfo, æf pnrsljfj ugocucuo prl!ntmof jzjrnt, #osus" 4c nstn 0nsoj knc jŜtnptjt Ŝo prnjfuf)jt prof pnrslfj5ncn ostlrokn jcn plplrucuo

#srjnc" Url`j`oc kċ guc)o ju &ċzut æf &nfornj pn trlf j rnancuo %orl ufuc moftrn jtàtnj jctn cukrurofn!jstn pnftru #srjnc" Go tltuŜo, #sjoj Ŝton sċ prognjskċ flutjtnj, spnrjf)j Ŝo jk)oufnj cuoMugfnznu" .f jknjstċ prlspnkto&ċ putng sċ kotog Ŝo flo pnroklpncn 4&jfa+ncono cuo 0jrku" #osusjpjrn pn sknfċ kj uf prl!nt kjrn !jkn gofufo, spufn cukruro nJtrjlrmofjrn6 mjr kofn nstn nc kujmn&ċrjt 'knjstj nstn æftrn`jrnj kjrn trnkn mn cj uf kjpċt cj jctuc jc kċr)oo" 4&jfa+ncostuc l spufn8

Page 87: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 87/109

nstn rostls Mjr kototlruc nstn of&otjt arjmujc sċ-c gċrturosnjskċ, kuflskàfmu-c pnrslfjc, pufàfmu-sn pn urgncn sjcn"

jptncn &on)oo cuo #osus, ku jtàt gjo guct, pjtogj Ŝo æf&onrnj, suft pl&nstotn mn n&jfa+ncost fu kumntjŜjrnj krlfokjrucuo sju ku l`onkto&osguc ostlrokucuo, ko ku j prl!ntucuo kjrn &nmn, kotofm gnsj5ucgàftuoroo pnftru lg, æf jknstnj l &nstn `ufċ" Mjkċ Ŝo flo, æf jkncjŜo sporot &lg rnkoto, ku&àft mupċku&àft, &nrsnt mupċ &nrsnt, zo mupċ zo, 4&jfa+ncoj cuo 0jrku, &lg !jkn jknjstċ gofufjtċ

mnsklpnrorn kn fn &j jmukn gàfaàonrn, `ukuron Ŝo spnrjf)ċ" ċrċ mn &nstn fn &lg mj snjgj kċ Ŝo pnftru flo togpuc fnæfkrnmnroo, mnzlcċroo Ŝo mnskurj5ċroo j trnkut" >oj)j jsugċ l fluċ prlspnkto&ċ"$u!nrof)j fljstrċ prognŜtn uf snfs Ŝo l mornk)on kjrn fu gjo nstn fljptnj glr)oo ko cugofj

 `ukurono" n &lg sog)o mnstofjtjroo uflr +jruro, fn &lg sog)o uf plplr ou`ot Ŝo kċutjt mnMugfnznu"

%ofn nstn k+ngjt sċ !on n&jfa+ncozjtlr !jkn jknjstċ mnsklpnrorn Ŝo nstn k+ngjt sċ l !jkċkuflskutċ Ŝo jctlrj" 4&jfa+ncoj pn kjrn flo l &nstog nstn, mnko, uf n&nfognft mn `ukuron, æfgċsurj æf kjrn fn gàfaàon Ŝo fn mċ spnrjf)ċ" Mjkċ suft guc)o æfkċ mnpjrtn mn @osnrokċ, sċ l

spufng cogpnmn, nstn pnftru kċ flo, krnŜtofoo, jg uotjt profkopouc !ufmjgnftjc Ŝo jg rnmus4&jfa+ncoj cj l snron mn plrufko pn kjrn trn`uon sċ cn jskuctċg mjkċ &rng sċ skċpċg mn ojm"

 Mjk% Nvjfabncoj sn prnzoft% kj "o l vnstorn j ufuo nvnfognft kjrn fn ægpofan sprn ægpcoforn æfvootlr, jtufko spj'ouc +oftrn togpuc kjrn j trnkut "o knc kjrn trnuon s% vof%, nstn togpuc klfvnrtoroo, jknc +n"nrt æf kjrn r%suf% kuvftuc cuo Oljf ltnz%tlruc, nkluc prl&ntucuo 

 Osjoj#] prna%to'o kjcnj Mlgfucuo "o +rnptn &jkn'o k%r%rocn sjcnI 20k" ?,

'skuctjrnj 4&jfa+ncono fu pljtn sċ fn cjsn ofmo!nrnf)o" 'tufko kàfm kotog n&jfa+ncoj Ŝo l prlkcjgċg, fu &lg !o mljr gjo ofstruo)o ku pro&orn cj trnkut, ko fn mnsk+omng cj jknj &nstn fluċkjrn trjfs!lrgċ &oj)j fljstrċ" $uftng k+ngj)o ku uf mj sju ku uf fu" Uutng sċ krnmng sju sċrn!uzċg" 'knst jspnkt nstn mnkoso&" 0uctn pnrsljfn krnm jstċzo kċ plt sċ !on krnŜtofo fugjo pnftrusogpcuc !jpt kċ ju !lst `ltnzj)o Ŝo mn goko klpoo ju progot tljtn sjkrjgnftncn" jcs" u nstnjmn&ċrjt" $n æfŜnjcċ jgjrfok" 8 &o krn"tof ku j+nv%rjt æfsnjgf% l klftofu%, zocfok% "o jso+u%jskuctjrn j 1uvftucuo cuo Mugfnznu, l s&lr'jrn pnftru jc rnjcozj æf voj'%. ' tn rnæftljrkn cj!ufmjgnftuc 4&jfa+ncono æfsnjgfċ sċ juzo æfċuftruc tċu of&otj)oj cuo #ljf @ltnzċtlruc8 ] prna%to'o kjcnj Mlgfucuo "o +rnptn &jkn'o k%r%rocn sjcnI 20k" ?," 'knjstj ogpcokċ uf `ltnz, jmokċ lognrsoufn æf 4&jfa+ncon, l oftrjrn æf pl&nstorn, æfsnjgfċ j !o kj ufuc moftrn prltjalfoŜto Ŝo fu kjuf spnktjtlr nJtnrf"

$ċ fn cċsċg, ou`o)o krnmofkolŜo, oftnrpncj)o, jstċzo, mn jknjstċ of&otj)on Ŝo sċ jkknptċg prl&lkjrnj"$ċ cuċg mof flu æf gàofo 4&jfa+ncoj cuo 0jrku Ŝo sċ l kotog, kj Ŝo kug jr !o pnftru progj ljrċ" $ċæfknrkċg sċ !og æf softlfon ku gnsj5uc sċu, sċ prn-austċg prlgosoufocn, ogpcokàfmu-fn ku !jptncn&on)oo pnftru j arċ`o ægpcofornj clr" 'gof"

Page 88: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 88/109

Ur Oljf Jjmo Ŝo Ur Jcnxjfmru @uzjcok - Mugofokj æfjoftn mn @ltnzuc Mlgfucuo

1fuc moftrn kno gjo gjro s!of)o jo @osnrokoo cuo rostls nstn $!àftuc #lso!, Ujtrlfuc @osnrokoo1fo&nrsjcn, knc prof kjrn # sn l!nrċ cuo #osus, mupċ cnan, l !jgocon Ŝo uf fugn, urgjt mn $!àftuc#ljf @ltnzċtlruc" Mugofokj mofjoftnj $ċr`ċtlroo jŜtnroo 0àftuotlrucuo #osus rostls prlpufnsprn gnmotjrn !uaj Urnjs!oftno jgocoo æf 4aopt, l rnkjpotucjrn j ostlrono gàftuoroo æf rostls Ŝougocof)j $àftucuo #lso!, glmnc mn &oj)ċ æf jskuctjrnj cuo Mugfnznu" 'stċzo, æf +ugofokj

+ofjoftnj ltnzucuo Mlgfucuo, fn lprog jsuprj ?&ftucuo Oljf ltnz%tlruc, knc kn j fntnzot k%ocn Mlgfucuo "o j r%gjs æf klf"toof'j lgnforoo kj uf gjrn prl&nt cj trnknrnj +n cj nanj knj9nkbn cj knj Alu% .

#ljf @ltnzċtlruc rnprnzoftċ glmncuc snr&otlrucuo !omnc jc cuo Mugfnznu" 'r+jfa+ncuc Aj`ronc, s-jjrċtjt prnltucuo Xj+jroj æf /ngpcu, spufàfmu-o, kċ o sn &j fjŜtn uf !ou, kjrn Q9j &o gjrn æf lkboo cuo MugfnznuR 2:ukj ?, ?7" $ċ fn jgoftog jknstn ku&oftn8 Q0jrn æf lk+oo cuo MugfnznuR"4Jostċ guc)o ljgnfo ]gjroI æf cugn8 gjro klfmukċtlro, gjro gocolfjro, gjro jktlro, gjro æf)ncnp)o,cjurnj)o jo Urngoucuo l`nc ntk" 0uc)o moftrn kno klfsomnrj)o j !o gjro æf lk+oo cugoo suft goko æf

lk+oo cuo Mugfnznu" :j kn-o !lclsnŜtn lgucuo sċ !on jprnkojt mn cugnj æftrnjaċ, mjkċ æf !j)j cuoMugfnznu fu nstn fogok" Mjr kno gjro æf .gpċrċ)oj cuo Mugfnznu fu trċonsk æf aclroj mnŜjrtċ jcugoo Ŝo foko fu ju ]æf)ncnpkoufnjI klpooclr cugoo jknstnoj"

Page 89: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 89/109

.fsuŜo #osus rostls j rlstot ku&oftn mn jprnkonrn cj jmrnsj cuo #ljf @ltnzċtlruc" Q ok vlu%# Æftrnkno f%sku'o +of &ngno, fognfo fu nstn gjo gjrn +nkt OljfR 2:ukj , K;" 0jrn $!àft %u lkjzojfjŜtnroo cuo #ljf @ltnzċtlruc, s-j æftàgpcjt l gofufn jst!nc, æfkàt rumnfoocn Ŝo &nkofoo sċo s-juæftrn`jt ku gorjrn8 Q1n vj &o, ljrn, jknst klpocHR 2:ukj ?, OO" #ljf trċonŜtn æf pustou l &oj)ċs!àftċ Ŝo jsprċ" Urof ruaċkoufn Ŝo plst, s-j prnaċtot pnftru j æf&ċ)j plplruc æf pro&of)j &nforoo cuo0nsoj" Oljf ltnz%tlruc sj nvo+nf'ojt prof ugocof'%. 1j uf j+nv%rjt lg +rnpt, fu "oj urg%rot 

 prlprouc oftnrns, foko fu j k%utjt g%rornj ljgnfoclr, ko tljt% voj'j "oj æf+rnptjtl sprn

vnfnrjrnj cuo Mugfnznu.  Mnsprn jknst jmn&ċr fn jgoftnŜtn $!àftj :otura+on æftr-ufj mofruaċkoufocn no8 ]1% tljt% +jrnj knj uf% "o tlt +jruc knc +ns%vr"ot +n sus nstn, kllrf+, +n cjofn, U%roftncn cugofoclr I, prof ku&oftncn npostlcno *+)ftucuo Jplstlc Ojkl 2&nzo #jkl` ?, ?"Urof urgjrn, tlt ofncn +n cj Mlgfuc Mugfnznuc flstru vofn. Mn jknnj spufn $!àftuc 'plstlcUjuc8 Q1n jo, pn kjrn s% fuc &o progotH Ojr +jk% cjo progot +n kn tn &%cn"to, kj "o kug fu cjo &o 

 progot R 2? %lroftnfo =, "

0oo mn ljgnfo ju &nfot cj #ljf @ltnzċtlruc, pnftru j jskuctj ku&oftncn sjcn, Ŝo-ju gċrturosot pċkjtncn ku pċrnrn mn rċu Ŝo s-ju `ltnzjt æf ràuc #lrmjfucuo" #ljf gċrturosnŜtn mnsprn sofn8 Q Nu

suft acjsuc kncuo kn stroa% æf pustouR 2#ljf ?, K" Q Au suft vrn+fok, s%O +nzcna kurnjujæfk%c'%goftno  2cuo rostls-0nsojR 2#ljf ?, K" %+ojr prnmokàfm æf pustou acjsuc sċu trnznŜtn pċrnrnj mn rċu j pċkċtlŜoclr, ruaàfmu-sn mnpjrtn mn cugnj mnzcċf)uotċ, nstn æf ofogj no, ou`ofmu-o pn tl)o kno pnftru kjrn sn rljaċ Ŝo mnpjrtn !oofm mn !rnjgċtuc &on)oo /ngpcucuo mn cj #nrusjcog, ncfntnznŜtn kċocn Mlgfucuo6

.ftr-l zo, moskoplcoo cuo #ljf o-ju spus8 Q*j`o, 'kncj kjrn nrj ku tofn, mofklcl mn #lrmjf, Ŝo mnsprnkjrn tu jo gċrturosot, < 4c, `ltnjzċ Ŝo tl)o sn muk cj 4cR" #ljf cn-j rċspufs8 Q 8kncj trnuon s%krnjsk%, ojr nu s% g% gok"lrnz R 2#ljf , KO" 3" $-j `ukurjt kċ plplruc gnran cj rostls"$cu5otlruc kjrn Ŝo-j æfmnpcofot gosoufnj Ŝo jrn klfŜtoof)j ægpċkjtċ, sn `ukurċ kċ &ofn togpuclmo+fno Ŝo progoroo rnklgpnfsno `ofn gnrotjtn" #ljf j !lst pcof mn kurj5" /uturlr cn-j prnmokjtjmn&ċruc8 lstjŜoclr, cn&o)oclr, klfmukċtlroclr plplrucuo" QIjkn'o, +jr, rlj+n vrn+fokn +n plk%of'%,"o fu æfknpn'o j zokn æf vlo æf"ov%# jvng tjt% pn 8vrjjgR 2:ukj , ;" Mnsknfmnf)j moftr-l!jgocon rnfugotċ, sju fl`ocċ fu gàftuonŜtn pn fognfo" ugjo urgjrnj jmn&ċrucuo Ŝo rnspnktjrnjcuo æo pljtn jsoaurj lgucuo gàftuornj" Mn jknnj spufn8 Q 8kug snkurnj st% cj r%+%kofj plgoclrD+nko lrokn plg, kjrn fu &jkn rl+ uf sn tjon "o sn jrufk% æf &lkR 2:ukj , C"

#ljf @ltnzċtlruc, j j&ut kurj5uc sċ sn ægpltro&njskċ cuo #rlm, kjrn trċoj æf pċkjt" #ljf c-j gustrjtjspru pn #rlm spufàfmu-o Q Au'o nstn æfa%+uot s% 'oo pn &ngnoj &rjtncuo t%uR 20jrku O, ?;" ' Ŝtout

kċ pnftru jknjstj #rlm Ŝo #rlmojmj sn &lr rċz`ufj pn nc Ŝo kċ &j !o æfk+os, mupċ kjrn &j !o lglràt,mjr fu s-j tngut mn kno kn plt sċ oj &oj)j mjr fu ju putnrn jsuprj su!cntucuo" #osus gċrturosnŜtnmnsprn #ljf guc)ogoo8 Q1nj'o on"ot s% vn+n'o æf pustouH Ejrn trnston kc%tofjt% +n vftH Mjr +n knj'o on"otH ?% vn+n'o uf lg ægr%kjt æf bjofn glo H Ojt% kno kn pljrt% bjofn glo suft æf kjsncnrnaoclr. 8tufko +n kn j'o on"otH ?% vn+n'o uf prl&ntH Mj, zok vlu%, "o gjo guct +nkt uf prl&nt.1% nc, nstn jkncj, +nsprn kjrn sj skros# POjt%, Nu trogot, æfjoftnj &n'no tjcn, pn æfanruc nu,kjrn vj prna%to kjcnj j, æfjoftnj jIR 20jtno ??, -?3" Ucof +n bjruc cuo Mugfnznu, Oljf nstnjsngnfnj ufuo ÆfanrG

.gpċrjtuc #rlm c-j jrufkjt pn #ljf æftr-l æfk+osljrn kn gjo pljtn !o &ċzutċ Ŝo jstċzo, æf clkjcotjtnj0j+nrls, fu mnpjrtn mn 0jrnj 0ljrtċ" Uċrċsot mn tl)o, #ljf nstn pnmnpsot ku æfk+osljrnj, su!nrofm!ljrtn guct, togp æf kjrn #osus rostls prnmokj Ŝo !ċknj gofufo, &ofmnkàfmu-o pn kno `lcfj&o Ŝo!ċkàfm `ofn knclr fnkċ5o)o, æfmnpcofofm gosoufnj $j gnsojfokċ"

Page 90: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 90/109

Urnmokjrnj cuo #ljf j jmus rljmn8 Q1lfvnrto'ov%4 *%to'o kjcnj Mlgfucuo4R 2:ukj , =" o)o ajtj pnftru &nfornj Mlgfucuo rostls %n trn`uon sċ !jkng flo, ljgnfoo mn jstċzo 0jo æfjoftn mntljtn sċ fu uotċg kċ suftng pn mruguc gàftuoroo æftrnaucuo fnjg lgnfnsk" 1foo s-ju æfmnpċrtjtmn @osnrokċ kċutàfm mlktrofn mnŜjrtn, jc)oo ju uotjt mn rostls, kċutàfmu-: jklcl ufmn fu nstn" Mjr Mlgfuc &j &nfo ku gċrorn sċ 5umnkn &ooo Ŝo glr)oo Ŝo sċ ofstjurnzn &oj)j snklcucuo kjrn &j sċ &ofċ"Mn jknnj jrn fn&lon gjo guct kj lrokàfm mn jplstlco Ŝo mn gċrturosotlro kjrn sċ jfuf)n ku tċron,

 prof &oj)j Ŝo !jptncn clr, jmn&ċrurocn krnmof)no fljstrn, sċ cuptn pnftru ufotjtnj @osnrokoo cuo rostls

Ŝo ]sċ fntnznjskċ kċocn Mlgfucuo"I

%u tl)oo trn`uon sċ !og ajtj cj &nfornj Mlgfucuo rostls, kċko 0àftuotlruc fn æfmnjgfċ8Q Urovnabnj'o +nko, k% fu "to'o æf kjrn zo vofn Mlgfuc vlstruG "o vlo &o'o ajtj, k% æf lrj æf kjrnfu af+o'o Iouc Egucuo vj vnfo R 20jtno K=, =K" =="

4uaċkoufn

E, Mljgfn, progoo fl"tro p%rof'o æf krn+of'%, nju j"tnptjt, kj pn uf r%s%rot +n zou%. u vno 

vnfo cj s&r"otuc cugoo, kf+ vno +lro, "o tltuc vj &o prnpjrjt pnftru =u+nkjtj knj +of urg%. Ejrnkn'o vlo putnj l&nro +of gofocn gncn jtufko, "o kug vj &o stjrnj gnj knj +n pn urg%HG

ugo l&nro onrtjrnj p%kjtnclr "o stjtlrfokoj æf ofn, prof kjrn g% jskufzo jsngnfnj ufno pnrcn prn'oljsn æftruf sopnt, &nrof+ug% +n gljrtnj knj jspr%, kjrn nstn sngfuc nconr%roo pnftru kno jcn"o jo %o. 8"tnptf+l, suft +jtlr, s% &ou ofn prna%tot pnftru jknjstj, tr%of+ æf arj'ojofnkuvft%roo jcn Movofn.

 Mugfnznuc gnu, pf% cj vnfornj j knj +of urg%, gostuon æf gofn lrokn p%kjt, kjrn +lrn"tn s%krnjsk% æf cukrjrnj j, +ostruan tlt knnj kn nstn pltrovfok vlof'no jcn æf gofn, troug&f+ prof

 putnrnj j jsuprj &onk%rno sc%okoufo kjrn vrnj s% sn fjsk% æf &oof'j gnj "o vofl æf lrj j cjgofn, j"tnptf+un, kj pn uf ?t%pf guct +lrot. 2Mupċ U" %+jrcns

Ur "lfstjftof "lgjf - Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo "n n plkċof7j "nnj knfn strokċ pntrnknrnj ku gċŜto æf kjrn fn klgpcċkng zo mn zo

Page 91: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 91/109

 Mnsprn plk%of'j kj stjrn klftofu%

 Æfknputuc Nvjfabncono cuo Oosus Brostls, Iouc cuo Mugfnznu, Urnkug nstn skros æf prllrlkon (cj jcnjbo! "o Osjoj# POjt% Nu trogot æfanruc nu æfjoftnj &n'no jcn, kjrn vj prna%to kjcnj j.*cjsuc kncuo kn stroa% æf puston# *%to'o kjcnj Mlgfucuo, +rnptn &jkn'o k%r%rocn uo<. Oljf ltnzj

æf puston, prlplv%+uof+ ltnzuc plk%of'no oftru onrtjrnj p%kjtnclr. 5o on"nju cj nc tlt 'ofutuc  Ou+noo "o tl'o kno +of Onrusjcog "o sn ltnzju +n k%trn nc, æf ruc Olr+jf, g%rturosof+u"o  p%kjtncn. 5o Oljf nrj ægr%kjt æf bjof% +n p%r +n k%goc%, jvnj kofa%tljrn +n poncn ægprn=uruc go=clkucuo "o gfkj c%kustn "o gonrn s%cjtok%. 5o prlplv%+uoj, zokf+# 9ofn æf urgj gnj 1nc kn nstn gjo tjrn +nkt gofn, 1%ruoj fu suft vrn+fok, pcnkf+ug%, s%O +nzcna kurnjujæfk%c'%goftnclr. Nu vjg ltnzjt pn vlo ku jp%, NO æfs% v% vj ltnzj ku Mub ?&ft.  20jrku ?,?-;" Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo

4 4ċmucnskuB :j æfknput mn jf ko&oc, tltmnjufj &ofn sċr`ċtljrnj gjrn j @ltnzucuo Mlgfucuo, j@l`ltnzno, sċr`ċtljrn prnknmjtċ mn l mugofokċ Ŝo urgjtċ mn l jctċ mugofokċ æfk+ofjtn @ltnzucuoMlgfucuo" Urjzfokncn gjro suft jftokopjtn Ŝo urgjtn mn mugofoko kjrn cn æfkjmrnjzċ" Mugofokċmofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo &ofn ku uf gnsj5, go sn pjrn, pċroftn prl!nslr %lfstjftof %lgjf,

 pu)of fncjclkuc cuo, æf jtgls!nrj mn pntrnknrn, mn &nsncon, mn `ukuron j 'fucuo lu" Mugofokjmofjoftnj @ltnzucuo, &ofn ku uf gnsj5 kjrn fn of&otċ cj plkċof)ċ" Ulkċof)ċ sufċ pu)of trost, æfklftrjst ku `ukuroj æfknputucuo mn jf" Mn kn j rf+uot osnrokj gnsj=uc +nsprn plk%of'%, tlkgjo æf jtgls&nrj +n ukuron j flucuo jfH

Uċroftncn "lgjfB UjrjmlJjc, plkċof)j ljgnfoclr, kjrn sufċ NtrostI kug spufn)o pnftru ljgnfo,nstn knc gjo gjrn procn5 mn `ukuron pnftru Mugfnznu" >ċ rnjgoftnsk uf ku&àft jc 0àftuotlrucuo,

 pn kjrn krnm kċ c-jg kotjt mn guctn lro pn pjrkursuc mojclauroclr fljstrn8

N ok vlu%# G æf knr vj &o gjo guct% ukuron pnftru uf p%k%tls kjrn sn plk%on"tn, +nkt pnftruflu%znko "o flu% +n +rnp'o, kjrn fju fnvlon +n plk%of'%4I 2:ukj ?7,"

Page 92: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 92/109

/ngj pusċ æf mosku)on mn 4&jfa+ncoj mn jstċzo nstn cnajtċ mn gjrncn n&nfognft jc @ltnzucuoMlgfucuo" Mupċ @ltnz urgnjzċ æfknputuc jkto&otċ)oo pu`cokn j 0àftuotlrucuo rostls" Mof jknstnrj)oufo, suft cnajtn 4&jfa+ncoj mn jstċzo Ŝo n&nfognftuc @ltnzucuo"

'Ŝj kug pufn)o prl`cngj mugfnj&ljstrċ, æfsċ, nj fn trogotn cj l prl`cngjtokċ mn !lfm, pn kjrn,mjkċ jg !o jtnf)o, jg l`snr&j-l ku tl)oo" Eguc nstn k+ngjt sċ sn rncjJnzn, sċ pntrnjkċ, jŜj kug j)o

supus mugfnj&ljstrċ, mjr !ljrtn rnpnmn æŜo mċ snjgj kċ pntrnknrnj sju rncjJjrnj suft Ŝo trn`uon sċ!on, æf glm !ornsk, cogotjtn" u gjo &lr`nsk mnsprn !jptuc kċ kno gjo guc)o moftrn flo, mupċ uf pokmn pntrnknrn, j mluj zo sog)og ljrnkjrn trostn)n, ljrnkjrn jgċrċkoufn, kjrn nstn ogplrtjftċ Ŝo æŜojrn clkuc no" E cukomċ pnrspnkto&ċ jsuprj cukruroclr Ŝo uf pok mn gnmotj)on, kjrn cj ufoo!ufk)olfnjzċ jutlgjt, cj jc)oo !ufk)olfnjzċ prl&lkjt, fn jmuk mof flu ku pokoljrncn pn pċgàft Ŝofn rnmnsk+om pnrspnkto&j rnjcċ jsuprj stċroo æf kjrn fn j!cċg flo Ŝo kno mogprn5uruc flstru" $oaur,suftng l`coaj)o, prof fjturj cukruroclr, sċ klfstjtċg kċ cukrurocn fu suft prnj !rugljsn, fu suft

 prnj `ufn, foko ku flo æfŜofn, foko ku kno mof 5uruc flstru" Go jtufko, jknjstċ stjrn, klf5uajtċ kustjrnj mn &nsncon, jrufkċ uf pok mn jnr mn fncnaotogotjtn jsuprj !jptucuo kċ jg pntrnkut" Eguc

 pntrnkn Ŝo sn rncjJnjzċ jtufko kàfm nstn ægpcofot, kàfm mukn cukrurocn `ofn cj kjpċt" 'knjstj nstnrj)oufnj pntrnknroo Ŝo j sċr`ċtlroo" %àfm fu nstn ægpcofot, kàfm fu Ŝo-j rlstuot tltuc, sċr`ċtljrnj nstnug`rotċ"

/rn`uon sċ rnkufljŜtng kċ fokolmjtċ fu suftng su!okonft mn cnaotogj)o æf pntrnknrnj fljstrċ"%+ojr mjkċ nJostnf)j gnj mn pàfċ jkug jr !o !ljrtn `ofn ràfmuotċ, k+ojr mjkċ nu suft kugoftn,kugpċtjt, jŜnzjt, go-jg rċskugpċrjt n&nftujcncn mjtlroo æfsprn ljgnfo Ŝo æfsprn Mugfnznu,tltuŜo nu trċonsk æftr-l æfcċf)uorn nJostnf)ojcċ ku sngnfoo gno" Mjkċ æf 5uruc gnu fu stju cukrurocncj !nc mn `ofn ku pċrof)oo gno, ku klpooo gno, ku prontnfoo sju ku klcnaoo, jmokċ, ægpcofornj Ŝoægpċkjrnj clr fu suft jkncnjŜo ku jcn gncn, pntrnknrnj gnj fu &j putnj !o cnaotogjtċ mnpcof,rncjJjrnj gnj fu &j putnj !o su!okonftċ, pnftru kċ su!nrof)j klpooclr gno, j pċrof)oclr gno, j

 prontnfoclr sju j klcnaoclr gno gċ j!nktnjzċ Ŝo pn gofn, nstn Ŝo j gnj"

Er, plkċof)j, mnsprn kjrn &lr`nj)o mugfnj&ljstrċ, nstn tlkgjo jknst jpnc sju rnkurs cjklfsomnrjrnj ku cukomotjtn j stċroo æf kjrn fn j!cċg ku tl)oo" n j!cċg æftr-l stjrn mn flrgjcotjtn,æftr-l stjrn mn sċfċtjtn nJostnf)ojcċ lptogjcċ $oaur kċ lguc pljtn !o sċfċtls trupnŜtn, mjr Ŝtog!ljrtn `ofn kċ fu jklcl nstn prl`cngj knj gjrn, ko nstn cj fo&ncuc su!cntucuo, jc gof)oo, jc ofogoo, jcaàfmucuo" NEguc knc +ofc%uftru], kug spufn $!àftuc 'plstlc Uj&nc 2*lg" ,?K( K %lr" =,?O(4!ns" ,?O sju Nlguc knc tjofok jc ofogoo ], mupċ nJprnsoj $!àftucuo Untru 2? Untru ,=" 'klcl

trn`uon sċ sn sogtċ lguc cofoŜtot, ægpcofot, guc)ugot" Gtog kċ æfcċuftruc flstru fu stju cukrurocnjŜj"

4stn nJtrng mn ogplrtjft mn rn)ofut !jptuc kċ prnmokj $!àftucuo #ljf @ltnzċtlruc, Ŝo knj j0àftuotlrucuo rostls, fu fugjo kċ æfknpn, mjr nstn Ŝo rnzugjtċ æftr-l sofaurċ !rjzċ8

N Ulk%o'ov% k% sj jprlpojt Ægp%r%'oj 1nruroclr4] 20jtno ,K( =,?"

Eguc nstn k+ngjt sċ klfŜtonftoznzn, mofklcl mn gokocn pjuzn pn kjrn cn !jkn prof pntrnknrocn sjcn,

stjrnj mn kċmnrn mn cj sċfċtjtnj lptogjcċ, stjrnj mn kċmnrn mn cj flrgjcotjtn" %ofn &rnj sċ fu ojsnjgċ cj cukrurocn jknstnj, fu !jkn mnkàt sċ sn jgċanjskċ pn sofn" @lcfj& !oofm, sn jgċanŜtn kċnstn sċfċtls" 4stn !ljrtn arj&, pnftru kċ nc &j jk)olfj, æf klftofujrn, kj Ŝo kug jr !o sċfċtls" $njgċanŜtn pn sofn, æo jgċanŜtn pn knocjc)o, krnnjzċ ocuzoo, krnnjzċ l ogjaofn Ŝo l cugn !jcsċ æfrncj)oocn sjcn"

Page 93: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 93/109

Mn jct!nc, gjrnj prl`cngċ nstn jknnj kċ lguc fnsofknr æŜo pufn l gjskċ pnftru sofn, mjr Ŝo pnftrusngnfuc sċu" #gjaofj)o-&ċ kn rncj)oo sn rnjcoznjzċ æftrn mlo ljgnfo kjrn-Ŝo jskufm jmn&ċrjtj !j)ċ,kn cugn !jcsċ sn anfnrnjzċ 4stn l su!nrof)ċ anfnrjcċ, mjr knc gjo arj& nstn kċ ponrmng klftjktucku flo æfŜofn" .f clk sċ nJostċg flo, kno jmn&ċrj)o, gurog cj prlprou Ŝo !ufk)olfnjzċ l gjskċ, logjaofn, pn kjrn fn cuptċg sċ l æftrn)ofng ku gofkoufo, ku ocuzoo, ku !jcsuro"  Ulk%of'j nJjkt jknst cukru foc jgoftn"tn# 6nkupnrj'o kbopuc j+nv%rjt, rnjc, lrokt +n +urnrls jr &o4 Au vj gjo 

jg%ao'o4 Nstn sofaurj "jfs% +n æfs%f%tl"orn4P 

'pncuc jknstj nstn !ċkut mn kċtrn $!àftuc #ljf @ltnzċtlruc, æf pnrspnkto&j ogofnftno &nforo j0àftuotlrucuo rostls, ojr mn kċtrn 0àftuotlruc rostls, æf pnrspnkto&j plalràroo Mu+ucuo cuoMugfnznu æf cugn" 0lgnftuc nk+o&jcnjzċ ku Ŝjfsj NæftàcforooI sju klgufoufoo lgucuo kuMugfnznu, sotuj)on pn kjrn lguc, gof)ofmu-sn æf klftofujrn pn sofn, l pljtn ponrmn"

4 4ċmucnskuB 'knst glgnft mn cukomotjtn nstn mljr uf glgnft %ċ jŜj, æf stjrnj mn fnsċfċtjtn,mn `ljcj sporotujcċ suftng gjo tlt togpuc"  ?ngfncn Ægp%r%'ono cuo Mugfnznu cn pnrknp +of

gnsj=uc Nvjfabncono +ljr kno kjrn sn plk%onskH Nstn l stjrn klftofu%H 1ug nstn plk%of'j, knnstn nj +n &jptH 1ug jk'olfnjz% æf voj'j lgucuoH

Ur "lgjfB 'tàtj togp kàt lguc nstn su` prnsoufnj ufno ofnr)oo fnajto&n, kug spufnjg, strċmjfojcuo mn æftljrknrn, gċkjr cj fo&ncuc gof)oo, jmokċ mn rnkufljŜtnrn kċ nstn pn mruguc arnŜot Ŝo mnstrċmjfon mn j sn æftljrkn, nstn uf cukru pnrgjfnft"

Mof nJpnronf)j ljgnfoclr kjrn !jk nJnrko)ouc plkċof)no Ŝo mof pu)ofj nJpnronf)ċ j knclr kjrn snstrċmuonsk, kàt mn kàt, sċ rċspufmċ prl&lkċroo sju k+ngċroo cj plkċof)ċ, j!cċg kċ plkċof)j nstn Ŝotrn`uon sċ !on l stjrn pnrgjfnftċ" $uft jfugotn jkknftn gjo putnrfokn mn plkċof)ċ æf 5urucjfugotlr sċr`ċtlro, kàfm nstn l jktujcozjrn gjo n&omnftċ j rncj)ono fljstrn ku Mugfnznu" %àfm snæftrostnjzċ ljgnfoo sofauro, knc gjo guct .f zocn mn sċr`ċtljrn, pnftru kċ jtufko sogt ku jmn&ċrjtsofaurċtjtnj" Mupċ jknnj sn oju ku trnj`j Ŝo uotċ kċ suft sofauro"

Xocncn mn prjzfok, kug suft jknstnj jcn %rċkoufucuo, jcn 'fucuo lu, jcn @l`ltnzno, Ŝo kncn kjrnurgnjzċ, suft prl&lkċro putnrfokn cj stjrnj mn plkċof)ċ" Go mnsoaur, Nmnkàt mnclkI, kug spufnj uf

 pċroftn, nstn `ofn kċ gċkjr ku jknstn procn5uro, lguc j&àfm ljrnkjrn trnzorn cj rnjcotjtn, sċklfŜtonftoznzn, sċ jfjcoznzn kn sn æftàgpcċ ku nc, sċ sn æftrn`n mjkċ nstn jŜnzjt pn trjonktlrojsċfċtljsċ j nJostnf)no sjcn

jkn knnj kn jr trn`uo sċ !jkċ u nstn &lr`j mnsprn glrjcj gok `ura+nzċ, kug æo spuf nu, jmokċsċ !jkċ jfugotn cukruro kj sċ !on ægpċkjt kċ j !ċkut" %o, mjkċ prof rjplrtjrn cj snfsuc nJostnf)nosjcn, cj rlstuc pnftru kjrn nJostċ, nstn guc)ugot, mjkċ knnj kn sn æftàgpcċ ku sofn Ŝo ku kno mof

 5uruc sċu, æc guc)ugnŜtn" >j klfstjtj, `ofnæf)ncns, kċ fu nstn guc)ugot, pnftru kċ lguc nstnkbngjt s% tr%ojsk% cj uf fovnc &ljrtn ro+okjt, jkncj +n j"o ouo sngnfoo kj pn sofn æfsu"o, +nnJngpcu. 1'o +oftrn flo rnu"nsk cukruc jknstjH Eguc nstn kbngjt s% ounjsk% pn Mugfnznu+of tlt su&cntuc, +of tlt kuantuc, +of tljt% ofogj sj.  1'o +oftrn flo rnu"nsk cukruc jknstjH*jplrtàfmu-sn cj jknstn k+ngċro, nstn fn&lot sċ rnkufljskċ kċ fu j !ċkut gjrn cukru sju fogok,

sju k+ojr kċ gnran æf snfs of&nrs $tjrnj jknjstj nstn l stjrn mn plkċof)ċ, kjrn rnkcjgċ læftljrknrn, gċkjr cj fo&ncuc gof)oo, jmokċ l klfŜtonftozjrn j trjonktlrono arnŜotn" :ukruc jknstj nstnnsnf)ojc" %ċmnrnj !ċrċ æftljrknrn nstn jtufko kàfm lguc klf!ufmċ, Ŝo cj fo&ncuc krnzucuo Ŝo cjfo&ncuc gof)oo, trjonktlroj arnŜotċ ku knj sċfċtljsċ, stjrnj mn `ljcċ ku stjrnj mn sċfċtjtn" 'tufko,soaur, lguc fu gjo jrn æftljrknrn

Page 94: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 94/109

0jo suft kno Nmrnp)oI, kjrn fu ju fn&lon mn plkċof)ċ, mnsprn kjrn 0àftuotlruc spufn kċ NfluċznkoŜo fluċI mn jst!nc mn ljgnfo fu !jk `ukuron æf knr kàt !jkn uf pċkċtls kjrn sn plkċonŜtn" Un skurt,jknŜtoj suft kno kjrn æŜo cofoŜtnsk klfŜtoof)j ku stjfmjrmn jgċaotljrn Ŝo kjrn fu suft mrnp)o, ko Nsnkrnm mrnp)oI" $uft kno putnrfoko, sju æf)ncnp)o, sju mn fnjg `uf, kjrn, æf &ortutnj of!cunf)no clr æfklgufotjtnj ugjfċ ju anfnrjt klf&nf)oo glrjcn prof rjplrtjrn, cj kjrn sn æfmrnptċ)nsk no æfŜoŜo"Mnsprn jknŜtoj jg gjo &lr`ot æf mojclaurocn fljstrn"

4 4ċmucnskuB Uċroftn prl!nslr, &rnju sċ gjo &lr`og pu)of mnsprn pnrslfj5uc kjrn stċ æf knftruc!rjagnftucuo n&jfa+ncok mn jstċzo, ?&ftuc Oljf ltnz%tlruc. Nc nstn fugot æfanruc kjrn a%tn"tnkjcnj Mlgfucuo. Nc vofn ku ltnzuc plk%of'no. Gtog kċ $!àftuc #ljf @ltnzċtlruc Ŝo-j !ċkut guc)ouknfoko, nrj !ljrtn jmgorjt mn ljgnfoo mlrfoko mn gjo guctċ sporotujcotjtn, æftr-l cugn snkucjrċ Ŝojknnj kj Ŝo j fljstrċ" 4c j&nj l plzo)on mn æf&ċ)ċtlr, mn comnr sporotujc" rjagnftuc 4&jfa+ncono snæfk+non ku gċrturosornj $!àftucuo cljf, kċ knmnjzċ clkuc 0àftuotlrucuo rostls" %n-o trn`uon ufuolg, kj sċ fu sn æg`ntn mn plzo)oj cuo æfjctċ mn comnr Unftru kċ #ljf @ltnzċtlruc nrj uf æf&ċ)ċtlr"%nmnjzċ jknst clk 0àftuotlrucuo rostls" %ug trn`uon sċ !on uf lg kj sċ pljtċ sċ !jkċ cukruc

jknstjUr "lgjfB Unftru j kjrjktnrozj pnrslfjcotjtnj $!àftucuo #ljf @ltnzċtlruc jg sċ kotnz ku&oftncn0àftuotlrucuo8

N 8+nv%rjt zok vlu%# Au sj ro+okjt æftrn kno f%sku'o +of &ngno ufuc gjo gjrn +nkt Oljf ltnz%tlrucD tltu"o knc gjo gok æf Ægp%r%'oj 1nruroclr nstn gjo gjrn +nkt nc ] 20jtno ??,??"

'totumofnj $!àftucuo #ljf mn j sn rntrjan Ŝo j !jkn clk 0àftuotlrucuo nstn l cnk)on j`slcutnJtrjlrmofjrċ, kjrn fu sn æftàcfnŜtn !rnk&nft æftrn ljgnfo" $-j æftàgpcjt ku $!àftuc #ljf@ltnzċtlruc, pnftru kċ fu ospotj sju tnftj)oj mn j !o comnr æc trogosnsn pn nc æf puston sċ gċfàfknrċmċkofo, gonrn sċc`jtokċ, sċ sn æg`rjkn ku `cċfuro mn jfogjcn6

4 4ċmucnskuB E &oj)ċ !ljrtn justnrċ"

Ur "lgjfB 'ct!nc, cugnj oplkrotċ æf kjrn trċoj fu jr !o !lst jtrjsċ mn nJngpcuc sċu" $ngfuc kncgjo klf&ofaċtlr jc klfŜtoof)no gosoufoo sjcn nstn knc pn kjrn c-j)o jgoftot Ŝo mugfnj&ljstrċ,rntrjanrnj pnftru j cċsj clk jmn&ċrjtucuo comnr" Go æf cugnj mn jstċzo lr`otċ, jgċaotċ, profsċ æfkjpkjfn fnfugċrjtn, mjkċ jr jpċrnj uf nJngpcu jtàt mn jutnftok, kj knc jc $!àftucuo #ljf

@ltnzċtlruc, tljtċ cugnj Ŝo-jr æftljrkn pro&orocn sprn nc" Mjr fu cj fo&ncuc moskursucuo fugjo, kogjo jcns cj fo&ncuc &on)uoroo Ŝo jc !ċptuoroo" 'knst cukru j j&ut !ljrtn gjrn ogpjkt æf kjzuc $!àftuc#ljf @ltnzċtlruc8 klfsnk&nf)j moftrn moskurs Ŝo &oj)j prlpron"

 nklfklrmjf)j moftrn &lr`ċ Ŝo !jptċ !jkn kj cukrjrnj fljstrċ prnl)njskċ sċ rċgàfċ mnsnlro !ċrċfoko uf rnzuctjt" 1f lg kjrn rnfuf)ċ cj tlt klf!lrtuc &on)oo, kjrn sn cnjpċmċ mn tljtn, kjrn fu gjojrn foko uf !nc mn jsporj)on cugnjskċ, pljtn sċ spufċ8 N:npċmj)o-&ċ mn kncn cugnŜto], ku Ŝjfsj mnj !o krnmo`oc" 1f lg kjrn sn `ukurċ mn tljtn l!rjfmncn jknstno cugo fu pljtn sċ spufċ8 N:npċmj)o-&ċ mn l!rjfmncn jknstno cugo]" %àfm nstn pusċ æf !j)j klgpjrj)ono, fu jrn æfkltrl Ŝo rnkufljŜtn"

$oaur kċ nJostċ tnrgnfo mn klgpjrj)on æf trnkut8 $!àftuc #ljf @ltnzċtlruc, 0àftuotlruc rostlsæfsuŜo, $!of)oo @osnrokoo Ŝo Uċrof)oo, kċcuaċroo mn jstċzo Mjr cugnj pljtn kċ jr &rnj sċ !on kofn&jgjo æf go5clkuc clr"

Page 95: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 95/109

'knjstj nstn l prl&lkjrn mornktċ jmrnsjtċ gjo kuràfm scu5otlroclr @osnrokoo mof cugn, prnl)oclr ŜokrnmofkolŜoclr" Mjkċ flo prlpl&ċmuog 4&jfa+ncoj cnpċmċroo mn cugn Ŝo jsugċroo krukoo, mjr trċog!ljrtn cugnŜtn, soaur kċ fu &lg !o krnmo`oco" 1fuc mof glto&ncn pnftru kjrn gnran cugnj cjgċfċstorn nstn tlkgjo l gjo n&omnftċ klfsnk&nf)ċ moftrn ku&àft Ŝo !jptċ, pn kjrn l æftàcfnsk cjkċcuaċro"

(+of# Ur. 1lfstjftof 1lgjf, PMrnptjtnj cuo Mugfnznu "o +rnptjtnj ljgnfoclr<, N+oturj

 ozjftof%, ukurn"to, 0K:K!

Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo "nj gjo ufċ moftrn vnŜto 0)ckuornj *+)ftucuo5jsocn jc IofnŜgno cj æfknputuc Nvjfabncono mupċ =jrku Ŝo prnmokċ j Uċroftncuo Oljfokbon

@ċcjf

Page 96: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 96/109

Uċroftncn Oljfokbon @ċcjf - Urnmokċ cj Mugofokj mofjoftnj @ltnzucuo Mlgfucuo #$'''%

]Urnjku&olŜo pċrof)o Ŝo ou`o)o krnmofkolŜo, suftng æf progj mugofokċ j flucuo jf Bko&ocH, j jfucuo?CCC" Uroguc cukru < gjo æftào < trn`uon sċ mċg scj&ċ cuo Mugfnznu kċ jg j5ufs ku zocn pàfċjstċzo" 0uc)o moftrn !rj)oo Ŝo pċrof)oo flŜtro ju pcnkjt cj Mlgfuc æfjoftn mn j sn æfk+noj jfuc trnkutŜo ojtċ-fn, suftng mnko mjtlro sċ guc)ugog `ufucuo Mugfnznu kċ jg pċŜot prjauc flucuo jf ku

spnrjf)j ufuo jf gjo `uf, mn pjkn, mn cofoŜtn, mn sċfċtjtn Ŝo mn gàftuorn" u uotj)o, æftào mn tljtn,sċ guc)ugog Mlgfucuo" Go mugfnj&ljstrċ, Ŝo flo" $ċ-# guc)ugog pnftru sċfċtjtnj pn kjrn fn-jmjt-l, sċ-# guc)ugog pnftru klpooo Ŝo tofnroo kjrn &of cj gċfċstorn Ŝo klpooo pn kjrn æo fjŜtn)o sju æo

 purtj)o æf `rj)n, sċ-# guc)ugog `ufucuo Mugfnznu kċ æfkċ, )jrj < ku tljtn tuc`urċrocn kjrn suft < nstn ljrnkug gjo cofoŜtotċ !j)ċ mn jctncn - Ŝtou nu - Ŝo sċ guc)ugog, æf s!àrŜot, `ufucuo Mugfnznukċ j&ng sċfċtjtn < kàtċ j&ng - kċ j&ng $!àftj :otura+on æf sċr`ċtlro Ŝo mugofoko, kċ j&ng prnl)oæf sjtncn fljstrn, pnftru kċ `ufuc Mugfnznu æfkċ fn ou`nŜtn" Unftru tljtn jknstnj sċ guc)ugog

 `ufucuo Mugfnznu

4stn progj mjtlron, sċ-# guc)ugog mnko `ufucuo Mugfnznu kċ jg j5ufs æfkċ ku `ofn jstċzo Ŝo pàfċ jstċzo Ŝo kċ, ojtċ, jg æfknput uf jf flu" Urogj sċr`ċtljrn æf jfuc flu, mupċ $!àftuc >jsocn < kjrn j !lst cj ? ojfujron, plgnfornj $!àftucuo >jsocn knc gjrn < nstn plgnfornj $!àftucuo #ljf@ltnzċtlruc kjrn :-j `ltnzjt æf #lrmjf pn 0àftuotlruc rostls"

'stċzo jg juzot ]4&jfa+ncoj mofjoftnj $!àftucuo @ltnzI" Go æfknpn kjg jŜj8 æftào fn jgoftnŜtn kċnrj #ljf æf puston, ]Acjsuc kncuo kn stroaċ æf pustonI Ŝo sn fn&loj $!àftuc #ljf @ltnzċtlruc ufmn&jæf 0uf)oo #umnno" 3 mn jfo mn puston j pntrnkut Ŝo mn ruaċkoufn Ŝo mn fn&lof)ċ, kj sċ sn !jkċ&rnmfok sċ `ltnzn pn 0àftuotlruc rostls" 0àftuotlruc fu j&nj fn&lon mn `ltnzuc lgucuo, kċ fuj&nj pċkjtn, mjr kj sċ fn æf&n)n pn flo, pċkċtlŜoo, sċ fn sgnrog Ŝo flo, !onkjrn ufuc jctuoj Ŝo tl)oæfjoftnj cuo rostls, j mu+l&fokucuo, sċ fn sgnrog gċrturosofmu-fn pċkjtncn fljstrn" 'stj n tjofj@ltnzucuo pn kjrn c-j prjktokjt $!àftuc #ljf @ltnzċtlruc, j æf&ċ)jt cugnj kċ !ċrċ spl&nmjfon Ŝo!ċrċ spċcjrnj pċkjtnclr ku kċof)ċ, Ŝo !ċrċ gċrturosorn mnko, fu fn putng jprlpoj mn rostls" Gojknstj sn fugnŜtn `ltnzuc plkċof)no"

'Ŝjmjr $!àftuc #ljf, mupċ 3 mn jfo kàt j stjt æf puston æg`rċkjt æftr-l +jofċ mof poncn mn kċgocċŜo æfkofs ku `ràu mn kurnj, mupċ 3 mn jfo j cujt plrufkj mn cj Mugfnznu sċ sn mukċ æf pjrtnj mnrċsċrot" lo jg j5ufs lmjtċ pn jklcl, prof 9jrj $!àftċ Ŝo jklcl, sprn rċsċrot, sn kl`ljrċ æf &jcn

 pàfċ æf >jcnj #lrmjfucuo" 4 l &jcn mnstuc mn jmàfkċ Ŝo copsotċ mn &nrmnj)ċ" 0jo guct fosop Ŝo

kċcmurċ !ljrtn gjrn jklcl" Go j !lst trogos jklcl kj sċ prnaċtnjskċ cugnj pnftru &nfornj cuorostls" Go prlpl&ċmuoj, spufnj ku&àft mn æf&ċ)ċturċ8 ]Ulkċo)o-&ċ, kċ s-j jprlpojt .gpċrċ)oj%nruroclrI,

]#jtċ 0oncuc cuo Mugfnznu %jrn &ofn sċ romokn pċkjtncn cugooI"

'plo æfmngfj kj sċ mnj mof +jofncn clr < mjkċ j&nju mluċ sju trno < ufj kncuo sċrjk( mjkċ ju `jfo,sċ mnj Ŝo kncuo kn fu jrn( !onkjrn sċ sn guc)ugnjskċ ku kàt æo mċ Mugfnznu, ku ]sjcjroucI cuo, kugsn spufn jklcl < kotog cj 0jrku æf spnkojc, cj 4&jfa+ncon cj æfknput < Ŝo !onkjrn sċ æŜo kjutn mn

su!cntuc cuo Ŝo mn plkċof)ċ" #jr pn kno `laj)o, pn kno zaàrko)o, pn kno rċo æo gustrċ Ŝo zoknj8 ]Uuo mnfċpàrkċ 6I pnftru kn-j)o &nfot joko mjkċ fu j&n)o sgnrnfon 'mokċ, ku jctn ku&oftn, mjkċ mofofogċ fu fn kċog, fu fn plkċog, mnanj`j gnrang flo k+ojr Ŝo cj @osnrokċ" n trn`uon Ŝo kċof)ċ, fntrn`uon Ŝo cjkrogċ, fn trn`uon Ŝo rċ`mjrn, fn trn`uon Ŝo goclstnfon cj kno sċrjko, kàt mn pu)of trn`uon

Page 97: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 97/109

sċ !jkng Ŝo flo, sċ fn j5utċg !rjtn pn !rjtn" 'Ŝj æf&j)ċ $!àftuc #ljf jklcl, æf >jcnj #lrmjfucuo ŜojŜj j !ċkut-l pàfċ kàfm j &nfot 0àftuotlruc sċ $n `ltnzn mn cj #ljf"

%jrn n tjofj `ltnzucuo prjktokjt mn $!àftuc #ljf @ltnzċtlruc sju kn sog`lcoznjzċ nc $og`lcoznjzċspl&nmjfoj fljstrċ, j krnŜtofoclr" Go ojtċ kċ, cj æfknput mn jf flu, jknjstċ 4&jfa+ncon fn æfmnjgfċsċ &ċ l!nrog jknst æfmngf8 sċ plrfog cj uf jf flu ku &oj)ċ fluċ, ku ofogċ kurjtċ Ŝo sgnrotċ, ku

mrjalstn Ŝo !rċ)on æftrn krnŜtofo, æftrn rumn, æftrn tl)o" Go sċ prlgotng `ufucuo Mugfnznu cj æfknputmn jf flu, mjkċ &rng sċ fn gnjraċ tljtn gjo `ofn mnkàt jkug, kċ &lg &nfo mugofokj rnaucjt cj@osnrokċ, !onkjrn æf sjtuc cuo sju cj pjrl+oj cuo, sju cj uf sk+ot, kjrn ufmn pljtn" %nc gjo `uf s!jt

 pn kjrn &o-c mċg flo jkug nstn jknstj8 u copso)o sċr`ċtljrnj, mugofokj mn cj $!àftj :otura+on4stn knj gjo gjrn scu5`ċ Ŝo 5nrt!ċ kjrn sn !jkn pn pċgàft" ċrċ $!àftj :otura+on foko l ruaċkoufnfu jrn &jcljrn, ojr mjkċ æfknpng ku $!àftj :otura+on Ŝo tnrgofċg ku onrtjrnj kċtrn tl)o, kujmn&ċrjt suftng pn kjcnj cuo rostls, pn kjcnj plkċof)no, pn kjcnj gàftuoroo" 'Ŝj kċ æfmngfċgæfkċ l mjtċ sċ æfknpng jfuc flu ku l &oj)ċ fluċ8 ku aàfmuro gjo `ufn, ku rċ`mjrn gjo guctċ">oj)j nstn arnj" $uftng Ŝo flo tlt mn cj )jrċ, fu suftng mn pn jctċ pjrtn" Gtog tljtn fnkjzurocn m&",

 pljtn k+ojr gjo guct mnkàt krnmn)o, pnftru kċ suftng moftrn ljgnfo, mof sjtncn jknstnj Ŝo fn n gocċmn ljgnfo, mjr trn`uon sċ &ċ Ŝo æfmngfċg, sċ &ċ gjo Ŝo gàfaàong, sċ &ċ gjo Ŝo &lr`og gjo jspru pu)of, kj jŜj sċ æf)ncnang kċ !ċrċ ruaċkoufn, !ċrċ $!àftj :otura+on, !ċrċ prnznf)j fljstrċ rnaucjtċcj @osnrokċ < pn kàt sn pljtn, j!jrċ mn `ljcċ, mn fnkjz, j!jrċ mn fjŜtnrn, jtufknj !onkjrn Ŝton kn jrnmn !ċkut < mnko, !ċrċ jknjstċ cukrjrn mu+l&foknjskċ kjrn sn !jkn æf @osnrokċ, !ċrċ $!àftj :otura+onŜo tljtn kncncjctn scu5`n, Ŝo !ċrċ ruaċkoufnj mn jkjsċ snjrj, mogofnj)j, kjrn kug pl)o, uf 'kjtostgċkjr, uf Ujrjkcos, l kjtosgċ, mjkċ fu mluċ-trno cj Usjctorn, kàtn&j gntjfoo, gċkjr ?3, gċkjr K3,jc)oo !jk Ŝo gjo guctn, kàtn&j cjkrogo mof ofogċ, kàtn&j ku&oftn kototn mof $!àftj 4&jfa+ncon æf!onkjrn snjrċ( mnkàt sċ kotog gofkoufo mof zojrn sju kj sċ fn gjo tuc`urn, gjo `ofn gjo kotog æf$!àftj $kropturċ uf kjpotlc, mluċ < kàtn putng < sju &oj)j ufuo s!àft"

Go &n)o &nmnj kċ æfknputuc 'fucuo flu ku jmn&ċrjt jtufko &j !o knc gjo `ofnku&àftjt, kàfm &lgjskuctj ku&oftncn jknstnj, jcn $!of)oclr Uċrof)o Ŝo &lg plrfo æftào 'fuc flu ku ruaċkoufnj, fu ku&ofuc Ŝo fu ku pcċknrocn < cn Ŝtog, tljtn sn ku&of cj clkuc clr Ŝo ku gċsurċ, mjr æftào $!àftj:otura+on" Go &n)o &nmnj kug Mugfnznu, mjkċ fn &lg ruaj ku tl)oo, cofoŜtnŜtn )jrj, ægpjkċ cugnj,mċ pcljon togpuron Ŝo tàrzon, $!of)oo sn rljaċ pnftru flo, 0jokj Mlgfucuo fu fn pċrċsnŜtn Ŝo fnj5utċ æftltmnjufj, mjkċ fn ruaċg ku n&cj&on Urnjs!oftno nkoljrn 0jroj, prnl)oo sn `ukurċ Ŝo no kċ

 plplruc n `càfm Ŝo æo jskuctċ, Ŝo-jŜj trċog æf mrjalstn ufoo ku jc)oo" 4stn sofaurj fljstrċ kjcn profkjrn putng sċ gnrang pàfċ cj rostls8 kjcnj onrtċroo, kjcnj ruaċkoufoo Ŝo j $!oftno :otura+oo, kjcnj

ægpċkċroo Ŝo j goclstnfono" .f rnst, prċpċmuc pn pċgàft"

/jrn fn-jg `ukurj mjkċ ljgnfoo, krnŜtofoo flŜtro, jr rnfuf)j cj kàrkougo < kàrkougj nstn kjsjmoj&lcucuo, kàrkougj nstn kjsj ufmn sn +ucnŜtn knc gjo guct Mugfnznu Ŝo ljgnfoo, ufmn sn&lr`nsk cukruro uràtn mn tlt, kjrn fn nstn Ŝo ruŜofn sċ cn jgoftog, Ŝo gjo jcns krnŜtofoo Ŝo krnŜtofncnŜo !ngnocn k+ojr, æf togpuc mn jstċzo, nstn uf pċkjt mn gljrtn, pn kjrn fugjo Mugfnznu Ŝton kugfn &j pnmnpso, pnftru kjrn fn &j pnmnpso mjkċ fu fn-jg plkċo"

'Ŝj æfkàt, ou`o)o !rj)o, ojtċ pn skurt gosoufnj $!àftucuo #ljf @ltnzċtlruc < jfuc flu æfknpn ku

$!àftuc #ljf @ltnzċtlruc" $ċ æc cuċg mn glmnc < kàt mn kàt < pn nc8 l sofaurċ +jofċ Ŝo jknnj mn poncn mn kċgocċ, l sofaurċ kofaċtljrn, ku foŜtn sjfmjcn æf pokoljrn, !ċrċ fogok pn kjp, !ċrċ gjgċ,!ċrċ tjtċ < kċ-o gurosnrċ, o-j ukos #rlm < !ċrċ jklpnrċgàft, !ċrċ kjsċ, !ċrċ gàfkjrn kjcmċ, !ċrċfogok < gàfkj jkromċ Ŝo gonrn sċc`jtokċ Ŝo `nj jpċ mn ufmn&j mof ràuc #lrmjfucuo"

Page 98: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 98/109

4o `ofn, sċ cuċg jgoftn kċ j&ng mlo s!of)o gjro kjrn fn j5utċ cj gàftuorn knc gjo guct" .ftào nstn0jokj Mlgfucuo < kjrn stċ mn-j mrnjptj Urnjs!oftno /rnogo Ŝo kjrn j j&ut jknjstċ &rnmfokon mn jfjŜtn pn rostls mupċ trup - Ŝo jc mlocnj nstn $!àftuc #ljf @ltnzċtlruc < kjrn stċ mn-j stàfajUrnjs!oftno /rnogo, æf jknnjŜo æg`rċkċgoftn pn kjrn l purtj kàfm nrj pn pċgàft - Ŝo sn rljaċjgàfmlo æfjoftnj /rlfucuo Urnjs!oftno /rnogo kj sċ gocuojskċ Mugfnznu cugnj, sċ gàfaàon

 plpljrncn, sċ sn stofaċ rċz`ljoncn, sċ æfkntnzn kutrngurncn, sċ sn æftljrkċ cugnj cj rostls, cj plkċof)ċ" 'knjstj nstn sofaurj kjcn pn kjrn putng Ŝo trn`uon sċ gnrang Ŝo sċ l strċ`jtng" Mjkċ

fu, !onkjrn &j cuj jŜj mupċ !jptncn kjrn6 n mostrjs"

oofmkċ suftng cj @osnrokċ Ŝo nstn æfknput mn jf, æfknrkċg sċ &ċ gjo æfmngfċg Ŝo flo, æfkċ lmjtċ, kj sċ fu jgàfj)o, rnaucjt, $!àftj spl&nmjfon" %n !ċknj $!àftuc #ljf Uufnj gàfj pn kjpuckncuo kjrn &nfnj cj #lrmjf Ŝo æc ku!ufmj pàfċ cj arugjz, pàfċ cj aàt kug sn spufn rlgàfnŜtn Ŝojtufknj lguc jkncj æŜo gċrturosnj pċkjtncn" @ltnzuc cuo #ljf fu j !lst uf `ltnz kj `ltnzuc krnŜtof"4rj fugjo l prnaċtorn" .c `ċaj æf jpċ Ŝo æc æf&ċ)j, kug sn spufn, sċ sn gċrturosnjskċ, sċ-Ŝo spufċ!ċrċmncnaocn pn kjrn cn-j !ċkut" ugjo æc prnaċtnj" 4o `ofn, jknjstċ prnaċtorn pn kjrn j !ċkut-l$!àftuc #ljf ku plplruc mn jtufko, flo l sċ&àrŜog ku jmn&ċrjt jkug prof tjofj $!oftno spl&nmjfoo"

4stn uf pċkjt mn gljrtn mjkċ krnmofkolŜoo flŜtro fu sn spl&nmnsk mn pjtru lro, knc pu)of, pn jf"0ċkjr mn pjtru lro pn jf" .f jctn pċr)o spl&nmjfoj s-j kjg mjt mnlpjrtn( fugjo mnjsj.gpċrtċŜjfon" u æfknpn)o jŜj .fknpn)o ku mnjsj spl&nmjfon Ŝo ku s!àftj .gpċrtċŜjfon kàfm )o-lmċ prnltuc Ŝo mu+l&fokuc tċu" Go sċ &nmn)o kn `ofn gnran æf kjsj mugfnj&ljstrċ Ŝo klpoo krnsk!rugls, Ŝo kjsj n cofoŜtotċ Ŝo Mugfnznu `ofnku&àftnjzċ, Ŝo pàofnj j5ufan, Ŝo `jfuc splrnŜtn, Ŝotljtn suft `ufn" Mnko jstj n ufuc mof æfmngfurocn profkopjcn, pn kjrn æc pufng cj æfknput mn jf"

'c mlocnj cukru æf kjrn &rng sċ stċruog8 sċ gjo tnrgofċg ku 5umnkċ)ocn æftrn fnjguro, æftrn rumn < mn cj arċmofċ, mn cj pċgàft, mn cj kutjrn, mn cj kutjrn, kċ go-l zos, kċ o-jg zos" 'g &rnj kj cj flo,cj gċfċstorn, sċ &ofċ krnmofkolŜoo ægpċkj)o ku tl)o" ]-jg pċroftn foko l 5umnkjtċ, f-jg foko uf

 prlkns" 0o-j cujt !rjtn sju &nkofuc l `ukċ)okċ sju fu go-j cujt, 6 fn-jg ægpċkjt, fu fn knrtċg,fu fn æf5urċg, fu fn `jtngI" 4 &rngnj jknjstj jkug" Mjkċ Ŝtog sċ fn ou`og Ŝo sċ fn onrtċg ufoo

 pn jc)oo, Ŝo mjkċ fn )ofng ku gàfj mn kruknj cuo rostls Ŝo mn $!àftj @osnrokċ, ku jmn&ċrjt )jrjfljstrċ Ŝo cugnj krnŜtofċ æo sjc&jtċ" Mjkċ fu, prċpċm" 'stj n &ootlruc jprlpojt kjrn fn jŜtnjptċ"Mnpofmn ufmn fn æfmrnptċg flo" $ċ gnrang ku tl)oo, l turgċ mu+l&foknjskċ, kċtrn rostls prof@osnrokċ8 prof gċfċstoro, prof spl&nmjfoo, prof goclstnfoo cj kno sċrjko < kàt sn pljtn - prof &oj)ċcofoŜtotċ Ŝo prof tljtċ !jptj `ufċ pn kjrn putn)o sċ l !jkn)o !onkjrn"

'stnj suft æfmngfurocn, pn skurt, jcn fljstrn, pn kjrn &o cn prnznftċg jstċzo Ŝo sċ fu uotj)o

glmncuc mn &oj)j jc $!àftucuo #ljf @ltnzċtlruc, fu uotj)o kċ j&ng mlo gjro s!of)o kjrn sn rljaċ pnftru tljtċ cugnj8 0jokj Mlgfucuo Ŝo $!àftuc #ljf" 4 `ofn mjkċ s-jr putnj, gċkjr l zo pnsċptċgàfċ sju mluċ zocn pn sċptċgàfċ, 'kjtostuc @ufno >nstoro sju jc 0jokoo Mlgfucuo, Ŝo gċkjr l mjtċ pn sċptċgàfċ 'kjtostuc $!àftucuo #ljf @ltnzċtlruc" Go mugofokj 'kjtostuc sju jctċruaċkoufn j 0àftuotlrucuo rostls" Mugofokj n zouj .f&onroo" 4 zouj @oruof)no" #jtċ, rostls &ofn,#jtċ, rostls $n jprlpon mn #lrmjf sċ prognjskċ `ltnzuc( pnstn mluċ-trno zocn &lg prċzfuo @ltnzucMlgfucuo, mjr Ŝo flo sċ fn prnaċtog `ltnzàfmu-fn mu+l&foknŜtn prof pċrċsornj pċkjtnclr, profspl&nmjfon kurjtċ, prof ruaċkoufn gjo guctċ, prof kotorn cj s!àftj Usjctorn Ŝo prof tljtċ !jptj `ufċ"

Mn &lg !jkn jknstn kàtn&j cukruro, ou`o)o !rj)o, `ufuc Mugfnznu &j !o Ŝo ku mugfnj&ljstrċ Ŝo kuflo, Ŝo )jrj fljstrċ &j rnzostj cj tljtn jknstn prnsoufo mofċuftru Ŝo gjo jcns mof j!jrċ, Ŝo &lg `oruo%no kjrn sn cuptċ ku flo, sn cuptċ sċ fn sċrċknjskċ, sċ fn prċpċmnjskċ gjtnrojc, ojr flo sċ fncuptċg ku no prof ruaċkoufn, prof !jptn `ufn, prof krnmof)j tjrn æf Mugfnznu Ŝo &n)o &nmnj kċ )jrjfn &j +rċfo gjo mnpjrtn, pċgàftuc jknstj Ŝo `ċtràfoo sn &lr ruaj pnftru kno gjo tofnro, Ŝo prnl)oo æf

Page 99: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 99/109

klftofujrn &lr sċ&àrŜo s!oftncn scu5`n Ŝo $!àftj :otura+on, Ŝo gċfċstorocn mn jsngnfnj Ŝo jtufknj)jrj &j !on `ofn !rċgàftjtċ Ŝo Mugfnznuc gocno Ŝo jc pċkoo Ŝo jc ou`oroo mn ljgnfo &j !o ku flo"

on kj `ufuc Mugfnznu sċ `ofnku&àftnzn æfknputuc 'fucuo flu ojr flo, guc)ugofmu-# pnftrutljtn, sċ .c scċ&og æf fugncn /jtċcuo Ŝo jc oucuo Ŝo jc $!àftucuo Mu+" 'gofI

"nj gjo ufċ moftrn vnŜto

B4&jfa+ncoj mupċ 0jrku, %jpotlcuc ?, &nrsntncn ?-?H

]4&jfa+nconI n uf ku&àft arnknsk" Un cog`j fljstrċ, nc æfsnjgfċ ]&nstn `ufċI"

>nstn `ufċ %ug sċ æf)ncnang jstj

$ċ zokng kċ ufmn&j, mnpjrtn, æf strċofċtjtn, æftr-uf clk rnkn, fnprogotlr, sn k+ofuon uf lg kjrn &ċn mrja" u Ŝto)o fogok mn nc" ' mospċrut ku mnsċ&àrŜorn" 1fmn s-l !o j!càfm %n nstn ku nc /rċonŜtn4 sċfċtls Uljtn j sċrċkot, mukn copsċ mn tljtn kncn Ŝo-c æfklf5ljrċ strċofo, ljgnfo rnko Ŝofnpċsċtlro" u Ŝto)o fogok Ŝo &ċ mljrn ofogj, tàf5nŜtn mn mlruc cuo" ')o &rnj sċ Ŝto)o gċkjr mjkċ gjotrċonŜtn, mjr fu Ŝton fognfo, fu &ċ spufn fognfo6 %n jgjr Mljgfn, trogotn &nstn

Go uotn kċ æftr-l `ufċ zo &j `jtn kofn&j cj uŜċ" %ofn sċ !on UlŜtjŜuc ' jmus l skrosljrn Mn cjkofn Mugfnznucn gjrn6 u kug&j6 @j mj Un mlsuc pcokucuo &nmn)o skrosuc kuflskut Ŝo mrja">nŜto mn cj nc %n skron Mns!jkn)o æf arj`ċ pcokuc Ŝo koto)o ku su!cntuc cj aurċ" $cj&ċ Mlgfucuo/ltuc nstn `ofn8 n &ou, n sċfċtls, jrn mn tljtn, sn prnaċtnŜtn sċ &ofċ æf )jrċ6 #fogj &o sn ugpcn mn

Page 100: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 100/109

 `ukuron rnkuflskċtljrn" Mljgfn %n goclsto& nŜto u fn-jo uotjt, fu fn-jo pċrċsot, fu jo cnpċmjtruaċkoufnj sċrgjfucuo %ug sċ-9o guc)ugnsk, Xomotlrucn

'stj sogtn lguc æf urgj ufno &nŜto `ufn cugnŜto < mjr !j)ċ mn 4&jfa+ncon jknstnj suft cukruroscj`n"Go jtufko, mn kn sn fugnŜtn 4&jfa+ncoj 4&jfa+ncon %n !nc mn &nstn `ufċ nstn nj

4j nstn &nstn &nfotċ pn pċgàftuc pċkċtls mof cugnj mn mofklcl, &nstn mn cj Mugfnznu pnftrulguc su!nrofm, kjrn sn k+ofuoj æf pċkjt, &nstn kċ nc pljtn sċ rnfjskċ pnftru l &oj)ċ fluċ, kurjtċ,&nstn mnsprn cugofjtj !nrokorn Ŝo `ukuron mof &ootlr, &nstn kċ tltuc nstn prnaċtot mn5j æf sklpucjknstj, kċ Mlgfuc :-j mjt pnftru flo pn ouc $ċu" Eguc jŜtnptj jknjstċ &nstn mn jtàtj &rngn, kujtàtj mlr, ku jtàtj pjtogċ

'skuctj)o8 l sċ &ċ pl&nstnsk pu)of mnsprn !ncuc kug trċoju ljgnfoo æfjoftn mn &nfornj0àftuotlrucuo, kug sn k+ofuoju Ŝo jŜtnptju ku æfklrmjrn l &nstn kjrn sċ cn jrjtn l kjcn fluċ,cugofjtċ Ŝo onŜornj mof gcjŜtofj gurmjrċ j &okoucuo Ŝo j pjtogoo æf kjrn sn tċ&ċcnju" 'tufko &n)o

æf)ncnan mn kn ju æftàgpofjt jknjstċ &nstn ku l jsngnfnj `ukuron nJtjtokċ, mn kn ju fugot-l]&nstn `ufċI Ŝo mn kn pnftru lg fu j !lst Ŝo foko fu putnj sċ !on l jctċ &nstn gjo `ufċ Ŝo gjo pcofċmn `ukuron mnkàt 4&jfa+ncoj"

.fjoftnj &rngoo kàfm trn`uoj sċ &ofċ 0àftuotlruc, æftrnjaj cugn angnj æf k+ofaocn mn !onr jcn#gpnroucuo *lgjf" /ljtn )ċrocn mof 5uruc 0ċroo 0nmotnrjfn, kjrn jckċtuoju pn jtufko cugnjnurlpnjfċ ko&ocozjtċ, !usnsnrċ kuknrotn mn cnaoufocn *lgno" 4rj nplkj mn æf!clrorn j putnroorlgjfn, nplkj cuo 'uaust" *lgj krnŜtnj Ŝo sn æg`laċ)nj" /ljtn )ċrocn æo trogotnju mjruro < !on kjtro`ut, !on kj gċr!uro mn fnal)" $n jmufju jklcl klglro fnfugċrjtn" u mnanj`j æo pcċknj cuo'uaust sċ spufċ kċ moftr-l *lgċ mn pojtrċ j !ċkut l *lgċ mn gjrgurċ" %cjsncn supnroljrn jcnslkontċ)oo < pjtrokonfoo Ŝo kj&jcnroo < sn æg`laċ)nju ofkrnmo`oc" %n-o mrnpt, mof jstj plplruc fu prnjj&nj mn kàŜtoajt Ŝo su` plcnojcj mn jur j plgpno ogpnrojcn sn jskufmnju guct jgjr, guctċ sċrċkonŜo su!nrof)n" Erokàt jr !o mn koumjt, foko kcjsncn `lajtn fu sn sog)nju æfsċ !nrokotn" @laċ)oj fu cnskċpj mn mnprnson, mn gncjfklcon Ŝo kàtnlmjtċ mn mnzfċmn5mn" Mogpltro&ċ, klftro`uoj cj ncn, màfmfjŜtnrn sjturċroo mn &oj)ċ" $ċ &nmng kug trċoju `laj)oo mn jtufko"

E &ocċ cuJljsċ, mof gjrgurċ jc`ċ6 Ulrtokuro rj!ofjtn 6 .ftrn klcljfncn supcn suft stjtuo jcnægpċrj)oclr Ŝo znoclr, mof gjrgurċ jc`ċ mn %jrrjrj, cukrjtn mn gnŜtnroo kno gjo `ufo" Ulmncncn mofglzjok suft ægplml`otn ku lrfjgnftn klgpcokjtn mof pontrn klclrjtn, kjrn ju klstjt l guc)ogn mn

 `jfo" 'prljpn mn go5clkuc kur)oo gjro knftrjcn, ufmn sn prognju ljspn)oo 2jŜj-fugotuc jtrou, snj!cj uf `jzof pċtrjt pcof ku jpj krostjcofċ, ufmn sn skjcmċ pnŜtoŜlro juroo" 0nfornj cuo nstn mn jrċspàfmo l rċkljrn pcċkutċ jtufko kàfm jnruc nstn æfkofs mn jrŜo)ċ zocno sumokn" Unrn)oo suftjklpnro)o æf pjrtn ku plcnojcċ mof jur, æf pjrtn ku !rnskn, æf pjrtn ku lrfjgnftn klgpcokjtn" .fkjgnrncn !jgocono sn aċsnsk gl`ocċ prn)oljsċ, `rlfzuro jurotn( æftrnauc oftnrolr pljrtj pnkntnj

 `laċ)ono Ŝo austucuo rj!ofjt" .f jkjrn)uro suft l guc)ogn mn skcj&o `ofn ofstruo)o, æftltmnjufj ajtj sċægpcofnjskċ &loj stċpàfucuo" Mof tljtn jgċfuftncn sn sogtn kj +uzuruc, cnfn&oj Ŝo pcċknrnj Ŝo-ju!ċkut joko uf kuo` trjofok"'g!otrolfuc < uf kj&jcnr rlgjf ku `ċr`on mu`cċ, ku fjs jk&ocof, `ċr`onrot ku aro5ċ < sn prnaċtnŜtn

 pnftru lspċ)uc mn snjrċ" .f kjsj cuo lspn)ncn sn )of jprljpn zocfok" 1rojŜj j&nrn jalfosotċ mofjrnfmn æo æfaċmuon sċ k+nctuojskċ sugn klclsjcn æf jknst sklp" 'kug nc nstn lkupjt æf `o`coltnkj sj pnrslfjcċ8 trn`uon sċ jcnjaċ uf plng pnftru j-o mncnktj pn ljspn)o" 'cnfn, ku gàofo pu+j&n,ægplml`otn mn ofncn arncn mof jur ku pontrn skugpn, nc knrkntnjzċ ràfm pn ràfm kutoocn ku sucuroskugpn mof pnrajgnft &olcnt Ŝo purpurou, pn kjrn suft klpojtn ku cotnrn mn jur uctogncn flutċ)o jcn

Page 101: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 101/109

 plnzono rlgjfn" .Ŝo stràfan `uzncn ku mnzaust8 fu-o pcjkn fogok mof tljtn jknstnj" /ljtn suft jtàtmn `jfjcn, s-j sċturjt mn ncn

.f kjgnrj gjrn mn jcċturo sn jaotċ l knjtċ æftrnjaċ mn skcj&o mn tljtn kuclrocn8 sun`o ku poncn jc`ċŜo lk+o jc`jŜtro, pnrsjfo Ŝo jrj`o ljk+nŜo, fnaro6 4o prnaċtnsk gnsncn Ŝo pjturocn pnftru ljspn)o"'knŜtoj suft pu)ofo cj fugċr8 prontnfo jcnŜo, trnoznko cj fugċr < mjr ku jtàt gjo guct tltuc trn`uon

 prnaċtot kàt gjo `ofn pnftru j-o lspn)o6

Espċ)uc nstn æf tlo" .f 5uruc gnsnclr cufao, pn pjturo jklpnrotn ku stl!n skugpn Ŝo kl&ljrn mnMjgjsk, stju æftofŜo ljspn)oo æf tufoko uŜljrn, ku kufufo mof !clro mn trjfmj!or Ŝo mn plrtlkjc"0nsncn suft jklpnrotn ku gàfkċruro Ŝo plkjcn ku &of mn prn)" $uftng mn5j mupċ jc trnoznko Ŝokofkocnj !nc" /lkgjo ju !lst cujtn mn pn gjsċ rnsturocn gostrn)ucuo !ropt Ŝo skcj&oo gototno < `ċon)no!nrgnkċtlro, ku pċr `ukcjt, æf tufoko strċ&nzoo, rlz Ŝo jc`jstrn < jmuk &jsn poktjtn, pcofn ku jpċ mntrjfmj!oro, kj sċ-Ŝo spncn ljspn)oo gàofocn" .f sjcċ sn jum mosku)oo æfsu!cn)otn" Ejspn)oo suft mn5j ]kuk+n!I8 lk+oo cn strċcuknsk, s-ju æfrlŜot cj !j)ċ, ojr skcj&oo &àf5lŜo tlt jmuk jg!lrn urojŜn ku &ofuroskugpn mn roaoj Ŝo mn jcnrf, ugpcàfm plkjcncn alcotn"

.f pl!omj snroo !onr`of)o mn j!jrċ, jklcl nstn rċkljrn8 æf klc)uro )àŜfnsk goko jrtnzonfn Ŝo susurċ pàràojŜn mn jpċ pjr!ugjtċ, ugpcàfm jnruc mn gorls pcċkut" Mn ufmn&j mn sus, kj foŜtn !ucao gjromn zċpjmċ, kjm æfknt pntjcn mn trjfmj!or Ŝo mn ojslgon, jklpnrofm tltuc ku uf kl&lr jrlgjt" Mofmnpċrtjrn sn jumn l guzokċ gncjfklcokċ8 !cjutuc angn, +jrpj gurgurċ æf kjmnf)n krostjcofn, cċutjacċsuonŜtn ajcnŜ" Ejspn)oclr co sn snr&nŜtn jc trnoznko Ŝo Ŝjsncnj !nc8 cog`o mn pro&oa+ntljrn prċ5otnæf sls lronftjc klfmognftjt < l gàfkjrn kn klstċ fnkrnzut mn guct" 4rj uf !nc mn kuct jc pàftnkncuoŜo jc æg`uo`ċroo" 0àfkju ku l slcngfotjtn jtnftċ, mupċ tljtn rnaucocn ajstrlflgono, kj Ŝo kug jr !osċ&àrŜot uf rotujc sjkru( gàfkju !ċrċ arj`ċ, fns!àrŜot mn jcnfn, pnftru j-Ŝo prncufao pcċknrnj < ojr kàfm stlgjkuc nrj pcof Ŝo fu gjo æfkċpnj æf nc fogok, cuju &lgoto&n kj sċ-c alcnjskċ Ŝo sċ l oj mncj kjpċt"

.f sjcj mn lspn)n jpjrn plntuc mn kjsċ jc jg!otrolfucuo < ufuc moftrn fnfugċrj)oo sċo cofaċo"'klgpjfojt mn cċutċ, nc mnkcjgċ &nrsuro mn prlmuk)on prlpron" .o urgnjzċ gogoo Ŝo mjfsjtlroo".fknpn uf mjfs `j+ok, sċc`jtok Ŝo snfzujc" 'g!otrolfuc rċgàfn æfsċ cj !nc mn plslglràt" Un !j)j cuosn kotnŜtn &ċmot pcoktosuc" $-j sċturjt pàfċ æf aàt mn tljtn 'r &rnj sċ &jmċ kn&j flu, æfsċ mn !onkjrnmjtċ jrn pjrtn mn jkncnjŜo cukruro" Unftru mostrjk)oo flo, pnftru of&nftjrnj mn flo pcċknro, sn pcċtnjmof arnu, æfsċ nrj mo!okoc mn fċsklkot uf cukru flu, æfmnj5ufs mn putnrfok pnftru j stàrfo fnr&ootlko)o" #fn&otj`ocj pcoktosnjcċ sn cċsj kj uf flr mn gcjŜtofċ, pcof mn gojsgn æfċ`uŜotljrn" >oj)j

jknjstj mn sj) æfkntj sċ gjo !on &oj)ċ"

1fuc moftrn `laj)oo mn !ruftn jo &rngoo jkncnoj < æfsuŜo ægpċrjtuc /o`nrou < nstn, pljtn, nJngpcucknc gjo trost jc jknstuo pcoktos sċturjt mn pcċknro" 4c sn j!cċ æf rnŜnmof)j sj mof ofsucj %jpro, æftr-lgofufjtċ &ocċ mof gjrgurċ( æf 5ur kcoplknsk &jcurocn jzuroo jcn alc!ucuo jplco( gofufjtj,strċcukotljrnj fjturċ sumokċ æo zàg`nŜtn Ŝo æo &lr`nŜtn mnsprn !nrokorn Ŝo mnsprn `ukuroj &on)oo, ojr ncskron snfjtucuo8 ]0lr zo mn zo6 Ŝo fu Ŝtou pnftru kn trċonsk"I 'Ŝj trċoj jrostlkrj)oj rlgjfċ,tràfmj&ċ, æg`uo`jtċ, copsotċ mn `ukuroj &on)oo, fnsjtos!ċkutċ mn `laċ)oj Ŝo foko mn putnrnj sj"

Ulplruc < gjo `ofn zos kcjsj lrċŜnfnjskċ, acljtj kjrn ugpcnj strċzocn *lgno < ku arnu sn putnjsog)o !nrokot" %n-o mrnpt Ŝo pnftru nc &oj)j putnj sċ pjrċ ufnlro sċr`ċtljrn" *àurocn mn jur jcn `laċ)ono Ŝo cuJucuo kjrn kuranju æf *lgj mof tljtn pċr)ocn j5ufanju, k+ojr mjkċ æftr-l gċsurċ gokċŜo cj pcn`nj rlgjfċ" 1fnlro, æf zocncn !nsto&n Ŝo mn sċr`ċtlrocn !jgocojcn, ægpċrjtucuo Ŝo æfjc)oo!ufk)olfjro ægpċr)nju mjruro æfsngfjtn" 'mnsnlro sn prjktokj ægpċr)ornj arjtuotċ mn aràfn"

Page 102: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 102/109

Unftru acljtċ nrju lrajfozjtn æf korkuro Ŝo tnjtrn arjfmoljsn spnktjklcn arjtuotn" /ljtn jknstnjkrnju klfmo)oocn ufno &on)o uŜljrn, mn tràfmċ&on Ŝo jtrċanju mof prl&ofkon gjsn mn ponrmn-&jrċ"Uu)of kàtn pu)of, cj *lgj Ŝo æf kncncjctn lrjŜn gjro s-ju jmufjt guc)ogo urojŜn mn ljgnfotràfmj&o, jaotj)o, cnfnŜo, l`oŜfuo)o sċ trċojskċ pn slkltnjcj stjtucuo, j kċrlr sofaurċ mlrof)ċstjtlrfokċ nrj8 ]Uàofn Ŝo korkI

'rufkàfm jknstno acljtn plgnfo mof `laċ)oocn clr klclsjcn, ægpċrjtuc Ŝo jrostlkrj)oj rlgjfċmċmnju ml&jmċ æf pro&of)j no mn mosprn) !ċ)oŜ Ŝo mn l kruzogn `jr`jrċ" 1fnlro, cj kork, ufmn prnkugpċfnju spnktjklcncn sàfanrljsn jcn cuptnclr mn acjmojtlro Ŝo s!àŜonroo krogofjcoclr mn kċtrn!ojrn sċc`jtokn, sn æftàgpcj kj tljtn &oktogncn rlgjf korkusgnfotn !ojrnclr sċ !on s!àŜojtn, ojr sntnjmn sàfan j !ojrnclr Ŝo j pro&otlroclr sċ fu !on æfkċ sċturjtċ" 'tufko, ægpċrjtuc plrufknj sċ !onjrufkj)o æf jrnfċ kàtn&j znko mn pro&otlro mof pcn`nj kjrn ugpcnj jg!otnjtruc < ojr plrufkj nrjæfmnpcofotċ æf +l+ltncn Ŝo jpcjuzncn rċsufċtljrn jcn jrostlkrj)oclr"

Emjtċ, æf j5ufuc kursnclr mn kjo, cj kjrn trn`uoj sċ oj pjrtn gjafo!okuc jrgċsjr mn rjsċ jc ufuoj

moftrn snfjtlro, l urojŜċ guc)ogn mn aurċ-kjskċ æfklf5urjsn stjucuc &nstotucuo jrgċsjr kj sċ æcjmgorn" Unftru j jcufaj guc)ognj mn kurolŜo, kjrn strokċ lmo+fj fl`ocucuo jfogjc, snfjtlruc cn-j plrufkot skcj&oclr sċo sċ jrufkn jsuprj clr kàtn&j klŜuro gjro pcofn mn Ŝnrpo &nfoflŜo" 'knstn gokonJngpcn jrjtċ kàt mn fnsoaurċ Ŝo mn pu)of jtrċaċtljrn nrj &oj)j kntċ)nfoclr mof jknjstċ kcjsċ, kutljtn kċ putnj pċrnj uŜljrċ Ŝo !ċrċ aro5o"

Mjkċ &lg kl`lræ Ŝo gjo 5ls pn skjrj slkojcċ Ŝo &lg j5ufan cj kcjsj skcj&oclr, joko &lg aċso mljr l&oj)ċ mn su!nrof)n fnklftnfotn Ŝo !ċrċ urgċ mn `ukuron" $kcj&uc foko gċkjr fu nrj slkltot lg, kosogpcu ofstrugnft, l`onkt, `uf jc stċpàfucuo" 'knstj j&nj tlt mrnptuc sċ-Ŝo sk+oclmnjskċ skcj&uc lrosċ-c lgljrn8 pnftru jknjstj fu mċmnj slkltnjcċ fogċfuo, jŜj kug fu mċmnj slkltnjcċ pnftru lclpjtċ ruptċ lro pnftru uf uckolr spjrt"

>oj)j skcj&oclr nrj arljzfokċ" Mjkċ jg putnj sċ fn pcog`ċg snjrj pn strċzocn *lgno mof &rngnjjknnj, prl`j`oc kċ jg juzo suspofn jgjrfokn, pcàfsntn Ŝo cl&oturo surmn &nfofm mof `nkourocnkjsnclr `lajtn, ufmn nrju )ofu)o skcj&oo < jklcl j&nj clk l`oŜfuotj pnmnpsorn mn snjrċ j jknstlrj

 pnftru arnŜncocn mof togpuc zocno" Unftru l &ofċ kàt mn gokċ nrju `ċtu)o ku `okn sju ku cjf)uro pàfċcj ponrmnrnj kuflŜtof)no" :o sn stràfanj arugjzuc æf `utuko Ŝo nrju cċsj)o jŜj zocn æftrnao" :o sn!nrnkju pokoljrncn æf l`nzo"

Emjtċ, æf togp kn ægpċrjtuc 'uaust sn j!cj æf kjsj cuo 0nknfj, uf `lajt mn rnfugn mof &rngnjjknnj, uf skcj& j spjrt mof arnŜnjcċ l &jzċ skugpċ" 0nknfj j plrufkot sċ !on jrufkjt mn &ou æftr-uf `jzof ku gurnfn, kjrn c-ju s!àŜojt" ljptnj, skcj&oo nrju cnaj)o mlo kàtn mlo ku uf cjf) kjrn nrj

 profs mn uf `nckoua æfkjstrjt æf zom, ojr zouj æo jŜtnptj l gufkċ fns!àrŜotċ, ostl&otljrn, kjrn æoæfml`otlknj, su` `okouc suprj&na+ntlrucuo, jprljpn !jrċ lmo+fċ" Mjkċ, j5ufaàfm cj mospnrjrn, snrċz&rċtnju ægpltro&j stċpàfucuo, nrju rċstoafo)o < pnmnjpsj knj gjo k+ofuotljrn Ŝo ruŜofljsċ"'tufko kàfm skcj&uc æg`ċtràfnj sju mn&nfnj fnputofkols Ŝo fu gjo putnj sċ gufknjskċ, nrj mus

 pn l ofsuco)ċ fnclkuotċ mof go5clkuc /o`rucuo, ufmn nrj jrufkjt, kj uf +lot, æf &loj sljrtno"

'Ŝjmjr, pnftru tljtn kcjsncn slkontċ)oo rlgjfn &oj)j nrj arnj, copsotċ mn `ukuron, jpċsċtljrn8 socċ mn&oj)ċ, pcoktosnjcċ, mnzjgċaornj rlmnju kcjsncn mn sus( copsj mn mrnpturo, jsuprornj Ŝo su!nrof)ncnk+ofuoju kcjsncn mn 5ls" u j&nju ufmn sċ gjo kjutn `ukuron, cofoŜtn, gàfaàonrn"

Page 103: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 103/109

*ncoaoj pċaàfċ fu æo mċmnj foko l uŜurjrn lgucuo" .f nj fu nJostj putnrnj +jrokċ tjofokċ, sofaurj æfstjrn sċ cofoŜtnjskċ, sċ æg`ċr`ċtnzn Ŝo sċ æftċrnjskċ ofogj su!nrofmċ Ŝo mu+uc k+ofuot" Un càfaċ jstj,rncoaoj rlgjfċ mof &rngnj &nforoo 0àftuotlrucuo rostls ægprugutjsn !ljrtn guctn cukruro mofkuctncn lronftjcn, kjrn nrju pcofn mn snfzujcotjtn Ŝo mn mns!ràu" .f lraoocn fn`ufnŜto, mnzgċ)jtn, jcnEronftucuo putnj !o aċsotċ, kj æftr-l `n)on, uotjrnj &rngncfokċ, æfsċ mupċ jknnj su!nrof)j mn&nfnj Ŝogjo putnrfokċ, mnzfċmn5mnj < Ŝo gjo jmàfkċ"

 oko !oclsl!oj pċaàfċ fu-c putnj guc)ugo pn lg, !oofmkċ nj æf&ċ)j mljr mnsprn !nrokornj pċgàftnjskċ Ŝo fu nco`nrj mu+uc z`ukougjt mn cjf)urocn cugoo Ŝo jcn gjtnrono" .f !oclsl!oj mn jtufkomlgofju mluċ lronftċro8 npokurojfosguc Ŝo stlokosguc" 4pokuronfoo spufnju8 ]Gtoof)j mn j !o !nrokotklfstċ æf j-)o krnj snfzj)oo pcċkutn( lrokn nJkns jtrjan mupċ sofn snfzj)oo murnrljsn, jŜjmjr trn`uonsċ !oo glmnrjt æf tljtn, pàfċ Ŝo æf pcċknro, æfsċ jknjstċ glmnrj)on, prnkug Ŝo &ortutnj æfsċŜo, fuklfstotuon pnftru lg uf sklp, ko snr&nŜtn fugjo kj go5clk lptog mn l`)ofnrn j pcċknrooI" $tlokoocuju pċr)ocn kncn gjo `ufn jcn lgucuo" ]4Ŝto co`nrI, spufnju no, ]nŜto prlprouc Ŝo sofauruc tċustċpàf" >lof)j tj trn`uon sċ-)o jpjr)ofċ pn mnpcof( !nrokornj klfstċ æf stċpàfornj mn sofn" Unftru tofnfu nJostċ fnkjzurocn, proaljfncn Ŝo gljrtnj( æ)o jpjr)oo pn mn-j-ftrnauc, fognfo fu tn &j rċpo mn cj

tofn æfsu)o Ŝo jstj nstn tlt kn æo trn`uon æf)ncnptucuo"I%n æo copsnj !oclsl!ono nstn ncngnftuc mugfnznonsk" 'knc mugfnznu pn kjrn no æc fugnju fjturċ fuj&nj foko uf !nc mn æftàontjtn !j)ċ mn mugfnznoo prlkcjgj)o mn rncoaoj pċaàfċ Ŝo mn ostlrosorocngotlclaokn" Mugfnznuc !oclsl!oclr fu nstn uf mugfnznu &ou Ŝo pnrslfjc, ko mnstof fngocls Ŝo lr`,su` cl&oturocn kċruoj lguc kjmn æf mnzfċmn5mn Ŝo ponrn" Un càfaċ jstj, !oclsl!oj nrj ku tltucofjkknso`ocċ æf)ncnanroo plplrucuo, rċgàfàfm uf jpjfj5 jc ufuo gok fugċr mn ]jcnŜoI" 'Ŝjmjr,gjsncn fu putnju aċso gàfaàonrn æf nj"

4rj mn jŜtnptjt kj æfmrugċro sprn l kjcn fluċ Ŝo go5cljkn mn rnfjŜtnrn j &on)oo sċ sn aċsnjskċ æfsàfuc plplrucuo n&rnu, sofauruc plplr kjrn pċstrjsn rncoaoj jmn&ċrjtċ Ŝo klfknp)oo ncn&jtn mnsprnMugfnznu Ŝo &oj)ċ, mjr oumjosguc æfsuŜo trnknj proftr-l krozċ arj&ċ" %u arnu sn plt æftàcfo æfostlroj plplrucuo n&rnu pjaofo mn mnkċmnrn rncoaoljsċ Ŝo glrjcċ gjo æftufnkjtn mnkàt æf pnroljmjkn j prngnrs jrċtċroo 0àftuotlrucuo rostls" %àfm kotnŜto kċr)ocn prlrlknŜto Ŝo ku&àftċrocn clr jsprn,kjrn æf!onrju !ncuc mn &oj)ċ jc n&rnoclr, &nzo uf tj`clu jpċsċtlr Ŝo æftufnkjt"

#jtċ uf Ŝor mn nJtrjsn mof kjrtnj Urlrlkucuo #sjoj, kjrn mnskrou trostj stjrn rncoaols-glrjcċ j plplrucuo osrjncot mof &rngnj jknnj, fnrnkuflŜtof)j Ŝo trċmjrnj cuo !j)ċ mn Mugfnznu, fnkrnmof)jcuo, mns!ràuc cuo, kruzognj Ŝo fnmrnptjtnj cuo stroaċtljrn cj knr8 'skuctċ, knrucn Ŝo oj jgoftn,

 pċgàftucn, kċ Mlgfuc arċonŜtn8 rċfot-jg !nkolro Ŝo o-jg krnskut, mjr no s-ju rċz&rċtot ægpltro&j0nj" @luc æŜo kufljŜtn stċpàfuc Ŝo jsofuc onscnj mlgfucuo sċu, mjr #srjnc fu 0ċ kufljŜtn( plplruc0nu fu 0ċ proknpn" >jo )on, fnjg pċkċtls, plplr ægpl&ċrjt mn fnmrnptjtn, slo rċu, !oo jo ponoroo4o ju pċrċsot pn Mlgfuc, tċaċmuot-ju pn $!àftuc cuo #srjnc æftlrsu-#-ju spjtncn 2?, K-="%ug j j5ufs kj l mns!ràfjtċ kntjtnj knj krnmofkoljsċ Ŝo pcofċ mn mrnptjtn Mrnptjtnj clkuoj æf nj,ojr jkug nstn pcofċ mn ukoajŜo6 0jo-gjroo tċo suft rċz&rċto)o Ŝo pċrtjŜo ku +l)oo( tl)o ou`nskmjrurocn Ŝo ug`cċ mupċ rċspcjtċ" 4o fu 5umnkċ lr!jfuc, ojr prokofj &ċmu&no fu j5ufan pàfċ cj no 2?,K?, K"

.f plplr sn &lr stràgtlrj ufuc pn jctuc Ŝo !onkjrn &j ægpocj pn jprljpncn sċu 6 cog`j clr Ŝo!jptncn clr suft ægpltro&j Mlgfucuo, 5oafnsk pro&ornj scj&no :uo"" Ulplruc gnu %no kn tnkàrguonsk tn rċtċknsk Ŝo ju strokjt kċrċrocn tjcn 2, 7, ;, ?K"

Page 104: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 104/109

$-j æf&àrtlŜjt ofogj plplrucuo jknstuoj Ŝo ku urnk+ocn sjcn arnu j juzot Ŝo lk+oo sċo o-j æfk+os, kj fukug&j sċ &jmċ ku lk+oo Ŝo ku urnk+ocn sċ jumċ, Ŝo ku ofogj sċ æf)ncnjaċ, Ŝo sċ sn æftljrkċ cj 0ofn,Ŝo sċ-o &ofmnk 2O, ?3"

Mlgfuc fu $n `ukurċ mn kno tofnro Ŝo mn lr!jfoo :uo Ŝo mn &ċmu&n fu-# nstn gocċ, !oofmkċ tl)o suft!ċ)jrfoko Ŝo !ċkċtlro mn rncn Ŝo aurj clr arċonŜtn pċaàfċtjtn 2C, ?O"

Urnltuc Ŝo prlrlkuc sn pltokfnsk mof prokofj `ċuturoclr tjro( suft `oruo)o mn &of, ju æffn`ufot mnsok+nrċ, æf &nmnfoo arċonsk, æf 5umnkjtċ sn pltokfnsk, pnftru kċ tljtn gnsncn suft pcofn mn &ċrsċturċmnzaustċtljrn, fu nstn clk kurjt 2K;, -;"

$uft uf plplr mn rċz&rċto)o, !nkolro gofkoflŜo, kjrn fu &lonsk sċ jskuctn mn cnanj Mlgfucuo 23,C" ncnaouorocn &ljstrn ju pus mnspċr)orn æftrn &lo !o Mugfnznuc &lstru Ŝo pċkjtncn &ljstrn :-ju!ċkut sċ-Go jskufmċ !j)j kj sċ fu &ċ jumċ, pnftru kċ gàofocn &ljstrn suft æftofjtn ku sàfan Ŝomnantncn &ljstrn ku fncnaouoro( `uzncn &ljstrn arċonsk ku&oftn gofkofljsn Ŝo cog`j &ljstrċstràg`ċtjtn" ognfo fu .Ŝo romokċ acjsuc pnftru mrnptjtn Ŝo fognfo fu oj jpċrjrnj jmn&ċrucuo( tl)o

fċmċ5muonsk æf mnŜnrtċkoufo Ŝo arċonsk gofkoufċ, zċgoscnsk rċuc Ŝo fjsk pċkjtuc""":ukruc clr nstn cukru rċu( æf gàofocn clr suft mljr !jptn socfokn" Uokoljrncn clr jcnjraċ sprn rċu,arj`fokn sċ &nrsn sàfan fn&ofl&jt( kuantncn clr suft kuantn pċaàfnŜto( pustoorn Ŝo prċpċm æf kċocnclr" u kuflsk mruguc pċkoo Ŝo æf kċrċrocn clr fu nstn 5umnkjtċ( kċocn clr suft stràg`n Ŝo kofn

 plrfnŜtn pn ncn fu Ŝton mn pjkn" Unftru jknjstj, 5umnkjtj nstn mnpjrtn mn flo Ŝo mrnptjtnj fu j5ufan pàfċ cj flo"

'Ŝtnptċg cugofj, mjr ojtċ æftufnrokuc( jŜtnptċg rn&ċrsjtuc zlroclr, mjr ug`cċg æf `nzfċ""" %ċ pċkjtncn fljstrn s-ju æfguc)ot æfjoftnj /j Ŝo fncnaouorocn gċrturosnsk ægpltro&j fljstrċ(!ċrċmncnaocn fljstrn suft mn !j)ċ Ŝo !jptncn fljstrn fncnaouotn cn Ŝtog" 'g mns!ràfjt Ŝo jg gof)otæfjoftnj Mlgfucuo Ŝo fn-jg mnpċrtjt mn Mugfnznuc flstru( jg arċot kcn&ntorn Ŝo mns!ràfjrn, jgzċgoscot Ŝo jg fċskut mof ofogj fljstrċ ku&oftn stràg`n6 jptj kofstotċ fu gjo jrn clk, jmn&ċrucfu gjo nstn Ŝo knc kn sn mnpċrtnjzċ mn cj rċu nstn jsuprot 27C, K-=, O-C, ?K-?7"

'Ŝjmjr Ŝo joko, æf go5clkuc plplrucuo jcns jc cuo Mugfnznu, æftàcfog jknnjŜo pro&ncoŜtn jæftufnrokucuo Ŝo j mnsklgpufnroo glrjcn" Unstn tlt, rċuc sn æfarlŜj" .f jknjstċ jtgls!nrċ mnoglrjcotjtn Ŝo &olcnf)ċ, mn !ċ)ċrfokon Ŝo æfŜncċkoufn, mn fnkrnmof)ċ Ŝo supnrsto)on, mn mns!ràu Ŝo mnaljfċ mupċ pcċknro, nrj arnu sċ gjo rnsporo" :ugnj, æfrl`otċ mn plcotokj *lgno, æf5lsotċ Ŝo jmusċ cj

mnzfċmn5mn mn rncoaoocn gofkofljsn, æftrn`àfm æf zjmjr !oclsl!oj mnsprn tjofj &on)oo Ŝo j &ortu)oo, snj!cj cj gjraofnj glrgàftucuo"

.fsuŜo oumjosguc, kjrn-Ŝo trċmjsn gnfornj, æŜo mċmnj su!cjrnj knj mn pn urgċ" okolmjtċ fu !usnsnæf ostlroj lgnforoo uf glgnft gjo krotok"

$n sog)nj kċ lgnfornj j5ufsnsn æftr-l !ufmċturċ Ŝo kċ, !ċrċ j5utlruc mof j!jrċ jc %uo&j 0jrn ŜoUutnrfok, fu putnj sċ ojsċ mn jklcl < Ŝo ojtċ kċ æftrn kno gjo `ufo ljgnfo mof &rngnj jknnj mn&ofntlt gjo stċruotljrn Ŝo æfklrmjtċ jŜtnptjrnj jpjro)ono ufuo 0jrn Urlrlk, kjrn sċ jrjtn ljgnfoclr kċo

flo Ŝo sċ skjpn cugnj mn ponorn Ŝo mnsklgpufnrn"

.f oumjosg, jknjstċ jŜtnptjrn nJostj mn guct togp, !oofm +rċfotċ mn prnzoknrocn prlrlkoclr, mjr Ŝo æfj!jrj oumjosgucuo, æf kno gjo `ufo ljgnfo jo slkontċ)oo pċaàfn, sn sogtn snftognftuc æf!olrjt Ŝomlrof)j pċtogjŜċ j &nforoo 0àftuotlrucuo Ŝo #z`ċ&otlrucuo cugoo" .ftrnjaj cugn sn j!cċ æftr-l stjrn

Page 105: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 105/109

mn æfklrmjrn Ŝo tlkgjo æf jknjstċ kcopċ gjrn Ŝo slcngfċ $n fjŜtn Mlgfuc #osus rostls Ŝo cn prlpl&ċmuonŜtn ljgnfoclr 4&jfa+ncoj $j < jknjstċ Mnsklpnrorn j kċoclr knclr flo, j rnfjŜtnroo Ŝo j&on)oo jmn&ċrjtn" 'knjstċ Mnsklpnrorn j !lst &nstnj mof %nr kjrn o-j skls pn ljgnfo mof !ufmċturj

 pċkjtucuo Ŝo mnzfċmn5moo Ŝo pn kjrn l jŜtnptj ku jtàtj mlr lgnfornj" #jtċ mn kn j !lst fugotċ &nstn `ufċ, jct!nc spus 4&jfa+ncon"

Mjr Ŝo jkug, kàfm ju trnkut jtàtnj &njkuro mn cj jpjro)oj 4&jfa+ncono, nj fu Ŝo-j ponrmut

æfsngfċtjtnj Ŝo rċgàfn, cj !nc kj æfjoftn, &nstnj knj `ufċ kn fn &lr`nŜtn mnsprn &oj)j æfjctċ,kurjtċ, s!àftċ( cj !nc kj æfjoftn, kj uf !jr æftr-l fljptn æftufnkjtċ Ŝo !urtufljsċ, fn jrjtċ sofaurjkjcn !ċrċ arnŜ kċtrn Mugfnznu Ŝo kċtrn &nŜfokj !nrokorn"

1fmn nstn jknjstċ kjcn Uċaàfosguc Ŝo jprljpn æftrnjaj cugn pċaàfċ l kċutju æf scu5ornj prlproucuo nalosg, æf !jknrnj prlproucuo pcjk, æf prlproj mns!ċtjrn" 4alosguc pnrslfjc jc pċaàfosgucuo, nalosguc fj)olfjc jc n&rnogoo8 ojtċ ]pontrncn mn tngnconI pn kjrn ljgnfoo'ftok+otċ)oo &loju sċ æŜo kcċmnjskċ !nrokornj 4o fu ju kcċmot fogok Ŝo nJnronf)j clr fu j !ċkut mnkàtsċ jrjtn kċ mruguc jcns mn no nstn æfŜncċtlr Ŝo mukn fu æf pjcjtncn !nrokoroo, ko æf gcjŜtofj

mnzfċmn5moo"4&jfa+ncoj j jrċtjt l kjcn fluċ8 cnpċmjrnj mn sofn"

Urogj !oaurċ gjrn kjrn jpjrn æf 4&jfa+ncoj mupċ 0jrku < !oaurj cuo #ljf @ltnzċtlruc < nstn mn5j pċtrufsċ mn jknst flu mu+" #ljf `ltnzj æf puston, prlpl&ċmuofm `ltnzuc plkċof)no æftru onrtjrnj pċkjtnclr"""

4rj æg`rċkjt æf +jofċ mn pċr mn kċgocċ, j&nj kofaċtljrn mn poncn ægprn5uruc go5clkucuo Ŝo gàfkjcċkustn Ŝo gonrn sċc`jtokċ 20k" ?, =, O"

Urof tljtċ æf!ċ)oŜjrnj sj, nc pċrnj sċ cn spufċ jskuctċtlroclr8 ]u æf `laċ)on, fu æf cuJ, fu æf aclrojlgnfnjskċ, fu æf putnrnj pċgàftnjskċ trn`uon kċutjtċ kjcnj sprn Mugfnznu Ŝo sprn !nrokorn" /ljtnjknstnj suft gofkoufċ, æfŜncċkoufn Ŝo fċcukorn Uustoj nstn gjo `ufċ mnkàt pjcjtncn ægpċrċtnŜto,!oofmkċ &nŜfokj no cofoŜtn Ŝo glfltlfon fu ægprċŜton goftnj, ko æo æfaċmuon sċ sn ku!ufmn pn mn-j-ftrnauc æf klftngpcjrnj cukruroclr cuo Mugfnznu Ŝo j gċroroo mugfnznonŜto" jofj mof pċr jsprunstn gjo `ufċ mnkàt stl!ncn !ofn Ŝo æg`rċkċgoftnj skugpċ, mnljrnkn fu rċs!j)ċ trupuc, ko,ostl&ofmu-c, æc !jkn rl` supus jc mu+ucuo" rjfj sċrċkċkoljsċ mof puston nstn gjo `ufċ mnkàtgàfkċrurocn jcnsn, !oofmkċ fu stàrfnŜtn æf lg snfzujcotjtnj Ŝo pl!tncn" >oj)j jsprċ mof sàfuc fjturoonstn gjo `ufċ mnkàt trjouc tràfmj& jc `laċtjŜoclr, !oofmkċ nj kċcnŜtn &lof)j pnftru fn&lof)ċ"

:npċmjrnj mn cugn nstn gjo `ufċ mnkàt ou`ornj mn cugn, !oofmkċ lguc co`nr ku mu+uc, kjrn fu nstncnajt mn fogok, pljtn scu5o cuo Mugfnznu ku tljtċ !oof)j sj"I

Go onŜnju cj nc tlt )ofutuc #umnoo Ŝo tl)o kno mof #nrusjcog 20k" ?, 7, jŜtnptàfmu-sn sċ aċsnjskċ æf#ljf prlrlkuc knc mn mnguct mlrot, 0àftuotlruc cugoo" 'knstj nrj æfsċ mljr 0nraċtlruc $ċu.fjoftn" %nc gjo putnrfok mnkàt nc &nfnj æf urgj cuo"

 ?ursj#?&ftuc 9jsocn jc Zofn"gno, Nvjfabncoj pnftru lguc gl+nrf. Æfv%'%turo +of Nvjfabncoj+up% jrku vlcuguc :, N+oturj ?lpboj, 0K:)

Page 106: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 106/109

Æfjoftnprċzfuornj @ltnzucuo Mlgfucuo

Unftru prnaċtornj su!cntnjskċ j krnmofkolŜoclr tljtn sċr`ċtlrocn ægpċrċtnŜto suft prnknmjtn mn uftogp mn prnaċtorn, mn jftokopjrn sju oftrlmuknrn, fugot prn-snr`jrn, æfjoftn-snr`jrn sju æfjoftn-

 prċzfuorn"

4cn ju, mn jsngnfnj, Ŝo l pnroljmċ mn klftofujrn sju prncufaorn j snr`ċroo, fugotċ mupċ-snr`jrnsju mupċ-prċzfuorn"

Urof jknstn pnroljmn mn prnaċtorn Ŝo mn prncufaorn, sċr`ċtlrocn gjro suft kj sljrncn kjrn, æfjoftn mnj rċsċro nc æfsuŜo, æŜo trogotn rjzncn, ojr mupċ kn jpufn, cugofj cuo stċruon æfkċ pn kucgo"

 ouj knj +ofto j æfjoftnsnr%roo sn fugn"tn æfknputuc s%r%tlroroo, ojr zouj uctog% j +up%snr%roo sn fugn"tn l+lvjfoj, j+ok% s&r"otuc, +nzcnajrnj sju æfkbnonrnj s%r%tlroo. Mn jstċzo, K

ojfujron, j æfknput prn-snr`jrnj pnftru sċr`ċtljrnj @ltnzucuo Mlgfucuo 2O ojfujron"

0àftuotlruc flstru #osus rostls j !lst `ltnzjt æf ràuc #lrmjf mn kċtrn $!àftuc #ljf @ltnzċtlruc,fugot Ŝo .fjoftngnraċtlruc Mlgfucuo"

Page 107: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 107/109

$!àftuc Urllrlk #ljf :-j lprot pn #osus, zokàfmu-#8 N Nu jg trnuof'% s% &ou ltnzjt +n ofn "o uvoo cj gofnH]" Mjr, Mlgfuc #osus o-j rċspufs kċ `ltnzuc :uo nstn pcofornj j tljtċ mrnptjtnj"

Urof `ltnzuc cuo rostls, tljtċ !ornj jpnclr s-j s!of)ot" .f glgnftuc `ltnzucuo, knrurocn s-ju mnsk+osŜo s-j juzot acjsuc cuo Mugfnznu8 N 8knstj nstn Iouc nu 1nc ouot æftru 1jrn jg ofnvlot ], ojr $!àftuc Mu+ $-j kl`lràt pnstn Mlgfuc #osus æf k+op mn plrug`nc" 'st!nc, $-j mnsklpnrot æf k+op&ċzut ljgnfoclr $!àftj /rnogn8 Mugfnznu-/jtċc, Mugfnznu-ouc Ŝo Mugfnznu-$!àftuc Mu+" Mn

jknnj sċr`ċtljrnj sn fugnŜtn Ŝo 4po!jfon, kjrn æfsnjgfċ, æf cog`j arnjkċ, mnsklpnrorn"

Ostlroljrċ - 0ogpuc skbogċroo

:j uf `ċtràf kċcuaċr, j &nfot æftr-l zo uf tàfċr pnftru j-o knrn s!jt8- Uċroftn, suft uf lg mnstuc mn rċu" 'Ŝ &rnj sċ gċ sk+og`, mjr fu plt" $pnr kċ mupċ kn &lo gjokrnŜtn, &lo putnj sċ gċ sk+og`, fu-o jŜj- u, o-j rċspufs `ċtràfuc" >ofl ku gofn:-j mus pn tàfċr æf spjtncn k+ocono, ufmn æfknpnj pċmurnj, Ŝo o-j spus8- >nzo jknst &cċstjr $gucan-c

Page 108: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 108/109

/àfċruc j skls `rċmu)uc ognmojt" 0nraàfm gjo mnpjrtn, kċcuaċruc s-j lprot càfaċ uf `rċmu) kn&jgjo æfjct"- 'kug skljtn-c pn jknstj"$-j gufkot `ċojtuc ku plgoŜlruc jkncj, mjr ku pu)of n!lrt j rnuŜot pàfċ cj urgċ sċ-c skljtċ"'rċtàfmu-o uf `rjm kn&j gjo gjrn, kċcuaċruc o-j spus8- $gucan-c jkug pn jkncj"- Mjr n mnstuc mn gjrn, fu plt sofaur"

- Mu-tn Ŝo gjo k+njgċ pn kofn&j".ftlrkàfmu-sn ku æfkċ mlo prontnfo, ju trjs kn ju trjs mn plg Ŝo, ku guctċ arnutjtn, ju rnuŜot, æfs!àrŜot, sċ-c skljtċ"- 'kug skljtn)o `rjmuc knc !jcfok mn jklcl, cn spusn kċcuaċruc"- Uċroftn, mjr jkncj n uf klpjk gjrn Ŝo `ċtràf, ku rċmċkofo jmàfk æf!optn æf pċgàft"

 u jg putnj fokolmjtċ sċ-c sgucang, k+ojr mn-jg !o Ŝo ?33 mn ljgnfo"- 'kug &nzo, !oucn Go jpukċturocn rncn mof su!cnt suft cj !nc Erokn pċkjt pjrn cjæfknput ofl!nfso& Ŝo !ċrċ gjrn ogplrtjf)ċ, mjr, ku togpuc, profmn rċmċkofo æf !oof)j lgucuo,krnŜtn Ŝo

 pufn stċpàforn mof kn æf kn gjo guct pn su!cntuc tċu" %àt nstn æfkċ gok, æc pl)o skljtn Ŝo sofaur" 0jo

tàrzou &no j&nj fn&lon mn j5utlr, mjr !nrnŜtn-tn sċ cjŜo rċuc sċ )o sn kuo`ċrnjskċ jmàfk æf su!cnt, kċkojtufko fognfo fu &j gjo putnj sċ )o-c skljtċ"

 Au jgfj fokol+jt% s%'o &jko kur%'nfon æf voj'% gjo trzou vj &o guct gjo arnu.

PMnanjj t%ong krnfaocn p%kjtucuo æf j&jrj fljstr% +jk% æf flo r%gf r%+%kofocn. 8knstnj vlr krn"tn +of flu.< 

(?&ftuc *roalron Mojclauc!

Page 109: Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

8/3/2019 Predici la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Înainteprăznuirea Botezului Domnului

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-inaintepraznuirea-botezului 109/109


Recommended